Page 1

NUSTRUP

19 DO

IN

UN G

G

21

MSFORE

N

Solveig Bille Didrichsen har valgt at stoppe i gymnastikudvalget efter 18 års imponerende indsats. Tak til Solveig!

NU - AVISEN Nustrup Ungdomsforening AARGANG 42

NU-AVISEN nr. 7-2016.indd 1

7

DECEMBER 2016

27/11/16 23.06


SNART KAN KARINA FEJRE DET FØRSTE ÅR!

Den 2. side

Nustrup har en rigtig god købmand!

v/ ANNE METTE UTTRUP

DET FØRSTE ÅR KAN SNART FEJRES... Lidt over et år er nu gået, siden der for første gang blev afholdt et »Borgermøde« i Nustrup Forsamlingsgaard... – med emnet »Købmandens fremtid i Nustrup«. Det var det helt store emne i sognet dengang og der blev kæmpet med næb og klør, for at få det til at lykkedes. Både arbejdsgruppen, som havde det store overblik, og også en masse frivillige der gik og stemte dørklokker, brugte masser af timer. Tiden var knap og

2

i 11. time sprang den kommende købmand fra. Det var en »mavepuster«, der næsten gjorde fysisk ondt. Lyset i Peter købmands øjne var slukket, da beskeden kom. Han var klar til at smide det hele – dagen efter var lyset dog tilbage. »Anne Mette, jeg har tænkt på noget... hvad med Karina... ville hun ikke være en god købmand?« Dét kunne vi hurtigt blive enige om, og SÅ skulle der handles!!! Alle de mange timers arbejde gav pote... Nustrup har en rigtig god Købmand!

Gammel Stadsvej 5 · Jegerup Tlf. 7454 1321 · info@byggeriget.dk

· ·

6500 Vojens www.byggeriget.dk

Glædelig Jul og Godt Nytår og tak for denne sæson fra NU-Avisen NU-AVISEN nr. 7-2016.indd 2

27/11/16 23.06


BESTYRELSEN

INDHOLD

Formd./sekretær: Mona H B Brink Tlf. 29 91 44 14 mhbbrink@stofanet.dk Næstformand: Peder Th. Pedersen Tlf. 22 12 20 11 pederthorvald@gmail.com Kasserer: Lise Steenberg Olsen Tlf. 74 87 13 41 lisesteenberg@bbsyd.dk Best.medl.: Ulla Prehn Jepsen Tlf. 20 83 21 48 ullaprehnjepsen@gmail.com Best.medl.: Camilla Thøgersen Tlf. 28 87 54 57 millamuzz2008@hotmail.com Best.medl.: Majbrit Jensen Tlf. 31 49 29 90 bitten18@live.dk Best.medl.: Annette F. Jacobsen Tlf. 81 75 24 49 alexander2009@live.dk

Nustrup har en rigtig god købmand v/Anne Mette Uttrup........................................... 2 Sidste nyt! v/Lise Steenberg Olsen................................................................................................ 5 Formandsberetning 2016 v/NU´S generalforsamling v/Mona HB Brink.................. 6 Dilettantbestyrelsen gennemlæser stykker v/Anne Mette Uttrup.............................. 7 Uddeling af pokaler og blomster v/Mona HB Brink...................................................... 8-9 Gabøl og omegns Beboerforening er klar til jul v/Tine W. Gram............................ 11 Tak for opmærksomheden v/Anna & Kresten Rosenkilde........................................... 11 Julekalender 2016 v/Laila Steenberg.......................................................................................... 13 Gamle postkort v/Svend Folke Thrysøe.................................................................................. 14 Få et OK kort og støt DIN forening v/Lise Steenberg Olsen................................... 17 Skolefest 2016 v/Ole Gram............................................................................................................ 17 NU siger farvel med blomster og gaver v/Mona HB Brink/Jan Christensen.... 19 Fire gode projekter støttes med 52.000.- kr. v/Allan Rokkedahl............................... 20 Batteriindsamling på Nustrup Skole v/Lasse Uttrup........................................................ 21 Et skulderklap til vejarbejderne i Nustrup v/Sine og Laila............................................ 22 Tag med til Belgien, Luxembourg og Nordfrankrig v/Rejseholdet........................... 22 Familiesvømning i Rødding Centret v/Lise Steenberg Olsen...................................... 23 Fire gode år med Allan Ørslev v/Ulla Bram............................................................................ 24 Nustrup Kirke - med gudstjenester v/Christian Munch.................................................... 25 Helligtrekongersfest med Karsten Nissen v/Christian Munch....................................... 25 Nustrup og omegn FAMILIE OG FRITID v/Stinne Bekke............................................ 26 Sådan udkommer NU-Avisen i 2017 v/Niels Aage Uttrup......................................... 27 Information fra Nustrup Vandværk v/Svend A. Hansen................................................. 27 Støtteklubbens fremtidsplaner v/Jan Christensen............................................................... 28 Badminton-nyt med U13 Holdturnering mm. v/Winnie Lykke Eriksen................ 29 Unge der er blevet ældre - starter igen i hallen den 4. januar v/Lis Nielsen..... 31 Fællesspisning fortsætter v/Anne Mette Uttrup.................................................................. 32 Tyrolerfest i Nustrup Hallen v/Støtteklubben...................................................................... 33 Sankt Hans vender tilbage v/Forældre/elever i 0.N......................................................... 34 Nustrup har sagt farvel til en rigtig »ildsjæl« v/Niels Aage Uttrup.................. 36-37 Støtteklubbens formandsberetning v/Jan Christensen..................................................... 38 Tak for venlig deltagelse ved Bents bisættelse v/Laila, Rene og Lise....................... 39 Præmiespil (7. trækning i 2016) v/Lise Steenberg Olsen............................................... 40

UDVALGSFORMD.

Badminton: Winnie L. Eriksen Tlf. 22 86 77 40 formand.nu.fjerbold@gmail.com Fodbold: Jan Holst Tlf. 74 87 19 00 janholst@bbsyd.dk Gymnastik: Simon Christensen Tlf. 22 40 88 84 simonwc@live.dk Håndbold: Henrik S. Andersen Tlf. 21 78 4115 henrikskovandersen@iclood.com Svømning: Lise Steenberg Olsen Tlf. 21 78 4115 lisesteenberg@bbsyd.dk Tennis: Gert Majeske Tlf. 21 33 32 26 vigmaj@mail.dk Unge der er blevet ældre: Lis Nielsen Tlf. 61 72 12 96 Lilian Jakobsen Tlf. 41 81 69 29 Karin Vigsø Tlf. 22 52 38 26

STØTTEKLUBBEN

Formand: Jan Christensen Tlf. 21 70 24 65 janam@mail.dk

NUSTRU P

19

GD

MS

G

UN

21 O

FOREN

IN

NUSTRUPHALLEN

v/Anette Carøe Knudsen Tlf. 74 87 12 10 webmaster@nuhallen.dk

KLUBHUSET

v/Lise Steenberg Olsen Tlf. 21 78 4115 NU-AVISEN nr. 7-2016.indd 3

NUSTRUP UNGDOMSFORENING

NU-Avisen udkommer 7 gange om året i et oplag af 700 - og omdeles til samtlige husstande i Nustrup sogn. Lise Steenberg Olsen · Dæmningen 60 REDAKTION Tlf. 2178 4115 · Mail: lisesteenberg@bbsyd.dk Niels Aage Uttrup · Dæmningen 32 Tlf. 6113 34 63 · Mail: naauttrup@mail.tele.dk HJEMMESIDE Er der ændringer til hjemmesiden, bedes disse sendes til: alette@alette-houman.dk

UDGIVER

NU - AV

Nustrup AARG

ISEN

Ungdom

ANG 42

7 6

sforenin

g

DECEM BER 20 16

Forsiden: Ved generalforsamlingen lørdag d. 5. nov. valgte Solveig Bille Didrichsen at stoppe i gymnastikudvalget efter 18 år, heraf rigtig mange år som formand. Vi i Nustrup Ungdomsforening vil gerne takke Solveig for den store indsats hun i gennem mange år har gjort for foreningen, specielt i gymnastikudvalget, hvor hun har været en dygtig og kompetent formand. Også som leder på flere hold, har Solveig gjort det godt. Deadline til NU-Avisen nr. 1 -17: Søndag d. 15. januar. Udkommer: NU-Avisen nr. 1 -17 – udkommer i uge 5.

27/11/16 23.06


maler@john-callesen.dk Gammel Stadsvej 5 D · Jegerup · 6500 Vojens · Tlf.: 74 54 35 36

MARKARBEJDE udføres Sanddallund Maskinstation APS arbejder for landbruget året rundt Telefon, morgen og aften tlf. 7487 1470 ell. mobiltelefoner 4072 1570 & 2015 3570

www.davidsen.as NUSTRU P

19

21

G

4

NU - AVISEN nr. 7 2016

OM

G

UN

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN nr. 7-2016.indd 4

n 2016

27/11/16 23.06


NUSTRUP UNGDOMSFORENING med . . .

