__MAIN_TEXT__

Page 1

NUSTRUP

19 DO

IN

UN G

G

21

MSFORE

N

KULTUR OG FRITIDS ÆRESPRIS TIL LISE!

NU - AVISEN Nustrup Ungdomsforening AARGANG 45

NU-AVISEN 3-2019.indd 1

3

MAJ 2019

29/04/19 00.44


Den 2. side v/ NIELS AAGE UTTRUP

Kultur og Fritids »Ærespris 2019« gik i år fuldt fortjent til Lise

»Ærespris« til en vedholdende kasserer! Kultur og Fritids »Ærespris« gik velfortjent til Lise Steenberg Olsen, Nustrup Ungdomsforening. Lise har siddet i NU´s bestyrelse i snart 47 år. Den 13. jan. kunne hun fejre 45 år på posten som foreningens kasserer. Til sept. går Lise i gang med sin sæson nr. 45 som leder af vores familiesvømning i Rødding. I år kunne Lise også fejre 40. gang med Juniorgymnastikstævne. Et stævne som på alle måder har gjort Nustrup kendt vidt

2

omkring og som mange gymnastikhold valfarter til år efter år. For 29 år siden startede Lise Unge der er blevet ældre op. Efter en træg start er det blevet et hit med over 70 medlemmer, der mø»ÆRESPRIS 2019« des hver onsdag i GIK TIL LISE hallen. (se side 5-6)

Gammel Stadsvej 5 · Jegerup Tlf. 7454 1321 · info@byggeriget.dk

NU-AVISEN 3-2019.indd 2

· ·

6500 Vojens www.byggeriget.dk

29/04/19 00.44


BESTYRELSEN

INDHOLD

Formand: Peder Th. Pedersen Tlf. 22 12 20 11 pederthorvald@gmail.com Næstformand: Ulla P. Jepsen Tlf. 20 83 21 48 ullaprehnjepsen@gmail.com Kasserer: Lise Steenberg Olsen Tlf. 21 78 4115 lisesteenberg@stofanet.dk Sekretær: Majbrit Jensen Tlf. 31 49 29 90 bitten18@live.dk Best.medl.: Camilla Thøgersen Tlf. 28 87 54 57 millamuzz2008@hotmail.com Best.medl.: Martin Schmidt Tlf. 21 47 37 16 mschmidt@live.dk Best.medl.: Annette F. Jacobsen Tlf. 81 75 24 49 alexander2009@live.dk

Den 2. side v/Niels Aage Uttrup............................................................................................. 2 Talent og Frivilligheds Award 2019 v/Kjeld Thrane....................................................... 5 Nustrups mange frivillige blev hædret v/Lise Steenberg Olsen............................ 6 Sidste Nyt! v/Lise Steenberg Olsen....................................................................................... 7 Gymnastikken afsluttede med evaluering v/Helene Østergaard Boisen.......... 8 Sankt Hans fest i Nustrup v/Tina Willecke........................................................................ 9 Evaluering og Generalforsamling v/Anne Mette Uttrup Weisbjerg................. 11 Gymnastikindstillinger v/Lise Steenberg Olsen............................................................. 12 Maj-Britt Østergaard ny butikschef v/Dorthe Rasmussen..................................... 13 Lokalråd for Gabøl/Nustrup Landdistrikt v/Anni Dinesen.................................... 15 Varde Sommerspil 2019 v/Lise Steenberg Olsen....................................................... 17 Haderslev Kommune v/Niels Aage Uttrup.................................................................... 17 Information fra Nustrup Vandværk v/Svend A. Hansen.......................................... 18 Fodbold: Hjælp vi mangler spillere v/Jan Holst............................................................. 19 Fodbold: Træningstider v/Jan Holst....................................................................................... 20 Fodbold: Træner og holdleder v/Jan Holst....................................................................... 21 Unge der er blevet ældre v/Lis Nielsen..................................................................... 22-23 Tak for opmærksomheden v/Helga & Peter Nielsen................................................ 24 Gabøl og Omegns Beboerforening v/Klaus Holt........................................................ 25 Nustrup kirke - gudstjenester og konfirmation v/Christian Munch................. 26 Sognevandring, koncert og sommerudflugt v/Christian Munch......................... 27 Familiesvømning i Rødding v/Lise Steenberg Olsen.................................................. 29 Husk også at tjekke vores hjemmeside v/Alette Houman.................................... 29 Rødding Apotek v/Helle Plougmann.................................................................................. 30 Fællesspisning den 25. maj v/Anne Mette Uttrup Weisbjerg................................... 32 Spejderledere søges v/Ole Gram......................................................................................... 33 Hvorfor træner F-16 en Langfredag v/Christian Munch......................................... 34 Så meget koster NU-Avisen v/Lise Steenberg Olsen.................................................. 35 Badminton ungdom v/Winnie Lykke Eriksen.................................................................... 36 Børnehaven Kridthuset v/Stine P. Møller............................................................................. 38 »Dengang Farfar var ung« v/Niels Aage Uttrup.......................................................... 39 Præmiespil (3. trækning i 2019) v/Lise Steenberg Olsen........................................ 40

UDVALGSFORMD.

Badminton: Reymund Sørensen Tlf. 21 24 38 36 formand.nu.fjerbold@gmail.com Fodbold: Jan Holst Tlf. 74 87 19 00 janholst@bbsyd.dk Gymnastik: Simon Christensen Tlf. 22 40 88 84 simonwc@live.dk Svømning: Lise Steenberg Olsen Tlf. 21 78 4115 lisesteenberg@stofanet.dk Tennis: Gert Majeske Tlf. 21 33 32 26 vigmaj@mail.dk Unge der er blevet ældre: Lis Nielsen Tlf. 61 72 12 96 Lilian Jakobsen Tlf. 41 81 69 29 Karin Vigsø Tlf. 22 57 32 26

STØTTEKLUBBEN

Formand: Jan Christensen Tlf. 21 70 24 65 janam@mail.dk

BEMÆRK NY MAIL NIELS AAGE NUSTRU P

19 21

GD

O

MS

G

UN

NUSTRUPHALLEN

FOREN

IN

v/Anette Carøe Knudsen Tlf. 74 87 12 10 webmaster@nuhallen.dk

KLUBHUSET

v/Lise Steenberg Olsen Tlf. 21 78 4115

NU-AVISEN 3-2019.indd 3

NUSTRUP UNGDOMSFORENING

NU-Avisen udkommer 7 gange om året i et oplag af 750 – og omdeles til samtlige husstande i Nustrup sogn. Lise Steenberg Olsen · Dæmningen 60 · Nustrup REDAKTION Tlf. 2178 4115 · Mail: lisesteenberg@stofanet.dk Niels Aage Uttrup · Kærager 7 · Jegerup Tlf. 6113 34 63 · Mail: nielsaageuttrup@gmail.com HJEMMESIDE Er der ændringer til hjemmesiden, send dem venligst til: alette@alette-houman.dk

UDGIVER

NU - AV

Nustrup AARG

ISEN

Ungdom

ANG 45

3

sforenin

g

MAJ 20

19

Forsiden: En stolt og rørt Lise Steenberg Olsen modtager Kultur og Fritids »Ærespris 2019« ved Awardfesten i Haderslev Idrætscenter d. 29. marts. Aftenens helt store attraktion kom, da formanden for Uvalget for Kultur og Fritid, Kjeld Thrane åbnede kuverten og Lises navn blev nævnt. Et utroligt populært valg blandt de fire nominerede personer. Deadline til NU-Avisen nr. 4 2019: Mandag d. 10. juni Udkommer: Bladet udkommer i uge 26.

29/04/19 00.44


maler@john-callesen.dk Gammel Stadsvej 5 D · Jegerup · 6500 Vojens · Tlf.: 74 54 35 36

MARKARBEJDE udføres Sanddallund Maskinstation APS arbejder for landbruget året rundt Telefon, morgen og aften 7487 1470 eller mobiltelefon 4072 1570

www.davidsen.as NUSTRU P

19

21

G

4

NU - AVISEN nr. 3 2019

OM

G

UN

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN 3-2019.indd 4

n 2019

29/04/19 00.44


Talent og Frivilligheds Award 2019 TALENT OG FRIVILLIGHEDS AWARD er blevet en af de helt store EVENTS i Haderslev Kommune. Det er på den aften man har mulighed for at takke alle de frivillige der gør et fantastisk stykke arbejde inden for kultur, fritid og idræt. »KULTUR OG FRITIDS ÆRESPRIS« Formand for Udvalget for Kultur og Fritid, Kjeld Thrane´s ord ved uddelingen... Jeg tror, at hvis man spørger enhver Kulturudvalgsformand i det tidligere Vojens Kommune eller i vores fælles Haderslev Kommune om Lise Steenberg Olsen, så kender alle Lise. Det kan være både godt og skidt – i Lises tilfælde er det kun godt!

