Page 1

T.C. BİTLİS VALİLİĞİ Milli Eğitim Müdürlüğü Adilcevaz Merkez İbrahim Karaoğlanoğlu İlköğretim Okulu Rehberlik Tebliği Rehberlik Edilen Kurum Telefon-Fax No

Adilcevaz Merkez İbrahim Karaoğlanoğlu İlköğretim Okulu 0434 3113181 /

Rehberliğin Başladığı Tarih

18.10.2010

Rehberliğin Bitirildiği Tarih

18.10.2010

Kurumun Son Genel Teftiş Tarihi

23.03.2009

Kurum Müdürünün Adı Soyadı-T.C.Kimlik No:

Ertuğrul YÜZER(32533134600)

Bina Mülkiyetinin Kime Ait Olduğu

İl Özel İdaresi

Lojman Sayısı ve Durumu

-----------

Isınma, Aydınlanma, Su ve Kanalizasyon Durumu

Kaloriferli- Şebeke,

Özel Derslik, Laboratuar ve Atölye Durumu

BTS, Fen Teknoloji Sınıfı,

Kitaplık ve Okuma Salonu Durumu

Okul Kütüphanesi Var.

Spor Salonu, Oyun Alanı ve Spor Tesisleri

Okul bahçesi oyun alanı olarak kullanılıyor.

Öğretim Şekli

Normal Eğitim

Okutulan Yabancı Diller

İngilizce

Mevcut Bölümlerin Durumu

Yeterli

Açık Geçen Dersler

Yok

Kadrolu Yönetici Sayısı

2

Kadrolu Öğretmen Sayısı

6

Ücretli, Sözleşmeli, Görevlendirme ve Asker Öğretmen Sayısı Memur ve Hizmetli Sayısı (Kadrolu/Sözleşmeli)

2 söz, 1 ücretli, 8 görevlendirme

Tel: 0505 8377732

1 hizmetli Yatılı Erkek

Genel Toplam

Kız

Erkek

Devam Eden Öğrenci (İlköğretim)

96

96

192

Devamsız Öğrenci

2

--

2

98

96

194

Öğrenci Sayısı

Kız

Gündüzlü

Kız

Erkek

Top

Devam eden öğrenci (Okul Öncesi) Devamsız öğrenci GENEL TOPLAM


REHBERLİK TEBLİĞİ III. Grup Eğitim Müfettişliğimizce 18/10/2010 tarihinde İlimiz Adilcevaz İbrahim Karaoğlanoğlu İlköğretim Okulunda rehberlik ve denetim çalışması yapılmış olup tespit edilen hususlar aşağıda açıklanmıştır. A-FİZİKİ DURUM : tespit edilmiştir.

1. 2.

3.

4.

5.

6.

7.

ANCAK: 1-OKUL BAHÇESİ: Okul çevre duvarının yapılması için girişimlerde bulunulması./Okul Çevre Duvarının bulunduğu(MEB İMB Reh. ve Tef. Yön.17/a-6) Okul bahçesinin sürekli temiz tutulması, ağaçlandırma ve okul ormanı oluşturulması faaliyetlerine başlanılması/sürdürülmesi/ Okul bahçesini oyun alanı olarak kullanıldığı, ağaçlandırma çalışmalarının sürdürüldüğü(MEB 2008/15 Sayılı genelge) Okul bahçesine ivedilikle Atatürk büstü yapılması çalışmalarına başlanması/Bakım ve korumasının titizlikle yapılması./ Okul Bahçesinde Atatürk Büstünün bulunduğu ve bakım ve korumasının yapıldığı (1928 sayılı TD.14.01.1981 gün ve 282-81 sayılı genelge.) Okul bahçesinde bayrak direği dikilmesi/Asılan Bayrağın sürekli yeni ve temiz bir halde bulundurulması./ Okul bahçesinde Bayrak Direğinin Bulunduğu ve Bayrağın göndere çekili, temiz ve yeni olduğu(Türk Bayrağı Tüzüğü 6.ve 7. Maddeler.) 2-TABELALAR Okul Tabelasının Kurum Tanıtım Yönetmeliğine uygun olarak değiştirilmesi./ Okul Tabelasının Kurum Tanıtım Yönetmeliğine uygun olduğu.(MEB Kurum Tanıtım Yönetmeliği 5-6.mad. ve MEB Kurum Tanıtım Kılavuzu, Uygulamalarda 30.03.2007 tarih ve 2007/28 Sayılı genelgenin dikkate alınması) Kurumların yerleşimindeki; birimi, bölümü, katları gösteren yönlendirme tabelaların MEB Kurum Tanıtım Yönetmeliği ve Kılavuza göre değiştirilmesi/ Kurumların yerleşimindeki; birimi, bölümü, katları gösteren yönlendirme tabelaların MEB Kurum Tanıtım Yönetmeliği ve Kılavuza uygun olduğu. (MEB Kurum Tanıtım Yönetmeliği ve MEB Kurum Tanıtım Kılavuzu, Uygulamalarda 30.03.2007 tarih ve 2007/28 Sayılı genelgenin dikkate alınması) Adlandırma tabelalarının Yönetmelik ve Kılavuza göre değiştirilmesi./ Adlandırma tabelalarının Yönetmelik ve Kılavuza uygun olduğu. (MEB Kurum Tanıtım Yönetmeliği ve MEB Kurum Tanıtım Kılavuzu, Uygulamalarda 30.03.2007 tarih ve 2007/28 Sayılı genelgenin dikkate alınması)

3-BİNANIN KULLANILMASI: Okulun onaylı Yerleşim Planın okulda bulundurulması. Okul binasının birimlerinin projeye uygun olarak kullanılması, tadilat, onarım ve diğer değişiklikler için Valilikten onay alınması. Katlara asılan yerleşim planlarının güncellenmesi./ Okulun onaylı Yerleşim Planının okulda bulundurulduğu, Okul binasının birimlerinin projeye uygun olarak kullanıldığı, tadilat, onarım ve diğer değişiklikler için Valilikten onay alındığı. Katlara güncel yerleşim planlarının asıldığı, (İKY 144.madde İMB Yönetmeliği 43/b-10. Madde) 9. Okulun arsa ve binasının tapu veya tapu senedi örneğinin okulda bulundurulması,/ Okulun arsa ve binasının tapu veya tapu senedi örneğinin okulda bulundurulduğu, 10. Okulda 1 Müdür odası, 1 müdür yardımcısı odası 9 derslik, 1BT sınıfı 1 laboratuar , Teknoloji Tasarım sınıfı, kantin, 1 kütüphane, 1 konferans salonu, 1 çok amaçlı salon, rehberlik çalışma odası bulunduğu, (MEB Rehberlik ve Psikolojik danışma Hizmetleri Yönetmeliği madde 47-a: 2000/111 sayılı genelge), bahçenin oyun alanı olarak kullanıldığı, lavabo-tuvaletlerin yeterli ve temiz olduğu,sıvı sabun bulundurulduğu, birimlerim aydınlatmasının yeterli olduğu, katı yakıtlı sistemle ısıtma sağlandığı, su deposunun bulunduğu ve ihtiyacı karşıladığı,(MEB İMB Reh. ve Tef. Yönergesi madde 23-e) 8.

4-DERSLİK ARAÇLARI VE DÜZENLENMESİ: 11. Dersliklerde yazı tahtasının üst kısmında Atatürk Portresi,onun üstünde ay yıldız sağa bakacak şekilde

Türk Bayrağı, Atatürk Portresinin duruşuna göre sağına istiklal Marşı,soluna Atatürk’ün Gençliğe


12.

13.

14.

15.

16.

17. 18.

19. 20.

21.

22.

23.

