Page 1

NUSTRUP

19 DO

IN

UN G

G

21

MSFORE

N

SPORTSUGEN 2018!

Foto: HENRIK ROSENKILDE

Søndag den 5. august til lørdag den 11. august fejrede Nustrup Sportsuge med stor succes. Her ses vinderne af søndagens optog GA-NU spejderne. Flot!

NU - AVISEN Nustrup Ungdomsforening AARGANG 44

NU-AVISEN 5-2018.indd 1

5

AUGUST 2018

19/08/18 18.10


Den 2. side v/ NIELS AAGE UTTRUP

Sportsugen var et flot arrangement. Ros til støtteklubben og dens mange hjælpere!

Rekord på rekord blev slået i år! Stort set over alt havde man omsætningsrekord, målt i forhold til de foregående år. Resultatet skyldes i høj grad den kæmpe opbakning der er fra de frivillige i området, og ikke mindst fra alle de besøgende, der hvert år sikrer en Sportsuge med gensynsglæde, sjov, fest og masser af aktiviteter. Lige fra Fællesspisning søndag, via Bankospil mandag, Bilorienteringsløb, John Mogensen, Revyaften og frem til lørdag, med

2

spisning i teltet til medbragt mad. En lørdag med rigtig mange gæster omkring de utrolig flotte borde, pyntet flot til lejligheden. Jan og hans store team må há svært ved at få armene ned efter sådan en succesuge! I det foregående blad... efterlyste vi en ny omdeler af NU-Avisen, som bringes rundt til samlige postkasser i hele sognet. NU´s bestyrelse skulle nu have fundet en løsning på dette.

Gammel Stadsvej 5 · Jegerup Tlf. 7454 1321 · info@byggeriget.dk

NU-AVISEN 5-2018.indd 2

· ·

6500 Vojens www.byggeriget.dk

19/08/18 18.10


BESTYRELSEN

INDHOLD

Formand: Peder Th. Pedersen Tlf. 22 12 20 11 pederthorvald@gmail.com Næstformand: Ulla P. Jepsen Tlf. 20 83 21 48 ullaprehnjepsen@gmail.com Kasserer: Lise Steenberg Olsen Tlf. 21 78 4115 lisesteenberg@stofanet.dk Sekretær: Majbrit Jensen Tlf. 31 49 29 90 bitten18@live.dk Best.medl.: Camilla Thøgersen Tlf. 28 87 54 57 millamuzz2008@hotmail.com Best.medl.: Martin Schmidt Tlf. 21 47 37 16 mschmidt@live.dk Best.medl.: Annette F. Jacobsen Tlf. 81 75 24 49 alexander2009@live.dk

Den 2. side v/Niels Aage Uttrup............................................................................................. 2 Sidste nyt! v/Lise Steenberg Olsen......................................................................................... 5 Årets Sportsuge - slog alle rekorder v/Jan Christensen............................................. 6 Høstfest i Nustrup Forsamlingshus v/Helene Østergaard Boisen....................... 7 Tennis fejrede 25 års jubilæum v/Rita Graasbøll............................................................ 8 Fodbold udendørstræning efterår 2018 v/Jan Holst.................................................... 9 Fodbold: Serie 5 holdet satser på oprykning v/Jan Holst....................................... 11 Haugaard - en livsdrøm er knust v/Jette Jacobsen.............................................. 12-13 Sankt Hans Fest 2018 v/Tina Willecke.............................................................................. 16 Renovering af skure og pigefodbold v/Jan Holst......................................................... 17 Familiesvømning starter den 14. sept. v/Lise Steenberg Olsen.......................... 18 Gymnastikprogram 2018/2019 v/Tina Willecke................................................... 19-21 Badminton starter mandag den 3. sept. v/Winnie Lykke Eriksen...................... 22 Unge der er blevet ældre v/Lis Nielsen............................................................................ 24 Bæk Plantecenter lukker v/Ugeavisen Midtsønderjylland........................................ 25 Nustrup kirke med gudstjenester mm. v/Christian Munch................................... 26 Tirsdagsklubben genoptager sin møderække v/Christian Munch...................... 27 Borgerbudgettering 2018 v/Allan Rokkedahl................................................................ 28 Information fra Nustrup Vandværk v/Svend A. Hansen.......................................... 29 Husk at tjekke vores hjemmeside v/Alette Houman................................................ 29 Turen gik til Østrig v/Anna & Arne Jacobsen......................................................... 30-31 Forsamlingsgaarden - nyd maden her v/Anne Mette Uttrup Weisbjerg......... 32 GA-NU Spejderne v/Ole Gram........................................................................................... 33 Ungdomsfodbold lørdag formiddag i Sportsugen v/Jan Holst............................ 34 Familie og Fritid med aktivitetsprogram v/Dorte Holst.......................................... 35 Træner- og holdlederliste for efteråret 2018 v/Jan Holst....................................... 36 Min købmand, Nustrup lukker v/Hentet fra Facebook........................................... 37 Husk Generalforsamling i NU v/Lise Steenberg Olsen.......................................... 37 Gabøl og omegns Beboerforening v/Tine Gram................................................. 38-39 Præmiespil (5. trækning i 2018) v/Lise Steenberg Olsen........................................ 40

UDVALGSFORMD.

Badminton: Reymund Sørensen Tlf. 21 24 38 36 formand.nu.fjerbold@gmail.com Fodbold: Jan Holst Tlf. 74 87 19 00 janholst@bbsyd.dk Gymnastik: Simon Christensen Tlf. 22 40 88 84 simonwc@live.dk Håndbold: Henrik S. Andersen Tlf. 23 99 89 65 henrikskovandersen@iclood.com Svømning: Lise Steenberg Olsen Tlf. 21 78 4115 lisesteenberg@stofanet.dk Tennis: Gert Majeske Tlf. 21 33 32 26 vigmaj@mail.dk Unge der er blevet ældre: Lis Nielsen Tlf. 61 72 12 96 Lilian Jakobsen Tlf. 41 81 69 29 Karin Vigsø Tlf. 22 57 32 26

STØTTEKLUBBEN

Formand: Jan Christensen Tlf. 21 70 24 65 janam@mail.dk

NUSTRU P

19

GD

MS

G

UN

21 O

FOREN

IN

NUSTRUPHALLEN

v/Anette Carøe Knudsen Tlf. 74 87 12 10 webmaster@nuhallen.dk

KLUBHUSET

v/Lise Steenberg Olsen Tlf. 21 78 4115 NU-AVISEN 5-2018.indd 3

NUSTRUP UNGDOMSFORENING

NU-Avisen udkommer 7 gange om året i et oplag af 750 - og omdeles til samtlige husstande i Nustrup sogn. Lise Steenberg Olsen · Dæmningen 60 REDAKTION Tlf. 2178 4115 · Mail: lisesteenberg@stofanet.dk Niels Aage Uttrup · Dæmningen 32 Tlf. 6113 34 63 · Mail: naauttrup@mail.tele.dk HJEMMESIDE Er der ændringer til hjemmesiden, bedes disse sendt til: alette@alette-houman.dk

UDGIVER

NU - AV

Nustrup AARG

ISEN

Ungdom

ANG 44

5

sforenin

g

AUGU

ST 2018

Forsiden: Et flot optog startede Sportsugen 2018, og som altid bliver der udpeget en vinder. I år var der ingen tvivl om hvem der skulle løbe med første præmien. Spejderne havde virkelig gjort sig umage. De havde bygget et kæmpe sørøverskib, med alt det der skulle være på et sådan skib. Super flot bygget! Se omtalen af den succesfulde Sportsuge på side 6 hvor formand Jan Christensen beretter om ugens gang. Deadline til NU-Avisen nr. 6 -18: Søndag den 7. okt. Udkommer: NU-Avisen nr. 6 -18 – udkommer i uge 43.

19/08/18 18.10


maler@john-callesen.dk Gammel Stadsvej 5 D · Jegerup · 6500 Vojens · Tlf.: 74 54 35 36

MARKARBEJDE udføres Sanddallund Maskinstation APS arbejder for landbruget året rundt Telefon, morgen og aften 7487 1470 eller mobiltelefon 4072 1570

www.davidsen.as NUSTRU P

19

21

G

4

NU - AVISEN nr. 5 2018

OM

G

UN

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN 5-2018.indd 4

n 2018

19/08/18 18.10


N

EN GOD SPORTSUGE! »Sportsugen 2018« er nu afsluttet. Stor ros til ALLE som har hjulpet. Der var én som roste pladsen: »Der er altid så fint rent, når man kommer derop om aftenen«. Jeg ved ikke hvem det var, men det er medlemmer fra »Unge der er blevet ældre«, som er på pladsen om formiddagen - for at rydde op. Når alle giver et lille nap med, skal det hele nok lykkes. Søndag morgen, lige efter Sportsugen, var der allerede én i gang med at rydde op i teltet. Så kom Kurt T.´s trofaste hjælpere med nedtagning at boder. Senere kom flere til. Det er utrolig vigtigt, at der også kommer nogen for at rydde op - så vi hjælpes med dette også!

MSFORE

N

G DO

NUSTRUP

19

21 G

DO

MSFORE

N

Nogen havde åbenbart moret sig med at gøre dette. Vi tog hjem kl. 21.30 - da var der tre borde, men næste morgen lørdag kl. 10.00 kom Leif Jensen derned for at sætte dem rigtigt op, nu manglede der pludselig et bord. Hvem kan da finde på at tage det med hjem!!?? Synderne må meget gerne levere bordet tilbage igen. Det er et dejligt sted ved åen og shelters. Overnatning kan anbefales, jeg har prøvet det.

Hvem har taget et bord nede ved Åen! For nogle fredage siden var jeg nede ved åen med min familie og kaffekurven. Vi så tre borde ligge på jorden og i græsset. Vi undrede os over hvorfor de lå der. Det viser sig at de er taget op fordi de stod skævt.

ET AF VORES KØNNE OMRÅDER ER NETOP NEDE VED NØRREÅEN, MEN HVEM HAR FJERNET ET AF BORDENE?

