Page 1

NUSTRUP

19 DO

IN

UN G

G

21

MSFORE

N

Ã…BNING AF DEN NYE LEGEPLADS!

Foto: Annette F. Jacobsen

NU - AVISEN Nustrup Ungdomsforening AARGANG 43

NU-AVISEN nr. 6-2017.indd 1

6

OKTOBER 2017

09/10/17 00.07


Den 2. side

STØT OP OM DE MANGE FRIVILLIGE...

Kom til generalforsamling i din forening!

v/ LISE STEENBERG

GENERALFORSAMLING... Vi nærmer os GENERALFORSAMLING 2017 i Nustrup Ungdomsforening og i Nustrup Støtteklub. DET ER DEN 4. NOV. KL. 12.00 i klubhuset. Der er også lidt frokost til Jer. Jeg håber virkelig i vil støtte op om Jeres forening, så den bliver ved med at bestå. Vi har mange aktiviteter og rigtig mange frivillige ledere, der alle gør et kæmpe arbejde året rundt. Vi har ligeledes mange der har jubilæum i år... så lad os hylde dem!

2

Den 27. oktober kommer der »rigtig liv« i Nustrup Hallen... i et godt samarbejde med DGI Sønderjylland og Haderslev kommune om »Sundhed og forebyggelse«. Der bliver aktiviteter ude som inde, frokost og foredrag fra 9.30 - 15.30. Senior sjov fra 40 år og opefter. »Unge der er blevet ældre« er medarrangør. Vi vil gerne vise Nustrup frem! Tak til Nustrup Støtteklub for de 25.000 kr. som er overskud fra Sportsugen. Også stor tak til Marius Schmidt for pengegave!

Gammel Stadsvej 5 · Jegerup Tlf. 7454 1321 · info@byggeriget.dk

NU-AVISEN nr. 6-2017.indd 2

· ·

6500 Vojens www.byggeriget.dk

09/10/17 00.07


BESTYRELSEN

INDHOLD

Formand: Peder Th. Pedersen Tlf. 22 12 20 11 pederthorvald@gmail.com Sekretær: Mona HB Brink Tlf. 29914414 mhbbrink@stofanet.dk Kasserer: Lise Steenberg Olsen Tlf. 21 78 4115 lisesteenberg@stofanet.dk Best.medl.: Ulla Prehn Jepsen Tlf. 20 83 21 48 ullaprehnjepsen@gmail.com Best.medl.: Camilla Thøgersen Tlf. 28 87 54 57 millamuzz2008@hotmail.com Best.medl.: Majbrit Jensen Tlf. 31 49 29 90 bitten18@live.dk Best.medl.: Annette F. Jacobsen Tlf. 81 75 24 49 alexander2009@live.dk

Den 2. side v/Lise Steenberg Olsen................................................................................ 2 Sidste nyt! v/Lise Steenberg Olsen................................................................................... 5 Afstemningsmøde i Nustrup Forsamlingsgaard v/Allan Rokkedahl............... 6 Ulla´s private dagpleje v/Ulla Gram.................................................................................. 7 Vi søger nye dilettanter v/Anne Mette Uttrup......................................................... 8 Legepladsen indvies v/Lise Steenberg Olsen.............................................................. 9 Gabøl Beboerforening måtte aflyse »Gabøl til søs« v/Kjeld Nielsen........ 11 Fjerkræ og hobbyudstilling i Nustrup Hallen v/Leif Foder............................... 11 Generalforsamling i NU og Støtteklubben v/Peder Thorvald og Jan........ 13 Badminton og »Sjov søndag« v/Winnie Lykke Eriksen..................................... 15 Vælgermøde i Nustrup Forsamlingsgaard v/Allan Rokkedahl................. 16-17 Vælgermøde i Nustrup Forsamlingsgaard v/Jan Christensen......................... 19 Petanque og Tennisafslutning v/Lilian Jakobsen....................................................... 19 Cykelnerven 2017 v/Henrik Kristensen............................................................... 20-21 Ungdomsklubben starter efter efterårsferien v/Dorte Thomsen................ 22 Familiesvømning er startet v/Lise Steenberg Olsen............................................ 23 GA-NU Spejderne v/Ole Gram..................................................................................... 24 Dame håndbold Fitness v/Kirsten Jespersen........................................................... 25 Nustrup kirke med gudstjenester v/Christian Munch........................................ 26 Reformationsgudstjeneste i kirken v/Christian Munch....................................... 26 Fortælleaften i præstegården / Julekoncert i kirken v/Christian Munch... 27 Information fra Nustrup Vandværk v/Svend A. Hansen.................................... 28 Unge der er blevet ældre - er nu startet i hallen v/Lis Nielsen................... 30 Tak for opmærksomheden v/Lydia & Ludvig Søberg.......................................... 30 Lokalhistorie (gamle postkort) v/Svend Folke Thrysøe..................................... 31 Festlig julefrokost i forsamlingshuset v/Anne Mette Uttrup........................... 32 Familie og Fritid - Aktiviteter v/Stinne Bekke.......................................................... 33 Kæmpe fremskridt for U10 pigerne v/Janet Holst............................................... 36 Nyt fra Fællesskolen Nustrup-Sommersted v/Christian Munch.................. 37 NU med indendørs fodbold for kvinder v/Janet Holst...................................... 38 Tak for opmærksomheden v/Leif Foder..................................................................... 39 Præmiespil (6. trækning i 2017) v/Lise Steenberg Olsen.................................. 40

UDVALGSFORMD.

Badminton: Winnie L. Eriksen Tlf. 22 86 77 40 formand.nu.fjerbold@gmail.com Fodbold: Jan Holst Tlf. 74 87 19 00 janholst@bbsyd.dk Gymnastik: Simon Christensen Tlf. 22 40 88 84 simonwc@live.dk Håndbold: Henrik S. Andersen Tlf. 21 78 4115 henrikskovandersen@iclood.com Svømning: Lise Steenberg Olsen Tlf. 21 78 4115 lisesteenberg@stofanet.dk Tennis: Gert Majeske Tlf. 21 33 32 26 vigmaj@mail.dk Unge der er blevet ældre: Lis Nielsen Tlf. 61 72 12 96 Lilian Jakobsen Tlf. 41 81 69 29 Karin Vigsø Tlf. 22 57 32 26

STØTTEKLUBBEN

Formand: Jan Christensen Tlf. 21 70 24 65 janam@mail.dk

NUSTRU P

19

GD

MS

G

UN

21 O

FOREN

IN

NUSTRUPHALLEN

v/Anette Carøe Knudsen Tlf. 74 87 12 10 webmaster@nuhallen.dk

KLUBHUSET

v/Lise Steenberg Olsen Tlf. 21 78 4115 NU-AVISEN nr. 6-2017.indd 3

NUSTRUP UNGDOMSFORENING

NU-Avisen udkommer 7 gange om året i et oplag af 700 - og omdeles til samtlige husstande i Nustrup sogn. Lise Steenberg Olsen · Dæmningen 60 REDAKTION Tlf. 2178 4115 · Mail: lisesteenberg@stofanet.dk Niels Aage Uttrup · Dæmningen 32 Tlf. 6113 34 63 · Mail: naauttrup@mail.tele.dk HJEMMESIDE Er der ændringer til hjemmesiden, bedes disse sendt til: alette@alette-houman.dk

UDGIVER

NU - AV

Nustrup AARG

ISEN

Ungdom

ANG 43

6 6

sforenin

g

OKTO BER 20 17

Forsiden: Lørdag d. 23. sept. blev den nye legeplads indviet. Unge som ældre, små som store var mødt op for at se det nye udendørs fristed for byen børn. NU´s formand Peder Thorvald holdt indvielsestalen, og efterfølgende blev den røde snor klippet over af Magnus på tre år. Ved legepladsen er der også en helt ny bålhytte, som er lavet af tømmerafdelingen ved Statsfængslet i Renbæk. Pladsen har kostet 460.000 kr. Deadline til NU-Avisen nr. 7 -17: Søndag den 19. nov. Udkommer: NU-Avisen nr. 7 -17 – udkommer i uge 49.

