NU-Avisen nr. 6 2022

Page 1

NUSTRUP 1921 UNGDOMSFORENING NU- AVISEN Foto: Bent Karlsson Nustrup Ungdomsforening AARGANG 48 OKTOBER 20226 6

Den 2. side

Interessante tilbud til alle borgere i hele sognet! 2

Et efterår med mange gode tilbud!

Sommeren er gået på hæld – og nu er det tid til indendørs aktiviteter. I hallen er mange i fuld gang med gymnastik, badminton, håndbold osv. Det er ikke kun sport indendørs der er i gang... også foredrag tilbydes! Den 18. oktober kommer fhv. P ET-chef Hans Jørgen Bonnichsen og holder foredrag i forsamlingsgården. Og den 30. oktober er der fællesspisning og fernisering i Nustrup Forsamlingsgård.

I konfirmandstuen tirsdag den 25. okt. er der foredrag om Hans Fuglsang-Damgaard, der var biskop i København fra 1934 -1960. Tirsdag den 1. nov. kommer H.C. Schmidt i Tirsdagsklubben. Han taler/synger med os. Klubhuset på Skolevej bliver rammen om to vigtige generalforsamlinger. Mandag den 24. okt. afholder Lokalrådet generalforsam ling og lørdag den 5. nov. afholder Nustrup Ungdomsforening/Støtteklubben generalforsamling. Kom og vær med!

Gammel Stadsvej 5 Jegerup 6500 Vojens Tlf. 7454 1321 · info@byggeriget.dk · www.byggeriget.dk
NIELS AAGE UTTRUP

Sekretær:

Best.medl.:

Best.medl.:

Best.medl.:

Badminton:

Svømning:

Kom og hør Hans Jørgen Bonnichsen tirsdag d. 18. okt. v/ Foredragsrådet 4 »Karneval i Tyrol« i Nustrup Stadthalle v/ Støtteklubben

Nustrups Julepyntehold v/ Anne Mette Uttrup Weisbjerg

Gram Apotek: Gør det usynlige synligt! v/ Pernille Jørgensen

Forsamlingsgaarden med Fællesspisning v/ Anne Mette Uttrup Weisbjerg 8

Dilettant den 4. marts 2023 v/ Karin Andersen 9 Renovering i hallen påbegyndt v/ Leif Knudsen

10

Vil du gøre en forskel v/ Peder Thorvald og Lise 10

Lokalrådet - afholder generalforsamling i klubhuset v/ Karin Sand Fisker 11

Lokalrådet - sådan gik Borgerbudgetteringsmødet v/ Karin Sand Fisker

11

Badminton - så er sæsonen endelig i gang v/ Ole Thye Gram 12 Gabøl Vandværk har ingen PFAS i vandet v/ Niels Erik Christensen 13

Nustrup Ungdomsforening: Sidste nyt! v/ Lise Steenberg Olsen 14 Kridthuset modtog over 200 nye bøger v/ Tina Skovrup Lange................... 16-17

Generalforsamling: Nustrup Ungdomsforening og Støtteklubben 19 Kranse og dekorationer på Kolsnapskovvej v/ Kathrin Pohl 20 Den skønne danske natur v/ Bent Karlsson

21

Filmaften fra Hollandsturen v/ Anne Grethe Gram og Ninna Hansen 22 Rafling i Nustrup Hallen v/ Morten Bendtsen 23

Hjemmesiden: Husk at indsende aktiviteterne v/ Helle Thrysøe Hansen 23 Unge der er blevet ældre - er startet i hallen v/ Lis Nielsen ............................... 24

Taksigelse ved Detlefs bortgang v/ Lone Damgård Kibbel 25 Nustrup kirke: Gudstjenester mm. v/ Christian Munch 26 Tirsdagsklubben får besøg af Hans Chr. Schmidt v/ Christian Munch ............. 27 OK Benzin støtter sporten i Nustrup v/ Nustrup Ungdomsforening

31 Aktivitetskalenderen v/ Niels Aage Uttrup 32 GA-NU Spejderne: Spejderåret er i fuld gang v/ Ole Thye Gram 33 Mindeord over Kresten Gram v/ Hans Christian Schmidt......................................... 35 Mindeord over Kresten Gram v/ Kirsten Gram 36-37 Familie og Fritid: Konfekt-aften og Hobby-aften v/ Marianne Paulsen 38 Præmiespil 6. trækning i 2022) v/ Lise Steenberg Olsen 40

NUSTRUP UNGDOMSFORENING

NU-Avisen udkommer 7 gange om året i et oplag af 650 – og omdeles til samtlige husstande i Nustrup sogn.

Lise Steenberg Olsen · Dæmningen 60 · Nustrup

Tlf. 21 78 41 15 · Mail: lisesteenberg@stofanet.dk

Niels Aage Uttrup · Kærager 7 · Jegerup

Tlf. 61 13 34 63 · Mail: nielsaageuttrup@gmail.com

Hjemmesiden: www: nustrupuf.dk

Webmaster: hellethrysoe@gmail.com

5
....................................... 6
7
............................................................
.......
....................................................................
.............
BESTYRELSEN Formand: Peder Thorvald Tlf. 22 12 20 11 pederthorvald@gmail.com Næstformand: Ulla P. Jepsen Tlf. 20 83 21 48 ullaprehnjepsen@gmail.com Kasserer: Lise Steenberg Olsen Tlf. 21 78 41 15 lisesteenberg@stofanet.dk
Lærke Hurup Juhl Tlf. 21 18 00 49 hurup@live.dk
Daniel Gabrielsen Tlf. 21 31 09 98 thenufler@gmail.com
Martin Schmidt Tlf. 21 47 37 16 mschmidt@live.dk
Annette F. Jacobsen Tlf. 81 75 24 49 alexander2009@live.dk UDVALGSFORMD.
Reymund Sørensen Tlf. 21 24 38 36 nu.fjerbold@gmail.com Fodbold: Jonas Hugo M. Juhl Tlf. 41 81 24 60 jonashmjuhl@hotmail.com Gymnastik: Helene Ø. Boisen Tlf. 61 55 35 52 heleneostergaardboisen@gmail.com
Lise Steenberg Olsen Tlf. 21 78 41 15 lisesteenberg@stofanet.dk Tennis: Claus Tolbøll Andersen Tlf. 61 85 66 92 tol.andersen@gmail.com Unge der er blevet ældre: Lis Nielsen tlf. 61 72 12 96 Lilian Jakobsen tlf. 41 81 69 29 Karin Vigsø tlf. 22 57 32 26 STØTTEKLUBBEN Formand: Jan Christensen Tlf. 21 70 24 65 janam@mail.dk NUSTRUPHALLEN Halformand: Jørgen M. Seeberg Tlf. 60 52 10 13 seeberg50@gmail.com Driftleder: Leif Knudsen Tlf. 74 87 12 10 drift@nuhallen.dk KLUBHUSET v/Lise Steenberg Olsen Tlf. 21 78 41 15 UDGIVER REDAKTION HJEMMESIDE INDHOLD N O G Nustrup Ungdomsforening U-AVISEN 6AARGANG 48 Forsiden: En flot solnedgang ved Kammerslusen. Billedet er taget fra midt på Bjerrumvej, medens vi venter på stærene - Sort sol. Se også Bent Karlssons flotte billeder på side 21 af den skønne danske natur. Bent Karlsson har lovet, at vi i NU-Avisen også fremover kan beundre hans flotte fotos af den danske fauna og skønne natur. Det glæder vi os over! Deadline til NU-Avisen nr. 7 2022: Søndag d. 13. nov. NU-Avisen nr. 7 2022 omdeles: Lør.-søn. 26./27. nov.OKTOBER2022
Kom og hør Hans Jørgen Bonnichsen Fhv. PET -chef, kriminalinspektør og terrorekspert i Nustrup forsamlingsgård tirsdag den 18. oktober 2022 kl. 19.00 -21.00 Pris 200 kr. pr. person + gebyr. Billetter købes på https://billetto.dk/ søg efter Hans Jørgen Bonnichsen Kaffe og kagebilletter købes ved indgangen til 30 kr. pr. pers. Håber vi ses til en hyggelig aften. Hilsen Foredragsrådet Hanne, Lise og Birgit Foredrag om ”Mennesket i ondskaben” erfaringer fra 41 års politilivs møde med ondskaben” NustrupUngdomsforening NU-Avisen 2022 NU- AVISEN nr. 6 2022 NU-AVISEN Hans Jørgen Bonnichsen4
NU- AVISEN nr. 6 2022 NustrupUngdomsforening NU-Avisen 2022 5Karneval i Nustrup Hallen

