__MAIN_TEXT__

Page 1

NUSTRUP

19 DO

IN

UN G

G

21

MSFORE

N

VELKOMMEN HJEM TIL NUSTRUP!

NU - AVISEN Nustrup Ungdomsforening AARGANG 45

NU-AVISEN 2-2019.indd 1

2

MARTS 2019

11/03/19 09.44


Den 2. side v/ NIELS AAGE UTTRUP

Erik Emborg med i Lokalhistorisk Forening for Vojens området

Ny repræsentant fra Nustrup sogn! Ved generalforsamlingen i »Lokalhistorisk Forening« for Vojens og omegnsbyerne, herunder Nustrup sogn, har man netop skiftet formand. Den afgående formand Preben F. Nørup stopper efter 18 år på posten. Ny formand er Hans Muurmann fra Abkær. Den nye bestyrelse ser således ud: Linda Søegaard, Else Hansen, Tommy Thomsen, Knud Kristensen, Børge Bryld, Leif Petersen, Hans Muurmann og Erik Emborg.

2

Erik Emborg, Gabøl er nyvalgt som Nustrup sogns nye repræsentant i »Lokalhistorisk Forening«. NU-Avisen ønsker Erik tillykke med titlen og håber der må smitte lidt af med lokalhistorisk »stof« til bladet. Erik Emborg

Gammel Stadsvej 5 · Jegerup Tlf. 7454 1321 · info@byggeriget.dk

NU-AVISEN 2-2019.indd 2

· ·

6500 Vojens www.byggeriget.dk

11/03/19 09.44


BESTYRELSEN

INDHOLD

Formand: Peder Th. Pedersen Tlf. 22 12 20 11 pederthorvald@gmail.com Næstformand: Ulla P. Jepsen Tlf. 20 83 21 48 ullaprehnjepsen@gmail.com Kasserer: Lise Steenberg Olsen Tlf. 21 78 4115 lisesteenberg@stofanet.dk Sekretær: Majbrit Jensen Tlf. 31 49 29 90 bitten18@live.dk Best.medl.: Camilla Thøgersen Tlf. 28 87 54 57 millamuzz2008@hotmail.com Best.medl.: Martin Schmidt Tlf. 21 47 37 16 mschmidt@live.dk Best.medl.: Annette F. Jacobsen Tlf. 81 75 24 49 alexander2009@live.dk

Den 2. side v/Niels Aage Uttrup............................................................................................. 2 Lokalrådet for Gabøl/Nustrup Landdistrikt v/Anni Dinesen................................... 5 Hvad skal pengene bruges til denne gang? v/Niels Aage Uttrup......................... 6 Sidste Nyt! v/Lise Steenberg Olsen....................................................................................... 7 Nustrup Tryk med flere nye servicefunktioner v/Svend Folke Thrysøe....... 8-9 Krolf i Gabøl og Nustrup v/Niels Aage Uttrup............................................................... 9 Årets dilettantstykke: »Pokkers til Polterabend« v/Bo Altofte Hansen.......... 11 Fastelavnsfest i kirken og hallen v/Ulla Jepsen og Christian Munch................. 12 Skoleskak med stort engagement v/Jette la Cour Landergren........................... 13 Fælleskalender for de aktive v/Christian Munch.......................................................... 13 Ulla og Aages private Børnepasning v/Ulla Gram...................................................... 15 Sådan gik Juniorgymnastikstævnet 2019 v/Lise Steenberg Olsen...................... 17 Lokalrådet med åben landsby v/Kristian Særkjær....................................................... 18 Lokalrådet ang. Kirsebær alléen v/Jens Seeberg........................................................... 18 Lokalopvisning 2019 v/Tina Willecke.......................................................................... 19-21 Nustrup Hallens generalforsamling v/Brian Enné................................................ 22-23 Tak for opmærksomheden v/Birta & Tage Rosenkilde............................................. 24 Unge der er blevet ældre v/Lis Nielsen............................................................................ 25 Nustrup kirke med gudstjenester mm. v/Christian Munch................................... 26 Orienteringsmøde v/Nustrup Menighedråd (Arne Rudbeck)............................... 27 Bortforpagtninger v/Nustrup Menighedråd (Arne Rudbeck)................................. 27 Familiesvømning i Rødding v/Lise Steenberg Olsen.................................................. 29 Information fra Nustrup Vandværk v/Svend A. Hansen.......................................... 29 Rødding Apotek v/Gitte Halberg Andersen................................................................... 30 Fællesspisning i Forsamlingshuset v/Anne Mette Uttrup Weisbjerg.................... 32 GA-NU Spejderne Gabøl-Nustrup v/Ole Gram........................................................ 33 3. generation på Fjellumgaard v/Haderslev Kommune..................................... 34-35 Badminton v/Winnie Lykke Eriksen......................................................................................... 36 »Dengang Farfar var ung« v/Henrik Rosenkilde................................................... 38-39 Præmiespil (2. trækning i 2019) v/Lise Steenberg Olsen........................................ 40

UDVALGSFORMD.

Badminton: Reymund Sørensen Tlf. 21 24 38 36 formand.nu.fjerbold@gmail.com Fodbold: Jan Holst Tlf. 74 87 19 00 janholst@bbsyd.dk Gymnastik: Simon Christensen Tlf. 22 40 88 84 simonwc@live.dk Svømning: Lise Steenberg Olsen Tlf. 21 78 4115 lisesteenberg@stofanet.dk Tennis: Gert Majeske Tlf. 21 33 32 26 vigmaj@mail.dk Unge der er blevet ældre: Lis Nielsen Tlf. 61 72 12 96 Lilian Jakobsen Tlf. 41 81 69 29 Karin Vigsø Tlf. 22 57 32 26

STØTTEKLUBBEN

Formand: Jan Christensen Tlf. 21 70 24 65 janam@mail.dk

BEMÆRK NY MAIL NIELS AAGE NUSTRU P

19 21

GD

O

MS

G

UN

NUSTRUPHALLEN

FOREN

IN

v/Anette Carøe Knudsen Tlf. 74 87 12 10 webmaster@nuhallen.dk

KLUBHUSET

v/Lise Steenberg Olsen Tlf. 21 78 4115

NU-AVISEN 2-2019.indd 3

NUSTRUP UNGDOMSFORENING

NU-Avisen udkommer 7 gange om året i et oplag af 750 – og omdeles til samtlige husstande i Nustrup sogn. Lise Steenberg Olsen · Dæmningen 60 · Nustrup REDAKTION Tlf. 2178 4115 · Mail: lisesteenberg@stofanet.dk Niels Aage Uttrup · Kærager 7 · Jegerup Tlf. 6113 34 63 · Mail: nielsaageuttrup@gmail.com HJEMMESIDE Er der ændringer til hjemmesiden, send dem venligst til: alette@alette-houman.dk

UDGIVER

NU - AV

Nustrup AARG

ISEN

Ungdom

ANG 45

2

sforenin

MARTS

g

2019

Forsiden: Melissa og Jørgen med deres to børn, er nu 3. generation på »Fjellumgaard« i Nustrup. De har pr. 1. januar forpagtet den fædrene gård. Jørgens forældre, Mette & Jens, er flyttet til et dejligt hus på Skolevej. En spændende udfordring for de unge mennesker bliver det. Herfra skal lyde et stort Held og Lykke! Læs mere om det unge par på s. 34-35. Deadline til NU-Avisen nr. 3 2019: Søndag d. 22. april Udkommer: Bladet udkommer i uge 19.

