Page 1

ZAMĚSTNÁNÍ 1977–1989 kurátor Krajské galerie v Hradci Králové 1990–2011 vedoucí pedagog intermediálního ateliéru na Akademii výtvarných umění v Praze, hostující pedagog na akademiích v Aix-en-Provence, Carraře, Haagu, Lublani, Stuttgartu a Vídni. 2013 – dosud pedagog na Art&Design Institute v Praze

agara / hommage a la peinture VERNISÁŽ SE USKUTEČNÍ V PONDĚLÍ 4. DUBNA 2016 V 18 HODIN KONCEPCE VÝSTAVY: MILOŠ ŠEJN, VLADIMÍR DRÁPAL FOTOGRAFIE: MILOŠ ŠEJN VÝSTAVA POTRVÁ DO 31. KVĚTNA 2016

GALERIE MĚSTA LOUN VE VRCHLICKÉHO DIVADLE OSVOBODITELŮ 411 • 440 01 LOUNY OTEVŘENO PONDĚLÍ–PÁTEK OD 14 DO 19 HODIN, PŘÍPADNĚ JINAK PO INDIVIDUÁLNÍ DOHODĚ • VE DNECH VOLNA A STÁTNÍCH SVÁTKŮ OTEVŘENO HODINU PŘED ZAČÁTKEM PŘEDSTAVENÍ • TEL.: 415 653 137, 415 653 141 WWW.GAML.CZ • E-MAIL: GAML@GAML.CZ

PARTNEŘI GALERIE:

GALERIE MĚSTA LOUN VZNIKLA DÍKY VELKORYSÉMU PŘÍSPĚVKU FIRMY ČEZ A PODPOŘE MĚSTA LOUN. DĚKUJEME.

Reprodukce na titulní straně: Zebín, 1980, olej na plátně, 41 x 41 cm, (výřez)

Agara, 2014, akr yl, pastelky a pigmenty na plátně, obrazotext, 140 x 140 cm

Svět uvnitř světa / Karlu Hynku Máchovi, 20. 4. 1987, práce nalezenými pigmenty na papíře, interakce s krajinou, vrch Zebín, pracovní situace

SAMOSTATNÉ VÝSTAVY | výběr 1977 Světlo v kamenech, foyer kina Central, Hradec Králové 1982 Skála, Galerie mladých, Brno 1983 Mažarná / Vymezení prostoru ohněm, Minigalerie VUVL, Brno-Medlánky 1986 Fotografie / Kresby / Knihy, Kabinet fotografie Jaromíra Funkeho, Brno 1986 Jeskyně, Galerie V Předsálí, Městské kulturní středisko, Blansko 1987 Kresby, Kulturní středisko Blatiny, Praha 1988 Instalace, Výzkumný ústav makromolekulární chemie ČSAV, Praha 1990 Vidění v ohni, Galerie Na Bidýlku, Brno 1991 Čára, Galerie Pi-Pi-Art, Praha 1992 Terra Signum, Orlická galerie, Rychnov nad Kněžnou 1993 Turrellovský psychický komplex, Galerie Caesar, Olomouc 1995 Miloš Šejn, ifa-Galerie, Berlín 1995 Čára, Galerie Jaroslava Krále, Dům umění města Brna 2003 Subrosa Lutea, Galerie moderního umění v Hradci Králové 2004 Sen rybářovy ženy – Kaligrafie bodu ve stylu řasy Zygnemates, II. festival čajové kultury, Bezejmenná čajovna, Zámek Kozel 2005 Colorum naturae varietas / Malerei, Installation, Video, Saarländisches Künstlerhaus Galerie, Saarbrücken 2006 Miscellanea, Komunikační prostor Školská 28, Praha 2007 Dictionarium, Dům umění v Českých Budějovicích 2009 Psané krajiny, Galerie Šternberk Zahradničení, Komunikační prostor Školská 28, Praha 2010 Býti krajinou, Západočeská galerie v Plzni ATT VARA LANDSKAP – Tillägnad Carl von Linné, Uppsala Art Museum GENVS CANTORI, Mendelovo muzeum genetiky, Brno 2012 RARERIRORVRI, Ústav makromolekulární chemie AVČR, Praha ORPHEVS, Galerie města Blanska Faciality / Space of the Memory and an Immediate Space, Manggha Museum of Japanese Art & Technology in Kraków ARCHIVES & CABINETS, Oblastní galerie a Galerie U Rytíře v Liberci 2013 IL SORISSO DEL LEONE, Punta della Dogana, Galleria Giorgio Franchetti alla Ca’ d’Oro, Basilica di Santa Maria Assunta Torcello, Venezia 2014 DRAWINGS–LYRICS, Geofyzikální ústav AVČR, Praha Tvářnost / Faciality, Muzeum umění v Olomouci / Divadlo hudby Cinematic Works, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně Knihy / Books, DOX – Centrum současného umění, Praha 2015 HERMIT / EREMITA, Regionální muzeum a galerie v Jičíně MORAWA, Galerie Caesar, Olomouc Nápěvky mluvy, Památník Leoše Janáčka, Brno Účastnil se celé řady skupinových výstav, realizoval více než padesát performancí. Jeho dílo je zastoupeno v mnoha veřejných sbírkách.

