__MAIN_TEXT__

Page 1

NUSTRUP

19 DO

IN

UN G

G

21

MSFORE

N

GENERALFORSAMLING 2019

Generalforsamlingen bød som sædvanlig på overrækkelser af pokaler og blomster. »Lederpokalen« gik til de tre ihærdige unge mennesker Thea, Lærke og Jonas.

Foto: Henrik Rosenkilde

NU - AVISEN Nustrup Ungdomsforening AARGANG 45

NU-AVISEN 7-2019.indd 1

7

DECEMBER 2019

02/12/19 01.26


Den 2. side

Godt vi har nogle gode frivillige i sognet!

v/ ANNE METTE UTTRUP WEISBJERG

PÅSKELILJER TIL FORÅRET! Haderslev Kommune har i november 2019 udlovet en masse påskelilje-løg. Vi har i Nustrup Sogn fået tildelt 1.000 stk. Planen var at forårs-forskønne vores dejlige lille sogn, ved at plante ved sognets genforeningsstene, byskilte, byens legeplads og lign. Så når foråret kommer og det begynder at pible frem med de gule forårsbebudere, så send lige Ludvig Søberg en venlig tanke. Han har nemlig egenhændigt sat de 750 stk. i jorden.

2

Godt gået! Tak for det fra alle Nustrup'ere.

Gammel Stadsvej 5 · Jegerup Tlf. 7454 1321 · info@byggeriget.dk

NU-AVISEN 7-2019.indd 2

· ·

6500 Vojens www.byggeriget.dk

02/12/19 01.26


BESTYRELSEN

INDHOLD

Formand: Peder Th. Pedersen Tlf. 22 12 20 11 pederthorvald@gmail.com Næstformand: Ulla P. Jepsen Tlf. 20 83 21 48 ullaprehnjepsen@gmail.com Kasserer: Lise Steenberg Olsen Tlf. 21 78 4115 lisesteenberg@stofanet.dk Sekretær: Lærke H. Sigurdson Tlf. 2118 00 49 hurup@live.dk Best.medl.: Jørgen Seeberg Tlf. 60 52 10 13 seeberg50@gmail.com Best.medl.: Martin Schmidt Tlf. 21 47 37 16 mschmidt@live.dk Best.medl.: Annette F. Jacobsen Tlf. 81 75 24 49 alexander2009@live.dk

Sidste Nyt! v/Lise Steenberg Olsen....................................................................................... 5 Familiesvømning i Rødding Centret v/Lise Steenberg Olsen.................................. 6 »Den eneste ene«, et foredrag ved Jakob Olrik v/Hanne Dich Pedersen..... 7 Nyt fra gymnastikafdelingen v/Lise Steenberg Olsen.................................................. 8 Gymnastik: Team Airbag onsdag / Tirsdags mad v/Tina Willecke.......................... 9 Jubilæumsforestilling og -fest den 29. februar v/Bo Altofte Hansen................. 11 Julebanko var en kæmpe succes v/Anne Mette Uttrup Weisbjerg.................. 12 Lokalrådet for Gabøl/Nustrup Landdistrikt v/Kristian Særkjær........................... 13 Badmintonudvalget siger tak til Winnie v/Henrik Rosenkilde.............................. 13 Nustrup Hallen holder generalforsamling v/Brian Enné......................................... 14 Genforeningskoncert i kirken med Sigurd Barrett v/Morten Bendtsen........ 15 Information fra Nustrup Vandværk v/Svend A. Hansen.......................................... 18 Generalforsamlingen havde tre jubilarer v/Lise Steenberg Olsen.................... 19 Støtteklubbens formandsberetning 2018/19 v/Jan Christensen.................. 20-21 »Lederpokal« til 3 ihærdige trænere v/Helene Østergaard Boisen................. 22 Kassereren mangler indbetalinger v/Lise Steenberg Olsen................................... 22 Nye fodboldskure på Nustrup stadion v/Jan Holst............................................ 24-25 Petanque bane kan vi også tilbyde v/Lise Steenberg Olsen................................. 25 Nustrup kirke - gudstjenester mm. v/Christian Munch........................................... 26 Tirsdagsklubbens arrangementer v/Christian Munch................................................ 27 Nustrup menighedsråd tilbyder babysalmesang v/Inger Abildgaard................ 27 Aktivitetskalender for Nustrup sogn v/Lise Steenberg Olsen............................. 29 Rødding Apotek ønsker alle En Glædelig Jul v/Helle Plougmann...................... 30 Unge, der er blevet ældre - tiden løber afsted v/Lis Nielsen.................................. 31 Præmiespil i 2020 sælges v/Lise Steenberg Olsen......................................................... 31 GA-NU Spejderne v/Ole Thye Gram.................................................................................... 32 Badminton... Tak for denne gang v/Winnie Lykke Eriksen...................................... 33 Generalforsamling 2019 v/Niels Aage Uttrup.......................................................... 34-35 »Initiativpokalen« gik til Helene og Per v/Lise Steenberg Olsen........................... 36 NU-Avisen: Sådan udkommer bladet i 2020 v/Niels Aage Uttrup...................... 37 NU ønsker alle En Glædelig Jul og Et Godt Nytår v/Lise Steenberg Olsen.. 38 Tak for opmærksomheden v/Bente & Peder Ellegård.............................................. 39 Præmiespil (7. trækning i 2019) v/Lise Steenberg Olsen........................................ 40

UDVALGSFORMD.

Badminton: Reymund Sørensen Tlf. 21 24 38 36 nu.fjerbold@gmail.com Fodbold: Jan Holst Tlf. 74 87 19 00 janholst@bbsyd.dk Gymnastik: Per B. Jacobsen Tlf. 60 52 10 13 pbj@sdrskovgaard.com Svømning: Lise Steenberg Olsen Tlf. 21 78 4115 lisesteenberg@stofanet.dk Tennis: Gert Majeske Tlf. 21 33 32 26 vigmaj@mail.dk Unge der er blevet ældre: Lis Nielsen Tlf. 61 72 12 96 Lilian Jakobsen Tlf. 41 81 69 29 Karin Vigsø Tlf. 22 57 32 26

STØTTEKLUBBEN

Formand: Jan Christensen Tlf. 21 70 24 65 janam@mail.dk

NUSTRU P

19

GD

MS

G

UN

21 O

FOREN

IN

NUSTRUPHALLEN

v/Anette Carøe Knudsen Tlf. 74 87 12 10 webmaster@nuhallen.dk

KLUBHUSET

v/Lise Steenberg Olsen Tlf. 21 78 4115

NU-AVISEN 7-2019.indd 3

NUSTRUP UNGDOMSFORENING

NU-Avisen udkommer 7 gange om året i et oplag af 750 – og omdeles til samtlige husstande i Nustrup sogn. Lise Steenberg Olsen · Dæmningen 60 · Nustrup REDAKTION Tlf. 2178 4115 · Mail: lisesteenberg@stofanet.dk Niels Aage Uttrup · Kærager 7 · Jegerup Tlf. 6113 34 63 · Mail: nielsaageuttrup@gmail.com HJEMMESIDE Er der ændringer til hjemmesiden, send dem venligst til: NU mangler én til at tage sig af vores hjemmeside

UDGIVER

NU - AV

Nustrup AARG

ISEN

Ungdom

ANG 45

sforenin

g

7 DECEMBER 2019

Forsiden: Generalforsamling 2019 i NU og Støtteklubben var i år ganske pænt besøgt. Inde i bladet kan man læse om årets gang i foreningen, hvor også rigtig mange ønskede genvalg. Et super godt tegn! Afslutningsvis på generalforsamlingen, blev der som altid uddelt pokaler og blomster. Billedet viser overrækkelsen af Lederpokalen til Thea, Lærke og Jonas. Deadline til NU-Avisen nr. 1 2020: Søndag d. 12. jan. Udkommer: Bladet udkommer i uge 5.

02/12/19 01.26


maler@john-callesen.dk Gammel Stadsvej 5 D · Jegerup · 6500 Vojens · Tlf.: 74 54 35 36

MARKARBEJDE udføres Sanddallund Maskinstation APS arbejder for landbruget året rundt Telefon, morgen og aften 7487 1470 eller mobiltelefon 4072 1570

www.davidsen.as NUSTRU P

19

21

G

4

NU - AVISEN nr. 7 2019

OM

G

UN

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN 7-2019.indd 4

n 2019

02/12/19 01.26


MSFORE

Gymnastikudvalget: Helene Østergaard Boisen og Karina Jepsen Toftebjerg blev genvalgt – og nyvalgt blev Melissa McCaan Thomsen. Tennisudvalget: Gert Majeske, Rita Graasbøll og Anna Rosenkilde blev alle genvalgt. Revisor: Frede Corydon blev genvalgt. Fiduspokalen... gik i år til en der har ydet en særlig stor indsats i mange år. Det blev Anne Mette Uttrup Weisbjerg for sit flittige arbejde i sognet, med nye tiltag i forsamlingsgården, i revyen og med 20 år på bagen i dilettant. Anne Mette sælger præmiespil, julekalender for foreningen og

N MSFORE

G

G IN

G G

DO

IN

G

G N MSFORE

Fodboldudvalget: Jan Holst og Jonas Hugo Juhl blev genvalgt.

