Page 1

VA R M F O R Z I N K N I N G M E TA L L I S E R I N G

·

·

S A N D B L Æ S N I N G

M A L I N G

·

B R A N D M A L I N G


Nordvestjysk Galvanisering A/S

Nordvestjysk Galvanisering A/S er grundlagt

·

i 1962, og er i dag en velorganiseret moder-

· Sandblæsning

ne virksomhed, hvor præcis levering og et

·

højt kvalitetsniveau blot er nogle af nøgleor-

· Brandmaling

dene.

· Metallisering ·

Duplex (Varmforzinkning og maling) Sandblæsning og maling

Metallisering og maling

Vi har udviklet os til at være en af de førende virksomheder i Danmark, indenfor vore pro-

Herudover tilbyder vi totalløsninger som fx

duktområder, som omfatter følgende:

omfatter kombinationer af vore produktområder, eventuelt leveret med kranbil direkte

· Varmforzinkning

på kundens bygge-/montageplads.

·

Højtemperaturforzinkning (Specialanlæg

til varmforzinkning af bolte, gevind-

Vi har et meget højt serviceniveau, og

stænger og småbeslag)

tilstræber hele tiden, at tilpasse os vore kun-

·

Renoveringsprojekter (omgalvanisering

ders behov.

af gamle mastelinier o.lign.)


CM Jernvarer Odense A/S blev grundlagt i

En moderne svejserobot, med et 500 kgs.

1971, som en kombineret Jernvarefabrik og

vendebord med manipulator for emnestør-

varmforzinkningsanlæg, og har lige siden

relser op til 2500 x 1500 x ca. 1000 mm er et

specialiseret sine kompetencer indenfor

af vore tilbud. Opgaverne kan have karakter

kerneområdet varmforzinkning.

af projekter eller være lønarbejde, hvor vi supplerer kunden med ekstra kapacitet.

Forretningsområdet Jernvare, er senere blevet udviklet som et velfungerende sme-

SUCCES GENNEM STRATEGI

deværksted, der løser opgaver for vores

OG RELATIONER

kunder indenfor et varieret område af sme-

CM Jernvarer’s succes er baseret på en

deopgaver. f.eks. svejseopgaver, borearbej-

kundefokuseret strategi, hvor vi gennem

de, afkortning, fundamentsbolte, opboring

længerevarende relationer opbygger syste-

af huller, gevindfremstilling i varmforzinkede

mer, der matcher kundens behov for kvalitet,

emner og lignende.

service og levering til konkurrencedygtige priser.


VA R M F O R Z I N K N I N G Varmforzinkning er en af de mest effek-

I forbindelse med neddypning i zinksmelten

tive metoder til korrosionsbeskyttelse som

sker der en reaktion mellem stålet og zinken,

findes.

så zinken opnår en metallisk vedhæftning til stålet, og dermed giver en meget stærk og

Varmforzinkningen er total vedligeholdsfri i

robust belægning.

hele dens levetid. Zink er et uædelt metal i forhold til stål, og Godset varmforzinkes i et kar med flydende

derfor vil mindre skader/sår i zinkbelægnin-

zink ved ca. 455 gr. C.

gen være beskyttet katodisk, og behøver derfor slet ikke at blive repareret.


KAPACITET: ·

Mulighed for belægningstykkelser

·

Zinkgryden i Holstebro: 12,2 x 1,6 x 3,0 m

over 250 my

– (Danmarks dybeste zinkgryde)

·

Op til 10 tons emnevægt

·

Zinkgryden i Odense: 9,2 x 1,6 x 2,7 m

·

Emnelængde i lige længder op til 23 m

·

Leveringstid fra time til time

·

Emnestørrelse op til 5,0 x 1,5 x 12,0 m

– vi tilpasser os kundens behov

·

Opsvejste spær L= 4,0 x 15 m Vi modtager RHS rør direkte fra stålværk, lagerfører, og varmforzinker for kunden efter ugentlige afkald. Efter varmforzinkningen emballeres godset efter kundens specifikationer.


