Page 1

NVL - Nordiskt nätverk för vuxnas lärande > RED > pdf > DialogWeb 2010

DialogWeb 2010

Fagforeninger skal lytte sig til medlemmer 21. december 2010 07:24 Kun 53 procent af de beskæftigede inden for LO-området er i dag medlemmer af en af de faglige organisationer, som er med til at bestemme løn- og arbejdsvilkårene, når der tegnes overenskomst. Det viser en rapport udarbejdet for LO af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og forskningscentret FAOS ved Københavns Universitet.

Den lave organisationsgrad truer legitimiteten i den danske model, mener en af forskerne bag undersøgelsen.

Mere lovgivning - Hvis vi når ned i nærheden af 50 procent i de overenskomstbærende organisationer, vil arbejdsmarkedet ikke kunne fungere som i dag. Det vil så alvorlig tvivl om, hvorvidt systemet er repræsentativt, og vi vil se mere lovgivning om løn- og arbejdsvilkår. Det kan vi se, hvis vi sammenligner med udviklingen i andre lande, sagde professor Jesper Due fra FAOS, da rapporten blev offentliggjort i efteråret.

Mens medlemmerne er sivet stærkt fra LO-organisationerne de seneste år, stiger antallet af funktionærer og akademikere, som er tilsluttet hovedorganisationerne FTF og AC, viser undersøgelsen.

En femårig indsats I 3F, som organiserer mere end 300.000 LO-medlemmer inden for en lang række forskellige områder, er forbundssekretær Claus Jørgensen ikke i tvivl om, at det kræver et langt, sejt træk at vende udviklingen. Men han mener, det kan lade sig gøre.

- Det ser vi f.eks. inden for en række af bygge- og industrifagene, hvor vi er godt i gang med en massiv, femårig indsats. Vi er i kontakt med eleverne fra deres første dag på erhvervsskolen og engagerer os i hele udviklingen af demokrati og samarbejde på de af arbejdspladserne, hvor organiseringen hidtil har været meget lav.

Lytte og være katalysator Opgaven for 3F er først og fremmest at lytte til det, der rører sig på den enkelte skole og arbejdsplads og dernæst at være katalysator for mulige løsningsmuligheder, pointerer han.

- På nogle arbejdspladser er man optagede af spørgsmål om løn. Andre steder kan medarbejderne være trætte af en dårlig tone mellem ledelse og ansatte, fordi det giver et rigtigt dårligt arbejdsmiljø. Vi lytter og hjælper dernæst med at tilrettelægge en proces, så problemerne bliver løst i et samarbejde med ledelsen, forklarer Claus Jørgensen.

http://www.nordvux.net/red/pdf/dialogweb-2010[13.01.2015 11:43:32]

Profile for NVL Nordvux

DialogWeb 2010  

Alla DialogWeb-artiklar publicerade 2010

DialogWeb 2010  

Alla DialogWeb-artiklar publicerade 2010

Advertisement