MSFOR

19

G MSFORE

21 G

IN

DO

N

G

21 G

DO

MSFORE

NUSTRUP

19

21 G

DO

21

N MSFORE

står for isboden i sportsugen. Hun er ikke bange for at tage fat og giver gerne en hånd med, hvor der er et behov for det. Lederpokalen... gik i år til tre dygtige unge mennesker. Thea B. Løn, som er en dygtig rytmegymnastikleder og har de sidste tre år haft to hold. Lærke H. Sigurdson og Jonas Hugo Juhl er springledere og hjælper i gymnastikafdelingen. De er yderligere dygtige fodboldledere for vores børnehold i de seneste tre år – og Lærke er nu også med i NU´s bestyrelse. Initiativpokalen... gik til Helene Ø. Boisen og Per B. Jacobsen for ideen bag »Tirsdags Mad« i cafeteriet (se side 9). Det er »Far, mor og barn« samt »Krudtuglerne«, der træner tirsdag eftermiddag som får tilbudet om »Tirsdags mad«. Vi bestiller over »Facebook« søndag aften hos Grilleksperten i Vojens. Maden bliver hentet og der spises ca. 18.15. Det er en kæmpe succes. Og så er børnene jo lige til at lægge i seng, når man kommer hjem. Vi er utrolig stolte... over alle de mange frivillige ledere vi har i Nustrup Ungdomsforening. Det er dem der får det hele til at hænge sammen. Super flot!

I ønskes alle... En Glædelig Jul og Et Godt Nytår!

G IN

E

N

NU-Avise

n 2019

NU-AVISEN 7-2019.indd 5

19

21 G

G

NU - AVISEN nr. 7 2019

UN

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung

DO

Nustrup Ungdomsforening

5

IN

U

OMSFOR

MSFORE

IN

19

NUSTRUP

STRUP NU

Nust

21

G

IN

DO

N

NUSTRUP

UN

IN

v/ Lise Steenberg Olsen 19

Badmintonudvalget: Henrik Rosenkilde og Andreas Fisker blev genvalgt og Claus Tolbøll Andersen nyvalgt.

GD

N

UN

UN

UN

G

MSFORE

EN

NUSTRUP

NUSTRUP

21

Nustrup Ungdomsforenings bestyrelse: Peder Thorvald Pedersen, Martin Sørensen Schmidt og Annette Falkenberg Jacobsen blev alle genvalgt. Nyvalgt blev Jørgen Seeberg og Lærke Hurup Sigurdson.

N

IN

G

IN

DO

EN GOD GENERALFORSAMLING! Lørdag den 2. nov. afviklede vi i klubhuset den årlige generalforsamling med stor succes. Vi startede med en dejlig frokost. Det var i år ingen problemer med at finde bestyrelses- og udvalgsmedlemmer.

19

G

G

G

IN

G IN

G

21

G

DO

UN

IN

19

NUSTRUP

N MSFORE

G

EN

UN

N

19

21 DO

MSFORE

UN

UN

NUSTRUP

G

Sidste nyt! MSFOR

DO

21

UN

21 DO

MSFOR

DO

NUSTRUP

19 G

G

EN

19

21

UN

NUSTRUP

DO

21 G

N

NUSTRUP

19

21

G

EN

19

MSFORE

NUSTRUP

19

UN

UN

MSFOR

DO

NUSTRUP UNGDOMSFORENING med . . .

21 DO

G

N

NUSTRUP

19 G

MSFORE

G

NUSTRUP

DO

IN

N

IN

G

G

IN

MSFORE

UN

DO

NUSTRUP

19

21

UN

UN

UN

G

NUSTRUP

19

21

IN

NUSTRUP

19

21

IN

NUSTRUP

19

N

02/12/19 01.26

N


Lise Steenberg Olsen

FAMILIESVØMNING i Rødding FAMILIESVØMNING I RØDDING CENTRET Det har været et godt år for os der kan lide at svømme. Der har været massageaftener med fuld hus og saunagus. Det er jo altid den anden fredag i måneden. En stor tak til Jan Petersen for dit arbejde, vi holder rigtig meget af de mange dufte du kommer med. Desværre har vi har haft en lille nedgang i medlemstallet. Vi håber på, at man i den nye sæson 2019/2020 vil støtte os endnu mere, så Familiesvømning kan blive her i Rødding Centret en sæson mere. Den største tak skal gå til vores dygtige livreddere, Bjarne, Jane, Michael, Daniel, Bjørn, Per, Brian, Ove og Lene, som lige er startet igen efter en pause. Tak til Irene for hjælp ved kassen. Heldigvis har de alle sagt ja til en ny sæson og enkelte har endda taget en ny livredderprøve. TUSIND TAK FOR DET! Hilsen Lise

NUSTRUP NUSTRU P

19

21

G

NU-AVISEN 7-2019.indd 6

G

G

DO

IN

Familiesvømning

UN

6

21 N MSFORE

NU - AVISEN nr. 7 2019

OM

G

UN

D

19

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

n 2019

02/12/19 01.26


Torsdag den 16. januar 2020

Kl. 19.30 i Forsamlingsgården

Prisen for foredraget er 125,- kr. incl. kaffe og kage. Der kan købes øl og vand ! Hvem er den eneste ene? Og hvorfor skal vi finde vores egen vej i livet for at kunne forene os med andre? Går du og drømmer om at være mere sprudlende, levende og glad i låget? Savner du mere fællesskab, flere lykkesus, mere kærlighed og mere sex? Så kom og få inspiration til at sætte gang i livets glæder. Find eventyrlysten og lidenskaben frem og sæt ild under dine drømme. Men det kræver, at du tør sige fuck! Og være DIG. Er du parat? Oplev Jakob Olrik i foredraget Den Eneste Ene! Læg hovedet bagover af grin, få fyldt maven med boblende tro på fremtiden og få farverige idéer med hjem i håndtasken. Billetter kan købes på MobilePay Lise.....: 2178 4115 Hanne...: 2446 6675 Husk at skrive navn!!!

Julega vei de

ti l e n beken dt

STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 7 2019

Foredrag ved Jakob Olrik

7

n 2019

NU-AVISEN 7-2019.indd 7

02/12/19 01.26


Nyt fra gymnastikafdelingen...

Seniormix har fået stor succes ! Det er blevet »in« at dyrke gymnastik! Kæmpe stor ros til Per Jacobsen, Thea Løn og Jonas H. Juhl. I har fået samlet rigtig mange til »Seniormix«. Dejligt at se over 20 unge mennesker på dette hold. Det er en ren fornøjelse at se de mange glade gymnaster, når de drøner rundt i hallen. Det er længe siden vi har haft et Seniormixhold i Nustrup. De træner i lige uger fra kl. 18.30 til 20.00 – så går der piger og drenge derude der skulle få lyst til at være med, er jeg ganske sikker på, at også I er mere end velkommen til at deltage i træningen.

Dygtige ledere har stor betydning... Det er strømmet til med børnegymnaster i denne sæson. Jeg er helt sikker på, at det er fordi vi har så mange dygtige ledere og hjælpetrænere i gymnastikafdelingen. I skal have stor ros for Jeres flotte indsats! »Tirsdags mad« fortsætter succesen! Tirsdags mad er stadigvæk en stor succes. Det er en kæmpe fornøjelse at se de mange børnefamilier, der hygger sig og kommer hinanden ved sådan en tirsdag aften. Husk at sætte kryds i kalenderen... Det store »Juniorgymnastikstævne« afholdes den 22. febr. 2020 og »Lokalopvisning« afholdes den 7. marts 2020. Hilsen Lise

NUSTRU P

19

21

G

8

Gymnastikafdelingen

NU - AVISEN nr. 7 2019

OM

G

UN

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN 7-2019.indd 8

n 2019

02/12/19 01.26


GN A B IR ALLE

A RUP H g M EA UST nin

T 30 I N opvarm d, Å D P - 21: kort re me en,

E 0:00 god n væ pand M A L. 2 t og ka på .