Sidste nyt! v/ Lise Steenberg Olsen

PRÆMIESPIL FOR 2017... Snart kommer vi ud for at sælge præmiespil igen. Jeg håber i vil tá rigtig godt imod vores sælgere. Há en hundermand liggende, hvis I har lyst at støtte Nustrup Ungdomsforening! HJÆLP! Der er en del der har sagt, at de er gået forgæves efter deres præmie ved min dør. VIL i ikke nok ringe på min SKIBSKLOKKE ved døren, den kan jeg høre, men når I banker på og jeg sidder i mit kontor, kniber det af og til med at høre når I banker på. I kan også vælge at ligge en seddel ind med navn, så skal jeg nok komme med pengene!

HUSK AT SÆTTE X I DIN KALENDER... Glæd dig til »Juniorgymnastikstævnet« den 25. februar 2017. Som gæstehold kommer bl.a. Gug Rope Skipping fra Aalborg. De er regerende Danmarks mestre, og har været det 16 år i træk. De har også vundet sølvmedaljer ved VM. Derudover kommer Jernved pigerne, Agerskov Ungdomsskole og Højer Efterskole. Og med et såkaldt lokalt islæt, så kommer også Anders Koch og Victoria Øre Petersen for at give et Dance Show. Det unge dansepar er bosiddende i Aarhus. De har valgt at satse 100% på dansen. Anders er her fra Nustrup og Victoria er fra København. De er nordiske mestre og Danmarks mestre samt vindere af utallige mesterskaber i hele verden. De er netop udtaget til VM, og er godt igang med forberedelserne.

GENERALFORSAMLING 2016... Det var en rigtig god generalforsamling. Jeg glæder mig over at alle poster blev besat, og at så mange nye unge mennesker kom ind i bestyrelsen og div. udvalg. Nu må fremtiden da være mere sikker! Vi har jo mange aktiviteter, så der skal rigtig mange ledere og udvalgsmedlemmer til, for at det hele kører! OK BENZIN STØTTER DIN FORENING... OK Benzin har givet os en oversigt. Der er 53 personer tilknyttet ordningen – hvoraf de 10 er helt nye, som giver os 1.000,- kr. På et halvt år, har vi modtaget 2.195,67 kr. Har du også lyst til at støtte foreningen, så har NU nummer 560957. Vi modtager 5 øre pr. liter benzin/diesel du køber. Der er også andre ting hos OK Benzin, som giver støtte. Tak fordi I støtter os og spec. tak til de 10 nye som har meldt sig ind i ordningen. G IN

E

N

U

GD

OMSFOR

Nustrup Ung

NU-Avise

n 2016

21

UN

EN NU - AVdomISsforening

NU - AVISEN nr. 7 2016

NUSTRUP

19 G

G

21 N

Nustrup Ungdomsforening

5

Glædelig Jul og Godt Nytår ...og tak for den store opbakning!

NU-AVISEN nr. 7-2016.indd 5

DO

IN

STRUP NU

19

MSFORE

N

27/11/16 23.06


NUSTRUP

19 DO

v/Mona HB Brink

IN

UN

G

Formandsberetning

G

21

MSFORE

N

GENERALFORSAMLING 2016 Endnu et år er gået i vores travle forening, og vi har i år givet os i kast med endnu et nyt projekt: DGI’s Foreningtest... Dette går ud på, at vi i samarbejde med DGI over det næste års tid, skal kigge indad på vores forening. Via dette samarbejde, vil vi lokalisere foreningens svagheder/styrker, og derigennem arbejde på at gøre vores forening stærkere. Dette samarbejde skal også hjælpe os med at løse den store udfordring, der findes i alle foreninger, nemlig at fastholde de unge. Her er vi udfordret, idet skolen kun går til og med 6. klasse, hvilket gør at de unge har skole, fritidsaktiviteter og jobs i de større byer. Testen skal også hjælpe med at fastslå, hvordan vi får de unge til at synes om vores tilbud, eller hvilke tilbud, de hellere vil have?? Legepladsen... Igen i år søger vi forskellige fonde, for at kunne forbedre og udvide byens legeplads. Målet er at rejse ca. en halv million for at etablere en helt ny legeplads. Vi har fået tilsagn fra flg.: SE Fonden 50.000, Ege Fonden 50.000, Nustrup Ungdomsforening og NU´s Støtteklub samt Nustrup Beboerforening. Vi afventer svar fra mange flere, som vi har søgt ved, såsom ECCO, Trygfonden, Friluftsrådet samt mange flere.

Af årets aktiviteter skal nævnes... Årets Midtlandsløb... havde både deltagere fra Tyskland og Norge, og alle var meget imponeret over både ruten og planlægningen. Fastelavnsfesten... var også i år en rigtig populær begivenhed, med 120 fine udklædte børn, som slog katten af tønden i hallen. Det er dejligt, at der er så stor opbakning omkring dette arrangement. Ved Kløften festivalen... havde vi igen mange frivillige medhjælpere, som var med til at få 36.000,- kr. med hjem til foreningen, dette er vi meget taknemlig for. Til slut... vil jeg endnu en gang takke alle de frivillige, hvis store indsats gør, at foreningen kan bestå - vi værdsætter al den hjælp vi får!

Rudi Paulsen 2072 5904 Lærkevej 20 6100 Haderslev paulsentoemrer@gmail.com NUSTRUP

NU-AVISEN nr. 7-2016.indd 6

19

21

MSFORE

N

NU - AVISEN nr. 7 2016

Tak for den store opbakning!

G DO

IN

G

OM

G

G

Glædelig Jul og Godt Nytår

UN

Generalforsamling

21 D

UN

6

NUSTRU P

19

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

n 2016

27/11/16 23.06


Nustrup

Nustrup

VI ER NU I FULD GANG

Dilettant & Amatørscene

MED AT LÆSE STYKKER

Dilettant & Amatørscene

Tekst: Anne Mette Uttrup

VI DROPPER LYS- OG LYDANLÆG! På »Borgermødet« i oktober måned, skulle vi beslutte hvilke projekter byen ville bruge sine 52.000,- kr. fra kommunen til. Vi havde oprindeligt et ønske om et lys- og lydanlæg. Brian Enné har været behjælpelig med at finde priser på div. teknisk udstyr. Sådan noget »legetøj« er jo meget dyrt, og da ingen af os i bestyrelsen har flair for det tekniske, har vi valgt at Brian har været diletlægge det på hylden tanterne behjælpelig. for en tid. For anskaffer vi os sådan et anlæg, så skal der jo også være en til at betjene det.

VI LEDER PT. MED LYS OG LØGTE! I skrivende stund er bestyrelsen i fuld gang med at gennemlæse de seks hjemtagende stykker. Kriterierne for udvælgelsen er bl.a. at der max. må være 10 spillere – og gerne ligeligt fordelt – og så søger vi selvfølgelig under genren »Lystspil og komedier«. Vi glæder os meget til at kunne afsløre titlen – og ikke mindst Dilettantholdet 2017. Husk at sætte et stort kryds i kalenderen til lørdag den 4. marts 2017, hvor der er generalprøve kl. 14.00 og hvor det så for alvor går løs kl. 20.00. Vi har besluttet at servere sildemadder og snitter – og så håber vi på rigtig god opbakning. Der vil komme meget mere info vedr. »Dilet tant 2017« i næste udgave af NU-Avisen.

Dilettantholdet håber på mere succes med de nye tiltag, så der kan komme endnu flere besøgende til de to forrestillinger som dilettanterne giver... LØRDAG DEN 4. MARTS 2017. STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 7 2016

Nustrup Dilettant

7

n 2016

NU-AVISEN nr. 7-2016.indd 7

27/11/16 23.06


DO

v/Mona HB Brink

IN

UN

G

Uddeling af pokaler og blomster

G

21

MSFORE

N

»LEDERPOKAL« TIL ANDREAS FISKER Vi vil gerne indstille Andreas Fisker, som vi er så heldige at have både som vores »chef« træner og som udvalgsmedlem.

Andreas vil rigtig gerne badmintonsporten. Han vil gerne træne, og udvikle træningen for vores ungdomsspillere. Andreas er nu træner på 2. år, og han går virkelig op i det, på hans helt egen stille, rolige og meget behagelige facon. Han vil også rigtig gerne dygtiggøre sig, og deltage i de badmintonkurser og arrangementer der er mulighed for. Derudover er han også med i badmintonudvalget, hvor han også har gode idéer og holdninger til badmintontræningen. I forbindelse med, at vi skulle finde nogle nye trænere, kom Andreas, sammen med Morten Bendtsen, på den super gode idé, at lave en slags turnusordning med træningen, således at de ikke alle behøver at komme hver gang, for det kan være temmelig svært for mange, at få det til at hænge sammen med skole og arbejde og bustider, specielt når vi starter allerede kl. 16.00. Den idé var

Kristoffer Nørgaard, Freja Hilker og Magnus Munch også med på. De vil nemlig gerne hjælpe til med træningen en gang imellem. Selv om de kun behøver at være 2 trænere hver gang, så er de næsten altid 3 og enkelte gange også 4 trænere i gang. De kommer i hvertfald så tit som de kan, for de kan lide det – og den glæde ved at spille badminton, smitter også af på børnene. Det er en glæde og fornøjelse, at komme op i hallen og se den aktivitet og glæde der er når de træner. Tusind tak for det! »FIDUSPOKAL« TIL KLAUS ROSENBERG Klaus har været med i fodboldafdelingen i 19 år. Bl.a. også som formand. Sidste år blev han så valgt som suppl. til fodboldudvalget, men hjælper stadigvæk med turneringer og medlemslister. Klaus får ligeledes fiduspokalen, fordi han nu i over 2 år, utrætteligt har arbejdet med at lave skabe, flyttet kasser, så vi i foreningen kunne få ordentlig styr på vores materialer, så som bolde mm. Det er blevet super godt og overskueligt det hele. Desuden er Klaus også manden, der straks kommer, når der er reparationer i hallen.

