Page 1

NUSTRUP

19 DO

IN

UN G

G

21

MSFORE

N

GENERALFORSAMLING lørdag den 5. nov. kl. 12.00

SE INDKALDELSEN PÅ SIDE 6

Foto: Niels Aage Uttrup

NU - AVISEN Nustrup Ungdomsforening AARGANG 42

NU-AVISEN nr. 6-2016.indd 1

6

OKTOBER 2016

10/10/16 00.06


GENERALFORSAMLINGEN STÅR FOR DØREN...

Den 2. side

Nye folk med visioner skal vælges...

v/ NIELS AAGE UTTRUP

HVORDAN GØR MAN DET ATTRAKTIVT... Ligesom alle skal have mulighed for at dygtiggøre sig, så skal alle også have mulighed for at dyrke den aktivitet, som man brænder for. Nustrup Ungdomsforening virker rig på muligheder, når man tænker på, hvor bred foreningen er. Et dejligt klubhus og en stor hal, ja så har vi jo rammerne, hvis vi også har visioner til evt. nytænkning. Hver onsdag formiddag kommer der ca. 60 medlemmer op i hallen og hygger sig med gymnastik,

2

badminton og kortspil. Se det var jo visioner/nytænkning for mere end 25 år siden. Tænk sig, hvis det også gjalt de øvrige dage i ugen - måske med helt andre ting på programmet. For mig at se er vores kultur- og fritidsområde i trekanten klubhuset, forsamlingshuset og hallen, men hvordan gør vi det endnu mere attraktivt. Det kunne være dejligt, hvis alle gik og sagde: »Nøj, en mangfoldighed af aktiviteter der er her - og så i alle aldre!«

Gammel Stadsvej 5 · Jegerup Tlf. 7454 1321 · info@byggeriget.dk

NU-AVISEN nr. 6-2016.indd 2

· ·

6500 Vojens www.byggeriget.dk

10/10/16 00.06


BESTYRELSEN

INDHOLD

Formd./sekretær: Mona H B Brink Tlf. 29 91 44 14 mhbbrink@stofanet.dk Næstformand: Peder Th. Pedersen Tlf. 22 12 20 11 pederthorvald@gmail.com Kasserer: Lise Steenberg Olsen Tlf. 74 87 13 41 lisesteenberg@bbsyd.dk Best.medl.: Ulla Prehn Jepsen Tlf. 20 83 21 48 ullaprehnjepsen@gmail.com Best.medl.: Alette Houman Tlf. 25 34 43 48 alette@alette-houman.dk Best.medl.: Majbrit Jensen Tlf. 31 49 29 90 bitten18@live.dk Best.medl.: Bernd Skidzun Tlf. 51 96 58 96 skidzun@gmail.com

Generalforsamlingen v/Niels Aage Uttrup................................................................................ 2 Sidste nyt! v/Lise Steenberg Olsen................................................................................................ 5 Fjerkræ og hobbyudstilling v/Leif Foder (Den sønderjyske klub)................................ 5 Generalforsamling i NU og Støtteklubben v/Mona HB Brink...................................... 6 Dilettant fremover på én og samme dag v/Anne Mette Uttrup................................. 7 Afstemningsmøde ang. Borgerbudgettering 2016 v/Allan Rokkedahl.................. 8-9 Gabøl og omegns Beboerforening v/Janni Terp Christensen...................................... 11 Tak for opmærksomheden v/Birthe Østergaard................................................................ 11 Vi søger en ildsjæl til NU´s hjemmeside v/Mona HB Brink......................................... 13 Gamle postkort v/Svend Folke Thrysøe.................................................................................. 14 Få et OK kort og støt DIN forening v/Lise Steenberg Olsen................................... 17 Fodbold for U7 holdet v/Brian Enné........................................................................................ 17 Julemarked i Ridehallen v/Laila Jürgensen............................................................................... 19 Nyt fra Fællesskolen Nustrup-Sommersted v/Ulla Nissen................................... 20-21 Filmaften med rejseholdet v/Ingerlise & Johan / Hanne & Svend Erik.................. 22 Absolut sidste inden deadline v/Lise Steenberg Olsen.................................................. 22 Familiesvømning i Rødding Centret v/Lise Steenberg Olsen...................................... 23 Arrangementer i Nustrup Kirke v/Allan Ørslev.................................................................... 24 Nustrup Kirke - med gudstjenester v/Christian Munch.................................................... 25 Tirsdagsklubbens vinterprogram v/Christian Munch........................................................... 25 Nustrup og omegn FAMILIE OG FRITID v/Stinne Bekke............................................ 26 Tennisafslutning for 2016 v/Gert Majeske.............................................................................. 27 Information fra Nustrup Vandværk v/Svend A. Hansen................................................. 27 Fodbold for U9 holdet v/Sven Fisker Jørgensen og Claus Foder............................. 28 Et kompromis i håndbold og gymnastik v/Lise Steenberg Olsen............................. 29 Badminton - du kan sagtens nå det endnu v/Winnie Lykke Eriksen...................... 29 Unge der er blevet ældre er startet op i hallen v/Lis Nielsen................................... 31 Kontingent kan nu betales med Swipp v/Lise Steenberg.............................................. 31 TYROLERFEST i Nustrup Hallen v/Støtteklubben........................................................... 33 Hærværk på Nustrup Hallen v/Brian Enné........................................................................... 34 Cykelnerven 2016 v/Henrik Kristensen............................................................................ 36-39 Præmiespil (6. trækning i 2016) v/Lise Steenberg Olsen............................................... 40

UDVALGSFORMD.

Badminton: Winnie L. Eriksen Tlf. 22 86 77 40 formand.nu.fjerbold@gmail.com Fodbold: Jan Holst Tlf. 74 87 19 00 janholst@bbsyd.dk Gymnastik: Solveig B. Didrichsen Tlf. 41 39 47 13 solveig.bille.didrichsen@gmail.com Håndbold: Henrik S. Andersen Tlf. 21 78 4115 henrikskovandersen@iclood.com Svømning: Lise Steenberg Olsen Tlf. 21 78 4115 lisesteenberg@bbsyd.dk Tennis: Gert Majeske Tlf. 21 33 32 26 vigmaj@mail.dk

STØTTEKLUBBEN

Formand: Jan Christensen Tlf. 21 70 24 65 janam@mail.dk

NUSTRU P

KLUBHUSET

19

GD

MS

G

UN

21 O

FOREN

IN

Skolevej 56 Tlf. 21 78 4115 (Lise) lisesteenberg@bbsyd.dk

NUSTRUPHALLEN

v/Anette Carøe Knudsen Tlf. 74 87 12 10 webmaster@nuhallen.dk

NU-AVISEN nr. 6-2016.indd 3

NUSTRUP UNGDOMSFORENING

NU-Avisen udkommer 7 gange om året i et oplag af 700 - og omdeles til samtlige husstande i Nustrup sogn. Lise Steenberg Olsen · Dæmningen 60 REDAKTION Tlf. 2178 4115 · Mail: lisesteenberg@bbsyd.dk Niels Aage Uttrup · Dæmningen 32 Tlf. 6113 34 63 · Mail: naauttrup@mail.tele.dk HJEMMESIDE Er der ændringer til hjemmesiden, bedes disse sendes til: mhbbrink@stofanet.dk

UDGIVER

NU - AV

Nustrup AARG

ISEN

Ungdom

ANG 42

6

sforenin

g

OKTO BER 20 16

Forsiden: Lørdag den 5. november er der indkaldt til den årlige generalforsamling i Nustrup Ungdomsforening og Støtteklubben. I snart mange år, har den første lørdag i november været helliget foreningens generalforsamling. Her skal vælges og her tages vigtige beslutninger, som kan have stor betydning for vore medlemmer. Har du tid dertil og er medlem, så burde du måske overveje at komme og gøre din indflydelse gældende. Det er jo også DIN forening. Husk at tilmelde dig af hensyn til maden. Mere omtale side 6! Deadline til NU-Avisen nr. 7 2016: Søndag d. 20. nov. 2016. Udkommer: NU-Avisen nr. 7 2016 – udkommer i uge 49.

10/10/16 00.06


maler@john-callesen.dk Gammel Stadsvej 5 D · Jegerup · 6500 Vojens · Tlf.: 74 54 35 36

MARKARBEJDE udføres Sanddallund Maskinstation APS arbejder for landbruget året rundt Telefon, morgen og aften tlf. 7487 1470 ell. mobiltelefoner 4072 1570 & 2015 3570

www.davidsen.as NUSTRU P

19

21

G

4

NU - AVISEN nr. 6 2016

OM

G

UN

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN nr. 6-2016.indd 4

n 2016

10/10/16 00.06


NUSTRUP UNGDOMSFORENING med . . .