NustrupsJulepyntehold

DEN STORE MALEDAG!

Det kan godt være at nogen synes vi er i rigeligt god tid. Men »Nustrups Julepyntehold« har allerede nisser på hjernen. For efter at gruppen fik tildelt 3200,- kr. fra Borgerbudgettering har vi set rødt - nisserødt! Vi har planlagt forskelligt julepynt til flere spots i byen. Store birkenisser og de særlige NU-Nisser vil blive at se i byen til jul. Desuden har vi fået lov til at låne en flot gammel kane fra Jens & Mette Seeberg til pynte-projektet. Men vi har brug for voksne der kan lide at male - og som ikke er bange for at få nisser på hjernen. Søndag, d. 30. okt. kl. 10-14 mødes vi i Seebergs gamle stald, der ligger bagved husene på Overgade 6 og 8. Der skal males nisser og laves pakker til julemandens kane. Der er kaffe på kanden og lune æbleskiver, når vi trænger til det. Kom endelig og giv en hånd med - husk malertøjet. Hvis ikke du har lyst til også at skulle lave aftensmad den dag, vil vi da lige slå et slag for Nustrup Sogns Forsamlingsgaards fællesspisning, hvor menuen er Lasagne mm. (Se mere på side 8)

En stor tak til skolen for lån af overheadprojektor og til Helle Thrysøe Hansen for at trylle NUnisserne frem. Hvis du synes du har set NU-nisserne før, så er det nok fra Nustrup Julekortene eller motiverne fra ungdomsforeningens sidste 2 julekalendere.

NU- AVISEN nr. 6 20226 NustrupUngdomsforening NU-Avisen 2022 NU-AVISEN Nustrups Julepyntehold

Fællesspisning og Fernisering

NU ER VI ET HUS FOR ALLE!

Nu har vi i Nustrup Sogns Forsamlingsgaard langt om længe fået de toiletforhold som vi drømte om. Der skal endnu engang lyde en kæmpe tak til alle jer der har hjulpet os på vejen dertil. Den her drøm startede faktisk helt tilbage i 2017 - og endelig kom vi i mål. TAK!!

Søndag den 30. okt. 2022 kl. 17.00 åbner vi dørene til den officielle fremvisning. Det afholdes sammen med Fællesspisning. Denne gang er menuen "Lasagne, blandet salat og flutes" - og billetsalget er allerede godt i gang. Prisen er kun 50 kr. pr. person (25 kr. for børn under 14 år).

Tilmelding til: Anne Mette Uttrup Weisbjerg på tlf. 2127 1506

Det var en rigtig hyggelig eftermiddag og vi fik flashet vores nye t-shirts. Dem er vi rigtig glade for og en kæmpe "high five" til Peer Biehl fra "Vojens Foto" for EKSTREM hur tig levering. Gode idéer kommer jo nogle gange lidt i sidste øjeblik. Også en kæmpe tak skal lyde til alle de mange hjælpere til Hotspottet ved Tørning Mølle.

Fællesspisning med

Lasagne, blandet salat og flutes

Hjælper ved VM i Mountainbike...

Lørdag den 17. sept. var vi en del af VM i Mountainbike. Her havde vi hotspottet ved "Tørning Mølle", hvor vi solgte lune pølser og lækre kager. 1000 tak til vores kagebage re. Vi fik ikke udsolgt, men nogle af kagerne røg hjem i fryseren - så nu har vi allerede styr på kagebordet til fællesspisning.

Nytårsbanko i Nustrup Forsamlingsgaard

Hvis du allerede har en kalender for 2023… - så skal du sætte ET STORT KRYDS ved søndag den 22. januar 2023. Der afholder vi nemlig "NYTÅRSBANKO"

i Nustrup Forsamlingsgaard. Meget mere om det i NU-avisen nr. 7 2022.

Ved du allerede nu at I eller Jeres firma - eller andre gerne vil støtte vores bankospil, så giv endelig gerne lyd.

NUSTRUP SOGNS FORSAMLINGSGAARD
NU- AVISEN nr. 6 2022 NustrupUngdomsforening NU-Avisen 2022 8 Forsamlingsgaarden

Dilettant den 4. marts

»Koks og kæberaslere i kolonihaven«

Sommeren er for alvor ved at gå på hæld, og de mørke dage nærmer sig med hastige skridt. Men efter en veloverstået Revy, så er Dilettantholdet helt klar på de mørke afte ner, for det betyder nemlig én ting: ØVEAFTENER!!!

Ok, dem starter vi så først med i januar, men derfor kan vi vel godt begynde at glæde os. Stykket har vi jo haft klar i 2 år nu, og med aflysning både i 2021 og 2022, så kan man vist roligt sige, at vi glæder os ud over det sædvanlige til at spille stykket for jer. »Koks og kæberaslere i kolonihaven« - er skrevet af den evigt populære forfatter Knud Erik Meyer Ibsen. Historien foregår i den lille kolonihave forening "Sommerfryd", hvor den emsige Stephansen har kuppet generalforsamlingen, og nu for alvor vil bringe ro og or den i "Sommerfryd" og gerne med magt… - meeeen det kommer selvfølgelig ikke til at gå helt efter planen, for han møder

modstand fra de andre haveejere, som bl.a. består af den skrappe Karla, harmonikaelskende Vilmar, smugkro-ejeren Kesse, den smådumme Bimse og selvfølgelig den allestedsværende betjent Niller. Endnu en gang bliver vi vidne til en masse skøre for viklinger, vanvittige replikker, og de herlige karakterer garanterer, at publikum får sig et fantastisk godt grin.

