Page 1

NUSTRUP

19 DO

IN

UN G

G

21

MSFORE

N

Guldkonfirmander 2017!

Foto: Henrik Rosenkilde

NU - AVISEN Nustrup Ungdomsforening AARGANG 43

NU-AViSeN nr. 4-2017.indd 1

4

juni 2017

12/06/17 11.29


Den 2. side

Støtteklubben arbejder på højtryk...

Et godt program for

Sportsugen 2017 venter os i uge 32!

v/ Jan Christensen

Hej Alle :-) Nu begynder vi så småt at glæde os til »årets sportsuge« i uge 32, hvor vi alle igen skal samles. Vi forudser en uge med rigtig høj sol, kolde øl og vand, og en masse spændende aktiviteter. Der vil løbende komme opdateringer på vores facebook-side, så følg endelig med :-) Allerede nu, kan vi løfte sløret for musikken til torsdag aften, hvor der skal prøves noget nyt. Vi skal i år høre Thomas Pedersen fra

2

Farsø, nok en del bedre kendt som den syngende bager. Han har både deltaget i Voice og Talent... så det bliver rigtig spændende at høre, hvad han kan :-) Se hele programmet for »Årets Sportsuge 2017« på siderne 19-22. Hà en fantastisk god sommer - så ses vi i uge 32! Jan Christensen

Gammel Stadsvej 5 · Jegerup Tlf. 7454 1321 · info@byggeriget.dk

NU-AViSeN nr. 4-2017.indd 2

· ·

6500 Vojens www.byggeriget.dk

12/06/17 11.29


BESTYRELSEN

Indhold

Formand: Peder Th. Pedersen Tlf. 22 12 20 11 pederthorvald@gmail.com Sekretær: Mona HB Brink Tlf. 29914414 pederthorvald@gmail.com Kasserer: Lise Steenberg Olsen Tlf. 21 78 4115 lisesteenberg@stofanet.dk Best.medl.: Ulla Prehn Jepsen Tlf. 20 83 21 48 ullaprehnjepsen@gmail.com Best.medl.: Camilla Thøgersen Tlf. 28 87 54 57 millamuzz2008@hotmail.com Best.medl.: Majbrit Jensen Tlf. 31 49 29 90 bitten18@live.dk Best.medl.: Annette F. Jacobsen Tlf. 81 75 24 49 alexander2009@live.dk

Den 2. side v/Jan Christensen.................................................................................................... 2 Sidste nyt! v/Lise Steenberg Olsen......................................................................................... 5 »Midtlandsløbet 2017« afllyst v/Lisbeth Rokkedahl...................................................... 6 Dilettanterne øver nu til Årets Revy v/Anne Mette Uttrup................................... 7 »Frivillige Awards« Had. Idrætscenter v/Tina Særkjær Thamdrup................... 8-9 Gabøl Beboerforening »Gå foråret i møde« v/Janni Terp Christensen......... 11 Borgerbudgettering 2017 v/Solveig Larsen.................................................................... 14 Lokalråd for Gabøl/Nustrup Landdistrikt v/Allan Rokkedahl............................... 15 GA-NU Spejderne v/Ole Gram........................................................................................... 16 Badminton-tilmelding v/Winnie Lykke Eriksen............................................................. 17 Sportsugeprogram v/Støtteklubben............................................................................. 19-22 Sankt Hans på legepladsen v/Tina Willecke................................................................... 24 Guldkonfirmation 2017 v/Peter Bjørnskov...................................................................... 25 Nustrup kirke med gudstjenester v/Christian Munch.............................................. 26 Togafgang på Overgadebanen v/Rose & Aleks Pedersen....................................... 27 Information fra Nustrup Vandværk v/Svend A. Hansen.......................................... 28 Hans Carsten Nissens bisættelse v/Ingrid Nissen....................................................... 28 Unge der er blevet ældre, nu i klubhuset v/Lis Nielsen................................... 30-31 Forsamlingshuset skal shines op v/Anne Mette Uttrup........................................... 32 FAMILIE OG FRITID - Program 2017-2018 v/Stinne Bekke............................... 33 Nyt fra Fællesskolen Sommersted-Nustrup v/Karin, Anna og Ulla........... 36-37 OK Benzin støtter sporten i Nustrup v/Lise Steenberg Olsen.......................... 38 Takkekort fra Alberte v/Alberte Moeslund Kristensen............................................ 39 Præmiespil (4. trækning i 2017) v/Lise Steenberg Olsen........................................ 40

UDVALGSFORMD.

Badminton: Winnie L. Eriksen Tlf. 22 86 77 40 formand.nu.fjerbold@gmail.com Fodbold: Jan Holst Tlf. 74 87 19 00 janholst@bbsyd.dk Gymnastik: Simon Christensen Tlf. 22 40 88 84 simonwc@live.dk Håndbold: Henrik S. Andersen Tlf. 21 78 4115 henrikskovandersen@iclood.com Svømning: Lise Steenberg Olsen Tlf. 21 78 4115 lisesteenberg@stofanet.dk Tennis: Gert Majeske Tlf. 21 33 32 26 vigmaj@mail.dk Unge der er blevet ældre: Lis Nielsen Tlf. 61 72 12 96 Lilian Jakobsen Tlf. 41 81 69 29 Karin Vigsø Tlf. 22 57 32 26

STØTTEKLUBben

Formand: Jan Christensen Tlf. 21 70 24 65 janam@mail.dk

NUSTRU P

19

GD

MS

G

UN

21 O

FOREN

IN

Nustruphallen

v/Anette Carøe Knudsen Tlf. 74 87 12 10 webmaster@nuhallen.dk

Klubhuset

v/Lise Steenberg Olsen Tlf. 21 78 4115 NU-AViSeN nr. 4-2017.indd 3

Nustrup Ungdomsforening

NU-Avisen udkommer 7 gange om året i et oplag af 700 - og omdeles til samtlige husstande i Nustrup sogn. Lise Steenberg Olsen · Dæmningen 60 REdaktion Tlf. 2178 4115 · Mail: lisesteenberg@stofanet.dk Niels Aage Uttrup · Dæmningen 32 Tlf. 6113 34 63 · Mail: naauttrup@mail.tele.dk hjemmeside Er der ændringer til hjemmesiden, bedes disse sendes til: alette@alette-houman.dk

Udgiver

NU - AV

Nustrup AARG

ISEN

Ungdom

ANG 43

64

sforenin

juni 20 17

g

Forsiden: Søndag d. 21. maj var der Guldkonfirmation i Nustrup kirke med 23 deltagere. Desuden var Keld Feddern og Anni Hansen indbudt til festdagen. Flere af konfirmanderne havde ikke set hinanden i de 50 år der var gået. De mange deltagere fik en spændende dag, som startede nede i kirken kl. 10 - derefter tog man op på skolen, inden der var hyggelig samvær i Forsamlingsgården, om de gode gamle dage. Deadline til NU-Avisen nr. 5 -17: Søndag den 13. aug. Udkommer: NU-Avisen nr. 5 -17 – udkommer i uge 35.

12/06/17 11.29


maler@john-callesen.dk Gammel Stadsvej 5 D · Jegerup · 6500 Vojens · Tlf.: 74 54 35 36

MARKARBEJDE udføres Sanddallund Maskinstation APS arbejder for landbruget året rundt Telefon, morgen og aften 7487 1470 eller mobiltelefon 4072 1570

www.davidsen.as NUSTRU P

19

21

G

4

NU - AVISEN nr. 4 2017

OM

G

UN

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AViSeN nr. 4-2017.indd 4

n 2017

12/06/17 11.29


NUSTRUP UNGDOMSFORENING med . . .

