Page 1

วิธีการใช้งาน Blogspot หน้า 1


วิธีการใช้งาน Blogspot หน้า 2


คำ�นำ� Blog นั้นเป็นรูปแบบเว็บไซต์ประเภทหนึ่ง ซึ่งการแสดงข้อมูลนั้นจะเรียงตาม ลำ�ดับเวลาที่ถูกเขียนขึ้น ซึ่งจะแสดงข้อมูลที่เขียนล่าสุดไว้เป็นอันแรกสุด โดยปกติจะ ประกอบด้วยข้อความ, ภาพ และลิงก์ และจะมีรวมสื่อต่างๆด้วย เช่น เพลง หรือวิดีโอ ในหลายรูปแบบได้ จุดที่แตกต่างของบล็อกกับเว็บไซต์โดยปกติคือ บล็อกจะเปิดให้ผู้ เข้ามาอ่านข้อมูล สามารถแสดงความคิดเห็นต่อท้ายข้อความที่เจ้าของบล็อกเป็นคน เขียนได้ ซึ่งจะทำ�ให้ผู้เขียนบล็อกนั้นสามารถได้ผลตอบกลับโดยทันที ซึ่งผู้ที่เป็นผู้เขียน บล็อกเป็นอาชีพก็จะถูกเรียกว่า “บล็อกเกอร์” บล็อกเป็นเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาหลากหลายขึ้นอยู่กับเจ้าของบล็อก โดยสามารถ ใช้เป็นเครื่องมือสื่อสาร การประกาศข่าวสาร การแสดงความคิดเห็น และการเผยแพร่ ผลงานในหลายด้าน ซึ่งเป็นการสร้างและจัดเก็บผลงานของเราในระบบออนไลน์ ทำ�ให้ เรามีผลงานอ้างอิงความสามารถที่ง่ายต่อการเข้าถึง รายงานเล่มนี้ จัดทำ�ขึ้นเพื่อรวมรวบข้อมูลรายละเอียดการศึกษา และใช้งานใน เว็บบล็อก Blogspot ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ของวิชา ARTI3319 เทคโนโลยีเพื่อ การออกแบบนิเทศศิลป์ ผู้จัดทำ� นาย ณัฐสิทธิ์ วงศ์นิบุญกิจ กุมภาพันธ์ 2556

วิธีการใช้งาน Blogspot หน้า 3


วิธีการใช้งาน Blogspot หน้า 4


สารบัญ หน่วยที่ 1 การทดลองศึกษาและปรับแต่ง Blogspot - Blogspot คืออะไร - วิธีการสร้างบล็อก - วิธีการสร้างบทความในบล็อก - วิธีปรับขนาดรูปตามที่ต้องการด้วยรูปแบบภาษา HTML - วิธีการของ CC (Creative Commons) - วิธีการใส่ Gadget ให้ Blog - วิธีการตั้งค่า Template Blog - วิธีตั้งค่ารายละเอียดต่างๆของ Blog - สรุปผลการทดลองศึกษาและปรับแต่ง Blog

หน้า 7 8 9 11 11 13 14 15 15

วิธีการใช้งาน Blogspot หน้า 5


วิธีการใช้งาน Blogspot หน้า 6


หน่วยที่ 1 การทดลองศึกษาและปรับแต่ง Blogspot Blogspot คืออะไร Blogspot หรือ Blogger นั้น เป็นอีกหนึ่งในบริการของ Google ที่เปิดให้ใช้ฟรี ช่วยให้คุณสามารถเขียนบอกเล่าเรื่องราวต่างๆได้ เหมาะกับผู้ที่ต้องการมีเว็บไซต์ และไม่ ต้องการมีค่าใช้จ่ายในส่วนของเว็บไซต์ ความแตกต่างระหว่าง Blog และ Website ตัว Website นั้น จะมี Domain Name และตัว Hosting เป็นของตัวเอง แต่หาก เราต้องการจะใช้นั้น จะต้องเสียค่าบริการในการจด Domain Name แต่ในส่วนของ Blog นั้น จะเป็นการใช้ Domain Name ของผู้ให้บริการ ซึ่งในที่นี้หมายถึง Blogspot นั่นเอง และชื่อในส่วนของที่เราใช้นั้น จะอยู่ในส่วนของ Sub Domain ดังตัวอย่าง เช่น http:// arti3319-nuttasit.blogspot.com/ และในส่วนของ Website นั้น เราสามารถที่จะสร้างได้ตามความต้องการ แต่เรา ต้องมีความรู้ในด้านภาษาคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่จำ�เป็นในการเขียนเว็บ เช่น ภาษา HTML แต่ในส่วนของ Blog นั้น จะมีกำ�หนดรูปแบบของหน้าเว็บมาให้เลือกอยู่แล้ว เรียกว่า Template ซึ่งจะสามารถปรับเปลี่ยนและตกแต่งจากเดิมได้ไม่มากนัก

