Page 1

Kennis is onze Kracht!

NVDO Maintenance Academy Studiegids

2020


Onderhoudsadvies op maat met Total Fluid Management Services Goed onderhoud valt of staat met de juiste smering van productiemachines. Kennis van de smeermiddelen zelf, maar met name de juiste toepassing en dosering, dragen in hoge mate bij aan het voorkomen van storingen en bijkomend productieverlies. Specialisme per industrie Wij bieden services aan in een brede range van industriesegmenten. Want ieder segment vraagt om een eigen specialistische aanpak, afgestemd op de speciďŹ eke productieomgeving. Fluid Management volgens de visie van Total gaat dan ook verder dan alleen het uitvoeren van service aan machines. Benieuwd naar de voordelen van Total Fluid Management? Neem dan contact op met onze Sales Engineers. Samen met u brengen ze uw service behoefte in kaart en welk servicepakket hierbij past. Bel voor een afspraak met Total via telefoonnummer 070-31 80 441.


INHOUD

1 2 3 4 5 6

NVDO Maintenance Academy

3

Een Goed Onderhoudsproces

7

Maintenance Engineering in de Praktijk Organisatie van Onderhoud RBM Onderhoudsconcepten op basis van Risico Reliability-Centred Maintenance (RCM3) Praktijkgericht Risicomanagment voor Beheer en Onderhoud van Assets Uitbesteden van Onderhoud Werkvoorbereiding van Onderhoudswerkzaamheden

Asset Management

21

ISO 55000 in één dag ISO 55000 Strategisch Gebouwbeheer Leergang Asset Management Verkenning Asset Management Leergang Life Cycle Value

Aandacht voor Productie

31

Duurzaam Spare Parts Management; Voorraadbeheersing 2.0 Storingsanalyse, maar dan Anders! Life Cycle Costing

Onderhoudsprofessionals van Topniveau

37

Leergang R&ME Operational Excellence in Onderhoudsmanagement

Conditiemeting

43

Leergang Conditiemeting volgens NEN2767 Verkenning Conditiemeting BOEI

Techniek en Technologieën

49

Asset Data Management (ADM) Smeertechnisch Onderhoud, een professioneel specialisme

1


UE SYSTEMS - UW PARTNER IN ULTRASOUND

Ultrasone Inspectie Instrumenten en Training LEK DETECTIE CONDENSPOT & AFSLUITER INSPECTIE LAGERINSPECTIE & SMERING ELEKTRISCHE ONTLADINGSDETECTIE

GECERTIFICEERDE LEVEL I ULTRASOUND TRAINING (ISO 18436-8 EN ASNT-SNT-TC-1A) ON-SITE IMPLEMENTATIE & APPLICATIE TRAINING

www.uesystems.nl/training

UE SYSTEMS EUROPE Windmolen 20, 7609 NN Almelo, Nederland T: +31(0)546-725125 | F: +31(0)546-725126 E: info@uesystems.eu | W: www.uesystems.nl

2


NVDO Maintenance Academy NVDO Maintenance Academy; De Kracht van Opleiden!

Kennis is onze Kracht! De Beheer- en Onderhoudsfunctie zorgt ervoor dat dure bedrijfsmiddelen voor gebruik beschikbaar blijven. Dat is de belangrijkste taak voor de onderhoudsfunctie binnen de keten van Asset Management. De productiefunctie zorgt ervoor dat het juiste aantal wordt geproduceerd van de juiste kwaliteit en tegen de juiste kosten. Goed onderhoud is daarbij onmisbaar, maar de onderhoudsfunctie doet meer. Goed onderhoud structureert het aanbod van onderhoudswerk. Door een goede inrichting van het onderhoudsproces reduceert de onderhoudsfunctie het eigen werkaanbod. Dat is dus het eerste verdiend. Juist in de technische dienst is voortdurend de prikkel aanwezig om het werk nog beter te doen. De toegevoegde waarde van de onderhoudsprofessional ligt in de manier waarop onderhoudswerk opgepakt en uitgevoerd wordt. En die toegevoegde waarde van goed onderhoud is groot.

“Wie oude kennis koestert en voortdurend nieuwe vergaart, mag een leraar van anderen zijn”

De NVDO Maintenance Academy biedt het meest complete bij- en nascholingsaanbod voor alle niveaus binnen Beheer en Onderhoud, Asset Management!

Goed Onderhoudsproces Compleet Installatiebeheer Aandacht voor Productie Geweldige Gebouwen Onderhoudsprofessionals van Topniveau Conditiemeting Techniek en Technologieen Asset Management Veilig Werken

NVDO-Leden genieten aantrekkelijke kortingen op het totale portfolio! Ga naar www.nvdo.nl en meld je aan…

Postbus 138, 3990 DC HOUTEN

|

+31(0)30-6346040

|

info@nvdo.nl

|

www.nvdo.nl

3


Kwalificatie eisen personeel Bij Asset Owners/Managers heeft 87% van het technisch personeel een MBO- of HBO opleiding afgerond. Meer dan de helft van de medewerkers (54%) heeft een MBO 3+4 opleiding genoten.

arbeidsmarkt. Bij Adviseurs/Inspecteurs zijn de meeste technische werknemers hoogopgeleid. Maar liefst 57% van het technische personeel heeft een WO of HBO-opleiding afgerond.

Bij de Service Providers zien we dat 41% een MBO 3+4 opleiding heeft afgerond. Het aandeel werknemers met een VMBO opleiding is gestegen, wat een indicatie kan zijn dat de Service Providers flexibeler zijn geworden met de opleidingseisen voor hun werknemers vanwege de schaarste op de technische

We zien dat onderhoudsorganisaties de grootste behoefte hebben aan kennis over innovatie en technologische ontwikkelingen (20%), gevolgd door technische kennis (18%) en technologische kennis (17%). Allemaal onderwerpen waar de NVDO Maintenance Academy in voorziet.

4


NVDO Maintenance Academy NVDO-cursussen, leergangen, workshops en studiedagen zijn belangrijk voor elke functionaris die betrokken is bij Beheer en Onderhoud (Asset Management) omdat de relevante ontwikkelingen in het vakgebied grondig uitgediept worden. Maar het portfolio NVDO-opleidingen is ook belangrijk voor mensen die zich willen laten omscholen of juist vanuit een andere arbeidsomgeving in beheer en onderhoud aan de slag willen. De NVDO biedt het meest complete scholingsaanbod in Asset Management, Maintenance in het bijzonder. De cursussen bieden het gereedschap om elke onderhoudsuitdaging effectief te lijf te gaan. Mochten er onduidelijkheden

zijn, of behoefte aan nadere informatie bestaan: uw vragen zijn van harte welkom bij het NVDO-secretariaat (030 - 6346040). Ook wanneer u een in company training wenst, kunt u die wens bij ons neerleggen. Wij maken dan een programma en een offerte op maat. Het NVDO-opleidingspakket is logisch opgebouwd. Alle facetten van goed en verantwoord beheer en onderhoud komen aan de orde. In een aantal korte cursussen ligt de nadruk steeds op het maintenanceproces: wat gebeurt er en wat moeten we doen om dat te verbeteren. De leergangen zijn veelomvattend van aard en besteden aandacht aan de verschillende deelgebieden die elk op hun beurt veel met onderhoud te maken hebben. Asset Management is in veel gevallen leidend.

5


Asset Performance Management een must voor elke maintenance manager Het Asset Operations Control Center van Wonderware bundelt de asset-informatie uit alle systemen en maakt dat problemen te verhelpen zijn voordat ze zich openbaren. Met Asset Performance Management verhoogt u de Overall Equipment Effectiveness en u vergroot uw eigen slagkracht. Een machine of installatie die er ineens mee stopt, kan grote gevolgen hebben. Daarom zetten steeds meer bedrijven in op Asset Performance Management. Historische data is nodig om patronen te gaan ontdekken en dus is het van belang data te loggen. Hoe meer historie, hoe betrouwbaarder de voorspellingen. Consequent data verzamelen én omzetten naar bruikbare informatie Wonderware maakt de vertaalslag en zorgt dat u eenvoudig rapportages kunt genereren en middels een handige user interface wordt data beschikbaar gemaakt voor de operations en maintenance managers. Wonderware brengt de informatie dáár waar het hoort. Conditioned Based Maintenance en de unieke Asset Health Indicator Meerdere bronnen - historisch gelogde data én realtime data samenbrengen en verrijken zorgt voor een betrouwbare asset health indicator die laat zien hoe gezond elk asset is. Voortaan kunt u gericht actie ondernemen omdat de signalen er zijn dat het binnenkort nodig is. Predictive maintenance vergroot uw slagkracht Maintenance managers worden getriggerd door events/alerts en ze worden gestuurd door het systeem om actie te ondernemen. De volgende stap is met predictive analysis proactief actie ondernemen omdat op basis van verzamelde informatie voorspeld kan worden wanneer een asset zal gaan falen. Als je vooraf geïnformeerd wordt over wat er staat te gebeuren, kun je tijdig voorzieningen treffen. Het bewaken van kritische assets loont. Het maakt dat de productieomgeving optimaal blijft draaien. Wonderware helpt u vooruit. Wilt u het zelf ervaren, neem dan contact op met onze specialisten.

076-5794100 | info@wonderware-benelux.com | www.wonderware-benelux.com

6


Een Goed Onderhoudsproces Maintenance Engineering in de Praktijk Organisatie van Onderhoud RBM Onderhoudsconcepten op basis van Risico Reliability-Centred Maintenance (RCM3) + Casus Praktijkgericht Risicomanagment voor Beheer en Onderhoud van Assets

1

Uitbesteden van Onderhoud Werkvoorbereiding van Onderhoudswerkzaamheden

7


Service en Onderhoud

Het streven naar 100% beschikbaarheid wordt bevorderd door strategisch onderhoud. Met het kiezen van de juiste strategie, wordt de beschikbaarheid van uw installatie of machine vergroot en uw investering eenvoudig terug verdiend. Iedereen weet immers dat stilstand meer kost dan goed onderhoud. Tijdens deze onderhoudscursussen van Mikrocentrum, worden deze aspecten en strategieën zorgvuldig besproken en staat interactie met de cursist centraal.

Storingzoeken met Root Cause Analysis Tijdens deze cursus leert u storingsoorzaken op basis van feiten te onderzoeken, niet op basis van aannames en hypothesen. Alle tools die voor handen zijn om tot een goede root cause analysis (RCA) te raken komen aan bod. Duur: 3 daagse bijeenkomst van 9.00 – 16.30 uur, 1 x per week Datum: 17 september 2019 te Utrecht, 9 maart 2020 2019 te Veldhoven De cursusprijs bedraagt € 1.350,- Dit bedrag is excl. B.T.W. en inclusief lesmateriaal en arrangementkosten.

Maintenance Engineer De cursus is bestemd voor maintenance engineers, installatiebeheerders en (potentiële) leidinggevenden van onderhoudsafdelingen. Duur: 3 daagse bijeenkomst van 9.00 – 16.30 uur, 1 x per week Datum: 27 september 2019 te Nieuwegein De cursusprijs bedraagt € 1.595,- Dit bedrag is excl. B.T.W. en inclusief lesmateriaal en arrangementkosten.

Werkvoorbereider in het onderhoud Deze cursus is bestemd voor startende werkvoorbereiders, toezichthouders en potentiële leidinggevenden in onderhoudsafdelingen. Duur: 5 daagse bijeenkomst van 9.00 – 16.30 uur, 1 x per week Datums: 29 oktober 2019 te Utrecht, 1 november 2019 te Veldhoven De cursusprijs bedraagt € 2.250,- Dit bedrag is excl. B.T.W. en inclusief lesmateriaal en arrangementkosten.

Onderhoudsmanagement van technische systemen Deze cursus is bestemd voor iedereen die als engineer of als (potentieel) leidinggevende in een productie- en onderhoudsafdeling werkzaam is. Duur: 5 dag bijeenkomsten van 9.00 – 16.30 uur, 1 x per week Datums: 1 november 2016 te Utrecht, 4 november 2016 te Eindhoven De cursusprijs bedraagt € 1.995,- Dit bedrag is excl. B.T.W. en inclusief lesmateriaal en arrangementkosten.

Condition Based Maintenance Deze cursus is bestemd voor onderhoudsmanagers, werkvoorbereiders in het onderhoud, onderhoudsmonteurs en iedereen die vanuit zijn (toekomstige) functie met onderhoud te maken krijgt. Deze cursus wordt uitsluitend bedrijfsintern georganiseerd.

Op zoek naar een oplossing voor uw opleidingsbehoefte? Mikrocentrum doet meer dan alleen deze cursussen! Benieuwd naar de mogelijkheden, neem dan contact met ons op. Opleidingen@mikrocentrum.nl of +31 40 296 99 33.

8


Maintenance Engineering in de Praktijk

De kosten van deelname bedragen Voor NVDO-leden € 1.365,- en voor niet-leden € 1.605,-.

De cursuskosten omvatten Lunches, koffie en thee, alle documentatie en presentaties.

De Maintenance Engineer moet snel kunnen schakelen tussen de details van de dagelijkse problemen en beschikt over een helikopterview om een compleet overzicht van die gesignaleerde problemen te krijgen. Tenslotte moet hij zijn voorstellen voor eventuele oplossingen duidelijk en overtuigend kunnen presenteren. De taak van de maintenance engineer is om verstoringen in het productieproces en het onderhoudsproces te herkennen, te elimineren en vooral te voorkomen. Daartoe is er veel samenwerking nodig met andere bedrijfsfuncties.

Doel Het doel van deze cursus is om de (toekomstige) maintenance engineer in zijn dagelijkse werk een goede ondersteuning te bieden.

Onderwerpen Dag 1 • De plaats en functie maintenance engineering in de organisatie • Het takenpakket van de maintenance engineer • De relatie tussen de onderhouds- en productiefunctie • Het afstemmen van productieen onderhoudsdoelstellingen • De kern van maintenance engineering: borgen en verbeteren van de prestatie van produktiemiddelen • De gereedschapskist van de maintenance engineer • Het analyseren en reduceren van storingen • Het opstellen van verbeterplannen Dag 2 • Het doel en het ontwerpen van onderhoudsconcepten • Van onderhoudsconcept naar onderhoudsbeheersing

In company mogelijk

Cursusduur | Data | Plaats Twee opeenvolgende dagen van 08.30-16.30 uur: 21 en 22 januari 2020 NVDO Verenigingsgebouw te Houten 22 en 23 september 2020 NVDO Verenigingsgebouw te Houten

• Praktijkvoorbeelden onderhoudsconcept • Het invoeren van onderhoudsconcepten in de eigen organisatie • Het borgen en bijsturen van onderhoudsconcepten in de praktijk • De invloed van onderhoudsconcepten op het bedrijfsresultaat • De effectiviteit en de efficiëntie van de maintenance engineer

Bestemd voor De cursus Maintenance Engineering in de Praktijk is bestemd voor leidinggevenden, staffunctionarissen of dienstverleners die direct of indirect betrokken zijn bij het beheer en onderhoud van bedrijfsmiddelen: (adjunct) hoofden technische dienst of productie, planners, werkvoorbereiders en uiteraard (toekomstig) maintenance engineers.

9


Organisatie van Onderhoud

De kosten van deelname bedragen Voor NVDO-leden € 1.365,- en voor niet-leden € 1.605,-.

De cursuskosten omvatten Lunches, koffie en thee, alle documentatie en presentaties.

Optimaal beheer en onderhoud van installaties zijn cruciaal voor veel bedrijven. In economisch mindere tijden is de aandacht natuurlijk gericht op minimale kosten. Maar daarmee mag geen hypotheek gelegd worden op het maximaal kunnen benutten van de assets als de vraag weer aantrekt. Bovendien vragen weten regelgeving om dusdanig onderhoud, dat installaties blijven voldoen aan opgelegde eisen. In betere omstandigheden vormt het vermijden van productieverliezen een extra aandachtspunt. Bedrijfszekerheid van installaties en organisatorische betrouwbaarheid worden daarin geïntegreerd. Want een goed onderhoudsconcept betekent nog niet dat er geen onverwachte gebeurtenissen zullen optreden. In de cursus Organisatie van Onderhoud gaat het om het vinden van de juiste balans tussen anticiperen/voorkomen en het adequaat kunnen omgaan met incidenten die niet voorzien zijn. En vooral: over de eisen waaraan een betrouwbare onderhoudsorganisatie moet voldoen. Met als resultaat een organisatie die weinig overkomt en steeds beter presteert, ook in moeilijke omstandigheden. We leren dan ook Preventief te Denken! Doel Tijdens deze intensieve tweedaagse cursus leert u een goed inzicht te krijgen in de

10

belangrijkste aspecten van en methoden/technieken voor het betrouwbaar organiseren van onderhoud. Gezamenlijk wordt

een visie ontwikkeld en u kunt vervolgens in uw bedrijf op een systematische manier aan de slag met uw eigen organisatie en de tijdens de cursus geïdentificeerde verbetermogelijkheden.

