NU-Avisen nr. 3 2022

Page 1

NUSTRUP

19 DO

IN

UN G

G

21

MSFORE

N

»Awardfesten« fredag den 29. april blev en rigtig Nustrup dag. Årets Unglederpris gik til Jonas M. Juhl & Lærke H. Sigurdson og Årets Foreningslederpris gik til Ole Thye Gram. En stor dag for NU.

NU - AVISEN Nustrup Ungdomsforening

AARGANG 48

NU-AVISEN 3-2022.indd 1

3

MAJ 2022

02/05/22 00.44


Den 2. side

To flotte priser ved Award 2022 gik til Nustrup Ungdomsforening

THOMAS FREDSTED, Styding Haderslev kommunalbestyrelse... Foreningslivet blev fejret med jubilarerne samt mange andre priser ved årets Award. Foreningslivet og herunder frivillige er en af de vigtigste fundamenter i vores samfund. Nustrup Ungdomsforening blev en af de helt store prisslugere til »Award 2022« i Haderslev Idrætscenter. Nustrup var mødt talstærkt op og fejrede de to super flotte priser, de fik med hjem.

2

»Årets Foreningsleder« gik til Ole Thye Gram og »Årets Ungdomsleder« gik til Lærke H. Sigurdson og Jonas Mølgaard Juhl. Ved Nustrup bordet var der samlet mere end 30 foreningsmedlemmer (fans af NU) – der fejrede de velfortjente prismodtagere. Jeg har fulgt med i Oles virke via NU-Avisen og set hvordan han favner bredt lige fra skolen, hverdagslivet og foreningslivet. Ligeledes imponerende hvad Lærke og Jonas overkommer i Nustrup Ungdomsforening!

Gammel Stadsvej 5 · Jegerup Tlf. 7454 1321 · info@byggeriget.dk

NU-AVISEN 3-2022.indd 2

· ·

6500 Vojens www.byggeriget.dk

02/05/22 00.44


INDHOLD

BESTYRELSEN Formand: Peder Thorvald Tlf. 22122011 pederthorvald@gmail.com

Nustrup Hallen får en konsulent v/Jørgen McCann Seeberg............................ 4-5 Vi besøger Nustrup Kirke v/Lokalhistorisk Forening for Vojens-området....... 5 »NU Familiebold« fortsætter i 2022 v/Claus Tolbøll og Christian Boisen...... 6 Gram Apotek: Er du tryg ved din insulinbehandling? v/Mette Kofoed.............. 7 Nustrup Forsamlingsgaard: Vellykket Banko v/Anne Mette U. Weisbjerg........ 8 Nustrup Dilettant: Revy fredag i Sportsugen v/Anne Mette U. Weisbjerg..... 9 Workshop i Nustrup Hallen v/Kurt Schmidt Nielsen....................................... 10-11 Tennisbanerne er klar v/Ninna Hansen og Claus Tolbøll Andersen.................. 15 Vi mangler fodboldspillere v/Jonas H.M. Juhl og Jan Holst....................................... 16 Fodboldtræning i foråret 2022 v/Jonas H.M. Juhl og Jan Holst.............................. 17 Familiesvømning i Rødding Centret v/Lise Steenberg Olsen.................................. 19 Send dine aktiviteter ind på hjemmesiden v/Helle Thrysøe Hansen............... 19 Badminton-afslutning v/Claus Tolbøll Andersen....................................................... 20-21 »Unge, der er blevet ældre« – afslutningsfesten 7. april v/Lis Nielsen........... 23 Gabøl og Omegns Beboerforenings program v/David Köslich.......................... 24 Tusind tak for venlig deltagelse v/Anna Jacobsen........................................................ 25 Tusind tak for venlig deltagelse v/Hans-Christian & Familie.................................. 25 Nustrup kirke: Orienteringsmøde/Sommerudflugt v/Christian Munch......... 26 Gabøl/Nustrup Landdistrikt: Nyt fra Lokalrådet v/Anni Dinesen..................... 27 OK Benzin støtter sporten i Nustrup v/Nustrup Ungdomsforening.............. 31 Aktivitetskalenderen v/Niels Aage Uttrup....................................................................... 32 GA-NU Spejderne: Sankt Hans på byens legeplads v/Ole Gram..................... 33 Awardfest i Haderslev fredag den 29. april v/Niels Aage Uttrup......................... 35 Kridthuset hejste igen det grønne flag v/Tina Skovrup Lange......................... 36-37 Familie og Fritid: »Hobby-Aften« (Håndarbejdshygge) v/Marianne Paulsen... 39 Præmiespil (3. trækning i 2022) v/Lise Steenberg Olsen........................................ 40

Næstformand: Ulla P. Jepsen Tlf. 20832148 ullaprehnjepsen@gmail.com Kasserer: Lise Steenberg Olsen Tlf. 21784115 lisesteenberg@stofanet.dk Sekretær: Lærke H. Sigurdson Tlf. 21180049 hurup@live.dk Best.medl.: Daniel Gabrielsen Tlf. 21310998 thenufler@gmail.com Best.medl.: Martin Schmidt Tlf. 21473716 mschmidt@live.dk Best.medl.: Annette F. Jacobsen Tlf. 81 75 24 49 alexander2009@live.dk

UDVALGSFORMD. Badminton: Reymund Sørensen Tlf. 21243836 nu.fjerbold@gmail.com Fodbold: Jonas Hugo M. Juhl Tlf. 41 81 24 60 jonashmjuhl@hotmail.com Gymnastik: Helene Ø. Boisen Tlf. 61 55 35 52 heleneostergaardboisen@gmail.com Svømning: Lise Steenberg Olsen Tlf. 21 78 41 15 lisesteenberg@stofanet.dk Tennis: Claus Tolbøll Andersen Tlf. 61 85 66 92 tol.andersen@gmail.com Unge der er blevet ældre: Lis Nielsen tlf. 61 72 12 96 Lilian Jakobsen tlf. 41 81 69 29 Karin Vigsø tlf. 22 57 32 26

STØTTEKLUBBEN Formand: Jan Christensen Tlf. 21 70 24 65 janam@mail.dk

NUSTRU P

19

GD

MS

G

UN

21 O

FOREN

IN

NUSTRUPHALLEN Halformand: Jørgen M. Seeberg Tlf. 60 52 10 13 seeberg50@gmail.com

KLUBHUSET v/Lise Steenberg Olsen Tlf. 21 78 41 15

NU-AVISEN 3-2022.indd 3

NUSTRUP UNGDOMSFORENING

NU-Avisen udkommer 7 gange om året i et oplag af 650 – og omdeles til samtlige husstande i Nustrup sogn. Lise Steenberg Olsen · Dæmningen 60 · Nustrup REDAKTION Tlf. 2178 4115 · Mail: lisesteenberg@stofanet.dk Niels Aage Uttrup · Kærager 7 · Jegerup Tlf. 6113 34 63 · Mail: nielsaageuttrup@gmail.com HJEMMESIDE Hjemmesiden: www: nustrupuf.dk Webmaster: hellethrysoe@gmail.com

UDGIVER

»Award Årets Ungfesten« fredag Årets For lederpris gik den 29. apr il blev til eningsle en rigt derpris Jonas M. Juh l & Lær ig Nustrup gik til Ole Thye Gra ke H. Sigurd dag. m. En sto son r dag for og NU.