Dilettantholdet består denne gang af: Bjarne Skov Andersen, Rasmus Fogh Jensen, David Köslich, Klaus Holt, Helle Thrysøe, Pernille Hye, Lærke Hurup Juhl, Peter Chri stensen og Karin Andersen.

De kreative løsninger står Dorte Thomsen igen i år for og Birta Rosenkilde svinger endnu en gang instruktørpisken….øøøhh…. instruktør-stokken.

Der er premiere lørdag den 4. marts 2023 kl. 20.00 og generalprøve kl. 14.00. Inden dilettantstykket om aftenen er der arrangeret spisning med Danmarks natio nalret "Stegt flæsk med persillesovs" fra Gram Fritidscenter. Spisningen er kl. 18.00. Efter stykket sørger Jan Christensen for en masse dansevenlig musik, så vi alle kan få luftet danseskoene.

Priserne er: Generalprøve = 50,00 kr.

Aften inkl. spisning = 150,00 kr.

Aften ekskl. spisning = 100,00 kr.

Sæt allerede nu kryds i din kalender ved...

DEN 4. MARTS 2023

at garantere en hylesjov aften!

Nustrup Dilettant

* LØRDAG
* - vi tør godt
Nustrup Dilettant & Amatørscene
NU- AVISEN nr. 6 2022 9 NustrupUngdomsforening NU-Avisen 2022
Lørdag den 4. marts 2023 bliver den store dilettantaften

Renovering i hallen påbegyndt

Lidt nyt fra Nustrup Hallen!

Jeg har nu været i gang i næsten to må neder, og dagene er fløjet afsted. Det har været spændende og også med en del ud fordringer. Energikrisen begynder at blive mærkbar og priserne på materialer er ikke billige. Derfor er en del af de større projekter i hallen blevet udsat på ubestemt tid. Men vi er begyndt at renovere... - entréen, herretoilettet og hyggestuen (rummet ved caféen) har fået nye lofter, og caféudsalgets flisevægge er blevet pudset og malet.

Vi håber at være klar til uge 42 (skolernes efterårsferie), hvor der afholdes aktivitetsdage torsdag og fredag fra 10.00-16.00. Der vil være hoppeborge og andre aktivite ter i hallen. Hyggestuen vil blive indrettet til brætspil. Vi satser på, I ku’ få lyst til at ta’ et godt spil, et par venner eller naboer med op i hallen og nyde børn, der tonser rundt i hallens tilbud, mens I hygger med forskel lige spil. Der vil være mulighed for lidt godt til ganen i vores selvbetjeningsbutik.

Den 4. november... håber vi at kunne skaffe juleøl til caféen og holde en J-dag, hvor der serveres lidt spiseligt, og herefter kan der spilles og snakkes i hyggestuen og i caféen, mens vi venter på at åbne den første julebajer præcis kl. 20.59. Hold øje med omtale på hallens hjemmeside og på facebook. Jeg er virkelig glad for mit job i hallen, alle er positive og klar til forandring, hvilket er supergodt, men også nødvendigt, som tiderne er. Vi har indtil videre ikke planer om at skrue ned for varmen eller på badevandet. Hvis I støtter os i caféen, vil vi sandsynligvis kunne klare vinteren uden et stort underskud. Her er et simpelt regnestykke: Et bad koster ca. 12 kr. pr. person med de priser, der er i dag. Vi tjener ca. 12 kr. på en øl... - så tag et bad, køb en øl og nyd den i caféen. Så er I således med til, at alle kan holde varmen i hallen!

Tak for den positive måde I alle møder op med i hallen, det er en sand fornøjelse!

De bedste hilsner fra Leif

VIL DU GØRE EN FORSKEL!!??

Leif Knudsen
NUSTRUP HALLEN
NU- AVISEN nr. 6 2022 NustrupUngdomsforening NU-Avisen 2022 10 Nyt fra Nustrup Hallen HALLEN FINAL HALLEN 40 ÅR MED.pdf 02/11/2020 21.34
- så bliv frivillig i Nustrup Ungdomsforening! Foreningen er så stor, at vi på årsplan har brug for næsten 100 hjælpere for at bevare alle vore aktiviteter. Ring, mail ell. sms til Peder Thorvald eller Lise. Her vil du få meget mere at vide om... HVAD DU KAN GØRE for din forening!
Jens Seeberg, Peter Bjørnskov og Karin Sand Fisker er på valg. Peter og Karin ønsker ikke genvalg. Kunne du tænke dig at prøve kræfter i lokalrådet... så tá fat i Jens Seeberg på tlf.: 61 74 04 90 Karin Sand Fisker Husk!Lokalrådet afholder generalforsamling Mandag den 24. oktober kl. 19.00 i klubhuset NU- AVISEN nr. 6 2022 11 NustrupUngdomsforening NU-Avisen 2022 Lokalrådet Borgerbudgetteringsmødet Den 29. august 2022 De 50.000,- kr. fra landdistriktsmidlerne skulle fordeles og der var i alt 10 fine forslag og der var ansøgt om i alt 97.500,- kr. Fra landsbydagen var der et overskud på 15.000,- kr. som Lokalrådet valgte skulle gives ud sammen med de 50.000,- kr. - hvis alle fremmødte kunne blive enige om en alternativ fordeling af midlerne. I stedet for afstemning ville det nemlig med 65.000,- kr. passe med, at alle 10 forslag kunne få 2/3 af det ansøgte beløb og da alle de fremmødte var enige om fremgangsmåden endte det med, at alle 10 forslag blev tilgodeset ikke med det fulde beløb, men 2/3 af det ansøgte. Der var rigtig mange fremmødte – et skønt syn!

Så er sæsonen endelig i gan g !

Ole Thye Gram

Ketcherne er strammet op og fjerboldene klar – vi mangler bare jer!

Hvis DU har et barn i 2. - 4. klasse så kom og vær med i et fantastisk fællesskab. Du be høver ikke at have spillet før og kan komme og prøvetræne 3 gange helt gratis. Rasmus Uttrup Hansen er nu også med som træner på hol det 2. - 4. årg. Rasmus er med til at give både nye og gamle spillere en fan tastisk start.

Rasmus ny hjælpetræner ved de små årgange

UNGDOMSSPILLERE

Mandags træning:

2. - 4. klasse: 16:00 - 17:00

5. - 9. klasse: 17:00 - 18:00

Træner: Ole Gram + Rasmus Uttrup Hansen

Onsdags træning:

2. årg. - 9. klasse: 17:00 - 18:00

Vi har valgt at lave fællestræning onsdag, det er forældre der på skift vil være til stede ved træningerne.

MOTIONISTER

Der er stadig ledige baner mandag, onsdag og torsdag.

Tilmelding og spørgsmål kontakt:

Henrik Rosenkilde tlf. 4045 3703 henrik@ rosenkilde.net eller nu.fjerbold@gmail.com

Vi glæder os til at se jer!

AVISEN nr. 6 202212 Badminton er nu i gang NustrupUngdomsforening NU-Avisen 2022

GABØL VANDVÆRK

Vi har ingen PFAS i Gabøl Vandværk! »Forbrugerne kan med sindsro drikke vores vandværksvand. Vandanalyser viser, at der ikke er fundet

PFAS forbindelser i vores drikkevand«, fortæller Niels Erik Christensen, Vandværksbestyrer og formand for Gabøl Vandværk.