Sidste nyt! v/ Lise Steenberg Olsen

Legepladsen, Rosengade 21, Nustrup... Der kommer 7 nye redskaber og en bålhytte på legepladsen, sidst i juni og først i juli. Vi har fået byggetilladelse af kommunen og pengesagerne er i orden. NU = 250.000,- kr. NU´s Støtteklub = 25.000,- kr. Vi har fået fra SE Fonden, Ege Fonden, Toosbuys Fond og Friluftrådet. Projektet er på ialt 476.000,- kr. Nu må vi se, hvornår legepladsen skal indvies. Vi håber det vil blive til gavn og glæde for alle vores børn i sognet. Vi i foreningen er stolte over, at det kunne lade sig gøre! Nustrup Ungdomsforening v/Lise.

Frivilligheds Award 2017... Vi havde en 10 års jubilar Michal Thamdrup og to 15 års jubilarer Christian Munch og Ulla Jepsen med. Michal og Christian som livreddere og Ulla som bestyrelsesmedlem. Vi havde indstillet Annika Sieswerda, Anna Mikkelsen og Julie Juhl fra gymnastik- og fodboldafdelingen til ungdomslederprisen, men prisen gik desværre til anden side. Vi havde også en indstilling til »Haderslev Kommunes lederpris«.

Hjælp til opkridtning! Jeg synes jeg havde fået en god ide. Jeg ville lige hjælpe fodboldudvalget med at skaffe nogen til at kridte banerne op en gang i ugen 2,5 time. Det gik strygende fra uge 18 til uge 25. Tak til alle Jer, der gav foreningen en hjælpende hånd! Jeg ville også spørge hos Old Boys 7 mands spillerne, om de ville hjælpe foreningen 2,5 time i en uge, fra uge 32 til 41 - men her var der ingen, der sagde ja. Det er da også meget nemmere at komme og spille fodbold, når alting står klar... lige til at spille og man kan så hygge sig bagefter i klubhuset..!! Nå... jeg må videre, ville bare hjælpe fodboldudvalget, som gør et kæmpe frivilligt arbejde for at få det hele til at fungere.

Jan Holst med blomster, diplom og en fornem check, efter udnævnelsen til: »Haderslev Kommunes lederpris 2017«.

Vi havde til denne fornemme titel, indstillet fodboldformand Jan Holst. Jans kæmpe store arbejde for fodboldafdelingen er helt unikt. Og Jan fik prisen... og herfra skal lyde et stort tillykke! Vi i foreningen er stolte over udnævnelsen. NU havde indbudt alle udvalgsmedlemmer til festen for det store frivillige arbejde, de udfører og ikke får noget for. De måtte også tage deres ledsagere med. Det blev en særdeles fin aften... og de som deltog har rost arrangementet! G IN

E

N

U

GD

OMSFOR

Nustrup Ung

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 4 2017

n 2017

NU-AViSeN nr. 4-2017.indd 5

19

21

UN

EN NU - AVdomISsforening

G

G

21 N

DO

IN

STRUP NU

19

Opråb fra kassereren..!! Flere mangler at betale for vintersæsonen!

NUSTRUP

MSFORE

Nustrup Ungdomsforening

5

N

12/06/17 11.29


Tekst: Lisbeth Rokkedahl

Midtlandsløbet aflyst!

»Midtlandsløbet« - den 6. august 2017 er aflyst! Det er med stor beklagelse, at vi må aflyse »Midtlandsløbet«. Men vi må erkende, at det er nu vi skal gøre det. Løbeudvalget er næsten halveret inden for det sidste år, og løbsdagen kræver flere hænder end der er til rådighed. Vi vil ikke igen stå med for få hænder på løbsdagen og dermed miste overblikket over de små ting der gør, at løbet bliver fulgt helt til dørs. Det har været sjovt og lærerigt at planlægge og afholde »Midtlandsløbet«. Men gejsten og lysten forsvandt i takt med, at de praktiske opgaver blev lagt på alt for få hænder. »Midtlandsløbet« er løbet for sidste gang! Vi ønsker Jer mange gode løbeture og en god sommer!

På udvalgets vegne

Lisbeth Rokkedahl NUSTRU P

19

NU - AVISEN nr. 4 2017

OM

G

G

Midtlandsløbet

UN

6

21 D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AViSeN nr. 4-2017.indd 6

n 2017

12/06/17 11.29


Nustrup

Dilettanterne øver nu til

Nustrup

årets revyforestilling

Dilettant & Amatørscene

...fredag i sportsugen!

Dilettant & Amatørscene

Tekst: Anne Mette Uttrup

Nyt medlem valgt til bestyrelsen! I maj måned blev der i Nustrup Dilettant & Amatørscene afholdt ordinær generalforsamling. Niels Aage Uttrup ledte hurtigt, men sikkert de fremmødte gennem dagsordenens punkter. Det var både en stolt formand og en glad kasserer, der kunne fortælle om »Dilettant 2017«. De mange ændringer vi havde foretaget, viste sit værd. Der er ingen tvivl om, at vi arbejder videre med fremover kun at have én dag, hvor der opføres dilettant - nemlig lørdag i uge 9.

Dich Pedersen ind i bestyrelsen. 1000 tak for dit store arbejde for foreningen, kære Inger Lise. Vi er glade for at vi stadig må trække på din hjælpsomhed. Og et stort velkommen til, skal lyde til Hanne! Bestyrelsen ser nu således ud efter konstitueringen: Formand: Gerda Terp Christensen Næstformand: Benny Weisbjerg Kasserer: Nynke Sieswerda Sekretær: Hanne Dich Pedersen Pr.-ansvarlig: Anne Mette Uttrup Hanne Dich Pedersen blev ved generalforsamlingen nyvalgt til bestyrelsen. Billedet viser Hanne i en mindre rolle i årets dilettantforestilling. Rollen som nonne var Hannes debut som aktør i dilettant. Hanne Dich Pedersen

Inger Lise Holdensen stopper i Dilettanternes bestyrelse

Inger Lise Holdensen har i mange år været vores trofaste sekretær, men synes nu tiden var til at stoppe. I stedet har vi fået Hanne

Nustrup Revy fredag den 11. august... En lille gruppe med rødder i dilettantmiljøet er pt. i gang med at flette en revy sammen. Lige nu er der masser af ideer og bolde i luften... hvilke bolde der bliver grebet og brygget små sketches på, kan I se ...fredag den 11. august i Sportsugen. Vi håber, at vi også i år kan trække en masse glade Nustrup'ere til hallen, til en sjov aften med grin og sjove historier. Og hvem ved... måske har vi også hørt noget om dig!?!

STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 4 2017

Nustrup Dilettant

7

n 2017

NU-AViSeN nr. 4-2017.indd 7

12/06/17 11.29


Tekst: Tina Særkjær Thamdrup

Frivillige awards haderslev idrætscenter 2017 450 frivillige til stor fest i Haderslev! Onsdag den 24. maj 2017 var en helt særlig dag for rigtig mange mennesker i Haderslev Kommune. Der var sat det helt store show sammen - og mange frivillige glædede sig til at deltage i Haderslev Kommunes store »Awardsshow« for frivillige. Fra Nustrup Ungdomsforening drog hele 20 spændte frivillige afsted mod en dejlig aften. Dog skulle aftenen ret hurtigt blive afbrudt!! Lige udenfor Nustrup på Røddingvej kørte en af »frivilligebilerne« galt sammen med en traktor, og det endte med en totalskadet bil. HELDIGVIS og GUDSKELOV kom ingen til skade... hverken i bilen eller i traktoren. Vi fik hurtigt omorganiseret kørslen mod Haderslev, og vi fyldte bilerne op, så alle kunne komme med. Så trods færdselsuheld og et chok for flere, drog alle glade til festen. Da vi ankom til Haderslev Idrætscenter var den røde løber flot rullet ud, og et orkester spillede os ind til festen. Der kom mange glade mennesker, og ved indgangen blev der serveret velkomstdrinks. Langsomt kom alle til bords i en flot dækket sal- alt gjort klar til det store Awardsshow. Politikere og forvaltning sad på første parket, mange mange frivillige, unge talenter fra de forskellige foreninger, ledere i foreningerne og mange mange flere sad klar til et brag af en fest.