KJELD THRANE OVERBRINGER LISE DEN FORNEMME ÆRESPRIS

Lise er en ildsjæl for foreningslivet, med et kæmpe hjerte for netop foreningslivet og for Nustrup i særdeleshed – det er der ingen tvivl om. Lise følger altid med i hvad kommunen nu har gang i for at se de nye muligheder, der byder sig til. Lise formår at trække mennesker til sig og til Nustrup – der er rigtig mange indenfor gymnastikkens verden der har krydset bane med Lise – enten som leder, som gymnast eller til en opvisning i Nustrup. Lises meritter er imponerende. Jeg vil her blot nævne lidt fra indstillingen: Indvalgt i Ungdomsforeningens bestyrelse i 1972 og har været foreningens kasserer

LISE HAVDE SIN DATTER LAILA MED TIL »AWARDFESTEN« I HADERSLEV

siden 13. jan. 1974, altså i mere end 45 år. Har været initiativtager til »Familiesvømning« i Rødding, »Juniorstævne« i Nustrup Hallen – der begyndte i 1980 med 350 gymnaster og i år havde 1200 gymnaster og ledere, »Legepladsen« i byen, foreningen »Unge der er blevet ældre«, og sidst men ikke mindst rammen om det hele – Nustrup Hallens tilblivelse i 1978/79.

ALLE KENDER LISE – HER LYKØNSKES HUN AF TO BYRÅDSMEDLEMMER

Jeg tror alle i Nustrup og alle der har været forbi kender billedet af Lise, når jeg siger hun er en sand ildsjæl, en indpisker og en arbejdshest, der gennem sit engagement har løftet Nustrup Ungdomsforening gennem utrolig mange år. Tak for dit store engagement – tillykke med Kultur og Fritids Ærespris.

STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Av

NU - AVISEN nr. 3 2019

Talent og Frivilligheds Award 5

isen 2019

NU-AVISEN 3-2019.indd 5

29/04/19 00.44


v/Lise Steenberg Olsen

Nustrups mange frivillige blev hædret i Haderslev AWARD FESTEN I HADERSLEV! Den 29. marts havde Haderslev Kommunes Kultur og Fritid inviteret til fest i Haderslev Idrætscenter for idrætstalenter og frivillige ledere samt uddelinger af forskellige priser. Der skal lyde en stor ros til Kultur og Fritid for et rigtig godt arrangement. Kurt Schmidt Nielsen (støtteklubben) havde 10 års jubilæum, Daniel Gabrielsen (svømning) 15 år, Jan Holst (fodbold) 20 år og Bjarne Gabrielsen (svømning) 35 år. Alle er frivillige ledere, som gør et kæmpe arbejde i vores forening. Håber I fortsætter! Jeg var indstillet af Nustrup Ungdomsfore-

ning til Kultur og Fritids »Ærespris« - for mit frivillige arbejde i foreningen og fik den. Jeg er meget beæret og stolt over, at det blev mig der skulle modtage denne fornemme pris. Vi var 4 nominerede til prisen! Bjarne Gabrielsen - der blev hædret med sit 35 års jubilæum som livredder i NU, var forhindret i at være tilstede ved Award festen.

Rudi Paulsen 2072 5904 Lærkevej 20 6100 Haderslev paulsentoemrer@gmail.com NUSTRU P

19

21

G

6 Talent og Frivilligheds Award

NU - AVISEN nr. 3 2019

OM

G

UN

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN 3-2019.indd 6

n 2019

29/04/19 00.44


MSFORE

v/ Lise Steenberg Olsen 19

DO

IN

G IN

12.500 KR. FRA »STØTTEKLUBBEN«... Nustrup Ungdomsforening har netop modtaget 12.500 kr. fra vores støtteklub. Det var overskuddet fra Tyrolerfesten. Foreningen siger: Tusind tak!

G

21

G

N MSFORE

N MSFORE

G IN

MSFOR

19

G MSFORE

21 G

IN

DO

N

G

21 G

DO

MSFORE

NUSTRUP

19

21 G

DO

N MSFORE

20.000 kr. Da der ikke var nogle fra rideklubben tilstede, var Ulla så flink og venlig, at tage både plakat og pengebeløbet med hjem til rideklubben.

ULLA P. JEPSEN VAR BUDBRINGER! Beløbet fra »Kløften Festival 2018«, hvor 68 hjælpere havde tjent 30.000 kr. ind til Nustrup Ungdomsforening, blev ved en cermoni i Haderslev, afhentet af Ulla og Lise. Ved samme lejlighed fik Nustrup Rideklub

NUSTRUP

STRUP NU

21 G IN

E

Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 3 2019

n 2019

NU-AVISEN 3-2019.indd 7

19

21

UN

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung

G

G

OMSFOR

DO

Nustrup Ungdomsforening

7

IN

GD

N

U

N

MSFORE

IN

19

NYE REGLER ANG. HJÆLP VED KLØFTEN! Efter der er kommet nye regler ved hjælp til »Kløften Festival« fremover, har de der står for det og deres mange hjælpere valgt at stoppe. Vi vil gerne sige: Tusind tak... for alle de år i har hjulpet til og dermed skaffet rigtig mange penge til NU. En særlig tak til Tina og Jørgen Mortensen for Jeres ihærdige indsats gennem mange år!

19

N

NUSTRUP

UN

G

G

N

UN

UN

UN

DO

MSFORE

EN

NUSTRUP

NUSTRUP

21 G

IN

IN

G

IN

DO

G

G

G

G

IN

G IN

G

21

G

DO

UN

IN

19

NUSTRUP

N MSFORE

G

EN

UN

N

19

21 DO

MSFORE

UN

UN

NUSTRUP

G

Sidste nyt! MSFOR

DO

21

UN

21 DO

MSFOR

DO

NUSTRUP

19 G

G

EN

19

21

UN

NUSTRUP

DO

21 G

N

NUSTRUP

19

21

G

EN

19

MSFORE

NUSTRUP

19

UN

UN

MSFOR

DO

NUSTRUP UNGDOMSFORENING med . . .

21 DO

G

N

NUSTRUP

19 G

MSFORE

G

NUSTRUP

DO

IN

N

IN

G

G

IN

MSFORE

UN

DO

NUSTRUP

19

21

UN

UN

UN

G

NUSTRUP

19

21

IN

NUSTRUP

19

21

IN

NUSTRUP

19

N

29/04/19 00.44

N


Gymnastikken afsluttede med et hyggeligt evalueringsmøde Helene Østergaard Boisen

Evalueringsmøde i klubhuset! En fantastisk gymnastiksæson med ca. 232 gymnaster inkl. trænere blev afsluttet med et hyggeligt evalueringsmøde i klubhuset på Skolevej den 2. april 2019, hvor alle trænere mødte op og evaluerede på sæsonen samt vores lokalopvisning.

Tusind tak til Tine Gram, som havde sørget for dejlig mad ved evalueringsmødet

Gymnastik har brug for mange hjælpere... Hvis du har ris, ros eller ønsker at give et nap med som træner eller lign., så tag fat i gymnastikudvalget. Rigtig god sommer til alle Vi ses til september igen! Klubhuset var rammen om gymnasternes evalueringsmøde

Venlig hilsen Helene

Skolevej 24 · Nustrup · 6500 Vojens · Tlf.: 74 87 15 29 nustruptryk@bbsyd.dk · www.nustruptryk.dk

NUSTRU P

19

21

G

8

Gymnastik i Nustrup

NU - AVISEN nr. 3 2019

OM

G

UN

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN 3-2019.indd 8

n 2019

29/04/19 00.44


2N Inviterer til

SANKT HANS

SØNDAG DEN 23. JUNI FRA KL. 18:00 PÅ BYENS LEGEPLADS

kom og få en hyggelig aften PROGRAM

Kl. 18:00 Vi tænder grillen KL. 20:00 Båltaler Kl. 20:30 Bålet tændes

Ringridderpølser, kaffe og kage samt drikkevare og snacks kan købes på pladsen OVERSKUDET GÅR TIL 2 N KLASSEKASSE

VI GRILLER RINGRIDDERPØLSER MED BRØD TIL KUN

25 KR

HJEMMELAVET KAGE OG KAFFE TIL DESSERTEN KUN

10 KR

Dertil sælges øl, sodavand og vand samt slikposer mm.

Installatør Jørgen ALTNielsen overskud går Installatør Jørgen Nielsen

Fynsgade 2 - 6520 Toftlund Døgnvagt: 70 900 200 - www.blue-tech.dk Døgnvagt: 70 900 200 - www.blue-tech.dk Så tag stolnr.eller armen NUen - AVISEN 3 2019et tæppe under Sankt Hans i Nustrupog få en 9 hyggelig aften mens i støtter et godt formål STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19

OMSFOR

AVISsforeEN NUrup- Ung ning dom Nust

NU-Avise

n 2019

NU-AVISEN 3-2019.indd 9

29/04/19 00.44


NUSTRU P

19

21

G

10

NU - AVISEN nr. 3 2019

OM

G

UN

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN 3-2019.indd 10

n 2018

29/04/19 00.44


Evaluering og Generalforsamling ! Anne Mette Uttrup Weisbjerg To fluer med et smæk! Onsdag den 15. maj 2019 slår foreningen to fluer med et smæk. Først har vi inviteret årets dilettanter til evaluering af »Dilettant 2019« med aftensmad og hygge i klubhuset.

