NVBT Magazine 2016-3

Page 1


NVBT Magazine is ook digitaal te lezen. Vanaf 6 weken nadat het papieren magazine bij de lezers op de mat gevallen is verschijnt het blad integraal op internet. Het is ook te lezen via de app op uw mobiele telefoon. Het adres is: www.issuu.com/nvbt.

Colofon

Gevecht tussen Hollandse en Spaanse schepen op het Haarlemmermeer, Hendrik Cornelisz. Vroom, in of na 1629 – olieverf op doek, collectie Rijksmuseum.

NVBT Magazine

Adverteren + aanleveren kopij

Bestuur NVBT

is een uitgave van de Nederlandse

Buro BlauwBrug

Voorzitter

Vereniging ter bevordering van de

Geldersekade 94, 1012 BM Amsterdam

A.J. Starrenburg - Tandarts

Bio-energetische Tandheelkunde

nvbt@blauwbrug.nl

Tel. praktijk: 017 4631413

ISSN: 2214-1294

Hoofdredactie Peter J. de Vries 020 4233119 peter@blauwbrug.nl

Inzenddatum kopij

Tel. privĂŠ: 017 4630383 Fax: 017 4641518

Uiterlijk 20 februari 2017 Volgend nummer: voorjaar 2017

Abonneren

Secretaris/Secretariaat W.M.J. Messing - Tandarts Benesserlaan 266, 1911 VK Uitgeest

Abonneren/lid worden via het

Fax: 025 1319554

formulier op www.nvbt.nl/Word_Lid

w.messing@hetnet.nl

025 1313879

Website

Penningmeester/Vice-voorzitter

bertheintzberger@ziggo.nl

www.nvbt.nl

N.J.W. Kamphorst - Tandarts

Redactie A.J.M. Heintzberger

Webmaster

Parklaan 32, 3972 JZ Driebergen

A.J. Starrenburg

J. Kamphorst

06 55327653

017 4631413

website@nvbt.nl

nvbt@kamphorst.nl

arjan@starrenburgbv.nl

Productie

Bankrelatie

P. Dros

Ontwerp/opmaak

Triodosbank

06 54901690

TTontwerp, Haarlem

t.n.v. Penningmeester NVBT

peter@mondzorgmaasdriel.nl

Drukwerk en verspreiding

Driebergen

Nederlof, Cruquius Corrector

Gedrukt op

IBAN: NL29 TRIO 0390 2279 94

N.J.W. Kamphorst, A. Leenders

Multi Design 170 g/m2 (omslag)

BIC: TRIONL2U

en S. Saarloos

Multi Design 130 g/m2 (binnenwerk)

info@nvbt.nl

Copyright

Het copyright van de teksten berust bij de auteur, tenzij nadrukkelijk anders vermeld, geldt dat ook voor het beeld. De redactie heeft haar best gedaan om belanghebbenden te achterhalen. Belanghebbenden die menen rechten te kunnen laten gelden met betrekking tot tekst of beeld, kunnen zich wenden tot de redactie. Zonder schriftelijke toestemming van de redactie mag niets uit dit tijdschrift worden overgenomen.

Disclaimer

De inhoud van dit tijdschrift is uitsluitend informatief. De redactie is niet verantwoordelijk voor eventuele schade als gevolg van vermeende algemene adviezen, onjuistheden en/of onvolledigheden.


De Slag om Haarlem [p44]

Hoe is het mogelijk dat de mens nog in deze wereld kan leven [p08]

Inhoud

Barstende koppijn?

‘Er zit een barstje in de kop van je achterste kies. Kijk maar.’ Ik krijg van mijn tandarts een spiegel in mijn hand gedrukt. Inderdaad, ook ik kan duidelijk een barstje zien in de kop van mijn kies. ‘Die gaat afbreken’, zegt mijn tandarts resoluut. ‘Njoadatsnisjomooi,’ antwoord ik met wijd open mond. ‘Vandaag, morgen, over een week of over een paar maand, maar hij gaat afbreken. Dan komt de vulling los. Dus die gaan we vervangen. Maak maar even een afspraak.” Omdat mijn tandarts mij minstens een keer per jaar ziet, kan ze toekomstige problemen - zaken waar ik nog helemaal geen last van heb - al aan de kaak stellen. Vroegsignalering heet dat. Mijn huisarts daarentegen is het bij wet verboden om klachtenvrije ‘patiënten’ te zien en zo vroegsignalering te doen op bijvoorbeeld gevaarlijke hoge bloeddruk. Hiermee hadden, zo las ik onlangs in de dagbladen, honderden voortijdige sterfgevallen per jaar kunnen worden voorkomen. Tandartsen mogen dus wel jaarlijkse controles uitvoeren. Op klachtenvrije patiënten. Het is toch doodzonde dat de Nederlandse tandartsen in de 35 miljoen contactmomenten met patiënten (per jaar) niet verder kijken dan de mond. De Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde gooide bij haar 100-jarige bestaan in 2014 tevergeefs het balletje op dat tandartsen best preventieve screenings zouden kunnen uitvoeren, zoals het bepalen van de bloeddruk of BMI. Op hetzelfde moment voert uitgerekend een huisarts, inmiddels al weer meer dan 40 jaar, een bittere strijd tegen de levensgevaarlijke ‘tandarts-troetel’: fluoride! Dit is de Wortelkanaalbehandeling - SPECIAL en ook hier zie je partijen tegenover elkaar staan. PETER J. DE VRIES

Van de voorzitter

4

Win een boek

5

Hoe slecht is een ENDO? Casus

11

Op bezoek bij: Irfan Abas

12

Het tandartsenpaleis

16

Tandvleesproblemen en hart- en vaatziekten

20

Rubriek: Paneldiscussie

24

Boekbespreking: Oil Pulling

26

AVIG berichten

30

Hoe doe ik mijn ENDO

31

Boekbespreking: De nieuwe watergeuzen

44

De ENDO anders bekeken

50

Een gouden licht op de ENDO

55

Column Eric van Schijndel

56

The root of evil

58 www.nvbt.nl

3


Van de voorzitter Hoge bomen vangen veel wind. Dit is een bekende uitdrukking en iedereen weet wat dat betekent. Inmiddels heb ik aan den lijve moge ondervinden, dat ik ook steeds meer wind vang als voorzitter van de NVBT en dat ik nauwlettend in de gaten wordt gehouden door onze moraalridders uit de gezondheidszorg. De adepten van dr. Cees Renckens maken zich namelijk zorgen dat de regering te veel gaat luisteren naar een kwakzalver bij de rondetafelgesprekken van de Tweede Kamer op 3 oktober. Ik ben daar aanwezig geweest en heb als innovatief tandarts een ‘position paper’ mogen verdedigen dat vooral ging over bezuinigingen binnen de gehele gezondheidszorg. Mijn belangrijkste statement was het feit dat je als tandarts vaak met behulp van innovatieve methodieken (T-scan en keramische implantaten) en een goede kijk op de tandheelkunde veel kosten kan gaan besparen, niet binnen de tandheelkunde alleen, maar juist bij de algemene gezondheidszorg. Vaak zie je namelijk een langdurig chronische patiënt beter worden door het instellen van een perfecte occlusie en articulatie of door het gebruik van keramische implantaten. Beide innovatieve voorbeelden hebben niets met acupunctuur of homeopathie te maken. Toch wilde de Vereniging tegen de Kwakzalverij mij uitsluiten van deze belangrijke dag voor de mondzorg in Nederland. Jammer dat ze niet beter onderzoek doen en altijd maar wat voor zich uit lopen te blaten. Eigenlijk vind ik dit al genoeg aandacht voor deze vereniging, want meer aandacht verdienen ze niet met hun voor veel chronische patiënten contraproductieve activiteiten in Nederland. Maar het volgende wilde ik u niet onthouden. In het laatste nummer van het SDU Magazine is er van mijn hand een artikel verschenen over de bio-energetische tandheelkunde. In dit artikel kwam naar voren dat de NVBT-tandarts veelal wordt bezocht door mensen die iets langer nadenken dan anderen en dat het ook vaak mensen zijn die in het reguliere circuit niet verder zijn gekomen. Een week nadat het SDU Magazine was uitgekomen, werd ik aangenaam verrast door een artikel in het NRC Handelsblad: ‘Vooral hoogopgeleiden bezoeken een alternatieve genezer!’ Mijn vermoeden werd in dat artikel bevestigd door de hoogleraar Europese etnologie aan de Universiteit van Amsterdam, Peter Jan Margry. Leuk was het om te lezen dat hij constateerde dat er een toenemend aantal mensen de additieve geneeskunde raadplegen. Een citaat: ‘Sinds oosterse filosofieën, religies en spiritualiteit in de jaren zestig hun intrede deden in het Westen, maken Nederlanders in toenemende mate gebruik van alternatieve geneeswijzen. Margry enquêteerde deze zomer 1.400 mensen. Ongeveer de helft van hen zegt alternatieve behandelingen te ondergaan. Volgens de jongste peiling van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), uit 2014, laten één miljoen Nederlanders zich alternatief behandelen. Margry: ‘Paradoxaal genoeg heeft volgens ons onderzoek 83 procent van de mensen die een alternatieve genezer bezoeken, een hbo- of woopleiding.’ Paradoxaal, want ‘de gedachte is vaak dat hoogopgeleiden zich niet met alternatieve geneeswijzen zouden inlaten.’ Het gehele artikel is zeer lezenswaardig en bevat ook terechte kritiek op de wereld van de additieve geneeskunde. Hier zou veel meer duidelijkheid geschapen moeten worden om het voor de patiënten veel overzichtelijker te maken. Maar de hardste kritiek ging uit naar de Vereniging tegen de Kwakzalverij en deze kritiek kan ik volledig delen Peter Jan Margry

4

Tijdschrift voor Bio-energetische Tandheelkunde


met de hoogleraar etnologie. Wederom een citaat uit het artikel: ‘De Vereniging tegen de Kwakzalverij speelt volgens Margry een grote rol in de gepolariseerde beeldvorming over alternatieve geneeswijzen. Die vereniging werd in 1881 opgericht door artsen die verontrust waren over ongeoorloofde behandelaars, mensen die niet voldeden aan de Wet op de geneeskunde. En nog altijd voert de vereniging campagnes, spoort alternatieve genezers op en wijst hen publiekelijk op hun dwalingen. ‘Maar de vereniging vormt ook een soort wezensvreemde gemeenschap’, zegt Margry, ‘die hooghartig en eenzijdig het eigen gelijk blijft ventileren en koesteren.’ Zo blijft de vereniging er volgens hem op hameren dat methoden van alternatieve genezers in de regel geen duidelijke wetenschappelijke onderbouwing hebben. ‘Er is geen bewezen werkzame kracht maar het helpt de consumenten, cliënten of patiënten - hoe moet je ze noemen? - wel. Zij voelen zich er beter bij. Of dat reëel is of niet: moeten wij dat bepalen?’ Zo noemt de vereniging gebruikers van alternatieve behandelingen onnozel. Ten onrechte, ziet Margry in zijn enquête.’ Mijn conclusie is dan ook een heel positieve: als we allemaal ons gezond verstand gebruiken, komen regulier en additief steeds dichter tot elkaar. Maar laat alstublieft de Vereniging tegen de Kwakzalverij er zich niet mee bemoeien! Ik wens u weer veel werkplezier! Arjan Starrenburg, voorzitter NVBT

Oplossing wachtkamerboek 2016

* Gelimiteerd door het aantal beschikbaar gestelde boeken.

In het NVBT Magazine nr 2 van dit jaar stelde uitgeverij Langerhans een exemplaar beschikbaar van het prachtige boek: ‘99+ Een geheim ... of geluk’. Daaraan gekoppeld vroegen we de leeftijd van de fotograaf aan ons te mailen om het boek te winnen. De verspreiding van het magazine was net voltooid, toen fotograaf Ben Vulkers uit Zwolle al een lezer van het NVBT Magazine aan de lijn kreeg die naar zijn leeftijd informeerde. Ben was verrast aangezien de redactie verzuimd had om hem op te hoogte te stellen van onze prijsvraag. Gelukkig kon hij een en ander wel waarderen. Tenslotte stond zijn leeftijd (56 jaar-toen) ook al in het boek - dus geheim was het niet. Het boek is gewonnen door Caroline Blok-Huijmans uit Heiloo. Heel veel plezier ermee.

OOK EEN BOEK WI N N EN?

Deze keer stellen de uitgevers van de door ons besproken boeken wederom heel genereus, speciaal voor onze lezers, exemplaren beschikbaar. Hoe kunt u deze winnen? Door het insturen van het juiste antwoord (of antwoorden, als u kans wil maken op beide boeken) op de volgende vragen: 1 In welke plaats deze watertoren staat (om kans te maken op een exemplaar van ‘De nieuwe Watergeuzen’), zie pagina 46 2 Wat zijn Fokke en Sukke voor beesten (om kans te maken op een exemplaar van ‘Oil-pulling’), zie pagina 26 Oplossing(en) graag weer mailen naar: nvbt@ blauwbrug.nl (vermeld ook duidelijk uw naam, adres en woonplaats). Goede inzenders* krijgen het boek of de boeken thuisgestuurd.

www.nvbt.nl

5


AGENDA 6 DAAGSE CURSUS NEURAALTHERAPIE (zie folder)

DGFAN PROGRAMMA

www.dgfan.de/kurse/events 12 januari - 15 januari 2017: 7e Leipziger Update Regulationsmedizin. 30 maart - 2 april 2017: 36 ste Kongress der DGfAN in Erfurt. 13 mei - 19 mei 2017: 17e Warnemünder Woche Akademie am Meer. 21 september - 24 september 2017: 4e Berliner Fortbildungstage Akademie an der Spree.

ZAEN KONGRESS

www.zaen.org 29.maart – 2 april 2017: 132e ZAEN Kongress, Leitthema: “Rund um den Kopf”. Plaats: Freudenstadt.

3E HEIDELBERGER TAGUNG NEURALTHERAPIE 2017

22 juni - 25 juni 2017 Marsilius-Kollege van de Heidelberger Universiteit.

HOUDT TANDHEELKUNDE OP BIJ DE HUIG? Door Bert Heintzberger www.project7-blad.nl dinsdag 9 februari 2017

Aanvang: 20:00 uur Locatie: Kantine van de IJsbaan Anna Paulowna, Dr. Olreelaan 1, 1761 GG ANNA PAULOWNA Telefoon: 0223-533847 Mail: gezondverstandannapaulowna@ gmail.com In Nederland zijn momenteel een kleine twintig locaties waar op maandelijkse basis lezingen worden georganiseerd.

Acupunctuur- en auriculobenodigdheden Acupunctuur- en • naalden auriculobenodigdheden • elektrostimulatie • • • • • • • • • • • • • •

6

lasers naalden moxa elektrostimulatie magneten lasers modellen moxa kaarten magneten literatuur modellen kaarten literatuur

l’Univers bv - Prins Hendrikweg 2 - 3771 AK BARNEVELD Tel.: +31 (0)342 420 664 - Fax: +31 (0)342 420 646 - E-mail: info@lunivers.nl - www.acupunctuurdirect.nl

Tijdschrift voor Bio-energetische Tandheelkunde

l’Univers bv - Prins Hendrikweg 2 - 3771 AK BARNEVELD Tel.: +31 (0)342 420 664 - Fax: +31 (0)342 420 646 - E-mail: info@lunivers.nl - www.acupunctuurdirect.nl


EEN FEESTELIJKE DAG Mijlpaal: op zaterdag 5 november j.l. hebben 15 cursisten

hun diploma in de opleiding van Bert Heintzberger behaald.

N

Na jarenlang onderwijs door Bert Heintzberger is voor drie groepen cursisten in een feestelijke sfeer examen afgelegd in Homeokinesiologie. De examen-eis was om een scriptie in te dienen over een onderwerp, of een patiënt, waarin de nauwe relatie van de mond met de rest van het lichaam tot uiting komt. Die scriptie moest dan ook verdedigd worden. De lat lag hoog: met name het begrip van de causale keten, het opsporen en analyseren van blokkaden en last no least het zwaartepunt bepalen met het ferrum met. D12. Indien mogelijk, als de scriptie ook ging over een patiënt, moest de patiënt ook behandeld zijn. De geslaagden zijn 6 tot 9 jaar actief met de cursus bezig geweest. Voorwaar niet gering. Dat is een grote prestatie die geleverd kon worden vanuit het enthousiasme en het doorzettingsvermogen van de deelnemers. Hulde aan Bert, die al die jaren een bevlogen docent is gebleken!

TESTEN OP AFSTAN D

Sommigen waren toch nog wel wat zenuwachtig, vooral omdat er ook per groep een live demonstratie gegeven zou worden. Uitgangspunt hierbij was het testen van een patiënt.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

De patiënt is dan niet zelf aanwezig, maar wordt op een speciale manier op afstand getest. Een van de vaardigheden die op de cursus worden aangeleerd. Uiteraard wordt alleen op afstand behandeld met toestemming van de betrokken patiënt. Er kwamen kritische en opbouwende vragen en opmerkingen van de examinatoren Arjan Starrenburg en Nico Kamphorst. De cursisten werden met grote aandacht gevolgd in hun presentaties. Deze waren heel leerzaam en interessant. Ook voor de andere meekijkende groepen. Een plan om in de toekomst vaker samen zo uit te wisselen lijkt in de maak. De ervaring smaakte in elk geval naar meer. Voorop staat natuurlijk gezondheidswinst binnen de bio-energetische tandheelkundige praktijk. Met algehele gezondheidswinst in relatie daarmee. Er zijn 4 tandartsen en 10 mondhygiënisten geslaagd. Er is ook een voedingsdeskundige geslaagd. Ook zij heeft duidelijk begrepen wat het belang van de mond voor de rest van het lichaam is. Het is zeer belangrijk , dat buiten onze professionele sfeer, ook begrepen wordt hoe belangrijk die relatie is en hoe de relaties van elementen en organen zijn. Na het uitreiken van de diploma’s en een hartverwarmende Tai Chi-oefening van Bert zijn we allemaal het glas gaan heffen op de goede afloop bij restaurant Groenland.

www.nvbt.nl

7


BERT HEINTZBERGER

EEN WORTELKANAAL BEHANDELING WORDT EEN ENDODONTISCHE BEHANDELING OF KORTWEG ‘ENDO’ GENOEMD.

B

Bij het probleem van de endo moeten we een onderscheid maken tussen twee zaken: 1. Een beslissing nemen op het moment van een pijnklacht om een endo te doen of een extractie te plegen. 2. Een beslissing nemen als bij de tandarts een patiënt komt die reeds een endo in zijn mond heeft.

FOCUS OF HAARD. FOCALE WERKING WAARBIJ VANUIT DE GEÏSOLEERDE ONTSTEKING REACTIE OPTREEDT IN ANDERE DELEN VAN HET LICHAAM.

8

In het algemeen kun je stellen dat tegenwoordig een endo met de moderne technieken er anders uitziet dan een endo van 30 jaar geleden. Vinden we dat ook terug in het testen van die endo? De allesoverheersende factor in het hele probleem van de endo is de toestand en kwaliteit van het immuunsysteem. Die toestand bepaalt of een endo een storende factor wordt en van een lokaal probleem een focus kan worden. Laten we wel duidelijk zijn: een lokaal probleem is al erg, laat staan een focale werking.

Tijdschrift voor Bio-energetische Tandheelkunde

FACTOR EN DI E DE MODER N E MENS BEDR EIGEN

Factoren die de moderne mens bedreigen, zijn: elektrosmog, inentingen, slechte voeding zonder energie in de vorm van zonlicht, het energetische dode voedsel, vreemde chemische stoffen, zware metalen; pesticiden, stress enzovoort. Het zijn zoveel factoren dat je je haast gaat afvragen hoe het mogelijk is dat die moderne mens nog in deze wereld kan leven. Kennelijk is de mens tot heel wat in staat om zich aan te passen. In het verre Oosten heb ik in een ziekenhuis het daar werkende personeel kunnen testen op smog, pollutie. Dat is daar verschrikkelijk. Het lijkt soms op een zonsverduistering. Niemand leek er daar last van te hebben. Degene die er last van had, dat was ikzelf. Toch was de KNO-afdeling voor kinderen in dat ziekenhuis veel groter dan bij ons. Dus toch wel een probleem? Bij het probleem van de endo is het dus bepalend hoe de toestand van het immuunsysteem is.


Het immuunsysteem staat in onze moderne samenleving sterk onder druk Hierbij speelt natuurlijk ook de vraag in hoeverre een endo het immuunsysteem blijvend onderuit kan halen en misschien mede oorzaak is voor het ontstaan van kanker. De zieke patiënten die wij zien, hebben een zwak immuunsysteem. En als zij endo’s hebben, zijn dat meestal endo’s die op de ouderwetse manier gedaan zijn. De kanalen zijn dikwijls te kort gevuld. Lang niet dik genoeg opgevijld. Secundaire kanalen zijn niet gevonden. Ultrasonische spoelmethoden en ozonbehandelingen bestonden er in die tijd nog niet. Vaak zitten die endo’s meer dan 20 jaar in de mond. Wat voor troep kan er dan niet uitzweten en hoe vergaan is dat element? We weten natuurlijk dat dat niet mis is. Dus een algemene uitspraak over de focale werking van een endo is als het vergelijken van appels en peren. Van die ouderwets uitgevoerde endo kunnen we over het algemeen wel zeggen dat die niet bevorderlijk is voor de gezondheid. Toch is het opvallend hoeveel mensen een dergelijke endo verdragen. Het is de adaptatie van het lichaam aan de bestaande situatie. Bij het testen lijkt het er op dat de moderne endo een betere prognose heeft. Met testen is dat ook te zien. Alleen weten we nog niet hoe die endo er over 20 jaar uit zal zien. We zouden daarbij het ‘Time Controled Method’ (TCM)systeem kunnen toepassen, een testsysteem waarbij we in de toekomst kunnen kijken. Een cruciale factor in dit hele probleem is: als een endo een focus is geworden, hoe gaan we dit probleem oplossen? Belangrijk hierbij is het om vast te stellen wat er het eerst moet gebeuren. Het immuunsysteem eerst versterken of juist beginnen met extraheren, zodat het immuunsysteem gaat verbeteren?

