Lejekontrakt Nygård 2021

Page 1

NYGÅRD LEJEKONTRAKT Nygård, Nørreskovvej 41,6430 Nordborg www.nygaard-als.dk Udlejers kontaktperson: Birgitte Romme  4157 0519, : nygaardals@gmail.com

Lejekontrakt nr.       udfyldes af udlejer

Dato: ddmmåå

Arrangement:

Beskriv arrangementet, herunder hvilken form for natur-, kultur- eller fordybelsesaktivitet, der påtænkes

Antal deltagere:       Ønsker at leje: /sæt kryds Hovedhus Lejers kontaktperson:       Evt. firma:       Adresse:       :      :       Tidsrum for leje fra ddmmåå:

Bagehus

kl.

til ddmmåå

kl.

I forbindelse med overnatning disponerer man over huset fra kl. 16 første dag til kl. 14 sidste dag med mindre andet er aftalt. Bemærkninger:

Lejebetingelser

         

Kontaktperson eller firma skal være medlem af Foreningen Nygård på udlejningstidspunktet og bookingtidspunktet Lejemålet skal indeholde elementer af natur, kultur eller fordybelse Nygård står ikke til rådighed for egentlige fester, da stedet skal fungere i respekt og harmoni med naturen og dyrelivet Der må ikke holdes arrangementer, hvor der forekommer høj, støjende musik eller fyrværkeri. Ro senest kl. 23. Rygning er ikke tilladt i huset, men kan evt. foregå udendørs Husdyr må ikke medbringes Sko med høje, spidse hæle må ikke bruges på Nygård Der må ikke parkeres foran Nygård – aflæsning tilladt Der må ikke plukkes blomster mv. i Nygårds have – hent ved stranden og i skoven i stedet. Som hovedregel arbejder frivillige 2½ time udendørs tirsdag formiddage. Andet kan aftales

Lejebeløb Uden overnatning for grupper under 30 personer: Antal halve dage (kl. 8-14 ell. 16-22)     Antal hele dage (kl. 8-22)

á 600 kr. á 1200 kr.

kr.       kr.

Med overnatning (pris afhængig af antal overnattende):      personer i      nætter á 250 kr., dog min.1250 kr       kr. Børn     0-3 gratis     4-12 halv pris       kr. For grupper over 30 personer forhøjes dagsprisen med 1000 kr. (også i forbindelse med overnatning)       kr. Administrationsgebyr (normalt 100 kr. /halvdagsarrangementer dog 50 kr.)       kr. Evt. rengøring (pris fratrukket forudbetaling)       kr. Lejebeløb i alt       kr. For lejemål, der rækker mere end et halvt år frem i tiden, tages forbehold for ændringer i priser og lejebetingelser.

Depositum og betaling OBS: Ved booking betales depositum: 1000 kr.+ evt. medlemskab 150/200 kr. samt evt. 500 kr. i forudbetaling for rengøring* Depositum tilbagebetales senest en uge efter godkendt aflevering.

Lejers bankkonto for tilbagebetaling af depositum: reg. nr.      kontonr.       Lejebeløbet

kr.

indbetales senest 2 uger før lejeperiodens start

dato

Indbetaling til bankkonto nr. 8013-1015077 med angivelse af kontraktnr. Bemærk: Ved for sen indbetaling beregnes 2 % pr. måned, minimum kr. 100,00.

Aflysning Aflyses et booket arrangement, tilbagebetales depositum samt evt. forudbetalt rengøring fratrukket administrationsgebyret. NB: Ved aflysning senere end 30 dage før planlagt arrangement tilbagebetales depositum ikke.

Rengøring og aflevering Huset og omgivelserne skal afleveres i samme stand, som man overtog det. .

Lejer gør selv rent Slutrengøring udføres efter vedhæftede "Egen rengøring/anvisning" (findes også på Nygårds hjemmeside og i køkkenet på Nygård). Er disse retningslinjer ikke fulgt, bestilles rengøring til 250 kr. i timen. Beløbet fratrækkes depositum.

Lejer bestiller rengøring * Forudbetaling 500 kr., der betales ved booking sammen med depositum Det forventes at lejer udfører opgaverne i ”Bestilt rengøring /anvisning”. Pris: 1000 kr. for heldags- og overnatningsarrangementer 1300 kr. hvis bagehuset indgår i lejemålet 750 kr. for halvdagsarrangement