Page 1

NUSTRUP

19 DO

IN

UN G

G

21

MSFORE

N

GULDKONFIRMANDER VED NUSTRUP KIRKE! Foto: Henrik Rosenkilde

Fra venstre: Lærer Keld Feddern, Lene Bertelsen, Johanne Rosenkilde, Egon Simonsen, Inga Bram, Asta Freund, Bente Schmidt, Birthe Iskov, Ellis Schmidt, Ingelise Nielsen og Flemming Petersen. Bag. række: Knud Jensen, John Thomsen, Jens Erik Kristensen, Ingvard Schmidt, Jan Bram, Christian Sørensen, Christian Dahl, Annemarie Aagaard, Hans Kristian Tolbøll, Ove Weiss og lærer Tage Simonsen. (Læs mere på side 12 - 13)

NU - AVISEN Nustrup Ungdomsforening AARGANG 45

NU-AVISEN 4-2019.indd 1

4

JUNI 2019

17/06/19 00.57


Den 2. side

Der skal også være plads til hyggeligt samvær!

v/ NIELS AAGE UTTRUP

En god tradition, som skal holdes i hævd! Sportsugen i Nustrup har en lang og ret så imponerende række år på bagen. Og uden at nævne de mange spændende arrangementer der bliver afholdt, så ved jeg at rigtig mange glæder sig til uge 32. Det er mit håb at sognets beboere i stort tal vil bakke op om de mange initiativer Støtteklubben har sat i søen. Det fortjener de! Sidste år satte man rekord på rekord. Det gjaldt fællesspisning, John Mogensen aften,

2

bankospil, bilorientering og ikke mindst revyen fredag samt flere af de andre tiltag. Sportsugen er også andet og mere end idræt. Folk mødes på en dejlig uhøjtidelig og nærværende måde. En god måde at mødes med venner på, men bestemt også en god måde at tage imod nye borgere på. Uden de mange frivillige var der ingen Sportsuge, derfor skal der lyde en stor tak til alle dem der før, under og efter dette store arrangement får det hele til at klappe!

Gammel Stadsvej 5 · Jegerup Tlf. 7454 1321 · info@byggeriget.dk

NU-AVISEN 4-2019.indd 2

· ·

6500 Vojens www.byggeriget.dk

17/06/19 00.57


BESTYRELSEN

INDHOLD

Formand: Peder Th. Pedersen Tlf. 22 12 20 11 pederthorvald@gmail.com Næstformand: Ulla P. Jepsen Tlf. 20 83 21 48 ullaprehnjepsen@gmail.com Kasserer: Lise Steenberg Olsen Tlf. 21 78 4115 lisesteenberg@stofanet.dk Sekretær: Majbrit Jensen Tlf. 31 49 29 90 bitten18@live.dk Best.medl.: Camilla Thøgersen Tlf. 28 87 54 57 millamuzz2008@hotmail.com Best.medl.: Martin Schmidt Tlf. 21 47 37 16 mschmidt@live.dk Best.medl.: Annette F. Jacobsen Tlf. 81 75 24 49 alexander2009@live.dk

Den 2. side v/Niels Aage Uttrup............................................................................................. 2 Sidste Nyt! v/Lise Steenberg Olsen....................................................................................... 5 Fællesskolen Nustrup Sommersted v/Jette la Cour Landergren..................... 6-7 Lions Pinsepris 2019 v/Lise Steenberg Olsen.................................................................. 7 Togafgang på Overgade v/Rosa & Aleks Cordes Pedersen..................................... 8 Sankt Hans fest i Nustrup v/Tina Willecke........................................................................ 9 Pernille Hye nyvalgt i Dilettantforeningen v/Bo Altofte Hansen........................ 11 Guldkonfirmation i Nustrup kirke v/Asta Freund................................................ 12-13 Lokalrådet for Gabøl/Nustrup Landdistrikt v/Kristian Særkjær........................... 15 Har du lyst til at hjælpe? v/Anne Mette Uttrup Weisbjerg................................... 17 Information fra Nustrup Vandværk v/Svend A. Hansen.......................................... 18 Varde Sommerspil v/Lise Steenberg Olsen.................................................................... 18 Sportsugeprogrammet 2019 v/Kurt S. Nielsen (Støtteklubben)................ 19-22 Unge der er blevet ældre v/Lis Nielsen............................................................................ 23 Fælleskalender for Nustrup sogn v/Christian Munch................................................ 23 Gabøl og Omegns Beboerforening v/Janni Terp Christensen.............................. 25 Nustrup kirke - gudstjenester mm. v/Christian Munch........................................... 26 Familie og Fritid v/Marianne Paulsen.................................................................................. 27 Vil du gøre en forskel? v/Peder Thorvald Pedersen.................................................. 28 Badmintontræner søges v/Andreas Fisker....................................................................... 29 Nustrup Ungdomsforenings hjemmeside v/Alette Houman............................... 29 Rødding Apotek v/Helle Plougmann.................................................................................. 30 En overvældende succes v/Anne Mette Uttrup Weisbjerg...................................... 32 Spejderledere søges v/Ole Gram......................................................................................... 33 Fra NU til EM-titel v/René Steenberg Olsen............................................................ 34-35 Badminton tilmelding v/Henrik Rosenkilde......................................................................... 36 »Sjov søndag i Nustrup Hallen« v/Badminton, fodbold og gymnastik.............. 37 Vejkantsbibliotek i Nustrup v/Anne Grethe Gram...................................................... 38 Pigefodbold U13 v/Lærke Hurup Sigurdson................................................................. 39 Præmiespil (4. trækning i 2019) v/Lise Steenberg Olsen........................................ 40

UDVALGSFORMD.

Badminton: Reymund Sørensen Tlf. 21 24 38 36 formand.nu.fjerbold@gmail.com Fodbold: Jan Holst Tlf. 74 87 19 00 janholst@bbsyd.dk Gymnastik: Simon Christensen Tlf. 22 40 88 84 simonwc@live.dk Svømning: Lise Steenberg Olsen Tlf. 21 78 4115 lisesteenberg@stofanet.dk Tennis: Gert Majeske Tlf. 21 33 32 26 vigmaj@mail.dk Unge der er blevet ældre: Lis Nielsen Tlf. 61 72 12 96 Lilian Jakobsen Tlf. 41 81 69 29 Karin Vigsø Tlf. 22 57 32 26

STØTTEKLUBBEN

Formand: Jan Christensen Tlf. 21 70 24 65 janam@mail.dk

BEMÆRK NY MAIL NIELS AAGE NUSTRU P

19 21

GD

O

MS

G

UN

NUSTRUPHALLEN

FOREN

IN

v/Anette Carøe Knudsen Tlf. 74 87 12 10 webmaster@nuhallen.dk

KLUBHUSET

v/Lise Steenberg Olsen Tlf. 21 78 4115

NU-AVISEN 4-2019.indd 3

NUSTRUP UNGDOMSFORENING

NU-Avisen udkommer 7 gange om året i et oplag af 750 – og omdeles til samtlige husstande i Nustrup sogn. Lise Steenberg Olsen · Dæmningen 60 · Nustrup REDAKTION Tlf. 2178 4115 · Mail: lisesteenberg@stofanet.dk Niels Aage Uttrup · Kærager 7 · Jegerup Tlf. 6113 34 63 · Mail: nielsaageuttrup@gmail.com HJEMMESIDE Er der ændringer til hjemmesiden, send dem venligst til: alette@alette-houman.dk

UDGIVER

NU - AV

Nustrup AARG

ISEN

Ungdom

ANG 45

4

sforenin

g

JUNI 20

19

Forsiden: Lørdag den 11. maj mødtes 22 spændte guldkonfirmander på kirkens parkeringsplads. Nu skulle 50 års jubilæet fejres på bedste vis. Arrangementet startede i kirken ved pastor Glistrup. Bevtoft præsten holdt en fornem ceremoni for de mange deltagere. Derefter gik turen til deres gamle skole og dagen sluttede af med middag i Skrydstrup. Deadline til NU-Avisen nr. 5 2019: Søndag d. 11. aug. Udkommer: Bladet udkommer i uge 35.