NU - AV

Nustrup AARG

ISEN

Ungdom

ANG 48

3

sforenin

g

MAJ 20

22

Forsiden: Et stort tillykke til de tre unge mennesker Jonas M. Juhl, Lærke H. Sigurdson og Ole T. Gram. »Ungdomslederprisen« gik til Jonas og Lærke for deres flittige indsats i gymnastikafd. og fodboldafd. »Årets Foreningslederpris« gik til Ole for hans indsats i vores badmintonafdeling. I er alle tre uundværlige!! Også ros til arrangementet - en super flot Awardfest! Deadline til NU-Avisen nr. 4 2022: Søndag d. 12. juni NU-Avisen nr. 4 2022 omdeles: Lør.-søn. 25./26. juni

02/05/22 00.44


Ny halkonsulent Jørgen M. Seeberg og Leif Knudsen Hallen skal summe af liv og aktivitet! Nustrup Hallen siger farvel til sin halbestyrer for at få penge til mere udvikling. Leif Knudsen skal tiltræde som en slags halkonsulent pr. 1. august 2022. Hallen i Nustrup udgør et af de væsentligste mødesteder for byens borgere, hvad end det er i fritiden, i forbindelse med arrangementer eller som tilskuer til opvisning og sport. Her skal der summe af liv og aktivitet... - Således står det skrevet på Nustrup Ungdomsforenings hjemmeside. Sidstnævnte kniber det med i Nustrup – og mange andre mindre lokalsamfund for den sags skyld – og der er derfor et helt nyt koncept på vej for at udvikle Nustrup Hallen og dens aktiviteter. Helt konkret betyder det, at nuværende halbestyrer Anette Carøe Knudsen, er opsagt pr. 1. april. Til gengæld er en halkonsulent på vej i en ny tidsbegrænset stilling i skikkelse af Leif Knudsen, som trækker i arbejdstøjet den 1. august. Selvom vi har lagt os i selen for økonomisk at kunne klemme så meget ud af hallen som muligt, så er det ikke lykkedes os at komme i mål med at kunne opretholde driften af hallen med en fuldtidsansat. Derfor nedlægger vi halbestyrerstillingen, som vi kender den, og erstatter den med et nyt set-up. Vi skal bruge penge på at udvikle, siger den nye bestyrelsesformand i Nustrup Hallen Jørgen Seeberg. FINAL HALLEN 40 ÅR - MED.pdf

Frivilligheden er stor i Nustrup Den 68 årige Leif Knudsen, der har arbejdet i halregi i flere årtier, glæder sig til den nye udfordring. Ikke mindst fordi han ser et kæmpe potentiale i Nustrup, i hallen og i de mange frivillige, som byen har en tradition for at kunne trække på, når der er behov. Der er masser af velvilje til at få noget godt op at stå her i byen. Bare se den nye mountainbike-bane, som er ved at tage form her ved stadion ved hjælp af frivillige hænder, siger Leif – der selv i en årrække var halbestyrer i Nustrup Hallen, inden han overtog styringen af Gram Fritidscenter. I 2020, efter 15 år ved roret, ønskede han at træde et skridt tilbage og blev driftsleder. 2022 blev året, hvor han stoppede helt i Gram. Men det betyder ikke, at han er færdig på arbejdsmarkedet – langt fra!

1

02/11/2020

21.34

JØRGEN M. SEEBERG OG LEIF KNUDSEN SER FREM TIL ET GODT OG SPÆNDENDE SAMARBEJDE I HALLEN FREMOVER. NUSTRU P

19

Y

CM

MY

CY

CMY

K

NU-AVISEN 3-2022.indd 4

NU - AVISEN nr. 3 2022

M

HALLEN

OM

G

G

Nyt fra Nustrup Hallen

UN

4

21 D

C

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

n 2022

02/05/22 00.44


Der er så mange muligheder her... Måske kommer der en masse nye borgere i form af de ukrainske flygtninge til området - hvilke traditioner har de med fra deres hjemland? Skal vi have brætspilscafé, som man har i de større byer? Kunne vi indføre noget selvbetjening om aftenen? Sådan har vi flere ting i støbeskeen, fortæller Leif. Frivilligheden lever i bedste velgående her i byen. Det, vi mangler, er at få koordineret de mange gode kræfter og få sat det hele i system. Det er blandt andet noget af det, som Leif kan hjælpe os med. Han er en kæmpe kapacitet på halområdet, og vi glæder os meget til samarbejdet, uddyber Jørgen Seeberg, som håber på, at Haderslev Kommunes planer om give Nustrup Skole og børnehaven et løft også kan give noget til hallen.

Jernet skal smedes, mens det er varmt! Vi skal helt klart have Nustrup Hallen i spil, inden kommunen sætter gang i processen omkring skolen og børnehaven. »Jernet skal smedes, mens det er varmt«, så det er nu, vi skal have ideerne fremlagt. Vi er ikke bange for at tænke stort – det må gerne bimle og bamle med ambitioner og visioner, slår Jørgen Seeberg fast. - Vi har ikke alle svarene endnu, men det får vi helt bestemt, lyder det afsluttende fra det nye makkerpar i Nustrup Hallen.

Jørgen Seeberg

Leif Knudsen

Onsdag 11. maj kl. 19. besøger vi Nustrup kirke. Der vil blive fortalt om kirken og vist rundt i kirken. Efterfølgende får vi en kop kaffe. ALLE er velkomne! Kære Medlemmer Tilmelding senest den 8. maj muurmann@bbsyd.dk eller mobil 21 83 67 88 Onsdag d en 1 1 maj besøger vi Nustrup Kirke. Der vil blive fortalt om kirken og vist rundt i kirken. Med venlig hilsen Lokalhistorisk Forening for Vojens-området Bagefter får vi en kop kaffe. Alle er velkomne. Tilmelding senest d. 8 maj på mail muurmann@bbsyd.dk eller mobil 21836788 Med venlig hilsen Lokalhistorisk Forening for Vojens-­‐området

STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

Lokalhistorisk Vojens

NU - AVISEN nr. 3 2022

5

n 2022

NU-AVISEN 3-2022.indd 5

Kære Medlemmer

02/05/22 00.44


NU Familiebold Claus Tolbøll og Christian Boisen

Vi fortsætter succesen med FAMILIEBOLD... - her får vi høj puls, masser af skæg, hygge og frisk luft Vi spiller forskellige boldspil – fodbold, rundbold, tennis, hockey, høvdingebold, stikbold osv. Kun fantasien sætter grænser. (Der vil ikke være stævner, turneringer eller weekend kampe) En oplagt mulighed for at styrke netværket lokalt – også efter endt skolegang i Nustrup. Hvem kan deltage? Piger og drenge fra og med 4. klasse. Forældre er også velkomne. Hvornår mødes vi? Hver torsdag fra kl. 19.00 - 20.00 på sportspladsen. Første gang den 28. april - medio september afhængig af vejrforhold. Hvad koster det? 100 kr. pr. familie. Tilmelding og betaling via Conventus Nærmere info: Følg med i FB gruppen »NU Familiebold«, hvor nødvendig information vil fremgå løbende. Vi glæder os til den store familiedyst. Vi glæder os til at se jer:-) Claus Tolbøll tlf. 61 85 66 92 og Christian Boisen tlf. 40 11 92 76 NUSTRU P

19

21 OM

G

G

NU - AVISEN nr. 3 2022

UN

6

NU Familiebold

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN 3-2022.indd 6

n 2022

02/05/22 00.44


NU-AVISEN 3-2022.indd 7

02/05/22 00.44


NUSTRUP SOGNS FORSAMLINGSGAARD

En vellykket Støtte-Banko Anne Mette Uttrup Weisbjerg

OLUF GRAM FIK GAVEKORT OG BLOMSTER

for hans mange år i bestyrelsen - og ikke mindst Anne-Grethe, der i lige så mange år har stået for udlejningen af huset.

