Page 1

NUSTRUP

19 DO

IN

UN G

G

21

MSFORE

N

FLOT FILM FRA ENGLANDSTUREN!

Detlef Kibbel kan noget ikke mange kan gøre ham efter. Han gav en eminent flot og professionelt filmfremvisning fra 2015 - Englandsturen »I Barnebys fodspor«.

Foto: SOLVEIG LARSEN

NU - AVISEN Nustrup Ungdomsforening AARGANG 44

NU-AVISEN 7-2018.indd 1

7

DECEMBER 2018

25/11/18 23.20


Den 2. side

En flot generalforsamling med genvalg over hele linjen!

v/ LISE STEENBERG OLSEN

Stort engagement i mange af udvalgene! Det var en god generalforsamling for både Nustrup Ungdomsforening og dens Støtteklub den 3. nov. Lørdagen blev indledt med en dejlig fælles frokost fra slagter Warming, inden de to generalforsamlinger begyndte. Alle udvalg kom med fine beretninger. Vi hørte lidt om hvad der arbejdes med. Det der glæder foreningen mest, er den store aktivitet der udfoldes og den selvstændighed man har – det tegner godt for fremtiden!

2

Desværre må håndboldafdelingen lukke på grund af manglende spillere. Det kan vi kun tage til efterretning. Der er heldigvis stor aktivitet i de andre afdelinger. Vi havde flg. jubilarer: Kurt Nielsen 10 år, Jan Holst 20 år. Henrik Rosenkilde fik Fiduspokalen for sit store arbejde i foreningen og i støtteklubben. Det allerbedste... der var genvalg hele vejen rundt. Det kan vi kun være stolte af. Jeg håber det gode sammenhold vi har i NU kan forsætte i mange år fremover!

Gammel Stadsvej 5 · Jegerup Tlf. 7454 1321 · info@byggeriget.dk

NU-AVISEN 7-2018.indd 2

· ·

6500 Vojens www.byggeriget.dk

25/11/18 23.20


BESTYRELSEN

INDHOLD

Formand: Peder Th. Pedersen Tlf. 22 12 20 11 pederthorvald@gmail.com Næstformand: Ulla P. Jepsen Tlf. 20 83 21 48 ullaprehnjepsen@gmail.com Kasserer: Lise Steenberg Olsen Tlf. 21 78 4115 lisesteenberg@stofanet.dk Sekretær: Majbrit Jensen Tlf. 31 49 29 90 bitten18@live.dk Best.medl.: Camilla Thøgersen Tlf. 28 87 54 57 millamuzz2008@hotmail.com Best.medl.: Martin Schmidt Tlf. 21 47 37 16 mschmidt@live.dk Best.medl.: Annette F. Jacobsen Tlf. 81 75 24 49 alexander2009@live.dk

Den 2. side v/Lise Steenberg Olsen...................................................................................... 2 Sidste nyt! v/Lise Steenberg Olsen......................................................................................... 5 Generalforsamling i NU v/Peder Thorvald Pedersen.................................................. 6 Generalforsamling i NU v/Lise Steenberg Olsen.......................................................... 7 Karneval i Tyrol v/Jan Christensen........................................................................................... 8 Familie og Fritid v/Ulla P. Jepsen............................................................................................... 9 En fælleskalender for Nustrup v/Christian Munch........................................................ 9 Lokalrådet har konstitueret sig v/Christian Munch.................................................... 11 Vil du gøre en forskel v/Peder Thorvald Pedersen.................................................... 11 Tennisafslutning i klubhuset v/Gert Majeske.................................................................. 12 Julestjerner lyser ved indfaldsvejene v/Svend A. Hansen........................................ 13 Lokalhistorie v/Niels Aage Uttrup....................................................................................... 16 »Specialklassen« blev en kæmpe succes v/Bo Altofte Hansen........................... 17 Udvalgsberetninger v/Reymund/Jan/Simon og Kurt........................................... 18-19 Nustrup Klubdragt v/Jan Holst............................................................................................... 20 Julemarked i Ridehallen v/Laila Jürgensen........................................................................ 21 Badminton ungdom v/Jeanne og Malthe.......................................................................... 22 Unge der er blevet ældre v/Lis Nielsen............................................................................ 24 Nustrup kirke med gudstjenester mm. v/Christian Munch................................... 26 Tirsdagsklubbens vinterprogram v/Christian Munch................................................. 27 Haderslev Kommunes Plan og Miljø v/Hans Gram................................................... 28 Information fra Nustrup Vandværk v/Svend A. Hansen.......................................... 29 Nustrup Ungdomsforenings hjemmeside v/Alette Houman............................... 29 Den 31. december er det slut v/Lars Fahrendorff...................................................... 30 Tak for venlig deltagelse v/Helene Christensen............................................................ 31 Drømmen gik i opfyldelse v/Anne Mette Uttrup Weisbjerg................................... 32 GA-NU Spejderne v/Ole Gram........................................................................................... 33 Verner Hartung kan fejre 40 års jubilæum v/Ella Warming.................................. 34 Nyt fra Fællesskolen Nustrup-Sommersted v/Ulla Nissen.................................... 35 Byggeriget.dk overtager Magnus Lunds forretning v/Ella Warming.................. 36 Årets gang i tennisafdelingen v/Gert Majeske............................................................... 37 Et kraftcenter for rengøring v/Inge Rogat Møller................................................. 38-39 Tak for opmærksomheden v/Lilly & Arne Rudbeck.................................................. 39 Præmiespil (7. trækning i 2018) v/Lise Steenberg Olsen........................................ 40

UDVALGSFORMD.

Badminton: Reymund Sørensen Tlf. 21 24 38 36 formand.nu.fjerbold@gmail.com Fodbold: Jan Holst Tlf. 74 87 19 00 janholst@bbsyd.dk Gymnastik: Simon Christensen Tlf. 22 40 88 84 simonwc@live.dk Svømning: Lise Steenberg Olsen Tlf. 21 78 4115 lisesteenberg@stofanet.dk Tennis: Gert Majeske Tlf. 21 33 32 26 vigmaj@mail.dk Unge der er blevet ældre: Lis Nielsen Tlf. 61 72 12 96 Lilian Jakobsen Tlf. 41 81 69 29 Karin Vigsø Tlf. 22 57 32 26

STØTTEKLUBBEN

Formand: Jan Christensen Tlf. 21 70 24 65 janam@mail.dk

BEMÆRK NY MAIL NIELS AAGE NUSTRU P

19 21

GD

O

MS

G

UN

NUSTRUPHALLEN

FOREN

IN

v/Anette Carøe Knudsen Tlf. 74 87 12 10 webmaster@nuhallen.dk

KLUBHUSET

v/Lise Steenberg Olsen Tlf. 21 78 4115

NU-AVISEN 7-2018.indd 3

NUSTRUP UNGDOMSFORENING

NU-Avisen udkommer 7 gange om året i et oplag af 750 - og omdeles til samtlige husstande i Nustrup sogn. Lise Steenberg Olsen · Dæmningen 60 REDAKTION Tlf. 2178 4115 · Mail: lisesteenberg@stofanet.dk Niels Aage Uttrup · Dæmningen 32 Tlf. 6113 34 63 · Mail: nielsaageuttrup@gmail.dk HJEMMESIDE Er der ændringer til hjemmesiden, send dem venligst til: alette@alette-houman.dk

UDGIVER

NU - AV

Nustrup AARG

ISEN

Ungdom

ANG 44

7

sforenin

g

DECEM

BER 20

18

Forsiden: Detlef Kibbel fremviste sine flotte filmoptagelser fra Englandsturen, tirsdag den 20. nov. i klubhuset. Turen hed »I Barnebys fodspor« og er fra 2015. Detlef tilbød at vise alle interesserede sin sine smukke optagelser. Detlef har en stor passion for den slags og det kan ses. Den filmfremvisning kan simpelthen ikke laves bedre. Kæmpe ros til Detlef! Deadline til NU-Avisen nr. 1 2019: Søndag d. 13. jan. Udkommer: Bladet udkommer i uge 5.

25/11/18 23.20


maler@john-callesen.dk Gammel Stadsvej 5 D · Jegerup · 6500 Vojens · Tlf.: 74 54 35 36

MARKARBEJDE udføres Sanddallund Maskinstation APS arbejder for landbruget året rundt Telefon, morgen og aften 7487 1470 eller mobiltelefon 4072 1570

www.davidsen.as NUSTRU P

19

21

G

4

NU - AVISEN nr. 7 2018

OM

G

UN

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN 7-2018.indd 4

n 2018

25/11/18 23.20


N

Har været med i bestyrelsen siden 1972! Som omtalt på side 2... - det allerbedste var, at der var genvalg over hele linjen. - Jeg sagde også ja til genvalg, men I skal ud at finde en ny kasserer om to år. Nogle af de opgaver jeg har er bl.a. præmiespil, tegne reklamer til NU-Avisen oma. Alt det skal der findes en afløser til. Så meld dig! Nu har jeg sagt det i god tid!

MSFORE

N

G DO

NUSTRUP

19

21 G

DO

MSFORE

N

»Julekalender« gevinster skænket af: Vognmand Flemming Paulsen, Min Købmand Nustrup, Vojens Boghandel, Rødding Centret, Vestergaard A/S, Stine og Holmberg, SA Farm Service v/Søren Andresen 40457650, Gaveshoppen v/Dorthe & Lars Gram 74821355, Flisbæk Grønt, Brdr. Simonsen, Sportigan Rødding, Slagter Warming i Gram, Wancke Haderslev, Frisørgalleriet v/Malene Bossen, VH. EL-service APS 40300922 og Salon Hänel Vojens. TUSIND TAK FOR SPONSERSTØTTE!