17/06/19 00.57


maler@john-callesen.dk Gammel Stadsvej 5 D · Jegerup · 6500 Vojens · Tlf.: 74 54 35 36

MARKARBEJDE udføres Sanddallund Maskinstation APS arbejder for landbruget året rundt Telefon, morgen og aften 7487 1470 eller mobiltelefon 4072 1570

www.davidsen.as NUSTRU P

19

21

G

4

NU - AVISEN nr. 4 2019

OM

G

UN

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN 4-2019.indd 4

n 2019

17/06/19 00.57


MSFORE

v/ Lise Steenberg Olsen 19

OK Benzin har igen støttet os! Vi har netop modtaget 3.535,66 kr. fra OK Benzin i sponsorstøtte. Tusind tak til alle Jer der støtter foreningen. Vi kunne da godt bruge mange flere, der vil støtte os ved at købe benzin, diesel, du kan også få OK mobil og OK gas via denne vej. Husk at skrive 560957 ved sponsor-nr. på udfyldingsblanketten eller på OK´s hjemmeside, så støtter du ungdomsforeningen.

DO

IN

G IN

Fodboldudvalget bygger selv nye skure... Udvalget vil gerne have to nye skure nede ved 7-mands banerne. Det har bestyrelsen sagt ja til. I udvalget er der dygtige frivillige ledere der gerne selv vil bygge dem. Det er vi i Nustrup Ungdomsforenings bestyrelse utrolig taknemmelig over.

G

21

G

N MSFORE

N MSFORE

G IN

MSFOR

19

G MSFORE

21 G

IN

DO

N

G

21 G

DO

MSFORE

NUSTRUP

19

21 G

DO

N MSFORE

BEGGE TENNISBANER ER KLARGJORTE

NUSTRUP

DO

IN

UN

G

21 G

MSFOR

EN

Det koster IKKE noget at få dit OK Benzinkort. Du skal IKKE betale oprettelsesgebyr, kontoen er RENTEFRI og du betaler KUN én gang i måneden. Hvis du tegner et gratis OK-Kort - så husk at skrive 560957 ved sponsor-nr. på udfyldningsblanketten eller på OK´s hjemmeside. På den måde støtter du Nustrup Ungdomsforening

OK Benzin støtter sporten i Nustrup NUSTRUP

STRUP NU

21

E

Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 4 2019

n 2019

NU-AVISEN 4-2019.indd 5

19

21

UN

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung

G

G

OMSFOR

DO

Nustrup Ungdomsforening

5

IN

GD

N

U

N

IN

G

19

MSFORE

IN

19

Tennisbanerne står klar til dig!! Vi har fået nye koste, slæbemåtter og vindskærm på banerne. Det er vi glade for. Men vi kunne godt bruge mange flere spillere, så har du lyst til at prøve... kan du bare komme derop og få noget information. Vi er der mandag, tirsdag og fredag formiddag. Tennis har masser af tider for dig. Alle os der spiller, hygger os rigtig meget og samtidig giver det os en god gang motion!

19

N

NUSTRUP

UN

G

G

N

UN

UN

UN

DO

MSFORE

EN

NUSTRUP

NUSTRUP

21 G

IN

IN

G

IN

DO

G

G

G

G

IN

G IN

G

21

G

DO

UN

IN

19

NUSTRUP

N MSFORE

G

EN

UN

N

19

21 DO

MSFORE

UN

UN

NUSTRUP

G

Sidste nyt! MSFOR

DO

21

UN

21 DO

MSFOR

DO

NUSTRUP

19 G

G

EN

19

21

UN

NUSTRUP

DO

21 G

N

NUSTRUP

19

21

G

EN

19

MSFORE

NUSTRUP

19

UN

UN

MSFOR

DO

NUSTRUP UNGDOMSFORENING med . . .

21 DO

G

N

NUSTRUP

19 G

MSFORE

G

NUSTRUP

DO

IN

N

IN

G

G

IN

MSFORE

UN

DO

NUSTRUP

19

21

UN

UN

UN

G

NUSTRUP

19

21

IN

NUSTRUP

19

21

IN

NUSTRUP

19

N

17/06/19 00.57

N


Skoleleder Jette la Cour Landergren

Fællesskolen Nustrup Sommersted På vej i en ny og bæredygtig retning! KÆRE ALLE! Jeg har glædet mig til at fortælle om de mange spændende ting vi har gang i på vores fælles skole. De af jer der har børn på skolen ved det naturligvis allerede, men for alle jer andre i lokalsamfundet der er nysgerrige på Nustrups skole, ja så er der nyt at fortælle. Sammen med bestyrelse og personale har vi gennem foråret arbejdet med en ny og bæredygtig retning for Fællesskolen. En retning der gerne skal sikre stabilitet og optimal trivsel og læring for vores elever. Vi har et stort ønske om at lave den bedste skole for ALLE vores børn i skoledistriktet – og det er vi faktisk rigtig godt i gang med. Gennem den sidste måned er forældre og elever blevet orienteret og dagligt snakker vi om, det spændende nye vi skal i gang med. Vi er glade og positive, og ved hvert møde med såvel forældre som elever, bliver vi mødt af nysgerrighed, tillid, interesse og engagement – der er mange spørgsmål – skolen er noget andet, »end da vi var børn« – det skal vi alle omstille os til. Når det ringer ind til første skoledag den 12. august vil det være i nye klasser. Elever i 0. klasse er fortsat en samlet årgang, mens elever i børneuniversets 1.-3. klasse vil blive

blandet i to stamhold, og elever i junioruniversets 4.-6. klasser også vil blive blandet i to stamhold. Det betyder at vi kan arbejde med aldersintegreret undervisning, som vi allerede har stor erfaring med i de kreative fag. Børnene vil opleve de forpligtende fællesskaber i forhold til at tage hensyn til og ansvar for hinanden uafhængigt af alder, nøjagtigt som de gør i frikvartererne, til idræt i fritiden eller når de leger på gaden.

VI ØNSKER DEN BEDSTE SKOLE FOR ALLE VORES BØRN

De vil opleve, at det man lærer kommer til at »sidde ekstra godt fast«, når man kan lære det fra sig til andre. De vil møde kammerater som er øvede i at »være skoleelever« og som ved, hvordan »man går i skole«. De vil lære af og med hinanden. NUSTRU P

19

21

G

6

Nustrup Fællesskole

NU - AVISEN nr. 4 2019

OM

G

UN

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN 4-2019.indd 6

n 2019

17/06/19 00.57


Børnene lærer at tage ansvar... I de to store fag dansk, og matematik, vil vi arbejde på det vi kalder kompetencehold – hvor stamholdet kan opdeles anderledes, på tre eller to hold i hvert univers. – Et af de nationale mål for folkeskolen er, at vi skal sikre, at alle børn bliver så dygtige, som de kan – det er vi sikre på, vi kan opnå på denne måde. Vi er lige nu i gang med at skabe skole sammen med børnene. Vi rydder op, pakker ned, flytter og pakker ud – børnene er med, tager ansvar, engagerer sig og glæder sig. Der er meget vi gerne vil flytte rundt, så vi sammen får skabt de bedst mulige rammer til en ny retning for vores fælles skole. Vi glæder os!

*

VI HAR ALLE STORE FORVENTNINGER TIL DEN NYE SKOLESTRUKTUR

Jeg ønsker alle en god sommer... Jette la Cour Landergren, skoleleder

*

Lions Pinsepris 2019

Priserne blev overrakt af Jens Andersen på vegne af Lions Club Vojens. På billedet ses fra venstre indstiller Stefan Petersen, prismodtager Preben Horn og indstiller Asta Freund fra Jegerup Landsbyforening, der modtog prisen på vegne af Solveig Larsen, der var ude at rejse. Nustrup Ungdomsforening havde indstillet Per Jacobsen til Lions Pinsepris. Per var indstillet til prisen som »ildsjæl« for hans store arbejde for gymnastikken i Nustrup. Der var mange om buddet, så desværre fik Per ikke prisen. Håber det lykkes en anden gang! Lise Steenberg Olsen STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19

OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 4 2019

Lions Club Vojens

7

n 2019

NU-AVISEN 4-2019.indd 7

17/06/19 00.57


Togafgang! Vi fløjter afgang på Overgadebanen Rose og Aleks

Kom og se tog i vores have søndag den 14. juli fra kl. 13 til 17 Hvis du ikke nåede at se toget sidste år, så tag kaffekurven og tæppet med og nyd en hyggelig eftermiddag i vores have. Se Toftlund kirke, Ribevej 8, Eisfelder Talmühle eller nogle af de andre bygninger. Der vil også være en børnebane, som de små selv må køre med. Der er gratis adgang! Med venlig hilsen Rose og Aleks · Overgade 11 · Nustrup

Toftlund kirke og gården på Ribevej 8

Eisfelder Talmühle

Ribevej 8 - med alle køerne på græs

Lokomotimer i Remisen NUSTRU P

19

21

G

8

Togafgang på Overgade

NU - AVISEN nr. 4 2019

OM

G

UN

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN 4-2019.indd 8

n 2019

17/06/19 00.57


2N Inviterer til

SANKT HANS

SØNDAG DEN 23. JUNI FRA KL. 18:00 PÅ BYENS LEGEPLADS

kom og få en hyggelig aften PROGRAM

Kl. 18:00 Vi tænder grillen KL. 20:00 Båltaler Kl. 20:30 Bålet tændes

Ringridderpølser, kaffe og kage samt drikkevare og snacks kan købes på pladsen OVERSKUDET GÅR TIL 2 N KLASSEKASSE

VI GRILLER RINGRIDDERPØLSER MED BRØD TIL KUN

25 KR

HJEMMELAVET KAGE OG KAFFE TIL DESSERTEN KUN

10 KR

Dertil sælges øl, sodavand og vand samt slikposer mm.

