Page 1

นางสาว นุชรินทร์ เพ็ชรรัตน์ รหัสนักศึกษา 5211308134 Contact E-mail : nutcharin000@gmail.com Publish Blog : http://art3413-nutcharin.blogspot.com วิชา ARTI3413 ออกแบบบรรจุภัณฑ์


GIFT ON THE MOON TAK กล้วยกวน BANANA LOGO ……

ข้อมูลที่ศึกษา


แบบ SKETCHทั้งหมด


วัสดุ/อุปกรณ์ สูตรวิธีการทา กล้วยกวน ส่วนผสม 1. กล้วยน้าว้าสุกงอม 2. น้าตาลทราย 3. มะพร้าว

20 1/2 500

ลูก ถ้วย กรัม

วิธีทา กล้วยกวน 1. ปอกเปลือกกล้วย หั่นเป็นชิ้นเล็ก ยีให้ละเอียด 2. คั้นมะพร้าวให้ได้กะทิ 2 ถ้วย หางกะทิ 2 ถ้วย (ใช้น้ากะทิสาเร็จรูปกระป๋องก็ได้) 3. นาหัวกะทิ ตั้งไฟอ่อนเคี่ยวให้เป็นน้ามัน พักไว้ 4. ผสมหางกะทิ กับน้าตาล ตั้งไฟกลางให้น้าตาลละลาย ยกลง กรองด้วยผ้าขาวบาง เทลงในกระทะทอง ใส่กล้วย ยกขึ้นตั้งไฟอ่อน กวนด้วยพายไม้ จนมีลักษณะข้นเหนียว 5. ใส่น้ามันกะทิ ในข้อที่ 3 ทีละน้อย กวนให้เข้ากันจนกล้วยแห้งเหนียวพอปั้นได้ ยกลง ทิ้งไว้ให้อุ่น คลึงเป็นแท่งยาว ตัดเป็นท่อน ๆ ห่อด้วยกระดาษแก้ว เก็บใส่ขวดโหล ไว้รับประทานได้นาน


บรรจุซอง


MOOD BOARD

GIFT  

การออกแบบงาน GIFT

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you