11/03/19 09.44


maler@john-callesen.dk Gammel Stadsvej 5 D · Jegerup · 6500 Vojens · Tlf.: 74 54 35 36

MARKARBEJDE udføres Sanddallund Maskinstation APS arbejder for landbruget året rundt Telefon, morgen og aften 7487 1470 eller mobiltelefon 4072 1570

www.davidsen.as NUSTRU P

19

21

G

4

NU - AVISEN nr. 2 2019

OM

G

UN

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN 2-2019.indd 4

n 2019

11/03/19 09.44


Lokalråd for Gabøl/Nustrup Landdistrikt ... vi bygger bro mellem by og land

28. april 2019 Hjerteforeningen Landsindsamling/Landsuddeling GÅ DIG TIL EN HJERTESTARTER DEN 28. APRIL Hjertestarter værdi 21.500,- kr. Gruppe på mindst 15 personer. Hvis vi kan lave en gruppe på mindst 15 personer og gå en rute som tager 3-4 timer, kan vi få en hjertestarter helt gratis. Desuden tilbyder Hjerteforeningen at sende en instruktør ud til gruppen og give 30 min. gratis introkursus i genoplivning. Et rigtig godt tilbud synes vi. Derfor har vi, Lokalrådet for Gabøl/Nustrup, oprettet en gruppe og håber på opbakning fra Jer. Tilmelding til Anni Dinesen tlf. 74 87 15 63 eller 22 305 245 Se mere på Landsuddelingen.dk STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Av

NU - AVISEN nr. 2 2019

Lokalrådet

5

isen 2019

NU-AVISEN 2-2019.indd 5

11/03/19 09.44


Hvad skal pengene bruges til denne gang? v/Niels Aage Uttrup

Kommunen frigiver igen 50.000 kr. Landdistrikterne får igen hver 50.000,- kr. til »Borgerbudgettering«. De 28 landdistrikter i Haderslev Kommune kan se frem til hver igen at få 50.000,- kr. at gøre godt med. Tirsdag den 29. jan. frigav byrådet nemlig 1,3 mill. kroner, der blandt andet skal bruges til »Borgerbudgettering«. Det skete ikke blot med ros fra Allan Emiliussen (V) til formanden og næstformanden for landdistriktsudvalget, Bent Kloster (V) og Bo Morthorst Rasmussen (S). Det skete også med udelt glæde over ordningen, som betyder, at de enkelte landdistrikter får en sum penge, som de selv ved en demokratisk proces kan beslutte hvad skal bruges til. - Det er rigtig dejligt at høre og opleve denne succes. Borgerne involveres i de ofte ydmyge ønsker, der kan gøre rigtig stor gavn i landdistrikterne. Det er noget, vi med fordel også kan gøre i relation til andre områder, sagde Børge Koch (R).

- Vi får rigtig mange positive tilbagemeldinger, tilføjede formand Bent Kloster. Ordningen gennemgås pt. Ordningen med de 28 landdistrikter er ved at blive gået efter i sømmene. Grænserne for de enkelte landdistrikter ligger måske ikke helt fast... - Spørgsmålet er nemlig, om Starup er et landdistrikt, om Jegerup hører med til Vojens og hvad med Skrydstrup, spurgte Bo Morthorst Rasmussen. - Jeg vil bare sige, at store dele af Vojens faktisk er en del af Jegerup Sogn, gjorde Holger Mikkelsen (V) opmærksom på. Byrådet blev enige om at frigive pengene, og der var også kort tid senere enighed om at frigive 500.000,- kr. til den særlige landdistriktspulje. Disse penge kan anvendes af udvalget til projekter, der er væsentligt dyrere end de 50.000,- kr. som alle 28 landdistrikter modtager. Redaktøren

Rudi Paulsen 2072 5904 Lærkevej 20 6100 Haderslev paulsentoemrer@gmail.com NUSTRU P

19

21

G

6

Landdistrikterne

NU - AVISEN nr. 2 2019

OM

G

UN

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN 2-2019.indd 6

n 2019

11/03/19 09.44


MSFORE

N MSFORE

G

G IN

G G

DO

IN

G

G N MSFORE

MSFOR

19

G MSFORE

21 G

IN

DO

N

G

21 G

DO

MSFORE

NUSTRUP

19

21 G

DO

21

N MSFORE

INGEN TAPE PÅ OPSLAGSTAVLEN! Opslagstavlen ved købmandsbutikken har fået en ny plastikplade sat ind. I som også sætter ting i tavlen; vær venlig ikke at sætte klister-tape under... det bliver så grimt og det ser ikke særlig godt ud! TAK TIL GYMNASTIKUDVALGET! Tusind tak for den smukke gave jeg modtog. Tak til Else Bendtsen og Birthe Bjorholm for et godt samarbejde i alle de 24 år, hvor vi har været sammen om Juniorgymnastikstævnet. Vi har haft mange gode timer og oplevelser, og det glæder mig at I forsætter som ledere på Dameholdet. Hilsen Lise DIN TØJ MAND VOJENS... her har vi modtaget en check på 1.065,00 kr. Tak til alle Jer der siger jeres navn og at det må tilskrives til Nustrup Ungdomsforening, så vi får 5 % af købesummen. Tak for støtten til dem der husker det og til Din Tøj Mand, Vojens.

G IN

E

N

NU-Avise

n 2019

NU-AVISEN 2-2019.indd 7

19

21 G

G

NU - AVISEN nr. 2 2019

UN

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung

DO

Nustrup Ungdomsforening

7

IN

U

OMSFOR

MSFORE

IN

19

NUSTRUP

STRUP NU

Nust

21

G

IN

DO

N

NUSTRUP

UN

IN

v/ Lise Steenberg Olsen 19

Beløbet er fra »Kløften Festival 2018«, hvor 68 hjælpere har tjent dette ind til ungdomsforeningen ved at hjælpe med at vaske kander mm. Vi siger Tusind tak for Jeres indsats! Det er godt vi har Jer og ikke mindst Tina & Jørgen Mortensen, som står for det hele. Dejligt at I får det til at fungere så flot – og det har I gjort i mange år. Hilsen Lise

GD

N

UN

UN

UN

G

MSFORE

EN

NUSTRUP

NUSTRUP

21

Ulla og Lise fik 30.000 kr. med hjem fra Kløften Festival

N

IN

G

IN

DO

30.000 KR. FRA »KLØFTEN FESTIVAL«! Ulla Jepsen og jeg var ude i Haderslev den 30. januar for at modtage 30.000,- kr.

19

G

G

G

IN

G IN

G

21

G

DO

UN

IN

19

NUSTRUP

N MSFORE

G

EN

UN

N

19

21 DO

MSFORE

UN

UN

NUSTRUP

G

Sidste nyt! MSFOR

DO

21

UN

21 DO

MSFOR

DO

NUSTRUP

19 G

G

EN

19

21

UN

NUSTRUP

DO

21 G

N

NUSTRUP

19

21

G

EN

19

MSFORE

NUSTRUP

19

UN

UN

MSFOR

DO

NUSTRUP UNGDOMSFORENING med . . .

21 DO

G

N

NUSTRUP

19 G

MSFORE

G

NUSTRUP

DO

IN

N

IN

G

G

IN

MSFORE

UN

DO

NUSTRUP

19

21

UN

UN

UN

G

NUSTRUP

19

21

IN

NUSTRUP

19

21

IN

NUSTRUP

19

N

11/03/19 09.44

N


Nu flere servicefunktioner hos Nustrup tryk! Nye aktiver i sognet En del af de servicefunktioner, der var i den nu lukkede købmandsbutik, genopstår andre steder. Nye ting er også kommet til som omtales her… FRISØR: Ny herre- & damefrisør, Salon A på adressen Skolevej 6 Der er tidsbestilling hos Anna på: mobiltlf. 22 66 38 89 GLS Pakkeshop: Hos Nustrup Tryk, hvor der både kan hentes og sendes pakker i åbningstiden: Mandag-torsdag fra 8-17/fredag fra 8-15. Andre aftaler kan træffes på mob. 40574529 Medicinudlevering Fra mandag den 1. april bliver der også mulighed for at afhente bestilte medicinalvarer fra Rødding Apotek. Der kan også bestilles ikke receptpligtige ting til afhentning her hos os, f.eks. hostesaft, hovedpinetabletter, cremer o. lignende. Varer bestilles direkte ved at ringe til Rødding Apotek på tlf. 74 84 21 41 eller via hjemmesiden dinapoteker.dk hvor man vælger Rødding Apotek med afhentning i Nustrup

En anden nyhed er, at folkene bag købet af bygningerne fra snedkerforretningen Hans Fogh agter at indrette stedet med veteranbiler. Når etableringen er fuldbragt vil der komme nyt omkring lokale muligheder på denne adresse.

