Page 18

Generalforsamling - i Gabøl Vandværk a.m.b.a. Hermed indbydes til Generalforsamling i Gabøl Vandværk a.m.b.a.

Torsdag den 7. marts kl. 19:00 på Gabøl Byvej 11 (Ankergaard) Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen 7. Valg af revisorer og revisorsuppleant 8. Eventuelt Forslag skal være indgivet senest den 15. febr. til Jørgen Gram

Pbv. Jørgen Gram

Salg

·

Service

·

Reservedele

Alle bilmærker repareres

BRDR. SIMONSEN AUTOMOBILER A/S Overgade 1 · Nustrup · 6500 Vojens Tlf. 74 87 12 18 NUSTRU P

19

21

NU - AVISEN nr. 1 2019

G

Gabøl Vandværk

OM

G

UN

18

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN 1-2019.indd 18

n 2019

21/01/19 00.07

Profile for Nustrup UF

NU-Avisen nr. 1 2019  

NU-Avisen nr. 1 2019  

Profile for nustrupuf
Advertisement