Page 1

Všenáprava bílá / Panorthosia Alba / White Universal Reform


Trafačka / Trafo hall in Prague si Vás dovoluje pozvat na / has the pleasure to invite You to visit

Or t e s a

Všenáprava bílá / Panorthosia Alba / White Universal Reform by David Helán & Miloš Šejn „Pozdrav učeným, zbožným a vznešeným ženám a mužům, SVĚTLŮM EVROPY!“ „Welcome note learned, pious and noble womens and mens, LIGHTS OF EUROPE!” Performance, která je adaptací projektu Česká bouda do prostoru Trafačky, podává zábavnou a lehce pochopitelnou formou mnohé závažné poznatky, dotýkající se nás všech. Performance, which is an adaptation of the project Czech Shed into the Trafo Gallery space, gives by an entertaining and easily understandable form, many important findings, affecting all of us. Součást festivalu / Such as a part of OFF INTERSECTION [Quadriennale of Unqualified]

Trafačka / Trafo hall: Kurta Konráda 1, Praha 9

Pátek 28. října 2011, 18.00 h / Friday 28th October 2011, 6 p. m.

ORTESA  

ORTESA Všenáprava bílá