(fortsætter næste side...)

NU - AVISEN nr. 3 2022

NUSTRU P

19

21 D

G

Forsamlingsgaarden

Vi har IKKE opgivet idéen... - om at få ombygget toiletforholdene i Forsamlingsgaarden. I den forbindelse vil vi gerne sige 1000 tak for den fine »gave« fra Nustrup Ungdomsforening, der har meddelt os, at vi ikke skal betale vores restgæld på 10.000,tilbage til foreningen. Det er vi meget taknemmelige over. Nu krydser vi bare fingre for, at der er positivt svar fra kommunens »Facilitetspulje«, så vi kan få sat det i gang! UN

8

Nu har Hanne Dich Pedersen overtaget posten som udlejningskoordinator. Tak for det! Dvs. at man fremover skal ringe 42 45 60 90 – som der også står på vores hjemmeside samt i reklamen bagerst på NU-Avisen. Maj måned banker på døren og det betyder at vi igen kan byde velkommen til Comedyklubben. Denne gang får vi besøg af den speed-snakkende danmarksmester i jydebrok, Torben Chris, den grænsesøgende og kompromisløse ko m i ke r Ane Høgsberg og aftenens vært er én af de mest arSPEED-SNAKKER TORBEN CHRIS bejdsomme talenter vi har i Danmark, Simon Tang. Vi håber på fuld hus og der kan købes billetter bl.a. via linket på vores hjemmeside: nustrupsforsamlingsgaard.dk

OM

G

Det er forår og solen skinner! I skrivende stund er det smukt forårsvejr og kalenderen bugner af tilbud. Vi har siden sidst afholdt et totalt udsolgt Støtte-Banko med masser af flotte gevinster. Det gav ca. 13.000,- kr. i overskud. Wau! Vi vil gerne endnu engang sige 1000 tak til både vores mange sponsorer... samt de mange kagebagere. Vi ved nu, at vi skal have ENDNU flere kagebagere til næste gang – for der er mange »søde tænder« i sognet. Vi vil også gerne benytte lejligheden til at sige hjertelig velkommen til John Hansen, der til Generalforsamlingen trådte ind i bestyrelsen, i stedet for Oluf Gram. Vi glæder os over, at du har sagt ja til at give en hånd med i Nustrup Sogns Forsamlingsgaard. En KÆMPE stor tak skal lyde til Oluf Gram

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN 3-2022.indd 8

n 2022

02/05/22 00.44


Inden længe er vi et par stykker fra bestyrelsen, der tager ud til Dansani i Haderslev. Dansani ønsker også at støtte vores projekt »Et hus for alle«. Dansani vil gerne sponsere noget interiør til de kommende toiletforhold i huset. Det er vi naturligvis utrolig taknemmelige over!

Altså… »mange bække små…« TAK for støtten allesammen!

Nustrup Dilettant & Amatørscene

Revy fredag i Sportsugen Karin Andersen Nustrup Revy - fredag den 5. august! Nu har vi afholdt det første revybrainstormingsmøde, hvor de første spæde idéer blev kastet op i luften, så nu er vi i gang. Vi glæder os over, at det ser ud til, at vi igen spiller revyen i hallen – hvor der er plads til Jer alle sammen på en gang. Så pas på derude, vi har følere overalt. Kom med en god historie før din nabo/eller om din nabo! Vi har stadig plads til nye spillere, hvis du går med en lille revyskuespiller i maven, og der er både store og små roller, så vi skal nok finde noget, der passer til dig. Tag fat i os, hvis du vil høre mere.

Generalforsamling - torsdag den 19. maj! Men inden vi skal have en fantastisk revyaften: Fredag den 5. august 2022 ...så har vi endnu en fantastisk aften til jer!

GENERALFORSAMLING

torsdag d. 19. maj -22 kl. 19.30 i klubhuset Kom og deltag, der er både kaffe, kage og pakkespil – alle er hjertelig velkomne! Dagsorden ifølge vedtægter: 1. 2. 3. 4.

Valg af dirigent og 2 stemmetællere Beretning ved formanden Det reviderede regnskab v/kassereren Indkomne forslag... (skal være formanden i hænde sen. 3 uger før generalforsamlingen) 5. Valg til bestyrelsen... (på valg er Lærke Hurup Sigurdson – der modtager genvalg og Nynke Sieswerda – der ikke modtager genvalg 6. Valg af 1 suppleant 7. Valg af revisor 8. Eventuelt

STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 3 2022

Nustrup Dilettant

9

n 2022

NU-AVISEN 3-2022.indd 9

02/05/22 00.44


Workshop i Nustrup Hallen En fokusplan for Nustrup og omegn! Søndag den 23. april fik vi afholdt vores »Workshop« om udarbejdelse af en fokusplan for Nustrup og omegn, på trods af lidt forvirring inden selve dagen. Og sikke en dag... Vi var ca. 30 voksne og 9 børn, som var mødt op kl. 9.00 for at dele idéer om, hvordan vi kan gøre vores by og omegn endnu bedre. Vi startede med morgenmad – og gik så i gang. Der var god tid til at dele idéer i de 5 grupper der var oprettet. Efter godt en times tid samlede vi op på disse. Nogle fortalte om deres idéer, nogle havde tegnet og nogle havde endda taget en præsentation med hjemmefra! Bitten Jensen, Landdistriktskoordinator ved Haderslev Kommune, guidede alle igennem workshoppen med stor ekspertise. Og da workshoppen var omme, var der kommet rigtig mange gode idéer frem på bordet. Dem vil styregruppen nu arbejde videre med - i samarbejde med Bitten Jensen.

Bitten indleder gruppearbejdet

Kurt Schmidt Nielsen

Mere information følger, så snart vi har fået samlet og grupperet alle de mange idéer. Børnene havde såmænd også holdt deres egen workshop, og da de jo er vores fremtid, vil vi selvfølgelig også arbejde videre med deres idéer. Herefter var der frokost og hyggelig snak, og ca. kl. 13 var dagen program til ende. Vi fra styregruppen vil sige KÆMPE TAK til alle de fremmødte, for den fantastiske energi der blev lagt for dagen, og en særlig tak til Bitten Jensen, for at lede workshoppen på bedste vis.