Flot opbakning til salg af Julekalender! Igen var der stor opbakning til salg af julekalender. Tusind tak for hjælpen! Inden længe kommer vi rundt for at sælge »Præmiespil« (bagsiden på NU-Avisen). Håber i tager lige så godt imod dem!

Ingen ændringer i NU´s bestyrelse... Det blev de samme personer, på de samme poster. Martin Schmidt vil gerne prøve at »snuse« lidt til regnskabet. Det prøver vi så stille og roligt hen ad vejen. Det gælder også med ansøgning til præmiespil mm.

Juniorstævne i hallen søndag d. 23. febr. Sæt endelig et stort kryds i din kalender til: Den 23. februar 2019. JUNIORSTÆVNE 2019 kan ved den lejlighed fejre 40 års jubilæum. Se Ollerup Elitehold samt store flotte efterskolehold. Allerede nu har mange foreningshold tilmeldt sig.

Jeg mangler kontingent fra... Kære fodboldspillere og gymnaster, prøv lige at se efter om der på jeres opslagstavle hænger et glemt girokort. Hilsen kassereren!

Torvet 1 • 6630 Rødding • Tlf.: 7484 1544 NUSTRUP

STRUP NU

21

E

Nust

NU-Av

NU - AVISEN nr. 7 2018

isen 2018

NU-AVISEN 7-2018.indd 5

19

21

UN

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung

G

G

OMSFOR

DO

IN

GD

N

U

N

IN

G

19

MSFORE

Sidste nyt!

5

N

25/11/18 23.20

IN

EN

G

G DO

G

G MSFOR

21 G

IN

DO

IN

MSFORE

IN

G

IN

G

IN

G IN

G

21

G

IN

G

NUSTRUP

19

UN

IN

19

UN

DO

N

21

v/ Lise Steenberg Olsen

G

21 G

G

G

G

G

G IN

IN

MSFOR

EN

MSFORE

UN

DO

DO

NUSTRUP

19

NUSTRUP

19

N

G

N

UN

G

UN

UN

MSFORE

MSFORE

21

NUSTRUP

21 DO

N MSFORE

19

UN

UN

NUSTRUP

G

Sidste nyt! DO

MSFOR

EN

21

UN

21 DO

G

N

NUSTRUP

19 G

MSFORE

19

21

UN

NUSTRUP

DO

DO

NUSTRUP

19

21

G

N

19

MSFOR

21 G

EN

NUSTRUP

19

UN

UN

MSFORE

DO

NUSTRUP UNGDOMSFORENING med . . .

21 DO

MSFOR

NUSTRUP

19 G

G

EN

IN

MSFOR

NUSTRUP

DO

IN

G IN

G

EN

UN

DO

NUSTRUP

19

21

UN

UN

UN

G

NUSTRUP

19

21

IN

NUSTRUP

19

21

IN

NUSTRUP

19

N MSFORE


Generalforsamling Peder Thorvald Pedersen Formandsberetningen den 3. nov. 2018! Det tager NU´s bestyrelse sig af: Fastelavn... - der er lavet et lille udvalg som tager sig af arrangementet. En absolut succes, for der kommer rigtig mange børn og voksne. Det hele starter i kirken (ros til Chr. Munch). Vi tager os af præmiespil, julekalender og sørger for tilladelser til samme. Og spørger om nogen vil hjælpe med at sælge. Laila Steenberg har stået for dette i nogle år. Hjælper ved Sportsugen, ved Tyrolerfesten og ved Kløften. Ulla står for de praktiske ting i klubhuset. I klubhuset er der kommet nyt lys i mødelokalet og nyt lys udenfor. På legepladsen Rosengade har vi bedt kommunen om at få slået græsset. Det viser sig at pladsen har 1. prioritet og bliver slået én gang i ugen, fortæller man fra Haderslev. Småreparationer har Martin og Peder Thorvald taget sig af. Vi møder altid op når kommunen indkalder. Vi skal have Conventus i foreningen. Der skal indberettes elektronisk. 319 er vi under 25 år, i alt 648 medlemmer. Tilbud, der kommer fra kommunen, sendes ud til udvalgene - så er det op til dem, hvor meget de vil bruge. Vi var også repræsenteret d. 12. sept. ved Landdistrikrådsmødet.

Aktivitetskalenderen håber vi at man vil gøre brug af. Den er fremstillet af Chr. Munch. Det vi mangler i bestyrelsen, er et referat fra vores udvalg, så vi kan følge med i hvad der sker. Vi er meget stolte over den aktivitet der er her og at det kører så godt. Det giver et godt sammenhold og det smitter af på alle. Derfor skal vi heller ikke blande os, for det er vigtigt, at vi bevarer det sociale i vores forening og i sognet. Der er en del nye puljer man kan søge og mange nye tiltag som »Bevæg dig for livet«. NU-Avisen er meget vigtig. Niels Aage Uttrup skal have ros. Men husk, det kræver jo også at i kommer med noget input. Bestyrelsen ønsker der kunne blive mere klubliv i hallen, måske lidt pynt af en blomst engang imellem. Evt. åbent om sommeren på de dage hvor der er stor aktivitet og mange mennesker på sportspladsen. Tak for godt samarbejde med alle udvalg, hallen og sognets beboere, som vi jo altid får fornem hjælp og opbakning fra. TAK FOR SPONSORSTØTTE - DET ER GULD VÆRD FOR UNGDOMSFORENINGEN. Ingen kan alt, alle kan noget, men sammen kan vi det hele!

Rudi Paulsen 2072 5904 Lærkevej 20 6100 Haderslev paulsentoemrer@gmail.com G IN

DO

MSFORE

N

NU - AVISEN nr. 7 2018

OM

G

D

G

NU-AVISEN 7-2018.indd 6

G

21

UN

Nustrup Ungdomsforening

NUSTRU P

19

21

UN

6

NUSTRUP

19

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

n 2018

25/11/18 23.20


NUSTRUP

19 DO

IN

UN G

G

21

MSFORE

N

Nustrup Ungdomsforening v/ Lise Steenberg Olsen

Der er masser af liv og aktivitet i Nustrup Ungdomsforening, og der er samtidig en god stemning. Der var derfor ingen problemer med at få besat posterne i bestyrelsen og de forskellige udvalg, ved generalforsamlingen lørdag d. 3. nov. Der var genvalg til kasserer Lise Steenberg Olsen, sekretær Majbrit Jensen og bestyrelsesmedlem Camilla Thøgersen. Som sædvanligt blev der på dette års generalforsamling uddelt en række priser. Initiativpokalen gik til Sven Jørgensen, Tobias Holst og Chr. Boisen for deres store frivillige indsats i fodboldafdelingen, med bl.a. at renovere borde/bænke samt renovering af de tre fodboldskure ved opvisningsbanen. Lederpokalen gik til Peter Patter Christensen for hans store arbejde som træner for pigefodboldholdet. Fiduspokalen gik i år til Henrik Rosenkilde. Henrik gør en stor indsats i badmintonafdelingen, tager billeder til NU-Avisen og arrangerer bilorientering samt meget andet i sportsugen. Nustrup Ungdomsforening har mange trofaste medlemmer. Atter i år blev en række jubilarer hædret. Kurt Nielsen fra støtteklubben blev hædret for ti år, Daniel Gabrielsen blev hædret for 15 år og hans far, Bjarne Gabrielsen, for 35 år. Far og søn er begge livreddere ved familiesvømning i Rødding om fredagen. Endelig blev Jan Holst hædret for 20 års flittig indsats i fodboldafdelingen.

NUSTRUP

STRUP NU

21

E

Nust

NU-Avise

n 2018

NU-AVISEN 7-2018.indd 7

19

21

UN

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung

NU - AVISEN nr. 7 2018

G

G

OMSFOR

DO

Nustrup Ungdomsforening

7

IN

GD

N

U

N

IN

G

19

MSFORE

N

25/11/18 23.20


Køb din billet nu!

NU-AVISEN 7-2018.indd 8

25/11/18 23.20


Nustrup og omegn

NUSTRUP OG OMEGN v/Ulla P. Jepsen

Tirsdag den 13. nov. »JULEHYGGE« i klubhuset

NUSTRUP SOGNS HUSHOLDNINGSFORENING

                                                                               

En fælleskalender for NUSTRUP SOGNS Nustrup!

HUSHOLDNINGSFORENING Alle opfordres til at sætte

deres aktiviteter ind på kalenderen.