09/10/17 00.07


maler@john-callesen.dk Gammel Stadsvej 5 D · Jegerup · 6500 Vojens · Tlf.: 74 54 35 36

MARKARBEJDE udføres Sanddallund Maskinstation APS arbejder for landbruget året rundt Telefon, morgen og aften 7487 1470 eller mobiltelefon 4072 1570

www.davidsen.as NUSTRU P

19

21

G

4

NU - AVISEN nr. 6 2017

OM

G

UN

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN nr. 6-2017.indd 4

n 2017

09/10/17 00.07


NUSTRUP UNGDOMSFORENING med . . .

Sidste nyt! v/ Lise Steenberg Olsen

Legepladsen indviet med 100 balloner! Tusind tak til alle Jer der kom op på legepladsen – unge som ældre, store som små. Vi håber alle, at det bliver et dejligt sted at være. Den røde snor blev klippet over af den kun 3 årige Magnus Thøgersen Post.

En nyhed!! Vi har besluttet i bestyrelsen, at vi køber spande og skovle til sandkassen samt nogle siddepuder, som skal ligge i bålhytten i en kasse til fitness redskaberne. Til alle Jer der løber og bruger redskaberne – så håber vi det hele vil lykkes, og at alle vil respektere at lægge siddepuderne tilbage efter endt brug. Gymnastikken godt i gang! Så er gymnastikken kommet godt i gang, men vi har plads til mange flere på holdene. Alle børnehold træner nu i hallen. Se programmet på hjemmesiden!

EFTER AT MAGNUS HAVDE KLIPPET SNOREN OVER, VAR DER OGSÅ TID TIL AT LEGE PÅ DE NYE FLOTTE REDSKABER.

Legepladsen (med de sidste regninger) har kostet 475.000,- kr. Det havde ikke været muligt uden den fantastiske støtte fra SE Fonden 50.000,- EGE Fonden 50.000,- Toosbuy Fonden 25.000,- Friluftrådet 31.100,Nustrup Støtteklub 25.000,- Nustrup Sogns Borgerforening 12.000,- og Nustrup Ungdomsforening med 275.000,- kr. Tak til alle der har støttet os. Og tak for hjælp med strøm fra en nabo samt ikke mindst til Skrydstrup Flyvestation, fordi vi måtte sende 100 balloner op. Det var et flot flot syn i det smukke vejr. Vi havde en fantatisk dag! Nu håber vi, at alle vil hjælpe med at passe godt på de mange flotte redskaber. Nustrup Ungdomsforening G IN

E

N

U

GD

OMSFOR

Nustrup Ung

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 6 2017

n 2017

NU-AVISEN nr. 6-2017.indd 5

NUSTRUP

19

21

UN

EN NU - AVdomISsforening

Juniorgymnastikstævne 2018... Husk det er den 24. febr. 2018, vi afholder vores »Juniorgymnastikstævne« i hallen. Det er et af landsdelens største stævner!

G

G

21 N

Husk at komme til Borgerbudgettering! Sæt X i din kalender til den 23. okt. kl. 20 i Nustrup Forsamlingsgaard. Der er afstemningsmøde omkring de otte spændende forslag – som kan ses på side 6. De forskellige arbejdsgrupper har nu været i gang. Kom op og stem på det du synes vi skal bruge de 50.000,- kr. til, her i sognet.

DO

IN

STRUP NU

19

Sidste nyt!! Her i efterårsferien bliver der sat en miljødug op i hallen, dvs. at man kan dele hallen op til to aktiviteter på én gang. Det kan også bruges til »Revy«, »Juniorstævne« oma.

MSFORE

Nustrup Ungdomsforening

5

N

09/10/17 00.07


BORGERBUDGETTERING 2017 Afstemningsmøde mandag den 23. okt. LOKALRÅD FOR GABØL/NUSTRUP LANDDISTRIKT V/ ALLAN ROKKEDAHL

BORGERBUDGETTERING I NUSTRUP FORSAMLINGSGAARD Den 8. sept. 2017 var der Fællesspisning og Informationsmøde om »Borgerbudgettering 2017« i Gabøl/Nustrup Landdistrikt. På mødet var der 8 forslag til, hvad pengene eller dele af pengene kunne bruges til. Forslagene er nu i forskellige arbejdsgrupper, indtil de præsenteres til afstemningsmødet den 23. oktober 2017. Projekter: 25 bandeben til Nustrup Hallen. Tovholder er: Brian Enné – 61 20 64 77 5 strømudtag til julelys i Gabøl. Tovholder er: Kjeld Nielsen – 40 86 16 56 Arbejdspulje til lokalråd. Tovholder er: Lise Steenberg – 21 78 41 15 Fliser på sti mellem Anemonevej og Dæmningen. Tovholder er: Hans Gram – 50 59 91 88 Kirsebærtræer. Tovholder er: Ludvig Søberg – 74 87 12 11 Miljønet i Nustrup Hallen. Tovholder er: Lise Steenberg – 21 78 41 15 Nye lofte i de små sale i Forsamlingsgaarden. Tovholder er: Jens Pedersen – 24 93 22 27 Vandre- og ridestier. Tovholder er: Janni Terp Christensen – 60 12 37 58 Der er i 2017 50.000 kr. i borgerbudgetteringspuljen. Ved »Afstemningsmødet« den 23. oktober 2017 kl. 20.00 i Forsamlingsgaarden er det de fremmødte på 14+ år, der bestemmer hvilket/hvilke forslag, der får del i pengene. Så vil du have indflydelse på, hvad der bliver valgt, skal du komme til mødet og gøre brug af din stemme og mening. Forsamlingsgaarden tilbyder ved mødet kaffe og kage til rimelige priser. Spørgsmål om borgerbudgettering til: Allan Rokkedahl tlf. 22 15 00 70 / allan@rokkedahl.eu Lokalråd for Gabøl/Nustrup Landdistrikt Formand Allan Rokkedahl NUSTRU P

19

NU - AVISEN nr. 6 2017

OM

G

G

Allan Rokkedahl

UN

6

21 D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN nr. 6-2017.indd 6

n 2017

09/10/17 00.07


v. Ulla Gram Kirkepladsen 3, Nustrup 6500 Vojens Ledige pladser pr. 1/12-17 og 1/1-18 Plads til 5 børn i en struktureret hverdag med faste rammer, motorik, sang, sprog og leg. med særligt fokus på udeliv, tryghed, nærvær og kram. Egenbetaling 1600 kr. pr. md. efter 75% tilskud. Jeg har flexible åbningstider og har 11 års erfaring som dagplejer.

Ring og hør nærmere på Tlf: 22 47 85 82

NU-AVISEN nr. 6-2017.indd 7

09/10/17 00.08


Nustrup

Dilettant & Amatørscene

VI SØGER NYE DILETTANTER!

Nustrup

Dilettant & Amatørscene

Tekst: Anne Mette Uttrup

VIL DU VÆRE MED?? Nogle af de kommende efterårsdage skal bruges på at gennemlæse stykker, der evt. kan bruges til næste års dilettant. Vi går altid efter et sjovt stykke med masser af grin, skøre karakterer og en historie, hvor alle kan følge med. Vi går også efter altid at få nye folk på scenen, så publikum ikke har fornemmelsen af, at vi bare gentager os selv år efter år. Har du lyst til at være med, så kontakt endelig Anne Mette Uttrup på tlf. 21 27 15 06, så skal vi gøre hvad vi kan, for at finde en rolle, der passer til dig. Vi går i gang med at øve umiddelbart efter nytår, og der spilles lørdag i uge 9. Du kan derfor allerede nu sætte kryds i kalenderen LØRDAG DEN 3. MARTS 2018. Dette er den eneste dag, hvor stykket opføres. Vi håber på at have stykke og Dilettantholdet på plads i næste NU-Avis.