Onderwerpen • Visie op onderhoud en High Reliability Organisaties • Overzicht van belangrijke concepten (bijvoorbeeld: RCM, TPM, 6Sigma, ISO 55000) en hun toepasbaarheid • Installatiestructuur als ruggengraat voor onderhoudsbeheersing • Relatie tussen onderhoud en bedrijfsresultaten (ROI, RONA, EBIT, Cashflow) • Samenwerking Onderhoud, Productie en Engineering • Soorten Onderhoud en relatie met budget en registratie • Hoe kunnen kritieke installaties en delen daarvan geïdentificeerd worden? • Onderzoeken van storingen en oorzaken

In company mogelijk

Cursusduur | Data | Plaats Twee opeenvolgende dagen van 08.30 – 16.30 uur: 17 en 18 maart 2020 NVDO Verenigingsgebouw te Houten 10 en 11 september 2020 NVDO Verenigingsgebouw te Houten

• Systematieken om betrouwbaar onderhoud te faciliteren • Opstellen van een onderhoudsplan • De verschillende functies en functionarissen in Onderhoud • Functietyperingen en functieomschrijvingen • Onderhoud door Productie • Ontwerpen van een betrouwbare Organisatiestructuur • Kenmerken van een betrouwbare organisatie en de weg daar naar toe

Bestemd voor De cursus Organisatie van Onderhoud is bestemd voor productie- en onderhoudsmanagers, asset managers, reliability engineers, maintenance engineers, medewerkers bedrijfsbureau, werk-voorbereiders en iedereen die zich verder wil bekwamen in betrouwbaar organiseren van onderhoud.


Risk Based Maintenance (RBM) onderhoudsconcepten op basis van Risico De kosten van deelname bedragen Voor NVDO-leden € 1.365,- en voor niet-leden € 1.605,-.

De cursuskosten omvatten Lunches, koffie en thee, alle documentatie en presentaties.

De deelnemer wordt in deze cursus meegenomen in een proces dat start bij het vaststellen van onderhoudsdoelstellingen en leidt tot een geoptimaliseerd Onderhoudsconcept op basis van Risico. Daarnaast zal duidelijk worden dat een onderhoudsconcept niet statisch is en continu onderhevig is aan veranderende factoren zoals onder andere het gebruik van de installatie, de economische situatie en wet- en regelgeving. Centraal in dit proces staat het risico denken: Wat zijn risico’s ten aanzien van uw bedrijf, hoe worden potentiële risico’s in kaart gebracht en op welke manier kunnen deze vermeden worden? De behandelde methodiek is algemeen toepasbaar en niet afhankelijk van bepaalde typen installaties. Het proces om tot een onderhoudsconcept op basis van risico te komen is generiek en toepasbaar in alle markten waarin technisch onderhoud gepleegd wordt. Een belangrijke methodiek is de FMECA (Failure Mode, Effects and Criticality Analysis). De FMECA ondersteunt het denken in termen van risico’s en helpt u het onderhoud in uw organisatie naar een hoger plan te tillen.

Doel In de Cursus Risk Based Maintenance (RBM), onderhoudsconcepten op basis van Risico leert u hoe u grip krijgt op het onderhoud en een optimum kunt creëren tussen bedrijfsdoelstellingen en onderhoudskosten. U leert een risicomatrix op te stellen op basis van bedrijfsdoelstellingen. U leert (van grof naar fijn) de kritische onderdelen van de installaties op te sporen en de faaloorzaken in kaart te brengen. Risk Based Maintenance (RBM) helpt prioriteiten te stellen in preventief onderhoud. Het maakt inzichtelijk waar de grootste risico’s liggen, zodat u daar op kunt anticiperen en weet welke delen van je installatie wel en welke niet mogen falen. Tot slot faciliteert RBM uw gesprek in de boardroom. Een objectieve onderbouwing, waarbij ook

In company mogelijk

Cursusduur | Data | Plaats Twee opeenvolgende dagen van 08.30 – 16.30 uur: 16 en 17 januari 2020 NVDO Verenigingsgebouw te Houten 26 en 27 november 2020 NVDO Verenigingsgebouw te Houten

gevolgkosten in beeld zijn van ‘wat als scenario’s’, is daarbij zeer behulpzaam.

Onderwerpen • Het herkennen en formuleren van bedrijfsdoelstellingen; • Het definiëren van risico’s; • Verschillende methodieken van risicoanalyses (een voorbeeld: FMECA); • Opstellen van een onderhoudsconcept naar aanleiding van de risicoanalyse; • Optimaliseren van onderhoudsconcepten.

Bestemd voor Deze cursus is bestemd voor Maintenance Engineers, Projectleiders, Maintenance Managers, Werk-voorbereiders en iedereen die in staat wil zijn om zelfstandig de beste onderhoudsstrategie en onderhoudsfrequentie te bepalen.

11


Reliability-Centred Maintenance III (RCM3)

Deze cursus neemt de deelnemers mee door het Aladon RCM3proces, de volgende generatie RCM. RCM3 is de opvolger van het robuuste en grondige denkproces van de RCM2-methode. Organisaties passen RCM3 toe om operationele en onderhoudsrisico’s die samenhangen met het gebruik van fysieke assets te reduceren, om zo de inherente capaciteit van assets op het gebied van veiligheid en betrouwbaarheid te bereiken tegen minimale kosten. Risicogebaseerd RCM (RCM3) brengt de onderhoudsstrategie volledig in lijn met de internationale normen voor Asset Management en risicomanagement (ISO 55000 en ISO 31000).

12

Met RCM3 bepaalt u welke onderhoudstaken moeten worden toegepast op een systeem en met welke interval deze taken moeten worden uitgevoerd. RCM3 biedt ook de oplossing om te bepalen in welk geval het beter is om een storing bewust af te wachten of een storing te bestrijden met een wijziging van het ontwerp, het gebruik of door het verbeteren van instructies, kennis of vaardigheden. U ervaart de best practices voor het beantwoorden van de acht vragen van RCM3 aan de hand van een praktijkvoorbeeld. U verkent ook de algemene valkuilen bij de uitvoering en de implementatie van RCM3.


Kosten Het cursusgeld voor deelname aan een van de vier edities per jaar met open inschrijving in het kader van de NVDO Maintenance Academy bedraagt voor leden van de NVDO € 1.820,- en voor nietleden € 1.980,- (excl BTW).

Bij de cursuskosten zijn inbegrepen Het nieuwe boek RCM3 - RiskBased Reliability Centered Maintenance, Het Aladon RCM3-Beslissingsdiagram, Uitgewerkte praktijkvoorbeelden, lunches, koffie en thee.

Doel

Onderwerpen

Tijdens de cursus leert u de basis van modern prestatiemanagement van fysieke assets. Vandaagde dag is er, meer dan ooit, de prangende behoefte om assetprestaties te vergroten en tegelijkertijd kosten te verminderen. Een sleutel tot succes is het verschuiven van de traditionele benadering van reparatie en optimalisatie naar het proactief beheersen van risico’s – het basisprincipe van RCM3.

• Risico’s inventariseren en beoordelen • Maatregelen bepalen om de risico’s effectief te beheersen • Kiezen uit de verschillende soorten onderhoud en operationele strategieën op basis van technische haalbaarheid en toegevoegde waarde • Vereiste intervallen bepalen van onderhoudstaken • De gemeenschappelijke RCM3-taal; met gedeelde doelstellingen voor onderhoud, inspectie en productie en hoe de onderlinge samenwerking tussen deze afdelingen succesvol Asset Management mogelijk maakt

Data | Plaats 10, 11 en 12 maart 2020 Eindhoven 9, 10 en 11 juni 2020 Houten 15, 16 en 17 september 2020 Dordrecht 24, 25 en 26 november 2020 Zwolle

• De juiste Asset Management beslissingen nemen voor optimale prestaties van technische systemen en tegelijkertijd veiligheid en milieu-integriteit maximaliseren • Bereiken van compliance onderhoudsstrategieën opstellen die voldoen aan de ISO-standaards voor Asset Management en risicomanagement (ISO55000 en ISO31000) Na de cursus bent u in staat om deel te nemen in een projectteam dat RCM3 toepast op een asset onder leiding van een RCM3facilitator.

Bestemd voor Iedereen die zich bezighoudt met, of direct belang heeft bij de optimale prestaties van fysieke assets, het optimaliseren van onderhoud en het reduceren van risico’s. Hiertoe behoren de medewerkers én de managers van (Maintenance) Engineering, Reliability Engineering, Technische Dienst, Productie en Asset Management. Iedereen kan aan de driedaagse basiscursus Reliability-centred Maintenance (RCM2) deelnemen, tenzij die deelname in strijd is met de licentie-overeenkomst tussen Aladon LLC en Operational Excellence Transfer. Casus op de volgende pagina.

13


Casus Praktijkvoorbeeld - Risico’s kwantificeren als onderbouwing voor risicobeheer Het is de hoogte van het risico dat samengaat met het optreden van een storing wat bepaalt hoeveel moeite we doen in de strijd tegen de storing. Risico’s worden uitgedrukt in een combinatie van gevolg en de kans op dat gevolg. Met Reliability Centered Maintenance 3 worden storingsoorzaken geïnventariseerd en per storingsvorm wordt dan het zgn. storingseffect beschreven. In het storingseffect staat wat er gebeurt als er niks wordt ondernomen om de gevolgen te voorkomen. Het beschrijft een keten aan gebeurtenissen en gevolgen en het potentieel ergste effect 1. Niet elke keer als de storingsvorm optreedt zal het gehele effect optreden, er is een kans dat het ernstigste gevolg optreedt en een meestal hogere kans dat de minder ernstige gevolgen optreden. De som van de deelrisico’s bepaalt het totale risico en het totale risico bepaald de zin of noodzaak om iets aan de storing te doen. Context Een hulpwarmtecentrale moet warmte leveren voor de stadsverwarming als de primaire opwekker een afvalverbrander) in storing is. Na 2 uur niet leveren zitten mensen letterlijk in de kou en kan er niet warm worden gedoucht. Wanneer er langer dan 8 uur niet geleverd wordt, dan is er per aansluiting een compensatie verschuldigd volgens de Warmtewet. Wanneer het vriest en er wordt 4 uur in het geheel niet geleverd, dan zullen bovengrondse delen van het net bevriezen. Levering is dan pas weer mogelijk als het net ontdooid is. De centrale bestaat uit 2 grote verwarmingsketels, die beide willekeurig worden ingezet naar behoefte. Als de vraag groter is dan het aanbod, zal de verschildruk over het warmtenet binnen 30 minuten dalen en dan worden verder en hoger gelegen aansluitingen op het warmtenet niet meer geleverd. Storingsvorm- en effect Dicht falen open-dicht-klep van ketel 1 of ketel 2. Als geprobeerd wordt de ketel te starten lukt het niet om de klep te

1 Het potentieel ergste effect is niet perse het ergst voorstelbare effect, maar het ergste effect dat in het bedrijfsverband als voldoende aannemelijk wordt beschouwd.

14

openen. Wanneer dit gebeurt als de vraag groter is dan 18MW zijn beide ketels nodig. De verschildruk daalt in 30 minuten en de levering stopt. Binnen 2 uur wordt de klep handmatig geopend. De verschildruk is 4 uur later weer op peil. Dit leidt tot een aantal klachten. In het geval van vorst kunnen bovengrondse delen van het net bevriezen. Het duurt dan gemiddeld een week tot er weer geleverd kan worden; 5,7 miljoen euro compensatie en ernstige klantontevredenheid. Kwantificering van het risico De ervaring leert dat dit soort kleppen uitsluitend worden vervangen als ze niet openen of sluiten. Andere redenen zoals (te grote) in- of uitwendige lekkage zijn zelden de reden. Uit de historie volgt dat deze kleppen met vergelijkbare inzet gemiddeld 20 jaar mee gaan. Ingeschat wordt dat de klep even vaak is vervangen omdat hij niet sloot als dat hij niet opende, aan de andere kant zijn er twee van deze kleppen (een per ketel) en het maakt niet uit welke faalt. De MTBF is dus 20 jaar.De centrale moet leveren als de afvalverbrander in storing is, dit gebeurt op een willekeurig moment. De niet-beschikbaarheid is 0,34 %. Er volgt pas een leveringsonderbreking als de storing samenvalt met een vraag waarvoor het vermogen van beide ketels vereist is – dit is alleen op een zeer koude dag, de kans hierop is 3 %. Het net zal dan bevriezen als de temperatuur lager is dan 0oC en de levering langer dan 4 uur onderbroken is. De duur van de leveringsonderbreking bij deze storingsvorm is 6:30 uur en dat is lang genoeg voor bevriezing. De kans dat als beide ketels nodig zijn het ook nog vriest is 75%. De kans op een aantal klachten is dus in de zelfde orde grootte als de kans op een zeer ernstige leveringsonderbreking. In dit geval kan het eerste risico verwaarloosd worden ten opzicht van het tweede. Risico-evaluatie In de bedrijfsrisicomatrix scoort het gevolg in de ernstigste categorie (zeer ernstig) en de frequentie in de laagste categorie (onwaarschijnlijk). De bedrijfsrisicomatrix schrijft voor dat een storing met deze ernst per definitie onaanvaardbaar is. Een risico van nul is echter een onbereikbaar ideaal. Redelijkerwijs betekent dit, dat de kans laag genoeg moet zijn. Wat “aanvaardbaar laag” is kan gerelateerd worden aan risico’s die wij als maatschappij aanvaarden. De conclusie was dat dit een aanvaardbaar risico is en dat het dus niet noodzakelijk is om maatregelen te treffen.


Opleidingen / Facilitators

Benut de kracht van RCM3 Risk-based Reliability Centered Maintenance

SCHRIJF U IN VOOR ONZE CURSUSSEN OF MAAK GEBRUIK VAN ONZE FACILITATORS! Aladon-RCM3 is de opvolger van het robuuste en succesvolle RCM2. Met RCM3 wordt de optimale risicobeheerstrategie bepaald die volledig in lijn is met ISO 55000 voor Assetmanagement en ISO 31000 voor Risicomamanagement. RCM3 Facilitators en adviseurs Laat uw RCM-werkgroep leiden door de échte experts.

Basiscursus RCM3 Verdiep u in RCM3 tijdens deze driedaagse cursus, die wij viermaal per jaar organiseren in het kader van de Maintenance Academy van de NVDO, zie Leergang Reliability Centered Maintenance 3 – RCM3 in deze studiegids. Heeft u RCM2 gevolgd? De RCM3-cursus is een uitstekende manier om u RCM-kennis up to date te krijgen en uit te breiden.

Opleiding tot RCM3-Facilitator Word een door Aladon gecertificeerde RCM3-Facilitator.

Al onze cursussen kunnen ook in-company worden georganiseerd. Operational Excellence Transfer is partner van het Aladon Network.