Installatør Jørgen ALTNielsen overskud går Installatør Jørgen Nielsen

Fynsgade 2 - 6520 Toftlund Døgnvagt: 70 900 200 - www.blue-tech.dk Døgnvagt: 70 900 200 - www.blue-tech.dk Så tag stolnr.eller armen NUen - AVISEN 4 2019et tæppe under Sankt Hans i Nustrupog få en 9 hyggelig aften mens i støtter et godt formål STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19

OMSFOR

AVISsforeEN NUrup- Ung ning dom Nust

NU-Avise

n 2019

NU-AVISEN 4-2019.indd 9

17/06/19 00.58


NUSTRU P

19

21

G

10

NU - AVISEN nr. 4 2019

OM

G

UN

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN 4-2019.indd 10

n 2018

17/06/19 00.58


Pernille Hye nyvalgt i Dilettantforeningen Bo Altofte Hansen Evaluering og generalforsamling! Dilettantforeningen har siden sidst haft en hyggelig aften i klubhuset med evaluering og generalforsamling. Det er jo en fornøjelse at evaluere på noget der går godt, og det må man sige det gør i Dilettantforeningen, og så kan man jo sige: »Hvorfor så ændre på noget der bare fungerer!« ...Meeeen - der er jo altid noget som kan blive bedre. Lidt småjusteringer her og der som... hvad der skal der være på menuen og hvornår skal kaffen serveres... ja, det skal vel også have sin ret til blive vendt en gang..!! Derudover har foreningen 20 års jubilæum næste år og hvem ved hvad sådan et jubilæum kan føre til. Vi garanterer i hvert fald at der også næste år bliver mulighed for at komme og få et godt grin til lystspil med Dilettantforeningen i Nustrup. Efter evaluering fortsatte vi med en såkaldt lyn generalforsamling. Det var traditionen

Nustrup

Dilettant & Amatørscene

tro Niels Aage Uttrup der blev valgt som dirigent, og det har han jo efterhånden prøvet nogle gange. Derfor ledte han sikkert og hurtigt bestyrelsen i gennem dagsordenens punkter, der efter årets successer mest gav anledning til klapsalver. En enkelt udskiftning blev det dog til. Da Benny Weisbjerg af uransagelige årsager aldrig kunne få knægten passet, når der var bestyrelsesmøder, valgte han at trække sig. I stedet for Benny blev Pernille Hye valgt ind i bestyrelsen. Foreningens bestyrelse ser nu således ud: Formand.......: Anne Mette Uttrup Weisbjerg Næstformd...: Pernille Hye Kasserer........: Nynke Sieswerda-van der Pol Sekretær.......: Lisbeth Rokkedahl PR-Ansvarlig..: Bo Altofte Hansen Sommeren er over os, og pludselig er det tid til sportsuge i Nustrup, så husk allerede nu at begynde at glæde Jer til Nustrup Sommer Revy: FREDAG DEN 9. AUGUST

STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 4 2019

Nustrup Dilettant og Revy

11

n 2019

NU-AVISEN 4-2019.indd 11

17/06/19 00.58


Guldkonfirmation - i Nustrup den 11. maj 2019!

v/Asta Freund

Pastor Glistrup, Ingelise Nielsen, Flemming Petersen, Jens Erik Kristensen, Birthe Iskov, Jan Bram, Egon Simonsen, Asta Freund, Ove Weiss, Lene Bertelsen, Annemarie Aagaard, Ellis Schmidt, Ingvard Schmidt, Hans Kristian Tolbøll, Inga Bram, Christian Sørensen, Bente Schmidt, Christian Dahl, Johanne Rosenkilde, John Thomsen, Keld Feddern, Knud Jensen og Tage Simonsen.

Guldkonfirmation

GULDKONFIRMANDERNE MØDTES PÅ PARKERINGSPLADSEN FORAN NUSTRUP KIRKE NUSTRU P

19

21

NU - AVISEN nr. 4 2019

OM

G

D

G

12

»Kan du huske...?« Derefter gik turen til Skrydstrup forsamlingsgård, hvor snakken gik livligt fra starten. En sætning, som hørtes igen og igen, var: »Kan du huske...?« Nogle af guldkonfirmanderne havde medbragt forskellige effekter fra deres skoletid. F.eks. håndsyede forklæder, navneklude og lampeskærme. Man kunne også bladre i gamle karakterbøger og gamle hæfter. Alt i alt var det en fantastisk solskinsdag med masser af hygge og snak. Aftalen blev, at vi mødes igen om fem år.

UN

SÅDAN BLEV DAGEN FEJRET... Søndag den 11. maj 1969 sad 31 forventningsfulde og nervøse konfirmander nede i Nustrup kirke. Nu var det deres store dag. At træde ind i de voksnes rækker var en alvorlig sag, men også lidt uvirkelig. Lørdag den 11. maj 2019 mødtes 22 af dem igen i Nustrup kirke. En stor dag... hvor guldkonfirmationen nu skulle fejres. Og for længst trådt ind i de voksnes rækker. Stadig forventningsfulde - hvor mange ville man kunne genkende? 50 år er jo lang tid! Og lærerne - hvad med dem? To lærere fra dengang deltog også i festligheden. Tage Simonsen og Keld Feddern. Arrangementet startede nede i kirken, hvor pastor Peter Heini Glistrup fra Bevtoft holdt en fin ceremoni får os guldkonfirmander. Derefter gik turen til Nustrup skole, hvor skoleleder Jette La Cour Landergren tog i mod os og gav en guidet tur rundt på skolen. En stor del af klasserne er ført op til nutidens undervisningsrammer. Det var dog tankevækkende at se, at visse lokaler lignede fuldstændig sig selv, som da vi gik på skolen. Gymnastiksalen og omklædningsrummene stod nærmest urørte.

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN 4-2019.indd 12

n 2019

17/06/19 00.58


Foto: Henrik Rosenkilde

SKOLEBILLEDE ANNO 2019 Asta Freund, Keld Feddern, Johanne Rosenkilde, Ingelise Nielsen, Flemming Petersen, Jens Erik Kristensen, Lene Bertelsen, Inga Bram, Ingvard Schmidt, Bente Schmidt, Jan Bram, Christian Dahl, Ellis Schmidt, Christian Sørensen, Ove Weiss, Egon Simonsen, Hans Kristian Tolbøll, John Thomsen, Annemarie Aagaard, Knud Jensen, Birthe Iskov og Tage Simonsen.

EFTER KIRKEN SKULLE GULDKONFIRMANDERNE MØDES MED JETTE I SKOLEGÅRDEN

JETTE BYDER VELKOMMEN TIL SKOLEN OG »DE GAMLE ELEVER« BYDES INDENFOR

BÆK KØRESKOLE Kørekort til bil, trailer og MC Køretøjer: Golf 7

Honda CB 500, Suzuki 600 og Honda CB 125

Teori: »Den gamle Købmandsgård« · Adelvej · Bæk

KØRELÆRER JØRN JENSEN · TLF. 21605706 STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 4 2019

Guldkonfirmation

13

n 2019

NU-AVISEN 4-2019.indd 13

17/06/19 00.58


NUSTRU P

19

21

G

NU - AVISEN nr. 4 2019

OM

G

UN

14

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN 4-2019.indd 14

n 2019

17/06/19 00.58


Hvad skal vi bruge pengene til ? ? ? Kristian Særkjær

Lokalrådet for Gabøl/Nustrup Landdistrikt ... vi bygger bro mellem by og land!

