Page 1

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﻣﯘﻧﺪەﺭﯨﺠﻪ‬ ‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﺗﯜﺯﮔﯜﭼﻰ‪ :‬ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺧﯘﺯەﺭﻯ )ﻣﯩﺴﯩﺮﻟﯩﻖ(‬ ‫ﺋﻪﺭەﺑﭽﯩﺪﯨﻦ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ‪ :‬ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺳﺎﻟﯩﻬ‬

‫ﻛﻮﻣﭙﻴﻮﺗﯧﺮﻏﺎ ﺋﺎﻟﻐﯘﭼﻰ‪ :‬ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬

‫ﺑــﯘ ﻛﯩﺘــﺎﺏ ‪ – 1908‬ﻳﯩﻠــﻰ )ھﯩﺠﯩﺮﯨﻴﯩﻨﯩــﯔ ‪ – 1327‬ﻳﯩﻠــﻰ( ﻗﺎﺯﺍﻧــﺪﺍ‬ ‫ﻧﻪﺷـــﺮ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐـــﺎﻥ ﺋﻪﺭەﺑـــﭽﻪ ﻧﯘﺳﺨﯩـــﺴﯩﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳـــﻪﻥ ﺗﻪﺭﺟﯩـــﻤﻪ ۋە ﻧﻪﺷـــﺮ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ‪.‬‬ ‫)ﺷﯩﻨﺠﺎڭ ﺧﻪﻟﻖ ﻧﻪﺷﯩﺮﯨﻴﺎﺗﻰ ‪ – 1983‬ﻳﯩﻠﻰ ‪ – 1‬ﺋﺎﻳﺪﺍ ﻧﻪﺷﯩﺮ‬ ‫ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ(‬

‫‪Unicode UKIJ‬‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫‪‬א‪‬א‪ ‬‬

‫ﺋﯧﺴﯩﻞ ﻧﻪﺳﻪپ ‪14 ...........................................................................................‬‬ ‫ﺋﯧﻤﯩﺘﯩﺶ ‪20 .................................................................................................‬‬ ‫ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻛﯚﻛﺮﯨﻜﻰ ﻳﯧﺮﯨﻠﯩﺶ ۋەﻗﻪﺳﻰ ‪20 .................................................‬‬ ‫ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺷﺎﻣﻐﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺗﯜﻧﺠﻰ ﺳﻪﭘﯩﺮﻯ ‪22 ...............................................‬‬ ‫ﻓﯘﺟﺠﺎﺭ ﺋﯘﺭﯗﺷﻰ ‪23 ..........................................................................................‬‬ ‫ﺧﻪﻳﺮﯨﻴﻪﺕ ﺋﯘﻳﯘﺷﻤﯩﺴﻰ ‪25 ...............................................................................‬‬ ‫ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺷﺎﻣﻐﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﺳﻪﭘﯩﺮﻯ ‪26 .......................‬‬ ‫ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺧﻪﺩﯨﭽﯩﮕﻪ ﺋﯚﻳﻠﯩﻨﯩﺸﻰ‪27 ..........................................................‬‬ ‫ﺑﻪﻳﺘﯘﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻼھ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ‪28 ................................................................‬‬ ‫ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھﻨﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ ﺗﯩﺮﯨﻜﭽﯩﻠﯩﻜﻰ ‪32 ...........................‬‬ ‫ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھﻨﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻜﻰ ﺋﻪﺧﻼﻗﻰ ‪33 .............................‬‬ ‫ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھﻨﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺍﷲ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ھﯚﺭﻣﻪﺗﻠﯩﺮﻯ‬ ‫‪36 ...............................................................................................................‬‬ ‫ﺗﻪۋﺭﺍﺗﺘﯩﻜﻰ ﺑﯧﺸﺎﺭەﺕ‪38 ....................................................................................‬‬ ‫ﺋﯩﻨﺠﯩﻠﺪﯨﻜﻰ ﺑﯧﺸﺎﺭەﺕ ‪42 ................................................................................‬‬ ‫ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﭘﯩﻜﯩﺮﻟﯩﺮﻯ‬ ‫‪43 ...............................................................................................................‬‬ ‫ۋەھﯩﻴﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ‪46 ...............................................................................‬‬ ‫ۋەھﯩﻨﯩﯔ ﺋﯜﺯﯛﻟﯜپ ﻗﯧﻠﯩﺸﻰ ‪49 ..........................................................................‬‬ ‫ۋەھﯩﻴﻨﯩﯔ ﺋﻪﺳﻠﯩﮕﻪ ﻛﯧﻠﯩﺸﻰ ‪50 ......................................................................‬‬ ‫ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻳﯘﺷﯘﺭﯗﻥ ﺩەۋەﺗﻜﻪ ﺋﯚﺗﯜﺷﻰ ‪51 ......................................................‬‬ ‫ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﺍ ﺩەۋەﺗﻜﻪ ﺋﯚﺗﯜﺷﻰ‪60 .........................................................‬‬ ‫ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺗﺎﺭﺗﻘﺎﻥ ﺋﻪﺯﯨﻴﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ‪66 .............................................................‬‬ ‫ھﻪﻣﺰﯨﻨﯩﯔ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ‪75 ......................................................................‬‬ ‫ھﻪﺑﻪﺷﯩﺴﺘﺎﻧﻐﺎ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺩەﺳﻠﻪﭘﻜﻰ ھﯩﺠﺮەﺕ ‪90 ................................................‬‬ ‫‪-2-‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬


‫‪www.munber.org‬‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬ ‫ﺋﯚﻣﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ‪91 .......................................................................‬‬ ‫ھﻪﺑﻪﺷﯩﺴﺘﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﻣﯘھﺎﺟﯩﺮﻻﻧﯩﯔ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺸﻰ ‪92 ........................................‬‬ ‫ﻗﺎﺭﺍﺭﻧﺎﻣﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﺰﯨﻠﯩﺸﻰ ‪96 ..............................................................................‬‬ ‫ھﻪﺑﻪﺷﯩﺴﺘﺎﻧﻐﺎ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ھﯩﺠﺮەﺕ ‪97 ..............................‬‬ ‫ﻗﺎﺭﺍﺭﻧﺎﻣﯩﻨﯩﯔ ﺑﯧﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ‪98 .....................................................................‬‬ ‫ﻧﻪﺟﺮﺍﻥ ﺋﻪﻟﭽﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛﯧﻠﯩﺸﻰ ‪99 ..................................................................‬‬ ‫ﺧﻪﺩﯨﭽﻪ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﺎﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﻪﻣﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﯜﺷﻰ ‪101 ............................................‬‬ ‫ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺳﻪۋﺩﯨﮕﻪ ﺋﯚﻳﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ‪102 ..........................................................‬‬ ‫ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﺸﯩﮕﻪ ﺋﯚﻳﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ‪103 ........................................................‬‬ ‫ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺗﺎﺋﯩﻔﻘﺎ ھﯩﺠﺮﯨﺘﻰ ‪105 ...............................................................‬‬ ‫ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻣﯘﺗﺌﯩﻢ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﻪﺩﯨﻨﯩﯔ ھﯩﻤﺎﻳﯩﺴﯩﮕﻪﻛﯩﺮﯨﺸﻰ ‪108 ......................‬‬ ‫ﺩﻭﺱ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﻟﭽﯩﺴﻰ ‪108 ...................................................................‬‬ ‫ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ھﯩﻤﺎﻳﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﯧﻠﯩﺸﻨﻰ ﺋﯚﺗﯜﻧﯜﺷﻰ ‪114 ....................‬‬ ‫ﺋﻪﻧﺴﺎﺭﯨﻼﺭﻧﯩﯔ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺸﻰ ‪117 ................................................‬‬ ‫ﺩﺍﺭﯗﻧﻨﻪﺩۋﯨﺪﯨﻜﻰ ﻛﯧﯖﻪﺵ ‪123 ............................................................................‬‬ ‫ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﮕﻪ ھﯩﺠﺮەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ‪125 ................................................‬‬ ‫ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻗﯘﺑﺎﻏﺎ ﭼﯜﺷﯜﺷﻰ ‪129 .................................................................‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ھﯩﺠﺮﯨﺘﻰ ‪129 ........................................................................‬‬ ‫ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻣﻪﻛﻜﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﻯ ‪131 .......................................................‬‬ ‫ﻗﯘﺑﺎ ﻣﻪﺳﺠﯩﺪﻯ ‪132 .........................................................................................‬‬ ‫ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﺸﻰ ‪133 ............................................................‬‬ ‫ﺩەﺳﻠﻪﭘﻜﻰ ﺋﻮﻗﯘﻟﻐﺎﻥ ﺟﯜﻣﻪ ﻧﺎﻣﯩﺰﻯ ‪134 ..............................................................‬‬ ‫ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﻪﺑﯘ ﺋﻪﻳﻴﯘﺑﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﭼﯜﺷﯜﺷﻰ ‪135 .........................................‬‬ ‫ﻣﯘھﺎﺟﯩﺮﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﺘﯘﺭﯗﻟﯘﺷﻰ ‪136 ..............................................................‬‬ ‫ﺋﯩﺴﻼﻡ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﻘﻰ ‪137 .............................................................................‬‬ ‫ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ – ﺗﺎۋﺍﺑﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ھﯩﺠﺮﯨﺘﻰ ‪138 .......................................‬‬ ‫ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﻪپ ﻛﯧﺴﻠﻰ ‪139 .........................................................................‬‬ ‫ﺋﺎﺟﯩﺰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﮕﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ھﯩﺠﺮﯨﺘﯩﻨﯩﯔ ﺗﻮﺳﻘﯘﻧﻠﯘﻗﻘﺎ ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﻰ‪139‬‬ ‫ﻣﻪﺳﺠﯩﺪ ﺳﯧﻠﯩﺶ ‪140 .....................................................................................‬‬ ‫‪-3-‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬ ‫ﺋﻪﺯﺍﻧﻨﯩﯔ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ‪141 ..............................................................................‬‬ ‫ﻣﻪﺩﯨﻨﻪ ﻳﻪھﯘﺩﯨﻴﻠﯩﺮﻯ ‪145 .................................................................................‬‬ ‫ﻣﯘﻧﺎﭘﯩﻘﻼﺭ‪147 ................................................................................................‬‬ ‫ﻳﻪھﯘﺩﯨﻴﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻢ ﺗﯜﺯﯛﺵ ‪148 ............................................................‬‬ ‫ﻣﻪﻛﻜﯩﻠﯩﻜﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﺭﯗﺵ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺭﯗﺧﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ‪149 ............................‬‬ ‫ﺋﯘﺭﯗﺷﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ‪152 .............................................................................‬‬ ‫ﻗﯘﺷﯘﻥ ﺋﻪۋەﺗﯩﺶ ‪153 .......................................................................................‬‬ ‫ۋﺍﭘﺎﺕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻼﺭ‪154 ..........................................................................................‬‬ ‫ۋەﺩﺩﺍﻥ ﻏﺎﺯﯨﺘﻰ ‪155 ..........................................................................................‬‬ ‫ﺑﻪۋﺍﺕ ﻏﺎﺯﯨﺘﻰ ‪156 ............................................................................................‬‬ ‫ﺋﻮﺷﻪﻳﺮە ﻏﺎﺯﯨﺘﻰ ‪156 ........................................................................................‬‬ ‫‪ – 1‬ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﺑﻪﺩﺭﻯ ﻏﺎﺯﯨﺘﻰ ‪157 ....................................................................‬‬ ‫ﻗﯘﺷﯘﻥ ﺋﻪۋەﺗﯩﺶ ‪157 .......................................................................................‬‬ ‫ﻗﯩﺒﻠﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﻠﯩﺸﻰ ‪159 .........................................................................‬‬ ‫ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺭﻭﺯﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﭘﻪﺭﺯ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ‪160 .................................................................‬‬ ‫ﺳﻪﺩﯨﻘﻪ ﭘﯩﺘﯩﺮ‪160 ...........................................................................................‬‬ ‫ﺯﺍﻛﺎﺗﻨﯩﯔ ﭘﻪﺭﺯ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ‪161 ..........................................................................‬‬ ‫ﭼﻮڭ ﺑﻪﺩﺭﻯ ﻏﺎﺯﯨﺘﻰ ‪162 ...................................................................................‬‬ ‫ﺋﻪﺳﯩﺮﻟﻪﺭﻧﻰ ﺗﯚﻟﻪﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﯨﯟﯦﻠﯩﺶ‪179 .......................................................‬‬ ‫ﻗﻪﻳﻨﯘﻗﺎ ﻏﺎﺯﯨﺘﻰ ‪187 .........................................................................................‬‬ ‫ﻗﻪﻳﻨﯘﻗﺎ ﻳﻪھﯘﺩﯨﻴﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛﯚﭼﯜپ ﻛﯧﺘﯩﺸﻰ ‪189 ..................................................‬‬ ‫ﺳﻪۋﯨﻖ ﻏﺎﺯﯨﺘﻰ ‪190 .........................................................................................‬‬ ‫ھﯧﻴﺖ ﻧﺎﻣﯩﺰﻯ ‪190 .........................................................................................‬‬ ‫ﺋﻪﻟﯩﻨﻰ ﻓﺎﺗﯩﻤﯩﮕﻪ ﺋﯚﻳﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ‪191 ....................................................................‬‬ ‫ﻛﻪﺋﯩﺐ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﻪﺷﺮەﻓﻨﯩﯔ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﻟﯜﺷﻰ ‪192 ......................................................‬‬ ‫ﻏﻪﺗﺎﻓﺎﻥ ﻏﺎﺯﯨﺘﻰ ‪194 .........................................................................................‬‬ ‫ﺑﻮھﺮﺍﻥ ﻏﺎﺯﯨﺘﻰ ‪196 .........................................................................................‬‬ ‫ﻗﻮﺷﯘﻥ ﺋﻪۋەﺗﯩﺶ ‪196 .......................................................................................‬‬ ‫ﺋﯘھﯘﺩ ﻏﺎﺯﯨﺘﻰ ‪197 ...........................................................................................‬‬ ‫‪-4-‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬


‫‪www.munber.org‬‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬ ‫ھﻪﻣﺮﺍ ﺋﻮﻟﺌﻪﺳﻪﺩ ﻏﺎﺯﯨﺘﻰ ‪210 ..............................................................................‬‬ ‫ﻣﯘﺷﯘ ﻳﯩﻞ ﻳﯜﺯ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ۋەﻗﻪﻟﻪﺭ ‪211 .....................................................................‬‬ ‫ﻗﯘﺷﯘﻥ ﺋﻪۋەﺗﯩﺶ ‪215 .......................................................................................‬‬ ‫ﻗﻮﺷﯘﻥ ﺋﻪۋەﺗﯩﺶ ‪216 .......................................................................................‬‬ ‫ﺑﻪﻧﻰ ﻧﻪﺯﯨﺮ ﻏﺎﺯﯨﺘﻰ ‪218 .....................................................................................‬‬ ‫ﺯﺍﺗﯘﺭﯨﻐﺎ ﻏﺎﺯﯨﺘﻰ ‪221 .........................................................................................‬‬ ‫ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﺑﻪﺩﺭﻯ ﻏﺎﺯﯨﺘﻰ ‪222 ............................................................................‬‬ ‫ﻳﯜﺯ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ۋەﻗﻪﻟﻪﺭ ‪223 .....................................................................................‬‬ ‫ﺩﯗﻣﻪﺗﯘﻝ ﺟﻪﻧﺪەﻝ ﻏﺎﺯﯨﺘﻰ ‪224 ............................................................................‬‬ ‫ﺑﻪﻧﻰ ﻣﯘﺳﺘﻪﻟﻪﻕ ﻏﺎﺯﯨﺘﻰ ‪225 .............................................................................‬‬ ‫ﺋﺎﺋﯩﺸﻪ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﯚھﻤﻪﺕ ‪229 ...................................................................‬‬ ‫ﺧﻪﻧﺪەﻙ ﻏﺎﺯﯨﺘﻰ ‪235 ........................................................................................‬‬ ‫ﺋﯘﺭﯗﺷﺘﺎ ھﯩﻴﻠﻪ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺶ ‪240 ........................................................................‬‬ ‫ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪﻏﻠﯘﺏ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ‪242 .................................................................‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺟﻪھﯩﺸﻨﯩﯔ ﻗﯩﺰﻯ ﺯەﻳﻨﻪﺑﮕﻪ ﺋﯚﻳﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ‪248 ............‬‬ ‫ﻳﯜﺯﻧﻰ ﻳﯧﭙﯩﺸﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﯘﺷﻰ ‪252 ..............................................................‬‬ ‫ھﻪﺟﻨﯩﯔ ﭘﻪﺭﺯ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﻰ‪256 ...........................................................................‬‬ ‫ﻗﻮﺷﯘﻥ ﺋﻪۋەﺗﯩﺶ ‪256 .......................................................................................‬‬ ‫ﺑﻪﻧﻰ ﻟﯩﻬﻴﺎﻥ ﻏﺎﺯﯨﺘﻰ‪258 ..................................................................................‬‬ ‫ﻏﺎﺑﻪ ﻏﺎﺯﯨﺘﻰ ‪260 ..............................................................................................‬‬ ‫ﻗﻮﺷﯘﻥ ﺋﻪۋەﺗﯩﺶ ‪261 .......................................................................................‬‬ ‫ﻗﻮﺷﯘﻥ ﺋﻪۋەﺗﯩﺶ ‪262 .......................................................................................‬‬ ‫ﻗﻮﺷﯘﻥ ﺋﻪۋەﺗﯩﺶ ‪263 .......................................................................................‬‬ ‫ﻗﻮﺷﯘﻥ ﺋﻪۋەﺗﯩﺶ ‪263 .......................................................................................‬‬ ‫ﻗﻮﺷﯘﻥ ﺋﻪۋەﺗﯩﺶ ‪264 .......................................................................................‬‬ ‫ﻗﻮﺷﯘﻥ ﺋﻪۋەﺗﯩﺶ ‪265 .......................................................................................‬‬ ‫ﻗﻮﺷﯘﻥ ﺋﻪۋەﺗﯩﺶ ‪266 .......................................................................................‬‬ ‫ﺋﻪﺑﯘ ﺭﺍﻓﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﻟﯜﺷﻰ ‪266 .........................................................................‬‬ ‫ﻗﻮﺷﯘﻥ ﺋﻪۋەﺗﯩﺶ ‪269 .......................................................................................‬‬ ‫‪-5-‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬ ‫ﺋﻮﻛﻪﻝ ۋە ﺋﻮﺭەﻳﻨﻪ ۋەﻗﻪﺳﻰ ‪270 ...........................................................................‬‬ ‫ﻗﻮﺷﯘﻥ ﺋﻪۋەﺗﯩﺶ ‪271 .......................................................................................‬‬ ‫ھﯘﺩەﻳﺒﯩﻴﻪ ﻏﺎﺯﯨﺘﻰ ‪272 .....................................................................................‬‬ ‫ﺭﯨﺰۋﺍﻥ ﺑﻪﻳﺌﯩﺘﻰ ‪277 ........................................................................................‬‬ ‫ھﯘﺩەﻳﺒﯩﻴﻪ ﺳﯜﻟﻬﯩﺴﻰ ‪277 ................................................................................‬‬ ‫ﻗﻪﻳﺴﻪﺭﮔﻪ ﻣﻪﻛﺘﯘپ ﻳﻮﻟﻼﺵ ‪284 .........................................................................‬‬ ‫ﺋﻪﺑﯘ ﺳﯘﻓﻴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ‪284 ....................................................................‬‬ ‫ﺑﯘﺳﺮﺍ ۋﺍﻟﯩﺴﯩﻐﺎ ﻣﻪﻛﺘﯘپ ﻳﻮﻟﻼﺵ‪288 .................................................................‬‬ ‫ھﺎﺭﯨﺲ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﻪﺑﻰ ﺷﯩﻤﯩﺮﮔﻪ ﻣﻪﻛﺘﯘپ ﻳﻮﻟﻼﺵ ‪289 .............................................‬‬ ‫ﻣﯘﻗﻪۋﻗﯩﺴﻘﺎ ﻣﻪﻛﺘﯘپ ﻳﻮﻟﻼﺵ ‪290 .....................................................................‬‬ ‫ﻧﻪﺟﺎﺷﯩﻐﺎ ﻣﻪﻛﺘﯘپ ﻳﻮﻟﻼﺵ‪292 .........................................................................‬‬ ‫ﻛﯩﺴﺮﺍﻏﺎ ﻣﻪﻛﺘﯘپ ﻳﻮﻟﻼﺵ ‪293 ..........................................................................‬‬ ‫ﻣﯘﻧﺰﯨﺮ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺳﺎۋﯨﻐﺎ ﻣﻪﻛﺘﯘپ ﻳﻮﻟﻼﺵ‪294 .........................................................‬‬ ‫ﺋﻮﻣﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﻰ ۋﺍﻟﯩﺴﯩﻐﺎ ﻣﻪﻛﺘﯘپ ﻳﻮﻟﻼﺵ ‪296 ................................................‬‬ ‫ھﻪۋﺯە ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﻪﻟﯩﮕﻪ ﻣﻪﻛﺘﯘپ ﻳﻮﻟﻼﺵ ‪297 ..........................................................‬‬ ‫ﺧﻪﻳﺒﻪﺭ ﻏﺎﺯﯨﺘﻰ ‪298 ..........................................................................................‬‬ ‫ھﻪﺑﻪﺷﯩﺴﺘﺎﻧﻐﺎ ھﯩﺠﺮەﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺸﻰ ‪304 ...............................‬‬ ‫ﻓﻪﺩەﻛﻨﯩﯔ ﻓﻪﺗﯩﻬ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ‪305 .....................................................................‬‬ ‫ﺗﻪﻳﻤﺎ ﺳﯜﻟﻬﯩﺴﻰ ‪305 .......................................................................................‬‬ ‫ۋﺍﺩﻯ ﻗﯘﺭﺍﻧﯩﯔ ﻓﻪﺗﻬﻰ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ‪306 .................................................................‬‬ ‫ﻗﻮﺷﯘﻥ ﺋﻪۋەﺗﯩﺶ ‪307 .......................................................................................‬‬ ‫ﻗﻮﺷﯘﻥ ﺋﻪۋەﺗﯩﺶ ‪307 .......................................................................................‬‬ ‫ﻗﻮﺷﯘﻥ ﺋﻪۋەﺗﯩﺶ ‪309 .......................................................................................‬‬ ‫ﺋﯚﻣﺮەﻧﯩﯔ ﻗﺎﺯﺍﺳﻰ ‪310 .....................................................................................‬‬ ‫ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻣﻪﻳﻤﯘﻧﯩﮕﻪ ﺋﯚﻳﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ‪311 .......................................................‬‬ ‫ﻗﻮﺷﯘﻥ ﺋﻪۋەﺗﯩﺶ ‪312 .......................................................................................‬‬ ‫ﻗﻮﺷﯘﻥ ﺋﻪۋەﺗﯩﺶ ‪313 .......................................................................................‬‬ ‫ﻗﻮﺷﯘﻥ ﺋﻪۋەﺗﯩﺶ ‪314 .......................................................................................‬‬ ‫ﻣﻮﺋﺘﻪ ﻏﺎﺯﯨﺘﻰ ‪314 ...........................................................................................‬‬ ‫‪-6-‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬


‫‪www.munber.org‬‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬ ‫ﻗﻮﺷﯘﻥ ﺋﻪۋەﺗﯩﺶ ‪318 .......................................................................................‬‬ ‫ﻗﻮﺷﯘﻥ ﺋﻪۋەﺗﯩﺶ ‪319 .......................................................................................‬‬ ‫ﻣﻪﻛﻜﯩﻨﯩﯔ ﻓﻪﺗﻬﻰ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ‪320 ...................................................................‬‬ ‫ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﯚچ ﺋﯧﻠﯩﺸﻘﺎ ﻗﺎﺩﯨﺮ ﺗﯘﺭﯗﻗﻠﯘﻕ ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﻡ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ‪329 .....................‬‬ ‫ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﻪﻳﺌﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ‪336 ......................................................................‬‬ ‫ﺋﻮﺯﺯﺍ ﺑﯘﺗﯩﻨﯩﯔ ﭼﯧﻘﯩﯟﯦﺘﯩﻠﯩﺸﻰ ‪337 ...................................................................‬‬ ‫ﺳﯘۋﺍ ﺑﯘﺗﯩﻨﯩﯔ ﭼﯧﻘﯩﯟﯦﺘﯩﻠﯩﺸﻰ ‪338 ...................................................................‬‬ ‫ﻣﺎﻧﺎﺕ ﺑﯘﺗﯩﻨﯩﯔ ﭼﯧﻘﯩﯟﯦﺘﯩﻠﯩﺸﻰ ‪338 .................................................................‬‬ ‫ھﯘﻧﻪﻳﻦ ﻏﺎﺯﯨﺘﻰ ‪338 .........................................................................................‬‬ ‫ﻗﻮﺷﯘﻥ ﺋﻪۋەﺗﯩﺶ ‪343 .......................................................................................‬‬ ‫ﺗﺎﺋﯩﻒ ﻏﺎﺯﯨﺘﻰ ‪343 ...........................................................................................‬‬ ‫ﻏﻪﻧﯩﻤﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺗﻪﻗﺴﯩﻢ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ‪346 ...........................................................‬‬ ‫ھﺎۋﺍﺯﯨﻦ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﻟﭽﯩﻠﯩﺮﻯ ‪350 .............................................................‬‬ ‫ﺟﯩﺌﯩﺮﺭﺍﻧﻪ ﺋﯚﻣﺮەﺳﻰ ‪352 ..................................................................................‬‬ ‫ﻗﻮﺷﯘﻥ ﺋﻪۋەﺗﯩﺶ ‪353 .......................................................................................‬‬ ‫ﺳﯘﺩﺍ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﻟﭽﯩﻠﯩﺮﻯ ‪353 .................................................................‬‬ ‫ﻗﻮﺷﯘﻥ ﺋﻪۋەﺗﯩﺶ ‪354 .......................................................................................‬‬ ‫ﺗﻪﻣﯩﻢ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﻟﭽﯩﻠﯩﺮﻯ ‪354 ...............................................................‬‬ ‫ﻗﻮﺷﯘﻥ ﺋﻪۋەﺗﯩﺶ ‪356 .......................................................................................‬‬ ‫ﻗﻮﺷﯘﻥ ﺋﻪۋەﺗﯩﺶ ‪357 .......................................................................................‬‬ ‫ﻗﻮﺷﯘﻥ ﺋﻪۋەﺗﯩﺶ ‪358 .......................................................................................‬‬ ‫ﺋﻪﺩﻯ ﺋﯩﺒﻨﻰ ھﺎﺗﻪﻣﻨﯩﯔ ﻛﯧﻠﯩﺸﻰ ‪359 ................................................................‬‬ ‫ﺗﻪﺑﯘﻙ ﻏﺎﺯﯨﺘﻰ ‪360 ...........................................................................................‬‬ ‫ﺋﻪﻳﻠﻪ ھﺎﻛﯩﻤﯩﻨﯩﯔ ﻛﯧﻠﯩﺸﻰ ‪365 ......................................................................‬‬ ‫ﺯﯨﺮﺍﺭ ﻣﻪﺳﺠﯩﺪﻯ ‪367 ........................................................................................‬‬ ‫ﺗﻪﺑﯘﻙ ﻏﺎﺯﯨﺘﯩﻐﺎ ﭼﯩﻘﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﯜچ ﻛﯩﺸﻰ ھﻪﻗﻘﯩﺪە ھﯧﻜﺎﻳﻪ ‪367 .................................‬‬ ‫ﺳﻪﻗﯩﻒ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﻟﭽﯩﻠﯩﺮﻯ ‪369 .............................................................‬‬ ‫ﻻﺕ ﺑﯘﺗﯩﻨﯩﯔ ﭼﯧﻘﯩﯟﯦﺘﯩﻠﯩﺸﻰ ‪372 ....................................................................‬‬ ‫ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﯘﺑﻪﻳﻨﯩﯔ ۋﺍﭘﺎﺗﻰ ‪374 .............................................................................‬‬ ‫‪-7-‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬ ‫ﺋﯘﻣﯘ ﻛﯘﻟﺴﯘﻣﻨﯩﯔ ۋﺍﭘﺎﺗﻰ ‪374 ............................................................................‬‬ ‫ﻗﻮﺷﯘﻥ ﺋﻪۋەﺗﯩﺶ ‪374 .......................................................................................‬‬ ‫ﻗﻮﺷﯘﻥ ﺋﻪۋەﺗﯩﺶ ‪375 .......................................................................................‬‬ ‫ﻳﻪﻣﻪﻧﮕﻪ ۋﺍﻟﯩﻼﺭﻧﻰ ﺗﻪﻳﯩﻨﻠﻪﺵ ‪376 ......................................................................‬‬ ‫ۋﯨﺪﺍﻟﯩﺸﯩﺶ ھﻪﺟﻰ‪377 ....................................................................................‬‬ ‫ۋﯨﺪﺍﻟﯩﺸﯩﺶ ﻧﯘﺗﻘﻰ ‪378 ....................................................................................‬‬ ‫ﺋﻪﻟﭽﯩﻠﻪﺭ ‪382 .................................................................................................‬‬ ‫ﻧﻪﺟﺮﺍﻥ ﺋﻪﻟﭽﯩﻠﯩﺮﻯ ‪382 ...................................................................................‬‬ ‫ﺯﯨﻤﺎﻡ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺳﻪﺋﻠﻪﺑﯩﻨﯩﯔ ﻛﯧﻠﯩﺸﻰ ‪384 ............................................................‬‬ ‫ﺋﻪﺑﺪﯗﻟﻘﻪﻳﯩﺲ ﺋﺎﻳﻤﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﻟﭽﯩﻠﯩﺮﻯ ‪385 ........................................................‬‬ ‫ﺑﻪﻧﻰ ھﻪﻧﯩﻔﻪ ﺋﺎﻳﻤﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﻟﭽﯩﻠﯩﺮﻯ ‪386 .........................................................‬‬ ‫ﺗﻪﻱ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﻟﭽﯩﻠﯩﺮﻯ ‪387 ..................................................................‬‬ ‫ﻛﻪﻧﺪە ﻗﻪﺑﯩﻠﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﻟﭽﯩﻠﯩﺮﻯ ‪387 ...............................................................‬‬ ‫ﺋﻪﺯﺩﯨﺸﻪﻧﯘﺋﻪ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﻟﭽﯩﻠﯩﺮﻯ ‪388 .......................................................‬‬ ‫ھﻪﻣﯩﺪﺍﻧﻨﯩﯔ ﺋﻪﻟﭽﯩﻠﯩﺮﻯ ‪390 ...........................................................................‬‬ ‫ﺗﯘﺟﯩﺒﻨﯩﯔ ﺋﻪﻟﭽﯩﻠﯩﺮﻯ ‪391 ..............................................................................‬‬ ‫ﺳﻪﺋﻠﻪﺑﻪ ﺋﻪﺭەﺑﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪﻟﭽﯩﻠﯩﺮﻯ ‪392 ..............................................................‬‬ ‫ﺑﻪﻧﻰ ﺳﻪﺋﺪ ﺋﯩﺒﻨﻰ ھﯘﺯەﻳﯩﻢ ﺋﻪﺭەﺑﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪﻟﭽﯩﻠﯩﺮﻯ ‪393 ....................................‬‬ ‫ﻓﯘﺯﺍﺭە ﻗﻪﺑﯩﻠﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﻟﭽﯩﻠﯩﺮﻯ ‪394 ................................................................‬‬ ‫ﺑﻪﻧﻰ ﺋﻪﺳﻪﺩ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﻟﭽﯩﻠﯩﺮﻯ ‪395 ........................................................‬‬ ‫ﺑﻪﻧﻰ ﺋﻮﺯﺭە ﺋﻪﻟﭽﯩﻠﯩﺮﻯ ‪396 ...............................................................................‬‬ ‫ﺑﻪﻧﻰ ﻣﯘھﺎﺭﯨﺐ ﺋﻪﻟﭽﯩﻠﯩﺮﻯ ‪396 .........................................................................‬‬ ‫ﻏﻪﺳﺴﺎﻥ ﺋﻪﻟﭽﯩﻠﯩﺮﻯ ‪396 .................................................................................‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻤﻨﯩﯔ ۋﺍﭘﺎﺕ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ‪397 ..................‬‬ ‫ﻗﻮﺷﯘﻥ ﺋﻪۋەﺗﯩﺶ ‪397 .......................................................................................‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻛﯧﺴﻪﻝ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ‪399 .............................................‬‬ ‫ﺋﻪﺑﯘﺑﻪﻛﺮﯨﻨﯩﯔ ﻧﺎﻣﺎﺯﺩﺍ ﺋﯩﻤﺎﻡ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ‪400 ............................................................‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ۋﺍﭘﺎﺕ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ‪402 ................................................‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ۋە ﮔﯜﺯەﻝ ﺋﻪﺧﻼﻗﻠﯩﺮﻯ ‪405 .....................‬‬ ‫‪-8-‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬


‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﻪﻗﻠﯩﻨﯩﯔ ﻛﺎﻣﯩﻠﻠﯩﻘﻰ ‪408 ...................................‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﭘﺎﺳﺎھﻪﺗﻠﯩﻜﻰ ‪409 ..................................‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻧﻪﺳﯩﺒﯩﻨﯩﯔ ﺋﯧﺴﯩﻠﻠﯩﻜﻰ ‪412 ...............................‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻗﻪﺩﯨﺮ – ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﭼﻮﯕﻠﯘﻗﻰ ‪414 .....................‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻣﯘﻻﻳﯩﻤﻠﯩﻘﻰ‪ ،‬ﺋﻪﭘﯘﭼﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ‪418 .............................‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺳﯧﺨﯩﻠﯩﻘﻰ ‪421 ...................................................‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺑﺎﺗﯘﺭﻟﯩﻘﻰ ‪422 .....................................................‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ھﺎﻳﺎﺳﻰ‪423 .........................................................‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺧﯘﺵ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﯩﺴﻰ ‪423 ........................................‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻣﯧﻬﺮﻯ – ﺷﻪﭘﻘﯩﺘﻰ ‪425 .......................................‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ۋﺍﭘﺎﺩﺍﺭﻟﯩﻘﻰ ‪427 ....................................................‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻛﻪﻣﺘﻪﺭﻟﯩﻜﻰ ‪428 .................................................‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﺎﺩﯨﻠﻠﯩﻘﻰ‪ ،‬ﺋﺎﺩﺩﻯ – ﺳﺎﺩﺩﯨﻠﯩﻘﻰ‪ ،‬ﻟﻪۋﺯﯨﺪە ﺗﯘﺭﯗﺷﻰ‪،‬‬ ‫ﺋﯩﭙﭙﻪﺗﻠﯩﻜﻠﯩﻜﻰ ۋە ﺭﺍﺳﺘﭽﯩﻠﻠﯩﻘﻰ‪429 ...............................................................‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﯧﻐﯩﺮ – ﺑﯧﺴﯩﻘﻠﯩﻘﻰ‪ ،‬ﺗﻪﻣﻜﯩﻨﻠﯩﻜﻰ‪ ،‬ﺳﯚﺯﻟﻪﺵ ۋە‬ ‫ﺳﯜﻛﯜﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻜﻰ ﺑﻪﺯﻯ ﭘﻪﺯﯨﻠﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ‪430 .......................................................‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﺎﻣﺎﺳﯩﺰﻟﯩﻘﻰ‪431 .................................................‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﺎﺋﻪﺕ‪ -‬ﺋﯩﺒﺎﺩﯨﺘﻰ ‪433 ............................................‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻣﯚﺟﯩﺰﯨﻠﯩﺮﻯ ‪435 .................................................‬‬

‫‪‬א‪‬א‪ ‬א‪    ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫)ﻧﺎھـــﺎﻳﯩﺘﻰ ﺷـــﻪﭘﻘﻪﺗﻠﯩﻚ ۋە ﻣﯧﻬﺮﯨﺒـــﺎﻥ ﺍﷲﻧﯩـــﯔ ﺋﯩـــﺴﻤﻰ ﺑﯩـــﻠﻪﻥ‬ ‫ﺑﺎﺷﻼﻳﻤﻪﻥ(‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﺑﯩـــﺰﮔﻪ ﺗـــﻮﻏﺮﺍ ﻳـــﻮﻟﻨﻰ ﺋﯧﻨﯩـــﻖ ﻛﯚﺭﺳـــﯩﺘﯩﭗ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ‪ ،‬ﻛـــﯚﺯﯨﻤﯩﺰﺩﯨﻦ‬ ‫ﻗـــﺎﻳﻤﯘﻗﯘﺵ ﭘﻪﺭﺩﯨـــﺴﯩﻨﻰ ﻛﯚﺗﯩﺮﯨـــﯟەﺗﻜﻪﻥ ﺍﷲ‪ ،‬ﺳـــﯧﻨﻰ ﻣﻪﺩھﯩﻴﻠﻪﻳﻤﯩـــﺰ‪.‬‬ ‫ﮔـــﯘۋﺍھﭽﻰ‪ ،‬ﺑﯧـــﺸﺎﺭەﺗﭽﻰ‪ ،‬ﺋﺎﮔﺎھﻼﻧـــﺪﯗﺭﻏﯘﭼﻰ ﻗﯩﻠﯩـــﭗ ﺑﯘﻳﺮﯗﻏـــﯘڭ ﺑـــﯘﻳﯩﭽﻪ‬ ‫ﺩﯨﻨﯩﯖﻐــــﺎ ﺩەۋەﺕ ﻗﯩﻠﻐــــﯘﭼﻰ ۋە ﻧﯘﺭﻟــــﯘﻕ ﭼﯩــــﺮﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩــــﭗ ﺋﻪۋەﺗــــﻜﻪﻥ‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﯖﮕﻪ ﺩﯗﺋﺎ ۋە ﺳﺎﻻﻡ ﻳـﻮﻟﻼﻳﻤﯩﺰ‪ .‬ﺳـﯧﻨﯩﯔ ﺭەھﻤﯩﺘﯩﯖﻨـﻰ ﺋﯩـﺰﻟﻪپ‪،‬‬ ‫ﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻐﯩﯖﻨـــﻰ ﺗﯩـــﻠﻪپ ۋەﺗﯩﻨﯩـــﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻐـــﺎﻥ ﺳـــﺎھﺎﺑﯩﻠﻪﺭ ]ﻣـــﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ھﺎﻳﺎﺕ ۋﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘپ‪ ،‬ﺳﯚھﺒﯩﺘﯩﺪە ﺑﻮﻟﻐـﺎﻥ‬ ‫ۋە ﻣﯘﺳــﯘﻟﻤﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺩﯗﻧﻴــﺎﺩﯨﻦ ﺋــﯚﺗﻜﻪﻥ ﻛﯩــﺸﻰ‪ - ،‬ﺕ[ ﮔﻪ ۋە ﺋﯘﻻﺭﻏــﺎ‬ ‫ﺑﺎﺷـــﭙﺎﻧﺎ‪ ،‬ﻳـــﺎﺭﺩەﻣﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐـــﺎﻥ‪ ،‬ﺋﯩـــﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻨـــﻰ ﻛـــﯜﭼﻪﻳﺘﯩﺶ ﻳﻮﻟﯩـــﺪﺍ‬ ‫ھﯧﭽﻨﯩﻤﯩــــﺴﯩﻨﻰ ﺋﺎﻳﯩﻤﯩﻐــــﺎﻥ ﺋﻪﻧــــﺴﺎﺭﻯ ]ﻣــــﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــــﺴﺎﻻﻡ‬ ‫ﻣﻪﻛﻜﯩــﺪﯨﻦ ﻣﻪﺩﯨــﻨﯩﮕﻪ ھﯩﺠــﺮەﺕ ﻗﯩﻠﯩــﭗ )ﻛﯚﭼــﯜپ( ﺑﺎﺭﻏﺎﻧــﺪﺍ ﻣﯘﺳــﯘﻟﻤﺎﻥ‬ ‫ﺑﻮﻟــﯘپ‪ ،‬ﻳــﺎﺭ – ﻳــﯜﻟﻪﻛﺘﻪ ﺑﻮﻟﻐــﺎﻥ ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﻠﯩــﻚ ﻣﯘﺳــﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺋﻪﻧــﺴﺎﺭﯨﻼﺭ‬ ‫ﺩﯦﻴﯩﻠﯩــﺪﯗ‪ .‬ﻣــﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ ﻣﻪﺩﯨــﻨﯩﮕﻪ ھﯩﺠــﺮەﺕ ﻗﯩﻠﯩــﺸﻨﯩﯔ‬ ‫ﺋﺎﻟـــﺪﻯ – ﻛﻪﻳﻨﯩـــﺪە ﺗـــﺎﻛﻰ ھﯩﺠﯩﺮﯨﻴﯩﻨﯩـــﯔ ‪ - 8‬ﻳﯩﻠـــﻰ ﻣﻪﻛـــﻜﻪ ﭘﻪﺗﻬـــﻰ‬ ‫)ﺋﯩــﺸﻐﺎﻝ( ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﻐــﺎ ﻗﻪﺩەﺭ ﻣﻪﻛﻜﯩــﺪﯨﻦ ﻣﻪﺩﯨــﻨﯩﮕﻪ ھﯩﺠــﺮەﺕ ﻗﯩﻠﯩــﭗ‬ ‫ﺑﺎﺭﻏــﺎﻥ ﻣﯘﺳــﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﻣﯘھــﺎﺟﯩﺮﻻﺭ ﺩﯨﻴﯩﻠﯩــﺪﯗ‪ - ،‬ﺕ[ ﻻﺭﻏــﺎ ﺩﯗﺋــﺎ ۋە ﺳــﺎﻻﻡ‬ ‫ﻳﻮﻟﻼﻳﻤﯩﺰ‪.‬‬ ‫ﻣﻪﻥ ﻛﯩﭽﯩﮕﯩﻤـــﺪﯨﻨﻼ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﻠﻪﺭﻧﯩـــﯔ ﺗـــﺎﺭﯨﺨﯩﻨﻰ‪ ،‬ﻗﻪﺩﯨﻤﻘﯩﻼﺭﻧﯩـــﯔ‬ ‫ھﯧﻜـــﺎﻳﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻮﻗـــﯘپ‪ ،‬ﺧﯘﺷـــﺎﻟﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﻳـــﺎﻳﺮﺍپ ﻛﯧﺘﻪﺗـــﺘﯩﻢ؛ ﺋـــﯘﻻﺭﻧﻰ‬ ‫ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺋﻪﻗﻠﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪڭ ﻳﺎﺧـﺸﻰ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﯩﭽﯩـﺴﻰ‪ ،‬ﺋﻪڭ ﺳـﺎﺩﯨﻖ ﺋﯘﺳـﺘﺎﺯﻯ‬

‫‪-9-‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬

‫‪- 10 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬


‫‪www.munber.org‬‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﺩەپ ﻗﺎﺭﺍﻳﺘﺘﯩﻤﺊ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﺎﺭﯨﺨﯩـﺪﺍ ﺋـﯘ ﺯﺍﺗﻨﯩـﯔ ﺧﻪﻟﻘﻨـﻰ ﺩﯨﻨﻐـﺎ‬ ‫ﺩەۋەﺕ ﻗﯩﻠﯩــــﺶ ﻳﻮﻟﯩــــﺪﺍ ﺗﺎﺭﺗﻘــــﺎﻥ ﺋﻪﺭﺯﯨﻴﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨــــﻰ‪ ،‬ﻛﯚﺭﺳــــﻪﺗﻜﻪﻥ ﺯﻭﺭ‬ ‫ﭼﯩـــﺪﺍﻣﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ‪ ،‬ھﻪﺗﺘـــﺎ ۋەﺗﯩﻨـــﻰ‪ ،‬ﻳﯘﺭﺗﯩـــﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩـــﭗ ھﯩﺠـــﺮەﺕ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩــﺸﻨﻰ ﻣﯘﺳــﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺋﯜﭼــﯜﻥ ﺋﻪڭ ﺯﻭﺭ ﺭﻭھﯩــﻲ ﺗﻪﺭﺑﯩــﻴﻪ ﺩەپ ﻗﺎﺭﯨــﺪﯨﻢ‪،‬‬ ‫ﭼــــﯜﻧﻜﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩــــﯔ ﺗﺎﺭﯨﺨﯩــــﺪﺍ ﻣﯘﺳــــﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺑــــﯘﺭﯗﻧﻘﻰ‬ ‫ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺋﯜﺳﺘﯜﻧﻠﯜﻛﻜﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﻗﯩﻠﯩـﺶ ﺋﯜﭼـﯜﻥ ﻗﯩﻠﯩـﺸﻘﺎ ۋە‬ ‫ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩـــﺸﻘﺎ ﺗﯧﮕﯩـــﺸﻠﯩﻚ ﺋﯩـــﺸﻼﺭ ﻛﯚﺭﺳـــﯩﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩـــﺪﯗ؛ ﺑﻮﻟﯘﭘﻤـــﯘ‬ ‫ھﯚﻛﯜﻣﺮﺍﻧﻼﺭﻏﺎ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺟﻪﻟﭗ ﻗﯩﻠﯩﺶ‪ ،‬ﻗﺎﺭﯨﻤﯘ – ﻗﺎﺭﺷـﻰ ﻛﯩـﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ‬ ‫ﺋﯚﺯ ﺋﺎﺭﺍ ﺩﻭﺳﺘﻼﺷﺘﯘﺭﯗﺷـﻘﺎ ﻣﯘﻧﺎﺳـﯩﯟەﺗﻠﯩﻚ ﺋﯩـﺸﻼﺭ؛ ﺋﻪﺳـﻜﻪﺭ ﺑﺎﺷـﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻐﺎ‬ ‫ﻛﯩــﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﻮﻳﯘﺷــﺘﯘﺭﯗﺵ‪ ،‬ﺗﻪﻳﻴــﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭﻧﻰ ﭘﯘﺧﺘــﺎ ﺋﯩــﺸﻠﻪپ‪ ،‬ﺩﯛﺷــﻤﻪﻥ‬ ‫ﺋﯜﺳــــﺘﯩﺪﯨﻦ ﻏﻪﻟﯩــــﺒﻪ ﻗﯩﻠﯩــــﺸﻘﺎ ﻣﯘﻧﺎﺳــــﯩﯟەﺗﻠﯩﻚ ﺋﯩــــﺸﻼﺭ؛ ﺋﺎۋﺍﻣﻐــــﺎ‬ ‫ﺋﯩﺘﺘﯩﭙـــﺎﻗﻠﯩﻘﻨﻰ ﻛﯜﭼﻪﻳﺘﯩـــﭗ ﺩﯛﺷـــﻤﻪﻧﮕﻪ ﺑﯩـــﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﻗﺎﺭﺷـــﻰ ﺗﯘﺭﯗﺷـــﻘﺎ‬ ‫ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻠﯩﻚ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻣﻪﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩـــــــﯔ ﺗـــــــﺎﺭﯨﺨﯩﻨﻰ ﺋﻮﻗـــــــﯘپ ﻧﺎھـــــــﺎﻳﯩﺘﻰ‬ ‫ﺧﻮﺷــﺎﻟﻠﯩﻨﺎﺗﺘﯩﻢ‪ ،‬ﻣﯘﺳــﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋــﯘﻧﻰ ﺗﺎﺷــﻼپ ﻗﻮﻳﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐــﺎ ﺗﻮﻟﯩﻤــﯘ‬ ‫ﺋﻪﭘــــــــﺴﯘﺳﻠﯩﻨﺎﺗﺘﯩﻢ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩــــــــﯔ ﺗــــــــﺎﺭﯨﺨﻰ ﺑﯩــــــــﻠﻪﻥ‬ ‫ﺷﯘﻏﯘﻟﻼﻧﻐﯘﭼﯩﻼﺭﻧﻰ ﺋﺎﺯ ﺋﯘﭼﺮﺍﺗﺘﯩﻢ‪ .‬ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺑﯘ ﻣﺎۋﺯﯗﺩﺍ ﻳﯧﺰﯨﻠﻐـﺎﻥ ﻛﯩﺘـﺎﺑﻼﺭ‬ ‫ﺗﻮﻟﯩﻤـــﯘ ﺋـــﯘﺯﯗﻥ ﺑﻮﻟـــﯘپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜـــﻰ ﺋﯜﭼـــﯜﻥ‪ ،‬ﺑـــﯘﻧﻰ ﺋﻮﻗﯘﻳﺎﻟﻤﯩﻐـــﺎﻥ‬ ‫ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯﺭﯨﺴﯩﻨﻰ ﻗﯘﺑﯘﻝ ﺗﯘﺗﺎﺗﺘﯩﻢ‪.‬‬ ‫ﻣﻪﻥ ﻣﻪﻧــﺴﯘﺭە )ﻣﯩــﺴﯩﺮ( ﺷــﻪھﺮﯨﮕﻪ ﻛﯧﻠﯩــﭗ‪ ،‬ﻣﻪﻧــﺴﯘﺭە ﺷــﻪھﻪﺭﻟﯩﻚ‬ ‫ﺋﺎﺭﯨﻼﺷــﻤﺎ ﺳــﻮﺩ ﻗﺎﺯﯨــﺴﻰ ﻣﻪھﻤــﯘﺩ ﺑﻪگ ﺳــﺎﻟﯩﻢ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺳــﻮﺭﯗﻧﻼﺭﺩﺍ ﺑﯩﻠــﻠﻪ‬ ‫ﺑﻮﻟــﯘپ ﻗﺎﻟــﺪﯨﻢ‪ .‬ﺋــﯘ ﺷــﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩــﺮ ﺩﯨﻨﯩــﻲ ﺋــﺎﻟﯩﻢ ﺋﯩــﺪﯨﻜﻰ‪ ،‬ﻣﻪﻥ – ﻣﻪﻥ‬ ‫ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻣﯘ‪ ،‬ﺋﻪﻟﻼﻣﯘﻻﺭﻣﯘ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻳﯧﺘﯩﺸﻪﻟﻤﻪﻳﺘﺘﻰ‪ ،‬ﺋﺎﻧﺪﺍ – ﺳـﺎﻧﺪﺍ‬ ‫ﺑﯩﺮەﺭ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﻣﻪﺳـﯩﻠﻪ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐـﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟـﯘپ ﻗﺎﻟـﺴﺎ‪ ،‬ﺋـﯘ ﻧﺎھـﺎﻳﯩﺘﻰ ﺋﯧﻨﯩـﻖ ۋە‬ ‫‪- 11 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﺗـــﻮﻏﺮﺍ ﺟـــﺎۋﺍﺏ ﺑﯧﺮەﺗﺘـــﻰ‪ .‬ﺋـــﯘ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـــﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗـــﺎﺭﯨﺨﻰ‬ ‫ﺗﻮﻏﺮﯨــﺴﯩﺪﺍ ھﻪﻗﯩﻘــﻰ ﺑﯩﻠﯩﻤــﮕﻪ ﺋﯩــﮕﻪ ﺋﯩــﺪﻯ‪ ،‬ﺋﯘﺷــﯘﻗﭽﻪ ﺳــﯚﺯﻟﻪﺭﺩﯨﻦ ۋە‬ ‫ﭼﯩﮕﯩﺸﻠﯩﻜﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺧـﺎﻟﻰ‪ ،‬ﻣﯘﺳـﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺋﺎﻣﻤﯩـﺴﻰ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩـﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩـﺮ‬ ‫ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻝ ﺋﯩﺸﻠﯩﻨﯩﺸﻨﻰ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩـﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻐﯩﻨﻰ ﺋﯘﻧﯩـﯔ ﺋﺎﻏﺰﯨـﺪﯨﻦ‬ ‫ﻛﯚپ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩـﺪﯨﻢ‪ .‬ﺋﻪﺟﻪﺑـﺎ‪ ،‬ﺑـﯘ ھﯚﺭﻣﻪﺗﻠﯩـﻚ ﺗﻪﻗـﺴﯩﺮ ﻣﯧﻨﯩـﯔ‬ ‫ﺋﻮﻳﻠﯩﻐﯩﻨﯩﻤﺪەﻙ ﺋﻮﻳﻼﭘﺘﯘ‪ ،‬ﺩەﻳﺘـﺘﯩﻢ‪ .‬ﺑﯩـﺮﺍﻕ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩـﯔ ﻛـﯜﺗﻜﯩﻨﯩﻨﻰ ﺋﯩـﺸﻘﺎ‬ ‫ﺋﺎﺷﯘﺭﯗﺷـــــﻘﺎ‪ ،‬ﺋﯜﻣﯩـــــﺪﯨﻨﻰ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷـــــﻘﺎ ﺑﻮﻟﻐـــــﺎﻥ ﺋﯩﺮﺍﺩەﻣﻨـــــﻰ ﺋـــــﺎﺟﯩﺰ‬ ‫ھﯧــــﺴﺎﺑﻼﻳﺘﺘﯩﻢ‪ ،‬ﭼــــﯜﻧﻜﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩــــﯔ ﺗــــﺎﺭﯨﺨﯩﻲ ﺋﯜﺳــــﺘﯩﺪە‬ ‫ﺗﻮﺧﺘﯩﻠﯩﺶ ﭼﻮڭ ﺋﯩـﺶ‪ ،‬ﺑـﯘ ﺟﻪھﻪﺗﺘﯩﻜـﻰ ﻗﯩﻴﯩـﻨﭽﯩﻠﯩﻘﻼﺭ ﺗﯧﺨﯩﻤـﯘ ﭼـﻮڭ‬ ‫ﺋﯩــﺪﻯ‪ .‬ﻟــﯧﻜﯩﻦ ﻣﻪﻧــﺴﯘﺭەﺩﯨﻜﻰ ﭼــﻮڭ ﺋﻪﺭﺑﺎﭘﻼﺭﻧﯩــﯔ ﺳــﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋــﺎﯕﻼپ‪ ،‬ﺑــﯘ‬ ‫ﺋﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﺎﺵ ﺗﺎﺭﺗﯩﺸﻘﺎ ﺑﻮﻟﻤﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﻰ ﻛـﯚپ ۋە ﺋﻮﻣـﯘﻣﻰ‬ ‫ﺑﻮﻟﻐــــﺎﻥ ﺑﯩــــﺮ ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﯩــــﯔ ﺋﯩــــﺸﻠﯩﻨﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩــــﺸﯩﻨﻰ ﺗﻮﻟﯩﻤــــﯘ ﺋــــﺎﺭﺯﯗ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩــﺸﺎﺗﺘﻰ‪ .‬ﺷــﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺍﷲ ﻏــﺎ ﺳــﯚﻳﯜﻧﯜپ‪ ،‬ﺍﷲ ﻧﯩــﯔ ﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻘﯩــﺪﯨﻜﻰ‬ ‫ﺋﯩــﺸﻘﺎ ﻛﯩﺮﯨــﺸﺘﯩﻢ‪ .‬ﻛــﯧﭽﻪ – ﻛﯜﻧــﺪﯛﺯ ﺗﯩﺮﯨــﺸﯩﺶ ﺋﺎﺭﻗﯩــﺴﯩﺪﺍ ﻣﻪﻗــﺴﻪﺗﻜﻪ‬ ‫ﻳﻪﺗﺘﯩﻢ‪ .‬ﺧﯘﺩﺍﻏﺎ ﺷﯜﻛﺮﻯ‪ ،‬ﺑﯘ ﻛﯩﺘﺎﺏ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺶ ﺋﻮﯕـﺎﻱ‪ ،‬ﺋﺎﺳﺎﺳـﯩﻲ ﺳـﺎﻏﻼﻡ‪،‬‬ ‫ﻛﯚﭘﭽﯩﻠﯩﻚ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ‪ ،‬ﻛﻪﺳـﯩﭗ ﺋﻪھﻠـﻰ ﻣﯘﺭﺍﺟـﺎﺕ ﻗﯩﻠﯩـﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩـﺮ‬ ‫ﻛﯩﺘﺎﺏ ﺑﻮﻟﯘپ ﭼﯩﻘﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﻰ ﻳﯧﺰﯨﺸﺘﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳﻼﻧﻐﺎﻥ ﻣﻪﻧﺒﻪﻟﯩـﺮﯨﻢ ﺋﻮﻟـﯘﻍ ﻗﯘﺭﺋـﺎﻥ ۋە ﺋﯩﻤـﺎﻡ‬ ‫ﺑﯘﺧﺎﺭﻯ ]ﺗﻮﻟـﯘﻕ ﺋﯩـﺴﻤﻰ ﻣـﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﺑـﯘ ﺋﺎﺑـﺪﯗﻟﻼ‪ ،‬ﺋﺎﺗﯩـﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩـﺴﻤﻰ‬ ‫ﺋﯩﺴﻤﺎﺋﯩﻞ‪ .‬ﺑﯘ ﻛﯩﺸﻰ ﺑﯘﺧﺎﺭﺍﺩﺍ ﺗﯘﻏﯘﻟﯘپ ﺋﯚﺳﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯘﺧـﺎﺭﻯ ﺩەپ‬ ‫ﺋﺎﺗﺎﻟﻐــﺎﻥ‪ .‬ﺋﯩﻤــﺎﻡ ﺑﯘﺧــﺎﺭﻯ ﺗــﯜﺭﻙ ﺧﻪﻟﻘﯩــﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﻘــﺎﻥ ﺗﻪﯕﺪﯨــﺸﻰ ﻳــﻮﻕ‬ ‫ﻣﯘھﻪﺩﺩﯨﺲ )ھﻪﺩﯨﺴﺸﯘﻧﺎﺱ( ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘ ﺋﯩـﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨـﻰ ﻛﯩﺘـﺎﺑﻠﯩﺮﻯ ﺋﯩﭽﯩـﺪە‬ ‫ﻗﯘﺭﺋﺎﻧــﺪﯨﻦ ﻗﺎﻟــﺴﯩﻼ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽــﻰ ﺋﻮﺭﯗﻧــﺪﺍ ﺗﯘﺭﯨــﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪڭ ﻣﯚﺗﯩــﯟەﺭ ﻛﯩﺘــﺎﺏ‬ ‫»ﺳــﻪھﯩﻬﯘﻟﺒﯘﺧﺎﺭﻯ« ﻧﯩــﯔ ﻣــﯘﺋﻪﻟﻠﯩﭙﻰ ﺑﻮﻟــﯘﺵ ﺳــﯜﭘﯩﺘﻰ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺋﯩــﺴﻼﻡ‬ ‫‪- 12 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬


‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﺩﯗﻧﻴﺎﺳﯩﺪﺍ ﺩﺍڭ ﭼﯩﻘﺎﺭﻏﺎﻥ‪ .‬ﺋـﯘ ھﯩﺠﯩﺮﯨﻴﯩﻨﯩـﯔ ‪ – 256‬ﻳﯩﻠـﻰ )ﻣﯩﻼﺩﯨﻨﯩـﯔ‬ ‫‪ - 870‬ﻳﯩﻠﻰ( ‪ 62‬ﻳﯧﺸﯩﺪﺍ ۋﺍﭘﺎﺕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ‪ .‬ﻗﻪﺑﺮﯨﺴﻰ ﺳﻪﻣﻪﺭﻗﻪﻧﺪ ﺷـﻪھﺮﯨﺪﯨﻦ‬ ‫ﺗﻪﺧﻤﯩﻨﻪﻥ ‪ 16‬ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﻢ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺧﻪﺭﺗﻪڭ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺟﺎﻳـﺪﺍ‪ - ،‬ﺕ[ ‪ ،‬ﺋﯩﻤـﺎﻡ‬ ‫ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ]ﺋﯩـﺴﻤﻰ ﺋﻮﺑـﯘﻝ ھﻪﺳـﻪﻥ‪ ،‬ﺋﺎﺗﯩـﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩـﺴﻤﻰ ھﻪﻳﻴـﺎﺝ‪ .‬ﺋﯩﻤـﺎﻡ‬ ‫ﻣﯘﺳـــﻠﯩﻢ ﺋﺎﺗـــﺎﻗﻠﯩﻖ ﻣـــﯘھﻪﺩﺩﯨﺲ‪ .‬ﺋـــﯘ ھﯩﺠﯩﺮﯨﻴﯩﻨﯩـــﯔ ‪ - 206‬ﻳﯩﻠـــﻰ‬ ‫)ﻣﯩﻼﺩﯨﻨﯩـــﯔ ‪ - 831‬ﻳﯩﻠـــﻰ( ﻧﯩـــﺸﺎﭘﯘﺭ ﺷـــﻪھﯩﺮﯨﺪە ﺩﯗﻧﻴﺎﻏـــﺎ ﻛﯧﻠﯩـــﭗ‪،‬‬ ‫ھﯩﺠﯩﺮﯨﻴﯩﻨﯩــﯔ ‪ - 261‬ﻳﯩﻠــﻰ )ﻣﯩﻼﺩﯨﻨﯩــﯔ ‪ – 875‬ﻳﯩﻠــﻰ( ‪ 55‬ﻳﯧــﺸﯩﺪﺍ‬ ‫ۋﺍﭘــﺎﺕ ﺑﻮﻟﻐــﺎﻥ‪ - ،‬ﺕ[ ﻻﺭ ﺭﯨــﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐــﺎﻥ ﺳــﻪھﯩﻬﻰ )ﺗــﻮﻏﺮﺍ( ھﻪﺩﯨــﺴﻠﻪﺭ‬ ‫ﺑﻮﻟــــﺪﻯ‪ .‬ﺋﯩﻤــــﺎﻡ ﺑﯘﺧــــﺎﺭﻯ‪ ،‬ﺋﯩﻤــــﺎﻡ ﻣﯘﺳــــﻠﯩﻢ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺗﻠﯩﺮﯨــــﺪﯨﻦ ﭘﻪﻗﻪﺕ‬ ‫ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﯛﺷﻜﻪ ﻛﯧﺮەﻙ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭﻧﯩﻼ ﻧﻪﻗﯩﻞ ﻛﻪﻟﺘـﯜﺭﺩﯛﻡ‪ .‬ﻗـﺎﺯﻯ ﺋﯩﻴـﺎﺯ‬ ‫]ﺷــﯩﻤﺎﻟﻰ ﺋــﺎﻓﺮﯨﻘﯩﻠﯩﻖ‪ ،‬ﻣــﯘھﻪﺩﺩﯨﺲ‪ .‬ﻟﻪﻗﯩﺒــﻰ ﺋﻮﺑــﯘﻟﻔﻪﺯﻟﻰ‪ ،‬ﺋﺎﺗﯩــﺴﯩﻨﯩﯔ‬ ‫ﺋﯩــﺴﻤﻰ ﻣﯘﺳــﺎ‪ .‬ﺋــﯘ ھﯩﺠﯩﺮﯨﻴﯩﻨﯩــﯔ ‪ – 544‬ﻳﯩﻠــﻰ )ﻣﯩﻼﺩﯨﻨﯩــﯔ ‪-1149‬‬ ‫ﻳﯩﻠ ـﻰ( ‪ 68‬ﻳﯧــﺸﯩﺪﺍ ﺋﺎﻟﻪﻣــﺪﯨﻦ ﺋــﯚﺗﻜﻪﻥ‪ - ،‬ﺕ[ ﻧﯩــﯔ »ﺷــﯩﻔﺎ«‪ ،‬ﻗﻪﺳــﺘﺎﻻﻧﻰ‬ ‫]ﺋﯩــﺴﻤﻰ ﺋﻪھــﻤﻪﺩ ﺷــﺎھﺎﺑﯩﺪﺩﯨﻦ ﺑﻮﻟــﯘپ‪ ،‬ﻣﯩــﺴﯩﺮﻧﯩﯔ ﻗﻪﺳــﺘﺎﻻﻧﻰ ﺩﯦــﮕﻪﻥ‬ ‫ﻳﯧﺮﯨﺪە ﺗﻮﻏﯘﻟﻐﺎﭼﻘﺎ‪ ،‬ﻗﻪﺳﺘﺎﻻﻧﻰ ﺩەپ ﺋﺎﺗﺎﻟﻐﺎﻥ‪ .‬ﻗﻪﺳﺘﺎﻻﻧﻰ ﺩﺍﯕﻠﯩـﻖ ﺋﯩـﺴﻼﻡ‬ ‫ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ‪ ،‬ھﯩﺠﯩﺮﯨﻴﯩﻨﯩـﯔ ‪ – 923‬ﻳﯩﻠـﻰ )ﻣﯩﻼﺩﯨﻨﯩـﯔ ‪-1517‬‬ ‫ﻳﯩﻠـــﻰ( ‪ 72‬ﻳﯧـــﺸﯩﺪﺍ ﺋﺎﻟﻪﻣـــﺪﯨﻦ ﺋـــﯚﺗﻜﻪﻥ[ ﻧﯩـــﯔ »ھﻪﻟﻪﭘـــﺘﻪ ﻳﯧﺰﯨﻠﻐـــﺎﻥ‬ ‫ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬــﺎﻝ«‪ ،‬ﺋﯩﻤــﺎﻡ ﻏﻪﺯﺯﺍﻟــﻰ ]ھﻮﺟﺠﻪﺗــﯘﻝ ﺋﯩــﺴﻼﻡ ﺋﻪﺑــﯘ ھﺎﻣﯩــﺪ ﺋﯩﺒﻨــﻰ‬ ‫ﻣــــﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﻏﻪﺯﺯﺍﻟــــﻰ ﺩﺍﯕــــﺪﺍﺭ ﺋﯩــــﺴﻼﻡ ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮﯨــــﺪﯨﻦ ۋە ﺋﯩــــﺴﻼﻡ‬ ‫ﭘﻪﻳﻼﺳــﻮﭘﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟــﯘپ‪ ،‬ﺳــﺎﻟﺠﯘﻗﯩﻼﺭ ﺩەۋﺭﯨــﺪە ﻳﺎﺷــﯩﻐﺎﻥ‪ .‬ﺋــﯘ ﺳــﯘﻟﺘﺎﻥ‬ ‫ﻣﻪﻟﯩﻚ ﺷﺎھ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ۋەﺯﯨـﺮﻯ ﻧﯩﺰﺍﻣﯘﻟﻤﯘﻟﯘﻛﻨﯩـﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨـﺪﺍ ﻳـﯜﺯ ﺗﺎﭘﻘـﺎﻥ‪ .‬ﺋـﯘ‬ ‫ھﯩﺠﯩﺮﯨﻴﯩﻨﯩﯔ ‪ – 505‬ﻳﯩﻠﻰ )ﻣﯩﻼﺩﯨﻨﯩﯔ ‪ - 1111‬ﻳﯩﻠﻰ( ﺗﻮﺱ ﺷـﻪھﺮﯨﺪە‬ ‫ﺋﺎﻟﻪﻣـــﺪﯨﻦ ﺋـــﯚﺗﻜﻪﻥ‪ - ،‬ﺕ[ ﻧﯩـــﯔ »ﺋﯩﻬﻴـــﺎ ﺋـــﻮ ﺋﻮﻟﯘﻣﯩـــﺪﺩﯨﻦ« )»ﺩﯨـــﻦ‬ ‫ﺋﯩﻠﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨـــﻰ ﮔﯜﻟﻠﻪﻧـــﺪﯛﺭﯛﺵ ﺗﻮﻏﺮﯨـــﺴﯩﺪﺍ«( ﻧـــﺎﻣﻠﯩﻖ ﻛﯩﺘﺎﺑﻠﯩﺮﯨـــﺪﯨﻦ‬

‫‪- 13 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬

‫ﭘﺎﻳﺪﯨﻼﻧﺪﯨﻢ‪.‬‬ ‫ﺍﷲﺩﯨــﻦ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩــﯔ ﺯﻭﺭ ﻣﻪﺭھﯩﻤﯩﺘــﻰ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺋﯚﻟﯩﻤــﺎ‪ ،‬ﺋﻪﻣﯩﺮﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧــﻰ‬ ‫ﺧــﻮﺟﯩﻤﯩﺰ ۋە ﺷــﻪﭘﻘﻪﺗﭽﯩﻤﯩﺰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩــﺰﮔﻪ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩــﺸﻜﻪ ۋە ﺩﯨﻨﻨــﻰ‬ ‫ﮔﯜﻟﻠﻪﻧﺪﯛﺭﯛﺷﻜﻪ ﻣﯘۋەﭘﭙﻪﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ‪ ،‬ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻳـﺎﺭﺩﯨﻤﯩﮕﻪ ﺋﯧﺮﯨـﺸﺘﯜﺭﯛﺷﯩﻨﻰ‬ ‫ﺳﻮﺭﺍﻳﻤﻪﻥ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺍﷲﻧﯩﯔ ﻗﯘﺩﺭﯨﺘﯩﺪﯨﻦ ﻣﻪﺩەﺕ ﺗﯩﻠﻪپ‪ ،‬ﻣﻪﻗﺴﻪﺗﻜﻪ ﻛﯧﻠﻪﻳﻠﻰ‪.‬‬

‫ﺋﯧﺴﯩﻞ ﻧﻪﺳﻪپ‪ ‬‬ ‫‪www.munber.org‬‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﺩﯗﻧﻴﺎﻏـــﺎ ﻛـــﯧﻠﯩﺶ ﺑﯩـــﻠﻪﻥ ﺋﯩﻨـــﺴﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺷـــﻪﺭەﭘﻜﻪ ﺋﯩـــﮕﻪ ﻗﯩﻠﻐـــﺎﻥ‬ ‫ھﯚﺭﻣﻪﺗﻠﯩــﻚ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩــﺰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩﻧﯩــﯔ ﺋﺎﺗﯩــﺴﻰ ﺋﺎﺑــﺪﯗﻟﻼ‪ ،‬ﺋﺎﻧﯩــﺴﻰ‬ ‫ﺋــﺎﻣﯩﻨﻪ ﺋﯩــﺪﻯ‪ .‬ﺋــﺎﻣﯩﻨﻪ ﻗــﯘﺭەﻳﺶ ﻗﻪﺑﻠﯩــﺴﻰ ﺯﯙھــﺮە ﺟﻪﻣﻪﺗﯩــﮕﻪ ﻣﻪﻧــﺴﯘپ‬ ‫ﺋﯩﻤﯩﺮﻧﯩــﯔ ﻗﯩــﺰﻯ ﺋﯩــﺪﻯ؛ ﺋﺎﺑــﺪﯗﻟﻤﯘﺗﺘﯩﺐ ﻗــﯘﺭەﻳﺶ ﻗﻪﺑﺮﯨــﺴﻰ ﺋﯩﭽﯩــﺪە‬ ‫ھﯚﺭﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮۋﺍﻱ ﺑﯘﻟﯘپ‪ ،‬ﻗﯘﺭەﻳﺸﻼﺭ ﻗﯩﻴﯩﻦ ﻗﯩﻴﯩﻦ ﺋﻪھﯟﺍﻟﻼﺭﻏـﺎ ﻳﯘﻟﯘﻗﻘـﺎﻥ‬ ‫ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺋﯘﻧﯩـﯔ ﭘﯩﻜﯩـﺮﻯ ﺑـﯘﻳﯩﭽﻪ ﺋﯩـﺶ ﻗﯩﻼﺗﺘـﻰ‪ .‬ﭼـﻮڭ ﺋﯩـﺸﻼﺭﺩﺍ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐـﺎ‬ ‫ﺑﻮﻳﺴﯩﻨﺎﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻤﯘﺗﺘﻪﻟﻠﺐ ﺋﺎﺗﯩﺴﻰ ھﺎﺷﯩﻢ‪ ،‬ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﺳﻪﻟﻤﻪ ﺑﯘﻟـﯘپ‪ ،‬ﺋـﯘ‬ ‫ﺟﻪﺯﺭەﺥ ﻗﻪﺑﻠﯩــﺴﻰ ﻧﻪﺟﺠــﺎﺭ ﺟﻪﻣﻪﺗﯩــﮕﻪ ﻣﻪﻧــﺴﯘپ ﺋﻪﻣﯩﺮﻧﯩــﯔ ﻗﯩــﺰﻯ ﺋﯩــﺪﻯ؛‬ ‫ھﺎﺷــﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋﺎﺗﯩــﺴﻰ ﺋﺎﺑﺪﯗﻣــﺪﺍﻧﺎﻑ‪ ،‬ﺋﺎﻧﯩــﺴﻰ ﺋــﺎﺗﯩﻜﻪ ﺑﯘﻟــﯘپ‪ ،‬ﺋــﯘ ﺳــﻪﻟﯩﻢ‬ ‫ﺟﻪﻣﻪﺗﯩــﮕﻪ ﻣﻪﻧــﺴﯘپ ﻣﯘﺭﺭەﻧﯩــﯔ ﻗﯩــﺰﻯ ﺋﯩــﺪﻯ؛ ﺋﺎﺑــﺪﯗﻣﺎﻧﺎﻓﻨﯩﯔ ﺋﺎﺗﯩــﺴﻰ‬ ‫ﻗﯘﺳﻪﻱ‪ ،‬ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ھﻮﺑﺒﺎ ﺑﯘﻟﯘپ‪ ،‬ﺋـﯘ ﺧـﯘﺯﺍﺋﻪ ﺟﻪﻣﻪﺗﯩـﮕﻪ ﻣﻪﻧـﺴﯘپ ھﻪﻟﯩﻠﻨﯩـﯔ‬ ‫ﻗﯩــﺰﻯ ﺋﯩــﺪﻯ‪ .‬ﺟــﺎھﯩﻠﯩﻴﻪﺕ }ﺟــﺎھﯩﻠﯩﻴﻪﺕ – ﺋﯩــﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨــﻰ ﻣﻪﻳــﺪﺍﻧﯩﻐﺎ‬ ‫ﻛﯩﻠﯩـــﺸﺘﯩﻦ ﺑـــﯘﺭﯗﻧﻘﻰ ﺩەۋﯨـــﺮ‪ - .‬ﺕ{ ۋﺍﻗﺘﯩـــﺪﺍ ﺑﻪﻳﺘـــﯘﻟﻼھﻨﻰ ﺑﺎﺷـــﻘﯘﺭﯗﺵ‬ ‫ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﻨــﻰ ﻗﯩﻠﯩــﺶ‪ ،‬ﺯﯨﻴـــﺎﺭەﺗﻜﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻠﻪﺭﻧــﻰ ﺳـــﯘ ۋە ﺗﺎﻣــﺎﻕ ﺑﯩـــﻠﻪﻥ‬ ‫ﺗﻪﻣﯩــﻨﻠﻪﺵ‪ ،‬ﻗــﯘﺭەﻳﺶ ﻗﻪﺑﻠﯩــﺴﻰ ﺑــﯘﻳﯩﭽﻪ ﻣﻪﺳــﻠﯩﻬﻪﺕ ﺋــﯧﭽﯩﺶ ھﯘﻗــﯘﻗﻰ‬ ‫‪- 14 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬


‫‪www.munber.org‬‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﻗﯘﺳــﻪﻳﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩــﺪﺍ ﺋﯩــﺪﻯ‪ .‬ﻣﻪﺳــﻠﯩﻬﻪﺕ ﻳﯩﻐﯩﻨﻠﯩــﺮﻯ ﻗﯘﺳــﻪﻳﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩــﺪە‬ ‫ﺋﯧﭽﯩﻼﺗﺘــﻰ‪ ،‬ﺟﻪﯕــﺪە ﺗــﯘﻍ ﻗــﺎﺩﺍﺵ ﺋﯩــﺸﯩﻤﯘ ﺋﯘﻧﯩــﯔ ﻗﻮﻟﯩــﺪﺍ ﺋﯩــﺪﻯ‪ .‬ﻗﯘﺳــﻪﻱ‬ ‫ﺋﯚﻟﯜﺵ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ‪ ،‬ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﺋﻮﻏﯘﻟﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﺑـﺪﯗﺩﺩﺍﺭﻏﺎ ﺋﯚﺗﻜـﯜﺯﯛپ‬ ‫ﺑﻪﺭﺩﻯ‪ .‬ﻟــﯧﻜﯩﻦ ﺋﺎﺑــﺪﯗﻣﺎﻧﺎﻓﻨﯩﯔ ﺋﻪۋﻻﺩﻯ ﺗﺎﻏﯩــﺴﻰ ﺋﺎﺑــﺪﯗﺩﺩﺍﺭ ﺋﻪۋﻻﺩﯨﻨﯩــﯔ‬ ‫ﻳــﯘﻗﯩﺮﻗﻰ ۋەﺯﯨﭙﯩﻠﻪﺭﻧــﻰ ﺋﯚﺗﻪﺷــﺘﻪﻙ ﭘﻪﺧــﺮﻯ ﺋﻮﺭﯗﻧﻐــﺎ ﺋﯩــﮕﻪ ﺑﻮﻟﯘۋﯦﻠﯩــﺸﯩﻐﺎ‬ ‫ﻗﻮﺷﯘﻟﻤﺎﺳــﻠﯩﻖ ﻗﺎﺭﺍﺭﯨﻐــﺎ ﻛﯧﻠﯩــﺸﺘﻰ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭﻧﯩــﯔ ﺋﺎﺭﯨــﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺩە – ﺗــﺎﻻﺵ‬ ‫ﺋﻮﺭﯗﺷـــﻘﺎ ﺑﯧﺮﯨـــﭗ ﺗﺎﻗﯩﻠﯩـــﺪﯨﻐﺎﻥ ﭼﺎﻏـــﺪﺍ‪ ،‬ﺋﯩﻜﻜـــﻰ ﺗﻪﺭەﭘﻨﯩـــﯔ ﺋﻪﻗﯩـــﻞ –‬ ‫ﭘﺎﺭﺍﺳﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﺎﺩەﻣﻠﯩﺮﻯ ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟـﺪﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩـﭗ‪ ،‬ﺋﺎﺑـﺪﯗﻣﺎﻧﺎﻑ ﺋﻪۋﻻﺩﯨﻐـﺎ‬ ‫ﺑﻪﻳﺘﯘﻟﻼھﻘﺎ ﺗﺎۋﺍﭘﻘﺎ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺯەﻣـﺰەﻡ ﺳـﯜﻳﻰ ۋە ﺗﺎﻣـﺎﻕ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺗﻪﻣﯩـﻨﻠﻪﺵ‬ ‫ۋەﺯﯨﭙﯩــﺴﯩﻨﻰ ﺑﻪﺭﺩﻯ‪ .‬ﺋﺎﺑــﺪﯗﻟﻤﯘﺗﻪﻟﻠﯩﭙﻨﯩﯔ ﺋــﻮﻏﻠﻰ ﺋﺎﺑﺒﺎﺳــﻘﯩﭽﻪ‪ ،‬ﻣﻪﺯﻛــﯘﺭ‬ ‫ۋەﺯﯨــﭙﻪ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩــﯔ ﻗﯘﻟﯩــﺪﺍ ﺑﻮﻟــﯘپ ﻛﻪﻟــﺪﻯ‪ .‬ﺷــﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻤــﯘ ﻳﻪﻧﯩــﻼ‬ ‫ﺋﺎﺑﺒﺎﺱ ﺋﻪۋﻻﺩﯨﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯨﺸﯩﺪﺍ ﺑﻮﻟـﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﻣﻤـﺎ ﺑﻪﻳﺘـﯘﻟﻼھﻨﻰ ﺑﺎﺷـﻘﯘﺭﯗﺵ‬ ‫ۋە ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋەﺯﯨﭙﯩﺴﻰ ﺋﺎﺑﺪﯗﺩﺩﺍﺭ ﺋﻪۋﻻﺩﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﻠﻜﯩـﺪە ﻗﺎﻟـﺪﻯ‪،‬‬ ‫ﺋﯩــﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨــﻰ ﻣﻪﻳــﺪﺍﻧﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧــﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻤــﯘ ﺋــﯘﻻﺭ ﺑﺎﺷــﻘﯘﺭﯨﯟەﺭﺩﻯ‪ .‬ﺑــﯘ‬ ‫ۋەﺯﯨــﭙﻪ ھﺎﺯﯨﺮﻏــﺎ ﻗﻪﺩەﺭ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩــﯔ ﻗﻮﻟﯩــﺪﺍ ﺑﻮﻟــﯘپ ﻛﻪﻟﻤﻪﻛــﺘﻪ‪ .‬ﺋــﯘﻻﺭ ﺑﻮﻟــﺴﺎ‬ ‫ﺷـــﻪﻳﺒﻪﻧﯩﯔ ﺋﻮﻏـــﯘﻟﻠﯩﺮﻯ‪ ،‬ﺷـــﻪﻳﺒﻪ ﺋﻮﺳـــﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋـ ـﻮﻏﻠﻰ‪ ،‬ﺋﻮﺳـــﻤﺎﻥ ﺋﻪﺑـــﯘ‬ ‫ﺗﻪﻟﻬﻪﻧﯩـــﯔ ﺋـــﻮﻏﻠﻰ‪ ،‬ﺋﻪﺑـــﯘ ﺗﻪﻟـــﻬﻪ ﺋﺎﺑـــﺪﯗﻟﺌﯘﺯﺯﺍﻧﯩﯔ ﺋـــﻮﻏﻠﻰ‪ ،‬ﺋﺎﺑـــﺪﯗﻟﺌﯘﺯﺯﺍ‬ ‫ﺋﻮﺳـــﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋـــﻮﻏﻠﻰ‪ ،‬ﺋﻮﺳـــﻤﺎﻥ ﺋﺎﺑـــﺪﯗﺩﺩﺍﺭﻧﯩﯔ ﺋـــﻮﻏﻠﻰ‪ .‬ﺗـــﻮﻍ ﻗـــﺎﺩﺍﺵ‬ ‫ۋەﺯﯨﭙﯩــﺴﯩﻨﯩﻤﯘ ﺋﺎﺑــﺪﯗﺩﺩﺍﺭ ﺋﻪۋﻻﺩﻯ ﺩﺍۋﺍﻣﻼﺷــﺘﯘﺭﯗپ ﻛﻪﻟــﺪﻯ‪ .‬ﺋﯩــﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨــﻰ‬ ‫ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ‪ ،‬ﺑﯘ ۋەﺯﯨﭙﻪ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩـﯔ ﻗﻮﻟﯩـﺪﯨﻦ ﻣﯘﺳـﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ‬ ‫ﺧﻪﻟﯩﭙﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻠﻜﯩﮕﻪ ﺋﯚﺗﻜـﯜﺯﯛپ ﺑﯧﺮﯨﻠـﺪﻯ‪ .‬ﻣﯘﺳـﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺧﻪﻟﯩﭙﯩـﺴﻰ‬ ‫ﺋﯘﻧﯩﯖﻐــﺎ ﺋــﯚﺯﻯ ﻣﯘۋﺍﭘﯩــﻖ ﺩەپ ﻗﺎﺭﯨﻐــﺎﻥ ﻛﯩــﺸﯩﻨﻰ ﻗﻮﻳﯩــﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟــﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﻣﻪﺳــﻠﯩﻬﻪﺕ ۋە ﻗــﺎﺭﺍﺭ ﭼﯩﻘﯩــﺮﯨﺶ ﻳﯩﻐﯩﻨﻠﯩﺮﯨﻨــﻰ ﺋﯧﭽﯩــﺸﻤﯘ ﻣﯘﺳــﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ‬ ‫ﺧﻪﻟﯩﭙﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗﻟﺪﻯ‪ ،‬ﻗﯘﺳﻪﻳﻨﯩﯔ ﺋﺎﺗﯩﺴﻰ ﻛﯩـﻼﺏ‪ ،‬ﺋﺎﻧﯩـﺴﻰ‬

‫‪- 15 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﺳﻪﺋﯩﺪﻧﯩﯔ ﻗﯩﺰﻯ ﻓﺎﺗﯩﻤﻪ ﺋﯩﺪﻯ‪ ،‬ﻓﺎﺗﯩﻤﻪ ﻳﺎﻣﺎﻧﯩﻴﻪﻟﯩـﻚ ﺑﻮﻟـﯘپ‪ ،‬ﺋﻪﺯﺩﯗﺷـﻪﻧﯘﺋﻪ‬ ‫ﻗﻪﺑﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﻛﯩﻼﺑﻨﯩﯔ ﺋﺎﺗﯩﺴﻰ ﻣﯘﺭﺭە‪ ،‬ﻣﯘﺭﺭەﻧﯩﯔ ﺋﺎﻧﯩـﺴﻰ ھﯩﻨـﺪ‬ ‫ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ھﯩﻨﺪ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻓﯩﻬﯩﺮ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻣﺎﻟﯩﻚ ﺟﻪﻣﻪﺗﯩـﮕﻪ ﻣﻪﻧـﺴﯘپ ﺳـﻪﺭﯨﺮﻧﯩﯔ‬ ‫ﻗﯩــﺰﻯ ﺋﯩــﺪﻯ‪ .‬ﻣﯘﺭﺭەﻧﯩــﯔ ﺋﺎﺗﯩــﺴﻰ ﻛﻪﺋﯩــﺐ‪ ،‬ﺋﺎﻧﯩــﺴﻰ ﺷــﻪﻳﺒﺎﻧﻨﯩﯔ ﻗﯩــﺰﻯ‬ ‫ﻣﻪھــﺸﯩﻴﻪ ﺋﯩــﺪﻯ‪ .‬ﺷــﻪﻳﺒﺎﻧﻤﯘ ﻓﯩﻬــﺮﻯ ﺟﻪﻣﻪﺗﯩــﺪﯨﻦ ﺋﯩــﺪﻯ‪ .‬ﻛﻪﺋﺒﯩﻨﯩــﯔ‬ ‫ﺋﺎﺗﯩﺴﻰ ﻟﯘﺋﻪﻱ‪ ،‬ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﻗﯘﺯﺍﺋﻪ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐـﺎﻥ ﻛﻪﺋﯩﺒﯩﻨﯩـﯔ ﻗﯩـﺰﻯ‬ ‫ﻣــﺎﺭﯨﻴﻪ ﺋﯩــﺪﻯ‪ .‬ﻟﯘﺋﻪﻳﻨﯩــﯔ ﺋﺎﺗﯩــﺴﻰ ﻏﺎﻟﯩــﺐ‪ ،‬ﺋﺎﻧﯩــﺴﻰ ﻳﻪﺧﻠﯘﺩﻧﯩــﯔ ﻗﯩــﺰﻯ‬ ‫ﺋﺎﺗﯩﻜﻪ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﻳﻪﺧﻠﯘﺩ ﻧﻪﺯﯨﺮ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻛﯩﻨﺎﻧﻪ ﺟﻪﻣﻪﺗﯩـﺪﯨﻦ ﺋﯩـﺪﻯ‪ .‬ﻏﺎﻟﯩﺒﻨﯩـﯔ‬ ‫ﺋﺎﺗﯩﺴﻰ ﻓﯩﻬﺮﻯ‪ ،‬ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ھﺎﺭﯨﺴﻨﯩﯔ ﻗﯩـﺰﻯ ﻟﻪﻳـﻼ ﺋﯩـﺪﻯ‪ .‬ھـﺎﺭﯨﺲ ھﯘﺯەﻳـﻞ‬ ‫ﻗﻪﺑﯩﻠﯩـــﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩـــﺪﻯ‪ .‬ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩـــﯔ ﻛـــﯚپ ﻗﯩـــﺴﻤﯩﺪﺍ‪ ،‬ﻓﯩﻬـــﺮﻯ ﺩەﻝ‬ ‫ﻗﯘﺭەﻳــﺸﻨﯩﯔ ﺋــﯚﺯ‪ ،‬ﻓﯩﻬﺮﯨﻨﯩــﯔ ﺋﻪۋﻻﺩﻯ ﻗﯘﺭەﻳــﺸﯩﻠﻪﺭ ﺩﯨﻴﯩﻠﯩــﺪﯗ‪ .‬ﻗــﯘﺭەﻳﺶ‬ ‫ﻗﻪﺑﯩﻠﯩــﺴﻰ ﺋــﻮﻥ ﺋﯩﻜﻜــﻰ ﺟﻪﻣﻪﺗــﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒــﺎﺭەﺕ ﺑﻮﻟــﯘپ‪ ،‬ﺋــﯘﻻﺭ‪ :‬ﺋﺎﺑــﺪﯗﻣﺎﻧﺎﻑ‬ ‫ﺟﻪﻣﻪﺗــﻰ‪ ،‬ﺋﺎﺑــﺪﯗﺩﺩﺍﺭ ﺋﯩﺒﻨــﻰ ﻗﯘﺳــﻪﻱ ﺟﻪﻣﻪﺗــﻰ‪ ،‬ﺋﻪﺳــﻪﺩ ﺋﯩﺒﻨــﻰ ﺋﺎﺑــﺪﯗﻟﺌﯘﺯﺯﺍ‬ ‫ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻗﯘﺳـﻪﻱ ﺟﻪﻣﻪﺗـﻰ‪ ،‬ﺯﯙھـﺮە ﺋﯩﺒـﻰ ﻛﯩـﻼﺏ ﺟﻪﻣﻪﺗـﻰ‪ ،‬ﻣﻪﺧـﺰﯗﻡ ﺋﯩﺒﻨـﻰ‬ ‫ﻳﻪﻗﯩﺰە ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻣﯘﺭﺭە ﺟﻪﻣﻪﺗﻰ‪ ،‬ﺗﻪﻣﯩـﻢ ﺋﯩﺒﻨـﻰ ﻣـﯘﺭﺭە ﺟﻪﻣﻪﺗـﻰ‪ ،‬ﺗﯩـﻢ ﺋﯩﺒﻨـﻰ‬ ‫ﻣﯘﺭﺭە ﺟﻪﻣﻪﺗـﻰ‪ ،‬ﺋﻪﺩﻯ ﺋﯩﺒﻨـﻰ ﻛﻪﺋﯩـﺐ ﺟﻪﻣﻪﺗـﻰ‪ ،‬ﺳـﻪھﯩﻢ ﺋﯩﺒﻨـﻰ ھﻪﺳـﯩﺲ‬ ‫ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻛﻪﺋﯩﺐ ﺟﻪﻣﻪﺗﻰ‪ ،‬ﺋﺎﻣﯩﺮ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻟﯘﺋﻪﻱ ﺟﻪﻣﻪﺗﻰ‪ ،‬ﺗﯩﻢ ﺋﯩﺒﻨـﻰ ﻏﺎﻟﯩـﺐ‬ ‫ﺟﻪﻣﻪﺗــﻰ‪ ،‬ھــﺎﺭﯨﺲ ﺋﯩﺒﻨــﻰ ﻓﯩﻬــﺮﻯ ﺟﻪﻣﻪﺗــﻰ‪ ،‬ﻣﯘھﺎﺭﯨــﺐ ﺋﯩﺒﻨــﻰ ﻓﯩﻬــﺮﻯ‬ ‫ﺟﻪﻣﻪﺗﻰ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﻣﻪﻛﻜﯩـﺪە ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺍﻗﻼﺷـﻘﺎﻧﻼﺭ ﺳـﺎﻱ ﻗﯘﺭەﻳـﺸﻠﯩﺮﻯ‪،‬‬ ‫ﻣﻪﻛﻜﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﺪﺍ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺍﻗﻼﺷﻘﺎﻧﻼﺭ ﺳـﯩﺮﺕ ﻗﯘﺭەﻳـﺸﻠﯩﺮﻯ ﺩﯨﻴﯩﻠﻪﺗﺘـﻰ‪.‬‬ ‫ﻓﯩﻬﺮﻧﯩــﯔ ﺋﺎﺗﯩــﺴﻰ ﻣﺎﻟﯩــﻚ‪ ،‬ﺋﺎﻧﯩــﺴﻰ ﺋﺎﻣﯩﺮﯨﻨﯩــﯔ ﻗﯩــﺰﻯ ﺟﻪﻧــﺪەﻟﻪ ﺑﻮﻟــﯘپ‪،‬‬ ‫ﺋــﺎﻣﯩﺮ ﺟﯘﺭھﯘﻣﻠــﯘﻕ ﺋﯩــﺪﻯ؛ ﻣﺎﻟﯩﻜﻨﯩــﯔ ﺋﺎﺗﯩــﺴﻰ ﻧﻪﺯﯨــﺮ‪ ،‬ﺋﺎﻧﯩــﺴﻰ ﺋﻪۋﺩﺍﻥ‬ ‫ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻗﻪﻳﺲ ﺋﻪﻳﻼﻧﻨﯩﯔ ﻗﯩﺰﻯ ﺋﺎﺗﯩﻜﻪ ﺋﯩـﺪﻯ؛ ﻧﻪﺯﯨﺮﻧﯩـﯔ ﺋﺎﺗﯩـﺴﻰ ﻛﯩﻨـﺎﻧﻪ‪،‬‬ ‫ﺋﺎﻧﯩــﺴﻰ ﺗﻪﻣﯩــﻢ ﺟﻪﻣﻪﺗﯩــﺪﯨﻦ ﻣﯘﺭﺭەﻧﯩــﯔ ﻗﯩــﺰﻯ ﺑﻪﺭﺭە ﺋﯩــﺪﻯ؛ ﻛﯩﻨﺎﻧﻪﻧﯩــﯔ‬

‫‪- 16 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬


‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫‪- 17 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬

‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﺋﺎﻣﯩﻨﯩﮕﻪ ﺋﯚﻳﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ۋە ﺋﺎﻣﯩﻨﯩﻨﯩﯔ ھﺎﻣﯩﻠﺪﺍﺭ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫ﺋﺎﺗﯩﺴﻰ ﺧﯘﺯەﻳﻤﻪ‪ ،‬ﺋﺎﻧﯩـﺴﻰ ﺳـﻪﺋﯩﺪ ﺋﯩﺒﻨـﻰ ﻗﻪﻳـﺲ ﺋﻪﻳﻼﻧﻨﯩـﯔ ﻗﯩـﺰﻯ ﺋﻪۋﺍﻧﻪ‬ ‫ﺋﯩـﺪﻯ؛ ﺧﯘﺯەﻳﻤﻪﻧﯩــﯔ ﺋﺎﺗﯩــﺴﻰ ﻣـﯘﺩﺭﯨﻜﻪ‪ ،‬ﺋﺎﻧﯩــﺴﻰ ﻗﯘﺯﺍﺋﻪﻟﯩــﻚ ﺋﻪﺳــﻠﻪﻣﻨﯩﯔ‬ ‫ﻗﯩــﺰﻯ ﺳــﻪﻟﻤﺎ ﺋﯩــﺪﻯ؛ ﻣﯘﺩﺭﯨﻜﻪﻧﯩــﯔ ﺋﺎﺗﯩــﺴﻰ ﺋﯩﻠﻴــﺎﺱ‪ ،‬ﺋﺎﻧﯩــﺴﻰ ﺷــﺎﻥ –‬ ‫ﺷﻪۋﻛﻪﺗﻠﯩﻚ ﺩﺍﯕﺪﺍﺭ ﺧﻪﻧـﺰەﺏ ﺋﯩـﺪﻯ؛ ﺋﯩﻠﻴﺎﺳـﻨﯩﯔ ﺋﺎﺗﯩـﺴﻰ ﻣـﯘﺯەﺭ‪ ،‬ﺋﺎﻧﯩـﺴﻰ‬ ‫ﺟﻪﻧﺪە ﺋﯩﺒﻨـﻰ ﻣﻪﺋـﺪﯨﻨﯩﯔ ﻗﯩـﺰﻯ ﺭەﺑـﺎﺏ ﺋﯩـﺪﻯ؛ ﻣﯘﺯەﺭﻧﯩـﯔ ﺋﺎﺗﯩـﺴﻰ ﻧﯩـﺰﺍﺭ‪،‬‬ ‫ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﺋﻪﻛﯩﻨﯩﯔ ﻗﯩﺰﻯ ﺳﻪۋﺩە ﺋﯩـﺪﻯ؛ ﻧﯩﺰﺍﺭﻧﯩـﯔ ﺋﺎﺗﯩـﺴﻰ ﻣﻪﺋﻪﺩ‪ ،‬ﺋﺎﻧﯩـﺴﻰ‬ ‫ﺟﻮﺭھﯘﻣﻠﯘﻕ ﺟﻪۋﺷﻪﻣﻨﯩﯔ ﻗﯩﺰﻯ ﻣﯘﺋﺎﻧﻪ ﺋﯩﺪﻯ؛ ﻣﻪﺋﻪﺩﻧﯩـﯔ ﺋﺎﺗﯩـﺴﻰ ﺋﻪﺩﻧـﺎﻥ‬ ‫ﺋﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺗﺎﺭﯨﺦ ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮﻯ ۋە ﻣﯘھﻪﺩﺩﯨﺴﻠﻪﺭ ﺑﯩﺮﺩەﻙ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺩەپ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻥ ﻧﻪﺳـﻪپ‬ ‫)ﻣــﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻧﻪﺳــﯩﺒﻰ( ﺋﻪﻧﻪ ﺷــﯘ‪ .‬ﺋﻪﻣﻤــﺎ ﺋﻪﺩﻧﺎﻧﻨﯩــﯔ‬ ‫ﻳﯘﻗﯩﺮﯨـــﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﺟـــﺪﺍﺩﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳـــﺎﻧﺎﺵ ﺩﯗﺭﯗﺱ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ .‬ﻗﯩﺴﻘﯩـــﺴﻰ‪،‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻧﻪﺳــﯩﺒﻰ ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻤﻨﯩــﯔ ﺋﻮﻏﻠﯩﻐــﺎ ﻳﻪﻧــﻰ‬ ‫ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﻪﺭەﺑﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﻪﺭەﺑﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺗﯩـﺴﻰ ﺋﯩـﺴﻤﺎﺋﯩﻠﻐﺎ ﻳﯧﺘﯩـﭗ‬ ‫ﺑﺎﺭﯨــﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻐﻰ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩــﺴﯩﺪە ﺗــﺎﺭﯨﺦ ﺋــﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮﻯ ۋە ﻣﯘھﻪﺩﺩﯨــﺴﻠﻪﺭﻧﯩﯔ‬ ‫ﭘﯩﻜــﺮﻯ ﺑﯩــﺮﺩەﻙ‪ .‬ﻛــﯚﺭﯛپ ﺗﯘﺭﯗﭘــﺴﯩﺰﻛﻰ‪ ،‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ‬ ‫ﻧﻪﺳـــﯩﺒﻰ ﺋﯧـــﺴﯩﻞ ﻧﻪﺳـــﻪﺏ‪ ،‬ﭘـــﺎﻙ ﺋـــﺎﺗﯩﻼﺭ‪ ،‬ﭘــﺎﻙ ﺋـــﺎﻧﯩﻼﺭﺩﯗﺭ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻳــﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩــﯔ ﭘﯘﺷــﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻧﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩــﯔ‬ ‫ﻗﺎﺭﻧﯩﻐﺎ ﻳﯚﺗﻜﯩﻠﯩﭗ‪ ،‬ﺋـﺎﺧﯩﺮﻯ ﺗﯘﻏﯘﻟـﯘﺵ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺍﷲ ﺋـﯘﻧﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭﻟﯩﻜﻜﻪ‬ ‫ﺗﺎﻟﻠﯩﻐﺎﻥ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻧﻪﺳـﯩﺒﻰ ﺋﻪﺭەﺑـﻠﻪﺭ ﺋﯩﭽﯩـﺪە ﺋﻪڭ‬ ‫ﺋﯧــﺴﯩﻞ ۋە ﺋﻪڭ ﻳــﯘﻗﯩﺮﻯ ﻣﻪﺭﺗﯩﯟﯨﻠﯩــﻚ ﺑﻮﻟﻐــﺎﻥ ﻗــﯘﺭەﻳﺶ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩــﺴﯩﺪﯨﻦ‬ ‫ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺯەﻧﺠﯩﺮﺳﯩﻤﺎﻥ ﺋﺎﺗـﺎ – ﺑﻮۋﯨﻠﯩﺮﯨﻨﯩـﯔ‬ ‫ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺋﯧﺴﯩﻞ ﺯﺍﺗﻼﺭ‪ ،‬ﺋﻪﺭﺑﺎﭘﻼﺭ ﺑﻮﻟﯘپ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺑﯩـﺮەﺭ ﭼﺎﻛﯩﻨـﺎ‬ ‫ﺋــﺎﺩەﻣﻨﻰ ﺋﯘﭼﺮﺍﺗﻤﺎﻳــﺴﯩﺰ‪ ،‬ﺷــﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ﺋﯘﻧﯩــﯔ ﺋﺎﻧــﺎ ﺗﻪﺭەپ ﺋﻪﺟــﺪﺍﺗﻠﯩﺮﯨﻤﯘ‬ ‫ﻧﻮﭘﯘﺯﻟــﯘﻕ‪ ،‬ﺋﺎﺗــﺎﻗﻠﯩﻖ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩﻠﻪﺭﺩﯨــﻦ ﺋﯩــﺪﻯ‪ .‬ﺷﯜﺑﻬﯩــﺴﯩﺰﻛﻰ‪ ،‬ﻧﻪﺳــﯩﺒﻰ‬

‫ﺋﯧـــﺴﯩﻞ‪ ،‬ﺗﯧﮕـــﻰ ﭘـــﺎﻙ ﺑﻮﻟـــﯘﺵ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﻜﻨﯩـــﯔ ﺷـــﻪﺭﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻨﺪﯗﺭ‪.‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــــﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﺎﺗــــﺎ – ﺋﺎﻧﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩــــﯔ ﻗﯘﺷﯘﻟﯘﺷــــﻰ‪،‬‬ ‫ﺋﻪﺭەﺑﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﺋﯩﺪﯨـﺴﻰ ﺑـﻮﻳﯩﭽﻪ‪ ،‬ﻗـﺎﻧﯘﻧﻰ ﻳـﻮﻝ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﻐـﺎﻥ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻧﻪﺳــﯩﺒﻰ ﺟﺎھﯩﻠﻴﻪﺗﻨﯩــﯔ ﭘﺎھﯩــﺸﯟﺍﺯﻟﯩﻘﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩــﻠﻪﻥ‬ ‫ﺑﯘﻟﻐﺎﻧﻤﯩﻐــــﺎﻥ‪ .‬ﺧﯘﺩﺍﻏــــﺎ ﺷــــﯜﻛﺮﻯ‪ ،‬ﺍﷲ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــــﺴﺎﻻﻣﻨﻰ‬ ‫ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﭘﺎﻙ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ‪.‬‬

‫ﺋﺎﺑــﺪﯗﻟﻼ ﺋﺎﺗﯩــﺴﻰ ﺋﺎﺑــﺪﯗﻟﻤﯘﺗﻪﻟﻠﯩﭙﻨﯩﯔ ﺋﻪڭ ﺋــﺎﻣﺮﺍﻕ ﺑﺎﻟﯩــﺴﻰ ﺋﯩــﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﺑــﺪﯗﻟﻼ ﺋــﻮﻥ ﺳــﻪﻛﻜﯩﺰ ﻳﺎﺷــﻘﺎ ﻛﯩﺮﮔﻪﻧــﺪە‪ ،‬ﺋﺎﺗﯩــﺴﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐــﺎ ۋەھﯩﺒﻨﯩــﯔ‬ ‫ﻗﯩـــﺰﻯ ﺋـــﺎﻣﯩﻨﯩﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩـــﭗ ﺑﻪﺭﺩﻯ‪ .‬ۋەھﯩـــﺐ ﺋﺎﺑـــﺪﯗﻣﺎﻧﺎﻓﻨﯩﯔ ﺋـــﻮﻏﻠﻰ‪،‬‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻣﺎﻧﺎﻑ ﺯﯙھﺮەﻧﯩﯔ ﺋﻮﻏﻠﻰ‪ ،‬ﺯﯙھﺮە ﻛﯩﻼﺑﯩﻨﯩﯔ ﺋـﻮﻏﻠﻰ ﺋﯩـﺪﻯ‪ .‬ﺑـﯘ ﭼﺎﻏـﺪﺍ‬ ‫ﺋـــﺎﻣﯩﻨﻪ ﻧﻪﺳـــﻪپ ۋە ﻗﻪﺑﯩـــﻠﻪ ﺟﻪھﻪﺗـــﺘﯩﻦ ﻗـــﯘﺭەﻳﯩﺶ ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻨﯩـــﯔ ﺋﻪڭ‬ ‫ﺋﯧــﺴﯩﻠﻰ ﺋﯩــﺪﻯ‪ .‬ﺋــﯘ ﺋﺎﺑــﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﻧﯩﻜﺎھﯩﻐــﺎ ﺋﯚﺗــﯜپ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩــﯔ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺑﯩــﺮ‬ ‫ﺗﻪﻛﯩﮕﻪ ﺑﺎﺵ ﻗﻮﻳﻐﺎﻧـﺪﯨﻦ ﻛﯧـﻴﯩﻦ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ھﺎﻣﯩﻠـﺪﺍﺭ‬ ‫ﺑﻮﻟـــﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـــﺴﺎﻻﻡ ﺋﺎﻧﯩـــﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﻮﺭﺳـــﯩﻘﯩﺪﺍ ﺋﯩﻜﻜـــﻰ‬ ‫ﺋﺎﻳﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﺋﺎﺗﯩﺴﻰ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ۋﺍﭘـﺎﺕ ﺑﻮﻟـﯘپ‪ ،‬ﺋﻪﺩﻯ ﺋﯩﺒﻨـﻰ ﻧﻪﺟﺠﺎﺭﻧﯩـﯔ‬ ‫ﺋﻪۋﻻﺩﻯ ﺑﻮﻟﻐـــﺎﻥ ﺗﺎﻏﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩـــﯔ ﻗﯧـــﺸﯩﺪﺍ ﻣﻪﺩﯨﻨﯩـــﺪە ﺩەﭘـــﻨﻪ ﻗﯩﻠﯩﻨـــﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﺑــﺪﯗﻟﻼ ﺷــﺎﻡ )ﺳــﯜﺭﯨﻴﻪ( ﻏــﺎ ﺳــﻮﺩﺍ ﺋﯜﭼــﯜﻥ ﺑﯧﺮﯨــﭗ ﻗﺎﻳﺘﯩــﭗ ﻛﯧﻠﯩﯟﯦﺘﯩــﭗ‪،‬‬ ‫ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ﻗﺎﺯﺍ ﺗﺎﭘﻘﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﻣﯩﻨﻪﻧﯩـﯔ ﺋـﺎﻱ – ﻛـﯜﻧﻰ ﺗﻮﺷـﯘپ‪،‬‬ ‫ﺑﺎﻟﯩﺴﻰ ﺗﻮﻏﯘﻟﺪﻯ‪ .‬ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﯩـﯔ ﺑﻮﻟـﯘپ ﭘﯘﺷـﻘﺎﻗﻠﯩﺮﯨﻐﯩﭽﻪ ﻣﻪﺭﯨـﭙﻪﺕ ﺭﻭھﯩﻨـﻰ‬ ‫ﺗﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ‪ ،‬ﮔﯜﺯەﻝ ﺋﻪﺧﻼﻗﻼﺭﻧﻰ ﻣﯘﻛﻪﻣﻤﻪﻟﻠﻪﺷﺘﯜﺭﮔﻪﻥ ﺑﯘ ﺋﯘﻟﯘﻍ ﺑـﯘۋﺍﻕ ﺑﯩـﻠﻪﻥ‬ ‫ﺟﺎھــﺎﻥ ﺋﯘﻣﯩﺘﯟﺍﺭﻻﻧــﺪﻯ‪ .‬ﻣﻪﺭھــﯘﻡ ﺋﺎﺳــﺘﺮﻭﻧﻮﻡ ﻣﻪھﻤــﯘﺕ ﭘﺎﺷــﺎ ]ﻣﯩــﺴﯩﺮﻟﯩﻖ‬ ‫ﺋﺎﺳــــــﺘﺮﻭﻧﻮﻡ‪ -1885 ،‬ﻳﯩﻠــــــﻰ ۋﺍﭘــــــﺎﺕ ﺑﻮﻟﻐــــــﺎﻥ‪ - ،‬ﺕ[ ﻣــــــﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺭەﺑﯩﺌــﻮﻝ ﺋﻪۋۋەﻝ )ھﯩﺠﯩﺮﯨﻴﯩﻨﯩــﯔ ‪ -3‬ﺋﯧﻴــﻰ( ﻧﯩــﯔ ‪9‬‬ ‫‪- 18 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬


‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫– ﻛﯜﻧﻰ ﺩﯛﺷﻪﻧﺒﻪ ﺋﻪﺗﯩﮕﻪﻧﺪە ﺗﻮﻏﯘﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻐﯩﻨﻰ‪ ،‬ﺑـﯘ ۋﺍﻗﯩﺘﻨﯩـﯔ ﻣﯩﻼﺩﯨﻨﯩـﯔ‬ ‫‪ – 571‬ﻳﯩﻠﻰ ‪ – 4‬ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ‪ – 21‬ﻛﯜﻧﯩﮕﻪ ﻳﻪﻧﻰ ﭘﯩـﻞ ۋەﻗﻪﺳـﻰ ] ﻣﻪﻛﻜﯩـﺪە‬ ‫ﻳﯜﺯ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﻣﻪﺷﻬﯘﺭ ۋەﻗﻪ‪ .‬ﺋﻪﺭەﺑﻠﻪﺭ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺧﻪﻟﻘﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﯘھﯩﻢ ۋەﻗﻪﻟﻪﺭﻧـﻰ‬ ‫ﺗــﺎﺭﯨﺦ ﺑﯧــﺸﻰ ﻗﯩﻠﯩــﭗ ھﯧــﺴﺎﺑﻼﺵ ﺋــﺎﺩەﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﻮﺧــﺸﺎﺵ‪ ،‬ﺋﻪﺭەﺑﻠﻪﺭﻣــﯘ ﺑــﯘ‬ ‫ۋەﻗﻪﻧــﻰ ﺗــﺎﺭﯨﺦ ﺑﯧــﺸﻰ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﻟﻐــﺎﻥ‪ .‬ﻗﯘﺭﺋﺎﻧــﺪﺍ ﭘﯩــﻞ ﺳﯜﺭﯨــﺴﯩﺪﯨﻤﯘ ﺑــﯘ ۋەﻗﻪ‬ ‫ﺗﯩﻠﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﻐـﺎﻥ‪ .‬ﺑـﯘ ۋەﻗﻪﻧﯩـﯔ ﺧﯘﻻﺳﯩـﺴﻰ ﺷـﯘﻛﻰ‪ ،‬ﻣﯩـﺴﯩﺮﺩﯨﻦ ﻛﯧـﻴﯩﻦ‬ ‫ﻳﻪﻣﻪﻧــــﮕﻪ ھﯚﻛﯜﻣﺮﺍﻧﻠﯩــــﻖ ﻗﯩﻠﻐــــﺎﻥ ھﻪﺑﻪﺵ ﭘﺎﺩﯨــــﺸﺎھﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩــــﺮﻯ‬ ‫ﻣﻪﻛﻜﯩﮕﻪ ھﯘﺟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﺋﯩﺒﯩﻨﻰ ﺑﯘﺯﻣﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﯩـﺪﯗ‪ .‬ﺋـﯘ ﭼـﻮڭ‬ ‫ﺑﯩﺮ ﭘﯩﻠﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ‪ ،‬ﺋﻪﺭەﺑـﻠﻪﺭ ﻣﯘﻧـﺪﺍﻕ ﭘﯩﻠﻨـﻰ ﻛـﯚﺭﻣﯩﮕﻪﻥ ﺋﯩـﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﻛـــﯧﻠﯩﺶ ﺋﺎﻟﺪﯨـــﺪﺍ ﺗﯘﺭﻏـــﺎﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩـــﺮﯨﮕﻪ ھـــﯚﺭﻣﻪﺕ ﺑﯩﻠـــﺪﯛﺭﯛﺵ‪ ،‬ﺋﯘﻟـــﯘﻍ‬ ‫ﻛﻪﺋﺒﯩﻨﻰ ﺳﺎﻗﻼﺵ ﻳﯜﺯﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺍﷲ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺳﯘﻳﯩﻘﻪﺳـﺘﯩﻨﻰ ﺑﻪﺭﺑـﺎﺕ‬ ‫ﻗﯩﻠـــﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭﻏـــﺎ ﺑﯩـــﺮ ﺗﯜﺭﻛـــﯜﻡ ﻗﯘﺷـــﻨﻰ ﺋﻪۋەﺗﯩـــﭗ‪ ،‬ﺷـــﯧﻐﯩﻞ ﺗﺎﺷـــﻼﺭﻧﻰ‬ ‫ﺋﺎﺗﻘﯘﺯﯗپ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﭼﺎﻳﻨﯩﯟﯦﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ﺳـﺎﻣﺎﻧﺪەﻙ ﻗﯩﻠﯩـﯟەﺗﺘﻰ‪ .‬ﻗﯘﺭەﻳـﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ‬ ‫ﺩﯛﺷــﻤﻪﻧﮕﻪ ﻗﺎﺭﺷــﻰ ﺗــﯘﺭﯗﺵ ﻣﯘﺷــﻪﻗﻘﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﻗﯘﺗﻘــﯘﺯﺩﻯ‪ [.‬ﻧﯩــﯔ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽــﻰ‬ ‫ﻳﯩﻠﯩﻐـــﺎ ﺗـــﻮﻏﺮﺍ ﻛﯧﻠﯩـــﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻐﯩﻨﻰ ﺋﯧـــﻨﯩﻘﻼپ ﭼﯩﻘﺘـــﻰ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ ﺑﻪﻧــﻰ ھﺎﺷــﯩﻢ ﻛﻮﭼﯩــﺴﯩﺪﺍ ﺋﻪﺑــﯘ ﺗﺎﻟﯩﺒﻨﯩــﯔ ﻗﻮﺭﻭﺳــﯩﺪﺍ‬ ‫ﺗﯘﻏﯘﻟﺪﻯ‪ ،‬ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﺍﺧﻤﺎﻥ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﻪۋۋﯨﻨﯩـﯔ ﺋﺎﻧﯩـﺴﻰ ﺷـﻪﻓﻔﺎ ﺗﯘﻏـﯘﺕ ﺋﺎﻧﯩـﺴﻰ‬ ‫ﺑﻮﻟـــــــﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــــــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـــــــﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﺎﻧﯩـــــــﺴﻰ ﺋـــــــﺎﻣﯩﻨﻪ‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩــﯔ ﭼــﻮڭ ﺩﺍﺩﯨــﺴﯩﻐﺎ ﺧــﻮﺵ ﺧﻪۋەﺭ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯛﺷــﻜﻪ ﻛﯩــﺸﻰ‬ ‫ﺋﻪۋەﺗﺘﻰ‪ .‬ﭼﻮڭ ﺩﺍﺩﯨـﺴﻰ ﺧﯘﺷـﺎﻝ ھﺎﻟـﺪﺍ ﻛﯧﻠﯩـﭗ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯖﻐـﺎ ﻣـﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺩەپ‬ ‫ﺋﺎﺕ ﻗﻮﻳﺪﻯ‪ .‬ﺑﯘ ﺋﯩـﺴﯩﻢ ﺑـﯘﺭﯗﻥ ﺋﻪﺭەﺑـﻠﻪﺭ ﺋﯩﭽﯩـﺪە ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﻠﻤﯩﻐـﺎﻥ‪ .‬ﺍﷲ ﺋـﯚﺯ‬ ‫ﺋﯩﺮﺍﺩﯨﺴﯩﻨﻰ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﺷـﯘﺭﻣﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟـﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﻧﺎﺯﯨـﻞ ﻗﯩﻠﻐـﺎﻥ‬ ‫ﺗﻪۋﺭﺍﺕ}ﻳﻪھﯘﺩﯨﻴﻼﺭﻧﯩــــــــــــــﯔ ﻣــــــــــــــﯘﻗﻪﺩﺩەﺱ ﻛﯩﺘــــــــــــــﺎۋﻯ‪ ،‬ﺕ{‪،‬‬ ‫ﺋﯩﻨﺠﯩــﻞ}ﺧﺮﯨــﺴﺘﯩﺌﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻣــﯘﻗﻪﺩﺩەﺱ ﻛﯩﺘــﺎۋﻯ‪ – ،‬ﺕ{ﻏــﺎ ﺋﻮﺧــﺸﺎﺵ‬

‫‪- 19 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬

‫ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﺩﺍ ﺑﯘ ﺋﯩﺴﯩﻢ ﺯﯨﻜﺮﻯ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ‪ .‬ﺍﷲ ﺋﯩﺮﺍﺩﯨﺴﯩﻨﻰ ﺋﯩـﺸﻘﺎ ﺋﺎﺷـﯘﺭﯗﺵ‬ ‫ﻳﯜﺯﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھﻨﻰ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﺗﺎﺷﻨﻰ ﭼﻮڭ ﺩﺍﺩﯨـﺴﯩﻨﯩﯔ ﻛـﯚﯕﻠﯩﮕﻪ‬ ‫ﺳــﺎﻟﻐﺎﻥ‪ .‬ﺋﺎﺗﯩــﺴﻰ ﺋﺎﺑــﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﺩﯦــﺪﯨﮕﻰ‪ ،‬ھﻪﺑﻪﺷــﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐــﺎﻥ ﺋﯘﻣﻤــﯘ‬ ‫ﺋﻪﻳﻤﻪﻥ ﺑﻪﺭەﻛﻪ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪ ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟـﺪﻯ‪ .‬ﺋـﯘﻧﻰ‬ ‫ﺑﯩﺮﯨﻨﭽــﻰ ﻗﯧــﺘﯩﻢ ﺋﯩﻤﯩــﺘﻜﻪﻥ ﺋﺎﻳــﺎﻝ ﺗﺎﻏﯩــﺴﻰ ﺋﻪﺑﯘﻟﻪھﻪﺑﻨﯩــﯔ ﺩﯦــﺪﯨﮕﻰ‬ ‫ﺳﯘۋەﻳﻴﻪ ﺋﯩﺪﻯ‪.‬‬

‫ﺋﯧﻤﯩﺘﯩﺶ‬ ‫‪www.munber.org‬‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﺑﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺯﯨﺮەﻙ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺳﻪھﺮﺍﺩﯨﻦ ﺋﯩﻨﯩﮕﺎﻧﺎ ﺗﯧﭙﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩـﭗ‬ ‫ﺑــــﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻪﻣﮕــــﯜﺯﯛﺵ ﺋﻪﺭەﺑﻠﻪﺭﻧﯩــــﯔ ﺋــــﺎﺩﯨﺘﻰ ﺋﯩــــﺪﻯ‪ ،‬ﺷــــﻪھﻪﺭﻟﻪﺭﺩە‬ ‫ﺗﻪﺭﺑﯩـﻴﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﺑـﺎﻻ ﮔـﺎﻟﯟﺍڭ‪ ،‬ﺑﯘﺷـﺎڭ ﺑﻮﻟﯩـﺪﯗ‪ ،‬ﺩﯦﻴﯩـﺸﻪﺗﺘﻰ‪ .‬ﺳـﻪﺋﯩﺪ ﺋﯩﺒﻨــﻰ‬ ‫ﺑﻪﻛــﺮﻯ ﻗﻪﺑﻠﯩــﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩــﺮ ﺗﯜﺭﻛــﯜﻡ ﺋﺎﻳــﺎﻟﻼﺭ ﺋﻪﻣﮕﯜﺯﯨــﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑــﺎﻻ ﺋﯩــﺰﻟﻪپ‬ ‫ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ‪ ،‬ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻘﺎ ﻻﻳﯩﻖ ﺑﻮۋﺍﻕ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺑﻪﻧـﻰ ﺳـﻪﺋﻪﺋﯩﺪ ﻗﻪﺑﻠﯩـﺴﯩﺪﯨﻦ‬ ‫ﺋﻪﺑـــﯘ ﺯﻭ ﺋﻪﻳﯩﺒﻨﯩـــﯔ ﻗﯩـــﺰﻯ ھﻪﻟﯩﻤﯩـــﮕﻪ ﺋـــﯘﺩﯗﻝ ﻛﯩﻠﯩـــﺪﯗ‪ .‬ھﻪﻟﯩﻤﯩﻨﯩـــﯔ‬ ‫ﺋﯧﺮﯨﻨﯩـــﯔ ﺋﯩـــﺴﻤﻰ ﺋﻪﺑﯘﻛﻪﺑـــﺸﻪ ﺋﯩـــﺪﻯ‪ .‬ﻗـــﯘﺭەﻳﺶ ﺧﻪﻟﻘـــﻰ ﻣـــﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـ ـﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﻣﻪﺳـــﺨﯩﺮە ﻗﯩﻠﻐـــﺎﻥ ﭼﺎﻏـــﺪﺍ‪ ،‬ﺋـــﯘﻧﻰ ﺋﻪﺑـــﯘ ﻛﻪﺑـــﺸﯩﮕﻪ‬ ‫ﻣﻪﻧـــﺴﯘپ ﻗﯩﻠﻐـــﺎﻥ‪ ،‬ﺋﻪﺑـــﯘ ﻛﻪﭘـــﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋـــﻮﻏﻠﻰ ﺋﺎﺳـــﻤﺎﻧﺪﯨﻦ ﺳـــﯚﺯﻟﻪﻳﺪﯗ‪،‬‬ ‫ﺩﯦﻴﯩــﺸﻜﻪﻥ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﺋﻪﻣﮕــﯜﺯﮔﻪﻥ ﺗــﯚﺕ ﻳﯩﻠــﺪﯨﻦ‬ ‫ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ۋﺍﻗﯩﺖ ﺩﺍۋﺍﻣﯩﺪﺍ‪ ،‬ھﻪﻟﯩﻤﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﮕﻪ ﺑﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﻳﺎﻏﻘﺎﻥ‪.‬‬

‫ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻛﯚﻛﺮﯨﻜﻰ ﻳﯧﺮﯨﻠﯩﺶ ۋەﻗﻪﺳﻰ‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ ھﻪﻟﯩﻤﯩﻨﯩــﯔ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﯩــﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ۋﺍﻗﺘﯩــﺪﺍ‬ ‫ﻣـــﯘھﯩﻢ ۋەﻗﻪ ﻳـــﯜﺯ ﺑﻪﺭﺩﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـــﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻛـــﯚﻛﺮﯨﮕﻰ‬ ‫‪- 20 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬


‫‪www.munber.org‬‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﻳﯧﺮﯨﻠﯩــﭗ‪ ،‬ﺷــﻪﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ۋەﺳﯟەﺳﯩــﺴﻰ ﺋﯧﻠﯩــﭗ ﺗﺎﺷــﻼﻧﺪﻯ‪ .‬ﺑــﯘ ۋەﻗﻪﺩﯨــﻦ‬ ‫ﻗﻮﺭﻗــﯘﻧﭻ ﺋﯩﭽﯩــﺪە ﻗﺎﻟﻐــﺎﻥ ھﻪﻟﯩــﻤﻪ ﺋــﯘﻧﻰ ﺋﺎﻧﯩــﺴﯩﻐﺎ ﻗــﺎﻳﺘﯘﺭﯗپ ﺑﯧﺮﯨــﺪﯗ‪،‬‬ ‫ھﻪﻟﯩـــﻤﻪ ﺑـــﯘ ۋەﻗﻪﻧﯩـــﯔ ﺟﻪﺭﻳـــﺎﻧﯩﻨﻰ ﺳـــﯚﺯﻟﻪپ ﻣﯘﻧـــﺪﺍﻕ ﺩەﻳـــﺪﯗ‪ " :‬ﺋـــﯘ‬ ‫ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﺮﻯ )ھﻪﻟﯩﻤﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﻯ( ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺋﯚﻳﯩﻤﯩﺰﻧﯩـﯔ ﺋﺎﺭﻗﯩـﺴﯩﺪﺍ‬ ‫ﻗﻮﺯﯨﻼﺭ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺋﻮﻳﻨﺎۋﺍﺗﺎﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﻰ )ھﻪﻟﯩﻤﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﻟﯩـﺴﻰ(‬ ‫ﻳﯜﮔـــــﯜﺭﯛپ ﻛﯩﺮﯨـــــﭗ‪ ،‬ﻣﺎﯕـــــﺎ ۋە ﺩﺍﺩﯨـــــﺴﯩﻐﺎ ‪ :‬ھﯧﻠﯩﻘـــــﻰ ﻗﯘﺭەﻳـــــﺸﻠﯩﻚ‬ ‫ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻤﻨﻰ ﺋﺎﻕ ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﯩﻚ ﺋﯩﻜﻜـﻰ ﻛﯩـﺸﻰ ﺗﯘﺗﯘۋﯦﻠﯩـﭗ ﻳـﺎﺗﻘﯘﺯﯗپ‪،‬‬ ‫ﻗﻮﺭﺳــﯩﻘﯩﻨﻰ ﻳﯧﺮﯨــﭗ ﻗﺎﻣﭽ ـﺎ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﻗﻮﭼﯩﯟﺍﺗﯩــﺪﯗ‪ ،‬ﺩﯦــﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﺗﯩــﺴﻰ ﺑﯩــﻠﻪﻥ‬ ‫ﺋﯩﻜﻜﯩﻤﯩـــﺰ ﭼﯩﻘﯩـــﭗ ﻗﺎﺭﯨـــﺴﺎﻕ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩـــﯔ ﺭەﯕﮕـــﻰ ﺋﯘﯕـــﯘپ ﻛﯩﺘﯩﭙﺘـــﯘ‪.‬‬ ‫ﺋﯩﻜﻜﯩﻤﯩﺰ ﺋﯘﻧﻰ ﻗﯘﭼـﺎﻗﻼپ‪ :‬ﻧﯩـﻤﻪ ﺑﻮﻟـﺪﯗڭ ﺋﻮﻏﻠـﯘﻡ؟ ﺩەپ ﺳﻮﺭﯨـﺴﺎﻕ‪ ،‬ﺋـﯘ‪:‬‬ ‫ﺋــﺎﻕ ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﯩــﻚ ﺋﯩﻜﻜــﻰ ﻛﯩــﺸﻰ ﻛﯩﻠﯩــﭗ‪ ،‬ﺑﯩﺮﺳــﻰ ھﻪﻣﺮﯨﻴﯩﻐــﺎ ﻣﯧﻨــﻰ‬ ‫ﻛﯚﺭﺳـــﯩﺘﯩﭗ‪ :‬ﻣﯘﺷـــﯘﻣﯘ؟ ﺩﯨﯟﯨـــﺪﻯ‪ ،‬ھﻪﻣﺮﯨﻴـــﻰ‪ :‬ﺷـــﯘ! ﺩەپ ﺟـــﺎۋﺍﺏ ﺑﻪﺭﺩﻯ‪.‬‬ ‫ﺷــﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺋــﯘﻻﺭ ﻣﺎﯕــﺎ ﺋﯧﺘﯩﻠــﺪﻯ ۋە ﻣﯩﻨــﻰ ﻳــﺎﺗﻘﯘﺯﯗپ ﻗﻮﺭﺳــﯩﻘﯩﻤﻨﻰ‬ ‫ﻳﯧﺮﯨــﭗ‪ ،‬ﺑﯩــﺮ ﻧﻪﺭﺳــﯩﻨﻰ ﺋــﺎﺧﺘﯘﺭﯗپ ﺋﯧﻠﯩــﭗ ﺗﺎﺷــﻠﯩﯟەﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩــﯔ ﻧﯩــﻤﻪ‬ ‫ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯘﻗﻤﺎﻳﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺩﯦﺪﻯ‪".‬‬ ‫ﺭەﺳـــــــﯘﻟﯘﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋـــــــﺎﻣﯩﻨﻪ ۋﺍﭘـــــــﺎﺕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧـــــــﺪﯨﻦ ﻛﯧـــــــﻴﯩﻦ‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻤﯘﺗﻪﻟﻠﯩﺒﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ ﻗﯧﻠﯩﺸﻰ‪ ،‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻤﯘﺗﻪﻟﻠﯩﺐ ۋﺍﭘـﺎﺕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧـﺪﯨﻦ‬ ‫ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﻪﺑﯘ ﺗﺎﻟﯩﺒﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ ﻗﯧﻠﯩﺸﻰ‬ ‫ﺋﺎﻧﯩــﺴﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ھﻪﻟﯩﻤــﺪﯨﻦ ﺗﺎﭘــﺸﯘﺭﯗۋﯦﻠﯩﭗ‪،‬‬ ‫ﺋﺎﺑـــﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﺗﺎﻏﯩﻠﯩﺮﯨـــﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐـــﺎﻥ ﺋﻪﺩﻯ ﺋﯩﺒﻨـــﻰ ﻧﻪﺟﺠـــﺎﺭ ﺟﻪﻣﻪﺗﯩﻨـــﻰ‬ ‫ﻳــﻮﻗﻼﺵ ﺋﯜﭼــﯜﻥ ﻣﻪﺩﯨــﻨﯩﮕﻪ ﺑﯩﻠــﻠﻪ ﺋﯧﻠﯩــﭗ ﺑــﺎﺭﺩﻯ‪ .‬ﺋــﺎﻣﯩﻨﻪ ﻣﻪﺩﯨﻨﯩــﺪﯨﻦ‬ ‫ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﯟﯦﺘﯩﭗ ﻳﻮﻟﺪﺍ ﺋﻪﺑﯟﺍ ]ﻣﻪﻛﻜﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﻨﯩـﯔ ﺋﺎﺭﯨـﺴﯩﺪﯨﻜﻰ‬ ‫ﺑﯩﺮ ﻛﻪﻧﺖ ﺑﻮﻟـﯘپ‪ ،‬ﻣﻪﻛﻜﯩـﺪﯨﻦ ﻣﻪﺩﯨـﻨﯩﮕﻪ ﻳﯧﻘﯩﻨـﺮﺍﻕ[ ﺩﯦـﮕﻪﻥ ﺟﺎﻳـﺪﺍ ﻗـﺎﺯﺍ‬ ‫ﻗﯩﻠــﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﺋﯘﻣﻤــﯘ ﺋﻪﻳــﻤﻪﻥ ﺑــﺎﻗﺘﻰ‪ ،‬ﭼــﻮڭ‬ ‫‪- 21 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﺩﺍﺩﯨـــﺴﻰ ﺋﺎﺑـــﺪﯗﻟﻤﯘﺗﻪﻟﻠﯩﺐ ﺋـــﯚﺯ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﯩـــﺴﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟـــﺪﻯ‪ ،‬ﺋـــﯘ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﯩﺪە ﺑﯜﻳﯜﻙ ﺋـﺎﺩەﻡ ﺑﻮﻟﯩـﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖـﺪﺍ‬ ‫ﻛـــــﯚﺭﯛﻟﮕﻪﻥ ﺋـــــﺎﻻﻣﻪﺗﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﺎﻳﻘﯩﻐـــــﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼـــــﯜﻥ‪ ،‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــــﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـــﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺑﺎﻟﯩـــﺴﯩﺪﯨﻨﻤﯘ ﺋـــﺎﺭﺗﯘﻕ ﻛﯚﻳـــﯜﻧﻪﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺋـــﯘﻧﻰ ﺑﻪﻛﻤـــﯘ‬ ‫ﺋﻪﺗﯩـــــﯟﺍﺭﻻﻳﺘﺘﻰ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـــــﺴﺎﻻﻡ ‪ 8‬ﻳﺎﺷـــــﻘﺎ ﻛﯩﺮﮔﻪﻧـــــﺪە‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻤﯘﺗﻪﻟﻠﯩﺐ ۋﺍﭘﺎﺕ ﺑﻮﻟـﺪﻯ‪ ،‬ﺷـﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺩﺍﺩﯨـﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨـﺸﻰ‬ ‫ﺋﻪﺑﯘ ﺗﺎﻟﯩﺒﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﻐـﺎ ﻗﺎﻟـﺪﻯ‪ ،‬ﺋﻪﺑـﯘ ﺗﺎﻟﯩـﺐ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐـﺎ ﻛﯚﻳﯜﻣﭽـﺎﻥ ۋە ھـﺎﻣﻰ‬ ‫ﺋﯩــﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﺑــﯘ ﺗﺎﻟﯩﺒﻨﯩــﯔ ﻗــﯘﻟﻰ ﻗﯩــﺴﻘﺎ ﺋﯩــﺪﻯ‪ .‬ﺍﷲ ﺋﯘﻧﯩــﯔ ﺋــﺎﺯ ﻣﯧﻠﯩﻨــﻰ‬ ‫ﺑﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـﺴﺎﻻﻡ ﺗﺎﻏﯩـﺴﻰ ﺋﻪﺑـﯘ ﺗﺎﻟﯩﺒﻨﯩـﯔ‬ ‫ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﯩــﺴﯩﺪە ﺑﻮﻟﻐــﺎﻥ ﻣــﯘﺩﺩەﺗﺘﻪ ﻗﺎﻧﺎﺋﻪﺗﭽﺎﻧﻠﯩﻘﺘــﺎ‪ ،‬ﺋــﺎﺩەﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﯘﺷــﺸﺎﻕ‬ ‫ﺑــﺎﻟﯩﻼﺭ ﺷــﯘﻏﯘﻟﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﻪﻧﯩــﺴﯩﺰ ﺋﯩــﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ﻳﯩــﺮﺍﻕ ﺑﻮﻟﯘﺷــﺘﺎ ﻧﻪﻣــﯘﻧﻪ‬ ‫ﺋﯩــﺪﻯ‪ .‬ﺗﻪﺭﺑﯩــﻴﻪ ﺋﺎﻧﯩــﺴﻰ ﺋﯘﻣﻤــﯘ ﺋﻪﻳﻤﻪﻧﻨﯩــﯔ ﺭﯨــﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩــﺸﯩﭽﻪ‪ ،‬ﺗﺎﻣــﺎﻕ‬ ‫ۋﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ﻛﯧﻠﯩـﭗ ﺗﺎﻟﯩـﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗـﺴﯩﻤﯘ‪ ،‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـﺴﺎﻻﻡ‬ ‫ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﻗﺎﻧﺎﺋﻪﺗﻠﯩﻨﯩﭗ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ‪.‬‬

‫ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺷﺎﻣﻐﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺗﯜﻧﺠﻰ ﺳﻪﭘﯩﺮﻯ‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــــﺴﺎﻻﻡ ‪ 12‬ﻳﺎﺷــــﻘﺎ ﻛﯩﺮﮔﻪﻧــــﺪە‪ ،‬ﺗﺎﻏﯩــــﺴﻰ ۋە‬ ‫ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﯩﭽﯩﺴﻰ ﺗﯩﺠﺎﺭەﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﺎﻣﻐﺎ ﺑﺎﺭﻣﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ ،‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩـﺰﮔﻪ‬ ‫ﺗﺎﻏﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﺶ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺗﯘﻳﯘﻟﺪﻯ‪ .‬ﺗﺎﻏﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﻰ ﺋﺎﻏﺮﯨـﭗ ﺋـﯘﻧﻰ‬ ‫ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﺩﻯ‪ .‬ﺑـﯘ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗـﯘﻧﺠﻰ ﺳـﻪﭘﯩﺮﻯ‬ ‫ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭﺷﺎﻣﺪﺍ ﺋﯘﺯﺍﻕ ﺗﯘﺭﻣﯩﺪﻯ‪ .‬ﻛﺎﺭۋﺍﻧـﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭ ﺑﯘﺳـﺮﺍ )ﺳـﯘﺭﯨﻴﻪ ﺑﯩـﻠﻪﻥ‬ ‫ﺋﻪﺭەﺑﯩــﺴﺘﺎﻥ ﺋﺎﺭﯨــﺴﯩﺪﺍ ﭼﯩﮕﺮﯨﻐــﺎ ﺟﺎﻳﻼﺷــﻘﺎﻥ ﻛﻪﻧــﺖ( ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩــﺪﺍ ﺭﺍھﯩــﭗ‬ ‫]ﻳﻪھﯘﺩﯨﻴﻼﺭﻧﯩــﯔ ﺩﯨﻨﯩــﻲ ﺑﺎﺷــﻠﯩﻐﻰ‪ .‬ـــ ﺕ[ ﺑﻪھﯩــﺮﺍ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺋﯘﭼﺮﯨــﺸﯩﭗ‬ ‫ﻗﺎﻟـــﺪﻯ‪ .‬ﺑﻪھﯩـــﺮﺍ ﺋـــﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﻳﻪھﯘﺩﯨﻴﻼﺭﯨـــﯔ ﻣـــﯘﻗﻪﺩﺩەﺱ ﻛﯩﺘﺎۋﯨـــﺪﺍ ﺑﺎﻳـــﺎﻥ‬ ‫‪- 22 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬


‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫ﻓﯘﺟﺠﺎﺭ ﺋﯘﺭﯗﺷﻰ‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ ‪20‬ﻳﺎﺷــﻘﺎ ﻛﯩﺮﮔﻪﻧــﺪە ﻓﯘﺟﺠــﺎﺭ ﺋﯘﺭﯗﺷــﯩﻐﺎ‬ ‫ﻗﺎﺗﻨﺎﺷــﺘﻰ‪ .‬ﺑــﯘ ﺋــﯘﺭﯗﺵ ﻛﯩﻨــﺎﻧﻪ ۋە ﻗــﯘﺭەﻳﺶ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩــﺴﻰ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﻗﻪﻳــﺲ‬ ‫ﻗﻪﺑﯩﻠﯩﺴﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘﺭﯗﺷﻨﯩﯔ ﺳﻪۋﯨﯟﻯ ﻣﯘﻧـﺪﺍﻕ ﺋﯩـﺪﻯ‪ :‬ھﯩـﺮە‬ ‫]ﻓﯘﺭﺍﺕ ﺩەﺭﻳﺎﺳﯩﻨﯩﯔ ﻏﻪﺭﺑﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﺷـﻪھﻪﺭ‪.‬ــ ﺕ[ ﺩﯨﻜـﻰ ﺋﻪﺭەﺏ ﭘﺎﺩﯨـﺸﺎھﻰ‬ ‫ﻧﯘﺋﻤﺎﻥ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻣﯘﻧﺰەﺭ ھﻪﺭ ﻳﯩﻠﻰ ﺋﻮﻛﺎﺯ ﺑﺎﺯﯨﺮﯨﻐﺎ ﻣـﺎﻝ ﺋﻪۋەﺗﯩـﭗ ﺳـﺎﺗﺘﯘﺭﺍﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﻧﻮﺋﻤــﺎﻥ ﻣــﺎﻟﻨﻰ ﺧﻪﻟــﻖ ﺋﯩﭽﯩــﺪە ﮔﯧﭙــﻰ ﺋﯚﺗﯩــﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﻮﭘﯘﺯﻟــﯘﻕ ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩــﯔ‬ ‫ھﯩﻤﺎﻳﯩــﺴﯩﺪە ﺋﻪۋەﺗﻪﺗﺘــﻰ‪ .‬ﺑﯩﺮﻛــﯜﻧﻰ ﻛﯩﻨــﺎﻧﻪ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩــﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﻪﺭﺍﺯ ﺋﯩﺒﻨــﻰ‬ ‫ﻗﻪﻳﺲ ﻧﻮﺋﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ھﻮﺯﯗﺭﯨﺪﺍ ﺑﯘﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪ .‬ﺑﻪﺭﺍﺯ ﻗـﺎﻧﺨﻮﺭ‪ ،‬ھﻪﺩﺩﯨـﺪﯨﻦ ﺋـﺎﺭﺗﯘﻕ‬ ‫ﻳﺎﻣــﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘــﺎ‪ ،‬ﻗﻪۋﻣــﻰ ﺋــﯘﻧﻰ ﺋﻮﺭﻧﯩــﺪﯨﻦ ﺋﯧﻠﯩــﭗ ﺗﺎﺷــﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩــﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﻧﻮﺋﻤﺎﻧﻨﯩــﯔ ھﻮﺯﯗﺭﯨــﺪﺍ ﺋــﯘﺭۋە ﺋﯩﺒﻨــﻰ ﺋﻮﺗﺒﻪﺗــﯘﺭ ﺭەھﻬــﺎﻟﻤﯘ ﺑﺎﺭﺋﯩــﺪﻯ‪ .‬ﻧﻮﺋﻤــﺎﻥ‪:‬‬ ‫ﻣﯧﻨﯩــﯔ ﺗﯩﺠــﺎﺭەﺕ ﻣﯧﻠﯩﻤﻨــﻰ ﻛﯩــﻢ ﻗﻮﻏــﺪﺍپ ﺋﻮﻛﺎﺯﻏــﺎ ﻳﻪﺗﻜــﯜﺯﯛپ ﻗﻮﻳﯩــﺪﯗ؟‬ ‫ﺩﯦـــﺪﻯ‪ .‬ﺑﻪﺭﺍﺯ‪ :‬ﻣﻪﻥ ﺋـــﯘﻧﻰ ﻛﯩﻨـــﺎﻧﻪ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩـــﺴﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﻏـــﺪﺍپ ﻳﻪﺗﻜـــﯜﺯﯛپ‬ ‫ﻗــﯘﻳﯩﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺩﯦــﺪﻯ‪ .‬ﺋــﯘﺭۋە ﻧﻮﺋﻤﺎﻧﻐــﺎ‪ :‬ﻳﺎﺭﺍﻳــﺴﻪﻥ‪ ،‬ﭘﻪﺳــﻜﻪﺵ ﺋﯩــﺖ ﺳــﯧﻨﯩﯔ‬ ‫ﻣﯧﻠﯩﯖﻨـــﻰ ﻗﻮﻏﺪﯨﻴﺎﻻﻣـــﺪﯗ؟ ﻣﺎﻧـــﺎ ﻣﻪﻥ ﻣﯧﻠﯩﯖﻨـــﻰ ﭘﯜﺗـــﯜﻥ ﺋﻪﺭەﺑﻠﻪﺭﺩﯨـــﻦ‬ ‫‪- 23 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫ﻗﯩﻠﯩﻨﻐــﺎﻥ‪ ،‬ﻣﯘﺷــﯘ ﺋﻪﺭەﺑ ـﻠﻪﺭ ﺋﯩﭽﯩــﺪﯨﻦ ﻣﻪﻳــﺪﺍﻧﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩــﺪﯨﻐﺎﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ‬ ‫ﺗﻮﻏﺮﯨﻠﯩﻖ ﺳـﻮﺭﯨﺪﻯ‪ .‬ﻛﺎﺭۋﺍﻧـﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭ ﺋﯘﻧـﺪﺍﻕ ﻛﯩـﺸﯩﻨﯩﯔ ﺗﯧﺨـﻰ ﻣﻪﻳـﺪﺍﻧﻐﺎ‬ ‫ﻛﻪﻟﻤﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨــﻰ ‪.‬ﺋﯧﻴﺘﺘــﻰ‪ .‬ﻳﻪھــﯘﺩﯨﻲ‪ ،‬ﻧﺎﺳــﺎﺭﺍﻻﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﺒــﺎﺭەﺕ ﺋﻪھﻠــﻰ‬ ‫ﻛﯩﺘﺎﺏ ]ﺗﻪۋﺭﺍﺕ ﺋﯩﻨﺠﯩﻠﻐﺎ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺕ ﻗﯩﻠﯩـﺪﯨﻐﺎﻥ ﺧﻪﻟﻘـﻠﻪﺭ‪.‬ــ ﺕ[ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــــﺴﺎﻻﻡ ﻛﯧﻠﯩــــﺸﺘﯩﻦ ﺑــــﯘﺭﯗﻥ ﺋﺎﺷــــﯘﻧﺪﺍﻕ ﺳــــﯚﺯﻟﻪﺭﻧﻰ ﻛــــﯚپ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩـــﺸﺎﺗﺘﻰ‪” .‬ﺋـــﯘﻻﺭ ﺑـــﯘﺭﯗﻥ ﺋﯧﺘﯩـــﺮﺍپ ﻗﯩﻠﻐـ ـﺎﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭ ﻣﻪﻳـــﺪﺍﻧﻐﺎ‬ ‫ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە‪ ،‬ﺋـﯘﻧﻰ ﺋﯩﻨﻜـﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩـﺸﺘﻰ‪ ،‬ﺍﷲ ﻛـﺎﭘﯩﺮﻻﺭﻧﻰ ﺭەھﻤﯩﺘﯩـﺪﯨﻦ ﻳﯩـﺮﺍﻕ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ‪) “ .‬ﺳﯜﺭە ﺑﻪﻗﻪﺭە‪-89 ،‬ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﻰ(‬

‫ﻗﻮﻏــﺪﯨﻴﺎﻻﻳﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺩﯦــﺪﻯ‪ .‬ﺑﻪﺭﺍﺯ‪ :‬ﺋــﻰ ﺋــﯘﺭۋە‪ ،‬ﻧﻮﺋﻤﺎﻧﻨﯩــﯔ ﻣﯧﻠﯩﻨــﻰ ﻛﯩﻨــﺎﻧﻪ‬ ‫ﻗﻪﺑﯩﻠﯩــﺴﯩﺪﯨﻨﻤﯘ ﻗﻮﻏﺪﯨﻴﺎﻻﻣــﺴﻪﻥ؟ ﺩﯦــﺪﻯ‪ .‬ﺋــﯘﺭۋە ‪ :‬ﭘﯜﺗــﯜﻥ ﻛﯩــﺸﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ‬ ‫ﻗﻮﻏﺪﯨﻴﺎﻻﻳﻤﻪﻥ!ﺩﯨﺪﻯ‪ .‬ﺑﻪﺭﺍﺯ ﺑﯘﻧﻰ ﻛﯚﯕﻠﯩﮕﻪ ﭘﯜﻛﯜپ ﻗﯘﻳﯘپ‪ ،‬ﭘﯘﺭﺳﻪﺕ ﻛﯜﺗـﯜپ‬ ‫ﺗﯘﺭﺩﻯ‪ .‬ﺋﯘﺭۋە ﺗﯩﺠﺎﺭەﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯩﺮﺗﻘﺎ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧـﺪﺍ‪ ،‬ﺋـﯘﻧﻰ ﺳﯜﻳﯩﻘﻪﺳـﺖ ﺑﯩـﻠﻪﻥ‬ ‫ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﺩﻯ‪ .‬ﺑﻪﺭﺍﺯ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩـﯔ ﻛﯩﻨـﺎﻧﻪ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩـﺴﯩﮕﻪ ﺋـﺎﺩەﻡ ﺋﻪۋەﺗﯩـﭗ‪ ،‬ﺋﯘﺭۋەﻧﯩـﯔ‬ ‫ﻗﻪﻳﯩﺲ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻛﯩﻨﺎﻧﻪ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩﺴﯩﮕﻪ ھﯘﺟـﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻐﯩـﺪﯨﻦ‬ ‫ﺋﺎﮔﺎھﻼﻧـــﺪﯗﺭﺩﻯ‪ .‬ﻗﻪﻳﯩـــﺲ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩـــﺴﻰ ﺧﻪۋەﺭﻧـــﻰ ﺋﯘﻗﻘﺎﻧـــﺪﯨﻦ ﻛﯧـــﻴﯩﻦ‪،‬‬ ‫ﺋﯩﻨﺘﯩﻘــﺎﻡ ﺋــﯧﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼــﯜﻥ ﻗﻮﺯﻏﯩﻠﯩــﭗ ﭼﯩﻘﯩــﭗ‪ ،‬ﻧﻪﺧــﻠﻪ )ﻣﻪﻛــﻜﻪ ﺑﯩــﻠﻪﻥ‬ ‫ﺗﺎﺋﯩﻔﻨﯩـــﯔ ﺋﺎﺭﯨـــﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺟـــﺎﻱ( ﺩﯦـــﮕﻪﻥ ﺟﺎﻳـــﺪﺍ ﻗـــﯘﺭەﻳﺶ ۋە ﻛﯩﻨـــﺎﻧﻪ‬ ‫ﻗﻪﺑﯩﻠﯩﻠﯩــﺮﻯ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺋﯘﺭﯗﺷــﺘﻰ‪ .‬ﺋــﯘﺭﯗﺵ ﺗــﺎﺯﺍ ﺋﻪۋﺟﯩــﮕﻪ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧــﺪﺍ‪ ،‬ﻗــﯘﺭەﻳﺶ‬ ‫ﻗﻪﺑﯩﻠﯩــﺴﻰ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﻛﯩﻨــﺎﻧﻪ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩــﺴﻰ ﻣﻪﻏﻠــﯘﺏ ﺑﯘﻟــﯘپ‪ ،‬ﭘﺎﻧــﺎ ﺋﯩــﺰﻟﻪپ‬ ‫ھﻪﺭەﻣـــﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﯟﺍﻟـــﺪﻯ‪ .‬ﺑـــﯘ ﭼﺎﻏـــﺪﺍ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـــﺴﺎﻻﻡ ﻗـــﯘﺭەﻳﺶ‬ ‫ﻗﻪﺑﯩﻠﯩـــﺴﻰ ﺑﯩـــﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠـــﻠﻪ ﺋﯩـــﺪﻯ‪ .‬ﻗﻪﻳـــﺲ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩـــﺴﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭ ﺋـــﯚﺯ‬ ‫ﺩﯛﺷــﻤﻪﻧﻠﯩﺮﯨﮕﻪ‪ :‬ﺑﯩــﺰ ﺋﯘﺭۋەﻧﯩــﯔ ﻗﯧﻨﯩــﺪﯨﻦ ﻛﻪﭼﻤﻪﻳﻤﯩــﺰ! ﻛــﯧﻠﻪﺭ ﻳﯩﻠــﻰ‬ ‫ﺋﻮﻛــﺎﺯﺩﺍ ﺳــﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺋﯘﺭﯗﺷــﯩﻤﯩﺰ! ﺩەپ ﻗﺎﻳﺘﯩــﭗ ﻛﻪﺗﺘــﻰ‪.‬ﺋــﯘﻻﺭ ﻳﯘﺭﺗﯩﻐــﺎ‬ ‫ﺑﯧﺮﯨﭗ‪ ،‬ﺋﯚﺯ ﻗﻪۋﻣﯩﻨـﻰ ﺋﯘﺭﯗﺷـﻘﺎ ﺳـﻪﭘﻪﺭۋەﺭ ﻗﯩﻠـﺪﻯ‪ .‬ﻳﺎﻧـﺪﯗﺭﻗﻰ ﻳﯩﻠـﻰ ﻗﻪﻳـﺲ‬ ‫ﻗﻪﺑﯩﻠﯩﺴﻰ ﺋﺎﺩەﻣﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ۋە ﺗﻪﺭەﭘﺪﺍﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﯩﻐﺪﻯ‪ .‬ﺳـﻪﻗﺐ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩـﺴﻰ ۋە‬ ‫ﺑﺎﺷــــﻘﯩﻼﺭ ﻗﻪﻳــــﺲ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩــــﺴﻰ ﺗﻪﺭەپ ﺑﻮﻟــــﯘپ ﻛﯧﻠﯩــــﺸﺘﻰ‪ .‬ﻗــــﯘﺭەﻳﺶ‬ ‫ﻗﻪﺑﯩﻠﯩــــﺴﯩﻤﯘ ﻛﯩﻨــــﺎﻧﻪ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩــــﺴﯩﻨﻰ ۋە ﻣﻪﻛﻜﯩﻨﯩــــﯔ ﺟﻪﻧﯘﺑﯩــــﺪﯨﻦ‬ ‫ﺋﺎﺩەﻣﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﯩﻐﺪﻯ‪ ،‬ﺑﯘﻻﺭ ﻗﯘﺭەﻳﺸﻨﯩﯔ ﺋﯩﺘﺘﯩﭙـﺎﻗﭽﯩﻠﯩﺮﻯ ﺋﯩـﺪﻯ‪ .‬ھﺎﺷـﯩﻢ‬ ‫ﺟﻪﻣﻪﺗﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﻰ ﺯﯗﺑﻪﻳـﺮ ﺋﯩﺒﻨـﻰ ﺋﺎﺑـﺪﯗﻟﻤﯘﺗﻪﻟﯩﺐ ﺋﯩـﺪﻯ‪ .‬ﺯﯗﺑﻪﻳﺮﻧﯩـﯔ‬ ‫ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷــﻠﯩﺮﻯ ﺋﻪﺑــﯘ ﺗﺎﻟﯩــﭗ‪ ،‬ھﻪﻣــﺰە‪ ،‬ﺋﺎﺑﺒــﺎﺱ ۋە ﺋﺎﺑــﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﺋــﻮﻏﻠﻰ‬ ‫ھﯚﺭﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠـﻠﻪ ﺋﯩـﺪﻯ‪.‬ھﻪﺭﺏ ﺋﯩﺒﻨـﻰ‬ ‫ﺋـــﯘﻣﻪﻳﻴﻪ ﻗـــﯘﺭەﻳﺶ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩـــﺴﻰ ﺑـــﯘﻳﯩﭽﻪ ﻳﺎﺷـــﺎﻧﻐﺎﻥ ۋە ﻧﻮﭘﯘﺯﻟـــﯘﻕ ﻛﯩـــﺸﻰ‬

‫‪- 24 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬


‫‪www.munber.org‬‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﺑﻮﻟﻐــﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼــﯜﻥ‪ ،‬ﺋــﯘ ﺑﻪﻧــﻰ ﺋــﯘﻣﻪﻳﻴﻪ ﺋﺎﻳﻤﯩﻐﯩﻨﯩــﯔ ۋە ﭘﯜﺗــﯜﻥ ﻗــﯘﺭەﻳﺶ‬ ‫ﻗﻪﺑﯩﻠﯩـــﺴﯩﻨﯩﯔ ﺭەھﺒﯩـــﺮﻯ ﺋﯩـــﺪﻯ‪ .‬ﻗـــﯘﺭەﻳﺶ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩـــﺴﯩﻨﯩﯔ ھﻪﺭ ﺑﯩـــﺮ‬ ‫ﺋﺎﻳﻤﯩﻐﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﻰ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯘﺭﯗﺷﯘپ ﮔﯩﺮەﻟﯩـﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘـﻰ‪ ،‬ﺑـﯘ‬ ‫ﺋــﯘﺭﯗﺵ ﺋﻪﺭەﺏ ۋەﻗﻪﻟﯩﻜﻠﯩــﺮﻯ ﺋﯩﭽﯩــﺪە ﺋﻪڭ ﺩەھــﺸﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋــﯘﺭﯗﺵ ﺑﻮﻟــﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﺭەﺑﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻧﻪﺯﯨﺮﯨﺪە ﻣﯘﻗﻪﺩﺩەﺱ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﻪﻛﻜﯩﻨﯩﯔ ھـﯚﺭﻣﯩﺘﻰ ﺩەﭘـﺴﻪﻧﺪە‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ‪ ،‬ﺑﯘ ﺋـﯘﺭﯗﺵ ﻓﯘﺟﺠـﺎﺭ ﺋﯘﺭﯗﺷـﻰ)ﮔﯘﻧﺎھﻜـﺎﺭﻻﺭ ﺋﯘﺭﯗﺷـﻰ( ﺩەپ‬ ‫ﺋﺎﺗﺎﻟــــﺪﻯ‪ .‬ﻗﻪﻳــــﺲ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩــــﺴﯩﮕﻪ ﺑﻪﺧﺘــــﺴﯩﺰﻟﯩﻚ ﻳﯜﺯﻟﯩﻨﯩــــﭗ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩــــﯔ‬ ‫ﺗﻪﺭەﭘــﺪﺍﺭﻟﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﻐــﺎﻥ ﺑﻪﺯﻯ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩﻠﻪﺭﻣــﯘ ﻣﻪﻏﻠــﯘﺏ ﺑﯘﻟﯘﺷــﻘﺎ ﺑﺎﺷــﻠﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﻟــﯧﻜﯩﻦ‪ ،‬ﺋﺎﺭﯨــﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﺳــﻰ ﭼﯩﻘﯩــﭗ‪ ،‬ﺋﯩﻜﻜــﻰ ﺗﻪﺭەﭘــﺘﯩﻦ ﺋــﯚﻟﮕﻪﻧﻠﻪﺭﻧﻰ‬ ‫ﺳﺎﻧﺎپ ﭼﯩﻘﯩﭗ‪ ،‬ﺋﺎﺩﯨﻤﻰ ﺋﺎﺯ ﺋـﯚﻟﮕﻪﻥ ﺗﻪﺭەپ ﺋـﺎﺩﯨﻤﻰ ﻛـﯚپ ﺋـﯚﻟﮕﻪﻥ ﺗﻪﺭەﭘـﻜﻪ‬ ‫ﺗﯚﻟﻪﻡ ﺗﯜﻟﯩﺴﯘﻥ‪ ،‬ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺷﻪﺭﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﻪﺭەﭘﻨـﻰ ﺳـﯜﻟﻬﻰ ﻗﯩﻠﯩـﺸﻨﻰ‬ ‫ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ‪ .‬ﻗﻪﻳﺲ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﻟﮕﻪﻧﻠﻪﺭﻧﯩـﯔ ﺳـﺎﻧﻰ ﺋﻮﺷـﯘﻕ ﭼﯩﻘﻘﺎﭼﻘـﺎ‪،‬‬ ‫ﻗــﯘﺭەﻳﺶ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩــﺴﻰ ﺋﯘﻻﺭﻏــﺎ ﺗــﯜﻟﻪﻡ ﺗﯚﻟﻪﻳــﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟــﺪﻯ‪ .‬ﺑــﯘ ﺋﯩــﺸﻘﺎ ھﻪﺭﺏ‬ ‫ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﯘﻣﻪﻳﻴﻪ ﻣﻪﺳﺌﯘﻝ ﺑﻮﻟﺪﻯ ۋە ﺗﯚﻟﻪﻡ ﺗﯚﻟﯩﻨﯩـﭗ ﺑـﻮﻟﻐﯩﭽﻪ‪ ،‬ﺋـﻮﻏﻠﻰ ﺋﻪﺑـﯘ‬ ‫ﺳـــﯘﻓﻴﺎﻧﻨﻰ ﻗﻪﻳـــﺲ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩـــﺴﯩﮕﻪ ﺭەﻧﻪ ﻗﻮﻳـــﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﺭەﺑﻠﻪﺭﻧﯩـــﯔ ﻛﯚﭘـــﯜﻧﭽﻪ‬ ‫ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻮﺭﯗﺷـﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﻮﺧـﺸﺎﺵ‪ ،‬ﺑـﯘ ﺋﯘﺭﯗﺷـﻤﯘ‬ ‫ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﻳﺎﻗﻼﺷﺘﻰ‪ .‬ﺋﻪﺭەﺑﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﻧﯘﺭﻯ ﺗـﺎﺭﯨﻠﯩﺶ ﺑﯩـﻠﻪﻥ‬ ‫ﺍﷲ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩــــﯔ ﺩﯨﻠﻠﯩﺮﯨﻨــــﻰ ﺩﻭﺳﺘﻼﺷــــﺘﯘﺭﺩﻯ‪ ،‬ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩــــﺪەﻙ ﻧــــﺎھﻪﻕ‬ ‫ﺋﯘﺭﯗﺷﻼﺭﻧﻰ ﺗﯜﮔﻪﺗﺘﻰ‪.‬‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﺗﻪﺷــﻜﯩﻞ ﻗﯩﻠــﺪﻯ‪ .‬ﺑﯘﻧﯩﯖﻐــﺎ ﺋﺎﺑــﺪﯗﻣﺎﻧﺎﻕ ﺋﻪۋﻻﺩﯨــﺪﯨﻦ ھﺎﺷــﯩﻢ ﺟﻪﻣﻪﺗــﻰ‪،‬‬ ‫ﻣﯘﺗﺘﻪﻟﯩــﺐ ﺟﻪﻣﻪﺗــﻰ‪ ،‬ﺋﻪﺳــﻪﺩ ﺋﯩﺒﻨــﻰ ﺋﺎﺑــﺪﯗﻟﺌﯘﺯﺯﺍ ﺟﻪﻣﻪﺗــﻰ‪ ،‬ﺯﻭھــﺮە ﺋﯩﺒﻨــﻰ‬ ‫ﻛﯩﻼﺏ ﺟﻪﻣﻪﺗﻰ ۋە ﺗﯩﻢ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻣﯘﺭﺭە ﺟﻪﻣﻪﺗـﻰ ﻗﺎﺗﻨﺎﺷـﺘﻰ‪ .‬ﺋـﯘﻻﺭ ﺋﯩﺘﺘﯩﭙـﺎﻕ‬ ‫ﺗـــﯜﺯﯛپ‪ ،‬ﻣﻪﻛﻜﯩﻠﯩﻜﻠﻪﺭﺩﯨـــﻦ ﻳـــﺎﻛﻰ ﭼﻪﺗـــﺘﯩﻦ ﻛﻪﻟـــﮕﻪﻥ ﻛﯩـــﺸﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ‬ ‫ﻣﻪﻛﻜﯩﺪە ﺯﯗﻟﯘﻣﻐﺎ ﺋﯘﭼﺮﯨﺴﺎ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻳـﺎﺭﺩەﻡ ﺑﯧﺮﯨـﭗ‪ ،‬ھﻪﻗﻨـﻰ ﺟﺎﻳﯩﻐـﺎ ﻗـﺎﺭﺍﺭ‬ ‫ﺗﺎﭘﻘﯘﺯﯗﺷﻘﺎ ۋەﺩﯨﻠﻪﺷﺘﻰ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻤﯘ ﺗﺎﻏﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺑـﯘ‬ ‫ﺋﯘﻳﯘﺷــﻤﯩﻐﺎ ﻗﺎﺗﻨﺎﺷــﺘﻰ‪ .‬ﺋــﯘ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩــﻚ ﺷــﻪﺭﯨﭙﯩﮕﻪ ﺋﯩــﮕﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧــﺪﯨﻦ‬ ‫ﻛﯧﻴﯩﻨﻤــﯘ‪ :‬ﺋﺎﺑــﺪﯗﻟﻼ ﺋﯩﺒﻨــﻰ ﺟﯘﺩﺋﺎﻧﻨﯩــﯔ ﻗﻮﺭﻭﺳــﯩﺪﺍ ﻗﯘﺭﯗﻟﻐــﺎﻥ ﺋﯘﻳﯘﺷــﻤﯩﻐﺎ‬ ‫ﻗﺎﺗﻨﺎﺷــﻘﺎﻥ ﺋﯩــﺪﯨﻢ‪ ،‬ﺑــﯘ ﺋﯘﻳﯘﺷــﻤﺎ ﻣﺎﯕــﺎ ﻗﯩﺰﯨــﻞ ﺗــﻮﮔﯩﻠﻪﺭ ]ﻗﯩﺰﯨــﻞ ﺗــﻮﮔﻪ‬ ‫ﺋﻪﺭەﺑــــﻠﻪﺭﺩە ﺋﻪڭ ﻗﯩﻤﻤﻪﺗﻠﯩــــﻚ ﻧﻪﺭﺳــــﻪ ھﯧــــﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪﯗ‪ -.‬ﺕ[ ﺩﯨﻨﻤــــﯘ‬ ‫ﻗﯩﻤﻤﻪﺗﻠﯩﻚ‪ ،‬ھﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﭼﯧﻐﯩﻤﺪﺍ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺩەۋەﺕ ﻗﯩﻠﻐـﯘﭼﻰ ﺑﻮﻟـﺴﺎ‪،‬‬ ‫ﭼﯘﻗــﯘﻡ ﻗﯘﺑــﯘﻝ ﻗﯩﻼﺗــﺘﯩﻢ‪ ،‬ﺩﯦــﮕﻪﻥ‪ .‬ﭼــﯜﻧﻜﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ‬ ‫ﮔﯜﺯەﻝ ﺋﻪﺧﻼﻗﻼﺭﻧﻰ ﺗﻪﺷـﻪﺑﺒﯘﺱ ﻗﯩﻠﯩـﺸﻘﺎ ﺋﻪۋەﺗﯩﻠـﮕﻪﻥ‪ .‬ﺑـﯘ ﺋﯘﻳﯘﺷـﻤﯩﻨﯩﯔ‬ ‫ﺋﯩـــﺸﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﮔـــﯜﺯەﻝ ﺋﻪﺧـــﻼﻕ ﺟﯜﻣﻠﯩـــﺴﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨـــﺪﯗ‪ .‬ﺋﯩـــﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨـــﻰ‬ ‫ﻣﯘﺷـــــﯘﻧﺪﺍﻕ ﻧﯘﺭﻏـــــﯘﻥ ﺋﯩـــــﺸﻼﺭﻧﻰ ﺋﯧﺘﯩـــــﺮﺍپ ﻗﯩﻠﻐـــــﺎﻥ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــــﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ‪ :‬ﻣﻪﻥ ﮔــﯜﺯەﻝ ﺋﻪﺧﻼﻗﻼﺭﻧــﻰ ﺋﻮﻣﯘﻣﻼﺷــﺘﯘﺭﯗﺵ ﺋﯜﭼــﯜﻥ‬ ‫ﺋﻪۋەﺗﯩﻠــﺪﯨﻢ‪ ،‬ﺩﯦــﮕﻪﻥ ﺳــﯚﺯﯨﻤﯘ ﻣﯘﺷــﯘ ﻧــﯘﻗﺘﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷــﻪﻧﺪﯛﺭﯨﺪﯗ‪ .‬ﻣﻪﺯﻛــﯘﺭ‬ ‫ﺋﯘﻳﯘﺷﻤﯩﻐﺎ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﻗﺎﺗﻨﯩﺸﯩﭗ ھﻪﻗﻘﺎﻧﻰ ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ‪.‬‬

‫ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺷﺎﻣﻐﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ‬ ‫ﺧﻪﻳﺮﯨﻴﻪﺕ ﺋﯘﻳﯘﺷﻤﯩﺴﻰ‬

‫ﺳﻪﭘﯩﺮﻯ‬

‫ﻗﯘﺭەﻳـــﺸﻠﻪﺭ ﻓﯘﺟﺠـــﺎﺭ ﺋﯘﺭﯗﺷـــﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎﻳﺘﯩـــﭗ ﻛﯧﻠﯩـــﭗ‪ ،‬ﺧﻪﻳـــﺮﯨﻴﻪﺕ‬ ‫ﺋﯘﻳﯘﺷﻤﯩــﺴﻰ ﻗﯘﺭﯗﺷــﻘﺎ ﭼــﺎﻗﯩﺮﯨﻖ ﭼﯩﻘــﺎﺭﺩﻯ‪ .‬ﻗــﯘﺭەﻳﺶ ﺑﺎﺷــﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ‬ ‫ﺋﺎﺑــﺪﯗﻟﻼ ﺋﯩﺒﻨــﻰ ﺟﯘﺩﺋــﺎﻥ ﺗﯩﻤﻨﯩــﯔ ﻗﯘﺭﯗﺳــﯩﺪﺍ ﺧﻪﻳــﺮﯨﻴﻪﺕ ﺋﯘﻳﯘﺷﻤﯩــﺴﯩﻨﻰ‬

‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ ‪25‬ﻳﺎﺷــﻘﺎ ﻛﯩﺮﮔﻪﻧــﺪە‪ ،‬ﺷــﺎﻣﻐﺎ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽــﻰ‬ ‫ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺳﻪﭘﻪﺭ ﻗﯩﻠـﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﺳـﻪﺩ ﺟﻪﻣﻪﺗﯩـﺪﯨﻦ ﺧﯘۋەﻳﻠﯩـﺪﻧﯩﯔ ﻗﯩـﺰﻯ ﺧﻪﺩﯨـﭽﻪ‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬

‫‪- 25 -‬‬

‫‪- 26 -‬‬


‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫ﻣـــﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـــﺴﺎﻻﻡ ﺑﯩـــﻠﻪﻥ ﻣﻪﻳـــﺴﻪﺭە ﻣﻪﻛﻜﯩـــﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩـــﭗ‬ ‫ﻛﻪﻟــﺪﻯ‪ .‬ﺧﻪﺩﯨــﭽﻪ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩــﯔ ﺯﻭﺭ ﭘﺎﻳــﺪﺍ ﺋﺎﻟﻐــﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛــﯚﺭﯛپ‪ ،‬ﻣــﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـــﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﺧﯘﺭﺳـــﻪﻥ ﺑﻮﻟـــﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩﯖﻐـــﺎ ﻳـــﺎﺗﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘﺷـــﻨﻰ‬ ‫ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯛپ ﺋﻪﻟﭽﻰ ﺋﻪۋەﺗﺘﻰ‪ .‬ﺑﯘﭼﺎﻏﺪﺍ ﺧﻪﺩﯨـﭽﻪ ‪40‬ﻳـﺎﺵ ﺋﯚﭘﭽﯚﺭﯨـﺴﯩﺪە ﺋﯩـﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﯘ ﻗﯘﺭەﻳﺶ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩﺴﻰ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﻧﻪﺳﻪﭘﻠﯩﻚ‪ ،‬ﭘﯘﻝ ـ ﻣﯧﻠﻰ ﻛـﯚپ ﺋﺎﻳـﺎﻝ‬ ‫ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـﺴﺎﻻﻡ ﺗﺎﻏﯩـﺴﻰ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺧﻪﺩﯨﭽﯩﻨﯩـﯔ ﺗﺎﻏﯩـﺴﻰ‬ ‫ﺋﻪﻣﯩﺮ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﻪﺳﻪﺩﻧﯩﯔ ﻗﯧﺸﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﺩﻯ‪ .‬ﺗﺎﻏﯩﺴﻰ ﺋﻪﺑﯘ ﺗﺎﻟﯩـﺐ ﺋـﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ‬ ‫ﺧﻪﺩﯨﭽﯩﻨــﻰ ﺧﻮﺗﯘﻧﻠﯘﻗﻘــﺎ ﺳــﻮﺭﯨﺪﻯ‪ .‬ﺧﻪﺩﯨﭽﯩﻨﯩــﯔ ﺗﺎﻏﯩــﺴﻰ ﻣــﺎﻗﯘﻝ ﻛــﯚﺭﯛپ‪،‬‬ ‫ﺋﯘﻧﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺑﻪﺭﺩﻯ‪ .‬ﺋﻪﺑﯘ ﺗﺎﻟﯩـﺐ ﺷـﯘ ﻛـﯜﻧﻰ ﻣﯘﻧـﺪﺍﻕ‬ ‫ﺧــﯘﺗﺒﻪ ﺋﻮﻗــﯘپ ﻧﯩﻜــﺎھ ﻗﯩﻠــﺪﻯ‪” :‬ﺍﷲﻏــﺎ ﺷــﯜﻛﺮﯨﻜﻰ‪ ،‬ﺍﷲ ﺑﯩﺰﻧــﻰ ﺋﯩﺒــﺮﺍھﯩﻢ‪،‬‬ ‫ﺋﯩﺴﻤﺎﺋﯩﻠﻼﺭﻧﯩﯔ ﻧﻪﺳﻠﯩﺪﯨﻦ ﻗﯩﻠﺪﻯ؛ ﻣﻪﺋﻪﺩ ۋە ﻣﯘﺯەﺭﻧﯩـﯔ ﺋﻪۋﻻﺩﻯ ﻗﯩﻠـﺪﻯ؛‬ ‫ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺑﻪﻳﺘﯘﻟﻼھﻘﺎ ﻗﺎﺭﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻥ‪ ،‬ھﻪﺭەﻣﻨﻰ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﻠـﺪﻯ؛ ھﻪﺭەﻣﻨـﻰ‬ ‫‪- 27 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫ﺋﯧــﺴﯩﻞ‪ ،‬ﺑــﺎﻱ ﺳــﻮﺩﯨﮕﻪﺭ ﺧــﺎﻧﯩﻢ ﺋﯩــﺪﻯ‪ ،‬ﻛﯩــﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳــﺎﻟﻼپ ﺗﯩﺠــﺎﺭەﺗﻜﻪ‬ ‫ﺳﺎﻻﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺷـﯩﺮﯨﻚ ﺗﯩﺠـﺎﺭەﺕ ﻗﯩﻼﺗﺘـﻰ‪ .‬ﺋـﯘ ﻣـﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ‬ ‫ھﯩــﭻ ﻛﯩــﺸﯩﻨﯩﯔ ۋﯗﺟﯘﺩﯨــﺪﯨﻦ ﺗﯧﭙﯩﻠﻤﺎﻳــﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳــﻪﻣﯩﻤﯩﻲ‪ ،‬ﺭﺍﺳــﺘﭽﯩﻞ‬ ‫ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﮕﯩﻨــــــﻰ‪ ،‬ﺧﻪﻟﻘــــــﻰ ﺋــــــﯘﻧﻰ ﺋﻪﻣﯩــــــﻦ)ﺋﯩــــــﺸﻪﻧﭽﯩﻠﯩﻚ( ﺩەپ‬ ‫ﺋﺎﺗﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼپ‪ ،‬ﺋﯘﻧﻰ ﻳﺎﻟﻼپ ﺗﯩﺠـﺎﺭەﺕ ﺋﯜﭼـﯜﻥ ﺷـﺎﻣﻐﺎ ﺋﻪۋەﺗﺘـﻰ‪.‬‬ ‫ﺋﯘﻧﯩﯖﻐـــﺎ ﺑﺎﺷـــﻘﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﻛـــﯚﺭە ﻣﺎﻟﻼﺭﻧﯩـــﯔ ﺋﻪڭ ﻳﺎﺧـــﺸﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﻪﺭﺩﻯ‪.‬‬ ‫ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﭽﯩﺴﻰ ﻣﻪﻳﺴﻪﺭەﻧﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻗﯘﺷﯘپ ﺋﻪۋەﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯧﺮﯨـﭗ ﺯﻭﺭ ﭘﺎﻳـﺪﺍ‬ ‫ﺋﺎﻟﺪﻯ‪ .‬ﻣـﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺑـﯘ ﺳـﻪﭘﯩﺮﯨﺪە ﺗﯜﺭﻟـﯜﻙ ﺑﻪﺭﯨﻜﻪﺗـﻠﻪﺭ‬ ‫ﻛﯚﺭﯛﻟﺪﻯ‪ .‬ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﻪﺩﯨﭽﯩﻨﯩﯔ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﭽﯩـﺴﻰ ﻣﻪﻳـﺴﻪﺭە ﻣـﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺋﺎﻣﺮﺍﻕ ﺑﯘﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪.‬‬

‫ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺧﻪﺩﯨﭽﯩﮕﻪ ﺋﯚﻳﻠﯩﻨﯩﺸﻰ‬

‫ھﻪﺝ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻪﻳﺘﯘﻟﻼھ ﻗﯩﻠـﺪﻯ ۋە ﻗـﺎﻥ ﺗﯜﻛـﯜﺵ ﻣﻪﻧﺌـﻰ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐـﺎﻥ‪،‬‬ ‫ھــﯚﺭﻣﯩﺘﯩﻨﻰ ﺳﺎﻗﻼﺷــﻘﺎ ﺗﯧﮕﯩــﺸﻠﯩﻚ ﺟــﺎﻱ ﻗﯩﻠــﺪﻯ؛ ﺑﯩﺰﻧــﻰ ﻛﯩــﺸﯩﻠﻪﺭ‬ ‫ﺋﯜﺳـــﺘﯩﺪە ھﯚﻛـــﯜﻣﺮﺍﻥ ﻗﯩﻠـــﺪﻯ‪ ،‬ﻣﯧﻨﯩـــﯔ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨـــﺸﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋـــﻮﻏﻠﻰ‬ ‫ﻣــﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﺒﻨــﻰ ﺋﺎﺑــﺪﯗﻟﻼ ﺋﯧــﺴﯩﻠﻠﯩﻜﺘﻪ‪ ،‬ﺋﺎﻟﯩﺠﺎﻧﺎﭘﻠﯩﻘﺘــﺎ ۋە ﭘﻪﺯﯨﻠﻪﺗــﺘﻪ‬ ‫ﺗﻪﯕﺪﺍﺷﺴﯩﺰﺩﯗﺭ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩـﯔ ﻣـﺎﻝ ـ ﻣـﯜﻟﻜﻰ ﺋـﺎﺯ ﺑﻮﻟـﺴﯩﻤﯘ‪ ،‬ﻣـﺎﻝ ﺩﯦـﮕﻪﻥ ﺩﺍۋﺍﻣـﻰ‬ ‫ﻳــﻮﻕ ﺳــﺎﻳﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧــﺸﺎﺵ ﺗﯜﮔﻪﻳــﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳــﻪ ۋە ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯨﻠﯩــﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋــﺎﺭﯨﻴﻪﺕ‪.‬‬ ‫ﺍﷲﻏﺎ ﻗﻪﺳﻪﻣﻜﻰ‪ ،‬ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﯩﺪە ﺑﯜﻳﯜﻙ ﻧﺎﻣﻐﺎ ﺋﯩـﮕﻪ ﺑﻮﻟﯩـﺪﯗ‪ ،‬ﭼـﻮڭ‬ ‫ﺋﯩـــﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩـــﺪﯗ‪ .‬ﺋـــﯘ ﺳـــﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﯩـــﺰﯨﯖﻼﺭ ﺧﻪﺩﯨﭽﯩﻨـــﻰ ﻳـــﺎﻗﺘﯘﺭﯛپ‬ ‫ﺋﺎﻟﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ .‬ﺧﻪﺩﯨﭽﯩﮕﻪ )ﻣﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ( ﻣﻪھﺮﻯ )ھﻪﻕ( ﺑﻪﺭﺩﻯ‪“ .‬‬ ‫ﺷــﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﻧﯩﻜــﺎھ ﭘــﯜﺗﺘﻰ‪ .‬ﺧﻪﺩﯨــﭽﻪ ﺋﯩﻠﮕﯩــﺮﻯ ﺋﻪﺑﯘھــﺎﻟﻪ ﺩﯦــﮕﻪﻥ‬ ‫ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻧﯩﻜﺎھﯩﺪﺍ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﺑﯘھﺎﻟﻪ ۋﺍﭘـﺎﺕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧـﺪﺍ‪ ،‬ﺧﻪﺩﯨـﭽﻪ ﺋﯘﻧﯩﯖـﺪﯨﻦ‬ ‫ھﺎﻟﻪ)ﺋﻪﺭەﺑﻠﻪﺭﺩە ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﭘﺎﻻﻧﯩﻨﯩـﯔ ﺩﺍﺩﯨـﺴﻰ ﺩەپ ﺋﺎﺗـﺎﺵ ﺋـﺎﺩﯨﺘﻰ ﺑـﺎﺭ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﺑﯘھﺎﻟﻪ ﺩﯨﮕﯩﻨﻰ ھﺎﻟﻪﻧﯩﯔ ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪.‬ــ ﺗﻪھﺮﯨـﺮ( ﺋﯩـﺴﯩﻤﻠﯩﻚ‬ ‫ﺑﯩﺮ ﺋﻮﻏﯘﻝ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ‪.‬‬

‫ﺑﻪﻳﺘﯘﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻼھ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﻰ‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـــﺴﺎﻻﻡ ‪35‬ﻳﺎﺷـــﻘﺎ ﻛﯩﺮﮔﻪﻧـــﺪە‪ ،‬ﭼـــﻮڭ ﻛﻪﻟﻜـــﯜﻥ‬ ‫ﻛﯩﻠﯩــﭗ‪ ،‬ﻛﻪﺋﺒﯩﻨﯩــﯔ ﺗــﺎﻣﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋــﺎﺟﺮﯨﺘﯩﯟەﺗﺘﻰ‪ .‬ﺑﯘﻧﯩﯖــﺪﯨﻦ ﺑ ـﯘﺭﯗﻥ ﻳــﯜﺯ‬ ‫ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﻧﻐﯩﻨﺪﺍ ﻛﻪﺋﺒﯩﻨﯩﯔ ﺗﺎﻣﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﺷﺎپ ﻗﺎﻟﻐـﺎﻥ ﺋﯩـﺪﻯ‪ .‬ﻗـﯘﺭەﻳﺶ‬ ‫ﺋﻪﺭەﺑﻠﯩــﺮﻯ ﻛﻪﺋﺒﯩﻨــﻰ ﺑــﯘﺯﯗپ ﻗﺎﻳﺘــﺎ ﺋﯧﮕﯩﺰﻟﯩﺘﯩــﭗ ﻳﺎﭘﻤــﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟــﺪﻯ‪ .‬ﺑــﯘ‬ ‫ﭼﺎﻏﺪﺍ ﻛﻪﺋﺒﻪ ﺋﺎﺩەﻡ ﺑﻮﻳﻰ ﺋﯧﮕﯩﺰﻟﯩﻜﺘﻪ ﺑﻮﻟﯘپ‪ ،‬ﺗﺎﺷـﺘﯩﻦ ﻗﻮﭘﯘﺭﯗﻟﻐـﺎﻥ ﺋﯩـﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﻗـﯘﺭەﻳﺶ ﺋﻪﺭەﺑﻠﯩـﺮﻯ ﺑـﯘ ﺋﯩـﺶ ﺋﯜﭼــﯜﻥ ﻳﯩﻐﻠﯩـﺪﻯ‪ .‬ﻟـﯧﻜﯩﻦ ﺋـﯘﻻﺭ ﻛﻪﺋﺒﯩﻨــﻰ‬ ‫ﺋﯘﻟﯘﻏﻠﯩﻐــﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺋــﯘﻧﻰ ﺑﯘﺯﯗﺷــﺘﯩﻦ ﻗﻮﺭﻗﯘﺷــﺘﻰ‪ .‬ۋەﻟﯩــﺪ ﺋﯩﺒﻨــﻰ ﻣــﯘﻏﯩﺮە‬

‫‪- 28 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬


‫‪www.munber.org‬‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﺋـــﯘﻻﺭﺩﯨﻦ‪ :‬ﻛﻪﺋﯩﺒﯩﻨـــﻰ ﺑﯘﺯﯗﺷـــﺘﯩﻦ ﻣﻪﻗـــﺴﻪﺕ ﺗﯜﺯەﺷـــﻤﯘ ﻳـــﺎﻛﻰ ۋەﻳـــﺮﺍﻥ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﺸﻤﯘ؟ ﺩەپ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ‪ .‬ﺋـﯘﻻﺭ‪ :‬ﻣﻪﻗـﺴﯩﺘﯩﻤﯩﺰ ﺗـﯜﺯەﺵ‪ ،‬ﺩەپ ﺟـﺎۋﺍﺏ ﺑﻪﺭﺩﻯ‪.‬‬ ‫ۋەﻟﯩــﺪ‪ :‬ﺍﷲ ﺗﯜﺯﮔــﯜﭼﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ھــﺎﻻﻙ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳــﺪﯗ‪ ،‬ﺩﯦــﺪﻯ ۋە ﻛﻪﺋﺒﯩﻨــﻰ ﺑﯘﺯﯗﺷــﻘﺎ‬ ‫ﺑﺎﺷــﻠﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭﻣــﯘ ۋەﻟﯩــﺪﻛﻪ ﺋﻪﮔﯩــﺸﯩﭗ ﺑــﯘﺯﯗپ‪ ،‬ﺋﯩــﺴﻤﺎﺋﯩﻠﻨﯩﯔ ﻗﻮﻳﻐــﺎﻥ‬ ‫ھﯘﻟﯩﻐــﺎ ﻳﯩﺘﯩــﭗ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧــﺪﺍ‪ ،‬ﻧﯘﺭﻏــﯘﻥ ھﯩﻜﻤﻪﺗﻠﯩــﻚ ﺳــﯚﺯﻟﻪﺭ ﻧﻪﻗﯩــﺶ ﻗﯩﻠﯩــﭗ‬ ‫ﺋﻮﻳﯘﻟﻐــﺎﻥ ﺗﻪﺧــﺴﯩﻠﻪﺭ ﭼﯩﻘﺘــﻰ‪ .‬ﻣﻪﺷــﻬﯘﺭ ﺋﯩﻤــﺎﺭەﺗﻜﻪ ھــﯘﻝ ﻗﻮﻳﻐﯘﭼﯩﻼﺭﻧﯩــﯔ‬ ‫ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﯩﻼﺭﻧﯩـــﯔ ﺋﯩـــﺸﯩﻨﻰ ﻛﯧﻴﯩـــﻨﻜﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻳﺎﺩﯨﻜـــﺎﺭ ﻗﺎﻟـــﺪﯗﺭﯗﺵ ﺋﯜﭼـــﯜﻥ‬ ‫ﻣﯘﺷــﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩــﺶ ﺋـﺎﺩﯨﺘﻰ ﺑــﺎﺭ ﺋﯩــﺪﻯ‪ .‬ﺷــﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩــﭗ‪ ،‬ﺋــﯘﻻﺭ ﺋﯩــﺴﻼھ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻛﯩﺮﯨﺸﺘﻰ‪ .‬ﺋﯩـﺴﻼھ ﻗﯩﻠﯩـﺶ ﺧﯩﺮﺍﺟﯩﺘـﻰ ﭘﺎھﯩـﺸﻪ ۋە ﺟﺎﺯﺍﻧﯩـﺪﯨﻦ‬ ‫ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ھﺎﺭﺍﻡ ﻣﺎﻟﻼﺭ ﺋﺎﺭﯨﻼﺷـﻤﯩﻐﺎﻥ ھـﺎﻻﻝ ﻣﺎﻟـﺪﯨﻦ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻻﻧـﺪﻯ‪ .‬ﻗـﯘﺭەﻳﺶ‬ ‫ﻗﻪﺑﯩﻠﯩـــﺴﯩﻨﯩﯔ ﭼـــﻮﯕﻠﯩﺮﻯ ﻛﻪﺋﺒﯩﻨﯩـــﯔ ﺋﯩـــﺴﻼھﺎﺗﯩﻐﺎ ﺋﯩـــﺸﻠﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ‬ ‫ﺗﺎﺷــﻼﺭﻧﻰ ﻣﯜﺭﯨﻠﯩﺮﯨــﺪە ﺗﻮﺷــﯘﻳﺘﺘﻰ‪ .‬ﺋﺎﺑﺒــﺎﺱ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺭەﺳــﯘﻟﯘﻟﻼھﻤﯘ ﺗــﺎﺵ‬ ‫ﺗﻮﺷــﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩــﺪە ﺑــﺎﺭ ﺋﯩــﺪﻯ‪ .‬ﺑــﺎﻗﯘﻡ ﺋﯩــﺴﯩﻤﻠﯩﻚ ﺭﯗﻣﻠــﯘﻕ ﺑﯩــﺮ‬ ‫ﻳﺎﻏـــﺎﭼﭽﻰ ﻗﯘﺭﯗﻟﯘﺷـــﻨﻰ ﺑﺎﺷـــﻘﯘﺭﺍﺗﺘﻰ‪ .‬ﺑـــﺎﻗﯘﻡ ﻛﻪﺋﺒﯩﻨﯩـــﯔ ھﻪﺭ ﺑﯘﻟﯘﯕﯩﻐـــﺎ‬ ‫ﭼــﻮﯕﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩــﺮ ﺗــﻮپ ﺋــﺎﺩەﻣﻨﻰ ﺗــﺎﺵ ﺗﻮﺷﯘﺷــﻘﺎ ﺗﻪﻳﯩﻨﻠﯩــﺪﻯ‪ .‬ﻛﻪﺋﺒﯩﻨــﻰ‬ ‫ﺋﯩـــﺴﻤﺎﺋﯩﻠﻨﯩﯔ ﺳـــﺎﻟﻐﺎﻥ ھـــﯘﻟﻰ ﺑـــﯘﻳﯩﭽﻪ ﭘﯜﺗﺘﯜﺭﯛﺷـــﻜﻪ ھـــﺎﻻﻝ ﻣﺎﻟـــﺪﯨﻦ‬ ‫ﺗﻮﭘﻼﻧﻐـــﺎﻥ ﺧﯩـــﺮﺍﺟﻪﺕ ﻳﯧﺘﯩـــﺸﻤﯩﺪﻯ‪ .‬ﺷـــﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩـــﻠﻪﻥ ھﯩﺠـــﺮ)ﺷـــﯩﻤﺎﻝ‬ ‫ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ ﺋـﺎﻟﺘﻪ ﮔﻪﺯﭼﻪ ﭼـﺎﻱ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨـﯟﯦﺘﯩﻠﮕﻪﻥ‪ ،‬ﺑـﯘ ﺟـﺎﻱ ھﯩﺠـﺮ ۋە ھﻪﺗﯩـﻢ‬ ‫ﺩەپ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺪﯗ‪ .‬ــ ﺕ( ﻧـﻰ ﭼﯧﻘﯩﺮﯨﯟﯦﺘﯩـﭗ‪ ،‬ﭘﺎﻛـﺎﺭ ﺗـﺎﻡ ﻗﻮﭘﯩﺮﯨـﭗ‪ ،‬ﻛﻪﺋـﺒﻪ ﺷـﯘ‬ ‫ﻳﻪﺭﺩﯨــﻦ ھﯧــﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺑﻪﻟــﮕﻪ ﻗﯩﻠﯩﻨــﺪﻯ‪ ،‬ﻛﻪﺋﯩــﺒﻪ ﺑﯩﻨﺎﺳــﯩﻨﯩﯔ‬ ‫ﺋﯧﮕﯩﺰﻟﯩﮕــﻰ ﺋــﻮﻥ ﺳــﻪﻛﻜﯩﺰ ﮔﻪﺯ ﺑﻮﻟــﯘپ ﭘﯜﺗــﯜپ ﭼﯩﻘﺘــﻰ‪ .‬ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻜﯩــﺪﯨﻦ‬ ‫ﺗﻮﻗﻘــﯘﺯ ﮔﻪﺯ ﺋﯧﮕﯩﺰﻟﯩﺘﯩﻠــﺪﻯ‪ .‬ﺋﯩــﺸﯩﻚ ﺋﯧﮕﯩﺰﻟﯩﺘﯩﻠﯩـﭗ ﭘﻪﻟﻪﻣــﭙﻪﻱ ﺑﯩــﻠﻪﻥ‬ ‫ﭼﯩﻘﯩــﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨــﺪﻯ‪ .‬ھﻪﺟﻪﺭ ﺋﻪﺳــﯟەﺩﻧﻰ ﺋﻮﺭﻧﯩﻐــﺎ ﺋﯧﻠﯩــﭗ ﻗﻮﻳﻤــﺎﻗﭽﻰ‬ ‫ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ‪ ،‬ﻗﯘﺭەﻳﺸﻨﯩﯔ ﻛﺎﺗﺘﯩﻠﯩﺮﻯ ﻛﯩﻤﻨﯩـﯔ ﻗﻮﻳﯘﺷـﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨـﺴﯩﺪﺍ ﺗـﺎﻻﺵ ـ‬

‫‪- 29 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﺗﺎﺭﺗﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﻰ‪ .‬ﺋﺎﺭﯨـﺪﺍ ﺭﯨﻘـﺎﺑﻪﺕ ﺗﯘﻏﯘﻟـﯘپ ﺋـﯘﺭﯗﺵ ﭼﯩﻘﯩـﺸﻘﺎ ﺋﺎﺯﻗﺎﻟـﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺗﺎﻻﺵ ـ ﺗﺎﺭﺗﯩﺶ ﺗﯚﺕ ﻛﯜﻧﮕﻪ ﺳﻮﺯﯗﻟﺪﻯ‪ .‬ﺑﯘﭼﺎﻏﺪﺍ ﻗـﯘﺭەﻳﺶ ﺑـﯘﻳﯩﭽﻪ ﭘﯩـﺸﻘﻪﺩەﻡ‬ ‫ھﯧــﺴﺎﺑﻼﻧﻐﺎﻥ ﺧﺎﻟﯩــﺪ ﺋﯩﺒﻨــﻰ ۋەﻟﯩــﺪﻧﯩﯔ ﺗﺎﻏﯩــﺴﻰ ﺋﻪﺑــﯘ ﺋــﯘﻣﻪﻳﻴﻪ ﺋﯩﺒﻨــﻰ‬ ‫ﻣﯘﻏﯩﺮە ﻣﻪﺧﺰﯗﻣﻰ ﻗﻮﭘﯘپ‪ :‬ﺋﻰ‪ ،‬ﺧﺎﻻﻳﯩﻖ ﺩە ـ ﺗﺎﻻﺵ ﻗﯩﻠﻤـﺎﯕﻼﺭ‪ ،‬ھﻪﻣﻤﯩﯖـﻼﺭ‬ ‫ﻳﺎﻗﺘﯘﺭﯨــﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩــﺮ ﻛﯩــﺸﯩﻨﻰ ﺳــﺎﻳﻼپ ﭼﯩﻘﯩــﭗ‪ ،‬ﺷــﯘﻧﯩﯔ ھ ـﯚﻛﻤﯩﮕﻪ ﺭﺍﺯﻯ‬ ‫ﺑﻮﻟﯘﯕﻼﺭ‪ ،‬ﺩﯦـﺪﻯ‪ .‬ﻗـﯘﺭەﻳﺶ ﺧﻪﻟﻘـﻰ ﺑﯩﺮﯨﻨﺠـﻰ ﺑﻮﻟـﯘپ ﻛﯩـﺮﮔﻪﻥ ﻛﯩـﺸﯩﻨﯩﯔ‬ ‫ھﯚﻛﻤﯩﮕﻪ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯛﺷﺘﻰ‪ .‬ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﯩـﺮﮔﻪﻥ‬ ‫ﻛﯩـــﺸﻰ ﺭﺍﺳـــﺘﭽﯩﻞ‪ ،‬ﺋﯩـــﺸﻪﻧﭽﻠﯩﻚ ﻣـــﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـــﺴﺎﻻﻡ ﺋﯩـــﺪﻯ‪.‬‬ ‫ھﻪﻣﻤﻪﻳـــﻠﻪﻥ ﻣـــﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـــﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺳـــﻪﻣﯩﻤﯩﻲ‪ ،‬ﺭﺍﺳـــﺘﭽﯩﻞ‬ ‫ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﮕﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﮕﻪﭼﻜﻪ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻣﻪﻣﻨﯘﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷﯘپ‪ :‬ﺑـﯘ ﺋﯩـﺸﻪﻧﭽﻠﯩﻚ‬ ‫ﻣــﯘھﻪﻣﻤﻪﺩﻛﻪ ﻗﯘﺷــﯘﻟﯩﻤﯩﺰ‪ ،‬ﺩﯦﻴﯩــﺸﺘﻰ‪ ،‬ﭼــﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩــﯔ ﺋﺎﺭﯨــﺴﯩﺪﺍ ﻳــﯜﺯ‬ ‫ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺟﯩـــﺪەﻝ ـ ﻣـــﺎﺟﺮﺍ ﺩەۋﺍﻟﯩﺮﯨﻨـــﻰ ﻣـــﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـــﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ‬ ‫ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨـﺸﺎﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋـﯘ ﻳـﯜﺯ ﻗﺎﺭﯨﻤـﺎﻱ‪ ،‬ﺋـﺎﺭﯨﻨﻰ ﺑﯘﺯﻣـﺎﻱ‪ ،‬ﺗـﻮﻏﺮﺍ ﺑﯩـﺮ‬ ‫ﺗﻪﺭەپ ﻗﯩﻠﯩــﭗ ﻗﻮﻳــﺎﺗﺘﻰ‪ .‬ﻳــﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﺩە ـ ﺗﺎﻻﺷــﻨﻰ ﺑﯩــﺮ ﺗﻪﺭەپ ﻗﯩﻠﯩــﺶ‬ ‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﻣﯘﺭﺍﺟﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧـﺪﯨﻦ ﻛﯧـﻴﯩﻦ‪ ،‬ﻣـﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـــﺴﺎﻻﻡ ﭼـــﺎﭘﯩﻨﯩﻨﻰ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻳﺎﻳـــﺪﻯ‪ ،‬ﭼﺎﭘﺎﻧﻨﯩـــﯔ ﺋﯜﺳـــﺘﯩﮕﻪ ھﻪﺟﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﺳــــﯟەﺩﻧﻰ ﺋﺎﻟــــﺪﻯ‪ ،‬ھﻪﺭﻗﺎﻳــــﺴﻰ ﻗﻪﺑﯩــــﻠﻪ ﺑﺎﺷــــﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﭼﺎﭘﺎﻧﻨﯩــــﯔ‬ ‫ﺑﯜﺭﺟﯩﮕﯩــﺪﯨﻦ ﺗﯘﺗــﯘپ ﻛﯜﺗﯩﺮﯨــﭗ‪ ،‬ھﻪﺟﻪﺭ ﺋﻪﺳــﯟەﺩﻧﻰ ﺋﯚﺯﺟﺎﻳﯩﻐــﺎ ﺋﯧﻠﯩــﭗ‬ ‫ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻗﻮﻳﯘﺷﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯗﺩﻯ‪ .‬ھﻪﺟﻪﺭ ﺋﻪﺳﯟەﺩ ﻣﯘﺷﯘ ﻳﯘﺳﯘﻧﺪﺍ ﺋﯧﻠﯩـﭗ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩـﭗ‬ ‫ﺋــﯚﺯ ﺟﺎﻳﯩﻐــﺎ ﻗﯘﻳﯘﻟــﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﺭەﺑﻠﻪﺭﻧﯩــﯔ ﺋﯩﭽﯩــﺪە ﺩەھــﺸﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﯘﺭﯗﺷــﻼﺭﻧﯩﯔ‬ ‫ﻛﯧﻠﯩــﭗ ﭼﯩﻘﯩــﺸﯩﻐﺎ‪ ،‬ﻛﯚﭘــﯜﻧﭽﻪ‪ ،‬ﻣﯘﺷــﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩــﺸﻼﺭ ﺳــﻪۋەﺏ ﺑــﯘﻻﺗﺘﻰ‪ .‬ﺑــﯘ‬ ‫ﻣﻪﺳــﯩﻠﻪ ﻳﯘﻗﯘﺭﯨﻘﯩــﺪەﻙ ﺋﯘﺳــﯘﻝ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ھﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﻨــﺪﻯ‪ .‬ﷲ ﻣﯧﻬﺮﯨﺒــﺎﻧﻠﯩﻖ‬ ‫ﻛﯚﺭﺳــﯩﺘﯩﭗ‪ ،‬ﺋﻪﺑــﯘ ﺋــﯘﻣﻪﻳﻴﻪﺩەﻙ ﻳﺎﺧــﺸﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﻳﯩﺘﻪﻛﻠﻪﻳــﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﻗﯩﻠﻠﯩــﻖ‬ ‫ﺋــﺎﺩەﻣﻨﻰ‪ ،‬ھﻪﻣﻤﯩـــﺴﻰ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﻐﯩـــﺪەﻙ ھﯚﻛـــﯜﻡ ﻗﯩﻠﯩـــﺪﯨﻐﺎﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭ‬

‫‪- 30 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬


‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪەﻙ ﺩﺍﻧﺎﻧﻰ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻣﯘﻳﻪﺳـﺴﻪﺭ ﻗﯩﻠﯩـﭗ ﺑﻪﺭﺩﻯ‪ .‬ﻗﯘﺭەﻳـﺸﻨﯩﯔ‬ ‫ﺑﯘﻧـــﺪﺍﻕ ﺋـــﯚﺯ ﺋـــﺎﺭﺍ ﺭﯨﻘﺎﺑﻪﺗﻠﯩﺸﯩـــﺸﻰ ﺋﻪﺟﻪﭘﻠﯩﻨﻪﺭﻟﯩـــﻚ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ ،‬ﭼـــﯜﻧﻜﻰ‬ ‫ﺑﻪﻳﺘــﯘﻟﻼھ ﺋﻪﺭەﺑﻠﻪﺭﻧﯩــﯔ ﻗﯩﺒﻠﯩــﺴﻰ‪ ،‬ھﻪﺝ ﻗﯩﻠﯩــﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﻪﺋﺒﯩــﺴﻰ ﺋﯩــﺪﻯ‪،‬‬ ‫ﺑﻪﻳﺘــﯘﻟﻼھ ﺋﯜﭼــﯜﻥ ﺋﯩــﺸﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ھﻪﺭﺑﯩــﺮ ﺯﻭﺭ ﺋﯩــﺶ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺋﯩﭙﺘﯩﺨﺎﺭﻏــﺎ‪،‬‬ ‫ھﻮﻗﯘﻗﻘﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﯩﻠﻰ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﻮﻟﯘﻍ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﯩـﯔ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻠﯩـﺸﯩﭽﻪ‪ ،‬ﺋﯩﺒـﺎﺩەﺕ‬ ‫ﺋﯜﭼــﯜﻥ ﺳــﯧﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺋــﯚﻱ ﺋﻪﻧﻪ ﺷــﯘ ﺑﻪﻳﺘــﯘﻟﻼھ ﺋﯩــﺪﻯ‪ .‬ﻗﯘﺭﺋﺎﻧــﺪﺍ ﺍﷲ ﻣﯘﻧــﺪﺍﻕ‬ ‫ﺩﯦــﮕﻪﻥ‪ ”:‬ﻛﯩــﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ )ﺋﯩﺒــﺎﺩەﺕ ﺋﯜﭼــﯜﻥ( ﺗــﯜﻧﺠﻰ ﺑﯩﻨــﺎ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐــﺎﻥ ﺋــﯚﻱ‬ ‫ھﻪﻗﯩـــﻘﻪﺗﻪﻥ ﻣﻪﻛﻜﯩـــﺪﯨﻜﻰ‪ ،‬ﺋـــﺎﻟﻪﻣﻠﻪﺭﻧﻰ ھﯩـــﺪﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐـــﯘﭼﻰ ﻣﯘﺑـــﺎﺭەﻙ‬ ‫ﻛﻪﺋﺒﯩــﺪﯗﺭ‪ .‬ﻛﻪﺋﺒﯩــﺪە ﺋﯘﭼــﯘﻕ ﺋــﺎﻻﻣﻪﺗﻠﻪﺭ ﺑــﺎﺭﻛﻰ‪ ،‬ﻣﺎﻗــﺎﻣﻰ ﺋﯩﺒــﺮﺍھﯩﻢ①‬ ‫ﺷﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩـﺮﻯ‪ .‬ﻛﻪﺋـﺒﯩﮕﻪ ﻛﯩـﺮﮔﻪﻥ ﺋـﺎﺩەﻡ ﺋﻪﻣﯩـﻦ ﺑﻮﻟﯩـﺪﯗ‪) “.‬ﺳـﯜﺭە ﺋـﺎﻝ‬ ‫ﺋﯩﻤــﺮﺍﻥ‪ -97 ،- 96 ،‬ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩــﯔ ﺑﯩﺮﻗﯩــﺴﻤﻰ( ]① ﻣﺎﻗــﺎﻣﻰ ﺋﯩﺒــﺮﺍھﯩﻢ ‪-‬‬ ‫ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻢ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻛﻪﺋﺒﯩﻨـﻰ ﺳـﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﺪﺍ ﺩەﺳـﺴﻪپ ﺗﯘﺭﻏـﺎﻥ‬ ‫ﺟــــﺎﻳﻰ‪ – .‬ﺕ[ ﻛﻪﺋــــﺒﯩﮕﻪ ﺋﯩــــﺴﻤﺎﺋﯩﻞ ﺋﻪۋﻻﺩﯨــــﺪﯨﻦ ﻛﯧــــﻴﯩﻦ ﺟﯘﺭھــــﯘﻡ‬ ‫ﻗﻪﺑﯩﻠﯩــﺴﻰ ﺋﯩﮕﯩــﺪﺍﺭﭼﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐــﺎﻥ ﺋﯩــﺪﻯ‪ .‬ﺋــﯘﻻﺭ ﻣﻪﻛﻜﯩــﮕﻪ ﺩﺍﺧﯩــﻞ‬ ‫ﺑﻮﻟﻐــــﺎﻥ ﻛﯩــــﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺯﯗﻟــــﯘﻡ ﻗﯩﻠﻐــــﺎﻥ ﭼﺎﻏــــﺪﺍ‪ ،‬ﺧــــﯘﺯﺍﺋﻪ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩــــﺴﻰ‬ ‫ﺟﯘﺭھﯘﻣﻠﯘﻗﻼﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﻮﭘﻠﯩﻨﯩﭗ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻛﻪﺋﺒﯩﺪﯨﻦ ﻗـﻮﻏﻼپ ﭼﯩﻘـﺎﺭﺩﻯ‪.‬‬ ‫ﻛﻪﺋــﺒﯩﮕﻪ ﺧﯧﻠــﻰ ﺑﯩــﺮ ﺯﺍﻣــﺎﻧﻐﯩﭽﻪ ﺧــﯘﺯﺍﺋﻪ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩــﺴﻰ ﺋﯩﮕﯩـــﺪﺍﺭﭼﯩﻠﯩﻖ‬ ‫ﻗﯩﻠــﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﻧــﺪﯨﻦ ﻛﯧــﻴﯩﻦ ﻗﯘﺳــﻪﻱ ﺋﯩﺒﻨــﻰ ﻛﯩﻼﺑﻨﯩــﯔ ﺯﺍﻣﺎﻧﯩــﺪﺍ ﻛﻪﺋﺒﯩﻨــﻰ‬ ‫ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﻗﯘﺭەﻳﺸﯩﻠﻪﺭ ﺗﺎﺭﺗﯩﯟﺍﻟﺪﻯ‪ .‬ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﻗـﯘﺭەﻳﺶ ﺧﻪﻟﻘـﻰ ﻳﯘﺭﺗﯩـﺪﺍ‬ ‫ﺗﯧﻨﭻ ﻳﺎﺷـﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋـﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﺋﻪﺭەﺏ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩﻠﯩـﺮﻯ ﺗﻪپ ﺗﺎﺭﺗـﺎﺗﺘﻰ‪ .‬ﺩﯛﺷـﻤﻪﻧﻨﯩﯔ‬ ‫ﺗﺎﺟﺎۋﯗﺯﯨﻐﺎ ﺋﯘﭼﺮﺍپ ﭘﺎﻧﺎھ ﺋﯩﺰﻟﯩﮕﯜﭼﯩﻠﻪﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻛﻪﺋﺒﻪ ﺗﯧﻨﭻ ﻗﻮﺭﻏـﺎﻥ ﺋﯩـﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺍﷲ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧــﺪﺍ ﺋﯘﻻﺭﻏــﺎ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﻧﯩﻤﯩﺘﯩﻨــﻰ ﺋﻪﺳــﻠﯩﺘﯩﭗ ﻣﯘﻧــﺪﺍﻕ ﺩﯦــﮕﻪﻥ‪” :‬‬ ‫ﺋﯘﻻﺭﻧﯩـــﯔ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩـــﺪﯨﻜﻰ ﻛﯩـــﺸﯩﻠﻪﺭ ﺑـــﯘﻻپ ﻛﯧﺘﯩﻠﯩﯟﺍﺗﯩـــﺪﯗ‪ ،‬ﻣﻪﻛﻜﯩﻨـــﻰ‪،‬‬ ‫ھﻪﺭەﻣﻨـــﻰ ﺗﯧـــﻨﭻ ﺟـــﺎﻱ ﻗﯩﻠﻐـــﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋـــﯘﻻﺭ ﻛﯚﺭﻣﯩـــﺪﯨﻤﯘ؟“ )ﺳـــﯜﺭە‬

‫‪- 31 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬

‫ﺋﻪﻧﻜﻪﺑﯘﺕ‪ – 67 ،‬ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﻗﯩﺴﻤﻰ(‬

‫ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھﻨﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ‬ ‫ﺗﯩﺮﯨﻜﭽﯩﻠﯩﻜﻰ‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺩﺍﺩﯨـﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩـﺮەﺭ ﻧﻪﺭﺳـﻪ ﻗﺎﻟﻤﯩـﺪﻯ‪ ،‬ﺋـﯘ‬ ‫ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎﻧـــﺪﺍ ﻳﯩـــﺘﯩﻢ ۋە ﻛﻪﻣـــﺒﻪﻏﻪﻝ ﺋﯩـــﺪﻯ؛ ﺑﻪﻧـــﻰ ﺳـــﻪﺋﯩﺪ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩـــﺴﯩﺪە‬ ‫ﺋﯧﻤﯩﺘﯩﻠـــــﺪﻯ؛ ﺋﯩـــــﺸﻘﺎ ﻳـــــﺎﺭﯨﻐﯘﺩەﻙ ﺑﻮﻟﻐـــــﺎﻥ ﭼﺎﻏـــــﺪﺍ‪ ،‬ﺋﯧﻤﯩﻠـــــﺪەﺵ‬ ‫ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷـــﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩـــﻠﻪﻥ ﺑﯩـــﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﭘـــﺎﺩﺍ ﺑـــﺎﻗﺘﻰ‪ .‬ﻣﻪﻛﻜﯩـــﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩـــﭗ‬ ‫ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧـﻴﯩﻦ‪ ،‬ﺋﺎﺯﻏﯩﻨـﺎ ﺋﯩـﺶ ھﻪﻗﻘـﻰ ﺋﯧﻠﯩـﭗ ﻣﻪﻛـﻜﻪ ﺧﻪﻟﻘﯩﻨﯩـﯔ‬ ‫ﻗــﻮﻳﯩﻨﻰ ﺑﺎﻗﻘــﺎﻥ ﺋﯩــﺪﻯ‪ .‬ﺋﯩﻤــﺎﻡ ﺑﯘﺧــﺎﺭﻯ »ﺳــﻪھﯩﻬﯘﻝ ﺑﯘﺧــﺎﺭﻯ« ﻛﯩﺘﺎۋﯨــﺪﺍ‬ ‫ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩـــﺪەﻙ ﺯﯨﻜـــﺮﻯ ﻗﯩﻠﻐـــﺎﻥ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩـــﯔ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏـــﺎ ۋە ﺩﯗﻧﻴـــﺎ‬ ‫ﻣﻪﺷﻐﯘﻻﺗﯩﻐﺎ ﻗﯩﺰﯨﻘﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﭼﯘﻗﯘﻡ‪ .‬ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘﻻﺭ ﺑﺎﻱ ﺑﻮﻟﯩـﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟـﺴﺎ‪،‬‬ ‫ﺩﯗﻧﻴﺎﻏــﺎ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩــﭗ ﻛﯧﺘﯩــﭗ‪ ،‬ﻣﻪﯕﮕﯜﻟــﯜﻙ ﺑﻪﺧــﺖ ـ ﺳــﺎﺋﺎﺩەﺗﺘﯩﻦ ﻣﻪھــﺮﯗﻡ‬ ‫ﺑﻮﻟﻐــــﺎﻥ ﺑــــﻮﻻﺗﺘﻰ‪ .‬ﺷﯘﯕﻼﺷــــﻘﺎ ﺍﷲ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩــــﺪﯨﻦ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐــــﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐــــﺎﻥ‬ ‫ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩـﺴﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏـﺎ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩـﭗ ﻛﻪﺗﻤﻪﺳـﻠﯩﻜﻜﻪ‪ ،‬ﺩﯗﻧﻴـﺎﺩﯨﻦ‬ ‫ﻳﯩــﺮﺍﻕ ﺑﻮﻟﯘﺷــﻘﺎ ﺩەۋەﺕ ﻗﯩﻠﯩــﺪﯗ‪ ،‬ﺋــﯚﺗﻜﻪﻧﻜﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩــﯔ ﺋﻪھــﯟﺍﻟﻰ‬ ‫ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﭼﻮڭ ﮔـﯘۋﺍ‪ .‬ﺋﯩﻴـﺴﺎ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭ ﺯﺍﺩﻯ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏـﺎ ﺑﯧـﺮﯨﻠﻤﯩﮕﻪﻥ ﺋﯩـﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﻣﯘﺳــﺎ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ‪ ،‬ﺋﯩﺒــﺮﺍھﯩﻢ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻣــﯘ ﺷــﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩــﺪﻯ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭﻧﯩــﯔ‬ ‫ﻛﯩﭽﯩــﻚ ﭼﺎﻏﻠﯩﺮﯨــﺪﯨﻜﻰ ﺗﯘﺭﻣــﯘﺵ ﺋﻪھــﯟﺍﻟﻰ ﻗﯩــﻴﯩﻦ ﺋﯩــﺪﻯ‪ ،‬ﺑــﯘ ﺟﻪھﻪﺗــﺘﻪ‬ ‫ﺑﯘﻻﺭﻧﯩــﯔ ھﻪﻣﻤﯩــﺴﻰ ﺋﻮﺧــﺸﺎﺵ ﺋﯩــﺪﻯ‪ .‬ﻣﺎﻧــﺎ ﺑــﯘ ﺑﻮﻟــﺴﺎ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏــﺎ ﺋــﯚﺯﯨﻨﻰ‬ ‫ﺋﯘﺭﻣﺎﺳﻠﯩﻘﺘﺎ‪ ،‬ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ھﻪﺩﺩﯨـﺪﯨﻦ ﺋـﺎﺭﺗﯘﻕ ﺑﯩﺮﯨﻠﻤﻪﺳـﻠﯩﻜﺘﻪ ﺋـﯜﻣﻤﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ‬ ‫ﻧﻪﻣﯘﻧﻪ ﺑﻮﻟﯘﺷﻠﯩﺮﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺍﷲﻧﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﻧﯩـﯔ ۋﯗﺟﯘﺗﻠﯩﺮﯨـﺪﺍ ﻧﺎﻣـﺎﻳﻪﻥ‬ ‫ﻗﯩﻠﻐــﺎﻥ ﺯﻭﺭ ھﯩﻜﻤﯩﺘــﻰ‪ .‬ﺟﯩﻤــﻰ ﺑــﺎﻻﻳﻰ ـ ﺋــﺎﭘﻪﺕ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏــﺎ ﺋــﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋــﯘﺭﯗﺵ‪،‬‬ ‫‪- 32 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬


‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ ﭼــﻮڭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧــﺪﺍ‪ ،‬ﺳــﻪﺋﯩﺐ ﺋﯩﺒﻨــﻰ ﺋﻪﺑــﯘ‬ ‫ﺳﺎﺋﯩﺐ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷـﯩﺮﯨﻚ ﺗﯩﺠـﺎﺭەﺕ ﻗﯩﻠـﺪﻯ‪ .‬ﺧﻪﺩﯨـﭽﻪ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھـﯘ ﺋﻪﻧﻬـﺎﺩﯨﻦ‬ ‫ﺋﯩــﺶ ھﻪﻗﻘــﻰ ﺋﯧﻠﯩــﭗ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩــﯔ ﺗﯩﺠــﺎﺭﯨﺘﻰ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺷــﺎﻣﻐﺎ ﺑــﺎﺭﺩﻯ‪ .‬ﺧﻪﺩﯨــﭽﻪ‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﮕﻪ ﻳﺎﺗﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘپ ﺷﻪﺭەﭘﻜﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧـﺪﯨﻦ ﻛﯧـﻴﻦ‪ ،‬ﺋـﯘ ﺑـﺎﻱ‬ ‫ﺧﻪﺩﯨﭽﯩﻨﯩـــﯔ ﺋﯩﻠﻜﯩـــﺪە ﺋﯩـــﺸﻠﯩﺪﻯ‪ .‬ﻣـــﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـــﺴﺎﻻﻡ ﺋـــﯚﺯ‬ ‫ﺋﻪﻣﮕﯩﮕﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﺷـﺎﻳﺘﺘﻰ‪ .‬ﺋﯘﻟـﯘﻍ ﺍﷲ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐـﺎ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧـﺪﺍ ﻣﯘﻧـﯘ ﺋـﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭﺩە‬ ‫ﺳﺎﻧﺎپ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﻧﯩﻤﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﻪﺭﺩﻯ‪)” :‬ﺭەﺑﺒﯩﯔ( ﺳـﯧﻨﻰ ﻳﯩـﺘﯩﻢ ﺩەپ ﺳـﺎﯕﺎ‬ ‫ﭘﺎﻧﺎھ ﺑﻪﺭﻣﯩﺪﯨﻤﯘ؟ ﺳﯧﻨﻰ ﻗﺎﻳﻤﯘﻗﻘﺎﻥ ﺩەپ‪ ،‬ﺳﯧﻨﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﻐـﺎ ﺳـﺎﻟﻤﯩﺪﯨﻤﯘ؟‬ ‫ﺳﯧﻨﻰ ﭘﯧﻘﯩﺮ ﺩەپ‪ ،‬ﺑﺎﻱ ﻗﯩﻠﻤﯩﺪﯨﻤﯘ؟ )ﺳـﯜﺭە ﺯﯗھـﺎ‪ -8 ،-7 ،-6.‬ﺋـﺎﻳﻪﺕ( “ ﺍﷲ‬ ‫ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﺪﺍ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ‪” :‬ﺑﺎﺷﻘﺎ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ۋەھﻴـﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧـﺪەﻙ‪،‬‬ ‫ﺋﻪﻣــﺮﯨﻢ ﺑــﯘﻳﯩﭽﻪ ﺳــﺎﯕﺎ ﺟﯩﺒﺮﯨﺌﯩﻠﻨــﻰ ﺋﻪۋەﺗﺘــﯘﻕ‪ .‬ﺋﻪﺳــﻠﯩﺪە ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﯩــﯔ ۋە‬ ‫ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﯩــﯔ ﻧﯩــﻤﻪ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﮕﯩﻨــﻰ ﺋﯘﻗﻤﺎﻳﺘﺘﯩــﯔ‪ .‬ﻟــﯧﻜﯩﻦ ﻗﯘﺭﺋــﺎﻧﻨﻰ ﻧــﯘﺭ‬ ‫ﻗﯩﻠـــﺪﯨﻤﻜﻰ‪ ،‬ﺷـــﯘ ﺋـــﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻣﻪﻥ ﺧﺎﻟﯩﻐـــﺎﻥ ﺑﻪﻧـــﺪﯨﻠﯩﺮﯨﻤﻨﻰ ھﯩـــﺪﺍﻳﻪﺕ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ‪) “.‬ﺳﯜﺭە ﺷﯘﺭﺍ‪-54 ،‬ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﻗﯩﺴﻤﻰ‪(.‬‬

‫ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھﻨﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻜﻰ‬ ‫‪- 33 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ھﻪﺩﺩﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩـﭗ ﻛﯧﺘﯩـﺸﺘﯩﻦ ﻛﯧﻠﯩـﭗ ﭼﯩﻘﯩـﺪﯗ‪ .‬ﭘـﺎﺩﺍ‬ ‫ﺑﯧﻘﯩﺶ ﺋﯩﺸﯩﻤﯘ ﺷـﯘﻧﺪﺍﻕ‪ ،‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩـﯔ ھﻪﻣﻤﯩـﺴﻰ ﭘـﺎﺩﺍ ﺑﺎﻗﻘـﺎﻥ‪ .‬ﺑـﯘ‬ ‫ﮔﻪپ »ﺳــــــــﻪھﯩﻬﯘﻝ ﺑﯘﺧــــــــﺎﺭﻯ« ﺩﺍ ﻛﻪﻟﺘــــــــﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــــــــﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ھﻪﺩﯨـﺴﯩﺪە ﺑﺎﻳـﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐـﺎﻥ‪ .‬ﺑﯘﻣـﯘ ﺧﯘﺩﺍﻧﯩـﯔ ﺯﻭﺭ‬ ‫ھﯩﻜﻤﯩﺘﻰ‪ .‬ﻛﯩﺸﻰ ھﺎﻳﯟﺍﻧﻼﺭﻧﯩـﯔ ﻳﯘۋﯨـﺸﻰ ﺑﻮﻟﻐـﺎﻥ ﻗـﻮﻳﻨﻰ ﺑﺎﻗـﺴﺎ‪ ،‬ﺩﯨﻠﯩﻐـﺎ‬ ‫ﻣﯘﻻﻳﯩﻤﻠﯩــﻖ‪ ،‬ﻣﯧﻬﺮﯨﺒــﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﻮﺭﻧﺎﻳــﺪﯗ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭﻟﻪﺭ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺑﻮﻟــﯘپ‬ ‫ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﯩﻠﯩﮕﻪﻥ ﭼﺎﻏﺪﺍ‪ ،‬ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﯩﺠﻪﺯﯨﺪﯨﻜﻰ ﭼﯘﺳـﻠﯘﻕ‪،‬‬ ‫ﺩﯨﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﻧﺎﺗﻮﻏﺮﯨﻠﯩﻖ ﺭﯗﺳﻠﯩﻨﯩﺪﯗ‪ ،‬ﺋﻪڭ ﻣﯚﺗﯩﺪﯨﻞ ھﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪.‬‬

‫ﺋﻪﺧﻼﻗﻰ‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﻣﯩـﺠﻪﺯﻯ ﺋﻪڭ ﻳﺎﺧـﺸﻰ‪ ،‬ﺋﻪڭ‬ ‫ﺭﺍﺳــﺘﭽﯩﻞ‪ ،‬ﺋﻪڭ ﺳــﺎﺩﯨﻖ ﺋﯩــﺪﻯ؛ ﻛﯩــﺸﯩﻨﻰ ﺑﯘﻟﻐﺎﻳــﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﺎﭼــﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩــﻖ‪،‬‬ ‫ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺋﻪﺧﻼﻗﻼﺭﺩﯨﻦ ﺧﺎﻟﻰ ﺋﯩﺪﻯ؛ ﺋـﺎﺩەﻣﮕﻪﺭﭼﯩﻠﯩﻜﻰ ﺋﻪڭ ﺋﯜﺳـﺘﯜﻥ‪ ،‬ﺧﻪﻟـﻖ‬ ‫ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﻣﯘﻧﺎﺳــﯩﯟﯨﺘﻰ ﻗﻮﻳــﯘﻕ‪ ،‬ﺧﻮﺷــﻨﯩﺪﺍﺭﭼﯩﻠﯩﻘﻰ ﻳﺎﺧــﺸﻰ‪ ،‬ﺑﻪﻙ ﻣــﯘﻻﻳﯩﻢ‪،‬‬ ‫ﺑﻪﻙ ﺭﺍﺳﺘﭽﯩﻞ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺍﷲ ﺋﯘﻧﯩـﯔ ۋﯗﺟﯘﺩﯨـﺪﺍ ﻣﯘﻻﻳﯩﻤﻠﯩـﻖ‪ ،‬ﺳـﻪۋﯨﺮﭼﺎﻧﻠﯩﻖ‪،‬‬ ‫ﺷـــﯜﻛﺮﻯ ﻗﯩﻠﯩـــﺶ‪ ،‬ﺋـــﺎﺩﯨﻠﻠﯩﻖ‪ ،‬ﻛﻪﻣﺘﻪﺭﻟﯩـــﻚ‪ ،‬ﺋﯩﭙـــﭙﻪﺕ‪ ،‬ﻛﻪڭ ﻗﻮﻟﻠـــﯘﻕ‪،‬‬ ‫ﻗﻪھﺮﯨﻤــﺎﻧﻠﯩﻖ‪ ،‬ﻧﯘﻣﯘﺳــﭽﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﺎﺗــﺎﺭﻟﯩﻖ ﮔــﯜﺯەﻝ ﺧﯩــﺴﻠﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ‪ ،‬ﺗــﻮﻏﺮﺍ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﻘﻼﺭﻧـــﻰ ﺟﻪﻡ ﻗﯩﻠﻐـــﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼـــﯜﻥ‪ ،‬ﺧﻪﻟـــﻖ ﺋـــﯘﻧﻰ ﺋﻪﻣﯩـــﻦ ﺩەپ‬ ‫ﺋﺎﺗﯩـﺸﺎﺗﺘﻰ‪ .‬ھﻪﺗﺘـﺎ ﺋﺎﺑـﺪﯗﺩﺩﺍﺭ ﺟﻪﻣﻪﺗﯩـﺪﯨﻦ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ‬ ‫ﺋﻪڭ ﺋﻪﺷـــﻪﺩﺩﻯ ﺩﯛﺷـــﻤﯩﻨﻰ ﺑﻮﻟﻐـــﺎﻥ ﻧﻪﺯﺭﻯ ﺋﯩﺒﻨـــﻰ ھـــﺎﺭﯨﺲ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــــﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻜﻰ ﺧﯩــــﺴﻠﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﻳﯩــــﻞ ﺑﯘﻟــــﯘپ‪ :‬ﻣــــﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ‬ ‫ﺳﯩﻠﻪﺭ)ﻗﯘﺭەﻳﺸﻨﻰ ﺩﯨﻤﻪﻛﭽﻰ( ﻧﯩﯔ ﺋﯚﺳﻜﻪﻥ ﺑـﺎﻟﯩﻠﯩﻖ ﭼﯧﻐﯩـﺪﺍ ﺋﯘﻧﯩﯖـﺪﯨﻦ‬ ‫ﻣﻪﻣﻨﯘﻥ ﺋﯩﺪﯨﯖﻼﺭ‪ ،‬ﺋﯩﭽﯩﯖﻼﺭﺩﺍ ﺋﻪڭ ﺭﺍﺳﺘﻜﻮﻱ‪ ،‬ﺋﻪڭ ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﻠﯩﻚ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋـﯘ‬ ‫ﭼــﻮڭ ﺑﯘﻟــﯘپ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧــﺪﺍ‪ ،‬ﺋــﯘﻧﻰ ﺳــﯧﻬﯩﺮﮔﻪﺭ ﺩﯦــﺪﯨﯖﻼﺭ‪ ،‬ﷲ ﺑﯩــﻠﻪﻥ‬ ‫ﻗﻪﺳــﻪﻣﻜﻰ‪ ،‬ﻣــﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺳــﯧﻬﯩﺮﮔﻪﺭ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ ،‬ﺩﯦــﮕﻪﻥ‪ .‬ﺋﯘﻛــﺎﺯ ]ﻣﻪﺩﯨــﻨﯩﮕﻪ‬ ‫ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺑﯩﺮ ﺑﺎﺯﺍﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﻰ ﺑﻮﻟﯘپ‪ ،‬ﺑﯘﻳﻪﺭﺩە ﻳﯩﻠﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﻗﯧـﺘﯩﻢ ﭼـﻮڭ ﺳـﻮﺩﺍ‬ ‫ـ ﺳﯧﺘﯩﻖ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﻟﻪﺗﺘﻰ‪ .‬ـ ﺕ[ ﺩﺍ ﻳﯩﻠﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﻧﯚۋەﺕ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯨﻠﯩـﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳـﻮﺩﺍ ـ‬ ‫ﺳـــﯧﺘﯩﻘﻘﺎ ﻛﯧﻠﯩـــﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﺭەﺑـ ـﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯧﻴـــﺘﯩﺶ ﻣﻪﻗـــﺴﯩﺘﯩﺪە‪ ،‬ﻣـــﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ ﺗﻮﻏﺮﯨﻠﯩــﻖ ھﻪﻣﻤﯩــﮕﻪ ﻣــﺎﻗﯘﻝ ﻛﯧﻠﯩــﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩــﺮ ﺳــﯚﺯﮔﻪ‬ ‫ﻛﯧﻠﯩــﺸﯩﯟﯦﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼــﯜﻥ ﺋﯧﭽﯩﻠﻐــﺎﻥ ﺑﯩــﺮ ﻣﻪﺳــﻠﯩﻬﻪﺕ ﻳﯩﻐﯩﻨﯩــﺪﺍ ﻧﻪﺯﺭﻯ‬ ‫ﺋﯩﺒﻨﻰ ھﺎﺭﯨﺴﻨﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺳﯚﺯﻯ ﺋﻪﻧﻪ ﺷـﯘ‪ .‬ﺭﯗﻣﻨﯩـﯔ ﭘﺎﺩﯨـﺸﺎھﻰ ھﯩﺮەﻗﻠـﻰ‬ ‫)ﻗﻪﻳﺴﻪﺭ( ﺋﻪﺑﯘ ﺳﯘﻓﻴﺎﻧﺪﯨﻦ‪ :‬ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﻚ ﺩەۋﺍﺳﻰ ﻗﯩﻠﯩـﺸﺘﯩﻦ‬ ‫ﺋﯩﻠﮕﯩــﺮﻯ‪ ،‬ﺳــﯩﻠﻪﺭ ﺋــﯘﻧﻰ ﻳﺎﻟﻐــﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻖ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﻗﺎﺭﯨﻠﯩﻐﺎﻧﻤﯩــﺪﯨﯖﻼﺭ؟ ﺩەپ‬ ‫‪- 34 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬


‫‪www.munber.org‬‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﺳﻮﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ‪ ،‬ﺋﻪﺑﯘ ﺳﯘﻓﻴﺎﻥ‪ :‬ﻳـﺎﻕ‪ ،‬ﺩەپ ﺟـﺎۋﺍﺏ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ‪ .‬ھﯩﺮەﻗﻠـﻰ‪ :‬ﻣـﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ‬ ‫ﻛﯩـــﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻳﺎﻟﻐـــﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐـــﺎﻥ ﺋﯩـــﻜﻪﻥ‪ ،‬ﺍﷲﻏـــﺎ ﻳﺎﻟﻐـــﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻖ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻣـﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ ،‬ﺩﯦـﮕﻪﻥ‪ .‬ﺑـﯘ ﺳـﯚﺯ »ﺳـﻪھﯩﻬﯘﻝ ﺑﯘﺧـﺎﺭﻯ« ﻧﯩـﯔ‬ ‫ﺑـــﺎﺵ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩـــﺪە ﺑﺎﻳـــﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐـــﺎﻥ‪ .‬ﺍﷲ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـــﺴﺎﻻﻣﻨﻰ‬ ‫ﻛﯩﭽﯩﮕﯩﺪﯨﻼ ﺟـﺎھﯩﻠﯩﻴﻪﺕ ﺩەۋﺭﯨﻨﯩـﯔ ﺋﯩـﺴﻼﻡ ﺷـﻪﺭﯨﺌﯩﺘﯩﮕﻪ ﺯﯨـﺖ ﺑﻮﻟﻐـﺎﻥ‬ ‫]ﻗﺎﺯﻯ ﺋﯩﻴﺎﺯﻧـﯔ »ﺷـﯩﻔﺎ« ﻧـﺎﻣﻠﯩﻖ ﻛﯩﺘﺎۋﯨـﺪﯨﻦ ﺋﯧﻠﯩﻨـﺪﻯ‪ [.‬ﺑـﺎﺭﻟﯩﻖ ﻳﺎﻣـﺎﻥ‬ ‫ﺋﯩــﺸﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺳــﺎﻗﻠﯩﻐﺎﻥ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯖﻐــﺎ ﺑ ـﯘﺗﻼﺭﻧﻰ ﻗــﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋــﯚچ ﻛﯚﺭﺳــﻪﺗﻜﻪﻥ‪،‬‬ ‫ھﻪﺗﺘـــﺎﻛﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـــﺴﺎﻻﻡ ﺑﯘﺗﭙﻪﺭەﺳـــﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑـــﯘﺗﻼﺭ ﺋﯜﭼـــﯜﻥ‬ ‫ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯨــــﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑــــﺎﻳﺮﺍﻡ ﻣﯘﺭﺍﺳــــﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻗﺎﺗﻨﺎﺷــــﻤﺎﻳﺘﺘﻰ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــــﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧــﺪﺍﻕ ﺩﯦــﮕﻪﻥ‪”:‬ﺋﯚﺳــﻤﯜﺭﻟﯜﻙ ﭼﯧﻐﯩﻤــﺪﯨﻼ ﺑــﯘﺗﻼﺭﻧﻰ‪،‬‬ ‫ﺋﻪﺳﻜﻰ ﺷﯧﺌﯩﺮﻻﺭﻧﻰ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﻛﯚﺭەﺗﺘﯩﻢ‪ ،‬ﺟﺎھﯩﻠﯩﻴﻪﺕ ﺩەۋﺭﯨﻨﯩـﯔ ﺋﯩـﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ‬ ‫ﭘﻪﻗﻪﺗﻼ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﮔﻪﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ‪ ،‬ﻟـﯧﻜﯩﻦ ﺋﯩﻜﻜﯩـﻼ ﻗﯧﺘﯩﻤـﺪﺍ ﺍﷲ‬ ‫ﻣﯧﻨﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩﻐﯩﻨﯩﻤﻨﻰ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﺷﯘﺭﯗﺷﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩﯖـﺪﯨﻦ ﻛﯧـﻴﯩﻦ‬ ‫ﺗﺎﻛﻰ ﺍﷲ ﻣﯧﻨﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭﻟﯩﻜﻜﻪ ﻣﯘﺷـﯘﺭﺭەپ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻐـﺎ ﻗﻪﺩەﺭ‪ ،‬ﻳﺎﻣـﺎﻧﻠﯩﻘﻨﻰ‬ ‫ﺋـــﻮﻳﻠﯩﻐﯩﻨﯩﻢ ﻳـــﻮﻕ‪ .‬ﺑﯩـــﺮ ﻛـــﯜﻧﻰ ﻛﯧﭽﯩـــﺴﻰ ﻣﻪﻥ ﺑﯩـــﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠـــﻠﻪ ﻗـــﻮﻱ‬ ‫ﺑﺎﻗﯩــﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﺎﻟﯩﻐــﺎ ﻗﻮﻳﯘﻣﻐــﺎ ﻗــﺎﺭﺍپ ﻗﻮﻳﯘﺷــﻨﻰ ﺗــﺎﭘﯩﻼپ ﻗﻮﻳــﯘپ‪ ،‬ﻣﻪﻛﻜﯩــﮕﻪ‬ ‫ﻛﯩﺮﯨــﭗ ﻳﺎﺷــﻼﺭﻏﺎ ﺋﻮﺧــﺸﺎﺵ ﻛﯧﭽﯩﻠﯩــﻚ ﭘﺎﺭﺍﯕﻐــﺎ ﻗﺎﺗﻨﺎﺷــﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟــﯘپ‬ ‫ﻣﺎﯕﺪﯨﻢ‪ .‬ﻣﻪﻛﻜﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮپ ‪ 1‬ـ ﻗﻮﺭﻭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﯩﻨﯩﻤﺪە‪ ،‬ﺑﯩﺮﺳـﯩﻨﯩﯔ‬ ‫ﺗﻮﻱ ﻣﻪﺭﯨﻜﯩﺴﯩﺪە ﺋﯧﻴﺘﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘـﺎﻥ ﻧﺎﺧـﺸﺎ‪ ،‬ﭼﯧﻠﯩﻨﯩﯟﺍﺗﻘـﺎﻥ ﺩﺍپ‪ ،‬ﻧﻪﻳﻠﻪﺭﻧﯩـﯔ‬ ‫ﺋــﺎۋﺍﺯﯨﻨﻰ ﺋــﺎﯕﻼپ ﻗﯧﻠﯩــﭗ ﺷــﯘ ﻳﻪﺭﺩە ﺋﻮﻟﺘــﯘﺭﺩﯗﻡ‪ .‬ﺍﷲ ﻣﯧﻨﯩــﯔ ﻗﻮﻟﯩﻘﯩﻤﻐــﺎ‬ ‫ﺋﺎﯕﻼﺗﻤـــﺎﻱ‪ ،‬ﻣﯧﻨـــﻰ ﺋﯘﺧﻠﯩﺘﯩـــﭗ ﻗﻮﻳﯘﭘﺘـــﯘ‪ .‬ﺋﻪﺗﯩـــﺴﻰ ﻗﯘﻳﺎﺷـــﻨﯩﯔ ﺗﻪﭘﺘـــﻰ‬ ‫ﺋﯜﺳﺘﯜﻣﮕﻪ ﭼﯜﺷﻜﻪﻧﺪﯨﻼ ﺋﻮﻳﻐﺎﻧـﺪﯨﻢ‪ ،‬ھﯩـﭻ ﺋﯩـﺶ ﻗﯩﻠﻤﯩـﺪﯨﻢ‪ .‬ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽـﻰ‬ ‫ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻳﻪﻧﻪ ﺷﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺋﻪھﯟﺍﻝ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ‪“.‬‬

‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ ﻧﯘﺳــﯘپ ]ﻗﯘﺭﺑــﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐــﺎﻥ ﻣﺎﻟﻨﯩــﯔ‬ ‫‪- 35 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﻗﯧﻨﯩﻨﻰ ﺋﯧﻘﯩﺘﯩﭗ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﯩﻜﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﺗﺎﺵ‪ .‬ــ ﺕ[ ﺋﯜﭼـﯜﻥ‬ ‫ﻗﯘﺭﺑــﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐــﺎﻥ ﻣﺎﻟﻼﺭﻧﯩــﯔ ﮔﯚﺷــﯩﻨﻰ ﻳﯩﻤﻪﻳﺘﺘــﻰ‪ ،‬ھــﺎﺭﺍﻕ ﺋﯩﭽﯩــﺶ‬ ‫ﺋﻪﺭەﺑـــﻠﻪﺭﺩە ﻛﻪڭ ﺗﺎﺭﺍﻟﻐـــﺎﻥ ﺑﻮﻟـــﺴﯩﻤﯘ‪ ،‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩـــﺮﯨﻢ ﺋـــﯚﺯﯨﻨﻰ ھـــﺎﺭﺍﻕ‬ ‫ﺋﯩﭽﯩــﺸﺘﯩﻦ ﭼﻪﻛﻠﯩــﮕﻪﻥ ﺋﯩــﺪﻯ‪ .‬ﺍﷲ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﻟﯩﺮﯨﻨﯩــﯟەھﯩﻴﻨﻰ ﻗﻮﺑــﯘﻝ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﻻﻳﺎﻗﺎﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺳـﯜﭘﻪﺗﻠﻪﺭ‬ ‫ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺯﯨﻨـﻨﻪﺗﻠﯩﮕﻪﻥ‪ .‬ﺋـﯘﻻﺭ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭ ﺑﻮﻟﯘﺷـﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨـﺪﯨﻤﯘ‪ ،‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭ‬ ‫ﺑﻮﻟﻐﺎﻧــﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻤــﯘ‪ ،‬ﺑــﺎﺭﻟﯩﻖ ﮔﯘﻧــﺎﻻﺭﺩﯨﻦ ﭘــﺎﻙ ﺋﯩــﺪﻯ‪ .‬ﺋــﯘﻻﺭ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ‬ ‫ﺑﻮﻟﯘﺷــﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩــﺮﻯ ﻛﯧﻠﯩﭽﻪﻛــﺘﻪ ﺋــﯚﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﺗﺎﭘــﺸﯘﺭﯗﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﭼــﻮڭ‬ ‫ﺋﯩﺸﻘﺎ ﻻﻳﯩﻘﻠﯩﺸﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﭘـﺎﻙ ﺑﻮﻟﯩـﺪﯗ‪ ،‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧـﺪﯨﻦ ﻛﯧـﻴﯩﻦ‬ ‫ﺑﻮﻟــــﺴﺎ ﺋــــﯚﺯ ﺋــــﯜﻣﻤﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋــــﯜﻟﮕﻪ ﺑﻮﻟــــﯘﺵ ﺋﯜﭼــــﯜﻥ ﭘــــﺎﻙ ﺑﻮﻟﯩــــﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﺍﷲﺩﯨﻦ ﻳﯜﻛﺴﻪﻙ ﺭەھﻤﻪﺕ ۋە ﺳﺎﻻﻡ ﺑﻮﻟﻐﺎﻱ‪.‬‬

‫ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھﻨﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺍﷲ‬ ‫ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ھﯚﺭﻣﻪﺗﻠﯩﺮﻯ‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـــــﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﺋﻪﻣﮕﯜﺯﯛۋﺍﺗﻘـــــﺎﻥ ھﻪﻟﯩﻤﯩﻨﯩـــــﯔ‬ ‫ﺋﺎﺋﯩﻠﯩـــﺴﯩﮕﻪ ﺍﷲ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩـ ـﺪﯨﻦ ﻛﻪﻟـــﮕﻪﻥ ﺑﻪﺭﯨﻜﻪﺗــﻠﻪﺭ ﺍﷲﻧﯩـــﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـــﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺩەﺳــــﻠﻪﭘﻜﻰ ﺳﻮﻏﯩـــﺴﻰ ﺋﯩــــﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــــﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـــــﺴﺎﻻﻡ ﻛﯧﻠﯩـــــﺸﺘﯩﻦ ﺑـــــﯘﺭﯗﻥ ھﻪﻟﯩﻤﯩﻨﯩـــــﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩـــــﺴﻰ‬ ‫ﻗﻪھﻪﺗﭽﯩﻠﯩﻜــﺘﻪ ﺋﯩــﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩــﯔ ﻛﯧﻠﯩــﺸﻰ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ھﻪﻟﯩﻤﯩﻨﯩــﯔ ﻗــﻮﻳﻠﯩﺮﻯ‬ ‫ﺋﻮﺗﻼﻗﺘﯩﻦ ﻗﺎﻳﺘﻘﺎﻧﺪﺍ ﻳﯧﻠﯩﻨﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺳﯜﺕ ﺗﯧﻤﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨـﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟـﺪﻯ‪ .‬ﺍﷲ‬ ‫ﺋﯩﻤﺎﻡ ﺑﯘﺳﻪﻳﺮﯨﮕﻪ ﺭەھﻤﻪﺕ ﻗﯩﻠﺴﯘﻧﻜﻰ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩـﯔ »ھﻪﻣـﺰﯨﻴﻪ« ﻗﻪﺳﯩﺪﯨـﺴﯩﺪە‬ ‫ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﻣﯩﺴﺮﺍﻻﺭ ﺑﺎﺭ‪:‬‬ ‫ﺧﯘﺩﺍ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﻣﯘﻳﻪﺳﺴﻪﺭ ﺑﻪﺧﺘﯩﻴﺎﺭ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﻪﻟﮕﻪ‪،‬‬ ‫‪- 36 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬


‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫ﺋﺎﻧـــﺪﯨﻦ ﻣـــﯘھﻪﻣﻤﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـــﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻛـــﯚﻛﺮﯨﻜﻰ ﻳﯧﺮﯨﻠﯩـــﭗ‬ ‫ﺷــﻪﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ھﻪﺳﺴﯩــﺴﻰ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨــﭗ ﺗﺎﺷــﻼﻧﻐﺎﻥ ۋەﻗﻪ ﻳــﯜﺯ ﺑﻪﺭﺩﻯ‪ .‬ﺍﷲﻧﯩــﯔ‬ ‫ﻗﯘﺩﺭﯨﺘﯩـــﺪﯨﻦ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧـــﺪﺍ‪ ،‬ﺑﯘﻧﯩـــﯔ ﺋﻪﺟﻪﺑﻠﯩﻨﻪﺭﻟﯩﮕـــﻰ ﻳـــﻮﻕ‪ .‬ﻛﯩﻤﻜـــﻰ‬ ‫ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺷﯜﺑﻬﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻜﻪﻥ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻧﻪﺯەﺭ ﺩﺍﺋﯩﺮﯨـﺴﻰ ﺗـﺎﺭ ﺑﻮﻟـﯘپ‪ ،‬ﺍﷲﻧﯩـﯔ‬ ‫ﻛـــﯜچ ـ ﻗﯘﺩﺭﯨﺘﯩـــﺪﯨﻦ ھﯩﭽﻨﻪﺭﺳـــﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷـــﻪﻧﻤﯩﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﯩـــﺪﯗ‪ .‬ﭼـــﯜﻧﻜﻰ‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﺩە ﺋﺎﺩەﺗﺘﯩﻦ ﺗﺎﺷﻘﯩﺮﻯ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﯩﯔ ﺳـﺎﺩﯨﺮ ﺑﻮﻟﯘﺷـﻰ ﻳﯧﯖﯩـﺪﯨﻦ‬ ‫ﭘﻪﻳـــﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐـــﺎﻥ ۋە ﺋﺎﺟﺎﻳﯩـــﭗ ﺗﯘﻳﯘﻟﯩـــﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩـــﺶ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺷﺎﻣﻐﺎ ﺳﻪﭘﻪﺭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧـﺪﺍ‪ ،‬ﺍﷲ ھـﯚﺭﻣﻪﺗﻠﻪپ ﺑﯘﻟـﯘﺗﻨﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐـﺎ‬ ‫ﺑﻮﻳــﺴﯘﻧﺪﯗﺭﯗپ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ‪ :‬ﺗﻮﻣــﯘﺯ ﻛﯜﻧﻠﯩﺮﯨــﺪە ﺑﯘﻟــﯘﺕ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐــﺎ ﺳــﺎﻳﻪ ﺗﺎﺷــﻼپ‬ ‫ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ‪ .‬ﻛﺎﺭۋﺍﻧﺪﯨﻜﻰ ھﯩﭻ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩەﻡ ﺑﯘ ﺳـﺎﻳﯩﺪﯨﻦ ﺑﻪھـﺮﯨﻤﻪﻥ ﺑﻮﻻﻟﻤـﺎﻳﺘﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﺧﻪﺩﯨﭽﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﺳـﻪﭘﻪﺭﺩە ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـﺴﺎﻻﻡ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠـﻠﻪ ﺑﻮﻟﻐـﺎﻥ‬ ‫ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﻜﺎﺭﻯ ﻣﻪﻳﺴﻪﺭە ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ‪ .‬ﻣﯘﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﻪﺩﯨـﭽﻪ‬ ‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﻳـﺎﻗﺘﯘﺭﯗپ ﻗﯧﻠﯩـﭗ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯖﻐـﺎ ﻧﯩﻜـﺎھﻠﯩﻨﯩﺶ‬ ‫ﺗﻪﻛﻠﯩـــﯟﯨﻨﻰ ﻗﻮﻳﻐـــﺎﻥ‪ ،‬ﻛﯧﻠﯩﭽﻪﻛـــﺘﻪ ﺋﯘﻧﯩـــﯔ ﻗﻮﻟﯩـــﺪﯨﻦ ﭼـــﻮڭ ﺋﯩـــﺸﻼﺭ‬ ‫ﻛﯧﻠﯩــــﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯩــــﺸﻪﻧﮕﻪﻥ‪ .‬ﺷــــﯘﯕﺎ ﻣــــﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــــﺴﺎﻻﻡ‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ‪ ،‬ﺧﻪﺩﯨﭽﻪ ﺋﯘﻧﯩﯔ ۋﯗﺟﯘﺩﯨﺪﺍ ﻛﯚﺭﯛﻟﮕﻪﻥ ﮔـﯜﺯەﻝ ﺋﻪﺧﻼﻗﯩـﻲ‬ ‫ﻣـــﯚﺟﯩﺰﯨﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷـــﻘﺎ ﻣـــﯚﺟﯩﺰە ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﻤـــﺎﻳﻼ ھﻪﻣﻤﯩـــﺪﯨﻦ ﺑـــﯘﺭﯗﻥ‬ ‫ﻣﯘﺳــﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐــﺎﻥ‪ .‬ﺗــﺎﺵ ۋە ﺩەﺭەﺧﻠﻪﺭﻧﯩــﯔ ﺳــﺎﻻﻡ ﺑﯧﺮﯨــﺸﯩﻤﯘ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــــــﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺍﷲ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﻧﯩﻤﻪﺗﻠﻪﺭﺩﯨــــــﻦ ﺋﯩــــــﺪﻯ‪ .‬ﻣــــــﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـﺴﺎﻻﻡ ھـﺎﺟﻪﺕ ﺋﯜﭼـﯜﻥ ﺳـﯩﺮﺗﻘﺎ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧـﺪﺍ‪ ،‬ﺋـﯚﻱ ـ ﺋﯩﻤـﺎﺭەﺕ ﻳـﻮﻕ‬ ‫ﻳﯩــﺮﺍﻕ ﻳﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ‪ ،‬ﻗﺎﭘﺘﺎﻟﻼﺭﻏــﺎ‪ ،‬ﺋﻮﻳﻤﺎﻧﻠﯩﻘﻼﺭﻏــﺎ ﻛﯧﺘﻪﺗﺘــﻰ‪ .‬ﺋﯘﭼﺮﯨﻐــﺎﻥ ﺗــﺎﺵ‪،‬‬ ‫ﺩەﺭەﺧﻠﻪﺭﻧﯩــﯔ ھﻪﻣﻤﯩــﺴﯩﺪﯨﻦ‪ :‬ﺋــﻰ‪ ،‬ﺳــﺎﯕﺎ ﺭەھــﻤﻪﺕ ۋە ﺋﺎﻣــﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟــﺴﯘﻥ‪،‬‬ ‫ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﺎۋﺍﺯﻧﻰ ﺋﺎﯕﻼﻳﺘﺘﻰ‪ ،‬ﺗﯚﺕ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﻐﺎ ﺑﺎﻗﺴﺎ‪ ،‬ﺋـﺎﺩﯨﻤﯩﺰﺍﺕ ﻛـﯚﺭﯛﻧﻤﻪﻳﺘﺘﻰ‪،‬‬ ‫‪- 37 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺳﺎﻳﯩﺴﯩﺪە ﺷﯘ ﺋﻪﻝ ﺳﺎﺋﺎﺩەﺗﻤﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘﺭ ﺷﯘﺋﺎﻥ‪.‬‬

‫ﺑــﯘ ﺋﻪھــﯟﺍﻟﻨﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ ﺋــﯚﺯﻯ ﺳــﯚﺯﻟﻪپ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ‪ .‬ﻣﯘﻧــﺪﺍﻕ‬ ‫ﺋﯩــﺸﻼﺭ ﺍﷲﻏــﺎ ﺋﺎﺳــﺎﻥ‪ ،‬ﺍﷲ ﺑﯘﺭﯗﻧﻤــﯘ ﺟﺎﻧــﺴﯩﺰ ﻧﻪﺭﺳــﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ‬ ‫ﺑﻮﻳـــﺴﯘﻧﺪﯗﺭﯗپ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ‪ .‬ﻣﯘﺳـــﺎﻧﯩﯔ ھﺎﺳﯩـــﺴﻰ ﺋﻪﺟـــﺪﯨﻬﺎﺭﻏﺎ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩـــﭗ‪،‬‬ ‫ﭘﯩﺮﺋﻮﻧﻨﯩﯔ ﺳﯧﻬﯩﺮﮔﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ﻛﯚﺭﺳـﻪﺗﻜﻪﻥ ﺳـﯧﻬﯩﺮﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﯘﺗﯘۋﯦﺘﯩـﭗ‪ ،‬ﻳﻪﻧﻪ‬ ‫ﺋﻪﺳﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ھﺎﺳﯩﻠﯩﻖ ھﺎﻟﯩﺘﯩﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﻘﺎﻥ‪ .‬ﻣﯘﺳﺎ ﺷﯘ ھﺎﺳـﺎ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺗﺎﺷـﻨﻰ‬ ‫ﺋﯘﺭﻏﺎﻧــﺪﺍ‪ ،‬ﺗﺎﺷــﺘﯩﻦ ﺋــﻮﻥ ﺋﯩﻜﻜــﻰ ﻛــﯚﺯ ﺳــﯘ ﺋﯧﺘﯩﻠﯩــﭗ ﭼﯩﻘﯩــﭗ‪ ،‬ﺑﻪﻧــﻰ‬ ‫ﺋﯩــﺴﺮﺍﺋﯩﻠﻨﯩﯔ ]ﻳﻪﺋﻘــﯘﺏ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﯩــﺴﻤﻰ ﺋﯩــﺴﺮﺍﺋﯩﻞ‪ ،‬ﺷــﯘﯕﺎ‬ ‫ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪۋﻻﺗﻠﯩﺮﻯ ﺑﻪﻧﻰ ﺋﯩﺴﺮﺍﺋﯩﻞ ﺩﯨﻴﯩﻠﯩﺪﯗ‪ .‬ـ ﺕ [ ھﻪﺭ ﺋـﺎﻳﻤﯩﻐﻰ ﺋﯜﭼـﯜﻥ‬ ‫ﺑﯩﺮﺩﯨﻦ ﺑﯘﻻﻕ ﺋﺎﭘﯩﺮﯨﺪە ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ‪ .‬ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ﺍﷲ ﺑﺎﺷـﻘﺎ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯖﻤـﯘ‬ ‫ﻗﻪﺩﯨﺮ ـ ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﯩﻨﻰ‪ ،‬ﺋﯘﻟﯘﻏﻠﯘﻗﯩﻨﻰ ﻛﯩـﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺗﻮﻧﯘﺗـﯘﺵ ﺋﯜﭼـﯜﻥ ﺋﯘﻻﺭﻏـﺎ‬ ‫ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻥ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺟﺎﻧﺴﯩﺰ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯘﻳﺴﯘﻧﺪﯗﺭﯗپ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ‪.‬‬

‫ﺗﻪۋﺭﺍﺗﺘﯩﻜﻰ ﺑﯧﺸﺎﺭەﺕ‬ ‫ﺍﷲ ﻣﯘﺳﺎ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭﮔﻪ ﺷـﯘ ﺯﺍﻣﺎﻧـﺪﯨﻜﻰ ﺧﻪﻟﻘﻨﯩـﯔ ﺋﻪھﯟﺍﻟﯩﻐـﺎ ﺋﯘﻳﻐـﯘﻥ‬ ‫ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﺎﻧﯘﻥ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯧﻠﯩﻨﻐـﺎﻥ ﺗﻪۋﺭﺍﺗﻨـﻰ ﻧﺎﺯﯨـﻞ ﻗﯩﻠﻐـﺎﻥ‪ .‬ﺗﻪۋﺭﺍﺗﺘـﺎ ﺍﷲ‬ ‫ﺋﻪۋەﺗﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻧﯘﺭﻏـﯘﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭ ﺑﺎﻳـﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐـﺎﻥ‪ .‬ﺗﻪۋﺭﺍﺗﺘـﺎ ﺋﯘﻟـﯘﻍ‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩــﺰﺩﯨﻦ ﺑﯧــﺸﺎﺭەﺕ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩــﭗ‪ ،‬ﻣﯘﺳــﺎ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﻗﺎﺭﯨﺘــﺎ‬ ‫ﻣﯘﻧــﺪﺍﻕ ﺩﯨــﻴﯩﻠﮕﻪﻥ‪” :‬ﺑــﯘ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭﻟﻪﺭ ﺋﺎﺭﯨـﺴﯩﺪﯨﻦ ﺳــﺎﯕﺎ ﺋﻮﺧــﺸﺎﺵ ﺑﯩــﺮ‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪۋەﺗﯩــﻤﻪﻥ‪ ،‬ﻛــﺎﻻﻣﯩﻤﻨﻰ ﺋﯘﻧﯩــﯔ ﺋﺎﻏﺰﯨﻐــﺎ ﺳــﺎﻟﯩﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺋــﯘ ﺋــﯚﺯ‬ ‫ﺋــﯜﻣﻤﯩﺘﯩﮕﻪ ﻣﻪﻥ ﺑﯘﻳﺮﯨﻐــﺎﻥ ھﻪﻣــﻤﻪ ﻧﻪﺭﺳــﯩﻨﻰ ﺳــﯚﺯﻟﻪپ ﺑﯧﺮﯨــﺪﯗ‪ .‬ﻣﯧﻨﯩــﯔ‬ ‫ﻧﺎﻣﯩﻤﺪﯨﻦ ﺳﯚﺯﻟﯩﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗـﯘﻻﻕ ﺳـﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻣـﺪﯨﻦ ﺋﯩﻨﺘﯩﻘـﺎﻡ‬ ‫ﺋـــﺎﻟﯩﻤﻪﻥ‪ .‬ﻣﺎﯕـــﺎ ﺗﻪﻛﻪﺑﺒﯘﺭﻟـــﯘﻕ ﻗﯩﻠﯩـــﺸﻘﺎ ﺟـــﯜﺭﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩـــﺪﯨﻐﺎﻥ‪ ،‬ﻣﻪﻥ‬ ‫ﺑﯘﻳﺮﯨﻤﯩﻐـــﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳـــﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻣﯧﻨﯩـــﯔ ﻧﺎﻣﯩﻤـــﺪﯨﻦ ﻳـــﺎﻛﻰ ﺑﺎﺷـــﻘﺎ ﺋﯩﻼھـــﻼﺭ‬ ‫ﻧﺎﻣﯩﺪﯨﻦ ﺳﯚﺯﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭ ﺋﯚﻟـﯜﻣﮕﻪ ﻣﻪھﻜـﯘﻡ‪ .‬ﺭﺍﺳـﺖ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭ‬ ‫‪- 38 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬


‫‪www.munber.org‬‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻧﯩﯔ ﭘﻪﺭﻗﯩﻨﻰ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻪﻟﮕﻪ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺋﺎﻳﺮﯨﯟﺍﻟـﺴﺎڭ‬ ‫ﺑﻮﻟﯩــﺪﯗ‪ :‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩــﻚ ﺩەۋﺍﺳــﻰ ﻗﯩﻠﻐــﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩــﯔ ﻣﯧﻨﯩــﯔ ﻧﺎﻣﯩﻤــﺪﯨﻦ‬ ‫ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﺋﻪﻣﻪﻟﮕﻪ ﺋﺎﺷﻤﯩـﺴﺎ‪ ،‬ﺋﯘﻧـﺪﺍﻕ ﻛﯩـﺸﻰ ﺋـﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﻮﻟﯘﻏﻠﯩﻤـﺎﻗﭽﻰ‬ ‫ﺑﻮﻟﻐــﺎﻥ ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﭽﯩــﺪﯗﺭ‪ .‬ﺷــﯘﯕﺎ ﺋﯘﻧﯩﯖــﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﻤﺎﻳــﺴﻪﻥ‪] “.‬ﺗﻪۋﺭﺍﺗﻨﯩــﯔ ‪ 5‬ـ‬ ‫ﭘﺎﺭﯨــــﺴﯩﻨﯩﯔ ‪ 8‬ـ ﺑــــﺎﺑﻰ‪ .‬ـــ ـ ﺕ[ ﻳﻪھــــﯘﺩﯨﻴﻼﺭ ﺑــــﯘ ﺑﯧــــﺸﺎﺭەﺗﻨﻰ ﻣﯘﺳــــﺎ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﻮﺭﯗﻧﺒﺎﺳــﺎﺭﻯ ﺑﻮﻟﻐﯘﺳــﻰ ﻳﯘﺷــﻪ ﺋﯩﻨﺒــﻰ ﻧــﻮﻥ ھﻪﻗﻘﯩــﺪە‬ ‫ﺋﯧﻴﺘﯩﻠﻐــﺎﻥ ﺑﯧــﺸﺎﺭەﺕ ﺩﯦﻴﯩــﺸﯩﺪﯗ‪ .‬ۋﺍھــﺎﻟﻪﻧﻜﻰ‪ ،‬ﺋﯩــﺴﺎ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ‬ ‫ۋﺍﻗﺘﯩــﺪﺍ ﻳﻪھــﯘﺩﯨﻴﻼﺭ ﺋﯘﻧﯩﯖــﺪﯨﻦ ﺑــﯚﻟﻪﻙ ﺑﯩــﺮ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻧﯩــﯔ ﻛﯧﻠﯩــﺸﯩﻨﻰ‬ ‫ﻛــﯜﺗﻪﺗﺘﻰ‪ .‬ﺷــﯘﯕﺎ ﺋــﯘﻻﺭ ﻳﯘﻳﯘﻧﻐــﺎﻥ ]ﺧﺮﯨــﺴﺘﯩﺌﺎﻥ ﺩﯨﻨﯩــﺪﺍ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐــﺎﻥ ﺑــﺎﻻ ۋە‬ ‫ﺧﺮﯨـــﺴﺘﯩﺌﺎﻥ ﺩﯨﻨﯩﻨـــﻰ ﻗﻮﺑـــﯘﻝ ﻗﯩﻠﻐـــﺎﻥ ﻛﯩـــﺸﯩﻠﻪﺭ ﺧـــﯘﺩﺍ‪ ،‬ﺋﯩﻴـــﺴﺎ ۋە‬ ‫ﺭﻭھﯘﻟﻘﯘﺩﺩﯗﺱ ﻧﺎﻣﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯘﻳﯘﻧﯘﺷﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯗ‪ .‬ـ ﺕ[ ﻳﯘھﻪﻧﻨـﺎ )ﻳﻪھﻴـﺎ(‬ ‫ﻏﺎ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﻪۋەﺗـﻜﻪﻥ‪ .‬ﺑـﯘ ﺋـﺎﺩەﻣﻠﻪﺭ ﻳﻪھﻴـﺎ ]ﺑﻪﻧـﻰ ﺋﯩـﺴﺮﺍﺋﯩﻞ ﻗﻪۋﻣﯩﻨﯩـﯔ ﺑﯩـﺮ‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩــﺮﻯ ﺑﯘﻟــﯘپ‪ ،‬ﺋﯩﻴــﺴﺎ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑــﯘﺭﯗﻥ ﺋــﯚﺗﻜﻪﻥ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ‬ ‫ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺋﯩﺌـﻮﺭﺩﺍﻧﯩﻴﻪﺩە ﻳﯘﻳﯘﻧﻐـﺎﻥ ـ ﺕ[ ﺩﯨـﻦ‪ :‬ﺳـﻪﻥ ﺋﯩﻠﻴـﺎﻣﯘ؟‬ ‫ﺩەپ ﺳــﻮﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ‪ ،‬ﻳﻪھﻴــﺎ‪ :‬ﻳــﺎﻕ‪ ،‬ﺩﯦــﮕﻪﻥ‪ .‬ﺳــﻪﻥ ﺋﯧﻴــﺴﺎﻣﯘ؟ ﺩەپ ﺳــﻮﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ‪،‬‬ ‫ﻳﻪھﻴــﺎ‪ :‬ﻳــﺎﻕ‪ ،‬ﺩﯦــﮕﻪﻥ‪ .‬ﺳــﻪﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻣــﯘ؟ ﺩەپ ﺳــﻮﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ‪ .‬ﻳﻪھﻴــﺎ‪ :‬ﻳــﺎﻕ‪،‬‬ ‫ﺩﯦــﮕﻪﻥ‪ .‬ﺋــﯘﻻﺭ ﻳﻪھﻴﺎﻏــﺎ‪ :‬ﺳــﻪﻥ ﺋﯩﻠﻴــﺎ ﺑﻮﻟﻤﯩــﺴﺎڭ‪ ،‬ﺋﯧﻴــﺴﺎ ﺑﻮﻟﻤﯩــﺴﺎڭ‪،‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻣـــﯘ ﺑﻮﻟﻤﯩـــﺴﺎڭ‪ ،‬ﻧﯩﻤﯩـــﺸﻘﺎ ﻳﯘﻳﯘﻧـ ـﺪﯗڭ؟ ﺩﯦـــﮕﻪﻥ‪ .‬ﺑـــﯘ ﺷـــﯘﻧﻰ‬ ‫ﻛﯚﺭﺳــﯩﺘﯩﺪﯗﻛﻰ‪ ،‬ﺗﻪۋﺭﺍﺗﺘــﺎ ﺋﯩﻠﻴــﺎ ھﻪﻗﻘﯩــﺪە‪ ،‬ﺋﯧﻴــﺴﺎ ھﻪﻗﻘﯩــﺪە ۋە ﺋﯧﻴــﺴﺎﻧﯩﯔ‬ ‫ﺯﺍﻣ ـﺎﻧﯩﻐﯩﭽﻪ ﺗﯧﺨــﻰ ﻣﻪﻳــﺪﺍﻧﻐﺎ ﻛﻪﻟﻤﯩــﮕﻪﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ھﻪﻗﻘﯩــﺪە ﺑﯧــﺸﺎﺭەﺕ‬ ‫ﺑﯧـــــﺮﯨﻠﮕﻪﻥ‪ . .‬ﺗﻪۋﺭﺍﺗﺘـــــﺎ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩـــــﺰ ﻣﯘﺳـــــﺎﻏﺎ ﺋﻮﺧـــــﺸﺎﻳﺪﯗ‪ ،‬ﺩەپ‬ ‫ﺗﻪﺳﯟﯨﺮﻟﻪﻧﮕﻪﻥ‪ .‬ﺗﻪۋﺭﺍﺗﻨﯩﯔ ‪ -5‬ﭘﺎﺭﯨـﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨـﺪﺍ ‪” :‬ﺑﻪﻧـﻰ ﺋﯩـﺴﺮﺍﺋﯩﻠﺪﺍ‬ ‫ﻣﯘﺳﺎﻏﺎ ﺋﻮﺧـﺸﺎﺵ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭ ﻛﻪﻟﮕﯩﻨـﻰ ﻳـﻮﻕ“ ﺩەپ ﺑﺎﻳـﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐـﺎﻥ‪ .‬ﺑـﯘ‬ ‫ﺑﯧـــﺸﺎﺭەﺗﺘﻪ ﻳﻪﻧﻪ ‪” :‬ﺍﷲﻏـــﺎ ﺗـــﯚھﻤﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐـــﺎﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯨﻠﯩـــﺪﯗ“‬

‫‪- 39 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﺩﯦــﻴﯩﻠﮕﻪﻥ‪ .‬ﺑــﯘ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧــﺪﯨﻜﻰ ﻣﯘﻧــﯘ ﺳــﯚﺯﮔﻪ ﺋﻮﺧــﺸﺎﻳﺪﯗ‪” :‬ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋــﯘ ﺑﯩﺰﻧﯩــﯔ‬ ‫ﻧـــﺎﻣﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺳـــﯧﺘﯩﭗ ﻳﺎﻟﻐـــﺎﻧﻨﻰ ﺋﻮﻳـــﺪﯗﺭﯗپ ﭼﯩﻘﺎﺭﺳـــﺎ‪ ،‬ﺋﻪﻟـــﯟەﺗﺘﻪ ﺋـــﯘﻧﻰ‬ ‫ﻗﻪھﺮﯨﻤﯩــﺰ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺗﯘﺗــﺎﺗﺘﯘﻕ‪ .‬ﺋﺎﻧــﺪﯨﻦ ﺋﯘﻧﯩــﯔ ﭼــﻮڭ ﻗﯩﺰﯨــﻞ ﺗﯘﻣــﯘﺭﯨﻨﻰ‬ ‫ﺋﻪﻟــﯟەﺗﺘﻪ ﺋــﯜﺯﯛپ ﺗﺎﺷــﻼﻳﺘﺘﯘﻕ‪) “.‬ﺳــﯜﺭە ھــﺎﻗﻘﻪ‪ -46 ،-45 ،-44 ،‬ﺋــﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ(‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﺷـﺮﯨﻚ ۋە ﻳﻪھـﯘﺩﯨﻴﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﺒـﺎﺭەﺕ ﺋﻪﺷـﻪﺩﺩﻯ‬ ‫ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ‪ 23‬ﻳﯩﻞ ﺗﯘﺭﯗپ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﯩـﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻐـﺎ ﺩەۋەﺕ‬ ‫ﻗﯩﻠــﺪﻯ‪ ،‬ﺷــﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪھﯟﺍﻟــﺪﺍ‪ ،‬ﺍﷲ ﺋــﯘﻧﻰ ﺑــﯘ ﺩﯛﺷــﻤﻪﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺳﯜﻳﻘﻪﺳــﺘﯩﺪﯨﻦ‬ ‫ﺳﺎﻗﻠﯩﺪﻯ‪ .‬ﺍﷲ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﯩﻨﻰ ﺧـﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ ﻗﯩﻠﯩـﺶ ﺋﯜﭼـﯜﻥ‪،‬‬ ‫ﻗﯘﺭﺋﺎﻧــﺪﺍ‪” :‬ﻣﻪﻥ ﺳــﯧﻨﻰ ﻛﯩــﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺯﯨﻴﺎﻧﻜﻪﺷــﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺳــﺎﻗﻼﻳﻤﻪﻥ“‬ ‫ﺩﯦﮕﻪﻥ )ﺳﯜﺭە ﻣﺎﺋﯩﺪە‪ – 50 ،‬ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩـﺴﻤﻰ( ‪ .‬ﺍﷲ ھﻪﻣﻤﯩـﮕﻪ ﻗـﺎﺩﯨﺮ‬ ‫ﺗﯘﺭﯗﻗﻠــــﯘﻕ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯖﻐــــﺎ ﺗــــﯚھﻤﻪﺕ ﭼﺎﭘﻠﯩﻐــــﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩــــﯔ ﺟﺎﺟﯩــــﺴﯩﻨﻰ‬ ‫ﺑﻪﺭﻣﻪﺳﻤﯩﺪﻯ؟ ۋﺍھﺎﻟﻪﻧﻜﻰ‪ ،‬ﺍﷲ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﺪﺍ ﻣﯘﻧـﺪﺍﻕ ﺩﯦـﮕﻪﻥ‪” :‬ﻳـﺎﻛﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩـﺴﺎ‪،‬‬ ‫ﺋــﯘﻻﺭ‪ :‬ﺋــﯘ ﺍﷲﻧﯩــﯔ ﻧﺎﻣﯩــﺪﯨﻦ ﻳﺎﻟﻐــﺎﻧﻨﻰ ﺋﻮﻳــﺪﯗﺭﺩﻯ‪ ،‬ﺩﻳﯩــﺸﯩﺪﯗ‪ .‬ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺍﷲ‬ ‫ﺧﺎﻟﯩﺴﺎ‪ ،‬ﻗﻪﻟﺒﯩﯖﻨﻰ ﭘﯩﭽﻪﺗﻠﯩﯟﯨﺘﻪﺗﺘﻰ‪ .‬ﺍﷲ ﺑﺎﺗﯩﻠﻨﻰ ﻳﻮﻕ ﻗﯩﻠﯩـﺪﯗ‪ .‬ﺳـﯚﺯﻟﯩﺮﻯ‬ ‫ﺋـــﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ھﻪﻗﻨـــﻰ ﺋﺎﺷـــﻜﺎﺭە ﻗﯩﻠﯩـــﺪﯗ‪ .‬ﺍﷲ ﻛﯚﯕـــﯜﻟﻠﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﻧﻪﺭﺳـــﯩﻠﻪﺭﻧﻰ‬ ‫ﺑﯩﻠﮕﯜﭼﯩـــﺪﯗﺭ‪) “.‬ﺳـــﯜﺭە ﺷـــﯘﺭﺍ‪ - 24 ،‬ﺋـــﺎﻳﻪﺕ( ﺷـــﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ﺑـــﯘ ﺑﯧـــﺸﺎﺭەﺕ‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩـــﯔ ﻛﯧﻠﯩﭽﻪﻛـــﺘﻪ ﻳﯜﺯﺑﯧﺮﯨـــﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩـــﺸﻼﺭ ﺗﻮﻏﺮﯨﻠﯩـــﻖ‬ ‫ﺋﺎﻟــﺪﯨﻦ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ‪ ،‬ﺑﯩــﺰﮔﻪ ﺭﺍﺳــﺘﻠﯩﻘﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﺗﯩــﺪﯨﻐﺎﻥ ﺧﻪۋەﺭﻟﯩﺮﯨــﺪﯨﻦ ﺑﯩﺰﻧــﻰ‬ ‫ۋﺍﻗﯩﭙﻼﻧﺪﯗﺭﯨـﺪﯗ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـﺴﺎﻻﻡ ﻧﯘﺭﻏــﯘﻥ ﻧﻪﺭﺳـﯩﻠﻪﺭ ﺗﻮﻏﺮﯨﻠﯩــﻖ‬ ‫ﺋﺎﻟــﺪﯨﻦ ﺧﻪۋەﺭ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ ﻗﺎﻧــﺪﺍﻕ ﺧﻪۋەﺭ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ‬ ‫ﺑﻮﻟﺴﺎ‪ ،‬ﺋﻪﻣﻪﻟﺪە ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ‪ ،‬ﺑﯘﺧﻪۋەﺭﻟﻪﺭﻧﯩـﯔ ﺋﯩﭽﯩـﺪە ﭘﻪﺭەﺯ ﺗﻪﺧﻤﯩـﻨﻠﻪﺭ‬ ‫ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯧﻴﺘﯩﺶ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﻪﺗﺌﻰ ﺧﻪۋەﺭﻟﻪﺭﻣـﯘ ﺑـﺎﺭ‪ .‬ﻣﻪﺳـﯩﻠﻪﻥ‪،‬‬ ‫ﺭﯗﻣﻠﯘﻗﻼﺭ ﺋﯩﺮﺍﻧﻠﯩﻘﻼﺭ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﻗـﺎﺗﺘﯩﻖ ﻣﻪﻏﻠـﯘﺑﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﺋـﯘﭼﺮﺍپ‪ ،‬ھﻪﺗﺘـﺎ‬ ‫ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﯩﺘﯩﻨﯩـــﯔ ﭘـــﺎﻳﺘﻪﺧﺘﻰ ﻛﻮﻧﯩـــﺴﺘﺎﻧﺘﯩﻨﻮﭘﻮﻝ ﻗﻮﻟـــﺪﯨﻦ ﻛﯧـــﺘﻪﻱ ﺩەپ‬

‫‪- 40 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬


‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫ﻗــﺎﺯﻯ ﻧﯩﻴﺎﺯﻧﯩــﯔ »ﺷــﯩﻔﺎ« ﻧــﺎﻣﻠﯩﻖ ﻛﯩﺘﺎۋﯨــﺪﺍ ﺭﯨــﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩــﺸﯩﭽﻪ‪،‬‬ ‫ﺋﻪﺗﺎ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻳﻪﺳﺎﺭ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺋﯩﺒﻨـﻰ ﺋﻪﻣـﺮ ﺋﯩﺒﻨـﻰ ﺋﺎﺳـﺘﯩﻦ ﺭەﺳـﯘﻟﯘﻟﻼھﻨﯩﯔ‬ ‫ﺳــﯜﭘﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺗﻮﻏﺮﯨﻠﯩــﻖ ﺳــﻮﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ‪ ،‬ﺋﺎﺑــﺪﯗﻟﻼ ﻣﯘﻧــﺪﺍﻕ ﺩﯦــﮕﻪﻥ‪ :‬ﺍﷲ ﺑﯩــﻠﻪﻥ‬ ‫ﻗﻪﺳﻪﻣﻜﻰ‪ ،‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﺑﻪﺯﻯ ﺳـﯜﭘﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺗﻪۋﺭﺍﺗﺘﯩﻤـﯘ‬ ‫ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩـﭗ ﻣﯘﻧـﺪﺍﻕ ﺩﯨـﻴﯩﻠﮕﻪﻥ ‪” :‬ﺋـﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭ‪ ،‬ﺳـﯧﻨﻰ ﮔـﯘۋﺍﭼﻰ‪،‬‬ ‫ﺑﯧــﺸﺎﺭەﺗﭽﻰ‪ ،‬ﺋﺎﮔﺎھﻼﻧــﺪﯗﺭﻏﯘﭼﻰ ۋە ﺋــﯘﻣﻤﯩﻼﺭ)ﺋﻮﻗﯘﻣﯩﻐــﺎﻧﻼﺭ( ﻏــﺎ ﻗﻮﺭﻏــﺎﻥ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩــﭗ ﺋﻪۋەﺗــﺘﯩﻢ‪ .‬ﺳــﻪﻥ ﻣﯧﻨﯩــﯔ ﺑﻪﻧــﺪەﻡ ۋە ﺭەﺳــﯘﻟﯘﻡ )ﺋﻪﻟﭽﯩــﻢ( ‪ ،‬ﻣﻪﻥ‬ ‫ﺳﯧﻨﻰ ﻣﯘﺗﻪۋەﻛﻜﯩﻞ )ﺍﷲﻏﺎ ﻳﯜﻟﻪﻧﮕﯜﭼﻰ( ﺩەپ ﺋﺎﺗﯩـﺪﯨﻢ‪ .‬ﺳـﻪﻥ ﻗﯘﭘـﺎﻝ‪ ،‬ﺗـﻮڭ‬ ‫ﺋﻪﻣﻪﺳــﺴﻪﻥ؛ ﺑــﺎﺯﺍﺭﻻﺭﺩﺍ ﺳــﯜﺭەﻥ ﺳﺎﻟﻤﺎﻳــﺴﻪﻥ؛ ﺳــﺎﯕﺎ ﻳﺎﻣــﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭﻏــﺎ‬ ‫ﻳﺎﻣــﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻤــﺎﻱ ﻛﻪڭ ﻗﯘﺳــﺎﻗﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩــﺴﻪﻥ؛ ﻛﻪﭼﯜﺭﯨــﺴﻪﻥ؛ ﺋﺎﺯﻏــﺎﻥ‬ ‫ﺧﻪﻟــﻖ ﻻﺋﯩــﻼھﻪ ﺋﯩﻠﻼﻟﻼھــﯘ )ﺑﯩــﺮ ﺍﷲﺩﯨــﻦ ﺑﺎﺷــﻘﺎ ھﯩــﭻ ﺋﯩــﻼھ ﻳــﻮﻕ( ﺩەپ‬ ‫ﺋﯩﻤـــﺎﻥ ﺋﯧﻴـــﺘﯩﺶ ﺑﯩـــﻠﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩـــﯔ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻨـــﻰ ﻛـــﯚﺭﻣﻪﺱ ﻛـــﯚﺯﻟﯩﺮﻯ‪،‬‬ ‫ﺋﺎﯕﻠﯩﻤــﺎﺱ ﻗــﯘﻻﻗﻠﯩﺮﻯ‪ ،‬ﭼﯜﺷــﻪﻧﻤﻪﺱ ﺩﯨﻠﻠﯩــﺮﻯ ﺋﯧﭽﯩﻠﻐﺎﻧــﺪﯨﻦ ﻛﯧــﻴﯩﻦ‪،‬‬ ‫ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺳﯧﻨﻰ ﺍﷲ ﺳﯧﻨﻰ ﻗﻪﺑﺰﻯ ﺭﻭھ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ )ﺟﯧﻨﯩﯖﻨﻰ ﺋﺎﻟﯩﺪﯗ‪“ ( ،‬‬ ‫‪- 41 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪﺍ‪ ،‬ﺭﯗﻣﻠﯘﻗﻼﺭﻧﯩـﯔ ﻛﯧﻠﯩﭽﻪﻛـﺘﻪ ﻏﻪﻟﯩـﺒﻪ ﻗﯩﻠﯩـﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻐﻰ ﺧﻪۋەﺭ ﺋﻪﻧﻪ‬ ‫ﺷـــﯘﻻﺭ ﺟﯜﻣﻠﯩـــﺴﯩﺪﯨﻨﺪﯗﺭ‪ .‬ﺑـــﯘ ﺧﻪۋەﺭﺩە‪ ،‬ﺭﯗﻣﻠـــﯘﻗﻼﺭ ﻗﻮﻟﯩـــﺪﯨﻦ ﻛﻪﺗـــﻜﻪﻥ‬ ‫ﻳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻛﯧـﻴﯩﻦ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗۋﺍﻟﯩـﺪﯗ‪ .‬ﺩﯨـﻴﯩﻠﮕﻪﻥ‪.‬‬ ‫ﺑﯘﺧﻪۋەﺭ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺍﷲ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻨﻼ ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪﻥ‪ .‬ﺷﯘﯕﺎ ﺑﯘ ﺧﻪۋەﺭﻧـﻰ ﺑﻪﺯﻯ ﻗـﯘﺭەﻳﺶ‬ ‫ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻠﯩﺮﻯ ﻏﻪﻟﻪﺕ ﺳﺎﻧﺎپ ﺋﻪﺑﯘﺑﻪﻛﺮﻯ ﺳﯩﺪﺩﯨﻖ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﻣـﺎﻝ ﺗﯩﻜﯩـﺸﯩﭗ‬ ‫ﺑﺎﻏﻼﺷــﻘﺎﻥ )ﻛﯧــﻴﯩﭽﻪ ﺑــﺎﻏﻠﯩﻨﯩﺶ ﻗﯩﻤﺎﺭﻧﯩــﯔ ﺑﯩﺮﺧﯩــﻞ ﺷــﻪﻛﻠﻰ ﻣﻪﻧﺌــﻰ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﻨﻐــﺎﻥ‪ .‬ـ ـ ﺕ( ‪ .‬ﺍﷲﻧﯩــﯔ ﻣﻪﺯﻛــﯘﺭ ﺧﻪۋﯨــﺮﻯ ﺋﯩــﺸﻘﺎ ﺋﯧــﺸﯩﭗ ﺭﯗﻣﻠــﯘﻗﻼﺭ‬ ‫ﻏﻪﻟﯩــﺒﻪ ﻗﯩﻠﻐــﺎﻥ‪ ،‬ﺷــﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺋﻪﺑــﯘ ﺑﻪﻛــﺮﻯ ﺳــﯩﺪﺩﯨﻖ ﺋﯘﺗﯘۋﺍﻟﻐــﺎﻥ‪.‬‬ ‫ﻣﯘﻧــﺪﺍﻕ ﺧﻪۋەﺭﻟﻪﺭ ﻛــﯚپ‪ ،‬ﺑــﯘ ﻳﻪﺭﺩە ﻛــﯚﭘﺮەﻙ ﺗﻮﺧﺘﺎﻟــﺪﯗﻕ‪ ،‬ﺧــﯘﺩﺍ ﺧﺎﻟﯩــﺴﺎ‪،‬‬ ‫ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪﺍ ﺗﻪﭘﺴﯩﻠﻰ ﺗﻮﺧﺘﯩﻠﯩﭗ ﺋﯚﺗﯩﻤﯩﺰ‪.‬‬

‫ﻣﻪﻧــﺴﯩﯟﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩــﭗ ﻗﯧﻠﯩــﺸﺘﯩﻦ ﻗﻮﺭﻗﻤــﺎﻱ ﺋﯩــﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻨــﻰ‬ ‫ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻳﻪھﯘﺩﯨﻴﻼﺭﻧﯩﯔ ﺭەﺋﯩﺴﻰ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺳـﺎﻻﻡ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھـﯘ‬ ‫ﺋﻪﻧﻬﯘ ﺋﺎﻏﺰﯨﺪﯨﻦ ۋە ﻛﻪﺋﺒـﯘﻝ ﺋﻪھﺒـﺎﺭ ﺋﺎﻏﺰﯨـﺪﯨﻨﻤﯘ ﺷـﯘﻧﺪﺍﻕ ﺳـﯚﺯﻟﻪﺭ ﺭﯨـﯟﺍﻳﻪﺕ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﻨﯩــﺪﯗ‪ .‬ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩــﺮ ﺭﯨــﯟﺍﻳﻪﺗﺘﻪ ﺋﯧﻴﺘﯩﻠﯩــﺸﭽﻪ‪» ،‬ﺗﻪۋﺭﺍﺕ « ﺗــﺎ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـــﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧـــﺪﺍﻕ ﺳـــﯜﭘﻪﺗﻠﻪﻧﮕﻪﻥ‪” :‬ﺑـــﺎﺯﺍﺭﻻﺭﺩﺍ ۋﺍﺭﺍڭ ـ ﭼـــﯘﺭﯗڭ‬ ‫ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ‪ ،‬ﺋﻪﺳﻜﻰ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ‪ .‬ﺋﯘﻧﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩـﺸﻼﺭﻏﺎ ﻣـﯘۋەﭘﭙﻪﻕ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩــﻤﻪﻥ‪ ،‬ﮔــﯜﺯەﻝ ﺋﻪﺧﻼﻗﻠﯩــﻖ ﻗﯩﻠﯩــﻤﻪﻥ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﺗﻪﻣﻜﯩﻨﻠﯩﻜﻨــﻰ ﺋﯘﻧﯩــﯔ‬ ‫ﻟﯩﺒﺎﺳﻰ‪ ،‬ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻨﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﻪﻟﮕﯩﺴﻰ‪ ،‬ﺗﻪﻗﯟﺍﺩﺍﺭﻟﯩﻘﻨﻰ ﺋﯘﻧﯩـﯔ ۋﯨﺠـﺪﺍﻧﻰ‪،‬‬ ‫ﺳﯚﺯﯨﻨﻰ ھﯩﻜـﻤﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩـﻤﻪﻥ‪ .‬ﺭﺍﺳـﺘﻠﯩﻖ‪ ،‬ۋﺍﭘـﺎﺩﺍﺭﻟﯩﻖ ﺗﻪﺑﯩـﺘﯩﮕﻪ ﺳـﯩﯖﮕﻪﻥ‬ ‫ﺑﻮﻟﯩــﺪﯗ‪ .‬ﻛﻪڭ ﻗﯘﺭﺳــﺎﻗﻠﯩﻖ‪ ،‬ﻣﯧﻬﺮﯨﯟﺍﻧﻠﯩــﻖ ﺧﯘﻟﻘﯩﻐــﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﻐــﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩــﺪﯗ‪.‬‬ ‫ھﻪﻣــﻤﻪ ھــﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ھﻪﻗﻘــﺎﻧﻰ‪ ،‬ﺷــﻪﺭﯨﺌﯩﺘﻰ ھﻪﻕ‪ ،‬ﺋﯩﻤــﺎﻣﻰ ھﯩــﺪﺍﻳﻪﺕ‪ ،‬ﺩﯨﻨــﻰ‬ ‫ﺋﯩــﺴﻼﻡ ﺑﻮﻟﯩــﺪﯗ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩــﯔ ﺋﯩــﺴﻤﯩﻨﻰ ﺋﻪھــﻤﻪﺩ ]ﻣــﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ‬ ‫ﺗﻪۋﺭﺍﺕ ۋە ﺋﯩﻨﺠﯩﻠﻼﺭﺩﺍ ﺋﻪھﻤﻪﺩ ﺩﯨﻴﯩﻠﮕﻪﻥ‪ .‬ــ ﺕ[ ﺋﺎﺗـﺎﻳﻤﻪﻥ‪ ،‬ﮔـﯘﻣﺮﺍﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ‬ ‫ھﯩــﺪﺍﻳﻪﺗﻜﻪ ﭼﯩﻘﯩــﺮﯨﻤﻪﻥ‪ .‬ﺋﻪھــﻤﻪﺩ ﺋــﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻗــﺎﺭﻣﯘ ـ ﻗﺎﺭﺷــﻰ ﺩﯨﻠﻼﺭﻧــﻰ‪،‬‬ ‫ﭼﯩﭽﯩﻼﯕﻐﯘ ھﻪۋەﺳﻠﻪﺭﻧﻰ‪ ،‬ﺗﯜﺭﻟـﯜﻙ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭﻧـﻰ ﺑﯩﺮﻟﻪﺷـﺘﯘﺭﯨﻤﻪﻥ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩـﯔ‬ ‫ﺋــﯜﻣﻤﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﯩﻨــﺴﺎﻧﻼﺭ ﺋﺎﺭﯨــﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪڭ ﻳﺎﺧــﺸﻰ ﺋــﯜﻣﻤﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩــﻤﻪﻥ‪“.‬‬ ‫ﺭﺍﺳﺘﭽﯩﻞ‪ ،‬ﺋﯩـﺸﻪﻧﭽﻠﯩﻚ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﯧﻴﺘﯩـﺸﯩﭽﻪ‪ ،‬ﺍﷲ‬ ‫ﺗﺎﺋــﺎﻻ ﺋــﯘﻧﻰ ﺗﻪۋﺭﺍﺗﺘــﺎ ﻣﯘﻧــﺪﺍﻕ ﺳــﯜﭘﻪﺗﻠﯩﮕﻪﻥ ‪” :‬ﻣﯧﻨﯩــﯔ ﺗﺎﻟﻼﻧﻐــﺎﻥ ﺑﻪﻧــﺪەﻡ‬ ‫ﺋﻪھـــﻤﻪﺩ ﻣﻪﻛﻜﯩـــﺪە ﺗﯘﻏﯘﻟﯩـــﺪﯗ‪ .‬ﻣﻪﺩﯨـــﻨﯩﮕﻪ ھﯩﺠـــﺮەﺕ ﻗﯩﻠﯩـــﺪﯗ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩـــﯔ‬ ‫ﺋﯜﻣﻤﯩﺘﻰ ھﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪھﯟﺍﻟﺪﺍ ﻣﻪﻥ ﺍﷲﻏﺎ ﺷـﯜﻛﯜﺭ ﻗﯩﻠﻐـﯘﭼﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﻮﻟﯩـﺪﯗ‪.‬‬ ‫“‬

‫ﺋﯩﻨﺠﯩﻠﺪﯨﻜﻰ ﺑﯧﺸﺎﺭەﺕ‬ ‫ﺋﯩﻴــﺴﺎ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ ﺋﯩﻨﺠﯩﻠــﺪﺍ ﺋــﯚﺯﺧﻪﻟﻘﯩﻐﻪ ﻓﺎﺭﻗﯩﻠﯩــﺖ ﺩﯦــﮕﻪﻥ‬ ‫‪- 42 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬


‫‪www.munber.org‬‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﺋﯩــﺴﯩﻤﻨﻰ ﺑﯧــﺸﺎﺭەﺕ ﺑﯧﺮﯨــﺪﯗ‪ .‬ﻓﺎﺭﻗﯩﻠﯩﺘﻨﯩــﯔ ﻣﻪﻧﯩــﺴﻰ ﻣــﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﻳــﺎﻛﻰ‬ ‫ﺋﻪھﻤﻪﺩﻛﻪ ﻳﯧﻘﯩﻦ‪ .‬ﺑﯘﻧﻰ ﺍﷲﻧﯩﯔ ﻣﯘﻧـﯘ ﺳـﯚﺯﻯ ﺗﻪﺳـﺘﯩﻘﻼﻳﺪﯗ‪” :‬ﺋـﯘ ۋﺍﻗﺘﯩـﺪﺍ‪،‬‬ ‫ﻣﻪﺭﻳﻪﻣﻨﯩـــﯔ ﺋـــﻮﻏﻠﻰ ﺋﯩﻴـــﺴﺎ‪ :‬ﺋـــﻰ ﺋﯩـــﺴﺮﺍﺋﯩﻞ ﺋﻪۋﻻﺩﻯ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﺳـــﯩﻠﻪﺭﮔﻪ‬ ‫ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺍﷲ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪۋەﺗﯩﻠﮕﻪﻥ‪ ،‬ﻣﻪﻧﺪﯨﻦ ﺑـﯘﺭﯗﻥ ﻛﻪﻟـﮕﻪﻥ ﺗﻪۋﺭﺍﺗﻨـﻰ‬ ‫ﺗﻪﺳــﺘﯩﻘﻠﯩﻐﯘﭼﻰ‪ ،‬ﻣﻪﻧــﺪﯨﻦ ﻛﯧــﻴﯩﻦ ﻛﯧﻠﯩــﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪھــﻤﻪﺩ ﺋﯩــﺴﯩﻤﻠﯩﻚ‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯧﺸﺎﺭەﺕ ﺑﻪﺭﮔﯜﭼﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻣﻪﻥ‪ ،‬ﺩﯦﺪﻯ‪) “.‬ﺳـﯜﺭە ﺳـﻪﻑ‪،‬‬ ‫‪ 6‬ـ ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﯩـﯔ ﺑﯩـﺮ ﻗﯩـﺴﻤﻰ( ﻣﻪﺯﻛـﯘﺭ ﻓـﺎﺭﻗﯩﻠﯩﺘﻨﻰ ﺋﯩﻴـﺴﺎ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـﺴﺎﻻﻡ‬ ‫ﺑﯩﺰﻧﯩـــﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩـــﺰﮔﯩﻼ ﺋﯘﻳﻐـــﯘﻥ ﻛﯧﻠﯩـــﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳـــﯜﭘﻪﺗﻠﻪﺭ ﺑﯩـــﻠﻪﻥ‬ ‫ﺳــﯜﭘﻪﺗﻠﻪپ ﻣﯘﻧــﺪﺍﻕ ﺩﯦــﮕﻪﻥ‪” :‬ﻓﺎﺭﻗﯩﻠﯩــﺖ ﺑﻮﻟــﺴﺎ ﺋﯩﻨــﺴﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﻐــﺎﻥ‬ ‫ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﻠﯩﺮﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﻪﻳﯩﭙﻠﻪﻳـﺪﯗ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭﻏـﺎ ﺑـﺎﺭﻟﯩﻖ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻨـﻰ ﺋﯜﮔﯩﺘﯩـﺪﯗ‪،‬‬ ‫ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋـﯘ ﺋـﯚﺯﻯ ﺧﺎﻟﯩﻐـﺎﻧﭽﻪ ﺳـﯚﺯﻟﯩﻤﻪﻳﺪﯗ‪ ،‬ﺑﻪﻟﻜـﻰ ﺍﷲﺩﯨـﻦ ﺋـﺎﯕﻠﯩﻐﯩﻨﯩﻨﻰ‬ ‫ﺳﯚﺯﻟﻪﻳﺪﯗ‪ “ .‬ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﺪﺍ ﻳـﯘﻗﯩﺮﻗﻰ ﻣﻪﺯﻣـﯘﻥ ﺑﺎﻳـﺎﻥ ﻗﯩﻠﻨﯩـﭗ‪” :‬ﻣـﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋـﯚﺯ‬ ‫ﺧﺎھﯩـــﺸﻰ ﺑـــﯘﻳﯩﭽﻪ ﺳـــﯚﺯﻟﯩﻤﻪﻳﺪﯗ‪ ،‬ﺍﷲ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩـــﺪﯨﻦ ﻛﻪﻟـــﮕﻪﻥ ۋەھﻴﯩـــﻨﯩﻼ‬ ‫ﺳﯚﺯﻟﻪﻳﺪﯗ“ ﺩﯦﻴﯩﻠﮕﻪﻥ )ﺳﯜﺭە ﻧﻪﺟﻢ‪ - 4 – 3 ،‬ﺋﺎﻳﻪﺕ( ‪ .‬ﺟﺎھﺎﻟﻪﺕ ﭘﻪﺭﺩﯨﻠﯩـﺮﻯ‬ ‫ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﺍ ﻗﯧﻠﯩﭗ‪ ،‬ﺗﯧﺨﻰ ﻳﯧﻘﯩﻨﻘﻰ ﭼﺎﻏﻼﺭﺩﺍ ﺗﯧﭙﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﻨﺠﯩﻠﻨﯩـﯔ ﺑﻪﺭﻧﺎﺑـﺎ‬ ‫]ﺋﻪﺭەﺑﭽﯩﮕﻪ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ھـﺎﺯﯨﺮ ﻣﯩـﺴﯩﺮﺩﺍ ﺑﯧـﺴﯩﻠﻐﺎﻥ[ ﻧﯘﺳﺨﯩـﺴﯩﺪﺍ‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﻰ ﺋﯘﭼﯘﻕ ﺗﯩﻠﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﻐﺎﻥ‪.‬‬

‫ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ‬ ‫ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﭘﯩﻜﯩﺮﻟﯩﺮﻯ‬ ‫ﻣـــﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـــﺴﺎﻻﻡ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭ ﺑﻮﻟـــﯘﺵ ﺋﺎﻟﺪﯨـــﺪﺍ ﭘـــﻮپ ۋە‬ ‫ﺭﺍھﯩﭙﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﻏﺎﻥ ﺯﻭﺭ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ھﻪﻣﻤﯩـﮕﻪ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩـﺸﻠﯩﻚ‪.‬‬ ‫ﻳﻪھــﯘﺩﯨﻴﻼﺭ ﻣﻪﻳــﺪﺍﻧﻐﺎ ﻛــﯧﻠﯩﺶ ﺋﺎﻟﺪﯨــﺪﺍ ﺗﯘﺭﻏــﺎﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭﺩﯨﻦ ﻣﻪﺩﯨــﻨﻪ‬ ‫‪- 43 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﺋﻪﺭەﺑﻠﯩــﺮﯨﮕﻪ ﻗﺎﺭﺷــﻰ ﻳــﺎﺭﺩەﻡ ﺗﯩﻠﻪﻳﺘﺘــﻰ‪ .‬ﺋﺎﺳــﯩﻢ ﺋﯩﺒﻨــﻰ ﺋﻪﻣﯩــﺮ ﺋﯩﺒﻨــﻰ‬ ‫ﻗﻪﺗــﺎﺩەﮔﻪ ﺋــﯚﺯ ﻗﻪۋﻣﯩﻨﯩــﯔ ﺑﻪﺯﻯ ﻛﯩــﺸﯩﻠﯩﺮﻯ ﻣﯘﻧــﺪﺍﻕ ﺩﯦــﮕﻪﻥ‪” :‬ﺍﷲﻧﯩــﯔ‬ ‫ﺭەھﻤﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﻪھـﯘﺩﯨﻲ ﺩﺍﻧﯩـﺸﻤﻪﻧﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐـﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺑﯩﺰﻧﯩـﯔ‬ ‫ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﺳﻪۋەﺏ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ .‬ﺑﯩﺰ ﺍﷲﻏﺎ ﺷـﯩﺮﯨﻚ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯨـﺪﯨﻐﺎﻥ‬ ‫ﺑﯘﺗﭙﻪﺭەﺱ ﺋﯩﺪﯗﻕ‪ ،‬ﻳﻪھـﯘﺩﯨﻴﻼﺭ ﺋﻪھﻠـﻰ ﻛﯩﺘـﺎﺏ ﺑﻮﻟـﯘپ‪ ،‬ﺑﯩـﺰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳـﺪﯨﻐﺎﻥ‬ ‫ﻧﻪﺭﺳـــﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯩﻠﻪﺗﺘـــﻰ‪ ،‬ﺋـــﯘﻻﺭ ﺑﯩـــﻠﻪﻥ ﺑﯩﺰﻧﯩـــﯔ ﺋـــﺎﺭﯨﻤﯩﺰﺩﺍ ھﻪﻣﯩـــﺸﻪ‬ ‫ﻛﯚﯕﯜﻟﺴﯩﺰﻟﯩﻜﻠﻪﺭ ﺑﻮﻟـﯘپ ﺗـﯘﺭﺍﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺋـﯘﻻﺭﻧﻰ ﺧﺎﭘـﺎ ﻗﯩﻠﯩـﭗ ﻗﻮﻳـﺴﺎﻕ‪ ،‬ﺋـﯘﻻﺭ‪،‬‬ ‫ھــــﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﻛــــﯜﻧﻠﻪﺭﺩە ﻣﻪﻳــــﺪﺍﻧﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩــــﺪﯨﻐﺎﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻧﯩــــﯔ ۋﺍﻗﺘــــﻰ‬ ‫ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪ ،‬ﺑﯩﺰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺑﻮﻟﯘپ‪ ،‬ﺳـﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺧـﯘﺩﺩﻯ‬ ‫ﺋﺎﺩ ۋە ﺋﯩﺮەﻡ ﺧﻪﻟﻘﻰ ]ﺳﻪﻣﯘﺩ ﻗﻪۋﻣـﻰ ﺋﯩـﺮەﻡ ﺧﻪﻟﻘـﻰ ﺩەﭘﻤـﯘ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩـﺪﯗ‪ - ،‬ﺕ[‬ ‫ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻧــﺪەﻙ ﺋﯚﻟﺘــﯜﺭﯨﻤﯩﺰ‪ ،‬ﺩﯦﻴﯩــﺸﻪﺗﺘﻰ‪ .‬ﺑــﯘ ﺳــﯚﺯﻧﻰ ﺋــﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﻛــﯚپ‬ ‫ﺋــﺎﯕﻼﻳﺘﺘﯘﻕ‪ ،‬ﺍﷲ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩــﺮﻯ ﻣــﯘھﻪﻣﻤﻪﺩﻧﻰ ﺋﻪۋەﺗﻜﻪﻧــﺪە‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩــﯔ ﺋﯩــﺴﻼﻡ‬ ‫ﺩﯨﻨﯩﻐﺎ ﻗﯩﻠﻐـﺎﻥ ﺩەۋەﺗﻠﯩﺮﯨﻨـﻰ ﻗﯘﺑـﯘﻝ ﻗﯩﻠـﺪﯗﻕ‪ .‬ﻳﻪھﯘﺩﯨﻴﻼﺭﻧﯩـﯔ ﻗﯩﻠﻐـﺎﻥ‬ ‫ﺳــﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﭼﯜﺷــﯩﻨﯩﭗ‪ ،‬ﺋــﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﺑﺎﻟــﺪﯗﺭ ﻣﯘﺳــﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷــﻘﺎ ﺋﺎﻟــﺪﯨﺮﺍپ‬ ‫ﭼﺎﭘﺴﺎﻥ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﺘﯘﻕ‪ ،‬ﻳﻪھﯘﺩﯨﻴﻼﺭ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﯩـﺸﺘﯩﻦ ﺑـﺎﺵ ﺗـﺎﺭﺗﺘﻰ‪“ .‬‬ ‫ﻳﻪھﯘﺩﯨﻴﻼﺭﻧﯩﯔ‪ ،‬ﺑﯩﺰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩـﺮ ﺑﻮﻟـﯘپ ﺳـﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋـﺎﺩ ۋە ﺋﯩـﺮەﻡ‬ ‫ﺧﻪﻟﻘﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻧﺪەﻙ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯨﻤﯩﺰ‪ ،‬ﺩﯦﻴﯩـﺸﯩﻨﯩﯔ ﺳـﻪۋﯨﯟﻯ ﺷـﯘ ﺋﯩـﺪﯨﻜﻰ‪،‬‬ ‫ﻳﻪھﯘﺩﯨﻴﻼﺭﻧﯩــﯔ ﻛﯩﺘﺎۋﯨــﺪﺍ‪ ،‬ﺑــﯘ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺑﯘﺗﭙﻪﺭەﺳــﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛــﯜچ ﺋــﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ‬ ‫ﻳﻮﻗﯩﺘﯩـــــﺪﯗ‪ ،‬ﺩﯦـــــﻴﯩﻠﮕﻪﻥ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭﻧﯩـــــﯔ ﺩﯨﻠﻠﯩﺮﯨﻐـــــﺎ ھﻪﺳـــــﻪﺗﺨﻮﺭﻟﯘﻕ‪،‬‬ ‫ﺋﺎﺩﺍﻟﻪﺗﺴﯩﺰﻟﯩﻚ ﺋﻮﺭﻧﺎﺷﻘﺎﭼﻘﺎ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯩﻤـﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﻤـﺎﻱ ﺩﯗﻧﻴـﺎ ۋە ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﻨﯩـﯔ‬ ‫ﺋﺎﺯﺍۋﯨﻐﺎ ﻗﯧﻠﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩﻤﯩﻐـﺎﻥ ﺋﯩـﺪﻯ‪ .‬ﺧﺮﯨـﺴﺘﯩﺌﺎﻥ ﺩﯨﻨﯩﻨـﻰ ﻗﯘﺑـﯘﻝ‬ ‫ﻗﯩﻠﻐـــﺎﻥ ﺋﻪﺭەﺏ ﺋـــﯘﻣﻪﻳﻴﻪ ﺋﯩﺒﻨـــﻰ ﺋﻪﺑﯩﺴـــﺴﻪﻟﺖ ﻳـــﯘﺭﺗﯩﻤﯩﺰﺩﺍ ﻣﻪﻳـــﺪﺍﻧﻐﺎ‬ ‫ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻧﯩـﯔ ﺳـﯜﭘﯩﺘﯩﻨﻰ ﻛﯩﺘـﺎﺑﻼﺭﺩﺍ ﺋـﯘﭼﺮﯨﺘﯩﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺩﯦـﮕﻪﻥ‬ ‫ﺳﯚﺯﻧﻰ ﻛﯚپ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﯩﺮﺍﻧﻠﯩﻖ ﺳﻪﻟﻤﺎﻥ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھـﯘ ﺋﻪﻧﻬـﯘ ﺑﯩـﺮ ﻛـﺎھﯩﻦ‬

‫‪- 44 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬


‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯚھﺒﻪﺗﻠﻪﺷﻜﻪﻧﻠﯩﮕﯩﻨﻰ‪ ،‬ﻛﺎھﯩﻨﻨﯩـﯔ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐـﺎ ‪ :‬ھﻪﻱ ﺳـﻪﻟﻤﺎﻥ‪ ،‬ﺍﷲ‬ ‫ﺋﻪھـــﻤﻪﺩ ﺋﯩـــﺴﯩﻤﻠﯩﻚ ﺑﯩـــﺮ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭ ﺋﻪۋەﺗﯩـــﺪﯗ‪ ،‬ﺋـــﯘ ﺗﯩﻬـــﺎﻣﻪ ]ﻗﯩﺰﯨـــﻞ‬ ‫ﺩﯦﯖﯩﺰﻧﯩــﯔ ﺷــﻪﺭﻗﯩﻐﻪ‪ ،‬ﻳﻪﻣﻪﻧﻨﯩــﯔ ﺷــﯩﻤﺎﻟﯩﻐﺎ ﺟﺎﻳﻼﺷــﻘﺎﻥ ﺟــﺎﻱ‪ ،‬ﻣﻪﻛــﻜﻪ‪،‬‬ ‫ﻳﻪﻧﺒﯘ‪ ،‬ﺟﯩﺪﺩە ﺋﯘﻧﯩـﯔ ﻣﻪﺷـﻬﯘﺭ ﺷـﻪھﻪﺭﻟﯩﺮﻯ‪ – .‬ﺕ[ ﺗﺎﻏﻠﯩﺮﯨـﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩـﺪﯗ‪،‬‬ ‫ﺳـــﻮۋﻏﯩﻨﻰ ﻗﯘﺑـــﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩـــﺶ‪ ،‬ﺳـــﻪﺩﯨﻘﯩﻨﻰ ﻗﻮﺑـــﯘﻝ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳـــﻠﯩﻖ ﺋﯘﻧﯩـــﯔ‬ ‫ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﺮﯨــﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﯩــﺪﯗ‪ ،‬ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨــﻰ ھﯧﻜــﺎﻳﻪ ﻗﯩﻠﯩــﺪﯗ‪ .‬ﻛﺎھﯩﻨﻨﯩــﯔ‬ ‫ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﺳـﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﺳـﻪﻟﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﻣﯘﺳـﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷـﯩﻐﺎ ﺳـﻪۋەﺏ ﺑﻮﻟﻐـﺎﻥ‪.‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ ﺯﯨﻤﯩﻨــﺪﯨﻜﻰ ﭘﺎﺩﯨــﺸﺎھﻼﺭﻧﻰ ﺋﯩــﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻐــﺎ‬ ‫ﺩەۋەﺕ ﻗﯩﻠﯩــﭗ ﻣﻪﻛﺘــﯘﭘﻼﺭ ﻳﻮﻟﻠﯩﻐــﺎﻥ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩــﯔ ﺧﺮﯨــﺴﺘﯩﺌﺎﻥ ۋە ﻳﻪھــﯘﺩﯨﻲ‬ ‫ﺩﯨﻨﻠﯩﺮﯨــــﺪﯨﻦ ﺧﻪۋﯨــــﺮﻯ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐــــﺎﻥ ﻛﯩــــﺴﺮﺍﻏﺎ ﺋﻪۋەﺗــــﻜﻪﻥ ﻣﻪﻛﺘــــﯘﺑﯩﻼ‬ ‫ھﺎﻗــﺎﺭەﺗﻠﻪﻧﮕﻪﻥ‪ .‬ھﻪﺑﻪﺷﯩــﺴﺘﺎﻥ ﭘﺎﺩﯨــﺸﺎھﻰ ﻧﻪﺟﺎﺷــﻰ‪ ،‬ﻣﯩــﺴﯩﺮ ﭘﺎﺩﯨــﺸﺎھﻰ‬ ‫ﻣــــــﯘﻗﻪۋﻗﯩﺲ‪ ،‬ﺭﯗﻡ ﭘﺎﺩﯨــــــﺸﺎھﻰ ﻗﻪﻳــــــﺴﻪﺭ ﻗﺎﺗــــــﺎﺭﻟﯩﻖ ﺧﺮﯨــــــﺴﺘﯩﺌﺎﻥ‬ ‫ﭘﺎﺩﯨﺸﺎھﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﻨﯩـﯔ ﺋﻪۋەﺗـﻜﻪﻥ ﺋﻪﻟﭽﯩﻠﯩﺮﯨﻨـﻰ‬ ‫ھــﯚﺭﻣﻪﺕ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﻗﯘﺑــﯘﻝ ﻗﯩﻠﻐــﺎﻥ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭﻧﯩــﯔ ﺋﯩﭽﯩــﺪە ﻧﻪﺟﺎﺷــﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧــﺸﺎﺵ‬ ‫ﺋﯩﻤـــﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﻘـــﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﺑـــﺎﺭ؛ ﻗﻪﻳـــﺴﻪﺭﮔﻪ ﺋﻮﺧـــﺸﺎﺵ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩـــﻖ ﺟـــﺎۋﺍﺏ‬ ‫ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﻏﺎﻥ‪ ،‬ﭘﺎﺩﯨـﺸﺎھﻠﯩﻘﻘﺎ ﺑﯩﺮﯨﻠﯩـﭗ ﻛﻪﺗﻤﯩـﮕﻪﻥ‪ ،‬ﻣﯘﺳـﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷـﻘﺎ ﺋـﺎﺯ‬ ‫ﻗﺎﻟﻐــﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﺑــﺎﺭ؛ ﻣﯘﻗﻪۋﻗﯩــﺴﻜﻪ ﺋﻮﺧــﺸﺎﺵ ﻣــﺎﺩﺍﺭﺍ ﻗﯩﻠﻐــﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﺑــﺎﺭ‪.‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﭘﺎﺩﯨـﺸﺎھﻼﺭ ﻗﻮﺭﻗـﯘپ ﻛﻪﺗﻜـﯜﺩەﻙ ﻛـﯜچ –‬ ‫ﻗــﯘۋۋﯨﺘﻰ ﻳــﻮﻕ ﺋﯩــﺪﻯ‪ .‬ﺋــﯘﻻﺭ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯧﻴــﺴﺎ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨــﺪﯨﻦ‬ ‫ﻛﯧـــﻴﯩﻦ ﻛﯧﻠﯩـــﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩـــﺮ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﯧـــﺸﺎﺭەﺕ ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﻠﯩﮕـــﻰ ۋە‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩـﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑﻠﯩﺮﯨـﺪﺍ ﺑﺎﻳـﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐـﺎﻥ‬ ‫ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯘﻳﻐﯘﻥ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﮕﻪﻧﻠﯩﻜﻠﯩﺮﻯ ﺋﯜﭼﯜﻧﻼ‪ ،‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﻪۋەﺗــﻜﻪﻥ ﺋﻪﻟﭽﯩﻠﯩﺮﯨﻨــﻰ ﻳﺎﺧــﺸﻰ ﺟــﺎۋﺍﺑﻼﺭ ﺑﯩــﻠﻪﻥ‬ ‫ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗﺷﻘﺎﻥ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـﺴﺎﻻﻡ ﻛـﯧﻠﯩﺶ ھﺎﺭﭘﯩـﺴﯩﺪﺍ ﻏـﺎﻳﯩﭙﺘﯩﻦ‬

‫‪- 45 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬

‫ﺋﺎﯕﻼﻧﻐﺎﻥ ﺋﺎۋﺍﺯﻻﺭﻧﯩﯔ ۋە ﻛﺎھﯩﻨﻼﺭ ﺳـﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ھﻪﺩﺩﻯ – ھﯩـﺴﺎۋﻯ ﻳـﻮﻕ‪.‬‬ ‫ﻳـــﯘﻗﯩﺮﻗﻰ ﺑﺎﻳـــﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﺗﺎﺷـــﻘﯩﺮﻯ‪ ،‬ﺑـــﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨـــﺪﺍ ﻳﻪﻧﻪ ﻛـــﯚپ ﺗـــﻮﺧﺘﯩﻠﯩﺶ‬ ‫ھﺎﺟﻪﺗﺴﯩﺰ‪ .‬ﺩﯨﻤﻪﻙ‪ ،‬ﺍﷲﻧﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﮔﻪ ﻣﯘﻳﻪﺳﺴﻪﺭ ﻗﯩﻠﯩـﭗ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ‬ ‫ﺋﯩـــﺸﻠﯩﺮﻯ‪ ،‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩـــﯔ ﺑﯩـــﺰﮔﻪ ﺋﺎﯕﻼﺗﻘـــﺎﻥ ﺳـــﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﺋﯘﻧﯩـــﯔ‬ ‫ﺭﺍﺳـــﺘﻠﯩﻘﯩﻨﻰ‪ ،‬ﺩەۋﯨﺘﯩﻨﯩـــﯔ ﺗـــﻮﻏﺮﯨﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯩـــﺴﭙﺎﺗﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯜﭼﻠـــﯜﻙ‬ ‫ﺩەﻟﯩﻠــﺪﯗﺭ‪ ،‬ﺑــﯘﻻﺭ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜــﻰ ﺑــﺎﺑﻼﺭﺩﺍ ﺋﯧﻨﯩــﻖ ﺑﺎﻳــﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩــﺪﯗ‪ .‬ﭼﻮﯕﻘــﯘﺭ‬ ‫ﻣﯘﻻھﯩﺰە ﻗﯩﻠﺴﺎڭ‪ ،‬ھﯩﺪﺍﻳﻪﺕ ﺗﺎﭘﯩﺴﻪﻥ‪ ،‬ﺍﷲ ﺳﯧﻨﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺴﯘﻥ‪.‬‬

‫ۋەھﯩﻴﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺸﻰ‬ ‫‪www.munber.org‬‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ ﻛﺎﻣــﺎﻟﻪﺕ ﻳﯧــﺸﻰ ﺑﻮﻟﻐــﺎﻥ ﻗﯧﺮﯨــﻖ ﻳﺎﺷــﻘﺎ‬ ‫ﻳﻪﺗﻜﻪﻧـــﺪە‪ ،‬ﺍﷲ ﺋـــﯘﻧﻰ ﭘﯜﺗـــﯜﻥ ﺋﯩﻨـــﺴﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺟﺎھـــﺎﻟﻪﺕ ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘﻟﯩﻘﯩـــﺪﯨﻦ‬ ‫ﻣﻪﺭﯨـــــﭙﻪﺕ ﻳﯘﺭﯗﻗﻠﯘﻗﯩﻐـــــﺎ ﭼﯩﻘﯩـــــﺮﯨﺶ ﻣﻪﻗـــــﺴﯩﺘﯩﺪە ﺑﯧـــــﺸﺎﺭەﺗﭽﻰ ۋە‬ ‫ﺋﺎﮔﺎھﻼﻧﺪﯗﺭﻏﯘﭼﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﻪۋەﺗﺘﻰ‪ .‬ﻣﻪﺭھﯘﻡ ﺋﺎﺳـﺘﺮﻭﻧﻮﻡ ﻣﻪھﻤـﯘﺩ‬ ‫ﭘﺎﺷـﺎﻧﯩﯔ ﺋﯧﻨﯩﻘﻠﯩـﺸﯩﭽﻪ‪ ،‬ﺑـﯘ ۋەﻗﻪ ﻣﯩﯩﻼﺩﯨﻨﯩـﯔ ‪ 610‬ـ ﻳﯩﻠـﻰ ‪ 2‬ـ ﺋﺎﻳﻨﯩـﯔ‬ ‫ﺑﯧــﺸﯩﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐـــﺎﻥ ﺋﯩــﺪﻯ‪ .‬ۋەھﻴـــﻰ ﺋﻪڭ ﺩەﺳــﻠﯩﯟﯨﺪە ﺭﺍﺳـــﺖ ﭼﯜﺷـــﻠﻪﺭﺩﯨﻦ‬ ‫ﺑﺎﺷﻼﻧﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻛﯚﺭﮔﻪ ﭼﯜﺷﻠﯩﺮﻯ ﺗـﺎڭ ﻧﯘﺭﯨـﺪەﻙ‬ ‫ﺭﻭﺷــﻪﻥ ﺋﯩــﺪﻯ‪.‬ﭼــﯜﻧﻜﻰ ﺍﷲﻧﯩــﯔ ﺋــﯚﺯ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻐــﺎ ﻗﻮﻟﻼﻧﻐــﺎﻥ ﺋــﺎﺩﯨﺘﻰ‬ ‫ﺋــﯘﻻﺭﻧﻰ ھﻪﻣــﻤﻪ ﺋﯩــﺸﺘﺎ ﭘﻪﻳــﺪﯨﻦ ـ ﭘﻪﻱ ﻛﺎﻣــﺎﻟﻪﺕ ﺩەﺭﯨﺠﯩــﺴﯩﮕﻪ ﻳﻪﺗﻜــﯜﺯﯛﺵ‬ ‫ﺋﯩــﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﺭﯨــﺸﺘﯩﺪﯨﻦ ۋەھﻴﯩﻨــﻰ ﺗــﯘﻧﺠﻰ ﻗﯧــﺘﯩﻢ ﻗﻮﺑــﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩــﺶ ﺗﻮﻟﯩﻤــﯘ‬ ‫ﻗﯩﻴﯩﻦ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـﺴﺎﻻﻡ ﺑـﯘ ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﯩـﯔ ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘﻟﯘﻗﯩـﺪﯨﻦ‬ ‫ﻳﯩﺮﺍﻗﻠﯩـــﺸﯩﭗ‪ ،‬ﺧﻪﻟﯩﻘـــﺘﯩﻦ ﻗـــﻮﻝ ﺋـــﯜﺯﯛپ‪ ،‬ﺍﷲﻏـــﺎ ﻳـــﯜﺯﻟﯩﻨﯩﺶ ﺋﯜﭼـــﯜﻥ‬ ‫ﻳــﺎﻟﻐﯘﺯﻟﯘﻗﻨﻰ ﻳــﺎﻗﺘﯘﺭﯗپ ﻗﺎﻟﻐــﺎﻥ ﺋﯩــﺪﻯ‪ .‬ﻳﺎﻟﻐﯘﺯﻟﯘﻗﺘــﺎ ﻛﯩــﺸﯩﻨﯩﯔ ﻛــﯚﯕﻠﻰ‬ ‫ﺳﺎپ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ھﯩﺮﺍ ]ﻣﻪﻛﻜﯩﮕﻪ ﻳـﯧﻘﯩﻦ ﺗﺎﻏـﺪﯨﻜﻰ‬ ‫ﻏــﺎﺭ‪ [.‬ﻏﺎﺭﯨــﺪﺍ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻐــﺎﻥ ﻛﯧﭽﯩﻠﻪﺭﻧــﻰ ﺋــﯚﺯﻯ ﻳــﺎﻟﻐﯘﺯ ھﺎﻟــﺪﺍ ﺋﯩــﺴﺘﯩﻘﺎﻣﻪﺕ‬ ‫‪- 46 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬


‫‪www.munber.org‬‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﺑﯩـــﻠﻪﻥ ﺋﯚﺗﻜـــﯜﺯەﺗﺘﻰ‪ .‬ﺑـــﯘ ﺋﯩـــﺴﺘﯩﻘﺎﻣﻪﺕ ﺑﻪﺯﯨـــﺪە ﺋـــﻮﻥ ﻛـــﯜﻥ ۋە ﺑﻪﺯﯨـــﺪە‬ ‫ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻨﻤﯘ ﻛﯚپ ﺩﺍۋﺍﻡ ﻗﯩﻠﯩﭙﺒﻪﺭ ﺋﺎﻳﻐﺎ ﺳـﻮﺯﯗﻻﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋـﯘ ﺑﻮۋﯨـﺴﻰ ﺋﯩﺒـﺮﺍھﯩﻢ‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻧﯩــﯔ ﺩﯨﻨــﻰ ﺑــﻮﻳﯩﭽﻪ ﺋﯩــﺴﺘﯩﻘﺎﻣﻪﺕ ﻗﯩﻼﺗﺘــﻰ‪ .‬ﺋﯩــﺴﺘﯩﻘﺎﻣﻪﺗﻜﻪ‬ ‫ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪﺍ ﺋـﻮﺯﯗﻕ ﺋﯧﻠﯩـﯟﺍﻻﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﯩـﺴﺘﯩﻘﺎﻣﻪﺗﺘﯩﻦ ﺑﻮﺷـﯩﻐﺎﻧﺪﺍ ﺧﻪﺩﯨﭽﯩﻨﯩـﯔ‬ ‫ﻳﯧﻨﯩﻐــﺎ ﻛﯧﻠﯩــﭗ‪ ،‬ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽــﻰ ﻗﯧــﺘﯩﻢ ﭼﯩﻘﯩــﺶ ﺋﯜﭼــﯜﻥ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻨــﺎﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﺋﯘﻧﯩـــﯔ ﺋﯩـــﺴﺘﯩﻘﺎﻣﯩﺘﻰ ھﯩـــﺮﺍ ﻏﺎﺭﯨـــﺪﺍ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐـــﺎ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩـــﻚ ۋەھﻴـــﻰ‬ ‫ﻛﻪﻟﮕﻪﻧــﮕﻪ ﻗﻪﺩەﺭ ﻣﯘﺷــﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﺍۋﺍﻡ ﻗﯩﻠــﺪﻯ‪ .‬ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﻧﯩــﯔ ﺑﯩﺮﯨــﺪە ﺋــﯘ ﺗــﺎﻍ‬ ‫ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﺗﯘﺭﻏﺎﻧﺪﺍ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﺷﻪﺧﺲ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﯘپ‪ :‬ﺑﯧـﺸﺎﺭەﺕ ﺳـﺎﯕﺎ‬ ‫ﻣـــﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ! ﻣﻪﻥ ﺑﻮﻟـــﺴﺎﻡ ﺟﯩﺒﺮﯨﺌﯩــﻞ‪ ،‬ﺳـــﻪﻥ ﺑﻮﻟـــﺴﺎڭ ﺍﷲﻧﯩـــﯔ ﻣﯘﺷـــﯘ‬ ‫ﺋﯘﻣﻤﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﻪۋەﺗﻜﻪﻥ ﺋﻪﻟﭽﯩﺴﻰ‪ ،‬ﺩﯦﺪﻯ‪.‬ﺋﺎﻧـﺪﯨﻦ ﻛﯩـﻴﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐـﺎ‪ :‬ﺋﻮﻗـﯘ!‬ ‫ﺩﯦــــﺪﻯ‪ .‬ﺭەﺳــــﯘﻟﯘﻟﻼھ‪ :‬ﺋﻮﻗﯘﺷــــﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳــــﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺩﯦــــﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــــﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ ﺋــﯘﻣﻤﻰ ﺑﻮﻟــﯘپ‪ ،‬ﺑــﯘﺭﯗﻥ ﺋﻮﻗﯘﺷــﻨﻰ ﺋــﯘﮔﻪﻧﻤﯩﮕﻪﻥ ﺋﯩــﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺟﯩﺒﺮﯨﺌﯩــﻞ ﺋــﯘﻧﻰ ﺗﯘﺗــﯘپ ﻗــﺎﺗﺘﯩﻖ ﺳــﯩﻘﺘﻰ‪ ،‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ‬ ‫ﭼﺎﺭﭼﯩـــﺪﻯ‪ ،‬ﺟﯩﺒﺮﯨﺌﯩـــﻞ ﺋـــﯘﻧﻰ ﻗﯘﻳﯘۋﯦﺘﯩـــﭗ‪ :‬ﺋﻮﻗـــﯘ! ﺩﯦـــﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ‪ :‬ﺋﻮﻗﯘﺷــﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳــﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺩﯦــﺪﻯ‪ .‬ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽــﻰ ﻗﯧــﺘﯩﻢ ﻳﻪﻧﻪ‬ ‫ﻗــﺎﺗﺘﯩﻖ ﺳــﯩﻘﯩﭗ ﻗﯘﻳﯘۋﯨﺘﯩــﭗ‪ :‬ﺋﻮﻗــﯘ! ﺩﯦــﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ‪:‬‬ ‫ﺋﻮﻗﯘﺷــﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳــﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺩﯦــﺪﻯ‪ .‬ﺋــﯜﭼﯩﻨﭽﻰ ﻗﯧــﺘﯩﻢ ﻳﻪﻧﻪ ﻗــﺎﺗﺘﯩﻖ ﺳــﯩﻘﯩﭗ‬ ‫ﻗﯘﻳﯘۋﯨﺘﯩــﭗ‪” :‬ﻳﺎﺭﺍﺗﻘــﺎﻥ ﺭەﺑﺒﯩﯖﯩــﯔ ﺋﯩــﺴﻤﻰ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺋﻮﻗــﯘﻏﯩﻦ‪ ،‬ﺋﯩﻨــﺴﺎﻧﻨﻰ‬ ‫ﺋﯘﻳﯘﻝ ﻗﺎﻧـﺪﯨﻦ ﻳـﺎﺭﺍﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺋﻮﻗـﯘﻏﯩﻦ‪ ،‬ﺭەﺑﺒﯩـﯔ ﺋﻪڭ ھﯚﺭﻣﻪﺗﻠﯩﻜﺘـﯘﺭ‪ .‬ﺋـﯘ ﻗﻪﻟﻪﻡ‬ ‫ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯧﺰﯨـﺸﻨﻰ ﺋـﯚﮔﻪﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺋﯩﻨـﺴﺎﻧﻐﺎ ﺑﯩﻠﻤﯩـﮕﻪﻥ ﻧﻪﺭﺳـﯩﻠﻪﻧﻰ ﺋـﯚﮔﻪﺗﺘﻰ“‬ ‫)ﺳـــﯜﺭە ﺋﻪﻟﻪﻕ‪1 ،‬ــ ـ‪ 2 ،‬ـ‪ 3 ،‬ـ‪ 4 ،‬ـ‪ 5 ،‬ـ ﺋـــﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ( ﺩﯦـــﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﻪ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺗـﯘﻧﺠﻰ ﻗﯧـﺘﯩﻢ ﺋﯘﭼﺮﯨـﺸﯩﺶ ﺗﯘﭘﻪﻳﻠﯩـﺪﯨﻦ‬ ‫ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻗﻮﺭﻗـﯘﻧﭻ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﻗﺎﻳﺘﯩـﭗ ﻛﻪﻟـﺪﻯ‪ .‬ﺋﯚﺯﯨـﺪﯨﻜﻰ ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭽﯩـﺪﯨﻦ‬ ‫ﺑﻮﻟﻐــﺎﻥ ﺗﯩﺘﺮەﻛﻨــﻰ ﺑﯧــﺴﯩﺶ ﺋﯜﭼــﯜﻥ‪ ،‬ﺧﯘﺗــﯘﻧﻰ ﺧﻪﺩﯨﭽﯩــﮕﻪ‪ :‬ﻣﯩﻨــﻰ ﻳــﯚﮔﻪپ‬

‫‪- 47 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﻗﻮﻳﯘﯕﻼﺭ‪ ،‬ﻳﯚﮔﻪپ ﻗﻮﻳﯘﯕﻼﺭ‪ ،‬ﺩﯦﺪﻯ‪ .‬ﺧﻪﺩﯨﭽﻪ ﺋﯘﻧﻰ ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭽﯩـﺴﻰ ﺑﯧـﺴﯩﻘﻘﯩﭽﻪ‬ ‫ﻳــﯚﮔﻪپ ﻗﻮﻳــﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ ﺧﻪﺩﯨﭽﯩــﮕﻪ ﺋﻪھــﯟﺍﻟﻨﻰ ﺑﺎﻳ ـﺎﻥ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩــﭗ‪ :‬ﺋﯚﺯەﻣــﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗــﯘپ ﻗﺎﻟــﺪﯨﻢ‪ ،‬ﺩﯦــﺪﻯ‪ .‬ﭼــﯜﻧﻜﻰ ﭘﻪﺭﯨــﺸﺘﻪ ﺋــﯘﻧﻰ‬ ‫ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺳﯩﻘﻘﺎﻥ ﺋﯩﺪﯨﻜﻰ‪ ،‬ﺟﯧﻨﻰ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﯩﻠﻰ ﺗﺎﺱ ﻗﺎﻟﻐـﺎﻥ ﺋﯩـﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ ﺟﯩﺒﺮﯨﺌﯩــﻞ ۋە ﺋﯘﻧﯩــﯔ ﺷــﻪﻛﻠﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨــﺴﯩﺪﺍ‬ ‫ﺑﯩﺨﻪۋەﺭ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺧﻪﺩﯨﭽﻪ‪ :‬ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ .‬ﺍﷲ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﻗﻪﺳـﻪﻣﻜﻰ‪ ،‬ﺍﷲ ﺳـﯧﻨﻰ‬ ‫ھﻪﺭﮔﯩﺰ ﺭەﺳﯟﺍ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ‪ ،‬ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺳﻪﻥ ﺧﯩﺶ ـ ﺋﻪﻗﺮﯨﺒﺎﻻﺭﻏـﺎ ﺳـﯩﻠﻪ ـ ﺭەھﯩـﻢ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩـــﺴﻪﻥ‪ ،‬ﺋـــﺎﺟﯩﺰ ـ ﺑﯩﭽـــﺎﺭﯨﻠﻪﺭﮔﻪ ﻳـــﺎﺭﺩەﻡ ﻗﯩﻠﯩـــﺴﻪﻥ‪ ،‬ﻳﻮﻗـــﺴﯩﺰﻻﺭﻧﯩﯔ‬ ‫ھﺎﻟﯩــﺪﯨﻦ ﺧﻪۋەﺭ ﺋﺎﻟﯩــﺴﻪﻥ‪ ،‬ﻣﯩﻬﻤــﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﻳﺎﺧــﺸﻰ ﻛﯜﺗﯩــﺴﻪﻥ‪ ،‬ﻣﻪﺯﻟﯘﻣﻼﺭﻏــﺎ‬ ‫ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﻗﯩﻠﯩـﺴﻪﻥ‪ .‬ﺍﷲ ﺳـﺎﯕﺎ ﺷـﻪﻳﺘﺎﻧﻨﻰ ۋە ﺑﻮﻟﻤﯩﻐـﯘﺭ ﺧﯩﻴـﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﺋﺎﭘﯩﺮﯨـﺪە‬ ‫ﻗﯩﻠﻤﺎﻳــﺪﯗ‪ .‬ﺷﯜﺑﻬﯩــﺴﯩﺰﻛﻰ‪ ،‬ﺧﻪﻟﻘﯩﯖﻨــﻰ ھﯩــﺪﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩــﺶ ﺋﯜﭼــﯜﻥ ﺍﷲ‬ ‫ﺳــﯧﻨﻰ ﺗــﺎﻟﻼﭘﺘﯘ‪ ،‬ﺩﯦــﺪﻯ‪ .‬ﺧﻪﺩﯨــﭽﻪ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩــﯔ ﺑــﯘ ﭘﯩﻜﺮﯨﻨــﻰ ﻛــﯜﭼﻜﻪ ﺋﯩــﮕﻪ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩـــﺶ ﺋﯜﭼـــﯜﻥ‪ ،‬ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﯩﻼﺭﻧﯩـــﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑﻠﯩﺮﯨـــﺪﯨﻦ ﺧﻪۋەﺭﺩﺍﺭ‪ ،‬ﺋـــﯚﺗﻜﻪﻧﻜﻰ‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪھـﯟﺍﻟﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩـﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩـﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟـﺪﯨﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨـﭗ‪،‬‬ ‫ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻠﯩﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﺧﻪﺩﯨـﭽﻪ ﺋـﯚﺯ‬ ‫ﺗﺎﻏﯩــﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋــﻮﻏﻠﻰ ۋەﺭەﻗﻪ ﺋﯩﺒﻨــﻰ ﻧﻪۋﻓﻪﻟﻨﯩــﯔ ﺋﺎﻟــﺪﯨﻐﺎ ‪.‬ﯦﻠﯩــﭗ ﻛﻪﻟــﺪﻯ‪.‬‬ ‫ۋەﺭەﻗﻪ ﺟــﺎھﯩﻠﻴﻪﺕ ﺯﺍﻣﺎﻧﯩــﺪﺍ ﺧﺮﯨــﺴﺘﯩﺌﺎﻥ ﻛﯩــﺮﮔﻪﻥ ﺋﯩــﺪﻯ‪ .‬ﺋــﯘ ﺋﯩﺒﺮﺍﻧــﻰ‬ ‫ﻳﯧﺰﯨﻐﯩﻨـــﻰ ﺑﯩﻠﻪﺗﺘـــﻰ‪ ،‬ﺋﯩﻨﺠﯩﻠـــﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺮﺍﻧـــﻰ ﻳﯧﺰﯨﻐـــﻰ ﺑﯩـــﻠﻪﻥ ﻛـــﯚپ‬ ‫ﻧﻪﺭﺳــﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳــﺎﺯﺍﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺋــﯚﺯﻯ ﻳﺎﺷــﺎﻧﻐﺎﻥ‪ ،‬ﻛــﯚﺯﻯ ﺋﻪﻣــﺎ ﺑﻮﻟــﯘپ ﻗﺎﻟﻐــﺎﻥ ﺑــﻮۋﺍﻱ‬ ‫ﺋﯩــﺪﻯ‪ .‬ﺧﻪﺩﯨــﭽﻪ ۋەﺭەﻗﻪﮔﻪ‪ :‬ھﻪﻱ ﺗﺎﻏﺎﻣﯩﻨﯩــﯔ ﺋــﻮﻏﻠﻰ‪ ،‬ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨـــﺸﯩﯖﻨﯩﯔ‬ ‫ﺋﻮﻏﻠﯩﻐﺎ ﻗﯘﻻﻕ ﺳﺎﻝ‪ ،‬ﺩﯦـﺪﻯ‪ .‬ۋەﺭەﻗﻪ‪ :‬ھﻪﻱ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨـﺸﯩﻤﯩﯔ ﺋـﻮﻏﻠﻰ‪ ،‬ﻧﯩـﻤﻪ‬ ‫ﺑﻮﻟـــﺪﯗڭ؟ ﺩەپ ﺭەﺳـــﯘﻟﯘﻟﻼھﺘﯩﻦ ﺳـــﻮﺭﯨﺪﻯ‪ .‬ﻣـــﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـــﺴﺎﻻﻡ‬ ‫ﻛــــﯚﺭﮔﻪﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺩەپ ﺑﻪﺭﺩﻯ‪ .‬ۋەﺭەﻗﻪ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐــــﺎ‪ :‬ﺍﷲ ﻣﯘﺳــــﺎ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــــﺒﻪﺭﮔﻪ‬ ‫ﭼﯜﺷـــﯜﺭﮔﻪﻥ ﺷـــﻪﺭﯨﺌﻪﺕ ﻣﯘﺷـــﯘ‪ ،‬ﺩﯦـــﺪﻯ‪ .‬ﭼـــﯜﻧﻜﻰ ﺋـــﯘ ﺟﯩﺒﺮﯨﺌﯩﻠﻨﯩـــﯔ ﺍﷲ‬

‫‪- 48 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬


‫‪www.munber.org‬‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﺗﻪﺭﯨﭙﯩـــﺪﯨﻦ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﺋﻪۋەﺗﯩﻠﯩـــﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﻟﭽـــﻰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﮕﯩﻨـــﻰ‬ ‫ﺑﯩﻠﻪﺗﺘــــﻰ‪ .‬ۋەﺭەﻗﻪ‪ :‬ﻛﺎﺷــــﻜﻰ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﻳــــﺎﺵ ﻳﯩﮕﯩــــﺖ ﺑﻮﻟــــﺴﺎﻣﭽﯘ! ﺳــــﻪﻥ‬ ‫ﻗﻪۋﻣﯩﯖﻨﯩﯔ ﺋﺎﺗﺎ ـ ﺑﻮۋﯨﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﺭﺗﯩـﭗ ﺋﯩـﺸﯩﻨﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘـﺎﻥ ﺩﯨﻨﯩﻨـﻰ‬ ‫ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩــﺸﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻐﯩــﯔ ﺋﯜﭼــﯜﻥ‪ ،‬ﺳــﯧﻨﻰ ﺋــﯘﻻﺭ ﺋــﯚچ ﻛــﯚﺭﯛپ‪،‬‬ ‫ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﯩــﺸﯩﭗ‪ ،‬ﺗﯘﻏﯘﻟــﯘپ ﺋﯚﺳــﻜﻪﻥ ﻳﯘﺭﺗﯘﯕــﺪﯨﻦ ھﻪﻳــﺪەپ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨــﺪﯗ‪،‬‬ ‫ﺩﯦﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺑﯘ ﺳﯚﺯﻧﻰ ﺋـﺎﯕﻼپ ﺋﻪﺟﻪﭘﻠﻪﻧـﺪﻯ‪ .‬ﭼـﯜﻧﻜﻰ‬ ‫ﺋـــﯘ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩـــﯔ ﮔـــﯜﺯەﻝ ﺋﻪﺧﻼﻗﻠﯩـــﻖ ۋە ﺭﺍﺳـــﺖ ﺳـــﯚﺯﻟﯜﻙ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩـــﺪﯨﻦ‬ ‫ﻗﻪۋﻣﯩﻨﯩﯔ ﺋﯘﻧﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ھﻪﺗﺘﺎ ﺋﯘﻧﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻣﯩـﻦ‬ ‫ﺩەپ ﺋﺎﺗﺎﻳــﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﺗﺘــﻰ‪ .‬ﺷــﯘﯕﺎ ﺋــﯘ‪ :‬ﻗﻪۋﻣﯩــﻢ ﻣﯧﻨــﻰ ﻳﯘﺭﺗﯘﻣــﺪﯨﻦ‬ ‫ھﻪﻳﺪەپ ﭼﯩﻘﯩﺮﺍﺭﻣﯘ؟ ﺩﯦﺪﻯ‪ .‬ۋەﺭەﻗﻪ‪ :‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭ ﺑﻮﻟﻐـﺎﻥ ﺋـﺎﺩەﻡ ﺩﯛﺷـﻤﻪﻧﻠﯩﻚ‬ ‫ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪ ،‬ﺩﯦﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﻗﯘﺭﺋــﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤــﺪە ﺑــﯘ ﻣﻪﺯﻣــﯘﻥ ﺗﯩﻠﻐــﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﯩــﭗ‪ ،‬ﺍﷲﺗﺎﺋــﺎﻻ ﻣﯘﻧــﺪﺍﻕ‬ ‫ﺩﯦــﮕﻪﻥ‪” :‬ﻛــﺎﭘﯩﺮﻻﺭ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩــﺮﯨﮕﻪ ‪ :‬ﺳــﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﯧﺮﯨﻤﯩــﺰﺩﯨﻦ ﭼﯘﻗــﯘﻡ‬ ‫ھﻪﻳــﺪەپ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﻤﯩــﺰ ﻳــﺎﻛﻰ ﺳــﯩﻠﻪﺭ ﺩﯨﻨﯩﻤﯩﺰﻏــﺎ ﻳﯧﻨﯩــﺸﯩﯖﻼﺭ ﻛﯧــﺮەﻙ‪،‬‬ ‫ﺩﯦﺪﻯ‪) “.‬ﺳﯜﺭە ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻢ ‪ 13‬ـ ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩـﺮ ﻗﯩـﺴﻤﻰ( ۋەﺭەﻗﻪ ھﯚﺭﻣﻪﺗﻠﯩـﻚ‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭ ﻣـــﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـــﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭﻟﯩﻜﯩﮕﻪ ﺗﻮﻟـــﯘﻕ‬ ‫ﺋﯩــﺸﻪﻧﮕﻪﻧﻠﯩﻜﺘﯩﻦ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯖﻐــﺎ‪ ،‬ﺳــﻪﻥ ﺩﯨﻨﻐــﺎ ﺩەۋەﺕ ﻗﯩﻠﻐــﺎﻥ ﭼﺎﻏﻠﯩﺮﯨﯖــﺪﺍ‬ ‫ھﺎﻳــﺎﺕ ﺑﻮﻟﯩــﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟــﺴﺎﻡ‪ ،‬ﺳــﺎﯕﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨــﺪﯨﻦ ﻳــﺎﺭﺩەﻡ ﻗﯩﻼﺗــﺘﯩﻢ‪ ،‬ﺩﯦــﺪﻯ ۋە‬ ‫ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺋﯚﺗﻤﻪﻱ ۋﺍﭘﺎﺕ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪.‬‬

‫ۋەھﯩﻨﯩﯔ ﺋﯜﺯﯛﻟﯜپ ﻗﯧﻠﯩﺸﻰ‬ ‫ۋەھﯩــﻲ ﺑﯩــﺮ ﻣﻪﺯﮔﯩــﻞ ﺋﯚﺯﯛﻟــﯜپ ﻗﺎﻟﻐــﺎﻥ‪ ،‬ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩــﻚ ۋﺍﻗﯩــﺖ ﺋﯜﺯﯛﻟــﯜپ‬ ‫ﻗﺎﻟﻐــﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨــﺴﯩﺪﺍ ﺗﺎﺭﯨﺨﭽﯩﻼﺭﻧﯩــﯔ ﭘﯩﻜﯩﺮﻟﯩــﺮﻯ ﺋﻮﺧــﺸﺎﺵ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪،‬‬

‫‪- 49 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﻟﯧﻜﯩﻦ ۋەھﯩﻴﻨﯩﯔ ﻗﯩﺮﻕ ﻛﯜﻥ ﺋﯜﺯﯛﻟﯜپ ﻗﺎﻟﻐـﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ھﻪﻗﻘﯩـﺪﯨﻜﻰ ﭘﯩﻜﯩـﺮ‬ ‫ﺋﯩـــﺸﻪﻧﭽﻠﯩﻜﺮەﻙ‪ .‬ۋەھﯩﻴﻨـــﻰ ﺋـــﯜﺯﯛپ ﻗﻮﻳﯘﺷـــﺘﯩﻦ ﻣﻪﻗـــﺴﻪﺕ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ۋەھﯩﻴﮕﻪ ﺳـﯧﻐﯩﻨﺪﯗﺭﯗﺵ ﺋﯩـﺪﻯ‪ .‬ﺑـﯘ ﺋﻪھـﯟﺍﻝ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﻗـﺎﺗﺘﯩﻖ ﺗﯘﻳﯘﻟـﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـﺴﺎﻻﻡ ﺍﷲ ﭼـﻮڭ‬ ‫ﻧﯩﺌﻤﯩﺘﯩﻨـــﻰ ﻛﯚﺭﺳـــﻪﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧـــﻴﯩﻦ ﻣﯧﻨـــﻰ ﺗﺎﺷـــﻠﯩﯟەﺗﺘﯩﻤﯩﻜﯩﻦ ﺩەپ‬ ‫ﻗﻮﺭﻗﯘپ‪ ،‬ھﻪﻣﯩﺸﻪ‪ ،‬ﺑﯩﺮەﺭ ﺗﺎﻏﻨﯩﯔ ﭼﻮﻗﻘﯩﺴﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳـﻪ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯖـﺪﯨﻦ ﺋـﯚﺯﯨﻨﻰ‬ ‫ﺗﺎﺷﻠﯩﯟەﺗﻜﯜﺳــــﻰ ﻛﯧﻠﻪﺗﺘــــﻰ‪ .‬ﺍﷲﻧﯩــــﯔ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐــــﺎ ﭼــــﻮڭ ﻧﯩﺌﻤﯩﺘﯩﻨــــﻰ‬ ‫ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺍﷲﻧﯩـﯔ ﺋـﯚﺯﻯ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺑﻪﻧـﺪﯨﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﺭﯨـﺴﯩﺪﺍ ﺋـﯘﻧﻰ‬ ‫ﺑﯩﯟﺍﺳﺘﻪ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﺗﺎﻟﻠﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯩـﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩﯖﻐـﺎ ﭘﻪﺭﯨـﺸﺘﻪ ﻛﯚﺭﯛﻧـﯜپ‪ :‬ﺳـﻪﻥ‬ ‫ﺍﷲﻧﯩــﯔ ھﻪﻕ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩــﺮﻯ‪ ،‬ﺩەﻳﺘﺘــﻰ‪ .‬ﺷــﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩــﯔ ﻛــﯚﯕﻠﻰ‬ ‫ﺗﯩﻨﺠﯩــﭗ‪ ،‬ﺋــﯚﺯﯨﻨﻰ ﺗــﺎﻍ ﭼﯘﻗﻘﯩــﺴﯩﺪﯨﻦ ﺗﺎﺷــﻼﺵ ﻧﯩﻴﯩﺘﯩــﺪﯨﻦ ﻳﺎﻧــﺎﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﺋــﺎﺧﯩﺮﻯ ﺍﷲ ﺋﯩــﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻨﯩــﯔ ﻧــﯘﺭﯨﻨﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏــﺎ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﯨﻼﺷــﻨﻰ ﺧــﺎﻻپ‪،‬‬ ‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ۋەھﯩﻴﻨﻰ ﺋﻪﺳﻠﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﺩﻯ‪.‬‬

‫ۋەھﯩﻴﻨﯩﯔ ﺋﻪﺳﻠﯩﮕﻪ ﻛﯧﻠﯩﺸﻰ‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻛﯧﺘﯩﭗ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺪﺍ‪ ،‬ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐـﺎ ﺑﯩـﺮ‬ ‫ﺗﯜﺭﻟــﯜﻙ ﺋــﺎۋﺍﺯ ﺋﺎﯕﻼﻧــﺪﻯ‪ ،‬ﻗﺎﺭﯨــﺴﺎ‪ ،‬ھﯩــﺮﺍ ﻏﺎﺭﯨﻐــﺎ ﻛﻪﻟــﮕﻪﻥ ﭘﻪﺭﯨــﺸﺘﻪ ﺋﺎﺳــﻤﺎﻥ‬ ‫ﺑﯩـــﻠﻪﻥ ﺯﯨﻤﯩﻨﻨﯩـــﯔ ﺋﺎﺭﯨـــﺴﯩﺪﺍ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﭘﺘـــﯘ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـــﺴﺎﻻﻡ‬ ‫ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﻧﯚۋەﺕ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ﻗﯩﻠﻐـﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻪﺳـﻠﻪپ ﻗﻮﺭﻗـﯘپ‬ ‫ﻛﯧﺘﯩــﭗ ﺋــﯚﻳﯩﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩــﭗ ﻛﯧﻠﯩــﭗ‪ :‬ﻣﯧﻨــﻰ ﻳــﯚﮔﻪپ ﻗﻮﻳــﯘﯕﻼﺭ! ﻳــﯚﮔﻪپ‬ ‫ﻗﻮﻳﯘﯕﻼﺭ! ﺩﯦﺪﻯ‪ .‬ﺍﷲ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﻣﯘﻧـﯘ ﺋـﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﻧﺎﺯﯨـﻞ‬ ‫ﻗﯩﻠـــﺪﻯ‪” :‬ﺋـــﻰ ﻳﯚﮔﯩﻨﯩﯟﺍﻟﻐـــﯘﭼﻰ ﺯﺍﺕ‪ ،‬ﺗـــﯘﺭ‪ ،‬ﺋﺎﮔﺎھﻼﻧـــﺪﯗﺭ“ ﻳﻪﻧـــﻰ ﺋﻪﮔﻪﺭ‬ ‫ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﻧـﺎﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟـﺪﯨﻦ‪ ،‬ﺋﺎﺗـﺎ – ﺑـﻮۋﯨﻠﯩﺮﻯ ﭼﻮﻗﯘﻧـﯘپ ﻛﻪﻟـﮕﻪﻥ ﺑﯘﺗﻼﺭﻏـﺎ‬ ‫ﭼﻮﻗﯘﻧﯘﺷﺘﯩﻦ ﻗﺎﻳﺘﻤﯩﺴﺎ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺋﺎﺯﺍۋﯨﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﯘﺕ‪” .‬ﺭەﺑﺒﯩﯖﻨـﻰ‬ ‫‪- 50 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬


‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻳﯘﺷﯘﺭﯗﻥ ﺩەۋەﺗﻜﻪ ﺋﯚﺗﯜﺷﻰ‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺩﯨﻨﻐﺎ ﺩەۋەﺕ ﻗﯩﻠﯩـﺶ ﺋﯩـﺸﯩﻨﻰ ﺑﺎﺷـﻠﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﭘﺎﻳﺪﺍ – ﺯﯨﻴﺎﻥ ﻳﻪﺗﻜـﯜﺯﯛﺵ ﻗﻮﻟﯩـﺪﯨﻦ ﻛﻪﻟﻤﻪﻳـﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯘﺗﻼﺭﻏـﺎ ﭼﻮﻗﯘﻧﯘﺷـﺘﯩﻦ‬ ‫ﺑﺎﺷــﻘﺎ ﺩﯨﻨــﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐــﺎﻥ ﺧﻪﻟﻘﻠﻪﺭﻧــﻰ ﺍﷲﻏــﺎ ﺋﯩﺒــﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩــﺸﻘﺎ ﭼــﺎﻗﯩﺮﺩﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﯘﻻﺭﻧﯩــﯔ ﺑﯘﺗﻘــﺎ ﭼﯘﻗﯘﻧﯘﺷــﺘﺎ ﺋﺎﺗــﺎ – ﺑــﻮۋﯨﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﭼﻮﻗﯘﻧﻐــﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳــﯩﻠﻪﺭﮔﻪ‬ ‫ﭼﻮﻗﯘﻧﯩﻤﯩﺰ ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺩەﻟﯩﻠﻠﯩﺮﻯ ﻳﻮﻕ ﺋﯩـﺪﻯ‪ .‬ﺋـﯘﻻﺭﺩﺍ ﭼﻮﯕﭽﯩﻠﯩـﻖ‪،‬‬ ‫ﻣﻪﻏﺮﯗﺭﻟﯘﻗﻘــﺎ ﺋﻮﺧــﺸﺎﺵ ﻧﻪﺭﺳــﯩﻠﻪﺭ ﺑﻮﻟــﯘپ‪ ،‬ﮔــﯜﺯەﻝ ﺋﻪﺧــﻼﻕ ﻳــﻮﻕ ﺋﯩــﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻣﻪﻧﻤﻪﻧﻠﯩﮕﻰ ﺗﻮﻻ ﭼﺎﻏﻼﺭﺩﺍ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩـﯔ ﺋﺎﺭﯨـﺴﯩﺪﺍ ﺑـﯘﻻڭ‬ ‫– ﺗــﺎﻻڭ‪ ،‬ﺋــﯘﺭﯗﺵ – ﺗــﺎﻻﺵ‪ ،‬ﻗــﺎﻥ ﺗﯚﻛﯜﻟﯜﺷــﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﻪﻟﺘــﯜﺭﯛپ ﭼﯩﻘﯩﺮﺍﺗﺘــﻰ‪.‬‬ ‫ﺭەﺳــﯘﻟﯘﻟﻼھ ﺋﯘﻻﺭﻏــﺎ ﺋﯩــﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻨــﻰ ﺋﯧﻠﯩــﭗ ﻛﻪﻟــﺪﻯ‪ .‬ﺳــﺎﻏﻼﻡ ﺋﻪﻗﯩــﻞ‬ ‫ﺋﯩﮕﯩﻠﯩـــﺮﻯ ﭼﺎﭘـــﺴﺎﻥ ﺋﯩـــﺸﯩﻨﯩﭗ‪ ،‬ﺑﯘﺗﻼﺭﻏـــﺎ ﭼﻮﻗﯘﻧﯘﺷـــﻨﻰ ﺗﺎﺷـــﻠﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﻣﻪﺭﺗﯩﯟﯨﻠﯩــــﻚ‪ ،‬ھﻮﻗﯘﻗﻠــــﯘﻕ ﻛﯩــــﺸﯩﻠﻪﺭ ﻣﻪﺭﺗﯩﯟﯨــــﺴﯩﺪﯨﻦ‪ ،‬ھﻮﻗﯘﻗﯩــــﺪﯨﻦ‬ ‫ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩــﭗ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳــﻠﯩﻘﻨﻰ ﻛــﯚﺯﻟﻪپ‪ ،‬ﺋﯩــﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻨــﻰ ﻗﻮﺑــﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩــﺸﺘﯩﻦ‬ ‫‪- 51 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫ﺋﯘﻟﯘﻏﻼ“‪ ،‬ﻳﻪﻧﻰ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﺍﷲﻧﯩﻼ ﺋﻮﻟﯘﻏﻼ‪ ،‬ﺋﯩﺒـﺎﺩەﺗﺘﻪ ﺍﷲﻏـﺎ ﺑﺎﺷـﻘﯩﻨﻰ ﺷـﯩﺮﯨﻚ‬ ‫ﻗﯩﻠﻤـــﺎ‪” .‬ﻛﯩﻴﯩﻤﯩﯖﻨـــﻰ ﭘـــﺎﻙ ﺗـــﯘﺕ“ ﻳﻪﻧـــﻰ ﺍﷲﻧﯩـــﯔ ھﯘﺯﯗﺭﯨـــﺪﺍ ﺗﯘﺭﯗﺷـــﻘﺎ‬ ‫ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻨﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻛﯩﻴﯩﻤﯩﯖﻨـﻰ ﭘـﺎﻙ ﺗـﯘﺕ‪ ،‬ﭼـﯜﻧﻜﻰ ﻣـﯚﻣﯩﻦ ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩـﯔ‬ ‫ﭘﺎﺳﻜﯩﻨﺎ‪ ،‬ﻧﺎﭘﺎﻙ ﻳﯜﺭﯛﺷﻰ ﻻﻳﯩﻖ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪” .‬ﺋﺎﺯﺍﭘﻘﺎ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﯨـﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩـﺸﻼﺭﺩﯨﻦ‬ ‫ﻳﯩــﺮﺍﻕ ﺑــﻮﻝ“ ﻳﻪﻧــﻰ ﺍﷲﻏــﺎ ﺋﯩﺘــﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩــﻞ‪ ،‬ﺑــﯘﻳﺮﯗﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋــﻮﺭﯗﻧﻼ‪” .‬ﻛــﯚپ‬ ‫ﺋــﯧﻠﯩﺶ ﻧﯩﻴﯩﺘﯩــﺪە ﺑﻪﺭﻣﻪ“ ﻳﻪﻧــﻰ ﺑﯩــﺮ ﻛﯩــﺸﯩﮕﻪ ﺑﯩــﺮەﺭ ﺳــﻮۋﻏﺎ ﺑﻪﺭﺳــﻪڭ‪،‬‬ ‫ﺋﯘﻧﯩﯖــﺪﯨﻦ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﻧﻪﺭﺳــﻪﯕﺪﯨﻦ ﻛــﯚﭘﺮەﻙ ﻧﻪﺭﺳــﻪ ﺋﯧﻠﯩــﺸﻨﻰ ﺗﺎﻣــﺎ ﻗﯩﻠﻤــﺎ‪،‬‬ ‫ﺑﯘﻧــﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩــﺶ ﻣﻪﺭﺕ ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭﻧﯩــﯔ ﺋﯩــﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪” .‬ﺭەﺑﺒﯩــﯔ ﺋﯜﭼــﯜﻥ‬ ‫ﭼﯩـــﺪﺍﻣﻠﯩﻖ ﺑـــﻮﻝ“ ﻳﻪﻧـــﻰ ﻗﻪۋﻣﯩﯖﻨـــﻰ ﺋﯩـــﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻐـــﺎ ﺩەۋەﺕ ﻗﯩﻠﻐـــﺎﻥ‬ ‫ﭼﯧﻐﯩﯖﺪﺍ ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﻳﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﻪﺯﯨﻴﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﺳﻪۋﺭﻯ ﻗﯩﻞ‪.‬‬

‫ﺑﺎﺵ ﺗﺎﺭﺗﺘﻰ‪ ،‬ھﺎﻛﺎۋﯗﺭﻟﯘﻕ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪ .‬ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﻮﺑـﯘﻝ‬ ‫ﻗﯩﻠﻐــﺎﻧﻼﺭ ﺧﯘۋەﻳﻠﯩــﺪﻧﯩﯔ ﻗﯩــﺰﻯ‪ ،‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳــﺎﻟﻰ‬ ‫ﺧﻪﺩﯨــــﭽﻪ ۋە ﺗﺎﻏﯩــــﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋــــﻮﻏﻠﻰ ﺋﻪﻟــــﻰ ﺑﻮﻟــــﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﻟــــﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــــﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﯩﺴﯩﺪە ﺑﻮﻟـﺪﻯ‪ ،‬ﻳﯩـﻤﻪﻙ – ﺋﯩﭽﻤﯩﻜـﻰ‪ ،‬ﻳﯧﺘﯩـﭗ‬ ‫– ﻗﻮﭘﯘﺷــﻰ ﺭەﺳــﯘﻟﯘﻟﻼھﻨﯩﯖﻜﯩﺪە ﺋﯩــﺪﻯ‪ .‬ﭼــﯜﻧﻜﻰ ﻗــﯘﺭەﻳﺶ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩــﺴﯩﺪە‬ ‫ﻗﻪھﻪﺗﭽﯩﻠﯩـــﻚ ﺑﻮﻟﻐـــﺎﻥ‪ ،‬ﺋﻪﺑـــﯘ ﺗﺎﻟﯩـــﺐ ﻛﻪﻣـــﺒﻪﻏﻪﻝ ۋە ﺑـــﺎﻟﯩﻠﯩﻖ ﺋﯩـــﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ ﺗﺎﻏﯩــﺴﻰ ﺋﺎﺑﺒــﺎﺱ ﺋﯩﺒﻨــﻰ ﺋﺎﺑــﺪﯗﻟﻤﯘﺗﻪﻟﻠﯩﺒﻜﻪ‪:‬‬ ‫ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﯔ ﺋﻪﺑﯘ ﺗﺎﻟﯩﺒﻨﯩﯔ ﺟـﺎﻥ ﺳـﺎﻧﻰ ﻛـﯚپ‪ .‬ﻛـﯚﺭﯛپ ﺗﯘﺭﯗﭘـﺴﻪﻧﻜﻰ‪ ،‬ﺋـﯘ‬ ‫ﻗﻪھﻪﺗﭽﯩﻠﯩﻜﺘﻪ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪ .‬ﻳﯜﺭ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳـﯜﻛﯩﻨﻰ ﻳﯩﻨﯩﻜﻠﯩﺘﻪﻳﻠـﻰ‪ ،‬ﺑـﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ‬ ‫ﺑﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳـﻪﻥ ﺋـﺎﻝ‪ ،‬ﺑﯩﺮﯨﻨـﻰ ﻣﻪﻥ ﺋـﺎﻻﻱ‪ ،‬ﺩەپ ﻣﯧﯖﯩـﺸﺘﻰ‪ .‬ﺋﻪﺑـﯘ ﺗﺎﻟﯩﺒﻨﯩـﯔ‬ ‫ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ‪ ،‬ﺗﻪﻟﻪﭘﻨﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﺷﺘﻰ‪ .‬ﺋﺎﺑﺒﺎﺱ ﺟﻪﺋـﻔﻪﺭ ﺋﯩﺒﻨـﻰ ﺋﻪﺑـﯘ‬ ‫ﺗــﺎﻟﯩﺒﻨﻰ ﺋﺎﻟــﺪﻯ‪ ،‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ ﺋﻪﻟﯩﻨــﻰ ﺋﺎﻟــﺪﻯ‪ .‬ﺗــﺎﻛﻰ ﺋــﯘ‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻐــﺎ ﻗﻪﺩەﺭ ﺋﻪﻟﯩﻨــﻰ ﺋــﯚﺯ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻐــﺎ ﺋﻮﺧــﺸﺎﺵ ﺑﯧﻘﯩــﭗ‬ ‫ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻠﯩﺪﻯ‪ .‬ﺑﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺋﻪﻟﻰ ﺑﺎﻻﻏﻪﺕ ﻳﯧﺸﯩﻐﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﺷﻘﺎﻥ ﺋﯩـﺪﻯ‪ .‬ھﻪﻣـﻤﻪ‬ ‫ﺋﯩــﺸﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺋــﯘ ﺭەﺳــﯘﻟﯘﻟﻼھﻘﺎ ﺋﻪﮔﯩــﺸﻪﺗﺘﻰ‪ .‬ﺟــﺎھﯩﻠﻴﻪﺕ ﺩەۋﺭﯨــﺪﯨﻜﻰ ﺑﯘﺗﻘــﺎ‬ ‫ﭼﯘﻗﯘﻧــﯘﺵ‪ ،‬ھــﺎۋﺍﻳﻰ ‪ -‬ھﻪۋەﺳــﻜﻪ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩــﺸﺘﻪﻙ ﻳﺎﻣــﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻘــﻼﺭ ﺑﯩــﻠﻪﻥ‬ ‫ﺑﯘﻟﻐﺎﻧﻤﯩﻐـــﺎﻥ ﺋﯩـــﺪﻯ‪ .‬ﺯەﻳﯩـــﺪ ﺋﯩﺒﯩﻨـــﻰ ھﺎﺭﯨـــﺴﻪ ﺋﯩﺒﻨـــﻰ ﺷـــﻮﺭەھﺒﯩﻠﻤﯘ‬ ‫ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﺎﺯﺍﺗﮕﻪﺭﺩﯨـﺴﻰ )ﺋـﺎﺯﺍﺕ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﯟەﺗﻜﻪﻥ ﻗﯘﻟﻰ( ﺑﻮﻟﯘپ‪ ،‬ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩﻧﯩـﯔ ﺋـﻮﻏﻠﻰ ﺯەﻳﯩـﺪ ﺩەپ ﺋـﺎﺗﯩﻼﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﭼﯜﻧﻜﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـﺴﺎﻻﻡ ﺋـﯘﻧﻰ ﺳـﯧﺘﯩﯟﯨﻠﯩﭗ ﺋـﺎﺯﺍﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧـﺪﯨﻦ‬ ‫ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﺎﻟﯩﭽﯩﻼپ ﺑﯧﻘﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﺭەﺑﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺩﯨﺘﯩـﺪە‪ ،‬ﺑﯧﻘﯩﯟﺍﻟﻐـﺎﻥ‬ ‫ﺑﺎﻟﯩﻤﯘ ﺋﯚﺯ ﺑﺎﻟﯩـﺴﻰ ھﯧـﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﭗ ﻣﯩـﺮﺍﺱ ﺋـﺎﻻﺗﺘﻰ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯖـﺪﯨﻦ ﻣﯩـﺮﺍﺱ‬ ‫ﺋﯧﻠﯩﻨـــــﺎﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﺎﺯﺍﺗﮕﻪﺭﺩﯨـــــﺴﻰ ﺯەﻳﯩـــــﺪﮔﻪ ﺋﯧﻠﯩـــــﭗ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــــﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪ ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﺋﯘﻣﻤﯘ ﺋﻪﻳﻤﻪﻧﻤـﯘ ﻣﯘﺳـﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟـﺪﻯ‪.‬‬

‫‪- 52 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬


‫‪www.munber.org‬‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـــــﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩـــــﺴﯩﻨﯩﯔ ﺳـــــﯩﺮﺗﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ‬ ‫ﺩەﺳـــﻠﻪپ ﻣﯘﺳـــﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐـــﺎﻥ ﺋـــﺎﺩەﻡ ﻗـــﯘﺭەﻳﺶ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩـــﺴﻰ ﻳﻪﻧـــﻰ ﺗﯩـــﻢ‬ ‫ﺟﻪﻣﻪﺗﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﺑﯘ ﺑﻪﻛﺮﻯ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﻪﺑﯘ ﻗﯘھﺎﻓﻪ )ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋـﺎﻣﯩﺮ ﺋﯩﺒﻨـﻰ ﻛﻪﺋـﺐ‬ ‫ﺋﯩﺒﻨـــﻰ ﺳـــﻪﺋﯩﺪ ﺋﯩﺒﻨـــﻰ ﺗﯩـــﻢ ﺋﯩﺒﻨـــﻰ ﻣـــﯘﺭﺭە( ﺋﯩـــﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﺑـــﯘ ﺑﻪﻛـــﺮﻯ‬ ‫ﺭەﺳـــﯘﻟﯘﻟﻼھﻨﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭ ﺑﻮﻟﯘﺷـــﺘﯩﻦ ﺑـــﯘﺭﯗﻧﻘﻰ ﺩﻭﺳـــﺘﻰ ﺋﯩـــﺪﻯ‪ .‬ﺋـــﯘ‬ ‫ﺭەﺳــــﯘﻟﯘﻟﻼھﻨﯩﯔ ﮔــــﯜﺯەﻝ ﺋﻪﺧﻼﻗﻠﯩــــﻖ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨــــﻰ ﺑﯩﻠﻪﺗﺘــــﻰ ۋە‬ ‫ﺭەﺳــﯘﻟﯘﻟﻼھ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ھﻪﻣــﺴﯚھﺒﻪﺕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧــﺪﯨﻦ ﺗﺎﺭﺗﯩــﭗ‪ ،‬ﺭەﺳــﯘﻟﯘﻟﻼھﻨﯩﯔ‬ ‫ﻳﺎﻟﻐــﺎﻥ ﺳــﯚﺯﻟﯩﮕﯩﻨﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻤﯩﻐــﺎﻥ ﺋﯩــﺪﻯ‪ .‬ﻣــﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ‬ ‫ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺍﷲﻧﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺧﻪۋەﺭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧـﺪﺍ‪ ،‬ﺋـﯘ‬ ‫‪ :‬ﺳــﻪﻥ ﻣﺎﯕــﺎ ﺋﺎﺗــﺎ – ﺋﺎﻧﺎﻣــﺪەﻙ ﻗﯩﻤﻤﻪﺗﻠﯩــﻚ‪ .‬ﺳــﻪﻥ ﺭﺍﺳــﺖ ﺋﯧﻴﺘﯩــﺴﻪﻥ‪،‬‬ ‫ﺋﻪﺷﻬﻪﺩﯗﺋﻪﻧﻼ ﺋﯩﻼھﻪ ﺋﯩﻠﻼﻟﻼھﯘ ۋە ﺋﻪﺷﻬﻪﺩﯗﺋﻪﻧﻨﻪﻛﻪ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھ )ﮔﯘۋﺍﻟﯩـﻖ‬ ‫ﺑﯧﺮﯨﻤﻪﻧﻜﻰ‪ ،‬ﺑﯩﺮ ﺍﷲﺩﯨـﻦ ﺑﺎﺷـﻘﺎ ھـﯧﭻ ﺋﯩـﻼھ ﻳـﻮﻕ‪ ،‬ﺳـﻪﻥ ﺍﷲﻧﯩـﯔ ﺑﻪﺭھﻪﻕ‬ ‫ﺋﻪﻟﭽﯩــﺴﻰ( ﺩﯦــﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﺑــﯘ ﺑﻪﻛــﺮﻯ ﺑﻮﻟــﺴﺎ ﻗــﯘﺭەﻳﺶ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩــﺴﻰ ﺋﯩﭽﯩــﺪە‬ ‫ﻧﻮﭘﯘﺯﻟــﯘﻕ‪ ،‬ھﯚﺭﻣﻪﺗﻠﯩــﻚ‪ ،‬ﺑــﺎﻱ‪ ،‬ﺋﻪﺧﻼﻗﻠﯩــﻖ‪ ،‬ﺋﺎﻟﯩﺠﺎﻧــﺎپ‪ ،‬ﺳــﯧﺨﻰ‪ ،‬ﺧﻪﻟــﻖ‬ ‫ﺳــﯚﻳﯩﺪﯨﻐﺎﻥ‪ ،‬ﺧــﯘﺵ ﺳــﯚھﺒﻪﺕ ﻛﯩــﺸﻰ ﺋﯩــﺪﻯ‪ .‬ﺷﯘﯕﻼﺷــﻘﺎ ﺋــﯘ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ۋەﺯﯨــﺮﻯ ﺋﻮﺭﻧﯩــﺪﺍ ﺑﻮﻟــﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ‬ ‫ھﻪﻣﻤﻪ ﺋﯩﺸﺘﺎ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﺳﻠﯩﻬﻪﺗﻠﯩﺸﻪﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﻪﺑﯘ ﺑﻪﻛـﺮﻯ ﺗﻮﻏﺮﯨـﺴﯩﺪﺍ‬ ‫ﺋﯘ‪ :‬ﻣﻪﻥ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻐـﺎ ﺩەۋەﺕ ﻗﯩﻠﻐـﺎﻥ ﻛﯩـﺸﯩﻠﯩﺮﯨﻤﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩـﺪە ﭘﻪﻗﻪﺕ‬ ‫ﺋﻪﺑﯘ ﺑﻪﻛﺮﯨﻼ ھﯧﭻ ﺋﯩﻜﻜﯩﻠﻪﻧـﻤﻪﻱ ﺩەﺭھـﺎﻝ ﻗﻮﺑـﯘﻝ ﻗﯩﻠـﺪﻯ‪ ،‬ﺩﯦـﮕﻪﻥ‪ .‬ﺩﯨﻨﻐـﺎ‬ ‫ﺩەۋەﺕ ﻗﯩﻠﯩــﺸﺘﻪﻙ ﭼﯩــﯔ ﺋﯩــﺸﺘﯩﻦ ﺋﻪﺭەﺑﻠﻪﺭﻧﯩــﯔ ﺗﻪﺳــﺎﺩﺩﯨﭙﯩﻠﯩﻖ ھﯩــﺲ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩـــﭗ ﺑﻮﻳـــﺴﯘﻧﯘﺷﻰ ﻗﯩـــﻴﯩﻦ ﺑﻮﻟﯘﺷـــﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﻧـــﺴﯩﺮەپ‪ ،‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻐﺎ ﺩەۋەﺕ ﻗﯩﻠﯩـﺸﻨﻰ ﻣﻪﺧﭙـﻰ ﺋﯧﻠﯩـﭗ ﺑـﺎﺭﺩﻯ‪.‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﯚﺯﻯ ﺋﯩـﺸﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩـﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺩﯨﻨﻐـﺎ ﺩەۋەﺕ‬ ‫ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺋﻪﺑﯘ ﺑﻪﻛﺮﯨﻤﯘ ﻗﯘﺭەﻳﺶ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯚﺯﻯ ﺋﯩـﺸﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭﻧﻰ‬

‫‪- 53 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﺋﯩـــﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻐـــﺎ ﺩەۋەﺕ ﻗﯩﻠـــﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﺑـــﯘ ﺑﻪﻛﺮﯨﻨﯩـــﯔ ۋﺍﺳﺘﯩـــﺴﻰ ﺑﯩـــﻠﻪﻥ‬ ‫ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐـﺎﻥ ﻛﯩـﺸﯩﻠﻪﺭ‪ :‬ﻗـﯘﺭەﻳﺶ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩـﺴﻰ ﺋـﯘﻣﻪﻳﻴﻪ ﺟﻪﻣﻪﺗﯩـﺪﯨﻦ‬ ‫ﺋﻮﺳــﻤﺎﻥ ﺋﯩﺒﻨــﻰ ﺋﻪﻓﻔــﺎﻥ )ﺋﯩﺒﻨــﻰ ﺋﻪﺑﯘﻟﺌــﺎﺱ ﺋﯩﺒﻨــﻰ ﺋــﯘﻣﻪﻳﻴﻪ ﺋﯩﺒﻨــﻰ‬ ‫ﺋﻪﺑﺪﯗﺷـــﻪﻣﺲ ﺋﯩﺒﻨـــﻰ ﺋﺎﺑـــﺪﯗﻣﺎﻧﺎﻑ( ﺋﯩـــﺪﻯ‪ .‬ﺋﻮﺳـــﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﻣﯘﺳـــﯘﻟﻤﺎﻥ‬ ‫ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﺎﻏﯩﺴﻰ ھﻪﻛﻪﻡ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﭗ‪ ،‬ﺋﻮﺳﻤﺎﻧﻨﻰ ﺑـﺎﻏﻼپ‬ ‫‪ :‬ﺳﻪﻥ ﺋﺎﺗﺎ – ﺑﻮۋﺍﯕﻨﯩﯔ ﺩﯨﻨﯩﻨﻰ ﺗﺎﺷﻼپ ﻳﯧﯖﻰ ﺩﯨﻨﻨﻰ ﻗﻮﺑـﯘﻝ ﻗﯩﻠـﺪﯨﯖﻤﯘ؟‬ ‫ﺋﻪﺯﺑﯩﺮﺍﻳﻰ ﺧﯘﺩﺍ‪ ،‬ﺩﯨﻨﯩﯖﺪﯨﻦ ﻗﺎﻳﺘﻤﯩﻐﯘﭼﻪ‪ ،‬ﺳـﯧﻨﻰ ﻳﯩـﺸﯩﯟەﺗﻤﻪﻳﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺩﯦـﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﻮﺳﻤﺎﻥ‪ :‬ﺍﷲ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﻗﻪﺳـﻪﻣﻜﻰ‪ ،‬ﺋﯩـﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩـﺪﯨﻦ ھﻪﺭﮔﯩـﺰ ﻗﺎﻳﺘﻤـﺎﻳﻤﻪﻥ‪،‬‬ ‫ﺩﯦﺪﻯ‪ .‬ھﻪﻛﻪﻡ ﺋﻮﺳﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺩﯨﻨﺪﺍ ﭼﯩﯖﻠﯩﻐﯩﻨـﻰ ﻛـﯚﺭﯛپ‪ ،‬ﺋـﯘﻧﻰ ﻗﻮﻳﯩـﯟەﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﺑﯘ ﭼﺎﻏـﺪﺍ ﺋﻮﺳـﻤﺎﻥ ﻳﯧـﺸﻰ ﻳﯩﮕﯩﺮﻣﯩـﺪﯨﻦ ﺋﺎﺷـﻤﯩﻐﺎﻥ ﻳﯩﮕﯩـﺖ ﺋﯩـﺪﻯ‪ .‬ﻳﻪﻧﻪ‬ ‫ﺑﯩﺮﻯ ﻗﯘﺭەﻳﺸﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺯﯗﺑﻪﻳﺮ ﺋﯩﺒﻨـﻰ ﺋـﺎۋۋﺍﻡ )ﺋﯩﺒﻨـﻰ ﺧﯘۋەﻳﻠـﺪ ﺋﯩﺒـﻰ ﺋﻪﺳـﻪﺩ‬ ‫ﺋﯩﺒﻨــــﻰ ﺋﺎﺑــــﺪﯗﻟﺌﯘﺯﺯﺍ ﺋﯩﺒﻨــــﻰ ﻗﯘﺳــــﻪﻱ( ﺋﯩــــﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩــــﯔ ﺋﺎﻧﯩــــﺴﻰ‬ ‫ﺋﺎﺑــﺪﯗﻟﻤﯘﺗﻪﻟﻠﯩﺒﻨﻰ ﻗﯩــﺰﻯ ﺳــﻪﻓﯩﻴﻪ ﺋﯩــﺪﻯ‪ .‬ﺯﯗﺑﻪﻳﺮﯨﻨﯩــﯔ ﺗﺎﻏﯩــﺴﻰ ﺋــﯘﻧﻰ‬ ‫ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﻣﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟـﯘپ ﺑـﺎﻏﻼپ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩـﯔ ﺋـﺎﻏﺰﻯ – ﺑﯘﺭﻧﯩﻐـﺎ‬ ‫ﺋﯩﺲ – ﺗﯜﺗﯜﻥ ﻗﻮﻳﯘپ ﺑﻪﺭﺩﻯ‪ ،‬ﺍﷲ ﺋﯘﻧﯩـﯔ ﺋﯩـﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩـﺪﺍ ﭼﯩـﯔ ﺗﯘﺭﯗﺷـﯩﻐﺎ‬ ‫ﻣﻪﺩەﺕ ﺑﻪﺭﺩﻯ‪ .‬ﺯﯗﺑﻪﻳﺮ ﺋﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺋﻪﻣـﺪﯨﻼ ﺑـﺎﻻﻏﻪﺗﻜﻪ ﻳﻪﺗـﻜﻪﻥ ﻳﯩﮕﯩـﺖ ﺋﯩـﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩــﺮﻯ ﻗــﯘﺭەﻳﺶ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩــﺴﻰ ﺯﻭھــﺮە ﺟﻪﻣﻪﺗﯩــﺪﯨﻦ ﺋﺎﺑــﺪﯗﺭﺍھﻤﺎﻥ ﺋﯩﺒﻨــﻰ‬ ‫ﺋﻪۋﻑ )ﺋﯩﺒﻨـــﻰ ﺋﺎﺑـــﺪﯗﻟﻬﺎﺭﯨﺲ ﺋﯩﺒﻨـــﻰ ﺯﻭھـــﺮە ﺋﯩﺒﻨـــﻰ ﻛـــﻼپ( ﺋﯩـــﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﯩــﺴﻼﻣﺪﯨﻦ ﺑــﯘﺭﯗﻥ ﺋﯘﻧﯩــﯔ ﺋﯩــﺴﻤﻰ ﺋﻪﺑــﺪﯗ ﺋﻪﻣﯩــﺮ ﺋﯩــﺪﻯ‪ ،‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﺍھﻤﺎﻥ ﺩەپ ﺋﺎﺕ ﻗﻮﻳﺪﻯ‪ .‬ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩـﺮﻯ ﻗـﯘﺭەﻳﺶ‬ ‫ﻗﻪﺑﯩﻠﺴﻰ ﺯﻭھـﺮە ﺟﻪﻣﻪﺗﯩـﺪﯨﻦ ﺳـﻪﺋﺪ ﺋﯩﺒﻨـﻰ ﺋﻪﺑﯘۋﺍﻗﻘـﺎﺱ ﻣﺎﻟﯩـﻚ )ﺋﯩﺒﻨـﻰ‬ ‫ﺋﯘھﻪﻳـــﺐ ﺋﯩﺒﻨـــﻰ ﺋﺎﺑـــﺪﯗﻣﺎﻧﺎﻑ ﺋﯩﺒﻨـــﻰ ﺯﻭھـــﺮە ﺋﯩﺒﻨـــﻰ ﻛـــﻼپ( ﺋﯩـــﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺳــﻪﺋﯩﺪﻧﯩﯔ ﺋﺎﻧﯩــﺴﻰ‪ ،‬ﺋﻪﺑــﯘ ﺳــﻮﻓﻴﺎﻥ ﺋﯩﺒﻨــﻰ ﺋﯘﻣﻪﻳﻴﻪﻧﯩــﯔ ﻗﯩــﺰﻯ ھﻪﻣــﻨﻪ‬ ‫ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘﺳـﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐـﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋـﺎﯕﻼپ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯖﻐـﺎ‪ :‬ﺳـﻪﻥ ﺩﯨﻨﯩﯖﻨـﻰ‬

‫‪- 54 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬


‫‪www.munber.org‬‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﭙﺴﻪﻥ‪ .‬ﺋﻪﺯﺑﯩﺮﺍﻳﻰ ﺧـﯘﺩﺍ‪ ،‬ﺳـﻪﻥ ﻣـﯘھﻪﻣﻤﻪﺩﻧﻰ ﺋﯩﻨﻜـﺎﺭ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﯩـﭽﻪ‬ ‫ﺋــﯚﻳﮕﻪ ﻛﯩــﺮﻣﻪﻳﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺋﺎﻏﺰﯨﻤﻐــﺎ ﮔﯩﻴــﺎ ﺳــﺎﻟﻤﺎﻳﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺩﯦــﺪﻯ‪ .‬ﺋــﯜچ ﻛــﯜﻧﮕﯩﭽﻪ‬ ‫ﺩﯨﮕﯩﻨﯩـــﺪەﻙ ﻗﯩﻠـــﺪﻯ‪ .‬ﺳـــﻪﺋﯩﺪ ﺭەﺳـــﯘﻟﯘﻟﻼھﻘﺎ ﻛﯧﻠﯩـــﭗ ﺋﺎﻧﯩـــﺴﯩﻨﯩﯔ‬ ‫ﺋﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺷﯩﻜﺎﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪ .‬ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪﺍ ﺍﷲ ﻣﯘﻧـﯘ ﺋـﺎﻳﻪﺗﻨﻰ ﻧﺎﺯﯨـﻞ ﻗﯩﻠـﺪﻯ‪:‬‬ ‫”ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ ﺋﺎﺗﺎ – ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻐﺎ ﻳﺎﺧـﺸﻰ ﻣﯘﺋـﺎﻣﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩـﺸﻘﺎ ﺑـﯘﻳﺮﯗﺩﯗﻡ‪ ،‬ﺋﻪﮔﻪﺭ‬ ‫ﺋﺎﺗــﺎ – ﺋﺎﻧــﺎڭ ﺳــﯧﻨﻰ ﺳــﺎﯕﺎ ﻧــﺎﻣﻪﻟﯘﻡ ﻧﻪﺭﺳــﯩﻨﻰ ﻣﺎﯕــﺎ ﺷــﯩﺮﯨﻚ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﺷــﻜﻪ‬ ‫ﺯﻭﺭﻟﯩــﺴﺎ‪ ،‬ﺋﯩﺘــﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﯩــﻦ‪ .‬ﺳــﯩﻠﻪﺭ ﻣﯧﻨﯩــﯔ ﺩەﺭﮔﺎھﯩﻤﻐــﺎ ﻗﺎﻳﺘﯩــﭗ‬ ‫ﺑﺎﺭﯨﺴﯩﻠﻪﺭ‪ ،‬ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﯩﯖﻼﺭﻧﻰ ﺧﻪۋەﺭ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ‪) “.‬ﺳـﯜﺭە ﺋﻪﻧﻜﻪﺑـﯘﺕ‪،‬‬ ‫‪ – 8‬ﺋﺎﻳﻪﺕ( ﺑﯘ ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﻪ ﺍﷲ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ‪ ،‬ﺋﺎﺗﺎ ﺋﺎﻧﺎڭ ﻣﻪﻳﻠﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟـﺴﯘﻥ‪،‬‬ ‫ﻣﻪﻳﻠﻰ ﻛﺎﭘﯩﺮ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﯔ ﻛﯧﺮەﻙ‪ .‬ﺋﻪﻣﻤـﺎ‬ ‫ﺋــﯘﻻﺭ ﺳــﯧﻨﻰ ﺍﷲﻏــﺎ ﺷــﯩﺮﯨﻚ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﺷــﻜﻪ ﺋﯜﻧﺪﯨــﺴﻪ‪ ،‬ﺑــﺎﺵ ﺗــﺎﺭﺗﻘﯩﻦ‪ ،‬ﺩەپ‬ ‫ﺗﻪﻟﯩــﻢ ﺑﯧﺮﯨــﺪﯗ‪ .‬ﭼــﯜﻧﻜﻰ ﺑــﯘ ﭼﺎﻏــﺪﺍ ﺋﺎﺗــﺎ – ﺋﺎﻧﯩﻨﯩــﯔ ھﻪﻗﻘــﻰ ﻗــﺎﻧﭽﻪ ﭼــﻮڭ‬ ‫ﺑﻮﻟــﺴﯩﻤﯘ‪ ،‬ﺑﺎﻟﯩﻨﯩــﯔ ﮔﻪﺩﯨﻨﯩــﺪﯨﻦ ﺳــﺎﻗﯩﺖ ﺑﻮﻟﯩــﺪﯗ‪ .‬ﺍﷲﻏــﺎ ﺋﺎﺳــﯩﻴﯩﻠﯩﻖ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩــﺶ ﺑﻪﺩﯨﻠﯩــﮕﻪ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻘــﺎ ﺋﯩﺘــﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩــﺸﻘﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳــﺪﯗ‪ .‬ﺋﺎﻧــﺪﯨﻦ ﺍﷲ‬ ‫ﻣﯘﻧـــﺪﺍﻕ ﺩەﻳـــﺪﯗ‪” :‬ﻣﯧﻨﯩـــﯔ ﺩەﺭﮔﺎھﯩﻤﻐـــﺎ ﻗﺎﻳﺘﯩـــﭗ ﺑﺎﺭﯨـــﺴﯩﻠﻪﺭ‪ ،‬ﺋﯩﻤـــﺎﻥ‬ ‫ﺋﯧﻴﺘﻘﯩﻨﯩﯖﻼﺭﻧــــــﻰ ﻣﯘﻛﺎﭘــــــﺎﺗﻼﻳﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺷــــــﯩﺮﯨﻚ ﻛﻪﻟﺘــــــﯜﺭﮔﯩﻨﯩﯖﻼﺭﻧﻰ‬ ‫ﺟﺎﺯﺍﻻﻳﻤﻪﻥ‪ “.‬ﺑـﯘ ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﯩـﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨـﺪﺍ‪ ،‬ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﯩـﺴﻰ‪ ،‬ﺟـﺎﺯﺍ ﺑﯧـﺮﯨﺶ ﺍﷲﻧﯩـﯔ‬ ‫ﺋﯩﻠﻜﯩـــﺪە ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﮕﯩـــﺪﯨﻦ‪ ،‬ﺑـــﺎﻻ ﺋﺎﺗـــﺎ – ﺋﺎﻧﯩـــﺴﯩﻨﯩﯔ ﺍﷲﻏـــﺎ ﺷـــﯩﺮﯨﻚ‬ ‫ﻛﻪﻟﺘــــﯜﺭﯛﺵ ﺑﯩــــﻠﻪﻥ ﺳــــﺎﻟﻐﺎﻥ ﺟﺎﭘﺎﺳــــﯩﻨﻰ ﻛــــﯚﯕﻠﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﻤﺎﺳــــﻠﯩﻖ‬ ‫ﻛﯧﺮەﻛﻠﯩﮕﯩﺪﯨﻦ‪ ،‬ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﯩﺴﻰ‪ ،‬ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ ﺟﺎﺯﺍﻏﺎ ﺗﺎﺭﺗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﺋﯜﭼـﯜﻥ‬ ‫ﺩﯨﻨــﺪﺍ ﭼﯩــﯔ ﺗﯘﺭﯗﺷــﻘﺎ ﺭﯨﻐﺒﻪﺗﻠﻪﻧﺪﯛﺭﯛﺷــﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒــﺎﺭە ﺋﯩﻜﻜــﻰ ﭘﺎﻳــﺪﯨﻠﯩﻖ‬ ‫ﻣﻪﺯﻣﯘﻥ ﻗﯩﺴﺘﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻥ‪.‬‬ ‫ﻗﯘﺭەﻳﺶ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩـﺴﯩﻨﯩﯔ ﺗﯩـﻢ ﺟﻪﻣﻪﺗﯩـﺪﯨﻦ ﺗﻪﻟـﻬﻪ ﺋﯩﺒﻨـﻰ ﺋﯘﺑﻪﻳـﺪﯗﻟﻼ‬ ‫)ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﻮﺳﻤﺎﻥ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﻪﻣﯩﺮ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻛﻪﺋﯩﺐ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺳـﻪﺋﯩﺪ ﺋﯩﺒﻨـﻰ ﺗﯩـﻢ‬ ‫‪- 55 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﺋﯩﺒﻨـــﻰ ﻣـــﯘﺭﺭە( ﻣـــﯘ ﺩەﺳـــﻠﻪﭘﺘﻪ ﻣﯘﺳـــﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐـــﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩـــﺪﻯ‪ .‬ﺋـــﯘﻻﺭ‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــــﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﯩــــﺴﻤﯩﻨﻰ ۋە ﺳــــﯜﭘﯩﺘﯩﻨﻰ ﺑــــﯘﺭﯗﻥ‬ ‫ﺭﺍھﯩﭙﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﺑﯘ ﺑﻪﻛﺮﻯ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺩﯨﻨﻐـﺎ ﺩەۋەﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧـﺪﺍ‪،‬‬ ‫ﺋﯘﻻﺭ ﺭەﺳـﯘﻟﯘﻟﻼھﻨﯩﯔ ﭘﺎﻳـﺪﯨﻠﯩﻖ ﺳـﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋـﺎﯕﻼپ‪ ،‬ﺋﯩـﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻨﯩـﯔ‬ ‫ﭘﯘﺧﺘﺎ ۋە ﺋﻪﺭەﺏ ﺟﻪﻣﯩﻴﯩﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻧﻮﻗﺴﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﺧـﺎﻟﻰ ﺩﯨـﻦ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨـﻰ‬ ‫ﺗﯘﻧﯘپ‪ ،‬ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻨﻰ ﭼﺎﭘﺴﺎﻥ ﻗﯘﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﺯﺍﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐـﺎﻥ ﺭﯗﻣﻠـﯘﻕ‬ ‫ﻗــــﯘﻝ ﺳــــﯘھﻪﻳﺐ ۋە ﺋﻪﻣﻤــــﺎﺭ ﺋﯩﺒﻨــــﻰ ﻳﺎﺳــــﯩﺮﻻﺭﻣﯘ ﺑــــﯘﺭﯗﻥ ﻣﯘﺳــــﯘﻟﻤﺎﻥ‬ ‫ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﻣﻤﺎﺭ‪ :‬ﺑﻪﺵ ﻗﯘﻝ‪ ،‬ﺋﯩﻜﻜـﻰ ﺋﺎﻳـﺎﻝ ۋە ﺋﻪﺑـﯘ ﺑﻪﻛﺮﯨﻨﯩـﯔ‬ ‫ﻣﯘﺳـــﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟـــﯘپ‪ ،‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـــﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺋﻪﮔﻪﺷـــﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ‬ ‫ﻛﯚﺭﺩﯛﻡ‪ ،‬ﺩﯦﮕﻪﻥ‪ .‬ﺋﻪﻣﻤﺎﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺗﯩﺴﻰ ﻳﺎﺳـﯩﺮ ۋە ﺋﺎﻧﯩـﺴﻰ ﺳـﯘﻣﻪﻳﻴﻪﻣﯘ ﺑـﯘﺭﯗﻥ‬ ‫ﻣﯘﺳـــﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐـــﺎﻥ‪ .‬ﺋﺎﺑـــﺪﯗﻟﻼ ﺋﯩﺒﻨـــﻰ ﻣﻪﺳـــﺌﯘﺩﻣﯘ ﺑـــﯘﺭﯗﻥ ﻣﯘﺳـــﯘﻟﻤﺎﻥ‬ ‫ﺑﻮﻟﻐـــﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩـــﺪﻯ‪ .‬ﺋـــﯘ ﻗـــﯘﺭەﻳﺶ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩـــﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﯘﺷـــﺮﯨﻜﻼﺭﺩﯨﻦ‬ ‫ﺑﯩﺮﯨﻨﯩــﯔ ﻗــﻮﻳﯩﻨﻰ ﺑﺎﻗــﺎﺗﺘﻰ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺷــﺎﻧﻠﯩﻖ‬ ‫ﻣﯚﺟﯩﺰﯨﻠﯩﺮﻯ ۋە ﺗﻪﺷﻪﺑﺒﯘﺱ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﮔـﯜﺯەﻝ ﺋﻪﺧﻼﻗﻠﯩﺮﯨﻨـﻰ ﻛـﯚﺭﯛپ‪ ،‬ﺑﯘﺗﻘـﺎ‬ ‫ﭼﯘﻗﯘﻧﯘﺷﻨﻰ ﺗﺎﺷﻼپ‪ ،‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺋﻪﮔﯩـﺸﯩﭗ ﻣﯘﺳـﯘﻟﻤﺎﻥ‬ ‫ﺑﻮﻟــﺪﻯ‪ .‬ﺋــﯘ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ھﯘﺯﯗﺭﯨﻐــﺎ ﺩﺍﺋﯩــﻢ ﺩﯨﮕــﯜﺩەﻙ‬ ‫ﺑﻪھﯘﺯﯗﺭ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨـﺪﺍ ﻣﺎﯕـﺎﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھ ﻳﯘﻳﯘﻧﺴﺎ ﺩﺍﻟـﺪﺍ ﺑﻮﻟـﯘپ ﺑﯧﺮەﺗﺘـﻰ‪ ،‬ﺋﯘﺧﻠﯩـﺴﺎ ﺋﻮﻳﻐﯩﺘـﺎﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺗﯘﺭﺳـﺎ‬ ‫ﺋــﺎﻳﯩﻐﯩﻨﻰ ﻛﯩﻴــﺪﯛﺭﯛپ ﻗﯘﻳــﺎﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺳــﺎ ﺋــﺎﻳﯩﻐﯩﻨﻰ ﺋﯩﻜﻜــﻰ ﺑﯩﻠﯩﻜﯩــﮕﻪ‬ ‫ﺋــــﺎﻻﺗﺘﻰ‪ .‬ﻏﻪﻓﻔــــﺎﺭ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩــــﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﺑﯘﺯەﺭﻣــــﯘ ﺩەﺳــــﻠﻪپ ﻣﯘﺳــــﯘﻟﻤﺎﻥ‬ ‫ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﺑﯘ ﺯەﺭ ﺋﻪﺋﺮﺍﺑﻰ ]ﺋﻪﺋﺮﺍﺑﻰ ‪ -‬ﻗﯩﺮﺩﺍ ﻳﺎﺷـﯩﻐﯘﭼﻰ ﺑﻪﺩﯨـﯟﻯ‬ ‫ﺋﻪﺭەﺏ‪ - ،‬ﺕ[ ‪ ،‬ﻧـــﺎﺗﯩﻖ ۋە ﺷـــﯩﺮﯨﻦ ﺳـــﯚﺯﻟﯜﻙ ﺋﯩـــﺪﻯ‪ .‬ﺋـــﯘ ﺭەﺳـــﯘﻟﯘﻟﻼھﻨﯩﯔ‬ ‫ﺧﻪۋﯨﺮﯨﻨــﻰ ﺋــﺎﯕﻼپ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨــﺸﯩﻐﺎ‪ :‬ﺋــﯘﻟﯩﻐﯩﯖﻨﻰ ﻣﯩــﻨﮕﯩﻦ! ﻣﻪﻛﻜﯩــﮕﻪ‬ ‫ﺑﯧﺮﯨـــﭗ‪ ،‬ﺋـــﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﺎﺳـــﻤﺎﻧﺪﯨﻦ ۋەھﯩـــﻲ ﻛﯧﻠﯩـــﺪﯨﻐﺎﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭ ﺩەپ‬

‫‪- 56 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬


‫‪www.munber.org‬‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ھﯧﺴﺎﺑﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﺭﯛﺷﯜپ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺳﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼپ‪ ،‬ﺑـﯘ ھﻪﻗـﺘﻪ‬ ‫ﻣﺎﯕــﺎ ﻣﻪﻟﯘﻣــﺎﺕ ﺋﯧﻠﯩــﭗ ﻛﻪﻝ‪ ،‬ﺩﯦــﺪﻯ‪ .‬ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨــﺸﻰ ﻣﻪﻛﻜﯩــﮕﻪ ﻛﻪﻟــﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺳــﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋــﺎﯕﻼپ ﻗﺎﻳﺘﯩــﭗ ﺑﯧﺮﯨــﭗ‪ ،‬ﺋﻪﺑــﯘ‬ ‫ﺯەﺭﮔﻪ‪ :‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﮔــﯜﺯەﻝ ﺋﻪﺧﻼﻗﻼﺭﻏــﺎ ﺑﯘﻳﺮﯗﻳــﺪﯨﻜﻪﻥ‪ ،‬ﺷــﯘﻧﺪﺍﻕ ﺳــﯚﺯﻟﻪﺭﻧﻰ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩــــﺪﯨﻜﻪﻧﻜﻰ‪ ،‬ﺷــــﯧﺌﯩﺮﻏﺎ ﺋﻮﺧــــﺸﯩﻤﺎﻳﺪﯗ‪ ،‬ﺩﯦــــﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﺑــــﯘ ﺯەﺭ‪ :‬ﻣﯧﻨــــﻰ‬ ‫ﻗﺎﻧﺎﺋﻪﺗﻠﻪﻧﺪﯛﺭەﻟﻤﯩــﺪﯨﯔ‪ ،‬ﺩﯦــﺪﻯ – ﺩە‪ ،‬ﺋــﯘﺯﯗﻕ ۋە ﺑﯩــﺮ ﺗﯘﻟــﯘﻡ ﺳــﯘ ﺋﯧﻠﯩــﭗ‬ ‫ﺋﺎﺗﻠﯩﻨﯩــﭗ ﻣﻪﻛﻜﯩــﮕﻪ ﻳﯧﺘﯩــﭗ ﻛﻪﻟــﺪﻯ‪ .‬ﻣﻪﺳــﺠﯩﺪﻛﻪ ﺑﯧﺮﯨــﭗ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـــــﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﺋﯩﺰﻟﯩـــــﺪﻯ‪ .‬ﺋـــــﯘ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـــــﺴﺎﻻﻣﻨﻰ‬ ‫ﺗﯘﻧﯘﻣــﺎﻳﺘﺘﻰ‪ ،‬ﺑﺎﺷــﻘﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﺳﯘﺭﺍﺷـــﺘﯩﻦ ﺗﺎﺭﺗﯩﻨــﺪﻯ‪ ،‬ﭼــﯜﻧﻜﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺳﯚﺯﻟﻪﺷــﻜﻪﻧﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗــﯘﺭەﻳﺶ ﻣﯘﺷــﺮﯨﻜﻠﯩﺮﻯ ﻳﺎﻣــﺎﻥ‬ ‫ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﺗﺘﻰ‪ .‬ﻛﻪچ ﻛﯩﺮﮔﻪﻧﺪە‪ ،‬ﺋﻪﻟﻰ ﺋـﯘﻧﻰ ﻛـﯚﺭﯛپ ﻣﯘﺳـﺎﭘﯩﺮ‬ ‫ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ‪ ،‬ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﺑﺎﺷـﻼپ ﺑﯧﺮﯨـﭗ ﻣﯧﻬﻤـﺎﻥ ﻗﯩﻠـﺪﻯ‪ .‬ﺑﯩـﺮ –‬ ‫ﺑﯩﺮﯨــﺪﯨﻦ ﺑﯩــﺮەﺭ ﻧﻪﺭﺳــﻪ ﺗﻮﻏﺮﯨــﺴﯩﺪﺍ ﺳﯘﺭﺍﺷــﻤﯩﺪﻯ )ﺋﻪﺭەﺑﻠﻪﺭﻧﯩــﯔ ﻣﯧﻬﻤ ـﺎﻥ‬ ‫ﻛﯜﺗــﯜﺵ ﺋــﺎﺩﯨﺘﻰ ﺑــﯘﻳﯩﭽﻪ‪ ،‬ﺋــﯜچ ﻛــﯜﻧﮕﯩﭽﻪ ﻣﯧﻬﻤﺎﻧــﺪﯨﻦ ﺋﯘﻧﯩــﯔ ﻛــﯧﻠﯩﺶ‬ ‫ﺳــﻪۋﯨﯟﯨﻨﻰ ﺳــﻮﺭﯨﻤﺎﻳﺪﯗ‪ – .‬ﺕ( ‪ .‬ﺋﻪﺑــﯘ ﺯەﺭ ﺋﻪﺗﯩــﺴﻰ ﺋﻪﺗﯩﮕﻪﻧــﺪە ﺗﯘﻟــﯘﻣﻨﻰ ۋە‬ ‫ﺋــﯘﺯﯗﻗﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩــﭗ ﻣﻪﺳــﺠﯩﺪﻛﻪ ﻛﻪﻟــﺪﻯ‪ ،‬ﻛﻪﭼﻜﯩــﭽﻪ ﺗــﯘﺭﺩﻯ‪ ،‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﯘﻧﻰ ﻛﯚﺭﻣﯩﺪﻯ‪ .‬ﻛﻪچ ﻛﯩﺮﮔﻪﻧﺪە‪ ،‬ﺋﻪﺑﯘﺯەﺭ ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ ﭼﯜﺷـﻜﻪﻥ‬ ‫ﺟﺎﻳﯩﻐــﺎ ﻗﺎﻳﺘﯩــﭗ ﻛﻪﻟــﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﻟــﻰ ﺋﻪﺑــﯘ ﺯەﺭﻧﯩــﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐــﺎ ﻛﯧﻠﯩــﭗ‪ :‬ﺳــﯧﻨﻰ‬ ‫ﺗﯜﻧﯜﮔﯜﻥ ﻣﯧﻬﻤﺎﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯚﻳﯜﻣﮕﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑـﺎﺭﺍﻱ ﺩەپ‪ ،‬ﺋـﯘﻧﻰ ﺋـﯚﺯﻯ ﺑﯩـﻠﻪﻥ‬ ‫ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘـﻰ‪ .‬ﺑﯩـﺮ – ﺑﯩـﺮﻯ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﮔﻪﭘﻠﻪﺷـﻤﯩﺪﻯ‪ – 3 .‬ﻛﯜﻧﯩﻤـﯘ‬ ‫ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩــﺪەﻙ ﺋــﯚﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﻪﻟــﻰ ﺋﻪﺑــﯘ ﺯەﺭﮔﻪ‪ :‬ﻛــﯧﻠﯩﺶ ﺳــﻪۋﯨﯟﯨﯖﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩــﭗ‬ ‫ﺑﻪﺭﮔﯩﻦ‪ ،‬ﺩﯦﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﺑﯘ ﺯەﺭ‪ :‬ﻣﺎﯕﺎ ﻳﻮﻝ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺸﻜﻪ ۋەﺩە ﺑﻪﺭﺳـﻪڭ ﺋﯧﻴـﺘﯩﻤﻪﻥ‪،‬‬ ‫ﺩﯦﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﻟﻰ ۋەﺩە ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ‪ ،‬ﻧﯧﻤﯩـﺸﻘﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨـﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩـﭗ‬ ‫ﺑﻪﺭﺩﻯ‪ .‬ﺋﻪﻟـــﻰ‪ :‬ﻣـــﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـــﺴﺎﻻﻡ ﺑﻮﻟـــﺴﺎ ﺭﺍﺳـــﺘﯩﻦ ﺍﷲﻧﯩـــﯔ‬

