Page 1


คานา บล็อก (blog) คือ เว็บไซต์ประเภทหนึ่ง ที่เจ้าของ หรือ Blogger สามารถบันทึกเรื่องราวของตนเองลงใน เว็บได้ตลอดเวลา นอกจากนี้แล้ว Blog ยังเป็นพื้นที่ให้ Blogger โพสต์ข้อมูล หรือใส่ความรู้ ประสบการณ์ รายงานเล่มนี้จัดขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูล หรือ หลักฐานการศึกษาและตกแต่งเว็บบล็อก ซึ่งได้แก่ google site ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนการสอนในวิชา เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ (ARTI3319) โดย ผศ. ประชิด ทิณบุตร หากเนื้อหาในรายงานมีความผิดพลาดประการใด ผู้จักต้องขออภัย มา ณ ที่นี้ ด้วย นางสาว นุศรา สุนา ผู้จัดทา


สารบัญ เรื่อง

หน้า

การจัดการและปรับแต่ง google site

1-2

วิธีตกแต่งและจัดการหน้า site

3-4


การจัดการและปรับแต่ง google site google site คือเว็บไซต์ของ Google เป็นโปรแกรมออนไลน์ที่ทาให้การสร้างเว็บไซต์ของทีมให้ง่ายขึ้น เหมือนกับการแก้ไขเอกสารธรรมดาๆ ด้วย Google เว็บไซต์คุณสามารถรวบรวมความหลากหลายของ ข้อมูลในที่เดียว เช่น รวมวิดีโอ ปฏิทินการนาเสนอ เอกสารหรือสิ่งที่แนบ และข้อความ อานวยความ สะดวกให้คุณร่วมกันดู หรือแก้ไขหน้าเว็บ การเขียนและแก้ไขข้อความหน้า site 1. เลือกไอคอนรูปปากกา


2. จะปรากฏช่องที่สามารถใส่ข้อความ หรือ แก้ไขข้อความได้เลย


วิธีตกแต่งและจัดการหน้า site 1. เลือก > เพิ่มเติม > จัดการไซต์

2. กด Colors and Fonts เพื่อเลือกสีตัวอักษาร และแก้ไขสีหน้าเว็บของเรา


3. เปลี่ยนและเลือกสีตามใจชอบได้เลย

รายงาน google sites  

นางสาว นุศรา สุนา