NUSTRUP

G

NU-AVISEN nr. 7-2016.indd 8

UN

DO

IN

G

21 G

21 D

19 UN

8 Nustrup Ungdomsforening

NUSTRU P

19

MSFORE

N

NU - AVISEN nr. 7 2016

OM

G

NUSTRUP

19

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

n 2016

27/11/16 23.06


INITIATIVPOKALEN GÅR TIL 2 PERSONER At Christian Brink og Ryan Christensen får pokalen, er fordi I altid står klar når vi i ungdomsforeningen har brug for en hjælpende hånd. I er begge meget aktive i byen og i foreningslivet. Ryan især hos spejderne og Christian indenfor gymnastik og spejder. I er også gode til at komme med nye idéer, både her i ungdomsforeningen og ved spejderne.

15 ÅRS JUBILÆUM Ulla Jepsen har i år 15 års jubilæum indenfor Nustrup Ungdomsforening. Vi takker for de mange gode år og håber du vil tage endnu flere år sammen med os.

Vognmand

Benny Weisbjerg Adelvej 15 b · Bæk · 6500 Vojens Tlf. 74 87 15 55 · Mobil 20 65 76 37

ALT I CONTAINERE / GRUS CVR: 26 03 40 78 NUSTRUP

STRUP NU

21

E

Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 7 2016

n 2016

NU-AVISEN nr. 7-2016.indd 9

19

21

UN

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung

G

G

OMSFOR

DO

Nustrup Ungdomsforening

9

IN

GD

N

U

N

IN

G

19

MSFORE

N

27/11/16 23.06


NUSTRU P

19

21

G

10

NU - AVISEN nr. 7 2016

OM

G

UN

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN nr. 7-2016.indd 10

n 2016

27/11/16 23.06


Gabøl og omegns Beboerforening v/Tine W. Gram

Så er vi klar til at fejre julen… Vi har ikke haft nogle arrangementer siden sidst, men jeg vil meget gerne benytte lejligheden til ønske alle de nye tilflyttere til Gabøl velkommen! Julelysene er nu sat op og er blevet tændt fra den 1. søndag i advent. Det næste arrangement er Juletræsfesten i »Hønsehuset« søndag den 11. dec. kl. 14.00. Vi skal hygge og klippe julepynt samt danse om juletræet. Julemanden kommer på besøg og der er mulighed for at købe gløgg og æbleskiver. Husk også Generalforsamlingen, som afholdes tirsdag den 21. februar 2017 kl. 19.00 i »Hønsehuset«. Vi vil gerne i Gabøl og omegns Beboerforening ønske alle vores medlemmer...

En Glædelig Jul og Et Godt Nytår!

Hilsen Tine

Julemanden gør klar til at læse en lille julehistorie.

Juletræsfesten søndag den 11. dec. kl. 14 her kommer julemanden på besøg. Han danser med om træet og læser en historie.

Tak for opmærksomheden Tusind tak for de mange hilsener, gaver og de fine ranker ved vores guldbryllup! Hilsen Anna & Kresten Rosenkilde STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 7 2016

Anna &

Kresten 19 6 6

- 2 0 16

Tak for opmærksomheden 11

n 2016

NU-AVISEN nr. 7-2016.indd 11

27/11/16 23.06


Vi er din samarbejdspartner Revision og rådgivning er vores speciale www.beierholm.dk

Ribevej 64 6500 Vojens Tel. 74 54 04 00.

RØR

- et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

REVISIONSPARTNERSELSKAB

Smeden

AUT. VVS INSTALLATØR · Dæmningen 40, Nustrup · 6500 Vojens · +45 74 82 25 00

Velkommen hos Rørsmeden.dk Som Aut. VVS installatører sælger og monterer vi alt indenfor vand, varme og sanitet, biovarme og solvarme!

· · · · ·

Træpillefyr Kombifyr Stokerkedler Flisfyr Gaskedler

Rørsmeden · Dæmningen 40, Nustrup · 6500 Vojens Tlf. +45 74 82 25 00 · Mobil +45 21 20 35 37 · Privat +45 74 87 13 75 · Email: mail@roersmeden.dk

NUSTRU P

19

21

G

12

NU - AVISEN nr. 7 2016

OM

G

UN

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN nr. 7-2016.indd 12

n 2016

27/11/16 23.06


JULEKALENDER 2016...

Vi vil gerne takke alle sponsorerne samt alle de personer som har været rundt for at sælge julekalenderne og ikke mindst tak til alle jer som har støttet os. Hvis I ikke har gættet, hvor billedet er fra på julekalenderen i år, så kan en smuk aftenstur på Blomtoften opklare dette. 1000 tak for den fine udstilling, der er med til at pynte byen og man bliver glad i nissehuen, når man går forbi. Hvis der skulle være nogle der kunne tænke sig at være med til at sælge julekalendere næste år – hvilket er en hyggelig tjans… så giv endelig besked om dette. Håndboldudvalget ønsker alle, en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Flisbæk

Årstidernes grøntsager Aronia shots · Urtesalt mm. Binding af ranker

Tingvadvej 21 · Bæk · 6500 Vojens · Tlf. 2440 7658

NUSTRUP

STRUP NU

21

E

Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 7 2016

n 2016

NU-AVISEN nr. 7-2016.indd 13

19

21

UN

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung

G

G

OMSFOR

DO

Nustrup Ungdomsforening 13

IN

GD

N

U

N

IN

G

19

MSFORE

N

27/11/16 23.06


Gamle postkort v/Sv. Folke Thrysøe

Købmandsgården i Lille Nustrup De to postkort er af samme bygning, i dag kaldet »Købmandsgården«. Den ældste bygning, som ses nederst er fra 1912. Om- & tilbygningen til »The New Look« øverst, er foretaget i tiden efter krisen i 30érne. Måske er der en læser som kan komme med et mere præcist byggeår?? NUSTRU P

19

21

NU - AVISEN nr. 7 2016

OM

G

G

Gamle postkort

UN

14

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN nr. 7-2016.indd 14

n 2016

27/11/16 23.06


NUSTRUP Stedet hvor du handler lokalt 7487 1107

STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 7 2016

15

n 2016

NU-AVISEN nr. 7-2016.indd 15

27/11/16 23.06


Rådhuscentret 25 • 6500 Vojens • Tlf. 74 54 11 07 / 74 59 12 16 Åbningstider: Man-tors 10.00-17.30 • Fre 10.00-18.00 • Lør 10.00-13.00 NUSTRU P

19

21

G

16

NU - AVISEN nr. 7 2016

OM

G

UN

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN nr. 7-2016.indd 16

n 2016

27/11/16 23.06


Det koster IKKE noget at få dit OK Benzinkort. Du skal IKKE betale oprettelsesgebyr, kontoen er RENTEFRI og du betaler KUN én gang i måneden. Hvis du tegner et gratis OK-Kort - så husk at skrive 560957 ved sponsor-nr. på udfyldningsblanketten eller på OK´s hjemmeside. På den måde støtter du Nustrup Ungdomsforening NUSTRUP

Skolefest 2016

G

21 G

DO

IN

støtter du

UN

Så hver gang du tanker

19

MSFOR

EN

Foto og tekst: Ole Gram

De var smadder dygtige...

Her er alle skuespillerne fra 5N, samt deres lærere – der spillede stykket »Klæder skaber glæder«. Det var et flot og veludført stykke. STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 7 2016

6N havde hele aftenen gang i deres boder, for at tjene penge ind til deres Bornholmertur.

Skolefest 2016 17

n 2016

NU-AVISEN nr. 7-2016.indd 17

27/11/16 23.06


Flexible åbningstider Ring for tilbud 27291303 / 40894665

D&N Dæk Dale Prescott & Niels Sibelius Dækmontering Sommer / Vinter Skift Flexible åbningstider Ring for tilbud 27291303 / 40894665

FH AUTOGLAS

af stenslag 375,• Reparation af autoruder • Udskiftning afregning med forsikrings• Direkte selskab FINN HOLST · LILJEVEJ 1 · 6500 VOJENS · TLF 42154550

NUSTRU P

19

21

G

NU - AVISEN nr. 7 2016

OM

G

UN

18

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN nr. 7-2016.indd 18

n 2016

27/11/16 23.06


Nustrup Ungdomsforening

siger farvel med blomster og gaver! v/Mona HB Brink

Røddingvej

Blomster og gaver til de afgående... Solveig Bille Didrichsen har valgt at stoppe i gymnastikudvalget efter 18 år. Vi takker for den fantastiske indsats, som du har gjort i Nustrup Ungdomsforening og i gymnastikudvalget, hvor du har været en både dygtig og kompetent formand, men også som en flittig træner/leder for mange af vores hold.