Hitabesi’nin asılması,/ Dershanelerde yazı tahtasının üst kısmında Atatürk Portresi,onun üstünde ay yıldız sağa bakacak şekilde Türk Bayrağı, Atatürk Portresinin duruşuna göre sağına istiklal Marşı,soluna Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’nin asıldığı.(İKY madde-145) Dersliklerde öğretim yılı süresince öğrenci-öğretmen işbirliği ile geliştirilen ve güncelleştirilen Atatürk Köşelerinin oluşturulduğu,/ Dersliklerde öğretim yılı süresince öğrenci-öğretmen işbirliği ile geliştirilen ve güncelleştirilen Atatürk Köşelerinin oluşturulduğu(İKY madde-145) Milli Bayramlar, belirli gün ve haftalarda okullarda süsleme yapılması.Dersliklerde duyuru ve öğrenci etkinlikleri panolarının bulundurulması./ Milli Bayramlar, belirli gün ve haftalarda okullarda süsleme yapıldığı.Dersliklerde duyuru ve öğrenci etkinlikleri panolarının bulundurulduğu.(İKY madde-145) Dersliklere Devir Kurulu tarafından devredilen Dayanıklı Taşınırlar Listesinin(Ek:8) asılması/ Dersliklere Devir Kurulu tarafından devredilen Dayanıklı Taşınırlar Listesinin(Ek:8) asıldığı. (TMY madde-33) Anasınıfında evcilik, fen ve doğa, sanat, blok,kitap, müzik,kukla vb. köşelerin oluşturulması,/ Anasınıfında evcilik, fen ve doğa,sanat,blok,kitap, müzik,kukla vb. köşelerin oluşturulduğu(Okul Öncesi Eğitim Programı) Belirli gün, hafta ve programlarla ilgili afiş, resim ve panolar süresi içerisinde teşhir edildikten sonra Belirli gün ve haftalarla ilgili dosyaya kaldırılması. Belirli gün, hafta ve programlarla ilgili afiş, resim ve panolar süresi içerisinde teşhir edildikten sonra Belirli gün ve haftalarla ilgili dosyaya kaldırıldığı,(MEB Yayımlar Dairesi başkanlığının 23.11.1992 tarih ve 1992/54 sayılı genelgesi.) Okul kütüphanesinin oluşturulma çalışmalarının başlatılması / Okul kütüphanesinin bulunduğu (MEB Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği madde-5) Sınıf kitaplıklarının kurulması, kitaplıklara kitaplık listesinin asılması,/ Sınıf kitaplıklarının kurulduğu, kitaplıklara kitaplık listesinin asıldığı.( İKY madde-146) *********** Su depolarının periyodik olarak temizlenmesi ve klorlanması,/ Su depolarının periyodik olarak temizlendiği ve klorlandığı, (İKY Madde-156) Kurumun fiziki yapısında yapılan tadilatlar için izin alınması, onarımların geciktirilmeden yapılması,/ Kurumun fiziki yapısında yapılan tadilatlar için izin alındığı, onarımların geciktirilmeden yapıldığı, (MEB İMB Reh. ve Tef. Yönergesi, madde 17/a-3; Devlet binaları Bakım ve Onarım İşletme Yönetmeliği madde 7;MEB ‘007/17 nolu genelge) Okulun temizlik, tertip ve düzeninin mevzuatında belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda yapılması, temizlik planlarının herkesin görebileceği yerlere asılması ve çalışmaların yöneticilerce denetlenmesi, / Okulun temizlik, tertip ve düzeninin mevzuatınOkulda da belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda yapıldığı, temizlik planlarının herkesin görebileceği yerlere asıldığı ve çalışmaların yöneticilerce denetlendiği (Temizlik Rehberi 2092 Sayılı T.D) Sigara yasağını gösteren uyarıcı levhaların asıldığı,/ Sigara yasağını gösteren uyarıcı levhaların asııdığı(10 Cm punto büyüklüğünde yazı),(4207 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının önlenmesi ve Kontrolü hakkında kanun) Okul Kantininin her ay Kantin Denetim Formu esas alınarak Kantin Denetim Ekibi tarafından denetlenmesi, Denetim Formunun dosyasında saklanması,/Okul Kantininin her ay Kantin Denetim Formu esas alınarak denetlendiği,Denetim Formunun dosyasında saklandığı, (MEB SDB 2007/33 sayılı genelge, MEB 2009/20 Sayılı genelge,MEB SDB 210/15 nolu genelge, MEB İGM 29.09.2010 tarih ve 15550 sayılı yazı) 5-KORİDORLARIN DÜZENLENMESİ:

24. Okul binasının girişinde, Atatürk Köşesi’nin oluşturulması,/ Okul binasının girişinde, Atatürk

Köşesi’nin acilen bulundurulması, (İKY Madde-148) 25. Atatürk Kitaplığı oluşturulması,/ Atatürk Kitaplığı oluşturulduğu,( MEB TTK Başkanlığının 21.03.1977

tarih ve 3953/6 sayılı kararı) 26. Atatürk Köşelerinde Türk Bayrağı bulundurulması,/ Atatürk Köşelerinde Türk Bayrağı bulundurulduğu,

(Türk Bayrağı Tüzüğü madde-20) 27. Okul koridorlarında Atatürk’ün eğitim ve diğer konularla ilgili düşüncelerini açıklayan söz, yazı, ve

resimlerle, Talim Terbiye Kurulunca önerilmiş Türk büyüklerine ait resimler ile Türk tarih ve kültürüne ait levhalar ve haritalar,eğitici ve sanat değeri olan resimler,saat ve takvim ile okul gazetesi bulundurulması,/ Okul koridorlarında Atatürk’ün eğitim ve diğer konularla ilgili düşüncelerini açıklayan söz, yazı, ve resimlerle, Talim Terbiye Kurulunca önerilmiş Türk büyüklerine ait resimler ile Türk tarih


ve kültürüne ait levhalar ve haritalar,eğitici ve sanat değeri olan resimler,saat ve takvim ile okul gazetesi bulunduğu, (İKY madde-149) 28. Çıkarılan Okul Gazetesinde MEB İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinin 24. Maddesindeki esaslara uyulması, / Çıkarılan Okul Gazetesinde MEB İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinin 24. Maddesindeki esaslara uyuduğu, 29. Öğrencilerin; resim, şiir, kompozisyon gibi etkinlikleri ile tiyatro, müzik,halk dansları,bayram törenleri ve kutlama günlerine ait çekilmiş fotoğraflarının okul koridorlarındaki panolarda sergilenmesi, / Öğrencilerin; resim,şiir, kompozisyon gibi etkinlikleri ile tiyatro, müzik,halk dansları,bayram törenleri ve kutlama günlerine ait çekilmiş fotoğraflarının okul koridorlarındaki panolarda sergilendiği,(İKY madde-149) ********** 30. İlkyardım dolabı ve çantasının bulundurulmaması, gerekli araç ve malzemenin dolapta kullanıma hazır tutulması, Dolapta doktor tavsiyesine göre kullanılması gereken ilaçların bulundurulması,/ İlkyardım dolabı ve çantasının bulundurulduğu, gerekli araç ve malzemenin dolapta kullanıma hazır tutulduğu, dolapta doktor tavsiyesine göre kullanılması gereken ilaçların bulundurulduğu, (İKY madde-139/f; 2520 sayılı tebliğler dergisi)

31.

32.

33.

34.

35.

36. 37.

38.

6-GÜVENLİK: Sivil Savunma; Sivil Savunma Dosyası hazırlanması ve ilgili her türlü yazı, resim, broşür vs. bu dosyada saklanması,/ Sivil Savunma Dosyası hazırlandığı ve ilgili her türlü yazı, resim, broşür vs. bu dosyada saklandığı,(İKY EK;14/b-9) Sivil Savunma Tedbir Planının yapılması, Mülki Amire onaylatılması,/ Sivil Savunma Tedbir Planının yapıldığı, Mülki Amire onaylatıldığı, (Sivil Savunma ile ilgili Mükellefiyet, Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü madde-62; Kamu Binaları,Daire ve Müesseseler için sivil Savunma Kılavuzu madde-112; MEB Savunma Sekreterliğinin 11.07.2000 tarih ve 2000/836 sayılı yazısı; Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik) Ziyaretçi defteri tutulması ve okula gelen ziyaretçilere ziyaretçi kartı verilmesi, / Ziyaretçi defteri tutulduğu ve okula gelen ziyaretçilere ziyaretçi kartı verildiği (MEB Savunma Sekreterliği Topyekün Savunma Sivil Hizmetleri Denetim ve Performans Rehberi 2006 Madde-6) 28 Şubat Sivil Savunma Gününde İkaz- Alarm tatbikatı yapılması, tutanak tutularak dosyalanması,/ 28 Şubat Sivil Savunma Gününde İkaz- Alarm tatbikatı yapılması, tutanak tutularak dosyalandığı (MEB Savunma Sekreterliği Topyekün Savunma Sivil Hizmetleri Denetim ve Performans Rehberi 2006 5. Bölüm madde 3-a) 1-7 Mart Deprem Haftasında Personel tahliye Tatbikatının yapılması ve tutanağının dosyada saklanması,/ 1-7 Mart Deprem Haftasında Personel tahliye Tatbikatının yapıldığı ve tutanağının dosyada saklandığı, (MEB Savunma Sekreterliği Topyekün Savunma Sivil Hizmetleri Denetim ve Performans Rehberi 2006 5. Bölüm madde 3-b) Masa taahhüt kartlarının masalara asılması,/ Masa taahhüt kartlarının masalara asıldığı,(Topyekün savunma Sivil Hizmetleri Denetim ve Performans Rehberi 2006(MEB Savunma Sekreterliği) Masa ve evrak dolapları üzerinde “YANGINDA KURTARMA ÖNCELİKLERİNİ” belirleyen etiketlerin yapıştırılması, odalarda “GÜNLÜK EMNİYET KONTROL ÇİZELGESİ” bulundurulması, Telefonlar üzerine “BU TELEFON İLE GİZLİLİK DERECELİ KONULAR KONUŞULMAZ” yazılı etiketlerin yapıştırılması, / Masa ve evrak dolapları üzerinde “YANGINDA KURTARMA ÖNCELİKLERİNİ” belirleyen etiketlerin yapıştırıldığı, odalarda “GÜNLÜK EMNİYET KONTROL ÇİZELGESİ” bulundurulduğu, Telefonlar üzerine “BU TELEFON İLE GİZLİLİK DERECELİ KONULAR KONUŞULMAZ” yazılı etiketlerin yapıştırıldığı, (Koruyucu Güvenlik Faaliyetleri Kontrol Formu 3/a,b,c,i,J ve 4/f maddeleri) Okulun, koridorların, öğretmenler odasının,yönetici odalarının, tuvaletlerinin ve tüm birimlerin temizliğinin yapılması,/ Okulun, koridorların, öğretmenler odasının,yönetici odalarının, tuvaletlerinin ve tüm birimlerin temizliğinin yapıldığı,(MEB SDB 17.02.2009 tarih ve 2009/20 sayılı genelge)

Yangından Korunma Önlemlerinin Alınması; 39. Yangın Tahliye Projelerinin Yapılması ve binanın girişinde bulundurulması, / Yangın Tahliye Projelerinin Yapıldığı ve binanın girişinde bulundurulduğu, (Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik madde-7/3; MEB Yang.Önl. ve Sön.Yöner. madde-6/3 ve 7/ç)


40. Çatı giriş kapısının kapalı ve kilitli bulundurulması ve çatı aralarının periyodik olarak temizlenmesi, /

41. 42.

43. 44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52. 53.

54.

55.

56. 57.