‫‪- 57 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩــﺮﻯ‪ ،‬ﺋﻪﺗﻪ ﺋﻪﺗﯩﮕﻪﻧــﺪە ﻣﺎﯕــﺎ ﺋﻪﮔﯩــﺸﯩﭗ ﻣــﺎڭ‪ ،‬ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳــﺎﯕﺎ ﺧﻪۋپ‬ ‫ﻳﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮەﺭ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳـﻪﻡ‪ ،‬ھـﺎﺟﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐـﺎﻥ ﺑﻮﻟـﯘپ ﺗﯘﺭﯨـﯟﺍﻟﯩﻤﻪﻥ‪،‬‬ ‫ﻣﺎﯕـــﺴﺎﻡ ﻣﻪﻥ ﻛﯩـــﺮﮔﻪﻥ ﻳﻪﺭﮔﯩـــﭽﻪ ﺋﻪﮔﯩـــﺸﯩﭗ ﻣﯧﯖﯩـــﯟەﺭ‪ ،‬ﺩﯦـــﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﺑـــﯘﺯەﺭ‬ ‫ﺋﻪﺗﯩــــﺴﻰ ﺋﻪﺗﯩﮕﻪﻧــــﺪە ﺋﻪﻟﯩﻨﯩــــﯔ ﺋﺎﺭﻗﯩــــﺴﯩﺪﯨﻦ ﻣﯧﯖﯩــــﭗ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــــﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ھﯘﺯﯗﺭﯨﻐــﺎ ﻛﯩــﺮﺩﻯ ۋە ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ‬ ‫ﺳﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼپ‪ ،‬ﺷﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻼ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـﺴﺎﻻﻡ‬ ‫ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ‪ :‬ﻗﺎﻳﺘﯩـﭗ ﺑﯧﺮﯨـﭗ ﺳـﺎﯕﺎ ﺑﯘﻳﺮﯗﻏـﯘﻡ ﻳﻪﺗﻜﯩـﭽﻪ ﻗﻪۋﻣﯩﯖـﮕﻪ ﺋﻪھـﯟﺍﻟﻨﻰ‬ ‫ﻳﻪﺗﻜــﯜﺯﯛۋەﺭ‪ ،‬ﺩﯦــﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﺑــﯘﺯەﺭ‪ :‬ﺍﷲ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﻗﻪﺳــﻪﻣﻜﻰ‪ ،‬ﻣﯘﺳــﯘﻟﻤﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻘﻨﻰ‬ ‫ﻗﻪۋﻣﯩـــﻢ ﺋﺎﺭﯨـــﺴﯩﺪﺍ ﺋﺎﺷـــﻜﺎﺭە ﺟﺎﻛـــﺎﻻﻳﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺩﯦـــﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﺑـــﯘ ﺯەﺭ ﭼﯩﻘﯩـــﭗ‬ ‫ﻣﻪﺳﺠﯩﺪﻛﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ‪” :‬ﺋﻪﺷﻬﻪﺩﯗﺋﻪﻧﻼ ﺋﯩﻼھﻪ ﺋﯩﻠﻼھﻠﻼھـﯘ ۋەﺋﻪﺷـﻬﻪﺩﯗﺋﻪﻧﻨﻪ‬ ‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩﯗﻥ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھ“ ﺩەپ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺋﺎۋﺍﺯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮۋﻟﯩـﺪﻯ‪ .‬ﻣﯘﺷـﺮﯨﻜﻼﺭ‬ ‫ﻛﯧﻠﯩــﭗ ﺋﻪﺑــﯘ ﺯەﺭﻧــﻰ ﺋــﯘﺭﯗپ ﻳﯧﻘﯩﺘﯩــﭗ ﻗﻮﻳــﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﺑﺒــﺎﺱ ﻛﯧﻠﯩــﭗ ﺋﯘﻧﯩــﯔ‬ ‫ﺋﯜﺳــﺘﯩﮕﻪ ﺗﺎﺷــﻠﯩﻨﯩﭗ‪ :‬ﻟﻪﻧﻪﺗﻜﻪﺭﺩﯨــﻠﻪﺭ‪ ،‬ﺋﻪﺑﯘﺯەﺭﻧﯩــﯔ ﻏﯩﻔــﺎﺭ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩــﺴﯩﺪﯨﻦ‬ ‫ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻣﺴﯩﻠﻪﺭ؟ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺷﺎﻣﻐﺎ ﺑﺎﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﻮﺩﺍ ﻳﻮﻟـﯘﯕﻼﺭ‬ ‫ﻏﯩﻔــﺎﺭ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩــﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﯩــﺪﯗ ﺩەپ ﺋﻪﺑــﯘﺯەﺭﻧﻰ ﺋــﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﯨﯟﺍﻟــﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﺑــﯘﺯەﺭ ﺋﻪﺗﯩــﺴﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﺷــﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠــﺪﻯ‪ ،‬ﻣﯘﺷــﺮﯨﻜﻼﺭ ﺋــﯘﻧﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯘﺭﯗﺷــﺘﻰ‪،‬‬ ‫ھﯘﺟــﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩــﺸﺘﻰ‪ .‬ﺋﻪﺑﺒــﺎﺱ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯘﻧﯩــﯔ ﺋﯜﺳــﺘﯩﮕﻪ ﺗﺎﺷــﻠﯩﻨﯩﭗ ﺋــﯘﻧﻰ‬ ‫ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﯨﯟﺍﻟﺪﻯ )»ﺳﻪھﯩﻬﯘﻟﺒﯘﺧﺎﺭﻯ« ﻛﯩﺘﺎۋﯨﺪﺍ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺭﯨـﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐـﺎﻥ(‬ ‫‪ .‬ﺋﻪﺑـــﯘﺯەﺭ ﺋﻪڭ ﺭﺍﺳـــﺖ ﺳـــﯚﺯ ۋە ﺋﻪڭ ﺗﺎﻣﺎﺳـــﯩﺰ ﺋـــﺎﺩەﻡ ﺋﯩـــﺪﻯ‪ .‬ﻗـــﯘﺭەﻳﺶ‬ ‫ﻗﻪﺑﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺳـﻪﺋﯩﺪ ﺋﯩﺒـﻰ ﺯەﻳـﺪ ﺋﻪﺩەۋﻯ ۋە ﺋﯘﻧﯩـﯔ ﺋﺎﻳـﺎﻟﻰ )ﺧﻪﺗﺘﺎﺑﻨﯩـﯔ‬ ‫ﻗﯩـــــﺰﻯ‪ ،‬ﺋﯚﻣﻪﺭﻧﯩـــــﯔ ھﻪﻣﺸﯩﺮﯨـــــﺴﻰ( ﻓـــــﺎﺗﯩﻤﻪ ۋە ﺋﻪﺑﺒـــــﺎﺱ ﺋﯩﺒﻨـــــﻰ‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻤﯘﺗﻪﻟﻠﯩﺒﻨﯩﯔ ﺧﺘـﯘﻧﻰ )ھـﺎﺭﺱ ھﯩﻼﻟﯩﻴﻪﻧﯩـﯔ ﻗﯩـﺰﻯ( ﺋﯘﻣﻤـﯘﻟﻔﻪﺯﻟﻰ‬ ‫ﻟﯘﺑــﺎﺑﻪ ۋە ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﺎﻏﯩــﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋــﻮﻏﻠﻰ ﺋﯘﺑﻪﻳــﺪە‬ ‫ﺋﯩﺒﻨــﻰ ھــﺎﺭﺱ ﺋﯩﺒﻨــﻰ ﺋﺎﺑــﺪﯗﻟﻤﯘﺗﺘﻪﻟﻠﯩﺐ‪ ،‬ﺋﯩﺒﻨــﻰ ھﺎﺷــﯩﻢ ۋە ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ‬

‫‪- 58 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬


‫‪www.munber.org‬‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ھﺎﻣﻤﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋـﻮﻏﻠﻰ‪ ،‬ﻗـﯘﺭەﻳﺶ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩـﺴﻰ ﻣﻪﺧـﺰﯗﻡ‬ ‫ﺟﻪﻣﻪﺗﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﺑﯘﺳﻪﻟﻪﻣﻪ‪ ،‬ﻗﯘﺭەﻳﺶ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﻮﺳـﻤﺎﻥ ﺋﯩﺒﻨـﻰ ﻣﻪﺯﺋـﯘﻥ‬ ‫ﺟـــﯘﻣﻪھﻰ ۋە ﺋﯘﻧﯩـــﯔ ﺋﯩﻜﻜـــﻰ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨـــﺸﻰ ﻗـــﯘﺩﺍﻣﻪ‪ ،‬ﺋﺎﺑـــﺪﯗﻟﻼ‪ ،‬ﻗـــﯘﺭەﻳﺶ‬ ‫ﻗﻪﺑﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﺭﻗﻪﻡ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﻪﺑﯘ ﺋﻪﺭﻗﻪﻡ ﻣﻪﺧﺰﯗﻣﻤـﯘ ﺩەﺳـﻠﻪپ ﻣﯘﺳـﯘﻟﻤﺎﻥ‬ ‫ﺑﻮﻟﻐــﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩــﺪﻯ‪ .‬ﻗــﯘﺭەﻳﺶ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩــﺴﻰ ﺋــﯘﻣﻪۋﻯ ﺋﻪۋﻻﺩﯨــﺪﯨﻦ ﺧﺎﻟﯩــﺪ‬ ‫ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺳﻪﺋﯩﺪ )ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﺎﺱ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋـﯘﻣﻪﻳﻴﻪ ﺋﯩﺒﻨـﻰ ﺋﺎﺑﺪﯗﺷـﻪﻣﺲ( ﻣـﯘ ﺋﻪڭ‬ ‫ﺩەﺳـــﻠﻪپ ﻣﯘﺳـــﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐـــﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩـــﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩـــﯔ ﺋﺎﺗﯩـــﺴﻰ ﻗـــﯘﺭەﻳﺶ‬ ‫ﻗﻪﺑﯩﻠﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻛﺎﺗﺘﯩﯟﯦﺸﻰ ﺋﯩـﺪﻯ‪ .‬ﺋـﯘ ﺳـﻪﻟﻠﻪ ﻳﯚﮔﯩـﺴﻪ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯖﻐـﺎ ھـﯚﺭﻣﻪﺕ‬ ‫ﻳﯜﺯﯨــﺴﯩﺪﯨﻦ‪ ،‬ﻗــﯘﺭەﻳﺶ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩــﺴﯩﺪﯨﻦ ھــﯧﭽﻜﯩﻢ ﺳــﻪﻟﻠﻪ ﻳــﯚﮔﯩﻤﻪﻳﺘﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﺧﺎﻟﯩـــﺪ ﭼﯜﺷـــﯩﺪە ﺑﯩـــﺮ ھﺎﯕﻐـــﺎ ﭼﯜﺷـــﯜپ ﻛﯧﺘﯩـــﺪﯗ‪ ،‬ﺭەﺳـــﯘﻟﯘﻟﻼھ ﺋـــﯘﻧﻰ‬ ‫ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﯨﯟﺍﻟﯩــﺪﯗ‪ .‬ﺷــﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺧﺎﻟﯩــﺪ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ‬ ‫ﺋﺎﻟـــﺪﯨﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩـــﭗ‪ :‬ﻣـــﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ‪ ،‬ﺳـــﻪﻥ ﻧﯩﻤﯩـــﮕﻪ ﺩەۋەﺕ ﻗﯩﻠﯩـــﺴﻪﻥ؟ ﺩەپ‬ ‫ﺳــﯘﺭﺍﻳﺪﯗ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ‪ :‬ﺳــﯧﻨﻰ ھﯧﭽﻘﺎﻧــﺪﺍﻕ ﺷــﯩﺮﯨﮕﻰ ﻳــﻮﻕ‬ ‫ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﺑﯩﺮ ﺍﷲﻏﺎ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩـﺸﻘﺎ‪ ،‬ﺋﺎﯕﻠﯩﻤﺎﻳـﺪﯨﻐﺎﻥ‪ ،‬ﻛﯚﺭﻣﻪﻳـﺪﯨﻐﺎﻥ‪ ،‬ﭘﺎﻳـﺪﺍ‬ ‫– ﺯﯨﻴﺎﻥ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯەﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯘﺗﻘﺎ ﭼﯘﻗﯘﻧﯘﺷﻨﻰ ﺗﺎﺷﻼﺷـﻘﺎ ﺩەۋەﺕ ﻗﯩﻠﯩـﻤﻪﻥ؛‬ ‫ﺋﺎﺗﺎ – ﺋﺎﻧﺎﯕﻐﺎ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩـﺸﻘﺎ‪ ،‬ﻛﻪﻣﺒﻪﻏﻪﻟﻠﯩﻜـﺘﯩﻦ ﻗﻮﺭﻗـﯘپ ﺑـﺎﻻﯕﻨﻰ‬ ‫ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﻣﻪﺳــﻠﯩﻜﻜﻪ‪ ،‬ﻣﻪﻳﻠــﻰ ﺋﺎﺷــﻜﺎﺭە‪ ،‬ﻣﻪﻳﻠــﻰ ﻳﯘﺷــﯘﺭﯗﻥ ﺑﻮﻟــﺴﯘﻥ‪ ،‬ﻳﺎﻣــﺎﻥ‬ ‫ﺋﯩــﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳــﻠﯩﻘﻘﺎ ﺩەۋەﺕ ﻗﯩﻠﯩــﻤﻪﻥ؛ ﺍﷲ ﭼﻪﻛﻠﯩــﮕﻪﻥ ﻧــﺎھﻪﺕ ﺋــﺎﺩەﻡ‬ ‫ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﻣﻪﺳﻠﯩﻜﻜﻪ‪ ،‬ﻳﯧﺘﯩﻤﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﯧﻠﯩﻨﻰ ﻧﺎھﻪﻕ ﻳﯩﻤﻪﺳـﻠﯩﻜﻜﻪ‪ ،‬ﺟﯩـﯔ –‬ ‫ﺗﺎﺭﺍﺯﯨﻼﺭﻧﻰ ﺗـﻮﻏﺮﺍ ﻗﯩﻠﯩـﺸﻘﺎ ﺩەۋەﺕ ﻗﯩﻠﯩـﻤﻪﻥ؛ ﺋـﯘﺭﯗﻕ – ﺗﯘﻗﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﯖﻨﯩـﯔ‬ ‫ﺯﯨﻴﯩﻨﯩﻐﺎ ھﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﯩـﺸﻘﺎ ﺗـﻮﻏﺮﺍ ﻛﻪﻟـﺴﯩﻤﯘ‪ ،‬ﺋﺎﺩﯨـﻞ ﺑﻮﻟﯘﺷـﻘﺎ‪ ،‬ۋەﺩﯨـﮕﻪ ۋﺍﭘـﺎ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩــﺸﻘﺎ ﺩەۋەﺕ ﻗﯩﻠﯩــﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺩﯦــﺪﻯ‪ .‬ﺷــﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺧﺎﻟﯩــﺪ ﻣﯘﺳــﯘﻟﻤﺎﻥ‬ ‫ﺑﻮﻟــﺪﻯ‪ .‬ﺑــﯘ ﭼﺎﻏــﺪﺍ ﺧﺎﻟﯩــﺪﻧﯩﯔ ﺋﺎﺗﯩــﺴﻰ ﺧﺎﭘــﺎ ﺑﻮﻟــﯘپ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯖﻐــﺎ ﺋــﺎﺯﺍﺭ –‬ ‫ﻛــــﯜﻟﭙﻪﺗﻠﻪﺭ ﻗﯩﻠــــﺪﻯ‪ ،‬ھﻪﺗﺘــــﺎ ﺗﺎﻣــــﺎﻕ ﺑﻪﺭﻣﯩــــﺪﻯ‪ .‬ﺧﺎﻟﯩــــﺪ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــــﺒﻪﺭ‬

‫‪- 59 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻗﯧــﺸﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨــﭗ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩــﯔ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠــﻠﻪ ﻳﺎﺷــﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﺗﯩــﺴﯩﺪﯨﻦ ﻳﯘﺷــﯘﺭﯗﻧﯘپ ﻣﻪﻛــﻜﻪ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩــﺪﺍ ﻳــﯜﺭﺩﻯ‪ .‬ﺋﺎﺭﻗﯩــﺪﯨﻨﻼ ﺧﺎﻟﯩــﺪﻧﯩﯔ‬ ‫ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﻰ ﺋﻪﻣﯩـﺮ ﺋﯩﺒﻨـﻰ ﺳـﻪﺋﯩﺪ ﻣﯘﺳـﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟـﺪﻯ‪ .‬ﺷـﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩـﭗ‬ ‫ﻳﯘﻗﯩﺮﯨــﺪﯨﻜﻰ ﺑﯜﻳــﯜﻙ ﺯﺍﺗــﻼﺭ ﺋﯩــﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻨــﻰ ﻗﯘﺑــﯘﻝ ﻗﯩﻠــﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﺍ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺯﻭﺭﻻپ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗـﯘﺭﺍﻝ‪ ،‬ﻛـﯜچ ﻳـﻮﻕ‬ ‫ﺋﯩــﺪﻯ ﻳــﺎﻛﻰ ﺋــﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﺎﺗــﺎ – ﺋﺎﻧــﺎ‪ ،‬ﻣــﺎﻝ – ﻣﯜﻟــﯜﻛﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﺎﺷﻠﯩﯟﯦﺘﯩــﺸﻜﻪ‬ ‫ﻗﯩﺰﯨﻘﺘﯘﺭﻏــﯘﺩەﻙ ﻧﻪﺭﺳــﯩﻤﯘ ﻳــﻮﻕ ﺋﯩــﺪﻯ‪ ،‬ﺑﻪﻟﻜــﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩــﯔ ﺗﯘﻟﯩــﺴﻰ ﺋﻪﺑــﯘ‬ ‫ﺑﻪﻛﺮﻯ‪ ،‬ﺋﯚﻣﻪﺭ‪ ،‬ﺋﻮﺳﻤﺎﻥ‪ ،‬ﺧﺎﻟﯩﺪ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺳﻪﺋﯩﺪ ۋە ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﺋﻮﺧـﺸﺎﺵ ﺑـﺎﻱ‬ ‫ﻛﯩــﺸﯩﻠﻪﺭ ﺑﻮﻟــﯘپ‪ ،‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧــﺪﺍ ﭘــﯘﻝ – ﻣﯧﻠــﻰ‬ ‫ﻛــﯚپ ﺋﯩـــﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـــﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺋﻪﮔﻪﺷــﻜﻪﻥ ﻗـــﯘﻟﻼﺭ ﺑﻮﻟـــﺴﺎ‬ ‫ﻣﯘﺳــﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟــﯘپ‪ ،‬ﺋــﺎﺯﺍﺭ ‪ -‬ﻛــﯜﻟﭙﻪﺕ‪ ،‬ﺋــﺎﭼﻠﯩﻖ ۋە ﺟﺎﭘــﺎ – ﻣﯘﺷــﻪﻗﻘﻪﺗﻨﻰ‬ ‫ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯘﻻﺭ ﺧﻮﺟﯩﻠﯩﺮﯨﻐـﺎ ﺋﻪﮔﻪﺷـﻜﻪﻥ ﺑﻮﻟـﺴﺎ‪ ،‬ﺑـﯘ ﺩﯗﻧﻴـﺎﺩﺍ‬ ‫ﺧــﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ ۋە ﺑﺎﻳﺎﺷــﺎﺗﺮﺍﻕ ﻳﺎﺷــﯩﻐﺎﻥ ﺑــﻮﻻﺭ ﺋﯩــﺪﻯ‪ .‬ﺋــﯘﻻﺭ ﭘﻪﻗﻪﺗــﻼ ﺍﷲﻧﯩــﯔ‬ ‫ھﯩﺪﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩـﺸﻰ‪ ،‬ﺋﯩـﺴﻼﻡ ﻧﯘﺭﯨﻨﯩـﯔ ﺩﯨﻠﻠﯩﺮﯨﻨـﻰ ﻳﻮﺭﯗﺗﯘﺷـﻰ ﺋﺎﺭﻗﯩـﺴﯩﺪﺍ‪،‬‬ ‫ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻧﺎﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﺪﺍ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨـﻰ‪ ،‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ‬ ‫ﻳﻮﻟﯩﻨﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮﯨﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﭗ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪.‬‬

‫ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﺍ ﺩەۋەﺗﻜﻪ ﺋﯚﺗﯜﺷﻰ‬ ‫ﻳــﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﻣــﯘﺩﺩەﺕ ﺋﯩﭽﯩــﺪە ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ ﻗﯘﺭەﻳــﺸﻨﯩﯔ‬ ‫ﺋﻮﻣــﯘﻣﻰ ﻳﯩﻐﯩﻨﻠﯩﺮﯨــﺪﺍ ﺋﺎﺷــﻜﺎﺭﺍ ﺩەۋەﺕ ﺋﯧﻠﯩــﭗ ﺑﺎﺭﻣﯩــﺪﻯ‪ .‬ﻣﯘﺳــﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ‬ ‫ﻗــﯘﺭەﻳﺶ ﻣﯘﺷــﺮﯨﻜﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎﺭﺷــﯩﻠﯩﻐﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗــﯘپ‪ ،‬ﺋﺎﺷــﻜﺎﺭە ﺋﯩﺒــﺎﺩەﺕ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﭘﯧﺘﯩﻨﺎﻟﻤﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﯩﺒـﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﻤـﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐـﺎﻧﻼﺭ ﻣﻪﻛﻜﯩﻨﯩـﯔ ﺗـﺎﻍ‬ ‫ﺋﺎﺭﯨﻠﯩﺮﯨﻐــﺎ ﺑﯧﺮﯨــﭗ ﻳﯘﺷــﯘﺭﯗﻥ ﻧﺎﻣــﺎﺯ ﺋــﯚﺗﻪﻳﺘﺘﻰ‪ .‬ﻣﯘﺳــﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺳــﺎﻧﻰ‬ ‫‪30‬ﺩﯨﻦ ﺋﺎﺷـﻘﺎﻧﺪﺍ‪ ،‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋـﯘﻻﺭ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺑﯩـﺮ ﻳﻪﺭﮔﻪ‬ ‫‪- 60 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬


‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫ﺑﯘ ﺋﺎﻳﻪﺕ ﻧﺎﺯﯨﻞ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ‪ ،‬ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺑﯘﻳﺮﯗﻏﻰ ﺑـﻮﻳﯩﭽﻪ‪ ،‬ﺍﷲﻧﯩـﯔ‬ ‫ۋەﺩﯨﺴﯩﮕﻪ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﭗ ۋە ﻳـﺎﺭﺩﯨﻤﯩﮕﻪ ﺗﺎﻳﯩﻨﯩـﭗ ﻳﯘﺷـﯘﺭﯗﻥ ﺩەۋەﺗـﺘﯩﻦ ﺋﺎﺷـﻜﺎﺭﺍ‬ ‫ﺩەۋەﺗــﻜﻪ ﺋــﯚﺗﺘﻰ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ ﺳــﺎﭘﺎ ﺗﯧﻐﯩﻐــﺎ ﭼﯩﻘﯩــﭗ‪ :‬ھﻪﻱ‬ ‫ﻓﯩﻬﯩﺮ ﺟﻪﻣﻪﺗﻰ‪ ،‬ھﻪﻱ ﺋﯩﺪﻯ ﺟﻪﻣﻪﺗـﻰ! ﺩەپ ﭘﯜﺗـﯜﻥ ﻗـﯘﺭەﻳﺶ ﺋﺎﻳﻤـﺎﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ‬ ‫ﭼــﺎﻗﯩﺮﺩﻯ‪ .‬ﻛﯩﻠﻪﻟﻤﯩﮕﻪﻧــﻠﻪﺭ ﺋﻪھــﯟﺍﻟﻨﻰ ﺋﯘﻗــﯘپ ﻛــﯧﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼــﯜﻥ ۋەﻛﯩــﻞ‬ ‫ﺋﻪۋەﺗﺘﻰ‪ .‬ﻗﯘﺭەﻳﺶ ﺧﻪﻟﻘﻰ ﻳﯩﻐﯩﻠﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩـﺪە ﺋﻪﺑـﯘﻟﻪھﻪﺏ ﺋﯩﺒﻨـﻰ‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻤﯘﺗﻪﻟﻠﯩﺒﻤﯘ ﺑﺎﺭ ﺋﯩـﺪﻯ‪ ،‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـﺴﺎﻻﻡ ﺋﯘﻻﺭﻏـﺎ‪ :‬ﻗـﺎﺭﺍﯕﻼﺭ‪،‬‬ ‫ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻣﻪﻥ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺗﺎﻍ ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﺪﺍ ﺋﺎﺗﻠﯩﻖ ﻗﯘﺷﯘﻥ ﺑـﺎﺭ‪ ،‬ﻣﻪﻛﻜﯩـﮕﻪ ھﯘﺟـﯘﻡ‬ ‫ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﭽﻰ‪ ،‬ﺩﯦـﺴﻪﻡ ‪ ،‬ﭼﯜﻣﭙﯘﺗﻪﻣـﺴﯩﻠﻪﺭ؟ ﺩﯦـﺪﻯ‪ .‬ﺋـﯘﻻﺭ‪ :‬ھﻪﺋﻪ‪ ،‬ﭼﯜﻣﭙـﯜﺗﯩﻤﯩﺰ‪،‬‬ ‫ﭼــﯜﻧﻜﻰ ﺳــﯧﻨﯩﯔ ﻳﺎﻟﻐــﺎﻥ ﺳــﯚﺯﻟﯩﮕﯩﻨﯩﯖﻨﻰ ﺋــﺎﯕﻠﯩﻐﯩﻨﯩﻤﯩﺰ ﻳــﻮﻕ‪ ،‬ﺩﯦــﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ‪ :‬ﻣﻪﻥ ﺳــﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺍﷲﻧﯩــﯔ ﻗــﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﺎﺯﺍۋﯨــﺪﯨﻦ‬ ‫ﺋﺎﮔﺎھﻼﻧﺪﯗﺭﯨــﺪﯨﻐﺎﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭﻣﻪﻥ‪ ،‬ﺩﯦــﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﺑــﯘﻟﻪھﻪﺏ‪ :‬ﺋﯚﻟﮕــﯜﺭ‪ ،‬ﺑﯩﺰﻧــﻰ‬ ‫ﻣﯘﺷــﯘ ﺋﯩــﺶ ﺋﯜﭼــﯜﻥ ﻳﯩﻐــﺪﯨﯖﻤﯘ!؟ ﺩﯦــﺪﻯ‪ .‬ﺍﷲ ﺋﻪﺑــﯘﻟﻪھﻪﺏ ﺗﻮﻏﺮﯨــﺴﯩﺪﺍ‪:‬‬ ‫”ﺋﻪﺑﯘﻟﻪھﻪﺑﻨﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﯘﻟﻰ ﻗﯘﺭﯗپ ﻛﻪﺗﺴﯘﻥ! ﺋﯘ ﭼﯘﻗﯘﻡ ﻗﯘﺭﯗپ ﻛﯧﺘﯩـﺪﯗ!‬ ‫ﻣــﺎﻝ – ﻣــﯜﻟﻜﻰ ۋە ﺋﯧﺮﯨــﺸﻜﻪﻥ ﻧﻪﺭﺳــﯩﻠﯩﺮﻯ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐــﺎ ﺋﻪﺳــﻘﺎﺗﻤﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋــﯘ‬ ‫ﻻۋﯗﻟﺪﺍپ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺩەۋﺯەﺧـﻜﻪ ﻛﯩﺮﯨـﺪﯗ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩـﯔ ﺋﻮﺗـﯘﻥ ﺗﻮﺷـﯘﻏﯘﭼﻰ ﺧﻮﺗﯘﻧﯩﻤـﯘ‬ ‫ﻻۋﯗﻟــﺪﺍپ ﺗﯘﺭﻏــﺎﻥ ﺩەۋﺯەﺧــﻜﻪ ﻛﯩﺮﯨــﺪﯗ‪ .‬ﺧﻮﺗﯘﻧﯩﻨﯩــﯔ ﺑﻮﻳﻨﯩــﺪﺍ ﭘﯩﺸــﺸﯩﻖ‬ ‫‪- 61 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫ﻳﯩﻐﯩﻠﯩﭗ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻳﯩﺘﻪﻛﻠﯩـﺸﻰ ۋە ﺋﯘﻻﺭﻏـﺎ ﺩﯨﻨﯩـﻲ ﺋﯩـﺸﻼﺭﻧﻰ ﺋﯚﮔﯩﺘﯩـﺸﻰ‬ ‫ﺯﯛﺭﯛﺭ ﺑﻮﻟـــﯘپ ﻗﺎﻟـــﺪﻯ‪ .‬ﺑﯘﻧﯩـــﯔ ﺋﯜﭼـــﯜﻥ ﺋﻪﺭﻗﻪﻡ ﺋﯩﺒﻨـــﻰ ﺋﻪﺑـــﯘ ﺋﻪﺭﻗﻪﻣﻨﯩـــﯔ‬ ‫ﻗﻮﺭﻭﺳــــﯩﻨﻰ ﺗﺎﻟﻠﯩــــﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﺭﻗﻪﻡ ﺋﯩــــﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻨــــﻰ ﺩەﺳــــﻠﻪپ ﻗﻮﺑــــﯘﻝ‬ ‫ﻗﯩﻠﻐـــﯘﭼﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩـــﺮﻯ ﺋﯩـــﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـــﺴﺎﻻﻡ ‪” :‬ﺳـــﺎﯕﺎ‬ ‫ﺑﯘﻳﺮﯗﻟﻐﺎﻧﻨﻰ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﺍ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﻗﻮﻱ‪ ،‬ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪڭ ﺑﻮﻟﻤـﺎ“ )ﺳـﯜﺭە‬ ‫ھﯩﺠﺮ‪ – 94 ،‬ﺋﺎﻳﻪﺕ( ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﺎﻳﻪﺕ ﻧﺎﺯﯨـﻞ ﺑـﻮﻟﻐﯩﭽﻪ ﻣﻪﺧﭙـﻰ ﺩەۋەﺕ ﺋﯧﻠﯩـﭗ‬ ‫ﺑﺎﺭﻏﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ‪.‬‬

‫ﺋﺎﻏﺎﻣﭽﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ“ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺗﻪﺑﺒﻪﺕ ﺳﯜﺭﯨﺴﯩﻨﻰ ﻧﺎﺯﯨﻞ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪ .‬ﺋﻮﺗـﯘﻥ ﺗﻮﺷـﯘﺵ‬ ‫ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﺩە ﺋﻪﺑﯘﻟﻪھﻪﺑﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﯩـﯔ ﺳـﯘﺧﻪﻧﭽﯩﻠﯩﻜﻰ ﻛـﯚﺯﺩە ﺗﯘﺗﯘﻟﯩـﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﭼـــﯜﻧﻜﻰ ﺋـــﯘ‪ ،‬ﺋﺎﻳـــﺎﻟﻼﺭ ﻳﯩﻐﯩﻠﻐـــﺎﻥ ﺟـــﺎﻳﻼﺭﺩﺍ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـــﺴﺎﻻﻡ‬ ‫ھﻪﻗﻘﯩﺪە ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ – ﻳﺎۋﯨﺪﺍﻗﻼﺭﻧﻰ ﺗﻮﻗﯘﻳﺘﺘﻰ‪ .‬ﺋﺎﻧـﺪﯨﻦ ﺍﷲ ﺳـﯜﺭە ﺷـﯘﺋﻪﺭﺍﺩﯨﻜﻰ‬ ‫ﺑﯘ ﺋـﺎﻳﻪﺗﻨﻰ ﻧﺎﺯﯨـﻞ ﻗﯩﻠـﺪﻯ‪” :‬ﺧﯩـﺶ – ﺋﻪﻗﺮﯨﺒـﺎﻟﯩﺮﯨﯖﻨﻰ ﺋﺎﮔﺎھﻼﻧـﺪﯗﺭ‪ “.‬ﺑـﯘ‬ ‫ﺋــــﺎﻳﻪﺗﺘﻪ ﻛﯚﺭﺳــــﯩﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــ ـﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــــﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺧﯩــــﺶ –‬ ‫ﺋﻪﻗﺮﯨﺒــﺎﻟﯩﺮﻯ ﺋﺎﺑــﺪﯗﻣﺎﻧﺎﻑ ﺋﻪۋﻻﺩﯨــﺪﯨﻦ ھﺎﺷــﯩﻢ ﺟﻪﻣﻪﺗــﻰ‪ ،‬ﻧﻪۋﻓﻪﻝ ﺟﻪﻣﻪﺗــﻰ‪،‬‬ ‫ﺋﻪﺑــﺪﯗ ﺷــﻪﻣﺲ ﺟﻪﻣﻪﺗــﻰ ﺋﯩــﺪﻯ‪” .‬ﺳــﺎﯕﺎ ﺋﻪﮔﻪﺷــﻜﻪﻥ ﻣــﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﺎﻧــﺎﺕ‬ ‫ﺋﺎﺳﺘﯩﯖﻐﺎ ﺋـﺎﻟﻐﯩﻦ‪ ،‬ﺧﯩـﺶ ﺋﻪﻗﺮﯨﺒﺎﻟﯩﺮﯨـﯔ ﺩەۋﯨﺘﯩﯖـﺪﯨﻦ ﺑـﺎﺵ ﺗﺎﺭﺗـﺴﺎ‪ ،‬ﻣﻪﻥ‬ ‫ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﯩﯖﻼﺭﺩﯨﻦ ﭼﯧﻜﺎﺭﯨﮕﺎ‪ ،‬ﺩﯦﮕﯩـﻦ‪) “.‬ﺳـﯜﺭە ﺷـﯘﺋﻪﺭﺍ‪،-214 ،‬‬ ‫‪ -216 ،-215‬ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ( ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺧﯩﺶ – ﺋﻪﻗﺮﯨﺒـﺎﻟﯩﺮﯨﻨﻰ‬ ‫ﻳﯩﻐﯩﭗ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ‪ :‬ﺋﻪﻟﭽﻰ ﺩﯦـﮕﻪﻥ ﺋـﯚﺯ ﺋـﺎﺩەﻣﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻳﺎﻟﻐـﺎﻥ ﺳـﯚﺯﻟﯩﻤﻪﻳﺪﯗ‪ .‬ﺍﷲ‬ ‫ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻪﺳﻪﻣﻜﻰ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﻣﯘﺑﺎﺩﺍ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﻳﺎﻟﻐـﺎﻥ ﺳـﯚﺯﻟﯩﮕﻪﻥ ﺗﻪﻗـﺪﯨﺮﺩﯨﻤﯘ‪،‬‬ ‫ﺳــﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻳﺎﻟﻐــﺎﻥ ﺳــﯚﺯﻟﯩﻤﻪﻳﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺑﺎﺷــﻘﯩﻼﺭﻧﻰ ﺋﺎﻟــﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﻪﻗــﺪﯨﺮﺩﯨﻤﯘ‪،‬‬ ‫ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﻤﺎﻳﻤﻪﻥ‪ .‬ﻳﻪﻛﻜﻪ – ﻳﯩﮕـﺎﻧﻪ ﺑﯩـﺮ ﺍﷲ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﻗﻪﺳـﻪﻣﻜﻰ‪ ،‬ﻣﻪﻥ‬ ‫ﭘﯜﺗــﯜﻥ ﺋﯩﻨــﺴﺎﻧﻼﺭﻏﺎ‪ ،‬ﺑﻮﻟﯘﭘﻤــﯘ ﺳــﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺍﷲﻧﯩــﯔ ﺋﻪۋەﺗــﻜﻪﻥ ﺋﻪﻟﭽﯩــﺴﻰ‪ ،‬ﺍﷲ‬ ‫ﺑﯩـــــﻠﻪﻥ ﻗﻪﺳـــــﻪﻣﻜﻰ‪ ،‬ﺋﯘﺧﻠﯩﻐﺎﻧـــــﺪەﻙ ﺋﯚﻟﯩـــــﺴﯩﻠﻪﺭ‪ ،‬ﺋﻮﻳﻐﺎﻧﻐﺎﻧـــــﺪەﻙ‬ ‫ﺗﯩﺮﯨﻠﯩــﺴﯩﻠﻪﺭ‪ ،‬ﻗﯩﻠﻤﯩــﺸﯩﯖﻼﺭﺩﯨﻦ ھﯧــﺴﺎﺏ ﺑﯧﺮﯨــﺴﯩﻠﻪﺭ‪ ،‬ﻳﺎﺧــﺸﯩﻠﯩﻘﯩﯖﻼﺭ‬ ‫ﺋﯜﭼـــﯜﻥ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﻠﯩﻨﯩـــﺴﯩﻠﻪﺭ‪ ،‬ﻳﺎﻣـــﺎﻧﻠﯩﻘﯩﯖﻼﺭ ﺋﯜﭼـــﯜﻥ ﺟﺎﺯﺍﻟﯩﻨﯩــــﺴﯩﻠﻪﺭ‪،‬‬ ‫ﻗﺎﺭﺍﺭﮔﺎھﯩﯖﻼﺭ ﺋﻪﺑﯩﺪﻯ ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﻪﺑﯩﺪﻯ ﺩەۋﺯەﺥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪ ،‬ﺩﯦـﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﻳﯩﻐﯩﻠﻐــﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﻪﺷــﻪﺩﺩﻯ ﺩﯛﺷــﻤﯩﻨﻰ‬ ‫ﺑﻮﻟﻐــﺎﻥ ﺋﻪﺑــﯘﻟﻪھﻪﺑﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩــﺴﻰ ﻳﯘﻣــﺸﺎﻕ ﮔﻪپ ﻗﯩﻠــﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﺑــﯘﻟﻪھﻪﺏ‬ ‫ﺑﻮﻟـــﺴﺎ‪ :‬ﻣـــﯘھﻪﻣﻤﻪﺩﻛﻪ ﭘﯜﺗـــﯜﻥ ﺋﻪﺭەﺏ ﺧﻪﻟﻘـــﻰ ﻗﺎﺭﺷـــﻰ ﻗﻮﺯﻏﯩﻠﯩـــﺸﺘﯩﻦ‬ ‫ﺋﯩﻠﮕﯩــــﺮﻯ‪ ،‬ﺋــــﯘﻧﻰ ﺗﻮﺳﯘﺷــــﯘﯕﻼﺭ ﻛﯧــــﺮەﻙ‪ .‬ﻣــــﯘھﻪﻣﻤﻪﺩﻧﻰ ﺋﻪﺭەﺑــ ـﻠﻪﺭﮔﻪ‬

‫‪- 62 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬


‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫ﺭەﺳــﯘﻟﯘﻟﻼھ ﺩﯨﻨﻐــﺎ ﺋﺎﺷــﻜﺎﺭﺍ ﺩەۋەﺕ ﻗﯩﻠﯩــﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷــﻠﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧــﻴﯩﻦ‪،‬‬ ‫ﻗــﯘﺭەﻳﺶ ﺧﻪﻟﻘــﻰ ھﻪﺭ ﺑﯩــﺮ ﻳﯩﻐﯩﻠﯩــﺸﻘﺎﻥ ۋﺍﻗﯩﺘﻠﯩﺮﯨــﺪﺍ ﺋــﯘﻧﻰ ﻣﻪﺳــﺨﯩﺮە‬ ‫ﻗﯩﻠﯩــﺸﺎﺗﺘﻰ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩــﯔ ﻳﯧﻨﯩــﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧــﺪە‪،‬‬ ‫ﺋـﯘﻻﺭ‪ :‬ﺋﻪﺑـﯘ ﻛﻪﺑـﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋـﻮﻏﻠﻰ ﺋﺎﺳـﻤﺎﻧﺪﯨﻦ ﺳـﯚﺯﻟﻪﻳﺪﯗ‪ ،‬ﺩﯦﮕﻪﻧـﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷــﻘﺎ‬ ‫ﮔﻪﭘﻨــﻰ ﻗﯩﻠﻤــﺎﻳﺘﺘﻰ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩــﯔ ﺑــﯘﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ‬ ‫ﺋﻪﻳﯩﭙﻠﯩــﺪﻯ‪ ،‬ﺋــﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻧــﺎﺩﺍﻥ ﺩەپ ﻗﺎﺭﯨــﺪﻯ ھﻪﻣــﺪە ﺋﯘﻻﺭﻏــﺎ‪ :‬ﺍﷲ ﺑﯩــﻠﻪﻥ‬ ‫ﻗﻪﺳــــﻪﻣﻜﻰ‪ ،‬ھﻪﻱ‪ ،‬ﺧﻪﻟــــﻖ‪ ،‬ﺳــــﯩﻠﻪﺭ ﺑــــﯘۋﺍﯕﻼﺭ ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻤﻨﯩــــﯔ ﺩﯨﻨﯩﻐــــﺎ‬ ‫ﺧﯩﻼﭘﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﯩﺴﯩﻠﻪﺭ! ﺩﯦﺪﻯ‪ .‬ﻣﺎﻧﺎ ﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪﯨﻼ ﺋﯘﻻﺭ ﺋﺎﺗـﺎ – ﺑـﯘۋﯨﻠﯩﺮﻯ‬ ‫ﭼﻮﻗﯘﻧــﯘپ ﻛﻪﻟــﮕﻪﻥ ﺑــﯘﺗﻠﯩﺮﻯ ﺋﯜﭼــﯜﻥ ﻗﯩﺰﻏﯩﻨﯩــﭗ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭﻧﯩــﯔ ﻛﺎﻟﻠﯩــﺴﯩﺪﺍ‬ ‫ﺟﺎھﯩﻠﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﻗﯩﺰﯨﻘﻘﺎﻧﻠﯩﻐﻰ ﻗﻮﺯﻏﺎﻟﺪﻯ‪ .‬ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺋـﯘﻻﺭ ﻣـﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﺗﺎﻏﯩـﺴﻰ ﺋﻪﺑﯘﺗﺎﻟﯩـﺐ‬ ‫)ھﺎﺷـــﯩﻢ ﺟﻪﻣﻪﺗﯩﻨﯩـــﯔ ﺑﺎﺷـــﻠﯩﻘﻰ( ﻧﯩـــﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐـــﺎ ﺑﯧﺮﯨـــﭗ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯖـــﺪﯨﻦ‬ ‫ﻣــﯘھﻪﻣﻤﻪﺩﻧﻰ ﻗﻮﻏﺪﯨﻤﺎﺳــﻠﯩﻘﻨﻰ ﻳــﺎﻛﻰ ﺋﯘﻧﯩــﯔ ﺩﯨﻨﻐــﺎ ﺩەۋەﺕ ﻗﯩﻠﯩــﺸﯩﻨﻰ‬ ‫ﺗﻮﺳﯘﺷــﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠــﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﺑﯘﺗﺎﻟﯩــﺐ ﺋــﯘﻻﺭﻧﻰ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩــﻖ ﮔﻪپ ﺑﯩــﻠﻪﻥ‬ ‫ﻗــــﺎﻳﺘﯘﺭﺩﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــــﺴﺎﻻﻡ ﺩەۋەﺕ ﻗﯩﻠﯩــــﺸﻨﻰ ﺑﯩﻤــــﺎﻻﻝ‬ ‫ﺩﺍۋﺍﻣﻼﺷــﺘﯘﺭﯨﯟەﺭﺩﻯ‪ ،‬ﺩەۋﯨﺘــﻰ ﻛﯜﭼﯩﻴﯩــﯟەﺭﺩﻯ‪ .‬ﻗــﯘﺭەﻳﺶ ﺧﻪﻟﻘــﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﻛﯚﯕﻠﯩــﺪە ﺋﯚﭼﻤﻪﻧﻠﯩــﻚ ﺳــﺎﻗﻼﻳﺘﺘﻰ‪ ،‬ﺑﯩــﺮ – ﺑﯩﺮﯨﻨــﻰ‬ ‫ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﯩﺸﯩـﺸﻜﻪ ﻛﯜﺷﻜﯜﺭﺗﯜﺷـﻪﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋـﯘﻻﺭ ﺋﻪﺑﯘﺗﺎﻟﯩﭙﻨﯩـﯔ‬ ‫ﻗﯧﺸﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ‪ :‬ﺳـﻪﻥ ﺑﯩﺰﻧﯩـﯔ ﺋﯩﭽﯩﻤﯩـﺰﺩە ﺋـﺎﺑﺮﻭﻳﻠﯘﻕ‪ ،‬ﻧﯘﭘﯘﺯﻟـﯘﻕ ﺋـﺎﺩەﻡ‪،‬‬ ‫ﺑﯩــﺰ ﺳــﻪﻧﺪﯨﻦ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨــﺸﯩﯖﻨﯩﯔ ﺋــﻮﻏﻠﯩﻨﻰ ﺗﻮﺳﯘﺷــﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠــﺪﯗﻕ‪،‬‬ ‫‪- 63 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﺳﺎﯕﻼﺭ‪ ،‬ﻛﻪﻣﺴﯩﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﯩـﺴﻠﻪﺭ‪ ،‬ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﻣﯩـﺴﺎﯕﻼﺭ‪ ،‬ﺋﻪﺭەﺏ ﺧﻪﻟﻘـﻰ‬ ‫ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯘﺭﯗﺵ ﺋﺎﭼﯩﺪﯗ‪ ،‬ﺩﯦﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﺑﯘﺗﺎﻟﯩﺐ ﻗﻮﭘـﯘپ‪ :‬ﺍﷲ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﻗﻪﺳـﻪﻣﻜﻰ‪،‬‬ ‫ھﺎﻳﺎﺗﻼ ﺑﻮﻟﺴﺎﻕ‪ ،‬ﻣـﯘھﻪﻣﻤﻪﺩﻧﻰ ھﯩﻤـﺎﻳﻪ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩـﺰ‪ ،‬ﺩﯦـﺪﻯ‪ .‬ﺷـﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩـﻠﻪﻥ‬ ‫ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺗﺎﺭﻗﺎپ ﻛﻪﺗﺘﻰ‪.‬‬

‫ﺳﻪﻥ ﺋﯘﻧﻰ ﺗﻮﺳﯩﻤﯩﺪﯨﯔ‪ ،‬ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻧﯩـﯔ ﺋﺎﺗـﺎ – ﺑـﻮۋﯨﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺗﯩﻠﻠﯩـﺸﯩﻐﺎ‪،‬‬ ‫ﺑﯩﺰﻧــﻰ ﻧــﺎﺩﺍﻥ ﺩەپ ﻗﺎﺭﯨــﺸﯩﻐﺎ‪ ،‬ﺋﯩﻼھﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧــﻰ ﺋﻪﻳﯩﭙﻠﯩــﺸﯩﮕﻪ ﭼﯩــﺪﺍپ‬ ‫ﺗﯘﺭﺍﻟﻤــــﺎﻳﻤﯩﺰ‪ ،‬ﺩﯦﻴﯩــــﺸﺘﻰ‪ .‬ﻣﯘﺷــــﺮﯨﻜﻼﺭ ﺋﯩــــﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻨــــﻰ ﺋﯧﺘــــﺮﺍپ‬ ‫ﻗﯩﻠﻤﺎﺳــﻠﯩﻘﺘﺎ ﭼﯩــﯔ ﺗــﯘﺭﯗپ‪ ،‬ﺭەﺩﺩﯨــﻴﻪ ﺑﻪﺭﺳــﻪ‪ ،‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ‬ ‫ﺋــﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﯩــﺸﻠﯩﺘﯩﺶ ﺋﯜﭼــﯜﻥ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻠﻐــﺎﻥ ﺋﻪﻗﯩﻠﻨــﻰ ﺋﯩــﺸﻠﻪﺗﻤﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻜﻰ‬ ‫ﺋﯜﭼـﯜﻥ ﺋﻪﻳﯩﭙﻠﻪﻳﺘﺘـﻰ‪ .‬ﺋﻮﻟـﯘﻍ ﺍﷲ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧـﺪﺍ‪” :‬ھﻪﺭ ﻗﺎﭼـﺎﻥ ﺋﯘﻻﺭﻏـﺎ‪ ،‬ﺍﷲ ﻧﺎﺯﯨـﻞ‬ ‫ﻗﯩﻠﻐـــﺎﻥ ﻛﯩﺘﺎﺑﻘـــﺎ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﯖﻼﺭﺩﯨﯩﻠـــﺴﻪ‪ ،‬ﺋـــﯘﻻﺭ‪ ،‬ﺋﯘﻧـــﺪﺍﻕ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ ،‬ﺋﺎﺗـــﺎ –‬ ‫ﺑﻮۋﯨﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩــﯔ ﺩﯨﻨﯩﻐــﺎ ﺋﻪﮔﯩــﺸﯩﻤﯩﺰ‪ ،‬ﺩﯦﻴﯩــﺸﯩﺪﯗ‪ ،‬ﺋﺎﺗــﺎ – ﺑــﻮۋﯨﻠﯩﺮﻯ‬ ‫ھﯧﭽﻨﻪﺭﺳــﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷــﻪﻧﻤﯩﮕﻪﻥ ۋە ﺋﺎﺩﺍﺷــﻘﺎﻥ ﺗﯘﺭﺳــﯩﻤﯘ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩــﯔ ﺩﯨﻨﯩﻐــﺎ‬ ‫ﺋﻪﮔﯩـــﺸﻪﻣﺪﯗ؟“ )ﺳـــﯜﺭە ﺑﻪﻗﻪﺭە ‪ – 170‬ﺋـــﺎﻳﻪﺕ( ﺍﷲ ﻳﻪﻧﻪ ﻣﯘﻧـــﺪﺍﻕ ﺩﯦـــﮕﻪﻥ‪:‬‬ ‫”ﻣﯘﺷــﺮﯨﻜﻼﺭﻏﺎ ﻗﯘﺭﺋــﺎﻥ ۋە ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺗﻪﺭەﭘــﻜﻪ ﻛــﯧﻠﯩﯖﻼﺭ ﺩﯨﻴﯩﻠــﺴﻪ‪ ،‬ﺋــﯘﻻﺭ‪:‬‬ ‫ﺑﯩــﺰﮔﻪ ﺋﺎﺗــﺎ – ﺑﻮۋﯨﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩــﯔ ﺩﯨﻨــﻰ ﻳﯧﺘﻪﺭﻟﯩــﻚ‪ ،‬ﺩﯦﻴﯩــﺸﯩﺪﯗ‪ .‬ﺋﺎﺗــﺎ –‬ ‫ﺑــﻮۋﯨﻠﯩﺮﻯ ھﯧﭽﻨﻪﺭﺳــﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳــﺪﯨﻐﺎﻥ ۋە ﺋﺎﺩﺍﺷــﻘﺎﻥ ﺗﯘﺭﺳــﯩﻤﯘ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩــﯔ‬ ‫ﺩﯨﻨــﻰ ﻳﯧﺘﻪﺭﻟﯩﻜﻤــﯘ؟“ )ﺳــﯜﺭە ﻣﺎﺋﯩــﺪ‪ - 104 ،‬ﺋـﺎﻳﻪﺕ( ﻳﻪﻧﻪ ﻣﯘﻧــﺪﺍﻕ ﺩﯦــﮕﻪﻥ‪:‬‬ ‫”ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺍﷲ ﻧﺎﺯﯨـﻞ ﻗﯩﻠﻐـﺎﻥ ﻛﯩﺘﺎﺑﻘـﺎ ﺋﻪﮔﯩـﺸﯩﯖﻼﺭ ﺩﯨﻴﯩﻠـﺴﻪ‪ ،‬ﺋـﯘﻻﺭ ﺋﺎﺗـﺎ –‬ ‫ﺑﻮۋﯨﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩــﯔ ﺩﯨﻨﯩﻐــﺎ ﺋﻪﮔﯩــﺸﯩﻤﯩﺰ‪ ،‬ﺩﯦﻴﯩــﺸﯩﺪﯗ‪ .‬ﺋﺎﺗــﺎ – ﺑــﻮۋﯨﻠﯩﺮﯨﻨﻰ‬ ‫ﺷـــﻪﻳﺘﺎﻥ ﺩەۋﺯەﺧـــﻘﻪ ﭼﺎﻗﯩﺮﻏـــﺎﻥ ﺗﯘﺭﺳـــﯩﻤﯘ ﺋﯘﻻﺭﻏـــﺎ ﺋﻪﮔﯩـــﺸﻪﻣﺪﯗ؟“ )ﺳـــﯜﺭە‬ ‫ﻟﻮﻗﻤﺎﻥ‪ – 21 ،‬ﺋﺎﻳﻪﺕ( ‪ .‬ﺍﷲ ﻳﻪﻧﻪ ﻣﯘﺷـﺮﯨﻜﻼﺭﻧﯩﯔ ﺭەﺩﺩﯨـﻴﻪ ﺩەﻟﯩﻠﯩﻨـﻰ ﺑﺎﻳـﺎﻥ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦـﮕﻪﻥ‪” :‬ﺋﯘﻧـﺪﺍﻕ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ ،‬ﺑﯩـﺰ ﺋﺎﺗـﺎ – ﺑﻮۋﯨﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩـﯔ‬ ‫ﺑﯩــﺮ ﺧﯩــﻞ ﺩﯨﻨﻐــﺎ )ﺑﯘﺗﭙﻪﺭەﺳــﻠﯩﻜﻜﻪ( ﺋﯧﺘﯩﻘــﺎﺕ ﻗﯩﻠﻐــﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﻤﯩــﺰ‪،‬‬ ‫ﺑﯩــﺰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩــﯔ ﺋﯩﺰﯨــﺪﯨﻦ ﻣــﺎﯕﯩﻤﯩﺰ‪ ،‬ﺩﯦﻴﯩــﺸﯩﺪﯗ‪) “.‬ﺳــﯜﺭە ﺯﯗﺧــﺰﯗﺥ‪- 22 ،‬‬ ‫ﺋــﺎﻳﻪﺕ( ﺍﷲ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧــﺪﺍ ﻣﯘﺗﻪﺋﻪﺳــﺴﯩﭙﻠﯩﻜﺘﻪ ۋە ﺗﻪﺭﺳــﺎﻟﯩﻘﺘﺎ ﻣﯘﺷــﺮﯨﻜﻼﺭﻧﯩﯔ‬ ‫ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﺳﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ ﻣﯘﺷـﺮﯨﻜﻼﺭﻧﯩﯔ ﺳـﯚﺯﯨﮕﻪ ﺋﻮﺧـﺸﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ‬ ‫ﻛﯚﺭﺳــﯩﺘﯩﭗ ﻣﯘﻧــﺪﺍﻕ ﺩﯦــﮕﻪﻥ‪ ” :‬ﺋــﯘ‪ ،‬ﺋﺎﺗــﺎ – ﺑــﻮۋﺍﯕﻼﺭ ﺋﯧﺘﯩﻘــﺎﺩ ﻗﯩﻠﯩــﭗ‬

‫‪- 64 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬


‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﻛﻪﻟــﮕﻪﻥ ﺩﯨﻨﻐــﺎ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧــﺪﺍ ﺋﻪڭ ﺗــﻮﻏﺮﺍ ﺑﯩــﺮ ﺩﯨﻨﻨــﻰ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﺳــﻪﻡ‪ ،‬ﻧﯩــﻤﻪ‬ ‫ﺩەﻳــﺴﯩﻠﻪﺭ؟ ﺩﯨــﺴﻪ‪ ،‬ﺋــﯘﻻﺭ‪ ،‬ﺳــﯩﻠﻪﺭ ﺋﯧﻠﯩــﭗ ﻛﻪﻟــﮕﻪﻥ ﺩﯨﻨﻐــﺎ ﺋﯩــﺸﻪﻧﻤﻪﻳﻤﯩﺰ‪،‬‬ ‫ﺩﯦﻴﯩــﺸﯩﺪﯗ‪) “.‬ﺳــﯜﺭە ﺯﯗﺧــﺰﯗﺥ‪ - 24 ،‬ﺋــﺎﻳﻪﺕ( ﺋﯘﻻﺭﻧﯩــﯔ ﺋﺎﺗــﺎ – ﺑﻮۋﯨﻠﯩﺮﯨﻐــﺎ‬ ‫ﺗﻪﻗﻠﯩــــﺖ ﻗﯩﻠﯩــــﺸﺘﺎ ﭼﯩــــﯔ ﺗﯘﺭﯨﯟﺍﻟﻐــــﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﺎﺗــــﺎ – ﺑﻮۋﯨﻠﯩﺮﯨﻨﯩــــﯔ‬ ‫ﺋﻪﻗﯩﻠــﺴﯩﺰﻟﯩﻖ ﮔﯘﻣﺮﺍھﻠﯩﻘﺘــﺎ ﺋﻪﻳﯩﻠﯩﻨﯩــﺸﯩﮕﻪ ﺳــﻪۋەﺏ ﺑﻮﻟــﺪﻯ‪ .‬ﺑﯘﻧﯩــﯔ‬ ‫ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩــﯔ ﺋﻮﻏﯩــﺴﻰ ﻗﺎﻳﻨــﺎپ‪ ،‬ﺋﻪﺑﯘﺗﺎﻟﯩﺒﻘــﺎ ‪ :‬ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩﻧﯩــﯔ ﻳﯧﯖــﻰ‬ ‫ﺩﯨﻨﻐﺎ ﺩەۋەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﺗﻮﺳﯩـﺸﯩﯔ ﻛﯧـﺮەﻙ‪ ،‬ﺋﯘﻧـﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯨﻜﻪﻧـﺴﻪﻥ‪،‬‬ ‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭەپ‪ ،‬ﺑﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭەپ ﺑـﻮﻟﯩﻤﯩﺰ‪ ،‬ﺗـﺎﻛﻰ ﺋﯩﻜﻜـﻰ‬ ‫ﺗﻪﺭەﭘﻨﯩــﯔ ﺑﯩــﺮﻯ ھــﺎﻻﻙ ﺑــﻮﻟﻐﯩﭽﻪ ﺋﻮﺭﯗﺷــﯩﻤﯩﺰ‪ ،‬ﺩەپ ﻗﺎﻳﺘﯩــﭗ ﻛﯧﺘﯩــﺸﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﺑﯘﺗﺎﻟﯩﺒﻘﺎ ﺧﻪﻟﻘﺘﯩﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﺶ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﻛﻪﻟـﺪﻯ‪ .‬ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨـﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋـﻮﻏﻠﻰ‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـــﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﺗﺎﺷﻠﯩﯟﯦﺘﯩـــﺸﻜﯩﻤﯘ ﻛـــﯚﯕﻠﻰ ﺋﯘﻧﯩﻤﯩـــﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋـﯘ‪ ،‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـﺴﺎﻻﻣﻐﺎ‪ :‬ھﻪﻱ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨـﺸﯩﻤﻨﯩﯔ‬ ‫ﺋﻮﻏﻠﻰ‪ ،‬ﻣﺎﯕﺎ ﺧﻪﻟﻖ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻣﻮﻧﯘ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪ .‬ﺋـﻮﺯەﯕﻨﻰ ﻗﯘﺗﻘـﺎﺯﻏﯩﻦ‪،‬‬ ‫ﻣﯧﻨـــﻰ ﻗﻮﻟﯘﻣـــﺪﯨﻦ ﻛﻪﻟﻤﻪﻳـــﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩـــﺸﻘﺎ ﺯﻭﺭﻟﯩﻤـــﺎ! ﺩﯦـــﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ ﺗﺎﻏﯩــﺴﯩﻨﯩﯔ ﻳــﺎﺭﺩەﻡ ﺑﻪﺭﻣﻪﻳــﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋــﻮﻳﻼپ‪ :‬ھﻪﻱ‬ ‫ﺗﺎﻏﺎ‪ ،‬ﺍﷲ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻪﺳﻪﻣﻜﻰ‪ ،‬ﺑـﯘ ﺋﯩـﺸﻨﻰ ﺗﺎﺷﻠﯩـﺸﯩﻢ ﺋﯜﭼـﯜﻥ ﺋـﻮڭ ﻗﻮﻟﯘﻣﻐـﺎ‬ ‫ﻗﯘﻳﺎﺷــﻨﻰ‪ ،‬ﺳــﻮﻝ ﻗﻮﻟﯘﻣﻐــﺎ ﺋــﺎﻳﻨﻰ ﺗﯘﺗﻘﯘﺯﯗﺷــﯩﻤﯘ‪ ،‬ﺗــﺎﻛﻰ ﺍﷲ ﺋــﯘ ﺋﯩــﺸﻨﻰ‬ ‫ﺋﯜﺳﺘﯜﻧﻠﯜﻛﻜﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﺘﯜﺭﻣﯩﮕﯩﭽﻪ‪ ،‬ﻳﺎﻛﻰ ﺷﯘ ﻳﻮﻟﺪﺍ ﺋﯚﺯﯛﻡ ھـﺎﻻﻙ ﺑـﻮﻟﻤﯩﻐﯩﭽﻪ‪،‬‬ ‫ﺑــﯘ ﺋﯩــﺸﻨﻰ ﺗﺎﺷــﻠﯩﻴﺎﻟﻤﺎﻳﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺩﯦــﺪﻯ – ﺩە‪ ،‬ﻳﯩﻐــﻼپ ﺋﺎﺭﻗﯩــﺴﯩﻐﺎ ﺑﯘﺭﯗﻟــﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﺑﯘﺗﺎﻟﯩــﺐ‪ :‬ھﻪﻱ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨــﺸﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋــﻮﻏﻠﻰ‪ ،‬ﻗــﺎﺭﺍ! ﺩﯨﯟﯨــﺪﻯ‪ ،‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ ﻗﺎﺭﯨــﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﺑﯘﺗﺎﻟﯩــﺐ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐــﺎ‪ :‬ﺑــﺎﺭﻏﯩﻦ‪ ،‬ﺧــﺎﻟﯩﻐﯩﻨﯩﯖﻨﻰ‬ ‫ﺩەۋەﺭﮔﯩﻦ‪ ،‬ﺍﷲ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻪﺳﻪﻣﻜﻰ‪ ،‬ﺳﯧﻨﻰ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﻣﺎﻳﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺩﯦﺪﻯ‪.‬‬

‫‪- 65 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬

‫ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺗﺎﺭﺗﻘﺎﻥ ﺋﻪﺯﯨﻴﻪﺗﻠﯩﺮﻯ‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﺭەﺳــﯘﻟﯘﻟﻼھ ﺩﯨﻨﻐــﺎ ﺩەۋەﺕ ﻗﯩﻠﯩــﺶ ﻳﯘﻟﯩــﺪﺍ ﻣﯘﺷــﺮﯨﻜﻼﺭ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩــﺪﯨﻦ‬ ‫ﻧﯘﺭﻏــﯘﻥ ﺟﺎﭘــﺎ – ﻣﯘﺷــﻪﻗﻘﻪﺕ ۋە ﺋــﺎﺯﺍﺭ – ﻛــﯜﻟﭙﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯘﭼﺮﯨــﺪﻯ‪ ،‬ﺑﻮﻟﯘﭘﻤــﯘ‬ ‫ﺑﻪﻳﺘﯘﻟﻼھﻘــﺎ ﻧﺎﻣﺎﺯﻏــﺎ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧــﺪﺍ ﺷــﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑــﻮﻻﺗﺘﻰ‪ .‬ﺭەﺳــﯘﻟﯘﻟﻼھﻘﺎ ﺋﻪڭ ﻛــﯚپ‬ ‫ﺋﺎھﺎﻧﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﮔﻮﺭﻭھ ﺑﻮﻟﯘپ‪ ،‬ﺋـﯘﻻﺭ ﺭەﺳـﯘﻟﯘﻟﻼھﻘﺎ ﻛـﯚپ ﺋﻪﺯﯨـﻴﻪﺕ‬ ‫ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﮔﻪﻧﻠﯩﻜﻠﯩﺮﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ‪ ،‬ﺋـﯘﻻﺭ ﻣﻪﺳـﺨﯩﺮە ﻗﯩﻠﻐـﯘﭼﯩﻼﺭ ﺩەپ ﺋـﺎﺗﯩﻼﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﺋﯘﻻﺭﻧﯩـــﯔ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﯩـــﺴﻰ ۋە ﺋﻪڭ ﻳـــﺎﻣﯩﻨﻰ ﻗـــﯘﺭەﻳﺶ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩـــﺴﻰ ﻣﻪﺧـــﺰﯗﻡ‬ ‫ﺟﻪﻣﻪﺗﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﺑﯘ ﺟﻪھﯩﻞ ﺋﻪﻣﺮﯗ ﺋﯩﺒﻨﻰ ھﯩـﺸﺎﻡ ﺋﯩﺒﻨـﻰ ﻣـﯘﻏﯩﺮە ﺋﯩـﺪﻯ‪ .‬ﺋـﯘ‬ ‫ﺑﯩــﺮ ﻛــﯜﻧﻰ ﻗــﯘﺭەﻳﺶ ﺧﻪﻟﻘﯩــﮕﻪ‪ :‬ھﻪﻱ ﺟﺎﻣــﺎﺋﻪﺕ‪ ،‬ﻛــﯚﺭﯛپ ﺗﯘﺭﯗﭘــﺴﯩﻠﻪﺭﻛﻰ‪،‬‬ ‫ﻣــــﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺑﻮﻟــــﺴﺎ ﺩﯨﻨﯩﯖﻼﺭﻧــــﻰ ﺋﻪﻳﯩﭙﻠﯩﻤﻪﻛــــﺘﻪ‪ ،‬ﺋﯩﻼھﻠﯩﺮﯨﯖﻼﺭﻧــــﻰ‬ ‫ﺗﯩﻠﻠﯩﻤﺎﻗﺘـــﺎ‪ ،‬ﺳـــﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﻪﻗﯩﻠـــﺴﯩﺰﻻﺭ ﺩﯨﻤﻪﻛـــﺘﻪ‪ ،‬ﺋﺎﺗـــﺎ – ﺑـــﻮۋﺍﯕﻼﺭﻧﻰ‬ ‫ﺳﯚﻛﻤﻪﻛﺘﻪ‪ .‬ﻣﻪﻥ ﺍﷲﻏـﺎ ۋەﺩە ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻧﻜـﻰ‪ ،‬ﺋﻪﺗﻪ ﭼـﻮڭ ﺑﯩـﺮ ﺗﺎﺷـﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩـﭗ‬ ‫ﻣــﯘھﻪﻣﻤﻪﺩﻧﻰ ﻛﯜﺗــﯜپ ﺋﻮﻟﺘــﯘﺭﯨﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺋــﯘ ﻧﺎﻣــﺎﺯﺩﺍ ﺳــﻪﺟﺪﯨﮕﻪ ﺑــﺎﺵ ﻗﻮﻳﻐــﺎﻥ‬ ‫ﭼﺎﻏﺪﺍ‪ ،‬ﺗﺎﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﻨﻰ ﻳﺎﻧﭽﯩﭗ ﺗﺎﺷـﻼﻳﻤﻪﻥ‪ .‬ﺑـﯘ ﭼﺎﻏـﺪﺍ ﻣﯧﻨـﻰ‬ ‫ﺋﺎﺑــﺪﯗﻣﺎﻧﺎﻑ ﺟﻪﻣﻪﺗﯩــﮕﻪ ﺗﺎﭘــﺸﯘﺭﺳﺎﯕﻼﺭﻣﯘ ﻣﻪﻳﻠــﻰ‪ ،‬ﻗﻮﻏﺪﯨــﺴﺎﯕﻼﺭﻣﯘ ﻣﻪﻳﻠــﻰ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻣﺎﻧﺎﻑ ﺟﻪﻣﻪﺗﻰ ﺧﺎﻟﯩﻐﯩﻨﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ‪ ،‬ﺩﯦﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﺗﯩـﺴﻰ ﺋﻪﺑـﯘ ﺟﻪھﯩـﻞ‬ ‫ﺷــﯘ ﺳــﯚﺯﻯ ﺑــﯘﻳﯩﭽﻪ ﺗﺎﺷــﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩــﭗ ﺭەﺳــﯘﻟﯘﻟﻼھﻨﻰ ﻛﯜﺗــﯜپ ﺋﻮﻟﺘــﯘﺭﺩﻯ‪.‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ ﺋــﺎﺩﯨﺘﻰ ﺑــﻮﻳﯩﭽﻪ ﻧﺎﻣﺎﺯﻏــﺎ ﻛﻪﻟــﺪﻯ‪ ،‬ﻗﯘﺭەﻳــﺸﻠﻪﺭ‬ ‫ﻳﯩﻐﯩﻠﯩﭗ ﺋﻪﺑﯘﺟﻪھﯩﻠﻨﯩﯔ ﻧﯩـﻤﻪ ﻗﯩﻼﺭﯨﻨـﻰ ﻛﯜﺗـﯜپ ﺗﯘﺭﯗﺷـﺘﻰ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ ﺗﺎﺷــﻨﻰ ﺳــﻪﺟﺪﯨﮕﻪ ﺑــﺎﺵ ﻗﻮﻳﻐﺎﻧــﺪﺍ‪ ،‬ﺋﻪﺑﯘﺟﻪھﯩــﻞ ﺗﺎﺷــﻨﻰ‬ ‫ﻛﯚﺗـــــﯜﺭﯛپ‪ ،‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـــــﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﻳﯜﺯﻟﻪﻧـــــﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــــﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩــﺸﯩﭗ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧــﺪﺍ ﺋــﯚﺯﻯ ﭼﯚﭼــﯜپ‪ ،‬ﺭەﯕﮕــﻰ ﺋﯚﯕــﯜپ‬ ‫ﺋﺎﺭﻗﯩـــﺴﯩﻐﺎ ﺩﺍﺟﯩـــﺪﻯ ۋە ﺗﺎﺷـــﻨﻰ ﺗﺎﺷـــﯩﻠﯩﯟەﺗﺘﻰ‪ .‬ﻗـــﯘﺭەﻳﺶ ﺧﻪﻟﻘﯩـــﺪﯨﻦ‬ ‫ﺑﯩﺮﻗﺎﻧﭽﯩــﺴﻰ ﺋﯘﻧﯩــﯔ ﺋﺎﻟــﺪﯨﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩــﭗ‪ :‬ھﻪﻱ ﺋﻪﺑــﺎھﻪﻛﻪﻡ )ﺋﻪﺑﯘﺟﻪھﯩــﻞ( ‪،‬‬ ‫‪- 66 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬


‫‪www.munber.org‬‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﺳــﺎﯕﺎ ﻧﯩــﻤﻪ ﺑﻮﻟــﺪﻯ؟ ﺩﯦــﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﺑــﯘ ﺟﻪھﯩــﻞ‪ :‬ﺳــﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩﺮﯨﻤﻨــﻰ‬ ‫ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﯘپ‪ ،‬ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩﻛﻪ ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﺷﻘﯩﻨﯩﻤﺪﺍ‪ ،‬ﺑﯩﺮ ﺑـﯘﻏﺮﺍ ﺗـﯜﮔﻪ ﭘﻪﻳـﺪﺍ‬ ‫ﺑﻮﻟﯘپ ﻣﺎﯕﺎ ھﯘﺟﯘﻡ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﺯﺑﯩﺮﺍﻳﻰ ﺧـﯘﺩﺍ‪ ،‬ﺑـﯘ ﺳـﯜﺭەﺗﻠﯩﻚ ﺗـﯜﮔﯩﻨﻰ ھـﯧﭻ‬ ‫ﻛﯚﺭﻣﯩﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ‪ ،‬ﺩﯦﺪﻯ‪ .‬ﺑـﯘ ﺋﻪھـﯟﺍﻝ ﺭەﺳـﯘﻟﯘﻟﻼھﻘﺎ ﺋﺎﯕﻼﻧﻐﺎﻧـﺪﺍ‪ ،‬ﺋـﯘ‪ :‬ﺗـﯜﮔﻪ‬ ‫ﺳــــﯜﺭﯨﺘﯩﺪە ﻛــــﯚﺭﯛﻧﮕﻪﻥ ﺟﯩﺒﺮﯨﺌﯩــــﻞ ﺋﯩــــﺪﻯ‪ ،‬ﺋﻪﺑــــﯘ ﺟﻪھﯩــــﻞ ﻣﺎﯕــــﺎ‬ ‫ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩـــﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟـــﺴﺎ‪ ،‬ﺋـــﯘﻧﻰ ﭼﯘﻗـــﯘﻡ ھـــﺎﻻﻙ ﻗﯩﻼﺗﺘـــﻰ‪ ،‬ﺩﯦـــﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﺑﯘﺟﻪھﯩــﻞ ﺗــﻮﻻ ﭼــﺎﻏﻼﺭﺩﺍ ﺭەﺳــﯘﻟﯘﻟﻼھﻨﻰ ﺑﻪﻳﺘﯘﻟﻼھ ـﺪﺍ ﻧﺎﻣــﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﺷــﺘﯩﻦ‬ ‫ﺗﻮﺳﺎﻳﺘﺘﻰ‪ .‬ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﻪﺑﯘﺟﻪھﯩـﻞ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻧﺎﻣـﺎﺯ‬ ‫ﺋﻮﻗﯘۋﺍﺗﻘــﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛــﯚﺭﯛپ‪ ،‬ﺳــﯧﻨﻰ ﺑﯘﻧﯩﯖــﺪﯨﻦ ﺗﻮﺳــﻘﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﺳــﻤﯩﺪﯨﻢ؟‬ ‫ﺩﯦــﺪﻯ‪ .‬ﺭەﺳــﯘﻟﯘﻟﻼھ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐــﺎ ﻗــﺎﺗﺘﯩﻖ ﮔﻪپ ﻗﯩﻠــﺪﻯ ۋە ھﻪﻳــﯟە ﻗﯩﻠــﺪﻯ‪ .‬ﺍﷲ‬ ‫ﺋﻪﺑــﯘﺟﻪھﯩﻠﮕﻪ ھﻪﻳــﯟە ﻗﯩﻠﯩــﭗ ﻣﯘﻧــﯘ ﺋــﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﻧﺎﺯﯨــﻞ ﻗﯩﻠــﺪﻯ‪” :‬ھﻪﺭﮔﯩــﺰ‬ ‫ﺋﯘﻧــــﺪﺍﻕ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ ،‬ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋــــﯘ ﺑﯘﻧﯩﯖــــﺪﯨﻦ ﻳﺎﻧﻤﯩــــﺴﺎ‪ ،‬ﭼﯘﻗــــﯘﻡ ﺋﯘﻧﯩــــﯔ‬ ‫ﻛﯘﻛﯘﻟﯩــﺴﯩﺪﯨﻦ‪ ،‬ﻳﺎﻟﻐــﺎﻧﭽﻰ ۋە ﮔﯘﻧﺎھﻜﺎﺭﻻﺭﻧﯩــﯔ ﻛﯘﻛﯘﻟﯩــﺴﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﺗــﯘپ‬ ‫ﺟﻪھﻪﻧﻨﻪﻣﮕﻪ ﺳﯚﺭەﻳﻤﯩﺰ‪ .‬ﺋـﯘ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩـﯔ ﺳﻮﺭﯗﻧﺪﺍﺷـﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﭼﺎﻗﯩﺮﺳـﯘﻥ! ﺑﯩـﺰ‬ ‫ﺯەﺑﺎﻧﯩﻴﻪ ]ﺯەﺑﺎﻧﯩﻴﻪ – ﮔﯘﻧﺎھﻜـﺎﺭﻻﺭﻧﻰ ﺩەۋﺯەﺧـﻘﻪ ﺋﯩﺘﺘﯩﺮﯨـﺪﯨﻐﺎﻥ ﭘﻪﺭﯨـﺸﺘﯩﻠﻪﺭ‪.‬‬ ‫– ﺕ[ ﻟﻪﺭﻧــﻰ ﭼــﺎﻗﯩﺮﯨﻤﯩﺰ‪ .‬ھﻪﺭﮔﯩــﺰ ﺋﯘﻧــﺪﺍﻕ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩﯖﻐــﺎ ﺑﻮﻳــﺴﯘﻧﻤﺎ‪،‬‬ ‫ﺍﷲﻏﺎ ﺳﻪﺟﺪە ﻗﯩـﻞ ۋە ﻳـﯧﻘﯩﻦ ﺑـﻮﻝ‪) “.‬ﺳـﯜﺭە ﺋﻪﻟﻪﻕ‪،-18 ،-17 ،-16 ،-15 ،‬‬ ‫‪ -19‬ﺋــﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ( ﺋﯩﻤــﺎﻡ ﺑﯘﺧﺎﺭﯨﻨﯩــﯔ ﺋﺎﺑــﺪﯗﻟﻼ ﺋﯩﺒﻨــﻰ ﻣﻪﺳــﺌﯘﺩﺩﯨﻦ ﺭﯨــﯟﺍﻳﻪﺕ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩــﺸﯩﭽﻪ‪ ،‬ﺋﻪﺑﯘﺟﻪھﯩــﻞ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﻳﻪﻧﻪ ﻣﯘﻧــﺪﺍﻕ ﺋــﺎﺯﺍﺭ‬ ‫ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ‪ :‬ﺋﺎﺑــﺪﯗﻟﻼ ﺋﯩﺒﻨــﻰ ﻣﻪﺳــﺌﯘﺩ ﺋﯧﻴﺘﯩــﺪﯗﻛﻰ‪ ،‬ﺑﯩــﺰ ﺭەﺳــﯘﻟﯘﻟﻼھ ﺑﯩــﻠﻪﻥ‬ ‫ﻣﻪﺳﺠﯩﺪﺗﻪ ﺋﯩﺪﯗﻕ‪ ،‬ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘۋﺍﺗﺎﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺋﻪﺑﯘﺟﻪھﯩﻞ‪ ،‬ﻛﯩـﻢ ﭘـﺎﻻﻥ‬ ‫ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩــﯔ ﺗﯜﮔﯩــﺴﯩﻨﯩﯔ ﻳﯩﻨﯩﻨــﻰ ﺋﯧﻠﯩــﭗ ﻛﯧﻠﯩــﭗ‪ ،‬ﻣــﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺳــﻪﺟﺪە‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧــﺪﺍ ﻳﯩﻨﻨــﻰ ﺋﯘﻧﯩــﯔ ﺋﯜﺳــﺘﯩﮕﻪ ﺗﺎﺷــﻼﻳﺪﯗ؟ ﺩﯦــﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﺑﯘﺷــﻪﻣﯩﺲ‬ ‫ﻳﯩﻨﻨــﻰ ﺋﯧﻠﯩــﭗ ﻛﯧﻠﯩــﭗ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ ﺳــﻪﺟﺪﯨﮕﻪ ﺑــﺎﺵ‬

‫‪- 67 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﻗﻮﻳﻐﺎﻧــﺪﺍ ﺋﯘﻧﯩــﯔ ﺋﯜﺳــﺘﯩﮕﻪ ﺗﺎﺷــﻠﯩﺪﻯ‪ .‬ﻣﻪﺳــﺠﯩﺪﺗﯩﻜﻰ ﻣﯘﺳــﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ‬ ‫ھﯧﭽﺒﯩـــــﻰ ﻳﯩﻨﻨـــــﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـــــﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﯜﺳـــــﺘﯩﺪﯨﻦ‬ ‫ﺋﯧﻠﯩﯟﯦﺘﯩﺸﻜﻪ ﺟﯜﺭﺋﻪﺕ ﻗﯩﻼﻟﻤﯩﺪﻯ‪ .‬ﭼـﯜﻧﻜﻰ ﻣﯘﺳـﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺩﯛﺷـﻤﻪﻧﻠﯩﺮﯨﮕﻪ‬ ‫ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﯘﺭﯗﺷﺘﯩﻦ ﺋﺎﺟﯩﺰ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﻗﯩﺰﻯ ﻓﺎﺗﯩﻤﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻳﯩﻨﻨـﻰ ﺋﯜﺳـﺘﯩﺪﯨﻦ‬ ‫ﺋﯧﻠﯩـــﭗ ﺗﺎﺷـــﻠﯩﻐﯩﭽﻪ‪ ،‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـــﺴﺎﻻﻡ ﺳـــﻪﺟﺪﯨﺪﯨﻦ ﺑـــﺎﺵ‬ ‫ﻛﯚﺗﻪﺭﻣﯩــﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ ﺋﻮﺭﻧﯩــﺪﯨﻦ ﺗﯘﺭﻏﺎﻧــﺪﺍ‪ ،‬ﺑــﯘ ﻗﻪﺑﯩــﻬ‬ ‫ﺋﯩــﺸﻨﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭﻏــﺎ‪ :‬ﺧــﯘﺩﺍﻳﯩﻢ ﻗﯘﺭەﻳــﺸﺘﯩﻦ ﺑﯩــﺮ ﺗﯜﺭﻛــﯜﻡ ﻛﯩــﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ‬ ‫ﺗــﯘﺗﻘﯩﻦ‪ ،‬ﺩەپ ﺩﯗﺋــﺎﻳﻰ ﺑﻪﺩ ﻗﯩﻠﯩــﭗ‪ ،‬ﺑﯩــﺮ ﮔــﻮﺭﻭھ ﻛﯩــﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩــﺴﻤﯩﻨﻰ‬ ‫ﺗﯩﻠﻐــﺎ ﺋﺎﻟــﺪﻯ‪ .‬ﻛﯧــﻴﯩﻦ ﺋﯩﺒﻨــﻰ ﻣﻪﺳــﺌﯘﺩ‪ :‬ﺋﯘﻻﺭﻧﯩــﯔ ھﻪﻣﻤﯩــﺴﻰ ﺑﻪﺩﺭﻯ‬ ‫ﻏﺎﺯﯨﺘﯩﺪﺍ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺩﯛﻡ‪ ،‬ﺩﯦـﮕﻪﻥ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـﺴﺎﻻﻡ‬ ‫ﺑﯩـــﻠﻪﻥ ﺋﻪﺑﯘﺟﻪھﯩﻠﻨﯩـــﯔ ﺋﺎﺭﯨـــﺴﯩﺪﺍ ﻳﻪﻧﻪ ﻣﯘﻧـــﺪﺍﻕ ﺑﯩـــﺮ ۋەﻗﻪ ﻳـــﯜﺯ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ‪:‬‬ ‫ﺋﻪﺑﯘﺟﻪھﯩــﻞ ﺋﻪﺭﺍﺷــﻰ ﺩﯦــﮕﻪﻥ ﺑﯩــﺮ ﻛﯩــﺸﯩﻨﯩﯔ ﺗــﯚﮔﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳــﯧﺘﯩﯟﯦﻠﯩﭗ‬ ‫ﭘﯘﻟﯩﻨﻰ ﻛﯧﭽﯩﻜﺘﯜﺭﮔﻪﻧﺪە‪ ،‬ﺋﻪﺭﺍﺷﻰ ﺗﻮﭘﻠﯩﺸﯩﭗ ﺗﯘﺭﻏـﺎﻥ ﻗـﯘﺭەﻳﺶ ﺧﻪﻟﻘﯩـﺪﯨﻦ‬ ‫ﺑــﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﻠﯩــﻖ ﻳــﺎﺭﺩەﻡ ﺳــﻮﺭﺍﻳﺪﯗ‪ .‬ﺋــﯘﻻﺭ‪ :‬ﺭەﺳــﯘﻟﯘﻟﻼھﻨﻰ ﻣﻪﺳــﺨﯩﺮە ﻗﯩﻠﯩــﺶ‬ ‫ﻳﯜﺯﯨــﺴﯩﺪﯨﻦ ‪ :‬ﺋﯘﻧﯩﯖﻐـــﺎ ﺋﻪﺭﺯ ﻗﯩﻠـــﺴﺎڭ‪ ،‬ﭘﯘﻟــﯘﯕﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩـــﭗ ﺑﯧﺮﯨـــﺪﯗ‪ ،‬ﺩەپ‬ ‫ﺭەﺳــﯘﻟﯘﻟﻼھﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳــﺘﯩﭗ ﻗﻮﻳﯩــﺪﯗ‪ .‬ﭼــﯜﻧﻜﻰ ﺋــﯘﻻﺭ ﺋﻪﺑﯘﺟﻪھﯩــﻞ ﺩﯦــﮕﻪﻥ‬ ‫ﺑﻪﺩﺑﻪﺧﺘﻨﯩـــﯔ ﺭەﺳـــﯘﻟﯘﻟﻼھﻘﺎ ﻗﯩﻠﻐـــﺎﻥ ﺋﯩـــﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﺗﺘـــﻰ‪ .‬ﺋﻪﺭﺍﺷـــﻰ‬ ‫ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ‪ ،‬ﺋﻪﺑﯘﺟﻪھﯩﻠﺪﯨﻦ ﭘـﯘﻟﯩﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩـﺸﻘﺎ ﻳـﺎﺭﺩەﻡ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩـــﺸﻨﻰ ﺋﯚﺗﯜﻧﯩـــﺪﯗ‪ .‬ﺭەﺳـــﯘﻟﯘﻟﻼھ ﺋﻪﺭﺍﺷـــﻰ ﺑﯩـــﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠـــﻠﻪ ﺑﯧﺮﯨـــﭗ‬ ‫ﺋﻪﺑﯘﺟﻪھﯩﻠﻨﯩــﯔ ﺩەﺭۋﺍﺯﯨــﺴﯩﻨﻰ ﻗﺎﻗﯩــﺪﯗ‪ .‬ﺋﻪﺑﯘﺟﻪھﯩــﻞ‪ :‬ﻛﯩــﻢ ﺑــﯘ؟ ﺩەﻳــﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺭەﺳــﯘﻟﯘﻟﻼھ‪ :‬ﻣﻪﻥ‪ ،‬ﻣــﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ! ﺩەپ ﺟــﺎۋﺍﺏ ﺑﯧﺮﯨــﺪﯗ‪ .‬ﺋﻪﺑﯘﺟﻪھﯩــﻞ ﺭەﯕﮕــﻰ‬ ‫ﺋﯚﭼﻜﻪﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ‪ .‬ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ‪ :‬ﺑـﯘ ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩـﯔ ھﻪﻗﻘﯩﻨـﻰ ﺑﻪﺭ‪،‬‬ ‫ﺩەﻳــﺪﯗ‪ .‬ﺋﻪﺑﯘﺟﻪھﯩــﻞ ﻏﯩــﯔ ﻗﯩﻠﻤــﺎﻱ‪ ،‬ﭘــﯘﻟﻨﻰ ﺩەﺭﺭﯗ ﺑﯧﺮﯨــﺪﯗ‪ .‬ﺋﻪﺭﺍﺷــﯩﻨﯩﯔ‬ ‫ﺋﯧﻠﯩﺸﻰ ﺷﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻼ ﭘﯜﺗﯩﺪﯗ‪ .‬ﻗﯘﺭەﻳـﺸﻠﻪﺭ ﺋﻪﺑـﯘﺟﻪھﯩﻠﮕﻪ‪ :‬ﻗـﺎﺭﺍ ﺳـﯧﻨﻰ‪ ،‬ﻧﯩـﻤﻪ‬

‫‪- 68 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬


‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺗﺎﻏﯩﺴﻰ ﺋﻪﺑﯘﻟﻪھﻪﺏ ﺋﯩﺒﻨـﻰ ﺋﺎﺑـﺪﯗﻟﻤﯘﺗﻪﻟﻠﯩﺒﻤﯘ ﺋـﯘﻧﻰ‬ ‫ﻣﻪﺳـــﺨﯩﺮە ﻗﯩﻠﻐـــﯘﭼﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩـــﺪﻯ‪ ،‬ﺋﻪﺑـــﯘ ﻟﻪھﻪﺏ ﺭەﺳـــﯘﻟﯘﻟﻼھﻘﺎ ﻳﯩـــﺮﺍﻕ‬ ‫ﻛﯩـــﺸﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻨﻤﯘ ﺑﻪﺗـــﺘﻪﺭ ﺋﻪﺯﯨـــﻴﻪﺕ ﻳﻪﺗﻜـــﯜﺯەﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋـــﯘ ﺭەﺳـــﯘﻟﯘﻟﻼھﻨﯩﯔ‬ ‫ﺧﻮﺷﻨﯩﺴﻰ ﺋﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺭەﺳـﯘﻟﯘﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﯩـﺸﯩﻜﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟـﺪﯨﻐﺎ ﻧﯩﺠﺎﺳـﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ‬ ‫ﺗﺎﺷــﻼپ ﻗﻮﻳــﺎﺗﺘﻰ‪ .‬ﺭەﺳــﯘﻟﯘﻟﻼھ‪ :‬ھﻪﻱ ﺋﺎﺑــﺪﯗﻣﺎﻧﺎﻑ ﺟﻪﻣﻪﺗــﻰ‪ ،‬ﺑــﯘ ﻗﺎﻧــﺪﺍﻕ‬ ‫ﺧﻮﺷﻨﯩﺪﺍﺭﭼﯩﻠﯩﻖ!؟ ﺩەپ‪ ،‬ﻧﯩﺠﺎﺳﻪﺗﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺗﺎﺷـﻼﻳﺘﺘﻰ‪ .‬ﺋﻪﺑﯘﻟﻪھﻪﺑﻨﯩـﯔ‬ ‫ﺧﻮﺗــﯘﻧﻰ ھﻪﺭﺏ ﺋﯩﺒﻨــﻰ ﺋﯘﻣﻪﻳﻴﻪﻧﯩــﯔ ﻗﯩــﺰﻯ ﺋﯘﻣﻤــﯘ ﺟﻪﻣﯩﻠﻤــﯘ ﺋﯧﺮﯨﻨﯩــﯔ‬ ‫ﻗﻪﺑﯩــﻬ ﺋﯩــﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﻮﺭﺗﺎﻗﻠﯩــﺸﺎﺗﺘﻰ‪ .‬ﺭەﺳــﯘﻟﯘﻟﻼھﻨﻰ ﻛــﯚپ ﺗﯩﻠﻼﻳﺘﺘــﻰ‪،‬‬ ‫ﺭەﺳــﯘﻟﯘﻟﻼھ ﺗﻮﻏﺮﯨــﺴﯩﺪﺍ ﻛــﯚپ ﻏﻪﻳــﯟەﺕ ﻗﯩﻼﺗﺘــﻰ‪ .‬ﺋﯧــﺮﻯ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺋﯩﻜﻜــﻰ‬ ‫ھﻪﻗﻘﯩــﺪە ﺗﻪﺑــﺒﻪﺕ ﺳﯜﺭﯨــﺴﻰ ﻧﺎﺯﯨــﻞ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧــﺪﯨﻦ ﻛﯧــﻴﯩﻦ‪ ،‬ﺋــﯘﻻﺭ ﺗﯧﺨﯩﻤــﯘ‬ ‫ﺋﻪﺷﻪﺩﺩﯨﻠﯩــــﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗــــﻜﻪﻥ ﺋﯩــــﺪﻯ‪ .‬ﺋــــﯘﻗﺒﻪ ﺋﯩﺒﻨــــﻰ ﺋﻪﺑﯘﻣﯘﺋﻪﻳﺘﻤــــﯘ‬ ‫ﺭەﺳـــﯘﻟﯘﻟﻼھﻨﻰ ﻣﻪﺳـــﺨﯩﺮە ﻗﯩﻠﻐـــﯘﭼﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﻮﻟـــﯘپ‪ ،‬ﺭەﺳـــﯘﻟﯘﻟﻼھﻨﯩﯔ‬ ‫ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽــﻰ ﺧﻮﺷﻨﯩــﺴﻰ ﺋﯩــﺪﻯ‪ .‬ﺭەﺳــﯘﻟﯘﻟﻼھﻘﺎ ﺋﻪﺑــﯘﻟﻪھﻪﺑﻜﻪ ﺋﻮﺧــﺸﺎﺵ‬ ‫ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﻪ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ‪ .‬ﺑﯩـﺮ ﻗﯧـﺘﯩﻢ ﺋـﯘ ﻗـﯘﺭەﻳﺶ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩـﺴﯩﻨﯩﯔ ﭼـﻮﯕﻠﯩﺮﯨﻨﻰ‬ ‫ﻣﯧﻬﻤﺎﻧﻐـــﺎ ﭼـــﺎﻗﯩﺮﺩﻯ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭﻧﯩـــﯔ ﺋﯩﭽﯩـــﺪە ﺭەﺳـــﯘﻟﯘﻟﻼھﻤﯘ ﺑـــﺎﺭ ﺋﯩـــﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺭەﺳــﯘﻟﯘﻟﻼھ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐــﺎ‪ :‬ﺍﷲ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﻗﻪﺳــﻪﻣﻜﻰ‪ ،‬ﺳــﻪﻥ ﺋﯩﻤــﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﻤﯩﻐــﯘﭼﻪ‪،‬‬ ‫ﺗﺎﻣﯩﻘﯩﯖﻨﻰ ﻳﯩﻤﻪﻳﻤﻪﻥ! ﺩﯦﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘﺑﻪﻱ ﻛﻪﻟﯩﻤﻪ ﺷـﺎھﺎﺩەﺕ ﺋﯧﻴﺘﯩـﭗ ﻗﻮﻳـﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺑﯘ ﺧﻪۋەﺭ ﻗـﯘﺭەﻳﺶ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩـﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋـﯘﺑﻪﻱ ﺋﯩﺒﻨـﻰ ﺧﻪﻟﻪﻓـﻜﻪ ﻳﻪﺗﺘـﻰ‪ .‬ﺋـﯘﺑﻪﻱ‬ ‫ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘﻗﺒﻪﻧﯩﯔ ﺩﻭﺳﺘﻰ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘ ﺋـﯘﻗﺒﻪﺩﯨﻦ‪ :‬ﺳـﻪﻥ ﺗﻮﻏﺮﯨﻠﯩـﻖ ﺑﯩـﺮ ﮔﻪپ‬ ‫ﺋﺎﯕﻠﯩﺪﯨﻢ‪ ،‬ﺑﯘ ﻧﯩـﻤﻪ ﮔﻪپ؟ ﺩەپ ﺳـﻮﺭﯨﺪﻯ‪ .‬ﺋـﯘﻗﺒﻪ‪ :‬ﺋـﺎﻧﭽﯩﻜﻰ ﮔﻪپ‪ .‬ﺋﯚﻳـﯜﻣﮕﻪ‬ ‫‪- 69 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﯩﯔ ﺑﯘ؟ ﺩﯦﮕﻪﻧﺪە‪ ،‬ﺋﻪﺑﯘﺟﻪھﯩﻞ‪ :‬ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ۋﺍﻱ‪ .‬ﺋﻪﺯﺑﯩﺮﺍﻳﻰ ﺧـﯘﺩﺍ‪ ،‬ﻣﻪﻥ‬ ‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﯩﻚ ﻗﺎﻗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼپ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﻗﻮﺭﻗﯘپ ﻛﻪﺗـﺘﯩﻢ‪. .‬‬ ‫ﻗﺎﺭﯨﺴﺎﻡ ﺑﯧﺸﯩﻤﺪﺍ ﺑﯩـﺮ ﺑـﯘﻏﺮﺍ ﺗـﯚﮔﻪ ﺗﯘﺭﯗﭘﺘـﯘ‪ ،‬ﺑـﯘ ﺳـﯜﺭەﺗﻠﯩﻚ ﺗـﯚﮔﯩﻨﻰ ھـﯧﭻ‬ ‫ﻛﯚﺭﻣﯩﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ‪ ،‬ﺩەﻳﺪﯗ‪.‬‬

‫ﺑﯩﺮ ﺋﯧـﺴﯩﻞ ﺋـﺎﺩەﻡ ﻛﯧﻠﯩـﭗ ﺗﺎﻣـﺎﻕ ﻳﯩﮕﯩﻠـﻰ ﺋﯘﻧﯩﻤـﺎﻱ‪ ،‬ﺋﯩﻤـﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘـﺴﺎڭ‬ ‫ﻳﻪﻳـــﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺩەپ ﺗﯘﺭﯨﯟﺍﻟـــﺪﻯ‪ .‬ﺋﯚﻳﯜﻣـــﺪﯨﻦ ﺋﯘﻧﯩـــﯔ ﺗﺎﻣـــﺎﻕ ﻳﯩـــﻤﻪﻱ ﭼﯩﻘﯩـــﭗ‬ ‫ﻛﯧﺘﯩــﺸﯩﺪﯨﻦ ﺧﯩﺠﯩــﻞ ﺑﻮﻟــﯘپ ﺋﯩﻤــﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﻘــﺎﻥ ﺑﻮﻟــﺪﯗﻡ‪ ،‬ﺩﯦــﺪﯨﻦ‪ .‬ﺋــﯘﺑﻪﻱ‬ ‫ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ‪ :‬ﺳﻪﻥ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩﻧﯩـﯔ ﮔﻪﺟﮕﯩـﺴﯩﮕﻪ ﺩەﺳـﺴﻪپ‪ ،‬ﻳـﯜﺯﯨﮕﻪ ﺗﯜﻛـﯜﺭﯛپ‪،‬‬ ‫ﻛﯚﺯﯨﻨﻰ ﺗﺎﻣﯩﻠﯩﻤﯩﻐﯩﭽﻪ‪ ،‬ﻳﯜﺯﯛﯕﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍﺵ ﻣﺎﯕﺎ ھﺎﺭﺍﻡ ﺑﻮﻟـﺴﯘﻥ! ﺩﯦـﺪﻯ‪ .‬ﺋـﯘﻗﺒﻪ‬ ‫ﺭەﺳــﯘﻟﯘﻟﻼھﻘﺎ ﺷــﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠــﺪﻯ‪ .‬ﺍﷲ ﺋــﯘﻗﺒﻪ ﺗﻮﻏﺮﯨﻠﯩــﻖ ﻣﯘﻧــﯘ ﺋــﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ‬ ‫ﻧﺎﺯﯨﻞ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪” :‬ﺋﯘ ﻛﯜﻧﻰ ﺯﺍﻟﻰ ﻛﯩﺸﻰ )ﺋﯘﻗﺒﻪ( ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗـﯘﻟﯩﻨﻰ ﭼﯩـﺸﻠﻪپ‪:‬‬ ‫ﻛﺎﺷــﻜﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺑﯩــﺮ ﻳــﻮﻝ ﺗﯘﺗﻘــﺎﻥ ﺑﻮﻟــﺴﺎﻣﭽﯘ‪ ،‬ۋﺍﻳﻪﻱ‪ ،‬ﻛﺎﺷــﻜﻰ‬ ‫ﭘﺎﻻﻧﭽﯩﻨﻰ ﺩﻭﺳﺖ ﺗﯘﺗﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﻣﭽﯘ‪ ،‬ﻣﺎﯕﺎ ﻗﯘﺭﺋـﺎﻥ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧـﺪﯨﻦ ﻛﯧـﻴﯩﻦ‪،‬‬ ‫ﺋﯘ )ﺷﻪﻳﺘﺎﻥ( ﻣﯧﻨﻰ ﺋﺎﺯﺩﯗﺭﺩﻯ‪ ،‬ﺩەﻳﺪﯗ‪ .‬ﺷﻪﻳﺘﺎﻥ ﺋﯩﻨـﺴﺎﻧﻨﻰ )ﺋـﺎﺯﺩﯗﺭﯗپ ﺑﻮﻟـﯘپ(‬ ‫ﺗﺎﺷﻠﯩﯟﯦﺘﯩﺪﯗ‪) “.‬ﺳﯜﺭە ﻓﯘﺭﻗﺎﻥ‪ – 29 ، - 28 ، - 27 ،‬ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ(‬ ‫»ﺳـــﻪھﯩﻬﯘﻟﺒﯘﺧﺎﺭﻯ«ﺩﺍ ﺭﯨـــﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐـــﺎﻥ ﻣﯘﻧـــﯘ ۋەﻗﻪ ﺑﻪﺩﺑﻪﺧـــﺖ‬ ‫ﺋﯘﻗﺒﻪﻧﯩــﯔ ﺭەﺳــﯘﻟﯘﻟﻼھﻘﺎ ﻗﯩﻠﻐــﺎﻥ ﺋﻪڭ ﻳﺎﻣــﺎﻥ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﯩــﺴﻰ ﺑﻮﻟــﺪﻯ‪ :‬ﺑﯩــﺮ‬ ‫ﻛــﯜﻧﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ ﻛﻪﺋﺒﯩﻨﯩــﯔ ﺋﯩﭽﯩــﺪە ﻧﺎﻣــﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘۋﺍﺗــﺎﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﺋﯘﻗﺒﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺑﻮﻳﻨﯩﻐﺎ ﭼـﺎﭘﯩﻨﯩﻨﻰ ﺗﺎﺷـﻼپ‬ ‫ﭼﯩـــﯔ ﻳﯚﮔﯩﯟﺍﻟـــﺪﻯ‪ .‬ﺑـــﯘ ﭼﺎﻏـــﺪﺍ ﺋﻪﺑـــﯘﺑﻪﻛﺮﻯ ﻛﯧﻠﯩـــﭗ ﺭەﺳـــﯘﻟﯘﻟﻼھﻨﻰ‬ ‫ﺋﺎﺟﺮﯨﺘﯩﯟﺍﻟــﺪﻯ ۋە ”ﺭەﺑــﺒﯩﻢ ﺍﷲ ﺩﯦــﮕﻪﻥ ۋە ﺭەﺑــﺒﯩﯖﻼﺭ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩــﺪﯨﻦ ﺳــﯩﻠﻪﺭﮔﻪ‬ ‫ﻣـــﯚﺟﯩﺰﯨﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯧﻠﯩـــﭗ ﻛﻪﻟـــﮕﻪﻥ ﻛﯩـــﺸﯩﻨﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭەﻣـــﺴﯩﻠﻪﺭ؟ “ )ﺳـــﯜﺭە‬ ‫ﻣﯚﻣﯩﻦ‪ – 28 ،‬ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﻰ( ﺩﯦـﺪﻯ‪ .‬ﻣﻪﺳـﺨﯩﺮە ﻗﯩﻠﻐـﯘﭼﯩﻼﺭﺩﯨﻦ‬ ‫ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﺳﻰ ﻗﯘﺭەﻳﺶ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﻣﺮﻯ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﺎﺳﻨﯩﯔ ﺋﺎﺗﯩـﺴﻰ ﺋـﺎﺱ‬ ‫ﺋﯩﺒﻨﻰ ۋﺍﺋﯩﻞ ﺑﻮﻟﯘپ‪ ،‬ﺋﯘ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھﻘﺎ ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﻰ ﺋﯚچ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋـﯘ‪ :‬ﻣـﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ‬ ‫ﺋﯚﻟﮕﻪﻧـــﺪﯨﻦ ﻛﯧـــﻴﯩﻦ ﺗﯩﺮﯨﻠﯩـــﺴﯩﻠﻪﺭ‪ ،‬ﺩەپ )ﺳـــﺎھﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ( ﺋﺎﻟﺪﯨـــﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﺯﺑﯩﺮﺍﻳﻰ ﺧﯘﺩﺍ‪ ،‬ﺑﯩﺰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺯﺍﻣﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯚﺗﯜﺷﻰ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺋـﯚﻟﯩﻤﯩﺰ‪ ،‬ﺩﯦـﺪﻯ‪ .‬ﺍﷲ‬ ‫ﺋﺎﺳﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﺩەۋﺍﺳﯩﻐﺎ ﺭەﺩﺩﯨﻴﻪ ﺑﯧﺮﯨـﭗ‪ ،‬ﺟﺎﺳـﯩﻴﻪ ﺳﯜﺭﯨـﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑـﯘ ﺋـﺎﻳﻪﺗﻨﻰ‬ ‫‪- 70 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬


‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫ﺑﯘﺭﯗﻥ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺧﻪﺑﺒـﺎﺏ ﺋﯩﺒﻨـﻰ ﺋﻪﺭەﺕ ﺩﯦـﮕﻪﻥ ﺳـﺎھﺎﺑﯩﻨﯩﯔ‬ ‫ﺋﺎﺱ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻛﯩﺸﯩﺪە ﺋﯧﻠﯩﺸﻰ ﺑﻮﻟﯘپ‪ ،‬ﺋﯘﻧﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ‪ ،‬ﺋﺎﺱ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐـﺎ‪:‬‬ ‫ﺳﻪﻥ ﺩﯨﻨﻐﺎ ﻛﯩـﺮﮔﻪﻥ‪ ،‬ﻣـﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺟﻪﻧـﻨﻪﺕ ﺋﻪھﻠﯩـﮕﻪ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗـﺘﻪ ﺋـﺎﻟﺘﯘﻥ –‬ ‫ﻛﯜﻣــﯜﺵ‪ ،‬ﻛﯧــﻴﯩﻢ – ﻛﯩــﭽﻪﻙ‪ ،‬ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﭽﯩﻠﻪﺭﻧﯩــﯔ ھﻪﻣﻤﯩــﺴﻰ ﺑــﺎﺭ ﺩەﻳــﺪﯗ‪،‬‬ ‫ﺭﺍﺳﺘﻤﯘ ﺩەپ ﺳﻮﺭﺍﻳﺪﯗ‪ .‬ﺧﻪﺑﺒﺎﺏ‪ :‬ھﻪﺋﻪ‪ ،‬ﺷـﯘﻧﺪﺍﻕ‪ ،‬ﺩەپ ﺟـﺎۋﺍﺏ ﺑﯧﺮﯨـﺪﯗ‪ .‬ﺋـﺎﺱ‪:‬‬ ‫ﻣﯧﻨﻰ ﺷﯘ ﻛﯜﻧﮕﯩﭽﻪ ﻛـﯜﺗﻜﯩﻦ‪ ،‬ﺷـﯘ ﭼﺎﻏـﺪﺍ ﻣﻪﻥ ﻣـﺎﻝ – ﻣﯜﻟـﯜﻙ ۋە ﺋﻪۋﻻﺗﻘـﺎ‬ ‫ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﯘپ‪ ،‬ﻗﻪﺭﺯﯨﯖﻨﻰ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯨﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺩەﻳﺪﯗ‪ .‬ﺍﷲ ﺋﺎﺱ ﺗﻮﻏﺮﯨﻠﯩﻖ ﺑـﯘ ﺋـﺎﻳﻪﺗﻨﻰ‬ ‫ﻧﺎﺯﯨﻞ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪” :‬ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﯩﻨﻜـﺎﺭ ﻗﯩﻠﻐـﺎﻥ ۋە ﻣﺎﯕـﺎ ﻣـﺎﻝ –‬ ‫ﻣﯜﻟــﯜﻙ‪ ،‬ﺑــﺎﻻ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩــﺪﯗ‪ ،‬ﺩﯦــﮕﻪﻥ ﺋــﺎﺩەﻣﻨﻰ ﻛﯚﺭﺩﯛﯕﻤــﯘ!؟ ﺋــﯘ ﻏﻪﻳــﺐ①ﻧــﻰ‬ ‫ﺑﯩﻠﮕﻪﻧﻤﯘ ﻳﺎﻛﻰ ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺋﻪھـﺪﯨﮕﻪ ﺋﯧﺮﯨـﺸﻜﻪﻧﻤﯘ؟ ﺋﯘﻧـﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﻐـﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪،‬‬ ‫ﺋﯘﻧﯩــﯔ ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩﺮﯨﻨــﻰ ﻳﯧﺰﯨــﭗ ﻗــﻮﻳﯩﻤﯩﺰ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯖﻐــﺎ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩــﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋــﺎﺯﺍﭘﻨﻰ‬ ‫ﻛـــﯜﭼﻪﻳﺘﯩﻤﯩﺰ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩـــﯔ ﻣـــﺎﻝ – ﻣﯜﻟـــﯜﻙ‪ ،‬ﺋﻪۋﻻﺗﻠﯩـــﺮﻯ ﺑﯩـــﺰﮔﻪ ﻗﺎﻟﯩـــﺪﯗ‪،‬‬ ‫ﺋﺎﻟــﺪﯨﻤﯩﺰﻏﺎ ﺋــﯘ ﺗﻪﻧﻬــﺎ ﻛﯧﻠﯩــﺪﯗ‪] “.‬ﻏﻪﻳــﺐ – ﺳــﻪﺯﮔﯜ ﺋﻪﺯﺍ ۋە ﺋﻪﻗﯩــﻞ ﺑﯩــﻠﻪﻥ‬ ‫ﺑﯩﻠﮕﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋـﺎﺧﯩﺮەﺗﻜﻪ ﺩﺍﺋﯩـﺮ ﺋﯩـﺸﻼﺭ‪ - ،‬ﺕ[ )ﺳـﯜﺭە ﻣﻪﺭﻳﻪﻡ‪77 ،‬‬ ‫ ‪ – 80 ، - 79 ، - 78 ،‬ﺋــــﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ( ]①‪ :‬ﺳــــﻪﺯﮔﯜ ﺋﻪﺯﺍ ۋە ﺋﻪﻗﯩــــﻞ ﺑﯩــــﻠﻪﻥ‬‫ﺑﯩﻠﮕﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﻜﻪ ﺩﺍﺋﯩﺮ ﺋﯩﺸﻼﺭ‪.‬ـ ﺕ[‬ ‫ﻗﯘﺭەﻳﺶ ﺯﻭھﺮە ﺟﻪﻣﻪﺗﯩﺪﯨﻦ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺗـﯘﻗﻘﯩﻨﻰ ﺋﻪﺳـﯟەﺩ ﺋﯩﺒﻨـﻰ‬ ‫ﺋﻪﺑﺪﯗﻳﻪﻏﯘﺳﻤﯘ ﻣﻪﺳﺨﯩﺮە ﻗﯩﻠﻐـﯘﭼﯩﻼﺭ ﮔﻮﺭﻭھﯩـﺪﯨﻦ ﺋﯩـﺪﻯ‪ .‬ﺋـﯘ‪ ،‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺳﺎھﺎﺑﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﻛﯧﻠﯩـﯟﺍﺗﻘﯩﻨﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳـﻪ ﻣﻪﺳـﺨﯩﺮە‬ ‫ﻗﯩﻠﯩــﭗ‪ :‬ﭘﺎﺩﯨــﺸﺎھﻼﺭ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﯩــﺪﯗ‪ ،‬ﺩەﻳﺘﺘــﻰ‪ .‬ﭼــﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩــﯔ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷــﻰ‬ ‫‪- 71 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫ﻧﺎﺯﯨﻞ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪” :‬ﺋـﯘﻻﺭ ھﺎﻳـﺎﺕ ﺩﯦـﮕﻪﻥ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺑـﯘ ﺩﯗﻧﻴـﺎﺩﯨﻜﻰ ھﺎﻳـﺎﺗﯩﻤﯩﺰﺩﯗﺭ‪،‬‬ ‫ﺋــﯚﻟﯩﻤﯩﺰ ۋە ﻳﺎﺷــﺎﻳﻤﯩﺰ‪ ،‬ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺯﺍﻣﺎﻧﻨﯩــﯔ ﺋﯚﺗﯜﺷــﻰ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﻳــﻮﻕ ﺑــﻮﻟﯩﻤﯩﺰ‪،‬‬ ‫ﺩەﻳــﺪﯗ‪ .‬ﺋــﯘﻻﺭ ﺑــﯘ ﺧﯘﺳﯘﺳــﺘﺎ ھﯧﭽﻘﺎﻧــﺪﺍﻕ ﻣﻪﻟﯘﻣﺎﺗﻘــﺎ ﺋﯩــﮕﻪ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ ،‬ﻗﯩﻴــﺎﺱ‬ ‫ﺑﯩﻠﻪﻧﻼ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ‪) “.‬ﺳﯜﺭە ﺟﺎﺳﯩﻴﻪ‪ – 24 ،‬ﺋﺎﻳﻪﺕ(‬

‫ﻗﯩﻴﯩﻦ‪ ،‬ﻛﯩﻴﯩﻢ ـ ﻛﯩﭽﯩﮕﻰ ﻛﻮﻧﺎ ﺋﯩـﺪﻯ‪ .‬ﺋـﯘ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـﺴﺎﻻﻣﻨﻰ‬ ‫ﻣﻪﺳﺨﯩﺮە ﻗﯩﻠﯩﭗ‪ :‬ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﺪﯨﻦ ﺳﯚﺯﻟﯩﻤﻪﻣﺴﻪﻥ؟ ﺩەﻳﺘﺘـﻰ‪ .‬ﻣﻪﺳـﺨﯩﺮە‬ ‫ﻗﯩﻠﻐــﯘﭼﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩــﺮﻯ ﺧﻪﺩﯨﭽﯩﻨﯩــﯔ ﺗﺎﻏﯩــﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋــﻮﻏﻠﻰ ﺋﻪﺳــﯟەﺩ‬ ‫ﺋﯩﺒﻨــــﻰ ﻣﯘﺗﻪﻟﻠﯩــــﺐ ﺋﻪﺳــــﻪﺩﻯ ۋە ﺋﯘﻧﯩــــﯔ ﺋﻪﮔﻪﺷــــﻜﯜﭼﯩﻠﯩﺮﻯ ﺋﯩــــﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﺪە‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭ ﻛـﯚﺯ ﻗﯩﺴﯩـﺸﯩﭗ ﺯﺍﯕﻠﯩـﻖ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﺸﺎﺗﺘﻰ‪ .‬ﺑﯘ ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ ﺷﯘ ﺗﯘﻏﺮﯨﻠﯩﻖ ﻧﺎﺯﯨﻞ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ‪”:‬ﻣﯘﺷـﺮﯨﻜﻼﺭ ﺋﯩﻤـﺎﻥ‬ ‫ﺋﯧﻴﺘﻘــﺎﻥ ﻛﯩــﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ھﻪﻣﯩــﺸﻪ ﻣﻪﺳــﺨﯩﺮە ﻗﯩﻠﯩــﭗ ﻛﯜﻟﯩــﺸﯩﺪﯗ‪) .‬ﺋﯩﻤــﺎﻥ‬ ‫ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ( ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧـﺪە‪ ،‬ﺋـﯘﻻﺭ ﻛـﯚﺯ ﻗﯩﺴﯩـﺸﯩﺪﯗ‪،‬‬ ‫ﺋــﯚﻳﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﻘﺎﻧــﺪﺍ ﻛــﯚﺭەﯕﻠﻪپ ﻗﺎﻳﺘﯩــﺸﯩﺪﯗ‪ ،‬ﻣﯘﺳــﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻧــﺪە‪،‬‬ ‫ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺷﻪﻛﺴﯩﺰ ﺋﺎﺩﺍﺷﻘﺎﻧﻼﺭ ﺩﯦﻴﯩﺸﯩﺪﯗ‪) “.‬ﺳﯜﺭە ﺗﻪﺗﻔﯩـﻒ‪-31 ،-30 ،-29 ،‬‬ ‫‪ -32 ،‬ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ‪(.‬‬ ‫ﺋﻪﺑـــﯘ ﺟﻪھﯩﻠﻨﯩـــﯔ ﺗﺎﻏﯩـــﺴﻰ ۋەﻟﯩـــﺪ ﺋﯩﺒﻨـــﻰ ﻣﯘﻏﯩﺮەﻣـــﯘ ﻣﻪﺳـــﺨﯩﺮە‬ ‫ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘ ﻗﯘﺭەﻳﺶ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩـﺴﯩﻨﯩﯔ ﭼﻮﯕﻠﯩﺮﯨـﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟـﯘپ‪،‬‬ ‫ﺑﺎﻳﺎﺷــﺎﺕ ﻳﺎﺷــﺎﻳﺘﺘﻰ‪ ،‬ﺑــﺎﻱ ﺋﯩــﺪﻯ‪ .‬ﺑﯩــﺮ ﻗﯧــﺘﯩﻢ ﺭەﺳــﯘﻟﯘﻟﻼھﺘﯩﻦ ﻗﯘﺭﺋــﺎﻧﻨﻰ‬ ‫ﺋـــﺎﯕﻼپ‪ ،‬ﺋـــﯚﺯ ﻗﻪۋﻣـــﻰ ﺑﻪﻧـــﻰ ﻣﻪﺧـــﺰﯗﻡ ﺟﻪﻣﻪﺗﯩـــﮕﻪ‪ :‬ﺋﻪﺯﺑﯩﺮﺍﻳـــﻰ ﺧـــﯘﺩﺍ‪،‬‬ ‫ﻣــﯘھﻪﻣﻤﻪﺩﺗﯩﻦ ﺑﺎﻳــﺎ ﺷــﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩــﺮ ﺳــﯚﺯﻧﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩــﺪﯨﻤﻜﻰ‪ ،‬ﺋــﯘ ﺋﯩﻨــﺴﻰ ‪-‬‬ ‫ﺟﯩﻨﻨﯩــﯔ ﺳــﯚﺯﯨﮕﻪ ﺋﻮﺧــﺸﯩﻤﺎﻳﺪﯗ‪ .‬ﺋــﯘ ﺳــﯚﺯ ﺷــﯘ ﻗﻪﺩەﺭ ﺷــﯩﺮﯨﻦ ۋە ﮔــﯜﺯەﻝ‪،‬‬ ‫ﺑﺎﺷـﺘﯩﻦ ـ ﺋـﺎﺧﯩﺮﯨﻐﯩﭽﻪ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩـﻖ ﺑﻮﻟـﯘپ‪ ،‬ھﻪﺭ ﻗﺎﻧـﺪﺍﻕ ﺳـﯚﺯﻧﻰ ﺑﯧـﺴﯩﭗ‬ ‫ﭼﯜﺷﯩﺪﯗ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩـﯔ ﺋﺎﻟـﺪﯨﻐﺎ ﺳـﯚﺯ ﺋﯚﺗﻤﻪﻳـﺪﯗ‪ ،‬ﺩﯦـﺪﻯ‪ .‬ﻗـﯘﺭەﻳﺶ ﻣﯘﺷـﺮﯨﻜﻠﯩﺮﻯ‪:‬‬ ‫ﺋﻪﺯﺑﯩﺮﺍﻳﻰ ﺧﯘﺩﺍ‪ ،‬ۋەﻟﯩﺪ ﺩﯨﻨﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﭙﺘﯘ‪ ،‬ﺋﻪﻣﺪﻯ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻗـﯘﺭەﻳﺶ ﺧﻪﻟﻘـﻰ‬ ‫ﺩﯨﻨﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟـﺪﻯ‪ ،‬ﺩﯦﻴﯩـﺸﺘﻰ‪ .‬ﺋﻪﺑـﯘ ﺟﻪھﯩـﻞ ﻗﻮﭘـﯘپ‪ :‬ﺳـﯩﻠﻪﺭ‬ ‫ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻣﻪﻥ ۋەﻟﯩـﺪﮔﻪ ﺗﯧﺘﯩـﻴﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺩﯦـﺪﻯ ـ ﺩە‪ ،‬ۋەﻟﯩـﺪﻧﯩﯔ ﻗﯧـﺸﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨـﭗ‬ ‫ﻏﻪﻣﻜﯩــﻦ ﻗﯩﻴــﺎﭘﻪﺗﺘﻪ ﺋﻮﻟﺘــﯘﺭﯗپ‪ ،‬ۋەﻟﯩــﺪﻧﻰ ﻛﯜﺷــﻜﯜﺭﯨﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﮔﻪﭘﻠﻪﺭﻧــﻰ‬ ‫ﻗﯩﻠــﺪﻯ‪ .‬ۋەﻟﯩــﺪ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩــﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐــﺎ ﻛﯧﻠﯩــﭗ‪ :‬ﺳــﯩﻠﻪﺭ ﻣــﯘھﻪﻣﻤﻪﺩﻧﻰ ﺳــﺎﺭﺍڭ‬ ‫‪- 72 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬


‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﺩەﻳﺴﯩﻠﻪﺭ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﻻﻳﻤﯩﻘﺎﻥ ﺳﯚﺯﻟﯩﮕﯩﻨﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺩﯛﯕﻼﺭﻣﯘ؟ ﺋـﯘﻧﻰ ﭘـﺎﻟﭽﻰ‬ ‫ﺩەﻳﺴﯩﻠﻪﺭ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﭘﺎﻝ ﺳﺎﻟﻐﯩﻨﻨﻰ ﻛﯚﺭﺩﯛﯕﻼﺭﻣﯘ؟ ﺋـﯘﻧﻰ ﺷـﺎﺋﯩﺮ ﺩەﻳـﺴﯩﻠﻪﺭ‪،‬‬ ‫ﺋﯘﻧﯩــﯔ ﺷــﺌﯧﺮ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺷــﯘﻏﯘﻟﻼﻧﻐﯩﻨﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺩﯛﯕﻼﺭﻣــﯘ؟ ﺋــﯘﻧﻰ ﻳﺎﻟﻐــﺎﻧﭽﻰ‬ ‫ﺩەﻳــﺴﯩﻠﻪﺭ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩــﯔ ﺑﯩــﺮەﺭ ﻳﺎﻟﻐــﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻘﻰ ﺋﺎﻟــﺪﯨﯖﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﯚﺗﺘﯩﻤــﯘ؟ ﺩەپ‬ ‫ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭ‪ :‬ﻳﺎﻕ‪ ،‬ﺩەپ ﺟﺎۋﺍﺏ ﺑﯧﺮﯨﺸﺘﻰ‪ .‬ۋەﻟﯩـﺪﺩﯨﻦ‪ :‬ﺋﯘﻧـﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟـﺴﺎ‪ ،‬ﺋـﯘ‬ ‫ﻧﯩـــﻤﻪ؟ ﺩەپ ﺳﻮﺭﺍﺷـــﺘﻰ‪ .‬ۋەﻟﯩـــﺪ ﺑﯩـــﺮ ﺋـــﺎﺯ ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻧـــﺪﯨﻦ ﻛﯩـــﻴﯩﻦ‪:‬‬ ‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺳﯧﻬﯩﺮﮔﻪﺭ‪ .‬ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﻣﺴﯩﻠﻪﺭ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩـﯔ ﻛﯩـﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮﯨـﺪﯨﻦ‪،‬‬ ‫ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨــﺪﯨﻦ‪ ،‬ﻗﯘﻟﻠﯩﺮﯨــﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﯟﯦﺘﯩــﭗ ﺑــﺎﺭﻏﯩﻨﯩﻨﻰ‪ ،‬ﺩﯦــﺪﻯ‪ .‬ﺳــﻮﺭﯗﻧﺪﺍ‬ ‫ﺧﯘﺷﺎﻟﻠﯩﻖ ﺳﺎﺩﺍﻟﯩﺮﻯ ﻳﺎﯕﺮﺍپ ﻛﻪﺗﺘﻰ‪ .‬ﺍﷲ ۋەﻟﯩﺪ ﺗﻮﻏﺮﯨـﺴﯩﺪﺍ ﺑـﯘ ﺋـﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ‬ ‫ﻧﺎﺯﯨــﻞ ﻗﯩﻠــﺪﻯ‪” :‬ﻣﻪﻥ ﺗﻪﻧﻬــﺎ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘــﺎﻥ ﻛﯩــﺸﯩﻨﻰ]ۋەﻟﯩــﺪ ﺋﯩﺒــﻰ ﻣــﯘﻏﯩﺮەﻧﻰ‬ ‫ﺩﯨﻤﻪﻛﭽــﻰ‪ .‬ـ ـ ﺕ[ ﻣﺎﯕــﺎ ﻗﯘﻳــﯘۋەﺕ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩﯖﻐــﺎ ﻧﯘﺭﻏــﯘﻥ ﻣــﺎﻝ ﺑﻪﺭﺩﯨــﻢ ۋە ﺗﻪﻳﻴــﺎﺭ‬ ‫ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻮﻏﯘﻟﻼﺭﻧﻰ ﺑﻪﺭﺩﯨﻢ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺑﺮﻭﻳﯩﻨﻰ ﺋﯚﺳﺘﯜﺭﺩﯛﻡ‪ .‬ﺋـﯘ ﻳﻪﻧﻪ ﻛـﯚپ‬ ‫ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻤﻨﻰ ﺗﺎﻣﺎ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ‪ .‬ﻳـﺎﻕ‪ ،‬ﻳـﺎﻕ‪ .‬ﭼـﯜﻧﻜﻰ ﺋـﯘ ﺑﯩﺰﻧﯩـﯔ ﺋـﺎﻳﻪﺗﻠﯩﻤﯩﺰﮔﻪ‬ ‫ﻗﺎﺭﺷــﻰ ﭼﯩﻘﺘــﻰ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩﯖﻐــﺎ ﻗــﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋــﺎﺯﺍۋﯨﻤﻨﻰ ﺗﯧﺘﯩــﺘﯩﻤﻪﻥ‪ .‬ﭼــﯜﻧﻜﻰ ﺋــﯘ‬ ‫ﺋﻮﻳﻼﻧـــﺪﻯ ۋە ﭘﯩﻼﻧﻠﯩـــﺪﻯ‪ .‬ﻟﻪﻧﻪﺕ ﺑﻮﻟـــﺴﯘﻧﻜﻰ‪ ،‬ﻗﺎﻧـــﺪﺍﻕ ﭘﯩﻼﻧﻠﯩـــﺪﻯ؟ ﻳﻪﻧﻪ‬ ‫ﻟﻪﻧﻪﺕ ﺑﻮﻟــﺴﯘﻧﻜﻰ‪ ،‬ﻗﺎﻧــﺪﺍﻕ ﭘﯩﻼﻧﻠﯩــﺪﻯ؟ ﺋﺎﻧــﺪﯨﻦ ﻗﺎﺭﯨــﺪﻯ‪ ،‬ﻗﯘﺷﯘﻣﯩــﺴﯩﻨﻰ‬ ‫ﺗﯜﺭﯛپ ﭼﯩﺮﺍﻳﯩﻨﻰ ﭘﯘﺭﯗﺷﺘﯘﺭﺩﻯ‪ .‬ﺗﻪﻛﻪﺑﺒﯘﺭﻟـﯘﻕ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺋﺎﺭﻗﯩـﺴﯩﻐﺎ ﺑﯘﺭﯗﻟـﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺑـــﯘ‪ ،‬ﺋـــﯜﮔﯩﻨﯩﻠﮕﻪﻥ ﺳـــﯧﻬﯩﺮ ۋە ﺋﯩﻨـــﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺳـــﯚﺯﻯ‪ ،‬ﺩﯦـــﺪﻯ‪ .‬ﺋـــﯘﻧﻰ ﻣﻪﻥ‬ ‫ﺩەۋﺯەﺧـــﻜﻪ ﺳـــﺎﻟﯩﻤﻪﻥ‪) “ .‬ﺳـــﯘﺩﺭە ﻣﯘﺩﺩەﺳـــﺴﯩﺰ‪ 11 ،‬ـ ﺋـــﺎﻳﻪﺗﺘﯩﻦ‪ 26‬ـ‬ ‫ﺋﺎﻳﻪﺗﻜﯩﭽﻪ( ۋەﻟﯩـﺪ ﺗﻮﻏﺮﯨـﺴﯩﺪﺍ ﻳﻪﻧﻪ ﺑـﯘ ﺋـﺎﻳﻪﺕ ﻧﺎﺯﯨـﻞ ﺑﻮﻟـﺪﻯ‪” :‬ﻗﻪﺳـﻪﻣﺨﻮﺭ‪،‬‬ ‫ﭘﻪﺱ‪ ،‬ﺗﻮھﻤﻪﺗﺨــﻮﺭ‪ ،‬ﺳــﯘﺧﻪﻧﭽﻰ‪ ،‬ﺑﯧﺨﯩــﻞ‪ ،‬ھﻪﺩﺩﯨــﺪﯨﻦ ﺋﺎﺷــﻘﯘﭼﻰ‪ ،‬ﮔﯘﻧﺎﻛــﺎﺭ‪،‬‬ ‫ﻗﻮﭘﺎﻝ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﺎﺗﯩﺴﻰ ﻧﺎﻣﻪﻟﯘﻡ ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪ ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﻤـﺎ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩـﯔ‬ ‫ﻣﺎﻝ ـ ﻣﯜﻟﻜﻰ ۋە ﺋﻮﻏـﯘﻟﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﻐـﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼـﯜﻥ‪ ،‬ﺑﯩﺰﻧﯩـﯔ ﺋـﺎﻳﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ‬ ‫ﺋﯘﻧﯩﯖﻐــﺎ ﺋﯘﻗــﯘپ ﺑﯧﺮﯨﻠــﺴﻪ‪ ،‬ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﯩﻼﺭﻧﯩــﯔ ھﯧﻜــﺎﻳﯩﻠﯩﺮﻯ ﺩەﻳــﺪﯗ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩــﯔ‬

‫‪- 73 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬

‫ﺑــﯘﺭﻧﯩﻨﻰ ﺩﺍﻏﻼﻳﻤﯩــﺰ‪) “.‬ﺳــﯘﺭە ﻗﻪﻟﻪﻡ‪ 10 ،‬ـ ﺋــﺎﻳﻪﺗﺘﯩﻦ‪ 16‬ـ ﺋــﺎﻳﻪﺗﻜﯩﭽﻪ(‬ ‫ﺑــﯘﺭﻧﯩﻨﻰ ﺩﺍﻏــﻼﺵ ﺩﯦــﮕﻪﻥ ﺳــﯚﺯ ﺧﺎﺭﻻﺷــﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳــﯩﺘﯩﺪﯗ‪ .‬ﭼــﯜﻧﻜﻰ ﻳــﯜﺯ ﺋﻪڭ‬ ‫ﻗﻪﺩﯨﺮﻟﯩـــﻚ ﺋﻪﺯﺍ ﺑﻮﻟـــﯘپ‪ ،‬ﻳـــﯜﺯﮔﻪ ﺟﺎﻳﻼﺷـــﻘﺎﻥ ﺑـــﯘﺭﯗﻥ ﺋﻪڭ ﻗﯩﻤﻤﻪﺗﻠﯩـــﻚ‪.‬‬ ‫ﺑﯜﻳﯜﻛﻠﯜﻛﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯨﻐﺎﻥ ﻏﯘﺭﯗﺭ ﻣﻪﻧﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﻧﻪﻓﻪ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳـﯚﺯ ﺋﻪﻧﻪ ﺷـﯘ‬ ‫ﺑﯘﺭﯗﻥ ﻣﻪﻧﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﻧﻒ ﺳﯚﺯﯨﺪﯨﻦ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﻘـﺎﻥ‪ ،‬ﺷـﻪﺭەﭘﻠﯩﻚ ﺋﻪﺯﺍﻧـﻰ‬ ‫ﺩﺍﻏﻼﺵ ﺧﺎﺭﻻﺷﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯗ‪.‬‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﺋﺎﺑﺪﯗﺩﺩﺍﺭ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻗﯘﺳﻪﻱ ﺟﻪﻣﻪﺗﯩﺪﯨﻦ ﻧﻪﺯﯨﺮ ﺋﯩﺒﻨﻰ ھﺎﺭﯨﺴﻤﯘ ﻣﻪﺳـﺨﯩﺮە‬ ‫ﻗﯩﻠﻐــﯘﭼﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩــﺪﻯ‪ .‬ﺭەﺳــﯘﻟﯘﻟﻼھ ﻛﯩــﺸﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺋﻮﻟﺘــﯘﺭﯗپ ۋەﺯ ـ‬ ‫ﻧﻪﺳــﯩﻬﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐــﺎﻥ ۋە ﺋــﯚﺗﻜﻪﻧﻜﻰ ﺋﯜﻣﻤﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩــﯔ ﺑﺎﺷــﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻛﻪﻟــﮕﻪﻥ‬ ‫ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﻪﺳﻠﻪﺗﻜﻪﻥ ﭼـﺎﻏﻼﺭﺩﺍ‪ ،‬ﻧﻪﺯﯨـﺮ ﻗﻮﭘـﯘپ‪ :‬ھﻪﻱ ﺧـﺎﻻﻳﯩﻖ‪ ،‬ﻛـﯧﻠﯩﯖﻼﺭ‪،‬‬ ‫ﻣﻪﻥ ﺳــﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻣــﯘھﻪﻣﻤﻪﺩﺗﯩﻦ ﻳﺎﺧــﺸﯩﺮﺍﻕ ﺳــﯚﺯﻟﻪپ ﺑﯧــﺮﯨﻤﻪﻥ ﺩەپ‪ ،‬ﺋﯩــﺮﺍﻥ‬ ‫ﭘﺎﺩﯨﺸﺎھﻠﯩﺮﻯ ﺗﻮﻏﺮﯨﻠﯩﻖ ﺳﯚﺯﻟﻪپ ﻛﯧﺘﻪﺗﺘـﻰ‪ .‬ﺋـﯘ ﺋﯩـﺮﺍﻥ ﭘﺎﺩﯨـﺸﺎھﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ‬ ‫ۋەﻗﻪﻟﯩﻜﻠﯩﺮﯨﻨــﻰ ﺑﯩﻠﻪﺗﺘــﻰ‪ .‬ﺋــﯘ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩﻧﯩــﯔ ﺳــﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﯩﻼﺭﻧﯩــﯔ‬ ‫ﺋﻪﭘــﺴﺎﻧﯩﻠﯩﺮﻯ ﺩەﻳﺘﺘــﻰ‪ .‬ﻧﻪﺯﯨــﺮ ﺗﻮﻏﺮﯨــﺴﯩﺪﺍ ﺑــﯘ ﺋــﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ ﻧﺎﺯﯨــﻞ ﺑﻮﻟــﺪﻯ‪:‬‬ ‫”ﻛﯩـــﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﺎﺭﯨـــﺴﯩﺪﺍ ﺍﷲﻧﯩـــﯔ ﻳﯘﻟﯩـــﺪﯨﻦ ﺋـــﺎﺯﺩﯗﺭﯗﺵ ۋە ﺋـــﯘﻧﻰ ﻛـــﯜﻟﻜﻪ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩــﯟﯦﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼــﯜﻥ‪ ،‬ﺑﯩﻠ ـﻤﻪﻱ ﺗــﯘﺭﯗپ ﻗــﯘﺭﯗﻕ ﮔﻪپ ﺳــﺎﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭﻣﯘ ﺑــﺎﺭ‪.‬‬ ‫ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭ ﺧﺎﺭﻟﯩﻨﯩﺶ ﺋﺎﺯﺍۋﯨﻐﺎ ﺩﯗﭼﺎﺭ ﺑﻮﻟﯩـﺪﯗ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩﯖﻐـﺎ ﺋـﺎﻳﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ‬ ‫ﺋﻮﻗـــﯘپ ﺑﯧﺮﯨﻠـــﺴﻪ‪ ،‬ﮔﯘﻳـــﺎ ﺋـــﯘﻧﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻤﯩﻐﺎﻧـــﺪەﻙ‪ ،‬ﺋﯩﻜﻜـــﻰ ﻗـــﯘﻟﯩﻐﻰ‬ ‫ﺋﯧﻐﯩﺮﻟﯩــﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧــﺪەﻙ‪ ،‬ﺗﻪﻛﻪﺑﺒﯘﺭﻟــﯘﻕ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﻳــﯘﺯ ﺋﯚﺭﯗﻳــﺪﯗ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩﯖﻐــﺎ‬ ‫ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﺎﺯﺍپ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯧﺸﺎﺭەﺕ ﺑﻪﺭﮔﯩﻦ‪) “.‬ﺳﯜﺭە ﻟﯘﻗﻤﺎﻥ‪ 6 ،‬ـ‪ 7 ،‬ـ ﺋﺎﻳﻪﺕ(‬ ‫ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﻰ ﺋـﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭﺩە ﺋﯧﻴﺘﯩﻠﻐﯩﻨﯩـﺪەﻙ‪ ،‬ﻳﯘﻗﯩﺮﯨـﺪﺍ ﺗﯩﻠﻐـﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﻐـﺎﻥ‬ ‫ﻣﻪﺳــﺨﯩﺮە ﻗﯩﻠﻐــﯘﭼﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﺍﷲ ﺋــﯚچ ﺋﺎﻟــﺪﻯ‪” :‬ﻣﻪﺳــﺨﯩﺮە ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭﻏــﺎ‬ ‫ﻗﺎﺭﺷــﻰ ﺳــﺎﯕﺎ ﺑﯩــﺰ ﻛﯘﭘــﺎﻳﯩﻤﯩﺰ‪ ،‬ﺋــﯘﻻﺭ ﺍﷲﺩﯨــﻦ ﺑﺎﺷــﻘﺎ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩــﺮ ﺋﯩﻼھﻘــﺎ‬ ‫ﭼﻮﻗﯘﻧﯩــﺪﯗ‪ ،‬ﺋــﯘﻻﺭ ﺋﯘﺯﯗﻧﻐــﺎ ﻗﺎﻟﻤــﺎﻱ ﺑﯩﻠﯩــﺪﯗ‪) “.‬ﺳــﯜﺭە ھﯩﺠــﺮ‪ 95 ،‬ـ‪ 96 ،‬ـ‬ ‫‪- 74 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬


‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ( ﺍﷲﻧﯩﯔ ۋەﺩﯨـﺴﻰ ﭼﯘﻗـﯘﻡ ﺋﯩـﺸﻘﺎ ﺋﺎﺷـﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻐﻰ ﺋﯜﭼـﯜﻥ ﺑـﯘﺭﯗﻥ‬ ‫ﻧﺎﺯﯨﻞ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺳﯜﺭﯨﺪە ﺋﯘﻧﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ‪ ،‬ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑـﯘ ﺋـﺎﻳﻪﺕ ﻣﻪﻛﻜﯩـﺪە‬ ‫ﻧﺎﺯﯨــﻞ ﺑﻮﻟﻐــﺎﻥ‪ .‬ﺑــﯘ ﮔﻮﺭﯗھﻨﯩــﯔ ھــﺎﻻﻙ ﺑﻮﻟﯘﺷــﻰ ﺭەﺳــﯘﻟﯘﻟﻼھ ﻣﻪﺩﯨــﻨﯩﮕﻪ‬ ‫ﻛﯚﭼﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﺋﻪﺑﯘﺟﻪھﯩﻞ‪ ،‬ﻧﻪﺯﯨﺮ ﺋﯩﺒﻨـﻰ ھـﺎﺭﯨﺲ‪،‬‬ ‫ﺋــﯘﻗﺒﻪ ﺋﯩﺒﻨــﻰ ﻣﯘﺋﻪﻳــﺖ ﻗﺎﺗــﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﻟــﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﺑــﯘﻟﻪھﻪﺏ‪ ،‬ﺋــﺎﺱ ﺋﺒﻨــﻰ‬ ‫ۋﺍھﯩﻞ‪ ،‬ۋەﻟﯩﺪ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻣﯘﻏﯩﺮە ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭﻧﻰ ﺍﷲ ﺋﯧﻐﯩـﺮ ﻛﯩـﺴﻪﻟﻠﻪﺭﮔﻪ ﺩﯗﭼـﺎﺭ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﭗ ھﺎﻻﻙ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪.‬‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫ﻣﯘﺷـــــﺮﯨﻜﻼﺭﻧﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـــــﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﻗﯩﻠﻐـــــﺎﻥ ﺑﻪﺯﻯ‬ ‫ھﺎﻗــﺎﺭەﺗﻠﯩﺮﻯ ﺗﺎﻏﯩــﺴﻰ ھﻪﻣــﺰە ﺋﯩﺒﻨــﻰ ﺋﺎﺑــﺪﯗﻟﻤﯘﺗﺘﻪﻟﯩﺒﻨﯩﯔ ﻣﯘﺳــﯘﻟﻤﺎﻥ‬ ‫ﺑﻮﻟﯘﺷــﯩﻐﺎ ﺳــﻪۋەﺏ ﺑﻮﻟــﺪﻯ‪ .‬ھﻪﻣﺰﯨﻨﯩــﯔ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨــﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋــﻮﻏﻠﻰ ﺑﻮﻟﻐــﺎﻥ‬ ‫ﻣــﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺋﻪﺑــﯘ ﺟﻪھﯩــﻞ ھﺎﻗــﺎﺭەﺕ ﻗﯩﻠﻐــﺎﻥ ﺋﯩــﺪﻯ‪.‬‬ ‫ھﻪﻣﺰﯨﻨﯩـــﯔ ﺑﯩـــﺮ ﻛﯧﻨﯩﺰﯨﮕـــﻰ ھﻪﻣﺰﯨﻨـــﻰ ﺑـــﯘ ﺋﯩـــﺸﻘﺎ ﺳـــﯜﻛﯜﺕ ﻗﯩﻠﯩـــﭗ‬ ‫ﺗﯘﺭﻏــﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼــﯜﻥ ﺋﻪﻳﯩﭙﻠﯩــﺪﻯ‪ .‬ھﻪﻣﺰﯨﻨﯩــﯔ ﻗﯧﻨــﻰ ﻗﯩﺰﯨــﭗ ﺑﯧﺮﯨــﭗ‬ ‫ﺑﻪﺩﺑﻪﺧﺖ ﺋﻪﺑـﯘﺟﻪھﯩﻠﻨﻰ ﻏﻪﺯەپ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺗﯩﻠﻠﯩـﺪﻯ ۋە‪ :‬ﺳـﻪﻥ ﻣـﯘھﻪﻣﻤﻪﺩﻧﻰ‬ ‫ھﺎﻗﺎﺭەﺗﻠﻪﻣــــﺴﻪﻥ!؟ ﻣﻪﻥ ﺑﻮﻟــــﺴﺎﻡ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩﻧﯩــــﯔ ﺩﯨﻨﯩــــﺪﺍ‪ ،‬ﺩﯦــــﺪﻯ‪ .‬ﺍﷲ‬ ‫ھﻪﻣﺰﯨﻨﯩﯔ ﻛﯚﺯﯨﻨﻰ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺕ ﻧﯘﺭﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﻮﺭﯗﺗﺘﻰ‪ .‬ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﻪﻣـﺰە‬ ‫ﺋﻪڭ ﺳﺎﺩﯨﻖ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘ‪ ،‬ﻣﯘﺳـﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﻗﻮﻏﺪﺍﺷـﺘﺎ‬ ‫ﻏﻪﻳﺮەﺗﻠﯩـــــﻚ‪ ،‬ﺋﯩـــــﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻨﯩـــــﯔ ﺩﯛﺷـــــﻤﻪﻧﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﺎﺭﺷـــــﻰ ﺑـــــﺎﺗﯘﺭ‬ ‫ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺋﻪﺳﻪﺩﯗﻟﻼ )ﺍﷲﻧﯩﯔ ﻳﻮﻟﯟﯨﺴﻰ( ﺩەپ ﺋﺎﺗﺎﻟﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــــــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــــــﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺳــــــﺎھﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐــــــﺎ‬ ‫ﺋﻪﮔﻪﺷﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻠﯩﺮﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ ھﺎﻗـﺎﺭەﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯘﭼﺮﯨـﺪﻯ‪ .‬ﺩﯛﺷـﻤﻪﻧﺪﯨﻦ ھﯩﻤـﺎﻳﻪ‬

‫‪- 75 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫ھﻪﻣﺰﯨﻨﯩﯔ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ‬

‫ﻗﯩﻠﯩـﺪﯨﻐﺎﻥ ۋە ﻗﻮﻏﺪﺍﻳـﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋـﯘﺭﯗﻕ ـ ﺗـﯘﻗﻘﯩﻨﻰ ﻳـﻮﻗﻼﺭ ﺗﯧﺨﯩﻤـﯘ ﺷـﯘﻧﺪﺍﻕ‬ ‫ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ .‬ﺍﷲ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﺴﯩﻼ‪ ،‬ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﺯﺍﺭ – ﻛـﯜﻟﭙﻪﺗﻠﻪﺭ ﺋـﯘﻻﺭ ﺋﯜﭼـﯜﻥ ﺷـﯩﺮﯨﻦ‬ ‫ﺗﯘﻳـــﯘﻻﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋـــﯘﻻﺭ ﺋﯩـــﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩـــﺪﯨﻦ ﻳﺎﻧﻤﯩـــﺪﻯ‪ .‬ﺍﷲ ﺋـــﯘﻻﺭﻧﻰ ﺩﯨﻨﯩـــﺪﺍ‬ ‫ﻣﯘﺳـــﺘﻪھﻜﻪﻡ ﻗﯩﻠـــﺪﻯ‪ ،‬ﺋﯩـــﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻨـــﻰ ﺋـــﯘﻻﺭ ﺋـــﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻛﺎﻣـــﺎﻟﻪﺗﻜﻪ‬ ‫ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﺩﻯ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺯﯨﻤﯩﻨﺪﺍ ﺋﺎﺟﯩﺰ ﺑﻮﻟﻐـﺎﻥ ﺑﻮﻟـﺴﺎ‪ ،‬ﻛﯧـﻴﯩﻦ ﺯﯨﻤﯩﻨﻨﯩـﯔ‬ ‫ﭘﺎﺩﯨــﺸﺎھﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧــﺪﻯ‪ .‬ﺑــﯘﻧﻰ ﺍﷲ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧــﺪﺍ ﺑــﯘ ﺋــﺎﻳﻪﺗﺘﻪ ﺑﺎﻳــﺎﻥ ﻗﯩﻠﻐــﺎﻥ‪:‬‬ ‫”ﺯﯨﻤﯩﻨـــﺪﺍ ﺑـــﻮﺯەﻙ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﻼﺭﻏـــﺎ ﻣﻪﺭھﻪﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﻤـــﺎﻗﭽﯩﻤﯩﺰ‪ ،‬ﺋـــﯘﻻﺭﻧﻰ‬ ‫ﻳﯩﺘﻪﻛﭽﯩﻠﻪﺭ ۋە ۋﺍﺭﯨﺴﻼﺭ ﻗﯩﻠﻤـﺎﻗﭽﯩﻤﯩﺰ‪) “ .‬ﺳـﯜﺭە ﻗﻪﺳـﻪﺱ‪ - 5 ،‬ﺋـﺎﻳﻪﺕ( ﺍﷲ‬ ‫ﺋﯩﺮﺍﺩﯨــــﺴﯩﻨﻰ ﺋﯩــــﺸﻘﺎ ﺋﺎﺷــــﯘﺭﺩﻯ‪ .‬ﺋﯩــــﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨــــﻰ ﻳﯘﻟﯩــــﺪﺍ ﻛــــﯜﻟﭙﻪﺕ‬ ‫ﭼﻪﻛﻜﻪﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺑﯩﻼﻝ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺭەﺑﺎھ ﺋﯩـﺪﻯ‪ .‬ﺑﯩـﻼﻝ ﺑﻮﻟـﺴﺎ ﻗﯘﺭەﻳـﺸﻠﯩﻚ‬ ‫ﺋﯘﻣﻪﻳﻴﻪ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺧﻪﻟﻪﻓﯩﻞ ﺟﯘﻣﻪھﯩﻨﯩـﯔ ﻗـﯘﻟﻰ ﺋﯩـﺪﻯ‪ .‬ﺋـﯘﻣﻪﻳﻴﻪ ﺑﯩﻼﻟﻨﯩـﯔ‬ ‫ﺑﻮﻳﻨﯩﻨﻰ ﺋﺎﺭﻏﺎﻣﭽﺎ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﻏﻼپ‪ ،‬ﺋﯘﺷﺸﺎﻕ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻏﺎ ﺋـﯘﻧﻰ ﺋﻮﻳﻨﯩـﺴﯘﻥ ﺩەپ‬ ‫ﺩەپ ﺗﺎﭘــﺸﯘﺭﺍﺗﺘﻰ‪ .‬ﺑﯩــﻼﻝ‪ :‬ﺍﷲ ﺑﯩــﺮ‪ ،‬ﺍﷲ ﺑﯩــﺮ ﺩەﻳﺘﺘــﻰ‪ .‬ﺑﯩــﻼﻝ ﺷــﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩــﺮ‬ ‫ﻗﯩﻴﯩﻦ ﺋﻪھﯟﺍﻟﺪﺍ ﺋﯚﺯ ھﺎﻟﻰ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟـﯘپ ﻗﺎﻟﻤـﺎﻱ‪ ،‬ﺍﷲﻧـﻰ ﺑﯩـﺮ ﺩەپ ﺗـﯘﺭﺩﻯ‪.‬‬ ‫ﺋـــﯘﻣﻪﻳﻴﻪ ﺗﯘﻣـــﯘﺯﺩﺍ ﭼـــﯜﺵ ۋﺍﻗﺘﯩـــﺪﺍ ﺑﯩﻼﻟﻨـــﻰ ﺋﯩﺴـــﺴﯩﻖ ﻗﯘﻣﻐـــﺎ ﺋﯧﻠﯩـــﭗ‬ ‫ﭼﯩﻘﺎﺗﺘﻰ‪ .‬ﻗﯘﻡ ﺷـﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺴـﺴﯩﻖ ﺋﯩـﺪﯨﻜﻰ‪ ،‬ﺑﯩـﺮەﺭ ﭘـﺎﺭﭼﻪ ﮔﯚﺷـﻨﻰ ﻗﻮﻳـﺴﺎ‬ ‫ﭘﯩـــﺸﺎﺗﺘﻰ‪ .‬ﺑﯩﻼﻟﻨﯩـــﯔ ﻣﻪﻳﺪﯨـــﺴﯩﮕﻪ ﭼـــﻮڭ ﺗﺎﺷـــﻨﻰ ﺋﺎﻟـــﺪﯗﺭﯗپ ﻗﻮﻳـــﯘپ‪،‬‬ ‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩﻧﻰ ﺋﯩﻨﻜـﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩـﭗ‪ ،‬ﻻﺕ‪ ،‬ﺋـﯘﺯﺭﺍ ﺩﯦـﮕﻪﻥ ﺑﯘﺗﻼﺭﻏـﺎ ﭼﯘﻗﯘﻧﻤﯩـﺴﺎڭ‪،‬‬ ‫ﻣﯘﺷــﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻴﻨــﺎپ ﺋﯚﻟﺘــﯜﺭﯨﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺩەﻳﺘﺘــﻰ‪ .‬ﺑﯩــﻼﻝ‪ :‬ﺍﷲ ﺑﯩــﺮ‪ ،‬ﺍﷲ ﺑﯩــﺮ‪ ،‬ﺩەپ‬ ‫ﺟــﺎۋﺍﺏ ﻗــﺎﻳﺘﯘﺭﺍﺗﺘﻰ‪ .‬ﺑﯩــﻼﻝ ﺷــﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋــﺎﺯﺍپ ﭼﯩﻜﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧــﺪﺍ‪ ،‬ﺑﯩــﺮ ﻛــﯜﻧﻰ‬ ‫ﺋﻪﺑﯘﺑﻪﻛﺮﻯ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﯜپ ﻛﯩﺘﯩﯟﯦﺘﯩﭗ‪ :‬ھﻪﻱ ﺋـﯘﻣﻪﻳﻴﻪ‪ ،‬ﺑـﯘ ﺑﯩﭽـﺎﺭە‬ ‫ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺍﷲﺩﯨـﻦ ﻗﻮﺭﻗﻤﺎﻣـﺴﻪﻥ؟ ﺋـﯘﻧﻰ ﻗﺎﭼـﺎﻧﻐﯩﭽﻪ ﻗﯩﻴﻨﺎﻳـﺴﻪﻥ؟ ﺩﯦـﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋــﯘﻣﻪﻳﻴﻪ ﺋﻪﺑــﯘﺑﻪﻛﺮﯨﮕﻪ‪ :‬ﺋــﯘﻧﻰ ﺳــﻪﻥ ﺑــﯘﺯﺩﯗڭ‪ ،‬ﺋﻪﻣــﺪﻯ ﺋــﯘﻧﻰ ﻗﯘﺗﻘــﯘﺯﯛپ‬ ‫ﺑﺎﻗﻤﺎﻣﺴﻪﻥ؟ ﺩﯦﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﺑـﯘﺑﻪﻛﺮﻯ ﺑﯩﻼﻟﻨـﻰ ﺳـﯧﺘﯩﯟﯨﻠﯩﭗ ﺋـﺎﺯﺍﺕ ﻗﯩﻠـﺪﻯ‪ .‬ﺍﷲ‬

‫‪- 76 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬


‫‪www.munber.org‬‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﺋﻪﺑﯘﺑﻪﻛﺮﻯ ۋە ﺋﯘﻣﻪﻳﻴﻪ ھﻪﻗﻘﯩﺪە ﺑـﯘ ﺋـﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﻧﺎﺯﯨـﻞ ﻗﯩﻠـﺪﻯ‪” :‬ﺳـﯩﻠﻪﺭﻧﻰ‬ ‫ﻻۋﯗﻟﺪﺍپ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺩەۋﺯەﺧﺘﯩﻦ ﺋﺎﮔﺎھﻼﻧﺪﯗﺭﺩﯗﻡ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﻪﺩﺑﻪﺧـﺖ ﺋـﺎﺩەﻣﻠﻪﺭﻻ‬ ‫ﻛﯩﺮﯨــﺪﯗ‪ .‬ﺋــﯘﻣﻪﻳﻴﻪ ھﻪﻗﻨــﻰ ﺋﯩﻨﻜــﺎﺭ ﻗﯩﻠــﺪﻯ ۋە ھﻪﻗــﺘﯩﻦ ﻳــﯜﺯ ﺋــﯚﺭﯛﺩﻯ‪ .‬ﺋﻪڭ‬ ‫ﻣﯘﺗﺘﻪﻗﻰ )ﺋﻪﺑﯘﺑﻪﻛﺮﻯ( ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻳﯩـﺮﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩـﺪﯗ‪ .‬ﺋـﯘ ﭘـﺎﻛﻠﯩﻨﯩﺶ‬ ‫ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻣﺎﻝ – ﻣﯜﻟﻜﯩﻨﻰ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩـﯔ ﻗﯩﻠﻐـﺎﻥ ﻳﺎﺧـﺸﯩﻠﯩﻘﻰ ﺑﯩﺮﺍۋﻧﯩـﯔ‬ ‫ﻳﺎﺧــﺸﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻳﺎﻧــﺪﯗﺭﯗﺵ ﺋﯜﭼــﯜﻥ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ .‬ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯘﻟــﯘﻍ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﻧﯩــﯔ‬ ‫ﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻘـــﻰ ﺋﯜﭼﯜﻧـــﺪﯗﺭ‪ .‬ﺋﻪﻟـــﯟەﺗﺘﻪ‪ ،‬ﺋـــﯘ‪ ،‬ﺋﯚﺯﯨﻤـــﯘ ﻣﻪﻣﻨـــﯘﻥ ﺑﻮﻟﯩـــﺪﯗ‪) “.‬ﺳـــﯜﺭە‬ ‫ۋەﻟﻠﻪﻳﻠﻰ‪ – 14 ،‬ﺋـﺎﻳﻪﺗﺘﯩﻦ ‪ – 21‬ﺋـﺎﻳﻪﺗﻜﯩﭽﻪ( ﺋﻪﺑـﯘﺑﻪﻛﺮﻯ ﻣﯧﻠﯩﻨـﻰ ﺳـﻪﺭپ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯩﻼﻟﻨﻰ ﺳﯧﺘﯩﯟﯦﻠﯩﭗ ﺋـﺎﺯﺍﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻐﯩﻨﯩـﯔ ﺍﷲﻧﯩـﯔ ﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻘـﻰ‬ ‫ﺋﯜﭼــﯜﻥ ﺑﻮﻟﻐــﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺍﷲ ﺋﻪﺳــﻠﯩﺘﯩﭗ ﺋــﯚﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﻪﺑــﯘﺑﻪﻛﺮﻯ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھــﯘ‬ ‫ﺋﻪﻧﻬﯘ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯘ ﺷﻪﺭەپ ﻳﯧﺘﻪﺭﻟﯩﻚ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﺑﯘﺑﻪﻛﺮﻯ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﻼﻟﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷـﻘﺎ‪،‬‬ ‫ﻣﯘﺳــﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟــﯘپ ﺧﻮﺟﺎﻳﯩﻨﻠﯩﺮﯨﻨﯩــﯔ ﺟﺎﺯﺍﻟﯩــﺸﯩﻐﺎ ﺋﯘﭼﺮﯨﻐــﺎﻥ ﻗــﯘﻟﻼﺭﺩﯨﻦ‬ ‫ﺑﯩﺮ ﮔـﯘﺭﯗھ ﺋـﺎﺩەﻣﻨﻰ ﺋـﺎﺯﺍﺕ ﻗﯩﻠـﺪﻯ‪ .‬ﺑﯩﻼﻟﻨﯩـﯔ ﺋﺎﻧﯩـﺴﻰ ھﻪﻣـﺎﻣﻪ ۋە ﺋـﺎﻣﯩﺮ‬ ‫ﺋﯩﺒﻨــﻰ ﻓــﯘھﻪﻳﺮ ﺷــﯘﻻﺭ ﺟﯜﻣﻠﯩــﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩــﺪﻯ‪ .‬ﺋــﺎﻣﯩﺮ ﻗــﺎﺗﺘﯩﻖ ﻗﯩﻴﻨﺎﺷــﻘﺎ‬ ‫ﺋﯘﭼﺮﯨﻐﺎﭼﻘـــﺎ‪ ،‬ﺋﯚﺯﯨﻨﯩـــﯔ ﻧﯩـــﻤﻪ ﺩەۋﺍﺗﻘـــﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﯩﻤﯘ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺘﺘـــﻰ‪ .‬ﺳـــﻪﺑﯟﺍﻥ‬ ‫ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﯘﻣﻪﻳﻴﻪ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺧﻪﻟﻪﻓﻨﯩﯔ ﻗـﯘﻟﻰ ﺋﻪﺑﯘﻓﯘﻛﻪﻳﻬﻪﻧﯩﻤـﯘ ﺋـﺎﺯﺍﺕ ﻗﯩﻠـﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﯩﻴﻨﺎﺷﻘﺎ ﺋﯘﭼﺮﯨﻐـﺎﻥ ﺯﯨﻨﻨﯩـﺰە ﺋﯩـﺴﯩﻤﻠﯩﻚ‬ ‫ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﻤﯘ ﺋﻪﺑﯘﺑﻪﻛﺮﻯ ﺋﺎﺯﺍﺕ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘ ﻗﯩﻴﯩﻦ ﻗﯩـﺴﺘﺎﻗﻘﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﯩـﭗ ﻛـﯚﺯﻯ‬ ‫ﻛــﻮﺭ ﺑﻮﻟــﯘپ ﻗﺎﻟــﺪﻯ‪ ،‬ﺑﯘﻧﯩــﯔ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩــﯔ ﺋﯩﻤــﺎﻧﻰ ﺗﯧﺨﯩﻤــﯘ ﻛﯜﭼﻪﻳــﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﺑﯘﺟﻪھﯩـــﻞ‪ :‬ﺑـــﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ۋە ﺋﻪﮔﻪﺷـــﻜﯜﭼﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﻪﺟﻪﭘﻠﻪﻧﻤﻪﻣـــﺴﯩﻠﻪﺭ؟‬ ‫ﻣــﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺩەۋەﺕ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘــﺎﻥ ﺩﯨــﻦ ھﻪﻕ ﺑﻮﻟﯩــﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟــﺴﺎ‪ ،‬ﺑــﯘﻻﺭﺩﯨﻦ‬ ‫ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺑﯩﺰ ﻗﯘﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻻﺗﺘﯘﻕ‪ .‬ﺑﯩـﺰﺩﯨﻦ ﺑـﯘﺭﯗﻥ ھﻪﻕ ﻳـﻮﻟﻨﻰ ﺯﯨﻨﻨﯩـﺮە‬ ‫ﺗﺎﭘﺎﺭﻣﯘ؟ ﺩەﻳﺘﺘﻰ‪ .‬ﺍﷲ ﻣﯘﻧﯘ ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﻰ ﻧﺎﺯﯨـﻞ ﻗﯩﻠـﺪﻯ‪” :‬ﻛـﺎﭘﯩﺮﻻﺭ ﻣـﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭﮔﻪ‪،‬‬ ‫ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯩــﺴﻼﻣﺪﺍ ﺑﯩــﺮەﺭ ﺧﻪﻳــﺮﯨﻴﻪﺕ ﺑﻮﻟــﺴﺎ ﺋﯩــﺪﻯ‪ ،‬ﺋــﯘﻻﺭ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐــﺎ ﺑﯩــﺰﺩﯨﻦ‬

‫‪- 77 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﺑــﯘﺭﯗﻥ ﺋﯩــﺸﻪﻧﻤﯩﮕﻪﻥ ﺑــﻮﻻﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺩﯦــﺪﻯ‪ .‬ﺋــﯘﻻﺭ ﺑﯘﻧﯩــﯔ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ھﯩــﺪﺍﻳﻪﺕ‬ ‫ﺗﺎﭘﻤﯩﻐــﺎﻧﻠﯩﻘﻠﯩﺮﻯ ﺋﯜﭼــﯜﻥ‪ ،‬ﺑــﯘ ﻗﻪﺩﯨﻤﻘــﻰ ﺋﻮﻳﺪﯗﺭﻣﯩــﺪﯗﺭ‪ ،‬ﺩەﻳــﺪﯗ‪) “.‬ﺳــﯜﺭە‬ ‫ﺋﻪھﻘﺎﻑ‪ – 11 ،‬ﺋـﺎﻳﻪﺕ( ﺑﻪﻧـﻰ ﺯﯙھﺮەﻧﯩـﯔ ﻛﯧﻨﺰﯨﻜـﻰ ﺋﯘﻣﻤـﯘ ﺋـﯘ ﻧﻪﻳـﺴﻨﯩﻤﯘ‬ ‫ﺋﻪﺑﯘﺑﻪﻛﺮﻯ ﺳﯧﺘﯩﯟﯨﻠﯩﭗ ﺋﺎﺯﺍﺕ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘﻧﻰ ﺋﻪﺳـﯟەﺩ ﺋﯩﺒﻨـﻰ ﺋﻪﺑـﺪﯨﻴﻪﻏﯘﺱ‬ ‫ﻗﯩﻴﻨﺎﻳﺘﺘﻰ‪ .‬ﺋﻪﻣﻤﺎﺭ ﺋﯩﺒﻨـﻰ ﻳﺎﺳـﯩﺮ ۋە ﺋﯘﻧﯩـﯔ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨـﺸﻰ‪ ،‬ﺋﺎﺗـﺎ – ﺋـﺎﻧﯩﺲ‬ ‫ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻠﯩﺮﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﯩﻴﯩﻦ – ﻗﯩﺴﺘﺎﻗﻘﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﻐـﺎﻥ ﺋﯩـﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋــﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋــﻮﺕ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﻗﯩﻴﻨﯩــﺸﺎﺗﺘﻰ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩــﯔ‬ ‫ﻳﯧﻨﯩ ـﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗــﯜپ ﻛﯧﺘﯩﯟﯦﺘﯩــﭗ‪ :‬ﻳﺎﺳــﯩﺮﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩــﺴﻰ‪ ،‬ﺳــﻪۋﺭ ﻗﯩﻠﯩﯖــﻼﺭ‪،‬‬ ‫ﺳـــﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺟﻪﻧـــﻨﻪﺕ ۋەﺩە ﻗﯩﻠﯩﻨﻐـــﺎﻥ‪ .‬ﺋـــﻰ ﺍﷲ‪ ،‬ﻳﺎﺳـــﯩﺮﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩـــﺴﯩﮕﻪ‬ ‫ﻣﻪﻏﭙﯩــﺮەﺕ ﻗﯩــﻞ‪ ،‬ﺩﯦــﮕﻪﻥ ﺋﯩــﺪﻯ‪ .‬ﺋــﯘﻻﺭ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ‬ ‫ﺩﯨﮕﯩﻨﯩــﺪەﻙ ﻗﯩﻠــﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﻣﻤﺎﺭﻧﯩــﯔ ﺋﺎﺗﯩــﺴﻰ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺋﺎﻧﯩــﺴﻰ)ﺍﷲ ﺋﯘﻻﺭﻏــﺎ‬ ‫ﺭەھﻤﻪﺕ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ( ﻗﯩﻴﯩﻦ ـ ﻗﯩـﺴﺘﺎﻕ ﺋﺎﺳـﺘﯩﺪﺍ ﺋﯚﻟـﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﻣﻤﺎﺭﻧﯩـﯔ ﺋـﯚﺯﻯ‬ ‫ﺑﻮﻟــــﺴﺎ ﻗــــﺎﺗﺘﯩﻖ ﻗﯩﻴﻨﺎﺷــــﻘﺎ ﺋﯘﭼﺮﯨﻐــــﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺋﺎﻏﺰﯨــــﺪﺍ ﺋﯩﻤﺎﻧــــﺪﯨﻦ‬ ‫ﻗﺎﻳﺘﻘﺎﻧﻠﯩﻐﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﺩﻯ‪ .‬ﺋﻪﺑﯘ ﺟﻪھﯩـﻞ ﺋﻪﻣﻤـﺎﺭﻧﻰ ﻗﯩﻴﻨـﺎپ ﺗﯘﻣـﯘﺯ ﻛﯜﻧـﺪە‬ ‫ﺗﯚﻣـــﯜﺭ ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﻪﺭﻧـــﻰ ﻛﯩﻴﮕـــﯜﺯﯛپ ﻗﯘﻳـــﺎﺗﺘﻰ‪ ،‬ﻣﯘﺳـــﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺋﻪﻣﻤـــﺎﺭﻧﻰ‬ ‫ﺋﯩﻤﺎﻧﯩـــﺪﯨﻦ ﻳﯧﻨﯩـــﭗ ﻛﻪﺗﺘـــﻰ‪ ،‬ﺩﯦﻴﯩـــﺸﺘﻰ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـ ـﺴﺎﻻﻡ‪:‬‬ ‫ﺋﻪﻣﻤﺎﺭﻧﯩــﯔ ﭘﯘﺗﻜــﯜﻝ ۋﯗﺟــﯘﺩﻯ ﺋﯩﻤــﺎﻥ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺗﻮﻟﻐــﺎﻥ‪ ،‬ﺩﯦــﺪﻯ‪ .‬ﺍﷲﺗﺎﺋــﺎﻻ‬ ‫ﺋﻪﻣﻤﺎﺭﻧﯩــﯔ ﻣــﯘﺭﺗﻪﺩﻟﻪﺭ ﻗﺎﺗﺎﺭﯨﻐــﺎ ﻛﯩﺮﻣﻪﻳــﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳــﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩــﭗ‪ ،‬ﺑــﯘ‬ ‫ﺋــﺎﻳﻪﺗﻨﻰ ﻧﺎﺯﯨــﻞ ﻗﯩﻠــﺪﻯ‪” :‬ﺋﯩﻤــﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧــﺪﯨﻦ ﻛﯧــﻴﯩﻦ ﺍﷲﻧــﻰ ﺋﯩﻨﻜــﺎﺭ‬ ‫ﻗﯩﻠﻐــﺎﻧﻼﺭ )ﻗﻪﻟﺒــﻰ ﺋﯩﻤــﺎﻥ ﺑﻪﺭﻗــﺎﺭﺍﺭ ﺗــﯘﺭﯗپ‪ ،‬ﻣﻪﺟﺒــﯘﺭﻻﺵ ﺋﺎﺳــﺘﯩﺪﺍ ﺋﯩﻨﻜــﺎﺭ‬ ‫ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻐﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﮔﻪﻧﻠﻪﺭ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺳﯩﺮﺗﯩﺪﺍ( ۋە ﻛـﯘﻓﺮﻯ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﻛـﯚﯕﻠﻰ‬ ‫ﺋــﺎﺯﺍﺩە ﺑﻮﻟﻐــﺎﻧﻼﺭ ﺍﷲﻧﯩــﯔ ﻏﻪﺯﯨــﭙﯩﮕﻪ ﺩﯗﭼــﺎﺭ ﺑﻮﻟﯩــﺪﯗ ۋە ﺯﻭﺭ ﺋﺎﺯﺍﭘﻘــﺎ ﺩﯗﭼــﺎﺭ‬ ‫ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪) “.‬ﺳﯜﺭە ﻧﻪھﻞ‪ 106 ،‬ـ ﺋـﺎﻳﻪﺕ( ﺧﻪﺑﺒـﺎﺏ ﺋﯩﺒﻨـﻰ ﺋﻪﺭەﺗﻤـﯘ ﻣﯘﺳـﯘﻟﻤﺎﻥ‬ ‫ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﯩﻴﯩﻦ ـ ﻗﯩﺴﺘﺎﻗﻘﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﻐﺎﻥ‪ .‬ﺋﯘ ﺟـﺎھﯩﻠﻴﻪﺕ ﺯﺍﻣﺎﻧﯩـﺪﺍ‬

‫‪- 78 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬


‫‪www.munber.org‬‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﺋﻮﻟﺠﯩﻐﺎ ﭼﯜﺷﻜﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘپ‪ ،‬ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯘﻣﻤﯘ ﺋﻪﻧﻤﺎﺭ ﺳﯧﺘﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩـﺪﻯ‪ .‬ﺧﻪﺑﺒـﺎﺏ‬ ‫ﺗﯚﻣﯜﺭﭼﻰ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺑﻮﻟﯘﺷـﺘﯩﻦ ﺑـﯘﺭﯗﻥ ﺧﻪﺑﺒـﺎﺏ ﺑﯩـﻠﻪﻥ‬ ‫ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺋﯩﺪﻯ‪ ،‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧـﻴﯩﻦ ﺧﻪﺑﺒـﺎﺏ ﻣﯘﺳـﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟـﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺧﻪﺑﺒﺎﺑﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺧﻮﺟﯩﺴﻰ ﺋﯘﻧﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯩﻴﻨـﺎﻳﺘﺘﻰ‪ .‬ﺧﻪﺑﺒـﺎﺑﻨﻰ ﺋﻤﺎﻧـﺪﯨﻦ‬ ‫ﻳﺎﻧــﺪﯗﺭﯗﺵ ﺋﯜﭼــﯜﻥ‪ ،‬ﻗﯩﺰﯨﺘﯩﻠﻐــﺎﻥ ﺗﯜﻣــﯜﺭﻧﻰ ﺋﯘﻧﯩــﯔ ﺩﯛﻣﺒﯩــﺴﯩﮕﻪ ﻳﺎﻗــﺎﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﺑﯘﻧﯩــﯔ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺧﻪﺑﺒﺎﺑﻨﯩــﯔ ﺋﯩﻤــﺎﻧﻰ ﺗﯧﺨﯩﻤــﯘ ﻛــﯜﭼﯩﻴﻪﺗﺘﻰ‪.‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ ﺑﯩــﺮ ﻛــﯜﻧﻰ ﻛﻪﺋﯩﺒﯩﻨﯩــﯔ ﺳﺎﻳﯩــﺴﯩﺪە ﭼــﺎﭘﯩﻨﯩﻨﻰ ﺑﯧــﺸﯩﻐﺎ‬ ‫ﻗﻮﻳﯘپ ﻳﺎﺗﺎﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺧﻪﺑﺒﺎﺏ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟـﺪﯨﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩـﭗ‪ :‬ھﻪﻱ ﺭەﺳـﯘﻟﯘﻟﻼھ ﺑﯩـﺰﮔﻪ‬ ‫ﺩﯗﺋــﺎ ﻗﯩﻠﻤﺎﻣــﺴﻪﻥ؟ ﺩﯦــﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ ﻗﯩﺰﺍﺭﻏــﺎﻥ ھﺎﻟــﺪﺍ‪:‬‬ ‫ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺋـﯜﻣﻤﻪﺗﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻣﯘﺳـﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐـﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﻛـﺎﭘﯩﺮﻻﺭ ﺗﯚﻣـﯜﺭ ﺗﺎﺭﻏـﺎﻕ‬ ‫ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﻗﯩﻴﻨﯩﻐــﺎﻥ‪ ،‬ﺗﯚﻣـﯜﺭ ﺗﺎﺭﻏــﺎﻕ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩــﯔ ﮔـﯚﺵ ۋە ﭘﻪﻳﻠﯩﺮﯨــﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗــﯜپ‬ ‫ﺳــﯚﯕﯜﻛﯩﮕﻪ ﺋﯚﺗــﯜپ ﺑﺎﺭﻏــﺎﻥ‪ ،‬ھﻪﺭە ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩــﯔ ﺑﯧــﺸﯩﻨﻰ ھﻪﺭﯨــﺪەپ‬ ‫ﻳﯧﺮﯨﯟەﺗﻜﻪﻥ‪ ،‬ﻣﯘﻧـﺪﺍﻕ ﻗﯩﻴﻨﺎﺷـﻼﺭ ﺋـﯘﻻﺭﻧﻰ ﺩﯨﻨـﺪﯨﻦ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﺍﻟﻤﯩﻐـﺎﻥ‪ .‬ﺋﯘﻟـﯘﻍ‬ ‫ﺍﷲ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻨﻰ ﭼﯘﻗﯘﻡ ﺋﯜﺳﺘﯜﻧﻠﯜﻛﻜﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﻗﯩﻠﯩـﺪﯗ‪ .‬ھﻪﺗﺘـﺎ ﺋﯘﻻﻗﻠﯩـﻖ‬ ‫ﻳﻮﻟــﯘﭼﻰ ﺳــﻪﻧﺌﺎ )ﻳﻪﻣﻪﻧــﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩــﺮ ﺷــﻪھﻪﺭ( ﺩﯨــﻦ ھﻪﺯﺭﻯ ﻣﻪۋﺗﻜﯩــﭽﻪ ﻳــﻮﻝ‬ ‫ﻣﺎﯕـــﺴﺎ‪ ،‬ﺍﷲﺩﯨـــﻦ ﻗﻮﺭﻗﯘﺷـــﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷـــﻘﺎ ھﯩﭽﻨﯩﻤﯩـــﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗـــﯘﻧﭻ ھﯩـــﺲ‬ ‫ﻗﯩﻠﻤﺎﻳــﺪﯨﻐﺎﻥ‪ ،‬ﺑــﯚﺭە ﻗﻮﻳﻐــﺎ ﻗﯧﺘﯩﻠﯩــﭗ ﻗﺎﻟــﺴﯩﻤﯘ ﻗﻮﺭﻗﻤﺎﻳــﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩ ـﺪﯗ‪،‬‬ ‫ﺩﯦﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺑــﯘ ﺳــﯚﺯﻟﻪﺭﻧﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ ﺷــﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩــﻴﯩﻦ ﺷــﺎﺭﺍﺋﯩﺖ‬ ‫ﺋﺎﺳــﺘﯩﺪﺍ ﺋﯧﻴﺘﻘــﺎﻧﻜﻰ‪ ،‬ﻛﯩﭽﻪﻛــﺘﻪ ﻛــﯜچ – ﻗــﯘۋۋەﺕ ۋە ﺑﻪﺧــﺖ ـ ﺳــﺎﺋﺎﺩەﺗﻜﻪ‬ ‫ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺸﻨﻰ ﺋﻪڭ ﺋﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻖ ۋە ﺋﻪڭ ﺩﺍﻧﺎ ﺋﺎﺩەﻣﻤﯘ ﺗﻪﺳـﻪۋۋﯗﺭ ﻗﯩﻼﻟﻤـﺎﻳﺘﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﺑﯘﻧﻰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺍﷲﺗﺎﺋﺎﻻ ۋەھﯩﻲ ﺋـﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺭەﺳـﯘﻟﯘﻟﻼھﻘﺎ ﺑﯩﻠـﺪﯛﺭﮔﻪﻥ‪ .‬ﺋﺎﻧـﺪﯨﻦ‬ ‫ﻛﯩـــﻴﯩﻦ ﺍﷲ ﻣﯘﺳـــﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺮﺍﺩﯨـــﺴﯩﻨﻰ ﭼﯩﯖﯩـــﺘﯩﺶ ﺋﯜﭼـــﯜﻥ ﻣﯘﻧـــﯘ‬ ‫ﺋـــﺎﻳﻪﺗﻼﺭﻧﻰ ﻧﺎﺯﯨـــﻞ ﻗﯩﻠـــﺪﻯ‪” :‬ﺋﯩﻨـــﺴﺎﻧﻼﺭ ﺋﯩﻤـــﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﺘـــﯘﻕ ﺩﯨـــﺴﻪﻛﻼ‪،‬‬ ‫‪- 79 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﺳـــﯩﻨﺎﻟﻤﺎﻱ ﻗﻮﻳـــﯘپ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﻤﯩـــﺰ‪ ،‬ﺩەپ ﺋﻮﻳﻼﻣـــﺪﯗ؟ ﺋـــﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩـــﺮﻯ‬ ‫ﻛﯩــﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺳــﯩﻨﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩــﺪﯗﻕ‪ .‬ﺍﷲ ﺭﺍﺳــﺖ ﺳــﯚﺯﻟﯩﮕﯜﭼﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﻪﻟــﯟەﺗﺘﻪ‬ ‫ﺑﯩﻠﯩﺪﯗ‪ ،‬ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺳﯚﺯﻟﯩﮕﯜﭼﯩﻠﻪﺭﻧﯩﻤﯘ ﺋﻪﻟـﯟەﺗﺘﻪ ﺑﯩﻠﯩـﺪﯗ‪) “.‬ﺳـﯜﺭە ﺋﻪﻧﻜﻪﺑـﯘﺕ‪،‬‬ ‫‪2‬ـ‪3 ،‬ـ ﺋـﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ( ﻣﯘﺳـﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐـﺎﻧﻠﯩﻘﻠﯩﺮﻯ ﺋﯜﭼـﯜﻥ ﺋـﺎﺯﺍﺭ – ﻛـﯜﻟﭙﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ‬ ‫ﺋﯘﭼﺮﯨﻐﺎﻧﻼﺭﻧﯩــﯔ ﺋﯩﭽﯩــﺪە ﺋﻪﺑــﯘﺑﻪﻛﺮﻯ ﺳــﯩﺪﯨﻘﻤﯘ ﺑــﺎﺭ ﺋﯩــﺪﻯ‪ .‬ﺋــﯘ ﺋــﯚﺯﯨﮕﻪ‬ ‫ﻣﯘﺷــﺮﯨﻜﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﺯﯨﻴﯩﺘــﻰ ﻛــﯜﭼﻪﻳﮕﻪﻥ ﭼﺎﻏــﺪﺍ ﻣﻪﻛﻜﯩــﺪﯨﻦ ھﻪﺑﻪﺷﯩــﺴﺘﺎﻥ‬ ‫ﺗﻪﺭەﭘــﻜﻪ ھﯩﺠــﺮەﺕ ﻗﯩﻠﯩــﺶ ﻗﺎﺭﺍﺭﯨﻐــﺎ ﻛﻪﻟــﺪﻯ‪ .‬ﺋــﯘ ﺋﺎﺗﻠﯩﻨﯩــﭗ ﺑﻪﺭﻛﻮﻟﻐﯩﻤــﺎﺩ‬ ‫]ﻣﻪﻛﻜﯩﻨﯩــﯔ ﺋﺎﺭﻗــﺎ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩــﺪﯨﻦ ﻣﻪﻛﻜﯩــﺪﯨﻦ ﺑﻪﺵ ﻛﯜﻧﻠــﯜﻙ ﻛﯧﻠﯩــﺪﯨﻐﺎﻥ‪،‬‬ ‫ﺩﯦﯖﯩﺰﻏﺎ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺑﯩﺮ ﺟﺎﻱ‪ ،‬ھﻪﺟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪڭ ﻳﯩﺮﺍﻗﺘﯩﻜـﻰ ﺑﯩـﺮ ﺟـﺎﻳﻰ ﺩﯦـﮕﻪﻥ‬ ‫ﺳﯚﺯﻣﯘ ﺑﺎﺭ[ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺟﺎﻳﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە‪ ،‬ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺩەﻏﻨﻪ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋـﺎﺩەﻣﮕﻪ ﺋـﯘﭼﺮﺍپ‬ ‫ﻗﺎﻟﺪﻯ‪ .‬ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺩەﻏﻨﻪ ﻗﺎﺭﺍ ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﭼـﻮڭ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩﻨﯩـﯔ ﺑﺎﺷـﻠﯩﻘﻰ ﺋﯩـﺪﻯ‪ .‬ﺋـﯘ‬ ‫ﺋﻪﺑﯘﺑﻪﻛﺮﯨﺪﯨﻦ ﻗﺎﻳﻪﺭﮔﻪ ﺑﺎﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺳـﻮﺭﯨﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﺑـﯘﺑﻪﻛﺮﻯ ﻗﻪۋﻣﯩﻨﯩـﯔ‬ ‫ھﻪﻳــﺪەپ ﭼﯩﻘﺎﺭﻏــﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ‪ ،‬ﺯﯨﻤﯩﻨــﺪﺍ ﺳــﺎﻳﺎھﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩــﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ‪ ،‬ﺍﷲﻏــﺎ‬ ‫ﺋﯩﺒــﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﻤــﺎﻗﭽﻰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨــﻰ ﺋﯧﻴﺘﺘــﻰ‪ .‬ﺋﯩﺒﻨــﻰ ﺩەﻏــﻨﻪ‪ :‬ﺳــﻪﻧﺪەﻙ‬ ‫ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩــــﯔ ھﻪﻳــــﺪەپ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﻠﯩــــﺸﻰ ﺗــــﻮﻏﺮﺍ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ ،‬ﺳــــﻪﻥ ﺑﻮﻟــــﺴﺎڭ‬ ‫ﻳﻮﻗــﺴﯘﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ھﺎﻟﯩــﺪﯨﻦ ﺧﻪۋەﺭ ﺋﺎﻟﯩــﺴﻪﻥ‪ ،‬ﺧﯩــﺶ ﺋﻪﻗﺮﯨﺒﺎﻻﺭﻏــﺎ ﺳــﯩﻠﻪ –‬ ‫ﺭەھﯩﻢ ﻗﯩﻠﯩﺴﻪﻥ‪ ،‬ﺋﺎﺟﯩﺰﻻﺭﻧﻰ ﻳﯜﻟﻪﻳﺴﻪﻥ‪ ،‬ﻣﯩﻬﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﻳﺎﺧـﺸﻰ ﻛﯜﺗﯩـﺴﻪﻥ‪،‬‬ ‫ﻣﻪﺯﻟﯘﻣﻼﺭﻏــﺎ ﻳــﺎﺭﺩەﻡ ﻗﯩﻠﯩــﺴﻪﻥ‪ ،‬ﻗــﺎﻳﺘﻘﯩﻦ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﺳــﺎﯕﺎ ﺑﺎﺷــﭙﺎﻧﺎھ ﺑــﻮﻟﯩﻤﻪﻥ‪،‬‬ ‫ﺭەﺑﺒﯩﯖﮕﻪ ﺋﯚﺯ ﻳﯘﺭﺗﯘﯕﺪﺍ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ‪ ،‬ﺩﯦﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﺑﯘﺑﻪﻛﺮﻯ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩـﻠﻪﻥ‬ ‫ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ‪ .‬ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺩەﻏـﻨﻪ ﻗﯘﺭەﻳـﺸﻨﯩﯔ ﻛـﺎﺗﺘﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩـﻠﻪﻥ‬ ‫ﻛﯚﺭﯛﺷﯜپ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ‪ :‬ﺋﻪﺑﯘﺑﻪﻛﺮﯨﺪەﻙ ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ ھﻪﻳﺪەپ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﻠﯩـﺸﻰ ﺗـﻮﻏﺮﺍ‬ ‫ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ ،‬ﻳﻮﻗﺴﯘﻟﻼﺭﻧﻰ ﻳﻮﻗﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ‪ ،‬ﺧﯩﺶ – ﺋﻪﻗﺮﯨﺒﺎﻻﺭﻏﺎ ﺳـﯩﻠﻪ – ﺭەھﯩـﻢ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩــﺪﯨﻐﺎﻥ‪ ،‬ﺋــﺎﺟﯩﺰﻻﺭﻧﻰ ﻳﯚﻟﻪﻳــﺪﯨﻐﺎﻥ‪ ،‬ﻣﯧﻬﻤــﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﻳﺎﺧــﺸﻰ ﻛﯜﺗﯩــﺪﯨﻐﺎﻥ‪،‬‬ ‫ﻣﻪﺯﻟﯘﻣﻼﺭﻏــﺎ ﻳ ـﺎﺭﺩەﻡ ﺑﯧﺮﯨــﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋــﺎﺩەﻣﻨﻰ ﻳﯘﺭﺗﯩــﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﯟﯨﺘﻪﻣــﺴﯩﻠﻪﺭ؟‬

‫‪- 80 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬


‫‪www.munber.org‬‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﺩﯦﺪﻯ‪ .‬ﻗﯘﺭەﻳﺶ ﺧﻪﻟﻘـﻰ ﺋﯩﺒﻨـﻰ ﺩەﻏﻨﻪﻧﯩـﯔ ﺑﺎﺷـﭙﺎﻧﺎﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﻗﯘﺑـﯘﻝ ﻗﯩﻠـﺪﻯ‪،‬‬ ‫ﺋــﯘﻻﺭ ﺋﯩﺒﻨــﻰ ﺩەﻏــﻨﻪﮔﻪ‪ :‬ﺋﻪﺑــﯘﺑﻪﻛﺮﯨﮕﻪ ﺋﯧﻴﺘﻘﯩﻨﻜــﻰ‪ ،‬ﺧﯘﺩﺍﻳﯩﻐــﺎ ھﻮﻳﻠﯩــﺴﯩﺪﺍ‬ ‫ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ‪ ،‬ﻧﺎﻣﺎﺯﻧﻰ ۋە ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﻰ ھﻮﻳﻠﯩﺴﯩﺪﺍ ﺧـﺎﻟﯩﻐﯩﻨﯩﭽﻪ ﺋﻮﻗﯘﺳـﯘﻥ‪،‬‬ ‫ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺋﺎﺯﺍﺭ ﺑﻪﺭﻣﯩـﺴﯘﻥ‪ ،‬ﺩﯨﻨـﻰ ﭘﺎﺋـﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﺷـﻜﺎﺭﺍ ﺋﯧﻠﯩـﭗ ﺑﺎﺭﻣﯩـﺴﯘﺭﻥ‪،‬‬ ‫ﺧﻮﺗـــﯘﻥ‪ ،‬ﺑـــﺎﻻ – ﭼـــﺎﻗﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺩﯨﻨـــﺪﯨﻦ ﺋﺎﺯﺩﯗﺭﯗﺷـــﯩﺪﯨﻦ ﻗـــﻮﺭﻗﯩﻤﯩﺰ‪،‬‬ ‫ﺩﯦﻴﯩــﺸﺘﻰ‪ .‬ﺋﯩﺒﻨــﻰ ﺩەﻏــﻨﻪ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩــﯔ ﺳــﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻪﺑــﯘﺑﻪﻛﺮﯨﮕﻪ ﻳﻪﺗﻜــﯜﺯﺩﻯ‪.‬‬ ‫ﺷــﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺋﻪﺑــﯘﺑﻪﻛﺮﻯ ﺋــﯚﺯ ھﻮﻳﻠﯩــﺴﺪﺍ ﺋﯩﺒــﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠــﺪﻯ‪ ،‬ﻧﺎﻣــﺎﺯﻧﻰ‪،‬‬ ‫ﻗﯘﺭﺋـــﺎﻧﻨﻰ ھﻮﻳﻠﯩـــﺴﯩﺪﺍ ﺋﻮﻗـــﯘﺩﻯ‪ .‬ﺋﻪﺑـــﯘﺑﻪﻛﺮﻯ ﻛﯧﻴﯩـــﻨﭽﻪ ھﻮﻳﻠﯩـــﺴﯩﻨﯩﯔ‬ ‫ﺳﻪﻳﻨﺎﺳﯩﻐﺎ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺳﺠﯩﺪ ﺳﺎﻟﺪﯗﺭﺩﻯ‪ .‬ﻣﻪﺳﺠﯩﺪﺗﻪ ﻧﺎﻣـﺎﺯﻧﻰ‪ ،‬ﻗﯘﺭﺋـﺎﻧﻨﻰ ﺋﺎﺷـﻜﺎﺭﺍ‬ ‫ﺋﻮﻗﯘﺷــﻘﺎ ﺑﺎﺷــﻠﯩﺪﻯ‪ .‬ﻣﯘﺷــﺮﯨﻜﻼﺭﻧﯩﯔ ﺧﻮﺗــﯘﻥ‪ ،‬ﺑــﺎﻻ – ﭼــﺎﻗﯩﻠﯩﺮﻯ ﻛﯧﻠﯩــﭗ‬ ‫ﺋﻪﺑﯘﺑﻪﻛﺮﯨﻨﯩﯔ ﺩﯨﻨﻰ ﭘﺎﺋـﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﻪﺟﻪﺑﻠﯩﻨﯩـﭗ ﻗـﺎﺭﺍﻳﺘﺘﻰ‪ .‬ﺋﻪﺑـﯘﺑﻪﻛﺮﻯ‬ ‫ﺩﯨﻠــﻰ ﺋــﯜﺯﯛﻙ ﺋــﺎﺩەﻡ ﺑﻮﻟــﯘپ‪ ،‬ﻗﯘﺭﺋــﺎﻥ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻧــﺪﺍ ﺋــﯚﺯﯨﻨﻰ ﺗﻮﺧﺘﯩﺘﯩﯟﺍﻻﻟﻤــﺎﻱ‬ ‫ﻳﯩﻐﻼﻳﺘﺘﻰ‪ ،‬ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻗﯘﺭەﻳﺸﻨﯩﯔ ﭼـﻮﯕﻠﯩﺮﻯ ﭼﯜﭼـﯜﺩﻯ‪ ،‬ﺋﯩﺒﻨـﻰ ﺩەﻏﻨﻪﻧـﻰ‬ ‫ﭼﺎﻗﯩﺮﺗﯩــﭗ ﻛﯧﻠﯩــﭗ‪ :‬ﺑﯩــﺰ ﺳــﯧﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷــﭙﺎﻧﺎﻟﯩﻘﯩﯖﻨﻰ ﻗﻮﺑــﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩــﭗ‪،‬‬ ‫ﺋﻪﺑﯘﺑﻪﻛﺮﯨﮕﻪ ھﻮﻳﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻼ ﺋﯩﺒـﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩـﺸﻘﺎ ﺭﯗﺧـﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐـﺎﻥ ﺋﯩـﺪﯗﻕ‪.‬‬ ‫ھﺎﺯﯨﺮ ﺋﯘ ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ھﺎﻟﻘﯩﭗ ھﻮﻳﻠﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺳﻪﻳﻨﺎﺳـﯩﻐﺎ ﻣﻪﺳـﺠﯩﺪ ﺳـﯧﻠﯩﭗ‬ ‫ﻧﺎﻣـــﺎﺯﻧﻰ‪ ،‬ﻗﯘﺭﺋـــﺎﻧﻨﻰ ﺋﺎﺷـــﻜﺎﺭﺍ ﺋﻮﻗﯘﻣﺎﻗﺘـــﺎ‪ .‬ﺑﯩـــﺰ ﺋﻮﻧﯩـــﯔ ﺧﻮﺗـــﯘﻥ‪ ،‬ﺑـــﺎﻻ –‬ ‫ﭼﺎﻗﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﺎﺯﺩﯗﺭﯨﺸﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﯩﻤﯩﺰ‪ .‬ھﻮﻳﻠﯩـﺴﯩﺪﺍ ﻳﯘﺷـﯘﺭﯗﻥ ﺋﯩﺒـﺎﺩەﺕ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﯘﻧﯩﺴﺎ‪ ،‬ﻣﻪﻳﻠﻰ ﻗﯩﻠﯩﯟەﺭﺳﯘﻥ‪ ،‬ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ‪ ،‬ﺋﯩﺒـﺎﺩەﺗﻨﻰ ﺋﺎﺷـﻜﺎﺭﺍ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩـــﻤﻪﻥ ﺩەﻳـــﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟـــﺴﺎ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯖـــﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷـــﭙﺎﻧﺎﻟﯩﻘﯩﯖﻨﻰ ﻗـــﺎﻳﺘﯘﺭﯨﯟﺍﻝ‪،‬‬ ‫ﺳـــﯧﻨﯩﯔ ﺯﯨﻤﻤﻪﯕـــﮕﻪ ﺋﺎﻟﻐـــﺎﻥ ۋەﺩەﯕﻨـــﻰ ﺑﯘﺯﯗﺷـــﻨﻰ ﺧـــﻮپ ﻛﯚﺭﻣﯩـــﺪﯗﻕ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﺑﯘﺑﻪﻛﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﺍ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩـﺸﯩﻨﻰ ﻻﻳﯩـﻖ ﺗﺎﭘﻤـﺎﻳﻤﯩﺰ‪ ،‬ﺩﯦﻴﯩـﺸﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺋﯩﺒﻨـﻰ ﺩەﻏـﻨﻪ ﺋﻪﺑﯘﺑﻪﻛﺮﯨﻨﯩـﯔ ﻗﯧـﺸﯩﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩـﭗ‪ :‬ۋەﺩﯨﻤﯩـﺰ‬ ‫ﺳﺎﯕﺎ ﻣﻪﻟﯘﻣﻠﯘﻕ‪ ،‬ﻳﺎﻛﻰ ﺷﯘ ﺑﯘﻳﯩﭽﻪ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩـﺸﯩﯔ ﻛﯧـﺮەﻙ‪ ،‬ﻳـﺎﻛﻰ ﻣﯧﻨﯩـﯔ‬

‫‪- 81 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﺳــــﺎﯕﺎ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺑﺎﺷــــﭙﺎﻧﺎﻟﯩﻘﯩﻤﻨﻰ ﻗــــﺎﻳﺘﯘﺭﯗپ ﺑﯧﺮﯨــــﺸﯩﯔ ﻛﯧــــﺮەﻙ‪ .‬ﻣﻪﻥ‬ ‫ھﯩﻤﺎﻳﻪﻣﮕﻪ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﻠﯩﻖ ﺋﻪﺭەﺑﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﯧﻨﻰ ﻟﻪۋﺯﯨـﺪە ﺗﯘﺭﻣـﺎﭘﺘﯘ‪،‬‬ ‫ﺩﯦﻴﯩـــﺸﯩﻨﻰ ﻳﺎﻗﺘﯘﺭﻣـــﺎﻳﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺩﯦـــﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﺑـــﯘﺑﻪﻛﺮﻯ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐـــﺎ‪ :‬ﻣﻪﻥ ﺳـــﯧﻨﯩﯔ‬ ‫ﺑﺎﺷﭙﺎﻧﺎﻟﯩﻘﯩﯖﻨﻰ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗپ ﺑﯧﺮﯨﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺑﺎﺷﭙﺎﻧﺎﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ﺭﺍﺯﯨـﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺩﯦـﺪﻯ‬ ‫)»ﺳﻪھﯩﻬﯘﻟﺒﯘﺧﺎﺭﻯ«ﺩﺍ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ( ‪ .‬ﺑﯘ ﺋﯩـﺶ ﺋﻪﺑـﯘﺑﻪﻛﺮﯨﮕﻪ‬ ‫ﭼﻮڭ ﺋﻪﺯﯨﻴﻪﺕ ﻳﯧﺘﯩـﺸﻜﻪ ﺳـﻪۋەﺏ ﺑﻮﻟـﺪﻯ‪ .‬ﻗﯩﺴﻘﯩـﺴﻰ‪ ،‬ﺋﻪﺯﯨـﻴﻪﺕ ﺗﺎﺭﺗﻤﯩﻐـﺎﻥ‬ ‫ﺑﯩﺮﻣﯘ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﻗﺎﻟﻤﯩـﺪﻯ‪ ،‬ﻟـﯧﻜﯩﻦ ﺑـﯘ ﺋﻪﺯﯨـﻴﻪﺗﻠﻪﺭ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩـﯔ ﻣﯘﺳـﺘﻪھﻜﻪﻡ‬ ‫ﻣﻪﻳــﺪﺍﻧﻰ ۋە ﻛﯜﭼﻠــﯜﻙ ﺋﯩﻤــﺎﻧﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨــﺪﺍ ﻛﺎﺭﻏــﺎ ﻛﻪﻟﻤﯩــﺪﻯ‪ ،‬ﭼــﯜﻧﻜﻰ ﺋــﯘﻻﺭ ﺑــﯘ‬ ‫ﺩﯗﻧﻴــﺎﺩﺍ ﺑﯩــﺮەﺭ ﻧﻪﺭﺳــﯩﮕﻪ ﺋﯧﺮﯨــﺸﯩﺶ ﻏﻪﺭﯨﺰﯨــﺪە ﻣﯘﺳــﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐــﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪.‬‬ ‫ﺷـــﯘﻧﺪﺍﻕ ﻏﻪﺭەﺯﺩە ﺑﻮﻟﻐـــﺎﻥ ﺑﻮﻟـــﺴﺎ‪ ،‬ﺋـــﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﯩﻤﺎﻧـــﺪﯨﻦ ﻳﺎﻧـــﺪﯗﺭﯗﺵ ﺋﺎﺳـــﺎﻥ‬ ‫ﺑـــﻮﻻﺗﺘﻰ‪ ،‬ﻟـــﯧﻜﯩﻦ ﺍﷲ ﺋـــﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﯩـــﯔ ھﻪﻗﯩﻘﯩﺘﯩﻨـــﻰ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩـــﺸﻜﻪ‬ ‫ﻣــﯘۋەﭘﭙﻪﻕ ﻗﯩﻠــﺪﻯ‪ ،‬ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﯩــﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨــﺪﺍ ھﻪﺭﻗﺎﻧــﺪﺍﻕ ﺟﺎﭘــﺎ – ﻣﯘﺷــﻪﻗﻘﻪﺕ‬ ‫ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﻛﯚﺭﯛﻧﻤﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﻗــﯘﺭەﻳﺶ ﻛــﺎﭘﯩﺮﻟﯩﺮﻯ ﻣﯘﺳــﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﻗﯩﻠﻐــﺎﻥ ﺯﯨﻴﺎﻧﻜﻪﺷــﻠﯩﻜﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ‬ ‫ﭘﺎﻳﺪﺍ ﺑﻪﺭﻣﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ‪ ،‬ﺯﯨﻴﺎﻧﻜﻪﺷﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺴﯩﺮﻯ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﻤﺎﻧﯩﻨﯩـﯔ‬ ‫ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻛﯜﭼﯩﻴﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛپ‪ ،‬ﻳﯩﻐﯩﻦ ﺋﯧﭽﯩـﭗ ﻣﻪﺳﻠﯩﻬﻪﺗﻠﻪﺷـﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﺷﻪﻣﺲ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﺎﺑﺪﯗﻣﺎﻧﺎﻑ ﺟﻪﻣﻪﺗﯩﺪﯨﻦ ﺋﯘﺗﺒﻪ ﺋﯩﺒﻨـﻰ ﺭەﺑﯩـﺌﻪ ﺋﻪﺑـﺸﻪﻣﻰ‬ ‫ﻗﻪۋﻣــﻰ ﺋﯩﭽﯩــﺪە ﮔﯧﭙــﻰ ﺋﯚﺗﯩــﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﺎﺷــﻠﯩﻖ ﺋﯩــﺪﻯ‪ .‬ﺋــﯘ‪ :‬ھﻪﻱ ﻗــﯘﺭەﻳﺶ‬ ‫ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺳـــﻰ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩﻧﯩـــﯔ ﻗﯧـــﺸﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨـــﭗ ﺳﯚﺯﻟﯩـــﺸﯩﭗ ﺑﺎﻗـــﺎﻱ‪،‬‬ ‫ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﯩﺮ ﻗـﺎﻧﭽﻪ ﺋﯩـﺸﻨﻰ ﺗﻪﻛﻠﯩـﭗ ﻗﯩﻠـﺴﺎﻡ‪ ،‬ﺑﯩﺮەﺭﺳـﯩﻨﻰ ﻗﻮﺑـﯘﻝ ﻗﯩـﻼﺭ‪.‬‬ ‫ﺷــﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺑﯩﺰﻧــﻰ ﺋﯩــﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻐــﺎ ﺩەۋەﺕ ﻗﯩﻠﯩــﺸﺘﯩﻦ ﺗﻮﺧﺘــﺎپ ﻗــﺎﻻﺭ‪،‬‬ ‫ﺩﯦــﺪﻯ‪ .‬ﻗﯘﺭەﻳــﺸﻠﻪﺭ ﺋﯘﻧﯩــﯔ ﭘﯩﻜﯩــﺮﯨﮕﻪ ﻗﻮﺷــﯘﻟﺪﻯ‪ .‬ﺋــﯘﺗﺒﻪ ﺭەﺳــﯘﻟﯘﻟﻼھﻨﯩﯔ‬ ‫ھﻮﺯﯗﺭﯨﻐﺎ ﺑـﺎﺭﺩﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـﺴﺎﻻﻡ ﻣﻪﺳـﺠﯩﺪﺗﻪ ﻧﺎﻣـﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘۋﺍﺗـﺎﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﺋﯘﺗﺒﻪ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ‪ :‬ھﻪﻱ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋﻮﻏﻠﻰ‪ ،‬ﺋﯚﺯەﯕﮕﯩﻤﯘ ﻣﻪﻟﯘﻣﻜﻰ‪ ،‬ﺳـﻪﻥ‬ ‫‪- 82 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬


‫‪www.munber.org‬‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﺑﯩﺰﻧﯩــﯔ ﺋــﺎﺭﯨﻤﯩﺰﺩﺍ ﺯﺍﺗﯩﯖﻤــﯘ‪ ،‬ﻧﻪﺳــﻠﯩﯖﻤﯘ ﺋﯧــﺴﯩﻞ ﺋﺎﺩەﻣــﺴﻪﻥ‪ ،‬ﺳــﻪﻥ ھــﺎﺯﯨﺮ‬ ‫ﭼــﻮڭ ﺑﯩــﺮ ﺋﯩــﺸﻨﻰ ﻣﻪﻳــﺪﺍﻧﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘۋﺍﺗﯩــﺴﻪﻥ‪ ،‬ﺑﯘﻧﯩــﯔ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺧﻪﻟﻘﯩﯖﻨﯩــﯔ‬ ‫ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﯩﻨــﻰ ﺑﯚﻟﯜۋەﺗﺘﯩــﯔ‪ ،‬ﺋــﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﻪﻗﯩﻠــﺴﯩﺰﻟﯩﻘﻘﺎ ﭼﯩﻘﺎﺭﺩﯨــﯔ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭﻧﯩــﯔ‬ ‫ﻣﻪﺑـــﯘﺩﻟﯩﺮﯨﻨﻰ‪ ،‬ﺩﯨﻨﯩﻨـــﻰ ﺋﻪﻳﯩﭙﻠﯩـــﺪﯨﯔ‪ ،‬ﺋـــﯚﺗﻜﻪﻥ ﺋﺎﺗـــﺎ – ﺑـــﻮۋﯨﻠﯩﺮﯨﻨﻰ‬ ‫ﻛﺎﭘﯩﺮﻟﯩﻘﻘــﺎ ﭼﯩﻘﺎﺭﺩﯨــﯔ‪ .‬ﻣﺎﯕــﺎ ﻗــﯘﻻﻕ ﺳــﺎﻝ‪ ،‬ﺳــﺎﯕﺎ ﺑﯩــﺮ ﻗــﺎﻧﭽﻪ ﺋﯩــﺸﻼﺭﻧﻰ‬ ‫ﺗﻪﻛﻠﯩــﭗ ﻗﯩﻠﻤــﺎﻗﭽﯩﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺋــﻮﻳﻼپ ﺑﯧﻘﯩــﭗ ﺑﯩﺮەﺭﺳــﯩﻨﻰ ﻗﯘﺑــﯘﻝ ﻗﯩﻼﺭﺳــﻪﻥ‪،‬‬ ‫ﺩﯦﺪﻯ‪ .‬ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھ ﺋﯘﺗﺒﻪﮔﻪ‪ :‬ﻗﯧﻨﻰ ﺋﯧﻴـﺘﻘﯩﻦ‪ ،‬ﺋـﺎﯕﻼپ ﺑﺎﻗـﺎﻱ‪ ،‬ﺩﯦـﺪﻯ‪ .‬ﺋـﯘﺗﺒﻪ‪:‬‬ ‫ھﻪﻱ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋـﻮﻏﻠﻰ‪ ،‬ﺳـﯧﻨﯩﯔ ﻳﯧﯖـﻰ ﺩﯨﻨﻐـﺎ ﺩەۋەﺕ ﻗﯩﻠﯩـﺸﺘﯩﻦ‬ ‫ﻣﻪﻗــﺴﯩﺘﯩﯔ ﺑــﺎﻱ ﺑﻮﻟﯘﺷــﺘﺎ ﺑﻮﻟــﺴﺎ‪ ،‬ﻣــﺎﻝ ﻳﯩﻐﯩــﺶ ﻗﯩﻠﯩــﭗ ﺑﯧﺮﯨــﭗ‪ ،‬ﺳــﯧﻨﻰ‬ ‫ھﻪﻣﻤﯩﻤﯩــﺰﺩﯨﻦ ﺑــﺎﻱ ﻗﯩﻠﯩﯟەﺗــﺴﻪﻙ‪ ،‬ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺷــﺎﻥ – ﺷــﻪﺭەپ ﺋﯩﺰﻟﻪﻳــﺪﯨﻐﺎﻥ‬ ‫ﺑﻮﻟــــﺴﺎڭ‪ ،‬ﺳــــﯧﻨﻰ ﺑﺎﺷــــﻠﯩﻖ ﺳــــﺎﻳﻼپ ھﻪﺭﻗﺎﻧــــﺪﺍﻕ ﺋﯩــــﺸﻨﻰ ﺳـــﯧﻨﯩﯔ‬ ‫ﻣﻪﺳــﻠﯩﻬﻪﺗﯩﯔ ﺑــﻮﻳﯩﭽﻪ ﻗﯩﻠــﺴﺎﻕ‪ .‬ﭘﺎﺩﯨــﺸﺎھ ﺑﻮﻟﻤــﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟــﺴﺎڭ‪ ،‬ﺳــﯧﻨﻰ‬ ‫ﺋـــﯚﺯﯨﻤﯩﺰﮔﻪ ﭘﺎﺩﯨـــﺸﺎھ ﻗﯩﻠـــﺴﺎﻕ‪ .‬ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳـــﯧﻨﯩﯔ ھﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻠﯩﺮﯨـــﯔ ﺟﯩـــﻦ‬ ‫ﭼﺎﭘﻠﯩــــﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐــــﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺑﻮﻟــــﯘپ‪ ،‬ﭼﺎﺭﯨــــﺴﯩﺰ ﻗﺎﻟﻐــــﺎﻥ ﺑﻮﻟــــﺴﺎڭ‪،‬‬ ‫ﺳـــﺎﻗﺎﻳﻐﯩﻨﯩﯖﻐﺎ ﻗﻪﺩەﺭ ﺩﺍۋﺍﻟﯩﺘﯩـــﭗ‪ ،‬ﭼﯩﻘﯩﻤﻨـــﻰ ﺑﯩـــﺰ ﺑﻪﺭﺳـــﻪﻙ‪ ،‬ﻛﯩـــﺸﻰ‬ ‫ﺩﺍۋﺍﻻﻧﻤﯩﻐﯩﭽﻪ ﺋﺎﻟﯟﺍﺳـﺘﯩﺪﯨﻦ ﻗﯘﺗﯘﻻﻟﻤﺎﻳـﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪھﯟﺍﻟﻼﺭﻣـﯘ ﺑﻮﻟﯩـﺪﯗ‪ ،‬ﺩﯦـﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺭەﺳــﯘﻟﯘﻟﻼھ ﺋــﯘﺗﺒﻪﮔﻪ‪ :‬ﺳــﯚﺯﻟﻪپ ﺑﻮﻟــﺪﯗﯕﻤﯘ؟ ﺩﯦــﺪﻯ‪ .‬ﺋــﯘﺗﺒﻪ ﺳــﯚﺯﯛﻡ ﺗﯜﮔﯩــﺪﻯ‬ ‫ﺩﯦﮕﻪﻧ ـﺪﯨﻦ ﻛﯧــﻴﯩﻦ‪ ،‬ﺭەﺳــﯘﻟﯘﻟﻼھ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐــﺎ‪ :‬ﺋﻪﻣــﺪﻯ ﻣﺎﯕــﺎ ﻗــﯘﻻﻕ ﺳــﯧﻠﯩﭗ‬ ‫ﺗﯩﯖﺸﯩﻐﯩﻦ! ﺩەپ‪ ،‬ﻗﯘﺭﺋﺎﻧـﺪﯨﻜﻰ ﻓﯘﺳـﺴﯩﻠﻪﺕ ﺳﯜﺭﯨـﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑـﺎﺵ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﻨـﻰ‬ ‫ﺋﻮﻗﯘﺩﻯ‪” :‬ﺑﯩﺴﻤﯩﻠﻼ ھﯩﺮﺭەھﻤﺎﻧﯩﺮﺭەھﯩﻢ‪ .‬ھﺎﻣﯩﻢ‪ .‬ﺑـﯘ ﻧﺎھـﺎﻳﯩﺘﻰ ﻣﯧﻬﺮﯨﺒـﺎﻥ‬ ‫ۋە ﻛﯚﻳﯜﻣﭽـــﺎﻥ ﺍﷲ ﻧﺎﺯﯨـــﻞ ﻗﯩﻠﻐـــﺎﻥ ۋەھﯩـــﺪﯗﺭ‪ ،‬ﺋـــﺎﻳﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺋﯘﭼـــﯘﻕ ﺑﺎﻳـــﺎﻥ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﻨﻐــﺎﻥ ﻛﯩﺘــﺎﺑﺘﯘﺭ‪ ،‬ﺑﯩﻠﯩــﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﻪۋﻡ ﺋﯜﭼــﯜﻥ ﻧﺎﺯﯨــﻞ ﺑﻮﻟﻐــﺎﻥ ﺋﻪﺭەﺑــﭽﻪ‬ ‫ﻗﯘﺭﺋﺎﻧــــﺪﯗﺭ‪ ،‬ﺑﯧــــﺸﺎﺭەﺗﭽﻰ ۋە ﺋﺎﮔﺎھﻼﻧﺪﯗﺭﻏﯘﭼﯩــــﺪﯗﺭ‪ .‬ﻟــــﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩــــﯔ‬ ‫ﻛــﯚﭘﭽﯩﻠﯩﻜﻰ ﻳــﯜﺯ ﺋــﯚﺭﯛﺩﻯ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯖﻐــﺎ ﻗــﯘﻻﻕ ﺳــﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ‪ .‬ﺋــﯘﻻﺭ‪ :‬ﺩﯨﻠﻠﯩﺮﯨﻤﯩــﺰ‬

‫‪- 83 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﻗﺎﻳﻤﯘﻗﻘــــﺎﻥ‪ ،‬ﺳــــﻪﻥ ﺩەۋەﺕ ﻗﯩﻠﻐــــﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳــــﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﭼﯜﺷــــﯩﻨﻪﻟﻤﻪﻳﻤﯩﺰ‪،‬‬ ‫ﻗﯘﻻﻗﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺋﯧﻐﯩﺮ‪ .‬ﺳـﻪﻥ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺑﯩﺰﻧﯩـﯔ ﺋـﺎﺭﯨﻤﯩﺰﺩﺍ ﭘﻪﺭﺩە ﺑـﺎﺭ‪ .‬ﺳـﻪﻥ ﺋـﯚﺯ‬ ‫ﺋﯩﺸﯩﯖﻨﻰ ﻗﯩـﻞ‪ ،‬ﺑﯩﺰﻣـﯘ ﺋﻪﻟـﯟەﺗﺘﻪ ﺋـﯚﺯ ﺋﯩـﺸﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﻗﯩﻼﻳﻠـﻰ‪ ،‬ﺩەﻳـﺪﯗ‪ .‬ﺳـﻪﻥ‬ ‫ﺋﯘﻻﺭﻏـــﺎ‪ :‬ﻣﻪﻥ ﺳـــﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﻮﺧـــﺸﺎﺵ ﺋﯩﻨـــﺴﺎﻧﻤﻪﻥ‪ ،‬ﻣﺎﯕـــﺎ ﺋﯩﻼھﯩﯖـــﻼﺭ ﺑﯩـــﺮ‬ ‫ﺋﯩﻼھﺘــﯘﺭ‪ ،‬ﺩەپ ۋەھﯩـــﻲ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩـــﺪﯗ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯖﻐـــﺎ ﻳـــﯜﺯﻟﯩﻨﯩﯖﻼﺭ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯖـــﺪﯨﻦ‬ ‫ﻣﻪﻏﻔﯩــﺮەﺕ ﺗﯩﻠﻪﯕــﻼﺭ‪ ،‬ﺩﯨﮕﯩــﻦ‪ .‬ﻣﯘﺷــﺮﯨﻜﻼﺭﻏﺎ ۋﺍﻱ! ﺋــﯘﻻﺭ ﺯﺍﻛــﺎﺕ ﺑﻪﺭﻣﻪﻳــﺪﯗ‪،‬‬ ‫ﺋـــﺎﺧﯩﺮەﺗﻨﻰ ﺋﯩﻨﻜـــﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩـــﺪﯗ‪ ،‬ﺋﯩﻤـــﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﻘـــﺎﻥ ۋە ﻳﺎﺧـــﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﻧـــﻰ‬ ‫ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭﻏــﺎ ﺋﻪﻟــﯟەﺗﺘﻪ ﺋﯚﺯﻟﯜﻛــﺴﯩﺰ ﺳــﺎۋﺍﺏ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩــﺪﯗ‪ .‬ﺳــﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭﻏــﺎ‪ :‬ﺳــﯩﻠﻪﺭ‬ ‫ﺯﯨﻤﯩﻨﻨﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﺪە ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ﺍﷲﻧﻰ ﺋﯩﻨﻜـﺎﺭ ﻗﯩﻼﻣـﺴﯩﻠﻪﺭ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯖﻐـﺎ‬ ‫ﺷــﯩﺮﯨﻚ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭەﻣــﺴﯩﻠﻪﺭ؟ ﺋــﯘ ﺋﺎﻟﻪﻣﻠﻪﺭﻧﯩــﯔ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨــﺪﯗﺭ‪ ،‬ﺩﯨﮕﯩــﻦ‪ ،‬ﺋــﯘ‬ ‫ﺯﯨﻤﯩﻨـــﺪﺍ ﺗـــﺎﻏﻼﺭﻧﻰ ﻳـــﺎﺭﺍﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺋـــﯘﻻﺭﻧﻰ ﺑﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻠﯩـــﻚ ﻗﯩﻠـــﺪﻯ ۋە ﺟـــﺎﻧﻠﯩﻖ‬ ‫ﻣﻪۋﺟﯘﺩﺍﺗﻼﺭﻧﯩﯔ ﺭﯨﺰﻗﯩﻨـﻰ ﺋﺎﻟـﺪﯨﻦ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩـﺪﻯ‪ .‬ﺋـﯘ ﺋﯩـﺸﻼﺭﻧﻰ ﺑـﺎﺭﺍۋەﺭ ﺗـﯚﺕ‬ ‫ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﺪە ﺗﺎﻣﺎﻣﻠﯩﺪﻯ‪ .‬ﺳﻮﺭﯨﻐﯘﭼﯩﻼﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯘ ﺟـﺎۋﺍﺑﺘﯘﺭ‪ .‬ﺋﺎﻧـﺪﯨﻦ ﺋﺎﺳـﻤﺎﻧﻨﻰ‬ ‫ﺑﯩﻨﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻳﯜﺯﻟﻪﻧﺪﻯ‪ ،‬ﺋﯘ ﭼﺎﻏـﺪﺍ ﺋﺎﺳـﻤﺎﻥ ﺗﯧﺨـﻰ ﺗﯘﻣـﺎﻥ ھﺎﻟﯩﺘﯩـﺪە ﺋﯩـﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺍﷲ ﺋﺎﺳــﻤﺎﻥ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺯﯨﻤﯩﻐــﺎ ‪ :‬ﺋﯩﺨﺘﯩﻴــﺎﺭﻯ ﻳــﺎﻛﻰ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭﺳــﯩﺰ ﻳﯘﺳــﯘﻧﺪﺍ‬ ‫ﻛــﯧﻠﯩﯖﻼﺭ‪ ،‬ﺩﯦــﺪﻯ‪ .‬ﺋﯩﻜﻜﯩﻠﯩــﺴﻰ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴــﺎﺭﻯ ﻛﻪﻟــﺪﯗﻕ‪ ،‬ﺩﯦــﺪﻯ‪ .‬ﺍﷲ ﻳﻪﺗــﺘﻪ‬ ‫ﺋﺎﺳــﻤﺎﻧﻨﻰ ﺋﯩﻜﻜــﻰ ﻣﻪﺯﮔﯩﻠــﺪە ﻳــﺎﺭﺍﺗﺘﻰ‪ .‬ھﻪﺭ ﺋﺎﺳــﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯩــﺸﻨﻰ ﺋــﯚﺯﯨﮕﻪ‬ ‫ﺑﯩﻠـــﺪﯛﺭﺩﻯ‪ .‬ﺋﻪڭ ﺗـــﯚۋەﻧﻜﻰ ﺋﺎﺳـــﻤﺎﻧﻨﻰ ﻳﯘﻟﺘـــﯘﺯﻻﺭ ﺑﯩـــﻠﻪﻥ ﺯﯨﻨﻨﻪﺗﻠﯩـــﺪﻯ ۋە‬ ‫ﺋﺎﺳﺮﯨﺪﻯ‪ .‬ﺑﯘ ﺋﺎﺷﯘ ھﻪﻣﻤﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﮕـﯜﭼﻰ ﻏﺎﻟﯩـﭗ ﺍﷲﻧﯩـﯔ ﺗﻪﺩﺑﯩﺮﯨـﺪﯗﺭ‪ .‬ﺋﻪﮔﻪﺭ‬ ‫ﺋــﯘﻻﺭ )ﻣﯘﺷــﺮﯨﻜﻼﺭ( ﻳــﯜﺯ ﺋﯚﺭﯛﺳــﻪ‪ ،‬ﺳــﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭﻏــﺎ‪ :‬ﺳــﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋــﺎﺩ ۋە ﺳــﻪﻣﯘﺩ‬ ‫ﻗﻪۋﻣﻠﯩﺮﯨﻨﯩـــــﯔ ﺑﯧـــــﺸﯩﻐﺎ ﻛﻪﻟـــــﮕﻪﻥ ﺋﺎﺯﺍﭘﻘـــــﺎ ﺋﻮﺧـــــﺸﺎﺵ ﺋـــــﺎﺯﺍﭘﺘﯩﻦ‬ ‫ﺋﺎﮔﺎھﻼﻧـــﺪﯗﺭﯨﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺩﯨﮕﯩـــﻦ‪ .‬ﺋـــﯚﺯ ۋﺍﻗﺘﯩـــﺪﺍ ﺋﯘﻻﺭﻏـــﺎ ﺋﺎﻟـــﺪﻯ – ﻛﻪﻳﻨﯩـــﺪﯨﻦ‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭﻟﻪﺭ ﻛﯧﻠﯩــﭗ‪ ،‬ﺑﯩــﺮ ﺍﷲﺩﯨــﻦ ﺑﺎﺷــﻘﯩﻐﺎ ﺋﯩﺒــﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﻤــﺎﯕﻼﺭ ﺩﯨــﺴﻪ‪،‬‬ ‫ﺋــﯘﻻﺭ‪ :‬ﺋﻪﮔﻪﺭ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕــﺎﺭﯨﻤﯩﺰ ﺧﺎﻟﯩــﺴﺎ‪ ،‬ﺋﻪﻟــﯟەﺗﺘﻪ ﭘﻪﺭﯨــﺸﺘﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﭼﯜﺷــﯜﺭﮔﻪﻥ‬

‫‪- 84 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬


‫‪www.munber.org‬‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺑﯩﺰ ﺳـﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﻜﯩﯖﻼﺭﻧـﻰ ﭼﯘﻗـﯘﻡ ﺋﯩﻨﻜـﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩـﺰ‪،‬‬ ‫ﺩﯦـــﺪﻯ‪) “.‬ﺳـــﯜﺭە ﻓﯘﺳـــﺴﯩﻠﻪﺕ‪ -1 ،‬ﺋـــﺎﻳﻪﺗﺘﯩﻦ ‪ – 15‬ﺋـــﺎﻳﻪﺗﻜﯩﭽﻪ( ﺋـــﯘﺗﺒﻪ‬ ‫ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﺎﻏﺰﯨﻨﻰ ﺗﯘﺗﯘۋﯦﻠﯩﭗ‪ :‬ﺋـﯘﺭﯗﻕ – ﺗﯘﻗﻘﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻘﻨﯩـﯔ ھﻪﻗﻘـﻰ‬ ‫– ھــﯚﺭﻣﯩﺘﻰ ﺋﯜﭼــﯜﻥ ﺗﯩﻼۋﯨﺘﯩﯖﻨــﻰ ﺗﻮﺧﺘﺎﺗــﺴﺎڭ‪ ،‬ﺩﯦــﺪﻯ‪ .‬ﺋــﯘﺗﺒﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩــﭗ‬ ‫ﺑﺎﺭﻏﺎﻧــﺪﺍ‪ ،‬ﻗــﯘﺭەﻳﺶ ﺧﻪﻟﻘــﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖــﺪﯨﻦ ﺋﯩــﺸﻨﯩﯔ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩــﺴﯩﻨﻰ ﺳــﻮﺭﯨﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋـﯘﺗﺒﻪ‪ :‬ﺋﻪﺯﺑﯩﺮﺍﻳـﻰ ﺧـﯘﺩﺍ‪ ،‬ﻣـﯘھﻪﻣﻤﻪﺩﺗﯩﻦ ﺷـﯘﻧﺪﺍﻕ ﺳـﯚﺯﻟﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩــﺪﯨﻤﻜﻰ‪،‬‬ ‫ﺋﯘﻧــﺪﺍﻕ ﺳــﯚﺯﻟﻪﺭﻧﻰ ھﯧﭽﻘﺎﭼــﺎﻥ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐــﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﺳــﻤﻪﻥ‪ .‬ﺋﻪﺯﺑﯩﺮﺍﻳــﻰ ﺧــﯘﺩﺍ‪ ،‬ﺋــﯘ‬ ‫ﺳــــﯚﺯﻟﻪﺭ ﺷــــﯧﺌﯩﺮﻏﯩﻤﯘ ﺋﻮﺧــــﺸﯩﻤﺎﻳﺪﯗ‪ ،‬ﻛــــﺎھﯩﻨﻠﯩﻘﻘﯩﻤﯘ ﺋﻮﺧــــﺸﯩﻤﺎﻳﺪﯗ‪،‬‬ ‫ﺳــﯧﻬﯩﺮﮔﯩﻤﯘ ﺋﻮﺧــﺸﯩﻤﺎﻳﺪﯗ‪ ،‬ﺋــﻰ ﻗــﯘﺭەﻳﺶ ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺳــﻰ‪ ،‬ﺳــﯚﺯﯛﻣﻨﻰ ﺋــﺎﯕﻼپ‬ ‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩﻛﻪ ﭼﯧﻘﯩﻠﻤﺎﻱ‪ ،‬ﺋـﯘﻧﻰ ﺋـﯚﺯ ﻣﻪﻳﯩﻠـﮕﻪ ﻗﯘﻳـﯘپ ﺑﯧـﺮﯨﯖﻼﺭ‪ .‬ﺋﻪﺯﺑﯩﺮﺍﻳـﻰ‬ ‫ﺧــﯘﺩﺍ‪ ،‬ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩﻧﯩــﯔ ﻣﻪﻥ ﺗﯩﯖــﺸﯩﻐﺎﻥ ﺳــﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﭼﯘﻗــﯘﻡ ﺩﺍڭ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨــﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻣـــﯘھﻪﻣﻤﻪﺩﻧﻰ ﺑﺎﺷـــﻘﺎ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩـــﻠﻪﺭ ﺋﯘﺟﯘﻗﺘﯘﺭﯨﯟەﺗـــﺴﻪ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯖـــﺪﯨﻦ ﺋﺎﺳـــﺎﻥ‬ ‫ﻗﯘﺗﯘﻟﻐـــﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩـــﺴﻠﻪﺭ‪ ،‬ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋـــﯘ ﻏﺎﻟﯩـــﭗ ﭼﯩﻘـــﺴﺎ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩـــﯔ ﻏﻪﻟﯩﺒﯩـــﺴﻰ‬ ‫ﺳــﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻏﻪﻟﯩــﺒﻪﯕﻼﺭ ﺑﻮﻟﯩــﺪﯗ‪ ،‬ﺩﯦــﺪﻯ‪ .‬ﻗــﯘﺭەﻳﺶ ﻣﯘﺷــﺮﯨﻜﻠﯩﺮﻯ ﺋــﯘﺗﺒﻪﮔﻪ‪:‬‬ ‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺳـﯧﻨﯩﯔ ﻛـﯚﺯﯛﯕﻨﻰ ﺑـﺎﻏﻼﭘﺘﯘ‪ ،‬ﺩﯦﻴﯩـﺸﺘﻰ‪ .‬ﺋـﯘﺗﺒﻪ‪ :‬ﻣﯧﻨﯩـﯔ ﺭﺍﻳﯩـﻢ‬ ‫ﻳﯘﻗﯩﺮﻗﯩــﺪەﻙ‪ ،‬ﺩﯦــﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﻧــﺪﯨﻦ ﻛﯧــﻴﯩﻦ ﻣﯘﺷــﺮﯨﻜﻼﺭ ﺭەﺳــﯘﻟﯘﻟﻼھﻘﺎ ﺋﯩﻜﻜــﻰ‬ ‫ﺗﻪﺭەپ ﺑﯩـــﺮ ﺑﯩﺮﯨﻨﯩـــﯔ ﻗﯩﻠﻐـــﺎﻥ ﺋﯩﺒـــﺎﺩﯨﺘﯩﮕﻪ ﺋﻮﺭﺗﺎﻗﻠﯩـــﺸﯩﺶ ﺗﻪﻛﻠﯩـــﯟﯨﻨﻰ‬ ‫ﻗﻮﻳﺪﻯ‪ .‬ﺍﷲ ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﺪﯨﻜﻰ »ﻗﯘﻟﻴﺎ ﺋﻪﻳﻴـﯘھﻪﻝ ﻛـﺎﻓﯩﺮﯗﻥ« ﺳﯜﺭﯨـﺴﯩﻨﻰ‬ ‫ﻧﺎﺯﯨﻞ ﻗﯩﻠـﺪﻯ‪” :‬ﺳـﻪﻥ‪ :‬ھﻪﻱ ﻛـﺎﭘﯩﺮﻻﺭ‪ ،‬ﺳـﯩﻠﻪﺭ ﭼﻮﻗﯘﻧﯩﯟﺍﺗﻘـﺎﻥ ﺑﯘﺗﻼﺭﻏـﺎ ﻣﻪﻥ‬ ‫ﭼﻮﻗﯘﻧﻤـــﺎﻳﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺳـــﯩﻠﻪﺭﻣﯘ ﻣﻪﻥ ﺋﯩﺒـــﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘـــﺎﻥ ﺍﷲﻏـــﺎ ﺋﯩﺒـــﺎﺩەﺕ‬ ‫ﻗﯩﻠﻤﺎﻳــﺴﯩﻠﻪﺭ‪ .‬ﻣﯧﻨﯩــﯔ ﺳــﯩﻠﻪﺭ ﭼﯘﻗﯘﻧﻐــﺎﻥ ﺑﯘﺗﻼﺭﻏــﺎ ﭼﯘﻗــﯘﻧﻐﯩﻨﯩﻢ ﻳــﻮﻕ‪،‬‬ ‫ﺳــﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯖﻤﯘ ﻣﻪﻥ ﺋﯩﺒــﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﻐــﺎﻥ ﺍﷲﻏــﺎ ﺋﯩﺒــﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﻐﯩــﻨﯩﯖﻼﺭ ﻳــﻮﻕ‪.‬‬ ‫ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺩﯨﻨﯩﯖﻼﺭ ﺋﯚﺯەﯕﻼﺭ ﺋﯜﭼﯜﻧﺪﯗﺭ‪ ،‬ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺩﯨﻨﯩﻤﻤـﯘ ﺋـﯚﺯەﻡ ﺋﯜﭼﯜﻧـﺪﯗﺭ‪،‬‬ ‫ﺩﯦﮕﯩـــﻦ‪ “.‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـــﺴﺎﻻﻡ‪ :‬ﺳـــﯩﻠﻪﺭ ﻣﯧﻨـــﻰ ﺍﷲﻏـــﺎ ﺷـــﯩﺮﯨﻚ‬

‫‪- 85 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﻛﻪﻟﺘــﯜﺭﯛﺵ ﺗﻮﻏﺮﯨــﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﻪﻛﻠﯩــﯟﯨﯖﻼﺭﻧﻰ ﻗﻮﺑــﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩــﺪﯗ‪ ،‬ﺩەپ ﺧﯩﻴــﺎﻝ‬ ‫ﻗﯩﻠﻤﺎﯕﻼﺭ‪ ،‬ﺩﯦﺪﻯ‪ .‬ﻣﯘﺷـﺮﯨﻜﻼﺭ ﺑﯘﻧﯩﯖـﺪﯨﻦ ﺋﯜﻣﯩـﺪﯨﻨﻰ ﺋﯜﺯﮔﻪﻧـﺪﯨﻦ ﻛﯧـﻴﯩﻦ‪،‬‬ ‫ﺭەﺳـــﯘﻟﯘﻟﻼھﺘﯩﻦ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧـــﺪﯨﻜﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩـــﯔ ﺋـــﺎﭼﭽﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯨـــﺪﯨﻐﺎﻥ‪،‬‬ ‫ﺑــﯘﺗﻼﺭﻧﻰ ﺋﻪﻳﯩﭙﻠﻪﻳــﺪﯨﻐﺎﻥ‪ ،‬ﻣﯘﺷــﺮﯨﻜﻼﺭﻏﺎ ﺗﻪھــﺪﯨﺖ ﺳــﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋــﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ‬ ‫ﻳﻪﯕﮕﯜﺷﻠﻪﺷــﻨﻰ ﻳــﺎﻛﻰ ﺋــﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩــﺸﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠــﺪﻯ‪ .‬ﺍﷲ ﺋﯘﻻﺭﻏــﺎ‬ ‫ﺟﺎۋﺍﺑﻪﻥ ﻣﯘﻧﯘ ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﻰ ﻧﺎﺯﯨﻞ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪” :‬ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﻰ ﺋـﯚﺯەﻣﭽﻪ ﺋـﯚﺯﮔﻪﺭﺗﻪﻟﻤﻪﻳﻤﻪﻥ‪،‬‬ ‫ﻣﺎﯕـﺎ ﭘﻪﻗﻪﺕ ۋەھﯩــﻲ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐــﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳــﯩﮕﯩﻼ ﺋﻪﮔﯩــﺸﯩﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺩﯨﮕﯩــﻦ‪) “.‬ﺳــﯜﺭە‬ ‫ﻳﯜﻧــﯜﺱ‪ – 15 ،‬ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﯩــﯔ ﺑﯩــﺮ ﻗﯩــﺴﻤﻰ( ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻣﯩﯔ‬ ‫ﻗــﯘﺭەﻳﺶ ﻛــﺎﭘﯩﺮﻟﯩﺮﻯ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﻐــﺎﻥ ﻣﯘﻧﺎﺳــﯩﯟﯨﺘﻰ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩــﺪﺍ ﺷــﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩــﺮ‬ ‫ۋەﻗﻪ ﺑﻮﻟﺪﯨﻜﻰ‪ ،‬ﺑﯘ ﺋﺎﺟﯩﺰﻻﺭﻏﺎ ﺳﻪﻝ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻧﯘﺭﻟﯘﻕ ﭼﯩـﺮﺍﻕ ﺑﻮﻟـﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺑﯩــــﺮ ﻛــــﯜﻧﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــــﺴﺎﻻﻡ ﻗﯘﺭەﻳــــﺸﻨﯩﯔ ﻛــــﺎﺗﺘﯩﻠﯩﺮﻯ ۋە‬ ‫ﻣﯚﺗﯩــﯟەﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺟﻪﻟــﭗ ﻗﯩﻠﯩــﺶ ﺋﯜﭼــﯜﻥ‪ ،‬ﺋــﯘﻻﺭ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺋﻮﻟﺘــﯘﺭﯗپ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭﻏــﺎ‬ ‫ﻗﯘﺭﺋـــﺎﻧﻨﻰ ۋە ﺩﯨﻨﻨﯩـــﯔ ﺗﻪﻟﯩﻤـــﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﭼﯜﺷـــﻪﻧﺪﯛﺭﯨﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺑـــﯘ ﭼﺎﻏـــﺪﺍ‬ ‫ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﻪﻣﺎ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﯘﻣﻤـﯘ ﻣﻪﻛﺘـﯘﻡ ﭼﯩﻘﯩـﭗ‬ ‫ﻛﻪﻟـــﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـــﺴﺎﻻﻡ ﻗـــﯘﺭەﻳﺶ ﭼﻮﯕﻠﯩﺮﯨﻨﯩـــﯔ ﻳﯘﻣـــﺸﺎﻕ‬ ‫ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﯩــﺴﯩﮕﻪ ﻗــﺎﺭﺍپ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭﻧﯩــﯔ ﻣﯘﺳــﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷــﯩﻨﻰ ﺋﯜﻣﯩــﺪ ﻗﯩﻠﯩــﭗ‪،‬‬ ‫ﺷـــﯘﻻﺭ ﺑﯩـــﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟـــﯘپ ﻛﻪﺗـــﻜﻪﻥ ﺋﯩـــﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘﻣﻤـــﯘ ﻣﻪﻛﺘـــﯘﻡ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻣﻐﺎ‪ :‬ﺋــﻰ ﺭەﺳــﯘﻟﯘﻟﻼھ‪ ،‬ﺳــﺎﯕﺎ ﺍﷲ ﺑﯩﻠــﺪﯛﺭﮔﻪﻥ ﻧﻪﺭﺳــﯩﻨﻰ ﻣﺎﯕــﺎ‬ ‫ﺋﯜﮔﻪﺗﺴﻪڭ‪ ،‬ﺩﯦـﮕﻪﻥ ﺳـﯚﺯﻧﻰ ﻛـﯚپ ﻗﯧـﺘﯩﻢ ﺗﻪﻛﺮﺍﺭﻟﯩـﺪﻯ‪ .‬ﺑـﯘ ﺳـﯚﺯ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺳـﯚﺯﯨﻨﻰ ﺑﯚﻟﯜۋﯦﺘﯩـﺸﻨﻰ‬ ‫ﺧـــﻮپ ﻛﯚﺭﻣﯩـــﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘﻣﻤـــﯘ ﻣﻪﻛﺘـــﯘﻡ ﺑﯩـــﻠﻪﻥ ﺳﯚﺯﻟﯩـــﺸﻪﻱ ﺩﯨـــﺴﻪ‪ ،‬ﻗـــﯘﺭەﻳﺶ‬ ‫ﻣﯚﺗﯩﯟەﺭﻟﯩﺮﯨﻨﯩـــــﯔ ﺋﯘﻣﻤـــــﯘ ﻣﻪﻛﺘﯘﻣـــــﺪﯨﻦ ﻧﻪﭘﺮەﺗﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩـــــﺪﯨﻦ‬ ‫ﺋﻪﻧــــﺴﯩﺮەپ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯖﻐــــﺎ ﻗﺎﺭﯨﻤــــﺎﻱ ﻗﻮﻳــــﺪﻯ‪ .‬ﺑــــﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨــــﺪﺍ ﺍﷲ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــــﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﻛﺎﻳﯩــﭗ ﺋﻪﺑﻪﺳــﻪ ﺳﯜﺭﯨــﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑــﺎﺵ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﻨــﻰ ﻧﺎﺯﯨــﻞ‬

‫‪- 86 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬


‫‪www.munber.org‬‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﻗﯩﻠــﺪﻯ‪)” :‬ﺋــﯘ( ﺗﻪﺭﯨﻨــﻰ ﺗــﯜﺭﺩﻯ‪ ،‬ﻳــﯜﺯ ﺋﯚﺭﯨــﺪﻯ‪ ،‬ﭼــﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘﻧﯩــﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐــﺎ ﺋﻪﻣــﺎ‬ ‫)ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﯘﻣﻤﯘ ﻣﻪﻛﺘﯘﻡ( ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﯩـﺪﻯ‪ .‬ﺳـﻪﻥ ﻗﺎﻧـﺪﺍﻕ ﺑﯩﻠﯩـﺴﻪﻥ؟‬ ‫ﺋـــﯘ ﭘﺎﻛﻠﯩﻨﯩـــﺸﻰ ﻣـــﯘﻣﻜﯩﻦ ﻳـــﺎﻛﻰ ۋەﺯ – ﻧﻪﺳـــﯩﻬﻪﺕ ﺋـــﺎﯕﻼپ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯖـــﺪﯨﻦ‬ ‫ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ﻣـﯘﻣﻜﯩﻦ‪ .‬ﺋـﯚﺯﯨﻨﻰ ﻧﻪﺳـﯩﻬﻪﺗﺘﯩﻦ ﺑﯩﻬـﺎﺟﻪﺕ ھﯧـﺴﺎﺑﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ‬ ‫ﺋــﺎﺩەﻣﮕﻪ ﻛﻪﻟــﺴﻪﻙ‪ ،‬ﺳــﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐــﺎ ﻳﯜﺯﻟﯩﻨﯩــﺴﻪﻥ‪ ،‬ﺋــﯘ ﭘﺎﻛﻼﻧﻤﯩــﺴﺎ ﺳــﺎﯕﺎ‬ ‫ﻧﯩﻤﯩﺪﻯ؟ ﺳﻪﻧﺪﯨﻦ ﻣﻪﺭﯨﭙﻪﺕ ﺗﯩﻠﻪپ ﻳﯜﮔﯜﺭﯛپ ﻛﻪﻟـﮕﻪﻥ ﻛﯩـﺸﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟـﺴﻪﻙ‪،‬‬ ‫ھــﺎﻟﺒﯘﻛﻰ‪ ،‬ﺋــﯘ ﺍﷲﺩﯨــﻦ ﻗﻮﺭﻗﯩــﺪﯗ‪ ،‬ﺳــﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐــﺎ ﻗﺎﺭﯨﻤــﺎﻱ ﻗﻮﻳــﺪﯗڭ‪) “.‬ﺳــﯜﺭە‬ ‫ﺋﻪﺑﻪﺳﻪ‪ -1 ،‬ﺋـﺎﻳﻪﺗﺘﯩﻦ ‪ – 10‬ﺋـﺎﻳﻪﺗﻜﯩﭽﻪ( ﻣﯘﺷـﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯧـﻴﯩﻦ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺑﯩﺮەﺭ ﭘﻪﻗﯩﺮ ﺋـﺎﺩەﻣﮕﻪ ﻗـﺎﭘﯩﻘﯩﻨﻰ ﺗـﯜﺭﮔﯩﻨﻰ ﻳـﻮﻕ‪ ،‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻗﯧــﺸﯩﻐﺎ ﺋﺎﺑــﺪﯗﻟﻼ ﺋﯩﺒﻨــﻰ ﻣﻪﻛﺘــﯘﻡ ﻛﻪﻟــﺴﻪ‪ :‬ھﻪﻗﻘﯩــﺪە‬ ‫ﻣﺎﯕــﺎ ﺭەﺑــﺒﯩﻢ ﻛﺎﻳﯩﻐــﺎﻥ ﻛﯩــﺸﯩﻨﻰ ﻗﺎﺭﺷــﻰ ﺋــﺎﻟﯩﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺩەﻳﺘﺘــﻰ‪ .‬ﻣﯘﺷــﺮﯨﻜﻼﺭ‬ ‫ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩــﯔ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐــﺎ ﻗﻮﻳﻐــﺎﻥ ﺗﻪﻟﻪﭘﻠﯩﺮﯨﻨﯩــﯔ ﺋﺎﻗﻤﯩﻐــﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛــﯚﺭﯛپ‪،‬‬ ‫ﺑﺎﺷﻘﯩﭽﯩﺮەﻙ ﻳﻮﻝ ﺗﯘﺗﻤﺎﻗﭽﻰ ﻳﻪﻧﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﻣـﯚﺟﯩﺰە‬ ‫ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺸﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋـﯘﻧﻰ ﻣـﺎﺕ ﻗﯩﻠﻤـﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﯘﺷـﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﺋــﯘﻻﺭ ﻳﯩﻐﯩﻠﯩــﭗ‪ :‬ھﻪﻱ ﻣــﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ‪ ،‬ﺭﺍﺳــﺖ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺑﻮﻟﯩــﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟــﺴﺎڭ‪،‬‬ ‫ﺑﯩــﺰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﻐــﺎﻥ ﻣــﯚﺟﯩﺰﯨﻨﻰ ﻳﻪﻧــﻰ ﺋــﺎﻳﻨﻰ ﺋﯩﻜﻜﯩــﮕﻪ ﺑﯚﻟــﯜپ ﻛﯚﺭﺳــﻪﺕ‪،‬‬ ‫ﺩﯦﺪﻯ‪ .‬ﺍﷲ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺑﯘ ﻣﯚﺟﯩﺰﯨﻨﻰ ﺑﻪﺭﺩﻯ‪ .‬ﺋـﺎﻱ ﻳﯧﺮﯨﻠﯩـﭗ‬ ‫ﺋﯩﻜﻜﯩﮕﻪ ﺑﯚﻟﯜﻧـﺪﻯ‪ .‬ﺭەﺳـﯘﻟﯘﻟﻼھ‪ :‬ﺋﻪﻧﻪ ﻗـﺎﺭﺍﯕﻼﺭ! ﺩﯦـﺪﻯ‪ .‬ﺑـﯘ ﻗﯩﺴـﺴﯩﻨﻰ ﺋﻪڭ‬ ‫ﺩەﺳـــﻠﻪپ ﻣﯘﺳـــﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐـــﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﺎﺑـــﺪﯗﻟﻼ ﺋﯩﺒﻨـــﻰ ﻣﻪﺳـــﺌﯘﺩ ﺭﯨـــﯟﺍﻳﻪﺕ‬ ‫ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻛﯚپ ﻛﯩـﺸﯩﻠﻪﺭ ﺭﯨـﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐـﺎﻥ‪ .‬ﺷـﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﺎﺑﺒﺎﺱ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻛﯩـﺸﯩﻠﻪﺭ ﺭﯨـﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐـﺎﻥ‪ ،‬ھﻪﺗﺘـﺎ‬ ‫ﺑﯘ ھﻪﺩﯨـﺲ ﻣـﯘﺗﻪۋﺍﺗﯩﺮ )ﻛـﯚپ ﻛﯩـﺸﯩﻠﻪﺭ ﺭﯨـﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﭼﻘـﺎ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩـﯔ ﻳﺎﻟﻐـﺎﻥ‬ ‫ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺋﯧﻬﺘﯩﻤﺎﻟﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ھﻪﺩﯨـﺲ‪ – ،‬ﺕ( ﺩەﺭﯨﺠﯩـﺴﯩﮕﻪ ﻳـﯧﻘﯩﻦ ﺑﺎﺭﯨـﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺑﯘ ﻗﯩﺴﺴﯩﻨﻰ ﺍﷲ ﺋﯘﻟﯘﻍ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧـﺪﺍ ﺑﺎﻳـﺎﻥ ﻗﯩﻠﻐـﺎﻥ‪” :‬ﻗﯩﻴـﺎﻣﻪﺕ ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﺷـﺘﻰ‪،‬‬

‫‪- 87 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﺋـــﺎﻱ ﻳﯧﺮﯨﻠـــﺪﻯ‪) “.‬ﺳـــﯜﺭە ﻗﻪﻣﻪﺭ‪ – 7 ، -2 ،‬ﺋـــﺎﻳﻪﺕ( ﻣﯘﺷـــﺮﯨﻜﻼﺭ ﺑـــﯘ ﭼـــﻮڭ‬ ‫ﻣﯚﺟﯩﺰﯨﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛپ ﺑﻪﺯﯨﻠﯩﺮﻯ‪ :‬ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺳـﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻛـﯚﺯﯛﯕﻼﺭﻧﻰ ﺑـﺎﻏﻼﭘﺘﯘ‪،‬‬ ‫ﺩﯦﺪﻯ‪ .‬ﺍﷲ ﺋﯘﻻﺭ ھﻪﻗﻘﯩﺪە ﺑﯘ ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﻰ ﻧﺎﺯﯨﻞ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪” :‬ﺋـﯘﻻﺭ ﺑﯩـﺮەﺭ ﻣـﯚﺟﯩﺰﯨﻨﻰ‬ ‫ﻛﯚﺭﮔﻪﻧــﺪە ﻳــﯜﺯ ﺋﯚﺭﯛﻳــﺪﯗ‪ ،‬ﺋــﯘﻧﻰ ﺩﺍۋﺍﻣﻼﺷــﻘﯘﭼﻰ ﺳــﯧﻬﯩﺮ ﺩﯦﻴﯩــﺸﯩﺪﯗ‪) “.‬ﺳــﯜﺭە‬ ‫ﻗﻪﻣﻪﺭ‪ – 3 ،‬ﺋــﺎﻳﻪﺕ( ﺷــﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯧــﻴﯩﻦ ﺋــﯘﻻﺭ ﺗﻪﺭﺳــﺎﻟﯩﻖ ۋە ﻗﺎﺭﺷــﯩﻠﯩﻖ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩــــﺶ ﻣﻪﻗــــﺴﯩﺘﯩﺪە ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــــﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﻳﻪﻧﻪ ﻣــــﯚﺟﯩﺰە‬ ‫ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩــــﺸﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠــــﺪﻯ ۋە ﻗﯘﺭﺋﺎﻧــــﺪﺍ ﺋﯩــــﺴﺮﺍ ﺳﯜﺭﯨــــﺴﯩﺪە ﺑﺎﻳــــﺎﻥ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﺪەﻙ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﻴﯩﺸﺘﻰ‪” :‬ﺗﺎﻛﻰ ﺳﻪﻥ ﻳﻪﺭ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩـﺮ ﺑـﯘﻻﻗﻨﻰ‬ ‫ﺋﯧﺘﯩﻠـــﺪﯗﺭﯗپ ﭼﯩﻘـــﺎﺭﻣﯩﻐﯩﭽﻪ‪ ،‬ﺑﯩـــﺰ ھﻪﺭﮔﯩـــﺰ ﺳـــﺎﯕﺎ ﺋﯩـــﺸﻪﻧﻤﻪﻳﻤﯩﺰ‪ ،‬ﻳـــﺎﻛﻰ‬ ‫ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺧﻮﺭﻣﯩﻠﯩﻖ‪ ،‬ﺗﺎﻟﻠﯩﻖ ۋە ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨـﺪﯨﻦ ﺋﯚﺳـﺘﻪڭ ﺋﯧﻘﯩـﭗ ﺗﯘﺭﻏـﺎﻥ ﺑﯩـﺮ‬ ‫ﺑﯧﻐﯩﯔ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ‪ ،‬ﻳﺎﻛﻰ ﺳﻪﻥ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪەﻙ‪ ،‬ﺋﯜﺳﺘﯩﻤﯩﺰﮔﻪ ﺋﺎﺳـﻤﺎﻧﻨﻰ ﭘـﺎﺭﭼﻪ –‬ ‫ﭘﺎﺭﭼﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﭼﯜﺷﯜﺭ‪ ،‬ﻳﺎﻛﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭﻟﯩﻜﯩﯖﮕﻪ ﮔـﯘۋﺍﭼﻰ ﻗﯩﻠﯩـﭗ ﺍﷲﻧـﻰ ۋە‬ ‫ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﻤﯩﺰﻏﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭ‪ ،‬ﻳـﺎﻛﻰ ﺳـﯧﻨﯩﯔ ﺋـﺎﻟﺘﯘﻥ ﺋﯚﻳـﯜڭ ﺑﻮﻟـﺴﯘﻥ‪،‬‬ ‫ﻳــﺎﻛﻰ ﺳــﻪﻥ ﺋﺎﺳــﻤﺎﻧﻐﺎ ﭼﯩــﻖ‪ ،‬ﺑﯩــﺰ ﺋﻮﻗﯘﻳﺎﻻﻳــﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩــﺮ ﻛﯩﺘــﺎﺏ ﺋﯧﻠﯩــﭗ‬ ‫ﭼﯜﺷﻤﯩﮕﯩﭽﻪ‪ ،‬ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻐﺎ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﯖﻐﺎ ھﻪﺭﮔﯩـﺰ ﺋﯩـﺸﻪﻧﻤﻪﻳﻤﯩﺰ‪“.‬‬ ‫ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﺟﺎۋﺍﺑﻪﻥ‪” :‬ﺳـﻪﻥ‪ ،‬ﺭەﺑـﺒﯩﻢ ﭘـﺎﻛﺘﯘﺭ‪ ،‬ﻣﻪﻥ‬ ‫ﭘﻪﻗﻪﺕ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺩﯨﮕﯩﻦ“ ﺩﯦـﺪﻯ‪) .‬ﺳـﯜﺭە ﺋﯩـﺴﺮﺍ‪– 90 ،‬‬ ‫ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﯩﻦ ‪ – 93‬ﺋﺎﻳﻪﺗﻜﯩﭽﻪ( ﺋﯘﻻﺭﻧﯩـﯔ ﺩﯨﻠﯩﻐـﺎ ﺋﻮﺭﻧﺎﺷـﻘﺎﻥ ﻣﯘﺗﻪﺋﻪﺳـﺴﻪﭘﻠﯩﻚ‬ ‫ۋە ﻗﺎﺭﺷﯩﻠﯩﻖ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﯩﺪﯨﻦ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻛﯚپ ﻣـﯚﺟﯩﺰﯨﻠﻪﺭ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﻠـﺴﯩﻤﯘ‪،‬‬ ‫ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﻤﺎﻳـﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺍﷲ ﺑﯩﻠﻪﺗﺘـﻰ‪ .‬ﺍﷲ ﺗﺎﺋـﺎﻻ ﺑـﯘﻧﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧـﺪﺍ ﺗﯩﻠﻐـﺎ‬ ‫ﺋﺎﻟﻐـــــﺎﻥ‪” :‬ﺋﯘﻻﺭﻏـــــﺎ ﻣـــــﯚﺟﯩﺰە ﻛﯚﺭﺳﺘﯩﻠـــــﺴﯩﻤﯘ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐـــــﺎ ﺑﯘﻻﺭﻧﯩـــــﯔ‬ ‫ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻣﺴﯩﻠﻪﺭ؟ )ﺳﯜﺭە ﺋﻪﻧﺌﺎﻡ‪ -109 ،‬ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﯩـﯔ ﺑﯩـﺮ‬ ‫ﻗﯩــﺴﻤﻰ( ﺋــﻰ ﺍﷲ! ﺑــﯘ ﻗﯘﺭﺋــﺎﻥ ﺭﺍﺳــﺖ ﺳــﯧﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﯖــﺪﯨﻦ ﻧﺎﺯﯨــﻞ ﺑﻮﻟﻐــﺎﻥ‬ ‫ﺑﻮﻟــﺴﺎ‪ ،‬ﺑﯩﺰﻧﯩــﯔ ﺋﯜﺳــﺘﯩﻤﯩﺰﮔﻪ ﺋﺎﺳــﻤﺎﻧﺪﯨﻦ ﺗــﺎﺵ ﻳﺎﻏــﺪﯗﺭﻏﯩﻦ ﻳــﺎﻛﻰ ﺑﯩــﺰﮔﻪ‬

‫‪- 88 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬


‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﻗــﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋــﺎﺯﺍپ ﻛﻪﻟﺘــﯜﺭﮔﯩﻦ“ )ﺳــﯜﺭە ﺋﻪﻧﻔــﺎﻝ‪ – 32 ،‬ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﯩــﯔ ﺑﯩﺮﻗﯩــﺴﻤﻰ(‬ ‫ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﻪﺭﺩﯨ ـﻦ ﻗﺎﻧــﺪﺍﻕ ﻳﺎﺧــﺸﯩﻠﯩﻖ ﻛــﯜﺗﻜﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟــﺴﯘﻥ؟ ﺋــﯘﻻﺭ‪ ،‬ﺑــﯘ ﻗﯘﺭﺋــﺎﻥ‬ ‫ﺭﺍﺳﺖ ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﯖﺪﯨﻦ ﻧﺎﺯﯨـﻞ ﺑﻮﻟﻐـﺎﻥ ﺑﻮﻟـﺴﺎ‪ ،‬ﺑﯩﺰﻧـﻰ ھﯩـﺪﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩـﻞ‪،‬‬ ‫ﺩﯨﻤﯩــﺪﻯ‪ .‬ﻛــﺎﭘﯩﺮﻻﺭ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧــﻰ ﻣــﺎﺕ ﻗﯩﻠﯩــﺶ ﻣﻪﻗــﺴﯩﺘﯩﺪە ﺋــﯘﻻﺭﺩﯨﻦ‬ ‫ﻣــﯚﺟﯩﺰە ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻼﺗﺘــﻰ‪ ،‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭﻟﻪﺭ ﻛﺎﭘﯩﺮﻻﺭﻧﯩــﯔ ﺋﯩﻤــﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﯩــﺸﺘﯩﻦ‬ ‫ﺑـــﺎﺵ ﺗﺎﺭﺗﻘـــﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻧـــﺪە‪ ،‬ﺋـــﯚﺯ ﻗﻪۋﻣﻠﯩﺮﯨﻨﯩـــﯔ ﺋـــﺎﺩ ۋە ﺳـــﻪﻣﯘﺩ‬ ‫ﻗﻪۋﻣﻠﯩﺮﯨـــﺪەﻙ ھـــﺎﻻﻙ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳـــﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼـــﯜﻥ‪ ،‬ﻛـــﺎﭘﯩﺮﻻﺭ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﻐـــﺎﻥ‬ ‫ﻣﯚﺟﯩﺰﯨﻠﻪﺭﻧﯩـــــﯔ ﻣﻪﻳـــــﺪﺍﻧﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩـــــﺸﯩﻨﻰ ﺍﷲﺩﯨـــــﻦ ﺳﻮﺭﯨﻤﺎﺳـــــﻠﯩﻖ‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩـــﯔ ﺋـــﺎﺩﯨﺘﻰ ﺋﯩـــﺪﻯ‪ .‬ﺍﷲﻧﯩـــﯔ ﻣﻮﻧـــﯘ ﺳـــﯚﺯﻯ ﺷـــﯘ ﻣﻪﻧﯩﻨـــﻰ‬ ‫ﺋﯘﻗﺘﯘﺭﯨـــــﺪﯗ‪” :‬ﻣـــــﯚﺟﯩﺰﯨﻠﻪﺭﻧﻰ ﻣﻪﻳـــــﺪﺍﻧﻐﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﻣﻪﺳـــــﻠﯩﻜﯩﻤﯩﺰ ﭘﻪﻗﻪﺕ‬ ‫ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﯩﻼﺭﻧﯩــﯔ ﻣــﯚﺟﯩﺰﯨﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﻐــﺎ ﭼﯩﻘﺎﺭﻏــﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻧــﺪﯗﺭ‪) “.‬ﺳــﯜﺭە‬ ‫ﺋﯩﺴﺮﺍ‪ – 59 ،‬ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﻰ( ﺋﯧﻴـﺴﺎ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـﺴﺎﻻﻡ ھﯩﺮﺩﻭﺳـﻨﯩﯔ‬ ‫ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ھﺎﺯﯨﺮ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ‪ ،‬ھﯩﺮﺩﻭﺱ ﺋﯧﻴﺴﺎﺩﯨﻦ ﻣﯚﺟﯩﺰە ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﻐـﺎﻥ‪ ،‬ﺋﯧﻴـﺴﺎ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ ﺋﯘﻧﯩــﯔ ﺗﻪﻟﯩــﯟﯨﻨﻰ ﻗﯘﺑــﯘﻝ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻧــﺪﺍ‪ ،‬ھﯩــﺮﺩﻭﺱ ﺋﯧﻴــﺴﺎ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـــﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﻣﻪﺳـــﺨﯩﺮە ﻗﯩﻠﻐـــﺎﻥ‪ ،‬ﺋﯧﻴـــﺴﺎﻧﻰ ﺋﯘﻧﯩـــﯔ ﺩﯛﺷـــﻤﯩﻨﻰ‬ ‫ﺑﯩﻼﺗﯘﺳــﻘﺎ ﻗــﺎﻳﺘﯘﺭﯗپ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ‪ .‬ھﯩــﺮﺩﻭﺱ ﺑــﯘﺭﯗﻥ ﺋﯧﻴــﺴﺎ ﺋﯜﭼــﯜﻥ ھﻪﺳــﺮەﺕ‬ ‫ﭼﯧﻜﻪﺗﺘـــﻰ ۋە ﺋﯘﻧﯩـــﯔ ﺑﯩـــﻠﻪﻥ ﻛﯚﺭﯛﺷﯜﺷـــﻨﻰ ﺋـــﺎﺭﺯﯗ ﻗﯩﻼﺗﺘـــﻰ‪ .‬ﺑـــﯘ ۋەﻗﻪ‬ ‫ﺋﯩﻨﺠﯩﻠﻨﯩﯔ ﻟﻮﻗﺎ ﻧﯘﺳﺨﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ‪ – 23‬ﺑﺎﺑﯩﺪﺍ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ‪.‬‬ ‫ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﭘﺎﻛﯩﺖ ﻗﻮﻳـﯘﺵ ﺋـﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻗﺎﺭﺷـﻰ ﺗﯘﺭﯗﺷـﻘﺎ‬ ‫ﺋـــﺎﺟﯩﺰ ﻛﯧﻠﯩـــﭗ‪ ،‬ﻛـــﯜچ ﺋﯩـــﺸﻠﯩﺘﯩﺶ ﺋﯘﺳـــﯘﻟﯩﻨﻰ ﻗﻮﻟﻼﻧـــﺪﻯ‪ .‬ﺋﯩﺒـــﺮﺍھﯩﻢ‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﻪۋﻣﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻗﺎﺭﺷـﻰ ﺗﯘﺭﯗﺷـﻘﺎ ﺋـﺎﺟﯩﺰ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧـﺪە ﺷـﯘﻧﺪﺍﻕ‬ ‫ﺋﯘﺳﯘ ﻗﻮﻟﻼﻧﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﻗﯘﺭﺋﺎﻧـﺪﺍ ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻤﻨﯩـﯔ ﻗﻪۋﻣـﻰ ﺗﯩﻠﯩـﺪﯨﻦ ﻣﯘﻧـﺪﺍﻕ‬ ‫ﺩﯨــﻴﯩﻠﮕﻪﻥ‪” :‬ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻤﻨــﻰ ﻛﯚﻳــﺪﯛﺭﯛپ ﺗﺎﺷــﻼپ ﻣﻪﺑﯘﺩﻟﯩﺮﯨﯖﻼﺭﻏــﺎ ﻳــﺎﺭﺩەﻡ‬ ‫ﺑﯧــﺮﯨﯖﻼﺭ‪ ،‬ﺩﯦﻴﯩــﺸﺘﻰ‪) “.‬ﺳــﯜﺭە ﺋﻪﻧﺒﯩﻴــﺎ‪ – 69 ،‬ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﯩــﯔ ﺑﯩــﺮ ﻗﯩــﺴﻤﻰ(‬ ‫‪- 89 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬

‫ﻣﯘﺷــــﺮﯨﻜﻼﺭ ﻣﯘﺳــــﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺭەﺳــــﯘﻟﯘﻟﻼھﻘﺎ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩــــﺸﺘﯩﻦ ﺗﯘﺳــــﯘﺵ‬ ‫ﻣﻪﻗـــﺴﯩﺘﯩﺪە ﺋﯘﻻﺭﻏـــﺎ ﺯﯨﻴﺎﻧﻜﻪﺷـــﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩـــﺸﻨﻰ ﻛـــﯜﭼﻪﻳﺘﺘﻰ‪ ،‬ﻗﯘﻟﯩـــﺪﯨﻦ‬ ‫ﻛﻪﻟــﮕﻪﻥ ﺑــﺎﺭﻟﯩﻖ ﭼــﺎﺭﯨﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯩــﺸﻘﺎ ﺳــﺎﻟﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ‬ ‫ﺳﺎھﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ‪ :‬ﺯﯨﻤﯩﻨﻐﺎ ﺗﺎﺭﯨﻠﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﯖﻼﺭ‪ ،‬ﺍﷲ ﺋﯘﺯﯗﻧﻐـﺎ ﻗﺎﻟﻤـﺎﻱ ﺳـﯩﻠﻪﺭﻧﻰ‬ ‫ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﺘﯜﺭﯨﺪﯗ‪ ،‬ﺩﯦﺪﻯ‪ .‬ﺳـﺎھﺎﺑﯩﻠﻪﺭ ﺑﺎﺭﯨـﺪﯨﻐﺎﻥ ﺟـﺎﻳﻨﻰ ﺳـﻮﺭﯨﯟﯨﺪﻯ‪ ،‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ھﻪﺑﻪﺷﯩﺴﺘﺎﻥ ﺯﯨﻤﯩﻨﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﺘﻰ‪.‬‬

‫ھﻪﺑﻪﺷﯩﺴﺘﺎﻧﻐﺎ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺩەﺳﻠﻪﭘﻜﻰ ھﯩﺠﺮەﺕ‬ ‫‪www.munber.org‬‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﺑﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻤﯩـﺴﻰ ﺑـﻮﻳﯩﭽﻪ‪ ،‬ﺑﯩـﺮ‬ ‫ﺗﯜﺭﻛــﯜﻡ ﻛﯩــﺸﯩﻠﻪﺭ ﺩﯨﻨﻨــﻰ ﻣﯘھــﺎﭘﯩﺰەﺕ ﻗﯩﻠﯩــﺶ ﺋﯜﭼــﯜﻥ ﻳــﯘﺭﺗﯩﻨﻰ‪ ،‬ﻣــﺎﻝ –‬ ‫ۋﺍﺭﺍﻧﻠﯩﺮﯨﻨـــﻰ ﺗﺎﺷـــﻼپ ﻗﯧﭽﯩـــﭗ ﭼﯩﻘﯩـــﺸﻘﺎ ھﺎﺯﯨﺮﻻﻧـــﺪﻯ‪ .‬ﺑـــﯘ ﻣﻪﻛﻜﯩـــﺪﯨﻦ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ھﯩﺠﺮەﺕ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ھﯩﺠـﺮەﺕ ﻗﯩﻠﻐـﺎﻧﻼﺭ ﺋـﻮﻥ‬ ‫ﺋﻪﺭ‪ ،‬ﺑﻪﺵ ﺋﺎﻳــﺎﻝ ﺑﻮﻟــﯘپ‪ ،‬ﺋــﯘﻻﺭ‪ :‬ﺋﻮﺳــﻤﺎﻥ ﺋﯩﺒﻨــﻰ ﺋﻪﻓﻔــﺎﻥ ۋە ﺋﯘﻧﯩــﯔ ﺋــﺎﻳﯩﻠﻰ‪،‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻗﯩــﺰﻯ ﺭﯗﻗﻪﻳــﻴﻪ‪ ،‬ﺋﻪﺑــﯘ ﺳــﻪﻟﻪﻣﻪ ۋە ﺋﯘﻧﯩــﯔ‬ ‫ﺋﺎﻳﯩﻠﻰ ﺋﯘﻣﻤﯘﺳﻪﻟﻪﻣﻪ‪ ،‬ﺋﻪﺑﯘ ﺳـﻪﻟﻪﻣﻪﻧﯩﯔ ﺋﺎﻧـﺎ ﺑﯩـﺮ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨـﺸﻰ ﺋﻪﺑـﯘ ﺳـﯘﺑﺮە‬ ‫ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﻪﺑﯘ ﺭەھﯩﻢ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﯩﻠﻰ ﺋﯘﻣﻤﯘﻛﯘﻟﺴﯘﻡ‪ ،‬ﺋﺎﻣﯩﺮ ﺋﯩﺒﻨـﻰ ﺭەﺑﯩـﺌﻪ ۋە‬ ‫ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﯩﻠﻰ ﻟﻪﻳﻼ‪ ،‬ﺋﻪﺑـﯘ ھـﯘﺯەﻳﻔﻪ‪ ،‬ﺋﯩﺒﻨـﻰ ﺋـﻮﺗﺒﻪ ﺋﯩﺒﻨـﻰ ﺭەﺑﯩـﺌﻪ ۋە ﺋﯘﻧﯩـﯔ‬ ‫ﺋﺎﻳﯩﻠﻰ ﺳﻪھﻠﻪﺑﯩﻨﺖ)ﻗﯩـﺰﻯ( ﺳـﻪھﻞ‪ ،‬ﺋﺎﺑـﺪﯗﺭﺍﺧﻤﺎﻥ ﺋﯩﺒﻨـﻰ ﺋﻪۋﻑ‪ ،‬ﺋﻮﺳـﻤﺎﻥ‬ ‫ﺋﯩﺒﻨــﻰ ﻣﻪﺯﺋــﯘﻥ‪ ،‬ﻣﯘﺳــﺌﻪﺩ ﺋﯩﺒﻨــﻰ ﺋــﻮﻣﻪﻳﺮ‪ ،‬ﺳــﯘھﻪﻳﻞ ﺋﯩﺒﻨــﻰ ﺑﻪﻳــﺰﺍ‪ ،‬ﺯﯗﺑﻪﻳــﺮ‬ ‫ﺋﯩﺒﻨــﻰ ﺋﻪۋۋﺍﻣــﻼﺭ ﺋﯩــﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭﻧﯩــﯔ ﻛــﯚﭘﭽﯩﻠﯩﻜﻰ ﻗــﯘﺭەﻳﺶ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩــﺴﯩﺪﯨﻦ‬ ‫ﺋﯩــﺪﻯ‪ .‬ﺋﯩﺒﻨــﻰ ھﯩــﺸﺎﻣﻨﯩﯔ ﺭﯨــﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩــﺸﯩﭽﻪ‪ ،‬ﺋﻮﺳــﻤﺎﻥ ﺋﯩﺒﻨــﻰ ﻣﻪﺯﺋــﯘﻥ‬ ‫ﺋﯘﻻﺭﻏــﺎ ﺑﺎﺷــﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩــﭗ ﺗﻪﻳﯩــﻨﻠﻪﻧﮕﻪﻥ‪ .‬ﺍﷲﻧﯩــﯔ ﺋﯩﻠﺘﯩﭙــﺎﺗﻰ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺋــﯘﻻﺭ‬ ‫ﺋﺎﺗﻼﻧــﺪﻯ‪ ،‬ﻗﯩﺰﯨــﻞ ﺩﯦﯖﯩﺰﻏــﺎ ﻳﯩﺘﯩــﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧــﺪە ﺑﯩــﺮ ﻛﯧﻤﯩﻨــﻰ ﺋﯩﺠــﺎﺭﯨﮕﻪ‬ ‫ﺋﯧﻠﯩــــﭗ ﻛــــﯚﺯﻟﯩﮕﻪﻥ ﻳﯧــــﺮﯨﮕﻪ ﻳﯧﺘﯩﯟﯦﻠﯩــــﺸﺘﻰ‪ .‬ﻣﯘﺷــــﺮﯨﻜﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋــــﺎﺯﺍﺭ‬ ‫‪- 90 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬


‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﻛﯜﻟﭙﻪﺗﻠﯩﺮﯨــﺪﯨﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟــﯘپ ھﻪﺑﻪﺷﯩــﺴﺘﺎﻧﺪﺍ ﺧــﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ ﺗﯘﺭﯗﺷــﺘﻰ‪ ،‬ﻣﻪﻛﻜﯩــﺪە‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺯﻏﯩﻨﺎ ﻛﯩﺸﻰ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪.‬‬

‫ﺑﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﻗﯘﺭەﻳﺶ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﺴﯩﻞ‪ ،‬ﺷـﯩﺠﺎﺋﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋـﯚﻣﻪﺭ ﺋﯩﺒﻨـﻰ‬ ‫ﺧﻪﺗﺘﺎﺏ ﻣﯘﺳـﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟـﺪﻯ‪ .‬ﺋـﯘ ﺑـﯘﺭﯗﻥ ﻣﯘﺳـﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺋـﺎﺩەﺗﺘﯩﻦ ﺗﺎﺷـﻘﯩﺮﻯ‬ ‫ﺩﯛﺷــﻤﻪﻥ ﺋﯩــﺪﻯ ۋە ﻗــﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋــﺎﺯﺍﺭ ﺑﯩﺮەﺗﺘــﻰ‪ ،‬ﺋﯧــﺮﻯ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ھﻪﺑﻪﺷﯩــﺴﺘﺎﻧﻐﺎ‬ ‫ھﯩﺠــﺮەﺕ ﻗﯩﻠﻐــﺎﻥ ﻟﻪﻳــﻼ ﻣﯘﻧــﺪﺍﻕ ﺩەﻳــﺪﯗ‪ :‬ﺋــﯚﻣﻪﺭ ﺋﯩﺒﻨــﻰ ﺧﻪﺗﺘــﺎﺏ ﺑﯩﺰﻧﯩــﯔ‬ ‫ﻣﯘﺳــﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐــﺎﻧﻠﯩﻐﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﻪڭ ﻳﺎﻣــﺎﻥ ﻛــﯚﺭەﺗﺘﻰ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ھﻪﺑﻪﺷﯩــﺴﺘﺎﻧﻐﺎ‬ ‫ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﯜﮔﻪﻣﮕﻪ ﻣﯧﻨﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗﺷﯘﻣﻐﺎ‪ ،‬ﺋﯚﻣﻪﺭ ﻧﻪﮔﻪ ﺑﺎﺭﯨـﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻤﻨﻰ‬ ‫ﺳــﻮﺭﯨﺪﻯ‪ .‬ﻣﻪﻥ‪ ،‬ﻣﯘﺳــﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐــﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻤﯩﺰ ﺋﯜﭼــﯜﻥ ﺑﯩــﺰﮔﻪ ﺯﯨﻴﺎﻧﻜﻪﺷــﻠﯩﻚ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﯩﺴﯩﻠﻪﺭ‪ ،‬ﺑﯩﺰ ﺋﻪﺯﯨﻴﻪﺕ ﺗﺎﺭﺗﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺑﺎﺭﻣـﺎﻗﭽﯩﻤﯩﺰ‪ ،‬ﺩﯦـﺪﯨﻢ‪.‬‬ ‫ﺋﯚﻣﻪﺭ‪ ،‬ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﻕ ﻳﻮﻝ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ‪ ،‬ﺩﯦﺪﻯ‪ .‬ﺋﯧـﺮﯨﻢ ﺋـﺎﻣﯩﺮ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧـﺪە ﺋﯘﻧﯩﯖﻐـﺎ‬ ‫ﺋﯚﻣﻪﺭﻧﯩــﯔ ﻣــﯘﻻﻳﯩﻤﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺩەپ ﺑﻪﺭﺩﯨــﻢ‪ .‬ﺋــﺎﻣﯩﺮ‪ :‬ﺋﯚﻣﻪﺭﻧﯩــﯔ ﻣﯘﺳــﯘﻟﻤﺎﻥ‬ ‫ﺑﻮﻟﯘﺷــﯩﻨﻰ ﺋﯜﻣﯩــﺪ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﺎﻣــﺴﻪﻥ؟ ﺋﻪﺯﺑﯩﺮﺍﻳــﻰ ﺧــﯘﺩﺍ‪ ،‬ﺋﯚﻣﻪﺭﻧﯩــﯔ ﺋﯧــﺸﯩﮕﻰ‬ ‫ﻣﯘﺳــﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑــﻮﻟﻤﯩﻐﯩﭽﻪ‪ ،‬ﺋــﯚﻣﻪﺭ ﻣﯘﺳــﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳــﺪﯗ‪ ،‬ﺩﯦــﺪﻯ‪ .‬ﺋﯚﻣﻪﺭﻧﯩــﯔ‬ ‫ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﻗﯘﭘﺎﻟﻠﯩﻐﯩﻨﻰ ۋە ﻗﺎﺗﺘﯩﻘﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩـﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋـﺎﻣﯩﺮ ﺷـﯘﻧﺪﺍﻕ‬ ‫ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﻟـﯧﻜﯩﻦ ﺋـﯚﻣﻪﺭ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺩﯗﺋﺎﺳـﯩﻨﯩﯔ‬ ‫ﺧﺎﺳﯩﻴﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ .‬ﺋـﯚﻣﻪﺭ ﻣﯘﺳـﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷـﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨـﺪﯨﻼ‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــــﺴﺎﻻﻡ‪ :‬ﺋــــﻰ ﺍﷲ‪ ،‬ﺋــــﯚﻣﻪﺭ ﺋــــﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯩــــﺴﻼﻣﻨﻰ‬ ‫ﻛــ ـﯜﭼﻪﻳﺘﻜﯩﻦ‪ ،‬ﺩەپ ﺩﯗﺋــــﺎ ﻗﯩﻠﻐــــﺎﻥ ﺋﯩــــﺪﻯ‪ .‬ﺋــــﯚﻣﻪﺭ ﻣﯘﺳــــﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ‬ ‫ﺗﻮﭘﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺟﺎﻳﻰ ﺑﻮﻟﻐـﺎﻥ ﺋﻪﺭﻗﻪﻡ ﺋﯩﺒﻨـﻰ ﺋﻪﺑـﯘ ﺋﻪﺭﻗﻪﻣﻨﯩـﯔ ھﻮﻳﻠﯩـﺴﯩﺪﺍ‬ ‫ﻣﯘﺳـﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟــﺪﻯ‪ .‬ﺍﷲ ﺋﯚﻣﻪﺭﻧﯩـﯔ ﻣﯘﺳــﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷـﯩﻨﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐــﺎ ﺩﯨﻠﯩﻐــﺎ‬ ‫ﺳـــﯧﻠﯩﺶ ﺑﯩـــﻠﻪﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـــﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﯜﻣﯩـــﺪﯨﻨﻰ ﺋﯩـــﺸﻘﺎ‬

‫ھﻪﺑﻪﺷﯩــﺴﺘﺎﻧﻐﺎ ھﯩﺠــﺮەﺕ ﻗﯩﻠﻐــﺎﻥ ﻣﯘھــﺎﺟﯩﺮﻻﺭ ﺋــﯜچ ﺋــﺎﻱ ﺗﯘﺭﻏﺎﻧــﺪﯨﻦ‬ ‫ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻣﻪﻛﻜﯩﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩـﭗ ﻛﯧﻠﯩـﺸﺘﻰ‪ .‬ﺑـﯘﻻﺭ ﺋـﺎﺯ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘـﺎ ھﻪﺑﻪﺷﯩـﺴﺘﺎﻧﺪﺍ‬ ‫ﺗــﯘﺭﯗﺵ ﺯﯦﺮﯨﻜﻪﺭﻟﯩــﻚ ﺑﻮﻟــﺪﻯ‪ ،‬ﻛــﯚپ ﺑﻮﻟﻐــﺎﻥ ﺑﻮﻟــﺴﺎ‪ ،‬ﺯﯦﺮﯨﻜﻤﻪﻳﺘﺘــﻰ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩــﯔ‬ ‫ﺋﯜﺳــﺘﯩﮕﻪ ﺋــﯘﻻﺭ ﻗــﯘﺭەﻳﺶ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩــﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯧــﺴﯩﻞ ﺯﺍﺗﻠﯩﺮﯨــﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟــﯘپ‪،‬‬ ‫ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﻘﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭﻏـﺎ ﻳﺎﻗـﺎ –‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬

‫‪- 91 -‬‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫ﺋﯚﻣﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ‬

‫ﺋﺎﺷــﯘﺭﺩﻯ‪» .‬ﺳــﻪھﯩﻬﯘﻟﺒﯘﺧﺎﺭﻯ« ﻛﯩﺘﺎۋﯨــﺪﺍ ﺭﯨــﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩــﺸﯩﭽﻪ‪ ،‬ﺋﺎﺑــﺪﯗﻟﻼ‬ ‫ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻣﻪﺳﺌﯘﺩ ﺋﯚﻣﻪﺭ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧـﺪﯨﻦ ﺗﺎﺭﺗﯩـﭗ ﺑﯩـﺰ ﻛﯜﭼﻠـﯜﻙ ﺑﻮﻟـﯘپ‬ ‫ﻛﻪﻟـﺪﯗﻕ‪ ،‬ﺩﯦــﮕﻪﻥ‪ .‬ﺋﯚﻣﻪﺭﻧﯩــﯔ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩــﺸﻰ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺭەﺳــﯘﻟﯘﻟﻼھ ﻧﺎﻣــﺎﺯﻧﻰ‬ ‫ﻣﻪﺳــــﺠﯩﺪﺗﻪ ﺋﺎﺷــــﻜﺎﺭﺍ ﺋﻮﻗﯘﺷــــﻘﺎ ﺑﺎﺷــــﻠﯩﻐﺎﻥ‪ .‬ﺋﯚﻣﻪﺭﻧﯩــــﯔ ﻣﯘﺳــــﯘﻟﻤﺎﻥ‬ ‫ﺑﻮﻟﻐــﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛــﯚﺭﯛپ‪ ،‬ﻛﺎﭘﯩﺮﻻﺭﻧﯩــﯔ ﺑﯧــﺸﯩﻐﺎ ﻗــﺎﺗﺘﯩﻖ ﻏﻪﻡ ﭼﯜﺷــﻜﻪﻥ‪،‬‬ ‫ﺋــﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩــﺮ ﺗــﻮپ ﻛﯩــﺸﻰ ﺋــﯚﻣﻪﺭﻧﻰ ﺋﯚﻟﺘــﯜﺭﻣﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟــﯘپ‪ ،‬ﺋﯚﻣﻪﺭﻧﯩــﯔ‬ ‫ھﻮﻳﻠﯩﺴﻰ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﺪﺍ ﺋﯘﻧﻰ ﻛﯜﺗﯜپ ﺗﯘﺭﻏﺎﻧﺪﺍ‪ ،‬ﺋﯚﻣﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﻪۋﻣﻰ ﻳﻪﻧـﻰ ﺋﻪﺩﯨﻨﯩـﯔ‬ ‫ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻗﭽﯩﺴﻰ ﺑﻪﻧﻰ ﺳﻪھﯩﻤﻠﯩﻚ ﺋﺎﺱ ﺋﯩﺒﻨﻰ ۋﺍھﯩﻞ ﻛﯧﻠﯩـﭗ ﻗﺎﻟﻐـﺎﻥ‪ ،‬ﺋـﯘ‬ ‫ﺋﯘﭼﯩﺴﯩﻐﺎ ﻳﻮﻟﻠﯘﻕ ﺗﻮﻥ‪ ،‬ﭼﯚﺭﯨﺴﯩﮕﻪ ﻳﯩﭙﻪﻙ ﺭەﺧﺘﺘﯩﻦ ﭼﯩﻠـﺘﻪﻙ ﺗﯩﻜﯩﻠـﮕﻪﻥ‬ ‫ﻛﯚﻳﻨﻪﻙ ﻛﯩﻴﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ‪ ،‬ﺋﯘ ﺋﯚﻣﻪﺭﻧﯩﯔ ﻧﯩﻤﻪ ﺑﻮﻟﻐـﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺳـﻮﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ‪ ،‬ﺋـﯚﻣﻪﺭ‪:‬‬ ‫ﺳــﯧﻨﯩﯔ ﻗﻪۋﻣﯩــﯔ ﻣﯘﺳــﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐــﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻢ ﺋﯜﭼــﯜﻥ ﻣﯧﻨــﻰ ﺋﯚﻟﺘــﯜﺭﻣﻪﻛﭽﻰ‬ ‫ﺑﻮﻟﯘﺷــﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ‪ ،‬ﺩەپ ﺟــﺎۋﺍﺏ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ‪ .‬ﺋــﺎﺱ‪ :‬ﺋﯘﻧﯩﯖﻐــﺎ ﻣﻪﻥ ﻳــﻮﻝ ﻗﻮﻳﻤــﺎﻳﻤﻪﻥ‪،‬‬ ‫ﺳﯧﻨﻰ ھﯩﻤﺎﻳﻪ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺩەپ‪ ،‬ﺋﯚﻣﻪﺭﻧﻰ ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ ﻗﯩﻠﻐـﺎﻥ‪ ،‬ﺋـﺎﺱ ﺳـﻪﻟﺪەﻙ‬ ‫ﺋﯧﻘﯩــﭗ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘــﺎﻥ ﻛﯩــﺸﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩــﯔ ﻗﻪﻳﻪﺭﮔﻪ ﺑﺎﺭﯨــﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ‬ ‫ﺳـــﻮﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ‪ ،‬ﺋـــﯘﻻﺭ‪ :‬ﺩﯨﻨﯩﻨـــﻰ ﺋـــﯚﺯﮔﻪﺭﺗﻜﻪﻥ ﺋﯚﻣﻪﺭﻧﯩـــﯔ ﻗﯧـــﺸﯩﻐﺎ ﺑـــﺎﺭﯨﻤﯩﺰ‪،‬‬ ‫ﺩﯦﻴﯩــﺸﻜﻪﻥ‪ .‬ﺋــﺎﺱ‪ :‬ﺋﯚﻣﻪﺭﻧﯩــﯔ ﻗﯧــﺸﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨــﺸﯩﯖﻼﺭﻏﺎ ﻳــﻮﻝ ﻗﻮﻳﻤــﺎﻳﻤﻪﻥ‪،‬‬ ‫ﺩﯦﮕﻪﻥ‪ .‬ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﻐﺎ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﻜﻪﻥ‪.‬‬

‫ھﻪﺑﻪﺷﯩﺴﺘﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﻣﯘھﺎﺟﯩﺮﻻﻧﯩﯔ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺸﻰ‬

‫‪- 92 -‬‬


‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﺑﻪﺯﻯ ﺗــﺎﺭﯨﺨﭽﯩﻼﺭ ھﻪﺑﻪﺷﯩــﺴﺘﺎﻧﻐﺎ ھﯩﺠــﺮەﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭﻧﯩــﯔ ﻗﺎﻳﺘﯩــﭗ‬ ‫ﻛﯧﻠﯩـــﺸﯩﮕﻪ ﻣﯘﻧـــﺪﺍﻕ ﺑﯩـــﺮ ھﯧﻜـــﺎﻳﯩﻨﻰ ﺳـــﻪۋەﺏ ﻗﯩﻠﯩـــﭗ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩـــﺸﻜﻪ‬ ‫ﻗﯩﺰﯨﻘﯩــﭗ ﻛﻪﺗــﻜﻪﻥ‪ :‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﺷــﺮﯨﻜﻼﺭﻏﺎ‪” :‬ﺳــﯩﻠﻪﺭ‬ ‫ﻻﺗﻨﻰ‪ ،‬ﺋـﯘﺯﺭﺍﻧﻰ ۋە ﺋﯜﭼﯩﻨﭽﯩـﺴﻰ ﺑﻮﻟﻐـﺎﻥ ﻣﺎﻧـﺎﺗﻨﻰ ﻣﺎﯕـﺎ ﺋﯧﻴﺘﯩـﭗ ﺑﯧـﺮﯨﯖﻼﺭ“‬ ‫]ﺋﯩــﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨــﻰ ﻣﻪﻳــﺪﺍﻧﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩــﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩــﺮﻯ ﺋﻪﺭەﺏ ﻣﯘﺷــﺮﯨﻜﻠﯩﺮﻯ‬ ‫ﭼﯘﻗﯘﻧﯩــﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯘﺗﻼﺭﻧﯩــﯔ ﺋﯩــﺴﯩﻤﻠﯩﺮﻯ‪ – .‬ﺕ[ )ﺳــﯜﺭە ﻧﻪﺟــﻢ‪– 21 ، - 20 ،‬‬ ‫ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ( ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻥ ۋە ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﯘﺗﻠﯩﺮﻯ ﺗﻮﻏﺮﯨـﺴﯩﺪﺍ ﻳﺎﺧـﺸﻰ‬ ‫ﺳﯚﺯﻟﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ‪ ،‬ﺋﯘ ﺑﯘﺗﻼﺭ ﺋﻮﻟﯘﻍ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ ﺑﻮﻟـﯘپ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭﻧﯩـﯔ ﺷـﺎﭘﺎﺋﯩﺘﻰ‬ ‫ﭼﯘﻗــﯘﻡ ﺋﯜﻣﯩــﺪ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩــﺪﯗ‪ ،‬ﺩﯦﮕﻪﻧﻤﯩــﺶ‪ .‬ﺷــﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﻣﯘﺷــﺮﯨﻜﻼﺭ ﺑــﯘﻧﻰ‬ ‫ﭼــﻮڭ ﺑﯩﻠﯩــﭗ ۋە ﺧﯘﺷــﺎﻟﻠﯩﻨﯩﭗ‪ ،‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﻗﻮﺷــﯘﻟﯘپ‬ ‫ﺳﻪﺟﺪە ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻤﯩﺶ‪ ،‬ﻣﯘﻧـﺪﺍﻕ ھﯧﻜـﺎﻳﯩﻨﻰ ﭘﻪﻗﻪﺗـﻼ ﺋﯘﭼﺮﯨﻐـﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳـﯩﻠﻪﺭﻧﻰ‬ ‫ﻗــﺎﺭﺍ – ﻗﻮﻳــﯘﻕ ﻧﻪﻗﯩــﻞ ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﺮﯨــﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛــﺎﻟﺘﻪ ﭘﻪﻡ ﻛﯩــﺸﯩﻠﻪﺭﻻ ﺭﯨــﯟﺍﻳﻪﺕ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ‪ .‬ﻣﻪﺯﻛـﯘﺭ ھﯧﻜﺎﻳﯩﻨﯩـﯔ ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐـﺎ ﺋﻪﻗﻠـﻰ ۋە ﻧﻪﻗﻠـﻰ ﺩەﻟﯩﻠﻠﻪﺭﻧـﻰ‬ ‫ﻛﻪﻟﺘــﯜﺭﯛپ ﺋــﯚﺗﯩﻤﯩﺰ‪ .‬ﺑــﯘ ھﻪﺩﯨــﺲ ﺳــﻪﻧﻪﺩﻯ ]ھﻪﺩﯨــﺴﻨﻰ ﺭﯨــﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐــﯘﭼﻰ‬ ‫ۋﺍﺳﺘﯩﻠﻪﺭ‪ ،‬ھﻪﺩﯨﺴﻨﯩﯔ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺗﭽﯩﻠﯩﺮﻯ‪ – .‬ﺕ[ ۋە ﻣﻪﺗﻨﻰ )ﺋﻪﺳﻠﻰ ﺗﯩﻜﯩـﺴﺖ(‬ ‫ﺟﻪھﻪﺗﺘﯩﻦ ھﻪﺭ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﯩﻼ ﻗﺎﻻﻳﻤﯩﻘﺎﻥ‪ .‬ﺳـﻪﻧﻪﺩﻯ ﺟﻪھﻪﺗـﺘﯩﻦ ﺋﯧﻴﺘﯩـﺪﯨﻐﺎﻥ‬ ‫ﺑﻮﻟــﺴﺎﻕ‪ ،‬ﻗــﺎﺯﻯ ﺋﯩﻴــﺎﺯ»ﺷــﯩﻔﺎ« ﻧــﺎﻣﻠﯩﻖ ﻛﯩﺘﺎۋﯨــﺪﺍ ﺑــﯘ ھﻪﺩﯨــﺴﻨﯩﯔ ﺳــﻪھﯩﻬ‬ ‫)ﺗــــﻮﻏﺮﺍ( ھﻪﺩﯨــــﺲ ﻛﯩﺘﺎۋﯨﻐــــﺎ ﻛﯩﺮﮔــــﯜﺯﯛﻟﻤﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ۋە ھــــﯧﭻ ﺑﯩــــﺮ‬ ‫ﻣﯘھﻪﺩﺩﯨﺴﻨﯩﯔ ﺳﺎﻏﻼﻡ ﺳـﻪﻧﻪﺩ ﺋﺎﺳﺎﺳـﯩﺪﺍ ﺋـﯘﻧﻰ ﺭﯨـﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐـﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ‬ ‫ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻥ‪ .‬ھﻪﺩﯨـﺴﻨﯩﯔ ﻣﻪﺗـﻨﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟـﺴﻪﻙ‪ ،‬ﺑـﯘﺗﻼﺭﻧﻰ ﺋﻪﻳﯩـﭙﻠﻪﺵ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩـﺪﺍ‬ ‫ﺑﯘﺗﻼﺭﻧﻰ ﻣﻪﺩھﯩﻴﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭﮔﻪ ﻗـﯘﻻﻕ ﺳـﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻐﺎ ﺭەﺳـﯘﻟﯘﻟﻼھﻨﯩﯔ‬ ‫ﺳﺎھﺎﺑﯩﻠﯩﺮﻯ ۋە ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭ ﺋﺎﻟﺠﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐـﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ ،‬ﺑـﯘﻧﻰ ﺋﯘﻻﺭﻏـﺎ ﭼـﺎﭘﻼﺵ‬ ‫ﺋﻪﻗﯩﻠﻐﺎ ﺳﯩﻐﻤﺎﻳﺪﯗ‪ .‬ﺑﯘﺗﻼﺭ ﻣﺎﺧﺘﯩﻠﯩﭗ ﺗﯩﻠﻐـﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﻐﺎﻧـﺪﯨﻦ ﻛﯧـﻴﯩﻦ‪” ،‬ﺑـﯘ‬

‫ﻣﻪﺯﻛــﯘﺭ ھﯧﻜــﺎﻳﯩﻨﻰ ﻧﻪﻗﯩــﻞ ﻛﻪﻟﺘــﯜﺭﮔﻪﻥ ۋە ﺋــﯘﻧﻰ ھﻪﺑﻪﺷﯩــﺴﺘﺎﻧﺪﯨﻜﻰ‬ ‫ﻣﯘھﺎﺟﯩﺮﻻﺭﻧﯩــــﯔ ﻗﺎﻳﺘﯩــــﭗ ﻛــــﯧﻠﯩﺶ ﺳــــﻪۋﯨﯟﻯ ﻗﯩﻠﯩــــﭗ ﻛﯚﺭﺳــــﻪﺗﻜﻪﻥ‬ ‫ﺗﺎﺭﯨﺨﭽﯩﻼﺭ‪ ،‬ھﻪﺑﻪﺷﯩـﺴﺘﺎﻧﻐﺎ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﻼﺭﻧﯩـﯔ ھﯩﺠـﺮەﺕ ﻗﯩﻠﻐـﺎﻥ ۋﺍﻗﺘـﻰ ﺭەﺟﻪپ‬ ‫ﺋﯧﻴــﻰ‪ ،‬ﻗﺎﻳﺘﯩــﭗ ﻛﻪﻟــﮕﻪﻥ ۋﺍﻗﺘــﻰ ﺷــﺎۋﺍﻝ ﺋﯧﻴــﻰ‪ ،‬ﻧﻪﺟــﻢ ﺳﯜﺭﯨــﺴﯩﻨﯩﯔ ﻧﺎﺯﯨــﻞ‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬

‫‪- 93 -‬‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫ﻳﯘﺭﺗﺘﺎ ﻏﯘﺭﺑﻪﺗﭽﯩﻠﯩﻜﺘﻪ ﻳﺎﺷﺎﺵ ﻛﯚﯕﯜﻟﺴﯩﺰ ﺗﯘﻳﯘﻻﺗﺘﻰ‪.‬‬

‫ﺑــﯘﺗﻼﺭ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺳــﯩﻠﻪﺭ ۋە ﺋﺎﺗــﺎ – ﺑــﻮۋﺍﯕﻼﺭ ﺋﺎﺗﯩﯟﺍﻟﻐــﺎﻥ ﻗــﯘﺭﯗﻕ ﻧــﺎﻣﻼﺭﺩﯨﻨﻼ‬ ‫ﺋﯩﺒــﺎﺭەﺕ‪ ،‬ﺍﷲ ﺑــﯘﻧﻰ ﺋﯩــﺴﭙﺎﺗﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ھــﯧﭻ ﺩەﻟﯩــﻞ – ﭘﺎﻛﯩــﺖ ﭼﯜﺷــﯜﺭﮔﯩﻨﻰ‬ ‫ﻳﻮﻕ“ )ﺳﯜﺭە ﻧﻪﺟﻢ‪ – 23 ،‬ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﻰ( ﺩﯦـﮕﻪﻥ ﺋـﺎﻳﻪﺕ ﺋـﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ‬ ‫ﮔﻪپ ﻗﺎﻻﻳﻤﯩﻘﺎﻧﻠﯩــﺸﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩــﺪﯗ‪ .‬ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻣﯘﻧــﺪﺍﻕ ۋەﻗﻪﻟﻪﺭ ﺳــﺎﺩﯨﺮ ﺑﻮﻟﻐــﺎﻥ‬ ‫ﺑﻮﻟـــﺴﺎ‪ ،‬ﻣﯘﺷـــﺮﯨﻜﻼﺭ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـــﺴﺎﻻﻡ ﺑﯩـــﻠﻪﻥ ﺟﯩﺪەﻟﻠﻪﺷـــﻜﻪﻥ‬ ‫ۋﺍﻗﯩﺘﻠﯩﺮﯨــﺪﺍ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐــﺎ ﻗﺎﺭﺷــﻰ ﭘﺎﻛﯩــﺖ ﺳــﯜﭘﯩﺘﯩﺪە ﺑــﯘﻧﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐــﺎ ﻗﻮﻳﻐــﺎﻥ‬ ‫ﺑــﻮﻻﺗﺘﻰ‪ .‬ﻗﯩﻠﭽﯩﻤــﯘ ﭘــﺎﻛﯩﺘﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐــﺎﻥ ﺋﯩــﺸﻼﺭﺩﺍ ﻣﯘﺷــﺮﯨﻜﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩــﺰ‬ ‫ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﻪﺭﺳـﺎﻟﯩﻐﻰ ﺗﯘﺭﺳـﺎ‪ ،‬ﺑﯘﻧﭽﯩﻠﯩـﻚ ﺋﯩـﺸﺘﺎ ﺋـﯘﻻﺭ ﻗﺎﻧـﺪﺍﻗﻤﯘ ﺳـﯜﻛﯜﺕ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩــﭗ ﺗﯘﺭﺳــﯘﻥ؟ ﺑــﯘ ۋەﻗﻪ ﻗﯩﺒﻠﯩﻨﯩــﯔ ﺑﻪﻳﺘﯘﻟﻤﯘﻗﻪﺩﺩەﺳــﺘﯩﻦ ﻛﻪﺋـــﺒﯩﮕﻪ‬ ‫ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﻠﯩﺶ ۋەﻗﻪﺳﯩﺪﯨﻦ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺋﯩـﺪﻯ‪ .‬ۋﺍھـﺎﻟﻪﻧﻜﻰ‪ ،‬ﻣﯘﺷـﺮﯨﻜﻼﺭ‬ ‫ﻗﯩﺒﻠﯩﻨﯩـــﯔ ﺋـــﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﻠﯩﺶ ۋەﻗﻪﺳـــﯩﺪە ﺑﯩـــﺮ ﻣـــﯘﻧﭽﻪ ﮔﻪپ – ﺳـــﯚﺯﻟﻪﺭﻧﻰ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎﻥ‪ ،‬ﻣﯘﺷﯘ ﺳﻪۋەﺑﺘﯩﻦ ﺍﷲ ‪” :‬ﺑﻪﺯﻯ ﺋﻪﺧﻤﻪﻕ ﺋـﺎﺩەﻣﻠﻪﺭ ﻣﯘﺳـﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻏﺎ‬ ‫ﻗﺎﺭﺍپ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻗﯩﺒﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﻧﯩﻤﯩﺸﻘﺎ ﻳـﯜﺯ ﺋـﯚﺭﯛﺩﻯ؟ ﺩﯦﻴﯩـﺸﺘﻰ“ )ﺳـﯜﺭە‬ ‫ﺑﻪﻗﻪﺭ‪ – 142 ،‬ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﯩــﯔ ﺑﯩــﺮ ﻗﯩــﺴﻤﻰ( ﺩەپ‪ ،‬ﺋــﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﻪﺧﻤﻪﻗــﻠﻪﺭ ﺩﯦــﮕﻪﻥ ‪.‬‬ ‫ﻟــﯧﻜﯩﻦ ﻣﯘﺷــﺮﯨﻜﻼﺭﻧﯩﯔ ھــﯧﭻ ﺑﯩﺮﯨــﺪﯨﻦ ۋە ﺋﻪڭ ﺗﻪﺭﺳــﺎﻟﯩﻖ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﻗﺎﺭﺷــﻰ‬ ‫ﺗﯘﺭﻏﯘﭼﯩﻠﯩﺮﯨــــﺪﯨﻨﻤﯘ‪ ،‬ﺧــــﯘﺩﺍﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﻪﻳﯩﭙﻠﯩﮕﻪﻧــــﺪﯨﻦ ﻛﯧــــﻴﯩﻦ ﻳﻪﻧﻪ‬ ‫ﻧﯩﻤﯩــﺸﻘﺎ ﻣﺎﺧﺘﺎﻳــﺴﻪﻥ؟ ﺩﯦــﮕﻪﻥ ﺳــﯚﺯ ﺋﺎﯕﻠﯩﻨﯩــﭗ ﺑﺎﻗﻘــﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ .‬ھﻪﺗﺘــﺎ‬ ‫ﺭەﺳــﯘﻟﯘﻟﻼھﻘﺎ ﻗﺎﺭﺷــﻰ ﻗﻮﻟﯩﻐــﺎ ﻗــﻮﺭﺍﻝ ﺋﯧﻠﯩــﭗ‪ ،‬ﺟﺎﻧﭙﯩــﺪﺍﻟﯩﻖ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺋــﯘﺭﯗﺵ‬ ‫ﻗﯩﻠﻐــﺎﻥ ﻣﯘﺷــﺮﯨﻜﻼﺭﻧﯩﯔ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩــﺪەﻙ ﺳــﯚﺯﻟﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩــﺸﻰ ﺗﯘﺭﻏــﺎﻥ ﮔﻪپ‬ ‫ﺋﯩﺪﻯ‪.‬‬

‫‪- 94 -‬‬


‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫ﺧﯘﺩﺍﻏﺎ ﺷﯜﻛﺮﻯ‪ ،‬ﺗﯚھﻤﻪﺗﭽﻰ ﻛﺎﺯﺯﺍﭘﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺰﻧﯩـﯔ ﺋـﺎﺭﯨﻤﯩﺰﺩﺍ ھﯚﻛـﯜﻡ‬ ‫ﻗﯩﻠﻐــﯘﭼﻰ ﺷــﺎﻧﻠﯩﻖ ﻛﯩﺘــﺎﺏ – ﻗﯘﺭﺋــﺎﻧﻨﻰ ﺍﷲ ﺑﯩــﺰﮔﻪ ﺋﯩﻨﺌــﺎﻡ ﻗﯩﻠــﺪﻯ‪ .‬ﺷــﯘ‬ ‫ﺳﯜﺭﯨﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﺪﯨﻼ‪ ،‬ﺋﯘ ﻧﻪﭘﺴﻰ‪ ،‬ﺧﺎھﯩﺸﻰ ﺑﯘﻳﯩﭽﻪ ﺳﯚﺯﻟﯩﻤﻪﻳﺪﯗ‪ ،‬ﺩﯦـﮕﻪﻥ ﺋـﺎﻳﻪﺕ‬ ‫ﺑﺎﺭ‪ .‬ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﺳﯚﺯﻧﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻏﺰﯨﻐﺎ ﺷﻪﻳﺘﺎﻥ ﺳﺎﻟﺪﻯ ﺩﯦـﮕﻪﻥ ﮔﻪپ ﺋﻪڭ‬ ‫ﻗﻪﺑﯩــــﻬ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺗﺘــــﯘﺭ‪ .‬ﻣﯘﺷــــﺮﯨﻜﻼﺭﻧﯩﯔ ﻛﯜﺗﻜﯩﻨﯩــــﺪەﻙ‪ ،‬ۋەھﯩــــﻴﮕﻪ ﺷــــﻪﻙ‬ ‫ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳـﯚﺯﻟﻪﺭﻧﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـﺴﺎﻻﻡ ﻗﺎﻧـﺪﺍﻗﻤﯘ ﺋﯧﻴﺘـﺴﯘﻥ؟‬ ‫ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭﻧﯩﯔ ھﯩﻴﻠﻪ – ﻧﻪﻳﺮەﯕﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺍﷲ ﺑﻪﺭﺑﺎﺕ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪ .‬ﻣﻪﺯﻛـﯘﺭ ﺳـﻪﺟﺪە‬ ‫ﺑﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ »ﺳﻪھﯩﻬﯘﻟﺒﯘﺧﺎﺭﻯ«ﺩﺍ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻣﻪﺳﺌﯘﺩﻧﯩﯔ ﻣﯘﻧـﯘ ﺭﯨـﯟﺍﻳﯩﺘﻰ‬ ‫ﻛﻪﻟﺘـــﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻥ‪” :‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـــﺴﺎﻻﻡ ﻧﻪﺟـــﻢ ﺳﯜﺭﯨـــﺴﯩﻨﻰ ﺋﻮﻗـــﯘپ‬ ‫ﺳــﻪﺟﺪە ﻗﯩﻠﻐــﺎﻥ ﺋﯩــﺪﻯ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩــﯔ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠــﻠﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻼﺭﻧﯩــﯔ ھﻪﻣﻤﯩــﺴﻰ‬ ‫ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻗﻮﺷﯘﻟﯘپ ﺳﻪﺟﺪە ﻗﯩﻠﺪﻯ‪ ،‬ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﺑﯩﺮ ﺋـﺎﺩەﻣﻼ ﺳـﻪﺟﺪە ﻗﯩﻠﻤـﺎﻱ ﺑﯩـﺮ‬ ‫ﺳﯩﻘﯩﻢ ﺷﯧﻐﯩﻞ ﺗﺎﺷﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩـﭗ ﭘﯩﺸﺎﻧﯩـﺴﯩﮕﻪ ﻗﻮﻳـﯘپ‪ ،‬ﻣﺎﯕـﺎ ﻣـﯘﺵ ﻛﯘﭘـﺎﻳﻪ‪،‬‬ ‫ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ‪ ،‬ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﺎﭘﯩﺮ ﺑﻮﻟـﯘپ ﺋﯚﻟﺘـﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻛـﯚﺭﺩﯛﻡ‪“.‬‬ ‫ﺑـــﯘ ھﻪﺩﯨـــﺴﺘﯩﻦ ھﻪﺭﮔﯩﺰﻣـــﯘ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـــﺴﺎﻻﻡ ﺑﯩـــﻠﻪﻥ ﺳـــﻪﺟﺪە‬ ‫‪- 95 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ۋﺍﻗﺘـﻰ ﺭﺍﻣﯩـﺰﺍﻥ ﺋﯧﻴـﻰ ﺋﯩـﺪﻯ‪ ،‬ﺩﯦﻴﯩـﺸﯩﺪﯗ‪ .‬ﺑﯘﻧـﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧـﺪﺍ‪ ،‬ﻧﻪﺟـﻢ‬ ‫ﺳﯜﺭﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﻧﺎﺯﯨﻞ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ۋﺍﻗﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘھﺎﺟﯩﺮﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟـﮕﻪﻥ‬ ‫ۋﺍﻗﺘﻰ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﺋـﺎﻱ ۋﺍﻗـﺖ ﺋـﯚﺗﻜﻪﻥ ﺑﻮﻟﯩـﺪﯗ‪ .‬ﺋـﺎﺯﺭﺍﻕ ﻣـﯘﻻھﯩﺰە ﻗﯩﻠﻐـﺎﻥ‬ ‫ﻛﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﯩﯟﺍﻻﻻﻳﺪﯗﻛﻰ‪ ،‬ﺋـﯘ ﺯﺍﻣـﺎﻧﻼﺭﺩﺍ ﻣﻪﻛﻜﯩـﺪﯨﻦ ھﻪﺑﻪﺷﯩـﺴﺘﺎﻧﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨـﭗ‬ ‫ﻛﯧﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯩﺮ ﺋـﺎﻱ ۋﺍﻗﯩـﺖ ﻳﻪﺗﻤﻪﻳﺘﺘـﻰ‪ ،‬ﭼـﯜﻧﻜﻰ ﺋـﯘ ۋﺍﻗﯩـﺘﻼﺭﺩﺍ ﺩﯦﯖﯩـﺰ‬ ‫ﻗﺎﺗﻨﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﺎﺳﺎﻧﻼﺷﺘﯘﺭﻏﺎﻥ ﭘـﺎﺭﺍﺧﯘﺗﻼﺭ ۋە ﻗـﯘﺭەﻳﺶ ﺧﻪﻟﻘﯩﻨﯩـﯔ ﻣﯘﺳـﯘﻟﻤﺎﻥ‬ ‫ﺑﻮﻟﻐــﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ھﻪﺑﻪﺷﯩــﺴﺘﺎﻧﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯨــﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﯧﻠﯧﮕﺮﺍﻣﻤــﺎ ﻳــﻮﻕ‬ ‫ﺋﯩــﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪھــﯟﺍﻝ ﺷــﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩــﻜﻪﻥ‪ ،‬ﻣﻪﺯﻛــﯘﺭ ﺭﯨــﯟﺍﻳﻪﺗﻨﻰ ﺧــﯘﺩﺍ ﺋﯩــﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻐــﺎ‬ ‫ﮔﯩﺮﯨﭙﺘــﺎﺭ ﻗﯩﻠﻐــﺎﻥ‪ ،‬ﻧﻪﭘــﺴﻰ ﺧﺎھﯩــﺸﻰ ﺑــﯘﻳﯩﭽﻪ ﺳــﯚﺯﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺷﻪﺧــﺴﯩﻠﻪﺭ‬ ‫ﺗﻮﻗﯘپ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺋﻪﭘﺴﺎﻧﻪ ﺩﯨﺴﻪﻙ ھﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﻣﯘﺑﺎﻟﯩﻐﻪ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ‪.‬‬

‫ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻣﯘﺷـﺮﯨﻚ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜـﻰ ﭼﯩﻘﻤﺎﻳـﺪﯗ‪ ،‬ﺑﻪﻟﻜـﻰ ﺋﺎﺑـﺪﯗﻟﻼ ﺋﯩﺒﻨـﻰ‬ ‫ﻣﻪﺳــﺌﯘﺩﻧﯩﯔ‪ ،‬ﺋــﯘ ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩــﯔ ﻛــﺎﭘﯩﺮ ﺑﻮﻟــﯘپ ﺋﯚﻟﺘــﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻛــﯚﺭﺩﯛﻡ‬ ‫ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﯨﺪﯨﻦ ﺋﯘ ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ ﺋﻪﺳﻠﯩﺪە ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟـﯘپ‪ ،‬ﻛﯧـﻴﯩﻦ ﻣـﯘﺭﺗﻪﺩ‬ ‫ﺑﻮﻟـــﯘپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨـــﻰ ﺑﯩﻠﮕﯩﻠـــﻰ ﺑﻮﻟﯩـــﺪﯗ‪ .‬ﻣﯘﺷـــﺮﯨﻜﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋـــﺎﺯﺍﺭ –‬ ‫ﻛﯜﻟﭙﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺑﻪﺭﺩﺍﺷﻠﯩﻖ ﺑﯧﺮەﻟﻤﻪﻱ‪ ،‬ﺑﻪﺯﻯ ﺋﯩﻤﺎﻧﻰ ﺳﯘﺳـﻼﺭ ﻣـﯘﺭﺗﻪﺩ ﺑﻮﻟـﯘپ‬ ‫ﻛﻪﺗــﻜﻪﻥ‪ .‬ﺋﻪﻟــﻰ ﺋﯩﺒﻨــﻰ ﺋــﯘﻣﻪﻳﻴﻪ ﺋﯩﺒﻨــﻰ ﺧﻪﻟﻪﻑ ﺷــﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩــﺮﻯ ﺋﯩــﺪﻯ‪.‬‬ ‫ھﻪﺑﻪﺷﯩـــﺴﺘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻗﺎﻳﺘﯩـــﭗ ﻛﻪﻟـــﮕﻪﻥ ﻣﯘھـــﺎﺟﯩﺮﻻﺭﺩﯨﻦ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻣﻪﻛﻜﯩـــﺪە‬ ‫ﺑﺎﺷـــــﭙﺎﻧﺎ ﺑﻮﻟﯩـــــﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋـــــﺎﺩەﻣﻠﯩﺮﻯ ﺑـــــﺎﺭﻟﯩﺮﯨﻼ ﻣﻪﻛﻜﯩـــــﮕﻪ ﻛﯩـــــﺮﯨﺶ‬ ‫ﺋﯩﻤﻜــﺎﻧﯩﻴﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﯩــﮕﻪ ﺑﻮﻻﻟﯩــﺪﻯ‪ :‬ﺋﻪﺑــﯘ ﺳــﻪﻟﻪﻣﻪ ﺗﺎﻏﯩــﺴﻰ ﺋﻪﺑــﯘ ﺗﺎﻟﯩﺒﻨﯩــﯔ‬ ‫ﺑﺎﺷــﭙﺎﻧﺎﻟﯩﻘﯩﺪﺍ ﻛﯩــﺮﺩﻯ؛ ﺋﻮﺳــﻤﺎﻥ ﺋﯩﺒﻨــﻰ ﻣﻪﺯﺋــﯘﻥ ﺑﻮﻟــﺴﺎ ۋەﻟﯩــﺪ ﺋﯩﺒﻨــﻰ‬ ‫ﻣﯘﻏﯩﺮەﻧﯩــﯔ ﺑﺎﺷــﭙﺎﻧﺎﻟﯩﻘﯩﺪﺍ ﻛﯩــﺮﺩﻯ‪ ،‬ﻟــﯧﻜﯩﻦ ۋەﻟﯩــﺪﻧﯩﯔ ﻣﯘﺳــﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻏﺎ‬ ‫ﻗﯩﻠﻐـــــﺎﻥ ﺋﻪﺳـــــﻜﯩﻠﯩﻜﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻧـــــﺪﯨﻦ ﻛﯧـــــﻴﯩﻦ‪ ،‬ﻣﯘﺳـــــﯘﻟﻤﺎﻥ‬ ‫ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﺯﺍپ ﭼﯧﻜﯩﯟﺍﺗﺴﺎ ﺋﯚﺯﻯ ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ ﺗﯘﺭﯗﺷـﻨﻰ ﺧـﻮپ ﻛـﯚﺭﻣﻪﻱ‪،‬‬ ‫ۋەﻟﯩﺪﻧﯩﯔ ﺑﺎﺷﭙﺎﻧﺎﻟﯩﻐﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ‪.‬‬

‫ﻗﺎﺭﺍﺭﻧﺎﻣﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﺰﯨﻠﯩﺸﻰ‬ ‫ﻗﯘﺭەﻳﺶ ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻠﯩﺮﻯ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻨﻰ ﭼﻪﻛﻠﻪﺷﻜﻪ ﺋﺎﻣﺎﻟﺴﯩﺰ ﻗﯧﻠﯩـﭗ‪،‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺟﻪﻣﻪﺗــﻰ ﺑﻮﻟﻐــﺎﻥ ﺋﺎﺑــﺪﯗﻣﺎﻧﺎﻑ ﺋﻮﺭﯗﻏﯩﻐــﺎ‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـــﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﻗﯘﺭەﻳـــﺸﻜﻪ ﺗﺎﭘـــﺸﯘﺭﯗپ ﺑﯧﺮﯨـــﭗ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩـــﯔ‬ ‫ﺑﻪﺩﯨﻠﯩــﮕﻪ ﻗﯘﺭەﻳــﺸﺘﯩﻦ ھﻪﺳــﺴﯩﻠﻪپ ﺗــﯚﻟﻪﻡ ﺋــﯧﻠﯩﺶ ﺗﻪﻛﻠﯩــﯟﯨﻨﻰ ﻗﻮﻳــﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﺑـــﺪﯗﻣﺎﻧﺎﻑ ﺋـــﻮﺭﯗﻏﻰ ﺑـــﯘ ﺗﻪﻛﻠﯩﭙﻨـــﻰ ﺭەﺕ ﻗﯩﻠـــﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﻧـــﺪﯨﻦ ﻗـــﯘﺭەﻳﺶ‬ ‫ﻣﯘﺷـــﺮﯨﻜﻠﯩﺮﻯ ﺋﻪﺑﯘﺗﺎﻟﯩﺒﻘـــﺎ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـــﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﻗﯘﺭەﻳـــﺸﻜﻪ‬ ‫ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗپ ﺑﯧﺮﯨﭗ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻮﺭﻧﯩﻐـﺎ ﻗـﯘﺭەﻳﺶ ﻳﯩﮕﯩﺘﻠﯩﺮﯨـﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻧـﻰ ﺗـﺎﻟﻼپ‬ ‫ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑـﺎﻻ ﻗﯩﻠﯩـﯟﯦﻠﯩﺶ ﺗﻪﻛﻠﯩـﯟﯨﻨﻰ ﻗﻮﻳـﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﺑﯘﺗﺎﻟﯩـﺐ‪ :‬ﺋﻪﺟﻪﺑـﺎ‪ ،‬ﺳـﯩﻠﻪﺭ‬ ‫‪- 96 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬


‫‪www.munber.org‬‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﺑـــﺎﻻﯕﻼﺭﻧﻰ ﻣﺎﯕـــﺎ ﺑﯧﻘﯩـــﺸﻘﺎ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻜﻪﻧـــﺴﯩﻠﻪﺭﯗ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﺑـــﺎﻻﻣﻨﻰ ﺳـــﯩﻠﻪﺭﮔﻪ‬ ‫ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﺷﻜﻪ ﺑﯧﺮەﻣـﺪﯨﻤﻪﻥ؟ ﺩﯦـﺪﻯ‪ .‬ﺷـﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﻗـﯘﺭەﻳﺶ ﻣﯘﺷـﺮﯨﻜﻠﯩﺮﻯ‬ ‫ﻣــﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩــﯔ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﺷــﯩﮕﻪ ﺗﺎﭘــﺸﯘﺭﻣﯩﻐﯩﭽﻪ‪،‬‬ ‫ﺋﺎﺑــﺪﯗﻣﺎﻧﺎﻑ ﺋﻮﺭﯗﻏﯩــﺪﯨﻦ ھﺎﺷــﯩﻢ ﺟﻪﻣﻪﺗــﻰ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﻣﯘﺗﻪﻟﻠﯩــﺐ ﺟﻪﻣﻪﺗﯩﻨــﻰ‬ ‫ﻳﻪﻛـــﻠﻪﺵ‪ ،‬ﻗﯩـــﺴﯩﺶ ۋە ﺋـــﯘﻻﺭ ﺑﯩـــﻠﻪﻥ ﺳـــﻮﺩﺍ – ﺳـــﯧﺘﯩﻖ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳـــﻠﯩﻖ‪، ،‬‬ ‫ﻣﻪﻛﻜﯩـــﺪﯨﻦ ھﻪﻳـــﺪەپ ﭼﯩﻘﯩـــﺮﯨﺶ ﺗﻮﻏﺮﯨـــﺴﯩﺪﺍ ﻗـــﺎﺭﺍﺭ ﻗﻮﺑـــﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩـــﭗ‪،‬‬ ‫ﻗﺎﺭﺍﺭﻧﺎﻣﯩﻨﻰ ﻳﯧﺰﯨﭗ ﻛﻪﺋﺒﯩﻨﯩـﯔ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨـﺴﯩﻐﺎ ﺋﯧـﺴﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘﺷـﺘﻰ‪ .‬ﺷـﯘﻧﯩﯔ‬ ‫ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﺎﺷﯩﻢ ﺟﻪﻣﻪﺗﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﺗﻪﻟﻠﯩﺐ ﺟﻪﻣﻪﺗﯩـﺪﯨﻦ ﻣﻪﻳﻠـﻰ ﻣﯘﺳـﯘﻟﻤﺎﻥ‪،‬‬ ‫ﻣﻪﻳﻠــﻰ ﻛــﺎﭘﯩﺮ ﺑﻮﻟــﺴﯘﻥ‪ ،‬ﺋﻪﺑــﯘﻟﻪھﻪﺑﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷــﻘﺎ ھﻪﻣﻤﯩــﺴﯩﻨﻰ ﺷــﯩﺌﺒﯩﮕﻪ‬ ‫]ﺷــﯩﺌﯩﺐ – ﻣﻪﻛﻜﯩــﺪە ﺑﻪﻧــﻰ ھﺎﺷــﯩﻢ ﻣﻪھﻪﻟﻠﯩــﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩــﺴﻤﻰ[ ﻗﺎﻣــﺎﻝ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘﺷﺘﻰ‪ .‬ﺋﻪﺑﯘﻟﻪھﻪﺏ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻗـﯘﺭەﻳﺶ ﺗﻪﺭەﭘـﺪﺍﺭﻯ ﺋﯩـﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﺑـﺪﯗﻣﺎﻧﺎﻑ‬ ‫ﺋﻮﺭﯗﻏﯩــــﺪﯨﻦ ﺋﻪﺑﺪﯗﺷــــﻪﻣﺲ ﺟﻪﻣﻪﺗــــﻰ ﺑﯩــــﻠﻪﻥ ﻧﻪۋﻓﻪﻝ ﺟﻪﻣﻪﺗــــﻰ ﻗﺎﻣــــﺎﻝ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﻳـﺎﺭﺩەﻡ ﻗﯩﻠﻤﯩـﺪﻯ‪ .‬ﺷـﯩﺌﺒﯩﺪە ﻗﺎﻣـﺎﻝ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐـﺎﻧﻼﺭ ﻧﺎھـﺎﻳﯩﺘﻰ‬ ‫ﻗﯩﻴﻨﯩﻠﯩــﭗ‪ ،‬ﺋــﺎﭼﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺩەﻝ – ﺩەﺭەﺧﻠﻪﺭﻧﯩــﯔ ﻳــﺎﭘﺮﺍﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﯩﻴﯩــﺸﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﻗﯘﺭەﻳــﺸﻠﻪﺭ ﺳــﻮﺩﯨﮕﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋــﯘﻻﺭ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺋــﯧﻠﯩﻢ – ﺳــﯧﺘﯩﻢ ﻗﯩﻠﯩــﺸﯩﻨﻰ‬ ‫ﻣﻪﻧﺌﻰ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﺑﯘﻟﻪھﻪﺏ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﺘﺎ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ ﻗﺎﺗﺎﺭﺩﯨﻜﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﺪﻯ‪.‬‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚپ ﻗﯩـﺴﻤﻰ ھﯩﺠـﺮەﺕ ﻗﯩﻠـﺪﻯ‪ :‬ﺋـﯘﻻﺭ ﺳﻪﻛـﺴﻪﻥ ﺋـﯜﭼﭽﻪ‬ ‫ﺋﻪﺭ‪ ،‬ﺋــﻮﻥ ﺳــﻪﻛﻜﯩﺰﭼﻪ ﺋﺎﻳــﺎﻝ ﺋﯩــﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭﻧﯩــﯔ ﺋﺎﺭﯨــﺴﯩﺪﺍ ﺟﻪﺋــﭙﻪﺭ ﺋﯩﺒﻨــﻰ‬ ‫ﺋﻪﺑﯘﺗﺎﻟﯩــﺐ ۋە ﺋﯘﻧﯩــﯔ ﺋﺎﻳــﺎﻟﻰ ﺋﯘﻣﻪﻳــﺴﻨﯩﯔ ﻗﯩــﺰﻯ ﺋﻪﺳــﻤﺎ‪ ،‬ﻣﯩﻘــﺪﺍﺩ ﺋﯩﺒﻨــﻰ‬ ‫ﺋﻪﺳــﯟەﺩ‪ ،‬ﺋﺎﺑــﺪﯗﻟﻼ ﺋﯩﺒﻨــﻰ ﻣﻪﺳــﺌﯘﺩ‪ ،‬ﺋﯘﺑﻪﻳــﺪﯗﻟﻼ ﺋﯩﺒﻨــﻰ ﺟﻪھﯩــﺶ ۋە ﺋﯘﻧﯩــﯔ‬ ‫ﺋﺎﻳــﺎﻟﻰ‪ ،‬ﺋﻪﺑــﯘ ﺳــﻮﻓﻴﺎﻧﻨﯩﯔ ﻗﯩــﺰﻯ ﺋﯘﻣﻤــﯘ ھﻪﺑﯩــﺒﻪﻟﻪﺭ ﺑــﺎﺭ ﺋﯩــﺪﻯ‪ .‬ﻳﻪﻣﻪﻧﻠﯩــﻚ‬ ‫ﻣﯘﺳـــﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﻪﺑﯘﻣﯘﺳـــﺎ ﺋﻪﺷـــﺌﻪﺭﻯ ۋە ﺋﯘﻧﯩـــﯔ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺮﯨﻤـــﯘ ﺋﯘﻻﺭﻏـــﺎ‬ ‫ﻗﻮﺷــﯘﻟﯘپ ھﻪﺑﻪﺷﯩــﺴﺘﺎﻧﻐﺎ ھﯩﺠــﺮەﺕ ﻗﯩﻠــﺪﻯ‪ .‬ﺑــﯘﻧﻰ ﻛــﯚﺭﮔﻪﻥ ﻗﯘﺭەﻳــﺸﻠﻪﺭ‬ ‫ﺋﯘﻻﺭﻧﯩــﯔ ﺋﺎﺭﻗﯩــﺴﯩﺪﯨﻦ ھﻪﺑﻪﺷﯩــﺴﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ﭘﺎﺩﯨــﺸﺎھﻰ ﻧﻪﺟﺎﺷــﯩﻐﺎ ﺋﻪﻣﯩــﺮ‬ ‫ﺋﯩﺒﻨــﻰ ﺋــﺎﺱ ۋە ﺋﯘﻣــﺎﺭە ﺋﯩﺒﻨــﻰ ۋەﻟﯩــﺪﻧﻰ ﺳــﻮﻏﺎ – ﺳــﺎﻻﻡ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺋﻪۋەﺗﯩــﭗ‪،‬‬ ‫ﻧﻪﺟﺎﺷﯩﺪﯨﻦ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗپ ﺑﯧﺮﯨﺸﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠـﺪﻯ‪ .‬ﻗﯘﺭەﻳـﺸﻠﻪﺭ‬ ‫ﻧﻪﺟﺎﺷﯩﻨﯩﯔ ﺋﯘﻧﯩﯖـﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷـﭙﺎﻧﺎﻟﯩﻖ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩـﭗ ﻛﻪﻟـﮕﻪﻥ ﻛﯩـﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ‬ ‫ﭘﺎﻧــﺎ ﺑﻮﻟﯘﺷــﺘﯩﻦ ۋﺍﺯ ﻛﯩﭽﯩــﺸﯩﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﻐــﺎﻧﻠﯩﻘﻠﯩﺮﻯ ﺋﯜﭼــﯜﻥ‪ ،‬ﻛﻪﻟــﮕﻪﻥ‬ ‫ۋەﻛﯩﻠــﻠﻪﺭ ﻧﻪﺟﺎﺷــﯩﻨﯩﯔ ﻗــﺎﺗﺘﯩﻖ ﺭەﺩﺩﯨﻴﯩــﺴﯩﮕﻪ ۋە ﺧﻮﺭﻟﯩــﺸﯩﻐﺎ ﺋــﯘﭼﺮﺍپ‪،‬‬ ‫ﻣﻪﻗــﺴﯩﺘﯩﮕﻪ ﻳﯩــﺘﻪﻟﻤﻪﻱ ﻗﺎﻳﺘﯩــﭗ ﻛﯧﻠﯩــﺸﺘﻰ‪ .‬ھﺎﺷــﯩﻢ ﺟﻪﻣﻪﺗــﻰ ﺑﻮﻟــﺴﺎ‬ ‫ﺷﯩﺌﺒﯩﺪﯨﻜﻰ ﻗﺎﻣﺎﻟﺪﺍ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻖ ۋە ﺟﺎﭘﺎ ﻣﯘﺷﻪﻗﻘﻪﺕ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺋـﯜچ‬ ‫ﻳﯩﻠﻐﺎ ﻳـﯧﻘﯩﻦ ﺗـﯘﺭﺩﻯ‪ .‬ﺑـﯘ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧـﺪﺍ ﺋﯘﻻﺭﻏـﺎ ﺋـﯘﺯﯗﻕ – ﺗﯜﻟـﯜﻙ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻣﻪﺧﭙـﻰ‬ ‫ﺭەۋﯨﺸﺘﻪ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯛپ ﺑﯧﺮﯨﻠﺪﻯ‪.‬‬

‫ھﻪﺑﻪﺷﯩﺴﺘﺎﻧﻐﺎ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ‬ ‫ﻗﺎﺭﺍﺭﻧﺎﻣﯩﻨﯩﯔ ﺑﯧﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﻰ‬

‫ھﯩﺠﺮەﺕ‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـــﺴﺎﻻﻡ ۋە ﺋﯘﻧﯩـــﯔ ﺟﻪﻣﻪﺗـــﻰ ﺷـــﯩﺌﺒﯩﺪە ﻗﺎﻣـــﺎﻝ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧــﺪﯨﻦ ﻛﯧــﻴﯩﻦ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭﻧﯩــﯔ ﻣﯘﺳــﺎﭘﯩﺮﭼﯩﻠﯩﻘﺘﺎ ﺋــﯚﺯ ﺋــﺎﺭﺍ ﻳﺎﺭﺩەﻣــﺪە‬ ‫ﺑﻮﻟﯘﺷــــﻠﯩﺮﻯ ﺋﯜﭼــــﯜﻥ‪ ،‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــــﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﺳــــﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ‬ ‫ھﻪﻣﻤﯩــــــﺴﯩﻨﻰ ھﻪﺑﻪﺷﯩــــــﺴﺘﺎﻧﻐﺎ ھﯩﺠــــــﺮەﺕ ﻗﯩﻠﯩــــــﺸﻘﺎ ﺑــــــﯘﻳﺮﯗﺩﻯ‪.‬‬

‫ﻗﯘﺭەﻳﺶ ﻣﯚﺗﯩﯟەﺭﻟﯩﺮﯨـﺪﯨﻦ ﺑﻪﺵ ﻧﻪﭘﻪﺭ ﻛﯩـﺸﻰ ﺑـﯘ ﻧـﺎھﻪﻕ ﻗـﺎﺭﺍﺭﻧﻰ ﺑﯧﻜـﺎﺭ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐـﺎ ﭼﯩﻘﺘـﻰ‪ .‬ﺋـﯘﻻﺭ‪ :‬ھﯩـﺸﺎﻡ ﺋﯩﺒﻨـﻰ ﺋﻪﻣﯩـﺮ‬ ‫ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﻪﻟﻬـﺎﺭﯨﺲ ﺋﻪﻟﺌـﺎﻣﯩﺮﻯ )ﺑـﯘ ﻛﯩـﺸﻰ ﻗﺎﻣـﺎﻝ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﻼﺭﻏـﺎ ﻧﺎھـﺎﻳﯩﺘﻰ‬ ‫ھﯩﺴﺪﺍﺵ ﺋﯩﺪﻯ( ‪ ،‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ھﺎﻣﻤﯩـﺴﻰ ﺋﺎﺗﯩﻜﻪﻧﯩـﯔ‬ ‫ﺋــﻮﻏﻠﻰ ﺯﯗھﻪﻳــﺮ ﺋﯩﺒﻨــﻰ ﺋﻪﺑــﯘ ﺋــﯘﻣﻪﻳﻴﻪ ﻣﻪﺧﺰﯗﻣــﻰ‪ ،‬ﻣــﯘﺋﺘﻪﻡ ﺋﯩﺒﻨــﻰ ﺋﻪﺩﻯ‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬

‫‪- 97 -‬‬

‫‪- 98 -‬‬


‫‪www.munber.org‬‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﻧﻪۋﻓﻪﻟـــﻰ‪ ،‬ﺋﻪﺑﯘﻟﺒـــﯘھﺘﻪﺭﻯ ﺋﯩﺒﻨـــﻰ ھﯩـــﺸﺎﻡ ﺋﻪﻟﺌﻪﺳـــﻪﺩﻯ ۋە ﺯەﻣـــﺌﻪ ﺋﯩﺒﻨـــﻰ‬ ‫ﺋﻪﻟﺌﻪﺳﻪﺩﯨﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﺒـﺎﺭەﺕ ﺋﯩـﺪﻯ‪ .‬ﺋـﯘﻻﺭ ﻛﯧﭽﯩـﺴﻰ ﻳﯩﻐﯩﻠﯩـﭗ ﻗﺎﺭﺍﺭﻧـﺎﻣﯩﻨﻰ‬ ‫ﺑﯧﻜــﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩــﺶ ﺗﻮﻏﺮﯨﻠﯩــﻖ ﻛﯧﻠﯩــﺸﯩﯟﺍﻟﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﺗﯩــﺴﻰ ﺋﻪﺗﯩﮕﻪﻧــﺪە ﺯﯗھﻪﻳــﺮ‬ ‫ﺗـــﻮﻧﯩﻨﻰ ﻛﯩﻴﯩـــﭗ ﭼﯩﻘﯩـــﭗ‪ ،‬ﺑﻪﻳﺘـــﯘﻟﻼھﻨﻰ ﺗـــﺎۋﺍپ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧـــﺪﯨﻦ ﻛﯧـــﻴﯩﻦ‪،‬‬ ‫ﻛﯩـــﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗـــﺎﺭﺍپ‪ :‬ﺋـــﻰ ﻣﻪﻛـــﻜﻪ ﺧﻪﻟﻘـــﻰ‪ ،‬ﺑﯩﺰﻧﯩـــﯔ ﻳﻪﻳـــﺪﯨﻐﯩﻨﯩﻤﯩﺰ‪،‬‬ ‫ﻛﯩﻴﯩﺪﯨﻐﯩﻨﯩﻤﯩﺰ ﺑـﺎﺭ‪ ،‬ھﺎﺷـﯩﻢ ﺟﻪﻣﻪﺗـﻰ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﻣﯘﺗﻪﻟﻠﯩـﺐ ﺟﻪﻣﻪﺗـﻰ ﺑﻮﻟـﺴﺎ‬ ‫ھﺎﻻﻙ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺗﯘﺭﯗﭘﺘﯘ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭﺩﺍ ﺋﯧﻠﯩﻢ – ﺳـﯧﺘﯩﻢ ﺋﻪﺭﻛﯩﻨﻠﯩﻜـﻰ ﻳـﻮﻕ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﺯﺑﯩﺮﺍﻳــﻰ ﺧــﯘﺩﺍ‪ ،‬ﺑــﯘ ﻧــﺎھﻪﻕ‪ ،‬ﺭەھﯩﻤــﺴﯩﺰ ﻗﺎﺭﺍﻧــﺎﻣﻪ ﻳﯩﺮﺗﯩــﭗ ﺗﺎﺷــﻼﻧﻤﯩﻐﯩﭽﻪ‪،‬‬ ‫ﻣﻪﻥ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻣﺎﻳﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺩﯦﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﺑﯘﺟﻪھﯩﻞ ﺑﯘﻧﯩﯖﻐـﺎ ﻗﺎﺭﺷـﻰ ﺗـﯘﺭﯗپ‪ :‬ﻛﺎﭘـﺸﯩﻤﺎ!‬ ‫ﺩﯦﺪﻯ‪ .‬ﺯەﻣﺌﻪ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﻪﺳﯟەﺩ ﺋﻪﺑـﯘﺟﻪھﯩﻠﮕﻪ ﻗﺎﺭﺷـﻰ‪ :‬ﺋﻪﺯﺑﯩﺮﺍﻳـﻰ ﺧـﯘﺩﺍ‪ ،‬ﺋـﯚﺯەڭ‬ ‫ﻛﺎﭘﺸﯩﯟﺍﺗﯩـــﺴﻪﻥ‪ ،‬ﺑﺎﺷـــﺘﯩﻼ ﺑﯩـــﺰ ﺑـــﯘ ﻗﺎﺭﺍﺭﻧـــﺎﻣﯩﮕﻪ ﻧـــﺎﺭﺍﺯﻯ ﺋﯩـــﺪﯗﻕ! ﺩﯦـــﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﺑﯘﻟﺒﻪھﺘﻪﺭﻯ ﻗﻮﭘﯘپ‪ :‬ﺯەﻣـﺌﻪ ﺗـﻮﻏﺮﺍ ﺋﯧﻴﺘﺘـﻰ‪ ،‬ﺩﯦـﺪﻯ‪ .‬ﻣـﯘﺋﺘﻪﻡ ﺋﯩﺒﻨـﻰ ﺋﻪﺩﻯ‪:‬‬ ‫ﺋﯩﻜﻜﯩﯖﻼﺭﻧﯩــﯔ ﺳــﯚﺯﻯ ﺭﺍﺳــﺖ‪ ،‬ﺋﻪﺑﯘﺟﻪھﯩﻠﻨﯩــﯔ ﮔﯧﭙــﻰ ﻳﺎﻟﻐــﺎﻥ‪ ،‬ﺩﯦــﺪﻯ‪.‬‬ ‫ھﯩــﺸﺎﻡ ﺋﯩﺒﻨــﻰ ﺋﻪﻣﯩﺮﻣــﯘ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩــﯔ ﺳــﯚﺯﯨﻨﻰ ﻗﯘۋۋەﺗﻠﯩــﺪﻯ‪ .‬ﺷــﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩــﻠﻪﻥ‬ ‫ﻣــﯘﺋﺘﻪﻡ ﺋﯩﺒﻨــﻰ ﺋﻪﺩﻯ ﺑﯧﺮﯨــﭗ ﻗﺎﺭﺍﺭﻧــﺎﻣﯩﻨﻰ ﻳﯩﺮﺗﯩــﭗ ﺗﺎﺷــﻠﯩﺪﻯ‪ .‬ﻗﺎﺭﺍﻧــﺎﻣﯩﻨﻰ‬ ‫ﻗﯘﺭﺕ ﻳﻪپ ﺗﯜﮔﻪﺗﻜﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘپ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻜﻰ ﺍﷲﻧﯩـﯔ ﺋﯩـﺴﻤﯩﻼ ﻗﺎﻟﻐـﺎﻥ ﺋﯩـﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣ ـﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ ﺗﺎﻏﯩــﺴﻰ ﺋﻪﺑﯘﺗﺎﻟﯩﺒﻘــﺎ ﻗﺎﺭﺍﺭﻧــﺎﻣﯩﻨﻰ ﻗــﯘﺭﯗﺕ ﻳﻪپ‪،‬‬ ‫ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﯩﻼ ﻗﺎﻟﻐـﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟـﺪﯨﻨﺌﺎﻻ ﺧﻪۋەﺭ ﻗﯩﻠﻐـﺎﻥ ﺋﯩـﺪﻯ‪ .‬ﺷـﯘﻧﯩﯔ‬ ‫ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺷــﯩﺌﺒﯩﺪﺍ ﻗﺎﻣــﺎﻝ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐــﺎﻧﻼﺭ ﻛــﯜﻟﭙﻪﺗﺘﯩﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟــﯘپ‪ ،‬ﻣﺎﻛﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻐــﺎ‬ ‫ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺸﺘﻰ‪.‬‬

‫ﻧﻪﺟﺮﺍﻥ ﺋﻪﻟﭽﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛﯧﻠﯩﺸﻰ‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ ﻗﺎﻣﺎﻟــﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧــﺪﯨﻦ ﻛﯧــﻴﯩﻦ‪ ،‬ﻧﻪﺟــﺮﺍﻥ‬ ‫ﺧﺮﯨـــــــﺴﺘﯩﺌﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪﻟﭽﯩﻠﯩـــــــﺮﻯ ﻛﻪﻟـــــــﺪﻯ‪ .‬ﺋـــــــﯘﻻﺭ ﻧﻪﺟـــــــﺮﺍﻥ‬ ‫‪- 99 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﺧﺮﯨــﺴﺘﯩﺌﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ھﻪﺑﻪﺷﯩــﺴﺘﺎﻧﻐﺎ ھﯩﺠــﺮەﺕ ﻗﯩﻠﻐــﺎﻥ ﻣﯘﺳــﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺧﻪۋﯨﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼپ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯩﻨﺠﯩﻠـﺪﺍ ﺑﺎﻳـﺎﻥ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﯧﻠﯩﺸﺘﯘﺭﯗپ ﻛـﯚﺭﯛپ ﺑـﯧﻘﯩﺶ ﺋﯜﭼـﯜﻥ ﺋﻪۋەﺗـﻜﻪﻥ‪،‬‬ ‫‪ 20‬ﭼﻪ ﻛﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺗﻪﺭﻛﯩﭗ ﺗﺎﭘﻘﺎﻥ ﺋﻪﻟﭽﯩﻠﻪﺭ ھﻪﻳﺌﯩﺘﻰ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋـﯘﻻﺭ ﻛﯧﻠﯩـﭗ‬ ‫ﻗﯘﺭﺋـــﺎﻧﻨﻰ ﺋـــﺎﯕﻼپ‪ ،‬ھﻪﻣﻤﯩـــﺴﻰ ﺋﯩﻤـــﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﺘـــﻰ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭﻏـــﺎ ﺋﻪﺑﯘﺟﻪھﯩـــﻞ‪:‬‬ ‫ﺳــﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻨﻤﯘ ﺋﻪﺧــﻤﻪﻕ ﻛﯩــﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﻣﯩــﺪﯨﻢ‪ ،‬ﺧﻪﻟﻘﯩﯖــﻼﺭ ﺳــﯩﻠﻪﺭﻧﻰ‬ ‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩﻧﯩـــﯔ ﺋﻪھـــﯟﺍﻟﯩﻨﻰ ﺋﯘﻗـــﯘپ ﺑـــﯧﻘﯩﺶ ﺋﯜﭼـــﯜﻥ ﺋﻪۋەﺗـــﻜﻪﻥ ﺗﯘﺭﺳـــﺎ‪،‬‬ ‫ﺩﯨﻨﯩﯖﻼﺭﻧــﻰ ﺋــﯚﺯﮔﻪﺭﺗﺘﯩﯖﻼﺭ! ﺩﯦــﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﻟﭽﯩــﻠﻪﺭ‪ :‬ﺭەھــﻤﻪﺕ ﺳــﯩﻠﻪﺭﮔﻪ‪ ،‬ﺳــﯩﻠﻪﺭ‬ ‫ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﻣﺎﻧﻼﺷﻤﺎﻳﻤﯩﺰ‪ ،‬ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺩﯨﻨﯩﯖﻼﺭ ﺋـﯚﺯەﯕﻠﻪﺭﮔﻪ ھﯧـﺴﺎﺏ‪ ،‬ﺑﯩﺰﻧﯩـﯔ‬ ‫ﺗﺎﻟﻠﯩﯟﺍﻟﻐــﺎﻥ ﺩﯨﻨﯩﻤﯩﺰﻣــﯘ ﺋــﯚﺯﯨﻤﯩﮕﻪ ھﯧــﺴﺎﺏ! ﺩﯦــﺪﻯ‪ .‬ﺍﷲ ﺑــﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﻠﯩــﻖ ﺑــﯘ‬ ‫ﺋــﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﻧﺎﺯﯨــﻞ ﻗﯩﻠــﺪﻯ‪” :‬ﻗﯘﺭﺋﺎﻧــﺪﯨﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩــﺮﻯ ﺑﯩــﺰ ﻛﯩﺘــﺎﺏ )ﺋﯩﻨﺠﯩــﻞ‬ ‫ﺑﯩــــﻠﻪﻥ ﺗﻪۋﺭﺍﺕ( ﻧﺎﺯﯨــــﻞ ﻗﯩﻠﻐــــﺎﻧﻼﺭ )ﺧﺮﯨــــﺴﺘﯩﺌﺎﻥ ۋە ﻳﻪھﯘﺩﯨﻴﻼﺭﻧﯩــــﯔ‬ ‫ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﯩﺮﻯ( ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻐـﺎ ﺋﯩـﺸﯩﻨﯩﺪﯗ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭﻏـﺎ ﻗﯘﺭﺋـﺎﻥ ﺗﯩـﻼۋەﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨـﺴﺎ‪ :‬ﺑﯩـﺰ‬ ‫ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯩﺸﻪﻧﺪﯗﻕ‪ ،‬ﺋﯘ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻤﯩﺰ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﻧﺎﺯﯨـﻞ ﺑﻮﻟﻐـﺎﻥ ھﻪﻗﺘـﯘﺭ‪،‬‬ ‫ﺑﯩــﺰ ﺭﺍﺳــﺘﻼ ﺑﯘﻧــﺪﯨﻦ ﺑــﯘﺭﯗﻥ ﻣﯘﺳــﯘﻟﻤﺎﻥ ﺋﯩــﺪﯗﻕ‪ ،‬ﺩەﻳــﺪﯗ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭﻧﯩــﯔ ﻗﯩﻠﻐــﺎﻥ‬ ‫ﺳﻪۋﺭ – ﺗـﺎﻗﯩﺘﻰ ﺋﯜﭼـﯜﻥ ﺋﯘﻻﺭﻏـﺎ ﻗـﻮﺵ ﺳـﺎۋﺍﺏ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩـﺪﯗ‪ .‬ﺋـﯘﻻﺭ ﻳﺎﺧـﺸﯩﻠﯩﻖ‬ ‫ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﻨﻰ ﺩەﭘﺌﻰ ﻗﯩﻠﯩـﺪﯗ‪ .‬ﺑﯩـﺰ ﺋﯘﻻﺭﻏـﺎ ﺭﯨﺰﯨـﻖ ﻗﯩﻠﯩـﭗ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ‬ ‫ﻧﻪﺭﺳــﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﺎﺧــﺸﯩﻠﯩﻖ ﻳﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻐــﺎ ﺳــﻪﺭپ ﻗﯩﻠﯩــﺪﯗ‪ .‬ﺑﯩﻬــﯘﺩە ﺳــﯚﺯﻟﻪﺭﻧﻰ‬ ‫ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻧﺪﺍ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻳﯜﺯ ﺋﯚﺭﯛپ‪ :‬ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﯩﺮﯨﻤﯩـﺰ ﺋـﯚﺯﯨﻤﯩﺰ ﺋﯜﭼـﯜﻥ‪،‬‬ ‫ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﯩﺮﯨﯖﻼﺭﻣﯘ ﺋﯚﺯەﯕﻠﻪﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ‪ ،‬ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﻣـﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟـﺴﯘﻥ‪،‬‬ ‫ﻧﺎﺩﺍﻧﻼﺭﻧﯩــﯔ ﺩﻭﺳــﺘﻠﯘﻗﯩﻨﻰ ﺗﯩﻠﯩﻤﻪﻳﻤﯩــﺰ‪ ،‬ﺩەﻳــﺪﯗ‪) “.‬ﺳــﯜﺭە ﻗﻪﺳــﻪﺱ‪– 52 ،‬‬ ‫ﺋـــــﺎﻳﻪﺗﺘﯩﻦ ‪ – 55‬ﺋـــــﺎﻳﻪﺗﻜﯩﭽﻪ( ﻣﻪﻛـــــﻜﻪ ﻣﯘﺷـــــﺮﯨﻜﻠﯩﺮﻯ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــــﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺩەۋﯨﺘﯩﻨﻰ ﺗﻮﺳﯘﺷﺘﯩﻦ ﺋﺎﻣﺎﻟﺴﯩﺰ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻐﻰ‪ ،‬ﭘﺎﻛﯩﺘﻘـﺎ‬ ‫ﭘﺎﻛﯩــﺖ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺗﺎﻗﺎﺑﯩــﻞ ﺗــﯘﺭﯗﺵ ﻗﻮﻟﻠﯩﺮﯨــﺪﯨﻦ ﻛﻪﻟﻤﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻜــﻰ ﺋﯜﭼــﯜﻥ‪،‬‬

‫‪- 100 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬


‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﺋﻪﻟــﻰ ﺋﯩﺒﻨــﻰ ﺋﻪﺑﯘﺗﺎﻟﯩﺒﻘــﺎ ﻧﯩﻜﺎھﻼﻧﻐــﺎﻥ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ‬ ‫ﺧﻪﺩﯨﭽﯩــﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐــﺎﻥ ﻓﺎﺗﯩﻤﯩــﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷــﻘﺎ ﺑــﺎﻟﯩﻠﯩﺮﻯ ﻛﯩﭽﯩﻜﯩــﺪﯨﻼ ۋﺍﭘــﺎﺕ‬ ‫ﺑﻮﻟــﯘپ ﻛﻪﺗــﻜﻪﻥ‪ ،‬ﺭەﺳــﯘﻟﯘﻟﻼھﺘﯩﻦ ﻛﯧــﻴﯩﻦ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨــﺪﯨﻦ ﻳــﺎﻟﻐﯘﺯ ﻓــﺎﺗﯩﻤﻪ‬ ‫ﻗﺎﻟﻐــﺎﻥ‪ ،‬ﻓــﺎﺗﯩﻤﻪ ﺑﻮﻟــﺴﺎ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﻛﯧــﻴﯩﻦ ﺋــﯘﺯﯗﻥ‬ ‫ﻳﺎﺷﯩﻤﯩﻐﺎﻥ‪.‬‬

‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﺑﯩــﺮﺩەﻡ ﺳــﯧﻬﺮﯨﮕﻪﺭ ﺩەپ ﺑﯧﻘﯩــﺸﺘﻰ‪ ،‬ﺑﯩــﺮﺩەﻡ‬ ‫ﻳﺎﻟﻐـــﺎﻧﭽﻰ ﺩەپ ﺑﯧﻘﯩـــﺸﺘﻰ‪ ،‬ﺑﯩـــﺮﺩەﻡ ﺳـــﺎﺭﺍڭ ﺩﯦﻴﯩﺸـ ـﺴﻪ‪ ،‬ﺑﯩـــﺮﺩەﻡ ﭘـــﺎﻟﭽﻰ‬ ‫ﺩﯦﻴﯩﺸﺘﻰ‪ .‬ﺗﺎﻗﺎﺑﯩﻞ ﺗﯘﺭﯗﺵ ﻗﯘﻟﯩﺪﯨﻦ ﻛﻪﻟﻤﯩﮕﻪﻥ ﺩﯛﺷـﻤﻪﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ھـﺎﻟﻰ ﺷـﯘ‬ ‫ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭ ھﻪﺩﺩﯨﺪﯨﻦ ﺯﯨﻴﺎﺩە ﺗﻪﺭﺳـﺎﻟﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ‪” :‬ﺋـﻰ ﺍﷲ‪ ،‬ﺑـﯘ ﻗﯘﺭﺋـﺎﻥ ﺭﺍﺳـﺖ‬ ‫ﺳــﻪﻥ ﺗﻪﺭەﭘــﺘﯩﻦ ﻧﺎﺯﯨــﻞ ﺑﻮﻟﻐــﺎﻥ ﺑﻮﻟــﺴﺎ‪ ،‬ﺑﯩﺰﻧﯩــﯔ ﺋﯜﺳــﺘﯩﻤﯩﺰﮔﻪ ﺋﺎﺳــﻤﺎﻧﺪﯨﻦ‬ ‫ﺗﺎﺵ ﻳﺎﻏﺪﯗﺭﻏﯩﻦ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﺎﺯﺍپ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﮔﯩﻦ“ )ﺳـﯜﺭە ﺋﻪﻧﻔـﺎﻝ‪32 ،‬‬ ‫‪ -‬ﺋﺎﻳﻪﺕ( ﺩﯦﻴﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯘﻳﺎﻟﻤﯩﺪﻯ‪.‬‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـــﺴﺎﻻﻡ ﻗﺎﻣﺎﻟـــﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩـــﭗ ﺋـــﯘﺯﯗﻥ ﺋـــﯚﺗﻤﻪﻱ‪،‬‬ ‫ﻣﻪﺩﯨــﻨﯩﮕﻪ ﻗﯩﻠﻐــﺎﻥ ھﯩﺠــﺮەﺗﺘﯩﻦ ﺋــﯜچ ﻳﯩــﻞ ﺑــﯘﺭﯗﻥ ﺧﯘۋەﻳﻠﯩــﺪﻧﯩﯔ ﻗﯩــﺰﻯ‪،‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ ﺧﻪﺩﯨﭽﻪ ﺋﺎﻟﻪﻣﺪﯨﻦ ﺋـﯚﺗﺘﻰ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ ﺧﻪﺩﯨﭽﻪﻧــﻰ ﺗــﯘﻻ ﺋﻪﺳــﻠﻪﻳﺘﺘﻰ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯖﻐــﺎ ﺋﯩــﭻ ﺋﺎﻏﺮﯨﺘــﺎﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺧﻪﺩﯨﭽﻪ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھﻘﺎ ﺋﻪڭ ﺋﻪۋۋەﻝ ﺋﯩﻤـﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﻘـﺎﻥ ﭘـﺎﻙ ﺯﺍﺕ ﺋﯩـﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـــﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻤـــﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷـــﻘﺎ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩـــﯔ‬ ‫ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺧﻪﺩﯨﭽﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐـﺎﻥ ﺋﯩـﺪﻯ‪ .‬ﺧﻪﺩﯨﭽﯩـﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐـﺎﻥ ﭼـﻮڭ ﻗﯩـﺰﻯ‬ ‫ﺯەﻳﻨﻪپ ﺋﯩﺴﻼﻣﺪﯨﻦ ﺑـﯘﺭﯗﻥ ﺋﻪﺑﯘﻟﺌـﺎﺱ ﺋﯩﺒﻨـﻰ ﺭەﺑـﺌﻪ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﻧﯩﻜﺎھﻠﯩﻨﯩـﭗ‪،‬‬ ‫ﺋﯘﻣــﺎﻣﻪ ﺋﯩــﺴﯩﻤﻠﯩﻚ ﻗﯩــﺰ ﭘﻪﺭﺯەﻧــﺖ ﻛــﯚﺭﮔﻪﻥ‪ ،‬ﻓــﺎﺗﯩﻤﻪ ۋﺍﭘــﺎﺕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧــﺪﯨﻦ‬ ‫ﻛﯧــﻴﯩﻦ‪ ،‬ﺋﯘﻣــﺎﻣﻪﻧﻰ ﺋﻪﻟــﻰ ﺋﯩﺒﻨــﻰ ﺋﻪﺑﯘﺗﺎﻟﯩــﺐ ﻧﯩﻜﺎھﯩﻐــﺎ ﺋﺎﻟﻐــﺎﻥ‪ .‬ﺋﻮﺳــﻤﺎﻥ‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺧﻪﺩﯨﭽﯩــﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐــﺎﻥ ﻗﯩــﺰﻯ ﺭﯗﻗﻪﻳﻴﻪﻧــﻰ‬ ‫ھﯩﺠﺮەﺗﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﻧﯩﻜﺎھﯩﻐـﺎ ﺋﯧﻠﯩـﭗ‪ ،‬ھﻪﺑﻪﺷﯩـﺴﺘﺎﻧﻐﺎ ھﯩﺠـﺮەﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧـﺪﺍ‬ ‫ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺋﯧﻠﯩـﭗ ﺑﺎﺭﻏـﺎﻥ‪ .‬ﺭﯗﻗﻪﻳـﻴﻪ ۋﺍﭘـﺎﺕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧـﺪﯨﻦ ﻛﯧـﻴﯩﻦ‪ ،‬ﻳﻪﻧﻪ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـــﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺧﻪﺩﯨﭽﯩـــﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐـــﺎﻥ ﻗﯩـــﺰﻯ ﺋﯘﻣﻤـــﯘ ﻛﯘﻟـــﺴﯘﻣﻨﻰ‬ ‫ﺋﻮﺳﻤﺎﻥ ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﺪە ﻧﯩﻜﺎھﯩﻐﺎ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ‪ .‬ﻗﯩﺰﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛﯩﭽﯩﻜﻰ ﻓـﺎﺗﯩﻤﻪ ﺑﻮﻟـﺴﺎ‬ ‫‪- 101 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫ﺧﻪﺩﯨﭽﻪ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﺎﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﻪﻣﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﯜﺷﻰ‬

‫ﺧﻪﺩﯨﭽﯩﻨﯩــﯔ ۋﺍﭘﺎﺗﯩﻐــﺎ ﺭەﺳــﯘﻟﯘﻟﻼھ ﻗــﺎﺗﺘﯩﻖ ﻗــﺎﻳﻐﯘﺭﺩﻯ‪ .‬ﭼــﯜﻧﻜﻰ ﺋــﯘ‬ ‫ﺭەﺳــﯘﻟﯘﻟﻼھﻘﺎ ﻛﯚﻳــﯜﻧﻪﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺋــﯚﺯ ﺟﻪﻣﻪﺗــﻰ ﺑﻪﻧــﻰ ﺯﯙھــﺮە ﺋﯩﭽﯩــﺪﯨﻜﻰ ﺋــﺎﺑﺮﻭﻳﻰ‬ ‫ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﻛـﺎﭘﯩﺮﻻﺭﺩﯨﻦ ﻗﻮﻏـﺪﺍﻳﺘﺘﻰ‪ .‬ﻗﺎﺳـﯩﻢ‪،‬‬ ‫ﺋﺎﺑــــﺪﯗﻟﻼﻻﺭﻣﯘ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــــﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺧﻪﺩﯨﭽﯩــــﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐــــﺎﻥ‬ ‫ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﻯ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـﺴﺎﻻﻡ ﺷـﯘ ﻗﺎﺳـﯩﻤﻨﯩﯔ ﻧـﺎﻣﻰ ﺑﯩـﻠﻪﻥ‬ ‫ﻟﻪﻗﻪﺑﻠﻪﻧﮕﻪﻥ‪ .‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺗﻪﻳﻴﯩﺐ‪ ،‬ﺗﺎھﯩﺮ ﺩەپ ﻟﻪﻗﻪﺑﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ‪.‬‬

‫ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺳﻪۋﺩﯨﮕﻪ ﺋﯚﻳﻠﯩﻨﯩﺸﻰ‬ ‫ﺧﻪﺩﯨـــﭽﻪ ۋﺍﭘـــﺎﺕ ﺑﻮﻟﻐـــﺎﻥ ﺋﺎﻳـــﺪﺍ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـــﺴﺎﻻﻡ ﻗـــﯘﺭەﻳﺶ‬ ‫ﺋﺎﻣﯩﺮﯨﻴﻪﻟﯩﻚ ﺯەﻣﺌﻪﻧﯩﯔ ﻗﯩﺰﻯ ﺳﻪۋﺩﯨﮕﻪ ﺋﯚﻳﻠﻪﻧﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺳﻪۋﺩە ﺋﯧﺮﻯ ﺳﻪﻛﺮﺍﻥ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﻪﻣﯩﺮ ۋﺍﭘﺎﺕ ﻗﯩﻠﯩـﭗ ﺗـﯘﻝ ﻗﺎﻟﻐـﺎﻥ ﺋﯩـﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺳــﻪۋﺩە ﺋــﯘﺭﯗﻕ – ﺗﯘﻗﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩــﯔ ﻧﺎﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻘﯩﻐــﺎ ﻗﺎﺭﯨﻤــﺎﻱ‪ ،‬ﺋﯩﻤــﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﯩــﭗ‪،‬‬ ‫ﺋﯧﺮﻯ ﺳﻪﻛﺮﺍﻥ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﻪﻣﯩﺮ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﯨـﻦ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩـﺴﯩﺪە ﻗـﺎﺗﺘﯩﻖ ﺑﯧـﺴﯩﻤﻐﺎ‬ ‫ﺋﯘﭼﺮﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ‪ ،‬ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽـﻰ ﻗﯧـﺘﯩﻢ ھﻪﺑﻪﺷﯩـﺴﺘﺎﻧﻐﺎ ھﯩﺠـﺮەﺕ ﻗﯩﻠﻐـﺎﻥ‬ ‫ﺋﯩــﺪﻯ‪ .‬ﺋــﯘﻻﺭ ھﻪﺑﻪﺷﯩــﺴﺘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻗﺎﻳﺘﯩــﭗ ﻛﯧﻠﯩــﭗ ﺋــﯘﺯﯗﻥ ﺋــﯚﺗﻤﻪﻱ ﺳــﻪﻛﺮﺍﻥ‬ ‫ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﻪﻣﯩـﺮ ۋﺍﭘـﺎﺕ ﺑﻮﻟـﯘپ ﻛﻪﺗﺘـﻰ‪ .‬ﺭەﺳـﯘﻟﯘﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺳـﻪۋﺩﯨﻨﻰ ﻧﯩﻜﺎھﯩﻐـﺎ‬ ‫ﺋﯧﻠﯩــﺸﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐــﺎ ﺋﯩﻤــﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﻘــﺎﻥ ﺑﯩــﺮ ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩــﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩــﺴﯩﮕﻪ ﻗﯩﻠﻐــﺎﻥ‬ ‫ﻳﺎﺧ ـﺸﯩﻠﯩﻘﻰ ﺋﯩــﺪﻯ‪ .‬ﭼــﯜﻧﻜﻰ ﺳــﻪۋﺩە ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺮﯨﻨﯩــﯔ ﻗﻮﻟﯩﻐــﺎ ﻗﺎﻟﯩــﺪﯨﻐﺎﻥ‬ ‫‪- 102 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬


‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﺑﻮﻟــــﺴﺎ‪ ،‬ﺋــــﯘﻻﺭ ﺋﯩــــﺴﻼﻣﻐﺎ ﺋــــﯚچ ﺑﻮﻟﻐــــﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺳــــﻪۋﺩەﻧﻰ ﺩﯨﻨــــﺪﯨﻦ‬ ‫ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗۋﯦﺘﻪﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺋﯧﺴﯩﻞ ﻧﻪﺳـﻪﺑﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐـﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼـﯜﻥ ﻗﻪۋﻣـﻰ‬ ‫ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺋﯚﺯﯨﺪﯨﻦ ﺗﯚۋەﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﻠﯘﻕ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﺋﯘﻧﯩﻤﺎﻳﺘﺘﻰ‪.‬‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫ﺧﻪﺩﯨــﭽﻪ ۋﺍﭘــﺎﺕ ﺑﻮﻟــﯘپ ﺑﯩــﺮ ﺋﺎﻳــﺪﯨﻦ ﻛﯧــﻴﯩﻦ‪ ،‬ﺭەﺳــﯘﻟﯘﻟﻼھ ﺩﻭﺳــﺘﻰ‬ ‫ﺋﻪﺑﯘﺑﻪﻛﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﯩﺰﻯ ﺋﺎﺋﯩﺸﻪﻧﻰ ﻧﯩﻜﺎھﯩﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﺪﻯ‪ .‬ﺑﯘ ﭼﺎﻏـﺪﺍ ﺋﺎﺋﯩـﺸﻪ‬ ‫ﻳﻪﺗــﺘﯩﻦ ﺋﺎﺷــﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩــﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ ﺋﺎﺋﯩــﺸﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷــﻘﺎ‬ ‫ﻗﯩــﺰ ﺋﺎﻟﻐــﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ ،‬ﻣﻪﺩﯨــﻨﯩﮕﻪ ھﯩﺠــﺮەﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧــﺪﯨﻦ ﻛﯧــﻴﯩﻦ ﺋﺎﻧــﺪﯨﻦ‬ ‫ﺋﺎﺋﯩﺸﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻳﻪﺭﺩە ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺳﻪۋﺩە ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﻛﻜﯩـﺪە ﺑﯩـﺮ ﺗﻪﻛﯩـﮕﻪ‬ ‫ﺑﺎﺵ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺧﻪﺩﯨــﭽﻪ ۋﺍﭘــﺎﺕ ﺑﻮﻟــﯘپ ﺑﯩــﺮەﺭ ﺋــﺎﻱ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧــﺪﯨﻦ ﻛﯧــﻴﯩﻦ‪ ،‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﺎﻏﯩﺴﻰ ﺋﻪﺑﯘﺗﺎﻟﯩﺐ ﻗﺎﺯﺍ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﺑﯘﺗﺎﻟﯩـﺐ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـــﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﺩﯛﺷـــﻤﻪﻧﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ھﯩﻤـــﺎﻳﻪ ﻗﯩﻼﺗﺘـــﻰ‪ .‬ﺋـــﯘ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﻜﯩﻨــﻰ ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﻐــﺎ ﭼﯩﻘﺎﺭﻣﯩــﺴﯩﻤﯘ‪ ،‬ﻟــﯧﻜﯩﻦ‬ ‫ﺋــﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﺋــﯚﻣﺮﯨﮕﯩﭽﻪ ﺋﯩﻤــﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﯩــﭗ ﻣﯘﺳــﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﻤﯩــﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﺑﯘﺗﺎﻟﯩــﺐ‬ ‫ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﻣﯘﻧﯘ ﺋﺎﻳﻪﺕ ﻧﺎﺯﯨـﻞ ﺑﻮﻟـﺪﻯ‪” :‬ﺳـﻪﻥ ﻳﺎﺧـﺸﻰ ﻛـﯚﺭﮔﻪﻥ ﺋـﺎﺩﯨﻤﯩﯖﻨﻰ‬ ‫ھﯩﺪﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺴﻪﻥ‪ ،‬ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺍﷲ ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻥ ﺋـﺎﺩەﻣﻨﻰ ھﯩـﺪﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩـﺪﯗ ۋە‬ ‫ھﯩــﺪﺍﻳﻪﺕ ﺗــﺎﭘﻘﯘﭼﯩﻼﺭﻧﻰ ﺋﻮﺑــﺪﺍﻥ ﺑﯩﻠﯩــﺪﯗ‪) “.‬ﺳــﯜﺭە ﻗﻪﺳــﻪﺱ‪ – 57 ،‬ﺋــﺎﻳﻪﺕ(‬ ‫ﺋﻪﺑﯘﺗﺎﻟﯩﺐ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھﻘﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﭼـﻮڭ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘـﻰ ﺋﯜﭼـﯜﻥ ﺍﷲﻧﯩـﯔ ﺋﯘﻧﯩـﯔ‬ ‫ﮔﯘﻧﺎھﯩﻨﻰ ﻳﯧﻨﯩﻜﻠﯩﺘﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ‪.‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﺎﻏﯩﺴﻰ ﺋﻪﺑﯘﺗﺎﻟﯩﺒﻨﯩـﯔ ۋە ﻛﯚﭘﭽﯩﻠﯩـﻚ‬ ‫ﺧﯩﺶ – ﺋﻪﻗﺮﯨﺒﺎﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ھﯩﻜﻤﯩﺘـﻰ ﺷـﯘﻛﻰ‪،‬‬ ‫‪- 103 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﺸﯩﮕﻪ ﺋﯚﻳﻠﯩﻨﯩﺸﻰ‬

‫ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋـــﯘﻻﺭ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـــﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺩەﺭھـــﺎﻝ ﺋﻪﮔﯩـــﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗـــﺴﻪ‪،‬‬ ‫ﻣﯘﺷــﺮﯨﻜﻼﺭ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩﻧﯩــﯔ ﻗﻪۋﻣــﻰ ﭘﺎﺩﯨــﺸﺎھﻠﯩﻖ ۋە ﺋﯜﺳــﺘﯜﻧﻠﯜﻙ ﺗﻪﻟﻪپ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﯩــﺪﯗ‪ ،‬ﺷــﯘﯕﺎ ﻳﯧﯖــﻰ ﺩﯨﻨﻨــﻰ ﻣﻪﻳــﺪﺍﻧﻐﺎ ﻗﻮﻳــﺪﻯ‪ ،‬ﺩﯦﻴﯩــﺸﻪﺗﺘﻰ‪ .‬ﻟــﯧﻜﯩﻦ‬ ‫ﻣﯘﺷــﺮﯨﻜﻼﺭ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﻪﮔﻪﺷــﻜﯜﭼﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻳــﺎﺕ‬ ‫ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ‪ ،‬ھﻪﺗﺘﺎ ﺑﻪﺯﯨﺴﻰ ﻳﻪﻧﻰ ﺋـﯘﻣﻪﻳﻴﻪﺩﯨﻦ ﺋﻮﺳـﻤﺎﻥ ﺋﯩﺒﻨـﻰ‬ ‫ﺋﻪﻓﻔﺎﻧــﺪەﻙ‪ ،‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻗﻪۋﻣﯩــﮕﻪ ﺩﯛﺷــﻤﻪﻥ ﻛﯩــﺸﯩﻠﻪﺭ‬ ‫ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨــﻰ ﻛــﯚﺭﯛپ‪ ،‬ﺑــﯘ ﺟﻪھﻪﺗــﺘﻪ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﻗﺎﺭﺷــﻰ‬ ‫ﺗﯘﺭﯗﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ھﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﭘﺎﻛﯩﺖ ﻗﯘﻳﺎﻟﻤﯩﺪﻯ‪ .‬ﻣﯘﺷـﺮﯨﻜﻼﺭ ﭘﺎﻛﯩـﺖ ﺋﺎﻟﺪﯨـﺪﺍ‬ ‫ﭘﻪﻗﻪﺕ ﭘـــﯘﺕ ﺗﯩـــﺮەپ ﺗﯘﺭﺍﻟﻤﺎﻳـــﺪﯨﻐﺎﻥ‪ ،‬ﻣـــﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺑﻮﻟـــﺴﺎ ﺋﻪﺭ – ﺧﻮﺗـــﯘﻧﻨﻰ‬ ‫ﺋﺎﻳﺮﯨﯟﯦﺘﯩـــﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳـــﯧﻬﺮﯨﮕﻪﺭ‪ ،‬ﻏـــﺎﻳﯩﭙﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩـــﻤﻪﻥ ﺩەﻳـــﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛـــﺎھﯩﻦ‪،‬‬ ‫ﺩﯦﮕﻪﻧﺪەﻙ ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ – ﻳﺎۋﯨﺪﺍﻕ ﺳـﯚﺯﻟﻪﺭﮔﻪ ﺋﯧـﺴﯩﻠﯩﯟﺍﻟﺪﻯ‪ .‬ﺭەﺳـﯘﻟﯘﻟﻼھ ﺋﺎﻳـﺎﻟﻰ‬ ‫ۋە ﺗﺎﻏﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻐﺎﻥ ﺑﯘ ﻳﯩﻠﻨﻰ ﻗﺎﻳﻐﯘﻟﯘﻕ ﻳﯩﻞ ﺩەپ ﺋﺎﺗﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﺑـــﯘ ﺗﺎﻟﯩـــﺐ ۋﺍﭘـــﺎﺕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧـــﺪﯨﻦ ﻛﯧـــﻴﯩﻦ‪ ،‬ﻣﯘﺷـــﺮﯨﻜﻼﺭ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـــﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﻗﺎﺭﺷـــﻰ ﺑـــﯘﺭﯗﻥ ﻗﯩﻠﯩـــﺸﻘﺎ ﭘﯧﺘﯩﻨﺎﻟﻤﯩﻐـــﺎﻥ ﺋﯩـــﺸﻼﺭﻧﻰ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩــﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷــﻠﯩﺪﻯ‪ .‬ﺭەﺳــﯘﻟﯘﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﯩــﺸﻰ ﻗﯩﻴﯩﻨﻼﺷــﺘﻰ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـــﺴﺎﻻﻡ ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗـــﺴﺎ‪ ،‬ﺑﯧـــﺸﯩﻐﺎ ﺗﻮﭘـــﺎ ﭼﺎﭼـــﺎﺗﺘﻰ؛ ﻧﺎﻣـــﺎﺯ ﺋﯚﺗﻪۋﺍﺗـــﺴﺎ‪،‬‬ ‫ﺋﯜﺳــﺘﯩﮕﻪ ﻗﻮﻳﻨﯩــﯔ ﻳﯩﻨﻠﯩﺮﯨﻨــﻰ ﺗﺎﺷــﻼپ ﻗﻮﻳــﺎﺗﺘﻰ‪ .‬ﺑﯩــﺮ ﻗﯧــﺘﯩﻢ ﻗــﯘﺭەﻳﺶ‬ ‫ﻛﺎﭘﯩﺮﻟﯩﺮﻯ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ‪ :‬ﺳﻪﻥ ﺑﺎﺭﭼﻪ ﺋﯩﻼھﻼﺭﻧﻰ ﺑﯩـﺮ ﺋﯩـﻼھ‬ ‫ﻗﯩﻠﻤــﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻻﻣــﺴﻪﻥ؟ ﺩەپ ﺋﯧــﺴﯩﯟﺍﻟﺪﻯ‪ .‬ﻣﯘﺳــﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺋــﺎﺟﯩﺰ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘــﺎ‪،‬‬ ‫ھـــﯧﭻ ﺋـــﺎﺩەﻡ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـــﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﺋﺎﺟﺮﯨﺘﯩﯟﯦﻠﯩـــﺸﻘﺎ ﺟـــﯘﺭﺋﻪﺕ‬ ‫ﻗﯩﻼﻟﻤﯩــﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﻪﺑــﯘﺑﻪﻛﺮﯨﻼ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐــﺎ ﭼﯩﻘﯩــﭗ ‪ :‬ﺭەﺑــﺒﯩﻢ ﺍﷲ ﺩﯦ ـﮕﻪﻥ‬ ‫ﻛﯩـــﺸﯩﻨﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﻣﻪﻛﭽﯩﻤﯘﺳـــﯩﻠﻪﺭ!؟ ﺩەپ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـــﺴﺎﻻﻣﻨﻰ‬ ‫ﺋﺎﺟﺮﯨﺘﯩﯟﺍﻟﺪﻯ‪.‬‬

‫‪- 104 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬


‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺗﺎﺋﯩﻔﻘﺎ ھﯩﺠﺮﯨﺘﻰ‬

‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ ﻗﯘﺭەﻳــﺸﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘــﺎﻥ ﺧﻮﺭﻟــﯘﻗﻼﺭﻧﻰ‬ ‫ﻛــــﯚﺭﯛپ‪ ،‬ﻳــــﺎﺭﺩەﻡ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩــــﺶ ۋە ﺩﯨﻨﻐــــﺎ ﺩەۋەﺕ ﻗﯩﻠﯩــــﺶ ﻧﯩﻴﯩﺘﯩــــﺪە‬ ‫ﺗﺎﺋﯩﻔﺘﯩﻜﻰ ﺳﻪﻗﯩﻒ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩـﺴﯩﮕﻪ ﭼﯩﻘﻤـﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟـﺪﻯ‪ .‬ﺳـﻪﻗﯩﻒ ﻣﻪﻛﻜﯩـﮕﻪ‬ ‫ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺋﯩﺪﻯ ھﻪﻣﺪە ﺳﻪﻗﯩﻔﺘﻪ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﯘﻗﻘـﺎﻧﻠﯩﺮﻯ‬ ‫ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ھﺎﺷﯩﻢ ﺋﯩﺒﻨـﻰ ﺋﺎﺑـﺪﯗﻣﺎﻧﺎﻓﻨﯩﯔ ﺋﺎﻧﯩـﺴﻰ ﺋـﺎﺗﯩﻜﻪ ﺳـﻪﻟﻤﯩﻴﻪ ﺑﻮﻟـﺴﺎ‬ ‫ﺳــﻪﻟﯩﻢ ﺋﯩﺒﻨــﻰ ﻣﻪﻧــﺴﯘﺭ ﺟﻪﻣﻪﺗﯩــﺪﯨﻦ ﺋﯩــﺪﻯ‪ ،‬ﺋــﯘﻻﺭ ﺑﻮﻟــﺴﺎ ﺳــﻪﻗﯩﻔﻨﯩﯔ‬ ‫ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻗﺪﯨﺸﻰ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋـﺎﺯﺍﺕ ﮔﻪﺭﺩﯨـﺴﻰ‬ ‫ﺯەﻳﯩــﺪ ﺋﯩﺒﻨــﻰ ھﺎﺭﯨــﺴﻪ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺑﯩــﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﺳــﻪﻗﯩﻒ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩــﺴﯩﮕﻪ ﺑﯧﺮﯨــﭗ‪،‬‬ ‫ﻗﻪﺑﯩﻠﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﺭﯛﺷـﺘﻰ‪ .‬ﺋﻪﻣﯩـﺮ ﺋﯩﺒﻨـﻰ ﺋـﯘﻣﻪﻳﺮ ﺳـﻪﻗﯩﻔﻨﯩﯔ‬ ‫ﺋــﯜچ ﺑﺎﻟﯩــﺴﻰ ﺋﻪﺑــﺪﯨﻴﺎﻟﯩﻞ‪ ،‬ﻣﻪﺳــﺌﯘﺩ‪ ،‬ھﻪﺑﯩــﺒﻠﻪﺭ ﺳــﻪﻗﯩﻒ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩــﺴﯩﻨﯩﯔ‬ ‫ﺑﺎﺷــﻠﯩﻘﻠﯩﺮﻯ ﺋﯩــﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ ﺩﯨﻨﻐــﺎ ﺩەۋەﺕ ﻗﯩﻠﯩــﺶ‬ ‫ﻳﯘﻟﯩــﺪﺍ ﺋــﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﻳــﺎﺭﺩەﻡ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﻐـــﺎﻥ ﺑﻮﻟــﺴﯩﻤﯘ‪ ،‬ﻗــﺎﺗﺘﯩﻖ ﺭەﺩﺩﯨـــﻴﻪﮔﻪ‬ ‫ﺋﯘﭼﺮﺍﺷــﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷــﻘﺎ ﻧﻪﺗﯩــﺠﻪ ﭼﯩﻘﻤﯩــﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ ﺋــﺎﺧﯩﺮ‬ ‫ﻗﯘﺭەﻳﺶ ﻣﯘﺷـﺮﯨﻜﻠﯩﺮﻯ ﺋﯘﻗـﯘپ ﻗﺎﻟـﺴﺎ‪ ،‬ﺩﯛﺷـﻤﻪﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﺑﯩـﺰﮔﻪ ﻗﺎﺭﺷـﻰ‬ ‫ﻳـــﺎﺭﺩەﻡ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﭙـــﺴﻪﻥ‪ ،‬ﺩەپ ﺗﯧﺨﯩﻤـــﯘ ﺋـــﺎﺯﺍﺭ – ﻛـــﯜﻟﭙﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩـــﺸﯩﺪﯨﻦ‬ ‫ﻗﻮﺭﻗــﯘپ‪ ،‬ﺳــﻪﻗﯩﻔﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩــﯔ ﺑــﯘ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻠﯩﮕﯩﻨــﻰ ﻗﯘﺭەﻳــﺸﻠﻪﺭﮔﻪ‬ ‫ﺋﯧﻴﺘﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻨﻰ ﺋﯚﺗﯜﻧﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯘ ﺋﯚﺗﯜﻧﯜﺷﻨﻰ ﻗﻮﺑـﯘﻝ ﻗﯩﻠﻤﯩـﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺑﻪﻟﻜـــﻰ ﻧـــﺎﺩﺍﻥ ﺋـــﺎﺩەﻣﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ۋە ﺑـــﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺭەﺳـــﯘﻟﯘﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻳـــﻮﻟﯩﻨﻰ‬ ‫ﺗﻮﺳﺎﺷــــﻘﺎ‪ ،‬ﺗــــﺎﺵ ﺋﯧﺘﯩــــﺸﻘﺎ ﻛﯜﺷــــﻜﯜﺭﺗﯜپ‪ ،‬ﺭەﺳــــﯘﻟﯘﻟﻼھﻨﯩﯔ ﭘــــﯘﺗﯩﻨﻰ‬ ‫ﻳﺎﺭﯨﻼﻧــﺪﯗﺭﺩﻯ‪ .‬ﺯەﻳﯩــﺪ ﺋﯩﺒﻨــﻰ ھــﺎﺭﯨﺲ ﺭەﺳــﯘﻟﯘﻟﻼھﻨﻰ ﻗﻮﻏــﺪﺍﻳﺘﺘﻰ‪ .‬ﺋــﯘﻻﺭ‬ ‫ﻣﯧﯖﯩــﭗ ﺑﯩــﺮ ﺗــﯜپ ﺗﻪﻛﻨﯩــﯔ ﺗــﯜۋﯨﮕﻪ ﻛﯧﻠﯩــﭗ ﺳــﺎﻳﯩﺪﺍپ ﺋﻮﻟﺘــﯘﺭﺩﻯ‪ ،‬ﺑــﯘ ﺗﻪﻙ‬

‫ﺟﯩﺒﺮﯨﺌﯩـﻞ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺍﷲﺗﺎﺋــﺎﻻ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩـﺪﯨﻦ ﺋﻪﻟﭽــﻰ‬ ‫ﺑﻮﻟـﯘپ ﻛﯧﻠﯩـﭗ‪ :‬ﺍﷲﺗﺎﺋــﺎﻻ ﺧﻪﻟﻘﻨﯩـﯔ ﺳـﺎﯕﺎ ﻗﯩﻠﻐــﺎﻥ ﻳﺎﻣـﺎﻧﻠﯩﻘﻠﯩﺮﻯ ﺋﯜﭼــﯜﻥ‬ ‫ﺳــﻪﻥ ﺋــﯘﻻﺭﻧﻰ ﻗﺎﻧــﺪﺍﻕ ﻗﯩــﻞ ﺩﯨــﺴﻪڭ‪ ،‬ﻣﯩﻨــﻰ ﺷــﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩــﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯨــﺪﻯ‪،‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬

‫‪- 105 -‬‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫]ﺗﺎﺋﯩﻒ – ﻣﻪﻛﻜﯩﻨﯩﯔ ﺷﻪﺭﻗﻰ ﺟﻪﻧﯘﺑﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﺟﺎﻱ[‬

‫ﺭەﺑﯩﺌﻪﻧﯩﯔ ﺋﻮﻏﯘﻟﻠﯩﺮﻯ ﺋﯘﺗﺒﻪ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺷـﻪﻳﺒﻪﻧﯩﯔ ﺑﯧﻐﯩﻨﯩـﯔ ﻳﯧﻨﯩـﺪﺍ ﺋﯩـﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋـــﯘﻻﺭ ﺭەﺳـــﯘﻟﯘﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺩﯛﺷـــﻤﻪﻧﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯩـــﺪﻯ‪ .‬ھـــﺎﺯﯨﺮ ﻣﯘﺷـــﯘ ﺑﯧﻐﯩـــﺪﺍ‬ ‫ﺗﯘﺭﯗﺷﺎﺗﺘﻰ‪ .‬ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻳﯧﺮﯨﺪە ﺗﯘﺭﯗﺷـﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﻤﯩـﺪﻯ‪ .‬ﺭەﺳـﯘﻟﯘﻟﻼھ‬ ‫ﺑﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ‪” :‬ﺋﯘ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻢ! ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻛـﯜچ – ﻗـﯘۋۋﯨﺘﯩﻢ ۋە ﺧﻪﻟـﻖ ﻧﻪﺯﯨﺮﯨـﺪە‬ ‫ھﯚﺭﻣﻪﺕ ﺋﯧﺘﯩﯟﺍﺭﯨﻤﻨﯩﯔ ﻗﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺳـﺎﯕﺎ ﺷـﯩﻜﺎﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩـﻤﻪﻥ‪ .‬ﺋـﻰ‬ ‫ﺋﻪڭ ھﯚﺭﻣﻪﺗﻠﯩــﻚ ﺯﺍﺕ‪ ،‬ﺳــﻪﻥ ﺋﺎﺟﯩﺰﻻﺭﻏــﺎ ﻳــﺎﺭﺩەﻡ ﺑﯧﺮﯨــﺴﻪﻥ‪ ،‬ﺳــﻪﻥ ﻣﯧﻨﯩــﯔ‬ ‫ﺭەﺑﺒﯩﻤـــﺴﻪﻥ‪ ،‬ﻣﯧﻨـــﻰ ﻛﯩﻤـــﮕﻪ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯨـــﺴﻪﻥ؟ ﺳـــﯧﻨﯩﯔ ﻣﺎﯕـــﺎ ﻏﻪﺯﯨﭙﯩـ ـﯔ‬ ‫ﺑﻮﻟﻤﯩــﺴﯩﻼ‪ ،‬ﻣﯘﻧــﺪﺍﻕ ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﻼﺭﻏــﺎ ﭘﯩــﺴﻪﻧﺖ ﻗﯩﻠﻤــﺎﻳﻤﻪﻥ“ ﺩەپ ﺩﯗﺋــﺎ‬ ‫ﻗﯩﻠﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘﺗﺒﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﻪﻳﺒﻪ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺋﯩـﭻ ﺋﺎﻏﺮﯨﺘﯩـﭗ‪،‬‬ ‫ﺋﯘﻧﯩﯖﻐــﺎ ﺧﺮﯨــﺴﺘﯩﺌﺎﻥ ﺩﯨﻨﯩﻐــﺎ ﺋﯧﺘﯩﻘــﺎﺩ ﻗﯩﻠﯩــﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﺩﺩﺍﺱ ﺋﯩــﺴﯩﻤﻠﯩﻚ‬ ‫ﻗﯘﻟﯩــــﺪﯨﻦ ﺑﯩــــﺮ ﺳــــﺎپ ﺋــــﯜﺯﯛﻡ ﺋﻪۋەﺗﺘــــﻰ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــــﺴﺎﻻﻡ‬ ‫”ﺑﯩـــﺴﻤﯩﻠﻼھﯩﺮﺭەھﻤﺎﻧﯩﺮﺭەھﯩﻢ “ ﺩەپ ﺋـــﯜﺯﯛﻣﻨﻰ ﻳﯩﻴﯩـــﺸﻜﻪ ﺑﺎﺷـــﻠﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﺩﺩﺍﺱ‪ :‬ﺑــﯘ ﻳﯘﺭﺗﻨﯩــﯔ ﺧﻪﻟﻘــﻰ ﺑﯘﻧــﺪﺍﻕ ﺳــﯚﺯﻟﻪﺭﻧﻰ ﺋﯧﻴﺘﻤــﺎﻳﺘﺘﻰ‪ ،‬ﺩﯦــﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ‪ :‬ﺳﻪﻥ ﻗﺎﻳـﺴﻰ ﻳـﯘﺭﺗﺘﯩﻦ‪ ،‬ﺩﯨﻨﯩـﯔ ﻧﯩـﻤﻪ؟‬ ‫ﺩﯦــﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﺩﺩﺍﺱ‪ :‬ﻣﻪﻥ ﺧﺮﯨــﺴﺘﯩﺌﺎﻥ ﺩﯨﻨﯩــﺪﺍ‪ ،‬ﻳﯘﺭﺗــﯘﻡ ﻧﯩــﻨﻪۋەﻱ ]ﻧﯩــﻨﻪۋەﻱ –‬ ‫ﺩەﺟـــﻠﻪ ﺩەﺭﻳﺎﺳـــﯩﻨﯩﯔ ﻗﯩﺮﻏﯩﻘﯩﻐـــﺎ ﺟﺎﻳﻼﺷـــﻘﺎﻥ ﺷـــﻪھﻪﺭ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩـــﯔ ﺋﺎﻟـــﺪﯨﻐﺎ‬ ‫ﻣﻪۋﺳﯩﻞ ﺷﻪھﺮﻯ ﺟﺎﻳﻼﺷﻘﺎﻥ‪ ، [.‬ﺩﯦﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ‪ :‬ﻳﺎﺧـﺸﻰ‬ ‫ﺋــﺎﺩەﻡ ﻳﯘﻧــﯘﺱ ﺋﯩﺒﻨــﻰ ﻣﻪﺗﺘﺎﻧﯩــﯔ ﺷــﻪھﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯩﻜﻪﻧــﺴﻪﻥ‪ ،‬ﺩﯦــﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﺩﺩﺍﺱ‪:‬‬ ‫ﻳﯘﻧﯘﺳــﻨﻰ ﻗﺎﻧــﺪﺍﻕ ﺑﯩﻠﯩــﺴﻪﻥ؟ ﺩﯦــﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐــﺎ‬ ‫ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﻳﯘﻧـﯘﺱ ﻗﯩﺴﺴﯩـﺴﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩـﭗ ﺑﻪﺭﺩﻯ‪ .‬ﺋﻪﺩﺩﺍﺱ ﺑـﯘﻧﻰ ﺋـﺎﯕﻼپ‬ ‫ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪.‬‬

‫‪- 106 -‬‬


‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﺩﯦﮕﻪﻧـﺪە ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ‪ :‬ﺋــﻰ ﺍﷲ‪ ،‬ﺧﻪﻟﻘﯩﻤﻨــﻰ ھﯩــﺪﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩــﻞ‪،‬‬ ‫ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯘﻗﻤﺎﻳﺪﯗ‪ ،‬ﺟﯩﺒﺮﯨﺌﯩﻞ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ‪ :‬ﺍﷲ ﺳـﯩﻨﻰ ﻣﯩﻬـﺮﻯ ــ‬ ‫ﺷﻪﭘﻘﻪﺗﻠﯩﻚ‪ ،‬ﺭەھﯩﻤﺪﯨﻞ‪ ،‬ﺩەپ ﺭﺍﺳﺖ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ‪ ،‬ﺩﯦﮕﻪﻥ‪.‬‬

‫ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻣﯘﺗﺌﯩﻢ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﻪﺩﯨﻨﯩﯔ‬

‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻧﻪﺧـﻠﻪ ﺩﯦـﮕﻪﻥ ﺟﺎﻳﻐـﺎ ﻛﯧﻠﯩـﭗ ﭼﯜﺷـﻜﻪﻧﺪە‪،‬‬ ‫ﺑﯩﺮ ﮔﻮﺭﻭھ ﺟﯩﻨﻼﺭ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼپ‪ ،‬ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻥ‪ ،‬ﺋـﯘﻻﺭ ﻗﺎﻳﺘﯩـﭗ‬ ‫ﺑﯧﺮﯨــــﭗ ﺋــــﯚﺯ ﺧﻪﻟﻘﯩــــﻐﻪ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــــﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﻪھــــﯟﺍﻟﯩﻨﻰ‬ ‫ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﮔﻪﻥ‪ .‬ﺳـﯜﺭە ﺋﻪھﻘـﺎﻓﺘﯩﻜﻰ ﺑـﯘ ﺋـﺎﻳﻪﺗﻼﺭ ﻣﯘﺷـﯘ ﺟﯩـﻨﻼﺭ ھﻪﻗﻘﯩـﺪە ﻧﺎﺯﯨـﻞ‬ ‫ﺑﻮﻟﻐــﺎﻥ‪” :‬ﺋــﯚﺯ ۋﺍﻗﺘﯩــﺪﺍ ﺑﯩــﺮ ﺗﯜﺭﻛــﯜﻡ ﺟﯩﻨﻼﺭﻧــﻰ ﻗﯘﺭﺋــﺎﻥ ﺗﯩﯖــﺸﺎﺷﻘﺎ ﺳــﺎﯕﺎ‬ ‫ﺋﻪۋەﺗﺘـﯘﻕ‪ .‬ﺋــﯘﻻﺭ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧـﺪﺍ‪ ،‬ﺑﯩــﺮ ﺑﯩـﺮﯨﮕﻪ‪ :‬ﺟﯩــﻢ ﺗـﯘﺭﯗﯕﻼﺭ‪ ،‬ﺩﯦﻴﯩــﺸﺘﻰ‪ .‬ﻗﯘﺭﺋــﺎﻥ‬ ‫ﺗﯩﻼۋەﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭ ﺋﺎﮔﺎھﻼﻧـﺪﯗﺭﻏﯘﭼﻰ ﺑﻮﻟـﯘپ‪ ،‬ﺋـﯚﺯ‬ ‫ﻗﻪۋﻣﯩﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩـﺸﺘﻰ‪ .‬ﺋـﯘﻻﺭ‪ :‬ﺋـﻰ ﻗﻪۋﻣﯩﻤﯩـﺰ‪ ،‬ﺑﯩـﺰ ﻣﯘﺳـﺎﺩﯨﻦ ﻛﯧـﻴﯩﻦ ﻧﺎﺯﯨـﻞ‬ ‫ﺑﻮﻟﻐــﺎﻥ‪ ،‬ﺑــﯘﺭﯗﻧﻘﻰ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﻏــﺎ ﺋﯘﻳﻐــﯘﻥ ﻛﯧﻠﯩــﺪﯨﻐﺎﻥ‪ ،‬ھﻪﻕ ﺩﯨﻨﻐــﺎ ۋە ﺗــﻮﻏﺮﺍ‬ ‫ﻳﻮﻟﻐــﺎ ﺑﺎﺷــﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﺘــﺎﺑﻨﻰ ﺗﯩﯖــﺸﯩﺪﯗﻕ‪ .‬ﺋــﻰ ﻗﻪۋﻣﯩﻤﯩــﺰ‪ ،‬ﺍﷲﻏــﺎ ﺩەۋەﺕ‬ ‫ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﺩەۋﯨﺘﯩﻨـﻰ ﻗﻮﺑـﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﯖـﻼﺭ ۋە ﺍﷲﻏـﺎ ﺋﯩـﺸﯩﻨﯩﯖﻼﺭ‪ ،‬ﺍﷲ ﺑﻪﺯﻯ‬ ‫ﮔﯘﻧﺎھﯩﯖﻼﺭﻧﻰ ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ ﻗﯩﻠﯩـﺪﯗ‪ ،‬ﺳـﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗـﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋـﺎﺯﺍﭘﺘﯩﻦ ﺳـﺎﻗﻼﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻛﯩﻤﻜـــﻰ ﺍﷲﻏـــﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩـــﺸﻜﻪ ﺩەۋەﺕ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻨﯩـــﯔ ﺩەۋﯨﺘﯩﻨـــﻰ ﻗﻮﺑـــﯘﻝ‬ ‫ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﺎ‪ ،‬ﺋﯘ ﺯﯨﻤﯩﻨﺪﺍ ﺋﺎﺯﺍﭘﺘﯩﻦ ﻗﯧﭽﯩـﭗ ﻗﯘﺗﯘﻻﻟﻤﺎﻳـﺪﯗ‪ .‬ﺍﷲﺩﯨـﻦ ﺑﺎﺷـﻘﺎ ھﯩـﭻ‬ ‫ﻳﺎﺭﺩەﻣﭽﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭ ﺋـﻮپ ــ ﺋﻮﭼـﯘﻕ ﮔﯘﻣﺮﺍھﻠﯩﻘﺘﯩـﺪﯗﺭ‪ ،‬ﺩﯦـﺪﻯ‪) “.‬ﺳـﯜﺭە‬ ‫ﺋﻪھﻘﺎﻑ‪ 29 ،‬ـ ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﯩﻦ ‪ 32‬ـ ﺋﺎﻳﻪﺗﻜﯩﭽﻪ( ﺟﯩﻨﻼﺭﻧﯩﯔ ﻧـﺎﻣﻰ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺋﺎﺗﺎﻟﻐـﺎﻥ‬ ‫ﺟﯩــﻦ ﺳﯜﺭﯨــﺴﯩﺪە ﺟﯩﻨﻼﺭﻧﯩــﯔ ﻗﯩﺴــﺴﻰ ﺋــﯘﺯﯗﻥ ﺋﯩﺒــﺎﺭﯨﻠﻪﺭ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺑﺎﻳــﺎﻥ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ‪ .‬ﺳﯜﺭﯨﻨﯩﯔ ﺑﯧﺸﻰ ﻣﯘﻧـﺪﺍﻕ‪” :‬ﺑﯩـﺮ ﻗـﺎﻧﭽﻪ ﻧﻪﭘﻪﺭ ﺟﯩﻨﻨﯩـﯔ ﻣﻪﻧـﺪﯨﻦ‬ ‫ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺗﯩﯖﺸﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ‪ ،‬ﺑﯩﺰ ﺗـﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﻐـﺎ ﺑﺎﺷـﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺟﺎﻳﯩـﭗ‬ ‫ﻗﯘﺭﺋــﺎﻧﻨﻰ ﺋــﺎﯕﻼپ ﺋﯩﻤــﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﺘــﯘﻕ‪ ،‬ﺭەﺑﺒﯩﻤﯩــﺰﮔﻪ ھﯩﭽﻜﯩﻤﻨــﻰ ﺷــﯩﺮﯨﻚ‬ ‫ﻛﻪﻟﺘﯘﺭﻣﻪﻳﻤﯩﺰ‪ ،‬ﺩﯦﻴﯩـﺸﻜﻪﻧﻠﯩﮕﻰ ﻣﺎﯕـﺎ ۋەھﯩـﻲ ﻗﯩﻠﯩﻨـﺪﻯ‪ ،‬ﺩﯨﮕﯩـﻦ‪) “.‬ﺳـﯜﺭە‬

‫ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھ ﻣﻪﻛﻜﯩﺪﯨﻜﻰ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺩﯗﺱ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩـﺴﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﻓﻪﻳـﻞ‬ ‫ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﻪﻣﯩﺮ ﻛﻪﻟﺪﻯ‪ .‬ﺩﻭﺱ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩـﺴﻰ ﻣﻪﺷـﻬﯘﺭ ﺳـﺎھﺎﺑﻪ ﺋﻪﺑـﯘ ھﯘﺭەﻳﺮﯨﻨﯩـﯔ‬ ‫ﻗﻪﺑﯩﻠﯩــﺴﻰ ﺋﯩــﺪﻯ‪ .‬ﺗﯘﻓﻪﻳــﻞ ﻗﻪۋﻣﯩــﺪﯨﻜﻰ ﻣﯚﺗﯩــﯟەﺭ‪ ،‬ﺩﺍﯕﻠﯩــﻖ ﺷــﺎﺋﯩﺮ ﺋﯩــﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺗﯘﻓﻪﻳـــﻞ ﻗﯘﺭﺋـــﺎﻧﻨﻰ ﺋـــﺎﯕﻼپ ﻣﯘﺳـــﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟـــﺪﻯ‪ .‬ﺭەﺳـــﯘﻟﯘﻟﻼھ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐـــﺎ‪:‬‬ ‫ﻗﻪۋﻣﯩﯖـــﮕﻪ ﺑﯧﺮﯨـــﭗ‪ ،‬ﺋـــﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﯩـــﺴﻼﻣﻐﺎ ﺩەۋەﺕ ﻗﯩـــﻞ‪ ،‬ﺩﯦـــﺪﻯ ۋە ﺩﯗﺱ‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬

‫‪- 107 -‬‬

‫ھﯩﻤﺎﻳﯩﺴﯩﮕﻪﻛﯩﺮﯨﺸﻰ‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫ﺟﯩﻦ ‪1‬ـ‪ 2 ،‬ـ ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ(‬

‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ ﺗــﺎﺋﯩﻔﺘﯩﻦ ﻗﺎﻳﺘﻘﺎﻧــﺪﺍ‪ ،‬ﻗــﯘﺭەﻳﺶ ﻛــﺎﭘﯩﺮﻟﯩﺮﻯ‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﺷـﻰ ﺗـﺎﺋﯩﻒ ﺋﺎھﺎﻟﯩـﺴﯩﺪﯨﻦ ﻳـﺎﺭﺩەﻡ‬ ‫ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﺎﺋﯩﻔﻘﺎ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩـﭗ ﻗﺎﻟﻐـﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ‪ ،‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ ﻣﻪﻛﻜﯩــﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨــﺸﻜﻪ ﭘﯧﺘﯩﻨﺎﻟﻤﯩــﺪﻯ‪ .‬ﺷــﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺋــﯘ‬ ‫ﻣﯘﺗﺌﯩﻢ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﻪﺩﻯ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻧﻪۋﻓﻪﻝ ﺋﯩﺒﻨـﻰ ﺋﺎﺑـﺪﯗﻣﺎﻧﺎﻓﻘﺎ ﻛﯩـﺸﻰ ﺋﻪۋەﺗﯩـﭗ‪،‬‬ ‫ﻣﻪﻛﻜﯩــﮕﻪ ﺋﯘﻧﯩــﯔ ھﯩﻤﺎﻳﯩــﺴﻰ ﺋﺎﺳــﺘﯩﺪﺍ ﻛﯩﺮﯨــﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠــﺪﯛﺭﺩﻯ‪.‬‬ ‫ﻣـــﯘﺗﺌﯩﻢ ﻣـــﺎﻗﯘﻝ ﻛـــﯚﺭﯛپ‪ ،‬ﺑـــﺎﻟﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩـــﻠﻪﻥ ﻗﯘﺭﺍﻟﻠﯩﻨﯩـــﭗ‪ ،‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـــﺴﺎﻻﻡ ﺑﯩـــﻠﻪﻥ ﻛﻪﺋـــﺒﯩﮕﯩﭽﻪ ﺑﯩﻠـــﻠﻪ ﺑـــﺎﺭﺩﻯ‪ .‬ﺑﻪﺯﻯ ﻣﯘﺷـــﺮﯨﻜﻼﺭ‬ ‫ﻣﯘﺗﺌﯩﻤﺪﯨﻦ‪ :‬ﺳﻪﻥ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩﻛﻪ ﺑﺎﺷـﭙﺎﻧﺎھ ﺑﻮﻟـﺪﯗﯕﻤﯘ ﻳـﺎﻛﻰ ﺋﯘﻧﯩـﯔ ﺩﯨﻨﯩﻐـﺎ‬ ‫ﻛﯩﺮﺩﯨﯖﻤﯘ؟ ﺩەپ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ‪ .‬ﻣـﯘﺗﺌﯩﻢ‪ :‬ﺑﺎﺷـﭙﺎﻧﺎھ ﺑﻮﻟـﺪﯗﻡ‪ ،‬ﺩﯦـﺪﻯ‪ .‬ﻣﯘﺷـﺮﯨﻜﻼﺭ‪:‬‬ ‫ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﭙﺎﻧﺎﻟﯩﻘﯩﯖﻐﺎ ھﯚﺭﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ‪ ،‬ﺩﯦﺪﻯ‪.‬‬

‫ﺩﻭﺱ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﻟﭽﯩﺴﻰ‬

‫‪- 108 -‬‬


‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﻗﻪﺑﯩﻠﯩــﺴﻰ ھﻪﻗﻘﯩــﺪە ‪ :‬ﺋــﻰ ﺍﷲ‪ ،‬ﺩﻭﺱ ﻗﻪۋﻣﯩﻨــﻰ ھﯩــﺪﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩــﻞ‪ ،‬ﺩەپ ﺩﯗﺋــﺎ‬ ‫ﻗﯩﻠــﺪﻯ‪ .‬ﺗﯘﻓﻪﻳــﻞ ﻗﺎﻳﺘﯩــﭗ ﺑﯧﺮﯨــﭗ‪ ،‬ﻗﻪۋﻣﯩﻨــﻰ ﺋﯩــﺴﻼﻣﻐﺎ ﺩەۋەﺕ ﻗﯩﻠــﺪﻯ‪،‬‬ ‫ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻣﯘﻧﭽﯩﻠﯩﺮﻯ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ‪ .‬ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھ ﻣﻪﺩﯨﻨﯩـﺪﯨﻜﻰ ﭼﺎﻏـﺪﺍ‪،‬‬ ‫ﺗﯘﻓﻪﻳﻠﯩﻨﯩﯔ ﺋـﯚﺯ ﻗﻪۋﻣـﻰ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﻣﻪﺩﯨـﻨﯩﮕﻪ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽـﻰ ﻗﯧـﺘﯩﻢ ﻛﯧﻠﯩـﺸﻰ‬ ‫ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﺑﺎﺑﻼﺭﺩﺍ ﺳﯚﺯﻟﯩﻨﯩﺪﯗ‪.‬‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﮕﻪ ھﯩﺠﺮەﺕ ﻗﯩﻠﯩـﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩـﺮﻯ‪،‬‬ ‫ﺍﷲ ﺋـــﯘﻧﻰ ﺋﯩـــﺴﺮﺍ ۋە ﻣﯩـــﺮﺍﺝ ﺑﯩـــﻠﻪﻥ ھﯚﺭﻣﻪﺗﻠﯩـــﺪﻯ‪ .‬ﺋﯩـــﺴﺮﺍ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻣﻪﻛﻜﯩـﺪە ﺗـﯘﺭﯗپ ﺑﯩـﺮ ﻛﯩﭽﯩـﺪە ﻣﻪﺳـﺠﯩﺪﻯ ھﻪﺭﺍﻣـﺪﯨﻦ‬ ‫ﺑﻪﻳﺘﯘﻟﻤﯘﻗﻪﺩﺩەﺳــــﻜﻪ ﺑﯧﺮﯨــــﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻠﯩﻜــــﻰ ﺋﯩــــﺪﻯ‪ .‬ﻣﯩــــﺮﺍﺝ ﺑﻮﻟــــﺴﺎ‬ ‫ﺭەﺳــﯘﻟﯘﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺷــﯘ ﻛﯩﭽﯩــﺪە ﺋﺎﺳــﻤﺎﻧﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩــﭗ‪ ،‬ﺭﻭھــﻰ ﺋــﺎﻟﻪﻡ ﺑﯩــﻠﻪﻥ‬ ‫ﺗﯘﻧﯘﺷــﯘپ ﻗﺎﻳﺘﻘــﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯩــﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪھﻠــﻰ ﺳــﯜﻧﻨﻪﺗﻠﻪﺭ ]ﺋﻪھﻠــﻰ ﺳــﯜﻧﻨﻪﺕ –‬ ‫ﺩﯨﻨﯩــﻲ ﺋﯧﺘﯩﻘــﺎﺩ ۋە ﺩﯨﻨﯩــﻲ ﺋﻪﻣﻪﻟــﻠﻪﺭﺩە ﻣــﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ‬ ‫ﺳﯜﻧﻨﯩﺘﯩﮕﻪ ۋە ﺳﺎھﺎﺑﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻳﻮﻟﯩﻐﺎ ﺋﻪﮔﻪﺷـﻜﯜﭼﻰ ۋە ھﻪﺯﺭﯨﺘـﻰ ﺋﻪﺑـﯘﺑﻪﻛﺮﻯ‪،‬‬ ‫ﺋــﯚﻣﻪﺭ‪ ،‬ﺋﻮﺳــﻤﺎﻥ‪ ،‬ﺋﻪﻟـﻰ ﻗﺎﺗــﺎﺭﻟﯩﻖ ﺗــﯚﺕ ﭼﺎھﺎﺭﯨﻴــﺎﻧﻰ ﻗــﺎﻧﯘﻧﻠﯘﻕ ﺧﻪﻟﯩــﭙﻪ ﺩەپ‬ ‫ﺋﯧﺘﺮﺍپ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭ ﺋﻪھﻠـﻰ ﺳـﯜﻧﻨﻪﺕ ﺩﯨﻴﯩﻠﯩـﺪﯗ‪ .‬ﺋﻪﻛـﺴﯩﭽﻪ ﻳـﺎﻟﻐﯘﺯ ھﻪﺯﺭﯨﺘـﻰ‬ ‫ﺋﻪﻟﯩـــﻨﯩﻼ ﻗـــﺎﻧﯘﻧﻠﯘﻕ ﺧﻪﻟﯩـــﭙﻪ ﺩەپ ﻗﺎﺭﯨﻐـــﺎﻧﻼﺭ ﺷـــﯩﺌﻪ ﺩﯨﻴﯩﻠﯩـــﺪﯗ‪ – .‬ﺕ[ ‪،‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩــﺰ ﻣﯩﺮﺍﺟﻐــﺎ ﺟﯩــﺴﻤﻰ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﭼﯩﻘﻘــﺎﻥ‪ ،‬ﺩەپ ﻗﺎﺭﺍﻳــﺪﯗ‪ .‬ھﻪﺯﺭەﺕ‬ ‫ﺋﺎﺋﯩـــــﺸﻪ )ﺍﷲ ﺋﯘﻧﯩﯖـــــﺪﯨﻦ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟـــــﺴﯘﻥ( ﺭەﺳـــــﯘﻟﯘﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺍﷲﻧـــــﻰ‬ ‫ﻛــﯚﺭﮔﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯩﻨﻜــﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩــﺪﯗ‪ .‬ﺋــﯘ‪ ،‬ﻛﯩﻤﻜــﻰ ﻣــﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕــﺎﺭﯨﻨﻰ‬ ‫ﻛﯚﺭﺩﻯ ﺩەﻳﺪﯨﻜﻪﻥ‪ ،‬ﺍﷲﻏﺎ ﭼﻮڭ ﺑﻮھﺘﺎﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪ ،‬ﺩﯦﮕﻪﻥ‪.‬‬ ‫ﺋﯩـﺴﺮﺍ ۋەﻗﻪﺳــﻰ ﻗﯘﺭﺋــﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤــﺪە ﺑﺎﻳـﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐــﺎﻥ‪” :‬ﺑﻪﻧﺪﯨــﺴﯩﮕﻪ ﺋــﯚﺯ‬ ‫ﻗﯘﺩﺭﯨﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ‪ ،‬ﺋﯘﻧﻰ ﻛﯧﭽﯩـﺪە ﻣﻪﺳـﺠﯩﺪﻯ‬ ‫ھﻪﺭﺍﻣﺪﯨﻦ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﻰ ﺑﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﻪﺳﺠﯩﺪﻯ ﺋﻪﻗـﺴﺎﻏﺎ ﺋﯧﻠﯩـﭗ ﺑﺎﺭﻏـﺎﻥ‬ ‫‪- 109 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫ﺋﯩﺴﺮﺍ ۋە ﻣﯩﺮﺍﺝ‬

