Page 29

INFORMATION FRA NUSTRUP VANDVÆRK

GENERALFORSAMLING 2019

Der afholdes ordinær generalforsamling i Nustrup Forsamlingshus Tirsdag den 12. marts 2019, kl. 19.30

Dagsorden ifølge vedtægterne som kan ses på hjemmesiden, eller rekvireres hos formanden. MÅLERAFLÆSNING: Alle vandmålere er aflæst pr. 31.12.2018. Aflæsningen er indberettet til Provas og til Vandværkernes EDB-service og bruges til næste vandregning. Selve årsforbruget er for en del forbrugere typisk lidt mere denne gang, på grund af den tørre sommer sidste år. På vandværket er der registreret en øget udpumpning på ca. 20%. FROSTSIKRING: Vinteren er nu godt i gang, husk derfor at få frostsikret vandinstallationer i uopvarmede bygninger og udendørs vandhaner. EJERSKIFTE MV: Henvendelse vedr. ejerskifte, flytning eller spørgsmål til vandregningen, skal ske til Vandværkernes EDB-service, 75.39.32.55. mail: post@vand-edb.dk Besøg vandværkets hjemmeside: www.nustupvand.dk hvor der er forskellige informationer som vedtægter, regulativ og takstblad. Der er også link til seneste vandprøver. BESTYRELSEN FOR NUSTRUP VANDVÆRK: Formand Svend A. Hansen Tlf. 6131 1534 nustrupvand@bbsyd.dk Næstformand Gunnar Gotthardsen Tlf. 2388 4091 Kasserer Thomas Krüger Tlf. 7487 1231 Sekretær Aage Gram Tlf. 7487 1745 Jørn Johansen Tlf. 5217 2225

NUSTRUP VANDVÆRK

Husk også at tjekke vores hjemmeside:

NUSTRUP

www.nustrupuf.dk

19

Nustrup Ungdomsforening

G DO

IN

UN

Alette Houman holder på bedste vis siden flot og hurtigt ajour

21 G

MSFORE

N

STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 1 2019

Nustrup Vandværk

29

n 2019

NU-AVISEN 1-2019.indd 29

21/01/19 00.08

Profile for Nustrup UF

NU-Avisen nr. 1 2019  

NU-Avisen nr. 1 2019  

Profile for nustrupuf
Advertisement