D K f far r alle sved leg.. L G A KA SD er a hvo for alv

S U D

ON

l

ah h i . ked 70 t ss key 3 k n o a ej M 00 nR ra Alla . 22 15 Hoc og ga Glem lf T

TIRSDAGS MAD

KOM OG NYD LÆKKERT AFTENSMAD FRA GRILL-EXPERTEN HVER TIRSDAG I HALLEN

VOKSNE 50,- BØRN 25,(FORUDBESTILLING)

LÆS MERE, MELD DIG IND I FACEBOOK GRUPPEN “TIRSDAGS MAD”

NU-AVISEN 7-2019.indd 9

02/12/19 01.26


NUSTRU P

19

21

G

10

NU - AVISEN nr. 7 2019

OM

G

UN

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN 7-2019.indd 10

n 2018

02/12/19 01.26


Jubilæumsforestilling og -fest

Nustrup

den 29. februar 2020 Bo Altofte Hansen Halløj derude! Nustrup Dilettant og Amatørscene glæder sig til at invitere alle til vores jubilæumsforestilling og -fest den 29. februar 2020. Den forrygende vanvittige sjove forestilling »Mytteri på Plejehjemmet« er ikke helt så lang som tidligere stykker, så der er derfor masse af tid til festbuffet og disco musik.

Dilettant & Amatørscene

Kom og spis og grin og dans med os, og hjælp os med at gøre vores 20 års jubilæum ekstra festligt. Billetter kan i år købes ved Nustrup Tryk og ved Anne Mette Uttrup Weisbjerg. Priserne bliver 175,- kr. inkl. buffet kl. 18:00 eller 100 kr. for aftenforestillingen kl. 20:00 - med efterfølgende disco musik. Man kan også vælge at komme til generalprøven kl. 14:00. Her er prisen 50,- kr. for voksne og 25,- kr. for børn. Vel mødt til Nustrup Dilettant og Amatørscenes jubilæum i 2020, med fest, mad, teater og disco dans. - Det bli'r sååååå godt!

Dilettantholdet i 2019... flere af aktørerne er gengangere ved jubilæumsforestillingen

Med venlig hilsen Bo Altofte Hansen

STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 7 2019

Nustrup Dilettant og Revy

11

n 2019

NU-AVISEN 7-2019.indd 11

02/12/19 01.26


SUCCESEN GENTAGES NÆSTE ÅR ...også her med utrolig flotte gevinster! Anne Mette Uttrup Weisbjerg Julebanko var en stor succes! Der var godt fyldt i forsamlingshusets sale søndag den 24. nov. Med præcis en måned til juleaften havde vi i år valgt at satse på et stort »Julebanko«, frem for julefrokost. Og sikke da en succes! Bestyrelsen havde spurgt mange lokale erhvervsdrivende, butikker og i nabobyerne – og det gav pote. De mange flotte sponsorgevinster stod linet op til skue for de mange fremmødte. Ud over de mange fine bankogevinster var der også fine sidegevinster og

JULEBANKO MED MANGE FINE GEVINSTER

til sidst blev der trukket hele 22 præmier på de uddelte taloner man fik ved indgangen. Vi er UTROLIG stolte over opbakningen og støtten. 1000 tak!! Også en kæmpe tak skal lyde til de 15 kagebagere – sikke da et lækkert kaffebord der blev fremtryllet i pausen. Nu holder vi juleferie... men allerede først i det nye år trækker vi i arbejdstøjet igen til en god gang »Fællesspisning«. Det bliver søndag den 2. februar 2020 kl. 12.00. Menuen offentliggøres snarest på vores hjemmeside, næste NU-Avis og Facebook. Tidligere har vi annonceret et besøg af Festkompagniet den pågældende dag – men de har set sig nødsaget til at aflyse. Vi har lovet ikke at sige hvorfor endnu – men vi ønsker dem al mulig held og lykke! Med banko-succesen er der næsten samlet midler til vores helt store ønske om at få nye borde til Nustrup Forsamlingsgaard. Vi håber, at det kan realiseres i 2020. Rigtig Glædelig Jul og Godt Nytår til alle!

Skolevej 24 · Nustrup · 6500 Vojens · Tlf.: 74 87 15 29 nustruptryk@bbsyd.dk · www.nustruptryk.dk

NUSTRU P

19

21

G

12 Nustrup Forsamlingsgaard

NU - AVISEN nr. 7 2019

OM

G

UN

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN 7-2019.indd 12

n 2019

02/12/19 01.27


NYT FRA LOKALRÅDET Vi har flyttet datoen for Landsbydagen! Kristian Særkjær NYT FRA LOKALRÅDET FOR GABØL/NUSTRUP LANDDISTRIKT På grund af henvendelse fra »Unge, der er blevet ældre« vedrørende datosammenfald med arrangementet »Landsbydagen« og »Unge, der er blevet ældre´s« årlige ferietur, har vi besluttet at flytte... »LANDSBYDAGEN« - TIL LØRDAG DEN 13. JUNI 2020 Lokalrådet indkalder i den forbindelse til et »Planlægningsmøde« af landsbydagen: DEN 13. JANUAR 2020 KL. 19.30 I KLUBHUSET Vi vil da prøve at sammensætte et udvalg, der kan arbejde videre med planlægningen. ALLE er velkomne! Kirsebærtræer på Røddingvej... De nye kirsebærtræer er nu blevet plantet. Dejligt at så mange mødte op for at hjælpe. Vi siger tusind tak! Ligeledes vil vi gerne takke de 5 personer der har sponseret et træ. Mange venlige hilsener Lokalrådet for Gabøl/Nustrup

TAK TIL WINNIE!

Badmintonudvalget vil gerne takke Winnie Lykke Eriksen for hendes store arbejde gennem mere end 12 år. Winnie har været formand i en stor del af perioden og på det seneste sekretær. Hun har også lavet alt badminton PR-arbejdet til NU-Avisen. Et super flot arbejde! Det er en stor post der nu skal videreføres, efter Winnie har valgt at stoppe i udvalget. Endnu en gang 1.000 TAK for din kæmpe indsats Winnie! På badmintonudvalgets vegne Henrik Rosenkilde

EN AFHOLDT WINNIE LYKKE ERIKSEN FIK GAVER OG BLOMSTER FRA BADMINTONUDVALGET, HVOR HUN HAR GJORT EN KÆMPE INDSATS I 12 ÅR.

STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 7 2019

Badmintonudvalget

13

n 2019

NU-AVISEN 7-2019.indd 13

02/12/19 01.27


Formand Brian Enné

Generalforsamling i Nustrup Hallen Mandag den 17. februar 2020 kl.20.00 Dagsorden er ifølge vedtægter Forslag der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før mødet afholdelse På bestyrelsens vegne v/formand Brian Enné Kom til generalforsamling i hallen! Nustrup Hallen afholder generalforsamling MANDAG DEN 17. FEBR. 2020 KL. 20.00 Kom op og deltag, og hør hvad vi i bestyrelsen går og arbejder med i løbet af året. Samtidig vil Jeg kraftig opfordre brugerne til at kikke indad, for at se om der ikke skulle være en formand gemt et sted, da jeg efter 8 år på tronen har valgt at holde en pause.

Med dette inderlige ønske og håb, vil jeg og den øvrige bestyrelse i Nustrup Hallen ønske alle...

En GLÆDELIG JUL OG et GODT NYTÅR!

Bestyrelsen står og mangler en ny formand for at Nustrup Hallens bestyrelse og hallen kan arbejde og åbne hallen op for alle vores mange flittige brugere ud i fremtiden.

NUSTRUP

19 DO

IN

UN

G

21 G

MSFOR

EN

Det koster IKKE noget at få dit OK Benzinkort. Du skal IKKE betale oprettelsesgebyr, kontoen er RENTEFRI og du betaler KUN én gang i måneden. Hvis du tegner et gratis OK-Kort - så husk at skrive 560957 ved sponsor-nr. på udfyldningsblanketten eller på OK´s hjemmeside. På den måde støtter du Nustrup Ungdomsforening

OK Benzin støtter sporten i Nustrup NUSTRU P

19

21

NU - AVISEN nr. 7 2019

OM

G

G

Nustrup Hallen

UN

14

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN 7-2019.indd 14

n 2019

02/12/19 01.27


Genforeningen 2020 - sæt X i kalenderen...

Sigurd fortæller om Genforeningen i Nustrup kirke lørdag den 21. marts kl. 11.00

SIGURD BARRETT... vil opføre en meget omtalt koncert i Nustrup kirke. Sigurd Barrett vil formidle historien om »Genforeningen« i et nutidigt perspektiv – med musik og fortælling, der henvender sig til børn og deres familier. Efter koncerten i kirken vil der være mulighed for hyggeligt samvær i forsamlingsgaarden, hvor der vil være mulighed for at købe lidt frokost.

GEORG BENDIX holder foredrag i Nustrup Lørdag den 10. okt. kl. 15.00 Vi afholder genforeningsdag for det voksne publikum i Nustrup Forsamlingsgaard. Georg Bendix, Rødding - vil holde foredrag. Der vil være kaffebord og lidt fællessang. Vi afslutter med suppe til aftensmad. Nærmere information følger i løbet af 2020. Med venlig hilsen Udvalget for Genforeningen 2020 - Nustrup GEORG BENDIX - barn af den bedre borgerlighed, uddannet som teolog, senere lærer på Rødding Højskole med et broget program, seminarielærer på Ribe Statsseminarium i historie og samfundsfag.

STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 7 2019

Genforeningen 2020

15

n 2019

NU-AVISEN 7-2019.indd 15

02/12/19 01.27


Åbningstider Mandag - fredag kl. 10.00 - 17.30 Lørdag 9.30 - 13.00 www.vivischmidt.dk · Mail: vivi@vivischmidt.dk Facebook: Vivi Schmidt NUSTRU P

19

21

G

NU - AVISEN nr. 7 2019

OM

G

UN

16

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN 7-2019.indd 16

n 2019

02/12/19 01.27


Salg

·

Service

·

Reservedele

Alle bilmærker repareres

BRDR. SIMONSEN AUTOMOBILER A/S Overgade 1 · Nustrup · 6500 Vojens Tlf. 74 87 12 18 STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 7 2019

17

n 2019

NU-AVISEN 7-2019.indd 17

02/12/19 01.27


INFORMATION FRA NUSTRUP VANDVÆRK MÅLERAFLÆSNING: Alle målere bliver fjernaflæst pr. 31.12.2019, og indberettes til Provas, samt til brug for jeres vandregning til næste år. VANDPRIS 2020: Prisen for vand er uændret i 2020. Årlig fast afgift: 650,00 kr. + moms Samt 3,50 kr./m3 + moms. Forbrug over 1000 m3/årligt afregnes med 2,50 kr./m3 + moms. Hele det godkendte takstblad er på hjemmesiden omkring årsskiftet. BETALINGSSERVICE: Vandværket indfører med virkning fra 2020 et gebyr på 45 kr. for dem der ikke er tilmeldt betalingsservice. Ligesom andre forsyningsselskaber er det pga. stigende udgifter til porto og ekstra administration ved bl.a. udsendelse af rykkerbreve mv. Næste vandregning er til betaling pr. 1. april 2020. I kan allerede nu tilmelde regningen i jeres netbank ved at bruge betalingsoplysningerne fra sidste regning – ellers kan de fås hos vandværket. Og dermed slipper man for det ekstra gebyr på 45 kr. FROSTSIKRING: Vinteren er nu godt i gang, husk derfor at få frostsikret vandinstallationer i uopvarmede bygninger og udendørs vandhaner. GENERALFORSAMLING: Dato for næste års generalforsamling er nu fastsat til tirsdag den 10. marts 2020. Dagsorden bringes senere! EJERSKIFTE MV: Henvendelse vedr. ejerskifte, flytning eller spørgsmål til vandregningen, skal ske til Vandværkernes EDB-service, 75.39.32.55. mail: post@vand-edb.dk HJEMMESIDEN: Besøg også vandværkets hjemmeside: www.nustupvand.dk – hvor der er forskellige informationer som vedtægter, regulativ og takstblad mv. Der er også link til seneste vandprøver. BESTYRELSEN FOR NUSTRUP VANDVÆRK: Formand Svend A. Hansen.......................... Tlf. 6131 1534 nustrupvand@bbsyd.dk Næstformand Aage Gram............................................ Tlf. 7487 1745 Kasserer Thomas Krüger............................... Tlf. 7487 1231 Sekretær Gunnar Gotthardsen............. Tlf. 2388 4091 Jørn Johansen.................................. Tlf. 5217 2225

NUSTRUP VANDVÆRK

NUSTRU P

19

21

G

18

Nustrup Vandværk

NU - AVISEN nr. 7 2019

OM

G

UN

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN 7-2019.indd 18

n 2019

02/12/19 01.27


RING OG HØR NÆRMERE… RING OG HØR NÆRMERE…

DK-Udlejning DK-Udlejning Dan Krongaard Dan Krongaard Ørderup Kirkevej 33 · Toftlund Ørderup Tlf. 20 89 Kirkevej 94 29 33 · Toftlund Tlf. 20 89 94 29

Telefonen er er åbenTelefonen fra kl. 7-16.30 åben kl. 7-16.30 allefra hverdage. alle hverdage. Værkstedet er åbent Værkstedet åbent hverdage fra kl.er10-16.30 hverdage fra kl. og lørdage kl.10-16.30 9-12 og lørdage kl. 9-12

Stiga • MTD • Cub Cadet • Efco • Stihl • Stiga • MTD • Cub Cadet • Efco • Stihl Stiga • MTD • Cub Cadet • Efco • Stihl • Stiga • MTD • Cub Cadet • Efco • Stihl

DK-Udlejning… havepark forhandler... DK-Udlejning… havepark forhandler... DK-Udlejning… DINDIN havepark forhandler... DK-Udlejning… DINDIN havepark forhandler...

SALG & SERVICE SALG & SERVICE

Trænger din havetraktor/plæneklipper til et service, så ring Trænger din havetraktor/plæneklipper til et service, så ring Vi ses hos DIN have/park forhandler Vi ses hos DIN have/park forhandler

Udlejningsmaskiner - se mere på www.dk-udlejning.dk eller ring og forhør Udlejningsmaskiner - se mere på www.dk-udlejning.dk eller ring og forhør

Generalforsamlingen 2019...

Foreningens jubilarer blev hædret Lørdag den 2. november i klubhuset

10 års jubilæum i tennis til Anna Rosenkilde. 10 års jubilæum til Støtteklubbens kasserer Michael Carøe Knudsen - der også træner damefodboldholdet og endelig 15 års jubilæum til den myreflittige Jan Christensen - formand i Støtteklubben. Ungdomsforeningen har meget glæde af alle tre jubilarer, der hjælper både her og der. Stort tillykke med hæderen!

NUSTRUP

STRUP NU

21

E

Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 7 2019

n 2019

NU-AVISEN 7-2019.indd 19

19

21

UN

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung

G

G

OMSFOR

DO

Nustrup Ungdomsforening

19

IN

GD

N

U

N

IN

G

19

MSFORE

N

02/12/19 01.27


NUSTRUP

19 UN

G

21 G

DO

IN

Støtteklubben blev stiftet den 1. juli 1979

N

MSFORE

STØTTEKLUBBEN støtter Nustrup Ungdomsforening

Sportsugen 2019... Vi startede ugen med et super flot optog fra Brdr. Simonsen. Det var friske gutter fra »Vejen Garden« der gik i spidsen. »Haderslev Tambourkorps« er nærmest nedlagt, så derfor »Vejen Garden«. De var lidt dyrere, men spillede rigtig godt. Optoget er blevet præget af vandkamp rundt omkring af de forskellige aktører. Det er svært for os at være »politi« på, hvad man må og ikke må i optoget. Vi overvejer til næste år at forbyde vandsprøjt mm. på turen. Så må der laves vandkamp for dem der ønsker det oppe på pladsen. Åbningstalen blev i år holdt af byrådsmedlem Henrik Rønnow. Han fik holdt en flot tale... -jeg fik fortalt ham, at da vi skulle sætte op til sportsugen – kommer vi op og ser at hækken ved pladsen ikke er blevet klippet, der er ukrudt ved banen og græsset er ikke slået. Det ser ærlig talt ud som

G

IN

G

21 DO

21 D

19 G

NU-AVISEN 7-2019.indd 20

NUSTRU P

19 UN

Støtteklubben

om, at skolen havde stået tom i flere år og ikke kun en sommerferie. Igen ser vi den frivillige skare går ind og støtter op. Vi fandt maskinerne frem og fik lavet pladsen tip top ved egen hjælp. Det syntes Henrik Rønnow naturligvis var godt gået. Han sagde desuden; at der ikke er planer om at skolen lukker, i hvert fald ikke de kommende år. Der var rigtig god opbakning til cykelringridning for børn og unge. Stor TAK til Karina og René – for at styre de unge cyklister. Om aftenen havde Lars Juhl og Tommy Bladt igen sørget for at der var gris til alle. Dorte Holst havde ordnet salaten og Inger Marie Foder kartoffelsalaten. Ca. 165 spiste med. En stor TAK for det store arbejde, der er med at gøre klar til grisespisningen! Herefter et par gode dage, hvor vi havde gang i vores gamle travere som bankospil, hyggefodbold, mix håndbold, krolf, cykling, tennis og kortspil mm. Torsdag aften blev igen en stor aften med bilorienteringsløb med over 100 deltagere.

NUSTRUP

UN

20

Henrik Rønnow holdt »Åbningstalen« ved Sportsugen og lovede ingen skolelukning.