H I ER IS MAAR EEN OPLOSSI NG VOOR: TESTEN

Het grote voordeel van de VEGA-test (die ik nu 25 jaar onderwijs) is dat het beschikt over de ‘causale keten’ en het effectiviteitsfilter. Met andere woorden: men kan vaststellen wat de kip is en wat het ei. Is het een focus door het verzwakte immuunsysteem of is

het immuunsysteem primair verzwakt door het focus? Met het effectiviteitsfilter (Ferrum Met. D12) kan men het moment bepalen waarop het zin heeft om de extractie te doen of om die nog even uit te stellen. In de praktijk blijkt dikwijls dat er veel te vroeg geadviseerd en gehandeld wordt (soms juist door een bio-energetische tandarts of arts) om een element te trekken. Het gevolg is dan dat de situatie, ook als dat element getrokken wordt, alleen maar verslechtert. Heel dikwijls, zo niet altijd, zal eerst het immuunsysteem moeten aansterken. Middelen die hiervoor in aanmerking kunnen komen, zijn (lokaal) voornamelijk neuraaltherapie. Maar het komt voor met testen dat dat lang niet altijd effectief is. Vaak wordt het dan ook niet verdragen. Sterker nog, het probleem wordt alleen maar groter. Ook daar bestaat een filter voor om dat op voorhand te kunnen testen, het Manganum D30. Een ernstig zieke patiënt, zoals die met een tumor, heeft veel belangrijkere prioriteiten die eerst opgelost moeten worden. Denk aan het verwijderen van het beroemde ‘hek’, de blokkade. In zeldzame gevallen kan dat hek bestaan uit een focus. Meestal is dat hek een van de factoren van ons moderne milieu, waarbij ook verdrongen emoties een grote rol kunnen spelen. In mijn optiek is bij de moderne mens karma de belangrijkste oorzaak van een tumor. Dat karma kan psychisch zijn op het bewustzijnsniveau, maar het kan zich ook fysiek afspelen door invloeden vanuit ons moderne milieu. Zo langzamerhand ontstaat er een derde en vierde generatie die in ons ‘verkankerde’ milieu opgroeit. Het probleem gaat zich versterken met telkens weer een nieuwe generatie. In deze is de leus op de TV ‘samen sterk tegen kanker’ volksmisleiding. We zullen moeten beginnen om ons milieu te gaan veranderen. Wie doet dat? De oplossing ligt niet in een medicijn of meer

DE H ELE MENS

Een bio-energetische tandarts zal om een diagnose te kunnen stellen de hele mens

www.nvbt.nl

9


Was in de tijd van Weston Price voor ons verzwakt immuunsysteem de voeding, met name de suikers en de meelproducten, de alles overheersende factor, nu zijn daar veel nieuwe factoren bij gekomen. Een grappig voorbeeld in dezen is het verhaal van een kippenboer die ik eens ontmoette. Hij zei dat door de moderne voeding de kuikens lang niet meer die conditie hadden als vroeger. Dat wil zeggen als enkele jaren geleden. Hij verklaarde dat doordat kuikens in een paar maanden geslachtsrijp-zijn en dat er dan alweer een nieuwe generatie ontstaat. In 1 jaar heb je al gauw zes generaties. Hij zag die verzwakking aan de kwaliteit van de pootjes. Bij de kuikens van nu kunnen de pootjes haast spontaan breken. Bij de haantjes doen ze dat ook als test. Die worden toch meteen afgemaakt. Zo weten ze dat. Hoe ziet de moderne mens er na drie generaties uit? Dat is karma. Willen we de moderne zieke mens met zijn tumoren behandelen, dan zullen we eerst dat karma moeten behandelen. Natuurlijk is bij deze mensen een endo een slecht ding. Natuurlijk hebben mensen met een verzwakt immuunsysteem meer endo’s. Maar wat is de oorzaak? moeten onderzoeken en zelfs ook in vele gevallen moeten behandelen. Hij kan bepaalde stappen uitbesteden aan andere bio-energetisch werkende artsen of therapeuten, maar hij is bij uitstek in staat om steeds weer de rol van die endo in het geheel te overzien. Dus een bio-energetische tandarts zal zich ogenschijnlijk ook met zaken moeten bezighouden die zogenaamd niets met tandheelkunde te maken hebben. Maar is dat wel zo? Hoort tandheelkunde niet een soort specialisme te zijn in de geneeskunde? Een verzwakt immuunsysteem door inentingen vinden we natuurlijk ook terug in de mond. Maar als we het nog niet in de mond terug zien, kunnen we het toch wel preventief behandelen? We gaan het zeker op een later tijdstip ook in de mond terugzien. Hier wreekt zich de beperkte medische kennis in de klassieke opleiding in de tandheelkunde. Een groot manco, dat een bio-energetisch werkende tandarts zal moeten zien op te lossen met aanvullende opleidingen. Wat zien we gebeuren als we het immuunsysteem versterken? In heel veel gevallen is het dan niet meer noodzakelijk om dat element te trekken. Met testen stoort het zelfs niet meer. Natuurlijk moet die patiënt onder controle blijven: niet alleen voor die endo, maar juist om te kijken hoe het gaat met dat karma. Het vaststellen of een element een

10

Tijdschrift voor Bio-energetische Tandheelkunde

storende factor is, is niet zo moeilijk. Dat is in een paar seconden gebeurd. Het op de juiste wijze begeleiden en behandelen van die patiënt, daar zit het probleem. Er kan pas bij de patiënt een goede diagnose gesteld worden als er op een holistische wijze gewerkt wordt. Hier gaat veel tijd in zitten. Daar hebben we ook geen behandelcodes voor. Een groot manco in het vak tandheelkunde. Eigenlijk is het vak tandheelkunde in dezen een hboopleiding. Niet verwonderlijk dus dat men (de minister) vindt dat al die manuele handelingen ook door mondhygiënistes uitgevoerd kunnen worden. Gewoon een kwestie van handige vingertjes en veel oefenen. En dan komen we bij het probleem gesteld in 1: moeten we nog wel endo’s doen of op voorhand kiezen voor een extractie? Van belang is natuurlijk de leeftijd van de patiënt en de toestand van zijn immuunsysteem. Wat gaat de toekomst doen? Hoe gemotiveerd is de patiënt om aan zijn eigen milieu te werken? Zitten er al meer endo’s in de mond? Hoe is de conditie van die endo’s? Het lijkt er soms op dat men een allergie heeft ontwikkeld voor de toxines die vrijkomen uit endo’s. Zijn al die oude endo’s verwijderd, dan word toch weer elke nieuwe endo een probleem en wel acuut. Maar een allergie is te behandelen. Dat moet dan wel op voorhand gebeuren. Er moet natuurlijk wel een aanvaardbare oplossing voor die extractie plaatsvinden. Lang niet altijd is een blijvend diasteem een goede oplossing. Wat dan? Een zirkoniumimplantaat zou misschien beter zijn, maar is veelal veel duurder. Zeker in het front kan een endo beter zijn, als er ook later geen kroon noodzakelijk is. Hebben mensen het geld voor een implantaat? Een prothese dan van één element in het front? Ook dat is een onding. Dan is er de nieuwe ontwikkeling van het gouden spiraaltje (zie pagina 55). Kortom, het monomaan denken in termen van ‘alle endo’s zijn slecht’, gaat tegenwoordig niet meer op. In vele gevallen kan de modern uitgevoerde endo een goede oplossing bieden. Een uitspraak die door een bioenergetische tandarts wel eens opgevat zou kunnen worden als ‘het vloeken in de kerk’.


Casus Wortelkanaal behandeling met acupunctuur De patiënt in dit verhaal komt al jaren, om de zoveel tijd bij mij in de praktijk en ik behandel hem vanwege chronische pijnklachten. Deze keer keek hij opmerkelijk somberder en had een van pijn verwrongen gezicht. Daardoor informeerde ik naar de aard en oorzaak ervan. Hij zei enorme en onverdraaglijke kiespijn te hebben. Uiteraard was mijn tweede vraag of hij daarvoor al een tandarts geconsulteerd had. Waarop hij zijn relaas begon: “Ongeveer zes weken geleden is de kiespijn begonnen. Rechtsonder, maar helemaal zeker weet ik dat niet meer. Met veel paracetamol is het bijna uit te houden, maar de constante dreiging van die pijn begint mijn dag te beheersen. Als ik niet voor het slapen ga een handvol paracetamol neem, doe ik geen oog dicht van de pijn. Stom genoeg heb ik te lang gewacht om nog voor mijn vakantie langs de tandarts te gaan. Daardoor heb ik mijn Jason Wong twee weken vakantie met kiespijn doorgeworArts voor steld. Want we waren in een land waar je liever preventieve niet naar de plaatselijke medicijnman gaat. geneeskunde en Toen ik terug was in Nederland, heb ik gelijk acupunctuur, een afspraak gemaakt, want inmiddels deed Eindhoven mijn hele mond zeer. Alle tanden en kiezen,

©Mark Retera/ComicHouse.nl

de kaak, het bot: alles. Ik kon mijn tandarts daardoor niet vertellen WAAR de pijn precies zat. Er bleef haar daardoor niets anders over dan maar alles te proberen om de bron van de pijn te lokaliseren. Met warm en koud, met tikken, kloppen en wrikken. En overal reageerde ik op. Au! op koud en au! op warm en dan weer juist niet. Om moedeloos van te worden. De tandarts zegt het zo niet te kunnen vinden en stelt voor om een oude vulling te verwijderen. Ze vermoedt een barst in de kies onder die vulling als veroorzaker van alle ellende. De vulling is oud en toch al aan vervanging toe. Dus heb ik deze ingreep maar geaccepteerd. Onder de vulling wordt inderdaad een barstje geconstateerd. Mijn kies wordt opnieuw gevuld. Ik ging naar huis met de laatste woorden van de tandarts bonzend in mijn hoofd: “Als dit niet helpt, zit er niets anders op dan een wortelkanaalbehandeling.” Maar de pijn bleef en werd maar niet minder. Ik durf niet meer naar de tandarts terug te gaan vanwege het dreigement met de wortelkanaalbehandeling.” Na het verhaal aangehoord te hebben, prik ik: Maag 6, Maag 7 (kaak) en Maag 12 (hals). Direct is alle pijn weg en de klachten komen ook niet terug. Ik vermoedde gelijk dat er geen sprake was van een tandprobleem, wat werd bevestigd door de reactie van de patiënt op slechts het aanprikken van deze drie punten. Soms houden we onbewust spanning vast in ons gezicht en onze kaak als we gestrest zijn. Maag 6 lost vastgehouden stress op in onze gezichtspieren. Het is een heel levendige sensatie. Alsof er een waterstraaltje langs je wang loopt en alle spanning wegspoelt. De maagmeridiaan toetst de emotie. Bij deze patiënt was de pijn een spierpijn, die ervaren werd als kiespijn.

www.nvbt.nl

11


OP BEZOEK BIJ

Foto’s Diederick Ingel

Irfan Abas

Ik gebruik ‘dental common sense’

12


Deze rubriek is lang geleden in het leven geroepen om leden nader met elkaar kennis te laten maken. Sinds dit jaar richt NVBT Magazine zich op een veel bredere doelgroep en komen in deze rubriek ook andere disciplines aan het woord. En vinden we het leuk als ook jonge mensen hun visie en mening met ons delen. Wabe Heeringa stelde in het zomernummer voor om op bezoek te gaan bij Kees Korteweg. En dat gaan we ook zeker doen. Het lukte echter niet om tijdig een plaatsje in zijn drukke agenda te veroveren en daarom leest u het interview met Kees Korteweg begin 2017. Gelukkig hebben we zelf ook een verlanglijstje met mensen die we graag onze vragen willen voorleggen. Vandaar dat we nu op bezoek zijn bij de 33–jarige drs. Irfan Abas, tandarts-implantoloog, restauratief tandarts

01

Welke opleiding heeft u gevolgd?

Na afronding van het VWO op het Erasmus College te Zoetermeer in 2002 besloot ik tandheelkunde te studeren aan de Universiteit van Amsterdam. In 2008 ben ik vervolgens afgestudeerd als tandarts. In juni 2014 heb ik een 4-jarige postdoctorale opleiding, genaamd ‘Reconstructieve Tandheelkunde’ aan de Radboud Universiteit Nijmegen succesvol afgerond. In navolging hiervan ben ik door de Nederlands Vlaamse Vereniging voor Restauratieve Tandheelkunde (NVVRT) erkend als specialist restauratief tandarts en specialist in prosthodontics door de European Prosthodontics Associatian (EPA).

02

Niet-tandartsen willen altijd graag weten waarom iemand tandarts wil worden.

Nou, ik wilde dokter worden, arts dus. Dat leek me mooi. Maar toen ik bij de huisarts kwam, viel me op dat in de wachtkamer vooral zieke mensen zitten. Er hangt geen fijne sfeer. Het is er niet leuk, eerder onprettig. Ook in de behandelkamer. Bij tandartsen is dat heel anders.

De mensen zijn niet per se ziek. Ze komen niet, omdat hen iets mankeert. Ze komen bijvoorbeeld voor een (half)jaarlijkse controle. En dat is meestal geen nare aangelegenheid met nare berichten. Er hangt een vrolijke sfeer, ook bij de medewerkers. Er wordt veel gelachen er is muziek. Dat sprak me meer aan en daarom ben ik tandarts geworden.

Maar de angst voor de tandarts zit er bij de Nederlanders nog goed in, meer dan in de rest van de wereld.

Ik ken de cijfers niet, maar ik denk dat het een hardnekkig, historisch ingesleten iets is. Begin jaren zestig was de tandheelkunde nog heel anders dan nu. Geen verdoving, goedkope materialen. Ook hadden mensen toen een manier van leven die niet goed was voor je gebit. Dus er was nogal wat aan de hand. Ook de relatie tandarts - patiënt is niet vergelijkbaar met nu. Anno nu is het anders. Ik verplaats mij in de patiënt en bij mij heeft een patiënt altijd gelijk. Ik verdoof altijd alles keurig en ook als ik zeker weet dat de patiënt niets meer kan voelen, als de patiënt zegt nog iets te voelen, verdoof

www.nvbt.nl

13


beeld met de cardioloog te overleggen. Voor het idee dat tandartsen bijvoorbeeld ook de bloeddruk moeten gaan meten of een kleine ‘vroegsignalerings-scan’ uitvoeren bij hun patiënten, moet een wijziging van praktijkuitvoering komen. Persoonlijk lijkt me dat meer een taak van de verpleegkundige dan de tandarts. Als er gezondheidscentra komen waar dat allemaal bij elkaar komt, kan ik me er nog iets bij voorstellen.

Angst voor de tandarts Bron: A. de Jongh 2006-2012- Van Gorcum R.C. Gorter- Tandarstpraktijk 2006

04

2006

USA

NL 2012 2 Volwassenen bevolking Extreme angst Angst

ik bij. Ook al weet ik dat het placebo is. Het kán dat er toch nog een paar zenuwvezels pijn doorgeven op die plek. Ik geef daar veel aandacht aan. Dat maakt het heel persoonlijk. Angst voor de tandarts is niet gebaseerd op de ervaringen van nu maar op ‘iets’ van vroeger.

03

Werkt u veel samen met andere disciplines binnen de gezondheidszorg?

Elke nieuwe patiënt vult een medische anamneselijst in en deze analyseer ik. Als mij verder niets vreemds opvalt, laat ik het daarbij en richt ik me op de mond. Tenzij er hele duidelijke signalen zijn, zal ik door- of terugverwijzen. Het komt wel voor dat er mensen zijn die al jaren herhaalrecepten halen en de huisarts, bijvoorbeeld omdat daar een wisseling heeft plaatsgevonden, geen zicht meer heeft op die patiënt. Als ik bij deze patiënt een afwijking van de standaard constateer, adviseer ik deze patiënt om dit met de huisarts te bespreken. Soms gebruiken mensen twee heftige antitrombotica. Dan is het soms nodig bijvoor-

14

Tijdschrift voor Bio-energetische Tandheelkunde

Zijn er specifieke ziektebeelden waarvan u kunt zeggen dat deze meer dan gemiddeld een tandheelkundige oorzaak hebben?

Mondhygiëne is bij mij absoluut nummer 1! Ik ga geen (herstel)werkzaamheden uitvoeren als dat niet op orde is. Soms betekent dat voor mensen een life style change. Misschien dat daardoor andere ziekten in het lichaam voorkomen worden.

05

Metalen horen niet in de mond?

Het zou me verbazen als titanium slecht blijkt te zijn over een aantal jaren. Ik vind het een fijn materiaal om mee te werken. Elk mens is anders en elk mens reageert ook anders op interventies of belasting van het lichaam. Over het algemeen zijn er geen problemen met titanium. In Amerika heb ik een tandarts een warm pleidooi horen houden voor het gebruik van amalgaam. Het is snel, goedkoop, gaat veel langer mee dan composiet bijvoorbeeld, het zet uit in plaats van dat het krimpt. Het sluit daarom ook aan als het element minutieus verandert. Het is veel gemakkelijker goed uit te voeren. Bij composiet komt het allemaal veel meer aan op de vakmanschap en kundigheid van de tandarts. Er kan veel gemakkelijker iets fout gaan, waardoor bijvoorbeeld lekkende vullingen voor veel ellende kunnen zorgen. Nogmaals: Dit is nog steeds de Amerikaanse tandarts aan het woord. Ikzelf gebruik geen amalgaam. Deze Amerikaanse tandarts laat zijn patiënten kiezen: amalgaam of composiet. Het restaureren doe ikzelf altijd met composiet of porselein. Het maken van vaste kronen en bruggen op gebitselementen of implanta-


vind ik heel goed. Dat ze zoeken naar wegen om hun patiënten nog beter te kunnen helpen, vind ik heel goed. Ze moeten zich vervolgens niet gaan afzetten tegen hun collega’s die dat niet doen. Maar inspireer hen om nóg beter te worden. Niet zeggen: “Dat is fout wat je doet” tegen collega’s die keurig vakwerk afleveren, op zeer hoog niveau, volgens de nu geldende richtlijnen. Dat komt de sfeer niet ten goede en vertraagt het proces. Het proces waar meer kennis gedeeld wordt en iedereen profiteert. We moeten voorkomen dat er twee groepen ontstaan die tegenover elkaar staan.

07

ten tot frames en klikprotheses doe ik allemaal in samenspraak met de patiënt. En ik doe ze allemaal zelf, waardoor de patiënt niet verwezen hoeft te worden naar andere tandartsen of specialisten. Hierdoor kan ik een volledig uitgewerkt behandelplan opstellen en vallen ook de kosten vaak lager uit.

06

Hebt u nog adviezen voor de NVBT-tandartsen?

Artsen die verder kijken dan waar hun tijdens de opleiding verworven kennis ophoudt, dat

Als u Edith Schippers zou zijn, ofwel: Hoe ziet volgens u de ideale gezondheidszorg er uit?

Momenteel staat niet de zorg voor de patiënt op de eerste plaats. Dat is niet goed. Doordat er jarenlang gehamerd is op preventie en de kwaliteit van de mondzorg zo hoog is, zie je dat tandartsen nu meer tijd krijgen om gecompliceerdere werkzaamheden te doen. Maar door het systeem van vergoeden en belonen worden tandartsen in hun werkzaamheden beknot. We kunnen nog veel mooier en beter werk leveren, maar dat mag niet. De patiënt kan ook zelf niet spontaan honderd euro bij betalen, zodat ik verder zou kunnen gaan dan nu kan. In Zwitserland krijgen tandartsen ruim meer voor dezelfde werkzaamheden betaald. Als ik hun vraag hoe kan dat, zeggen ze: “Wij leveren excellent werk af.” Wij kunnen dat ook in Nederland, maar ons systeem laat het niet toe. Een deel van de tarieven moet vast, zoals de zorg uit de basisverzekering, en het andere deel flexibel. Zodat de tandarts goed zijn werk kan doen en niet achterop raakt. Er is zoveel prachtige tandheelkunde. Op Facebook zijn heel veel tandartsgroepen actief, sommige met meer dan 210.000 leden. Dagelijks worden prachtige casussen op Facebook geplaatst. Hoe mooier en beter een casus, hoe meer tijdsinspanning van de tandarts. En met de huidige tarieven kom je dan lastig uit. Uiteindelijk heeft iedereen er baat bij, als wij ons werk naar behoren en zonder beperkingen kunnen doen.

www.nvbt.nl

15


HET TANDARTSENPALEIS ‘Tandartsen hebben hun eigen graf gegraven met die nadruk op preventie,

de fluoride en alle andere preventieve acties’ Deze uitspraak hoorde ik in een vergadering in - we zullen maar zeggen - ‘de medische hoek’. Ik heb deze letterlijke uitspraak een paar keer herhaald in mijn hoofd, omdat ik hoopte dat ik het misschien verkeerd begreep. Maar zelfs na een aantal dagen kon ik er ook niets anders van maken dan dat het zo bedoeld is als het in mijn oren klinkt. De uitspraak is tekenend voor de moderne geneeskunde. Je moet zorgen dat patiënten ziek blijven, dan verdien je er iets aan. Ik ben bang dat ik deze uitspraak niet geverifieerd krijg. En ik wil ook zeker niet de individuele mens aanvallen. Want op microniveau worden ook hele goede en mooie zaken verricht. Maar we gaan in de toekomst artikelen aan deze materie wijden. Bijvoorbeeld in combinatie met het boek en de uitspraken van de Deense professor Peter C. Gøtzsche over de maffiapraktijken van de farmaceutische industrie.

WITTE-JASSEN-MAFFIA OP EEN WITTE MOTOR

Bij het congres van de startende tandarts had ik ook echt het ongemakkelijke gevoel dat de patiënt de grote afwezige was in het denken van de nieuwelingen en degenen die een lezing gaven. Op een gegeven moment kreeg ik van mijn reumatoloog een recept waarvan een bevriende arts me privé toevertrouwde: ‘Dat geven wij aan patiënten die we opgegeven hebben.’ Ze had mij toen al bijna 10 jaar lang Celebrex® laten slikken. Die pillen zijn behalve heel duur en uitermate giftig totaal onzinnig gebleken. Artikelen over de farma-maffia zijn dus welkom. In het augustusnummer van Arts en Auto staat een artikel over de witte-jassen-maffia in Italië. Vergeleken bij dat land is hier niets aan de hand. Het kan altijd erger. Overigens

16

Tijdschrift voor Bio-energetische Tandheelkunde

is het niet geheel zonder risico. Zo diende ik een klacht in tegen Friesland-Campina (de melkmaffia) bij de Reclame Code Commissie en ben in het gelijk gesteld. Wat er toen aan juridisch geweld los kwam, inclusief hoger beroep en dergelijke. Daar schrok ik van. De belangen zijn ook daar zo groot dat ze waarschijnlijk geen middel schuwen om hun positie te waarborgen. Zuivel is een sterke economische sector. De melkveehouderij en zuivelindustrie zijn samen goed voor tienduizenden banen en miljarden aan omzet. Ook in tijden van economische crisis blijft de sector groeien en blijven bedrijven investeren. (Ook in hoger beroep is Friesland-Campina – Melk is NIET ‘voedingsrijk’ – veroordeeld overigens.)