วิธีการใช้งาน Blogspot หน้า 7


การทดลองศึกษาและปรับแต่ง Blogspot วิธีการสร้างบล็อก 1. คลิกที่ปุ่มสร้างบล็อกใหม่

ภาพแสดงขั้นตอนการสร้างบล็อกใหม่ ที่มาของภาพ : นาย ณัฐสิทธิ์ วงศ์นิบุญกิจ, 2556 2. กรอกรายละเอียดของบล็อก 3. เลือกรูปร่่าง Template Blog ที่ต้องการ 4. กดปุ่มสร้างบล็อก

ภาพแสดงขั้นตอนการสร้างบล็อกใหม่ ที่มาของภาพ : นาย ณัฐสิทธิ์ วงศ์นิบุญกิจ, 2556

วิธีการใช้งาน Blogspot หน้า 8


หลังจากสร้าง Blogแล้ว ก็จะเข้ามาพบกับหน้า Dashboard ของ Blog ซึ่งในแถบ ด้านซ้ายก็จะเป็นเครื่องมือจัดการตั้งค่าในส่วนต่างๆของบล็อก

ภาพแสดงขั้นตอนการสร้างบล็อกใหม่ ที่มาของภาพ : นาย ณัฐสิทธิ์ วงศ์นิบุญกิจ, 2556 วิธีการสร้างบทความในบล็อก คลิกปุ่มบทความใหม่เพื่อเริ่มสร้างบทความของบล็อก

ภาพแสดงขั้นตอนการสร้างบทความของบล็อก ที่มาของภาพ : นาย ณัฐสิทธิ์ วงศ์นิบุญกิจ, 2556

วิธีการใช้งาน Blogspot หน้า 9


เมื่อคลิกเข้ามาจะพบหน้าต่างสำ�หรับสร้างบทความดังนี้ ซึ่งจะมีแถบเครื่องมืออยู่ ข้างบน คล้ายกับ Microsoft Word และมีปุ่มแถบข้างบนแถบเครื่องมือสำ�หรับพรีวิว หรือ เผยแพร่ข้อความ

ภาพแสดงขั้นตอนการสร้างบทความของบล็อก ที่มาของภาพ : นาย ณัฐสิทธิ์ วงศ์นิบุญกิจ, 2556 เมื่อเราจะสร้างบทความของบล็อก เราควรจะใส่ป้ายกำ�กับ หรือ Tag เอาไว้ด้วย เพื่อความสะดวกในการค้นหาข้อมูลในภายหลัง ซึ่งสามารถใส่ได้ในแถบด้านขวา

ภาพแสดงขั้นตอนการสร้างบทความของบล็อก ที่มาของภาพ : นาย ณัฐสิทธิ์ วงศ์นิบุญกิจ, 2556 วิธีการใช้งาน Blogspot หน้า 10


วิธีปรับขนาดรูปตามที่ต้องการ หากคลิกที่ปุ่ม HTML จะเป็นการสลับรูปแบบภาษาที่ใช้ในการเขียนบทความเป็น ภาษา HTML ซึ่งในส่วนของรูปแบบภาษา HTML นั้นจะทำ�ให้เราสามารถที่จะตั้งความ ความกว้าง และความสูงของรูปได้ตามที่ต้องการ

ภาพแสดงขั้นตอนการสร้างบทความของบล็อก ที่มาของภาพ : นาย ณัฐสิทธิ์ วงศ์นิบุญกิจ, 2556 วิธีการของ CC (Creative Commons) สามารถคลิกลิงค์ไปทำ�ได้จากสัญลักษณ์ CC ของคนอื่นได้เลย

ภาพแสดงขั้นตอนการขอ CC (Creative Commons) ของบล็อก ที่มาของภาพ : นาย ณัฐสิทธิ์ วงศ์นิบุญกิจ, 2556 วิธีการใช้งาน Blogspot หน้า 11


