Page 1

August 2009 Nr. 1. - 21. årgang

CCO - NYT

Sankt Adreaslogen

Cubus Christiani Octavi Orient: København


Indhold: Redaktionens bemærkninger: Ordførende Mester: Logens embedsmænd: Valg til OM – 10. september Tilmeldingsblanket til OM-valg Seminar i VI° Fødselsdage og forfremmelser samt jubilæer Mindeord Beretninger fra Skotlandsturen Edingburgh – digt og ledsagerberetning Vil du opleve Andreaskiftet indefra – og se hvorfor Kilwinnig – en historisk beretning Mark Masonry – en særlig instruktion OM kassen Velfærdsdirektoriets arrangementer: En frimurerejse til Island

Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 11 Side 12 Side 17 Side 19 Side 20 Side 26 Side 28 Side 29 Side 30

Redaktionens bemærkninger: Kære CCO-brødre – i denne udgave er der to hovedtemaer – OM valget samt en frimurerrejse til Skotland. Endvidere kan det oplyses at vor OM ligeledes er valgt som OM i sin moderloge – STJL MICHAEL or. Slagelse – hvilket er usædvanligt i Den Danske Frimurerorden. CCO-NYT udgives af: Sankt Andreaslogen Cubus Christiani Octavi Orient København Blegdamsvej 23, Postboks 2563, 2100 København Ø Ansv. redaktør: Frederik Dan Jensen, Marsk Stigs Vej 155 4220 Korsør, Tlf.: 58 38 58 61 - Mobil 40 74 60 54 Redaktør: Bjarne D. Hestbæk, Stenløkken 86, 3460 Birkerød - Tlf. 45 81 74 80 eller 35 25 01 30 – Mobil 40 93 74 80 - bjarne@hestbaek.com Redaktionsmedlem: Vakant Artikler og/eller meddelelser til CCO-NYT sendes til redaktøren. Sidste rettidig indlevering af artikler der ønskes indrykket, er henholdsvis juni og oktober. CCO-NYT udkommer to gange om året, henholdsvis i august og december. Annoncer Bestilling skal ske SKM CCO - i.e. br. Bent Simonsen, tlf: 45 86 32 22 Materiale eller evt. opsætning aftales. Priser: 1/1 side i 2 numre af bladet kr. 650.1/2 side i 2 numre af bladet kr. 400.1/4 side i 2 numre af bladet kr. 300.Farvetillæg kr. 100 pr. farve. 2


Ordførende Mester: Frederik Dan Jensen Tlf: 58 38 58 61 Mobil 40 74 60 54 mail: cco@ddfo.dk

KÆRE CCO BRØDRE ET NYT TIDSRUM BEGYNDER Et nyt arbejdsår i CCO står for døren. De 3. september kl. 18.30 starter vi et nyt arbejdsår med optagelse og forfremmelse af de mange nye brødre, som har søgt forpasningsbrev til CCO. ET NYT TIDSRUM begynder den 8. oktober, for der installerer den nye OM i CCO sig. Men forinden har vi valg den 10. september, og jeg vil derfor opfordre brødrene til at møde frem denne aften for at være med til at vælge den broder, som de næste otte år skal være CCO´s Ordførende Mester. Jeg har haft den store glæde at være Ordførende Mester i godt og vel otte år. Det har været en spændende og stor oplevelse, Jeg har fået en rigdom og glæde fra brødrene som jeg værdsætter meget højt. Jeg har alle mine år som OM i CCO været så privilegeret at have en embedskæde, som har udført et kæmpe arbejde, der har gjort det nemt og dejligt at være OM. Det er embedsmænd, vikarer og brødrenes fortjeneste at CCO er som den er. Her er ritualet i højsæde, og der er altid et smil, en munter bemærkning og STOR STOR kærlighed. Den 18. februar 2009 blev jeg tillige valgt til OM i min moderloge St. Michael i Slagelse – en stor ære og glæde for mig. Og en stor udfordring som jeg har taget hul på med glæde og ydmyghed. Fremtiden skal gerne bringe flere brødre til Johanneslogen St. Michael, hvor vi i fællesskab skal udbygge og underbygge det broderlige sammenhold med logeaftener, hvor vi bibringer hinanden glæde og indsigt i livets store spørgsmål, og hvor der også er plads til nærvær med humor og smil.

3


I skrivende stund må jeg sige, at jeg har haft det bedste embede i Ordenen, nemlig OM i Andreaslogen CCO. Elskelige brødre og stor opbakning. Stort at bære videre. Når jeg den 8. oktober har overgivet hammeren til den nye OM i CCO, betyder det, at der måske vil være en torsdag i ny og næ, hvor jeg ikke kommer i CCO, men ellers vil jeg deltage i arbejdet sammen med brødrene, og det glæder jeg mig til. Tak for otte fantastiske år. Tak til embedsmænd og tak til vikarer for jeres store arbejde i CCO. Tak til alle brødrene og jeres familier, for jeres dejlige måde at være på og den gode opbakning til CCO. Bliv ved med det. Med venlig og broderlig hilsen. Frederik Dan Jensen OM

Logens embedsmænd: FDM: Søren Eskildsen, tlf. 38 28 17 05 ADM: Niels Bay Schmith, tlf: 48 48 55 33 TDM: Jørgen Gram Blom, tlf. 32 52 41 85 FDM: Henrik Løwenwald, tlf: 39 56 51 03 FBB: Vakant ABB: Finn Falk, tlf: 28 80 72 77 T: Bjarne Surel, tlf: 44 65 81 56 CM: Søren Weberg, tlf: 29 66 49 95 S: Carl-Erik Denning, tlf. 43 44 18 80 SKM: Bent L Simonsen, tlf: 45 86 32 22 IF: Bent Ljungberg Jensen, tlf. 39 62 71 62 FST: Vakant AST: Gert Nielsen Fleron, tlf. 21 45 75 37 MD: Kell Billing, tlf. 39 20 30 02 VM: Karl Aage Grønbech, tlf. 39 20 47 73 Kontaktudvalget: FMD:

Sv-E Løvenwald, tlf. 39 69 64 08 Karl Aage Grønbech, tlf: 39 20 47 73 Ole Stander Morville, tlf: 48 17 71 32 4