WH ISTLEBLOWERS

Ook Hans Moolenburgh kan daarover meepraten. Lees zijn boeken en artikelen in eerdere jaargangen van het NVBT Magazine er maar op na. De bespreking van zijn laatste boek vindt u op pagina 44 Overigens kunt u zijn laatste boek ook winnen. Hoe? Dat leest u op pagina 05 In het herfst/winternummer van NVBT Magazine van 2015 staat ook een artikel over het overlijden van Nicolas J. Gonzalez. Met een eervol in memoriam door Moolenburgh die er niet voor schroomt in zijn laatste interview in Trouw (27-08-2016) naar aanleiding van het verschijnen van ‘De nieuwe watergeuzen’ het volgende te zeggen: ‘In de VS zijn verscheidene klokken-


luiders op medisch gebied op raadselachtige wijze plots overleden, onder wie vorig jaar mijn goede vriend Nicholas Gonzalez. Hij was een van de beste artsen op het gebied van biologische kankerbehandelingen. Er wordt gefluisterd dat deze klokkenluiders zijn omgebracht. Keiharde bewijzen heb ik niet, maar ik heb wel begrepen dat de hartvaten van Gonzalez bij de autopsie zwartgeblakerd bleken. Zoiets hebben collega’s die ik erover sprak en ikzelf nog nooit gezien bij een sectie.’

ALLE TAN DARTSEN ZIJ N GELDWOLVEN

Hardnekkige vooroordelen zullen wel altijd blijven bestaan. Maar hoe zit het nu werkelijk? Een tandarts is vaak ook een zelfstandig ondernemer, de tent moet draaien en er moet brood op de plank komen. Er zijn beMondzorgcentrum drijfsrisico’s. Personele risico’s, apparatuur, verzekeringen, innovaties, arbeidsongeAtik Assen schiktheidsrisico’s (tandarts is een beroep met grote gezondheidsrisico’s!). In het vorige nummer van het NVBT Magazine schreef de voorzitter ook al iets over dit

onderwerp. Met woorden als ‘voldoende commerciële stoelbezetting in steeds grotere modernere tandheelkundige centra. Reclame maken’. Voor elke nieuwe patiënt een gratis beugel bij een wortelkanaalbehandeling. En 10% korting op de vulling als u binnen een jaar weer een gaatje heeft.

GEZON DH EI DSCENTRUM

Tja, het is ploeteren geblazen nu alle preventie de tandarts brodeloos dreigt te maken. Of valt er nog voldoende geld uit de mond te halen? Wellicht is het al tijd voor een revolutie? Geen tandarts of huisarts meer. Maar een gezondheidscentrum waar alle disciplines naadloos in elkaar overgaan en holistisch ieder mens jaarlijks of halfjaarlijks aan een check onderworpen wordt? Betaald vanuit een zorgspaarpot in plaats van door een zichzelf met publiek geld verrijkende zorgverzekeringsmaffia. Geeft je gezondheidscheck geen afwijkingen te zien en hoef je dus niet naar een vervolgtraject? Dan krijg je jaarlijks een premie van € 250,voor goed gedrag. Uw visie op deze materie is van harte welkom.

www.nvbt.nl

17


VERGEET DE AEROSOLEN NIET

Infectiepreventie is steeds meer verweven in de praktijkinrichting,

was in de septembereditie van Dental Tribune te lezen. A.J.M. Heintzberger betoogt in deze ingezonden brief dat ook de nieuwe richtlijnen weinig meer zijn dan dweilen met de kraan open. Op zich zijn de maatregelen die in het kader van de Richtlijn Infectiepreventie genomen worden, goed en noodzakelijk. Desondanks is de infectiepreventie zo lek als een mandje zolang er geen luchtbehandeling noodzakelijk is in kritische ruimtes (lees: de behandelkamer). In de nieuwe Richtlijn Infectiepreventie staat beschreven: ‘aerosolen dienen zo veel mogelijk voorkomen te worden.’ Er staat niet bij hoe. Liters en liters lucht ontsnappen aan de afzuiger. In het vele pagina’s dikke manifest worden slechts een paar regels aan dit onderwerp besteed! Iedere tandarts weet van het bestaan van de aerosolen, die speeksel- en bloedresten, virussen en bacteriën bevat van behandelde patiënten. Deze lucht wordt door patiënten en personeel constant ingeademd. Het desinfecteren van werkbladen enzovoort. is dweilen met de kraan open en doet niets af aan de besmette lucht die wordt ingeademd. Als aan dit probleem niets wordt gedaan, is elke andere maatregel zinloos. De route van de sterilisatieruimte naar de behandelkamer moet rechtstreeks zijn en mag niet via een openbare ruimte, is het devies. Om daar in die behandelkamer te worden uitgepakt en op hetzelfde moment besmet te worden door aerosolen. Wat heeft het voor nut om die ene kubieke milliliter in het inwendige van de boor te steriliseren, als liters en liters van diezelfde lucht door die boor verspreid worden en die lucht niet wordt behandeld? Is de deur naar de wachtkamer noodzakelijk om de mensen daar te beschermen tegen de kwalijke lucht vanuit de behandelkamer? Tijdens mijn opleiding, 45 jaar geleden, zei een professor: ‘Als speeksel Oost-Indische inkt was, zou elke behandelkamer er pikzwart uitzien.’ Het probleem is al lang bekend, maar iedereen zwijgt erover. Zodoende wordt naar buiten toe de indruk gewekt dat tandartsen heel hygiënisch werken. Worden er dan geen mensen ziek van de lucht? Zeker wel. Veel tandartsen en personeelsleden hebben luchtwegproblemen, ook door de overdosis aan desinfectiemiddelen die ingeademd worden. Gewoon erover zwijgen, anders houdt het vak op te bestaan. Aantonen dat een griepepidemie via de tandarts verspreid wordt, is natuurlijk heel moeilijk te bewijzen, maar het is niet ondenkbaar. Om op grond van de nieuwe richtlijnen praktijken te sluiten is eigenlijk een farce. Eigenlijk zou iedere praktijk gesloten moeten worden. Ik zou zeggen: doe er wat aan!

MOGELIJ KH EDEN ZIJ N:

Werken met een sterke onderdruk in de behandelkamers. Recht boven de behandelstoel een sterke afzuiging maken om meteen de ergste aerosol te verwijderen. De airrotor niet meer gebruiken. Rood hoekstuk met alleen een waterstraal en geen spray op de boorpunt. De lucht van de boor desinfecteren met ozon. Dat geeft wel problemen met de plastic en rubberen slangen in de unit. Helaas is die ozon niet echt bevorderlijk voor de tandarts en het personeel. Gelukkig zal het merendeel meteen afgezogen worden. Werken altijd onder cofferdam, liefst nog met een clean–up. Bert Heintzberger

18

Tijdschrift voor Bio-energetische Tandheelkunde

3


Gelezen

Ik ben afgestudeerd in ’72 en blij niet meer aan die farce mee te hoeven doen. Ik draag wel de tandheelkunde nog steeds een warm hart toe. De inspectie zou zich beter bezig kunnen houden met de controle op de kwaliteit van de tandheelkunde. Er zitten helaas vele zwarte schapen onder onze beroepsgroep. Waarom een tandarts die veroordeeld of berispt is, niet eens verder onderzoeken? Mogelijk is zijn handelen standaard ook bij zijn andere patiënten. Dat zet meer zoden aan de dijk om het vak tandheelkunde op een hoger niveau te brengen. Waarom wachten tot er een klacht wordt ingediend? Denk aan de affaire van Jansen Steur. Hoe erg moet het zijn voor men tot vervolging overgaat?

Ceterum censeo, dat een objectieve waarheid niet bestaat en dat de aerosol zelf afdoende bestreden dient te worden, wil de nieuwe wet op infectiepreventie geloofwaardig overkomen.

Mondklem Mariële Verhoeven, traditioneel paardentandarts, kan niets beginnen zonder haar ‘mondklem’. (Uit: NRC, 30 september 2016, p 48-49) Een paard heeft 24 kiezen die blijven doorgroeien. Tegenwoordig krijgen de paarden zachte brokken en calciumrijke supplementen te eten. Van natuurlijke slijtage is door dit voedsel geen sprake. Daardoor blijven de tanden maar doorgroeien en krijg je van die haken die zo scherp zijn als glas. Met behulp van die mondklem kan mevrouw Verhoeven die haken op die tanden met vijftien verschillende soorten vijlen te lijf gaan. Raggen, fijn schuren en polijsten. Naast het verwijderen van die haken werkt ze ook hoogteverschillen tussen kiezen weg. “Anders gaat zo’n paard met een scheef hoofd lopen. Dat kan een dressuurruiter niet gebruiken.” Blij dat ik T-scangebruiker ben: wat voor paarden geldt, geldt namelijk ook voor mensen. Ook voor mensen is die occlusie belangrijk. Willen we er goed inzicht in krijgen, dan is de T-scan onontbeerlijk.

Caroline Huijmans, tandarts

19


De onmacht van het wetenschappelijk onderzoek

TANDVLEESPROBLEEM KAN OOK HART SCHADEN REACTIE OP HET PROMOTIE ONDERZOEK VAN NICKY BEUKERS OVER DE RELATIE TUSSEN TANDVLEESPROBLEMEN EN HART EN VAATZIEKTEN. (Het Parool 18 augustus 2016)

Onderzoek bij jarenlang geregistreerde mensen aan de ACTA:

CITATEN

‘met ontstoken tandvlees meer kans op hart en vaatziekten’. ‘Het is niet mis, zestig procent meer kans op hart en vaatziekten’. ‘Maar wat was er dan eerst: de hart en vaatziekten of de tandvleesontsteking?’. ‘Daar proberen wij ook een vinger achter te krijgen. Uit internationale onderzoeken is wel gebleken dat tandvleesproblemen er al waren voor de hart en vaatziekten’.

COMMENTAAR: ER WORDT DU I DELIJ K EEN CAUSAAL VERBAN D GESUGGEREERD

Om die reden volgt er dan een mogelijke verklaring van bacteriën die in de bloedbaan komen. Hier gaat het onderzoek dan mank. Dan zal men ook moeten aantonen dat het dezelfde bacteriën zijn. Dat er bij hart en vaat-

20

Tijdschrift voor Bio-energetische Tandheelkunde

ziekten sprake is van een bacterieel probleem. In ieder geval zal men een directe relatie moeten leggen. Statistiek is onvoldoende. Het doet een beetje denken aan het voorbeeld: het aantal kinderen dat jaarlijks geboren wordt neemt geleidelijk af. Nu ziet men dat in dezelfde mate ook het aantal ooievaars afneemt. Conclusie: de kindertjes worden door de ooievaar gebracht. Met andere woorden: hoeveel mensen hebben er tandvleesproblemen en hoeveel mensen hebben hart en vaatziekten. In beide gevallen zijn dat er heel veel. Dus dan de conclusie trekken: tandvleesproblemen hebben een relatie met hart en vaatziekten? Een dergelijk onderzoek met daaruit conclusies trekken loopt altijd mank. Er zijn te veel parameters waar geen rekening mee gehouden kan worden.


Een vraag die zich meteen opdringt is: zou het niet mogelijk zijn dat er een gemeenschappelijke oorzaak kan bestaan, die beide ziekten veroorzaakt? Een voor de hand liggende mogelijkheid is om te denken aan een weerstand die om wat voor reden dan ook verzwakt is geraakt. Die zou nog vele andere ziekten kunnen veroorzaken, die dan parallel gaan lopen met de hart en vaatziekten en de tandvleesproblemen. Hadden die groep mensen met tandvleesproblemen nog niet andere ziekten? Om een dergelijk ingewikkeld probleem aan te pakken, is er in mijn ogen maar èèn oplossing: testen met zogenaamde niet wetenschappelijke methoden. In de VEGA test in de acupunctuur kan men relaties leggen en oorzaak en gevolg bepalen, de zogenaamde causale keten. Men kan terug gaan in de tijd en vooruit in de tijd. Allemaal zaken die te maken hebben met energieën , trillingen en frequenties. Deze grootheden stijgen uit boven de materie en kennen daarom geen tijd. (per definitie in de quantum fysica)

HOE WERKT DAT DAN?

Stel men vind bij iemand een grote zwakte op zijn dikke darm met het testen. De persoon in kwestie zegt daar ( nog ) geen last van te hebben. Toch is die zwakte er. Het afweersysteem is voor 70% in de dikke darm gelegen. Vanuit de verzwakte dikke darm gaat men testen naar de mond en ook naar het hart. Op dat moment kan men ook een verzwakking vaststellen op de mond en op het hart. Zonder uit te gaan van die dikke darm, testen die organen nog goed. Conclusie in die test: de dikke darm heeft een negatieve uitwerking op de mond en op het hart. Mogelijk zijn er op dat moment in die organen nog geen afwijkingen te vinden. Dit is dus een vroegtijdig signaal. Het omgekeerde bewijs wordt geleverd door in de meetkring therapeutische middelen aan te brengen die de darm meetkundig weer in een goede conditie brengen. Gaat men nu weer testen vanuit de dikke darm naar het hart en naar de mond, dan blijven die 2 laatste organen sterk, dus goed. Dit gaat in de praktijk natuurlijk alleen maar

werken als die middelen ook daadwerkelijk ingenomen gaan worden en ook gaan werken. Aan dat laatste kunnen nog wel eens haken en ogen zitten. Maar de relatie is gelegd. Dit zijn onderzoeken die door een ervaren tester in luttele momenten gelegd kunnen worden. Wat spaart dat niet in tijd en geld in vergelijking met die vage tijdverslinde wetenschappelijke onderzoeken? Het enige wat men moet accepteren is, dat er buiten onze materie nog andere grootheden (dimensies) aanwezig zijn. Die moeten er zijn: waar komt immers anders alle materie vandaan? Die kan toch niet zo maar uit de lucht zijn komen vallen. Bij een andere persoon vindt men als oorzaak bijvoorbeeld stress: ook hier kan men met de causale keten relaties leggen. Zo simpel is het. Wat doet voeding? De werkomstandigheden? Problemen in de relatie? Zo kan men doorgaan. Zie daar maar eens wetenschappelijk uit te komen. Kan er dan nooit een direct verband getest worden tussen de mond met tandvleesproblemen en hart en vaatziekten? Natuurlijk is dat mogelijk. Een bekend voorbeeld is een patiënt (bijvoorbeeld met hartklepproblemen) die met acute hartklachten op de intensive care wordt opgenomen na een schoonmaak behandeling van de mondhygiëniste. Maar dan zijn er ook bacteriën te kweken, die gewone mondbacteriën zijn. Een ander voorbeeld is een endo, al dan niet met een nog latente ontsteking. Die geeft voortdurend toxines en bacteriën af. Rondom die endo is het tandvlees meestal ontstoken. Pockets willen bij dat element niet genezen. Met testen is duidelijk te zien dat een dergelijk element primair een focale werking kan hebben op bijvoorbeeld het hart. De conclusie trekken dat endo’s in het algemeen een focale werking hebben op het hart is te kort door de bocht. Dat zal per individu getest moeten worden. Ook hier weer: vele

www.nvbt.nl

21


mensen hebben endo’s en er zijn veel mensen met hart en vaatziekten. Echter in de praktijk blijkt dat de meest voorkomende causale keten als volgt verloopt: dikke darm naar de mond en het hart. Of: dikke darm naar mond en dan naar het hart. Met andere woorden : ook een verzwakte dikke darm kan direct hart en vaatziekten veroorzaken, dat hoeft niet perse via de mond te verlopen. In dit onderzoek heeft men dus slechts een klein stukje van die causale keten ontdekt. De relatie met de dikke darm , daar is men nog niet achter gekomen. Hoe moet dat ook? Hoe test je een verzwakte dikke darm? Vragen over de consistentie van de ontlasting? Wat zegt dat? Is die relatie van dikke darm naar de mond en dan naar het hart logisch? In de acupunctuur ligt er een grote relatie met de dikke darm en de mond. De dikke darm meridiaan eindigt rond de mond. Embryonaal weet men dat er in het morula stadium een instulping begint die het darmstelsel gaat vormen. Cellen van die eerste instulping migreren helemaal naar voren en vormen daar een vlies. Als dat doorbreekt is de mond gevormd. Dat zou de parodontologen toch aan het denken moeten zetten. Een zwakte op de dikke darm heeft direct invloed op de conditie van het slijmvlies van de mond! Het zijn dezelfde cellen. Ze zijn alleen uit elkaar gedreven, net zoals de continenten. Maar die hebben wel tegen elkaar aan gelegen. Men doet net in het commentaar of tandvleesproblemen zo gemakkelijk te genezen zijn: gewoon regelmatig laten schoonmaken door een mondhygiëniste. In de praktijk blijkt dat helemaal niet zo gemakkelijk te zijn. Eenmaal een paropatiënt, blijft men een paropatiënt. Slechts met grote moeite met inderdaad goed schoonhouden kan het gebied onder controle gehouden worden. Zouden bij die patiënten weer minder hart en vaatziekten voorkomen?

22

Tijdschrift voor Bio-energetische Tandheelkunde

Het speerpunt in de behandeling van paropatiënten zou wel eens gelegen kunnen zijn in een genezing van de dikke darm! Dit is een simpele beschouwing over in mijn ogen een zinloos onderzoek. Wat heb je aan een significante relatie van 60% als je niet weet hoe de vork precies aan de steel zit? En dan maar gissen naar een mogelijke oorzaak. Met alternatieve zogenaamde niet wetenschappelijke methoden kan men in een heel vroeg stadium relaties leggen en preventief te werk gaan en ziekten voorkomen. Het positieve aan dit onderzoek is , dat men de mond uit zijn geïsoleerde status gaat halen. Nu de mond nog in zijn juiste relatie met het lichaam gaan zien. Het wetenschappelijke niveau in de geneeskunde bevindt zich nog in het (materiële) tijdperk van Newton. Dit is inmiddels allang achterhaald door de moderne quantum fysica. Het zou zelfs wel eens kunnen zijn dat primair ziekten veroorzaakt worden door een verzwakkende informatie. (die kan men vroegtijdig testen) In een later stadium gaat dat dan over in een fysieke verzwakking. Maar dan is men te laat. Dan is het 1 minuut voor twaalf. En dan pas gaat men naar de dokter. Bert Heintzberger


Dare to be different.

www.bluemcare.com www.nvbt.nl

23


NVBT Paneldiscussie Homeopathie is homeopathie en fytotherapie is iets anders Het registratieproces van homeopatische middelen heeft de twee ‘kampen’ weer eens lijnrecht tegenover elkaar gekregen: binnen de branche en extern (regulier/farmaceutisch versus complementair/natuurlijk). Terwijl bruggen bouwen juist de insteek is van de nieuwe regels van de EU. Fytotherapeutica vinden steeds vaker hun weg in de reguliere zorg, terwijl homeopathie het daar erg moeilijk heeft. Spagyrische (zie kader) homeopathische geneesmiddelen worden op dit moment in Nederland vanuit de fytotherapie aangeboden. Spagyrische geneesmiddelen zijn echter uitsluitend homeopathisch te bereiden. Biochemische zouten volgens Dr. Schüssler worden op dit moment in Nederland als voedingssupplement aangeboden. Originele biochemische zouten kunnen echter uitsluitend homeopathisch worden bereid. Homeopathie is homeopathie en fytotherapie is iets anders

het PANEL

VRA AG A AN H ET PAN EL

Moeten we af van een label ‘homeopatisch’ voor homeopatische middelen? Moet het loskomen van zijn oorsprong (S. Hahnemann)? Nu het geregistreerd is en wetenschappelijk aantoonbaar werkt (literatuur), kan het wellicht als ‘gewoon’ medicijn aangeboden worden. Met een vrolijk stickertje ‘BIO’ als keuzemogelijkheid. Zoals de biologische producten in de supermarkt een keuze zijn.

ANTWOORD Wetenschappelijk onderzoeker ‘Westerse/reductionistische’ en ‘Oosterse/holistische’ therapieën

Ik ben het ermee eens dat de naam homeopathie inderdaad zwaar beladen is in onze samenleving. Er is veel negatieve associatie met homeopathie. Dus ja: het zou een optie zijn om de naam te veranderen. Zo zou ik de naam ‘biologische tandheelkunde’ willen veranderen in ‘integrale tandheelkunde’ en moeten we allen naar integrale geneeskunde streven. De wetenschap blijft zich ontwikkelen en evolueren en begrippen moeten inderdaad ook mee veranderen. Door veelvoudig gebruik verandert de mening achter begrippen langzamerhand en krijgt het een nieuwe betekenis. Ik durf niet te zeggen of homeopathie door een naamsverandering een betere of slechtere associatie zal krijgen. Dat zal nog moeten blijken. Het heeft dus twee kanten.

ANTWOORD Expert in homeopathica, fytotherapeutica en voedingssuplementen

Hugo Plug Directeur HB08 Nederland

24

Ky-Lie Tan Tandarts en wetenschappelijk onderzoeker

Tijdschrift voor Bio-energetische Tandheelkunde

Schelte Wijmans Tandarts en bioloog

We moeten mijns inziens niet af van het label homeopatisch. En een vrolijk stickertje zal de visie van tegenstanders niet veranderen. Wij mogen trots zijn op wat we bereikt hebben. De kwaliteitsdossiers en veiligheidsdossiers zijn gelijkwaardig aan die van reguliere medi-


cijnen en het is een aantal bedrijven toch gewoon gelukt om voor simplexen en complexen dossiers samen te stellen. Het probleem ligt naar mijn idee ook niet zozeer bij de reguliere artsen en/of het publiek, maar veel eerder bij onze eigen achterban (artsen, therapeuten en tandartsen). Daar waar er in de jaren tachtig en negentig veelvuldig met enthousiasme en resultaat werd gewerkt met simplexen en complexen, is dat na de registratie omgeslagen naar kruiden en supplementen. Deze productgroepen zijn weliswaar ook belangrijk, maar van een totaal andere orde dan homeopathische geneesmiddelen. Ik doe hiermee een dringend beroep op de complementaire voorschrijvers om naast de prachtige kruidenpreparaten en supplementen toch nog eens opnieuw te kijken naar de homeopathische opties en om herinneringen op te halen aan de prachtige resultaten die ook deze therapievorm opleverde.