HVAD SKAL VI BRUGE PENGENE TIL? Der er indkommet fem forslag, som er med i konkurrencen om to flasker vin. Vinderen vil blive offentliggjort i næste NU-Avis. Har du forslag og idéer...

Der afholdes møde i klubhuset den 9. sept. kl. 19.30 Alle er velkomne med gode idéer og forslag. Det er kun fantasien der sætter grænser... - alt kan foreslås! Afstemning 2019 afholdes 21. okt. i forsamlingsgården

Indkomne forslag vil blive gennemgået og efterflg. går vi til afstemning. Der afholdes derefter generalforsamling i... Lokalrådet for Gabøl/Nustrup Landdistrikt

Lokalrådet

STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

Lokalråd for Gabøl/Nustrup 15

NU - AVISEN nr. 4 2019

n 2019

NU-AVISEN 4-2019.indd 15

Nustrup

17/06/19 00.58


Åbningstider Mandag - fredag kl. 10.00 - 17.30 Lørdag 9.30 - 13.00 www.vivischmidt.dk · Mail: vivi@vivischmidt.dk Facebook: Vivi Schmidt NUSTRU P

19

21

G

NU - AVISEN nr. 4 2019

OM

G

UN

16

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN 4-2019.indd 16

n 2019

17/06/19 00.58


HAR DU LYST TIL AT HJÆLPE?

Connie Bendtsen har i mange år haft ansvaret for slik og is-vognen i Sportsugen, og gjort et kæmpe stykke arbejde. Den tjans har Connie nu givet videre til os... Så har du tid og lyst til at hjælpe os med en vagt i sportsugen... Så giv meget gerne lyd! Med venlig hilsen Tanya Sørensen (23661940) og Anne Mette Uttrup Weisbjerg (21271506)

Salg

·

Service

·

Reservedele

Alle bilmærker repareres

BRDR. SIMONSEN AUTOMOBILER A/S Overgade 1 · Nustrup · 6500 Vojens Tlf. 74 87 12 18 STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 4 2019

Hjælpe i Sportsugen

17

n 2019

NU-AVISEN 4-2019.indd 17

17/06/19 00.58


INFORMATION FRA NUSTRUP VANDVÆRK VANDKVALITET: På landsplan er der dukket endnu et pesticid op, CTA (Chlorothalonilamidsulfonsyre). Dette skal alle vandværker have deres boringer analyseret for inden sommerferien, så man på landsplan kan få et overblik over hvor udbredt denne pesticid er. Det seneste par år er kravene til vandkvaliteten øget betydeligt. Det er kommet mere i fokus hos forbrugerne og ikke mindst hos Vandværkerne. Vandet bliver analyseret fire gange årligt, både med prøver udtaget på vandværket og på ledningsnettet. Dette har også på kort tid mere end fordoblet vandværkets udgifter til vandanalyser. Alt det for at sikre at vandværkets forbrugere trygt kan tappe rent drikkevand. EJERSKIFTE MV: Henvendelse vedr. ejerskifte, flytning eller spørgsmål til vandregningen, skal ske til Vandværkernes EDB-service tlf.: 75.39.32.55. mail: post@vand-edb.dk Besøg vandværkets hjemmeside: www.nustupvand.dk - hvor der er forskellige informationer som vedtægter, regulativ og takstblad. Der er også link til seneste vandprøver. BESTYRELSEN FOR NUSTRUP VANDVÆRK: Formand Svend A. Hansen.......................... Tlf. 6131 1534 nustrupvand@bbsyd.dk Næstformand Aage Gram............................................ Tlf. 7487 1745 Kasserer Thomas Krüger............................... Tlf. 7487 1231 Sekretær Gunnar Gotthardsen............. Tlf. 2388 4091 Jørn Johansen.................................. Tlf. 5217 2225

NUSTRUP VANDVÆRK

VARDE SOMMERSPIL 2019 · SPILLER »ANNIE GET YOUR GUN« Den 4. juli med afg. fra Nustrup Hallen kl. 18.00 med bus. Pris 260 kr. pr. person Skulle du have lyst at deltage så har vi få billetter tilbage. Du kan bestille ved... LISE STEENBERG OLSEN mobil 2178 4115 eller mail: lisesteenberg@stofanet.dk

NUSTRU P

19

21

G

18

Varde Sommerspil

NU - AVISEN nr. 4 2019

OM

G

UN

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN 4-2019.indd 18

n 2019

17/06/19 00.58


t e m m a r g Pro 9 1 0 2

19 G

G

21 DO

IN

Sønd

NUSTRUP

UN

u a . 4 . ag d

g a d r ø l g. til

.

g u a . 0 d. 1 MSFORE

N

Masser af sport og underholdning Bar, pølser, is, kaffe og tombola Gratis hoppeborge mm.

Vi modtager Dankort og VISA Dankort Du kan i baren betale med MobilePay Der forebeholdes ret til ændringer i programmet! Følg os også på Facebook!

NU-AVISEN 4-2019.indd 19

17/06/19 00.58


Søndag den 4. august Kl. 13:00 Kl. 13:00 Kl. 13:45 Kl. 14:00 Kl. 15:00 Kl. 16:00 Kl. 18:30 Kl. 20:00 Kl. 00:30

Optoget starter… Med et tamburkorps i spidsen (se Facebook) Telt, boder og hoppeborge åbner Åbningstale (se Facebook) Cykelringridning (børn 0-16 år): Medbring din cykel og få chancen for at udfordre motorikken! Lanser udleveres! Der er præmie til den bedst pyntede cykel og den bedste cykelrytter i hver aldersgruppe. Tilmelding: SMS til Karina på 2172 0771 med navn og alder Alle er velkommen til at deltage i dette festlige optog! Underholdning i teltet... ved tryllekunstner Trylle Ole Motionscykling... Turen er på 20 km med en forfriskning på turen. Pris 10 kr. v/ Else Marie Lund. Mobil 2056 8280 Helstegt pattegris med tilbehør… Pris: 75,- kr. for voksne og 45,- kr. for børn op til 12 år Shuffleball v/ Henrik Rosenkilde Teltet lukkes!

Mandag den 5. august Kl. 18:30 Kl. 18:30 Kl. 18:30 Kl. 19:00 Kl. 19:30 Kl. 00:30

Telt, boder og hoppeborge åbner Salget af bankoplader starter Der serveres Dagens Ret... i pølseboden pris kun 40,- kr. »Biksemad med spejlæg« Hyggefodbold for alle interesserede fra 15 år og opad Desuden stiller fodboldudvalget en oppustelig fodboldbane op Det store bankospil starter Teltet lukkes!

Tirsdag den 6. august Kl. 18:30 Kl. 18:30 Kl. 19:00 Kl. 18:30 Kl. 19:30 Kl. 20:30 Kl. 00:30

Telt, boder, hoppeborge og oppustelig fodboldbane åbner Der serveres Dagens Ret... i pølseboden pris kun 40 kr. »Svinemørbrad - med små krydderkartofler og tilbehør« MTB cykeltur v/Ove Hartung Mobil 2822 3142 Krolf afholdes v/Lisbeth & Thomas Krüger Mix håndbold v/Bjarne Skov Andersen Rafling i teltet v/Henrik Rosenkilde Teltet lukkes!

NU-AVISEN 4-2019.indd 20

17/06/19 00.58


Onsdag den 7. august Kl. 16:00 – 18:00 Tennis holder »Åbent hus!« Her kan man prøve at spille tennis og hygge sig. Bolde og ketcher stilles til rådighed. Tennisudvalget serverer en lille forfriskning, øl eller sodavand. Vi håber, I vil bakke op om arrangementet og se hvad vi kan byde på, her på vores to flotte tennisbaner. Kl. 18:30 Telt, boder, hoppeborge og oppustelig fodboldbane åbner Kl. 18:30 Der serveres Dagens Ret... i pølseboden pris kun 40,- kr. »Karbonader - med stuvede ærter, gulerødder og kartofler« Kl. 19:00 Høvdingebold v/Badmintonudvalget Med holdtilmelding: F.eks. fodboldspillere mod gymnaster, en gade mod en anden gade, ung mod gammel osv. Kontakt Rey Sørensen 2124 3836 eller: nu.fjerbold@gmail.com Kl. 19:00 Fole Veteranklub... - kommer og viser deres fine knallerter frem Kl. 19:00 Kortspil i hallens cafeteria... alle kan være med! Kl. 00:30 Teltet lukkes!