INGER LISE HOLDENSEN OG PATRICK SKOV ANDERSEN SES HER UNDER EN AF PRØVERNE VED SIDSTE SÆSONS DILETTANTSTYKKE.

Vognmand

Benny Weisbjerg Adelvej 15 b · Bæk · 6500 Vojens Tlf. 74 87 15 55 · Mobil 20 65 76 37

ALT I CONTAINERE / GRUS CVR: 26 03 40 78

NUSTRU P

19

21

G

8

Nustrup Dilettant

NU - AVISEN nr. 6 2017

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN nr. 6-2017.indd 8

OM

G

UN

D

n 2017

09/10/17 00.08


Foto: Annette F. Jacobsen

Tekst: Lise Steenberg

LEGEPLADSEN INDVIES DE NYE LEGEREDSKABER BLEV STRAKS TAGET I BRUG...

Kommunens flotteste legeplads! Nustrup har nu kommunes flotteste legeplads... – det ligger helt fast, men det er bestemt ikke kommunens fortjeneste. Vi har ikke modtaget nogen støtte fra Haderslev Kommune, men det har vi heldigvis andetsteds fra. Og derfor lykkedes det for Nustrup Ungdomsforening og Nustrup Støtteklub samt Nustrup Sogns Beboerforening at bygge legepladsen, som har kostet ikke mindre end 465.000,- kr. Legepladsen er bestemt ikke kun for børn. Udover legeredskaberne er der også fitness redskaber, som kan bruges uanset alder. Legepladsen på Rosengade blev på fornem vis indviet lørdag den 23. sept. kl. 11 med varme pølser og kolde vand.

Pladsen er kommet op at stå takket være donationer fra SE Fonden, EGE Fonden og Toosbuy Fonden samt Friluftrådet. Derudover har Ungdomsforeningen og dens Støtteklub samt Nustrup Beboerforening været de glade givere.

RIGTIG MANGE DELTOG I DEN FLOTTE INDVIELSE AF LEGEPLADSEN...

BÅDE FORÆLDRE OG BEDSTEFORÆLDRE VAR KLAR TIL LEG MED DERES BØRN...

STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 6 2017

Nye legeredskaber

9

n 2017

NU-AVISEN nr. 6-2017.indd 9

09/10/17 00.08


NUSTRU P

19

21

G

10

NU - AVISEN nr. 6 2017

OM

G

UN

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN nr. 6-2017.indd 10

n 2017

09/10/17 00.08


Gabøl og omegns Beboerforening v/Kjeld Nielsen

NYT TILTAG MÅTTE AFLYSES! »Gabøl til søs«... måtte desværre aflyses, da der ikke var andre end bestyrelsen, der havde tilmeldt sig. De øvrige medlemmer fra beboerforeningen havde måske fået rigeligt med vand oven fra i løbet af sommeren og derfor fravalgt tilmeldingen til arrangementet for at have deres på det tørre... Gabøl Beboerforening har været i dialog med ejerne af »Den gamle Brugs« i Gabøl, da den af mange betragtes som en øjebæ.

Inge Ebsen var uddeler i Gabøl Brugs tilbage i 1996

Dialogen har omhandlet oprydning og fjernelse af ukrudt på grunden samt det område, hvor vandværket har vejret til. I den kontekst kan nævnes, at ting ta´r tid!! Flere julestjerner på lygtepælene! Næste tiltag på vegne af Gabøl Beboerforening er, at der er nedsat et julestjernestrømudtagslaug, der vil forsøge at få tilskud fra Gabøl/Nustrup landdistrikt, således at vi kan få monteret flere julestjerner på vores lygtepæle, der igen skal medvirke til at bevare den gode stemning i vores lokalsamfund. Det opfordres derfor til, at Gabøllerne møder op til næste møde den 23. okt. i Forsamlingsgården, hvor det skal fremlægges - samt stemmes om de forskellige forslag til Borgerbudgettering 2017. (se mere på side 6) »Den gamle Brugs« i Gabøl har ligget uberørt hen i snart mange år, og det kan ses på omgivelserne.

Fjerkræ- og hobbyudstilling

Nustrup Hallen, Møllevej 24, Vojens Afholder lørdag den 18. nov. og søndag den 19. nov. 2017 fjerkræudstilling Den sønderjyske fjerkræklub afholder fjerkræ- og hobby udstilling. Hobbyfjerkræavlerne fra hele Sønderjylland viser deres arbejde frem. Der er mange forskellige racer og farver af både store høns og dværghøns. Alle dyr bliver bedømt. Søndag kl. 15 er der uddeling af pokaler og præmier. Der er hobbyudstillere, kom og få inspiration til julegaver. Entré: Voksen 20 kr. begge dage 25 kr. Børn iflg. voksen er gratis under 18 år. Udstillingen er åben: Lørdag 14.00 - 18.00. Søndag 10.00 - 15.30. STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 6 2017

Fjerkræ og hobbyudstilling 11

n 2017

NU-AVISEN nr. 6-2017.indd 11

09/10/17 00.08


RØR

Smeden

AUT. VVS INSTALLATØR · Dæmningen 40, Nustrup · 6500 Vojens · +45 74 82 25 00

Velkommen hos Rørsmeden.dk Som Aut. VVS installatører sælger og monterer vi alt indenfor vand, varme og sanitet, biovarme og solvarme!

· · · · ·

Træpillefyr Kombifyr Stokerkedler Flisfyr Gaskedler

Rørsmeden · Dæmningen 40, Nustrup · 6500 Vojens Tlf. +45 74 82 25 00 · Mobil +45 21 20 35 37 · Privat +45 74 87 13 75 · Email: mail@roersmeden.dk

NUSTRU P

19

21

G

12

NU - AVISEN nr. 6 2017

OM

G

UN

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN nr. 6-2017.indd 12

n 2017

09/10/17 00.08


GENERALFORSAMLING Nustrup Ungdomsforening og Støtteklubben afholder generalforsamling med frokost...

LØRDAG DEN 4. NOV. 2017 KL. 12.00 I KLUBHUSET

Dagsorden iflg. vedtægter

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før til flg. mail pederthorvald@gmail.com (NU) janam@mail.dk (Støtteklubben)

Vel mødt... Nustrup Ungdomsforenings og Støtteklubbens bestyrelser NUSTRUP

STRUP NU

21

E

Nustrup Ung

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 6 2017

n 2017

NU-AVISEN nr. 6-2017.indd 13

21

UN

EN NU - AVdomISsforening

19 G

G

OMSFOR

DO

IN

GD

N

U

N

IN

G

19

MSFORE

N

Nustrup Ungdomsforening 13

09/10/17 00.08


NUSTRUP Stedet hvor du handler lokalt 7487 1107

NUSTRU P

19

21

G

NU - AVISEN nr. 6 2017

OM

G

UN

14

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN nr. 6-2017.indd 14

n 2017

09/10/17 00.08


BADMINTON Ungdom Så er vi igen startet til badminton, og som i de forgangne år, starter vi ud med træning for ungdomsspillerne mandag og onsdag. Man kan sagtens nå at melde sig til endnu. Som noget nyt, så deler vi om mandagen hallen med gymnastik. Badminton har 3 baner og gymnastik 2. Vi da har været noget spændt på hvordan det vil gå, men når bare man tager lidt hensyn til hinanden, så skal det nok blive godt. Specielt når der her i efterårsferien bliver monteret et stort ”gardin” tværs over hallen, så de ikke bliver distraheret af hinanden. Holdturneringen I år kan vi stille med hele 2 hold, et U15 hold bestående af: Matilde Sørensen, Jeanne Sørensen, Grethe Højsager og Jonas Rosenkilde, samt et U17/19 hold,bestående af: Marius Fisker, Christian Skov, Michael Bille og Andreas Fisker.

Motionister

NY T Fredagsbad m

inton Nu kan man spille badmin ton fredag k Pris pr. person l. 19-20. pr. gang kr. Tilmelding pr. gang til Anet 20,te i hallen. Mulighed for at

Vi har stadig et par enkelte baner ledig. Skriv til: nu.fjerbold@gmail.com eller ring til Henrik Rosenkilde på tlf. 40 45 37 03.