Tine W. Gram stopper efter 21 år... Også Tine har valgt at stoppe i gymnastikudvalget efter 21 år. Vi takker dig mange gange for den utrolig store indsats du har gjort i Nustrup Ungdomsforening, specielt i gymnastikafdelingen. Vi kommer helt sikkert også til at savne din mad og kager, som du altid forkælede os med til vores ledermøder.

Solveig giver ved generalforsamlingen den 5. nov. sin sidste formandsberetning. Det er blevet til rigtig mange.

Den altid smilende Tine Gram modtog blomster i hendes hjem, da hun var forhindret d. 5. nov.

STØTTEKLUBBENS BESTYRELSE SAGDE OGSÅ FARVEL TIL TO MEDLEMMER

DER VAR BLOMSTER TIL TOMMY BLADT SOM IKKE ØNSKEDE AT FORTSÆTTE

DEN FLITTIGE KASSERER METTE PAULSEN STOPPEDE I STØTTEKLUBBEN EFTER 6 ÅR NUSTRUP

STRUP NU

21

E

Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 7 2016

n 2016

NU-AVISEN nr. 7-2016.indd 19

19

21

UN

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung

G

G

OMSFOR

DO

Nustrup Ungdomsforening

19

IN

GD

N

U

N

IN

G

19

MSFORE

N

27/11/16 23.06


AFSTEMNINGSMØDET

INVITATION

DEN 27. OKTOBER ANG.: HVILKE PROJEKTER STØTTES! Til alle borgere i Gabøl/Nustrup Landdistrikt BORGERBUDGETTERING!

Den 27.oktober var der afstemningsmøde i Nustrup Forsamlingsgaard, for hvilke projekter der skulle have støtte fra de 52.000 kr. ved »Borgerbudgettering 2016« i Gabøl/ Nustrup Landdistrikt. Der var 10 projekter, vi skulle høre mere om, men lidt skuffende mødte KUN 16 personer op for at stemme. 2 projekter blev inden afstemningen trukket tilbage, så der kun var 8 projekter at stemme om, og hver person havde 3 stemmer.

4: Projektor til Forsamlingsgaarden (3 stemmer · 11.000) 5: Nyt service til Forsamlingsgaarden (3 stemmer · 42.000) 6: Vandre-pjecer med beskrivelse og afmærkning i natur (2 stemmer · 10.000) 7: Læskur på boldbanen (0 stemmer · 12.000) 8: To lege-redskaber på Rosengade (0 stemmer · 52.000) De 4 første projekter ligger nu ved de grupper, som har arbejdet med dem. De vil sørge for, at de bliver gennemført i løbet af 2017. Det vides ikke på nuværende tidspunkt om Haderslev Kommune i 2017 vil lave Borgerbudgettering, men hvis de gør det, er Lokalråd for Gabøl/Nustrup Landdistrikt indstillet på, at vi igen skal sige ja til at deltage. På vegne af Lokalråd for Gabøl/Nustrup Landdistrikt Allan Rokkedahl

Torsdag d. 8. september 2016 kl. 19.30 i Nustrup Forsamlingsgaard

Borgerbudgettering 2016

21

NU - AVISEN nr. 7 2016

OM

G

D

G

20 Borgerbudgettering

NUSTRU P

19

UN

Resultatet af afstemningen... – hvor de 4 første projekter »vandt«: 1: Maling af vægge i den store sal i Forsamlingsgaarden (16 stemmer · 6.000) 2: Nyt loft i den store sal i Forsamlingsgaarden (15 stemmer · 20.000) 3: Julelys i Nustrup, fem stjerner (9 stemmer · 15.000)

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

INVITATION

n 2016

Til alle borgere i Gabøl/Nustrup Landdistrikt

NU-AVISEN nr. 7-2016.indd 20

Torsdag d. 8. september 2016 kl. 19.30 i Nustrup Forsamlingsgaard

Borgerbudgettering 2016

27/11/16 23.06


BATTERIINDSAMLING PÅ NUSTRUP SKOLE Tekst: Lasse Uttrup

19

IN

DO

MSFOR

EN

Mona HB Brink · Formand for Nustrup Ungdomsforening

NUSTRUP

19

21

UN

UN

G

21 G

Husk også at tjekke vores hjemmeside: www.nustrupuf.dk Der kunne jo stå noget, som du ikke burde gå glip af:o)

G

G

NUSTRUP

merater kom med så mange batterier – vist nok 400 kg. – at vi var nødt til at have det stående i lerkælderen – resten stod inde i vores klasseværelse. Vi skulle selv hjælpe med at bære dem ud, da Provas kom for at hente dem. Batterier er vildt tunge. Inde på Provas’ hjemmeside, kunne vi følge med i, at vi var den klasse, der havde samlet flest batterier ind. 77 kg. pr. elev blev det til. Det er vi rigtig stolte af, og glæder os MEGA meget til at komme til Danfoss Universe. Tak til alle dem der har givet os deres brugte batterier. Og også mange tak til 4. klasse, fordi de gav os deres batterier til allersidst. Hilsen Lasse og resten af 5. N

DO

IN

FRA 5. N PÅ NUSTRUP SKOLE... Mine klasselærere havde vist nok tilmeldt vores klasse til en konkurrence om at samle flest brugte batterier. Vi fik hver sådan en lille papæske til at samle batterier i. Vores klasse kunne rigtig godt tænke sig at vinde konkurrencen, hvor hele klassen kunne komme en tur til Danfoss Universe. Så jeg spurgte flere gange min mor, om ikke vi havde flere batterier. Så kom hun på den idé, at vi kunne efterlyse batterier på Facebook og pludselig fik vi rigtig mange. Hver dag var vi nødt til at køre i skole, for vi havde samlet så mange, at jeg ikke kunne have dem med på cyklen. En af mine klassekam-

MSFORE

N

Torvet 1 • 6630 Rødding • Tlf.: 7484 1544 STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVISsforeEN NUrup- Ung ning dom Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 7 2016

Fællesskolen

21

n 2016

NU-AVISEN nr. 7-2016.indd 21

27/11/16 23.06


Et skulderklap til de vejarbejdere, der har trodset vejret og i bidende kulde og regn, har asfalteret en ny flot vej i byen Foto: Sine Tekst: Laila

TAG MED UNGE DER ER BLEVET ÆLDRE TIL

BELGIEN, LUXEMBOURG OG NORDFRANKRIG

v/REJSEHOLDET

Ardennerne - Bouillon - Belgien… Rhinen og Köln passeres, inden vi kommer til Belgien. I Bastogne skal vi se det imponerende monument over slaget om Ardennerne. Der bliver rig lejlighed til at besøge det berømte og spændende krigsmuseum.

Luxembourg by

Hovedstaden i det lille storhertugdømme er berømt for sin fantastiske beliggenhed på plateauer. Vi ser bl.a. storhertugpaladset. Vi ser EU-centret med Europadomstolen og kører gennem det hyggelige Nordfrankrig, med de smukke hyggelige landsbyer. NUSTRU P

19

21

G

22

Rejseholdet

6 dage fra 11. juni-16. juni Pris for turen er kun 3.900

NU-AVISEN nr. 7-2016.indd 22

NU - AVISEN nr. 7 2016

Ingelise & Johan Jensen tlf. 7487 1456 Hanne & Sv. Erik Nielsen tlf. 7487 1667

OM

G

UN

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

n 2016

27/11/16 23.06


FAMILIESVØMNING I RØDDING CENTRET

v/Lise Steenberg Olsen

FAMILIESVØMNING...

