Page 1

NUSTRUP

19 DO

IN

UN G

G

21

MSFORE

N

ny formand i ungdomsforeningen!

Peder Thorvald Pedersen er ny formand for Nustrup Ungdomsforening.

NU - AVISEN Nustrup Ungdomsforening AARGANG 43

NU-AViSeN nr. 3-2017.indd 1

3

maj 2017

24/04/17 01.35


Den 2. side

Mona drosler ned...

Foreningsarbejdet har desværre taget overhånd!

v/ Mona HB brink

Stopper som formand! Jeg har valgt at stoppe som formand i ungdomsforeningens bestyrelse. Jeg har lagt meget tid og energi i foreningsarbejdet i de forskellige udvalg, hvilket jeg har været meget glad for. Det har desværre taget overhånd og jeg har valgt at prioritere min tid anderledes, primært til fordel for mine børn. Jeg syntes tonen i de forskellige udvalg er blev for negativ - og at snakken løber i byen frem for man henvender sig personligt.

2

Jeg træder nu ud af følgende udvalg: Gymnastik, Midtlandsløbet og halbestyrelsen, men har fremadrettet valgt at bruge min tid og energi som alm. medlem af hovedbestyrelsen i NU. Er der nogen der har nogle spørgsmål, er i velkommen til at skrive eller ringe. Bedste hilsner Mona Mona HB Brink

Gammel Stadsvej 5 · Jegerup Tlf. 7454 1321 · info@byggeriget.dk

NU-AViSeN nr. 3-2017.indd 2

· ·

6500 Vojens www.byggeriget.dk

24/04/17 01.35


BESTYRELSEN

Indhold

Formand: Peder Th. Pedersen Tlf. 22 12 20 11 pederthorvald@gmail.com Sekretær: Mona HB Brink Tlf. 29914414 pederthorvald@gmail.com Kasserer: Lise Steenberg Olsen Tlf. 21 78 4115 lisesteenberg@bbsyd.dk Best.medl.: Ulla Prehn Jepsen Tlf. 20 83 21 48 ullaprehnjepsen@gmail.com Best.medl.: Camilla Thøgersen Tlf. 28 87 54 57 millamuzz2008@hotmail.com Best.medl.: Majbrit Jensen Tlf. 31 49 29 90 bitten18@live.dk Best.medl.: Annette F. Jacobsen Tlf. 81 75 24 49 alexander2009@live.dk

Den 2. side v/Mona HB Brink.......................................................................................................... 2 Sidste nyt! v/Lise Steenberg Olsen................................................................................................ 5 Midtlandsløbet 2017 v/Brian Enné................................................................................................. 6 Dilettant afholder generalforsamling v/Anne Mette Uttrup........................................... 7 Hjemmesiden har fået ny bestyrer v/Alette Houman....................................................... 8 Vil du gerne gøre en forskel v/Lise Steenberg Olsen........................................................ 8 Vi ønsker hjælp til salg af reklamer i hallen v/Brian Enné................................................. 9 Gabøl og omegns Beboerforening »Gå foråret i møde« v/Klaus Holt................. 11 Opråb fra kassereren v/Lise Steenberg Olsen.................................................................... 12 Så er tennisbanerne klar til brug v/Gert Majeske.............................................................. 13 Borgerbudgettering 2017 v/Lise Steenberg Olsen........................................................... 14 Badminton ungdom og senior v/Winnie Eriksen og Henrik Rosenkilde..... 16-17 Sankt Hans på byens legeplads v/Tina Willecke................................................................. 19 Lokalopvisning 2017 v/Tina Willecke................................................................................ 20-21 Lokalhistorie med gamle postkort v/Svend Folke Thrysøe.......................................... 22 Familiesvømning i Rødding Centret v/Lise Steenberg Olsen...................................... 23 Økodag - køerne på græs for første gang i år v/Niels Aage Uttrup.............. 24-25 Nustrup kirke med gudstjenester v/Christian Munch..................................................... 26 Sognevandring til bl.a. Fladhøj og Vrå v/Christian Munch.............................................. 26 Konfirmation i Nustrup kirke v/Christian Munch............................................................... 27 Sangaften i kirken og Sommerudflugt v/Nustrup menighedsråd.............................. 27 Information fra Nustrup Vandværk v/Svend A. Hansen................................................. 28 DU KA Svømmemærker 2017 v/Lise Steenberg Olsen................................................ 28 Unge der er blevet ældre, nu i klubhuset v/Lis Nielsen................................................. 31 Forsamlingshuset skal shines op v/Anne Mette Uttrup.................................................. 32 Nustrup skole »Scenen er din« v/Ulrik Sander Mortensen........................................ 33 FAMILIE OG FRITID - »Kaffe med Kurt« v/Stinne Bekke............................................ 34 Nustrup dreng medindehaver af Bonde & Schmidt v/Henrik Rosenkilde.......... 36 Henrik med i mange ting v/Niels Aage Uttrup................................................................... 37 Opkridtning første gang tager tid v/Jan Holst...................................................................... 38 Få et OK Benzinkort og støt ungdomsforeningen v/Lise Steenberg Olsen....... 38 Krolf i Gabøl og Nustrup v/Gerda & Erik / Lisbeth & Thomas.................................. 39 Præmiespil (3. trækning i 2017) v/Lise Steenberg Olsen............................................... 40

UDVALGSFORMD.

Badminton: Winnie L. Eriksen Tlf. 22 86 77 40 formand.nu.fjerbold@gmail.com Fodbold: Jan Holst Tlf. 74 87 19 00 janholst@bbsyd.dk Gymnastik: Simon Christensen Tlf. 22 40 88 84 simonwc@live.dk Håndbold: Henrik S. Andersen Tlf. 21 78 4115 henrikskovandersen@iclood.com Svømning: Lise Steenberg Olsen Tlf. 21 78 4115 lisesteenberg@bbsyd.dk Tennis: Gert Majeske Tlf. 21 33 32 26 vigmaj@mail.dk Unge der er blevet ældre: Lis Nielsen Tlf. 61 72 12 96 Lilian Jakobsen Tlf. 41 81 69 29 Karin Vigsø Tlf. 22 57 32 26

STØTTEKLUBben

Formand: Jan Christensen Tlf. 21 70 24 65 janam@mail.dk

NUSTRU P

19

GD

MS

G

UN

21 O

FOREN

IN

Nustruphallen

v/Anette Carøe Knudsen Tlf. 74 87 12 10 webmaster@nuhallen.dk

Klubhuset

v/Lise Steenberg Olsen Tlf. 21 78 4115 NU-AViSeN nr. 3-2017.indd 3

Nustrup Ungdomsforening

NU-Avisen udkommer 7 gange om året i et oplag af 700 - og omdeles til samtlige husstande i Nustrup sogn. Lise Steenberg Olsen · Dæmningen 60 REdaktion Tlf. 2178 4115 · Mail: lisesteenberg@bbsyd.dk Niels Aage Uttrup · Dæmningen 32 Tlf. 6113 34 63 · Mail: naauttrup@mail.tele.dk hjemmeside Er der ændringer til hjemmesiden, bedes disse sendes til: alette@alette-houman.dk

Udgiver

NU - AV

Nustrup AARG

ISEN

Ungdom

ANG 43

63

sforenin

maj 20 17

g

Forsiden: Her ses den nye formand i Nustrup Ungdomsforening Peder Thorvald Pedersen. Peder er en meget aktiv person, når der skal hjælpes her og der. Han er det på mange områder. Formandsposten er en ny udfordring. I ungdomsforeningen har har vi et rigt foreningsliv med tilbud i alle aldre, så som badminton, gymnastik, fodbold, håndbold og tennis samt Unge der er blevet ældre. Deadline til NU-Avisen nr. 4 -17: Tirsdag den 6. juni. Udkommer: NU-Avisen nr. 4 -17 – udkommer i uge 25.