Johannes Gjesing - den berømte præst fra Gram, stod klar som konferencier. Han var trukket i sit allerflotteste tøj og delte jokes ud til højre og venstre.

Arrangementet konferencies Johannes Gjesing, gram i sit flotte dress

Der blev nu serveret mad, men ret hurtigt blev det klart, at kokkene havde lavet alt for lidt kylling og alt for meget bulgursalat. Dette gjorde dog ikke festen ringere – bare lidt sjovere at tænke tilbage på:-) Drikkevarer købte vi i baren. »Det store awardsshow« gik igang, og hvor var det fantastisk og spændende at være en del af. Så mange mennesker blev hyldet og takket for deres store frivillige arbejde rundt om i de mange foreninger. Talenter blev hyldet og masser af jubilarer blev kåret. NUSTRU P

19

21

G

8

Frivillige Awards

NU - AVISEN nr. 4 2017

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AViSeN nr. 4-2017.indd 8

OM

G

UN

D

n 2017

12/06/17 11.29


Tre jubilarer og en lederpris... Nustrup havde Michal Thamdrup med som 10 års jubilar og Christian Munch som 15 års jubilar - begge for svømmeafdelingen. Den tredje jubilar var Ulla P. Jepsen, som har siddet i NU´s bestyrelse i 15 år. Alle fik de en fl. rødvin som tak for deres indsats!

Jubilarerne Ulla P. Jepsen, Michal Thamdrup og Chr. Munch - fik alle en fornem fl. vin som jubilæumsgave.

Jan Holst løb med »Årets Lederpris«! Sååå flot, sååå flot... det kan Nustrup og Jan Holst vist godt være særdeles stolte over og tilfredse med. Herefter blev der spillet op til dans, og festen fortsatte med hygge og dans for

Jan Holst var indstillet af NU til »Årets Lederpris«, og ganske fortjent blev det også jan der fik Prisen.

de mange mennesker. En aften som helt klart vil blive husket... både for trafikuheld, jubilarkåringer og lederprisen - samt grin og hygge. TAK til Lise... fordi hun tænker på så mange mennesker og altid husker at få alle inviteret med. Det var en skøn aften at være en del af. FLOT arrangement af Haderslev Kommune! ...Det bliver garanteret endnu større og endnu bedre næste år. Måske med lidt mere kylling og lidt mindre bulgursalat:-) OG...Sejt gået til Michal, Christian og Ulla samt Jan Holst - som blev kåret og løb med den helt store pris (-se omtale på side 3). OG... Sidst, men ikke mindst... DET ER SEJT AT VÆRE FRIVILLIG!!! Hilsen Tina Særkjær Thamdrup:-)

Vognmand

Benny Weisbjerg Adelvej 15 b · Bæk · 6500 Vojens Tlf. 74 87 15 55 · Mobil 20 65 76 37

alt i containere / grus CVR: 26 03 40 78

STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 4 2017

Frivillige Awards

9

n 2017

NU-AViSeN nr. 4-2017.indd 9

12/06/17 11.29


NUSTRU P

19

21

G

10

NU - AVISEN nr. 4 2017

OM

G

UN

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AViSeN nr. 4-2017.indd 10

n 2017

12/06/17 11.29


Dyrehaven

Gabøl og omegns Beboerforening v/Janni Terp Christensen

»Gå foråret i møde«... – det var dette års første aktivitet... Torsdag den 25. maj mødtes flere Gabøller i Haderslev Dyrehave, hvor Troels Lund guidede os gennem dyrehaven med mange spændende historier... ja, helt fra istiden og frem til nutidens flora og fauna.

Bueskydning

En spændende tur i en smuk natur, over rislende vandløb med et tårnfuglepar samt en havørn svævende over vores hoveder. En times guidet gåtur var hurtig afviklet, og så tilbage til dyrehavens naturlegeplads, hvor de medbragte madpakker blev nydt i det skønneste vejr. Børnene legede på den fine legeplads, mens de voksne snakkede. Snobrødsbagning

Alt imens frokosten blev spist, satte Troels kendte dyrearter op, som vi kunne forsøge at nedlægge med bue og pil. Flere prøvede kræfter... - nogen mere heldig end andre. En stor tak til Troels Lund for en meget fin guidet tur i Dyrehaven og den efterfølgende bueskydning. Der var stor ros fra de fremmødte... så endnu en gang tusind tak! Vi var ligeledes vært ved snobrødsbagning ved bål - og det blev til endnu en hyggelig formiddag med naboer fra vejen og opland. Tip en 13’er – Desværre ingen fremmødte med en helt rigtig tip en 13’er. I får endnu en chance for at aflevere Jeres kupon ved Sommerfesten. Vinderen findes på dagen! Sommerfesten er den næste aktivitet i byen og afvikles lørdag den 10. juni kl. 9.00 på Midtgaard i Gabøl. Flyer er omdelt sammen med aktivitetskalenderen. Har bestyrelsen, af én eller anden årsag, ikke været forbi for at sælge medlemskort, kan vi kontaktes for et køb - eller pengene kan jo også overføres til foreningens konto. Efterfølgende vil I så modtage aktivitetskalenderen samt medlemskortet. Årets »Sankt Hans fest« vil igen blive afviklet på den lille plads foran Ankergaard - den 23. juni kl. 18.30. Medbring bord og stole samt service og mad. Bestyrelsen vil sørge for at grillen er varm og »Årets båltaler« er klar... I år Per Jacobsen fra Lille Haugaard i Kolsnap. Ses vi ikke til et af de ovenstående arrangementer, så vil jeg gerne på vegne af beboerforeningens bestyrelse ønske Jer alle en rigtig dejlig skøn sommer. Kh. Janni!

STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 4 2017

Gabøl Beboerforening

11

n 2017

NU-AViSeN nr. 4-2017.indd 11

12/06/17 11.29


rør

Smeden

aut. vvs installatør · Dæmningen 40, Nustrup · 6500 Vojens · +45 74 82 25 00

Velkommen hos Rørsmeden.dk Som Aut. VVS installatører sælger og monterer vi alt indenfor vand, varme og sanitet, biovarme og solvarme!

· · · · ·

Træpillefyr Kombifyr Stokerkedler Flisfyr Gaskedler

Rørsmeden · Dæmningen 40, Nustrup · 6500 Vojens Tlf. +45 74 82 25 00 · Mobil +45 21 20 35 37 · Privat +45 74 87 13 75 · Email: mail@roersmeden.dk

NUSTRU P

19

21

G

12

NU - AVISEN nr. 4 2017

OM

G

UN

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AViSeN nr. 4-2017.indd 12

n 2017

12/06/17 11.29


NUSTRUP Stedet hvor du handler lokalt 7487 1107

STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 4 2017

13

n 2017

NU-AViSeN nr. 4-2017.indd 13

12/06/17 11.29


Opsamlingsmøde om Borgerbudgettering 2017

v/ Solveig Larsen

Borgerbudgetteringsmøde i Nustrup Nustrup Ungdomsforening havde tilbudt at være værter for Haderslev Kommunes opsamlingsmøde om borgerbudgettering og introduktion til en ny omgang »Borgerbudgettering 2017«. Mødet blev holdt i Nustrup Hallen den 6. juni med deltagelse af repræsentanter for ca. 25 landdistrikter samt en række byrådsmedlemmer. Borgmester H.P. Geil bød velkommen og afdelingschef Merete Skovgaard-Jensen resumerede historikken omkring borgerbudgetteringsprojektet, som er blevet meget positivt modtaget i landdistrikterne. Indstillingen er derfor, at kommunen igen i år vil tilbyde interesserede landdistrikter hver et beløb på 52.000 kr. – som borgerne selv kan disponere over. Borgerbudgetteringsprojektet er rimelig enkelt at administrere for foreningerne, så entusiasmen er ikke til at tage fejl af. Der blev udvekslet erfaringer, og det var spændende at høre, hvad de forskellige foreninger havde brugt deres penge til. Dejligt at det fortsætter! Tak til Nustrup for et godt værtskab og forplejning! Solveig Larsen, Jegerup Landsbyforening