ANTWOORD Bioloog

In de inleiding wordt een en ander door elkaar gehaald. In de beschrijvingen over de bereiding van spagyrische middelen wordt niet gerept over handelingen die eigen zijn aan de homeopathie. Dat kan ook niet, omdat homeopathie een latere ontwikkeling is. Dat spagyrische geneesmiddelen uitsluitend homeopatisch te bereiden zijn, is dus niet juist. Dat later de spagyrische middelen een homeopatische nabereiding krijgen, is een nieuwere toepassing. Ik ben er niet achter gekomen of dit gedaan wordt om de effectiviteit van deze middelen te verhogen of om ze beter verkoopbaar te maken. Ook ten aanzien van de biochemische zouten (Schüssler) moet duidelijk gesteld worden dat de ‘D’-aanduiding niet hetzelfde is als die in de homeopathie: er wordt niets opgelost of gepotentieerd, alleen maar verdeeld over en vermengd met melksuiker; dit heet de verwrijving. Nu de stelling. Gezien de ogenschijnlijke overeenkomst tussen de verschillende middelen door het onterecht gebruik van de naam ‘homeopa-

tisch’ is het niet verstandig alle middelen op één hoop te gooien. Ik wil het onderscheid in de bereiding uitgedrukt blijven zien in de naam van de middelen, want daaruit is af te lezen hoe de werking zal zijn. Van de Schüssler-zouten kan uitgegaan worden van de puur anorganische werking van de mineralen, die ook normaal in het voedsel voorkomen. Voor de fytotherapiemiddelen geldt dit op het organische vlak. Een ‘energetische’ component zoals bij een homeopatische verdunning lijkt bij beide dan ook niet aanwezig. Bij de homeopatische en homeopatisch aangepaste spagyrische middelen ligt dit anders. Deze werken op het energetische vlak. Hoe dit te verklaren, is nog niet duidelijk. Waarschijnlijk moet er een nieuw paradigma ontwikkeld worden om dit verschijnsel onder een wetenschappelijke paraplu te brengen. Laat dus alstublieft de naam homeopatisch behouden blijven voor de middelen die die naam verdienen en trap niet in de verleiding om er ‘biologisch’ voor te zetten om de verkoopbaarheid te vergroten. Het woord BIOLOGISCH wordt toch al te vaak misbruikt, evenals ecologisch enzovoort. Alles wat de natuur voortbrengt, is a priori biologisch en zou niet apart benoemd hoeven worden. [NOOT] ik ben gelukkig met de vondst: Nederlandse Vereniging tot bevordering van de Bio-energetische Tandheelkunde (en niet de vroegere naam Nederlandse Vereniging van Biologisch werkende Tandartsen).

De verkoopprijs wordt zelden bepaald door de kostprijs, maar eerder door hoe graag de consument het wil hebben. Het maakt niet uit of het hier gaat om een Iphone7 of een (genees)middel. (Bron: Medisch Contact wk 37-2016) Spagyriek is gebaseerd op de helende kracht van de natuur en op de transformerende kracht van alchemie. Het unieke van spagyriek is dat er persoonlijke samenstellingen kunnen worden gemaakt, zodat het middel volledig kan worden afgestemd op de individuele cliënt.

www.nvbt.nl

25


Boekbespreking

OIL PULLING CAROLINE HUIJMANS, TANDARTS

Het boek ‘Oil pulling’ van dr. Bruce Fife is onlangs door de uitgeverij Succesboeken.nl uitgebracht in het Nederlands. De missie van Succesboeken.nl is mensen door middel van boeken, audio-boeken, dvd’s en andere producten te voorzien van ‘tools’ waarmee ze hun leven kunnen verbeteren.

26

Tijdschrift voor Bio-energetische Tandheelkunde


Dat is de reden waarom Succesboeken.nl altijd op zoek is naar goede boeken. Zij vinden dat veel goede boeken helaas niet in de Nederlandse taal verkrijgbaar zijn. Daarom geven zij ook boeken uit waarvan zij vinden dat deze in het Nederlands beschikbaar moeten zijn. ‘Oil pulling’ is zo’n boek. ‘Oil pulling’ is bekend vanuit de Ayurveda en is een manier van ontgiften door de mond te spoelen met olie (koudgeperste zonnebloemsesam- of kokosolie). De subtitel van het boek is ‘Alle ziekten ontstaan in de mond’. Dit klinkt ongelooflijk: dat de chronische- en infectieziekten waar we tegenwoordig massaal aan lijden, beÏnvloed worden door de gezondheid van de mond. Toch zal dit een zekere waarheid bevatten. Ook vermeldt het boek dat ondanks regelmatig tandenpoetsen en flossen de mensen last hebben van cariës en tandvleesproblemen. Er wordt uitgelegd waarom dat zo is.

CON DITI E VAN SPIJSVERTERI NGSKANAAL

OIL PULLING

door het reinigen van je mond met kokosvet je lichaam ontgiften en genezen Auteur: Bruce Fife Uitgever: Belfra Publishers for Success bv (Succesboeken.nl) Dolderseweg 49 3734 BB Den Dolder ISBN: 9789079872909 Uitvoering: Softcover 200pagina’s € 19,95

Hoofdstuk 1 is gewijd aan de eigen ervaringen van de schrijver. Hij legt uit dat de mond de spiegel is van je lichaam. Als je in de mond kijkt, zie je wat de conditie van het volledige spijsverteringskanaal is. Als de mond gezond is, zijn de darmen ook gezond. Als de mondgezondheid achteruitgaat, gaat de hele gezondheid achteruit. Het boek vermeldt dat je in de mond vaak het bewijs kan zien van de aanwezigheid van ziekten zoals diabetes, mazelen, leukemie, boulimia, syfilis, aids. Het is net als die bekende boer die een paard moet kopen dat voor hem moet werken. De boer wil dus een gezond paard. Hij kijkt dan in de bek van het paard en weet of hij een goed, sterk paard gaat kopen. Maar een gegeven paard moet men niet in de bek kijken. Ook de bacteriën en andere micro-organismen die in onze mond leven, beïnvloeden onze gezondheid. Ziekten hebben weer invloed op onze orale florasamenstelling. Als je poetst en interdentaal reinigt, pak je slechts een beperkt deel van de totale mondflora aan. Oil pulling wordt als een uitstekende methode gezien om de mondgezondheid te verbeteren. Het zuigt of trekt ziekteveroorzakende bacteriën en hun

toxische afvalproducten uit het gebied rond de tanden, het tandvlees, mondslijmvliezen en tong, en zou daardoor de gehele mond veel beter reinigen dan een tandenborstel en mondspoelmiddel. Het is een opmerkelijk boek voor bio-energetische tandartsen, omdat het een enorme reclame voor onze vorm van tandheelkunde maakt. Het legt in enkele hoofdstukken uit wat er in je mond leeft, wat de functie van speeksel is, waarom iemand last heeft van bijvoorbeeld halitose, cariës, tandsteen en parodontitis. Ook legt het boek de ‘Focal Infection Theory’ uit van Weston Price (1870-1948). Welke tegenwoordige tandheelkundestudent heeft van deze man gehoord? Bij navraag kennen de studenten deze belangrijke tandarts niet. Ze krijgen geen onderwijs over deze man en weten niet wat hij gedaan en onderzocht heeft op tandheelkundig gebied. Weston Price was namelijk een tandarts die Research Director voor de American Dental Association was en heeft een 1.174 bladzijden tellend werk uitgegeven in 2 delen: ‘Dental Infections, Oral and Systemic, Volume I’ en ‘Dental Infections and the Degenerative Diseases, Volume II’, hetgeen een samenvatting is van 25 jaar onderzoek, gedaan in het begin van de twintigste eeuw. Aan deze Focal Infection Theory van Weston

OVER DE AUTEUR Dr. Bruce Fife, is schrijver, spreker, gediplomeerd voedingsdeskundige en natuurarts. Hij heeft meer dan twintig boeken geschreven. De meeste over kokosvet. Hij is voorzitter van het Coconut Research Center, een organisatie die ten doel heeft om zorgverleners en het publiek over de positieve voedingsaspecten van de kokosnoot te onderwijzen. Hij was de eerste die het medisch onderzoek naar de gezondheidsvoordelen van kokosolie bij elkaar bracht en het op een begrijpelijke en leesbare manier aan het grote publiek aanbood. Daarom wordt hij als een van de toonaangevende autoriteiten op het gebied van de gezondheidsvoordelen van kokosolie beschouwd. Zodoende wordt er ook wel naar hem verwezen als de kokosnootgoeroe en noemen velen hem respectvol dokter Coconut.

www.nvbt.nl

27


Price wordt geen aandacht geschonken op de Nederlandse universiteiten.

AMALGAAMVU LLI NGEN

Het boek heeft ook een heel hoofdstuk gewijd aan ‘dodelijke tandheelkunde’ (hoofdstuk 4): wat een wortelkanaalbehandeling aan ellende elders in het lichaam kan veroorzaken en waarom dat is, wat amalgaamvullingen zijn en hoe slecht dat is, dat fluoride een gif is voor het lichaam en dat het belangrijk is te weten wat een tandarts in je mond stopt aan metaal van kronen, bruggen, orthodontische spalken, maar ook wat voor een composiet. Uiteraard legt het boek ook uit hoe je oil pulling moet toepassen en staan er veel ervaringen in van mensen. Het boek heeft het ook over hoe je verder kunt ontgiften op zware metalen. Het is dan ook spijtig te lezen dat Fridus van der Weijden, bijzonder hoogleraar Preventie en Therapie van Parodontale Infecties aan ACTA, niet gecharmeerd is van oil pulling. Via een artikel verschenen in Dentz (Dentz 6, 2015) met als subtitel ‘Een mond vol onzin’ licht hij de tandartsen voor over wat ze moeten zeggen als zijn/haar patiënt vragen heeft over oil pulling. Hij heeft ook onderzoek gedaan naar oil pulling via PubMed. Bijna al het onderzoek zou volgens Van der Weijden gedaan zijn in het buitenland en volgens hem niet representatief zijn voor de westerse mensen. Bovendien vindt hij dat we hier goede mondverzorgingsproducten hebben. Dat deze chemisch en niet natuurlijk zijn, doet uiteraard niet ter zake in de gewone tandheelkunde. Mijn rondje op PubMed levert conclusies op dat oil pulling veilig en effectief is, en vergelijkbaar met het resultaat van spoelen met chloorhexidine (Asokan et al., 2009; Asokan et al., 2011; Kaushik et al., 2016). Ook zou het een goed middel zijn tegen halitose en wordt het als een goede thuistherapie gezien (Sood et al., 2014). Dat het onderzoek gedaan is in het buitenland, zou juist een uitdaging kunnen zijn voor de Nederlandse universiteit om ook een dergelijk onderzoek op te zetten. Helaas zou oil pulling moeten concurreren met dure mondproducten. En dan zou kunnen gelden: iets wat

28

Tijdschrift voor Bio-energetische Tandheelkunde

goedkoop is, daar kan niets aan verdiend worden. Dan is het niet interessant om daar een onderzoek over op te starten. Iedereen heeft tegenwoordig wel olijfolie/kokosolie in huis. Ook kan gelden: iets wat duur is, werkt beter. De smaak van olie valt niet bij iedereen goed, in tegenstelling tot die van mondspoelingen. Die is lekker gemaakt, want dat verkoopt beter. Van der Weijden lijkt oil pulling voorlopig vreselijk. Hij moet er niet aan denken, maar houdt blijkbaar een deurtje open, want hij plakt er wel het woord ‘voorlopig’ bij. Hij zegt ook dat de mensen erg naar olie gaan ruiken. In zijn nabijheid wordt hij dus wel geconfronteerd met mensen die aan oil pulling doen, want anders weet je dat niet. Maar het lijkt mij altijd nog beter dan de halitosedampen waarmee we dagelijks in onze praktijk geconfronteerd worden. Overigens heeft halitose vaak met een vergiftiging te maken: als de mensen het vuil niet meer kwijt kunnen via de lever, darm en nieren, zal het via andere wegen zoals de longen moeten ontgiften. Bovendien kunnen kanaalbehandelde gebitselementen enorm stinken, hetgeen geloosd wordt via het parodontium (aantoonbaar via de OroTox Test). Elke tandarts weet hoe getrokken tanden en kiezen kunnen stinken. Duw dat ook eens onder de neus van de eigenaar. Dan is het hem vaak heel duidelijk waarom een tand/kies getrokken moest worden.

GEEN WON DERMI DDEL

Oil pulling kan de totale gezondheid verbeteren, het immuunsysteem versterken, infecties bestrijden, de opname van voedingstoffen en de samenstelling van het bloed verbeteren en zo ziekten voorkomen. Dr. Bruce Fife benadrukt dat oil pulling een waardevolle techniek is, maar geen wondermiddel. Het is zelfs helemaal geen geneesmiddel. Doel is schadelijke bacteriën uit de mond te verwijderen en het lichaam een kans geven zichzelf te genezen. Als het lichaam niet geneest, is dat niet omdat oil pulling niet werkt, maar omdat het lichaam niet in staat is om zichzelf te genezen. Wat een mooie overeenkomst trouwens met wat neuraaltherapie is en doet. Neuraaltherapie is een regulatietherapie: door middel van


injecties behandelen we stoorvelden. Daarna kunnen we zien of het lichaam weer weet hoe het moet zonder dat die stoorvelden er zijn. Het lichaam kan daardoor weer in de juiste trilling komen: klachten veroorzaakt door die stoorvelden kunnen verdwijnen. Een dergelijk stoorveld kan natuurljk weer de kop op steken en het lichaam opnieuw belasten: klachten komen dan weer terug. Ook dan is het lichaam niet in staat zichzelf te genezen. Fife benadrukt het ook: oil pulling geneest niet, het lichaam geneest zichzelf en dat kost tijd. Als je een gezondheidsprobleem hebt dat er 10-20 jaar over gedaan heeft om te ontstaan, kun je niet verwachten dat het in een dag opgelost zal worden. Ik denk dat oil pulling voor ons bio-energetische tandartsen een waardevolle techniek is en zeker voor onze patiënten een aanrader is. Immers, wij als bio-energetische tandartsen weten als geen ander dat zij vaak enorme belastingen hebben in diezelfde mond. Ik zet ze nog even op een rijtje, al die ons bio-energetische tandartsen bekende stoorvelden in de mond: 1. Zware metalen. 2. Kanaalbehandelde gebitselementen, avitale gebitselementen. 3. NICO (Neuralgia Inducing Cavitational Osteonecrose), FDOK (Fettige Degenerative Osteolyses Kieferknochen). 4. Geïmpacteerde elementen. Ook willen we als bio-energetische tandarts onze patiënten eventueel begeleiden in een ontgifting van het totale lichaam, van de toxines waaraan ze al jarenlang blootgesteld zijn geweest als we een poging doen met onze behandelingen hen te bevrijden van dergelijke mondstoorvelden. Oil pulling past dan ook in een holistische benadering. Het boek kent in een appendix een uitgebreide lijst met boeken en referenties. Met deze vertaling van het boek ‘Oil pulling’ kan de bio-energetisch werkende tandarts erg blij zijn. Het boek is een aanrader voor onze

patiënten die natuurlijk al weten dat de mond een essentieel onderdeel is van ons lichaam. En een tandARTS willen, niet iemand die alleen maar tanden heelt, mooi wit en recht maakt en juist die connectie mond naar het lichaam totaal niet ziet. Maar het is ook een aanrader voor patiënten die ongeïnformeerd zijn en die we willen informeren, die open staan en juist van die samenhang willen weten en leren. In ieder geval hebben Fokke & Sukke (NRC. next, 21 sept. 2016) een leuke tip voor twee diëtisten Tessa Moorman en Merel von Carlsberg, die The Green Happiness hebben opgericht. Met ruim 200.000 volgers en als schrijfsters van vier boeken in oplages van vijftigduizend gaan ze ervan uit dat het lichaam zichzelf heelt, als je maar de juiste middelen geeft (NRC.next, 16 sept. 2016). Zij beginnen hun dag met oil pulling. Met dank aan Succesboeken.nl die ons als vereniging ook daadwerkelijk in het boek noemt: het boek verwijst op pagina 100 naar www. nvbt.nl.

LITERATUURLIJST Asokan, S., Emmadi, P., Chamundeswari, R. (2009). Effect of oil pulling on plaque induced gingivitis: a randomized, controlled, triple blind study. Indian Journal of Dental Research, 20(1), 47-51. Asokan, S., Rathinasamy, T.K., Inbamani, N., Menon, T., Kumar, S.S., Emmadi, P., Raghuraman, R. (2011). Mechanism of oil-pulling therapy – in vitro study. Indian Journal Dental Research, 22(1), 34-37. Fife, B. (2016). Oil Pulling: alle ziekten ontstaan in de mond. Succesboeken.nl. Kaushik, M., Reddy, P., Sharma, R., Udameshi, P., Mera, N., Marwaha, A. (2016 ). The Effect of Coconut Oil pulling on Streptococcus mutans Count in Saliva in Comparison with Chlorhexidine Mouthwash. Journal of Contemporary Dental Practice, 17(1), 38-41. Sood, P., Devi, M., Narang, R., V S., Makkar, DK. (2014). Comparative efficacy of oil pulling and chlorhexidine on oral malodor: a randomized controlled trial. Journal of Clinical and Diagnostic Research, 8(11), 18-21.

www.nvbt.nl

29


11 OKTOBER 2016

Verslag AVIG-NVBT avond met Peter Helderop Zoals van een integrale vereniging mag worden verwacht, organiseren zij voordrachten waar integratie van deelgebieden duidelijk aanwezig is. Niet monocausaal denken, maar systeemdenken is de kern! Dit was zo’n avond. In de zaal een gemêleerd gezelschap: biologisch tandarts, orthodontist, homeopathisch arts, logopedist. Zij allen waren naar Driebergen gekomen om te luisteren naar Peter Helderop, logopedist, OMFT-therapeut, docent en lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF). De vakgroep Bio-energetische Tandheelkunde binnen de AVIG is het raakvlak of samenwerkingsveld waar NVBT en AVIG de integratie van artsen en tandartsen binnen het additieve veld onder-steunen en voeden.

De logopedie concentreert zich op afwijkende mondgewoonten. Deze worden vaak geconstateerd door de tandarts die de patiënt dan doorverwijst naar de logopedist. Afwijkende kaak- en/of gebitsstand wordt behandeld door de tandarts-orthodontie of de orthodontist (specialist). Maar aangezien hun invalshoek veelal dentaal is gericht en functionele oorzaken een belangrijke blokkade vormen, kunnen zij de hulp inroepen van de logopedist. Duim-, vinger- of speenzuigen behoort tot de instinctieve gewoonten van het jonge kind. Maar als dit te lang aanhoudt, kan dit leiden tot stand- en vormverandering van de tanden en kaak. Bovendien kan de kracht van de spieren in en rond de mond afnemen met als gevolg mondademen, open-mondgedrag en afwijkend slikken. De tong ligt onder in de mond en drukt de tanden naar voren die door de slappe lipspieren niet voldoende in hun positie worden gehouden. Door de open mond kunnen gemakkelijker infecties van de keel ontstaan en eventueel middenoorontsteking. Als de tong zich tijdens het slikken tussen de tanden of kiezen bevindt, blokkeert dit de goede positionering van de elementen. De logopedie houdt zich bezig met de stem, spraak, taal, gehoor, eten en drinken en kan door middel van oro-myofunctionele therapie orthodontische behandelingen bespoedigen. De samenwerking tussen interne (functionele) en externe (orthodontische) krachten bepalen uiteindelijk het stabiele eindresultaat. Inzicht geven in gedrag, meten van spierspanning en uitleg van oefeningen kunnen afwijkend mondgedrag voorkomen en daarmee tandheelkundige en KNO-behandelingen beperken. Deze avond gaf weer eens aan waar het om gaat: de patiënt. De opdracht aan de geneeskunde is om alle specialismen bij elkaar te brengen ten dienste van de patiënt. Kort gezegd: van reductie naar systeem. Het zou interessant zijn een volgende keer ook de chiropractor c.q. manueel geneeskundige uit te nodigen. Occlusie en articulatie bepalen functie en worden door functie bepaald. Wout Wisse coördinator AVIG-vakgroep Bio-energetische Tandheelkunde

30

Tijdschrift voor Bio-energetische Tandheelkunde


HOE DOE IK MIJN ENDO EN WAAROM? In mijn praktijk doe ik nu met veel succes de

endodontische behandeling op een zodanige manier dat ik het PDL-zenuwweefsel zo min mogelijk beschadig en irriteer. AR JAN STARRENBURG – TANDARTS

Als ik bij een acute endo open, vijl ik altijd direct met het reciproque systeem in combinatie met de VDW-unit tot de gewenste diepte, breedte c.q. lengte. Vooral de lengte houd ik nooit te kort, maar eerder net te ‘lang’. Ik ga dus bewust net door de apex heen. Hierdoor is het mogelijk dat de hoge druk in het apicale gedeelte vermindert. Je ziet dit door afvloed van exsudaat. Dit resulteert direct in minder pijnsensatie bij de patiënt. Ik spoel nooit met bleekwater, want dat is mijns inziens een veel te agressieve vloeistof en kan necrose veroorzaken als je een open apex hebt. Ik spoel daarom met een veel minder agressieve vloeistof, namelijk gewoon de steriele lokale verdoving in carpules gevuld met Scandonest® of Procaïne. Beide vloeistoffen irrigeren de gehele ruimte en verdunnen de ontstekingsresiduen, waardoor er een betere afvloed mogelijk is. Gelukkig is de lokale anesthesievloeistof ook nog eens anti-inflammatoir. Op die manier help ik het afweersysteem van de patiënt lokaal ook nog in plaats van het extra te belasten. De volgende stap is afhankelijk van wat de beginsituatie is, maar veelal laat ik bij acute pijnklachten expres de endostart ‘open’. Dit staat tussen aanhalingstekens, omdat het

niet echt open is, maar het open lijkt. Ik draai met een lentulonaald de Ca(OH)-pasta in het kanaal. Deze basische pasta verlaagt de zuurgraad van het ontstekingsmilieu en dat helpt dus ook nog eens het eigen afweersysteem. Ik sluit dan af met meerdere in de pasta gedrenkte wattenbolletjes. Ik laat dan de patiënt de volgende dag terugkomen om de bovenste twee watjes eruit te halen en dan pas af te sluiten met een cavit-noodvulling. Hier laat ik de patiënt dan gerust mee rondlopen tot de volgende afspraak waar ik het kanaal (of de kanalen) definitief afvul met BC-sealer en een wortelkanaalstift.