4. 4. — 31. 5. 2016

miloš šejn

agara / hommage a la peinture

STUDIUM 1962–1966 Střední uměleckoprůmyslová škola pro zpracování kovu a kamene v Turnově 1970–1976 Filozofická fakulta UK v Praze (Petr Wittlich, Miloš Jůzl, Zdeněk Sýkora)

SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA VÝSTAVU

miloš šejn

MILOŠ ŠEJN *10. 8. 1947 v Jablonci nad Nisou


Miloš Šejn je svébytným solitérem, který působí v oblastech vizuálního umění a performance, zabývá se problematikou vizuálního vnímání a organizuje workshopy, jako je například Bohemiae Rosa. Jeho umělecký koncept byl formován od mládí, kdy vykonal, coby reflexi vnitřní potřeby přiblížit se tajemství přírody a sledování zázračnosti, k níž zde dochází, množství cest divočinou. Od počátku šedesátých let dvacátého století během svého putování fotografoval, kreslil, sbíral a popisoval svá pozorování přírody. V současnosti se zaměřuje na okamžité kreativní možnosti, vycházející ze vztahů historické humanizované krajiny a celistvé přírody. Vědomě laboruje oblastmi expresivního jazyka mezi textem, výtvarnou stopou, tělovým pohybem, hlasem a expanzí do prostoru. V Galerii města Loun představí svou tvorbu spjatou s naším městem. Jednak vystavuje starší obrazy, ovlivněné studiem u docenta Zdeňka Sýkory na Karlově univerzitě v Praze, významnou část expozice pak tvoří obrazy, kresby a texty z let 2015–2016, které vznikaly přímo na břehu řeky Ohře a v přilehlé krajině Českého středohoří.

Zebín, 1980, olej na plátně, 41 x 41 cm

Kdy došlo ke změně techniky vaší práce – z klasické malby na to, co je vám vlastní? Při práci v plenéru na stojanu jsem maloval olejovou barvou. Ale jakmile se obraz dostal na zem, pak už jsem – možná tak deset patnáct let – pracoval výlučně s hlínou a vším, co bylo kolem. Už jenom třeba když jsem frotoval trávou nebo nějakými květinami, to byl obrovský zážitek. Ještě vedle toho jsem v roce 1982 dělal kresby i v menším měřítku, formátu A4, blokové sešity jsem zpracovával během cesty – odněkud někam –, klidně třeba i dva nebo tři. Nejdřív jsem kreslil a psal tužkou, pak jsem začal používat olůvko a vlastně jsem tak transformoval kresbu a malbu do miniaturních záznamů. Docházelo k tomu v procesu bezprostředního vztahu s okolím, tím, že jsem téměř důsledně pracoval jenom rukama – prsty, nehty – s hlínou, kamenem nebo utrženými listy rostlin, něčím, co mne okamžitě zaujalo – a neumíte si představit, jak se dá nehty kreslit přes listy. Protože navíc je to možné rovnou pěti stopami najednou, což umožňuje úžasnou senzitivitu záznamu.

Bod ve stylu stříbrné řasy Zygnematea, 28. 7. 1994, rostlinné materiály na papíře, tužka

S přírodou jste pořád v nějaké symbióze, nebo se spíše vracíte k malbě? Mám to na mysli (promiňte) vzhledem třeba i k věku, jestli pořád něco hledáte, anebo máte už raději klid a tvorbu například v ateliéru? Pokud to jen trochu šlo, vždy jsem dělal věci, které jsem neuměl. Takže se pořád pohybuji – a v to doufám – na hraně objevování něčeho. Pak jsem nejspokojenější. Na této lounské výstavě se jedná o sérii prací, která je ve skutečnosti jen malým výsekem toho, čím se zabývám. Jakési zavolání ze strany Zdeňka Sýkory je jedním z impulsů, který ke mně přišel v pravý čas. Všichni si mě spojují s tím, že maluji hlínou a borůvkami, takže zde jsem se z toho „mýtu“ snažil vyvázat úplně natvrdo, pracemi na téhle výstavě: začal jsem používat akrylovou barvu, kterou jsem samozřejmě míchal se vším možným. Navíc používám jako podkladovou technologii obrazu lněné tkané plátno, a to je docela krutý materiál. Ovšem látka