DILETTANTERNE ER INVITERET TIL EVALUERING OG HYGGE I KLUBHUSET

Senere åbnes dørene til den ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen starter kl. 19.30. Har du lyst til at høre hvordan årets dilettant er gået så mød endelig op. Efter generalforsamlingen er der traditionen tro bankospil, kaffe og kage.

Nustrup

Dilettant & Amatørscene

Atter »Revy-fredag« i Sportsugen... Igen i år har en gruppe fra dilettant-foreningen sagt ja til at kreere en Revy til fredag i Sportsugen. Det er en længere proces og allerede nu har vi ører og øjne åbne for lokalt »sladder« og sjove historier. Tip os endelig hvis du hører noget der bør »foreviges« på REVYHOLDET GØR SIG KLAR scenen. Det kan da også være at du har lyst til at hjælpe til selve revyen... vi kan altid bruge ekstra folk... både til scenen, revytekster og scenografi. Tag kontakt til Anne Mette tlf. 2127 1506 - hvis du har tid og lyst til at være en del af »Revyholdet 2019«. Venlig hilsen Anne Mette

STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 3 2019

Nustrup Dilettant og Revy

11

n 2019

NU-AVISEN 3-2019.indd 11

29/04/19 00.44


PER JACOBSEN var indstillet til DGI Sønderjyllands Gymnastik Årets Idrætslederpris 2019

Gymnastikindstillinger

v/Lise Steenberg

PER JACOBSEN var af gymnastikudvalget indstillet til... »DGI Sønderjyllands Gymnastik Årets Idrætslederpris 2019« – for sin store indsats som frivillig springinstruktør i Nustrup. Desværre blev det ikke Per der fik prisen. Hele 18 gymnastikledere var indstillet! Gymnastikudvalget havde ligeledes indstillet Thea Løn, Lærke Hurup Sigurdsen og Jonas Mølgaard Juhl til... »DGI Sønderjyllands Gymnastik Vandrepokal« – for deres flittige indsats på gynastikbørneholdene. Desværre blev det heller ikke dem der fik prisen. Også her var der mange om buddet! EVALUERING AF JUNIORGYMNASTIKSTÆVNET... Juniorstævneudvalget har været samlet for at gennemgå vores manuskrift og få rettet nye navne til osv. Vi vil meget gerne takke de to mangeårige stævneledere Else Bendtsen og Birthe Bjorholm for et super godt samarbejde gennem alle årerne. Det nye udvalg ser nu således ud: Solveig Bille Didrichsen, Tine Gram og Jeanet Juhler (der er ny i udvalget) samt Lise Steenberg Olsen. 15 ÅRS JUBILÆUM! Lørdag den 9. marts til vores »Lokalopvisning« havde vi to jubilarer med... Lis Knudsen og Aase Garder Hansen har ledet Dameholdet i 15 år, sammen med Else og Birthe. Det glæder os meget at I har sagt ja til endnu nogle sæsoner. Lise

NUSTRU P

19

21

G

12

Gymnastikindstillinger

NU - AVISEN nr. 3 2019

OM

G

UN

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN 3-2019.indd 12

n 2019

29/04/19 00.44


Maj-Britt - headhuntet til ny butikschef hos Thrane! v/Dorthe Rasmussen

Maj-Britt åbner en ny dør i sit arbejdsliv! Et kendt butiksansigt fra Vojens er ny butikchef hos »Thrane« i Haderslev. Nustruppigen Maj-Britt Østergaard blev headhuntet til jobbet i Haderslevs travle gågade. Hun glæder sig til at åbne et nyt kapitel i sit arbejdsliv. I 21 år nåede hun at arbejde for Stine og Holmberg i Rådhuscentret i Vojens – de sidste syv år som afdelingsleder for butikkens dameafdeling. - Jeg er udlært ved Din Tøjmand i Vojens. Det var før Allan Bolander kom til. Så var jeg lidt forskellige steder, inden jeg kom til Stine og Holmberg, hvor det blev til 21 år. Jeg har været glad for at være der, for der var både udfordringer og ansvar i arbejdet. Desværre gik Stine og Holmberg konkurs først i marts, men Maj-Britt nåede faktisk ikke at overveje sin fremtidige jobsituation, før hun blev headhuntet til sit nye job. Ligesom Stine og Holmberg var det – er Thrane en special-butik, der er kendt for udvalg og service. Derudover har Thrane i dag også en web-shop med salg af butikkens mange især danske designerbrands. - Jeg kendte ikke så meget til Thrane i forvejen, men det er en flot og lækker butik. Butikken har altid haft de lidt dyre mærker – det har vi stadig, men vi blander dem lidt mere med nogle billige mærker, konstaterer Maj-Britt, som godt kan lide den kombination, fordi det giver mange muligheder. Kunderne i dag kommer med forskellige behov og pengepunge, men alle med ønsket om at finde lige det, der klæder dem.

EN SMILENDE MAJ-BRITT GLÆDER SIG TIL AT KOMME I GANG HOS THRANE

- Service er det vigtigste. Jeg håber da også, at mange af mine gamle kunder fra Stine og Holmberg vil finde vej her til Thrane. Personligt elsker jeg alt, hvad der handler om at møblere, indrette og skrue sammen og også meget med genbrug, som jeg selv sætter i stand, fortæller 45-årige Maj-Britt. Hun bor til daglig i Vedsted med sin kæreste. Det er et perfekt sted, hvis man som MajBritt elsker at løbe sig en tur ude i naturen. Hos Thrane er der tre damer og en elev, og som ny på stedet vil Maj-Britt lige bruge den første tid på at stikke fingeren i jorden og lære butikkens kunder at kende. Merete Dethlefsen og Günther Kohls overtog Thrane, da Birthe Thrane i april 2016 gik på pension, efter at have drevet modebutikken i næsten 29 år. Senere kom Jan B. Rasmussen også ind i ejerkredsen. I april 2018 trådte Merete ud af ejerkredsen og stoppede samtidig som butikschef.

STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 3 2019

Maj-Britt ny butikschef

13

n 2019

NU-AVISEN 3-2019.indd 13

29/04/19 00.44


NUSTRU P

19

21

G

NU - AVISEN nr. 3 2019

OM

G

UN

14

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN 3-2019.indd 14

n 2019

29/04/19 00.45


Lokalråd for Gabøl/Nustrup Landdistrikt … vi bygger bro mellem by og land Borgerbudgettering! Vi tyvstarter Konkurrence, du kan vinde 2 fl vin Hvad skal vi bruge vores penge til i 2019 ???? , 50. 000.00 kr.

Det kunne evt. være til: Mere julebelysning. Nye bænke. En lystavle. Naturtavle v. åen. Ny gangsti el. meget andet. Kom med dit forslag. Dit forslag skal være lokalrådet i hænde senest d. 1. juni Jens Seeberg, Skolevej 15. tlf. 74871208 Anni Dinesen, Skolevej 11. tlf. 74871563 Vinderen offentliggøres i Nu-avisen i uge 26

STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

Lokalråd for Gabøl/Nustrup 15

NU - AVISEN nr. 3 2019

n 2019

NU-AVISEN 3-2019.indd 15

Nustrup

29/04/19 00.45


Åbningstider Mandag - fredag kl. 10.00 - 17.30 Lørdag 9.30 - 13.00 www.vivischmidt.dk · Mail: vivi@vivischmidt.dk Facebook: Vivi Schmidt NUSTRU P

19

21

G

NU - AVISEN nr. 3 2019

OM

G

UN

16

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN 3-2019.indd 16

n 2019

29/04/19 00.45


VARDE SOMMERSPIL 2019 · SPILLER »ANNIE GET YOUR GUN« Den 4. juli med afg. fra Nustrup Hallen kl. 18.00 med bus. Pris 260 kr. pr. person Skulle du have lyst til at deltage på denne tur, kan du bestille en billet ved... Lise Steenberg Olsen mobil 2178 4115 eller mail: lisesteenberg@stofanet.dk

HADERSLEV KOMMUNE... har afsat en pulje på 500.000 kr. til lokale aktiviteter i forbindelse med markeringen af 100-året for Genforeningen 2020. Puljens formål er at understøtte initiativer og projekter, der bidrager til at sikre en bred folkelig deltagelse og forankring af genforeningsmarkeringen. Dette gælder såvel indholdsmæssig som geografisk. Markeringen af 100-året for Genforeningen, skal ikke alene gøre os klogere på den fælles sønderjyske historie, den skal også gøre os nysgerrige på den fascinerende lokale eller personlige historie som utvivlsomt findes rundt omkring i kommunen.