Sidste nyt! v/ Lise Steenberg Olsen

GYMNASTER »STRØMMER« TIL... Gymnastikken er nu i fuld gang og med god tilslutning på holdene. Især ved Turbo mix, Junior mix og Far, mor, barn gymnastik er det »strømmet« ind med nye gymnaster. Nu skal vi så lige há købt lidt nye redskaber!

Ungdomsforeningen har foreløbig støttet med 150.000,- kr., SE fonden 50.000,- kr., Ege Fonden 50.000,- kr. og en del andre med 17.000,- kr. Vi tror på det!! og er også spændt på, hvad svar vi får fra kommunen. Nustrup Ungdomsforening v/Majbrit Jensen og Lise Steenberg. Vi gør det for vores børn og familie, så det bliver attraktiv at bo i Nustrup sogn.

HUSK VORES GENERALFORSAMLING!! Det er altid første lørdag i november. Denne gang hedder datoen lørdag d. 5. november. Vi starter med lidt spisning. Jeg håber, der vil komme rigtig mange og støtte op om de mange frivillige ledere, der yder en kæmpe indsats for alle unge som ældre i vores sogn. LEGEPLADSEN · ROSENGADE 21... Her er et stort projekt i gang til 495.000,- kr. Nye legeredskaber og bålhytte. Vi har søgt 16 fonde, men mangler en del at få svar fra. Vi håber vi når det!

SNART SKAL DER GRAVES IGEN PÅ LEGEPLADSEN, NÅR DE NYE LEGEREDSKABER KOMMER.

FJERKRÆ OG HOBBYUDSTILLING

Kom i Nustrup Hallen lørdag den 19. nov. og søndag den 20. nov. 2016

gnillitsduyb

Den sønderjyske klub, afholder fjerkræ og hobby udstilling. Hobby fjerkræavlerne viser deres arbejde frem. Der er mange forskellige racer og farver af både store høns og dværg høns. Alle dyr bliver bedømt. Søndag kl. 15.00 er der uddeling af pokaler og præmier. Der er hobby udstillere, kom og få inspiration til julegaver. Entre: Voksen 20 kr. og for begge dage kun 25 kr. Børn iflg. voksne er gratis under 18 år. Udstillingen er åben... lørdag fra kl. 14.00 - 18.00 og søndag fra kl. 10.00 - 15.30

.61.11.02  ned  gadnøs  go  .11.91  ned  ga

                                                                                                                                                 .gnillitsdu  ybboh  go  ærkrejf  re  recar  egilleksrof  egnam  re  red  ,merf  edjebra  sere                                                                                                                                              .tmødeb  revilb  ryd  ellA  .snøh  grævd  go                                                                                                                                                .reimærp  go  relakop  fa                                                                                                                                                                                                                                      .revageluj  lit  noitaripsni  åf  go                                                                                                                                                                                                  .rk  .52  ega                                                                                                                    .rå  81  r            .03.51  –  00.01  :gadnøS  ,00.81  –  00.41

NUSTRUP

STRUP NU

21

E

Nustrup Ung

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 6 2016

n 2016

NU-AVISEN nr. 6-2016.indd 5

19

21

UN

EN NU - AVdomISsforening

G

G

OMSFOR

DO

IN

GD

N

U

N

IN

G

19

MSFORE

N

Nustrup Ungdomsforening

5

10/10/16 00.06


NUSTRUP

19 DO

IN

UN G

G

21

MSFORE

N

GENERALFORSAMLING Nustrup Ungdomsforening og Støtteklubben afholder generalforsamling med frokost... LØRDAG DEN 5. NOV. 2016 KL. 12 I KLUBHUSET

DAGSORDEN IFLG. VEDTÆGTER INDKOMNE FORSLAG SKAL VÆRE BESTYRELSEN I HÆNDE SENEST 8 DAGE FØR TIL FLG. MAIL... NUSTRUP UNGDOMSFORENING: MHBBRINK@STOFANET.DK STØTTEKLUBBEN: JANAM@MAIL.DK TILMELDING TIL GENERALFORSAMLINGEN I HENHOLD TIL MADEN SENEST DEN 1. NOVEMBER PÅ MAIL: MHBBRINK@STOFANET.DK ELLER MOBIL 29 91 44 14 HUSK AT SKRIVE NAVN VED SMS. VEL MØDT NUSTRUP UNGDOMSFORENING OG STØTTEKLUBBENS BESTYRELSE

Rudi Paulsen 2072 5904 Lærkevej 20 6100 Haderslev paulsentoemrer@gmail.com NUSTRUP

G

19

NU-AVISEN nr. 6-2016.indd 6

DO

IN

G

21 G

MSFORE

N

NU - AVISEN nr. 6 2016

OM

G

UN

Generalforsamling

21 D

UN

6

NUSTRU P

19

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

n 2016

10/10/16 00.06


Nustrup

DILETTANT FREMOVER Dilettant & Amatørscene

PÅ ÉN OG SAMME DAG

Nustrup

Dilettant & Amatørscene

Tekst: Anne Mette Uttrup

NYE TIDER – NYE TILTAG! Vi har de senere år i Nustrup Dilettant og Amatørscene oplevet en nedgang i tilskuertallet. Ikke når vi laver revy i Sportsugen... – men ved den årlige Dilettant-fest i marts måned. Hvis vi ser os omkring, er det en tendens i tiden og derfor mener vi nu, det er tid til forandring. Vi ønsker stadig at blive ved med at have dilettant i Nustrup – men fremover vil det KUN blive én enkelt dag. Sæt allerede nu et stort kryds i kalenderen ved LØRDAG DEN 4. MARTS 2017 – her vil der både være generalprøve og premiere. Stykket er endnu ikke fundet – men vi vil

bestræbe os på at finde et rigtig sjovt stykke med masser af skæve karakterer. Desuden har vi også besluttet at spare musikken væk, så der i stedet bliver rig mulighed for at snakke med naboen efter stykket. Fredag aften har vi tidligere serveret snitter – hvilket år for år er blevet mere og mere populært, så det vil vi flytte med over til lørdag. Vi glæder os til at prøve de nye tiltag af og er sikre på, at det er dét, der skal til for at bevare Nustrup Dilettant. Nu skal vi snart til at finde et stykke og spillere – så sig endelig til, hvis du har lyst til at prøve kræfter med de skrå brædder.

Nustrup Revy i Sportsugen har de sidste tre år været en kæmpe succes, med ca. 200 gæster hver gang. Med de nye tiltag, prøver Nustrup Dilettant at få bare en smule af revy-succesen, så der kunne komme endnu flere besøgende til dilettant... LØRDAG DEN 4. MARTS 2017. STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 6 2016

Nustrup Dilettant

7

n 2016

NU-AVISEN nr. 6-2016.indd 7

10/10/16 00.06


INVITATION Til alle borgere i Gabøl/Nustrup Landdistrikt

AFSTEMNINGSMØDE

Torsdag d. 8. september 2016 kl. 19.30 i Nustrup Forsamlingsgaard

DEN 27. OKTOBER KL. 19.30 Borgerbudgettering 2016 BORGERBUDGETTERING 2016

INFORMATIONSMØDE !

D. 8. sept. 2016 var der informationsmøde om Borgerbudgettering 2016 i Gabøl/Nustrup Landdistrikt. På mødet var der 12 gode forslag til, hvad pengene eller dele af pengene kunne bruges til.

11 af disse forslag er nu i forskellige arbejdsgrupper – indtil forslagene vil blive præsenteret ved et såkaldt »AFSTEMNINGSMØDE« d. 27. okt. kl. 19.30 i Nustrup Forsamlingsgaard. Det 12. forslag var der ingen der ønskede at arbejde med. NUSTRU P

19

21

G

8

Borgerbudgettering

NU - AVISEN nr. 6 2016

OM

G

UN

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

n 2016

INVITATION NU-AVISEN nr. 6-2016.indd 8

Til alle borgere i Gabøl/Nustrup Landdistrikt

Torsdag d. 8. september 2016 kl. 19.30 i Nustrup Forsamlingsgaard

Borgerbudgettering 2016

10/10/16 00.06


DE 11 PROJEKTER:

»Vandrepjecer med beskrivelse og afmærkning i natur« Tovholder: Ulla Bram 29 47 96 70 »Julelys i Nustrup og Gabøl« Tovholder: Kjeld Nielsen 40 86 16 56 »Læskur på boldbaner« Tovholder: Brian Enné 61 20 64 77 »To legeredskaber på Rosengade« Tovholder: Lise Steenberg 21 78 41 15 »Projektor til Forsamlingsgaarden« Tovholder: Lise Steenberg 21 78 41 15 »Lydanlæg til Nustrup Dilettant og Amatørscene« Tovholder: Anne Mette Uttrup 21 27 15 06 »Nyt scenetæppe i Forsamlingsgaarden« Tovholder: Anne Mette Uttrup 21 27 15 06 »Maling af vægge i sale i Forsamlingsgaarden« Tovholder: Jens Pedersen 24 93 22 27