Torvet 1 • 6630 Rødding • Tlf.: 7484 1544 NUSTRU P

19

21

G

NU - AVISEN nr. 4 2017

OM

G

UN

14 Borgerbudgettering 2017

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AViSeN nr. 4-2017.indd 14

n 2017

12/06/17 11.29


Lokalråd

for Gabøl/Nustrup Landdistrikt

– afholder årsmøde den 2. august 2017 kl. 19.30 i klubhuset

Lokalrådet blev dannet den 27. oktober 2010 og er aldrig kommet rigtigt i gang. Faktisk har der aldrig været holdt nogle årsmøder med valg til lokalrådet. Ved borgerbudgettering 2016 blev det lokalrådet, der stod for at gennemføre det. Der kommer endnu en omgang borgerbudgettering i 2017, og det vil derfor være på sin plads at få lokalrådet op at køre igen. Det er alle 5 medlemmer af lokalrådet, der er på valg (da der ikke har været afholdt valg siden 2010). Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Valg af 2 stemmetællere 3. Lokalrådets beretning 4. Debat om lokalrådetberetning 5. Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse 6. Behandling af indkomne forslag. 7. Valg til lokalrådet (vælges for 2 år) Ulige år... 2 medlemmer samt 1 suppleant Lige år... 3 medlemmer samt 1 suppleant. 8. Valg af 1 repræsentant for Gabøl/Nustrup Landdistrikt til Repræsentantskabet for Haderslev kommunes Landdistrikter (vælges for 2 år) 9. Valg af revisorer 10. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være formanden i hænde senest 14 dage før mødet. Fra det lokalråd, der blev valgt i 2010, modtager Allan Rokkedahl (formand) og Peter Bjørnskov (kasserer) genvalg. Vedtægter for Lokalråd for Gabøl/Nustrup Landdistrikt kan se på adressen: rokkedahl.eu/gnl På vegne af Lokalråd for Gabøl/Nustrup Landdistrikt Allan Rokkedahl Evt. spørgsmål rettes til Allan Rokkedahl tlf. 2215 0070 / allan@rokkedahl.eu STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 4 2017

Borgerbudgettering 2017 15

n 2017

NU-AViSeN nr. 4-2017.indd 15

12/06/17 11.29


NU-AViSeN nr. 4-2017.indd 16

12/06/17 11.29


Tilmelding til BADMINTON 2017-18

For motionister - opstart mandag d. 4. september

Nu kan der spilles badminton, både mandag, tirsdag, onsdag og fredag. Vi er jo mange her i NU, der gerne vil gøre brug af vores hal. Og for at vi har kunnet få det til at gå, har vi giver afkald på de 2 badmintontimer vi ”plejer” at have om onsdagen fra kl. 20-22. Til gengæld har vi så fået 2 timer om tirsdagen, også fra kl. 20-22.

Mandag kl. 15.00 - 16.00 kr. 325,- pr. person

Tirsdag kl. 20.00 - 21.00 kr. 475,- pr. person

Onsdag kl. 18.00 - 19.00 kr. 475,- pr. person

Mandag kl. 18.15 - 19.15 kr. 475,- pr. person

Tirsdag kl. 21.00 - 22.00 kr. 325,- pr. person

Onsdag kl. 19.00 - 20.00 kr. 475,- pr. person

Fredag kl. 17.00 - 18.00 kr. 325,- pr. person

Spiller man mere end 1 time om ugen er prisen på den 2. time kr. 325,- og den 3. time kr. 200,Banefordelingen vil kunne ses i næste NU-avis samt på hjemmesiden: www.nustrupuf.dk.

Tilmelding til badminton for motionister, sker ved tilmelding på mail: nu.fjerbold@gmail.com eller til Henrik Rosenkilde på tlf. 40 45 37 03, eller ved at aflevere en seddel i postkassen på Møllevænget 1. Senest mandag d. 14. august 2017 Tilmeldingen skal indeholde: • Navn, adresse, telefonnr. og gerne e-mail adresse på alle 4 spillere til en bane. • Hvilken dag og klokkeslet, man ønsker at spille. • Skriv også gerne et alternativt ønske til spilletidspunkt. 4 spillere pr. bane har fortrinsret frem for kun 2 spiller pr. bane. I tiderne mandag kl. 15-16, tirsdag kl. 21-22 og fredag kl. 17-18, vil der være bedre mulighed for single baner. Disse tider er også billigere. Skuller der være flere tilmeldinger end der er baner - og der ikke kan aftales en løsning, afgøres det ved lodtrækning (det har dog de sidste år ingen problem været). Vi glæder os til at se jer. Badmintonudvalget STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 4 2017

Badminton

17

n 2017

NU-AViSeN nr. 4-2017.indd 17

12/06/17 11.29


Flisbæk

Årstidernes grøntsager Aronia shots · Urtesalt mm. Binding af ranker

Tingvadvej 21 · Bæk · 6500 Vojens · Tlf. 2440 7658

FH AUTOGLAS

af stenslag 375,• Reparation af autoruder • Udskiftning afregning med forsikrings• Direkte selskab FINN HOLST · LILJEVEJ 1 · 6500 VOJENS · TLF 42154550

NUSTRU P

19

21

G

NU - AVISEN nr. 4 2017

OM

G

UN

18

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AViSeN nr. 4-2017.indd 18

n 2017

12/06/17 11.29


t e m m a r g o Pr 2017 . g u a . 12 . d g a rd ø l . g au . 6 . d g Sønda NUSTRUP

19

DO

IN

UN

G

G

21

MSFORE

N

Med masser af sport og underholdning! Bar, pølser, is, kaffe og tombola samt gratis hoppeborge mm.

Vi modtager Dankort og Visa Dankort.

Nyt!! Du kan i baren betale med Mobilepay! Der forbeholdes ret til ændringer i programmet

NU-AViSeN nr. 4-2017.indd 19

12/06/17 11.29


Søndag den 6. August Kl. 13:00 Optoget starter… – med Haderslev Tambourkorps i spidsen! Kl. 13:45 Åbningstale v/ Svend Brodersen Kl. 14:00 Opvisning ved Nustrup sommerspring Kl. 15:30 Underholdning v/tryllekunstner Kenneth Baun Kl. 16:00 Motionscykling. Pris: 10 kr. Turen er på 20 km med en forfriskning på turen v/ Arne Rudbeck Kl. 18:30 Helstegt pattegris med tilbehør... 75 kr. for voksne og 45 kr. for børn op til 12 år Kl. 20:00 Shuffleball v/ Henrik Rosenkilde Kl. 00:30 Teltet lukkes! NUSTRUP

19 DO

IN

UN G

G

21

MSFORE

N

mandag den 7. August Kl. 18:30 Telt, boder og hoppeborge åbner Kl. 18:30 Salget af bankoplader starter Kl. 18:30 Der serveres Dagens Ret i pølseboden. Pris: 35 kr. »Biksemad med spejlæg« Kl. 19:00 Hyggefodbold for alle interesserede fra 15 år og opad. Desuden stiller fodboldudvalget en oppustelig fodboldbane op. Kl. 19:30 Det store bankospil starter Kl. 00:30 Teltet lukkes! Tirsdag den 8. August Kl. 18:30 Telt, boder og hoppeborge åbner Kl. 18:30 Der serveres Dagens Ret i pølseboden. Pris 35 kr. »Spaghetti med kødsovs« Kl. 18:30 Turbo cykling på asfaltveje ca. 40-50 km v/Allan Wagner Kl. 18:30 Krolf v/Lisbeth & Thomas Krüger, Møllevej 31 Kl. 19:00 Cross dance v/Lisbeth Rokkedahl Tirsdagens program fortsætter på næste side…