Agara, 2014, akr yl, pastelky a pigmenty na plátně, obrazotext, 140 x 140 cm

se nakonec ukázala jako velmi tvárná a najednou mi nečekaně nabídla ještě daleko větší možnosti než papír, který se ukázal být mnohem tužší membránou mezi mnou a zemí. Výsledné obrazově textové záznamy se mi teď zdají mnohem autentičtější. Důvodem použití tohoto materiálu byly i další aspekty. Odcházela maminka a já jsem začal používat stará prostěradla mých rodičů, navíc ještě z doby, kdy lidé opravdu šetřili, a ta prostěradla byla plná záplat. Takže přes tohle jsem se vlastně dostal k jiné podkladové technologii. Akryl jste začal používat kdy? To byl další krok... No to určitě! Akryl jsem pro sebe objevil koncem 90. let. Je ředitelný vodou a je schopen do sebe přijmout cokoliv, ať už barevné, strukturální či materiálové povahy. Je ideální pro jisté ohlédnutí a syntézu. Nejvíc mi dávalo to, že jsem pracoval několik let pořád se stejným motivem. Pro mě bylo vlastně velice důležité být dlouho na určitém místě, přestože jsem motiv v podstatě znal nazpaměť, i když jen s velkými uvozovkami, protože krajina je vždy neuvěřitelně proměnlivá. A pak jsem tam barvy sázel záměrně jinak, použil jsem i nějakou absurdní, třeba červenou, která tam samozřejmě nikdy nikde nebyla, ale byl to důležitý impuls k relativně samostatné výtvarné konstrukci. Přidání další barvy vyvolá nutnou reakci v procesu stavby obrazu. „Bloudění“ či „putování“ jste také zařadil mezi své umělecké aktivity, to je velmi pozoruhodné. Co vám „to“ přineslo či co jste tím – jakožto uměleckou aktivitou – sledoval? Je to prezentace tělesné přítomnosti v krajině jako umělecké formy. Z tohoto hlediska by se dalo říci, že chůze pro mne v tomto okamžiku byla vlastním uměleckým vyjádřením. Vedlejším produktem tohoto procesu byla fotografická dokumentace. Samotné uvědomění si možnosti chápat uměleckou práci takto oproštěně mě naprosto osvobodilo od nánosů historie výtvarného jazyka a umož-

Tummelplatz, 2011, akr yl a pigmenty na modrém plátně, 160 x 150 cm

ňovalo mi přímé propojení s okolím. Bylo by možné u toho zůstat napořád, pro mne to však byl jenom jeden ze segmentů na další cestě. Tu bych mohl velmi volně rozčlenit třeba na tyto etapy: 1950 archivy autora / nalezené pigmenty / záznamy, deníky 1950–1960 rané aktivity / rané fotografie / rané kresby s texty 1960 bloudění, putování / privátní rituály / rané filmy / studie morfologie 1960–1970 psychedelické období 1970 bloudění, putování / filmy / fotografie, kontakty / interakce s krajinou kresby / kresby – baroko / obrazy / privátní rituály / skicáře z cest studie morfologie / tušové kresby 1970-1980 akvarely / nalezené objekty, sochy 1980 akce s ohněm / autorské knihy / doteky knihy / fotografie / grafika interakce s krajinou / kamenem o kámen / koláže / kresby olůvkem / kruhy obrazy / pigmentové kresby / pigmentové obrazy / privátní rituály rytiny do skla / svitkové kresby / tušové kresby / zásahy do krajiny 1990 video / autorské knihy / bohemiae rosa / instalace / multimédia performance / pigmentové obrazy / privátní rituály těla / projekty, realizace / zásahy do krajiny 1990–2000 autostylizace těla / kresby, texty, knihy / multimédia 2010 tělo, text, hlas / obrazotext

(Úr yvek z rozsáhlého rozhovoru Vladimíra Drápala s Milošem Šejnem, Revolver Revue 103/2016.)

SEJN: AGARA / Hommage à la Peinture  

SEJN: AGARA / Hommage à la Peinture – GAML Louny, 4.4. – 31.5.2016

SEJN: AGARA / Hommage à la Peinture  

SEJN: AGARA / Hommage à la Peinture – GAML Louny, 4.4. – 31.5.2016