‫ﺍﷲ ﭘﺎﻛﺘﯘﺭ‪ ،‬ﺍﷲ ھﻪﻣﻤﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼپ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ‪ ،‬ﺑﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨـﺪﯗ‪) “.‬ﺳـﯜﺭە ﺋﯩـﺴﺮﺍ‪-1 ،‬‬ ‫ﺋـــﺎﻳﻪﺕ( ﻣﯩـــﺮﺍﺝ ۋەﻗﻪﺳـــﻰ »ﺳـــﻪھﯩﻬﯘﻟﺒﯘﺧﺎﺭﻯ« ۋە »ﺳـــﻪھﯩﻬﻰ ﻣﯘﺳـــﻠﯩﻢ«‬ ‫ﻛﯩﺘﺎﺑﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺋﻪڭ ﺗﻮﻏﺮﺍ ھﻪﺩﯨﺴﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐـﺎﻥ‪ .‬ﻗـﺎﺯﻯ ﺋﯩﻴـﺎﺯﻣﯘ‬ ‫ﺋﯘﻧﻰ »ﺷﯩﻔﺎ« ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﻛﯩﺘﺎۋﯨﺪﺍ ﻧﻪﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ‪ .‬ﺋﻪﻧﻪﺱ ﺋﯩﺒﻨـﻰ ﻣـﺎﻟﯩﻜﺘﯩﻦ‬ ‫ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗﻛﻰ‪ ،‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧـﺪﺍﻕ ﺩﯦـﮕﻪﻥ‪:‬‬ ‫”ﻣﺎﯕــﺎ ﺑﯩــﺮ ﺩﯗﻟــﺪﯗﻝ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﻟــﺪﻯ‪ .‬ﺋــﯘ ﺋﯩــﺸﻪﻛﺘﯩﻦ ﭼــﻮﯕﺮﺍﻕ‪ ،‬ﺧﯧﭽﯩــﺮﺩﯨﻦ‬ ‫ﭼــﺎﻏﺮﺍﻕ‪ ،‬ﻗﻪﺩﯨﻤﯩﻨــﻰ ﭼــﻮڭ ﺋﺎﻟﯩــﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩــﺮ ھــﺎﻳﯟﺍﻥ ﺋﯩــﺪﻯ‪ .‬ﺋــﯘﻧﻰ ﻣﯩﻨﯩــﭗ‬ ‫ﺑﻪﻳﺘﯘﻟﻤﯘﻗﻪﺩﺩەﺳـــﻜﻪ ﻛﻪﻟـــﺪﯨﻢ‪ .‬ﺩﯗﻟـــﺪﯗﻟﻨﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭﻟﻪﺭ ﺋـــﯘﻻﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ‬ ‫ﺑﺎﻏﻼﻳــﺪﯨﻐﺎﻥ ھﺎﻟﻘﯩﻐــﺎ ﺑﺎﻏﻠﯩــﺪﯨﻢ‪ .‬ﺋﺎﻧــﺪﯨﻦ ﻣﻪﺳــﺠﯩﺪﻛﻪ ﻛﯩﺮﯨــﭗ ﺋﯩﻜﻜــﻰ‬ ‫ﺭەﻛﺌﻪﺕ ﻧﺎﻣـﺎﺯ ﺋﻮﻗـﯘپ‪ ،‬ﻣﻪﺳـﺠﯩﺪﺗﯩﻦ ﭼﯩﻘـﺘﯩﻢ‪ .‬ﺟﯩﺒﺮﯨﺌﯩـﻞ ﻣﺎﯕـﺎ ﺑﯩـﺮ ﻗﺎﭼـﺎ‬ ‫ﻣﻪﻱ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺑﯩــﺮ ﻗﺎﭼــﺎ ﺳــﯜﺕ ﺋﯧﻠﯩــﭗ ﻛﻪﻟــﺪﻯ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﺳــﯜﺗﻨﻰ ﺗﺎﻟﻠﯩــﺪﯨﻢ‪،‬‬ ‫ﺟﯩﺒﺮﯨﺌﯩﻞ ﻣﺎﯕﺎ‪ ،‬ﺗﻪﺑﯩﺌﻰ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﺗﺎﻟﻠﯩﺪﯨﯔ‪ ،‬ﺩﯦﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﯩـﺰ ﺋﺎﺳـﻤﺎﻧﻐﺎ‬ ‫ﺋﯚﺭﻟﯩــﺪﯗﻕ‪ .‬ﺟﯩﺒﺮﯨﺌﯩــﻞ ﺋﺎﺳــﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯧﭽﯩﻠﯩــﺸﯩﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠــﺪﻯ‪ .‬ﻛﯩــﻢ‬ ‫ﺳﻪﻥ؟ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﺎۋﺍﺯ ﻛﻪﻟﺪﻯ‪ .‬ﺟﯩﺒﺮﯨﺌﯩﻞ ‪ :‬ﻣﻪﻥ‪ ،‬ﺩﯦﺪﻯ‪ .‬ﺳﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯩـﻢ ﺑـﺎﺭ؟‬ ‫ﺩﯦــﺪﻯ‪ .‬ﺟﯩﺒﺮﯨﺌﯩــﻞ ﻣــﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺑــﺎﺭ‪ ،‬ﺩﯦــﺪﻯ‪ .‬ﻣــﯘھﻪﻣﻤﻪﺩﻛﻪ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩــﻚ‬ ‫ﻛﻪﻟﺪﯨﻤﯘ؟ ﺩﯦﺪﻯ‪ .‬ﺟﯩﺒﺮﯨﺌﯩﻞ‪ :‬ھﻪﺋﻪ‪ ،‬ﻛﻪﻟﺪﻯ‪ ،‬ﺩﯦـﺪﻯ‪ .‬ﺷـﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺑﯩـﺰﮔﻪ‬ ‫ﺋﺎﺳـــﻤﺎﻥ ﺋﯧﭽﯩﻠـــﺪﻯ‪ .‬ﺑـــﯘ ﻳﻪﺭﺩە ﺋـــﺎﺩەﻡ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـــﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﻛـــﯚﺭﺩﯛﻡ‪ .‬ﺋـــﺎﺩەﻡ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯧﻨـﻰ ﻗﺎﺭﺷـﻰ ﺋﺎﻟـﺪﻯ‪ ،‬ﻣﺎﯕـﺎ ﻳﺎﺧـﺸﯩﻠﯩﻖ ﺗﯩﻠﯩـﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﻧـﺪﯨﻦ‬ ‫ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻐﺎ ﺋﯚﺭﻟﯩﺪﯗﻕ‪ .‬ﺟﯩﺒﺮﯨﺌﯩـﻞ ﺋﯧﭽﯩﻠﯩـﺸﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠـﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﻛﯩﻢ ﺳﻪﻥ؟ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﺎۋﺍﺯ ﻛﻪﻟﺪﻯ‪ .‬ﺟﯩﺒﺮﯨﺌﯩﻞ‪ :‬ﻣﻪﻥ ﺟﯩﺒﺮﯨﺌﯩﻞ‪ ،‬ﺩﯦـﺪﻯ‪ .‬ﺳـﻪﻥ‬ ‫ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﻛﯩــﻢ ﺑــﺎﺭ؟ ﺩﯦــﺪﻯ‪ .‬ﺟﯩﺒﺮﯨﺌﯩــﻞ‪ :‬ﻣﻪﻥ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﻣــﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺑــﺎﺭ‪ ،‬ﺩﯦــﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﻚ ﻛﻪﻟﺪﯨﻤﯘ؟ ﺩﯦﺪﻯ‪ ،‬ﺟﯩﺒﺮﯨﺌﯩﻞ‪ :‬ھﻪﺋﻪ‪ ،‬ﻛﻪﻟﺪﻯ‪ ،‬ﺩﯦـﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﻣﯘﺷــﯘﻧﺪﺍﻕ ﺳــﯘﺋﺎﻝ – ﺟــﺎۋﺍﺑﻼﺭﺩﯨﻦ ﻛﯧــﻴﯩﻦ ﺑﯩــﺰﮔﻪ ﺋﺎﺳــﻤﺎﻥ ﺋﯧﭽﯩﻠــﺪﻯ‪ .‬ﺑــﯘ‬ ‫ﻳﻪﺭﺩە ﻳﻪھﻴــﺎ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺋﯧﻴــﺴﺎﻧﻰ ﻛــﯚﺭﺩﯛﻡ‪ ،‬ﻣﯧﻨــﻰ ﻗﺎﺭﺷــﻰ ﺋﯧﻠﯩــﺸﺘﻰ‪ ،‬ﻣﺎﯕــﺎ‬

‫‪- 110 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬


‫‪www.munber.org‬‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﻳﺎﺧــﺸﯩﻠﯩﻖ ﺗﯩﻠﻪﺷــﺘﻰ‪ .‬ﺋﺎﻧــﺪﯨﻦ ﻛﯧــﻴﯩﻦ ﺋــﯜﭼﯩﻨﭽﻰ ﺋﺎﺳــﻤﺎﻧﻐﺎ ﺋﯚﺭﻟﯩــﺪﯗﻕ‪،‬‬ ‫ﻳﯘﻗﯩﺮﻗﯩﺪەﻙ ﺳﯘﺋﺎﻝ – ﺟﺎۋﺍﺑﻼﺭ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ .‬ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩە ﻳﯜﺳﯜﻓﻨﻰ ﻛﯚﺭﺩﯛﻡ‪ ،‬ﻳﯜﺳـﯜﻓﻜﻪ‬ ‫ﭘﯜﺗﯜﻥ ﮔﯜﺯەﻟﻠﯩﻜﻨﯩﯔ ﻳﯧﺮﯨﻤﻰ ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ‪ ،‬ﻣﯧﻨـﻰ ﻗﺎﺭﺷـﻰ ﺋﺎﻟـﺪﻯ‪ ،‬ﻣﺎﯕـﺎ‬ ‫ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﺗﯩﻠﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺗـﯚﺗﯩﻨﭽﻰ ﺋﺎﺳـﻤﺎﻧﻐﺎ ﺋﯚﺭﻟﯩـﺪﯗﻕ‪ ،‬ﻳﯘﻗﯩﺮﻗﯩـﺪەﻙ‬ ‫ﺳــﯘﺋﺎﻝ – ﺟــﺎۋﺍﺑﻼﺭ ﺑﻮﻟــﺪﻯ‪ .‬ﺑــﯘ ﻳﻪﺭﺩە ﺋﯩﺪﺭﯨــﺴﻨﻰ ﻛــﯚﺭﺩﯛﻡ‪ ،‬ﺋــﯘ ﻣﯧﻨــﻰ ﻗﺎﺭﺷــﻰ‬ ‫ﺋﺎﻟــﺪﻯ‪ ،‬ﻣﺎﯕــﺎ ﻳﺎﺧــﺸﯩﻠﯩﻖ ﺗﯩﻠﯩــﺪﻯ‪ .‬ﺍﷲ ﺗﺎﺋــﺎﻻ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧــﺪﺍ ﺋﯩــﺪﺭﯨﺲ ھﻪﻗﻘﯩــﺪە‪:‬‬ ‫”ﺋﯩﺪﺭﯨﺴﻨﻰ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺩەﺭﯨﺠﯩـﮕﻪ ﻛﯚﺗـﯜﺭﺩﯗﻕ“ )ﺳـﯜﺭە ﻣﻪﺭﻳﻪﻡ‪ – 58 ،‬ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﯩـﯔ‬ ‫ﺑﯩــﺮ ﻗﯩــﺴﻤﻰ( ﺩﯦــﮕﻪﻥ ﺋﯩــﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﻧــﺪﯨﻦ ﺑﻪﺷــﯩﻨﭽﻰ ﺋﺎﺳــﻤﺎﻧﻐﺎ ﺋﯚﺭﻟﯩــﺪﯗﻕ‪،‬‬ ‫ﻳﯘﻗﯩﺮﻗﯩﺪەﻙ ﺳﯘﺋﺎﻝ – ﺟﺎۋﺍﺑﻼﺭ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ ،‬ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩە ھـﺎﺭﯗﻧﻨﻰ ﻛـﯚﺭﺩﯛﻡ‪ ،‬ﺋـﯘ ﻣﯧﻨـﻰ‬ ‫ﻗﺎﺭﺷــﻰ ﺋﺎﻟــﺪﻯ‪ ،‬ﻣﺎﯕــﺎ ﻳﺎﺧــﺸﯩﻠﯩﻖ ﺗﯩﻠﯩــﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﻧــﺪﯨﻦ ﺋــﺎﻟﺘﯩﻨﭽﻰ ﺋﺎﺳــﻤﺎﻧﻐﺎ‬ ‫ﺋﯚﺭﻟﯩــﺪﯗﻕ‪ ،‬ﻳﯘﻗﯩﺮﻗﯩــﺪەﻙ ﺳــﯘﺋﺎﻝ – ﺟــﺎۋﺍﺑﻼﺭ ﺑﻮﻟــﺪﻯ‪ .‬ﺑــﯘ ﻳﻪﺭﺩە ﻣﯘﺳــﺎﻧﻰ‬ ‫ﻛــﯚﺭﺩﯛﻡ‪ ،‬ﺋــﯘ ﻣﯧﻨــﻰ ﻗﺎﺭﺷــﻰ ﺋﺎﻟــﺪﻯ‪ ،‬ﻣﺎﯕــﺎ ﻳﺎﺧــﺸﯩﻠﯩﻖ ﺗﯩﻠﯩــﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﻧــﺪﯨﻦ‬ ‫ﻳﻪﺗﺘﯩﻨﭽــﻰ ﺋﺎﺳــﻤﺎﻧﻐﺎ ﺋﯚﺭﻟﯩــﺪﯗﻕ‪ ،‬ﺑــﯘ ﻳﻪﺭﺩە ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻤﻨﯩــﯔ ﺑﻪﻳﺘﯘﻟﻤﻪﻣﯘﺭﻏــﺎ‬ ‫ﻳﯚﻟﯩﻨﯩﭗ ﺗﯘﺭﻏﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺩﯛﻡ‪ ،‬ﺑﻪﻳﺘﯘﻟﻤﻪﻣﯘﺭﻏـﺎ ھﻪﺭ ﻛـﯜﻧﻰ ﻳﻪﺗﻤﯩـﺶ ﻣﯩـﯔ‬ ‫ﭘﻪﺭﯨــﺸﺘﻪ ﻛﯩﺮﯨــﭗ ﺗــﯘﺭﺍﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺑﯩــﺮ ﻛﯩﺮﮔﻪﻧﻠﯩــﺮﻯ ﻗﺎﻳﺘــﺎ ﻛﯩﺮﻣﻪﻳﺘﺘــﻰ‪ .‬ﺋﺎﻧــﺪﯨﻦ‬ ‫ﻛﯧــﻴﯩﻦ ﺳــﯩﺪﺭەﺗﯘﻟﻤﯘﻧﺘﯩﻬﺎ ﺩەﺭﯨﺨﯩــﻐﻪ ﺑــﺎﺭﺩﯗﻕ‪ ،‬ﺑــﯘ ﺩەﺭەﺧﻨﯩــﯔ ﻳــﺎﭘﺮﺍﻗﻠﯩﺮﻯ‬ ‫ﭼﻮﯕﻠﯘﻏﻰ ﭘﯩﻠﻨﯩﯔ ﻗﯘﻻﻗﻠﯩﺮﯨـﺪەﻙ‪ ،‬ﻣﯩﯟﯨﻠﯩﺮﯨﻨﯩـﯔ ﭼﻮﯕﻠـﯘﻏﻰ ﻗﺎﭘـﺎﻗﻼﺭﺩەﻙ‬ ‫ﺋﯩــﺪﻯ‪ .‬ﺭەﺑﺒﯩﻤﻨﯩــﯔ ﺑــﯘﻳﺮﯗﻏﻰ ﭼﯜﺷــﻜﻪﻧﺪە ﺑــﯘ ﺩەﺭەﺧــﺘﻪ ﺋــﯚﺯﮔﯩﺮﯨﺶ ﭘﻪﻳــﺪﺍ‬ ‫ﺑـــﻮﻻﺗﺘﻰ‪ .‬ﺍﷲﻧﯩـــﯔ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻠﯩﺮﯨـــﺪﯨﻦ ھﯧﭽﺒﯩـــﺮ ﺋـــﺎﺩەﻡ ﺑـــﯘ ﺩەﺭەﺧﻨﯩـــﯔ‬ ‫ﮔﯜﺯەﻟﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺗﻪﺳﯟﯨﺮﻟﯩﻴﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯗ‪ .‬ﺍﷲ ﻣﺎﯕـﺎ ﺑﯩـﺮ ﻗﯩـﺴﯩﻢ ﺋﯩـﺸﻼﺭﻧﻰ ۋەھﯩـﻲ‬ ‫ﻗﯩﻠﺪﻯ‪ ،‬ﻣﺎﯕﺎ ۋە ﺋﯜﻣﻤﯩﺘﯩﻤﮕﻪ ﺑﯩﺮ ﻛﯧﭽﻪ – ﻛﯜﻧﺪﯛﺯﺩە ﺋﻪﻟﻠﯩﻚ ۋﺍﻗـﺖ ﻧﺎﻣـﺎﺯﻧﻰ‬ ‫ﭘﻪﺭﺯ ﻗﯩﻠـــﺪﻯ‪ .‬ﻣﻪﻥ ﻗﺎﻳﺘﯩـــﭗ ﻣﯘﺳـــﺎﻏﺎ ﻛﻪﻟـــﺪﯨﻢ‪ ،‬ﻣﯘﺳـــﺎ‪ :‬ﺭەﺑﺒﯩـــﯔ ﺳـــﯧﻨﯩﯔ‬ ‫ﺋﯜﻣﻤﯩﺘﯩﯖﮕﻪ ﻧﯩﻤﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﭘﻪﺭﺯ ﻗﯩﻠـﺪﻯ؟ ﺩەپ ﺳـﻮﺭﯨﺪﻯ‪ .‬ﻣﻪﻥ‪ :‬ﺋﻪﻟﻠﯩـﻚ ۋﺍﻗـﺖ‬ ‫ﻧﺎﻣـــﺎﺯﻧﻰ ﭘﻪﺭﺯ ﻗﯩﻠـــﺪﻯ‪ ،‬ﺩﯦـــﺪﯨﻢ‪ .‬ﻣﯘﺳـــﺎ‪ :‬ﻗﺎﻳﺘﯩـــﭗ ﺑﯧﺮﯨـــﭗ ﺭەﺑﺒﯩﯖـــﺪﯨﻦ‬

‫‪- 111 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﻳﯧﻨﯩﻜﻠﯩﺘﯩـــﺸﻨﻰ ﺳـــﻮﺭﺍ‪ ،‬ﺋﯜﻣﻤﯩﺘﯩـــﯔ ﺑﯘﻧﯩﯖﻐـــﺎ ﺗـــﺎﻗﻪﺕ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳـــﺪﯗ‪ .‬ﻣﻪﻥ‬ ‫ﺳﻪﻧﺪﯨﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺑﻪﻧﻰ ﺋﯩﺴﺮﺍﺋﯩﻠﻨﻰ ﺳﯩﻨﺎپ ﻛـﯚﺭﮔﻪﻥ ﺋﯩـﺪﯨﻢ‪ ،‬ﺩﯦـﺪﻯ‪ .‬ﺷـﯘﻧﯩﯔ‬ ‫ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﻣﻪﻥ ﻗﺎﻳﺘﯩــﭗ ﺑﯧﺮﯨــﭗ‪ ،‬ﺭەﺑــﺒﯩﻤﮕﻪ‪ :‬ﺋــﻰ ﺭەﺑــﺒﯩﻢ‪ ،‬ﺋﯜﻣﻤﯩﺘﯩﻤــﺪﯨﻦ‬ ‫ﻳﯧﻨﯩﻜﻠﻪﺗﻜﯩﻦ‪ ،‬ﺩﯦﺪﯨﻢ‪ .‬ﻣﻪﻧﺪﯨﻦ ﺑﻪﺵ ۋﺍﻗﯩـﺖ ﻧﺎﻣـﺎﺯﻧﻰ ﻛﯧﻤﻪﻳﺘﺘـﻰ‪ .‬ﻣﯘﺳـﺎﻏﺎ‬ ‫ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨـﭗ‪ ،‬ﻣﻪﻧـﺪﯨﻦ ﺑﻪﺵ ۋﺍﻗـﺖ ﻧﺎﻣـﺎﺯﻧﻰ ﻛﯧﻤﻪﻳﺘﺘـﻰ‪ ،‬ﺩﯦـﺪﯨﻢ‪ .‬ﻣﯘﺳـﺎ‪:‬‬ ‫ﺋﯜﻣﻤﯩﺘﯩـــــﯔ ﺗـــــﺎﻗﻪﺕ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳـــــﺪﯗ‪ ،‬ﻗﺎﻳﺘﯩـــــﭗ ﺑﯧﺮﯨـــــﭗ ﺭەﺑﺒﯩﯖـــــﺪﯨﻦ‬ ‫ﻳﯧﻨﯩﻜﻠﯩﺘﯩــﺸﻨﻰ ﺳــﻮﺭﺍ‪ ،‬ﺩﯦــﺪﻯ‪ .‬ﺷــﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﻳﯧﻨﯩﻜﻠﯩﺘﯩــﺸﻨﻰ ﺳــﻮﺭﺍپ‪،‬‬ ‫ﺭەﺑﺒﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﺳﺎﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨـﺴﯩﺪﺍ ﻛـﯚپ ﻗﯧـﺘﯩﻢ ﻣﺎﯕـﺪﯨﻢ‪ .‬ﺗـﺎﻛﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋـﺎﻻ ‪:‬‬ ‫ﺋﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ‪ ،‬ﺑﯩـﺮ ﻛـﯧﭽﻪ – ﻛﯜﻧـﺪﯛﺯﺩە ﺑﻪﺵ ۋﺍﻗﯩـﺖ ﻧﺎﻣـﺎﺯﻧﻰ ﭘﻪﺭﺯ ﻗﯩﻠـﺪﯨﻢ‪.‬‬ ‫ھﻪﺭ ﺑﯩــﺮ ۋﺍﻗﯩــﺖ ﻧﺎﻣــﺎﺯ ﺋــﻮﻥ ۋﺍﻗﯩــﺖ ﻧﺎﻣﺎﺯﻧﯩــﯔ ﺋﻮﺭﻧﯩــﺪﺍ‪ ،‬ﺑﻪﺵ ۋﺍﻗﯩــﺖ ﻧﺎﻣــﺎﺯ‬ ‫ﺋﻪﻟﻠﯩــﻚ ۋﺍﻗﯩــﺖ ﻧﺎﻣﺎﺯﻧﯩــﯔ ﺋﻮﺭﻧﯩــﺪﺍ ﺑﻮﻟﯩــﺪﯗ‪ .‬ﻛﯩﻤﻜــﻰ ﺑﯩــﺮ ﻳﺎﺧــﺸﯩﻠﯩﻖ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩـــﺸﻨﻰ ﺋـــﻮﻳﻼپ‪ ،‬ﺋـــﯘﻧﻰ ﻗﯩﻠﻤﯩـــﺴﯩﻤﯘ ﺑﯩـــﺮ ﻳﺎﺧـــﺸﯩﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺳـــﺎۋﺍﺑﻰ‬ ‫ﻳﯧﺰﯨﻠﯩــﺪﯗ‪ .‬ﻛﯩﻤﻜــﻰ ﺑﯩــﺮ ﻳﺎﺧــﺸﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩــﺸﻨﻰ ﺋــﻮﻳﻼپ‪ ،‬ﺋــﯘﻧﻰ ﻗﯩﻠــﺴﺎ‪،‬‬ ‫ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻮﻥ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺳـﺎۋﺍﺑﻰ ﻳﯧﺰﯨﻠﯩـﺪﯗ؛ ﻛﯩﻤﻜـﻰ ﺑﯩـﺮ ﻳﺎﻣـﺎﻧﻠﯩﻘﻨﻰ‬ ‫ﺋـﻮﻳﻼپ‪ ،‬ﺋــﯘﻧﻰ ﻗﯩﻠﻤﯩــﺴﺎ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯖﻐــﺎ ھــﯧﭻ ﮔﯘﻧــﺎھ ﻳﯧﺰﯨﻠﻤﺎﻳــﺪﯗ‪ .‬ﻛﯩﻤﻜــﻰ ﺑﯩــﺮ‬ ‫ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﻨﻰ ﺋـﻮﻳﻼپ‪ ،‬ﺋـﯘﻧﻰ ﻗﯩﻠـﺴﺎ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯖﻐـﺎ ﺑﯩـﺮ ﮔﯘﻧـﺎھ ﻳﯧﺰﯨﻠﯩـﺪﯗ‪ ،‬ﺩﯦـﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﻗﺎﻳﺘﯩــﭗ ﭼﯜﺷــﯜپ ﻣﯘﺳــﺎﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐــﺎ ﻛﻪﻟــﺪﯨﻢ‪ ،‬ﺋﻪھــﯟﺍﻟﻨﻰ ﻣﻪﻟــﯘﻡ ﻗﯩﻠــﺪﯨﻢ‪.‬‬ ‫ﻣﯘﺳــﺎ‪ :‬ﺭەﺑــﺒﯩﯖﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩــﭗ ﺑﯧﺮﯨــﭗ ﻳﯧﻨﯩﻜﻠﯩﺘﯩــﺸﻨﻰ ﺳــﻮﺭﺍ‪ ،‬ﺩﯦــﺪﻯ‪ .‬ﻣﻪﻥ‪:‬‬ ‫ﺭەﺑﺒﯩﻤﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﯟﯦﺮﯨﭗ ﺋﯘﻳﯘﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ‪ ،‬ﺩﯦﺪﯨﻢ‪“.‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺷـﯘ ﻛﯧﭽﯩـﺴﻰ ﻣﻪﻛﻜﯩـﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩـﭗ ﻛﻪﻟـﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﺗﯩــــﺴﻰ ﺋﻪﺗﯩﮕﻪﻧــــﺪە ﻗﯘﺭەﻳــــﺸﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺳــــﻮﺭﯗﻧﯩﻐﺎ ﺑــــﺎﺭﺩﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــــﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـــﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐـــﺎ ﺋﻪﺑﯘﺟﻪھﯩـــﻞ ھﯩـــﺸﺎﻡ ﻛﻪﻟـــﺪﻯ‪ ،‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐــﺎ ﻣﯩــﺮﺍﺝ ۋەﻗﻪﺳــﯩﻨﻰ ﺳــﯚﺯﻟﻪپ ﺑﻪﺭﺩﻯ‪ .‬ﺋﻪﺑﯘﺟﻪھﯩــﻞ‪:‬‬ ‫ﻛﻪﺋﯩﺐ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻟﻮﺋﻪﻱ ﺟﻪﻣﻪﺗﻰ‪ ،‬ﺑﯘ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻛﯧﻠﯩﯖﻼﺭ! ﺩەپ ۋﺍﻗﯩﺮﯨﺪﻯ‪ .‬ﻗـﯘﺭەﻳﺶ‬ ‫‪- 112 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬


‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﻛــﺎﭘﯩﺮﻟﯩﺮﻯ ﻛﻪﻟــﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ ﺋﯘﻻﺭﻏــﺎ ﻣﯩــﺮﺍﺝ ۋەﻗﻪﺳــﯩﻦ‬ ‫ﺳــﯚﺯﻟﻪپ ﺑﻪﺭﺩﻯ‪ .‬ﻛــﺎﭘﯩﺮﻻﺭ ﺑــﯘﻧﻰ ﺋــﺎﯕﻼپ ﺋﻪﺟﻪﭘﻠﻪﻧــﺪﻯ ۋە ﺋﯩﻨﻜــﺎﺭ ﻗﯩﻠــﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺑﻪﺯﯨﻠﯩﺮﻯ ﭼـﺎۋﺍﻙ ﭼﺎﻟـﺪﻯ‪ ،‬ﺑﻪﺯﯨﻠﯩـﺮﻯ ﭘﯩﺸﺎﻧﯩـﺴﯩﻨﻰ ﺗﯘﺗـﯘپ ﻗﺎﻟـﺪﻯ‪ ،‬ﺋﯩﻤـﺎﻧﻰ‬ ‫ﺳـــﯘﺱ ﻛﯩـــﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﯩﻤﺎﻧﯩـــﺪﯨﻦ ﻳﯧﻨﯩـــﭗ ﻛﻪﺗﺘـــﻰ‪ .‬ﺑﻪﺯﯨـــﻠﻪﺭ ﺑـــﯘ ﺧﻪۋەﺭﻧـــﻰ‬ ‫ﺋﻪﺑــﯘﺑﻪﻛﺮﯨﮕﻪ ﻳﻪﺗﻜــﯜﺯﺩﻯ‪ .‬ﺋﻪﺑــﯘﺑﻪﻛﺮﻯ‪ :‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ ﺷــﯘﻧﺪﺍﻕ‬ ‫ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ‪ ،‬ھﻪﻕ ﺭﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺩﯦﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭ ﺋﻪﺑﯘﺑﻪﻛﺮﯨﮕﻪ‪ ،‬ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩﻧﯩـﯔ ﻣﯘﺷـﯘ‬ ‫ﺳﯚﺯﯨﮕﯩﻤﯘ ﺋﯩﺸﯩﻨﻪﻣﺴﻪﻥ؟ ﺩﯦﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﺑﯘﺑﻪﻛﺮﻯ‪ :‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯘﻧﯩﯖـﺪﯨﻦ ﻏﻪﻳﺮﯨـﺮەﻙ‬ ‫ﮔﯧﭙﯩﮕﯩﻤﯘ ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺩﯦﺪﻯ‪ .‬ﺷـﯘ ﻛﯜﻧـﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷـﻼپ ﺋﻪﺑـﯘﺑﻪﻛﺮﻯ‬ ‫ﺳــﯩﺪﯨﻖ ﺳــﻪﻣﯩﻤﻰ‪ ،‬ﺭﺍﺳــﺘﭽﯩﻞ‪ ،‬ھﻪﻗﻘــﺎﻧﻰ ﺩەپ ﺋﺎﺗﺎﻟــﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﻧــﺪﯨﻦ ﻛﯧــﻴﯩﻦ‬ ‫ﻛﺎﭘﯩﺮﻻﺭ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھﻨﻰ ﺳﯩﻨﺎپ ﻛﯚﺭﻣﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﯘﺷـﺘﻰ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭﻧﯩـﯔ ﺋﯩﭽﯩـﺪﯨﻦ‬ ‫ﺑﻪﻳﺘﯘﻟﻤﯘﻗﻪﺩﺩەﺳــﻨﻰ ﻛــﯚﺭﮔﻪﻥ ﻛﯩــﺸﯩﻠﻪﺭ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ‬ ‫ﺑﻪﻳﺘﯘﻟﻤﯘﻗﻪﺩﺩەﺳــﻨﯩﯔ ﺷـــﻪﻛﻠﯩﻨﻰ ﺳـــﻮﺭﯨﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـــﺴﺎﻻﻡ‬ ‫ﺑﯘﻧــﺪﯨﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩــﺮﻯ ﺑﻪﻳﺘﯘﻟﻤﯘﻗﻪﺩﺩەﺳــﻨﻰ ﻛــﯚﺭﻣﯩﮕﻪﻥ ﺋﯩــﺪﻯ‪ ،‬ﺍﷲ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐــﺎ‬ ‫ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯛﺷﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﺎﭘﯩﺮﻻﺭﻏـﺎ ﺑﻪﻳﺘﯘﻟﻤﯘﻗﻪﺩﺩەﺳـﻨﯩﯔ ھﻪﺭ ﺑﯩـﺮ ﺋﯩـﺸﯩﮕﯩﻨﻰ‪،‬‬ ‫ھﻪﺭ ﺑﯩــﺮ ﺟــﺎﻳﯩﻨﻰ ﺋﯧﻨﯩــﻖ ﺳــﯚﺯﻟﻪپ ﺑﻪﺭﺩﻯ‪ .‬ﻛــﺎﭘﯩﺮﻻﺭ‪ :‬ﺷــﻪﻛﻠﯩﻨﻰ ﺗــﻮﻏﺮﺍ ﺩەپ‬ ‫ﺑﯧﺮەﻟﯩــﺪﯨﯔ‪ ،‬ﺋﻪﻣــﺪﻯ ﺑﯩﺰﻧﯩــﯔ ﺋــﯘ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻛﻪﺗــﻜﻪﻥ ﻛــﺎﺭۋﯨﻨﯩﻤﯩﺰ ﺗﻮﻏﺮﯨﻠﯩــﻖ‬ ‫ﺳﯚﺯﻟﻪپ ﺑﻪﺭ‪ ،‬ﺩﯦﺪﻯ‪ .‬ﻗﯘﺭەﻳﺸﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺷﺎﻡ ﺗﻪﺭەﭘـﺘﯩﻦ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘـﺎﻥ ﻛـﺎﺭۋﯨﻨﻰ ﺑـﺎﺭ‬ ‫ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻛﺎﺭۋﺍﻧـﺪﯨﻜﻰ ﺗﯜﮔﯩﻠﻪﺭﻧﯩـﯔ ﺳـﺎﻧﻰ ۋە‬ ‫ﻛﺎﺭۋﺍﻧﻨﯩﯔ ﺋﻪھﯟﺍﻟﯩﺪﯨﻦ ﺧﻪۋەﺭ ﺑﻪﺭﺩﻯ ۋە ﻛـﺎﺭۋﺍﻥ ﭘـﺎﻻﻧﻰ ﻛـﯜﻧﻰ ﻛـﯜﻥ ﭼﯩﻘﯩـﺶ‬ ‫ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪڭ ﺗﺎﻏﯩﻞ ﺗﯜﮔﻪ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﻣﯧﯖﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩـﺪﯗ‪ ،‬ﺩﯦـﺪﻯ‪ .‬ﻛـﺎﭘﯩﺮﻻﺭ‬ ‫ﺷﯘ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﺷـﻠﯩﻖ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﻛـﺎﺭۋﺍﻥ ﻛﯧﻠﯩـﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﻮﻟﻐـﺎ ﭼﯩﻘﯩـﭗ ﻗـﺎﺭﺍپ‬ ‫ﺗﯘﺭﯗﺷﯩﺪﯗ‪ .‬ﺷﯘ ﺋﻪﺳﻨﺎﺩﺍ ﺑﯩﺮﻯ‪ :‬ﺋﻪﺯﺑﯩﺮﺍﻳﻰ ﺧﯘﺩﺍ‪ ،‬ﺋﻪﻧﻪ ﻛﯜﻥ ﭼﯩﻘﺘﻰ‪ ،‬ﺩەﻳـﺪﯗ‪ .‬ﻳﻪﻧﻪ‬ ‫ﺑﯩﺮﻯ‪ :‬ﺋﻪﺯﺑﯩﺮﺍﻳﻰ ﺧﯘﺩﺍ‪ ،‬ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩﻧﯩﯔ ﺋﯧﻴﺘﻘﯩﻨﯩﺪەﻙ‪ ،‬ﺋﺎﻟﺪﯨـﺪﺍ ﺗﺎﻏﯩـﻞ ﺗـﯜﮔﻪ‬ ‫ﻣﺎﯕﻐـــﺎﻥ ﻛـــﺎﺭۋﺍﻥ ﭼﯩﻘﯩـ ـﭗ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﯩـــﺪﯗ‪ ،‬ﺩەﻳـــﺪﯗ‪ .‬ﺑﯘﻧﯩـــﯔ ﺑﯩـــﻠﻪﻥ ﺋـــﯘﻻﺭ‬

‫‪- 113 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬

‫ﺋﯧﻴﺘﻤﺎﺳــﺘﯩﻦ ﻛــﺎﭘﯩﺮﻟﯩﻘﻰ ۋە ﺗﻪﺭﺳــﺎﻟﯩﻘﻰ ﺗﯧﺨﯩﻤــﯘ ﻛﯜﭼﯩﻴﯩــﺪﯗ‪ .‬ھﻪﺗﺘــﺎ ﺑــﯘ‬ ‫ﺋﺎﺷــﻜﺎﺭﺍ ﻛــﯚﺯ ﺑﺎﻏﻠﯩﻐــﺎﻧﻠﯩﻖ‪ ،‬ﺩﯦﻴﯩــﺸﯩﺪﯗ‪ .‬ﻣﯩﺮﺍﺟﻐــﺎ ﭼﯩﻘﻘــﺎﻥ ﻛﯧﭽﯩــﺴﯩﻨﯩﯔ‬ ‫ﺋﻪﺗﯩﮕﯩﻨـــﻰ ﺟﯩﺒﺮﯨﺌﯩـــﻞ ﻛﯧﻠﯩـــﭗ ﺭەﺳـــﯘﻟﯘﻟﻼھﻘﺎ ﺑﻪﺵ ۋﺍﻗﯩـــﺖ ﻧﺎﻣـــﺎﺯﻧﻰ‬ ‫ﺋﻮﻗﯘﺷــــﻨﯩﯔ ﺋﯘﺳــــﯘﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋــــﯚﮔﻪﺗﻜﻪﻥ ۋە ﻧﺎﻣﺎﺯﻻﺭﻧﯩــــﯔ ﺋﻮﻗﯘﻟﯩــــﺪﯨﻐﺎﻥ‬ ‫ۋﺍﻗﯩﺘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﮔﻪﻥ‪.‬‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﺑﺎﻣــﺪﺍﺕ ﻧــﺎﻣﯩﺰﻯ ﺋﯩﻜﻜــﻰ ﺭەﻛــﺌﻪﺕ ﺑﻮﻟــﯘپ‪ ،‬ﺗــﺎڭ ﻳﯘﺭﯗﻏﺎﻧــﺪﺍ ﺋﻮﻗﯘﻟﯩــﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﭘﯩـــﺸﯩﻦ ﻧـــﺎﻣﯩﺰﻯ ﺗـــﯚﺕ ﺭەﻛـــﺌﻪﺕ ﺑﯘﻟـــﯘپ‪ ،‬ﻛـــﯜﻥ ﻗﺎﻳﺮﯨﻠﻐﺎﻧـــﺪﺍ ﺋﻮﻗﯘﻟﯩـــﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻧﺎﻣــﺎﺯﺩﯨﮕﻪﺭ ﺗــﯚﺕ ﺭەﻛــﺌﻪﺕ ﺑﻮﻟــﯘپ‪ ،‬ﻧﻪﺭﺳــﯩﻨﯩﯔ ﺳﺎﻳﯩــﺴﻰ ﺋﯩﻜﻜــﻰ ھﻪﺳــﺴﻪ‬ ‫ﺋﯘﺯﯨﺮﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ﺋﻮﻗﯘﻟﯩﺪﯗ‪ .‬ﻧﺎﻣﺎﺯﺷﺎﻡ ﺋﯜچ ﺭەﻛﺌﻪﺕ‪ ،‬ﺧـﯘﭘﺘﻪﻥ ﺗـﯚﺕ ﺭەﻛـﺌﻪﺕ ﺑﻮﻟـﯘپ‪،‬‬ ‫ﻗﯩﺰﯨﻞ ﺷﻪﭘﻪﻕ ﻏﺎﻳﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﺋﻮﻗﯘﻟﯩـﺪﯗ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـﺴﺎﻻﻡ ﺑﻪﺵ‬ ‫ۋﺍﻗﯩـــﺖ ﻧﺎﻣـــﺎﺯ ﭘﻪﺭﺯ ﺑﻮﻟﯘﺷـــﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩـــﺮﻯ‪ ،‬ﺋﯩﺒـــﺮﺍھﯩﻢ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـــﺴﺎﻻﻣﻐﺎ‬ ‫ﺋﻮﺧــﺸﺎﺵ‪ ،‬ﺋﻪﺗﯩﮕﻪﻧــﺪە ﺋﯩﻜﻜــﻰ ﺭەﻛــﺌﻪﺕ‪ ،‬ﺋﺎﺧــﺸﺎﻣﺪﺍ ﺋﯩﻜﻜــﻰ ﺭەﻛــﺌﻪﺕ ﻧﺎﻣــﺎﺯ‬ ‫ﺋﻮﻗﯘﻳﺘﺘﻰ‪.‬‬

‫ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ھﯩﻤﺎﻳﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﯧﻠﯩﺸﻨﻰ‬ ‫ﺋﯚﺗﯜﻧﯜﺷﻰ‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـــﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺩﯨﻨﻐـــﺎ ﺩەۋەﺕ ﻗﯩﻠﯩـــﺸﻰ ﻗـــﯘﺭەﻳﺶ‬ ‫ﺗﻪﺭﯨﭙﯩــــــــﺪﯨﻦ ﺗﻮﺳــــــــﻘﯘﻧﻠﯘﻗﻼﺭﻏﺎ ﺋﯘﭼﺮﯨﻐــــــــﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ۋە ﻗــــــــﯘﺭەﻳﺶ‬ ‫ﻣﯘﺷـــــــﺮﯨﻜﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺩﯨﻠﻠﯩﺮﯨﻨـــــــﻰ ﺗﻪﻛﻪﺑﺒﯘﺭﻟـــــــﯘﻕ ۋە ﭼﻮﯕﭽﯩﻠﯩـــــــﻖ‬ ‫ﻗﺎﭘﻠﯩﯟﺍﻟﻐــــﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ‪ ،‬ﺍﷲ ﺋﯩــــﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻨــــﻰ ﻗﯘﺭەﻳــــﺸﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷــــﻘﺎ ﺋﻪﺭەﺏ‬ ‫ﻗﻪﺑﯩﻠﯩﻠﯩــﺮﻯ ﺋــﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯜﺳــﺘﯜﻧﻠﯜﻛﻜﻪ ﺋﯩــﮕﻪ ﻗﯩﻠﯩــﺸﻨﻰ ﺋﯩــﺮﺍﺩە ﻗﯩﻠــﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــــﺴﺎﻻﻡ ﺋﻪﺭەﺏ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩــــﯔ ﻣﻪۋﺳــــﯘﻣﻠﯩﺮﯨﺪە‬ ‫)ﺋﻪﺭەﺑﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺳﻮﺩﺍ – ﺳﯧﺘﯩﻖ ۋە ﭘﻪﺧﯩﺮﻟﯩﻨﯩﺶ ﻣﯘﺳـﺎﺑﯩﻘﯩﻠﯩﺮﻯ ﺋﯚﺗﻜـﯜﺯﯛﺵ‬ ‫‪- 114 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬


‫‪www.munber.org‬‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﺋﯜﭼــﯜﻥ ﺋﯘﻳﯘﺷــﺘﯘﺭﻏﺎﻥ ﺑــﺎﺯﺍﺭﻟﯩﺮﻯ‪ – .‬ﺕ( ﻗﻪﺑﯩﻠﯩﻠﻪﺭﺩﯨــﻦ ﺋﯩــﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻨــﻰ‬ ‫ﺗـﺎﺭﻗﯩﺘﯩﺶ ﻳﯘﻟﯩــﺪﺍ ﺋـﯚﺯﯨﻨﻰ ھﯩﻤــﺎﻳﻪ ﻗﯩﻠﯩـﺸﻨﻰ ﺋﯚﺗــﯜﻧﻪﺗﺘﻰ‪ .‬ﺑﻪﺯﻯ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩــﻠﻪﺭ‬ ‫ﭼﯩــﺮﺍﻳﻠﯩﻘﭽﻪ ﺭەﺕ ﻗﯩﻼﺗﺘــﻰ‪ ،‬ﺑﻪﺯﻯ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩــﻠﻪﺭ ﻗــﺎﺗﺘﯩﻖ ﺭەﺕ ﻗﯩﻼﺗﺘــﻰ‪ .‬ﺋﻪڭ‬ ‫ﻗﻪﺑﯩـــﻬ ﺭەﺕ ﻗﯩﻠﻐﯩﻨـــﻰ ﻛﻪﺯﺯﺍﺏ ﻣﯘﺳـــﻪﻳﻠﻪﻣﻪ ]ﻛﻪﺯﺯﺍﺏ ﻣﯘﺳـــﻪﻳﻠﻪﻣﻪ – ﺋـــﯘ‬ ‫ﻳﻪﻣﺎﻣﻪﻟﯩــﻚ ﺑﻮﻟــﯘپ‪ ،‬ﺩەﺳــﻠﻪﭘﺘﻪ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟــﺪﯨﻐﺎ‬ ‫ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ‪ ،‬ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻣﯘﺭﺗﻪﺩ ﺑﻮﻟﯘپ‪ ،‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩـﻚ ﺩەۋﺍﺳـﻰ‬ ‫ﻗﯩﻠﻐــﺎﻥ‪ .‬ﺋﻪﺑــﯘﺑﻪﻛﺮﻯ ﺳــﯩﺪﺩﯨﻘﻨﯩﯔ ﺧﻪﻟﯩﭙﯩﻠﯩــﻚ ﺩەۋﺭﯨــﺪە ﺧﺎﻟﯩــﺪ ﺋﯩﺒﻨــﻰ‬ ‫ۋەﻟﯩــﺪ ﻗﯘﻣﺎﻧﺪﺍﻧﻠﯩﻘﯩــﺪﯨﻜﻰ ﻣﯘﺳــﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﻗﯘﺷــﯘﻧﻰ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩــﺪﯨﻦ ﻣﻪﻏﻠــﯘﺏ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﺟﻪﯕﺪە ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻥ‪ – .‬ﺕ[ ﻧﯩﯔ ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺳﻰ ﺑﻪﻧﻰ ھﻪﻧﯩـﻔﻪ ﺋﯩـﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋــﺎﻣﯩﺮ ﺟﻪﻣﻪﺗــﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺋﯩﻤــﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﯩــﺸﺘﻰ‪ ،‬ﻟــﯧﻜﯩﻦ‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩـﯔ ﻳﯧﺘﻪﻛﭽـﻰ ﺑﻮﻟﯘﺷـﯩﻨﻰ‬ ‫ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠـــﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـــﺴﺎﻻﻡ ﺋﯘﻻﺭﻏـــﺎ‪ :‬ﺑـــﯘ ﺋﯩـــﺶ ﺍﷲﻧﯩـــﯔ‬ ‫ﺋﯩﻠﻜﯩﺪە‪ ،‬ﻛﯩﻤﻨﯩﯔ ﻳﯩﺘﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻨﻰ ﺍﷲ ﺋﯚﺯﻯ ﺋﯩﺮﺍﺩە ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻛﯩـﺸﯩﮕﻪ‬ ‫ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯨﺪﯗ‪ ،‬ﺩﯦﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﻣﻪﻛــﻜﻪ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺷــﺎﻡ ﺋﺎﺭﯨــﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺷــﻪھﻪﺭ ﻳﻪﺳــﺮﯨﺐ )ﻣﻪﺩﯨــﻨﻪ( ﻧﯩــﯔ‬ ‫ﺋﻪﺭەﺑﻠﯩــﺮﻯ ﺑﻪﻳﺘــﯘﻟﻼھﻨﻰ ﺗــﺎۋﺍپ ﻗﯩﻠﻐﯩﻠــﻰ ﻛﯧﻠﯩــﭗ ﺗــﯘﺭﺍﺗﺘﻰ‪ .‬ﻳﻪﺳــﯩﺮﺩە‬ ‫ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﻪﺑﯩﻠﻪ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﺷﻠﯘﻕ ﺑﻮﻟﯘپ‪ ،‬ﺑﯩـﺮﻯ ﺋﻪۋﺱ ﺋـﯘﺭﯗﻏﻰ‪ ،‬ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﯩـﺴﻰ‬ ‫ﺧﻪﺯﺭەﺝ ﺋــﯘﺭﯗﻏﻰ ﺋﯩــﺪﻯ‪ .‬ﺋــﯘﻻﺭ ﻗﯧﺮﯨﻨــﺪﺍﺵ ﻗﻪﺑﯩــﻠﻪ ﺑﻮﻟــﺴﯩﻤﯘ‪ ،‬ﺑﯩــﺮ – ﺑﯩــﺮﯨﮕﻪ‬ ‫ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﯩﻜﺘﯩﻦ ھﻪﻣﯩﺸﻪ ﺳﻮﻗﯘﺷـﯘﭘﻼ ﺗـﯘﺭﺍﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺋﺎﺭﯨـﺴﯩﺪﺍ ﺟﯩـﺪەﻝ – ﻣـﺎﺟﺮﺍ‬ ‫ﺋﯚﻛــﺴﯩﻤﻪﻳﺘﺘﻰ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭﻏــﺎ ﻣﻪﺩﯨﻨﯩــﺪە ﻳﻪھــﯘﺩﯨﻴﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﻪﻧــﻰ ﻗﻪﻳﻨﯘﻗــﺎ‪ ،‬ﺑﻪﻧــﻰ‬ ‫ﻗﯘﺭەﻳﺰە‪ ،‬ﺑﻪﻧﻰ ﻧﻪﺯﯨﺮ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩﻠﯩﺮﻯ ﻗﻮﺷﻨﺎ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﻪﺭەﺑـﻠﻪﺭ ﻳﻪھـﯘﺩﯨﻴﻼﺭ‬ ‫ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﺭﯗﺷﯘپ ﺋﯜﺳﺘﯜﻧﻠﯜﻙ ﻗﺎﺯﺍﻧﺪﻯ‪ .‬ﻳﻪھﯘﺩﯨﻴﻼﺭ ﻣﻪﻏﻠـﯘﺑﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﺋﯘﭼﺮﯨﻐـﺎﻥ‬ ‫ﭼﺎﻏﻠﯩﺮﯨـــﺪﺍ‪ ،‬ﺩﯛﺷـــﻤﻪﻧﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﻐـــﺎﻥ ﺋﻪﺭەﺑـــﻠﻪﺭﮔﻪ ﭘـــﺎﺕ ﺋﺎﺭﯨـــﺪﺍ ﻣﻪﻳـــﺪﺍﻧﻐﺎ‬ ‫ﻛﯧﻠﯩـــﺪﯨﻐﺎﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـــﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻧﺎﻣﯩـــﺪﯨﻦ ﺳـــﯚﺯ ﺋﺎﭼـــﺎﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫‪- 115 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﺋﻪﺭەﺑــــﻠﻪﺭ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩــــﯔ ﺋﺎﺭﯨــــﺴﯩﻐﺎ ﺋﯩﺨــــﺘﯩﻼپ ﺋــــﻮﺭﯗﻏﻰ ﭼﯧﭽﯩﻠﯩــــﭗ‬ ‫ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻗﻠﯩﻖ ﻳﯘﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪﺍ‪ ،‬ﻳﻪھﯘﺩﯨﻴﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻕ ﺗﯜﺯﯛﺷﻜﻪ ﺑﺎﺷـﻠﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﻪۋﺱ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩﺴﻰ ﺑﻪﻧـﻰ ﻗـﯘﺭەﻳﺰەﻧﻰ‪ ،‬ﺧﻪﺯﺭەﺝ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩـﺴﻰ ﺑﻪﻧـﻰ ﻧﻪﺯﯨـﺮ ﺑﯩـﻠﻪﻥ‬ ‫ﻗﻪﻳﻨﯘﻗــﺎﻧﻰ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩــﯔ ﺋﯩﺘﺘﯩﭙــﺎﻗﭽﯩﻠﯩﺮﻯ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﻟــﺪﻯ‪ .‬ﺑﻮﺋــﺎﺱ ﺋﻮﺭﯗﺷــﻰ‬ ‫ﺋﻪۋﺱ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩـــﺴﻰ ﺑﯩـــﻠﻪﻥ ﺧﻪﺯﺭەﺝ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩـــﺴﻰ ﺋﺎﺭﯨـــﺴﯩﺪﺍ ﻳـــﯜﺯ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺋﻪڭ‬ ‫ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﻘﻰ ﺋﻮﺭﯗﺵ ﺋﯩـﺪﻯ‪ .‬ﺑـﯘ ﺋﻮﺭﯗﺷـﺘﺎ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩـﯔ ﺑﺎﺷـﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﻮﻟﯩـﺴﻰ‬ ‫ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﻟﯜپ‪ ،‬ﺧﻪﺯﺭەﺝ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﭘﻪﻗﻪﺗـﻼ ﺋﺎﺑـﺪﯗﻟﻼ ﺋﯩﺒﻨـﻰ ﺋـﯘﺑﻪﻱ ﺋﯩﺒﻨـﻰ‬ ‫ﺳــﻪﻟﻮﻝ ۋە ﺋﻪۋﺱ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩــﺴﯩﺪﯨﻦ ﺭﺍھﯩــﺐ ﺋﻪﺑﯘﺋــﺎﻣﯩﺮ ﻗﺎﻟﻐــﺎﻥ ﺋﯩــﺪﻯ‪ .‬ﺷــﯘﯕﺎ‬ ‫ﺋﺎﺋﯩﺸﻪ‪ :‬ﺍﷲ ﺑﻮﺋﺎﺱ ﺋﻮﺭﯗﺷﯩﻨﻰ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﯘﻏﺪﯗﺭﻏﺎﻥ ﺋﯩـﺪﻯ‪ ،‬ﺩﯦـﮕﻪﻥ‪.‬‬ ‫ﺋﻪۋﺱ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩـــﺴﻰ ﺑﺎﺷـــﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛﯚﯕـــﯜﻟﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺧﻪﺯﺭەﺟـــﻜﻪ ﻗﺎﺭﺷـــﻰ‬ ‫ﻗﯘﺭەﻳﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺘﺘﯩﭙـﺎﻕ ﺗـﯜﺯﯛﺵ ﭘﯩﻜﯩـﺮﻯ ﻛﻪﻟـﺪﻯ‪ .‬ﺷـﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼـﯜﻥ ﺋـﯘﻻﺭ‬ ‫ﻗــﯘﺭەﻳﺶ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩــﺴﯩﮕﻪ ﺋﯩﻴــﺎﺱ ﺋﯩﺒﻨــﻰ ﻣﯘﺋــﺎﺯ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺋﻪﺑﯘﻟﻬﻪﻳــﺴﻪﺭ ﺋﻪﻧﻪﺱ‬ ‫ﺋﯩﺒﻨــﻰ ﺭﺍﻓﯩﺌﻪﻧــﻰ ﺑﯩــﺮ ﺑﻮﻟــﯘﻡ ﻛﯩــﺸﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺋﻪۋەﺗﺘــﻰ‪ .‬ﺋــﯘﻻﺭ ﻣﻪﻛﻜﯩــﮕﻪ‬ ‫ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە‪ ،‬ﺭەﺳـﯘﻟﯘﻟﻼھ ﺋﯘﻻﺭﻏـﺎ ﻗـﺎﺗﺘﯩﻘﻠﯩﻖ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﻣﯘﻧـﺪﺍﻕ ﺩﯦـﺪﻯ‪ :‬ﺳـﯩﻠﻪﺭ‬ ‫ﺋﯩﻠﺘﯩﻤــﺎﺱ ﻗﯩﻠﯩــﭗ ﻛﻪﻟــﮕﻪﻥ ﺋﯩــﺸﺘﯩﻦ ﭘﺎﻳــﺪﯨﻠﯩﻘﺮﺍﻕ ﺋﯩــﺸﻨﻰ ﻗﯘﺑــﯘﻝ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩـﭗ‪ ،‬ﻳـﺎﻟﻐﯘﺯ ﺑﯩـﺮ ﺍﷲﻏـﺎ ﺋﯩﺸﻪﻧـﺴﻪﯕﻼﺭ‪ ،‬ﺍﷲﻏـﺎ ﺷـﯩﺮﯨﻚ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﻣﯩــﺴﻪﯕﻼﺭ‬ ‫ﺑﻮﻟﻤﺎﻣــﺪﯗ؟ ﻣﯧﻨــﻰ ﺍﷲ ﺑــﺎﺭﭼﻪ ﺧﻪﻟﻘــﻘﻪ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﻗﯩﻠﯩــﭗ ﺋﻪۋەﺗﺘــﻰ‪ ،‬ﺩﯦــﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﻧــــﺪﯨﻦ ﺋﯘﻻﺭﻏــــﺎ ﻗﯘﺭﺋــــﺎﻧﻨﻰ ﺋﻮﻗــــﯘپ ﺑﻪﺭﺩﻯ‪ .‬ﺋﯩﻠﻴــــﺎﺱ ﺋﯩﺒﻨــــﻰ ﻣﯘﺋــــﺎﺯ‬ ‫ھﻪﻣﺮﺍھﻠﯩﺮﯨﻐــﺎ‪ :‬ﺋﻪﺯﺑﯩﺮﺍﻳــﻰ ﺧــﯘﺩﺍ‪ ،‬ﺑــﯘ ﺑﯩــﺰ ﺋﯩﻠﺘﯩﻤــﺎﺱ ﻗﯩﻠﯩــﭗ ﻛﻪﻟــﮕﻪﻥ‬ ‫ﺋﯩــﺸﺘﯩﻦ ﻳﺎﺧــﺸﻰ ﺋﯩــﻜﻪﻥ‪ ،‬ﺩﯦــﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﺑﯘﻟﻬﻪﻳــﺴﻪﺭ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐــﺎ ﺷــﯧﻐﯩﻞ ﺗــﺎﺵ‬ ‫ﺋﯧﺘﯩﭗ‪ :‬ﺑﯘﻧﻰ ﻗﻮﻳﯘپ ﺗﯘﺭ! ﺑﯩﺰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻛﻪﻟـﺪﯗﻕ‪ ،‬ﺩﯦـﺪﻯ‪ .‬ﺷـﯘﻧﯩﯔ‬ ‫ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﻴﺎﺱ ﺟﯩﻢ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪.‬‬

‫‪- 116 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬


‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫ﺋﻪﺭەﺑﻠﻪﺭﻧﯩــﯔ ﻣﻪۋﺳــﯘﻣﯩﺪە ﺭەﺳــﯘﻟﯘﻟﻼھ ﺋﻪﻧــﺴﺎﺭﯨﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋــﺎﻟﺘﻪ ﻛﯩــﺸﻰ‬ ‫ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺋﯘﭼﺮﺍﺷــﺘﻰ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭﻧﯩــﯔ ھﻪﻣﻤﯩــﺴﻰ ﺧﻪﺯﺭەﺝ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩــﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟــﯘپ‪،‬‬ ‫ﻧﻪﺟﺠــﺎﺭ ﺟﻪﻣﻪﺗﯩــﺪﯨﻦ ﺋﻪﺳــﺌﻪﺩ ﺋﯩﺒﻨــﻰ ﺯﯗﺭﺍﺭە‪ ،‬ﺋﻪۋﻑ ﺋﯩﺒﻨــﻰ ھــﺎﺭﺱ‪ ،‬ﺯﯗﺭەﻳــﻖ‬ ‫ﺟﻪﻣﻪﺗﯩﺪﯨﻦ ﺭﺍﻓﻰ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻣﺎﻟﯩﻚ‪ ،‬ﺳﻪﻟﻪﻣﻪ ﺟﻪﻣﻪﺗﯩﺪﯨﻦ ﻗـﯘﺗﺒﻪ ﺋﯩﺒﻨـﻰ ﺋـﺎﻣﯩﺮ‪،‬‬ ‫ھﻪﺭﺍﻡ ﺟﻪﻣﻪﺗﯩــﺪﯨﻦ ﺋــﯘﻗﺒﻪ ﺋﯩﺒﻨــﻰ ﺋــﺎﻣﯩﺮ‪ ،‬ﺋــﯘﺑﻪﻱ ﺋﯩﺒﻨــﻰ ﺋﻪﺩﻯ ﺟﻪﻣﻪﺗﯩــﺪﯨﻦ‬ ‫ﺟﺎﺑﯩﺮ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋـﯘﻻﺭﻧﻰ ﻣﯘﺳـﯘﻟﻤﺎﻥ‬ ‫ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ۋە ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻐﺎ ﺩەۋەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﺑﯧﺮﯨﺸﻜﻪ ﭼـﺎﻗﯩﺮﺩﻯ‪ .‬ﺋـﯘﻻﺭ‬ ‫ﺋــﯚﺯ ﺋــﺎﺭﺍ‪ :‬ﻳﻪھــﯘﺩﯨﻴﻼﺭ ﻣﻪﻳــﺪﺍﻧﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩــﺪﯗ‪ ،‬ﺩﯦــﮕﻪﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﻣﯘﺷــﯘ‪ .‬ﺋــﯘﻻﺭ‬ ‫ﺑﯩﺰﺩﯨﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘۋﺍﻟﻤﯩﺴﯘﻥ‪ ،‬ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯧﺘﺮﺍپ ﻗﯩﻠﯩـﭗ ﺋﯩﻤـﺎﻥ‬ ‫ﺋﯧﻴﺘــﺎﻳﻠﻰ‪ ،‬ﺩﯦﻴﯩــﺸﺘﻰ‪ .‬ﺋﺎﻧــﺪﯨﻦ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ‪ :‬ﺧﻪﻟﻘﯩﻤﯩــﺰ‬ ‫ﺋﯩﭽﯩـــﺪە ﺋـــﯚﺯ ﺋـــﺎﺭﺍ ﮔﯩـــﻨﻪ – ﺋـــﺎﺩﺍۋەﺕ ﺑـــﺎﺭ‪ .‬ﺍﷲ ﺋـــﯘﻻﺭﻧﻰ ﺳـــﻪﻥ ﺋـــﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ‬ ‫ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻗﻼﺷﺘﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟـﺴﺎ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭﻧﯩـﯔ ﻧﻪﺯﯨﺮﯨـﺪە ﺋﻪڭ ھﯚﺭﻣﻪﺗﻠﯩـﻚ ﺋـﺎﺩەﻡ‬ ‫ﺑﻮﻟــﯘپ ﻗﺎﻟﯩــﺴﻪﻥ ﺩﯦﻴﯩــﺸﺘﻰ ۋە ﻛﯧﻠﻪﺭﻛــﻰ ﻣﻪۋﺳــﯘﻣﺪە ]ﻣﻪۋﺳــﯘﻡ – ﺑــﯘ ﻳﻪﺭﺩە‬ ‫ﻛﻪﺋﺒﯩﻨﻰ ﺯﯨﻴﺎﺭەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋﺍﻗﺘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳـﯩﺘﯩﺪﯗ‪ – .‬ﺕ[ ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﯩـﺸﻨﻰ ۋەﺩە‬ ‫ﻗﯩﻠﯩــﺸﺘﻰ‪ ،‬ﻳﻪﺳــﺮﯨﭗ ﺋﻪﺭەﺑﻠﯩﺮﯨﻨﯩــﯔ ﻣﯘﺳــﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷــﻰ ﺋﻪﻧﻪ ﺷــﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ‬ ‫ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺋﻪﻗﻪﺑﻪ ﺑﻪﻳﺌﯩﺘﻰ‬

‫]ﺋﻪﻗﻪﺑﻪ – ﻣﻪﻛﻜﯩﺪﯨﻦ ﺋﯜچ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﻢ ﻳﯩﺮﺍﻗﻠﯩﻘﺘﯩﻜـﻰ ﺑﯩـﺮ ﺟﯩﻠﻐﯩﻨﯩـﯔ‬ ‫ﺋﯩﺴﻤﻰ‪ – .‬ﺕ[‬ ‫ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﻳﯩﻠﻰ ﻣﻪۋﺳﯘﻣﮕﻪ ﺧﻪﺯﺭەﺝ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩـﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋـﻮﻥ ﺋـﺎﺩەﻡ‪ ،‬ﺋﻪۋﺱ‬ ‫ﻗﻪﺑﯩﻠﯩــﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﻜﻜــﻰ ﺋــﺎﺩەﻡ ﻛﻪﻟــﺪﻯ‪ .‬ﺧﻪﺯﺭەﺟــﺪﯨﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧــﻠﻪﺭ‪ :‬ﺋﻪﺳــﺌﻪﺩ‬ ‫ﺋﯩﺒﻨــﻰ ﺯﯗﺭﺍﺭە‪ ،‬ھﺎﺭﯨــﺴﻨﯩﯔ ﺋﻮﻏــﯘﻟﻠﯩﺮﻯ ﺋﻪۋﻑ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﻣﯘﺋــﺎﺯ‪ ،‬ﺭﺍﻓــﻰ ﺋﯩﺒﻨــﻰ‬ ‫‪- 117 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫ﺋﻪﻧﺴﺎﺭﯨﻼﺭﻧﯩﯔ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺸﻰ‬

‫ﻣﺎﻟﯩﻚ‪ ،‬ﺯەﻛﯟﺍﻥ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻗﻪﻳﺲ‪ ،‬ﺋﯘﺑﺎﺩە ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺳﺎﻣﯩﺖ‪ ،‬ﻳﻪﺯﯨـﺪ ﺋﯩﺒﻨـﻰ ﺳـﻪﻟﻪﺑﻪ‪،‬‬ ‫ﺋﺎﺑﺒﺎﺱ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﯘﺑﺎﺩە‪ ،‬ﻗـﯘﺗﺒﻪ ﺋﯩﺒﻨـﻰ ﺋـﺎﻣﯩﺮ‪ ،‬ﺋـﯘﻗﺒﻪ ﺋﯩﺒﻨـﻰ ﺋـﺎﻣﯩﺮﻻﺭ ﺋﯩـﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﻪۋﺱ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩــﺴﯩﺪﯨﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧــﻠﻪﺭ‪ :‬ﺋﻪﺑﯘﻟﻬﻪﻳــﺴﻪﻡ ﺋﯩﺒﻨــﻰ ﺗﻪﻳﻬــﺎﻥ‪ ،‬ﺋــﻮۋەﻳﻢ‬ ‫ﺋﯩﺒﻨــﻰ ﺳــﺎﺋﯩﺪەﻟﻪﺭ ﺋﯩــﺪﻯ‪ .‬ﺋــﯘﻻﺭ ﺋﻪﻗﻪﺑﻪﺩە ﺭەﺳــﯘﻟﯘﻟﻼھ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺋﯘﭼﺮﯨــﺸﯩﭗ‬ ‫ﻣﯘﺳــﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟــﺪﻯ‪ .‬ﺋــﯘﻻﺭ ﺭەﺳــﯘﻟﯘﻟﻼھﻘﺎ ﻣﻪﻛــﻜﻪ ﻓﻪﺗﻬــﻰ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐــﺎﻥ ﻛــﯜﻧﻰ‬ ‫ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻪﻳﺌﯩﺘﯩﺪەﻙ ﺑﻪﻳـﺌﻪﺕ ﻗﯩﻠـﺪﻯ‪] .‬ﺑﻪﻳـﺌﻪﺕ – ﻗﻪﺳـﻪﻣﻴﺎﺕ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩــﭗ ۋەﺩە ﺑﯧــﺮﯨﺶ‪ ،‬ﺳــﺎﺩﯨﻖ ﺑﻮﻟﻐــﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠــﺪﯛﺭﯛپ ﻗــﻮﻝ ﺑﯧــﺮﯨﺶ‪،‬‬ ‫ﺑﯩﺮﺍۋﻧﯩــــﯔ ھــــﺎﻛﯩﻤﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﯧﺘــــﺮﺍپ ﻗﯩﻠﯩـــﺶ‪ – .‬ﺕ[ ﺑــــﯘ‪ ،‬ﺟﯩﻬــــﺎﺩ ﭘﻪﺭﺯ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ ﺋﯩﺶ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﻪﻳﺌﯩﺘﻰ ﺗﯚۋەﻧـﺪﯨﻜﯩﭽﻪ‪ :‬ﺍﷲﻏـﺎ‬ ‫ھــﯧﭻ ﻧﻪﺭﺳــﯩﻨﻰ ﺷــﯧﺮﯨﻚ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﻣﻪﺳــﻠﯩﻚ‪ ،‬ﺋﻮﻏﺮﯨﻠﯩــﻖ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳــﻠﯩﻖ‪ ،‬ﺯﯨﻨــﺎ‬ ‫ﻗﯩﻠﻤﺎﺳــــﻠﯩﻖ‪ ،‬ﺑــــﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﻣﻪﺳــــﻠﯩﻚ‪ ،‬ﺗــــﯚھﻤﻪﺕ ۋە ﺑﯚھﺘــــﺎﻥ‬ ‫ﻗﯩﻠﻤﺎﺳــﻠﯩﻖ‪ ،‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ ﻳﺎﺧــﺸﻰ ﺋﯩــﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯗﺳــﺎ‪ ،‬ﺋــﯘ‬ ‫ﺋﯩــﺸﺘﯩﻦ ﺑــﺎﺵ ﺗﺎﺭﺗﻤﺎﺳــﻠﯩﻖ‪ .‬ﺋــﯘﻻﺭ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩﻐــﺎ ﺋﻪﻣﻪﻝ ﻗﯩﻠــﺴﺎ‪ ،‬ﺟﻪﻧــﻨﻪﺗﻜﻪ‬ ‫ﻛﯩﺮﯨـﺪﯗ‪ ،‬ﺋﻪﻣﻪﻝ ﻗﯩﻠﻤﯩـﺴﺎ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩـﯔ ﺋﯩــﺸﻰ ﺍﷲﻧﯩـﯔ ﺋﯩﻠﻜﯩـﺪە‪ ،‬ﺍﷲ ﺧﺎﻟﯩــﺴﺎ‬ ‫ﻛﻪﭼــﯜﺭﯛﻡ ﻗﯩﻠﯩــﺪﯗ‪ ،‬ﺧﺎﻟﯩــﺴﺎ ﺋــﺎﺯﺍپ ﻗﯩﻠﯩــﺪﯗ‪ ،‬ﺩﯦﮕﻪﻧ ـﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒــﺎﺭەﺕ‪ .‬ﻣﺎﻧــﺎ ﺑــﯘ‬ ‫ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺋﻪﻗﻪﺑﻪ ﺑﻪﻳﺌﯩﺘﻰ ﺩﯨﻴﯩﻠﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ ﺋﯘﻻﺭﻏــﺎ ﻗﯘﺭﺋــﺎﻧﻨﻰ ۋە ﺩﯨﻨــﻰ ﺋﻪھﻜــﺎﻣﻼﺭﻧﻰ‬ ‫ﺋﯚﮔﯩﺘﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻣﯘﺳﺌﻪﺏ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﯘﻣﻤﻪﻳﺮ ۋە ﺧﻪﺩﯨﭽﯩﻨﯩـﯔ ھﺎﻣﻤﯩـﺴﯩﻨﯩﯔ‬ ‫ﺋـــﻮﻏﻠﻰ ﺋﺎﺑـــﺪﯗﻟﻼ ﺋﯩﺒﻨـــﻰ ﺋﻮﻣﻤـــﯘ ﻣﻪﻛﺘـــﯘﻣﻼﺭﻧﻰ ﺋﻪۋەﺗﺘـــﻰ‪ .‬ﻣﯘﺳـــﺌﻪﺏ‬ ‫ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھﻘﺎ ﺑﻪﻳﺌﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﻪﺑﯘ ﺋﯘﻣﺎﻣﻪ ﺋﻪﺳﺌﻪﺩ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺯﯗﺭﺍﺭەﻧﯩـﯔ ﺋـﯚﻳﯩﮕﻪ‬ ‫ﭼﯜﺷـــﺘﻰ‪ .‬ﺧﻪﺯﺭەﺝ ۋە ﺋﻪۋﺱ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩﻠﯩﺮﯨـــﺪﯨﻦ ﻣﯘﺳـــﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐـــﺎﻧﻼﺭﻧﻰ‬ ‫ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻐـﺎ ﺩەۋەﺕ ﻗﯩﻠـﺪﻯ‪ .‬ﺑﯩـﺮ ﻛـﯜﻧﻰ ﻣﯘﺳـﺌﻪﺏ ﺋﻪﺳـﺌﻪﺩ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺑﺎﻏـﺪﺍ‬ ‫ﺗـــﯘﺭﺍﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﻪۋﺱ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩـــﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷـــﻠﯩﻘﻰ ﺳـــﻪﺋﺪ ﺋﯩﺒﻨـــﻰ ﻣﯘﺋـــﺎﺯ ﺋـــﯚﺯ‬ ‫ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﻰ ﺋﯘﺳﻪﻳﺪ ﺋﯩﺒﻨﻰ ھﯘﺯەﻳﺮﯨﮕﻪ‪ :‬ﺑﯩﺰﻧﯩـﯔ ﺋـﺎﺟﯩﺰ ﻛﯩـﺸﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ‬ ‫‪- 118 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬


‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﺋﻪﺧﻤﻪﻗﻠﻪﺭ ﺩەپ ﺋﻪﻳﯩﭙﻠﻪۋﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑـﯘ ﺋﯩﻜﻜـﻰ ﺋـﺎﺩەﻣﻨﻰ ﺗﻮﺳﯩﻤﺎﻣـﺴﻪﻥ؟ ﺩﯦـﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﯘﺳــﻪﻳﺪ ﻧﻪﻳﺰﯨــﺴﯩﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩــﭗ ﺋــﯘ ﺋﯩﻜﻜــﻰ ﻛﯩــﺸﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐــﺎ ﺑﯧﺮﯨــﭗ‪،‬‬ ‫ﻣﯘﺳﺌﻪﺑﻜﻪ‪ :‬ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﻮﺯ ﻗﻪۋﻣﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷـﻠﯩﻐﻰ‪ ،‬ﺋـﯘﻧﻰ ﻣﯘﺳـﯘﻟﻤﺎﻥ‬ ‫ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﺩەۋەﺕ ﻗﯩـﻞ‪ ،‬ﺩﯦـﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘﺳـﻪﻳﺪ ﻛﯧﻠﯩـﭗ‪ :‬ﻧﯩﻤﯩـﺸﻘﺎ ﺳـﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﺰﻧﯩـﯔ‬ ‫ﺋـــﺎﺟﯩﺰﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﻪﺧﻤﻪﻗـــﻠﻪﺭ ﺩەﻳـــﺴﯩﻠﻪﺭ؟ ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳـــﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺷﻪﺧـــﺴﻰ‬ ‫ھـــﺎﺟﯩﺘﯩﯖﻼﺭ ﺑﻮﻟـــﺴﺎ‪ ،‬ﺷـــﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩـــﻠﻪﻥ ﭼﻪﻛﻠﯩـــﻨﯩﯖﻼﺭ! ﺩﯦـــﺪﻯ‪ .‬ﻣﯘﺳـــﺌﻪﺏ‬ ‫ﺋﯘﻧﯩﯖﻐـــﺎ‪ :‬ﺋﻪۋۋەﻝ ﺋﻮﻟﺘـــﯘﺭﯗپ ﺗﯩﯖـــﺸﺎپ ﺑﺎﻗﻤﺎﻣـــﺴﻪﻥ! ﺧﺎﻟﯩـــﺴﺎڭ‪ ،‬ﺋﯩـــﺴﻼﻡ‬ ‫ﺩﯨﻨﯩﻨــﻰ ﻗﯘﺑــﯘﻝ ﻗﯩﻼﺭﺳــﻪﻥ‪ ،‬ﺧﺎﻟﯩﻤﯩــﺴﺎڭ ﺑﯩــﺰ ﺳــﯧﻨﻰ ﻧــﺎﺭﺍﺯﻯ ﻗﯩﻠﯩــﺪﯨﻐﺎﻥ‬ ‫ﺋﯩــﺸﻨﻰ ﻗﯩﻠﻤــﺎﻳﻠﻰ‪ ،‬ﺩﯦــﺪﻯ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯖﻐــﺎ ﻗﯘﺭﺋــﺎﻧﻨﻰ ﺋﻮﻗــﯘپ ﺑﻪﺭﺩﻯ‪ .‬ﺋﯘﺳــﻪﻳﺪ‬ ‫ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻨﻰ ﻳﺎﻗﺘﯘﺭﯗپ‪ ،‬ﺍﷲﻧﯩـﯔ ھﯩـﺪﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩـﺸﻰ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﻣﯘﺳـﯘﻟﻤﺎﻥ‬ ‫ﺑﻮﻟــﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘﺳــﻪﻳﺪ ﻗﺎﻳﺘﯩــﭗ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧــﺪﺍ‪ ،‬ﺳــﻪﺋﺪ ﺋﯘﻧﯩﯖــﺪﯨﻦ ﺋﻪھــﯟﺍﻝ ﺳــﻮﺭﯨﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﻮﺳﻪﻳﺪ‪ :‬ﺋﻪﺯﺑﯩﺮﺍﻳﻰ ﺧﯘﺩﺍ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺋـﺎﺩەﻣﻠﻪﺭ ﺋﯩـﻜﻪﻥ‪ ،‬ﺩﯦـﺪﻯ‪ .‬ﺳـﻪﺋﺪ‬ ‫ﺩەﺭﻏﻪﺯەپ ﺑﻮﻟــﯘپ ﻣﯘﺳــﺌﻪﺑﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﯧــﺸﯩﻐﺎ ﺑــﺎﺭﺩﻯ‪ .‬ﻣﯘﺳــﺌﻪﺏ ﺳــﻪﺋﺪﮔﯩﻤﯘ‬ ‫ﺋﯘﺳﻪﻳﺪﮔﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﮔﻪﭘﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪ .‬ﺧﯘﺩﺍﻧﯩﯔ ھﯩـﺪﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩـﺸﻰ ﺑﯩـﻠﻪﻥ‬ ‫ﺳﻪﺋﺪ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ .‬ﺳـﻪﺋﺪ ﺋﻪۋﺱ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩـﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩـﺮ ﺋـﻮﺭﯗﻏﻰ ﺑﻮﻟﻐـﺎﻥ‬ ‫ﺋﻪﺑــﺪﯗ ﺋﻪﺷــﻬﻪﻝ ﺟﻪﻣﻪﺗﯩﻨﯩــﯔ ﺋﺎﻟــﺪﯨﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨــﭗ‪ :‬ﺋــﺎﺭﺍﯕﻼﺭﺩﺍ ﻣﯧﻨــﻰ ﻗﺎﻧــﺪﺍﻕ‬ ‫ھﯧﺴﺎﺑﻼﻳــﺴﯩﻠﻪﺭ؟ ﺩەپ ﺳــﻮﺭﯨﺪﻯ‪ .‬ﺋــﯘﻻﺭ‪ :‬ﺳــﯧﻨﻰ ﺑﯩﺰﻧﯩــﯔ ﺑﺎﺷــﻠﯩﻘﯩﻤﯩﺰ ۋە‬ ‫ﺑﺎﺷـــﻠﯩﻘﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋـــﻮﻏﻠﻰ ﺩەپ ھﯧـــﺴﺎﺑﻼﻳﻤﯩﺰ‪ ،‬ﺩﯦـــﺪﻯ‪ .‬ﺳـــﻪﺋﺪ‪ :‬ﻣﻪﻳﻠـــﻰ‬ ‫ﺋﻪﺭﻟﯩــــﺮﯨﯖﻼﺭ ﺑﻮﻟــــﺴﯘﻥ‪ ،‬ﺋﺎﻳــــﺎﻟﻠﯩﺮﯨﯖﻼﺭ ﺑﻮﻟــــﺴﯘﻥ‪ ،‬ﺳــــﯩﻠﻪﺭ ﻣﯘﺳــــﯘﻟﻤﺎﻥ‬ ‫ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﯩﭽﻪ‪ ،‬ﺳـﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﮔﻪﭘﻠﯩـﺸﯩﺶ ﻣﺎﯕـﺎ ھـﺎﺭﺍﻡ! ﺩﯦـﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩﯖﻐـﺎ ﺋـﺎۋﺍﺯ‬ ‫ﻗﻮﺷــﯘپ‪ ،‬ﺋﻪﺑــﺪﯗ ﺋﻪﺷــﻬﻪﻝ ﺟﻪﻣﻪﺗﯩــﺪﯨﻜﻰ ھﻪﻣــﻤﻪ ﺋــﺎﺋﯩﻠﻪ ﻣﯘﺳــﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟــﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﻳﻪﺳـــﺮﯨﺒﻠﯩﻜﻠﻪﺭ ﺋﯩﭽﯩـــﺪە ﺋﯩـــﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨـــﻰ ﺗﺎﺭﻗﺎﻟـــﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭﻧﯩـــﯔ ﺋـــﯚﺯ ﺋـــﺎﺭﺍ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎﻥ ﭘﺎﺭﺍﯕﻠﯩﺮﻯ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻼ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺋﻪﻗﻪﺑﻪ ﺑﻪﻳﺌﯩﺘﻰ‬ ‫‪- 119 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬

‫ﺑﯩﺮﯨﻨﭽــــــﻰ ﺋﻪﻗﻪﺑﻪ ﺑﻪﻳﺌﯩﺘﯩﻨﯩــــــﯔ ‪ -2‬ﻳﯩﻠــــــﻰ ھﻪﺝ ﻣﻪۋﺳــــــﯘﻣﯩﺪە‪،‬‬ ‫ﻳﻪﺳـــﺮﯨﺒﻠﯩﻜﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻧﯘﺭﻏـــﯘﻥ ﻛﯩـــﺸﻰ ھﻪﺝ ﻗﯩﻠﯩـــﺸﻘﺎ ﻛﻪﻟـــﺪﻯ‪ .‬ﺋﻮﻻﺭﻧﯩـــﯔ‬ ‫ﺋﺎﺭﯨــﺴﯩﺪﺍ ﻳﻪﺳــﺮﯨﺐ ﻣﯘﺷــﺮﯨﻜﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﺟﯩــﻖ ﺋﯩــﺪﻯ‪ .‬ﺭەﺳــﯘﻟﯘﻟﻼھ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩــﯔ‬ ‫ۋەﻛﯩﻠــﻰ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﻛﯚﺭﯛﺷــﯜپ‪ ،‬ﺋﻪﻗﻪﺑﻪﺩە ﻛﯧﭽﯩــﺪە ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﯩــﺸﻨﻰ ۋەﺩە ﻗﯩﻠــﺪﻯ‬ ‫ھﻪﻣﺪە ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ۋەﺩە ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﻛﯧﭽﯩـﺪە ﺋﯘﺧﻼۋﺍﺗﻘـﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺋﻮﻳﻐﺎﺗﻤﺎﺳـﻠﯩﻘﻨﻰ‪،‬‬ ‫ھــﺎﺯﯨﺮ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐــﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﻛﯜﺗﻤﻪﺳــﻠﯩﻜﻨﻰ ﺗﺎﭘﯩﻠﯩــﺪﻯ‪ ،‬ﭼــﯜﻧﻜﻰ ﺑــﯘ ﺋﯩــﺸﻼﺭﻧﯩﯔ‬ ‫ھﻪﻣﻤﯩــﺴﻰ ﻗﯘﺭەﻳــﺸﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻳﯘﺷــﯘﺭﯗﻥ ﺋﯧﻠﯩــﭗ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﯟﺍﺗــﺎﺗﺘﻰ‪ .‬ﻗﯘﺭەﻳــﺸﻠﻪﺭ‬ ‫ﺗﯘﻳﯘپ ﻗﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ‪ ،‬ﺑﺎﺷﺘﺎ ﺗﯜﺯﯛﻟﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺗﻮﺧﺘﺎﻣﻨﻰ ﺑﯘﺯﯗﺷﻘﺎ ﺋﻮﺭﯗﻧﺎﺗﺘﻰ‪.‬‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﺋﻪﻧﺴﺎﺭﯨﻼﺭ ھﻪﺟﻨـﻰ ﺗﯜﮔﯩﺘﯩـﭗ‪ ،‬ۋەﺩە ﻗﯩﻠﯩﻨﻐـﺎﻥ ﺟﺎﻳﻐـﺎ ﺋـﯚﺯ ﺋﯩﭽﯩـﺪﯨﻜﻰ‬ ‫ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭﺩﯨﻦ ﻳﯘﺷـﯘﺭﯗﻥ ھﺎﻟـﺪﺍ ﻛﯧﻠﯩـﺸﺘﻰ‪ .‬ﺑـﯘ ﭼـﺎﻍ ﻳﯧـﺮﯨﻢ ﻛـﯧﭽﻪ ﺋﯩـﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﺮﺩﯨﻦ – ﺋﯩﻜﻜﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﺳﺘﺎ ﺳﯘﻏﯘﺭﯗﻟﯘپ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻳﯩﻐﯩﻠﯩﭗ ﻳﻪﺗﻤﯩـﺶ‬ ‫ﺋﯜچ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﻳﻪﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺗﻤﯩﺶ ﺋﯩﻜﻜﯩـﺴﻰ ﺧﻪﺯﺭەﺝ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩـﺴﯩﺪﯨﻦ‪،‬‬ ‫ﺋــﻮﻥ ﺑﯩــﺮﻯ ﺋﻪۋﺱ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩــﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩــﺪﻯ‪ .‬ﺋــﯘﻻﺭ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺋﯩﻜﻜــﻰ ﺋﺎﻳــﺎﻟﻤﯘ ﺑــﺎﺭ‬ ‫ﺋﯩــﺪﻯ‪ .‬ﺑﯩــﺮ ﻧﻪﺟﺠــﺎﺭ ﺟﻪﻣﻪﺗﯩــﺪﯨﻦ ﻛﻪﺋﺒﯩﻨﯩــﯔ ﻗﯩــﺰﻯ ﻧﻪﺳــﯩﺒﻪ‪ ،‬ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯧــﺮﻯ‬ ‫ﺳــﻪﻟﻪﻣﻪ ﺟﻪﻣﻪﺗﯩــﺪﯨﻦ ﺋﻪﻣﯩﺮﻧﯩــﯔ ﻗﯩــﺰﻯ ﺋﻪﺳــﻤﺎ ﺋﯩــﺪﻯ‪ .‬ﺭەﺳــﯘﻟﯘﻟﻼھ ﺋــﯘﻻﺭ‬ ‫ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﻣﯘﺷــﯘ ﻳﻪﺭﺩە ﺋﯘﭼﺮﺍﺷــﺘﻰ‪ .‬ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺭەﺳــﯘﻟﯘﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺗﺎﻏﯩــﺴﻰ ﺋﺎﺑﺒــﺎﺱ‬ ‫ﺋﯩﺒﻨــﻰ ﺋﺎﺑــﺪﯗﻟﻤﯘﺗﻪﻟﻠﯩﺒﻼ ﺋﯘﻧﯩــﯔ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠــﻠﻪ ﺋﯩــﺪﻯ‪ ،‬ﻟــﯧﻜﯩﻦ ﺋــﯘ ﺗﯧﺨــﻰ‬ ‫ﻣﯘﺳــﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐــﺎﻥ ﺋﯩــﺪﻯ‪ ،‬ﺋﺎﺑﺒــﺎﺱ ﺭەﺳــﯘﻟﯘﻟﻼھ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﻳﻪﺳــﺮﯨﺒﻠﯩﻜﻠﻪﺭ‬ ‫ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨــــﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪھــــﺪﯨﻨﻰ ﭼﯩﯖﯩــــﺘﯩﺶ ﺋﯜﭼــــﯜﻥ ﻛﻪﻟــــﮕﻪﻥ ﺋﯩــــﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﻳﻪﺳــــﺮﯨﺒﻠﯩﻜﻠﻪﺭ ﻳﯩﻐﯩﻠﯩــــﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧــــﺪﯨﻦ ﻛﯧــــﻴﯩﻦ‪ ،‬ﺋﺎﺑﺒــــﺎﺱ ﺳــــﯚﺯﻟﻪپ‪،‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻧــﻰ ﻗﻪۋﻣــﻰ – ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷــﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ھﯩﻤ ـﺎﻳﻪ ﻗﯩﻠﯩــﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ‪،‬‬ ‫ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐـﺎ ﭼﯧﻘﯩﻠﯩـﺸﯩﻐﺎ ﻳـﻮﻝ ﻗﻮﻳﻤﺎﻳـﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ‪ ،‬ﻗﻪۋﻣـﻰ‬ ‫– ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷــﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑــﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨــﺪﺍ ﺗﺎﺭﺗﻘــﺎﻥ ﺯﻭﺭ ﺟﺎﭘــﺎﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﯘﻧﯘﺷــﺘﯘﺭﯗپ‬ ‫ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ‪ :‬ﺳـﯩﻠﻪﺭ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭﮔﻪ ﻗﯩﻠﻐـﺎﻥ ۋەﺩەﯕـﻠﻪﺭﮔﻪ ۋﺍﭘـﺎ‬ ‫‪- 120 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬


‫‪www.munber.org‬‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﻗﯩﻠﺴﺎﯕﻼﺭ‪ ،‬ﺋـﯘﻧﻰ ﺩﯛﺷـﻤﻪﻧﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻗﻮﻏﺪﯨـﺴﺎﯕﻼﺭ‪ ،‬ﺳـﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻳﯘﺭﺗﯘﯕﻼﺭﻏـﺎ‬ ‫ﺑﺎﺭﺳــﯘﻥ‪ ،‬ﺋﯘﻧــﺪﺍﻕ ﻗﯩﻼﻟﻤﯩــﺴﺎﯕﻼﺭ‪ ،‬ﻧﯘﭘﯘﺯﻟــﯘﻕ ﻗﻪۋﻣــﻰ – ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷــﻠﯩﺮﻯ‬ ‫ﺋﯩﭽﯩﺪە ﻗﺎﻟـﺴﯘﻥ‪ ،‬ﺩﯦـﺪﻯ‪ .‬ﻳﻪﺳـﺮﯨﺒﻠﯩﻜﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﺷـﻠﯩﻘﻰ ﺑﻪﺭﺍﺋﯩﺒﻨـﻰ ﻣﻪﺋـﺮﯗﺭ‬ ‫ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ۋﺍﻛﺎﻟﯩﺘﻪﻥ ﺳﯚﺯﻟﻪپ‪ :‬ﺋﻪﺯﺑﯩﺮﺍﻳﻰ ﺧﯘﺩﺍ‪ ،‬ﺳﯚﺯﯨﻤﯩﺰﺩە ﺗﯘﺭﯨﻤﯩﺰ‪ ،‬ۋەﺩﯨﻤﯩـﺰﮔﻪ‬ ‫ۋﺍﭘﺎ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ‪ .‬ﺭەﺳـﯘﻟﯘﻟﻼھ ﺋﯜﭼـﯜﻥ ﺟﯧﻨﯩﻤﯩـﺰ ﭘﯩـﺪﺍ ﺩﯦـﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﻧـﺪﯨﻦ ﻛﯧـﻴﯩﻦ‬ ‫ﺋـــﯘﻻﺭ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـــﺴﺎﻻﻣﻐﺎ‪ :‬ﺋـــﯚﺯەڭ ﺋﯜﭼـــﯜﻥ‪ ،‬ﺭەﺑﺒﯩـــﯔ ﺋﯜﭼـــﯜﻥ‬ ‫ﻗﻮﻳﯩــــﺪﯨﻐﺎﻥ ﺷــــﻪﺭﺗﻠﯩﺮﯨﯔ ﺑﻮﻟــــﺴﺎ ﺋﯧﻴــــﺘﻘﯩﻦ‪ ،‬ﺩﯦﻴﯩــــﺸﺘﻰ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــــﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ‪ :‬ﺭەﺑــﺒﯩﻢ ﺋﯜﭼــﯜﻥ ﻗﻮﻳﯩــﺪﯨﻐﺎﻥ ﺷــﻪﺭﺗﯩﻢ ﺷــﯘﻛﻰ‪ ،‬ﺷــﯩﺮﯨﻚ‬ ‫ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﻣﻪﻱ‪ ،‬ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﺑﯩﺮ ﺍﷲﻏﺎ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺴﯩﻠﻪﺭ‪ .‬ﺋﯚﺯەﻡ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﻮﻳﯩـﺪﯨﻐﺎﻥ‬ ‫ﺷـــﻪﺭﺗﯩﻢ ﺷـــﯘﻛﻰ‪ ،‬ﺳـــﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﯖﻼﺭﻏـــﺎ ﺑﺎﺭﻏـــﺎﻥ ﭼﯧﻐﯩﻤـــﺪﺍ‪ ،‬ﻣﯧﻨـــﻰ‬ ‫ﺋﺎﻳــﺎﻟﻠﯩﺮﯨﯖﻼﺭﻧﻰ‪ ،‬ﺑـــﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﯖﻼﺭﻧﻰ ﻗﻮﻏﺪﯨﻐﺎﻧـــﺪەﻙ ﻗﻮﻏﺪﺍﻳـــﺴﯩﻠﻪﺭ‪ ،‬ﺩﯦـــﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﺑﯘﻟﻬﻪﻳﺴﻪﻡ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺗﻪﻳﻬﺎﻥ ﻗﻮﭘﯘپ‪ :‬ﺋﻰ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھ‪ ،‬ﺑﯩﺰ ﻳﻪھـﯘﺩﯨﻴﻼﺭ ﺑﯩـﻠﻪﻥ‬ ‫ﺑﻮﻟﻐــﺎﻥ ﺗﻮﺧﺘــﺎﻣﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺑــﯘﺯﯗپ‪ ،‬ﺳــﻪﻥ ﺗﻪﺭەپ ﺑﻮﻟﯩــﯟﺍﺗﯩﻤﯩﺰ‪ .‬ﻛﯧﻴﯩﻨﻜــﻰ‬ ‫ﻛـــﯜﻧﻠﻪﺭﺩە ﻏﻪﻟﯩـــﺒﻪ ﻗﯩﻠـــﺴﺎڭ‪ ،‬ﺑﯩﺰﻧـــﻰ ﺗﺎﺷـــﻼپ ﻣﻪﻛﻜﯩـــﮕﻪ ﻗﻪۋﻣـــﻰ –‬ ‫ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷــــﻠﯩﺮﯨﯖﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐــــﺎ ﻛﯩﻠﯩﯟﺍﻻﻣــــﺴﻪﻥ؟ ﺩﯦــــﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــــﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻛﯜﻟﯜﻣـﺴﯩﺮەپ‪ :‬ﻳـﺎﻕ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ھﻪﺭۋﺍﻗﯩـﺖ ﺳـﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠـﻠﻪ‬ ‫ﺑــﻮﻟﯩﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺩﯦــﺪﻯ‪ .‬ﺑــﯘ ﭼﺎﻏــﺪﺍ ﺑﻪﻳــﺌﻪﺕ ﺑﺎﺷــﻼﻧﺪﻯ‪ .‬ﺑــﯘ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽــﻰ ﺋﻪﻗﻪﺑﻪ‬ ‫ﺑﻪﻳﺌﯩﺘﻰ ﺩەپ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺪﯗ‪ .‬ﻛﯩـﺸﯩﻠﻪﺭ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﻟﯩـﯟﻯ‬ ‫ﺑﯘﻳﯩﭽﻪ ﺑﯩﺮ ﺑﯩﺮﻟﻪپ ﺑﻪﻳﺌﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩـﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷـﻠﯩﺪﻯ‪ .‬ﺑﯩﺮﯨﻨﭽـﻰ ﺑﻮﻟـﯘپ ﺑﻪﻳـﺌﻪﺕ‬ ‫ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﻪﺳﺌﻪﺩ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺯﯗﺭﺍﺭە ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ .‬ﺑﻪﺯﯨﻠﻪﺭ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺑﻮﻟـﯘپ ﺑﻪﻳـﺌﻪﺕ‬ ‫ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋـﺎﺩەﻣﻨﻰ ﺑﻪﺭﺍ ﺋﯩﺒﻨـﻰ ﻣﻪﺭﯗﺭ ﺩﯦﻴﯩـﺸﯩﺪﯗ‪ .‬ﺋﺎﻧـﺪﯨﻦ ﻛﯧـﻴﯩﻦ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩـﯔ‬ ‫ﺋﯩﭽﯩـــﺪﯨﻜﻰ ھﻪﺭ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩـــﺪﯨﻦ ﺑﯩـــﺮﺩﯨﻦ ﺋـ ـﻮﻥ ﺋﯩﻜﻜـــﻰ ﻛﯩـــﺸﻰ ﺑﺎﺷـــﻠﯩﻖ‬ ‫ﺳــﺎﻳﻼﻧﺪﻯ‪ .‬ﺑــﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﺗﻮﻗﻘــﯘﺯ ﻛﯩــﺸﻰ ﺧﻪﺯﺭەﺝ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩــﺴﯩﺪﯨﻦ‪ ،‬ﺋــﯜچ ﻛﯩــﺸﻰ‬ ‫ﻗﻪۋﺱ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭ ﺋﻪﺑﯘﻝ ھﻪﻳـﺴﻪﻡ ﺋﯩﺒﻨـﻰ ﺗﻪﻳﻬـﺎﻥ‪ ،‬ﺋﻪﺳـﺌﻪﺕ‬

‫‪- 121 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﺋﯩﺒﻨــﻰ ﺯﯗﺭﺍﺭە ۋە ﺋﯘﺳــﻪﻳﺪ ﺋﯩﺒﻨــﻰ ھــﻮﺯەﻳﺮ‪ ،‬ﺑﻪﺭﺍ ﺋﯩﺒﻨــﻰ ﻣﻪﺋــﺮﯗﺭ‪ ،‬ﺭﺍﻓــﻰ ﺋﯩﺒﻨــﻰ‬ ‫ﻣﺎﻟﯩﻚ‪ ،‬ﺳﻪﺋﺪ ﺋﯩﺒﻨـﻰ ﺧﻪﻳـﺴﻪﻣﻪ‪ ،‬ﺳـﻪﺋﺪ ﺋﯩﺒﻨـﻰ ﺭﺍﺑـﻰ‪ ،‬ﺳـﻪﺋﺪ ﺋﯩﺒﻨـﻰ ﺋﯘﺑـﺎﺩە‪،‬‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺭەۋﺍھ‪ ،‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﻪﻣﺮ‪ ،‬ﺋﯘﺑـﺎﺩە ﺋﯩﺒﻨـﻰ ﺳـﺎﻣﯩﺖ‪ ،‬ﻣـﯘﻧﺰﯨﺮ‬ ‫ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﻪﻣﺮ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﻧـﺪﯨﻦ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـﺴﺎﻻﻡ ﺋﯘﻻﺭﻏـﺎ‪ :‬ﺋﯩﻴـﺴﺎﻧﯩﯔ‬ ‫ﻳﺎﺭﺩەﻣﭽﯩﻠﯩﺮﻯ ﺋﯩﺴﺎﻏﺎ ﻛﯧﭙﯩﻞ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪەﻙ‪ ،‬ﺳـﯩﻠﻪﺭﻣﯘ ﻗﻪۋﻣﯩﯖﻼﺭﻏـﺎ ﻛﯧﭙﯩـﻞ‪،‬‬ ‫ﻣﻪﻧﻤــﯘ ﻗﻪۋﻣﯩﻤــﮕﻪ ﻛﯧﭙﯩــﻞ‪ ،‬ﺩﯦــﺪﻯ‪ .‬ﺍﷲﻧﯩــﯔ ﻧﯩــﻤﻪ ﺋﯩﺮﺍﺩﯨــﺴﻰ ﺑــﺎﺭﻛﻰ‪ ،‬ﺑــﯘ‬ ‫ﺑﻪﻳﺌﻪﺗﻨـــﻰ ﻣﯘﺷـــﺮﯨﻜﻼﺭ ﺋـــﺎﯕﻼپ ﻗﯧﻠﯩـــﭗ‪ ،‬ﻳﻪﺳـــﺮﯨﺒﻠﯩﻜﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﭼﯜﺷـــﻜﻪﻥ‬ ‫ﻳﯧـــﺮﯨﮕﻪ ﻛﯧﻠﯩـــﭗ ﺋﯘﻻﺭﻏـــﺎ‪ :‬ﺳـــﯩﻠﻪﺭ ﻣـــﯘھﻪﻣﻤﻪﺩﻧﻰ ﻣﻪﻛﻜﯩـــﺪﯨﻦ ﺋﯧﻠﯩـــﭗ‬ ‫ﻛﻪﺗﻤﻪﻛﭽــﻰ! ﺋﯘﻧﯩﯖﻐــﺎ ﺑﻪﻳــﺌﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩــﭗ ﺑﯩــﺰ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺋــﯘﺭﯗﺵ ﻗﯩﻠﻤــﺎﻗﭽﻰ‬ ‫ﺑﻮﻟﯘﭘـــﺴﯩﻠﻪﺭ‪ ،‬ﺩﯦﻴﯩـــﺸﺘﻰ‪ .‬ﻳﻪﺳـــﺮﯨﺒﻠﯩﻜﻠﻪﺭ ﺑﯘﻧﯩﯖـــﺪﯨﻦ ﺗﺎﻧـــﺪﻯ‪ ،‬ﺑﻪﻳـــﺌﻪﺗﻜﻪ‬ ‫ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﻤﻐﺎﻥ ﺑﻪﺯﻯ ﻳﻪﺳﺮﯨﺒﻠﯩﻚ ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭ ﻛﯧﭽﯩﺴﻰ ھﯩﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩـﺶ ﻳـﯜﺯ‬ ‫ﺑﻪﺭﻣﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩــﮕﻪ ﻗﻪﺳــﻪﻡ ﻗﯩﻠﯩــﺸﺘﻰ‪ .‬ﺧﻪﺯﺭەﺝ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩــﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷــﻠﯩﻘﻰ‬ ‫ﺋﺎﺑــﺪﯗﻟﻼ ﺋﯩﺒﻨــﻰ ﺋــﯘﺑﻪﻱ‪ :‬ﻣﯧﻨﯩــﯔ ﻗﻪۋﻣﯩــﻢ ﻣﻪﻧــﺪﯨﻦ ﺑﯩــﺴﯘﺭﺍﻕ ھﯩــﭻ ﺋﯩــﺶ‬ ‫ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ‪ ،‬ﺩﯦﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﮕﻪ ھﯩﺠﺮەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ‬ ‫ﺋﻪﻧــﺴﺎﺭﯨﻼﺭ ﻣﻪﺩﯨــﻨﯩﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩــﭗ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧــﺪﯨﻦ ﻛﯧــﻴﯩﻦ ﺋﯩــﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨــﻰ‬ ‫ﺋﯘﻻﺭﻧﯩــــﯔ ﺋﺎﺭﯨــــﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻜﯩــــﺪﯨﻦ ﺗﯧﺨﯩﻤــــﯘ ﻛﻪڭ ﺗﺎﺭﻗﯩﻠﯩــــﺸﻘﺎ‬ ‫ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ‪ .‬ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﻠﯩﻜﻠﻪﺭ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﻟﯩـﺸﯩﭗ‬ ‫ﻣﯘﺷــﺮﯨﻜﻼﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﺷــﻰ ﺋﯩﺘﺘﯩﭙــﺎﻕ ﺗــﯜﺯﮔﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻧــﺪﯨﻦ ﻛﯧــﻴﯩﻦ‪،‬‬ ‫ﻣﯘﺷـــﺮﯨﻜﻼﺭﻧﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـــﺴﺎﻻﻡ ۋە ﺳـــﺎھﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﺎﺭﯨﺘـــﺎ‬ ‫ﺋﻪﺯﯨﻴﯩﺘــﻰ ﻛﯜﭼﻪﻳــﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ ﺑــﺎﺭﻟﯩﻖ ﻣﯘﺳــﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ‬ ‫ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﮕﻪ ﻛﯜﭼﯜﺷﻜﻪ ﺑـﯘﻳﺮﯗﺩﻯ‪ .‬ﻣﯘﺳـﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﻗﯘﺭەﻳـﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺗﻮﺳـﻘﯘﻧﻠﯘﻕ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩــﺸﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗــﯘپ‪ ،‬ﺋــﺎﻳﺮﯨﻢ ـ ـ ﺋــﺎﻳﺮﯨﻢ ھﺎﻟــﺪﺍ ﻳﻮﺷــﯘﺭﯗﻥ ﻛﯚﭼﯜﺷــﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﺑﯘﺳــﻪﻟﻪﻣﻪ ﻣﻪﺧﺰﯗﻣــﻰ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺋــﺎﻳﯩﻠﻰ ﺋﯘﻣﻤﯘﺳــﻪﻟﻪﻣﻪ ھﻪﻣﻤﯩــﺪﯨﻦ ﺋﻪۋۋەﻝ‬ ‫‪- 122 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬


‫‪www.munber.org‬‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﻛـﯚﭼﺘﻰ‪ ،‬ﺋﯘﻣﻤﯘﺳـﻪﻟﻪﻣﻪﻧﻰ ﺋﯘﻧﯩــﯔ ﻣﯘﺷـﺮﯨﻚ ﻗﻪۋﻣــﻰ ﺩەﺳـﻠﻪپ ﺗﻮﺳــﯩﯟﺍﻟﺪﻯ‪،‬‬ ‫ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻗﻮﻳﯘپ ﺑﻪﺭﺩﻯ‪ ،‬ﺋـﯘ ﺋﯧـﺮﯨﮕﻪ ﺋﺎﺭﻗﯩـﺴﯩﺪﯨﻦ ﻳﯧﺘﯩـﺸﯟﺍﻟﺪﻯ‪ .‬ﻣﯘھـﺎﺟﯩﺮﻻﺭ‬ ‫ﭘﯜﺗــﯜﻥ ۋﯗﺟﯘﺩﯨﻐــﺎ ﻣــﯘھﻪﺑﺒﯩﺘﻰ ﺳــﯩﯖﯩﭗ ﻛﻪﺗــﻜﻪﻥ ﺍﷲﻏــﺎ ﺋﯩﺒــﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩــﺸﻘﺎ‬ ‫ﺋﯩﻤﻜﺎﻧﯩﻴﻪﺕ ﺗﯧﭙﯩﺶ‪ ،‬ﺩﯨﻨﻨـﻰ ﻗﻮﻏـﺪﺍﺵ ﺋﯜﭼـﯜﻥ ﺋﺎﺭﻗـﺎ ــ ﺋﺎﺭﻗﯩـﺪﯨﻦ ھﯩﺠـﺮەﺕ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩـــﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷـــﻠﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋـــﯘﻻﺭ ﺍﷲﻧﯩـــﯔ ۋە ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـــﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ‬ ‫ﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻐﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﯘﺭﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﺸﺘﻰ‪ ،‬ﺋﺎﺗﺎ ـ ﺋﺎﻧﺎ‪ ،‬ﺑـﺎﻻ ــ ﭼﺎﻗﯩﻠﯩﺮﯨـﺪﯨﻦ‬ ‫ﻳﯩﺮﺍﻗﻠﯩﺸﯩﺸﻨﻰ ﭘﯩﺴﻪﻧﺖ ﻗﯩﻠﻤﯩﺪﻯ‪ .‬ﻣﻪﻛﻜﯩـﺪە ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﻪﺑـﯘ ﺑﻪﻛـﺮﻯ‪ ،‬ﺋﻪﻟـﻰ‪،‬‬ ‫ﺳــﻮھﻪﻳﺐ‪ ،‬ﺯەﻳﯩــﺪ ﺋﯩﺒﻨــﻰ ھﺎﺭﯨــﺴﻪ ۋە ھﯩﺠــﺮەﺕ ﻗﯩﻠﯩــﺸﻘﺎ ﺷــﺎﺭﺍﺋﯩﺘﻰ ﻳــﺎﺭ‬ ‫ﺑﻪﺭﻣﯩﮕﻪﻥ ﺋﺎﺯ ﺳـﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋـﺎﺟﯩﺰ ﻛﯩـﺸﯩﻠﻪﺭﻻ ﻗﺎﻟـﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﺑـﯘ ﺑﻪﻛﺮﯨﻤـﯘ ھﯩﺠـﺮەﺕ‬ ‫ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﯘۋﯨﺪﻯ‪ ،‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐـﺎ‪ :‬ﺋﺎﻟـﺪﯨﺮﯨﻤﯩﻐﯩﻦ‪،‬‬ ‫ﻣﻪﻧﻤﯘ ﺍﷲﻧﯩﯔ ھﯩﺠﺮەﺗﻜﻪ ﺋﯩﺠﺎﺯەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩـﯟﺍﺗﯩﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺩﯦـﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﺑــﯘﺑﻪﻛﺮﻯ ﺷــﯘﻧﻰ ﺋﯜﻣﯩــﺪ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﺎﻣــﺴﻪﻥ! ﺳــﻪﻥ ﻣﺎﯕــﺎ ﺋﺎﺗﺎﻣــﺪﯨﻦ ﭼــﺎﺭﯨﺮﺍﻕ‪،‬‬ ‫ﺩﯦــﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ‪ :‬ھﻪﺋﻪ‪ ،‬ﺋﯜﻣﯩــﺪ ﻗﯩﻠﯩــﯟﺍﺗﯩﻤﻪﻥ! ﺩﯦــﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﺑــﯘﺑﻪﻛﺮﻯ ﺭەﺳــﯘﻟﯘﻟﻼھ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ھﻪﻣــﺮﺍ ﺑﻮﻟﯘﺷــﻘﺎ ﻗﯧﻠﯩــﭗ ﻗﺎﻟــﺪﻯ‪ .‬ﺋﯩﻜﻜــﻰ‬ ‫ﺗﯚﮔﯩﻨﯩﻤﯘ ﻳﻮﻟﻐﺎ ھﺎﺯﯨﺮﻻپ ﻗﻮﻳﺪﻯ‪.‬‬

‫ﺩﺍﺭﯗﻧﻨﻪﺩۋﯨﺪﯨﻜﻰ ﻛﯧﯖﻪﺵ‬ ‫ﻗــﯘﺭەﻳﺶ ﻣﯘﺷــﺮﯨﻜﻠﯩﺮﻯ ﺋﻪﻧــﺴﺎﺭﯨﻼﻧﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻣﻨﻰ‬ ‫ﺟﺎﻥ ﺗﯩﻜﯩﭗ ﻗﻮﻏﺪﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋـﺎﯕﻼپ ﻗـﺎﺗﺘﯩﻖ ﭼﯚﭼـﯜﺩﻯ‪ .‬ﻗﯘﺭەﻳـﺸﻨﯩﯔ‬ ‫ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻠﯩﺮﻯ ۋە ﻧﻮﭘﯘﺯﻟﯘﻕ ﻛﯩـﺸﻠﯩﺮﻯ ﺩﺍﺭﯗﻧﻨﻪﺩﯨـﯟﯨﮕﻪ ﻳﯩﻐﯩﻠﯩـﭗ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﯩــﺸﯩﻨﻰ ﻗﺎﻧــﺪﺍﻕ ﺑﯩــﺮ ﺗﻪﺭەپ ﻗﯩﻠﯩــﺶ ﺗﻮﻏﺮﯨــﺴﯩﺪﺍ‬ ‫ﻛﯧﯖﻪﺷﺘﻰ‪ .‬ﺩﺍﺭﯗﻧﻨﻪﺩۋە ﻗﯘﺳﻪﻱ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻛﯩﻼﺑﻨﯩﯔ ھﻮﻳﻠﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﯘپ‪ ،‬ﻗـﯘﺭەﻳﺶ‬ ‫ﺧﻪﻟﻘـــﻰ ھﻪﺭﻗﺎﻧـــﺪﺍﻕ ﺑﯩـــﺮ ﺋﯩـــﺸﻨﻰ ﺷـــﯘ ﻳﻪﺭﺩە ﻛﯧﯖﯩـــﺸﻪﺗﺘﻰ‪ .‬ﺑﻪﺯﯨـــﻠﻪﺭ‪:‬‬ ‫ﻣـــﯘھﻪﻣﻤﻪﺩﻧﻰ ﻳﯧﺮﯨﻤﯩـــﺰﺩﯨﻦ ھﻪﻳـــﺪەپ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨـــﭗ ﺋـــﺎﺭﺍﻡ ﺗﺎﭘﻤﺎﻣـــﺪﯗﻕ‪،‬‬ ‫‪- 123 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﺩﯦﻴﯩﺸﺘﻰ‪ .‬ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠـﺴﺎﻕ‪ ،‬ﺋـﯘ ﺷـﯩﺮﯨﻦ ﺳـﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺋـﯚﺯﯨﮕﻪ‬ ‫ﺋﺎﺩەﻡ ﺗﻮﭘﻼﻳﺪﯗ‪ ،‬ﺩﯨﻴﯩﻠﯩﭗ‪ ،‬ﺑﯘ ﭘﯩﻜﯩـﺮ ﺭەﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨـﺪﻯ‪ .‬ﺑﻪﺯﯨـﻠﻪﺭ‪ :‬ﺋـﯘﻧﻰ ﺑـﺎﻏﻼپ‬ ‫ﺑﯩﺮ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﺳﯘﻻپ ﻗﻮﻳﯘپ‪ ،‬ﺗـﺎ ﺋـﯘ ﺋـﯚﻟﮕﯩﭽﻪ ﭼﯩﻘﺎﺭﻣـﺎﻳﻠﻰ‪ ،‬ﺩﯦﻴﯩـﺸﺘﻰ‪ .‬ﺑﯘﻧـﺪﺍﻕ‬ ‫ﻗﯩﻠﺴﺎﻕ‪ ،‬ﺋﯘﻧﻰ ھﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧـﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨـﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﮔﻪﺷـﻜﯜﭼﯩﻠﯩﺮﻯ ﺋـﺎﯕﻼپ‬ ‫ﻗﯧﻠﯩﭗ‪ ،‬ﺋﯘﻧﻰ ﻗﯘﺗﯘﻟﺪﯗﺭﯨﯟﯦﻠﯩﺸﻰ ھﻪﺗﺘﺎ ﺑﯩـﺰﮔﻪ ﺋـﯘﺭﯗﺵ ﺋﯧﭽﯩـﺸﻰ ﻣـﯘﻣﻜﯩﻦ‪،‬‬ ‫ﺩﯨﻴﯩﻠﯩﭗ‪ ،‬ﺑﯘ ﭘﯩﻜﯩﺮﻣﯘ ﺭەﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﺑﯘﺟﻪھﯩﻞ ﺋﯩﺒﻨـﻰ ھﯩـﺸﺎﻡ ﻗﻮﭘـﯘپ‪:‬‬ ‫ﻣــﯘھﻪﻣﻤﻪﺩﻧﻰ ﺋﯚﻟﺘــﯜﺭەﻳﻠﻰ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩــﯔ ﺟﻪﻣﻪﺗﯩﻨﯩــﯔ ﻗﯩــﺴﺎﺱ ﺋﯧﻠﯩــﺸﯩﻐﺎ ﻳــﻮﻝ‬ ‫ﻗﻮﻳﻤﺎﺳـــﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﭼﺎﺭﯨـــﺴﻰ ﺷـــﯘﻛﻰ‪ ،‬ھﻪﺭ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩـــﺪﯨﻦ ﺑﯩـــﺮﺩﯨﻦ ﻛﯜﭼﻠـــﯜﻙ‬ ‫ﻳﯩﮕﯩــﺖ ﺗﻪﻳﯩﻨﻠﻪﻳﻠــﻰ‪ ،‬ﺋــﯘﻻﺭ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩﻧﯩــﯔ ﺋﯩــﺸﯩﮕﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨــﺪﺍ ﺗﯘﺭﺳــﯘﻥ‪،‬‬ ‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ھﺎﻣﺎﻥ ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺗﻪﯕﻼ ﺗﯩـﻎ ﺳﺎﻟـﺴﯘﻥ‪ ،‬ﺷـﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩـﻠﻪﻥ‬ ‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩﻧﯩﯔ ﻗﯧﻨﯩﻐﺎ ھﻪﻣﻤﻪ ﻗﻪﺑﯩـﻠﻪ ﺯﺍﻣﯩـﻦ ﺑﻮﻟﻐـﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩـﺪﯗ‪ ،‬ﺋﺎﺑـﺪﯗﻣﺎﻧﺎﻑ‬ ‫ﺋﻪۋﻻﺩﻯ ]ﺋﺎﺑــﺪﯗﻣﺎﻧﺎﻑ – ﻣــﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ‪ – 4‬ﺑﻮۋﯨــﺴﻰ‪– .‬‬ ‫ﺕ[ ھﻪﻣــﻤﻪ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩــﮕﻪ ﺋــﻮﺭﯗﺵ ﺋﯧﭽﯩــﺸﻘﺎ ﻗــﺎﺩﯨﺮ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳــﺪﯗ‪ ،‬ﺑﻪﻟﻜــﻰ ﺗــﯚﻟﻪﻡ‬ ‫ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪ ،‬ﺩﯦﺪﻯ‪ .‬ﺑﯘ ﭘﯩﻜﯩﺮ ھﻪﻣﻤﻪﻳﻠﻪﻧـﮕﻪ ﻣـﺎﻗﯘﻝ ﻛﻪﻟـﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋــﯘﻻﺭ ﺋﻪﻧﻪ ﺷــﯘﻧﺪﺍﻕ ﺳﯘﻳﯩﻘﻪﺳــﺖ ﭘﯩﻼﻧﻠﯩــﺪﻯ‪ .‬ﻟــﯧﻜﯩﻦ ﺍﷲﻧﯩــﯔ ﺋﯩﺮﺍﺩﯨــﺴﻰ‬ ‫ھﻪﻣﻤﯩــﺪﯨﻦ ﻏﺎﻟﯩــﭗ ﻛﻪﻟــﺪﻯ‪” .‬ﺋــﯘﻻﺭ ھﯩــﻴﻠﻪ – ﻣﯩﻜﯩــﺮ ﻗﻮﻟﻼﻧــﺪﻯ‪ ،‬ﺍﷲﻣــﯘ‬ ‫ﺗﻪﺩﺑﯩﺮ ﻗﻮﻟﻼﻧﺪﻯ‪ ،‬ﺗﻪﺩﺑﯩﺮ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩـﺸﻘﺎ ﺍﷲ ھﻪﻣﻤﯩـﺪﯨﻦ ﺋﯘﺳـﺘﺎ‪) “.‬ﺳـﯜﺭە ﺋـﺎﻝ‬ ‫ﺋﯩﻤــــﺮﺍﻥ‪ – 54 ،‬ﺋــــﺎﻳﻪﺕ( ﺍﷲ ﺩﯛﺷــــﻤﻪﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻳﯘﺷــــﯘﺭﯗﻥ ﭘﯩﻼﻧﻠﯩﻐــــﺎﻥ‬ ‫ﺳﯘﻳﯩﻘﻪﺳــــﺘﯩﺪﯨﻦ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــــﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﺧﻪۋەﺭﺩﺍﺭ ﻗﯩﻠــــﺪﻯ ۋە‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﻛـﯜچ – ﻗـﯘۋۋەﺕ ﺗﺎﭘﯩـﺪﯨﻐﺎﻥ ۋە ﺋﯩـﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨـﻰ‬ ‫ﺭﺍۋﺍﺟﻠﯩﻨﯩـــﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﻪﺩﯨـــﻨﯩﮕﻪ ھﯩﺠـــﺮەﺕ ﻗﯩﻠﯩـــﺸﻘﺎ ﺑـــﯘﻳﺮﯗﺩﻯ‪ .‬ﺑﯘﻧﯩﯖـــﺪﺍ ﺯﻭﺭ‬ ‫ھﯩﻜــﻤﻪﺕ ﺑــﺎﺭ ﺋﯩــﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯩــﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨــﻰ ﻣﻪﻛﻜﯩــﺪە ﺗﺎﺭﯨﻠﯩــﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟــﺴﺎ‪،‬‬ ‫ﺩﯛﺷــﻤﻪﻧﻠﻪﺭ‪ :‬ﻗــﯘﺭەﻳﺶ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩــﺴﻰ ﭘﯜﺗــﯜﻥ ﺋﻪﺭەﺏ ﺧﻪﻟﻘﯩــﻐﻪ ھﯚﻛﯜﻣﺮﺍﻧﻠﯩــﻖ‬ ‫ﻗﯩﻠﻤـــﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟـــﺪﻯ‪ ،‬ﺋـــﯚﺯ ﻣﻪﻗـــﺴﯩﺘﯩﮕﻪ ﻳﯧـــﺘﯩﺶ ﺋﯜﭼـــﯜﻥ ﻣـــﯘھﻪﻣﻤﻪﺩﻧﻰ‬

‫‪- 124 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬


‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩــﻚ ﺩەۋﺍﺳــﻰ ﻗﯩﻠﯩــﺸﻘﺎ ﻛﯜﺷــﻜﯜﺭﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺩﯦﻴﯩــﺸﻰ ﺋﯧﻨﯩــﻖ ﺋﯩــﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﻟـــﯧﻜﯩﻦ ﻗﯘﺭەﻳـــﺸﻠﻪﺭ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـــﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺑﯧـــﺸﯩﻐﺎ ﻗـــﺎﺗﺘﯩﻖ‬ ‫ﻛــﯜﻟﭙﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺳــﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﻪﺷــﻪﺩﺩﻯ ﺩﯛﺷــﻤﻪﻥ ﺑﻮﻟــﺪﻯ‪ .‬ﺷــﯘﯕﺎ ﺍﷲ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـــﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻳﯘﺭﺗﯩـــﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩـــﭗ‪ ،‬ﻗﯘﺭەﻳـــﺸﺘﯩﻦ ﻳﯩـــﺮﺍﻕ ﻳﻪﺭﮔﻪ‬ ‫ﻛﯧﺘﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪.‬‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ ﺩەﺭھــﺎﻝ ﺩﻭﺳــﺘﻰ ﺋﻪﺑﯘﺑﻪﻛﺮﯨﻨﯩــﯔ ﻗﯧــﺸﯩﻐﺎ‬ ‫ﺑﯧﺮﯨــﭗ‪ ،‬ﻣﻪﺩﯨــﻨﯩﮕﻪ ھﯩﺠــﺮەﺕ ﻗﯩﻠﯩــﺸﻘﺎ ﺍﷲﻧﯩــﯔ ﺋﯩﺠــﺎﺯەﺕ ﻗﯩﻠﻐــﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ‬ ‫ﺋﯘﻗﺘــﯘﺭﺩﻯ‪ .‬ﺋﻪﺑــﯘﺑﻪﻛﺮﻯ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐــﺎ ھﻪﻣــﺮﺍ ﺑﻮﻟﯘﺷــﻨﻰ ﺋﯚﺗﯜﻧــﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ‪ :‬ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪ ،‬ﺩﯦﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﺑﯘﺑﻪﻛﺮﻯ ﺳﻪﭘﻪﺭ ﺋﯜﭼـﯜﻥ ﺋﻮﺑـﺪﺍﻥ ﺗﻪﻳﻴـﺎﺭﻻپ‬ ‫ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻜـﻰ ﺗﯜﮔﯩـﺴﯩﻨﻰ ھﺎﺯﯨﺮﻟﯩـﺪﻯ‪ .‬ﺑـﻰ ﺗﯘﻟﯘﻣﻐـﺎ ﺋـﯘﺯﯗﻕ ﻗﺎﭼﯩﻠﯩـﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﺑﯘﺑﻪﻛﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﯩﺰﻯ ﺋﻪﺳﻤﺎ ﺑﻪﻟﯟﯦﻐﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯘﻟﯘﻣﻨﯩـﯔ ﺋـﺎﻏﺰﯨﻨﻰ ﭼﯩﮕـﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﻳﻮﻝ ﺑﺎﺷﻼﺷﻘﺎ ﺩەﻳﻞ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺑﻪﻛﺮﻯ ﺋﯘﺭﯗﻏﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺋﯩﺒﻨـﻰ ﺋـﻮﺭەﻳﻘﯩﺘﻨﻰ‬ ‫ﻳﺎﻟﻠﯩــﺪﻯ‪ .‬ﺋــﯘ ﻣﯘﺷــﺮﯨﻚ ﺑﻮﻟــﯘپ‪ ،‬ﺋﯘﺳــﺘﺎ ﻳــﻮﻝ ﺑﺎﺷــﻠﯩﻐﯘﭼﻰ ﺋﯩــﺪﻯ‪ ،‬ﺋﺎﺑــﺪﯗﻟﻼ‬ ‫ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﯘﺭەﻳﻘﯩﺘﻜﻪ ﺋﯩـﺸﯩﻨﯩﭗ‪ ،‬ﺋﯩﻜﻜـﻰ ﺗـﯜﮔﯩﻨﻰ ﺗﺎﭘـﺸﯘﺭﺩﻯ‪ .‬ﺋـﯜچ ﻛﯜﻧـﺪﯨﻦ‬ ‫ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺳﻪۋﺭ ﻏﺎﺭﯨﺪﺍ ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﯩﺸﻨﻰ ۋەﺩﯨﻠﻪﺷﺘﻰ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـﺴﺎﻻﻡ‬ ‫ﺋﻪﺑـــﯘﺑﻪﻛﺮﻯ ﺑﯩـــﻠﻪﻥ ﻛﯧﭽﯩـــﺴﻰ ﻣﻪﻛﻜﯩﻨﯩـــﯔ ﺳـــﯩﺮﺗﯩﺪﺍ ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﯩـــﺸﻨﻰ‬ ‫ۋەﺩﯨﻠﯩــﺸﯩﭗ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩــﺸﺘﻰ‪ .‬ﺑــﯘ ﻛــﯧﭽﻪ ﻗﯘﺭەﻳــﺸﻨﯩﯔ ﺳﯘﻳﯩﻘﻪﺳــﺘﻠﯩﻚ ﻗــﺎﺭﺍﺭﻯ‬ ‫ﺋﯩﺠــﺮﺍ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩــﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛــﯧﭽﻪ ﺋﯩــﺪﻯ‪ .‬ﺗﻪﻳﯩــﻨﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﻛﯩــﺸﯩﻠﻪﺭ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــــﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ھﻮﻳﻠﯩــــﺴﻰ ﺋﺎﻟــــﺪﯨﻐﺎ ﻳﯩﻐﯩﻠﯩــــﺸﺘﻰ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــــﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﭼﯩﻘﯩـﺪﯨﻐﺎﻥ ۋﺍﻗﺘﯩـﺪﺍ‪ ،‬ﮔﯘﻣـﺎﻥ ﺗﯘﻏﺪﯗﺭﻣﺎﺳـﻠﯩﻖ ﺋﯜﭼـﯜﻥ‪ ،‬ﺋـﯚﺯ‬ ‫ﺋﻮﺭﻧﯩـــﺪﺍ ﺗﺎﻏﯩـــﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋـــﻮﻏﻠﻰ ﺋﻪﻟﯩﻨـــﻰ ﻳـــﺎﺗﻘﯘﺯﯗپ ﻗﻮﻳـــﺪﻯ‪ ،‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺑــﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩــﭗ ﺗــﯘﺭﯗﺵ ﺋﯜﭼــﯜﻥ‪ ،‬ﺋﯩــﺸﯩﻜﺘﯩﻜﯩﻠﻪﺭ‬ ‫‪- 125 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﮕﻪ ھﯩﺠﺮەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ‬

‫ﺋﯩﺸﯩﻜﻨﯩﯔ ﻳﻮﭼﯘﻗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻣـﺎﺭﺍپ ﺗﯘﺭﯗﺷـﺎﺗﺘﻰ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـﺴﺎﻻﻡ‬ ‫ﺗﻮﻧﯩﻨﻰ ﺋﻪﻟﯩﮕﻪ ﻳﯧﭙﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘپ‪ ،‬ﻳﺎﺳﯩﻦ ﺳﯜﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﯘﻧـﯘ ﺋـﺎﻳﻪﺗﻨﻰ ﺋﻮﻗـﯘپ‬ ‫ﺳﯩﺮﺗﻘﺎ ﭼﯩﻘﺘﻰ‪” :‬ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﺗﻮﺳﺎﻕ‪ ،‬ﻛﻪﻳﻨﯩﺪە ﺑﯩـﺮ ﺗﻮﺳـﺎﻕ ﭘﻪﻳـﺪﺍ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﭗ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﭘﻪﺭﺩﯨﻠﯩﺪﯗﻕ‪ ،‬ﺷﯘﯕﺎ ﺋـﯘﻻﺭ ﻛﯚﺭەﻟﻤـﺪﻯ‪) “.‬ﺳـﯜﺭە‬ ‫ﻳﺎﺳــــﯩﻦ‪ – 9 ،‬ﺋــــﺎﻳﻪﺕ( ﺍﷲ ﺋــــﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﯘﺧﻠﯩﺘﯩــــﭗ ﻗﻮﻳــــﺪﻯ‪ ،‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــــﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ھــﯧﭻ ﻛﯩــﺸﻰ ﻛﯚﺭﻣﯩــﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ‬ ‫ۋەﺩﯨﻠﻪﺷﻜﻪﻥ ﺟﺎﻳﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ‪ ،‬ﺋﻪﺑﯘﺑﻪﻛﺮﻯ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺋﯘﭼﺮﺍﺷـﺘﻰ‪ .‬ﺋـﯘﻻﺭ ﻣﯧﯖﯩـﭗ‬ ‫ﺳﻪۋﺭ ﻏﺎﺭﯨﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻳﯘﺷﯘﺭﯗﻧﺪﻯ‪ .‬ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺳﯘﻳﯩﻘﻪﺳـﺘﯩﻨﯩﯔ ﺑﻪﺭﺑـﺎﺕ‬ ‫ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ ۋە ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻛﯧﭽﯩﭽﻪ ﻣـﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﺒﻨـﻰ ﺋﺎﺑـﺪﯗﻟﻼﻧﻰ‬ ‫ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ ،‬ﺋﻪﻟﻰ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﻪﺑﯘﺗﺎﻟﯩﺒﻨﻰ ﻛﯜﺯەﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯘﻗﯘپ ھﺎڭ – ﺗـﺎڭ‬ ‫ﻗﯧﻠﯩــﺸﺘﻰ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﺗﻪﺭەپ – ﺗﻪﺭەﭘــﺘﯩﻦ ﺋﯩﺰﻟﻪﺷــﻜﻪ‬ ‫ﻛﯩﺮﯨﺸﺘﻰ‪ .‬ﻣـﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﺗﯘﺗـﯘپ ﻛﻪﻟـﮕﻪﻥ ۋە ﻛﯚﺭﺳـﯩﺘﯩﭗ‬ ‫ﻗﻮﻳﻐــﺎﻥ ﺋــﺎﺩەﻣﮕﻪ ﻣﯘﻛﺎﭘــﺎﺕ ﺑﯧﺮﯨــﺸﻨﻰ ۋەﺩە ﻗﯩﻠﯩــﺸﺘﻰ‪ .‬ﺋــﯘﻻﺭ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻳﯘﺷـﯘﺭﯗﻧﻐﺎﻥ ﻏﺎﺭﻏـﺎ ﺑﯧﺮﯨـﭗ‪ ،‬ﺋﺎﺳـﺘﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﯨـﺴﯩﻼ‪ ،‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﺑﯘﺑﻪﻛﺮﯨﻨﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﻪﺭﺩە ﺗﯘﺭﯗﺷﺘﻰ‪ .‬ﺋﻪﺑـﯘﺑﻪﻛﺮﻯ‬ ‫ﺑﯘ ھﺎﻟﻨﻰ ﻛـﯚﺭﯛپ ﻳﯩﻐـﻼپ ﺗﺎﺷـﻠﯩﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـﺴﺎﻻﻡ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐـﺎ‪:‬‬ ‫ﻗﺎﻳﻐﯘﺭﻣﺎ‪ ،‬ﺍﷲ ﺑﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ‪ ،‬ﺩﯦﺪﻯ‪ .‬ﺍﷲ ﻣﯘﺷـﺮﯨﻜﻼﺭﻧﯩﯔ ﻛـﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛـﻮﺭ‬ ‫ﻗﯩﻠــــﺪﻯ‪ ،‬ﺑﯩﺮەﺭﺳــــﻰ ﻏﺎﺭﻏــــﺎ ﻗــــﺎﺭﺍپ ﺑﺎﻗﻤﯩــــﺪﻯ‪ ،‬ھﻪﺗﺘــــﺎ‪ ،‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــــﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﻪڭ ﺋﻪﺷــﻪﺩﺩﻯ ﺩﯛﺷــﻤﯩﻨﻰ ﺑﻮﻟﻐــﺎﻥ ﺋــﯘﻣﻪﻳﻴﻪ ﺋﯩﺒﻨــﻰ‬ ‫ﺧﻪﻟﻪﻑ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩــﯔ ﺑــﯘ ﻏﺎﺭﻏــﺎ ﻳﯘﺷﯘﺭﯗﻧﯩﯟﯦﻠﯩــﺸﯩﻨﻰ ﺧﯩﻴﺎﻟﯩﻐــﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﻣﯩــﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﯩــﺰﻟﻪﺵ ﺗــﻮﺧﺘﯩﻐﯩﭽﻪ‪ ،‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـــﺴﺎﻻﻣﻼﺭ ﻏــﺎﺭﺩﺍ ﺋــﯜچ ﻛـــﯧﭽﻪ‬ ‫ﺗﯘﺭﯗﺷﺘﻰ‪ .‬ﺋﻪﺑﯘﺑﻪﻛﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺯﯦﺮەﻙ‪ ،‬ﭼﯩـﯟەﺭ ﻳﯩﮕﯩـﺖ ﺋﯩـﺪﻯ‪ .‬ﺋـﯘ‬ ‫ﻛﯜﻧﺪﯛﺯﻟﯩﺮﻯ ﻗﯘﺭەﻳﺸﻠﻪﺭ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺑﻮﻟﯘپ‪ ،‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـﺴﺎﻻﻡ ﺑﯩـﻠﻪﻥ‬ ‫ﺋﻪﺑــﯘﺑﻪﻛﺮﻯ ھﻪﻗﻘﯩــﺪە ﺋﺎﯕﻠﯩﻐــﺎﻥ ﮔﻪپ – ﺳــﯚﺯﻟﻪﺭﻧﻰ ﺋﯘﻻﺭﻏــﺎ ﺧﻪۋەﺭ ﻗﯩﻠﯩــﭗ‬

‫‪- 126 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬


‫‪www.munber.org‬‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﺎﺑـﺪﯗﻟﻼ ﻗـﺎﺵ ﻗﺎﺭﺍﻳﻐﺎﻧـﺪﺍ ﻳﻮﻟﻐـﺎ ﭼﯩﻘﯩـﭗ ﻏﺎﺭﻏـﺎ ﻛﯧﻠﯩـﭗ ﻛـﯧﭽﯩﭽﻪ‬ ‫ﻏﺎﺭﺩﺍ ﻗﯘﻧﺎﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺋﻪﺗﯩﺴﻰ ﺗﺎڭ ﺋﺎﺗﻘﯘﭼﻪ ﻳﻪﻧﻪ ﻣﻪﻛﻜﯩﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩـﭗ ﻛﯧﻠﯩـﭗ‪ ،‬ﻏﺎﺭﻏـﺎ‬ ‫ﺑﺎﺭﻏــﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻣﯘﺷــﺮﯨﻜﻼﺭﻏﺎ ﺗﯘﻳﻐﯘﺯﻣــﺎﻳﺘﺘﻰ‪ .‬ﺋﺎﺑــﺪﯗﻟﻼ ﻏــﺎﺭﺩﯨﻦ ﻗﺎﻳﺘﻘﺎﻧــﺪﺍ‪،‬‬ ‫ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﺎﯕﻐﺎﻥ ﺋﯩﺰﯨﻨﻰ ﻳﯘﻗﯩﺘﯩﯟﯦﺘﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ‪ ،‬ﺋﺎﻣﯩﺮ ﺋﯩﺒﻨـﻰ ﻓـﯘھﻪﻳﺮە ﺋـﯚﺯﻯ‬ ‫ﺑﯧﻘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﭘﺎﺩﯨﻨﻰ ﺋﺎﺑـﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﻗﯩـﺴﯩﺪﯨﻦ ھﻪﻳـﺪەپ ﻣﺎﯕـﺎﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺋﯩـﺰﻟﻪﺵ‬ ‫ﺗﻮﺧﺘﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻳﻪﻧﻰ ﺋﯜﭼﯩﻨﭽﻰ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﻪﺗﯩﮕﻪﻧـﺪە‪ ،‬ﻳـﻮﻝ ﺑﺎﺷـﻠﯩﻐﯘﭼﻰ‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﻮﺭەﻳﻘﯩﺖ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﯜﮔﯩﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟـﺪﻯ‪ .‬ﻗﯩﺰﯨـﻞ ﺩﯦﯖﯩـﺰ‬ ‫)ﺷــﻮﺭ ﺩەﺭﻳــﺎ( ﻧﯩــﯔ ﺑــﻮﻳﻰ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﻣﯧﯖﯩــﺸﺘﻰ‪ .‬ﺳــﯘﺭﺍﻗﻪ ﺋﯩﺒﻨــﻰ ﻣﺎﻟﯩــﻚ ﻳﻮﻟــﺪﺍ‬ ‫ﺋﯘﻻﺭﻧﯩــﯔ ﺋﺎﺭﻗﯩــﺴﯩﺪﯨﻦ ﻗــﻮﻏﻼپ ﻛﯧﻠﯩــﭗ ﻗﺎﻟــﺪﻯ‪ .‬ﺳــﯘﺭﺍﻗﻪ ﻣﯘﺷــﺮﯨﻜﻼﺭﻧﯩﯔ‬ ‫ﺭەﺳـــــﯘﻟﯘﻟﻼھﻨﻰ ﺋﯚﻟﺘـــــﯜﺭﮔﻪﻥ ﻳـــــﺎﻛﻰ ﺗﯘﺗـــــﯘپ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧـــــﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯩﻨﺌـــــﺎﻡ‬ ‫ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺳﯘﺭﺍﻗﻪ ﺋﯚﺯ ﻗﻪۋﻣﻰ ﺑﻪﻧﻰ ﻣـﯘﺩﻟﯩﺠﻠﻪﺭﺩﯨﻦ‬ ‫ﺑﯩــﺮ ﺗــﻮپ ﻛﯩــﺸﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏــﺎﻥ ﭼﯧﻐﯩــﺪﺍ ﺑﯩــﺮ ﺋــﺎﺩەﻡ ﻛﯧﻠﯩــﭗ‪ :‬ﻣﻪﻥ‬ ‫ﺩﯦﯖﯩــﺰ ﺑﻮﻳﯩــﺪﺍ ﺑﯩــﺮ ﻗــﺎﻧﭽﻪ ﻗــﺎﺭﯨﻨﻰ ﻛــﯚﺭﺩﯛﻡ‪ .‬ﺋــﯘﻻﺭ ﻣــﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ۋە ﺋﯘﻧﯩــﯔ‬ ‫ھﻪﻣﺮﺍﻟﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﯘﺷـﻰ ﻣـﯘﻣﻜﯩﻦ‪ ،‬ﺩﯦـﺪﻯ‪ .‬ﺳـﯘﺭﺍﻗﻪ ﺋﯩﻨﺌـﺎﻣﻨﻰ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩـﯔ ﻳـﺎﻟﻐﯘﺯ‬ ‫ﺋﺎﻟﻐﯘﺳــﻰ ﻛﯧﻠﯩــﭗ‪ ،‬ﮔﻪﭘﻨــﻰ ﺑﺎﺷــﻘﺎ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺑــﯘﺭﺍپ‪ :‬ﭘــﺎﻻﻥ – ﭘــﺎﻻﻧﯩﻼﺭ ﻳــﯜﺗﻜﻪﻥ‬ ‫ﻣــﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩــﺰﻟﻪپ ﭼﯩﻘﯩــﭗ ﻛﯧﺘﯩــﭗ ﺑــﺎﺭﺍﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺳــﻪﻥ ﺷــﯘﻻﺭﻧﻰ ﻛــﯚﺭﮔﻪﻥ‬ ‫ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺴﻪﻥ‪ ،‬ﺩﯦﺪﻯ ۋە ﺑﯩـﺮﺩەﻡ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﺎﻧـﺪﯨﻦ ﻛﯧـﻴﯩﻦ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭﻧﯩـﯔ ﻳﯧﻨﯩـﺪﯨﻦ‬ ‫ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺋﯧﺘﯩﻨﻰ ﻣﯩﻨﯩﭗ‪ ،‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﻗـﻮﻏﻼپ ﻣﺎﯕـﺪﻯ ۋە‬ ‫ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﺷـﻘﺎﻧﺪﺍ ﺋﯧﺘـﻰ ﻣـﯜﺩﯛﺭﯛپ ﻛﯧﺘﯩـﭗ ﻳﯩﻘﯩﻠـﺪﻯ‪ .‬ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯧﺘﯩﻨـﻰ ﻣﯩﻨﯩــﭗ‬ ‫ﻣﯧﯖﯩــــــﭗ‪ ،‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــــــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــــــﺴﺎﻻﻡ ﺋﻮﻗﯘۋﺍﺗﻘــــــﺎﻥ ﻗﯩﺮﺍﺋﻪﺗﻨــــــﻰ‬ ‫ﺋﺎﯕﻠﯩﻴـــــﺎﻟﯩﻐﯘﺩەﻙ ﺩەﺭﯨﺠﯩـــــﺪە ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩـــــﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟـــــﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــــﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐــﺎ ﻗﺎﺭﯨﻤــﺎﻱ‪ ،‬ﺧــﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ ﻣﯧﯖﯩــﯟەﺭﺩﻯ‪ .‬ﺋﻪﺑــﯘﺑﻪﻛﺮﻯ‬ ‫ﺑﯘﺭﯗﻟــﯘپ – ﺑﯘﺭﯗﻟــﯘپ ﻗــﺎﺭﺍپ ﻗﻮﻳــﺎﺗﺘﻰ‪ .‬ﺳــﻮﺭﺍﻗﻪﻧﯩﯔ ﺋﯧﺘﯩﻨﯩــﯔ ﺋﺎﻳــﺎﻗﻠﯩﺮﻯ‬ ‫ﺗﯩﺰﯨﻐﯩﭽﻪ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﭘﯧﺘﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪ ،‬ﺳـﯘﺭﺍﻗﻪ ﻳﯧﻘﯩﻠـﺪﻯ‪ ،‬ﺋـﯘ ﻳﻪﻧﻪ ﻗﻮﭘـﯘپ ﺋﯧﺘﯩﻨـﻰ‬

‫‪- 127 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﺩﯨﯟﯨﺘﺘﻰ‪ ،‬ﭘﯧﺘﯩـﭗ ﻗﺎﻟﻐـﺎﻥ ﺋﺎﺗﻨﯩـﯔ ﺋﺎﻳـﺎﻗﻠﯩﺮﻯ ﻳﻪﺭﺩﯨـﻦ ﭼﯩﻘـﺎﺭ – ﭼﯩﻘﻤـﺎﻱ‪،‬‬ ‫ﺋﺎﻳﺎﻗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﮔﻮﻳﺎ ﺋﯩﺴﺘﻪﻙ ﺑﯩﺮ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﭼﺎڭ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﻟﺪﻯ‪ .‬ﺳـﯘﺭﺍﻗﻪ ﺋﯩـﺸﻨﯩﯔ‬ ‫ﺑﻪﺭﺑﺎﺕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩـﭗ‪ ،‬ﻛـﯚﯕﻠﯩﮕﻪ ﻗـﺎﺗﺘﯩﻖ ﻗﻮﺭﻗـﯘﻧﭻ ﭼﯜﺷـﺘﻰ – ﺩە‪،‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـــﺴﺎﻻﻣﻼﺭﺩﯨﻦ ﻣﻪﺩەﺕ ﺗﯩـــﻠﻪپ ﺗﻮۋﻟﯩـــﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ ۋە ﺋﯘﻧﯩــﯔ ھﻪﻣﺮﺍﻟﯩــﺮﻯ ﺳــﯘﺭﺍﻗﻪ ﻳﯩﺘﯩــﭗ ﻛﻪﻟﮕﯩــﭽﻪ ﺗﻮﺧﺘــﺎپ‬ ‫ﺗــﯘﺭﺩﻯ )ﺳــﯘﺭﺍﻗﻪ‪ :‬ﻣﯘﺷــﯘ ۋەﻗﻪﮔﻪ ﺋﯘﭼﺮﯨﻐــﺎﻥ ﭼﺎﻏــﺪﺍ ﺭەﺳــﯘﻟﯘﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻏﻪﻟﯩــﺒﻪ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩــﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯩــﺸﻪﻧﮕﻪﻥ ﺋﯩــﺪﯨﻢ‪ ،‬ﺩەﻳــﺪﯗ( ‪ .‬ﺳــﯘﺭﺍﻗﻪ ﻣﯘﺷــﺮﯨﻜﻼﺭﻧﯩﯔ‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــــﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﺗﯘﺗــــﯘپ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﻛﯩــــﺸﯩﮕﻪ ﺋﯩﻨﺌــــﺎﻡ ۋەﺩە‬ ‫ﻗﯩﻠﻐــﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻳﻪﺗﻜــﯜﺯﺩﻯ‪ ،‬ﺋﺎﻧــﺪﯨﻦ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ ﺑﯩــﻠﻪﻥ‬ ‫ﺋﻪﺑـــﯘﺑﻪﻛﺮﯨﮕﻪ ﺋـــﯘﺯﯗﻕ ۋە ﻧﻪﺭﺳـــﻪ – ﻛﯧـــﺮەﻙ ﺗﻪﯕﻠﯩـــﺪﻯ‪ .‬ﺋـــﯘﻻﺭ‪ :‬ﻧﻪﺭﺳـــﻪ –‬ ‫ﻛﯧﺮﯨﮕﯩــﯔ ﻻﺯﯨــﻢ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ ،‬ﺑﯩﺰﻧــﻰ ﺋﯩــﺰﻟﻪپ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻼﺭﻏــﺎ‪ ،‬ﻛﯚﺭﻣﯩــﺪﯨﻢ‪،‬‬ ‫ﺩﯨـﺴﻪڭ ﺑﻮﻟﯩـﺪﯗ‪ ،‬ﺩﯦـﺪﻯ‪ .‬ﺳـﯘﺭﺍﻗﻪ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﺋﺎﻣــﺎﻧﻠﯩﻖ‬ ‫ﺧﯧﺘــــﻰ ﻳﯧﺰﯨــــﭗ ﺑﯧﺮﯨــــﺸﻨﻰ ﺳــــﻮﺭﯨﯟﯨﺪﻯ‪ ،‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــــﺴﺎﻻﻡ‬ ‫ﺋﻪﺑــﯘﺑﻪﻛﺮﯨﻨﻰ ﺑــﯘﻳﺮﯗپ ﻳــﺎﺯﺩﯗﺭﯗپ ﺑﻪﺭﺩﻯ‪ .‬ﺍﷲ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩــﺮﯨﮕﻪ ﺯﻭﺭ ﺋﯩﻠﺘﯩﭙــﺎﺗﻨﻰ‬ ‫ﻧﺎﻣــﺎﻳﻪﻥ ﻗﯩﻠــﺪﻯ‪ ،‬ﺑــﯘ ﺋﯩــﺶ ﺷــﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺋﺎﻳﺎﻗﻼﺷــﺘﻰ‪ .‬ﻣﻪﺩﯨــﻨﯩﻠﯩﻜﻠﻪﺭ‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘـﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋـﺎﯕﻼپ‪ ،‬ﺋـﯘﻧﻰ ﻗﺎﺭﺷـﻰ‬ ‫ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ھﻪﺭﻛﯜﻧﻰ ھﻪﺭﺭە ]ﻗﺎﺭﺍﺗﺎﺷـﻠﯩﻖ ﺳـﺎﻱ‪ ،‬ﻣﻪﺩﯨـﻨﻪ ﻣﯘﺷـﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩـﺮ‬ ‫ﻗـــﺎﻧﭽﻪ ﺳـــﺎﻳﻼﺭ ﺑﯩـــﻠﻪﻥ ﺋﻮﺭﺍﻟﻐـــﺎﻥ‪ – .‬ﺕ[ ﮔﻪ ﺋﺎﻟـــﺪﯨﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩـــﺸﺎﺗﺘﻰ‪ ،‬ﻛـــﯜﻥ‬ ‫ﻗﯩــﺰﯨﻐﯩﭽﻪ ﺗــﯘﺭﯗپ ﻗﺎﻳﺘﯩــﭗ ﻛﯧﺘﯩــﺸﻪﺗﺘﻰ‪ .‬ﺑﯩــﺮ ﻛــﯜﻧﻰ ﺋــﯘﺯﺍﻕ ﻛﯜﺗﻜﻪﻧــﺪﯨﻦ‬ ‫ﻛﯧــــﻴﯩﻦ ﻗﺎﻳﺘﯩــــﭗ ﺋــــﯚﻳﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺑﯧﺮﯨــــﭗ ﺗﯘﺭﯗﺷــــﻠﯩﺮﯨﻐﺎ‪ ،‬ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﻨﯩــــﯔ‬ ‫ﺋﯩﺪﯨﺮﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺶ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻳﻪھـﯘﺩﯨﻲ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـﺴﺎﻻﻡ‬ ‫ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ھﻪﻣﺮﺍﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻳﯩﺮﺍﻗﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮ ﻛﯚﺭﯛﻧـﯜپ‪ ،‬ﺑﯩـﺮ ﻛـﯚﺭﯛﻧﻤﻪﻱ ﭼﯩﻘﯩـﭗ‬ ‫ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘــﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛــﯚﺭﯛپ‪ :‬ھــﻮﻱ ﺋﻪﺭەﺏ ﺟﺎﻣــﺎﺋﯩﺘﻰ‪ ،‬ﺳــﯩﻠﻪﺭ ﻛﯜﺗﯩﯟﺍﺗﻘــﺎﻥ‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩــﺮﯨﯖﻼﺭ ﻣﺎﻧــﺎ ﻛﻪﻟــﺪﻯ! ﺩەپ ﺗﻮۋﻟﯩــﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﻧــﺴﺎﺭﯨﻼﺭ ﺩەﺭھــﺎﻝ ﻧﻪﻳــﺰە –‬

‫‪- 128 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬


‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﻗﯩﻠﯩﭽﻠﯩﺮﯨﻨــﻰ ﺋﯧﻠﯩــﭗ ھﻪﺭﺭﺭەﮔﻪ ﺋﺎﻟــﺪﯨﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩــﭗ‪ ،‬ﺭەﺳــﯘﻟﯘﻟﻼھﻨﻰ ﻗﺎﺭﺷــﻰ‬ ‫ﺋﯧﻠﯩﺸﺘﻰ‪.‬‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ ﻣﻪﺩﯨــﻨﯩﮕﻪ ﻛﯧﻠﯩــﭗ‪ ،‬ﺑﻪﻧــﻰ ﺋﻪﻣﯩــﺮ ﺋﯩﺒﻨــﻰ‬ ‫ﺋﻪۋﻑ ﺟﻪﻣﻪﺗﯩــﻨﯩﯖﻜﯩﮕﻪ ﭼﯜﺷــﺘﻰ‪ .‬ﻣﻪﺭھــﯘﻡ ﺋﺎﺳــﺘﺮﻭﻧﻮﻡ ﻣﻪھﻤــﯘﺩ ﭘﺎﺷــﺎﻧﯩﯔ‬ ‫ﺋﯧﻨﯩﻘﻠﯩﺸﯩﭽﻪ‪ ،‬ﺑﯘ ﻛﯜﻥ ﺭەﺑﺒﯘﻝ ﺋﻪۋۋەﻟﻨﯩﯔ ‪ – 8‬ﻛﯜﻧﻰ ﻳﻪﻥ ﻣﯩﻼﺩﯨﻨﯩـﯔ ‪622‬‬ ‫– ﻳﯩﻠﻰ ‪ – 9‬ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ‪ – 20‬ﻛﯜﻧﻰ ﺋﯩـﺪﻯ‪ .‬ﺋﯩـﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨـﻰ ﻣﻪﻳـﺪﺍﻧﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩـﭗ‬ ‫‪ 13‬ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻏﻪﻟﯩﺒﯩﮕﻪ ﻳﯜﺯﻟﻪﻧﮕﻪﻧﻠﯩـﻚ ﻳﯧﯖـﻰ ﺗـﺎﺭﯨﺨﻰ ﻣﯘﺷـﯘ‬ ‫ﻛﯜﻧـــﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷـــﻠﯩﻨﯩﺪﯗ‪ .‬ﺑـــﯘ ‪ 13‬ﻳﯩـــﻞ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩـــﺪﺍ ﺭەﺳـــﯘﻟﯘﻟﻼھ ﻗـــﯘﺭەﻳﺶ‬ ‫ﻣﯘﺷــﺮﯨﻜﻠﯩﺮﻯ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩــﺪﯨﻦ ﻗﯩــﺴﯩﻠﺪﻯ ۋە ﺋﯘﻧﯩــﯔ ﺍﷲﻏــﺎ ﺋﺎﺷــﻜﺎﺭﺍ ﺋﯩﺒــﺎﺩەﺕ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩــﺸﻰ ﭼﻪﻛﻠﻪﻧــﺪﻯ‪ .‬ﺑــﯘﺭﯗﻥ ﻣﯘﺷــﺮﯨﻜﻼﺭ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ ۋە‬ ‫ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺳﺎھﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﺎﻻﻥ – ﺗﺎﺭﺍﺝ ﻗﯩﻠﻐـﺎﻥ ﺋﯩـﺪﻯ‪ ،‬ﺋﻪﻣـﺪﻯ ﺍﷲ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐـﺎ ۋە‬ ‫ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺳﺎھﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺑﺎﺷﭙﺎﻧﺎﻟﯩﻖ ﺑﻪﺭﺩﻯ‪.‬‬

‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ھﯩﺠﺮﯨﺘﻰ‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـــﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﺷـــﯘ ﻧـــﯚۋەﺗﺘﯩﻜﻰ ھﯩﺠـــﺮەﺕ ﺑﯩـــﻠﻪﻥ‬ ‫ﺋﯩﻠﮕﯩـــﺮﻯ ﺋـــﯚﺗﻜﻪﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷـــﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺳـــﯜﻧﻨﯩﺘﯩﻨﻰ ﺑﯩﺠـــﺎ‬ ‫ﻛﻪﻟﺘـــﯜﺭﺩﻯ‪ .‬ﭼـــﯜﻧﻜﻰ ﺑـــﯘﺭﯗﻧﻘﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩـــﯔ ھﻪﻣﻤﯩـــﺴﻰ ﺩﯨﮕـــﯜﺩەﻙ‬ ‫ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯚﺳـﻜﻪﻥ ﻳﯘﺭﺗﻠﯩﺮﯨـﺪﯨﻦ ھﯩﺠـﺮەﺕ ﻗﯩﻠﻐـﺎﻥ؛ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩـﯔ‬ ‫ﺑﻮۋﯨــــﺴﻰ ﺋﯩﺒـــــﺮﺍھﯩﻢ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـــــﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﺗﺎﺭﺗﯩـــــﭗ ﺗـــــﺎﻛﻰ ﺋﯧﻴـــــﺴﺎ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﻗﻪﺩەﺭ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩــﯔ ھﻪﻣﻤﯩــﺴﻰ ﺷــﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﻐــﺎﻥ‪.‬‬ ‫ﺋﯘﻻﺭ ﺧﯘﺩﺍﻧﯩـﯔ ﺩەﺭﮔﺎھﯩـﺪﺍ ﺷـﯘﻧﭽﻪ ﻳـﯘﻗﯩﺮﻯ ﻣﻪﺭﺗﯩـﯟﯨﮕﻪ ﺋﯩـﮕﻪ ﺑﻮﻟـﺴﯩﻤﯘ‪ ،‬ﺋـﯚﺯ‬ ‫‪- 129 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻗﯘﺑﺎﻏﺎ ﭼﯜﺷﯜﺷﻰ‬

‫ﻗﻪۋﻣﻰ‪ ،‬ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﺮﻯ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺧﺎﺭﻻﻧﻐـﺎﻥ‪ .‬ﺋـﯘﻻﺭ ﺋـﯜﻣﻤﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋـﯜﻟﮕﻪ‬ ‫ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ‪ ،‬ﺍﷲ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﺴﯩﻼ‪ ،‬ﺟﻪۋﺭﻯ – ﺟﺎﭘﺎﻻﺭﻏـﺎ ﭼﯩـﺪﯨﻐﺎﻥ ۋە ﺳـﻪۋﺭﻯ –‬ ‫ﺗــﺎﻗﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐــﺎﻥ‪ .‬ﻣﯩــﺴﯩﺮ ﺗﺎﺭﯨﺨﯩﻐــﺎ ﻗﺎﺭﺍﻳــﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟــﺴﯩﯖﯩﺰ‪ ،‬ﺋﯩــﺴﺮﺍﺋﯩﻞ‬ ‫)ﻳﻪﺋﻘــﯘﺏ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ( ۋە ﺋﯘﻧﯩــﯔ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩــﯔ ﺋﻪھﯟﺍﻟﯩــﺪﯨﻦ ﺧﻪۋەﺭﺩﺍﺭ‬ ‫ﺑﻮﻟﯩﺴﯩﺰ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭ ﻣﯩﺴﯩﺮﻟﯩﻘﻼﺭﻧﯩﯔ ﻳﯜﺳﯜﻓﻨﻰ ﺋﯘﻧﯩـﯔ ﺩﺍﻧـﺎﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﻗﻪﺩﯨـﺮﻟﻪﺵ‬ ‫ﻳﯜﺯﯨـــﺴﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧـــﺸﻰ ﻗﺎﺭﺷـــﻰ ﺋﺎﻟﻐـــﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ۋە ﺩﯨﻨـــﻰ ﺑﯩـــﻠﻪﻥ ﻛـــﺎﺭﻯ‬ ‫ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼپ‪ ،‬ﻣﯩﺴﯩﺮﻏﺎ ھﯩﺠﺮەﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ‪ ،‬ﻳﯩﻠﻼﺭﻧﯩـﯔ ﺋﯚﺗﯜﺷـﻰ‬ ‫ﺑﯩــﻠﻪﻥ‪ ،‬ﻣﯩــﺴﯩﺮﻟﯩﻘﻼﺭ ﻳﯜﺳــﯜﻓﻨﯩﯔ ﺋــﯘﻻﺭ ﺋﯜﭼــﯜﻥ ﻗﯩﻠﻐــﺎﻥ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨــﻰ‬ ‫ﺋﯘﻧﺘــﯘپ‪ ،‬ﺑﻪﻧــﻰ ﺋﯩــﺴﺮﺍﺋﯩﻠﻨﻰ ﺋﻪﺯﮔﻪﻥ ۋە ﺋﯘﻻﺭﻏــﺎ ﺋــﺎﺯﺍﺭ – ﻛــﯜﻟﭙﻪﺗﻠﻪﺭ ﻗﯩﻠﻐــﺎﻥ‪،‬‬ ‫ﻣﯘﺳــــﺎ ﺑﯩــــﻠﻪﻥ ھــــﺎﺭﯗﻥ ﺍﷲﻏــــﺎ ﺗﯧﮕﯩــــﺸﻠﯩﻚ ﺋﯩﺒــــﺎﺩەﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩــــﺶ‬ ‫ﺋﯩﻤﻜــﺎﻧﯩﻴﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﯩــﮕﻪ ﺑﻮﻟــﯘﺵ ﺋﯜﭼــﯜﻥ ﺑﻪﻧــﻰ ﺋﯩــﺴﺮﺍﺋﯩﻠﻨﻰ ﻳﯧــﺘﻪﻛﻠﻪپ‬ ‫ﻣﯩـــﺴﯩﺮﺩﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩـــﭗ ﻛﻪﺗـــﻜﻪﻥ‪ .‬ﻳﻪھـــﯘﺩﯨﻴﻼﺭ ﺋﯧﻴـــﺴﺎ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـــﺴﺎﻻﻣﻨﻰ‬ ‫ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﺋﯘﺟﯘﻗﺘﯘﺭﯨـﯟەﺗﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧـﺪﺍ‪ ،‬ﺋﯧﻴـﺴﺎ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـﺴﺎﻻﻡ‬ ‫ﻗﯧﭽﯩــﭗ ﭼﯩﻘﻘــﺎﻥ‪ .‬ﺋﯧﻴــﺴﺎ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ ﺷــﺎﮔﯩﺮﺗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺗﻪﻟﯩــﻢ ﺑﯧﺮﯨــﭗ‪:‬‬ ‫”ھﻪﻗﻘــﺎﻧﯩﻴﻪﺕ ﺋﯜﭼــﯜﻥ ﻗﻮﻏﻼﻧﻐــﺎﻧﻼﺭ ﺑﻪﺧﺘﻠﯩﻜﺘــﯘﺭ‪ ،‬ﭼــﯜﻧﻜﻰ ﺋــﯘﻻﺭ ﺍﷲﻧﯩــﯔ‬ ‫ﺩەﺭﮔﺎھﯩﺪﺍ ﻗﯩﺪﺩﯨﺲ ]ﻗﯩﺪﺩﯨﺲ – ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻥ ﺩﯨﻨﯩﺪﺍ ﺋﻪۋﻟﯩﻴﺎﻟﯩﻖ ﻣﺎﻗﺎﻣﯩﻐـﺎ‬ ‫ﻳﻪﺗــﻜﻪﻥ ﺋــﺎﺩەﻡ ﻗﯩــﺪﺩﯨﺲ ﺩﯨﻴﯩﻠﯩــﺪﯗ‪ – .‬ﺕ[ ﻻﺭ ﻣﺎﻗﺎﻣﯩﻐــﺎ ﻳﯧﺘﯩــﺪﯗ‪ .‬ﺑﯧــﺸﺎﺭەﺕ‬ ‫ﺑﯧﺮﯨﻠﯩــﺪﯗﻛﻰ‪ ،‬ﺳــﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﺳــﻤﺎﻧﺪﺍ ﭼــﻮڭ ﺋﻪﺟﯩــﺮ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩــﺪﯗ‪ .‬ﺋــﯘﻻﺭ )ﺑﻪﻧــﻰ‬ ‫ﺋﯩــﺴﺮﺍﺋﯩﻞ( ﺳــﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩــﺮﻯ ﺋــﯚﺗﻜﻪﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧــﻰ ھﻪﻡ ﺷــﯘﻧﺪﺍﻕ‬ ‫ﻗﻮﻏﻠﯩﻐﺎﻥ ﺩﯦﮕﻪﻥ‪ “.‬ﻟﯘﺕ‪ ،‬ﺋﺎﺩ ۋە ﺳﻪﻣﯘﺩ ]ﺋﺎﺩ‪ ،‬ﺳﻪﻣﯘﺩ – ﻗﻪﺩﯨﻤﻘـﻰ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩـﻠﻪﺭ‬ ‫ﻧﺎﻣﻰ‪ - .‬ﺕ [ ﺩﯨﻴﺎﺭﻟﯩﺮﯨﻐـﺎ ﺋﻮﺧـﺸﺎﺵ‪ ،‬ﺋﺎھﺎﻟﯩـﺴﻰ ﻛـﺎﭘﯩﺮ ﺑﻮﻟﻐـﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼـﯜﻥ‬ ‫ﺍﷲﻧﯩــﯔ ﻏﻪﺯﯨــﭙﯩﮕﻪ ﺩﯗﭼــﺎﺭ ﺑﻮﻟﻐــﺎﻥ ﻳﯘﺭﺗﻼﺭﻏــﺎ ﻗﺎﺭﺍﻳــﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟــﺴﯩﯖﯩﺰ‪ ،‬ﺋــﯘ‬ ‫ﻳﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﺍﷲﻧﯩــﯔ ﺋــﺎﺯﺍۋﻯ ﭼﯜﺷﯜﺷــﺘﯩﻦ ﺑــﯘﺭﯗﻥ‪ ،‬ﺋــﯘ ﻳﻪﺭﻟﻪﺭﺩﯨﻜــﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭﻟﻪﺭ‬ ‫ھﯩﺠﺮەﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺳﯩﺮﺗﻘﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ‪.‬‬

‫‪- 130 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬


‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﻗﯩــﺴﻤﻰ ﻣﻪﻛﻜﯩــﺪە ﻧﺎﺯﯨــﻞ ﺑﻮﻟﻐــﺎﻥ‪ ،‬ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺗﯚۋەﻧــﺪﯨﻜﻰ ‪ 22‬ﺳــﯜﺭە ﻣﻪﺩﯨﻨﯩــﺪە‬ ‫ﻧﺎﺯﯨﻞ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ‪ .‬ﺋـﯘﻻﺭ‪» :‬ﺳـﯜﺭە ﺑﻪﻗﻪﺭە«‪» ،‬ﺳـﯜﺭە ﺋـﺎﻝ ﺋﯩﻤـﺮﺍﻥ«‪» ،‬ﺳـﯜﺭە ﻧﯩـﺴﺎ«‪،‬‬ ‫»ﺳــﯜﺭە ﻣﺎﺋﯩــﺪە«‪» ،‬ﺳــﯜﺭە ﺋﻪﻧﻔــﺎﻝ«‪» ،‬ﺳــﯜﺭە ﺗﻪۋﺑﻪ«‪» ،‬ﺳــﯜﺭە ھﻪﺝ«‪» ،‬ﺳــﯜﺭە‬ ‫ﻣﯚﺋﻤﯩﻨــﯘﻥ«‪» ،‬ﺳــﯜﺭە ﺋﻪھــﺰﺍﺏ«‪» ،‬ﺳــﯜﺭە ﻗﯩﺘــﺎﻝ«‪» ،‬ﺳــﯜﺭە ﻓﻪﺗــﻬ«‪» ،‬ﺳــﯜﺭە‬ ‫ھﯘﺟــﯘﺭﺍﺕ«‪» ،‬ﺳــﯜﺭە ھﻪﺩﯨــﺪ«‪» ،‬ﺳــﯜﺭە ﻣﯘﺟــﺎﺩﯨﻠﻪ«‪» ،‬ﺳــﯜﺭە ھﻪﺷــﺮ«‪» ،‬ﺳــﯜﺭە‬ ‫ﻣﻮﻣﺘﻪھﯩﻨﻪ«‪» ،‬ﺳﯜﺭە ﺳﻪﻑ«‪» ،‬ﺳـﯜﺭە ﺟﻮﻣـﯘﺋﻪ«‪» ،‬ﺳـﯜﺭە ﻣﯘﻧـﺎﻓﯩﻘﯘﻥ«‪» ،‬ﺳـﯜﺭە‬ ‫ﺗﻪﻏــﺎﺑﯘﻥ«‪» ،‬ﺳــﯜﺭە ﺗﻪﻻﻕ«‪» ،‬ﺳــﯜﺭە ﺗﻪھــﺮﯨﻢ«ﻟﻪﺭﺩﯨــﻦ ﺋﯩﺒــﺎﺭەﺕ‪ .‬ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﯩــﯔ‬ ‫ﻳﯘﻗﯩﺮﻗﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺳﯜﺭﯨﻠﯩﺮﻯ ﻣﻪﻛﻜﯩﺪە ﻧﺎﺯﯨﻞ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ‪.‬‬

‫ﺑﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﻣﻪﻟﯘﻣﻜﻰ‪ ،‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﯩـﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻨـﻰ‬ ‫ﺗﺎﺭﻗﯩﺘﯩــﺸﺘﺎ ﺗﻮﺳــﻘﯘﻧﻠﯘﻗﻼﺭﻏﺎ ﺋــﯘﭼﺮﺍپ ھﯩﺠــﺮەﺕ ﻗﯩﻠﯩــﺸﻰ ﺋﻪﺟﻪﭘﻠﯩﻨﻪﺭﻟﯩــﻚ‬ ‫ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺋﯩــﺪﻯ‪ .‬ﺋــﯘ ”ﺍﷲﻧﯩــﯔ ﺑﯘﺭﯗﻧــﺪﯨﻦ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘــﺎﻥ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩــﺪﯗ‪ .‬ﺍﷲﻧﯩــﯔ‬ ‫ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ھﯧﭻ ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﺶ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﺎﻳﺴﻪﻥ‪“.‬‬

‫ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻣﻪﻛﻜﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﻯ‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫‪ .1‬ﺍﷲﻧــﻰ ﺑﯩــﺮ ﺩەپ ﺋﯧﺘﯩﻘــﺎﺕ ﻗﯩﻠﯩــﺶ‪ .‬ﻣﯘﺷــﺮﯨﻜﻼﺭﻏﺎ ﺋﻮﺧــﺸﺎﺵ‪ ،‬ﺍﷲﻏــﺎ‬ ‫ﺑﯘﺗﻼﺭﻧﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﺧﺮﯨـﺴﺘﯩﺌﺎﻥ ﺩﯨﻨﯩـﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭ ۋە ﺑﻪﺯﻯ ﺗـﺎﺋﯩﭙﯩﻠﻪﺭﺩەﻙ ﺧﯘﺩﺍﻧﯩـﯔ‬ ‫ﺋﻮﻏﻠﻰ‪ ،‬ﺧﻮﺗﯘﻧﻰ‪ ،‬ﻗﯩﺰﻯ ﺩﯨﻴﯩﻠﮕﻪﻧﻠﻪﺭﻧـﻰ ﺷـﯩﺮﯨﻚ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﻣﻪﺳـﻠﯩﻚ‪ .‬ﺍﷲﻧﯩـﯔ‬ ‫ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﯩﮕﻪ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧـﺪﺍ‪ ،‬ﻛﯩـﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﯩﻨـﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ھﺎﻳﺎﺗﯩـﺪﺍ‬ ‫ﺯﯛﺭﯛﺭ ﺑﻮﻟﻐــﺎﻥ ﺋﻪﺩەپ – ﺋﻪﺧﻼﻗﻼﺭﻏــﺎ ﺭﯨﺌــﺎﻳﻪ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳــﺪﯗ‪ ،‬ﻛﯩــﺸﯩﻠﻪﺭ ﺳــﯩﺰﯨﭗ‬ ‫ﻗﺎﻟﻤﯩﺴﯩﻼ‪ ،‬ﻧﻪﭘﺴﯩﻨﯩﯔ ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻥ ﺋﺎﺭﺯﯗ ‪ -‬ھﻪۋەﺳﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ‪.‬‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫ﺑﯩــﺰ ﺑــﯘ ﻳﻪﺭﺩە ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻣﻪﻛﻜﯩــﺪﯨﻜﻰ ﭼﺎﻏــﺪﺍ‬ ‫ﺗﻪﺷﻪﺑﺒﯘﺱ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺩﯨﻨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳـﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﯩـﺴﻘﯩﭽﻪ ﻣﻪﺯﻣـﯘﻧﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳـﺎﻥ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯚﺗﯩﻤﯩﺰ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ‪:‬‬

‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ ﻗﯘﺑــﺎﺩﺍ ﺋﻪﻣــﺮﻯ ﺟﻪﻣﻪﺗﯩﻨﯩــﯔ ﺋﺎﻗــﺴﺎﻗﯩﻠﻰ‬ ‫ﻛﯜﻟﺴﯜﻡ ﺋﯩﺒﻨﻰ ھﻪﺩﻣﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﭼﯜﺷﺘﻰ‪ .‬ﺳـﻪﺋﯩﺪ ﺋﯩﺒﻨـﻰ ﺧﻪﻳـﺴﻪﻣﻪﻧﯩﯔ‬ ‫ﺋﯚﻳﯩﺪە ﺳﻮﺭﯗﻥ ﺗﯜﺯﯛپ‪ ،‬ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﻻھﯩﺪە ﺳﯚﺯﻟﻪپ ﺑﯧﺮەﺗﺘﻰ‪ ،‬ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺳـﻪﺋﺪ‬ ‫ﺑﻮﻳﺘﺎﻕ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﺑﯘﺑﻪﻛﺮﻯ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺳـﯩﻨﻬﺪﯨﻜﻰ )ﻣﻪﻛﻜﯩـﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩـﺮ ﻣﻪھﻪﻟـﻠﻪ‪.‬‬ ‫– ﺕ( ﺧــﺎﺭﯨﺠﻪ ﺋﯩﺒﻨــﻰ ﺯەﻳﯩــﺪﻧﯩﯔ ﺋــﯚﻳﯩﮕﻪ ﭼﯜﺷــﺘﻰ‪ .‬ﺧــﺎﺭﯨﺠﻪ ﺑﻮﻟــﺴﺎ ﺧﻪﺯﺭەﺝ‬ ‫ﻗﻪﺑﯩﻠﯩﺴﻰ ھﺎﺭﯨﺲ ﺟﻪﻣﻪﺗﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺪﻯ‪.‬‬

‫ﻗﯘﺑﺎ ﻣﻪﺳﺠﯩﺪﻯ‬

‫‪ .2‬ﺋــﺎﺩەﻡ ﺋﯚﻟﮕﻪﻧــﺪﯨﻦ ﻛﯧــﻴﯩﻦ ﺋــﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ ﻗﺎﻳﺘــﺎ ﺗﯧﺮﯨﻠﯩــﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ‬ ‫ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ‪ ،‬ﻳﻪﻧﻰ ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ﻗﯩﻠﻤﯩـﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻳﺎﺭﯨـﺸﺎ‬ ‫ﻣﯘﻛﺎﭘــﺎﺕ ﻳــﺎﻛﻰ ﺟــﺎﺯﺍ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩــﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯩــﺸﯩﻨﯩﺶ‪ .‬ﻣﻪﻛﻜﯩــﺪە ﻧﺎﺯﯨــﻞ‬ ‫ﺑﻮﻟﻐــﺎﻥ ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩــﯔ ﻛﯚﭘﯩــﺪە ﻣﯘﺷــﯘ ﺋﯩﻜﻜــﻰ ﺋﯩــﺶ ﻣﻪﺯﻣــﯘﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐــﺎﻥ ۋە‬ ‫ﺩەﻟﯩﻠـــــﻠﻪپ ﻛﯚﺭﺳـــــﯩﺘﯩﻠﮕﻪﻥ‪ ،‬ﺋﯩﻜﻜـــــﻰ ﺋﯩـــــﺸﻘﺎ ﺋﯩـــــﺸﻪﻧﻤﯩﮕﯜﭼﯩﻠﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻳﯩﭙﻠﻪﻧﮕﻪﻥ‪.‬ﺑﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺋﻪﻗﯩﻠﻐﻪ ﻣﯘۋﺍﭘﯩـﻖ ﺩەﻟﯩﻠـﻠﻪﺭ ۋە ۋﺍﻗﯩﺘﻨـﻰ‬ ‫ﺋﯩــﺴﺮﺍپ ﻗﯩﻠﯩــﺪﯨﻐﺎﻥ ﭘﺎﻳﺪﯨــﺴﯩﺰ ﭘﻪﻟــﺴﻪﭘﯩﮕﻪ ھــﺎﺟﻪﺕ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐــﺎﻥ ﭘــﺎﻛﯩﺘﻼﺭ‬ ‫ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﺪﺍ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐـﺎﻥ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﯩـﯔ ﻛـﯚپ‬

‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻗﯘﺑﺎﺩﺍ ﺑﯩﺮﻗﺎﻧﭽﻪ ﻛـﯜﻥ ﺗـﯘﺭﺩﻯ ۋە ﺑـﯘ ﻳﻪﺭﺩە ﺑﯩـﺮ‬ ‫ﻣﻪﺳـــﺠﯩﺪ ﺳـــﺎﻟﺪﯗﺭﺩﻯ‪ ،‬ﺑـــﯘ ﻣﻪﺳـــﺠﯩﺪﻧﻰ ﺍﷲ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽـــﻰ ﻛﯜﻧـــﺪﯨﻦ ﺗـــﺎﺭﺗﯩﭙﻼ‬ ‫ﺗﻪﻗﯟﺍﺩﺍﺭﻟﯩــﻖ ﺋﺎﺳﺎﺳــﯩﻐﺎ ﻗﯘﺭﯗﻟﻐــﺎﻥ ﻣﻪﺳــﺠﯩﺪ‪ ،‬ﺩەپ ﺗﻪﺭﯨﭙﻠﯩــﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ ﻳﯧﻨﯩــﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﻧــﺴﺎﺭﻯ ۋە ﻣﯘھــﺎﺟﯩﺮﻻﺭ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺑــﯘ ﻣﻪﺳــﺠﯩﺪﺗﻪ‬ ‫ﺋﺎﺭﺍﻣﺨﯘﺩﺍ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﺩﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺯﺍﻣﺎﻧﯩﺪﺍ ﻣﻪﺳـﺠﯩﺪﻟﻪﺭ‬ ‫ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﻰ ﺋـﺎﺩﺩﻯ ﺳـﯧﻠﯩﻨﺎﺗﺘﻰ‪ .‬ﻛﯧﻴﯩﻨﻜـﻰ ﺯﺍﻣـﺎﻧﻼﺭﺩﺍ ﻣﻪﺳـﺠﯩﺪ ﺳـﺎﻟﻐﯘﭼﯩﻼﺭ‬ ‫ﺋــﺎﺩەﺗﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﻧﻪﺭﺳــﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ھﯧﭽﻘﺎﻳﺴﯩــﺴﻰ ﻳــﻮﻕ ﺋﯩــﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭﻧﯩــﯔ ﭘﯜﺗــﯜﻥ‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬

‫‪- 131 -‬‬

‫‪- 132 -‬‬


‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﺋﯩﺴﻤﻰ ‪ – .‬ﺕ[‬

‫ﺋﯧــــﺴﻰ – ﻳــــﺎﺩﻯ ﺩﯨﻠﻼﺭﻧــــﻰ ﺋﯩﻤــــﺎﻥ ﺑﯩــــﻠﻪﻥ ﺑﯩــــﺰەﺵ ۋە ﺷــــﻪﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ‬ ‫ھﻪﺳﺴﯩﺴﯩﻨﻰ ﺩﯨﻠﻼﺭﺩﯨﻦ ﺗﺎﺯﯨﻼپ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﯟﯦﺘﯩﺸﺘﻪ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﻣﻪﺳـﺠﯩﺪﻟﻪﺭﻧﯩﯔ‬ ‫ﺗﺎﻣﻠﯩﺮﯨﻨﯩـــﯔ ﺋﯧﮕﯩﺰﻟﯩﻜـــﻰ ﺋـــﺎﺩەﻡ ﺑﻮﻳﯩـــﺪﯨﻦ ﺋﺎﺷـــﻤﺎﻳﺘﺘﻰ‪ .‬ﻣﻪﺳـــﺠﯩﺪﻧﯩﯔ‬ ‫ﺋﯜﺳــﺘﻰ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩــﺪە ﻛﯜﻧﻨﯩــﯔ ﺋﯩﺴــﺴﯩﻘﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺳ ـﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳــﺎﻳﯩﯟەﻥ‬ ‫ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ‪.‬‬

‫ﻛﯩــﺸﯩﻠﻪﺭ ﭘﯩﻴــﺎﺩە ۋە ﺋﯘﻻﻗﻠﯩــﻖ ھﺎﻟــﺪﺍ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ‬ ‫ﺋﺎﺭﻗﯩـــﺴﯩﺪﯨﻦ ﻣﺎﯕـــﺎﺗﺘﻰ ۋە ﺋـــﯚﻳﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﭼﯜﺷـــﯜﺭﯛﺵ ﺋﯜﭼـــﯜﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﯚﮔﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﭼﯘﻟﯟﯗﺭﯨﻨﻰ ﺗﺎﻟﯩﺸﺎﺗﺘﻰ‪.‬‬

‫ﺩەﺳﻠﻪﭘﻜﻰ ﺋﻮﻗﯘﻟﻐﺎﻥ ﺟﯜﻣﻪ ﻧﺎﻣﯩﺰﻯ‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻗﯩﻠﯩـﭻ ﺋﺎﺳـﻘﺎﻥ ﺋﻪﻧـﺴﺎﺭﯨﻼﺭ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘـﻰ‬ ‫ﺋﻮﺭﺍﻟﻐﺎﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﺪﻯ‪ .‬ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩە ﻣﻪﺩﯨـﻨﻪ ﺧﻪﻟﻘﯩﻨﯩـﯔ ﺷـﺎﺗﻠﯩﻘﯩﻨﻰ‬ ‫ﺳﯚﺯﻟﻪپ ﺋﯚﺗﻪﻳﻠﻰ‪ :‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻳﯧﺘﯩـﭗ ﻛﻪﻟـﮕﻪﻥ ﻛـﯜﻧﻰ‬ ‫ﻣﻪﺩﯨـــﻨﯩﻠﯩﻜﻠﻪﺭ ﺋﯜﭼـــﯜﻥ ﺑﻪﺧﺘﻠﯩـــﻚ ﻛـــﯜﻥ ﺑﻮﻟـــﺪﻯ‪ .‬ﺋـــﯘﻻﺭ ھﯧﭽﻨﻪﺭﺳـــﯩﮕﻪ‬ ‫ﺭەﺳـــﯘﻟﯘﻟﻼھ ﻛﻪﻟﮕﯩـــﻨﯩﮕﻪ ﺧﻮﺷـــﺎﻝ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧـــﺪەﻙ ﺧﻮﺷـــﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩـــﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـــﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟـــﺪﯨﻐﺎ ﭼﯩﻘﻘـــﺎﻥ ﺋﺎﻳـــﺎﻟﻼﺭ‪ ،‬ﺑـــﺎﻟﯩﻼﺭ‪،‬‬ ‫ﻛﯧﻨﺰەﻛﻠﻪﺭ ﻣﯘﻧﯘ ﻧﺎﺧﺸﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩﺸﺎﺗﺘﻰ‪:‬‬ ‫ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھ ﺗﻮﻟﯘﻥ ﺋﺎﻳﺪەﻙ ﭼﯧﭽﯩﭗ ﻧﯘﺭ‪،‬‬ ‫ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ ﺳﻪﻧﯩﻴﺎ ﺗﯘﻟﯟەﺩﺍﺩﯨﻦ①‬ ‫ﺧﯘﺩﺍﻏﺎ ﺷﯜﻛﺮﻯ ﻗﯩﻠﻤﺎﻕ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻻﺯﯨﻢ‪،‬‬ ‫ﺑﯩﺮەﺭ ﺋﺎﺩەﻡ ﻗﻮﻝ ﺋﯜﺯﻣﯩﺴﯩﻼ ﺩﯗﺋﺎﺩﯨﻦ‪.‬‬ ‫ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﻣﻪﻗﺒﯘﻝ ﺋﯘﺷﺒﯘ ﺩﯨﻨﻨﻰ‬ ‫ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ ﺧﯘﺩﺍﺩﯨﻦ‪.‬‬

‫]① ﺳــﻪﻧﯩﻴﺎﺗﯘﻟﯟەﺩﺍ – ﻣﻪﺩﯨــﻨﯩﮕﻪ ﻳــﯧﻘﯩﻦ ﺑﯩــﺮ ﺟﺎﻳــﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩــﺪﯨﺮﻧﯩﯔ‬

‫‪- 133 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﺸﻰ‬

‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـﺴﺎﻻﻡ ﺑﻪﻧـﻰ ﺳـﺎﻟﯩﻢ ﺋﯩﺒﻨـﻰ ﺋﻪۋﻑ ﻣﻪھﻪﻟﻠﯩـﺴﯩﮕﻪ‬ ‫ﻳﯧﺘﯩــﭗ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧــﺪﺍ‪ ،‬ﺟــﯜﻣﻪ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨﯩــﯔ ۋﺍﻗﺘــﻰ ﺑﻮﻟــﯘپ ﻗﺎﻟﻐــﺎﻥ ﺋﯩــﺪﻯ‪ ،‬ﺋــﯘ‬ ‫ﺗﯜﮔﯩــــﺴﯩﺪﯨﻦ ﭼﯜﺷــــﯜپ ﺟــــﯜﻣﻪ ﻧــــﺎﻣﯩﺰﻯ ﺋﻮﻗــــﯘﺩﻯ‪ .‬ﺑــــﯘ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــــﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـــﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗـــﯜﻧﺠﻰ ﻗﯧـــﺘﯩﻢ ﺋﻮﻗﯘﻏـــﺎﻥ ﺟـــﯜﻣﻪ ﻧـــﺎﻣﯩﺰﻯ ﺋﯩـــﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـــﺴﺎﻻﻡ ﺑـــﯘ ﻗﯧﺘﯩﻤﻘـــﻰ ﺗـــﯜﻧﺠﻰ ﺟـــﯜﻣﻪﺩە ﺋﻮﻗﯘﻏـــﺎﻥ‬ ‫ﺧﯘﺗﺒﯩﺴﯩﺪە ﺍﷲﻏﺎ ھﻪﻣﺪﯗ – ﺳﺎﻧﺎ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻣﯘﻧـﺪﺍﻕ ﺩﯦـﺪﻯ‪” :‬ﺋـﻰ‬ ‫ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺕ! ﺋﺎﺧﯩﺮەﺕ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﻪﻳﻴـﺎﺭﻟﯩﻨﯩﯖﻼﺭ‪ ،‬ﻳﺎﺧـﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﻧـﻰ ﻗﯩﻠﯩﯖـﻼﺭ‪،‬‬ ‫ﺋﯩﻨﺌـــﺎﻡ ۋە ﺋﯧﻬـــﺴﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﯖـــﻼﺭ‪ ،‬ﺳـــﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩـــﺮ ﻛـــﯜﻥ ﺋﯚﻟـــﯜپ‪ ،‬ﻣــــﺎﻝ –‬ ‫ﺩﯗﻧﻴــــﺎﻟﯩﺮﯨﯖﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩــــﭗ ﺧﯘﺩﺍﻧﯩــــﯔ ﺩەﺭﮔﺎھﯩﻐــــﺎ ﺑﺎﺭﯨــــﺴﯩﻠﻪﺭ‪ ،‬ﺍﷲ‬ ‫ﺳﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ‪ :‬ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﺎﻧﺴﯩﺰ ۋە ۋﺍﺳﺘﯩﺴﯩﺰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭ ﺋﻪۋەﺗﻤﯩـﺪﯨﻤﻤﯘ؟ ﻣـﺎﻝ –‬ ‫ﻣﯜﻟــﯜﻙ ﺑﻪﺭﻣﯩــﺪﯨﻤﻤﯘ؟ ﻗﯩﻠﻐــﺎﻥ ﻳﺎﺧــﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﯩــﺮﯨﯖﻼﺭ ﻗﯧﻨــﻰ؟ ﺋﯧﻴﺘﻘــﺎﻥ‬ ‫ﺋﯩﻤــﺎﻥ ۋە ﻗﯩﻠﻐــﺎﻥ ﻗﯩﻠﻐــﺎﻥ ﺋﯩﻨﺌــﺎﻣﯩﯖﻼﺭ ﻗﯧﻨــﻰ؟ ﺩەپ ﺳــﯘﺭﺍﻳﺪﯗ‪ .‬ﺑــﯘ ﭼﺎﻏــﺪﺍ‬ ‫ﺳــﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﯩﻠﻐــﺎﻥ ﻳﺎﺧــﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﯩــﺮﯨﯖﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷــﻘﺎ ﻳﯜﻟﻪﻧﭽــﯜﻙ ﻳﻮﻗﺘــﯘ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﯖﻼﺭﻏــﺎ ﻗــﺎﺭﺍپ ﺩەۋﺯەﺧــﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷــﻘﺎ ﻧﻪﺭﺳــﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﻪﻳــﺴﯩﻠﻪﺭ‪ ،‬ﺷــﯘﻧﯩﯔ‬ ‫ﺋﯜﭼــﯜﻥ ﻗﯘﻟــﯘﯕﻼﺭﺩﯨﻦ ﻛﯧﻠﯩــﺸﯩﭽﻪ ﻳﺎﺧــﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﻧــﻰ ﻗﯩﻠﯩــﭗ‪ ،‬ﺩەۋﺯەﺥ‬ ‫ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﺪﯨﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﯘﺷﻘﺎ ھﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ‪ ،‬ﻳﯧﺮﯨﻢ ﺗﺎﻝ ﺧﻮﺭﻣﺎ ﭼـﺎﻏﻠﯩﻖ ﻧﻪﺭﺳـﻪ‬ ‫ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺳﻪﺩﯨﻘﻪ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ‪ .‬ﺑﯩـﺮ ﻧﻪﺭﺳﯩـﺴﻰ ﻳـﻮﻕ ﻛﯩـﺸﯩﻠﻪﺭ ﻳﯘﻣـﺸﺎﻕ ﺳـﯚﺯ‬

‫‪- 134 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬


‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﺑﻪﻧﻰ ﻧﻪﺟﺠﺎﺭ ﻣﻪھﻪﻟﻠﯩﺴﻰ ﻗﯩﺰﻟﯩﺮﻯ ﺑﯩﺰ‪،‬‬

‫ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟــﺴﯩﻤﯘ ﻏﯧﺮﯨــﭗ – ﻣﯩــﺴﻜﯩﻨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻛــﯚﯕﻠﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟــﺴﯘﻥ‪ .‬ﺍﷲ ﺑﯩــﺮ‬ ‫ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻧﻪﭼﭽﻪ ھﻪﺳﺴﻪ ﻛﯚپ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﺑﯧﺮﯨـﺪﯗ‪ .‬ﺳـﯩﻠﻪﺭﮔﻪ‬ ‫ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ۋە ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺭەھﻤﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ھﻪﻡ ﺑﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ‪“ .‬‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﻪﺟﻪپ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺧﻮﺷﻨﯩﻤﯩﺰ‪.‬‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺟﯜﻣﻪﺩﯨﻦ ﻛﯧـﻴﯩﻦ ﻳـﯘﻟﯩﻨﻰ ﺩﺍۋﺍﻣﻼﺷـﺘﯘﺭﺩﻯ؛‬ ‫ﺋﻪﻧﺴﺎﺭﯨﻼﺭﻧﯩﯔ ھﻪﺭﺑﯩﺮ ﻣﻪھﻪﻟﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﺪە‪ ،‬ﺋﯘ ﻳﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩـﯔ ﺋﺎھﺎﻟﯩـﺴﻰ‬ ‫ﺋﯘﻧﯩــﯔ ﺗﯚﮔﯩــﺴﯩﻨﯩﯔ ﭼﯘﻟــﯟﯗﺭﯨﻨﻰ ﺗﯘﺗﯘۋﯦﻠﯩــﭗ ﺋــﯚﺯ ﺋــﯚﻳﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﭼﯜﺷﯜﺷــﻨﻰ‬ ‫ﺋﯩﻠﺘﯩﻤــﺎﺱ ﻗﯩﻼﺗﺘــﻰ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ ﺋﯘﻻﺭﻏــﺎ ﺗــﯚﮔﯩﻨﻰ ﺋــﯚﺯ‬ ‫ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭﯨﻐــــﺎ ﻗﻮﻳﯘۋﯦﺘﯩــــﺸﻨﻰ‪ ،‬ﺗــــﯚﮔﻪ ﻗــــﺎﻳﻪﺭﺩە ﭼﯚﻛــــﺴﻪ‪ ،‬ﺷــــﯘ ﺋــــﯚﻳﮕﻪ‬ ‫ﭼﯜﺷـــــــﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘـــــــﺎﺗﺘﻰ‪ .‬ﺗـــــــﯜﮔﻪ ﺋـــــــﺎﺧﯩﺮﻯ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــــــﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــــﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﯘﻗﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨــــﺪﯨﻦ ﺋﻪﺩﻯ ﺋﯩﺒﻨــــﻰ ﻧﻪﺟﺠــــﺎﺭ ﺟﻪﻣﻪﺗــــﻰ‬ ‫ﻣﻪھﻪﻟﻠﯩـــﺴﯩﮕﻪ ﻳﻪﺗﻜﻪﻧـــﺪە‪ ،‬ﺋﻪﺑﯘﺋﻪﻳﻴـــﯘﺏ ﺧﺎﻟﯩـــﺪ ]ﺧﺎﻟﯩـــﺪ – ﻣﯘﺋﺎۋﯨﻴﻪﻧﯩـــﯔ‬ ‫ﺧﻪﻟﯩﭙﯩﻠﯩﻚ ﺩەۋﺭﯨـﺪە ﺋﯩـﺴﺘﺎﻣﺒﯘﻝ ﻣﯘھﺎﺳﯩﺮﯨـﺴﯩﺪە ۋﺍﭘـﺎﺕ ﺑﻮﻟـﯘپ‪ ،‬ﺷـﯘ ﻳﻪﺭﺩە‬ ‫ﺷﻪھﻪﺭﻧﯩﯔ ﺳﯩﺮﺗﯩﻐﺎ ﺩەﭘـﻨﻪ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐـﺎﻥ‪ – .‬ﺕ[ ﺋﯩﺒﻨـﻰ ﺯەﻳﯩـﺪ ﺋﻪﻧـﺴﺎﺭﯨﯩﻨﯩﯔ‬ ‫ﺋﯚﻳﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺗﻮﺧﺘﺎپ ﭼﻮﻛﯩﻼﻧﺪﻯ )ﺭەﺳـﯘﻟﯘﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﯘﻟـﯘﻍ ﻣﻪﺳـﺠﯩﺪﻯ ﺷـﯘ‬ ‫ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺳـــﯧﻠﯩﻨﻐﺎﻥ( ‪ .‬ﺭەﺳـــﯘﻟﯘﻟﻼھ‪” :‬ﺋﯩﻨـــﺸﺎﺋﺎﻟﻼ ‪ ،‬ﺗﯘﺭﺍﻟﻐـــﯘﻣﯩﺰ ﻣﯘﺷـــﯘ ﻳﻪﺭ‬ ‫ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪” “.‬ﺭەﺑـﺒﯩﻢ‪ ،‬ﻣﯧﻨـﻰ ﻣﯘﺑـﺎﺭەﻙ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﭼﯜﺷـﯜﺭﮔﯩﻦ‪ ،‬ﺳـﻪﻥ ﺑﻮﻟـﺴﺎڭ ﺋﻪڭ‬ ‫ﻣﯘﺑــــﺎﺭەﻙ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﭼﯜﺷﯜﺭﮔﯜﭼﯩــــﺴﻪﻥ“ ﺩﯦــــﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﺑــــﯘ ﺋﻪﻳﻴــــﯘﺏ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــــﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻧﻪﺭﺳــﻪ – ﻛﯧﺮەﻛﻠﯩﺮﯨﻨــﻰ ﺋــﯚﻳﯩﮕﻪ ﺋﯧﻠﯩــﭗ ﻛﯩــﺮﺩﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﺳــﺌﻪﺩ ﺋﯩﺒﻨــﻰ ﺯﻭﺭﺍﺭە ﺗــﯚﮔﯩﻨﻰ ﭼﯘﻟﯟﯗﺭﯨــﺪﯨﻦ ﻳﯧــﺘﯩﻠﻪپ ﺋﯚﻳﯩــﺪە ﺑﯧﻘﯩــﺸﻘﺎ‬ ‫ﺋﯧﻠﯩــﭗ ﻛﻪﺗﺘــﻰ‪ .‬ﺑﻪﻧــﻰ ﻧﻪﺟﺠــﺎﺭ ﻣﻪھﻪﻟﻠﯩــﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﯩﺰﭼــﺎﻗﻠﯩﺮﻯ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﻣﯘﻧﯘ ﻧﺎﺧﺸﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺸﺘﻰ‪:‬‬

‫‪- 135 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﻪﺑﯘ ﺋﻪﻳﻴﯘﺑﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﭼﯜﺷﯜﺷﻰ‬

‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ‪ :‬ﻣﯧﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭەﻣـﺴﯩﻠﻪﺭ؟ ﺩەپ‬ ‫ﺳﻮﺭﯨﯟﯨﺪﻯ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭ‪ :‬ھﻪﺋﻪ! ﺩەپ ﺟﺎۋﺍﺏ ﺑﻪﺭﺩﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـﺴﺎﻻﻡ‪ :‬ﺍﷲﻏـﺎ‬ ‫ﻣﻪﻟﯘﻣﻜﻰ‪ ،‬ﭼﯘﻗﯘﻡ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﻪﻟﺒﯩﻤﺪﯨﻦ ﺳﯚﻳﯩﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺩﯦﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﺑـﯘ ﺋﻪﻳﻴﯘﺑﻨﯩـﯔ‬ ‫ﺟــﺎﻳﻰ ﺋﯩﻜﻜــﻰ ﻗﻪۋەﺕ ﺑﻮﻟــﯘپ‪ ،‬ﺭەﺳــﯘﻟﯘﻟﻼھﻨﻰ ﺋﯜﺳــﺘﯜﻧﻜﻰ ﻗﻪۋەﺗــﻜﻪ ﺋﯧﻠﯩــﭗ‬ ‫ﭼﯩﻘﻤـــﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟـــﺴﯩﻤﯘ‪ ،‬ﺯﯨﻴـــﺎﺭەﺗﭽﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﯘﻻﻳﻠﯩـــﻖ ﺑﻮﻟﯘﺷـــﻰ ﺋﯜﭼـــﯜﻥ‪،‬‬ ‫ﺭەﺳــﯘﻟﯘﻟﻼھ ﺋﺎﺳــﺘﯩﻨﻘﻰ ﻗﻪۋەﺗﻨــﻰ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴــﺎﺭ ﻗﯩﻠــﺪﻯ‪ .‬ﻟــﯧﻜﯩﻦ ﺋﻪﺑــﯘ ﺋﻪﻳﻴــﯘﺏ‬ ‫ﺋﺎﻳﺎﻗﻼﺭﻧﯩــﯔ ﺩەﺳﺴﯩــﺸﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﻘــﺎﻥ ﭼــﺎڭ – ﺗــﯘﺯﺍڭ ﻳــﺎﻛﻰ ﺗﯜﻛــﯜﻟﮕﻪﻥ‬ ‫ﺳــﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﺭەﺳــﯘﻟﯘﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻛــﯚﯕﻠﯩﮕﻪ ﺷﯩﻜﻪﺳــﺘﻪ ﻳﻪﺗﻤﯩــﺴﯘﻥ ﺩەپ ﺋــﯘﻧﻰ‬ ‫ﺋﺎﻳـــﺎﺵ ﻳﯜﺯﯨـــﺴﯩﺪﯨﻦ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩـــﯔ ﺋﺎﺳـــﺘﯩﻨﻘﻰ ﻗﻪۋەﺗـــﺘﻪ ﺗﯘﺭﯗﺷـــﯩﻐﺎ ﻛـــﯚﯕﻠﻰ‬ ‫ﺋﯘﻧﯩﻤﯩﺪﻯ‪ .‬ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﻛﯧﭽﯩﺪە ﺋﻪﺑﯘ ﺋﻪﻳﻴﯘﭘﻨﯩـﯔ ﺳـﯘ ﺋﯧﻠﯩﻘﻠﯩـﻖ ﻛـﻮﻣﺰﯨﻜﻰ‬ ‫ﺗﺎﺳـــﺎﺩﺩﯨﭙﻰ ھﺎﻟـــﺪﺍ ﺧﻮﺗﯘﻧﯩﻨﯩـــﯔ ﻗﻮﻟﯩـــﺪﺍ ﭼﯧﻘﯩﻠﯩـــﭗ ﻛﻪﺗﺘـــﻰ‪ .‬ﺳـــﯘﻧﯩﯔ‬ ‫ﺭەﺳــﯘﻟﯘﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﯜﺳــﺘﯩﮕﻪ ﭼﯜﺷــﯜپ ﻛﯧﺘﯩــﺸﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗــﯘپ‪ ،‬ﺋﻪﺑﯘﺋﻪﻳﻴــﯘپ‬ ‫ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﻮﺗﯘﻧﻰ ﺋﯩﻜﻜﯩـﺴﻰ ﺋﯚﻳـﺪﯨﻜﻰ ﺋـﺎﺭﺍﻧﻼ ﺑﯩـﺮﻻ ﻳـﻮﺗﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺳـﯘﻧﻰ‬ ‫ﺋﯧﺮﺗﯩــﺸﺘﻰ‪ .‬ﺋﻪﺑــﯘ ﺋﻪﻳﻴــﯘپ ﺭەﺳــﯘﻟﯘﻟﻼھﻘﺎ ﺋﯩﻠﺘﯩﻤــﺎﺱ ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﺮﯨــﭗ‪ ،‬ﺋــﯘﻧﻰ‬ ‫ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﻗﻪۋەﺗﻜﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏـﯘﺯﺩﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـﺴﺎﻻﻡ‬ ‫ﺋﻪﺑﯘ ﺋﻪﻳﻴﯘﺑﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﺪﯨﻜﻰ ﭼﺎﻏﺪﺍ‪ ،‬ﺋﻪﻧـﺴﺎﺭﯨﻼﺭﻧﯩﯔ ﭼـﻮﯕﻠﯩﺮﻯ ﺳـﻪﺋﺪ ﺋﯩﺒﻨـﻰ‬ ‫ﺋﯘﺑﺎﺩە‪ ،‬ﺋﻪﺳﺌﻪﺩ ﺋﯩﺒﻨـﻰ ﺯﯗﺭﺍﺭە‪ ،‬ﺋﯘﻣﻤـﯘ ﺯەﻳﯩـﺪ ﺋﯩﺒﻨـﻰ ﺳـﺎﺑﯩﺖ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭﻧﯩـﯔ‬ ‫ﺋﯚﻳﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ھﻪﺭﻛﯜﻧﻰ ﺋﯜچ‪ ،‬ﺗﯚﺕ ﺗﺎۋﺍﻕ ﺋﺎﺵ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ‪.‬‬