MSFORE

N

NU - AVISEN nr. 7 2019

OM

G

GENERALFORSAMLING lørdag 2. nov. 2019 Formandsberetningen v/ Jan Christensen Endnu et år er gået i Støtteklubben. Efter generalforsamlingen i -18 blev vi konstitueret som før, så det var bare at gå i gang med planlægning og salg af billetter til »Årets Karneval« i Nustrup Stadthalle den 26. jan. Vi endte med at sælge ca. 385 billetter, hvilket vi egentlig er rigtig godt tilfredse med. Vi fik holdt en kanon fest, hvor mange folk kom festligt udklædte. Vi havde i år hjælp fra Sommersted Ungdomsforening i baren. Vi håber dog at Fjelstup »Party crew« er klar igen næste år. Vi fik lavet et fint overskud på ca. 18.000 kr. Her skal vi huske, at hallen har fået 12.500 kr. + forbrug.

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

n 2019

02/12/19 01.27


Stor TAK til Per Melin og Henrik Rosenkilde for at arrangere det store løb. Live musik senere med Bamse Madsen Duo, en virkelig god aften med sang og musik. Nu må vi så se til næste år hvad temaet bliver der… Fredagens højdepunkt Nustrup Revy trak atter fulde huse, ca. 260 var inde sammen med naboen og få et godt grin af de meget festlige aktører. En kæmpe TAK til Nustrup Revyen for at de stiller op hvert år! En super god tradition, der er kommet for at blive. Også Nustrup Revygryde var godt besøgt. Ca. 100 spiste med. Stor TAK til grydeholdet. Lørdag morgen havde vi i år fået rundstykkerne sponseret af Nustrup menighedsråd. Og vi fik lidt morgensang i teltet. Det viste sig at være rigtig hyggeligt, så det må de gerne gøre igen næste år. Ungdomsfodbold var igen plaget af regnbyger. Hatten af for alle de unge og fodboldudvalget for at tage det hele i stiv arm, uden sure miner. Dejligt at når »vi gamle spillere« skal til om eftermiddagen så kommer solen frem. Lørdag aften i teltet var vi igen ca. 100 til borgerspisning. De unge er særdeles godt repræsenteret og går »all in« med hensyn til oppyntning. De yngre har i særdeleshed været rigtig godt med hele ugen. Det er dejligt både at se og høre fra dem som er flyttet fra byen, at de bare skal hjem til sportsugen og feste med gamle venner. Vi havde i år fået nyt udvalg i Isboden. Tanja Sørensen og Anne Mette Uttrup ville gerne tage ansvaret for at vi kunne få lidt til den

søde tand. Eftersom vi desværre ingen købmand har længere, var der også frit lejde på hvor varerne skulle købes. Der er blevet handlet gode tilbud og vi har fået et rigtig flot overskud i boden i år. Kæmpe Stor TAK til Jer, for det gode arbejde I har lagt i det. Ingen lokal købmand mere, så vi har selv fået lavet kort til »Dagrofa« i Haderslev og også et kort til ABC i Gram. Vi har desuden fået lov at handle slik ved Davidsen.

Jan Christensen kunne fortælle, at store besparelser har givet et super flot overskud.

Vi har lejet teltet samme sted som hoppeborgene, det har givet en stor besparelse. Vi har lavet et overskud på ca. 54.000 kr. + hallen har fået ca. 17.000 kr. Det gør jo egentligt at vi har lavet et fantastisk overskud, det største jeg har været med til. Vi har ikke slået de store rekorder besøgs mæssigt, men det at vi har kunnet handle anderledes ind, har gjort en stor forskel. Jeg ville nu stadig gerne have en købmand i byen. Men det er da lidt tankevækkende!

GENERALFORSAMLING I STØTTEKLUBBEN (lørdag den 2. nov. 2019 i klubhuset) 1. Valg af: Dirigent:..... Niels Aage Uttrup 2. Aflæggelse af beretning:..... Jan Christensen (Godkendt) 3. Forelæggelse af regnskab:..... Michael C. Knudsen (Godkendt) 4. Indkomne forslag:..... Best. ændres fra 7 til 5 pers. (Godkendt) 5. Valg til bestyrelsen:..... Jan Christensen (modtager genvalg) Michael C. Knudsen (modtager genvalg) Christina Ravn (modtager ikke genvalg) Kurt S. Nielsen (går uden for tur) 6. Valg af suppleanter:..... Tommy Bladt (modtager genvalg) Lars Juhl (valgt) 7. Valg af revisor:..... Sv. Folke Thrysøe (modtager genvalg) Frede Corydon (modtager genvalg) 8. Valg af revisorsuppl.:..... Jane Thomsen (modtager genvalg) 9. Eventuelt:..... Hvorfor man KUN ønsker 5 pers. i bestyrelsen NUSTRUP STRUP NU

21

E

Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 7 2019

n 2019

NU-AVISEN 7-2019.indd 21

19

21

UN

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung

G

G

OMSFOR

DO

Støtteklubben

21

IN

GD

N

U

N

IN

G

19

MSFOR

EN

02/12/19 01.27


»Lederpokal« til 3 ihærdige trænere Hædret ved Generalforsamlingen 2019! Lederpokal

En begivenhedsrig dag i klubhuset! Thea, Lærke og Jonas har gennem de seneste 2-3 år været gymnastiktrænere på to gymnastikhold med børn i alderen 6-13 år. Thea, Lærke og Jonas fortjener denne pokal som et kæmpe skulderklap, fordi de altid er venlige og imødekommende. Børnene ser op til dem og det sker med stor og gensidig respekt. De er selvstændige og gode til at tage initiativer til træning. De tager gerne en ekstra tørn for at få tingene til at glide. Thea er en super dygtig rytmetræner, som formår at lave træning på alle niveauer. Lærke og Jonas er de lokale ildsjæle, der flittigt tager sig af børnene til gymnastik om vinteren og fortsætter så på fodboldbanen om sommeren. De seneste år er antallet af gymnaster steget. Dette skyldes bl.a. nye redskaber, udvikling af trænere og hjælpere samt nyt tiltag om et månedligt besøg i et springcenter. Alt sammen noget Thea, Lærke og Jonas har været en stor del af.

Nustrup Ungdomsforening er utrolig stolte af og taknemmelige for at have de unge frivillige hjælpere, der gør en forskel på deres helt egen måde. Tak for indsatsen alle tre... I får hermed et kæmpe skulderklap for jeres uundværlige indsats. Gymnastikudvalget v/Helene Østergaard Boisen

THEA LØN, LÆRKE HURUP SIGURDSON OG JONAS JUHL LYTTER PÆNT TIL HELENES SMUKKE OMTALE AF DE TRE MODTAGERE

FRA KASSEREREN! Der ligger nogle girokort, sedler med numre på, hvor I kan betale jeres kontingent. Jeg håber I husker det, for jeg mangler nogle indbetalinger. Det er en del penge man skal af med, når man er en stor familie og hvor børnene går til flere ting. G IN

MSFORE

N

NU - AVISEN nr. 7 2019

OM

G

G

21 DO

21 D

19 G

NU-AVISEN 7-2019.indd 22

NUSTRU P

19 UN

Nustrup Ungdomsforening

UN

22

NUSTRUP

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

n 2019

02/12/19 01.27


RØR

Smeden

AUT. VVS INSTALLATØR · Dæmningen 40, Nustrup · 6500 Vojens · +45 74 82 25 00

Velkommen hos Rørsmeden.dk Som Aut. VVS installatører sælger og monterer vi alt indenfor vand, varme og sanitet, biovarme og solvarme!

· · · · ·

Træpillefyr Kombifyr Stokerkedler Flisfyr Gaskedler

Rørsmeden · Dæmningen 40, Nustrup · 6500 Vojens Tlf. +45 74 82 25 00 · Mobil +45 21 20 35 37 · Privat +45 74 87 13 75 · Email: mail@roersmeden.dk

STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 7 2019

23

n 2019

NU-AVISEN 7-2019.indd 23

02/12/19 01.27


e d j be

r a t lig NUSTRUP

19 DO

...ved Jan Holst

IN

G

G

21

UN

il v i Fr

MSFOR

EN

Her gives gerne en hjælpende hånd To flotte nye skure ved vores 5-7-8 mands baner Frivilligt arbejde – det er vejen frem! I har sikkert lagt mærke til, at der er kommet to nye skure ved vores 5-7-8 mands baner på Nustrup Stadion. Opførelsen af disse to skure, ville ikke have været muligt uden frivilligt arbejde, og heldigvis har vi en del af dem i Nustrup sogn. Der skal selvfølgelig også være penge til et projekt som opførelsen af disse. Her har NU´s bestyrelse været meget behjælpelig. De har uden tøven bevilliget os det beløb, der var nødvendigt for at købe materialer til projektet. Mange tak til bestyrelsen for at stille med de fornødne midler. Men der skal også være en tovholder på sådan et projekt, og her har vi i fodboldudvalget to ildsjæle, som gerne vil gøre en ekstra indsats, nemlig Sven Jørgensen og Jonas Juhl. Sven og Jonas har i fællesskab konstrueret skurerne, hjemme hos Sven Jørgensen i hans lade.

