__MAIN_TEXT__

Page 1

Afgiftekantoor 8400 Oostende Masspost DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT Toelating - gesloten verpakking 8400 Oostende Masspost - BC6686 erkenningsnummer P409170

NutriFacts

België - Belgique P.B. 8400 Oostende Masspost BC6686

TIJDSCHRIFT VOOR VOEDING, NUTRI- & FYTOTHERAPIE April - Mei - Juni 2017

• De darmfunctie saneren met vezels, prebiotica en probiotica • Boswellia serrata Roxb. ex Colebr. (Wierookboom) • Interactie tussen voedingssupplementen en kankertherapiën • Slaapproblemen op vakantie

VU: Lange Dreve 8F, 8980 Zonnebeke


COLOFON 5e jaargang nr. 2 Tijdschrift Verschijnt vier keer per jaar, wordt ook in het Frans gepubliceerd.

Inhoud

ABONNEMENTEN Abonnementen worden aangegaan voor een jaar vanaf datum van betaling en worden automatisch ver-

ARTIKELS

lengd. Opzegging gebeurt schriftelijk minstens 2 maand voor het einde van de abonnementsperiode. Prijs voor België:  15 te betalen op rekeningnummer

04

De darmfunctie saneren met vezels, prebiotica en probiotica

KBC 738-6155011-92 Prijs voor Nederland:  20 te betalen op rekeningnummer Rabobank 1133 19 851

10

Boswellia serrata Roxb. ex Colebr. (Wierookboom)

16

Interactie tussen voedingssupplementen en kankertherapiën

INLICHTINGEN Lange Dreve 8F - B-8980 Zonnebeke T: +32 (0)57 46 64 46 M: +32 (0)495 23 81 76 F: +32 (0)57 46 95 25 E: info@nutrimedes.com VERANTWOORDELIJKE UITGEVER dr. Koen Descheemaeker Lange Dreve 8F - B-8980 Zonnebeke

20

Slaapproblemen op vakantie

VORMGEVING LinaDesign

De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van artikelen die onder auteursnaam zijn opgenomen of voor informatie verstrekt in de advertenties of publiredactionele bijdragen of in de rubriek Nieuwe Producten.

22

Product in de kijker


04

De darmfunctie saneren met vezels, prebiotica en probiotica Constipatie, te harde stoelgang, flatulentie, hemorroïden, anale kloven, divertikels, prikkelbare darm… darmklachten komen bij de westerse mens heel veel voor. Niet alleen de darmtransit en -consistentie laat vaak te wensen over, ook het interne milieu of microbioom is doorgaans verstoord. Naast een grondige aanpassing van de levensstijl en voeding, kan de inname van een goed vezelpreparaat, gecombineerd met gepaste prebiotica en probiotica, dikwijls orde op zaken stellen.

Manifest vezelgebrek Ondanks het feit dat het gaat om voor de mens

zweren, constipatie, hemorroïden, diverticulitis), krans-

onverteerbare koolhydraten, zijn vezels zeer belangrijke

slagaderziekten, beroerte, hoge bloeddruk, diabetes

componenten in onze voeding. Door hun positieve rol

en overgewicht. Helaas voert het klassieke westerse

op o.a. verzadiging, darmtransit, microbioom, glucose-

dieet in plaats van de aanbevolen 30 à 40 g vezels

en cholesterolabsorptie is in reviews

gemiddeld amper 17 g vezels per dag aan. De aan-

1,2

aangetoond

dat ze significant het risico verminderen op maag- en darmziekten (gastro-oesofageale reflux, duodenum-

voer van extra vezels kan dus nuttig zijn.


VOEDING MOBILITEIT LIFESTYLE WONEN ENERGIE VRIJE TIJD

Dé inspiratie voor een duurzame levensstijl

Zaterdag 30 september & Zondag 1 oktober 2017 Antwerp Expo - Antwerpen

 2 korting met reductiecode BL17NUTRIF i.s.m.

Winnaar Award Beste Product Nutri- & Fytotherapie Op de 17de editie van het Congres voor Nutri- & Fytotherapie werd de Award voor Beste product Nutri- & Fytotherapie uitgereikt aan het product Mycomed van Nutrisan Mycomed bevat o.a. gesteelde lakszwam (reishi) dat het immuunsysteem ondersteunt en de natuurlijke weerstand helpt te verhogen. Dit product is een synergie van de 6 meest onderzochte paddenstoelen: cordyceps, maitake, shiitake, oesterzwam, amandelpaddenstoel en gesteelde lakzwam. Elke paddenstoel is bovendien correct gedetermineerd door middel van DNA-testen. Door gebruik te maken van gestandaardiseerde Full-Spectrumextracten bevat Mycomed het beste uit elke levenscyclus van de paddenstoel. Hierdoor ontstaat een gevarieerde mix aan polysachariden zoals 1,3-1,6 bètaglucanen. De 2de prijs werd uitgereikt aan D-Pearls van Pharma Nord BVBA. D-Pearls parels bevatten natuur-

2017

lijk vitamine D3 opgelost in extra vierge olijfolie. D-Pearls 3000 is de hoogst toegelaten vitamine D3 dosering als voedingssupplement op de markt. De andere kandidaten waren Digest OK van Revogan en AGES CUR. & AGES PREV. (EPIGENAR SUPPORT) van TS Products Noteer alvast in uw agenda: Het 18de Congres voor Nutri- & Fytotherpaie vindt plaats op zaterdag 17 maart 2018


06

Psyllium, topbron van oplosbare vezels Eén type van de onmisbare vezels zijn de “oplosbare”

en (mede via een grotere productie van korte keten-

vezels. Een topbron daarvan zijn de zaadhulzen van

vetzuren) de conditie van het darmslijmvlies kunnen

blonde psyllium of vlozaad (Plantago ovata), die tot

verbeteren. Veelbelovend is dan ook hun toepassing

40 maal hun gewicht aan water kunnen binden. Dat

bij colitis ulcerosa, waar ze even goed als mesalazine

verzacht niet alleen de consistentie van de stoelgang,

de aandoening in remissie zouden houden7. En om-

ook wordt de darminhoud volumineuzer en zwaarder,

dat vlozaadhulzen ook het verzadigingsgevoel in de

wat de darmperistaltiek mechanisch stimuleert . Ook

maag verhogen, de absorptie van cholesterol (uit gal-

stelt zich een gel vrij, die de voedselbrij beter doet

zouten) verminderen en de vertering van koolhydraten

glijden in de darmen, eveneens resulterend in een

vertragen, kunnen ze ook bijdragen tot het verlagen

natuurlijk laxerend effect , gekoppeld aan een af-

van het LDL-cholesterolgehalte8,9,10, de afname van

name van flatulentie6. Ook worden psylliumvezels

de glucose- en HbA1c-spiegel bij diabetes8,9,11,12 en

voor een deel gefermenteerd door de darmflora,

het verminderen van de eetlust13,14,15.