WAAROM DI E EXTRA ZITTI NG?

Omdat ik op die manier voorkom dat de druk zich weer opbouwt en dan hernieuwd een irritatie vormt voor het PDL-zenuwweefsel. De pasta sluit wel de mondholte af van het interne milieu, maar geeft tegelijkertijd de druk vanuit de apex de kans om te ontsnappen, omdat de eerste uren de Ca(OH) nog niet is ingedroogd. (Vergelijk het maar met kokende dikke erwtensoep.) De volgende dag zie ik vaak een geheel rustige kies of tand en kan ik volstaan met de twee bovenste watjes te vervangen voor een cavit-noodvulling. (Twee

www.nvbt.nl

31


minuten werk! En kan dus altijd even tussendoor.) Op deze manier heb ik ervaren dat het aantal napijnen enorm is afgenomen en dat het succespercentage van mijn endo’s even hoog of misschien nog wel een beetje hoger is geworden. Ik vertrouw door deze manier van behandelen ook op het afweermechanisme van de patiënt zelf, omdat ik niet agressieve middelen gebruik en dus het afweermechanisme niet om zeep help, maar juist op deze manier ondersteun. Ook blijft de occlusie hetzelfde voor deze endo-kies, omdat er geen oedeemophoping is onder het element. Allemaal factoren die eerder het gehele lichaam helpen om het probleem zelf op te lossen in tegenstelling tot de agressieve middelen die ik in het verleden heb gebruikt. Röntgenologisch zie ik vaak een mooie botingroei ontstaan. Voor mij betekenen al deze ervaringsfeiten dat ik weliswaar niet de NVvE-protocollen van heden ten dage volg, maar dat ik wel patiënten aflever met een uitstekende endo. Helaas blijft een endodontisch behandeld element altijd een discussiepunt voor velen. Ik licht de patiënt hier dan ook over in, maar ik ben nog niet zo ver dat ik iedere endo weiger te doen en dan vervang voor een keramisch implantaat. Ik denk echter dat de toekomst wel in die richting zal gaan, want de kwalijke gifstoffen mercaptaan en thioether zullen altijd op de loer blijven liggen bij deze endo-elementen.

HOE GEVOELIG IS H ET ZEN UWWEEFSEL I N H ET PDL?

Regelmatig ben je bij een duidelijk avitaal element met een grote apicale radiolucentie aan het vijlen of ruimen. Dan blijkt bij gebruik van de wat dikkere ruimers of vijlen dat er een enorme felle pijnreactie kan optreden bij de patiënt. Is er dan toch nog een restje pulpazenuw blijven zitten? Mijns inziens niet, maar de pijnsensatie in al zijn felheid wordt veroorzaakt door de luchtdruk, die voor de vijl uitgeduwd wordt! Zo gevoelig is de geïrriteerde PDL-zenuw dat deze minimaal verhoogde luchtdruk direct als een enorme pijnsensatie wordt ervaren. Dezelfde pijnsensatie krijg je als je de kanalen hebt gevuld met Ca(OH)pasta, je daarna de pulpkamer opvult met

32

Tijdschrift voor Bio-energetische Tandheelkunde

wattenbolletjes en dan die bolletjes een beetje aandrukt. Ook dan verhoog je bij de apex de druk namelijk!

APEX= de punt van een tand- of kieswortel ...................................................... Exsudaat = wondvocht ...................................................... Necrose = celsterfte ...................................................... Anti-inflammatoir = ontstekingsremmend ...................................................... Occlusie = het op elkaar sluiten van tanden en kiezen ...................................................... PDL = paradontaal ligament: de verbinding tussen de tanden en het kaakbot ...................................................... Avitaal element = ‘dode’ tand of kies ...................................................... Apicale radiolucentie = (op röntgenfoto) doorschijnende/ heldere (tand- of kies)punt


Oriënterend legionella drinkwateronderzoek De oorzaak van een voor onze gezondheid schadelijke vervuiling van het drinkwater is voornamelijk een microbiologische besmetting met Legionella. De belangrijkste soort die verantwoordelijk is voor het ontstaan van ziekten bij mensen is Legionella pneumophila. Deze bacteriën komen wereldwijd voor in het oppervlaktewater, in de aardbodem en in kleine hoeveelheden zijn zij ook aanwezig in het grondwater. Derhalve kunnen zij ook in beperkte mate ook worden gevonden in het geleverde drinkwater. Deze bacteriën kunnen zich in sanitaire warmwatersystemen, bij temperaturen tussen 30 en 45 °C , optimaal vermenigvuldigen. De aanwezigheid van biofilms en afzettingen,alsook een stagnatie van het water kunnen, in de waterleidingen, tot verhoogde aantallen Legionellabacteriën in het water leiden. Recente studies in Duitsland tonen aan dat een op de zes drinkwatersystemen (16%) in Duitse gebouwen een te hoge concentratie van Legionella bevatten. De aanwezigheid van 100 CFU* Legionella/100 ml drinkwater geld als limiet voor het nemen van “technische maatregelen”. De test is m.n. bedoeld voor de tandartsen die zijn/haar mondzorgunits willen controleren op de aanwezigheid van levende Legionella bacteriën.

BESTELLEN

U kunt de test bestellen via Holland Pharma: 0545-251050. Wanneer u nog geen klant bent van Holland Pharma is het van belang om dat eerst administratief op orde te brengen om vervolgens alles eenvoudig te kunnen afwikkelen. Ook daarvoor kunt u contact opnemen met Holland Pharma.

LEGION ELLA DRI N KWATERANALYSE Advies verkoopprijs € 39,95 Artikelnummer: 817952

* CFU = kolonievormende eenheden


Proefschrift

PALLADIUM ALLERGY IN RELATION TO DENTISTRY De studies in dit artikel werden geïnitieerd op basis van vragen die rezen tijdens de allergiespreekuren van de afdeling Orale Diagnostiek van het JORIS MURIS Onderzoeker, tandarts, voorzitter van de Vereniging Medisch Tandheelkundige Interactie (VMTI)

Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA).

KLI N ISCH E TOEPASBAARH EI D VAN DE RESU LTATEN

De conclusies zijn klinisch relevant omdat een nieuw gevoeliger Pd testallergeen werd geïntroduceerd. Bovendien hebben de bevindingen van de overige studies geleid tot nieuwe klinische inzichten over allergieën geassocieerd met tandheelkundige legeringen waardoor de diagnostiek en behandeling zijn verbeterd. Op basis van de huidige literatuur en de resultaten van de studies, wordt hieronder een werkstroom (workflow) gepresenteerd (Figuur 1) die kan worden gebruikt om patiënten te screenen in geval van een verdenking op metaalallergie geassocieerd met blootstelling aan tandheelkundige restauraties.

ANAMN ESE

Het is van het grootste belang dat een grondige medische anamnese wordt afgenomen aangezien er sprake kan zijn van een andere onderliggende ziekten met orale klachten/ symptomen. In dergelijke gevallen is doorverwijzing naar een medisch specialist de eerste stap. Het is ook belangrijk dat de medicatie correct wordt geïnventariseerd. Veel geneesmiddelen beïnvloeden de homeostase in de mondholte, waardoor objectieve

34

Tijdschrift voor Bio-energetische Tandheelkunde

en/of subjectieve klachten, zoals xerostomie en smaakstoornissen als bijwerkingen kunnen voorkomen. Een dieetdagboek kan ook zeer nuttig zijn, omdat veel voedingsmiddelen en hun additieven orale klachten en afwijkingen kunnen veroorzaken. Bovendien zijn er voedingsmiddelen die aanzienlijke hoeveelheden Ni kunnen bevatten. Omdat patiënten vaak lijden aan algemene, veelal subjectieve, klachten zoals chronische vermoeidheid en depressiviteit, is het belangrijk ook een psychosociale anamnese op te nemen in de beoordeling van de patiënt om eventuele psychopathologie uit te sluiten. Zeker wanneer de patiënt zich presenteert met chronische pijn is een breed vizier van de zorgverlener erg belangrijk. Ook andere zaken kunnen een rol spelen. Chronische stress kan bijvoorbeeld de speekselproductie in rust doen verminderen met een droge mond als gevolg (xerostomie). Speeksel speelt een belangrijke rol in de barrièrefunctie van de orale slijmvliezen en werkt als glijmiddel. Daardoor kunnen gemakkelijk chemische en mechanische irritatie optreden in geval van verminderde speekselproductie. Idealiter zou een psycholoog geraadpleegd moeten worden om dergelijke


problemen te identificeren. De tandheelkundige anamnese omvat de identificatie van aanwezige klachten (intra en extra oraal) en de tijdstippen waarop ze ontstaan zijn. Ook de tijdstippen van het plaatsten van tandheelkundige restauraties worden in de anamnese meegenomen en genoteerd in het dossier. Het is belangrijk te beseffen dat klachten pas maanden/jaren na het plaatsen van specifieke tandheelkundige legeringen kunnen ontstaan, waardoor de diagnose wordt bemoeilijkt. Bij subjectieve klachten kan het tijdstip van het ontstaan van de klachten in relatie staan tot belangrijke stressvolle gebeurtenissen. Subjectieve klachten worden vaak ten onrechte toegeschreven aan een allergie voor de aanwezige tandheelkundige legeringen (“burning mouth” en pijn).

KLI N ISCH ON DERZOEK

Uiteraard dient er een grondig mondonderzoek gedaan te worden, waarbij speciale aandacht uitgaat naar subtiele afwijkingen, zoals niet-plaque-gerelateerde gingivitis en orale lichenoïde laesies. Omdat orale laesies zelden pathognomonisch zijn, is het belangrijk ook differentiaal diagnoses te formuleren op basis van de anamnese en het klinische beeld. Ook is het belangrijk dat patiënten een goede mondhygiëne hebben. Zo niet, dient deze eerst verbeterd te worden om orale laesies goed te kunnen beoordelen. Verder is het belangrijk dat het klinisch onderzoek niet beperkt blijft tot de mondholte, aangezien er diverse voorbeelden gerapporteerd zijn van relevante huidlaesies bij afwezigheid orale afwijkingen. Denk hierbij vooral aan systemische ACD. Ten slotte moet de kwalitatieve en bij voorkeur ook de kwantitatieve samenstelling van alle tandheelkundige legeringen

De verwijdering en vervanging van tandheelkundige legeringen kunnen onrealistische verwachtingen creëren.

worden verkregen via het tandartsdossier of met behulp van SEM-EDAX analyse.

SENSI BI LISATI E/ALLERGI ETESTEN

Alle hierboven beschreven factoren moeten in acht worden genomen om al dan niet een sensibilisatie/allergietest te indiceren. De patchtest is nog steeds de gouden standaard en moet routinematig worden gebruikt. Echter, de patchtest is een provocatie test die patiënten in principe zou kunnen sensibiliseren, hoewel de kans hierop erg klein is. Mede daarom wordt de patchtest alleen geïndiceerd wanneer er sprake is van een gegrond vermoeden op een allergie. Het uitsluiten van een allergie zonder dat er een reëel vermoeden op een allergie is, dient te worden vermeden. Dit ook omdat vaak positieve testresultaten worden verkregen zonder klinische relevantie. Dit laatste geldt in het bijzonder voor Pd aangezien Pd en Ni in hoge mate kruis-reageren. De studies laten duidelijk zien dat 3% Na2PdCl4 een gevoeliger testallergeen is dan het gebruikelijke PdCl2 om Pd allergie of overgevoeligheid aan te tonen, zowel met behulp van in vivo (patchtest) als in vitro (LPT) testen. In twijfelgevallen kan de (tand)arts besluiten de patchtest toch te indiceren. Echter, een positieve testuitslag zonder duidelijke klinische verschijnselen, maar met relevante blootstelling, kan resulteren in een moeilijke situatie. Neem bijvoorbeeld, een patiënt met ernstige algemene klachten, zoals chronische vermoeidheid en spieren gewrichtspijn, die niet verklaard kunnen worden met de huidige kennis van zaken en waarbij geen orale of systemische afwijkingen zichtbaar zijn. Wanneer in een dergelijk geval een positieve patchtest voor Pd wordt gevonden en de patiënt daarbij ook is blootgesteld aan verschillende Pd-gebaseerde tandheelkundige legeringen, zal deze patiënt haar/zijn kronen willen verwijderen, zelfs wanneer er geen harde (wetenschappelijke) argumenten voor zijn. Voorts kan de verwijdering en vervanging van de tandheelkundige legeringen onrealistische verwachtingen creëren en bovendien mogelijk leiden tot bijkomende schade aan de gebitselementen.

www.nvbt.nl

35


Figuur 1

Tandheelkundige historie: - Datums van behandeling - Traumatisch behandelingen - Samenstelling van legeringen (evt. SEM-EDAX analyse)

Psycho-sociale anamnese: - Psychopathologiën - Chronische stress - ‘Life events’

Medische historie: - Actuele en voorgaande ziekte - Medicatie - Dieetdagboek

Patchtest positief relevant allergeen? JA

Verdenking voor relevante allergie?

NE

E

NE

E

• (Her) overweeg mogelijke andere oorzaken voor de klachten/symptomen • Verwijzen naar specialist? • In geval van sterke verdenking overweeg een hertest of LTTMELISA®

Echter, er bestaat een kans dat een en ander aan elkaar gerelateerd is. In dat geval zal de patiënt te kort gedaan worden wanneer zij/ hij onbehandeld blijft. De bevindingen uit de studies zouden vooral in deze moeilijke gevallen nuttig kunnen zijn. In vitro testen, en de LPT (LTT-MELISA®) in het bijzonder, zijn vanwege hun hoge specificiteit veelbelovende alternatieven of aanvullende testen voor de patchtest, met name om Pd sensibilisatie te diagnosticeren. Deze hoge specificiteit is vooral van nut in het geval van een positieve patchtest met onduidelijke klinische verschijnselen. De Pd geïnduceerde LPT blijkt sterk gerelateerd aan blootstelling en klinische afwijkingen.

Behandeling van een patiënt begint mogelijk met het verwijzen naar een medisch specialist Tijdschrift voor Bio-energetische Tandheelkunde

E

Indicatie voor patchtest?

• Maak behandelplan • In geval van een invasieve behandeling of een onduidelijke klinische relevantie kan bevestiging verkregen worden mbv LTTMELISA®

36

NE

JA

JA

In geval van een mogelijke palladiumallergie dient 3% Na2PdCI4 als testallergeen gebruikt te worden

Klachten & klinisch onderzoek: - Mondhygiëne - Intra oraal - Extra oraal

Verwijzing naar specialist?: - MKA-chirurg - Parodontoloog - Huisarts - Psycholoog - ...

In geval van: - Duidelijke relatie tussen orale laesie en bron van blootstelling (amalgaan/goud en OLL) - Minimaal invasieve behandeling nodig Maak behandelplan Gebruik rubberdam

Waarschijnlijk gaat een positief LPT resultaat dus samen met actuele blootstelling aan het allergeen, zoals bijvoorbeeld in het geval van Pd-gebaseerde tandheelkundige legeringen. In gevallen van sensibilisatie, maar in afwezigheid van blootstelling, is het goed mogelijk dat de LPT negatief is. De LPT kan daarom nuttig zijn om het onderscheid te maken tussen klinisch relevante en irrelevante patchtest resultaten. Daarnaast kan een positief LPT resultaat de indicatie voor invasieve tandheelkundige ingrepen ondersteunen in moeilijke gevallen. Tot slot hebben zogenaamde “irrelevante” positieve patchtest resultaten toch wel enige relevantie. Het is duidelijk dat patiënten met een positieve allergietest voor metalen, ongeacht de klinische relevantie, beter geen tandheelkundige restauraties krijgen waarin die metalen verwerkt zijn. Ook moet het duidelijk zijn dat een negatief testresultaat


geen garantie biedt voor het veilig toepassen van het metaal in de toekomst, omdat de patiënt mogelijk niet eerder is blootgesteld. Een allergie kan zich dus nog ontwikkelen nadat blootstelling en daaropvolgende sensibilisatie heeft plaatsgevonden.

BEHAN DELI NG

Het is belangrijk te benadrukken dat de behandeling van een patiënt mogelijk begint met het verwijzen naar een medisch specialist in plaats van het verwijderen van de tandheelkundige legeringen. In geval van een allergie moet, indien mogelijk, eerst niet-invasieve reductie van blootstelling plaatsvinden. Nikkel bijvoorbeeld, is overvloedig aanwezig in diverse levensmiddelen. Door aanpassing van het dieet kan de Ni blootstelling gemakkelijk verlaagd worden. Wanneer invasieve behandeling noodzakelijk lijkt, worden een solide behandelplan en risicoanalyse gemaakt, hetgeen dan mogelijk kan leiden tot de indicatie om alle bronnen van blootstelling aan het allergeen in kwestie te verwijderen. Het behandelplan voorziet erin dat eerst de belangrijkste bronnen van blootstelling worden geëlimineerd. Bijvoorbeeld, in het geval van een relevante Pd allergie, worden eerst de Pd-gebaseerde legeringen, zoals PdCu en Pd-Ag, verwijderd (dit proefschrift). Daarna worden (indien nodig) legeringen met lagere percentages Pd verwijderd. Het kan soms enkele maanden duren voordat er verlichting van de klachten optreedt. Men zal dus wat geduld moeten hebben tussen opeenvolgende behandelingen. In alle gevallen dient de verwijdering van tandheelkundige legeringen worden gedaan met behulp van een rubberdam (cofferdam) om onnodige blootstelling aan slijpsel van de legering, die eventueel de klachten/symptomen zou kunnen verergeren, te minimaliseren. Na verwijdering moeten de tandheelkundige restauraties bij voorkeur worden vervangen door metaalvrije alternatieven,

Tandheelkundige legeringen kunnen bijdragen aan huidziekte

zoals composiet of keramiek. Wanneer het gebruik van metalen niet kan worden vermeden, moeten legeringen bij voorkeur op basis van edelmetalen worden gebruikt, die niet het betreffende allergeen bevatten.

ALGEMEN E OPMERKI NG

De pathologische potentie van metalen zoals Pd en Ni is nog steeds slecht begrepen. Toch is het nu duidelijk dat deze metalen zowel het aangeboren als het verworven immuunsysteem kunnen activeren. Aangezien alle metalen uiteindelijk in de mondholte zullen corroderen, zullen patiënten met tandheelkundige legeringen worden blootgesteld aan de daaruit vrijkomende ionen. De resultaten van de studies hebben sterke onderlinge associaties aangetoond tussen (i) blootstelling (Pd-gebaseerde tandheelkundige legeringen), (ii) Pd en Ni sensibilisatie, en (iii) klinische symptomen (intra en extra orale laesies en mogelijk algemene klachten). Daarom lijkt het verstandig om het gebruik van Pd en Ni te minimaliseren in de dagelijkse tandartspraktijk om zodoende mogelijke bijwerkingen te voorkomen. Dit is ook mogelijk omdat tegenwoordig goede alternatieven, zoals keramiek en composiet, beschikbaar zijn. Voor dermatologen en huisartsen is het belangrijk zich te realiseren dat tandheelkundige legeringen mogelijke bronnen van metaalblootstelling zijn, die kunnen bijdragen aan (metaal geïnduceerde) huidziekte, ook in afwezigheid van orale laesies.

PATCHTEST PD NI NA 2PDCL4 PDCL 2 VIVO VITRO LPT

Allergietest op de huid Palladium Nikkel Palladium Sodium Chloride Palladium Chloride In het lichaam Buiten het lichaam Liquid Penetrant Testing – test die het te testen materiaal niet aantast

www.nvbt.nl

37


Meer dan een keramisch implantaat. Natuurlijk esthetisch en metaalvrij. Het Straumann® Pure Ceramic-implantaat is het resultaat van decennialange ervaring. Dit 100% keramische implantaat combineert uitzonderlijke esthetische eigenschappen met sterkte en een uitstekende osseo-integratie. • Een metaalvrij alternatief dat qua materiaal goed door het lichaam wordt geaccepteerd. voorspelbaarheid met revolutionaire osseo• Hoge integratie-eigenschappen gelijkwaardig aan het bewezen SLA®-oppervlak. • Betrouwbare implantaatsterkte gegarandeerd doordat 100% van de implantaten zijn getest. • Hoogwaardige esthetische oplossing dankzij het ivoorkleurige materiaal. Meer informatie: (030) 600 89 00, verkoop@straumann.com, www.straumann.nl.

38

Tijdschrift voor Bio-energetische Tandheelkunde


HET

HUGO NIELSENSYSTEEM

Indien het ‘hek’-ampul niet meer opkomt en de patiënt eigenlijk overal heel goed test, kunnen er toch in de diepte nog grote problemen verborgen zitten. Maar intox 4 (1) wil niet opkomen. Dat staat voor een verborgen belasting, met name emotionele problematiek. Wat gebeurt er als men jaren lang gevoelens zoals wrok wegdrukt? De galmeridiaan wordt enorm belast. Woede is een van de ergste, ziekmakende factoren. Vergeven is het moeilijkste wat er is. Het gevolg is dat men ook zichzelf enorm tekort doet. Er is geen ‘hek of blokkade’ meer; dat is al behandeld. De wrok en weggestopte woede zitten diep, maar zijn soms toch wel te zien aan de patiënt. Er heerst verbittering. Patiënten worden ook niet beter. Dit kan aan de basis liggen van vele ernstige ziektebeelden zoals tumoren. www.nvbt.nl

39


Hugo Nielsen heeft in Denemarken een systeem ontworpen waarmee hij bij de behandeling van kankerpatiënten veel succes heeft. Hij gebruikt een soort acupunctuur. De Ting-punten aan de tenen worden geprikt. Meestal is dat in het begin Galblaas 44, daarna Maag 45, dikwijls gecombineerd met Lever 2 als drainage. Eerst links dan rechts prikken. Nu komt intox 4 wel op. Dus we kunnen er nu bij.