»Maling af loft i sale i Forsamlingsgaarden« Tovholder: Jens Pedersen 24 93 22 27 »Ny service til Forsamlingsgaarden« Tovholder: Gerda T. Christensen 24 82 19 62

Der er ialt 52.000 kr. i borgerbudgetteringspuljen. Ved AFSTEMNINGSMØDET den 27. okt. kl. 19.30 i Nustrup Forsamlingsgaard, er det de fremmødte – som er over 14 år – der bestemmer hvilket/hvilke forslag der får del i de mange penge. Vil du have indflydelse på, hvad der bliver valgt, skal du komme til mødet og gøre brug af din stemme og mening. Nustrup Forsamlingsgaard tilbyder ved mødet kaffe og kage til rimelige priser. Spørgsmål om borgerbudgettering til: Allan Rokkedahl 22 15 00 70 ell. mail: allan@rokkedahl.eu På vegne af Lokalråd for Gabøl/Nustrup Landdistrikt Allan Rokkedahl

Vognmand

Benny Weisbjerg Adelvej 15 b · Bæk · 6500 Vojens Tlf. 74 87 15 55 · Mobil 20 65 76 37

ALT I CONTAINERE / GRUS CVR: 26 03 40 78

STRUP NU

21 G

19 OMSFOR

E

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

Borgerbudgettering

IN

GD

N

U

N

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 6 2016

9

n 2016

INVITATION Til alle borgere i Gabøl/Nustrup Landdistrikt

NU-AVISEN nr. 6-2016.indd 9

Torsdag d. 8. september 2016 kl. 19.30 i Nustrup Forsamlingsgaard

Borgerbudgettering 2016

10/10/16 00.06


NUSTRU P

19

21

G

10

NU - AVISEN nr. 6 2016

OM

G

UN

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN nr. 6-2016.indd 10

n 2016

10/10/16 00.06


Gabøl og omegns Beboerforening v/Janni Terp Christensen

De friske piger og drenge fra Gabøl… Lørdag den 17. sept. stod en flok friske piger og drenge klar til »Årets cykel-/vandretur« i Gabøl. Det var første gang arrangementet blev afholdt. Cyklerne var fundet frem hos flere af byens beboere, andre kondiskoene. Hvis ikke cyklerne var pumpet, ja så blev de sidste pumpet op ved Hønsehuset. Herfra gik turen over Nustrup, Lundsbæk, Stursbøl, Mojbøl og ned over Nørreåen, hvor cyklisterne mødtes med de raske gåben, som alle gik fra GaCyklerne bøl via Møllevej, pumpes... Dæmningen, Buegade, Blomtoften og med markvejen forbi Jens Posts lager over Røddingvej og ned til åen. Her blev den medbragte grill og ef-

Så gøres der klar til hyggelig samvær ved åen!

terårets herlige varme solstråler nydt, mens snakken lystigt gik. Det blev til en gåtur på ca. 5 km og en cykeltur på ca. 15 km før frokosten og så retur til Gabøl igen, dog via den direkte vej for både cyklende og gående. Husk vores næste arrangement som er... »JULETRÆSFESTEN« søndag den 11. dec. kl. 14.00 i Hønsehuset.

Tak for opmærksomheden Tusind tak for de mange hilsener, gaver og flaghejsninger ved min 75 års fødselsdag. Hilsen Birthe Østergaard STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 6 2016

Gabøl Beboerforening 11

n 2016

NU-AVISEN nr. 6-2016.indd 11

10/10/16 00.06


Vi er din samarbejdspartner Revision og rådgivning er vores speciale www.beierholm.dk

Ribevej 64 6500 Vojens Tel. 74 54 04 00.

RØR

- et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

REVISIONSPARTNERSELSKAB

Smeden

AUT. VVS INSTALLATØR · Dæmningen 40, Nustrup · 6500 Vojens · +45 74 82 25 00

Velkommen hos Rørsmeden.dk Som Aut. VVS installatører sælger og monterer vi alt indenfor vand, varme og sanitet, biovarme og solvarme!

· · · · ·

Træpillefyr Kombifyr Stokerkedler Flisfyr Gaskedler

Rørsmeden · Dæmningen 40, Nustrup · 6500 Vojens Tlf. +45 74 82 25 00 · Mobil +45 21 20 35 37 · Privat +45 74 87 13 75 · Email: mail@roersmeden.dk

NUSTRU P

19

21

G

12

NU - AVISEN nr. 6 2016

OM

G

UN

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN nr. 6-2016.indd 12

n 2016

10/10/16 00.06


NUSTRUP

19 DO

IN

UN G

G

21

MSFORE

N

Vi søger en ildsjæl til styring af hjemmesiden

Nustrup Ungdomsforening mangler én der gerne vil bruge nogle frivillige timer på at styre vores hjemmeside og sørge for, at den hele tiden er opdateret med det nyeste fra alle udvalg samt vores klubblad NU-Avisen. Står du og tænker... dette her er lige noget for mig, så send en mail til Mona H B Brink mhbbrink@stofanet.dk Med venlig hilsen Mona H B Brink · Formand for Nustrup Ungdomsforening

Flisbæk

Årstidernes grøntsager Aronia shots · Urtesalt mm. Binding af ranker

Tingvadvej 21 · Bæk · 6500 Vojens · Tlf. 2440 7658

NUSTRUP

STRUP NU

21

E

Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 6 2016

n 2016

NU-AVISEN nr. 6-2016.indd 13

19

21

UN

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung

G

G

OMSFOR

DO

Nustrup Ungdomsforening 13

IN

GD

N

U

N

IN

G

19

MSFORE

N

10/10/16 00.06


Gamle postkort v/Sv. Folke Thrysøe

Øverst til v.: A.L. Jakobsens villa Huset er på Fjellumvej nr. 5 – Husets beboere er i dag Ulla & René Jensen Motivet er fra før 1938, da billedet nedenunder er med... toget, der kører op gennem Nustrup Skov – til jernbanestationen i Store Nustrup. Kleinbanen ophørte og trådte i likvidation i 1938. Grundet 2. Verdenskrig, blev de sidste formalier omkring banen først afsluttet 10 år senere. Øverst til h.: Motiv fra Overgade (dengang grusvej) Nederst er et: Motiv fra Skolevej. Til venstre ses mejeriet (Skolevej 9) – og ellers ’mangler’ de øvrige huse med ulige numre, bl.a. Skolevej 7, hvor vi selv bor. De lige numre på højre side af vejen ses Skolevej 6 (”kattehuset”) og dernæst Skolevej 8 (Franks gård) – som i reduceret form nylig er overtaget af Dorte & Bjarne Skov Andersen. Årstal for kortet: Før 1948 NUSTRU P

19

21

NU - AVISEN nr. 6 2016

OM

G

G

Gamle postkort

UN

14

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN nr. 6-2016.indd 14

n 2016

10/10/16 00.06


NUSTRUP Stedet hvor du handler lokalt 7487 1107

STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 6 2016

15

n 2016

NU-AVISEN nr. 6-2016.indd 15

10/10/16 00.06


Rådhuscentret 25 • 6500 Vojens • Tlf. 74 54 11 07 / 74 59 12 16 Åbningstider: Man-tors 10.00-17.30 • Fre 10.00-18.00 • Lør 10.00-13.00 NUSTRU P

19

21

G

16

NU - AVISEN nr. 6 2016

OM

G

UN

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN nr. 6-2016.indd 16

n 2016

10/10/16 00.06


Det koster IKKE noget at få dit OK Benzinkort. Du skal IKKE betale oprettelsesgebyr, kontoen er RENTEFRI og du betaler KUN én gang i måneden. Hvis du tegner et gratis OK-Kort - så husk at skrive 560957 ved sponsor-nr. på udfyldningsblanketten eller på OK´s hjemmeside. På den måde støtter du Nustrup Ungdomsforening NUSTRUP

G

21 G

DO

IN

støtter du

UN

Så hver gang du tanker

19

MSFOR

EN

Fodbold for U7 holdet v/Brian Enné

Nustrup Ungdomsforening har i år haft et U7 - 3 mands hold tilmeldt i turneringen. Holdet har været ude at spille tre gange i løbet af sommeren. Første gang var de fem børn afsted til Hammelev, hvor de desværre tabte alle deres kampe. Anden gang var de fire, som skulle spille hjemme i Nustrup. Desværre med samme resultat, men denne gang var der stor fremgang at spore. Tredje gang skulle de så til Starup, men her kunne vi desværre kun stille med to spillere. Vi blev derfor nødt til at aflyse turen til Starup. Jeg vil gerne sige forældrene, tak for lån af Jeres dejlige børn én time hver tirsdag. Jeg håber, at børnene har haft det lige så sjovt, som Morten, Sjanne og jeg har haft det.