3,4

5

waardoor ze het microbioom gunstig beïnvloeden

Kokosvezels, topbron van ruwvezels Het andere type van vezels dat ook bijdraagt tot

len. Tegenwoordig krijgen kokosvezels de absolute

een optimale darmfunctie, zijn de “ruwvezels”. Zij los-

voorkeur: niet alleen zijn deze per gewicht rijker aan

sen niet op in water, maar houden wel als een spons

vezels, in tegenstelling tot de meeste granenvezels

water vast, wat ook zorgt voor een volumetoename

zijn ze vrij van gluten en van het mineralen bindende

van de darminhoud met een hogere stoelgangs-

fytinezuur. Wel dient opgemerkt dat de extra toedie-

frequentie, gekoppeld aan een afname van de druk

ning van ruwvezels niet altijd geschikt is bij prikkelbare

in het colon en daarmee geassocieerde hemorroï-

darm (Irritable Bowel Syndrome) en ontstekingsziekten

den. Tot voor enkele jaren waren de meest ingezette

van de darm (Inflammatory Bowel Diseases).

bronnen van ruwvezels tarwezemelen en gerstzeme-


9 SPORTCONGRES

2017

Zaterdag 14 oktober 2017 ICC Gent

e

I

Een multidisciplinaire aanpak

Recente ontwikkelingen in voeding, psychologie en fysiologie

Âť Simultaan met Belgian Podiatry Conference

www.sportcongres.be


08

Prebiotica zoals oligofructose Eén van de belangrijkste manieren om het micro-

gevoel, constipatie, diarree en overmatige aandrang.

bioom te gunste te veranderen, is het toedienen van

De volumetoename op de darminhoud is minder

prebiotica of voor de mens onverteerbare voedings-

groot dan bij de eerder genoemde vezels, maar blijkt

componenten die de groei en/of de activiteit van co-

toch gunstig te werken bij constipatie20. De verbetering

lonbacteriën stimuleren. In deze groep is onder meer

van de darmflora door prebiotica kan ook bijdragen

oligofructose (of korte keten fructo-oligosacchariden)

tot de preventie van reizigersdiarree21. Welkom zijn ook

betekenisvol. Deze korte ketens van fructose (met een

een immunomodulerende werking22 met o.a. minder

eindstandige glucosemolecule) dienen vooral als voe-

kans op vaginale gistinfecties23, een betere absorptie

dingsbodem voor en stimuleren aldus de groei van

van calcium24,25 (en waarschijnlijk ook van magnesium

enterobacteriën16, in het bijzonder van bifidobacte-

en ijzer) en een afname van de bloedvetten, vooral

riën

van de triglyceriden26,27,28,29.

. Dit kan zich in de eerste plaats vertalen in min-

17,18

der verschijnselen van dyspepsie19, zoals opgeblazen

Probiotica Tenslotte kunnen ook rechtstreeks levende micro-

studies die voor elk gastro-intestinaal probleem de

organismen ingezet worden om de humane intes-

meest aangewezen probiotica aanwijzen. Onder-

tinale balans te verbeteren. Er zijn evenwel zekere

tussen mag al één en ander verwacht worden30 bij

voorwaarden voor een gunstig effect van derge-

constipatie en infectieuze diarree van o.a. L. reuteri

lijke probiotica: het moet gaan om welomschreven

DSM 17938, bij aan antibiotica geassocieerde diarree

(genus, species, stamnummer) en humane stam-

van L. rhamnosus GG, Saccharomyces boulardii lyo

men, er moeten voldoende levensvatbare kiemen

en Lactobacillus plantarum 299v, bij reizigersdiarree

aangeboden worden op het moment van inname

van Saccharomyces boulardii lyo, bij Irritable Bowel

(die bovendien in voldoende mate de maagzuur- en

Syndrome van B. longum infantis 35624, Lactobacillus

galsapbarrière kunnen overleven), ze moeten goed

plantarum 299v en Saccharomyces cerevisiae I-3856

aan het darmepitheel hechten en zijn liefst vrij van

S, bij colitis ulcerosa van Escherichia coli Nissle 1917

componenten zoals suiker, kunstmatige zoetstoffen,

en Saccharomyces cerevisiae I-3856 S, bij Helicobac-

lactose, soja en gluten. Maar het belangrijkste crite-

ter pylori van L. reuteri DSM 17938 , L. rhamnosus GG

rium om werkzame probioticastammen te selecte-

en Saccharomyces boulardii lyo, bij zwakke immuni-

ren bij welbepaalde maagdarmproblemen is het feit

teit31,32 van Lactobacillus acidophilus La-14. Uiteraard

dat hun werking werd bewezen in gerandomiseerde,

bestaan er ook al synergiën van meerdere probioti-

placebogecontroleerde studies. Het is hoopvol uitkij-

castammen die bij de genoemde indicaties kunnen

ken de volgende decennia naar correct uitgevoerde

ingezet worden.

Synergie Om met meer kans op slagen darmklachten ter ver-

en doses van vezels worden gekoppeld, dan kan met

lichten worden via de zogenaamde “synbiotica”

een dergelijke synergie in veel gevallen een grondige

combinaties van geschikte pre- en probiotica aange-

sanering van de darmfunctie verkregen worden.

boden. Als daaraan nog de correcte vormen, kwaliteit

referenties op aanvraag


Zondag 15 oktober 2017 Maandag 16 oktober 2017 Brussels Expo | Paleis 1

Voor ondernemers met een duurzame visie

Dé vakbeurs voor bio-, eco-, natuurlijke en duurzame producten. Voor en door de sector.

www.bio-xpo.be | www.vitasanaexpo.org ➜ ➜ ➜ ➜

Handig formaat Veel meer plaats om te noteren Met links naar filmpjes met bewegingsoefeningen Voeding - motivatie - beweging

Nu te bestellen via www.nutrifyzics.org


10

Boswellia serrata Roxb. ex Colebr. (Wierookboom) Boswellia serrata Roxb. ex Colebr., de wierookboom, is een boomsoort die behoort tot de familie der Burseraceae. Boswellia serrata is oorspronkelijk afkomstig uit de droge bergstreken van Centraal- en West-India en Pakistan. Tegenwoordig komt de plant ook voor in de tropische zones van Azië, Noord-Afrika en het MiddenOosten. De boom produceert een exsudaat in de vorm van een olieachtig gomhars sinds de Oudheid gebruikt wordt omwille van zijn anti-inflammatoire eigenschappen. In de moderne geneeskunde wordt Boswellia serrata gebruikt bij artritis, artrose, inflammaties, hyperlipidemie, atherosclerose, wonden en huidinfecties, en ook als analgeticum en lever-beschermend (Nikam et al. 2013; Siddiqui 2011).