Vandprøverne, der er analyseret for mere end 40 forskellige uønskede kemikalier, bl.a. PFAS, er taget ved afgang vandværk/ude ved forbrugernes vandhaner.

»Hos to forskellige forbrugere på vores ledningsnet udtager vi vandprøver, og resultatet viser, at vandet er helt rent – også for PFAS. Den viden er vi naturligvis glade for at dele med forbrugerne. Især aktuelt, da medierne er meget fokuserede på PFAS-fund flere steder«, fortæller Niels Erik Christensen

Vandprøver kan ses på www.gabol.dk/Gabøl Vandværk/Information/ GEUS drikkevandsresultater mv.

Yderligere information

Kontakt Gabøl Vandværk ved

Vandværksbestyrer/formand Niels Erik Christensen

Tlf. 4050 3924

Gabøl Vandværk

NU- AVISEN nr. 6 2022 NustrupUngdomsforening NU-Avisen 2022 13

Familiesvømning i Rødding Centret

OBS!! Fra den 30. oktober svømmer vi fra kl. 18:30 til 20:00 - og vi har sauna med. Der vil også blive tilbudt massage, derfor håber vi rigtig mange vil bakke op om det! Vi svømmer frem til den 1.4. hvis alt går vel!

HURRA for de nye lamper

I mange år har vi måtte se på den mørke skæve lampe i hjørnet foran hallen. Man kunne ikke se en hånd for sig, så man var ved at falde. Nu fik vi så også 3 nye lamper ved vejen ned til hallen... tak til jer der fik det i stand! Så mangler vi kun lige at få lap pet de mange store huller på hallens parkeringsplads, men allerhelst helt nyt asfalt.

Flere nye tiltag i hallen

Der sker mange ting i Nustrup Hallen. Det bliver så flot, bl.a. malet, nye lofter og meget mere, og det fungerer godt med selvbetjening i cafeteriet.

Der ser utrolig flot ud i materialerummet og nye hylder så det hele matcher. Super flot!

STOR TAK til Støtteklubben

Tusind tak til Nustrup Ungdomsforenings

Støtteklub for overskuddet fra Sportsugen.

Hele 60.000,- kr. Tusind tak til alle Jer der hjalp, og alle der støttede op samt alle der kom hjem og festede igennem. Super flot!

Det ser rigtig godt ud

De fleste aktiviteter i Nustrup Ungdomsforening er nu i gang, og det ser lovende ud.

Husk vores generalforsamling

Husk vi har generalforsamling sammen med Støtteklubben lørdag den 5. nov. kl. 12:00 i klubhuset. Inden generalforsamlingen går i gang, nyder vi en lettere middag sammen. Jeg håber der er mange der vil bakke os op! Vi har også i år nogle jubilarer vi skal fejre på dagen. Kom og vær med!

HALLEN C FINAL HALLEN 40 ÅR - MED.pdf 1 02/11/2020 21.34 14 NU- AVISEN nr. 6 2022 NustrupUngdomsforening NU-Avisen 2022 Nustrup Ungdomsforening NUSTRUP 1921 UNGDOMSFORENING 1921 UNGDOMSFORENING NUSTRUP 1921 UNGDOMSFORENING NUSTRUP 1921 UNGDOMSFORENING NUSTRUP 1921 UNGDOMSFORENING NUSTRUP 1921 UNGDOMSFORENING NUSTRUP 1921 UNGDOMSFORENING 1921 UNGDOMSFORENING NUSTRUP 1921 UNGDOMSFORENING 1921 UNGDOMSFORENING NUSTRUP 1921 UNGDOMSFORENING NUSTRUP 1921 UNGDOMSFORENING 19 UNGDOMSFOR NUSTRUP 1921 UNGDOMSFORENING NUSTRUP 1921 UNGDOMSFORENING NUSTRU 19 UNGDOMSFOR NUSTRUP UNGDOMSFORENING med . . . Sidste ny t ! v/ Lise Steenberg Olsen Der sker mange gode ting i hallen Sidste år blev både Karina og Helene fejret... Hvem skal vi fejre i år? NUSTRUP 1921 UNGDOMSFORENING
Salg · Service · Reservedele Alle bilmærker repareres BRDR. SIMONSEN AUTOMOBILER A/S Overgade 1 · Nustrup · 6500 Vojens Tlf. 74 87 12 18 NU- AVISEN nr. 6 2022 15 NustrupUngdomsforening NU-Avisen 2022

KRIDTHUSET MODTOG OVER 200 NYE BØGER

Spændende aktiviteter i Kridthuset!

Tiden flyver af sted, og nu er efteråret godt på vej. Det er blevet koldere og det blæ ser meget. Men trods vejrets ændring er der ikke sket nogen ændringer med vores mange spændende aktiviteter i Kridthuset.

BogGlad

Tirsdag den 23. august modtog vi over 200 nye bøger fra projekt BogGlad, som vi i samarbejde med Haderslev Biblioteket og byens kommunale dagplejere havde søgt midler hos. Dette skulle selvfølgelig fejres.

Fælles arbejdsdag sammen med skolen Fredag den 2. sept. holdt vi fælles ar bejdsdag sammen med skolen. Vi fortsatte succesen fra sidste år. Igen var der en kæmpe flot opbakning fra forældrene. Der blev arbejdet hårdt, både ude og inde. Børnene var dygtige til at hjælpe til, der hvor forældrene havde brug for hjælp. Vi vil gerne sige TUSIND TAK for et flot fremmøde og jeres arbejdskraft.

Legepladsen blev pyntet op med flag og balloner. Bordet dækket med saft, kaffe/ the, saltstænger og rosiner. Den røde løber lagt klar til de nye bøger. Dagplejebørnene og børnehavebørnene var klar, da biblio teket kom forbi. Daglig leder Tina holdt en lille tale, hvor alle derefter råbte HURRA for BogGlad-projektet. Bibliotekaren læste et par historier for børnene, der meget nysgerrigt lyttede med og spurgte ind til histo rien. En super hyggelig formiddag.

Tina Skovrup Lange
NU- AVISEN nr. 6 202216 NustrupUngdomsforening NU-Avisen 2022 Børnehaven Kridthuset

Flagdag den 5. september

Ugen op til den 5. sept. har vi arbejdet med emnet soldater. Vi fik snakket om sol dater; Hvad laver en soldat? Hvordan ser en soldat ud? Vi sang sange om soldater og ikke mindst tegnet flotte tegninger til soldaterne. Mandag den 5. sept. tog de ældste børnehavebørn bussen ind til Ha derslev, hvor byen var udsmykket med flag, musik og mange soldater, der gik gennem gaderne. Børnenes flotte tegninger blev udleveret til soldaterne… som kom meget tæt på børnene.

SPÆNDENDE!

En kæmpe oplevelse for vores børn.