Igen en sæson med stor tilslutning, og det gælder også til massage/saunagus. Livredderne har fået nye trøjer, det har de ikke haft før. Tak til livredderne Michael Tamdrup, som har 10 års jubilæum og Christian Munch med sit 15 års jubilæum. Også tak til de andre livreddere Bjørn Petersen, Simone Enemark, Daniel Gabrielsen, Jane og Bjarne Gabrielsen. Fire af livredderne har også taget førstehjælpskursus her i efteråret. Tak til Irene Hansen og Ulla Jepsen for deres hjælp ved kassen. Tak til alle svømmerne, som så flittigt kommer hver fredag. Vi svømmer også den 23. dec., ja alle fredage i sæsonen 2016-2017. KUN »Langfredag« holder vi helt fri! Hilsen Lise

STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 7 2016

Familiesvømning i Rødding 23

n 2016

NU-AVISEN nr. 7-2016.indd 23

27/11/16 23.06


v/Ulla Bram

Fire gode år med Allan Ørslev

NU - AVISEN nr. 7 2016

NUSTRU P

19

21 D

G

Nustrup Kirke

Hilsen Ulla

UN

24

både hver for sig og sammen. Vi har været trygge ved dine idéer. Dem har du så mange af, at vi synes slet ikke du er blevet færdig. Hvad kan musik med dig ved roret? Som jeg ser det, er din kærlighed til musik og dine evner ved orgel og klaver så enestående, at du kan få musik til at være relations dannende og ramme vore hjerter, du kan få musik til at italesætte det, vi ikke kan sige med ord, og det gælder både, når der skal være fest, og når det er svært. Du skrev i sidste uge, at du elsker musikken til allerhelgen, og du ville helst selv spille på denne dag, og så på en dag, hvor tunge følelser er tilstede. Du har fortalt til et personalemøde, at menigheden i Nustrup elsker deres kirke, det er tankevækkende, at det var dig, som skulle fortælle os det, og det ikke var omvendt. Tak fordi du også satte almindelige ord på vores kirke, så vores blinde øje blev seende. Musik er en stor del af dit liv, du er heldig, at din familie også kan lide musik. Du er god til at få det bedste ud af livet, både privat og i jobbet. Det er en gave at have med sig, når man har så mange jern i ilden som du har. Vi ønsker dig held og lykke med dit job som leder af Musikskolen i Sønderborg. Vi håber Jeres og vores veje må krydse hinanden, så vi kan sige på gensyn i en eller anden form. Tak fordi vi måtte være en del af dit arbejdsliv og stor tak for dit orgel- og klaverspil og Trines smukke fløjte. Tak for Jeres utrættelige indsats for musikken her i sognet. OM

G

Kære Allan! »Åh der findes ingen ord, ingen ord der helt slår til«. Når jeg skal sige, hvad du har betydet for Nustrup sogn igennem de sidste 4 år, blev jeg inspireret af Lars Lilholt, fordi det er faktisk svært at sætte ord på en tale til dig. Du kom med hele din personlighed, du inddrog din familie og du gik ind i et aktivt samspil med menighedsrådet og menigheden. Du bød ind til samarbejde og ordene: »Jeg er ikke kirkemand, men er parat til at lytte, høre hvad I har af ønsker, jeg er parat til at sætte mine evner i spil i Jeres menighed, og lad os så se hvor det kan bære hen«. Det KUNNE bære, du har vist, at du er god til at skabe relationer, du er tillidsfuld, du er hjælpsom og har en naturlig interesse for, hvad andre tænker og tror. »Kald det kærlighed, kald det lige hvad du vil, åh der findes ingen ord, ingen ord der helt slår til«. Hvordan takker jeg for den musik du har givet os? Hvordan skal jeg sige dig tak for alt, hvad du har gjort for musikken. Din musik siger det, jeg ikke kan med ord. Du har spillet til mange gudstjenester, dåb, konfirmation, bryllupper, begravelser og bisættelser. Du har lavet koncerter og sangaftner. Du har med din alsidige indslag bidraget til et rigere kirkeliv i Nustrup sogn. Vi har lært nye salmer, du har inddraget klaveret, for at gøre det nemmere for os. Du har udfordret os med ekstra musik indslag, du har lært os, hvordan musikere kan levere musik

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN nr. 7-2016.indd 24

n 2016

27/11/16 23.07


Nustrup kirke

Gudstjenester

v/Christian Munch (A) for altergang DECEMBER... Søndag den 11. dec. kl. 10.30 (A) 3. søndag i advent

Søndag den 18. dec. Ingen gudstj. 4. søndag i advent Tirsdag den 20. dec. kl. 10.00 Juleafslutninger i kirken kl. 10.00 Børnehaver og dagplejer kl. 13.15 Nustrup Fællesskole Lørdag den 24. dec. kl. 15.30 Juleaften Indsamling til julemærkehjemmene Søndag den 25. dec. kl. 10.30 Juledag Mandag den 26. dec. kl. 10.30 (A) 2. juledag

JANUAR... Søndag den 01. jan. kl. 10.00 Nytårsdag Indsamling til Bibelselskabet Søndag den 08. jan. kl. 14.00 (A) 1. s. e. helligtrekonger Helligtrekongersfest (se omtalen) Søndag den 15. jan. kl. 10.30 (A) 2. s. e. helligtrekonger Søndag den 22. jan. kl. 10.30 (A) 3. s. e. helligtrekonger Søndag den 29. jan. kl. 10.30 (A) 4. s. e. helligtrekonger Ved alle gudstjenester kan kirkebil bestilles ved henvendelse til Taxa i Haderslev tlf. 70107500 – senest søndag morgen kl. 8.00

HELLIGTREKONGERSFEST... Søndag den 8. januar kl. 14.00 Gudstjeneste i kirken og foredrag i Nustrup Forsamlingsgaard. Karsten Nissen – fhv. biskop i Viborg, fortæller om Martin Luther og reformationen i 1517. 2017 er derfor jubilæumsår for reformationen, som fejres over hele Europa. Karsten Nissen er formand for det udvalg, som skal forberede festlighederne i Danmark. STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 7 2016

Nustrup Kirke

25

n 2016

NU-AVISEN nr. 7-2016.indd 25

27/11/16 23.07


Nustrup og omegn

NUSTRUP OG OMEGN v/Stinne Bekke

NUSTRUP SOGNS HUSHOLDNINGSFORENING AKTIVITETER FAMILIE OG FRITID: Tirsdag den 13. dec. 19.00-21.30 Hobby/hyggeaften i multirummet på Nustrup Skole Alle kan være med Det er gratis for medlemmer – ikke medlem 10,- kr. Tirsdag den 10. jan. 19.00-21.30 Hobby/hyggeaften i multirummet på Nustrup Skole Alle kan være med Det er gratis for medlemmer – ikke medlem 10,- kr. Torsdag den 12. jan. 19.00-22.00 Madlavning for mænd v/Birthe Jordt Pris 400,- kr. (betales den første aften) Sted: Nustrup Skole Tilmelding til Marianne tlf. 40 54 38 01 Tirsdag den 31. jan. 18.30-21.00 Virksomhedsbesøg - »Abena« - Aabenraa Pris 30,- kr. for medlemmer og 50,- kr. for ikke medlemmer Mødested: Kirkepladsen kl. 17.45   Tilmelding til Ulla tlf. 20 83 21 48   Tirsdag den 7. feb. 19.00-21.30 Hobby/hyggeaften i multirummet på Nustrup Skole   Alle kan være med Det er gratis for medlemmer – ikke medlem 10,- kr.   Lørdag den 4. feb. 10.00-15.00 Glaskursus »Bonita Glas« Pris 300,- kr. + materialer USTRUP                                                                          N Sted: »Bonita Glas«,SOGNS Østerbyvej 12, Vamdrup Tilmelding til Marianne tlf. 40 54 38 01 HUSHOLDNINGSFORENING Se mere detaljeret beskrivelse i Familie og Fritids aktivitets og kursus program!

Familie og Fritid besøgte Fuglsang TORSDAG DEN 13. OKTOBER 2016

Spirekassen med 80 tons korn, der ligger 4-5 dage, før det sendes til videreforarbejdning.

Fuglsangs flotte udstilling, der blev officielt indviet den 27. august 2015. NUSTRU P

19

21

G

26

Familie og Fritid

NU - AVISEN nr. 7 2016

OM

G

UN

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN nr. 7-2016.indd 26

n 2016

27/11/16 23.07


NU - AVISEN

NUSTRUP

19 DO

IN

UN

G

21 G

MSFORE

N

Sådan udkommer bladet i 2017

NU - AVISEN

Nustrup Ungdomsforening

Gem denne side på din opslagstavle

Nr. 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 Deadline Udkommer NU-Avisen nr.1 2017.......... 15. januar Uge 05 NU-Avisen nr.2 2017.......... 26. februar Uge 11 NU-Avisen nr.3 2017.......... 18. april Uge 18 NU-Avisen nr.4 2017.......... 06. juni Uge 25 SOMMERFERIE NU-Avisen nr.5 2017.......... 13. aug. Uge 35 NU-Avisen nr.6 2017.......... 01. okt. Uge 42 NU-Avisen nr.7 2017.......... 19. nov. .......Uge 49 Klip denne side ud, så du kan holde øje med hvornår der er deadline og i hvilken uge bladet udkommer!

Information fra Nustrup Vandværk VANDPRIS 2017 Prisen for vand er uændret i 2017: Årlig fast afgift: 600,- kr. + moms + pr. m3 vand: 2,50 kr. + moms Hele det godkendte takstblad er på hjemmesiden omkring årsskiftet.

FROSTSIKRING Vinteren er nu godt i gang, husk derfor at få frostsikret vandinstallationer i uopvarmet bygninger og udendørs vandhaner.