BÆK KØRESKOLE Kørekort til bil, trailer og MC Køretøjer: Golf 7

Honda CB 500, Suzuki 600 og Honda CB 125

Teori: »Den gamle Købmandsgård« · Adelvej · Bæk

KØRELÆRER JØRN JENSEN · TLF. 21605706 STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 3 2019

Varde Sommerspil

17

n 2019

NU-AVISEN 3-2019.indd 17

29/04/19 00.45


INFORMATION FRA NUSTRUP VANDVÆRK GENERALFORSAMLING 2019: Vandværket har den 12. marts, afholdt ordinær generalforsamling, hvor der var fremmødt 10 personer. Referat og regnskab kan ses på hjemmesiden. EJERSKIFTE MV: Henvendelse vedr. ejerskifte, flytning eller spørgsmål til vandregningen, skal ske til Vandværkernes EDB-service tlf.: 75.39.32.55. mail: post@vand-edb.dk Besøg vandværkets hjemmeside: www.nustupvand.dk - hvor der er forskellige informationer som vedtægter, regulativ og takstblad. Der er også link til seneste vandprøver. BESTYRELSEN FOR NUSTRUP VANDVÆRK: Formand Svend A. Hansen.......................... Tlf. 6131 1534 nustrupvand@bbsyd.dk Næstformand Aage Gram............................................ Tlf. 7487 1745 Kasserer Thomas Krüger............................... Tlf. 7487 1231 Sekretær Gunnar Gotthardsen............. Tlf. 2388 4091 Jørn Johansen.................................. Tlf. 5217 2225

Salg

·

Service

·

NUSTRUP VANDVÆRK

Reservedele

Alle bilmærker repareres

BRDR. SIMONSEN AUTOMOBILER A/S Overgade 1 · Nustrup · 6500 Vojens Tlf. 74 87 12 18 NUSTRU P

19

21

NU - AVISEN nr. 3 2019

G

Nustrup Vandværk

OM

G

UN

18

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN 3-2019.indd 18

n 2019

29/04/19 00.45


O

UDVALGSFORMAND JAN HOLST

19 G

G

21

UN

N

NUSTRUP

DO

IN

SF M O D

NG U P U R T S U

G N I N RE

MSFORE

N

Hjælp! Vi mangler U4 - U5 - U6 - U7 - U8 - U9 og U11 spillere til fodbold! Hej piger og drenge... - er I friske på at spille fodbold? Vil I være med til verdens sjoveste leg? Går du i børnehave, 0. klasse, 1. klasse, 2. klasse, 3. klasse eller 4. klasse? Er du mellem 3 og 11 år? Har du tid til at træne mellem kl. 17.15 og 18.15 hver tirsdag? PS.: U9 og U11 træner 2 gange i ugen – tirsdage og torsdage fra 17.15 til 18.15 Kan du spille kampe/turnering? For U6 – U7 tre søndage i løbet af foråret? For U4 – U5 laver vi træningskampe til. For U9 hver lørdag og U11 hver mandag? Vil du have det sjovt, og samtidig få rørt dig? Vil du være en del af et stærkt sammenhold? Så er det lige dig vi mangler! Kom til træning tirsdag den 2. april 2019 fra kl. 17.15 – 18.00 for U4 til U7 For U8 fra tirsdag den 26. marts 2019 fra kl. 17.15 – 18.00 For U9 fra torsdag den 28. marts 2019 fra kl. 17.15 – 18.15 For U11 fra mandag den 1. april 2019 fra kl. 17.15 – 18.15 Se om fodbold er noget for dig. Du må træne 3 gange uden at det koster dig noget! Vi glæder os til at se dig! STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 3 2019

Fodbold i Nustrup (1/ 3)

19

n 2019

NU-AVISEN 3-2019.indd 19

29/04/19 00.45


ÅRGANG Træningstid: Træner: Holdleder: For disse årgange

2014 – 2015 U4 + U5 Tirsdage 17.15 – 18.00 1. træningsdag var tirsdag den 2. april Jørgen Seeberg 2118 0049 Mangler... måske er du interesseret, så kontakt venligst fodboldudvalget! kan man ikke tilmelde hold, men vi forsøger at lave træningskampe.

ÅRGANG Træningstid: Træner: Træner: Træner: For disse årgange

2012/2013/2014 U6 + U7 Tirsdage 17.15 – 18.00 1. træningsdag var tirsdag den 2. april Lærke Hurup Sigurdson 2118 0049 Mail.: hurup@live.dk Thea Fogh Jakobsen 2243 3525 Mail.: theafoghjakobsen@hotmail.com Cille M. Holst 4276 6764 er der tilmeldt: 1 stk. U6 – 3-mands.

ÅRGANG Træningstid: Træner: Træner: Holdleder For disse årgange

2011 Tirsdage Lars Kirkebæk Mangler... måske Mangler... måske er der tilmeldt: 1

ÅRGANG Træningstid: Træner: Træner: Holdleder For denne årgang

2010 + 2009 U9 Tirsdage/torsdage 17.15 – 18.15 Brian Enné 3054 0063 Jan Holst 5092 8003 Mangler... måske er du interesseret, er der tilmeldt: 1 stk. U9 - 5 mands

ÅRGANG Træningstid: Træner: Træner: For denne årgang

2009 + 2008 – PIGER... U11 Torsdage 17.15 – 18.15 1. træningsdag var torsdag den 4. april Peter Patter Christensen 2370 6220 Mail.: pchris@live.dk Jonas M. H. Juhl 4181 2460 Mail.: jonashmjuhl@hotmail.com er der tilmeldt: 1 stk. U11 piger – 5-mands

ÅRGANG Træningstid Træner: Hjælpetræner: Holdleder: For denne årgang

2009 + 2008 – DRENGE... U11 Tirsdage/torsdage 17.15 – 18.15 Tobias Holst 4232 2750 Claus Tolbøl Andersen 6185 6692 Anita M. Holst 2642 4557 er der tilmeldt: 1 stk. U11 – 5 mands

U8 17.15 – 18.00 2980 5912 er du interesseret, er du interesseret, stk. U8 – 5-mands.

1. træningsdag var tirsdag d. 26. marts Mail.: kirkebaek83@gmail.com så kontakt venligst fodboldudvalget! så kontakt venligst fodboldudvalget!

1. træningsdag var torsdag d. 28. marts Mail.: brianenne@bbsyd.dk Mail.: janholst@bbsyd.dk så kontakt venligst fodboldudvalget!

1. træningsdag var tirsdag den 1. april Mail.: tobiasholst@outlook.com Mail.: tol.andersen@gmail.dk Mail.: anitamholst@bbsyd.dk

ÅRGANG 2007 + 2006 U13 Træningstid Mandage/onsdage 17.00 – 18.30 1. træningsdag var mandag d. 25. marts Træner: Niels Sibelius 4089 4665 Mail.: sibelius@bbsyd.dk Med dette hold har vi samarbejde med VBI og Jels IF. Træningen forgår i Vojens Fritidscenter Man håber at kunne stille med to 11-mands hold ÅRGANG Træningstid Træner: Hjælpetræner: For denne årgang

2007 + 2006 U13 PIGER Mandage/onsdage 17.15 – 18.15 1. træningsdag var onsdag den 3. april Lærke H. Sigurdson 2243 3525 Mail.: hurup@live.dk Mangler... måske er du interesseret, så kontakt venligst fodboldudvalget! er der tilmeldt: 1 stk. U13 – 5 mands

DAME SENIOR Træningstid Træner: Holdleder:

Mandage/onsdage 18.30 – 20.00 1. træningsdag var mandag den 1. april Mangler... måske er du interesseret, så kontakt venligst fodboldudvalget! Janet Holst 5190 0023 Mail.: janetholst85@gmail.com

OLDBOYS Oldboys C 7 mands – Kampe for det meste torsdag ell. tirsdag og med start tirsdag d. 16. april Træner/holdleder: Jan Christensen 2170 2465 Mail.: janam@mail.dk VETERAN +45 Opstart: Henvendelse til: Henvendelse til:

Onsdag den 24. april i Nustrup Rene Bendtsen 74871757 Jan Holst 74871757

spillere e har vi pt. ikke strup. I øvrige årgang Nu i r he ld ho lere nok til at etab t 50928003 e til: Jan Hols Al henvendels NUSTRU P

19

21

G

20

Fodbold i Nustrup (2/3)

NU - AVISEN nr. 3 2019

OM

G

UN

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN 3-2019.indd 20

n 2019

29/04/19 00.45


Hej piger i alderen 9-12 år Er I friske på at spille fodbold? Vil I være med til verdens sjoveste leg? Vil I prøve kræfter med fodbold? Har I tid til at træne mellem kl. 17.15 til 18.15 hver torsdag og spille kamp om søndagen? Vil I have det sjovt og samtidig få rørt jer? Har I lyst til at spille sammen med 6-8 andre piger, der startede i sæsonen 2017? Vil I være en del af et stærkt sammenhold? Så er det lige jer vi mangler! Kom til træning torsdag fra kl. 17.15 – 18.15 og se om fodbold er noget for jer. I må træne 3 gange uden at det koster noget. Vi glæder os til at se jer!

Træner- og holdlederliste forår 2019... HOLD NAVN ADRESSE U5-U7 Lærke H. Sigurdson Violvej 8 U5-U7 Thea F. Jakobsen Dæmningen 40 U5-U7 Cille Holst Liljevej 1 U8 Lars K. Juhler Brøndlundvej 16 U9 Brian Enné Buegade 7 U9 Jan Holst Violvej 8 U11P Peter P. Christensen Ålkærvej 7 U11P Jonas H.M. Juhl Violvej 8 U11 Tobias Holst Liljevej 1 U11 Claus T. Andersen Adelvej 4 U11 Jan Holst Violvej 8 U11 Anita M. Holst Violvej 8 U13 Niels C. Sibelius Ribevej 67 U13 Jan Holst Violvej 8 U13P Lærke H. Sigurdson Violvej 8 DS Janet Holst Adelvej 31 Oldboys Jan Christensen Røddingvej 9 Veteran Rene Bendtsen Fjellumvej 9

Fodboldudvalget...