Sven Jørgensen har fået inspiration til skurerne fra Vojens BI, som står ved deres nye kunststofbane og er opført tilsvarende. Dog med den undtagelse, at Sven har forbedret vores med hensyn til vedligeholdelse, samt de materialer der er blevet benyttet. Levetiden for dem med det materialevalg vi har foretaget, er minimum 10-15 år. Men de skal ikke kun konstrueres, der skal også laves et fundament på sportspladsen, hvor de skal stå. Desuden skal fundamentet støbes, og der skal lægges fliser, så vi får en flot afslutning på hele projektet.

NUSTRU P

19

21

G

Fodbold

NU - AVISEN nr. 7 2019

OM

G

UN

24

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN 7-2019.indd 24

n 2019

02/12/19 01.27


Stor hjælpsomhed... Hermed kommer vi til den store frivillige indsats i Nustrup sogn, og her har de personer der har hjulpet fodboldudvalget været rigtig, rigtig gode og hjælpsomme. Sven Jørgensen har brugt sine kontakter, og fået Benny Weisbjerg til at grave ud til de to skure, samt hjælpe til, når disse skulle flyttes fra Sven`s lade og op til sportspladsen. Derudover har Martin Schmidt været behjælpelig med at lægge fliser, inden vi fik dem placeret. Sven og Jonas har ikke blot konstrueret dem, men også støbt fundamentet som de står på. Da de var blevet placeret, har vi fået Maria Terp Holt til at sætte NU-logo på dem begge. Det er utrolig skønt at lave disse projekter, når man har så gode frivillige personer, der vil give et nap med til, at vi kan få forbedret vores faciliteter på Nustrup Stadion. Der skal hermed lyde en kæmpe tak til flg. personer der har været med til at gøre dette projekt til virkelighed. Benny Weisbjerg for udgravning, samt været en vigtig brik i flytning af dem fra Sven´s lade til sportspladsen. Martin Schmidt for at lægge fliser, Maria Holt for at isætte NU-logoer og NU´s bestyrelse for at stille midler til rådighed til indkøb af materialer.

Og ikke mindst Sven Jørgensen og Jonas Juhl for opførelsen. I gør bestemt en stor forskel i Nustrup Ungdomsforening – og så med et super flot resultat til følge! Der var rejsegilde på Nustrup Stadion den 21. juli 2019 – hvor der blev serveret pølser og brød, samt øl og vand. De indbudte var de personer der havde hjulpet og bestyrelsen. Desuden også de personer/hold der vil gøre brug af disse nye flotte skure. HUSK at passe godt på dem! Endnu engang en KÆMPE TAK til alle, der har hjulpet med at gennemføre projektet! Med sportslig hilsen Nustrup Ungdomsforenings Fodboldudvalg v/Jan Holst DER VAR REJSEGILDE PÅ STADION DEN 21. JULI 2019

Ungdomsforeningen har også en Petanque bane! Petanque banen ligger oppe ved tennisbanerne. Der bliver spillet hver fredag formiddag hele sommeren. Vi har haft banen i rigtig mange år. Alle er særdeles velkommen til at bruge den! Vi har også en krolfbane ved klubhuset. Køller og kugler kan man låne, hvis nogen får lyst til det! PS.: Jeg var til et møde forleden, hvor nogle tilstede slet ikke var klar over at vi også har en Petanque bane. Men det har vi altså - så kom og vær med! STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 7 2019

Petangue bane

25

n 2019

NU-AVISEN 7-2019.indd 25

02/12/19 01.27


Nustrup kirke

Gudstjenester

Sognepræst Christian Munch Skolevej 1, Nustrup 6500 Vojens · Tlf. 74871226 Mail.: chmu@km.dk

Foto: Henrik Rosenkilde

DECEMBER... Søndag den 01. dec. kl. 10.00 (A) 1. søndag i advent Søndag den 08. dec. kl. 10.00 (A) 2. søndag i advent Søndag den 15. dec. kl. 10.00 (A) 3. søndag i advent Fredag den 20. dec. kl. 10.00 Juleafslutninger i kirken Kl. 10.00 Børnehave og dagplejere Kl. 13.00 Nustrup Fællesskole

Søndag den 22. dec. kl. 10.00 (A) 4. søndag i advent Tirsdag den 24. dec. kl. 15.30 Juleaften Indsamling til julemærkehjemmene

Onsdag den 25. dec. kl. 10.00 Juledag

Torsdag den 26. dec. kl. 10.00 (A) 2. juledag Søndag den 29. dec. kl. 10.00 (A) Julesøndag JANUAR... Onsdag den 01. jan. kl. 16.00 Nytårsdag Indsamling til Bibelselskabet

Søndag den 05. jan. kl. 14.00 (A) Helligtrekongers søndag Helligtrekongersfest (Nis Boesdal)

Søndag den 12. jan. kl. 10.00 (A) 1. søndag efter helligtrekonger Søndag den 19. jan. kl. 10.00 (A) 2. søndag efter helligtrekonger Søndag den 26. jan. kl. 10.00 (A) 3. søndag efter helligtrekonger (A) for altergang

HELLIGTREKONGERSFEST Søndag den 5. januar kl. 14.00

Nustrup menighedsråd inviterer til helligtrekongersfest i kirken. Forfatter/journalist Nis Boesdal taler om Sønderjylland og genforeningen. Nis Boesdal er også kendt fra radioprogrammet »Danmarksmester«. Pris for foredrag og kaffe er 100,- kr. NUSTRU P

19

21

G

26

Nustrup kirke

NU - AVISEN nr. 7 2019

OM

G

UN

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN 7-2019.indd 26

n 2019

02/12/19 01.27


TIRSDAGSKLUBBENS ARRANGEMENTER...

– afholdes i konfirmandstuen fra kl. 14.00 - 16.00 Skolevej 1, Nustrup TEGNEREN JULIUS KOMMER TIL NUSTRUP Tirsdag den 18. februar kl. 14.00 Julius tegninger fra bagsiden af JydskeVestkysten er kendt og elsket af alle. Vi får besøg af satiretegneren Jens Julius Hansen. Julius besøger »Tirsdagsklubben« for at fortælle om sine sjove og spændende karikaturtegninger.

Inger Abildgaard

Nustrup menighedsråd tilbyder Babysalmesang i Nustrup kirke!

Babysalmesang... Nustrup menighedsråd vil tilbyde babysalmesang som et nyt tilbud ved Nustrup Kirke til babyer i alderen 0-12 måneder og deres familie (mor, far og bedsteforældre). Der vil blive skabt en stille stund i kirken for store og små, med salmesang, nærvær, sansning, fagter og bevægelse. I en dejlig afslappet og rolig atmosfære vil vi synge, nynne, lege, vugge og lære nye og gamle salmer. Dit barn elsker lyden af din stemme, så du behøver ikke være mestersanger – det handler alene om at I får en tæt og hyggelig stund sammen, nærværende tilstede i tonerne, bevægelserne og

kontakten. Alt dette i samvær med en lille flok babyfamilier. Anne Svendsen står for babysalmesangen. Hun er uddannet kirkesanger og desuden uddannet til at varetage babysalmesang. I Nustrup kirke afholdes det fem gange, med opstart i starten af februar 2020 – på tirsdage kl. 13.30 - 14.30. Yderligere oplysninger og tilmelding til: Inger Abildgaard på tlf. 60464098

STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 7 2019

Nustrup menighedsråd

27

n 2019

NU-AVISEN 7-2019.indd 27

02/12/19 01.27


BÆK KØRESKOLE Kørekort til bil, trailer og MC Køretøjer: Golf 7

Honda CB 500, Suzuki 600 og Honda CB 125

Teori: »Den gamle Købmandsgård« · Adelvej · Bæk

KØRELÆRER JØRN JENSEN · TLF. 21605706

FH AUTOGLAS

af stenslag 375,• Reparation af autoruder • Udskiftning afregning med forsikrings• Direkte selskab FINN HOLST · LILJEVEJ 1 · 6500 VOJENS · TLF 42154550

Vojens Boghandel Rådhuscentret 23 6500 Vojens Tlf. 27 11 79 55 Følg os på Facebook