Eigenliefde is de bron

van een gezond leven en een gezond lichaam Gecombineerd met ons systeem (zelfhypnose met numerologie (4)) prikken we alleen Galblaas 44. Waarom de gal? De gal is de bron van de eigenliefde. Is die er niet meer, hoe kan men dan ooit liefde aan een ander geven? Eigenliefde is de bron van een gezond leven en een gezond lichaam. De punten worden op een speciale manier geprikt. Niet loodrecht op de huid, maar horizontaal onder het nagelbed door naar het Ting-punt, 1 à 2 mm diep. Het zijn miniprikjes en het acupunctuurpunt mag zelf niet geraakt worden. Men mag het prikken ook maar nauwelijks voelen. Bij mij heet het systeem nu ‘de homeopathische acupunctuur’. Door deze speciale manier van prikken is het acupunctuureffect geheel anders. Er gaat als het ware een luikje open, waardoor de patiënt toegankelijk wordt voor medicatie die op een andere manier ontoegankelijk is. Het is het luikje van de eigenliefde. We kunnen van tevoren kijken of het prikken van Gaalblaas 44 verandering geeft. Daartoe stimuleren we even met de vingers de linker en rechter galteen op Gaalblaas 44. Dit doen we gedurende een halve minuut. Meestal ontstaat er dan ineens overal een zwakte. We hebben het luikje van de eigenliefde geopend. Nu kunnen we weer gewoon verder testen. Is dit positief, dan zetten we de naaldjes.

40

Tijdschrift voor Bio-energetische Tandheelkunde

Galblaas 44. Let op de speciale priktechniek!

Kijk waar de grootste zwakte ontstaat, op welk ringetje die zwakte het grootst is. Is dat op chakraniveau? Dan kunnen we dit weer gaan combineren met onze therapie: zelfhypnose samen met de bloemetjes en het helende getal bestaande uit 6 cijfers. Een van de grootste trauma’s is het seksueel misbruik. Ga dit maar eens vergeven of begrip opbrengen voor de mensen die dit doen. Dikwijls wordt het nog door de ouders ontkend. Juist van hen zou je nog bescherming verwachten. Het is een trauma dat veel in de doofpot gestopt wordt. Toch heeft 1 op de 10 vrouwen op dit gebied een licht tot matig trauma opgelopen. Denk hierbij maar eens aan de rol van de vrouw in het huwelijk, een rol gevormd gedurende duizenden jaren. Waarom moet die man zo dominant zijn? Wat heeft dat voor een negatief karma ten gevolge? Voor mij staat dat karma op plaats nummer 1. Niet omdat het trauma zo veel voorkomt, maar omdat het zo diep aangrijpt, vooral bij kinderen. Natuurlijk vind je daarvan de verschijnselen terug in de mond.

Ouders ontkennen seksueel misbruik dikwijls


Het trauma is zo ernstig dat deze mensen zich eigenlijk niet meer voor kunnen stellen hoe veiligheid, geborgenheid en gezonde seksualiteit er uit zien. Je kunt dit trauma weghalen, maar wat zet je ervoor in de plaats? Iets wat ze zich niet voor kunnen stellen? Een oplossing is de volgende zeer oude spreuk uit India: ‘I am a being of violet fire, I am the being as God desires.’ Test men deze spreuk, dan is die met de naaldjes meestal negatief (zonder de naaldjes valt het wel mee. Dan gelooft men dat nog wel. Dat heet ‘dual beliefs’. Het lijkt goed, maar het is het niet.). Toch zou deze spreuk een oplossing kunnen bieden. De therapie is dan als volgt. Naaldjes zetten. De spreuk testen en opleggen. Eventueel nog combineren met de plaatjes van de graancirkels (heilige geometrie) (2). Kijk nog of seksueel misbruik opkomt. Maar er kunnen natuurlijk ook andere zaken zijn, zoals oorlog, eenzaamheid, verlaten zijn enzovoort. Zo ja, dit opschrijven en erbij leggen. Zijn er nog saboterende gedachten, zoals ‘ik mag niet vergeven’ of ‘ ik vergeef nooit’. Ook dit erbij leggen. Nu het getal zoeken op de bekende manier. Door de naaldjes is men reeds als het ware in een licht hypnotische staat. Bij de gebruikelijke therapie moet men staan. De patiënt kan nu dus gewoon gaan liggen. Met die naaldjes in de tenen is dat ook beter. Alle negatieve zaken liggen op de buik. Dekentje erover en lekker blijven liggen. Men mediteert nu het getal, terwijl men het paarse licht symbolisch ontvangt door ook daarop te mediteren. Ontvang het met je kruin. De therapeut kan eventueel helpen door met zijn handen de Kundalinienergie vanaf chakra 1 tot aan de kruin te stimuleren met zijn handen. Een soort reiki. Laat de patiënt zo een half uur liggen. Daarna testen en men ziet dat alle zwakheid verdwenen is. De volgende keer weer het Galblaas 44-punt testen en eventueel nu weer kijken wat erop komt.

KIJ K MAAR WAT ER GEBEU RT

Het voordeel is dat de patiënt niet hoeft te staan. Dat is normaal wel noodzakelijk bij de zelfhypnose. Hij komt nu makkelijker in de

Blaas 67

theta-fase met zijn hersenen. Voor sommige mensen is dit gemakkelijker dan juist het staan. Vooral juist voor de lever-mensen, die altijd over alles de controle willen houden. Die laten zich niet zo maar achterover vallen. Seksueel misbruik in de vorm van een miasma kan in een later stadium ook nog als volgt behandeld worden: Als intox 4 niet meer opkomt, kunnen we intox 3 gaan testen. Intox 3 (3) staat voor een miasmatische belasting. Hier zien we weer in een diepere laag (erfelijk) de oorzaak van een tumor boven water komen. Aangezien de meeste miasma’s een verzwakking geven van de nierenergie, zien we bijna altijd de combinatie ontstaan van intox 3 met Blaas 67. Het prikken van Blaas 67 geeft volgens Hugo Nielsen dikwijls grote klachten. Als we na het prikken van dit punt filteren over Manganum D30 (4) zien we dan ook een grote zwakte ontstaan. De patiënt verdraagt het prikken van dit punt niet. Maar het is wel effectief. Ferrum Met. D12 (5) is positief. Dus toch prikken, maar er moet iets bij. Je kunt nu de juiste potentie van het miasma uitmeten en dit erbij geven. Nu is Manganum D30 wel positief. Dikwijls komt als miasma bij tumoren luesinum op. Dit is heel logisch aangezien luesinum het destructieve in zich heeft. Een alternatief voor het geven van het miasma is het mini-prikken van 3V 1. Immers, dit is de hormonale meridiaan. Een zwakte op de nierenergie geeft natuurlijk ook een versto-

www.nvbt.nl

41


ring van de hormonale balans via het tweede chakra. Ook bij tumoren die een hormonale component hebben, is dit punt aan te bevelen. Maar het beste is natuurlijk om het te prikken punt uit te testen over Manganum D30, dat nu niet meer mag opkomen. Een goede puntcombinatie is dan Blaas 67 , 3V 1 en Lever 2. Het is voorgekomen dat een miasmatische belasting van luesinum in een paar weken tijd met 1x in de week prikken afgebouwd is. Daarna moeten we weer zoeken naar een nieuwe puntcombinatie. In ons systeem prikken we dan Blaas 67 met 3V1. Luesinum D30 of D200 erbij doen. Graancircels (6) erbij. De spreuk kan er eventueel bij. Allerlei zaken als schaamte , onreinheid, bedrog, ontrouw enzovoort erbij doen. Getal zoeken. Dekentje erover en blijven liggen. Mediteren op het getal en het paarse licht.

DE RELATI E MET DE TAN DH EELKU N DE

Er komen vele mensen met klachten van bijvoorbeeld een endo die blijft zeuren, zo maar een pulpitis, trigeminus-neuralgie, een NICO, een NICO in het gebied van de 38 en 48, persisterende parodontopathieën. Al die klachten kunnen soms gemakkelijk behandeld worden. Soms wil het echter niet lukken. De NICO is verwijderd: het gaat niet beter. Het avitale element is verwijderd: het gaat niet beter. Het gebied blijft ook na jaren nog zeer doen. Natuurlijk is het wel zo dat die zaken volgens de regels der kunst behandeld moeten zijn. Zelfs gefilterd over het Ferrum Met. D12. Dat alles was positief. Het zou dus beter moeten gaan. Uiteindelijk test de patiënt overal goed, maar de klachten blijven. Het ‘hek’ komt op. Alle blokkaden die hier aan ten grondslag liggen, worden verwijderd. Het gaat iets beter, maar toch niet echt. Nu kan de behandeling via Galblaas 44 uitkomst bieden.

Patiënten kunnen soms ingewikkeld in elkaar zitten 42

Tijdschrift voor Bio-energetische Tandheelkunde

Voorbeeld: een vrouwelijke patiënt, 45 jaar, met klachten aan de 46. Enorme nekpijn, whiplash gehad. Na vakantie in Tanzania thuis in een rolstoel beland. Ziekte van Lyme. Zeer gevoelig voor elektrosmog. Waar ga je beginnen? Aan alle kanten wordt er aan deze patiënte gewerkt. We zijn zeker al een paar jaar met haar bezig. Alles gaat een stukje beter, maar toch niet echt goed. Vanaf het begin zat er ook seksueel misbruik in het verhaal. Ook daaraan is gewerkt. Maar nee, het gaat niet echt beter. Komt de Lyme weer boven water? Dan daar weer een stukje aan gedaan. Dan weer de nek. De osteopaat. Vele darmreinigingen. Gal-leverreiniging met als resultaat na vele keren een vergiet vol galstenen opgevangen. Toch gaat het niet beter. Het gebied van de 48 blijft zeuren. Er is daar niet veel te zien. Pijn in de linker schouder, frozen shoulder. Gebied van de 3V doet zeer. Ook het gebied van die meridiaan op de linker bovenarm. Het ‘hek’ is inmiddels ook al lang weggewerkt. Toen maar eens de methode van Nielsen getest. Overal ontstaat er een zwakte. Vooral op de 3V-meridiaan. Relatie met het seksueel misbruik? Natuurlijk, maar daar is al zo veel aan gedaan. En die galstenen dan? Kan ze het vergeven? Kan ze gewoon zonder argwaan met mannen omgaan? Altijd nog steeds alert en de voelhoorns uit. Zelf zegt ze dat ze misschien er nu aan toe is om het luikje naar haar eigenliefde te openen. Via de methode van


Ceterum censeo, dat een objectieve waarheid niet bestaat en dat de aerosol zelf afdoende bestreden

3 voudige verwarmer 1

Nielsen komen er toch weer emoties vrij. Wie geeft haar bescherming? De spreuk van het paarse licht helpt, maar begrip en vergeven blijven moeilijk. Maar we komen weer verder. En dat zit allemaal achter die kiespijn en die nek en is mogelijk ook de reden dat de Lyme telkens de kop blijft opsteken. Bert Heintzberger

(1) (2)

(3)

(4) (5) (6)

dient te worden, wil de nieuwe wet op infectiepreventie geloofwaardig overkomen.

Intox 4: vraag filter in de VEGA-test voor een diepe verborgen belasting. Uit: Janosh. (2010) Verbaas je, ver wonder je, verander je? Uitgever: Janosh Art. Intox 3: een voortest voor een erfelijke belasting. Een miasmatische belasting. De verdraagampul in de VEGA-test. Ferrum Met. D12: het effectieviteits filter in de VEGA- test. In vorige nummers uitvoerig beschreven.

www.nvbt.nl

43


Foto: Merlijn Doomernik

KRUISTOCHT TEGEN DE FLUORIDEGELOVIGEN Vrijheid heeft plaatsgemaakt voor dwang

‘DE NIEUWE WATERGEUZEN’ De geschiedenis van de fluorideringsstrijd Auteur: Hans Moolenburgh sr. Uitgeverij Lemniscaat Rotterdam Uitvoering: Gebonden, 352 pag. ISBN: 9789047708650 Prijs in de boekhandel: € 24,95


Boekbespreking

Van NVBT-nestor Fred Neelissen kreeg ik dit voorjaar per mail een boekbespreking toegestuurd. Ik wilde het graag in het vorige nummer van het NVBT Magazine opnemen. Maar in de voorbereiding het artikel van Fred Neelissen bekijkend had ik toch nog wat vraagjes. Over welk boek gaat het hier? Wat is de titel, wie is de auteur, wie geeft het uit en wat kost het? ‘Het is het voorwoord van het nieuwe boek van Hans Moolenburgh’, zei Fred. Dat zou moeten volstaan. Volgens hem. Met het aantreden van de nieuwe hoofdredacteur is weliswaar iemand gekomen die fris en anders tegen de zaken aankijkt, maar die ook (nog) niet op de hoogte is van alle ‘who knows who’.

I

Ik heb wel veel, maar niet alle ‘oude’ NVBT Magazines doorgelezen om me voor te bereiden op deze taak. De titel van het boek was nog onbekend, evenals de uitgever en andere wetenswaardigheden. “Heb je dan in ieder geval een foto van die Moolenburgh voor mij”, vroeg ik. “Die moeten in het archief van de NVBT ruimschoots voldoende aanwezig zijn”, veronderstelde Fred. Nu wekte dat mijn belangstelling en ik ging op zoek in het archief. Al snel vond ik het ene na het andere uiterst boeiende verhaal. Mijn nadere kennismaking met deze sympathieke huisarts uit Haarlem was begonnen. Nog steeds vond ik het jammer als een kader ontbrak bij de boekbespreking, wat eigenlijk dus het voorwoord was. In goed overleg hebben we daarom besloten om het pas in deze uitgave te publiceren. Nu weten we dat het boek ‘De nieuwe watergeuzen’ heet, Hans Moolenburgh sr de schrijver is, het bij Lemniscaat is uitgegeven en 24,95 euro kost*. Van de uitgever had ik inmiddels het manuscript mogen inzien en was ik dus een van de weinigen die het boek gelezen had toen het in september ten doop werd gehouden in Athenaeum Boekhandel in Haarlem. Veel van de aanwezigen moesten staan, de belangstelling was groot. Uitgever Jean Christophe Boele van Hensbroek begon de avond met een mooie introductie. Hij schoof zijn bewondering voor de auteur niet onder stoelen of banken. Aan het eind had hij zelfs voor alle (oud-) strijders nog een medaille van verdienste die

hij persoonlijk bij iedereen heeft opgespeld. Bij binnenkomst had ik me al even aan Hans Moolenburgh voorgesteld en had de ferme handdruk van deze ‘jongeman’ gevoeld. Maar toen hij het woord overnam van de uitgever – net het moment dat mijn collega met haar dochter binnenkwam – stond daar een bibberend krom, oud en fragiel mannetje die nauwelijks uit zijn woorden kon komen en aan zijn vrouw een glaasje water vroeg. Mijn collega dacht vanzelfsprekend: “oei” dat wordt een lange avond, al bij voorbaat medelijden hebbende dat deze arme 90-plusser nog, zo te zien met zijn laatste krachten, zijn boek kwam presenteren. HA! Niets was minder waar. Na een flinke slok ‘gefluorideerd’ water kwam de jeugd weer helemaal terug. Het was een act, het hoorde erbij ... Verrast constateerde mijn collega dat Moolenburgh zelfs nog tot een hilarische verbeelding in staat was van wat op pagina 128 in het boek door het pro-kamp was beweerd: ‘De weinige tegenstanders van fluoridering zijn hoofdzakelijk oude magere mannetjes op sandaaltjes.’ De presentatie van het boek gaat op dezelfde voet verder. Sappige details uit het boek worden smeuïg aan ons verhaald. Zichtbaar genietend van het podium geeft de goedlachse frontsoldaat een beeld van 40 jaar strijd. Dan volgt het bedanken van de mensen die zij aan zij met hem vochten en een exemplaar van het fraaie boek ontvangen. Tot slot van de avond verontschuldigt Hans Moolenburgh sr zich tegenover zijn gezin voor alle de tijd die

www.nvbt.nl

45


Waarom stoppen bij fluoride? Waarom niet gelijk een multivitaminencocktail of de anti-conceptiepil in het drinkwater?

hij in de loopgraven doorbracht en niet bij hen kon zijn. Waarop Hans Moolenburgh jr het woord neemt om te zeggen hoe ongelofelijk trots hij op zijn vader is, wat sr overduidelijk met zichtbaar genoegen aanhoort.

‘MET EEN GEZON D GEBIT J E KIST I N’

Foto’s: Diederick Ingel

46

Het is een heerlijk boek om te lezen. Het lijkt te gaan over een strijd van lang geleden, maar het gaat nog gewoon door vandaag de dag en de woede daarover groeit naarmate je verder in het boek vordert. Hoe bestaat het dat dit gebeurt en dat mijn ouders mij, nadat de fluoridering van het drinkwater was gestopt, fluoridepilletjes gaven? Om maar wat te noemen. Ouders die hun kinderen gif geven, omdat ze gehersenspoeld zijn door de overheid. Terecht spreek Moolenburgh in termen van oorlog en strijd, van tirannen en complotten. Het is boek gaat weliswaar voornamelijk over de strijd tegen de fluoridering van het Nederlandse drinkwater, wat in 1976 stopte, maar het is wel een actueel boek. Steeds zijn er verwijzingen naar de dag van vandaag. Van het fenomeen Islamitische Staat (IS) tot een stemming in het Israëlische parlement in 2016. Waar besloten werd om het fluorideren van drinkwater te hervatten. En het feit dat nog

Tijdschrift voor Bio-energetische Tandheelkunde

steeds de algemene overtuiging bij ‘het volk’ heerst dat fluoride goed voor je is en je beschermt tegen progressieve cariës. Ook tandartsen worden nog steeds daarin opgeleid. In 2011 citeert de Volkskrant de Groningse hoogleraar kaakchirurgie Ruud Bos: ‘Het Nederlandse drinkwater moet weer worden aangelengd met fluoride om tandbederf te voorkomen.’ Hoezo de strijd gewonnen? In datzelfde artikel in de Volkskrant zegt cariësdeskundige Cor van Loveren van het tandheelkundig centrum ACTA dat de politiek fluoridering van het drinkwater al jaren geleden torpedeerde, omdat het ‘verplichte massamedicatie’ betreft. (Dus niet omdat fluoride een levensgevaarlijk gif is, maar MEDICATIE?)

FLUORI DEGELOVIGEN

Ook al voerde Moolenburgh een lange en bittere strijd, gelukkig verloor hij niet zijn humor en relativeringsvermogen. En, volgens Moolenburgh zelf, dankzij Fred Neelissen heeft hij zijn eigen tanden nog. Enkele voorwaarden om heel oud te worden, zoals te lezen was in het vorige Magazine. Laat ik beginnen te zeggen dat ik heel veel respect heb voor Moolenburgh en zijn werk. En de kritische noot die ik nu ga plaatsen doet daar niet aan af. Veelvuldig in het interview in Dagblad Trouw (27 augustus 2016) en minder in het boek (voornamelijk in deel 3) komt naar voren dat Moolenburgh een gelovig mens is. Hij ziet de hand van God regelmatig sturend zijn werk doen. En met medelijden kijkt hij naar diegenen die geloven in de slechte zaak. Helaas kan je dit ook tegen hem gebruiken. Er is veel en overtuigend bewijs dat fluoride een gif is en


slecht voor de mens. Er is geen enkel bewijs dat het goed is of tandbederf voorkomt. Maar ja ... zo is er ook veel en overtuigend bewijs dat God niet bestaat. Er is geen enkel bewijs dat hij wel bestaat. Tenzij je dat gelooft. Tenzij je gelooft dat fluoride goed voor je is. Vrijwel alle oorlogen op de wereld hebben op de een of andere manier religie als basis voor het conflict. En ook in deze ( Moolenburghs) oorlog staan de gelovigen tegenover de ongelovigen of anders-gelovigen. Waarom zijn de woorden van een professor in de theologie wel waar en die van een professor in de tandheelkunde niet. Of andersom. Ik geef toe: dit is ook een persoonlijke worsteling. Toen ik Spinoza leerde kennen, die voorstelde om op alle plekken waar ‘GOD’ staat ‘NATUUR’ te zetten, klopte het hele verhaal opeens wel. Einstein was een ‘volgeling’ van Spinoza; ik weet me in goed gezelschap. Ik merk als ik met mensen praat over fluoridering, dat het lijkt alsof ik op zondagmorgen met mijn voet tussen de deur sta. Achter welke profeet moet ik aanlopen? Ik durf nu mijn tanden niet meer te poetsen met gefluorideerde tandpasta na het lezen van ‘De nieuwe watergeuzen’, terwijl ik dat mijn hele leven al heb gedaan. ‘Is goed voor je!’ wordt vanaf de tandartskansel voortdurend gepreekt. Ben ik zomaar opeens twee geloven kwijt? Ik voel me altijd wat verloren (zingt Ramses Shaffy) als ik opeens achter een andere profeet aan moet. En tot welke verleidingen ik dan weer overgehaald zal worden. De mens heeft leiding nodig! Het kan niet anders. Maar op dit moment ben ik blij dat er - dankzij Moolenburgh c.s. - geen fluoride stroomt door de (Nederlandse) drinkwater-LEIDING.

GENEESMIDDELEN IN WATER Er zijn ongeveer 200 soorten geneesmiddel aangetoond in Nederlands oppervlaktewater. Voorbeelden van veel in drinkwaterbronnen voorkomende geneesmiddelen zijn de antibiotica sulfamethaxol en erytromycine, de pijnstillers ibuprofen en diclofenac, cholesterolverlager bezafibraat en een middel tegen epilepsie en stemmingsstoornissen carbamazepine. In drinkwater zelf werden 15 geneesmiddelen gevonden en komen carbamazepine en pijnstiller acetylsalicylzuur het meest voor. De concentraties in drinkwater zijn door verdere zuivering een stuk lager dan die in oppervlaktewater. Verder zuivering is wel mogelijk maar te duur(!) (Bron: nu.nl.) CONCENTRATIES Fluorconcentraties in tandpasta anno 2016: 0-5 jaar = 500 ppm (parts per million), 5+ = 1000-1450 ppm. En dan is er ook nog: Aminfluoride. Alleen de fabrikant van Elmex en Meridol (GABA Benelux) weet wat dat is en verder niemand. Is het een verzonnen ‘super’ fluoride voor nog betere tandbescherming of hoeft het alleen maar die indruk te wekken? Het hele verhaal van de drinkwaterfluoridering nog een keertje nakijken in een (animatie)filmpje? https://youtu.be/LEZ15m-D_n8.