1. Fytochemie Het gomhars van Boswellia serrata is samengesteld uit 30-66 % harsen, 5-16 % essentiële olie en 12-23 % polysacharide gomslijmen (arabinose, galactose, xylose). Het gomhars is samengesteld uit monoterpenen (α-thuyeen, p-cymeen), diterpenen (macrocyclische diterpenoïden, zoals incensole, incensole-oxide, iso-censole-oxide en serratol, een diterpene alcohol), triterpenen (α- en β-amyrine, pentacyclische triterpeenzuren [boswelliazuren (30 %), met als belangrijkste β-boswelliazuur (BA), 11-keto-β-boswelliazuur (KBA) , 3-O-acetyl-β-boswelliazuur (ABA), 3-O-acetyl-11-keto-β-boswelliazuur (AKBA)], tetracyclische triterpeenzuren (tirucall-8,24-dieen-21-oïnezuren), flavonolen (quercetine, kaemferol) (Abdel-Tawab et al. 2011; Nikam et al. 2013; Siddiqui 2011).

De structuren van de belangrijkste boswelliazuren (Abdel-Tawab et al. 2011)


2. Biologische eigenschappen Analgesie In een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde, gekruiste studie namen 12 gezonde vrijwilligers een eenmalige dosis gomhars van Boswellia serrata (125 mg) of placebo. Op de tijdstip-pen 0, 1, 2 en 3 uren na elke inname werd mechanisch geïnduceerde pijn geëvalueerd met een analgesiemeter. Na de inname van het gomhars werd er, in vergelijking met de placebo, een significante verhoging van de gemiddelde veranderingen van de parameters gemeten, zowel aangaande de pijndrempelkracht (9,7 vs. 2,9; p = 0,05) alsook de -tijd (9,7 vs. 2,8; p = 0,04). Volgens de auteurs verhoogt Boswellia zowel de pijndrempel als de tijdsduur om deze te bereiken (Prabhavathi et al. 2014).

Antibacterieel De boswelliazuren KBA, AKBA, BA en ABA werden getest op een hele batterij Grampositieve en -negatieve bacteriën, waaronder zowel pathogene klinische isolaten als ATCC-stammen. Tegen de Grampositieve stammen had AKBA de sterkste antibacteriële werking. AKBA vertoonde een concentratie-afhankelijke bactericide werking tegen Staphylococcus aureus tot 8-maal de MIC en ook werd een post-antibiotisch effect van 48 uren aan 2-maal de MIC. AKBA inhibeerde de vorming van biofilmen door S. aureus en S. aureus en reduceerde eveneens biofilmen die door deze beide micro-organismen voorgevormd waren. Het mechanisme van de antibacteriële activiteit lag in de verstoring van de bacteriële membraanstructuur (Raja et al. 2012).

Astma In een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde studie namen 80 astmapatiënten gedurende 6 weken, per dag ofwel 3 × 300 mg van een Boswellia-extract ofwel placebo. Hierna trad er klinisch een verbetering op bij 70 % van de patiënten in de studiegroep, tegenover 27 % in de placebogroep. De statistisch significante verbeteringen werden aangetoond in het expiratievolume, vitale capaciteit en de piek expiratoire flow. Volgens resultaten van dierproeven speelt een remming van de histaminevrijzetting


12 door mastcellen, onder invloed van Boswellia-extract,

gen van de albumine- en bilirubinewaarden. De he-

hierbij een rol. In vitro resultaten toonden aan dat

pato-protectieve werking van Boswellia-extract werd

Boswellia-extract een remmende werking heeft op de

ook bevestigd door histopathologische waarnemin-

vrijzetting van histamine en PGD2, wat kan leiden tot

gen (Khan et al. 2014).

een vermindering van de bronchoconstrictie (AbdelTawab et al. 2011).

Inflammatie A. Gewrichtspijn

Anti-cancerogeen

In een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-

Een methanolextract van Boswellia gomhars, rijk aan

gecontroleerde studie namen 60 patiënten, met kli-

boswellinezuren, werd getest op zijn cytotoxische

nische symptomen van osteoartritis, gedurende 30

werking tegen cellijnen van humaan hepatocellulair

dagen dagelijks een preparaat met Boswellia-extract

carcinoom (HepG2 en Hep3B). Beide cellijnen wer-

(100 mg), ofwel placebo. De patiënten werden op

den geïnhibeerd (Khan et al. 2014). Een extract van

de dagen 0, 5, 15 en 30 geëvalueerd op pijn en

Boswellia gomhars had een cytotoxische werking op

fysieke functionaliteit. De patiënten in de studiegroep

humane cellen van pancreas-kanker, waardoor de

vertoonden significante klinische verbeteringen op de

cellen afstierven. Het bleek dat de werking vooral te

scores van pijn en fysieke functionaliteit. Deze vingen

wijten was aan de aanwezigheid van boswelliazuren

reeds aan vanaf de vijfde dag en verbeterden in de

in het extract. Het mechanisme was een verhoogde

loop van de tijd. (Vishal et al. 2011).

apoptose via de stimulering van de caspase-activiteiten. In vivo vertoonde het gomharsextract eveneens

B. Inflammatoire darmziekten

een anticancerogene werking, via een antiprolifera-

B1. Diarree

tieve en pro-apoptotische activiteit op de pancreas-

Inflammatoire darmziekten gaan vaak gepaard et

kankercellen met een reductie van het aantal en het

lastige nevenwerkingen, zoals diarree. Eerder stu-

volume van de tumoren als gevolg (Ni et al. 2012).

dies hebben aangetoond dat behandeling met B. serrata de consistentie en de frequentie van de

Diabetes

stoelgang verbetert. In geïsoleerd ileum van Gui-

lIn een gerandomiseerde, dubbelblinde, gecontro-

neese biggen werden contracties geïnduceerd via

leerde studie namen 60 patiënten met type 2 diabe-

stimulering met elektrische impulsen, acetylcholine

tes gedurende 6 weken dagelijks een dosis van 900

of bariumchloride. Deze contracties werden geïnhi-

mg Boswellia gomhars ofwel niets. Bloedstalen werden

beerd door een extract van Boswellia gomhars. Het

voor aanvang van de studie en na 6 weken genomen.

gomharsextract inhibeerde ook de gastro-intestina-

In de interventiegroep resulteerde de behandeling

le transit bij muizen die behandeld ware met croton-

met Boswellia in een significante stijging van de bloed-

of ricinusolie, maar het extract had geen invloed

waarden van HDL, evenals in significante verlagingen

op de intestinale motiliteit van de controlemuizen

van cholesterol, LDL, fructosamine, SGPT en SGOT. De

en dit zowel ter hoogte van de dunne en de dikke

waarden van triglyceriden en VLDL waren eveneens

darm. De inhibitie van de intestinale motiliteit bleek

gedaald maar zonder significantie te bereiken. De

te verlopen via een werking op de Ca2+-kanalen

bekomen resultaten tonen de antidiabetische, hypo-

van het L-type. Het resultaat was een preventief

lipemiërende en hepatoprotectieve werking aan van

effect op diarree en een normalisering van de in-

Boswellia serrata aan (Ahangarpour et al. 2014).

testinale motiliteit in pathofysiologische omstandigheden door het gomhars-extract, maar zonder dat

Leverbescherming Ratten behandeld met Boswellia-extract (rijk aan boswellinezuren) toonden significante reducties van alle leverparameters. Verder zorgden de behandelingen met het Boswellia-extract voor significante verbeterin-

een vertragend effect op de transit bij de gezonde controledieren optrad (Borrelli et al. 2006).