Flere servicefunktioner Hos os ved Nustrup Tryk har der også været andre forespørgsler om mulige servicefunktioner. Jeg kan fortælle, at vi primært fremstiller alle mulige tryksager samt en del skilteopgaver. Desuden har vi et mindre udbud af kontorartikler samt f.eks. spillekort, stempler, kopipapir (tilbud 5 pk. 80 gr. A-4 kr. 100 incl. moms) Skulle der være andre ønsker, er vi jo en servicevirksomhed, der måske kan rumme andre ting. Kontakt os, hvis du har ønsker. Vi kan også formidle kontakt til vore mange kunder Endelig kan vi være behjælpelig med computerproblemer, opsætning, tips mm. NUSTRU P

19

21

G

8

Nye aktiviteter

NU - AVISEN nr. 2 2019

OM

G

UN

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN 2-2019.indd 8

n 2019

11/03/19 09.44


Vort samfund skal jo fungere! Trods lukningen af købmandsbutikken skal hverdagen stadig fungere i vort lille samfund. Trods disse nye ting har man nok opdaget, at det koster mange ekstra kilometer for at få tingene til at løbe rundt. Vi må håbe at der på et tidspunkt kommer lokal mulighed for indkøb af dagligvarer, så de nye ekstra omkostninger kan reduceres. Kilometerprisen for at holde bil er i 2019 sat til 3,56 kr. pr. kørt kilometer. Udover at vi smider en omsætning ud af vort område på 8-10 mio. kr. har vi udgifter til kørsel, hvor jeg godt kender de mange forklaringer om, at vi alligevel skulle besøge nogen eller vi handler på vej hjem fra arbejde. Jeg har blot lavet et eksempel, som nok kan fortælle betydningen af nærhedsprincippet.

EKSEMPEL: 580 husstande, hvis vi heraf kører 300 ture om ugen x 20 km – hvilket er afstanden til nærmeste indkøbsmulighed... 300x20= 6000 km x 52 uger= 312000 km á 3,56 kr.= 1.110.720.- kr. Er du overrasket – måske endda chokeret. Det slår måske ikke til med antal ture! NU-Avisen: Da købmanden jo er lukket, kan ekstra eksemplarer hentes her hos os på Skolevej 24 samt i Nustrup Hallen. Er du sprunget over eller glemt i uddelingen, kontakt da venligst Anne Mette Uttrup Weisbjerg på mobil 21 27 15 06. Venlig hilsen Nustrup Tryk / Svend Folke

up r t s u og N Hver mandag hos Gerda og Erik, Møllevej 18

bøl Hver torsdag hos Lisbeth og Thomas, Møllevej 31 a G i f l Vi starter lige efter påske · Mødetid: 18.30 · Husk kaffekurv o r K

Installatør Jørgen Installatør JørgenNielsen Nielsen

Fynsgade 2 - 6520 Toftlund Døgnvagt: 70 900 200 - www.blue-tech.dk Døgnvagt: 70 900 200 - www.blue-tech.dk STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVISsforeEN NUrup- Ung ning dom Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 2 2019

Krolf i Gabøl og Nustrup

9

n 2019

NU-AVISEN 2-2019.indd 9

11/03/19 09.44


NUSTRU P

19

21

G

10

NU - AVISEN nr. 2 2019

OM

G

UN

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN 2-2019.indd 10

n 2018

11/03/19 09.44


»Pokkers til Polterabend« - blev en kæmpe succes!

Bo Altofte Hansen

Pokkers til Polterabend! (Lørdag d. 2. marts) I årets stykke »Pokkers til Polterabend« af Knud Erik Ibsen, fik trofaste besøgende til vores dilettant forestillinger mulighed for at genopleve Inger Lise Holdensen som postbudet »Titter«, der sammen med de andre

ATTER EN FORRYGENDE DILETTANTAFTEN. PUBLIKUM GAV HELE HOLDET STOR APPLAUS!

forrygende lokale amtørskuespillere igen i år leverede et brag af en forestilling. Successen med kaffebord, også efter spisning om aftenen blev gentaget igen i år. Da stykket i år var længere end normalt blev

Nustrup

Dilettant & Amatørscene

kaffebordet dog flyttet til stykkets første pause, så folk kunne forsyne sig med kaffe og kage, og nyde det under 2. akt. Vi har modtaget meget positive tilbagemeldinger fra de ca. 70 tilskuere til 14:00 forestillingen og »hold nu fast« ca. 150 tilskuere til aftenforestillingen kl. 20:00. - Folk påstår sørme at de har moret sig igen i år. Super! Alt i alt endnu en stor succes i 2019, som vi gerne vil takke alle både publikum, diverse hjælpsomme sjæle og dilettantholdet for. Økonomien ser ved første hurtige overblik også fin ud i år, med rigtig godt salg af billetter og pæn omsætning i baren. Ønsker I flere detaljer om dette, eller er I bare interesseret og vil gerne vide mere om dilettantforeningen, så er man velkommen til vores... generalforsamling den 15. maj!

STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 2 2019

Nustrup Dilettant

11

n 2019

NU-AVISEN 2-2019.indd 11

11/03/19 09.45


FASTELAVN

Igen i år fik vi afviklet en succesfuld fastelavnsfest i både kirken og hallen. Flot udklædt var næsten alle børn og enkelte voksne. Tak til alle der fik dagen til at blive en rigtig festdag!

NUSTRU P

19

21

G

12

Fastelavn

NU - AVISEN nr. 2 2019

OM

G

UN

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN 2-2019.indd 12

n 2019

11/03/19 09.45


Skoleskak...

- præget af fairplay og stort engagement! Skoleleder Jette la Cour Landergren

Nustrup Skoleskak-turnering... Skak gør os gode til matematik og til koncentration – skakturnering gør os til gode tabere, vindere og deltagere. Alt det træner vi på en en skakdag. Årets turnering blev afsluttet til en morgensamling, hvor både vindere og deltagere i Nustrup skoleskakturnering blev hyldet. Årets vinder af skakturneringen blev Tobias 4N, 2. pladsen gik til Rikke 6N og 3. pladsen gik til Lukas N 3N. Alle der har deltaget er vindere, det sås tydeligt, da alle elever rejste sig og klappede af hinanden og vinderne på scenen. En fantastisk turnering præget af fairplay og stor engagement fra alle elever – så frem med skakbrættet derhjemme, og find sammen om god hjernegymnastik. Trivselsdag... Vi har fredag den 1. marts 2019 afholdt en trivselsdag på Fællesskolen Nustrup Sommersted. I Nustrup har vi haft fokus på sproget i alle klasser. Vi har taget udgangspunkt i, at der er ord man kun tænker inden i sig selv, og så er der ord og sætninger, man gerne må bruge over for andre mennesker. Eleverne forstår det, nogen har fået en øjenåbner og rundt om præges gangene

STOR KONCENTRATION HOS DELTAGERNE

ÅRETS VINDER I SKOLESKAK TOBIAS 4N NR. 2 BLEV RIKKE 6N OG NR. 3 LUKAS N. 3N

nu af talebobler med gode anvisninger. En dejlig og lærerig dag. Jette la Cour Landergren

»Fælleskalender« for de aktive i Nustrup sogn!

Man skal blot gå ind på Googlechrome: https://calendar.google.com/calendar/r Brugernavnet er: nustrupkalender@gmail.com Og kodeordet er: nustrupadmin Man kan selv lægge sine arrangementer ind - og se om det kolliderer med noget andet. Jeg opfordrer hermed til at gøre brug af kalenderen! Christian Munch

STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 2 2019

Nustrup Fællesskole

13

n 2019

NU-AVISEN 2-2019.indd 13

11/03/19 09.45


NUSTRU P

19

21

G

NU - AVISEN nr. 2 2019

OM

G

UN

14

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN 2-2019.indd 14

n 2019

11/03/19 09.45


v. Ulla og Aage Gram Kirkepladsen 3, Nustrup 6500 Vojens For næste ledige plads - ring og hør nærmere. Plads op til 10 børn i en struktureret hverdag med faste rammer, motorik, sang, sprog og leg. Med særligt fokus på udeliv, tryghed, nærvær og kram. Egenbetaling 1650 kr. pr. md. efter 75% tilskud. Der gives også søskendetilskud Vi har flexible åbningstider og benytter godkendte vikarer. Ring og hør mere Tlf: 22 47 85 82

NU-AVISEN 2-2019.indd 15

11/03/19 09.45


Åbningstider Mandag - fredag kl. 10.00 - 17.30 Lørdag 9.30 - 13.00 www.vivischmidt.dk · Mail: vivi@vivischmidt.dk Facebook: Vivi Schmidt NUSTRU P

19

21

G

NU - AVISEN nr. 2 2019

OM

G

UN

16

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN 2-2019.indd 16

n 2019

11/03/19 09.45


SÅDAN GIK JUNIORGYMNASTIKSTÆVNET 2019...