EJERSKIFTE MV. Henvendelse vedr. ejerskifte, flytning eller spørgsmål til vandregningen, skal ske til Vandværkernes EDB service tlf. 75 39 32 55 eller på mail: post@vand-edb.dk

Besøg vandværkets hjemmeside: www.nustrupvand.dk ...hvor der er forskellige informationer som vedtægter, regulativ og takstblad. Der er også link til seneste vandprøver. BESTYRELSEN FOR NUSTRUP VANDVÆRK: Formand................. Svend Hansen tlf. 6131 1534 Mail: nustrupvand@bbsyd.dk Næstformand..... Gunnar Gotthardsen tlf. 2388 4091 Kasserer................. Thomas Krüger tlf. 7487 1231 Sekretær................ Aage Gram tlf. 7487 1745 Best. medl. ........... Jørn Johansen tlf. 5217 2225

NUSTRUP VANDVÆRK

STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 7 2016

Nustrup Vandværk

27

n 2016

NU-AVISEN nr. 7-2016.indd 27

27/11/16 23.07


En KÆMPE TAK... - til alle dem som hjælper Støtteklubben ved de forskellige arrangementer – det går IKKE uden Jeres indsats! Ligeledes en stor tak til Jer i Støtteklubbens bestyrelse, for det altid gode samarbejde. Se også vores fine annonce på side 33. Med venlig hilsen Jan Christensen NUSTRUP

Opråb fra kassereren...

19

21

UN

Der er stadig nogle der skylder i kontingent fra de tre afdelinger fodbold, badminton og gymnastik. I må meget gerne betale jeres gæld snarest!

G

G

NY TILTAG I STØTTEKLUBBEN... Vi er nu i gang med vores nye tiltag i Støtteklubben... nemlig »Nustrup Tyrolerfest«. Efter 3 år med det samme koncept, synes vi det var på tide at lave det en smule om. Nu håber vi på, at vi den 14. januar 2017 kan fylde Nustrup Stadthalle, og at vi forhåbentlig der kan præstere et pænt overskud.

DO

IN

Jan Christensen formand for Støtteklubben

STØTTEKLUBBENS fremtidsplaner!

MSFORE

N

KONTINGENT mm. kan nu betales med... Swipp tlf. 2178 4115

Nustrup Ungdomsforening har fået Swipp, så ønsker du at betale via Swipp - så HUSK: idrætsgren og navn. Betaler du for et barn så HUSK: holdets - og barnets navn - GØR DET LETTERE FOR VORES KASSERER! Hilsen Nustrup Ungdomsforening

19 DO

IN

UN

NU-AVISEN nr. 7-2016.indd 28

G

21 G

21

MSFORE

N

NU - AVISEN nr. 7 2016

OM

G

D

G

Støtteklubben

NUSTRU P

19 UN

28

NUSTRUP

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

n 2016

27/11/16 23.07


Badminton-nyt U13 Holdturneringen Holdturnerinen U13 Vi har i år tilmeldt U13 til DGI/Badminton Danmarks holdturnering. DGI har udvidet puljen fra 4 til 6 hold i år. Nye regler fra DGI var også implementeret, ingen coaching mellem duellerne, ved 11 point i sættet og kun mellem sættene. Nustrups U13 hold er meget stolt over at de blev nummer to i puljen sidste år. Og gejsten og motivationen til at vinde puljen holder stadig i år. Nustrups U13 C hold er bestående af Alberte Kristensen, Jonas Rosenkilde, Mathilde Sørensen, Jeanne Sørensen og Klara Skov. 19. november, den første holdturnering forgik i Klosterhallerne. Nustrup spillede holdkamp mod Rødekro og Dybbøl. Holdkampen mod Rødekro, her tabte de alle singlerne og doublerne. Selvom de tabte deres første holdkamp med 6-0, forsvandt moralen og motivationen ikke. Med det i baghånden vandt de deres anden kamp mod Dybbøl med 1-5, de tre singler og begge doubler. De næste kampe er d. 10. december, 14. januar og 25. februar.

Rey Sørensen

Badminton og Pizza Fredag d. 28. oktober havde vi igen et par rigtig hyggelige timer med sved på panden, til badminton og pizza. Og igen i år, rigtig god opbakning med næsten alle ungdomsspiller og deres familier. Andreas instruere forældre og børn

- uden mad og drikke....

Badmintonudvalget

rene af fjenu d u Kom g slå til g kl. 21-22 a o un onsd

k ton n fo r . admin sone . Spil b sten af sæ pr. personfast bane re 0,- eres en 0 2 m . r o k rv il.c e rese old@gma an ikk rb hallen e .fj u D er k n ette i ld til: Tilme eller til An

Vi siger tak for denne gang og tak for indsatsen til Else Marie Lund og Anette Carøe Knudsen, og velkommen til Jesper Sørensen og Rey Sørensen. Udvalget består nu af: Andreas Fisker, Henrik Rosenkilde, Jesper Sørensen, Rey Sørensen og Winnie Eriksen STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 7 2016

Badminton

29

n 2016

NU-AVISEN nr. 7-2016.indd 29

27/11/16 23.07


HYDRAULIK

Salg og reparation af LIFTE OG HYDRAULIK SLANGER SB HYDRAULIK A/S · KOLSNAPVEJ 1 · 6500 VOJENS Tlf.: 7487 1701 · Mobil: 2062 3800 · Mail: sb@sbhydraulik.dk

Skolevej 24 · Nustrup · 6500 Vojens · Tlf.: 74 87 15 29 nustruptryk@bbsyd.dk · www.nustruptryk.dk

Certificeret Rottespærremontør NUSTRU P

19

21 OM

G

G

NU - AVISEN nr. 7 2016

UN

30

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN nr. 7-2016.indd 30

n 2016

27/11/16 23.07


Tekst: LIS NIELSEN

UNGE DER ER BLEVET ÆLDRE SIDSTE GANG INDEN JUL ER D. 14. DECEMBER – VI STARTER IGEN D. 4. JANUAR

PÅ »SKOVTUR« MED RITA & VERNER! Efter en uge med masser af regn og blæst var der tid til stille vejr, lidt sol og ca. 10 graders varme, så der var nok én der havde hørt vi skulle på »Skovtur«. Rita og Verner havde igen inviteret. Rita bød velkommen til de 52 der var mødt op, og det var rekord. Vi startede kl. 8.30, så var der mere tid til en lidt længere tur. Verner havde sørget for der var nok at klippe af, adventen var jo lige op over, hvor der jo bliver pyntet op i de små hjem. Snakken gik lystig og ved »Skovhuset« var der nu tid til de små medbragte »Skarpe«.

HANS BLÆSER ET STYKKE PÅ JAGTHORNET

Hans Gram blæste os et lille stykke (- også til at starte med), som blæste jagten af, inden vi kørte tilbage til hallen. Her var der 11 medlemmer der havde spillet kort alt imens og de havde nu dækket bord for os. Anette var klar med dejlig glögg og æbleskiver. STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 7 2016

VERNER HAVDE SØRGET FOR RIGELIG MED GRØNT - SÅ MAN FIK TRAVLT MED AT KLIPPE

Hvor har vi det godt... og kan bare sidde og nyde det hele - skønt, skønt! Lis takkede Rita og Verner for turen og Hans for »trut« i hornet. Så var der tid til et par sange. Lis mindede om besøget af »Kridthuset« til Lucia optog den 7. dec. og »Julefrokost« den 8. dec. Sidste gang inden jul, bliver den 14. dec. – hvorefter vi i det nye år starter op igen onsdag den 4. januar 2017. Ind under jul, hvor er året blevet af... og det er jo gået godt, med mange hyggelige timer sammen. Jeg vil gerne sende en stor tak for Jeres måde at være på og Jeres opbakning, det gør det hele værd at arbejde med.

Rigtig Glædelig Jul samt Et Godt Nytår

– ønskes af Karin, Lilian og Lis!

Unge der er blevet ældre 31

n 2016

NU-AVISEN nr. 7-2016.indd 31

27/11/16 23.07


FÆLLESSPISNING fortsætter!

Foto: Merete Kristensen

TAK FOR I ÅR! Vi vil gerne sige 1000 tak til sognets borgere for opbakningen til vores arrangementer gennem hele 2016. Senest fik vi afholdt en »Julefrokost« for knap 100 feststemte Nustrup’ere. Med den gode mad, som igen

DEN GODE MAD FRA »MARSK PØLSER«

blev leveret af »Marsk Pølser«, var stemningen i top fra start af. Barfolkene havde rygende travlt og vi er naturligvis spændt på, at se tallene når regnskabet er lavet. I oktober måned blev der på Borgermødet besluttet at støtte hele 3 projekter i Forsamlingsgården. Det er vi rigtig stolte over og glæder os meget til at gå i gang. Dog skal det

Tekst: Anne Mette Uttrup

jo være i Forsamlingshusets stille periode, så det nye loft, klargøring til en projektor og maling af den store sal bliver først sat i værk i juni/juli måned. Allerede nu har vi datoen klar til næste års første »Fællesspisning«. TIRSDAG DEN 28. FEBRUAR 2017 KL. 18.00 – serveres glaseret hamburgerryg, kartofler, sovs og grønt, til bare 50 kr. (25 kr. for børn under 14 år). Billetterne dertil kommer til salg sidst i januar måned hos »Min købmand Nustrup«. Vi håber på lige så god opbakning i 2017. EN FLOT GESTUS! En KÆMPE STOR tak skal lyde til Inger Lise & John fra Gabøl, der har skænket Forsamlingsgaarden et nyt, stort og flot køleskab.