Een regelmatige transit, een zachte darminhoud, een evenwichtige darmflora en een gezonde darmfunctie

Psyllium PLATINUM

Darmoton

300 gr €14,68

300 gr €12,50

Blonde psyllium (vlozaad), topbron van

Blonde psyllium (vlozaad), topbron van

oplosbare vezels

oplosbare vezels

+ oligofructose (Raftilose P95®) als prebiotica

+ kokosmeel, dé topbron van ruwvezels

+ Lactobacillus acidophilus La14, wetenschap-

zonder gluten of fytinezuur

pelijk onderzochte stam van probiotica (min.

+ oligofructose als prebiotica

10 miljard levensvatbare bacteriën per dag-

+ Lactobacillus

dosis)

acidophilus

(2,5

miljard

levensvatbare kiemen per dagdosis)

dankzij de totaalpreparaten voor de darm van Mannavital, op basis van vezels, prebiotica en probiotica PSYLLIUM PLATINUM en DARMOTON

van Mannavital zijn totaalpreparaten ter sanering van de darmfunctie, die gebaseerd zijn op een synergie van vezels, prebiotica en probiotica, aangevoerd in hun correcte vorm, kwaliteit en dosis Mannavital, voedingssupplementen van absolute topkwaliteit voor een doelgerichte aanpak

Verkrijgbaar in alle natuurvoedingswinkels en bij de apotheek op bestelling CNK 3194-693 / 2609-139 Uitgebreide info? Aan te vragen bij: info@mannavital.be - tel 056 43 98 52

www.mannavital.be


14 B2. Intestinale barrièrefunctie

B3. Ulceratieve colitis

De intestinale barrièrefunctie werd getest in een vi-

In een open, observationele studie namen 22

tro model met een monolaag van epitheliale co-

patiënten met ulceratieve colitis (UC) dagelijks ge-

loncellen die blootgesteld werden aan H2O2 of aan

durende 4 weken een supplement met 125 mg

INF-γ plus TNF-α. De cellen werden voorbehan-deld met

van een Boswellia serrata extract (BWE), terwijl 21

oleo-gomharsextract (OGHE) (0,1-10 µg/ml) van B. serrata

vergelijkbare patiënten met UC geen supplement

of van zijn derivaat acetyl-11-keto-β-boswellinezuur (AKBZ)

namen. Na de studieduur werd een significante

(0,0027 µg/ml). De behandeling van de cellen met H2O2

verbetering van alle parameters vastgesteld in

of INF-γ plus TNF-α reduceerde op significante wijze de

de studiegroep t.o.v. de controlegroep. Deze

transepitheliale elektrische resistentie, verhoogde de pa-

waren: diffuse intestinale pijn, occult bloed in de

racellulaire permeabiliteit en verstoorde de configuratie

stoelgang, darmbewegingen en -krampen, wa-

van de “tight junction proteins” (TJPs) ZO-1 en occludine.

terige stoelgang, malaise, anemie, aantal witte

De voorbehandelingen met OGHE en AKBZ reduceerden

bloedcellen in het bloed, noodzakelijkheid van

op significante wijze de functionele en morfologische ver-

bijkomende medicatie of medische zorgen. Bo-

storingen van de monolaag, de fosforylering van NF-κB,

vendien was de fecale concentratie van calpro-

evenals de vorming van reactieve zuurstofspecies (ROS),

tectine, een merker van darminflammatie, signi-

die alle door de inflammatoire stimuli geïnduceerd wer-

ficant verlaagd in de studiegroep (Pellegrini et al.

den (Catanzaro et al. 2015).

2016).

3. Conclusie Diverse studies tonen aan dat boswelliazuur de synthese van pro-inflammatoire stoffen inhibeert die bijdragen tot de bronchoconstrictie (astma), chimiotaxis en een verhoogde vasculaire permeabiliteit. Boswellia remt het enzym HLE (Human Leucocyte Elastase), dat een rol speelt bij overmatige slijmvorming en bijdraagt tot verschillende respiratoire aandoeningen. Boswellia vermindert de ontstekingsverschijnselen in de luchtwegen en beschermt het longweefsel. Daarnaast vermindert Boswellia ook de inflammatie ter hoogte van de gewrichten. De inhibitie van 5-lipoxygenase in de prostaglandinesynthese vermindert de desintegratie van glucosaminoglycanen, de bouwstoffen van het gewrichtskraakbeen. Boswellia vermindert de werking van cytokinen ter hoogte van de ontsteking en verbetert de doorbloeding van de gewrichten. Het voorkomt de degradatie van het bindweefsel en reduceert inflammatoire aandoeningen van de darmen zoals de ziekte van Crohn, colitis ulcerosa alsook allergieën en osteoartritis. Boswellia is dus een belangrijk fytotherapeutisch hulpmiddel bij acute en chronische inflammatie van de gewrichten, het darmstelsel en de luchtwegen, zeker in synergie met andere anti-inflammatoire planten zoals curcuma. Curcumawortel is een natuurlijke remmer van de COX-2-ontstekingsweg die aan de basis ligt van de productie van ontstekingsfactoren zoals leukotriënen, tromboxanen, prostaglandines 2. In tegenstelling tot Curcuma remt Boswellia de 5-LOX-ontstekingsweg. 5-Lipoxygenase is ook een belangrijk enzym dat ontstekingsbevorderende eigenschappen bezit door de productie van leukotriënen die de precusoren zijn van TNF-α, IL-1β en IL-6. Tevens veroorzaakt het een bronchoconstrictie die aan de basis ligt van de aandoeningen zoals astma en allergische rhinitis. Het afremmen van het enzyme 5-LOX is een eigenschap die de NSAID’S niet bezitten. Boswellia bezit ook een zachte COX-1 remmende werking waardoor geen maagproblemen ontstaan. De veel gebruikte chemische cyclo-oxygenaseremmers remmen zowel COX-2 als COX-1 waardoor bijwerkingen zoals maagzweren, maagpijn en maagbloedingen kunnen ontstaan. Door de synergetische werking van Curcuma en Boswellia wordt zowel de COX-2- als de 5-LOX geremd. De combinatie van 70 % Curcuma en 30 % Boswellia heeft het meeste kans op succes. Het best werkzaam is een bio-geoptimaliseerd Curcuma extract met een hoog gehalte aan actief curcumine waardoor de absorptie van curcumine verhoogd wordt door de aanwezigheid van essentiële oliën. Voor het Boswellia extract is het belangrijk dat het gestandaardiseerd is op boswelliazuren (40 à 45 %) die minstens 10 % van het sterkst ontstekingswerend AKBA (Acetyl-11-Keto-Boswellic Acid) bevatten.