‫ﻣﯘھﺎﺟﯩﺮﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﺘﯘﺭﯗﻟﯘﺷﻰ‬ ‫ﻣﯘھﺎﺟﯩﺮﻻﺭﻧﯩـــﯔ ﺗﻮﻟﯩـــﺴﻰ ﺭەﺳـــﯘﻟﯘﻟﻼھ ﺑﯩـــﻠﻪﻥ ﻣﻪﺩﯨـــﻨﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟـــﺪﻯ‪.‬‬ ‫‪- 136 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬


‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﺋﻪﻧــﺴﺎﺭﯨﻼﺭ ﺋــﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋــﯚﻳﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛﺷــﺘﻪ ﺗﺎﻟﯩــﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟــﺪﻯ‪ .‬ﺷــﯘﻧﯩﯔ‬ ‫ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﭼﻪﻙ ﺗﺎﺷــﻠﯩﻨﯩﭗ‪ ،‬ﻗﺎﻳــﺴﻰ ﺋﻪﻧــﺴﺎﺭﯨﻐﺎ ﻗﺎﻳــﺴﻰ ﻣﯘھﺎﺟﯩﺮﻧﯩــﯔ ﺋﯧﺘــﻰ‬ ‫ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎﻥ ﭼﻪﻙ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ‪ ،‬ﺋﯘ ﺷﯘ ﻣﯘھﺎﺟﯩﺮﻧﻰ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﭼﯜﺷﯜﺭﺩﻯ‪.‬‬

‫ﺋﻪﻧﺴﺎﺭﯨﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘھﺎﺟﯩﺮﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨـﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﻨـﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺗﻪﺳـﯩﺮﻯ‬ ‫ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺑﻮﻟﻤﺎﻱ‪ ،‬ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺍﷲﻧﯩﯔ ﭘﻪﺯﻟﻰ – ﻣﻪﺭھﻪﻣﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻧـﻼ ﭘﻪﻳـﺪﺍ‬ ‫ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﻣﯘھﻪﺑﺒﻪﺗﻨﻰ ﻣﯘﻻھﯩﺰە ﻗﯩﻠﻐـﺎﻥ ﺋـﺎﺩەﻡ ﻣﯘﺳـﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ‬ ‫ﺳﺎﻥ ۋە ﻗـﯘﺭﺍﻝ – ﻳـﺎﺭﺍﻕ ﺟﻪھﻪﺗـﺘﻪ ﺋـﺎﺯ ﺗﯘﺭﯗﻗﻠـﯘﻕ‪ ،‬ﺋـﯚﺯ ﺩﯛﺷـﻤﻪﻧﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﻐـﺎﻥ‬ ‫ﻣﯘﺷـــــﺮﯨﻜﻼﺭ ۋە ﺋﻪھﻠـــــﻰ ﻛﯩﺘـــــﺎﺑﻼﺭ ﺋﯜﺳـــــﺘﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎﻧـــــﺪﺍﻕ ﻏﻪﻟﯩـــــﺒﻪ‬ ‫ﻗﯩﻠﻐــﺎﻧﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﭼﯜﺷــﯩﻨﯩﺪﯗ‪ .‬ﺋﻪﻧــﺴﺎﺭﯨﻼﺭ ﺋــﯚﺯ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷــﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﻐــﺎﻥ‬ ‫ﻣﯘھـــﺎﺟﯩﺮﻻﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨـــﺪﯨﻨﻤﯘ ﭼـــﺎﺭﯨﺮﺍﻕ ﻛـــﯚﺭەﺗﺘﻰ‪ .‬ﻗﯘﺭﺋﺎﻧـــﺪﺍ ﺍﷲ ﻣﯘﻧـــﺪﺍﻕ‬ ‫ﺩﯦﮕﻪﻥ‪” :‬ﺋﯘﻻﺭ )ﻣﯘھـﺎﺟﯩﺮﻻﺭ( ﺩﯨـﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩـﺮﻯ ﻣﻪﺩﯨﻨﯩـﺪە ﻳﻪﺭﻟﯩـﻚ ﺑﻮﻟﻐـﺎﻥ ۋە‬ ‫ﺋﯩﻤﺎﻧﻰ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻼﺭ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ھﯩﺠﺮەﺕ ﻗﯩﻠﯩـﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻠﻪﺭﻧـﻰ ﺩﻭﺳـﺖ‬ ‫ﺗﯘﺗﯩــﺪﯗ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭﻏــﺎ ﺑﯧــﺮﯨﻠﮕﻪﻥ ﻧﻪﺭﺳــﯩﻠﻪﺭ ﺋﯜﭼــﯜﻥ ﺋﯩﭽــﻰ ﺗــﺎﺭﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳــﺪﯗ‪“.‬‬ ‫)ﺳــﯜﺭە ھﻪﺷــﯩﺮ‪ – 9 ،‬ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﯩــﯔ ﺑﯩــﺮ ﻗﯩــﺴﯩﻤﻰ( ﻣﺎﻧــﺎ ﺑــﯘ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷــﻠﯩﻘﻨﯩﯔ‬ ‫ﺋﻪڭ ﻳــﯘﻗﯩﺮﻯ ﺩەﺭﯨﺠﯩــﺴﻰ‪ .‬ﺋﻪﻧــﺴﺎﺭﯨﻼﺭ ﻣﯘھــﺎﺟﯩﺮ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷــﻠﯩﺮﻯ ﺋﯜﭼــﯜﻥ‬ ‫ﻗﯩﻠﻐــﺎﻥ ﻏﻪﻣﺨﻮﺭﻟــﯘﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﯧﺨــﻰ ﻗﯩﻠﯩــﺸﻘﺎ ﺗﯧﮕﯩــﺸﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧــﺪﯨﻦ ﺋــﺎﺯ‬ ‫ﺩەپ ﻗﺎﺭﺍﻳﺘﺘﻰ‪ .‬ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷـﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﭼﯩﯖﯩـﺘﯩﺶ ﺋﯜﭼـﯜﻥ‬ ‫ﺋﻪﻧــﺴﺎﺭﯨﻼﺭ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﻣﯘھــﺎﺟﯩﺮﻻﺭﻧﻰ ﺑﯩــﺮ ﺑﯩــﺮﻯ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﻠﯩــﻚ ﺩﻭﺳــﺖ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩــــﭗ ﻗﻮﻳــــﺪﻯ‪ .‬ﺑــــﯘ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷــــﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺋﯧﺮﻗــــﻰ ۋە ﮔﯘﺭﯗھﯟﺍﺯﻟﯩــــﻖ‬ ‫ﺋﺎﺳﺎﺳــﯩﺪﯨﻜﻰ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷــﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﻧﺎھــﺎﻳﯩﺘﻰ ﻳــﯘﻗﯩﺮﻯ ﺗﯘﺭﯨــﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ‬ ‫ﻛﯩﺘﺎﺑﺨﺎﻧﯩﻼﺭﻏــﺎ ﻗﻪﻟﻪﻡ ﺋــﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑﺎﻳــﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩــﺶ ھﺎﺟﻪﺗــﺴﯩﺰ‪ ،‬ﺑــﯘﻧﻰ ﭘﻪﻗﻪﺕ‬ ‫ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺗﯘﻳﻐﯘﺳﯩﻐﺎ ھﺎۋﺍﻟﻪ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩـﺰ‪ ،‬ﻣﯘﻧـﺪﺍﻕ ﺗﯘﻳﻐـﯘ ﻗﻪﻟﻪﻡ ﺑﯩـﻠﻪﻥ‬

‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـــﺴﺎﻻﻡ ﻣﻪﺩﯨﻨﯩـــﺪە ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷـــﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧـــﻴﯩﻦ‪،‬‬ ‫ﻣﻪﻛﻜﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﻻ – ﭼﺎﻗﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩـﺸﻜﻪ ﺯەﻳﯩـﺪ ﺋﯩﺒﻨـﻰ ھﺎﺭﯨـﺴﻪ‬ ‫ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺋﻪﺑــﺎﺭەﻓﯩﻨﻰ ﺋﻪۋەﺗﺘــﻰ‪ ،‬ﺋﺎﺑــﺪﯗﻟﻼ ﺋﯩﺒﻨــﻰ ﺋــﻮﺭەﻳﻘﯩﺘﻨﻰ ﺋﻮﻻﺭﻏــﺎ ﻳــﻮﻝ‬ ‫ﺑﺎﺷﻼﺷﻘﺎ ﻗﻮﺷﺘﻰ‪ .‬ﺋﻮﻻﺭ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻗﯩﺰﻟﯩﺮﻯ ﻓـﺎﺗﯩﻤﻪ‪ ،‬ﺋﯘﻣﻤـﯘ ﻛﯘﻟـﺴﯘﻡ‬ ‫ۋە ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ ﺳﻪۋﺩە ﺑﯩﻨﻨﻰ ﺯەﻣﺌﻪﻧﻰ‪ ،‬ﺯەﻳﯩﺪ ﺋﯩﺒﻨـﻰ ھﺎﺭﯨـﺴﻪﻧﯩﯔ ﺧﻮﺗـﯘﻧﻰ ﺋﯘﻣﻤـﯘ‬ ‫ﺋﻪﻳــﻤﻪﻥ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺋــﻮﻏﻠﻰ ﺋﻮﺳــﺎﻣﻪﻧﻰ ﺋﯧﻠﯩــﭗ ﻛﯧﻠﯩــﺸﺘﻰ‪ .‬ﺭەﺳــﯘﻟﯘﻟﻼھﻨﯩﯔ‬ ‫ﻗﯩــﺰﻯ ﺯەﻳــﻨﻪﺏ ﺑﻮﻟــﺴﺎ ﺋﯧــﺮﻯ ﺋﻪﺑﯘﻟﺌــﺎﺱ ﺋﯩﺒﻨــﻰ ﺭەﺑــﻰ ﺋﻪۋەﺗﻤﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻜــﺘﯩﻦ‬ ‫ﻛﯧﻠﻪﻟﻤﯩــﺪﻯ‪ .‬ﺋــﯘﻻﺭ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠــﻠﻪ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﻪﺑﯘﺑﻪﻛﺮﯨﻨﯩــﯔ ﺋــﻮﻏﻠﻰ ﺋﺎﺑــﺪﯗﻟﻼ ۋە‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬

‫‪- 137 -‬‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫ﺋﯩﺴﻼﻡ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﻘﻰ‬

‫ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﯛﺷـــﺘﯩﻦ ﺋﯚﺗﻜـــﯜﺭﺭەﻙ ﺑﻮﻟﯩــــﺪﯗ‪ .‬ﻗﯩﺴﻘﯩـــﺴﻰ‪ ،‬ﮔﻪﺭﭼﻪ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩــــﯔ‬ ‫ۋﯗﺟــﯘﺗﻠﯩﺮﻯ ﺑﺎﺷــﻘﺎ – ﺑﺎﺷــﻘﺎ ﺑﻮﻟــﺴﯩﻤﯘ‪ ،‬ﻟــﯧﻜﯩﻦ ﺍﷲﻧﯩــﯔ ﺩﻭﺳﺘﻼﺷﺘﯘﺭﯗﺷــﻰ‬ ‫ﺋــــﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭﻧﯩــــﯔ ﺩﯨﻠﻠﯩــــﺮﻯ ﺑﯩــــﺮ ﻧﻪﺭﺳــــﯩﮕﻪ ﺋﺎﻳﻼﻧﻐــــﺎﻥ‪ .‬ﻣﯘﺷــــﯘ‬ ‫ﻣﯘﺳــﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﻟﯩــﺸﯩﺶ ﺋــﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯜﺳــﺘﯜﻧﻠﯜﻛﻜﻪ ﺋﯩــﮕﻪ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﯩﻐــﺎ‬ ‫ﺋﻮﺧــــﺸﺎﺵ‪ ،‬ﺍﷲ ﺗﺎﺋــــﺎﻻ ﺯﺍﻣﺎﻧﯩﻤﯩﺰﻧﯩــــﯔ ﻣﯘﺳــــﯘﻟﻤﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﻤﯘ ﺷــــﯘﻻﺭﺩەﻙ‬ ‫ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺵ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﻣـﯘۋەﭘﭙﻪﻕ ﻗﯩﻠﯩـﭗ‪ ،‬ﺋﯜﺳـﺘﯜﻧﻠﯜﻛﻜﻪ ﺋﯩـﮕﻪ ﻗﯩﻠﻐـﺎﻱ! ﺑـﯘ‬ ‫ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷــــﻠﯩﻖ‪ ،‬ﺑﺎﺭﺍۋەﺭﻟﯩــــﻚ ﺋــــﺎﺩﺍﻟﻪﺕ ﺋﺎﺳﺎﺳــــﯩﻐﺎ ﻗﻮﺭﯗﻟﻐــــﺎﻥ ﺋﯩــــﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺩﻭﺳﺘﻼﺷﺘﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ ﺑﯩـﺮ ﺋﯚﻟـﺴﻪ‪ ،‬ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﯩـﺴﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐـﺎ‬ ‫ﻣﯩﺮﺍﺳﺨﻮﺭ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ‪ ،‬ﻗﺎﻥ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷـﻠﯩﺮﻯ ﻣﯩﺮﺍﺳـﺨﻮﺭ ﺑﻮﻟﻤـﺎﻳﺘﺘﻰ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ ﺋﯘﻻﺭﻏــﺎ‪” :‬ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﻠﯩــﻚ ﺋﯜﭼــﯜﻥ ﺋﯩﻜﻜﯩــﺪﯨﻦ ﺟــﯜپ – ﺟــﯜپ‬ ‫ﻗﯧﺮﯨﻨــﺪﺍﺵ ﺑﻮﻟــﯘﯕﻼﺭ ﺩەﻳﺘﺘــﻰ‪ “.‬ﻣﯘﺷــﯘ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷــﻠﯩﻖ ﺑــﻮﻳﯩﭽﻪ ﺋــﯚﺯ ﺋــﺎﺭﺍ‬ ‫ﻣﯩﺮﺍﺳﺨﻮﺭ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﻣﯘﻧﯘ ﺋﺎﻳﻪﺕ ﻧﺎﺯﯨﻞ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧـﻴﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﻟـﺪﯨﻦ ﻗﺎﻟـﺪﻯ‪:‬‬ ‫”ﻛﯩﺘــﺎﺑﯘﻟﻼﺩﺍ ﻗﺎﻧــﺪﺍﺵ ﺗﯘﻗﻘــﺎﻧﻼﺭ )ﻣﯩــﺮﺍﺱ ﺟﻪھﻪﺗــﺘﻪ( ﺑﯩــﺮ – ﺑﯩــﺮﯨﮕﻪ ﺋﻪڭ‬ ‫ﻳﯧﻘﯩﻨﺪﯗﺭ‪) “.‬ﺳﯜﺭە ﺋﻪھﺰﺍﺏ‪ -6 ،‬ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﻰ(‬

‫ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ – ﺗﺎۋﺍﺑﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ھﯩﺠﺮﯨﺘﻰ‬

‫‪- 138 -‬‬


‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﺩﯗﺋﺎ ﺋﯩﺪﻯ‪» .‬ﺩﯗﺋﺎﻳﻰ ﻗﯘﻧﯘﺕ« ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ۋﺍﻗﯩﺘﻼﺭﺩﺍ‪ ،‬ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﻧﺎﻣـﺎﺯﻻﺭﺩﺍ ﺋﻮﻗﯘﻟﻐـﺎﻥ‪.‬‬ ‫ﺧﯘﭘﺘﻪﻧﻨﯩﯔ ۋﯨﺘﯩﺮ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﺪﺍ ۋە ﺑﺎﻣﺪﺍﺕ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨـﺪﺍ ﺭﻭﻛـﯘﺩﯨﻦ ﻛﯧـﻴﯩﻦ ۋە ﺑـﯘﺭﯗﻥ‬ ‫ﺋﻮﻗﯘﻟﻐﺎﻥ‪ ،‬ھﻪﺭﺑﯩﺮ ﺳﺎھﺎﺑﻪ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻛـﯚﺭﮔﯩﻨﯩﻨﻰ ﺭﯨـﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐـﺎﻥ‪» .‬ﺩﯗﺋـﺎﻳﻰ‬ ‫ﻗﯘﻧﯘﺕ« ﻗﺎﻳﺴﻰ ﻧﺎﻣﺎﺯﺩﺍ ﺋﻮﻗﯘﻟﯩـﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨـﺴﯩﺪﺍ ﻣﻪﺯھﻪپ ﺋﯩﻤـﺎﻣﻠﯩﺮﻯ‬ ‫ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﺨﺘﯩﻼﭘﻨﯩﯔ ﺳﻪۋﯨﯟﻯ ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘ‪.‬‬

‫ﺋﻪﺑﯘﺑﻪﻛﺮﯨﻨﯩﯔ ﺧﻮﺗﯘﻧﻰ ﺋﯘﻣﻤﯘ ﺭﻭﻣﺎﻥ‪ ،‬ﻗﯩﺰﻟﯩﺮﻯ ﺋﺎﺋﯩﺸﻪ ۋە ﺋﻪﺳـﻤﺎﻻﺭ ﻛﻪﻟـﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﺳﻤﺎ ﺯﻭﺑﻪﻳﺮ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﻪۋۋﺍﻣﻨﯩـﯔ ﺋﺎﻳـﺎﻟﻰ ﺑﻮﻟـﯘپ‪ ،‬ﺋﺎﺑـﺪﯗﻟﻼﻏﺎ ھﺎﻣﯩـﺪﺍﺭ ﺋﯩـﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﻣﯘھﺎﺟﯩﺮﻻﺭ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﺪە ﺗﯜﻧﺠﻰ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮۋﺍﻕ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪.‬‬

‫ﻣﻪﻛﻜﯩـﺪﯨﻦ ﻛﻪﻟــﮕﻪﻥ ﻣﯘھﺎﺟﯩﺮﻻﺭﻏــﺎ ﺩەﺳـﻠﯩﯟﯨﺪە ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﻨﯩــﯔ ھﺎۋﺍﺳــﻰ‬ ‫ﻳﺎﻗﻤﯩﺪﻯ‪ .‬ﻣﯘھـﺎﺟﯩﺮﻻﺭﺩﯨﻦ ﻧﯘﺭﻏـﯘﻥ ﺋـﺎﺩەﻡ ﺗﻪپ ﻛﯧـﺴﯩﻠﻰ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺋﺎﻏﺮﯨـﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻳـﻮﻗﻼپ ﺗـﯘﺭﺩﻯ‪ .‬ﺋـﯘﻻﺭ ﺭەﺳـﯘﻟﯘﻟﻼھﻘﺎ ﺗﻪﭘـﺘﯩﻦ ﺷـﯩﻜﺎﻳﻪﺕ‬ ‫ﻗﯩﻠﻐﺎﻧــﺪﺍ‪ ،‬ﺋــﯘ‪ :‬ﺋــﻰ ﺍﷲ‪ ،‬ﺑﯩــﺰﮔﻪ ﺧــﯘﺩﺩﻯ ﻣﻪﻛﻜﯩــﮕﻪ ﺋﻮﺧــﺸﺎﺵ‪ ،‬ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﻨﯩﻤــﯘ‬ ‫ﺳــﯜﻳﯜﻣﻠﯜﻙ ﻗﯩﻠﯩــﭗ ﺑﻪﺭﮔﯩــﻦ‪ .‬ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﻨﯩــﯔ ﺋــﯚﻟﭽﻪﻡ‪ ،‬ﺟﯩﯖﻠﯩﺮﯨﻨــﻰ ﺑﯩــﺰﮔﻪ‬ ‫ﺑﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻠﯩــﻚ ﻗﯩﻠﯩــﭗ ﺑﻪﺭﮔﯩــﻦ‪ .‬ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﻨﯩــﯔ ۋﺍﺑﺎﺳــﯩﻨﻰ ﺟﻪھــﻔﻪ ]ﺟﻪھــﻔﻪ‪-‬‬ ‫ﻣﻪﻛﻜﯩــﺪﯨﻦ ‪ 82‬ﻣﯩــﻞ )ﺑﯩــﺮ ﻣﯩــﻞ ‪ 1609‬ﻣﯧﺘﯩــﺮ( ﻛﯧﻠﯩــﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩــﺮ ﻳﯧــﺰﺍ‪،‬‬ ‫ﺳﯜﺭﯨﻴﯩﻠﯩﻜﻠﻪﺭ ھﻪﺟـﮕﻪ ﺷـﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨـﻦ ﺋﯧﻬـﺮﺍﻡ ﺑﺎﻏﻼﻳـﺪﯗ‪ [.‬ﻳﯚﺗﻜﯩـﯟەﺗﻜﯩﻦ‪ ،‬ﺩەپ‬ ‫ﺩﯗﺋــﺎ ﻗﯩﻠــﺪﻯ‪ .‬ﺍﷲ ﺭەﺳــﯘﻟﯘﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺩﯗﺋﺎﺳــﯩﻨﻰ ﻗﯘﺑــﯘﻝ ﻗﯩﻠــﺪﻯ‪ .‬ﻣﯘھــﺎﺟﯩﺮﻻﺭ‬ ‫ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﺪە ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ ھﺎﻳﺎﺕ ﻛﻪﭼﯜﺭﺩﻯ‪.‬‬

‫ﺋﺎﺟﯩﺰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﮕﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ھﯩﺠﺮﯨﺘﯩﻨﯩﯔ‬ ‫ﺗﻮﺳﻘﯘﻧﻠﯘﻗﻘﺎ ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﻰ‬ ‫ﻣﻪﻛﻜﯩﻨﯩــﯔ ﻣﯘﺷــﺮﯨﻜﻠﯩﺮﻯ ﺑﻪﺯﻯ ﻣﯘﺳــﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺳــﻮﻻپ ﻗﻮﻳــﯘپ ۋە‬ ‫ﻗﯩﻴﻨﺎپ‪ ،‬ھﯩﺠﺮەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺗﻮﺳـﺘﻰ‪ .‬ﺑـﯘﻻﺭ ۋەﻟﯩـﺪ ﺋﯩﺒﻨـﻰ ۋەﻟﯩـﺪ‪ ،‬ﺋﯩﻴـﺎﺵ‬ ‫ﺋﯩﺒﻨــﻰ ﺭەﺑــﻰ‪ ،‬ھﯩــﺸﺎﻡ ﺋﯩﺒﻨــﻰ ﺋﺎﺳــﻼﺭ ﺋﯩــﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ‬ ‫ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﺪﺍ ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺩﯗﺋـﺎ ﻗﯩﻼﺗﺘـﻰ‪” .‬ﺩﯗﺋـﺎﻳﻰ ﻗﯘﻧـﯘﺕ«ﻧﯩـﯔ ﺋﻪﺳـﻠﻰ ﻣﯘﺷـﯘ‬ ‫‪- 139 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬

‫ھﯩﺠﯩﺮﯨﻴﯩﻨﯩﯔ ‪ -1‬ﻳﯩﻠﻰ‬

‫ﻣﻪﺳﺠﯩﺪ ﺳﯧﻠﯩﺶ‬ ‫‪www.munber.org‬‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﻪپ ﻛﯧﺴﻠﻰ‬

‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــــﺴﺎﻻﻡ ﻣﻪﺩﯨــــﻨﯩﮕﻪ ﻛﯧﻠﯩــــﭗ ﺑﻪﻧــــﻰ ﻧﻪﺟﺠــــﺎﺭ‬ ‫ﻣﻪھﻪﻟﻠﯩــﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨــﺪﺍ ﺗﯚﮔﯩــﺴﻰ ﭼــﯚﻛﻜﻪﻥ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻣﻪﺳــﺠﯩﺪ ﺳﯧﻠﯩــﺸﻘﺎ‬ ‫ﻛﯩﺮﯨــﺸﺘﻰ‪ .‬ﺑــﯘ ﻳﻪﺭ ﺋﻪﺳــﺌﻪﺩ ﺋﯩﺒﻨــﻰ ﺯﯗﺭﺍﺭە ﺗﻪﺭﺑﯩﻴــﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﻜﻜــﻰ ﻳﯩــﺘﯩﻢ‬ ‫ﺑﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺧﻮﺭﻣﺎ ﺧﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨـﭗ‪ ،‬ﻣﻪﺳـﺠﯩﺪ‬ ‫ﺳــﯧﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼــﯜﻥ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩــﯔ ﺧﺎﻣــﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺳــﯧﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨــﺸﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧــﺪﺍ‪،‬‬ ‫ﺋﯘﻻﺭ‪ ،‬ﺋـﻰ ﺭەﺳـﯘﻟﯘﻟﻼھ‪ ،‬ﻳﻪﺭﻧـﻰ ﺳـﺎﯕﺎ ﭘـﯘﻝ ﺋﺎﻟﻤـﺎﻱ ھﻪﺩﯨـﻴﻪ ﻗﯩﻠﯩـﭗ ﺑﯧﺮﯨﻤﯩـﺰ‬ ‫ﺩﯦـــﺴﯩﻤﯘ‪ ،‬ﺭەﺳـــﯘﻟﯘﻟﻼھ ﺋﯘﻧﯩﻤـــﺎﻱ‪ ،‬ﭘـــﯘﻝ ﺑﯧﺮﯨـــﭗ ﺳـــﯧﺘﯩﯟﺍﻟﺪﻯ‪ .‬ﺑـــﯘ ﻳﻪﺭﺩە‬ ‫ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﻪﺑﺮﯨﻠﯩﺮﻯ‪ ،‬ﺧﻮﺭﻣﺎ ﺩەﺭەﺧﻠﯩـﺮﻯ ۋە ﺑﻪﺯﻯ ﺋﺎﺯﮔـﺎﻟﻼﺭ ﺑـﺎﺭ ﺋﯩـﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﻗﻪﺑﺮﯨﻠﻪﺭﺩﯨﻜــﻰ ﺟﻪﺳــﻪﺗﻠﻪﺭ ﻛــﻮﻻپ ﺋﺎﻟــﺪﯗﺭﯗﻟﯘپ ﺗﯜﺯﻟﯩﺘﯩﻠــﺪﻯ‪ ،‬ﺋﺎﺯﮔــﺎﻟﻼﺭﻣﯘ‬ ‫ﺗﯩﻨﺪﯗﺭﯗﻟــﺪﻯ‪ ،‬ﺧﻮﺭﻣــﺎ ﺩەﺭەﺧﻠﯩــﺮﻯ ﻛﯧــﺴﯩﭗ ﺗﺎﺷــﻼﻧﺪﻯ‪ ،‬ﻣﻪﺳــﺠﯩﺪ ﺳــﯧﻠﯩﺶ‬ ‫ﺑﺎﺷﻼﻧﺪﻯ‪ .‬ﻣﻪﺳﺠﯩﺪﻧﯩﯔ ﺗﺎﻣﻠﯩﺮﻯ ﻛﯧﺴﻪﻛﺘﯩﻦ‪ ،‬ھﯘﻟﻰ ﺗﺎﺷﺘﯩﻦ ﻗﻮﭘﯘﺭﯗﻟـﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﯜﺳــــﺘﻰ ﺧﻮﺭﻣــــﺎ ﺩەﺭﯨﺨﯩﻨﯩــــﯔ ﺷــــﺎﺧﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩــــﻠﻪﻥ ﻳﯧﭙﯩﻠــــﺪﻯ‪ ،‬ﺧﻮﺭﻣــــﺎ‬ ‫ﻳﺎﻏﺎﭼﻠﯩﺮﯨـــﺪﯨﻦ ﺗـــﯜۋﺭﯛﻙ ﻗﯩﻠﯩﻨـــﺪﻯ‪ .‬ﻣﻪﺳـــﺠﯩﺪﻧﯩﯔ ﺋﯧﮕﯩﺰﻟﯩﻜـــﻰ ﺋـــﺎﺩەﻡ‬ ‫ﺑﯘﻳﯩــﺪﯨﻦ ﺳــﻪﻝ ﺋﯧﮕﯩــﺰﺭەﻙ ﺋﯩــﺪﻯ‪ .‬ﻣﻪﺳــﺠﯩﺪﻧﯩﯔ ﻗﯘﺭﯗﻟــﯘﺵ ﺋﻪﻣﮕﯩﻜﯩــﮕﻪ‬ ‫ﻣﯘﺳــﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺑﯩــﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻣﻤﯘ ﻗﺎﺗﻨﺎﺷــﺘﻰ‪.‬‬

‫‪- 140 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬


‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﺋـــﯘﻻﺭ ﻣﻪﺳـــﺠﯩﺪﻛﻪ ﺋﯩـــﺸﻠﻪﺵ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩـــﺪﺍ ﺗﯜﺭﻟـــﯜﻙ ﻧﺎﺧـــﺸﺎ – ﺷـــﯧﺌﯩﺮﻻﺭﻧﻰ‬ ‫ﺋﻮﻗﻮﻳﺘﺘﻰ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻤﯘ ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ‪:‬‬ ‫ﻛﯚﺯﻟﻪﻳﻤﯩﺰ ﺭەﺑﺒﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﻨﯩﯔ ﺳﺎۋﺍﺑﯩﻦ‪،‬‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫ﺩەپ ﻧﺎﺧﺸﺎ ﺋﯧﻴﺘﺎﺗﺘﻰ‪ .‬ﺷـﯩﻤﺎﻝ ﺗﻪﺭەﭘـﻜﻪ ﻛﯧﻠﯩـﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻪﻳﺘﯘﻟﻤـﯘﻗﻪﺩﺩەﺱ‬ ‫ﺑـــﯘ ﻣﻪﺳـــﺠﯩﺪﻧﯩﯔ ﻗﯩﺒﻠﯩـــﺴﻰ ﻗﯩﻠﯩـــﭗ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪﻧـــﺪﻯ‪ .‬ﻣﻪﺳـــﺠﯩﺪﻛﻪ ﺋـــﯜچ‬ ‫ﺗﻪﺭەﭘـــﺘﯩﻦ ﺋﯩـــﺸﯩﻚ ﻗﻮﻳﯘﻟـــﺪﻯ‪ .‬ﻳﺎﻣﻐﯘﺭﻧﯩـــﯔ ﺗﻪﺳـــﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯘﭼﺮﯨﻤﺎﺳـــﻠﯩﻘﻰ‬ ‫ﺋﯜﭼﯜﻥ‪ ،‬ﻣﻪﺳﺠﯩﺪﻛﻪ ﺷﯧﻐﯩﻞ ﻳﺎﺗﻘﯘﺯﯗﻟـﺪﻯ‪ .‬ﻣﻪﺳـﺠﯩﺪ ﺋـﺎﺩﺩﻯ – ﺳـﺎﺩﺩﺍ ﺋﯩـﺪﻯ‪.‬‬ ‫ھﻪﺗﺘــﺎ ﺑﯩــﺴﺎﺗﻤﯘ ﺳــﯧﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎﻥ‪ ،‬ﺋﯩﻬــﺎﺗﻪ ﺋﯩﭽﯩﮕﯩﻤــﯘ ﺋﯧﻠﯩﻨﻤﯩﻐــﺎﻥ ﺋﯩــﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺯەﻣﺌﻪﻧﯩــﯔ ﻗﯩــﺰﻯ ﺳــﻪۋﺩە ۋە ﺋﺎﺋﯩــﺸﻪ ﺋﯜﭼــﯜﻥ ﻣﻪﺳــﺠﯩﺪﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐــﺎ ﻳــﯚﻟﻪپ‬ ‫ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﯧﻐﯩﺰ ھﻮﺟﺮﺍ ﺳﯧﻠﯩﻨﺪﻯ‪ .‬ﺑﯘ ﭼﺎﻏـﺪﺍ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ‬ ‫ﺷــﯘ ﺋﯩﻜﻜــﻰ ﺋﺎﻳــﺎﻟﯩﻼ ﺑــﺎﺭ ﺋﯩــﺪﻯ‪ .‬ﻛﯧــﻴﯩﻦ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ ھﻪﺭ‬ ‫ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﯚﻳﻠﻪﻧﮕﻪﻧﺪە‪ ،‬ﺷﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻗـﺎﺭﺍپ ﻣﻪﺳـﺠﯩﺪﻛﻪ ﺗﯘﺗﺎﺷـﺘﯘﺭﯗﻟﯘپ ھـﻮﺟﺮﯨﻼﺭ‬ ‫ﺳﯧﻠﯩﻨﺎﺗﺘﻰ‪.‬‬

‫ﺋﻪﺯﺍﻧﻨﯩﯔ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ‬ ‫ﻣﯘﺳــﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯜﻳــﯜﻙ ﺍﷲﻧﯩــﯔ ﺋﻮﻟﯘﻏﻠــﯘﻏﯩﻨﻰ ﺩﺍۋﺍﻣﻠﯩــﻖ ﺋﻪﺳــﻠﻪپ‪،‬‬ ‫ﺍﷲﻧﯩــــﯔ ﺑــــﯘﻳﺮﯗﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋــــﻮﺭﯗﻧﻼپ‪ ،‬ﻧﻪھــــﻰ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐــــﺎﻥ ﺋﯩــــﺸﻼﺭﺩﯨﻦ‬ ‫ﭼﻪﻛﻠﯩﻨﯩﺸﻠﯩﺮﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺍﷲ ﻣﯘﺳـﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﻧﺎﻣـﺎﺯﻧﻰ ﭘﻪﺭﺯ ﻗﯩﻠـﺪﻯ‪ .‬ﺷـﯘﯕﺎ ﺍﷲ‬ ‫ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﺪﺍ‪” :‬ﻧﺎﻣﺎﺯ ﮔﯘﻧﺎﺩﯨﻦ‪ ،‬ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ﺗﯘﺳـﯩﺪﯗ“ )ﺳـﯜﺭە ﺋﻪﻧﻜﻪﺑـﯘﺕ‪45 ،‬‬ ‫– ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩـﺴﻤﻰ( ﺩﯦـﮕﻪﻥ‪ .‬ﺍﷲ ﻣﯘﺳـﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺗﯜﺭﻟـﯜﻙ ﺋﯩـﺸﻼﺭﺩﺍ‬ ‫ﺋــــــﯚﺯ ﺋــــــﺎﺭﺍ ﻣﻪﺳﻠﯩﻬﻪﺗﻠﯩﺸﯩــــــﺸﯩﻨﻰ ۋە ﺩﻭﺳــــــﺘﻠﯘﻕ ﺋــــــﺎﻻﻗﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ‪،‬‬ ‫ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻗﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯜﭼﻪﻳﺘﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺟﺎﻣـﺎﺋﻪﺕ ﻧـﺎﻣﯩﺰﯨﻨﻰ ﺋﻪڭ ﺋﻪۋﺯەﻝ ﻧﺎﻣـﺎﺯ‬ ‫‪- 141 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫ﻣﯘھﺎﺟﯩﺮ‪ ،‬ﺋﻪﻧﺴﺎﺭﯨﻼﺭﻏﺎ ﺭەھﯩﻢ – ﺷﻪﭘﻘﻪﺕ ﺋﻪﻳﻠﯩﮕﯩﻦ‪......‬‬

‫ﻗﯩﻠــــﺪﻯ‪ .‬ﻧﺎﻣﺎﺯﻧﯩــــﯔ ۋﺍﻗﺘــــﻰ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧــــﺪە‪ ،‬ﻏــــﺎﭘﯩﻠﻼﺭﻧﻰ ﺋﻮﻳﻐﯩﺘﯩــــﺪﯨﻐﺎﻥ‪،‬‬ ‫ﺑﯩﺨــﯘﺗﻼﺭﻧﻰ ﺋﻪﺳــﻠﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ‪ ،‬ھﻪﻣﻤﯩﻨــﻰ ﻳﯩﻐﯩﻠﯩــﺸﻘﺎ ﺋﯜﻧﺪەﻳــﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩــﺮ‬ ‫ﺋﯩﺸﻨﻰ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳـﯘﺵ ﺗﻮﻏﺮﯨﻠﯩـﻖ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـﺴﺎﻻﻡ ﺳـﺎھﺎﺑﯩﻠﯩﺮﻯ‬ ‫ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﺳﻠﯩﻬﻪﺗﻠﻪﺷﺘﻰ‪ .‬ﺑﻪﺯﯨـﻠﻪﺭ‪ :‬ﻧﺎﻣـﺎﺯ ۋﺍﻗﺘﯩـﺪﺍ ﻛﯩـﺸﯩﻠﻪﺭ ﻛـﯚﺭﯛپ ﻧﺎﻣﺎﺯﻏـﺎ‬ ‫ﻛﯧﻠﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﺎﻳﺮﺍﻕ ﭼﯩﻘﯩﺮﺍﻳﻠـﻰ‪ ،‬ﺩﯦـﺪﻯ‪ .‬ﺑﻪﺯﯨـﻠﻪﺭ ﺑﯘﻧـﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩـﺸﻨﯩﯔ‬ ‫ﺋﯘﻳﻘـــﯘﺩﯨﻜﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﻮﻳﻐﯩﺘﺎﻟﻤﺎﻳـــﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ‪ ،‬ﻏﺎﭘﯩﻠﻼﺭﻏـــﺎ ﺋﯘﻗﺘـــﯘﺭﻏﯩﻠﻰ‬ ‫ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻗﻮﺷﯘﻟﻤﯩﺪﻯ‪ .‬ﺑﻪﺯﯨﻠﻪﺭ ﺋﯧﮕﯩـﺰ ﺩﯙﯕـﮕﻪ‬ ‫ﺋــﻮﺕ ﻳﯧﻘﯩــﭗ ﮔﯜﻟﺨــﺎﻥ ﺳﺎﻟــﺴﺎﻕ ﺩﯦــﮕﻪﻥ ﭘﯩﻜﯩﺮﯨﻤــﯘ ﻗﯘﺑــﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﯩــﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺑﻪﺯﯨﻠﻪﺭ ﻳﻪھﯘﺩﯨﻴﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ۋﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﺑﯘﺭﻏﺎ ﭼﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺑﯘﺭﻏـﺎ‬ ‫ﭼﯧﻠﯩــﺸﻨﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐــﺎ ﻗﻮﻳــﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ ﻳﻪھﯘﺩﯨﻴﻼﺭﻏــﺎ‬ ‫ﺗﻪﻗﻠﯩﺖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﻠﯩﻜﺘﯩﻦ‪ ،‬ﺑـﯘﻧﻰ ﺭەﺕ ﻗﯩﻠـﺪﻯ‪ .‬ﺑﻪﺯﯨﻠﻪﺭﻧﯩـﯔ‬ ‫ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺩﺍڭ ﺋـﯘﺭﯗﺵ ﭘﯩﻜﯩﺮﯨﻤـﯘ ﺭەﺳـﯘﻟﯘﻟﻼھﻘﺎ ﻳﺎﻗﻤﯩـﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﻪڭ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨــﺪﺍ‪ ،‬ﺑﻪﺯﯨﻠﻪﺭﻧﯩــﯔ ﻧﺎﻣــﺎﺯ ۋﺍﻗﺘﯩــﺪﺍ ﺋﻪﺯﺍﻥ ﺋﯧﻴــﺘﯩﺶ ﭘﯩﻜﯩــﺮﻯ ﻣــﺎﻗﯘﻝ‬ ‫ﻛﯚﺭﯛﻟـــﺪﻯ‪ .‬ﻣـــﯘﺋﻪﺯﺯﯨﻨﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩـــﺮﻯ ﺑﻮﻟﻐـــﺎﻥ ﺋﺎﺑـــﺪﯗﻟﻼ ﺋﯩﺒﻨـــﻰ ﺯەﻳﯩـــﺪ‬ ‫ﺋﻪﻧﺴﺎﺭﯨﯩﻨﯩﯔ ﭼﯜﺷﯩﺪە ﺑﯩﺮ ﺷـﻪﺧﺲ ﻛﯚﺭﯛﻧـﯜپ‪ :‬ﻧﺎﻣﺎﺯﻏـﺎ ﺗـﻮۋﻻپ ﺋﯧﻴﺘﯩـﺪﯨﻐﺎﻥ‬ ‫ﺋﻪﺯﺍﻧﻨﻰ ﺳﺎﯕﺎ ﺋﯚﮔﯩﺘﯩﭗ ﻗﻮﻳﺎﻳﻤﯘ؟ ﺩﯨﯟﯨﺪﻯ‪ ،‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ‪ :‬ﻣﺎﻗﯘﻝ‪ ،‬ﺋﯚﮔﯩﺘﯩـﭗ ﻗـﻮﻱ‪،‬‬ ‫ﺩﯦــﺪﻯ‪ .‬ھﯧﻠﯩﻘــﻰ ﻛﯩــﺸﻰ ﺋﺎﺑــﺪﯗﻟﻼﻏﺎ‪ ” :‬ﺍﷲھــﯘ ﺋﻪﻛــﺒﻪﺭ )ﺍﷲ ھﻪﻣﻤﯩــﺪﯨﻦ‬ ‫ﺋﯘﻟﯘﻏـــﺪﯗﺭ( “ﻧـــﻰ ﺋﯩﻜﻜـــﻰ ﻗﯧـــﺘﯩﻢ‪” ،‬ﺋﻪﺷـــﻬﻪﺩﯗﺋﻪﻧﻼ ﺋﯩـــﻼھﻪ ﺋﯩﻠﻼﻟـــﻼ‬ ‫)ﮔﯘۋﺍھﻠﯩﻖ ﺑﯧﺮﯨﻤﻪﻧﻜﻰ‪ ،‬ﺑﯩﺮ ﺍﷲﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ھﯧﭻ ﺋﯩـﻼھ ﻳـﻮﻕ( “ﻧـﻰ ﺋﯩﻜﻜـﻰ‬ ‫ﻗﯧﺘﯩﻢ‪” ،‬ﺋﻪﺷﻬﻪﺩﯗﺋﻪﻧﻨﻪ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩەﻥ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھ )ﮔﯘۋﺍھﻠﯩـﻖ ﺑﯧﺮﯨﻤﻪﻧﻜـﻰ‪،‬‬ ‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺋﻪﻟﭽﯩـﺴﻰ( “ﻧـﻰ ﺋﯩﻜﻜـﻰ ﻗﯧـﺘﯩﻢ‪” ،‬ھﻪﻳـﻴﻪ ﺋﻪﻟﻪﺳـﺴﻪﻻھ‬ ‫)ﻧﺎﻣﺎﺯﻏــﺎ ﭼﺎﭘــﺴﺎﻥ ﻛــﯧﻠﯩﯖﻼﺭ( “ﻧــﻰ ﺋﯩﻜﻜــﻰ ﻗﯧــﺘﯩﻢ‪” ،‬ھﻪﻳــﻴﻪﺋﻪﻟﻪﻟﻔﻪﻟﻪھ‬ ‫)ﻧﯩﺠــﺎﺗﻠﯩﻖ ﻳﯘﻟﯩﻐــﺎ ﭼﺎﭘــﺴﺎﻥ ﻛــﯧﻠﯩﯖﻼﺭ( “ﻧــﻰ ﺋﯩﻜﻜــﻰ ﻗﯧــﺘﯩﻢ‪ ،‬ﺋﺎﻧــﺪﯨﻦ‬ ‫ﻛﯧــﻴﯩﻦ ” ﺍﷲھــﯘ ﺋﻪﻛــﺒﻪﺭ“ﻧــﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯩﻜﻜــﻰ ﻗﯧــﺘﯩﻢ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧــﺪﯨﻦ ﻛﯧــﻴﯩﻦ‪،‬‬

‫‪- 142 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬


‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫”ﻻﺋﯩﻼھﻪ ﺋﯩﻠﻠﻪﻟﻼ“ﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﯧـﺘﯩﻢ ﺩەﻳـﺴﻪﻥ‪ ،‬ﺩﯦـﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﺑـﺪﯗﻟﻼ ﺋﻮﻳﻐﯩﻨﯩـﭗ‪،‬‬ ‫ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﭼﯜﺷـﯩﻨﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺑﺎﻳـﺎﻥ ﻗﯩﻠـﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ‪ :‬ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ھﻪﻕ ﭼﯜﺵ ﻛﯚﺭﯛﭘـﺴﻪﻥ‪ ،‬ﺑـﯘﻧﻰ ﺑﯩﻼﻟﻐـﺎ‬ ‫ﺋﯚﮔﻪﺕ‪ ،‬ﺑﯩﻼﻟﻨﯩـﯔ ﺋـﺎۋﺍﺯﻯ ﺳـﯧﻨﯩﯔ ﺋﺎۋﺍﺯﯨﯖـﺪﯨﻦ ﺟـﺎﺭﺍﯕﻠﯩﻖ‪ ،‬ﺋﻪﺯﺍﻧﻨـﻰ ﺑﯩـﻼﻝ‬ ‫ﺋﯧﻴﺘـــﺴﯘﻥ‪ ،‬ﺩﯦـــﺪﻯ‪ .‬ﺑﯩـــﻼﻝ ﺋﻪﺯﺍﻥ ﺋﯧﻴﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧـــﺪﺍ‪ ،‬ﺋـــﯚﻣﻪﺭ ﻛﯧﻠﯩـــﭗ‪ :‬ﺋـــﻰ‬ ‫ﺭەﺳــﯘﻟﯘﻟﻼھ‪ ،‬ﺍﷲﻏــﺎ ﻗﻪﺳــﻪﻣﻜﻰ‪ ،‬ﻣﯘﻧــﺪﺍﻕ ﭼﯜﺷــﻨﻰ ﻣﻪﻧﻤــﯘ ﻛــﯚﺭﮔﻪﻥ ﺋﯩــﺪﯨﻢ‪،‬‬ ‫ﺩﯦﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻣﻪﺩﯨﻨﯩـﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪﺯﯨﻨﻠﯩﺮﯨﻨﯩـﯔ ﺑﯩـﺮﻯ‬ ‫ﺑﯩــﻼﻝ‪ ،‬ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩــﺮﻯ ﺋﺎﺑــﺪﯗﻟﻼ ﺋﯩﺒﻨــﻰ ﺋﯘﻣﻤــﯘ ﻣﻪﻛﺘــﯘﻡ ﺋﯩــﺪﻯ‪.‬ﺑﯩــﻼﻝ ﺑﺎﻣــﺪﺍﺕ‬ ‫ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨﯩـــﯔ ﺋﻪﺯﯨﻨﯩـــﺪە ”ھﻪﻳـــﻴﻪﺋﻪﻟﻪﻟﻔﻪﻟﻪھ“ ﺩﯦـــﮕﻪﻥ ﺳـــﯚﺯﺩﯨﻦ ﻛﯧـــﻴﯩﻦ‪،‬‬ ‫”ﺋﻪﺳﺴﺎﻻﺗﯘ ﺧﻪﻳﺮﯗﻥ ﻣﯩﻨﻪﻧﻨﻪۋﻡ“ )ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﯘﻳﻘـﯘﺩﯨﻦ ﻳﺎﺧـﺸﻰ( ﺩﯦـﮕﻪﻥ ﺳـﯚﺯﻧﻰ‬ ‫ﺗﻪﻛـــﺮﺍﺭ ﺋﯧﻴﺘـــﺎﺗﺘﻰ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـــﺴﺎﻻﻡ ﺑـــﯘﻧﻰ ﺋﯧﺘـــﺮﺍپ ﻗﯩﻠـــﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ ﺭﺍﻣﯩــﺰﺍﻥ ﺋﯧﻴﯩﻨﯩــﯔ ﺗــﺎڭ ﺳــﻪھﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪە ﺋﻪﺯﺍﻧﻨــﻰ‬ ‫ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﯧﻴﺘﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯗﻏـﺎﻥ‪ .‬ﺑﯩﺮﯨﻨﭽـﻰ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩـﻖ ﺋﻪﺯﺍﻥ ﺋـﯘﺧﻼپ‬ ‫ﻗﺎﻟﻐــﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺳــﻮھﯘﺭﻟﯘﻕ )ﺯﻭﻟــﯘﻕ( ﻗــﺎ ﺋــﻮﻳﻐﯩﺘﯩﺶ ﺋﯜﭼــﯜﻥ‪ ،‬ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽــﻰ‬ ‫ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩــــﻖ ﺋﻪﺯﺍﻥ ﻧﺎﻣــــﺎﺯ ﺑﺎﻣــــﺪﺍﺕ ﺋﯜﭼــــﯜﻥ ﺋﯧﻴﺘﯩﻼﺗﺘــــﻰ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــــﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـﺴﺎﻻﻡ‪ ،‬ﺋﻪﺑـﯘﺑﻪﻛﺮﻯ‪ ،‬ﺋﯚﻣﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩـﯔ ﺩەۋﺭﯨـﺪە‪ ،‬ﺟـﯜﻣﻪ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨـﺪﺍ ﺋﯩﻤــﺎﻡ‬ ‫ﻣــﯘﻧﺒﻪﺭﺩە ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﺎﻧــﺪﺍ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽــﻰ ﺋﻪﺯﺍﻥ ﺋﯧﻴﺘﯩﻼﺗﺘــﻰ‪ .‬ﺋﻮﺳــﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺩەۋﺭﯨــﮕﻪ‬ ‫ﻛﻪﻟﮕﻪﻧـــﺪە ﻛﯩـــﺸﯩﻠﻪﺭ ﻛﯚﭘﯩﻴﯩـــﭗ‪ ،‬ﺯەۋﺭﺍﺩﺍ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽـ ـﻰ ﻗﯧـــﺘﯩﻢ ﺋﻪﺯﺍﻧﻨﯩـــﯔ‬ ‫ﻗﻮﺷـــﯘﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯩﻤـــﺎﻡ ﺑﯘﺧـــﺎﺭﻯ ﺭﯨـــﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩـــﺪﯗ‪ .‬ھﯩـــﺸﺎﻡ ﺋﯩﺒﻨـــﻰ‬ ‫ﺋﺎﺑـــﺪﯗﻣﻪﻟﯩﻚ ﺗﻪﺧـــﺘﻜﻪ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧـــﺪﺍ‪ ،‬ﺋـــﯘ‪ ،‬ﺋﻮﺳـــﻤﺎﻥ ﺯەۋﺭﺍﺩﺍ ﻗﻮﺷـــﻘﺎﻥ ﺋﻪﺯﺍﻧﻨـــﻰ‬ ‫ﻣﯘﻧﺎﺭﻧﯩـــﯔ ﺋﯜﺳـــﺘﯩﺪە ﺋﯧﻴﺘﯩﻠﯩـــﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﻠـــﺪﻯ‪ ،‬ﻛﯧـــﻴﯩﻦ ﺋـــﯘﻧﻰ ﺧﻪﺗﯩـــﭗ‬ ‫ﻣـــﯘﻧﺒﻪﺭﮔﻪ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧـــﺪﺍ‪ ،‬ﻣﻪﺳـــﺠﯩﺪﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩـــﺪە ﺋﯧﻴﺘﯩﻠﯩـــﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﻠـــﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻣﻪﺳﺠﯩﺪﺗﻪ ﺧﻪﺗﯩﭙﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺋﯧﻴﺘﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﺯﺍﻧﻨﯩـﯔ ھﯩـﺸﺎﻡ‬ ‫ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﺎﺑﺪﯗﻣﻪﻟﯩﻚ ﭘﻪﻳـﺪﺍ ﻗﯩﻠﻐـﺎﻥ ﺑﯩـﺪﺋﻪﺕ ۋە ﺋﻪھﻤﯩﻴﻪﺗـﺴﯩﺰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜـﻰ‬

‫‪- 143 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬

‫ﺑﯩﻠﯩﻨﯩــﺪﯗ‪ ،‬ﭼــﯜﻧﻜﻰ ﺋﻪﺯﺍﻧــﺪﯨﻦ ﻣﻪﻗــﺴﻪﺕ ﻧﺎﻣﺎﺯﻏــﺎ ﭼــﺎﻗﯩﺮﯨﺶ‪ ،‬ﻣﻪﺳــﺠﯩﺪﺗﯩﻜﻰ‬ ‫ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻧﺎﻣﺎﺯﻏﺎ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﺸﻨﯩﯔ ﺋﻪھﻤﯩﻴﯩﺘﻰ ﻳﻮﻕ‪ ،‬ﻣﻪﺳﺠﯩﺪﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩـﺪە‬ ‫ﺋﯧﻴﺘﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﻪﺯﺍﻧﻨﻰ ﻣﻪﺳﺠﯩﺪﻧﯩﯔ ﺳﯩﺮﺗﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭ ﺋﺎﯕﻠﯩﻤﺎﻳـﺪﯗ‪ .‬ﺑـﯘﻧﻰ ﺷـﻪﻳﺦ‬ ‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﺒﻨﻰ ھﺎﺝ »ﻣﻪﺩﺧﻪﻝ« ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﻛﯩﺘﺎۋﯨﺪﺍ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ‪.‬‬ ‫ھﺎﻓﯩﺰ »ﻓﻪﺗﻬﯘﻟﺒﺎﺭﻯ«ﺩﯨﮕﻪﻥ ﻛﯩﺘﺎﺑﺘـﺎ ‪ :‬ﻛﯩـﺸﯩﻠﻪﺭ ﭘﻪﻳـﺪﺍ ﻗﯩﻠﻐـﺎﻥ ﺟـﯜﻣﻪ‬ ‫ﻧﺎﻣﯩﺰﯨــﺪﯨﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩــﺮﻯ ﺩﯗﺋــﺎ – ﺩﯗﺭﯗﺩ ﺋﻮﻗــﯘﺵ ﺋﯩــﺸﻠﯩﺮﻯ ﺑﻪﺯﻯ ﺟــﺎﻳﻼﺭﺩﺍ ﺑــﺎﺭ‪،‬‬ ‫ﺑﻪﺯﻯ ﺟـــﺎﻳﻼﺭﺩﺍ ﻳـــﻮﻕ؛ ﺑـــﯘ ﺟﻪھﻪﺗـــﺘﻪ ﺳـــﻪﻟﻪﻑ ﺳـــﺎﻟﯩﻬ ]ﺋﯩـــﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻨﯩـــﯔ‬ ‫ﺩەﺳــﻠﻪﭘﻜﻰ ﺩەۋﺭﻟﯩﺮﯨــﺪﯨﻜﻰ ﺗــﻮﻏﺮﺍ ﻣﻪﺳــﻠﻪﻛﺘﯩﻜﻰ ﺋﯚﻟﯩﻤــﺎﻻﺭ‪ ،‬ﻛﯧﻴﯩﻨﻜــﻰ‬ ‫ﺋﯚﻟﯩﻤﺎﻻﺭ ﺧﻪﻟﻪﻑ ﺩﯨﻴﯩﻠﯩﺪﯗ‪ – .‬ﺕ[ ﻻﺭﻏﺎ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﺸﻨﻰ ﺋﻪۋﺯەﻝ ﺩەﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫‪www.munber.org‬‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﺑﯘﻧﯩﯖــﺪﯨﻦ ﻣﻪﻟــﯘﻣﻜﻰ‪ ،‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺟــﯜﻣﻪ ﺋﻪﺯﯨﻨــﻰ‬ ‫ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳﯜﻧﻨﯩﺘﻰ ﺷﯘﻛﻰ‪ ،‬ﻣـﯘﺋﻪﺯﺯﯨﻦ ﻣﯘﻧـﺎﺭ ﺋﯜﺳـﺘﯩﺪە ﺋﻪﺯﺍﻥ ﺋﯧﻴﺘﻘـﺎﻥ‬ ‫ﭼﺎﻏﺪﺍ‪ ،‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـﺴﺎﻻﻡ ﻣـﯘﻧﺒﻪﺭﺩە ﺋﻮﻟﺘـﯘﺭﺍﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺧـﯘﺗﺒﯩﻨﻰ ﺋﻮﻗـﯘپ‬ ‫ﺑﻮﻟﯘپ ﻧﺎﻣﺎﺯﻧﻰ ﺑﺎﺷﻼﻳﺘﺘﻰ‪ .‬ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩـﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷـﻘﺎ ھﻪﻣﻤﯩـﺴﻰ ﻛﯧـﻴﯩﻦ ﭘﻪﻳـﺪﺍ‬ ‫ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺪﺋﻪﺗﻠﻪﺭﺩﯗﺭ‪.‬‬ ‫ﺋﯩﻘﺎﻣﻪﺕ ﺋﯧﻴﺘﯩﺶ ﻣﻪﺳﺠﯩﺪ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﻧﺎﻣﺎﺯﻏﺎ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨـﺸﺘﯘﺭ‪ .‬ﺋﯩﻘﺎﻣﻪﺗﻨﯩـﯔ‬ ‫ﺋﯩﺒـــﺎﺭﯨﻠﯩﺮﻯ ﺗﻮﻏﺮﯨـــﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺭﯨـــﯟﺍﻳﻪﺗﻠﻪﺭ ھﻪﺭ ﺧﯩـــﻞ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘـــﺎ‪ ،‬ﻣﻪﺯھﻪپ‬ ‫ﺋﯩﻤﺎﻣﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺋﯩﺨـﺘﯩﻼپ ﺑـﺎﺭ‪ .‬ﻣـﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﺒﻨـﻰ ﺋﯩـﺪﺭﯨﺲ ﺷـﺎﻓﯩﺌﻰ‬ ‫]ﺋﯩﻤﺎﻡ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﺒﻨـﻰ ﺋﯩـﺪﺭﯨﺲ ﺷـﺎﻓﯩﺌﻰ ﺋﯩـﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩـﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪﺯﺍﺋﯩـﺐ‬ ‫ﺋﻪﺭﺑﻪﺋﻪ ﺩﯨﻴﯩﻠﯩــﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﻪﺷــﻬﯘﺭ ﺗــﯚﺕ ﻣﻪﺯھﻪﭘﻨﯩــﯔ ﺋﯜﭼﯩﻨﭽﯩــﺴﻰ‪ .‬ﺷــﺎﻓﯩﺌﻰ‬ ‫ﻣﻪﺯھﯩﭙﻰ ﻣﯩـﺴﯩﺮ‪ ،‬ﺋﯩـﺮﺍﻕ‪ ،‬ﺳـﯜﺭﯨﻴﻪ‪ ،‬ھﯩﺠـﺎﺯ‪ ،‬ﻳﻪﻣﻪﻧـﻠﻪﺭﮔﻪ ۋە ﻗﯩـﺴﻤﻪﻥ ھﺎﻟـﺪﺍ‬ ‫ﺋﺎﻓﺮﯨﻘﺎ‪ ،‬ھﯩﻨﺪﯨﺴﺘﺎﻥ‪ ،‬ﺧﯘﺭﺍﺳﺎﻥ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﻪﺕ ۋە ﺟﺎﻳﻼﺭﻏـﺎ ﺗﺎﺭﻗﺎﻟﻐـﺎﻥ‪.‬‬ ‫– ﺕ[ ﻣﻪﺯھﯩﭙﯩــﺪە ”ﻗﻪﺩﻗﺎﻣﻪﺗــﺴﺎﻻﺕ“ )ﻧﺎﻣــﺎﺯ ھــﺎﺯﯨﺮ ﺑﻮﻟــﺪﻯ( ﺳــﯚﺯﻯ ﺗﻪﻛــﺮﺍﺭ‬ ‫ﺋﯧﻴﺘﯩﻠﯩﺪﯗ‪ ،‬ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﺮﺩﯨﻦ ﺋﯧﻴﺘﯩﻠﯩﺪﯗ‪ .‬ﺋﯩﻤـﺎﻡ ﻣﺎﻟﯩـﻚ ﺋﯩﺒﻨـﻰ ﺋﻪﻧﻪﺱ‬ ‫ﻣﻪﺯھﯩﺒﯩــﺪە ]ﺋﯩﻤــﺎﻡ ﻣﺎﻟﯩــﻚ ﺋﯩﺒﻨــﻰ ﺋﻪﻧﻪﺱ ﻣﻪﺯھﯩﺒــﻰ ﻣــﺎﻟﯩﻜﻰ ﻣﻪﺯھﯩﺒﯩﻤــﯘ‬ ‫‪- 144 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬


‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﺩﯨﻴﯩﻠﯩــﺪﯗ‪ .‬ﺑــﯘ ﻣﻪﺯھﻪﺏ ﺋﺎﻟــﺪﻯ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﻣﻪﺩﯨﻨﯩــﺪە‪ ،‬ﺋﺎﻧــﺪﯨﻦ ھﯩﺠــﺎﺯ‪ ،‬ﺑﻪﺳــﺮە‪،‬‬ ‫ﻣﯩﺴﯩﺮ‪ ،‬ﻣﺎﺭﺍﻛﻪﺵ ۋە ﺳﯘﺩﺍﻥ‪ ،‬ﻧﯩﺸﺎﭘﯘﺭ‪ ،‬ﻳﻪﻣﻪﻥ ﻗﺎﺗـﺎﺭﻟﯩﻖ ﺟـﺎﻳﻼﺭﺩﺍ ﺗﺎﺭﻗﺎﻟﻐـﺎﻥ‪[.‬‬ ‫ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺑﯩﺮﺩﯨﻦ ﺋﯧﻴﺘﯩﻠﯩﺪﯗ‪ .‬ﺋﻪﺑﯘھﻪﻧﯩﻔﻪ ﻧﯘﺋﻤﺎ ﻣﻪﺯھﯩﺒﯩﺪە ]ﺋﻪﺑـﯘ ھﻪﻧﯩـﻔﻪ‬ ‫ﻧﯘﺋﻤﺎﻥ ﻛﯘﻓﻪﻟﯩـﻚ ﺑﻮﻟـﯘپ‪ ،‬ﺋﯩﻤـﺎﻡ ﺋﻪﺯەﻡ ﻧـﺎﻣﻰ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﻣﻪﺷـﻬﯘﺭ‪ ،‬ﺋﯩﻤـﺎﻡ ﺋﻪﺯەﻡ‬ ‫ﺗــــﯚﺕ ﻣﻪﺯھﻪپ ﺋﯩﭽﯩــــﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪڭ ﺑــــﯘﺭﯗﻧﻘﻰ ﻣﻪﺯھﻪپ ﺑﻮﻟﻐــــﺎﻥ ھﻪﻧﻪﻓــــﻰ‬ ‫ﻣﻪﺯھﯩﭙﯩﻨﯩــﯔ ﺋﯩﻤــﺎﻣﻰ ۋە ﺋﺎﺳﺎﺳﭽﯩــﺴﻰ‪ .‬ﺋﯩﻤــﺎﻡ ﺋﻪﺯەﻡ ھﯩﺠﺮﯨﻴﯩﻨﯩــﯔ ‪– 80‬‬ ‫ﻳﯩﻠﻰ )ﻣﯩﻼﺩﯨﻨﯩـﯔ ‪ – 699‬ﻳﯩﻠـﻰ( ﺗﯘﻏﯘﻟـﯘپ‪ ،‬ھﯩﺠﺮﯨﻴﯩﻨﯩـﯔ ‪ – 150‬ﻳﯩﻠـﻰ‬ ‫)ﻣﯩﻼﺩﯨﻨﯩــﯔ ‪ – 767‬ﻳﯩﻠــﻰ( ﺑﺎﻏــﺪﺍﺩﺗﺎ ۋﺍﭘــﺎﺕ ﺑﻮﻟﻐــﺎﻥ‪ .‬ھﻪﻧﻪﻓــﻰ ﻣﻪﺯھﯩﺒــﻰ‬ ‫ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯗﻧﻴﺎﺳﯩﺪﺍ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﻪﺯھﻪﭘﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧـﺪﺍ ﻧﺎھـﺎﻳﯩﺘﻰ ﻛﻪڭ ﺗﺎﺭﻗﺎﻟﻐـﺎﻥ‪.‬‬ ‫ﺋﯘ ﺋﯩـﺮﺍﻕ‪ ،‬ﻣﯩـﺴﯩﺮ‪ ،‬ﺗـﯜﺭﻛﯩﻴﻪ‪ ،‬ﭘﺎﻛﯩـﺴﺘﺎﻥ‪ ،‬ھﯩﻨﺪﯨـﺴﺘﺎﻥ ۋە ﺋﻮﺗﺘـﯘﺭﺍ ﺋﺎﺳـﯩﻴﺎﻏﺎ‬ ‫ﺗﺎﺭﻗﺎﻟﻐﺎﻥ‪ .‬ﺟﯘﯕﮕﻮ ﻣﯘﺳـﯘﻟﻤﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗـﺎﺟﯩﻜﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷـﻘﯩﻠﯩﺮﻯ ھﻪﻧﻪﻓـﻰ‬ ‫ﻣﻪﺯھﯩﺒﯩﺪە‪ [.‬ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺗﻪﻛﺮﺍﺭ ﺋﯧﻴﺘﯩﻠﯩﺪﯗ‪.‬‬

‫ﻣﻪﺩﯨﻨﻪ ﻳﻪھﯘﺩﯨﻴﻠﯩﺮﻯ‬ ‫ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﻣﻪﻛﻜﯩﺪﯨﻜﻰ ﭼﺎﻏﺪﺍ‪ ،‬ﺍﷲ ﺋـﯘﻻﺭﻧﻰ ﻗـﯘﺭەﻳﺶ ﻣﯘﺷـﺮﯨﻜﻠﯩﺮﯨﻐﺎ‬ ‫ﻣــﯘﭘﺘﯩﻼ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧــﺪەﻙ‪ ،‬ﻣﻪﺩﯨﻨﯩــﺪﯨﻤﯘ ﺋــﯘﻻﺭﻧﻰ ﺑﻪﻧــﻰ ﻗﻪﻳﻨﯘﻗــﺎ‪ ،‬ﺑﻪﻧــﻰ ﻗــﯘﺭەﻳﺰە‪،‬‬ ‫ﺑﻪﻧﻰ ﻧﻪﺯﯨﺮ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩـﯔ ﻳﻪھﯘﺩﯨﻴﻠﯩﺮﯨﻐـﺎ ﻣـﯘﭘﺘﯩﻼ ﻗﯩﻠـﺪﻯ‪ .‬ﻳﻪھـﯘﺩﯨﻴﻼﺭ‬ ‫ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻨﯩﯔ ھﻪﻕ ﺩﯨﻦ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﺗـﯘﺭﯗپ‪ ،‬ﻛﯚﺭەﻟﻤﻪﺳـﻠﯩﻚ‬ ‫ﺑﯩـــﻠﻪﻥ ﺩﯛﺷـــﻤﻪﻧﻠﯩﻚ ﺋﯩﺰھـــﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩـــﺸﺘﻰ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـــﺴﺎﻻﻡ‬ ‫ﻛﯧﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ‪ ،‬ﻳﻪھـﯘﺩﯨﻴﻼﺭ ﺋﻪﺭەﺏ ﻣﯘﺷـﺮﯨﻜﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺋﯘﺭﯗﺷـﻘﺎﻥ‬ ‫ﭼﺎﻏﻠﯩﺮﯨﺪﺍ‪ ،‬ﻛﯧﻠﯩﺶ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭ ﻧـﺎﻣﻰ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺍﷲﺩﯨـﻦ ﻳـﺎﺭﺩەﻡ‬ ‫ﺗﯩﻠﻪﻳﺘﺘﻰ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ‪ ،‬ﻳﻪھﯘﺩﯨﻴﻼﺭﻧﯩـﯔ‬ ‫ﺑﺎﺷـــﻠﯩﻘﻠﯩﺮﻯ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩـــﻚ ﺋﻪﺭەﺏ ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩـــﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐـــﺎﻥ ﻛﯩـــﺸﯩﮕﻪ‬ ‫ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨــﻰ ﻛــﯚﺭﯛپ‪ ،‬ﺋــﯘﻧﻰ ﺋﯧﺘــﺮﺍپ ﻗﯩﻠﯩــﺸﺘﯩﻦ ﺑــﺎﺵ ﺗــﺎﺭﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋــﯘﻻﺭ‬ ‫‪- 145 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬

‫ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺋﻪﻟﭽﯩﺴﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩﻧﯩﯔ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﻜﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﻧﺎﺯﯨـﻞ ﺑﻮﻟﻐـﺎﻥ‬ ‫ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﻧﻰ ﺋﯧﺘﺮﺍپ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ۋە ﺑﯘﺭﻣﯩﻼﻧﻐﺎﻥ ﻳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ھﺎﻟـﺪﺍ‬ ‫ﻛﻪﻟﮕﯩﻨﯩﻨــﻰ ﻛــﯚﺭﯛپ ﺗــﯘﺭﯗپ‪ ،‬ﮔﯘﻳــﺎ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧــﺪەﻙ‪ ،‬ﻗﯘﺭﺋــﺎﻧﻨﻰ ﺋﯩﻨﻜــﺎﺭ‬ ‫ﻗﯩﻠﺪﻯ‪ .‬ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻨﻰ ﺑﺎﺷﺘﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ھﯚﻛـﯜﻣﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯧـﻴﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﻟـﺪﯨﻦ‬ ‫ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﯨــﺪﯗ‪ ،‬ﺩەپ ﺋﻪﻳﯩﭙﻠﯩــﺪﻯ؛ ﺋﯩﻨــﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯧﻬﺘﯩﻴــﺎﺟﻠﯩﻖ ﻧﻪﺭﺳــﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ‬ ‫ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯚﺭە ﺍﷲﻧﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸﯩﺮﺍﻕ ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﻤﯩﺪﻯ‪.‬‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﺘﻰ ﺗﻪﺭەﻗﻘﯩﻴﺎﺗﻘﺎ ﻣﺎﻳﯩﻞ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـﺴﺎﻻﻡ‬ ‫ھﯧﭽﻘﺎﻧــﺪﺍﻕ ﺗــﻮﻏﺮﺍ ﺩﯨﻨﯩــﻲ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩﻗــﺎ ﺋﯩــﮕﻪ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐــﺎﻥ ﺋــﯘﻣﻤﻰ ﺋﻪﺭەﺑــﻠﻪﺭ‬ ‫ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺳــﻰ ﺋﯩﭽﯩــﺪە ﺑﯩﺮﯨﻨﭽــﻰ ﺑﻮﻟــﯘپ ﻣﻪﻳــﺪﺍﻧﻐﺎ ﻛﻪﻟــﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﻗﯩــﻞ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩــﯔ‬ ‫ﺋﺎﺭﯨــﺴﯩﺪﺍ ﺷــﻪﺭﯨﺌﻪﺕ ﺋﻪھﻜﺎﻣﻠﯩﺮﯨﻨﯩــﯔ ﺗﻪﺩﺭﯨﺠــﻰ ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﯩﻨﯩــﺸﯩﻨﻰ ﺗﻪﻗﻪﺯﺯﺍ‬ ‫ﻗﯩﻼﺗﺘــﻰ‪ .‬ﺍﷲ ﺋــﯘﻻﺭﻧﻰ ھــﺎﺭﺍﻕ ﺋﯩﭽﯩــﺶ‪ ،‬ﺟــﺎﺯﺍﻧﯩﺨﻮﺭﻟﯘﻕ ﻗﯩﻠﯩــﺶ ﻗﺎﺗــﺎﺭﻟﯩﻖ‬ ‫ﺋﯩــﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩــﺮ ﻳــﻮﻟﻰ ﭼﻪﻛــﻠﻪپ‪ ،‬ﻧﺎﻣــﺎﺯ ﺋﻮﻗــﯘﺵ‪ ،‬ﺯﺍﻛــﺎﺕ ﺑﯧــﺮﯨﺶ ﻗﺎﺗــﺎﺭﻟﯩﻖ‬ ‫ﺋﯩـــﺸﻼﺭﻏﺎ ﺑﯩـــﺮ ﻳـــﻮﻟﻰ ﺋﯜﻧـــﺪﯨﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟـــﺴﺎ‪ ،‬ﺩﯨﻠﻠﯩـــﺮﻯ ﺗﯜﺭﻟـــﯜﻙ ھـــﺎۋﺍﻳﻰ –‬ ‫ھﻪۋەﺳـــﻠﻪﺭﮔﻪ ﭼـــﯚﻣﮕﻪﻥ‪ ،‬ﻧﺎﭼـــﺎﺭ ﺧـــﺎھﯩﺶ‪ ،‬ﻳﺎﻣـــﺎﻥ ﺋﯩـــﺸﻼﺭﻏﺎ ﺑﯧـــﺮﯨﻠﮕﻪﻥ‬ ‫ﻧﯘﺭﻏﯘﻧﻠﯩﻐﺎﻥ ﺑﻪﯕﯟﺍﺵ ﺧﻪﻟﻘﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﻤﯘ ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﻤﺎﺱ ﺋﯩـﺪﻯ‪ ،‬ﺋﻪﻟـﯟەﺗﺘﻪ‪.‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﯘﻻﺭﻏـﺎ ﺩﯨﻨـﻰ ﺋﻪھﻜـﺎﻣﻼﺭﺩﯨﻦ ﭘﻪﻳـﺪﯨﻨﭙﻪﻱ ﺗﻪﻟﯩـﻢ‬ ‫ﺑﯧﺮﯨﭗ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﻪﻗﯩﻠﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯚﻧـﺪﯛﺭﺩﻯ‪ ،‬ﺋـﯘﻻﺭﻧﻰ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻠﯩـﺪﻯ‪ .‬ﻛﯩـﺸﯩﻠﻪﺭ‬ ‫ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﻪﺳﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﭼﻮﯕﻘﯘﺭ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ‪ ،‬ﺍﷲ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺋﻪھﻜﺎﻣﻼﺭﻧﯩـﯔ‬ ‫ﻣﻪﻳــﺪﺍﻧﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩــﺸﯩﻨﻰ ﺗﻪﻗﻪﺯﺯﺍ ﻗﯩﻠﯩــﺪﯨﻐﺎﻥ ۋەﻗﻪﻟﻪﺭ ﻳــﯜﺯ ﺑﻪﺭﮔﻪﻧــﺪﯨﻦ ﻛﯧــﻴﯩﻦ‬ ‫ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺋﻪھﻜﺎﻣﻼﺭﻧﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﺪﻯ‪ .‬ﻟـﯧﻜﯩﻦ ﻳﻪھـﯘﺩﯨﻴﻼﺭ ﺍﷲﻧﯩـﯔ‬ ‫ﻗﯘﺩﺭﯨﺘﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯ ﺧﺎھﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺑﻮﻳـﺴﯘﻧﺪﯗﺭﻣﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﯘﺷـﺘﻰ‪ .‬ﺋﯘﻟـﯘﻍ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧـﺪﺍ‬ ‫ﺍﷲ ﻳﻪھﯘﺩﯨﻴﻼﺭﻧﯩــــﯔ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗــــﺘﯩﻦ ﻳﯩــــﺮﺍﻕ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨــــﻰ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻤــــﯘ‬ ‫ﺑﯩﻠﯩــﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳــﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩــﭗ‪ ،‬ﺋــﯘﻻﺭﻧﻰ ﻣــﺎﺕ ﻗﯩﻠــﺪﻯ‪” :‬ﺋﯘﻻﺭﻏــﺎ‪ ،‬ﺍﷲ‬ ‫ﺋــﺎﺧﯩﺮەﺕ ﻳــﯘﺭﺗﯩﻨﻰ ﺑﺎﺷــﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ ،‬ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺳــﯩﻠﻪﺭﮔﯩﻼ ﺧــﺎﺱ ﻗﯩﻠﻐــﺎﻥ‬ ‫‪- 146 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬


‫‪www.munber.org‬‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﺑﻮﻟﺴﺎ‪ ،‬ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺭﺍﺳـﺘﯩﻨﻼ ﻣﯘﺷـﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯧﺘﯩﻘـﺎﺩ ﻗﯩﻠﯩـﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟـﺴﺎﯕﻼﺭ‪،‬‬ ‫ﺋﯚﻟــﯜﻣﻨﻰ ﺋــﺎﺭﺯﯗ ﻗﯩﻠﯩــﭗ ﺑــﯧﻘﯩﯖﻼﺭ‪ ،‬ﺩﯨﮕﯩــﻦ‪) “.‬ﺳــﯜﺭە ﺑﻪﻗﻪﺭە‪ – 94 ،‬ﺋــﺎﻳﻪﺕ( ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﻧــﺪﯨﻦ ﺍﷲ ﻳﻪھﯘﺩﯨﻴﻼﺭﻧﯩــﯔ ﻣﯘﻧــﺪﺍﻕ ﻗﯩﻼﻟﻤﯩﻐــﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳــﺎﻥ ﻗﯩﻠــﺪﻯ‪:‬‬ ‫”ﺋــﯘﻻﺭ ﻗﯩﻠﻐــﺎﻥ ﻳﺎﻣــﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﯩــﺮﻯ ﺳــﻪۋەﺑﻠﯩﻚ ﺋﯚﻟــﯜﻣﻨﻰ ھﻪﺭﮔﯩــﺰ ﺋــﺎﺭﺯﯗ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﺸﻤﺎﻳﺪﯗ‪ .‬ﺍﷲ ﺯﺍﻟﯩﻤﻼﺭﻧﻰ ﺋﻮﺑـﺪﺍﻥ ﺑﯩﻠﯩـﺪﯗ‪) “.‬ﺳـﯜﺭە ﺑﻪﻗﻪﺭە‪ – 95 ،‬ﺋـﺎﻳﻪﺕ(‬ ‫ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻳﻪھﯘﺩﯨﻴﻼﺭ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺩەپ ﺗﯘﻧﯘﻳـﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟـﺴﺎ‪ ،‬ﺋـﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﺗﻪﻟﻪپ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺷﯘﻧﭽﻪ ﺋﺎﺳﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ۋە ﺭﺍﺳـﺖ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻧـﻰ‬ ‫ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﻐـﺎ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨــﺸﻘﺎ ﺷــﯘﻧﭽﻪ ھﯩــﺮﯨﺲ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧــﺪﯨﻦ ﻛﯧــﻴﯩﻦ‪ ،‬ﺑــﯘ ﺋﯩــﺸﻼﺭﻧﻰ‬ ‫ﺩەﺭھــﺎﻝ ﺋﻮﺭﯗﻧﻠﯩﻐــﺎﻥ ﺑــﻮﻻﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋــﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮەﺭﺳــﯩﻨﯩﯔ ﺋﯧﻐﯩــﺰﺩﺍ ﺑﻮﻟــﺴﯩﻤﯘ‬ ‫ﺋﯚﻟــﯜﻣﻨﻰ ﺋــﺎﺭﺯﯗ ﻗﯩﻠﻐــﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺭﯨــﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﯩﻨــﻰ ﻳــﻮﻕ‪ .‬ﺑﻪﻧــﻰ ﻗﻪﻳﻨﯘﻗــﺎ‬ ‫ﻗﻪﺑﯩﻠﯩــﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷــﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩــﺮﻯ ﺑﻮﻟﻐــﺎﻥ ﺋﺎﺑــﺪﯗﻟﻼ ﺋﯩﺒﻨــﻰ ﺳــﺎﻻﻡ‬ ‫ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻨﯩـﯔ ھﻪﻗﯩﻘﯩﺘﯩﻨـﻰ ﭼﯜﺷـﻪﻧﮕﻪﻧﻠﯩﻜﺘﯩﻦ‪ ،‬ﻗﯘﺭﺋـﺎﻧﻨﻰ ﺗﯩﯖـﺸﺎپ‪،‬‬ ‫ﻧﻪﭘــﺴﯩﻨﯩﯔ ﻛﻪﻳــﻨﯩﮕﻪ ﻛﯩــﺮﻣﻪﻱ ﻣﯘﺳــﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟــﺪﻯ‪ .‬ﻳﻪھــﯘﺩﯨﻴﻼﺭ ﺋﯩﻠﮕﯩــﺮﻯ‬ ‫ﺋﺎﺑــﺪﯗﻟﻼ ﺋﯩﺒﻨــﻰ ﺳــﺎﻻﻣﻨﻰ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩــﯔ ﻳــﻮﻝ ﺑﺎﺷﭽﯩــﺴﻰ ﺩەپ ﺗﻮﻧــﯘﻳﺘﺘﻰ‪،‬‬ ‫ﻣﯘﺳـــﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧـــﺪﯨﻦ ﻛﯧـــﻴﯩﻦ‪ ،‬ﺋـــﯘﻧﻰ ﺋﻪﺧـــﻤﻪﺕ ﺋـــﺎﺩەﻣﻠﻪﺭ ﻗﺎﺗﺎﺭﯨـــﺪﺍ‬ ‫ھﯧﺴﺎﺑﻠﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭﻧﯩـﯔ ﺗﯘﺗﻘـﺎﻥ ﻳـﯘﻟﻰ ﻧﯩﻤﯩـﺪﯨﮕﻪﻥ ﻳﺎﻣـﺎﻥ‪ ،‬ﺋﯩـﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻐـﺎ‬ ‫ﺋﯚﭼﻤﻪﻧﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺩﯨﻠﻠﯩﺮﯨﻐـﺎ ﭼﯩـﯔ ﺋﻮﺭﻧـﺎپ ﻛﻪﺗﻜﻪﭼـﻜﻪ‪ ،‬ﺋـﯘﻻﺭ‬ ‫ﺋﯩـــﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻨــــﻰ ﺋﯘﺟﯘﻗﺘﯘﺭﯨﯟﯦﺘﯩـــﺸﻜﻪ ﺋﻮﺭﯗﻧــــﺪﻯ‪” .‬ﮔﻪﺭﭼﻪ ﻣﯘﺷــــﺮﯨﻜﻼﺭ‬ ‫ﻳﺎﻗﺘﯘﺭﻣﯩــﺴﯩﻤﯘ‪ ،‬ﺍﷲ ﺋﯩــﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻨــﻰ ﺑــﺎﺭﭼﻪ ﺩﯨــﻨﻼﺭ ﺋﯜﺳــﺘﯩﺪﯨﻦ ﻏﺎﻟﯩــﭗ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ‪“.‬‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﺋﯘﻻﺭ ھﺎﻳﺎﺗﯩﻨﻰ ﺳﺎﻗﻼﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻛﺎﭘﯩﺮﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﻳﯘﺷﯘﺭﯗﻥ ﺗﯘﺗـﺎﺗﺘﻰ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـــﺴﺎﻻﻡ ﻣﻪﺩﯨـــﻨﯩﮕﻪ ھﯩﺠـــﺮەﺕ ﻗﯩﻠﯩـــﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩـــﺮﻯ‪ ،‬ﻣﻪﺩﯨـــﻨﻪ‬ ‫ﺧﻪﻟﻘﯩﻨﯩــﯔ ﺑﺎﺷــﻠﯩﻘﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﻧــﺎﻣﺰﺍﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐــﺎﻥ ﺋﺎﺑــﺪﯗﻟﻼ ﺋﯩﺒﻨــﻰ ﺋــﯘﺑﻪﻱ‬ ‫ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺳﻪﻟﯘﻝ ﺧﻪﺯﺭەﺟﻰ ﺑﯘ ﮔﯘﺭﯗھﻘـﺎ ﺑﺎﺷـﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻼﺗﺘـﻰ‪ .‬ﺷﯜﺑﻬﯩـﺴﯩﺰﻛﻰ‪،‬‬ ‫ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﻣﯘﻧﺎﭘﯩﻘﻼﺭﻧﯩﯔ ﺯﯨﻴﯩﻨـﻰ ﻛﺎﭘﯩﺮﻻﺭﻧﯩـﯔ ﺯﯨﻴﯩﻨﯩـﺪﯨﻦ ﭼـﻮﯕﺮﺍﻕ‬ ‫ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻣﯘﻧـﺎﭘﯩﻘﻼﺭ ﻣﯘﺳـﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨـﺴﯩﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘـﺎ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭﻧﯩـﯔ‬ ‫ﺋﯩﭽﻜﻰ ﺳﯩﺮﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﯟﯦﻠﯩﭗ‪ ،‬ﻳﻪھﯘﺩﯨﻴﻼﺭ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺩﯛﺷـﻤﻪﻧﻠﻪﺭ ﺋﺎﺭﯨـﺴﯩﺪﺍ‬ ‫ﺗﺎﺭﻗﯩﺘـــﺎﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺑﯩـــﺮ ﻗـــﺎﻧﭽﻪ ﻗﯧـــﺘﯩﻢ ﺷـــﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﻐـــﺎﻥ ﺋﯩـــﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺳﯩﺮﺗﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍپ ﻣﺎﺩﺍﺭﺍ ﻗﯩﻼﺗﺘـﻰ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭﻧﯩـﯔ ﺋﯩﭽﻜـﻰ‬ ‫ﺋﻪھﯟﺍﻟﯩﻨﻰ ﺧﯘﺩﺍﻏﺎ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﺋﯩـﺪﻯ‪ .‬ﻟـﯧﻜﯩﻦ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـﺴﺎﻻﻡ ھـﯧﭻ‬ ‫ﺋﯩــﺸﺘﺎ ﺋﯘﻻﺭﻏــﺎ ﺋﯩــﺸﻪﻧﻤﻪﻳﺘﺘﻰ‪ ،‬ﺳــﯩﺮﺗﻘﺎ ﭼﯩﻘﻘــﺎﻥ ﭼــﺎﻏﻼﺭﺩﺍ‪ ،‬ﺋﻪﻧــﺴﺎﺭﯨﻼﺭﺩﯨﻦ‬ ‫ﺑﯩﺮﯨﻨــﻰ ﺋــﯚﺯ ﺋﻮﺭﻧﯩــﺪﺍ ﻣﻪﺩﯨــﻨﻪ ﺋﯩــﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﺎﺷــﻘﯘﺭﯗپ ﺗﯘﺭﯗﺷــﻘﺎ ﻗﯘﻳــﺎﺗﺘﻰ‪،‬‬ ‫ھﯧﭽﻘﺎﭼﺎﻥ ﻣﯘﻧﺎﭘﯩﻘﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﯘﻳﯘپ ﻛﻪﺗﻤﻪﻳﺘﺘﻰ‪ .‬ﭼـﯜﻧﻜﻰ ﺭەﺳـﯘﻟﯘﻟﻼھ‬ ‫ﻣﯘﻧﺎﭘﯩﻘﻼﺭﻧﯩــﯔ ﻧﯩــﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩــﺸﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﺗﺘــﻰ‪ .‬ﺷﯜﺑﻬﯩــﺴﯩﺰﻛﻰ‪ ،‬ﺋــﯘﻻﺭﺩﯨﻦ‬ ‫ﺑﯩﺮﯨﻨـــﻰ ﺋـــﯚﺯ ﺋﻮﺭﻧﯩﻐـــﺎ ﻗﻮﻳـــﯘپ ﻛﯧﺘﯩـــﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟـــﺴﺎ‪ ،‬ﺋـــﯘﻻﺭ ﺑـــﯘ ﭘﻪﻳﺘﻨـــﻰ‬ ‫ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺯﯨﻴﺎﻥ – ﺯەﺧﻤﻪﺕ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯛﺵ ﭘﯘﺭﺳﯩﺘﻰ ﻗﯩﻠﯩـﯟﺍﻻﺗﺘﻰ‪ .‬ﻣﺎﻧـﺎ ﺑـﯘ‬ ‫ﺋﯩــﺴﻼﻡ ﺑﺎﺷــﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻣــﯘھﯩﻢ ﺋﯩــﺸﻼﺭﺩﺍ ﻣﯘﻧﺎﭘﯩﻘﻼﺭﻏــﺎ ﻳــﺎﻛﻰ ﺋﯩﻜﻜــﻰ‬ ‫ﻳﯜﺯﻟﯩﻤﻪ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﻪﺳﻠﯩﻜﻠﯩﺮﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻣﯘھﯩﻢ ﺳﺎۋﺍﻗﺘﯘﺭ‪.‬‬

‫ﻳﻪھﯘﺩﯨﻴﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻢ ﺗﯜﺯﯛﺵ‬

‫ﻣﻪﺩﯨــﻨﻪ ﺋﻪﺭەﺑﻠﯩﺮﯨــﺪﯨﻦ ھﻪﻗﯩــﻘﻪﺕ ﻛــﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﻛــﻮﺭ ﺑﻮﻟﻐــﺎﻥ ﺑﯩــﺮ ﮔــﯘﺭﯗھ‬ ‫ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭ ﻳﻪھﯘﺩﯨﻴﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﯘﺭﯗﺷـﯩﻐﺎ ﻳﺎﻧﺘﺎﻳـﺎﻕ ﺑﻮﻟـﺪﻯ‪.‬‬

‫ﻳﯘﻗﯩﺮﯨـــﺪﺍ ﺑﺎﻳـــﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧـــﺪەﻙ‪ ،‬ﻣﻪﺩﯨـــﻨﻪ ﻣﯘﺳـــﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﺷـــﻰ‬ ‫ﻳﻪھــﯘﺩﯨﻴﻼﺭ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﻣﯘﻧــﺎﭘﯩﻘﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﻜﻜــﻰ ﮔــﯘﺭﯗھ ﺑــﺎﺭ ﺋﯩــﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـــﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺎﭘﯩﻘﻼﺭﻧﯩـــﯔ ﺳـــﯩﺮﺗﯩﻐﺎ ﻗـــﺎﺭﺍپ ﻣﯘﺋـــﺎﻣﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠـــﺪﻯ؛‬ ‫ﻳﻪھﯘﺩﯨﻴﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﻪﺭەپ ﺑﯩـﺮ – ﺑﯩـﺮﯨﮕﻪ ﭼﯧﻘﯩﻠﻤﺎﺳـﻠﯩﻖ‪ ،‬ﺯﯨﻴـﺎﻥ –‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬

‫ﻣﯘﻧﺎﭘﯩﻘﻼﺭ‬

‫‪- 147 -‬‬

‫‪- 148 -‬‬


‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﺯەﺧــــﻤﻪﺕ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﻣﻪﺳــــﻠﯩﻚ‪ ،‬ﺑﯩــــﺮ – ﺑﯩﺮﯨﻨﯩــــﯔ ﺩﯛﺷــــﻤﯩﻨﯩﮕﻪ ﻳــــﺎﺭﺩەﻡ‬ ‫ﺑﻪﺭﻣﻪﺳﻠﯩﻚ‪ ،‬ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺗﻪﺭەپ ھﯘﺟﯘﻣﻐﺎ ﺋﯘﭼﺮﯨﺴﺎ‪ ،‬ﺷـﯘ ﺗﻪﺭەﭘـﻜﻪ ﻳـﺎﺭﺩەﻡ ﺑﯧـﺮﯨﺶ‪،‬‬ ‫ﻳﻪھﯘﺩﯨﻴﻼﺭ ﺋﯚﺯ ﺩﯨﻨﯩﺪﺍ ﻗﯧﻠﯩﺶ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﯩﺪﺍ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻢ ﺗﯜﺯﺩﻯ‪.‬‬

‫ﻣﻪﻛﻜﯩﻠﯩﻜﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﺭﯗﺵ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺭﯗﺧﺴﻪﺕ‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫ﻳــﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﻣﻪﻟــﯘﻡ ﺑﻮﻟــﺪﯨﻜﻰ‪ ،‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ ﺩﯨﻨﻐــﺎ‬ ‫ﺯﻭﺭﻻﺵ ﻳﯜﺯﯨــﺴﯩﺪﯨﻦ ھــﯧﭽﻜﯩﻢ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺋﻮﺭﯗﺷــﻘﯩﻨﻰ ﻳــﻮﻕ‪ ،‬ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯧﻐﯩــﺰ‬ ‫ﺋـــــﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺩەۋەﺕ ﻗﯩﻠﯩـــــﺶ ﺑﯩﻠﻪﻧـــــﻼ ﻛﯘﭘـــــﺎﻳﯩﻠﻪﻧﮕﻪﻥ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــــﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﻗــﯘﺭەﻳﺶ ﺧﻪﻟﻘــﻰ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩــﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘۋﺍﺗﻘــﺎﻥ ﺗﯜﺭﻟــﯜﻙ ﺋــﺎﺯﺍﺭ –‬ ‫ﻛــﯜﻟﭙﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﭼﯩﺪﺍﺷــﻘﺎ ﻣﻪﺩەﺕ ﺑﯧﺮﯨــﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯘﺭﺋــﺎﻥ ﺋــﺎﻳﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋــﺎﻻ‬ ‫ﻧﺎﺯﯨﻞ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗـﯘﺭﺍﺗﺘﻰ‪” :‬ﺋﯩﺮﺍﺩﯨﻠﯩـﻚ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﺋﻮﺧـﺸﺎﺵ ﺳـﻪۋﺭﻯ –‬ ‫ﺗﺎﻗﻪﺗﻠﯩــﻚ ﺑــﻮﻟﻐﯩﻦ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭﻏــﺎ )ﻗﻪۋﻣﯩﯖــﮕﻪ( ﻛﯧﻠﯩــﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺯﺍﭘﻘــﺎ ﺋﺎﻟــﺪﯨﺮﺍپ‬ ‫ﻛﻪﺗﻤﯩﮕﯩﻦ‪) “.‬ﺳﯜﺭە ﺋﻪھﻘﺎﻑ‪ – 35 ،‬ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩـﺮ ﻗﯩـﺴﻤﻰ( ﺩﯦـﮕﻪﻥ ﺋـﺎﻳﻪﺕ‬ ‫ﺷـﯘ ﺟﯜﻣﻠﯩﺪﯨﻨــﺪﯗﺭ‪ .‬ﺍﷲ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻨﯩــﯔ ﺋﯩﺮﺍﺩﯨـﺴﯩﻨﻰ ﭼﯩﯖﯩــﺘﯩﺶ ﺋﯜﭼــﯜﻥ‪،‬‬ ‫ﺋﯘﻧﯩﯖﻐــﺎ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷــﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﯩﺴــﺴﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﺎﻳــﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩــﭗ‬ ‫ﺗـــﯘﺭﺍﺗﺘﻰ‪ .‬ﻣﻪﻛﻜﯩﻠﯩﻜﻠﻪﺭﻧﯩـــﯔ ﺯﯗﻟﻤـــﻰ ھﻪﺩﺩﯨـــﺪﯨﻦ ﺋﯧـــﺸﯩﭗ‪ ،‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـــﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﺋﯚﻟﺘـــﯜﺭﯛﺵ ﺳﯜﻳﻘﻪﺳـــﺘﯩﻨﻰ ﭘﯩﻼﻧﻠﯩﻐﺎﻧـــﺪﺍ‪ ،‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ ﻳــﯘﺭﺗﯩﻨﻰ ﺗﺎﺷــﻼپ ﭼﯩﻘﯩــﺸﻘﺎ ﻣﻪﺟﺒــﯘﺭ ﺑﻮﻟــﺪﻯ‪ .‬ﻣﯘﺷــﺮﯨﻜﻼﺭ‬ ‫ﻣﯘﺳـﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﻳﯘﺭﺗﻠﯩﺮﯨـﺪﯨﻦ ﻧـﺎھﻪﻕ ھﻪﻳـﺪەپ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨـﭗ‪ ،‬ﻣﯘﺳــﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻏﺎ‬ ‫ﺋﻪۋۋەﻝ ﭼﯧﻘﯩﻠﺪﻯ‪.‬‬ ‫ھﯩﺠﺮەﺗﺘﯩﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ‪ ،‬ﺍﷲ ﻣﯘھﺎﺟﯩﺮﻻﺭﻏﺎ ﻗـﯘﺭەﻳﺶ ﻣﯘﺷـﺮﯨﻜﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩـﻠﻪﻥ‬ ‫ﺋﻮﺭﯗﺷﯘﺷــﻘﺎ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧــﺪﯨﻜﻰ ﻣﯘﻧــﯘ ﺋــﺎﻳﻪﺕ ]ﻛــﯚپ ﺋــﺎﻳﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﻣﻪﻛﻜﯩــﺪە ﻧﺎﺯﯨــﻞ‬ ‫‪- 149 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﻰ‬

‫ﺑﻮﻟﻐــﺎﻥ ﺳــﯜﺭﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩــﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪﺩﯨﻨﯩــﺪە ﻧﺎﺯﯨــﻞ ﺑﻮﻟﻐــﺎﻥ ﺋــﺎﻳﻪﺕ‪ [.‬ﺑﯩــﻠﻪﻥ‬ ‫ﺭﯗﺧــﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠــﺪﻯ‪” :‬ﻣﯘﺷـــﺮﯨﻜﻼﺭﻧﯩﯔ ﺯﯗﻟﻤﯩﻐــﺎ ﺋﯘﭼﺮﯨﻐــﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼـــﯜﻥ‪،‬‬ ‫ﻣﯘﺳــﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋــﯘﻻﺭ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺋــﯘﺭﯗﺵ ﻗﯩﻠﯩــﺸﯩﻐﺎ ﺭﯗﺧــﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨــﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻨﻰ ﻗﯘﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻧﻼ ﻳﯘﺭﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻧـﺎھﻪﻕ ھﻪﻳـﺪەپ‬ ‫ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﻠﻐﺎﻥ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﺑﯧﺮﯨﺸﻜﻪ ﺍﷲ ﻗـﺎﺩﯨﺮﺩﯗﺭ‪) “.‬ﺳـﯜﺭە ھﻪﺝ‪39 ،‬‬ ‫– ﺋـــﺎﻳﻪﺕ ۋە ‪ – 40‬ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﯩـــﯔ ﺑﯩـــﺮ ﻗﯩـــﺴﻤﻰ( ﺋﺎﻧـــﺪﯨﻦ ﻛﯧـــﻴﯩﻦ‪ ،‬ﺍﷲ ﻣﯘﻧـــﯘ‬ ‫ﺳــﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﻣﯘﺳــﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺋــﯘﺭﯗﺵ ﻗﯩﻠﯩــﺸﻘﺎ ﺑــﯘﻳﺮﯗﺩﻯ‪” :‬ﺳــﯩﻠﻪﺭﮔﻪ‬ ‫ﺋﻮﺭﯗﺵ ﺋﺎﭼﻘﺎﻥ ﺋـﺎﺩەﻣﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺭﺷـﻰ ﺍﷲ ﻳﯘﻟﯩـﺪﺍ ﺟﯩﻬـﺎﺕ ﻗﯩﻠﯩﯖـﻼﺭ‪ ،‬ﭼﻪﻛـﺘﯩﻦ‬ ‫ﺋﺎﺷﻤﺎﯕﻼﺭ‪ ،‬ﭼﯧﻜﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﺷﻘﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺍﷲ ﺩﻭﺳﺖ ﺗﯘﺗﻤﺎﻳﺪﯗ‪ .‬ﺋـﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﯘﭼﺮﺍﺗﻘـﺎﻥ‬ ‫ﻳﻪﺭﺩە ﺋﯚﻟﺘــــﯜﺭﯛﯕﻼﺭ‪ ،‬ﺳــــﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳــــﯘﺭﺗﻠﯩﺮﯨﯖﻼﺭﺩﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﯟەﺗﻜﻪﻧــــﺪەﻙ‪،‬‬ ‫ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﻤﯘ ﻳﯘﺭﺗﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﯟﯦﺘﯩﯖﻼﺭ‪ ،‬ﺯﯨﻴﺎﻧﻜﻪﺷـﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩـﺶ ﺋﯘﺭﯗﺷـﺘﯩﻨﻤﯘ‬ ‫ﻳﺎﻣــﺎﻥ‪ .‬ﺗــﺎﻛﻰ ﺋــﯘﻻﺭ ﺋــﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﺋــﯘﺭﯗﺵ ﺋــﺎﭼﻤﯩﻐﯩﭽﻪ‪ ،‬ﻣﻪﺳــﺠﯩﺪﻯ ھﻪﺭﺍﻣﻨﯩــﯔ‬ ‫ﻳﯧﻨﯩﺪﺍ ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﺭﯗﺵ ﻗﯩﻠﻤـﺎﯕﻼﺭ‪ .‬ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻣﻪﺳـﺠﯩﺪﻯ ھﻪﺭﺍﻣﻨﯩـﯔ ﻳﯧﻨﯩـﺪﺍ‬ ‫ﺋـــﯘﻻﺭ ﺋـــﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﺋـــﯘﺭﯗﺵ ﺋﺎﭼـــﺴﺎ‪ ،‬ﺋـــﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯨـــﯟﯦﺮﯨﯖﻼﺭ‪ ،‬ﻛﺎﭘﯩﻼﺭﻧﯩـــﯔ‬ ‫ﺟﺎﺟﯩﺴﻰ ﺷـﯘ‪ .‬ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋـﯘﻻﺭ ﺋﯘﺭﯗﺷـﻨﻰ ﺗﻮﺧﺘﺎﺗـﺴﺎ‪ ،‬ﺍﷲ ھﻪﻗﯩـﻘﻪﺗﻪﻥ ﻣﻪﻏﭙﯩـﺮەﺕ‬ ‫ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩــﺪﯗﺭ‪ ،‬ﻧﺎھــﺎﻳﯩﺘﻰ ﻣﯩﻬﺮﯨﺒﺎﻧــﺪﯗﺭ‪ .‬ﺗــﺎﻛﻰ ﺯﯨﻴﺎﻧﻜﻪﺷــﻠﯩﻚ ﺗــﯜﮔﯩﮕﻪﻥ ۋە‬ ‫ﺍﷲﻧﯩــﯔ ﺩﯨﻨــﻰ ﻳﻮﻟﻐــﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎﻧﻐــﺎ ﻗﻪﺩەﺭ‪ ،‬ﺋــﯘﻻﺭ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺋﻮﺭﯗﺷــﯘﯕﻼﺭ‪ ،‬ﺋــﯘﻻﺭ‬ ‫ﺋﯘﺭﯗﺷـــﻨﻰ ﺗﻮﺧﺘﺎﺗـــﺴﺎ‪ ،‬ﺯﯗﻟـــﯘﻡ ﻗﯩﻠﻐـــﯘﭼﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷـــﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﺩﯛﺷـــﻤﻪﻧﻠﯩﻚ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩــﺸﻘﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳــﺪﯗ‪) “.‬ﺳــﯜﺭە ﺑﻪﻗﻪﺭە‪ – 190 ،‬ﺋــﺎﻳﻪﺗﺘﯩﻦ ‪ – 194‬ﺋــﺎﻳﻪﺗﻜﯩﭽﻪ(‬ ‫ﺷـــﯘﯕﺎ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـــﺴﺎﻻﻡ ﺑﺎﺷـــﻘﺎ ﺋﻪﺭەﺏ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩﻠﯩـــﺮﯨﮕﻪ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪،‬‬ ‫ﭘﻪﻗﻪﺗـــﻼ ﻗﯘﺭەﻳـــﺸﻜﻪ ﭼﯧﻘﯩﻠﻐـــﺎﻥ‪ ،‬ﻛﯧـــﻴﯩﻦ ﺑﺎﺷـــﻘﺎ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩﻠﻪﺭﻣـــﯘ ﻗـــﯘﺭەﻳﺶ‬ ‫ﻗﻪﺑﯩﻠﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯩﻞ ﺑﯩﺮﯨﻜﺘﯜﺭﯛپ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﺷـﻰ ﺗﯘﺭﻏـﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ‪،‬‬ ‫ﺍﷲ ﻣﯘﻧﯘ ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﯜﺗﻜﯜﻝ ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭﻏﺎ ﺋـﯘﺭﯗﺵ ﺋﯧﭽﯩـﺸﻘﺎ ﺑـﯘﻳﺮﯗﺩﻯ‪:‬‬ ‫”ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺋﯘﺭﯗﺵ ﺋﺎﭼﻘﺎﻧـﺪەﻙ‪ ،‬ﺳـﯩﻠﻪﺭﻣﯘ‬

‫‪- 150 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬


‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﺋﯘﻻﺭﻧﯩــﯔ ھﻪﻣﻤﯩــﺴﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﺷــﻰ ﺋــﯘﺭﯗﺵ ﺋــﯧﭽﯩﯖﻼﺭ‪) “.‬ﺳــﯜﺭە ﺗﻪۋﺑﻪ‪– 36 ،‬‬ ‫ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﻰ( ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﭘﯜﺗـﯜﻥ ﻣﯘﺷـﺮﯨﻜﻼﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﺷـﻰ ﻏـﺎﺯﺍﺕ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩـــﺶ ﺋﻮﻣﯘﻣﻼﺷـــﺘﻰ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـــﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ‪” :‬ﻛﯩـــﺸﯩﻠﻪﺭ‬ ‫ﻻﺋﯩﻼھﻪ ﺋﯩﻠﻠﻪﻟﻼ ﺩﯦﮕﻪﻧﮕﻪ ﻗﻪﺩەﺭ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋـﻮﺭﯗﺵ ﻗﯩﻠﯩـﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯗﻟـﺪﯗﻡ‪.‬‬ ‫ﺋــﯘﻻﺭ ﺷــﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯨــﺴﻪ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭﻧﯩــﯔ ﺟﯧﻨﯩﻐــﺎ‪ ،‬ﻣﯧﻠﯩﻐــﺎ ﻧــﺎھﻪﻕ ﭼﯧﻘﯩﻠﻤــﺎﻳﻤﻪﻥ‪.‬‬ ‫ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﻯ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺍﷲ ﺋﯚﺯﻯ ھﯧﺴﺎﺑﻠﯩـﺸﯩﺪﯗ“ ﺩﯦـﮕﻪﻥ‬ ‫ﺳــــﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﯩﻤــــﯘ ﺋﻪﻧﻪ ﺷــــﯘ‪ .‬ﻳﻪھــــﯘﺩﯨﻴﻼﺭ ﻛﯧﻠﯩــــﺸﯩﻤﻨﻰ ﺑــــﯘﺯﯗپ‬ ‫ﻣﯘﺷــﺮﯨﻜﻼﺭﻏﺎ ﺋﯘﺭﯗﺷــﺘﺎ ﻳــﺎﺭﺩەﻡ ﺑﻪﺭﮔﯩﻨﯩــﺪە‪ ،‬ﺋﺎﻧــﺪﯨﻦ ﺍﷲ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧــﺪﯨﻜﻰ ﻣﯘﻧــﯘ‬ ‫ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﻳﻪھﯘﺩﯨﻴﻼﺭﻏـﺎ ﻗﺎﺭﺷـﻰ ﺋـﯘﺭﯗﺵ ﺋﯧﭽﯩـﺸﻘﺎ ﺑـﯘﻳﺮﯗﺩﻯ‪” :‬ﺳـﻪﻥ‬ ‫ﻣﻪﻟـــﯘﻡ ﻗﻪۋﻣﻨﯩـــﯔ ﻛﯧﻠﯩـــﺸﯩﻤﯩﮕﻪ ﺧﯩﻴـــﺎﻧﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩـــﺸﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗـــﺴﺎڭ‪،‬‬ ‫ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻤﻨﻰ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺋﯘﭼﯘﻕ ﺗﺎﺷـﻼپ ﺑﻪﺭﮔﯩـﻦ‪ .‬ھﻪﻗﯩـﻘﻪﺗﻪﻥ ﺍﷲ ﺧـﺎﺋﯩﻨﻼﺭﻧﻰ‬ ‫ﺩﻭﺳــﺖ ﺗﯘﺗﻤﺎﻳــﺪﯗ‪) “.‬ﺳــﯜﺭە ﺋﻪﻧﻔــﺎﻝ‪ – 58 ،‬ﺋــﺎﻳﻪﺕ( ﻣﯘﺳــﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺋــﯘﻻﺭﺩﯨﻦ‬ ‫ﺋﻪﻣﯩﻦ ﺑﻮﻟﯘﺷﻠﯩﺮﻯ ﺋﯜﭼـﯜﻥ‪ ،‬ﻳﻪھـﯘﺩﯨﻴﻼﺭ ﺑﻮﻳـﺴﯘﻧﻐﺎﻥ ﻳـﺎﻛﻰ ﺑـﺎﺝ ﺗـﯚﻟﯩﮕﻪﻧﮕﻪ‬ ‫ﻗﻪﺩەﺭ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋـﯘﺭﯗﺵ ﻗﯩﻠﯩـﺶ ﭘﻪﺭﺯ ﻗﯩﻠﯩﻨـﺪﻯ‪ .‬ﺭەﺳـﯘﻟﯘﻟﻼھ ﺩﯛﺷـﻤﻪﻧﻠﻪﺭ‬ ‫ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﻰ ﭘﯩﺮﯨﻨﺴﯩﭙﻼﺭ ﺑﯘﻳﯩﭽﻪ ﺋﯘﺭﯗﺵ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪:‬‬ ‫‪ (1‬ﻗـــــﯘﺭەﻳﺶ ﻣﯘﺷـــــﺮﯨﻜﻠﯩﺮﻯ ﻣﯘﺳـــــﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺋﺎﻟـــــﺪﻯ ﺑﯩـــــﻠﻪﻥ‬ ‫ﭼﯧﻘﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﺎﺟـﺎۋﯗﺯﭼﻰ ھﯧـﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﭗ‪ ،‬ﺗـﺎﻛﻰ ﻣﻪﻛـﻜﻪ ﺋﯩـﺸﻐﺎﻝ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﻨﻐــﺎﻥ ﻳــﺎﻛﻰ ﺋﯩﻜﻜــﻰ ﺗﻪﺭەپ ﺋﺎﺭﯨــﺴﯩﺪﺍ ۋﺍﻗﯩﺘﻠﯩــﻖ ﺗﯧﭽﻠﯩــﻖ ﺗــﻮﺧﺘﯩﻤﻰ‬ ‫ﺗﯜﺯﯛﻟﮕﻪﻧﮕﻪ ﻗﻪﺩەﺭ‪ ،‬ﺋـﯘﻻﺭ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺋﯘﺭﯗﺷـﯘﺵ ۋە ﺋﯘﻻﺭﻧﯩـﯔ ﺳـﻮﺩﺍ ﻛـﺎﺭۋﺍﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ‬ ‫ﻣﯘﺳﺎﺩﯨﺮە ﻗﯩﻠﯩﺶ‪.‬‬ ‫‪ (2‬ﻳﻪھــﯘﺩﯨﻴﻼﺭ ﻛﯧﻠﯩــﺸﯩﻤﯩﮕﻪ ﺧﯩﻼﭘﻠﯩــﻖ ﻗﯩﻠﯩــﭗ ﻣﯘﺷــﺮﯨﻜﻼﺭﻧﯩﯔ‬ ‫ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﺴﺎ‪ ،‬ﻳﻪھـﯘﺩﯨﻴﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﻪﻣﯩـﻦ ﺑﻮﻟـﯘﺵ ﺋﯜﭼـﯜﻥ‪ ،‬ﺋـﯘﻻﺭﻧﻰ ﺳـﯜﺭﮔﯜﻥ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﺵ‪.‬‬

‫ﻗﯘﺭەﻳﺸﻠﻪﺭﮔﻪ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﻗﯩﻠﺴﺎ‪ ،‬ﺋـﯘﻻﺭ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﻣﯘﺳـﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻐـﺎ ﻗﻪﺩەﺭ ﺋـﯘﺭﯗﺵ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﺶ‪.‬‬ ‫‪ (4‬ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻥ ۋە ﻳﻪھﯘﺩﯨﻴﻼﺭﺩﯨﻦ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺑﯩـﺮﻯ ﻣﯘﺳـﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺋﺎﻟـﺪﻯ‬ ‫ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﭼﯧﻘﯩﻠــﺴﺎ‪ ،‬ﺋــﯘﻻﺭ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺗــﺎﻛﻰ ﺋﯩــﺴﻼﻣﻐﺎ ﺑــﺎﺵ ﺋﻪﮔــﻜﻪﻥ ﻳــﺎﻛﻰ‬ ‫ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺗﻤﻪﻧﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﺝ ﺗﯚﻟﯩﮕﻪﻧﮕﻪ ﻗﻪﺩەﺭ ﺋﯘﺭﯗﺵ ﻗﯩﻠﯩﺶ‪.‬‬ ‫‪ (5‬ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺟﯧﻨﯩﻐﺎ‪ ،‬ﻣﯧﻠﯩﻐﺎ ﻧﺎھﻪﻕ ﭼﯧﻘﯩﻠﻤﺎﺳـﻠﯩﻖ‪،‬‬ ‫ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﻜﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﯜﺭﯛﺷﺘﻪ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻖ‪.‬‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﺍﷲ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﺪە ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﻧﺎﺯﯨﻞ ﻗﯩﻠﯩـﭗ‪ ،‬ﻣﯘﺳـﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ‬ ‫ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺟﻪڭ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺭﯨﻐﺒﻪﺗﻠﻪﻧـﺪﯛﺭﺩﻯ‪ ،‬ﺟﻪﯕـﺪﯨﻦ ﻗﺎﭼﻘـﺎﻧﻼﺭﻧﻰ‬ ‫ﺋﺎﮔﺎھﻼﻧﺪﯗﺭﺩﻯ‪ .‬ﻏـﺎﺯﺍﺕ ﻗﯩﻠﻐـﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺍﷲ ﺭﯨﻐﺒﻪﺗﻠﻪﻧـﺪﯛﺭﯛپ‪ ،‬ﻗﯘﺭﺋﺎﻧـﺪﺍ ﻣﯘﻧـﺪﺍﻕ‬ ‫ﺩﯦــﺪﻯ‪” :‬ﺑــﯘ ﺩﯗﻧﻴـــﺎﻧﻰ ﺋــﯘ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏــﺎ ﺗﯧﮕﯩـــﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ﺍﷲ ﻳﯘﻟﯩــﺪﺍ ﺟﯩﻬـــﺎﺕ‬ ‫ﻗﯩﻠــﺴﯘﻥ! ﻛﯩﻤﻜــﻰ ﺍﷲ ﻳﯘﻟﯩــﺪﺍ ﺟﯩﻬــﺎﺕ ﻗﯩﻠــﺴﺎ‪ ،‬ﻣﻪﻳﻠــﻰ ﺷــﯧﻬﯩﺖ ﺑﻮﻟــﺴﯘﻥ‪،‬‬ ‫ﻣﻪﻳﻠﻰ ﻏﻪﻟﯩﺒﻪ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ‪ ،‬ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐـﺎ ﻛﺎﺗﺘـﺎ ﺳـﺎۋﺍﺏ ﺋﺎﺗـﺎ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩـﺰ‪) “.‬ﺳـﯜﺭە‬ ‫ﻧﯩــﺴﺎ‪ – 74 ،‬ﺋــﺎﻳﻪﺕ( ﺍﷲ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧــﺪﺍ ﻏــﺎﺯﺍﺗﺘﯩﻦ ﻗﺎﭼﻘــﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺋﺎﮔﺎھﻼﻧــﺪﯗﺭﯗپ‬ ‫ﻣﯘﻧـــﺪﺍﻕ ﺩﯦـــﺪﻯ‪” :‬ﺋـــﻰ ﻣـــﯚﺋﻤﯩﻨﻠﻪﺭ! ﺳـــﯩﻠﻪﺭ ﻛﺎﭘﯩﺮﻻﺭﻧﯩـــﯔ ھﯘﺟﯘﻣﯩﻐـــﺎ‬ ‫ﺋﯘﭼﺮﯨﻐﺎﻧــﺪﺍ‪ ،‬ﺩﯛﺷــﻤﻪﻧﺪﯨﻦ ﻗﺎﭼﻤــﺎﯕﻼﺭ‪ .‬ﻛﯩﻤﻜــﻰ ﻳــﯚﺗﻜﯩﻠﯩﺶ ﻳــﺎﻛﻰ ﺑﺎﺷــﻘﺎ‬ ‫ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﻗﻮﺷﯘﻧﯩﻐﺎ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﺑﯧـﺮﯨﺶ ﻣﻪﻗـﺴﯩﺘﯩﺪە ﭼﯧﻜﯩﻨﮕﻪﻧـﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷـﻘﺎ‪،‬‬ ‫ﺋﺎﺭﻗﯩﻐﺎ ﻗﺎﭼﯩﺪﯨﻜﻪﻥ‪ ،‬ﺋـﯘ ﺍﷲﻧﯩـﯔ ﻏﻪﺯﯨـﭙﯩﮕﻪ ﺋﯘﭼﺮﺍﻳـﺪﯗ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩـﯔ ﺟـﺎﻳﻰ ﺩەۋﺯەﺥ‬ ‫ﺑﻮﻟﯩــﺪﯗ‪ .‬ﺩەۋﺯەﺥ ﻧﯩــﻤﻪ ﺩﯦــﮕﻪﻥ ﻳﺎﻣــﺎﻥ ﺟــﺎﻱ!“ )ﺳــﯜﺭە ﺋﻪﻧﻔــﺎﻝ‪– 17 ، - 16 ،‬‬ ‫ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ(‬

‫ﺋﯘﺭﯗﺷﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺸﻰ‬

‫‪ (3‬ﺑﯩـــﺮەﺭ ﺋﻪﺭەﺏ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩـــﺴﻰ ﻣﯘﺳـــﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺗﺎﺟـــﺎۋﯗﺯ ﻗﯩﻠـــﺴﺎ ﻳـــﺎﻛﻰ‬

‫ﻗﯘﺭەﻳﺶ ﺧﻪﻟﻘﯩﻨﯩﯔ ﺷـﺎﻡ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺗﯩﺠـﺎﺭﯨﺘﻰ ﺑـﺎﺭ ﺋﯩـﺪﻯ‪ ،‬ﺷـﺎﻣﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨـﭗ‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬

‫‪- 151 -‬‬

‫‪- 152 -‬‬


‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫ھﯩﺠﺮﯨﻴﯩﻨﯩﯔ ‪ – 1‬ﻳﯩﻠﻰ ﺭﺍﻣﯩـﺰﺍﻥ ﺋﯧﻴﯩـﺪﺍ‪ ،‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـﺴﺎﻻﻡ‬ ‫ﺗﺎﻏﯩﺴﻰ ھﻪﻣﺰە ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﺎﺑـﺪﯗﻟﻤﯘﺗﻪﻟﻠﯩﺒﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷـﭽﯩﻠﯩﻘﯩﺪﺍ ﻣﯘھـﺎﺟﯩﺮﻻﺭﺩﯨﻦ‬ ‫ﺋﻮﺗﺘﯘﺯ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﻗﯘﺭەﻳﺸﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺷﺎﻣﺪﯨﻦ ﻗﺎﻳﺘﯩـﭗ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘـﺎﻥ ﻛـﺎﺭۋﯨﻨﯩﻨﻰ‬ ‫ﺗﻮﺳﺎﺷــﻘﺎ ﺋﻪۋەﺗﺘــﻰ‪ ،‬ﺋــﺎﻕ ﺋﻪﻟﻪﻣﻨــﻰ ھﻪﻣﺰﯨﻨﯩــﯔ ﺩﻭﺳــﺘﻰ ﺋﻪﺑــﯘ ﻣﻪﺭﺳــﻪﺩﻛﻪ‬ ‫ﺗﯘﺗﻘــﯘﺯﺩﻯ‪ .‬ﻛﺎﺭۋﺍﻧــﺪﺍ ﺋﻪﺑﯘﺟﻪھﯩــﻞ ﺑﺎﺷــﭽﯩﻠﯩﻘﯩﺪﺍ ﻣﯘﺷــﺮﯨﻜﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋــﯜچ ﻳــﯜﺯ‬ ‫ﻛﯩﺸﻰ ﺑـﺎﺭ ﺋﯩـﺪﻯ‪ .‬ﺋﯩـﺴﻼﻡ ﻗﯘﺷـﯘﻧﻰ ﺋﺎﺗﻠﯩﻨﯩـﭗ ﻗﯩﺰﯨـﻞ ﺩﯦﯖﯩـﺰ ﺑﻮﻳﯩـﺪﯨﻜﻰ‬ ‫ﺋﯩــﺲ ﺩﯦــﮕﻪﻥ ﺟﺎﻳﻐــﺎ ﻳﯧﺘﯩــﭗ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧــﺪﺍ ﻛــﺎﺭۋﺍﻥ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺋﯘﭼﺮﺍﺷــﺘﻰ‪ .‬ﺋﯩﻜﻜــﻰ‬ ‫ﺗﻪﺭەپ ﺳﻪپ ﺗﯜﺯﯛپ ﺋﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ھﺎﺯﯨﺮﻟﯩﻨﯩﭗ ﺗﯘﺭﻏﺎﻧﺪﺍ‪ ،‬ﺟـﯘھﻪﻳﻨﻪ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩـﺴﯩﻨﯩﯔ‬ ‫ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ ﻣﻪﺟﺪﻯ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﻪﻣﺮﻯ ﺋﺎﺭﯨﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜپ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﻪﺭەﭘﻨـﻰ ﺋﻮﺭﯗﺷـﺘﯩﻦ‬ ‫ﺗﻮﺳﺘﻰ‪ ،‬ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺋﯘﺭﯗﺷـﻤﺎﻱ ﻗﺎﻳﺘﯩـﭗ ﻛﯧﺘﯩـﺸﺘﻰ‪ .‬ﻣﯘﺳـﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ‬ ‫ﺳﺎﻧﻰ ﺋﺎﺯ‪ ،‬ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭﻧﯩﯔ ﺳﺎﻧﻰ ﻛـﯚپ ﺑﻮﻟﻐـﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ‪ ،‬ﻣﻪﺟـﺪﯨﻨﯩﯔ ﻣﻪﺯﻛـﯘﺭ‬ ‫ﺋﯩــﺸﯩﻐﺎ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ ﺭەھــﻤﻪﺕ ﺋﯧﻴﺘﺘــﻰ‪ .‬ﺷــﯘ ﻳﯩﻠــﻰ ﺷــﻪۋۋﺍﻝ‬ ‫‪- 153 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫ﺳﻮﺩﺍ – ﺳـﯧﺘﯩﻖ ﻗﯩﻼﺗﺘـﻰ‪ .‬ﺋـﯘﻻﺭﺩﺍ ﺗﯩﺠـﺎﺭەﺕ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﻣـﺎﯕﻐﯘﭼﻰ ﺑﯩـﺮ ﺟﺎﻣـﺎﺋﻪ‬ ‫ﺑﻮﻟﯘپ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭ ﻛﺎﺭۋﺍﻥ ﺩﯨﻴﯩﻠﻪﺗﺘﻰ‪ .‬ﻗﯘﺭەﻳﺶ ﻣﯚﺗﯩﯟەﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻛﯩـﺸﯩﻠﻪﺭ‬ ‫ﻣﯘھــﺎﭘﯩﺰەﺕ ﻗﯩﻠﯩــﺶ ﺋﯜﭼــﯜﻥ ﻛــﺎﺭۋﺍﻥ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠــﻠﻪ ﻣﺎﯕــﺎﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺋــﯘﻻﺭ ﺷــﺎﻣﻐﺎ‬ ‫ﻣﻪﺩﯨــــﻨﻪ ﺋــــﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑــــﺎﺭﺍﺗﺘﻰ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــــﺴﺎﻻﻡ ﻣﻪﻛــــﻜﻪ‬ ‫ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩﯨﻲ ﻛﯜﭼﯩﻨﻰ ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﺘﯩﺶ ﺋﯜﭼـﯜﻥ‪ ،‬ﻛﺎﺭۋﺍﻧﻨﯩـﯔ‬ ‫ﻳــﻮﻟﯩﻨﻰ ﺗﻮﺳــﺎپ‪ ،‬ﻣــﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻣﯘﺳــﺎﺩﯨﺮە ﻗﯩﻠﯩــﺸﻨﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩــﺪﻯ‪ .‬ﻣﯘﻧــﺪﺍﻕ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩــﺸﻨﯩﯔ ﻣﯘﺷــﺮﯨﻜﻼﺭﻧﻰ ﺟﻪﯕــﺪە ﻳﯧﯖﯩــﺸﻜﻪ ﭘﺎﻳﺪﯨــﺴﻰ ﺑــﻮﻻﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﺎﺭﯨــﺪﺍ‬ ‫ﺋﻮﺭﯗﺷﻨﯩﯔ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﭼﯘﻗﯘﻡ ﺋﯩـﺪﻯ‪ ،‬ﭼـﯜﻧﻜﻰ ﺋـﯚﺯ ﺩﯨﻨﯩـﺪﺍ ﭘﯜﺗـﯜﻥ ﺋﻪﺭەﺑﻠﻪﺭﻧﯩـﯔ‬ ‫ﺑﺎﺷﭽﯩــﺴﻰ ﺑﻮﻟﻐــﺎﻥ ﻗﯘﺭەﻳــﺸﻠﻪﺭ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩــﯔ‬ ‫ﺩﯨﻨﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺳﯜﻛﯜﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﺍﻟﻤﺎﻳﺘﺘﻰ‪.‬‬

‫ﻗﯘﺷﯘﻥ ﺋﻪۋەﺗﯩﺶ‬

‫ﺋﯧﻴﯩـــﺪﺍ ھﻪﻣﺰﯨﻨﯩـــﯔ ﺗﺎﻏﯩـــﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋـــﻮﻏﻠﻰ ﺋﯘﺑﻪﻳـــﺪە ﺋﯩﺒﻨـــﻰ ھﺎﺭﯨـــﺴﻨﯩﯔ‬ ‫ﺑﺎﺷــﭽﯩﻠﯩﻘﯩﺪﺍ ﻣﯘھــﺎﺟﯩﺮﻻﺭﺩﯨﻦ ‪ 80‬ﻛﯩـــﺸﻰ ﻗﯘﺭەﻳﯩــﺸﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻛـــﺎﺭۋﯨﻨﯩﻨﻰ‬ ‫ﺗﻮﺳـــﯘﺵ ﺋﯜﭼـــﯜﻥ ﺋﻪۋەﺗﯩﻠـــﺪﻯ‪ ،‬ﺋـــﺎﻕ ﺋﻪﻟﻪﻡ ﻣﯩـــﺴﺘﻪ ﺋﯩﺒﻨـــﻰ ﺋﻮﺳﺎﺳـــﻪﮔﻪ‬ ‫ﺗﯘﺗﻘﯘﺯﯗﻟــﺪﻯ‪ .‬ﻗﯘﺭەﻳــﺸﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻛﺎﺭۋﯨﻨﯩــﺪﺍ ﺋﯩﻜﻜــﻰ ﻳــﯜﺯ ﺋــﺎﺩەﻡ ﺑــﺎﺭ ﺋﯩــﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺑﻪﺗﻨﻰ ﺭﺍﺑﯩﻎ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺟﺎﻳﻐﺎ ﻳﻪﺗﻜﻪﻧﺪە ﻛﺎﺭۋﺍﻥ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺋﯘﭼﺮﺍﺷـﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﺋﯩﻜﻜــﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨــﺪﺍ ﺋــﻮﻕ ﺋﯧﺘﯩــﺸﯩﺶ ﺑﻮﻟــﺪﻯ‪ .‬ﻣﯘﺷــﺮﯨﻜﻼﺭ ﻣﯘﺳــﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ‬ ‫ﺑﯚﻛﺘــﯜﺭﻣﻪ ﻗﯘﺷــﯘﻧﻰ ﺑﻮﻟﯘﺷــﺘﯩﻦ ﻗﻮﺭﻗــﯘپ ﻗــﺎﭼﺘﻰ‪ ،‬ﻣﯘﺳــﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺋــﯘﻻﺭﻧﻰ‬ ‫ﻗﻮﻏﻠﯩﻤﯩﺪﻯ‪ .‬ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭﺩﯨﻦ ﻣﯩﻘﺪﺍﺩ ﺋﯩﺒﻨـﻰ ﺋﻪﺳـﯟەﺩ‪ ،‬ﺋـﻮﺗﺒﻪ ﺋﯩﺒﻨـﻰ ﻏﻪﺯۋﺍﻥ‬ ‫ﻣﯘﺳــﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺗﻪﺭەﭘــﻜﻪ ﻗﯧﭽﯩــﭗ ﻛﻪﻟــﺪﻯ‪ .‬ﺋــﯘﻻﺭ ﺑــﯘﺭﯗﻥ ﻣﯘﺳــﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐــﺎﻥ‬ ‫ﺑﻮﻟﯘپ‪ ،‬ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺗﻪﺭەﭘﻜﻪ ﺋﯚﺗﯜۋﯦﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ‪.‬‬

‫ۋﺍﭘﺎﺕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻼﺭ‬ ‫ﺷﯘ ﻳﯩﻠﻰ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﯧﻤﯩﻠﺪەﺵ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﻰ ﻣﯘھـﺎﺟﯩﺮ ﺋﯘﺳـﻤﺎﻥ‬ ‫ﺋﯩﺒﻨــﻰ ﻣﻪﺯﺋــﯘﻥ ﻗــﺎﺯﺍ ﻗﯩﻠــﺪﻯ‪ .‬ﺋــﯘ ﺑــﯘﺭﯗﻥ ﻣﯘﺳــﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐــﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﻮﻟــﯘپ‪،‬‬ ‫ﺋﯩﻜﻜﯩــﻼ ھﯩﺠــﺮەﺗﻜﻪ ﻗﺎﺗﻨﺎﺷــﻘﺎﻥ ﺋﯩــﺪﻯ‪ .‬ﺋﻮﺳــﻤﺎﻥ ﺩەﭘــﻨﻪ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧــﺪﯨﻦ‬ ‫ﻛﯧــﻴﯩﻦ‪ ،‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ ﺋﯘﻧﯩــﯔ ﻗﻪﺑﺮﯨــﺴﯩﮕﻪ ﺳــﯘ ﭼﯧﭽﯩــﺸﻘﺎ‬ ‫ﺑـــﯘﻳﺮﯗﺩﻯ‪ ،‬ﻗﻪۋﺭە ﺋﯜﺳـــﺘﯩﮕﻪ ﺗـــﺎﺵ ﻗﻮﻳﻐـــﯘﺯﺩﻯ ھﻪﻣـــﺪە ﺷـــﯘ ﺗـــﺎﺵ ﺑﯩـــﻠﻪﻥ‬ ‫ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨـــﺸﯩﻤﻨﯩﯔ ﻗﻪﺑﺮﯨـــﺴﯩﻨﻰ ﺗﯘﻧﯩـــﯟﺍﻟﯩﻤﻪﻧﻦ ۋە ﺋﺎﺋﯩﻠﻪﻣـــﺪﯨﻦ ۋﺍﭘـــﺎﺕ‬ ‫ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺷﯘ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺩەﭘﻨﻪ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺩﯦﺪﻯ‪ .‬ﻗﻪﺑﺮﯨﻠﻪﺭﮔﻪ ﺗﺎﺵ ﻗﻮﻳﯘﺷـﺘﯩﻜﻰ‬ ‫ﻣﻪﻗــﺴﻪﺕ ﺋﻪﻧﻪ ﺷــﯘ ﺋﯩــﺪﻯ‪ .‬ﻛﯧﻴﯩﻨﻜــﻰ ﺩەۋﺭﻟﻪﺭ ﻗﻪﺑــﺮﯨﻠﻪﺭ ﺋﯜﺳــﺘﯩﮕﻪ ﺗﯜﺭﻟــﯜﻙ‬ ‫ﺑﯩﻨﺎﻻﺭﻧﻰ ﺳﯧﻠﯩﺶ ۋە ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﻧﻪﻗﯩﺸﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﻮﻳﯘﺵ ﺋﯩـﺸﻠﯩﺮﻯ ﭘﻪﻳـﺪﺍ ﺑﻮﻟـﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪ ﺋﯘﻻﺭ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺑﯘﺗﻘﺎ ﺋﻮﺧـﺸﺎﺵ ﻛﯚﺭﯛﻧﯩـﺪﯗ‪ .‬ﻣﯧﻴﺘﻨﯩـﯔ ﺋـﯘﺭﯗﻕ‬ ‫– ﺗﯘﻗﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩــــﯔ ﻗﻪۋﺭە ﺋﯜﺳــــﺘﯩﮕﻪ ﻛﯧﻠﯩــــﭗ ﺗﯜﺭﻟــــﯜﻙ ﻣﯘﺭﺍﺳــــﯩﻤﻼﺭﻧﻰ‬ ‫ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﺷــﻰ‪ ،‬ﻛــﯚﭘﯩﻨﭽﻪ ﻣﻪﻛــﻜﻪ ﻣﯘﺷــﺮﯨﻜﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯘﺗﺨــﺎﻧﯩﻼﺭﺩﺍ ﺋﯧﻠﯩــﭗ‬ ‫‪- 154 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬


‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭ ۋەﺩﺩﺍﻥ ]ﻣﻪﻛﻜﻪ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﻨﯩـﯔ ﺋﺎﺭﯨـﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩـﺮ ﺟـﺎﻱ‪– .‬‬ ‫ﺕ[ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟـﺪﻯ‪ .‬ﻛـﺎﺭۋﺍﻥ ﺋﯚﺗـﯜپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜـﻰ ﺋﯜﭼـﯜﻥ‪ ،‬ﺑـﯘ‬ ‫ﻳﻪﺭﺩە ﺋـﯘﺭﯗﺵ ﺑﻮﻟﻤﯩــﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻟﻢ ﺑــﯘ ﻗﯧﺘﯩﻤﻘــﻰ ﺳــﻪﭘﻪﺭﺩە‬ ‫ﺯەﻣــﯘﺭە ﺟﻪﻣﻪﺗــﻰ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭﻏــﺎ ﭼﯧﻘﯩﻠﻤﺎﺳــﻠﯩﻖ‪ ،‬ﺯﯛﺭﯛﺭ ﺗﯧﭙﯩﻠﻐﺎﻧــﺪﺍ‪ ،‬ﺑﯩــﺮ –‬ ‫ﺑﯩــﺮﯨﮕﻪ ﻳــﺎﺭﺩەﻡ ﺑﯧــﺮﯨﺶ ﻛﯧﻠﯩــﺸﯩﻤﻰ ﺗــﯜﺯﺩﻯ؛ ﻣﻪﺩﯨﻨﯩــﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩــﭗ ‪15‬‬ ‫ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ‪.‬‬

‫ﻳﻪﻧﻪ ﺷــﯘ ﻳﯩﻠــﻰ ﺋﻪﻧــﺴﺎﺭﯨﻼﺭﺩﯨﻦ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺑﻪﻳــﺌﻪﺕ‬ ‫ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋـﻮﻥ ﺋﯩﻜﻜـﻰ ﺑﺎﺷـﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺑﯩـﺮﻯ‪ ،‬ﻧﻪﺟﺠـﺎﺭ ﺟﻪﻣﻪﺗﯩﻨﯩـﯔ ﺑﺎﺷـﻠﯩﻘﻰ‬ ‫ﺋﻪﺳﺌﻪﺩ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺯﯗﺭﺍﺭە ۋﺍﭘﺎﺕ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﺳﺌﻪﺩ ﺋﯚﻟﮕﻪﻧـﺪﯨﻦ ﻛﯧـﻴﯩﻦ‪ ،‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ ﻧﻪﺟﺠــﺎﺭ ﺟﻪﻣﻪﺗﯩــﮕﻪ ﺑﺎﺷــﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘﺷــﻘﺎ ﺋــﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴــﺎﺭ‬ ‫ﻗﯩﻠﺪﻯ‪ ،‬ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﯩـﺸﭽﯩﻠﯩﻘﻰ ﺑـﺎﺭ ﺋﯩـﺪﻯ‪ .‬ﺷـﯘ‬ ‫ﻳﯩﻠــﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﻣﻪﺯﻛــﯘﺭ ﺑﺎﺷــﻠﯩﻘﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩــﺮﻯ ﺑﻮﻟﻐــﺎﻥ ﺑﻪﺭﺍﺋﯩﺒﻨــﻰ ﻣﻪﺋــﺮﯗﺭ ۋﺍﭘــﺎﺕ‬ ‫ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ ،‬ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽـﻰ ﻳﯩﻠـﻰ ﺋﻪﻗﻪﺑﻪ ﺑﻪﻳﺌﯩﺘﯩـﺪە ۋﺍﻛـﺎﻟﯩﺘﻪﻥ ﺳـﯚﺯ ﻗﯩﻠﻐـﺎﻥ ﺋﻪﻧﻪ‬ ‫ﺷﯘ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺑﯘ ﻳﯩﻠﻰ ﻣﻪﻛﻜﻪ ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ۋەﻟﯩـﺪ ﺋﯩﺒﻨـﻰ ﻣـﯘﻏﯩﺮە‬ ‫ﺋﯚﻟـــﺪﻯ‪ .‬ۋەﻟﯩـــﺪ ﺳـــﻪﻛﺮﺍﺗﺘﯩﻜﻰ ﭼﯧﻐﯩـــﺪﺍ ﺑﯩﺌـــﺎﺭﺍﻡ ﺑﻮﻟـــﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﺑﯘﺟﻪھﯩـــﻞ‬ ‫ﺋﯘﻧﯩﯖــﺪﺩﯨﻦ‪ :‬ﺗﺎﻏــﺎ ﻧﯩﻤﯩــﺸﻘﺎ ﺑﯩﺌــﺎﺭﺍﻡ ﺑﻮﻟﯩــﺴﻪﻥ؟ ﺩەپ ﺳــﻮﺭﯨﯟﯨﺪﻯ‪ ،‬ۋەﻟﯩــﺪ‪:‬‬ ‫ﺋﯚﻟﯜﻣـــﺪﯨﻦ ﺑﯩﺌـــﺎﺭﺍﻡ ﺑﻮﻟـــﯘۋﺍﺗﻘﯩﻨﯩﻢ ﻳـــﻮﻕ‪ ،‬ﻣﻪﻛﻜﯩـــﺪە ﺋﻪﺑـــﯘ ﻛﻪﺑﯩـــﺸﻪﻧﯩﯔ‬ ‫ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﯩﯔ )ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھﻨﯩﯔ‪ – .‬ﺕ( ﺩﯨﻨﯩﻨﯩـﯔ ﺋﯜﺳـﺘﯜﻧﻠﯜﻙ ﻗﺎﺯﯨﻨﯩـﺸﯩﺪﯨﻦ‬ ‫ﻗﻮﺭﻗﯘۋﺍﺗﯩﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺩﯦﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﺑـﯘ ﺳـﻮﻓﻴﺎﻥ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐـﺎ‪ :‬ﻗﻮﺭﻗﻤـﺎ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩـﯔ ﺋﯜﺳـﺘﯜﻧﻠﯜﻙ‬ ‫ﻗﺎﺯﺍﻧﻤﺎﺳﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﻛﯧﭙﯩﻠﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩـﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺩﯦـﺪﻯ‪ .‬ﺑـﯘ ﻳﯩﻠـﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﺋـﺎﺱ ﺋﯩﺒﻨـﻰ‬ ‫ۋﺍﺋﯩﻞ ﺋﯚﻟﺪﻯ‪ .‬ﺍﷲ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺑﯘ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺑﻪﺩﺑﻪﺧﺘﺘﯩﻦ ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﺩﻯ‪.‬‬ ‫ھﯩﺠﺮﯨﻴﯩﻨﯩﯔ ‪ – 2‬ﻳﯩﻠﻰ‬

‫ﺑﻪۋﺍﺕ ﻏﺎﺯﯨﺘﻰ‬ ‫‪www.munber.org‬‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫ﺑﺎﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﻮﺧـﺸﺎپ ﻛﯧﺘﯩـﺪﯗ‪ .‬ﺋـﺎﺧﯩﺮەﺗﻜﻪ ﺋﺎﺋﯩـﺖ ﺋﯩـﺸﻼﺭﺩﺍ‬ ‫ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻗﯘﺭﯗﻕ ﺋﺎۋﺍﺭﯨﭽﯩﻠﯩﻘﺘﯘﺭ‪.‬‬

‫ﺋــﯘﺯﯗﻥ ﺋــﯚﺗﻤﻪﻱ‪ ،‬ﻗﯘﺭەﻳــﺸﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩــﺮ ﻛﺎﺭۋﯨﻨﯩﻨﯩــﯔ ﺷــﺎﻣﺪﯨﻦ ﻗﺎﻳﺘﯩــﭗ‬ ‫ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﻰ‪ ،‬ﻛﺎﺭۋﺍﻧﺪﺍ ﺋﯘﻣﻪﻳﻴﻪ ﺋﯩﺒﻨـﻰ ﺧﻪﻟﻪﻑ ﺑﺎﺷـﭽﯩﻠﯩﻘﯩﺪﺍ ﻳـﯜﺯ ﺋـﺎﺩەﻡ‪،‬‬ ‫ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻣﯩﯔ ﺑﻪﺵ ﻳﯜﺯ ﺗﯜﮔﻪ ﺑـﺎﺭﻟﯩﻘﻰ ﺋﺎﯕﻼﻧـﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـﺴﺎﻻﻡ‬ ‫ﺋﯩﻜﻜــﻰ ﻳــﯜﺯ ﻣﯘھــﺎﺟﯩﺮ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﻣﻪﺩﯨﻨﯩــﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﺘــﻰ‪ .‬ﺋﻪﻟﻪﻡ ﺳــﻪﺋﺪ ﺋﯩﺒﻨــﻰ‬ ‫ۋەﻗﻘﺎﺳـــﻘﺎ ﺗﯘﺗﻘﯘﺯﯗﻟـــﺪﻯ‪ .‬ﻟـــﯧﻜﯩﻦ ﺋـــﯘﻻﺭ ﺑﻪۋﺍﺕ ﺩﯦـــﮕﻪﻥ ﺟﺎﻳﻐـــﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧـــﺪە‪،‬‬ ‫ﻛﺎﺭۋﺍﻧﻨﯩــﯔ ﺋﯚﺗــﯜپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨــﻰ ﺋــﺎﯕﻼپ‪ ،‬ﺋﯘﺭﯗﺷــﺴﯩﺰ ﻗﺎﻳﺘﯩــﭗ ﻛﻪﻟــﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭ ﺋﯧﻬﺘﯩﻴﺎﺗﭽـﺎﻥ ﺑﻮﻟـﯘپ‪ ،‬ﺋـﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﺗﻮﻏﺮﯨﻠﯩـﻖ ﺧﻪۋەﺭﻟﻪﺭﻧـﻰ‬ ‫ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﻠﯩﻜﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻳﯘﺷﯘﺭﯗﻥ ﺗﯘﺗﺎﺗﺘﻰ‪.‬‬

‫ﺋﻮﺷﻪﻳﺮە ﻏﺎﺯﯨﺘﻰ‬

‫ۋەﺩﺩﺍﻥ ﻏﺎﺯﯨﺘﻰ‬ ‫‪ – 2‬ﻳﯩﻠـــﻰ ﻛﯩﺮﯨـــﭗ ﺋـــﻮﻥ ﺋﯩﻜﻜـــﻰ ﻛـــﯜﻥ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧـــﺪە‪ ،‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـــﺴﺎﻻﻡ ﻣﻪﺩﯨﻨﯩـــﺪە ﺋﻮﺭﻧﯩﻐـــﺎ ﺳـــﻪﺋﺪ ﺋﯩﺒﻨـــﻰ ﺋﯘﺑـــﺎﺩەﻧﻰ ﻗﻮﻳـــﯘپ‪،‬‬ ‫ﻗﯘﺭەﻳــﺸﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻛــﺎﺭۋﯨﻨﯩﻨﻰ ﺗﻮﺳﺎﺷــﻘﺎ ﺋﺎﺗﻼﻧــﺪﻯ‪ .‬ﺗﺎﻏﯩــﺴﻰ ھﻪﻣــﺰە ﺋﻪﻟﻪﻣــﺪﺍﺭ‬ ‫‪- 155 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬

‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـــﺴﺎﻻﻡ ﺑﻪۋﺍﺗـــﺘﯩﻦ ﻗﺎﻳﺘﯩـــﭗ ﺋـــﯘﺯﯗﻥ ﺋـــﯚﺗﻤﻪﻱ‪،‬‬ ‫ﻗﯘﺭەﻳـــﺸﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﭼـــﻮڭ ﻛـــﺎﺭۋﯨﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼﻧـــﺪﻯ‪ .‬ﺑـــﯘ ﻛﺎﺭۋﺍﻧـــﺪﺍ ﻗﯘﺭەﻳـــﺸﻠﻪﺭﻧﯩﯔ‬ ‫ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﻰ ﻛﯚپ ﻣﯧﻠﻰ ۋە ﺋﻪﺑﯘ ﺳﯘﻓﻴﺎﻥ ﺑﺎﺷـﭽﯩﻠﯩﻘﯩﺪﺍ ﻳﯩﮕﯩـﺮﻣﻪ ﻧﻪﭼـﭽﻪ ﺋـﺎﺩەﻡ‬ ‫ﺑــــﺎﺭ ﺋﯩــــﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــــﺴﺎﻻﻡ ﺟﯘﻣــــﺎﺩﯨﻴﻪﻝ ﺋﻪۋۋەﻝ ﺋﯧﻴﯩــــﺪﺍ‬ ‫ﻣﯘھﺎﺟﯩﺮﻻﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻳـﯜﺯ ﺋﻪﻟﻠﯩـﻚ ﻛﯩـﺸﻰ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﻛـﺎﺭۋﺍﻧﻨﻰ ﺗﻮﺳـﺎﺵ ﺋﯜﭼـﯜﻥ‬ ‫‪- 156 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬


‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﭼﯩﻘﺘــﻰ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ ﻣﻪﺩﯨﻨﯩــﺪە ﺋــﯚﺯ ﺋﻮﺭﻧﯩــﺪﺍ ﺋﻪﺑــﺎ ﺳــﻪﻟﻪﻣﻪ‬ ‫ﺋﯩﺒﻨــﻰ ﺋﻪﺑﺪﯗﻟﺌﻪﺳــﻪﺩﻧﻰ ﻗﻮﻳــﺪﻯ‪ .‬ھﻪﻣــﺰە ﺋﻪﻟﻪﻣــﺪﺍﺭ ﺑﻮﻟــﺪﻯ‪ .‬ﺋــﯘﻻﺭ ﺋﯘﺷــﻪﻳﺮە‬ ‫ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺟﺎﻳﻐﺎ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧـﺪﺍ‪ ،‬ﻛﺎﺭۋﺍﻧﻨﯩـﯔ ﺋﯚﺗـﯜپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨـﻰ ﺋـﯘﻗﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺑﯘ ﻏﺎﺯﺍﺗﺘﺎ ﺑﻪﻧـﻰ ﻣـﯘﺩﻟﯩﺞ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩـﺴﻰ ۋە ﺋﯘﻻﺭﻧﯩـﯔ‬ ‫ﺋﯩﺘﺘﯩﭙــﺎﻗﭽﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺋﯩﺘﺘﯩﭙــﺎﻕ ﺗــﯜﺯﺩﻯ‪ ،‬ﺋﺎﻧــﺪﯨﻦ ﻛــﺎﺭۋﺍﻧﻨﻰ ﻗﺎﻳﺘﻘــﺎﻥ‬ ‫ﭼﯧﻐﯩﺪﺍ ﺗﻮﺳﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﺘﻰ‪.‬‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﯘﺷﻪﻳﺮﯨﺪﯨﻦ ﻗﺎﻳﺘﯩـﭗ ﺋـﯘﺯﯗﻥ ﺋـﯚﺗﻤﻪﻱ‪ ،‬ﻛـﻮﺭﺯ‬ ‫ﺋﯩﺒﻨــﻰ ﺟــﺎﺑﯩﺮ ﻓﯩﻬــﺮﻯ ﻣﻪﺩﯨــﻨﻪ ﺧﻪﻟﻘﯩﻨﯩــﯔ ﺋــﻮﺗﻼﻗﺘﯩﻜﻰ ﭼــﺎﺭۋﺍ ﻣــﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ‬ ‫ﺗﺎﻻﻥ – ﺗﺎﺭﺍﺝ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﯧﭽﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـﺴﺎﻻﻡ ﻣﻪﺩﯨﻨﯩـﺪە‬ ‫ﺋﻮﺭﻧﯩﻐــﺎ ﺋﻪﻧــﺴﺎﺭﯨﻼﺭﺩﯨﻦ ﺯەﻳﯩــﺪ ﺋﯩﺒﻨــﻰ ھﺎﺭﯨــﺴﻪﻧﻰ ﻗﻮﻳــﯘپ‪ ،‬ﻛــﻮﺭﺯ ﺋﯩﺒﻨــﻰ‬ ‫ﺟﺎﺑﯩﺮﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﻏﻼپ ﭼﯩﻘﺘﻰ‪ ،‬ﺋﻪﻟﻪﻣﻨﻰ ﺋﻪﻟﻰ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﻪﺑﯘ ﺗﺎﻟﯩـﺐ‬ ‫ﻛﯚﺗــﯜﺭﺩﻯ‪ .‬ﺋــﯘﻻﺭ ﺳــﻪﻓﯟﺍﻥ ﺩﯦــﮕﻪﻥ ﺟــﺎﻳﻐﯩﭽﻪ ﺋﺎﺭﻗﯩــﺴﯩﺪﯨﻦ ﻗــﻮﻏﻼپ ﻛﻪﻟــﺪﻯ‪،‬‬ ‫ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻛﻮﺭﺯ ﻛﯧﺘﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﭼﻘﺎ‪ ،‬ﺗﯘﺗﺎﻟﻤﺎﻱ ﺋﯘﺭﯗﺷﺴﯩﺰ ﻗﺎﻳﺘﯩـﭗ ﻛﻪﻟـﺪﻯ‪ .‬ﺑـﯘ ‪1‬‬ ‫– ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﺑﻪﺩﺭﻯ ﻏﺎﺯﯨﺘﻰ ﺩەپ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺪﯗ‪.‬‬

‫ﻗﯘﺷﯘﻥ ﺋﻪۋەﺗﯩﺶ‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ ﺷــﯘ ﻳﯩﻠــﻰ ﺭەﺟﻪپ ﺋﯧﻴﯩــﺪﺍ ﺋﺎﺑــﺪﯗﻟﻼ ﺋﯩﺒﻨــﻰ‬ ‫ﺟﻪھﯩــﺶ ﺑﺎﺷــﭽﯩﻠﯩﻘﯩﺪﺍ ﺳــﻪﻛﻜﯩﺰ ﻛﯩــﺸﯩﻠﯩﻚ ﺑﯩــﺮ ﻗﻮﺷــﯘﻧﻨﻰ ﺋﻪۋەﺗﺘــﻰ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﺑــﺪﯗﻟﻼﻏﺎ ﭘﯩﭽﻪﺗﻠﻪﻧــﮕﻪﻥ ﺑﯩــﺮ ﭘــﺎﺭﭼﻪ ﺧﻪﺗﻨــﻰ ﺗﯘﺗﻘــﯘﺯﯗپ‪ ،‬ﺋــﯘﻧﻰ ﺋﺎﺗﻠﯩﻨﯩــﭗ‬ ‫ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﯜﻥ ﻣﺎﯕﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧـﻴﯩﻦ ﺧﻪﺗﻨـﻰ ﺋﯧﭽﯩـﭗ ﻣﻪﺯﻣـﯘﻧﻰ ﺑـﻮﻳﯩﭽﻪ ﺋﯩـﺶ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯗﺩﻯ‪ .‬ﺋﺎﺑـﺪﯗﻟﻼ ﺋﺎﺗﻠﯩﻨﯩـﭗ ﺋﯩﻜﻜـﻰ ﻛـﯜﻥ ﻣﺎﯕﻐﺎﻧـﺪﯨﻦ ﻛﯧـﻴﯩﻦ‬ ‫‪- 157 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫‪ – 1‬ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﺑﻪﺩﺭﻯ ﻏﺎﺯﯨﺘﻰ‬

‫ﺧﻪﺗﻨﻰ ﺋﯧﭽﯩﭗ ﻗﺎﺭﯨﺪﻯ‪ .‬ﺧﻪﺕ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺪﻯ‪” :‬ﺑﯘ ﺧﯧﺘﯩﻤﻨﻰ ﺋﻮﻗـﯘپ‪ ،‬ﻧﻪﺧـﻠﻪ‬ ‫ﺩﯦــﮕﻪﻥ ﺟﺎﻳﻐــﺎ ﺑﯧﺮﯨــﭗ ﻗــﯘﺭەﻳﺶ ﺋﻪﺭەﺑﻠﯩﺮﯨﻨــﻰ ﻛﯜﺯﯨﺘﯩــﭗ‪ ،‬ﺋــﯘﻻﺭ ﺗﻮﻏﺮﯨﻠﯩــﻖ‬ ‫ﻣﻪﻟﯘﻣﺎﺕ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﯩـﻦ‪ “.‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـﺴﺎﻻﻡ ﺋـﯚﺯ ﺩﯛﺷـﻤﻪﻧﻠﯩﺮﻯ‬ ‫ﺑﻮﻟﻐــﺎﻥ ﻣﯘﻧــﺎﭘﯩﻘﻼﺭ ﻳــﺎﻛﻰ ﻳﻪھﯘﺩﯨﻴﻼﺭﻧﯩــﯔ ﺋﯘﻗــﯘپ ﻗﯧﻠﯩــﭗ ﻗﯘﺭەﻳﯩــﺸﻠﻪﺭﮔﻪ‬ ‫ﺧﻪۋەﺭ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘﺷﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﻧﺴﯩﺮەپ‪ ،‬ﺑـﯘ ﻣﻪﻗـﺴﻪﺗﻨﻰ ﻣﻪﺩﯨﻨﯩـﺪﯨﻜﻰ ﭼﺎﻏـﺪﺍ‬ ‫ﺑﺎﺷـــﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﺋﯘﻗﺘﯘﺭﻣﯩـــﺪﻯ‪ .‬ﺭﻭﺷـــﻪﻧﻜﻰ‪ ،‬ﻗﯘﺷـــﯘﻧﻨﯩﯔ ﺳـــﺎﻧﻰ ﺋـــﺎﺯ ﺑﻮﻟـــﯘپ‪،‬‬ ‫ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﮕﻪ ﺗﺎﻗﺎﺑﯩﻞ ﺗﯘﺭﺍﻟﻤﺎﻳﺘﺘﻰ‪ .‬ﻳﻮﻟﺪﺍ ﺳﻪﺋﺪ ﺋﯩﺒﻨـﻰ ۋەﻗﻘـﺎﺱ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺋـﯘﺗﺒﻪ‬ ‫ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻏﻪﺯۋﺍﻥ ﻣﯩﻨﮕﯩـﺸﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﻘـﺎﻥ ﺗـﯚﮔﻪ ﻳﻮﻗﯩﻠﯩـﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜـﺘﯩﻦ‬ ‫ﻗﻮﺷﯘﻧﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩـﭗ ﻗﯧﻠﯩـﺸﺘﻰ‪ .‬ﻗﺎﻟﻐـﺎﻧﻼﺭ ﻣﯧﯖﯩـﭗ ﻧﻪﺧـﻠﻪ ﺩﯦـﮕﻪﻥ ﻳﻪﺭﮔﻪ‬ ‫ﻳﯧﺘﯩﭗ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺪﺍ‪ ،‬ﻗﯘﺭەﻳﺸﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻛﺎﺭۋﯨﻨﻰ ﺋﯘﭼﺮﯨـﺪﻯ‪ .‬ﻛﺎﺭۋﺍﻧـﺪﺍ ﺋﻪﻣﯩـﺮ ﺋﯩﺒﻨـﻰ‬ ‫ھﻪﺯﺭەﻣــﻰ‪ ،‬ﺋﻮﺳــﻤﺎﻥ ﺋﯩﺒﻨــﻰ ﺋﺎﺑــﺪﯗﻟﻼ ﺋﯩﺒﻨــﻰ ﻣــﯘﻏﯩﺮە‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩــﯔ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨــﺸﻰ‬ ‫ﻧﻪۋﻓﻪﻝ ۋە ھﻪﻛﻪﻡ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻛﻪﻳﺴﺎﻧﻼﺭ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﻣﯘﺳـﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﻛﺎﺭۋﺍﻧﻐـﺎ ھﯘﺟـﯘﻡ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩــﭗ‪ ،‬ﻣــﺎﻟﻨﻰ ﻗﻮﻟﻐــﺎ ﭼﯜﺷــﯜﺭﯛﺵ ﻗﺎﺭﺍﺭﯨﻐــﺎ ﻛﻪﻟــﺪﻯ ۋە ﺭەﺟﻪپ ﺋﯧﻴﯩﻨﯩــﯔ‬ ‫ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ھﯘﺟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﭗ‪ ،‬ﺋﻪﻣﯩﺮ ﺋﯩﺒﻨـﻰ ھﻪﺯﺭەﻣﻨـﻰ ﺋﯚﻟﺘـﯜﺭﺩﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﻮﺳـــﻤﺎﻥ ﺋﯩﺒﻨـــﻰ ھﻪﻛﻪﻣﻨـــﻰ ﺋﻪﺳـــﯩﺮ ﺋﺎﻟـــﺪﻯ‪ ،‬ﻧﻪۋﻓﻪﻝ ﻗﯧﭽﯩـــﭗ ﻛﻪﺗﺘـــﻰ‪.‬‬ ‫ﻣﯘﺳــﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﻛﺎﺭۋﺍﻧــﺪﯨﻜﻰ ﻣــﺎﻟﻨﻰ ﺗــﯜﮔﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺋﯧﻠﯩــﭗ ﻗــﺎﻳﺘﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﻏﻼپ ﻛﯧﻠﻪﻟﻤﯩـﺪﻯ‪ .‬ﻣﯘﺳـﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ‬ ‫ﺋــﯚﺯ ﺩﯛﺷــﻤﻪﻧﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﻐــﺎﻥ ﻗﯘﺭەﻳــﺸﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﺎﻟﻐــﺎﻥ ﺗــﯜﻧﺠﻰ ﻏﻪﻧﯩﻤﯩﺘــﻰ ﺷــﯘ‬ ‫ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭ ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩـﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧـﺪە‪ ،‬ﻗـﯘﺭەﻳﺶ ﻣﯘﺷـﺮﯨﻜﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩـﻠﻪﻥ‬ ‫ﻳﻪھــﯘﺩﯨﻴﻼﺭ ﻗﯘﺷـﯘﻧﻨﻰ ﺟﻪڭ ﻗﯩﻠﯩــﺶ ﭼﻪﻛﻠﻪﻧــﮕﻪﻥ ﺋــﺎﻳﻼﺭﺩﺍ ﺋــﯘﺭﯗﺵ ﻗﯩﻠــﺪﻯ‬ ‫ﺩەپ ﺋﻪﻳﯩﭙﻠﯩـــــﺪﻯ‪ ،‬ﻣﯘﺳـــــﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻣﯘ ﺋﯘﻻﺭﻏـــــﺎ ﻛﺎﻳﯩـــــﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــــﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ ﺋﯘﻻﺭﻏــﺎ‪ :‬ﺳــﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﭼﻪﻛﻠﻪﻧــﮕﻪﻥ ﺋــﺎﻳﻼﺭﺩﺍ ﺋــﯘﺭﯗﺵ ﻗﯩﻠﯩــﺸﻘﺎ‬ ‫ﺑﯘﻳﺮﯗﻣﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ‪ ،‬ﺩﯦﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭ ﺋـﯘﺭﯗﺵ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐـﺎ ﭘﯘﺷـﺎﻳﻤﺎﻥ ﻗﯩﻠـﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋـﺎﻻ ﺑـﯘ ﺋـﺎﻳﻪﺗﻨﻰ ﻧﺎﺯﯨـﻞ ﻗﯩﻠـﺪﻯ‪” :‬ﭼﻪﻛﻠﻪﻧـﮕﻪﻥ ﺋﺎﻳـﺪﺍ ﺋـﯘﺭﯗﺵ‬

‫‪- 158 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬


‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﻗﯩﻠﯩــﺶ ﺗﻮﻏﺮﯨــﺴﯩﺪﺍ ﺳــﻪﻧﺪﯨﻦ ﺳﻮﺭﯨــﺸﯩﺪﯗ‪ .‬ﺳــﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭﻏــﺎ‪ ،‬ﺑــﯘ ﺋﺎﻳــﺪﺍ ﺋــﯘﺭﯗﺵ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﺶ ﭼﻮڭ ﮔﯘﻧـﺎ‪ ،‬ﺍﷲﻧﯩـﯔ ﻳﯘﻟﯩـﺪﯨﻦ ﺗﻮﺳـﺎﺵ‪ ،‬ﺍﷲﻏـﺎ ﻛﯘﭘﯘﺭﻟـﯘﻕ ﻗﯩﻠﯩـﺶ‪،‬‬ ‫ﻣﻪﺳــﺠﯩﺪﻯ ھﻪﺭﺍﻣــﺪﺍ ﺋﯩﺒــﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩــﺸﻨﻰ ﺗﻮﺳــﺎﺵ‪ ،‬ﻣﻪﺳــﺠﯩﺪﻯ ھﻪﺭﺍﻣــﺪﯨﻦ‬ ‫ﺋﺎھـﺎﻟﯩﻨﻰ ھﻪﻳـﺪەپ ﭼﯩﻘﯩـﺮﯨﺶ ﺍﷲﻧﯩــﯔ ﻧﻪﺯﯨﺮﯨـﺪە ﺗﯧﺨﯩﻤـﯘ ﭼـﻮڭ ﮔﯘﻧــﺎھﺘﯘﺭ‪.‬‬ ‫ﭘﯩﺘﻨﻪ – ﭘﺎﺳﺎﺕ ﺩﯦـﮕﻪﻥ ﺋـﺎﺩەﻡ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﺷـﺘﯩﻨﻤﯘ ﻗـﺎﺗﺘﯩﻖ ﮔﯘﻧـﺎﺩﯗﺭ‪ ،‬ﺩﯨﮕﯩـﻦ‪“.‬‬ ‫)ﺳـــﯜﺭە ﺑﻪﻗﻪﺭە‪ -217 ،‬ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﯩـــﯔ ﺑﯩـــﺮ ﻗﯩـــﺴﻤﻰ( ﺷـــﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩـــﻠﻪﻥ ﺋـــﯘﺭﯗﺵ‬ ‫ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﻳﻐﯘﺳﻰ ﻛﯚﺗﯩﺮﯨﻠﺪﻯ‪ .‬ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭ ﺋﯩﻜﻜـﻰ ﺋﻪﺳـﯩﺮﻧﻰ ﺗـﯚﻟﻪﻡ‬ ‫ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯨﯟﯦﻠﯩﺸﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠـﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـﺴﺎﻻﻡ‪ :‬ﺳـﻪﺋﺪ‬ ‫ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﺗﺒﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧـﻴﯩﻦ ﺷـﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻼﻳﻠـﻰ‪ ،‬ﺩﯦـﺪﻯ‪ .‬ﺋـﯘﻻﺭ‬ ‫ﻗﺎﻳﺘﯩــﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧــﺪﯨﻦ ﻛﯧــﻴﯩﻦ‪ ،‬ﺗــﯚﻟﻪﻡ ﺋﯧﻠﯩــﭗ ﺋﯩﻜﻜــﻰ ﺋﻪﺳــﯩﺮﻧﻰ ﻗﻮﻳــﯘپ‬ ‫ﺑﻪﺭﺩﻯ‪ .‬ھﻪﻛﻪﻡ ﺋﯩﺒﻨــــﻰ ﻛﻪﻳــــﺴﺎﻥ ﺋﯩــــﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻨــــﻰ ﻗﯘﺑــــﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩــــﭗ‪،‬‬ ‫ﻣﯘﺳــﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩــﺪﺍ ﻗﺎﻟــﺪﻯ‪ .‬ﺋﻮﺳــﻤﺎﻥ ﻣﯘﺳــﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﻤــﺎﻱ ﻣﻪﻛﻜﯩــﮕﻪ‬ ‫ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ‪.‬‬

‫ﻗﯩﺒﻠﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﻠﯩﺸﻰ‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﺪە ﺗﯘﺭﻏـﺎﻥ ﺋـﻮﻥ ﺋـﺎﻟﺘﻪ ﺋـﺎﻱ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩـﺪﺍ‬ ‫ﻧﺎﻣــﺎﺯﻧﻰ ﺑﻪﻳﺘﯘﻟﻤﯘﻗﻪﺩﺩەﺳــﻜﻪ ﻗــﺎﺭﺍپ ﺋﻮﻗــﯘﺩﻯ‪ ،‬ﻛﻪﺋﺒﻨــﻰ ﻗﯩــﺒﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩــﺸﻨﻰ‬ ‫ﺧــﺎﻻﻳﺘﺘﻰ‪ .‬ﺑــﯘ ھﻪﻗــﺘﻪ ﺋﺎﺳــﻤﺎﻧﻐﺎ ﻗــﺎﺭﺍپ ﺍﷲﻏــﺎ ﺩﯗﺋــﺎ ﻗﯩﻼﺗﺘــﻰ‪ .‬ﺋــﯘ ﻧﺎﻣــﺎﺯﺩﯨﻜﻰ‬ ‫ﭼﯧﻐﯩﺪﺍ‪ ،‬ﺍﷲ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻗﯩﺒﻠﯩﻨﯩﯔ ﻛﻪﺋـﺒﻪ ﺗﻪﺭەﭘـﻜﻪ ﺋـﯚﺯﮔﻪﺭﮔﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ۋەھﯩـﻲ‬ ‫ﻗﯩﻠــﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ ﻧﺎﻣــﺎﺯﺩﺍ ﺗــﯘﺭﯗﭘﻼ ﻗﯩﺒﻠﯩﻨــﻰ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩــﭗ‬ ‫ﻛﻪﺋﺒﻪ ﺗﻪﺭەﭘـﻜﻪ ﻳﯜﺯﻟﻪﻧـﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﺭﻗﯩـﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻧﺎﻣـﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘۋﺍﺗﻘـﺎﻧﻼﺭﻣﯘ ﺋﻪﮔﯩـﺸﯩﭗ‬ ‫ﻛﻪﺋــﺒﻪ ﺗﻪﺭەﭘــﻜﻪ ﻳﯜﺯﻟﻪﻧــﺪﻯ‪ .‬ﺋﯩﻤــﺎﻧﻰ ﺳــﯘﺱ ﺑﻪﺯﻯ ﻣﯘﺳــﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﻣﯘﺷــﯘ ۋەﻗﻪ‬ ‫ﺳـــﻪۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﺩﯨﻨـــﺪﯨﻦ ﻗﺎﻳﺘﯩـــﭗ ﻛﻪﺗﺘـــﻰ‪ .‬ﻗﯩـــﺒﻠﻪ ﺋــــﯚﺯﮔﻪﺭﮔﻪﻧﻠﯩﻜﺘﯩﻦ‪،‬‬ ‫ﻳﻪھــﯘﺩﯨﻴﻼﺭ ھﻪﺩەپ ﺋﯩــﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻨــﻰ ﺋﻪﻳﯩﭙﻠﯩــﺪﻯ‪ .‬ۋﺍھــﺎﻟﻪﻧﻜﻰ‪ ،‬ﻣﻪﺷــﺮﯨﻖ‪،‬‬ ‫‪- 159 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬

‫ﻣﻪﻏﺮﯨﭙﻨﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩـﺴﻰ ﺍﷲﻧﯩـﯔ ﻣـﯜﻟﻜﻰ ﺑﻮﻟـﯘپ‪ ،‬ﺧﺎﻟﯩﻐـﺎﻥ ﺋـﺎﺩەﻣﻨﻰ ﺗـﻮﻏﺮﺍ‬ ‫ﻳﻮﻟﻐﺎ ﺑﺎﺷﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯘﻻﺭ ﭼﯜﺷﻪﻧﻤﯩﺪﻯ‪.‬‬

‫ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺭﻭﺯﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﭘﻪﺭﺯ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﻣﯘﺷــﯘ ﻳﯩﻠــﻰ ﺷــﻪﺋﺒﺎﻥ ﺋﯧﻴﯩــﺪﺍ‪ ،‬ﺍﷲ ﺋﯩــﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩــﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺭﺍﻣﯩــﺰﺍﻥ‬ ‫ﺋﯧﻴﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻱ ﺭﯗﺯﺍ ﺗﯘﺗﯘﺷﻨﻰ ﭘﻪﺭﺯ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪ .‬ﺑﯘﻧﯩﯖـﺪﯨﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩـﺮﻯ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ ھﻪﺭ ﺋﺎﻳــﺪﺍ ﺋــﯜچ ﻛــﯜﻥ ﺭﯗﺯﺍ ﺗﯘﺗــﺎﺗﺘﻰ‪ .‬ﺭﯗﺯﺍ ﺋﯩــﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻨﯩــﯔ‬ ‫ﺋﺎﺳﺎﺳــــــﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ۋە ﺋﯩــــــﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻨﯩــــــﯔ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤــــــﺎﺋﻰ ﺗــــــﯜﺯﯛﻣﻨﻰ‬ ‫ﻣﯘﻛﻪﻣﻤﻪﻟﻠﻪﺷــﺘﯜﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﭘﻪﺭﺯﻟﯩﺮﯨـﺪﯨﻦ ﺑﯩــﺮﻯ‪ .‬ﺋﯩﻨــﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺧﯘﺳﯘﺳــﻴﯩﺘﻰ‬ ‫ﺷﯘﻛﻰ‪ ،‬ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﯚﺯ ﻧﻪﭘﺴﯩﻨﯩﻼ ﺋﻮﻳﻼﻳﺪﯗ‪ ،‬ﺷﻪﺧـﺴﻰ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗـﻨﯩﻼ ﻛﯚﺯﻟﻪﻳـﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﺟﯩﺰ – ﻣﯩﺴﻜﯩﻨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯧﻬﺘﯩﻴﺎﺟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛـﺎﺭﻯ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳـﺪﯗ‪ .‬ﺋﯩﻨـﺴﺎﻥ ﺭﯗﺯﺍ‬ ‫ﺋـــﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﺎﭼﻠﯩﻘﻨﯩـــﯔ ۋە ﺋﯘﺳـــﺴﯘﺯﻟﯘﻗﻨﯩﯔ ﺗﻪﻣﯩﻨـــﻰ ﺗﯧﺘﯩـــﭗ‪ ،‬ﻛـــﯚﯕﻠﻰ‬ ‫ﻳﯘﻣــﺸﺎﻳﺪﯗ‪ ،‬ﺋﻪﺧﻼﻗــﻰ ﺗﯜﺯﯨﻠﯩــﺪﯗ‪ ،‬ﺷــﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺋ ـﺎﺟﯩﺰ – ﺑﯩﭽﺎﺭﯨﻠﻪﺭﻧﯩــﯔ‬ ‫ﺑﯧﺸﯩﻨﻰ ﺳﯩﻼپ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺳﻪﺩﯨﻘﻪ – ﺋﯧﻬﺴﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪.‬‬

‫ﺳﻪﺩﯨﻘﻪ ﭘﯩﺘﯩﺮ‬ ‫]ﭘﯩﺘﯩﺮ – ﭘﯘﻝ ﻣﯧﻠـﻰ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩـﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯧﻬﺘﯩﻴﺎﺟﯩـﺪﯨﻦ ﺋﯧـﺸﯩﭗ ﻣﻪﻟـﯘﻡ‬ ‫ﻣﯩﻘـــﺪﺍﺭﻏﺎ ﻳﻪﺗـــﻜﻪﻥ ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩـــﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩـــﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ھﻪﺭ ﺑﯩـــﺮ ﺟـــﺎﻥ ﺋﯜﭼـــﯜﻥ‬ ‫ﻛﻪﻣﺒﻪﻏﻪﻟﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﯧﺮﯨﺸﻜﻪ ﺗﯩﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﻚ ﺳﻪﺩﯨﻘﻪ‪ - .‬ﺕ[‬ ‫ﺍﷲ ﺭﺍﻣﯩــﺰﺍﻥ ﺭﯗﺯﯨــﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﻗﯩــﺴﯩﺪﯨﻨﻼ ﺳــﻪﺩﯨﻘﻪ ﭘﯩﺘﯩﺮﻧــﻰ ۋﺍﺟﯩــﭗ‬ ‫ﻗﯩﻠﺪﻯ‪ ،‬ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺳﻪﺩﯨﻘﻪ ﭘﯩﺘﯩﺮﻧﻰ ﺳﯧﺨﯩﻠﯩﻖ ۋە ﭼﯩﻦ ﻛﯚﯕﻠﻰ ﺑﯩـﻠﻪﻥ‬ ‫ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ‪.‬‬

‫‪- 160 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬


‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﺗــﯜﺯﯛﻣﻰ ﺑﺎﻳﻼﺭﻧﯩــﯔ ﭘــﯘﻝ‪ ،‬ﻣﯧﻠﯩﻨــﻰ ﺧﻮﺭﺍﺗﻤــﺎﻱ‪ ،‬ﻛﻪﻣﺒﻪﻏﻪﻟﻠﯩــﻚ ﺑــﺎﻻﻳﻰ –‬ ‫ﺋﺎﭘﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﺎﺯﺍﻳﺘﯩﺪﯗ‪ ،‬ﺩەپ ھﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﯩـﺪﯗ‪ .‬ﻛﻪﻣﺒﻪﻏﻪﻟﻠﯩـﻚ ﺑـﺎﻻﻳﻰ – ﺋـﺎﭘﯩﺘﻰ‬ ‫ﻧﯘﺭﻏـــﯘﻥ ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩـــﯔ ﻳﻮﻗـــﺴﯘﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺩﯙﻟﻪﺕ ﺗـــﯜﺯﯛﻣﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﺷـــﻰ‬ ‫ﭼﯩﻘﯩـــﺸﻘﺎ‪ ،‬ﺋـــﺎۋﺍﺗﻠﯩﻘﻨﻰ‪ ،‬ﺋﺎﻣـــﺎﻧﻠﯩﻘﻨﻰ ﺑﯘﺯﯨـــﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﻪﺳـــﻠﻪﻛﻠﻪﺭﻧﻰ ﭘﻪﻳـــﺪﺍ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ‪.‬‬

‫ﺑﯘ ﻳﯩﻞ ﻣﺎﻟﻼﺭﻏﺎ ﺯﺍﻛﺎﺕ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﭘﻪﺭﺯ ﻗﯩﻠﯩﻨـﺪﻯ‪ .‬ﺯﺍﻛـﺎﺕ ﺑﻮﻟـﺴﺎ ﺑﺎﻳﻼﺭﻧﯩـﯔ‬ ‫ﭘـــﯘﻝ‪ ،‬ﻣﯧﻠﯩﻨـــﻰ ﺧﻮﺭﺍﺗﻤـــﺎﻱ‪ ،‬ﻛﻪﻣـــﺒﻪﻏﻪﻝ‪ -‬ﻣﯩـــﺴﻜﯩﻦ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷـــﻠﯩﺮﯨﻨﻰ‬ ‫ﺗﻪﻣﯩﻨﻠﻪﻳــﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩــﺮﺩﯨﻦ – ﺑﯩــﺮ ﺗــﯜﺯﯛﻡ‪ .‬ﺯﺍﻛﺎﺗﻨﯩــﯔ ﺋــﯚﻟﭽﯩﻤﻰ ﺑﻮﻟــﺴﺎ ﺩﯨﻨــﺎﺭ‬ ‫ﻳﯩﮕﯩﺮﻣﯩﮕﻪ ﻳﻪﺗﺴﻪ‪ ،‬ﺩەﺭھﻪﻡ ]ﺩﯨﻨـﺎﺭ – ﺷـﯘ ﺩەۋﺭﺩﯨﻜـﻰ ﺋـﺎﻟﺘﯘﻥ ﭘـﯘﻝ؛ ﺩەﺭھﻪﻡ –‬ ‫ﺷــﯘ ﺩەۋﺭﺩﯨﻜــﻰ ﻛﯜﻣــﯜﺵ ﭘــﯘﻝ‪ - ،‬ﺕ[ ﺋﯩﻜﻜــﻰ ﻳــﯜﺯﮔﻪ ﻳﯧﺘﯩــﭗ ﻳﯩــﻞ ﺗﻮﺷــﺴﺎ‪،‬‬ ‫ﻗﯩـــﺮﻗﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮﯨﻨـــﻰ ﻳﻪﻧـــﻰ ﻳـــﯜﺯﺩﯨﻦ ﺋﯩﻜﻜـــﻰ ﻳﯧﺮﯨﻤﻨـــﻰ ﺑﯧـــﺮﯨﺶ ﭘﻪﺭﺯ‪،‬‬ ‫ﻳﯘﻗﯩﺮﻗﯩﺪﯨﻦ ﻛﯚپ ﺑﻮﻟﺴﺎ‪ ،‬ﺷﯘ ﺋﯚﻟﭽﻪﻡ ﺑﯘﻳﯩﭽﻪ ھﯧـﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪﯗ‪ .‬ﻗـﻮﻱ ﻗﯧﺮﯨﻘﻘـﺎ‪،‬‬ ‫ﻛﺎﻻ ﺋﯘﺗﺘﯘﺯﻏـﺎ‪ ،‬ﺗـﯜﮔﻪ ﺑﻪﺷـﻜﻪ ﻳﻪﺗـﺴﻪ‪ ،‬ﺷـﻪﺭﯨﺌﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﻤﯩـﺴﻰ ﺑـﻮﻳﯩﭽﻪ‪،‬‬ ‫ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻣﻪﻟـﯘﻡ ﻣﯩﻘـﺪﺍﺭﻧﻰ ﻛﻪﻣـﺒﻪﻏﻪﻟﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﯧـﺮﯨﺶ ﭘﻪﺭﺯ‪ .‬ﺳـﻮﺩﺍ ﻣـﺎﻟﻠﯩﺮﻯ‪،‬‬ ‫ﺩﯦﻬﻘــﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻖ ﻣﻪھــﺴﯘﻻﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻨﻤﯘ ﻣﻪﻟــﯘﻡ ﻣﯩﻘــﺪﺍﺭﺩﺍ ﺯﺍﻛــﺎﺕ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩــﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺯﺍﻛﺎﺗﻨﻰ ﺋﯩﻤﺎﻡ )ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺧﻪﻟﯩﭙﯩﺴﻰ( ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗپ ﺋﯧﻠﯩﭗ‪ ،‬ﺗﯚۋەﻧـﺪﯨﻜﻰ ﺋـﺎﻳﻪﺗﺘﻪ‬ ‫ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ﭘﯧﻘﯩﺮ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﯘﺳﺘﻪھﯩﻘﻠﻪﺭﮔﻪ ﺗﻪﻗـﺴﯩﻢ ﻗﯩﻠﯩـﭗ ﺑﯧﺮﯨـﺪﯗ‪:‬‬ ‫”ﺯﺍﻛﺎﺗﻨﻰ ﭘﯧﻘﯩﺮ )ھﯧﭽﻨﻪﺭﺳﯩﺴﻰ ﻳﻮﻕ ﺋـﺎﺩەﻡ‪ – .‬ﺕ( ﻻﺭﻏـﺎ‪ ،‬ﻣﯩـﺴﻜﯩﻦ )ﺋـﺎﺯ –‬ ‫ﺗـــﯘﻻ ﻧﻪﺭﺳﯩـــﺴﻰ ﺑﻮﻟـــﺴﯩﻤﯘ‪ ،‬ﺋﯚﺯﯨﻨﯩـــﯔ ۋە ﺋﺎﺋﯩﻠﯩـــﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯧﻬﺘﯩﻴﺎﺟﯩﻐـــﺎ‬ ‫ﻳﻪﺗﻤﻪﻳـــﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋـــﺎﺩەﻡ‪ – .‬ﺕ( ﻟﻪﺭﮔﻪ‪ ،‬ﺯﺍﻛـــﺎﺕ ﺑﺎﺷـــﻘﯘﺭﻏﯘﭼﯩﻼﺭﻏﺎ‪ ،‬ﺩﯨﻠﻠﯩﺮﯨﻨـــﻰ‬ ‫ﺋﯩﺴﻼﻣﻐﺎ ﻣﺎﻳﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩـﺶ ﻛـﯚﺯﺩە ﺗﯘﺗﯘﻟﻐﺎﻧﻼﺭﻏـﺎ‪ ،‬ﻗـﯘﻟﻼﺭﻧﻰ ﺋـﺎﺯﺍﺕ ﻗﯩﻠﯩـﺸﻘﺎ‪،‬‬ ‫ﻗﻪﺭﺯﺩﺍﺭﻻﺭ )ﮔﯘﻧﺎ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﻣـﺎﻝ ﺳـﻪﺭپ ﻗﯩﻠﯩـﭗ ﻗﻪﺭﺯﺩﺍﺭ ﺑﻮﻟـﯘپ‬ ‫ﻗﯧﻠﯩـــﭗ‪ ،‬ﺗـــﯚﻟﯩﻴﻪﻟﻤﯩﮕﻪﻧﻠﻪﺭ‪ – .‬ﺕ( ﻏـــﺎ‪ ،‬ﺍﷲ ﻳﯘﻟﯩﻐـــﺎ )ﻏﯧﺮﯨـــﭗ – ﻏـــﺎﺯﯨﻼﺭ‪،‬‬ ‫ﻏﯧﺮﯨـــﭗ ھـــﺎﺟﯩﻼﺭ‪ ،‬ﻏﯧﺮﯨـــﭗ ﻣﯘﺳـــﺎﭘﯩﺮﻻﺭﻏﺎ( ‪ ،‬ﺋﯩﺒﻨـــﻰ ﺳـــﻪﺑﯩﻞ )ﻣـــﺎﻝ –‬ ‫ﻣﯜﻟﻜﯩــﺪﯨﻦ ﺋﺎﻻﻗﯩــﺴﻰ ﺋﯜﺯﯛﻟــﯜپ ﭘﺎﻳــﺪﯨﻠﯩﻨﯩﺶ ﺋﯩﻤﻜﺎﻧﯩﻴﯩﺘﯩــﺪﯨﻦ ﻣﻪھــﺮﯗﻡ‬ ‫ﺑﻮﻟﻐــﺎﻧﻼﺭ‪ – .‬ﺕ( ﻟﻪﺭﮔﻪ ﺑﯧﺮﯨــﺸﻨﻰ ﺍﷲ ﭘﻪﺭﺯ ﻗﯩﻠــﺪﻯ‪ .‬ﺍﷲ ھﻪﻣﻤﯩﻨــﻰ ﺑﯩﻠﯩــﭗ‬ ‫ﺗﯘﺭﯨـــﺪﯗ‪ ،‬ھﯩﻜـــﻤﻪﺕ ﺑﯩـــﻠﻪﻥ ﺋﯩـــﺶ ﻗﯩﻠﯩـــﺪﯗ‪) “.‬ﺳـــﯜﺭە ﺗﻪۋﺑﻪ‪ – 60 ،‬ﺋـــﺎﻳﻪﺕ(‬ ‫ﺗﻪﺋﻪﺳــﺴﯘﭘﺘﯩﻦ ﺧــﺎﻟﻰ ﺋﻪﻗﯩﻠﻠﯩــﻖ ﻛﯩــﺸﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩــﺮ ﻗــﺎﺭﺍﺵ ﺑﯩﻠﻪﻧــﻼ‪ ،‬ﺯﺍﻛــﺎﺕ‬ ‫‪- 161 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬

‫ﭼﻮڭ ﺑﻪﺩﺭﻯ ﻏﺎﺯﯨﺘﻰ‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫ﺯﺍﻛﺎﺗﻨﯩﯔ ﭘﻪﺭﺯ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﻰ‬

‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻗﯘﺭەﻳﺸﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺷﺎﻣﻐﺎ ﺋﯚﺗﯜپ ﻛﻪﺗـﻜﻪﻥ ﭼـﻮڭ‬ ‫ﻛﺎﺭۋﯨﻨﯩﻨﻰ ﻛﯜﺯﯨﺘﯩﭗ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺋﯩـﺪﻯ‪ ،‬ﺑـﯘ ﻛﺎﺭۋﺍﻧﻨﯩـﯔ ﻗﺎﻳﺘﻘـﺎﻧﻠﯩﻖ ﺧﻪۋﯨﺮﯨﻨـﻰ‬ ‫ﺋــﺎﯕﻼپ‪ ،‬ﺳــﺎھﺎﺑﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﻮﺯﻏﯩﺘﯩــﭗ‪ :‬ﻗﯘﺭەﻳــﺸﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻛﺎﺭۋﯨﻨﯩﻨﯩــﯔ ﺋﺎﻟــﺪﯨﻐﺎ‬ ‫ﭼﯩﻘﯩـــﺸﻘﺎ ﺋـــﺎﺗﻠﯩﻨﯩﯖﻼﺭ! ﺍﷲ ﻛـــﺎﺭۋﺍﻧﻨﻰ ﺳـــﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻣﻪﺭھﻪﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩـــﺸﻰ‬ ‫ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ‪ ،‬ﺩﯦﺪﻯ‪ .‬ﺑﻪﺯﯨﻠﻪﺭ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﻘﯩﻐـﺎ ﺩەﺭﺭﯗ‬ ‫ﺋﺎۋﺍﺯ ﻗﻮﺷﯘپ ھﺎﺯﯨﺮﻻﻧﺪﻯ‪ .‬ﺑﻪﺯﯨـﻠﻪﺭ‪ ،‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـﺴﺎﻻﻡ ﺋﯘﺭﯗﺷـﻤﺎﻗﭽﻰ‬ ‫ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ ،‬ﺩەپ ﺋــﻮﻳﻼپ ھﺎﺯﯨﺮﻻﻧﻤﯩــﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ ﺩﺍﻏــﺪﯗﻏﺎ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩــﭗ ﻛﻪﺗــﻤﻪﻱ‪ :‬ﺋــﯘﻟﯩﻐﻰ ﺗﻪﻳﻴــﺎﺭﻻﺭ ﺋﺎﺗﻼﻧــﺴﯘﻥ‪ ،‬ﺩﯦــﺪﻯ ۋە ﺋــﯘﻟﯩﻐﻰ ﺗﻪﻳﻴــﺎﺭ‬ ‫ﺋﻪﻣﻪﺳـــﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯜﺗﻤﯩـــﺪﻯ‪ ،‬ﺋﻮﺭﻧﯩﻐـــﺎ ﻣﻪﺩﯨﻨﯩـــﺪە ﺋﺎﺑـــﺪﯗﻟﻼ ﺋﯩﺒﻨـــﻰ ﺋﯘﻣﻤـــﯘ‬ ‫ﻣﻪﻛﺘﯘﻣﻨﻰ ﻗﻮﻳﯘپ‪ ،‬ﺭﺍﻣﯩـﺰﺍﻥ ﺋﯧﻴﯩﻨﯩـﯔ ‪ – 3‬ﻛـﯜﻧﻰ ﺋـﯜچ ﻳـﯜﺯ ﺋـﻮﻥ ﺋـﯜچ ﺋـﺎﺩەﻡ‬ ‫ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺋﺎﺗﻼﻧــﺪﻯ‪ .‬ﺑﯘﻻﺭﻧﯩــﯔ ﺋﯩﻜﻜــﻰ ﻳــﯜﺯ ﻗﯧﺮﯨــﻖ ﻧﻪﭘﯩــﺮﻯ ﺋﻪﻧــﺴﺎﺭﯨﻼﺭﺩﯨﻦ‪،‬‬ ‫ﻗﺎﻟﻐــﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﻣﯘھــﺎﺟﯩﺮﻻﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩــﺪﻯ‪ .‬ﺑــﯘﻻﺭﺩﺍ ﺋﯩﻜﻜــﻰ ﺋــﺎﺕ‪ ،‬ﻳﻪﺗﻤﯩــﺶ ﺗــﯜﮔﻪ‬ ‫ﺑﻮﻟــﯘپ‪ ،‬ﻧــﯚۋەﺕ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﻣﯩﻨﮕﯩــﺸﯩﭗ ﺑــﺎﺭﺍﺗﺘﻰ‪ .‬ﻣﯘﺳــﺌﻪﺏ ﺋﯩﺒﻨــﻰ ﺋــﯘﻣﻪﻳﺮ‬ ‫ﺋﻪﺑــﺪەﺭﻯ ﺋﻪﻟﻪﻣــﺪﺍﺭ ﺋﯩــﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﺑــﯘ ﺳــﻮﻓﻴﺎﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ‬ ‫ﺋﺎﺗﻼﻧﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩــﺪﯨﻦ ﺧﻪۋەﺭ ﺗﯧﭙﯩــﭗ‪ ،‬ﺑﯩــﺮ ﺋــﺎﺗﻠﯩﻖ ﻛﯩــﺸﯩﻨﻰ ﻳــﺎﻟﻼپ‪ ،‬ﺋــﯘﻧﻰ‬ ‫ﻗﯘﺭەﻳﺶ ﺧﻪﻟﻘﯩـﻐﻪ ﺧﻪۋەﺭ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯛﺷـﻜﻪ ﺋﻪۋەﺗﺘـﻰ‪ .‬ﻗـﯘﺭەﻳﺶ ﺧﻪﻟﻘـﻰ ﺋﻪھـﯟﺍﻟﻨﻰ‬ ‫ﺋﯘﻗــﯘپ ﻗﯧﻨــﻰ ﻗﯩﺰﯨــﭗ‪ ،‬ﺳــﻮﺩﺍ ﻛــﺎﺭۋﯨﻨﯩﻨﻰ ﻗﻮﻏــﺪﺍﺵ ﺋﯜﭼــﯜﻥ ﺗﯧــﺰ ﺋﺎﺗﻼﻧــﺪﻯ‪،‬‬ ‫‪- 162 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬


‫‪www.munber.org‬‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﻗﯘﺭەﻳﯩﺸﻨﯩﯔ ﭼﻮﯕﻠﯩﺮﯨـﺪﯨﻦ ﺋﻪﺑـﯘ ﻟﻪھﻪﺏ ﺋﯩﺒﻨـﻰ ﻣـﯘﺗﺘﻪﻟﯩﺒﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩـﺴﻰ‬ ‫ﭼﯩﻘﺘــﻰ‪ .‬ﺋﻪﺑــﯘﻟﻪھﻪﺏ ﺋﻮﺭﻧﯩﻐــﺎ ﺋــﺎﺱ ﺋﯩﺒﻨــﻰ ھﯩــﺸﺎﻡ ﺋﯩﺒﻨــﻰ ﻣــﯘﻏﯩﺮەﻧﻰ‬ ‫ﭼﯩﻘــﺎﺭﺩﻯ‪ .‬ﺋﯩﻤــﺎ ﺑﯘﺧﺎﺭﯨﻨﯩــﯔ ﺭﯨــﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩــﺸﯩﭽﻪ‪ ،‬ﺳــﻪﺋﺪ ﺋﯩﺒﻨــﻰ ﻣﯘﺋــﺎﺯ‬ ‫ھﯩﺠـﺮەﺗﺘﯩﻦ ﺋــﯘﺯﯗﻥ ﺋــﯚﺗﻤﻪﻱ ﻛﻪﺋﺒﯩﻨــﻰ ﺗــﺎۋﺍپ ﻗﯩﻠﻐﯩﻠــﻰ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧــﺪﺍ‪ ،‬ﺋــﯘﻣﻪﻳﻴﻪ‬ ‫ﺋﯩﺒﻨــﻰ ﺧﻪﻟﻪﻓــﻜﻪ‪ :‬ﻣﯘﺳــﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺳــﯧﻨﻰ ﭼﯘﻗــﯘﻡ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯨــﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ‬ ‫ﺭەﺳــﯘﻟﯘﻟﻼھﺘﯩﻦ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐــﺎﻥ ﺋﯩــﺪﯨﻢ‪ ،‬ﺩﯦــﮕﻪﻥ‪ .‬ﺋــﯘﻣﻪﻳﻴﻪ‪ :‬ﻣﯧﻨــﻰ ﻣﻪﻛﻜﯩــﺪە‬ ‫ﺋﯚﻟﺘﯜﺭەﻣﺪﯨﻜﻪﻥ؟ ﺩەپ ﺳـﻮﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ‪ ،‬ﺳـﻪﺋﯩﺪ ﺋﯩﺒﻨـﻰ ﻣﯘﺋـﺎﺯ‪ :‬ﺑـﯘﻧﻰ ﺋﯘﻗﻤـﺎﻳﻤﻪﻥ!‬ ‫ﺩەپ ﺟـــﺎۋﺍﺏ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ‪ .‬ﺷـــﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩـــﻠﻪﻥ ﻗـــﺎﺗﺘﯩﻖ ﭼﯚﭼـــﯜپ‪ ،‬ﻣﻪﻛﻜﯩـــﺪﯨﻦ‬ ‫ﭼﯩﻘﻤﺎﺳــﻠﯩﻘﻘﺎ ﻗﻪﺳــﻪﻡ ﻗﯩﻠﻐــﺎﻥ ﺑﻮﻟــﺴﯩﻤﯘ‪ ،‬ﺋﻪﺑﯘﺟﻪھﯩﻠﻨﯩــﯔ ﺋﻪﻳﯩﭙﻠﯩــﺸﻰ‬ ‫ﺑﯩــﻠﻪﻥ‪ ،‬ﭼﯩﻘﯩــﭙﻼ ﻗﺎﻳﺘﯩــﭗ ﻛﯩــﺮﯨﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺩەپ ﭼﯩﻘﻘــﺎﻥ‪ .‬ﻟــﯧﻜﯩﻦ ﺍﷲﻧﯩــﯔ‬ ‫ﺋﯩﺮﺍﺩﯨـــﺴﻰ ھﻪﻣﻤﯩـــﺪﯨﻦ ﺋﯜﺳـــﺘﯜﻥ ﻛﻪﻟـــﺪﻯ‪ ،‬ﺋﯘﻣﻪﻳﻴﻪﻧﯩـــﯔ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟـــﯘﺵ –‬ ‫ﺑﻮﻟﻤﺎﺳــﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﻗﻪﺗﺌﯩــﻨﻪﺯەﺭ‪ ،‬ﺋﻪﺟﯩﻠــﻰ ﺋــﯘﻧﻰ ﺋﯚﻟــﯜﻣﮕﻪ ﺳــﯚﺭەپ ﻛﻪﻟــﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﻗﯘﺭەﻳﺸﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﭼـﻮﯕﻠﯩﺮﻯ ﭼﯩﻘﻤﺎﺳـﻠﯩﻘﻨﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩﻐـﺎﻥ ﺑﻮﻟـﺴﯩﻤﯘ‪،‬‬ ‫ﺑﺎﺷــﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﻳﯩﭙﻠﯩــﺸﻰ ﺋﺎﺭﻗﯩــﺴﯩﺪﺍ ھﻪﻣﻤﯩــﺴﻰ ﭼﯩﻘﻤــﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟــﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺋـﺎﺕ‪ ،‬ﺗـﯜﮔﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻣﯩﻨﯩـﺸﯩﭗ‪ ،‬ﺩﯨـﺪەﻛﻠﻪﺭﮔﻪ ﻣﯘﺳـﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ‬ ‫ھﻪﺟﯟﻯ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﺎﺧﺸﯩﻼﺭﻧﻰ ﺋﯧﻴﺘﻘﯘﺯﯗپ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﻣﺎﯕـﺪﯗﺭﯗپ ﭼﯩﻘﯩـﺸﺘﻰ‪.‬‬ ‫”ﺋــﯚﺯ ۋﺍﻗﺘﯩــﺪﺍ ﺷــﻪﻳﺘﺎﻥ ﺋﯘﻻﺭﻏــﺎ‪ ،‬ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﯩﺮﯨﻨــﻰ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩــﻖ ﻛﯚﺭﺳــﯩﺘﯩﭗ‪،‬‬ ‫ھﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﻛﯩﺸﻰ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﯧﯖﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯗ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﺳـﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻣﻪﺩەﺗﻜـﺎﺭ‪ ،‬ﺩﯦـﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﻮﺷﯘﻥ ﺋﯘﭼﺮﺍﺷـﻘﺎﻥ ﭼﺎﻏـﺪﺍ‪ ،‬ﺷـﻪﻳﺘﺎﻥ ﺋﺎﺭﻗﯩـﺴﯩﻐﺎ ﭼﯩﻜﯩﻨـﺪﻯ ۋە ﻣﻪﻥ‬ ‫ﺳــــﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﭼﯧﻜﺎﺭﯨﮕــــﺎ‪ .‬ﺳــــﯩﻠﻪﺭ ﻛﯚﺭﻣﻪﻳﯟﺍﺗﻘــــﺎﻧﻨﻰ ﻣﻪﻥ ﺟﻪﺯﻣﻪﻥ ﻛــــﯚﺭﯛپ‬ ‫ﺗﯘﺭﯨـــﯟﺍﺗﯩﻤﻪﻥ‪ .‬ﻣﻪﻥ ﺭﺍﺳـــﺘﯩﻨﻼ ﺍﷲﺩﯨـــﻦ ﻗﻮﺭﻗـــﯘۋﺍﺗﯩﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺍﷲﻧﯩـــﯔ ﺋـــﺎۋﺍﺯﻯ‬ ‫ﻗــﺎﺗﺘﯩﻘﺘﯘ‪ ،‬ﺩﯦــﺪﻯ‪) “.‬ﺳــﯜﺭە ﺋﻪﻧﻔــﺎﻝ‪ – 48 ،‬ﺋــﺎﻳﻪﺕ( ﺋﻪﺳــﻠﯩﻚ ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭﻧﯩــﯔ‬ ‫ﺋﯩﺒﺮەﺕ ﺋﯧﻠﯩﺸﻠﯩﺮﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ‪ ،‬ﺍﷲ ﺷـﻪﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯩـﺸﯩﻨﻰ ﻣﯩـﺴﺎﻝ ﻛﻪﻟﺘـﯜﺭﯛپ‪،‬‬ ‫ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﯩـــﯔ ھﻪﺷـــﺮ ﺳﯜﺭﯨـــﺴﯩﺪە ﻣﯘﻧـــﺪﺍﻕ ﺩﯦـــﺪﻯ‪” :‬ﻣﯘﻧـــﺎﭘﯩﻘﻼﺭ ﺷـــﻪﻳﺘﺎﻧﻐﺎ‬