Torsdag den 8. august Kl. 18:00 Kl. 18:00 Kl. 18:00 Kl. 18:30 Kl. 20:30 Kl. 01:00

Telt, boder, hoppeborge og oppustelig fodboldbane åbner Der serveres Dagens Ret... i pølseboden pris kun 40,- kr. »Paella - alt i én pande« Bil orienteringsløb v/Henrik Rosenkilde og Per Melin Tilmelding til Henrik Rosenkilde mobil 4045 3703 I år er det »først til mølle« princippet, da vi kun kan have max 25 biler med i orienteringsløbet Boder åbner! Live Musik »DamseMadsen Duo« Teltet lukkes!

Fredag den 9. august Kl. 13:00 - 16:00 Fyraftens øl... - 1 øl + 1 grill pølse kun 35,- kr. Kl. 18:30 Nustrup revy-gryde... til kun 45,- kr. pr. portion Kl. 18:30 7 mands fodboldstævne Kl. 20:00 Nustrup Revyen... - gentager kæmpesuccesen fra sidste år og er klar med nye aktører og rigtig god underholdning Kl. 21:00 - 22.00 Happy Hour i baren... kun på øl! Gælder ikke for ølkort Kl. 01:00 Teltet lukkes!

NU-AVISEN 4-2019.indd 21

17/06/19 00.58


Lørdag den 10. august Kl. 08:00 Kl. 08:00 Kl. 09:00 Kl. 09:00 Kl. 09:00 Kl. 09:00 Kl. 11:30 Kl. 12:00 Kl. 12:30 Kl. 14:00 Kl. 18:30 Kl. 19:00 Kl. 02:00

Telt og hoppeborge åbner Gratis kaffe og rundstykker i teltet... - sponsoreret af Nustrup Sogns Menighedsråd Morgensang v/Nustrup Sogns Menighedsråd Kræmmermarked Ungdomsfodbold »Den SønderjyskE Løve«... som vil omdele karameller Gratis sildebord i teltet... - sponsoreret af Benny Weisbjerg Der serveres Dagens Ret... i pølseboden pris kun 40,- kr. »Biksemad med spejlæg« NU mesterskab i sømslåning v/Henrik Rosenkilde. Oldboys og veteran fodbold Spisning i teltet med medbragt mad... Støtteklubben tænder op i grillen Inviter naboer, venner og bekendte med i teltet Pr. 10 tilmeldte ved bordet udløses to kander øl fra Støtteklubben Der er præmier til det flottest pyntede bord Der er ingen reservation så kom i god tid. DJ JC Teltet lukkes!

En dejlig varm Sportsuge med 25 grader og blå himmel. Det er lige det vi ønsker os i uge 32!

Søndag den 11. august Kl. 11.00 Sportsugen 2019 pakkes sammen... Alle er hjertelig velkommen til at hjælpe! Vi siger tusind tak for støtten og på forhånd tak for hjælpen!

NU-AVISEN 4-2019.indd 22

17/06/19 00.58


Tekst: LIS NIELSEN

UNGE DER ER BLEVET ÆLDRE SOMMERSÆSON I KLUBHUSET... »Unge der er blevet ældre« har haft en OK start i klubhuset. Også vejret har været fint. Vi ser nu frem til VARDE SOMMERSPIL den 4. juli og vores egen hyggelig GRILLAFTEN den 9. juli. Husk tilmelding! Se også programmet! Fortsat god sommer! Mange venlige hilsener Lilian, Lis og Karin

LILIAN, LIS OG KARIN ØNSKER ALLE EN RIGTIG GOD SOMMER!

»UNGE DER ER BLEVET ÆLDRE« GLÆDER SIG TIL 4. JULI, SÅ GÅR TUREN OP TIL VARDE SOMMERSPIL

VI GLÆDER OS TIL EN HYGGELIG GRILLAFTEN VED KLUBHUSET. HUSK AT TILMELDE DIG!

»Fælleskalender« for de aktive i Nustrup sogn!

Man skal blot gå ind på Googlechrome: https://calendar.google.com/calendar/r Brugernavnet er: nustrupkalender@gmail.com Og kodeordet er: nustrupadmin Man kan selv lægge sine arrangementer ind - og se om det kolliderer med noget andet. Jeg opfordrer hermed til at gøre brug af kalenderen! Christian Munch

Skolevej 24 · Nustrup · 6500 Vojens · Tlf.: 74 87 15 29 nustruptryk@bbsyd.dk · www.nustruptryk.dk STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 4 2019

Unge der er blevet ældre 23

n 2019

NU-AVISEN 4-2019.indd 23

17/06/19 00.58


RØR

Smeden

AUT. VVS INSTALLATØR · Dæmningen 40, Nustrup · 6500 Vojens · +45 74 82 25 00

Velkommen hos Rørsmeden.dk Som Aut. VVS installatører sælger og monterer vi alt indenfor vand, varme og sanitet, biovarme og solvarme!

· · · · ·

Træpillefyr Kombifyr Stokerkedler Flisfyr Gaskedler

Rørsmeden · Dæmningen 40, Nustrup · 6500 Vojens Tlf. +45 74 82 25 00 · Mobil +45 21 20 35 37 · Privat +45 74 87 13 75 · Email: mail@roersmeden.dk

NUSTRU P

19

21 OM

G

G

NU - AVISEN nr. 4 2019

UN

24

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN 4-2019.indd 24

n 2019

17/06/19 00.58


Janni Terp Christensen

Gabøl og Omegns Beboerforening

TO ARRANGEMENTER STÅR FOR DØREN Søndag den 23. juni afholdes traditionen tro Sankt Hans ved Ankergaard, Gabøl Byvej 11. Ikke nok med at Tine og Jørgen Gram lægger faciliteter til... Jørgen stakker bålet op og slår græsset omkring bålet. Jørgen har i år også sagt ja til at være båltaler. Det glæder vi os rigtig meget til. Dejligt med Jeres store engagement i byen.

TINA & JØRGEN GRAM LÆGGER FACILITETER TIL – OG JØRGEN HOLDER OGSÅ BÅLTALEN

Så medbring selv bord, stole, service og mad til pladsen, så sørger beboerforeningen for grillen er klar kl. 18.30. Bålet tændes kl. 20. Der vil i år være mulighed for børnene at bage pandekager. Sommerfesten 2019... En uges tid senere mødes vi så igen til en forhåbentlig god »Sommerfest 2019«. Lørdag den 15. juni vil Gabøl midtby igen summe af glade børn og voksne. »Hønsehuset« vil endnu engang danne midtpunkt for en hyggelig formiddag og senere aften. Om formiddagen starter vi kl. 9 med kaffe, te og rundstykker sponsoreret af Eckholdt bageri i Toftlund. Der vil traditionen tro være diverse aktiviteter for børn og barnlige sjæle henover formiddagen. Ved aftenstid samles vi igen... Grillen er varm fra kl. 18.30, hvor medbragt mad kan grilles. Der vil i år, som noget nyt, også være mulighed for at købe en grillmenu fra Grill Experten. (husk at medbringe eget service). Sammen har vi det sjovest... Vi ses velmødt!

STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 4 2019

Gabøl Beboerforening

25

n 2019

NU-AVISEN 4-2019.indd 25

17/06/19 00.58


Nustrup kirke

Gudstjenester

Sognepræst Christian Munch Skolevej 1, Nustrup 6500 Vojens · Tlf. 74871226 Mail.: chmu@km.dk

Foto: Henrik Rosenkilde

JUNI...

AUGUST...

Søndag den 23. juni kl. 09.00 1. søndag efter trinitatis

Søndag den 04. aug. kl. 14.00 7. søndag efter trinitatis

Peter Heini Glistrup, Bevtoft - prædiker

Søndag den 30. juni kl. 09.00 2. søndag efter trinitatis

Peter Heini Glistrup, Bevtoft - prædiker

JULI...