Torvet 1 • 6630 Rødding • Tlf.: 7484 1544 NUSTRUP

STRUP NU

21

E

Nust

NU-Av

NU - AVISEN nr. 5 2018

isen 2018

NU-AVISEN 5-2018.indd 5

19

21

UN

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung

G

G

OMSFOR

DO

IN

GD

N

U

N

IN

G

19

MSFORE

Sidste nyt!

5

N

19/08/18 18.10

IN

EN

G

G DO

G

G MSFOR

21 G

IN

DO

IN

MSFORE

IN

G

IN

G

IN

G IN

G

21

G

IN

G

NUSTRUP

19

UN

IN

19

UN

DO

N

21

v/ Lise Steenberg Olsen

G

21 G

G

G

G

G

G IN

IN

MSFOR

EN

MSFORE

UN

DO

DO

NUSTRUP

19

NUSTRUP

19

N

G

N

UN

G

UN

UN

MSFORE

MSFORE

21

NUSTRUP

21 DO

N MSFORE

19

UN

UN

NUSTRUP

G

Sidste nyt! DO

MSFOR

EN

21

UN

21 DO

G

N

NUSTRUP

19 G

MSFORE

19

21

UN

NUSTRUP

DO

DO

NUSTRUP

19

21

G

N

19

MSFOR

21 G

EN

NUSTRUP

19

UN

UN

MSFORE

DO

NUSTRUP UNGDOMSFORENING med . . .

21 DO

MSFOR

NUSTRUP

19 G

G

EN

IN

MSFOR

NUSTRUP

DO

IN

G IN

G

EN

UN

DO

NUSTRUP

19

21

UN

UN

UN

G

NUSTRUP

19

21

IN

NUSTRUP

19

21

IN

NUSTRUP

19

N MSFORE


Årets Sportsuge

...slog alle rekorder

Jan Christensen

Halløj allesammen! Så er »Sportsugen 2018« pakket sammen, og sikke en uge vi har haft! Ja, alle vores arrangementer har været super godt besøgt. Til Fællesspisning søndag var der over 200 spisende gæster. Ligeledes Banko mandag... også her over 200 deltagere. Bilorienteringsløb torsdag med 25 tilmeldte biler - også her ny rekord. Live musikken med John Mogensen var ligeledes et super hit. Fredag til »Revygryde« solgte vi 120 spisebilletter. Revyen overgik sig selv igen, igen! 270 var med i hallen og fik sig et godt grin. Lørdag kunne vi godt have brugt lidt tørvejr til de unge fodboldspillere. Men de holder humøret højt og hygger sig med det! Til Borgerspisning lørdag aften var vi 134 til bords. Man må sige... alle gør noget ud af bordpynten, så vi får et super festligt telt. De unge gjorde ekstra ud af det og arrangerede bryllup med Christoffer og Patrick i hovedrollerne. Det var lige til 1.pladsen.

Vi vil gerne sige alle EN KÆMPE TAK for en super god opbakning og hyggelig stemning samtlige dage! Tak til alle udvalg der har givet et nap med. Til Kurt og Heidi der sørgede for god mad hver aften. Til Lars Juhl og hans team af hjælpere for en velstegt gris søndag, og en god revygryde fredag. ...Og Conny Bendtsen for endnu engang at have sørget for isvognen - men desværre i år for sidste gang. Vi vil gerne takke dig for det gode samarbejde vi har haft i rigtig mange år. Husk at sætte kryds lørdag den 26.1.2019 - hvor vi igen holder Karneval i Nustrup Stadthalle. Vi ses! Jan Christensen

Rudi Paulsen 2072 5904 Lærkevej 20 6100 Haderslev paulsentoemrer@gmail.com NUSTRU P

19

21

G

6

Sportsugen 2018

NU - AVISEN nr. 5 2018

OM

G

UN

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN 5-2018.indd 6

n 2018

19/08/18 18.10


Glæd dig til årets

Sæt X i kalenderen

i Nustrup forsamlingshus Fredag d. 5. oktober 2018 kl. 19.00

   

Entre: 125,- kr. inkl. sild m/tilbehør og 1 øl/vand, kaffe og natmad. Øvrig forplejning: Kan medbringes eller bestilles ved tilmelding. 6 stk. smørrebrød til 110,- kr. ½ stk. franskbrød med ost, spege- eller rullepølse à 13 kr./stk. Tilmelding: Send en mail til... kirsten@gabol-norregaard.dk - senest den 21. september 2018... Bekræftelse og betalingsoplysninger sendes herefter retur. Vi glæder os til at se jer:-) Mange solskinshilsner fra Festudvalget... Maria & Klaus, Gitte & Henrik, Kirsten & Poul og Helene & Christian

Sæt X i kalenderen

i Nustrup forsamlingshus Fredag d. 5. oktober 2018 kl. 19.00 STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 5 2018

n 2018

NU-AVISEN 5-2018.indd 7

Høstfest i forsamlingshuset 7

   

19/08/18 18.10


Tennis fejrede 25 års jubilæum Tennisjubilæum i Nustrup... Lørdag den 26. maj 2018 fejrede vi 25 års jubilæum. Vejrguderne var virkelig med os, for solen skinnede fra en skyfri himmel. Der blev spillet tennis fra kl. 13 - 17, efter at formanden havde budt velkommen, og en særlig velkomst til de to gæstespillere fra Hammelev. Mange var mødt op, nye som gamle spillere... ikke mindst var det dejligt at se de tidligere formænds fremmøde.

Søndag den 26. maj 2018 Tennisudvalget bød på kaffe og kage og en »lille skarp«. Desuden var der også pizzasnegle. En rigtig dejlig eftermiddag blev det! Vi i udvalget sætter utrolig stor pris på at få mange flere medlemmer. Der er flere dage i ugen, hvor vores baner ikke bliver brugt. Tusind tak til alle der kom op på tennisbanen lørdag den 26. maj. Også tak for alle de smsér vi modtog i anledning af jubilæet.

Rita Graasbøll

BÆK KØRESKOLE Kørekort til bil, trailer og MC Køretøjer: Golf 7

Honda CB 500, Suzuki 600 og Honda CB 125

Teori: »Den gamle Købmandsgård« · Adelvej · Bæk

KØRELÆRER JØRN JENSEN · TLF. 21605706

NUSTRU P

19

21 OM

G

NU - AVISEN nr. 5 2018

G

25 års Tennisjubilæum

UN

8

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN 5-2018.indd 8

n 2018

19/08/18 18.10


Nustrup Ungdomsforening ÅRGANG Træningstid Træner Træner Holdleder For disse årgange

Udendørs fodboldtræning efterår 2018

2012 - 2013 - 2014 U7 + U6 + U5 Tirsdage 17.15 - 18.00 1. træning efterår 2018 14.08.2018 Lærke Hurup 21180049 Mail: hurup@live.dk Thea F. Jakobsen 22433525 Mail: theafoghjakobsen@hotmail.com ??? – interesse??? kontakt fodboldudvalget er der tilmeldt... 1 stk. U6 – 3 mands

ÅRGANG 2011 U8 Træningstid Tirsdage 17.15 - 18.00 1. træning efterår 2018 14.08.2018 Træner Lars Kirkebæk 29805912 Mail: kirkebaek83@gmail.com Holdleder ??? – interesse??? kontakt fodboldudvalget For denne årgang er der tilmeldt... 1 stk. U8 – 5 mands ÅRGANG 2010 - 2009 U9 Træningstid Tirsdag / torsdag 17.15 - 18.15 1. træning efterår 2018 Træner Brian Enné 30540063 Mail: brianenne@bbsyd.dk Træner Jan Holst 50928003 Mail: janholst@bbsyd.dk Holdleder ??? – interesse??? kontakt fodboldudvalget For denne årgang er der tilmeldt... 1 stk. U9 – 5 mands ÅRGANG 2009 + 2008 = PIGER U11 PIGER Træningstid Mandag / onsdag 17.15 - 18.15 1. træning efterår 2018 Træner Peter P Christensen 23706220 Mail: pchris@live.dk Træner Andreas Fisker 30660069 Mail: asfisker@hotmail.com Holdleder ??? – interesse??? kontakt fodboldudvalget For denne årgang er der tilmeldt... 1 stk. U11 piger – 5 mands

14.08.2018

13.08.2018

ÅRGANG 2009 + 2008 = DRENGE U11 DRENGE Træningstid Tirsdag / torsdag 17.15 - 18.15 1. træning efterår 2018 14.08.2018 Træner Tobias Holst 42322750 Mail: tobiasholst@outlook.com Hjælpetræner Claus Tolbøl 61856692 Mail: tol.andersen@gmail.dk Hjælpetræner Jan Holst 50928003 Mail: janholst@bbsyd.dk Holdleder Anita M. Holst 26424557 Mail: anitamholst@bbsyd.dk For denne årgang er der tilmeldt... 1 stk. U11 drenge – 5 mands ÅRGANG 2007 + 2006 U13 Træningstid Tirsdag / torsdag 17.15 - 18.15 1. træning efterår 2018 14.08.2018 Træner Niels Sibelius 40894665 Mail: sibelius@bbsyd.dk Træner Brian Andersen 60952478 Mail: rosengade15@gmail.dk Hjælpetræner Jan Holst 50928003 Mail: janholst@bbsyd.dk For denne årgang er der tilmeldt... 1 stk. U13 – 8 mands SENIOR SERIE 5 Træningstid Træner Holdleder

Træning??? Se Facebook side for Nustrup Herre Senior ell. kontakt Henrik eller Rasmus Henrik Skov Andersen 23998965 Mail: henrikskovandersen@icloud.com Rasmus Fogh Jensen 28940810 Mail: rasmusfoghjensen@gmail.com

DAME SENIOR Træningstid Træner

Mandag / onsdag Janet Holst

18.30 - 19.30 51900023

1. træning efterår 2018 13.08.2018 Mail: janetholst85@gmail.som

OLDBOYS Oldboys C 7 mands Kampe for det meste torsdag / tirsdag 1. træning efterår 2018 Træner/holdleder Jan Christensen 21702465 Mail: janam@mail.dk VETERAN +45 Veteran +45 Mandag den 13.08.2018 i Vedsted Opstartsturnering 4 mod 4 Mulighed for at købe øl/vand/pølser Henvendelse til: René Bendtsen 74871757 Henvendelse til: Jan Holst 74871900 I de øvrige ungdoms årgange har vi pt. ikke spillere nok til at etablere hold i Nustrup!