Sangens Dag den 8. september

Torsdag den 8. sept. var der høj sang og musik i skolegården. Vi havde arrangeret Sangens Dag i samarbejde med indskolin gen, hvor vi også havde inviteret byens dag plejere med. I år var temaet KROPPEN. Dvs. at sangene skulle handle om kroppen og kroppens bevægelser. Og det må vi sande, at vi fik sved på panden og fik brugt vores latter-muskler. Det var bestemt en festdag med glade børn og voksne. Vi sluttede af med boller og brikjuice til alle.

Madpakkerne blev nydt nede ved Dampar ken, hvor vi dertil fik pølsehorn og brikjuice.

Perleholm den 3. og 4. oktober

Mandag/tirsdag den 3. og 4. okt. tager vo res førskolebørn bussen til Perleholm ved Stursbøl Plantage, men inden de ankom mer dertil, samler de førskolebørnene fra Troldemarken i Sommersted op og tager også dem med. En tur kun for vores førsko lebørn, hvor de skal ud og opleve naturen.

Emneuger i uge 40 og uge 41 I skrivende stund arbejder vi på, at vi skal have et par emneuger i starten af oktober. Hvad der helt skal ske, kan vi ikke røbe lige nu og her. Men emnet handler om Affald & Natur. Noget vi glæder os til!

NU- AVISEN nr. 6 2022 NustrupUngdomsforening NU-Avisen 2022 17Børnehaven Kridthuset
18 NU- AVISEN nr. 6 2022 NustrupUngdomsforening NU-Avisen 2022
Nustrup Ungdomsforening 19NU- AVISEN nr. 6 2022 NustrupUngdomsforening NU-Avisen 2022 NU-AVISEN NUSTRUP 1921 UNGDOMSFORENING Generalforsamling Nustrup Ungdomsforening og Støtteklubben Ordinær generalforsamling med frokost Lørdag d. 5. nov. 2022 * kl. 12.00 i klubhuset Dagsorden iflg. vedtægter Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før til flg. mail... pederthorvald@gmail.com (ungdomsforeningen) janam@mail.dk (støtteklubben)

KRANSE OG DEKORATIONER

Vi inviterer til at komme og lave selfmade julepynt. Der er også mulighed for at vælge sit eget juletræ. Man kan købe sit juletræ og evt. hente det senere. Prisen bestemmer man selv og beløbet går ubeskåret til Nustrup Ungdomsforening. Materialerne til julekranse mm. kan købes på dagen, ligesom man kan købe glögg og børnepunch - alt sammen til rimelige priser. Alt gran til julekranse, materialer til klip-selv julestjerner og kaffen - er altsammen ganske gratis. Husk tilmelding: Tlf/sms 93840136 ell. mail: pohlkathrin@gmx.de Kolsnapskovvej 2 i Kolsnap * i vores hobby-værksted 19.11.2022 kl.14-16 * 20.11.2022 kl.10-12 * 26.11.2022 kl.14-16 Vi levere varen. - til konkur rencedygtige priser samt et højt ser viceniveau VI LEVERER VAREN... - til konkurrencedygtige priser samt et højt serviceniveau 20 NU- AVISEN nr. 6 2022 NustrupUngdomsforening NU-Avisen 2022 Kranse og dekorationer
FANTASTISKE BILLEDER DEN SKØNNE DANSKE NATUR NU- AVISEN nr. 6 2022 Billeder fra Bent Karlsson NustrupUngdomsforening NU-Avisen 2022 21 Lidt fra skovbunden... Genossenschaft og Oksenvad præsteskov Nu hvor vi får en del regn, myldrer det frem med svampe derude Bent Karlsson
FILMAFTEN TORSDAG DEN 13. OKT. KL. 18.00 TUREN TIL HOLLAND I NUSTRUP FORSAMLINGSHUS Anne Grethe Gram tlf. 6170 1378 og Ninna Hansen tlf. 6128 1534 Rejseudvalget Husk! Husk! Rudi Paulsen 2072 5904 Lærkevej 20 6100 Haderslev paulsentoemrer@gmail.com 22 NU- AVISEN nr. 6 2022Filmaften om Holland NustrupUngdomsforening NU-Avisen 2022

Rafling i Nustrup Hal len

Hej godtfolk i Nustrup!

Vi prøver at stable rafling på benene i Nustrup Hallen hen over efteråret, med afslutning i foråret. Vi vil rafle spillet "7", som nogen måske kender fra sportsugen. Alle er velkomne, øvede som uøvede, spillet kan meget nemt læres!!

Vi rafler den første torsdag i hver måned kl. 19:00 fra oktober til og med marts. Vi vil holde afslutning i april med lidt smørrebrød... datoen i april finder vi senere. Prisen vil pr. gang være 25 kr. Vi kører det som en lille turnering, hvor der gives point til de 4 bedste og så samler man point sammen løbende - og vinderen findes til april. Det er derfor ikke nødvendig at kunne deltage hver gang, men sandsynligheden for at samle flest point er selvfølgelig større jo mere man deltager, men det er lagt op til, at man bare kan komme de gange man har lyst til det.

Der vil være en præmie til vinderen når vi når frem til april 2023. Et eventuelt overskud vil gå til Nustrup Hallen.

Første gang vil være torsdag den 6. oktober kl. 19:00 i hallens cafeteria. De andre datoer er flg.: D. 3. nov. / D. 1.dec. / D. 5. jan. / D. 2. feb. / D. 2. mar. Det sidste spil i april... -her finder vi dato senere.

Til dem der ikke har prøvet spillet før, og gerne vil prøve det inden den 6. okt. - vi kan så mødes i hallens cafeteria mandag den 3. okt. kl. 19:00. Det er ikke nødvendig at prøve spillet inden den 6. okt., men hvis nogen gerne vil, så er det en mulighed. Det koster ikke 25 kr. den 3. okt. og det tæller heller ikke med i det samlede pointregnskab. Vi håber at se så mange som muligt!!!

Husk at sende dine aktiviteter ind til hjemmesiden

NU- AVISEN nr. 6 2022 Rafling i Nustrup Hallen NustrupUngdomsforening NU-Avisen 2022 23

Unge

er

Sommeren er gået og efteråret har netop meldt sin ankomst!

Den 13. sept. sluttede vi i klubhuset, vi har ikke været mange i år, men vi har godt nok hygget os. Det sociale har i den grad været i højsædet. Rigtig mange gange var der lige en der havde kage eller andet med til kaf fen. Det kan vi jo godt li`... - tak for det! Dagen efter, onsdag den 14. sept., startede vi op i Nustrup Hallen. Vi var 30 medlem mer første gang - dejligt at mødes igen!

Der er gode nye tiltag i hallen med både det ene og det andet. Leif Knudsen, som nu er konsulent, bød velkommen og gav en god orientering om mange af de nye ting, der er og vil ske fremover i hallen. Leif sørgede for kaffe og dejlige rundstykker til os... Vi glæder os til samarbejdet!

Som vi plejer, har vi haft et møde med Lise, for at planlægge den nye sæson. Spec. af hensyn til de andre afdelinger i foreningen.

Derfor er der også ret til ændringer!

Der er skovtur d. 16. nov. kl. 9.00 fra hallen, eller man kører direkte... og som sædvanlig hos RITA og VERNER i BÆK.

Lucia-optog af børnehavebørn d. 14. dec. kl. 10.00 i hallen.

