NVBT MAGAZINE ZOMER 2016

Page 1

€15,-

Jaargang 20 | Nr 02-2016

Tijdschrift voor Bio-energetische tandheelkunde

WWW.NVBT.NL

€15,-

Jaargang 20 | Nr 02-2016

Tijdschrift voor Bio-energetische tandheelkunde

WWW.NVBT.NL

DELEN IS VERMENIGVULDIGEN Panel-discussie Dental-events 2016 Wat is licht?

Opmaak.NVBT20-2.indd 1

20-06-16 10:30

€15,-

Jaargang 20 | Nr 02-2016

Tijdschrift voor Bio-energetische tandheelkunde

WWW.NVBT.NL

DELEN IS VERMENIGVULDIGEN Panel-discussie Dental-events 2016 Wat is licht?

Opmaak.NVBT20-2.indd 1

20-06-16 10:30


w

D


Acupunctuur- en auriculobenodigdheden Acupunctuur- en • naalden auriculobenodigdheden • elektrostimulatie • • • • • • • • • • • • • •

lasers naalden moxa elektrostimulatie magneten lasers modellen moxa kaarten magneten literatuur modellen kaarten literatuur

l’Univers bv - Prins Hendrikweg 2 - 3771 AK BARNEVELD Tel.: +31 (0)342 420 664 - Fax: +31 (0)342 420 646 - E-mail: info@lunivers.nl - www.acupunctuurdirect.nl l’Univers bv - Prins Hendrikweg 2 - 3771 AK BARNEVELD Tel.: +31 (0)342 420 664 - Fax: +31 (0)342 420 646 - E-mail: info@lunivers.nl - www.acupunctuurdirect.nl9
Foto’s Diederick Ingel400

Ziekte van Crohn

Multiple sclerose Astma Diabetes type 1

300

200

% 100 1950

Bron: Dr. Volz Biological Dentistry

1960

1970

1980

1990

2000

het PANEL

H. Plug Directeur HB08 Nederland

drs. N.D.K. Nguyen MSc apotheker

S. Prabpracha Student Farmacologie VU Amsterdam
www.nvbt.nl

25


Dare to be different.

www.bluemcare.comTijdschrift voor Bio-energetische TandheelkundeDan breekt het tijdperk aan van de grote stilte: het licht dooft uit, er is geen licht meer.Meer dan een keramisch implantaat. Natuurlijk esthetisch en metaalvrij. Het Straumann® Pure Ceramic-implantaat is het resultaat van decennialange ervaring. Dit 100% keramische implantaat combineert uitzonderlijke esthetische eigenschappen met sterkte en een uitstekende osseo-integratie. • Een metaalvrij alternatief dat qua materiaal goed door het lichaam wordt geaccepteerd. voorspelbaarheid met revolutionaire osseo• Hoge integratie-eigenschappen gelijkwaardig aan het bewezen SLA®-oppervlak. • Betrouwbare implantaatsterkte gegarandeerd doordat 100% van de implantaten zijn getest. • Hoogwaardige esthetische oplossing dankzij het ivoorkleurige materiaal. Meer informatie: (030) 600 89 00, verkoop@straumann.com, www.straumann.nl.Schematische vorm van het yo-yo effect
www.nvbt.nl

4547Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.