24/04/17 01.35


maler@john-callesen.dk Gammel Stadsvej 5 D · Jegerup · 6500 Vojens · Tlf.: 74 54 35 36

MARKARBEJDE udføres Sanddallund Maskinstation APS arbejder for landbruget året rundt Telefon, morgen og aften 7487 1470 eller mobiltelefon 4072 1570

www.davidsen.as NUSTRU P

19

21

G

4

NU - AVISEN nr. 3 2017

OM

G

UN

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AViSeN nr. 3-2017.indd 4

n 2017

24/04/17 01.35


NUSTRUP UNGDOMSFORENING med . . .

Sidste nyt! v/ Lise Steenberg Olsen

Apropos Legepladsen Rosengade 21... Nu sker der snart noget... Jens fra legeredskaberne var oppe at måle op, onsdag den 19. april. Og når tegninger kommer, skal de sendes til Haderslev Kommune, så vi kan få en byggetilladelse. Vi har fået tilsagn fra Nustrup Støtteklub, om i alt 25.000,- kr. ...TUSIND TAK! Men vi modtager meget gerne flere bidrag til projektet! Mange bække små... og det er jo til gavn for alle!

med 15 år i NU´s bestyrelse. Desuden har vi indstillet nogle til »Ungdomslederprisen« og en enkelt til »Årets foreningsleder«. Nu må vi så krydse fingre for, at det bliver en fra Nustrup. Sidste: Vi i bestyrelsen havde også indstillet Andreas Fisker til »DGI Sønderjyllands Idrætslederlegat«, for hans store arbejde for badmintonbørnene i Nustrup. Og fordi Andreas fik rigtig mange til at hjælpe sig således at der altid var minimum to trænere tilstede under træningen her i vinter. »Desværre blev det ikke dig Andreas, der fik legatet. Der var rigtig mange om buddet, som denne gang gik til anden side«. Badmintonudvalget Nustrup Ungdomsforening

Snart vil der blive stor aktivitet på legepladsen, når de nye legeredskaber skal opstilles.

Ulla Jepsen og undertegnede var oppe ved legepladsen ved opmålingen. Talent og Frivilligheds Adward 2017 Haderslev Kommune har inviteret til fest den 24. maj i Idrætscentret. Dørene bliver åbnet kl. 17.00 med rød løber. Kl. 18.00 er der buffé. Vi fra Nustrup Ungdomsforening har jubilarerne Michael Tamdrup 10 år, Christian Munch 15 år, som livredder. Og Ulla Jepsen G IN

E

N

U

GD

OMSFOR

Nustrup Ung

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 3 2017

n 2017

NU-AViSeN nr. 3-2017.indd 5

19

21

UN

EN NU - AVdomISsforening

NUSTRUP

G

G

21 N

DO

IN

STRUP NU

19

Andreas Fisker var indstillet til... »DGI Sønderjyllands Idrætslederlegat«

MSFORE

Nustrup Ungdomsforening

5

N

24/04/17 01.35


Tekst: Brian Enné

Midtlandsløbet 2017!

Så er tilmeldingen til »årets Midtlandsløb« - søndag den 6. august 2017 åben... Klik ind på www.run2u.dk eller på www.midtlandsløbet.dk og tilmeld dig! Der løbes på flg. distancer: Halvmarathon pris: 150 kr. + gebyr... 10 km pris: 100 kr. + gebyr... og 5 km pris: 50 kr. + gebyr Se og læs meget mere på hjemmesiden: www.midtlandsløbet.dk

Rudi Paulsen 2072 5904 Lærkevej 20 6100 Haderslev paulsentoemrer@gmail.com NUSTRU P

19

NU - AVISEN nr. 3 2017

OM

G

G

Midtlandsløbet

UN

6

21 D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AViSeN nr. 3-2017.indd 6

n 2017

24/04/17 01.35


Nustrup

Nustrup

Nustrup Dilettant &

Amatørscene afholder Dilettant & Amatørscene

generalforsamling!

Dilettant & Amatørscene

Tekst: Anne Mette Uttrup

En meget glad kasserer! Så har vi fået lagt Dilettant 2017 bag os... Smilene er stadig brede, for det var et meget positivt resultat på bundlinjen. Kasserer Nynke Sieswerda var godt tilfreds, og vi har hørt mange roser - også om de ændringer vi har foretaget os. Vi vil dog være opmærksom på, at der også skal sælges kaffe & kage om eftermiddagen næste år.

generalforsamling 2017... Dagsorden ifølge vedtægter: 1. Valg af dirigent + 2 stemmetællere 2. Beretning ved formanden 3. Det reviderede regnskab ved kassereren og godkendelse af kontingent 4. Indkomne forslag... (skal være formanden i hænde senest tre uger før generalforsamlingen) 5. Valg til bestyrelsen... (på valg er Inger Lise Holdensen, Benny Weisbjerg og Anne Mette Uttrup) 6. Valg af én suppleant 7. Valg af revisor. 8. Eventuelt

Så tager vi hul på revyen... Nu er det tid til at tage hul på Revy 2017. Vi starter op på brainstormsmøde i den kommende uge. Vi modtager gerne tips om sjove historier, ideer eller andet. Nynke Sieswerda var en glad kasserer

Kom til vores generalforsamling! Vil du høre resultatet og/eller elsker du bankospil... - så mød op til den ordinære generalforsamling - onsdag den 17. maj 2017 - kl. 19.30 i Klubhuset. Vi sørger for kaffe/kage og sjove gevinster!

Vi er rigtig glade for at Claus Tolbøll Andersen igen har lyst til at side bag tangenterne.

Claus Tolbøll Andersen

STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 3 2017

Nustrup Dilettant

7

n 2017

NU-AViSeN nr. 3-2017.indd 7

24/04/17 01.35


Hjemmesiden bestyres nu af Alette Houman

Tekst: Alette Houman

Hjælp mig med hjemmesiden... Nustrup Ungdomsforening har, som du vel sikkert ved, en hjemmeside. Den forsøger vi løbende at opdatere, men vi har brug for din hjælp til holde den helt »up to date« så finder du noget der skal rettes, har du forslag til ændringer, indlæg eller lignende, så skriv til Alette, som fremadrettet opdaterer hjemmesiden for ungdomsforeningen. Jeg kan kontaktes på: alette@alette-houman.dk eller via hjemmesiden: www.nustrupuf.dk/webmaster Mvh. Alette Houman

Vil du gerne gøre en forskel?? 19 UN

- så bliv frivillig i Nustrup Ungdomsforening!