เมื่อคลิกลิงค์มาจาก Logo ของ CC ก็จะเจอหน้าเว็บไซต์แบบนี้ ให้คลิกที่รูปข้างบน

ภาพแสดงขั้นตอนการขอ CC (Creative Commons) ของบล็อก ที่มาของภาพ : นาย ณัฐสิทธิ์ วงศ์นิบุญกิจ, 2556 หลังจากคลิกรูปข้างบนแล้ว ก็จะเข้ามาสู้หน้านี้ ให้คลิกที่ปุ่ม Choose a License เพื่อเริ่มการสร้าง CC

ภาพแสดงขั้นตอนการขอ CC (Creative Commons) ของบล็อก ที่มาของภาพ : นาย ณัฐสิทธิ์ วงศ์นิบุญกิจ, 2556

วิธีการใช้งาน Blogspot หน้า 12


เมื่อคลิกเข้ามาแล้วก็จะเจอหน้าให้ตั้งค่าความยินยอมในการนำ�บทความไปใช้ใน ด้านต่างๆ และกรอกข้อมูลรายละเอียดของบทความและเจ้าของบทความ เมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วให้เรา Copy Code ที่อยู่ในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่างขวามือไปใส่ใน Gadget ของ Blog

ภาพแสดงขั้นตอนการขอ CC (Creative Commons) ของบล็อก ที่มาของภาพ : นาย ณัฐสิทธิ์ วงศ์นิบุญกิจ, 2556 วิธีการใส่ Gadget ให้ Blog ให้เรามาที่หน้า Dashboard ของ Blog แล้วเลือกหัวข้อ “รูปแบบ” แล้วคลิกที่เพิ่ม Gadget

ภาพแสดงขั้นตอนใส่ Gadget ให้บล็อก ที่มาของภาพ : นาย ณัฐสิทธิ์ วงศ์นิบุญกิจ, 2556 วิธีการใช้งาน Blogspot หน้า 13


วิธีการตั้งค่า Template Blog ให้เรามาที่หน้า Dashboard ของ Blog แล้วเลือกหัวข้อ “แม่แบบ” แล้วคลิกที่ “กำ�หนดหน้า”

ภาพแสดงขั้นตอนการตั้งค่า Template Blog ที่มาของภาพ : นาย ณัฐสิทธิ์ วงศ์นิบุญกิจ, 2556 หลังจากคลิกที่ี “กำ�หนดหน้า” ก็จะเจอหน้าสำ�หรับตั้งค่า Template ต่างๆของ Blog ที่อยู่ด้านบน

ภาพแสดงขั้นตอนการตั้งค่า Template Blog ที่มาของภาพ : นาย ณัฐสิทธิ์ วงศ์นิบุญกิจ, 2556

วิธีการใช้งาน Blogspot หน้า 14


วิธีตั้งค่ารายละเอียดต่างๆของ Blog ให้เรามาที่หน้า Dashboard ของ Blog แล้วเลือกหัวข้อ “การตั้งค่า” ก็จะพบกับ ข้อมูลต่างๆ เช่น ชื่อบล็อก, url

ภาพแสดงขั้นตอนการตั้งค่ารายละเอียดของบล็อก ที่มาของภาพ : นาย ณัฐสิทธิ์ วงศ์นิบุญกิจ, 2556 สรุปผลการทดลองศึกษาและปรับแต่ง Blog

ภาพ Weblog สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา arti3319 : เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศ ศิลป์ โดย นาย ณัฐสิทธิ์ วงศ์นิบุญกิจ ที่มาของภาพ : นาย ณัฐสิทธิ์ วงศ์นิบุญกิจ, 2556

วิธีการใช้งาน Blogspot หน้า 15


ภาพ Weblog สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา arti3319 : เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศ ศิลป์ โดย นาย ณัฐสิทธิ์ วงศ์นิบุญกิจ ที่มาของภาพ : นาย ณัฐสิทธิ์ วงศ์นิบุญกิจ, 2556 วิธีการใช้งาน Blogspot หน้า 16


วิธีการใช้งาน Blogspot หน้า 17


วิธีการใช้งาน Blogspot หน้า 18

Nuttasit-ARTI3319-รายงานสรุปผลการศึกษา Blogspot  
Nuttasit-ARTI3319-รายงานสรุปผลการศึกษา Blogspot  

Nuttasit-ARTI3319-รายงานสรุปผลการศึกษา Blogspot E-Book เล่มนี้เป็นชิ้นงานส่วนหนึ่งของวิชา ARTI3319 เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์