Formand Jan Holst Violvej 8 Næstformd. Tobias Holst Liljevej 1 Udv.medl. Sven Jørgensen Røddingvej 22 Udv.medl. Jonas H. M. Juhl Violvej 8 Udv.medl. Anita M. Holst Violvej 8 Suppl. Janet Holst Adelvej 31 Suppl. Klaus Rosenberg Overgade 6

TELEFON 21180049 22433525 42766764 29805912 62206477 50928003 23706220 41812460 42322750 61855692 50928003 26424557 40894665 50928003 21180049 51900023 21702465 23931057

MAIL hurup@live.dk theafoghjakobsen@hotmail.com cilleholst@hotmail.dk kirkebaek83@gmail.com brianenne@bbsyd.dk janholst@bbsyd.dk pchris@live.dk jonashmjuhl@hotmail.com tobiasholst@outlook.com tol.andersen@gmail.com janholst@bbsyd.dk anitamh@bbsyd.dk sibelius@bbsyd.dk janholst@bbsyd.dk hurup@live.dk janetholst85@gmail.com janam@mail.dk connieogrene@msn.com

50928003 42322750 40930440 41812460 26424557 51900023 40137313

janholst@bbsyd.dk tobiasholst@outlook.com sjsb2@live.dk jonashmjuhl@hotmail.com anitamh@bbsyd.dk janetholst85@gmail.com 0vergade@outlook.dk

STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 3 2019

Fodbold i Nustrup (3/ 3)

21

n 2019

NU-AVISEN 3-2019.indd 21

29/04/19 00.45


Tekst: LIS NIELSEN

UNGE DER ER BLEVET ÆLDRE Vintersæsonen er afsluttet for denne gang! Så er en vinter igen overstået, i hvert fald efter kalenderen. Der er ikke bygget mange snemænd. Jeg tænker på, hvordan det kan ændre sig så meget. Vi siger så mange gange... -»da jeg var barn«. Vi har i hvert fald haft hårde vintre. Men nu er vi nået til maj og er netop sluttet i hallen. Vi har været der 31 gange, og igen har det sociale været der.

DER VAR BLOMSTER TIL INGRID FOR HENDES VEDHOLDENDE GYMNASTIK

Ingrid har endnu en sæson styret gymnastikken, men hun har haft fri et par gange, og så har vi heldigvis haft Birta og Karin til

at give gymnasterne sved på panden. Flot! Kortspillerne har også været godt i gang. Der er kommet nye til. Vi er nu 70 medlemmer, flot! Igen i denne sæson har der været anledning til at få »små skarpe«, runde fødselsdage, halvrunde, guldbryllup og sørme også to gange kobberbryllup. Der er blevet drukket mange kopper kaffe og spist mange rundstykker. Jeg glæder mig hver gang over de 5-7 stykker, der bliver siddende efter kaffen og ordner verdenssituationen. Tak til alle, der støtter op og hjælper til, hvor der er behov. Tak til Anette for servicering mm. Lilian har lavet et flot program for sommeren, hvor vi starter i og ved klubhuset TIRSDAG DEN 7. MAJ KL. 19.00. Der spilles kort, krolf og andet, hvis der er ønsker om det, så tager vi gerne imod forslag. Husk at alle er velkomne, ung som gammel. Tag selv kage med. Vi laver kaffen. Husk det er hver tirsdag kl. 19.00. Vi i komiteen ønsker alle en god sommer!

NUSTRUP

19 DO

IN

UN

G

21 G

MSFORE

N

Det koster IKKE noget at få dit OK Benzinkort. Du skal IKKE betale oprettelsesgebyr, kontoen er RENTEFRI og du betaler KUN én gang i måneden. Hvis du tegner et gratis OK-Kort - så husk at skrive 560957 ved sponsor-nr. på udfyldningsblanketten eller på OK´s hjemmeside. På den måde støtter du Nustrup Ungdomsforening

OK Benzin støtter sporten i Nustrup NUSTRU P

19

21

G

Unge der er blevet ældre

NU - AVISEN nr. 3 2019

OM

G

UN

22

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN 3-2019.indd 22

n 2019

29/04/19 00.45


Tekst: LIS NIELSEN

UNGE DER ER BLEVET ÆLDRE Afslutningsfesten! Tirsdag den 25. april var der inviteret til fest i Nustrup Forsamlingshus. Der var 47 der mødte op og de havde alle det gode humør med. Lis bød velkommen, også til vores trofaste piger Mona og Bodil. Hvor er det godt, vi har sådan et par til at varte op og også være med til at holde vores dejlige og fine forsamlingshus i gang på bedste vis.

Lis tog ordet, og statistikken var lavet klar: Vi er nu 70 medlemmer, har været i hallen 31 gange, og der er talt 1667, dvs. 53,77 i snit pr. gang, ret så imponerende! Tak til alle, der møder op, hjælper med at stille op og rydde væk. Vi afleverer altid hallen pænt efter os. En stor tak til Lise. »Du er der altid for os og alle andre. Hvor var det fortjent med Æresprisen ude i Haderslev«. Tak til Karin og Lilian for godt samarbejde, tak til Gert og Verner, der sørger for sangbøger mm. Så var der blevet tid til en lækker dessert, pandekager med is og jordbærsyltetøj. Det var bare guf.

STEMNINGEN VAR I TOP, DA 47 GÆSTEDE AFSLUTNINGSFESTEN I FORSAMLINGSHUSET

Mona fortalte, hvad hendes søster fra »Marsk Pølser« i Højer, ville diske op med. Der var en 3-retters menu: Marineret kyllingefilet på salatbund med ananas, bacon, karrydressing og flûtes, fransk kalvesteg med hele smørstegte kartofler, flødesovs, gulerødder, waldorfsalat og tyttebær. Der blev slået mave og sunget. Lilian havde som sædvanlig lavet et flot sanghæfte. Lise havde også en sjov sang med; rammende for vores onsdage. Jeg tror, den var meget jysk. Selvom vi havde skyllet halsen, måtte vi tage den to gange for at øve. Lilian tog ordet og takkede Ingrid og overrakte en hilsen med billede af gymnasterne og en buket blomster. Hvis alt går vel, vil Ingrid tage en tørn mere – og så var der jubel.

DER VAR BLOMSTER TIL LILIAN, LIS, KARIN OG BIRTA

Lise takkede pigerne samt Gert og Verner, også en tak til Birta, fordi hun og Karin har taget sig af gymnastikken, når Ingrid har fri. Godt vi har nogle fra egne rækker at tage af. Lise overrakte blomster og gaver. Lis læste en lille historie. Der var så kaffe med småkager. Den sidste sang blev sunget, Lis takkede både sal og køkken, sendte en hilsen for god mad og efter fælles oprydning tog vi afsked med en god aften og en succesrig vintersæson, og kunne dermed ønske hinanden en rigtig god sommer. Lilian, Karin og Lis

STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 3 2019

Unge der er blevet ældre 23

n 2019

NU-AVISEN 3-2019.indd 23

29/04/19 00.45


Tusind tak for alle hilsener fra Nustrup til vores krondiamantbryllup. Det glædede os rigtig meget! Kærlig hilsen Helga og Peter Nielsen

RØR

Smeden

AUT. VVS INSTALLATØR · Dæmningen 40, Nustrup · 6500 Vojens · +45 74 82 25 00

Velkommen hos Rørsmeden.dk Som Aut. VVS installatører sælger og monterer vi alt indenfor vand, varme og sanitet, biovarme og solvarme!

· · · · ·

Træpillefyr Kombifyr Stokerkedler Flisfyr Gaskedler

Rørsmeden · Dæmningen 40, Nustrup · 6500 Vojens Tlf. +45 74 82 25 00 · Mobil +45 21 20 35 37 · Privat +45 74 87 13 75 · Email: mail@roersmeden.dk

NUSTRU P

19

21 OM

G

G

NU - AVISEN nr. 3 2019

UN

24 Tak for opmærksomheden

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN 3-2019.indd 24

n 2019

29/04/19 00.45


Gabøl og Omegns Beboerforening

Klaus Holt

Nyt fra Gabøl og Omegns Beboerforening! Ved generalforsamlingen i febr. 2019 valgte Kjeld Nielsen at gå ud af bestyrelsen. Der skulle nu vælges et nyt bestyrelsesmedlem. Det valg faldt på Lars Juhler, og vi er rigtig glade for, at han ville være med i vores lille bestyrelse, som nu består af Tine Gram, Janni Terp, Dan Thielsen, Lars Juhler og Klaus Holt.