NU-AViSeN nr. 4-2017.indd 20

12/06/17 11.29


tirsdag den 8. August Kl. 19:00 »Den store Kagedyst« v/Mona HB Brink Kategorierne er: 1. Kager lavet af børn, børnekategori u. 15 år 2. Alm. kager, voksenkategori. Der er præmier til vinderne. Når det hele er overstået, håber vi der er nok til: »Et lille Sønderjysk kaffebord« i teltet til en pris á 20 kr. pr. person. (Gratis for dem der har bagt til kagedysten). Kl. 19:30 Mix håndbold v/ Bjarne Skov Andersen Kl. 20:30 Rafling i teltet v/ Henrik Rosenkilde Kl. 21-07 Kom med din PC og deltag i LAN aften. Pris: 50 kr. v/ Karsten Sørensen. Tlf. 4096 4595 eller sms. Kl. 00:30 Teltet lukkes! 19

DO

IN

G

G

21

UN

onsdag den 9. August Kl. 18:30 Telt, boder og hoppeborg åbner Kl. 18:30 Der serveres Dagens Ret i pølseboden. Pris: 35 kr. »Hjemmelavet burger med pomme frites«. Kl. 19:00 Vinsmagning v/ Karina købmand. Pris: 20 kr. Kom og smag en masse forskellige vine, med mulighed for at købe. Der vil samtidig blive foretaget lodtrækning imellem deltagerne, hvor man kan vinde en Kia Rio i en måned fra Arne Fjord Frandsen i Haderslev. Kl. 19:00 Fole veteranklub kommer og viser deres fine knallerter frem Kl. 19:00 Kortspil i hallens cafeteria – alle kan være med Kl. 00:30 Teltet lukkes!

NUSTRUP

MSFORE

N

torsdag den 10. August Kl. 18:00 Telt og hoppeborge åbner Kl. 18:00 Der serveres Dagens Ret i pølseboden. Pris: 35 kr. »Stegt flæsk med persillesovs« Kl. 18:00 Tilmelding til Bilorienteringsløb starter v/ Henrik Rosenkilde og Per Melin Tilmelding kan ske til mobil 4045 3703. Kl. 18:30 Boder åbner Kl. 20:30 Live Musik – »Den syngende bager« Kl. 01:00 Teltet lukkes!

NU-AViSeN nr. 4-2017.indd 21

12/06/17 11.29


Fredag Kl. 13-16 Kl. 18:30 Kl. 18:30 Kl. 18:30 Kl. 20:00 Kl. 21-22 Kl. 01:00

NUSTRUP

19 DO

IN

UN G

G

21

MSFORE

N

den 11. August Fyraftensøl... én øl og én pølse kun 35 kr. Telt, boder og hoppeborge åbner »Nustrup Revy Gryde« til kun 40 kr. pr. potion 7 mands fodboldstævne »Nustrup Revyen« gentager kæmpesuccesen. Er klar med nye aktører og god underholdning »Happy Hour« i baren på øl... – gælder ikke for ølkort Teltet lukkes!

lørdag den 12. August Kl. 08:00 Telt, boder og hoppeborge åbner Kl. 08:00 Gratis kaffe og rundstykker i teltet... – sponseret af »Min Købmand« v/Karina Kl. 09:00 Kræmmermarked Kl. 09:00 Ungdomsfodbold Kl. 11:30 Gratis sildebord i teltet... – sponseret af vognmand Benny Weisbjerg Kl. 12:30 NU Mesterskab i sømslåning v/Henrik Rosenkilde Kl. 14:00 Old Boys og Veteran fodbold Kl. 18:30 Spisning i teltet med medbragt mad. Støtteklubben tænder op i grillen. Invitèr naboer, venner og bekendte med i teltet. Pr. 10 tilmeldte ved bordet, udløser det 2 kander øl fra Støtteklubben. Der er også præmie til det flottest pyntede bord. Der er ingen reservation, så kom i god tid! Kl. 19:00 Dj Morten Bartelsen spiller op med 80èr musik. Kom og giv naboen en ordentlig svingom! Kl. 02:00 Teltet lukkes! Søndag den 13. August Kl. 11:00 Sportsugen 2017 pakker sammen. Alle er hjertelig velkommen til at hjælpe. Vi siger tak for støtten og tak for hjælpen!

NU-AViSeN nr. 4-2017.indd 22

12/06/17 11.29


Åbningstider Mandag - fredag kl. 10.00 - 17.30 Lørdag 9.30 - 13.00 www.vivischmidt.dk · Mail: vivi@vivischmidt.dk Facebook: Vivi Schmidt

STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 4 2017

23

n 2017

NU-AViSeN nr. 4-2017.indd 23

12/06/17 11.29


0 N Inviterer til

SANKT HANS

FREDAG DEN 23. JUNI FRA KL. 18:00 PÅ BYENS LEGEPLADS

GRATIS SNOBRØD TIL BØRN ( SÅ LÆNGE ”LAGER” HAVES )

PROGRAM

Kl. 18:00 Vi tænder grillen KL. 20:00 Båltaler Kl. 20:30 Bålet tændes

VI GRILLER RINGRIDDERPØLSER MED BRØD TIL KUN

25 KR

HJEMMELAVET KAGE OG KAFFE TIL DESSERTEN KUN

10 KR

Dertil sælges øl, sodavand og vand samt slikposer mm.

ALT overskud går direkte til 0 N’s klasse kasse Så tag en stol eller et tæppe under armen og få en hyggelig aften mens i støtter et godt formål NU-AViSeN nr. 4-2017.indd 24

12/06/17 11.29


1967

Jens Post, Oluf Gram, Henning Schmidt, Ejgil Petersen, Jørgen Christensen, Sv. Erik Dahl, Finn Weis, Sten Carstensen, Hans Post, Johnny Laugesen og pastor Ove Lund. I midten: Tove Jespersen, Helge Aagaard, Hans Christian Schmidt, Harald Schultz, Peter Petersen, Bent Mailand, Rasmus Holm, Peter Bjørnskov, Krista Lund, Annelise Højhus og Eva Rosenkilde. Forrest: Olga Carstensen, Jonna Schneider, Gyda Thrysøe, Hanne Søeberg, Trine Lund, Alice Hansen, Birthe Jespersen og Solveig Fogh.

Guldkonfirmander

2017

Helge Aagaard, Jens Post, Oluf Gram, Henning Schmidt, Ejgil Petersen, Sv. Erik Dahl, Hans Post, Johnny Laugesen og pastor Christian Munch. I midten: Tove Boisen, Harald Schultz, Peter Petersen, Bent Mailand, Peter Bjørnskov, Krista Lund, Annelise Højhus og Eva Rosenkilde. Forrest: Carsten Okholm, Olga Krogh, Gyda Carstensen, Hanne Søeberg, Trine Lund, Birthe Nymann og Solveig Madsen.

