Page 40

NUSTRUP

19 G

G

21

UN

PRÆMIESPIL 1. trækning i 2019 gav følgende resultat...

IN

N MSFORE 1. Præmie · 6 x 150 kr.: Nr. 13 · Nr. 24 · Nr. 78 · Nr. 169 · Nr. 318 og Nr. 347. 2. Præmie · 10 x 100 kr.: Nr. 55 · Nr. 100 · Nr. 103 · Nr. 144 · Nr. 166 · Nr. 189 · 269 · Nr. 278 · DO

Nr. 358 og Nr. 388.

3. Præmie · 10 x 50 kr.: Nr. 9 · Nr. 37 · Nr. 75 · Nr. 138 · Nr. 227 · Nr. 271 · Nr. 304 · Nr. 328 · Nr. 329 og Nr. 380.

Præmierne kan afhentes, helst inden næste blad udkommer, ved kasserer Lise Steenberg Olsen · Dæmningen 60 · Nustrup Navnene på vinderne må I vente med til næste nummer, så kig en ekstra gang om du er vinder her ved 1. trækning i 2019.

Sådan foregår lodtrækningen: Notaren foretager lodtrækningen. Prisen er 500 kr. Man sender forskellige papirer frem til notaren, blandt andet: Kopi af spillemyndighedernes tilladelse, et prøveeksemplar af lodsedlen og oplysninger om, hvor mange gevinster der skal trækkes. Fremsendelse sker pr. mail til det valgte notarkontor. For vores vedkommende er det Sønderborg Ret. Du skal være opmærksom på, at notaren normalt trækker lod på rettens kontor og inden for rettens normale åbningstid. Hvis lodtrækningen undtagelsesvis skal ske et andet sted end på notarens kontor, skal man betale for notarens transport. NUSTRUP

19 DO

IN

UN

G

21 G

MSFORE

N

Vognmand

Benny Weisbjerg Adelvej 15 b · Bæk · 6500 Vojens Tlf. 74 87 15 55 · Mobil 20 65 76 37

ALT I CONTAINERE / GRUS CVR: 26 03 40 78

Nustrup Sogns Forsamlingsgaard Benyt forsamlingsgaarden til møder og fester. Velegnede lokaler til både store og små fester. Ønskes hjælp ved private fester ell. ved mindesamvær, kan vi formidle kontakten til en dygtig og kompetent person, som gerne vil hjælpe til! Bestilling hos:

Oluf Gram

Tlf. 74 87 13 78

Mob. 61 70 13 78

www.nustrupsforsamlingsgaard.dk

NU-AVISEN 1-2019.indd 40

Forsamlingsgaarden er et »Nøglehus« - kan derfor lejes uden fast vært!

Bestyrelsen

21/01/19 00.08

Profile for Nustrup UF

NU-Avisen nr. 1 2019  

NU-Avisen nr. 1 2019  

Profile for nustrupuf
Advertisement