For 40. gang blev der holdt Juniorgymnastikstævne i Nustrup Hallen og hvilket stævne. Aldrig har der været så mange gymnaster og publikummer i hallen. Fuldt hus fra første opvisning. Der var rigtig mange dygtige hold hele dagen. Ollerup Elitehold var suveræn. Vi er godt klar over, at der var store efterskolehold i første halvdel, men de skulle jo videre til andre steder, derfor blev det sådan. Vores eget juniorhold gav en flot opvisning. Og vi fik sluttet af med nogle gode hold, som trak masser af publikummer lige til det sidste. Der var efterfølgende diskotek, hvor de unge morede sig. Vi er stolte over dette stævne, men det kan ikke lade sig gøre uden vores mange hjælpere. TUSIND TAK FOR HJÆLPEN! Lørdag aften kl. 22.31 sad vi allerede i cafeteriet og fik en bolle og en øl. ALT VAR RYDDET! INGEN KAN ALT, ALLE KAN NOGET, MEN SAMMEN KAN VI DET HELE! Hilsen Juniorstævneudvalget

Eliteholdet fra Gymnastikhøjskolen i Ollerup var årets hovedattraktion. Holdet består af tidligere elever, der er udtaget til at repræsentere Gymnastikhøjskolen og gymnastikken i både ind- og udland. Formålet med holdet er, at det skal være en inspirationskilde for holdgymnastikken i Danmark og andre lande. Holdet består af 25 kvinder og 25 mænd.

STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 2 2019

Juniorgymnastikstævne

17

n 2019

NU-AVISEN 2-2019.indd 17

11/03/19 09.45


Gabøl/Nustrup lokalråd

Lokalrådet påtænker at holde åben landsby og vil i den forbindelse invitere alle interesserede (firmaer, foreninger og andre) til et idémøde... mandag den 8. april kl. 19.30 i klubhuset Skolevej 56, Nustrup. Vi håber at se alle som kan byde ind med nogle gode input! SÆT X i kalenderen til mandag den 8. april.

Lokalrådet v/Kristian Sækjær

NYT FRA LOKALRÅDET! Udvalget for »Kirsebær alléen« holdt møde med gartneren fra Haderslev kommunes grønne afd., den 8. marts, for at få råd og vejledning vedr. de japanske kirsebærtræer på Røddingvej. Er du frisk til at give en hjælpende hånd ved beplantningen eller måske du vil sponsorere et træ (evt. have dit helt eget) – da kontakt venligst... Jens Seeberg på tlf. 6174 0490

Salg

·

Service

·

Reservedele

Alle bilmærker repareres

BRDR. SIMONSEN AUTOMOBILER A/S Overgade 1 · Nustrup · 6500 Vojens Tlf. 74 87 12 18 NUSTRU P

19

21

NU - AVISEN nr. 2 2019

G

Gabøl/Nustrup lokalråd

OM

G

UN

18

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN 2-2019.indd 18

n 2019

11/03/19 09.45


LOKALOPVISNING 2019 Tak, til alle gymnaster og trænere for en flot opvisning Tak, til alle fremmødte, sponsorer og alle som har hjulpet

Turbomix Foto: Vojensfoto.dk

Juniormix Foto: Vojensfoto.dk

NU-AVISEN 2-2019.indd 19

11/03/19 09.45


Foto: Vojensfoto.dk

Foto: Vojensfoto.dk

Far mor og barn Foto: Vojensfoto.dk

Krudtuglerne Foto: Vojensfoto.dk

NU-AVISEN 2-2019.indd 20

11/03/19 09.45


Midtsyd juniormix Foto: Vojensfoto.dk

Ballstik og yoga Foto: Vojensfoto.dk

Damerne Foto: Vojensfoto.dk

NU-AVISEN 2-2019.indd 21

11/03/19 09.45


Sådan gik ...

Generalforsamlingen Mandag den 18. februar 2019 FORMAND BRIAN ENNÉ

I december fik vi svar på vores ansøgning ved SE Fonden. Her havde vi ansøgt om 52.500,- kr. til et helt nyt lydanlæg i hallen. VI FIK DEM!! Og arbejdet begynder efter den 9. marts, så der er nyt anlæg i hallen til den nye sæson. Hallen har i den igangværende sæson igen lagt gulv til mange forskellige arrangementer, så som kylling udstilling, karneval, fastelavn, gymnastikopvisninger, sportsuge, modelflyvning og et utal af kampe i alle sportsgrene. Nyt-Nyt: Vojens Ungdomsskole har lejet hallen til elevfester nogle gange. I det igangværende år har vi i bestyrelsen lært et nyt ord. CONVENTUS. Det er et booking og kommunikationsprogram, hvor man kan reservere tider i alle kommunens haller. Samtidig vil det blive et redskab til at skabe kontakt mellem Haderslev Kommune og hallerne. Spændende bliver det at følge om det kommer til at lykkes. Med dette resume, vil jeg slutte med at sige tak til den øvrige bestyrelse, Anette, alle vore trofaste sponsorer, samarbejdspartnere, alle frivillige der giver et nap med og til alle vores brugere. BRIAN ENNÉ NUSTRU P

19

21

G

D

22

Nustrup Hallen

NU - AVISEN nr. 2 2019

OM

G

UN

Årsberetning for Nustrup Hallen! 2018-2019 sæsonen er ved at være slut i Nustrup Hallen. Ved sidste generalforsamling sagde vi farvel til Kurt Jakobsen efter lang og tro tjeneste. Jan Gert Andersen blev valgt som nyt medlem. Efter generalforsamlingen konstituerede vi således: Formand Brian Enné · Næstformand Klaus Rosenberg · Sekretær Erik Enné · Kasserer Inga Jensen · Bestyrelsesmedlem Jan Gert Andersen · sidst men ikke mindst valgt af Nustrup Ungdomsforening Ulla Jepsen og Lise Steenberg Olsen. Bestyrelsen har været samlet hele 5 gange i løbet af året. Nustrup Hallen har været udlejet i 1440 timer. Desværre en tilbagegang fra sidste år på 109 timer. Nustrup Ungdomsforening er stadig vores største aftager af timer, nemlig 1286. Skolen kommer som nummer to med 96 timer og Skrydstrup UF med 58 timer. Vi har i år fået lakeret vores halgulv til en sum af 49.950,- kr. Haderslev Kommune har til dette givet et tilskud på 25.000,- kr. I nov. var den så gal med vores gulvvarme i de 2 nye omklædningsrum samt multirummet. Styringen til dette var gået i stykker, og vi blev nødt til at finde ca. 21.000,- kr. helt nede i bunden af kassen får at få udbedret skaden. Haderslev Kommune meldte desværre pas til at støtte dette.

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN 2-2019.indd 22

n 2019

11/03/19 09.45


GENERALFORSAMLINGEN! (et kort resumé) 1. Valg af dirigent... Niels Aage Uttrup a// Stemmetæller... Jan Christensen og Jan Holst b// Protokolfører... Erik Enné 2. Formandens beretning blev aflagt og godkendt. (se side 22) Der blev stillet spørgsmål om årsagen til tilbagegangen i timetallet. Årsagen menes at være, at håndbold i NU har trukket sig, og at skolen har reduceret i timetallet. 3. Regnskabet blev forelagt af kassereren Der blev stillet spørgsmål til hvornår gulvet igen skal lakeres. Svar om 5 - 6 år, for at holde en god standard. Herudover spørgsmål til el/gas og vand – der ikke er retvisende, da opgøresesperioden ikke følger året. Ligeledes blev der stillet opklarende spørgsmål til vore lån. 4. Indkomne forslag Der var ikke indkommet forslag 5. Valg til bestyrtelsen

Konstituering Nustrup Hallen Mandag den 25. februar 2019 Formand: Brian Enné Kasserer: Inga Jensen Næstformand: Klaus Rosenberg Sekretær: Erik Enné Bestyrelsesmedlem: Jan Gert Andersen NU-Repræsentant: Lise Steenberg Olsen NU-Repræsentant: Ulla Jepsen

På valg som kasserer Inga Jensen (genvalgt) På valg som bestyrelsesmedlem Erik Enné (genvalgt) På valg som bestyrelsessuppleanter Kurt Kærgaard/Jan Holst (genvalgt) På valg som revisorer Sv. Folke Thrysøe/Hans Gram (genvalgt) På valg som revisorsuppleant Jane Thomsen (genvalgt) 6. NU er repræsenteret ved Lise Steenberg Olsen og Ulla Jepsen 7. Eventuelt. Lise ønsker hallen (cafeteriet) som forsøg åben to gange om ugen i sommerperioden som erstatning for ikke forbrugt arbejdstid for halinspektøren i august måned. Det vil blive drøftet på et bestyrelsesmøde. Halinspektøren har aftalt med fodboldudvalget, at hun holder åbent ved fodbold, turneringer mv. Forespørgsel om opstilling af spillemaskiner. Det siges at der er mange penge i det. Vil blive drøftet i bestyrelsen.