Çatı giriş kapısının kapalı ve kilitli bulundurulduğu ve çatı aralarının periyodik olarak temizlendiği, (BYKHY madde-61; MEB Yang.Önl. ve Sön.Yöner. madde 20/3, 20/5ve 45/3 ) Standartlara uygun yangın söndürme tüpleri bulundurulması(TSE 862-EN 3 kalite belgeli),/ Standartlara uygun yangın söndürme tüpleri bulundurulduğu, (BYKHY madde-99) Yangın söndürme tüplerinin 6 ayda bir kontrolü ve yılda bir genel bakımlarının yapılması,/ Yangın söndürme tüplerinin 6 ayda bir kontrolü ve yılda bir genel bakımlarının yapıldığı,(BYKHY madde-99; MEB Yang.Önl. ve Sön.Yöner. madde 76/7.fıkra; MEB İç düzenleme talimatı (E) bölümü5.madde) Yangın söndürme tüplerinin 4 yılda bir tozunun değiştirilmesi,/ Yangın söndürme tüplerinin 4 yılda bir tozunun değiştirildiği,( BYKHY madde-99) Yangın söndürme tüplerinin 6 kg olması ve yerden 90 cm yüksekte montajının yapılması,/ Yangın söndürme tüplerinin 6 kg olduğu ve yerden 90 cm yüksekte montajının yapıldığı,( BYKHY madde-99; MEB Yang.Önl. ve Sön.Yöner. madde-76/2 ve 5. Fıkra) Baca temizliği için boruların ayda bir kurumca, bacaların 2 ayda bir mahalli itfaiye teşkilatınca temizlenmesi, / Baca temizliği için boruların ayda bir kurumca, bacaların 2 ayda bir mahalli itfaiye teşkilatınca temizlendiği, (BYKHY madde-58/10 ve 11.fıkra; MEB Yang.Önl. ve Sön.Yöner. madde 42/2 ; MEB İç düzenleme talimatı (c) bölümü) Kazan Dairesine kazan daireleri işletme ve bakım talimatının asılması, / Kazan Dairesine kazan daireleri işletme ve bakım talimatının asıldığı,(MEB Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Başkanlığı kazan daireleri işletme ve bakım talimatı) Kazan Dairesinde Çalışan personelin Kazan İşletmeciliği Belgesinin bulunması ve kazan dairesine asılması,/ Kazan Dairesinde Çalışan personelin Kazan İşletmeciliği Belgesinin bulunması ve kazan dairesine asılması, (MEB Yang.Önl. ve Sön.Yöner. madde-38/5) Binada 50’den fazla insan varsa; Kurumdaki personelden söndürme(8-10Kişi),Kurtarma ((8Kişi),Koruma(200 kişiye 4 kişi oranında)ve ilkyardım(7 kişi) ekipleri oluşturulması, Eski ekiplerdeki personelin güncelleştirilmesi ve görevlerin imza karşılığı tebliğ edilmesi,/ Binada 50’den fazla insan varsa; Kurumdaki personelden söndürme(8-10Kişi),Kurtarma ((8Kişi),Koruma(200 kişiye 4 kişi oranında)ve ilkyardım(7 kişi) ekipleri oluşturulduğu, Eski ekiplerdeki personelin güncelleştirildiği ve görevlerin imza karşılığı tebliğ edildiği, (BYKHY madde-126-130; MEB Yang.Önl. ve Sön.Yöner. madde-86/1 ve 87/a,b,c,ç) Okulda hizmetli sayısı 2’den az ise durumun 6 ayda bir yazı ile en yakın emniyet birimine bildirilmesi, / Okulda hizmetli sayısı 2’den az ise durumun 6 ayda bir yazı ile en yakın emniyet birimine bildirildiği, (BYKHY madde 125-/2-a fıkrası;İKY Madde-89) Kullanılacak kaçış yolları oluşturulması ve işaretlerle gösterilmesi ve devamlı erişilebilir durumda, kapılar açılabilecek şekilde tutulması/ Kullanılacak kaçış yolları oluşturulması ve işaretlerle gösterilmesi, gösterilmesi ve devamlı erişilebilir durumda, kapılar açılabilecek şekilde tutulduğu, (BYKHY madde-31; MEB Yang.Önl. ve Sön.Yöner. madde-25) Acil durumlarda binayı tahliye için kullanılacak çıkışları gösteren acil çıkış işaretlerinin yeşil zemin üzerine beyaz olarak yazılması, / Acil durumlarda binayı tahliye için kullanılacak çıkışları gösteren acil çıkış işaretlerinin yeşil zemin üzerine beyaz olarak yazıldığı, (BYKHY madde-73), Deprem anında düşüp tehlike yaratabilecek eşya ve araçların sabitlenmesi, / Deprem anında düşüp tehlike yaratabilecek eşya ve araçların sabitlendiği,(MEB Deprem Kılavuzu) Elektrik tesisat planının yapılması, elektrik panolarında sigortaların nereye ait olduklarının yazılması, elektrik tesisatının kontrolünün yapılması, / Elektrik tesisat planının yapıldığı, elektrik panolarında sigortaların nereye ait olduklarının yazıldığı, elektrik tesisatının kontrolünün yapıldığı,( MEB Yang.Önl. ve Sön.Yöner. madde-53/1,2 ve 4. Fıkrası; MEB İç düzenleme talimatı1/B-1,1/B-4) Yangın dolabındaki sulu söndürme sisteminin çalışır durumda bulundurulması, Yangın dolabındaki sulu söndürme sisteminin çalışır durumda bulundurulduğu,( MEB Yang.Önl. ve Sön.Yöner. madde69,70,71) Çalışma Saatleri içerisinde binanın kat, bölüm, ve tamamı için Yangın Güvenliği Sorumlusu belirlenmesi, / Çalışma Saatleri içerisinde binanın kat, bölüm, ve tamamı için Yangın Güvenliği Sorumlusu belirlendiği, ( MEB Yang.Önl. ve Sön.Yöner. madde-85/1. Fıkrası) Yangında ilk kurtarılacaklar(evrak,dosya vb.) belirlenmesi, / ilk kurtarılacaklar(evrak,dosya vb.) belirlendiği,( MEB Yang.Önl. ve Sön.Yöner. madde-88/b) Yangınla ilgili genel eğitim verilmesi, Yangın tatbikatı yapılması,/ Yangınla ilgili genel eğitim verildiği, Yangın tatbikatı yapıldığı,( MEB Yang.Önl. ve Sön.Yöner. madde-89)


58. Yangın İç Düzenleme talimatının her kata asılması,/ Yangın İç Düzenleme talimatının her kata asıldığı,

( MEB Yang.Önl. ve Sön.Yöner. madde-94,95) 59. Yangın köşesi oluşturulması, / Yangın köşesi oluşturulduğu,( MEB Savunma Sekreterliği 2005/52 sayılı

genelge) 60. Alarm sistemi yapılması,/ Alarm Sistemi bulunduğu,( MEB Yang.Önl. ve Sön.Yöner. madde-74,75)

7-TÜRK BAYRAĞI MEVZUATI UYGULAMALARI: 61. Okul müdürü odasında Camlı Bayrak Dolabının bulundurulması,/ Okul müdürü odasında Camlı Bayrak

Dolabının bulundurulması,(MEB Bayrak Törenleri Yönergesi madde-10) 62. Yırtılmış eskimiş, solmuş bayraklarla ilgili iş ve işlemlerin mevzuatına göre yürütülmesi,/ Yırtılmış

eskimiş, solmuş bayraklarla ilgili iş ve işlemlerin mevzuatına göre yürütüldüğü,(Türk Bayrağı Tüzüğü madde-38; Eskimiş, Solmuş, Yırtılmış ve Kullanılmayacak Duruma Gelmiş Bayrakların Yok Edilmesi Usül ve Esaslarını Gösterir Yönetmelik: madde-5,6) 63. 12 Mart tarihinde “İstiklal Marşı’nın Kabul Edildiği Günü ve Mehmet Akif ERSOYU Anma Günü” törenleri düzenlenmesi,/ 12 Mart tarihinde “İstiklal Marşı’nın Kabul Edildiği Günü ve Mehmet Akif ERSOYU Anma Günü” törenleri düzenlendiği, (07.03.3008 tarih ve 26809 sayılı RG;2008/12 nolu genelge) B-EĞİTİM-ÖĞRETİM DURUMU: Tespit edilmiştir. ANCAK; 64. Öğretmenler kurulu toplantılarının zamanında yapılması, 2gün önceden öğretmenlere imza karşılığı

65.

66. 67.

68. 69. 70. 71. 72.

73.

74.