Præsentation af kandidaterne til valget af ny OM i CCO den 10. september. De tre kandidater som bliver opstillet til valget til OM i CCO, i alfabetisk rækkefølge. Den ht.opl.Br. RP Den ht. opl. Br. RP TDM Jørgen G. Blom FDM Henrik Løvenwald

TDM Jørgen G. Blom

FJDM Henrik Løvenwald

Den ht. opl. Br. RP, ADM Niels Bay Schmidt

ADM Niels Bay Schmidt

Alle tre brødre har været vikar og embedsmænd i CCO gennem mange år. De er alle tre startet i vest og haft embederne som ABB – FBB og sidder nu som Deputerede Mestre i øst. Vi kender dem som dejlige og rare brødre som altid er velforberedte. De holder gode og berigende instruktioner og bordtaler, som alle brødrene har glæde af. Jeg og embedskæden kan varmt anbefale disse tre brødre som kandidat til, Ordførende Mester for Sankt Andreaslogen CUBUS CHRISTIANI OCTAVI. Kom den 10. september og vælg hvem der skal være Ordførende Mester de næste 8 år i CCO. Med venlig og broderlig hilsen Frederik Dan Jensen OM

5


TILMELDINGSBLANKET: Undertegnede ønsker herved at tilmelde sig til Installation af CCO’s nye Ordførende Mester Torsdag den 8. oktober 2009. Navn: ………………………………………………… Grad:…………………………………………… Da der kun er 60 pladser til rådighed, er jeg indforstået med, at ”først til mølle” princippet anvendes. Du kan kun tilmelde 1 person pr. tilmelding/indbetaling Tilmelding er først noteret når kr. 200,00 er indgået på nedenstående konto eller betalt kontant til SKM Bent Simonsen Du bedes oplyse din mail- eller postadresse her:

så du kan få endelig besked om, at du er tilmeldt, eller at du desværre er kommet for sent. Beløbet, kr. 200,00, bedes indbetalt via netbank til CCO’s konto Reg. nr. 3349 konto nr. 3349 464 489, har du ikke adgang til netbank så kontant til SKM. Den endelige accept af din tilmelding gælder, som adgangsbillet og dækker samtidig brodermåltidet. Såvel tilmelding som beløb skal være os i hænde senest den 24. september 2009. Med venlig og broderlig hilsen, Søren Weberg CM/CCO Pilebro 14,1,tv 2730 Herlev sweb@webspeed.dk 6


ANDREAS SEMINAR i VI° Vi har hermed fornøjelsen, at invitere dig til et VI° seminar i vor loge CCO. Tirsdag den 17 november 2009 i stamhusets Parterrelokale præcis kl. 18:30. Påklædningen er afslappet, mens logemærket er obligatorisk, og aftenen slutter med et brodermåltid. Hvem kan deltage? Det kan alle VI° brødre og brødre af højere grader (såfremt der er pladser tilovers, og som ikke tidligere har deltaget i et lignende seminar). Af hensyn til planlægningen (og først til mølle princippet) samt tilrettelæggelsen af seminaret, bedes du hurtigst muligt ilmelde dig til nedenstående, hvor du også tilkendegiver om du deltager i brodermåltidet samt indikerer evt. emner og spørgsmål som måtte have din interesse og som du ønsker uddybet på seminaret (hold dig ikke tilbage). Der vil senere blive fremlagt tilmeldingsblanketter på logeaftenerne, men afsæt allerede datoen i din kalender. Tilmeldingerne kan/skal senest den 10 november 2009: Jørgen Gram Blom Listedvej 72,1,th 2770 Kastrup

CM, Søren Weberg Pilebro 14,1,tv 2730 Herlev

j.g.blom@mail.tele.dk

sweb@webspeed.dk

Idet vi ser frem til at mange brødre bakker op om dette seminar, håber vi at få en indholdsrig og udbytterig aften. På gensyn OM/TDM 7


Runde fødselsdage 50 26-10-1959

Søren Eskildsen (Z&F CCO DDSL)

23-02-1960

Jari Juhani Helminen (Z&F CCO)

09-03-1960

Tim Damgaard Christensen (KOSM CCO DDSL)

06-05-1960

Ole Riis (DANB GULH CCO DDSL)

15-05-1960

Gert Fleron (GEN CCO DDSL)

60 08-09-1949

Eric Lubich (2NØG GYKÆ CCO CARI DDSL GSVD)

09-09-1949

Uffe Damsbo-Madsen (GEN CCO DDSL FRMÜ)

05-01-1950

Hans Christian Ludvigsen (MICH CCO DDSL)

13-01-1950

Steen Paludan (Z&F CCO DDSL)

04-02-1950

Flemming Havemann (N* CCO DDSL FRMÜ)

11-02-1950

Niels E Schourup Frederiksen (DANB CCO DDSL FRMÜ)

22-02-1950

Steen Heick (CHR CCO DDSL)

14-04-1950

Søren Carøe (Z&F CCO DDSL)

11-05-1950

Bent Ljungdahl (GEN CCO DDSL)

65 18-09-1944

Kurt Skovgaard Nielsen (MICH CCO AKSL DDSL GSVD)

24-09-1944

Carl-Erik Denning (GEN CCO DDSL FRMÜ)

20-11-1944

Niels-Erik Preben A Oldenburg (Z&F CCO DDSL)

11-12-1944

Tommy Palle Nielsen (GEN CCO)

24-12-1944

Mogens Bjarne Bækhave (Z&F CCO DDSL)

02-01-1945

Anker Christoffersen (Z&F CCO)

31-01-1945

Søren Christian Clausen (N* CCO DDSL)

31-01-1945

Steen Oltmann (N* CCO DDSL)

21-04-1945

Jørgen Gram Blom (N* CCO DDSL)

11-05-1945

Willy Dinsen Sørensen (ROSB CCO DDSL)

15-05-1945

Peder Bjarne Reinhold (Z&F CCO DDSL)

70 25-09-1939

John Ib Hansen (N* CCO DDSL)

23-11-1939

Jørgen Carl Elsgaard (GEN CCO DDSL)

24-01-1940

Bjørn Tidmand (N* CCO DDSL FRMÜ) 8


26-02-1940

Svend-Erik Løvenwald (N* CCO DDSL FRMÜ)

17-03-1940

Erik Sjødahl (N* CCO DDSL)

03-04-1940

Ingolf Echberg Petersen (HAFN CCO)

16-05-1940

Leif Brygger Olsen (N* CCO DDSL)