KJELD NIELSEN ER STOPPET I BESTYRELSEN

Man kan stadig nå at købe et medlemskort! I år valgte bestyrelsen at køre/gå samlet rundt og sælge medlemskort til foreningen. Det kan stadig nås at købe medlemskort ved at kontakte en fra bestyrelsen eller gå ind på foreningens hjemmeside. Her kan man også se årets aktivitetskalender, så husk at støtte op om de kommende aktiviteter. Gabøl var også ude at samle affald ved den »Landsdækkende affaldsindsamlingsdag« – hvor godt 20 børn og voksne »gabøller« samledes ved genforeningsstenen og gik ud for at samle affald et par timer. Det blev til ca. 125 kg affald. Herefter var beboerforeningen vært ved en lille forfriskning i form af lune hjemmebagte pølsebrød og en øl eller vand. En stor tak skal lyde til de fremmødte, der valgte at bruge et par timer af deres søndag på at rydde op efter andre og holde vores lille by ren. Husk at holde øje med de kommende aktiviteter på hjemmesiden, Facebook og i skabet ved »Brugsen i Gabøl«. Klaus Holt

STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 3 2019

Gabøl Beboerforening

25

n 2019

NU-AVISEN 3-2019.indd 25

29/04/19 00.45


Nustrup kirke

Sognepræst Christian Munch Gudstjenester Skolevej 1, Nustrup 6500 Vojens Tlf. 74871226 chmu@km.dk

MAJ... Søndag den 05. maj kl. 10.00 (A) 2. søndag efter påske Søndag den 12. maj kl. 10.00 3. søndag efter påske Konfirmation i Nustrup kirke

Fredag den 17. maj kl. 09.00 Bededag Søndag den 19. maj kl. 10.00 (A) 4. søndag efter påske Søndag den 26. maj kl. 10.00 5. søndag efter påske Børne- og voksengudstjeneste

Torsdag den 30. maj kl. 09.00 Kristi himmelfart

Peter Heini Glistrup, Bevtoft prædiker

JUNI... Søndag den 02. juni kl. 09.00 6. søndag efter påske Peter Heini Glistrup, Bevtoft prædiker

Søndag den 09. juni kl. 10.00 Pinsedag

Søndag den 23. juni kl. 09.00 1. søndag efter trinitatis

Peter Heini Glistrup, Bevtoft prædiker

Søndag den 30. juni kl. 09.00 2. søndag efter trinitatis Peter Heini Glistrup, Bevtoft prædiker

KONFIRMATION i Nustrup kirke

søndag den 12. maj 2019 kl. 10.00

Sara Bang Paulsen, Ringridervej 1 Julie Birkholm Johansen, Hyacintvej 1 Julie Gram, Kirkepladsen 3 Camilla Gabelgaard Andersen, Sanddallundvej 2 Tinke Malou Møhl, Gabølbyvej 45 Sebastian Jeppe Langmach Schmidt, Skibelundvej 12A Silas Ellebæk Jürgensen, Savværket 8 Casper Jürgensen Lehmann, Kirkepladsen 5 Laurits Turp Matin, Dæmningen 36 Lasse Uttrup Hansen, Dæmningen 32 Kees Anton Burgering, Skibelundvej 10 Mads Rieper Jørgensen, Røddingvej 22

Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp

Mandag den 10. juni Ingen gudstjeneste

Henv. til friluftsgudstjeneste i Haderslev

Søndag den 16. juni kl. 10.00 (A) Trinitatis søndag NUSTRU P

19

21

G

26

Nustrup kirke

NU - AVISEN nr. 3 2019

OM

G

UN

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN 3-2019.indd 26

n 2019

29/04/19 00.45


SOGNEVANDRING

Tirsdag den 28. maj kl. 19.00 Vi skal se og høre om...

Gabøl og Avalakaj

Vi mødes på parkeringspladsen ved Nustrup kirke. Billedet er fra en tidligere Sognevandring til »Pedersholm«

KONCERT I KIRKEN

Tirsdag den 18. juni kl. 19.00 Koncerten er med elever fra...

Haderslev musikskole Dirigent: Karina Bock Alle er velkomne!

Louise, Sigrid og Hilde spiller Somewhere Over The Rainbow

SOMMERUDFLUGT

Kaj Munks præstegård i Vedersø

Torsdag den 20. juni Turen går til...

Vedersø og Husbyklit Vi skal besøge Kaj Munks præstegård Afgang fra Præstegården kl. 8.10 og fra Kirkepladsen kl. 8.15 Der serveres middagsmad og kaffe undervejs. Vi kommer hjem til sen aftensmad, som man selv må sørge for. Deltagerne bidrager med 200 kr. Tilmelding senest den 5. juni til Arne Rudbeck tlf. 7487 1157 eller Christian Munch tlf. 7487 1226

Nustrup Menighedsråd

Kommende aktiviteter i Nustrup Menighedsråd...

Onsdag den 28. august kl. 17.00: »Familiegudstjeneste« Torsdag 5. sept. kl. 19.00: »Kirke- og kirkegårdsvandring« Torsdag 26. sept. kl. 19.00: »Foredrag med Pernille Juhl« STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 3 2019

Nustrup Menighedsråd

27

n 2019

NU-AVISEN 3-2019.indd 27

29/04/19 00.45


Flisbæk

Årstidernes grøntsager Aronia shots · Skrabeæg Binding af ranker og Bårebuketter

Tingvadvej 21 · Bæk · 6500 Vojens · Tlf. 2440 7658 FH AUTOGLAS

af stenslag 375,• Reparation af autoruder • Udskiftning afregning med forsikrings• Direkte selskab FINN HOLST · LILJEVEJ 1 · 6500 VOJENS · TLF 42154550

Vojens Boghandel Rådhuscentret 23 6500 Vojens Tlf. 27 11 79 55 Følg os på Facebook

Torvet 1 • 6630 Rødding • Tlf.: 7484 1544 NUSTRU P

19

21

G

28

NU - AVISEN nr. 3 2019

OM

G

UN

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN 3-2019.indd 28

n 2019

29/04/19 00.45


Lise Steenberg Olsen

FAMILIESVØMNING i Rødding Den 12. april 2019 blev der svømmet DU-KA mærker!

DU-KA mærker til: Karla Jessen... 50 m. med bælte. · Laura Christensen 100 m. Robert Christensen 300 m. · Kristian F. Schmidt 500 m. · Frida Jessen 500 m. Magnus Fogh 600 m. · Markus Christensen 600 m. · Lukas Weisbjerg 1000 m. Emma Schmidt 1000 m. Godt svømmet allesammen!

Afslutningsfest med alle livredderne!

Familiesvømning I Nustrup... havde inviteret alle livreddere med familie til sæsonafslutning i Rødding Centret, som tak for deres store frivillige arbejde som livreddere. Vi fik noget lækker mad og bagefter var vi til Bowling. Jeg fik at vide, at det var noget børnene så hen til. Alle livreddere sagde også ja til at være med i den nye sæson. Det er jeg er meget stolt over! Jane Gabrielsen kom også »en lille smut«. Vi ønsker hende alt godt! Vi starter op den 13. september, og det bliver så 45. sæson. Tak til Irene Hansen for hjælp ved kassen. PS.: Tina erindrede: »Jeg husker endnu da bussen kørte rundt i hele Nustrup sogn for at hente os til Familiesvømning i Rødding«. »-Ja, hvor er tiden dog blevet af«. TAK TIL ALLE der støtter os Rødding Centret, ved at blive ved med at komme. Dejligt! Lise

Husk også at tjekke vores hjemmeside:

NUSTRUP

www.nustrupuf.dk

19

G DO

IN

UN

Alette Houman holder på bedste vis siden flot og hurtigt ajour

21 G

MSFORE

N

Nustrup Ungdomsforening

STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 3 2019

Familiesvømning

29

n 2019

NU-AVISEN 3-2019.indd 29

29/04/19 00.45


Rødding A - Støt dit lokale apotek og HUSK vi tager kun 45 kr. for udbringning direkte til døren. - Telefonnummer 74 84 21 41

21 OM

G

NU - AVISEN nr. 3 2019

D

G

Rødding Apotek

NUSTRU P

19 UN

30

Rødding A

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

n 2019

Rødding A NU-AVISEN 3-2019.indd 30

29/04/19 00.45


Installatør Jørgen Installatør JørgenNielsen Nielsen

Fynsgade 2 - 6520 Toftlund Døgnvagt: 70 900 200 - www.blue-tech.dk Døgnvagt: 70 900 200 - www.blue-tech.dk

Installatør Jørgen Nielsen

Døgnvagt: 70 900 200 - www.blue-tech.dk

HYDRAULIK

Salg og reparation af LIFTE OG HYDRAULIK SLANGER SB HYDRAULIK A/S · KOLSNAPVEJ 1 · 6500 VOJENS Tlf.: 7487 1701 · Mobil: 2062 3800 · Mail: sb@sbhydraulik.dk

STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

EN NU - AVdomISsforening Nustrup Ung

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 3 2019

31

n 2019

NU-AVISEN 3-2019.indd 31

29/04/19 00.45


FÆLLESSPISNING - lørdag den 25. maj kl. 18.00! Anne Mette Uttrup Weisbjerg Generalforsamling i Forsamlingshuset! Torsdag den 28. marts afholdt vi ordinær generalforsamling i Nustrup Sogns Forsamlingsgaard. Og med Niels Aage Uttrup som dirigent, blev vi hurtigt og sikkert ledt gennem dagsordenen.