duyuru yapılması, toplantı tutanaklarının 2 yazman tarafından tutanağa geçirilmesi, toplantı yoklamalarının alınması gelmeyenlerin mazeretleri belirtilmesi,gelmeyenlere kurul tutanaklarının okutulup imzalatılması,alınan kararların karar defterine yazılması, toplantıya katılanların farklı görüş ve düşüncelerinin tutanaklara geçirilmesi/ Öğretmenler kurulu toplantılarının zamanında yapıldığı, 2 gün önceden öğretmenlere imza karşılığı duyuru yapıldığı, toplantı tutanaklarının 2 yazman tarafından tutanağa geçirildiği, toplantı yoklamalarının alındığı, gelmeyenlerin mazeretleri belirtildiği, gelmeyenlere kurul tutanaklarının okutulup imzalatıldığı, alınan kararların karar defterine yazıldığı, toplantıya katılanların farklı görüş ve düşüncelerinin tutanaklara geçirildiği, (İKY madde 94) Kurul ve Komisyonlar; Rehberlik ve psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonunun kurulması,/ Rehberlik ve psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonunun kurulduğu,(MEB Reh. ve Psiko.Dan.Hiz.Yön. Madde-45) Sosyal Kulüpler ve Danışman Öğretmen seçiminin yapılması,/ Sosyal Kulüpler ve Danışman Öğretmen seçiminin yapıldığı,(MEB İlköğr.ve Ortaöğr.Sos Etk.Yön.7/a maddesi) Okul-Aile Birliği Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelikleri için 1 asil ve 1 yedek öğretmen ve müdür yardımcısı seçilmesi,/ Okul-Aile Birliği Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelikleri için 1 asil ve 1 yedek öğretmen seçildiği,(MEB Okul-Aile Birliği Yönetmeliği 11/a ile 11/b mad.) Okul Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,/ Okul Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,(Okul Spor Kulüpleri Yönetmeliği Madde-11) Satın Alma Komisyonu için 3 öğretmen seçilmesi,/ Satın Alma Komisyonu için 3 öğretmen seçildiği , (İKY madde-100) Muayene ve Teslim Alma Komisyonu için 1 öğretmen seçilmesi,/ Muayene ve Teslim Alma Komisyonu için 1 öğretmen seçildiği,(İKY madde-101) Kantin Denetleme Komisyonunun kurulması,/ Kantin Denetleme Komisyonunun kurulduğu,(MEB 14.04.2007 tarih ve 2007/33 sayılı genelge) Öğretmenevleri Yönetim Kurulu için bir öğretmenin seçilmesi,/ Öğretmenevleri Yönetim Kurulu için bir öğretmenin seçilmesi,(MEB Öğretmenevleri,Öğretmenevi ASO Öğretmen Lokalleri ve sosyal tesisler Yön.36/B) Okuldaki törenler(Bayrak Törenleri dışındaki törenler)için komisyon kurulması,(Müd. Yrd.+2 öğretmen+1 öğrenci temsilcisi),/ Okuldaki törenler(Bayrak Törenleri dışındaki törenler)için komisyon kurulduğu,(Müd. Yrd.+2 öğretmen+1 öğrenci temsilcisi),(MEB İlköğr. Ve Ortaöğr.Sos.Etk. Yön. 28/a maddesi) Kütüphane varsa ve görevlisi yoksa bir öğretmenin görevli olarak seçilmesi,/ Kütüphane varsa ve görevlisi yoksa bir öğretmenin görevli olarak seçildiği,(MEB Okul Kütüphaneleri Yön. Madde-7)


75. Öğrenci Kuruluna Rehberlik yapacak bir öğretmen seçilmesi,/ Öğrenci Kuruluna Rehberlik yapacak bir

öğretmen seçildiği,(İKY 97.Madde) 76. İnceleme Kurulu oluşturulması, ,( Müd.Yrd.Bşk.+1 Kültür dersleri öğret. olmak üzere 2 öğret.+İlgili

77. 78. 79. 80.

81.

82.

83. 84.

85. 86.

87.

88.

89.

90.

sosyal etkinlikler Danışman Öğret.)/ İnceleme Kurulu oluşturulduğu ( MEB İlköğr. Ve Ortaöğr.Sos.Etk. Yön. 24 madde 2.fıkra) Seçme Kurulu oluşturulması, ,(Kulüp üyeleri arasından seçilen Okul Yönetimince uygun görülen 5 öğrenci)/Seçme Kurulunun oluşturulduğu ( MEB İlköğr. Ve Ortaöğr.Sos.Etk. Yön. 24 madde 2.fıkra) Öğrenci Davranışları Değerlendirme Kurulu kurulması, (1 sınıf ve 1 branş öğretmeni)/ Öğrenci Davranışları Değerlendirme Kurulu kurulduğu.(İKY 118. Madde) Okul Meclisi Başkanlığı seçimleri için bir öğretmen seçilmesi,/ Okul Meclisi Başkanlığı seçimleri için bir öğretmen seçildiği,(MEB Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Yönergesi madde-9) Okul Seçim Kurulunun kurulması,(1 öğretmen+2 asil ve 2 yedek öğrenci),Okul Sandık Kurulunun kurulması(1 Öğretmen + Öğrenci Kurulundan 3 asil ve 3 yedek öğrenci)/ Okul Seçim Kurulu ve Okul Sandık Kurulunun kurulduğu,( MEB Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Yönergesi 9. Ve 10. Maddeler) II Dönem başı Öğretmenler Kurulu toplantısında Yöneltme öneri kurulu kurulması,(Her şube için; Müdür+ Müd. Yrd. +Rehber öğret.+Sınıf reh.Öğret.+Belirlenen bir sınıf öğret.+En az 3 olmak üzere branş öğret.)/ II Dönem başı Öğretmenler Kurulu toplantısında Yöneltme öneri kurulu kurulduğu, (İlköğretimde Yöneltme Yönergesi 15.madde 1.fıkra) II.Dönem başı Öğretmenler Kurulu toplantısında Mayıs Ayı Bilgilendirme toplantı tarihinin belirlenmesi,/ II.Dönem başı Öğretmenler Kurulu toplantısında Mayıs Ayı Bilgilendirme toplantı tarihinin belirlendiği,( İlköğretimde Yöneltme Yönergesi 8/b maddesi) Mayıs ayında veli bilgilendirme toplantısı yapılması,/ Mayıs ayında veli bilgilendirme toplantısı yapıldığı,( İlköğretimde Yöneltme Yönergesi 8/b maddesi) II Dönem başı Öğretmenler Kurulu Toplantısında Başarısız öğrenciler için alınacak tedbirler belirlenip rapor düzenlenmesi,/ II Dönem başı Öğretmenler Kurulu Toplantısında Başarısız öğrenciler için alınacak tedbirler belirlenip rapor düzenlendiği,(MEB İGM 08.01.2009 tarih ve 202 sayılı yazısı ile İKY Madde 47/b fıkrası) Öğretmenler Kurulu Toplantısında seçmeli derslerin belirlenmesi,/ II Dönem başı Öğretmenler Kurulu Toplantısında seçmeli derslerin belirlendiği,/(TTK Başkanlığı 04.06.2007 tarih ve 111 sayılı kararı) Sene başı toplantısında yıl içinde yapılacak Toplum Hizmeti Çalışmalarının belirlenmesi,/ Sene başı toplantısında yıl içinde yapılacak Toplum Hizmeti Çalışmalarının belirlendiği,/( MEB İlköğr. Ve Ortaöğr.Sos.Etk. Yön. 13/c maddesi) Zümre Öğretmenler Kurlu toplantı tutanaklarının tutulması, alınan kararların Karar Defterine yazılıp imzalanması ve onaylanması, mevzuat gereği konuların uygun olarak gündeme alınması, ortak sınav tarihleri, ölçme ve değerlendirme esaslarının belirlenmesi, Serbest etkinlikler için her ay Zümre Öğretmenler Kurulu kararı ile aylık plan hazırlanması, Planda TTK Başkanlığının belirlediği alanlara uygun konular seçilmesi, Serbest etkinlikler Planlarının idarece onaylanıp dosyasında saklanması,/ Zümre Öğretmenler Kurlu toplantı tutanaklarının tutulması, alınan kararların Karar Defterine yazılıp imzalanıp ve onaylandığı, mevzuat gereği, konuların uygun olarak gündeme alındığı, ortak sınav tarihleri, ölçme ve değerlendirme esaslarının belirlendiği, Serbest etkinlikler için her ay Zümre Öğretmenler Kurulu kararı ile aylık plan hazırlandığı, Planda TTK Başkanlığının belirlediği alanlara uygun konular seçildiği, Serbest etkinlikler Planlarının idarece onaylanıp dosyasında saklandığı,(İKY 95.Madde ile TTK Başkanlığının 03.09.2010 tarih ve 6181 sayılı yazısı) Şube Öğretmenler Toplantı tutanaklarının tutulması, Okul İdaresinin planlaması dahilinde mevzuatında belirlenen sürelerde yapılması, alınan kararların Karar Defterine yazılıp, imzalanması, idarece onaylanması,/ Şube Öğretmenler Toplantı tutanaklarının tutulduğu, Okul İdaresinin planlaması dahilinde mevzuatında belirlenen sürelerde yapıldığı, alınan kararların Karar Defterine yazılıp, imzalandığı, idarece onaylandığı,(İKY Madde-96) Okul Zümre Başkanlar Kurulu toplantısı yapılması, alınan kararların tutanaklarının tutulması,/ Okul Zümre Başkanlar Kurulu toplantısı yapıldığı, alınan kararların tutanaklarının tutulduğu,(MEB Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları Yönergesi madde-14) Öğrenci Kurulu ve Öğrenci Meclisi Çalışmalarının yasal mevzuatına göre yürütülmesi ve iş ve işlemlerin dosyalanması,/ Öğrenci Kurulu ve Öğrenci Meclisi iş ve işlemlerin yasal mevzuatına göre yürütüldüğü ve çalışmaların dosyalandığı,(İKY madde-97)