NUSTRUP

21 G

NUSTRU P

19

IN

G

21 DO

MSFORE

N

NU - AVISEN nr. 3 2017

OM

G

G

D

19 G

21

UN

NU-AViSeN nr. 3-2017.indd 8

Hjemmesiden

UN

8

NUSTRUP

IN

Ungdomsforeningen er kæmpe stor, og på årsplan har vi GDO M S F O REN brug for næsten 100 hjælpere mm. - så der fortsat kan være aktiviteter i vores sogn. Mail, ring ell. sms til Lise Steenberg Olsen - hvis du vil høre mere eller bare det at gøre en forskel i hverdagen!

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

n 2017

24/04/17 01.35


Tekst: Brian Enné

Vi ønsker hjælp til salg af reklamer i hallen! efterlysning... Nustrup Hallen efterlyser en person der kunne tænke sig at hjælpe os med at sælge reklamer i hallen. Vedkommende skal arbejde sammen med kassereren, så de sammen har styr på vores reklamer. Kontrakter er lavet klar med priser... så det er lige til at starte op! Hvis dette lige er noget for dig, og du gerne vil hjælpe Nustrup Hallen med et stykke frivilligt arbejde, kontakt da gerne: Inga Jensen Tlf.: 5095 4674 Mail: ingaogoluf@hotmail.com Brian Enné Tlf.: 6120 6477 Mail: brianenne@bbsyd.dk

konstituering... Efter vores generalforsamling den 20. febr. konstituerede bestyrelsen sig således: Formand: Brian Enné Næstformand: Klaus Rosenberg Kasserer: Inga Jensen Sekretær: Kurt Jakobsen Bestyrelsesmedlem: Erik Enné NU-repræsentant: Lise Steenberg Olsen NU-repræsentant: Nyt navn vælges snart Bestyrelsessuppl.: Kurt Kjærgaard Bestyrelsessuppl.: Jan Gert Andersen Revisor: Svend Folke Thrysøe Revisor: Hans Gram Revisorsuppl.: Jane Thomsen Formand for Nustrup Hallens bestyrelse Brian Enné

Vognmand

Benny Weisbjerg Adelvej 15 b · Bæk · 6500 Vojens Tlf. 74 87 15 55 · Mobil 20 65 76 37

alt i containere / grus CVR: 26 03 40 78

STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 3 2017

Nustrup Hallen

9

n 2017

NU-AViSeN nr. 3-2017.indd 9

24/04/17 01.35


NUSTRU P

19

21

G

10

NU - AVISEN nr. 3 2017

OM

G

UN

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AViSeN nr. 3-2017.indd 10

n 2017

24/04/17 01.35


Dyrehaven

Gabøl og omegns Beboerforening v/Klaus Holt

»Gå foråret i møde«! Nu står foråret for døren og vi har planlagt er lille tur som hedder »Gå foråret i møde«. Turen går ud til Dyrehaven. Her vil naturvejleder Troels Lund tage os en tur rundt i Dyrehaven og fortælle om de forskellige dyr og spor vi møder på vores vej. Efter turen rundt i Dyrehaven, vil vi tænde et lille bål, hvor børn og barnlige sjæle kan lave snobrød. Der er borde og bænke, så de fremmødte kan nyde deres medbragte mad. Også en legeplads er der, hvor børnene har rig mulighed for at lege. Der vil også være bueskydning for dem, der har lyst til at prøve kræfter med det. Her er der plads til ca. 15 personer ad gangen. Vinderen af tipskuponen: »Tips 13 rigtige« om Gabøl, som er blevet omdelt sammen med medlemskortet og aktivitetskalenderen samt invitationen til byfesten, vil blive afsløret. De eneste kriterier for at deltage og have en chance for at vinde er, at man

er medlem af Gabøl Beboerforening, og at man ved en masse om Gabøl. Man skal aflevere kuponen senest den 20. maj 2017 i postkassen på Gabøl Byvej 11. Og man skal være tilstede ved arrangementet »Gå foråret i møde« - den 25. maj 2017. Vinderen af konkurrencen får et gavekort til Bæk Plantecenter v/Ulla Høegh.

om Gabøl Læs meget mere om dette arrangement og flere andre arrangementer på Gabøl og omegns Beboerforenings hjemmeside og i den omdelte aktivitetskalender.

STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 3 2017

Gabøl Beboerforening

11

n 2017

NU-AViSeN nr. 3-2017.indd 11

24/04/17 01.35


Opråb fra kassereren! Det er mærkeligt..!! Vi bliver ved med at ha´et lille hænge parti... Det gælder håndbold, fodbold og gymnastik kontingent. Det kan stadigvæk betales! NUSTRUP Med venlig hilsen kassereren 19 DO

IN

UN G

G

21

MSFORE

N

rør

Smeden

aut. vvs installatør · Dæmningen 40, Nustrup · 6500 Vojens · +45 74 82 25 00

Velkommen hos Rørsmeden.dk Som Aut. VVS installatører sælger og monterer vi alt indenfor vand, varme og sanitet, biovarme og solvarme!

· · · · ·

Træpillefyr Kombifyr Stokerkedler Flisfyr Gaskedler

Rørsmeden · Dæmningen 40, Nustrup · 6500 Vojens Tlf. +45 74 82 25 00 · Mobil +45 21 20 35 37 · Privat +45 74 87 13 75 · Email: mail@roersmeden.dk

19 DO

IN

G

21 G

21

MSFORE

N

NU - AVISEN nr. 3 2017

OM

G

D

G

NU-AViSeN nr. 3-2017.indd 12

NUSTRU P

19 UN

Fra kassereren

UN

12

NUSTRUP

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

n 2017

24/04/17 01.35


Udvalgsformand Gert Majeske tlf. 21 333 226

Så er tennisbanerne klar til brug! Bestyrelsesmøde i tennisudvalget! Mødet blev afholdt fredag den 31.3. 2017. Jørgen Rasmussen blev budt velkommen, som den nye næstformand i udvalget. Vi blev enige om at bestille ét tons grus og en tromle til vores to baner. Tirsdag den 18. april blev banerne gjort klar, så vi evt. kunne starte tennis op i uge 18, hvis vejret altså tillader det. Vi diskuterede også, hvordan vi kunne få flere medlemmer. De som vil prøve at spille tennis, må gerne komme op til banerne en fredag, og få en god snak med os om, hvornår I gerne vil prøve »gratis« at spille. Vi har bolde og ketchere, som I gerne må låne. Vi

skal nok hjælpe Jer godt i gang. Man kan spille alle ugens dage, fra tidlig morgen til sent aften... eller så længe det er lyst. Lad nu være med at sige: »Det kan jeg altså ikke lære«. Tennis skal læres stille og roligt. Unge og ældre kom NU ud af busken. Den ældste spiller er over 80 år og han klarer sig særdeles godt... så alder er ingen hindring! Økonomisk er det heller ikke slemt - en sæson fra maj til langt hen på efteråret, er KUN 250 kr. Vi vil prøve at holde »Åbent Hus« engang i maj, hvor alle kan komme og spille. Vi står alle klar til at hjælpe! Der kommer et opslag angående tidspunktet hos vores købmand!