Meer informatie of inschrijven: www.operationalexcellence.nl +31 20 33 13 449 / info@operationalexcellence.nl

15


NDO Vakspecialist Niveau 3

Vergroot uw kennis en inzicht in niet-destructief onderzoek Bij iedere installatie kunnen defecten ontstaan. Deze defecten zijn soms slechts met één specifieke NDO-methode vindbaar, soms is het aan te bevelen om meerdere NDO-methoden te gebruiken. Welke methoden zijn er? Hoe kiest u de juiste methode? Applus+ RTD en Hogeschool Utrecht bieden samen de opleiding Vakspecialist niet-destructief onderzoek niveau 3 aan. U kunt één of meerdere specialisaties volgen: • Radiografie • Penetrant • Ultrasoon • Magnetisch Doel Als niveau 3 NDO-deskundige heeft u aangetoonde deskundigheid om onderzoeksresultaten te evalueren en te interpreteren volgens bestaande normen, codes en specificaties. U hebt kennis van alle NDO-methoden en daarnaast bent u bevoegd om NDO-methoden te kiezen, NDO-technieken

16

vast te stellen en te helpen bij het opstellen van aanvaardbaarheidscriteria voor zover deze niet bestaan. U houdt toezicht op alle NDO-werkzaamheden en begeleidt personeel op niveau 1 en niveau 2. Doelgroep Onderhoudstechnici, maintenance engineers, QC engineers, etc. die een niveau 3 kwalificatie wensen in één of meerdere NDO-methoden. Indien u het examen succesvol afrond en aan alle eisen voldoet, ontvangt u een ISO 9712 certificaat uitgegeven door Hobéon SKO. Bij het behalen van het basis examen en minimaal twee specialisaties, ontvangt u tevens een Post-HBO diploma. Voor cursusdata, toelatingscriteria en overige informatie, kunt u contact opnemen met ons.

Hogeschool Utrecht – Institute for Engineering & Design: For Professionals T 088-481 88 88 E Info@CvNT.nl W www.CvNT.nl

Applus+ RTD Training en Examination Center T 010-716 62 39 E Opleidingen@ApplusRTD.com W www.Applus.nl

Wij bieden ook de opleidingen: • I&K2 en I&K3 • IWT, IWE en IWI-c • Post-MBO Onderhoudstechniek • Post-HBO onderhoudstechnologie • Post-HBO Onderhoud & Assetmanagement

Wij bieden ook de opleidingen: • Visueel onderzoek voor lassen • Materiaal- en lasmetaalkunde • P(A)MI, Hardheid en Ferriet meten • Toezichthoudend medewerker stralingsbescherming


Praktijkgericht Risicomanagement voor Beheer en Onderhoud van Assets De kosten van deelname bedragen Voor NVDO-leden € 1.365,- en voor niet-leden € 1.605,-.

De cursuskosten omvatten Lunches, koffie en thee, alle documentatie en presentaties.

Binnen risicomanagement is het gebruik van risicomatrices een essentieel onderdeel om kosteneffectiviteit te realiseren voor het beheer en onderhoud van assets. Door gebruik te maken van risicomatrices en risicogetallen kunnen de risicogevolgen in kaart worden gebracht wat leidt tot beslissingsscenario’s. Hierdoor kunnen risico’s vermeden worden of bewust worden geaccepteerd op gebieden als productie, kosten, veiligheid, imago en milieu. Onderhoudsmedewerkers worden vaak betrokken bij risicoanalyses binnen analysemethodieken zoals RCM en FMECA. Hierin wordt gebruik gemaakt van risicomatrices en worden risicoprofielen opgesteld van technische componenten binnen de installaties. Veelal resulteert dit in keuzes ten aanzien van onderhoudsstrategieën.

Cursusduur | Data | Plaats Twee opeenvolgende dagen van 08.30-16.30 uur: 3 en 4 maart 2020 NVDO Verenigingsgebouw te Houten 3 en 4 december 2020 NVDO Verenigingsgebouw te Houten

Doel

Bestemd voor

Deze cursus stelt u in staat om risicomanagement voor beheer en onderhoud toe te passen gedurende de gehele levenscyclus van een technische installatie.

Deze cursus is bestemd voor maintenance engineers, projectleiders, werkvoorbereiders en maintenance managers. Speciaal voor alle andere onderhoudsprofessionals bestaat er de mogelijkheid een specifieke eigen casus in te dienen!

Onderwerpen • • • • • • • •

Door het toepassen van risicomanagement op praktijkgerichte vraagstukken wordt niet alleen de kennis overgebracht, maar leert men ook wat de impact is van de methodiek voor uw organisatie. Ook wordt duidelijk wat de verhouding is tussen de kosten en de opbrengsten bij het implementeren van de risicomanagement.

In company mogelijk

Kader van risicomanagement; Gebruik van risicomatrices; Gebruik van risicogetallen; Toepassen van kosteneffectiviteit; Werken met scenario’s en tools; Uitvoeren van risicoanalyse; Interpreteren en communiceren van resultaten; Realiseren van risicobewust denken, organisatiebreed.

17


Uitbesteden van Onderhoud

In company mogelijk

De kosten van deelname bedragen Voor NVDO-leden € 1.365,- en voor niet-leden € 1.605,-.

De cursuskosten omvatten Lunches, koffie en thee, alle documentatie en presentaties.

Uitbesteden van onderhoudswerkzaamheden komt in alle sectoren voor. Veelal kiezen bedrijven ervoor om zich nog enkel en alleen op de core-business te richten. De productie en omzet is echter wel sterk afhankelijk van de beschikbaarheid van de (proces kritische) installaties. Tevens heeft men in de praktijk te maken met specifieke installaties of systemen waarbij het onderhoud wordt uitgevoerd door de fabrikant of derden. In alle gevallen dient bij het uitbesteden duidelijk te zijn wie welke taken en verantwoordelijkheden heeft en wat de risico’s zijn van uitval of verstoringen van het primaire proces. Contracten moeten transparant zijn en duidelijke afspraken bevatten. Doel Na het volgen van de tweedaagse cursus Uitbesteden van Onderhoud, is de cursist in staat om het proces van contractmanagement in te richten en te beheersen. Concreet leert de cursist wat contractmanagement inhoudt, welke typen onderhoudscontracten mogelijk zijn en hoe deze strategisch toegepast kunnen worden. Daarnaast leert de cursist onderhoudscontracten

18

opstellen, borgen, bewaken en evalueren. Tot slot worden de concepten Life Cycle Costing en Total Cost of Ownership behandeld als uitgangspunten voor investeringsbeslissingen.

Onderwerpen Algemeen • Wat wordt verstaan onder contractmanagement? • Proces van uitbesteden: Inventariseren, specificeren,

selecteren, contracteren, borgen, uitvoeren/begeleiden, bewaken en evalueren Strategie • Type onderhoudscontracten: raamovereenkomst, prestatie, all-in, preventief en correctief • Kennismanagement • Contracteigenaar, contractbeheerder, budgethouder • Vaststellen OEM afhankelijkheid (risico analyse) Opstellen contracten • Standaard Service Overeenkomst • Aansprakelijkheid en overige inkoopvoorwaarden • Service afspraken specificeren, zoals: werkafspraken, responsetijden, onderdelen, beschikbaarheid, validatie, conditiemetingen, etc. • Transparantie Leverancierselectie • Aanbesteding • Kostenbenchmarking • Contractevaluatie

Cursusduur | Data | Plaats Twee opeenvolgende dagen van 08.30-16.30 uur: 12 en 13 mei 2020 NVDO Verenigingsgebouw te Houten 8 en 9 oktober 2020 NVDO Verenigingsgebouw te Houten

Controle en Grip • Contractbeheersysteem • Borgen onderhoudscontracten; koppelen objecten, vastleggen serviceafspraken • Drie-weg matching onderhoudscontract, order, servicebon en factuur • Op welke wijze kan een organisatie grip en inzicht krijgen op de totale omvang van onderhoudscontracten en de samenhangende kosten?

Bestemd voor De cursus Uitbesteden van Onderhoud is bestemd voor (asset)beheerders van apparatuur, installaties en gebouwencomplexen, hoofden technische dienst, plant managers, hoofden facility management, inkopers, werkvoorbereiders en contractbeheerders. Deze cursus is ook te gebruiken voor medewerkers van onderhoudservicebedrijven.


Werkvoorbereiding van Onderhoudswerkzaamheden De kosten van deelname bedragen Voor NVDO-leden € 1.840,- en voor niet-leden €2.000,-.

De cursuskosten omvatten Lunches, koffie en thee, alle documentatie, e-learning module en presentaties.

Werkvoorbereiding geeft antwoord op onder meer de volgende vragen; hoe moet het werk worden uitgevoerd, welke materialen zijn benodigd, hoeveel uren zijn nodig, wat is de doorlooptijd van het werk en welke specifieke hulpmiddelen/gereedschappen en veiligheidsmaatregelen zijn noodzakelijk? De werkvoorbereidingsfunctie dient daarnaast overzicht te hebben over het totale werkpakket, inclusief het werk dat door derden zal worden uitgevoerd.

Doel Het doel van de cursus is te leren om op een verantwoorde en efficiënte manier om te gaan met het werkvoorbereidings- en plan-

ningsproces en daarnaast inzicht te krijgen in de complexiteit en toegevoegde waarde van de werkvoorbereidingsfunctie.

Onderwerpen Dag 1 • Visie op onderhoud en op de rol van de werkvoorbereiding • Belangrijke begrippen met betrekking tot voorbereiding en planning • Het onderhoudsproces en de bijdragen van de werkvoorbereider • Optimalisatie en prioriteiten stellen • Functieprofiel van de werkvoorbereider Dag 2 • Coördinatiemethoden en standaardisatie • Case 1: standaardisatie van werkmethoden • Invloed van de installatieconditie op werkvoorbereiding • Het archief van de werkvoorbereider: opzet van mini-files • Case 2: werkvoorbereiding en calculatie

In company mogelijk

Cursusduur | Data | Plaats Drie opeenvolgende dagen van 08.30-16.30 uur: 21, 22 en 23 april 2020 NVDO Verenigingsgebouw te Houten 3, 4 en 5 juni 2020 NVDO Verenigingsgebouw te Houten 27, 28 en 29 oktober 2020 NVDO Verenigingsgebouw te Houten

Dag 3 • Plantijden, soorten tijdsbesteding en reduceren van vermijdbare verliestijden • Hands on Tool Time (HOTT) • Zin en onzin van gangbare calculatiemethodieken • Soorten planning en relatie met uitbesteding • Case 3: opbouw weekplanning • Relevante prestatie-indicatoren • Stappenplan voor duurzame verbetering van de werkvoorbereiding

Bestemd voor Deze cursus is bestemd voor (toekomstige) werkvoorbereiders, medewerkers bedrijfsbureau, senior monteurs en iedereen die betrokken is bij Beheer en Onderhoud.

19


AMprove your Asset Performance! Verbeter uw asset performance met de inzet van consultancy, software of trainingen van Traduco!

Consultancy Uw deskundige partner bij de toepassing van de Asset Management systematiek

AMprover Risico's bepalen & slim beheren met onze riscomanagement software AMprover

Training Kennisprogramma's waaronder de 7-daagse leergang Asset Management waarmee u Asset Management in uw organisatie kunt realiseren en verbeteren De leergang Asset Management maakt deel uit van de NVDO Maintenance Academy www.traduco.nl | info@traduco.nl | 072-572 65 25

20


Asset Management ISO 55000 in ĂŠĂŠn dag ISO 55000 Strategisch Gebouwbeheer Leergang Asset Management + Casus Verkenning Asset Management Leergang Life Cycle Value

2 21


ISO 55000 in één dag!

In company mogelijk

De kosten van deelname bedragen Voor NVDO-leden € 590,- en voor niet-leden € 690,-.

De cursuskosten omvatten Lunches, koffie en thee, alle documentatie en presentaties.

De wereldwijde normen voor Asset Management ofwel de ISO 55000-serie geeft eigenaren van kapitaalgoederen (‘asset owners’) een instrument in handen om hun ‘assets’ gedurende de hele levenscyclus op een doelmatige, duurzame en kosteneffectieve wijze te beheren, afgestemd op de behoeften van de stakeholders. De NVDO cursus “ISO 55000 in één dag!” geeft deelnemers waardevol inzicht in de wereldwijde normering. U maakt kennis met de inhoud en heeft aan het eind van de dag een helder en compleet inzicht in de integrale eenduidige aanpak die de norm voorschrijft. Let op: de training gaat specifiek in op de ISO 55.000 serie en behandelt slechts in hoofdlijnen het vakgebied van Asset Management, met als doel de norm te verduidelijken. ISO 55000 is een internationale norm die de eisen voor het ontwikkelen, implementeren, onderhouden en verbeteren van een managementsysteem voor Asset Management specificeert. De norm specificeert welke elementen in een Asset Managementsysteem zouden moeten voorkomen en hoe deze met elkaar verbonden zijn. De invulling daarvan is aan de organisatie zelf.

22

De norm bestaat uit drie delen: 1. ISO 55000 Asset Management: Overview, Principles en Terminology 2. ISO 55001 Asset Management: Management systems, Requirements 3. ISO 55002 Asset management: Management systems, Guidelines for the application of ISO 55001

Doel Deelnemers hebben na deze eendaagse training inzicht in de toepassingsmogelijkheden van de ISO 55000 en kennen de integrale eenduidige aanpak die de norm voorschrijft.

Cursusduur | Data | Plaats Eendaagse cursus van: 08.30-16.30 uur: 16 januari 2020 NVDO Verenigingsgebouw te Houten 8 september 2020 NVDO Verenigingsgebouw te Houten

• De relatie tussen ISO 55000 en andere management systemen (bijvoorbeeld ISO 9001) • Basisvereisten van een Asset Management Systeem • Toepassen van de norm • Asset Management in combinatie met Verantwoord Ondernemen • Uitgelicht: Risicoanalyse, het belang van data management en het Strategic Asset Management Plan (SAMP)) Nota bene: Bij deelname aan deze eendaagse ISO 55000 cursus is uiteraard de norm, deel I inbegrepen!

Bestemd voor Onderwerpen • Wat is ISO 55000 en hoe draagt het bij aan goed Asset Management

Asset Owners, toeleveranciers, onderhoudsprofessionals.


ISO 55000 Strategisch Gebouwbeheer De kosten van deelname bedragen Voor NVDO-leden € 590,- en voor niet-leden € 690,-.

De cursuskosten omvatten Lunches, koffie en thee, alle documentatie en presentaties.

De wereldwijde normen voor Asset Management ofwel de ISO 55000-serie geeft een instrument in handen om ‘assets’, waaronder gebouwen gedurende de hele levenscyclus op een doelmatige, duurzame en kosteneffectieve wijze te beheren, afgestemd op de behoeften van de stakeholders. DDe NVDO cursus “ISO 55000 Strategisch Gebouwbeheer” geeft deelnemers waardevol inzicht in de wereldwijde normering. U maakt kennis met de inhoud en heeft aan het eind van de dag een helder en compleet inzicht in de integrale eenduidige aanpak die de norm voorschrijft. Hierbij wordt dieper ingegaan op de toepassing van ISO 55000 bij strategisch gebouwbeheer. Let op: de training gaat specifiek in op de ISO 55000 serie en behandelt slechts in hoofdlijnen het vakgebied van Asset Management, met als doel de norm te verduidelijken. ISO 55000 is een internationale norm die de eisen voor het ontwikkelen, implementeren, onderhouden en verbeteren van een managementsysteem voor Asset Management specificeert. De norm specificeert welke elementen in een Asset Managementsysteem zouden moeten voorkomen en hoe deze met elkaar verbonden zijn. De invulling daarvan is aan de organisatie zelf.

In company mogelijk

Cursusduur | Data | Plaats Eendaagse cursus van: 08.30-16.30 uur: 26 maart 2020 NVDO Verenigingsgebouw te Houten 1 december 2020 NVDO Verenigingsgebouw te Houten

De norm bestaat uit drie delen: 1. ISO 55000 Asset Management: Overview, Principles en Terminology 2. ISO 55001 Asset Management: Management systems, Requirements 3. ISO 55002 Asset management: Management systems, Guidelines for the application of ISO 55001

Onderwerpen • Wat is ISO 55000 en hoe draagt het bij aan goed Asset Management als het gaat om Gebouwbeheer op strategisch niveau • De relatie tussen ISO 55000 en andere management systemen • Basisvereisten van een Asset Management Systeem • Toepassen van de norm voor strategisch gebouwbeheer en vastgoedsturing • Asset Management in combinatie met Verantwoord Ondernemen • Aansluiting ISO 55000 op bestaande ontwikkelingen binnen de vastgoedsector als NTA 8026, NEN2767 en BIM

Nota bene: Bij deelname aan deze eendaagse ISO 55000 cursus is uiteraard de norm deel I inbegrepen!

