Page 1

PARTS D‘UN ORDENADOR HI HA MOLTES PARTS EN UN ORDINADOR. EN AQUEST TREBALL VOREM LES PRINCIPALS.


EL DISC DUR 

En informàtica, un disc dur és un dispositiu d'emmagatzematg e de dades que empra un sistema de gravació magnètica per emmagatzemar dades digitals.


LA TARJETA GRÀFICA 

La tarjeta gràfica és un dispositiu que se conecta a la placa base de la computadora y serveix per a mostrar imàgens en el monitor .


LA FONT D’ALIMENTACIÓ 

Una font d'alimentació és un dispositiu que converteix la tensió alterna de la xarxa de subministrament, en una o diverses tensions, pràcticament contínues, que alimenten els diferents circuits de l'aparell electrònic al qual es connecta.


LA PLACA BASE La placa base ĂŠs l'element principal de tot ordinador, en el qual es troben o al qual es connecten tots els altres aparells i dispositius.


LA R.A.M 

La memòria d'accés aleatori, s'utilitza com memòria de treball per al sistema operatiu, els programes i la majoria del programari.


EL PROCESSADOR • Intel Pentium I3(el

microprocessador) és el circuit més complex d'un sistema informàtic, a manera d‘il ·lustració.

• És l'encarregat d'executar els programes, des del sistema operatiu fins les aplicacions d'usuari.


EL VENTILADOR ď Ž

El ventilador es posa damunt del processador per evitar que aquest es sobrecalente i s’estropetge.


MARQUES LIDERS  Un dels millors discs durs del mercat és aquest.  La marca més usada de processadors és INTEL.  La millor marca de tarjetes gràfiques es NVIDIA.


MARQUES LIDERS(2)  Aquesta RAM és una de les millors perqué te una capacitat de 16GB.


AAAAA  
AAAAA  

ASASAS XXZ<Z NF<NV<V

Advertisement