Åbningstider Mandag - fredag kl. 10.00 - 17.30 Lørdag 9.30 - 13.00 www.vivischmidt.dk · Mail: vivi@vivischmidt.dk Facebook: Vivi Schmidt STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 3 2017

Tennis

13

n 2017

NU-AViSeN nr. 3-2017.indd 13

24/04/17 01.35


Opsamlingsmøde om Borgerbudgettering 2017

v/Lise Steenberg Olsen

Nustrup Hallen den 6. juni kl. 16.30 - 18.30... Opsamlingsmøde om Borgerbudgettering. En introduktion til en ny omgang »Budgettering 2017«. Økonomiudvalget har afsat samme beløb som i 2016, til den nye borgerbudgettering. På mødet vil der desuden være rig lejlighed til at tage en mere generel snak om landdistrikternes indsats på området og samarbejdet med Haderslev Kommune mv. På mødet deltager også medlemmer fra økonomiudvalget og udviklingskonsulent Søren Bækgaard Nielsen samt fra Nustrup Ungdomsforening Lise Steenberg Olsen.

Torvet 1 • 6630 Rødding • Tlf.: 7484 1544 NUSTRU P

19

21

G

NU - AVISEN nr. 3 2017

OM

G

UN

14 Borgerbudgettering 2017

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AViSeN nr. 3-2017.indd 14

n 2017

24/04/17 01.35


NUSTRUP Stedet hvor du handler lokalt 7487 1107

STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 3 2017

15

n 2017

NU-AViSeN nr. 3-2017.indd 15

24/04/17 01.35


Badminton Så er det endnu en gang slut på en badmintonsæson. På ungdomsholdet blev der afholdt klubmesterskaber i den sidste uge. Det blev på en lidt alternativ måde, hvor alle spillede mod alle, fordi der er for få til at det kan deles op i rækker. Men det gav nogle gode og lige kampe, med en 1. 2. og 3. plads i single og 1. og 2. plads i double. Og de dygtige vindere blev: Single. 1. plads: Marius Fisker, 2. plads: Alberte Kristensen, 3. plads: Matilde Sørensen Double. 1. plads: Matilde Sørensen og Jonas Rosenkilde, 2. plads: Jeanne Sørensen og Michael Rasmussen

Michael, Jeanne, Matilde og Jonas

Traditionen tro blev der så afsluttet med en gang badmintonfræs fredag aften. Der som altid starter med en gang fællesvask i svømmehallen. Efter at have plasket rund i Rødding svømmehal i et par timer, går turen hjem til klubhuset hvor Matilde og M arius flinke forældre - og en hjælpsom lillesøster - har sørget for at bordet var fint dækket og maden klar. I år var det Jeannes mor Tanya, der havde lavet en super god lasangne til os. Astrid hjælper til med borddækningen

rs er de

agt v

ærsg

o

Der ventes tålmodigt på maden

NUSTRU P

19

21

G

16

Badminton

NU - AVISEN nr. 3 2017

OM

G

UN

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AViSeN nr. 3-2017.indd 16

n 2017

24/04/17 01.35


Efter maden var der så tid til pokaloverrækkelserne, som træner Andreas Fisker tog sig af. Først pokalerne fra klubmesterskaberne og bagefter de 2 vandrepokaler. Fighter pokalen og bedste resultat pokalen. De gik i år til 2 nye badmintonspillere: Michael Bille Rasmussen, som fik årets ”figter pokal”, for hans altid gode humør, kampgeist og engagement i træningen. Sofie Nehlsen fra Mølby, fik årets ”bedste resultat pokal”, for hun har virkelig rykket sig, og vandt det første begynderstævne hun var til. Efter pokaloverrækkelserne, stod den på badminton og sjov i hallen og hygge i klubhuset - og forældre blev sendt hjem. Det hele sluttede lørdag morgen, med friskbagte boller - leveret af flinke forældre.

Michael

Tak for den altid gode opbakning og hjælp fra forældrene til vores badmintonarrangementer. Sofie

Winnie Eriksen

Motionisterne havde deres afslutning onsdag d. 5 april, hvor 22 personer havde tilmeldt sig til den allersidste omgang badminton i sæsonen 2016/17. Vi spillede traditonen tro, med forskellige makkere og modstandere i ca 1½ time. Derefter var der sammenkomst i cafeteriet, hvor snakken gik om stort og småt. Traktementet bestod af smørbrødssnitter, vand, øl og kaffe. Som afslutning på en rigtig god aften, raflede vi “sekser” og der blev delt lidt gaver ud til de bedste. Henrik Rosenkilde

Der rafles STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 3 2017

Badminton

17

n 2017

NU-AViSeN nr. 3-2017.indd 17

24/04/17 01.35


Flisbæk

Årstidernes grøntsager Aronia shots · Urtesalt mm. Binding af ranker

Tingvadvej 21 · Bæk · 6500 Vojens · Tlf. 2440 7658

FH AUTOGLAS

af stenslag 375,• Reparation af autoruder • Udskiftning afregning med forsikrings• Direkte selskab FINN HOLST · LILJEVEJ 1 · 6500 VOJENS · TLF 42154550

NUSTRU P

19

21

G

NU - AVISEN nr. 3 2017

OM

G

UN

18

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AViSeN nr. 3-2017.indd 18

n 2017

24/04/17 01.35


0 N Inviterer til

SANKT HANS

FREDAG DEN 23. JUNI FRA KL. 18:00 PÅ BYENS LEGEPLADS

GRATIS SNOBRØD TIL BØRN ( SÅ LÆNGE ”LAGER” HAVES )

PROGRAM

Kl. 18:00 Vi tænder grillen KL. 20:00 Båltaler Kl. 20:30 Bålet tændes

VI GRILLER RINGRIDDERPØLSER MED BRØD TIL KUN

25 KR

HJEMMELAVET KAGE OG KAFFE TIL DESSERTEN KUN

10 KR

Dertil sælges øl, sodavand og vand samt slikposer mm.

ALT overskud går direkte til 0 N’s klasse kasse Så tag en stol eller et tæppe under armen og få en hyggelig aften mens i støtter et godt formål NU-AViSeN nr. 3-2017.indd 19

24/04/17 01.35


LOKALOPVISNING 2017 GIK FORRYGENDE

Vi startede igen i år tidlig, men det var intet problem for der var rigtig mange som kom og så opvisningen- og det er vi rigtig glade for. Alle vores gymnastik hold lavede flotte og spændende opvisninger. Vi glæder os til en ny sæsson gymnastik som starter op til september igen. Ses vi ? Med venlig hilsen Gymnastik udvalget.