Bitten Jensen Sidder man nu og enten ikke kunne deltage eller har fået en god idé efterfølgende, så skriv gerne en besked til styregruppen, så tager vi den naturligvis med videre! Alle input og ideer, kommer til at ligge på Nustrup Ungdomsforenings hjemmeside. Det er derfor planen, at der bliver indkaldt til dannelse af arbejdsgrupper, der skriver teksten til de ting der prioriteres højest! NUSTRU P

19

21

G

10

Workshop i Nustrup

NU - AVISEN nr. 3 2022 Nustrup Hallen

NU-AVISEN 3-2022.indd 10

OM

G

UN

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

n 2022

02/05/22 00.44


Workshoppen blev delt op i 5 grupper, inden der blev samlet op på de mange gode idéer Bitten Jensen guidede alle godt igennem workshoppen

STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

Workshop i Nustrup

NU - AVISEN nr. 3 2022

n 2022

NU-AVISEN 3-2022.indd 11

11

Nustrup Hallen

02/05/22 00.44


NUSTRU P

19

21

G

12

NU - AVISEN nr. 3 2022

OM

G

UN

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN 3-2022.indd 12

n 2022

02/05/22 00.44


VI Vi LEVERER VAREN... levere varen. - -tiltilkonkurrencedygtige prisersamt samtetethøjt højtserviceniveau serviceniveau konkurrencedygtige priser

STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 3 2022

13

n 2022

NU-AVISEN 3-2022.indd 13

02/05/22 00.44


Gammel Stadsvej 5 D · Jegerup · 6500 Vojens · Tlf. 7454 3536

MARKARBEJDE udføres Sanddallund Maskinstation APS arbejder for landbruget året rundt Telefon, morgen og aften 7487 1470 eller mobiltelefon 4072 1570

www.davidsen.as NUSTRU P

19

21

G

14

NU - AVISEN nr. 3 2022

OM

G

UN

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN 3-2022.indd 14

n 2022

02/05/22 00.44


Tennisbanerne er klar! Ninna Hansen og Claus Tolbøll Andersen

Mange hjælpere var mødt frem! Lørdag den 9. april var der dømt klargøring af tennisbaner samt rengøring af div. skure. Heldigvis dukkede rigtig mange hjælpere op. I storm, hagl og regnvejr blev der arbejdet igennem. Vi nåede desværre ikke helt i mål på selve dagen, da banerne var for våde til at blive tromlet, men vi fik det sidste klaret i det fine påskevejr. Tusind tak til de fremmødte samt Thomas Krüger, der ordnede parkeringspladsen. Tennisbaner er nu klar til en ny sæson! Så nu er vi i tennisudvalget glade for at kunne meddele, at banerne nu er gjort klar til en ny sæson. Vi glæder os til at der igen kan blive spillet tennis på vores to fine baner. Har du spillet tennis tidligere, kan du tilmelde dig tennis-sæsonen på Nustrup Ungdomsforening hjemmeside under fanen: Hold/Tilmelding via Conventus.

Har du ikke spillet før... - men har lyst til at prøve at spille tennis, så kontakt venligst Claus Tolbøll Andersen på tlf. 61856692 - eller en af de øvrige i tennisudvalget. Vi vil meget gerne hjælpe dig i gang og du har selvfølgelig nogle prøvetimer, inden at du behøver at tilmelde dig. Vi vil i løbet af året også afholde Åbent hus i forbindelse med Landsbydagen og Sportsugen, hvor du er meget velkommen til at deltage. Følg gerne vores facebookside Nustrup tennis - hvor du kan få informationer om hvad der sker på tennisanlægget. Vi har i tennisudvalget et stort ønske om at få flere børn og unge til at prøve at spille tennis og benytte vores baner. Derfor har vi besluttet at købe et Tennis skolesæt med 10 juniorketchere, som skolen kan benytte i idrætstimerne og Familiebold kan benytte dem til deres aktiviteter om torsdagen. Vi glæder os til at se dig på tennisbanen

STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 3 2022

Tennisbanerne er klar

15

n 2022

NU-AVISEN 3-2022.indd 15

02/05/22 00.44


Vi mangler fodboldspillere i årgangene 2018 - 2011

Hej piger og drenge!! Er du frisk på at spille fodbold? Vil du være med til verdens sjoveste sport? Går du i børnehave, 0 klasse, 1 klasse, 2 klasse, eller 3 klasse? – Er du mellem 4 og 11 år? Har du tid til at træne mellem kl. 16.45 til 17.30 hver mandag for U4-U6 – årgange 2018-2016? Har du tid til at træne mellem kl. 16.30 til 17.30 hver mandag for U7 – årgang 2015-2014? Har du tid til at træne mellem kl. 17.00 til 18.00 hver tirsdag og torsdag for U9 – årgang 2013-2012? NUSTRUP

19 DO

IN

UN

G

21 G

Kan du spille kampe/turnering? U6 – U7 4 søndage i løbet af foråret? Og hver lørdag formiddag for U9?

MSFOR

EN

Vil du have det sjovt, og samtidig få rørt dig? Vil du være en del af et stærkt sammenhold? Så er det dig vi mangler! Så kom til træning fra mandag den 21.03. 2022 kl. 16.45 – 17.30 – U4 til U6, U7 fra mandag den 2.03.2022 kl. 16.30 – 17.30, U9 fra torsdag den 24.03.2022 kl. 17.00 – 18.00, og se om fodbold er noget for dig. Du må træne 3 gange uden at det koster dig noget. Vi glæder os til at se dig J

Jonas H. M. Juhl og Jan Holst

NUSTRU P

19

21

G

16

Spil fodbold i NU

NU - AVISEN nr. 3 2022

OM

G

UN

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN 3-2022.indd 16

n 2022

02/05/22 00.44


NUSTRUP UNGDOMSFORENING Udendørs fodboldtræning forår 2022

Årgang

2016 – 2018

U5 + U6 3-mands

Årgang

2014 – 2015

U7 + U8 3-mands

Årgang

2012 – 2013

U9 5-mands

Træningstid: Mandage 16.45 - 17.30 1. træning forår 2022 21.03.2022 Træner: Jan Holst tlf. 5092 8003 Mail.: janholst@bbsyd.dk Der er pt. ikke tilmeldt et hold. Afventer hvor mange spiller der ønsker at starte. Man kan tilmelde/og melde fra som man vil. OBS!! Der er 4 stævner i foråret 2022. Der kan tilmeldes i både drenge og pige rækker. Træningstid: Mandage 16.30 - 17.30 1. træning forår 2022 21.03.2022 Træner: Jørgen Seeberg tlf. 2118 0049 Mail.: seeberg50@gmail.com Træner: Kristina Storm tlf. 4086 3712 Mail.: storm-jepsen@outlook.dk Træner: Lars K. Juhler tlf. 2980 5912 Mail.: kirkebaek83@gmail.com Vi har ikke tilmeldt hold endnu. Man kan tilmelde/og melde fra som man vil. OBS der er 4 stævner i foråret 2022. Der kan tilmeldes i både drenge og pige rækker! Træningstid: Tirsdag & torsdag 17.00 - 18.00 Træner: Thomas Villadsen tlf. 4242 4105 Træner: Jonas H. M. Juhl tlf. 4181 2460 Holdleder: Anita M. Holst tlf. 2642 4557 For disse årgange er der tilmeldt 1 stk. U9 5-mands

1. træning forår 2022 Mail.: thomasvilladsen22@gmail.com Mail.: jonashmjuhl@hotmail.com Mail.: anitamh@bbsyd.dk

Dame Senior 7-­mands

Træningstid: Onsdage 19.00 - 20.30 1. træning forår 2022 Træner: ??? Mail.: Holdleder: ??? Mail.: Der er tilmeldt 1 x Dame Senior C 7­‐mandshold.

Herre Senior 7­‐mands Træningstid: Træner: ??? Holdleder Jonas H. Mølgaard Juhl tlf. 4181 2460 Der er tilmeldt 1 x Herre Senior C 7-mandshold.

1. træning forår 2022 Mail.: Mail.: jonashmjuhl@hotmail.com

E-­Fodbold U13-­U16

2-­mands

Træningstid: Lørdage/søndage 13.00-15.00 Træner: Jan Holst tlf. 5092 8003 Der er tilmeldt 1 x U13-U16 hold.

22.03.2022

23.03.2022

14.03.2022

1. træning forår 2022 09.01.2022 Mail.: janholst@bbsyd.dk Holdet er i gang, og skal til regionsfinale den 12.03.2022.

