Page 1

JESTŘÁBI POUŠTĚ Vzpomínky amerického pilota na izraelskou válku za nezávislost

LEO NOMIS & BRIAN CULL


OD PTÁČETE KE STÍHACÍMU PILOTOVI  7


IV. P E R U Ť  75


76  J E S T Ř Á B I P O U Š T Ě


102  J E S T Ř Á B I P O U Š T Ě


VI. H E R Z L I J A  103


VIII. S M R T H R D I N Y  129


130  J E S T Ř Á B I P O U Š T Ě


Profile for Miroslav  Romanovský

jestrabi_pouste  

Leo Nomis & Brian Cull

jestrabi_pouste  

Leo Nomis & Brian Cull

Profile for nv_sample
Advertisement