Page 1

UNITAT 7 EL TEXT CONVERSACIONAL

Aleix Gil Adrià Barbero Núria Vilamala Grup 2


ÍNDEX • • • • • •

El text conversacional L’entrevista L’entrevista informativa i psicològica El xat Exercici Preguntes


EL TEXT CONVERSACIONAL • Els textos que reprodueixen una conversa, com en el cas de les entrevistes, les enquestes, els col·loquis, els xats i els diàlegs, s’anomenen textos conversacionals.


L’ENTREVISTA Una entrevista és una conversa entre l’entrevistador, que ha preparat les preguntes i les formula i, l’entrevistat, que les respon. Sovint, l’entrevistador fa una presentació del personatge. Segons l’objectiu que es pretén aconseguir, l’entrevista es informativa o psicològica, tot i que algunes entrevistes poden ser de les dues tipologies. D’entrevistes se’n fan moltes als mitjans de comunicació, televisió, radio....


L’ENTREVISTA INFORMATIVA I PSICOLÒGICA • L’entrevista informativa se centra en l’opinió de l’entrevistat sobre qüestions referents a la seva professió, a fets de l’actualitat…

• L’entrevista psicològica pretén aprofundir en la personalitat o en la manera de ser de l’entrevistat.


EL XAT • Un xat es una tertúlia electrònica, una conversa a través de la xarxa. Permet la comunicació de diverses persones d’arreu del món alhora, en temps real. Amb el xat hi ha diversos interlocutors, les intervencions són espontànies i breus.


EXERCICI • Imagineu que heu de fer una entrevista a la consellera d’educació, l’Irene Rigau, recordeu que és una persona formal i per tant l’entrevista ha de ser formal. Cada grup ha de fer 3 preguntes.


PREGUNTES • Quines persones intervenen en una entrevista? • Quins tipus d’entrevista hi han? • Que es un xat?

EL TEXT CONVERSACIONAL  

Presentació unitat 7 catañà

EL TEXT CONVERSACIONAL  

Presentació unitat 7 catañà

Advertisement