OLIVER SÆRKJÆR, ELIAS LUND, JACOB ENNÉ, TRISTAN BAUCH OG THOMAS HILHORST. STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 6 2016

ELIAS LUND, ANNE SOPHIE JUHLER, JOEY MULBERG OG JACOB ENNÉ.

Fodbold

17

n 2016

NU-AVISEN nr. 6-2016.indd 17

10/10/16 00.06


Flexible åbningstider Ring for tilbud 27291303 / 40894665

D&N Dæk Dale Prescott & Niels Sibelius Dækmontering Sommer / Vinter Skift Flexible åbningstider Ring for tilbud 27291303 / 40894665

FH AUTOGLAS

af stenslag 375,• Reparation af autoruder • Udskiftning afregning med forsikrings• Direkte selskab FINN HOLST · LILJEVEJ 1 · 6500 VOJENS · TLF 42154550

NUSTRU P

19

21

G

NU - AVISEN nr. 6 2016

OM

G

UN

18

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN nr. 6-2016.indd 18

n 2016

10/10/16 00.06


Søndag d. 4. december kl. 13 i ridehallen Vi starter med at vække julemanden – så han kan blive klar til juleaften. Herefter danser vi om juletræet og hygger os sammen.

Tag hele familien med til en dejlig eftermiddag med æbleskiver, julemusik, julehistorie, ponyridning, tombola og meget mere. Alle boder er velkomne. Kontakt rideklubben for nærmere aftale

Julehilsener fra Nustrup Rideklub STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

EN NU - AVdomISsforening Nustrup Ung

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 6 2016

Nustrup Rideklub

19

n 2016

NU-AVISEN nr. 6-2016.indd 19

10/10/16 00.06


Fælle s

len sko

Nustrup Sommersted

Nyt fra Fællesskolen Nustrup-Sommersted

Oktober 2016

Vi er på begge matrikler godt i gang med det nye skoleår, og vi har benyttet os rigtig meget af det gode vejr, og mulighederne for at flytte undervisningen ud i det fri. Der har været ture til Naturskolen, Årøsund, Perleholm og Sønderballe. Fælles aktivitetsdag for Junioruniverset og 6. kl. har haft besøg fra Lagoniskolen. Skolegårdene bliver også flittigt brugt til leg og læring.

Nyt skoleprojekt Vi er som skole med i et nystartet forløb sammen med Haderslev Musikskole. Projektet sammenkobler musik og matematikfaget i et nyt fag, der kaldes matemusik. Det er noget af det, der nu i Folkeskolen kaldes for understøttende undervisning. I matemusik bruger man noder, brøker, bevægelse, rytmik, engelske ord m.m. til at styrke læringen. Som et led i forløbet har 5N i Nustrup besøg en gang om ugen af en musiklærer fra Musikskolen.

Nyt fra Elevrådet Der er i elevrådet i år valgt, at der skal bruges kræfter på, at forbedre faciliteterne i skolegården. Der vil i løbet af skoleåret blive sat fokus på sprog, trivsel samt mobning. Derudover har elevrådet

ansvaret for, at stable arrangementet ‘Scenen er din’ på benene. Elevrådet i dette skoleår er meget ambitiøse og engageret.

Nye medarbejdere

Vi har nu fastansat Dorthe Nissen i Nustrup og Trine Jelvin i Sommersted. Derudover har vi ansat en ny pædagog i Nustrup Keld Damkjær, som afløser for Heidi, der har valgt at søge nye udfordringer. Finn som bl.a. har varetaget pedelopgaver i hallen i Sommersted er gået på efterløn, og han bliver nu afløst at en ny Finn – nemlig Finn Olesen, som er lokal kendt i Sommersted. Finn kommer til at stå for samarbejdet med lokalforeningerne omkring brugen af hallen.

Nyt samarbejde Banehuset i Sommersted har inviteret os med i samarbejde omkring udvikling af Banehuset som et kulturhus. Vi har sagt ”ja tak” til denne invitation, der i første omgang kommer til at vedrøre 5. og 6. årgang fra begge matrikler.

På billedet ses: Bagerste række fra venstre: Daniel 3N, Sebastian 4N, Mads 5N, Jonas R 6N, Chris 6N. Forreste række fra venstre: Julie 3N, Line 3N, Rikke 4N, Julie G 5N(Næstformand), Sara 5N, Poul 6N(Formand), manglende på billedet Victor 4N. NUSTRU P

19

21

G

Fællesskolen

NU - AVISEN nr. 6 2016

OM

G

UN

20

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN nr. 6-2016.indd 20

n 2016

10/10/16 00.06


G ER FR A MAERKNIN SJOVE BE EN HVERDAG te by ens stors der rd e v r e n ed Kobenhav og vores penge h rk a i D an m . kl. Dreng i 0 monter. , ar en ikke v O F S t a e id k s lt n a o i v le il Jeg v er skal d r o f , opfundet per poa. . kl. m Dreng i 0 have stro

I Junioruniverset er der skærpede krav til ansøgning om afkortning af skoledagen. Hvilket kun kan ske i særlige tilfælde for klasser med helt særlige behov. Ansøgningen sker altså på baggrund af særlige forhold omkring en klasse, hvor det skønnes, at en afkortning af skoledagen, samt tilføjelse af to-lærertimer vil kunne afhjælpe disse særlige forhold. Ansøgning om afkortning af skoledagen sker for et år af gangen, og der skal løbende foretages vurdering af indsatsen.

Rygning v. forældrearrangementer Ved seneste skolefest i Sommersted gik flere rygere høfligt udenfor for at ryge, men da dørene ofte åbnedes pga. trafik mellem de 2 bygninger, trak røgen ind i hallen. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at der ikke må ryges på skolernes matrikler. Rygning skal derfor altid foregå udenfor skolens matrikel. I Sommersted kan vi henvise til vejen rundt om skolen. I Nustrup kan vi henvise til parkeringspladsen ved forsamlingshuset.

Vi samler guld Opfølgninger fra forældremøder Der har efterhånden været afholdt forældremøder i alle klasserne og i den forbindelse er forskellige emner blevet berørt.

Skoledagens længde Flere forældre har undret sig over, at vi ikke har søgt dispensation for den lange skoledag. Sagen har været drøftet i bestyrelsen sidste år, og vi har valgt at tage det op igen på næste møde. Der skal dog, ifølge lovgivningen omkring konvertering af den understøttende undervisning, være særlige begrundelse for at ansøge kommunalbestyrelsen om afkortning af skoledagen. I Børneuniverset kan man ansøge på baggrund af følgende forhold: Der vil generelt kunne ske en fravigelse, hvis det findes hensigtsmæssigt i forhold til en eller flere problemstillinger i en klasse, som bedst ses at kunne afhjælpes ved, at der giver mulighed for at have to voksne i klassen. Da vi i forvejen prioritere tolærerordning i Børneuniverset, mener vi at afkortning af skoledagen vil være en forringelse af det nuværende tilbud. Dertil kommer, at flere børn i Børneuniverset går i SFO, og disse børns samlede dagslængde forkortes derfor alligevel ikke.

Vores Junior Universer på begge matrikler er med i PROVAS batteriindsamlingskampagne, og der samles batterier på livet løs. De yngre elever er også gået ind i kampen og hjælper de store med at samle. Vi håber ikke, at alt for mange fjernbetjeninger på mystisk vis har mistet batterierne Der er en tur til Danfoss Univers på højkant. I ønskes alle et smukt og blæsende efterår. Ulla Nissen, skoleleder og skolebestyrrelsen

STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVISsforeEN NUrup- Ung ning dom Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 6 2016

Fællesskolen

21

n 2016

NU-AVISEN nr. 6-2016.indd 21

10/10/16 00.06


v/REJSEHOLDET

FILMAFTEN FOR UNGE DER ER BLEVET ÆLDRE

EN ABSOLUT VELLYKKET AFTEN… »Jeg er lige kommet hjem fra en dejlig aften i forsamlingshuset. Det var skønne billeder og filmaften fra sommerens tur til Dresden. Det var super dejlig mad. Tak fordi jeg måtte være med, tak til rejseudvalget og tak fordi i tager nok en tørn. At tænke sig, det var faktisk en jubilæumstur I var på. 25 gange har vi rejst. Vi startede tilbage i 1992, hvor den første tur gik til Samsø. Sådan noget kan KUN lade sig gøre, fordi der er nogen der tager over, når andre stopper. Og at rigtig mange gerne vil rejse sammen med de »hyggelige« mennesker i »UNGE DER ER Detlef Kibbel, her sammen med naboen Arne BLEVET ÆLDRE« I Jacobsen, gjorde det NUSTRUP.« til en succes aften. Hilsen Lise

På turen til Dresden, blev der også tid til en sejltur på Elben. Fra venstre ses Christian Sørensen, Lis Houman og Hanne Nielsen.