21.08.2018

20.08.2018

Henvendelse til Fodboldudvalget rettes til: Jan Holst tlf. 50928003

STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 5 2018

Fodbold

9

n 2018

NU-AVISEN 5-2018.indd 9

19/08/18 18.10


NUSTRU P

19

21

G

10

NU - AVISEN nr. 5 2018

OM

G

UN

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN 5-2018.indd 10

n 2018

19/08/18 18.10


Serie 5 satser på oprykning!

Tekst: Jan Holst Vi nåede det ikke – men det gør vi i næste sæson! Det lykkes desværre ikke for vores Serie 5 hold at rykke op i serie 4, idet der lige var en enkelt kamp der skulle være vundet, men det gør de i næste sæson. Serie 5 har ellers været rigtig stabile gennem hele foråret, og det blev ligeledes understreget med en sikker 5-0 sejre over Vojens BI søndag den 17. juni i den sidste kamp. Vi har i fodboldudvalget stor tiltro til, at holdet rykker op næste sæson, hvis blot man kan bibeholde spillertruppen... og den gode indstilling til både træning og kamp. Vi vil gerne takke Carsten Bendtsen`s arbejdsgiver – SCAN GLOBAL LOGISTICS i Esbjerg, for de flotte opvarmningstrøjer til vores Serie 5 hold. Vi synes i fodboldudvalget, at det er rigtig flot, at SCAN GLOBAL LOGISTICS vil sponsorere trøjer til vores Serie 5 hold i Nustrup. TUSIND TAK! Søndag den 17. juni skulle ellers være en oprykningsfest. Vi havde i anledningen af dagen fået bestilt en VIP bus til drengene, så de ikke behøvede at køre hjem, men kunne tage sig en ekstra øl. Bussen fik vi til en meget god pris, og hermed skal der lyde en stor tak til Dorte Holst og VTS, Vojens. Vi ønsker jer al held og lykke i næste sæson! SERIE 5 HOLDET I DERES NYE FLOTTE TRØJER FRA Med sportslig hilsen SCAN GLOBAL LOGISTICS Nustrup Fodboldudvalg

STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 5 2018

Fodbold

11

n 2018

NU-AVISEN 5-2018.indd 11

19/08/18 18.11


Haugaard!

En livsdrøm er knust

Jette Jacobsen

Et møde med katastrofale følger! Siden oktober 2017 har jeg været i en positiv dialog med min bank om en aftale på de afdragsfrie lån, der skal tilbagebetales fra medio 2018! Sidst i maj var vi inde i en konkret »studehandel«. Vi var kaldt til møde i banken den 28. maj for at færdiggøre aftalen, men pludselig og overraskende vender samtalen. De to slipseklædte herrer fra banken kan pludselig ikke huske noget, og de erklærer krig mod Haugaards eksistens. Den kommende måned bliver forfærdelig. Vi går ind i en rekonstruktion (betalingsstandsning), hvor mit liv bliver et helvede. Jeg forsøger at skåne min børn og svigerbørn. Min svigerdatter Anne venter deres 4. barn, og både Per og Maria skal afslutte svære eksamener i skolen. Men den 26. juni må jeg give op. Industriferien ødelægger min sidste chance - og kurator står på trappen med en konkursbegæring, en kommentar om, at jeg skal

forlade erhvervsbygningerne og ny driftsleder er sat ind! Min søn blev også opsagt omgående! Min livslange konsulent vælger at tage på ferie, og jeg står uden nogen former for hjælp, til det vi skal igennem! Vores liv på Haugaard er knust, splittet og ødelagt på et sekund, to »lokalkendte« folk skal varetage vores ejendom, dyrene, de ansatte og ikke mindst alle de sociale opgaver, vi gennem tiden har haft!

JETTE HAR GJORT EN KÆMPE INDSATS, OG PLUDSELIG LIGGER ALT I RUINER...

NUSTRU P

19

21

G

12

Haugaard

NU - AVISEN nr. 5 2018

OM

G

UN

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN 5-2018.indd 12

n 2018

19/08/18 18.11


Sidste kapitel fra Haugaard! Økologien hænger i laser og dyrevelfærden er sendt til tælling. Mit hjertebarn er udsat for grov vold. »Ligrøverne« dukkede hurtigt op; forretningsforbindelser, der forsøger at mindske deres tab (forståeligt nok for dem), men særdeles ubehageligt for mig. Kun to uger efter konkursen bliver jeg også bedt om at forlade gårdens stuehus. Sladderen fra tidligere ansatte og folk der har travlt med at nedgøre min familie, gør at jeg må flytte. Vagthunden Bonzo blev aflivet og begravet ved Gabøl bæk! Min eksmand Andreas får lov til fortsat at bo til leje i huset nr. 77 - men mit daglige tilsyn bliver svært at opretholde! Jeg har nu afleveret nøglerne til Haugaard, min private CSR politik for andre mennesker, ansatte og forretningsforbindelser er taget til efterretning. Frøs Sparekasse har sejret. De fik mig ned med nakken, men deres CSR politik og økonomi har fået et gok i nødden. Gården vil

blive sat til salg med en fordobling af den gældsaftale, vi havde aftalt! Hellere forære den til en fremmed end lade familien Jacobsen drive den i 5. generation, med omsorg for medarbejdere og traditioner! Jeg har lært mine rigtige venner at kende, tøseklubber, nogle naboer, tidligere ansatte, kollegaer og hele min familie. Tak for sms, opkald, flytte-male hjælp og mange søde ord! Tak for 30 år i Gabøl!

JETTE HAR NU SAGT FARVEL TIL HAUGAARD

RØR

Smeden

AUT. VVS INSTALLATØR · Dæmningen 40, Nustrup · 6500 Vojens · +45 74 82 25 00

Velkommen hos Rørsmeden.dk Som Aut. VVS installatører sælger og monterer vi alt indenfor vand, varme og sanitet, biovarme og solvarme!

· · · · ·

Træpillefyr Kombifyr Stokerkedler Flisfyr Gaskedler

Rørsmeden · Dæmningen 40, Nustrup · 6500 Vojens Tlf. +45 74 82 25 00 · Mobil +45 21 20 35 37 · Privat +45 74 87 13 75 · Email: mail@roersmeden.dk STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 5 2018

Haugaard

13

n 2018

NU-AVISEN 5-2018.indd 13

19/08/18 18.11


NUSTRUP Stedet hvor du handler lokalt 7487 1107

NUSTRU P

19

21

G

NU - AVISEN nr. 5 2018

OM

G

UN

14

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN 5-2018.indd 14

n 2018

19/08/18 18.11


Åbningstider Mandag - fredag kl. 10.00 - 17.30 Lørdag 9.30 - 13.00 www.vivischmidt.dk · Mail: vivi@vivischmidt.dk Facebook: Vivi Schmidt STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 5 2018

15

n 2018

NU-AVISEN 5-2018.indd 15

19/08/18 18.11


SANKT HANS BERETNING

Efter flere har spurgt indtil hvorfor og hvad klassen skal bruge de penge til som det giver ved Sankt hans. Forklare forældrerådet her hvorfor. Vi havde fået at vide at Sankt hans var savnet i byen - så vi så muligheden for at give byen en hyggelig Sankt hans aften så folk kunne mødes igen på denne dag, og derudover indsamle lidt til klassekassen og pengene går til de ture og oplevelser som der er løbende. Så vi går sammen både børn og forældre fra klassen og får stillet dette arrangement på benene fordi det støtter både byen og klassen. HVORDAN GIK DET I ÅR? Pga. tørken og brandfare lavede vi et lille fint bål, som heldigvis brændte fint uden problemer og heksen blev sendt godt afsted med et hyl. Pga. sygdom manglede vi desværre højtaleren, så vores båltaler Ole Gram måtte snakke højt, det var selvfølgelig beklagelig at ikke alle kunne høre den gode tale om nærvær som Ole holdte. Vi er taknemmelige over at så mange kom, og folk så ud til at hygge sig.

Tina Willecke

Salg • Service • Reservedele Alle bilmærker repareres BRDR. SIMONSEN AUTOMOBILER A/S Overgade 1 • Nustrup • 6500 Vojens Tlf.: 74 87 12 18 Aut. Citroën værksted NUSTRU P

19

21

G

16

Sankt Hans Fest 2018

NU - AVISEN nr. 5 2018

OM

G

UN

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN 5-2018.indd 16

n 2018

19/08/18 18.11


Renovering af fodboldskure Et flot arbejde af egne medlemmer

En flot renovering! Ja, der sker noget i Nustrup, ikke blot på banen, men også uden for fodboldbanen. Vi har fået renoveret vores fodboldskure, idet der er blevet sat nye afdækning/sider på alle tre skure. Der er blevet sat tykke plastikplader op, som skulle være vedligeholdelsesfri, så vi i mange år fremover ikke skal bekymre os om disse fodboldskure. Foruden at fodboldskurene er blevet renoveret, har vi også fået sat Nustrups logo ind. Det ser bare så godt ud! Logoerne er blevet lavet og opsat af Maria Terp Holt fra »MM Skilte« i Vojens. Tusind tak for arbejdet!