Doel Deelnemers hebben na deze eendaagse training inzicht in de toepassingsmogelijkheden van de ISO 55000 en kennen de integrale eenduidige aanpak die de norm voorschrijft. Ze kunnen deze kennis inzetten voor vastgoedsturing en strategisch gebouwbeheer in hun eigen organisatie..

Bestemd voor Gebouweigenaren, -beheerders, toeleveranciers, onderhoudsprofessionals.

23


Leergang Asset Management

Toepassing van Asset Management biedt u de mogelijkheid risico gebaseerde beheer en onderhoud scenario’s te ontwikkelen. Scenario’s die bijdragen aan het verkrijgen van het juiste evenwicht tussen uw kapitaalsinvesteringen (kosten) en opbrengsten (baten), zoals onder andere hogere beschikbaarheid, betrouwbaarheid, benuttingsgraad, productiviteit en mate van milieubelasting van de assets. Kortom, hoe kan ervoor worden gezorgd dat uw assets het vereiste kosteneffectieve resultaat behalen tegen de meest gunstige kosten gedurende de gehele levensduur van deze assets. In dit proces is het van belang dat de diverse stakeholders, die op enigerlei wijze een rol en verantwoordelijkheid in de gehele levenscyclus van uw asset hebben, integraal met elkaar samenwerken.

24

Leerdoelen De positie van Asset Management • wat is Asset Management: gedachtengoed, de methodiek en principes • welke plaats en positie neemt Asset Management in binnen de organisatie • hoe kan ik de methodiek van Asset Management effectief binnen de keten van mijn organisatie uitdragen en communiceren

Asset Baseline Management (plan) • hoe wordt risicomanagement toegepast (RCM, FMECA, HAZOP) • hoe kunnen ontwerpbeslissingen onderbouwd worden op basis van een Life Cycle Costing benadering (NCW) • hoe wordt wet- en regelgeving in het bedrijf geborgd • hoe zet ik een programma van eisen op in een RAMS concept • welke rol speelt duurzaamheid bij Asset Management


In company mogelijk

De kosten van deelname bedragen Voor NVDO-leden € 4.350,- en voor niet-leden € 4.650,-.

Asset Data Management (do) • welke rol speelt de ontwikkeling van datamanagement, internet of things, predictive maintenance binnen Asset Management • welke rol speelt objectcodering binnen Asset Management Asset Management Control (check) Asset Management Control (check) • hoe bereik ik kosteneffectiviteit van de assets over de levensduur, welke systematiek volg ik

De cursuskosten omvatten

Cursusduur | Data | Plaats

Overnachtingen, maaltijden, koffie en thee, cursusmap en dictaat Asset Management.

Totaal zeven dagen Voorjaar 2020 - Startdatum 13 mei 2020 Najaar 2020 - Startdatum 7 oktober 2020 Plaats Hotel Bergse Bossen, Driebergen

Asset Organisation Management (act) • hoe kunnen bedrijfsprocessen worden gestroomlijnd, systeemeffectiviteit worden verhoogd en totale kosten over de levensduur worden geoptimaliseerd • hoe ontwikkel ik de meest doelmatige uitbestedingsstrategie, hoe voer ik regie over de markt • hoe worden mijn directie en ik zich bewust van de meerwaarde van Asset Management • hoe kan ik bijdragen in het realiseren van een optimale samenwerking tussen alle partijen in de keten

• hoe kan ik de normstandaard ISO 55000 als hulpmiddel toepassen in het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen

Onderwerpen Het 7-daagse programma bestaat uit drie theorie sessies van elk twee aaneengesloten dagen. De leergang wordt afgesloten met een terugkomdag. Technisch bedrijfskundige onderwerpen worden afgewisseld met onderwerpen ter versterking van de sociale aspecten, welke een belangrijke rol spelen bij de implementatie en borging van Asset Management binnen de organisatie.

De leergang is vanuit het ‘action learning’ principe opgezet, de onderwezen theorie wordt met oefeningen en praktijkcases ondersteund. Resultaat van deze opdracht vormt aan het eind van de leergang een leidraad dat kan fungeren voor invoering en borging van Asset Management binnen uw eigen bedrijf. Casus op de volgende pagina.

25


Casus Business Cases als toegevoegde waarde binnen Asset Management Waterschappen moeten voldoen aan diverse vraagstukken die vanuit maatschappij en politiek worden opgelegd. Hierbij liggen er vraagstukken op het gebied van duurzaamheid, veiligheid en gezondheid (schoon water). Deze vraagstukken kunnen soms strijdig met elkaar zijn, elkaar uitsluiten of versterken. Vaak liggen er meerdere vraagstukken tegelijkertijd ter tafel, waarbij de asset manager een rol speelt om het strategisch management (of in dit geval het bestuur van het waterschap) te ondersteunen met het maken van de keuzes. Om deze ondersteuning te kunnen leveren is het van belang om goede business cases te kunnen opstellen. Welke van de keuzen passen daadwerkelijk in het budget van het bestuur? Binnen de vraagstukken die dan ter tafel liggen komen, zeker bij complexe vraagstukken, ook weer meerdere opties ter discussie. Zo speelde bij een waterschap het vraagstuk in hoeverre het verstandig was om een 40 jaar oude persleiding te vervangen die van de provincie hoofdstad naar een van haar zuiveringen loopt. Nieuwe bebouwing zou moeten komen op de plaats waar een deel van de leiding loopt, de leiding is van asbestbeton en loopt door aardbevingsgebied. In theorie kunnen de asbestbeton leidingen nog een aantal jaar mee, maar wat is het meest optimaal? Opstellen van scenario’s 1. Het hele tracé kon worden vervangen door leidingen die goed bestand zijn tegen aardbevingen 2. Er kon een parallelle leiding worden aangelegd om bij breuk van de leiding een alternatief te hebben 3. Een deel van de leiding kon worden vervangen, waarbij aan het einde van de levensduur van de asbestbeton leiding het resterende deel van de leiding wordt vervangen 4. Men kon de leiding laten voor wat het was en pas over een aantal jaren de leiding vervangen

26

Opstellen van de Business Case In de business case is gestart met het in kaart brengen van de verschillende risico’s. De mitigerende maatregelen voor de risico’s zijn bepaald, waarna volgens de Asset Management methodiek geldende werkwijzen de risico’s zijn gekapitaliseerd. Vervolgens worden de gekapitaliseerde risico’s aan elkaar gerelateerd, waarna de meest belangrijke financiële randvoorwaarden worden vastgesteld, zoals de terugverdientijd en de netto contante waarde. Op deze wijze kunnen de verschillende opties helder tegen elkaar worden afgewogen en kunnen de juiste keuzes worden gemaakt. Daarbij wordt ook de brug geslagen tussen het financieel georiënteerde strategisch management alsmede de meer technisch georiënteerde Asset Management afdeling. Uitkomst van de Business Case In deze business case kon worden aangetoond dat, ondanks de grote initiële investering, het ’t meest rendabel was om het hele leidingtracé in één keer te vervangen. Het waterschap onderhoudt alle kades en dijken in haar verzorgingsgebied. Ook wordt door het waterschap het tekort aan water in haar aandachtsgebied aangevuld bij droogte dan wel afgevoerd bij overvloedig water. Daarnaast zorgt het waterschap voor het zuiveren van het water en een goed en natuurlijk beheer van het water.


Verkenning Asset Management

In company mogelijk

De kosten van deelname bedragen Voor NVDO-leden € 1.425,- en voor niet-leden € 1.665,-.

De cursuskosten omvatten Lunches, koffie en thee, alle documentatie en presentaties. Certificaat IAM indien deel-nemer de toets met goed gevolg aflegt.

Een integrale kijk op het beheer van assets, van ontwerp, gebruik, onderhoud tot ontmanteling, en het zorgdragen dat beslissingen en acties steeds “in line of sight” zijn met het corporate beleid en strategie zijn voorwaardelijkheden voor goed asset management. Hiervoor is het noodzakelijk om een passend en doelmatig asset management systeem op te zetten en te implementeren. Asset Management wordt dan ook meer en meer gezien als een competentie met een breed en integraal perspectief. De verdieping van de strategie in concepten en in plannen resulteert in opdrachtstellingen met bijbehorende budget voor de processen: asset-creatie/verwerving, asset-gebruik, assetonderhoud asset-verbetering en asset-ontmanteling. De prestaties en condities van de assets en asset management moeten worden gemeten, geanalyseerd en continue verbeterd. Voor de realisatie van deze processen moet een heldere en gestructureerde organisatie worden ingericht en moet de nodige competenties bij de medewerkers aanwezig zijn. En tenslotte moet het gehele proces ondersteund worden met IT en infrastructurele middelen.

Cursusduur | Data | Plaats Twee opeenvolgende dagen van 08.30-16.30 uur: 2 en 3 april 2020 NVDO Verenigingsgebouw te Houten 10 en 11 november 2020 NVDO Verenigingsgebouw te Houten

Doel

Onderwerpen

Na het volgen van deze cursus: • Heeft de deelnemer kennis van Asset Management definities en de vereisten genoemd in PAS 55 en ISO 55000 • De cursist is zich bewust van de toegevoegde waarde van Asset Management voor zijn organisatie en kent de verschillende Asset Management domeinen en hun samenhang • Beschikt de deelnemer over “field proven” frameworks, modellen en best practices die concreet in de eigen situatie kunnen worden toegepast Deze cursus is geaccrediteerd door het Institute of Asset Management (IAM) en behandelt alle IAM modules (A1-A2 en B1 t.e.m. B6). De deelnemer zal na het succesvol afronden van de bijbehorende toets een certifcaat ontvangen met een uniek nummer uitgereikt door het Institute of Asset Management.

Dag 1 • Algemene Introductie en Introductie in Asset Management (AM) • PAS55 introductie en kennismaking met ISO 55000 • AM Model • AM Elementen, Richtlijnen, Risk Management, Beleid en Strategie en Concepten Dag 2 • Plan en Service Providing • Performance en Metingen • Analyses, Organisatie, Medewerkers en Middelen • Implementatie

Bestemd voor Deze cursus is bestemd voor (toekomstige) verantwoordelijken die in aanraking komen met Asset Management zich willen laten certificeren en/of kort kennis willen maken met Asset Management.

27


Leergang Life Cycle Value

Life Cycle Value, het creëren van waarde over de gehele levensduur van een asset, is voor bedrijven een uitdaging, zeker gezien het feit dat de Europese industrie en de infrastructuur aan het vergrijzen zijn. Tegelijkertijd moet in een globaliserende industrie de concurrentiekracht van de verouderende assets omhoog en wordt er steeds meer gevraagd van bestaande infrastructuur. Daardoor komt er meer aandacht voor modernisering, levensduurverlenging en vervanging. Meer aandacht dus voor een optimale inzet van een asset over de totale levensduur of langer! Het sturen op Life Cycle Value zorgt ervoor dat de prestaties van de assets stabiel blijven of zelfs verbeteren, ondanks dat de assets verouderen. Daarbij wordt continue gezocht naar het economisch optimum: uptime verhogen, kosten verlagen en investeringen optimaliseren, terwijl belangrijke thema’s zoals safety, health, environment en quality control niet aan aandacht mogen verslappen. Gelukkig zijn er momenteel diverse methoden, technieken en werkwijzen voorhanden die hierbij kunnen

28

ondersteunen. Om een duurzame implementatie hiervan te realiseren zijn prestatiemanagement en verandermanagement van groot belang. Opzet Het programma bestaat uit zes modules, waarbij de eerste vijf modules bestaan uit een middag/avond sessie van 16.00 tot 20.00 uur en de laatste module uit een volledige dag. De leergang gaat uit van “action learning”, hetgeen betekent dat de onderwezen theorie met oefeningen en praktijkcases wordt ondersteund. Naast handvatten om de geleerde werkwijzen en technieken in de praktijk te implementeren, ontwikkelt de cursist een strategie en plan om

daadwerkelijk binnen de eigen onderneming in te voeren. Module 1 – The economics of Maintenance & Asset Management Lesduur: 4 uur Inzicht in de economisch toegevoegde waarde van Maintenance & Asset Management aan de hand van de VDMXL methodologie (Value Driven Maintenance en Asset Management) en hoe u kunt berekenen welke waardedrijver in uw onderneming het meest belangrijk is.


In company mogelijk

De kosten van deelname bedragen Voor NVDO-leden € 1.950,- en voor niet-leden € 2.250,-.

De cursuskosten omvatten Lunches, koffie en thee, alle documentatie en presentaties.

Leerdoelen • Het kunnen uitvoeren van waardeberekeningen • Het kunnen toepassen van de VDMXL formule • Het kunnen bepalen van de dominante waardedrijver • Het uitvoeren van een gevoeligheidsanalyse • Begrijpen hoe de levenscyclus de waardeontwikkeling beïnvloedt Module 2 – Benchmarking Lesduur: 4 uur Verschillende KPI’s en de interpretatie daarvan. Beschikbaarheid, kosten, investeringen. Welk niveau wilt u bereiken en hoe doet u dat? Valkuilen in benchmarking, zoals het vergelijken van appels met peren, onjuist gebruik van data en definities of de benchmark als doel op zich beschouwen en niet als middel. U kunt uw eigen benchmarkstudie uitvoeren en daarbij gebruik maken van een database met gevalideerde gegevens van meer dan duizend bedrijven.

Cursisten ontvangen tevens de volgende publicaties: “Value Driven Maintenance & Asset Management” “Design for Maintenance: guidelines to enhance the maintainability, reliability and supportability of industrial products”

Module 3 – Life Cycle Management Lesduur: 4 uur Life Cycle Management is een integrale benadering om de inzet van een asset gedurende zijn hele levensduur te beheren en te optimaliseren, van ontwerp tot operatie, tot sloop. Deze module behandelt hoe de prestaties en levensduur van assets bewaakt en beheerd kunnen worden. De lesstof wordt via interactieve oefeningen en real life cases overgedragen. Module 4 – Big data en Predictive Maintenance Lesduur: 4 uur Vanuit industrie 4.0, de digitale revolutie, komt nu een nieuwe stroming waarmee bedrijven onderhoud en Asset Management naar een nog hoger plan kunnen tillen. De belangrijkste ontwikkeling vanuit deze revolutie is de introductie van Predictive Maintenance. Met grote hoeveelheden data en met geavanceerde ana-

Cursusduur | Data | Plaats Totaal zeven dagen Voorjaar 2020 - Startdatum 3 maart 2020 Najaar 2020 - Startdatum 22 september 2020 Dordrecht

lysetechnieken valt nauwkeuriger dan ooit te voorspellen wanneer een asset dreigt te falen en hoe onderhoud slimmer kan worden ingericht. In deze module worden de ontwikkelingen geschetst en de toepasbaarheid binnen de onderneming bepaald. Module 5 – KPI sturing & Change Lesduur: 4 uur In deze module wordt ingegaan op succesvolle verandering. Hoe nieuwe werkwijzen en technieken zodanig kunnen worden geïmplementeerd, dat het leidt tot blijvende verandering. Het stellen van haalbare doelen en het meten van prestaties is daarbij van groot belang. Tegelijkertijd moet ook aandacht worden besteed aan de ’zachte’ kant van de verandering. Module 6 – The Great Asset Management Experience Lesduur: volledige dag

als deelnemer al het geleerde in de praktijk brengen en neemt u het in kleine teams tegen elkaar op. U stuurt op waarde onder meer door de koers van uw virtuele Onderhouds- en Asset Management organisatie steeds opnieuw aan te passen aan nieuwe uitdagingen. Het team dat de meeste waarde creëert wint en ontvangt de prestigieuze award.

Bestemd voor Deze opleidingscyclus richt zich op startende en meer ervaren onderhouds- of assetmanagers en andere ‘high potentials’ binnen een onderneming die de ambitie hebben om door te groeien naar een technisch leidinggevende functie. Naast de belangrijke theoretische modellen over onderhoud, betrouwbaarheid, onderhoudsbeheer en asset management, brengen we ook zeer concrete tools en oplossingen die onmiddellijk in uw bedrijf kunnen worden toegepast.