Søndag den 11. aug. kl. 10.00 (A) 8. søndag efter trinitatis Søndag den 18. aug. kl. 10.00 (A) 9. søndag efter trinitatis Konfirmandindskrivning

Søndag den 07. juli Ingen gudstjeneste

Søndag den 25. aug. kl. 09.00 10. søndag efter trinitatis

Søndag den 14. juli kl. 09.00 4. søndag efter trinitatis

Onsdag den 28. aug. kl. 17.00 Familiegudstjeneste

Peter Heini Glistrup, Bevtoft - prædiker

Søndag den 21. juli kl. 10.00 (A) 5. søndag efter trinitatis Søndag den 28. juli kl. 09.00 6. søndag efter trinitatis

(A) for altergang SOGNEPRÆST CHRISTIAN MUNCH Skolevej 1, Nustrup · 6500 Vojens Tlf. 7487 1226 · Mail. chmu@km.dk

Kommende aktiviteter i Nustrup Menighedsråd... Onsdag den 28. august kl. 17.00: »Familiegudstjeneste« Torsdag 5. sept. kl. 19.00: »Kirke- og kirkegårdsvandring« Torsdag 26. sept. kl. 19.00: »Foredrag med Pernille Juhl« NUSTRU P

19

21

G

26

Nustrup kirke

NU - AVISEN nr. 4 2019

OM

G

UN

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN 4-2019.indd 26

n 2019

17/06/19 00.58


Nustrup og omegn

NUSTRUP OG OMEGN Marianne Paulsen

NUSTRUP SOGNS HUSHOLDNINGSFORENING Lørdag den 14. september 2019 kl. 10.30

Familietur til Glad Zoo i Lintrup

Torsdag den 10. oktober 2019 kl. 18.30

Efterårs modeshow hos Steffi Mode i Toftlund Torsdag den 28. november 2019 kl. 19.00 Julehygge i klubhuset med besøg af Søren Huusmann fra Ladegård, som vil fortælle om livet som udsendt soldat

Mandag d. 2. dec. og tirsdag d. 3. dec. kl. 18.30 Konfektaften i skolekøkkenet Max. 16 deltagere pr. gang Torsdag den 20. februar 2020 kl. 18.30 Besøg på Genforenings- og Grænse- museet i Christiansfeld med efter følgende kaffe og lagkage på Den Gamle Grænsekro

Torsdag den 12. marts 2020 kl. 19.00

Generalforsamling

HOBBYAFTEN: (den 2. onsdag i hver måned)

Vi starter op onsdag den 11. sept. hos:

Jacoba Diever, Dæmningen 52, Nustrup                                                                            NUSTRUP

SOGNS HUSHOLDNINGSFORENING GLAD ZOO I LINTRUP

ANETTE FRA STEFFI MODE

Flisbæk

SØREN HUUSMANN

Årstidernes grøntsager Aronia shots · Skrabeæg Binding af ranker og Bårebuketter

Tingvadvej 21 · Bæk · 6500 Vojens · Tlf. 2440 7658 STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 4 2019

Familie og Fritid

27

n 2019

NU-AVISEN 4-2019.indd 27

17/06/19 00.58


VIL DU GØRE EN FORSKEL!!??

- så bliv frivillig i ungdomsforeningen! Nustrup Ungdomsforening er meget stor, derfor har vi på årsplan brug for næsten 100 hjælpere, til at bevare alle vore aktiviteter her i sognet. Ring, mail eller sms til Peder Thorvald eller Lise – hvis du vil høre mere om HVAD DU KAN GØRE for din forening!

FH AUTOGLAS

af stenslag 375,• Reparation af autoruder • Udskiftning afregning med forsikrings• Direkte selskab FINN HOLST · LILJEVEJ 1 · 6500 VOJENS · TLF 42154550

Vojens Boghandel Rådhuscentret 23 6500 Vojens Tlf. 27 11 79 55 Følg os på Facebook

Torvet 1 • 6630 Rødding • Tlf.: 7484 1544 NUSTRUP

IN

G

21 DO

MSFORE

N

NU - AVISEN nr. 4 2019

OM

G

G

19 G

NU-AVISEN 4-2019.indd 28

UN

Nustrup Ungdomsforening

21 D

UN

28

NUSTRU P

19

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

n 2019

17/06/19 00.58


Kunne du tænke dig at være

badmintontræner

eller bare hjælpetræner en gang imellem?? Så kan vi rigtig godt bruge dig.

Vi mangler en ekstra træner/hjælpetræner om onsdagen i tidsrummet kl. 16-18, der kan hjælpe vores træner Andreas Fisker, til at træne vores ungdomsspillere.

Er det noget?

Så send en mail til: nu.fjerbold@gmail.com, eller kontakt træner Andreas Fisker på tlf. 30 66 00 69 eller formand Rey Sørensen på tlf. 21 24 38 36.

Husk også at tjekke vores hjemmeside:

NUSTRUP

www.nustrupuf.dk

19

G DO

IN

UN

Alette Houman holder på bedste vis siden flot og hurtigt ajour

21 G

MSFORE

N

Nustrup Ungdomsforening

STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 4 2019

Badmintontræner søges 29

n 2019

NU-AVISEN 4-2019.indd 29

17/06/19 00.58


Rødding A - Støt dit lokale apotek og HUSK vi tager kun 45 kr. for udbringning direkte til døren. - Telefonnummer 74 84 21 41

21 OM

G

NU - AVISEN nr. 4 2019

D

G

Rødding Apotek

NUSTRU P

19 UN

30

Rødding A

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

n 2019

Rødding A NU-AVISEN 4-2019.indd 30

17/06/19 00.58


Installatør Jørgen Installatør JørgenNielsen Nielsen

Fynsgade 2 - 6520 Toftlund Døgnvagt: 70 900 200 - www.blue-tech.dk Døgnvagt: 70 900 200 - www.blue-tech.dk

Installatør Jørgen Nielsen

Døgnvagt: 70 900 200 - www.blue-tech.dk

HYDRAULIK

Salg og reparation af LIFTE OG HYDRAULIK SLANGER SB HYDRAULIK A/S · KOLSNAPVEJ 1 · 6500 VOJENS Tlf.: 7487 1701 · Mobil: 2062 3800 · Mail: sb@sbhydraulik.dk

STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

EN NU - AVdomISsforening Nustrup Ung

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 4 2019

31

n 2019

NU-AVISEN 4-2019.indd 31

17/06/19 00.58


EN OVERVÆLDENDE SUCCES Fællesspisning gav igen et flot flot overskud! Anne Mette Uttrup Weisbjerg NU HOLDER VI SOMMERFERIE! Lørdag den 25. maj afholdt vi vildtaften i Forsamlingshuset. Bordene var dækket til knap 100 gæster. Denne gang var fællesspisningen lidt anderledes. Der var lavet bordplan og der var 3 retter for kun 120 kr. EN FLOT BORDDÆKNING DER PASSEDE PERFEKT TIL EN »VILDTAFTEN«

Gæsterne var bl.a. kommet for at smage det lækre sponserede krondyrkød fra Jens & Mette Seeberg. 1000 tak for den store

»gave« til Forsamlingshuset. Jeres gavmildhed har givet et arrangementsoverskud på godt 8.000,- kr. Et super flot resultat! Vi har faktisk allerede brugt af overskuddet og har indkøbt en ny og langt bedre ovn til køkkenet. Vi er så glade og stolte over Nustrups opbakning gang på gang til vores arrangementer. Mange tak for det... det er det, der gør det muligt, at vi løbende kan få renoveret vores dejlige feststed. Nu holder vi sommerferie. I efteråret kommer der sandsynligvis ikke nogen fællesspisninger, men til gengæld står vi både bag »Specialklassens« besøg fredag den 25. oktober 2019 og »Julebanko«. Sidstnævnte har vi endnu ikke nogen dato på endnu. Det vender vi tilbage med efter sommerferien. Er du heldig i årets tombola i Sportsugen... - så kan du der vinde et gavekort på hele 6 plader til »Julebankoen«. Du tænker måske: »Der er da længe til jul« - lige nu står sommeren for døren, og du har ret. I ønskes alle en rigtig god og solrig sommer! SPECIALKLASSEN KOMMER IGEN TIL NUSTRUP . FREDAG DEN 25. OKTOBER UNDERHOLDER DE I NUSTRUP FORSAMLINGSHUS . EN SÆRDELES FESTLIG AFTEN VENTER OS! NUSTRU P