75 29-12-1934

Egon Winther Larsen (ROSE CCO DDSL)

04-02-1935

Ole Lunau (Z&F CCO DDSL)

03-04-1935

Erik Ejnar Rasmussen (Z&F CCO DDSL FRMÜ)

03-04-1935

Jørgen Christian Jensen (CHR CCO DDSL)

28-05-1935

Per Schmidt Gotthardt (DAGM CCO GCIR DDSL GNØG)

80 14-11-1929

Bent Overbye (Z&F CCO DDSL)

22-12-1929

Jørgen Scheel Theisen (N* CCO DDSL)

27-02-1930

Niels Peter Hyslop (GEN CCO DDSL)

09-03-1930

Flemming Kryger (Z&F CCO DDSL FRMÜ)

Jubilæum Dato

Navn

25 16-10-1984

Torben Wahlers (KOSM CCO DDSL FRMÜ)

07-11-1984

Ove Juul Rasmussen (FRVII CCO DDSL)

05-12-1984

Jesper Bruhn (Z&F CCO DDSL FRMÜ)

09-01-1985

Leif Hans Olofsen (CHR CCO DDSL)

14-01-1985

Flemming Havemann (N* CCO DDSL FRMÜ)

22-01-1985

Eric Lubich (2NØG GYKÆ CCO CARI DDSL GSVD)

01-02-1985

Tim Damgaard Christensen (KOSM CCO DDSL)

26-02-1985

Søren Carøe (Z&F CCO DDSL)

05-03-1985

Bent Henrik Dahl (GEN CCO DDSL FRMÜ)

26-03-1985

Ole Selschou Jensen (CHR CCO DDSL)

27-03-1985

Carsten John Hughes (Z&F CCO DDSL)

40 28-01-1970

Erik Jensen (VERI CCO DDSL FRMÜ) 9


Nye brødre i CCO samt forfremmelser til VI° - 2008-2009 Andreasskiftet IV°-V°:

Forfremmelse til VI°

Ole Schuldt-Larsen Thomas S. H. Rasmussen Olaf Ehlers Damgaard John Møller Ole Sten Christensen Peter Brønnum Carsten Hardø Henrik Beckwith John Hebo Nielsen Erik Pirtzel Dennis Skytte Bechmann Erik Ahrensberg Mortensen Peter Gravesen Flemming Leo Mikkelsen Rune Voldstrup Bech Klaus Tjelle Kristiansen Erik Flindt Ingolf Echberg Petersen

Erling Haagensen Johan Lorentzen Steen Andersen Jens Kristian Kristensen Henrik Albertsen Peter Stii Nielsen Klaus Scheuer John Horsted Mads Buemann Uffe Gravenhorst Per Heinze Søren Andersen Børge Heine Frederiksen Steen Allan Bondum Tommy Palle Nielsen Bent Sørensen Aage Rasmussen Kurt Nordstrøm Jacobsen

I.t.D.e.Ø. Dato

Navn

15-10-2008

Jørgen Peter Gude (DANB CCO DDSL)

27-10-2008

Knud Garup (MICH CCO AKSL DDSL)

24-11-2008

Gerner Sidney (FRVII CCO DDSL)

21-01-2009

Niels Kaas (GEN CCO DDSL)

09-02-2009

Regner Johannes Clausen (LAUR CCO DDSL)

15-02-2009

Willy Ole Henriksen (CHR CCO DDSL)

21-03-2009

Eugen Tajmer (GERT CCO DDSL)

25-05-2009

Rolf Leo Magnusson (Z&F CCO DDSL)

02-06-2009

Robert Dahlsgaard Andersen (DANB CCO DDSL)

21-07-2009

Erik Larsen (Z&F CCO DDSL) 10


Mindeord. Vores skånske visesanger br. Rolf Magnusson i.t.d.e.Ø. d. 25. maj efter nogen tids svær sygdom. Br. Rolf Magnusson var igennem mange år en højt skattet broder og personlighed i såvel egne som adskillige andre loger, der nød godt af hans visesang og strålende humør kombineret med et dybtfølt og stærkt glødende engagement i ordenslæren. I særdeleshed blev CCO forkælet med Rolfs sang som nærmest et fast punkt på hver eneste logeaften. Rolf Magnusson blev bisat i en stopfyldt Gilleleje Kirke onsdag d. 4. juni . Embedsbrødre fra CCO med OM i spidsen dannede æresvagt ved kisten og bidrog – sammen med br. Palle Andersen på harmonika, til et værdigt ceremoniel i kirken med et smukt farvel og på gensyn til Rolf, hvis lyse sind skinnede igennem i den efterfølgende sammenkomst, hvor flere visesangere akkompagneret af Palle viste at Rolfs ånd består og aldrig forgår. Æret være Rolfs minde. Per Lyhne vT

Den 21. juli 2009 er FSTW broder Erik Larsen, stille og roligt indgået til det evige østen. Erik har i mange år haft embedet som ASTW, og i de senere år som FSTW. Erik har altid været en meget flittig broder, som på sin stille og rolige fason altid var på sin plads og havde styr på embedet. Vi vil savne Erik i fremtiden. Æret være hans minde. OM

Erik Sjødahl Sølvsmed

Læderstræde 11 A 1201 København K Telefon 33 13 16 79 11


Skotlandstur for CCO brødre og ledsagere Mandag den 11. maj 2009 oprandt endelig dagen for den længe planlagte tur til Skotland for CCO brødre og vores ledsagere. Som i alle eventyr, så skal man jo først gennemgå gruelige ting, så flyet blev erklæret ikke dueligt. At skifte fly betyder naturligvis ventetid…. Omvendt er det jo et sikkerhedstiltag man gerne venter på. Til Edinburgh kom vi da også, om end et par timer forsinket, og det kan afsløres for læserne, at resten af turen gik helt utroligt godt og efter planen. I Edinburgh stødte der yderligere et par brødre og ledsagere til gruppen, og vi var nu en samlet flok på 25 brødre og 15 ledsagere, som var klar til at udforske Skotland - og ikke mindst frimureriet i dette dejlige land. Vores program startede med at bussen kørte os ind til det historiske Edinburgh Castle. Dette sted er jo vidt berømt. Ikke mindst for det årligt tilbagevendende tattoo. Efter at fællesbilleder var blevet taget fulgtes vi rundt af en guide der fortalte om Edinburgh Castle, historie, bygninger og om de samlinger og udstillinger der udstilles på stedet. Det er ganske unikt at en så gammel borg stadig har militær tilstedeværelse, og slottet var så sent som i Anden Verdenskrig benyttet som fængsel for krigsfanger.