Undertegnede har lavet en Google FÆLLESKALENDER for Nustrup. Man skal blot gå ind på Googlechrome: https://calendar.google.com/calendar/r Brugernavnet er: nustrupkalender@gmail.com Og kodeordet er: nustrupadmin Man kan selv lægge sine arrangementer ind - og se om det kolliderer med noget andet. Jeg opfordrer hermed til at gøre brug af kalenderen. Christian Munch STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 7 2018

Nustrupkalender

9

n 2018

NU-AVISEN 7-2018.indd 9

25/11/18 23.20


NUSTRU P

19

21

G

10

NU - AVISEN nr. 7 2018

OM

G

UN

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN 7-2018.indd 10

n 2018

25/11/18 23.20


Lokalrådet - har konstitueret sig

Se også resultatet af Borgerbudgettering 2018 CHRISTIAN MUNCH

KONSTITUERING I LOKALRÅDET: Formand:........... Jens Seeberg Næstformand:... Christian Munch Kasserer:............ Peter Bjørnskov Sekretær:........... Anni Dinesen PR ansvarlig:...... Kristian Særkjær

JENS SEEBERG BLEV DEN 5. NOVEMBER NY FORMAND I LOKALRÅDET

ÅRSMØDE I LOKALRÅDET: Den 29. oktober holdt lokalrådet årsmøde i Nustrup Forsamlingsgård. Der var et stort fremmøde. Gabøl/Nustrup er ligesom de andre landdistrikter blevet tildelt 50.000,- kr. – som lokalrådet har fået til opgave at fordele. Der var afstemning om fire projekter. Resultatet af »Borgerbudgettering 2018« blev således: Kirsebærallé (retablering) = 14.000,- kr. Nye stole til Nustrup Forsamlingsgård = 25.000,- kr. Musikanlæg i Nustrup Hallen = 11.000,- kr. (Allan Rokkedahl er udtrådt af Lokalrådets bestyrelse, og suppleant Christian Munch er indtrådt). VIL DU GØRE EN FORSKEL?? - så bliv frivillig i Nustrup Ungdomsforening... Foreningen er kæmpestor. På årsplan har vi brug for næsten 100 hjælpere, så der fortsat kan være spændende aktiviteter i vores sogn. Ring, mail eller sms til Peder Thorvald eller Lise – hvis du vil høre mere om hvad du kan gøre for din forening! STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 7 2018

Lokalrådet

11

n 2018

NU-AVISEN 7-2018.indd 11

25/11/18 23.20


Tennisafslutning i klubhuset! FOTO: LILIAN JAKOBSEN

Tennis og petanque afslutning 8. nov. 2018! Ialt 23 deltagere holdt en dejlig afslutning i klubhuset. Menuen stod på fiskefilet og store landgangsbrød samt »lidt til halsen«. Vi fik et par skønne timer sammen. Dejligt at så mange støtter op om afslutningen. En stor tak skal lyde til alle som har hjulpet med til, at vi kan gennemføre samtlige aktiviteter i årets løb. Håber alle interesserede kommer med frisk halm i træskoene til den kommende sæson. Dette gælder for både tennis og petanque. I ønskes alle: En God Jul og Et Godt Nytår! Med venlig hilsen Formand Gert Majeske

Afslutning i klubhuset for tennis, havde pæn deltagelse. 23 fejrede dagen sammen. Håber flere vil spille tennis i 2019!

NUSTRU P

19

21

G

12

Tennis afslutning 2018

NU - AVISEN nr. 7 2018

OM

G

UN

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN 7-2018.indd 12

n 2018

25/11/18 23.20


5 Julestjerner lyser nu ved indfaldsvejene! »STJERNEHOLDET« Kristian Særkjær, Klaus Rosenberg og Svend Hansen her igang med at opsætte fem julestjerner ved alle indfaldsvejene til Nustrup. Det ser godt ud!

Foto: Svend Hansen

RØR

Smeden

AUT. VVS INSTALLATØR · Dæmningen 40, Nustrup · 6500 Vojens · +45 74 82 25 00

Velkommen hos Rørsmeden.dk Som Aut. VVS installatører sælger og monterer vi alt indenfor vand, varme og sanitet, biovarme og solvarme!

· · · · ·

Træpillefyr Kombifyr Stokerkedler Flisfyr Gaskedler

Rørsmeden · Dæmningen 40, Nustrup · 6500 Vojens Tlf. +45 74 82 25 00 · Mobil +45 21 20 35 37 · Privat +45 74 87 13 75 · Email: mail@roersmeden.dk STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 7 2018

»Stjerneholdet« i Nustrup

13

n 2018

NU-AVISEN 7-2018.indd 13

25/11/18 23.20


NUSTRUP Stedet hvor du handler lokalt 7487 1107

NUSTRU P

19

21

G

NU - AVISEN nr. 7 2018

OM

G

UN

14

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN 7-2018.indd 14

n 2018

25/11/18 23.20


Åbningstider Mandag - fredag kl. 10.00 - 17.30 Lørdag 9.30 - 13.00 www.vivischmidt.dk · Mail: vivi@vivischmidt.dk Facebook: Vivi Schmidt STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 7 2018

15

n 2018

NU-AVISEN 7-2018.indd 15

25/11/18 23.20


Lokalhistorie NIELS AAGE UTTRUP

Bente Enné, Liljevej og Anne Rosenberg, Odense SV (tidl. Gabøl) har et bud på flere af eleverne, der medvirker i Nustrup Skoleorkester i 50érne.

7

2

8

10 11

12 13 15

1 5

6

4

9

14

18

16

19

17

20 21

26 25 27

22

23

3 24 Nustrup Skoleorkester i 50érne. Bagg. skoleinspektør Erik Årestrup, og med hjemmebygget guitar lidt til venstre for midten lærer Hans Hach. 1)Bodil Roelsgaard 2)Inger Guld 3)Charles Roelsgaard 4)Flemming Roelsgaard 5)lærer Hans Hach 6)Karin Aarestrup 7)Erik Aarestrup 8)Inger Simonsen 9)Anne Elizabeth Ebbesen 10)Bente Simonsen 11)Bente Appel 12)Chr. Bertelsen 13)Karin Simonsen 14)Kirsten Lund 15) Anne Beck 16)? Østergaard 17)Yrsa Sørensen 18)Thomas Johnsen 19)Agnes Hänel 20)Meta Petersen 21)Solveig Aagaard 22)Dinne Kahl 23)Bent Schmidt 24)Søren Kjeld Jensen 25)Christa Lindberg 26)Hedvig Schmidt og 27)Anna Krüger. Nustrup Skoleorkester gav ved flere lejligheder prøver på deres kunnen. Bl.a. da dronning Ingrid var på besøg på Nustrup Fællesskole.

Salg • Service • Reservedele Alle bilmærker repareres BRDR. SIMONSEN AUTOMOBILER A/S

NU - AVISEN nr. 7 2018

21 OM

G

D

G

Lokalhistorie

NUSTRU P

19 UN

16

Overgade 1 • Nustrup • 6500 Vojens Tlf.: 121818 Tlf.:74 74 87 87 12 Aut. Citroën værksted

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN 7-2018.indd 16

n 2018

25/11/18 23.20


»Specialklassen« blev en kæmpe succes! Specialklassen imponerede publikum! Tak for den fantatistiske opbakning til arrangementet den 26. okt. med Specialklassen. Forsamlingshuset var fyldt og folk var i hopla til at give improvisatørerne på scenen det helt rigtige modspil, så de kunne yde deres allerbedste. En kæmpe succes!

Improteater er et samspil mellem publikum og dem på scenen, og Nustrups publikum med Specialklassen fungerede bare godt, og udviklede sig til en super sjov forestilling.

Bo Altofte Hansen

Nustrup

Dilettant & Amatørscene

I dilletantforeningen... mener vi jo kun det allerbedste er godt nok til vores publikum, og vi synes ikke lige vi har fundet det allerbedste stykke endnu. Derfor har vi taget lidt flere stykker til gennemsyn end vi plejer i år, og arbejder fortsat på at finde det der rammer helt plet. Det betyder også at man fortsat kan nå at ringe til Anne Mette Uttrup Weisbjerg på 21 27 15 06 og komme på listen over dem vi vælger imellem, når rollerne skal besættes. Det er d. 2. marts dilettanterne spiller teater igen i forsamlingshuset, og billetsalget kommer til at forgå i hallen denne gang. Priserne er som sidste år kun 145 kr. for madbillet inkl. entré. Og 75 kr. kun for entré. Der vil også kunne købes kagebillet igen efter stykket, så hvis nogen vil hjælpe os med at bage en kage bliver vi meget glade. Husk at holde øje med os i NU-Avisen i næste nummer igen, for info om hvornår billetsalget starter.

STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Av

Nustrup Dilittant

NU - AVISEN nr. 7 2018

17

isen 2018

NU-AVISEN 7-2018.indd 17

25/11/18 23.20


Badmintonudvalget v/Reymund Sørensen

Beretninger

Fodboldudvalget v/Jan Holst Gymnastikudvalget v/Simon Christensen

- fra generalforsamlingen

Konstituering i Støtteklubben

Fodboldudvalgets beretning! Af Jan Holst (-kun et lille referat) Fodbold 2017/-18 har været et år med opog nedture. Efter at udvalget havde konstitueret sig i nov., var der ikke de store arbejdsopgaver. Vi havde indendørstræning – dvs. mandag fra 20 til 22. Der var åbent for alle senior, oldboys og veteranspillere til at komme. Vi havde igen et damesenior tilmeldt DBU`s indendørs turnering. Der var 6 spillere som ville prøve kræfter med fodbold igen. Lørdag fra 9 til 11 var det ungdomsspillerne der spillede indendørs. 2018 havde vi rekordmange hold tilmeldt. Vi havde 4 voksen- og 6 ungdomshold med. I foråret -18 var U11 med til Haderslev Cup. Et stort stævne med deltagelse af 2000 spillere. Det var et rigtig godt stævne. Udvalget har mange opgaver, bl.a. at administere kampe, træning, træner, dommer, spillere, opkridtning og oma. Vi blev enige om at renovere fodboldskurene, samt borde og bænke ved omklædningsrummene. Med financielt bidrag fra bestyrelsen, og frivilligt arbejde fra Sven Jørgensen, Jonas Juhl og Christian Boisen, blev disse renoveret i løbet af foråret 2018. Desuden har vi købt en pavillon til klubben. Lørdag i sportsugen havde vi vores ungdomsstævne, og senere på dagen Oldboysog Veteranstævne. Ved ungdom havde vi indbudt hold til alle rækker. En stor tak til Støtteklubben, som sponsorerede medaljer, præmier og sodavand til alle spillerne.