DER VAR BL.A. GENVALG TIL FORMAND JENS PEDERSEN OG BESTYRELSESMEDLEMMERNE OLUF GRAM OG PEDER THORVALD PEDERSEN

Der var genvalg til både de bestyrelsesmedlemmer, der var på valg og også revisoren. Vil du vide mere kan du klikke forbi vores hjemmeside: Nustrupsforsamlingsgaard.dk – hvor hele referatet ligger. Fællesspisning blev en rigtig hyggelig aften! Tak til alle de sultne og musikglade Nustrup'ere, der mødte op til Suppe & Sangaften d. 20. marts. Det var en rigtig hyggelig aften. Men nu har vi netop fået en oplagt mulighed for en sidste Fællesspisning på denne side af sommerferien og håber på ligeså stor opbakning også denne gang.

Nustrup Sogns Forsamlingsgård inviterer til...

»VILDT AFTEN«

lørdag den 25. maj kl. 18.00. Jens Seeberg har sponseret noget lækkert, godkendt krondyrkød... og med Gerda Terp Christensen i spidsen, kreerer bestyrelsen en dejlig 3-retters menu. Vi håber på at se rigtig mange! Billetterne kan købes ved at kontakte Anne Mette Uttrup Weisbjerg på tlf. 2127 1506. Pris: 120,- kr. for voksne og børn under 14 år: 30,- kr. (Der laves en særlig børnevenlig variation)

SPECIALKLASSEN gæster igen Nustrup! Husk at sætte et stort kryds i kalenderen til fredag den 25. oktober 2019 - for der gæster »SPECIALKLASSEN« igen forsamlingsgaarden. Mere info om arrangementet kommer efter sommerferien.

SPECIALKLASSEN KOMMER TIL NUSTRUP NUSTRU P

19

21

G

32 Nustrup Forsamlingsgaard

NU - AVISEN nr. 3 2019

OM

G

UN

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN 3-2019.indd 32

n 2019

29/04/19 00.45


-Spejderledere søgesGA-NU spejdergruppe søger engagerede og glade ledere, der har lyst til at blive en del af et dygtigt lederteam og en fantastisk spejdergruppe. Går du rundt med en spejderdrøm? Har du kreative idéer? Elsker du udelivet? Eller vil du bare gerne være med til at give vores glade spejderbørn spændende, inspirerende og udviklende oplevelser? Og har du lyst til at bruge 2-3 timer om ugen på at være spejderleder i Nustrup? Så er det måske dig, vi leder efter til vores engagerede lederstab. Vi søger ledere, der i samarbejde med vores nuværende ledere kommer til at planlægge og gennemføre ugentlige spejdermøder for enten Ulvene (2.-3.kl. mødes onsdage 18-19.30) eller Juniorerne (4.-6.kl. mødes onsdage 19-20.30), hvor aktiviteterne typisk ligger indenfor temaerne natur, samarbejde, samfund, livssyn og fællesskab. Spejdererfaring er ikke et krav (men livserfaring kan være en fordel), bare du er indstillet på at gøre en indsats for vores spejdere og på at være en del af spejdergruppen. Vi garanterer masser af fællesskab, sammenhold, spændende oplevelser og udfordringer samt personlig udvikling. Som spejderleder får du desuden udvidet dine personlige kompetencer indenfor bl.a. kommunikation og formidling, planlægning, samarbejde og ledelse. Hvis du er interesseret i at blive spejderleder i GA-NU Spejdergruppe, vil vi meget gerne høre fra dig. Du er også velkommen til at besøge os i forbindelse med vores ugentlige onsdagsmøder i spejderhytten Optimisten (Tingvadvej 3A, Nustrup, 6500 Vojens) og hilse på de andre ledere. Du kan kontakte gruppeleder David på 60206580 eller davidkoeslich@gmail.com. Se mere om gruppen på Facebook (GA-NU Spejdergruppe). https://www.facebook.com/GaNuSpejdergruppe/

Vi ses i GA-NU Spejdergruppe

NU-AVISEN 3-2019.indd 33

29/04/19 00.45


To F-16 fly hen over kirken på en LANGFREDAG !

Hvorfor træner F-16 en Langfredag? Det var Langfredag, efter de havde spist og inden de gik ud til Getsemane, Jesus sagde til disciplene, »I nat vil I alle svigte mig«... Ligesom jeg stod på prædikestolen i Nustrup kirke og læste fra Mattæusevangeliet, fløj to F-16 jagere henover kirken. I Nustrup er vi vant til F-16, vi stopper og venter, indtil de er forbi, så fortsætter vi. Ingen problem! Jeg skulle også til Højrup og holde gudstjeneste om eftermiddagen og vinkede fornøjet til alle de store gyllevogne, jeg kørte forbi. Heldigvis lå Højrup kirke ikke i vindretningen den dag. Jeg er for længe siden holdt om med at prædike det tredje af de ti bud, »Du skal holde hviledagen hellig«. Eller jeg er vist aldrig begyndt. Det er heller ikke, fordi jeg er pacifist, langtfra. Jeg går ind for et stærkt forsvar, som kan forsvare folk og fædreland og også helst bevare et godt forhold til vores allierede i NATO. Jeg glæder mig over, at der kommer F-35 jagere til Skrydstrup, og for min skyld kan vi godt købe en håndfuld mere. Så tænkte jeg, at det var sikkert fordi at russerne havde

lavet en provokation i vores luftrum. Russerne ville aldrig flyve Langfredag, men de holder vist ikke påske samme tid som os. Det måtte være en nødsituation, der gjorde det nødvendigt at flyve Langfredag. Måtte nødlande på Bornholm... Nu læser jeg så i min avis, at det kun var træningsflyvning, og at en F-16 jager fik en måge i turbinen og måtte nødlande på Bornholm – for pokker »Fighterwing Skrydstrup«. Det må I da kunne gøre bedre. Af alle dage LANGFREDAG, dagen for Herrens lidelse og død. I er vel også en slags kristne mennesker. Hvis I ikke kan tage det hensyn at lade jeres dyre isenkram stå og lade freden sænke sig en Langfredag, hvornår så?? Så kan I lære det: En måge i motoren. Der er ikke nogen velsignelse ved at arbejde på en hellig Langfredag. Sognepræst Christian Munch, Nustrup – havde dette »Læserbrev« i Jydske tirsdag den 23. april 2019. NUSTRU P

19

G

NU - AVISEN nr. 3 2019

OM

G

UN

34 Hvorfor flyver de Langfredag

21 D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN 3-2019.indd 34

n 2019

29/04/19 00.45


NU - AVISEN koster

NUSTRUP

19 DO

IN

UN

G

21 G

MSFORE

N

Med det hele koster NU-Avisen den nette sum af 78.000 kr. i tryk og omdeling osv. Vi har et underskud på bladet på ca. 32.000 kr. når vi har fået alle reklameindtægter ind. Men undvære den vil vi heller ikke!

På det sidste bestyrelsesmøde besluttede vi, at Gabøl/Nustrup Landdistriktsråd måtte få reklamer i NU-Avisen gratis, til de mange spændende tiltag de har gang i. Nustrup Ungdomsforening Det er Nustrup Ungdomsforenings bidrag til dem Så meget koster NU-Avisen pr. år! og sognet (de har jo ikke så mange midler at gøre godt med).

NU - AVISEN

NU-Avisen kunne slet ikke eksistere, hvis vi ikke havde Niels Aage til at lave hele opsætningen. Han laver et kæmpe arbejde for os i foreningen, og bruger mange frivillige timer på NU-Avisen. Nustrup Ungdomsforenings bestyrelse

STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 3 2019

Så meget koster NU-Avisen 35

n 2019

NU-AVISEN 3-2019.indd 35

29/04/19 00.45


BADMINTON

- klubmesterskaber og badmintonfræs Klubmesterskaber

De 2 sidste træninger i sæsonen bruger vi på at afholde klubmesterskaber. Der blev i år kun spillet U11 single. Der blev spillet nogle gode kampe, der blev kæmpet og også hygget med at spille kampe. 1. plads: Esben Tolbøll Andersen 2. plads: Marcus Christensen 3. plads: Rasmus Uttrup Hansen Esben

Marcus

Rasmus

Badmintonfræs fredag d. 29/3

Spillerne mødtes og tog sammen i svømmehallen i Rødding. Herefter mødtes både spillere, forældre Spisning i klubhuset

og trænere i klubhuset til fælles aftensmad. Der var 10 børn og 13 voksne som deltog i arrangementet. Pokaler fra klubmesterskabet blev overrakt, samt vores to vandreSpillerne og deres 2 trænere, Andreas og Ole pokaler, som i år blev overrakt til Esben Tolbøll og Lukas Weisbjerg. Alle spillerne fik uddelt medaljer og trænerne fik en dejlig kurv som tak fra både børn og voksne. Efter at vi havde spist, og nogle forældre sendt hjem. tog vi over i hallen hvor vi havde badmintonfræs det meste af natten. Hen mod kl. 02:00 overgav de sidste sig og vi stoppede med at spille. Det hele sluttede om morgenen kl. 9:30. Her fik vi sendt børnene både mætte og trætte hjem ovenpå et fantastisk badmintonfræs. En stor tak til forældrene for at hjælpe til med madlavningen, bage boller til morgenmad og at være med til at overnatte. Esben fik ”bedste resultat” pokalen for virkelig at have rykket sig i år og Lukas Weisbjerg fik ”fighter” pokalen, for altid at møde engageret op til træning NUSTRU P