Win een exemplaar van dit prachtige boek! KIJK OP DE LEDENSERVICEPAGINA PAGINA 5

‘Het gefluorideerde drinkwater wordt ook gebruikt om de WC te spoelen en de auto te wassen. Is het wel veilig, of tast het de lak aan?’ (NB! 99% van het drinkwater komt niet in de mond.)

www.nvbt.nl

47


HET VOORWOORD VAN DE WATERGEUZEN DOOR F. NEELISSEN, BIO-ENERGETISCH TANDARTS

strijd is geleverd vormt een verhaal waarbij we met het lezen ervan op het puntje van de stoel gingen zitten. Een gevolg was echter dat de fabrieken na deze uitspraak de hoeveelheid fluoride in de tandpasta verdubbelden, ook in de kindertandpasta. Daar zitten

Ware het niet dat de ernst van het woord fluoride bij

we nu nog mee opgescheept. Daarbij is het lastig om

mij al vele jaren in het hoofd omtolde, zou ik kunnen

fluoridevrije tandpasta in de winkel te vinden. Alleen

denken bij het lezen van dit boek in een schelmen-

natuurwinkels zijn goed gesorteerd.

roman verzeild geraakt te zijn. Hans Moolenburgh

Het grote middendeel van het boek gaat over de strijd

met een artsengroep van getrouwe en betrokken

tussen voor- en tegenstanders. De auteur past hier

mensen om zich heen heeft het gewaagd om dat

de regels van het judo toe: de procedure hier heet

bastion fluoride in de tandheelkunde aan te grijpen,

overname. Je tegenstander heeft je in een houdgreep,

een giftig afvalproduct van de aluminiumindustrie

je blokkeert die greep net op tijd en neemt de houd-

dat nog steeds de hemel in geprezen wordt.

greep over. Nu heb je je tegenstander stevig te pakken in plaats van omgekeerd. Dat is in de discussies een

48

Een tandheelkunde zonder fluoride is op dit moment

aantal keren gebeurd. Deze taktiek houdt wel in dat

niet denkbaar. Fluoride doordrenkt ons vakgebied.

hier huiswerk voor gedaan moest worden. De groep

Mondwaters, tandpasta, tandenstokers, geïmpreg-

rond Moolenburgh heeft dit goed begrepen.

neerd met fluoride, behandelingen met fluoride

Langzaamaan begon het karakter van de strijd zich

gelei, nog niet zo lang geleden bij kinderen klassikaal

te wijzigen. Het belang van de veronderstelde kracht

uitgevoerd, ja zelfs het glasionomeercement, een

van fluoride ten aanzien van therapie voor het gebit

vulmateriaal dat verder uitstekende eigenschappen

begon te verdwijnen, kwam minder in de soms zeer

heeft, draagt het fluoride in zich. Ook is er een

heftige discussies voor en politieke argumenten kwa-

periode geweest waarin dagelijks fluoridetabletjes

men steeds vaker op het toneel. De aantasting van de

geslikt moesten worden. Echter de animo bij de

integriteit van het menselijk lichaam begon belang-

ouders om dit vol te houden verminderde geleidelijk,

rijker te worden , de mens werd niet langer aangezien

de weerstand nam toe en de tabletjes werden op den

als uniek, mensen werden niet meer behandeld op

duur nauwelijks verkocht.

grond van hun mens zijn. Gemeentebesturen kwa-

Dit fluorideprobleem aanpakken getuigt van moed,

men in beeld. Langzaam rukte het fluorideprobleem

durf en uithoudingsvermogen. De bewijslast over de

op naar den Haag, naar het parlement. Een poging om

werking van fluoride is gevoerd met behulp van de

Moolenburgh als lid van de Gezondheidsraad te be-

statistiek. Omdat het tellen van gaatjes in de tanden

noemen mislukte omdat Moolenburgh op deze vraag

en kiezen hier mee in verband gebracht moet worden

antwoordde dat hij dit vererende aanbod graag op

zal men moeten definieren wat wel en wat geen

schrift zou willen hebben en daarna terug zou bellen.

gaatje is. Hiermee is er een opening om het onder-

Hierna hoorde hij niets meer. Hij was van plan gewest

zoek naar een kant te sturen die de onderzoeker aan

om deze brief lachend voor de TV te brengen en te

het hart gaat. Manipulatie ligt op de loer. Statistieken

zeggen: dit is een les hoe ze tegenstanders proberen

kunnen liegen. Dit alles doet de schrijver haarfijn

uit te schakelen.

uit de doeken en haalt de fluoridetherapie onderuit.

Het is een gevecht geweest van David tegen Goliath,

Daarnaast is het huidige standpunt van dien aard dat

waarbij Goliath zich bediende van laffe en oneer-

we als tandarts heel kleine gaatjes laten zitten omdat

lijke streken. Het mag wel eens gezegd worden dat

deze met een uitgewogen dieet weer mineraliseren

het Parlement als deel van Goliath in de vorm van

en niet groter worden.

minister Vorrink zich uitermate bedenkelijk heeft

Belangrijker tijdens dit gevecht bleek dat met de water-

gedragen. De kreet “er is geen bewijs gevonden “ viel

fluoridering er een bedreiging geconstateerd werd

nog al eens. Dat betekende voor David dat er niet

voor de integriteit van het menselijk lichaam. Met dit

naar gezocht was of “dat willen we niet weten” of

argument in handen beschrijft Hans Moolenburgh de

“we keken de andere kant op. Heel exemplarisch ook

strijd die hij met minister Vorrink destijds uiteindelijk

voor de huidige tijd. Het is een wereldwijd verschijn-

via de Tweede kamer moest leveren. Na dit gewonnen

sel. Met een kleine variant op het woord toothdecay

te hebben was de fluoridering van de baan. Hoe deze

wordt hier de fluoridering als truthdecay de grootste

Tijdschrift voor Bio-energetische Tandheelkunde


medische zwendel van de twintigste eeuw genoemd.

landse vertaling, staat beschreven hoe door malversa-

Een lid van de Eerste Kamer werd voor de plannen van

ties gedwongen er uiteindelijk 5 versies van dat boek

David zo enthousiast dat hij alle medewerking er aan

nodig waren om de uitgave te bewerkstelligen. Ja,

wilde geven. Het pleit voor het karakter van de groep

zelfs werden pogingen gedaan om na het verschijnen

dat dit geweigerd werd. Het zou voor de partij van dat

ervan de verspreiding tegen te gaan. Dit is uitgebreid

lid zeer veel politieke winst kunnen geven waardoor

beschreven. Ook de relatie tussen fluoride en kanker

veel andere vrienden verloren zouden gaan. Het grote

wordt aangetoond en men moet toch wel van goeden

medische belang van de toxische fluoridering ver-

huize komen wil men hier aan voorbij gaan. Het boek

schoof langzaam richting politiek en het centrale

staat vol verrassende wendingen waar men even aan

thema werd het probleem van de vrijheid, de burger-

moet wennen. Niettemin is de onderbouwing van

lijke vrijheid. Het doel: de mens ontmenselijken.

dien aard dat men er niet om heen kan.

Het boek is zeer boeiend geschreven op weg naar een

Gefluorideerde tanden en kiezen breken ongeveer

ontknoping. Die weten we al bij het begin van het

twee jaar later door dan ongefluorideerde elementen.

lezen, maar de weg er naar toe laat zoveel verrassin-

Dit fenomeen is in de gebruikte statistiek nooit mee-

gen zien dat het woord schelmenroman toch weer af

genomen. Hier alleen al door is statistiek bij het onder-

en toe de kop op steekt.

zoek binnen de fluoridering waardeloos geworden en kan de bewijsvoering voor fluoridering de prullebak in.

Het tweede deel van dit boek behandelt de periode

Aan het eind van het boek somt Hans Moolenburgh

die aanbrak na het gewonnen gevecht in de Tweede

een lijst op van 16 punten die aangeven hoe heel an-

Kamer. Nederland bleek niet alleen pal te staan tegen-

dere gedachten dan cariësremming de oorlog hebben

over de gemene trucs in deze vuile oorlog zoals de

bepaald. Deze lijst zou met goud omkaderd moeten

schrijver de fluorideringsstrijd genoemd heeft. In een

worden.

rondgang door de hele wereld laat Moolenburgh zien

Ik wens het boek een massale verspreiding toe en

welke abjecte methodieken gebruikt werden om de

dit niet alleen binnen de wereld van de artsen en

fluoridering te doen slagen.

tandartsen. Ook voor de paramedische wereld samen

In 1987 is het boek “Fluoride, the Freedom Fight”van

met de mondhygiënistes en de leek is het verrassende

zijn hand in het engels verschenen. Nu, in de Neder-

lectuur die diep doordringt.

www.nvbt.nl

49


’T GEVOEL

De endo anders bekeken - Voorkomen is beter dan genezen AR JAN STARRENBURG – TANDARTS

Veel tandartsen starten een endodontische behandeling als pijnklachten hiertoe aanleiding geven. Vage pijnklachten, klachten die wijzen op pulpitis en een exponatie zijn enkele voorbeelden voor een endostartprocedure. Dit is dermate ingeburgerd in de dagelijkse tandartspraktijk dat er mogelijk te gemakkelijk gekozen wordt voor dit vervolgbehandeltraject. 50

Tijdschrift voor Bio-energetische Tandheelkunde

I

In welk weefsel wordt de pijnprikkel opgewekt om dan naar aanleiding van die prikkel over te gaan tot een endostart? Wordt hier wel eens over nagedacht door de tandarts? Veelal wordt het als voldongen feit aangenomen dat het zenuwweefsel een pijnklacht geeft en wordt er zonder enige aarzeling met de endo begonnen. Maar is deze agressieve en soms zenuwweefsel vernietigende behandeling altijd wel het juiste vervolg? Als men eens dieper nadenkt over uit welk weefsel de pijnsensatie voortkomt, blijkt eigenlijk de enige 100% duidelijk indicatie voor een endostart de echte pulpitis te zijn. Als de interne pulpazenuw geïrriteerd raakt, is een van de eerste ontstekingsreacties oedeem.


Het Gevoel: tandarts, Jacob Gole, 1670 - 1709 papier, h 130mm x w 110mm – collectie Rijksmuseum Amsterdam

Dit oedeem veroorzaakt tezamen met temperatuursverhoging de pijnprikkel vanuit de pulpazenuw. Tegelijkertijd verstoort dit ontstekingsproces ook de doorbloeding van de interne tand, omdat het oedeem de bloedvaatjes dichtdrukt door de drukverhoging. Dit heeft weer tot gevolg dat er afstervingsreacties komen. Dan is er dus nog maar één behandeling mogelijk, want dit proces is irreversibel: de endo! Is het in bovengenoemd proces echter alleen de zenuw in de pulpa die de pijn veroorzaakt? Helaas niet, want door de drukverhoging als gevolg van de oedeemvorming komt er ook meer druk te staan op of beter gezegd in de periodontaalspleet. Deze ligamentaire ruimte is gevuld met zenuwweefsel, dat pijn doorgeeft als het gaat om drukverhogingen. En juist deze (zenuw)receptoren zijn de meest onderschatte en vergeten receptoren van de mond. Niet alleen door de patiënt (“Tandarts, dus nu u de endo hebt gedaan, kan ik nooit meer kiespijn krijgen?”), maar helaas ook vaak door de tandarts, die zich onvoldoende realiseert hoe waanzinnig belangrijk deze receptoren zijn, die gelegen zijn in de paradontaal ligamentaire (PDL-)ruimte.

Elke tandarts is iedere werkdag intensief bezig met het behandelen in het nervus trigeminus-gebied en dat is nou toevallig de belangrijkste van alle 12 hersenzenuwen. Na jarenlang veel endodontische behandelingen te hebben uitgevoerd, ben ik nu van mening dat het PDL-zenuwnetwerk vele malen belangrijker is voor een goede gezondheid dan de relatief eenvoudige pulpazenuw. Volgens mij heeft de pulpazenuw eigenlijk alleen een waarschuwingsfunctie bij erge warm/koud prikkels en waarschuwt ons lichaam op die manier niet te heet of niet te koud voedsel of drank tot ons te nemen. De waarschuwing

tegen cariës (pijnprikkel) is eigenlijk een zinloze waarschuwing, als men van de hypothese uitgaat dat in de ontwikkeling van de mens er op dat moment natuurlijk nog geen tandarts was uitgevonden. Wat heeft het dan voor zin om een pijnprikkel door te geven? De pulpa is dus mijns inziens zwaar overgewaardeerd, terwijl daarentegen de PDL-zenuw zwaar is ondergewaardeerd. Wat doet dan bijvoorbeeld de PDL-zenuw? De PDL-zenuw, eigenlijk het PDL-zenuwnetwerk rond iedere wortel, heeft vele functies. Eén van de belangrijkste functies van deze mechanoreceptoren is het registreren van drukverschillen. Wat gebeurt er met die registraties? Deze ‘metingen’ gaan rechtstreeks naar de hersenstam en daar worden ze verwerkt in het gehele proprioceptieve netwerk. In de musculus masseter en de musculus temporalis zitten nauwelijks proprioceptieve zenuwcellen. Dit is niet nodig, want de terugkoppeling en daardoor sturing en controle worden gedaan door het PDL-zenuwweefsel. Hoe hard bijt ik dicht? Hoe gevoelig bijt ik dicht? Ben ik de structuren aan het overbelasten? Kortom, het weefsel stuurt door deze terugkoppeling via de reflexen van de hersenstam een heleboel kauw- en houdingsspieren aan. Deze PDL-zenuwcellen zijn onderdeel van de belangrijke 5e hersenzenuw, die in zijn eentje bijna de helft van het volume van de hersenstam inneemt. Dit feit alleen al moet bij iedere tandarts het voorhoofd doen fronsen, want dat betekent dat iedere tandarts iedere werkdag intensief bezig is met het behandelen in het gebied van de nervus trigeminus, nou toevallig de belangrijkste van alle 12 hersenzenuwen. Die andere 11 hersenzenuwen moeten het anatomisch doen met de andere helft van het volume van de hersenstam. Via crosslinking-verbindingen tussen alle hersenkernen kan dus de nervus-trigeminuskern allemaal gewenste, maar dus ook ongewenst informatieprikkels overbrengen naar alle andere 11 hersenkernen met allemaal rare algemene ziekteverschijnselen als gevolg. Je kunt deze overprikkeling van de nervus trigeminus krijgen door irritatie van de zenuwen rond de wortels. Oorzaak van deze irritatie kan zijn

www.nvbt.nl

51


de toxische stoffen die vrijkomen na een endo of niet gediagnosticeerde horizontale overbelasting. Helaas worden deze rare algemene en vaak chronische neurologische ziekteverschijnselen behandeld door artsen, specialisten en neurologen, die dus nooit teruggaan naar een tandarts, omdat gewoonweg de kennis hierover bij hen én bij de tandarts ontbreekt.

Voor de uitleg weer even terug naar de endo

Als een pulpitisklacht dus niet de aanleiding is om een endo te starten, blijft er nog een aantal andere terechte redenen over om een endostart te doen. Soms (of misschien toch meer dan alleen soms) zijn deze redenen vaag te noemen en is de endostart een beslissing van de tandarts, omdat het voor de tandarts de ‘laatste’ mogelijkheid is om te proberen de patiënt pijnvrij te krijgen. Op zich is dat natuurlijk een loffelijk streven, maar is het daadwerkelijk de laatste mogelijkheid? Ik ben van mening dat er wel degelijk nog een mogelijkheid bestaat om de patiënt pijnvrij te krijgen. Dat is het elimineren van de reeds genoemde horizontale overbelasting van dit element. Ook kan het een referred pain zijn. Dan kan je als tandarts de endostart voorkomen door de oorzaak van de referred pijn op te sporen. Dit is mogelijk, als men zich als tandarts realiseert dat referred pain veelal voortkomt uit een overbelast kauwspierstelsel. Dit spierstelsel wordt voor het grootste gedeelte geïnnerveerd door de nervus trigeminus. Als de spieren tot rust kunnen komen door het instellen van een harmonieuze articulatie en occlusie, wordt de nervus trigeminus rustig, verdwijnt de referred pain en is de endostart dus niet meer noodzakelijk. Voorkomen is dus ook hier weer beter dan het ter plaatse proberen de pijn te behandelen.

Hoe diagnosticeert men nu deze overbelasting en/of referred pain?

In mijn praktijk maak ik enorm vaak gebruik van de T-scan om hiermee de premature contacten op te zoeken en de overbelaste elementen. Met behulp van de exacte gegevens van de scan kan men perfect de articula-

52

Tijdschrift voor Bio-energetische Tandheelkunde

tie en occlusie harmoniseren door planmatig inslijpen of hoektandgeleiding in te bouwen. Als door een wonder verdwijnen dan vaak de pijnen als sneeuw voor de zon! Je hebt de endostart voorkomen en dat is altijd goed, want je hebt dan gelukkig geen dood element in het systeem ingebouwd. Een dood element is namelijk per definitie een mogelijk storend element voor het vegetatieve systeem. Dat moet je te allen tijden zien te voorkomen, omdat dit nare ziekteverschijnselen kan veroorzaken ofwel direct, maar vaak pas op lange termijn. Een voorbeeld uit de praktijk is de persisterende klacht na een endobehandeling. Dit komt in iedere praktijk voor en vormt vaak een probleem voor zowel de tandarts als voor de patiënt zelf uiteraard. Niet alleen in mijn praktijk, maar ook bij meerdere andere praktijken waar gewerkt wordt met de T-scan, worden soortgelijke persisterende klachten op de hierboven beschreven manier opgelost. Vaak komt dan de patiënt, als hij/zij ineens wél pijnvrij is, zelf met de conclusie dat het misschien verstandig was geweest om eerst de T-scan te gebruiken in plaats van de endo te starten. Ik denk dat ik de patiënt dan gelijk moet geven in zijn conclusie en dat de beslissing om een endo te doen achteraf een onjuiste moet zijn geweest. Bezint dus eer gij begint, want een endo is eigenlijk altijd een behandeling met dubieuze of onzekere afloop.


Rectificatie

DE TIJD LACHT OM HET BESTAAN VAN DE MENS WELKE SYSTEMEN MAKEN NU HET HEK- DE JUISTE CIJFERS

Ondanks de zorgvuldigheid waarmee het NVBT Magazine altijd gemaakt wordt, gaat er wel eens iets mis. We hebben de luxe dat 2 correctoren alle artikelen lezen voordat ze naar de opmaak gaan. Daarna leest uw hoofdredacteur het hele magazine nogmaals helemaal door voordat het in Cruquius op de pers gaat. En daar ging het mis. Om een tijdschrift vorm te geven wordt de tekst eerst ontdaan van alle stijl-elementen. Ik (uw hoofdredacteur) heb niet gezien dat in het artikel van Bert Heintzberger daardoor de getallen niet meer juist waren weergegeven. Ik wil me niet verschuilen achter een verwaarloosde dyscalculie- vandaar mijn excuus aan Bert en de lezers van het blad. Hieronder de juiste cijfers.

Het grote voordeel van deze rectificatie is, vindt de auteur, dat er nog eens goed de aandacht op wordt gevestigd hoe in het begin we verkeren van het bestaan van ons heelal. Alleen al de ontwikkeling van de planeet aarde (die nog 2 miljard jaar heeft te gaan) is al onvoorstelbaar. Hoe ziet het leven in dat heelal er uit over 10 tot de 12e miljard jaar? hoe lang duurt het tijdperk van de grote stilte? Wat is de bedoeling daarvan? Alles heeft toch een bedoeling. En waar staat dan de mens, die de aarde vervuilt? De tijd lacht erom. De tijd lacht om het bestaan van de mens. In het vorige Magazine staat 1012 miljard jaar en 10128 miljard jaar. die 12 en 128 hadden machten moeten zijn. in kleine lettertjes er boven. ik spel het maar even: 10 tot de 12e miljard jaar en 10 tot de 128ste miljard jaar. respectievelijk een 10 met 12 nullen en een 10 met 128 nullen. Dan hebben we het over gigantisch veel langere tijden. Zoals het er nu stond, komt het artikel niet tot zijn recht. Als we het op een tijdbalk uitzetten dan staan we nu echt pas op het aller allereerste begin van ons heelal. Het tijdperk van de grote stilte is onvoorstelbaar lang.

DIT IS DE J U ISTE TEKST …. Dan breekt het tijdperk aan van de grote stilte: het licht dooft uit, er is geen licht meer. Dat speelt zich af over 1012 miljard jaar. En dan te bedenken dat ons heelal pas ongeveer 14 miljard jaar bestaat. We staan dus aan het allereerste begin van het ontstaan van ons heelal. Als het licht dooft klapt alle materie in elkaar en ons heelal wordt èèn groot zwart gat. Daarna begint heel geleidelijk de verdamping van de materie uit dit zwarte gat. Materie kan niet ontsnappen uit een zwart gat. Wel natuurlijk als materie bestaat uit samengedrukt licht. Als dat samendrukken wegvalt dan kan materie zich weer als een golfje manifesteren en aldus ontsnappen aan het zwarte gat. Immers een golfje is geen materie. Hoe lang duurt die stilte zonder licht, waarbij er geen leven mogelijk is zoals wij dat kennen? Uiteindelijk is na 10128 miljard jaar (zeggen de geleerden) alle materie weer verdampt en kan het ergens anders weer in elkaar gedrukt worden en kan er weer een nieuw heelal ontstaan. Een onvoorstelbare lange tijd.

www.nvbt.nl

53Een gouden licht op de endo Het was even stil rondom de gouden helix, dit omdat Anu Alexander Kruijtbosch en Jessica Swartberg even al hun aandacht en energie hebben gestoken in het organiseren van een nieuwe werkplek hier in Nederland. Inmiddels zijn zij als bio-energetisch tandartsteam weer volop aan de slag in Tandartspraktijk Prust te Lelystad. Anu Alexander DE GOU DEN H ELIX Kruijtbosch De gouden helix (gepatenteerd); in de vorm natuurgeneeskundig van een micro, zuiver gouden rechtsdraaiend therapeut spiraaltje, waarvan de windingen zijn geïsoJessica Swartberg leerd met Saremco; zou een positieve bijdrage holistische tandarts kunnen leveren in de zoektocht naar vermindering van de risico’s die voortkomen uit de gecompromitteerde wortelkanaalbehandeling. In de fractale opbouw van een kies die een wortelkanaalbehandeling heeft ondergaan, is het onmogelijk om blijvende en totale sterilisatie te verkrijgen. Het nu avitale element, waaruit de hoofdzenuw is verwijderd, blijft achter in de mond met alle gevaren van dien. Bacteriën en toxines die vrijkomen uit dit element, vergiftigen het lichaam en belasten het immuunsysteem. Het grootste probleem van de endo is de verbroken zenuwverbinding met het bewustzijn van de cliënt. Aangezien de zenuw is verwijderd, krijgt de cliënt geen signalen meer over de situatie en het gevaar van dit ontbindende element in zijn mond. De bio-energetische tandarts adviseert daarom vaak extractie, maar de meeste cliënten kiezen toch voor het behoud van het element met alle korte- en langetermijnrisico’s van dien. Dit heeft tot het idee van de gouden helix geleid; een gouden microspoel die wordt ingebracht in het coronale deel van het wortelkanaal behandelde element. In contact met de bio-stroom van het menselijk lichaam ontstaat er in de gouden helix een zwak elektromagnetisch veld dat vervolgens wordt geregistreerd in het bewustzijn. Uit ons empirisch onderzoek blijkt dit te resulteren in een hernieuwde registratie met betrekking tot het betreffende element. In verschillende casussen met de *Bron: Artikel in ‘The Journal of applied oral science’: “The gouden helixen konden we bijvoorbeeld zien influence of the magnetic field hoe cliënten met pijnklachten kwamen als er on micro organisms in the oral zich inderdaad een nieuwe cariës, crack en/of cavity, University of Belgrade, Serbia. 3/2015” infectie had gevormd in of onder het avitale

element. Ook konden we constateren dat als een klachtvrije wortelkanaal behandelde kies er op het oog en x- ray goed uitzag, maar er toch iets mee aan de hand was, de geplaatste helix binnen een aantal weken die kies er met een infectie uitgooide, en wij bij extractie tumor vormige gezwellen aan de wortel punt mee konden verwijderen. Tevens kunnen de antibacteriële werking van het goud en de invloed van een elektromagnetisch veld op de bacteriële flora van de betreffende kies of tand een enigszins vergelijkbare invloed hebben als de verloren gegane doorbloeding van het element bij de extractie van de zenuw. Dit zal vooral bij een vers behandelde wortelkanaalbehandeling de mate van verval en de belasting daarvan voor het immuunsysteem beperken*. In het doormeten van deze voor en na behandelde elementen met de Voll-meter en biotensor kwamen verassend goede uitslagen.