12


Edinburgh Castle rummer de Skotske Kronjuveler, som er de ældste kronjuveler på de Britiske Øer. Yderligere er ”The Stone of Destiny” blevet returneret hertil i 1996 efter et ophold på præcis 700 år i Westminster Abbey i London. Denne sten blev anvendt ved kroningen af de gamle Skotske konger, og i Westminster Abbey er den blevet anvendt ved kroninger af Britiske regenter. Den skal fortsat returneres til Westminster Abbey ved fremtidige kroninger. Udover de spændende bygninger, flotte udstillinger og historie, så byder Edinburgh Castle på en fantastisk udsigt. Det er ikke uden grund, at dette højdepunkt er blevet anvendt af mennesker i minimum 2.000 år. Vejrudsigten havde lovet regn og blæst! Men, det var strålende solskin og det var dejligt at vi alle sammen fik lejlighed til at gå omkring i et par timer deroppe, og der var også tid og mulighed til at få sig en tiltrængt forfriskning ovenpå turen og de gode oplevelser. Midt på eftermiddagen trillede bussen os ud til vores hotel. Hotellet var over al forventning, og lå smukt i udkanten af Edinburgh. Mange brødre og ledsagere valgte at tage et lille hvil, andre at sludre. Programmet mandag aften var frit – jeg endte i en gruppe på omkring 15 personer som fandt en god Skotsk restaurant og pub, hvor snakken gik lystigt på kryds og tværs indtil vi fandt hotellet igen ved 22-tiden. Tirsdag formiddag delte vor glade gruppe sig i to. Pigerne drog af sted klokken 10 til gåtur i Edinburgh, frokost og shopping om eftermiddagen. Vi brødre mødtes først midt på eftermiddagen til et af turens højdepunkter: Besøg og deltagelse i logearbejdet i den navnkundige ”Motherlodge Kilwinning no. 0”. Køreturen dertil tog et par timer. Men det var ganske fint, da det gav anledning til at historien om denne loge specifikt, og om frimureriet i Skotland generelt, blev læst op for os på bussens højtalere. Ellers blev tiden anvendt til læsning og spændende samtaler. Inden man så sig om var vi fremme. Da vi stod ud af bussen i vores logetøj, blev vi fluks budt velkommen af en lokal skolepige, som så på os og udbrød til sine veninder: ”Look! It’s the freemasons!” Og det havde hun jo så ganske ret i. Vi var fremme i god tid og startede med en sightseeing tur i ruinerne af klosteret i Kilwinning. Motherlodge no. 0 forbinder deres oprindelse 13


til konstruktionen og opførelsen af dette kloster – dvs. tilbage til år 1170 efter Kristi fødsel! Endnu en dag hvor vi var blevet begunstiget med strålende sol. Så det var en fornøjelse at gå rundt i de gamle ruiner, og sammen gætte på hvordan bygningerne oprindeligt så ud.

Meget passende så lå der en lokal pub lige ved siden af logen, og der tilbragte vi den sidste ventetid inden vi blev inviteret indenfor i logebygningen kl. 17. Som alle andre steder i Skotland blev vi meget hjerteligt modtaget. Vi var alle meget spændte på hvad aftenen ville 14


bringe. Den grad vi skulle deltage i er den såkaldte ”Mark Master Degree” – en grad som indeholder elementer fra vores II og op til vores VI grad! Kilwinning logen får besøg fra alverdens loger i alverdens lande. Så at gå rundt i deres udstilling var meget interessant. Der var frimureriske genstande fra hele den vide verden. I Skotland står logesalen åben, og man går ”bare” ind og sætter sig inden arbejdet starter. Yderligere er det tilladt at tage billeder derinde. Meget anderledes end hvad vi er vant til i Danmark. Men det er logearbejdet også – mens det på samme tid er nemt at se at indholdet er tæt forbundet med vores system. Der skal være en af logen kendt frimurer som ”står inde for” gæsterne. Det gjorde Niels Ole Larsen for os – og arbejdet kunne begynde. Arbejdet skal naturligvis ikke beskrives her – men det var udsædvanlig spændende, og overraskede vist de fleste. Meget flot arbejde i logen, og et meget tankevækkende ritual. Det kan kun på det varmeste anbefales at opleve arbejdet i en Skotsk loge. Rammerne om brodermåltidet var meget afslappet – men stemningen var meget hjertevarm og imødekommende. Hurtigt gik samtalen mellem Skotter og Danskere, og The Most Worshipful Master (OM) skrev hilsner og signerede bøger samt frimurerpas i en uendelighed. Det var virkelig en aften og en oplevelse som bekræftede at broderbåndene rækker på tværs af lande, kultur, sprog og frimureriske systemer. Selvom alle var trætte, så gik samtalerne lystigt på vej hjem i bussen. De mange indtryk skulle bearbejdes og drøftes! Onsdag morgen var der liv igen omkring kl. 9, hvor et større morgenmåltid blev indtaget inden vi kl. 10 drog ind til Grand Lodge of Scotland – Stamhuset i Skotland – som ligger i centrum af Edinburgh. Her fik vi en spændende rundtur. Der er ikke logesale som sådan i the

15


Grandlodge of Scotland. Her foregår kun arbejde i højgrader så vidt jeg kunne forstå. Fra det Skotske Stamhus gik turen af sted til en seværdighed vi alle havde glædet os til, hørt om og læst om: Rosslyn Chapel. Endnu engang overgik turen vores forventninger. Vi havde en guidet tur som var umådelig spændende og lærerig. Som frimurer er man vant til at arbejde med symboler. Men jeg skal love for at man kommer på overarbejde udi symbolikken i dette fantastiske kapel. Der er simpelthen symboler i alle afskygninger og bogstaveligt talt fra Nord til Syd, fra Øst til Vest og fra gulv til loft. Det er vel overflødigt at nævne, at vejret endnu engang var med os, og at vi alle kunne nyde de smukke omgivelser i det dejligste solskinsvejr. Der er skrevet mangt og meget om Rosslyn Chapel. Kort fortalt, så forsøgte guiden at afmystificere stedet og forklare, at det var og er et mindesmærke og gravmæle for Sir William St. Clair. Men, man får unægtelig andre tanker, når man går rundt derovre. Hvor meget, der er ens egen fantasi, er ikke til at sige. Men mystikken og legenderne hviler over stedet. Samtidig gør det materiale og de bøger man kan købe derovre, ikke noget som helst for at fjerne mystikken – snarere tværtimod. Om aftenen havde ledsagere og brødre en dejlig fælles middag som afrunding på de interessante dage. Det Skotske køkken viste sig endnu engang fra sin bedste side, stemningen og humøret var højt. Gode taler og indlæg, samt et par enkelte sange, gjorde sit til at dette blev en rigtig god aften, som rundede tre meget spændende dage i Skotland af. Vi fik det bedste vejr man kunne tænke sig, og vi besøgte nogle steder, der for såvel frimurere som ledsagere var meget interessante. 16