91. Okul Yönetim ve Gelişim Ekibi(OGYE) oluşturulması ve iş ve işlemlerin yasal mevzuatına göre

yürütülmesi ve çalışmaların dosyalanması,/ Okul Yönetim ve Gelişim Ekibi(OGYE) oluşturulduğu ve iş ve işlemlerin yasal mevzuatına göre yürütüldüğü ve çalışmaların dosyalandığı (İKY madde-99) 92. Öğrenci Davranışları Değerlendirme Kurulu kurulması, iş ve işlemlerinin yasal mevzuatına göre yürütülmesi ve çalışmaların dosyalanması,/ Öğrenci Davranışları Değerlendirme Kurulu kurulduğu, iş ve işlemlerinin yasal mevzuatına göre yürütüldüğü ve çalışmaların dosyalandığı,(İKY 107. ve 113. Maddeler) 93. Sosyal Etkinlikler Kurulunun Kurulması,/ Sosyal Etkinlikler Kurulunun Kurulduğu, (Müd. Yrd.+1 Danışman Öğret.+3 Kulüp temsilcisi öğrenci +2 Veli),( MEB İlköğr. Ve Ortaöğr.Sos.Etk. Yön. 8. madde) 94. Sosyal Etkinlikler Kurulu Çalışmaları ile ilgili olarak; Sosyal Kulüp Listelerinin hazırlanması, Sınıflar bazında Öğrenci Kulüp Listelerinin hazırlanması, Kulüp bazında Öğrenci Listeleri hazırlanması, Kulüp çalışmalarının 3. haftada başlatılması, sınıflar ve kulüpler bazında yapılan Toplum Hizmeti Çalışmalarının denetlenmesi,/ Sosyal Etkinlikler Kurulu Çalışmaları ile ilgili olarak; Sosyal Kulüp Listelerinin hazırlandığı, Sınıflar bazında Öğrenci Kulüp Listelerinin hazırlandığı, Kulüp bazında Öğrenci Listeleri hazırlandığı, Kulüp çalışmalarının 3. haftada başlatıldığı, sınıflar ve kulüpler bazında yapılan Toplum Hizmeti Çalışmalarının denetlendiği,( MEB İlköğr. Ve Ortaöğr.Sos.Etk. Yön.10,11/d,14/b maddeleri) 95. Okul Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri Yürütme Komisyonunun kurulması, Okul Rehberlik Çerçeve Planının ve Sınıflar bazında Rehberlik Planlarının yapılması, onaylanarak dosyalanması,/ Okul Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri Yürütme Komisyonunun kurulduğu, Okul Rehberlik Çerçeve Planının ve Sınıflar bazında Rehberlik Planlarının yapıldığı, onaylanarak dosyalandığı, (MEB Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği 45,46,51/a maddeleri) 96. Milli Bayramlar, Belirli Gün ve Haftalar dosyası oluşturulması, çalışmaların İnceleme Kurulu tarafından imzalanması,/ Milli Bayramlar, Belirli Gün ve Haftalar dosyası oluşturulduğu, çalışmaların İnceleme Kurulu tarafından imzalandığı,(İKY 102/Ek-4 maddesi) 97. Okul ve sınıf bazında en az 1 defa yarışma düzenlenmesi,/ Okul ve sınıf bazında en az 1 defa yarışma düzenlendiği,( MEB İlköğr. Ve Ortaöğr.Sos.Etk. Yön. 22/c maddesi) 98. Okul Kütüphanesi ve sınıf Kitaplıklarında bulundurulan araç-gereç ve kitapların mevzuatına uygun olması, Kitap Seçim Komisyonun oluşturulması, Kütüphanede kataloglama/sınıflandırma yapılması, ayıklanan kitapların düşümünün Taşınır Mal Yönetmeliğine göre yapılması,/ Okul Kütüphanesi ve sınıf Kitaplıklarında bulundurulan araç-gereç ve kitapların mevzuatına uygun olduğu, Kitap Seçim Komisyonun oluşturulduğu, Kütüphanede kataloglama/sınıflandırma yapıldığı, ayıklanan kitapların düşümünün Taşınır Mal Yönetmeliğine göre yapıldığı,(MEB Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği 10ve 11.maddeleri; İKY 147 madde; Taşınır Mal Yönet.) 99. Ünitelendirilmiş Yıllık Planların tamamının kontrol edilmesi ve onaylanması, bir nüshalarının veya dijital ortamda kopyalarının teslim alınması, Okul müdürünün ders planları ve okul öncesi öğretmenlerinin planlarını düzenli olarak kontrol etmesi,/ Ünitelendirilmiş Yıllık Planların tamamının kontrol edildiği ve onaylandığı, bir nüshalarının veya dijital ortamda kopyalarının teslim alındığı, Okul müdürünün ders planları ve okul öncesi öğretmenlerinin planlarını düzenli olarak kontrol ettiği,(İKY 69,95,98. Maddeler; MEB Eğitim-Öğretim Çalışmalarının Planlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge; MEB İGM 26.11.2007 tarih ve 19413 sayılı yazısı) 100. Üstün yetenekli öğrencilere ilişkin iş ve işlemlerin mevzuatına göre yürütülmesi,/ Üstün yetenekli öğrencilere ilişkin iş ve işlemlerin mevzuatına göre yürütülmesi,(Bilim ve Sanat Merkezleri Yönet. 9.madde) 101. Zaman Çizelgesinde; teneffüslerin 10 dakika ve beslenme teneffüsünün 20 dakika planlanması, dinlenme için en az 40, en çok 60 dakika planlanması,/ Zaman Çizelgesinde; teneffüslerin 10 dakika ve beslenme teneffüsünün 20 dakika planlandığı, dinlenme için en az 40, en çok 60 dakika olarak planlandığı,(İKY madde-9) 102. Okulda 100 Temel Eser bulundurulması, kitapların Okul Müdürlüğünce belirlenen Komisyonca denetlenmesi,/ Okulda 100 Temel Eser bulundurulduğu, kitapların Okul Müdürlüğünce belirlenen Komisyonca denetlendiği,(MEB İGM 15.10.2008 tarih ve 12766 sayılı yazısı) 103. Okuma Saati uygulamasının yapılması,/ Okuma Saati uygulamasının yapıldığı,(MEB İGM 15.10.2008 tarih ve 12766 sayılı yazısı) 104. DynEd Dil Eğitim Sistemi ile ilgili olarak; 4-8 sınıflar için sistemin kurulması, çalışmalar için müdür yardımcısı görevlendirilmesi, kulaklık ve mikrofon temin edilmesi, gözlemci şifresi ile okuldaki eğitim başarısının izlenmesi ve çalışmaların denetlenmesi, DynEd İngilizce okul sorumlusunun seçilmesi ve


bilgisayar okul sorumlusunun seçilmesi,/ DynEd Dil Eğitim Sistemi ile ilgili olarak; 4-8 sınıflar için sistemin kurulduğu, çalışmalar için müdür yardımcısı görevlendirildiği, kulaklık ve mikrofon temin edildiği, gözlemci şifresi ile okuldaki eğitim başarısının izlendiği ve çalışmaların denetlendiği, DynEd İngilizce okul sorumlusunun seçildiği ve bilgisayar okul sorumlusunun seçildiği,(Dyned İngilizce dil Eğitim Sistemi Uygulama Kılavuzu J maddesi 1,2,3,5,9,10. Fıkralar) 105. İlköğretime Erişim ve Devamın İzlenmesi ile ilgili olarak; okula kayıtlı olup devamsız olan öğrencilerin e-okul üzerinden devamsızlık bilgilerinin güncel olarak girilmesi, devamsızlık nedenlerinin araştırılması, devamsız öğrenciler ile ilgili aile ziyaretleri yapılması, ikna çalışmalarına rağmen halen devamsız olan öğrencilerle ilgili iş ve işlemlerin mevzuata göre yürütülmesi,/ İlköğretime Erişim ve Devamın İzlenmesi ile ilgili olarak; okula kayıtlı olup devamsız olan öğrencilerin e-okul üzerinden devamsızlık bilgilerinin güncel olarak girildiği, devamsızlık nedenlerinin araştırıldığı, devamsız öğrenciler ile ilgili aile ziyaretleri yapıldığı, ikna çalışmalarına rağmen halen devamsız olan öğrencilerle ilgili iş ve işlemlerin mevzuata göre yürütüldüğü,(222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu 42,52,53.maddeler; t:C Anayasası 42.madde; 1739 sayılı Milli Eğitim Kanunu 7,8 ve 22. Maddeleri; İKY 27.madde) 106. İlköğretim 1-5. Sınıflarda Rehberlik hizmetleri dersi için ayrılan etkinlik ve kazanımların Serbest Etkinlikler için ayrılan ders saatlerinde işlenmesi,/ İlköğretim 1-5. Sınıflarda Rehberlik hizmetleri dersi için ayrılan etkinlik ve kazanımların Serbest Etkinlikler için ayrılan ders saatlerinde işlendiği,(MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 30.09.2010 tarih ve 4316 sayılı yazısı.) gerekli görülmektedir.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

C-BÜRO İŞLERİ : tespit edilmiştir. ANCAK: a-Okulda Tutulması Gereken Defterler: Nöbet defteri tutulması,/Nöbet defteri tutulduğu,(İKY Ek-14maddesi) Öğretmen devam-devamsızlık defteri tutulması,/Öğretmen devam-devamsızlık defteri tutulduğu, (İKY Ek-14maddesi) Öğretmen ve personel izin defteri tutulması ve İLSİS’e zamanında işlenmesi, /Öğretmen ve personel izin defteri tutulduğu ve İLSİS’e zamanında işlendiği, (İKY Ek-14maddesi) Zimmet defteri tutulması,/Zimmet defteri tutulduğu, (İKY Ek-14maddesi) Sınıf geçme defterlerinin tutulması,/Sınıf geçme defterlerinin tutulduğu, (İKY Ek-14maddesi) Diploma defterinin tutulması,/Diploma defterinin tutulduğu, (İKY Ek-14maddesi) Öğretmenler Kurulu karar defterinin tutulması,/Öğretmenler Kurulu Karar defterinin tutulduğu, (İKY Ek-14maddesi) Zümre ve Şube Öğretmenler Kurulu Karar defterlerinin tutulması,/Zümre ve Şube Öğretmeler Kurulu Karar defterlerinin tutulduğu, (İKY Ek-14maddesi) Öğrenci Davranışları Değerlendirme Kurulu karar defterinin tutulması,/ Öğrenci Davranışları Değerlendirme Kurulu karar defterinin tutulduğu,(İKY Ek-14 maddesi) Ana Sınıfı Karar defteri ve Ana Sınıfı İşletme Defteri tutulması,/ Ana Sınıfı Karar defteri ve Ana Sınıfı İşletme Defteri tutulduğu,(İKY Ek-14 madde) Gelen –giden evrak defteri tutulması,/ Gelen –giden evrak defteri tutulduğu,(İKY Ek-14 madde) b-Taşınır Mal Listeleri: Taşınır İşlem Fişlerinin dosyalanması ve Devir Kurulu tarafından devredilerek, birimlere birer örneğinin asılması,/ Taşınır İşlem Fişlerinin dosyalandığı ve Devir Kurulu tarafından devredildiği, birimlere birer örneğinin asıldığı,(İKY Ek-14 madde) Taşınır Sayım ve Döküm Fişlerinin tutulması,/ Taşınır Sayım ve Döküm Fişlerinin tutulduğu,(İKY Ek14 madde) Sayım Tutanaklarının tutulması,/Sayım Tutanaklarının tutulduğu,(İKY Ek-14 madde) Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesap Cetvelinin tutulması,/ Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesap Cetvelinin tutulması, (İKY Ek-14 madde)

c-Okulda Tutulması Gereken Çizelge ve Dosyalar: 16. Bilgilendirme(Brifing) dosyasının bulunması,/ Bilgilendirme(Brifing) dosyasının bulunduğu, (İKY Ek14 madde)