NutriFacts

15

2017/02

Antibacterieel Werking op gram + > gram – Astma

(Raja et al. 2012)

Mastcel degranulatie Histamine , PGE2 Anti-cancerogeen

Bronchoconstrictie

DNA, RNA en proteïne synthese in

5-HETE

HL-60 cellen

(hydroxyeicosatetraeenzuur)

Angiogenese

LTB4

STAT-3

Bcb-2 , p21 , p53

(Abdel-Tawab et al. 2011)

Caspase 8 en 3

apoptose

NF-kB (Khan et al. 2014; Ni et al. 2012)

Diabetes MGlycemie

Leverbescherming

fructosamine (gemiddelde

Leverfibrose

bloedsuiker van de afgelopen

Apoptose hepatocyten

2-3 weken)

SGOT en SGPT

HbA1c

Albumine-, bilirubinewaarden

(Atemi et al.2012; Ahangarpour et al. 2014)

(Sferra et al. 2012; Khan et al. 2014)

Hypolipemiërend HDL

Gewrichtspijn

, LDL

PGE2 , 5-LOX MMP-3 (kraakbeenafbraak)

(Mehrzadi et al. 2016)

Boswellia serrata

Geen werking op COX-2 (Vishal et al. 2011)

Geheugenfunctie Neuronale processen Degeneratie hypocampus (gyrus dentatus)

Inflammatoire darmziekten TJP

(Jaslili et al. 2014; Hosseini-Sharifabad et al. 2016)

- diarree: inwerking op Ca2+-kanalen van het L-type - calprotectine Ontstekingen HLE (humane leucocyten elastase)

- barrièrefunctie: NF-Kb , ROS (Catanzaro et al. 2015; Pellegrini et al. 2016)

COX-1 , 5-LOX , TNF , IL-6 NF-kB Fig.: Biologische eigenschappen van Boswellia serrata

IKK (IkB kinase) 5-HETE, LTB4 (Shelmadine et al. 2017) referenties op aanvraag


16

Interactie tussen voedingssupplementen en kankertherapiën Prof. Dr. K. Demeyer, Onderzoeksgroep Dermato-Cosmetologie, Toxicologie en Farmacognosie, Vrije Universiteit Brussel. Bij debenadering van deze problematiek valt men frequent terug op algemene werkingsmechanismen om een mogelijke interactie tussen het gebruik van plant gebaseerde bereidingen en verschillende kankertherapieën te voorspellen. Hierdoor komt men dikwijls tot besluiten die niet altijd overeenstemmen met de praktijk. Als gevolg hiervan raad men dan, soms onterecht, het gebruik van bepaalde preparaten af terwijl deze toch een ondersteunend effect kunnen hebben voor de patiënt. In de verdere beschouwing wordt de discussie niet beperkt tot het gebruik van voedingssupplementen maar worden eveneens fytotherapeutica betrokken. Beide groepen worden dikwijls ontwikkeld op basis van dezelfde plantaardige grondstoffen. Binnen de categorie van de voedingssupplementen worden hierbij wel enkel de plant gebaseerde bereidingen beschouwd. Hoger gedoseerde producten op basis van vitaminen, mineralen, aminozuren, … vallen buiten deze bespreking. Hierbij zullen beide categorieën eerst kort worden gedefinieerd om vervolgens over te gaan naar de mogelijke toepassing hiervan i.v.m. kanker. In het laatste gedeelte worden dan de mogelijke interacties besproken die kunnen optreden in combinatie met therapieën aangewend bij de behandeling van kanker.

1. Verschil tussen een voedingssupplement en fytotherapeuticum Beide categorieën zijn wettelijk bepaald. Hierbij wordt een voedingssupplement beschouwd “als aanvulling op de normale voeding bedoelde voorgedoseerde voedingsmiddelen die een (geconcentreerde) bron vormen van één of meer nutriënten,planten, plantenbereidingen of andere stoffen met een nutritioneel of fysiologisch effect. (KB 1997: Art. 1/8). Een fytotherapeuticum is een geneesmiddel op plantaardige basis (ook sommige schimmels worden gebruikt als grondstof). Meestal zijn het niet sterk opgezuiverd extracten bestaande uit een complexe samenstelling van een groot aantal inhoudsstoffen. Hierdoor kunnen er synergetische en antagonistische effecten optreden met een bredere therapeutische werkzaamheid als gevolg. Net zoals alle geneesmiddelen dient een fytotherapeuticum te worden geregistreerd, waarbij meestal wordt gebruik gemaakt van de vereenvoudigde registratie. Hierbij dient veiligheid en werkzaamheid te worden aangetoond. Dit laatste kan op basis van traditie al dan niet ondersteund door klinische studies. De geneesmiddelen dienen te worden gestandaardiseerd op basis van specifieke inhoudsstoffen.


NutriFacts

17

2017/02

dan een registratie van een fytotherapeuticum. Hierbij

3. Gebruik bij de behandeling van kanker

dient de veiligheid te worden aangetoond maar er is

Alhoewel enkele specifieke testen veelbelovend lijken

geen absolute vereiste naar werkzaamheid. Dit bete-

bestaan er tot op heden geen eenduidige gegevens

kent dat er naast goede producten eveneens minder

die, op basis van klassieke klinische studies, een over-

werkzame en zelfs amper werkzame bereidingen kun-

tuigend effect aantonen op tumorregressie of gene-

nen worden teruggevonden. Hier ligt een belangrijke

zing op lange termijn. Er zijn dan ook geen erkende,

taak van de apotheker en de herborist om deze van

geregistreerde fytotherapeutica toepasbaar bij de di-

elkaar te onderscheiden.

recte behandeling van kanker.

Verder mogen voedingssupplementen op basis van

Verschillende voedingssupplementen en fytothera-

ambivalente planten (zowel aangewend als grond-

peutica worden daarentegen wel aangewend op

stof voor de bereiding van voedingssupplementen als

basis van een ondersteunende werking. Hierbij kunnen

voor de productie van fytotherapeutica) als dagdosis

verschillende categorieën worden onderscheiden.

maximaal 70-80 % bevatten van de minimale thera-

Zonder volledig te zijn omvatten deze o.a.:

peutische dosis.

