Page 1

Welkom Op de koffie met N-VA RONSE ‘Is het onderwijs in Ronse gebuisd?’ 11 februari 2017


Tijl Rommelaere Algemeen voorzitter N-VA Ronse


David Vandekerkhove Leerkracht Nederlands (Atheneum Lokeren) Masterstudent Opleidings- en Onderwijswetenschappen (UA)


Definitie Is het onderwijs in Ronse gebuisd?

Wat is onderwijs? § Overbrengen van kennis, vaardigheden en attitudes § Eindtermen § Proces (beginsituatie à leren à evaluatie) § Overheid bepaalt de structuur § Onderwijzers, leraren, docenten


Definitie Is het onderwijs in Ronse gebuisd?

Wat is leren?

Leren is een proces waarin – in wisselwerking met de omgeving – duurzame verandering in de gedragsmogelijkheden van de lerenden ontstaan.


Wie is betrokken bij onderwijs? Is het onderwijs in Ronse gebuisd?

Actoren van het onderwijs 1.

De scholen

2.

Ouders en leerlingen

3.

De overheid

4.

Lokale besturen en diensten

Bron: Onderwijs Vlaanderen


Wie is betrokken bij onderwijs? Is het onderwijs in Ronse gebuisd?

1. DE SCHOLEN


1. De scholen Is het onderwijs in Ronse gebuisd?

Waar kan mijn kind in Ronse naar school?

BO

• Dr. Ovide Decroly • Sint-Antoniuscollege • Basisschool Glorieux • Sancta Maria • Serafijn

SO

• Da Vinci Campus Ronse • KSO Glorieux Ronse • K.T.A Vesaliusinstituut

Bron: Onderwijs Vlaanderen


1. De scholen Is het onderwijs in Ronse gebuisd?

Leerlingenaantallen Inschrijvingen basis- en secundair onderwijs 1900 1800 1700 1600 1500 1400 1300 1200 1100 1000

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

KO

1153

1172

1202

1157

1158

1159

1131

LO

1516

1562

1579

1624

1658

1729

1796

SO

1275

1262

1274

1277

1293

1291

1270

Bron: Onderwijs Vlaanderen


1. De scholen Is het onderwijs in Ronse gebuisd?

Bevolkingspirmide

Bron: FOD Economie


1. De scholen Is het onderwijs in Ronse gebuisd?

Capaciteitsgrafiek (BO)

Geen capaciteitstekort in 2020: tussen 250 en 999 plaatsen over Bron: Onderwijs Vlaanderen


1. De scholen Is het onderwijs in Ronse gebuisd?

Capaciteitsgrafiek (SO)

Capaciteitstekort in 2020: tussen 1 en 249 plaatsen! Bron: Onderwijs Vlaanderen


1. De scholen Is het onderwijs in Ronse gebuisd?

Leerlingenaantallen Aantal leerlingen in het Franstalig basisonderwijs naar fusiegemeente 0,12 0,1 0,08 0,06 0,04 0,02 0

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

KO

6%

6%

6%

8%

8%

6%

6%

LO

9%

9%

10%

9%

9%

8%

9%

Bron: Onderwijs Vlaanderen


1. De scholen Is het onderwijs in Ronse gebuisd?

Vroegtijdige schoolverlaters (vestigingsplaats) Evolutie VSV in Ronse (vestigingsplaats) 15,00% 14,00% 13,00% 12,00%

11,00%

10,00%

9,00%

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

Ronse

12,70%

14,40%

10,60%

12,70%

11,40%

12,10%

V7

13,10%

12,60%

12,00%

11,20%

10,70%

10,00%

Vlaanderen

12,90%

12,70%

12%

11,60%

11,20%

11%

Bron: Onderwijs Vlaanderen


1. De scholen Is het onderwijs in Ronse gebuisd?

Aantrekkingskracht kleuteronderwijs Ronse Frasnes-lez-Anvaing Ellezelles Mont-de-l'Enclus andere

Bron: Onderwijs Vlaanderen

88,51% 3,71% 2,83% 1,50% 3,45%

lager onderwijs Ronse Frasnes-lez-Anvaing Ellezelles Mont-de-l'Enclus andere

85,08% 4,34% 3,84% 1,78% 4,96%

secundair onderwijs Ronse Frasnes-lez-Anvaing Ellezelles Maarkedal andere

82,71% 5,45% 3,49% 2,64% 5,71%


1. De scholen Is het onderwijs in Ronse gebuisd?

Vraag en aanbod niet in evenwicht Jongeren kiezen doelgerichter een bepaalde opleiding en sommige technische richtingen zoals houtbewerking kan men in Ronse niet meer volgen. Daardoor is men verplicht om elders naartoe te trekken.