17. Personel şahıs dosyalarının tutulması,/ Personel şahıs dosyalarının tutulduğu, (İKY Ek-14 madde) 18. Aylık ücret ve eğitim ödeneği bordroları onaylı örnekleri dosyası tutulması,/ Aylık ücret ve eğitim ödeneği bordroları onaylı örnekleri dosyası tutulduğu, (İKY Ek-14 madde) 19. Harcama evrakları dosyasının tutulması,/ Harcama evrakları dosyasının tutulduğu, (İKY Ek-14 madde) 20. Sivil Savunma Dosyasının tutulması,/ Sivil Savunma dosyasının tutulduğu, (İKY Ek-14 madde) 21. Satın alma işleri ile ilgili karar dosyası tutulması,/ Satın Alma işleri ile ilgili karar dosyası tutulduğu, (İKY Ek-14 madde) 22. Sosyal Etkinlikler dosyasının tutulması,/ Sosyal Etkinlikler dosyasının tutulduğu, (İKY Ek-14 madde) 23. Milli Bayramlar ve Belirli Gün ve Haftalar dosyasının tutuluğu,/ Milli Bayramlar ve Belirli Gün ve Haftalar dosyasının tutulduğu, (İKY Ek-14 madde) 24. Şube ve Zümre öğretmenler Kurulu ve Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanakları dosyalarının tutulması,/ Şube ve Zümre öğretmenler Kurulu ve Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanakları dosyalarının tutulduğu, (İKY Ek-14 madde) 25. Veli Toplantı Dosyası tutulması,/ Veli Toplantı Dosyası tutulduğu, (İKY Ek-14 madde) 26. Norm Kadro uygulama dosyasının tutulması,/ Norm Kadro uygulama dosyasının tutulduğu, (İKY Ek-14 madde) 27. Genelgeler dosyasının tutulması,/ Genelgeler dosyasının tutulduğu, (İKY Ek-14 madde) 28. Teftiş Dosyasının tutulması,/ Teftiş Dosyasının tutulduğu, (İKY Ek-14 madde) 29. Öğretmen Not Çizelgeleri dosyasının tutulması,/ Öğretmen Not Çizelgeleri dosyasının tutulduğu, (İKY Ek-14 madde) 30. Gizli yazılar dosyasının tutulması,/ Gizli yazılar dosyasının tutulduğu, (İKY Ek-14 madde) 31. Tüm defterlerin mühürlenmesi,numaralandırılması ve onaylanması,/ Tüm defterlerin mühürlenmesi,numaralandırılması ve onaylanması işlemlerinin yapıldığı, (İKY 102. Madde) 32. Resmi yazıların öğretmenlere ve personele imza karşılığı duyurulması,/ Resmi yazıların öğretmenlere ve personele imza karşılığı duyurulduğu, (İKY 65. Madde) 33. Resmi yazışma kurallarına uyulması,/ Resmi yazışma kurallarına uyulduğu,(Resmi yazışmalarda uygulanacak esas ve usuller hakkında yönetmelik 25658 sayılı resmi gazete; MEB Müsteşarlığının 2007/18 sayılı genelgesi) 34. Resmi yazılarda, defterlerde, belgelerde silinti ve kazıntı,karalama yapılmaması, daksil kullanılmaması,/ Resmi yazılarda, defterlerde, belgelerde silinti ve kazıntı,karalama yapılmadığı, daksil kullanılmadığı(İKY 59. Madde) 35. Kamu Hizmet Standartları Tablosunun oluşturulması, tablonun birimin bütün hizmetlerini kapsaması, sunulan hizmetlere ilişkin bütün bilgilere tabloda yer verilmesi, müracaat edilecek makamların belirlenmiş olması, birimin uygun (Hizmeti alanların rahatça görebileceği) bir yerine asılması, kurumun internet sitesinden yayınlanması,/ Kamu Hizmet Standartları Tablosunun oluşturulduğu, tablonun birimin bütün hizmetlerini kapsadığı, sunulan hizmetlere ilişkin bütün bilgilere tabloda yer verildiğii, müracaat edilecek makamların belirlenmiş olduğu, birimin uygun (Hizmeti alanların rahatça görebileceği) bir yerine asıldığı, kurumun internet sitesinden yayınlandığı,(31.07.2009 tarih ve 27305 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin 6. Maddesi; MEB Strateji Geliştirme Başkanlığının 27.01.2010 tarih ve 2010/7 sayılı genelgesi) D-ÖĞRENCİ İŞLERİ: ANCAK: 36. Öğrenci kayıt ve nakillerinin zamanında yapılması,/ Öğrenci kayıt ve nakillerinin zamanında yapıldığı, (İKY 15,18. Maddeler) 37. Nakil gelen ve giden öğrenci listelerinin e-Okul sistemi üzerinden yıl sonunda alınıp dosyalanması,/ Nakil gelen ve giden öğrenci listelerinin e-Okul sistemi üzerinden yıl sonunda alındığı ve dosyalandığı, (İKY18/ç maddesi) 38. Ana sınıfı öğrenci sayılarının mevzuata uygun sayıda olması,/ Ana sınıfı öğrenci sayılarının mevzuata uygun sayıda olduğu,(Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği 8. Madde) 39. Devamsız öğrenciler ile ilgili işve işlemlerin zamanında yürütülmesi, devamsızlık mektuplarının gönderilmesi, devamsızlık durumlarının günlük olarak e-okula işlenmesi,/ Devamsız öğrenciler ile ilgili işve işlemlerin zamanında yürütülmesi, devamsızlık mektuplarının gönderilmesi, devamsızlık durumlarının günlük olarak e-okula işlenmesi,(222.sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu; İKY 27.madde)


40. Zorunlu öğrenim yaşı dışına çıkmış(15+2 kullanmış) öğrencilerle ilgili ilişik kesme iş ve işlemlerin mevzuatına göre yürütülmesi,/ Zorunlu öğrenim yaşı dışına çıkmış(15+2 kullanmış) öğrencilerle ilgili iş ve işlemlerin mevzuatına göre yürütüldüğü,(222.sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu; İKY 31.madde) 41. Öğrenci davranışları Değerlendirme Kurulu ile ilgili iş ve işlemlerin mevzuatına uygun olarak yürütülmesi,/ Öğrenci davranışları Değerlendirme Kurulu ile ilgili iş ve işlemlerin mevzuatına uygun olarak yürütüldüğü,(İKY 108,109.maddeler) 42. Öğrenci gelişim dosyalarının e-okul sistemi üzerinde tutulması,/ Öğrenci gelişim dosyalarının e-okul sistemi üzerinde tutulduğu,(İKY 23. Madde) 43. Anasınıfı öğrencileri için Kazanım Değerlendirme dosyası tutulması, bu bilgiler esas alınarak e-okul sistemi üzerinde Gelişim Dosyası tutulması ve her dönem sonunda veliye bir örneğinin verilmesi, e-okul sisteminden alınacak Katılım Belgesi verilmesi/ Anasınıfı öğrencileri için Kazanım Değerlendirme dosyası tutulması, bu bilgiler esas alınarak e-okul sistemi üzerinde Gelişim Dosyası tutulduğu ve her dönem sonunda veliye bir örneğinin verildiği, e-okul sisteminden alınacak Katılım Belgesi verildiği, (Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği 55,56.madde) 44. Öğrencilere nöbet görevi verilmesi ve nöbet çizelgelerinin hazırlanarak muhafaza edilmesi,/ Öğrencilere nöbet görevi verildiği ve nöbet çizelgelerinin hazırlandığı ve muhafaza edildiği,(İKY 138.madde) 45. Not çizelgeleri, sınıf geçme defterleri ve diploma ile ilgili iş ve işlemlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesi ve diplomaların imza karşılığında teslim edilmesi,/ Not çizelgeleri, sınıf geçme defterleri ve diploma ile ilgili iş ve işlemlerin mevzuata uygun olarak yürütüldüğü ve diplomaların imza karşılığında teslim edildiği,(İKY 41,55,59. Maddeleri) 46. Okul Servis Araçlarının yönetmeliğe göre denetlenmesi,/ Servis Araçlarının yönetmeliğe göre denetlendiği,(MEB Strateji Geliştirme Başkanlığının 16.02.2010 tarih ve 820/1068 sayılı yazısı) E-PERSONEL İŞLERİ 47.

48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57.