✓ immunostimulantia zoals deze op basis van

Een voedingssupplement dient daarentegen te worden genotificeerd. Dit is een eenvoudiger procedure

2. Gebruik bij de preventie van kanker

Echinacea spp. , Astragalus membranaceus,

Lentinus edodes (shitake) en Panax ginseng/

P. quinquefolium (ginseng), alhoewel deze laatste

strikt genomen een adaptogene werking uit-

Dit is vnl. het domein van de voeding en voedings-

oefenen.

supplementen. De bespreking hiervan valt buiten het

✓ bereidingen voor de behandeling van huidwon-

onderwerp van dit artikel maar algemeen wordt o.a.

den zoals deze op basis van Aloe spp. (aloe),

gewezen op het belang van volgende groepen van

Gotu kola (Aziatische waternavel) en Matricaria

verbindingen:

recutita(kamille)

✓ antioxidantia (rode/blauwe/oranje vruchten en

✓ lever ondersteunende bereidingen o.a. op basis

groenten, geelwortel (Curcuma), groene thee, …).

van Silybum marianum (mariadistel)

✓ verbindingen mogelijk betrokken bij het neutrali-

✓ anti-emetica op basis van Zingiber officinale

seren van carcinogenen

(glucosinolaten zoals

aanwezig in knoflook, koolsoorten).

(gember) en Mentha x piperita (pepermunt)

✓ tonica op basis van o.a. Eleutherococcus sentico-

✓ ondersteuning lichaamseigen detoxificatieproces-

sus (Siberische ginseng) en Panax ginseng/

sen (koolsoorten, mariadistel, …).

quinquefolium (ginseng)

✓ immunostimulerende middelen (rode zonnehoed,

✓ anti-depressiva/ondersteuning gemoedsgesteld-

heid waarbij frekwent wordt gebruik gemaakt van

✓ fyto-oestrogenen in voeding (soja, hop, vlaszaad,

preparaten op basis van Hypericum perforatum

(St. Janskruid).

glucanen zoals aanwezig in shitake, …). maar ook spinazie, erwten, bonen, …).

✓ pre- en probiotica.

✓ bereidingen met kalmerende werking op basis

van Passiflora incarnata (passiebloem), Humulus

lupulus (hop), Valeriana officinalis (valeriaan),

Melissa officinalis (citroenmelisse) en Crataegus

monogyna/C.laevigata

(één-

en

tweestijlige

meidoorn). ✓ Stoelgangbevorderende

middelen

met

bulk

vormers zoals deze op basis van Sterculia spp.

(karaya,tragacanth) en Plantago spp. (weegbree)

en contactlaxativa op basis van Cassia senna/C.

angustifolia(senna) (cascara).

en

Rhamnus

purshiana


18

5. Mogelijke interacties met reguliere behandelingen Hierbij kunnen theoretisch gezien de interacties zowel optreden bij de metabolisatie (kinetiek) als bij werking (dynamiek) van het geneesmiddel. De metabolisatie van het geneesmiddel kan op verschillende wijzen worden beïnvloed door de gelijktijdige aanwezigheid van componenten in de plantenbereidingen. Deze kunnen in eerste instantie de biobeschikbaarheid van de actieve component(en) binnen het geneesmiddel verminderen in de darm. Zo is het algemeen geweten dat tannines een bindingsaffiniteit hebben voor alkaloïden en deze daardoor minder beschikbaar voor opname maken (vincristine en vinblastine; maar enkel relevant bij orale toediening). De aanwezigheid van gelen en vezels veroorzaken dan weer een bijkomende fysische barrière dewelke de opname van alle componenten die gelijktijdig aanwezig zijn mogelijk zullen bemoeilijken. Anderzijds kan ook de activiteit van de P-glycoproteïnen in de darm worden beïnvloed. Een gekende component met een stimulerende werking hierop is piperine maar ook de toegenomen beschikbaarheid van paclitaxel in combinatie met isoflavones wordt hiermee in verband gebracht. Verder kan ook de CYP-gemedieerde metabolisatie in de lever worden beïnvloed zoals uitgebreid werd aangetoond voor bereidingen op basis van St. Janskruid maar ook voor verschillende flavonoïden. Interacties op het niveau van de dynamiek kunnen optreden ten gevolge van het ingrijpen van specifieke actieve stoffen aanwezig in de plantenbereidingen op dezelfde lichaamsprocessen als diegene beïnvloed door de therapie. Zo kan er een potentiële interactie optreden tussen immunostimulerende bereidingen en specifieke therapieën toegepast bij de behandeling van leukemie. In de volgende tabel wordt een overzicht gegeven van de interacties die mogelijk kunnen optreden ten gevolge van het gebruik van bereidingen op basis van de plantensoorten frequent aangewend bij ondersteunende behandelingen.

Tabel 1: mogelijke interacties die kunnen optreden bij frequent gebruikte plantenbereidingen. Plant Mogelijke interacties Aloë Geen Aloë Vertraagde resorptie t.h.v. darm, mogelijk verhoogde beschikbaarheid vitamines Astragalus Verbeterde respons in combinatie met vinca alkaloïden (immunostimulatie) Citroenmelisse Geen specifieke gekend. Activiteit gedeeltelijk gebaseerd op aanwezige flavonoïden. Cascara Geen verwacht bij niet chronische gebruik en normaal gangbare dosering. De laxatieve werking bij hogere dosissen kan darmtransit versnellen en daardoor opname van bepaalde orale geneesmiddelen mogelijk verminderen. Echina Geen klinische evidentie. Theoretische interactie met werkzaamheid camptothecine, cyclofosfamide, dacarbazine, taxanen en vincalkaloïden in vitro CYP effect. Interactie met leukemie behandeling? Flavanoïden Verhoogde bloedwaarden paclitaxel mogelijk in combinatie met specifieke flavonoïden zoals morine, naringenine en quercetin in hoge dosissen (180 – 600 mg/dag). Verminderd effect tamoxifen in combinatie met hoge dosissen tangeretine (280 mg/dag) mogelijk. Gember Geen gekend bij dosissen ≤ 1 g plantequivalent/dag (Mogelijk vertraagde bloedstolling bij hogere dosissen) Ginseng Mogelijke interactie met Tamoxifen. Theoretische interactie met werkzaamheid camptothecine, cyclofosfamide, dacarbazine, taxanen en vincalkaloïden ↔ in vitro CYP effect. Gotu kola Geen gekend. Activiteit gedeeltelijk gebaseerd op aanwezige flavonoïden. Hop Vergelijkbaar effect met isoflavones Þ complex verhaal; mogelijk beschermend naar oestrogeen gevoelige kankers voor menopauze, potentieel verhoogd risico na menopauze; gebruik vermijden bij aanwenden van oestrogeen antagonisten (tamoxifen) bij behandeling van borstkanker. Kamille Geen.