Bron: Het Laatste Nieuws

Een aantal zogenaamde 'harde richtingen' zijn verdwenen omdat die te weinig leerlingen telden en teveel geld kostten gezien de dure machines die nodig zijn. Dat is opvallend, omdat er toch een publiek is voor zo'n richtingen in Ronse.


Wie is betrokken bij onderwijs? Is het onderwijs in Ronse gebuisd?

2. OUDERS EN LEERLINGEN


2. Ouders en leerlingen Is het onderwijs in Ronse gebuisd?

Mobiliteit

Bron: Het Laatste Nieuws


2. Ouders en leerlingen Is het onderwijs in Ronse gebuisd?

Mobiliteit Mobiliteit en aantrekkingskracht basisonderwijs 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

andere

17,94%

18,72%

18,87%

18,58%

19,30%

18,49%

18,86%

19,46%

Ronse

82,06%

81,28%

Bron: Onderwijs Vlaanderen (Dataloep)

81,13%

81,42%

80,70%

81,51%

81,14%

80,54%


2. Ouders en leerlingen Is het onderwijs in Ronse gebuisd?

Mobiliteit basisonderwijs MOBILITEIT EN AANTREKKINGSKRACHT GEWOON KLEUTERONDERWIJS 120

8,79%

100

80

60

40

2,37% 1,35%

20

0 Gewoon kleuter

0,68%

Maarkedal

Oudenaarde

Kluisbergen

Brakel

106

28

16

8

Bron: Onderwijs Vlaanderen (Dataloep)


2. Ouders en leerlingen Is het onderwijs in Ronse gebuisd?

Mobiliteit basisonderwijs Leerlingenratio kleuteronderwijs 60% 50%

Astitel

40% 30% 20% 10% 0% -10% ratio

Ronse

Maarkedal

Oudenaarde

Kluisbergen

Brakel

-5%

52%

2%

12%

-3%

Bron: Onderwijs Vlaanderen (Dataloep)


2. Ouders en leerlingen Is het onderwijs in Ronse gebuisd?

Mobiliteit basisonderwijs Leerlingenratio lager onderwijs 35,00% 30,00% 25,00%

Astitel

20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% -5,00% -10,00% ratio

Ronse

Maarkedal

Oudenaarde

Kluisbergen

Brakel

-8%

29%

18%

-5%

0%

Bron: Onderwijs Vlaanderen (Dataloep)


2. Ouders en leerlingen Is het onderwijs in Ronse gebuisd?

Mobiliteit secundair onderwijs Mobiliteit en aantrekkingskracht secundair onderwijs 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% andere Ronse

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

34,07%

38,24% 61,76%

39,91%

40,52%

41,89%

43,99%

44,76%

44,56%

65,93%

Bron: Onderwijs Vlaanderen (Dataloep)

60,09%

59,48%

58,11%

56,01%

55,24%

55,44%


2. Ouders en leerlingen Is het onderwijs in Ronse gebuisd?

Mobiliteit secundair onderwijs MOBILITEIT EN AANTREKKINGSKRACHT GEWOON SECUNDAIR 400 23,93% 350 300 250 200 150

4,99%

100

4,36% 1,45%

50 0 Gewoon secundair

Oudenaarde

Brakel

Gent

Avelgem

379

79

69

23

Bron: Onderwijs Vlaanderen (Dataloep)


2. Ouders en leerlingen Is het onderwijs in Ronse gebuisd?

Mobiliteit secundair onderwijs Leerlingenratio secundair onderwijs 140,00% 120,00% 100,00%

Astitel

80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% -20,00% -40,00% ratio

Ronse

Oudenaarde

Brakel

Gent

Avelgem

-28%

130%

38%

58%

97%

Bron: Onderwijs Vlaanderen (Dataloep)


2. Ouders en leerlingen Is het onderwijs in Ronse gebuisd?

Welke onderwijsvorm volgen de leerlingen uit Ronse?