Tekst: Jan Holst Der skal også lyde en kæmpe, kæmpe tak til Christian Boisen og Sven Jørgensen, der har brugt en hel søndag og en hverdagsaften til at få renoveret disse skure. Sven Jørgensen skal også have en kæmpe tak, idet han har været primus motor i hele processen med denne flotte renovering. Derudover vil vi meget gerne takke NU´s bestyrelse for midlerne til renoveringen! Vi håber alle tager godt imod de nye fodboldskure... - og at alle passer godt på dem! Med sportslig hilsen Nustrup Fodboldudvalg

HEJ PIGER I ALDEREN 9-11 ÅR!! STRU

G

IN

UN

P NU Er du frisk på at spille fodbold? Vil du være med til verdens sjoveste leg? 19 21 Vil du prøve kræfter med fodbold? G DO N Har du tid til at træne mellem kl. 17.15 til 18.15 MSFORE hver mandag og onsdag – hvis der ikke er kamp/turnering mandag? Kan du spille kampe/turnering hver mandag? Vil du have det sjovt, og samtidig få rørt dig? Har du lyst til at spille sammen med 6-8 andre piger der startede med fodbold i sæsonen 2017? Vil du være en del af et stærkt sammenhold? Så er det dig vi mangler! Så kom til træning fra mandag den 13.08. 2018 fra kl. 17.15 – 18.15, og se om fodbold er noget for dig. Du må træne 3 gange uden at det koster dig noget. Vi glæder os til at se dig STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Av

Fodbold

NU - AVISEN nr. 5 2018

17

isen 2018

NU-AVISEN 5-2018.indd 17

19/08/18 18.11


Lise Steenberg Olsen

FAMILIESVØMNING FAMILIESVØMNING i Rødding Centret KOM og HVER MED ! Vi starter op fredag den 14. september fra kl. 18.00 til 20.00 Som alle de tidligere år... alle er velkommen! Vi har nogle dygtige livreddere. Kontingentet for børn: 450,- kr. og for voksne: 500,- kr. Løsgængere er velkommen som medlem af Nustrup Ungdomsforening. Sæsonen slutter den 26. april 2019. Tag din nabo, venner og bekendte med - svømning er en super god aktivitet! Vi kan IKKE komme i Rødding Centret i uge 42 (19. okt.) og i uge 45 (9. nov.) Se andet tilbud! Ps.: Du får en lille sludder med dem fra Nustrup sogn og omegn. Tlf. 2178 4115 - Mail: lisesteenberg@stofanet.dk Rødding Centret den 19. oktober: Halloween 75,- kr. pr. billet... Husk! Du skal selv tilmelde dig i Rødding Centret. Rødding Centret den 9. november: Se »DØDENS GAB« siddende i en badering i svømmehallen. Husk! Også her skal man tilmelde sig i Centret!

SPORTUGEN 2018... havde også i år ungdomsfodbold på programmet lørdag formiddag. Her ses nogle våde, men glade U11 spillere fra Nustrup med deres fine pokaler. Som altid var stævnet godt arrangeret af Jan Holst og fodboldudvalget. Senere på dagen var der som sædvanlig Oldboys og Veteranfodbold. NUSTRU P

19

21

NU - AVISEN nr. 5 2018

G

Familiesvømning

OM

G

UN

18

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN 5-2018.indd 18

n 2018

19/08/18 18.11


IL SES VI T

GYMNASTIK? Så er vi klar med programmet for den kommende gymnastik sæson - er du klar?

Efter succes med at træne i hallen, fortsætter alle børnehold i hallen inkl. yoga/ballstik. Som noget nyt har vi opstartet et samarbejde med Gram, så børn fra 7. klasse også har mulighed for at gå til gymnastik sammen med flere af de trænere de har været vandt til i Nustrup. Vi er også heldige, at der er kommet nye hjælpere og trænere til på flere af holdene, så der igen i år er stor mulighed for en spændende og sjov sæson hvor man kan dygtiggøre sig. Vel mødt :-) Med venlig hilsen Gymnastikudvalget

GYMNASTIK PROGRAM 2018 / 2019 FOR ÆLDRE OG BARN (1 - 3 ÅR)

TIRSDAG KL. 16:30 - 17:20 I HALLEN

Instruktør: Karina Jepsen Toftebjerg og Pernille Hye Hjælper: Liv Marie Cramer I år byder vi på sjov gymnastik og leg i børnehøjde, hvor du sammen med mor/far/bedsteforældre kan bevæge jer og udfordre hinanden motorisk. Kom og mød nye / kendte legekammerater. Vi spiller forskelligt børnemusik og elsker redskabsbaner. Opstart den 25. september, Pris: 450 kr inkl. opvisningstrøjer

KRUDTUGLERNE (3 - 6 ÅR)

TIRSDAG 17:10 - 18:00 I HALLEN

Instruktør: Tina Willecke Hjælpere: Johan Mulder-Rosenlund, Dennis Cramer, Janni Sørensen, Bitten Lange, Julie Sørensen, Thea Rosenlund og Yasmine Persson Vi er maks klar til at træne en masse spændende gymnastik. På holdet gør vi meget ud af at det skal være rart at være med, derudover skal pulsen lidt op, leges sjove lege, øve basis grundtrin, og gøre barnet klar til de første spring øvelser. Så tag hinanden i hånden og kom i hallen for at prøve om det er noget for dit barn. Opstart den 25. september, Pris: 450 kr inkl. opvisningstøj IK E R GY M N A S T E L L A FO R NU-AVISEN 5-2018.indd 19

19/08/18 18.11


TURBOMIX (0. - 2. KLASSE)

MANDAG KL. 16:00 - 17:00 I HALLEN

Instruktør: Per B. Jacobsen og Helene Ø. Boisen (Tlf.nr. 61 55 35 52) Hjælpere: Simon H. Christensen, Lærke Hurup, Thea Løn, Anna Mikkelsen, Sara Paulsen og Therese Drud Er du til rytme, spring, fart og leg - så er Turbo-Mix lige noget for dig. Kom med dit gode humør - og du får det sjovt som aldrig før. For at blive endnu bedre til spring, tager vi til Vojens Efterskole 1 søndag om måneden. Den efterfølgende mandag vil så være træningsfri. Nærmere info følger. Vi tilbyder, at hente børnene i SFO! Opstart den 24. september, Pris: 500 kr inkl. opvisningstøj

JUNIORMIX SPRING/RYTME (3.- 6. KLASSE)

MANDAG KL. 17:00 - 18:15 I HALLEN

Instruktør: Per B. Jacobsen, Thea Løn og Cathrine Wagner Hjælpere: Jonas Mølgaard Juhl, Lærke Hurup, Anna Mikkelsen Mix er holdet for dig som ønsker en masse spring og rytme! Træningen vil i år foregå som ét fælles hold, hvor både spring og rytme bliver én samlet aktivitet. Hvis du vil være med til at bryde tyngdekraften, så er der mulighed for at møde 1 søndag om måneden, hvor der skal springes på livet løs, inde på Vojens Springcenter. SÅ, hvis du har lyst til at flyve ligesom Supermand, bare med lidt mere stil, så er dette holdet for dig! Vi glæder os til at se jer! Opstart den 24 september, Pris: 500 kr inkl. opvisnings tøj

DAMEHOLD

MANDAG KL. 19:20 - 20:20 (20:45 EFTER JUL) I HALLEN

Instruktør: Birthe Bjorholm, Else Bendtsen, Aase Garder, Lis Knudsen, Tlf. 74871341 el. 2178 4115 Vi er klar igen, dette år med 1. gang træning i samme uge som de øvrige hold i Nustrup. Vi byder på en go’ gang grundtræning for hele kroppen, - styrketræning, smidighed og konditionstræning skal vi osse ha’ med. Lidt at tænke over og grine af får I også for pengene, og til vores 4 kaffeaftener hygger vi os en lille stund i hallens cafeteria efter træningen. Alternativ aften, juleafslutning og sæsonafslutning er tilbagevendende begivenheder på holdet, som vi ikke vil undvære. I marts bidrager vi med et mindre program til foreningens lokalopvisning, hvilket gør, at vi udvider træningstiden med en halv time efter jul. Velkommen til tidligere som nye gymnaster, - vi ser frem til et dejligt gensyn. Opstart den 24. september, Pris: 450 kr

TEAM AIRBAG

ONSDAG KL. 20:00 - 21:30 I HALLEN

VI HAR D MEGA S J ET OV T

Instruktør: Allan Rokkedahl (tlf. 22 15 00 70) Team airbag er for både mænd og kvinder. Vi laver en god opvarmning med forskellige ryg og balance øvelser, spiller noget hockey og slutter med en øl eller vand i omklædningsrummet inden vi tar hjem. Opstart den 26. september, Pris: 450 kr

NU-AVISEN 5-2018.indd 20

19/08/18 18.11


GRANU HOLDET (7+ KLASSE)

NY T

MANDAG KL. 19:30 - 21:00 I GRAM HALLEN Instruktør: Cathrine Wagner, Thea Løn, Anne Sofie Andreasen, Gitte Haugaard, Per Jacobsen, Jan Sylvester og Toke Bruun I år starter vi et nyt ungdomshold for unge i 7.-10. klasse boende i Gram, Nustrup og omegnen. Vi vil træne i Gram fritidscenter med deres nye motorikcenter lige ved hånden. Vi er et stærkt trænerteam der både på rytme og spring siden er klar på at lære fra os. Vi er sikre på, at vi får en fantastisk sæson med udvikling, sjov, leg og latter + en masse fed gymnastik!! Alle kan være med, kom og prøv - det er kun for sjov. Opstart den 24. september

BALLSTIK OG YOGA

TIRSDAG KL. 18:45 - 20:15 I HALLEN

Instruktør: Inger Løn

NU I H A LLE N

Så er vi klar til endnu en sæson med masser af god massage og dejlig yoga for alle, der har lyst til at være gode ved sig selv. Vi starter med godt en halv times ballstik-træning, hvor bindevævet masseres, og du får trænet balance, koordination og styrke, samtidig med at du stimulerer kredsløbet og får gang i blodcirkulationen. Derefter går vi over til den skønne yoga. Her vil der være fokus på vejrtrækningen og de bløde, glidende og kontrollerede bevægelser, som styrker bevidstheden og dermed balancen mellem hoved og krop. Vi vil også udfordre smidighed og styrke i muskler og led med nogle enkle yogastillinger, som kan tilpasses individuelt, så alle kan være med. Til sidst er det tid til afspænding. Formålet er, at vi alle går hjem med ro i hovedet og velvære i kroppen. Medbring et varmt tæppe og en vandflaske. Ballstik-bold og yogamåtte kan lånes. Opstart den 25. september, Pris: 450 kr, eller 30 kr. pr. gang. Tilmelding foregår på sms eller mobilepay på telefon 20301211, senest kl. 12 på træningsdagen.

