Page 1

C/ Josep Pla , 5 08760 Martorell (Barcelona) Direcci贸 web: a8061609@xtec.cat (en construcci贸) Tel猫fon: 93.774.16.03


Trets d’identitat: Participació de tots

els altres centres

els estaments que

escolars i entitats

ACONFESSIONAL

la composen, en la

locals (trobades

El centre és

seva gestió, tant

esportives,

respectulós amb

en l'àmbit

actuacions de

totes les creences

administratiu com

teatre, visites,

dels membres de

en el pedagògic, a

exposicions, etc.)

la comunitat

través dels

escolar.

representants

i té en compte el

escollits.

fenòmen religiós

Col·laboració de les

com un element

famílies en les

més de la cultura.

festes, en la

LLENGUA VEHICULAR D'APRENENTATG E

realització dels tallers, organització d'activitats, etc

La llengua

COEDUCACIÓ

vehicular i base

L'escola posarà els

d’'aprenentatge és

mitjans necessaris

el català.

per assolir una

El castellà es

bona coeducació i

sistematitza a

no hi haurà cap

partir de cicle

discriminació per

inicial.

raons de sexe.

L'’anglès s'inicia al primer curs de cicle inicial a nivell oral.

EDUCACIÓ DE VALORS, NORMES I ACTITUDS Es vetllarà per actituds de respecte envers tots els membres de la comunitat educativa NOVES TECNOLOGIES Es fomentarà una actitud positiva en l' ús de les noves tecnologies i s'incorporarà el coneixement i l'ús

ESCOLA OBERTA

de les noves

A L'ENTORN

tecnologies en el

Participació en la

currículum.

vida cultural de

GESTIÓ

Martorell

DEMOCRÀTICA

Col·laboració amb


Hola noies!! Sabeu qui sóc?? Hem presentaré. El meu nom és Polsina, i com podeu veure sóc una fada especial. Sabeu perquè?? Perque hem dedico a entrevistar als directors de totes les escoles del món per saber si tots els alumnes tenen al seu abast les noves tecnologies. (TIC).


Aquest any hem toca viatgar a a un poble que és diu Martorell, concretament a una escola de nova contrucció anomenada Mercè Rodoreda…


Bon dia, Senyora Maria, sóc Polsina. Què s’enrrecorda de mi? Vinc per el tema de les noves tecnologies.

Ohh, i tant que m’enrrecordo, já l’estava esperant, que tal tot Polsina?


Tot molt bé, viatjant com sempre. Bueno Maria anem per feina! M’he fixat que hi han novetats! Quants ordinadors teniu

Dispossem d’un ordenador a P-3 i a P-4. Després tenim també 2 aules d’informàtica, uma amb 10 ordinadors i l’altre amb 14 já que és mês gran. A l’aula d’educaccó especial hi han 2 ordinadors més. De tots aquest ordinadors tenim conexió per cable però també per WI-FI. T’ensenyaré les aules A i se m’oblidaba, també tenim dues televisions amb DVD!


Aula de P-3

Aula de P-4

Aula d’informàtica

Aula d’educació especial


Nom茅s teniu ordinadors? No disposseu de cap pissarra digital o altres TIC?

Encara no pero tenim demanat i la espera de rebre aviat dues pissares digitals i dos kits de projecci贸!


Estàn les TIC integrades al currículum educatiu??

A l’escola ens agradaria que estiguessin integrades a totes les arees o matèries, pero per falta de coneixement per part del mestres, i falta de recursos avui en dia no és possible, tot i que en Àngles i en Experimentals, si són utilitzades. Evidentment a les d’informàtica també.


Amb quina freqüencia les utilitzeu i quantes hores hi dediqueu?

A P-3 i a P-4 tenen l’ordinador en el Racó d’informàtica i el poden utilitzar sempre que tenen una estona lliure. A partir de P-5 van una vegada per setmana a les aules d’informàtica i hi dediquen una hora.


Quins objectius educatius treballeu amb les Tic?Tots o només alguns?

Bàsicament és treballen com suport de qualsevol materia per tal de fer més lúdica la tasca docent.


I pels alumnes amb Necessitats Educatives Especials (NEE)? Feu serivir d’igual manera les TIC?

Si d’igual manera, com he dit abans dissposen d’un aula amb dos ordinadors.


I què opina el professorat sobre els avantatges que obté quan les utilitza en la seva tasca docent?

Existeixen entre el professorat dues visions: Una part positiva diu que és un mitjà motivador però també té la seva part negativa, que seria la preparació dels aparells, els problemas tècnics, la poca formació que tenen etc…


I els alumnes que n’opinen?

Ho veuen com un mitjà possitiu i lúdic i per lo tant reclamen més recursos.


Els docents reben algun tipus de formació especifica per fer ús de les TIC? I surgeix algun problema com actueu?

L’escola proporciona a tot docent uns cursets per millorar en aquest aspecte encara que no tots són obigatoris. Cada 15 dies ve a visitarnos a l’escola un tècnic durant dues hores, tot i que dispossem d’un programa on especìfiquem l’incidencia tècnica. He de dir també que tenim un corrdinador de les TIC al centre, el qual està ben format i reb de formació de manera continuada.


Bé doncs ja hem acabat. Moltissìmes gràcies per la teva col.laboració. Passaré l’informe al meu superior. Fins Aviat!!

Gràcies a tu per ser tan amble!! A rebeure!!


Avui ha estat un dia agotador…Maria ha sigut molt amable però penso que aquesta escola és troba una mica escassa de recursos tecnològics. Encara i ser de nova construcció i amb les comandes que estàn a l’espera de rebre no és suficient perquè els alumnes puguin rebre i utilitzar de manera adequada als temps que corren les TIC. També considero inapropiat que els cursos de formació per a mestres no siguin obligatoris, ja que després són ells mateixos els que és troben amb problemas tècnics que no saben solucionar.

Espero que per l’any vinent aquesta situació hagi millorat….


Fi…

Les TIC en un centre escolar.  

C.E.I.P. Mercé Rodoreda.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you