Bron: Onderwijs Vlaanderen (Dataloep)


2. Ouders en leerlingen Is het onderwijs in Ronse gebuisd?

Vroegtijdige schoolverlaters (woonplaats) Evolutie VSV in Ronse (woonplaats) 22,00% 20,00% 18,00% 16,00% 14,00% 12,00% 10,00% 8,00%

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

Ronse

18,90%

19,70%

16,20%

11,30%

11,10%

16,20%

V7

12,70%

12,50%

11,70%

11,20%

10,70%

9,90%

Vlaanderen

12,90%

12,70%

12%

11,60%

11,20%

11%

Bron: Onderwijs Vlaanderen


2. Ouders en leerlingen Is het onderwijs in Ronse gebuisd?

Buitengewoon onderwijs

EN WAT MET HET BUITENGEWOON ONDERWIJS


2. Ouders en leerlingen Is het onderwijs in Ronse gebuisd?

Buitengewoon onderwijs

295 Bron: Onderwijs Vlaanderen (Dataloep)


2. Ouders en leerlingen Is het onderwijs in Ronse gebuisd?

Buitengewoon lager onderwijs BLO Oudenaarde Deinze Gent Kortrijk Brugge Nevele TOTAAL Oudenaarde

Deinze

Bron: Onderwijs Vlaanderen (Dataloep)

Gent

Kortrijk

Brugge

Nevele

152 11 4 2 1 1 171

89% 6% 2% 1% 1% 1% 100%


2. Ouders en leerlingen Is het onderwijs in Ronse gebuisd?

Buitengewoon lager onderwijs BuSo Oudenaarde Gent Gavere Kortrijk Waregem Andere TOTAAL Oudenaarde

Gent

Bron: Onderwijs Vlaanderen (Dataloep)

Gavere

Kortrijk

Waregem

59 19 7 7 5 17 114

52% 17% 6% 6% 4% 15% 100%


2. Ouders en leerlingen Is het onderwijs in Ronse gebuisd?

Evolutie buitengewoon onderwijs Evolutie v/h aantal Ronsenaars in het buitengewoon onderwijs 250

200

150

100

50

0

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

BLO

180

205

217

216

214

200

197

171

BUSO

86

89

96

99

102

111

119

114

Bron: Onderwijs Vlaanderen (Dataloep)


2. Ouders en leerlingen Is het onderwijs in Ronse gebuisd?

Gelijke onderwijskansen (GOK) Gemiddelde OKI en percentage aantikkers op 4 leerlingenkenmerken 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Basisonderwijs

Secundair onderwijs

Basisonderwijs

Ronse

Secundair onderwijs V7

Basisonderwijs

Secundair onderwijs

Vlaanderen

Thuistaal

42,88%

28,45%

18,19%

13,24%

18,95%

13,42%

Opleidingsniveau moeder

35,89%

36,67%

25,45%

29,68%

20,60%

23,84%

Buurt

70,91%

78,79%

24,69%

26,71%

25,02%

25,15%

Schooltoelage

43,31%

42,42%

29,10%

32,30%

21,56%

26,42%

Bron: AGODI


2. Ouders en leerlingen Is het onderwijs in Ronse gebuisd?

Kleuterparticipatie Aandeel lln. kleuters t.o.v. kleuterparticipatie 1,02 1 0,98 0,96 0,94 0,92 0,9 0,88 0,86 0,84 0,82

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Ronse

96,50%

96,00%

94,90%

95,40%

95,80%

90,40%

91,30%

90,30%

88,40%

V7

99,90%

99,90%

99,90%

99,80%

99,70%

99,40%

99,50%

96,60%

97,10%

Vlaanderen

99,90%

99,90%

99,90%

99,90%

99,90%

99,90%

99,90%

99,70%

99,80%

Bron: Regionale Statistieken


2. Ouders en leerlingen Is het onderwijs in Ronse gebuisd?

Schoolse vertraging (BO) Schoolse vorderingen in het Nederlandstalig gewoon lager onderwijs 30,00%

25,00%

20,00%

15,00%

10,00%

5,00%

0,00% Schoolse achterstand

Bron: AGODI

Ronse

V7

Vlaanderen

24,94%

14,93%

13,07%


2. Ouders en leerlingen Is het onderwijs in Ronse gebuisd?

Schoolse vertraging (SO) Schoolse vorderingen in het Nederlandstalig voltijds gewoon secundair onderwijs 45,00% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% Schoolse achterstand

Bron: AGODI

Ronse

V7

Vlaanderen

42,57%

29,91%

28,27%


2. Ouders en leerlingen Is het onderwijs in Ronse gebuisd?

Besluit basisonderwijs ยง Zeer sterke stijging leerlingenaantallen sinds 2007 (cfr. stijging bevolkingsaantal); ยง Stijging van de uitstroom naar (en daling van de instroom van) Vlaamse buurgemeenten (vnl. Maarkedal) ; ยง Daling aandeel buitengewoon onderwijs; ยง GOK-kenmerken liggen ver boven het Vlaamse gemiddelde (tot x2 en meer) en zijn over de laatste 6 jaar duidelijk gestegen, vooral het kenmerk thuistaal niet Nederlands.