CROSSDANCE

MANDAG KL. 19:15 - 20:15 I GYMNASTIKSALEN

Instruktør: Lisbeth Rokkedahl

Crossdance™ er et dance fitness koncept baseret på moduler med Dance, Bodytoning, Cardio og Balance. Modulernes rækkefølge er nøje sammensat, så du får den helt optimale træning. Vi danser efter det berømte Crossdance™ “hjul” uanset hvor du deltager på et Crossdance™ hold, vil du altid danse efter Crossdance™ “hjulet”. Så du ved nøjagtig, hvikle moduler der kommer og hvornår. Vi er igang så kom med næste mandag, Pris: 450 kr, eller 30 kr. pr. gang ved tilmelding på telefon tlf. 22 28 59 59

LO KA LO PV ISN ING DE N 9. MA RT S

NU-AVISEN 5-2018.indd 21

19/08/18 18.11


BADMINTON starter

mandag d. 3. september UNGDOMSSPILLER

Kom op i hallen mandag d. 3. sep., og se om ikke det er noget for dig at spille badminton. Tag meget gerne din mor eller far med, hvis det er første gang. 2. - 4. klasse træner mandag fra kl. 16-17,00. Pris kr. 400,5. klasse og op tæner mandag fra kl. 16-17 og onsdag fra kl. 16,30-18,00. Pris kr. 550,-

MOTIONISTER

Er du blevet lidt for gammel til ungdomsholdet eller passer det bedre om aftenen, så har vi stadig leddige baner. Kontakt Henrik Rosenkilde, på e-mail: nu.fjerbold@gmail.com eller telefon 40 45 37 03 og hør nærmere. Se priser på www.nustrupuf.dk Bane 2

Bane 3

Bane 4

Bane 4

Kl. 15,0 0-16,00

Karin Vigsø Anna Jacobsen Rita Graasbøll Lis Houmann

Connie Christiansen Bente Ellegaard Kerstine Lund Hanne Nielsen

Gert Majeske Verner Graasbøll Gunnar Gotthardsen Arne Rudebeck

John Thomsen Erik Schmidt

FRI

Kl. 18,20-19,20

Anet te Knudsen Michael Knudsen Niels Aage Uttrup Sten Andersen

Svend Hansen Karen elleman Aage Lund Else Marie Lund

FRI

Rey Sørensen Tanya Sørensen

Andreas Jacobsen Jens Seeberg Tage Nielsen Klaus Rosenberg

Bane 1

Bane 2

Bane 3

Bane 4

Bane 4

Onsdag Kl. 18,0 0-19,00

Anna Rosenkilde Arne Rudebeck Lise Steenberg Svend Hansen

Stefan Knudsen Niels Aage Uttrup Michael Knudsen Henrik Rosenkilde

Ib Mayoni Johansen Per Mayoni Johansen

Kl. 19,0 0-20,00

Gerda Schmidt Inger Abildgard Karen Elleman Else Marie Lund

Mandag

Bane 1

Dorte Holst Finn Holst Karin Fisker Anet te Knudsen

Jens Seeberg Peter Bjørnskov Aage Lund Per Dinesen Kesse Fogh Jens Seeberg Peter Bjørnskov Aage Lund Per Dinesen Kesse Fogh

FRI

FRI

FRI

Bane 1

Bane 2

Bane 3

Bane 4

Bane 4

Bente Aaskov Kurt Rasmussen

Kenneth Hansen Henrik Post Kim Nielsen Bo Matthiasen

Betina Møller Cindy Muldbjerg Yvonne Nielsen Gitte Bosack

Bjarne Skov And. Lars Juhl Carsten Vestergaard Henrik Skov And.

Ronni Møller Benny Møller Morten Møller Thomas Jensen

Bane 1

Bane 2

Bane 3

Bane 4

Bane 4

Fredag Kl. 17,0 0-18,00

FRI

FRI

FRI

FRI

FRI

Torsdag Kl. 18,30-20,00

Banefordeling pr. 18/8 2018 NUSTRU P

19

21

G

22

Badminton

NU - AVISEN nr. 5 2018

OM

G

UN

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN 5-2018.indd 22

n 2018

19/08/18 18.11


SYVÆRKSTED - Syning af tøj efter mål SYVÆRKSTED -­‐  Syning  af  tøj  efter  mål     BUTIK - Spændende tøj, tilbehør og accessories BUTIK-­‐  Spændende  tøj,  tilbehør  og  accessories   DAMETØJ - i str. 36 – 60 WEBSHOP-­‐  Shop  online,  direkte  på  webshop   WEBSHOP - Shop online, direkte på webshop

Besøg www.duse-­‐design.dk  og  følg  os  på  Facebook   Besøg www.duse-design.dk og følg os på Facebook DUSE Design   Kirsten · Slotsvej Kirsten  DDøssing øssing  -­‐  Følsterengen   6  -­‐  613 510  · G6510 ram            Gram Tlf:  41  42  95  70   DUSE  Design   TLF: 41 42 95 70

Flisbæk

Årstidernes grøntsager Aronia shots · Urtesalt mm. Binding af ranker

Tingvadvej 21 · Bæk · 6500 Vojens · Tlf. 2440 7658 FH AUTOGLAS

af stenslag 375,• Reparation af autoruder • Udskiftning afregning med forsikrings• Direkte selskab FINN HOLST · LILJEVEJ 1 · 6500 VOJENS · TLF 42154550

Vojens Boghandel Rådhuscentret 23 6500 Vojens Tlf. 27 11 79 55 Følg os på Facebook STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 5 2018

23

n 2018

NU-AVISEN 5-2018.indd 23

19/08/18 18.11


Tekst: LIS NIELSEN

UNGE DER ER BLEVET ÆLDRE Varde Sommerspil! Den 3. juli tog vi for 11. gang til Varde Sommerspil. Det var »Chaplin«. Et lidt alvorligt stykke, men godt udført. Tørvejr, men godt vi havde overtøj med. Tak til Lise for bøvlet! Grillaften! Den 10. juli var der kommet blus på vejret og på grillene. Vi var 36 til en dejlig aften. Højt humør og snakken gik godt. Der var en flok til krolf, nogle var til stigegolf og inde blev der slidt på kortene. Tak til dem, der stod for grillene og alle for god opbakning! Sportsugen! Igen vil jeg bøje mig for det kæmpe arbejde, der er lagt i sportsugen. Over 200 til »grisefest« med tilbehør. Over 200 til »banko« med flotte gevinster! Vi var 20 til »kortspil«. Tak til Lilian og Stinne for kaffebryg, servicering og oprydning. Det har de gjort i rigtig mange år. Torsdag kom den danske sommer så med blæst, regn og torden.

Revy! Endnu en rekord med 270 til mange grin. Hold da op, hvor er de gode. Jeg har indtryk af, at folk bare er blevet og har kommet hinanden ved hele ugen. Lørdag var vi oppe og få gratis rundstykker. Sild gik vi glip af pga. andet, men tak til Jer, der slider, så vi andre kan have en god uge! Opstart i hallen! September nærmer sig, og vi starter i hallen onsdag den 12. sept. kl. 9. Vi regner med, at Ingrid er klar. Anette har lovet, at der kan købes rundstykker og kaffe som sædvanlig. Kortene er købt; der er gymnastik og badminton. Vi synger og hygger. Er der andre idéer, så taler vi om det. Alle er velkomne! Du må gerne tage din nabo med! Er der spørgsmål, så ring til: Lilian Jakobsen.... tel. 41 81 69 29 Karin Vigsø.......... tel. 22 57 32 26 Lis Nielsen........... tel. 61 72 12 96 Vi ses den 12. september kl. 9.00 På komiteens vegne Lis Nielsen

NUSTRUP

19 DO

IN

UN

G

21 G

MSFOR

EN

Det koster IKKE noget at få dit OK Benzinkort. Du skal IKKE betale oprettelsesgebyr, kontoen er RENTEFRI og du betaler KUN én gang i måneden. Hvis du tegner et gratis OK-Kort - så husk at skrive 560957 ved sponsor-nr. på udfyldningsblanketten eller på OK´s hjemmeside. På den måde støtter du Nustrup Ungdomsforening NUSTRU P

19

21 OM

G

G

NU - AVISEN nr. 5 2018

UN

24 Unge der er blevet ældre

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN 5-2018.indd 24

n 2018

19/08/18 18.11


Bæk Plantecenter v/Ulla Høegh Bæk Plantecenter har lukket! Ulla Høegh har fået arbejde på hvidevarefabrikken Gram i Vojens - og allerede mandag den 30. juli skulle hun starte i sit nye job. - Jeg har gennem længere tid ønsket mere tid til min familie, og ved at få et arbejde som ansat medarbejder, skal jeg fremover kun arbejde 37 timer om ugen, siger Ulla Høegh. I glæden over at få et arbejde i en virksomhed er der selvfølgelig også lidt vemod... - Det er mit hjertebarn, jeg lukker ned, men jeg er nu 61 år, og hvis jeg skal have mulighed for at gå på efterløn til sin tid, så er det vel helt rigtigt at lukke nu. Som selvstændig er det næsten umuligt at stoppe med at arbejde, og de mange timer man lægger i sin forretning slider på kroppen. Jeg bliver jo ikke yngre, og der er heller ikke mulighed for at ansætte folk til at gøre arbejdet, fortæller Ulla. Hun understreger, at hvis der sidder én derude, der gerne vil overtage butik og plantecenteret, så er de meget velkommen til at henvende sig. - Alt er jo indrettet til planteskole og blomsterbutik, så det er lige til at gå til. Hvis der ikke kommer én, der gerne vil overtage stedet, håber jeg, at jeg inden for de næste par år kan få solgt bygningerne i Bæk. Ulla fortæller at hun helt sikkert vil komme til at savne både virksomheden og kunderne. Ulla er utrolig taknemmelig for den store opbakning, hun har fået fra kunderne, også efter at hun nu har meldt ud om lukningen af Bæk Plantecenter. - Alle ønsker mig tillykke med mit nye job og fortæller mig, at de godt kan forstå min beslutning, men at de vil komme til at savne mig og min butik. Jeg vil også komme til at savne alle de søde og positive kunder, jeg har haft gennem mange år, men man må somme tider tænke på sig selv. Det har været lidt turbulent, men jeg glæder mig til det nye job. Blomsterne slipper jeg ikke helt, for vi har en stor have på Fjellumvej, hvor jeg kan pusle om mine egne blomster. Men det, jeg glæder mig allermest til, er at få mere tid til min familie og vore norske skovkatte. STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 5 2018

Bæk Plantecenter

25

n 2018

NU-AVISEN 5-2018.indd 25

19/08/18 18.11


Nustrup kirke

Gudstjenester

SEPTEMBER...