Henvendelse til fodboldudvalget rettes til: Jonas H. Mølgaard Juhl............. tlf.: 4181 2460 Jan Holst................................... tlf.: 5092 8003 I de øvrige ungdoms årgange har vi pt. ikke spillere nok til at etablere hold i Nustrup!

TRÆNER OG HOLDLEDER FORÅR 2022 OG FODBOLDUDVALGET I NU

HOLD NAVN ADRESSE BY TELEFON

U5-U6 Jan Holst Violvej 8, Nustrup U7-U8 Jørgen Seeberg Overgade 7, Nustrup U7-U8 Kristina Storm-Jepsen Ørnevej 2, U7-U8 Lars Kirkebæk Juhler Brøndlundvej 1, U9 Thomas Villadsen Jels Torvet 6, 1.th. U9 Jonas H. M. Juhl Kolsnaplundvej 2 U9 Anita Holst Violvej 8, Nustrup U13-U16 eFodbold Jan Holst Violvej 8, Nustrup Dame Senior 7-mands ??? Herre Senior 7-mands Jonas H. M. Juhl Kolsnaplundvej 2 Kampfordeler Jan Holst Violvej 8, Nustrup Kasserer Lise Steenberg Olsen Dæmningen 60

6500 Vojens 6500 Vojens 6500 Vojens 6500 Vojens 6630 Jels 6500 Vojens 6500 Vojens 6500 Vojens

5092 8003 6052 1013 4086 3712 2980 5912 4242 4105 4181 2460 5092 8003 5092 8003

6500 Vojens 6500 Vojens 6500 Vojens

4181 2460 5092 8003 7487 1341 2178 4115

STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 3 2022

Fodboldtræning i foråret

17

n 2022

NU-AVISEN 3-2022.indd 17

02/05/22 00.44


NUSTRU P

19

21

G

18

NU - AVISEN nr. 3 2022

OM

G

UN

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN 3-2022.indd 18

n 2022

02/05/22 00.44


FAMILIESVØMNING Lise Steenberg Olsen

FAMILIESVØMNING i RØDDING CENTRET! Endnu en sæson - 2021/2022 - er gået. Vi siger tak til alle Jer, der har støttet os i Rødding Centret. Vi holdt afslutning for livredderne og deres familie den 8. april; fik lidt at spise og spillede bowling bagefter. Det er blevet en fast tradition! Tak til Bjarne Gabrielsen, Daniel Gabrielsen, Ove Hartung, Per Jacobsen, Brian Bossen, Lene Bylling og Michael Thamdrup. Michael fik overrakt en lille gave MICHAEL THAMDRUP for 15 år som livredder. Godt gået! BLEV FEJRET SOM LIVREDDER I 15 ÅR Uden Jer kunne det slet ikke lade sig gøre. Også stor tak til Irene Hansen for hjælp ved kassen. Jeg håber vi alle ses til efteråret! Husk! Den 16. sept. starter vi op igen.

Mange hilsner, Lise

Husk at sende dine aktiviteter ind til hjemmesiden STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

EN NU - AVdomISsforening Nustrup Ung

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 3 2022

Familiesvømning

19

n 2022

NU-AVISEN 3-2022.indd 19

02/05/22 00.44


Badminton - afslutning

Claus Tolbøll Andersen God opbakning til badminton-afslutning! Fredag den 22. april holdt vi afslutning for badminton-sæsonen. Kæmpe stor tak for den gode opbakning til arrangementet hvor vi var samlet omkring 20 børn og 20 voksne. Vi startede aftenen med forskellige lege og badminton-spil, hvorefter vi sammen spiste pizza i cafeteriet. Senere gik vi alle i hallen igen, hvor der var uddeling af pokaler og medaljer. Pokalerne for vores klub-turnering gik i år til Oscar Toftebjerg som vandt puljen for de yngste og til Esben Tolbøll Andersen som vandt puljen for det ældste hold. Traditionen tro blev vores to vandrepokaler også uddelt.

Pokalen for den som havde udviklet sig mest i løbet af året gik til Carl Østergaard Boisen og pokalen, som i tidernes morgen blev skænket af Niels Aage Uttrup og som vi giver til den spiller som møder flittigt op og med godt humør, gik i år til hans barnebarn Rasmus Uttrup Hansen. Stor tak for en god sæson til alle spillere, trænere og til vores forældregruppe, som i år har hjulpet en hel del med træningen, da vi siden december manglede en træner til vores onsdagstræning. Håber at vi til den næste sæson finder en person som kan hjælpe med at træne denne dag. Måske er det lige dig vi står og mangler!

NUSTRU P

19

21

G

Badminton-afslutning

NU - AVISEN nr. 3 2022

OM

G

UN

20

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN 3-2022.indd 20

n 2022

02/05/22 00.45


POKALER TIL ... ESBEN TOLBØLL ANDERSEN, OG RASMUS UTTRUP HANSEN

SAMT TIL OSCAR TOFTEBJRG OG CARL ØSTERGAARD BOISEN

OLE GRAM MODTOG EN FLOT KURV FOR SUPER GOD TRÆNERINDSATS

TRÆNER OLE GRAM MED ALLE SINE GLADE BADMINTONSPILLERE

STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 3 2022

Badminton-afslutning

21

n 2022

NU-AVISEN 3-2022.indd 21

02/05/22 00.45


Årets Energibundt fejrede 80 års fødselsdag En kærlig hilsen fra Lise! Det var nogle overvældende dage! Allerførst tak til DEM, der havde indstillet mig, så jeg blev nomineret til »Årets Energibundt«. Tak til skolen og børnehaven, som stod »espalier« med flag. Tak for gaver og blomster. Det var helt vildt overvældende! Det var ingen sag at blive 80 år d. 31. januar. Stor flot lagkage tidligt om morgenen. Morgensang og flag fra min søster fra Samsø. Flot dekoration med 80 flag. Ja, det strømmede ind med gæster og gaver hele dagen. Joh, jeg blev fejret må jeg sige... Også tak til alle, der hejste flaget på min fødselsdag. Det var så flot!

DO

IN

UN

G

21 G

MSFORE

En uforglemmelig fødselsdagsfest! Den 19. marts holdt jeg fest i Nustrup Forsamlingshus. Det var en fest jeg sent vil glemme. Tak for gode indslag, taler, sange, gaver, musik mm. – og ikke mindst Jonna med personale for super madservering. Ligeledes tak til jer damer, der havde lavet dessert. Det smagte fantastisk! Af hjertet tak til alle Jer, der tænkte på mig og gjorde alle dagene til en livsoplevelse!

Støt sponsorerne

NUSTRUP

19

Dagen før... - den 30. jan. - kom to veninder med en kurv, hvori alt var med. Jeg skulle bare sætte mig til bords, og vi kunne hygge os med en super perfekt morgenmeny.

N

Når I læser NU-Avisen, så se også alle de sponsorer, der er i bladet. Jeg håber, at I vil støtte dem. De er med til, at vi stadig kan beholde vores klubblad, så det kan hænge sammen økonomisk. Der er også kommet et par helt nye annoncer med. Ja, så er der jo også vores redaktør Niels Aage, som sætter bladet op hver gang og afNU -A leverer et USB stik til Nustrup VIS EN Tryk, der sørger for, at bladet bliver trykt. HUSK, det gælder jo også om, at nogen kommer med »stof« til bladet. Hilsen Lise UNGDO

M

SF

NU - AVISEN

Nustrup Ungdomsforening

Næste deadline er søndag d. 12. juni

NUS T

P RU

19

21

O R E IN G N

Nu stru pU -Av ngdomsf ise oren

NU

n2

022

ing

NUSTRU P

19

21

G

22

Af hjertet tak!