Bolde kan kølåne en ketcher. bes i hallen.

BADMINTON - FODBOLD - GYMNASTIK- HÅNDBOLD SJOV SØNDAG

Søndag d. 3. september fra kl. 10-13, havde vi ”sjov søndag” i hallen, som var et tilbud til alle børn fra de ældste i børnehaven til og med 6. klasse - og deres forældre. Hvor de kunne komme og prøve gymnastik, håndbold, badminton og fodbold. Først spillede de alle håndbold, så blev de delt i 2 hold, hvor det ene lavede gymnastik og det andet spillede badminton, bagefter byttede de og til sidst spillede alle forbold. Efter 2 timers sjov, var der fælles frokost i cafeteriet, med smør-selv rugbrød med pålæg. En rigtig god dag, hvor alle havde det sjovt - og som ikke krævede den store planlægning.

STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 6 2017

Badminton

15

n 2017

NU-AVISEN nr. 6-2017.indd 15

09/10/17 00.08


KOM OG SÆT DIT PRÆG PÅ DET KOMMENDE BYRÅD . . .

Valgmøde

i Forsamlingsgården! Tekst: Allan Rokkedahl

VALGMØDE I NUSTRUP DEN 6. NOV. 2017 KL. 19.30 Lokalrådet for Gabøl / Nustrup Landdistrikt indbyder sammen med Nustrup Sogns Forsamlingsgaard til valgmøde i Forsamlingsgaarden den 6. nov. kl. 19.30 forud for »Kommunalvalget den 21. november« Valgmødets overskrift er: »Landdistrikter og de mindre byer, hvad vil Haderslev Kommune med dem«. Der kommer kandidater for alle de opstillede partier... A: Henrik Rønnow – Socialdemokratiet B: Børge Koch – Radikale Venstre C: Anne Margrethe Ikast – Det Konservative Folkeparti F: Bent Iversen - Socialistisk Folkeparti I: Benny Bonde – Liberal Alliance O: Dansk Folkeparti – (har ikke navn på kandidat) S: Claus Carstens – Slesvigsk Parti V: Signe Knappe – Venstre Ø: Mogens Rerup – Enhedslisten Å: Frank Truelsen – Alternativet Mødet er åben for alle interesserede, og der vil blive mulighed for at stille spørgsmål. Spørgsmål kan afleveres på forhånd til et af lokalrådets medlemmer. Forsamlingsgaarden sælger kaffe, kage og drikkevarer. Kom og sæt dit præg på hvad det kommende byråd skal arbejde med, for at gøre det attraktivt at bo i de mindre byer og det åbne land i Haderslev Kommune. NUSTRU P

19

21 OM

G

NU - AVISEN nr. 6 2017

G

Valgmøde i Nustrup

UN

16

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN nr. 6-2017.indd 16

n 2017

09/10/17 00.08


Henrik Rønnov Socialdemokratiet

Børge Koch Radikale Venstre

Anne Margrethe Ikast Det Konservative Folkeparti

Bent Iversen Socialistisk Folkeparti

Benny Bonde Liberal Alliance

Claus Carstens Slesvigsk Parti

Signe Knappe Venstre

Mogens Rerup Enhedslisten

Frank Truelsen Alternativet

STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 6 2017

Valgmøde i Nustrup

17

n 2017

NU-AVISEN nr. 6-2017.indd 17

09/10/17 00.08


Flisbæk

Årstidernes grøntsager Aronia shots · Urtesalt mm. Binding af ranker

Tingvadvej 21 · Bæk · 6500 Vojens · Tlf. 2440 7658

FH AUTOGLAS

af stenslag 375,• Reparation af autoruder • Udskiftning afregning med forsikrings• Direkte selskab FINN HOLST · LILJEVEJ 1 · 6500 VOJENS · TLF 42154550

NUSTRU P

19

21

G

NU - AVISEN nr. 6 2017

OM

G

UN

18

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN nr. 6-2017.indd 18

n 2017

09/10/17 00.08


Så er det snart tid til at feste i Nustrup Hallen igen Den 13. januar kalder vi til »Karneval i Tyrol« Hvad mon folk kan finde på denne gang at komme i?

Tak for denne sæson til alle Lilian Jakobsen

Petanque og Tennisafslutning v/Lilian Jakobsen

HYGGELIG AFSLUTNING I KLUBHUSET! Ja så gik der atter en sæson med petanque og tennis. Vi holdt en fin afslutning torsdag den 28. sept. fra kl. 10.30. Vi var 19 deltagere til dejlig mad, sild mm. og landgangsbrød. Vi havde nogle hyggelige timer i klubhuset. Det har jo ikke været det bedste vejr i år, så flere gange har vi måttet aflyse på grund af vand på banen. Vi håber, at det bliver bedre til næste år. Der er også plads til, at der kan komme nye medlemmer... såvel unge som ældre er meget velkomne!

Apropos kortspillerne i hallen... Der er jo et motto, der hedder »Haderslev i bevægelse«. Ingrid Nissen fik den gode idé, at alle har godt af bevægelse... og det gælder også dem der spiller kort onsdag formiddag i Nustrup Hallen. Efter kaffepausen laver Ingrid nu fremover 5 til 10 minutters gymnastik for deres fingre og arme, inden 2. halvleg af kortspillet starter – for hovedet bruger de jo til spillet! GYMNASTIK FOR KORTSPILLERNE EFTER KAFFEPAUSEN

PETANQUE OG TENNIS HAVDE 19 DELTAGERE TIL HYGGELIG AFSLUTNING I KLUBHUSET

STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 6 2017

Tennisafslutning

19

n 2017

NU-AVISEN nr. 6-2017.indd 19

09/10/17 00.09


Cykelnerven 2017!

Henrik Kristensen

»En utrolig smuk og barsk tur i de Franske Alper«

Endelig kom juni dagen... hvor jeg sammen med ca. 250 andre cykelentusiaster fra »Cykelnerven« igen skulle prøve de hårde Franske Alper, inden årets Tour de France kom. Kufferten var pakket, og cyklen var sendt af sted i forvejen. Træningen siden efteråret var optimal – så intet kunne gå galt de næste 4 dage. Men intet burde jo kunne slå os cykelryttere ud efter 2016 - med regn og kun 4 til 6 gr. varme. Da vi ankom til lufthavnen i Zurich kl. 22.30 var der 24 gr. Trods begrænset nattesøvn var alle »cykelnerver« friske, klare og spændte til turens

Efter det obligatoriske holdfoto var temperaturen begyndt at nærme sig de 30 gr. På dagens første bjerg var vi mange, som fik varmen at mærke og hvad det vil sige at gå kold på væske. Jeg måtte kæmpe mig op de sidste 8 km af bjerget uden vand. Varmen havde gjort sit indtog, og mange var mere eller mindre dehydreret, da vi nåede toppen. Dagens sidste bjerg var på 8,5 km fra bunden med en gens.stigning på 9,9%. Efter en hurtig nedkørsel fra toppen af La Biche stod vi ved foden af Grand Colombier. (8,5 km/9,9% i gens.stigning, hvoraf der er 800 m med 22% stigning). Kun enkelte ryttere formåede at cykle de 800 m. Op det kom vi, og nu skulle vi bare hjemad. Men efter kort tid på cyklen blev vi stoppet af en mega stor trucks med en gravemaskine på

COL DU GRAND COLOMBIER

første udfordring Col du Grand Colombier og Mount de Chat – dagens bjerge med højdeprofil og stigningsprocenter var analyseret ned til mindste detalje. Men det franske vejvæsen ville noget andet, for netop denne dag vil de til at asfaltere toppen af Mount de Chat, fordi der i forbindelse med Tour de France skulle være målsted på toppen, så bjerget var spærret af.