Badmintonudvalget Formand:............. Rey Sørensen Næstformand:..... Jesper Sørensen Sekretær:............. Winnie Lykke Eriksen Udvalgsmedlem:.. Henrik Rosenkilde Udvalgsmedlem:.. Andreas Fisker 1. Suppl.:.............. Christina M. Carstensen 2. Suppl.:.............. Henrik Post 19 DO

IN

G

21 G

21

MSFORE

N

NU - AVISEN nr. 7 2018

D

G

NU-AVISEN 7-2018.indd 18

NUSTRU P

19 UN

Nustrup Ungdomsforening

UN

18

NUSTRUP

OM

G

Badmintonudvalgets beretning! Af Reymund Sørensen (-kun et lille referat) Badminton har haft en god sæson 2017/-18 - men med udfordringer. Bl.a. udskiftning af leder for ungdom, mangel på en ekstra træner og deling af hallen med gymnasterne. Ungdom startede med »Sjov søndag« sammen med andre udvalg, for at give børnene i området inspiration til NU´s idrætstilbud. Det gav badminton et par nye spillere. Men vi har stadig for få spillere hos ungdommen. For at kunne »skaffe« ungdomsspillere til badminton, inviterede vi bestemte klasser fra skolen over for at prøve spillet. Og vi fik et mindre boom af U9 og U13 spillere. Ved mandagstræningen havde vi delt hallen op i to med gymnastik. Det gav gnidninger i starten, med larm osv. Men fik vi det løst! Vi afsluttede sæsonen som vi plejer med svømning, derefter spisning i klubhuset og overrækkelse af pokaler fra klubmesterskaberne, og til slut med »natbadminton«. Motionisterne... her fik vi byttet vores to onsdagstimer ud med halvanden time om torsdagen, som hurtigt blev booket. Men vi har stadig ledige baner.

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

n 2018

25/11/18 23.20


Gymnastikudvalgets beretning! Af Simon Christensen (-kun et lille referat) I sæsonen 2017/-18 har vi haft 9 hold. Far, mor, barn holdet 1-3 år Vi har haft 25 børn og 25 voksne på holdet. Krudtuglerne 4-6 år Efter nogle år med få gymnaster, var krudtuglerne igen fyldt helt op med ca. 25 børn. Turbomix 0., 1. og 2. kl. I vinters var vi over 30 børn, og der er fuld fart på – heraf navnet turbomix. Juniormix 3.-6. kl. Igen er vi 25-30 gymnaster. Denne aldersgruppe har i mange år været meget lille. Børneholdene generelt: -vi har været heldige med at have mange gode dygtige og engagerede instruktører. Det er helt klart med til at tiltrække og fastholde mange børn på alle holdene. Damehold Dameholdet bliver ved med at holde ca. 3040 damer i alderen +50. De 4 instruktører gør det super godt og det er god grundgymnastik, motion og hygge der er i højsædet. Team airbag Team Airbag træner igen i hallen. Ca. 10-15 kommer pr. gang. Hockey er blevet moderne, og der er kommet en del lidt yngre med. Ballstik og Yoga Det har været et stabilt hold på ca. 10-15 her i vinters. Inger er velforberedt til træning. Hun elsker at komme på nye kurser. Danceit En fast og stabil lille flok, der hver uge har hygget sig med at danse sig til sved på panden. Her får man trænet rytme i kroppen.

Februar... -Juniorstævnet. Det var igen et stort tilløbsstykke og en kæmpe succes. Over 1000 deltagere. Og som sædvanlig afholdt meget professionelt. Alt klappede perfekt. Stor ros til Juniorstævneudvalget. Marts... -Lokalafslutningen. Det er jo noget helt specielt. År efter år formår gymnasterne at fylde hallen med glade tilskuere. August... -Sportsugen. Sædvanligvis står vi for bemandingen af tombolaen. I år havde Karina og René også arrangeret cykelringridning for børn, hvilket blev godt besøgt. September... -Sæson 2018/-19 er nu gået i gang. Der er god opbakning til alle hold. Alle hold er nu flyttet til Nustrup Hallen. Vi har startet et nyt hold op. Per har taget initiativ til at lave et samarbejde med Gram, om et nyt hold for unge fra 7.-10. kl. Per, Thea og Cathrine er trænere her fra Nustrup og sammen med 3 trænere fra Gram har de nu lavet et nyt fælles hold, der træner i det nye motorikcenter i Gram. Gymnastikken plejer altid at have en rigtig god økonomi, det skyldes især juniorstævnet, der hvert år giver et ret pænt overskud. Pengene investerer vi i nye redskaber. Konstituering i Støtteklubben Formand:............ Jan Christensen Tlf. 2170 2465 Mail: janam@mail.dk Næstformand:.... Bjarne Skov Andersen Tlf. 2782 3553 egegaarden@gmail.com Kasserer:............. Michael Carøe Knudsen Tlf. 6142 9806 michaelcaroe@gmail.com Sekretær:............ Kurt Schmidt Nielsen Tlf. 5217 0716 ksn.fjellumvej@mail.dk Bestyrelsesmedl.: Christina Ravn Tlf. 2926 1668 cmjravn@icloud.com Bestyrelsesmedl.: Brita Kammersgaard Tlf. 4037 5999 britakam@gmail.com Bestyrelsesmedl.: Tanja Steengaard Tlf. 2944 8469 tstengaard@mailme.dk Suppl.:................ Ole Bull Suppl.:................ Bent Bundgaard

Den 1. søndag i hver måned har vi trænet i Vojens Springcenter med Turbomix og Juniormix. Vi har haft 40-50 børn på én gang i halvanden time fra kl. 9. Mange af ungerne har lært nogle nye spring mens vi har været i Vojens, da de har alt i udstyr. Stortrampoliner, springgrave og dyre springbaner.

NUSTRUP

STRUP NU

21

E

Nustrup Ung

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 7 2018

n 2018

NU-AVISEN 7-2018.indd 19

21

UN

EN NU - AVdomISsforening

19 G

G

OMSFOR

DO

IN

GD

N

U

N

IN

G

19

MSFOR

EN

Nustrup Ungdomsforening

19

25/11/18 23.20


NUSTRUP KLUBDRAGT

NUSTRUP

19 DO

IN

UN

G

G

21

MSFORE

N

Fodboldudvalget, Jan Holst, har sørget for denne flotte Nustrup klubdragt, som kan bruges af alle. Den købes direkte hos Sport24 i Vojens. Kontakt Linda. Evt. spørgsmål, så kontakt Jan Holst på tlf. 50 92 80 03. HUMMEL CORE JERSEY SWEATSHIRT + FOOTBALL PANTS Inkl. klublogo på overdelen. Børn str. 6 - 16 kr. 375,Voksen str. S- 3XL kr. 450 .T-SHIRT + SHORTS + STRØMPER Inkl. klublogo på overdelen. Børn str. 6 - 16 kr. 315,Voksen str. S- 3XL kr. 350 .-

NUSTRUP KLUBDRAGT

ALLE DELE (kun et par strømper) Børn kr. 650,Voksen kr. 750.-

TRYK AF NAVN Pr. del (1,5 cm høj) kr. 20,-

NUSTRUP

19 DO

IN

UN

G

G

21

MSFORE

N

Fodboldudvalget, Jan Holst, har sørget for denne flotte Nustrup klubdragt, som kan bruges af alle. Den købes direkte hos Sport24 i Vojens. Kontakt Linda. Evt. spørgsmål, så kontakt Jan Holst på tlf. 50 92 80 03. HUMMEL CORE JERSEY SWEATSHIRT + FOOTBALL PANTS Inkl. klublogo på overdelen. Børn str. 6 - 16 kr. 375,Voksen str. S- 3XL kr. 450 .T-SHIRT + SHORTS + STRØMPER Inkl. klublogo på overdelen. Børn str. 6 - 16 kr. 315,Voksen str. S- 3XL kr. 350 .-

VICTOR BADMINTON T-SHIRT Inkl. klublogo Børn str. 8 - 14. Dame str. 36-46. Herrestr. S-3XL. kr. 200 .VICTOR BADMINTON SHORTS Børn str. 8 - 14. Dame str. 36-46. Herrestr. S-3XL. kr. 175,VICTOR BADMINTON NEDERDEL Børn str. 8 - 14. Dame str. 36-46. kr.DELE 200,ALLE

(kun et par strømper) Børn kr. 650,Badmintontøjet bestilles også hos Sport24, men Voksen kr. 750.-

er ikke lagervare. Kontakt derfor først badmintonudvalget på mail: nu.fjerbold@gmail.com

NUSTRU P

19

21

G

20

Nustrup klubdragt

NU - AVISEN nr. 7 2018

OM

G

UN

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN 7-2018.indd 20

TRYK AF NAVN Pr. del (1,5 cm høj) kr. 20,-

n 2018

25/11/18 23.20


Bemærk vi starter kl. 11

Vækning af julemand og

julemarked

Søndag den 9. dec. kl. 11 i Ridehallen

Vi starter med at vække julemanden, så han kan blive klar til juleaften. Herefter danser vi om juletræet og hygger os sammen.