19

21

G

Badminton ungdom

NU - AVISEN nr. 3 2019

OM

G

UN

36

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN 3-2019.indd 36

n 2019

29/04/19 00.45


ROSENGREEN BLOMSTER

STRUP NU

Tlf. 3212 3215

SALG & SERVICE SALG & SERVICE

Trænger din havetraktor/plæneklipper til et service, så ring Trænger din havetraktor/plæneklipper til et service, så ring Vi ses hos DIN have/park forhandler Vi ses hos DIN have/park forhandler RING OG HØR NÆRMERE… RING OG HØR NÆRMERE…

DK-Udlejning DK-Udlejning Dan Krongaard Dan Krongaard Ørderup Kirkevej 33 · Toftlund Ørderup Tlf. 20 89 Kirkevej 94 29 33 · Toftlund Tlf. 20 89 94 29

Telefonen er er åbenTelefonen fra kl. 7-16.30 åben kl. 7-16.30 allefra hverdage. alle hverdage. Værkstedet er åbent Værkstedet åbent hverdage fra kl.er10-16.30 hverdage fra kl. og lørdage kl.10-16.30 9-12 og lørdage kl. 9-12

Stiga • MTD • Cub Cadet • Efco • Stihl • Stiga • MTD • Cub Cadet • Efco • Stihl Stiga • MTD • Cub Cadet • Efco • Stihl • Stiga • MTD • Cub Cadet • Efco • Stihl

DK-Udlejning… havepark forhandler... DK-Udlejning… havepark forhandler... DK-Udlejning… DINDIN havepark forhandler... DK-Udlejning… DINDIN havepark forhandler...

Vestergade 29 6500 Vojens

Udlejningsmaskiner - se mere på www.dk-udlejning.dk eller ring og forhør Udlejningsmaskiner - se mere på www.dk-udlejning.dk eller ring og forhør 21

GD

E

N

U

N

IN

G

19

OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 3 2019

37

n 2019

NU-AVISEN 3-2019.indd 37

29/04/19 00.45


Børnehaven Kridthuset STINE PRIERGAARD MØLLER

Affaldsindsamling... Børnehaven Kridthuset deltog igen år i Danmarks affaldsindsamling 2019. Det var 3. år i træk, vi var ude og samle affald ind. Formålet er at gøre børnene bevidste om hvad affald i naturen gør ved vores jord og den verden vi lever i. Og hvor vigtigt det er, at vi får genanvendt så meget som muligt. Affaldsindsamlingen har mange sunde og læringsfyldte værdier. Vi har muligheden for at plante frø/sætte spor i børnenes personlighed, så de fremadrettet bliver mere

miljøbevidste og bliver mere opmærksomme på vigtigheden i bæredygtighed. I ugens løb samlede vi affald ind rundt om i Nustrup, og vi kan med stolthed fortælle at der var betydeligt mindre affald end i 2018. Det er godt gået, Nustrup! Vi sluttede ugen af med at invitere forældre og andre interesserede til fernisering af skraldekunsten, som blev fremstillet af det indsamlede skrald. Venlig hilsen Børnehaven Kridthuset

NUSTRU P

19

21

G

38 Børnehaven Kridthuset

NU - AVISEN nr. 3 2019

OM

G

UN

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN 3-2019.indd 38

n 2019

29/04/19 00.45


Dengang Farfar var ung! JØRGEN KOCHS FAR VAR NUSTRUPS SIDSTE MEJERIBESTYRER

Billede af Nustrup mejeri er fra 1959 vil jeg tro. Vi fik lavet postkort den gang, og det er sådan et jeg har fået forstørret. Det må være taget i skoleferien med så mange børn på gaden og ved mejeriet. Nederst i billedet ses vandværket i sit oprindelige udseende. Skuret for enden af mejeriet gik under betegnelsen »Halmskuret«. Det var tidligere blevet brugt til opbevaring af kul og halm til fyret efter indførelse af oliefyr, nu som oplag af kemikalier og nye mælkeflasker mv. Det var vores foretrukne legeplads, mærkeligt nok foregik meget af legen dengang på tagene. Halmskuret kunne vi entrere via døren på Niels Andersens hønsehus, der sluttede op til bagsiden. Vi havde et hul i tråden inde fra skuret og ud i hønsegården. Overfor mejeriet var Harald Frank lige flyttet ind og havde renoveret hele stuehuset. Midt på gårdspladsen stod det store pæretræ, der først havde modne frugter sent på sommeren og de var meget hårde. Det var altid spændende når Martin Simonsens chauffør Jakob Thylak kom med foder til Harald Franks søer og skulle bakke den store boggie anhænger ind bag om pæretræet til porten, der var placeret bagerst i hjørnet af laden og stalden. Der er erindringer omkring hvert hus hele vejen ud til Grethes hjem ved Marie og Svend Åge Lunds hus, der ligger sidst på nu Skolevej (gadenavne kom først til omkring april 1970). Jeg ser stadig Grethe der bor i Brande med mand og 3 voksne sønner i nabolaget. Et meget yndet sted som legeplads før pædagogikken fik sit indpas, var mastepladsen ved MSE. Her kunne vi balancere rundt i timevis. Ingen helt ufarlig legeplads med de store opstablede træmaster. Det var en opvækst med ubetinget frihed under eget ansvar. Derfor blev bestemt heller ikke alle hændelser rapporteret derhjemme.

STRUP NU

21

Jørgen Koch

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 3 2019

Dengang Farfar var ung

39

n 2019

NU-AVISEN 3-2019.indd 39

29/04/19 00.45


NUSTRUP

19

G DO

IN

UN

PRÆMIESPIL 3. trækning i 2019 gav følgende resultat...

21 G

MSFORE

N

1. Præmie · 6 x 150 kr.: Nr. 40 Julie Sørensen, Møllevej · Nr. 172 Nanna Søtang Steenberg Olsen,

København · Nr. 191 Diana Arnfeldt Helbo, Krokusvej · Nr. 192 Jacoba Diever, Dæmningen · Nr. 195 Reimer Schmidt, Violvej og Nr. 350 Bjarne Miller, Dæmningen. 2. Præmie · 10 x 100 kr.: Nr. 54 Bent Grube, Syvsigervej · Nr. 67 Morten og Line, Krokusvej · Nr. 165 Inge Garup, Anemonevej · Nr. 174 Anita Christensen, Gabøl Byvej · Nr. 193 Birgit & Jørgen Rasmussen, Rosengade · Nr. 204 Bent Grube, Syvsigervej · Nr. 214 Familien Matzen, Ribevej · Nr. 218 Bente Enné, Liljevej · Nr. 287 Fam. Schmidt, Ribevej og Nr. 378 Fam. Høegh, Fjellumvej. 3. Præmie · 10 x 50 kr.: Nr. 50 Alexander Falkenberg, Dæmningen · Nr. 157 Mette & Jens Seeberg, Skolevej · Nr. 228 Peder Ellegaard, Ballevej · Nr. 254 Bente Ellegaard, Ballevej · Nr. 268 Lisbeth Theilgaard, Rosengade · Nr. 270 Jep Clausen, Ribevej · Nr. 326 Merete Weisbjerg, Tingvadvej · Nr. 343 Fam. Holst, Violvej · Nr. 357 Adam Gross, Skolevej og Nr. 360 Leif Foder, Kolsnapskovvej. Præmierne kan afhentes, helst inden næste blad udkommer, ved kasserer Lise Steenberg Olsen · Dæmningen 60 · Nustrup NUSTRUP

19 DO

IN

UN

G

21 G

MSFORE

N

Vognmand

Benny Weisbjerg Adelvej 15 b · Bæk · 6500 Vojens Tlf. 74 87 15 55 · Mobil 20 65 76 37

ALT I CONTAINERE / GRUS CVR: 26 03 40 78

Nustrup Sogns Forsamlingsgaard Benyt forsamlingsgaarden til møder og fester. Velegnede lokaler til både store og små fester. Ønskes hjælp ved private fester ell. ved mindesamvær, kan vi formidle kontakten til en dygtig og kompetent person, som gerne vil hjælpe til! Bestilling hos:

Oluf Gram

Tlf. 74 87 13 78

Mob. 61 70 13 78

www.nustrupsforsamlingsgaard.dk

NU-AVISEN 3-2019.indd 40

Forsamlingsgaarden er et »Nøglehus« - kan derfor lejes uden fast vært!

Bestyrelsen

29/04/19 00.45

Profile for Nustrup UF

NU Avisen nr. 3 2019  

NU Avisen nr. 3 2019  

Profile for nustrupuf
Advertisement