ANCAK: Eylül ayı itibariyle Norm Kadro belirlemesinin yapılması ve Kurum Detay Raporunun sistem üzerinden alınması,/ Eylül ayı itibariyle Norm Kadro belirlemesinin yapıldığı ve Kurum Detay Raporunun sistem üzerinden alındığı,(MEB Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik 18. madde; MEB PGM 2010 yılı Eylül dönemi norm kadro işlemleri “Dikkat edilecek hususlar” bölümü madde-3) Okul Müdürlüğünce görev dağılımı/iş bölümünün yapılması,/ Okul Müdürlüğünce görev dağılımı/iş bölümünün yapıldığı,(İKY 61,62 ve 63.maddeler) Okul idaresince Yıllık Çalışma Planının yapılması,/ Okul idaresince Yıllık Çalışma Planının yapıldığı, (MEB İMB Reh. ve Tef.Yönergesi 8/1-e maddesi) Okuldaki memur ve yardımcı personelin görev alanları ile ilgili işbölümünün yapılması, görevlerinin yazılı tebliğ edilmesi,/ Okuldaki memur ve yardımcı personelin görev alanları ile ilgili işbölümünün yapıldığı, görevlerinin yazılı tebliğ edildiği,(İKY 92.madde) Her personele ait Personel Şahıs Dosyasının tutulması, dosya içeriğinin mevzuata göre düzenlenmesi,/ Her personele ait Personel Şahıs Dosyasının tutulduğu, dosya içeriğinin mevzuata göre düzenlendiği, (İKY 102/ek-14/B-4 maddesi; MEB PGM 2005/41 sayılı genelgesi) Öğretmen Nöbet çizelgesinin okul koşullarına uygun olarak planlanması,/ Öğretmen Nöbet çizelgesinin okul koşullarına uygun olarak planlandığı,(İKY 71.madde) Nöbet defterinin tutulması ve uygun şekilde doldurulması, idarece defterin kontrol edilmesi,/ Nöbet defterinin tutulduğu ve uygun şekilde doldurulduğu, idarece defterin kontrol edildiği,(İKY Ek-14/A-2 maddesi) Teftiş dosyasının oluşturulması, rehberlik ve denetim tebliğlerinin dosyada muhafaza edilmesi,/ Teftiş dosyasının oluşturulduğu, rehberlik ve denetim tebliğlerinin dosyada muhafaza edildiği,(İKY Ek-14B18) Okul müdürü tarafından ders denetimlerinin yapılması, Personel İzleme Defteri tutulması,/ Okul müdürü tarafından ders denetimlerinin yapıldığı Personel İzleme Defteri tutulduğu,(MEB İMB reh. ve tef. Yönergesi 17/e-7 maddesi) Öğretmen ve Personel İzin Defteri tutulması ve izinlerin deftere işlenmesi,/ Öğretmen ve Personel İzin Defteri tutulduğu ve izinlerin deftere işlendiği,(İKY Ek-14/A-4 maddesi) Sendikal faaliyet ile ilgili gerekli kolaylıkların sağlanması,/ Sendikal faaliyet ile ilgili gerekli kolaylıkların sağlandığı,(MEB PGM 2004/73 sayılı genelgesi)


58. Öğretmenlerin dönem ve yaz tatillerine gidişlerinde tatil adreslerinin alınması, / Öğretmenlerin dönem ve yaz tatillerine gidişlerinde tatil adreslerinin alındığı(İKY 67.madde) 59. Personelin kademe ve terfi işlemlerinin yapılması, / Personelin kademe ve terfi işlemlerinin yapıldığı, (657 sayılı DMK) 60. Ek ders ücret onaylarının alınması, / Ek ders ücret onaylarının alındığı, (Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği 13/a maddesi) 61. Aday Öğretmenler için Rehber Öğretmen, diğer memurlar için Rehber Eğitici görevlendirilmesi, görevlendirmelerin imza karşılılığı Aday Öğretmen/Aday memur, Rehber Öğretmen/Rehber Eğiticiye tebliğ edilmesi, Uygulamalı Eğitim Değerlendirme Belgesinin doldurulması, adaylık kaldırılma tekliflerinin zamanında yapılması, Adaylık süresi bir yılı aşanlar için gerekli işlemlerin yönetmeliğe uygun yapılması, / Aday Öğretmenler için Rehber Öğretmen, diğer memurlar için Rehber Eğitici görevlendirildiği, görevlendirmelerin imza karşılığı Aday Öğretmen/Aday memur, Rehber Öğretmen/Rehber Eğiticiye tebliğ edildiği, Uygulamalı Eğitim Değerlendirme Belgesinin doldurulduğu, adaylık kaldırılma tekliflerinin zamanında yapıldığı, Adaylık süresi bir yılı aşanlar için gerekli işlemlerin yönetmeliğe uygun yapıldığı, (MEB Aday Memurların Yetiştirilmesine İlişkin Yönetmelik (2423 TD) 27,30,33,34,35,36,37. Maddeleri,) 62. 2010 Yılı Mal Bildirim beyannamelerinin Şubat ayı sonunda alınması,/ 2010 Yılı Mal Bildirim beyannamelerinin Şubat ayı sonunda alındığı, ( Mal Bildiriminde Bulunması Hak. Yönet. 11. Madde) 63. Görevlendirilen Enerji Yöneticisi okulda iş ve işlem yapmış mı,/ Görevlendirilen Enerji Yöneticisinin tespit ettiği hususların yerine getirilmesi, (MEB ETÖ Genel Müd. 01.03.2010 tarih ve 2010/18 sayılı genelgesi) 64. İstatistiki verilerin zamanında ve güncel olarak işlenmesi, / İstatistiki verilerin zamanında ve güncel olarak işlendiği (MEB İGM 20.05.2010 tarih ve 9120 sayılı yazısı) 65. Ayakta tedavi görmek veya aile fertlerinden birine refakat etmek suretiyle göreve gelemeyen personelden “Ayakta Tedavi Beyan Belgesi) alınması, / Ayakta tedavi görmek veya aile fertlerinden birine refakat etmek suretiyle göreve gelemeyen personelden “Ayakta Tedavi Beyan Belgesi” alındığı, (MEB PGM 23.06.2010 tarih ve 2010/41 sayılı genelge) 66. Okulda sigara içilip içilmediğini kontrol edecek bir görevli seçilmesi ve görevlinin adı-soyadı, görevi ve telefon numarası bilgilerini gösteren yazının okulun herkesçe görülebilecek bir yerine asılması, / Okulda sigara içilip içilmediğini kontrol edecek bir görevli seçildiği ve görevlinin adı-soyadı, görevi ve telefon numarasına ait bilgilerini gösteren yazının okulun herkesçe görülebilecek bir yerine asıldığı,(Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait yer, araç, bina ve tesislerde tütün ürünü tüketenlere verilecek idari yaptırım kararlarının uygulama usul ve esasları hakkında tebliğ- 27.05.2008/26888 sayılı RG) F-HESAP, AYNİYAT : tutulduğu tespit edilmiştir, ANCAK: 67. Satın alma Komisyonu kurulması, satın alma işlemlerinde komisyon kararı alınması, alınan kararların, Satın alma İşleri Karar Dosyasında tutulması, / Satın alma Komisyonu kurulduğu, satın alma işlemlerinde komisyon kararı alındığı, alınan kararların, Satın alma İşleri Karar Dosyasında tutulduğu, (İKY 100.madde,Ek-14/B-10 maddesi) 68. Muayene Teslim Alma Komisyonu kurulması, teslim alma işlemlerinde komisyon kararı alınması alınan kararların Satın Alma işleri Karar Dosyasında tutulması, / Muayene Teslim Alma Komisyonu kurulduğu, teslim alma işlemlerinde komisyon kararı alındığı, alınan kararların Satın Alma işleri Karar Dosyasında tutulduğu, (İKY 101.madde, Ek-14/B-10 maddesi) 69. Ders Dışı Eğitim Çalışmaları ile ilgili iş ve işlemlerin mevzuat hükümlerine göre yürütülmesi,(%5 sınırına uyulması-Şube sayısı*haf.ders saati sayısı* haftalık bazda eğitim süresi=Toplam Okutulan yıllık ders saati-,Etkinlik yapan öğretmenlerin toplam etkinlik sürelerinin birbirine denk olması, defter tutulması ve devamsızlık takibi yapılması,Öğrenci isimlerinin defterde ve onay listesinde uyumlu olması, okul müdürünün teklifi ve İl/İlçe Milli Eğitim Müdürü onayı alınması, haftalık 6 saatten fazla ek ders ödenmemesi,her bir etkinliğin ders saati cinsinden kapsadığı sürenin çalışma programında belirtilmesi, ücret ödemelerine onay tarihinden sonra başlanması,Vekil bile olsa idarecilere ders dışı eğitim çalışmaları verilmemesi ve ücret ödenmemesi, çalışmalara onay alınırken ve devam ettiği sürece en az öğrenci sayısı sınırına dikkat edilmesi, öğretmenlerin yaptıkları etkinliğe uygun niteliklere sahip olması, çalışmaların okul müdürü tarafından kontrol edilmesi,defterlerin imzalanması), / Ders Dışı


70.

71. 72. 73.

74.