EN KÆMPE STOR TRUCKS MED EN GRAVEMASKINE PÅ LADET SPÆRREDE VEJEN

ladet, som lige havde kappet alle strømledninger over vejen, så de lå og gnistrede på vejen. Så efter lidt omkørsel igennem nogle haver osv. kom vi endelig hjem. NUSTRU P

19

21

G

20

Cykelnerven

NU - AVISEN nr. 6 2017

OM

G

UN

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN nr. 6-2017.indd 20

n 2017

09/10/17 00.09


Godt begyndt er halv fuldendt... og her på andendagen skulle vi over 3 bjerge. Col de Telegrape og Col de Calibier kendte vi fra 2015. Efter en kort tur i busser til St. Michel-de-Maurienne, varmede vi benene op på bjerget Montvernier på 3,4 km,

Ved et af mine direktionsmøder i vejkanten med mig selv, kom der et par »cykelnerver« fra Sønderjylland, som fik mig overbevist om at vi skulle følges til toppen. Som sagt så gjort, og Col de Vars blev besejret. Planen for 4. dagen var, at vi skulle cykle ud til Col d´Izoard. Bjerget som årets Tourfelt, mødte som det sidste bjerg på årets sidste bjergetape og med målsted på toppen. På grund af omkørsel blev 4. dagens tur ændret således: 20 km op ad Col d´Izoard fra bagsiden og så ned på den anden side, for så at vende om og tage opstigningen som Tour de France´s rytterne skulle tage. Bjerget Col d´Izoard er kendt for at ligne et

OPVARMNING PÅ DET 3,4 KM HØJE MONTVERNIER

gens. stigning på 8,5% og 18 vilde hårnålesving. Et malerisk bjerg imellem andre store ukendte bjerge og så med denne til tider smalle vej mejslet ind i bjerget. Efter nedkørsel på bagsiden gik turen nu til bunden af Col de Telegrape og så 34 km til toppen af Calibier, som ligger i 2.642 m højde. Turen i år gik væsentlig bedre end for 2 år siden. Nu gik turen nedad og nedad de sidste 35 km til hotellet i Briancon. 3. dagens rute var 45 km nedad til frokostdepotet og så ellers 20 km op til toppen af Col de Vars, som ligger i 2.100 m højde, og så hjem igen; men her er der så lige 45 km op til 1.500 m højde. De kommer vel at mærke efter godt 80 km i benene. Efter en kort briefing var det ellers derudaf. Hvad der ellers skulle være en hyggelig tur nedad til frokostdepotet blev istedet en tur med højdemeter. Flere valgte at vende om og cykle hjem til hotellet. Efter en kold cola og nyt vand i dunkene begav jeg mig igen mod toppen af Col de Vars. I starten snakkede jeg mange gange med mig selv, »om ikke jeg skulle vende om« eller »hvornår jeg skulle vende om«, for at komme hjem på hotellet igen.

NU - AVISEN nr. 6 2017

STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

BJERGET COL DÌZOARD ER KENDT FOR AT LIGNE ET MÅNELANDSKAB

månelandskab de sidste 5 km op til toppen. Heldigvis er der en holdeplads 4 km nede af bjerget, hvor der er mulighed for at se hele landskabet op til toppen. Det kunne jeg godt nøjes med den dag, så velankommet til toppen igen, var der lidt fest med champange og hygge, inden turen gik hjem til Briancon. Igen i år blev der ved festmiddagen uddelt præmier til de bedste indsamlere og det bedste cykelhold mm., og til allersidst blev det samlede indsamlingsbeløb nævnt. Over 4.300.000,- kr. havde alle formået, at samle ind til forskning i Sclerose, for det er jo ikke bare en cykeltur, vi er ude på. Nej – vi samler penge ind til forskning i Sclerose. Jeg vil gerne TAKKE alle Jer, som har bidraget til min indsamling i 2017 – og JA, jeg er klar til 5. år med Cykelnerven i 2018.

Cykelnerven

21

- AVISEN

NUrup Ungdomsforening Nust

NU-Avise

n 2017

NU-AVISEN nr. 6-2017.indd 21

09/10/17 00.09


Ungdomsklubben Tekst: Dorte Thomsen

»UNGDOMSKLUBBEN«

STARTER OP IGEN EFTER EFTERÅRSFERIEN

DET BLIVER HVER TORSDAG FRA KL. 18.30 - 21.00 BØRN OG UNGE FRA 5. KLASSE OG OP. DER SKAL BETALES 5 KR. PR. GANG FOR AT VÆRE MED I KLUBBEN.

Vil du gerne gøre en forskel?? - så bliv frivillig i Nustrup Ungdomsforening

NUSTRUP

19

21 G

IN

UN

G DO Ungdomsforeningen er kæmpe stor, og på årsplan har vi N MSFORE brug for næsten 100 hjælpere mm. - så der fortsat kan være aktiviteter i vores sogn. Mail, ring eller sms til Peder Thorvald ell. Lise – hvis du vil høre mere eller bare det at gøre en forskel i hverdagen!

Torvet 1 • 6630 Rødding • Tlf.: 7484 1544

G IN

DO

MSFORE

N

NU - AVISEN nr. 6 2017

OM

G

D

G

G

21

UN

NU-AVISEN nr. 6-2017.indd 22

Ungdomsklubben

NUSTRU P

19

21

UN

22

NUSTRUP

19

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

n 2017

09/10/17 00.09


FAMILIESVØMNING I RØDDING CENTRET

v/Lise Steenberg Olsen

FAMILIESVØMNING 2017/18... Vi startede FAMILIESVØMNING fredag den 22. sept. fra kl. 18.00 - 20.00 Som de tidligere år er alle velkommen! Vi har nogle dygtige livreddere. Vi er startet lidt senere, da 25 m bassinet og helsebadet har været utæt, men det bliver alligevel til 31 gange svømning. Vi slutter Bededag, den 27. april 2018. Husk!! Der er familierabat, og vi holder de samme priser som sidste år. Jeg håber endnu flere har lyst til at udnytte denne gode aktivitet, som vi i Nustrup nu svømmer på 43. sæson. Spørg dine naboer eller venner om ikke det var noget for dem at deltage i Familiesvømning hver fredag. Ring eller mail til: 21 78 41 15 · lisesteenberg@stofanet.dk

STRUP NU

NUSTRUP

21

E

Nust

NU-Avise

n 2017

NU-AVISEN nr. 6-2017.indd 23

19

21

UN

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung

NU - AVISEN nr. 6 2017

G

G

OMSFOR

DO

Nustrup Ungdomsforening 23

IN

GD

N

U

N

IN

G

19

MSFOR

EN

09/10/17 00.09


NU-AVISEN nr. 6-2017.indd 24

09/10/17 00.09


Skrydstrup Ungdoms og Idræts Forening DAME HÅNDBOLD

Vi, i håndbold afd., vil så gerne, at flere piger vil komme og spille sammen med os!

Hej Nustrup! Så startes der op på »HÅNDBOLDFITNESS« både for aktive spillere, men også for forhenværende spillere, der af den ene eller anden grund ikke kan deltage i ordinær håndbold længere og for dem, som bare gerne vil hà et godt, socialt og aktivt liv. Desværre er damehåndbolden i Nustrup sat på standby, og for at udnytte haltimerne optimalt har vi fået lov til at rykke ind. Det er vi rigtig glade for, men håber inderligt, at der snart vil blive spillet håndbold igen i damerækken i Nustrup. Vi håber i vil tage rigtig godt imod tilbuddet. Vi har to motiverede instruktører, der brænder for sagen, og de vil gøre alt for at det skal lykkes. Med venlig hilsen Skrydstrup Håndboldafdeling

HåndboldFitness Lidt sundere, meget sjovere! Kom og vær med, det er for alle! Håndboldfitness er sjov fysisk træning, løb i fællesskab med andre og MATCH - håndbold på små baner Vi er så småt begyndt med sjov fysisk træning og løb i fællesskab MATCH- Håndbold, er intensiv træningsspil, streetbold uden kropskontakt Det foregår i Nustrup Hallen Møllevej 24, Nustrup, 6500 Vojens Tirsdage fra kl. 18.30 til 20.00 De første 3 gange du er med, vil være gratis. Herefter er kontingentet 175 kr. for en sæson Spørgsmål kan rettes til Camilla på tlf. 28 99 45 56 eller mail: camilla.hbf@hotmail.com STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 6 2017

Håndbold Fitness

25

n 2017

NU-AVISEN nr. 6-2017.indd 25

09/10/17 00.09


Nustrup kirke

Gudstjenester

v/Christian Munch

OKTOBER...