OKTOBER...

Søndag den 02. sept. kl. 10.00 (A) 14. søndag efter trinitatis

Søndag den 07. okt. kl. 16.00 19. søndag efter trinitatis

Søndag den 09. sept. kl. 10.00 (A) 15. søndag efter trinitatis Søndag den 16. sept. kl. 10.00 (A) 16. søndag efter trinitatis Søndag den 23. sept. kl. 09.00 17. søndag efter trinitatis

Peter Heini Glistrup, Bevtoft - prædiker

Søndag den 30. sept. kl. 10.00 (A) 18. søndag efter trinitatis

Høstgudstjeneste

Søndag den 14. okt. kl. 10.00 (A) 20. søndag efter trinitatis Søndag den 21. okt. kl. 19.30 21. søndag efter trinitatis Søndag den 28. okt. kl. 10.00 (A) 22. søndag efter trinitatis Husk overgang til vintertid!

CHRISTIAN MUNCH · Nustrup præstegård · Skolevej 1, 6500 Vojens Tlf. 7487 1226 · Mail: chmu@km.dk

TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN - ved mit jubilæum

25

Tak for hilsner og opmærksomhed ved mit præstejubilæum den 22. juli.

Med venlig hilsen Christian, sognepræst i Nustrup

NUSTRU P

19

21

G

26

Nustrup kirke

NU - AVISEN nr. 5 2018

OM

G

UN

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN 5-2018.indd 26

n 2018

19/08/18 18.11


TIRSDAGKLUBBEN

Tirsdagsklubben genoptager sin møderække. Møderne holdes i konfirmandstuen... Tirsdag den 25. september kl. 14.00 RENÉ RASMUSSEN: »En ende på krigen. 1. Verdenskrigs afslutning og de sønderjyske soldaters hjemkomst fra krigen«. René Rasmussen er museumsinspektør på Sønderborg slot og har skrevet flere bøger om 1. Verdenskrig. Man kan også gå ind på hans hjemmeside: Den store krig 1914-1918 - og læse hundredvis af de breve, der blev sendt mellem hjemmet og soldaterne under den lange krig. Tirsdag den 30. oktober kl. 14.00 HELGE C. JAKOBSEN: »Om smukke huse i Sønderjylland, og arkitekterne: Gram, Fink og Aakjær«. Helge C. Jakobsen har skrevet artikler om nogle af landsdelens smukke huse. Gennem sit mangeårige virke som formand for provstiudvalget i Haderslev domprovsti har han arbejdet for at vedligeholde kirker og præstegårde. Med venlig hilsen sognepræst Christian Munch Skolevej 1 · Nustrup · 6500 Vojens · Tlf. 74871226 · chmu@km.dk

Installatør Jørgen Installatør JørgenNielsen Nielsen

Fynsgade 2 - 6520 Toftlund Døgnvagt: 70 900 200 - www.blue-tech.dk Døgnvagt: 70 900 200 - www.blue-tech.dk STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 5 2018

Tirsdagsklubben

27

n 2018

NU-AVISEN 5-2018.indd 27

19/08/18 18.11


TEKST: ALLAN ROKKEDAHL

BORGERBUDGETTERING 2018 Introduktionmøde fredag den 7. sept. ved Fællesspisning i forsamlingshuset BORGERBUDGETTERING 2018 Lokalrådet for Gabøl/Nustrup Landdistrikt har igen i år fået 50.000 kr fra Haderslev Kommune. Pengene skal bruges på projekter og ideer som borgerne i Nustrup sogn kommer med og er med at til gennemføre. Ved »Fællesspisning« i Forsamlinggaarden den 7. sept. er der introduktion af forløb og modtagelse af ideer. Borgerbudgettering er med til at skabe et øget lokalt engagement og frivillighed i landdistrikterne ved, at borgerne selv administrerer og prioriterer et offentligt bevilliget beløb. Det kan på den måde bidrage til at øge det lokale demokrati. Spørgsmål rettes til Lokalrådsformand Allan Rokkedahl. 2215 0070 allan@rokkedahl.eu

Skolevej 24 · Nustrup · 6500 Vojens · Tlf.: 74 87 15 29 nustruptryk@bbsyd.dk · www.nustruptryk.dk

Certificeret Rottespærremontør NUSTRU P

19

21

G

28

Borgerbudgettering 2018

NU - AVISEN nr. 5 2018

OM

G

UN

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN 5-2018.indd 28

n 2018

19/08/18 18.11


INFORMATION FRA NUSTRUP VANDVÆRK DEN TØRRE SOMMER: SOM ALLE SIKKERT HAR OPLEVET, HAR VI HAFT EN UALMINDELIG TØR OG VARM SOMMER. DEJLIGT FOR MANGE OG SAMTIDIG EN UDFORDRING FOR DE ERHVERV DER ER AFHÆNGIG AF VAND, FOR AT FÅ AFGRØDER TIL AT GRO. LANDBRUGET HAR VANDET DERES MARKER MED ET ENORMT VANDFORBRUG OG PRIVATE HUSSTANDE HAR OGSÅ BRUGT REKORDAGTIG MEGET VAND. CA. 40-50% OVER NORMALT I DE MEST VARME UGER. DETTE HAR VANDVÆRKET DOG KLARET UDEN PROBLEMER.

EJERSKIFTE MV: HENVENDELSE VEDR. EJERSKIFTE, FLYTNING ELLER SPØRGSMÅL TIL VANDREGNINGEN, SKAL SKE TIL VANDVÆRKERNES EDB SERVICE TLF. 75.39.32.55. ELLER PÅ MAIL: POST@VAND-EDB.DK

HJEMMESIDEN: BESØG VANDVÆRKETS HJEMMESIDE: WWW.NUSTUPVAND.DK HVOR DER ER FORSKELLIGE INFORMATIONER SOM VEDTÆGTER, REGULATIV OG TAKSTBLAD. DER ER OGSÅ LINK TIL SENESTE VANDPRØVER.

BESTYRELSEN FOR NUSTRUP VANDVÆRK: Svend Hansen tlf. 6131 Mail: nustrupvand@bbsyd.dk Aage Gram tlf. 7487 Thomas Krüger tlf. 7487 Gunnar Gotthardsen tlf. 2388 Jørn Johansen tlf. 5217

1534 1745 1231 4091 2225

NUSTRUP VANDVÆRK

Husk også at tjekke vores hjemmeside:

NUSTRUP

www.nustrupuf.dk

19

Nustrup Ungdomsforening

G

UN

Alette Houman holder på bedste vis siden flot og hurtigt ajour

21 G

DO

IN

Formand............. Næstformand..... Kasserer............ Sekretær............ Best. medl. .......

MSFORE

N

STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 5 2018

Nustrup Vandværk

29

n 2018

NU-AVISEN 5-2018.indd 29

19/08/18 18.11


Turen gik til Østrig!

Smukkere

kunne det ikke være

Tekst: Anna & Arne Jacobsen 45 glade Nustrupper besøger Østrig... Den 15. juni var vi 45 glade medlemmer af »Unge der er blevet ældre«, som skulle

badeværelser. En yndet sport var at besigtige badeværelser for at se, hvem der havde det mindste. Maden var god og rigelig. Og for de morgenfriske var der en rigtig flot swimmingpool. 45 NUSTRUPPER Næste dag var vi på en helBESØGER DET SMUKKE ØSTRIG dagstur til Østrigs højeste bjerg Grossglockner. Vi kørte ad den berømte højalpevej med 36 hårnålesving og et utrolig flot panorama. Grossglockner med sine sneklædte tinder er 3,797 m høj. Vi kunne ikke køre helt op - men en minibus klarede resten af turen. Vi havde et par timer på egen med Nilles busser, på en 9 dages tur til hånd til at nyde den flotte udsigt og de sjove Østrig. Det var vores gode chauffør Preben, murmeldyr. som kørte godt og sikkert. Med stop un- Næste dag var vi med bjergbanen i Saaldervejs og tæt trafik, nåede vi frem til byen bach, lidt koldt på toppen, men flot udsigt! Bispingen, hvor en dejlig middag ventede. Friske efter en god nats søvn, kørte vi mod Greding. Vi så en masse undervejs, kørte over Donau, så humlemarker og kom også forbi det store stadion i München. Undervejs blev vi godt underholdt af vores søde og meget vidende guide, Nicolaj. Han fortalte godt om de ting vi så, og også EN SPÆNDENDE OG FLOT TOGTUR om spændende personer. Blandt andet om TIL LINDINGALM brødrene, der startede Puma og Adidas. Var fremme i Saalbach ved Bergers sports- Vi var også på en togtur til Lindingalm, hvor hotel, hvor vi skulle bo ca. kl. 18 - heldigt for der var tid til en vandretur. Og for de mode fodbold interesserede. Tjek-ind, var lidt dige, en tur på en gangbro i trætoppene. kaotisk, men alle fik et værelse. Nogle mere Der var Elvis-aften på hotellet. God musik, heldig end andre... - med balkon og store men han lignede nu ikke Elvis ret meget! NUSTRU P

19

21

G

30

Turen gik til Østrig

NU - AVISEN nr. 5 2018

OM

G

UN

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN 5-2018.indd 30

n 2018

19/08/18 18.11


Hitlers Ørnereden... Nu gik turen til Ørnereden. Med specialbus og elevator kommer vi til Kehlsteinshaus, som var en gave til Hitler til hans 50 års fødselsdag. Kaprun og Dæmningen var en fantastisk tur. Var med specialbus til Europas største transportplatform, hvorfra man hæves op ad bjergsiden. Så kører man igen med bus, og endelig kan man nyde en flot spadseretur på dæmningen.

