Page 1

Pengenalan Kepada Rangkaian Komputer dan Komunikasi Data Objektif: Mengetahui Konsep asas komunikasi data Fungsi dan jenis-jenis rangkaian Senibina rangkaian:model OSI dan TCP/IP

1

02/28/14

norly@ftsm.ukm.my


Pengenalan Kepada Komunikasi Data  

Apakah tujuan komunikasi? Bagaimana anda berkongsi maklumat?  

   

2

Komunikasi setempat (cth: rakan sebelah) Komunikasi jarak jauh (cth: org kampung)

Telefon, telegraf, televisyen -> tele … ? Dalam bahasa Greek tele bermaksud jauh Telekomunikasi ? Data – maklumat yang diwakilkan dalam bentuk yang dipersetujui oleh pihak yang mencipta dan menggunakannya Komunikasi data – pertukaran data (bit 0 dan 1) di antara dua peranti melalui suatu media transmisi/penghantaran 02/28/14

norly@ftsm.ukm.my


Pengenalan Kepada Komunikasi Data 

Apakah ciri sistem komunikasi data yang berkesan? Penghantaran : data dihantar ke destinasi dan penerima yang betul  Ketepatan : Data yang dihantar mestilah tepat (tidak terubah atau dibiar tanpa pembetulan)  Jangkamasa : Data yang lewat tidak berguna 

3

02/28/14

norly@ftsm.ukm.my


-Protokol memblhkan peranti berkomunikasi antara satu sama lain dgn menyatakan peraturan Cth: -siapaLangkah mula transmit? 1:.. -suatu paket dihantar oleh Langkah 2:.. rangkaian yg mana? ‌..

Komponen sistem komunikasi data Langkah 1:.. Langkah 2:. ‌..

Protokol -Alatan yang menghantar pesanan Cth:- komputer, Telefon, kamera video

Penghantar

4

-Maklumat data yang saling Menghubungkan -Laluan fizikal Cth:- gambar, bagi pesanan bunyi, video untuk dihantar dari penyampai kepada penerima

Mesej

Cth:- wayar, rangkaian, gelombang radio

Media penghantaran 02/28/14

Protokol -Alatan yang menerima Pesanan -Cth:-komputer, kamera video, telefon

Penerima norly@ftsm.ukm.my


Jenis Rangkaian Komputer 

Rangkaian komputer – suatu set peranti (nod) pengkomputeran yang disambungkan oleh media komunikasi yang merangkumi suatu kawasan 

 

5

Nod : komputer, pencetak, modem, atau apa saja peranti yang boleh menghantar/menerima data yang dijanakan oleh nod lain

Fungsinya: Membolehkan perkongsian perkakasan dan perisian disamping mengagihkan tugas pengkomputeran Rangkaian komputer yang menggunakan media gelombang radio diistilahkan sebagai “wireless” – boleh melibatkan transmisi siaran radio, mikrogelombang atau satelit Rangkaian kawasan peribadi “Personal area network/PAN” – rangkaian yang meliputi kawasan beberapa meter yang terdiri drp peranti wayarles seperti PDA, laptop, telefon selular, dll

02/28/14

norly@ftsm.ukm.my


Jenis Rangkaian Komputer Rangkaian kawasan setempat “Local area network/LAN” – rangkaian yang meliputi kawasan geografi yang kecil merangkumi suatu bilik, bangunan atau kampus  Rangkaian kawasan metropolitan “Metropolitan area network/MAN” - rangkaian yang meliputi kawasan seluas 3 - 30 batu (~ saiz suatu bandar)  Rangkaian kawasan luas “Wide area network/WAN”– rangkaian besar meliputi sebahagian negeri-negeri, negara dan dunia 

6

02/28/14

norly@ftsm.ukm.my


Jenis Rangkaian Rangkaian suara – rangkaian yang menghantar isyarat telefon  Rangkaian data – rangkaian yang menghantar data komputer  Sekarang rangkaian suara juga diguna untuk menghantar data 

7

02/28/14

norly@ftsm.ukm.my


Topologi Rangkaian   

8

Topologi hanya ditentukan oleh konfigurasi sambungan diantara nod-nod Oleh itu ia adalah sebahagian drp teori graf Jarak di antara nod tidak penting dalam topologi

02/28/14

norly@ftsm.ukm.my


Gambaran Keseluruhan 

Rangkaian terdiri drp pelbagai peranti termasuk:     

9

stesen kerja (PC) komputer pelayan/server hub dan switch (bridges) router (LAN-WAN dan WAN-WAN) alat pensuisan telefon

02/28/14

norly@ftsm.ukm.my


Sambungan pelbagai jenis rangkaian

10

02/28/14

norly@ftsm.ukm.my


Konfigurasi Asas Rangkaian Komputer          

11

Terminal/mikrokomputer ke kerangka utama PC ke LAN PC ke Internet LAN ke LAN PAN ke stesen kerja LAN ke MAN LAN ke WAN Pengesan (Sensor) ke LAN Satelit dan mikrogelombang Telefon berwayar dan wayarles ke rangkaian 02/28/14

norly@ftsm.ukm.my


- Popular dlm tahun 60an dan 70an -Masih digunakan untuk kemasukan dan capaian data -Sambungan kelajuan rendah