Best.suppl.: Kurt Kjærgård Best.suppl.: Jan Holst Revisor: Svend Folke Thrysøe Revisor: Hans Gram Revisorsuppl.: Jane Thomsen

GENERALFORSAMLING NUSTRUP HALLEN: 12 personer var mødt op kl. 20.00 mandag den 18. februar 2019 til hallens årlige generalforsamling. Ud af de 12 deltagere, var de 7 bestyrelsesmedlemmer. Vi må nok så konstatere, at der er tilfredshed med halbestyrelsens arbejde. Der var genvalg til samtlige af de bestyrelsesmedlemmer der var på valg. Efter godt en time var vi færdige, og der blev derefter snakket og hygget. MEN SÅ NEMT GÅR DET DESVÆRRE NOK IKKE NÆSTE GANG... Jeg har efter 8 år som formand, besluttet at dette bliver mit sidste år i Nustrup Hallens bestyrelse i denne omgang. Det er lidt lige som den amerikanske præsident. De kan også kun sidde i 8 år. Nu har man så et lille års tid til at finde en afløser for mig! Mvh. Brian Enné formand STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19

OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 2 2019

Nustrup Hallen

23

n 2019

NU-AVISEN 2-2019.indd 23

11/03/19 09.45


Kære alle Af hjertet tak for alle de skønne hilsner, til vores guldbryllup den 8. marts 2019 Vi har haft en uforglemmelig dag og aften Tak for flotte ranker både hjemme og i forsamlingshuset. Birta & Tage Rosenkilde

RØR

Smeden

AUT. VVS INSTALLATØR · Dæmningen 40, Nustrup · 6500 Vojens · +45 74 82 25 00

Velkommen hos Rørsmeden.dk Som Aut. VVS installatører sælger og monterer vi alt indenfor vand, varme og sanitet, biovarme og solvarme!

· · · · ·

Træpillefyr Kombifyr Stokerkedler Flisfyr Gaskedler

Rørsmeden · Dæmningen 40, Nustrup · 6500 Vojens Tlf. +45 74 82 25 00 · Mobil +45 21 20 35 37 · Privat +45 74 87 13 75 · Email: mail@roersmeden.dk

NUSTRU P

19

21 OM

G

G

NU - AVISEN nr. 2 2019

UN

24 Tak for opmærksomheden

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN 2-2019.indd 24

n 2019

11/03/19 09.45


Tekst: LIS NIELSEN

UNGE DER ER BLEVET ÆLDRE Hyggeaften i klubhuset! Så er der godt to måneder væk af 2019, og hvor blev vinteren af??.. Nu kan den da bestemt ikke blive lang, hvis den overhovedet kommer. Der har været møjdage, men bestemt også fine dage med rekordhøje temperaturer for februar måned... - og det kan både jeg og min cykel lide. Og vores onsdage i hallen er godt besøgt – jamen, kan det være bedre! Torsdag den 21. februar havde vi berammet en »Hyggeaften«. Vi var 28 i klubhuset. Der var bestilt »Stegt flæsk med persillesovs« og vi blev ikke snydt. Det skulle dog lige steges færdig, så det forsinkede os lidt, men så var der jo bare tid til et par ekstra sange.

SNAKKEN GIK SOM ALTID LYSTIGT VED BEGGE BORDE

Det skærpede kun appetitten... og der var »Sat flæsk«. Det var simpelthen lækket! Vi fik sunget et par sange mere og snakken gik lystigt. Til kaffen var der hjemmebag. Sveske- og Cremetasker samt chokolade. Grethe rejste sig og takkede komiteen for deres ihærdige arbejde hele vejen igennem. Tusind tak for det, det varmer! Juniorgymnastikstævne i hallen! Den 23. februar var der »Juniorgymnastikstævne«. At tænke sig... 1200 gymnaster og nu afholdt i 40 år. Et stort tillykke, jeg kunne desværre ikke være tilstede, men tænkte på Jer. Og så det fine vejr. Det kunne vist ikke være bedre!

»STEGT FLÆSK MED PERSILLESOVS« ER VÆRD AT VENTE PÅ...

Mange hilsener Lis Nielsen

STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 2 2019

Unge der er blevet ældre 25

n 2019

NU-AVISEN 2-2019.indd 25

11/03/19 09.46


Nustrup kirke

Sognepræst Christian Munch Gudstjenester Skolevej 1, Nustrup 6500 Vojens Tlf. 74871226 chmu@km.dk

MARTS... Søndag den 24. mar. kl. 09.00 3. søndag i fasten

Fredag den 17. maj kl. 09.00 Bededag

Peter Heini Glistrup, Bevtoft - prædiker

Søndag den 19. maj kl. 10.00 (A) 4. søndag efter påske

Søndag den 31. mar. kl. 10.00 (A) Midfaste

Søndag den 26. maj kl. 10.00 (A) 5. søndag efter påske

APRIL...

Torsdag den 30. maj kl. 09.00 Kristi himmelfart

Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp

Søndag den 07. apr. kl. 10.00 (A) Mariæ bebudelsesdag Søndag den 14. apr. kl. 10.00 (A) Palmesøndag Torsdag den 18. apr. kl. 10.00 (A) Skærtorsdag Fredag den 19. apr. kl. 10.00 Langfredag Søndag den 21. apr. kl. 10.00 Påskedag

Indsamling til KFUM og KFUK i Danmark

Mandag den 22. apr. kl. 10.00 (A) 2. påskedag Søndag den 28. apr. kl. 09.00 1. søndag efter påske MAJ...

Peter Heini Glistrup, Bevtoft - prædiker

KONFIRMATION i Nustrup kirke

søndag den 12. maj 2019 kl. 10.00

Sara Bang Paulsen, Ringridervej 1 Julie Birkholm Johansen, Hyacintvej 1 Julie Gram, Kirkepladsen 3 Camilla Gabelgaard Andersen, Sanddallundvej 2 Tinke Malou Møhl, Gabølbyvej 45 Sebastian Jeppe Langmach Schmidt, Skibelundvej 12A Silas Ellebæk Jürgensen, Savværket 8 Casper Jürgensen Lehmann, Kirkepladsen 5 Laurits Turp Matin, Dæmningen 36 Lasse Uttrup Hansen, Dæmningen 32 Kees Anton Burgering, Skibelundvej 10 Mads Rieper Jørgensen, Røddingvej 22

Søndag den 05. maj kl. 10.00 (A) 2. søndag efter påske Søndag den 12. maj kl. 10.00 3. søndag e. påske Konfirmation NUSTRU P

19

21

G

26

Nustrup kirke

NU - AVISEN nr. 2 2019

OM

G

UN

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN 2-2019.indd 26

n 2019

11/03/19 09.46


ORIENTERINGSMØDE

Onsdag den 3. april kl. 19.00 i Nustrup Forsamlingsgaard

Koncert med Gram mandskor der synger et festligt program med forårssange. Derefter vil Nustrup menighedsråd afholde et møde og orientere om menighedsrådets økonomi og aktiviteter. Alle er velkomne! Nustrup Menighedsråd

Gram mandskor fotograferet i Slotsparken

Kommende aktiviteter i Nustrup Menighedsråd...