Torvet 1 • 6630 Rødding • Tlf.: 7484 1544 NUSTRU P

19

21

G

28

NU - AVISEN nr. 7 2019

OM

G

UN

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN 7-2019.indd 28

n 2019

02/12/19 01.27


AKTIVITETSKALENDER Søndag 8. dec. Julemarked i Nustrup Ridehal. Julemanden vækkes Søndag 5. jan. kl. 14.00 Helligtrekongersfest i kirken med foredrag ved Nis Boesdal. Menighedsrådet. Pris: 100 kr. for foredrag og kaffe Mandag 13. jan. kl. 19.00 Møde med Lokalrådet om »Åben sogn« Torsdag 16. jan. kl. 19.30 Den eneste ene - Jakob Olrik i Nustrup Forsamlingsgaard. Foredragsudvalget. Billetprisen er 125 kr. og bestilles ved Hanne tlf. 24466675 eller Lise tlf. 21784115 Lørdag 25. jan. kl. 12.00 Tyrolerfest i hallen. Husk tilmelding! Støtteklubben Søndag 2. feb. kl. 12.00 Fællesspisning i Nustrup Forsamlingsgaard Mandag 17. feb. kl. 20.00 Generalforsamling i Nustrup Hallen Tirsdag 18. feb. kl. 14-16 Tirsdagsklubben får besøg af satiretegneren »Julius« Torsdag 20. feb. Kl. 18.30 Familie og Fritid besøger Genforenings- og Grænsemuseet. Mødetid ved kirken kl. 18.30 Tilmelding: Dorte Holst tlf. 42784879 Lørdag 22. feb. ca. 09.30 Juniorgymnastikstævne i Nustrup Hallen. NU Lørdag 29. feb. kl. 18.00 Dilettant - 20 års jubilæumsforestilling i Forsamlingsgaarden. Dilettanterne Lørdag 7. mar. ca. 9.30 Lokalopvisning i Nustrup Hallen. NU Mandag 9. mar. kl. 19.30 Generalforsamling Forsamlingsgaarden Torsdag 12. mar. kl. 19.00 Generalforsamling Familieog Fritid Sangsalen. Tilm. Ulla Jepsen 20832148 Lørdag 21. mar. kl 11.00 Sigurd Barrett optræder i Nustrup kirke Fællesspisning i Forsamlingsgaarden Tirsdag 12. maj kl. 19.30 Menighedsrådet orienterende møde i Nustrup Forsamlingsgaard Torsdag 28. maj Sognevandring, Menighedsrådet Fra d. 2. - 9. juni »Unge der er blevet ældre« på ferie i Normandiet Lørdag 13. juni »Åben sogn« Ga./Nu. Landdistrikt Torsdag 25. juni Sommerudflugt menighedsrådet

STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 7 2019

n 2019

NU-AVISEN 7-2019.indd 29

NUSTRUP KALENDER HÆNG DEN PÅ DIN OPSLAGSTAVLE

Aktivitetskalender

29

02/12/19 01.27


Rødding A Rødding Apotek ønsker alle en glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår

21 OM

G

NU - AVISEN nr. 7 2019

D

G

Rødding Apotek

NUSTRU P

19 UN

30

Rødding A

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

n 2019

Rødding A NU-AVISEN 7-2019.indd 30

02/12/19 01.27


Tekst: LIS NIELSEN

UNGE, DER ER BLEVET ÆLDRE Tiden løber afsted og snart er det jul... Året lakker mod enden; hvor bliver tiden dog af. Jeg var cyklende til Vojens lørdag den 23. nov. og tænk sig... - på hjemvejen plukkede jeg en buket morgenfruer ved Uldallund. For mig er det en sommerblomst! Ellers er vi jo godt i gang i hallen. Julen står snart for døren. »Lucia« og »Julefrokosten« er på plads til den 12. december.

Vi slutter i hallen den 18. dec. og starter så op igen efter en lang og forhåbentlig god juleferie den 8. januar 2020.

Vi vil ønske alle... En Rigtig Glædelig Jul samt Et Godt Nytår - med tak for alt i det gamle.

Mange hilsner Lilian, Karin og Lis

PRÆMIESPIl i 2020... Vi kommer rundt og sælger PRÆMIESPIL her i december og lidt ind i januar. pris 100 kr. og som også gælder som medlemskort. håber I vil tage godt imod os!

HYDRAULIK

Salg og reparation af LIFTE OG HYDRAULIK SLANGER SB HYDRAULIK A/S · KOLSNAPVEJ 1 · 6500 VOJENS Tlf.: 7487 1701 · Mobil: 2062 3800 · Mail: sb@sbhydraulik.dk

STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 7 2019

Unge, der er blevet ældre 31

n 2019

NU-AVISEN 7-2019.indd 31

02/12/19 01.27


GA-NU Spejderne Tingvadvej 3A - 6500 Vojens

NU-AVISEN 7-2019.indd 32

02/12/19 01.27


BADMINTON Badminton og pizza - en ny sæson badminton er startet. 44 forældre og spillere kick startede badminton sæsonen med en gang badminton og pizza. Vi startede med opvarmning, så gik det løs med forskellige øvelse og spil, alle deltog fra små til store. Det var ligegyldigt om man var begynder eller øvet spiller, børnenes mål var at banke deres forældre, men for første gang i badminton og pizzas historie vandt forældrene stort. Børnene tog det pænt og lovede at vinde næste år. Alle hyggede sig og der blev spillet i alle kroge af hallen. Henrik kom med pizza, 8 store familiepizzaer skulle der til og 5-6 mand pr. stk. var lige det rigtige antal. Det var 4 forskellige pizza varianter, den med salaten var er hit. En var så stærk at ingen kunne spise den, det må vi bare huske til næste år ikke bestille en stærk pizza. Derefter gik børnene i gang med at spille igen sammen med forældrene. Indtil kl. 21, hvor trænerne begyndte at pakke banerne ned, for at vise at klokken var så mange. Ellers ville børnene spille helt til midnat. På badmintonudvalgets vegne tusind tak for deltagelse og opbakning. Vi ses næste år. Og det er dejligt at se at medlemstallet fra sidste år er stigende. Reymund Sørensen

Tak for denne gang - og velkommen til.. Jeg har efter 12 år valgt at stoppe i badmintonudvalget, og det har været en fornøjelse at være med i alle årene. Istedet har vi været så heldige at få Claus Tolbøll med. Claus er far til Esben, der har spillet badminton de sidste par år. Det nye badmintonudvalg består nu af: Reymund Sørensen, formand og turneringsansvarlig. Jesper Sørensen, næstformand og boldansvarlig. Claus Tolbøll, sekretær. Andreas Fisker, træner. Henrik Rosenkilde, motionistansvarlig. STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU

NU - AVISEN nr. 7 2019

Badminton

Winnie Lykke Eriksen

33

9 -Avisen 201

NU-AVISEN 7-2019.indd 33

02/12/19 01.27


Generalforsamlingen Lørdag den 2. nov. 2019

Dagsorden ifølge vedtægterne: 1// Valg af a) Dirigent Niels Aage Uttrup b) Protokolfører Lise Steenberg Olsen c) Stemmetæller Helene Østergaard Boisen og Simon Christensen 2// Aflæggelse af beretning a) Formand NU Peder Thorvald Pedersen b) Badminton Henrik Rosenkilde c) Fodbold Jan Holst d) Gymnastik Simon Christensen e) Svømning Lise Steenberg Olsen f ) Tennis Gert Majeske g) Unge der er... Lis Nielsen 3// Forelæggelse af regnskab 4// Indkomne forslag

PEDER THORVALD FORTSÆTTER PÅ POSTEN SOM FORMAND FOR NU

Lise Steenberg Olsen Forslag fra badminton... At én fra hvert udvalg inviteres med til bestyrelsesmøder. For på den måde at få et bedre indblik i hvad man arbejder med og samtidig styrke samarbejdet udvalgene imellem. Forslaget blev positivt modtaget af bestyrelsen.

5// Valg til bestyrelsen Peder Thorvald Pedersen - modtog genvalg Martin Sørensen Schmidt - modtog genvalg Annette Falkenberg Jacobsen - modtog genvalg Jørgen Seeberg - nyvalgt Lærke Hurup Sigurdson - nyvalgt 6// Valg af udvalgsmedlemmer a) Badminton Henrik Rosenkilde - modtog genvalg Andreas Fisker - modtog genvalg Claus Tolbøll Andersen - nyvalgt b) Fodbold Jan Holst - modtog genvalg Jonas H. Juhl - modtog genvalg NUSTRUP

IN

G

21 DO

MSFORE

N

NU - AVISEN nr. 7 2019

OM

G

G

19 G

NU-AVISEN 7-2019.indd 34

UN

Generalforsamlingen 2019

21 D

UN

34

NUSTRU P

19

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

n 2019

02/12/19 01.27


c) Gymnastik Helene Østergaard Boisen - modtog genvalg Karina Jepsen Toftebjerg - modtog genvalg Melissa McCann Thomsen - nyvalgt d) Tennis Gert Majeske - modtog genvalg Anna Rosenkilde - modtog genvalg Rita Graasbøll - modtog genvalg 7// Valg af suppleanter a) Bestyrelsen Daniel Gabrielsen - nyvalgt b) Badminton Morten Carstensen - nyvalgt c) Fodbold Klaus Rosenberg - modtog genvalg d) Gymnastik Simon Christensen - nyvalgt e) Tennis Thomas Krüger - modtog genvalg 8// Valg af revisor