NU - AVISEN nr. 3 2022

OM

G

UN

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN 3-2022.indd 22

n 2022

02/05/22 00.45


Unge, der er blevet ældre

Lis Nielsen

6. april sluttede vi denne sæson i hallen! Vi tog ved samme lejlighed afsked med vores halbestyrer Anette. Anette har smurt mange rundstykker og lavet mange kopper kaffe til os. Anette fik overrakt blomster.

Birthe Østergaard takkede alle dem, der altid sørger for at der er linet op og gjort klar, når der bydes ind til arrangementer. Derefter var der opbrud, og som sædvanlig hjalp alle flittigt til med oprydningen.

Dagen efter den 7. april var der afslutningsfest i Nustrup Forsamlingshus, med 44 deltagere. Lis bød velkommen... også til Bodil i køkkenet. Bodil havde taget Ole med til det grove. En enkelt sang blev det til, inden vi gik til fadene. Det var buffet med flere slags kød og kartofler samt en tilhørende salat. Højskolesangbogen blev flittig brugt, latter musklerne også. Som altid en god stemning!

NB.: Husk samvær i klubhuset, hver tirsdag kl. 19.00 sommeren igennem! Sommerhilsener fra Lilian, Karin og Lis.

Lis havde som sædvanlig lavet en statistik. Vi har i denne sæson været i hallen 28 gange, ialt 982 personer, og det er 35,07 i snit. Det er ud af ialt 53 medlemmer. Lis takkede Lilian og Karin for godt samarbejde. Og en tak til Lise, som altid er der for os. Også en stor tak til Hanne og Elise, der altid hjælper når der skal stilles op og dækkes borde. Lise takkede de tre ledere i »Unge, der er blevet ældre« Lilian, Karin og Lis – og overrakte flotte blomster. Der var også blomster til Gerda Feddern og Birthe Bjorholm. Parret er nogle af dem der har været med til at holde gymnastikken i gang. Der har været flere om det, men de kunne desværre ikke være med til festen. Efterfølgende var der hjemmebagte lagkager og småkager – og inden vi så os om, var det blevet tid til en godnatsang. Lis takkede alle de fremmødte. Og sammen byde forår og sommer velkommen – med et håb om at passe på Jer selv og hinanden! STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

EN AVIS NU -Ung domsforening Nustrup

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 3 2022

Unge, der er blevet ældre 23

n 2022

NU-AVISEN 3-2022.indd 23

02/05/22 00.45


NUSTRU P

19

21 OM

G

NU - AVISEN nr. 3 2022

G

Gabøl Beboerforening

UN

24

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN 3-2022.indd 24

n 2022

02/05/22 00.45


Tusind tak for venlig deltagelse til Arne Jacobsens bisættelse den 22. marts 2022. Tak for blomster, kranse og pengegaver. Tak for besøg og blomster på Hyacintvej. Hilsen Anna Jacobsen

Af hjertet tak til alle For venlig deltagelse ved Anne-Grethe´s bisættelse og mindesamvær. Tak for alle de smukke blomster, kranse og trøstende ord. Tak til Christian Munch for en varm og god ceremoni i kirken. Sorgen og savnet er stort Med venlig hilsen Hans-Christian & Familie

STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 3 2022

Tak for venlig deltagelse 25

n 2022

NU-AVISEN 3-2022.indd 25

02/05/22 00.45


Nustrup kirke

Gudstjenester

Foto: Henrik Rosenkilde MAJ... (A) står for altergang! Søndag d. 08. maj kl. 10.00

(A)

Søndag d. 22. maj kl. 10.00

(A)

Orienteringsmøde v/Nustrup menighedsråd Forsamlingsgården tirsdag d. 3. maj kl. 19 Menighedsrådet orienterer om regnskaber 3. søndag e. påske (Konfirmation) og budgetter. Fredag d. 13. maj kl. 10.00 Kl. 20.00...: spiller Mette og Børge Solkær Bededag sammen med Søren Iversen irske, skotske Søndag d. 15. maj kl. 10.00 (A) og danske viser. Ligesom der også synges 4. søndag e. påske fra højskolesangbogen. Torsdag d. 26. maj AFLYST!

Afg. Præstegården kl. 9/Kirkepladsen kl. 9.10

Kristi himmelfart

Søndag d. 29. maj kl. 09.00 6. søndag e. påske Peter Heini Glistrup, Bevtoft - prædiker

JUNI... Søndag d. 05. juni kl. 10.00

Pinsedag Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp

Mandag d. 06. juni kl. 10.00 2. pinsedag

(A)

Trinitatis søndag Friluftsgudstjeneste i præstegårdshaven 1. søndag e. trinitatis

Søndag d. 26. juni kl. 14.00 2. søndag e. trinitatis

NU - AVISEN nr. 3 2022

NUSTRU P

19

21 D

G

Det sker i Nustrup kirke

(A)

Liv Marie Cramer Cecilie-Mary Christensen Lærke Moeslund Kristensen Isabella Elisabeth Persson Daniella Vanessa Weidemann Pedersen Maja Priergaard Thomsen Esben Tolbøll Andersen Mads Mølgaard Holst Magnus Bang Paulsen Morten Pedersen Bonnesen Peter Østergaard Boisen Rasmus Uttrup Hansen Husk Frederik Rieper Jørgensen den flaget 8. maj Phillip Kristensen Foder

UN

26

Der serveres middagsmad og kaffe undervejs. Vi kommer hjem til sen aftensmad, som man selv må sørge for. Deltagerne bidrager med 200 kroner. Tilmelding senest 31. maj til Bente Enné tlf. 7487 1108 mobil 2063 8855 eller Christian Munch tlf. 7487 1226 mobil 5128 2010 Konfirmation i kirken den 8. maj kl. 10.00

Søndag d. 12. juni kl. 14.00

Søndag d. 19. juni kl. 10.00

Sommerudflugt v/Nustrup menighedsråd Turen går til Fredericia onsdag d. 22. juni

OM

G

5. søndag e. påske

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN 3-2022.indd 26

n 2022

02/05/22 00.45


Nyt fra Lokalrådet

GABØL/NUSTRUP LANDDISTRIKT

... VI BYGGER BRO MELLEM BY OG LAND

VI SØGER FRIVILLIGE TIL JULESTJERNERNE Anni Dinesen

Flere julestjerner til lygtepælene i Nustrup...

Vi har bl.a. søgt VELUX FONDEN om penge til flere julestjerner til byen, og de har doneret 30.000,- kr. til os. Så godt så godt! Betingelsen for at få dem, er så at vi etablerer en gruppe af ældre aktive frivillige til at lave stjernerne. Det skal vi så i gang med til september når vintersæsonen går i gang. Vi håber at mange vil hjælpe os med det!