Konfigurasi rangkaian – terminal ke kerangka utama

12

02/28/14

norly@ftsm.ukm.my


-Lazimnya di universiti dan perniagaan -Sambungan kelajuan sederhana-tinggi -PC perlu ada kad antaramuka rangkaian (NIC) -NIC disambung kpd peranti seakan hub

PC ke LAN

13

02/28/14

norly@ftsm.ukm.my


PC ke Internet

14

02/28/14

-Popular untuk pengguna di rumah dan perniagaan kecil -Lazimnya guna “dial-up modem� untuk sambungan ke ISP (Internet service provider) -Teknologi lebih baru spt DSL (Digital Subscriber Line) akan menggantikan modem

norly@ftsm.ukm.my


-Digunakan di organisasi yang mempunyai >= 2 LAN yang perlu berkomunikasi -Peranti seakan (switch) diguna untuk menyambungkan LAN-LAN -Peranti ini boleh menapis kerangka data

LAN-LAN

15

02/28/14

norly@ftsm.ukm.my


-Sambungan peranti wayarles spt PDA, komputer riba, MP3 player ke stesen kerja -Jarak dekat : beberapa meter

PAN ke Stesen Kerja

16

02/28/14

norly@ftsm.ukm.my


-Sambungkan syarikat (LAN) ke rangkaian yang meliputi keseluruhan bandar -Rangkaian kelajuan tinggi dgn litar bertindih (redundant)

LAN ke MAN

17

02/28/14

norly@ftsm.ukm.my


-Cara paling lazim diguna utk sambungkan pengguna stesen kerja pd LAN ke Internet -Router diguna sebagai penyambung LAN ke WAN -Router peranti yang lebih kompleks dr bridge/switch

LAN ke WAN

18

02/28/14

norly@ftsm.ukm.my


WAN ke WAN 

19

Router dan switch berkelajuan tinggi diguna utk menyambungkan WAN ke WAN yang lain dr pelbagai benua

02/28/14

norly@ftsm.ukm.my


Sensor ke LAN

20

02/28/14

-Biasa ditemui dlm persekitaran industri dan makmal -Sensor disambung ke LAN

norly@ftsm.ukm.my


-Sambungan wayarles jark jauh -Meliputi pelbagai aplikasi spt panggilan telefon jarak jauh, televisyen, perkhidmatan data wayarles -Mahal kosnya tetapi syarikat menawarkan perkhidmatan dan kadar kompetetif untuk bersaing

Satelit dan Mikrogelombang

21

02/28/14

norly@ftsm.ukm.my


-PCS (Personal Communication System) Second generation PCS services available in most areas and under many types of plans Next generation services beginning to replace PCS phones

Telefon berwayar dan wayarles ke rangkaian

22

02/28/14

norly@ftsm.ukm.my


Senibina Rangkaian Model rujukan menerangkan lapisan perkakasan dan perisian yang diperlukan untuk transmisi data di antara dua titik atau untuk interoperasi multiperanti/aplikasi  Model rujukan perlu untuk memastikan pelbagai komponen dari pengeluar yang berbeza-beza dapat berkomunikasi  2 senibina yang harus diketahui : Model OSI dan koleksi protokol TCP/IP 

23

02/28/14

norly@ftsm.ukm.my


Model OSI Application layer where the application Presentation layer using the network performs a series of resides. Common miscellaneous network applications functions necessary Session layer Transport layer -- login,for include remote presenting the data and provides an end-toresponsible for file transfer, e-mail, Network layer package properly to the end error-free network establishing web page browsing. responsible for connection. Makes sender orbetween receiver sessions Data link layer creating, maintaining sure the data arrives users. responsible for taking at theending destination and network Physical layer - handles the data and exactly as it left the connections. Transfers the transmission of abits transforming itfrom into source. a data packet over a with communications frame header, node to node within the channel. Includes control and address network. voltage levels, information, and error connectors, media detection code. choice, modulation techniques

24

02/28/14

norly@ftsm.ukm.my


Tugasan Setiap Lapisan Model OSI

25

02/28/14

norly@ftsm.ukm.my


Analogi aliran data

26

02/28/14

norly@ftsm.ukm.my


Perbandingan OSI dan TCP/IP

27

02/28/14

norly@ftsm.ukm.my


Sambungan logikal and fizikal – Sambungan logikal hanya wujud dalam perisian, manakala sambungan fizikal wujud dalam perkakasan  Dalam senibina rangkaian, hanya lapisan terbawah sahaja mempunyai sambungan fizikal, lapisan yang lebih tinggi hanyalah sambungan logikal 