Julefrokost den 15. dec. kl. 18.00

Hyggeaften den 23. febr. 2023 kl. 18.00

Afslutning den 30. marts 2023 kl. 18.00

Sæt allerede nu et stort kryds i din kalender. Vi ønsker alle en rigtig god sæson!

Vi har plads til flere... - kom og vær med! Hilsener sender Lilian, Karin, og Lis

der er blevet ældre -
startet i hallen Lis
Flisbæk Årstidernes grøntsager Aronia shots · Skrabeæg Binding af ranker og Bårebuketter Tingvadvej 21 · Bæk · 6500 Vojens · Tlf. 2440 7658 NU- AVISEN nr. 6 202224 NustrupUngdomsforening NU-Avisen 2022 Unge der er blevet ældre

Hjertelig tak!

NU- AVISEN nr. 6 2022 NustrupUngdomsforening NU-Avisen 2022 25Taksigelse
En stor tak til naboer og venner der alle har været en stor støtte under Detlefs bortgang.
Tak for flagning, buketter, knus og blomsterhilsner ved bisættelsen.
Med
venlig hilsen Lone Damgård Kibbel

Nustrup kirke

Gudstjenester

OKTOBER... (A) står for altergang!

Søndag d. 16. okt. kl. 10.00 (A)

18. søndag efter trinitatis

Søndag d. 23. okt. kl. 10.00 (A)

19. søndag efter trinitatis

Søndag d. 30. okt. kl. 10.00 (A)

20. søndag efter trinitatis Husk overgang til vintertid

NOVEMBER...

Søndag d. 06. nov. kl. 10.00 (A)

Alle helgens dag Indsamling til Danske Sømands og Udlandskirker

Søndag d. 13. nov. kl. 10.00 (A)

22. søndag efter trinitatis

Søndag d. 20. nov. kl. 10.00

Sidste søndag i kirkeåret

Søndag d. 27. nov. kl. 10.00 (A)

1. søndag i advent

GODNATHISTORIE I KIRKEN

Tirsdag den 11. okt. kl. 18.15 En rolig stund, hvor vi spiser lidt og præsten fortæller en historie.

Foredrag i konfirmandstuen om... HANS FUGLSANG-DAMGAARD

Tirsdag den 25. okt. kl. 19.00

DECEMBER...

Søndag d. 04. dec. kl. 10.00 (A)

2. søndag i advent

Søndag d. 11. dec. kl. 10.00 (A)

3. søndag i advent

Søndag d. 18. dec. kl. 10.00 (A)

4. søndag i advent

Tirsdag d. 20. dec. kl. 12.15 Skolens juleafslutning

Lørdag d. 24. dec. kl. 15.30 Juleaften

Indsamling til julemærkehjemmene

Søndag d. 25. dec. kl. 10.00 Juledag

Mandag d. 26. dec. kl. 10.00 (A)

juledag

SOGNEPRÆST CHRISTIAN MUNCH

Hans Fuglsang-Damgaard var opvokset i Ørsted ved Sommersted. Blev indkaldt som soldat under 1. Verdenskrig. Martin Schwartz-Lausten taler om Hans Fuglsang-Damgaard, som var biskop over Københavns stift 1934 - 1960. Foredraget er et led i fejringen af Haderslev Stifts hundredårsjubilæum 2022.

NU- AVISEN nr. 6 202226 Det sker i Nustrup kirke NustrupUngdomsforening NU-Avisen 2022
2.
Skolevej 1 * Nustrup * 6500 Vojens Tlf. 7487 1226 * Mob.: 5128 2010
TIRSDAGSKLUBBEN Møderne foregår kl. 14.00 i konfirmandstuen Skolevej 1, Nustrup, 6500 Vojens. Christian Munch tlf. 7487 1226 mob. 5128 2010 Tirsdag den 1. november HANS CHRISTIAN SCHMIDT... - taler og synger sammen med os. Og der er jo nok at tale om. Er medlem af folketinget og tidligere minister. H.C. er barnefødt i Nustrup og tidligere skolelærer på Nustrup Fællesskole. Tirsdag den 7. februar 2023 TROELS PEDERSEN... - synger for os og med os, nogle af de sange som var forbudt i Nordslesvig i den tyske tid efter 1864. Mona Thorsager akkompagnerer på klaver. • Effektiv og dybdegående sportsmassage mod blandt andet ømme muskler og hovedpine. • Wellnessmassage som fokuserer på nydelse. • infrarød varmetæppe som udsender elektromagneti ske bølger og stråler, der skaber varme og går dybt ind i celler i huden, musklerne og knoglerne. Book tid på www.elisessportsmassage.dk Terpvej 77b, Stenderup 6630 Rødding • tlf. 24 23 86 76 mail: info@elisessportsmassage.dk • www.elisessportsmassage.dk Elise Madsen Wellness- og sportsmassage NU- AVISEN nr. 6 2022 NustrupUngdomsforening NU-Avisen 2022 27Wellness- og sportsmassage Elise  Madsen ,  Født  1970 Opvokset  og  boet  i  Nustrup  frem  til  1990 Uddannet  massør  på  massørskolen  Fyn  februar
NU- AVISEN nr. 6 202228 NustrupUngdomsforening NU-Avisen 2022

Kender

du Hans?
DrudIndehaver 64415 Det burde du, hvis du overvejer at sælge din bolig! Kontakt Hans allerede i dag på tlf. 20 58 19 58 for en gratis og uforpligtende salgsvurdering. * Kilde: Boligsiden.dk. pr. 04.01.2021, 04.01.2020, 04.01.2019 antal solgte boliger i 6100 Haderslev. HADERSLEV Storegade 30 6100 Haderslev haderslev@home.dk Tlf. 74 53 05 45 Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen VOJENS Vestergade 14 6500 Vojens vojens@home.dk Tlf. 74 53 05 45
Salg og reparation af LIFTE OG HYDRAULIK SLANGER SB HYDRAULIK A/S · KOLSNAPVEJ 1 · 6500 VOJENS Tlf.: 7487 1701 · Mobil: 2062 3800 · Mail: sb@sbhydraulik.dk HYDRAULIK NU- AVISEN nr. 6 202230 NustrupUngdomsforening NU-Avisen 2022 RØR Smeden AUT. VVS INSTALLATØR · Dæmningen 40, Nustrup · 6500 Vojens · +45 74 82 25 00 Velkommen hos Rørsmeden.dk Som Aut. VVS installatører sælger og monterer vi alt indenfor vand, varme og sanitet, biovarme og solvarme! · Træpillefyr · Kombifyr · Stokerkedler · Flisfyr · Gaskedler Rørsmeden · Dæmningen 40, Nustrup · 6500 Vojens Tlf. +45 74 82 25 00 · Mobil +45 21 20 35 37 · Privat +45 74 87 13 75 · Email: mail@roersmeden.dk
Spredning af græs udføres Fræsning med lille og stor fræser Slamsugning, spurling af kloak og dræn Kloak TV og sporings udstyr Tlf. 2068 7470 Gabelgaard entreprise I Nustrup Ungdomsforening 31NU- AVISEN nr. 6 2022 NustrupUngdomsforening NU-Avisen 2022 NU-AVISEN NUSTRUP 1921 UNGDOMSFORENING