En filmaften med succes! Stor ros til rejseholdet v/Ingelise & Johan Jensen og Hanne & Svend Erik Nielsen, som havde arrangeret denne aften i forsamlingshuset. Succesen blev ikke ringere af Detlef Kibbels fremragende filmoptagelser og billeder fra turen. Det kan IKKE gøres bedre!

Absolut sidste inden deadline??

NUSTRUP

19

ved

Lise

21

G

IN

UN

Efterlysning!! Hvem har »lånt« de røde duge i klubhuset, G DO N de bedes snarest leveret tilbage. MSFORE Tennisafslutning - fredag den 7. okt. Tak for nogle hyggelige timer. Vi kom til et herligt veldækket bord og noget rigtig dejligt mad. Tusind tak til Lilian Jakobsen, Birgit & Jørgen Rasmussen og Gert Majeske. Et par drenge »har moret sig« gevaldigt oppe ved tennisanlægget. Der blev heldigvis taget billeder af dem, så vi kunne se, hvem det var. De fik efterfølgende lov til at rydde op ved petanque banen og i huset. NUSTRU P

19

21 OM

G

NU - AVISEN nr. 6 2016

G

Rejseholdet

UN

22

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN nr. 6-2016.indd 22

n 2016

10/10/16 00.06


FAMILIESVØMNING I RØDDING CENTRET

v/Lise Steenberg Olsen

FAMILIESVØMNING ER GODT I GANG... HVER FREDAG FRA KL. 18.00-20.00 Familiesvømning er godt i gang. Der er god tilslutning igen i år. Bjarne, Jane og Daniel Gabrielsen, Michael Tamdrup, Christian Munch, Simone Ennemark og Bjørn Petersen har alle bestået livredderprøven. Fire af livredderne har også været til førstehjælpskursus. Den 7. okt. var der massage og sauna dus. Vi vil tilbyde dette en gang i måneden i hele sæsonen. Det glæder mig, at så mange bakker op om vores familiesvømning i Rødding hver fredag!

STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 6 2016

Familiesvømning i Rødding 23

n 2016

NU-AVISEN nr. 6-2016.indd 23

10/10/16 00.06


Find Nustrup Kirke på Facebook og vær opdateret på hvad der sker!

KOMMENDE

ARRANGEMENTER v/Allan Ørslev

SANGAFTEN MED AKSEL KROGSLUND OLESEN FRA LØGUMKLOSTER Tirsdag d. 1. nov. kl. 19.00 i Nustrup Kirke Komponisten, foredragsholderen, organisten, højskolelæreren og hospice medarbejderen Aksel Krogslund Olesen kommer til Nustrup Kirke og tager os på rundtur i hans store katalog af sange og salmer, som han har skrevet. Sangene suppleres af gode historier fra hans liv og hverdag med musik.

Aksel Krogslund Olesen er uddannet på Det Jyske Musikkonservatorium i Århus og har de seneste 25 år boet i Løgumkloster. Der er fri entré til arrangementet. ÅRETS JULEKONCERT MED SVØBSK Den 30. november kl. 19.00 i Nustrup Kirke På forunderligste vis fletter den fynske grup-

pe Svøbsk + Lunau & Sund de gamle julesalmer sammen og forener dem i et traditionelt og moderne udtryk. Det får salmerne til at blomstre i en stemningsfuld buket af glæde, varme, højtidelighed og fest. De fire musikere har en vidtfavnende ballast indenfor kirkemusik, folkemusik, kor og rock/ pop. Sammen leverer de en forrygende flot, professionel og hjertevarm koncert, der får julestemningen til at brede sig. Musikerne i Lunau & Sund og Svøbsk bor i den samme lille fynske landsby. Med kun 500 m mellem deres bindingsværkshuse har dette musikalske møde modnet sig igennem flere år.

Medvirkende: Maren Halberg (harmonika, kor), Jørgen Dickmeiss (violin og sang mm.) Trine Lunau (sang) og Peter Sund (guitar og kor). NUSTRU P

19

21

G

24

Nustrup Kirke

NU - AVISEN nr. 6 2016

OM

G

UN

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN nr. 6-2016.indd 24

n 2016

10/10/16 00.06


Nustrup kirke

Gudstjenester

v/Christian Munch (A) for altergang OKTOBER... Søndag den 23. okt. kl. 09.00 22. søndag efter trinitatis Peter Heini Glistrup prædiker Søndag den 30. okt. kl. 10.30 (A) 23. søndag efter trinitatis

NOVEMBER... Søndag den 06. nov. kl. 10.30 (A) Alle helgens dag Indsamling til Danske Sømands og Udlandskirker Søndag den 13. nov. kl. 19.30 25. søndag efter trinitatis Søndag den 20. nov. Ingen gudstj. Sidste søndag i kirkeåret Søndag den 27. nov. kl. 10.30 (A) 1. søndag i advent

DECEMBER... Søndag den 04. dec. kl. 10.30 2. søndag i advent Søndag den 11. dec. kl. 10.30 (A) 3. søndag i advent Søndag den 18. dec. Ingen gudstj. 4. søndag i advent Tirsdag den 20. dec. kl. 10.00 Juleafslutninger i kirken kl. 10.00 Børnehaver og dagplejer kl. 13.15 Nustrup Fællesskole Lørdag den 24. dec. kl. 15.30 Juleaften Indsamling til julemærkehjemmene Søndag den 25. dec. kl. 10.30 Juledag Mandag den 26. dec. kl. 10.30 (A) 2. juledag

TIRSDAGSKLUBBENS VINTERPROGRAM (inden jul)... Tirsdag den 25. oktober kl. 14.00 i konfirmandstuen Anne Marie Overgaard, museumsinspektør i Højer fortæller om høstfesten i gammel tid: »Foklæs, fissemænd og musehøtte. Arbejdsfester i bondesamfundet«. Tirsdag den 29. november kl. 14.00 - Juleudstilling med nørkletøj Foredrag af Finn Søndergaard, Vojens: »Rejseoplevelser fra Australien«. STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 6 2016

Nustrup Kirke

25

n 2016

NU-AVISEN nr. 6-2016.indd 25

10/10/16 00.06


Nustrup og omegn

NUSTRUP OG OMEGN v/Stinne Bekke

NUSTRUP SOGNS HUSHOLDNINGSFORENING AKTIVITETER FAMILIE OG FRITID:

Torsdag den 27. okt. 19.30-22.00 Madlavning for mænd v/Birthe Jordt Pris kr. 400,- for 5 gange (betales 1. aften) Sted: Nustrup Skole Tilmelding: Marianne Paulsen 40 54 38 01 Torsdag den 3. nov. 18.30-21.00 Smykkeaften v/Marianne Lindley Pris kr. 50,- + materialer Sted: Ribelandevej 62, Haderslev Tilmelding: Marianne Paulsen 40 54 38 01 Tirsdag den 8. nov. 19.00-21.30 Hobby/hyggeaften i multirummet på Nustrup Skole Alle kan være med! Det er gratis for medlemmer – ikke medlem kr. 10,-

Julehygge Vi får besøg af sognepræst Johannes Gjesing fra Gram Pris medlem kr. 30,   – ikke medlem kr. 50, Sted: Multirummet                                                                          NUSTRUP SOGNS Nustrup Skole HUSHOLDNINGSFORENING (Husk at medbringe service og kaffekurv) Tilmelding: Jacoba Diever 41 44 15 16   Onsdag den 23. nov. kl. 19.00

Torsdag den 24. nov. 18.30-21.30 Juledekoration v/Ulla Høegh Pris kr. 100,- + materialer Sted: Bæk Plantecenter Tilmelding: Marianne Paulsen 40 54 38 01 Tirsdag den 13. dec. 19.00-21.30 Hobby/hyggeaften i multirummet på Nustrup Skole Alle kan være med! Det er gratis for medlemmer – ikke medlem kr. 10,Se en mere detaljeret beskrivelse i Familie og Fritids aktivitets og kursus program. NUSTRU P

19

21

G

26

Familie og Fritid

NU - AVISEN nr. 6 2016

OM

G

UN

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN nr. 6-2016.indd 26

n 2016

10/10/16 00.06


Tennis håber på flere spillere næste år! v/Gert Majeske

PETANQUE OG TENNISAFSLUTNING! Den 7. oktober holdt vi afslutning på tennissæsonen 2016. Vi mødtes i klubhuset, hvor Birgit & Jørgen Rasmussen havde arrangeret sildebord og landgangsbrød mm. Det siger vi tusind tak for! Der har været ca. 20 aktive spillere i denne sæson. Vejret har virkelig været med os, ja nærmest ingen aflysninger. Tak til alle spillere, som i hele sæsonen er mødt flittigt op. Tak til Johan Jensen og Mogens Kjær, som har hjulpet med oprydning på anlægget.