Elise Madsen

Wellness- og sportsmassage • Effektiv og dybdegående sportsmassage mod blandt andet ømme muskler og hovedpine. • Wellnessmassage som fokuserer på nydelse. • infrarød varmetæppe som udsender elektromagnetiske bølger og stråler, der skaber varme og går dybt ind i celler i huden, musklerne og knoglerne. Book tid på www.elisessportsmassage.dk Terpvej 77b, Stenderup 6630 Rødding • tlf. 24 23 86 76 mail: info@elisessportsmassage.dk • www.elisessportsmassage.dk

STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 3 2022

n 2022

Elise Madsen, Født 1970

Wellness- og sportsmassage 27

Opvokset og boet i Nustrup frem til 1990

Uddannet massør på massørskolen Fyn februar 202 NU-AVISEN 3-2022.indd 27

Ny massør 11 min fra Nustrup 02/05/22 00.45


Skolevej 24 · Nustrup · 6500 Vojens · Tlf. 74 87 15 29 info@nustruptryk.dk · nustruptryk.dk

FH AUTOGLAS

af stenslag 375,• Reparation af autoruder • Udskiftning afregning med forsikrings• Direkte selskab FINN HOLST · LILJEVEJ 1 · 6500 VOJENS · TLF 42154550

Vojens Boghandel Rådhuscentret 23 6500 Vojens Tlf. 27 11 79 55 Følg os på Facebook

Flisbæk

Årstidernes grøntsager Aronia shots · Skrabeæg Binding af ranker og Bårebuketter

Tingvadvej 21 · Bæk · 6500 Vojens · Tlf. 2440 7658 NUSTRU P

19

21

G

28

NU - AVISEN nr. 3 2022

OM

G

UN

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN 3-2022.indd 28

n 2022

02/05/22 00.45


64415

Hans Plesner Drud Indehaver

Kender du Hans? Det burde du, hvis du overvejer at sælge din bolig! Kontakt Hans allerede i dag på tlf. 20 58 19 58 for en gratis og uforpligtende salgsvurdering.

* Kilde: Boligsiden.dk. pr. 04.01.2021, 04.01.2020, 04.01.2019 antal solgte boliger i 6100 Haderslev.

HADERSLEV

VOJENS

Storegade 30 6100 Haderslev haderslev@home.dk Tlf. 74 53 05 45

Vestergade 14 6500 Vojens vojens@home.dk Tlf. 74 53 05 45

Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen

NU-AVISEN 3-2022.indd 29

02/05/22 00.45


RØR

Smeden

AUT. VVS INSTALLATØR · Dæmningen 40, Nustrup · 6500 Vojens · +45 74 82 25 00

Velkommen hos Rørsmeden.dk Som Aut. VVS installatører sælger og monterer vi alt indenfor vand, varme og sanitet, biovarme og solvarme!

· · · · ·

Træpillefyr Kombifyr Stokerkedler Flisfyr Gaskedler

Rørsmeden · Dæmningen 40, Nustrup · 6500 Vojens Tlf. +45 74 82 25 00 · Mobil +45 21 20 35 37 · Privat +45 74 87 13 75 · Email: mail@roersmeden.dk

HYDRAULIK

Salg og reparation af LIFTE OG HYDRAULIK SLANGER SB HYDRAULIK A/S · KOLSNAPVEJ 1 · 6500 VOJENS Tlf.: 7487 1701 · Mobil: 2062 3800 · Mail: sb@sbhydraulik.dk

NUSTRU P

19

21 OM

G

G

NU - AVISEN nr. 3 2022

UN

30

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN 3-2022.indd 30

n 2022

02/05/22 00.46


Spredning af græs udføres Fræsning med lille og stor fræser Slamsugning, spurling af kloak og dræn Kloak TV og sporings udstyr

Tlf. 2068 7470 Gabelgaard entreprise

NUSTRUP STRUP NU

OMSFOR

E

Nustrup Ung

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 3 2022

n 2022

NU-AVISEN 3-2022.indd 31

19

21

UN

EN NU - AVdomISsforening

G

G

G IN

GD

N

U

N

DO

I Nustrup Ungdomsforening 31

IN

21

19

MSFORE

N

02/05/22 00.46


AKTIVITETSKALENDEREN Søndag 08. maj kl. 10.00

Konfirmation i Nustrup kirke Husk at flage for vore konfirmander

Tirsdag 10. maj kl. 19.00

»Unge, der er blevet ældre« mødes hver tirsdag til krolf og kortspil i klubhuset

Onsdag 11. maj kl. 19.00 Lokalhistorisk Forening i Vojens-området besøger Nustrup kirke med rundvisning Onsdag 11. maj kl. 19.00 »Familie og Fritid« holder Hobby-Aften Håndarbejdshygge Torsdag 12. maj kl. 19.00 Comedyklubben kommer til Nustrup Forsamlingsgaard Torsdag 19. maj kl. 19.30 Nustrup Dilettant: Afholder ordinær Generalforsamling i klubhuset Lørdag 21. maj

»Åben landsby« i Nustrup · Lokalrådet Se programmet som løsblad i NU-Avisen

Onsdag 08. juni kl. 19.00 »Familie og Fritid« holder Hobby-Aften Håndarbejdshygge Onsdag 22. juni kl. 09.00 Sommerudflugt til Fredericia Nustrup menighedsråd Torsdag 23. juni kl. 18.00 »Sankt Hans« på byens legeplads GA-NU Spejderne Torsdag 23. juni kl. 18.30 »Sankt Hans« ved Ankergaarden Gabøl Beboerforening Søndag 31. juli Vogn til Sportsugen Gabøl Beboerforening Søndag 31. juli Sportsugen starter med optog Støtteklubben Fredag 05. aug. Nustrup Revy fredag i Sportsugen Nustrup Dilettant Fredag 16. sept. kl. 18 Familiesvømning starter ny sæson Nustrup Ungdomsforening

NUSTRU P

19

21

G

32

Aktivitetskalenderen

NU-AVISEN 3-2022.indd 32

NU - AVISEN nr. 3 2022

OM

G

UN

D

NUSTRUP KALENDER HÆNG DEN PÅ DIN OPSLAGSTAVLE

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

n 2022

02/05/22 00.46


NU-AVISEN 3-2022.indd 33

02/05/22 00.46


Fest - Møder Ophold - Forplejning Sport - Aktiviteter Hygge - Afslapning Underholdning - Læring Alt sammen i et moderne opdateret Center Her er plads til alle!

NUSTRU P

19

21

G

34

NU - AVISEN nr. 3 2022

OM

G

UN

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN 3-2022.indd 34

n 2022

02/05/22 00.46


Hæder til nogle skønne unge mennesker

Niels Aage Uttrup Stort tillykke til Jonas, Lærke og Ole! TILLYKKE til Jonas Mølgaard Juhl og Lærke H. Sigurdsen med »Ungdomslederprisen« for deres arbejde ved gymnastik og fodbold afdelingerne samt i vores hovedbestyrelse. TILLYKKE til OLE Thye Gram, som fik »Årets Foreningslederpris«. Ole har et fantastisk godt tag på vores badmintonbørn og børnene elsker at træne under ham.

At tænke sig to super flotte priser til Nustrup Ungdomsforenings tre skønne mennesker. Vi er meget stolte over det store arbejde de formår. Vi var 35 medlemmer fra ungdomsforeningen til Awardfesten ude i Haderslev - til at hylde de tre prismodtagere. Det var ekstra festligt at være med til at give dem en super hyldest ved det flotte arrangement som AWARD 2022 frivillighedsfest er.

»Årets Unglederpris« gik til Lærke H. Sigurdson og Jonas M. Juhl, Nustrup Ungdomsforening. Flot at kunne fejre nogle af alle dem der får foreningslivet til at trives!

»Årets Foreningslederpris« gik til Ole Thy Gram - Nustrup Ungdomsforening. Mere end 400 frivillige havde meldt sig til årets Kultur og Fritids Award fredag den 29. april 2022.

STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19

OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 3 2022

Awardfest i Haderslev

35

n 2022

NU-AVISEN 3-2022.indd 35

02/05/22 00.46


Kridthuset hejste igen det grønne flag

Tina Skovrup Lange SOLEN SKINNER, FUGLENE KVIDRER... - og forårsblomsterne blomstrer. Ja, hvor er det bare en vidunderlig tid. Foråret er startet og snart kommer sommeren. Samarbejde med dagplejerne og skolen Siden sidst er vi kommet rigtig godt i gang med samarbejdet med vores dagplejere. Vi får besøg af de kommunale og private dagplejere 1-2 gange hver måned. Der bliver både leget i tumlerne, gået på opdagelse i huset og ude på legepladsen, og der tages også forskellige kreative materialer frem.

omsorgs-voksne. Ikke nok med, at vi arbejder på en tryg start for vores kommende børnehavebørn, så arbejder vi også på at få klædt vores kommende førskolebørn til et skønt og oplevelsesrigt skoleliv på Nustrup Skole. Førskolebørnene har haft besøg af 0. klasses pædagog, Keld, i Kridthuset, hvor målet var »at lære hinanden at kende«. Derefter har vores førskolebørn fået et klasselokale til rådighed på skolen, hvor de må være sammen med deres kontaktvoksen i gruppe tiden. Wouuu, ingen tvivl om, at skolen nærmere sig med hastige skridt, og sommerfuglene flyver vildt rundt i maven på børnene.

Det er ret vigtigt for os, at de kommende børnehavebørn bliver trygge ved at være i kridthuset og trygge ved deres kommende NUSTRU P

19

21

G

36

Hæder til Kridthuset

NU - AVISEN nr. 3 2022

OM

G

UN

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN 3-2022.indd 36

n 2022

02/05/22 00.47


Grønne Spirer fest for 16. gang! Mandag den 21. marts var så dagen, hvor vi hejste Friluftsrådets grønne flag for 16. gang. Det skulle selvfølgelig fejres med alt, hvad der bimler og bamler. For at vi igen kunne modtage det grønne flag, skulle vi arbejde målrettet med at øge børnenes nærhed til naturen via hverdagsaktiviteter, der involverer naturen. Der har i årets løb været mange spændende projekter, store som små, hvor naturen/miljøet har været en stor del af det. Bedsteforældre, dagplejerne, skolen og andre interesserede var inviteret til fællessang, tale og derefter »hygge« med suppe, der selvfølgelig var lavet over bål. En super hyggelig formiddag.

Påske! Ugerne 13 og 14 har vi arbejdet med emnet Påske. Målet var, at Kridthusets børn vil få et kendskab til, hvorfor vi fejrer Påske ud fra et børneperspektiv. Men også få kendskab til Kridthusets Påske traditioner.

Vi har bl.a. besøgt kirken og snakket om Jesus. Vi har klippet gækkebrev (- kan tilføje, at vores leder Tina, er meget dårlig til at gætte og det kostede et påskeæg til alle) - sået karse, klippe/klistre til påske, se youtube film om Påske og meget mere. Vi sluttede emneugerne af med en festlig Påskefrokost. Påskebordene havde børnene så flot dekoreret med hjemmelavede dækkeservietter og påskeliljer. Børnehaven Kridthuset ønsker alle et skønt forår med masser af sol!

STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 3 2022

Hædder til Kridthuset

37

n 2022

NU-AVISEN 3-2022.indd 37

02/05/22 00.47


Rudi Paulsen 2072 5904 Lærkevej 20 6100 Haderslev paulsentoemrer@gmail.com

NUSTRU P

19

21

G

38

NU - AVISEN nr. 3 2022

OM

G

UN

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN 3-2022.indd 38

n 2022

02/05/22 00.48


Nustrup og omegn

NUSTRUP OG OMEGN MARIANNE PAULSEN

Hobby-aften HÅNDARBEJDSHYGGE!

DEN 11. MAJ OG 8. JUNI · BEGGE DAGE KL. 19.00 OM DU STRIKKER – HÆKLER – SYR STRAMAJ – LAVER PAPIRKLIP – LÆGGER KABALE ELLER BARE HAR LYST TIL LIDT SNAK! SÅ ER DU MEGET VELKOMMEN! TILMELDING TIL JACOBA TLF. 4144 1516

Salg

·

Service

·

Reservedele SOGNS

NUSTRUP

Alle bilmærker repareres HUSHOLDNINGSFORENING

BRDR. SIMONSEN AUTOMOBILER A/S Overgade 1 · Nustrup · 6500 Vojens Tlf. 74 87 12 18 STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 3 2022

Familie og Fritid

39

n 2022

NU-AVISEN 3-2022.indd 39

02/05/22 00.48


NUSTRUP

19

G

G

1. Præmie · 6 x 150 kr.: Nr. 23 Rasmus Juhl, Tingvadvej · Nr. 207 Fam. Østergaard, Rosengade ·

DO

IN

UN

PRÆMIESPIL 3. trækning i 2022 gav følgende resultat...

21

MSFORE

N

Nr. 243 Magnus og Villads, Haderslev · Nr. 286 Fam. Østergaard Boisen, Skibelundvej · 365 Daniel Rosenkilde, Kongevej og 401 Helle & Lars Bonnesen, Ålkjærvej. 2. Præmie · 10 x 100 kr.: Nr. 59 Irene Hansen, Dæmningen · Nr. 96 Kathrin Pohl, Kolsnapskovvej · Nr. 108 Mikkel Holt, O. Jerstal · Nr. 159 Fam. Gram, Kirkepladsen · Nr. 174 Britta Schmidt, Møllevej · Nr. 205 Tobias Holst, Liljevej · Nr. 224 Christina Ravn, Dæmningen · Nr. 227 Else Sibelius, Vojens · Nr. 280 Hanne & Søren Lund, Hyazintvej og Nr. 336 Flemming Arentoft, Dæmningen. 3. Præmie · 10 x 50 kr.: Nr. 69 Eva Kolling, Ballevej · Nr. 85 Niels Aage Uttrup, Kærager · Nr. 123 Laila & Kjeld Nielsen, Obbekær · Nr. 127 Fam. F. Jacobsen, Dæmningen · Nr. 152 Rasmus Kiesby, Kolsnapvej · Nr. 229 Laila Skov Andersen, Anemonevej · Nr. 269 Fam. Post, Møllevej · Nr. 287 Karin Lund, Ålkjærvej · Nr. 356 Kjeld Carstensen, Vojens og Nr. 415 Ebba O. Christensen, Ribevej. Præmierne kan afhentes ved kasserer Lise Steenberg Olsen · Dæmningen 60 · Nustrup - helst inden næste blad udkommer! NUSTRUP

19 DO

IN

UN

20 år

G

21 G

MSFORE

N

nd

ma n g o v g ndi

stæ v l e s som

Vognmand

Benny Weisbjerg Adelvej 15 b · Bæk · 6500 Vojens Tlf. 74 87 15 55 · Mobil 20 65 76 37

ALT I CONTAINERE / GRUS CVR: 26 03 40 78

Nustrup Sogns Forsamlingsgaard Benyt forsamlingsgaarden til møder og fester. Velegnede lokaler til både store og små fester. Ønskes hjælp ved private fester ell. ved mindesamvær, kan vi formidle kontakten til en dygtig og kompetent person, som gerne vil hjælpe til! Bestilling hos:

Hanne Dich Pedersen

Tlf. 42 45 60 90

www.nustrupsforsamlingsgaard.dk

NU-AVISEN 3-2022.indd 40

Forsamlingsgaarden er et »Nøglehus« - kan derfor lejes uden fast vært!

Bestyrelsen

02/05/22 00.48


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.