Bron: Lokaal Overlegplatform


2. Ouders en leerlingen Is het onderwijs in Ronse gebuisd?

Besluit secundair onderwijs ยง Totaal leerlingenaantal en 1ste graad zijn vrij constant gebleven; ยง Minder instroom vanuit Vlaamse randgemeenten en duidelijk meer uitstroom naar Oudenaarde, Brakel en (voor TSO) Gent. Dit reeds vanaf de 1ste graad en daarna voor TSO en BSO, niet voor ASO; ยง 25% van de Ronsese leerlingen SO gaan in Oudenaarde naar school; ยง Leerlingenkenmerken: totaal gemiddelden blijven vrij constant.

Bron: Lokaal Overlegplatform


2. Ouders en leerlingen Is het onderwijs in Ronse gebuisd?

Besluit schoolloopbaan Ronse als schoolplaats: § Zittenblijven en schoolse vertraging: zeer hoge cijfers; dalende trend in basis de laatste 3 schooljaren; (nog) stijgend in secundair § Normale verhouding 1A – 1B § Veel school- en richtingveranderingen: waterval Ronse als woonplaats: § Participatie aan buitengewoon onderwijs is groter dan in Vlaanderen gemiddeld. Dalende trend in basis, stijgende trend in secundair. § Eerder lage participatie aan DBSO § Kwalificaties: negatieve trend scholingsniveaus

Bron: Lokaal Overlegplatform


Wie is betrokken bij onderwijs? Is het onderwijs in Ronse gebuisd?

3. DE LOKALE OVERHEID


3. Lokale besturen en diensten Is het onderwijs in Ronse gebuisd?

De schepen van Onderwijs periode

wie

1983 - 1988

Walter Kerckhove

1989 - 1994

Walter Kerckhove

1995 - 2000

Suzy Arys

2001 - 2003

Pol Kerckhove

2004 - 2006

Michel Van Den Daele

2007 - 2012

Nedia Gmati - Trabelsi

2013 - ‌

Joris Vandenhoucke

Bron: Bestuursadministratie Ronse

partij


3. Lokale besturen en diensten Is het onderwijs in Ronse gebuisd?

Flankerend onderwijsbeleid ยง inspelen op lokale noden ยง omgevingsanalyse ยง vroeger: klemtoon op GOK, nu: inschrijvingsbeleid, buitenschoolse kinderopvang of schoolcapaciteit ยง aanstuurder: Schepen van Onderwijs

Bron: VVSG


3. Lokale besturen en diensten Is het onderwijs in Ronse gebuisd?

Flankerend onderwijsbeleid LOKAAL OVERLEGPLATFORM bestuur

omgevingsanalyse flankerend onderwijs

onderwijs

Bron: VVSG

lokale actoren


3. Lokale besturen en diensten Is het onderwijs in Ronse gebuisd?

Flankerend onderwijsbeleid LOKAAL OVERLEGPLATFORM bestuur

omgevingsanalyse flankerend onderwijs

onderwijs

lokale actoren

Breed gedragen beleidsdoelstellingen Gelijke onderwijskansen

actieplan uitwerken Bron: VVSG

einddoelen

hoe?


3. Lokale besturen en diensten Is het onderwijs in Ronse gebuisd?

Hoe zit het in Ronse?

Bron: lop.be


3. Lokale besturen en diensten Is het onderwijs in Ronse gebuisd?

Voorbeelden van actieplannen § voorleesklasjes § aanbod drugspreventie § verjaardagskaartjes 2-jarige kleuters § time-outproject voor moeilijk schoolbare jongeren § tutoring § ‘Samen tot aan de meet’: zittenblijversproblematiek

Bron: VVSG


??

?

ronse@n-va.be www.n-va.be/ronse www.facebook.com/nvaronse www.twitter.com/nvaronse

Bedankt!

Is Ronse gebuisd voor onderwijs?  

Zaterdag 11 februari 2017 organiseerde N-VA Ronse haar vierde ‘Op de koffie met…’. Dit jaar stond die in het teken van het onderwijs met de...