EN FLOT GESTUS AF INGER LISE OG JOHN

HELE 3 PROJEKTER I FORSAMLINGSGAARDEN FIK DEL I DE 52.000,- KR.

Køleskabet gør det langt lettere at lave mad til mange, da det kan rumme hele to store bradepander på hver hylde. Det er en opgradering af vores materiel, der er guld værd for Forsamlingsgården. Tusind tak! Vi vil til slut ønske jer alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår. På gensyn i 2017. NUSTRU P

19

21

G

32

Forsamlingsgården

NU - AVISEN nr. 7 2016

OM

G

UN

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN nr. 7-2016.indd 32

n 2016

27/11/16 23.07


STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Av

NU - AVISEN nr. 7 2016

Tyrolerfest i hallen

33

isen 2016

NU-AVISEN nr. 7-2016.indd 33

27/11/16 23.07


SANKT HANS VENDER TILBAGE Vi forældre/elever i 0. klasse syntes det var rigtig ærgerligt der ikke var Sankt Hans i år på byens legeplads. Vi ønsker at få den hyggelige tradition tilbage igen til næste år. Vi har fået godkendelse af Nustrup Ungdomsforening, så vi forældre/elever i 0. klasse vil stå for arrangementet i 2017. Vi glæder os rigtig meget til at arrangere en hyggelig aften for Jer, og håber I vil støtte op om det. Venlig hilsen 0.N v/Majbritt Jensen

NUSTRU P

19

21

G

Sankt Hans

NU - AVISEN nr. 7 2016

OM

G

UN

34

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN nr. 7-2016.indd 34

n 2016

27/11/16 23.07


Salg • Service • Reservedele Alle bilmærker repareres BRDR. SIMONSEN AUTOMOBILER A/S Overgade 1 • Nustrup • 6500 Vojens Tlf.: 74 87 12 18 Aut. Citroën værksted

BÆK KØRESKOLE Kørekort til bil, trailer og MC Køretøjer: Golf 7

Honda CB 500, Suzuki 600 og Honda CB 125

Teori: »Den gamle Købmandsgård« · Adelvej · Bæk

KØRELÆRER JØRN JENSEN · TLF. 21605706

Vojens Boghandel Rådhuscentret 23 6500 Vojens Tlf. 27 11 79 55 Følg os på Facebook STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 7 2016

35

n 2016

NU-AVISEN nr. 7-2016.indd 35

27/11/16 23.07


TEKST: NIELS AAGE UTTRUP

AGT S R A H P NUSTRU TIG G I R N E TIL FARVEL L« ! Æ J S D L I » Bent Steenberg Olsen sov stille ind mandag den 17. oktober 2016. Dermed har vi her i Nustrup sagt farvel til en utrolig engageret og aktiv person. Hvad Bent ikke har været med i, er nærmest ikke værd at snakke om. Han gik altid forrest når det gjalt foreningslivet i Nustrup. Et af Bents helt store projekter var Nustrup Hallen, hvor han både var med i opbygningsfasen og senere blev dens formand gennem rigtig mange år. En post han styrede meget kompetent. Der var styr på både økonomien og dens vedligehold. Og i sin fritid har Bent gået forrest og lavet mange forbedringer, så som malearbejde mm. på vores dejlige hal. Hans indsats her var simpelthen uvurderlig. Bent blev Nustrup Ungdomsforenings første æresmedlem tilbage i 1984. Han gjorde et kæmpe arbejde i fodboldafdelingen, og var også den første formand og initiativtager til NU´s støtteklub. I Nustrup Beboerforening var han ligeledes en aktiv og arbejdsom formand. Bent havde et stærkt socialt engagement – og var i en årrække byrådsmedlem for Socialdemokraterne, først i Vojens og siden hen i Haderslev Kommune. Han var i den grad sognets talerør i byrådet. Barn i krigsårene Bent var født i november 1939. Det år hvor 2. Verdenskrig brød ud. Han var den yngste

af en søskendeflok på tre. Her er et resume af hvad Bent har fortalt mig, i et interview jeg havde med ham i slutningen af 1996: »Jeg kan huske besættelsesmagten syngende og marcherende soldater og nætter nede i beskyttelsesrum. Der var nogle dramatiske begivenheder, så som generalstrejken, hvor besættelsesmagten kørte rundt og skød vildt om sig, og angrebet på Shellhuset og ulykken ved Den franske Skole. Angrebsflyene kom lige hen over vores hoveder, midt på dagen. Ingen nåede at komme i kælderen. Befrielsen husker jeg tydeligt. Vi sad i stuen og hørte radio, da budskabet kom. Mine forældre og de andre voksnes reaktion gjorde et uudsletteligt indtryk på mig. Mørklægningsgardinerne kom væk, og der kom lys i vinduerne. Jeg husker også, da den engelske hærchef Montgomery kørte ned af Amagerbrogade. Hele byen var på benene og stod og vinkede. Jeg var på min fars skulder. Det var en meget begivenhedsrig tid. Da jeg skulle til at gå i skole, døde min mor af cancer. Min far antog en husbestyrerinde. Der skulle jo være nogen til at se efter os børn. Hun var en god og kærlig sjæl, og samtidig havde hun en ny lillesøster med til os. Jeg må sige, at jeg har haft en god barndom og nogle gode drengeår. NUSTRU P

19

21

G

Bent Steenberg Olsen

NU - AVISEN nr. 7 2016

OM

G

UN

36

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN nr. 7-2016.indd 36

n 2016

27/11/16 23.07


Blev som feriebarn sendt til Samsø Mine sommerferier tilbragte jeg på Samsø fra 2. klasse af. Jeg blev sendt af sted med et skilt om halsen, som tusindvis af andre københavnerbørn. Jeg kom til et lille husmandssted på 10 tdr. land. Mand, kone og 4 børn – og så havde de minsandten også plads til mig. Det var en spændende tid, og fra allerførste dag fik jeg lov at være med som var jeg én af deres egne. Jeg afsluttede min skolegang med en realeksamen, og kom nu i lære ved landbruget. Det var i 1956 og min første plads var naturligt nok på Samsø. Det var på en stor gård på 120 tdr. land. Der var 3 karle, 2 piger, 3 husmænd, 1 malkekone, ejeren og hans kone samt hans mor og far. Dagen startede kl. 6.00 og sluttede kl. 18.00 fra mandag til lørdag. Det var fysisk hårdt arbejde, selvom mekaniseringen så småt var begyndt i de år. Efter 4 år i praktik, skulle jeg så læse på Landbohøjskolen, men her var der ventetid. Derfor tog jeg hjem til København og fik arbejde på et autoværksted. Da jeg skulle være soldat alligevel, meldte jeg mig i 1960 til Flyvevåbnets mathskole på elektroniklinien. I 1961 var jeg færdig med den tekniske skole og fik nu valget mellem Radarstationen på Bornholm og Flyvestation Skrydstrup. Valget blev Skrydstrup og det var mit held. Nytårsaften 1959/60 lærte jeg Lise at kende ved et nytårsbal på Hotel Onsbjerg. Og Lise begyndte at fylde mere og mere i min tilværelse. Samtidig med at jeg var i Skrydstrup, flyttede Lise til København. I samme periode var jeg på teknisk skole. Så gik turen tilbage til Skrydstrup og Lise flyttede til Kolding. Her sad vi så på hver sit værelse – det kunne kun få én udgang... - så i 1962 giftede vi os, hvorefter turen gik til Nustrup På slæb til Nustrup Den nat vi flyttede til Nustrup, kom vi fra Samsø som helt nygifte, i en lejet VW pickup. STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

EN NU - AVdomISsforening Nustrup Ung

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 7 2016

Efter vi havde passeret Kolding, blev jeg nødt til at slå over på reservetanken. Det var kraftig sne og blæsevejr, men jeg håbede på at finde en tank der var åben. Klokken havde passeret 22 – så ingen tank var åben. Ved Øster Lindet var det slut. Der holdt vi og gode råd var dyre. Heldigvis kom der en flink mand forbi og tog os på slæb. Det var Peter Særkjær i hans lille Opel Olympia, så man kan godt sige vi blev slæbt til Nustrup. Da vi i 1964 ventede barn nr. 2 forespurgte jeg på sognekontoret, om de havde en større lejlighed som var ledig. Kæmner Kr. Johnsen lovede at undersøge sagen og kort efter kom sognerådsformand Jens P. Nielsen på besøg. Han rådede os til at købe en af de nyudstykkede byggegrunde på Dæmningen. Det var ét af de bedste råd Lise og jeg har fået. Den 19. december 1964 flyttede vi ind og 2. juledag holdt vi barnedåb og havde 22 overnattende gæster. Det kan man da kalde Housewarming der vil noget«. MINDEORD: Bent var et varmt, kreativt og meget hjælpsom menneske med en utrolig stærk social forståelse. Hans hjælpsomhed og godhed fik vi at mærke, når han kom med sine bær og frugter fra hans elskede have. Det havde min kone stor glæde af. Bent kunne bestemt også være meget selskabelig. Siden 1978 har Jette og jeg fejret nytårsaften, sammen med Lise og Bent samt 3 andre familier. Når den fine whisky inde fra skabet blev fundet frem, så steg humøret, ja selv en cigar med mavebælte blev nydt. Så var stemningen lagt og utrolig, hvor meget sjov vi kunne få ud af »90 års fødselsdagen«, som altid skulle ses!