DECEMBER...

Søndag den 22. okt. kl. 14.00 19. søndag efter trinitatis

Søndag den 03. dec. kl. 10.00 (A) 1. søndag i advent

Søndag den 29. okt. kl. 10.00 (A) 20. søndag efter trinitatis Husk overgang til vintertid

Søndag den 10. dec. kl. 10.00 (A) 2. søndag i advent

NOVEMBER...

Søndag den 17. dec. kl. 10.00 (A) 3. søndag i advent

Søndag den 05. nov. kl. 10.00 (A) Alle helgens dag Indsamling til Danske Sømands- og Udlandskirker

Torsdag den 21. dec. Juleafslutninger i Nustrup kirke kl. 10 Børnehave og dagplejer kl. 13 Nustrup Fællesskole

Søndag den 12. nov. kl. 10.00 (A) 22. søndag efter trinitatis

Søndag den 24. dec. kl. 15.30 Juleaften Indsamling til julemærkehjemmene

Søndag den 19. nov. kl. 10.00 (A) 23. søndag efter trinitatis Søndag den 26. nov. kl. 10.00 (A) Sidste søndag i kirkeåret CHRISTIAN MUNCH Nustrup præstegård, Skolevej 1 Tlf. 7487 1226 · Mail: chmu@km.dk

Mandag den 25. dec. kl. 10.00 Juledag Tirsdag den 26. dec. kl. 10.00 (A) 2. juledag Søndag den 31. dec. kl. 10.00 (A) Julesøndag

REFORMATIONSGUDSTJENESTE I NUSTRUP KIRKE Tirsdag den 31. oktober kl. 19.30 Kristian Nøhr og Ditte Østergaard ledsager gudstjenesten med musik på guitar og fløjte. Det til lejligheden stiftede kor medvirker, og sidst men ikke mindst menighedrådet skænker luther-øl efter gudstjenesten i våbenhuset. NUSTRU P

19

21

G

26

Nustrup kirke

NU - AVISEN nr. 6 2017

OM

G

UN

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN nr. 6-2017.indd 26

n 2017

09/10/17 00.09


FORTÆLLEAFTEN I PRÆSTEGÅRDEN Torsdag den 23. november kl. 19.30 Elise Balslev genfortæller »Angst og Mod« Forfatteren Jakob Knudsen skrev som ældre herre i 1915 romanen om Martin Luthers barndom og ungdom. Den skal vi høre genfortalt. Vi følger Luthers oplevelser og følelser tæt fra barnsben i den lille mineby Mansfeld – og hans senere klosterkamp, hvor han søger en nådig Gud. Elise Balslev er sognepræst i Bramming JULEKONCERT MED MIDTLANDSKORET Tirsdag den 5. december kl. 19.30 Vi arrangerer julekoncert i Nustrup kirke med »Midtlandskoret« som kommer fra Toftlund. De synger gerne koncerter omkring i hele Sønderjylland. Midtlandskoret dirigeres af Aksel Krogslund Olesen

Åbningstider Mandag - fredag kl. 10.00 - 17.30 Lørdag 9.30 - 13.00 www.vivischmidt.dk · Mail: vivi@vivischmidt.dk Facebook: Vivi Schmidt STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 6 2017

Nustrup kirke

27

n 2017

NU-AVISEN nr. 6-2017.indd 27

09/10/17 00.09


INFORMATION FRA NUSTRUP VANDVÆRK UDSKIFTNING AF VANDMÅLERE: Arbejdet med at udskifte vandmålere er gået næsten planmæssigt, der mangler nu kun et par stykker. De nye vandmålere, Multical 21 fra Kamstrup kan fjernaflæses. Ved selve udskiftningen afbrydes der kortvarigt for vandet. Efter udskiftningen bliver den ny og gammel måler registreret og der afleveres infobrev med data og tællerstand samt en brugsanvisning på den nye måler. Enkelte infobreve er desværre gået tabt i postkassen, en ny kan rekvireres ved at oplyse en mailadresse til vandværket og vi sender en ny pr. mail. På hjemmesiden vil der være mere info om emnet, samt billeder og link til en video om virkemåden. Senere på efteråret vil vi teste selve aflæsningssystemet, så det er klar til den ordinære aflæsning så tæt på årsskiftet som muligt. Mere info herom senere.

Ejerskifte mv: Henvendelse vedr. ejerskifte, flytning eller spørgsmål til vandregningen, skal ske til Vandværkernes EDB service tlf. 75.39.32.55. eller mail: post@vand-edb.dk Besøg vandværkets hjemmeside: www.nustupvand.dk hvor der er

forskellige informationer som vedtægter, regulativ og takstblad. Der er også link til seneste vandprøver. BESTYRELSEN Formand............. Næstformand... Kasserer. . . . . . . . . . . . Sekretær............ Best. medl. .......

FOR NUSTRUP VANDVÆRK: Svend Hansen tlf. 6131 Mail: nustrupvand@bbsyd.dk Gunnar Gotthardsen tlf. 2388 Thomas Krüger tlf. 7487 Aage Gram tlf. 7487 Jørn Johansen tlf. 5217

1534 4091 1231 1745 2225

NUSTRUP VANDVÆRK

NUSTRU P

19

21

G

28

Nustrup Vandværk

NU - AVISEN nr. 6 2017

OM

G

UN

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN nr. 6-2017.indd 28

n 2017

09/10/17 00.09


Installatør Jørgen Installatør JørgenNielsen Nielsen

2 - 6520 Toftlund Døgnvagt: Fynsgade 70 900 200 - www.blue-tech.dk Døgnvagt: 70 900 200 - www.blue-tech.dk

Installatør Jørgen Nielsen

Døgnvagt: 70 900 200 - www.blue-tech.dk Rådhuscentret 25 • 6500 Vojens • Tlf. 74 54 11 07 / 74 59 12 16 Åbningstider: Man-tors 10.00-17.30 • Fre 10.00-18.00 • Lør 10.00-13.00 STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 6 2017

29

n 2017

NU-AVISEN nr. 6-2017.indd 29

09/10/17 00.10


Tekst: LIS NIELSEN

UNGE DER ER BLEVET ÆLDRE Nu er sommeren ved at gå på hæld... Efter en våd eftersommer er vi nu rykket i hallen. Her startede man onsdag d. 13. sept. Der var stor gensynsglæde, medlemmerne imellem... - så det summede dejligt! Ingrid Nissen mødte frisk op og fik sat gang i blodomløbet hos gymnasterne – og sandelig om ikke hun også fik sat gang i lidt stolegymnastik efter kaffen til os kortspillere. Det har vi nok også godt af!

Program er på vej... Programmet for den nye sæson er ved at blive redigeret. Det første arrangement er Skovturen den 29. nov. kl. 9.00. Vi 3 piger vil gøre alt for at vi får en rigtig god sæson. Der er plads til flere... så kom endelig op i hallen hver onsdag formiddag kl. 9.00. På komiteens vegne Lis Nielsen

GENSYNSGLÆDEN VAR STOR, DA VI IGEN KOM I HALLEN...