PS.: Til de unge som flere gange har »ommøbleret« vores lille klubhus... hvad med at bruge kræfterne på at spille tennis i stedet for. Der er masse af plads til mange flere spillere... - og det gælder også de unge. Vel mødt til en lige så god sæson 2017!

Formand for tennisudvalget Gert Majeske

Information fra Nustrup Vandværk MÅLERAFLÆSNING

Den årlige måleraflæsning bliver foretaget af vandværket. Det sker i perioden 28. nov. - til 5. dec. I de dage henstiller vi til, at målerbrønde ikke er låst og er let tilgængelige.

EJERSKIFTE MV. Det er vigtigt at der fremover meddeles flytning, ejerskifte mv. direkte til Vandværkernes EDB service tlf. 7539 3255 eller: post@vand-edb.dk Fremover er det ikke nok at melde ejerskifte til Syd Energi eller Provas, da vandregningen skal betales direkte til vandværket, via vandværkernes EDB-service. Er der vandregninger der ikke er påført den rigtige betalingsadresse eller navn, så lad os få besked så det kan blive rettet.

Besøg vandværkets hjemmeside: www.nustrupvand.dk ...hvor der er forskellige informationer som vedtægter, regulativ og takstblad. Der er også link til seneste vandprøver. BESTYRELSEN FOR NUSTRUP VANDVÆRK: Formand................. Svend Hansen tlf. 6131 1534 Mail: nustrupvand@bbsyd.dk Næstformand..... Gunnar Gotthardsen tlf. 2388 4091 Kasserer................. Thomas Krüger tlf. 7487 1231 Sekretær................ Aage Gram tlf. 7487 1745 Best. medl. ........... Jørn Johansen tlf. 5217 2225

NUSTRUP VANDVÆRK

STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 6 2016

Nustrup Vandværk

27

n 2016

NU-AVISEN nr. 6-2016.indd 27

10/10/16 00.07


Fodbold for U9 holdet

v/Sven Fisker Jørgensen og Claus Foder

U9 HOLDET HAR HAFT EN RIGTIGT GOD EFTERÅRSSÆSON! Vi startede op med at være maskotter for SønderjyskE, i deres første Europa cup kamp – hvilket var en super fin oplevelse for de unge mennesker! Vi havde fået lagt en særdeNi dygtige U9 spillere med deres to trænere les effektiv linie for, hvordan Claus Foder og Sven Fisker Jørgensen. vi ville spille, og det resulteI midten holdleder Jan Holst. rede da også i, at holdet vandt samtlige kampe. Hvor vi i de første kampe vandt med ét til to mål, har vi i de sidste kampe her i efteråret vundet ret stort. Vi har ni rigtig dygtige spillere, med et særdeles godt sammenhold, og hvor alle arbejder »benhårdt« for hinanden. Vi sluttede sæsonen af med at spille to træningskampe mod et A og et B hold. Det har så vist os, at det er den række vi skal spille i, når vi igen når frem til foråret. Nu glæder vi os alle til at det bliver forår, så vi igen kan komme igang med fodboldspillet. Spillerne kan jo alt imens holde deres form vedlige, med en gang indendørs fodbold om lørdagen og håndbold om tirsdagen!

NUSTRU P

19

21

G

28

Fodbold

NU - AVISEN nr. 6 2016

OM

G

UN

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN nr. 6-2016.indd 28

n 2016

10/10/16 00.07


Et kombromis i håndbold og gymnastik v/Lise Steenberg Olsen

Jeg vil gerne sige tak til Claus Foder, håndbold og Tine Willecke, gymnastik - for at vi sammen kunne finde en mindelig løsning på håndbold og gymnastik i hallen om torsdagen. »Far mor barn holdet« startede i gymnastiksalen med 22 børn og forældre i tidsrummet 17.00 til 17.50. Vi har heldigvis nu fået den aftale med Claus Foder (håndbold), at Far mor barn holdet nu kommer i hallen i ulige uger. Det vil dermed sige, at håndbold har hallen fra 17.30 til 18.30 i lige uger og i ulige uger fra 17.50 til 18.30 - måske lidt mere. De starter kl. 17.30 med opvarmning i multirummet.

Jeg håber alle der har tilmeldt sig, ser på det med positive øjne. Vi skal jo alle være her! Vi har jo kun én hal, men har masser af ledige tider både fredag eftermiddag, hele lørdage og søndage - så skulle du og din familie få lyst til »lidt ekstra motion«, så ring til vores halbestyrer og få en tid.

Claus Foder

Tina Willecke

Badminton

- du kan sagtens nå det endnu Det har været en lang og dejlig varm sensommer i år, men nu er det blevet efterår, og det er tid til rigtigt at komme igang med de indendørs aktiviteter - så som BADMINTON. Vi har stadig plads til flere på børneholdet. Så er der f.eks. nogen der nu er færdig med at spille udendørs fodbold, så kom da og prøv og spille badminton. Vi træner mandag og onsdag kl. 16-17 (yngste/ nye) og 17-18 (ældste/øvede). Vores trænere Andreas Fisker og Morten Bendtsen, har lavet et nyt trænerkoncept, hvor der er 6 trænere tilknyttet: Andreas Fisker, Morten Bendtsen, Kristoffer Nørgaard, Freja Hilker, Magnus Munck og Anette Carøe Knudsen. Alle træner er der ikke hver gang, men skiftes til at være der. Der er som regel 2 trænere hver gang. Det gør det lettere at få det til at hænge sammen for dem, med både skole og arbejde. For motionister er der også stadig leddige baner fredag kl. 17-18, og så er der jo også vores tilbud: Fleksi Fjer, onsdag aften kl. 20-21 og 21-22, hvor man ikke har en fast bane og ikke behøver at finde nogle faste makkere. Se mere på hjemmesiden: nustrupuf.dk/badminton

Kristoffer, Andreas og Morten

STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 6 2016

Badminton

29

n 2016

NU-AVISEN nr. 6-2016.indd 29

10/10/16 00.07


HYDRAULIK

Salg og reparation af LIFTE OG HYDRAULIK SLANGER SB HYDRAULIK A/S · KOLSNAPVEJ 1 · 6500 VOJENS Tlf.: 7487 1701 · Mobil: 2062 3800 · Mail: sb@sbhydraulik.dk

Skolevej 24 · Nustrup · 6500 Vojens · Tlf.: 74 87 15 29 nustruptryk@bbsyd.dk · www.nustruptryk.dk

Certificeret Rottespærremontør NUSTRU P

19

21 OM

G

G

NU - AVISEN nr. 6 2016

UN

30

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN nr. 6-2016.indd 30

n 2016

10/10/16 00.07


Tekst: LIS NIELSEN

UNGE DER ER BLEVET ÆLDRE DET FØRSTE ARRANGEMENT BLIVER »SKOVTUREN« DEN 23. NOVEMBER

EN FANTASTISK SENSOMMER! Så blev det efterår efter kalenderen, men hold da op... jeg kan snart ikke mindes vi har haft så flot en september – og så med de varmegrader. Den 14. september... startede vi op i hallen. Det var bare så dejligt at se så mange glade mennesker igen, og også at Ingrid igen er på dupperne. Dejligt er det også at komme op i hallen og se et nymalet lyst cafeteria og et nyt pænt gulv. Det pyntede helt enormt! Nok var vi mange, men der er stadig plads til flere.

Et program for vintersæsonen... er lige på trapperne. Det første arrangement er skovturen den 23. november kl. 08.30 – så kan vi nå en lidt længere tur.

KARIN VIGSØ ER NYT MEDLEM I LEDELSEN AF »UNGE DER ER BLEVET ÆLDRE«

NUSTRUP

KONTINGENT mm. kan nu betales med... Swipp tlf. 2178 4115

STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 6 2016

G

G

21

UN

Hjælp kassereren: HUSK at skrive idrætsgren, dit navn og holdets navn. 19 Betaler du for et barn så HUSK: Idrætsgren, barnets navn og holdets navn. DET ER MEGET VIGTIGT! Med venlig hilsen kasserer Lise Steenberg

DO

IN

KAFFE OG RUNDSTYKKER NYDES MIDTVEJS

Ny i truppen... Lilian og jeg har snart styret tropperne i ret så mange år, og synes det kunne være helt rart med et par hænder mere. Karin Vigsø har sagt ja til at være med i truppen, og hendes mand Gert vil ligeledes stå bi, ligesom Børge og Verner altid har gjort. Vi glæder os meget til samarbejdet! Hermed en efterårshilsen fra Lis Nielsen

MSFORE

N

Unge der er blevet ældre 31

n 2016

NU-AVISEN nr. 6-2016.indd 31

10/10/16 00.07


Foto: Merete Kristensen

Kom til JULEFROKOST i forsamlingshuset!