‫‪- 163 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯗ‪ .‬ﺋﯚﺯ ۋﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﺷﻪﻳﺘﺎﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ‪ :‬ﻛﺎﭘﯩﺮ ﺑﻮﻝ‪ ،‬ﺩﯦﺪﻯ‪ .‬ﺋﯩﻨـﺴﺎﻥ ﻛـﺎﭘﯩﺮ‬ ‫ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ‪ ،‬ﺷﻪﻳﺘﺎﻥ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ‪ :‬ﻣﻪﻥ ﺳﻪﻧﺪﯨﻦ ھﻪﻗﯩـﻘﻪﺗﻪﻥ ﭼﯧﻜﺎﺭﯨﮕـﺎ‪.‬‬ ‫ﻣﻪﻥ ﺋﺎﻟﻪﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﻯ ﺍﷲﺩﯨﻦ ﺟﻪﺯﻣﻪﻥ ﻗـﻮﺭﻗﯩﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺩﯦـﺪﻯ‪) “.‬ﺳـﯜﺭە‬ ‫ھﻪﺷــﯩﺮ‪ – 16 ،‬ﺋــﺎﻳﻪﺕ( ﻣﯘﺷــﺮﯨﻜﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﺎﺗﻼﻧﻐﺎﻧﻼﺭﻧﯩــﯔ ﺳــﺎﻧﻰ ﺗﻮﻗﻘــﯘﺯ ﻳــﯜﺯ‬ ‫ﺋﻪﻟﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘپ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭﺩﺍ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻳﯜﺯ ﺋﺎﺕ‪ ،‬ﻳﻪﺗﺘﻪ ﻳﯜﺯ ﺗﯜﮔﻪ ﺑـﺎﺭ ﺋﯩـﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﺷــﺮﯨﻜﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑــﯘ ھﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻠﯩﺮﯨــﺪﯨﻦ ﺧﻪۋەﺭﺳــﯩﺰ ﺑﻮﻟــﯘپ‪،‬‬ ‫ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻛــﺎﺭۋﺍﻧﻨﻰ ﺗﻮﺳــﺎﺵ ﺋﯜﭼــﯜﻧﻼ ﭼﯩﻘﻘــﺎﻥ ﺋﯩــﺪﻯ؛ ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﻨﯩــﯔ ﺳــﯩﺮﺗﯩﻐﺎ‬ ‫ﭼﯩﻘﻘﺎﻧــﺪﺍ‪ ،‬ﻗﻮﺷــﯘﻧﻨﻰ ﻛــﯚﺯﺩﯨﻦ ﻛﻪﭼــﯜﺭﯛپ‪ ،‬ﺋــﯘﺭﯗﺵ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳــﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋــﺎﺟﯩﺰ‬ ‫ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﺩﻯ‪ ،‬ﻛﺎﺭۋﺍﻥ ﺗﻮﻏﺮﯨﻠﯩﻖ ﺧﻪۋەﺭ ﺋﯧﻠﯩـﭗ ﻛـﯧﻠﯩﺶ‬ ‫ﺋﯜﭼــﯜﻥ ﺋﯩﻜﻜــﻰ ﻛﯩــﺸﯩﻨﻰ ﺋﻪۋەﺗﺘــﻰ‪ .‬ﺭەۋھــﺎ ]ﺭەۋھــﺎ – ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﻨﯩــﯔ ﻏﻪﺭﺑﯩــﻲ‬ ‫ﺟﻪﻧﯘﺑﯩﺪﺍ ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﺪﯨﻦ ‪ 40 – 30‬ﻣﯩﻞ ﻛﯧﻠﯩـﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩـﺮ ﺟـﺎﻱ[ ﺩﯦـﮕﻪﻥ ﻳﻪﺭﮔﻪ‬ ‫ﻳﯧﺘﯩـــﭗ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧـــﺪﺍ‪ ،‬ﻛـــﺎﺭۋﺍﻧﻨﻰ ﻗﻮﻏـــﺪﺍﺵ ﺋﯜﭼـــﯜﻥ ﻗـــﯘﺭەﻳﺶ ﺧﻪﻟﻘﯩﻨﯩـــﯔ‬ ‫ﺋﺎﺗﻼﻧﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪۋەﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﻜﻜـﻰ ﺋـﺎﺩەﻡ ﻗـﯘﺭەﻳﺶ ﺧﻪﻟﻘﯩﻨﯩـﯔ‬ ‫ﺋﻪﺗﻪ ﻳــﺎﻛﻰ ﺋﯚﮔــﯜﻥ ﺑﻪﺩﺭﻯ ﺩﯦــﮕﻪﻥ ﺟﺎﻳﻐــﺎ ﻳﯧﺘﯩــﭗ ﻛﯧﻠﯩــﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻨﻰ ﺧﻪۋەﺭ‬ ‫ﻗﯩﻠــﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ ﻗﻮﺷــﯘﻧﻨﯩﯔ ﻛــﺎﺗﺘﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﯩﻐﯩــﭗ‬ ‫ﻣﻪﺳﻠﯩﻬﻪﺗﻠﯩــﺸﯩﭗ‪ :‬ﺋــﻰ ﺧــﺎﻻﻳﯩﻖ! ﺍﷲ ﻣﺎﯕــﺎ ﻛــﺎﺭۋﺍﻥ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﻳــﺎﻛﻰ ﻗــﯘﺭەﻳﺶ‬ ‫ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﯩـﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒـﺎﺭەﺕ ﺋﯩﻜﻜـﻰ ﺋﯩـﺸﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﻨـﻰ‬ ‫ﺗﺎﭘــﺸﯘﺭﺩﻯ‪ ،‬ﺩﯦــﺪﻯ‪ .‬ﺑﻪﺯﯨﻠﻪﺭﻧﯩــﯔ ﺳــﯚﺯﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩــﯔ ﻏﻪﻧﯩﻤﻪﺗــﻜﻪ ﺋﯩــﮕﻪ‬ ‫ﺑﻮﻟــﯘﺵ ﺋﯜﭼــﯜﻥ ﻛــﺎﺭۋﺍﻥ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﯩــﺸﻨﻰ ﺧﺎﻻﻳــﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻠﯩﺮﻯ ﻣﻪﻟــﯘﻡ‬ ‫ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـﺴﺎﻻﻣﻐﺎ‪ :‬ﻏﺎﺯﺍﺗﻘـﺎ ﭼﯩﻘﯩـﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻤﯩﺰﻧﻰ‬ ‫ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﯕﭽﯘ‪ ،‬ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻨﯩﭗ ﭼﯩﻘﺎﺭ ﺋﯩـﺪﯗﻕ‪ ،‬ﺩﯦﻴﯩـﺸﺘﻰ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭﻧﯩـﯔ‬ ‫ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩﺪەﻙ ﺳﯚﺯﯨﮕﻪ ﺍﷲﻧﯩـﯔ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧـﺪﯨﻜﻰ ﺑـﯘ ﺳـﯚﺯﻯ ﺗـﻮﻏﺮﺍ ﻛﻪﻟـﺪﻯ‪” :‬ﺋـﯚﺯ‬ ‫ۋﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﺍﷲ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﮔﻮﺭﻭھﻨﯩـﯔ ﺑﯩـﺮ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﯩـﺸﯩﯖﻼﺭﻏﺎ‬ ‫ﺭﯗﺧــﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐــﺎﻥ ﺋﯩــﺪﻯ‪ .‬ﺳــﯩﻠﻪﺭ ﻛــﯜﭼﻰ ﻳــﻮﻗﻼﺭ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﯩــﺸﻨﻰ‬

‫‪- 164 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬


‫‪www.munber.org‬‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﻳﺎﻗﺘﯘﺭﺩﯗﯕﻼﺭ‪) “.‬ﺳﯜﺭە ﺋﻪﻧﻔﺎﻝ‪ – 7 ،‬ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﯩـﯔ ﺑﯩـﺮ ﻗﯩـﺴﻤﻰ( ﻣﯩﻘـﺪﺍﺩ ﺋﯩﺒﻨـﻰ‬ ‫ﺋﻪﺳــﯟەﺩ ﺗــﯘﺭﯗپ‪ :‬ﺋــﻰ ﺭەﺳــﯘﻟﯘﻟﻼھ! ﺍﷲ ﻧﯩﻤﯩﻨــﻰ ﺑﯘﻳﺮﯗﻏــﺎﻥ ﺑﻮﻟــﺴﺎ‪ ،‬ﺷــﯘﻧﻰ‬ ‫ﻗﯩﻠﻐﯩـــﻦ‪ ،‬ﺍﷲ ﺑﯩـــﻠﻪﻥ ﻗﻪﺳـــﻪﻣﻜﻰ‪ ،‬ﺑﯩـــﺰ ﺳـــﺎﯕﺎ ﺑﻪﻧـــﻰ ﺋﯩـــﺴﺮﺍﺋﯩﻞ ﻣﯘﺳـــﺎ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻣﻐﺎ‪” :‬ﺳــﻪﻥ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨــﯔ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠــﻠﻪ ﺑﯧﺮﯨــﭗ ﺋــﯘﺭﯗﺵ‬ ‫ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ‪ ،‬ﺑﯩﺰ ﺑـﯘ ﻳﻪﺭﺩە ﺋﻮﻟﺘـﯘﺭﯗپ ﺗـﯘﺭﺍﻳﻠﻰ“ )ﺳـﯜﺭە ﻣﺎﺋﯩـﺪە‪ – 24 ،‬ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﯩـﯔ‬ ‫ﺑﯩــﺮ ﻗﯩــﺴﻤﻰ( ﺩﯦﮕﻪﻧــﺪەﻙ ﺩﯨﻤﻪﻳﻤﯩــﺰ‪ .‬ﺑﯩــﺰ ﺋﯧﻴﺘﯩﻤﯩﺰﻛــﻰ‪ ،‬ﺳــﻪﻥ ﺑﯩــﻠﻪﻥ‬ ‫ﺑﯩـــﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﺑﯧﺮﯨـــﭗ ﻏـــﺎﺯﺍﺕ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩـــﺰ‪ .‬ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﯩﺰﻧـــﻰ ﺑﻪﺭﻛﻮﻟﻐﯩﻤﺎﺩﻏـــﺎ ]ﺑﻪﺭ‬ ‫ﻛﻮﻟﻐﯩﻤــﺎﺩ – ﻳﻪﻣﻪﻧــﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩــﺮ ﺟﺎﻳﻨﯩــﯔ ﺋﯩــﺴﻤﻰ‪ – .‬ﺕ[ ﻏﺎﺯﺍﺗﻘــﺎ ﺋﯧﻠﯩــﭗ‬ ‫ﺑﺎﺭﺳﺎﯕﻤﯘ ﺑـﺎﺭﯨﻤﯩﺰ‪ ،‬ﺩﯦـﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـﺴﺎﻻﻡ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐـﺎ ﺧﻪﻳﺮﯨﻠﯩـﻚ‬ ‫ﺩﯗﺋـــﺎ ﻗﯩﻠـــﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـــﺴﺎﻻﻡ ﺋﻪﻧـــﺴﺎﺭﯨﻼﺭﻧﯩﯔ ﭘﯩﻜﯩﺮﯨﻨـــﻰ‬ ‫ﺳـــﻮﺭﯨﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﻗﻪﺑﻪ ﺑﻪﻳﺌﯩﺘﯩـــﺪە ﺋﻪﻧـــﺴﺎﺭﯨﻼﺭ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـــﺴﺎﻻﻣﻨﻰ‬ ‫ھﯩﻤـــﺎﻳﻪ ﻗﯩﻠﯩـــﺸﻨﻰ ﺋﯜﺳـــﺘﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﻐـــﺎﻥ ﺑﻮﻟـــﺴﯩﻤﯘ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭﻧﯩـــﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺑﯩــﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﺟﻪڭ ﻗﯩﻠﯩــﺸﻰ ﺋﯧﻨﯩــﻖ ﺋﯧﻴﺘﯩﻠﻤﯩﻐــﺎﻥ‬ ‫ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪۋﺱ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ ﺳﻪﺋﺪ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻣﯘﺋﺎﺯ‪ :‬ﺋـﻰ ﺭەﺳـﯘﻟﯘﻟﻼھ‪،‬‬ ‫ﺑــﯘ ﺳــﯚﺯﻧﻰ ﺑﯩــﺰﮔﻪ ﻗﺎﺭﯨﺘﯩــﭗ ﺋﯧﻴﺘﻘــﺎﻥ ﺑﻮﻟــﺴﺎڭ ﻛﯧــﺮەﻙ‪ ،‬ﺩﯦــﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ‪ :‬ھﻪﺋﻪ‪ ،‬ﺩﯦــﺪﻯ‪ .‬ﺳــﻪﺋﯩﺪ ﺋﯩﺒﻨــﻰ ﻣﯘﺋــﺎﺯ‪ :‬ﺑﯩــﺰ ﺳــﺎﯕﺎ ﺋﯩﻤــﺎﻥ‬ ‫ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﺩﯗﻕ‪ ،‬ﺳـﯧﻨﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭﻟﯩﻜﯩﯖﮕﻪ ﺋﯩـﺸﯩﻨﯩﭗ ﺗﻪﺳـﺘﯩﻖ ﻗﯩﻠـﺪﯗﻕ‪.‬‬ ‫ﺍﷲ ﺑﯘﻳﺮﯗﻏﺎﻥ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺋﯩﺠﺮﺍ ﻗﯩﻠﻐﯩـﻦ‪ ،‬ﺍﷲ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﻗﻪﺳـﻪﻣﻜﻰ‪ ،‬ﺑﯩﺰﻧـﻰ ﻣﯘﺷـﯘ‬ ‫ﻗﯩﺰﯨﻞ ﺩﯦﯖﯩﺰﻏﺎ ﻛﯩﺮﯨﺸﻜﻪ ﺑﯘﻳﺮﯗﺳﺎڭ‪ ،‬ﭼﯘﻗﯘﻡ ﺑﺎﺵ ﺗﺎﺭﺗﻘـﺎﻱ ﻛﯩﺮﯨﻤﯩـﺰ‪ .‬ﺳـﻪﻥ‬ ‫ﺋﻪﺗﯩــﻼ ﺩﯛﺷــﻤﻪﻥ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺋﯘﭼﺮﺍﺷــﺴﺎﯕﻤﯘ‪ ،‬ﺑﯩــﺰ ﺧﯘﺷــﺎﻟﻠﯩﻖ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺳــﺎﯕﺎ‬ ‫ﻗﻮﺷــﯘﻟﯘپ ﺑــﺎﺭﯨﻤﯩﺰ‪ ،‬ﺑﯩــﺰ ﺋﯘﺭﯗﺷــﻘﺎ ﭼﯩــﺪﺍﻣﻠﯩﻖ ۋە ﺳــﯘﺑﺎﺗﻠﯩﻖ ﻛﯩــﺸﯩﻠﻪﺭﻣﯩﺰ‪.‬‬ ‫ﺋﯩﻨﺸﺎﺋﺎﻟﻼ‪ ،‬ﺑﯩﺰﻟﻪﺭﺩﯨﻦ ﻣﻪﻣﻨﯘﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﯛﺷـﯜڭ ﻣـﯘﻣﻜﯩﻦ‪.‬‬ ‫ﺍﷲﻏــــﺎ ﺗﺎﭘــــﺸﯘﺭﯗپ‪ ،‬ﻳﻮﻟــــﯘﯕﻨﻰ ﺩﺍۋﺍﻣﻼﺷــــﺘﯘﺭﻏﯩﻦ‪ ،‬ﺩﯦــــﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــــﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــــﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﭼﯩﺮﺍﻳــــﻰ ﺧﯘﺷــــﺎﻟﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﻧﯘﺭﻟﯩﻨﯩــــﭗ ﻛﻪﺗﺘــــﻰ‪.‬‬

‫‪- 165 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫»ﺳﻪھﯩﻬﯘﻟﺒﯘﺧﺎﺭﻯ« ﺩﺍ ﺭﯨـﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧـﺪەﻙ‪ ،‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـﺴﺎﻻﻡ‪:‬‬ ‫ﺧﻮﺷﺨﻪۋەﺭ‪ ،‬ﺍﷲ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻪﺳﻪﻣﻜﻰ‪ ،‬ﮔﻮﻳﺎ ﻣﻪﻥ ﻣﯘﺷـﯩﺮﯨﻜﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﻟـﯜﻛﻠﯩﺮﯨﻨﻰ‬ ‫ﻛﯚﺭﮔﻪﻧــﺪەﻙ ﺑﻮﻟﯩــﯟﺍﺗﯩﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺩﯦــﺪﻯ‪ .‬ﺑــﯘ ﺳــﯚﺯﺩﯨﻦ ﻣﯘﺳــﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺳﻮﻗﯘﺷــﻨﯩﯔ‬ ‫ﭼﯘﻗـــﯘﻡ ﺑﻮﻟﯩـــﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠـــﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﻣﻪﻟـــﺪﯨﻤﯘ ﺷـــﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟـــﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﺑـــﯘ‬ ‫ﺳــﻮﻓﻴﺎﻥ ﻣﯘﺳــﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﭼﯩﻘﻘــﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋــﺎﯕﻼپ ﻣﯧﯖﯩﯟﺍﺗﻘــﺎﻥ ﻳــﯘﻟﯩﻨﻰ‬ ‫ﺗﺎﺷــﻼپ‪ ،‬ﺩﯦﯖﯩــﺰ ﺑــﯘﻳﻰ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﻣﯧﯖﯩــﭗ ﻗﻮﺗﯘﻟﻐــﺎﻥ ۋە ﻗﯘﺭەﻳــﺸﻠﻪﺭﮔﻪ ﺧﻪﺕ‬ ‫ﻳﯧﺰﯨﭗ ﺋﻪھﯟﺍﻟﻨﻰ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ھﻪﻡ ﻗﯘﺭەﻳـﺸﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﻳﺘﯩـﭗ ﻛﯧﺘﯩـﺸﯩﻨﻰ‬ ‫ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﺑﯘ ﺟﻪھﯩﻞ‪ :‬ﺑﻪﺩﺭﯨﮕﻪ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺋﯜچ ﻛـﯜﻥ ﺗـﯘﺭﯗپ‪ ،‬ﺗـﯜﮔﯩﻠﻪﺭﻧﻰ‬ ‫ﺳـﻮﻳﯘپ ﻳﻪپ‪ ،‬ﻣﻪﻱ – ﭘﻪﻱ ﺋﯩﭽﯩـﭗ‪ ،‬ﭘﯜﺗـﯜﻥ ﺋﻪﺭەﺑـﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋـﯚﺯﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺗﯘﻧﯘﺗــﯘپ‪،‬‬ ‫ﺋــﯘﻻﺭﻧﻰ ﺑﯩــﺰﺩﯨﻦ ﻣﻪﯕﮕــﯜ ﺗﻪﭘﺘﺎﺭﺗﯩــﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﯩــﭽﻪ ﻗﺎﻳﺘﻤــﺎﻳﻤﯩﺰ‪ ،‬ﺩﯦــﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﺧــﻨﻪﺱ ﺋﯩﺒﻨــﻰ ﺷــﯘﺭەﻳﻖ ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻗﺪﯨــﺸﻰ ﺑﻮﻟﻐــﺎﻥ ﺯﯙھــﺮە ﺋﺎﻳﻤﯩﻐﯩﻐــﺎ‪:‬‬ ‫ﺧﯘﺩﺍﻧﯩﯔ ﻣﯧﻠﯩﯖﻼﺭﻧﻰ ﻗﯘﺗﯘﻟﺪﯗﺭﻏﯩﻨﯩﻐﺎ ﺷﯜﻛﺮﻯ ﻗﯩﻠﯩـﭗ ﻗـﺎﻳﺘﯩﯖﻼﺭ‪ ،‬ﺩﯦـﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺷــﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺋــﯘﻻﺭ ﻗﺎﻳﺘﯩــﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜــﺘﯩﻦ‪ ،‬ﺑﻪﺩﺭﻯ ﺳﯘﻗﯘﺷــﯩﻐﺎ ﺑﻪﻧــﻰ‬ ‫ﺯﯙھﺮە‪ ،‬ﺑﻪﻧﻰ ﺋﻪﺩﻯ ﺋﺎﻳﻤﺎﻗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ھﯧﭻ ﻛﯩﺸﻰ ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﻤﯩﺪﻯ‪ .‬ﻗﯘﺷـﯘﻥ ﺑﻪﺩﺭﻯ‬ ‫ۋﺍﺩﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﺪﯨﻦ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﻮﭘﯩﻼڭ ﺑﯩﺮ ﻳﯧـﺮﯨﮕﻪ ﭼﯜﺷـﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﻣﯘﺳـــﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﻗﻮﺷـــﯘﻧﻰ ﺑﻪﺩﺭﯨـــﮕﻪ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩـــﺸﯩﭗ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧـــﺪﺍ‪ ،‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ ﺩﯛﺷــﻤﻪﻥ ﺋﻪھــﯟﺍﻟﯩﻨﻰ ﻛﯜﺯﯨﺘﯩــﭗ ﻛــﯧﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼــﯜﻥ‪ ،‬ﺋﻪﻟــﻰ‬ ‫ﺋﯩﺒﻨـــﻰ ﺋﻪﺑﯘﺗﺎﻟﯩـــﺐ ﺑﯩـــﻠﻪﻥ ﺯﻭﺑﻪﻳـــﺮ ﺋﯩﺒﻨـــﻰ ﺋﻪۋۋﺍﻣﻨـــﻰ ﺋﻪۋەﺗﺘـــﻰ‪ .‬ﺋـــﯘﻻﺭ‬ ‫ﻗﯘﺭەﻳـــﺸﻨﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜـــﻰ ﻧﻪﭘﻪﺭ ﺳـــﯘ ﺗﯘﺷﯘﻏﯘﭼﯩـــﺴﯩﻐﺎ ﺋـــﯘﭼﺮﺍپ ﻗﯧﻠﯩـــﭗ‪ ،‬ﺑـــﯘ‬ ‫ﺋﯩﻜﻜﯩــﺴﯩﻨﻰ ﺗﯘﺗـــﯘپ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟـــﺪﯨﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩـــﭗ‬ ‫ﻛﻪﻟــﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ ﺑــﯘ ﭼﺎﻏــﺪﺍ ﻧﺎﻣــﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘۋﺍﺗــﺎﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺗﯘﺗــﯘپ‬ ‫ﻛﻪﻟﮕــﯜﭼﯩﻠﻪﺭ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩــﯔ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩــﯔ ﻛﯩﻤﻠﯩﮕﯩﻨــﻰ ﺳــﻮﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ‪ ،‬ﺋــﯘﻻﺭ‪ :‬ﺑﯩــﺰ‬ ‫ﻗﯘﺭەﻳﯩـــﺸﻨﯩﯔ ﺳـــﯘ ﺗﻮﺷـــﯘﻏﯘﭼﯩﻠﯩﺮﻯ‪ ،‬ﺩەپ ﺟـــﺎۋﺍﺏ ﺑﯧﺮﯨـــﺸﺘﻰ‪.‬ﺑﯘﻧﯩﯖﻐـــﺎ‬ ‫ﭼﯜﻧﭙﯜﺗﻤﻪﻱ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﻪﺑﯘ ﺳﻮﻓﻴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﭽﯩﻠﯩﺮﻯ ﺩەپ ﮔﯘﻣـﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩـﭗ‬

‫‪- 166 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬


‫‪www.munber.org‬‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﺋــﯘﺭﺩﻯ‪.‬ﺋــﯘﻻﺭ‪ :‬ھﻪﺋﻪ‪ ،‬ﺑﯩــﺰ ﺋﻪﺑــﯘ ﺳــﻮﻓﻴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﭽﯩﻠﯩــﺮﻯ‪ ،‬ﺩﯦﮕﻪﻧــﺪﯨﻦ‬ ‫ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻗﻮﻳﯘۋەﺗﺘﻰ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺎﻻﻡ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨﻰ ﺋﻮﻗـﯘپ ﺑﻮﻟـﯘپ‪ :‬ﺋـﯘﻻﺭ‬ ‫ﺭﺍﺳــﺘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧــﺪﺍ ﺋــﯘﺭﺩﯗﯕﻼﺭ‪ ،‬ﻳﺎﻟﻐــﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧــﺪﺍ ﻗﻮﻳــﯘپ ﺑﻪﺭﺩﯨﯖــﻼﺭ‪ .‬ﺋــﯘﻻﺭ‬ ‫ﺩەﺳــﻠﻪپ ﺭﺍﺳــﺘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﻘــﺎﻥ ﺋﯩــﺪﻯ‪ .‬ﺍﷲ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﻗﻪﺳــﻪﻣﻜﻰ‪ ،‬ﺋــﯘﻻﺭ ﭼﯘﻗــﯘﻡ‬ ‫ﻗﯘﺭەﻳﺸﻨﯩﯔ ﺋـﺎﺩەﻣﻠﯩﺮﻯ‪ ،‬ﺩﯦـﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﻧـﺪﯨﻦ ﺋـﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﻗﯘﺭەﻳﯩـﺸﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﻪﻳﻪﺭﺩە‬ ‫ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﮕﯩﻨﻰ ﺳﻮﺭﯨﯟﯨﺪﻯ ‪ ،‬ﺋـﯘﻻﺭ‪ :‬ﻣﯘﺷـﯘ ﻗﯘﻣﻠﯘﻗﻨﯩـﯔ ﺋﺎﺭﻗﯩـﺴﯩﻐﺎ ﭼﯘﺷـﺘﻰ‪،‬‬ ‫ﺩەپ ﺟـــــﺎۋﺍﺏ ﺑﯩﺮﯨـــــﺸﺘﻰ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭﻧﯩـــــﯔ ﺳـــــﺎﻧﯩﻨﻰ ﺳـــــﻮﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ‪ ،‬ﺋـــــﯘﻻﺭ‬ ‫ﺋﯘﻗﻤﺎﻳــﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩــﺸﺘﻰ‪ .‬ﺭەﺳــﯘﻟﯘﻟﻼھ‪ :‬ﻛــﯘﻧﯩﮕﻪ ﻗــﺎﻧﭽﻪ ﺗــﯚﮔﻪ‬ ‫ﺳــﻮﻳﯩﺪﯗ؟ ﺩەپ ﺳــﻮﺭﯨﺪﻯ‪ .‬ﺋــﯘﻻﺭ‪ :‬ﺑﯩــﺮ ﻛــﯘﻧﻰ ﺗﻮﻗﻘــﯘﺯﻧﻰ‪ ،‬ﺑﯩــﺮ ﻛــﯘﻧﻰ ﺋــﻮﻧﻨﻰ‬ ‫ﺳﻮﻳﯩﺪﯗ‪ ،‬ﺩەپ ﺟﺎۋﺍﺏ ﺑﯩﺮﯨـﺸﺘﻰ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـﺴﺎﻻﻡ‪ :‬ﺋﯘﻧـﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟـﺴﺎ‬ ‫ﻗﯘﺭەﻳﯩﺸﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺳﺎﻧﻰ ﺗﻮﻗﻘﯘﺯ ﻳﯜﺯ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﻣﯩـﯔ ﺋﺎﺭﯨﻠﯩﻐﯩـﺪﺍ ﺋﯩـﻜﻪﻥ‪ ،‬ﺩﯦـﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﻧــﺪﯨﻦ ﺋــﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﻗﯘﺷــﯘﻧﺪﯨﻜﻰ ﻗــﯘﺭەﻳﯩﺶ ﭼﻮﯕﻠﯩﺮﯨﻨــﯔ ﺳــﺎﻧﯩﻨﻰ ﺳــﻮﺭﯨﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋــﯘﻻﺭ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩــﯔ ﻛــﯚﭘﻠﯩﮕﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩــﭗ ﺑﻪﺭﺩﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ‬ ‫ﻗــﯘﺭەﻳﯩﺶ ﻛﺎﺗﺘﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩــﯔ ﺋﯩــﺴﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋــﺎﯕﻼپ‪ ،‬ﺳــﺎھﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗــﺎﺭﺍپ‪:‬‬ ‫ﻣﻪﻛــﻜﻪ ﺳــﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺟﯩــﮕﻪﺭ ﭘــﺎﺭﯨﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﺎﺷــﻼﭘﺘﯘ‪ ،‬ﺩﯦــﺪﻯ‪ .‬ﻣﯘﺳــﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺑــﯘ‬ ‫ﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﻗﻮﺯﻏﯩﻠﯩﭗ‪ ،‬ۋﺍﺩﯨﻨﯩـﯔ ﻣﻪﺩﯨـﻨﯩﯩﮕﻪ ﻳـﯧﻘﯩﻦ‪ ،‬ﺳـﯘﻳﻰ ﻳﯩـﺮﺍﻕ‪ ،‬ﺷـﻮﺭﻟﯘﻕ‬ ‫ﺑﯩﺮ ﻳﯩﺮﯨﮕﻪ ﭼﯜﺷـﺘﻰ‪ .‬ﻣﯘﺳـﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺋﯘﺳـﺴﯘﺯﻟﯘﻗﺘﯩﻦ ﺗﻪﺷـﻨﺎ ﺑﯘﻟـﯘپ ﻛﻪﺗﺘـﻰ‪،‬‬ ‫ﺑﻪﺯﯨﻠﯩﺮﻯ ﺟﯘﻧـﯘپ‪ ،‬ﺑﻪﺯﯨﻠﯩـﺮﻯ ﺗﺎھﺎﺭەﺗـﺴﯩﺰ ﺋﯩـﺪﻯ‪ ،‬ﺷـﻪﻳﺘﺎﻥ ﺋﯘﻻﺭﻏـﺎ ۋەﺳﯟەﺳـﻪ‬ ‫ﻗﯩﻠﻐﯩﻠﻰ ﺗﯘﺭﺩﻯ‪ .‬ﺍﷲﻧﯩﯔ ﭘﻪﺯﻟﻰ ﻣﻪﺭھﯩﻤﯩﺘـﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐـﺎﻥ ﺑﻮﻟـﺴﺎ ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭﻧﯩـﯔ‬ ‫ﺋﯩﺮﺍﺩﯨــﺴﻰ ﺑﯘﺷــﺎپ ﻛﯩﺘﻪﺗﺘــﻰ‪ .‬ﺷــﻪﻳﺘﺎﻥ ﺋﯘﻻﺭﻏــﺎ‪ :‬ﻣﯘﺷــﺮﯨﻜﻼﺭ ﺳــﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ‬ ‫ﺋﯘﺳــــﺴﯘﺯﻟﯘﻗﺘﯩﻦ ھﺎﻟــــﺴﯩﺰﻟﯩﻨﯩﭗ‪ ،‬ﺩەﺭﻣﺎﻧــــﺴﯩﺰﻟﯩﻨﯩﭗ ﻛﯩﺘﯩــــﺸﯩﯖﻼﺭﻧﻰ‬ ‫ﻛﯘﺗﯩــﺪﯗ‪ .‬ﺋﺎﻧــﺪﯨﻦ ﺳــﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺧــﺎﻟﯩﻐﯩﻨﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩــﺪﯗ‪ ،‬ﺩﯦــﺪﻯ‪ .‬ﺷــﯘ ﺋﺎﺭﯨــﺪﺍ ﺍﷲ‬ ‫ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻣﻮﻝ ﻳـﺎﻣﻐﯘﺭ ﻳﺎﻏـﺪﯗﺭﯗپ ﺑﻪﺭﺩﯨﻜـﻰ‪ ،‬ﺟﯩﻠﻐﯩـﻼﺭ ﺳـﯘﻏﺎ ﺗﻮﺷـﯘپ‬ ‫ﻛﻪﺗﺘــــﻰ‪ .‬ﺳــــﯘﻧﻰ ﺋﯩﭽﯩــــﺸﯩﭗ ﻗﺎﻧﻐﺎﻧــــﺪﯨﻦ ﻛﯩــــﻴﯩﻦ ﻛــــﯚﻟﭽﻪﻛﻠﻪﺭﮔﻪ‬

‫‪- 167 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﺗﻮﭘﻠﯩﯟﯦﻠﯩﺸﺘﻰ‪ .‬ﻗﺎﭼﯩﻼﺭﻧﻰ ﺗﻮﺷﻘﯘﺯۋﯦﻠﯩﺸﺘﻰ‪ ،‬ﻏﯘﺳـﻠﻰ ﻗﯩﻠﯩـﺸﺘﻰ‪ ،‬ﺗﺎھـﺎﺭەﺕ‬ ‫ﺋﯧﻠﯩﺸﺘﻰ‪ ،‬ﺗﻮﭘﯩﻼﺭ ﺑﯧﺴﯩﻠﯩﭗ‪ ،‬ﻣﯧﯖﯩﺶ ﺋﺎﺳﺎﻧﻼﺷﺘﻰ‪ .‬ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭ ﺋﯘﭼـﯘﻥ ﺑـﯘ‬ ‫ﻳــﺎﻣﻐﯘﺭ ﺋــﺎﭘﻪﺕ ﺑﻮﻟــﺪﻯ‪ .‬ﻳﻪﺭ ﭘﺎﺗﻘــﺎﻕ ﺑﯘﻟــﯘپ ﻛﯩﺘﯩــﭗ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭﻧﯩــﯔ ﻛﯚﭼﯜﺷــﯩﮕﻪ‬ ‫ﻣـــﯘﻣﻜﯩﻦ ﺑﻮﻟﻤﯩـــﺪﻯ‪ .‬ﺍﷲﻧﯩـــﯔ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧـــﺪﯨﻜﻰ ﻣﯘﻧـــﯘ ﺳـــﯚﺯﻯ ﺋﻪﻧﻪ ﺷـــﯘﻧﻰ‬ ‫ﻛﯚﺭﺳــﯩﺘﯩﺪﯗ‪” :‬ﺳــﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﭘــﺎﻛﯩﺰ ﻗﯩﻠﯩــﺶ‪ ،‬ﺷــﻪﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ۋەﺳﯟەﺳﯩــﺴﯩﻨﻰ‬ ‫ﻛﻪﺗﻜـــﯜﺯﯛﺵ‪ ،‬ﻗﻪﻟﺒﯩﯖﻼﺭﻧـــﻰ ﺗﯩﻨﭽﻼﻧـــﺪﯗﺭﯗﺵ ۋە ﻗﻪﺩﯨﻤﯩﯖﻼﺭﻧـــﻰ ﻣﻪﺯﻣـــﯘﺕ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩــﺶ ﺋﯜﭼــﯜﻥ ﺍﷲ ﺳــﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﯘﻟــﯘﺗﺘﯩﻦ ﻳــﺎﻣﻐﯘﺭ ﻳﺎﻏــﺪﯗﺭﯗپ ﺑﻪﺭﺩﻯ‪) “.‬ﺳــﯜﺭە‬ ‫ﺋﻪﻧﻔــﺎﻝ‪ – 11 ،‬ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﯩــﯔ ﺑﯩــﺮ ﻗﯩــﺴﻤﻰ( ﺍﷲ ﻣﯘﺳــﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻳﯧﯖﯩﻠﯩــﭗ‬ ‫ﻗﺎﻟﻤﺎﺳـــﻠﯩﻘﻠﯩﺮﻯ ﺋﯜﭼـــﯜﻥ ﺩﯛﺷـــﻤﻪﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯘﻻﺭﻏـــﺎ ﺟﻪڭ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﯩـــﺪﺍ ﺋـــﺎﺯ‬ ‫ﻛﯚﺭﺳــﻪﺗﻜﯩﻨﯩﺪەﻙ‪ ،‬ﺭەﺳــﯘﻟﯘﻟﻼھﻨﯩﯔ ﭼﯜﺷــﯩﺪﯨﻤﯘ ﺋــﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋــﺎﺯ ﻛﯚﺭﺳــﻪﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﺍﷲﻧﯩــﯔ ھﯚﻛــﯜﻣﻰ ﭼﯘﻗــﯘﻡ ﺋﻮﺭﯗﻧﻠﯩﻨﯩــﺪﯗ‪ .‬ﺍﷲ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧــﺪﺍ ﻣﯘﻧــﺪﺍﻕ ﺩەﻳــﺪﯗ‪” :‬ﺋــﯚﺯ‬ ‫ۋﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﺍﷲ ﭼﯜﺷﯜﯕﺪە ﺋـﯘﻻﺭﻧﻰ ﺳـﺎﯕﺎ ﺋـﺎﺯ ﻛﯚﺭﺳـﻪﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺍﷲ ﺋـﯘﻻﺭﻧﻰ ﻛـﯚپ‬ ‫ﻛﯚﺭﺳــــﻪﺗﻜﻪﻥ ﺑﻮﻟــــﺴﺎ‪ ،‬ﻗﻮﺭﻗــــﯘپ ﻗــــﺎﻻﺗﺘﯩﯖﻼﺭ ۋە ﺑــــﯘ ﺋﯩــــﺶ ﺗﻮﻏﺮﯨــــﺴﯩﺪﺍ‬ ‫ﺟﺎﯕﺠﺎﻟﻠﯩـــﺸﯩﭗ ﻗـــﺎﻻﺗﺘﯩﯖﻼﺭ‪ ،‬ۋە ﻟـــﯧﻜﯩﻦ ﺍﷲ ﺳـــﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺳـــﺎﻗﻠﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺍﷲ‬ ‫ﻛﯚﯕـــﯜﻟﻠﻪﺭﺩﯨﻜﯩﻨﻰ ﺋﻮﺑـــﺪﺍﻥ ﺑﯩﻠﯩـــﺪﯗ‪ .‬ﺍﷲ ﺑﻮﻟﯩـــﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩـــﺸﻨﻰ ﺑﻮﻟـــﺪﯗﺭﯗﺵ‬ ‫ﺋﯜﭼﯜﻥ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﺯ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﻤﯘ ﺋﯘﻻﺭﻏـﺎ ﺋـﺎﺯ ﻛﯚﺭﺳـﻪﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫ھﻪﻣــﻤﻪ ﺋﯩــﺶ ﺍﷲﻧﯩــﯔ ﺩەﺭﮔﺎھﯩﻐــﺎ ﻗﺎﻳﺘﯩــﺪﯗ‪) “.‬ﺳــﯜﺭە ﺋﻪﻧﻔــﺎﻝ‪– 44 ، - 43 ،‬‬ ‫ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ( ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﻗﻮﺷﯘﻧﻰ ﻗﻮﺯﻏﯩﻠﯩﭗ ﺑﻪﺩﺭﯨﺪﯨﻦ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﺳـﯘ‬ ‫ﺑﯘﻳﯩﻐﺎ ﭼﯜﺷﺘﻰ‪ .‬ﺋﻪﻧﺴﺎﺭﯨﻼﺭﺩﯨﻦ ھﻮﺑﺎﺏ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻣﯘﻧﺰﯨﺮ ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﻰ ﭘﺎﺭﺍﺳـﻪﺗﻠﯩﻚ‬ ‫ﺋــﺎﺩەﻡ ﺋﯩــﺪﻯ‪ .‬ﺋــﯘ‪ :‬ﺋــﻰ ﺭەﺳــﯘﻟﯘﻟﻼھ‪ ،‬ﺑــﯘ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺍﷲﻧﯩــﯔ ﺑــﯘﻳﺮﯗﻏﻰ ﺑــﻮﻳﯩﭽﻪ‬ ‫ﭼﯜﺷﺘﯜﯕﻤﯘ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯚﺯ ﺭﺍﻳﯩـﯔ ﺑـﻮﻳﯩﭽﻪ ﭼﯜﺷـﺘﯜﯕﻤﯘ؟ ﺩەپ ﺳـﻮﺭﯨﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ ﺋــﯚﺯ ﺭﺍﻳــﻰ ﺑــﻮﻳﯩﭽﻪ ﭼﯜﺷــﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧــﺪﺍ‪ ،‬ﺋــﯘ‪ :‬ﺋــﻰ‬ ‫ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھ‪ ،‬ﺑﯘ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﭼﯜﺷﯜﺵ ﻣﯘۋﺍﭘﯩﻖ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ ،‬ﺑﯩـﺰ ﻗﻮﺯﻏﯩﻠﯩـﭗ ﺑﻪﺩﺭﯨﻨﯩـﯔ‬ ‫ﻣﯘﺷــﺮﯨﻜﻼﺭﻏﺎ ﻳــﯧﻘﯩﻦ ﺟﺎﻳﯩـــﺪﯨﻜﻰ ﺳــﯘ ﺑﻮﻳﯩﻐــﺎ ﭼﯜﺷـــﻪﻳﻠﻰ‪ .‬ﺋــﯘ ﺳــﯘﻧﯩﯔ‬

‫‪- 168 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬


‫‪www.munber.org‬‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﻣــﻮﻟﻠﯩﻐﯩﻨﻰ ﻣﻪﻥ ﺑﯩﻠﯩــﻤﻪﻥ‪ .‬ﺑﯩــﺮ ﻛــﯚﻝ ﻛــﻮﻻپ‪ ،‬ﺋــﯚﺯﯨﻤﯩﺰ ﺋﯩــﺸﻠﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ‬ ‫ﺳــﯘﻧﻰ ﺗﻮﻟــﺪﯗﺭﯨﯟﺍﻻﻳﻠﻰ‪ ،‬ﺑﺎﺷــﻘﺎ ﻗــﯘﺩﯗﻗﻼﺭﻧﻰ ﺗﯩﻨــﺪﯗﺭﯨﯟﯦﺘﻪﻳﻠﻰ‪ ،‬ﻣﯘﺷــﺮﯨﻜﻼﺭ‬ ‫ﺳﯘﺩﯨﻦ ﻗﯩﻴﻨﺎﻟﺴﯘﻥ! ﺩﯦﺪﻯ‪ .‬ھﯘﺑﺎﺑﺎﻧﯩﯔ ﭘﯩﻜﯩﺮ ﻣﺎﻗﯘﻝ ﻛﯚﺭﯛﻟـﯜپ‪ ،‬ﺷـﯘ ﺑـﯘﻳﯩﭽﻪ‬ ‫ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪۋﺱ ﻗﻪﺑﻠﯩـﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷـﻠﯩﻘﻰ ﺳـﻪﺋﯩﺪ ﺋﯩﺒﻨـﻰ ﻣﯘﺋـﺎﺯ‪ :‬ﺋـﻰ‬ ‫ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھ‪ ،‬ﺑﯩﺰ ﻛﻪﭘﻪ ﺳﯧﻠﯩﭗ ﺳﯧﻨﻰ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏـﯘﺯﯗپ‪ ،‬ﺋـﯘﻟﯩﻐﯩﯖﻨﻰ ﺗﻪﻳﻴـﺎﺭﻻپ‬ ‫ﻗﻮﻳــﯘپ‪ ،‬ﺋﺎﻧــﺪﯨﻦ ﺩﯛﺷــﻤﻪﻥ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺟﻪڭ ﻗﯩﻼﻳﻠــﻰ‪ .‬ﺍﷲ ﺑﯩــﺰﮔﻪ ﻧﯘﺳــﺮەﺕ ﺋﺎﺗــﺎ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﭗ‪ ،‬ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻦ ﻏﻪﻟﯩﺒﻪ ﻗﯩﻠـﺴﺎﻕ‪ ،‬ﺑـﯘ ﺑﯩﺰﻧﯩـﯔ ﻛـﯜﺗﻜﯩﻨﯩﻤﯩﺰ‪.‬‬ ‫ﺋﯘﻧــﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﻤــﺎﻱ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧــﺪﺍ‪ ،‬ﺳــﻪﻥ ﺋــﯘﻟﯩﻐﯩﯖﻨﻰ ﻣﯩﻨﯩــﭗ ﺋــﺎﺭﻗﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻜﻰ‬ ‫ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﯟﺍﻟﯩﺴﻪﻥ‪ .‬ﺳـﯧﻨﻰ ﺑﯩـﺰﺩەﻛﻼ ﺳـﯚﻳﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ۋە ﺳـﺎﯕﺎ‬ ‫ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﺪە ﻗﯧﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟـﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭﻧﯩـﯔ‬ ‫ﻏﺎﺯﺍﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻧﯩﻴﯩﺘﻰ ۋە ﻗﯩﺰﻏﯩﻨﻠﯩﻘﻰ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭ ﺑـﯘ ﻗﯧـﺘﯩﻢ ﺩﯛﺷـﻤﻪﻥ‬ ‫ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻏـﺎﺯﺍﺕ ﻗﯩﻠﯩـﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﯖﻨﻰ ﺑﯩﻠـﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟـﺴﺎ‪ ،‬ھﻪﻣﻤﯩـﺴﻰ ﭼﯩﻘـﺎﺗﺘﻰ‪،‬‬ ‫ﺋــﯘﻻﺭ ﺳــﯧﻨﻰ ﻛــﺎﺭۋﺍﻥ ﺋﯜﭼــﯜﻥ ﭼﯩﻘﺘــﻰ ﺩەپ ﺋﻮﻳﻠﯩﻐــﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼــﯜﻥ ﻗﯧﻠﯩــﭗ‬ ‫ﻗﺎﻟــﺪﻯ‪ .‬ﺍﷲ ﺳــﯧﻨﻰ ﺋــﯘﻻﺭ ﺋــﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻗﻮﻏﺪﺍﻳــﺪﯗ‪ ،‬ﺋــﯘﻻﺭ ﺳــﺎﯕﺎ ﺳــﺎﺩﺍﻗﻪﺗﻠﯩﻚ‬ ‫ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯗ‪ ،‬ﺳـﻪﻥ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠـﻠﻪ ﺗـﯘﺭﯗپ ﻏـﺎﺯﺍﺕ ﻗﯩﻠﯩـﺪﯗ‪ ،‬ﺩﯦـﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــــﺴﺎﻻﻡ ﺑــــﯘ ﻳﺎﺧــــﺸﻰ ﻣﻪﺳــــﻠﯩﻬﻪﺗﻜﻪ ﻗﻮﺷــــﯘﻟﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــــﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺟﻪڭ ﻣﻪﻳــﺪﺍﻧﯩﻨﻰ ﻛﯜﺯﯨﺘﯩــﭗ ﺗــﯘﺭﯗﺵ ﺋﯜﭼــﯜﻥ ﺩﯙﯕﻨﯩــﯔ‬ ‫ﺋﯜﺳــﺘﯩﮕﻪ ﺑﯩــﺮ ﻛﻪﭘﻪ ﺳــﯧﻠﯩﻨﺪﻯ‪ ،‬ﺩﯙڭ ﺋﯜﺳــﺘﯩﮕﻪ ﻟﻪﺷــﻜﻪﺭﻟﻪﺭ ﻳﯩﻐﯩﻠﻐﺎﻧــﺪﯨﻦ‬ ‫ﻛﯧﻴﯩﻦ‪ ،‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺳـﯧﭙﯩﻨﻰ ﺗﯜﺯﯨـﺪﻯ‪ ،‬ﻟﻪﺷـﻜﻪﺭﻟﻪﺭ‬ ‫ﺭﺍۋﯗﺭﯗﺱ ﺑﻮﻟـــﯘپ ﺳـــﻪپ ﺗﺎﺭﺗﯩـــﭗ ﺗﯘﺭﯗﺷـــﺘﻰ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـــﺴﺎﻻﻡ‬ ‫ﻗﯘﺭەﻳـــﺸﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗـــﺎﺭﺍپ‪ :‬ﺋـــﻰ ﺍﷲ ﺑـــﯘ ﻗـــﯘﺭەﻳﺶ ﺋﺎھﺎﻟﯩـــﺴﻰ ﺗﻪﻛﻪﺑﺒﯘﺭﻟـــﯘﻕ ۋە‬ ‫ﭼﻮﯕﭽﯩﻠﯩــــﻖ ﺑﯩــــﻠﻪﻥ ﻛﯧﻠﯩــــﭗ‪ ،‬ﺳــــﺎﯕﺎ ﻗﺎﺭﺷــــﯩﻠﯩﻖ ﻛﯚﺭﺳــــﻪﺗﻤﻪﻛﺘﻪ ۋە‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﯖﻨﻰ ﻳﺎﻟﻐـﺎﻧﭽﻰ ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﺘـﺎ‪ ،‬ﻣﺎﯕـﺎ ۋەﺩە ﻗﯩﻠﻐـﺎﻥ ﻳـﺎﺭﺩﯨﻤﯩﯖﻨﻰ ﺋﺎﺗـﺎ‬ ‫ﻗﯩﻠــﺴﺎڭ‪ ،‬ﺩەپ ﺩﯗﺋــﺎ ﻗﯩﻠــﺪﻯ‪ .‬ﺑــﯘ ﭼﺎﻏــﺪﺍ ﺟﻪڭ ﻗﯩﻠﯩــﺶ – ﻗﯩﻠﻤﺎﺳــﻠﯩﻖ‬

‫‪- 169 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﻣﯘﺷـﺮﯨﻜﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﺷـﻠﯩﻘﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﺭﯨـﺴﯩﺪﺍ ﺋﯩﺨـﺘﯩﻼپ ﻳـﯜﺯ ﺑﻪﺭﺩﻯ‪.‬‬ ‫ﺋــﯘﺗﺒﻪ ﺋﯩﺒﻨــﻰ ﺭەﺑﯩــﺌﻪ ﻣﯘﺷــﺮﯨﻜﻼﺭﻧﻰ ﺟﻪڭ ﻗﯩﻠﯩــﺸﺘﯩﻦ ﺗﻮﺳــﺘﻰ ۋە ﺋﺎﺑــﺪﯗﻟﻼ‬ ‫ﺋﯩﺒﻨـــﻰ ﺟﻪھﯩـــﺶ ﺑﺎﺷـــﭽﯩﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩـــﺴﻼﻡ ﻟﻪﺷـــﻜﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩـــﺪﯨﻦ‬ ‫ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻥ ﺋﻪﻣﺮﻯ ﺋﯩﺒﻨﻰ ھﻪﺯﺭﯨﻤﻨﯩﯔ ﺗـﯚﻟﯩﻤﯩﻨﻰ ۋە ﻣﯘﺳـﺎﺩﯨﺮ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐـﺎﻥ‬ ‫ﻛﺎﺭۋﺍﻧـــﺪﯨﻜﻰ ﻣـــﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﺋـــﯚﺯ ﻳﯧﻨﯩـــﺪﯨﻦ ﺗﯚﻟﻪﻳـــﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠـــﺪﯛﺭﺩﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﺑﯘﺟﻪھﯩـــﻞ ﺑـــﯘﻧﻰ ﺋﯘﻗـــﯘپ‪ ،‬ﺋـــﯘﺗﺒﻪﻧﻰ ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭽـــﺎﻕ ﺩەپ ﺋﻪﻳﯩﭙﻠﯩـــﺪﻯ ۋە ‪:‬‬ ‫ﺋﻪﺯﺑﯩﺮﺍﻳــﻰ ﺧــﯘﺩﺍ‪ ،‬ﻣــﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺑﯩـــﻠﻪﻥ ﺋﯘﺭﯗﺷــﯘپ‪ ،‬ﺍﷲﻧﯩــﯔ ﺑــﯘ ھﻪﻗﺘﯩﻜـــﻰ‬ ‫ﺗﻪﺩﺑﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯚﺭﻣﯩﮕﯩﭽﻪ ﻗﺎﻳﺘﻤـﺎﻳﻤﯩﺰ! ﺩﯦـﺪﻯ‪ .‬ﺳـﯘﻗﯘﺵ ﺑﺎﺷـﻠﯩﻨﯩﺶ ﺋﺎﻟﺪﯨـﺪﺍ‪،‬‬ ‫ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭﻧﯩﯔ ﺳﯧﭙﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﺳﯟەﺩ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﺌﻪﺳﻪﺩ ﭼﯩﻘﯩـﭗ‪ :‬ﺍﷲﻏـﺎ ۋەﺩە‬ ‫ﺑﯧﺮﯨﻤﻪﻧﻜــﻰ‪ ،‬ﭼﯘﻗــﯘﻡ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩــﯔ ﻛﯚﻟﯩــﺪﯨﻦ ﺳــﯘ ﺋﯩﭽﯩــﻤﻪﻥ‪ ،‬ﻳــﺎ ﺋــﯘﻧﻰ ﺑــﯘﺯﯗپ‬ ‫ﺗﺎﺷــﻼﻳﻤﻪﻥ‪ ،‬ﻣﯘﺷــﯘ ﺋﯩــﺶ ﺋﯜﭼــﯜﻥ ﺋــﯚﻟﯩﻤﻪﻥ! ﺩەپ ﻗﻪﺳــﻪﻡ ﺋﯩﭽﺘــﻰ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩﯖﻐــﺎ‬ ‫ﻗﺎﺭﺷــﻰ ھﻪﻣــﺰە ﺋﯩﺒﻨــﻰ ﺋﺎﺑــﺪﯗﻟﻤﯘﺗﻪﻟﻠﯩﺐ ﻣﻪﻳــﺪﺍﻧﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩــﭗ‪ ،‬ﺋﻪﺳــﯟەﺩﻧﯩﯔ‬ ‫ﭘﯘﺗﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﭻ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺋـﯜﺯﯛپ ﺗﺎﺷـﻠﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﺳـﯟەﺩ ﺋﻮﯕﺪﯨـﺴﯩﻐﺎ ﻳﯧﻘﯩﻠـﺪﻯ ۋە‬ ‫ﻗﻪﺳﯩﻤﯩﻨﻰ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺵ ﺋﯜﭼـﯜﻥ ﺋـﯚﻣﯩﻠﻪپ ﺑﯧﺮﯨـﭗ ﻛـﯚﻟﮕﻪ ﺳـﻪﻛﺮﯨﺪﻯ‪ .‬ھﻪﻣـﺰە‬ ‫ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯚﻟﺘـﯜﺭﺩﻯ‪ .‬ﺑـﯘ ﭼﺎﻏـﺪﺍ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـﺴﺎﻻﻡ‬ ‫ﺋﻮﺭﻧﯩــﺪﯨﻦ ﺗــﯘﺭﯗپ‪ ،‬ﻛﯩــﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺳــﯘﺑﺎﺗﻠﯩﻖ‪ ،‬ﭼﯩــﺪﺍﻣﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘﺷــﻘﺎ ﺗﻪﺭﻏﯩــﭗ‬ ‫ﻗﯩﻠــﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩــﯔ ﺳــﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﺋﺎﺭﯨــﺴﯩﺪﺍ ﻣﯘﻧ ـﯘ ﺟﯜﻣﻠﯩﻤــﯘ ﺑــﺎﺭ ﺋﯩــﺪﻯ‪” :‬ﺟﻪﯕــﺪە‬ ‫ﭼﯩﺪﺍﻣﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﺴﺎڭ‪ ،‬ﺍﷲ ﺳﯧﻨﻰ ﻏﻪﻡ – ﻗﺎﻳﻐﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﺧﺎﻻﺱ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ‪“ .‬‬ ‫ﺋﺎﻧــﺪﯨﻦ ﺋــﯘﺭﯗﻥ ﻳﻪﻛﻤــﯘ – ﻳﻪﻙ ﭼﯜﺷــﯜﺵ ﺋﯘﺳــﯘﻟﻰ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺑﺎﺷــﻼﻧﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﻣﯘﺷــﺮﯨﻜﻼﺭﻧﯩﯔ ﺳــﯧﭙﯩﺪﯨﻦ ﺋــﻮﺗﺒﻪ ﺋﯩﺒﻨــﻰ ﺭەﺑﯩــﺌﻪ‪ ،‬ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨــﺸﻰ ﺷــﻪﻳﺒﻪ ۋە‬ ‫ﺋــﻮﻏﻠﻰ ۋەﻟﯩــﺪﻟﻪﺭ ﻣﻪﻳــﺪﺍﻧﻐﺎ ﭼﯜﺷــﺘﻰ‪ .‬ﺋﻪﻧــﺴﺎﺭﯨﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋــﯜچ ﻛﯩــﺸﻰ ﭼﯩﻘﻘــﺎﻥ‬ ‫ﺑﻮﻟـــﺴﯩﻤﯘ‪ ،‬ﻣﯘﺷـــﺮﯨﻜﻼﺭ‪ :‬ﺳـــﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩـــﻠﻪﻥ ﺋﯘﺭﯗﺷـــﻤﺎﻳﻤﯩﺰ‪ ،‬ﻗﯘﺭەﻳـــﺸﻠﻪﺭﺩﯨﻦ‬ ‫ﭼﯩﻘﺴﯘﻥ ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩﻜﺘﯩﻦ‪ ،‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ‪ :‬ﺋﯘﺑﻪﻳﺪە ﺋﯩﺒﻨـﻰ ھـﺎﺭﺱ‬ ‫ﺋﯩﺒﻨــــــﻰ ﺋﺎﺑــــــﺪﯗﻟﻤﯘﺗﻪﻟﻠﯩﺒﻨﻰ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﯩــــــﺴﯩﮕﻪ‪ ،‬ھﻪﻣــــــﺰە ﺋﯩﺒﻨــــــﻰ‬ ‫‪- 170 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬


‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩﻧﻰ ﻗﻮﻏﺪﺍﻳﻤﯩﺰ‪ ،‬ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﺪﺍ ﺟﺎﻥ ﺑﯧﺮﯨﭗ‪،‬‬ ‫ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﻪۋﻻﺗﺘﯩﻦ‪ ،‬ﺧﺎﻧﯘﻣﺎﻧﺪﯨﻦ ۋﺍﺯ ﻛﯧﭽﯩﭗ‪...‬‬ ‫ﺩﯨـــﮕﻪﻥ ﺷـــﯧﺌﯩﺮﻯ ﺑـــﻮﻳﯩﭽﻪ ﺋﯩـــﺶ ﻗﯩﻠﯩـــﺸﺘﺎ ﺋﯘﻧﯩﯖـــﺪﯨﻦ ﺑﯩﺰﻧﯩـــﯔ‬ ‫ھﻪﻗﻠﯩﻘـــﺮﺍﻕ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻤﯩﺰﻧـــﻰ ﺑﯩﻠـــﮕﻪﻥ ﺑـــﻮﻻﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺩﯦـــﺪﻯ‪ .‬ﻣﯘﺑــــﺎﺭەﺯە‬ ‫ﺋﺎﻳﺎﻗﻼﺷﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ‪ ،‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـﺴﺎﻻﻡ ﺳـﻪﭘﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨـﺴﯩﻐﺎ‬ ‫ﻛﯩﺮﯨــﭗ‪ ،‬ﻣﯘھﺎﺟﯩــﺪﻻﺭ )ﺋﯩــﺴﻼﻡ ﺟﻪﯕﭽﯩﻠﯩــﺮﻯ( ﻧﯩــﯔ ﻗﯘﻟﯩــﺪﯨﻜﻰ ﻛﯩﭽﯩــﻚ‬ ‫ﺗﺎﻳـــﺎﻕ ﺑﯩـــﻠﻪﻥ ﺗﯘﺭﻏﯘﺯﯗﺷـــﻘﺎ ﻛﯩﺮﯨـــﺸﺘﻰ‪ .‬ﺳـــﻪۋﺍﺩﻧﯩﯔ ﺳـــﻪﭘﺘﯩﻦ ﭼﯩﻘﯩـــﭗ‬ ‫ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨــﻰ ﻛــﯚﺭﯛپ‪ :‬ﺗــﯜﺯ ﺗــﯘﺭ‪ ،‬ﺳــﻪۋﺍﺩ! ﺩەپ ﻗﯘﺭﺳــﯩﻘﯩﻐﺎ ﺗﺎﻳــﺎﻕ ﺑﯩــﻠﻪﻥ‬ ‫ﻧﯘﻗﯘپ ﻗﻮﻳﻐﺎﻧﯩـﺪﻯ‪ ،‬ﺳـﻪۋﺍﺩ‪ :‬ﺋـﻰ ﺭەﺳـﯘﻟﯘﻟﻼھ‪ ،‬ﺳـﻪﻥ ھﻪﻗﻘـﺎﻧﻰ ﺗـﯘﺭﯗپ ﻣﯧﻨـﻰ‬ ‫ﺋﯘﺭﺩﯗڭ‪ ،‬ﻗﯩﺴﺎﺱ ﺋﺎﻟﯩﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺩﯦﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـﺴﺎﻻﻡ‪ :‬ﻗﯩـﺴﺎﺳﯩﯖﻨﻰ‬ ‫ﺋــــﺎﻝ ﺩەپ‪ ،‬ﺳــــﻪۋﺍﺩﻗﺎ ﻗﻮﺭﺳــــﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯧﭽﯩــــﭗ ﺑﻪﺭﺩﻯ‪ .‬ﺳــــﻪۋﺍﺩ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــــﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـــــﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﻗﯘﭼـــــﺎﻗﻼپ ﻗﻮﺭﺳـــــﯩﻘﯩﻨﻰ ﺳـــــﯚﻳﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــــﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ ﺑﯘﻧﯩــﯔ ﺳــﻪۋەﺑﯩﻨﻰ ﺳــﻮﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ‪ :‬ﺋــﻰ ﺭەﺳــﯘﻟﯘﻟﻼھ‪ ،‬ﺋﯚﻟــﯜﻡ‬ ‫ﺋﺎﻟﺪﯨﻤــﺪﺍ ﺗﯘﺭﯗﭘﺘــﯘ‪ ،‬ھﺎﻳﺎﺗﯩﻤﻨﯩــﯔ ﺋــﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﺳــﺎﺋﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪە ﻣﯧﻨﯩــﯔ ﺗﯧــﻨﯩﻢ‬ ‫ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺗﯧﻨﯩﯖﮕﻪ ﺗﻪﮔﺴﯘ ﺩﯦﺪﻯ‪ ،‬ﺩﯦﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـﺴﺎﻻﻡ ﺳـﻪۋﺍﺩﻗﺎ‬ ‫‪- 171 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫ﺋﺎﺑــــﺪﯗﻟﻤﯘﺗﻪﻟﻠﯩﺒﻨﻰ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﯩــــﺴﯩﮕﻪ‪ ،‬ﺋﻪﻟــــﻰ ﺋﯩﺒﻨــــﻰ ﺋﻪﺑﯘﺗــــﺎﻟﯩﺒﻨﻰ‬ ‫ﺋﯜﭼﯩﻨﭽﯩــﺴﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﺷــﻰ ﭼﯩﻘــﺎﺭﺩﻯ‪ .‬ھﻪﻣــﺰە ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺋﻪﻟــﻰ ﺋــﯚﺯ ﺭەﻗﯩﺒﻠﯩﺮﯨﻨــﻰ‬ ‫ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﺩﻯ‪ ،‬ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯘﺑﻪﻳﺪە ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﺗﺒﻪ ﺋﯧﻠﯩـﺸﯩﭗ ﺋﯩﻜﻜﯩﻠﯩـﺴﻰ ﻳﺎﺭﯨﻼﻧـﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋــﺎﯕﻐﯩﭽﻪ ھﻪﻣــﺰە ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺋﻪﻟــﻰ ﺋــﯘﺗﺒﻪﮔﻪ ھﯘﺟــﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩــﭗ‪ ،‬ﺋــﯘﻧﻰ ﺋﯚﻟﺘــﯜﺭﺩﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﯘﺑﻪﻳــﺪە ﻳﺎﺭﯨﻠﯩﻨﯩــﭗ ﭘﺎﻗﺎﻟﭽﯩﻘﯩﻨﯩــﯔ ﻳﯩﻠﯩﻜﻠﯩــﺮﻯ ﺋﯧﻘﯩــﭗ ﺗﯘﺭﻏــﺎﻥ ھﺎﻟــﺪﺍ‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻛﻪﭘﯩـﺴﯩﮕﻪ ﺋﯧﻠﯩـﭗ ﺑﯧﺮﯨﻠـﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﯘﺑﻪﻳﺪەﮔﻪ ﻣﯘﺑﺎﺭەﻙ ﭘﯘﺗﯩﻨﻰ ﺗﻪﻛﻰ ﻗﯩﻠﯩـﭗ ﺑﻪﺭﺩﻯ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯖﻐـﺎ‬ ‫ﺷـــﯧﻬﯩﺘﻠﯩﻚ ﺩەﺭﯨﺠﯩـــﺴﻰ ﺑﯩـــﻠﻪﻥ ﺑﯧـــﺸﺎﺭەﺕ ﺑﻪﺭﺩﻯ‪ .‬ﺋﯘﺑﻪﻳـــﺪە‪ :‬ﺍﷲ ﺑﯩـــﻠﻪﻥ‬ ‫ﻗﻪﺳﻪﻣﻜﻰ‪ ،‬ﺋﻪﺑﯘﺗﺎﻟﯩﺐ ھﺎﻳﺎﺕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘﻧﯩﯔ‪:‬‬

‫ﺧﻪﻳﺮﯨﻠﯩﻚ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻣﯘﺟﺎھﯩـﺪﻻﺭﻏﺎ‪ :‬ﻣﻪﻥ ﺑـﯘﻳﺮﯗﻕ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﯩـﭽﻪ‪،‬‬ ‫ھﯘﺟﯘﻣﻐــﺎ ﺋــﯚﺗﻤﻪﯕﻼﺭ‪ ،‬ﺩﯛﺷــﻤﻪﻥ ﺳــﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ھﯘﺟــﯘﻡ ﻗﯩﻠــﺴﺎ‪ ،‬ﺋــﻮﻕ ﺑﯩــﻠﻪﻥ‬ ‫ﻣــﯘﺩﺍﭘﯩﺌﻪ ﻗﯩﻠﯩﯖــﻼﺭ‪ ،‬ﺋــﯘﻻﺭ ﺳــﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﯩﻠﯩــﭻ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ھﯘﺟــﯘﻡ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﯩــﭽﻪ‪،‬‬ ‫ﺳﯩﻠﻪﺭ ﻗﯩﻠﯩﭻ ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﯘﺟﯘﻡ ﻗﯩﻠﻤﺎﯕﻼﺭ‪ ،‬ﺩەپ ﺗﻪۋﯨﺴﺴﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﺪﻯ ۋە ﺋـﯘﻻﺭﻧﻰ‬ ‫ﭼﯩـــﺪﺍﻣﻠﯩﻖ‪ ،‬ﺳـــﯘﺑﺎﺗﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘﺷـــﻘﺎ ﺩەۋەﺕ ﻗﯩﻠـــﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﻧـــﺪﯨﻦ ﺑـــﯘﺭﺍﺩﯨﺮﻯ‬ ‫ﺋﻪﺑـــﯘﺑﻪﻛﺮﻯ ﺑﯩـــﻠﻪﻥ ﻛﻪﭘﯩـــﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩـــﭗ ﺑـــﺎﺭﺩﻯ‪ ،‬ﻛﻪﭘﯩﻨﯩـــﯔ ﺋﯩـــﺸﯩﮕﯩﺪە‬ ‫ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھﻨﻰ ﻗﻮﻏـﺪﺍپ ﺳـﻪﺋﺪ ﺋﯩﺒﻨـﻰ ﻣﯘﺋـﺎﺯ ﻗﯩﻠﯩﭽﯩﻨـﻰ ﺋﯧـﺴﯩﭗ ﺗـﯘﺭﺍﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫»ﺳـــﻪھﯩﻬﯘﻟﺒﯘﺧﺎﺭﻯ«ﺩﺍ ﺭﯨـــﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩـــﺸﯩﭽﻪ‪ ،‬ﺑـــﯘ ﭼﺎﻏـــﺪﺍ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪” :‬ﺋﻰ ﺍﷲ‪ ،‬ﺋﯚﺯ ﻛﺎﭘﺎﻟﯩﺘﯩﯖﻨﻰ ۋە ۋەﺩەﯕﻨـﻰ‬ ‫ﺋﯩـــــﺸﻘﺎ ﺋﺎﺷﯘﺭﯗﺷـــــﯘﯕﻨﻰ ﺗﯩﻠﻪﻳـــــﻤﻪﻥ! ﺋـــــﻰ ﺍﷲ‪ ،‬ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻣﯚﺋﻤﯩﻨﻠﻪﺭﻧﯩـــــﯔ‬ ‫ھــﺎﻻﻛﯩﺘﯩﻨﻰ ﺧﺎﻻﻳــﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟــﺴﺎڭ‪ ،‬ﺳــﺎﯕﺎ ﺯﯨﻤﯩﻨــﺪﺍ ﺋﯩﺒــﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﻐــﯘﭼﯩﻼﺭ‬ ‫ﺗــــﯜﮔﻪپ ﻛﯧﺘﯩــــﺪﯗ‪ “.‬ﺋﻪﺑــــﯘﺑﻪﻛﺮﻯ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــــﺴﺎﻻﻣﻐﺎ‪ :‬ﺳــــﺎﯕﺎ‬ ‫ﻛﯩﭙــﺎﻳﯩﻜﻰ‪ ،‬ﺍﷲ ﻗﯩﻠﻐــﺎﻥ ۋەﺩﯨــﺴﯩﻨﻰ ﺋﯩــﺸﻘﺎ ﺋﺎﺷــﯘﺭﯨﺪﯗ‪ ،‬ﺩﯦــﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ‪” :‬ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭ ﺗﻮﭘﻰ ﻣﻪﻏﻠﯘﺏ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﺎﺭﻗﯩﻐﺎ ﻗﺎﭼﯩـﺪﯗ“ )ﺳـﯜﺭە‬ ‫ﻗﻪﻣﻪﺭ‪ – 46 ،‬ﺋﺎﻳﻪﺕ( ﺩەپ ﻛﻪﭘﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻣﯘﺟﺎھﯩـﺪﻻﺭﻧﻰ‬ ‫ﻏﺎﺯﺍﺗﻘــــﺎ ﺭﯨﻐﺒﻪﺗﻠﻪﻧــــﺪﯛﺭﯛپ‪ :‬ﺍﷲ ﺑﯩــــﻠﻪﻥ ﻗﻪﺳــــﻪﻣﻜﻰ‪ ،‬ﺑﯜﮔــــﯜﻥ ﻛﯩﻤﻜــــﻰ‬ ‫ﺳـــﻪۋﺭﭼﺎﻧﻠﯩﻖ ۋە ﺭﺍﺯﯨﻤﻪﻧﻠﯩـــﻚ ﻣﯘﺷـــﺮﯨﻜﻼﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﺷـــﻰ ﭼﯩﻜﯩـــﻨﻤﻪﻱ ﺟﻪڭ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻪﻥ‪ ،‬ﺍﷲ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺟﻪﻧـﻨﻪﺕ ﺋﺎﺗـﺎ ﻗﯩﻠﯩـﺪﯗ‪ .‬ﻛﯩﻤﻜـﻰ ﺑﯩـﺮ ﻣﯘﺷـﺮﯨﻜﻨﻰ‬ ‫ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﺳﻪ‪ ،‬ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﻟﮕﯜﭼﯩﻨﯩﯔ ﻛﯧﻴﯩﻢ – ﻛـﯧﭽﻪﻙ‪ ،‬ﻗـﯘﺭﺍﻟﻰ ﺷـﯘﻧﯩﯔ ﺑﻮﻟﯩـﺪﯗ‪،‬‬ ‫ﺩﯦــﺪﻯ‪ .‬ﺋــﻮﻣﻪﻳﺮ ﺋﯩﺒﻨــﻰ ھﻪﻣــﺎﻡ ﺭەﺳــﯘﻟﯘﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺳــﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋــﺎﯕﻼپ‪ :‬ﺋﻪﺟﻪپ‬ ‫ﻳﺎﺧــﺸﻰ ﮔﻪپ ﺋﯩــﻜﻪﻥ‪ .‬ﺋﯘﻧــﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟــﺴﺎ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻨﯩــﯔ ﺋﺎﺭﯨــﺴﯩﺪﺍ‬ ‫ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺟﻪڭ ﻗﯩﻠﯩـﭗ ﺷـﯧﻬﯩﺖ ﺑﻮﻟﯘﺷـﻼ ﻗـﺎﭘﺘﯩﻐﯘ‪ ،‬ﺩﯦـﺪﻯ – ﺩە‪،‬‬ ‫ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ﻳﻪۋﺍﺗﻘـﺎﻥ ﺧـﻮﺭﻣﯩﻨﻰ ﺗﺎﺷـﻠﯩﯟﯦﺘﯩﭗ‪ ،‬ﻗﯩﻠﯩﭽﯩﻨـﻰ ﺋﯧﻠﯩـﭗ ﺟﻪﯕـﮕﻪ‬ ‫ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ‪ .‬ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺋﯧﻠﯩـﺸﯩﭗ‪ ،‬ﺋـﺎﺧﯩﺮﻯ ﺷـﯧﻬﯩﺖ ﺑﻮﻟـﺪﻯ‪.‬‬

‫‪- 172 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬


‫‪www.munber.org‬‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﺟﻪڭ ﻗﯩﺰﯨـــﭗ ﺭﺍﺳـــﺎﺱ ﺋﻪۋﺟﯩـــﮕﻪ ﭼﯩﻘﻘـــﺎﻥ ﭼﺎﻏـــﺪﺍ‪ ،‬ﺍﷲ ﻣﯘﺳـــﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ‬ ‫ﻛـــﯚﯕﻠﯩﻨﻰ ﺗﯩﻨـــﺪﯗﺭﯗﺵ ﺋﯜﭼـــﯜﻥ‪ ،‬ﺑﯧـــﺸﺎﺭەﺕ ﻳﯜﺯﯨـــﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﯘﻻﺭﻏـــﺎ‪ :‬ﺋﯘﻻﺭﻏـــﺎ‬ ‫ﭘﻪﺭﯨــﺸﺘﯩﻠﻪﺭ ﺋــﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻳــﺎﺭﺩەﻡ ﺑﻪﺭﺩﻯ‪ ،‬ﺟﻪڭ ﺑﯩــﺮەﺭ ﺳــﺎﺋﺎەﺕ ﺩﺍۋﺍﻣﻼﺷــﻘﺎﻧﺪﯨﻦ‬ ‫ﻛﯧــﻴﯩﻦ‪ ،‬ﻣﯘﺷــﺮﯨﻜﻼﺭ ﻣﻪﻏﻠــﯘﺏ ﺑﻮﻟــﯘپ ﺋﺎﺭﻗﯩــﺴﯩﻐﺎ ﻗﯧﭽﯩــﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷــﻠﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﻣﯘﺳــــﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺋــــﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﺎﺭﻗﯩــــﺴﯩﺪﯨﻦ ﻗــــﻮﻏﻼپ ﺋﯚﻟﺘــــﯜﺭﺩﻯ ۋە ﺋﻪﺳــــﯩﺮ‬ ‫ﺋﺎﻟــــﺪﻯ‪.‬ﻣﯘﺷــــﺮﯨﻜﻼﺭﺩﯨﻦ ﺟﻪﻣﺌــــﻰ ﻳﻪﺗﻤﯩــــﺸﭽﻪ ﻛﯩــــﺸﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﻟــــﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭﺩﯨﻦ ﺭەﺑﯩﺌﻪﻧﯩـﯔ ﺋﯩﻜﻜـﻰ ﺋـﻮﻏﻠﻰ ﺋـﻮﺗﺒﻪ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺷـﻪﻳﺒﻪ ۋە ۋەﻟﯩـﺪ‬ ‫ﺋﯩﺒﻨــﻰ ﺋــﻮﺗﺒﻪﻟﻪﺭ ﺋــﯘﺭﯗﺵ ﺑﺎﺷــﻼﻧﻐﺎﻥ ﭼﺎﻏــﺪﯨﻜﻰ ﻣﯘﺑــﺎﺭەﺯﺩە ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﻟـــﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﺑﯘﻟﺒــﯘﺧﺘﻪﺭﻯ ﺋﯩﺒﻨــﻰ ھﯩــﺸﺎﻡ‪ ،‬ﺋﻪﺑــﯘ ﺋﯘﺑﻪﻳــﺪەﻧﯩﯔ ﺋﺎﺗﯩــﺴﻰ ﺟﻪﺭﺭﺍھﻼﺭﻣــﯘ‬ ‫ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﻟﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﺑﯘ ﺋﯘﺑﻪﻳﺪە ﭼﯩﻜﯩﻨﯩـﭗ ﺋﺎﺗﯩـﺴﻰ ﺟﻪﺭﺭﺍھـﺘﯩﻦ ﻳﯩـﺮﺍﻕ ﻛﻪﺗـﻜﻪﻥ‬ ‫ﺋﯩــﺪﻯ‪ .‬ﻟــﯧﻜﯩﻦ ﺟﻪﺭﺭﺍھ ﭼﯩﻜﯩﻨﻤﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻜــﺘﯩﻦ‪ ،‬ﺋــﻮﻏﻠﻰ ﺋــﯘﻧﻰ ﺋﯚﻟﺘــﯜﺭﺩﻯ‪.‬‬ ‫ﺑﯩﻼﻝ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺭﯨﺒﺎ‪ ،‬ﺋﻪﻣﻤﺎﺭ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻳﺎﺳﯩﺮ ۋە ﺋﻪﻧـﺴﺎﺭﯨﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩـﺮ ﺗـﻮپ ﻛﯩـﺸﻰ‬ ‫ﺋﯘﻣﻪﻳﻴﻪ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺧﻪﻟﻪﻑ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩـﯔ ﺋـﻮﻏﻠﻰ ﺋﻪﻟﯩﻨـﻰ ﺋﯚﻟﺘـﯜﺭﺩﻯ؛ ﺋـﯘﻣﻪﻳﻴﻪ‬ ‫ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻣﻪﻛﻜﯩﺪﯨﻜﻰ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺑﯩﻼﻝ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﻣﻤـﺎﺭﻧﻰ ﻛـﯚپ ﻗﯩﻴﻨﯩﻐـﺎﻥ ﺋﯩـﺪﻯ‪.‬‬ ‫ھﻪﻧـــﺰەﻟﻪ ﺋﯩﺒﻨـــﻰ ﺋﻪﺑـــﯘ ﺳـــﻮﻓﻴﺎﻥ ۋە ﺋﻪﺑـــﯘ ﺟﻪھﯩـــﻞ ﺋﯩﺒﻨـــﻰ ھﯩـــﺸﺎﻣﻼﺭﻣﯘ‬ ‫ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﻟــــــﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﺑﯘﺟﻪھﯩــــــﻞ ھﯩــــــﺸﺎﻣﻨﯩﯔ ﻣﻪﻛﻜﯩــــــﺪە ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــــــﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺳــﺎﻟﻐﺎﻥ ﺟﺎﭘــﺎﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐــﺎﻥ ﺋﻪﻧــﺴﺎﺭﯨﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﻜﻜــﻰ‬ ‫ﻳﺎﺵ ﺑﺎﻻ ﺋﻪﺑﯘ ﺟﻪھﯩﻠﻨـﻰ ﻳﺎﺭﯨـﺪﺍﺭ ﻗﯩﻠـﺪﻯ‪ ،‬ﺋﺎﻧـﺪﯨﻦ ﺋﺎﺑـﺪﯗﻟﻼ ﺋﯩﺒﻨـﻰ ﻣﻪﺳـﺌﯘﺩ‬ ‫ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﺩﻯ‪ .‬ﺋﻪﻟﻰ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﻪﺑﯘ ﺗﺎﻟﯩﺐ ﻧﻪۋﻓﻪﻝ ﺋﯩﺒﻨـﻰ ﺧﯘۋەﻳﻠﯩـﺪﻧﻰ ﺋﯚﻟﺘـﯜﺭﺩﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﺑــﯘ ﺋﻮھﻪﻳﻤﻪﻧﯩــﯔ ﺋﻮﻏــﯘﻟﻠﯩﺮﻯ ﺋﯘﺑﻪﻳــﺪە ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺋــﺎﺱ ﺋﯩﺒﻨــﻰ ﺋﯘﻣﻪﻳﻴﻪﻧﯩــﯔ‬ ‫ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺳﻪﺋﯩﺪﻧﻰ ﺋﯚﻟﺘـﯜﺭﺩﻯ‪ .‬ﺋـﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷـﻘﺎ‪ ،‬ﻣﯘﺷـﺮﯨﻜﻼﺭﺩﯨﻦ ﻳﻪﻧﻪ ﻧﯘﺭﻏـﯘﻥ‬ ‫ﻛﯩـــﺸﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﻟـــﺪﻯ‪ ،‬ﻳﻪﺗﻤﯩـــﺶ ﻛﯩـــﺸﻰ ﺋﻪﺳـــﺮﻯ ﺋﯧﻠﯩﻨـــﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ ﻗﺎﻳﺘﯩــﭗ ﻛﯧﻠﯩﯟﯦﺘﯩــﭗ‪ ،‬ﺋــﯚﺯﯨﻨﻰ ﻣﻪﻛﻜﯩــﺪە ﺋﻪڭ ﻗــﺎﺗﺘﯩﻖ‬ ‫ﻣﻪﺳﺨﯩﺮە ﻗﯩﻠﻐـﺎﻥ ۋە ھـﺎﺯﯨﺮ ﺋﻪﺳـﯩﺮ ﭼﯜﺷـﻜﻪﻥ ﺋـﻮﻗﺒﻪ ﺋﯩﺒﻨـﻰ ﺋﻪﺑـﯘ ﻣﯘﺋﻪﻳـﺖ‬

‫‪- 173 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﻧﻪﺯﯨــﺮ ﺋﯩﺒﻨــﻰ ھﺎﺭﯨــﺴﻨﻰ ﺋﯚﻟﺘــﯜﺭﺩﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ‬ ‫ﺋﯚﻟــﯜﻛﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﻪﺩﺭﯨﻨﯩــﯔ ﮔﻮﺩﺍﯕﻠﯩﺮﯨﻐــﺎ ﺗﺎﺷــﻼپ ﻛﯚﻣﯜﺷــﻜﻪ ﺑــﯘﻳﺮﯗﺩﻯ‪ .‬ﻣﻪﻳﻠــﻰ‬ ‫ﻣﯘﺳــﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟــﺴﯘﻥ‪ ،‬ﻣﻪﻳﻠــﻰ ﻛــﺎﭘﯩﺮ ﺑﻮﻟــﺴﯘﻥ‪ ،‬ﺋﯘﭼﺮﯨﻐــﺎﻥ ﺋﯚﻟﯜﻛﻠﻪﺭﻧﯩــﯔ‬ ‫ﺟﻪﺳــﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺩەﭘــﻨﻪ ﻗﯩﻠﯩــﺶ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻏــﺎﺯﺍﺗﺘﯩﻜﻰ‬ ‫ﺋﺎﺩەﺗﻠﯩﺮﯨـــﺪﯨﻦ ﺋﯩـــﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪڭ ﺩەﺳـــﻠﻪپ ﻣﯘﺳـــﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐـــﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﻪﺑـــﯘ‬ ‫ھﯘﺯەﻳﻔﯩﻨﯩــﯔ ﺩﺍﺩﯨــﺴﯩﻨﯩﯔ ﺟﻪﺳــﯩﺪﻯ ﮔﻮﺩﺍﯕﻐــﺎ ﺗﺎﺷــﻼﻧﻐﺎﻧﺪﺍ‪ ،‬ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﯩــﯔ‬ ‫ﭼﯩﺮﺍﻳﯩــﺪﺍ ﺋــﯚﺯﮔﯩﺮﯨﺶ ﺑﻮﻟــﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ ﺑــﯘﻧﻰ ﺗﯘﻳــﯘپ‪،‬‬ ‫ھﯘﺯەﻳﻔﯩﮕﻪ‪ :‬ﺋﺎﺗﺎﯕﻐﺎ ﺋﯩﭽﯩﯔ ﺋﺎﻏﺮﯨﯟﺍﺗﺎﻣﺪﯗ ﻧﯩﻤﻪ؟ ﺩەپ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﺑـﯘ ھـﯘﺯەﻳﻔﻪ‪:‬‬ ‫ﺍﷲﻏـــﺎ ﻗﻪﺳـــﻪﻣﻜﻰ‪ ،‬ﺋﯘﻧـــﺪﺍﻕ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ ،‬ﻟـــﯧﻜﯩﻦ ﻣﻪﻥ ﺋﺎﺗـــﺎﻣﻨﻰ‪ ،‬ﺋﻪﻗﯩﻠﻠﯩـــﻖ‪،‬‬ ‫ﻣــﯘﻻﻳﯩﻢ‪ ،‬ﭘﻪﺯﯨﻠﻪﺗﻠﯩــﻚ ﺋــﺎﺩەﻡ ﺩەپ ﻗــﺎﺭﺍﻳﺘﺘﯩﻢ‪ ،‬ﺷــﯘﯕﺎ ﺍﷲﺩﯨــﻦ ﺋــﯘﻧﻰ ﺋﯩــﺴﻼﻡ‬ ‫ﺩﯨﻨﯩﻐـــﺎ ھﯩـــﺪﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩـــﺸﻨﻰ ﺋﯜﻣﯩـــﺪ ﻗﯩﻼﺗـــﺘﯩﻢ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩـــﯔ ﺋﯩﻤﺎﻧـــﺴﯩﺰ‬ ‫ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩـــﮕﻪ ﻗـــﺎﻳﻐﯘﺭﺩﯗﻡ‪ ،‬ﺩﯦـــﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪ ﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـــﺴﺎﻻﻡ ﺋﻪﺑـــﯘ‬ ‫ھــﯘﺯەﻳﻔﯩﮕﻪ ﺧﻪﻳﺮﯨﻠﯩــﻚ ﺩﯗﺋــﺎ ﻗﯩﻠــﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﻧــﺪﯨﻦ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ‬ ‫ﺋـــﯘﻟﯩﻐﯩﻨﻰ ﺑـــﺎﻏﻼپ ﻗﻮﻳﯘﺷـــﻘﺎ ﺑـــﯘﻳﺮﯗپ‪ ،‬ﻣﯘﺷـــﺮﯨﻜﻼﺭﻧﯩﯔ ﺟﻪﺳـــﻪﺗﻠﯩﺮﻯ‬ ‫ﺗﺎﺷـــﻼﻧﻐﺎﻥ ﮔﻮﺩﺍﯕﻨﯩـــﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐـــﺎ ﻛﯧﻠﯩـــﭗ‪ ،‬ﺋﯚﻟﯜﻛﻠﻪﺭﻧﯩـــﯔ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩـــﯔ‬ ‫ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻮﺷﯘپ ﺗﻮۋﻻپ‪ :‬ھﻪﻱ ﭘﺎﻻﻧﻰ ﭘﺎﻻﻧﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﻏﻠﻰ‪ ،‬ﺋﯩـﺴﻼﻡ‬ ‫ﺩﯨﻨﯩﻨــــﻰ ﻗﻮﺑــــﯘﻝ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐــــﺎﻧﻠﯩﻘﯩﯖﻼﺭ ﺋﯜﭼــــﯜﻥ ﭘﯘﺷــــﺎﻳﻤﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩــــﭗ‬ ‫ﻗﺎﻳﻐﯘﺭﯨﯟﺍﺗﺎﻣـــﺴﯩﻠﻪﺭ؟ ﺑﯩـــﺰ ﺭەﺑﺒﯩﻤﯩﺰﻧﯩـــﯔ ۋەﺩﯨـــﺴﯩﻨﯩﯔ ﺭﺍﺳـــﺘﯩﻠﯩﻘﯩﻨﻰ‬ ‫ﺑﯩﻠﺪﯗﻕ‪ ،‬ﺳﯩﻠﻪﺭﻣﯘ ﺭەﺑﺒﯩﯖﻼﺭﻧﯩﯔ ۋەﺩﯨـﺴﯩﻨﯩﯔ ھﻪﻗﻠﯩﻘﯩﻨـﻰ ﺑﯩﻠـﺪﯨﯖﻼﺭﻣﯘ؟‬ ‫ﺩﯦﺪﻯ‪ .‬ﺋﯚﻣﻪﺭ‪ :‬ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھ‪ ،‬ﺟﺎﻧـﺴﯩﺰ ﺟﻪﺳـﻪﺗﻠﻪﺭ ﺳـﯚﺯﯛﯕﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼﻣـﺪﯗ؟ ﺩﯦـﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ‪ :‬ﺍﷲﻏﺎ ﻗﻪﺳﻪﻣﻜﻰ‪ ،‬ﺋـﯘﻻﺭ ﺳـﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻨﻤﯘ ﻳﺎﺧـﺸﯩﺮﺍﻕ‬ ‫ﺋﺎﯕﻼﻳــﺪﯗ‪ ،‬ﺩﯦــﺪﻯ‪») .‬ﺳــﻪھﯩﻬﯘﻟﺒﯘﺧﺎﺭﻯ«( ﺩﺍ ﺭﯨــﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩــﺸﯩﭽﻪ‪ ،‬ﺋﺎﺋﯩــﺸﻪ‬ ‫ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھــﯘ ﺋﻪﻧﻬــﺎ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻣﯘﺷــﺮﯨﻜﻼﺭ ﻛﯚﻣــﯜﻟﮕﻪﻥ‬ ‫ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻛﯧﻠﯩــﭗ‪ ،‬ﺋﻪﻣــﺪﻯ ﺑــﯘﻻﺭ ﻣﯧﻨﯩــﯔ ﺩەۋﯨﺘﯩﻤﻨﯩــﯔ ھﻪﻕ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨــﻰ‬

‫‪- 174 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬


‫‪www.munber.org‬‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﭼﯘﻗﯘﻡ ﺑﯩﻠﯩﺪﯗ‪ ،‬ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ‪ ،‬ﻳﻪﻧﻪ‪” ،‬ﺳﻪﻥ ﺋﯚﻟﯜﻛﻠﻪﺭﮔﻪ ۋە ﻗﻪﺑﺮﯨـﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﮔﻪ‬ ‫ﺳــﯚﺯﯛﯕﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﺘﺎﻟﻤﺎﻳــﺴﻪﻥ“ ﺩﯦــﮕﻪﻥ ﺋــﺎﻳﻪﺗﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﻏــﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﻘــﺎﻥ‪،‬‬ ‫ﺋﺎﻧــﺪﯨﻦ ﺋــﯚﺯﻯ‪ ،‬ﺋﯚﻟﺘــﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻥ ﻣﯘﺷــﺮﯨﻜﻼﺭ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ‬ ‫ﺩەۋﯨﺘﯩﻨﯩــﯔ ھﻪﻕ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨــﻰ ﺩەۋﺯەﺧــﻘﻪ ﻛﯩﺮﮔﻪﻧــﺪە ﺑﯩﻠﯩــﺪﯗ‪ ،‬ﺩﯦــﮕﻪﻥ‪(.‬‬ ‫ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﻪﺩﯨﻨﻪ ﺧﻪﻟﻘﯩﻐﻪ ﺧـﻮﺵ ﺧﻪۋەﺭ ﻳﻪﺗﻜـﯜﺯﯛﺵ‬ ‫ﺋﯜﭼﯜﻥ‪ ،‬ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﻨﯩﯔ ﻛﯜﻥ ﭼﯩﻘﯩﺶ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﮕﻪ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺭەۋھـﺎﻧﻰ‪ ،‬ﻛـﯜﻥ‬ ‫ﭘﯧــﺘﯩﺶ ﺗﻪﺭﯨــﭙﯩﮕﻪ ﺋــﯚﺯ ﺗﯜﮔﯩــﺴﯩﮕﻪ ﻣﯩﻨــﺪﯛﺭﯛپ ﺯەﻳﯩــﺪ ﺋﯩﺒﻨــﻰ ھﺎﺭﯨــﺴﻪﻧﻰ‬ ‫ﺋﻪۋەﺗﺘــﻰ‪ .‬ﻣﻪﺩﯨﻨﯩــﺪﯨﻜﻰ ﻳﻪھــﯘﺩﯨﻴﻼﺭ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﻣﯘﻧــﺎﭘﯩﻘﻼﺭ ﺗﯜﺭﻟــﯜﻙ ﺳــﯚﺯ –‬ ‫ﭼــﯚﭼﻪﻛﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﺎﺭﻗﯩﺘﯩــﭗ‪ ،‬ﻣﯘﺳــﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺗﻪﺷﯟﯨــﺸﻜﻪ ﺳــﯧﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﻏــﺎﻥ‬ ‫ﺋﯩــــﺪﻯ‪ .‬ﺑــــﯘ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩــــﯔ ﺋــــﺎﺩﯨﺘﻰ ﺑﻮﻟــــﯘپ‪ ،‬ﻣﻪﻗــــﺴﯩﺘﻰ ﻣﯘﺳــــﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ‬ ‫ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻣــﺴﯩﺰﻟﻪﻧﺪﯛﺭﯛﺵ ﺋﯩــﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪۋەﺗﯩﻠﮕﻪﻧــﻠﻪﺭ ﻣﯘﺳــﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺧﯘﺷــﺎﻝ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩــﺪﯨﻐﺎﻥ ﺧــﻮﺵ ﺧﻪۋەﺭﻧــﻰ ﻳﻪﺗﻜــﯜﺯﺩﻯ‪ .‬ﺑــﯘ ﺋﯩــﺶ ﻣﻪﺩﯨــﻨﻪ ﺧﻪﻟﻘﯩﻨﯩــﯔ‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻗﯩﺰﻯ‪ ،‬ﺋﻮﺳﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ ﺭﯗﻗﻪﻳﻴﻪﻧـﻰ ﺩەﭘـﻨﻪ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻳﺘﯩـﭗ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘـﺎﻥ ۋﺍﻗﺘﯩﻐـﺎ ﺗـﻮﻏﺮﺍ ﻛﻪﻟـﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﻧـﺪﯨﻦ ﺭەﺳـﯘﻟﯘﻟﻼھ‬ ‫ﺑﻪﺩﺭﯨﺪﯨﻦ ﻗﺎﻳﺘﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﺎﺗﻼﻧﺪﻯ‪ .‬ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩە ﻏﻪﻧﯩﻤﻪﺕ ﺋﯧﻠﯩﻨﻐـﺎﻥ ﻣـﺎﻟﻨﻰ‬ ‫ﺗﻪﻗﺴﯩﻢ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﻰ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﻣﯘﺳـﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺋﺎﺭﯨـﺴﯩﺪﺍ‬ ‫ﺋﯩﺨــﺘﯩﻼپ ﭼﯩﻘﺘــﻰ‪ .‬ﻳﺎﺷــﻼﺭ‪ :‬ﺋﯘﺭﯗﺷــﻨﻰ ﺑﯩــﺰ ﻗﯩﻠــﺪﯗﻕ‪ ،‬ﺋﻮﻟﺠــﺎ – ﻏﻪﻧﯩــﻤﻪﺕ‬ ‫ﺑﯩــﺰﮔﯩﻼ ﺧــﺎﺱ‪ ،‬ﺩﯦﻴﯩــﺸﺘﻰ‪ .‬ﻗﯧــﺮﯨﻼﺭ‪ :‬ﺑﯩــﺰ ﺳــﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻳﯜﻟﻪﻧﭽــﯜﻙ ﺑﻮﻟــﺪﯗﻕ‪،‬‬ ‫ﻏﻪﻧﯩﻤﻪﺗﺘﻪ ﺑﯩﺰﻧﯩﯖﻤﯘ ھﻪﺳﺴﯩﺴﯩﻤﯩﺰ ﺑﺎﺭ‪ ،‬ﺩﯦﻴﯩﺸﺘﻰ‪ .‬ﺑـﯘ ﺋﯩﺨـﺘﯩﻼپ ﻛـﯜﭼﻨﻰ‬ ‫ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﺘﯩــﭗ‪ ،‬ﺩﯨﻠــﻼﺭﺩﺍ ﺋــﺎﺩﺍۋەﺕ ﺗﯘﻏــﺪﯗﺭﯗپ‪ ،‬ﺋﯩﺘﺘﯩﭙــﺎﻗﻠﯩﻘﻨﻰ ﺑــﯘﺯﺍﺗﺘﻰ‪ .‬ﺍﷲ‬ ‫ﻣﯘﻧـــﺪﺍﻕ ﺋﯩﺨﺘﯩﻼﭘﻨـــﻰ ﺗـــﯜﮔﯩﺘﯩﺶ ﺋﯜﭼـــﯜﻥ ﺋﻪﻧﻔـــﺎﻝ ﺳﯜﺭﯨـــﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑـــﺎﺵ‬ ‫ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﻨﻰ ﻧﺎﺯﯨﻞ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪” :‬ﻏﻪﻧﯩﻤﻪﺕ ﺗﻮﻏﺮﯨﻠﯩﻖ ﺳـﻪﻧﺪﯨﻦ ﺳﻮﺭﯨـﺸﯩﺪﯗ‪ ،‬ﺳـﻪﻥ‬ ‫ﺋﯘﻻﺭﻏـــﺎ‪ :‬ﻏﻪﻧﯩﻤﻪﺗـــﻠﻪﺭ ﺍﷲﻏـــﺎ ۋە ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭﮔﻪ ﺧـــﺎﺱ؛ ﺍﷲﻏـــﺎ ﺗﻪﻗﯟﺍﺩﺍﺭﻟﯩـــﻖ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ‪ ،‬ﺋﺎﺭﺍﯕﻼﺭﻧﻰ ﺗـﯜﺯەﯕﻼﺭ‪ ،‬ﺍﷲﻏـﺎ ۋە ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩـﺮﯨﮕﻪ ﺋﯩﺘـﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﯖـﻼﺭ‪،‬‬

‫‪- 175 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﺩﯨﮕﯩﻦ‪) “.‬ﺳﯜﺭە ﺋﻪﻧﻔﺎﻝ‪ – 1 ،‬ﺋﺎﻳﻪﺕ( ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﯩﯔ ﻧﯘﺭﻯ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩـﯔ ﺩﯨﻠﻠﯩﺮﯨﻨـﻰ‬ ‫ﻳﯘﺭﯗﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺋﺎﺭﯨﺪﯨﻜﻰ ﻧﯩﺰﺍ ﺗﯜﮔﻪپ‪ ،‬ﺋﯩﺘﺘﯩﭙـﺎﻕ ﺑﻮﻟﯘﺷـﺘﻰ‪ .‬ﻏﻪﻧﯩﻤﻪﺗﻨـﻰ ﺍﷲﻧﯩـﯔ‬ ‫ھـــﯚﻛﻤﻰ ﺑـــﻮﻳﯩﭽﻪ‪ ،‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـــﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﻗـــﺴﯩﻢ ﻗﯩﻠﯩـــﭗ‬ ‫ﺑﯧﺮﯨــــﺸﯩﮕﻪ ﺗﺎﭘــــﺸﯘﺭﯗﺷﺘﻰ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــــﺴﺎﻻﻡ ﻏﻪﻧﯩﻤﻪﺗﻨــــﻰ‬ ‫ﭘﯩﻴﺎﺩﯨﻠﻪﺭﮔﻪ‪ ،‬ﺋﺎﺗﻠﯩﻘﻼﺭﻏﺎ ﭘﻪﺭﻗﻠﯩﻖ ﺋﯜﻟـﯜﺵ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺗﻪﻗـﺴﯩﻢ ﻗﯩﻠﯩـﭗ ﺑﻪﺭﺩﻯ‪.‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ ﺋــﯚﺯﻯ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷــﺘﯘﺭﻏﺎﻥ ﺑﻪﺯﯨﺒﯩــﺮ ﺋﯩــﺸﻼﺭ ﺑﯩــﻠﻪﻥ‬ ‫ﺑﻮﻟــﯘپ ﺟﻪﯕــﮕﻪ ﭼﯩﻘﺎﻟﻤﯩﻐــﺎﻧﻼﺭ ﺋﯜﭼﯜﻧﻤــﯘ ﺋﻮﺧــﺸﺎﺵ ﻧﻪﺳــﯩﯟە ﻗﺎﻟــﺪﯗﺭﺩﻯ‪ ،‬ﺑــﯘ‬ ‫ﭼﯩﻘﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻼﺭ‪ :‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﺪە ﺋﯚﺯ ﺋﻮﺭﻧﯩـﺪﺍ ﻗﺎﻟـﺪﯗﺭﻏﺎﻥ‬ ‫ﺋﻪﺑﯘ ﻟﯘﺑﺎﺏ ﺋﻪﻧﺴﺎﺭﯨﻰ‪ ،‬ﺋﻪﻣﯩﺮ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﻪۋﻑ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩﺴﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨـﺴﯩﺪﺍ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐـﺎﻥ‬ ‫ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺶ ﺋﯜﭼـﯜﻥ ﺋﻪۋەﺗﯩﻠـﮕﻪﻥ ھـﺎﺭﯨﺲ ﺋﯩﺒﻨـﻰ ھـﺎﺗﻪﺏ‪ ،‬ﺭەۋھـﺎ ﺩﯦـﮕﻪﻥ ﺟﺎﻳـﺪﺍ‬ ‫ﻗﻮﺷــﯘﻧﻐﺎ ﻳﯧﺘﯩــﺸﻪﻟﻤﻪﻱ ﻗﯧﭙﻘﺎﻟﻐــﺎﻥ ھــﺎﺭﺱ ﺋﯩﺒﻨــﻰ ﺳــﻪﻣﻤﻪ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺧﻪۋۋﺍﺕ‬ ‫ﺋﯩﺒﻨـــﻰ ﺟـــﯘﺑﻪﻳﺮ ﺩﯛﺷـــﻤﻪﻥ ﺗﻪﺭەﭘﻨﯩـــﯔ ﺋﻪھـــﯟﺍﻟﯩﻨﻰ ﺋﯘﻗـــﯘپ ﻛﯧﻠﯩـــﺸﻜﻪ‬ ‫ﺋﻪۋەﺗﯩﻠﯩــﭗ‪ ،‬ﺋــﯘﺭﯗﺵ ﺗﯜﮔﯩﮕﻪﻧــﺪﯨﻦ ﻛﯧــﻴﯩﻦ ﻗﯘﺷــﯘﻧﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩــﺸﻜﻪﻥ ﺗﻪﻟــﻬﻪ‬ ‫ﺋﯩﺒﻨـــــﻰ ﺋﯘﺑﻪﻳـــــﺪﯗﻟﻼ ﺑﯩـــــﻠﻪﻥ ﺳـــــﻪﺋﯩﺪ ﺋﯩﺒﻨـــــﻰ ﺯەﻳﯩـــــﺪ‪ ،‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــــﺒﻪ‬ ‫ﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـــﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻗﯩـــﺰﻯ ﺭﯗﻗﻪﻳﻴﻪﻧﯩـــﯔ ﻛﯧـــﺴﯩﻠﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍﺷـــﻘﺎ ﻗﻮﻳـــﯘپ‬ ‫ﭼﯩﻘﻘــﺎﻥ ﺋﻮﺳــﻤﺎﻥ ﺋﯩﺒﻨــﻰ ﺋﻪﻓﻔــﺎﻥ‪ ،‬ﻗﯘﺑــﺎ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺋــﺎﻟﯩﻴﻪ ﺋﺎھــﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ‬ ‫ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﻏﺎﻥ ﺋﺎﺳﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﺩﯨﻠﻪﺭﺩﯨـﻦ ﺋﯩﺒـﺎﺭەﺕ ﺋﯩـﺪﻯ‪ .‬ﺑﯘﻧـﺪﯨﻦ‬ ‫ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﻪﺩﺭﻯ ﺳﻮﻗﯘﺷﯩﺪﺍ ﺷﯧﻬﯩﺖ ﺑﻮﻟﻐـﺎﻥ ﺋـﻮﻥ ﺗـﯚﺕ ﻛﯩـﺸﯩﮕﯩﻤﯘ ﺋﻮﺧـﺸﺎﺵ‬ ‫ﻧﻪﺳــﯩﯟە ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﯗﻟــﺪﻯ‪ .‬ﺳﻮﻗﯘﺷــﻨﯩﯔ ﺩەﺳــﻠﯩﯟﯨﺪە ﻳﺎﺭﯨﻼﻧﻐــﺎﻥ ﺋﯘﺑﻪﻳــﺪە ﺋﯩﺒﻨــﻰ‬ ‫ھﺎﺭﯨﺲ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﺎﺑﺪﯗﯗﻟﻤﯘﺗﻪﻟﻠﯩﺒﻜﯩﻤﯘ ﻧﻪﺳﯩﯟە ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﯗﻟـﺪﻯ‪ .‬ﺋـﯘ ﻣﯘﺳـﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ‬ ‫ﺑﻪﺩﺭﯨﺪﯨﻦ ﻗﺎﻳﺘﻘﺎﻥ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﻗﺎﺯﺍ ﻗﯩﻠﯩﭗ‪ ،‬ﺳﻪﻓﺮﺍ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺟﺎﻳﺪﺍ ﺩەﭘﻨﻪ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـــــﺴﺎﻻﻡ ﺑﻪﺩﯨﺮﯨـــــﺪﯨﻦ ﻗﺎﻳﺘﯩـــــﭗ ﻣﻪﺩﯨـــــﻨﯩﮕﻪ‬ ‫ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﺷـــﻘﺎﻧﺪﺍ‪ ،‬ﺋـــﯘﻧﻰ ﻗﯩﺰﭼـــﺎﻗﻼﺭ ﺩﺍﭘﻼﺭﻧـــﻰ ﭼﯧﻠﯩـــﭗ‪ ،‬ﻣﯘﻧـــﯘ ﻧﺎﺧـــﺸﯩﻨﻰ‬ ‫ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺋﺎﻟﺪﻯ‪:‬‬ ‫‪- 176 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬


‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھ ﺗﻮﻟﯘﻥ ﺋﺎﻳﺪەﻙ ﭼﯧﭽﯩﭗ ﻧﯘﺭ‪،‬‬ ‫ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ ﺳﻪﻧﯩﻴﺎ ﺗﯘﻟﯟەﺩﺍﺩﯨﻦ‪.‬‬ ‫ﺧﯘﺩﺍﻏﺎ ﺷﯜﻛﺮﻯ ﻗﯩﻠﻤﺎﻕ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻻﺯﯨﻢ‪،‬‬ ‫ﺑﯩﺮەﺭ ﺋﺎﺩەﻡ ﻗﻮﻝ ﺋﯜﺯﻣﯩﺴﯩﻼ ﺩﯗﺋﺎﺩﯨﻦ‪.‬‬ ‫ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﻣﻪﻗﺒﯘﻝ ﺋﯘﺷﺒﯘ ﺩﯨﻨﻨﻰ‪،‬‬ ‫ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ ﺧﯘﺩﺍﺩﯨﻦ‪.‬‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـﺴﺎﻻﻡ ﻣﻪﺩﯨـﻨﯩﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩـﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧـﺪﯨﻦ ﻛﯧـﻴﯩﻦ‪،‬‬ ‫ﺋﻪﺳﯩﺮﻟﻪﺭ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺳـﺎھﺎﺑﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﻣﻪﺳﻠﯩﻬﻪﺗﻠﻪﺷـﺘﻰ‪ .‬ﺋـﯚﻣﻪﺭ ﺋﯩﺒﻨـﻰ‬ ‫ﺧﻪﺗﺘـــﺎﺏ‪ :‬ﺋـــﻰ ﺭەﺳـــﯘﻟﯘﻟﻼھ‪ ،‬ﺑـــﯘﻻﺭ ﺑﻮﻟـــﺴﺎ ﺳـــﯧﻨﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭﻟﯩﻜﯩﯖﮕﻪ‬ ‫ﭼﯜﻣﭙﯜﺗﻤﯩﮕﻪﻥ‪ ،‬ﺳﺎﯕﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺋﯘﺭﯗﺵ ﻗﯩﻠﻐـﺎﻥ‪ ،‬ﺳـﯧﻨﻰ ﻳﯘﺭﺗﯘﯕـﺪﯨﻦ ھﻪﻳـﺪەپ‬ ‫ﭼﯩﻘﺎﺭﻏﺎﻧﻼﺭ‪ ،‬ﻣﯧﻨﯩﯖﭽﻪ‪ ،‬ﭘﺎﻻﻧﻰ ﺗﯘﻗﻘﯩﻨﯩﻤﻨﻰ ﻣﺎﯕﺎ ﺑﻪﺭ‪ ،‬ﺋـﯘﻧﻰ ﻣﻪﻥ ﺋﯚﻟﺘـﯜﺭەﻱ‪.‬‬ ‫ھﻪﻣــﺰﯨﮕﻪ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨــﺸﻰ ﺋﺎﺑﺒﺎﺳــﻨﻰ ﺑﻪﺭ‪ ،‬ﺋــﯘﻧﻰ ﺋــﯚﺯﻯ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﺳــﯘﻥ‪ ،‬ﺋﻪﻟﯩــﮕﻪ‬ ‫ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨــﺸﻰ ﺋــﯘﻗﻪﻳﻠﯩﻨﻰ ﺑﻪﺭ‪ ،‬ﺋــﯘﻧﻰ ﺋــﯚﺯﻯ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﺳــﯘﻥ‪ .‬ﺷــﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩــﻠﻪﻥ‬ ‫ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ ﺑﯩﺰﻟﻪﺭﺩە ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﯨﺘـﺎ ﻣﯧﻬـﺮﻯ – ﻣـﯘھﻪﺑﺒﻪﺕ ﻳـﻮﻗﻠﯩﻘﯩﻨﻰ‬ ‫ﺑﯩﻠﺴﯘﻥ‪ .‬ﻣﯧﻨﯩﯖﭽﻪ‪ ،‬ﺋﻪﺳﯩﺮﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﻟﯜﺷﻰ ﻛﯧـﺮەﻙ‪ .‬ﺑـﯘﻻﺭ‬ ‫ﻗﯘﺭەﻳﺶ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻠﯩﺮﻯ ۋە ﻛﺎﺗﺘﯩﻠﯩﺮﻯ‪ ،‬ﺩﯦﺪﻯ‪ .‬ﺳـﻪﺋﺪ ﺋﯩﺒﻨـﻰ‬ ‫ﻣﯘﺋــﺎﺯ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺋﺎﺑــﺪﯗﻟﻼ ﺋﯩﺒﻨــﻰ ﺭﺍۋﺍھﻪ ﺑــﯘ ﭘﯩﻜﯩــﺮﮔﻪ ﻗﻮﺷــﯘﻟﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﺑــﯘﺑﻪﻛﺮﻯ‬ ‫ﻣﯘﻧــﺪﺍﻕ ﺩﯦــﺪﻯ‪ :‬ﺋــﻰ ﺭەﺳــﯘﻟﯘﻟﻼھ‪ ،‬ﺑــﯘﻻﺭ ﺑﻮﻟــﺴﺎ ﺳــﯧﻨﯩﯔ ﺋــﯚﺯ ﺟﻪﻣﻪﺗﯩــﯔ ۋە‬ ‫ﻗﻪۋﻣﯩــﯔ‪ .‬ﺍﷲ ﺳــﺎﯕﺎ ﻧﯘﺳــﺮەﺕ ﺋﺎﺗــﺎ ﻗﯩﻠﯩــﭗ ﺋــﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﻏﺎﻟﯩــﭗ ﻗﯩﻠــﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﻣﯧﻨﯩﯖﭽﻪ‪ ،‬ﺋـﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﯚﻟﺘـﯜﺭﻣﻪﻱ‪ ،‬ﺗـﯚﻟﻪﻡ ﺋﯧﻠﯩـﭗ ﻗﻮﻳـﯘپ ﺑﻪﺭﺳـﻪڭ‪ ،‬ﺋـﯘﻻﺭﺩﯨﻦ‬ ‫ﺋﯧﻠﯩﻨﻐـــﺎﻥ ﻣـــﺎﻝ ﻛﺎﭘﯩﺮﻻﺭﻏـــﺎ ﻗﺎﺭﺷـــﻰ ﺗﯘﺭﯗﺷـــﯩﻤﯩﺰﺩﺍ ﺑﯩﺰﻧﯩـــﯔ ﻛـــﯜچ –‬

‫‪- 177 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫ﺋﻪﺳﯩﺮﻟﻪﺭ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﻛﯧﯖﯩﺸﯩﺶ‬

‫ﻗــﯘۋۋﯨﺘﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﺎﺷــﯘﺭﯨﺪﯗ‪ .‬ﺍﷲ ﺋــﯘﻻﺭﻧﻰ ﺳــﻪﻥ ﺋــﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ھﯩــﺪﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠــﺴﺎ‪،‬‬ ‫ﺋـــﯘﻻﺭ ﺳـــﺎﯕﺎ ﻳـــﺎﺭ – ﻳـــﯜﻟﻪﻙ ﺑﻮﻟﯘﺷـــﻰ ﻣـــﯘﻣﻜﯩﻦ‪ ،‬ﺩﯦـــﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ‪ :‬ﺍﷲ ﺑﻪﺯﻯ ﻛﯩــﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻛــﯚﯕﻠﯩﻨﻰ ﺳــﯜﺗﺘﯩﻨﻤﯘ ﻳﯘﻣــﺸﺎﻕ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ‪ ،‬ﺑﻪﺯﻯ ﻛﯩـﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻛـﯚﯕﻠﯩﻨﻰ ﺗﺎﺷـﺘﯩﻨﻤﯘ ﻗـﺎﺗﺘﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩـﺪﯗ‪ .‬ﺋـﻰ‬ ‫ﺋﻪﺑﯘﺑﻪﻛﺮﻯ‪ ،‬ﺳﻪﻥ ﺩﯨﻠﻰ ﻳﯘﻣﺸﺎﻗﻠﯩﻘﺘﺎ ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻤﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳـﺴﻪﻥ‪ ،‬ﺋﯩﺒـﺮﺍھﯩﻢ‬ ‫ﻣﯘﻧــﺪﺍﻕ ﺩﯦــﮕﻪﻥ ﺋﯩــﺪﻯ‪” :‬ﻛﯩﻤﻜــﻰ ﻣﺎﯕــﺎ ﺋﻪﮔﯩــﺸﯩﺪﯨﻜﻪﻥ‪ ،‬ﺋــﯘ ﻣﯧﻨﯩــﯔ‬ ‫ﻳﯘﻟﯘﻣﺪﯨــﺪﯗﺭ‪ ،‬ﻛﯩﻤﻜــﻰ ﻣﺎﯕــﺎ ﺋﺎﺳــﯩﻴﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩــﺪﯨﻜﻪﻥ‪ ،‬ﺳــﻪﻥ ھﻪﻗﯩــﻘﻪﺗﻪﻥ‬ ‫ﻣﻪﻏﻔﯩــﺮەﺕ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩــﺴﻪﻥ‪ ،‬ﻧﺎھــﺎﻳﯩﺘﻰ ﻛﯜﻳﯜﻣﭽﺎﻧــﺴﻪﻥ‪) “.‬ﺳــﯜﺭە ﺋﯩﺒــﺮﺍھﯩﻢ‪،‬‬ ‫‪ – 36‬ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﻰ( ﺋﻰ ﺋﯚﻣﻪﺭ‪ ،‬ﺳﻪﻥ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﻧﯘھﻘـﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳـﺴﻪﻥ‪،‬‬ ‫ﻧﯘھ ﻛﺎﭘﯩﺮﻻﺭﻏﺎ ﺑﻪﺩ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﯘﻧـﺪﺍﻕ ﺩﯦـﮕﻪﻥ ﺋﯩـﺪﻯ‪” :‬ﺋـﻰ ﺭەﺑـﺒﯩﻢ‪ ،‬ﻳﻪﺭ‬ ‫ﻳﯜﺯﯨــﺪە ﻛﺎﭘﯩﺮﻻﻧﯩــﯔ ﺑﯩﺮﯨﻨﯩﻤــﯘ ﺗﯩﺮﯨــﻚ ﻗــﻮﻳﻤﯩﻐﯩﻦ“ )ﺳــﯜﺭە ﻧــﯘھ‪– 26 ،‬‬ ‫ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﯩــﯔ ﺑﯩــﺮ ﻗﯩــﺴﻤﻰ( ﺩﯦــﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ ﺋﻪﺑــﯘﺑﻪﻛﺮﻯ‬ ‫ﺑﯩـــﻠﻪﻥ ﺋـــﯚﻣﻪﺭﻧﻰ ﻣﺎﺧﺘﯩﻐﺎﻧـــﺪﯨﻦ ﻛﯧـــﻴﯩﻦ‪ ،‬ﺋﻪﺑﯘﺑﻪﻛﺮﯨﻨﯩـــﯔ ﭘﯩﻜﯩـــﺮﯨﮕﻪ‬ ‫ﻗﻮﺷـــﯘﻟﺪﻯ‪ ،‬ﭼـــﯜﻧﻜﻰ ﺋﯩﻜﻜﯩﻠﯩـــﺴﯩﻨﯩﯔ ﻣﻪﺧـــﺴﯩﺪﻯ ﺋﻮﺧـــﺸﺎﺵ ﺑﻮﻟـــﯘپ‪،‬‬ ‫ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻨﻰ ﻛﯜﭼﻠﻪﻧـﺪﯛﺭﯛﺵ‪ ،‬ﻣﯘﺷـﺮﯨﻜﻼﺭﻧﻰ ﻣﻪﻏﻠـﯘﺏ ﻗﯩﻠﯩـﺶ ﺋﯩـﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺳﺎھﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ‪ :‬ﺳﯩﻠﻪﺭ ھـﺎﺯﯨﺮ ﻛﻪﻣـﺒﻪﻏﻪﻝ‪ ،‬ﺷـﯘﯕﺎ‬ ‫ﺋﻪﺳــﯩﺮﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ھﯧﭽﺒﯩﺮﯨﻨــﻰ ﺗــﯚﻟﻪﻡ ﺋﺎﻟﻤــﺎﻱ ﺗــﯘﺭﯗپ ﻗﻮﻳــﯘۋەﺗﻤﻪﯕﻼﺭ‪ ،‬ﺩﯦــﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﻗــﯘﺭەﻳﺶ ﺧﻪﻟﻘــﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﻪﺳــﯩﺮﻟﻪﺭﻧﻰ ﺑﯩــﺮ ﺗﻪﺭەپ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩــﺶ ﺗﻮﻏﺮﯨــﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻗﺎﺭﺍﺭﯨــﺪﯨﻦ ﺧﻪۋەﺭ ﺗــﺎﭘﺘﻰ‪ .‬ﺋــﯘﻻﺭ ﺑﻪﺩﺭﻯ ﺳﻮﻗﯘﺷــﯩﺪﺍ‬ ‫ﺋﯚﻟﮕﻪﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﺮﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯩﺮ ﺋـﺎﻱ ﻳﯩﻐـﺎ – ﺯﺍﺭە ﻗﯩﻠﯩـﺸﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧـﻴﯩﻦ‪،‬‬ ‫ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﭼﻮﯕﻠﯩﺮﻯ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﮕﻪ )ﻣﯘﺳـﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺩﯨﻤﻪﻛﭽـﻰ‪ – .‬ﺕ( ﻛـﯜﻟﻜﻪ‬ ‫ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯘﻥ ﺩەپ‪ ،‬ﺗﺎﻛﻰ ﺋﯩﻨﺘﯩﻘﺎﻡ ﺋﺎﻟﻤﯩﻐﯩﭽﻪ‪ ،‬ﺋﯚﻟﮕﻪﻧﻠﻪﺭﮔﻪ ﻳﯩﻐﻠﯩﻤﺎﺳـﻠﯩﻖ‬ ‫ﻗﺎﺭﺍﺭﯨﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﺸﺘﻰ ۋە ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺗﯚﻟﻪﻣﻨﻰ ﻛﯚپ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﻤﯩـﺴﯘﻥ ﺩەپ‪،‬‬ ‫ﺋﻪﺳﯩﺮﮔﻪ ﭼﯜﺷﻜﻪﻥ ﺋﺎﺩەﻣﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗـﯚﻟﻪﻡ ﺑﯧﺮﯨـﭗ ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﯨﯟﯦﻠﯩـﺸﻘﺎ ﺋﺎﻟـﺪﯨﺮﺍپ‬

‫‪- 178 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬


‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﻛﻪﺗﻤﻪﺳﻠﯩﻜﻨﻰ ﺗﻪۋﯨﺴﺴﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﻰ‪.‬‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫ﻣﯘﺗﺘﻪﻟﯩـــــﺐ ﺋﯩﺒﻨـــــﻰ ﺋﻪﺑـــــﯘ ۋەﺩﺍﺋﻪ ﺳـــــﻪھﯩﻤﻰ ﻣﯘﺷـــــﺮﯨﻜﻼﺭﻧﯩﯔ‬ ‫ﺗﻪۋﯨﺴﯩﻴﯩﺴﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﻱ‪ ،‬ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﮕﻪ ﻳﯘﺷـﯘﺭﯗﻥ ﻛﯧﻠﯩـﭗ ﺗـﯚﺕ ﻣﯩـﯔ ﺩەﺭھﻪﻡ‬ ‫ﺑﯧﺮﯨــﭗ‪ ،‬ﺩﺍﺩﯨــﺴﯩﻨﻰ ﺋﻪﺳــﯩﺮﻟﯩﻜﺘﯩﻦ ﻗﻮﺗﻘﯘﺯﯨﯟﺍﻟــﺪﻯ‪ .‬ﺑــﯘ ﭼﺎﻏــﺪﺍ ﻗــﯘﺭەﻳﺶ‬ ‫ﻣﯘﺷـــﺮﯨﻜﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩـــﺮ ﺋﻪﺳـــﯩﺮ ﺋﯜﭼـــﯜﻥ ﻣﯩـــﯔ ﺩەﺭھﻪﻣـــﺪﯨﻦ ﺗـــﯚﺕ ﻣﯩـــﯔ‬ ‫ﺩەﺭھﻪﻣﮕﯩﭽﻪ ﺑﯧﺮﯨﭗ‪ ،‬ﺋﻪﺳﯩﺮﻟﻪﺭﻧﻰ ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﯦﯟﯨﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷـﻠﯩﺪﻯ‪ .‬ﭘـﯘﻟﻰ ﻳـﻮﻕ‪،‬‬ ‫ﻟــــﯧﻜﯩﻦ ﺋﻮﻗﯘﺷــــﻨﻰ‪ ،‬ﻳﯧﺰﯨــــﺸﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩــــﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﻠﯩﻜﻠﻪﺭﻧﯩــــﯔ‬ ‫ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨــﺪﯨﻦ ﺋــﻮﻥ ﺑــﺎﻟﯩﻨﻰ ﺳ ـﺎۋﺍﺗﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩــﭗ ﻗﻮﻳــﯘﺵ ﺑﻪﺩﯨﻠﯩــﮕﻪ ﺋــﺎﺯﺍﺕ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﻨــﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﺳــﯩﺮﻟﻪﺭﺩﯨﻦ ﺗﯚۋەﻧــﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩــﺮ ﺗﯜﺭﻛــﯜﻡ ﻛﯩــﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﯜﺳــﺘﯩﺪە‬ ‫ﺗﻮﺧﺘﯩﻠﯩﭗ ﺋﯚﺗﯩﻤﯩﺰ‪:‬‬ ‫ﺋﻪﻣﯩﺮ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﻪﺑﯘ ﺳـﻮﻓﻴﺎﻥ‪ :‬ﺋﻪﺑـﯘ ﺳـﯘﻓﻴﺎﻧﺪﯨﻦ ﺗـﯚﻟﻪﻡ ﺑﯧﺮﯨـﭗ ﺋـﻮﻏﻠﻰ‬ ‫ﺋﻪﻣﯩﺮﻧﻰ ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﯗۋﯦﻠﯩﺶ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﺪﺍ‪ ،‬ﺋﯘ ﺑﺎﺵ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ‪ :‬ﺍﷲﻏـﺎ ﻗﻪﺳـﻪﻡ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻧﻜــﻰ‪ ،‬ﻣــﯘھﻪﻣﻤﻪﺩﻛﻪ ﺗــﯚﻟﻪﻡ ﺑﯧﺮﯨــﭗ ﺋﻮﻏﻠــﯘﻣﻨﻰ ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﯗۋﺍﻟﻤــﺎﻳﻤﻪﻥ‪.‬‬ ‫ﺋﻮﻏﻠــﯘﻣﻨﻰ ﻧﯩـــﻤﻪ ﻗﯩﻠـــﺴﺎ ﻗﯩﻠـــﺴﯘﻥ‪ ،‬ﺩﯦـــﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﺑـــﯘ ﺳـــﯘﻓﻴﺎﻥ ﻣﻪﻛﻜﯩـــﮕﻪ‬ ‫ﺑﻪﻳﺘــﯘﻟﻼھﻨﻰ ﺗــﺎۋﺍپ ﻗﯩﻠﯩــﺸﻘﺎ ﺑﺎﺭﻏــﺎﻥ ﺳــﻪﺋﺪ ﺋﯩﺒﻨــﻰ ﻧﯘﺋﻤــﺎﻥ ﺋﻪﻧــﺴﺎﺭﯨﯩﻨﻰ‬ ‫ﻛﯚﺭﯛپ ﻗﯧﻠﯩﭗ‪ ،‬ﺋﯚﺯ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺋﻪﻣﯩﺮﻧﯩﯔ ﺑﻪﺩﯨﻠﯩﮕﻪ ﺋـﯘﻧﻰ ﺗﯘﺗﯘۋﯦﻠﯩـﭗ ﺳـﻮﻻپ‬ ‫ﻗﻮﻳـــﺪﻯ‪ ،‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـــﺴﺎﻻﻡ ﺑﯘﻧﯩﯖـــﺪﯨﻦ ﺧﻪۋەﺭ ﺗﯧﭙﯩـــﭗ‪ ،‬ﺋﻪﺑـــﯘ‬ ‫ﺳﯘﻓﻴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺋﻪﻣﯩﺮ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﻪﺋﺪﻧﻰ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘﺭﺩﻯ‪.‬‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫ﺋﻪﺳﯩﺮﻟﻪﺭﻧﻰ ﺗﯚﻟﻪﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﯨﯟﯦﻠﯩﺶ‬

‫ﻗﯘﺭەﻳــــﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﺎﺭﯨــــﺴﯩﺪﺍ ﺩﯛﺷــــﻤﻪﻧﻠﯩﻚ ﻛﯜﭼﻪﻳﮕﻪﻧــــﺪە‪ ،‬ﻣﻪﻛﻜﯩﻠﯩﻜــــﻠﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﺑﯘﻟﺌﺎﺳـــﺘﯩﻦ ﺋﻪﺑﯘﻟﻪھﻪﺑﻨﯩـــﯔ ﺋﯩﻜﻜـــﻰ ﺋﻮﻏﻠﯩﻐـــﺎ ﺋﻮﺧـــﺸﺎﺵ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــــﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻗﯩــــﺰﻯ ﺯەﻳﻨﻪﺑﻨــــﻰ ﺗــــﺎﻻﻕ ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﺘﯩــــﺸﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ‬ ‫ﻗﯩﻠﻐﺎﻧــﺪﺍ‪ ،‬ﺋﻪﺑﯘﻟﺌــﺎﺱ ﺋﯘﻧﯩﻤــﺎﻱ‪ :‬ﺍﷲﻏــﺎ ﻗﻪﺳــﻪﻡ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻧﻜــﻰ‪ ،‬ﺧﻮﺗﯘﻧــﯘﻣﻨﻰ‬ ‫ﻗﯘﻳﯘۋەﺗﻤﻪﻳﻤﻪﻥ‪ ،‬ﻗﯘﺭەﻳﺶ ﺑﯘﻳﯩﭽﻪ ھﯩﭻ ﺧﻮﺗﯘﻧﻨﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐـﺎ ﺗﻪڭ ﻗﯩﻠﻤـﺎﻳﻤﻪﻥ‪،‬‬ ‫ﺩﯦــــﮕﻪﻥ ﺋﯩــــﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﺑﯘﻟﺌــــﺎﺱ ﺋﻪﺳــــﯩﺮﮔﻪ ﭼﯜﺷــــﻜﻪﻧﺪە‪ ،‬ﺯەﻳــــﻨﻪﺏ ﺋــــﯘﻧﻰ‬ ‫ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﯗۋﯦﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ‪ ،‬ﺗﻮﻱ ﻛﯩﭽﯩﺴﻰ ﺋﺎﻧﯩـﺴﻰ ﺧﻪﺩﯨـﭽﻪ ﺑﻮﻳﻨﯩﻐـﺎ ﺋﯧـﺴﯩﭗ‬ ‫ﻗﻮﻳﻐــﺎﻥ ﻣﯘﻧﭽــﺎﻗﯩﻨﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺋﻪۋەﺗﺘــﻰ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺑﯘ ﻣﯘﻧﭽﺎﻗﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛپ‪ ،‬ﺯەﻳـﻨﻪﺑﻜﻪ ﻧﺎھـﺎﻳﯩﺘﻰ ﺋﯩـﭻ ﺋﺎﻏﺮﯨﺘﯩـﭗ‪،‬‬ ‫ﺳﺎھﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ‪ :‬ﺋﻪﺑﯘﻟﺌﺎﺳﻨﻰ ﻗﻮﻳﯘپ ﺑﯧﺮﯨﭗ‪ ،‬ﻣﯘﻧﭽﺎﻗﻨﻰ ﺯەﻳـﻨﻪﺑﻜﻪ ﻗـﺎﻳﺘﯘﺭﯗپ‬ ‫ﺑﻪﺭﺳـــﻪﯕﻼﺭ ﻗﺎﻧـــﺪﺍﻕ ﺑـــﻮﻻﺭ‪ ،‬ﺩﯨﯟﯨـــﺪﻯ‪ ،‬ﺳـــﺎھﺎﺑﯩﻠﻪﺭ ﻗﻮﺷـــﯘﻟﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺯەﻳﻨﻪﺑﻨﯩﯔ ﻣﻪﺩﯨـﻨﯩﮕﻪ ﻛﯜﭼـﯜپ ﻛﯧﻠﯩـﺸﯩﮕﻪ ﺋﻪﺑﯘﻟﺌﺎﺳـﻨﯩﯔ‬ ‫ﺭﯗﺧﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺷﻪﺭﺗﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻧﻰ ﻗﻮﻳﯘپ ﺑﻪﺭﺩﻯ‪ .‬ﺋﻪﺑﯘﻟﺌﺎﺱ ﻣﻪﻛﻜﯩـﮕﻪ‬ ‫ﻗﺎﻳﺘﯩــﭗ ﺑﯧﺮﯨﯩــﭗ ﺯەﻳﻨﻪﺑﻨﯩــﯔ ﺩﺍﺩﯨــﺴﻰ ﻗﯧــﺸﯩﻐﺎ ﻛﯧﺘﯩــﺸﯩﮕﻪ ﺭﯗﺧــﺴﻪﺕ‬ ‫ﻗﯩﻠــﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ ﺋــﺎﺩەﻡ ﺋﻪۋەﺗﯩــﭗ ﺯەﻳﻨﻪﺑﻨــﻰ ﻣﻪﺩﯨــﻨﯩﮕﻪ‬ ‫ﺋﻪﻛﻪﻟﺪﯛﺭﯛۋﺍﻟــﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﺑﯘﻟﺌــﺎﺱ ﻣﻪﻛــﻜﻪ ﭘﻪﺗﻬــﻰ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩــﺸﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨــﺪﯨﺮﺍﻕ‬ ‫ﻣﯘﺳــﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐــﺎﻥ ﺋﯩــﺪﻯ‪ .‬ﺑــﯘ ﭼﺎﻏــﺪﺍ ﺯەﻳــﺒﻪپ ﺋﻪﺑﯘﻟﺌﺎﺳــﻘﺎ ﺑــﯘﺭﯗﻧﻘﻰ ﻧﯩﻜــﺎ‬ ‫ﺑﯘﻳﯩﭽﻪ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗپ ﺑﯧﺮﯨﻠﺪﻯ‪.‬‬

‫ﺋﻪﺑﯘﻟﺌــﺎﺱ ﺋﯩﺒﻨــﻰ ﺭەﺑــﻰ‪ .‬ﺋــﯘ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻗﯩــﺰﻯ‬ ‫ﺯەﻳﻨﻪﺑﻨﯩﯔ ﺋﯧـﺮﻯ ﺋﯩـﺪﻯ‪ ،‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـﺴﺎﻻﻡ ﻗـﯘﺩﺍ ﺑﻮﻟﻐـﺎﻥ ﭼﺎﻏـﺪﺍ‪،‬‬ ‫ﺋﻪﺑﯘﻟﺌﺎﺳﻨﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﮔﯧﭙﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺑﯩـﻠﻪﻥ‬

‫ﺳــــﯘھﻪﻳﻞ ﺋﯩﺒﻨــــﻰ ﺋﻪﻣــــﺮ‪ .‬ﺋــــﯘ ﻗﯘﺭەﻳــــﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﭘﺎﺳــــﺎھﻪﺗﻠﯩﻚ‬ ‫ﻧﺎﺗﯩﻘﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯩﺪﻯ‪ ،‬ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺋـﺎﺯﺍﺭ ﺑﯧﺮەﺗﺘـﻰ‪ .‬ﺋـﯚﻣﻪﺭ ﺋﯩﺒﻨـﻰ‬ ‫ﺧﻪﺗﺘﺎﺏ‪ :‬ﺋﻰ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھ ﻣﯧﻨﻰ ﻗﯘﻳـﯘۋەﺕ‪ ،‬ﺳـﯘھﻪﻳﻠﻨﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜـﻰ ﭼﯩـﺸﯩﻨﻰ‬ ‫ﺳـــﯘﻏﯘﺭﯗپ ﺋـــﺎﻻﻱ‪ ،‬ھﯩﭽﻘﺎﻧـــﺪﺍﻕ ﺟﺎﻳـــﺪﺍ ﺯﺍﺩﻯ ﺳـــﯧﻨﯩﯔ ﺯﯨﻴﯩﻨﯩﯖﻐـــﺎ ﺳـــﯚﺯ‬ ‫ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﯘﻥ‪ ،‬ﺩﯦﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻛﯩـﺸﯩﻨﯩﯔ ﺑﻪﺩﯨﻨﯩﻨـﻰ ﻧﺎﻛـﺎ‬ ‫ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﻤﻪﻥ‪ .‬ﻧﺎﻛﺎ ﻗﯩﻠﺴﺎﻡ‪ ،‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺑﻮﻟﯘﺷـﯘﻣﻐﺎ ﻗﺎﺭﯨﻤـﺎﻱ‪ ،‬ﺍﷲ ﻣﯧﻨـﻰ ﻧﺎﻛـﺎ‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬

‫‪- 179 -‬‬

‫‪- 180 -‬‬


‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﻗﯩﻠﯩــﺪﯗ‪ .‬ﻛﻪﻟﮕﯜﺳــﯩﺪە ﺳــﯘھﻪﻳﻞ ﺋﯩــﺴﻼﻣﻨﯩﯔ ﭘﺎﻳﺪﯨــﺴﯩﻐﺎ ﺳــﯚﺯ ﻗﯩﻠﯩــﺸﻰ‬ ‫ﻣــﯘﻣﻜﯩﻦ‪ ،‬ﺩﯦــﺪﻯ‪ .‬ﻣﯩﻜــﺮەﺯ ﺋﯩﺒﻨــﻰ ھﻪﻓﯩــﺲ ﺳــﯘھﻪﻳﻞ ﺋﯩﺒﻨــﻰ ﺋﻪﻣﺮﻧــﻰ‬ ‫ﺋﻪﺳﯩﺮﮔﻪ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻡ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺳـﯘھﻪﻳﻞ ﺋﯜﭼـﯜﻥ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩـﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﯚﻟﻪﻣﻨﯩـﯔ‬ ‫ﻣﯩﻘــﺪﺍﺭﯨﻨﻰ ﻛﯧﻠﯩــﺸﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧــﻴﯩﻦ‪ ،‬ﺳــﯘھﻪﻳﻞ ﻗﯘﻳــﯘپ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩــﺪﯨﻐﺎﻥ‬ ‫ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩـﯔ ﺗـﯚﻟﻪﻡ ھﻪﻗﻘـﻰ ﻛﻪﻟﮕﯩـﭽﻪ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩـﯔ ﺋﻮﺭﻧﯩﻐـﺎ ﻣﯩﻜـﺮەﺯ ﺗﯘﺗـﯘپ‬ ‫ﺗﯘﺭﯨﻠﯩـــﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟـــﺪﻯ‪ .‬ﺍﷲ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩـــﯔ ﺳـــﯘھﻪﻳﻞ ﺗﻮﻏﺮﯨﻠﯩـــﻖ‬ ‫ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﺌﺎﻻ ﻗﯩﻠﻐـﺎﻥ ﺳـﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﯩـﺸﻘﺎ ﺋﺎﺷـﯘﺭﺩﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـﺴﺎﻻﻡ‬ ‫ۋﺍﭘــﺎﺕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧــﺪﯨﻦ ﻛﯧــﻴﯩﻦ‪ ،‬ﻗﯩــﺮ ﺧﻪﻟﻘﯩــﻐﻪ ﺋﻮﺧــﺸﺎﺷﻼ‪ ،‬ﻣﻪﻛــﻜﻪ ﺧﻪﻟﻘﯩﻤــﯘ‬ ‫ﺋﯩــﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩــﺪﯨﻦ ﻳﯧﻨﯩﯟﺍﻟﻤــﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧــﺪﺍ‪ ،‬ﺳــﯘھﻪﻳﻞ ﺋﻮﺭﻧﯩــﺪﯨﻦ ﺗــﯘﺭﯗپ‬ ‫ﺧﯘﺩﺍﻏــﺎ ھﻪﻣــﺪﯗ – ﺳــﺎﻧﺎ‪ ،‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺩﯗﺭﯗﺕ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻧــﺪﯨﻦ‬ ‫ﻛﯧــﻴﯩﻦ ﻣﯘﻧــﺪﺍﻕ ﺩﯦــﺪﻯ‪ :‬ھﻪﻱ ﺧــﺎﻻﻳﯩﻖ! ﻛﯩﻤﻜــﻰ ﻣــﯘھﻪﻣﻤﻪﺩﻛﻪ ﺋﯩﺒــﺎﺩەﺕ‬ ‫ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ‪ ،‬ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯚﻟﺪﻯ‪ ،‬ﻛﯩﻤﻜﻰ ﺍﷲﻏﺎ ﺋﯩﺒـﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩـﺪﯨﻜﻪﻥ‪،‬‬ ‫ﺍﷲ ھﺎﻳﺎﺕ‪ ،‬ﺋﯚﻟﻤﻪﻳﺪﯗ‪ .‬ﺍﷲﻧﯩﯔ ﻣﯘﻧﯘ ﺳﯚﺯﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻣـﺴﯩﻠﻪﺭ‪ :‬ﺳـﻪﻧﻤﯘ ﭼﯘﻗـﯘﻡ‬ ‫ﺋﯚﻟﯩــﺴﻪﻥ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭﻣــﯘ ﭼﯘﻗــﯘﻡ ﺋﯚﻟﯩــﺪﯗ‪) .‬ﺳــﯜﺭە ﺯﯛﻣﻪﺭ‪ – 30 ،‬ﺋــﺎﻳﻪﺕ( ﺍﷲ ﻳﻪﻧﻪ‬ ‫ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ‪” :‬ﻣـﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺑﻮﻟـﺴﺎ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺑﯩـﺮ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭﺩﯗﺭ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯖـﺪﯨﻦ‬ ‫ﺑــﯘﺭﯗﻥ ﻛــﯚپ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭﻟﻪﺭ ﺋــﯚﺗﻜﻪﻥ‪ ،‬ﺋــﯘ ۋﺍﭘــﺎﺕ ﺑﻮﻟــﺴﺎ ﻳــﺎﻛﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﻟــﺴﻪ‪،‬‬ ‫ﺋﺎﺭﻗﺎﯕﻼﺭﻏــﺎ ﻳﯧﻨﯩﯟﺍﻻﻣــﺴﯩﻠﻪﺭ؟“ )ﺳــﯜﺭە ﺋــﺎﻝ ﺋﯩﻤــﺮﺍﻥ‪– 144 ،‬ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﯩــﯔ ﺑﯩــﺮ‬ ‫ﻗﯩﺴﻤﻰ( ﺋﻪﺯﺑﯩﺮﺍﻳﻰ ﺧﯘﺩﺍ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺑﯩﻠﯩﻤﻪﻧﻜﻰ‪ ،‬ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨـﻰ ﻗﯘﻳـﺎﺵ‬ ‫ﻧﯘﺭﯨﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ھﻪﻣﻤﻪ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺗﺎﺭﻗﯩﻠﯩﺪﯗ‪ ،‬ﺋﻪﺑﯘ ﺳﻮﻓﻴﺎﻧﻐﺎ ﺋﺎﻟـﺪﺍﻧﻤﺎﯕﻼﺭ‪ ،‬ﺋﻪﺑـﯘ‬ ‫ﺳﻮﻓﻴﺎﻥ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻨﯩﯔ ھﻪﻗﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻣﻪﻧﺪەﻛﻼ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺑﯩﻠﯩﺪﯗ‪ ،‬ﻟـﯧﻜﯩﻦ‬ ‫ﺋﯘ ھﻪﺳـﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩـﭗ ﺷـﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩـﺪﯗ‪ .‬ﺭەﺑﺒﯩﯖﻼﺭﻏـﺎ ﺗﻪۋەﻛﻜـﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﯖـﻼﺭ‪،‬‬ ‫ﺍﷲﻧﯩــﯔ ﺩﯨﻨــﻰ ﺩﺍۋﺍﻣﻠﯩــﺸﯩﺪﯗ‪ .‬ﺍﷲﻧﯩــﯔ ﺳــﯚﺯﻯ ھﻪﻕ‪ .‬ﺍﷲﻧﯩــﯔ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﻨــﻰ‬ ‫ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﺍﷲ ﻣﻪﺩەﺕ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ‪ .‬ﺍﷲ ﺩﯨﻨﯩﻨﻰ ﻛﯜﭼﻪﻳﺘﯩـﺪﯗ‪ .‬ﺍﷲ ﺳـﯩﻠﻪﺭﻧﻰ‬ ‫ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻗﻼﺷـــﺘﯘﺭﻏﺎﭼﻘﺎ‪ ،‬ھﻪﻣﻤﯩﯖﻼﺭﺩﯨـــﻦ ﺋـــﺎﺭﺗﯘﻕ ﺑﻮﻟﻐـــﺎﻥ ﺋﻪﺑـــﯘﺑﻪﻛﺮﯨﻨﻰ‬

‫‪- 181 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬

‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺧﻪﻟﯩﭙﯩﺴﻰ ﻗﯩﻠﯩـﭗ ﺳـﺎﻳﻠﯩﺪﯨﯖﻼﺭ‪ .‬ﺑﯘﻧﯩـﯔ‬ ‫ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺋﯩــﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨــﻰ ﻳﻪﻧﯩﻤــﯘ ﻛﯜﭼﻪﻳــﺪﻯ‪ .‬ﻛﯩﻤﻜــﻰ ﻣــﯘﺭﺗﻪﺩ ﺑﻮﻟﯩــﺪﯨﻜﻪﻥ‪،‬‬ ‫ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﺎﻟﻠﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﯩﻤﯩﺰ‪.‬‬ ‫ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﻣـﯘﺭﺗﻪﺩ ﺑﻮﻟـﯘﺵ ﻧﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﯨـﺪﯨﻦ ﻗﺎﻳﺘﯩـﺸﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺳﯘھﻪﻳﻞ ھﻪﻗﻘﯩـﺪە ﻗﯩﻠﻐـﺎﻥ ﺳـﯚﺯﻯ ﺋﯘﻧﯩـﯔ‬ ‫ﻣﯚﺟﯩﺰﯨﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺳﺎﻧﯩﻠﯩﺪﯗ‪.‬‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ۋەﻟﯩـــﺪ ﺋﯩﺒﻨـــﻰ ۋەﻟﯩـــﺪﻧﻰ ﺧﺎﻟﯩـــﺪ ﺑﯩـــﻠﻪﻥ ھﯩـــﺸﺎﻡ ﺗـــﯚﻟﻪﻡ ﺑﯧﺮﯨـــﭗ‬ ‫ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﯨﯟﺍﻟــﺪﻯ‪ .‬ۋەﻟﯩــﺪ ﻣﻪﻛﻜﯩــﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩــﭗ ﻛﯧﻠﯩــﭗ ﻣﯘﺳــﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟــﺪﻯ‪،‬‬ ‫ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ‪ :‬ﺗﯚﻟﻪﻡ ﺑﯧﺮﯨﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﻣﯘﺳـﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟـﺴﺎڭ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳـﻤﯩﺪﻯ؟‬ ‫ﺩﯨﻴﯩﻠﮕﻪﻧﺪە‪ ،‬ﺋـﯘ‪ :‬ﻛﯩـﺸﯩﻠﻪﺭ ﻣﯧﻨـﻰ ﻗﻮﺭﻗـﯘپ ﻣﯘﺳـﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟـﺪﻯ ﺩﯨﻤﯩـﺴﯘﻥ‬ ‫ﺩەپ‪ ،‬ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ‪ ،‬ﺩﯦﺪﻯ‪ .‬ۋەﻟﯩـﺪﻧﯩﯔ ﻣﻪﺩﯨـﻨﯩﮕﻪ ھﯩﺠـﺮەﺕ ﻗﯩﻠﯩـﺸﯩﻐﺎ‬ ‫ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷــــــﻠﯩﺮﻯ ﻗﻮﻳﻤﯩﻐــــــﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ‪ ،‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــــــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــــــﺴﺎﻻﻡ‬ ‫ﺑﻪﻳﺘــﯘﻟﻼھﻨﻰ ﺗــﺎۋﺍپ ﻗﯩﻠﯩــﺸﻘﺎ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧــﺪﺍ‪ ،‬ۋەﻟﯩــﺪ ﺋﯘﻧﯩــﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐــﺎ ﻗﯧﭽﯩــﭗ‬ ‫ﻛﻪﻟﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺳـــﺎﺋﯩﺐ ﺋﯩﺒﻨـــﻰ ﻳﻪﺯﯨـــﺪ‪ .‬ﺋـــﯘ ﻣﯘﺷـــﺮﯨﻜﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﻪﺩﺭﻯ ﺋﯘﺭﯗﺷـــﯩﺪﯨﻜﻰ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻣــﺪﺍﺭﻯ ﺋﯩــﺪﻯ‪ .‬ﺋــﯘ ﺗــﯚﻟﻪﻡ ﺑﯧﺮﯨــﭗ ﺋﻪﺳــﯩﺮﻟﯩﻜﺘﯩﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟــﺪﻯ‪ .‬ﺋــﯘ ﺋﯩﻤــﺎﻡ‬ ‫ﺷﺎﻓﯩﺌﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﯩﺪﺭﯨﺴﻨﯩﯔ ‪ – 5‬ﺑﻮۋﯨﺴﻰ‪.‬‬ ‫ۋەھﻪﺏ ﺋﯩﺒﻨــﻰ ﺋــﻮﻣﻪﻳﺮ ﺟــﯘﻣﻪھﻰ‪ .‬ۋەھﻪﺑﻨﯩــﯔ ﺩﺍﺩﯨــﺴﻰ ﺋــﻮﻣﻪﻳﺮ ﺑﻮﻟــﺴﺎ‬ ‫ﻗﯘﺭەﻳﺸﻨﯩﯔ ﺷﻪﻳﺎﺗﯩﻨﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟـﯘپ‪ ،‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﻛـﯚپ‬ ‫ﺋﺎﺯﺍﺭ – ﻛﯜﻟﭙﻪﺕ ﻗﯩﻼﺗﺘـﻰ‪ .‬ﺑﯩـﺮ ﻛـﯜﻧﻰ ﺋـﯘ ﺳـﻪﻓﯟﺍﻥ ﺋﯩﺒﻨـﻰ ﺋـﯘﻣﻪﻳﻴﻪ ﺑﯩـﻠﻪﻥ‬ ‫ﺑﻪﺩﺭﻯ ﻏﺎﺯﯨﺘﯩﺪﺍ ﺑﺎﺷـﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻛﻪﻟـﮕﻪﻥ ﻣﯘﺳـﯩﺒﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﻪﺳﻠﻪﺷـﺘﻰ‪ .‬ﺋـﻮﻣﻪﻳﺮ‪:‬‬ ‫ﺍﷲﻏــﺎ ﻗﻪﺳــﻪﻣﻜﻰ‪ ،‬ھــﺎﺯﯨﺮ ﺑﯧﺮەﻟﻤﻪﻳﯟﺍﺗﻘــﺎﻥ ﻗﻪﺭﺯﯨــﻢ ۋە ﻣﻪﻧــﺪﯨﻦ ﻛﯧــﻴﯩﻦ ﺋــﺎچ‬ ‫ﻗــﺎﻻﺭﻣﯩﻜﯩﻦ ﺩەپ ﺋﻪﻧــﺴﯩﺮەۋﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑــﺎﻻ – ۋﺍﻗﯩﻠﯩــﺮﯨﻢ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐــﺎﻥ ﺑﻮﻟــﺴﺎ‪،‬‬

‫‪- 182 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬


‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﮕﻪ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩﻧﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯨﯟﯦﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﻪﺗﺘﻰ‪ ،‬ﻣﯧﻨﯩـﯔ ﺋﻮﻏﻠـﯘﻡ‬ ‫ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﺪﺍ ﺋﻪﺳﯩﺮ ﺗﯘﺭﯗﭘﺘﯘ‪ ،‬ﺩﯦـﺪﻯ‪ .‬ﺳـﻪﻓﯟﺍﻥ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐـﺎ‪ :‬ﺋﯘﻧـﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟـﺴﺎ‪،‬‬ ‫ﻗﻪﺭﺯﯨﯖﻨــﻰ ۋە ﺑــﺎﻻ – ۋﺍﻗﯩﻠﯩﺮﯨﯖﻨــﻰ ﻣﻪﻥ ﺋﯜﺳــﺘﯜﻣﮕﻪ ﺋــﺎﻻﻱ‪ ،‬ﺩﯦــﺪﻯ‪ .‬ﺋــﻮﻣﻪﻳﺮ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﭽﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪپ ﺯەھﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳـﯘﻏﯘﺭﯗپ‪ ،‬ﺋﺎﺗﻠﯩﻨﯩـﭗ ﻣﻪﺩﯨـﻨﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟـﺪﻯ‪.‬‬ ‫ھﻪﺯﺭﯨﺘﻰ ﺋﯚﻣﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺗﯜﺭﻛﯜﻡ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺍﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋـﯘ ﺋﯚﻣﻪﻳﺮﻧﯩـﯔ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩـــﭻ ﺋﺎﺳـــﻘﺎﻥ ھﺎﻟـــﺪﺍ ﻛﯩﺮﯨـــﭗ ﻛﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘـــﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛـــﯚﺭﯛپ‪ :‬ﺍﷲﻧﯩـــﯔ‬ ‫ﺩﯛﺷﻤﯩﻨﻰ ﺑﯘ ﺋﯩﺖ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﻧﯩﻴﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﻪﻟﺪﻯ‪ ،‬ﺩﯦـﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﻧـﺪﯨﻦ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ‪ :‬ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺩﯛﺷﻤﯩﻨﻰ ﺋﻮﻣﻪﻳﺮ ﻗﯩﻠﯩـﭻ ﺋﯧـﺴﯩﭗ ﻛﻪﭘﺘـﯘ‪ ،‬ﺩەپ‬ ‫ﺧﻪۋەﺭ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ھﻪﺯﺭﯨﺘـﻰ ﺋـﯚﻣﻪﺭﮔﻪ ﺋـﯘﻧﻰ ﺋﯧﻠﯩـﭗ‬ ‫ﻛﯩﺮﯨﺸﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ‪ .‬ﺋﯚﻣﻪﺭ ﺋﯘﻧﯩـﯔ ﻗﯩﻠﯩﭽﯩﻨـﻰ ﻏﯧﻠﯩﭙﯩـﺪﯨﻦ ﺗﯘﺗﻘـﺎﻥ ھﺎﻟـﺪﺍ‬ ‫ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯩﺮﺩﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﯚﻣﻪﺭﮔﻪ‪ :‬ﺋﯘﻧﻰ ﻗﯘﻳـﯘۋەﺕ‪ ،‬ﺩﯦـﺪﻯ‬ ‫ۋە ﺋـــﯚﻣﻪﻳﺮﻧﻰ ﻳـــﯧﻘﯩﻦ ﻛﯧﻠﯩـــﺸﻜﻪ ﺑـــﯘﻳﺮﯗﺩﻯ‪ .‬ﺋـــﯘﻣﻪﻳﺮ ﻳـــﯧﻘﯩﻦ ﻛﯧﻠﯩـــﭗ‪:‬‬ ‫ﺋﻪﺗﯩﮕﯩــﻨﯩﯖﻼﺭ ﺧﻪﻳﺮﯨﻠﯩــﻚ ﺑﻮﻟــﺴﯘﻥ‪ ،‬ﺩﯦــﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ‪:‬‬ ‫ﺑﯩـــﺰﮔﻪ ﺍﷲ ﺳـــﯧﻨﯩﯔ ﺳـــﺎﻟﯩﻤﯩﯖﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧـــﺸﯩﺮﺍﻕ ﺑﻮﻟﻐـــﺎﻥ ﺋﻪﺳـــﺴﺎﻻﻣﻨﻰ‬ ‫ﺋﺎﻟﻤﺎﺷــﺘﯘﺭﯗپ ﺑﻪﺭﺩﻯ‪ ،‬ﺩﯦــﺪﻯ ۋە ﺋﯚﻣﻪﻳﺮﻧﯩــﯔ ﻧﯩــﻤﻪ ﺋﯜﭼــﯜﻥ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨــﻰ‬ ‫ﺳـــﻮﺭﯨﺪﻯ‪ .‬ﺋـــﻮﻣﻪﻳﺮ‪ :‬ﻗﻮﻟـــﯘﯕﻼﺭﺩﯨﻜﻰ ﺋﻪﺳـــﯩﺮ ﺋﯜﭼـــﯜﻥ ﻛﻪﻟـــﺪﯨﻢ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯖﻐـــﺎ‬ ‫ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﺴﺎﯕﻼﺭ‪ ،‬ﺩﯦﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـﺴﺎﻻﻡ‪ :‬ﺋﯘﻧـﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟـﺴﺎ‪،‬‬ ‫ﻧﯩﻤﯩــﺸﻘﺎ ﻗﯩﻠﯩﭽﯩﯖﻨــﻰ ﺋﯧﻠﯩــﭗ ﻛﻪﻟــﺪﯨﯔ؟ ﺩﯦــﺪﻯ‪ .‬ﺋــﻮﻣﻪﻳﺮ‪ :‬ﻗﯩﻠﯩﭽﻨــﻰ ﺍﷲ‬ ‫ﺋﯘﺭﺳﯘﻥ‪ ،‬ﻗﯩﻠﯩﭻ ﺑﯩـﺰﮔﻪ ﺋﻪﺳـﻘﺎﺗﻤﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺩﯦـﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـﺴﺎﻻﻡ‪:‬‬ ‫ﺭﺍﺳـــﺘﯩﯖﻨﻰ ﺋﯧﻴـــﺖ‪ ،‬ﺯﺍﺩﻯ ﻧﯩﻤﯩـــﺸﻘﺎ ﻛﻪﻟـــﺪﯨﯔ؟ ﺩﯦـــﺪﻯ‪ .‬ﺋـــﻮﻣﻪﻳﺮ‪ :‬ﺋﻪﺳـــﯩﺮ‬ ‫ﺗﻮﻏﺮﯨﻠﯩــﻖ ﻛﻪﻟــﺪﯨﻢ‪ ،‬ﺩﯦــﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ‪ :‬ﻳــﺎﻕ‪ ،‬ﺋﯘﻧــﺪﺍﻕ‬ ‫ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ ،‬ﺳـــﻪﻥ ﺳـــﻪﻓﯟﺍﻥ ﺑﯩـــﻠﻪﻥ ﺗﺎﺷـــﺘﺎ ﺋﻮﻟﺘـــﯘﺭﯗپ ﻣﯘﻧـــﺪﺍﻕ – ﻣﯘﻧـــﺪﺍﻕ‬ ‫ﮔﻪﭘﻠﻪﺭﻧــﻰ ﻗﯩﻠــﺪﯨﯔ ﺋﻪﻣﻪﺳــﻤﯘ؟ ﺩﯦــﺪﻯ‪ .‬ﺋــﻮﻣﻪﻳﺮ‪ :‬ﺳــﯧﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳــﻤﺎﻧﺪﯨﻦ‬ ‫ﺳــﯚﺯﻟﯩﮕﯩﻨﯩﯖﮕﻪ ۋە ﺳــﺎﯕﺎ ﭼﯜﺷــﻜﻪﻥ ۋەھﯩــﻴﮕﻪ ﭼﯜﻣﭙــﯜﺗﻤﯩﮕﻪﻥ ﺋﯩــﺪﯗﻕ‪،‬‬

‫‪- 183 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬

‫ﺳﻪﻓﯟﺍﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯚﺯﻟﻪﺷﻜﻪﻥ ﻳﻪﺭﺩە ﺑﯩـﺰ ﺋﯩﻜﻜﯩﻤﯩـﺰﺩﯨﻦ ﻏﻪﻳـﺮﻯ ﺋـﺎﺩەﻡ ﻳـﻮﻕ‬ ‫ﺋﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺩﯦﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـﺴﺎﻻﻡ ﺳـﺎھﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ‪ :‬ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨـﺸﯩﯖﻼﺭ‬ ‫ﺋﻮﻣﻪﻳﺮﮔﻪ ﺩﯨﻨﻰ ﺋﻪھﻜﺎﻡ ۋە ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺋﯚﮔﯩﺘﯩﯖﻼﺭ‪ ،‬ﺋﻪﺳـﯩﺮﻧﻰ ﻗﻮﻳـﯘپ ﺑﯧـﺮﯨﯖﻼﺭ‪،‬‬ ‫ﺩﯦــﺪﻯ‪ .‬ﺋــﻮﻣﻪﻳﺮ ﻣﻪﻛﻜﯩــﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩــﭗ ﺑﯧﺮﯨــﭗ‪ ،‬ﻣﯘﺳــﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐــﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ‬ ‫ﺟﺎﻛﺎﺭﻟﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﺑﯘ ﺋﻪﺯﯨﺰ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﯚﻣﻪﻳﺮ‪ .‬ﺋﯘ ﻣﯘﺳﺌﻪﺩ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﻮﻣﻪﻳﺮﻧﯩـﯔ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨـﺸﻰ‬ ‫ﺑﻮﻟﯘپ‪ ،‬ﺋﻪﺑﯘ ﺋﻪﺯﯨﺰﻧﻰ ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﺗﯚﺕ ﻣﯩﯔ ﺩەﺭھﻪﻡ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﯨﯟﺍﻟﺪﻯ‪.‬‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﺋﺎﺑﺒﺎﺱ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﺎﺑـﺪﯗﻟﻤﯘﺗﻪﻟﻠﯩﺐ‪ .‬ﺋـﯘ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ‬ ‫ﺗﺎﻏﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﯘپ‪ ،‬ﺑﻪﺩﺭﻯ ﻏﺎﺯﯨﺘﯩﻐﺎ ﻧﺎﺋﯩﻼﺝ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺋﯩـﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﺑﺒـﺎﺱ ﺋﻪﺳـﯩﺮﮔﻪ‬ ‫ﭼﯜﺷــﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧــﻴﯩﻦ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯖﻐــﺎ ۋە ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨــﺸﻰ ﺋــﻮﻗﻪﻳﻠﮕﻪ ﺗــﯚﻟﻪﻡ ﺑﻪﺭﺳــﻪ‬ ‫ﻗﻮﻳــﯘپ ﺑﯧﺮﯨــﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯘﻗﺘﯘﺭﯗﻟــﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﺑﺒــﺎﺱ‪ :‬ﺑﯩــﺰ ﺋﯘﺭﯗﺷــﻘﺎ ﻣﻪﺟﺒــﯘﺭﻯ‬ ‫ﭼﯩﻘﻘــﺎﻥ ﺗﯘﺭﺳــﺎﻕ‪ ،‬ﻧﯩﻤﯩــﺸﻘﺎ ﺗــﯚﻟﻪﻡ ﺑﯧﺮﯨــﺪﯨﻜﻪﻧﻤﯩﺰ؟ ﺩﯦــﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ‪ :‬ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﺷﺘﻪ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﻪﺭ ﺳـﯧﭙﯩﺪە ﺑﻮﻟـﺪﯗڭ ﺋﻪﻣﻪﺳـﻤﯘ؟ ﺩەپ‪،‬‬ ‫ﺋﺎﺑﺒﺎﺳـــــﺘﯩﻦ ۋە ﺋﻮﻗﻪﻳﻠﯩـــــﺪﯨﻦ ﺗـــــﯚﻟﻪﻡ ﺋﺎﻟـــــﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﺑﺒـــــﺎﺱ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــــﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻣﻐﺎ‪ :‬ﻣﯧﻨــﻰ ﻗﯘﺭەﻳــﺸﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩــﺪە ﺋﯚﻣﯜﺭﻟــﯜﻙ ﻛﻪﻣــﺒﻪﻏﻪﻝ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩــﭗ ﻗﻮﻳــﺪﯗڭ‪ ،‬ﺩﯦــﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ‪ :‬ﻧﯩﻤﯩــﺸﻘﺎ ﺋﯘﻧــﺪﺍﻕ‬ ‫ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ؟ ﺳﻪﻥ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻛﯧﻠﯩـﺪﯨﻐﺎﻥ ﭼﯧﻐﯩﯖـﺪﺍ ﺋﯘﻣﻤـﯘ ﻓﻪﺯﻟﯩﻨﯩـﯔ ﻳﯧﻨﯩـﺪﺍ‬ ‫ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻣﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﻗﻮﻳﯘپ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﺋﯚﻟﯜﻡ ﻛﻪﺗـﺴﻪﻡ‪ ،‬ﺑـﺎﻳﻠﯩﻐﯩﻢ ﺳـﺎﯕﺎ ﻗﺎﻟﯩـﺪﯨﻐﺎﻥ‬ ‫ﺑﻮﻟــﺪﻯ‪ ،‬ﺩﯨﻤﯩــﺪﯨﯖﻤﯘ؟ ﺩﯦــﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﺑﺒــﺎﺱ‪ :‬ﺍﷲﻏــﺎ ﻗﻪﺳــﻪﻣﻜﻰ‪ ،‬ھــﯧﭻ ﺋــﺎﺩەﻡ‬ ‫ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺘﺘﻰ‪ ،‬ﺩﯦﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﺎﺑﺒﺎﺳـﻘﺎ ﻗﯩﻠﻐـﺎﻥ ﺑـﯘ‬ ‫ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﯩـــﺴﻰ ﺋﺎﺩﺍﻟﻪﺗﻠﯩـــﻚ ۋە ﺑﺎﺭﺍۋەﺭﻟﯩﻜﻨﯩـــﯔ ﺋﻪڭ ﻳـــﯘﻗﯩﺮﻯ ﺩەﺭﯨﺠﯩـــﺴﻰ‬ ‫ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـﺴﺎﻻﻡ ﺗﺎﻏﯩـﺴﯩﻨﯩﯔ ﻣﻪﺟﺒـﯘﺭﻯ ﭼﯩﻘﻘـﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ‬ ‫ﺑﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗﭘﻤﯘ ﺋﯘﻧﻰ ﻛﻪﭼﯜﺭﻣﯩﺪﻯ‪ .‬ۋﺍھـﺎﻟﻪﻧﻜﻰ‪ ،‬ﺗﺎﻏﯩـﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷـﻘﺎ ﺭﺍﺳـﺖ‬ ‫ﻛﻪﻣﺒﻪﻏﻪﻝ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺗﻮپ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﻡ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﺩﺍﻟﻪﺕ ﺩﯦـﮕﻪﻥ‬ ‫‪- 184 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬


‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫ﺷــﺎﺋﯩﺮ ﺋﻪﺑــﯘ ﺋــﻮﺯﺯە ﺟــﯘﻣﻪھﻰ‪ .‬ﺋــﯘ ﻣﻪﻛﻜﯩــﺪﯨﻜﻰ ﭼﺎﻏــﺪﺍ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﺎﺯﺍﺭ ﺑﯧﺮەﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﻪﺳـﯩﺮﮔﻪ ﭼﯜﺷـﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧـﻴﯩﻦ‪،‬‬ ‫ﺋــﻰ ﻣــﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ‪ ،‬ﻣﯧﻨﯩــﯔ ﭘﯧﻘﯩــﺮ‪ ،‬ﺑــﺎﻻ ـ ۋﺍﻗﯩﻠﯩــﻖ ھــﺎﺟﻪﺗﻤﻪﻥ ﻛﯩــﺸﻰ‬ ‫ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻤﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺴﻪﻥ‪ ،‬ﻣﺎﯕﺎ ﻛﻪﯕﭽﯩﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠـﺴﺎڭ‪ ،‬ﺩﯦـﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯩﻠﺘﯩﭙﺎﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﯕﭽﯩﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺗﯚﻟﻪﻡ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺍﷲﻧﯩﯔ ﻛﺎﻳﯩﺸﻰ‬ ‫ﺋﻪﺳﯩﺮﻟﻪﺭﺩﯨﻦ ﺗﯚﻟﻪﻡ ﺋﯧﻠﯩﻨﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ‪ ،‬ﺍﷲ ﺑـﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨـﺴﯩﺪﺍ‬ ‫ﻣﯘﻧــﯘ ﺋــﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﻧﺎﺯﯨــﻞ ﻗﯩﻠــﺪﻯ‪” :‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻧﯩــﯔ ﺯﯨﻤﯩﻨــﺪﺍ ﺩﯛﺷــﻤﻪﻧﻨﻰ‬ ‫ﻗﯩﺮﻣـــﺎﻱ ﺋﻪﺳـــﯩﺮ )ﺋﻪﺳـــﯩﺮﻟﻪﺭﺩﯨﻦ ﺗـــﯚﻟﻪﻡ( ﺋـــﯧﻠﯩﺶ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭﮔﻪ ﺩﯗﺭﯗﺱ‬ ‫ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ .‬ﺳــﯩﻠﻪﺭ ﺩﯗﻧﻴــﺎ ﻣﯧﻠﯩﻨــﻰ ﻛﯚﺯﻟﻪﻳــﺴﯩﻠﻪﺭ‪ ،‬ﺍﷲ ﺳــﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﻨﯩــﯔ‬ ‫ﺳﺎۋﺍﺑﯩﻨﻰ ﻛﯚﺯﻟﻪﻳﺪﯗ‪ .‬ﺍﷲ ﻏﺎﻟﯩﭙﺘﯘﺭ‪ ،‬ﺍﷲ ھﯩﻜﻤﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩـﺪﯗﺭ‪.‬‬ ‫ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﭼﯩﻘﺎﺭﻏﺎﻥ ھﯚﻛﻤﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩـﺴﺎ ﺋﯩـﺪﻯ‪ ،‬ﺗـﯚﻟﻪﻡ ﺋـﺎﻟﻐﯩﻨﯩﯖﻼﺭ‬ ‫ﺋﯜﭼﯜﻥ‪ ،‬ﺯﻭﺭ ﺋﺎﺯﺍﭘﻘﺎ ﺩﯗﭼﺎﺭ ﺑـﯘﻻﺗﺘﯩﯖﻼﺭ‪) “.‬ﺳـﯜﺭە ﺋﻪﻧﻔـﺎﻝ‪ 67 ،‬ـ‪ 68 ،‬ـ ﺋـﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ(‬ ‫ﺍﷲ ﺍﷲﻧﯩﯔ ﻳﯘﻟﯩﺪﯨﻦ ﻣﻪﻧﺌﻰ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ‪ ،‬ﺋﯩـﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻨﯩـﯔ ﺗﺎﺭﻗﯩﻠﯩـﺸﯩﻐﺎ‬ ‫ﺗﻮﺳـﻘﯘﻧﻠﯘﻕ ﻗﯩﻠﯩــﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﺳــﯩﺮﻟﻪﺭﻧﻰ ﺋﯚﻟﺘــﯜﺭﻣﻪﻱ‪ ،‬ﺗــﯚﻟﻪﻡ ﺋﯧﻠﯩــﭗ ﻗﻮﻳــﯘپ‬ ‫ﺑﯧﺮﯨﺸﻨﻰ ﻣﻪﻧﺌﻰ ﻗﯩﻠﺪﻯ؛ ﺗﯚﻟﻪﻣﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﭘـﯘﻝ ـ ﻣـﺎﻟﻨﻰ ﺗﺎﻟﻠﯩﻐـﺎﻧﻠﯩﻘﻰ‬ ‫ﺋﯜﭼـــﯜﻥ ﺑﻪﺯﻯ ﻣﯘﺳـــﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺋﻪﻳﯩﭙﻠﯩـــﺪﻯ‪ .‬ﺋﯩﺠﺘﯩﻬـــﺎﺕ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻨﯩـــﯔ‬ ‫ﻣﻪﻗــﺴﯩﺘﻰ ﺗــﻮﻏﺮﺍ ﺑﻮﻟــﺴﯩﻼ‪ ،‬ﺋﯩﺠﺘﯩﻬــﺎﺗﻰ ﺧﺎﺗــﺎ ﺑﻮﻟــﺴﯩﻤﯘ‪ ،‬ﺍﷲﻧﯩــﯔ ﺋــﯘﻧﻰ‬ ‫‪- 185 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫ﻣﯘﺷــﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﯩــﺪﯗ‪ .‬ﺑﯘﻧﯩــﯔ ﺋﻪﺟﻪﭘﻠﯩﻨﻪﺭﻟﯩﻜــﻰ ﻳــﻮﻕ‪ ،‬ﭼــﯜﻧﻜﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋــﺎﻻ‬ ‫ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﺪﺍ‪” :‬ﺋﻰ ﻣﯚﺋﻤﯩﻨﻠﻪﺭ‪ ،‬ﺋﯚﺯەﯕﻠﻪﺭﻧﯩﯔ‪ ،‬ﻳـﺎ ﺋﺎﺗـﺎ ـ ﺋﺎﻧﺎﯕﻼﺭﻧﯩـﯔ‪ ،‬ﻳـﺎ ﺋـﯘﺭﯗﻕ ـ‬ ‫ﺗﯘﻗﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻼﺭﻧﯩـــﯔ ﺯﯨﻴﯩﻨﯩﻐـــﺎ ﮔﯘۋﺍھﻠﯩـــﻖ ﺑﯧﺮﯨـــﺸﻜﻪ ﺗـــﻮﻏﺮﺍ ﻛﻪﻟـــﮕﻪﻥ‬ ‫ﺗﻪﻗــﺪﯨﺮﺩﯨﻤﯘ‪ ،‬ﮔﯘۋﺍھﻠﯩﻘﺘــﺎ ﺍﷲﻧــﻰ ﻛــﯚﺯﺩە ﺗﯘﺗــﯘپ‪ ،‬ﺋﺎﺩﯨــﻞ ﺑﻮﻟــﯘﯕﻼﺭ‪)“ .‬ﺳــﯜﺭە‬ ‫ﻧﯩﺴﺎ ‪ 135‬ـ ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﻗﯩﺴﻤﻰ( ﺩەپ ﺗﻪﻟﯩﻢ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺋﻪﺧـﻼﻕ ﺋﺎﺷـﯘﻧﺪﺍﻕ‬ ‫ﺋﯩﺪﻯ‪.‬‬

‫ﺟﺎﺯﯨﻠﯩﻤﺎﺳــﻠﯩﻖ ﺗﻮﻏﺮﯨــﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ھــﯚﻛﻤﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐــﺎﻥ ﺑﻮﻟــﺴﺎ ﺋﯩــﺪﻯ‪ ،‬ﺋــﯘﻻﺭ‬ ‫ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﻐﺎ ﺩﯗﭼﺎﺭ ﺑـﻮﻻﺗﺘﻰ‪ .‬ﺗـﻮﻏﺮﺍ ﻧﯩـﻴﻪﺕ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺋﯧﻠﯩﻨﻐـﺎﻥ ﺗـﯚﻟﻪﻣﻨﻰ‬ ‫ﺍﷲ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ھﺎﻻﻝ ﻗﯩﻠـﺪﻯ‪ .‬ﻣﺎﻧـﺎ ﺑـﯘ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ‬ ‫ﺭﺍﺳــﺖ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨــﻰ ﻛﯚﺭﺳــﯩﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨــﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪڭ ﻛﯜﭼﻠــﯜﻙ‬ ‫ﺩەﻟﯩﻠﻠﻪﺭﻧﯩــﯔ ﺑﯩﺮﯨــﺪﯗﺭ‪ .‬ﺋﻪﮔﻪﺭ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩــﻚ ﺍﷲ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩــﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐــﺎﻥ‬ ‫ﺑﻮﻟــﺴﺎ‪ ،‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ ﻛﯚﭘﭽﯩﻠﯩــﻚ ﺳــﺎھﺎﺑﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﭘﯩﻜــﺮﻯ‬ ‫ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺋﯩﺠـﺮﺍ ﻗﯩﻠﻐـﺎﻥ ﺗـﯚﻟﻪﻡ ﺋـﯧﻠﯩﺶ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩـﺴﻰ ﺋﯜﭼـﯜﻥ ﺋـﯚﺯﯨﮕﻪ ﺋـﯚﺯﻯ‬ ‫ﻛﺎﻳﯩﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ‪ .‬ﺍﷲ ﻧﯩﻴﯩﺘﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻪﺳﯩﺮﻟﻪﺭﮔﻪ ﺋـﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﺋﯧﻠﯩﻨﻐـﺎﻥ‬ ‫ﺗﯚﻟﻪﻡ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺳﺎۋﺍﺏ ﺑﯧﺮﯨﺸﻨﻰ ۋە ﮔﯘﻧـﺎﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻣﻪﻏﭙﯩـﺮەﺕ ﻗﯩﻠﯩـﺸﯩﻨﻰ ۋەﺩە‬ ‫ﻗﯩﻠﯩـــﭗ‪ ،‬ﻗﯘﺭﺋﺎﻧـــﺪﺍ ﻣﯘﻧـــﺪﺍﻕ ﺩﯦـــﺪﻯ‪” :‬ﺋـــﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭ‪ ،‬ﻗﻮﻟـــﯘﯕﻼﺭﺩﯨﻜﻰ‬ ‫ﺋﻪﺳــﯩﺮﻟﻪﺭﮔﻪ‪ ،‬ﺍﷲ ﺩﯨﻠﯩﯖــﻼﺭﺩﺍ ﺑﯩــﺮەﺭ ﻳﺎﺧــﺸﯩﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺑــﺎﺭﻟﯩﻐﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠــﺴﻪ‪،‬‬ ‫ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺳـﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﯧﻠﯩﻨﻐـﺎﻥ ﺗﯚﻟﻪﻣـﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧـﺸﻰ ﻧﻪﺭﺳـﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯧﺮﯨـﺪﯗ‪،‬‬ ‫ﺳــﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻣﻪﻏﭙﯩـــﺮەﺕ ﻗﯩﻠﯩــﺪﯗ‪ ،‬ﺍﷲ ﻧﺎھـــﺎﻳﯩﺘﻰ ﻣﻪﻏﭙﯩــﺮەﺕ ﻗﯩﻠﻐـــﯘﭼﻰ ۋە‬ ‫ﻣﯩﻬﺮﻯ ـ ﺷﻪﭘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﺯﺍﺗﺘﯘﺭ‪ ،‬ﺩﯨﮕﯩﻦ‪) “.‬ﺳـﯜﺭە ﺋﻪﻧﻔـﺎﻝ‪ 70 ،‬ـ ﺋـﺎﻳﻪﺕ(‬ ‫ﺍﷲ ﺑﻪﺩﺭﻯ ﻏــــﺎﺯﯨﺘﻰ ﺋــــﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯩــــﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻨــــﻰ ﻏﺎﻟﯩــــﭗ ﻗﯩﻠــــﺪﻯ ۋە‬ ‫ﻣﯘﺳـــﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﻛﯜﭼﻠﻪﻧـــﺪﯛﺭﺩﻯ‪ ،‬ﻣﯜﺷـــﺮﯨﻜﻠﯩﻜﻜﻪ ﻗـــﺎﺗﺘﯩﻖ ﺯەﺭﺑﻪ ﺑﻪﺭﺩﻯ‪،‬‬ ‫ﺋﯘۋﯨﺴﯩﻨﻰ ۋەﻳـﺮﺍﻥ ﻗﯩﻠـﺪﻯ‪ .‬ﻣﯘﺳـﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺳـﺎﻧﻰ ﺋـﺎﺯ‪ ،‬ﻣﯜﺷـﺮﯨﻜﻠﻪﺭﻧﯩﯔ‬ ‫ﺳﺎﻧﻰ ﻛﯚپ ﺑﻮﻟﯘپ ﺗﯘﺭﯗﻏﻠﯘﻕ ﺷـﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟـﺪﻯ‪ .‬ﺩﯛﺷـﻤﻪﻧﻠﻪﺭ ﻗـﯘﺭﺍﻝ ـ ﻳـﺎﺭﺍﻕ‪،‬‬ ‫ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻖ ﺟﻪھﻪﺗﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺷﯘﻧﭽﻪ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ۋە ﺳﺎﻥ ﺟﻪھﻪﺗﺘﯩﻦ ﺷﯘﻧﭽﻪ ﻛـﯚپ‬ ‫ﺗﯘﺭﯗﻏﻠﯘﻕ ﻳﻪﻧﻪ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻏﻪﻟﯩﺒﻪ ﻗﯩﻠﯩـﺸﻰ ﺍﷲﻧﯩـﯔ ﺋﯩـﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨـﻰ‬ ‫ۋە ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﻠﺘﯩﭙﺎﺗﯩﻨﯩﯔ ﺋﯘﭼﯘﻕ ﺋـﺎﻻﻣﯩﺘﻰ ﺋﯩـﺪﻯ‪ .‬ﺍﷲ‬ ‫ﺑﻪﺩﺭﻯ ﻏﻪﻟﯩﺒﯩــﺴﻰ ﻧﯧﻤﯩﺘﯩﻨــﻰ ﻣﯘﺳــﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺑﺎﻳــﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩــﭗ‪ ،‬ﻗﯘﺭﺋﺎﻧــﺪﺍ‬ ‫ﻣﯘﻧــــﺪﺍﻕ ﺩﯦــــﺪﻯ‪” :‬ﺑﻪﺩﺭﯨــــﺪە ﺳــــﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺍﷲ ﻣﻪﺩەﺕ ﺑﻪﺭﺩﻯ‪ .‬ھــــﺎﻟﺒﯘﻛﻰ‪،‬‬ ‫ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺳﺎﻧﯩﯖﻼﺭ ﺋﺎﺯ ﺋﯩﺪﻯ‪) “.‬ﺳﯜﺭە ﺋﺎﻝ ﺋﯩﻤـﺮﺍﻥ‪ 123 ،‬ـ ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﯩـﯔ ﺑﯩـﺮ‬

‫‪- 186 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬


‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫ﻗﻪﻳﻨﯘﻗﺎ ﻏﺎﺯﯨﺘﻰ‬ ‫ﺑﯩﺮﻛﯩـــﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜـــﻰ ﺩﯛﺷـــﻤﯩﻨﻰ ﺑﻮﻟـــﯘپ‪ ،‬ﺋـــﯘ ﺑﯩـــﺮ ﺩﯛﺷـــﻤﯩﻨﻰ‬ ‫ﺋﯜﺳــﺘﯩﺪﯨﻦ ﻏﻪﻟﯩـــﺒﻪ ﻗﯩﻠــﺴﺎ‪ ،‬ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﺠـــﻰ ﺩﯛﺷــﻤﯩﻨﯩﻨﯩﯔ ﺑﯧـــﺸﯩﻐﺎ ﻏﻪﻡ‬ ‫ﭼﯜﺷـــﯜپ‪ ،‬ﺋﻮﻏﯩـــﺴﻰ ﻗﺎﻳﻨـــﺎپ‪ ،‬ﺋﺎﻗﯩﯟﯨﺘﯩﻨﯩـــﯔ ﻧﯩـــﻤﻪ ﺑﻮﻟﯘﺷـــﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﯨﻤـــﺎﻱ‪،‬‬ ‫ﺩﯛﺷــﻤﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﻟﯩــﺸﻰ ﺗﯘﺭﻏــﺎﻧﻼ ﮔﻪپ‪ .‬ﺑﻪﺩﺭﻯ ﻏــﺎﺯﯨﺘﻰ ﻏﻪﻟﺒﯩﻠﯩــﻚ‬ ‫ﺋﺎﻳﺎﻗﻼﺷــﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧــﻴﯩﻦ‪ ،‬ﺑﻪﻧــﻰ ﻗﻪﻳﻨﯘﻗــﺎ ﻳﻪھﯘﺩﯨﻴﻠﯩﺮﯨﻨﯩــﯔ ﻣﯘﺳــﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ‬ ‫ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﻐــﺎﻥ ﻣﯘﻧﺎﺳــﯩﯟﯨﺘﻰ ﺋﻪﻧﻪ ﺷــﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟــﺪﻯ‪ .‬ﺋــﯘﻻﺭ ﻣﯘﺳــﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ‬ ‫ﺑﯩـــــﻠﻪﻥ ﻗﯩﻠﯩـــــﺸﻘﺎﻥ ۋەﺩﯨـــــﺴﯩﺪﯨﻦ ﻳﯧﻨﯩﯟﯦﻠﯩـــــﭗ‪ ،‬ﺩﯛﺷـــــﻤﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ‬ ‫ﺋﺎﺷـــﻜﺎﺭﯨﻠﯩﺪﻯ ۋە ﺋﻪﻧـــﺴﺎﺭﯨﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩـــﺮ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩـــﯔ ﻧﯘﻣﯘﺳـــﯩﻨﻰ ﺩەﭘـــﺴﻪﻧﺪە‬ ‫ﻗﯩﻠﺪﻯ‪ .‬ﺑﯘ ھﺎﻝ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺋـﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﻬﺘﯩﻴـﺎﺕ ﻗﯩﻠﯩـﺸﻘﺎ‪ ،‬ﻣﻪﺩﯨﻨﯩـﺪە‬ ‫ﻣﯘﺳــﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺩﯛﺷــﻤﻪﻧﻠﻪﺭ ﺋﺎﺭﯨــﺴﯩﺪﺍ ﺋــﯘﺭﯗﺵ ﻳــﯜﺯ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﭼــﺎﻏﻼﺭﺩﺍ‬ ‫ﻳﻪھﯘﺩﯨﻴﻼﺭﻏــﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩــﺸﻜﻪ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳــﺪﯗ‪ ،‬ﺩﯦــﮕﻪﻥ ﺗﯘﻧﯘﺷــﻘﺎ ﺋﯩــﮕﻪ ﻗﯩﻠــﺪﻯ‪ .‬ﺍﷲ‬ ‫ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﺪﺍ ﺑﯘﺋﺎﻳﻪﺗﻨﻰ ﻧﺎﺯﯨﻞ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪” :‬ﺳـﻪﻥ ﻣﻪﻟـﯘﻡ ﻗﻪۋﻣﯩﻨﯩـﯔ ﻛﯧﻠﯩـﺸﯩﻤﮕﻪ‬ ‫ﺧﯩﻴﺎﻧﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﺴﺎڭ‪ ،‬ﻛﯧﻠﯩـﺸﯩﻤﻨﻰ ﺋﯘﻻﺭﻏـﺎ ﺗﺎﺷـﻼپ ﺑﻪﺭﮔﯩـﻦ‪.‬‬ ‫‪- 187 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫ﻗﯩــﺴﻤﻰ( ﺑﻪﺩﺭﻯ ﻏــﺎﺯﯨﺘﻰ ﻣﯘﺳــﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺋﯧﻠﯩــﭗ ﺑﺎﺭﻏــﺎﻥ ﺋﻪڭ ﭼــﻮڭ ﻏــﺎﺯﺍﺕ‬ ‫ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺋﯩـﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨـﻰ ﺋﯜﺳـﺘﯜﻟﯜﻛﻜﻪ ﺋﯩـﮕﻪ ﺑﻮﻟـﺪﻯ‪ .‬ﺋﯩـﺴﻼﻡ‬ ‫ﻧــﯘﺭﻯ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﻨــﻰ ﻳــﯘﺭﯗﺗﺘﻰ‪ .‬ﺑﻪﺩﺭﻯ ﻏﺎﺯﯨﺘﯩــﺪﺍ ﻗﯘﺭەﻳــﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﭼﻮﯕﻠﯩﺮﯨــﺪﯨﻦ‬ ‫ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻐﺎ ﺋﻪڭ ﺋﯚچ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺗﯜﺭﻛﯜﻡ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﻟـﺪﻯ‪ ،‬ﺑﺎﺷـﻘﺎ‬ ‫ﺋﻪﺭەﺑﻠﻪﺭﻧﯩــﯔ ﻛــﯚﯕﻠﯩﮕﻪ ﻗﻮﺭﻗــﯘﻧﭻ ﭼﯜﺷــﺘﻰ‪ ،‬ﻣﯘﺳــﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻳﯟﯨــﺴﻰ‬ ‫ﺋﺎﺷــﺘﻰ‪ .‬ﺋﯘﻟــﯘﻍ ﺍﷲﻧﯩــﯔ ﺑــﯘ ﺋﯩﻠﺘﯩﭙﺎﺗﯩﻐــﺎ ﺷــﯜﻛﺮﻯ ﻗﯩﻠﯩــﺸﯩﻤﯩﺰ‪ ،‬ﺑﻪﺩﺭﻯ‬ ‫ﻏـﺎﺯﯨﺘﻰ ﻏﻪﻟﯩـﺒﻪ ﻗﺎﺯﺍﻧﻐـﺎﻥ ﻛـﯜﻧﻨﻰ ﻳﻪﻧـﻰ ﺭﺍﻣﯩـﺰﺍﻥ ﺋﯧﻴﯩﻨﯩـﯔ ‪ 17‬ـ ﻛـﯜﻧﯩﻨﻰ‬ ‫ﺑﺎﻳﺮﺍﻡ ﻗﯩﻠﯩـﭗ‪ ،‬ﺑـﯘ ﻛﯜﻧـﺪە ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ۋە ﻣﯘﺳـﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻏﺎ‬ ‫ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﻧﯧﻤﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﻪﺳﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﻻﺯﯨﻢ‪.‬‬

‫ﺍﷲ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺧﺎﺋﯩﻨﻼﺭﻧﻰ ﺩﻭﺳﺖ ﺗﯘﺗﻤﺎﻳﺪﯗ‪) “.‬ﺳـﯜﺭە ﺋﻪﻧﻔـﺎﻝ‪ 59 ،‬ـ ﺋـﺎﻳﻪﺕ(‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ ﻳﻪھﯘﺩﯨﻴﻼﺭﻧﯩــﯔ ﺑﺎﺷــﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨــﭗ‪،‬‬ ‫ﺋﯘﻻﺭﻏــــﺎ ﺧﯩﻴﺎﻧﻪﺗﻨﯩــــﯔ ﺋﺎﻗﯩﯟﯨﺘﯩﻨﯩــــﯔ ﻳﺎﺧــــﺸﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩــــﺪﯨﻦ‬ ‫ﺋﺎﮔﺎھﻼﻧــﺪﯗﺭﺩﻯ‪ .‬ﺋــﯘﻻﺭ‪ :‬ھﻪﻱ ﻣــﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ‪ ،‬ﺑﻪﺩﺭﻯ ﻏﺎﺯﯨﺘﯩــﺪﯨﻜﻰ ﻏﻪﻟﯩﺒﻪﯕــﺪﯨﻦ‬ ‫ﻛﯚﺭەﯕﻠﻪپ ﻛﻪﺗﻤﻪ! ﻗﯘﺭەﻳﺶ ﺧﻪﻟﻘﻰ ﺋﯘﺭﯗﺵ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺋﯘﻗﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺧﻪﻟـﻖ‪.‬‬ ‫ﺑﯩــﺰ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺳﯘﻗﯘﺷــﺴﺎڭ‪ ،‬ﺋﺎﻧــﺪﯨﻦ ﺑﯩﺰﻧﯩــﯔ ﻛﯩﻤﻠﯩﻜﯩﻤﯩﺰﻧــﻰ ﺑﯩﻠﯩــﺴﻪﻥ‪،‬‬ ‫ﺩﯦــﺪﻯ‪ .‬ﺑﻪﻧــﻰ ﻗﻪﻳﻨﯘﻗــﺎ ﻳﻪھــﯘﺩﯨﻴﻠﯩﺮﻯ ﺑــﺎﺗﯘﺭ ﺋﯩــﺪﻯ‪ .‬ﺑــﯘ ﺍﷲ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧــﺪﯨﻜﻰ ﺑــﯘ‬ ‫ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﻰ ﻧﺎﺯﯨﻞ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪” :‬ﻛﺎﭘﯩﺮﻻﺭﻏﺎ‪ ،‬ﺳﯩﻠﻪﺭ ﻳﯩﯖﯩﻠﯩـﺴﯩﻠﻪﺭ ۋە ﺟﻪھﻪﻧـﻨﻪﻣﮕﻪ‬ ‫ﺗﻮﭘﻠﯩﻨﯩـــﺴﯩﻠﻪﺭ‪ ،‬ﺟﻪھﻪﻧـــﻨﻪﻡ ﻧﯩـــﻤﻪ ﺩﯦـــﮕﻪﻥ ﻳﺎﻣـــﺎﻥ ﺗﯜﺷـــﻪﻙ‪ ،‬ﺩﯨﮕﯩـــﻦ‪.‬‬ ‫ﺋﯘﺭﯗﺷــﯘۋﺍﺗﻘﺎﻥ ﮔﯘﺭﻭھﺘــﺎ ﺳــﯩﻠﻪﺭ ﺋﯜﭼــﯜﻥ ﺋﯩﺒــﺮەﺕ ﺑــﺎﺭﺩﯗﺭ‪ :‬ﺑﯩــﺮﻯ ﺍﷲ ﻳﻮﻟﯩــﺪﺍ‬ ‫ﺋﯘﺭﯗﺷﯘۋﺍﺗﻘﺎﻧﻼﺭﺩﯗﺭ‪ ،‬ﻳﻪﻧﻪ ﻛﺎﭘﯩﺮﻻﺭ ﺑﻮﻟﯘپ‪ ،‬ﺑﯘﻻﺭﻏـﺎ ﺋـﯘﻻﺭ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨـﺪﯨﻦ ﺋﯩﻜﻜـﻰ‬ ‫ھﻪﺳــﺴﻪ ﻛــﯚپ ﻛﯚﺭﯨﻨﯩــﺪﯗ‪ .‬ﺍﷲ ﺧﺎﻟﯩﻐــﺎﻥ ﻛﯩــﺸﯩﮕﻪ ﻳــﺎﺭﺩەﻡ ﺑﯧﺮﯨــﭗ ﺋــﯘﻧﻰ‬ ‫ﻗﻮﻟﻼﻳﺪﯗ‪ .‬ﺋﻪﻗﯩﻞ ﺋﯩﮕﯩـﺴﻰ ﺋﯜﭼـﯜﻥ ﺑﯘﻧﯩﯖـﺪﺍ ھﻪﻗﯩـﻘﻪﺗﻪﻥ ﺋﯩﺒـﺮەﺕ ﺑـﺎﺭﺩﯗﺭ‪“.‬‬ ‫)ﺳــــﯜﺭە ﺋــــﺎﻝ ﺋﯩﻤــــﺮﺍﻥ‪ 13 ،‬ـ ﺋــــﺎﻳﻪﺕ( ﺑــــﯘ ﺧﻪﺯﺭەﺝ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩــــﺴﯩﻨﯩﯔ‬ ‫ﺑﺎﺷــﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩــﺮﻯ ﺑﻮﻟﻐــﺎﻥ ﺋﯘﺑــﺎﺩە ﺋﯩﺒﻨــﻰ ﺳــﺎﻣﯩﺖ ﺑﻪﻧــﻰ ﻗﻪﻳﻨﯘﻗــﺎ‬ ‫ﻳﻪھﯘﺩﯨﻴﻠﯩﺮﯨـــﺪﯨﻦ ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻗﺪﺍﺷـــﻠﯩﻖ ﻣﯘﻧﺎﺳـــﯩﯟﯨﺘﯩﻨﻰ ﺋـــﯜﺯﺩﻯ‪ .‬ﺋﺎﺑـــﺪﯗﻟﻼ‬ ‫ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋـﯘﺑﻪﻱ ﺑﻮﻟـﺴﺎ‪ ،‬ﺩەۋﯨﺮﻧﯩـﯔ ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨـﺸﯩﺪﯨﻦ ﻗـﻮﺭﻗﯩﻤﻪﻥ ﺩەپ‪ ،‬ﺧﻪﺯﺭەﺝ‬ ‫ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻗﺪﺍﺷﻠﯩﻘﺘﺎ ﭼﯩﯔ ﺗـﯘﺭﺩﻯ‪ .‬ﺍﷲ ﻣﯘﺳـﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺗﻪﻟﯩـﻢ‬ ‫ﺑﯧﺮﯨــﭗ‪ ،‬ﻗﯘﺭﺋﺎﻧــﺪﺍ ﻣﯘﻧــﯘ ﺋــﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﻧﺎﺯﯨــﻞ ﻗﯩﻠــﺪﻯ‪” :‬ﺋــﻰ ﻣــﯚﺋﻤﯩﻨﻠﻪﺭ‪،‬‬ ‫ﻳﻪھــﯘﺩﯨﻲ ۋە ﻧﺎﺳــﺎﺭﺍﻻﺭﻧﻰ ﺩﻭﺳــﺖ ﺗﯘﺗﻤــﺎﯕﻼﺭ‪ ،‬ﺋــﯘﻻﺭ ﺑﯩــﺮ ـ ﺑﯩﺮﯨﻨــﻰ ﺩﻭﺳــﺖ‬ ‫ﺗﯘﺗﯩــــﺪﯗ‪ .‬ﺳــــﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻛﯩﻤﻜــــﻰ ﺋــــﯘﻻﺭﻧﻰ ﺩﻭﺳــــﺖ ﺗﯘﺗﯩــــﺪﯨﻜﻪﻥ‪ ،‬ﺋﯘﻣــــﯘ‬ ‫ﺷﯘﻻﺭﺩﯨﻨﺪﯗﺭ‪ .‬ﺯﺍﻟﯩـﻢ ﻗﻪۋﻣﯩﻨـﻰ ﺍﷲ ﭼﯘﻗـﯘﻡ ھﯩـﺪﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳـﺪﯗ‪ .‬ﺩﯨﻠﻠﯩﺮﯨـﺪﺍ‬ ‫ﺋﯩﻠــﻠﻪﺕ ﺑﺎﺭﻻﺭﻧﯩــﯔ‪ ،‬ﺑﯩــﺰﮔﻪ ﺑﯩــﺮ ﭘﺎﻻﻛﻪﺗﭽﯩﻠﯩــﻚ ﻛﯧﻠﯩــﺸﯩﺪﯨﻦ ﻗــﻮﺭﻗﯩﻤﯩﺰ‬ ‫ﺩەپ‪ ،‬ﺋـــﯘﻻﺭ ﺑﯩـــﻠﻪﻥ ﺩﻭﺳـــﺖ ﺑﯘﻟﯘﺷـــﻘﺎ ﺋﺎﻟـــﺪﯨﺮﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯨـــﺴﻪﻥ‪ .‬ﺍﷲ‬

‫‪- 188 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬


‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﻏﻪﻟﯩــﺒﻪ ﺋﺎﺗــﺎ ﻗﯩﻠﯩــﺪﯗ ﻳــﺎﻛﻰ ﺑﯩــﺮ ﺋﯩــﺸﻨﻰ ﻣﻪﻳــﺪﺍﻧﻐﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯨــﺪﯗ‪ .‬ﻛﯚﯕﻠﯩــﺪە‬ ‫ﻳﯘﺷﯘﺭﻏﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯘﻻﺭ ﻧـﺎﺩﺍﻣﻪﺕ ﭼﯧﻜﯩـﺪﯗ‪) “.‬ﺳـﯜﺭە ﻣﺎﺋﯩـﺪە‪ 51 ،‬ـ‪ 52 ،‬ـ‬ ‫ﺋـــﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ( ﺑﻪﻧـــﻰ ﻗﻪﻳﻨﯘﻗـــﺎ ﻳﻪھـــﯘﺩﯨﻴﻠﯩﺮﻯ ﺩﯛﺷـــﻤﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﺎﺷـــﻜﺎﺭﯨﻼپ‪،‬‬ ‫ﻗﻮﺭﻏﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻐــﺎ ﭼﯩــﯔ ﺑﯧﻜﯩﻨﯩﯟﺍﻟﻐــﺎﻥ ﺋﯩــﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ‬ ‫ﻣﯘﺷــﯘ ﻳﯩﻠــﻰ ﺷــﻪۋۋﺍﻝ ﺋﯧﻴﯩﻨﯩــﯔ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻠﯩﺮﯨــﺪﺍ ﺋﯘﻻﺭﻏــﺎ ﻗﺎﺭﺷــﻰ ﺋﺎﺗﻼﻧــﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻣﻨﻰ ﺗﺎﻏﯩﺴﻰ ھﻪﻣﺰە ﻛﯚﺗﻪﺭﺩﻯ؛ ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﺪە ﺋﻮﺭﻧﯩﻐﺎ ﺋﻪﺑﯘﻟﯘﺑـﺎ ﺋﻪﻧـﺴﺎﺭﯨﯩﻨﻰ‬ ‫ﻗﻮﻳﺪﻯ؛ ﺑﻪﻧﻰ ﻗﻪﻳﻨﯘﻗﺎ ﻳﻪھﯘﺩﯨﻴﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻮﻥ ﺑﻪﺵ ﻛﯜﻥ ﻣﯘھﺎﺳﯩﺮە ﻗﯩﻠﺪﻯ‪.‬‬

‫ﺳﻪۋﯨﻖ ﻏﺎﺯﯨﺘﻰ‬

‫ﻗﻪﻳﻨﯘﻗﺎ ﻳﻪھﯘﺩﯨﻴﻠﯩﺮﻯ ﻣﯘﺳـﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺗﺎﻗﺎﺑﯩـﻞ ﺗﯘﺭﺍﻟﻤﺎﻳـﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ‬ ‫ﺑﯩﻠﯩـــﭗ ﻗﻮﺭﻗﻘﺎﻧـــﺪﯨﻦ ﻛﯧـــﻴﯩﻦ‪ ،‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـــﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﺑـــﺎﻻ –‬ ‫ﭼﺎﻗﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﺪﯨﻦ ﻛﯚﭼﯜپ ﻛﯧﺘﯩﺸﻜﻪ ﻳـﻮﻝ ﺑﯧﺮﯨـﺸﻨﻰ‪ ،‬ﻣـﺎﻝ‬ ‫– ﻣﯜﻟـــﯜﻛﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻣﯘﺳـــﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﯗﺷـــﻨﻰ ﺳـــﻮﺭﯨﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺗﻪﻟﯩﯟﯨﻨﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩـﭗ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭﻧﯩـﯔ ﻛﯚﭼﯜﺷـﯩﮕﻪ‬ ‫ﺋﯘﺑﺎﺩە ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺳﺎﻣﯩﺘﻨﻰ ﻣﻪﺳﺌﯘﻝ ﻗﯩﻠﺪﻯ ۋە ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺋـﯜچ ﻛﯜﻧﻠـﯜﻙ ﻣـﯚھﻠﻪﺕ‬ ‫ﺑﻪﺭﺩﻯ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭ ﺋﻪﺯﺭﯨﺌﺎﺕ )ﺳﯜﺭﯨﻴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﺟﺎﻱ( ﻗﺎ ﻛﯚﭼﯜپ ﺑﺎﺭﺩﻯ‪ .‬ﺑﯩـﺮ ﻳﯩـﻞ‬ ‫ﺋـــﯚﺗﻤﻪﻱ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭﻧﯩـــﯔ ھﻪﻣﻤﯩـــﺴﻰ ھـــﺎﻻﻙ ﺑﻮﻟـــﯘپ ﺗﯜﮔﯩـــﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـــﺴﺎﻻﻡ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩـــﯔ ﻣـــﺎﻝ – ﻣـــﯜﻟﻜﯩﻨﻰ ‪ 5‬ھﻪﺳـــﺴﯩﮕﻪ ﺑﯚﻟـــﺪﻯ‪،‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـــﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺧﯩـــﺶ – ﺋﻪﻗﺮﯨﺒﺎﻟﯩﺮﯨﻐـــﺎ ﺗﯧﮕﯩـــﺸﻠﯩﻚ‬ ‫ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ھﻪﺳﺴﯩﻨﻰ ھﺎﺷﯩﻢ ﺟﻪﻣﻪﺗـﻰ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﻣﯘﺗﻪﻟﻠﯩـﺐ ﺟﻪﻣﻪﺗﯩـﮕﻪ ﺑﻪﺭﺩﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﺷﻪﻣﺲ ﺟﻪﻣﻪﺗﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻧﻪۋﻓﻪﻝ ﺟﻪﻣﻪﺗﯩﮕﻪ ﺑﻪﺭﻣﯩـﺪﻯ‪ .‬ﺑﯘﻧﯩـﯔ ﺳـﻪۋﯨﯟﻯ‬ ‫ﺳﻮﺭﺍﻟﻐﺎﻧﺪﺍ‪ ،‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ‪ ،‬ھﺎﺷﯩﻢ ﺟﻪﻣﻪﺗﻰ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﻣﯘﺗﻪﻟﻠﯩـﺐ‬ ‫ﺟﻪﻣﻪﺗـﻰ ﺋﯩــﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩــﺪﯨﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩــﺮﻯ ۋە ﻛﯧــﻴﯩﻦ ﻣﯘﺷــﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩــﺮ ﭘﯜﺗــﯜﻥ‬ ‫ﺋﯩﺪﻯ ﺩەپ‪ ،‬ﻗﻮﻟﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﻣﺎﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﺸﺘﯜﺭﯛپ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﺘﻰ‪.‬‬

‫ﺑﯘ ﻳﯩﻠـﻰ ﺍﷲ ﺋﯩـﺴﻼﻡ ﺩﯗﻧﻴﺎﺳـﯩﻐﺎ ﺋﯘﻟـﯘﻍ ھﯧﻴـﺖ ﻧـﺎﻣﯩﺰﯨﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﺷـﻨﻰ‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬

‫‪- 189 -‬‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫ﻗﻪﻳﻨﯘﻗﺎ ﻳﻪھﯘﺩﯨﻴﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛﯚﭼﯜپ ﻛﯧﺘﯩﺸﻰ‬