TAK FOR EN DEJLIG DAG! Efter 50 år blev vi for første gang samlet igen. Vi startede dagen i Nustrup kirke, hvor vi blev fotograferet efter gudtjenesten. Efterfølgende var Menighedsrådet vært ved et glas vin. Derefter tog vi på Nustrup Fællesskole og så vore gamle klasseværelser. En stor tak til Henning pedel. Så var der fælles hygge i Forsamlingsgården med middag & kaffe. Snakken var hurtig i gang som i gamle dage. Desuden var Keld Feddern og Anni Hansen indbudt til dagen. Vi er overbevist om, at alle havde en både dejlig og spændende dag! Hilsen Oluf og Peter STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 4 2017

Guldkonfirmation

25

n 2017

NU-AViSeN nr. 4-2017.indd 25

12/06/17 11.29


Nustrup kirke

Gudstjenester

v/Christian Munch

juni... Søndag den 18. juni kl. 10.00 (A) 1. søndag efter trinitatis Søndag den 25. juni kl. 14.00 2. søndag efter trinitatis juli... Søndag den 02. juli kl. 10.00 (A) 3. søndag efter trinitatis Søndag den 09. juli kl. 09.00 4. søndag efter trinitatis Peter Heini Glistrup, Bevtoft prædiker Søndag den 16. juli kl. 10.00 (A) 5. søndag efter trinitatis Peter Heini Glistrup, Bevtoft prædiker Søndag den 23. juli kl. 09.00 6. søndag efter trinitatis Søndag den 30. juli kl. 10.30 (A) 7. søndag efter trinitatis

August... Søndag den 06. aug. 8. søndag efter trinitatis Ingen gudstjeneste Søndag den 13. aug. kl. 10.00 (A) 9. søndag efter trinitatis Søndag den 20. aug. kl. 10.00 (A) 10. søndag efter trinitatis Søndag den 27. aug. kl. 10.00 (A) 11. søndag efter trinitatis Onsdag den 30. aug. kl. 17.00 Familiegudstjeneste Ferie den 3. - 16. juli 2017 Embedet passes i ferien af... Peter Heini Glistrup, Bevtoft Tlf. 7451 4222

NUSTRU P

19

21

G

26

Nustrup kirke

NU - AVISEN nr.4 2017

OM

G

UN

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AViSeN nr. 4-2017.indd 26

n 2017

12/06/17 11.29


Togafgang, vi  fløjter  afgang  på  Overgadebanen.   Togafgang,  vi  fløjter  afgang  på  Overgadebanen.   Dette  sker  9.  juli  fra  kl.  13  –  17   Dette  sker  9.  juli  fra  kl.  13  –  17  

Hvis du  ikke  nåede  at  se  toget  sidste  år,  så  tag  kaffekurven  og  tæppet   Hvis  du  ikke  nåede  at  se  toget  sidste  år,  så  tag  kaffekurven  og  tæppet   med  og  nyd  en  hyggelig  eftermiddag  i  vores  have,  der  vil  også  være  en   med  og  nyd  en  hyggelig  eftermiddag  i  vores  have,  der  vil  også  være  en   børnebane  som  de  små  selv  kan  køre  med.   børnebane  som  de  små  selv  kan  køre  med.   Med  venlig  hilsen  Rose  og  Aleks   Med  venlig  hilsen  Rose  og  Aleks   Overgade  11  Nustrup.   Overgade  11  Nustrup.  

   

   

STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 4 2017

Togafgang på Overgade

27

n 2017

NU-AViSeN nr. 4-2017.indd 27

12/06/17 11.30


Information fra Nustrup Vandværk Udskiftning af vandmålere: Som det blev nævnt på generalforsamlingen i marts, skal alle vandmålere udskiftes i år. Bestyrelsen har besluttet at indkøbe elektroniske målere, Multical 21 fra Kamstrup. Disse målere har samme længde som de eksisterende målere og kan monteres på samme måde som de tidligere mekaniske målere. Der følger dog lidt ekstra arbejde med, da de fleste målerbrønde er omkring 20 år gamle, og ved denne lejlighed bliver defekte greb og ventiler skiftet. Nogle målerbrønde skal forlænges lidt op til terræn, og enkelte skal flyttes helt, så de ikke bliver påkørt. Arbejdet med selve udskiftningen starter medio juli. De forbrugere, hvor der skal frigraves/flyttes målerbrønde, vil blive kontaktet. På hjemmesiden vil der være mere info om emnet, samt billeder og link til en video om virkemåden.

Ejerskifte mv.: Henvendelse vedr. ejerskifte, flytning eller spørgsmål til vandregningen, skal ske til Vandværkernes EDB service tlf. 7539 3255 eller på mail: post@vand-edb.dk Besøg vandværkets hjemmeside: www.nustrupvand.dk ...hvor der er forskellige informationer som vedtægter, regulativ og takstblad. Der er også link til seneste vandprøver. Bestyrelsen for Nustrup Vandværk: Formand................. Svend Hansen tlf. 6131 1534 Mail: nustrupvand@bbsyd.dk Næstformand..... Gunnar Gotthardsen tlf. 2388 4091 Kasserer................. Thomas Krüger tlf. 7487 1231 Sekretær................ Aage Gram tlf. 7487 1745 Best. medl. ........... Jørn Johansen tlf. 5217 2225

NUSTRUP VANDVÆRK

Hans Carsten Nissens bisættelse

Tusind tak for deltagelse, blomster og pengegaver til Hans’ bisættelse. Pengene vil gå til en mindeplade/gravsten på Skovkirkegården i Starup. Kærlig hilsen Ingrid Nissen NUSTRU P

19

21

G

28

Nustrup Vandværk

NU - AVISEN nr. 4 2017

OM

G

UN

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AViSeN nr. 4-2017.indd 28

n 2017

12/06/17 11.30


Installatør Jørgen Installatør JørgenNielsen Nielsen

2 - 6520 Toftlund Døgnvagt: Fynsgade 70 900 200 - www.blue-tech.dk Døgnvagt: 70 900 200 - www.blue-tech.dk

Installatør Jørgen Nielsen

Døgnvagt: 70 900 200 - www.blue-tech.dk Rådhuscentret 25 • 6500 Vojens • Tlf. 74 54 11 07 / 74 59 12 16 Åbningstider: Man-tors 10.00-17.30 • Fre 10.00-18.00 • Lør 10.00-13.00 STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 4 2017

29

n 2017

NU-AViSeN nr. 4-2017.indd 29

12/06/17 11.30


Tekst: Lis Nielsen

unge der er blevet ældre holdt afslutningsfest ! Vintersæsonen blev afsluttet! Torsdag den 27. april var der afslutningsfest for vintersæsonen. Vi var 62 deltagere i forsamlingshuset. Vi dækkede bord og gjorde klar allerede om onsdagen. Mogens kom også og hjalp til, så det var slet ikke så hektisk. Lis bød velkommen – også til vores trofaste piger, Mona og Bodil. Skønt, så vi også bare kan nyde aftenen. Maden kom igen fra Marsk Pølser i Højer. Græsk farsbrød med feta og hvidløg, marineret kamfilet, flere slags kartofler og en dejlig salatbar. Det var meget lækkert! Der blev snakket og hygget, sunget en del sange og grinet rigtig meget.

siden mistede hun sin Hans. Så nu må vi jo se... men Ingrid er sej! Lis tog ordet. Status er: 31 gange i hallen, 1694 personer. Det er 54,65% i snit. Flot, flot ud af 70 medlemmer. Tak for opbakningen og hjælp hele vejen. Verner og jeg har hængt lidt, men der er heldigvis altid nogen, der tager over!

Karen og Else Marie hygge sig. 62 deltog i afslutningsfesten.

Der var velfortjente blomster til komitéen bag unge der er blevet ældre Lilian, lis og karin.

Lilian rejste sig og takkede Ingrid Nissen for endnu en god sæson. Flot af en 81-årig. Hun lovede, om alt gik vel, at komme igen til efteråret. Meget kan ske, for kun tre uger

Tak til Lilian, Karin og Gert samt Lise for godt samarbejde. Lise takkede og gav os tre piger flotte buketter. Lilian havde også overrakt en til Ingrid. Nu var det så tid til kaffen. Der var frugttærter og småkager til. Protokol var ajourført og tilgængelig for alle gæsterne. Aftenen sluttede med tak for en rigtig god aften og tak til køkkenhjælpen samt den fælles oprydning. NUSTRU P

19

21 OM

G

G

NU - AVISEN nr. 4 2017

UN

30 Unge der er blevet ældre

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AViSeN nr. 4-2017.indd 30

n 2017

12/06/17 11.30


Den danske sommer er uransagelig! Det går op, det går ned, også med temperaturen. Den ene dag stønner vi af varme, og tro mig, næste dag måtte jeg have handsker på, da jeg skulle ud at cykle. Sådan har det også været for krolfspillerne ved klubhuset.

Grillaften er tirsdag den 27. juni... – og som sædvanlig tændes grillen i god tid. Og klar er vi så kl. 18.00 til Jeres medbragte mad og drikkevarer. Service og gaffeltøj er i klubhuset.