Far, mor og barn

Krudtugler

NU-AViSeN nr. 3-2017.indd 20

24/04/17 01.35


Turbomix

Juniormix

Danceit

Damerne

Tak for de mange flotte blomster og dekorationer

NU-AViSeN nr. 3-2017.indd 21

24/04/17 01.35


Lokalhistorie

Gabøl Byvej Gamle postkort fra Nustrup sogn v/Svend Folke Thrysøe

Denne gang har jeg et postkort fra »Egegården« i Gabøl. Gården ejes i dag af Jens Chr. Kjer, men tidligere har Svend Søbæk Sørensen haft gården og efter ham Ejner Poulsen, indtil han blev ramt af ALS og døde for en del år siden. Der er ingen oplysninger omkring årstallet på postkortet. Tekst hentet fra Steffen Steffensens bog Nustrup Sogn: Foran gården voksede et stort egetræ (er forlængst fældet) og man sagde; at gården brænder, hvis træet fældes. Før 1900 hed ejeren Ludvig Østergaard. Hans søn, Hans Iversen Østergaard, der var kommuneforstander, ejede derefter gården. Han døde lige før århundredskiftet, hvorefter enken Anne Marie Østergaard drev den, indtil sønnen Ludvig Østergaard kunne overtage den. Anne Marie Østergaard var en klog og dygtig kone, der i en lang årrække var sognets tillidsmand for »Den Nordslesvigske Kvindeforening. Sønnen Ludvig døde i 1969, »Egegården« fremstår i dag som en men havde allerede en del år inden solgt velholdt gård med et smukt stuehus gården til Svend Søbæk Sørensen. NUSTRU P

19

21

G

22

Gamle postkort

NU - AVISEN nr. 3 2017

OM

G

UN

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AViSeN nr. 3-2017.indd 22

n 2017

24/04/17 01.35


familiesvømning i rødding centret

v/Lise Steenberg Olsen

Familiesvømning... FAMILIESVØMNING i denne sæson er nu slut. Den 28. april var sidste gang, hvor vi hyggede os med livredderne og deres familie. Tak for Jeres store indsats! Tak til de mange svømmere, som er så flittige til at komme og tak til Irene - for hjælp ved kassen. Tak til Simone for hjælp... held og lykke med dit nye job. Vi ses til september! Mange venlige hilsener Lise

STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 3 2017

Familiesvømning

23

n 2017

NU-AViSeN nr. 3-2017.indd 23

24/04/17 01.35


økodag i gabøl

Øko-dagen på Egegård og Haugård i Gabøl blev et stort tilløbsstykke!

Stalddøren blev åbnet kl. 12.00 og så vrimlede det ud med dansende køer, der skulle på græs for første gang i år. Landmændene Jens Chr. Kjer og Jette Jacobsen var tydeligvis overvældet over det store fremmøde på deres økologiske gårde. Det har givet kø-dannelser nogle steder, men ellers har det været en rigtig god dag. Udover at komme tæt på køerne, så kunne de mange gæster se og prøve en masse ting, besøge boder og få tur med hestevogn og få traktorkort. 5N havde en fin bod og var særdeles tilfreds med omsætningen til fordel for deres bornholmer tur. NUSTRU P

19

21

G

24

Økodag i Gabøl

NU - AVISEN nr. 3 2017

OM

G

UN

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AViSeN nr. 3-2017.indd 24

n 2017

24/04/17 01.36


STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 3 2017

Økodag i Gabøl

25

n 2017

NU-AViSeN nr. 3-2017.indd 25

24/04/17 01.36


Nustrup kirke

Gudstjenester

v/Christian Munch

maj... Søndag den 07. maj kl. 19.30 3. søndag efter påske Fredag den 12. maj kl. 10.00 (A) Bededag Søndag den 14. maj kl. 10.00 4. søndag efter påske Konfirmation Søndag den 21. maj kl. 10.00 (A) 5. søndag efter påske Guldkonfirmander Torsdag den 25. maj kl. 09.00 Kristi himmelfartsdag Peter H. Glistrup, Bevtoft prædiker Søndag den 28. maj kl. 09.00 6. søndag efter påske Peter H. Glistrup, Bevtoft prædiker

juni... Søndag den 04. juni kl. 10.00 Pinsedag I ndsamling til Folkekirkens Nødhjælp Mandag den 05. juni kl. 10.00 (A) 2. pinsedag Søndag den 11. juni kl. 10.00 (A) Trinitatis søndag Søndag den 18. juni kl. 10.00 (A) 1. søndag efter trinitatis Søndag den 25. maj kl. 14.00 2. søndag efter trinitatis Ved alle gudstjenester... - kan kirkebil bestilles ved henv. til Taxa i Haderslev tlf. 7010 7500 – senest søndag morgen kl. 08.00

sognevandring... Onsdag den 31. maj kl. 19.00

Nustrup hede, Svanesøen, Fladhøj og Vrå Vi mødes på Kirkepladsen og kører i egne biler til Hedevej.

Fladhøj NUSTRU P

19

21

G

26

Nustrup kirke mm.

NU - AVISEN nr. 3 2017

OM

G

UN

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AViSeN nr. 3-2017.indd 26

n 2017

24/04/17 01.36


Konfirmation i Nustrup kirke

søndag den 14. maj 2017

Freja Borup Larsen, Gabøl Byvej 28 Cicilie Strøm Poder Ferslev, Adelvej 20 Julie Uldall Drewa, Røddingvej 12 Laura Tolbøll Andersen, Adelvej 4 Alberte Moeslund Kristensen, Bæk Østerforte 2 Thea Joy Holm Rosenlund, Hedevej 6 Signe Houman Dyhrfjeld, Møllevej 9 Tobias Ennemark, Ribevej 87 Mads Beining Sibelius, Ribevej 67 Benjamin Jacob Langmach Schmidt, Skibelundvej 12A Tomasz Jan Wodynski Christoffersen, Liljevej 6 Husk flaget på konfirmationsdagen... – det er jo konfirmandernes festdag!

sangaften... »Sang under kirketag« - torsdag den 18. maj kl. 19.00

Vi synger årstidens sange og salmer, med kommentarer/fortælling indimellem. Niels W. Gade bliver mindet med sit bidrag til musikken. Bl.a. spilles hans meget smukke orgelkoral over »Af højheden oprunden er«. Organist Mona Thorsager.

sommerudflugt... torsdag den 29. juni til »Kongernes Jelling«

Afgang fra Præstegården kl. 09.00 og fra Kirkepladsen kl. 09.05 En ny udgravning har vist at anlægget omkring kongeborgen i Jelling var langt større, end man regnede med i første omgang. Der serveres middagsmad og kaffe undervejs. Vi kommer hjem til sen aftensmad, som man selv må sørge for. Deltagerne bidrager med 200 kr. Tilmeld. sen. 19. juni til Arne Rudbeck 74871157 ell. Christian Munch 74871226 Nustrup menighedsråd STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 3 2017

Nustrup kirke mm.