DER LYTTES NÅR LIS I KAFFEPAUSEN ORIENTERER OMKRING FØDSELSDAGE

25 år

Tusind Tak! Tusind Tak for opmærksomheden ved vores sølvbryllup. Vi havde en kanon god dag. Tak... til alle som hejste flaget. Tak for gaverne samt de fine ranker! Venlig hilsen Lydia og Ludvig Søberg NUSTRU P

19

21 OM

G

G

NU - AVISEN nr. 6 2017

UN

30 Unge der er blevet ældre

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN nr. 6-2017.indd 30

n 2017

09/10/17 00.10


LOKALHISTORIE

BILLEDET: Skrøders gård er fra Kolsnap. Her boede Kresten Skrøder med familie, og af børn var der Helga, som senere blev gift med Niels Nielsen på Kolsnapgård. Helga var således en kusine til Karen Skrøder Jensen, der for en årrække siden drev købmandsbutik i Bæk. Nu har sønnen Jørn bygningerne. Jørn er kørelærer og er opkaldt efter sin bedstefar Jørn Skrøder – altså en bror til Kresten og Karl Skrøder. Karl Skrøder var i mange år bankmand i Gram Banks Nustrup afdeling. Med venlig hilsen Sv. Folke Thrysøe

Bæk Plantecenter v/Ulla Høegh Tingvadvej 19

·

6500 Vojens

Tlf. 7487 1291 · Mob. 2814 2972 www.bækplantecenter.dk Planter til haven · hæk · træer · buske · udplantning · buketter · sammenplantninger · løg begravelsesbinderi · granit · krukker · spagnum mm. STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 6 2017

Gamle postkort

31

n 2017

NU-AVISEN nr. 6-2017.indd 31

09/10/17 00.10


FESTLIG JULEFROKOST Foto: Merete Kristensen

I FORSAMLINGSGÅRDEN

Maling af sale må vente... Vi må desværre se os nødsaget til at vente til det nye år med at få malet de to små sale. Vi havde håbet, at nå det her i efteråret, men vi er løbet ind i et rigtigt »luksus-problem«. Der er nemlig så mange udlejninger af Forsamlingshuset, at der ikke er en rolig periode, der er lang nok til at vi kan få malet. Derfor har vi udsat det til en stille periode i det nye år. Den 26. oktober 2017 slår vi dørene op til et stort og lækkert kaffebord, der sammen med Kurt Leth (kendt fra: »Kaffe med Kurt« - på TvSyd) danner rammen for en rigtig hyggelig aften. Arrangementet er arrangeret i samarbejde med foreningen »Familie & Fritid«. Vi håber at se rigtig mange og vil gerne sige 1000 tak til alle Jer, der har sagt ja til at bage til dette arrangement. Den 15. oktober 2017 kommer billetterne til salg til »Årets julefrokost«. Ligesom de andre år, er der kun 120 billetter til salg – så det er først til mølle...

Tekst: Anne Mette Uttrup

Nustrup Sogns Forsamlingsgaard arrangerer en festlig Julefrokost Fredag den 1. december 2017 fra kl. 18.30 - til 02.00 i Forsamlingsgården

Menuen er: Kæmpe Julebuffet & Ris a la mande - fra »Marsk Pølser« i Højer. Pris: Kun 150 kr. Der er ingen adgang for folk under 18 år. Indgang efter spisning koster 50 kr. Billetterne kan købes hos »Min købmand« fra 15. oktober 2017. Obs! Der er kun 120 billetter til salg. Efter maden spiller Jan Christensen op til dans. Så kom endelig op til dette brag af en Julefrokost og få givet naboen en ordentlig svingom! Jan Christensen

Rudi Paulsen 2072 5904 Lærkevej 20 6100 Haderslev paulsentoemrer@gmail.com NUSTRU P

19

21

G

32 Nustrup Forsamlingsgård

NU - AVISEN nr. 6 2017

OM

G

UN

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN nr. 6-2017.indd 32

n 2017

09/10/17 00.10


Nustrup og omegn

NUSTRUP OG OMEGN v/Stinne Bekke

NUSTRUP SOGNS HUSHOLDNINGSFORENING AKTIVITETER FAMILIE OG FRITID: Torsdag den 26. okt.

»Kaffe med Kurt« i Nustrup Forsamlingsgård Kl. 19.00 Et samarbejde med Nustrup Forsamlingsgård Kurt Leth kommer og fortæller om nogle af hans mange oplevelser. Pris incl. kaffe og kage 100 kr. Billetter købes hos »Min Købmand« – senest den 19. okt. Tirsdag den 14. nov. Kl. 19.00 - 21.30

»Hobby/hyggeaften« Alle kan være med Det er gratis for medlemmer – ikke medlem 10 kr.

Torsdag d. 23. nov. »Julehygge« i sangsalen på skolen Kl. 19.00 Underholdning ved »De Hylende Hunde« Tag kaffekurven med Vi er vært med gløgg og æbleskiver – husk service Pris medlem 30 kr. – ikke medlem 50 kr.   Tilmelding til Ulla Jepsen tlf. 20 83 21 48 – senest den 20. nov.   Tirsdag den 5. dec.

»Hjemmelavet chokolade / konfekt« i skolekøkkenet Kl. 19.00 Sus Lausten giver inspiration til hjemmelavet konfekt Du får ca. 500 gr. færdiglavet konfekt med hjem Pris 150 kr. incl. materialer USTRUP                                    Ntil                                      Tilmelding Stinne Bekke tlf.SOGNS 61 39 52 31 – senest den 23. nov.

HUSHOLDNINGSFORENING Husk at hobbyaftenerne holdes privat i år. Hvis du har spørgsmål angående hobbyaftenerne kan du kontakte Jacoba på tlf. 41 44 15 16 Hvis du ikke var hjemme, da vi var rundt og sælge medlemskort, så kontakt én fra bestyrelsen. Kontingentet er 75 kr. og dækker hele hustanden. Se mere detaljeret beskrivelse i Familie og Fritids aktivitets program. Torsdag den 21. sept. var der... »Modeopvisning« hos Stine & Holmberg i Vojens. Tusind tak til de 6 modeller... Winnie, Connie, Dorte, Kurt, Birta og Kurt Theilgaard. I gjorde det rigtig godt!

Man venter spændt på næste model

STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Av

NU - AVISEN nr. 6 2017

Familie og Fritid

33

isen 2017

NU-AVISEN nr. 6-2017.indd 33

09/10/17 00.10


HYDRAULIK

Salg og reparation af LIFTE OG HYDRAULIK SLANGER SB HYDRAULIK A/S · KOLSNAPVEJ 1 · 6500 VOJENS Tlf.: 7487 1701 · Mobil: 2062 3800 · Mail: sb@sbhydraulik.dk

Skolevej 24 · Nustrup · 6500 Vojens · Tlf.: 74 87 15 29 nustruptryk@bbsyd.dk · www.nustruptryk.dk

Certificeret Rottespærremontør NUSTRU P

19

21

G

34

NU - AVISEN nr. 6 2017

OM

G

UN

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN nr. 6-2017.indd 34

n 2017

09/10/17 00.10


Salg • Service • Reservedele Alle bilmærker repareres BRDR. SIMONSEN AUTOMOBILER A/S Overgade 1 • Nustrup • 6500 Vojens Tlf.: 74 87 12 18 Aut. Citroën værksted

BÆK KØRESKOLE Kørekort til bil, trailer og MC Køretøjer: Golf 7

Honda CB 500, Suzuki 600 og Honda CB 125

Teori: »Den gamle Købmandsgård« · Adelvej · Bæk

KØRELÆRER JØRN JENSEN · TLF. 21605706

Vojens Boghandel Rådhuscentret 23 6500 Vojens Tlf. 27 11 79 55 Følg os på Facebook STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 6 2017

35

n 2017

NU-AVISEN nr. 6-2017.indd 35

09/10/17 00.11


Kæmpe fremskridt for U10 pigerne

U10 pigerne udvikler sig... hvad kan det så ikke blive til i 2018! Jeg startede lige inden sommerferien med at træne U10 piger og er fortsat efter sommerferien, hvor vi også har været med i turneringen for U10. Pigerne har gjort KÆMPE fremskridt. Jeg kan nu se, at de også begynder at bruge de ting vi træner i i kampene, og det er virkelig en fornøjelse at se. Samtidig er vi begyndt at score mål, hvilket vi havde svært ved i starten af turneringen. Det er fantastisk at se hvor meget de har lært ved ikke længere at stå i skyggen af drengene. Jeg er meget stolt af dem og glæder mig til forhåbentlig at fortsætte den gode udvikling til foråret. Jeg tror på, at vi kan få et SUPER godt hold. Tak for et fedt efterår piger! Venlig hilsen fra en meget stolt træner Janet Holst