Men det at være sammen med brødrene og deres ledsagere, at være sammen og tale med dem om løst og fast på en afslappet tur til et nyt sted i Verden, ja det var en fornøjelse, som havde været den samme uanset destinationen og uanset vejret ☺ En stor tak skal rettes til arrangørerne for den gode tur og det spændende program! Jacob Mejer

Edinburgh Natten til d. 13/5-09 Af EYD En forårsdag i maj med skotske undertoner. Vi travede fra sted til sted igennem gader mange. Ja; så den smukke gamle by, en broget atmosfære. En fjantet pigeflok vi blev da aftenen faldt på, et dunkelt sted, en restaurant så tæt ved borgens kant, en dejlig dag var nu forbi, ej mindre skøn en aftenstund.

17


Arrangement for ledsagere Jeg havde hørt, at der kun er 3 ugers solskin om året i Skotland, og vi var så heldige, at solen skinnede alle de 4 dage vi var i Skotland. Vi var 15 kvinder, som var taget med vores mænd til Skotland, hvor de skulle besøge en loge – ”Motherlodge i Kilwinning, og mens de fik en fantastisk oplevelse i logen, var det arrangeret en guidet tur i Edinburgh for os. Kl. 9.15 mødtes vi foran vores hotel Braid Hills, som lå i udkanten af Edinburgh. Ved hotellet var der en trappe ned til en hovedvej, og her tog vi bussen ind til Edinburgh. Niels Bay Schmith’s kone Penny (som er englænder) ledte os sikkert hen til Gladstone’s Land, hvor vores guide, en nydelig herre i skotskternede bukser og blå jakke, ventede på os. Han var utrolig vidende og kunne sin historie. Han fortalte meget engageret og levende samtidig med at han ledte os igennem Edinburghs historiske gamle bydel med de brostensbelagte gyder og stræder. Vi gik ned ad den imponerende hovedgade The Royal Mile i den smukke Old Town fra Edinburgh Castle i vest til det nye skotske

18


parlament for enden af Royal Mile i øst. En meget spændende og smuk tur, som varede ca. 2 timer og foregik i det dejligste solskin. Edinburgh er en meget charmerende og fascinerende by med rigtig mange trapper mellem den nye og gamle bydel, og der var store niveauforskelle. Det var min fornemmelse, at mange ligesom jeg ikke havde så meget kendskab til Edinburgh ud over det årlige Military Tattoo, som byen er vært for i august måned. Der var allerede ved at sætte tribuner op ved The Castle til den begivenhed. Det er bestemt en by, som man er glad for at have lært at kende, og man har lyst til at vende tilbage. Man kan nå at gå mange skridt på 2 timer, og for at hvile fødderne lidt tog vi en bus noget af vejen til Urban Angel Cafe i Hanover Street, hvor der var bestilt bord til os. Vi fik en dejlig frokost og hyggede os en times tid. Herefter var eftermiddagen til vores egen disposition, og vi kunne enten se den nye bydel med de elegante nyklassicistiske facader og/eller shoppe inden vi igen skulle mødes på hotellet kl. 18 for at tage bussen ind til Witchery, en eksklusiv restaurant nær ved the Castle, hvor der var bestilt en lækker middag til os. Englænderne er ikke særlig berømte for deres madkunst, men her fik vi en udsøgt middag og en meget fin betjening. Der var mange af os som ikke kendte hinanden på forhånd, og her blev vi endelig rystet sammen og fik lært hinandens navne. Vi havde en umådelig hyggelig aften, som sluttede i baren på hotellet. Stor tak til Penny, Hanne og Jette for en veltilrettelagt dag, mens vores mænd fik en uforglemmelig oplevelse i Kilwinning. Lene Hestbæk

Vil du opleve Andreaskiftet indefra – og se hvorfor. Vil du gå i dybden i ritualerne? Vil du være med til at udfordre embedsbrødrene? Vil du være med til at gøre CCO til den bedste loge? Så kontakt CM Søren Weberg og få et vikarjob - med mulighed for at blive embedsmand. Der er mere end 10 forskellige muligheder og de er alle udfordrende

19


Kilwinning Samlet af Egill Þórðarson- X- Orient Reykjavík

Kilwinning kloster Her vil der blive gjort forsøg på at berette om den historiske forbindelse mellem Kilwinning kloster og Skotske Frimurere. Denne historie er samtidig et helt folks historie gennem mange generationer og den er mere kompliceret end som så, mere end man kan læse sig til i sin fritid på en sommer, den kan slet ikke forklares med disse få linier. Her bliver dog gjort forsøg på at spinde en tynd tråd og forbinde nogle enkelte begivenheder. Historien Det antages at kristendom fandt sit indpas i Skotland i perioden fra det 4. Århundrede (i 300 tallet) og til det 7. Århundrede. Dette var Keltisk kristendom, ældre end den Romerske og ikke underkastet den eller Paven Der er historiske fortællinger om, at den 21. Januar året 715 kom der en munk samt følge fra sejlende i en lille båd fra Irland og de tog land ved Granock elvens udmunding. Formålet med rejsen var at udbrede evangeliet om Jesus Kristus blandt Skotterne. Munkens navn var Winning og han kom fra et af de mange kongedømmer, som der fandtes i Irland. Skotland var den gang opdelt i mange små konge- eller høvdingedømmer. Efter anvisning fra det Højeste satte Winning sit bo i Segdoune Winning cel som senere blev ændret til Kilwinning. Winning var godhedens og åndens mand og samlede folk omkring sig og blev populær blandt dem, der havde fulgt ham og blandt beboerne i området. Han havde stort held med sin udbredelse af Kristendommen blandt Skotterne og mange takkede ham for mirakler. Fire århundrede senere året 1140, var Skotland blevet forenet i et kongedømme under kong David den første, og Mc Beths tid og Thorfin jarls af Orkneyøerne var overstået. Da lagde man grundstenen til en klosterbygning i Kilwinning, hvor man mente at Winning stenhytte havde været i det 8. Århundrede. Nøjagtige beretninger som fandtes om etableringen af dette kloster, gik tabt i en brand i Eglinton Slot i året 1528. Der findes mange kilder om denne brand og der er blandt skotske frimurere et stort savn efter alle de kilder, som der gik tabt. 20