Tirsdag 28. maj kl. 19: Sognevandring Tirsdag 18. juni kl. 19: Koncert i kirken med musikskolens harmoniorkester & talentlinje Torsdag 20. juni kl. 9: Sommerudflugt

NUSTRUP MENIGHEDSRÅD

Bortforpagtning af præstegårdens jorder

For en periode på 5 år. Fra 1. januar 2020 til 31. december 2024. Der bortforpagtes følgende parceller Parcel nr. 1 matr. 586 13,00 ha. Ved Skolevej Parcel nr. 2 matr. 52 2,00 ha. Ved Brdr. Simonsen Parcel nr. 3 matr. 585 10,44 ha. Ved Røddingvej. Parcel nr. 4 matr. 584 2,56 ha. Ved Rensningsanlæg Parcel nr. 5 matr. 583 2,00 ha. Eng i Vrå I alt 30,00 ha. Der medfølger betalingsrettigheder svarende til arealet. Der kan bydes samlet, eller på hver parcel for sig. Ejendomsskatter betales af menighedsrådet. Der oprettes forpagtningskontrakter på standardblanketter. Forpagtningen betales helårlig forud, eller halvårlig med anfordrings bank garanti. Tilbud gives i kr. pr. ha. pr. år. (Forpagtningsafgiften tillægges moms) Tilbuddet afleveres i lukket kuvert mærket »forpagtning« Til Arne Rudbeck, Fjellumvej 13, Nustrup, 6500 Vojens. Senest den 6. maj 2019. Tilbuddene åbnes tirsdag den 7. maj 2019 kl. 16.30 i Præstegården, Skolevej 1, Nustrup. I overværelse af de bydende der måtte ønske det. Besigtigelse, kontraktvilkår etc. kan ske ved henvendelse til: Thomas Krüger tlf. 74871231 / 40351231 eller Arne Rudbeck tlf. 74871157 / 40421147 Menighedsrådet forbeholder sig ret til at vælge frit mellem de indkomne tilbud, evt. forkaste dem alle. Nustrup Menighedsråd STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 2 2019

Nustrup Menighedsråd

27

n 2019

NU-AVISEN 2-2019.indd 27

11/03/19 09.46


Flisbæk

Årstidernes grøntsager Aronia shots · Skrabeæg Binding af ranker og Bårebuketter

Tingvadvej 21 · Bæk · 6500 Vojens · Tlf. 2440 7658 FH AUTOGLAS

af stenslag 375,• Reparation af autoruder • Udskiftning afregning med forsikrings• Direkte selskab FINN HOLST · LILJEVEJ 1 · 6500 VOJENS · TLF 42154550

Vojens Boghandel Rådhuscentret 23 6500 Vojens Tlf. 27 11 79 55 Følg os på Facebook

Torvet 1 • 6630 Rødding • Tlf.: 7484 1544 NUSTRU P

19

21

G

28

NU - AVISEN nr. 2 2019

OM

G

UN

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN 2-2019.indd 28

n 2019

11/03/19 09.46


Lise Steenberg Olsen

FAMILIESVØMNING i Rødding Den 26. april stopper denne sæson!

Familiesvømning slutter den 26. april for denne gang. Den 5. april har vi massage. Du kan stadig nå at tilmelde dig. Tak for denne sæson til alle Jer der er trofaste brugere. Vi satser på en ny og god sæson kan starte op den 13. september. Og håber på at alle vore dygtige livreddere siger ja til endnu en sæson, som så vil blive nr. 45. i rækken. Tak til Jane og Bjarne Gabrielsen, Daniel Gabrielsen, Bjørn Petersen, Brian Bossen, Per Jacobsen, Michael Tamdrup og Ove Hartung, som er vores frivillige livreddere. I er guld værd! Tak til Irene Hansen for alle de mange gange du har passet kassen, så jeg også fik tid til at rejse ud i den store verden. Hilsen Lise

INFORMATION FRA NUSTRUP VANDVÆRK GENERALFORSAMLING 2019: Vandværket har den 12. marts, afholdt ordinær generalforsamling. Referat kan efterfølgende læses på hjemmesiden. EJERSKIFTE MV: Henvendelse vedr. ejerskifte, flytning eller spørgsmål til vandregningen, skal ske til Vandværkernes EDB-service, 75.39.32.55. mail: post@vand-edb.dk Besøg vandværkets hjemmeside: www.nustupvand.dk hvor der er forskellige informationer som vedtægter, regulativ og takstblad. Der er også link til seneste vandprøver. BESTYRELSEN FOR NUSTRUP VANDVÆRK: Formand Svend A. Hansen Tlf. 6131 1534 nustrupvand@bbsyd.dk Næstformand Aage Gram Tlf. 7487 1745 Kasserer Thomas Krüger Tlf. 7487 1231 Sekretær Gunnar Gotthardsen Tlf. 2388 4091 Jørn Johansen Tlf. 5217 2225

NUSTRUP VANDVÆRK

STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 2 2019

Nustrup Vandværk

29

n 2019

NU-AVISEN 2-2019.indd 29

11/03/19 09.46


A Rødding A

 

Rødding Apotek  leverer  fra  1.  april  2019  igen  medicin  til  Nustrup.   Apoteket  har  lavet  aftale  med  Nustrup  trykkeri  om  at  være  medicinudleveringssted.   Hvad  skal  jeg  gøre  for  at  få  min  medicin  til  Nustrup?   1)  Bed  lægen  om  at  skrive  det  på  recepten   2)  Bestil  via  hjemmesiden  www.dinapoteker.dk            -­‐  Vælg  Rødding  Apotek            -­‐  Vælg  afhentning  i  Nustrup   3)  Det  er  også  muligt  at  bestille  håndkøbsmedicin  og  andre  varer  på  hjemmesiden!     Hvornår  kan  jeg  afhente  den  bestilte  medicin?   Apoteket  leverer  poser  med  medicin  dagligt.  Medicinen  kan  afhentes  efter  kl.  14   t inden  kl  11.   Apoteket  skal  dog  have  bestillingen  senest  kl  16  dagen  før.  Ved  akut  behov  ringes  til  apoteker     Bemærk!   Medicinen  skal  være  afhentet  inden  5  dage,-­‐  derefter  flyttes  det  tilbage  til  Rødding  Apotek.     Udbringningen  er  pålagt  er  gebyr  på  12,50  kr  pr.pose  (udleveringstedet  får  ca.  halvdelen)     Har  du  spørgsmål  til  ovenstående,  er  du  velkommen  til  at  kontakte  Rødding  Apotek  telefon  74842141  

21 OM

G

NU - AVISEN nr. 2 2019

D

G

Rødding Apotek

NUSTRU P

19 UN

30

Rødding A

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

n 2019

Rødding A NU-AVISEN 2-2019.indd 30

11/03/19 09.47


Installatør Jørgen Installatør JørgenNielsen Nielsen

Fynsgade 2 - 6520 Toftlund Døgnvagt: 70 900 200 - www.blue-tech.dk Døgnvagt: 70 900 200 - www.blue-tech.dk

Installatør Jørgen Nielsen

Døgnvagt: 70 900 200 - www.blue-tech.dk

HYDRAULIK

Salg og reparation af LIFTE OG HYDRAULIK SLANGER SB HYDRAULIK A/S · KOLSNAPVEJ 1 · 6500 VOJENS Tlf.: 7487 1701 · Mobil: 2062 3800 · Mail: sb@sbhydraulik.dk

STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

EN NU - AVdomISsforening Nustrup Ung

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 2 2019

31

n 2019

NU-AVISEN 2-2019.indd 31

11/03/19 09.47


FÆLLESSPISNING - husk også vores generalforsamling! Anne Mette Uttrup Weisbjerg »Suppe & sang« i Forsamlingshuset! Vi er meget spændte på hvordan Nustrupfolket tager imod vores næste »Fællesspisning« i Forsamlingshuset. Det er jo lige på trapperne, for på onsdag d. 20. marts 2019 kl. 18.00 har vi nemlig inviteret det dygtige Skrydstrup Kor til at komme. Og med Allan

ALLAN ØRSLEV

Ørslev ved tangenterne vil de synge både for os og med os, efter at aftensmaden er spist. Højskolesangbogen findes frem til lejlighe»FÆLLESSPISNING« MED FLERE LÆKRE den. SUPPER ONSDAG DEN 20. MARTS 2019 Bestyrelsen laver to spændende supper og bager forskellige slags flutes. Vi håber på fuldt hus og glæder os til en hyggelig aften. Husk også vores generalforsamling... Vil du vide mere om hvordan det er gået i det forgangne år, så sæt X i kalenderen og kom til vores ordinære generalforsamling. For mere info se herunder.

INDKALDELSE TIL...