Krolfspillerne håber på en varm sommer...

Vi startede op den 2. maj, men spillerne piver ikke. De får varmen ved kaffen, så også der er vi kommet godt i gang. Vi er godt og vel 20 hver gang – men der er plads til mange flere hver tirsdag kl. 19.00.

Den 27. juni skal der grilles...

Den 3. juli... skal vi jo med Lise til »Varde Sommerspil«. Vi glæder os rigtig meget! Husk også at kigge i programmet! På komitéens vegne ønskes alle en rigtig god sommer! Lis Nielsen

Bæk Plantecenter v/Ulla Høegh Tingvadvej 19

·

6500 Vojens

Tlf. 7487 1291 · Mob. 2814 2972 www.bækplantecenter.dk Planter til haven · hæk · træer · buske · udplantning · buketter · sammenplantninger · løg begravelsesbinderi · granit · krukker · spagnum mm. STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 4 2017

Unge der er blevet ældre 31

n 2017

NU-AViSeN nr. 4-2017.indd 31

12/06/17 11.30


Vil du give et nap med? Foto: Merete Kristensen

Tekst: Anne Mette Uttrup

HJÆLP SØGES! Nu nærmer vi os tiden til, at den store sal skal shines op. Væggene skal males, nyt loft skal sættes op, og som prikken over i'et skal der også gøres klar til en ny projektor og lærred. Ingen tvivl om at salen bliver »tip/ top«. Har du tid og lyst til at give et nap med, så kontakt endelig én fra bestyrelsen. Hver aften er der frivillige, som sørger for aftensmad til det hårdt arbejdende folk.

Men vi glæder os meget til at kunne slå dørene op til endnu en »Fællesspisning« i den nyrenoverede sal i efteråret 2017. Datoen kommer senere. Rengøringshjælp søges! Vi søger ny rengøringshjælp i forsamlingshuset pr. 1. august 2017.

Fællesspisning vender tilbage

Pga. det forestående renoveringsarbejde i Forsamlingshuset, bliver der ikke flere fællesspisninger på denne side af ferien...

Al henvendelse skal ske til... formand Jens Pedersen, tlf.: 2493 2227 ell. via mail: jenspedersen1962@live.dk

Rudi Paulsen 2072 5904 Lærkevej 20 6100 Haderslev paulsentoemrer@gmail.com NUSTRU P

19

21

G

32 Nustrup Forsamlingsgård

NU - AVISEN nr. 4 2017

OM

G

UN

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AViSeN nr. 4-2017.indd 32

n 2017

12/06/17 11.30


Nustrup og omegn

Nustrup og omegn v/Stinne Bekke

Nustrup Sogns Husholdningsforening BESTYRELSEN Formand Næstformand Kasserer Sekretær/PR ansvarlig Bestyrelsesmedlem Program 2017-2018 Torsdag den 21. sep. Torsdag den 26. okt. Torsdag den 23. nov. Tirsdag den 05. dec. Tirsdag den 27. feb. Torsdag den 15. mar. Mandag den 23. apr.

Dorte Holst, Liljevej 1 Ulla Jepsen, Dæmningen 28 Jacoba Diever, Bæk Skovvej 1 Stinne Bekke, Anemonevej 9 Grethe Christensen, Fjellumvej 8

Tlf. 42 78 48 79 Tlf. 20 83 21 48 Tlf. 41 44 15 16 Tlf. 61 39 52 31 Tlf. 74 87 15 25

kl. 19.00 Modeopvisning v/Stine & Holmberg, Vojens kl. 19.00 »Kaffe med Kurt« i Nustrup Forsamlingsgård kl. 19.00 Juleafslutning m/»De Hylende Hunde« i Multirummet kl. 19.00 Vi laver konfekt/chokolade i skolekøkkenet kl. 19.00 Besøg på Julemærkehjemmet, Kollund kl. 19.00 Generalforsamling kl. 19.00 Besøg hos JH ståldesign, Brændstrup

Hobbyaften   Tirsdag den 12. sep. + 10. okt. + 14. nov. + 12. dec. + 9. jan. + 6. feb. + 13. mar. + 10. apr.   Medlemskort

I juli og august måned kommer vi rundt for at sælge medlemskort til Familie og Fritid. USTRUP        ikke                    får              fat              i,        og  Nsom Hvis der er nogen,      vi gerne vil haveSOGNS et medlemskort, må i meget gerne kontakte HUSHOLDNINGSFORENING én fra bestyrelsen. Prisen er igen i år 75 kr. – og den omfatter hele husstanden.

STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Av

NU - AVISEN nr. 4 2017

Familie og Fritid

33

isen 2017

NU-AViSeN nr. 4-2017.indd 33

12/06/17 11.30


hydraulik

Salg og reparation af lifte og hydraulik slanger SB hydraulik a/s · kolsnapvej 1 · 6500 Vojens Tlf.: 7487 1701 · Mobil: 2062 3800 · Mail: sb@sbhydraulik.dk

Skolevej 24 · Nustrup · 6500 Vojens · Tlf.: 74 87 15 29 nustruptryk@bbsyd.dk · www.nustruptryk.dk

Certificeret Rottespærremontør NUSTRU P

19

21

G

34

NU - AVISEN nr. 4 2017

OM

G

UN

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AViSeN nr. 4-2017.indd 34

n 2017

12/06/17 11.30


Salg • Service • Reservedele Alle bilmærker repareres BRDR. SIMONSEN AUTOMOBILER A/S Overgade 1 • Nustrup • 6500 Vojens Tlf.: 74 87 12 18 Aut. Citroën værksted

Bæk Køreskole Kørekort til bil, trailer og MC Køretøjer: Golf 7

Honda CB 500, Suzuki 600 og Honda CB 125

Teori: »Den gamle Købmandsgård« · Adelvej · Bæk

Kørelærer Jørn Jensen · Tlf. 21605706

Vojens Boghandel Rådhuscentret 23 6500 Vojens Tlf. 27 11 79 55 Følg os på Facebook STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 4 2017

35

n 2017

NU-AViSeN nr. 4-2017.indd 35

12/06/17 11.30


Nyt fra Fællesskolen Nustrup-Sommersted

Juni 2017

Elevrådet på Nustrup matriklen har gennem længere tid gjort opmærksom på, at dele af den nuværende legeplads er mangelfuld og kedelig, samt at den ikke inspirerer til at få rørt sig og få nogle glade øjeblikke ud af frikvartererne – således at eleverne er undervisningsparate igen efter frikvartererne. Desværre har skolens midler gennem flere år været knappe, og det har ikke været muligt at imødekomme dette behov. Det har dog ikke frataget eleverne mod og lyst til at gå efter drømmene. På et bestyrelsesmøde i efteråret fremlagde de deres ideer og opfordrede bestyrelsen til at støtte og hjælpe dem i en proces, hvor målet er at søge økonomisk støtte i fonde og foreninger.