28

02/28/14

norly@ftsm.ukm.my


Langkah 1

Contoh: Pengguna masukkan mesej ‘Hello there’

29

02/28/14

norly@ftsm.ukm.my


Langkah 2

Mesej tidak berubah tetapi data akan dipadatkan

30

02/28/14

norly@ftsm.ukm.my


Langkah 3

Lapisan ini bersedia mengatur aliran data

31

02/28/14

norly@ftsm.ukm.my


Langkah 4

Mesej dipecahkan kepada unit2 kecil di mana setiap unit diberi 1 pengepala yg dapat menentukan jujukan mesej

32

02/28/14

norly@ftsm.ukm.my


Langkah 5

33

1 pengepala lain ditambah untuk menentukan halatuju mesej 02/28/14

norly@ftsm.ukm.my


Langkah 6

34

Data dihantar ke lapisan fizikal di mana pemindahan data sebenar berlaku 02/28/14

norly@ftsm.ukm.my


Langkah 7

35

Apabila lapisan rangkaian menerima mesej, ‘intermediate machine’ akan menyemak sama ada mesej berada pada destinasi yg betul.Jika tidak mesej akan dihantar ke lapisan pautan data. 02/28/14

norly@ftsm.ukm.my


Langkah 8

Mesej yg diterima akan dihantar ke lapisan fizikal supaya ia dapat dihantar ke mesin seterusnya.

36

02/28/14

norly@ftsm.ukm.my


Langkah 9

Data diterima dari lapisan 1, seterusnya pengepala & pengekor akan dilucutkan sebelum data dihantar ke lapisan rangkaian

37

02/28/14

norly@ftsm.ukm.my


Langkah 10

Lapisan ini menyemak alamat destinasi data sama ada betul @ tidak. Jika betul data akan dihantar ke lapisan pengangkutan

38

02/28/14

norly@ftsm.ukm.my


Langkah 11

Data bersedia untuk disatukan, pengepala akan dilucutkan sebelum data dihantar ke lapisan sesi

39

02/28/14

norly@ftsm.ukm.my


Langkah 12

Mesin penerima bersedia untuk menerima aliran data

40

02/28/14

norly@ftsm.ukm.my


Langkah 13

Mesej akan dinyahpadatkan dan dihantar ke lapisan persembahan

41

02/28/14

norly@ftsm.ukm.my


Langkah 14

Pada lapisan ini mesej diterima & boleh dibaca melalui kemudahan e-mail.

42

02/28/14

norly@ftsm.ukm.my


Aliran data melalui lapisan TCP/IP

43

02/28/14

norly@ftsm.ukm.my


Piawaian

Piawaian

De facto (Berdasarkan fakta/ perhimpunan)

De jure (Berdasarkan undangUndang/perintah)

Tdk diiktiraf oleh badan berkuasa tetapi diambil sebagai piawaian melalui penggunaannya yg meluas

Kepentingan

44

Perkara yang digubal oleh badan berkuasa

Bukan kepentingan 02/28/14

norly@ftsm.ukm.my


ORGANISASI • PIAWAI

ISO

45

ANSI

IEEE

02/28/14

ITU

EIA

norly@ftsm.ukm.my


•Tingkatkan teori,kreativiti &kualiti produk •Matlamat : majukan & tingkatkan piawaian ant/bangsa bagi komputer & komunikasi

•Tugas:  mudahkan pertukaran barangan & perkhidmatan Menetapkan satu piawaian untuk pelbagai perkara Galak kerjasama dalam aktiviti intelek,saintifik,teknologi & ekonomi sbg jambatan ant sektor swasta & awam Aplikasikan piawaian yang beri faedah kepada industri

46

ORGANISAS ORGANISAS IIPIAWAI PIAWAI

•tugas : mempiawaiankan telekomunikasi di peringkat antarabangsa •Piawai terkenal : siri x & siri v 02/28/14

Bertanggungjawab mengemukakan cadangan piawai

•Beri penekanan pd pengeluaran pembuatan industri elektronik •Kenalpasti antaramuka sambungan fizikal norly@ftsm.ukm.my


Review Questions A user is sitting at work using a laptop computer with a wireless connection into the corporate LAN. The user is sending email. What basic configurations are being used?  List the seven OSI layers with a quick description of each layer.  List the TCP/IP layers with a quick description of each layer.  What is the difference between a logical and a physical interface / connection? 

47

02/28/14

norly@ftsm.ukm.my


Interesting and Useful Links

  

48

The organization that sets many of the standards for the Internet - the Internet Engineering Task Force http://www.ietf.org The OSI model - [X.200] Recommendation X.200 (0794) - Information technology - Open Systems Interconnection - Basic reference model Internetwork Design Guide - A good set of tutorials from Cisco. Whatis.com - A very good dictionary of computerrelated terms. To get copies of RFCs: http://www.rfc-editor.org/ 02/28/14

norly@ftsm.ukm.my

Model osi  
Model osi  
Advertisement