ORDINÆR GENERALFORSAMLING i NUSTRUP SOGNS FORSAMLINGSGAARD Torsdag den 28. marts 2019 · kl. 19.30

Dagsorden i følge vedtægterne: 1 // Valg af dirigent og 2 stemmetællere 2 // Beretning ved formanden 3 // Det reviderede regnskab ved kassereren 4 // Indkomne forslag 5 // Valg til bestyrelsen, på valg er: Jens Pedersen, Peder Thorvald Pedersen og Oluf Gram 6 // Valg af 2 suppleanter kaffe & kage. Vel mødt! 7 // Valg af revisor Forsamlingsgaarden er vært ved 8 // Eventuelt NUSTRU P

19

21

G

32 Nustrup Forsamlingsgaard

NU - AVISEN nr. 2 2019

OM

G

UN

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN 2-2019.indd 32

n 2019

11/03/19 09.47


NU-AVISEN 2-2019.indd 33

11/03/19 09.47


3. generation på Fjellumgaard! Flyttede tilbage på landet... Melissa McCann Thomsen & Jørgen Seeberg er netop flyttet til Nustrup, sammen med deres søn på 3 år og datteren på ni måneder – efter små 15 år i det østjyske. Jørgen er født og opvokset på Fjellumgaard. Her drev hans far Jens økologisk landbrug med 150 mælkekøer. Også hans farfar Thorvald drev landbrug her, og nu vil Jørgen så drive landbrug som 3. generation i Seeberg slægten. I sensommeren flyttede familien til Sønderjylland og er nu godt i gang med en større renovering af stuehuset. Her fra 1. januar 2019 forpagtede Jørgen den fædrene gård og kastede sig dermed ud i landbrugets svære betingelser, selvom både han og Melissa egentligt er uddannede cand.linc.merc. – Vi er begge opvokset på landet og købte hus i Gl. Brabrand vest for Aarhus for tre år siden, hvor vi var tæt på søer, marker og køer, der græssede, så vi kunne vise vores børn noget af det, vi selv kendte fra ens barndom, men reelle værdier, som vi synes, det har at vokse op på landet, savnede vi, forklarer Melissa. Hang i en klokkestreng... Melissa og Jørgen havde talt om, at de på et tidspunkt ville flytte »rigtigt« ud på landet,

men tiden var først moden efter et par år i huset i Gl. Brabrand. Både Jørgen og Melissa pendlede fra Aarhus til jobs i henholdsvis Kolding og Randers, så kom barn nummer et, siden barn nr. to og så den for mange småbørnsforældre berømte klokkestreng. – Vi ville se, om der var andre veje at gå. Vi levede et liv, hvor vi så hinanden for lidt i hverdagen. Vi levede for weekenderne. Ellers skulle vi nå at hente børn og handle før lukketid, samtidig med, at vi brugte rigtig meget tid på transport til og fra arbejde. – Og jeg var kørt død i mit stillestående arbejde, fortæller Jørgen, der til gengæld fandt stor glæde i det fysiske arbejde med at renovere parrets hus. – Det var tydeligt, at Jørgen var i sit rette element med projekterne omkring renoveringsarbejdet. Her var noget, han var glad for. Det satte nok også gang i tanken om at komme væk fra skrivebordet, samtidig med, at vores værdier ændrede sig, da vi fik børn, fortæller Melissa. – Man tænker på, hvad en god barndom har været for én selv. Jeg er selv opvokset i det mest naturskønne område i Tjele lidt nordøst for Viborg, hvor jeg tilbragte meget tid på en lokal gård, så det var ikke fjernt for mig at flytte hertil, siger Melissa. NUSTRU P

19

21

G

34

Melissa & Jørgen

NU - AVISEN nr. 2 2019

OM

G

UN

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN 2-2019.indd 34

n 2019

11/03/19 09.47


Mangfoldighed og varme! I foråret tog parret så en radikal beslutning, satte huset i Gl. Brabrand til salg og lavede en aftale med Jørgens forældre, Jens & Mette, om at forpagte gården fra 1. januar 2019. – Nu prøver vi det her af og ser, om vi får en bedre hverdag end den, vi kommer fra. Vi har et realistisk syn på det, for det at drive et landbrug er ikke »ren Morten Korch«.

RENOVERINGEN AF STUEHUSET FORVENTES FÆRDIG TIL DECEMBER

Der er plusser og minusser ved det, men lige nu er Melissa på barsel, inden hun skal finde et nyt job. Med Melissas profil inden for kommunikation og markedsføring, vil hendes kommende job med stor sandsynlighed komme til at kræve minimum en halv times kørsel frem og tilbage. Men for mig kommer der til at være fleksibiltet på en anden måde, end når man sidder på et kontor 100 km væk, fortæller Jørgen. Også økonomien har haft betydning for parrets valg om at flytte længere sydpå. – Penge skal ikke styre alt, men det kom de til. Vi talte meget om penge i Aarhus, hvor leveomkostningerne er høje, både i forhold til bolig og institution. Her koster tingene kun det halve. Her har vi også mulighed for, at Melissa kan gå på deltid. Det kan vi økonomisk tillade os, hvis det er det, vi vil. – Vi har taget et fravalg af storbyen i det daglige og vælger den til, hvis vi får brug for den. Og så er der altså meget lysere i provinsen, end man tror. Vi har nok alle sammen prøvet at køre igennem nogle

mørke landsbyer og tænkt: »Her sker vist ikke meget«, men det gør der, når man bor her. Jeg var da spændt på, hvad der mødte mig, men her er virkelig meget varme og man kommer hinanden ved. Der er et virkelig stærkt fællesskab og en mangfoldighed, hvor man taler sammen på kryds og tværs. Folk bakker utrolig flot op omkring foreningslivet og børnehaven mm. Der er fællesindsamlinger og frivillige børn, der omdeler den lokale Nustrup-avis. Det glæder os at se, der er nogle, der gider gøre sig umage med sådan nogle nære ting, fortæller en glad Melissa. En bevægelse væk fra storbyerne Flere af parrets venner er også rykket ud af storbyen for at gå ned i tempo. – Jeg tror, der er mange børnefamilier, der føler, de lever i et hamsterhjul. Man føler, man skal være en del af bymiljøet, man bruger tid på at pendle til arbejde, ud og ind af byen, laver mad- og indkøbsplaner. Halser hele tiden lidt bagefter. Ja, man er meget i drift hele tiden, siger Melissa. – Det virker som om, der er en bølge lige nu med børnefamilier, der flytter ud af de store byer og ud på landet. Køber en nedlagt ejendom og har det fedt der. Jeg har tidligere ikke kunne se mig selv i det, men det kan jeg nu. Jeg tror, folk opdager, at tid er værdifuldt, specielt med små børn - og for nogle af os med små børn, bruges den tid bedst i naturen og i et lidt lavere tempo. – – – Melissa har med stor succes deltaget som aktiv i årets dilettantMELISSA EN AF DE FRISKE PIGER I stykke »Pok»POKKERS TIL POLTERABEND«. kers til Polterabend«. En super debut... hun går bare lige ind med træsko på – som man siger!

STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 2 2019

Melissa & Jørgen

35

n 2019

NU-AVISEN 2-2019.indd 35

11/03/19 09.48


BADMINTON

UNGDOM

Badminton og Pizza Fredag d. 18. januar havde vi for 4. år i træk badminton og pizza arrangement. Og igen i år med en hel utrolig opbakning, med både forældre og søskende.

Vi mødes i hallen kl. 18 og der startes med en fælles opvarmningsdyst. Og der bliver virkelig gået til den af både børn og voksne. Efter opvarmningen blev der spillet badminton: kejserens efterfølgere og jorden rundt.Efter en god times tid med sved på panden, ankom pizzaerne endelig, og de var velfortjente. TAK for en hyggelig aften og super opbakning.