Elevrådet har i samarbejde med legepladsfirmaet Kompan lavet et drømmescenarie til en legeplads med aktiviteter, som er tilpas udfordrende, lærende og aldersvarende for skolens børn. NUSTRU P

19

21

G

36

Nyt fra fællesskolen

NU - AVISEN nr. 4 2017

OM

G

UN

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AViSeN nr. 4-2017.indd 36

n 2017

12/06/17 11.30


De har været med i processen omkring ideer og prioriteringer af ønsker, og nu har et udvalg under bestyrelsen gået i gang med at søge midler. Forslaget og tilbuddet er lavet således, at legepladsen kan etableres i dele og etaper afhængig af den samlede økonomi. Dele af forslaget håber vi at kunne etablere ved hjælp af kræfter i forældregruppen eller lokalsamfundet. En del af nutidens legeredskaber dog er så komplicerede og har høje sikkerhedskrav, og skal derfor købes og etableres af et godkendt legepladsfirma. Elevrådet har prioriteret et lege-, aktivitets- og læring miljø til en samlet pris på 343.213 kr. Skolens legeplads er offentlig tilgængelig og kan benyttes 24-7, så det omgivende lokalsamfund kan ligeledes få glæde af en ny legeplads. Derfor kunne det jo også være, at der sidder folk rundt om i vores lokalsamfund, som har interesse i at støtte projektet enten med penge eller hjælpende hænder. Intet er for småt, så kontakt skolen på 74 344 100, hvis du har lyst til at give en hjælpende hånd. På vegne af elevrådet Karin, Anna og Ulla

Hvordan kom min far i NU? I sidste udgave af NU var der en artikel fra skolen omkring det netop afviklede Scenen er din. Jeg havde indsent en kort artikel med billeder fra dagen og om hvordan det var gået og havde ikke tænkt yderligere over dette. Dvs. Lige indtil NU udkom og vi kort efter havde besøg på skolen af de ”Håndarbejds- hjælpende damer”, der i en pause spørger ” Hvem er denne mand på billedet”? Hvortil jeg må svare noget forbavset ” Det er da min far”. Det store mysterie var nu gået i gang. For hvordan var det endt med at være min far, som var kommet med i artiklen fra skolen omkring Scenen er din? Jeg mente ikke umiddelbart at jeg havde vedhæftet et portrætbillede i filerne jeg havde sendt ind og i hvertfald ikke et af min far. Hvordan min far er endt i NU er endnu uvis, men måske en læser af denne artikel kan løfte sløret omkring billedet? Jeg kan for de nysggerige nævne at min far er lærer i Vejen kommune. Skrevet af Ulrik Sander Mortensen, afdelingsleder Fællesskolen Nustrup Sommersted, søn af manden på billedet i NU-avisen udgave 3. maj 2017 side 33. STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 4 2017

Nyt fra fællesskolen

37

n 2017

NU-AViSeN nr. 4-2017.indd 37

12/06/17 11.30


FLOT! 5.387,76 kr. til foreningen! Tak til alle Jer... der støtter os ved at købe benzin mm. ved OK Benzin. Vi har fået en flot bonus for en del nye kunder,

men vi kan sagtens hà flere! Få et OK kort! Husk Nustrup Ungdomsforenings nummer: 560957 Tusind tak for Jeres trofaste støtte! Nustrup Ungdomsforening Det koster ikke noget at få dit OK Benzinkort. Du skal ikke betale oprettelsesgebyr, kontoen er rentefri og du betaler kun én gang i måneden. Hvis du tegner et gratis OK-Kort - så husk at skrive 560957 ved sponsor-nr. på udfyldningsblanketten eller på OK´s hjemmeside. På den måde støtter du Nustrup Ungdomsforening NUSTRUP

G

21 G

DO

IN

støtter du

UN

Så hver gang du tanker

19

MSFOR

EN

Syværksted - Syning af tøj efter mål

SYVÆRKSTED -­‐  Syning  af  tøj  efter  mål    

Butik - Spændende tøj, tilbehør og accessories  

BUTIK-­‐ Spændende  tøj,  tilbehør  og  accessories  

webshop - Shop online, direkte på webshop WEBSHOP-­‐ Shop  online,  direkte  på  webshop   Besøg følg Facebook Besøg  www.duse-design.dk www.duse-­‐design.dk  og  og følg   os  pos å  Fpå acebook  

DUSE Design DUSE Design  

Kirsten · Slotsvej Kirsten DDøssing øssing  -­‐  Følsterengen   6  -­‐  613 510  · G6510 ram            Gram Tlf:  41  42  95  70     TLF: 41 42 95 70 G IN

MSFORE

N

NU - AVISEN nr. 4 2017

OM

G

G

NU-AViSeN nr. 4-2017.indd 38

21 DO

21 D

19 G

NUSTRU P

19 UN

Nustrup Ungdomsforening

UN

38

NUSTRUP

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

n 2017

12/06/17 11.30


Tak for opmærksomheden ved min konfirmation. Tak til naboerne for den flotte ranke. Jeg havde en rigtig dejlig dag sammen med familien, i det flotteste solskinsvejr. Venlig hilsen Alberte

Vi sælger ud af inventaret...

Hans Fogh

Tømrer- og Snedkerforretning A/S

Tingvadvej 8 · Bæk · 6500 Vojens Telefon 74 87 12 88 · Fax 74 87 12 74

d år me 9 7 r tak fo randører ! e g n a rm leve ... sige kunder og te trofas

Bil, trailer, jumbostillads mm. Håndmaskiner og håndværktøj mm. Materialer, træ og plader samt snedkerimaskiner... Ring og aftal en tid!

STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 4 2017

Takkekort fra Alberte

39

n 2017

NU-AViSeN nr. 4-2017.indd 39

12/06/17 11.30


NUSTRUP

19

G

21

UN

Præmiespil 4. trækning i 2017 gav følgende resultat...

IN

N 1. Præmie · 6 x 150 kr.: Nr. 93 Familien Bruhn - Fyhn, Bevtoft · Nr. 137 Liv Cramer, Adelvej · MSFORE Nr. 304 Lene Tolbøll Andersen, Adelvej · Nr. 342 Hans Henrik Kahl, Vojens · Nr. 349 Lis Houmann, Blomtoften og Nr. 374 Bruno Bundgaard, Hedevej.

G

DO

2. Præmie · 10 x 100 kr.: Nr. 83 August Drud, Kolsnapskovvej · Nr. 167 Tina Borup, Gabøl Byvej · Nr. 202 John Thomsen, Dæmningen · Nr. 219 Inger Lise Holdensen, Gabøl Byvej · Nr. 236 Familien Sørensen, Overgade · Nr. 303 Thomas Krüger, Møllevej · 305 Tove Holzmann, Adelvej · Nr. 326 Inge Marie Foder, Kolsnapskovvej · Nr. 389 Kresten Gram, Farverdam og Nr. 393 Søren Verner Nielsen, Gl. Skjoldagervej.

3. Præmie · 10 x 50 kr.: Nr. 47 Steffan C. Knudsen, Dæmningen · Nr. 127 Jeanette Andresen, Gartnervej · Nr. 130 Bjarne Paulsen, Adelvej · Nr. 143 Jens V. Andresen, Gartnervej · Nr. 163 Birthe & Johs. Juhl, Gram · Nr. 198 Familien Ruge, Bæk Nørremark · Nr. 256 Jonas Nielsen, Østerforte · Nr. 278 Jesper Matzen, Ribevej · Nr. 282 Anna Rosenkilde, Dæmningen og Nr. 296 Aksel Hauge, Dæmningen.

Præmierne kan afhentes, helst inden næste blad udkommer, ved kasserer Lise Steenberg Olsen · Dæmningen 60 · Nustrup NUSTRUP

19 DO

IN

UN

G

21 G

MSFORE

N

JP El Service Ribe ApS · Michael Szkopek · Industrivej 7 · 6760 Ribe +45 69960707 · www.jpel-service.dk · Cvr nr. 34692084 Mobil: +45 25980707 Michael · Mobil: +45 25980708 Per Mobil: +45 25980806 Sten (JP El Service Tjæreborg)

Nustrup Sogns Forsamlingsgaard Benyt forsamlingsgaarden til møder og fester. Velegnede lokaler til både store og små fester. Ønskes hjælp ved private fester ell. ved mindesamvær, kan vi formidle kontakten til en dygtig og kompetent person, som gerne vil hjælpe til! Bestilling hos:

Oluf Gram

Tlf. 74 87 13 78

Mob. 61 70 13 78

www.nustrupsforsamlingsgaard.dk

NU-AViSeN nr. 4-2017.indd 40

Forsamlingsgaarden er et »Nøglehus« - kan derfor lejes uden fast vært!

Bestyrelsen

12/06/17 11.30

Profile for Nustrup UF

Nu avisen nr 4 2017  

Nu avisen nr 4 2017  

Profile for nustrupuf
Advertisement