Onsdag den 12. okt. Hobby-aften * Familie og Fritid kl. 19.00 Tilmelding til Jacoba

Torsdag den 13. okt. Filmaften * Turen til Holland kl. 18.00 Nustrup Forsamlingsgaard

Tirsdag den 18. okt. Hans Jørgen Bonnichsen * Foredrag kl. 19.00 Nustrup Forsamlingsgaard

Tors./fred. 20.-21. okt. Aktivitetsdage * (hoppeborge og spil) kl. 10 - 14 Nustrup Hallen

Mandag den 24. okt. Lokalrådet * Generalforsamling kl. 19.00 Klubhuset

Tirsdag den 25. okt. Foredrag om Hans Fuglsang-Damgaard kl. 19.00 Konfirmandstuen

Søndag den 30. okt. Nustrups Julepyntehold * Store maledag kl. 10 - 14 "Den gamle stald" * Overgade 6-8

Søndag den 30. okt. Fællesspisning og fernisering (nyt toilet) kl. 17.00 Nustrup Forsamlingsgaard

Tirsdag den 01. nov. Hans Chr. Schmidt * Taler og synger kl. 14 - 16 Tirsdagsklubben

Torsdag den 03. nov. Rafling i hallen (alle er velkomne) kl. 19.00 Nustrup Hallens cafeteria

Lørdag den 05. nov. NU og Støtteklubbens generalkl. 12.00 forsamling i klubhuset

Søndag den 13. nov. Deadline * NU-Avisen nr. 7 2022

Onsdag den 16. nov. Unge der er... * Skovtur til Bæk kl. 09.00 Afg. fra Nustrup Hallen

Lørdag den 19. nov. Kranse og Dekorationer kl. 14 - 16 Kolsnapskovvej 2 i Kolsnap

Torsdag den 24. nov. Konfekt-aften * Familie og Fritid kl. 19.00 Skolekøkkenet

Familiesvømning ændrer tidspunkt i Rødding Centret pr. 30. okt. Tidspunktet er herefter kl. 18.30 - 20.00

AVISEN nr.

AKTIVITETSKALENDEREN NU-
6 2022 NustrupUngdomsforening NU-Avisen 2022 32 Aktivitetskalenderen NUSTRUP KALENDER HÆNG DEN PÅ DIN OPSLAGSTAVLE
Fest - Møder Ophold - Forplejning Sport - Aktiviteter Hygge - Afslapning Underholdning - Læring Alt sammen i et moderne opdateret Center Her er plads til alle! NU- AVISEN nr. 6 2022 NustrupUngdomsforening NU-Avisen 2022 34

KRESTEN GRAM GJORDE EN FORSKEL

Det er med sorg, at jeg har modtaget beskeden om Kresten Grams død. Selvom et 95 årigt liv er et langt liv, så bliver man trist når en tidligere politisk samarbejdspartner ikke længere er i blandt os. Særligt hvis man har haft nogle oplevelser sammen gen nem lang tid. Og det har jeg haft med Kresten Gram. Gode oplevelser. Egentlig kan jeg ikke huske hvornår jeg første gang mødte Kresten, men jeg kan med sikkerhed huske ham fra vort første direkte møde, da jeg blev ansat som lærer på Nustrup skole i 1977. Jeg søgte en stilling som fast vikar og jeg havde haft et møde med skoleinspektøren, sådan som man plejer. Kresten var formand for skolenævnet, og han ville også gerne møde den, der måske skulle til at undervise eleverne på Nustrup skole. Så vi har i hvert fald kendt hinanden i 45 år. I de første år lærte jeg ham at kende lidt på afstand, men fra 1982 – hvor jeg selv blev indvalgt i Vojens byråd for Venstre –lærte jeg ham rigtig at kende. Altid forberedt. Altid visionær. Kort sagt Kresten så muligheder når nogle andre så begræns ninger. Han kunne det politiske håndværk og på den gode måde. Jeg tænker tit tilbage på alt det han lærte mig i politik. Samarbejdet med andre politikere, samspillet mellem em bedsfolk og politikere, respekten for borgerne, vigtigheden af at lytte og at være tilstede i lokalsamfundet, samt vigtigheden af at tage sig af sager, som lokale borgere rejste. Ja listen er lang. Jeg kom til at samarbejde med ham i mange år og det var en utrolig spændende tid. Han gjorde en forskel og ikke udelukkende på Skole- og kulturudvalgets område, selvom det var det, som han særlig brændte for. På en lang række andre områder gjorde han også sin indflydelse gældende. I Venstre nød vi i den grad også godt af hans engagement, hans viden og store indsats. Når Kresten deltog i et møde kunne man være sikker på, at der ville blive stillet præcise spørgsmål og at det ville fortsætte indtil han fik et brugbart svar, som han ikke nødvendigvis var enig i, men som han respekterede. Også som folketingsmedlem har jeg nydt hans store viden og interesse, og mange gode debatter. Helt generelt har jeg oplevet Kresten som en fremragende politiker. Ærlig, ordholden, visionær og meget meget flittig. Og beslutningerne skulle give mening og være til gavn for befolkningen, og derfor var han god til at sætte beslutningerne ind i en sammenhæng. Du gjorde en forskel

Æret være Kresten Grams minde

MINDEORD OM KRESTEN GRAM
VED HANS CHR. SCHMIDT NU- AVISEN nr. 6 2022 35 NustrupUngdomsforening NU-Avisen 2022 Mindeord: Kresten Gram

Mindeord over

Kresten Gram

Kirsten Gram på vegne af familien

Kresten blev født på gården "Kolsnaplund" den 1. januar 1927 - som nummer fire ud af fem børn.

Hans forældre valgte, at han skulle overtage gården, selvom han nok gerne ville være gået den boglige vej. Dette kompenserede Kresten for gennem sit lange liv med politik, bestyrelses- og formandsposter. Forud for overtagelse af gården tjente han på en gård i Københoved, efterfølgende i 1946 – 1947 på en gård i Solrød syd for Ros kilde og på en gård i Dronningmølle mellem Hornbæk og Gilleleje.

Efterfølgende var han på Rødding Højskole, et ophold der hele livet betød utrolig meget for ham.

Kresten aftjente sin værnepligt ved mari nen på "Flakfortet" lidt nord for Saltholm, og blev uddannet ved radartjenesten. I fritiden travede og cyklede han København tynd. Det var især kulturen og teaterlivet, der trak. Mange år senere kunne han stadig finde rundt i København, på lige fod med taxachaufførerne.

Kresten Gram overtog og drev Kolsnaplund sammen med sin hustru Annelise. De fik tre børn. Landbruget var et traditionelt land brug med kreaturer og svin samt markdrift. For ham var det en fri tilværelse, da han selv bestemte.

Han blev tidligt medlem af Venstres Ung dom, som startede hans politiske karriere. Kresten Gram var meget aktiv i samfundet. Således medlem af Vojens Byråd fra 1970 og hele 20 år frem. Han blev formand for Skole- og Kulturudvalget, hvilket var hans store passion. Også formand for Skolekom missionen.