27

n 2017

NU-AViSeN nr. 3-2017.indd 27

24/04/17 01.36


Information fra Nustrup Vandværk Udskiftning af vandmålere: Som det blev nævnt på generalforsamlingen i marts, skal alle vandmålere udskiftes i år. Bestyrelsen har besluttet, at indkøbe elektroniske målere, Multical 21 fra Kamstrup. Disse målere har samme længde som de eksisterende målere, og kan monteres på samme måde som de tidligere mekaniske målere. Der følger dog lidt ekstra arbejde med, da de fleste målerbrønde er omkring 20 år gamle, og ved denne lejlighed bliver defekte greb og ventiler skiftet. Nogle målerbrønde skal forlænges lidt op til terræn og enkelte skal flyttes helt, så de ikke bliver påkørt. Arbejdet med selve udskiftningen starter medio juli. Hos de forbrugere, hvor der skal frigraves/flyttes målerbrønde, vil man blive kontaktet. I næste NU-avis, omkring uge 25, vil der være mere information. Også på hjemmesiden vil der være information om emnet, samt billeder og link til en video om virkemåden.

Ejerskifte mv.: Henvendelse vedr. ejerskifte, flytning eller spørgsmål til vandregningen, skal ske til Vandværkernes EDB service tlf. 7539 3255 eller på mail: post@vand-edb.dk Besøg vandværkets hjemmeside: www.nustrupvand.dk ...hvor der er forskellige informationer som vedtægter, regulativ og takstblad. Der er også link til seneste vandprøver. Bestyrelsen for Nustrup Vandværk: Formand................. Svend Hansen tlf. 6131 1534 Mail: nustrupvand@bbsyd.dk Næstformand..... Gunnar Gotthardsen tlf. 2388 4091 Kasserer................. Thomas Krüger tlf. 7487 1231 Sekretær................ Aage Gram tlf. 7487 1745 Best. medl. ........... Jørn Johansen tlf. 5217 2225

NUSTRUP VANDVÆRK

DU KA Svømmemærker 2017... Sofie Tamdrup med bælte 50 m, Marie Tamdrup med bælte 50 m, Agnes Gylling 25 + 50 m, Oliver Jensen med vinger 50 + 100 m, Emil Tamdrup 100 + 200 m med bælte, Emma Tamdrup 100 m, Phillip Foder med vinger 100 m, Thor Medewort 200 m, Mads Jørgensen 400 m, Julie Sørensen 400 m, Lukas Weisbjerg 500 m, Markus Christensen 500 m, Nohr Jensen 400 m, Magnus Jensen 1000 m, Karen Højsager 2000 m Lise Steenberg Olsen NUSTRU P

19

21

G

28

Familiesvømning

NU - AVISEN nr. 3 2017

OM

G

UN

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AViSeN nr. 3-2017.indd 28

n 2017

24/04/17 01.36


Installatør Jørgen Installatør JørgenNielsen Nielsen

2 - 6520 Toftlund Døgnvagt: Fynsgade 70 900 200 - www.blue-tech.dk Døgnvagt: 70 900 200 - www.blue-tech.dk

Installatør Jørgen Nielsen

Døgnvagt: 70 900 200 - www.blue-tech.dk Rådhuscentret 25 • 6500 Vojens • Tlf. 74 54 11 07 / 74 59 12 16 Åbningstider: Man-tors 10.00-17.30 • Fre 10.00-18.00 • Lør 10.00-13.00 STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 3 2017

29

n 2017

NU-AViSeN nr. 3-2017.indd 29

24/04/17 01.36


hydraulik

Salg og reparation af lifte og hydraulik slanger SB hydraulik a/s · kolsnapvej 1 · 6500 Vojens Tlf.: 7487 1701 · Mobil: 2062 3800 · Mail: sb@sbhydraulik.dk

Skolevej 24 · Nustrup · 6500 Vojens · Tlf.: 74 87 15 29 nustruptryk@bbsyd.dk · www.nustruptryk.dk

Certificeret Rottespærremontør NUSTRU P

19

21 OM

G

G

NU - AVISEN nr. 3 2017

UN

30

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AViSeN nr. 3-2017.indd 30

n 2017

24/04/17 01.36


Tekst: Lis Nielsen

unge der er blevet ældre er nu startet i klubhuset Vintersæsonen er nu afsluttet! ... det har igen været en super god sæson med rigtig mange gode timer med sang, snak og hygge. Der har været en hel del mærkedage i denne sæson, hvor der efterfølgende har været små skarpe til halsen. Jeg glæder mig hver gang, over den gode opbakning vi har, og ligeledes dem, der bliver og ordner »Verdenssituationen« efter kaffen. Også tak til alle der kommer og giver en hånd med ved borde, stole og oprydning samt til halbestyrer Anette for kaffebrygning mm.

En spændende tur til ardennerne venter unge der er blevet ældre

Anette i fuld gang med kaffe og rundstykker

Fra den 11. juni og frem til den 16. juni... - tager vi med Nilles busser til Ardennerne. Klubben er åben for dem, der bliver hjemme! Tirsdag den 27. juni bliver grillen tændt... Husk! I må selv komme med maden mm.

Tirsdag den 2. maj kl. 19.00... er vi startet op i og ved klubhuset som vi plejer. Kom endelig og se hvad der foregår. Vi spiller krolf og andre spiller kort. Klubben giver kaffen, men I må selv sørge for at tage kage med. Husk, vi er altid åbne for gode ideér og evt. nye tiltag.

Mandag den 3. juli... har Lise igen sørget for, at vi kan komme til Varde Sommerspil. Vi kører fra Nustrup Hallen kl. 18.00. Sommerspillet i år er Kim Larsens berømte »Midt om natten«. Sæt et stort X i Jeres kalender... og se frem til vore arrangementer. Sommerhilsener sender Lilian, Karin og Lis

STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 3 2017

Unge der er blevet ældre 31

n 2017

NU-AViSeN nr. 3-2017.indd 31

24/04/17 01.36


Foto: Merete Kristensen

Tid til at trække i arbejdstøjet!

efter generalforsamlingen... Ved generalforsamlingen torsdag den 23/3 kunne både kassereren og formanden berette om fremgang i økonomien, nye investeringer og god opbakning til Forsamlingshusets arrangementer. Der var genvalg til de bestyrelsesmedlemmer, der var på valg.

Formand Jens Pedersen kunne på generalforsamlingen berette om fremgang på flere områder...

Konstitueringen... Ved den efterfølgende konstituering, er der ikke ændret på posterne. Formand: Jens Pedersen Næstformand: Gerda T. Christensen Kasserer: Jørn Johansen Udlej.ansvarlig: Oluf Gram Sekretær/PR: Anne Mette Uttrup Bestyr.medl.: Peder Th. Pedersen Bestyr.medl.: Gunnar Gotthardtsen

Se evt. referat fra generalforsamlingen på vores hjemmeside: www.nustrupsforsamlingsgaard.dk

Tekst: Anne Mette Uttrup

Den store sal skal nu shines op og væggene skal males samt et nyt loft sættes op...