Begynderholdturnering

Lørdag d. 23. februar afholdte DGI et begynder holdturneringsstævne i Haderslev idrætscenter. Stævnet var til for at give spillerne en lille forsmag på hvad det vil sige at holdturnering i badminton, uden at det kommer an på hvor mange point man får. Og det var udelukkende for dem som ikke havde prøvet det før. Vi havde 3 hold med, med hver 3 spillere, de fleste U11 spillere. Kommentar fra Annemette, mor til Marcus: Nogle dygtige Nustrup spillere og deres super træner efter en god og lærerig badminton turneringsdag i Haderslev  NUSTRU P

19

21

G

Badminton ungdom

NU - AVISEN nr. 2 2019

OM

G

UN

36

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN 2-2019.indd 36

n 2019

11/03/19 09.48


ROSENGREEN BLOMSTER

STRUP NU

Tlf. 3212 3215

SALG & SERVICE SALG & SERVICE

Trænger din havetraktor/plæneklipper til et service, så ring Trænger din havetraktor/plæneklipper til et service, så ring Vi ses hos DIN have/park forhandler Vi ses hos DIN have/park forhandler RING OG HØR NÆRMERE… RING OG HØR NÆRMERE…

DK-Udlejning DK-Udlejning Dan Krongaard Dan Krongaard Ørderup Kirkevej 33 · Toftlund Ørderup Tlf. 20 89 Kirkevej 94 29 33 · Toftlund Tlf. 20 89 94 29

Telefonen er er åbenTelefonen fra kl. 7-16.30 åben kl. 7-16.30 allefra hverdage. alle hverdage. Værkstedet er åbent Værkstedet åbent hverdage fra kl.er10-16.30 hverdage fra kl. og lørdage kl.10-16.30 9-12 og lørdage kl. 9-12

Stiga • MTD • Cub Cadet • Efco • Stihl • Stiga • MTD • Cub Cadet • Efco • Stihl Stiga • MTD • Cub Cadet • Efco • Stihl • Stiga • MTD • Cub Cadet • Efco • Stihl

DK-Udlejning… havepark forhandler... DK-Udlejning… havepark forhandler... DK-Udlejning… DINDIN havepark forhandler... DK-Udlejning… DINDIN havepark forhandler...

Vestergade 29 6500 Vojens

Udlejningsmaskiner - se mere på www.dk-udlejning.dk eller ring og forhør Udlejningsmaskiner - se mere på www.dk-udlejning.dk eller ring og forhør 21

GD

E

N

U

N

IN

G

19

OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 2 2019

37

n 2019

NU-AVISEN 2-2019.indd 37

11/03/19 09.48


Efter 33 år som pedelpar gik Anne Marie og Viggo Lund på efterløn d. 1. nov. 1988. Både Viggo og Anne Mie var utrolig behagelige at arbejde sammen med. De følte helt tydelig et stort ansvar for skolen.

til Fællesskolen Dengang Farfar var ung! Grundstenen for Nustrup Sogn er nedlagt

- ved Henrik Rosenkilde

NUSTRUP FÆLLESSKOLE 1955 · Forrest skoleinspektør Erik Aarestrup 1. rk: Hilda Hermansen, Eline Nielsen, Sigrid Fredslund Madsen og Gudrun Krüger. 2. rk: Hans Sørensen, Steffen Steffensen, Johs. Fredslund Madsen og Frands Nielsen.

den 26. maj 1952, og skolen er taget i brug i aug. 1953. Skolen ændrede senere navn til Nustrup Fællesskole.

KLASSEBILLEDE FRA 1. KL. 1964/65 · Klasselærer Else Jørgensen, Syvhøje - ansat på skolen fra 1959 og frem til 1986. Bagerst fra v.: Niels Hansen, Jens Peter Petersen, Holger Callesen, Flemming Post, Søren Jensen og Christian Schmidt. Midt: Finn Mahler, Kurt Theilgaard, Bent Nielsen, Erik Jensen, Per Heisel og Søren Knudsen. Forrest: Marianne Gude, Helga Jørgensen, Jonna Lise Jensen, Karen Sax Nielsen og Stinne Juhl.

NUSTRU P

19

21

G

Dengang Farfar var ung

NU - AVISEN nr. 2 2019

OM

G

UN

38

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN 2-2019.indd 38

n 2019

11/03/19 09.49


Præstegården er ombygget i 1941-42 i pastor Karlo Fiskers tid (1933-45). Præstefamilien boede i den periode i et hus tæt ved skolen i Kolsnap, hvor sønnen Tage begyndte sin skolegang. Fiskers efterfølger var sognepræst Poul Jørgen Ebbesen (1945-59). Ebbesen fik i sept. 1959 embede ved Roskilde domkirke og blev efterfuldt af Ove Lund i jan. 1960. Pastor Lund kom hertil fra Berlin, hvor han havde været dansk præst siden 1956. Ved provst Lunds afsked i 1993 overgik embedet og præstegården til pastor Christian Munch. Nustrupgaard, som ses på det sidste billede, blev i 1944 købt af Marius Iversen, Skrydstrup, da han af tyskerne var blevet jaget fra sin fødegård. Han blev boende efter kapitulationen, men siden afstod han gården til sønnen Johan Iversen. Johan døde i en forholdsvis ung alder, hvorefter hans enke Astrid drev gården videre i en del år. Efter Astrids død er slægtsgården overtaget af sønnen Marius, som er kreditkonsulent hos Sydbank.

BÆK KØRESKOLE Kørekort til bil, trailer og MC Køretøjer: Golf 7

Honda CB 500, Suzuki 600 og Honda CB 125

Teori: »Den gamle Købmandsgård« · Adelvej · Bæk

KØRELÆRER JØRN JENSEN · TLF. 21605706 STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 2 2019

Dengang Farfar var ung

39

n 2019

NU-AVISEN 2-2019.indd 39

11/03/19 09.49


NUSTRUP

19

G DO

IN

UN

PRÆMIESPIL 2. trækning i 2019 gav følgende resultat...

21 G

MSFORE

N

1. Præmie · 6 x 150 kr.: Nr. 181 Morten Bendtsen, Skolevej · Nr. 229 Per Ruge, Bæk Nørremark ·

Nr. 302 Camilla D. Andresen, Adelvej · Nr. 324 Sine Asmussen, Haderslev · Nr. 376 Stefan Knudsen, Dæmningen og Nr. 377 Ole Dalsgaard Pedersen, Dæmningen. 2. Præmie · 10 x 100 kr.: Nr. 34 Thomas Fyhn, Skrydstrup · Nr. 159 Hans Lemming, Skolevej · Nr. 171 Lilian Jakobsen, J. H. Schmidts Vej · Nr. 173 Peter Søndergaard, Gabøl Byvej · Nr. 198 Anna Rosenkilde, Dæmningen · Nr. 237 Fam. Zeerow, Tingvadvej · Nr. 239 Sophie Engberg, Blomtoften · Nr. 323 B. S. Olsen, København · Nr. 364 S. Andersen, Rosengade og Nr. 414 K. Kjærgaard, Liljevej. 3. Præmie · 10 x 50 kr.: Nr. 25 Gitte Freund, Dæmningen · Nr. 59 Bjarne Skov Andersen, Kastrup · Nr. 129 Fam. Skov, Adelvej · Nr. 234 Fam. Drud, Kolsnaplundvej · Nr. 241 Laura Hansen, Møllevej · Nr. 290 Erik Enné, Liljevej · Nr. 306 Malue Grube, Fjellumvej · Nr. 371 Johan Mulder-Rosenlund, Bevtoft · Nr. 382 Fam. Sibelius, Ribevej og Nr. 418 Ebba Christensen, Ribevej. Præmierne kan afhentes, helst inden næste blad udkommer, ved kasserer Lise Steenberg Olsen · Dæmningen 60 · Nustrup NUSTRUP

19 DO

IN

UN

G

21 G

MSFORE

N

Vognmand

Benny Weisbjerg Adelvej 15 b · Bæk · 6500 Vojens Tlf. 74 87 15 55 · Mobil 20 65 76 37

ALT I CONTAINERE / GRUS CVR: 26 03 40 78

Nustrup Sogns Forsamlingsgaard Benyt forsamlingsgaarden til møder og fester. Velegnede lokaler til både store og små fester. Ønskes hjælp ved private fester ell. ved mindesamvær, kan vi formidle kontakten til en dygtig og kompetent person, som gerne vil hjælpe til! Bestilling hos:

Oluf Gram

Tlf. 74 87 13 78

Mob. 61 70 13 78

www.nustrupsforsamlingsgaard.dk

NU-AVISEN 2-2019.indd 40

Forsamlingsgaarden er et »Nøglehus« - kan derfor lejes uden fast vært!

Bestyrelsen

11/03/19 09.49

Profile for Nustrup UF

NU Avisen nr. 2 2019  

NU Avisen nr. 2 2019  

Profile for nustrupuf
Advertisement