19

21

G

32 Nustrup Forsamlingsgaard

NU - AVISEN nr. 4 2019

OM

G

UN

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN 4-2019.indd 32

n 2019

17/06/19 00.58


-Spejderledere søgesGA-NU spejdergruppe søger engagerede og glade ledere, der har lyst til at blive en del af et dygtigt lederteam og en fantastisk spejdergruppe. Går du rundt med en spejderdrøm? Har du kreative idéer? Elsker du udelivet? Eller vil du bare gerne være med til at give vores glade spejderbørn spændende, inspirerende og udviklende oplevelser? Og har du lyst til at bruge 2-3 timer om ugen på at være spejderleder i Nustrup? Så er det måske dig, vi leder efter til vores engagerede lederstab. Vi søger ledere, der i samarbejde med vores nuværende ledere kommer til at planlægge og gennemføre ugentlige spejdermøder for enten Ulvene (2.-3.kl. mødes onsdage 18-19.30) eller Juniorerne (4.-6.kl. mødes onsdage 19-20.30), hvor aktiviteterne typisk ligger indenfor temaerne natur, samarbejde, samfund, livssyn og fællesskab. Spejdererfaring er ikke et krav (men livserfaring kan være en fordel), bare du er indstillet på at gøre en indsats for vores spejdere og på at være en del af spejdergruppen. Vi garanterer masser af fællesskab, sammenhold, spændende oplevelser og udfordringer samt personlig udvikling. Som spejderleder får du desuden udvidet dine personlige kompetencer indenfor bl.a. kommunikation og formidling, planlægning, samarbejde og ledelse. Hvis du er interesseret i at blive spejderleder i GA-NU Spejdergruppe, vil vi meget gerne høre fra dig. Du er også velkommen til at besøge os i forbindelse med vores ugentlige onsdagsmøder i spejderhytten Optimisten (Tingvadvej 3A, Nustrup, 6500 Vojens) og hilse på de andre ledere. Du kan kontakte gruppeleder David på 60206580 eller davidkoeslich@gmail.com. Se mere om gruppen på Facebook (GA-NU Spejdergruppe). https://www.facebook.com/GaNuSpejdergruppe/

Vi ses i GA-NU Spejdergruppe

NU-AVISEN 4-2019.indd 33

17/06/19 00.58


EUROPAMESTER RENÉS VINDERTID 3.05,07 TIMER VAR HELE 5 MINUTTER BEDRE END SVENSKEREN TOMAS BENGTSON

FRA NU TIL EM-TITEL! På opfordring af NU-redaktøren Niels Aage dette lille skriv om min guldmedalje/sejr til EM/DM i (55-60 årige) i DUATHLON (10 km løb, 60 km cykling og 10 km løb) i Viborg den 11. maj 2019. I 2018 måtte jeg nøjes med bronze i alderen 50-54 i Vejle på samme distance. I Nustrup sogn vækker mit efternavn nok en del genklang, da mine barndomsrødder er dybt forankret i Nustrup. Min forældre »indvandrede«, som mange nok er bekendt med, til Nustrup i 1960. Jeg blev født i 1964 på Gram Sygehus. Mit fundament for at skabe en god idrætspræstation (i en moden alder) er netop skabt i Nustrup. Min grundmotorik er blevet opbygget gennem masser af fri leg, i skoven bag Brdr. Simonsens Autohandel, (hvor jeg også prøvede at være fejedreng) blev der leget cowboy og indianer, på højen ved cementvejen blev der kælket og leget tik og gemme og på naturområdet ved den gamle skole på Dæmningen, blev der lavet cykelbaner. Vi kørte (rollelege) også speedway på parke-

ringspladsen ved kirken på vores dertil hjemmebyggede cykler, der havde et lookalike, som rigtige Ole Olsen fartmaskiner. Den mere organiserede motoriske grundtræning foregik i gymnastiksalen med Ludvig Søberg og Jens Seeberg som kyndige gym-instruktører, samt også lidt akrobatik og dans i Forsamlingshuset, hvorfra vi dog var nogle gutter, der hurtigt fandt vej over til boldbanen, hvor der blev spillet mur til RENÉ SOM TRÆNER FOR PUSLINGEHOLDET I 1979

den store guldmedalje samt masser af fodbold med de store drenge, Tommy Mynster, Bent Dahl osv. Dertil lidt finmotorik med bordtennis i den gamle sangsal. NUSTRU P

19

NU - AVISEN nr. 4 2019

OM

G

G

Rene Steenberg Olsen

UN

34

21 D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN 4-2019.indd 34

n 2019

17/06/19 00.58


Var med til indvielse af den nye boldbane!

I 1979 kom Nustrup Hallen til med indendørs fodbold, badminton og håndbold. Et højdepunkt var også den nye fodboldbane, hvor jeg fik lov til at sparke den officielle første kamp i gang, hvor borgmester Peter Petersen og den legendariske fodbolddommer Leif Petersen (store Leif) var til stede.

INDVIELSEN I 1975 AF DEN NYE BOLDBANE - RENÉ SAMMEN MED PETER PETERSEN OG FAR BENT

Da den første landsdækkende motionsbølge rullede ind over Danmark, blev der er også løbet ture i sognet med udgangspunkt fra det gamle kridthus. Og som jeg husker det, blev der løbet race hver gang. Som ungdomspiller i fodbold var der også seriøs fodboldtræning i NU. Leif Nielsen og Bent Rosenkilde m.fl, lavede sjov og fed fodboldtræning. Og her blev vi også vidne til »moderne fodboldtræning«, da Ejner Jürgensen kom til som seniortræner.

LEIF NIELSEN

BENT ROSENKILDE

EJNER JÜRGENSEN

Her blev gymnastiksalen indrettet til et fysisk torturrum, hvor seniorspillerne i NU oplevede hvor mange forskellige muskler de havde i kroppen. Jeg havde også nogle afstikkere til Gram FS, hvor jeg som fodboldspiller oplevede den tyske træningsmetode (Flemming Blomm) i fodbold på daværende tidspunkt. Det gik under betegnelsen »Dauerlauff«... og måske var vi heldige i de sidste 5 minutter af træningen at få lov til at røre en bold. STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 4 2019

Jeg kunne tilføje mange andre gode eksempler, fx da nogle af mine klassekammerater, Jan Nielsen og Lars Fuglsang begyndte at gå til boksetræning. Der havde vi interne konkurrencer i forskellige fysiske aktiviteter, fx flest hop i sjippetorv på et ben osv. Summen af alt dette er nok for mig blevet en livslang glæde og lyst (og trang) til at lave fysisk aktivitet. I en forholdsvis ung alder (25 år) og før det blev moderne med den selviscenesættende og til dels ekstreme kropsdyrkelse, gennemførte jeg også den første jernmandskonkurrence, der blev afviklet i Danmark i 1989 i henholdsvis Jels og Rødekro. Og alt dette resulterede så her i maj for mig med et dejligt sportslig resultat, og jeg kan nu smykke mig med at være »Europamester«.

RENÉ BLEV EN SIKKER VINDER AF DE ÅBNE DANSKE MESTERSKABER

Jeg er selvfølgelig glad for denne titel, da jeg har trænet målrettet mod stævnet i Viborg, men for mig er den daglige træning og alt det samvær jeg har sammen med gode træningskammerater endnu vigtigere og at være heldig fortsat at have et fysisk og mentalt helbred, der giver lyst og overskud til at nyde livet. Alt dette kan selvfølgelig heller ikke lade sig gøre uden at have den fulde opbakning fra min kone/kæreste til at give mig et stort frirum til at dyrke min passion for denne sport… Ps.: Håber at jeg til efteråret får mulighed for at møde en anden Europamester fra Nustrup (redaktøren) til en badmintonkamp! René Steenberg Olsen

HAR aftalt med min makker (Slothuus), at vi mødes. Vi måtte »nøjes« med bronze ved EM! Niels Aage Uttrup

René Steenberg Olsen

35

n 2019

NU-AVISEN 4-2019.indd 35

17/06/19 00.58


Tilmelding til BADMINTON 2019-20

For motionister - opstart mandag d. 2. september Vi har tider mandag - onsdag - torsdag - fredag

Mandag kl. 15.00 - 16.00 kr. 325,- pr. person

Onsdag kl. 18.00 - 19.00 kr. 475,- pr. person

Mandag kl. 18.20 - 19.20 kr. 475,- pr. person

Onsdag kl. 19.00 - 20.00 kr. 475,- pr. person

Torsdag kl. 18.30 - 20.00 kr. 575,- pr. person Bemærk: 1,5 time

Fredag kl. 17.00 - 18.00 kr. 325,- pr. person eller som ”løsgænger” kr. 20,- pr. gang.