Danmarks nationalret var populær! Godt 100 sultne Nustrup’ere havde købt billet til fællesspisningen fredag den 16. sept. Menuen var: »Stegt flæsk med persillesovs«. Det var formand Jens Pedersen der havde sørget for at stege de 35 kg. flæsk - og igen var vi så heldige at næstformand Gerda Terp Christensen ville røre i sovsegryden. Maden blev rost til skyerne og der blev taget godt fra ved alle bordene.

Tekst: Anne Mette Uttrup

Julebuffet med masser af lækkerier! Julefrokosten holdes fredag den 18. nov. kl. 18.30 i Nustrup Sogns Forsamlingsgård. Igen er det Marsk Pølser der står for den store Julebuffet med masser af lækkerier.

LÆKKERIER FRA MARSK PØLSER

FÆLLESSPISNING M/ STEGT FLÆSK OG PERSILLESOVS BLEV EN STOR SUCCES

JAN ER KLAR MED SIT GODE HUMØR OG MASSER AF GODT MUSIK

OGSÅ DET EFTERFØLGENDE KAFFEBORD HAVDE STOR BEVÅGENHED

Snakken gik lystigt og folk blev også til det efterfølgende kaffebord. Vi er enormt stolte over den opbakning der vises gang på gang og glæder os allerede til julefrokosten.

Jan Christensen sørger igen for at støve sine mange jule-CD’er af til lejligheden. Du kan komme med til denne fantastiske sjove fest for bare 150,- kr. Vær OBS. på at der KUN sættes 120 billetter til salg hos »Min Købmand - Nustrup«. Billetsalg fra den 18. oktober. Så det er altså »først til mølle« princippet. Vi glæder os alle til at feste med Jer! NUSTRU P

19

21

G

32

Forsamlingsgården

NU - AVISEN nr. 6 2016

OM

G

UN

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN nr. 6-2016.indd 32

n 2016

10/10/16 00.07


STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Av

NU - AVISEN nr.6 2016

Tyrolerfest i hallen

33

isen 2016

NU-AVISEN nr. 6-2016.indd 33

10/10/16 00.07


HÆRVÆRK PÅ HALLEN

Nustrup Hallen har desværre igen været ramt af hærværk. Der har igen været personer oppe på taget af cafeteriet. De har så »moret sig« ved at ødelægge vores ovenlys vinduer. Denne gang med en omkostning på 10.525,- kr. Nustrup Hallens bestyrelse vil hermed oplyse om, at der vil blive sat videoovervågning op omkring hallen, og evt. videomateriale vil fremover blive overdraget til politiet til videre efterforskning og evt. erstatningsansvar. Det er beklageligt, at det desværre er kommet så vidt, men vi ser ingen anden løsning, da det udhuler hallens økonomi. Brian Enné · Formand for hallens bestyrelse

NUSTRU P

19

21

G

Nustrup Hallen

NU - AVISEN nr. 6 2016

OM

G

UN

34

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN nr. 6-2016.indd 34

n 2016

10/10/16 00.07


Salg • Service • Reservedele Alle bilmærker repareres BRDR. SIMONSEN AUTOMOBILER A/S Overgade 1 • Nustrup • 6500 Vojens Tlf.: 74 87 12 18 Aut. Citroën værksted

BÆK KØRESKOLE Kørekort til bil, trailer og MC Køretøjer: Golf 7

Honda CB 500, Suzuki 600 og Honda CB 125

Teori: »Den gamle Købmandsgård« · Adelvej · Bæk

KØRELÆRER JØRN JENSEN · TLF. 21605706

Vojens Boghandel Rådhuscentret 23 6500 Vojens Tlf. 27 11 79 55 Følg os på Facebook STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 6 2016

35

n 2016

NU-AVISEN nr. 6-2016.indd 35

10/10/16 00.07


Tekst: Henrik Kristensen

Foto: Jakob Helbig, Cykelnerven

CYKELNERVEN 2016 »SAMMEN GØR VI EN FORSKEL«

Danmarks Hårdeste Velgørenhedsløb! Endelig kom dagen, hvor jeg sammen med de andre 250 cykelryttere fra Cykelnerven, skulle prøve kræfter i »Danmarks Hårdeste Velgørenhedsløb«, og som levede fuldt ud op til sit navn i år. Vi havde sat os stævne i Chamonix – som var turens udgangspunkt. Byen er normalt en hyggelig bjergsportsby med mange besøgende bjergbestigere, vandre folk og ekstrem bjergløbere, men i disse tre julidage var Cykelnerven også på besøg.

cykles, inden vi nåede foden af det første bjerg Col de la Ramaz – 13,9 km. og med en gens. på 7,1%, blev mange ryttere spændt for og måtte optil flere gange stå af og nyde udsigten, trods regnvejret. NEDKØRSEL MED FORHINDRINGER...

Årets kongeetape blev besejret... Den første dag bød på bjergene Col de la Ramaz og Col de Joux Plane. Bjerge som årets Tour de France ryttere skulle forcere dagen inden Paris, og som var planlagt til at være deres kongeetape. EN DEL AF DE SØNDERJYSKE DELTAGERE

»VI CYKLER FOR AT SKABE OPMÆRKSOMHED OMKRING SCLEROSE OG DE MENNESKER, SOM SYGDOMMEN RAMMER. SCLEROSE RAMMER DESVÆRRE ET STIGENDE ANTAL DANSKERE«.

For os motionister... begyndte dagen kold og regnvåd, men med godt humør ved alle rytterne. Først var der lige 75 km. der skulle

På toppen... blev vi nød til at vende om igen, fordi der længere fremme på nedkørslen var sket et stenskred, som endnu ikke var fjernet fra ruten. Så vi måtte altså igen tilbage af samme vej og til vores depotområde – inden sidste bjerg skulle bestiges. Col de Joux Plane, som ifølge Rolf Sørensen fra TV, er så ubehageligt, at selv de professionelle ikke træner på bjerget. Col de Joux Plane er kun 11,6 km. med en gens. på 8,5% – med steder op til 10% – er den bestemt heller ikke noget at spøge med. Trods regnvejr, var vi nu klar til sidste bjerg, og frokosten blev hurtigt indtaget, og Col de Joux Plane blev besejret og igen skulle vi ned af samme vej. NUSTRU P

21 OM

G

NU - AVISEN nr. 6 2016

D

G

Cykelnerven

UN

36

19

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN nr. 6-2016.indd 36

n 2016

10/10/16 00.07


2. etape – med meget trætte ben... Gårdsdagens våde vejr og hårde strabadser på den 140 km. lange 1. etape, havde sat sine spor i flere af os ryttere, og med udsigt til endnu en dag i regnvejr, valgte flere at blive hjemme på hotellet – eller vende om inden for de første to timers bjergkørsel.

etape 19. Jeg valgte sammen med andre fra Cykelnerven Sønderjylland, at tage den nemme løsning. Vi kørte ca. 1/3 ned og vendte om med det samme, for at spare på kræfterne til dagens sidste stigning, op til dæmningen på toppen af Finhaut-Emosson, som af Dennis Ritter og Rolf Sørensen, vurderes til at blive Tourens afgørende stigning ...Det blev det så ikke, da Chris Frome inden da havde sat alle de andre til vægs.

OPKØRSEL PÅ BJERGET FINHAUT-EMOSSON

Vi er dog forsat... ca. 200 M/K cykelryttere som trodser vejret, og sætter kursen mod Schweiz, hvor Col de la Forclaz og FinhautEmosson stod for tur. Efter et kort ophold ved grænsen, hvor enkelte ryttere gik på »kaffebar« og andre kørte i depot, for at få tørt tøj – begyndte vi dagens etaper. Først opkørsel af Col de la Forclaz fra den korte side, alt imens at solen begyndte at bryde frem gennem skyerne. På toppen af Col de la Forclaz, var planen den at vi skulle ned på den anden side, ca. 13 km. til Matigny for at cykle opad de 13 km. som var den vej at Tour de France felten vil komme fra på årets

SÅ NÅEDE JEG DÆMNINGEN – ALLE ANSTRENGELSER VÆRD!