Her kommer til historien en fransk adelsmand og ridder Hugh de Morville, men Morville-slægten er stærkt knyttet til den frimureriske historie i Kilwinning og i hele Skotland. Slægten besad store områder og var blandt de rigeste i Skotland i det 12. Århundrede, ligesom Sinclair slægten i Rosslyn. David den 1. Konge af Skotland fik fire franske adelsslægter til at flytte til Skotland og gav dem hver sit område. Dette var slægterne De Bruce, Stuart, St. Clair og De Morville. Hugh de Morville som sad i Eglinton Slot var god ven af kong David den 1. Kongen gjorde Hugh de Morville til lord af Cunningham og gav ham flere embeder. Det blev så Richard, Hugh de Morville’s søn, som efter sin fars anmodning etablerede klosteret. Det siges at kongen, David 1., så tidligt som i 1109, medens han stadig var kronprins, tog med hjem til Skotland 12 stensmedemunke fra Tyrone i Frankrig, som forstod sig på bygningskunsten og var stensmede. Disse munke var siden under Morville slægtens beskyttelse, da Hugh de Morville var stærk troende mand. Man mener, at disse stensmedemunke fra Tyrone har fået et underskrevet ”ledebrev” pas eller visum af selveste Paven, et pas som gav dem tilladelse til at kalde sig frimurere, hvor end de kom. Disse munke er sandsynligvis den kerne, der dannede den flok håndværkere man kaldte frimurere, med deres enestående forståelse i stenhuggeri og bygningskunst. I disse tider var håndværkere bundet af alle mulige slags regler og arbejdsrettigheder som var begrænsede til deres hjembygd og var derfor at betragte som en slags stavnsbånd og det der i dag kaldes tekniske handelshindringer. Kirker og klostre i Nordeuropa var i denne tid for det meste bygget af tømmer og andet mindre varigt materiale, medens stenhuggeri var en ældgammel og vel rodfæstet kulturarv i Italien. Pavedommen ønskede at udbrede dette romerske håndværk til Nordeuropa, hvilket ikke var så nemt pga. bl.a. de førnævnte restriktioner. Det var derfor Paven udstedte de før nævnte ledebreve eller pas til frie stensmede (free maisons) dvs. frimurere så de kunne arbejde som stensmede hvor som helst i Europa, uanset hvad de lokale magthavere og håndværker av måtte mene. Dette var som følge af en plan eller beslutning om opbygning af klostre og kirker på Nordkalotten gjort af sten og i gotisk 21


stil. Tilsvarende frie industriforeninger har historie tilbage i det gamle Romerrige, hvor den slags sammenslutninger blev kaldt ”collegia”. Ligninde kan spores til gilder eller av af industriarbejdere som arbejdede ved opførelsen af Salomons Tempel i Jerusalem, det Tempel som blev sindsbilledet af den ene sande Gud. Stensmedene eller stenhuggerne opdeltes naturligt efter en skal ud fra erfaring og færdigheder, i lærlinge svende og mestre, som i dette lukkede samfund, når de rejste mellem byggepladser skulle kunne bekræfte sig ved forskellige ord tegn og løsen for den nye bygmester. Svendene måtte over for deres mestre aflægge ed om tavshed om bygningens fortroligheder, forsigtighed over for opgaven, mådehold i sin omgang med andre, men i særdeleshed lærlingene som stod for alt det tunge og beskidte arbejde, medens de lærte sig færdigheder og selvdisciplin. Robert de Bruce I seks århundreder eller fra det 10. Århundrede og ind i det 16. Var der næsten uafbrudte kampe og regulære krige om magt mellem Englændere og Skotter. En af de mest berømte Skotske folkehelte i denne periode var kong Robert de Bruce af den før nævnte franske De Bruce slægt. Han regerede fra 1306 til 1329 og vandt i 1314 en berømt sejr over England i slaget ved Bannockburn, et slag som blev vundet med støtte fra korsfarer riddere, som ligesom han selv var lyst i band af paven og lige flygtede fra den franske konge til Skotland. Disse riddere rådede over skibe og navigationskundskaber og sandsynligvis højere kendskab til landene ved Middelhavets bund, og var ubemærket sejlet vest om Irland nogle år i forvejen, og havde søgt asyl i klosteret i Kilwinning. Efter slaget ved Bannockburn i 1314 kaldte kongen Robert de Bruce sine våbenbrødre til sig til fest i klosteret i Kilwinning. Ved denne fest skal han have, på grundlaget at en loge ”Rose Croix Heredum de Kilwinning” etableret logen ”The Royal Order of Scotland”. Denne loge siges stadig at arbejde i Store Britanien og flere steder, men vi ved ikke meget andet om den end, at den arbejder i to grader, den ene forbundet frimureri og den anden en ridderorden.

22


Robert de Bruce skal have været Stormester over ridderordenen i Skotland og over de frimurere som nød hans beskyttelse. Men han satte en særlig Stormester over frimurere som var Henry Sinclair baron af Rosslyn. Stormester embedet blev en arvefølge i Sinclair slægten de næste tre århundreder. Det er derfor ikke så mærkeligt, at William, godt hundrede år senere, ville bygge et kapel eller kirke til minde om den visdom han besad, et minde som indebar og ville beskytte den skjulte arv som så kun var tilgængelig og forståelig for dem, som kendte visdommen. Men der hersker langt fra enighed om tolkningen af de tegn som kapellet i Rosslyn gemmer.