Tag hele familien med til en dejlig eftermiddag med æbleskiver, julemusik, ponyridning, tombola og mm. Alle boder er velkomne. Kontakt rideklubben for nærmere aftale.

Glædelig Jul

Julehilsener fra Nustrup Rideklub

STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVISsforeEN NUrup- Ung ning dom Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 7 2018

Julemarked i Ridehallen

21

n 2018

NU-AVISEN 7-2018.indd 21

25/11/18 23.20


BADMINTON

UNGDOM

Samme weekend som vi her i vores forening afholder generalforsamlingen, finder et af de populære badmintonstævner også sted, nemlig Grænse Cup i Kruså.

Grænse cup 2018

Jeanne og Malthes historie. Lørdag, Jeanne: Mig og min far (Reymund) kommer hen til hallen og skal mødes med min træner. Jeg var mega nervøs fordi jeg snart skulle spille min double med Magne som jeg ikke kendte, vil så sige det gik ikke særlig godt, men det er lige meget nu, fordi anden kamp mig og Magne spillede gik mega godt. Resten af dagen gik mega godt. Kom i finalen i single og kom på 2. pladsen, i damedouble fik mig og min x-makker 1. pladsen. I min single finale, kunne jeg godt mærke jeg blev presset og var lige ved at gi’ op men min træner Søren, han fik mig ned på jorden igen. Synes det var en mega hyggelig dag og elsker at gå til stævner i Sønderjylland, fordi jeg kender så mange fra andre klubber, så hvis jeg møder dem til stævner eller bare i en by, så er det hyggeligt at snakke med dem. Vil også sige det var det bedste stævne jeg har været til. Søndag. Malthe: Mig, min mor (Tanya), min far (Reymund) og Jeanne kommer hen til Kruså hal og der venter vi i nogle timer. Så skal jeg spille min første kamp og det var mod en C-D spiller. Den gik ikke godt, men så min anden kamp var mod en fra Tilst, den gik godt eller jeg vandt den faktisk. Og så kommer min double finale og den tabte vi, men jeg kom på 2. plads og fik ikke noget for det, men så fik jeg lidt slik fra mine forældre og det smagt godt. Min sidste kamp tabte jeg også og så fik jeg lidt slik igen, det smagte også godt. Og så snakkede jeg også med en fra Over Jerstal, derefter skulle jeg hjem. Det kunne godt være jeg tabte de fleste af mine kampe, men det var nu meget hyggeligt.

Træningstider for badminton ungdom er mandag og onsdag 2 - 4. klasse: kl. 16.00-17.00

5. klasse og op: kl 17.00-18.00

Og man kan sagtens nå at være med. Så bare kom op i hallen, og se om ikke det er noget for dig at spille badminton. NUSTRU P

19

21

G

22

Badminton ungdom

NU - AVISEN nr. 7 2018

OM

G

UN

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN 7-2018.indd 22

n 2018

25/11/18 23.21


SYVÆRKSTED - Syning af tøj efter mål SYVÆRKSTED -­‐  Syning  af  tøj  efter  mål     BUTIK - Spændende tøj, tilbehør og accessories BUTIK-­‐  Spændende  tøj,  tilbehør  og  accessories   DAMETØJ - i str. 36 – 60 WEBSHOP-­‐  Shop  online,  direkte  på  webshop   WEBSHOP - Shop online, direkte på webshop

Besøg www.duse-­‐design.dk  og  følg  os  på  Facebook   Besøg www.duse-design.dk og følg os på Facebook DUSE Design   Kirsten · Slotsvej Kirsten  DDøssing øssing  -­‐  Følsterengen   6  -­‐  613 510  · G6510 ram            Gram Tlf:  41  42  95  70   DUSE  Design   TLF: 41 42 95 70

Flisbæk

Årstidernes grøntsager Aronia shots · Urtesalt mm. Binding af ranker

Tingvadvej 21 · Bæk · 6500 Vojens · Tlf. 2440 7658 FH AUTOGLAS

af stenslag 375,• Reparation af autoruder • Udskiftning afregning med forsikrings• Direkte selskab FINN HOLST · LILJEVEJ 1 · 6500 VOJENS · TLF 42154550

Vojens Boghandel Rådhuscentret 23 6500 Vojens Tlf. 27 11 79 55 Følg os på Facebook STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 7 2018

23

n 2018

NU-AVISEN 7-2018.indd 23

25/11/18 23.21


Tekst: LIS NIELSEN

UNGE DER ER BLEVET ÆLDRE Underholdning med den gyldne trompet! Vi er kommet godt i gang, og Lilian har lavet et flot program. Vi havde besøg af Preben med trompeten den 7. nov. Han bad om at måtte komme, da der var »Operation Dagsværk«. I år blev der samlet ind til udsatte børn og unge i Grønland. Det var hyggeligt og faldt i god jord. Han kan bare håndtere en trompet. Flot, flot! Det var sjovere end at skulle ud og vaske biler, sagde han. Onsdag den 12. dec. kommer børnehaven og går Lucia og underholder os med sang. Julefrokost... er torsdag den 13. dec. kl. 18 til lækker julemenu. Medbring drikkevarer og julepakke til ca. 25 kr. Husk at melde til! Sidste gang i hallen... er den 19. dec., og vi starter op igen efter jul den 9. jan. 2019. Vi vil se tilbage på et godt år med mange gode timer og stunder og takker alle, der støtter op og hjælper med til at få det hele til at fungere.

En Glædelig Jul og Et Godt Nytår

FLOT UNDERHOLDNING VED PREBEN ZIJLSTRA

ONSDAG D. 12. DEC. KOMMER BØRNEHAVEN

- ønskes alle af Lilian, Karin og Lis

NUSTRUP

19 DO

IN

UN

G

21 G

MSFOR

EN

Det koster IKKE noget at få dit OK Benzinkort. Du skal IKKE betale oprettelsesgebyr, kontoen er RENTEFRI og du betaler KUN én gang i måneden. Hvis du tegner et gratis OK-Kort - så husk at skrive 560957 ved sponsor-nr. på udfyldningsblanketten eller på OK´s hjemmeside. På den måde støtter du Nustrup Ungdomsforening NUSTRU P

19

21 OM

G

G

NU - AVISEN nr. 7 2018

UN

24 Unge der er blevet ældre

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN 7-2018.indd 24

n 2018

25/11/18 23.21


Bæk Plantecenter

øegh v/Ulla H

Rådhuscentret 25 • 6500 Vojens • Tlf. 74 54 11 07 / 74 59 12 16 Åbningstider: Man-tors 10.00-17.30 • Fre 10.00-18.00 • Lør 10.00-13.00

STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 7 2018

25

n 2018

NU-AVISEN 7-2018.indd 25

25/11/18 23.21


Nustrup kirke

Gudstjenester

DECEMBER...

JANUAR...

Søndag den 09. dec. kl. 10.00 (A) 2. søndag i advent

Tirsdag den 01. jan. kl. 16.00 Nytårsdag

Julekoncert... - med kammerkoret VIVA Nustrup kirke søndag den 9. dec. kl. 14.00 Kammerkoret VIVA er på turne i Sydslesvig. Foruden Flensborg og Tarp kommer koret også forbi Nustrup søndag den 9. dec. Vi glæder os til at høre det festlige juleprogram. VIVA holder til i Frederikssund. Søndag den 16. dec. kl. 10.00 (A) 3. søndag i advent Torsdag den 20. dec. Juleafslutninger i Nustrup kirke Kl. 10 Børnehave og dagpleje Kl. 11 Nustrup Fællesskole Søndag den 23. dec. kl. 10.00 (A) 4. søndag i advent Mandag den 24. dec. kl. 15.30 Juleaften

Indsamling til Bibelselskabet

Søndag den 06. jan. kl. 14.00 (A) Helligtrekongers søndag

Helligtrekongerfest Søndag den 6. januar kl. 14.00 Gudstjeneste i Nustrup kirke og foredrag i forsamlingsgården. Bente Bramming taler om H. A. Brorson. Bente Bramming er præst og har skrevet en bog om salmedigteren H. A. Brorson »Brorson sjælens digter«. Brorson er en af vores bedste salmedigtere. Den mest kendte af hans salmer er »Op al den ting som Gud har gjort«, som han skrev, mens han var præst i Tønder. Den smukke julesalme »Den yndigste Rose er funden« er også skrevet af Brorson.

Indsamling til julemærkehjemmene

Søndag den 13. jan. kl. 10.00 (A) 1. søndag efter helligtrekonger

Tirsdag den 25. dec. kl. 10.00 Juledag

Søndag den 20. jan. kl. 10.00 (A) 2. søndag efter helligtrekonger

Onsdag den 26. dec. kl. 10.00 (A) 2. juledag

Søndag den 27. jan. kl. 10.00 (A) 3. søndag efter helligtrekonger

Søndag den 30. dec. kl. 10.00 (A) Julesøndag

(A) for altergang NUSTRU P

19

21

G

26

Nustrup kirke

NU - AVISEN nr. 7 2018

OM

G

UN

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN 7-2018.indd 26

n 2018

25/11/18 23.21


TIRSDAGSKLUBBENS VINTERPROGRAM

Tirsdagsklubben genoptager sin møderække. Møderne holdes i konfirmandstuen...