NUSTRU P

19

21

G

36

Fodbold

NU - AVISEN nr. 6 2017

OM

G

UN

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN nr. 6-2017.indd 36

n 2017

09/10/17 00.11


Fælle s

len sko

Nustrup Sommersted

Nyt fra Fællesskolen Nustrup-Sommersted

Oktober 2017

Kirkekundskab nu med præst

21 børn fra tredje klasse møder hver onsdag til kirkekundskab i kirken. Som man kan se af billedet, er det en livlig flok. Men heldigvis har flere venlige mennesker fra sognet heriblandt nogle bedstemødre tilbudt at hjælpe præsten med at styre tropperne. På billedet ser man foruden børnene Christina Carstensen, Bente Enné, AnneGrethe Jørgensen og Inger-Marie Foder. Vi synger, præsten fortæller historier, og vi slutter af med en chokoladekiks. Sognepræst Christian Munch

Mads går også til kirkekundskab, men han var ikke med, da gruppebilledet blev taget. STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 6 2017

Nyt fra fællesskolen

37

n 2017

NU-AVISEN nr. 6-2017.indd 37

09/10/17 00.11


NU med indendørs fodbold for kvinder Vi har i år lavet et damehold i indendørs fodbold. Det var en pludselig indskydelse, der kom... så det har derfor været ret udfordrende at få træningstid i hallen. Men det er således lykkedes os at få fredag eftermiddag kl. 17.00. Og vi er på nuværende tidspunkt ca. 10 kvinder. Vi er tilmeldt turnering, som består af to »kampdage« inden jul og to efter. Her er det så en halv søndag eller lignende, der skal bruges på kampe - og det er jo før i tiden gået rigtig godt for kvinderne i indendørs, så derfor tænker vi, at der er gode muligheder for at gøre det igen. Sidder du nu og har lyst til at spille indendørs fodbold, så er vi klar på en del flere spillere. Med venlig hilsen Janet Holst

Det koster IKKE noget at få dit OK Benzinkort. Du skal IKKE betale oprettelsesgebyr, kontoen er RENTEFRI og du betaler KUN én gang i måneden. Hvis du tegner et gratis OK-Kort - så husk at skrive 560957 ved sponsor-nr. på udfyldningsblanketten eller på OK´s hjemmeside. På den måde støtter du Nustrup Ungdomsforening NUSTRUP

G

21 G

DO

IN

støtter du

UN

Så hver gang du tanker

19

MSFOR

EN

SYVÆRKSTED - Syning af tøj efter mål

SYVÆRKSTED -­‐  Syning  af  tøj  efter  mål    

BUTIK - Spændende tøj, tilbehør og accessories  

BUTIK-­‐ Spændende  tøj,  tilbehør  og  accessories  

WEBSHOP - Shop online, direkte på webshop WEBSHOP-­‐ Shop  online,  direkte  på  webshop   Besøg følg Facebook Besøg  www.duse-design.dk www.duse-­‐design.dk  og  og følg   os  pos å  Fpå acebook  

DUSE Design DUSE Design  

Kirsten · Slotsvej Kirsten DDøssing øssing  -­‐  Følsterengen   6  -­‐  613 510  · G6510 ram            Gram Tlf:  41  42  95  70     TLF: 41 42 95 70

NUSTRU P

19

21

G

38

Fodbold

NU - AVISEN nr. 6 2017

OM

G

UN

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN nr. 6-2017.indd 38

n 2017

09/10/17 00.11


Tusind tak for opmærksomheden

Tak til alle som kom og fejrede mig. Jeg havde en rigtig god dag,trods regn og blæst.Tak for hilsener og gaver. Også tak til alle som hejste flaget. Stor tak til alle som hjalp os! Mange hilsener Leif Foder Vi sælger ud af inventaret...

HANS FOGH

TØMRER- OG SNEDKERFORRETNING A/S

Tingvadvej 8 · Bæk · 6500 Vojens Telefon 74 87 12 88 · Fax 74 87 12 74

d år me 9 7 r tak fo randører ! e g n a rm leve ... sige kunder og te trofas

Bil, trailer, jumbostillads mm. Håndmaskiner og håndværktøj mm. Materialer, træ og plader samt snedkerimaskiner... RING OG AFTAL EN TID!

STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 6 2017

Tak for opmærksomheden 39

n 2017

NU-AVISEN nr. 6-2017.indd 39

09/10/17 00.11


NUSTRUP

19 DO

IN

G

G

21

UN

PRÆMIESPIL 6. trækning i 2017 gav følgende resultat...

MSFOR

1. Præmie · 6 x 150 kr.: Nr. 38 Erling Jakobsen, Dæmningen · Nr. 70 Jeanette Bonde, Bæk Nørremark ·

EN

Nr. 157 Tommy Bladt, Syvsigvej · Nr. 160 Astrid Kiesby, Dæmningen · Nr. 180 Gerda Schmidt, Møllevej og Nr. 264 Familien Riber Jørgensen, Røddingvej.

2. Præmie · 10 x 100 kr.: Nr. 27 Mona HB Brink, Buegade · Nr. 29 Familien Roelsgaard, Gartnervej ·

Nr. 108 Nicki Andersen, Buegade · Nr. 113 Brian Enné, Buegade · Nr. 237 Maja Nissen, Kolding · Nr. 238 Nicklas Sørensen, Højgårdsvej · 305 Tove Holzmann, Adelvej · Nr. 324 Brian Bossen, Hejmdals Brovej · Nr. 342 Hans Henrik Kahl, Birkeparken og Nr. 376 Ulla Gabelgaard, Skibelundbjergvej.

3. Præmie · 10 x 50 kr.: Nr. 3 Thea Boysen Løn, Kolsnapvej · Nr. 23 Kirstine Nielsen, Ribevej ·

Nr. 80 Flemming Petersen, Rosengade · Nr. 98 Bjørn Petersen, Gram · Nr. 123 Dorthe Nielsen, Buegade · Nr. 137 Liv Cramer, Adelvej · Nr. 228 Bitten Schmidt, Højgårdsvej · Nr. 265 Elise Petersen, Blomtoften · Nr. 378 Mette Madsen, Erantisvej og Nr. 404 Søren Boysen, Kolsnapvej.

Præmierne kan afhentes, helst inden næste blad udkommer, ved kasserer Lise Steenberg Olsen · Dæmningen 60 · Nustrup NUSTRUP

19 DO

IN

UN

G

21 G

MSFORE

N

JP El Service Ribe ApS · Michael Szkopek · Industrivej 7 · 6760 Ribe +45 69960707 · www.jpel-service.dk · Cvr nr. 34692084 Mobil: +45 25980707 Michael · Mobil: +45 25980708 Per Mobil: +45 25980806 Sten (JP El Service Tjæreborg)

Nustrup Sogns Forsamlingsgaard Benyt forsamlingsgaarden til møder og fester. Velegnede lokaler til både store og små fester. Ønskes hjælp ved private fester ell. ved mindesamvær, kan vi formidle kontakten til en dygtig og kompetent person, som gerne vil hjælpe til! Bestilling hos:

Oluf Gram

Tlf. 74 87 13 78

Mob. 61 70 13 78

www.nustrupsforsamlingsgaard.dk

NU-AVISEN nr. 6-2017.indd 40

Forsamlingsgaarden er et »Nøglehus« - kan derfor lejes uden fast vært!

Bestyrelsen

09/10/17 00.11

Profile for Nustrup UF

Nu avisen nr 6 2017  

Nu avisen nr 6 2017  

Profile for nustrupuf
Advertisement