Eğitim Çalışmaları ile ilgili iş ve işlemlerin mevzuat hükümlerine göre yürütüldüğü,(%5 sınırına uyulduğu-Şube sayısı*haf.ders saati sayısı* haftalık bazda eğitim süresi=Toplam Okutulan yıllık ders saati-,Etkinlik yapan öğretmenlerin toplam etkinlik sürelerinin birbirine denk olduğu, defter tutulduğu ve devamsızlık takibi yapıldığı,Öğrenci isimlerinin defterde ve onay listesinde uyumlu olduğu, okul müdürünün teklifi ile İl/İlçe Milli Eğitim Müdürü onayı alındığı, haftalık 6 saatten fazla ek ders ödenmediği,her bir etkinliğin ders saati cinsinden kapsadığı sürenin çalışma programında belirtildiği, ücret ödemelerine onay tarihinden sonra başlandığı,vekil bile olsa idarecilere ders dışı eğitim çalışmaları verilmediği ve ücret ödenmediği, çalışmalara onay alınırken ve devam ettiği sürece en az öğrenci sayısı sınırına dikkat edildiği, öğretmenlerin yaptıkları etkinliğe uygun niteliklere sahip olduğu,çalışmaların okul müdürü tarafından kontrol edilerek defterlerin imzaladığı ),(MEB 2010/49 sayılı genelge(PGM 19.08.2010 tarih ve 53578 sayılı yazı) Aylık ek ders çizelgelerinin dosyasında tutulması, öğretmen Devam-Devamsızlık Defteri ve haftalık ders programı ile uyumlu olması, Toplu ücret onayı ve ek ders ödemlerinin tutarlı olması, Toplu ücret onayı ve ek ders ödemlerinin tutarlı olması, Yöneticilerin haftalık girmeleri gereken derslere girerek ders defterlerini düzenli doldurmaları, ek ders ödemelerinin haftalık olarak hesaplanması, / Aylık ek ders çizelgelerinin dosyasında tutulduğu, öğretmen Devam-Devamsızlık Defteri ve haftalık ders programı ile uyumlu olduğu, Toplu ücret onayı ve ek ders ödemlerinin tutarlı olduğu, Yöneticilerin haftalık girmeleri gereken derslere girerek ders defterlerini düzenli doldurduğu, ek ders ödemelerinin haftalık olarak hesaplandığı,(Bakanlar Kurulu MEB Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek derslerine ilişkin esaslar; MEB 2007/19 sayılı genelge;Okul öncesi Eğitimi Genel Müd. 21.12.2009 tarih ve 4103 sayı ile 15.01.2010 tarih ve 131 sayılı yazıları;PGM 27.08.2009 tarih ve 73665 sayı ile 09.10.2009 tarih ve 82019 sayı ve 06.01.2010 tarih ve 50616 sayılı yazıları.) Anasınıfı gelir-gider ve harcamalarının mevzuatına uygun yapılması,/ Anasınıfı gelir-gider ve harcamalarının mevzuatına uygun yapıldığı,(Okul Öncesi Eğitim Kurumları yönetmeliği) Yetiştirici ve Hazırlayıcı kurs işlemlerinin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütülmesi,/ Yetiştirici ve Hazırlayıcı kurs işlemlerinin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütüldüğü,(MEB Öğrencileri Yetiştirme Kursları Yönetmeliği) Okul Spor Kulüpleri için para toplanması,toplanan paraların %10’nun Lig Heyeti Hesabına yatırılması,paraların belge karşılığı toplanıp bankadaki Spor Kulübü için açılan hesaba yatırılması, / Okul Spor Kulüpleri için para toplandığı, toplanan paraların %10’nun Lig Heyeti Hesabına yatırıldığı,paraların belge karşılığı toplandığı ve bankadaki Spor Kulübü için açılan hesaba yatırıldığı, (Okul Spor Kulüpleri Yönetmeliği 25.madde(2626 TD) Okul –Aile Birliğinin kurulması,Genel Kurul,Yönetim Kurulu,Denetleme Kurulu oluşturulması,Aylık toplantıların yapılması, Okul kantini kiraya verilmiş ise; muhammen bedelin komisyonca tespit edilmesi, sözleşme metninin ilgili kısımlarının eksiksiz doldurulması, Özel İdareye Ait olan para miktarının 3’er aylık dönemler halinde yatırılması ve dekontlarının dosyada tutulması, birlikçe yapılan her türlü harcamanın belge ve faturaya dayalı yapılması, bankada Okul-Aile Birliğine ait hesap açılması ve paraların bu hesapta tutulması, Paraları çekmeye yetkili kişilerin imza sirkülerinin bankaya resmi yazı ile bildirilmesi,Bankadan üçlü imza ile para çekilmesi(Müdür+Birlik Başkanı+Muhasip Üye),Harcamaların gelir-gider defterine işlenmesi, Kiraya verilen kantine ait kullanılan elektrik ücretinin Yönetim Kurulunca tespit edilen miktarda Mal Müdürlüğü veya defterdarlığa yatırılması,kullanılan su parasının Birlik hesabına yatırılması, Yüklenici ile imzalanan sözleşmenin(Ek2) yetkili kişilerce imzalanması, Bütün parasal işlemlerin Banka üzerinden yapılması,Yönetim Kurulu yıllık tahmini bütçe ve yılsonu mali raporunun okul ilan panosu vb. araçlarla duyurulması ve tutanağının tutulması, Birlik adına yardım ve bağış almak için cilt,ser, ve sıra numarası olan kendinden kopyalı 50 asıl ve 50 koçan yaprağından oluşan cilt makbuzların(Ek-1) bastırılması, Kantin süresi uzatılmış ise; yıllık artış oranı (2010 temmuz ayı ÜFE’ye göre en düşük enflasyon yıllık artış oranı olan 8,24’lük miktarda) sözleşme yenileme bedeline eklenmesi, 4 nüsha sözleşme yapılması, 1nüshanın okulda,bir nüshanın yükleniciye, 2 nüshanın İl/ilçe MEM’e gönderilmesi, sözleşme bedelinin %6’sının kesin teminat olarak Birliğin banka hasabına yatırılması, Yıl sonunda yükleniciye geri verilmesi, / Okul –Aile Birliğinin kurulduğu,Genel Kurul,Yönetim Kurulu,Denetleme Kurulu oluşturulduğu,Aylık toplantıların yapıldığı, Okul kantini kiraya verilmiş ise; muhammen bedelin komisyonca tespit edildiği, sözleşme metninin ilgili kısımlarının eksiksiz doldurulduğu, Özel İdareye Ait olan para miktarının 3’er aylık dönemler halinde yatırıldığı ve dekontlarının dosyada tutulduğu, birlikçe yapılan her türlü harcamanın belge ve faturaya dayalı yapıldığı, bankada Okul-Aile Birliğine ait hesap açıldığı ve paraların bu hesapta tutulduğu, Paraları çekmeye yetkili kişilerin imza sirkülerinin bankaya resmi yazı ile bildirildiği,Bankadan üçlü imza ile para çekildiği(Müdür+Birlik Başkanı+Muhasip Üye),Harcamaların


gelir-gider defterine işlendiği, Kiraya verilen kantine ait kullanılan elektrik ücretinin Yönetim Kurulunca tespit edilen miktarda Mal Müdürlüğü veya defterdarlığa yatırıldığı,kullanılan su parasının Birlik hesabına yatırıldığı, Yüklenici ile imzalanan sözleşmenin(Ek-2) yetkili kişilerce imzalandığıı, Bütün parasal işlemlerin Banka üzerinden yapıldığı,Yönetim Kurulu yıllık tahmini bütçe ve yılsonu mali raporunun okul ilan panosu vb. araçlarla duyurulduğu ve tutanağının tutulduğu, Birlik adına yardım ve bağış almak için cilt,ser, ve sıra numarası olan kendinden kopyalı 50 asıl ve 50 koçan yaprağından oluşan cilt makbuzların(Ek-1) bastırıldığı, Kantin süresi uzatılmış ise; yıllık artış oranı (2010 temmuz ayı ÜFE’ye göre en düşük enflasyon yıllık artış oranı olan 8,24’lük miktarda) sözleşme yenileme bedeline eklendiği,4 nüsha sözleşme yapıldığı, 1nüshanınokulda,bir nüshanın yüklenciye, 2 nüsha İl/ilçe MEM’e gönderildiği, sözleşme bedelininin %6’sının kesin teminat olarak Birliğin banka hasabına yatırıldığı, Yıl sonunda yükleniciye geri verildiği, (Okul-Aile Birliği Yönetmeliği 5,9,14,16,17,18,19,20/d,Ek-2 sözleşmenin 11. Maddeleri; MEB SGB 04.05.2010 tarih ve 3033 sayılı yazı)

75. 76. 77. 78. 79.

TAŞINIR MAL İŞLEMLERİ: Tespit edilmiştir. ANCAK: Elektronik ortamda Taşınır Mal Modülünde tüm defter, belge ve cetvellerin tutulması, / Elektronik ortamda Taşınır Mal Modülünde tüm defter, belge ve cetvellerin tutulduğu,(TMY 11. Madde) Oda ve Tüm Bölümlere Dayanıklı Taşınırlar Listesinin asılması, / Oda ve Tüm Bölümlere Dayanıklı Taşınırlar Listesinin asıldığı,(TMY 33.madde) Mali yıl sonunda Sayım Kurulu tarafından taşınırların sayımı yapılması ve tutanakların dosyada muhafaza edilmesi, / Mali yıl sonunda Sayım Kurulu tarafından taşınırların sayımı yapılması ve tutanakların dosyada muhafaza edildiği,(TMY 32.madde) Taşınırların yıl sonu işlemlerinin Okul Müdürü+İl/İlçe Milli Eğitim Müdürü tarafından imzalanması, / Taşınırların yıl sonu işlemlerinin Okul Müdürü+İl/İlçe Milli Eğitim Müdürü tarafından imzalandığı, (Taşınır Mal Yönetmeliği) “ MEB 2010-2014 Stratejik Planı” kapsamında Stratejik Planlama yapılması, / “ MEB 2010-2014 Stratejik Planı” kapsamında Stratejik Planlama yapıldığı,( 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 9.madde 3. Fıkra; MEB SGB 2010/14 ve2010/33 sayılı genelgeleri)

Rehberlik Tebliğinde belirtilen eksikliklerin giderilmesi, eğitim-öğretim ve yönetimin kalite ve verimliliği yönünden yararlı olacaktır. Çalışmalarınızda başarılar dileriz.

M.Salih İLMEN Kenan ÖZER Nail ÜZEN Eğitim Müfettiş Yrd Eğitim Müfettişi Eğitim Müfettiş Yrd

Murat KUŞCİ Eğitim Müfettiş Yrd

İbrahim YEŞİLIRMAK Eğitim Müfettişi III. Grup Başkanı

taslak  

kurumlar icin kulanılacak taslak

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you