Frivillige malere efterlyses! Ved sidste fællesspisning efterlyste vi frivilligt maler-arbejdskraft. Og nu nærmer vi os tiden til at den store sal skal shines op. Væggene skal males, nyt loft skal sættes op og som prikken over i'et skal der også gøres klar til en ny projektor & lærred. Ingen tvivl om at salen bliver »tip/top«. Har du tid og lyst til at give et nap med, så kontakt endelig en i bestyrelsen. Pga. det forestående renoveringsarbejde i Forsamlingshuset bliver der ikke flere fællesspisninger på denne side af sommerferien. Men vi glæder os meget til at kunne slå dørene op til endnu en fællesspisning i den nyrenoverede sal i efteråret 2017. Datoen kommer senere. NUSTRU P

19

21

G

32 Nustrup Forsamlingsgård

NU - AVISEN nr. 3 2017

OM

G

UN

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AViSeN nr. 3-2017.indd 32

n 2017

24/04/17 01.36


Nustrup skole Ulrik Sander Mortensen

fortæller om »Scenen er din«... »Scenen er din« på Nustrup skole! Man er ikke talentløs, fordi man har det svært med de boglige fag. På Nustrup skole har man en god tradition med at arrangere »Scenen er din« før påskeferien. Det gjorde man også i år, lige inden påske, og der blev vist, at man sagtens kan have talent, selvom man måske har det lidt svært med de boglige fag. Mange modige elever havde valgt at stille op til den store begivenhed, som skolens elevråd stod for, fortæller

afdelingsleder Ulrik Sander Mortensen fra Nustrup skole. Han fortæller: »Mange forældre havde valgt at komme og se de optrædende, så jeg er godt tilfreds, med den store opbakning til arrangementet. Vi laver det for at sætte fokus på, at talent kan være mange ting og ikke blot det, at være dygtig i et fag«. Den store succes har gjort, at skolen helt sikkert også næste år laver et »Scenen er din« arrangement, oplyser afdelingslederen.

STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Av

NU - AVISEN nr. 3 2017

Nustrup skole

33

isen 2017

NU-AViSeN nr. 3-2017.indd 33

24/04/17 01.36


Nustrup og omegn

Nustrup og omegn v/Stinne Bekke

Nustrup Sogns Husholdningsforening

Sæt X i kalenderen allerede nu: Torsdag den 26. oktober kl. 19.00 får vi besøg af Kurt Leth fra »Kaffe med Kurt« i Nustrup Forsamlingsgaard. Kurt Leth fra »Kaffe med Kurt«

Fritid g o e d i l sgaar Fami g : n r i l ø g m Arran rup Forsa t s u og N

                                                                               NUSTRUP

SOGNS HUSHOLDNINGSFORENING

Bæk Plantecenter v/Ulla Høegh Tingvadvej 19

·

6500 Vojens

Tlf. 7487 1291 · Mob. 2814 2972 www.bækplantecenter.dk Planter til haven · hæk · træer · buske · udplantning · buketter · sammenplantninger · løg begravelsesbinderi · granit · krukker · spagnum mm. NUSTRU P

19

21

G

Familie og Fritid

NU - AVISEN nr. 3 2017

OM

G

UN

34

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AViSeN nr. 3-2017.indd 34

n 2017

24/04/17 01.36


Salg • Service • Reservedele Alle bilmærker repareres BRDR. SIMONSEN AUTOMOBILER A/S Overgade 1 • Nustrup • 6500 Vojens Tlf.: 74 87 12 18 Aut. Citroën værksted

Bæk Køreskole Kørekort til bil, trailer og MC Køretøjer: Golf 7

Honda CB 500, Suzuki 600 og Honda CB 125

Teori: »Den gamle Købmandsgård« · Adelvej · Bæk

Kørelærer Jørn Jensen · Tlf. 21605706

Vojens Boghandel Rådhuscentret 23 6500 Vojens Tlf. 27 11 79 55 Følg os på Facebook STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 3 2017

35

n 2017

NU-AViSeN nr. 3-2017.indd 35

24/04/17 01.36


Nustrup dreng medindehaver af firmaet Bonde & Schmidt ! Nye ejere i kendt firma... Et kendt sønderjyske bilfirma »IVECO Specialisten Bonde & Schmidt ApS«, på Høgelundvej i Vedsted har nu skiftet ejere. Netop her i 2017 har firmaet rundet de 50 år. Først 10 år som frit vare- & lastvognsværksted og derefter i 40 år som IVECO forhandler. Henry Schmidt oplyser, at det er sket i forbindelse med et generationsskifte og han ser positivt tilbage på 50 spændende år. BONDE & SCHMIDT blev den 1. marts 2017 videreført under Firmanavnet Bonde & Schmidts Eftf. af den 33 årige mekaniker Tommy Zielinski og den 47 årige mekaniker Henrik Rosenkilde fra Nustrup. Henrik har været ansat i Bonde & Schmidt i over 20 år og været beskæftiget med IVECO. Værkstedet udfører reparationer, fejlfinding og service på alle mærker af person- og varebiler, hvor der tilbydes gratis synscheck, gratis hente- og bringeservice lokalt og mu-

lighed for lånebil. De fremhæver to forhold: Fabriksgarantien er intakt efter service og reparation på værkstedet samt deres store speciale i Peugeot og Iveco. Så alt er næsten ved det gamle - samme service, adresse og telefonnummer, blot med nye ejere.

Tommy og Henrik er et godt makkerpar, som her er i gang med en klargøring...

Henrik ser positivt frem til et godt makkerskab med Tommy Zielinski. Det bliver spændende at gå ind i dette projekt. Starten har været virkelig lovende. Der har været meget travlhed på værksteDer har været travlhed det, i de to måneder parret lige fra starten for de har stået i spidsen for firmaet. nye ejere af firmaet... Henrik Rosenkilde er uddannet mekaniker hos Autohuset i Skrydstrup. I 1996 startede Henrik hos Bonde & Schmidt i Toftlund, hvor han var værkfører fra 2005. Henrik Rosenkilde bor til daglig i sit nye smukke hus på Møllevænget i Nustrup, med sin 13 årige søn Jonas. NUSTRU P

19

21

G

Henrik Rosenkilde, Nustrup

NU - AVISEN nr. 3 2017

OM

G

UN

36

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AViSeN nr. 3-2017.indd 36

n 2017

24/04/17 01.36


Henrik Rosenkilde med i mange ting! I næste nummer af NU-Avisen - får læserne programmet for »Sportugen 2017«, heri kan man se, at Henriks navn bliver nævnt op til flere gange. Henrik står bag Nustrup Mesterskabet i Sømslåning, Shuffleball og Rafling i teltet samt Bilorienteringsløbet. Også i vintersæsonen er Henrik med, hvor han gør en stor indsats i badmintonudvalget og desuden er Henrik... manden der tager nogle fantastiske billeder, som NU-Avisen har rigtig stor glæde...