Tijdens dit unieke onderhoudsen Asset Managementspel kunt u

29


NDO trainingen sinds 1969 • Ultrasoon onderzoek (UT) • Radiografisch onderzoek (RT) • Filmlezen • Magnetisch onderzoek (MPI) • Penetrant onderzoek (PT) • Wervelstroomonderzoek (ET) • Visueel onderzoek (VT)

A Longer Life

www.mme-group.com

30


Aandacht voor Productie Duurzaam Spare Parts Management; Voorraadbeheersing 2.0 Storingsanalyse, maar dan Anders! Life Cycle Costing + Casus

3 31


Duurzaam Spare Parts Management; Voorraadbeheersing 2.0 De kosten van deelname bedragen Voor NVDO-leden € 1.365,- en voor niet-leden € 1.605,-.

De cursuskosten omvatten Lunches, koffie en thee, alle documentatie en presentaties.

Voorraadbeheersing in onderhoud is heel wat meer dan materiaal bestellen, ontvangen, op de juiste schappen leggen en vervolgens weer uitgeven. Het is een complex en moeilijk vak en het verschilt ook aanzienlijk van voorraadbeheersing van productiematerialen. Elke 100 Euro aan voorraadwaarde kost een bedrijf jaarlijks minimaal 25 Euro; kosten die in veel ondernemingen maar zelden gemanaged worden. En dan hebben we het nog niet over kosten van productie-stilstanden omdat reservedelen niet tijdig beschikbaar zijn. Want die kunnen een veelvoud bedragen van de materiaalkosten. Met duurzaam spare parts management streven we naar het vermijden van onnodige voorraden op korte én lange termijn. En het tegengaan van verspillingen heeft niet alleen betrekking op direct meetbare kosten, maar ook op financiële en economische neveneffecten zoals onnodig verbruik van grondstoffen en energie, en het vernietigen van in reservedelen opgesloten toegevoegde waarde.

32

Doel Deze tweedaagse cursus leert u een goed inzicht te krijgen in de technieken en methoden van duurzaam spare parts management; Voorraadbeheersing 2.0!

Onderwerpen • Een visie op duurzaam spare parts management en onderhoud • Het organiseren van duurzaam spare parts management • De afhankelijkheden van andere bedrijfsfuncties • Risicomanagement en materiaalcategorieën • Voorraadstrategieën en bestelformules • Inkopen van artikelen t.b.v. onderhoud • Het beheren van artikelen in het magazijn • Administratie van de voorraaden artikelgegevens • Voorraadbeheer en informatiesystemen

In company mogelijk

Cursusduur | Data | Plaats Twee opeenvolgende dagen van 08.30-16.30 uur: 4 en 5 februari 2020 NVDO Verenigingsgebouw in Houten 12 en 13 november 2020 NVDO Verenigingsgebouw in Houten

• Optimalisatie en kostenreductie • Het meten van het effect van duurzaam spare parts management • Stappenplan voor verbeteringen De aangeboden theorie wordt verduidelijkt met praktijkvoorbeelden en wordt bovendien afgewisseld met oefeningen en cases, waarbij deelnemers ook hun eigen kennis en ervaring kunnen delen. Er is bovendien ruimte om problemen, waarmee de deelnemers in de eigen praktijk te maken hebben, te bespreken.

Bestemd voor Deze intensieve en interactieve cursus is bestemd voor alle functionarissen die bij het voorraadbeheer betrokken zijn: medewerkers Technische- en Onderhoudsdienst, financieel - administratieve medewerkers, bedrijfscontrollers, medewerkers inkoop, medewerkers bedrijfsbureau.


Storingsanalyse, maar dan Anders!

In company mogelijk

De kosten van deelname bedragen Voor NVDO-leden € 590,- en voor niet-leden € 690,-.

De cursuskosten omvatten Lunches, koffie en thee, alle documentatie en presentaties.

De NVDO cursus “Storingsanalyse, maar dan Anders!” biedt deelnemers een complete aanpak voor het effectief en efficiënt oplossen van storingen. Enkele honderden onderhoudsprofessionals zijn reeds opgeleid. In één dag wordt geleerd: • hoe een samenloop van omstandigheden of vaag probleem kan worden verduidelijkt tot een kernachtige omschrijving van storingsmelding(en) • Hoe alle informatie over een storing nauwkeurig beschreven kan worden, zodanig dat onderscheid wordt gemaakt tussen geruchten en feiten • hoe op een zo efficiënt mogelijke wijze de oorzaak van de storing kan worden bepaald • hoe de juiste maatregelen kunnen worden gekozen • hoe de samenwerking en de communicatie tussen de (interne)klant en de “storingsoplosser” kan worden verbeterd. Denk bijvoorbeeld aan de relatie tussen TD-Productie Resultaat: storingen worden sneller en definitief opgelost. Door betere samenwerking ontstaat een hogere beschikbaarheid van productie-installaties met lagere onderhoudskosten tot gevolg. Doel Deelnemers worden getraind in een stap voor stap aanpak, een systematische manier van denken voor het analyseren en oplossen

van storingen. De deelnemer krijgt daarbij antwoord op de volgende vragen: • Hoe meld ik storingen duidelijk en welke vragen moet ik

(mezelf) stellen om ervoor te zorgen dat ik alle relevante informatie verzamel die nodig is voor het oplossen van de storing? Op welke wijze kan ik alle gegevens met betrekking tot een storing het beste (visueel) vastleggen, zodat de feiten door iedereen eenvoudig begrepen worden? Hoe kan ik een nog niet opgeloste storing zorgvuldig overdragen aan een collega, zodanig dat hij direct met de analyse kan beginnen? Hoe pak ik de analyse van de storing efficiënt en effectief wijze aan, zonder voorbarige conclusies te trekken? Hoe bepaal ik op basis van de beschikbare informatie de juiste storingsoorzaak, zonder te vervallen in een aanpak van “trial and error”? Hoe bepaal ik de beste maatregelen om de storingsoorzaak weg te nemen.

Cursusduur | Data | Plaats Eendaagse cursus van: 08.30-16.30 uur: 6 maart 2020 NVDO Verenigingsgebouw te Houten 19 juni 2020 NVDO Verenigingsgebouw te Houten 11 december 2020 NVDO Verenigingsgebouw te Houten

Onderwerpen Tijdens deze eendaagse cursus worden eigen ervaringen uitgewisseld. De deelnemers krijgen een beeld van hun huidige werkwijze bij het analyseren van storingen. Vervolgens wordt stap voor stap een systematische aanpak voor storingsanalyse getraind. Daarbij worden korte stukken theorie steeds afgewisseld met vele praktische voorbeelden en oefeningen om vaardigheid te ontwikkelen in een kritische aanpak. Deelnemers ontvangen tijdens de cursus een syllabus. Voor toepassing van de methoden in het eigen bedrijf worden tevens digitale werkbladen beschikbaar gesteld.

Bestemd voor Medewerkers in onderhoud én productie die verantwoordelijk zijn voor het functioneren van de assets (operators en (service) monteurs.

33


Life Cycle Costing

In company mogelijk

De kosten van deelname bedragen Voor NVDO-leden € 1.365,- en voor niet-leden € 1.605,-.

De cursuskosten omvatten Lunches, koffie en thee, alle documentatie en presentaties.

Life Cycle Costing (LCC) is een methodiek om de totale kosten van assets zo juist mogelijk in kaart te brengen. Hierbij wordt gekeken naar de complete life cycle van een asset, van kopen tot en met afbreken. Het toepassen van LCC kan bijdragen aan het optimaliseren van onderhoud aan assets en het bepalen van het juiste moment van vervanging.

Doel Resultaten voor deelnemers aan de training “Life Cycle Costing”: • Herkennen van valkuilen op het gebied van onderhoud • Inzicht in de methodieken van LCC • Waarde van informatie voor optimaliseren van Beheer en Onderhoud • Inzicht in het waarom en wat mee te nemen in een LCC berekening • Kunnen toepassen van de methodiek en inzicht in de levenscyclus kosten

34

Cursusduur | Data | Plaats Tweedaagse cursus van: 08.30-16.30 uur: 11 en 12 februari 2020 NVDO Verenigingsgebouw te Houten 3 en 4 november 2020 NVDO Verenigingsgebouw te Houten

Onderwerpen

Bestemd voor

In deze training met uitgebreide praktijkvoorbeelden en interactieve opdrachten, worden onder andere de volgende onderwerpen behandeld: • Functie van informatiemanagement in alle fasen van Life Cycle Costing • Belang, nut en implementatie van LCC in projecten bij besluitvorming • LCC in projecten versus beheer en onderhoud • Omgaan met Lange Termijn Asset Planning (LTAP) • Informatie vastleggen, delen en beheren • Tools voor het verzamelen van informatie • Onderhoudsinformatiesystemen • Inzicht in kosten gedurende de totale levensfase van de asset

Deze cursus is bedoeld voor iedereen die kennis wil maken met Life Cycle Costing, in het bijzonder: (Maintenance) engineers, projectleiders, onderhoudsmanagers, inkopers, werkvoorbereiders andere en onderhoudsprofessionals. Ook geschikt voor niet maintenanceprofessionals in Asset Management.


Casus

35


op basis van tienduizenden technische support calls

duidelijke training

mensen met jarenlange ervaring

opleidingen

nieuwste techniek

op maat gemaakt besturings techniek

Kennis is voorsprong!

Dit mag je van ons verwachten

Over itsme

Opleidingen -- Kennis Opleidingen Kennis isisvoorsprong! voorsprong! cloud, Dat geldt zeker voor voor de de sector sector industrie. industrie. Besturing, Besturing, aandrijving, aandrijving,robotica, machineveiligintegratie van processen en technieken: onze en opleidingen bieden op ieheid en robotica, integratie van processen technieken: onzekennis opleidingen der niveau. Zoekt een niveau. algemene opfriscursus voor uw medewerkers of heeft u bieden kennis op uieder Bijvoorbeeld een basiscursus elektro, een cursus behoefte aan een specifieke maatwerkopleiding, op ieder niveau bieden we u dit storingzoeken PLC, drives voor storingsmonteurs of maintenance engineers, aan. Als CEDEO-erkend we u daarnaast de zekerheid van eventueel als in-house opleidingsinstituut maatwerktraining. geven Als CEDEO-erkend opleidingsinstituut actuelewe kennis voor uwde mensen. U kunt opactuele trainingen die we aanbieden geven u daarnaast zekerheid vaninschrijven kwaliteit en kennis voor uw menin een van onze dertienopkennisen trainingscentra. Neem vrijblijvend op sen. U kunt inschrijven trainingen die we aanbieden in een van onzecontact elf kennisvoor de mogelijkheden. en trainingscentra. Neem vrijblijvend contact op voor de mogelijkheden.

itsme is een distributeur familieitsme distributeur voor voorindustrie industrieen enmachinebouw. machinebouw.Als AlsNederlands Nederlands famibedrijf ondersteunen onze 450450 medewerkers op op 13 10 vestigingen in Nederland uw liebedrijf ondersteunen onze medewerkers vestigingen in Nederland succes met met eerlijk en merkonafhankelijk adviesadvies en slimme oplossingen die bijdrauw succes eerlijk en merkonafhankelijk en slimme oplossingen die gen aan uw succes. We combineren elektrotechnische en mechanische producten, bijdragen aan uw succes. We combineren elektrotechnische en mechanische prosystemen en oplossingen in één order, éénorder, levering één factuur. met onze ducten, systemen en oplossingen in één één en levering en éénEnfactuur. En vestigingen in Duitsland, België, Roemenië Spanje bent u ook voor activiteimet onze vestigingen in Duitsland, België,en Roemenië en Spanje bentuw u ook voor ten activiteiten in het buitenland onze vertrouwde uw in het verzekerd buitenlandvan verzekerd van onze kwaliteit. vertrouwde kwaliteit.

Een greep uit onze 70 cursussen • S7 Basis STEP7 Classic • S7 STEP7 S7-300/400 Basiscursus Service Storingzoeken en inbedrijfname • TIA STEP7 S7-300/400 Storingzoeken Portal SIMATIC S7 Basis cursus en inbedrijfname • TIA Portal SIMATIC SIMATIC S7 S7-1200/1500 Basis cursus Storingzoeken Update STEP7 Classic naar TIA Portal • TIA Portal SIMATIC S7-1200/1500 Storingzoeken • Danfoss FC300 of Siemens frequentieregelaars G110 / G120 •• Siemens Basiscursus Elektro of industriële automatisering • NEN3140 Voor meer cursusinformatie zie onze website: www.itsme.eu Voor meer cursusinformatie zie onze website: www.itsme.eu

itsme I MAKING YOU SUCCEED

36

Over itsme Industrial Automation Geen vraag Geen vraag isisons onste telastig! lastig! Bij itsme helpen Onze Bij helpen we we uu graag graag met met uw uw industriële industriëleautomatiseringsprojecten. automatiseringsvragen. Onze mensen hebben actuele actuele kennis kennis in huis van van PLC’s, PLC’s, HMI, HMI, operating operating panels, panels, IPC’s, netnetmensen werktechnologie enbussystemen, communicatie,elektrische bussystemen, elektrische aandrijvingen en servo, werktechnologie, aandrijvingen en servo, robotica en robotica en software. Van retrofitting tot technologische keuzes voor de toekomst, wij software. Van retrofitting tot technologische keuzes voor de toekomst, wij koppekoppelen innovaties aan uw praktijk. We begeleiden pre-engineering en ondersteulen innovaties aan uw praktijk. We begeleiden pre-engineering en ondersteunen nenrealisatie de realisatie automatiseringsprojecten. onzeTechnical TechnicalSupport Support biedt biedt de van van uw uw automatiseringsprojecten. EnEnonze uitkomst voor uitkomst voorde delastigste lastigstevragen. vragen. Industrial Automation Automation 076 Industrial 076 -- 578 578 28 28 60 60 Trainingen 076 - 578 28 60 Technical Support 076 - 578 28 79 Website www.itsme.eu Trainingen 076 - 578 28 60 Website www.itsme.eu

ia@itsme.eu ia@itsme.eu ia@itsme.eu ia@support.itsme.eu iatraining@itsme.eu


Onderhoudsprofessionals van Topniveau Leergang R&ME Operational Excellence in Onderhoudsmanagement + Casus

4 37


Vaardigheden voor Reliabilityen Maintenance Engineering (R&ME) Leergang:

voor verbeteraars in Asset Management

CoThink ontwikkelde de modulaire leergang “Vaardigheden voor Reliability- en Maintenance Engineering” in samenwerking met de NVDO. Inmiddels is deze succesvolle leergang erkend als een onmisbaar onderdeel in de persoonlijke ontwikkeling van iedere Reliability- en Maintenance Engineer. In de leergang wordt aandacht besteed aan procesbegeleiding en pragmatische toepassing daarvan op het gebied van Asset Management.

Het hanteren van een gestructureerde aanpak is daarbij van groot belang. Daarom maakt de deelnemer uitgebreid kennis met de beste methoden, wordt vaardig in het aanpakken van vraagstukken en leert vooral welke aanpak hij wanneer en hoe moet toepassen. Hij leert om collega’s te betrekken, om groepen te faciliteren en te motiveren. Uiteraard speelt inbedding

38

van de functie in de organisatie een belangrijk rol. Tijdens de leergang besteden we veel aandacht aan voorwaarden voor succesvolle implementatie. Niet alleen de ‘harde’, maar ook de ‘hardnekkige’ kant krijgt ruimschoots aandacht.

Doel Tijdens de leergang wordt de deelnemer vaardig in het toepassen van methodische benaderingen voor het oplossen van lastige vraagstukken. Daarbij wordt veel aandacht besteed aan het vergroten van de persoonlijke effectiviteit en

aan het onbevangen leiden van verbetergroepen. Na afloop van de leergang beschikt het bedrijf over een doelgerichte, slagvaardige verbeteraar.

Onderwerpen De leergang bestaat uit 8 modulen. Tijdens de leergang vindt


In company mogelijk

De kosten van deelname bedragen Voor NVDO-leden € 8.750,- en voor niet-leden € 8.950,-.