Bent Steenberg Olsen

37

n 2016

NU-AVISEN nr. 7-2016.indd 37

27/11/16 23.07


UN

G

21 DO

21 D

19 G

NU-AVISEN nr. 7-2016.indd 38

NUSTRU P

19

G

Støtteklubben

NUSTRUP

UN

38

Onsdag: Hendes aften i Nustrup Hallen, og igen godt besøgt. På pladsen var der knallerter, motorcykler samt ældre biler. Og i hallens cafeteria var der kortspil. Torsdag: »Det store bilorienteringsløb«, som igen var godt besøgt. Efter 3 år med Tom Donovan, var det tid til at prøve noget nyt. Vi hyrede en af Danmarks bedste Kim Larsen kopièr Ole Gas. Forventningerne var skyhøje og efter vi fik lyden og højden til at stemme, var alle med på de gode Larsen sange... og der blev sunget og danset til efter midnat. Fredag: Nustrup revy-gryde var godt besøgt. Ca. 100 fik dejlig mad, inden vi skulle til et godt grin i hallen med Nustrup Revyen. Igen over 200 gæster, som fik sig et godt grin med og måske af naboen. Kæmpe stor tak til både Revyholdet og Revy-skuespillerne. Det er et super arbejde i lægger idet. »Happy Hour« fik folk til at blive lidt længere på pladsen. Lørdag: Godt besøgt igen, trods det regnfulde vejr. Nyt tiltag med Lynet McQueen og Bumle biler, det var et godt hit. Fodboldstævner for de små og de lidt ældre samt Kræmmermarked... Lørdag aften var meget godt besøgt. 130 til »Fællesspisning«, og der kom flere til efter maden. Det er længe siden vi har været så mange til at slutte en super dejlig uge af i Nustrup. En rigtig god uge var slut, med en flot opbakning til ugens arrangementer. Dog kunne vi godt tænke os, at vi var flere til oprydning søndag. Vi kan, når alle regninger er betalt, flotte os med et rigtig flot overskud på ca. 45.000,- kr.

MSFORE

N

NU - AVISEN nr. 7 2016

OM

G

STØTTEKLUBBEN 2015/2016... Endnu et år er gået i Støtteklubben. Ved sidste års generalforsamling modtog alle genvalg og vi fortsatte derfor i de samme roller som året før. Nustrups »Bierfest nr. 3«... stod snart for døren og igen med en ny dato. Denne gang den 16. januar. Selv om vi er ved at være garvede til arrangementet, var vi alligevel spændt på, om vi kunne få fyldt Nustrup Stadt Halle igen. Med en god slutspurt lykkedes det at få ca. 470 festglade mennesker i Nustrup Hallen og alle havde en super dag og aften. Og da regnskabet var gjort op, var der ca. 18.000,- kr. i overskud. Sportsugen 2016... startede igen med Haderslev Tambourkorps i spidsen for et flot optog, vi er glade for at SB Hydraulik deltog med hele maskinparken – så det blev et ret langt optog. Vi må se om vi ikke kan lokke lidt flere med næste gang. Ellers en hyggelig søndag eftermiddag, med et godt besøg på pladsen. Til »Fællesspisning« om aftenen var der igen rekord mange med til at slutte søndagen af. En STOR tak til Lars Juhl og Tommy Bladt for den vel grillede gris. Vi havde i år sparet musikken væk. Det var der vidst ikke mange der opdagede. Mandag: Flot besøg til bankospil, hvor vi andre hyggede os med en gang fodbold. Tirsdag: Kagedyst og kæledyrs træf. Igen Krolf hos Lisbeth & Thomas Krüger. Og Mix-håndbold. Alt i alt en rigtig god tirsdag i Sportsugen.

IN

Jan Christensen formand for Støtteklubben

STØTTEKLUBBENS formandsberetning!

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

n 2016

27/11/16 23.07


Ved Bent Steenberg Olsen´s bisættelse En varm tak til alle for deltagelsen ved Bents bisættelse. Tak for bårebuketter, kranse, dekorationer og blomster. Tak til alle Jer, der var så flittige til at besøge Bent under hans sygdom. Tak til venner, naboer og genboer for hjælpen. En særlig tak til Peter Glistrup, Allan Ørslev, Trine Kragelund, Henrik Rønnow og Bent Ravn. Et smukt minde fra denne dag. Mange kærlige hilsener Laila, Rene og Lise

· Isolering

HANS FOGH

· Ombygning

Tingvadvej 8 · Bæk · 6500 Vojens Telefon 74 87 12 88 · Fax 74 87 12 74

· Nybygning

TØMRER- OG SNEDKERFORRETNING A/S

r 75 å r e Ov solide med værksd hån itioner trad dansk byggeri

Kontakt os for uforbindende tilbud

· Glasarbejde · Vinduer & Døre · VELFAC vinduesmester · Landbrugsbyggeri · Reparation · Svane køkkener · Ståltag mester

STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 7 2016

Tak for venlig deltagelse 39

n 2016

NU-AVISEN nr. 7-2016.indd 39

27/11/16 23.07


NUSTRUP

19

1. Præmie · 6 x 150 kr.: Nr. 2 Inger Marie Foder, Kolsnapskovvej · Nr. 48 Lilian Jensen, Krokusvej ·

DO

IN

G

G

21

UN

PRÆMIESPIL 7. trækning i 2016 gav følgende resultat...

MSFORE

N

Nr. 88 Alette H. Dyhrfjeld & K. Hunderup, Møllevej · Nr. 145 Thomas Krüger, Møllevej · Nr. 154 Grethe Hindhede, Kolsnapvej og 355 Familien Skov, Adelvej. 2. Præmie · 10 x 100 kr.: Nr. 146 Dorte H. Ibsen, Tjæreborg · Nr. 159 Kirsten & Ib Jensen, Røddingvej · Nr. 204 Michael Hoffbeck, Østervej · Nr. 226 Anne Grete & Oluf Gram, Dæmningen · 285 Grethe Højsager, Tingvadvej · Nr. 292 Betina Mathiasen, Dæmningen · Nr. 367 Gitte Bozak, Buegade · Nr. 375 Laila Jürgensen, Rosengade · Nr. 386 Birgit & Thyge Lund, Buegade og Nr. 398 Kresten Rosenkilde, Dæmningen. 3. Præmie · 10 x 50 kr.: Nr. 23 Tjalle Mulder, Buegade · Nr. 125 Allan Schmidt, Buegade · Nr. 134 Nichi Andersen, Buegade · Nr. 166 Jane Dalsgaard, Rosendahlsvej · Nr. 179 Marianne & Daniel Gabrielsen, Gartnervej · Nr. 198 Hans Jørgen Clausen, Erantisvej · Nr. 253 Christian Brink, Buegade · Nr. 324 Lars Pedersen, Farverdam · Nr. 341 Ulla Nissen, Nustrup skole og Nr. 395 Bente Enné, Liljevej.

Præmierne kan afhentes, helst inden næste blad udkommer, ved kasserer Lise Steenberg Olsen · Dæmningen 60 · Nustrup

Glædelig Jul og Godt Nytår til alle og tak for den store opbakning! NUSTRUP

19

DO

IN

UN

G

21

G

MSFORE

N

John Thomsen

Mobil: 25 98 07 02

Dæmningen 5

Tlf.:

69 96 07 07

Nustrup

Mail:

jt@jpel-service.dk

6500 Vojens

www.jpelservice.dk

Erhverv Bolig Industri

Tele/Data Landbrug Rådgivning

Nustrup Sogns Forsamlingsgaard Benyt forsamlingsgaarden til møder og fester. Velegnede lokaler til både store og små fester. Ønskes hjælp ved private fester ell. ved mindesamvær, kan vi formidle kontakten til en dygtig og kompetent person, som gerne vil hjælpe til! Bestilling hos:

Oluf Gram

Tlf. 74 87 13 78

Mob. 61 70 13 78

www.nustrupsforsamlingsgaard.dk

NU-AVISEN nr. 7-2016.indd 40

Forsamlingsgaarden er et »Nøglehus« - kan derfor lejes uden fast vært!

Bestyrelsen

27/11/16 23.07

Profile for Nustrup UF

Nu avisen nr 7 2016  

Nu avisen nr 7 2016  

Profile for nustrupuf
Advertisement