VORES HOTEL I SAALBACH HAVDE SWIMMINGPOOL

I Hallein besøgte vi de kendte saltminer og fik en sejltur på en smuk belyst saltsø inde i bjerget. Sjovt at glide ned af træ glidebaner. Vi så sjove ud i de dragter, vi skulle have på. Tyroleraften på hotellet var en skøn opleØSTRIGTUREN BLEV UFORGLEMMELIG. RIG PÅ OPLEVELSER I EN SMUK NATUR, LIGE MEGET HVÅR VI KIKKEDE HEN.

STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

EN NU - AVdomISsforening Nustrup Ung

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 5 2018

velse. En eftermiddag så vi masser af flotte veteranbiler. De kørte tæt forbi vores hotel, hvor vi alle kunne nyde synet. En halvdagstur til Spisenbergklamm. Her er der anlagt gangbroer og stier, hvorfra man SPISENBERGKLAMM VAR EN FANTASTISK OPLEVELSE

kan opleve et fantastisk natursceneri. Flotte vandfald ikke at forglemme. Lidt smalle stier, når man skulle forbi hinanden, hvis man ikke ville vente på alle dem, der tog billeder. Zell am See, var også et besøg værd. Her havde vi et par timer på egen hånd. Der er bare så flot ved søen. Nogle blev der lidt længere og tog hjem med en lokal bus. Vi havde 2 eftermiddage på egen hånd. Her kunne man gå dejlige ture, tage med bjergbanen, eller måske se lidt fodbold. Den 22. juni var der afgang mod Nustrup. Frokost i Bamberg. Overnatning i Hannover. Hjemturen gik godt, trods megen trafik. Alle var nok lidt trætte da vi nåede Nustrup den 23. kl. 16.30. Tak til alle de dygtige og søde damer, der havde bagt kager og givet chokolade. Tak til dem som havde sponsoreret flasker med en morgenbitter. Tak til rejseudvalget for en rigtig god tur og den gratis kaffe. Vores tanker gik til Johan og Inge lise, som var med til planlægningen af turen, men desværre ikke nød godt af den, idet Johan jo desværre døde. Nye i udvalget er Anne Grete og Oluf Gram. Velkommen til dem!

Turen gik til Østrig

31

n 2018

NU-AVISEN 5-2018.indd 31

19/08/18 18.11


Borgerbudgetteringsmøde holdes sammen med Fællesspisning...

Nyd aftensmaden her!

...og se vores flotte forsamlingshus Anne Mette Uttrup Weisbjerg

Festlige fredage i vente... Nu er det tid til at vise vores flotte forsamlingshus frem. Renoveringen i juni måned er veloverstået, og vi er nu klar til at slå dørene op til den næste Fællesspisning. Det er fredag den 7. september 2018 kl. 18 - at vi igen mødes i det lokale festhus. Billetterne er allerede nu til salg hos »Min købmand, Nustrup«. Menuen er denne gang glaseret hamburgerryg, flødekartofler, salat og flütes.

verdensklasse. SPECIALKLASSEN leverer improvisationsteater, der overgår selv de sjoveste af »Hatten rundt« -programmerne fra de glade 90'ere. SPECIALKLASSEN er kendt for at have deltaget i Zulu Comedy Award Show, Hotel Zimmerfrei og så har de også været en del af »Dybvaaaad«programmerne. De byder på timing i særklasse, musikalitet og vanvittige sketches og vi har som publikum indflydelse på, hvilken retning aftenen tager. Efter showet er der mulighed for at hygge videre med naboer og venner. Pris for billetter er kun 75,- og de er allerede til salg ved »Min købmand, Nustrup«. Obs!! Der er kun 140 pladser - så det er først til mølle!

Pris kun 50,- kr. pr. voksen og børn under 14 år spiser for kun 25,-. Traditionen tro er der kaffe/kage-bord efter maden til kun 20,- kr. Vi håber på at se rigtig mange!

Årets julefrokost i forsamlingshuset! Julen falder sjovt nok i december igen i år. Når nu lige vi har haft 30 grader i skyggen i laaaaang tid, kan det være svært at forholde sig til at vi snart skal til at tænke på jul. Så lad være med det... bare du lige får noteret fredag d. 23. nov. ...som er datoen for Årets julefrokost i Forsamlingshuset. Nærmere info følger i næste NU-avis.

»Specialklassen« kommer til byen! Fredag den 26. oktober 2018 kl. 19.30 - gæster SPECIALKLASSEN Nustrup Sogns Forsamlingsgaard. Arr. er et samarbejde mellem os og Nustrup Dilettant & Amatørscene. Vi glæder os til at kunne give byens borgere en rigtig herlig aften med komik i

Afslutningsvis vil vi gerne lige efterlyse..!! - vores bradepander fra Forsamlingshuset. Vi havde engang 12 styk, men nu er der kun 4 tilbage!!! Vi tror de ved en fejl er blevet leveret til de steder man har bestilt mad fra. Men skulle du ligge inde med én, så vil vi meeeeget gerne have den retur!

GLASERET HAMBURGERRYG MED FLØDEKARTOFLER, SALAT OG FLÜTES!

NUSTRU P

19

21

G

32 Nustrup Forsamlingsgaard

NU - AVISEN nr. 5 2018

OM

G

UN

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN 5-2018.indd 32

n 2018

19/08/18 18.11


GA-NU Spejderne Gabøl-Nustrup

NU-AVISEN 5-2018.indd 33

19/08/18 18.11


KLUBDRAGT TIL NUSTRUP UF Vi har længe i fodboldudvalget været interesseret i en klubdragt, så alle afdelinger i Nustrup UF har den samme dragt, og vi ikke i hver afdeling, »kører« med deres eget dress. Vi håber derfor, at i vil være interesseret i at købe denne klubdragt hos Sport 24 i Vojens. Hvis i alligevel skulle til at investere i noget nyt sportstøj, kunne det jo lige så godt være denne dragt. Vi håber i vil tage godt imod dette tilbud. Man bestiller og afregner direkte med Sport 24 i Vojens (Linda). Har man spørgsmål, er man selvfølgelig velkommen til at kontakte undertegnede.

HYDRAULIK

NUSTRUP

19 G

G

21

UN

Med sportslig hilsen Nustrup UF – Fodboldudvalg På vegne af Nustrup UF Jan Holst Tlf.: 50928003

DO

IN

MADS OG ANITA ER VORES MODELLER TIL DENNE FLOTTE KLUBDRAGT!

MSFORE

N

Salg og reparation af LIFTE OG HYDRAULIK SLANGER SB HYDRAULIK A/S · KOLSNAPVEJ 1 · 6500 VOJENS Tlf.: 7487 1701 · Mobil: 2062 3800 · Mail: sb@sbhydraulik.dk

NUSTRU P

19

21

G

34

Fodbold

NU - AVISEN nr. 5 2018

OM

G

UN

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN 5-2018.indd 34

n 2018

19/08/18 18.11


Nustrup og omegn

NUSTRUP OG OMEGN v/Dorte Holst

NUSTRUP SOGNS HUSHOLDNINGSFORENING AKTIVITETER FAMILIE OG FRITID: Tirsdag d. 6. oktober Besøg på: »Julemærkehjemmet« kl. 19.00 Tirsdag d. 13. november »Julehygge« Kl. 19.00 Mandag d. 3. december »Hjemmelavet chokolade« kl. 19.00 Julemærkehjemmet i Kollund BEMÆRK! Tirsdag d. 11. september »Hobbyaften« kl. 19.00 Hver 2. tirsdag i hver måned – med start den 11. sept. Mandag d. 4. februar Besøg på: »Genforenings- og grænsemuseum« i Christiansfeld kl. 19.00 Torsdag d. 14. marts »Generalforsamling« Kl. 19.00   Skulle der være nogen i vores lille samfund, Torsdag d. 11. april »Modeshow«   der har tid og lyst til at hjælpe med at sælge kl. 19.00 medlemskort til Familie & Fritid, må i meget   Mandag-fredag i uge 27 »Kok-amok« gerne henvende Jer til Dorte på tlf. 42784879 kl. 09.00-15.00  

                                                                       NUSTRUP

SOGNS HUSHOLDNINGSFORENING

Rådhuscentret 25 • 6500 Vojens • Tlf. 74 54 11 07 / 74 59 12 16 Åbningstider: Man-tors 10.00-17.30 • Fre 10.00-18.00 • Lør 10.00-13.00 STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 5 2018

Familie og Fritid

35

n 2018

NU-AVISEN 5-2018.indd 35

19/08/18 18.11


Træner og holdleder - seneste lederliste Tekst: Jan Holst formand i fodboldafdelingen

Træner-­‐ og  holdlederliste  efterår  2018  -­‐  Nustrup  Fodboldudvalg  

Hold U5-­‐U7 U5-­‐U7

Fornavn Lærke Hurup Thea  Fogh

Efternavn Sigurdson Jakobsen

Adresse Vesterled 3 Dæmningen  40

U8

Lars Kirkebæk

Juhler

Brøndlundvej 1

6500

Vojens

U9 U9

Brian Jan

Enne Holst

Buegade 7 Violvej  8

6500 6500

Vojens Vojens

30540063 62206477 brianenne@bbsyd.dk 50928003 janholst@bbsyd.dk

U11P U11P

Peter Patter Andreas  

Christensen Fisker

Ålkærvej 7 Fjellumvej  17

6500 6500

Vojens Vojens

23706220 pchris@live.dk 30660069 asfisker@hotmail.com

U11 U11 U11 U11

Tobias Claus Jan Anita Mølgaard

Holst T. Andersen Holst Holst

Liljevej 1 Adelvej  4 Violvej  8 Violvej  8

6500 6500 6500 6500

Vojens Vojens Vojens Vojens

42322750 61855692 50928003 26424557

U13 U13 U13

Niels Claudi Brian Jan  

Sibelius Andersen Holst

Ribevej 67 Rosengade  15 Violvej  8

6500 6500 6500

Vojens Vojens Vojens

40894665 40894665 sibelius@bbsyd.dk 60952478 rosengade15@gnail.com 50928003 janholst@bbsyd.dk

S5 S5

Henrik Skov Rasmus

Andersen Fogh Jensen

Fjellumvej 10 Buegade  2  

6500

Vojens Vojens

23898965 28940810

DS

Janet

Holst

Adelvej 31

6500

Vojens

51900023 janetholst85@gmail.com

Oldboys

Jan

Christensen

Røddingvej 9

6500

Vojens

21702465 janam@mail.dk

Vet

Rene

Bendtsen

Fjellumvej 9

6500

Vojens

74871757 23931057 connieogrene@msn.com

Rosenberg Olsen

Overgade 6 Dæmningen  60

6500 6500

Vojens Vojens

74871130 40137313 overgade@outlook.dk 7487 1341 21784115 lisesteenberg@bbsyd.dk

Kampford. Klaus Kasse Lise Steenberg

Postnr. By 6500 Vojens 6500 Vojens

Tlf.

