Page 1

NÚRIA RIERA TECNOLOGIA 3 ESO A


MENÚ ENERGIES

ENERGIES NO

RENOVABLES

RENOVABLES

•Solar

•Nuclear

•Hidràulica

•Carbó

•Eòlica

•Gas natural

•Geotèrmica

•Petroli

•Oceans


SOLAR 

L’energia solar és la energia produïda pel Sol i que es produeix en energia útil per l’home.

MÉS INFO MENÚ


HIDRÀULICA 

És l’energia que s’obté a partir de l’aigua, aprofitant la força que té en la caiguda.

MÉS INFO MENÚ


EÒLICA 

És una energia molt important que es basa en aprofitar l’energia cinètica del vent.

MÉS INFO MENÚ


GEOTÈRMICA 

És una energia neta que aprofita l’escalfor del subsòl per climatitzar i escalfar aigua de manera ecològica.

MÉS INFO MENÚ


OCEANS 

És l’energia que tenen les onades gracies a la seva força i empenta.

MÉS INFO MENÚ


NUCLEAR 

És l’energia alliberada en les reaccions nuclears.

MÉS INFO

MENÚ


EL CARBÓ 

Es forma a partir de la descomposició de restes vegetals al llarg de milions d’anys. L’energia més coneguda que genera és la calorífica.

MÉS INFO MENÚ


GAS NATURAL 

Està format per gasos extrets de jaciments fòssils.

MÉS INFO

MENÚ


PETROLI 

Líquid oliós d’origen natural compost per diferents substàncies orgàniques al llarg de molts anys.

MÉS INFO

MENÚ

Energies  
Energies  

És un PDF on es mostren els diferents tipus d'energies renovables i no renovables.