De cursuskosten omvatten Leermiddelen, zoals documentatie en een gratis abonnement op de elektronische RATIO-templates van CoThink, lunches, overige catering en diner. Overige verblijfskosten

individuele begeleiding plaats, inclusief coaching op de werkplek. Module 1 Inleiding en oriëntatie op Reliability- en Maintenance Engineering Module 2 Vaardigheden oplossen problemen (RCA / Event Map/ Probleem- en Gedraganalyse) ) Module 3 Facilitatorvaardigheden en persoonlijke ontwikkeling (incl. Whole Brain Thinking)

(eventueel zes tussenovernachtingen met ontbijt) zijn voor eigen rekening.

de deelnemers worden uitgenodigd. De totale leergang duurt ongeveer negen maanden.

Cursusduur | Data | Plaats

Start: 14 mei 2020 Postillion Hotel Amersfoort Veluwemeer, Putten, Gelderland Start: 12 november 2020 Postillion Hotel Amersfoort Veluwemeer, Putten, Gelderland

De totale leergang beslaat 32 dagdelen. De programmering is verspreid over zes blokken van twee dagen, inclusief tussenliggende avonden. De leergang wordt afgesloten met een dag, waarbij ook de managers van

Module 4 Vaardigheden voor voorkomen problemen (Risico management / RCM / FMEA) Module 5 Databeheer en toegepaste statistiek (principes van SPC / Six Sigma) Module 6 Theorie en methoden voor Asset Management Module 7 Vaardigheden voor Lean Maintenance Module 8 Effectieve implementatie van de R&ME functie

De leergang R&ME is erop gericht dat de deelnemers beter in staat zijn een faciliterende rol te vervullen, als spin in het web van continu verbeteren. Het resultaat is dat zij gestructureerd en systematisch verbeterprojecten begeleiden. Met andere woorden; de deelnemers worden “kampioen” in aanpak en methode, in het ondersteunen van teams bij het kritisch analyseren van vraagstukken en het zoeken naar creatieve oplossingen. Meer generalist dan specialist! Aan de leergang is een certificaat verbonden, dat wordt uitgereikt op basis van bewezen vaardigheid en bij voldoende inzet. De

leergang wordt begeleid door een commissie van advies. Na certificering kunnen deelnemers toetreden tot de actieve groep van oud deelnemers (alumni R&ME).

Bestemd voor De leergang Vaardigheden voor Reliability-en Maintenance Engineering is bestemd voor iedereen die verantwoordelijk is voor het verbeteren van de prestaties van de assets en de organisatie, medewerkers uit Productie, Procestechnologie en Onderhoudsorganisatie. Werkzaam bij zowel asset owners als bij toeleveranciers van diensten (zoals advies- en ingenieursbureaus en aannemers).

39


Operational Excellence in Onderhoudsmanagement De kosten van deelname bedragen Voor NVDO-leden € 1.365,- en voor niet-leden € 1.605,-.

De cursuskosten omvatten Lunches, koffie en thee, alle documentatie en presentaties.

De term “Operational Excellence” staat van origine voor het zo efficiënt mogelijk aanbieden van een product of dienst. Tegenwoordig is het een fundamenteel onderdeel van goed presterende organisaties. Bedrijven hebben door de jaren heen al in detail uitgewerkt hoe ze hun productieproces “operational excellent” moeten inrichten. Onderhoudsprocessen vragen echter een geheel eigen benadering. De principes zijn dezelfde, de uitwerking is soms totaal anders dan bij productieprocessen.

Doel Na het volgen van de cursus “Operational Excellence in Perspectief” kent de cursist het totaalmodel van operational excellence in

40

onderhoud en heeft hij of zij een basis om verder te kunnen werken aan het opzetten van een Operational Excellence binnen zijn onderhoudsorganisatie.

Onderwerpen • De geschiedenis en de basisprincipes van Operational Excellence • Het verband tussen Lean, TPM en Asset Management • Een totaalmodel voor Operational Excellence in onderhoud • Een aantal onderwerpen uit het model: • Afstemmen van het onderhoud op de bedrijfsstrategie, budgettering en KPI’s • Organisatiestructuur • Preventief onderhoud • Autonoom onderhoud • Werkstroombeheersing • Competentiemanagement • Informatiebeheer • Reservedelenbeheer

In company mogelijk

Cursusduur | Data | Plaats Twee opeenvolgende dagen van 08.30-16.30 uur: 19 en 20 mei 2020 NVDO Verenigingsgebouw te Houten 26 en 27 november 2020 NVDO Verenigingsgebouw te Houten

• Cultuur, verandermanagement en implementatie • Continue verbetering

Bestemd voor Deze cursus is voor onderhoudsmanagers die hun afdeling en hun werkprocessen efficiënt en goed geborgd willen inrichten en verder voor alle andere geïnteresseerden, zoals maintenance engineers, productiemanagers, site managers.


Casus Investeren in Operational Excellence loont

laties in kaart gebracht en is vastgesteld welke kritisch waren. Het begin van het asset register 4. Voor de installaties is op een goed onderbouwde manier een onderhouds- en inspectieprogramma opgesteld

De site waar grondstoffen worden geproduceerd voor de chemische industrie bestaat uit een aantal plants die verschillend zijn opgebouwd en ook verschillende producten maken. De leeftijd van de installaties variëert van veertig jaar tot helemaal nieuw. De plants produceren poeders én vloeistoffen, die verpakt worden in een uiteenlopend scala van verpakkingseenheden, van 25 kg zakken tot big bags en van 5 liter vaatjes tot tankauto’s. De afdeling Maintenance bestaat uit vijftien medewerkers. De Technische Dienst werkte vrij traditioneel. Nadat een aantal collega’s met pensioen is gegaan, bleek hoe afhankelijk het bedrijf was van de kennis van individuele medewerkers. Het lukte het bedrijf niet om medewerkers te vinden met voldoende kennis en ervaring om het onderhoud van de plants ineens over te nemen. Steeds vaker kwamen er storingen ten gevolge van achterstallig onderhoud, eenvoudigweg omdat niemand wist welk onderhoud een bepaalde machine nodig had. Ook was het steeds moeilijker om deze storingen op te lossen. Het bedrijf wilde zijn processen, zijn onderhoud en zijn kennis beter gaan vastleggen. Het was dus een transitie van “ambachtelijk onderhoud” naar moderne bedrijfsprocessen. Binnen de onderhoudsdienst is Operational Excellence ingevoerd. Dit gebeurde aan de hand van het Lean Asset Management Programma (LAMP). Hierin zitten alle elementen van onderhoud en engineering verweven die nodig zijn om te komen tot beheerste kosten en risico’s, optimale beschikbaarheid en kwaliteit.

Kernsuccesfactoren Een eerste belangrijke factor was het inzicht bij het management dat onderhoud bestaat uit diverse processen die goed vastgelegd moeten worden, zodat je de juiste mensen en middelen kunt inzetten en de processen optimaliseren. Een tweede belangrijke factor was het betrekken van de medewerkers. Zij hadden alle kennis. Bovendien zette een aantal van hen zich al tientallen jaren met hart en ziel in voor het bedrijf. Het is belangrijk om dan niet binnen te komen met een houding dat je alles beter weet en ineens anders gaat doen. De medewerkers weten zelf het best waar de knelpunten zitten. Een derde factor was de bereidheid van het management om te investeren in software, maar ook in functies als maintenance engineer en werkvoorbereider. Resultaten • Het aantal storingen is twintig procent gedaald • Echt langdurige storingen komen nauwelijks nog voor • De conditie van de installaties is verbeterd. Daardoor komen minder kwaliteitsproblemen voor. Doordat deze problemen afhankelijk zijn van een complex aan factoren, is het niet mogelijk deze impact te kwantificeren • Het aantal ingeleende manuren is per week gedaald met 160 manuren (4 fte)

Aanpak Aan het begin van het project heeft een consultant een scan uitgevoerd van de oude manier van werken om vast te stellen wat de sterke en zwakke punten van de onderhoudsdienst waren. Aan de hand daarvan is een plan van aanpak en een transitieplan opgesteld. Vervolgens zijn teams opgesteld die onder leiding van een consultant de diverse werkprocessen gingen vastleggen, zoals: 1. Werkstroombeheersing; gatekeeping, werkvoorbereiding of planning. Eén van de oudere monteurs werd opgeleid tot werkvoorbereider 2. Continue verbetering; door het beter vastleggen van storingen, ontstond een gestructureerd proces van continue verbetering, waarbij historische data werd opgebouwd 3. Datamanagement; met een gestructureerde analyse zijn de instal-

41


TRAINING CHROOM-6 (H)ERKENNEN! Weet u waar u chroom-6 kan aantreffen? Blootstelling aan deze stof brengt gezondheidsrisico’s met zich mee. Daarom is het van groot belang dat uw medewerkers die in aanraking kunnen komen met de risicovolle stof het leren herkennen. SGS Search ontwikkelde de eerste chroom-6-training in Nederland. Tijdens de training nemen we cursisten mee in:

• Toepassingen en overige facetten van de risicovolle stof • Bewustwording van de gezondheidsrisico’s • De regelgeving SGS Search is een landelijk erkend opleidingsinsituut en heeft veel praktijkervaring met chroom-6-onderzoek. Als onderdeel van een grotere organisatie verzorgen we naast chroom-6 ook trainingen op het gebied van asbest, bedrijfshulpverlening (BHV) en veiligheid (VCA).

ONTVANG 15% KORTING OP DE TRAINING CHROOM-6 (H)ERKENNEN! MELD UW MEDEWERKERS AAN TOT EN MET 1 AUGUSTUS 2020 MET DE CODE CR6NMA2019 MEER INFORMATIE OF AANMELDEN? Kijk op onze website of neem contact met ons op via 088 – 214 66 00 of opleidingen@sgssearch.nl. Ook voor in-company-trainingen en toolboxen kunt u bij ons terecht.

WWW.SGSSEARCHOPLEIDINGEN.NL

42


Conditiemeting Leergang Conditiemeting volgens NEN2767 Verkenning Conditiemeting BOEI + Casus

5 43


Leergang Conditiemeting volgens NEN2767

Gebreken aan gebouw gebonden assets en/of infrastructurele werken zorgen voor prestatieverlies, brengen risico’s met zich mee en zijn van (grote) invloed op de functionele prestaties. Met de inbreng van de goed opgeleide inspecteur en adviseur wordt de asset owner in staat gesteld het levensloopproces naar kosten, levensduur en kwaliteit te beheersen. Ook binnen prestatiecontracten moet de status van assets worden vastgesteld, bijvoorbeeld bij het moment van aangaan van het prestatiecon-

44

tract en tussentijdse beoordelingen (audits). Om efficiĂŤntie te bereiken binnen het inspectieregime en overlast van de gebruikers van beheerobjecten tot een minimum te beperken, winnen integrale inspecties (BOEI-inspecties) steeds meer terrein. Deelnemers worden opgeleid tot professionele inspecteurs en/ of adviseurs, die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan verbetering van de staat van gebouwen, installaties en infrastructurele werken.


De kosten van deelname bedragen Leergang NEN 2767 voor inspecteur € 5.450,- ex BTW(*) Leergang NEN 2767 voor adviseur € 5.450,- ex BTW(*) Leergang NEN 2767 voor inspecteur + adviseur € 6.450,ex BTW(*)

Doel De Inspecteur Kan op een objectieve en betrouwbare manier inspecties binnen zijn specialisatie Bouwkunde, Werktuigbouw, Elektro-technische installaties of Infrastructurele Werken uitvoeren conform de NEN2767. Kan aanvullende inspecties uitvoeren voor onderdelen Brandveiligheid, Energie en Inspectie (BOEI). Heeft inzicht in voldoen aan wet- en regelgeving. Vormt een team met de adviseur, kan de uitkomsten van de inspecties overleggen aan de Adviseur en is ondersteunend aan de adviseur in zijn besluitvorming.

Werkzaam bij een NVDO-lidbedrijf? Dan wordt een ledenkorting van 5% verleend!

De cursuskosten omvatten Lunches, koffie en thee, alle documentatie en presentaties.

De Adviseur Kan het inspectierapport, aangeleverd door de inspecteur, op de juiste manier interpreteren. Kan binnen zijn eigen specialisatie een advies uitbrengen op grond van een NEN2767 inspectie en aanvullende inspectie-items. Kan specifieke wensen van gebruiker/ eigenaar en strategische doelen van de geïnspecteerde asset vertalen naar een advies..

Blok 1 • Inleiding leergang. Inspectiekader, soorten inspecties en toepassing NEN 2767. Inleiding thema technisch beheer & onderhoud • NEN 2767 methodiek, decompositie en opbouw deel 2 Gebrekenlijsten • Aanvullende inspecties Energie • Vakkennis per discipline BO, WTB / T, E en Monumenten

Overige relevante informatie, deelnameprijzen, studiebelasting en het lesrooster tref je op www.nvdo.nl

Blok 2 • Inzicht in voldoen aan wet- en regelgeving, Bouwbesluit, Arbo-wetgeving. Aanvullende inspecties Brandveiligheid • Oefenvoorbeelden op basis van inspectiesoorten. Mondeling en schriftelijk communiceren

Na het succesvol afronden van het examen ontvangen deelnemers een NVDO/HU diploma en automatische bijschrijving in het NVDO-register. Het diploma vormt een prima basis voor persoonscertificatie.

Bestemd voor Blok 3 • • • •

Praktijkdag 1 Praktijkdag 2 Praktijkdag 3 Examentraining – NEN 2767 inspectie en aanvullende inspecties

Blok 4 • Beheersing onderhoud binnen Asset Management, life cylce costing en MVO. Risico’s, beslissingsmodellen • Prioriteitsstelling, scenario denken en duurzame oplossingen. Van inspectie-resultaat naar adviesrapport met aanbevelingen

Gelet op het belang van de inspecties en hieruit volgende adviezen, worden flinke eisen gesteld aan het niveau van de deelnemers. Een succesvolle cursist heeft een MBO+ / HBOopleiding binnen eigen specialisatie succesvol afgerond en bezit tevens meerjarige, relevante werkervaring.

45


Verkenning Conditiemeting BOEI De kosten van deelname bedragen Voor NVDO-leden € 1.365,- en voor niet-leden € 1.605,-.

De cursuskosten omvatten Lunches, koffie en thee, alle documentatie en presentaties.

Om de asset value van gebouwen en haar installaties te borgen én te kunnen monitoren, dient bij aanvang, tijdens en na afloop van contracten de technische toestand nauwkeurig vastgesteld te worden. De Conditiemeting BOEI biedt hiertoe een objectieve integrale inspectiemethodiek voor de thema’s Brandveiligheid, Onderhoud, Energie en Inzicht in Wet- en Regelgeving. Zo wordt de exacte status bepaald en kunnen onderhoudsbudgetten optimaal ingezet worden. Door integratie van de vier thema’s wordt een inspectie effectief benut en het aantal inspectiebezoeken sterk gereduceerd.

Doel Na het volgen van de 2-daagse cursus Verkenning Conditiemeting BOEI heeft de deelnemer inzicht in de verschillende aspecten die van belang zijn bij het inzetten van BOEI inspecties. De deelnemer herkent de toegevoegde waarde van een

46

BOEI inspectie binnen een onderhoudscontract of bij het opzetten en beheren van een meerjarenonderhoudsplanning. De deelnemer heeft inzicht in de achtergrond van de BOEI-thema’s en in de gebruikte inspectiemethodieken binnen de verschillende vakdisciplines.

In company mogelijk

Cursusduur | Data | Plaats Twee opeenvolgende dagen van 08.30-16.30 uur: 16 en 17 juni 2020 NVDO Verenigingsgebouw in Houten 15 en 16 december 2020 NVDO Verenigingsgebouw in Houten

Onderwerpen

Bestemd voor

• Wat is Conditiemeting BOEI • Plaats van BOEI in de huidige onderhoudsmarkt • Brandveiligheid; achtergrond bouwbesluit en introductie • Onderhoud; algemene introductie NEN2767 • Energie; introductie EPBDregelgeving en Energielabel • Inzicht in wet- en regelgeving: wat verlangt zorgplicht en regelgeving aan vastleggen van gegevens • Basiskennis Conditiebepaling per vakdiscipline conform BOEI; opname gebreken, verwerking en rapportage

Deze cursus is voor iedereen die bij contractmanagement, onderhoud en beheer betrokken is. Dit geldt zowel voor opdrachtgevers, opdrachtnemers, gebruikers en adviesbureaus. Bijvoorbeeld contractmanagers, facilitair managers, aanbesteders, installateurs, aannemers, alsmede werkvoorbereiders, onderhoudsinspecteurs en technisch en bouwkundig onderhoudspersoneel.