De ca. 10,5 km op til dæmningen... med en gens. stigning på 8,4%, syner ikke hårdere end gårdsdagens sidste bjerg, men flere steder stiger det med over 10% og den sidste kilometer stiger det med over 12%. Efter at have vurderet mine egne cykelevner mange gange opad, måtte jeg sande, at jeg ikke er en udpræget bjergrytter på 65 kg. incl. cykel, men nærmere på 100 kg., ankom jeg til dæmningen oppe på toppen. Fantastisk flot og storslåede udsigt! (fortsætter)

Torvet 1 • 6630 Rødding • Tlf.: 7484 1544 STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 6 2016

Cykelnerven

37

n 2016

NU-AVISEN nr. 6-2016.indd 37

10/10/16 00.07


FÆLLESFOTO PÅ TOPPEN MED CLAUS ELMING

Efter lidt hyggeligt samvær på toppen og et fællesfoto med Claus Elming, TV2 (Guldbajertreerne) gik det nedad igen og hjem til hotellet. Nu er det, at ens depoter skal fyldes op igen, inden sidste dagen – vi fra Sønderjylland fandt et godt sted ude i byen, hvor vi kunne købe »Energidrik med skum«. Flot fredag eftermiddag i Chamonix – alle var NUSTRUP

19

IN

DO

MSFORE

N

Husk også at tjekke vores hjemmeside: www.nustrupuf.dk Der kunne jo stå noget, som du ikke burde gå glip af:o)

Mona HB Brink · Formand for Nustrup Ungdomsforening

NUSTRUP

19

21

UN

UN

G

21 G

Solskin og koldstart... Sidste dagens kulmination var først Montee de Bisanne og så til sidst Le Bettex, som er en del af bjergkæden med Mount Blanc – Europa´s højeste bjerg. Men inden da, skulle vi ud på en lille bustur. Så i stedet for at mødes på torvet i Chamonix, blev vi kørt ud til en lille bjerglandsby for foden af Bisanne, hvor vores cykler stod klar. Efter det obligatoriske holdfoto med alle rytterne var det afgang. Drej til højre kør 150 m. og så til højre igen og så var det ellers opad de næste 12-13 km. Det er midt formiddag, solen er ved at have godt fat i vejret og jeg har utrolig svært ved at få gang i stængerne, og må endnu engang sande at jeg ikke er bjergrytter... Men op – det kom jeg og på toppen i en ellers øde skisportsby, med et mindre depot med Cola og nybagt Crossiant med chokolade... Dem fik vi hver dag (herligt), var der nedkørsel på ca. 35 km. inden det sidste bjerg. Nedkørslen bød på både sol, regn, torden og enkelte styrt, ligesom i touren på sidste dagen inden Paris.

G

G

PETER TANEV I GANG MED SIT INTERVIEW AF KLAUS FRA VEJLE

ved godt mod og nu var der kun sidste dagen. Det skal lige siges MIKAEL KAMPER at sidste CLAUS ELMING, OG PETER TANEV deltager i Guldbajertreerne fra TV2 er Mikael Kamper. Alle tre fra TV2 er ambassadør fra Cykelnerven og har kørt med i alle tre år. – Se flere ambassadører på www.cykelnerven.dk

DO

IN

Guldbajertreerne... På toppen er Peter Tanev, TV2 (Guldbajertreerne) i gang med at lave interview med Klaus fra Vejle. Klaus har Sclerose og har haft det i 25 år. Det var første gang, at han forsøgte sig med at cykle i bjerge, vel og mærket i hans 3-hjulet liggecykel, og JA han kom op ad 1. bjerg hver dag ved håndkraft.

MSFORE

N

NUSTRU P

19

21

G

Cykelnerven

NU - AVISEN nr. 6 2016

OM

G

UN

38

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN nr. 6-2016.indd 38

n 2016

10/10/16 00.07


Det sidste bjerg besejret på godt én time... Der er to vejes opkørsler ad Le Bettix, den med de 2 km. med 16% stigning og den anden med 7 - 8% stigning. Nu var det jo dagens sidste bjerg og der var ingen grund til at have mere energi på toppen end at sætte

SÅ ER TOPPEN NÅET OG CYKLERNE KLAR TIL AT BLIVE LÆSSET PÅ LASTBILEN.

sig i bussen – så jeg valgte de 16%. Og efter godt én time i cykelsadlen var Le Bettix med sine 9,8 km og en gens. på 8% besejret. Så med et glas velfortjent Champange og højt humør blev cyklen læsset på lastbilen og vi tog bussen hjem til hotellet, hvor festmiddagen skulle holdes. Sammen gør vi en forskel... Dejlig festmiddag med flere gode indslag, bl.a. pressemeddelelsen fra Guldbajertreeren. Kan man læse på: www.cykelnerven.dk ...hvis man mangler lidt sjovt at læse. Over 4 millioner havde vi i fællesskab indsamlet. Hvilken præstation og forskel vi gør for dem, som er ramt af Sclerose. Nu håber jeg så bare på, at jeg også næste år kommer med på Danmarks Hårdeste Velgørenhedsløb - CykelnerHenrik Kristensen ven!

· Isolering

HANS FOGH

· Ombygning

Tingvadvej 8 · Bæk · 6500 Vojens Telefon 74 87 12 88 · Fax 74 87 12 74

· Nybygning

TØMRER- OG SNEDKERFORRETNING A/S

r 75 å r e Ov solide med værksd hån itioner trad dansk byggeri

Kontakt os for uforbindende tilbud

· Glasarbejde · Vinduer & Døre · VELFAC vinduesmester · Landbrugsbyggeri · Reparation · Svane køkkener · Ståltag mester

STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 6 2016

Cykelnerven

39

n 2016

NU-AVISEN nr. 6-2016.indd 39

10/10/16 00.07


NUSTRUP

G

21 G

DO

IN

1. Præmie · 6 x 150 kr.: Nr. 29 Lis Nielsen, Skolevej · Nr. 57 Familien Bendtsen, Fjellumvej ·

19 UN

PRÆMIESPIL 6. trækning i 2016 gav følgende resultat...

MSFORE

N

Nr. 71 Helle Hansen, Rosengade · Nr. 98 Gerda Schmidt, Møllevej · Nr. 200 Gerda & Niels Erik Christensen, Diagonalvej · 396 Tobias Holst, Liljevej.

2. Præmie · 10 x 100 kr.: Nr. 72 Jeanette Bonde, Bæk Nørremark · Nr. 79 Steffen Paulsen, Gabøl ·

Nr. 107 Lene & Henning Kristensen, Fjellumvej · Nr. 108 Fam. Sørensen, Overgade · 137 Victor Willecke, Tingvadvej · Nr. 273 Dora Aalling, Bæk Skovvej · Nr. 317 Tobias Willecke, Tingvadvej · Nr. 388 Edith Pedersen, Farverdam · Nr. 390 Rasmus Jensen, Møllevænget · Nr. 396 Tobias Holst, Liljevej.

3. Præmie · 10 x 50 kr.: Nr. 35 Signe Pedersen, Gabøl Byvej · Nr. 47 Familien Sieswerda, Uldallund ·

Nr. 142 Hans Poulsen, Ringridervej · Nr. 181 Michelle Persson, Dæmningen · Nr. 268 Bent Grube, Syvsigvej · Nr. 367 Gitte Bosak, Buegade · Nr. 379 Bodil D. Pedersen, Dæmningen · Nr. 385 Astrid Nielsen, Ribe Landevej · Nr. 406 Stefan Matzen, Ribevej · Nr. 409 Peter Juhl, Julius Nielsens Vej. Præmierne kan afhentes, helst inden næste blad udkommer, ved kasserer Lise Steenberg Olsen · Dæmningen 60 · Nustrup NUSTRUP

19

DO

IN

UN

G

21

G

MSFORE

N

John Thomsen

Mobil: 25 98 07 02

Dæmningen 5

Tlf.:

69 96 07 07

Nustrup

Mail:

jt@jpel-service.dk

6500 Vojens

www.jpelservice.dk

Erhverv Bolig Industri

Tele/Data Landbrug Rådgivning

Nustrup Sogns Forsamlingsgaard Benyt forsamlingsgaarden til møder og fester. Velegnede lokaler til både store og små fester. Ønskes hjælp ved private fester ell. ved mindesamvær, kan vi formidle kontakten til en dygtig og kompetent person, som gerne vil hjælpe til! Bestilling hos:

Oluf Gram

Tlf. 74 87 13 78

Mob. 61 70 13 78

www.nustrupsforsamlingsgaard.dk

NU-AVISEN nr. 6-2016.indd 40

Forsamlingsgaarden er et »Nøglehus« - kan derfor lejes uden fast vært!

Bestyrelsen

10/10/16 00.07

Profile for Nustrup UF

Nu avisen nr 6 2016  

Nu avisen nr 6 2016  

Profile for nustrupuf
Advertisement