Tirsdag den 26. februar kl. 14.00 Gert Karkov, Vedsted: »På sporet af vores livshistorie med sporskifter og kovendinger«. Gert Karkov er tidligere landmand. Han drev fra 1977 til 2009 gården Immervad ved Hærvejen. Han har været aktiv i landboorganisationer, bl.a. viceformand i Dansk Landbrug fra 2001 - 2009. Foretog et sporskifte i 2009 – og har siden blandt andet arrangeret højskolekurser, været rejseleder og foredragsholder Tirsdag den 12. marts kl. 14.00 CAFÉ PARASOLLEN, HADERSLEV Lene Margård Pedersen er leder af café parasollen i Haderslev. Hun kommer og fortæller om det vigtige arbejde blandt samfundets svage i Haderslev. Med venlig hilsen sognepræst Christian Munch Skolevej 1 · Nustrup · 6500 Vojens Tlf. 74871226 · Mail: chmu@km.dk

Installatør Jørgen Installatør JørgenNielsen Nielsen

Fynsgade 2 - 6520 Toftlund Døgnvagt: 70 900 200 - www.blue-tech.dk Døgnvagt: 70 900 200 - www.blue-tech.dk STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 7 2018

Tirsdagsklubben

27

n 2018

NU-AVISEN 7-2018.indd 27

25/11/18 23.21


HADERSLEV KOMMUNES PLAN OG MILJØ... - har besluttet at der skal etableres belysning på stien fra Anemonevej og til Dæmningen. Etableringen kan forventes at blive udført i foråret 2019.

Skolevej 24 · Nustrup · 6500 Vojens · Tlf.: 74 87 15 29 nustruptryk@bbsyd.dk · www.nustruptryk.dk

Certificeret Rottespærremontør NUSTRU P

19

21

G

28

Haderslev Kommune

NU - AVISEN nr. 7 2018

OM

G

UN

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN 7-2018.indd 28

n 2018

25/11/18 23.21


INFORMATION FRA NUSTRUP VANDVÆRK

MÅLERAFLÆSNING: Alle målere bliver fjernaflæst pr. 31.12.2019 og indberettes til Provas og til brug for næste års vandregning. VANDPRIS 2019: Prisen for vand stiger en anelse i 2019. Årlig fast afgift stiger med 50 kr. til 650 kr. + moms. Forbrug pr. m3 vand stiger med 1 kr. til 3,50 kr. + moms. Forbrug over 1000 m3 afregnes dog stadig med 2,50 kr. + moms. Hele det godkendte takstblad er på hjemmesiden omkring årsskiftet. FROSTSIKRING: Vinteren er nu godt i gang, husk derfor at få frostsikret vandinstallationer i uopvarmede bygninger og udendørs vandhaner. GENERALFORSAMLING: Dato for næste års generalforsamling er fastsat til tirsdag den 12. marts 2019. Dagsorden kommer senere. EJERSKIFTE MV.: Henvendelse vedr. ejerskifte, flytning eller spørgsmål til vandregningen, skal ske til Vandværkernes EDB-service tlf. 75.39.32.55. mail: post@vand-edb.dk BESØG OGSÅ VANDVÆRKETS HJEMMESIDE: www.nustupvand.dk – hvor der er forskellige informationer som vedtægter, regulativ og takstblad mv.. Der er også et link til seneste vandprøver. BESTYRELSEN FOR NUSTRUP VANDVÆRK: Svend Hansen tlf. 6131 Mail: nustrupvand@bbsyd.dk Aage Gram tlf. 7487 Thomas Krüger tlf. 7487 Gunnar Gotthardsen tlf. 2388 Jørn Johansen tlf. 5217

1534 1745 1231 4091 2225

NUSTRUP VANDVÆRK

Husk også at tjekke vores hjemmeside:

NUSTRUP

www.nustrupuf.dk

19

Nustrup Ungdomsforening

G

UN

Alette Houman holder på bedste vis siden flot og hurtigt ajour

21 G

DO

IN

Formand............. Næstformand..... Kasserer............ Sekretær............ Best. medl. .......

MSFORE

N

STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 7 2018

Nustrup Vandværk

29

n 2018

NU-AVISEN 7-2018.indd 29

25/11/18 23.21


Den 31. dec. er det slut ! Kunderne har talt, siger Karina! Til nytår lukker »Min Købmand«, fordi der er for lidt handel i butikken. Det positive er, at en mor får mere tid til sine børn. Den triste er, at Nustrup mister sin købmand.

OPBAKNING MANGLER! – DEN 31. DECEMBER ER DET HELE SLUT!

Købmand Karina Schultz Pedersens råb om hjælp i januar måned i JydskeVestkysten og på sociale medier, hvor hun efterlyste mere handel fra de lokale, har ikke hjulpet. Lejen af købmandsbutikken er nu opsagt med virkning fra den 31. december. - Opråbet hjalp i 14 dage, så kørte folk ud af byen igen for at handle. Butikken kan ikke bære sig selv. Men det er jo folks eget valg, hvis de hellere vil handle andre steder, siger Karina Schultz Pedersen. Karina starter hver dag klokken lidt før 6:30 på hverdage, og i weekenden møder hun klokken 5:00 for at bage morgenbrød. Det bliver til 80 timer om ugen. - Når man så kun får 60.000,- kr. ud af det selv om året, så holder det ikke. Så hvis ikke

Lars Fahrendorff 80 timer om ugen og ingen ferie med sine børn er nok, så ved jeg ikke, hvad nok er. Karina ved endnu ikke, hvad hun skal lave efter nytår. Lukningen kommer cirka tre år efter, at borgere samlede 325.000,- kr. ind til at hjælpe butikken i gang igen, da Jytte og Peter Bjørnskov stoppede som købmandspar efter 29 år i Nustrup. Karina, der er udlært i butikken, fik dermed mulighed for at overtage varelager og inventar. Hun slog til med kun én dags varsel, og sagde sit job op hos Agroland i Vamdrup for at drive »Min Købmand« i lejede lokaler. Det første år gik over al forventning for købmandsforretningen, men omsætningen dykkede med 350.000,- kr. i 2017. - Vi kan jo håbe, at der kommer én, som vil drive den videre. Skulle nogen have interesse for det, så kan de både leje og købe. Bare der kommer liv i butikken, siger fhv. købmand Peter Bjørnskov, der ejer bygningen. KØBMANDSBUTIK TIL SALG ELLER LEJE... Er der 1 eller 2 der kunne tænke sig at blive købmand i Nustrup? Butikken/lokalerne er til salg eller leje fra den 1. januar 2019 på meget gode vilkår. Håber der er én der ser muligheder og vil gøre en forskel i et lille samfund. Vi tror stadig der er opbakning til en dagligvare butik der kan drives med en sund og god økonomi. Kontakt venligst... Jytte & Peter Bjørnskov · Tlf. 29 84 02 86 NUSTRU P

19

21

G

30

Min Købmand lukker!

NU - AVISEN nr. 7 2018

OM

G

UN

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN 7-2018.indd 30

n 2018

25/11/18 23.21


Hjertelig tak!

TAK for venlig deltagelse ved Ole Christensen bisættelse TAK for støtten og de venlige og trøstende ord under Oles sygdom TAK for blomster og kranse På familiens vegne

Helene Christensen

BÆK KØRESKOLE Kørekort til bil, trailer og MC Køretøjer: Golf 7

Honda CB 500, Suzuki 600 og Honda CB 125

Teori: »Den gamle Købmandsgård« · Adelvej · Bæk

KØRELÆRER JØRN JENSEN · TLF. 21605706

HYDRAULIK

Salg og reparation af LIFTE OG HYDRAULIK SLANGER SB HYDRAULIK A/S · KOLSNAPVEJ 1 · 6500 VOJENS Tlf.: 7487 1701 · Mobil: 2062 3800 · Mail: sb@sbhydraulik.dk

STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

EN NU - AVdomISsforening Nustrup Ung

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 7 2018

Tak for venlig deltagelse

31

n 2018

NU-AVISEN 7-2018.indd 31

25/11/18 23.21


Drømmen gik i opfyldelse - 150 nye flotte stole til forsamlingshuset! Anne Mette Uttrup Weisbjerg 1000 tak for støtten! Der var mødt ca. 80 personer op til årets borgerbudgettering i forsamlingsgaarden mandag den 29. oktober 2018. Her blev 4 projekter præsenteret for de fremmødte inkl. vores fra Nustrup Sogns Forsamlingsgaard. Vi havde en drøm om at skaffe 150 nye stole til de nyrenoverede sale – og den drøm fik vi opfyldt. 25.000,- kr. fik vi som tilskud til indkøbet. Vi vil gerne sige 1000 tak til alle Jer der satte os på stemmesedlen. Vi havde håbet og troet på opbakningen og havde faktisk været så optimistiske at vi på forhånd havde indhentet tilbud på nye stole. Allerede om aftenen efter borgerbudgettering blev bekræftigelsesmailen sendt af sted og torsdag ugen efter landede Forsamlingshusets nye stole på Skolevej 62. Dagen før var de gamle stole, som vi havde solgt ud af, blevet afhentet – og nu kan Forsamlingshusets lejere nyde godt af Nustrup'ernes opbakning. Desværre blev det ikke til årets julefrokost at stolene skulle prøvesiddes. Da der kort før sidste tilmelding kun var 18 tilmeldte, så bestyrelsen så sig nødsaget til at aflyse festen. Det virker som om mange har rigeligt at skulle af sted til i juletiden og derfor står julefrokost i Forsamlingshuset ikke højest på prioriteringslisten. I stedet kan vi glæde os over at der næsten blev udsolgt til »Specialklassen« arrangementet den 26. oktober 2018.