Kilwinning og forbindelsen til Frimureri Frimureri har været knyttet til Kilwinning længere end der findes entydig dokumentation for, bl.a. på grund af branden i Eglinton slot i 1528. Frimureriets vugge i Skotland menes at være i Kilwinning og der arbejder nu en loge, som hedder “The Mother Lodge of Scotland”, som er uden nummer eller “Number nothing”.

23


Logen i Kilwinning er moderloge for mange gamle Skotske loger og nyder stor respekt i hele verden. Logen er også moderloge for logen i Kirkwall på Orknøerne, en loge ved navn “Kirkwall Kilwinning Lodge”. I begyndelsen af 1700 tallet (det 18. Århundrede) var Edinburgh vokset som kraftcenter og Kilwinning faldt i skyggen af dens magt, hvilket førte til uenigheder. Skotlands Storloge “The Grand Lodge of Scotland” blev grundlagt 1736. Otte år senere blev det besluttet at logerne i Skotland skulle nummereres. Eftersom Storlogen havde sit sæde i Edinburgh blev det besluttet at den ældste loge “St. Mary´s Chapel, skulle få nummer 1, da det passede Edinburghs adel bedre. Logen i Kilwinning fremsatte protest og accepterede ikke at blive nummer to. Denne disput endte med at Logen i Kilwinning meldte sig ud af og arbejdede uden for Storlogen de næste 63 år eller til 1807, da der blev ingået en aftale om at hun fik navnet “The Mother Lodge of Scotland” uden nummer og fik sit navn ført øverst på listen, hvor de øvrige Skotlands loger så kom i nummerorden. Med henvisning til de stenhuggermunke som byggede klosteret og kirken i Kilwinning og den særlige forbindelse med Rosslyn kan det med rimelighed antages at spiren til det oprindelige Frimureri i Skotland er blevet lagt i Kilwinning. Her til kommer også den støtte som Kilwinning nød fra Robert de Bruce, St. Clarifamilien og Morville slægten i Eglinton som regerede i det herred og var deres protektorer efter at David den 1. Konge af Skotland af Hugh de Morville Cunningham herred og gjorde ham til protektor for fred og sikkerhed der som nu hedder North Ayr Shire. Det virker mest sandsynligt at de første Logemøder i Skotland fandt sted i sakristiet1, “chapter”, i Kilwinning kirke. Det sted har derfor for frimurere som Eidsvoll har for Nordmænd og Tingvalla for Islændinge og (Ribe/Roskilde/Jelling for Danmark?), været det sted, hvor de begivenheder fandt sted, som havde grundlæggende betydning for eftertiden. Klosteret var i fire århundreder et af de rigeste og stærkeste i Skotland. De første munke kom fra et Benediktinuser kloster i Kelso. Efter reformationen efter 1570 blev starten på dets fald og i dag står der kun ruiner af dette mægtige kloster. 1

Helligt rum i kirken, hvor præsten ifører sig sin præstekjole og hvor de hellige bøger opbevares 24


Fra 1608 findes en beskrivelse efter en mand Timothy Pod, som siger, at han har set klosterets drift og opbygning dokumenteret helt tilbage til 1171. Han beskriver klosteret som solidt og storslået bygget af tilhugget sandsten og står stadig. Det peger i retning af, at der ikke på den tid har været aktiviteter i klosteret. Selve kirkeskibet (langhuset) var 225 fod eller 70 meter langt og 65 fod eller 20 meter bredt. Kirkebygningerne siges spredt over mange tønder land Kilder: Instruktion af br. Gunnar Hafsteinsson om Kilwinning (2004) History og the antient Mothe Lodge of Scotland af J.A.Ness Artiklen: Kilwinning Abbey på wbsiden Kilwinning heritage

25


Mark Masonry Selvom der er beviser for, at Mark Masonry var aktivt så tidligt som i 1599, blev Mark Masonry officielt introduceret som et spekulativt system i Porthmouth den 1. September 1769 i et Royal Arch Chapter, hvor Thomas Duncklerey forsikrede sig om, at brødrene valgte sit mærke (Mark). Som de fleste brr. vil vide, er Royal Arch – eqvivalenten til Sct. Andreas Logen, hvor det tabte søges. Efterfølgende blev denne grad arbejdet i mange loger bl.a. under opsyn af den gamle Grand Lodge of York. Ved sammenslutningen af The Ancient og The Moderns i England i 1813 – det der skabte United Grand Lodge of England, - blev rent gammelt frimureri defineret som de 3 Craft grader – inkluderet Holy Royal Arch. Mark Masonry blev således helt udeladt. Imidlertid fortsatte mange loger med at arbejde i Mark og resultatet blev, at flere højtstående brr. i 1856 oprettede deres egen Mark Storloge med Lord Leigh som den første Stormester. I 1860 blev et concordat indgået hvor Den engelske Mark Grand Lodge og Storkapitlet af Skotland blev enige om et fælles ritual, hvorved gradens popularitet voksede så meget, at Mark Masonry nu er et af de største frimurersystemer, med næsten 1600 loger under den engelske konstitution. Ceremonien bliver kaldt et avancement og skal man holde sig til York systemets struktur, følger denne Mark grad 2. Grad i Craft-frimureriet – altså i Johannes-skiftet. Sådan praktiseres det i Skotland, hvorimod det i England og Wales arbejdes i selvstændige Mark loger, der er underlagt et selvstændigt organ – Mark Grand Lodge. Indholdet af ceremonien er inddelt i 2 grader. Historien er én af de ældste Frimurerhistorier, hvor kandidaten først bliver Mark Man og efterfølgende Mark Master Mason. Det hele sker på én aften – så vi får det hele med. Det ser ud som om, at ceremonien opstod ud fra en meget gammel ceremoni, hvor hver håndværker, valgte sit eget mærke. Dette mærke var privat, der var copyright på det – og den enkelte Mark Man 26