ELEKTROSMOG

Natuurlijk kwamen we in ons onderzoek ook het gevaar van de elektrosmog tegen. Een groot probleem waaraan we in onze tijd dagelijks worden blootgesteld. Indien je je wilt beschermen tegen elektrosmog, is het wijzer om het zoveel mogelijk te elimineren, met of zonder gouden helix.

OPROEP Wij zoeken (holistische) tandartsen. En een investeerder om de gouden helix verder te testen en te meten. In 2017 willen we honderd helixen plaatsen bij een vrijwilligersgroep en deze over een periode van een jaar volgen en testen. Uiteindelijk de cliënt een alternatief bieden binnen de huidige wortelkanaalbehandelingpraktijk.

www.nvbt.nl

53


De Column Natural Solutions gaat over het combineren van materiĂŤle, energetische en informatieve geneeskunde en geneeswijzen, zoals dit in de complementaire alternatieve geneeskunde toegepast wordt om oorzaken van klachten op te heffen en effectieve natuurlijke oplossingen aan te dragen die chronische klachten en ziekten herstellen.

COLUMN

NATURAL SOLUTIONS

ERIC VAN SCHIJNDEL

Vitale levensenergie. Een van de grondleggers van de acupunctuur Fou Hi leefde duizenden jaren geleden in contact met de natuur en observeerde de hemel en de sterren, waarvan de waarneming afhankelijk is van de positie van de zon en de aarde. Door de periodiciteit van deze waarneming kwam hij tot het vaststellen van vier jaargetijden en een kalender met twaalf maanden, die we tot op de dag van vandaag gebruiken. Hij observeerde de aarde en nam de invloeden van de hemel op de aarde waar. Tussen de hemel en de aarde staat de mens, die onderhevig is aan de veranderingen. Deze veranderingen werken door in ons lichaam. Fou Hi stelde vast dat er een kracht bestaat, de vitale levensenergie (Chi), die het hele lichaam beheerst en alles doordrenkt. Deze Chi vormt de basis van het zelfhelend vermogen in ons lichaam en is de Natural Solution voor het herstel van ziekten en het behoud van een goede gezondheid en een gezond gebit. Natural Solutions. Het zelfhelend vermogen activeren, de vitale levensenergie herstellen en met behulp van natuurlijke oplossingen genezen is voor veel mensen de gewenste situatie als we ziek zijn. Toch is dat niet altijd even vanzelfsprekend. In de reguliere geneeskunde, die op een hoog niveau staat, worden met name bij chronische klachten vaak alleen symptomen bestreden zonder de aanwezige oorzaken vast te stellen en te behandelen. Ter genoegdoening van de behandelaar is er een diagnose, maar hoe zit het met de prognose en de oplossingen. Het is beter orde te handhaven dan wanorde te corrigeren, dit is het hoogste principe van wijsheid. Het genezen van een ziekte nadat hij is uitgebroken, is als het graven van een put terwijl men al dorst heeft, of het smeden van wapens terwijl de oorlog al is begonnen. Geneeskunde is de wetenschap die zich bezighoudt met de aard en de oorzaken van ziekten en met de middelen om ziekten te genezen. Geneeskundigen voeren met grote precisie operaties uit, waarmee fantastische resultaten bereikt worden. Doeltreffend worden met medicamenten, waarvan alle bijwerkingen in kaart gebracht zijn, allerlei ziekten en verschijnselen bestreden.

56

Tijdschrift voor Bio-energetische Tandheelkunde

www.nvbt.nl


De patiënt is in goede handen en de behandelaar een kundig persoon. Geneeskunde doet aan bijscholing en bewijsvoering, de behandelaar heeft de wettelijke bevoegdheid te genezen. Geneeswijzen zijn de vormen van behandelen die men toepast ter genezing van een ziekte of kwaal. Wijze mensen geven medemensen inzicht en wijzen de weg, die zij zelf kunnen gaan. Doeltreffend worden middelen waarvan men weet dat ze helpen, aangewend om oorzaken van klachten op te heffen en ziekten te genezen. De cliënt voelt zich gesteund en de behandelaar is een wijs persoon. Geneeswijzen doen aan permanente educatie, leren ieder moment en weten dat iets zo is. De wijze heeft mededogen en krijgt het vertrouwen van de cliënt om te genezen. De materiële geneeskunde heeft veel kennis, gaat uit van feiten en doet metingen. Een vorm van materiële geneeskunde is de westerse geneeskunde. Er worden medicijnen voorgeschreven en ingrepen uitgevoerd, die bepaalde symptomen en ziekteverschijnselen op kunnen heffen. De materiële geneeskunde heeft materiële, rationele oplossingen. Het denken staat voorop. Iets is waar tot het tegendeel bewezen is. De energetische geneeswijzen doen metingen en gebruiken energieën. Alle maatregelen die bij kunnen dragen aan evenwichtsherstel, kunnen aangeraden worden. Er worden energetische oplossingen aangedragen, die gebaseerd zijn op kennis en gevoel. De energetische geneeswijzen hebben energetische, goed voelende oplossingen. De behandelaar combineert denken en voelen. Iets is waar, omdat we denken en het gevoel hebben dat het waar is. De informatieve geneeswijzen maken gebruik van het energetisch-informatieve. Dit is een zich oneindig uitstrekkend informatief veld dat alle denkbare informatie in zich heeft en de behandelaar inzicht verschaft in het probleem van de cliënt. Er vindt informatieoverdracht plaats, in welke vorm dan ook, wat leidt tot evenwichtsherstel. Gevoel en intuïtie staan voorop. De informatieve geneeswijzen hebben informatieve, ongrijpbare oplossingen. De behandeling grijpt aan in alle energetische lagen en de behandelaar weet dat het zo is. Iets is waar, omdat het zo is. De column Natural Solutions gaat over het combineren van reguliere, materiële, energetische en informatieve geneeskunde en geneeswijzen, zoals dit in de complementaire alternatieve geneeskunde toegepast wordt om oorzaken van klachten op te heffen en effectieve natuurlijke oplossingen aan te dragen die chronische klachten en ziekten herstellen.

Eric van Schijndel heeft achtereenvolgens fysiotherapie, orthopedische geneeskunde, manuele therapie, acupunctuur, homeopathie en orthomoleculaire geneeskunde gestudeerd en is daarnaast gespecialiseerd in onder andere elektro-acupunctuur, Prognos, IDT, Bioresonantie en Mind Body Coaching. Hij heeft al 34 jaar een praktijk, geeft regelmatig wereldwijd trainingen en lezingen, draagt bij aan de ontwikkeling van producten en wetenschappelijk onderzoek en heeft een zeer ruime ervaring met holistische geneeskunde. www.ericvanschijndel.nl

www.nvbt.nl

57


INTERGRAAL OVERGENOMEN UIT ROOT 2 DISEASE - THE ROOT OF EVIL (SDS)

Every dead tooth can be the reason of disease: Information about severe health risks caused by root-treated teeth

• Since decades chronic inflammatory diseases, as well as so-called auto immune diseases increase in all developed countries considerably – in many cases the cause is unclear. • Doctors and dentists who think / act holistically experience clear improvements of these diseases if root-treated teeth and other interference zones in the oral cavity are strictly removed and if the immune system is strengthened. • Each year about 8 million root-treatments are performed in Germany. • Is the mouth really reflecting general health? • Where does this relation come from? • The answer is easy: pathogenic bacteria and highly toxic bacterial metabolites.

58

Tijdschrift voor Bio-energetische Tandheelkunde


INTERGRAAL OVERGENOMEN UIT ROOT 2 DISEASE - THE ROOT OF EVIL (SDS)

Scientific Background How are teeth involved in the origin of chronic diseases? Root-treated teeth are dead teeth. Even the most perfect micro-endodontic treatment will not be able to realize a perfectly bacteria-proof sealing of the treated root. Accessory side canals and the endo-paro connection through dentinal tubules will always remain. The dead tooth, originally an organ with its own nerve- and blood supply remains as a dead tooth stump in the oral cavity. It will be populated by various, partly unknown species of anaerobic, pathogenic bacteria which degrade remaining organic tissue and secrete harmful metabolic products (toxins).

Toxins These pathogenic bacteria produce as secondary products of their anaerobic metabolism highly toxic and potentially cancer-causing hydrogen sulfides (Thioether/Mercaptan) from the amino acids cysteine and methionine. By irreversible inhibition of the active center of many endogenous vital enzymes these toxins can become the cause of varied systemic- and organic diseases. The inhibition of important enzymes of the respiratory chain of mitochondria has been proved in vitro. Every chewing process releases these bacteria and above all their toxins into the lymphatic system of the surrounding tissue. From here they reach the bloodstream (focal infection) and the entire organism.

enamel crown dentin nerves

pulp root canal

Which bacteria lurk in the dead tooth? In a study of Siqueira et al. micro-organisms were detected in all endodontically treated teeth with apical inflammation, suggesting a chronic infection. If an inflammation of the root apex can be recognized in the X-ray, the failure rate of a root-treatment is increasing clearly based on the chronic infection. Richardson et al. identified 75 different bacterial strains in root-treated teeth with apical ostitis. These bacteria can be found particularly often in and around dead teeth: enterococcus faecalis, capnocytophaga ochracea, fusobacterium nucleatum, leptotrichia buccalis, gemella morbillorum and porphyromonas gingivalis. Four of these abovementioned species affect the heart, three the nervous system, two kidneys and brain, one the maxillary sinus.

Immune response The vital, healthy pulp (as part of the immune system) plays a crucial role in the defense of these bacteria. Often a chronic infection originating from bacterial colonization of the pulp leads to a chronic inflammation of the surrounding bone, the immune system is activated permanently. Macrophages activated by non-specific immune reaction release so called inflammatory mediators (TNF-alpha, IL-1, growth factors, prostaglandin (PGE2) and leukotriene) which circulate in the bloodstream. These inflammatory mediators favor the development or deterioration of chronic inflammations and autoimmune diseases. In addition, TNF-beta producing T-lymphocytes are stimulated. TNF-beta is suspected of promoting chronic diseases, as well as cancer. It is proven that TNF-beta increases the risk of postmenopausal breast cancer. T. Rau at the Swiss Paracelsus clinic was able to demonstrate a clear correlation between breast cancer and teeth. He found that more than 95 % of his breast cancer patients had root-treated teeth in one or several teeth of the stomach meridian, in contrast to 35 % with healthy patients.

www.nvbt.nl

59 3


INTERGRAAL OVERGENOMEN UIT ROOT 2 DISEASE - THE ROOT OF EVIL (SDS)

Diagnostics

What are interference fields? The „interference field“ concept in the human organism assumes that an inflammatory process in a particular region of the body can cause a reaction in another area of the body or can lead to therapy resistance (chronification). The classical interference field diagnostics performed by dentists is the assessment of X-ray pictures/clinical findings and their allocation to medical findings of the respective treating field.

Interference field diagnostics Teeth belong to the most important subsystems within a network of self-regulative parts of the organism. Teeth and their related periodontium (= odonton) are linked to other physical structures and organs. Odonton was coined a term by Reinhard Voll: he identified the direct and close interactions between odontons and various areas of the body.

X-ray diagnostics/clinical diagnostics Neural therapy: test injection with 1 % procaine: in principle, the injection creates a sort of temporary restart for the respective region. By using the viscerocutaneous reflex the brain is stimulated to pay more attention to this body area, the potential interference field is disconnected from its corresponding organ for a certain amount of time. In addition, procaine is broken down by enzymes into two components (PABA and diethyl amino-ethanol), causing a reinforced blood circulation and vascular formation in the related area, as well as the stabilization of nerve cell membranes by a normalization of their action potential.

Patients are asked to observe all subtle changes in their physical conditions after the injection for about 24 hours. Often a so called “second phenomenon” (Huneke) is triggered. Particularly the shoulder arm syndrome shows spontaneous improvement. The effect should continue for about eight hours to identify the suspected tooth as a clear interference field. The anesthesia itself is of short duration and mostly ends after about 30 minutes.

4 60

Tijdschrift voor Bio-energetische Tandheelkunde


INTERGRAAL OVERGENOMEN UIT ROOT 2 DISEASE - THE ROOT OF EVIL (SDS)

OroTox®-test: simple proof of toxin contamination The OroTox® sulcus fluid sample is mixed with reagents which produce a yellow color change when contacting sulphur-compounds.

The more intensely the color changes, the higher the concentration is.

What can be determined by the OroTox®-test? Instead of a microbiological analysis the OroTox®-test detects thioether and mercaptan, both bacterial metabolism products. The probability to suffer a sensitization by mercaptan/ thioether with high, positive, local OroTox®-test is 25 times higher than without high OroTox® values. OroTox®-test provides clear information about intensity and probability of systemic immunological sensitization by Mercaptan/Thioether.

www.nvbt.nl

61 5


INTERGRAAL OVERGENOMEN UIT ROOT 2 DISEASE - THE ROOT OF EVIL (SDS)

Therapy

Extraction Many root-treated teeth present some kind of inflammation of surrounding tissue, effectively diagnosable by a DVT scan (three-dimensional X-ray picture). The cyst at the root apex is nothing but a kind of capsule formed by the immune system around the infected area to protect the body from this area. Highly toxic teeth ankylose frequently with the surrounding bone. Local metabolism comes to a stop – similar to a prison, the body immures the tooth. The only possibility to escape this chronic intoxication is the surgical removal of these dead teeth, as well as of inflamed or cystic tissue. Residue-free curettage of soft bone is mandatory. Next step is the ozone disinfection of remaining tissues. According to Brisman et al., the placement of implants next to still existing root-treated teeth has to be evaluated thoroughly to avoid a possible failure by focal infection.

6

62

Tijdschrift voor Bio-energetische Tandheelkunde

Perfect aesthetic and immunological solution: ceramic implants made from zirconia (zirconium dioxide) Zirconia is an electrically neutral ceramic, highly biocompatible and without any interference field characteristics. In contrast to greyish titanium it is metal-free and highly aesthetic by its white color. Zirconia implants combine best biocompatibility with perfect aesthetics. Recently zirconia implants are also available as two-piece screw retained implants for all indications. Experience has shown that immediate implantation with one-piece zirconia implants is the best treatment solution for single-root teeth.


INTERGRAAL OVERGENOMEN UIT ROOT 2 DISEASE - THE ROOT OF EVIL (SDS)

Meridian System for Self-Assessment

Dental correspondences after consideration of relations following Bahr-Schmid, Voll-Kramer and knowledge of TCM. www.nvbt.nl

7

63


INTERGRAAL OVERGENOMEN UIT ROOT 2 DISEASE - THE ROOT OF EVIL (SDS)

Literature References 1. J.F. Siqueira, et. al., Polymerase chain reaction-based analysis of microorganisms associated with failed endodontic treatment. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology and Endodontology 2004; Vol. 97: 85-94

14. Tansy, M.F.: Acute and subchronic toxicity studies of rats exposed to vapors of methyl mercaptan and other reduced-sulfur compounds. J Toxicol Environ Health 8: 71-88 (1981)

2. J.F. Siqueira, et. al.; A Scanning Electron Microscopic Evaluation of In Vitro Dentinal Tubules Penetration by selected Anaerobic Bacteria. Journal of Endodontics, June 1996; Vol. 22 (6)

15. Piannotti, R. et al.: Desulfuration of cysteine and methionine by fusobacterium nucleatum. J Dent Res 65: 913-917 (1986)

3. N.M. Chugal, et. al., Endodontic infection: Some biologic and treatment factors associated with outcome. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology and Endodontology July 2003: Vol. 96 (1) 4. Richardson N, Mordan NJ, Figueiredo JA, Ng YL, Gulabivala K., Microflora in teeth associated with apical periodontitis: a methodological observational study comparing two protocols and three microscopy techniques. International Endodontic Journal 2009 October; Vol. 42(10): 908-21 5. J.F. Siqueira, et. al., Bacteria in the apical root canal of teeth with primary apical periodontitis. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology and Endodontology May 2009; Vol. 107 (5): 721-726 6. Persson S., Edlund MB., Claesson, R., Carlsson J., The Formation of hydrogen sulfide and methyl mercaptan by oral bacteria. Oral Microbiology and Immunology 1990 August; Vol. 5 (4): 195-201 7. Lechner, J., Mehrdimensionale Systemdiagnose des wurzelgefüllten Zahnes. ZWR-Das Deutsche Zahnärzteblatt 2012; Vol. 121(12): 640-644 8. Nagaoka S., Miyazaki Y., Liu Hj., Iwamoto Y., Kitano M., Bacterial invasion into dentinal tubules of human vital and non-vital teeth. Journal of Endodontics 1995 February; Vol. 21 (2): 70-73 9. K.M. Lee et. al., Genetic polymorphisms of TGF-beta1 & TNF-beta and breast cancer risk. Breast Cancer Res Treat. 2005 March; Vol. 90 (2):149-55 10. Rau, T., Der Magen-Meridian und der Funktionskreis Magen – Milz – Pankreas. SANUM-Post 2011; Vol. 94: 19-24 11. R. S. Brown, et. al., The anesthetic localization procedure is an aid in ruling out or confirming suspected primary sources of oral or dental pain. JADA May 1995; Vol. 126 12. Brisman DL., Brisman AS., Moses MS., Implant failure associated with asymptomatic endodontically treated teeth. The Journal of American Dental Association 2001 February; Vol. 132 (2): 191-195 13. Coolidge E: A discussion of clinical results … Dent Cosmos 69:1280 (1927).

SDS Swiss Dental Solutions AG Zollstrasse 8 . CH-8280 Kreuzlingen . Switzerland Fon +©49 75©31 697©33©-©0 Fax +©49 75©31 697©33©-©20 info@swissdentalsolutions.com swissdentalsolutions.com

8 64

Tijdschrift voor Bio-energetische Tandheelkunde

16. Hannah, R.S. et al.: Hydrogen sulfide exposure alters the amino acid content in developing rat CNS. Neurosci Lett 99: 323-327 (1989) 17. Weiger R et al.: Periapical status, quality of root canal fillings and and estimated endodontic treatment needs in an urban German population. Endodont Dent Traumatol 13:69 (1997). 18. Murray CA, Saunders WP: Root canal treatment and general health: a review of the literature. Int Endod J. 2000 Jan; 33(1): 1 – 18. 19. Kirkevang L et al.: Frequency and distribution of endodontycally treated teeth and apical periodontitis … Int Endodont J 34:198 (2001). 20. Figdor, D. et al.: Starvation survival, growth and recovery of Enterococcus faecalis in human serum. Oral Microbiol Immunol 18, 234 (2003). 21. Nair, P. N. R. : Pathogenesis of apical periodontitis and the causes of endodontic failures. Critical Reviews in Oral Biology & Medicine; Nov2004, Vol. 15 Issue 6, p348 22. Ned Tijdschr Tandheelkd: Local and potential systemic consequences of endodontic root infection. 2005 Nov;112(11):416-9. 23. Eckerbom, M. Et al.: A 20-year follow-up study of endodontic variables and apical status in a Swedish population. Int Endod J 40, 940 (2007). 24. Graf, K.: Immunologisch relevante Belastungen aus zahnärztlichen Werkstoffen und deren Wirkung. UMG 24, 2/2011, 23 – 26 25. Pasqualini, D. et al.: Association among oral health, apical periodontitis, CD14 polymorphisms, and coronary heart disease in middle-aged adults. J Endod 2012 Dec; 38(12): 1570 – 7 26. Van der Sluis, L.: Past and future of endodontics. ENDO (Lond Engl) 6 (2012). 27. Koch, M.: On implementation of an endodontic program. Swed Dent J Suppl 230, 9 (2013). 28. Gomes, M. et al.: Can Apical Periodontitis Modify Systemic Levels of Inflammatory Markers? A Systematic Review and Metaanalysis. J Endod 39, 1205 (2013) 29. http://www.swissdentalsolutions.com


advertentie

Nederlof sterk in grafische communicatie Nederlof is dé specialist op het gebied van drukwerk voor de medische wereld. Met onze ervaring, kennis, vakmanschap en enthousiasme zorgen wij voor perfecte producten zoals uw briefpapier, factuurpapier, enveloppen, afspraakkaartjes, visitekaartjes,informatiefolders, mappen enz. En omdat wij dé specialist zijn, kunnen wij snel, voordelig en goed produceren. Nederlof is – voor groot en klein – innovatief, efficiënt en verrassend. Nederlof is kortom: uw betrouwbare grafische partner! Wilt u meer weten over onze producten en diensten? Bel dan met Erik Dekker, 023 – 548 30 70

advies

online

offline

beeld

productie

Crommelinbaan 50 2142 EX Cruquius 023 548 30 70 info@nederlof.nl nederlof.nl

omslag20-3 met rug4,5 mm kopie.indd 2

NEDE_nieuwe adv_A4_Drukwerk.indd 1

11-11-1609:34 12:29 11-02-16