Det blev en herlig fredag, hvor flere fremmødte næsten klagede over latterkramper bagefter. »Specialklassen« leverede på fornemmeste vis underholdning i form af korte sketches, musicals o.l. ud fra de stikord som publikum i salen råbte op til dem. Tak til alle Jer der valgte at købe billet – måske også uden helt at vide hvad I gik ind til. Jeg har kun hørt positive tilbagemeldinger om arrangementet og vi kunne da håbe på at Dilettantforeningen en anden gang også oplever at de har for mange penge i kassen. »SPECIALKLASSEN« GJORDE DET FREMRAGENDE

Vi vil gerne benytte lejligheden her, til at sige tak for opbakningen til vores fællesspisninger i løbet af året, hjælp ved renovering, kagebageri og meeeeget mere. Vi håber på at se jer igen til næste år når vi igen slår dørene op. Rigtig Glædelig Jul og Godt Nytår til Jer alle! NUSTRU P

19

21

G

32 Nustrup Forsamlingsgaard

NU - AVISEN nr. 7 2018

OM

G

UN

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN 7-2018.indd 32

n 2018

25/11/18 23.21


NU-AVISEN 7-2018.indd 33

25/11/18 23.21


og Verner Hartung, Nustrup har jubilæum

TEKST: ELLA WARMING

40 år med boksehandskerne på! Gram Bokseklub er fyldt 40 år, og stifteren, Verner Hartung, Nustrup er stadig aktiv – ikke som aktiv bokser, men derimod som træner for de yngre boksere. For 40 år siden stiftede Verner Gram Bokseklub. Han havde selv været en aktiv og dygtig bokser i ringen, og han havde slået sine folder i både Vojens og Skærbæk. - Jeg startede i Vojens, og hver anden gang trænede vi i Gram. Siden flyttede jeg til Skærbæk, og med mig der havde jeg faktisk Gram Bokseklubs nuværende formand Bjarne Schjøtt, fortæller den nu 72-årige Verner Hartung, der til daglig bor i Nustrup. Historien er den, at han tog et trænerkursus, og teltpælene blev igen rykket mod nord, så for 40 år siden stiftede han sammen med andre ildsjæle Gram Bokseklub. VERNER TRÆNER I DAG DE YNGRE BOKSERE

Den har haft både opgangs- og nedgangstider, men hele tiden har Verner været der og troet på, at klubben ville overleve. Det har den gjort i fin stil, for i dag er der 65 medlemmer. Flot! Flot!

DER BLEV TRÆNET FLITTIGT OP TIL JUBILÆUMSSTÆVNET

Der blev holdt jubilæumsstævne i Gram Fritidscenter fredag den 9. november, hvor Gram Bokseklub stillede med fire boksere. Verner glædede sig over et rigtig godt jubilæumsstævne. Han har nogle hårdtslående argumenter for at fortsætte boksningen. - Det er da så fantastisk, at vi fortsat kan udvikle talenter her i klubben, og at så mange unge og så mange motionister gerne vil dyrke boksesporten. På spørgsmålet, hvor længe han fortsætter? - Så længe, jeg ikke går i vejen hernede, siger »den gamle bokser«, der gennem mere end 40 år har haft boksehandsker på. NUSTRU P

19

21

G

34

Jubilar Verner Hartung

NU - AVISEN nr. 7 2018

OM

G

UN

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN 7-2018.indd 34

n 2018

25/11/18 23.21


Fælle s

len sko

Nustrup Sommersted

Nyt fra Fællesskolen Nustrup-Sommersted Kære forældre, elever og samarbejdspartner i Nustrup og Sommersted Så er tiden kommet, hvor jeg siger farvel og drager videre til nye udfordringer. Pr. 1. december 2018 tiltræder jeg en stilling som afdelingsleder på Louiseskolen i Haderslev og skal primært have ansvar for Vonsbæk og Stevelt afdelingerne. Det er blevet til næsten 10 år som skoleleder i Nustrup og 7 år i Sommersted. Det har været beringende år på alle måder. Der har været udfordringer, glæder, sorger og ”sure dage”, men når regnskabet gøres op, tager jeg herfra med gode minder. Jeg vil gerne benytte denne lejlighed til at sige; • TAK for samarbejdet • TAK for opbakning • TAK for ris og ros • TAK for lån af dejlige unger Jeg håber, at I fortsat vil støtte op omkring de 2 skolematrikler og sikre, at der er liv og udvikling i både Nustrup og Sommersted. Jeg håber også, at I vil tage godt imod den nye skoleleder, som forventes at tiltræde stillingen pr. 1. jan 2019. Med venlig hilsen Ulla Nissen Skoleleder

STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 7 2018

Fællesskolen

35

n 2018

NU-AVISEN 7-2018.indd 35

25/11/18 23.21


TEKST: ELLA WARMING

OVERTAGER MAGNUS LUNDS TØMRER- OG SNEDKERFORRETNING Magnus har solgt til Kaj og Torben Jegerup Tømrer- og Snedkerforretning er nu kommet på nye hænder, for indehaver Magnus Lund vil nu til at nyde tilværelsen som pensionist. I 1982 åbnede Magnus en tømrer- og snedkerforretning i Jegerup. Hans far Marius havde i mange år drevet sådan en forretning, men på grund af problemer med helbredet var virksomheden lukket ti år før. Magnus var nu blevet uddannet tømrer og snedker, og i en alder af 29 år gik han i sin fars fodspor som selvstændig. Magnus har siden drevet Jegerup Tømrerog Snedkerforretning, men nu er tiden kommet, hvor han vil have mere fri. Derfor har han valgt at sælge sin forretning til Byggeriget.dk, der drives af partnerne Kaj Bundgaard og Torben Larsen. De har siden 2013 har haft et tæt samarbejde. De driver også forretning i Jegerups industrikvarter. Magnus er nu 65 år og dermed folkepensionist, men helt holde fri vil han nu ikke. - Jeg har en udlejningsejendom, som jeg vil pusle om, og så trænger sommerhuset også til en kærlig hånd, siger han med et smil. Hustruen Margit er gået på pension, så nu kan parrets to børn i henholdsvis Gram og Vojens få et par hjælpende hænder. Den 56 årige Svend Særkjær fra Nustrup, har været ansat hos Magnus i 29 år - er nu ansat i det nye firma, og han er allerede startet hos Byggeriget.dk.

I virksomheden Byggeriget.dk har man kapacitet til at bygge et helt hus fra grunden, for her udføres alt i træarbejde, murerarbejde og kloakarbejde. - Vi kan tage en totalentreprise, men vi laver naturligvis også delarbejder. Man kan sige, at vi kan alt fra »skyggelister til store industribygninger«, fortæller Kaj Bundgaard. Byggeriget.dk har otte biler på landevejen, og i øjeblikket er der ansat 14 svende, to lærlinge, en kontormedarbejder samt indehaverne Kaj Bundgaard og Torben Larsen.

Magnus Lund, Torben Larsen og Kaj Bundgaard

- Vi har hovedsageligt arbejder i det syd- og sønderjyske område, men i øjeblikket er vi også i Kerteminde, så vi kommer vidt omkring, oplyser Kaj Bundgaard. Han er glad for muligheden for at overtage Magnus Lunds forretning. - Magnus gav os et godt tilbud, så måtte vi jo springe til, siger Kaj med et glimt i øjet. NUSTRU P

21 OM

G

NU - AVISEN nr. 7 2018

D

G

Byggeriget udvider

UN

36

19

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN 7-2018.indd 36

n 2018

25/11/18 23.21


NU ønsker alle En Glædelig Jul og Et Godt Nytår!

NU - AVISEN

NUSTRUP

19 DO

IN

UN

G

21 G

MSFORE

N

Sådan udkommer bladet i 2019

NU - AVISEN

Nustrup Ungdomsforening

Gem denne side på din opslagstavle

Nr. 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 Deadline Udkommer NU-Avisen nr.1 2019.......... 13. januar Uge 05 NU-Avisen nr.2 2019.......... 03. marts Uge 12 NU-Avisen nr.3 2019.......... 22. april Uge 19 NU-Avisen nr.4 2019.......... 10. juni Uge 26 SOMMERFERIE NU-Avisen nr.5 2019.......... 11. aug. Uge 35 NU-Avisen nr.6 2019.......... 29. sept. Uge 42 NU-Avisen nr.7 2019.......... 17. nov. .......Uge 49 Klip siden ud, så du kan holde øje med hvornår der er »Deadline« - og i hvilken uge bladet udkommer!

DK-Udlejning REPARATION AF SKOV- OG HAVEBRUGSMASKINER 20 89 94 29 FORHANDLING AF HAVE/PARK MASKINER - NYE/BRUGTE - RING OG FORHØR... VI TILBYDER OGSÅ SERVICE AF DIN PLÆNEKLIPPER, HAVETRAKTOR ELLER HAVE/ PARK MASKINE SAMT SALG AF RESERVEDELE TIL DISSE. KIG FORBI PÅ ØRDERUP KIRKEVEJ 33, TOFTLUND - VÆRKSTEDET ER ÅBENT HVER LØRDAG FRA KL 9-12 OG ELLERS EFTER AFTALE - KONTAKT OS PÅ tlf. 20 89 94 29 DK-Udlejning er en mindre, men alsidig udlejningsvirksomhed som fra årsskiftet 2010/2011 udvidede med salg af have/park maskiner samt service af have/park maskiner og salg af reservedele til disse. De fleste reservedele kan vi få hjem fra dag til dag.