Som børn mærkede vi også hans interesse for skolen, idet han var formand for Skole nævnet for Nustrup Fællesskole. Her stop pede han, da yngste datter gik ud af skolen.

Kresten Gram på den gamle talerstol ved Nustrup Forsamlingsgårds 100 års jubilæum i 2014 NU- AVISEN nr. 6 202236 NustrupUngdomsforening NU-Avisen 2022 Mindeord: Kresten Gram

Æresmedlem i Nustrup Forsamlingsgård

Kresten blev valgt ind i ledelsen af Venstre i Sønderjyllands Amt og sad i Hovedbestyrelsen i 10 år under Uffe Ellemanns formand skab. Hovedbestyrelsen fik nedsat et lands dækkende landbrugsudvalg, som han blev formand for i Sønderjyllands Amt. Krestens lokale engagement kom udover byrådsarbejdet til udtryk som formand fra 1986 - 2013 for Nustrup Sogns Forsamlingsgård. Her søgte han penge i adskillige fonde, og de blev brugt til at renovere Forsamlingsgården tilbage til sit oprindelige udseende. Da han stoppede som formand, blev han udnævnt til "Æresmedlem". Vojens lokalradio blev også et hjertebarn. Økonomien var dårlig, da han blev valgt som formand. Det blev der rettet op på igennem de 13 år, han sad som formand. Han talte meget om det gode samarbejde med fag bevægelsen, og det blev utrolig spændende for ham at få styr på driften samtidig med, at han skulle lave udsendelser. Her kan nævnes udsendelser om landbrug, erhverv, Vojens kommune, kirkerne i kommunen samt Klokkemuseet i Over Lerte. Udover ovennævnte har han også haft sin gang indenfor andre områder som Lokal historisk Forening i Vojens, Vojens Sparekasse og Mejeriselskabet Esbjerg. Kresten nåede i alt 13 formandsposter. Han havde en stor viden om de emner, der interesse rede ham. Kresten kunne lide at være med, hvor der blev truffet beslutninger.

Kresten Gram var realist, pligtopfyldende, hårdtarbejdende og meget jordnær. Vi børn fik en ganske fri opdragelse under ansvar, og Annelise og Kresten skabte sam men et fantastisk rum for deres børnebørn og oldebørn.

Lige til det sidste læste Kresten Gram mas ser af bøger. Han fulgte med i nyhederne og avisen, og interesserede sig meget for, hvad der skete omkring ham.

Kresten Gram efterlader sig tre børn PerEjvind, Kirsten og Birgit, tre svigerbørn, fem børnebørn og to oldebørn. Æret være hans minde

NU- AVISEN nr. 6 2022 37 NustrupUngdomsforening NU-Avisen 2022
Mindeord: Kresten Gram Kresten Gram blev i 2015 udnævnt til varigt »Æ resmedlem« af Nustrup Sogns Forsamlingsgård
Nustrup og omegn HUSHOLDNINGSFORENING NUSTRUP OG OMEGN MARIANNE PAULSEN Hobby-aften HÅNDARBEJDSHYGGE! 12. OKTOBER OG 9. NOVEMBER KL. 19.00 TILMELDING TIL JACOBA TLF. 4144 1516 NU- AVISEN nr. 6 202238 NustrupUngdomsforening NU-Avisen 2022 Familie og Fritid TORSDAG DEN 24. NOV. 2022 * KL. 19.00 I SKOLEKØKKENET PRIS: 150 KR. MAX. 16 DELTAGERE MEDBRING FORKLÆDE OG KAFFE TILMELDING TIL JANE TLF. 2229 2064 SENEST DEN 14. NOV. Konfekt-afte n ! KOM OG PRØV KRÆFTER MED DIT INDRE KONFEKTHJERTE! VI HAR MATERIALERNE - DU KOMMER MED FÆRDIGHEDERNE!
www.davidsen.as MARKARBEJDE udføres Sanddallund Maskinstation APS arbejder for landbruget året rundt Telefon, morgen og aften 7487 1470 eller mobiltelefon 4072 1570 Gammel Stadsvej 5 D · Jegerup · 6500 Vojens · Tlf. 7454 3536 NU- AVISEN nr. 6 2022 39 NustrupUngdomsforening NU-Avisen 2022

PRÆMIESPIL 6. trækning i 2022 gav følgende resultat...

1. Præmie · 6 x 150 kr.: Nr. 13 Jacob Dahl, Dæmningen · Nr. 88 Jørgen Mortensen, Fjellumvej · Nr. 196 Familien Matzen, Ribevej · Nr. 238 Connie & Erling Jacobsen, Dæmningen · 297 Hans Lemming, Skolevej og 337 Kent Bosack, Gabøl Byvej.

2. Præmie · 10 x 100 kr.: Nr. 20 L. & K. Jakobsen, Blomtoften · Nr. 36 Asta Hansen, Røddingvej · Nr. 46 Morten Bendtsen, Skolevej · Nr. 72 Familien Skov · Nr. 119 Familien Zeerow, Tingvadvej · Nr. 130 Mira og Masa, Alminde · Nr. 151 Tjalle Mulder, Buegade · Nr. 154 Fam. Sieswerda, Adelvej · Nr. 208 Birgit & Jørgen Rasmussen, Rosengade og Nr. 299 Familien Jensen, Fjellumvej.

3. Præmie · 10 x 50 kr.: Nr. 22 Inge Grethe Weisbjerg, Renbæk · Nr. 53 Verner Nielsen, Skolevej · Nr. 55 Anette Carøe Knudsen, Dæmningen · Nr. 140 Bjarne Gabrielsen, Violvej · Nr. 176 Fam. Holst, Haderslev · Nr. 236 Lis Nielsen, Skolevej · Nr. 304 Oluf Gram, Dæmningen · Nr. 318 Bente Ellegaard, Ballevej · Nr. 369 Line Rosenkilde, Rødekro og Nr. 425 Fam. Bram, Kolsnapskovvej. Præmierne kan afhentes ved kasserer Lise Steenberg Olsen · Dæmningen 60 · Nustrup - helst inden næste blad udkommer!

Nustrup Sogns Forsamlingsgaard

Benyt forsamlingsgaarden til møder og fester. Velegnede lokaler til både store og små fester. Ønskes hjælp ved private fester ell. ved mindesamvær, kan vi formidle kontakten til en dygtig og kompetent person, som gerne vil hjælpe til! Bestilling hos: Hanne Dich Pedersen

Tlf. 42 45 60 90

nustrupsforsamlingsgaard. dk

Forsamlingsgaarden er et »Nøglehus« - kan derfor lejes uden fast vært!

www.
Bestyrelsen
NUSTRUP 1921 UNGDOMSFORENING Benny Weisbjerg Adelvej 15 b · Bæk · 6500 Vojens Tlf. 74 87 15 55 · Mobil 20 65 76 37 Vognmand ALT I CONTAINERE / GRUS CVR: 26 03 40 78 22 år som selvstændig vognmand Musik til Deres fest orgel, rytmer og sang Birgitte Bolvig Hansen Ballevej 2 * Bæk * 6500 Vojens Tlf.: 7487 1661 * Bil: 2383 0598
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.