Mobil Email 21180049 hurup@live.dk 22433525 theafoghjakobsen@hotmail.com 29805912 kirkebaek83@gmail.com

tobiasholst@outlook.com tol.andersen@gmail.com janholst@bbsyd.dk anitamh@bbsyd.dk

henrikskovandersen@icloud.com rasmusfoghjensen@gmail.com

NUSTRU P

19

21

G

36

Fodbold

NU - AVISEN nr.5 2018

OM

G

UN

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN 5-2018.indd 36

n 2018

19/08/18 18.11


Min købmand lukker!

31. dec. er sidste dag

Så gik det ikke længere! Da vi lever i en tid, hvor alt skal være nemt og hurtigt... gøre alle vores indkøb et sted - og helst så billigt som muligt, ja så må vi bare erkende, at der kan vi små butikker ikke længere være med. Derfor har vi sidste åbningsdag den 31.12.18. Anne Mette Uttrup Weisbjerg... Øv øv!! Men ligesom så mange andre, så forstår jeg godt din beslutning. Tak for de mange hyggelige stunder i din biks... Jens kommer især til at savne de mange runder i butikken med lillevognen. Pøj, pøj - med dit nye kapitel!

Hvis man vil leje eller købe bygningerne, kan man kontakte Peter Bjørnskov, Skrydstrup!

Nustrup Ungdomsforening og NU´s støtteklub

NUSTRUP

19

21

UN G

G

Husk generalforsamling i NU!

IN

- afholder generalforsamling i klubhuset lørdag den 3. nov. DO M S F O REN Sæt kryds i din kalender og støt op om alle de frivillige i klubben. STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 5 2018

Min købmand lukker!

37

n 2018

NU-AVISEN 5-2018.indd 37

19/08/18 18.11


Gabøl og omegns

Beboerforening

En vellykket sommerfest - hvor de mange børn og voksne morede sig bravt

Tekst: Tine Gram Sommerfesten i Gabøl... Der var mødt 70 friske Gabøller op, børn og voksne. Solen skinnede og humøret var højt. Vi startede traditionen tro med morgenkaffe i »Hønsehuset« kl. 9.00. Rundstykkerne var sponsoreret af bager Eckholdt i Toftlund.

GRILLPØLSER OG KARTOFFELSALAT ER LIVRETTEN FOR BÅDE BØRN OG VOKSNE

RINGRIDNING MED TRILLEBØRE I DEN RIGTIGE HØJDE GØRES KLAR

Efterfølgende var der fri leg og konkurrence, hvor vi var inddelt i hold (Gabøl-dysten). Der var fine præmie til de vindende hold.

SJOV OG HØJT HUMØR UNDER GABØL-DYSTEN

Kl. 12.00 var grillen tændt... der var nu grillpølser og kartoffelsalat mm. til alle. Efter den gode frokost var der rundbold - og senere kaffe og kage. »Årets Gabøller« blev også kåret. Den hæder gik i år til Lisbeth & Allan Rokkedahl. De modtog gaver og blomster. STOR TAK til vores festudvalg - for en god og festlig dag!

ÅRETS GABØLLER BLEV I ÅR LISBETH & ALLAN ROKKEDAHL NUSTRU P

19

21

G

38

Gabøl Beboerforening

NU - AVISEN nr. 5 2018

OM

G

UN

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN 5-2018.indd 38

n 2018

19/08/18 18.11


»Sankt Hans aften« - på samme dag! Sidst på dagen blev grillen sat ned på pladsen ved Ankergaard, da sommerfesten i år blev holdt på samme dag som Skt. Hans. Grillen var tændt kl. 18.30 og der mødte 13 oplagte borgere op. Vejret var nu blevet kold og fugtig - men humøret fejlede ikke noget! Efter vi havde spist, dukkede der lidt flere gabøller op for at nyde Skt. Hans-bålet. Bålet blev tændt tidligt, da vi ikke havde nogen båltaler i år. Vi fik sunget »midsommervisen« - og havde en rigtig hyggelig aften!

De næste arrangementer: Søndag den 16. sept. er der en Cykel/vandretur til Nørreåen. Vi mødes ved genforeningsstenen i Gabøl kl. 10.00 - hvorefter vi går, cykler eller rider til Nørreåen. Grillen er tændt, så man kan grille medbragt mad eller spise madpakke. Beboerforeningen sørger for drikkevarer! Søndag d. 16. dec. kl. 14.00, afholder vi traditionen tro Juletræsfest i »Hønsehuset«. Der serveres gløgg og æbleskiver - og julemanden har også i år lovet at kigge forbi! JULEMANDEN KOMMER TIL GABØL DEN 16. DEC. SÅ SYNGER OG DANSER VI OM JULETRÆET. MÅSKE HAR HAN OGSÅ JULEPOSER MED?

ET FLOT SKT. HANS BÅL BLEV DET TIL OGSÅ SELV OM VI I ÅR MÅTTE UNDVÆRE EN BÅLTALER.

DK-Udlejning REPARATION AF SKOV- OG HAVEBRUGSMASKINER 20 89 94 29 FORHANDLING AF HAVE/PARK MASKINER - NYE/BRUGTE - RING OG FORHØR... VI TILBYDER OGSÅ SERVICE AF DIN PLÆNEKLIPPER, HAVETRAKTOR ELLER HAVE/ PARK MASKINE SAMT SALG AF RESERVEDELE TIL DISSE. KIG FORBI PÅ ØRDERUP KIRKEVEJ 33, TOFTLUND - VÆRKSTEDET ER ÅBENT HVER LØRDAG FRA KL 9-12 OG ELLERS EFTER AFTALE - KONTAKT OS PÅ tlf. 20 89 94 29 DK-Udlejning er en mindre, men alsidig udlejningsvirksomhed som fra årsskiftet 2010/2011 udvidede med salg af have/park maskiner samt service af have/park maskiner og salg af reservedele til disse. De fleste reservedele kan vi få hjem fra dag til dag.

STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 5 2018

Gabøl Beboerforening

39

n 2018

NU-AVISEN 5-2018.indd 39

19/08/18 18.11


NUSTRUP

19

G DO

IN

UN

PRÆMIESPIL 5. trækning i 2018 gav følgende resultat...

21 G

MSFORE

1. Præmie · 6 x 150 kr.: Nr. 44 Lukas Weisbjerg, Ribevej · Nr. 105 Fam. Voss Steengaard, Overgade ·

N

Nr. 139 Hans Jørgen Eriksen, Tingvadvej · Nr. 163 Fam. Reus Jørgensen, Tingvadvej · Nr. 322 Lene Gabelgaard, Skibelundvej og Nr. 342 Lilian Jakobsen, J. H. Schmidtsvej. 2. Præmie · 10 x 100 kr.: Nr. 12 Ellen Enné, Buegade · Nr. 22 Fam. Paulsen, Ringridervej · Nr. 69 Fam. Gram, Gabøl Byvej · Nr. 180 Erik Enné, Liljevej · Nr. 193 Helen Rudebeck, Dæmningen · Nr. 255 Laila S. Andersen, Anemonevej · 267 Jane & Anders Kristensen, Esbjerg · Nr. 290 Bjarne Miller, Dæmningen · Nr. 308 Michael C. Knudsen, Rosengade og Nr. 375 Hans Fogh, Adelvej. 3. Præmie · 10 x 50 kr.: Nr. 25 Inge Marie Eriksen, Tingvadvej · Nr. 199 Gitte Gabelgaard, Sanddallundvej · Nr. 210 Fam. Fyhn, Ribevej · Nr. 243 Mathias Fogh Kristensen, Buegade · Nr. 256 H.C. Christensen, Anemonevej · Nr. 257 Fam. Højsager, Tingvadvej · Nr. 325 Jane Jacobsen, Koldingvej · Nr. 338 J. Gram, Kirkepladsen · Nr. 362 E. Bendtsen, Tingvadvej og Nr. 391 Gitte Freund, Dæmningen.

Præmierne kan afhentes, helst inden næste blad udkommer, ved kasserer Lise Steenberg Olsen · Dæmningen 60 · Nustrup NUSTRUP

19 DO

IN

UN

G

21 G

MSFORE

N

Vognmand

Benny Weisbjerg Adelvej 15 b · Bæk · 6500 Vojens Tlf. 74 87 15 55 · Mobil 20 65 76 37

ALT I CONTAINERE / GRUS CVR: 26 03 40 78

Nustrup Sogns Forsamlingsgaard Benyt forsamlingsgaarden til møder og fester. Velegnede lokaler til både store og små fester. Ønskes hjælp ved private fester ell. ved mindesamvær, kan vi formidle kontakten til en dygtig og kompetent person, som gerne vil hjælpe til! Bestilling hos:

Oluf Gram

Tlf. 74 87 13 78

Mob. 61 70 13 78

www.nustrupsforsamlingsgaard.dk

NU-AVISEN 5-2018.indd 40

Forsamlingsgaarden er et »Nøglehus« - kan derfor lejes uden fast vært!

Bestyrelsen

19/08/18 18.11

Profile for Nustrup UF

NU-Avisen nr. 5 2018  

NU-Avisen nr. 5 2018  

Profile for nustrupuf
Advertisement