anvendte mærket på de arbejder han udførte således, at man altid kunne se, hvem der var håndværkeren. Det var dette mærke, der dannede grundlag for udbetaling af hans løn. Også i dag får man sit eget Mark, når man bliver optaget i Mark Masonry. Indholdet i ceremonien tager udgangspunkt i topstenen i en bue – altså tilvirkningen og vigtigheden af topstenen, for at buen kan holde sig på plads. Ordenens legende kan føres tilbage til Biblens beskrivelse af perioden op til bygningen af Templet – inden Hiram Abif’s død. Den lærer os, at hårdt arbejde giver viden og den fortælles os, at bedrageri aldrig kan føre til succes. Mark Masonry er fomodentligt – i mange forhold, - grundlaget for alt frimureri. Omkring årsskiftet 1598/1599 optoges i logen Edingburgh i Edingburgh en person ved navn William Schaw. De loger der fandtes på denne tid, var byggeloger. William Shaw fik af Kongen tildelt den fine titel ” Master of Works”. Han fik organiseret logerne, ritualerne, deres geografiske placeringer og deres administration og fik således også indført et register for hvem, hvad og hvor. Det er derfor nok ikke helt forkert at antage, at William Schaw med sit arbejde, anlagde grundstenen for det moderne frimureri. En væsentlig ting i statutterne udarbejdet af William Schaw, var muligheden for, at optage IKKE håndværkere i logen. Disse ikke operative medlemmer af logen blev kaldt ”Gentlemen Masons” og de kom ofte fra aristokratiets rækker. De havde således ikke blot lokal indflydelse, men ligeledes internationale forbindelser. De kunne således sprede budskabet. En meget lang og spændende historie. Måske ikke så glamourøs som man måske havde en forventning om, men sådan bliver der jo gennem tiden pyntet på så meget. Der findes en DVD om emnet. Den hedder The Scottish Key og den kan anbefales.

27


Men – tilbage til Mark Masonry – indholdet i Mark Masonry ceremonien er nok et udtryk for det, der kommer operativt frimureri allernærmest – altså det vi kender og det vi dyrker – og det der med tiden er blevet pyntet lidt på her og der – bl.a. ved optagelse af Gentlemen Masons. Vi kunne således den 12. Maj 2009 glæde os over, at tage del i en ceremoni, hvis indhold danner skelettet – eller det basale grundlag for, at vi sidder her. Niels Ole Larsen

Kære CCO-brødre!

Husk OM´s kasse !!

Det kan ikke være nogen hemmelighed, at OM´s kasse stadig skal kunne træde til, når der er et behov, der skal dækkes. I kan også indbetale på: Reg. Nr. 6070 konto nr. 4886302 - I håbet om, at det vil blive benyttet af jer. Husk, ”beskedne beløb” får sammen med andre ”små beløb” stor betydning. På forhånd tak for din gode vilje. Med venlig og broderlig hilsen OM . 28


Velfærdsdirektoriets arrangementer: Koncertabonnementer ! Grib chancen, mens den er der!! Efteråret nærmer sig og dermed vores meget populære koncertarrangementer. Efterårskoncert - søndag den 25. oktober 2009 kl. 14.00 Julekoncert - søndag den 29. november 2009 kl. 14.00 Efterårskoncerten under ledelse at Anne-Grethe Lassen, vil i år være sammensat af et program bestående af vores bedste yngre kunstnere. Julekoncerten ledes traditionen tro af vores uforlignelige Ole Andersen. Vil du være sikker på at få billetter til koncerterne, kan du købe abonnement til en pris af kr. 325,- pr. person pr. abonnement – salget er allerede i gang. Bestilling af abonnementer sker ved indbetaling til konto i Nordea Bank: Reg.nr.: 2105 Konto: 7562 676 397 Husk at anføre navn, adresse og antal abonnementer. Når indbetalingen er registreret, fremsender vi abonnementet. Seneste indbetaling er den 20. september 2009. På glædeligt gensyn til vores koncerter.

29


ISLANDSTUR Kære alle En del brødre har spurgt mig om jeg ikke kunne undersøge med en tur til Island. Jeg har undersøgt og fået tilbud på en tur til Island i uge 28 sommeren 2010. Jeg har diskuteret mulig plan med et af mine familiemedlemmer som er velbevandrede i rejser om højlandet og er kommet til følgende resultat. Dag 1 Afrejse fra KBH afhentning på Keflavik lufthavn til overnatning i Reykjavik på hotel. Dag 2 Af sted fra Reykjavik til Reykholt i Borgarfjordur med guidet tur om det sted hvor Snorri Sturluson skrev Eddaerne og andre Sagaer. Fortsat til Hunavatnssysla og overnattet på Hunavellir et sommerhotel. Dag 3 af sted fra Hunavellir over Blønduos hvor vi besøger et håndarbejdsmuseum (strik og sytøj) og så fortsat over Højlandsvejen Kjølur, udendørs bad i åben kilde oppe mellem jøklerne og så videre til Geysir hotel hvor vi overnatter. Dag 4 af sted fra Geysir over Landmannalaugar nord om Eyjafjalla og Myrdalsjøkul og ned i Kirkjubæjarklaustur for overnatning på et hotel. Dag 5 af sted til Skaftafell og måske Svartifoss videre til Jøkulsarlon syd for Vatnajøkul , sejltur på den jøkelfloden Jøkulså og så tilbage til Kirkjubæjarklaustur Dag 6 Afrejse fra Kirkjubæjarklaustur til Reykjavik syd for Myrdals- og Eyjafjalla jøkel med stop ved Skogafoss og Seljalandsfoss og så til Reykjavik med overnatning på et hotel der. Dag 7 Afrejse fra Reykjavik til København Ved tidlig ankomst til Reykjavik den første dag og evt sen afgang den sidste dag er der mulighed for at kikke lidt på byen. Men det koster så ekstra til mad de dage, resten er inkluderet i tilbuddet. 30


Prisen i 2009 priser er EUR 865.- per person, (ekstra for 1 mands værelse EUR 235.- ) Rejsearrangøren er landets ældste rejsearrangør i højlandsrejser og tilbuddet er som følger forudsat, at der mindst er 20 deltagere og inkluderer: 1. Bus med guide i dette 5 dages program i Islands højland. 2. Overnatning i 4 nætter under turen på hoteller i værelser med og uden bad (1 nat uden bad og 3 nætter med bad) 3. Overnatning 2 nætter i Reykjavik på hotel i værelser med bad 4. 5x madpakke eller let frokost midt på dagen under turen. 5. 4x aftensmad på turen (3 retter) 6. Entre til museerne i Reykholt og på Blønduos 7. Sejltur på Jøkulsarlon (Syd for Vatnajøkull) 8. Bustur mellem Keflavik og Reykjavik ved ankomst til og afgang fra Island For at sikre os hoteller næste sommer skal vi beslutte os, jo før jo bedre. Gunnar Sigurdsson

31


32

CCO-NYT  
CCO-NYT  

Blad for CCO-brr.

Advertisement