Casus Waarom BOEI? Jaarlijks wordt in Nederland het aanzienlijke bedrag van zo’n slordige 2 miljard euro voor het onderhoud aan gebouwen uitgegeven. Dat geld wordt bijvoorbeeld geïnvesteerd in het naleven van wetgeving, energieefficiency en kwaliteit van het gebouw en haar installatie. Het effect hiervan op de werkelijke kwaliteitsverbetering van het gebouw is vaak minder inzichtelijk. Transparantie en overzicht ontbreken en maatregelen werken regelmatig tegen elkaar. Er lijkt geen einde te komen aan het aantal vereisten waaraan voldaan moet worden. Inspecties worden vanuit verschillende invalshoeken uitgevoerd en te nemen maatregelen staan soms haaks op elkaar. Om eenduidiger onderhoudsbeleidsscenario’s te kunnen uitwerken, is de BOEI inspectiemethodiek geïntroduceerd. Hierbij wordt in één inspectieronde rekening gehouden met Brandveiligheidsaspecten, de onderhoudsconditie, energielabel en het voldoen en de administratie van wettelijke voorschriften. Dit biedt voordelen voor alle belanghebbenden die bij het gebouw betrokken zijn. Zo kan het voorkomen dat onderstaand gebrek (zie foto) wordt aangetroffen. In het kader van de Brandveiligheid is het gebrek vervuiling van de buislampen aanwezig. De aanwezige vervuiling kan in combinatie met overmatige warmte bij ingeschakelde verlichting, brandgevaar-

lijke situaties opleveren. Dit gebrek zal een bepaalde conditie tot gevolg hebben. In het kader van Onderhoud is ook het gebrek vervuiling aanwezig. Tevens is in deze situatie niet gekozen voor een armatuur met de juiste beschermingsgraad, ook dat is een gebrek. Deze gebreken en het aanwezig zijn van verval zullen tot een bepaalde conditie leiden. Conform de NL_energie_en_duurzaamheidstabel zal dit armatuur qua Energie een bepaalde conditie hebben. Als blijkt dat er geen tekeningen aanwezig zijn zal dat een gebrek zijn in het kader van voldoen aan Inzicht in wet- en regelgeving en dus een bepaalde conditie hebben. Bij dit element krijg je dus 4x een conditie score. Bij alle vier de conditie scores worden herstelmaatregelen opgenomen om de gebreken te verhelpen. Herstelkosten voor verhelpen van de gebreken die van toepassing zijn op meerdere items worden maar bij 1 item opgenomen. Bij Onderhoud kan nu worden opgenomen dat dit armatuur moet worden vervangen door een armatuur met een minimale beschermingsgraad van IP54. Het gebrek bij Brand is dan ook opgelost, immers de vervuiling is niet meer aanwezig. Als dit armatuur dan ook wordt vervangen door een LED exemplaar dan wordt eveneens voldaan aan cramerlijn die is opgenomen in de NL_energie_en_duurzaamheidstabel. Bij Inzicht in het voldoen aan wet- en regelgeving zullen herstelkosten worden opgenomen om de tekeningen te vervaardigen. Tijdens deze BOEI inspectie zijn dus meerdere gebreken aangetroffen. De geconstateerde gebreken worden dus bij alle van toepassing zijnde items opgenomen. Herstelkosten van dezelfde gebreken worden eenmalig opgenomen. De conditie na onderhoud zal dan voor alle items voldoen aan de vooraf afgestemde conditiescore. Onderhoudspartijen voeren diensten en werkzaamheden uit, exact daar waar het meeste rendement op het ingezette geld wordt bereikt. De technische conditie van het gebouw, de mogelijkheden om energiebesparing te bereiken of het energielabel te verbeteren, alsmede inzicht in welke mate aan wet en regelgeving, zorgplicht mbt tekeningen en inspectierapporten wordt inzichtelijk bij toepassing van de BOEI methodiek.

47


SKF Opleidingen | Engineering around you De hedendaagse industrie staat onder grote druk om de hoogst mogelijke kwaliteit te leveren tegen de laagst mogelijke kosten. Het bereiken van een maximale betrouwbaarheid van de machine is van cruciaal belang. SKF biedt een uitgebreid scala aan opleidingen binnen elke fase van life cycle management. Alle opleidingen zijn samengesteld om de machinebetrouwbaarheid en -beschikbaarheid te optimaliseren. SKF opleidingen zijn gebaseerd op meer dan 100 jaar ervaring en kennis van roterende machines, die ongeëvenaard is in de industrie. • Lageronderhoud, lagersmering, lagerschade, laseruitlijning, conditiebewaking en assset management thema‘s • Opleidingscentra in Houten, Brussel en Ridderkerk • Volledig customized opleidingen • Trillingsanalyse ISO 18436 Level 1 en 2

Volg ons ook op:

multidisciplinair ingenieursbureau

ARDEE B.V. Boutershemstraat 46 4611 KD Bergen op Zoom Postbus 431 4600 AK Bergen op Zoom Tel. 0164 - 242305 Fax 0164 - 265450 Website: www.ardee.nl E-mail: info@ardee.nl

Gespecialiseerd in Brownfield projecten. Aanpassingen en verbeteringen aan bestaande installaties.

48

• Technische installaties ° Procestechniek ° Werktuigbouw ° Elektrotechniek ° Klimaattechniek ° Meet- regel- en besturingstechniek • • • • •

• Maintenance ° Assetmanagement ° Instandhouden equipment/ installaties ATEX, Asbest, machineveiligheid, etc. ° Energieadviezen ° ° Portfoliomanagement

Projectmanagement Multidisciplinaire projectteams Haalbaarheidsonderzoek en begrotingen (Detail-)engineering en tekenwerk Procesoptimalisatie/organisatie

Er zijn nog steeds technici tekort Zie onze publicatie; www.worldclassmaintenance.com/humancapital


Techniek en TechnologieĂŤn Asset Data Management (ADM) + Casus Smeertechnisch Onderhoud, een professioneel specialisme

6 49


Asset Data Management (ADM) Informatiemanagement in alle fasen van de Asset Life Cycle! De kosten van deelname bedragen Voor NVDO-leden € 590,- en voor niet-leden € 690,-.

De cursuskosten omvatten Lunches, koffie en thee, alle documentatie en presentaties.

Informatie speelt een cruciale rol in het engineeren en onderhouden van assets. Deze eendaagse training introduceert u in de wereld van het verzamelen, vastleggen, delen, beheren en analyseren van informatie, zodat u door het slim inrichten van Asset Data Management maximaal presteert in alle fasen van de Asset Life Cycle!

Doel Resultaten voor deelnemers aan de training “Asset Data Management”: • Inzicht in en bewustzijn van ADM in projecten en technisch beheer • Herkennen van valkuilen op het gebied van informatiemanagement • Waarde van informatie voor optimaliseren van Beheer en Onderhoud • Inzicht in functie van informatiemanagement in de verschillende fasen van de Asset Life Cycle • Tips & tricks voor slim ADM

50

In company mogelijk

Cursusduur | Data | Plaats Eendaagse cursus van: 08.30-16.30 uur: 28 mei 2020 NVDO Verenigingsgebouw te Houten 1 oktober 2020 NVDO Verenigingsgebouw te Houten

Onderwerpen

Bestemd voor

In deze training met uitgebreide praktijkvoorbeelden en actieve opdrachten, worden onder andere de volgende onderwerpen behandeld: • Functie van informatiemanagement in alle fasen van de Asset Life Cycle • Positie van ADM in Asset Management • ADM in projecten versus beheer • Informatie vastleggen, delen en beheren • Tools voor het verzamelen van informatie • Onderhoudsinformatiesystemen • Document control in projecten • Master dataverwerking voor reservedelen • Informatie voor FMECA en onderhoudsplannen • Analyseren van informatie om te komen tot predictive maintenance • ADM best practices

Deze cursus is bedoeld voor iedereen die kennis wil maken met Asset Data Management, in het bijzonder: (project) engineers, projectleiders, onderhoudsmanagers en onderhoudsprofessionals.


Casus Asset Data management versnelt de acceptatie van een FPSO Een olie- en gasbedrijf produceert olie en gas uit meer dan 50 velden in zee. De productie vanuit het veld, 210 km van het vasteland, wordt verwerkt via een drijvend productie-, opslagen offloading-schip (FPSO). Het bedrijf kocht de FPSO van een ander bedrijf en stond vervolgens voor de uitdaging om het nieuwe bedrijfsmiddel zo snel en efficiënt mogelijk volgens de normen van de eigen organisatie te laten werken. Voor de correcte en volledige naleving van de veiligheidsregelgeving en de eigen interne wet- en regelgeving van de organisatie, is een belangrijk onderdeel “de scope” voor het verzamelen en verwerken van alle relevante gegevens over materialen en reserveonderdelen. Voor de (her)structurering van de stuklijsten en het definiëren van alle reserveonderdelen is het nodig om elk item te koppelen aan de juiste asset in het EAM systeem. Daarnaast zorgt dit proces voor een soepele overgang en efficiënt gebruik in de toekomt, inclusief de onderhoudswerkzaamheden.

ders, technische spreadsheets, handleidingen van leveranciers en contracten. Asset data op een goede manier borgen bleek hierbij key te zijn. Dat en meer wordt geleerd tijdens de cursus Asset Data Management. Vele deelnemers hebben nog dagelijks profijt van het geleerde; “Deze tweedaagse training helpt iedereen op weg als het gaat om Asset Data Management en kent een gemiddelde waardering van 4,6 (schaal 1:5)”.

Gegevens waren aan de start van dit proces verdeeld over verschillende bronnen en zijn nu terug te vinden op één gestructureerde plek. Doordat het om een reeds in gebruik genomen FPSO ging, betekende het dat er niet alleen informatie moest worden verzameld bij de scheepswerf die de originele tanker had gebouwd, maar ook bij vele andere bedrijven die sindsdien hebben gewerkt aan de conversie, aanpassingen, reparaties en het onderhoud. Om een complete foto te maken, werden gegevens verzameld van gearchiveerde productfiches, inkoopor-

51


Wat is jouw visie op maintenance? Waar het gaat om beheer en onderhoud wordt van jou als maintenance manager steeds meer gevraagd om een integrale visie. Vraagstukken worden steeds complexer als gevolg van het streven naar ketenefficiency. Bij Avans+ helpen we je graag om jezelf op dit vlak te blijven ontwikkelen. Maintenance management Wij bieden opleidingen Maintenance management in diverse richtingen. Je ontwikkelt een gedegen visie op integraal onderhoud en leert hierover adviseren. Hiervoor werk je aan praktijkcases uit jouw eigen werkomgeving. Meer weten? Lees alles over de maintenance opleidingen op www.avansplus.nl/techniek-bouw

bereik meer

Commissie Isolatie Nederlandse Industrie

Bekend om CINI-handboek met hierin alle aandachtspunten omtrent warme, (extreem) koude en akoestische isolatie; internationale standaard voor industriĂŤle isolatie. Te bestellen via de website. www.cini.eu

Nederlands Centrum Technische Isolatie

2-daagse CINI-cursus, cursus isolatie-inspecteur, opstellen bedrijfsspecificaties, inspectie (incl. rapportage) e.a. www.ncti.eu

CINI-cursus

Zie NCTI website voor data en aanmelding eerstvolgende 2-daagse CINIcursus. - 2-daagse CINI-cursus - cursus isolatie-inspecteur etc. Aanmelden via website www.ncti.eu

52


Smeertechnisch Onderhoud, een professioneel specialisme

De kosten van deelname bedragen Voor NVDO-leden € 590,- en voor niet-leden € 690,-.

De cursuskosten omvatten Lunches, koffie en thee, alle documentatie en presentaties.

Het uitvoeren van professioneel smeertechnisch onderhoud is een specialisme en vereist specifieke kennis. Om productieprocessen te optimaliseren is goed smeertechnisch onderhoud en het delen van smeertechnische kennis uiterst belangrijk. De basiskennis voor het smeren met een olie of een vet is eigenlijk heel universeel. In de praktijk gaat het echter om veel meer. Om hygiëne en veiligheid, maar om de mate van afbreekbaarheid van zogenaamde milieuvriendelijkere smeermiddelen. Om het borgen van alle smeertechnische werkzaamheden en risicovolle smeerpunten. Om het voorkomen van besmetting van het eindproduct. En om het bewaren van de reinheid van het smeermiddel en daarmee de specifieke eigenschappen.

Doel Het uitvoeren van professioneel smeertechnisch onderhoud is een specialisme en vereist specifieke kennis. Om productieprocessen te optimaliseren is

goed smeertechnisch onderhoud en het delen van smeertechnische kennis uiterst belangrijk. De betrouwbaarheid, continuïteit en levensduur van assets neemt daarmee toe, wat resulteert in:

• • • • • •

minder energieverbruik minder smeermiddelenverbruik minder storingen en stilstand minder kosten een hoge(re) productiviteit een hogere machinebeschikbaarheid

In company mogelijk

Cursusduur | Data | Plaats Eendaagse cursus van: 08.30-16.30 uur: : 14 mei 2020 NVDO Verenigingsgebouw te Houten 20 november 2020 NVDO Verenigingsgebouw te Houten

• Onderhoud, smeerschema’s en smeersystemen • Risicovolle smeerpunten • Automatische smeersystemen • Advies en gebruik van de smeermiddelen en hulpmiddelen • Praktijkcases

Onderwerpen

Bestemd voor

In deze training met uitgebreide praktijkvoorbeelden en interactieve opdrachten, worden onder andere de volgende onderwerpen behandeld: • Voorkomen besmettingen van het eindproduct • Opslag, afvoer en productdocumenten (milieuvriendelijkere smeermiddelen) • Rol van smeertechnisch onderhoud binnen kwaliteitssystemen zoals 5S/TPM, BRC, IFS, VCA, ISO of HACCP

Maintenanceprofessionals, Facilityprofessionals en iedereen die betrokken is bij een van deze disciplines.

53


Servicemanagementsysteem Klantenportal Business Intelligence tool Maincontracting

Klantenportal en Business Intelligence tool Als integraal technisch dienstverlener neemt Hollander Techniek het totale technische beheer van u over. Onderdeel van ons servicemanagementsysteem is het online verschaffen van realtime inzicht in werkorders, facturatie, onderhoudsdocumenten en (jaar)planningen. Nog een stap verder is er de mogelijkheid om via een Business Intelligence tool op een dashboard uw stuurvariabelen beschikbaar te krijgen. Maincontracting Wordt uw onderhoud aan technische installaties uitgevoerd door een groot aantal verschillende leveranciers? Dat betekent dat u te maken heeft met verschillende voorwaarden en afspraken en het ontbreekt aan uniformiteit en inzicht in kosten. Maincontracting door Hollander Techniek biedt de oplossing. De tijd die u aan onderhoud en storingen besteedt, wordt tot een minimum beperkt. Spreken de integrale oplossingen van Hollander Techniek u aan? Neem dan contact met ons op via 055-3681111 of kijk op onze website www.hollandertechniek.nl

Apeldoorn | Almere | Amersfoort | Almelo | info@hollandertechniek.nl | www.hollandertechniek.nl

54


Inschrijfformulier Cursus/Leergang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . startdatum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gegevens deelnemer

Werkzaam bij

Volledig en duidelijk leesbaar invullen Naam | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m | v

Bedrijfsnaam | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Functie | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Afdeling | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Geboortedatum | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postbus | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Privé-adres | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Plaats | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Plaats | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bezoekadres | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Privé telefoon | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E-mail (privé) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Plaats | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mobiel | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-mail (werk) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Datum | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Inschrijv. door | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Functie | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Handtekening | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E-mail | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inkooporder | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zenden aan: NVDO Opleidingen | Postbus 138, 3990 DC Houten E-mailen naar: info@nvdo.nl

Inkooporder wordt opgestuurd: ja | Nee Zo, ja nummer inkooporder | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55


Meer overzicht, betere controle en lagere beheerkosten met Maintis Veel beheerders van gebouwen en gebouwgebonden installaties werken nog met het spreadsheetprogramma Excel om gegevens en acties vast te leggen en bij te houden. Opmerkelijk, vindt Bart van Verseveld van VHB. “Excel gebruiken voor assetbeheer is tijdrovend, bewerkelijk en foutgevoelig.” Van Verseveld: “Zeker als je meerdere panden beheert, met daarin weer meerdere assets, ben je heel snel het overzicht kwijt. Gegevens kun je alleen achteraf verwerken, waardoor je nooit een actueel overzicht hebt en in feite niet in control bent.”