Henrik er manden bag det populære Shuffleball...

Ind imellem er der også tid til en gang hygge med vennerne... STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

EN NU - AVdomISsforening Nustrup Ung

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 3 2017

En sportsuge uden sømslåning, ja så mangler der Altså noget...

Fotografen henrik har også sit udstyr i orden!

Henrik Rosenkilde, Nustrup 37

n 2017

NU-AViSeN nr. 3-2017.indd 37

24/04/17 01.36


Tekst: Jan Holst

Opkridtning første gang tager tid! Så er fodboldbanerne klar! Nu står banerne klar til de første kampe. Fodboldudvalget i NU har søndag d. 9. april siden kl. 09.00 til ca. kl. 17.30 fået kridtet alle banerne op.

Vi har i dette tidsrum, kridtet 3 x 3-mandsbaner, 3 x 5-mandsbaner, 1 x 7-mandsbane, 1 x 8-mandsbane, samt 2 x 11-mandsbaner op. Et virkeligt flot stykke arbejde Nustrups fodboldudvalg har klaret. Godt gået! Det koster ikke noget at få dit OK Benzinkort. Du skal ikke betale oprettelsesgebyr, kontoen er rentefri og du betaler kun én gang i måneden. Hvis du tegner et gratis OK-Kort - så husk at skrive 560957 ved sponsor-nr. på udfyldningsblanketten eller på OK´s hjemmeside. På den måde støtter du Nustrup Ungdomsforening NUSTRUP

G

21 G

DO

IN

støtter du

UN

Så hver gang du tanker

19

MSFOR

EN

Syværksted - Syning af tøj efter mål

SYVÆRKSTED -­‐  Syning  af  tøj  efter  mål    

Butik - Spændende tøj, tilbehør og accessories  

BUTIK-­‐ Spændende  tøj,  tilbehør  og  accessories  

webshop - Shop online, direkte på webshop WEBSHOP-­‐ Shop  online,  direkte  på  webshop   Besøg følg Facebook Besøg  www.duse-design.dk www.duse-­‐design.dk  og  og følg   os  pos å  Fpå acebook  

DUSE Design Kirsten · Følsterengen 6 ·  6510 Gram Kirsten  DDøssing øssing  -­‐  Følsterengen   6  -­‐  6510  Gram          Tlf:  41   42  95  70   DUSE  Design   TLF: 41 42 95 70

NUSTRU P

19

21

G

38

Fodbold

NU - AVISEN nr. 3 2017

OM

G

UN

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AViSeN nr. 3-2017.indd 38

n 2017

24/04/17 01.36


p u r t s u N g o l ø i Ga b

Hver mandag hos Gerda & Erik, Møllevej 18 Hver torsdag hos Lisbeth & Thomas, Møllevej 31 Vi starter kl. 18.30 og afslutter med lidt hygge... - man medbringer selv en lille kaffekurv. Vi ses!

...Så er vi startet !

vi har ekstra køller og kugler – hvis i mangler! husk en flad femmer til vedligehold af banen!

Krolf er hygge og herligt samvær!

Vi sælger ud af inventaret...

Hans Fogh

Tømrer- og Snedkerforretning A/S

Tingvadvej 8 · Bæk · 6500 Vojens Telefon 74 87 12 88 · Fax 74 87 12 74

d år me 9 7 r tak fo randører ! e g n a rm leve ... sige kunder og te trofas

Bil, trailer, jumbostillads mm. Håndmaskiner og håndværktøj mm. Materialer, træ og plader samt snedkerimaskiner... Ring og aftal en tid!

STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 3 2017

Krolf i Gabøl og Nustrup

39

n 2017

NU-AViSeN nr. 3-2017.indd 39

24/04/17 01.36


NUSTRUP

19

G

21

UN

Præmiespil 3. trækning i 2017 gav følgende resultat...

IN

N 1. Præmie · 6 x 150 kr.: Nr. 7 Ulla & René Jensen, Fjellumvej · Nr. 19 Erna W. Nielsen, MSFORE Gl. Skjoldagervej · Nr. 212 Gerda & Niels Christensen, Diagonalvej · Nr. 246 Familien Hansen, Møllevej · Nr. 286 Niels Aage Uttrup, Dæmningen og Nr. 391 Britta Langvad, Ringridervej.

G

DO

2. Præmie · 10 x 100 kr.: Nr. 11 Erik Emborg, Møllevej · Nr. 76 Bent Bundgaard, Rosengade ·

Nr. 112 Familien Holst, Liljevej · Nr. 180 Gerda Schmidt, Møllevej · Nr. 194 Ruth Freund, Skolevej · Nr. 273 Bent Karlsson, Højgårdsvej · 340 Christian Jepsen, Kolsnaplundvej · Nr. 352 Betina Nielsen, Østerforte · Nr. 360 Lise Steenberg Olsen, Dæmningen og Nr. 396 Familien Holst, Violvej.

3. Præmie · 10 x 50 kr.: Nr. 2 Leif Foder, Kolsnapskovvej · Nr. 98 Bjørn Petersen, Gram · Nr. 110 Else Marie Lund, Dæmningen · Nr. 114 Verner Hartung, Annemonevej · Nr. 189 Henny Hansen, Møllevej · Nr. 204 Helge Nielsen, Dæmningen · Nr. 256 Jonas Nielsen, Østerforte · Nr. 282 Anna Rosenkilde, Dæmningen · Nr. 343 Joan Holt, Skanderborg og Nr. 395 Solveig Hauge, Violvej .

Præmierne kan afhentes, helst inden næste blad udkommer, ved kasserer Lise Steenberg Olsen · Dæmningen 60 · Nustrup NUSTRUP

19 DO

IN

UN

G

21 G

MSFORE

N

JP El Service Ribe ApS · Michael Szkopek · Industrivej 7 · 6760 Ribe +45 69960707 · www.jpel-service.dk · Cvr nr. 34692084 Mobil: +45 25980707 Michael · Mobil: +45 25980708 Per Mobil: +45 25980806 Sten (JP El Service Tjæreborg)

Nustrup Sogns Forsamlingsgaard Benyt forsamlingsgaarden til møder og fester. Velegnede lokaler til både store og små fester. Ønskes hjælp ved private fester ell. ved mindesamvær, kan vi formidle kontakten til en dygtig og kompetent person, som gerne vil hjælpe til! Bestilling hos:

Oluf Gram

Tlf. 74 87 13 78

Mob. 61 70 13 78

www.nustrupsforsamlingsgaard.dk

NU-AViSeN nr. 3-2017.indd 40

Forsamlingsgaarden er et »Nøglehus« - kan derfor lejes uden fast vært!

Bestyrelsen

24/04/17 01.36

Profile for Nustrup UF

Nu avisen nr 3 2017  

Nu avisen nr 3 2017  

Profile for nustrupuf
Advertisement