‫ﺋﻪﺑـــﯘ ﺳـــﯘﻓﻴﺎﻥ ﺧﺎﭘـــﺎ ﺋﯩـــﺪﻯ‪ ،‬ﭼـــﯜﻧﻜﻰ ﺋـــﯘ ﺋـــﻮﻏﻠﻰ ۋە ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩـــﺮﻯ‬ ‫ﺋﯚﻟﺘـــﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻥ ﺑﻪﺩﺭﻯ ﻏﺎﺯﯨﺘﯩـــﺪﺍ ﻳـــﻮﻕ ﺋﯩـــﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﺑﯘﺳـــﯘﻓﻴﺎﻥ ﻣـــﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺋﻮﺭﯗﺷــﻤﯩﻐﯩﭽﻪ ﺑﯧــﺸﯩﻐﺎ ﺳــﯘ ﺗﻪﻛﻜﯜﺯﻣﻪﺳــﻠﯩﻜﻜﻪ‬ ‫ﻗﻪﺳﻪﻡ ﻗﯩﻠﺪﻯ ۋە ﻗﻪﺳـﯩﻤﯩﻨﻰ ﺋـﻮﺭﯗﻧﻼﺵ ﺋﯜﭼـﯜﻥ ﺋﯩﻜﻜـﻰ ﻳـﯜﺯ ﻛﯩـﺸﯩﻠﯩﻚ‬ ‫ﻗﻮﺷﯘﻥ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﻣﻪﺩﯨـﻨﯩﮕﻪ ﺋﺎﺗﻼﻧـﺪﻯ‪ .‬ﺋـﯘ ﻣﻪﺩﯨـﻨﯩﮕﻪ ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﺷـﻘﺎﻧﺪﺍ‪ ،‬ﺑﻪﻧـﻰ‬ ‫ﻧﻪﺯﯨــــﺮ ﻳﻪھــــﯘﺩﯨﻴﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻣﯘﺳــــﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﺷــــﻰ ﻗﻮﺯﻏــــﺎپ ﺋــــﯘﻻﺭﺩﯨﻦ‬ ‫ﭘﺎﻳــﺪﯨﻠﯩﻨﯩﺶ ﺋﯜﭼــﯜﻥ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭﻧﯩــﯔ ﺑﺎﺷــﻠﯩﻘﻰ ھــﯘﻳﻪﻱ ﺋﻪﺑﯘﺳــﯘﻓﻴﺎﻥ ﺑﯩــﻠﻪﻥ‬ ‫ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﯩﺸﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﻤﯩـﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﻧـﺪﯨﻦ ﺋﻪﺑﯘﺳـﻮﻓﻴﺎﻥ ﺳـﻪﻻﻡ ﺋﯩﺒﻨـﻰ ﻣﯩـﺸﻜﻪﻡ‬ ‫ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﯩﭗ ھﯧﭻ ﻧﻪﺗﯩـﺠﻪ ﭼﯩﻘﯩﺮﺍﻟﻤـﺎﻱ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩـﯔ ﻳﯧﻨﯩـﺪﯨﻦ ﻗﺎﻳﺘﯩـﭗ‬ ‫ﭼﯩﻘﺘــﻰ ۋە ﻣﻪﺩﯨــﻨﯩﮕﻪ ﺑﯩــﺮ ﻗــﺎﻧﭽﻪ ﺋــﺎﺩەﻣﻨﻰ ﺋﻪۋەﺗﯩــﭗ‪ ،‬ﺑﯩــﺮ ﻗﯩــﺴﯩﻢ ﺧﻮﺭﻣــﺎ‬ ‫ﺩەﺭەﺧﻠﯩﺮﯨﻨـــﻰ ﻛﯚﻳـــﺪﯛﺭﯨﯟەﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺋﻪﻧـــﺴﺎﺭﯨﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩـــﺮ ﻛﯩـــﺸﯩﮕﻪ ﺋـــﯘﭼﺮﺍپ‬ ‫ﻗﯧﻠﯩــﭗ ﺋــﯘﻧﻰ ﺋﯚﻟﺘــﯜﺭﺩﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ ﺋﻪھﯟﺍﻟــﺪﯨﻦ ﺧﻪۋەﺭ‬ ‫ﺗﯧﭙﯩﭗ ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﮕﻪ ﺑﻪﺷﺮ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻣـﯘﻧﺰﯨﺮﻧﻰ ﺋـﯚﺯ ﺋﻮﺭﻧﯩﻐـﺎ ﻗﻮﻳـﯘپ‪ ،‬ﺯﯗﻟﻬﻪﺟـﺠﻪ‬ ‫ﺋﯧﻴﯩﻨﯩﯔ ‪ – 5‬ﻛﯜﻧﻰ ﺳـﺎھﺎﺑﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﻜﻜـﻰ ﻳـﯜﺯ ﻛﯩـﺸﯩﻨﻰ ﺋﻪﮔﻪﺷـﺘﯜﺭﯛپ‬ ‫ﺋﻪﺑﯘﺳﯘﻓﻴﺎﻧﻨﻰ ﻗﻮﻏﻼپ ﭼﯩﻘﺘـﻰ‪ .‬ﺋﻪﺑﯘﺳـﻮﻓﻴﺎﻧﻼﺭ ﻗﯧﭽﯩـﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜـﺘﯩﻦ‪،‬‬ ‫ﺋﺎﺭﻗﯩــﺴﯩﺪﯨﻦ ﻳﯩﺘﻪﻟﻤﯩــﺪﻯ‪ .‬ﻣﯘﺷــﺮﯨﻜﻼﺭ ﻳــﯜﻛﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﯩﻨﯩﻜﻠﯩﺘﯩــﭗ ﺗﯧــﺰ‬ ‫ﻗــﯧﭽﯩﺶ ﺋﯜﭼــﯜﻥ‪ ،‬ﺗﺎﻟﻘــﺎﻥ ﻗﺎﭼﯩﻼﻧﻐــﺎﻥ ﺗﯘﻟــﯘﻣﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﺎﺷــﻼپ ﻗــﺎﭼﺘﻰ‪،‬‬ ‫ﺑﯘﻻﺭﻧﻰ ﻣﯘﺳـﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﻏﻪﻧﯩـﻤﻪﺕ ﺋﺎﻟـﺪﻯ‪ .‬ﺷـﯘﯕﺎ ﺑـﯘ ﻏـﺎﺯﺍﺕ ﺳـﻪۋﯨﻖ )ﺗﺎﻟﻘـﺎﻥ(‬ ‫ﻏﺎﺯﯨﺘﻰ ﺩەپ ﺋﺎﺗﺎﻟﺪﻯ‪.‬‬

‫ھﯧﻴﺖ ﻧﺎﻣﯩﺰﻯ‬

‫‪- 190 -‬‬


‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩــﺪﻯ‪ .‬ﺑﯩــﺮ ﻳﯘﺭﺗﻨﯩــﯔ ﻣﯘﺳــﯘﻟﻤﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ھﯧﻴــﺖ ﻧــﺎﻣﯩﺰﻯ ﺋــﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ‬ ‫ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷــﻠﯩﻖ‪ ،‬ﺩﻭﺳــﺘﻠﯘﻗﻨﻰ ﻛﯜﭼﻪﻳﺘﯩــﺪﯗ‪ .‬ﺭﯗﺯ ھﯧﻴــﺖ‪ ،‬ﻗﯘﺭﺑــﺎﻥ ھﯧﻴــﺖ‬ ‫ﻛﯜﻧﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩـﺮ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺟﻪﻡ ﺑﻮﻟﯘﺷـﯘپ‪ ،‬ﺩﯨﻨﯩـﻲ ﺋـﺎﻻﻗﯩﻨﻰ ﻣﯘﺳـﺘﻪھﻜﻪﻣﻠﻪﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﺳــﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺑﯩــﺮ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻳﯩﻐﯩــﭗ ﺋﯩﻜﻜــﻰ‬ ‫ﺭەﻛـــﺌﻪﺕ ﻧﺎﻣـــﺎﺯ ﺋﻮﻗـــﯘپ‪ ،‬ﻣﯘﺳـــﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺘﺘﯩﭙـــﺎﻗﯩﻨﻰ ﭼﯩﯖﯩـــﺘﯩﺶ‪،‬‬ ‫ﺩﯛﺷﻤﯩﻨﯩﻨﻰ ﻳﯧﯖﯩﺸﻜﻪ ﺍﷲﺩﯨﻦ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﺑﯧﺮﯨﺸﻨﻰ ﺳﻮﺭﺍپ ﺋﯩﻠﺘﯩﺠـﺎ ﻗﯩﻼﺗﺘـﻰ‪،‬‬ ‫ﺋﺎﻧـــﺪﯨﻦ ﺧـــﯘﺗﺒﻪ ﺋﻮﻗـــﯘپ‪ ،‬ﺋـــﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻗﻠﯩﻘﻘـــﺎ ﺭﯨﻐﺒﻪﺗﻠﻪﻧـــﺪﯛﺭەﺗﺘﻰ‪،‬‬ ‫ﻗﯩﻠﯩـــﺸﻘﺎ ﺗﯩﮕﯩـــﺸﻠﯩﻚ ﺋﯩـــﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻪﺳـــﻠﯩﺘﯩﭗ ﺋـــﯚﺗﻪﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﺎﻧـــﺪﯨﻦ‬ ‫ﻣﯘﺳــﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺑﯩــﺮ ﺑﯩــﺮﻯ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﻗــﻮﻝ ﺋﯧﻠﯩــﺸﯩﭗ ﻛﯚﺭﯛﺷــﻪﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺋﺎﻧــﺪﯨﻦ‬ ‫ﭼﯩﻘﯩـــﭗ ﻛﻪﻣـــﺒﻪﻏﻪﻝ – ﺋﺎﺟﯩﺰﻻﺭﻏـــﺎ ﺭﻭﺯﺍ ھﯧﻴﺘﺘـــﺎ ﭘﯩﺘﯩـــﺮ – ﺳـــﻪﺩﯨﻘﯩﻨﻰ‬ ‫ﺑﯧﺮەﺗﺘــﻰ‪ ،‬ﻗﯘﺭﺑـــﺎﻥ ھﯧﻴﺘﺘـــﺎ ﻗﯘﺭﺑـــﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻼﺗﺘـــﻰ‪ ،‬ﭘﯜﺗـــﯜﻥ ﻣﯘﺳـــﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ‬ ‫ﺧﯘﺷـــﺎﻟﻠﯩﻘﻘﺎ ﭼـــﯜﻣﻪﺗﺘﻰ‪ .‬ﺍﷲ ﺗﺎﺋـــﺎﻻﺩﯨﻦ ﺑﯩﺰﻧـــﻰ ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻗﻼﺷﺘﯘﺭﯗﺷـــﻨﻰ‪،‬‬ ‫ﺑــﯘﺭﯗﻧﻘﻰ ﻣﯘﺳــﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩــﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺑﯩﺰﻧﯩﻤــﯘ ﻣــﯘۋەﭘﭙﻪﻕ ﻗﯩﻠﯩــﺸﻨﻰ‬ ‫ﺳﯘﺭﺍﻳﻤﯩﺰ‪.‬‬

‫ﺋﻪﻟﯩﻨﻰ ﻓﺎﺗﯩﻤﯩﮕﻪ ﺋﯚﻳﻠﯩﻨﯩﺸﻰ‬ ‫ﺑــﯘ ﻳﯩﻠــﻰ ﺋﻪﻟــﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻗﯩــﺰﻯ ﻓــﺎﺗﯩﻤﯩﮕﻪ‬ ‫ﺋﯚﻳﻠﻪﻧــﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﻟــﻰ ﻳﯩﮕﯩــﺮﻣﻪ ﺑﯩــﺮ ﻳﺎﺷــﺘﺎ‪ ،‬ﻓــﺎﺗﯩﻤﻪ ﺋــﻮﻥ ﺑﻪﺵ ﻳﺎﺷــﺘﺎ ﺋﯩــﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺭەﺳــﯘﻟﯘﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻧﻪﺳــﻠﻰ ﻓﺎﺗﯩﻤﯩﻨﯩــﯔ ﺑــﺎﻟﯩﻠﯩﺮﻯ ھﻪﺳــﻪﻥ‪ ،‬ھﯜﺳــﻪﻳﻦ ۋە‬ ‫ﺯەﻳﻨﻪﺑﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺗﺎﺭﺍﻟﻐﺎﻥ‪ .‬ﻣﯘﺷﯘ ﻳﯩﻠـﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـﺴﺎﻻﻡ ﻣﻪﺩﯨﻨﯩـﺪە‬ ‫ﺋﻪﺑﯘﺑﻪﻛﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﯩـﺰﻯ ﺗﻮﻗﻘـﯘﺯ ﻳﺎﺷـﻠﯩﻖ ﺋﺎﺋﯩـﺸﻪ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺑﯩـﺮ ﺗﻪﻛﯩـﮕﻪ ﺑـﺎﺵ‬ ‫ﻗﻮﻳﺪﻯ‪.‬‬ ‫ھﯩﺠﯩﺮﯨﻴﯩﻨﯩﯔ ‪ – 3‬ﻳﯩﻠﻰ‬

‫‪- 191 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬

‫ﺍﷲﻧﯩــﯔ ھــﯚﻛﻤﻰ ﺑــﻮﻳﯩﭽﻪ‪ ،‬ﺷــﻪﻗﻰ ﺋــﺎﺩەﻡ ھﺎﻣــﺎﻥ ﺑﻪﺧﺘــﺴﯩﺰ ﺑﻮﻟﯩــﺪﯗ‪،‬‬ ‫ھﯧﭽﻨﻪﺭﺳـــﯩﻨﻰ ﺳـــﻪﺯﻣﻪﻱ‪ ،‬ﺳﯘﻳﯩﻘﻪﺳـــﺘﻨﻰ ﻗﺎﻟﻘـــﺎﻥ‪ ،‬ﺧﯩﻴـــﺎﻧﻪﺗﻨﻰ ﺷـــﯘﺋﺎﺭ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﻟﯩﺪﯗ‪ ،‬ﺋﯚﻟﮕﯩﭽﻪ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﻨﻰ ﺗﺎﺷﻠﯩﻤﺎﻳﺪﯗ‪ .‬ﺑﻪﻧﻰ ﻧﻪﺯﯨﺮ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩـﺴﯩﻨﯩﯔ‬ ‫ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ ﻳﻪھﯘﺩﯨﻲ ﻛﻪﺋﯩﺐ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﻪﺷﺮەﻑ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﻧﺎھـﺎﻳﯩﺘﻰ ﺋـﯚچ‬ ‫ﻛـــﯚﺭەﺗﺘﻰ‪ ،‬ھﻪﺗﺘـــﺎ ﻗﯩﻠـــﭽﻪ ﺗﻪﭘﺘﺎﺭﺗﻤﺎﺳـــﺘﯩﻦ‪ ،‬ﻗـــﯘﺭەﻳﺶ ﻣﯘﺷـــﺮﯨﻜﻠﯩﺮﯨﻨﻰ‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﻗﺎﺭﺷــﻰ ﺋــﯘﺭﯗﺵ ﻗﯩﻠﯩــﺸﻘﺎ ﻛﯜﺷــﻜﯜﺭﺗﻪﺗﺘﻰ‪،‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــــﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﺷــــﯧﺌﯩﺮ ﻳﯧﺰﯨــــﭗ ھﻪﺟــــﯟﻯ ﻗﯩﻼﺗﺘــــﻰ‪.‬‬ ‫ﻣﯘﺳــﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺋﺎﺭﯨــﺴﯩﺪﺍ ﺩﯛﺷــﻤﻪﻧﻠﯩﻚ ﺗﯘﻏﺪﯗﺭﯗﺷــﻘﺎ ﺗﯩﺮﯨــﺸﺎﺗﺘﻰ؛ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ ﺋﯩــﺸﻨﻰ ﺗﯜﺯﯨﮕﻪﻧــﺴﯧﺮﻯ‪ ،‬ﺑــﯘ ﺑﻪﺩﺑﻪﺧــﺖ ﺋﯩــﺸﻨﻰ ﺑــﯘﺯﯗپ‬ ‫ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫‪www.munber.org‬‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﻛﻪﺋﯩﺐ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﻪﺷﺮەﻓﻨﯩﯔ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﻟﯜﺷﻰ‬ ‫ﻛﻪﺋﯩـــﺐ ﺋﯩﺒﻨـــﻰ ﺋﻪﺷـــﺮەﻑ ﻣﯘﺳـــﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﻪﺩﺭﻯ ﻏﺎﺯﯨﺘﯩـــﺪﯨﻜﻰ‬ ‫ﻏﻪﻟﯩﺒﯩـــﺴﯩﻨﻰ‪ ،‬ﭘـــﯘﺕ – ﻗـــﻮﻟﻠﯩﺮﻯ ﺑـــﺎﻏﻼﻗﻠﯩﻖ ﺗﯘﺭﻏـــﺎﻥ ﺋﻪﺳـــﯩﺮﻟﻪﺭﻧﻰ‬ ‫ﻛﯚﺭﮔﻪﻧـــﺪﯨﻦ ﻛﯧـــﻴﯩﻦ‪ ،‬ﻗـــﯘﺭەﻳﺶ ﻣﯘﺷـــﺮﯨﻜﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐـــﺎ ﺑﯧﺮﯨـــﭗ‪،‬‬ ‫ﺋــﯚﻟﮕﻪﻧﻠﻪﺭﮔﻪ ﻳﯩﻐﻠﯩــﺪﻯ‪ ،‬ﻣﯘﺷــﺮﯨﻜﻼﺭﻧﻰ ﻣﯘﺳــﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﺷــﻰ ﺋــﯘﺭﯗﺵ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩـــﺸﻘﺎ ﻛﯜﺷـــﻜﯜﺭﺗﺘﻰ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـــﺴﺎﻻﻡ‪ :‬ﻛﻪﺋﯩـــﺐ ﺋﯩﺒﻨـــﻰ‬ ‫ﺋﻪﺷﺮەﻑ ﺍﷲﻏﺎ ۋە ﻣﺎﯕﺎ ﺋﺎﺯﺍﺭ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯨﯟﺍﺗﯩـﺪﯗ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯖﻐـﺎ ﻛﯩـﻢ ﺗﯧﺘﯩﻴـﺪﯗ‪ ،‬ﺩﯦـﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﻧـــﺴﺎﺭﯨﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪۋﺱ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩـــﺴﯩﺪﯨﻦ ﻣـــﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﺒﻨـــﻰ ﻣﻪﺳـــﻠﻪﻣﻪ‪:‬‬ ‫ﻛﻪﺋﯩﺒﻨــــﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﺷــــﯜﻣﻨﻰ ﺧﺎﻻﻣــــﺴﻪﻥ؟ ﺩەپ ﺳــــﻮﺭﯨﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــــﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ‪ :‬ھﻪﺋﻪ‪ ،‬ﺩەپ ﺟﺎۋﺍﺏ ﺑﻪﺭﺩﻯ‪ .‬ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻣﻪﺳﻠﻪﻣﻪ‪ :‬ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟـﺴﺎ‪،‬‬ ‫ﻛﻪﺋﯩﺒﻨــﻰ ﺟﺎﻳﻠﯩﯟﯦﺘﯩــﺸﯩﻤﮕﻪ ﺋﯩﺠــﺎﺯەﺕ ﻗﯩﻠﻐﯩــﻦ ۋە ﺋــﯘﻧﻰ ﺋﯩــﺸﻪﻧﺪﯛﺭﯛﺵ‬ ‫ﺋﯜﭼـﯜﻥ ﻣﯧﻨﯩـﯔ ﺑﻪﺯﻯ ﻳﺎﻟﻐـﺎﻥ ﺳــﯚﺯﻟﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩـﺸﯩﻤﻐﺎ ﺋﯩﺠـﺎﺯەﺕ ﻗﯩﻠﻐﯩــﻦ‪،‬‬ ‫ﺩﯦﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﯩﺠﺎﺯەﺕ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪ .‬ﺋﯩﺒﻨـﻰ ﻣﻪﺳـﻠﻪﻣﻪ ﺗـﯚﺕ‬ ‫‪- 192 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬


‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﻛﯩـــﺸﯩﻨﻰ ھﻪﻣـــﺮﺍ ﻗﯩﻠﯩـــﭗ ﻛﻪﺋﯩﺒﻨﯩـــﯔ ﺋﺎﻟـــﺪﯨﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩـــﭗ‪ :‬ﺑـــﯘ ﺋـــﺎﺩەﻡ‬ ‫)ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھﻨﻰ ﺩﯨﻤﻪﻛﭽﻰ‪ – .‬ﺕ( ﺑﯩﺰﺩﯨﻦ ﺗﻮﻻ ﺋﯩﺌـﺎﻧﻪ ﺳـﻮﺭﺍپ ﭘـﯘﻟﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ‬ ‫ﺗﯜﮔﯩــﺪﻯ‪ ،‬ﺳــﻪﻧﺪﯨﻦ ﻗﻪﺭﺯ ﺳــﻮﺭﺍپ ﻛﻪﻟــﺪﯗﻕ‪ ،‬ﺩﯦــﺪﻯ‪ .‬ﻛﻪﺋﯩــﺐ‪ :‬ﺋﯘﻧﯩﯖــﺪﯨﻦ‬ ‫ﺯﯦﺮﯨﻜﯩــــﺴﯩﻠﻪﺭ ﺩﯨﻤﯩــــﺪﯨﻤﻤﯘ‪ ،‬ﺩﯦــــﺪﻯ‪ .‬ﺋﯩﺒﻨــــﻰ ﻣﻪﺳــــﻠﻪﻣﻪ‪ :‬ﺋﯘﻧﯩﯖﻐــــﺎ‬ ‫ﺋﻪﮔﯩـــﺸﯩﭙﺘﯘﻕ‪ ،‬ھـــﺎﺯﯨﺮﭼﻪ ﺗﺎﺷـــﻠﯩﯟەﺗﻤﻪﻱ ﺗـــﯘﺭﺍﻳﻠﻰ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩـــﯔ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜـــﻰ‬ ‫ﺋﻪھﯟﺍﻟﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍپ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻼﺭﻣﯩﺰ‪ .‬ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯩﻜﻜـﻰ ﺗـﯜﮔﻪ ﺧﻮﺭﻣـﺎ‬ ‫ﻗﻪﺭﺯ ﺑﻪﺭﮔﯩﻦ‪ ،‬ﺩﯦﺪﻯ‪ .‬ﻛﻪﺋﯩﺐ‪ :‬ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪ ،‬ﻟـﯧﻜﯩﻦ ﻣﺎﯕـﺎ ﺑﯩـﺮ ﻧﻪﺭﺳـﯩﻨﻰ ﮔـﯚﺭەﮔﻪ‬ ‫ﻗﻮﻳﯘﺷــــﯘﯕﻼﺭ ﻛﯧــــﺮەﻙ‪ ،‬ﺩﯦــــﺪﻯ‪ .‬ﺋﯩﺒﻨــــﻰ ﻣﻪﺳــــﻠﻪﻣﻪ‪ :‬ﻧﯩﻤﯩﻨــــﻰ ﮔــــﯚﺭە‬ ‫ﻗﻮﻳﯘﺷــﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺧﺎﻻﻳــﺴﻪﻥ؟ ﺩﯦــﺪﻯ‪ .‬ﻛﻪﺋﯩــﺐ‪ :‬ﺋﺎﻳــﺎﻟﻠﯩﺮﯨﯖﻼﺭﻧﻰ ﻗﻮﻳــﯘﯕﻼﺭ‪،‬‬ ‫ﺩﯦــﺪﻯ‪ .‬ﺋﯩﺒﻨــﻰ ﻣﻪﺳــﻠﻪﻣﻪ‪ :‬ﺳــﻪﻥ ﺋﻪﺭەﺏ ﺋﯩﭽﯩــﺪە ﺋﻪڭ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩــﻖ ﺋــﺎﺩەﻡ‬ ‫ﺗﯘﺭﺳــﺎڭ‪ ،‬ﻗﺎﻧــﺪﺍﻗﻤﯘ ﺋﺎﻳــﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﻗــﻮﻳﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩــﺪﯗ‪ ،‬ﺩﯦــﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘﻧــﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟــﺴﺎ‪،‬‬ ‫ﺋﻮﻏﯘﻟﻠﯩﺮﯨﯖﻼﺭﻧﻰ ﻗﻮﻳﯘﯕﻼﺭ‪ ،‬ﺩﯦﺪﻯ‪ .‬ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻣﻪﺳﻠﻪﻣﻪ‪ :‬ﺑﯩـﺮ – ﺋﯩﻜﻜـﻰ ﺗـﯜﮔﻪ‬ ‫ﺧﻮﺭﻣـــﺎ ﺋﯜﭼـــﯜﻥ ﺋﻮﻏـــﯘﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﮔـــﯚﺭەﮔﻪ ﻗﻮﻳـــﺪﻯ ﺩەپ‪ ،‬ﺑﺎﺷـــﻘﯩﻼﺭ ﺑﯩﺰﻧـــﻰ‬ ‫ﺗﯩﻠﻼﻳﺪﯗ‪ ،‬ﺑﯘ ﺑﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﻪﻳﯩـﭗ‪ .‬ﺳـﺎﯕﺎ ﻗـﯘﺭﺍﻟﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﮔـﯚﺭەﮔﻪ ﻗﻮﻳـﺎﻳﻠﻰ‪،‬‬ ‫ﺩﯦﺪﻯ‪ .‬ﻛﻪﺋﯩـﺐ ﺑﯘﻧﯩﯖﻐـﺎ ﻣـﺎﻗﯘﻝ ﺑﻮﻟـﯘپ‪ ،‬ﻛﯧﭽﯩـﺪە ﻛﯧﻠﯩـﺸﻜﻪ ۋەﺩﯨﻠﻪﺷـﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﺋﯩﺒﻨـــﻰ ﻣﻪﺳـــﻠﻪﻣﻪ ﻛﻪﺋﯩﺒﻨﯩـــﯔ ﺋﯩﻤﯩﻠـــﺪەﺵ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨـــﺸﻰ ﺋﻪﺑـــﯘ ﻧـــﺎﺋﯩﻠﻪ‬ ‫ﻗﺎﺗــﺎﺭﻟﯩﻖ ﺗــﯚﺕ ﻛﯩــﺸﻰ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﻛﻪﺋﯩﺒﻨﯩــﯔ ﺋــﯚﻳﯩﮕﻪ ﺑــﺎﺭﺩﻯ‪ .‬ﻣﻪﺳــﻠﻪﻣﻪ‬ ‫ﻛﻪﺋﯩﺒﻨـــﻰ ﺗﻮۋﻟﯩـــﺪﻯ‪ .‬ﻛﻪﺋﯩـــﺐ ﭼﯩﻘﻤـــﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧـــﺪﺍ‪ ،‬ﺋﺎﻳـــﺎﻟﻰ‪ :‬ﺳـــﻪﻥ‬ ‫ﺩﯛﺷــﻤﻪﻧﻠﯩﻚ ﺋــﺎﺩەﻡ ﺗﯘﺭﺳــﺎڭ‪ ،‬ﺑــﯘ ﭼﺎﻏــﺪﺍ ﻧﻪﮔﻪ ﺑﺎﺭﯨــﺴﻪﻥ؟ ﺩﯦــﺪﻯ‪ .‬ﻛﻪﺋﯩــﺐ‪:‬‬ ‫ﺋﯩﺒﻨــﻰ ﻣﻪﺳــﻠﻪﻣﻪ ﻣﯧﻨﯩــﯔ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨــﺸﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋــﻮﻏﻠﻰ‪ ،‬ﺋﻪﺑﯘﻧــﺎﺋﯩﻠﻪ ﺑﻮﻟــﺴﺎ‬ ‫ﺋﯩﻤﯩﻠــــﺪەﺵ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨــــﺸﯩﻢ ﺑﻮﻟﯩــــﺪﯗ‪ .‬ﻣﻪﺭﺕ ﺋــــﺎﺩەﻡ ﻛﯧﭽﯩــــﺪە ﺟﻪﯕــــﮕﻪ‬ ‫ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﻠﺴﯩﻤﯘ ﺑـﺎﺵ ﺗﺎﺭﺗﻤﺎﻳـﺪﯗ‪ ،‬ﺩﯦـﺪﻯ‪ .‬ﺋﯩﺒﻨـﻰ ﻣﻪﺳـﻠﻪﻣﻪ ھﻪﻣﺮﺍھﻠﯩﺮﯨﻐـﺎ ‪:‬‬ ‫ﻛﻪﺋﯩـــﺐ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧـــﺪﺍ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﺋـــﯘﻧﻰ ﭘﯘﺭﯨﻐـــﺎﻥ ﺑﻮﻟـــﯘپ ﭼﯧﭽﯩـــﺪﯨﻦ ﺗـــﯘﺗﯩﻤﻪﻥ‪،‬‬ ‫ﺑﯧــﺸﯩﻨﻰ ﺋﻮﺑــﺪﺍﻥ ﺗﯘﺗﯩﯟﺍﻟﻐﯩﻨﯩﻤــﺪﯨﻦ ﻛﯧــﻴﯩﻦ‪ ،‬ﺳــﯩﻠﻪﺭ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐــﺎ ﻗﯩﻠﯩــﭻ‬

‫ﻏﻪﺗﺎﻓــﺎﻥ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩــﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﻪﻧــﻰ ﺳــﻪﺋﻠﻪﺑﻪ ۋە ﻣﯘھﺎﺭﯨــﺐ ﺋﯘﺭﯗﻏﻠﯩﺮﯨﻨﯩــﯔ‬ ‫ﺩﯗﺋــﺴﯘﺭ ﺋﯩــﺴﯩﻤﻠﯩﻚ ﺑﺎﺷــﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﺘﻪﻛﭽﯩﻠﯩﻜﯩــﺪە ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﻨــﻰ ﺗــﺎﻻﻥ –‬ ‫ﺗــﺎﺭﺍﺝ ﻗﯩﻠﻤــﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐــﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺋﺎﯕﻼﻧــﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺗﺎﺟﺎۋﯗﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ‪ ،‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـﺴﺎﻻﻡ‬ ‫ﺭەﺑﺒﯘﻟﺌﻪۋۋەﻟﻨﯩـــﯔ ‪ – 12‬ﻛـــﯜﻧﻰ ﺗـــﯚﺕ ﻳـــﯜﺯ ﺋﻪﻟﻠﯩـــﻚ ﻧﻪﭘﻪﺭ ﺋـــﺎﺩەﻡ ﺑﯩـــﻠﻪﻥ‬ ‫ﻣﻪﺩﯨﻨﯩــﺪﯨﻦ ﺋﺎﺗﻼﻧــﺪﻯ‪ .‬ﻣﻪﺩﯨﻨﯩــﺪە ﺋﻮﺭﻧﯩﻐــﺎ ﺋﻮﺳــﻤﺎﻥ ﺋﯩﺒﻨــﻰ ﺋﻪﻓﻔــﺎﻧﻨﻰ‬ ‫ﻗﻮﻳـــﺪﻯ‪ .‬ﺩﯛﺷـــﻤﻪﻧﻠﻪﺭ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـــﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﺎﺗﻼﻧﻐـــﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬

‫‪- 193 -‬‬

‫ﺳــﯧﻠﯩﯖﻼﺭ‪ ،‬ﺩﯦــﺪﻯ‪ .‬ﻛﻪﺋﯩــﺐ ﻗﯩﻠﯩﭽﯩﻨــﻰ ﺋﺎﺳــﻘﺎﻥ ھﺎﻟــﺪﺍ ﭼﯩﻘﺘــﻰ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩــﯔ‬ ‫ﺑﻪﺩﯨﻨﯩـﺪﯨﻦ ﺋﯩﭙﺎﺭﻧﯩــﯔ ھﯩـﺪﻯ ﻛﯧﻠﯩــﭗ ﺗـﯘﺭﺍﺗﺘﻰ‪ .‬ﻣﻪﺳــﻠﻪﻣﻪ‪ :‬ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﯩــﺪەﻙ‬ ‫ﺧﻮﺷــﺒﯘﻳﻠﯘﻗﻨﻰ ﻛــﯚﺭﻣﯩﮕﻪﻥ ﺋﯩــﺪﯨﻢ‪ ،‬ﺑﯧــﺸﯩﯖﻨﻰ ﭘﯘﺭﯨﯟﯦﻠﯩــﺸﯩﻤﻐﺎ ﺭﯗﺧــﺴﻪﺕ‬ ‫ﻗﯩﻠــﺴﺎڭ‪ ،‬ﺩﯨﯟﯨــﺪﻯ‪ ،‬ﻛﻪﺋﯩــﺐ ﺑﯧــﺸﯩﻨﻰ ﺗﯘﺗــﯘپ ﺑﻪﺭﺩﻯ‪ .‬ﺋﯩﺒﻨــﻰ ﻣﻪﺳــﻠﻪﻣﻪ‬ ‫ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﻨﻰ ﭘﯘﺭﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ﺗﯘﺗﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧـﻴﯩﻦ‪ :‬ﺋﯚﻟﺘـﯜﺭﯛﯕﻼﺭ! ﺩەپ‬ ‫ﺗﻮۋﻟﯩﺪﻯ‪ .‬ﺷـﯩﺮﯨﻜﻠﯩﺮﻯ ﻛﻪﺋﯩـﺐ ﺋﯩﺒﻨـﻰ ﺋﻪﺷـﺮەﻓﻨﻰ ﺋﯚﻟﺘـﯜﺭﺩﻯ‪ .‬ﺍﷲ ﺋﯘﻧﯩـﯔ‬ ‫ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﯩــﺪﯨﻦ ﻣﯘﺳــﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﻗﻮﺗﻘــﺎﺯﺩﻯ‪ .‬ﻛﻪﺋﯩﺒﻨﯩــﯔ ﺋﯚﻟﺘــﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻧﻠﯩﻜﻰ‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯛﻟﺪﻯ‪ .‬ﺑﯘ ﺑﻪﺩﺑﻪﺧـﺖ ﺷـﯘ ﻳﯩﻠـﻰ ﺭەﺑﺒـﯘﻝ‬ ‫ﺋﻪۋۋەﻟﺪە ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﻟﺪﻯ‪.‬‬ ‫‪www.munber.org‬‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـــﺴﺎﻻﻡ ﺑﯩـــﺮەﺭ ﺑﺎﺷـــﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺳﯘﻳﯩﻘﻪﺳـــﺘﻠﯩﻚ‬ ‫ھﻪﺭﻛﯩﺘــﻰ ۋە ﺋــﯘﺭﯗﺵ ﻗﯩﻠﯩــﺶ ﻳﺎﻣــﺎﻥ ﻧﯩﻴﯩﺘــﻰ ﺑــﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩــﭗ ﻗﺎﻟــﺴﺎ‪،‬‬ ‫ﺋــﺎﺩەﻡ ﺋﻪۋەﺗﯩــﭗ ﺋــﯘﻧﻰ ﺋﯘﺟﯘﻗﺘﯘﺭﯨــﯟﯨﺘﻪﺗﺘﻰ‪ .‬ﻳﻪھــﯘﺩﯨﻲ ﺋﻪﺑــﯘ ﺋﻪﻓﻜــﻰ ﻛﻪﺋﯩــﺐ‬ ‫ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﻪﺷﺮەﻓﻜﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻡ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘـﺎ‪ ،‬ﺭەﺳـﯘﻟﯘﻟﻼھ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩـﺪﯨﻦ‬ ‫ﺋﯘﺟﯘﻗﺘﯘﺭﯨﯟﯦﺘﯩﻠﮕﻪﻥ‪.‬‬

‫ﻏﻪﺗﺎﻓﺎﻥ ﻏﺎﺯﯨﺘﻰ‬

‫‪- 194 -‬‬


‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﺋـــــﺎﯕﻼپ ﻗﯧﭽﯩـــــﭗ‪ ،‬ﺗﺎﻏﻼﺭﻧﯩـــــﯔ ﭼﻮﻗﻘﯩﻠﯩﺮﯨﻐـــــﺎ ﭼﯩﻘﯩﯟﺍﻟـــــﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﻣﯘﺳــﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻳﯘﺭﯛﺵ ﻗﯩﻠﯩــﭗ‪ ،‬ﺯﺍﺋﻪﻣــﺮﻯ ﺩﯦــﮕﻪﻥ ﺳــﯘﻧﯩﯔ ﺑﯘﻳﯩﻐــﺎ ﻛﯧﻠﯩــﭗ‬ ‫ﭼﯜﺷــﺘﻰ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ ﻳــﺎﻣﻐﯘﺭﺩﺍ ھــﯚﻝ ﺑﯘﻟــﯘپ ﻛﻪﺗــﻜﻪﻥ‬ ‫ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﯧﻠﯩﯟﯦﺘﯩﭗ ‪ ،‬ﺑﯩﺮ ﺗـﯜپ ﺩەﺭەﺧﻨﯩـﯔ ﺋﺎﺳـﺘﯩﻐﺎ ﻛﯩﻠﯩـﭗ ﺩەﻡ‬ ‫ﺋﯧﻠﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ‪ .‬ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺩەﻡ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺋﯘﭼﯘﻥ ﺗﺎﺭﯨﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩـﺪﻯ‪ .‬ﺑـﯘ‬ ‫ﭼﺎﻏــﺪﺍ ﺩﯗﺋــﺴﯘﺭ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﻛــﯚﺭﯛپ ﻗﯧﻠﯩــﭗ ﺗﺎﻏــﺪﯨﻦ‬ ‫ﭼﯘﺷﯘپ ﻗﯩﻠﯩﭽﻨﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺑﯧـﺸﯩﻐﺎ ﺗﻪﯕـﻠﻪپ‪ :‬ھﻪﻱ‬ ‫ﻣـــﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ! ﺳـــﯧﻨﻰ ﻣﻪﻧـــﺪﯨﻦ ﻛﯩـــﻢ ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﺍﻻﻳـــﺪﯗ؟ ﺩﯦـــﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ‪ :‬ﺍﷲ ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﯨــﺪﯗ‪ ،‬ﺩﯦــﺪﻯ‪ .‬ﺷــﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺩﯗﺋــﺴﯘﺭﻧﻰ ﺳــﯜﺭ‬ ‫ﺑﯧــﺴﯩﭗ‪ ،‬ﻗﻮﻟﯩــﺪﯨﻦ ﻗﯩﻠﯩــﭻ ﭼﯜﺷــﯜپ ﻛﻪﺗﺘــﻰ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﭽﻨﻰ ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ‪ ،‬ﺩﻭﺋﺴﯘﺭﻏﺎ‪ :‬ﺳـﯧﻨﻰ ﻣﻪﻧـﺪﯨﻦ ﻛﯩـﻢ ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﺍﻻﻳـﺪﯗ؟‬ ‫ﺩﯨﯟﯨــــﺪﻯ‪ ،‬ﺩﯗﺋــــﺴﯘﺭ‪ :‬ھــــﯧﭻ ﺋــــﺎﺩەﻡ ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﺍﻟﻤﺎﻳــــﺪﯗ‪ ،‬ﺩﯦــــﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــــﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﯘﻧﻰ ﻛﻪﭼﯜﺭﺩﻯ‪ .‬ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﯗﺋﺴﯘﺭ ﻣﯘﺳـﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟـﯘپ‪،‬‬ ‫ﻗﻪۋﻣﯩﻨﯩﻤﯘ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﺩەۋەﺕ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪ .‬ﺍﷲ ﺩﯗﺋـﺴﯘﺭﻧﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـــــﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﺋـــــﯚچ ﻛﯚﺭﯨـــــﺪﯨﻐﺎﻥ ۋە ﻛﯩـــــﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــــﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـــﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﻗﺎﺭﺷـــﻰ ﺋﯘﺭﯗﺷـــﻘﺎ ﻗﻮﺯﻏﺎﻳـــﺪﯨﻐﺎﻥ ﺩﯨﻠﯩﻨـــﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﺳــﯚﻳﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ۋە ﻛﯩــﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯩــﺴﻼﻣﻐﺎ ﺋﯜﻧﺪەﻳــﺪﯨﻐﺎﻥ‬ ‫ﺩﯨﻠﻐــﺎ ﺋــﯚﺯﮔﻪﺭﺗﺘﻰ‪ .‬ﻣﺎﻧــﺎ ﺑــﯘ ﺍﷲﻧﯩــﯔ ﺧﺎﻟﯩﻐــﺎﻥ ﻛﯩــﺸﯩﮕﻪ ﺋﺎﺗــﺎ ﻗﯩﻠﯩــﺪﯨﻐﺎﻥ‬ ‫ﭘﻪﺯﯨﻠﯩﺘﯩـــﺪﯗﺭ‪ .‬ﻳﺎﺧـــﺸﻰ ﻣﯘﺋـــﺎﻣﯩﻠﻪ‪ ،‬ﻣﯘﻻﻳﯩﻤﻠﯩـــﻖ ۋە ﺭەھﯩﻤـــﺪﯨﻠﻠﯩﻜﻨﯩﯔ‬ ‫ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﻰ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪ .‬ﺍﷲ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﺪﺍ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھ ﺗﻮﻏﺮﯨﻠﯩﻖ ﺩﯦـﮕﻪﻥ‪:‬‬ ‫”ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺭەھﻤﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻣﯘﻻﻳﯩﻢ ﺑﻮﻟﺪﯗڭ‪ .‬ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻗﯘﭘـﺎﻟﻠﯩﻖ‪،‬‬ ‫ﺑﺎﻏﺮﯨﯔ ﻗـﺎﺗﺘﯩﻘﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐـﺎﻥ ﺑﻮﻟـﺴﺎڭ‪ ،‬ﺋـﯘﻻﺭ ﺋﻪﻟـﯟەﺗﺘﻪ ﭼﯚﺭەﯕـﺪﯨﻦ ﺗﺎﺭﻗـﺎپ‬ ‫ﻛﯧﺘﻪﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﻪﭘﯘ ﻗﯩـﻞ‪ ،‬ﺋـﯘﻻﺭ ﺋﯜﭼـﯜﻥ ﻣﻪﻏﻔﯩـﺮەﺕ ﺗﯩﻠﯩﮕﯩـﻦ‪ ،‬ﺋﯩـﺸﺘﺎ‬ ‫ﺋــﯘﻻﺭ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﻛﯧﯖﻪﺷــﻜﯩﻦ‪)“ .‬ﺳــﯜﺭە ﺋــﺎﻝ ﺋﯩﻤــﺮﺍﻥ‪ – 169 ،‬ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﯩــﯔ ﺑﯩــﺮ‬

‫‪- 195 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬

‫ﻗﯩﺴﻤﻰ(‬

‫ﺑﻮھﺮﺍﻥ ﻏﺎﺯﯨﺘﻰ‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺑﻪﻧﻰ ﺳﯘﻟﻪﻳﻤﺪﯨﻦ ﺑﯩـﺮ ﺗـﻮپ ﻛﯩـﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ‬ ‫ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﻨــﻰ ﺗــﺎﻻﻥ – ﺗــﺎﺭﺍﺝ ﻗﯩﻠﯩــﺶ ﺋﯜﭼــﯜﻥ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘــﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩــﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ ﻣﻪﺩﯨﻨﯩــﺪە ﺋﻮﺭﻧﯩﻐــﺎ ﺋﯩﺒﻨــﻰ ﺋﯘﻣﻤــﯘ ﻣﻪﻛﺘــﯘﻣﻨﻰ‬ ‫ﻗﻮﻳﯘپ‪ ،‬ﺳﺎھﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯜچ ﻳﯜﺯ ﻛﯩـﺸﻰ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺟﯘﻣـﺎﺩﯨﻴﻪﻝ ﺋﻪۋۋەﻟﻨﯩـﯔ ‪6‬‬ ‫– ﻛــﯜﻧﻰ ﺋﯘﻻﺭﻏــﺎ ﻗﺎﺭﺷــﻰ ﺋﺎﺗﻼﻧــﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ ﺑــﻮھﺮﺍﻥ‬ ‫ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺟﺎﻳﻐﺎ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺪﺍ‪ ،‬ﺩﯛﺷـﻤﻪﻧﻠﻪﺭ ﺗﺎﺭﻗـﺎپ ﻛﻪﺗـﻜﻪﻥ ﺋﯩـﺪﻯ‪ .‬ﺋـﯘﺭﯗﺵ‬ ‫ﺑﻮﻟﻤﺎﻱ‪ ،‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ‪.‬‬

‫ﻗﻮﺷﯘﻥ ﺋﻪۋەﺗﯩﺶ‬ ‫ﻗﯘﺭەﻳﺶ ﺧﻪﻟﻘﻰ ﻣﻪﺩﯨﻨﻪ ﺋـﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺷـﺎﻣﻐﺎ ﺑﺎﺭﯨـﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳـﻮﺩﺍ ﻳﻮﻟﯩﻨﯩـﯔ‬ ‫ﺗﻮﺳـــﻘﯘﻧﻠﯘﻗﻘﺎ ﺋﯘﭼﺮﯨﻐـــﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛـــﯚﺭﯛپ‪ ،‬ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩـــﯔ ﺗﯩﺮﯨﻜﭽﯩﻠﯩـــﻚ‬ ‫ﻣﻪﻧﺒﻪﺳﻰ ﺑﻮﻟﻐـﺎﻥ ﺳـﻮﺩﯨﺪﯨﻦ ﻗـﯘﺭﯗﻕ ﻗﯧﻠﯩـﺸﻘﺎ ﭼﯩـﺪﺍﻟﻤﺎﻱ‪ ،‬ﺑﯩـﺮ ﻛـﺎﺭۋﺍﻧﻨﻰ‬ ‫ﺋﯩﺮﺍﻕ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺷﺎﻣﻐﺎ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﺳﺎﻟﺪﻯ‪ .‬ﺑﯘ ﻛﺎﺭۋﺍﻧﻐﺎ ﻗـﯘﺭەﻳﺶ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩـﺴﯩﺪﯨﻦ‬ ‫ﺋﻪﺑــﯘ ﺳــﻮﻓﻴﺎﻥ ﺋﯩﺒﻨــﻰ ھﻪﺭﺏ‪ ،‬ﺳــﻪﻓﯟﺍﻥ ﺋﯩﺒﻨــﻰ ﺋــﯘﻣﻪﻳﻴﻪ‪ ،‬ھــﻮۋەﻳﺘﻪﺏ ﺋﯩﺒﻨــﻰ‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﺌﯘﺯﺯﺍﻻﺭ ﺑﺎﺷﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻼﺗﺘـﻰ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـﺴﺎﻻﻡ ﺑﯘﻧﯩﯖـﺪﯨﻦ‬ ‫ﺧﻪۋەﺭ ﺗﯧﭙﯩﭗ‪ ،‬ﺯەﻳﯩﺪ ﺋﯩﺒﻨﻰ ھﺎﺭﯨﺴﻪ ﺑﺎﺷﭽﯩﻠﯩﻘﯩﺪﺍ ﻳﯜﺯ ﺋﺎﺩەﻣﻨﻰ ﺟﯘﻣـﺎﺩﯨﻴﻪﻝ‬ ‫ﺋــﺎﺧﯩﺮ ﺋﯧﻴﯩــﺪﺍ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩــﯔ ﺋﺎﻟــﺪﯨﻨﻰ ﺗﻮﺳﺎﺷــﻘﺎ ﺋﻪۋەﺗﺘــﻰ‪ .‬ﻗﯘﺷــﯘﻥ ﺋﺎﺗﻠﯩﻨﯩــﭗ‬ ‫ﻧﻪﺟــﺪ ]ﻧﻪﺟــﺪ ﺋﻪﺭەﺏ ﻳﯧــﺮﯨﻢ ﺋﺎﺭﯨﻠﯩﻨﯩــﯔ ﺋﯧﮕﯩــﺰ ﻗﯩــﺴﻤﻰ ﺑﻮﻟــﯘپ‪ ،‬ﺗﯩﻬــﺎﻣﻪ‪،‬‬ ‫ﻳﻪﻣﻪﻥ‪ ،‬ﺋﯩـــﺮﺍﻕ‪ ،‬ﺳـــﯜﺭﯨﻴﻪﻟﻪﺭ ﺑﯩـــﻠﻪﻥ ﺗﯘﺗﯩـــﺸﯩﺪﯗ‪ – .‬ﺕ [ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻜـــﻰ ﻗﻪﺭﺩە‬ ‫ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯘ ﺑﻮﻳﯩﺪﺍ ﻛﺎﺭۋﺍﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﭼﺮﯨـﺸﯩﭗ‪ ،‬ﻛﺎﺭۋﺍﻧـﺪﯨﻜﻰ ﻣـﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﺋﻮﻟﺠـﺎ‬ ‫‪- 196 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬


‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﺋﺎﻟﺪﻯ‪ .‬ﻛﺎﺭۋﺍﻧﺪﯨﻜﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﻗﯧﭽﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘـﻰ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـﺴﺎﻻﻡ‬ ‫ﺋﻮﻟﺠﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﻣﺎﻟﻨﻰ ﺑﻪﺷﻜﻪ ﺑﯚﻟﯜپ ﺗﻪﻗﺴﯩﻢ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪.‬‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫ﻗـﯘﺭەﻳﺶ ﺧﻪﻟﻘـﻰ ﺑﻪﺩﺭﯨـﺪە ﻗـﺎﺗﺘﯩﻖ ﻣﻪﻏﻠـﯘﺑﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﺋﯘﭼﺮﯨﻐـﺎﻥ ۋە ﺳــﻮﺩﺍ‬ ‫ﻳﻮﻟﻠﯩﺮﻯ ﺗﻮﺳﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ‪ ،‬ﻗﯘﺭەﻳﺸﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﯧﭙﻘﺎﻟﻐـﺎﻥ ﭼـﻮﯕﻠﯩﺮﻯ‬ ‫ﻳﯩﻐﯩﻠﯩــﭗ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭﻏــﺎ ﻣﯘﺳــﯩﺒﻪﺕ ﻛﻪﻟﺘــﯜﺭﮔﻪﻥ ﻛﺎﺭۋﺍﻧﻨﯩــﯔ ﺳــﺎﺑﯩﻖ ﺑﺎﺷــﻠﯩﻘﻰ‬ ‫ﺋﻪﺑـــﯘ ﺳـــﯘﻓﻴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟـــﺪﯨﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨـــﭗ‪ :‬ﻣـــﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺑﯩﺰﻧـــﻰ ﺧﻮﺭﻟﯩـــﺪﻯ‪،‬‬ ‫ﭼﻮﯕﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﺩﻯ‪ .‬ﺑﯩـﺰ ﻛﺎﺭۋﺍﻧـﺪﯨﻜﻰ ﻣﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩـﯔ ﭘﺎﻳﺪﯨـﺴﯩﻨﻰ‬ ‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯘﻗﯘﺷﯘﺷﻘﺎ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺸﻜﻪ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﺪﯗﻕ‪ ،‬ﻛﺎﺭۋﺍﻧﺪﺍ ﻣﯧﻠـﻰ‬ ‫ﺑﺎﺭﻻﺭﻧﯩــــﯔ ھﻪﻣﻤﯩــــﺴﻰ ﺑﯘﻧﯩﯖﻐــــﺎ ﺭﺍﺯﻯ‪ ،‬ﺩﯦــــﺪﻯ‪ .‬ﻛﺎﺭۋﺍﻧــــﺪﯨﻜﻰ ﻣــــﺎﻟﻼﺭ‬ ‫ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗﻟﻤﺎﻱ‪ ،‬ﺩﺍﺭﯗﻧﻨﻪﺩۋﯨﺪە ﺳﺎﻗﻼپ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐـﺎﻥ ﺋﯩـﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩـﯔ‬ ‫ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﻰ ﺋﻪﻟﻠﯩﻚ ﻣﯩﯔ ﺩﯨﻨﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﺑﯘ ﺳـﯘﻓﻴﺎﻥ ﺋﯘﺭﯗﺷـﻘﺎ‬ ‫ﺋــﺎﺩەﻡ ﺗﻮﭘﻼﺷــﻘﺎ ﻛﯩﺮﯨــﺸﺘﻰ‪ ،‬ﻗﯘﺭەﻳــﺸﺘﯩﻦ ﺋــﯜچ ﻣﯩــﯔ ﺋــﺎﺩەﻡ ﺗﻮﭘﻼﻧــﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﯘﻻﺭﻧﯩـــﯔ ﺋﯩﭽﯩـــﺪە ﻣﯘﺳـــﺘﻪﻟﯩﻖ ﺋﯘﺭﯗﻏﯩﻨﯩـــﯔ ۋە ھﻪۋﻧﻪ ﺋﯩﺒﻨـــﻰ ﺧـــﯘﺯەﻳﻤﻪ‬ ‫ﺋﯘﺭﯗﻏﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻗﺪﯨﺸﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎھﺎﺑﯩﺸﻠﻪﺭﻣﯘ ﺑـﺎﺭ ﺋﯩـﺪﻯ‪ .‬ﺋـﯘﻻﺭ ﺑﯩـﻠﻪﻥ‬ ‫ﻳﻪﻧﻪ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھﻨﻰ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﻛﯚﺭﯛپ ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗـﻜﻪﻥ ﺋﻪۋﺳـﻠﯩﻚ‬ ‫ﺋﻪﺑﯘ ﺋﺎﻣﯩﺮ ﺭﺍھﯩـﺐ ۋە ﺋﯘﻧﯩـﯔ ﺑﯩـﺮ ﺗﯜﺭﻛـﯜﻡ ﺋﻪﮔﻪﺷـﻜﯜﭼﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﺑـﺎﺭ ﺋﯩـﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﯘﻻﺭﻏـــﺎ ﻛﯩﻨـــﺎﻧﻪ ۋە ﺗﯩﻬـــﺎﻣﻪﺩﯨﻜﻰ ﺋﻪﺭﺍﺑﻼﺭﺩﯨﻨﯩﻤـــﯘ ﺑﯩـــﺮ ﮔـــﯘﺭﯗھ ﺋـــﺎﺩەﻣﻠﻪﺭ‬ ‫ﻗﻮﺷــﯘﻟﺪﻯ‪ .‬ﺳــﻪﻓﯟﺍﻥ ﺋﯩﺒﻨــﻰ ﺋــﯘﻣﻪﻳﻴﻪ ﺷــﺎﺋﯩﺮ ﺋﻪﺑــﯘ ﺋﻪﺯﺯەﮔﻪ‪ :‬ﺳــﻪﻥ ﺷــﺎﺋﯩﺮ‬ ‫ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺋﺎﻏﺰﯨﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ‪ ،‬ﺩﯦﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﺑـﯘﺋﻪﺯﺯە‬ ‫ﺑﻪﺩﺭﻯ ﻏﺎﺯﯨﺘﯩــﺪﺍ ﺋﻪﺳــﯩﺮﮔﻪ ﭼﯜﺷــﻜﻪﻧﺪە‪ ،‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ ﺋــﯘﻧﻰ‬ ‫ﺗــﯚﻟﻪﻡ ﺋﺎﻟﻤــﺎﻱ ﻗﻮﻳــﯘپ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺋﯩــﺪﻯ‪ .‬ﺷــﯘﯕﺎ ﺋــﯘ‪ ،‬ﻣــﯘھﻪﻣﻤﻪﺩﮔﻪ ﻗﺎﺭﺷــﻰ‬ ‫ﺑﺎﺷــﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﻳــﺎﺭﺩەﻡ ﺑﻪﺭﻣﻪﻳــﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺩەپ ۋەﺩە ﻗﯩﻠﻐــﺎﻥ ﺋﯩــﺪﻯ‪ .‬ﺷــﯘ ﺳــﻪۋەﺑﺘﯩﻦ‪،‬‬ ‫‪- 197 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫ﺋﯘھﯘﺩ ﻏﺎﺯﯨﺘﻰ‬

‫ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﯘﻟﯩﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜپ ﻗﺎﻟﺴﺎﻡ ﻗﯘﺗﯘﻻﻟﻤـﺎﻳﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺩﯦـﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺳـــﻪﻓﯟﺍﻥ ﮔﻪپ ﻗﯩﻠﯩـــﭗ ﻳـــﯜﺭﯛپ ﺋـــﺎﺧﯩﺮﻯ ﺋـــﯘﻧﻰ ﺋﯘﻧـــﺎﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋـــﯘ ﺑﯧﺮﯨـــﭗ‬ ‫ﻛﯩــﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻣﯘﺳــﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﺷــﻰ ﺋﯘﺭﯗﺷــﻘﺎ ﻗﻮﺯﻏﯩــﺪﻯ‪ .‬ﺟــﯘﺑﻪﻳﺮ ﺋﯩﺒﻨــﻰ‬ ‫ﻣـــﯘﺗﯩﺌﯩﻢ ۋەھـــﺸﻰ ﺋﯩـــﺴﯩﻤﻠﯩﻚ ﻗـــﯘﻟﯩﻨﻰ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨـــﭗ‪ :‬ﺳـــﻪﻥ ھﻪﻣﺰەﻧـــﻰ‬ ‫ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛپ‪ ،‬ﺗﺎﻏﺎﻡ ﺗﯘﺋﻪﻳﻤﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻨﺘﯩﻘﺎﻣﯩﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﻪﺭﺳـﻪڭ‪ ،‬ﺳـﯧﻨﻰ ﺋـﺎﺯﺍﺩ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺩﯦـﺪﻯ‪ .‬ۋەھـﺸﻰ ﺋـﻮﻕ ﺋﯧﺘﯩـﺸﻘﺎ ﺋﯘﺳـﺘﺎ ﺋﯩـﺪﻯ‪ .‬ﻗﯘﺭەﻳـﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ‬ ‫ھﻪﻣﻤﯩـــﺴﻰ ﻳﯩﻐﯩﻠﯩـــﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧـــﺪﯨﻦ ﻛﯧـــﻴﯩﻦ ﻳﻮﻟﻐـــﺎ ﭼﯩﻘﺘـــﻰ‪ .‬ﺋـــﯘﻻﺭ‬ ‫ﻛﯩﻨﺰەﻛﻠﻪﺭﻧــﻰ‪ ،‬ﺩﺍپ ۋە ﺑﺎﺷــﻘﺎ ﭼــﺎﻟﻐﯘ ﺋﻪﺳــﯟﺍﭘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ‪ ،‬ھــﺎﺭﺍﻕ – ﺷــﺎﺭﺍﭘﻼﺭﻧﻰ‬ ‫ﺋﯧﻠﯩﯟﺍﻟـــﺪﻯ‪ .‬ﻗﯘﺭەﻳـــﺸﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﭼـــﻮﯕﻠﯩﺮﻯ ﻣﻪﻏﻠـــﯘﺏ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳـــﻠﯩﻖ ﺋﯜﭼـــﯜﻥ‬ ‫ﺧﻮﺗﯘﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﻤﯘ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺋﯧﻠﯩﯟﺍﻟﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭ ﻳـﯜﺭﯛپ‪ ،‬ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﻨﯩـﯔ ﺋﯘﺩﯗﻟﯩـﺪﯨﻜﻰ‬ ‫ﺯﯗھﯘﻟﻪﻳﻔﻪ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﭼﯜﺷﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺗﺎﻏﯩﺴﻰ ﺋﻪﺑﺒﺎﺱ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻣﻪﻛﺘـﯘﺏ ﻳـﻮﻟﻼپ‪ ،‬ﻗـﯘﺭەﻳﺶ‬ ‫ﺧﻪﻟﻘﯩﻨﯩــﯔ ﺋﺎﺗﻼﻧﻐــﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺧﻪۋەﺭ ﻗﯩﻠــﺪﻯ‪ .‬ﺋــﯘ‪ ،‬ﺑﻪﺩﺭﻯ ﻏﺎﺯﯨﺘﯩــﺪﺍ ﻛــﯚپ‬ ‫ﺯﯨﻴﺎﻥ ﺗﺎﺭﺗﻘـﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﺎﻧـﺎ ﻗﯩﻠﯩـﭗ‪ ،‬ﺑـﯘ ﻗﯧـﺘﯩﻢ ﻣﯘﺷـﺮﯨﻜﻼﺭ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠـﻠﻪ‬ ‫ﭼﯩﻘﻤﯩﻐــــﺎﻥ ﺋﯩــــﺪﻯ‪ .‬ﺭەﺳــــﯘﻟﯘﻟﻼھ ﻣﯘﺷــــﺮﯨﻜﻼﺭﻧﯩﯔ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩــــﺸﯩﭗ‬ ‫ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘــﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯘﻗﻘﺎﻧــﺪﯨﻦ ﻛﯧــﻴﯩﻦ ﺳــﺎھﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻣﻪﻟــﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩــﭗ‪،‬‬ ‫ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯧﯖﻪﺷـﺘﻰ ۋە ﺋﯘﻻﺭﻏـﺎ‪ :‬ﺑﯩـﺰ ﻣﻪﺩﯨﻨﯩـﺪە ﺑﯩﻜﯩﻨﯩﯟﯦﻠﯩـﭗ ﺳـﯩﺮﺗﻘﺎ‬ ‫ﭼﯩﻘﻤﺎﻱ ﺗﯘﺭﺍﻳﻠﻰ‪ .‬ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭ ﻗـﺎﻳﻪﺭﮔﯩﻼ ﭼﯜﺷـﺴﻪ‪ ،‬ھﺎﻣـﺎﻥ ﻳﺎﻣـﺎﻥ ﺷـﺎﺭﺍﺋﯩﺘﺘﺎ‬ ‫ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ‪ .‬ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺑﺎﺳـﺘﯘﺭﯗپ ﻛﯩﺮﺳـﻪ‪ ،‬ﺋـﯘﻻﺭ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺟﻪڭ ﻗﯩﻼﻳﻠـﻰ‪،‬‬ ‫ﺩﯦـــﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـــﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺑـــﯘ ﭘﯩﻜﯩـــﺮﯨﮕﻪ ﻣﯘھـــﺎﺟﯩﺮ ۋە‬ ‫ﺋﻪﻧـــﺴﺎﺭﯨﻼﺭﻧﯩﯔ ﭘﯩـــﺸﻘﻪﺩەﻣﻠﯩﺮﻯ ﻗﻮﺷـــﯘﻟﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﺑـــﺪﯗﻟﻼ ﺋﯩﺒﻨـــﻰ ﺋﯘﺑﻪﻳﻤـــﯘ‬ ‫ﻗﻮﺷﯘﻟﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻳﺎﺷﻼﺭ‪ ،‬ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﺑﻪﺩﺭﻯ ﻏﺎﺯﯨﺘﯩﻐـﺎ ﻗﺎﺗﻨﺎﺷـﻤﯩﻐﺎﻧﻼﺭ ﺳـﯩﺮﺗﻘﺎ‬ ‫ﭼﯩﻘﯩـــﭗ ﺋﯘﺭﯗﺷـــﯘﺵ ﭘﯩﻜﯩﺮﯨﻨـــﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐـــﺎ ﻗﻮﻳـــﺪﻯ‪ .‬ھﻪﻣـــﺰە ﺋﯩﺒﻨـــﻰ‬ ‫ﺋﺎﺑـــﺪﯗﻟﻤﯘﺗﻪﻟﻠﯩﺒﻤﯘ ﺑـــﯘ ﭘﯩﻜﯩﺮﻧـــﻰ ﻳﺎﻗﻠﯩـــﺪﻯ‪ .‬ﺑـــﯘ ﭘﯩﻜﯩـــﺮﺩﯨﻜﯩﻠﻪﺭ ﺳـــﺎﻥ‬ ‫‪- 198 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬


‫‪www.munber.org‬‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﺟﻪھﻪﺗــــﺘﯩﻦ ﻛــــﯚپ ۋە ﺋﻪﺯﯨــــﻤﻪﺕ ﺑﻮﻟﻐــــﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼــــﯜﻥ‪ ،‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــــﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ ﺋــﺎﺧﯩﺮﻯ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩــﯔ ﭘﯩﻜﯩــﺮﯨﮕﻪ ﻗﻮﺷــﯘﻟﺪﻯ‪ .‬ﺭەﺳــﯘﻟﯘﻟﻼھ‬ ‫ﺷـــﻪۋۋﺍﻝ ﺋﯧﻴﯩﻨﯩـــﯔ ‪ – 10‬ﻛـــﯜﻧﻰ ﺟـــﯜﻣﻪ ﻧـــﺎﻣﯩﺰﯨﻨﻰ ﺋﯚﺗﯩـــﺪﻯ‪ .‬ﺧﯘﺗﺒﯩـــﺪە‬ ‫ﺳـــﺎھﺎﺑﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﭼﯩـــﺪﺍﻣﻠﯩﻖ ۋە ﺳـــﻪۋﺭﭼﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷـــﻘﺎ ﺩەۋەﺕ ﻗﯩﻠـــﺪﻯ‪ .‬ﻳﻪﻧﻪ‪:‬‬ ‫ﭼﯩﺪﺍﻣﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﺴﺎﯕﻼﺭ‪ ،‬ﻏﻪﻟﯩﺒﻪ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻣﻪﻧـﺴﯘپ‪ ،‬ﺩﯦـﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﻧـﺪﯨﻦ ﺋـﯚﻳﯩﮕﻪ‬ ‫ﻛﯩﺮﯨــﭗ ﺋﯩﻜﻜــﻰ ﻗــﺎﺕ ﺳــﺎۋﯗﺕ )ﺯەﻧﺠﯩــﺮ ﻛﯩــﻴﯩﻢ( ﻛﯩﻴﯩــﭗ‪ ،‬ﻗﯩﻠﯩﭽﻨــﻰ‬ ‫ﺋﯧﺴﯩﭗ ﭼﯩﻘﺘﻰ‪ ،‬ﻗﺎﻟﻘـﺎﻧﻨﻰ ﺩﯛﻣﺒﯩـﺴﯩﮕﻪ ﺗﺎﺷـﻼپ ﻗﻮﻳـﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﻧـﺴﺎﺭﯨﻼﺭﻧﯩﯔ‬ ‫ﭘﯩـــﺸﻘﻪﺩەﻣﻠﯩﺮﻯ ﻳﺎﺷـــﻼﺭﻧﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـــﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﺳـــﯩﺮﺗﻘﺎ‬ ‫ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺋﯘﺭﯗﺵ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻗﯩـﺴﺘﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛـﯚﺭﯛپ ﺋـﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﻪﻳﯩﭙﻠﯩـﺪﻯ‬ ‫ۋە ‪ :‬ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھﻘﺎ ﻗﻮﻳﯘپ ﺑﯧـﺮﯨﯖﻼﺭ‪ ،‬ﻧﯩـﻤﻪ ﺩﯨـﺴﻪ‪ ،‬ﺷـﯘﻧﻰ ﻗﯩﻼﻳﻠـﻰ‪،‬‬ ‫ﺩﯦــﺪﻯ‪ .‬ﺷــﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻣﻐﺎ‪ :‬ﺋــﻰ ﺭەﺳــﯘﻟﯘﻟﻼھ‪،‬‬ ‫ﺳــﯧﻨﯩﯔ ﭘﯩﻜﯩﺮﯨــﯔ ﺑــﻮﻳﯩﭽﻪ ﺋﯩــﺶ ﻗﯩﻼﻳﻠــﻰ‪ ،‬ﺩﯦﻴﯩــﺸﺘﻰ‪ .‬ﺭەﺳــﯘﻟﯘﻟﻼھ‪:‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺩﯦـﮕﻪﻥ ﺟﻪڭ ﻛﯩﻴﯩﻤﯩﻨـﻰ ﻛﯩﻴﮕﻪﻧـﺪﯨﻦ ﻛﯧـﻴﯩﻦ‪ ،‬ﺩﯛﺷـﻤﻪﻧﻠﯩﺮﻯ‬ ‫ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﺭﯗﺷﯘپ‪ ،‬ﺍﷲﻧﯩﯔ ھﯚﻛﻤﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﻨـﻰ ﻛـﯚﺭﻣﯩﮕﯩﭽﻪ‪،‬‬ ‫ﻛﯧﻴﯩﻤﯩﻨﻰ ﺳﯧﻠﯩﯟﯨﺘﯩﺸﻜﻪ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ‪ ،‬ﺩﯦﺪﻯ‪ ،‬ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﻪﻟﻪﻣﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﺎﺭﻗـﺎﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﻣﯘھﺎﺟﯩﺮﻻﺭﻧﯩــــﯔ ﺋﻪﻟﯩﻤﯩﻨــــﻰ ﻣﯘﺳــــﺌﻪﺏ ﺋﯩﺒﻨــــﻰ ﺋــــﯘﻣﻪﻳﺮﮔﻪ‪ ،‬ﺧﻪﺯﺭەﺝ‬ ‫ﻗﻪﺑﯩﻠﯩـــــﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﻟﯩﻤﯩﻨـــــﻰ ھﻪﺑﺒـــــﺎﺏ ﺋﯩﺒﻨـــــﻰ ﻣـــــﯘﻧﺰﯨﺮﮔﻪ‪ ،‬ﺋﻪۋﺱ‬ ‫ﻗﻪﺑﯩﻠﯩــــﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﻟﯩﻤﯩﻨــــﻰ ﺋﻮﺳــــﻪﻳﺪ ﺋﯩﺒﻨــــﻰ ھــــﯘﺯەﻳﺮﮔﻪ ﺗﯘﺗﻘــــﯘﺯﯗپ‪،‬‬ ‫ﻣﻪﺩﯨﻨﯩــﺪﯨﻦ ﻣﯩــﯔ ﺋــﺎﺩەﻡ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺋﺎﺗﻼﻧــﺪﻯ‪ .‬ﺗــﺎﻍ ﻳﻮﻟﯩﻨﯩــﯔ ﺑﯩــﺮ ﭼﯧــﺘﯩﮕﻪ‬ ‫ﻳﯧﺘﯩــﭗ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧــﺪﺍ‪ ،‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ ﺟﯩــﻖ ﺑﯩــﺮ ﺗــﻮپ ﻟﻪﺷــﻜﻪﺭﻧﻰ‬ ‫ﺋــﯘﭼﺮﺍﺗﺘﻰ ۋە ﺋﯘﻻﺭﻧﯩــﯔ ﻛﯩﻤﻠﯩﻜﯩﻨــﻰ ﺳــﻮﺭﯨﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭﻧﯩــﯔ ﻳﻪھــﯘﺩﯨﻴﻼﺭﺩﯨﻦ‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﯘﺑﻪﻳﻨﯩـﯔ ﺋﯩﺘﺘﯩﭙـﺎﻗﭽﯩﻠﯩﺮﻯ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜـﻰ ﻣﻪﻟـﯘﻡ ﺑﻮﻟـﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺭەﺳــﯘﻟﯘﻟﻼھ‪ :‬ﻣﯘﺷــﺮﯨﻜﻼﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﺷــﻰ ﺗﯘﺭﯗﺷــﺘﺎ ﻛــﺎﭘﯩﺮﻻﺭﺩﯨﻦ ﻳــﺎﺭﺩەﻡ ﺗﻪﻟﻪپ‬ ‫ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﻤﯩﺰ ﺩەپ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻗﺎﻳﺘﯩـﭗ ﻛﯧﺘﯩـﺸﻜﻪ ﺑـﯘﻳﺮﯗﺩﻯ‪ .‬ﭼـﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩـﯔ‬

‫‪- 199 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﺧﯩﻴــﺎﻧﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩــﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﻣﯩــﻦ ﺑــﻮﻟﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤــﺎﻳﺘﺘﻰ‪ .‬ﺭەﺳــﯘﻟﯘﻟﻼھ ﺋــﯚﺯ‬ ‫ﻗﻮﺷـــﯘﻧﯩﻨﻰ ﻛـــﯚﺯﺩﯨﻦ ﻛﯚﭼـــﯜﺭﯛپ‪ ،‬ﻳﯧـــﺸﻰ ﻛﯩﭽﯩﻜﻠﻪﺭﻧـــﻰ ﻗـــﺎﻳﺘﯘﺭﯨﯟەﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗﻟﻐـــﺎﻧﻼﺭ ﻗﺎﺗﺎﺭﯨـــﺪﺍ ﺭﺍﻓـــﻰ ﺋﯩﺒﻨـــﻰ ﺧﻪﺩﯨـــﺞ ﺑﯩـــﻠﻪﻥ ﺳـــﻪﻣﯘﺭە ﺋﯩﺒﻨـــﻰ‬ ‫ﺟﯘﻧﺪﯗﺑﻼﺭﻣﯘ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺭﺍﻓﻰ ﺋـﻮﻕ ﺋﯧﺘﯩـﺸﻘﺎ ﺋﯘﺳـﺘﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘـﺎ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﯗﻟـﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺳﻪﻣﯘﺭە ﺑﯘﻧﻰ ﺋﺎﯕﻼپ ﻳﯩﻐﻼپ‪ :‬ﺭﺍﻓـﻰ ﻗﯧﻠﯩـﭗ ﻣﻪﻥ ﻗﺎﻳﺘﯩـﭗ ﻛﯧﺘﻪﻣـﺪﯨﻤﻪﻥ‪.‬‬ ‫ۋﺍھﺎﻟﻪﻧﻜﻰ‪ ،‬ﺭﺍﻓـﻰ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﭼﯧﻠﯩﺸـﺴﺎﻡ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﺋـﯘﻧﻰ ﻳﯧﻘﯩﺘـﺎﺗﺘﯩﻢ‪ ،‬ﺩﯦـﺪﻯ‪ .‬ﺑـﯘ‬ ‫ﺧﻪۋەﺭﻧــﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ ﺋــﺎﯕﻼپ‪ ،‬ﺋــﯘﻻﺭﻧﻰ ﭼﯧﻠﯩــﺸﻘﺎ ﺳــﺎﻟﺪﻯ‪،‬‬ ‫ﺳــﻪﻣﯘﺭە ﻳﯧﯖﯩــﭗ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧــﺪﯨﻦ ﻛﯧــﻴﯩﻦ‪ ،‬ﺋــﯘﻧﻰ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﻣﯩــﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ ﺷــﻪﻧﺒﻪ ﻛــﯜﻧﻰ ﻛﯧﭽﯩــﺴﻰ ﺷــﯘ ﻳﻪﺭﺩە ﻗﻮﻧــﺪﻯ‪ .‬ﻟﻪﺷــﻜﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ‬ ‫ﻣـــﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﺒﻨـــﻰ ﻣﻪﺳـــﻠﻪﻣﻪﻧﻰ‪ ،‬ﺋـــﯚﺯﯨﮕﻪ ﺯەﻛـــﯟﺍﻥ ﺋﯩﺒﻨـــﻰ ﻗﻪﻳـــﺴﻨﻰ‬ ‫ﻛﯜﺯەﺗﭽﯩﻠﯩﻜﻜﻪ ﻗﻮﻳﺪﻯ‪ .‬ﻟﻪﺷﻜﻪﺭ ﺋﻪﺗﯩﺴﻰ ﺋﻪﺗﯩﮕﻪﻧﺪە ﻳﻮﻟﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩـﭗ‪ ،‬ﺋﻮھـﯘﺩ‬ ‫ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﺩﯨﻨﻪ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺷﻪۋەﺕ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺑﺎﻗﻘﺎ ﻳﯧﺘﯩـﭗ ﻳﯩﺘﯩـﭗ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧـﺪﺍ‪،‬‬ ‫ﺋﺎﺑــﺪﯗﻟﻼ ﺋﯩﺒﻨــﻰ ﺋــﯘﺑﻪﻱ‪ :‬ﻣﯧﻨﯩــﯔ ﮔﯧﭙﯩﻤﻨــﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻤــﺎﻱ )ﺭەﺳــﯘﻟﯘﻟﻼھﻨﻰ‬ ‫ﺩﯨﻤﻪﻛﭽــﻰ‪ .‬ـ ـ ﺕ( ﮔــﯚﺩەﻙ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﯩــﯔ ﮔﯧــﭙﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨــﭗ ﺳــﯩﺮﺗﻘﺎ ﺋﻮﺭﯗﺷــﻘﺎ‬ ‫ﭼﯩﻘﺘــﻰ‪ ،‬ﻧﯩﻤﯩــﺸﻘﺎ ﺋــﯚﺯﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﯚﻟﺘــﯜﺭﯛپ ﺑﯧﺮﯨــﺪﯨﻜﻪﻧﻤﯩﺰ؟ ﺩەپ‪ ،‬ﺋــﯜچ ﻳــﯜﺯ‬ ‫ﺋــﺎﺩﯨﻤﯩﻨﻰ ﺋﻪﮔﻪﺷــﺘﯜﺭﯛپ ﻗﺎﻳﺘﯩــﭗ ﻛﻪﺗﺘــﻰ ﺟﺎﺑﯩﺮﻧﯩــﯔ ﺩﺍﺩﯨــﺴﻰ ﺋﺎﺑــﺪﯗﻟﻼ‬ ‫ﺋﯩﺒﻨـــﻰ ﺋﻪﻣـــﺮ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩـــﯔ ﻛﻪﻳﻨﯩـــﺪﯨﻦ ﺑﯧﺮﯨـــﭗ‪ :‬ھﻪﻱ ﻗﻪۋﻣﯩـــﻢ‪ ،‬ﺍﷲﻧـــﻰ‬ ‫ﺋﯩــﺴﯩﯖﻼﺭﺩﺍ ﺗﯘﺗــﯘپ‪ ،‬ﻗﻪۋﻣﯩﯖﻼﺭﻧــﻰ‪ ،‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﯖﻼﺭﻧــﻰ ﺗﺎﺷــﻠﯩﯟەﺗﻤﻪﯕﻼﺭ!‬ ‫ﺩﯨــﺴﻪ‪ ،‬ﺋــﯘﻻﺭ‪ :‬ﺋــﯘﺭﯗﺵ ﺑﻮﻟﯩــﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠــﺴﻪﻙ‪ ،‬ﺋﻪﻟــﯟەﺗﺘﻪ ﺳــﯩﻠﻪﺭﮔﻪ‬ ‫ﺋﻪﮔﯩﺸﻪﺗﺘﯘﻕ‪ ،‬ﺩﯦﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ‪ :‬ﺍﷲ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯩـﺰﺩﯨﻦ ﻳﯩـﺮﺍﻕ ﻗﯩﻠـﺴﯘﻥ‪ ،‬ﺍﷲ‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻨــﻰ ﺳــﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻣﯘھﺘــﺎﺝ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳــﺪﯗ‪ ،‬ﺩﯦــﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﺑــﺪﯗﻟﻼ ﺋﯩﺒﻨــﻰ‬ ‫ﺋﯘﺑﻪﻳﻨﯩـــﯔ ﻳـــﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ھﻪﺭﻛﯩﺘﯩـــﺪﯨﻦ ﺧﻪﺯﺭەﺝ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩـــﺴﯩﻨﯩﯔ ھﺎﺭﯨـــﺴﻪ‬ ‫ﺋـــﺎﻳﻤﯩﻐﻰ ﺑﯩـــﻠﻪﻥ ﺋﻪۋﺱ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩـــﺴﯩﻨﯩﯔ ﺳـــﻪﻟﻪﻣﻪ ﺋـــﺎﻳﻤﯩﻐﻰ ﺧﯧﻠـــﻰ‬ ‫ﺗﻪﺷﯟﯨــﺸﻜﻪ ﭼﯜﺷــﯜپ‪ ،‬ﻗﺎﻳﺘﯩــﭗ ﻛﯧــﺘﯩﺶ ﻧﯩﻴﯩــﺘﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟــﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟــﺴﯩﻤﯘ‪،‬‬

‫‪- 200 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬


‫‪www.munber.org‬‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﻟـــﯧﻜﯩﻦ ﺍﷲ ﺋـــﯘﻻﺭﻧﻰ ﺑـــﯘ ﻧﯩﻴﯩﺘﯩـــﺪﯨﻦ ﻳﺎﻧـــﺪﯗﺭﺩﻯ‪ .‬ﺋﺎﺭﻗﯩﻐـــﺎ ﭼﯧﻜﯩﻨﯩـــﭗ‬ ‫ﻗﺎﻳﺘﻘﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﻗﺎﻧـﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩـﺶ ﺗﻮﻏﺮﯨـﺴﯩﺪﺍ ﻣﯘﺳـﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺋﯩﻜﻜـﻰ ﮔﻮﺭﻭھﻘـﺎ‬ ‫ﺑﯚﻟﯜﻧﺪﻯ‪ .‬ﺑﯩﺮ ﮔﻮﺭﻭھ ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﺭﯗﺷﺎﻳﻠﻰ ﺩﯨﺴﻪ‪ ،‬ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﮔـﻮﺭﻭھ ﺋـﯘﻻﺭﻧﻰ‬ ‫ﺋــﯚﺯ ﻣﻪﻳﻠﯩــﮕﻪ ﻗﻮﻳــﯘپ ﺑﯧﺮەﻳﻠــﻰ‪ ،‬ﺩﯦــﺪﻯ‪.‬ﺑــﯘ ھﻪﻗــﺘﻪ ﺍﷲ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧــﺪﯨﻜﻰ ﻣﯘﻧــﯘ‬ ‫ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﻰ ﻧﺎﺯﯨﻞ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪” :‬ﺳﯩﻠﻪﺭ ﻧﯩﻤﯩـﺸﻘﺎ ﻣﯘﻧـﺎﭘﯩﻘﻼﺭ ﺗﻮﻏﺮﯨـﺴﯩﺪﺍ ﺋﯩﻜﻜـﻰ‬ ‫ﮔﻮﺭﻭھﻘﺎ ﺑﯚﻟﯜﻧﯜپ ﻛﯧﺘﯩﺴﯩﻠﻪﺭ؟ ھﺎﻟﺒﯘﻛﻰ‪ ،‬ﺍﷲ ﻣﯘﻧـﺎﭘﯩﻘﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﻤﯩـﺸﻠﯩﺮﻯ‬ ‫ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﯩﺪﯨﻦ ﻛﯘﻓﺮﯨﻐﺎ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﺩﻯ‪ ،‬ﺍﷲ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﮔﯘﻣﺮﺍھ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺗﯘﺭﺳـﺎ‪ ،‬ﺳـﯩﻠﻪﺭ‬ ‫ﺋــﯘﻻﺭﻧﻰ ھﯩــﺪﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻤــﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻻﻣــﺴﯩﻠﻪﺭ؟ ﺍﷲ ﻛﯩﻤﻨــﻰ ﮔــﯘﻣﺮﺍھ ﻗﯩﻠﻐــﺎﻥ‬ ‫ﺑﻮﻟــﺴﺎ‪ ،‬ﺳــﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐــﺎ ھﻪﺭﮔﯩــﺰ ھﯩــﺪﺍﻳﻪﺕ ﻳــﯘﻟﻰ ﺗﯧﭙﯩــﭗ ﺑﯩﺮەﻟﻤﻪﻳــﺴﻪﻥ‪“.‬‬ ‫)ﺳﯜﺭە ﻧﯩﺴﺎ‪ 88.‬ـ ﺋﺎﻳﻪﺕ( ﻟﻪﺷﻜﻪﺭﻟﻪﺭ ﻗﻮﺯﻏﯩﻠﯩﭗ ﺋﻮھﯘﺩ ]ﻣﻪﺩﯨﻨﯩـﯔ ﺷـﻪﺭﻗﯩﻲ‬ ‫ﺷــﯩﻤﺎﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩــﺮ ﺗــﺎﻍ[ ﺗﯧﻐﯩــﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩــﺮ ﺟﯩﻠﻐﯩﻐــﺎ ﻛﯧﻠﯩــﭗ ﭼﯜﺷــﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھ ﻟﻪﺷﻜﻪﺭﻟﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﺭﻗﯩـﺴﯩﻨﻰ ﺗﺎﻗﻘـﺎ‪ ،‬ﺋﺎﻟـﺪﯨﻨﻰ ﻣﻪﺩﯨـﻨﯩﮕﻪ ﻗﯩﻠﯩـﭗ‬ ‫ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷــﺘﯘﺭﺩﻯ‪ .‬ﻣﯘﺷــﺮﯨﻜﻼﺭ ﺋﯘھــﯘﺩ ﺗﯧﻐﯩﻨﯩــﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨــﺪﯨﻜﻰ ﺋﻮﻳﻤﺎﻧﻠﯩﻘﻘــﺎ‬ ‫ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷــﺘﻰ‪ .‬ﻣﯘﺷــﺮﯨﻜﻼﺭ ﻟﻪﺷــﻜﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋــﻮڭ ﻗﺎﻧﯩﺘﯩﻐــﺎ ﺧﺎﻟﯩــﺪ ﺋﯩﺒﻨــﻰ‬ ‫ۋەﻟﯩﺪ‪ ،‬ﺳﻮﻝ ﻗﺎﻧﯩﺘﯩﻐﺎ ﺋﯩﻜﺮﯨﻤﻪ ﺋﯩﺒﻨـﻰ ﺋﻪﺑـﯘ ﺟﻪھﯩـﻞ‪ ،‬ﭘﯩﻴـﺎﺩﯨﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﻮﻟـﺴﺎ‬ ‫ﺳﻪﻓﯟﺍﻥ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﯘﻣﻪﻳﻴﻪ ﺑﺎﺷـﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻼﺗﺘـﻰ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـﺴﺎﻻﻡ‬ ‫ﺯﯗﺑﻪﻳــﺮ ﺋﯩﺒﻨــﻰ ﺋﻪۋۋﺍﻣﻨﯩــﯔ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪﺍﻧﻠﯩﻘﯩــﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩــﺮ ﺑﯜﻟــﯜﻙ ﻗﻮﺷــﯘﻧﻨﻰ‬ ‫ﺧﺎﻟﯩــﺪﻧﯩﯔ ﻗﺎﺭﺷﯩــﺴﯩﻐﺎ‪ ،‬ﺑﺎﺷــﻘﯩﻼﺭﻧﻰ ﻗﺎﻟﻐــﺎﻥ ﺩﯛﺷــﻤﻪﻥ ﺋﻪﺳــﻜﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ‬ ‫ﻗﺎﺭﺷﯩـــﺴﯩﻐﺎ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷـــﺘﯘﺭﺩﻯ‪ .‬ﻣﯘﺳـــﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﻗﻮﺷـــﯘﻧﻰ ﺋﯩﭽﯩـــﺪە ﺋﻪﻟﻠﯩـــﻚ‬ ‫ﺋﻮﻗﭽﻰ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ؛ ﺋﻪﻧﺴﺎﺭﯨﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺟـﯘﺑﻪﻳﺮﻧﻰ ﺋﯘﻻﺭﻏـﺎ‬ ‫ﻗﻮﻣﺎﻧﺪﺍﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﻪﻳﯩﻨﻠﯩﺪﻯ‪ .‬ﺑـﯘ ﺋـﻮﻗﭽﯩﻼﺭﻧﻰ ﻟﻪﺷـﻜﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﻗﯩـﺴﯩﻐﺎ‬ ‫ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷـــﺘﯘﺭﯗپ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭﻏـــﺎ ﻟﻪﺷـ ـﻜﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﻗـــﺎ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﻨـــﻰ ﺳﺎﻗﻼﺷـــﻨﻰ‪،‬‬ ‫ﻣﯘﺷــﺮﯨﻜﻼﺭ ﻣﯘﺳــﯘﻟﻤﺎﻥ ﻟﻪﺷــﻜﻪﺭﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ھﯘﺟــﯘﻡ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧــﺪﺍ ﺋــﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋــﻮﻕ‬ ‫ﺋﯧﺘﯩــﭗ ﭼﯧﻜﯩﻨﺪﯛﺭﯛﺷــﻨﻰ ۋە ﻣﯘﺳــﯘﻟﻤﺎﻥ ﻟﻪﺷــﻜﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ﻣﻪﻳﻠــﻰ ﻳﻪﯕــﺴﯘﻥ‪،‬‬

‫‪- 201 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﻣﻪﻳﻠﻰ ﻳﯧﯖﯩﻠﺴﯘﻥ‪ ،‬ھﺎﻣﺎﻥ ﺋـﯚﺯ ﺋﻮﺭﯗﻧﻠﯩﺮﯨـﺪﯨﻦ ﻗﻮﺯﻏﺎﻟﻤﺎﺳـﻠﯩﻘﻨﻰ ﺑـﯘﻳﺮﯗﺩﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧـﻴﯩﻦ ﻟﻪﺷـﻜﻪﺭﻟﻪﺭ ﺳـﯧﭙﯩﻨﻰ ﺗﯜﺯﯨـﺪﻯ ۋە ﺋﯘﻻﺭﻏـﺎ ﻧﯘﺗـﯘﻕ ﺳـﯚﺯﻟﻪپ‪،‬‬ ‫ﺋـــﯘﻻﺭﻧﻰ ﺳـــﺎﺑﺎﺗﻠﯩﻖ ﻛﯚﺭﺳﺘﯩـــﺸﻜﻪ ﺭﯨﻐﺒﻪﺗﻠﻪﻧـــﺪﯛﺭﺩﻯ‪ .‬ﺑـــﯘ ﻧﯘﺗﻘﯩـــﺪﺍ ﻳﻪﻧﻪ‪:‬‬ ‫ﺟﯩﺒﺮﯨﺌﯩﻞ ﺩﯨﻠﯩﻤﻐـﺎ ﺳـﺎﻟﺪﯨﻜﻰ‪ ،‬ﻛﯩـﺸﻰ ﺭﯨﺰﻗـﻰ ﺗـﯜﮔﯩﻤﯩﮕﯩﭽﻪ ﺋﯚﻟﻤﻪﻳـﺪﯗ‪،‬‬ ‫ﺭﯨﺰﻗﯩﯖﻼﺭ ﺗـﯜﮔﯩﻤﯩﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟـﺴﺎ‪ ،‬ﺍﷲﺩﯨـﻦ ﻗﻮﺭﻗـﯘپ ﺭﯨﺰﻗﯩﯖﻼﺭﻧـﻰ ھـﺎﻻﻝ ﻳـﻮﻝ‬ ‫ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﯖــﻼﺭ‪ ،‬ھــﺎﺭﺍﻡ ﻳــﻮﻝ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﻤــﺎﯕﻼﺭ‪ .‬ﻣــﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭ‬ ‫ﺧــﯘﺩﺩﻯ ﺋﯩﻨــﺴﺎﻥ ﺑﻪﺩﯨﻨﯩــﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﺯﺍﻻﺭﻏــﺎ ﺋﻮﺧــﺸﺎﻳﺪﯗ‪ ،‬ﺋﯩﻨــﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺑﯩــﺮەﺭ‬ ‫ﺋﻪﺯﺍﺳــﻰ ﺋﺎﻏﺮﯨــﺴﺎ‪ ،‬ﭘﯜﺗــﯜﻥ ﺑﻪﺩەﻥ ﺑﯩﺌــﺎﺭﺍﻡ ﺑﻮﻟﯩــﺪﯗ‪ ،‬ﺩﯦــﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﻧــﺪﯨﻦ ﺳــﻮﻗﯘﺵ‬ ‫ﻳﻪﻛﻤﯘ – ﻳﻪﻙ ﭼﯜﺷﯜﺵ ﺋﯘﺳﯘﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﺷـﻼﻧﺪﻯ‪ .‬ﻣﯘﺷـﺮﯨﻜﻼﺭ ﺳـﯧﭙﯩﺪﯨﻦ‬ ‫ﺑﯩﺮ ﺋـﺎﺩەﻡ ﻣﯘﺑـﺎﺭﯨﺰﯨﮕﻪ ﭼﯩﻘﯩـﺸﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠـﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩﯖﻐـﺎ ﻗﺎﺭﺷـﻰ ﺯﯗﺑﻪﻳـﺮ‬ ‫ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺋـﯘﻧﻰ ﺋﯚﻟﺘـﯜﺭﺩﻯ‪ .‬ﻣﯘﺷـﺮﯨﻜﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﻟﯩﻤﯩﻨـﻰ ﺗﻪﻟـﻬﻪ ﺋﯩﺒﻨـﻰ ﺋﻪﺑـﯘ‬ ‫ﺗﻪﻟــﻬﻪ ﺋﺎﻟــﺪﻯ‪ .‬ﺋــﯘﻧﻰ ﺋﻪﻟــﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﮔﻪﻧــﺪﯨﻦ ﻛﯧــﻴﯩﻦ‪ ،‬ﺋﻪﻟﻪﻣﻨــﻰ ﺋﯘﻧﯩــﯔ‬ ‫ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨــﺸﻰ ﺋﻮﺳــﻤﺎﻥ ﺋﺎﻟــﺪﻯ‪ .‬ﺋﻮﺳــﻤﺎﻧﻨﻰ ھﻪﻣــﺰە ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﮔﻪﻧــﺪﯨﻦ ﻛﯧــﻴﯩﻦ‪،‬‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻣﻨﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﻰ ﺋﻪﺑـﯘ ﺳـﻪﺋﯩﺪ ﺋﺎﻟـﺪﻯ‪ .‬ﺋـﯘﻧﻰ ﺳـﻪﺋﯩﺪ ﺋﯩﺒﻨـﻰ‬ ‫ۋەﻗﻘــﺎﺱ ﺋــﻮﻕ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺋﯚﻟﺘــﯜﺭﺩﻯ‪ .‬ﺋﯘﻧــﺪﯨﻦ ﻛﯧــﻴﯩﻦ ﺋﻪﻟﻪﻣﻨــﻰ ﺗﻪﻟﻬﻪﻧﯩــﯔ‬ ‫ﺋﻪۋﻻﺩﯨــﺪﯨﻦ ﺋــﺎﺭﻗﯩﻤﯘ – ﺋﺎﺭﻗــﺎ ﺗــﯚﺕ ﻛﯩــﺸﻰ ﺋﺎﻟﻐــﺎﻥ ﺑﻮﻟــﺴﯩﻤﯘ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭﻧﯩــﯔ‬ ‫ھﻪﻣﻤﯩــﺴﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﻟــﺪﻯ‪ .‬ﻣﯘﺷــﺮﯨﻜﻼﺭ ﺳــﯧﭙﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﺑﯘﺑﻪﻛﺮﯨﻨﯩــﯔ ﺋــﻮﻏﻠﻰ‬ ‫ﺋﺎﺑـــﺪﯗﺭەھﻤﺎﻥ ﻣﯘﺑـــﺎﺭﯨﺰﯨﮕﻪ ﭼﯩﻘﯩـــﺸﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠـــﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩـــﯔ ﺩﺍﺩﯨـــﺴﻰ‬ ‫ﺋﯘﻧﯩﯖﻐـــﺎ ﻗﺎﺭﺷـــﻰ ﭼﯩﻘﻤـــﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧـــﺪﺍ‪ ،‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـــﺴﺎﻻﻡ‪:‬‬ ‫ﺋﻪﺑﯘﺑﻪﻛﺮﻯ ﺳـﻪﻥ ﺑﯩـﺰﮔﻪ ﻻﺯﯨـﻢ‪ ،‬ﺩەپ ﺋﯘﻧﯩﻤﯩـﺪﻯ‪ .‬ﻣﯘﺷـﺮﯨﻜﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋـﺎﺗﻠﯩﻖ‬ ‫ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ﺋﯜچ ﻗﯧﺘﯩﻢ ھﯘﺟﯘﻡ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟـﺴﯩﻤﯘ‪ ،‬ﻣﯘﺳـﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺋـﯘﻻﺭﻧﻰ‬ ‫ﺋــﻮﻕ ﺋﯧﺘﯩــﭗ ﭼﯩﻜﯩﻨــﺪﯛﺭﺩﻯ‪ .‬ﺋﯩﻜﻜــﻰ ﺗﻪﺭەﭘﻨﯩــﯔ ﻗﻮﺷــﯘﻧﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩــﺮ ﺑﯩــﺮﻯ‬ ‫ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮔﯩﺮەﻟﯩﺸﯩﭗ ﺟﻪڭ ﺗﺎﺯﺍ ﻗﯩﺰﯨﻐﺎﻥ ﭼﺎﻏـﺪﺍ‪ ،‬ﻣﯘﺷـﺮﯨﻜﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳـﺎﻟﻠﯩﺮﻯ‬ ‫ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩﻠﻬﺎﻣﻼﻧـﺪﯗﺭﯗﺵ ﺋﯜﭼـﯜﻥ ﺩﺍﭘﻼﺭﻧـﻰ ﭼﯧﻠﯩـﭗ‪ ،‬ﻧﺎﺧـﺸﯩﻼﺭﻧﻰ‬

‫‪- 202 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬


‫‪www.munber.org‬‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﺋﯧﻴﺘﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ‪ .‬ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ﻧﺎﺧـﺸﺎ ﺋـﺎۋﺍﺯﻯ ﻛﯩﺮﮔﻪﻧـﺪە‪:‬‬ ‫”ﺋﻰ ﺍﷲ‪ ،‬ﺳﺎﯕﺎ ﻳﯚﻟﯩﻨﯩﭗ ھﯘﺟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺳﻪﻥ ﺋﯜﭼـﯜﻥ ﻏـﺎﺯﺍﺕ ﻗﯩﻠﯩـﻤﻪﻥ‪،‬‬ ‫ﻣﺎﯕــﺎ ﺍﷲ ﻛﯘﭘــﺎﻳﻪ‪ ،‬ﺍﷲ ﻧﯩــﻤﻪ ﺩﯦــﮕﻪﻥ ﻳﺎﺧــﺸﻰ ﺋﯩــﮕﻪ“ ﺩەﻳﺘﺘــﻰ‪ .‬ﺋــﺎﯕﻐﯩﭽﻪ‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﺎﻏﯩـﺴﻰ ھﻪﻣـﺰە ﺋﯩﺒﻨـﻰ ﺋﺎﺑـﺪﯗﻟﻤﯘﺗﻪﻟﻠﯩﺐ‬ ‫ﺷﯧﻬﯩﺖ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ ،‬ﺷﯧﻬﯩﺘﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﭘﯩﺮﻯ ھﻪﻣﺰە ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ ﺩﯛﺷـﻤﻪﻥ ﺳـﯧﭙﯩﻨﻰ‬ ‫ﺋــﺎﺭﯨﻼپ ﻳــﯜﺭﯛپ ﺟﻪڭ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧــﺪﺍ‪ ،‬ﺋــﯘﻧﻰ ۋەھــﺸﻰ ﺋﯩــﺴﯩﻤﻠﯩﻚ ﻗــﯘﻝ ﺑﯩــﺮ‬ ‫ﻧﻪﻳﺰە ﺋﯘﺭﯗپ ﻗﯘﺭﺳﯩﻘﯩﻨﻰ ﻳﯧﺮﯨﭗ ﺗﺎﺷﻠﯩﺪﻯ‪ .‬ﻣﯘﺷـﺮﯨﻜﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﻟﻪﻣـﺪﺍﺭﻟﯩﺮﻯ‬ ‫ﺋــﺎﺭﻗﯩﻤﯘ – ﺋﺎﺭﻗــﺎ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻧــﺪﯨﻦ ﻛﯧــﻴﯩﻦ‪ ،‬ﻣﯘﺷــﺮﯨﻜﻼﺭﺩﯨﻦ ھــﯧﭽﻜﯩﻢ‬ ‫ﻳـــﯧﻘﯩﻦ ﻛـــﯧﻠﻪﻟﻤﻪﻱ ﻗﯧﭽﯩـــﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷـــﻠﯩﺪﻯ‪ .‬ﻣﯘﺷـــﺮﯨﻜﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳـــﺎﻟﻠﯩﺮﻯ‬ ‫ھــــﯚﯕﺮەپ ﻳﯩﻐﻠﯩــــﺸﺎﺗﺘﻰ‪ .‬ﺑــــﯘ ﭼﺎﻏــــﺪﺍ ﻣﯘﺳــــﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﻣﯘﺷــــﺮﯨﻜﻼﺭﻧﯩﯔ‬ ‫ﺋﺎﺭﻗﯩــﺴﯩﺪﯨﻦ ﻗــﻮﻏﻼپ ﻏﻪﻧﯩــﻤﻪﺕ ﻳﯩﻐﯩــﺸﻘﺎ ﻛﯩﺮﯨــﺸﺘﻰ‪ .‬ﺗــﺎﻍ ﺋﯜﺳــﺘﯩﺪە‬ ‫ﻣﯘﺳـــﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﻗـــﺎ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﻨـــﻰ ھﯩﻤـــﺎﻳﻪ ﻗﯩﻠﯩـــﭗ ﺗﯘﺭﻏـــﺎﻥ ﺋـــﻮﻗﭽﯩﻼﺭ‬ ‫ﻗﯩﺴﻤﻰ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗﻏﯩﻨﻰ ﺋﯘﻧﺘﯘپ‪ ،‬ﺑـﯘ ﻳﻪﺭﺩە ﺗﯘﺭﯗﺷـﻨﯩﯔ ﻧﯩـﻤﻪ‬ ‫ھــﺎﺟﯩﺘﻰ ﺑــﺎﺭ ﺩەپ‪ ،‬ﺋﻮﻟﺠﯩﻐــﺎ ﻳﯜﮔﯜﺭﯛﺷــﺘﻰ‪ .‬ﺋﺎﺑــﺪﯗﻟﻼ ﺋﯩﺒﻨــﻰ ﺟﯘﺑﻪﻳﺮﻧﯩــﯔ‬ ‫ﮔﯧﭙﯩﮕﻪ ﻗﯘﻻﻕ ﺳﺎﻟﻤﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺟﯘﺑﻪﻳﺮ ﺋـﺎﺯﻏﯩﻨﻪ ﻛﯩـﺸﻰ ﺑﯩـﻠﻪﻥ‬ ‫ﺋــﯚﺯ ﻣﻪۋﻗﻪﺳــﯩﺪە ﭼﯩــﯔ ﺗــﯘﺭﺩﻯ‪ .‬ﻣﯘﺷــﺮﯨﻜﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﺷــﻠﯩﻘﻰ ﺧﺎﻟﯩــﺪ ﺋﯩﺒﻨــﻰ‬ ‫ۋەﻟﯩــﺪ ﺋﻪھــﯟﺍﻟﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻧــﺪﯨﻦ ﻛﯧــﻴﯩﻦ‪ ،‬ﺋــﯚﺯ ﻣﻪۋﻗﻪﺳــﯩﺪە ﻗﯧﻠﯩــﭗ ﻗﺎﻟﻐــﺎﻥ‬ ‫ﺋﻮﻗﭽﯩﻼﺭﻏــﺎ ھﯘﺟــﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩــﭗ‪ ،‬ﺋــﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﯚﻟﺘــﯜﺭﯛپ ﺑﻮﻟــﯘپ‪ ،‬ﺋﻮﻟﺠــﺎ ﺋــﯧﻠﯩﺶ‬ ‫ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟــﯘپ ﻛﻪﺗــﻜﻪﻥ ﻣﯘﺳــﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﻗﯩــﺴﯩﺪﯨﻦ ھﯘﺟــﯘﻡ ﻗﯩﻠــﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺗﯘﻳﯘﻗــﺴﯩﺰ ھﯘﺟﯘﻣﻐــﺎ ﺋﯘﭼﺮﯨﻐــﺎﻥ ﻣﯘﺳــﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﻧﯩــﻤﻪ ﻗﯩﻼﺭﯨﻨــﻰ ﺑﯩﻠﻪﻟــﻤﻪﻱ‬ ‫ﺋﺎﻻﻗﺰﺍﺩە ﺑﻮﻟـﯘپ‪ ،‬ﺋﻮﻟﺠﯩﻨﯩﻤـﯘ ﺗﺎﺷـﻼپ ﻗـﺎﭼﺘﻰ‪ ،‬ﺳـﻪﭘﻠﯩﺮﻯ ﺑﯘﺯﯗﻟـﺪﻯ‪ ،‬ھﻪﺗﺘـﺎ‬ ‫ﺋﯘﻗﯘﺷﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮ ‪ -‬ﺑﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﺭﯗﺷﺘﻰ‪ .‬ﺑﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﻣﯘﺷﺮﯨﻚ ﺋﺎﻳـﺎﻝ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻣﻨﻰ ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩـﭗ ﻛﯚﺗـﯜﺭﮔﻪﻥ ﺋﯩـﺪﻯ‪ ،‬ﻣﯘﺷـﺮﯨﻜﻼﺭ ﺋﯘﻧﯩـﯔ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﻐـﺎ‬ ‫ﺗﻮﭘﻼﻧـــﺪﻯ‪ .‬ﻣﯘھﺎﺟﯩﺮﻻﺭﻧﯩـــﯔ ﺋﻪﻟﻪﻣـــﺪﺍﺭﻯ ﻣﯘﺳـــﺌﻪﺏ ﺋﯩﺒﻨـــﻰ ﺋـــﻮﻣﻪﻳﺮﻧﻰ‬

‫‪- 203 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻗﻪﻣﯩﺌﻪ ﺩﯦـﮕﻪﻥ ﻣﯘﺷـﺮﯨﻚ‪ ،‬ﻣـﯘھﻪﻣﻤﻪﺩﻧﻰ ﺋﯚﻟﺘـﯜﺭﺩﯛﻡ‪،‬‬ ‫ﺩﯦــﮕﻪﻥ ﺳــﯚﺯﻧﻰ ﺗﺎﺭﻗــﺎﺗﺘﻰ‪ .‬ﺑﯘﻧﯩــﯔ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﻣﯘﺳــﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﻣﻪﻏﻠــﯘﺑﯩﻴﻪﺕ‬ ‫ﻳﯜﺯﻟﻪﻧــﺪﻯ‪ .‬ﺑﻪﺯﯨــﻠﻪﺭ ﻣــﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋــﯚﻟﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟــﺴﯩﻤﯘ ﺩﯨﻨﯩﻤﯩﺰﻧــﻰ ﻗﻮﻏــﺪﺍﺵ‬ ‫ﺋﯜﭼــــﯜﻥ ﺋــــﯘﺭﯗﺵ ﻗﯩﻠﯩــــﺸﯩﻤﯩﺰ ﻛﯧــــﺮەﻙ‪ ،‬ﺩەﻳﺘﺘــــﻰ‪ .‬ﺑــــﯘ ﻣﻪﻏﻠــــﯘﺑﯩﻴﻪﺕ‬ ‫ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﯩﺪە ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ۋەﻟﯩﺪ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋـﯘﻗﺒﻪ‪ ،‬ﺧـﺎﺭﯨﺠﻪ ﺋﯩﺒﻨـﻰ ﺯەﻳﯩـﺪ‪،‬‬ ‫ﺭﯨﻔــﺎﺋﻪ ﺋﯩﺒﻨــﻰ ﻣــﯘﺋﻪﻟﻼ‪ ،‬ﺋﻮﺳــﻤﺎﻥ ﺋﯩﺒﻨــﻰ ﺋﻪﻓﻔــﺎﻥ ﻗﺎﺗــﺎﺭﻟﯩﻖ ﺑﯩــﺮ ﮔــﯘﺭﯗھ‬ ‫ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍپ ﭼﯧﻜﯩﻨﯩﺸﺘﻰ‪ ،‬ﻟـﯧﻜﯩﻦ ﺋـﯘﻻﺭ ﺩەﺭھـﺎﻝ ﻣﻪﺩﯨـﻨﯩﮕﻪ‬ ‫ﻛﯩﺮﯨـــﺸﺘﯩﻦ ﺋﯘﻳﯩﻠﯩـــﭗ‪ ،‬ﺋـــﯜچ ﻛـــﯜﻧﻨﻰ ﺋﯚﺗﻜـــﯜﺯﯛپ ﺋﺎﻧـــﺪﯨﻦ ﻛﯩﺮﯨـــﺸﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﺭەﺳــﯘﻟﯘﻟﻼھ ﺑﯩــﺮ ﺑﯜﻟــﯜﻙ ﻣﯘﺳــﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺟﻪڭ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﯩــﺪﺍ ﺳــﺎﺑﺎﺗﻠﯩﻖ‬ ‫ﺗﯘﺭﺩﻯ‪ .‬ﺋﻪﺑﯘ ﺗﻪﻟﻬﻪ ﺋﻪﻧﺴﺎﺭﯨﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩـﺪﺍ ﺗـﯘﺭﯗپ‬ ‫ﺋﯘﻧﻰ ﻗﺎﻟﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻮﻏﺪﺍﻳﺘﺘﻰ‪ ،‬ﺋﯘ ﺋﯘﺳـﺘﺎ ﻣﻪﺭﮔﻪﻥ ﺋﯩـﺪﻯ‪ ،‬ﺳـﺎﺩﺍﻕ )ﺋـﻮﻕ‬ ‫ﺧﺎﻟﺘﯩــﺴﻰ( ﻧــﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟــﺪﯨﻐﺎ ﺗﺎﺷــﻼپ ﻗﻮﻳــﯘپ‪:‬‬ ‫ﻣﯧﻨﯩــﯔ ﺟﯧــﻨﯩﻢ ﺳــﯧﻨﯩﯔ ﺟﯧﻨﯩﯖﻐــﺎ ﭘﯩــﺪﺍ ﺑﻮﻟــﺴﯘﻥ‪ ،‬ﺩەﻳﺘﺘــﻰ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﻠﻪﺭﮔﻪ‪ ،‬ﺋﻮﻗﯘﯕﻼﺭﻧﻰ ﺋﻪﺑـﯘ ﺗﻪﻟـﻬﻪﮔﻪ ﺗﺎﺷـﻼپ‬ ‫ﻛﯧــــﺘﯩﯖﻼﺭ‪ ،‬ﺩەﻳﺘﺘــــﻰ‪ .‬ﺭەﺳــــﯘﻟﯘﻟﻼھ ﻣﯘﺷــــﺮﯨﻜﻼﺭﻧﯩﯔ ھﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨــــﻰ‬ ‫ﻛﯜﺯﯨﺘﯩﭗ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺋﻪﺑﯘ ﺗﻪﻟﻬﻪ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ‪ :‬ﺋـﻰ ﺭەﺳـﯘﻟﯘﻟﻼھ‪ ،‬ﻣﺎﯕـﺎ ﺳـﻪﻥ ﺋﺎﺗـﺎ ‪-‬‬ ‫ﺋﺎﻧﺎﻣﺪﯨﻨﻤﯘ ﭼﺎﺭە‪ ،‬ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ ﺗﻪﺭەﭘﻜﻪ ﻗﺎﺭﯨﻤﺎ ﺋـﻮﻕ ﺗﯧﮕﯩـﭗ ﻛﻪﺗﻤﯩـﺴﯘﻥ‪ ،‬ﺋـﻮﻕ‬ ‫ﺳــﺎﯕﺎ ﺗﻪﻛﻜﯩــﭽﻪ ﻣﺎﯕــﺎ ﺗﻪﮔــﺴﯘﻥ‪ ،‬ﺩەﻳﺘﺘــﻰ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻣﻨﻰ‬ ‫ﻣﯘھﺎﭘﯩﺰەﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﻳﻪﻧﻪ ﺗﯚۋەﻧـﺪﯨﻜﻰ ﻛﯩـﺸﯩﻠﻪﺭﻣﯘ‬ ‫ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ‪ :‬ﺳﻪﺋﺪ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﻪﺑﯘۋەﻗﻘـﺎﺱ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـﺴﺎﻻﻡ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐـﺎ‪:‬‬ ‫ھﻪﻱ ﺳــﻪﺋﺪ‪ ،‬ﺋــﺎﺗﻘﯩﻦ! ﺳــﺎﯕﺎ ﺋﺎﺗــﺎ – ﺋﺎﻧــﺎﻡ ﭘﯩــﺪﺍ ﺑﻮﻟــﺴﯘﻥ‪ ،‬ﺩەﻳﺘﺘــﻰ؛ ﺳــﻪھﻞ‬ ‫ﺋﯩﺒﻨــﻰ ھﻪﻧﯩــﻒ‪ .‬ﺋــﯘ ﺋﯘﺳـــﺘﺎ ﻣﻪﺭﮔﻪﻥ ﺑﻮﻟــﯘپ‪ ،‬ﺩﯛﺷــﻤﻪﻧﻠﻪﺭﻧﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﻳــﯧﻘﯩﻦ ﻛﻪﻟﺘــﯜﺭﻣﻪﻳﺘﺘﻰ؛ ﺋﻪﺑــﯘ ﺩەﺟﺠــﺎﻧﻪ‪ .‬ﺋــﯘ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﻗﻮﻏــﺪﺍپ ﺋﺎﺭﻗﯩــﺴﯩﻨﻰ ﻣﯘﺷــﺮﯨﻜﻼﺭ ﺗﻪﺭەﭘــﻜﻪ ﻗﯩﻠﯩـــﭗ‬

‫‪- 204 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬


‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺯﻭﺭ ﺋﯧﻐﯩـﺮﭼﯩﻠﯩﻘﻼﺭ ﻳﻪﺗـﻜﻪﻥ ﺑﻮﻟـﺴﯩﻤﯘ‪،‬‬ ‫ﺋــﯘ ﺧــﯘﺩﺍ ﺋﯩﻠﺘﯩﭙــﺎﺕ ﻗﯩﻠﻐــﺎﻥ ﭼﯩــﺪﺍﻣﻠﯩﻘﻰ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ھﻪﻣﻤﯩﻨــﻰ ﻛﯚﺗﯩﺮﯨــﭗ‬ ‫ﻛﻪﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﯘﺑﻪﻱ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺧﻪﻟﻪﻑ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﺋﯚﻟﺘـﯜﺭﻣﻪﻛﭽﻰ‬ ‫ﺑﻮﻟـــﯘپ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧـــﺪﺍ‪ ،‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـــﺴﺎﻻﻡ ﻳﯧﻨﯩـــﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ‬ ‫ﻧﻪﻳﺰﯨــﺴﯩﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩــﭗ‪ :‬ﺋــﯘﻧﻰ ﻣﺎﯕــﺎ ﻗﻮﻳــﯘۋﯦﺘﯩﯖﻼﺭ‪ ،‬ﺩﯦــﺪﻯ‪ .‬ﺋــﯘﺑﻪﻱ ﻳــﯧﻘﯩﻦ‬ ‫ﻛﻪﻟﮕﻪﻧــﺪە‪ ،‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐــﺎ ﺑﯩــﺮ ﻧﻪﻳــﺰە ﺋــﯘﺭﺩﻯ‪ .‬ﺋــﯘﺑﻪﻱ‬ ‫ﺋﯘھــﯘﺩﺩﯨﻦ ﻗﺎﻳﺘﯩــﭗ ﻛﯧﻠﯩﯟﯨﺘﯩــﭗ‪ ،‬ﺋﺎﺷــﯘ ﻧﻪﻳــﺰە ﺯەﺭﺑﯩــﺪﯨﻦ ﻳﻮﻟــﺪﺍ ﺋﯚﻟــﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﻮھﯘﺩ ﻏﺎﺯﯨﺘﯩـﺪﺍ ﺑﻮﻟـﺴﯘﻥ ﻳـﺎﻛﻰ ﺑﺎﺷـﻘﺎ ﻏـﺎﺯﺍﺗﻼﺭﺩﺍ‬ ‫ﺑﻮﻟــﺴﯘﻥ‪ ،‬ﺋﯘﺑﻪﻳــﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷــﻘﺎ ﺋــﺎﺩەﻣﻨﻰ ﺋــﯚﺯ ﻗــﯘﻟﻰ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺋﯚﻟﺘــﯜﺭﻣﯩﮕﻪﻥ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﺑﯘﺋــــﺎﻣﯩﺮ ﺭﺍھﯩــــﺐ ﻣﯘﺳــــﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺋﻮﺭﯨﻐــــﺎ ﭼﯜﺷــــﯜپ ﻛﻪﺗــــﺴﯘﻥ ﺩەپ‬ ‫ﺋــﯚﺭەﻛﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛــﻮﻻپ‪ ،‬ﺋﯜﺳــﺘﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﯧﭙﯩــﭗ ﻗﻮﻳﻐــﺎﻥ ﺋﯩــﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ ﺷــﯘ ﺋــﻮﺭەﻛﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩــﺮﯨﮕﻪ ﭼﯜﺷــﯜپ ﻛﯧﺘﯩــﭗ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩــﭗ‬ ‫ﻛﻪﺗﺘــــﻰ ۋە ﺋﯩﻜﻜــــﻰ ﺗﯩــــﺰﻯ ﺳــــﯜﺭﯛﻟﯜپ ﻛﻪﺗﺘــــﻰ‪ .‬ﺋﻪﻟــــﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــــﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺗﻪﻟـﻬﻪ ﺋﯩﺒﻨـﻰ ﺋﯘﺑﻪﻳـﺪﯗﻟﻼ ﻛﯚﺗﯩﺮﯨـﭗ‬ ‫ﺗﯘﺭﻏـــﯘﺯﺩﻯ‪ ،‬ﺑـــﯘﻻﺭ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـــﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﻣﯘھـــﺎﭘﯩﺰەﺕ ﻗﯩﻠﯩـــﭗ‬ ‫ﺗﯘﺭﻏــــﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩــــﺪﻯ‪ .‬ﺋــــﯘﺗﺒﻪ ﺋﯩﺒﻨــــﻰ ﺋﻪﺑــــﯘ ۋەﻗﻘــــﺎﺱ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــــﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺗــﺎﺵ ﺋﯧﺘﯩــﭗ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩــﯔ ﺋــﯘﺩﯗﻝ ﭼﯩــﺸﯩﻨﻰ ﺗﯚﻛــﯜۋەﺗﻜﻪﻥ‬ ‫ﺋﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺋﯘﻧﻰ ھﺎﺗﻪﺏ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﻪﺑﯘﺑﻪﻟﺘﻪﺋﻪ ﻗﻮﻏﻼپ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺋﯚﻟﺘـﯜﺭﺩﻯ‪ .‬ﺋﺎﺑـﺪﯗﻟﻼ‬ ‫ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺷﯩﻬﺎﺏ ﺯﻭھﺮﻯ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻳـﯜﺯﯨﻨﻰ ﻳﯧﺮﯨـﯟەﺗﺘﻰ‪،‬‬ ‫‪- 205 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺩﯛﻣﺒﯩﺴﯩﮕﻪ ﺗﯩﮕﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﻮﻗﻼﺭﻏﺎ ﭼﯩـﺪﺍپ‪ ،‬ﺩﺍﺩﯨـﻞ ﺗـﯘﺭﺍﺗﺘﻰ؛ ﺯﯨﻴـﺎﺩە‬ ‫ﺋﯩﺒﻨـــﻰ ھـــﺎﺭﺱ‪ .‬ﺋـــﯘ ﺭەﺳـــﯘﻟﯘﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩـــﺪﯨﻦ ﻣﯩـــﺪﯨﺮﻟﯩﻤﺎﻱ ﺋـــﯘﻧﻰ‬ ‫ﻗﻮﻏــﺪﺍﻳﺘﺘﻰ‪ .‬ﺯﯨﻴــﺎﺩە ﻳﺎﺭﯨﻼﻧﻐﺎﻧــﺪﺍ‪ ،‬ﺭەﺳــﯘﻟﯘﻟﻼھ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐــﺎ ﭘــﯘﺗﯩﻨﻰ ﺗﻪﻛــﻰ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩـــﭗ ﺑﻪﺭﺩﻯ‪ ،‬ﺋـــﯘ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـــﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﭘﯘﺗﯩﻐـــﺎ ﺑﯧـــﺸﯩﻨﻰ‬ ‫ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ﺟﺎﻥ ﺋﯜﺯﺩﻯ‪.‬‬

‫ﻟﻪﻧﯩﺘــﻰ ﺋﯩﺒﻨــﻰ ﻗﻪﻣﯩــﺌﻪ ﺋﯘﺭﻏــﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ‪ ،‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ‬ ‫ﺗﯚﻣﯜﺭ ﺳﺎۋﯗﺗﯩﻨﯩﯔ ﺗﯚﻣﯜﺭﻟﯩﺮﻯ ﺋﯘﻧﯩـﯔ ﺋﯩﻜﻜـﻰ ﻣﻪﯕـﺰﯨﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨـﭗ ﻛﯧﺘﯩـﭗ‬ ‫ﺟﺎﺭﺍھﻪﺗﻠﻪﻧﺪﯛﺭﺩﻯ‪ ،‬ﭘﯧﺘﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺗﯜﻣﯜﺭﻟﻪﺭﻧﻰ ﺋﻪﺑﯘ ﺋﯘﺑﻪﻳﺪە ﭼﯩـﺸﻰ ﺑﯩـﻠﻪﻥ‬ ‫ﺳﯘﻏﯘﺭﯗپ ﺋﺎﻟﺪﻯ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﯘﺗﺘﯘﺭ ﭼﯩﺸﻰ ﺳـﯘﻧﯘپ ﻛﻪﺗﺘـﻰ‪ .‬ﺑـﯘ ﭼﺎﻏـﺪﺍ‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ‪ :‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻨﯩـﯔ ﻳـﯜﺯﯨﻨﻰ ﻗﺎﻧﻐـﺎ ﺑﯘﻳﯩﻐـﺎﻥ ﻗﻪۋﻡ‬ ‫ﻗﺎﻧــﺪﺍﻕ ﻧﯩﺠــﺎﺕ ﺗﺎﭘــﺴﯘﻥ!؟ ﺩﯦــﺪﻯ‪ .‬ﺍﷲ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧــﺪﯨﻜﻰ ﻣﯘﻧــﯘ ﺋــﺎﻳﻪﺗﻨﻰ ﻧﺎﺯﯨــﻞ‬ ‫ﻗﯩﻠــﺪﻯ‪” :‬ھــﯧﭻ ﺋﯩــﺶ ﺳــﯧﻨﯩﯔ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭﯨﯖــﺪﺍ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ ،‬ﺍﷲ ﻳــﺎ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩــﯔ‬ ‫ﺗﻪۋﺑﯩﺴﯩﻨﻰ ﻗﯘﺑـﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩـﺪﯗ‪ ،‬ﻳـﺎ ﺋـﯘﻻﺭ ﺯﺍﻟﯩـﻢ ﺑﻮﻟﻐـﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼـﯜﻥ ﺋـﯘﻻﺭﻧﻰ‬ ‫ﺋﺎﺯﺍﭘﻘﺎ ﺩﯗﭼﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ‪) “.‬ﺳﯜﺭە ﺋـﺎﻝ ﺋﯩﻤـﺮﺍﻥ‪ – 128 ،‬ﺋـﺎﻳﻪﺕ( ﺭەﺳـﯘﻟﯘﻟﻼھﻨﻰ‬ ‫ﺋﯚﻟﺪﻯ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﮔﻪپ ﺗﺎﺭﻗﺎﻟﻐﺎﻧـﺪﯨﻦ ﻛﯧـﻴﯩﻦ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩـﯔ ھﺎﻳـﺎﺕ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨـﻰ‬ ‫ﺋﻪڭ ﺋﻪۋۋەﻝ ﻛﻪﺋﯩــﺐ ﺋﯩﺒﻨــﻰ ﻣﺎﻟﯩــﻚ ﺋﻪﻧــﺴﺎﺭﯨﻰ ﺑﯩﻠﯩــﭗ‪ ،‬ﺧﯘﺷــﺎﻟﻠﯩﻘﺘﯩﻦ‬ ‫ﻗـــﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋـــﺎۋﺍﺯ ﺑﯩـــﻠﻪﻥ ‪ :‬ھﻪﻱ ﻣﯘﺳـــﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ‪ ،‬ﺧﯘﺷـــﺨﻪۋەﺭ! ﺩەپ ﺗﻮۋﻟﯩـــﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ ﺋــﯘﻧﻰ ﺟﯩــﻢ ﺗﯘﺭﯗﺷــﻘﺎ ﺑــﯘﻳﺮﯗﺩﻯ‪ ،‬ﺋﺎﻧــﺪﯨﻦ ﺳــﻪﺋﺪ‬ ‫ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﻪﺑﯘ ۋەﻗﻘﺎﺱ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﻪﺋﯩﺪ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﯘﺑﺎﺩەﻧﯩـﯔ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨـﺴﯩﺪﺍ ﺗﯘﺭﻏـﺎﻥ‬ ‫ھﺎﻟﺪﺍ ﺳﻪﭘﺘﯩﻜﻰ ﺋﻮﺭﻧﯩﻐﺎ ﻣﺎﯕﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩـﯔ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺋﻪﺑـﯘﺑﻪﻛﺮﻯ‪ ،‬ﺋـﯚﻣﻪﺭ‪ ،‬ﺋﻪﻟـﻰ‪،‬‬ ‫ﺗﻪﻟﻬﻪ ﺯﻭﺑﻪﻳﺮ‪ ،‬ھﺎﺭﺱ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺳﻪﻣﻤﻪﻟﻪﺭﻣﯘ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋـﯘﻻﺭ ﻛﯧﺘﯩـﭗ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧـﺪﺍ‪،‬‬ ‫ﺋﻮﺳﻤﺎﻥ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻣﯘﻏﯩﺮە‪ :‬ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﻗﺎﻳﻪﺭﺩە؟ ﻳـﺎ ﺋـﯘ ﺋﯚﻟﯩـﺪﯗ‪،‬‬ ‫ﻳﺎ ﻣﻪﻥ ﺋﯚﻟﯩﻤﻪﻥ! ﺩەپ ﭼﯩﻘﯩـﭗ ﻛﻪﻟـﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩـﯔ ﺋﯧﺘـﻰ ﻣـﯜﺩﯛﺭﯛپ ﻛﯧﺘﯩـﭗ‬ ‫ﺋـــﻮﺭەﻛﻜﻪ ﻳﯧﻘﯩﻠﯩـــﭗ ﭼﯜﺷـــﺘﻰ‪ .‬ھـــﺎﺭﯨﺲ ﺋﯩﺒﻨـــﻰ ﺳـــﻪﻣﻤﻪ ﺑﯧﺮﯨـــﭗ ﺋـــﯘﻧﻰ‬ ‫ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﺩﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺳﻪﭘﺘﯩﻜﻰ ﺋﻮﺭﻧﯩﻐﺎ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧـﺪﯨﻦ‬ ‫ﻛﯧــﻴﯩﻦ‪ ،‬ﻓــﺎﺗﯩﻤﻪ ﺋﯘﻧﯩــﯔ ﺟــﺎﺭﺍھﻪﺗﻠﯩﺮﻧﻰ ﻳﯘﻳــﺪﻯ‪ ،‬ﺋﻪﻟــﻰ ﺳــﯘ ﻗﯘﻳــﯘپ ﺑﻪﺭﺩﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﻧــﺪﯨﻦ ﺑﯩــﺮ ﭘــﺎﺭﭼﻪ ﺑــﻮﺭﯨﻨﻰ ﻛﯚﻳــﺪﯛﺭﯛپ‪ ،‬ﻛــﯜﻟﯩﻨﻰ ﺟــﺎﺭﺍھﻪﺗﻜﻪ ﺑﺎﺳــﺘﻰ‪ ،‬ﻗــﺎﻥ‬ ‫ﺗﻮﺧﺘﯩﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺴﺎﻻﻡ ﺷـﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻜـﻰ ﺑﯩـﺮ ﭼـﻮڭ ﺗﺎﺷـﻨﯩﯔ‬ ‫ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﭼﯩﻘﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩـﺪﻯ‪ ،‬ﻗـﺎﻥ ﻛـﯚپ ﺋﯧﻘﯩـﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜـﺘﯩﻦ‬

‫‪- 206 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬


‫‪www.munber.org‬‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﭼﯩﻘﺎﻟﻤﯩـــﺪﻯ‪ ،‬ﺗﻪﻟـــﻬﻪ ﺋﯩﺒﻨـــﻰ ﺋﯘﺑﻪﻳـــﺪﯗﻟﻼ ﻳـــﯚﻟﻪپ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨـــﭗ ﻗﻮﻳـــﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـــﺴﺎﻻﻡ ﺗﺎﻏﻨﯩـــﯔ ﺋﯜﺳـــﺘﯩﺪە ﺗﯘﺭﻏـــﺎﻥ ﺑﯩـــﺮ ﺗﯜﺭﻛـــﯜﻡ‬ ‫ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﯛپ‪ :‬ﺑﯘﻻﺭ ﺑﯩﺰﺩﯨﻦ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺗﯘﺭﻣﺎﺳﻠﯩﻘﻠﯩﺮﻯ ﻛﯧـﺮەﻙ‪ .‬ﺋـﻰ‬ ‫ﺍﷲ‪ ،‬ﺳﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯜچ – ﻗـﯘۋۋەﺗﻜﻪ ﺋﯩـﮕﻪ ﺑـﻮﻟﯩﻤﯩﺰ‪ ،‬ﺩﯦـﺪﻯ ۋە ﺋـﯚﻣﻪﺭ ﺋﯩﺒﻨـﻰ‬ ‫ﺧﻪﺗﺘــﺎﺏ ﺑﺎﺷــﭽﯩﻠﯩﻘﯩﺪﺍ ﺑﯩــﺮ ﺗﯜﺭﻛــﯜﻡ ﺋﻪﺳــﻜﻪﺭ ﺋﻪۋەﺗﯩــﭗ‪ ،‬ﻣﯘﺷــﺮﯨﻜﻼﺭﻧﻰ‬ ‫ﺗﺎﻏــــﺪﯨﻦ ﻗــــﻮﻏﻼپ ﭼﯜﺷــــﯜﺭﮔﯜﺯﯨﯟەﺗﺘﻰ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــــﺴﺎﻻﻣﻨﻰ‬ ‫ﻣﯘھـــﺎﭘﯩﺰەﺕ ﻗﯩﻠﯩـــﭗ ﺗﯘﺭﻏـــﺎﻥ ﻣﯘﺳـــﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﻪﺩەﻧﻠﯩـــﺮﻯ ﻧﯘﺭﻏـــﯘﻥ‬ ‫ﻳﺎﺭﯨﻼﻧـــــﺪﻯ‪ .‬ﭼـــــﯜﻧﻜﻰ ﺋـــــﯘﻻﺭ ﺩﯛﺷـــــﻤﻪﻥ ﺋﻮﻗﻠﯩﺮﯨﻨﯩـــــﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــــﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺗﯧﮕﯩــﭗ ﻛﯧﺘﯩــﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﻧــﺴﯩﺮەپ‪ ،‬ﺋــﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻮﻗﻘــﺎ‬ ‫ﺗﯘﺗﯘپ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺗﻪﻟﻬﻪﻧﯩﯔ ﻳﻪﺗﻤﯩﺶ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻳﯧـﺮﻯ ﻳﺎﺭﯨﻠﯩﻨﯩـﭗ‪ ،‬ﻗـﯘﻟﻰ‬ ‫ﺗﯘﺗﻤــﺎﺱ ﺑﻮﻟــﯘپ ﻗﺎﻟــﺪﻯ‪ .‬ﻛﻪﺋﯩــﺐ ﺋﯩﺒﻨــﻰ ﻣﺎﻟﯩﻜﻨﯩــﯔ ﺋــﻮﻥ ﻳﻪﺗــﺘﻪ ﻳﯧــﺮﻯ‬ ‫ﻳﺎﺭﯨﻼﻧﺪﻯ‪ .‬ﺑﯘ ﺟﻪﯕـﺪە ﻣﯘﺳـﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﻳﻪﺗﻤﯩـﺶ ﻧﻪﭼـﭽﻪ ﻛﯩـﺸﻰ ﺷـﯧﻬﯩﺖ‬ ‫ﺑﻮﻟــﺪﻯ‪ .‬ﺑــﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﺋﺎﻟﺘﯩــﺴﻰ ﻣﯘھــﺎﺟﯩﺮﻻﺭﺩﯨﻦ‪ ،‬ﻗــﺎﻟﻐﯩﻨﻰ ﺋﻪﻧــﺴﺎﺭﯨﻼﺭﺩﯨﻦ‬ ‫ﺋﯩــﺪﻯ‪ .‬ﻣﯘھــﺎﺟﯩﺮﻻﺭﺩﯨﻦ ﺷــﯧﻬﯩﺖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻼﺭﻧﯩــﯔ ﺋﺎﺭﯨــﺴﯩﺪﺍ ھﻪﻣــﺰە ﺋﯩﺒﻨــﻰ‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻤﯘﺗﻪﻟﻠﯩﺐ ۋە ﻣﯘﺳﺌﻪﺏ ﺋﯩﺒﻨـﻰ ﺋـﯘﻣﻪﻳﺮﻟﻪﺭ ﺑـﺎﺭ ﺋﯩـﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﻧـﺴﺎﺭﯨﻼﺭﺩﯨﻦ‬ ‫ﺷﯧﻬﯩﺖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ھﻪﻧﺰەﻟﻪ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﻪﺑـﯘ ﺋـﺎﻣﯩﺮ‪ ،‬ﺋﻪﻣـﺮ ﺋﯩﺒﻨـﻰ‬ ‫ﺟﻪﻣــﯘھ ۋە ﺋﯘﻧﯩــﯔ ﺋــﻮﻏﻠﻰ ﺧﻪﻟــﻼﺕ ﺋﯩﺒﻨــﻰ ﺋﻪﻣــﺮ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﻛﯧﻠﯩﻨﯩﻨﯩــﯔ‬ ‫ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨــﺸﻰ ﺟــﺎﺑﯩﺮ ﺋﯩﺒﻨــﻰ ﺋﺎﺑــﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﺋﺎﺗﯩــﺴﻰ ﺑــﺎﺭ ﺋﯩــﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﻣﺮﻧﯩــﯔ‬ ‫ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ ھﻪﺭﺍﻣﻨﯩﯔ ﻗﯩﺰﻯ ھﯩﻨﺪ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺗﯜﮔﯩﮕﻪ ﺋﺎﺭﺗﯩـﭗ ﻣﻪﺩﯨـﻨﯩﮕﻪ‬ ‫ﺋﺎﭘﯩﺮﯨــﭗ ﺩەﭘــﻨﻪ ﻗﯩﻠﻤــﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟــﯘپ ﻣﺎﯕﻐﺎﻧــﺪﺍ‪ ،‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ‬ ‫ﺷــﯧﻬﯩﺖ ﺑﻮﻟﻐــﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺋﻮھﯘﺩﻧﯩــﯔ ﺳــﯩﺮﺗﯩﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩــﭗ ﭼﯩﻘﯩــﭗ ﻛﯚﻣﯜﺷــﻨﻰ‬ ‫ﻣﻪﻧﺌـــﻰ ﻗﯩﻠـــﺪﻯ‪ ،‬ﺷـــﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩـــﻠﻪﻥ ھﯩﻨـــﺪ ﻗﺎﻳﺘﯩـــﭗ ﻛﻪﺗﺘـــﻰ‪ .‬ﺷـــﯧﻬﯩﺖ‬ ‫ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻼﺭﻧﯩــﯔ ﻗﺎﺗﺎﺭﯨــﺪﺍ ﺳــﻪﺋﺪ ﺋﯩﺒﻨــﻰ ﺭەﺑﯩﺌﻤــﯘ ﺑــﺎﺭ ﺋﯩــﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯩﺰﻟﯩﮕﯩﻠﻰ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﻪۋەﺗﻜﻪﻧﺪە‪ ،‬ﺋـﯘ ﺋﯚﻟـﯜﻛﻠﻪﺭ ﺋﺎﺭﯨـﺴﯩﺪﺍ‬

‫‪- 207 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﺟﺎﻥ ﺋﯜﺯﯛﺵ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﯘ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩـﺰ‬ ‫– ﺩﯦﺮﯨﮕﯩﻨـــﻰ ﻗﯩﻠﻐـــﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋـــﺎﯕﻼپ‪ :‬ﻗﻪۋﻣﯩﻤـــﮕﻪ ﺋﯧﻴـــﺘﯩﯖﻼﺭ‪ ،‬ﺋﻪﻗﻪﺑﻪ‬ ‫ﻛﯧﭽﯩﺴﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ۋەﺩﯨـﺴﯩﺪە ﭼﯩـﯔ ﺗﯘﺭﺳـﯘﻥ‪.‬‬ ‫ﺍﷲ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻪﺳﻪﻣﻜﻰ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﺎ‪ ،‬ﺋﯘ ﺩﯗﻧﻴـﺎﺩﺍ ﻣﯧﻨﯩـﯔ ﻳـﯜﺯﯛﻣﮕﻪ‬ ‫ﻗﺎﺭﯨﻴﺎﻟﻤﺎﻳــﺪﯗ‪ ،‬ﺩﯦــﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﻧﻪﺱ ﺋﯩﺒﻨــﻰ ﻣﺎﻟﯩﻜﻨﯩــﯔ ﺗﺎﻏﯩــﺴﻰ ﺋﻪﻧﻪﺱ ﺋﯩﺒﻨــﻰ‬ ‫ﻧﻪﺯﯨﺮﻣــﯘ ﺷــﯧﻬﯩﺖ ﺑﻮﻟﻐــﺎﻥ ﺋﯩــﺪﻯ‪ .‬ﺋــﯘ ﺷــﯧﻬﯩﺖ ﺑﻮﻟﯘﺷــﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩــﺮﻯ‪،‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﻟــﺪﻯ ﺩﯦــﮕﻪﻥ ﺧﻪۋەﺭﻧــﻰ ﺋــﺎﯕﻼپ‪ :‬ﺋــﻰ‬ ‫ﻗﻪۋﻣﯩــــﻢ‪ ،‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــــﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﻛﯧــــﻴﯩﻦ ﻗﯧﻠﯩــــﭗ ﻧﯩــــﻤﻪ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩــﺴﯩﻠﻪﺭ؟ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨــﺸﯩﯖﻼﺭﻏﺎ ﺋﻮﺧــﺸﺎﺵ ﺩﯛﺷــﻤﻪﻥ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺋﯧﻠﯩــﺸﯩﭗ‬ ‫ﺋﯚﻟﯜﯕﻼﺭ! ﺩﯦﺪﻯ – ﺩە‪ ،‬ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺭﺍﺳـﺎ ﺋﯘﺭﯗﺷـﯘپ ﺷـﯧﻬﯩﺖ ﺑﻮﻟـﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﻗﯘﺭەﻳﺶ ﻣﯘﺷـﺮﯨﻜﻠﯩﺮﻯ ﺷـﯧﻬﯩﺘﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗـﯘﻻﻕ – ﺑـﯘﺭﯗﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯧـﺴﯩﭗ‪،‬‬ ‫ﻗﯘﺭﺳﺎﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﯧﺮﯨﭗ ﺗﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ھﻪﺗﺘﺎ ﺋﻪﺑـﯘ ﺳـﻮﻓﻴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺧﻮﺗـﯘﻧﻰ‬ ‫ھﯩﻨﺪ ھﻪﻣﺰەﻧﯩﯔ ﻗﺎﺭﻧﯩﻨﻰ ﻳﯧﺮﯨـﭗ‪ ،‬ﻳـﯜﺭﯨﮕﯩﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩـﭗ ﭼﺎﻳﻨـﺎپ‪ ،‬ﻳﯘﺗﺎﻟﻤـﺎﻱ‬ ‫ﺗﺎﺷﻠﯩﯟەﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﻪﺑـﯘ ﺳـﻮﻓﻴﺎﻥ ﺗﺎﻏﻘـﺎ ﭼﯩﻘﯩـﭗ ﻳـﯘﻗﯩﺮﻯ ﺋـﺎۋﺍﺯ ﺑﯩـﻠﻪﻥ‪ :‬ﺋﻮﺑـﺪﺍﻥ‬ ‫ﺋــﯘﺭﯗﺵ ﺑﻮﻟــﺪﻯ‪ ،‬ﺋــﯘﺭﯗﺵ ﺩﯦﮕﻪﻧ ـﺪە ﻳــﯧﯖﯩﺶ – ﻳــﯧﯖﯩﻠﯩﺶ ﺑﻮﻟــﯘپ ﺗﯘﺭﯨــﺪﯗ‪،‬‬ ‫ﺑﻪﺩﺭﻯ ﻏﺎﺯﯨﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯚﭼﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﺎﻟﺪﯗﻕ‪ .‬ﺧﺎﻟﯩﺴﺎﯕﻼﺭ ﻛﯧﻠﻪﺭ ﻳﯩﻠـﻰ ﺑﻪﺩﺭﯨـﺪە‬ ‫ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯘﺭﯗﺷــــﯩﻤﯩﺰ‪ .‬ﺋﯚﻟﯜﻛﻠﯩﺮﯨﯖﻼﺭﻧﯩــــﯔ ﻗــــﯘﻻﻕ‪ ،‬ﺑــــﯘﺭﯗﻧﻠﯩﺮﻯ ﻛﯧــــﺴﯩﭗ‬ ‫ﺗﺎﺷﻠﯩﻨﯩﭙﺘﯘ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯗﻣﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩـﺪﯨﻢ‪ ،‬ﻟـﯧﻜﯩﻦ ﺑﯘﻧﯩﯖﻐـﺎ‬ ‫ﺧﺎﭘﺎ ﺑﻮﻟﯘﭘﻤـﯘ ﻛﻪﺗﻤﯩـﺪﯨﻢ‪ ،‬ﺩﯦـﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﻧـﺪﯨﻦ ﻛﯧـﻴﯩﻦ ﻣﯘﺷـﺮﯨﻜﻼﺭ ﻣﻪﺩﯨـﻨﯩﮕﻪ‬ ‫ﻛﯩﺮﻣﻪﺳــﺘﯩﻨﻼ ﻣﻪﻛﻜﯩــﮕﻪ ﻗــﺎﺭﺍپ ﻳــﻮﻝ ﺋﺎﻟــﺪﻯ‪ .‬ﺑﯘﻧﯩﯖــﺪﯨﻦ ﺑــﯘ ﺋﯘﺭﯗﺷــﺘﺎ‬ ‫ﻣﯘﺳـــﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪﻏﻠـــﯘﺏ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐـــﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﭼﯩﻘﯩـــﭗ ﺗﯘﺭﯨـــﺪﯗ‪ ،‬ﭼـــﯜﻧﻜﻰ‬ ‫ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﻳﯧﯖﯩﻠﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟـﺴﺎ‪ ،‬ﻣﯘﺷـﺮﯨﻜﻼﺭ ﭼﯘﻗـﯘﻡ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩـﯔ ﻛﻪﻳﻨﯩـﺪﯨﻦ‬ ‫ﻗﻮﻏﻼپ ﺑﯧﺮﯨﭗ‪ ،‬ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﻨﻰ ﺗﺎﻻﻥ – ﺗﺎﺭﺍﺝ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﻼﻡ ﺷﯧﻬﯩﺘﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛـﯚﺯﺩﯨﻦ ﻛﻪﭼـﯜﺭﺩﻯ‪ ،‬ﺗﺎﻏﯩـﺴﻰ‬ ‫‪- 208 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬


‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﺍﷲ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧــﺪﺍ ﺋﻮھــﯘﺩ ﺟﯧﯖــﻰ ﺗﻪﭘــﺴﯩﻠﻰ ﺑﺎﻳــﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻐــﺎﻥ ﺋــﺎﻝ ﺋﯩﻤــﺮﺍﻥ‬ ‫ﺳﯜﺭﯨــﺴﯩﺪە ﻣﯘﻧــﺪﺍﻕ ﺩەﻳــﺪﯗ‪” :‬ﺍﷲ ﺳــﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﯩﻠﻐــﺎﻥ ۋەﺩﯨــﺴﯩﺪە ﺗــﯘﺭﺩﻯ‪.‬‬ ‫ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺋﯩﺰﻧـﻰ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺋـﯘﻻﺭﻧﻰ ﻗﯩﺮﯨﯟﺍﺗـﺎﺗﺘﯩﯖﻼﺭ‪ ،‬ﺍﷲ ﺳـﯩﻠﻪﺭ ﻳﺎﻗﺘﯘﺭﯨـﺪﯨﻐﺎﻥ‬ ‫ﻏﻪﻟﯩﺒﯩﻨـــــﻰ ﻛﯚﺭﺳـــــﻪﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧـــــﻴﯩﻦ‪ ،‬ﺯەﺋﯩﭙﻠﯩـــــﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟـــــﺪﯨﯖﻼﺭ‪،‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻧﯩــﯔ ﺋﻪﻣــﺮﻯ ﺗﻮﻏﺮﯨــﺴﯩﺪﺍ ﺟﺎﯕﺠﺎﻟﻼﺷــﺘﯩﯖﻼﺭ‪) ،‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻧﯩــﯔ‬ ‫‪- 209 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫ھﻪﻣــﺰﯨﮕﻪ ﻗــﺎﺗﺘﯩﻖ ﻗــﺎﻳﻐﯘﺭﺩﻯ‪ .‬ﺋﻮھــﯘﺩ ﺟﯧﯖﯩــﺪە ﺋــﯚﻟﮕﻪﻥ ﺷــﯧﻬﯩﺘﻠﻪﺭﻧﯩﯔ‬ ‫ھﻪﻣﻤﯩــﺴﻰ ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﯩــﺮﻯ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺩەﭘــﻨﻪ ﻗﯩﻠﯩﻨــﺪﻯ‪ 3 – 2 .‬ﺋــﺎﺩەﻡ ﺑﯩـــﺮ‬ ‫ﻗﻪﺑـــﺮﯨﮕﻪ ﻗﻮﻳﯘﻟـــﺪﻯ‪ ،‬ﭼـــﯜﻧﻜﻰ ﻣﯘﺳـــﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﭼﺎﺭﭼﯩﻐـــﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ‪ ،‬ھﻪﺭﺑﯩـــﺮ‬ ‫ﺷــﯧﻬﯩﺖ ﺋﯜﭼــﯜﻥ ﺋــﺎﻳﺮﯨﻢ ﮔــﻮﺭ ﻛــﻮﻻﺵ ﺋﯧﻐﯩــﺮ ﻛﯧﻠﻪﺗﺘــﻰ‪ .‬ﻣﯘﺳــﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ‬ ‫ﻣﻪﺩﯨــﻨﯩﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩــﭗ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧــﺪﺍ‪ ،‬ﻳﻪھــﯘﺩﯨﻲ ۋە ﻣﯘﻧــﺎﭘﯩﻘﻼﺭ ﻣﻪﺳــﺨﯩﺮە ﻗﯩﻠﯩــﭗ‬ ‫ﻛﯚﯕﻠﯩـــﺪﯨﻜﻰ ﺩﯛﺷـــﻤﻪﻧﻠﯩﻜﻨﻰ ﺋﺎﺷـــﻜﺎﺭﯨﻼپ‪ ،‬ﺋـــﯚﺯ ھﻪﻣﺮﺍﻟﯩﺮﯨﻐـــﺎ‪ :‬ﺟﻪﯕـــﮕﻪ‬ ‫ﭼﯩﻘﻤـــﺎﻱ ﺑﯩـــﺰ ﺑﯩـــﻠﻪﻥ ﻗﯧﻠﯩـــﺸﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟـــﺴﺎ‪ ،‬ﺋﯚﻟﺘـــﯜﺭﯛﻟﻤﯩﮕﻪﻥ ﺑـــﻮﻻﺗﺘﻰ‪،‬‬ ‫ﺩﯦﻴﯩﺸﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﻣﯘﺳــﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻮھــﯘﺩ ﻏﺎﺯﯨﺘﯩــﺪﺍ ﻛﯚﯕﯜﻟــﺴﯩﺰﻟﯩﻜﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯘﭼﺮﯨــﺸﻰ‬ ‫ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﭼﻮڭ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﯩـﺸﻨﻰ ﺗﻪﺭﻙ ﺋﻪﺗﻜﻪﻧﻠﯩﮕﯩـﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐـﺎﻥ‪ .‬ﺑـﯘ ﺋﯘﻻﺭﻏـﺎ‬ ‫ﺋﻪﺳـــــﻠﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣـــــﯘھﯩﻢ ﺳـــــﺎۋﺍﻕ‪ .‬ﺑﯩﺮﯨﻨﭽـــــﻰ ﺋﯩـــــﺶ‪ ،‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــــﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـــﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ‪ ،‬ﻣﯘﺳـــﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﻳﻪﯕـــﺴﯩﻤﯘ‪ ،‬ﻳﯧﯖﯩﻠـــﺴﯩﻤﯘ‪ ،‬ﺋـــﻮﻗﭽﯩﻼﺭ‬ ‫ﻗﯩﺴﻤﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯ ﺋﻮﺭﯗﻧﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻗﻮﺯﻏﺎﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﺎﭘـﺸﯘﺭﯗﻏﻰ‬ ‫ﺋﯩــﺪﻯ‪ ،‬ﺋــﻮﻗﭽﯩﻼﺭ ﺑﯘﻧﯩﯖﻐــﺎ ﺧﯩﻼﭘﻠﯩــﻖ ﻗﯩﻠﯩــﭗ ﻣﺎﻛــﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﺎﺷــﻼپ‬ ‫ﻛﻪﺗﺘﻰ؛ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺋﯩﺶ‪ ،‬ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ھﻪﺭﻛﯩﺘﻰ ﺧﺎﻟﯩﺲ ﺧﯘﺩﺍﻟﯩـﻖ‬ ‫ﺋﯜﭼـــﯜﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷـــﻰ ۋە ﭼـــﻮڭ ﻣﯘﺳـــﯩﺒﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﺳـــﻪۋەﺏ ﺑﻮﻟﯩـــﺪﯨﻐﺎﻥ ﺩﯗﻧﻴـــﺎ‬ ‫ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﯩﻨـــﻰ ﻛـــﯚﺯﺩە ﺗﯘﺗﻤﺎﺳـــﻠﯩﻘﻰ ﻛﯧـــﺮەﻙ ﺋﯩـــﺪﻯ‪ ،‬ﺋـــﻮﻗﭽﯩﻼﺭ ﺩﯗﻧﻴـــﺎ‬ ‫ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﯩﺘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺯﻟﻪپ‪ ،‬ﻏﻪﻧﯩـﻤﻪﺕ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟـﯘپ ﻛﻪﺗﺘـﻰ‪ ،‬ﺋـﺎﺧﯩﺮﻯ ﺋﯘﻧﯩـﯔ‬ ‫ﺟﺎﺯﺍﺳﯩﻨﻰ ﺗﺎﺭﺗﺘﻰ‪.‬‬

‫ﺋﻪﻣــــﺮﯨﮕﻪ( ﺑﻮﻳــــﺴﯘﻧﻤﯩﺪﯨﯖﻼﺭ؛ ﺑﻪﺯﯨﻠﯩــــﺮﯨﯖﻼﺭ ﺩﯗﻧﻴــــﺎﻧﻰ ﻛﯚﺯﻟﯩــــﺪﯨﯖﻼﺭ‪،‬‬ ‫ﺑﻪﺯﯨﻠﯩـــﺮﯨﯖﻼﺭ ﺋـــﺎﺧﯩﺮەﺗﻨﻰ ﻛﯚﺯﻟﯩـــﺪﯨﯖﻼﺭ‪ ،‬ﺋﺎﻧـــﺪﯨﻦ ﺍﷲ ﺳـــﯩﻨﺎﺵ ﺋﯜﭼـــﯜﻥ‬ ‫ﺳــــﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺩﯛﺷــــﻤﻪﻧﺪﯨﻦ ﻗــــﺎﻳﺘﯘﺭﺩﻯ ۋە ﺳــــﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﻪﭘــــﯘ ﻗﯩﻠــــﺪﻯ‪ .‬ﺍﷲ‬ ‫ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭﮔﻪ ﻣﻪﺭھﻪﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺪﯗﺭ‪) “.‬ﺳﯜﺭە ﺋﺎﻝ ﺋﯩﻤـﺮﺍﻥ‪ – 152 ،‬ﺋـﺎﻳﻪﺕ(‬ ‫ﺋﻮھﯘﺩﺩﯨﻜﻰ ﻣﯘﺳﯩﺒﻪﺗﻨﯩﯔ ﺳـﻪۋﯨﯟﻯ ﺑﯩـﺮ ﻳﺎﻗﯩـﺪﯨﻦ ﺑـﺎﺵ ﭼﯩﻘﺎﺭﻣﯩﻐـﺎﻧﻠﯩﻖ‪،‬‬ ‫ﺑﻮﺷﺎﯕﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐـﺎﻧﻠﯩﻖ‪ ،‬ﺑﺎﺷـﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﯩﺘـﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐـﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒـﺎﺭەﺕ‪.‬‬ ‫ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻕ ﺑﻮﻟﯘﺵ‪ ،‬ﺟﺎﺳﺎﺭەﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘﺵ‪ ،‬ﺑﺎﺷـﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﯩﺘـﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩـﺶ‬ ‫ﺯﯛﺭﯛﺭ‪ .‬ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺗﻪۋﭘﯩﻖ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻨﻰ ﺳﻮﺭﺍﻳﻤﯩﺰ‪.‬‬

‫ھﻪﻣﺮﺍ ﺋﻮﻟﺌﻪﺳﻪﺩ ﻏﺎﺯﯨﺘﻰ‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـﺴﺎﻻﻡ ﻣﻪﺩﯨـﻨﯩﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩـﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧـﺪﯨﻦ ﻛﯧـﻴﯩﻦ‪،‬‬ ‫ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋـﺎﺧﯩﺮﯨﻘﻰ ﻏﻪﻟﯩﺒﯩـﺴﯩﻨﻰ ﻗﻮﻟﻐـﺎ ﻛﻪﻟﺘـﯜﺭﯛﺵ ﻣﻪﻗـﺴﯩﺘﯩﺪە‪،‬‬ ‫ﻛﻪﻳــﻨﯩﮕﻪ ﻳﯧﻨﯩــﭗ ﻣﻪﺩﯨــﻨﯩﮕﻪ ھﯘﺟــﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩــﺶ ﺋﯧﻬﺘﯩﻤﺎﻟﯩﻨﯩــﯔ ﺋﺎﻟــﺪﯨﻨﻰ‬ ‫ﺋــﯧﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼــﯜﻥ‪ ،‬ﺳــﺎھﺎﺑﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺩﯛﺷــﻤﻪﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﻗﯩــﺴﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﻏﻼﺷــﻨﻰ‬ ‫ﭼــﺎﻗﯩﺮﯨﻖ ﻗﯩﻠــﺪﻯ ۋە ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﻮھــﯘﺩ ﻏﺎﺯﯨﺘﯩﻐــﺎ ﻗﺎﺗﻨﺎﺷــﻘﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺑــﯘﻳﺮﯗﺩﻯ‪.‬‬ ‫ﺳـــﺎھﺎﺑﯩﻠﻪﺭ ﺍﷲﻧﯩـــﯔ ۋە ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـــﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﻘﯩﻐــــﺎ‬ ‫ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﻘﯩﻐﺎ ﺋﺎۋﺍﺯ ﻗﻮﺷﯘپ‪ ،‬ﺟﺎﺭﺍھﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﯧﯖﯩـﭗ‪ ،‬ﺋﻮھـﯘﺩ ﻏـﺎﺯﯨﺘﻰ ﺋﯜﭼـﯜﻥ‬ ‫ﺑﺎﻏﻼﻧﻐـــﺎﻥ ﺋﻪﻟﻪﻣﻨـــﻰ ﻳﻪﺷﻤﻪﺳـــﺘﯩﻦ ﺋﺎﺗﻠﯩﻨﯩـــﺸﺘﻰ‪ ،‬ﺋﻪﻟﻪﻡ ﺋﻪﻟـــﻰ ﺋﯩﺒﻨـــﻰ‬ ‫ﺋﻪﺑﯘﺗﺎﻟﯩﺒﻘﺎ ﺗﯘﺗﻘﯘﺯﯗﻟﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـﺴﺎﻻﻡ ﻣﻪﺩﯨﻨﯩـﺪە ﺋـﯚﺯ ﺋﻮﺭﻧﯩﻐـﺎ‬ ‫ﺋﺎﺑـــﺪﯗﻟﻼ ﺋﯩﺒﻨـــﻰ ﺋﯘﻣﻤـــﯘ ﻣﻪﻛﺘـــﯘﻣﻨﻰ ﻗﻮﻳـــﺪﻯ‪ .‬ﻟﻪﺷـــﻜﻪﺭﻟﻪﺭ ﺋﺎﺗﻠﯩﻨﯩـــﭗ‬ ‫ھﻪﻣﺮﺍﺋﻮﻟﺌﻪﺳﻪﺩ ]ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﺪﯨﻦ ‪ 8‬ﻣﯩـﻞ ﻳﯩﺮﺍﻗﻠﯩﻘﺘـﺎ‪ ،‬ﻣﻪﻛﻜﯩﻨﯩـﯔ ﻳﻮﻟﯩـﺪﯨﻜﻰ‬ ‫ﺟﺎﻱ[ ﮔﻪ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﺑﺎﺭﺩﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋـﻮﻳﻠﯩﻐﯩﻨﻰ ﺗـﻮﻏﺮﺍ‬ ‫ﭼﯩﻘﺘـــﻰ‪ .‬ﻣﯘﺷـــﺮﯨﻜﻼﺭ ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﻨـــﻰ ﺗـــﺎﻻﻥ – ﺗـــﺎﺭﺍﺝ ﻗﯩﻠﯩـــﭗ ﺋـــﺎﺧﯩﺮﻗﻰ‬ ‫ﻏﻪﻟﯩﺒﯩـــﺴﯩﻨﻰ ﻗﻮﻟﻐـــﺎ ﻛﻪﻟﺘـــﯜﺭﻣﻪﻱ‪ ،‬ﻣﯘﺳـــﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺗﺎﺷـــﻼپ ﻗﺎﻳﺘﯩـــﭗ‬ ‫‪- 210 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬


‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻠﯩﻜﻠﯩﺮﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯚﺯﺋـﺎﺭﺍ ﺗﺎﭘـﺎ – ﺗﻪﻧﻪ ﻗﯩﻠﯩـﺸﯩﭗ‪ ،‬ﺋﺎﺭﻗﯩﻐـﺎ ﻗـﺎﻳﺘﯩﺶ‬ ‫ﻧﯩﻴﯩـــــﺘﯩﮕﻪ ﻛﯧﻠﯩـــــﭗ ﺗﯘﺭﯗﺷـــــﻘﺎﻥ ﺋﯩـــــﺪﻯ‪ .‬ﻣﯘﺷـــــﺮﯨﻜﻼﺭ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــــﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻗــﻮﻏﻼپ ﭼﯩﻘﻘــﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋــﺎﯕﻼپ‪ ،‬ﺋﻮھــﯘﺩ ﺟــﯧﯖﯩﮕﻪ‬ ‫ﭼﯩﻘﻤﯩﻐﺎﻧﻼﺭﻣﯘ ﻗﻮﺷـﯘﻟﯘپ ﭼﯩﻘﻘـﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷـﻰ ﻛﯧـﺮەﻙ‪ ،‬ﺩەپ ﺋﻮﻳﻼﺷـﺘﻰ‪ .‬ﺍﷲ‬ ‫ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺩﯨﻠﯩﻐﺎ ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭻ ﺳـﺎﻟﺪﻯ‪ ،‬ﺷـﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﻣﯘﺷـﺮﯨﻜﻼﺭ ﻣﻪﻛﻜﯩـﮕﻪ‬ ‫ﻗــﺎﺭﺍپ ﺗﯩﻜﯩــﯟەﺗﺘﻰ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ ھﻪﻣﺮﺍﺋﻮﻟﺌﻪﺳــﻪﺩﺩە ﺷــﺎﺋﯩﺮ‬ ‫ﺋﻪﺑــﯘﺋﻪﺯﺯەﻧﻰ ﺗﯘﺗﯘۋﯦﻠﯩــﭗ ﺋﯚﻟــﯜﻣﮕﻪ ﺑــﯘﻳﺮﯗﺩﻯ‪ .‬ﭼــﯜﻧﻜﻰ ﺋــﯘ ﺑﻪﺩﺭﻯ ﻏﺎﺯﯨﺘﯩــﺪﺍ‬ ‫ﺋﻪﺳــﺮﮔﻪ ﭼﯜﺷـــﻜﻪﻧﺪە‪ ،‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـــﺴﺎﻻﻡ ﺋـــﯘﻧﻰ ﻣﯘﺳـــﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻏﺎ‬ ‫ﻗﺎﺭﺷﻰ ﭼﯩﻘﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﺷﻪﺭﺗﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻮﻳﯘپ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺑﯘ ﻧﯚۋەﺕ ﺋﯘ‪ :‬ﺋـﻰ‬ ‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ‪ ،‬ﻣﻪﺭھﻪﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩـﭗ ﻗﯩﺰﻟﯩـﺮﯨﻢ ﺋﯜﭼـﯜﻥ ﻗﻮﻳـﯘپ ﺑﻪﺭﺳـﻪڭ‪ ،‬ﺳـﺎﯕﺎ‬ ‫ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﭼﯩﻘﻤﺎﺳـﻠﯩﻘﻘﺎ ۋەﺩە ﺑﻪﺭﺳـﻪﻡ‪ ،‬ﺩﯦـﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ‪ :‬ﻳــﺎﻕ‪ ،‬ﺳــﯧﻨﯩﯔ ﻣﻪﻛﻜﯩــﮕﻪ ﺳــﺎﻻﻣﻪﺕ ﻗﺎﻳﺘﯩــﭗ ﺑﯧﺮﯨــﭗ‬ ‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩﻧﻰ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻢ‪ ،‬ﺩﯦﻴﯩﺸﯩﯖﮕﻪ ﻳﻮﻝ ﻗﻮﻳﯘﻟﻤﺎﻳـﺪﯗ‪،‬‬ ‫ﻣــﯚﻣﯩﻦ ﺋــﺎﺩەﻡ ﭼﺎﻳــﺎﻥ ﭼﺎﻗﻘــﺎﻥ ﺗﯜﺷــﯜﻛﻜﻪ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽــﻰ ﻗﯧــﺘﯩﻢ ﻗــﻮﻟﯩﻨﻰ‬ ‫ﺳــﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ‪ .‬ﺋــﻰ ﺯەﻳﯩــﺪ! ﺋﯘﻧﯩــﯔ ﻛﺎﻟﻠﯩــﺴﯩﻨﻰ ﺋــﺎﻝ‪ ،‬ﺩﯦــﺪﻯ‪ .‬ﺷــﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩــﻠﻪﻥ‬ ‫ﺋﻪﺑــﯘﺋﻪﺯﺯە ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﻟــﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺑــﯘ ۋەﺳــﯩﻴﯩﺘﯩﺪﯨﻦ‬ ‫ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﯩــﺸﺘﯩﻦ ﺳــﺎﻗﻼﻧﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋــﺎﺩەﻡ ﺋﻪﻗﯩﻠﻠﯩــﻖ ھﯧــﺴﺎﺑﻼﻧﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ‪،‬‬ ‫ﺷــﯘﯕﺎ ھﺎﻛﯩﻤﻴﻪﺗﻨﯩــﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳــﯩﻨﻰ ﭼﯩﯖﯩــﺘﯩﺶ ﺋﯜﭼــﯜﻥ ﻗﻪﺗﺌــﻰ ﺑﻮﻟﯘﺷــﻨﯩﯔ‬ ‫ﺯﯛﺭﯛﺭﻟﯩﻜﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺯﻭﺭ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪ ﺋﯧﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪.‬‬

‫ﻣﯘﺷﯘ ﻳﯩﻞ ﻳﯜﺯ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ۋەﻗﻪﻟﻪﺭ‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﻮﺳﻤﺎﻥ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﻪﻓﻔـﺎﻥ ﻧﯩﻜﺎھﯩـﺪﯨﻜﻰ‬ ‫ﺭﯗﻗﻪﻳـــﻴﻪ ﺋﯩـــﺴﯩﻤﻠﯩﻚ ﻗﯩـــﺰﻯ ۋﺍﭘـــﺎﺕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧـــﺪﯨﻦ ﻛﯧـــﻴﯩﻦ‪ ،‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﯘﻣﻤﯘ ﻛﯘﻟﺴﯘﻡ ﺩﯦـﮕﻪﻥ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩـﺮ ﻗﯩﺰﯨﻨـﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐـﺎ ﺑﻪﺭﺩﻯ‪.‬‬ ‫‪- 211 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬

‫ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘ ﺋﻮﺳﻤﺎﻥ ﺯﯗﻧﻨﯘﺭەﻳﻦ )ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻧﯘﺭﻟﯘﻕ( ﺩەپ ﺋﺎﺗﺎﻟﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﻣﯘﺷــﯘ ﻳﯩﻠــﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ ﺋــﯚﻣﻪﺭ ﺋﯩﺒﻨــﻰ ﺧﻪﺗﺘﺎﺑﻨﯩــﯔ‬ ‫ﻗﯩﺰﻯ ھﻪﻓﯩﺴﻪﻧﻰ ﻧﯩﻜﺎھﯩﻐﺎ ﺋﺎﻟﺪﻯ‪ .‬ھﻪﻓﯩﺴﻪﻧﯩﯔ ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﺋﻮﺳـﻤﺎﻥ ﺋﯩﺒﻨـﻰ‬ ‫ﻣﻪﺯﺋﯘﻧﻨﯩﯔ ھﻪﻣﺸﯩﺮﯨﺴﻰ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ھﻪﻓﯩـﺴﻪ ﺑـﯘﺭﯗﻥ ﺧـﯘﻧﻪﻳﺲ ﺋﯩﺒﻨـﻰ ھـﻮﺯﺍﻓﻪ‬ ‫ﺳــﻪھﻪﻣﻨﯩﯔ ﻧﯩﻜﺎھﯩــﺪﺍ ﺋﯩــﺪﻯ‪ ،‬ﺧــﯘﻧﻪﻳﺲ ﺑﻪﺩﺭﻯ ﻏﺎﺯﯨﺘﯩــﺪﺍ ﻳﺎﺭﯨﻠﯩﻨﯩــﭗ ﻗــﺎﺯﺍ‬ ‫ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ‪.‬‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﻣﯘﺷـــﯘ ﻳﯩﻠـــﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـــﺴﺎﻻﻡ ھﯩـــﻼﻝ ﺋﯩﺒﻨـــﻰ ﺋـــﺎﻣﯩﺮ‬ ‫ﺋﻪۋﻻﺩﯨــﺪﯨﻦ ﺧﯘﺯەﻳﻤﻪﻧﯩــﯔ ﻗﯩــﺰﻯ ﺯەﻳﻨﻪﺑﻨــﻰ ﻧﯩﻜﺎھﯩﻐــﺎ ﺋﺎﻟــﺪﻯ‪ .‬ﺯەﻳــﻨﻪﺏ‬ ‫ﺟـــﺎھﯩﻠﻴﻪﺕ ﺩەۋﺭﯨـــﺪە ﻣﯩـــﺴﻜﯩﻨﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﯩﻠﻐـــﺎﻥ ﺷـــﻪﭘﻘﯩﺘﻰ ۋە ﺧﻪﻳـــﺮ –‬ ‫ﺳﺎﺧﺎۋﯨﺘﻰ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﯩﺪﯨﻦ ﺋﯘﻣﻤﯘﻟﻤﺎﺳﺎﻛﯩﻦ )ﻣﯩـﺴﻜﯩﻨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻧﯩـﺴﻰ( ﺩەپ‬ ‫ﺋﺎﺗﺎﻟﻐــﺎﻥ ﺋﯩــﺪﻯ‪ .‬ﺯەﻳــﻨﻪﺏ ﺋﺎﺑــﺪﯗﻟﻼ ﺋﯩﺒﻨــﻰ ﺟﻪھﯩــﺸﻨﯩﯔ ﺋﻪﻣﺮﯨــﺪە ﺑﻮﻟــﯘپ‪،‬‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺋﻮھﯘﺩ ﺟﯧﯖﯩﺪە ﺷﯧﻬﯩﺖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺯەﻳﻨﻪﺏ ھﺎﺭﯨـﺴﻨﯩﯔ ﻗﯩـﺰﻯ‬ ‫ﻣﻪﻳﻤﯘﻧﻪﻧﯩﯔ ﺋﺎﻧﺎ ﺑﯩﺮ ھﻪﻣﺸﯩﺮﯨﺴﻰ ﺋﯩـﺪﻯ‪ .‬ﻣﯘﺷـﯘ ﻳﯩﻠـﻰ ﺋﻪﻟﯩﻨﯩـﯔ ﺋـﻮﻏﻠﻰ‬ ‫ھﻪﺳﻪﻥ ﺗﻮﻏﯘﻟﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﻣﯘﺷﯘ ﻳﯩﻠﻰ ھﺎﺭﺍﻕ ھﺎﺭﺍﻡ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﺭەﺏ ﺧﻪﻟﻘـﻰ ھـﺎﺭﺍﻗﻨﻰ ﻧﺎھـﺎﻳﯩﺘﻰ‬ ‫ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭەﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺷﯘﯕﺎ ھﺎﺭﺍﻕ ﺑﯩـﺮﺍﻗﻼ ﭼﻪﻛﻠﻪﻧـﺴﻪ ﻗﯩـﻴﯩﻦ ﺑﻮﻟﯘﺷـﻰ ﻛـﯚﺯﺩە‬ ‫ﺗﯘﺗﯘﻟــﯘپ‪ ،‬ﺗﻪﺩﺭﯨﺠــﻰ ﭼﻪﻛﻠﻪﻧــﺪﻯ‪ .‬ھﺎﺭﺍﻗﻨﯩــﯔ ھــﺎﺭﺍﻡ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩــﺸﻰ ﻛﯩــﺸﯩﻨﻰ‬ ‫ﺋﯘﻧﯩﯖــﺪﯨﻦ ﺳﻪﺳــﻜﻪﻧﺪﯛﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ۋەﻗﻪﻟﻪﺭ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﯩــﺪﯨﻦ ﻛﯧﻠﯩــﭗ ﭼﯩﻘﺘــﻰ‪.‬‬ ‫ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﯩﺮەﺭ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﭼﻪﻛﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ﺑﯩﺮەﺭ ۋەﻗﻪ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟـﺴﺎ‪،‬‬ ‫ﺑﯘﻧــﺪﺍﻕ ۋەﻗﻪﻧــﻰ ﺋﻪﻳﯩﭙﻠﻪﺷــﻜﻪ ھﻪﻣــﻤﻪ ﺋــﺎﺩەﻡ ﻗﻮﺷــﯘﻟﯩﺪﯗ‪ .‬ﺑﯘﻧــﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧــﺪﺍ‬ ‫ﻛﯩـــﺸﯩﮕﻪ ﺗﻪﺳـــﯩﺮﻯ ﭼﻮﯕﻘـــﯘﺭ ﺑﻮﻟﯩـــﺪﯗ‪ .‬ھـــﺎﺭﺍﻕ ﺗﻮﻏﺮﯨـــﺴﯩﺪﺍ ﺩەﺳـــﻠﻪﭘﺘﻪ‬ ‫ﻗﯘﺭﺋﺎﻧـــﺪﯨﻜﻰ ﻣﯘﻧـــﯘ ﺋـــﺎﻳﻪﺕ ﻧﺎﺯﯨـــﻞ ﺑﻮﻟـــﺪﻯ‪” :‬ﺳـــﻪﻧﺪﯨﻦ ھـــﺎﺭﺍﻕ ۋە ﻗﯩﻤـــﺎﺭ‬ ‫ﺗﻮﻏﺮﯨــﺴﯩﺪﺍ ﺳﻮﺭﯨــﺸﯩﺪﯗ‪ ،‬ﺳــﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭﻏــﺎ‪ :‬ﺑــﯘ ﺋﯩﻜﻜﯩــﺴﯩﺪە ﭼــﻮڭ ﮔﯘﻧــﺎ ۋە‬ ‫ﻛﯩــﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﻪﺯﻯ ﭘﺎﻳــﺪﺍ ﺑــﺎﺭ‪ ،‬ﻟــﯧﻜﯩﻦ ﺋــﯘﻻﺭﺩﯨﻜﻰ ﮔﯘﻧــﺎ ﭘﺎﻳــﺪﯨﻐﺎ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧــﺪﺍ‬ ‫‪- 212 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬


‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﭼﻮڭ‪ ،‬ﺩﯨﮕﯩﻦ‪) “.‬ﺳﯜﺭە ﺑﻪﻗﻪﺭە‪ – 219 ،‬ﺋﺎﻳﻪﺕ( ﻗﯩﻤﺎﺭﻧﯩﯔ ﭘﺎﻳﺪﯨـﺴﻰ‬ ‫ﺷﯘﻛﻰ‪ ،‬ﺋﻪﺭەﺑﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺩﯨﺘﻰ ﺑـﻮﻳﯩﭽﻪ‪ ،‬ﺋـﯘ ﻛﻪﻣـﺒﻪﻏﻪﻟﻠﻪﺭﮔﻪ ﺳـﻪﺩﯨﻘﻪ ﻗﯩﻠﯩـﭗ‬ ‫ﺑﯧﺮﯨﻠﻪﺗﺘـــﻰ‪ .‬ھﺎﺭﺍﻗﻨﯩـــﯔ ﭘﺎﻳﺪﯨـــﺴﻰ ﺑﻪﺩەﻧﻨـــﻰ ﻛﯜﭼﻪﻳﺘﯩـــﺸﺘﻪ ﺋﯩـــﺪﻯ‪ .‬ﺑﻪﺯﻯ‬ ‫ﻣﯘﺳـــﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ھـــﺎﺭﺍﻕ ﺋﯩﭽﯩـــﭗ ﻧﺎﻣـــﺎﺯﺩﺍ ﻗﯩـــﺮﺍﺋﻪﺗﺘﯩﻦ ﺋﯧﺰﯨـــﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧـــﺪە‪،‬‬ ‫ﻣﻪﺳـــﻠﯩﻜﺘﻪ ﻧﺎﻣـــﺎﺯ ﺋﻮﻗـــﯘﺵ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧـــﺪﯨﻜﻰ ﻣﯘﻧـــﯘ ﺋـــﺎﻳﻪﺕ ﺑﯩـــﻠﻪﻥ ﻣﻪﻧﺌـــﻰ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﻨﻐـــــﺎﻥ‪” :‬ﺋـــــﻰ ﻣـــــﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭ‪ ،‬ﺳـــــﯩﻠﻪﺭ ﻣﻪﺱ ﺑﻮﻟـــــﺴﺎﯕﻼﺭ‪ ،‬ﻧﯩـــــﻤﻪ‬ ‫ﺩەۋﺍﺗﻘﯩﻨﯩﯖﻼﺭﻧــﻰ ﺑﯩﻠﮕﯩﻨﯩﯖﻼﺭﻏــﺎ ﻗﻪﺩەﺭ‪ ،‬ﻧﺎﻣﺎﺯﻏــﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﺷــﻤﺎﯕﻼﺭ‪) “.‬ﺳــﯜﺭە‬ ‫ﻧﯩــﺴﺎ‪ – 43 ،‬ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﯩــﯔ ﺑﯩــﺮ ﻗﯩــﺴﻤﻰ( ﺑﻪﺯﻯ ﻣﯘﺳــﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ھــﺎﺭﺍﻕ ﺋﯩﭽﯩــﭗ‬ ‫ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺑﯘﺭﺍﺩەﺭﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﭼﯧﻘﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ‪ ،‬ﻗﯘﺭﺋﺎﻧـﺪﯨﻜﻰ ﻣﯘﻧـﯘ ﺋـﺎﻳﻪﺕ‬ ‫ﻧﺎﺯﯨــﻞ ﺑﻮﻟــﯘپ‪ ،‬ھــﺎﺭﺍﻕ ﻗﻪﺗﺌــﻰ ھــﺎﺭﺍﻡ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐــﺎﻥ‪ :‬ﺋــﻰ ﻣــﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭ‪ ،‬ھــﺎﺭﺍﻕ‬ ‫ﺋﯩﭽﯩﺶ‪ ،‬ﻗﯩﻤﺎﺭ ﺋﻮﻳﻨﺎﺵ‪ ،‬ﺑـﯘﺗﻼﺭ )ﭼﯘﻗﯘﻧـﯘﺵ ﺋﯜﭼـﯜﻥ ﺗﯩﻜﻠﻪﻧـﮕﻪﻥ ﺗﺎﺷـﻼﺭ( ‪،‬‬ ‫ﭘﺎﻝ ﺋﻮﻗﻠﯩﺮﻯ① ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﭘﺎﺳﻜﯩﻨﺎ ﻗﯩﻠﯩـﻖ‪ ،‬ﺷـﻪﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯩـﺸﻰ‪ ،‬ﻧﯩﺠـﺎﺕ‬ ‫ﺗﯧﭙﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﺳـﺎﻗﻠﯩﻨﯩﯖﻼﺭ‪ ،‬ﺷـﻪﻳﺘﺎﻥ ھـﺎﺭﺍﻕ‪ ،‬ﻗﯩﻤـﺎﺭ ﺋـﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ‬ ‫ﺋــﺎﺭﺍﯕﻼﺭﺩﺍ ﺋــﺎﺩﺍۋەﺕ‪ ،‬ﺩﯛﺷــﻤﻪﻧﻠﯩﻚ ﺗﯘﻏــﺪﯗﺭﻣﺎﻗﭽﻰ‪ ،‬ﺍﷲﻧﯩــﯔ ﺯﯨﻜﺮﯨــﺪﯨﻦ ۋە‬ ‫ﻧﺎﻣﺎﺯﺩﯨﻦ ﺗﻮﺳﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪ .‬ﺑﯘ ﺋﯩـﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ﻳﺎﻧﻤﺎﻣـﺴﯩﻠﻪﺭ؟ )ﺳـﯜﺭە ﻣﺎﺋﯩـﺪە‪،‬‬ ‫‪ – 91 ،- 90‬ﺋـــﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ( ]① ﭘـــﺎﻝ ﺋـــﻮﻗﻠﯩﺮﻯ ‪ -‬ﺋﯩـــﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨـــﻰ ﻣﻪﻳـــﺪﺍﻧﻐﺎ‬ ‫ﻛﯧﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ‪ ،‬ﺋﻪﺭەﺑـﻠﻪﺭ ﺳـﻪﭘﻪﺭﮔﻪ ﭼﯩﻘﻤـﺎﻗﭽﻰ‪ ،‬ﺋـﯚﻳﻠﻪﻧﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟـﺴﺎ‪،‬‬ ‫ﻳﺎﻛﻰ ﺑﯩﺮەﺭ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻧﻪﺳـﯩﺒﯩﺪە ﺋﯩﺨﺘﯩﻼﭘﻠﯩـﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟـﺴﺎ‪ ،‬ﺋـﻮﺯﺯﺍ‪ ،‬ھـﯘﺑﻪﻝ‬ ‫ﻗﺎﺗــﺎﺭﻟﯩﻖ ﻣﻪﺷــﻬﯘﺭ ﺑﯘﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩــﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐــﺎ ﺑﯧﺮﯨــﭗ‪ ،‬ﺋﯩــﺸﻨﯩﯔ ﺧﻪﻳﺮﯨﻠﯩــﻚ‬ ‫ﺑﻮﻟـــﯘﺵ – ﺑﻮﻟﻤﺎﺳـــﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩـــﺶ ﺋﯜﭼـــﯜﻥ ﺋﻪﺯﻻﻡ ﺩەپ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩـــﺪﯨﻐﺎﻥ‬ ‫ﻣﻪﺧﺴﯘﺱ ﺋـﻮﻗﻼﺭ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﭘـﺎﻝ ﺳـﺎﻻﺗﺘﻰ‪ .‬ﻣﻪﺳـﯩﻠﻪﻥ‪ ،‬ﺑﯩـﺮ ﻛﯩـﺸﻰ ﺳـﻪﭘﻪﺭﮔﻪ‬ ‫ﭼﯩﻘﻤـــﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟـــﺴﺎ‪ ،‬ﺑﯩﺮﺳـــﯩﮕﻪ ”ﺭەﺑـــﺒﯩﻢ ﺑـــﯘﻳﺮﯗﺩﻯ“‪ ،‬ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﯩـــﺴﯩﮕﻪ‬ ‫”ﺭەﺑﺒﯩﻢ ﺗﻮﺳﺘﻰ“ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺧﻪﺗﻠﻪﺭ ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋـﻮﻗﻨﻰ ﻗﺎﭼﯩـﺪەﻙ ﺑﯩـﺮ‬ ‫ﻧﻪﺭﺳــﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩــﮕﻪ ﺳــﯧﻠﯩﭗ ﺋﺎﺭﯨﻼﺷــﺘﯘﺭﯗپ‪ ،‬ﺑﯩﺮﯨﻨــﻰ ﺋــﺎﻻﺗﺘﻰ‪” .‬ﺭەﺑــﺒﯩﻢ‬

‫‪- 213 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬

‫ﺑــﯘﻳﺮﯗﺩﻯ“ ﺩﯦــﮕﻪﻥ ﺧﻪﺕ ﻳﯧﺰﯨﻠﻐــﺎﻥ ﺋــﻮﻕ ﭼﯩﻘــﺴﺎ‪ ،‬ﺳــﻪﭘﻪﺭﮔﻪ ﭼﯩﻘــﺎﺗﺘﻰ‪،‬‬ ‫”ﺭەﺑــﺒﯩﻢ ﺗﻮﺳــﺘﻰ“ ﺩﯦــﮕﻪﻥ ﺧﻪﺕ ﭼﯩﻘــﺴﺎ‪ ،‬ﺳــﻪﭘﻪﺭﮔﻪ ﭼﯩﻘﻤــﺎﻳﺘﺘﻰ‪ – .‬ﺕ[‬ ‫ﺋﻪﻳﻨــﻰ ﺯﺍﻣﺎﻧــﺪﯨﻜﻰ ﻣﯘﺳــﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ”ﻳﺎﻧــﺪﯗﻕ“ ﺩەپ ﺟــﺎۋﺍﺏ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ‪ ،‬ھــﺎﺯﯨﺮﻗﻰ‬ ‫ﺯﺍﻣﺎﻥ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺟﺎۋﺍﺏ ﺑﻪﺭﺳﯘﻥ‪.‬‬ ‫ھﯩﺠﯩﺮﯨﻴﯩﻨﯩﯔ ‪ – 4‬ﻳﯩﻠﻰ‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫‪ – 4‬ﻳﯩﻠﻨﯩــﯔ ﺑﯧــﺸﯩﺪﺍ‪ ،‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ ﺧﯘۋەﻳﻠﯩــﺪﻧﯩﯔ‬ ‫ﺋﻮﻏـــﯘﻟﻠﯩﺮﻯ ﺗـــﻮﻟﻪﻳﻬﻪ ۋە ﺳـــﻪﻟﻪﻣﻪﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋـــﯚﺯ ﻗﻪۋﻣـــﻰ ﺑﻪﻧـــﻰ ﺋﻪﺳـــﻪﺩﻧﻰ‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﻗﺎﺭﺷــﻰ ﺋﻮﺭﯗﺷــﻘﺎ ﻗﻮﺯﻏﺎﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩــﺪﯨﻦ ﺧﻪۋەﺭ‬ ‫ﺗﺎﭘﺘﻰ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـﺴﺎﻻﻡ ﺋﻪﺑﯘﺳـﻪﻟﻪﻣﻪ ﺋﯩﺒﻨـﻰ ﺋﻪﺳـﻪﺩ ﻣﻪﺧﺰﯗﻣﻨـﻰ‬ ‫ﭼﺎﻗﯩﺮﯨــﭗ‪ ،‬ﺋﻪﻟﻪﻣﻨــﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐــﺎ ﺑﯧﺮﯨــﭗ‪ ،‬ﺋــﯘﻧﻰ ﺑﻪﻧــﻰ ﺋﻪﺳــﻪﺩ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩــﺴﻰ‬ ‫ﻗﻪﺑﯩﻠﯩــﺴﯩﮕﻪ ھﯘﺟــﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩــﺸﻘﺎ ﺑــﯘﻳﺮﯗﺩﻯ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯖﻐــﺎ ﺑﯩــﺮ ﺗﯜﺭﻛــﯜﻡ ﺋــﺎﺩەﻡ‬ ‫ﻗﻮﺷﯘپ ﺑﻪﺭﺩﻯ‪ .‬ﺋﻪﺑﯘﺳﻪﻟﻪﻣﻪ ﻣﯘھﻪﺭﺭەﻡ ﺋﯧﻴﯩﻨﯩـﯔ ﺑﯧـﺸﯩﺪﺍ ﺋﺎﺗﻠﯩﻨﯩـﭗ ﻗﻪﺗﻪﻥ‬ ‫]ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﻨﯩﯔ ﺷﻪﺭﻗﯩﺪﯨﻜﻰ ﻓﯩـﺪ ﺗﻪﺭەﭘـﻜﻪ ﺟﺎﻳﻼﺷـﻘﺎﻥ ﺑﻪﻧـﻰ ﺋﻪﺳـﻪﺩ ﺗﯧﻐـﻰ‪[.‬‬ ‫ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺟﺎﻳﻐﺎ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﭗ‪ ،‬ﺑﻪﻧﻰ ﺋﻪﺳﻪﺩﮔﻪ ھﯘﺟﯘﻡ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪ .‬ﺑﻪﻧﻰ ﺋﻪﺳـﻪﺩ‬ ‫ﺧﻪﻟﻘــﻰ ﻣﺎﻛــﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﺎﺷــﻼپ ﻗــﺎﭼﺘﻰ‪ .‬ﺋﻪﺑﯘﺳــﻪﻟﻪﻣﻪ ﺋﯘﺭﯗﺷــﻤﺎﻱ‪ ،‬ﻗــﻮﻱ‪،‬‬ ‫ﺗــﯜﮔﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻏﻪﻧﯩــﻤﻪﺕ ﺋﯧﻠﯩــﭗ‪ ،‬ﺋــﻮﻥ ﻛﯜﻧــﺪﯨﻦ ﻛﯧــﻴﯩﻦ ﻗﺎﻳﺘﯩــﭗ ﻛﻪﻟــﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﻣﯘﺷﯘ ﻳﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺑﯧـﺸﯩﺪﺍ ﺋـﻮﺭەﻧﻪ )ﻣﻪﻛﻜﯩـﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﺭەﻓﺎﺗﻘـﺎ ﻳـﯧﻘﯩﻦ ﺟـﺎﻱ( ﺩە‬ ‫ﺗﯘﺭﯗﺷﻠﯘﻕ ﺳﯘﻓﻴﺎﻥ ﺋﯩﺒﻨـﻰ ﺧﺎﻟﯩـﺪ ﺋﯩﺒﻨـﻰ ﻧﻪﺑﯩﻬﯘﻟﻬﯘﺯەﻟﯩﻨﯩـﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـــﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﻗﺎﺭﺷـــﻰ ﺋﯘﺭﯗﺷـــﻘﺎ ﺋـــﺎﺩەﻡ ﺗﻮﭘﻼۋﺍﺗﻘـــﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﺎﯕﻼﻧـــﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ ﺋــﯘﻧﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﺷــﻜﻪ ﺋﺎﺑــﺪﯗﻟﻼ ﺋﯩﺒﻨــﻰ ﺋــﻮﻧﻪﻳﺲ‬ ‫ﺟــﻮھﻪﻧﯩﻨﻰ ﻳــﺎﻟﻐﯘﺯ ﺋﻪۋەﺗﺘــﻰ‪ .‬ﺋﺎﺑــﺪﯗﻟﻼ ۋەﺯﯨﭙﯩﻨــﻰ ﺋــﻮﺭﯗﻧﻼﺵ ﺋﯧﻬﺘﯩﻴــﺎﺟﻰ‬ ‫ﺋﯜﭼــﯜﻥ ﻳﺎﻟﻐــﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﯩـــﺸﻘﺎ ﺭﯗﺧــﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩـــﺸﻨﻰ ﺳــﻮﺭﯨﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــــﺴﺎﻻﻡ ﺭﯗﺧــــﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧــــﺪﯨﻦ ﻛﯧــــﻴﯩﻦ‪ ،‬ﺋــــﯚﺯﯨﻨﻰ ﺧــــﯘﺯﺍﺋﻪ‬ ‫ﻗﻪﺑﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐـﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﺘـﻰ‪ .‬ﺋﺎﺑـﺪﯗﻟﻼ‬ ‫‪- 214 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬


‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﻣﯘھﻪﺭﺭەﻣﻨﯩﯔ ﺑﯧـﺸﯩﺪﺍ ﺋﺎﺗﻠﯩﻨﯩـﭗ‪ ،‬ﺳـﻮﻓﻴﺎﻧﻨﯩﯔ ﻗﯧـﺸﯩﻐﺎ ﺑـﺎﺭﺩﻯ‪ .‬ﺳـﻮﻓﻴﺎﻥ‬ ‫ﺋﯘﻧﯩــﯔ ﻛﯩﻤﻠﯩﻜﯩﻨــﻰ ﺳــﻮﺭﯨﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﺑــﺪﯗﻟﻼ‪ :‬ﻣﻪﻥ ﺧــﻮﺯﺍﺋﻪ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩــﺴﯩﺪﯨﻦ‬ ‫ﺑﻮﻟﯩﻤﻪﻥ‪ .‬ﺳﯧﻨﯩﯔ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩﮔﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺋﺎﺩەﻡ ﺗﻮﭘﻼۋﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﯖﻨﻰ ﺋـﺎﯕﻼپ‪،‬‬ ‫ﺳﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺋﯜﭼـﯜﻥ ﻛﻪﻟـﺪﯨﻢ‪ ،‬ﺩﯦـﺪﻯ‪ .‬ﺳـﻮﻓﻴﺎﻥ ﺋﺎﺑـﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ‬ ‫ﺩﯨﮕﯩﻨﯩــﺪەﻙ ﺋــﺎﺩەﻡ ﺗﻮﭘﻠﯩﻐــﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﺘــﻰ‪ .‬ﺋﺎﺑــﺪﯗﻟﻼ ﺳــﻮﻓﻴﺎﻧﻐﺎ ﭘــﺎﺭﺍڭ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻣﺎﯕـﺪﻯ‪ ،‬ﺳـﻮﻓﻴﺎﻥ ﺋﯘﻧﯩـﯔ ﺳـﯚﺯﯨﻨﻰ ﻗﯩﺰﯨﻘﯩـﭗ ﺋـﺎﯕﻼﻳﺘﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﺳـــﻮﻓﻴﺎﻧﻨﯩﯔ ﭼﯧـــﺪﯨﺮﯨﻐﺎ ﻳﯧﺘﯩـــﭗ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧـــﺪﯨﻦ ﻛﯧـــﻴﯩﻦ‪ ،‬ﭼﯧـــﺪﯨﺮﺩﯨﻜﯩﻠﻪﺭ‬ ‫ﭼﯩﻘﯩــﭗ ﻛﯧﺘﯩــﺸﺘﻰ‪ .‬ﺋــﯘ ﺋﯩﻜﻜﯩــﺴﻰ ﻳــﺎﻟﻐﯘﺯ ﻗﺎﻟــﺪﻯ ۋە ﺳــﻮﻓﻴﺎﻥ ﺋــﯘﺧﻼپ‬ ‫ﻗﺎﻟﺪﻯ‪ ،‬ﺑـﯘ ﭼﺎﻏـﺪﺍ ﺋﺎﺑـﺪﯗﻟﻼ ﺳـﻮﻓﻴﺎﻧﻨﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯨﯟﯦﺘﯩـﭗ‪ ،‬ﻣﻪﺩﯨـﻨﯩﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩـﭗ‬ ‫ﻛﻪﻟــﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩــﯔ ﻛﻪﻳﻨﯩــﺪﯨﻦ ھــﯧﭽﻜﯩﻢ ﻗﻮﻏﻠﯩﻤﯩــﺪﻯ‪ .‬ﺍﷲ ﻣــﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭﻧﻰ‬ ‫ﻛﺎﭘﯩﺮﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯘﺭﯗﺵ ﺋﯧﭽﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﺪﻯ‪.‬‬

‫ﻗﯘﺷﯘﻥ ﺋﻪۋەﺗﯩﺶ‬ ‫ﻣﯘﺷﯘ ﻳﯩﻠﻨﯩـﯔ ﺳـﻪﭘﻪﺭ ﺋﯧﻴﯩـﺪﺍ‪ ،‬ﺋﻪﺯەﻝ‪ ،‬ﻗـﺎﺭە ﻗﻪﺑﯩﻠﯩﻠﯩﺮﯨـﺪﯨﻦ ﺋﯩـﺴﻼﻡ‬ ‫ﺩﯨﻨﯩﺪﯨﻦ ﺗﻪﻟﯩﻢ ﺑﯧﺮﯨﺸﻜﻪ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﻪۋەﺗﯩـﺸﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩـﭗ ﻛﻪﻟـﮕﻪﻥ ﺑﯩـﺮ‬ ‫ﺗﯜﺭﻛــﯜﻡ ﻛﯩــﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ ﺋــﻮﻥ ﻛﯩــﺸﯩﻨﻰ ﻗﻮﺷــﯘپ‬ ‫ﺑﻪﺭﺩﻯ‪ ،‬ﺋﺎﺳــﯩﻢ ﺋﯩﺒﻨــﻰ ﺳــﺎﺑﯩﺖ ﺋﻪﻧــﺴﺎﺭﯨﯩﻨﻰ ﺋﯘﻻﺭﻏــﺎ ﺑﺎﺷــﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩــﭗ‬ ‫ﺗﻪﻳﯩﻨﻠﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭ ﺋﺎﺗﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﯧﭽﯩﺴﻰ ﻳﻮﻝ ﻣﺎﯕﺪﻯ‪ ،‬ﻛﯜﻧـﺪﯛﺯﻯ ﻳﯘﺷـﯘﺭﯗﻧﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺭەﺟﻰ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺟﺎﻳﻐﺎ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺪﺍ‪ ،‬ﺑﺎﻳﯩﻘﻰ ﺑﯩﺮ ﺗﯜﺭﻛـﯜﻡ ﻛﯩـﺸﻰ ﺧﯩﻴـﺎﻧﻪﺕ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﭗ‪ ،‬ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﻮﻧﻪﻳﺲ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩـﺪﯨﻦ ﺋﯚﻟﺘـﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻥ‬ ‫ﺳــﯘﻓﻴﺎﻥ ﺋﯩﺒﻨــﻰ ﺧﺎﻟﯩــﺪ ھﯘﺯەﻳﻠﯩﻨﯩــﯔ ﻗﻪﺑﻠﯩــﺴﯩﮕﻪ ﻛﯚﺭﺳــﯩﺘﯩﭗ ﻗﻮﻳــﺪﻯ‪.‬‬ ‫ھﯘﺯەﻳـــــﻞ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩـــــﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﻜﻜـــــﻰ ﻳـــــﯜﺯ ﻧﻪﭘﻪﺭ ﺋـــــﻮﻗﭽﻰ ﺋﺎﺗﻠﯩﻨﯩـــــﭗ‬ ‫ﻣﯘﺳـــﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﻗﯩـــﺴﯩﺪﯨﻦ ﻗـــﻮﻏﻼپ ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﺷـــﻘﺎﻧﺪﺍ‪ ،‬ﻣﯘﺳـــﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ‬ ‫ﺗﯘﻳﯘپ ﻗﯧﻠﯩﭗ‪ ،‬ﺷـﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻜـﻰ ﺑﯩـﺮ ﺗﺎﻗﻘـﺎ ﭼﯩﻘﯩﯟﺍﻟـﺪﻯ‪ .‬ﺩﯛﺷـﻤﻪﻧﻠﻪﺭ ﺋﯘﻻﺭﻏـﺎ‪:‬‬ ‫‪- 215 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬

‫ﺗﺎﻏــﺪﯨﻦ ﭼﯜﺷــﯜﯕﻼﺭ‪ ،‬ﺳــﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﻣﻪﺳــﻠﯩﻜﻜﻪ ۋەﺩە ﺑﯧﺮﯨﻤﯩــﺰ‪ ،‬ﺩﯦــﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﯜچ ﻛﯩﺸﻰ ﺩﯛﺷـﻤﻪﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺳـﯚﺯﯨﮕﻪ ﺋﺎﻟـﺪﯨﻨﯩﭗ ﺗﺎﻏـﺪﯨﻦ‬ ‫ﭼﯜﺷــﺘﻰ‪ .‬ﺋﺎﺳــﯩﻢ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﻗﺎﻟﻐــﺎﻧﻼﺭ ﻣﯘﺷــﺮﯨﻜﻼﺭﺩﯨﻦ ﭘﺎﻧــﺎ ﺗﯩــﻠﻪپ ﺗﺎﻏــﺪﯨﻦ‬ ‫ﭼﯜﺷﯜﺷـــﺘﯩﻦ ﺑـــﺎﺵ ﺗﺎﺭﺗﯩـــﭗ‪ ،‬ﻣﯘﺷـــﺮﯨﻜﻼﺭ ﺑﯩـــﻠﻪﻥ ﺋﻮﺭﯗﺷـــﺘﻰ‪ .‬ﺗﺎﻏـــﺪﯨﻦ‬ ‫ﭼﯜﺷــﻜﻪﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﻨــﻰ ﻣﯘﺷــﺮﯨﻜﻼﺭ ﺋﯚﻟﺘــﯜﺭﺩﻯ‪ ،‬ﻗﺎﻟﻐــﺎﻥ ﺋﯩﻜﻜﯩــﺴﯩﻨﻰ‬ ‫ﻣﻪﻛﻜﯩﮕﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﭗ‪ ،‬ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﺩﺍ ﺋـﯚﭼﻰ ﺑـﺎﺭ ﻣﯘﺷـﺮﯨﻜﻼﺭﻏﺎ ﺳـﺎﺗﺘﻰ‪،‬‬ ‫ﺷــﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺋــﯘﻻﺭ ﻣﻪﻛﻜﯩــﺪە ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﻟــﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭﻧﯩــﯔ ﺑﯩــﺮﻯ ﺑﻮﻟﻐــﺎﻥ‬ ‫ﺧﻮﺑﻪﻳﺐ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﻪﺩﻯ ﺋﯚﻟﯜﺵ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﻣﯘﻧﯘ ﺷﯧﺌﯩﺮﻧﻰ ﺋﻮﻗﯘﺩﻯ‪:‬‬ ‫ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﻪﺗﺴﻪﻣﻼ ﺑﻮﻟﺪﻯ ﻳﻮﻗﻜﻰ ﭘﻪﺭۋﺍﻳﯩﻢ‪،‬‬ ‫‪www.munber.org‬‬

‫‪www.munber.org‬‬

‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﺷﯧﻬﯩﺖ ﺑﻮﻟﯘپ ﻳﯧﻘﯩﻠﺴﺎﻡ ﺳﻮﻝ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﻮڭ ﻳﺎﻧﺪﯨﻦ‪.‬‬ ‫ﺧﯘﺩﺍﻧﯩﯔ ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ ﺋﯚﻟﺪﯛﻡ‪ ،‬ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯘ ﺧﺎﻟﯩﺴﺎ‪ ،‬ﺷﻪﻛﺴﯩﺰ‬ ‫ﺋﻮﺭﯗﻥ ﺋﺎﻟﻐﺎﻱ ﺑﯘ ﻗﯩﻴﻨﺎﻟﻐﺎﻥ ۋﯗﺟﯘﺩﯗﻡ ﺑﺎﻏﻰ ﺭﯨﺰۋﺍﻧﺪﯨﻦ‪.‬‬

‫]ﺑﺎﻏﻰ ﺭﯨﺰۋﺍﻥ – ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﻣﻪﻧﯩﺴﯩﺪە‪ – .‬ﺕ[‬

‫ﻗﻮﺷﯘﻥ ﺋﻪۋەﺗﯩﺶ‬ ‫ﻣﯘﺷـــﯘ ﻳﯩﻠﻨﯩـــﯔ ﺳـــﻪﭘﻪﺭ ﺋﯧﻴﯩـــﺪﺍ‪ ،‬ﺑﻪﻧـــﻰ ﺋـــﺎﻣﯩﺮ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩـــﺴﯩﻨﯩﯔ‬ ‫ﺑﺎﺷــﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻣـــﯘﻻ ﺋﯩﺒﯘﻟﺌﻪﺳـــﯩﻨﻨﻪ ﻧــﺎﻣﻰ ﺑﯩـــﻠﻪﻥ ﻣﻪﺷـــﻬﯘﺭ ﺑﻮﻟﻐـــﺎﻥ‬ ‫ﺋﻪﺑﯘﺋﺎﻣﯩﺮ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻣﺎﻟﯩﻚ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ھﯘﺯﯗﺭﯨﻐـﺎ ﻛﻪﻟـﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ ﺋــﯘﻧﻰ ﻣﯘﺳــﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷــﻘﺎ ﺩەۋەﺕ ﻗﯩﻠــﺪﻯ‪ .‬ﺋــﯘ‬ ‫ﻣﯘﺳــﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﻤﯩــﺪﻯ‪ ،‬ﻟــﯧﻜﯩﻦ ﺑﯩــﺮ ﺋــﺎﺯ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩــﺸﯩﭗ‪ :‬ﻣﻪﻥ ﺳــﯧﻨﯩﯔ‬ ‫ﺩەۋﯨﺘﯩﯖﻨﻰ ﮔـﯜﺯەﻝ‪ ،‬ﺋﯧـﺴﯩﻞ ﺩەپ ﻗـﺎﺭﺍﻳﻤﻪﻥ‪ .‬ﺳـﺎھﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﯖﺪﯨﻦ ﺑﯩـﺮ ﺑﯚﻟـﯜﻡ‬ ‫ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻣﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻧﻪﺟﺪ ﺋﻪھﻠﯩﮕﻪ ﺋﻪۋەﺗﯩﭗ‪ ،‬ﺋـﯘﻻﺭﻧﻰ ﺩﯨﻨﯩﯖﻐـﺎ ﺩەۋەﺕ‬ ‫‪- 216 -‬‬

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬


‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ‬

‫ﻗﯩﻠــــﺴﺎڭ‪ ،‬ﺋــــﯘﻻﺭ ﻗﯘﺑــــﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩــــﺸﻰ ﻣــــﯘﻣﻜﯩﻦ‪ ،‬ﺩﯦــــﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــــﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴـــﺴﺎﻻﻡ‪ :‬ﻧﻪﺟـــﺪ ﺋﻪھﻠﯩﻨﯩـــﯔ ﺋﯘﻻﺭﻏـــﺎ ﺯﯨﻴﺎﻧﻜﻪﺷـــﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩـــﭗ‬ ‫ﻗﻮﻳﯘﺷــﯩﺪﯨﻦ ﻗــﻮﺭﻗﯩﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺩﯦــﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﺑــﯘ ﺋــﺎﻣﯩﺮ‪ :‬ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭﻏــﺎ ﺑﺎﺷــﭙﺎﻧﺎ