Frede Corydon - modtog genvalg

9// Valg af revisorsuppleant

Jane Thomsen - modtog genvalg

10// Eventuelt

Helene Østergaard Boisen kom med nye visioner

»Fiduspokal« til en rigtig ildsjæl Hædret ved Generalforsamlingen 2019! Fiduspokalen... gik i år til én der har ydet »en særlig stor indsats« i mange år. Det blev Anne Mette Uttrup Weisbjerg for sit flittige arbejde i sognet, med nye tiltag i Nustrup Forsamlingsgaard, i revyen og med 20 år på bagen i dilettant. Anne Mette sælger præmiespil, julekalender for ungdomsforeningen og står for isboden i sportsugen. Hun er ikke bange for at tage fat og giver gerne en hånd med, hvor der er et behov! 21 G IN

E

Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 7 2019

n 2019

NU-AVISEN 7-2019.indd 35

19

21

UN

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung

G

G

OMSFOR

DO

Generalforsamlingen 2019

35

IN

GD

N

U

N

ANNE METTE UTTRUP WEISBJERG FIK MANGE ROSENDE ORD FRA FORMANDEN FOR NU PEDER THORVALD PEDERSEN

NUSTRUP

STRUP NU

19

Fiduspokal

MSFORE

N

02/12/19 01.27


»Initiativpokal« til Helene og Per Hædret ved Generalforsamlingen 2019! Initiativpokal

Initiativpokalen... gik til Helene Østergaard Boisen og Per Jacobsen for den gode idé bag »Tirsdags Mad« i cafeteriet (se side 9). Det er »Far, mor og barn« samt »Krudtuglerne«, der træner tirsdag eftermiddag, og som dermed får tilbudet om »Tirsdags mad«. Vi bestiller over »Facebook« søndag aften hos Grilleksperten i Vojens. Maden bliver hentet og der spises ca. 18.15. Det er en kæmpe succes. Du kan også melde dig ind i Facebook grubben »Tirsdags mad«. Voksne betaler 50 kr. og børn 25 kr.

Helene Østergaard Boisen fik fortjent »Initiativpokalen«

Også Per Jacobsen fik fortjent »Initiativpokalen«

Installatør Jørgen Installatør JørgenNielsen Nielsen

Fynsgade 2 - 6520 Toftlund Døgnvagt: 70 900 200 - www.blue-tech.dk Døgnvagt: 70 900 200 - www.blue-tech.dk NUSTRUP

G DO

IN

G

MSFOR

EN

NU - AVISEN nr. 7 2019

OM

G

G

NU-AVISEN 7-2019.indd 36

UN

Generalforsamlingen 2019

21 D

21

UN

36

NUSTRU P

19

19

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

n 2019

02/12/19 01.27


NU - AVISEN

NUSTRUP

19 DO

IN

UN

G

21 G

MSFORE

N

Sådan udkommer bladet i 2020

NU - AVISEN

Nustrup Ungdomsforening

Gem denne side på din opslagstavle

Nr. 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 Deadline Udkommer NU-Avisen nr.1 2020.......... 12. januar Uge 05 NU-Avisen nr.2 2020.......... 01. marts Uge 12 NU-Avisen nr.3 2020.......... 19. april Uge 19 NU-Avisen nr.4 2020.......... 07. juni Uge 26 SOMMERFERIE NU-Avisen nr.5 2020.......... 09. aug. Uge 35 NU-Avisen nr.6 2020.......... 27. sept. Uge 42 NU-Avisen nr.7 2019.......... 15. nov. .......Uge 49 Klip siden ud, så du kan holde øje med hvornår der er »Deadline« - og i hvilken uge bladet udkommer!

Redaktionen ønsker alle sine læsere En Glædelig Jul og et godt Nytår

NUSTRUP

STRUP NU

21

E

Nust

NU-Av

NU - AVISEN nr. 7 2019

isen 2019

NU-AVISEN 7-2019.indd 37

19

21

UN

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung

G

G

OMSFOR

DO

Deadline for NU-Avisen i 2020 37

IN

GD

N

U

N

IN

G

19

MSFORE

N

02/12/19 01.27


NUSTRUP

19

IN

UN

19

G IN

MSFORE

N

N

G

21 G

DO

IN

UN

MSFORE

UN

21 DO

DO

NUSTRUP

NUSTRUP

19 G

G

21 G

MSFORE

N

Alle ønskes En Rigtig Glædelig Jul og Et Godt Nytår Tak til alle vore hjælpere og til vores dygtige ledere samt den store opbakning vi får af vore sponsorer. I er simpelthen Guld værd. Ingen kan alt, alle kan noget, men sammen kan vi det hele! Nustrup Ungdomsforening

G IN

UN

MSFORE

N

NU - AVISEN nr. 7 2019

OM

G

G

21 DO

21 D

19 G

NU-AVISEN 7-2019.indd 38

NUSTRU P

19 UN

38 Nustrup Ungdomsforening

NUSTRUP

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

n 2019

02/12/19 01.27


Hjertelig tak for opmærksomheden ved vores guldbryllup. Tak for den fine æresport og ranke om vores dør. Tak til naboerne for flaghejsning. Tusind tak for alle gaver og hilsener. Tak til familie, naboer og venner som alle medvirkede til at vi fik en fantastisk dag. En dag vi altid vil tænke tilbage på!

Kærlig hilsen Bente & Peder Ellegård Ballevej 6, Bæk Rudi Paulsen 2072 5904 Lærkevej 20 6100 Haderslev paulsentoemrer@gmail.com

Flisbæk

Årstidernes grøntsager Aronia shots · Skrabeæg Binding af ranker og Bårebuketter

Tingvadvej 21 · Bæk · 6500 Vojens · Tlf. 2440 7658 STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 7 2019

Tak for opmærksomheden 39

n 2019

NU-AVISEN 7-2019.indd 39

02/12/19 01.27


NUSTRUP

19

G DO

IN

UN

PRÆMIESPIL 7. trækning i 2019 gav følgende resultat...

21 G

MSFORE

N

1. Præmie · 6 x 150 kr.: Nr. 102 Ingvard Schmidt, Adelvej · Nr. 141 Riber Jørgensen, Røddingvej ·

Nr. 297 Hans Peter Gabelgaard, Skibelundvej · Nr. 368 Christina M. J. Ravn, Dæmningen · 398 Tine & Jørgen Gram, Gabøl Byvej og Nr. 404 Merete Kristensen, Bæk Østerforte. 2. Præmie · 10 x 100 kr.: Nr. 31 Gudrun & Chr. Johnsen, Rødekro · Nr. 71 S. Nielsen, Dæmningen · Nr. 88 Lise-Lotte Hatting, Blomtoften · Nr. 212 Rita & Verner Graasbøll, Tingvadvej · Nr. 230 Torben Hjorth, Horsens · Nr. 236 Jacob Enné, Buegade · Nr. 289 Elna Jensen, Erantisvej · Nr. 342 Anders Østergaard, Rosengade · Nr. 361 Fam. Lund, Hyazintvej og Nr. 423 Fam. Tolbøll, Gabøl Byvej. 3. Præmie · 10 x 50 kr.: Nr. 2 Lise Steenberg Olsen, Dæmningen · Nr. 33 Lis Houmann, Blomtoften · Nr. 52 Fam. Christiansen, Bæk Bygade · Nr. 143 Bit Jepsen, Kolsnaplundvej · Nr. 150 Kurt Hunderup, Møllevej · Nr. 197 Niels Aa. Uttrup, Jegerup · Nr. 303 Rosa & Alex Petersen, Overgade · Nr. 317 H. C. Christensen, Anemonevej · Nr. 337 F. Corydon, Rosengade og Nr. 392 Jens Arne Jørgensen, Andrup. Præmierne kan afhentes, helst inden næste blad udkommer, ved kasserer Lise Steenberg Olsen · Dæmningen 60 · Nustrup NUSTRUP

19 DO

IN

UN

G

21 G

MSFORE

N

Vognmand

Benny Weisbjerg Adelvej 15 b · Bæk · 6500 Vojens Tlf. 74 87 15 55 · Mobil 20 65 76 37

ALT I CONTAINERE / GRUS CVR: 26 03 40 78

Nustrup Sogns Forsamlingsgaard Benyt forsamlingsgaarden til møder og fester. Velegnede lokaler til både store og små fester. Ønskes hjælp ved private fester ell. ved mindesamvær, kan vi formidle kontakten til en dygtig og kompetent person, som gerne vil hjælpe til! Bestilling hos:

Oluf Gram

Tlf. 74 87 13 78

Mob. 61 70 13 78

www.nustrupsforsamlingsgaard.dk

NU-AVISEN 7-2019.indd 40

Forsamlingsgaarden er et »Nøglehus« - kan derfor lejes uden fast vært!

Bestyrelsen

02/12/19 01.27

Profile for Nustrup UF

NU-Avis 7  

NU-Avis 7  

Profile for nustrupuf
Advertisement