NUSTRUP

STRUP NU

21

E

NU - AVISEN nr. 7 2018

domsfore Nustrup Ung

NU-Avise

n 2018

NU-AVISEN 7-2018.indd 37

21

UN

EN NU - AVIS ning

19 G

G

OMSFOR

DO

IN

GD

N

U

N

IN

G

19

MSFORE

Deadline for NU-Avisen i 2019

37

N

25/11/18 23.21


Et kraftcenter - for rengøring SUSANNE, CARSTEN OG TINA

Familievirksomhed i »Det gamle Mejeri«! Carsten Vestergaard driver sammen med sin søster Susanne og kompigon René Bentsen familievirksomheden i Nustrup. Mere en 3000 varenumre er der på hylderne, og der er altid travlhed på kontoret. Det knager lidt, når man træder ind over dørtrinet i det tidligere mejeri på Skolevej. Engang var det søskendeparret Carsten og Susannes barndomshjem. Nu er soveværelset mødelokale og børneværelserne lager. Sammen med René Bendtsen driver de to søskende firmaet Vestergaard midt i byen. Med 3000 forskellige varenumre lige fra klude over mopper til wc-rens og køkkenruller, leverer de alt i rengøringsartikler til hele Danmark gennem firmaets webshop og konsulenternes salg. - Vi har både private kunder og større firmaer som eks. hotelkæder, fortæller Carsten, der i mere end 30 år har været beskæftiget i familiefirmaet. Det var Carstens forældre, Ellen & Aage Vestergaard, der i 1959 startede firmaet - dengang som vaskeri i Gram. Vaskeriet fortsatte, da familien flyttede til Nustrup. Her kom der så vaskeog rengøringsmidler til. Som kun 22-årig blev Carsten ansat i firmaet, som han nu leder med sin søster og René Bendtsen. - Jeg er blevet tilbudt mange andre jobs, hvor jeg sikkert kunne tjene flere penge, men dette er en passion, og jeg kunne ikke tænke mig andet, forklarer Carsten. Engang var butikken bærende. Men i dag er det mest direkte salg til sygehuse, hoteller og

TEKST: INGE ROGAT MØLLER

andre storkunder, der bærer firmaet, som beskæftiger i alt 10 mand. Hver torsdag er butikken dog stadig åben. Her kommer bl.a. kunder fra lokalområdet for at handle. - Fordi jeg vil have det, det er jo ikke alle, der handler på nettet, fortæller Carsten. De gode gammeldags dyder som ordentlighed og varer i topkvalitet, der tæller noget hos Vestergaard. - Vi står bag det, vi kommer med. Kunderne skal være tilfredse, siger chefen, der ikke tøver med at fortælle, at firmaet sælger markedets absolut bedste gulvmaskine. - Og vi leverer service dertil.

TINA SKOV ANDERSEN ARBEJDER PÅ KONTORET SAMMEN MED SUSANNE. TINA ER ÉN AF DEM DER BOR I BYEN.

- At drive virksomhed her er perfekt. Det er billigt og godt, ikke dyrt som ved motorvejen. Det er også let at komme hertil og fra. Den store udfordring er pladsen. Med mange varer og lager overalt, skal man op og ned ad trapper mange gange. - Men så får man jo kondi, siger Carsten – med sin velkendte lune smil. Virksomheden har kigget efter andre lokaler, men ikke fundet noget, der er bedre og billigere end de nuværende her i Nustrup. NUSTRU P

19

21

G

38

Vestergaard Nustrup

NU - AVISEN nr. 7 2018

OM

G

UN

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN 7-2018.indd 38

n 2018

25/11/18 23.21


Henvendelse fra en anden kommune! Carsten Vestergaard fortæller, - vi fik sågar en henvendelse fra en anden kommune, som ville have, at virksomheden skulle rykke dertil. Det var smigrende, men det blev til et nej. Lokalt betyder Vestergaard noget. Det er én af de større virksomheder her, og flere ansatte bor lokalt. Carsten selv bor med sin familie i Stenderup, søsteren Susanne i Jels, mens René bor her i Nustrup. - Fællesskabet er noget særligt, og hvor får man et hus med den størrelse til en pris som her, siger Carsten Vestergaard og peger over vejen til en stor ejendom med egen hestefold - lige midt i byen. - Her er frisk luft til alle sider. Idéer er der masser af i Nustrup. Også hos Vestergaard, hvor der arbejdes på at skabe en ny forretningsidé, der ifølge Carsten kan revolutionere hele rengøringsbranchen. - Vi er ikke klar til at fortælle noget endnu, men det er stort.

Fremtiden synes dermed sikret for virksomheden, hvor 3. generation også tager fat. Både Susannes datter og Carstens egen søn hjælper til. Om de engang kommer til at tage over ved Carsten ikke. - Nu får vi se! Firmaet er en ren dansk virksomhed, som er specialiseret i salg af billige rengøringsartikler. Vi hjælper mange danske virksomheder, kommuner og skoler med at få den optimale rengøring med blandt andet rådgivning og frem for alt de mere end 3000 artikler, som sælges fra webshoppen. Vi sælger rengøringsartikler under firmaets eget brand samt fra en række meget anerkendte mærker. Vi sælger også engros. René Bentsen er den ene af ejerne i Vestergaard Nustrup. René varetager service af vaskemaskiner og opvaskemaskiner på plejehjem og i haller. Spørg også privat, hvis I mangler fryser ell. lignende.

Tusind tak for opmærksomheden

Vi vil gerne sige tusind tak for al opmærksomhed ved vores guldbryllup. Tak for ranke og æresport hjemme og i forsamlingsgården. Tak til familie, naboer og venner for morgensang og flaghejsning den 15. november. Tak til alle for gaver og hilsener, som vi har fået. Lørdag holdt vi fest i forsamlingsgården, som er flot restaureret med maling og nye stole.

Venlig hilsen Lilly & Arne Rudbeck Fjellumvej 13 · Nustrup

STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 7 2018

Tak for opmærksomheden 39

n 2018

NU-AVISEN 7-2018.indd 39

25/11/18 23.21


NUSTRUP

19

G DO

IN

UN

PRÆMIESPIL 7. trækning i 2018 gav følgende resultat...

21 G

MSFORE

1. Præmie · 6 x 150 kr.: Nr. 42 Jonas Rosenkilde, Møllevænget · Nr. 55 Familien Munch, Skolevej ·

N

Nr. 177 Familien Sørensen, Overgade · Nr. 224 Bent Karlsson, Højgårdsvej · Nr. 341 Rasmus Fogh Jensen, Buegade og Nr. 420 Bent Grube, Syvsigvej. 2. Præmie · 10 x 100 kr.: Nr. 51 Ina Lassen, Dæmningen · Nr. 59 Solveig Hauge, Violvej · Nr. 81 Lone Damgaard, Hyazintvej · Nr. 105 Familien Voss Steengaard, Overgade · Nr. 181 Jacob, Lea og Noah Enné, Liljevej · Nr. 223 Erna W. Nielsen, Gl. Skjoldagervej · 227 Oliver Hansen, Skolevej · Nr. 326 Asmussen, Skolevej · Nr. 357 Benny Hansen, Dæmningen og Nr. 405 Vestergaard, Dæmningen. 3. Præmie · 10 x 50 kr.: Nr. 5 Flemming Petersen, Rosengade · Nr. 29 L. & L. Søberg, Overgade · Nr. 39 Brian Beck, Farverdam · Nr. 83 Asta Hansen, Røddingvej · Nr. 196 Mandus Andresen, V. Lindet · Nr. 230 Elna Jensen, Erantisvej · Nr. 236 Hoffmann Christensen · Nr. 255 Laila Skov Andersen, Anemonevej · Nr. 292 Ebba Christensen, Ribevej og Nr. 379 Anette Jacobsen, Dæmningen.

Præmierne kan afhentes, helst inden næste blad udkommer, ved kasserer Lise Steenberg Olsen · Dæmningen 60 · Nustrup NUSTRUP

19 DO

IN

UN

G

21 G

MSFORE

N

Vognmand

Benny Weisbjerg Adelvej 15 b · Bæk · 6500 Vojens Tlf. 74 87 15 55 · Mobil 20 65 76 37

ALT I CONTAINERE / GRUS CVR: 26 03 40 78

Nustrup Sogns Forsamlingsgaard Benyt forsamlingsgaarden til møder og fester. Velegnede lokaler til både store og små fester. Ønskes hjælp ved private fester ell. ved mindesamvær, kan vi formidle kontakten til en dygtig og kompetent person, som gerne vil hjælpe til! Bestilling hos:

Oluf Gram

Tlf. 74 87 13 78

Mob. 61 70 13 78

www.nustrupsforsamlingsgaard.dk

NU-AVISEN 7-2018.indd 40

Forsamlingsgaarden er et »Nøglehus« - kan derfor lejes uden fast vært!

Bestyrelsen

25/11/18 23.21

NU - Avisen nr. 7 2018  
NU - Avisen nr. 7 2018  
Advertisement