Spiller man mere end 1 time om ugen er prisen på den 2. time kr. 325,- og den 3. time kr. 200,Banefordelingen vil kunne ses i næste NU-avis samt på hjemmesiden: www.nustrupuf.dk. Tilmelding til badminton for motionister, sker ved tilmelding på mail: nu.fjerbold@gmail.com eller til Henrik Rosenkilde på tlf. 40 45 37 03, eller ved at aflevere en seddel i postkassen på Møllevænget 1. Senest mandag d. 12. august 2019 Tilmeldingen skal indeholde: • Navn, adresse, telefonnr. og gerne e-mail adresse på alle 4 spillere til en bane. • Hvilken dag og klokkeslet, man ønsker at spille. • Skriv også gerne et alternativt ønske til spilletidspunkt. 4 spillere pr. bane har fortrinsret frem for kun 2 spiller pr. bane. I tiderne mandag kl. 15-16,og fredag kl. 17-18, vil der være bedre mulighed for single baner. Disse tider er også billigere. Skuller der være flere tilmeldinger end der er baner - og der ikke kan aftales en løsning, afgøres det ved lodtrækning. Vi glæder os til at se jer. Badmintonudvalget

NUSTRU P

19

21

G

Badminton tilmelding

NU - AVISEN nr. 4 2019

OM

G

UN

36

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN 4-2019.indd 36

n 2019

17/06/19 00.58


"SJOV SØNDAG"

19 DO

IN

G

G

21

UN

I NUSTRUP HALLEN

NUSTRUP

MSFORE

N

Søndag d. 1. september fra kl. 10 - 13 NU inviterer børn fra børnehaven (den ældste gruppe) til og med 6. klasse - og deres forældre, til en sjov og aktiv dag i hallen, hvor man kan prøve kræfter med, badminton, fodbold og gymnastik. Vi afslutter med en bid brød.

ON T N LD I O M B D TIK A D S B A FO N YM

G

STRUP NU

SALG & SERVICE SALG & SERVICE

Trænger din havetraktor/plæneklipper til et service, så ring Trænger din havetraktor/plæneklipper til et service, så ring Vi ses hos DIN have/park forhandler Vi ses hos DIN have/park forhandler RING OG HØR NÆRMERE… RING OG HØR NÆRMERE…

DK-Udlejning DK-Udlejning Dan Krongaard Dan Krongaard Ørderup Kirkevej 33 · Toftlund Ørderup Tlf. 20 89 Kirkevej 94 29 33 · Toftlund Tlf. 20 89 94 29

Udlejningsmaskiner - se mere på www.dk-udlejning.dk eller ring og forhør Udlejningsmaskiner - se mere på www.dk-udlejning.dk eller ring og forhør 21

NUSTRUP

E

NU-Avise

n 2019

NU-AVISEN 4-2019.indd 37

19

21

UN

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung

NU - AVISEN nr. 4 2019

G

»Sjov søndag i hallen«

37

G

OMSFOR

DO

IN

GD

N

U

N

IN

G

19

Nust

Telefonen er er åbenTelefonen fra kl. 7-16.30 åben kl. 7-16.30 allefra hverdage. alle hverdage. Værkstedet er åbent Værkstedet åbent hverdage fra kl.er10-16.30 hverdage fra kl. og lørdage kl.10-16.30 9-12 og lørdage kl. 9-12

Stiga • MTD • Cub Cadet • Efco • Stihl • Stiga • MTD • Cub Cadet • Efco • Stihl Stiga • MTD • Cub Cadet • Efco • Stihl • Stiga • MTD • Cub Cadet • Efco • Stihl

DK-Udlejning… havepark forhandler... DK-Udlejning… havepark forhandler... DK-Udlejning… DINDIN havepark forhandler... DK-Udlejning… DINDIN havepark forhandler...

Tilmelding er ikke nødvendig. Vi glæder os til at se jer til en sjov og hyggelig dag. Badminton, fodbold og gymnastik

MSFORE

N

17/06/19 00.58


VEJKANTSBIBLIOTEK Nyt i Nustrup

Står ud for Dæmningen 43

Byt en bog · Lån en bog · Tag en bog Håber i vil bruge det flittigt!

Anne Grethe Gram

NUSTRU P

19

21

G

38 Vejkantsbibliotek i Nustrup

NU - AVISEN nr. 4 2019

OM

G

UN

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN 4-2019.indd 38

n 2019

17/06/19 00.58


Pigefodbold U 13

Lærke Hurup Sigurdson

Øverst fra v.: Lærke Hurup Sigurdson (træner), Lærke Holden, Nikola Capik, Sarah Thiesen, Sille Iversen og Julie Christiansen (hjælpetræner). Ned. fra v.: Yasmine Persson, Tessa Venø, Mathilde Andersen og Monique Eliasson.

Kommentarer fra Nustrups U13 piger! Et billede af U13 holdet, med nogle gode kommentarer til træning og til kampe. Hvordan er det at gå til fodbold? Lærke Holden: »Det er mega fedt. Vi har et godt fællesskab. Det gør at vi spiller bedre og er gode til at støtte hinanden«. Sarah Thiesen: »Det er fedt at gå til fodbold i Nustrup, da der er meget mere personligt forhold mellem spillerne og trænerne... end der f.eks. er i Vojens«.

Monique Eliasson: »Vi laver gode og sjove øvelser – som lige passer til vores niveau«. Nikola Capik: »Træningen er mega sjov og varierende... og vi laver aldrig det samme«. Hvordan er det at spille kamp? Sarah Thiesen: »Det er mega fedt, og jeg synes, at det er sejt, at vi har rykket os så meget, siden vi startede i april måned. Tessa Venø: »Vi laver altid gode køreaftaler, og det er så hyggeligt at være sammen på vej til kampene«.

Rudi Paulsen 2072 5904 Lærkevej 20 6100 Haderslev paulsentoemrer@gmail.com STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 4 2019

Lærke Hurup Sigurdson

39

n 2019

NU-AVISEN 4-2019.indd 39

17/06/19 00.58


NUSTRUP

19

G DO

IN

UN

PRÆMIESPIL 4. trækning i 2019 gav følgende resultat...

21 G

MSFORE

N

1. Præmie · 6 x 150 kr.: Nr. 35 Ulla Bram, Kolsnapskovvej · Nr. 164 Rasmus Kiesby, Kolsnapvej ·

Nr. 186 Fam. Bruhn-Fyhn, Bevtoft · Nr. 199 Lilian Jakobsen, J. H. Schmidt Vej (Vojens) · 265 Fam. Møller - Thomsen, Røddingvej og Nr. 293 Børnebørn, Dæmningen. 2. Præmie · 10 x 100 kr.: Nr. 92 Brian Bossen, Vojens · Nr. 142 Ove Hartung, Skyttevej (Gram) · Nr. 155 Bjarne Paulsen, Adelvej · Nr. 202 Rasmus Dahl, Bæk Østerforte · Nr. 208 Viktor Willecke, Tingvadvej · Nr. 322 Frederik Søtang Steenberg, København · Nr. 325 Jane Jacobsen, Koldingvej · Nr. 365 Fam. Holst, Violvej · Nr. 381 Andreas Fisker, Fjellumvej og Nr. 403 Fam. Paulsen, Adelvej. 3. Præmie · 10 x 50 kr.: Nr. 48 Lars Didrichsen, Dæmningen · Nr. 99 Fam. Bundgaard, Rosengade · Nr. 123 Fam. Matthiesen, Møllevej · Nr. 206 Ninna Hansen, Skolevej · Nr. 210 Svend Beck, Tingvadvej · Nr. 235 Gitte Gabelgaard, Sanddallundvej · Nr. 248 Henny Hansen, Møllevej · Nr. 279 Ruth Freund, Skolevej · Nr. 390 Kaja Højsager, Violvej og Nr. 393 Signe Pedersen, Gabøl Byvej. Præmierne kan afhentes, helst inden næste blad udkommer, ved kasserer Lise Steenberg Olsen · Dæmningen 60 · Nustrup NUSTRUP

19 DO

IN

UN

G

21 G

MSFORE

N

Vognmand

Benny Weisbjerg Adelvej 15 b · Bæk · 6500 Vojens Tlf. 74 87 15 55 · Mobil 20 65 76 37

ALT I CONTAINERE / GRUS CVR: 26 03 40 78

Nustrup Sogns Forsamlingsgaard Benyt forsamlingsgaarden til møder og fester. Velegnede lokaler til både store og små fester. Ønskes hjælp ved private fester ell. ved mindesamvær, kan vi formidle kontakten til en dygtig og kompetent person, som gerne vil hjælpe til! Bestilling hos:

Oluf Gram

Tlf. 74 87 13 78

Mob. 61 70 13 78

www.nustrupsforsamlingsgaard.dk

NU-AVISEN 4-2019.indd 40

Forsamlingsgaarden er et »Nøglehus« - kan derfor lejes uden fast vært!

Bestyrelsen

17/06/19 00.58

Profile for Nustrup UF

NU-Avisen nr. 4 2019  

NU-Avisen nr. 4 2019  

Profile for nustrupuf
Advertisement