NutriFacts Mariadistel Meidoorn Passiebloem Pepermunt Senna Siberische ginseng St. Janskruid Shitake Sterculia Valeriaan

19

2017/02

Geen klinische evidentie. Theoretisch mogelijk interactie met oxidatieve therapieën (radio, anthracyclines) maar enkel relevant bij leverkanker. Geen gekend. Activiteit gedeeltelijk gebaseerd op aanwezige flavonoïden. Geen gekend. Activiteit gedeeltelijk gebaseerd op aanwezige flavonoïden. Geen gekend. Activiteit gedeeltelijk gebaseerd op aanwezige flavonoïden. Geen gekend. De laxatieve werking bij hogere dosissen kan darmtransit versnellen en daardoor opname van bepaalde orale geneesmiddelen mogelijk verminderen. Geen specifieke studies. Er wordt dikwijls gerefereerd naar ginseng. Versnelde metabolisatie (via inductie van CYP3A4, CYP2C19, CYP2C9, CYP2E1 en CYP1A2) van talrijke geneesmiddelen. Eveneens inductie van P-glycoproteinen. Hierdoor mogelijk verminderde werkzaamheid van imatinib, irinoecan, tamoxifen, taxanen, vinblastine, vincristine, …). Verminderde gehaltes aan imatinib, irinotecan en methotrexate werden ook aangetoond. Mogelijk verhoogde werkzaamheid erlotinib (CYP 1A onderdrukking) Beperkte studies wijzen op een verhoogde levenskwaliteit bij verschillende kankertypes (lever, maag, colorectaal, pancreas) Werking berust op de aanwezige gom. Dit kan theoretisch de opname van oraal toegediende geneesmiddelen verminderen. Geen gekend. Effect op CYP’s volgens recente studies verwaarloosbaar (geen interactie teruggevonden met door CYP3A4 gemetaboliseerde alprazolam en midazolam). Effect flavonoïden verwaarloosbaar.

Op basis van de gegevens vermeld in deze tabel kan

Flavonoïden: hoge dosissen (180-600 mg/dag)

men afleiden dat eerder een beperkt aantal interac-

quercetine,

ties werden aangetoond. Deze manifesteren zich zo-

gehaltes paclitaxel.

wel op het niveau van de kinetiek als op het niveau

Shitake: mogelijk verhoogde werkzaamheid erloti-

van de dynamiek en omvatten:

nib.

✓ Interactie op het niveau van de beschikbaarheid in

✓ Directe interactie met de aangewende therapie

de darm:

tangeretine (flavonoïde): verminderde efficiëntie

tanninen: binding alkaloïden/verminderde opname

tamoxifen.

(vincalkaloïden, …)

hop, ?ginseng?: verminderde werking tamoxifen.

gommen/gel: vertraagde opname maar ook ver-

St. Janskruid: fotosensibiliteit ↔ radiotherapie.

hoogde beschikbaarheid vitaminen (aloëgel).

Mariadistel:

stoelgangsbevorderende

efficiëntie bij oxidatieve therapieën (radio, anthracy-

middelen:

versnelde

darmtransit/verminderde opname.

naringenine,

theoretisch

morine:

mogelijk

verhoogde

verminderde

clines) maar enkel relevant bij leverkanker.

✓ Interactie op het niveau van de opname: flavonoïden

(morine,

naringenine,

quercetine):

verhoogde opname en verminderde metabolisatie paclitaxel. ✓ Interactie op het niveau van metabolisatie: St. Janskruid: mogelijk verminderde werkzaamheid van imatinib, irinotecan, methotrexate, tamoxifen, taxanen, vinblastine, vincristine, …).

Referenties Stockley’s Herbal Medicines Interactions (2n. ed.). 2013. E. Williamson, S. Driver and K. Baxter (eds). Pharm. Press, London. ISBN 978 0 85711 026 8.


20

meegedeeld door PharmaNord

Slaapproblemen op vakantie Slaapproblemen komen vaak voor : 1 op 3 volwassenen in BelgiĂŤ slaapt slecht en 1 op 6 neemt slaapmedicatie. Slaapstoornissen bestaan al erg lang en zijn vaak het gevolg van ouder worden, onregelmatig werken, stress, het drinken van koffie of alcohol, smartphonegebruik voor het slapengaan, depressie of een tekort aan melatonine.

Wat is Melatonine?

Het probleem met melatonine

Melatonine is een natuurlijke stof die ons lichaam pro-

Slaapproblemen zijn vaak het gevolg van een tekort

duceert in de pijnappelklier in het centrum van de

aan of een te late aanmaak van het essentieel hor-

hersenen. Het wordt bij iedereen door het lichaam

moon melatonine. De aanmaak van melatonine start

zelf aangemaakt elke avond bij duisternis. Melatonine

bij het vallen van de duisternis en voornamelijk op

zorgt er voor dat ons lichaam overgaat in een slaap-

het moment dat wij onze ogen sluiten. Maar door de

toestand.

blootstelling aan blauw licht, denk maar aan televisie,

De productie wordt echter afgeremd door blootstel-

smartphone, tablet of led-verlichting, stelt ons lichaam

ling aan het licht en heeft een omgekeerd effect met

de aanmaak van melatonine uit.

activerende hormonen overdag zoals adrenaline, nor-

Vanaf dat wij de leeftijd van 50 jaar bereiken daalt

adrenaline en cortisol.

onze aanmaak van melatonine reeds met 50 %. Zo ook zorgen stress of sporten ‘s avonds ervoor dat ons adrenaline-gehalte langer hoog blijft en ons lichaam dus veel minder melatonine aanmaakt. In de avonduren koffie of alcohol gebruiken kan ook een reden zijn waarom sommige mensen slecht slapen. Wanneer we koffie of alcohol benuttigen, remt dit de aanmaak van melatonine.


NutriFacts

2017/02

21

Een aanvulling met melatonine kan helpen

smartphone) met als gevolg een tekort aan mela-

Een te late aanmaak of te weinig melatonine zorgt

Nochtans vormt de slaap een fundamenteel onder-

voor een tekort aan melatonine. Daarom kan het nut-

deel van de blokstrategie omdat alle informatie wordt

tig zijn om ons slaap-waakritme op peil te houden

verwerkt tijdens onze slaap. We koppelen nieuwe infor-

door middel van een aanvulling met melatonine. Een

matie aan bestaande informatie en slaan deze ge-

kleine sublinguale smelttablet, die je onder de tong

gevens vervolgens op in ons langetermijngeheugen.

laat smelten, zorgt in 20 minuten voor een normale

Voor studenten tijdens examens die op die manier

curve melatonine op het juiste moment.

een tekort aan melatonine hebben kan een aanvul-

Voldoende melatonine hebben is nodig voor ieder-

ling met melatonine helpen om hun tekorten aan te

een. Het is nodig voor het in slaap te vallen, om goed

vullen.

tonine. Veel studenten kunnen hier ongetwijfeld over meespreken.

door te slapen en om uitgerust op te staan die anders moeilijk in slaapt valt, die slecht kan doorslapen of die

Ook bij vakantiegangers is de aanmaak van melato-

opstaat met een niet uitgerust gevoel.