56

Inzichtelijk VHB is adviseur op het gebied van vastgoed, wegen en assets en ontwikkelt in het verlengde daarvan het assetbeheer-pakket Maintis. Dit is een online softwareplatform dat assetbeheerders ondersteunt bij het beheren van al hun assets. Het platform faciliteert onder meer storingsmeldingen, meerjarenonderhoudsplannen, budgetten en contracten. “Het maakt assetbeheer inzichtelijk, eenvoudiger en efficiënter.” Maintis bestaat sinds 2006 en is sindsdien continu in ontwikkeling. Begin dit jaar werd de module Contractbeheer toegevoegd

en de ontwikkelaars maken het nu gereed voor predictive maintenance.

Denken vanuit de asset “Met Maintis ‘denken’ we vanuit de asset. Het gebouw is de hoofdasset met daarin de verschillende installaties waaraan we alle technische gegevens hangen. De assetbeheerder kan vervolgens in de gebruiksfase allerhande activiteiten koppelen aan de asset, zoals storingsmeldingen, reparaties en vervangingen, onderhoudsplannen en een eventueel onderhoudscontract met een


technisch dienstverlener. Iedere klant krijgt hiervoor zijn eigen op maat gemaakte dashboard.” Het systeem kan zelfs volledig automatisch een melding versturen naar de relevante servicemonteur.

App

Begeleiding

Alle assets krijgen een QR-code die de monteur met zijn Maintis-app moet scannen voordat hij aan een klus begint. Hierdoor sleutelt hij altijd aan de juiste asset. Het maakt ook inzichtelijk hoe lang hij er aan werkt. Zodra hij zijn opdracht afmeldt, is dat real time zichtbaar op kantoor. De monteur ziet in de app onder meer de openstaande storingen en onderhoudstaken en kan zelf materialen en uren toevoegen.

Een asset owner die naar Maintis overstapt, krijgt volop advies en begeleiding. Tijdens aanschaf, implementatie en ook in de gebruiksfase. Afhankelijk van de omvang van het beheer-areaal duurt het implementeren één tot twee maanden. Eerst wordt alle basisinformatie van de assets ingevoerd, daarna stap voor stap de overige informatie. “De klant wordt hierbij intensief begeleid of, als hij dat wenst, nemen wij al het werk uit handen. Indien

nodig nemen we de assets fysiek op, om alle details in kaart te brengen.” Van Verseveld: “Als je het programma goed gebruikt, kost het assetbeheer voortaan minder tijd, gaan de kosten omlaag en gaat de kwaliteit omhoog.”

57


Algemene Voorwaarden Casus NVDO Maintenance Academy 1 | Definitie 1.1 De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud organiseert cursussen, leergangen, studiedagen met als bedoeling Kennisoverdracht. De naam van deze vereniging wordt hierna afgekort tot: NVDO. 1.2 Cursus: een door de NVDO georganiseerde cursus, workshop, masterclass, leergang of studiedag, honderd euro maintenance lunch, congres, incompany cursus of ander betaald evenement. 1.3 Cursist: de natuurlijke persoon die zich aanmeldt of zich heeft ingeschreven als cursist of deelnemer van een door de NVDO georganiseerde cursus zoals in 1.2 omschreven. 1.4 Aanmelding: het door de cursist, of door degene die hem of haar als cursist aanmeldt, schriftelijk kenbaar maken aan de NVDO dat hij/zij een cursus zoals in 1.2 omschreven 1.5 Inschrijving: de handeling van de NVDO waardoor het aanbod van de cursist door de NVDO wordt aanvaard. 1.6 Cursusgeld: het bedrag dat door de cursist aan de NVDO vooraf moet worden betaald om aan de cursus zoals in 1.2 omschreven deel te mogen nemen. 2 | Werkingssfeer 2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen de NVDO en de cursisten. 2.2 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de cursist, resp. zijn of haar werkgever, hoe ook genaamd, wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

58

2.3 Slechts indien en voor zover zulks schriftelijk tussen de NVDO en de cursist, resp. zijn of haar werkgever is overeengekomen, kan van de NVDO-leveringsvoorwaarden worden afgeweken. 2.4 De ongeldigheid van één bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onaangetast. 2.5 De NVDO is niet aansprakelijk voor schade die een cursist en/of degene die een cursist heeft opgegeven mocht lijden ten gevolge van het niet doorgaan van een cursus. Ook bestaat er geen recht op vergoeding voor geleden immateriële schade. 2.6 De inhoud van het schriftelijke materiaal is zo goed mogelijk samengesteld op basis van (wetenschappelijk) onderzoek en/ of praktische ervaring. De NVDO aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor het opvolgen en/of interpreteren door cursisten van de aanbevelingen in het schriftelijk materiaal neergelegd en/of van mondelinge aanwijzingen bij de uitvoering van de cursus gegeven. 3 | Aanmelding en inschrijving 3.1 De aanmelding voor een cursus zoals in 1.2 omschreven vindt uitsluitend schriftelijk plaats (aanmeldingsformulier, schriftelijke opdracht van het bedrijf van de cursist, via de aanmeldings-procedure op de NVDO-internetsite). Aanmelding kan slechts plaatsvinden voor de volledige cursus, tenzij anders is overeengekomen. 3.2 De inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingsformulieren. Door de aanmelding verklaart de cursist zich akkoord met deze voorwaarden en het op dat moment gehanteerde cursusgeld.


Algemene Voorwaarden NVDO Maintenance Academy 3.3 De aanmelding wordt geacht te zijn aanvaard nadat de NVDO de inschrijving schriftelijk door middel van een ontvangstbevestiging aan de cursist heeft bevestigd. De bevestiging geldt als bewijs van inschrijving. 3.4 Bij overaanmelding wordt een wachtlijst aangelegd. Kandidaten op de wachtlijst hebben voorrang bij inschrijving voor de eerstvolgende cursus. 3.5 De NVDO is gerechtigd de inschrijving van een cursist met opgave van redenen te weigeren. 4 | Doorgaan van cursussen en studiedagen 4.1 De NVDO kondigt haar cursussen aan met behulp van diverse brochures en folders, vakbladen, de internetsite, nieuwsbrieven en andere daartoe geĂŤigende publicaties. De prijzen, plaatsen en data daarin genoemd zijn onder voorbehoud, en kunnen, wanneer omstandigheden daartoe aanleiding geven, worden gewijzigd. 4.2 Een cursus vindt slechts dan doorgang als er zich naar mening van de NVDO voldoende cursisten voor hebben aangemeld. 4.3 De NVDO beslist over het al dan niet doorgaan van een cursus uiterlijk een week voor de geplande startdatum.

4.5 Indien het cursusgeld reeds betaald is, kan het als een cursist dit wenst, benut worden voor deelname aan de eerstvolgende gelijksoortige cursus die de NVDO organiseert. Eventuele tussentijdse prijsstijgingen worden niet aan de cursist in rekening gebracht. Indien een cursus uit het cursusprogramma gehaald wordt, vindt restitutie plaats van de reeds betaalde cursusgelden. 5 | Annulering en afwezigheid in verband met inschrijving voor een cursus zoals in 1.2 omschreven 5.1 Tot twee weken voor de start van een cursus zoals in 1.2 omschreven kan een cursist zijn inschrijving zonder kosten annuleren. 5.2 Bij annulering binnen twee weken voor de start is de volledige deelnemersprijs verschuldigd. 5.3 Indien de NVDO de geplande data van een cursus zoals in 1.2 omschreven vervroegt, verlaat dan wel opschort, dan hebben deelnemers het recht hun inschrijving kosteloos te annuleren. Dit moet binnen twee weken gebeuren, nadat de cursisten door de NVDO van de verandering op de hoogte zijn gebracht. 5.4 De oorspronkelijke cursist heeft altijd het recht een vervangende cursist aan te wijzen. Hierbij worden door de NVDO geen extra kosten in rekening gebracht.

4.4 Als een cursus niet doorgaat wegens gebrek aan belangstelling, worden de reeds ingeschreven cursisten automatisch ingeschreven als cursist voor de eerstvolgende cursus.

59


Algemene Voorwaarden NVDO Maintenance Academy

Casus

5.5 Indien een cursist door overmacht de cursus zoals in 1.2 omschreven of een belangrijk deel van een bepaalde cursus heeft moeten verzuimen, zal de NVDO, voor zover mogelijk, deze cursist in de gelegenheid stellen bij de eerstvolgende, soortgelijke cursus het verzuimde deel in te halen zonder daarvoor additioneel cursusgeld te vragen. Eventuele reis- en verblijfskosten blijven daarbij voor rekening van de cursist, tenzij anders is overeengekomen. De NVDO is niet verplicht het cursusgeld geheel of gedeeltelijk te restitueren, ook niet als een soortgelijke cursus niet meer door de NVDO wordt georganiseerd. 6 | Aansprakelijkheid van de NVDO 6.1 Indien het voor een docent door overmacht onmogelijk is een cursus te verzorgen, zal de NVDO een vervangende docent inzetten. Wanneer dat echter niet mogelijk blijkt, houdt de NVDO zich het recht voor de cursus zoals in 1.2 omschreven, naar een nader door de NVDO te bepalen datum te verschuiven. In deze gevallen treedt artikel 4.5 in werking. 6.2 De NVDO behoudt zich het recht voor de docenten en het programma te wijzigen nadat de namen van de docenten en/of het programma in publicaties, advertenties, etc. door de NVDO bekend zijn gemaakt zonder dat hieruit voor de cursist het recht voortvloeit zijn inschrijving te annuleren. 7 | Auteursrecht en intellectuele eigendom 7.1 Op het door de NVDO in het kader van een cursus zoals in 1.2 omschreven verstrekte schriftelijke en/of digitale ondersteunende materiaal rust auteursrecht. Het is niet toegestaan dit materiaal te (doen) vermenigvuldigen en/of te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende(n).

60

8 | Betalingsvoorwaarden voor cursussen 8.1 Na inschrijving voor een cursus zoals in 1.2 omschreven ontvangt de cursist of zijn werkgever de nota voor het cursusgeld. De nota moet binnen de aangegeven betalingstermijn zijn voldaan. 8.2 Indien de cursist of degene door wie de cursist zich heeft doen inschrijven met tijdige betaling in gebreke blijft, is hij verplicht de door de NVDO te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten te vergoeden. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 10% van de met een minimum van â‚Ź 200,-. 9 | Bijkomende kosten voor cursussen 9.1 Indien niet vermeld in de aankondiging, zijn in de deelnemersprijs geen verblijfkosten begrepen zoals lunch-, diner-, hotelkosten en dergelijke. Deze kosten komen voor rekening van de cursist. 9.2 Indien niet vermeld in de aankondiging, zijn de aanschafkosten van de bij de cursus voor-geschreven literatuur niet in het cursusgeld begrepen. De aanschafkosten zijn voor rekening van de cursisten. 9.3 Indien aan een cursus tentamens en/of examen zijn verbonden, kan daarvoor door de NVDO of door de instelling die de tentamens of het examen organiseert, inschrijf- of deelnamegeld worden berekend. Indien niet vermeld in de aankondiging, zijn deze kosten zijn voor rekening van de deelnemer.


Algemene Voorwaarden NVDO Maintenance Academy 10 | Geschillen en toepasselijk recht 10.1 De NVDO hanteert de Wet op de Privacy. Door deelname aan onderdelen in de NVDO Maintenance Academy of andere betaalde evenementen, gaat de deelnemer accoord met het delen van zijn/haar gegevens voor niet commerciële doeleinden. Mailadressen worden tevens gebruikt voor toekomstige communicatie. Persoonsgegevens worden vastgelegd in de NVDO-database en worden nimmer gedeeld met derden t.b.v. commerciële activiteiten. 10.2 Tijdens of net na afloop van trainingen, leergangen en/ of andere betaalde evenementen, kunnen foto’s gemaakt worden. Deelnemer is verplicht voorafgaand aan het nemen van die foto’s schriftelijk kenbaar te maken indien hij/zij daar bezwaar tegen heeft. Het fotomateriaal wordt voornamelijk gebruikt t.b.v. interne NVDO-uitingen zoals elektronische nieuwsflitsen, het jaarboek, het jaarverslag, de website of andere communicatie tussen/met leden onderling. 11 | Geschillen en toepasselijk recht 11.1 Alle geschillen met betrekking tot een rechtsverhouding tussen de NVDO en de cursist, resp. zijn of haar werkgever worden beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement ’s-Gravenhage. Op elke rechtsverhouding tussen de NVDO en de deelnemer is het Nederlands recht van toepassing.

61


Colofon De NVDO Maintenance Academy 2020 biedt het meest complete bij- en nascholingsaanbod voor onderhoudsprofessionals en Asset Management-functionarissen. De educatieve onderdelen bieden binnen de actualiteit van het vakgebied kennis, nieuwe inzichten en nieuwe praktijken.

NVDO Lange Schaft 7G Postbus 138 3990 DC Houten T: 030 6346040 E: info@nvdo.nl www.nvdo.nl

Concept en Realisatie Elma Media BV

Hoofdredactie Ellen den Broeder-Ooijevaar Verenigings Manager NVDO

Redactie Dagmar Smit Secretaresse

Salesregie Silvèr Snoek – s.snoek@elma.nl Elma Media BV Keizelbos 1 1721 PJ Broek op Langedijk T: 0226-331600 www.elma.nl

62

NVDO Maintenance Academy Partners Hogeschool Utrecht CMS Asset Management CoThink Helix Academy MaxGrip Operational Excellence Transfer ProMaint Stork Agidens Life Sciences BV Kescon Traduco Asset Management Bureau Veritas BraintainER Van Meeuwen Services Mainnovation


Adverteerdersindex Applus RTD Avans+ ARDEE B.V. Helix Academy Hollander Techniek B.V. Itsme Nederland Mainnovation B.V. Van Meeuwen Lubrication B.V. Mikrocentrum MME Group NCTI Operational Excellence Transfer PRĂœFTECHNIK N.V. SGS Search SKF Nederland Total Nederland N.V. Traduco UE Systems Europe VHB Advies Wonderware Benelux B.V.

pagina 16 paigna 52 pagina 48 pagina 64 pagina 54 pagina 36 omslag 4 omslag 3 pagina 8 pagina 30 pagina 52 pagina 15 pagina 64 pagina 42 pagina 48 omslag 2 pagina 20 pagina 2 pagina 56 en 57 pagina 6

63


Opleider voor de gebouwde omgeving

Dé opleider voor beheer van vastgoed en infra Helix Academy is al ruim 12 jaar dé opleider voor beheer van vastgoed en infra. Iedereen die zijn kennis over huisvesting, gebouwbeheer en beheer van infra-objecten verder wil ontwikkelen kan bij ons terecht voor een praktische cursus, leergang of workshop. Helix Academy is onderdeel van Helix, een adviesbureau gespecialiseerd in vastgoedonderhoud. Onze opleidingen richten zich op de vakgebieden: • NEN 2767 & BOEI • Techniek & Bouw • Onderhoud & Beheer gebouwen • Veiligheid, Wet- & Regelgeving • Energie & Duurzaamheid

Helix Academy - academy@helix.nl - www.helixacademy.nl - 0182-682349

ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ

ƒ ƒ ƒ

64


Vraag hier onze kennisposter aan

Smeertechnische opleidingen op maat? Smeertechnisch specialist worden?

Nederland T +31 (0)294 494 494 • België T +32 (0)53 76 76 00 • info@vanmeeuwen.com • www.vanmeeuwen.com


Profile for NVDO

NVDO Studiegids 2020  

NVDO Studiegids 2020: eerste keus als het om opleiden gaat!

NVDO Studiegids 2020  

NVDO Studiegids 2020: eerste keus als het om opleiden gaat!

Profile for nvdo7
Advertisement