DSB venterum - opsat på et stort antal stationer rundt omkring i Danmark. Vi har udført flere forskellige typer overfladebehandling: Kromatiseret og malet, metalliseret og malet, varmforzinket og malet.

MALING Vi er specialister i at påføre maling på

kan binde på det varmforzinkede stål, og

varmforzinket stål (Duplex). For vore kunder

derved give en meget lang, og vedligeholds-

betyder det også, at de har en sikkerhed for

fri levetid.

at arbejdet er udført korrekt, idet vi står inde for den samlede overfladebehandling – altså

Vi udfører også sandblæsning og maling af

både varmforzinkningen og malingen.

stålkonstruktioner, og vort anlæg er bygget op så det er meget alsidigt, og kan klare selv

Igennem mere end 30 års erfaring har vi

meget store stålkonstruktioner.

udviklet en metode som gør, at malingen

Vi arbejder udelukkende med vådlakering, som påsprøjtes manuelt på emnerne.


A-huset i København - varmforzinket

Selv meget store stålkonstruktioner kan håndteres i vore malerværksteder.

og malede altaner (Duplex).

Vores filosofi er, at alt der kan transporteres på en landevej skal kunne behandles på vort værksted.

Brandmaling er et område hvor vi også har

KAPACITET:

specialiseret os. Vi maler i dag i alle brand-

·

Specialisering i maling af varmforzinket stål

klasser fra BS 30 til BS 120 – og efterføl-

·

Alle korrosionskategorier fra C1 til C5

gende i alle korrosionskategorier og farve-

·

Alle farver og farvesystemer, samt metallicfarver

systemer.

·

Emnestørrelse op til 7x7x70 m

·

Overfladebehandling på site

Vores filosofi er, at alt der kan transporteres

· Sandblæsning

på en landevej, også skal kunne overflade-

· Metallisering

behandles i vort maleranlæg.

·

Brandmaling i alle brandklasser fra BS 30 til BS 120

Færdigmalede emner


K VA L I T E T - DET ER OS! Vi tilbyder varmforzinkning af høj kvalitet,

Vi tilbyder generelt en høj service og korte

med en finish der efterlever de højeste stan-

leveringstider, og gerne som totalløsninger,

darder i branchen, og vi arbejder efter flere,

hvor vi efter varmforzinkning evt. kan rense

både danske og udenlandske kvalitets nor-

gevind, udføre montagearbejde eller lignen-

mer, samt kundespecificerede krav, som fx

de, så emnerne er klar til montering når de

·

DS/EN ISO 1461

gepladsen, eller hos kunden selv.

·

DS/EN ISO 12944

·

DS/EN ISO 8501

·

DASt – Richtlinie 022 (Certificeret)

·

NORSOK, M-501

·

MONS, T-13

·

TPS 900173, Vestas (V9)

returneres, enten direkte på bygge/-monta-


REFERENCER

1

Teglværkshavnen, København

2

Spinderiet, København

3

Ørestadsparkering, København

4

Rundkørsel, Krusaa

5

167 m høj gittermast - Prøvestation, Høvsøre v/Risø

6

Motorvejsportal, Århus

7

Sendemast med 400 m2 stort kunstværk, ”Kaos”, Holstebro

5

5


3

7

1

6

2 4


Nordvestjysk Galvanisering A/S Skivevej 170 7500 Holstebro Tel +45 9746 1144 Fax +45 9746 1544 nvg@nvg.dk www.nvg.dk

Teglværksvej 50 5220 Odense SØ Tel +45 6615 8040 Fax +45 6615 8140 cm@cmjern.dk www.cmjern.dk

Profile for Nordvestjysk Galvanisering A/S

NG CM Brochure  

Nordvestjysk Galvanisering A/S er grundlagt i 1962, og er i dag en velorganiseret moderne virksomhed, hvor præcis levering og et højt kvalit...

NG CM Brochure  

Nordvestjysk Galvanisering A/S er grundlagt i 1962, og er i dag en velorganiseret moderne virksomhed, hvor præcis levering og et højt kvalit...

Profile for nvgnvg
Advertisement