nine niet optimaal. Al eens last gehad van een lange-

Slaapstoornissen zijn vaak ook het gevolg van onre-

afstandsreizen of moeite met slapen in een vreemd

gelmatig werken (werken in ploegen), slechtzienden,

bed? Vervelend, toch? Dan trek je eindelijk naar die

ouderen of kinderen met ADHD. Omdat blinden of

verre Zuiderse oorden, en dan geraakt je lichaam niet

slechtzienden geen licht kunnen zien, is hun dag- en

aangepast aan een nieuw slaap-waakritme.

nachtritme permanent

verstoord. Bij kinderen met

Op vakantie durven sommigen ook al wel eens een

ADHD heeft melatonine en cortisol een omgekeerd

glaasje alcohol te nuttigen of een extra koffie te drin-

effect.

ken, waardoor de aanmaak van melatonine wordt af-

Bepaalde periodes in het jaar kunnen er eveneens

geremd of wordt uitgesteld. Die warme zomerdagen

voor zorgen dat wij slecht slapen, denk maar aan exa-

zijn eindelijk tot in ons belgenland gekomen, maar de

mens, warme zomerdagen of reizen.

slaapkamer koelt bijzonder weinig af, waardoor je het moeilijk krijgt met in slaap te vallen…

Extra aandacht voor: • Studenten • Vakantiegangers Tijdens de eindexamens is de broodnodige nachtrust het eerste wat sneuvelt bij de studenten. Een nachtje doordoen, hier en daar een koffie achterover slaan met als gevolg niet in slaap kunnen vallen door de allesoverheersende stress van het moment en meer blootstelling aan blauw licht (computer, tablet of

Help het lichaam dat een tekort heeft aan melatonine om zijn biologische klok te regelen met een voedingssupplement melatonine (bv Bio-Melatonine Complex Pharma Nord) zodat ook jij ten volle kan genieten van een deugddoende en herstellende vakantie! Beschikbaar in de apotheek in verpakkingen van 60 en 180 tabletten Meer informatie kunt u o.a. terugvinden op www.melatonine.bio


22

Producten in de kijker

D-Pearls 1520 Cyrasil

Zorg voor voldoende vitamine D om goed te

Ampoules met gelyofiliseerd extract van zwarte

Volgens een studie uit Noorwegen helpt een aanvulling met vitamine D jongeren gemakkelijker cognitief uitdagende taken op te lossen en verbetert het bijgevolg hun mentale gezondheid. Noorse onderzoekers voerden een klinische studie* uit met adolescenten van 13 en 14 jaar. Bij het begin van het onderzoek bleek dat het gemiddelde vitamine D niveau van alle testpersonen te laag was. De studie werd uitgevoerd tijdens het voorjaar. Tijdens de studie kregen de testpersonen ofwel D-Pearls 1520 van Pharma Nord ofwel een placebo. Voor en na de aanvulling werd er, zowel aan de groep die vitamine D kreeg toegediend, alsook aan de placebogroep, gevraagd om verschillende problemen op te lossen dat strategisch denken en plannen vereist. De onderzoekers hebben enerzijds vastgesteld dat het niveau van vitamine D in de testgroep, die één pareltje D-Pearls 1520 kreeg per dag, aanzienlijk steeg met 40 %. Dit terwijl de controlegroep, die een placebo kreeg, eerder stabiel bleef. Hieruit blijkt dat het supplement een goede opname heeft.

presteren

radijs 1500 mg (10:1), artisjok 700 mg (1:1), mariadistel 700 mg (1:1) en fosfatidylcholine 135 mg die het lichaam helpen te zuiveren. Raphanus

sativus

bevat

zwavelhoudende

heterosiden met verteringsbevorderende, galdrijvende en galsteenafdrijvende eigenschappen. Cynara scolymus ondersteunt de vertering dankzij de bitterstof cynarine, bevordert de vetafbraak en helpt een gezonde cholesterolspiegel te behouden. Silybum marianum bevat silymarine dat het weefselherstel bevordert en de leverfunctie terug in evenwicht brengt. Fosfatidylcholine is leverbeschermend en zorgt voor een betere opname van de actieve stoffen. De hoge concentraties aan actieve stoffen en enzymen uit de verse planten zorgen voor een zeer efficiënte werking en een optimale ontgifting van toxische stoffen zoals benzopyrenen, polykoolwaterstoffen (PAK’s), alcohol, e.a.

Anderzijds leidde voldoende vitamine D tot beter presteren: • In uitdagende psychische proeven • In strategisch denken en plannen En het zorgde bovendien ook voor : • Een betere mentale gezondheid • Minder gedragsproblemen D-Pearls 1520 is verkrijgbaar in elke apotheek in verpakkingen van 80 capsules. *

Grung B, et al., ”Linking vitamin D status, executive functioning and

self-perceived mental health in adolescents through multivariate

Soria Bel nv Ringlaan 35, B-8480 Ichtegem

Pharma Nord

Tel: 0(032)51/58 80 30

Minervastraat 14, B-1930 Zaventem

info@soriabel.be

T +32 (0)2 720 51 20

www.soriabel.be

info-be@pharmanord.com - www.pharmanord.be


Healthy food & drinks

Success Body & mind

Osteoton de compleetste formule voor sterke botten, met ingrediënten in hun correcte doses en hun best opneembare vorm: • 2000 IU vitamine D3 (cholecalciferol)/dag dosis: voor een optimale opname van cal cium en fosfor in de darmen, wat bijdraagt tot het behoud van sterke botten • Vitamine K2 (135 mcg menaquinone-7/dag dosis, via het natto-extract MENAQUINON GOLD®): onmisbaar voor het neerzetten van calcium in de beenderen en de vorming van goed gestructureerd botweefsel • Calciumcitraat (geen calciumcarbonaat): goed opneembare vorm van calcium, aan de ideale dagdosis van 500 mg elementair calcium • Magnesiumcitraat (geen magnesiumoxide): goed opneembare vorm van magnesium, dat niet alleen bijdraagt tot de botgezond heid, maar ook een afname van de mag nesiumspiegel door een eenzijdige inname van calcium voorkomt • Zinkcitraat: goed opneembare vorm van zink, dat o.a. bijdraagt tot de botsterkte als cofac tor in de aanmaak van collageen, eiwitmatrix van de botten.

Happiness Fitness

Exercise

Workshops

Diet

Demo’s

Tests

4-5/11/2017 Brussels Expo

Uw inspiratie voor een gezonde levensstijl

MannaVital Zuidstraat 10 - 8560 Wevelgem T + 32 (0)56 43 98 51 info@mannavita.be www.mannavita.be

www.gezondheidssalon.be


20

1998-2017

jubileum editie

Voedings- en Gezondheidscongres â—— www.voedingscongres.be

Vrijdag 17 en zaterdag 18 november 2017

Auditorium 2000 - Heizel - Brussel

Profile for Nutrimedes BVBA

NutriFacts NL - juni 2017  

NutriFacts NL - juni 2017  

Advertisement