Page 1

Outlet: Stocks - Fora de temporada 2a Mà : Electrodomèstics - Mobles...

Arboços, 10 Pol. ind. V2 Vulpellac

622 594 763 972 646 788

Tf 972 837 063 Fx 972 835 609

ŜƾŜÄ?Ĺ?ĂΖƚÄ‚ĹŻWÄžĆŒĹ?Ä‚ĹľĹ&#x;ͲϾϳώĎŻĎ­ϾϹĎ°ĎŻ

Tel. 972 66 08 12

ECOSCH NA PPI

centredelmar@hotmail.com Passeig d’hivern, 8 ¡ CALONGE

Fisioterà pia Osteopatia Massatges Movilitzacions Tractaments facials i corporals Depilacions Tècniques manuals Kinesiologia 5HÀH[RORJLDSRGDO Reiki 6HUYHLDGRPLFLOL

,PPD-LPpQH]*XL[RW

Centre del Mar

SEGONA MĂ€!

Ofertes especials!

ĎŽĎŹÍ˜ĎŹĎŹĎŹÄžÇ†ÄžĹľĆ‰ĹŻÄ‚ĆŒĆ?

Ĺ?ĆŒÄ‚ĆšĆľĹ˘ĆšĆ?

Costa Brava

Ç Ç Ç Í˜ÄžĹŻĆ‰ÄžĆŒĹ?Ä‚ĹľĹ?͘Ä?Žž

Ĺ?Ä‚ĆŒĹ?žĞŜĆ?ƾĂůĚ͛Ĺ?ĹśÄ¨Ĺ˝ĆŒĹľÄ‚Ä?Ĺ?Ĺż

XCastellĂł Tancaran la llar d’infants a l’agost per estalviar diners ΚWăĹ?͘Ď°

XPalamós Comença la veda de la gamba i la pesca d’arrossegament durant un mes

>ΖơŜĹ?Ä?ĚĞĹŻÄ‚ÇŒĹ˝ĹśÄ‚Ä‚ĹľÄ?Ä?Ĺ˝ĹśĆšĆŒĹ˝ĹŻĚĞÄšĹ?ĨƾĆ?Ĺ?Ĺż

ĞůĎ­ĎąĚĞĨĞÄ?ĆŒÄžĆŒÄ‚ĹŻĎ­ĎąĚĞĹľÄ‚ĆŒÄ•ĚĞůĎŽĎŹĎ­ĎŽ

La Generalitat blinda l’abocador de Vacamorta XdŽƚĹ?ĞůĆ?Ĺ?ŜƚĞŜƚĆ?ĚĞů͛ĂŊƾŜƚĂžĞŜƚĚĞÄ?ĹŻÄ‚ĆľĆ?ĆľĆŒÄ‚ĆŒů͛ĂÄ?Ć&#x;Ç€Ĺ?ƚĂƚĚĞů͛ĂÄ?Ĺ˝Ä?Ä‚ÄšĹ˝ĆŒĚĞĆŒĆľĹ˘ĹŻĹŻÄžĆ?Í•ĹŻÄ‚'ÄžĹśÄžĆŒÄ‚ĹŻĹ?ƚĂƚŚĂ žŽĚĹ?ÄŽÄ?ĂƚůĂƋƾĂůĹ?ÄŽÄ?Ä‚Ä?Ĺ?ĹżĆľĆŒÄ?Ä‚ĹśĹ&#x;Ć?Ĺ?Ć&#x;Ä?Ä‚ƋƾĞŚĂǀĹ?Ä‚ĚŽŜĂƚů͛ĂŊƾŜƚĂžĞŜƚĆ‰ÄžĆŒƚĂůƋƾĞů͛ĂÄ?Ĺ˝Ä?Ä‚ÄšĹ˝ĆŒŜŽÄ?ĹŻÄ‚ĆľĆ?ĆľĆŒĹ?

Any 6 EĆˇĹľÍ˜ 61

La conexiĂłn

El futur quà ntic de la sanació Daniel Muùoz OlivÊ Sanergista - Llicència C.I.B. nº 186 Tel. 626 662 312 sanergista@hotmail.com web: www.sanergista.com Sanergia a Palamós, Girona, la Bisbal

# Pg. 3

ΚWăĹ?͘ϲ

SUPER OFERTA

XCorçĂ

AMB CALDERES DE CONDENSACIĂ“

>Ä‚Ä?Ĺ?ŽžĂĆ?Ć?Ä‚Ä‚ĆŒĆŒĹ?Ä?Ä‚ĆŒÄƒÄ‚ ĹŻÄžĆ?'Ä‚Ç€Ä‚ĆŒĆŒÄžĆ?Ĺ?Ĺ?ÄžĹśÄžĆŒÄ‚ĆŒÄƒ ÄžĹśÄžĆŒĹ?Ĺ?Ä‚Ć?ƾĎÄ?Ĺ?ĞŜƚĆ‰ÄžĆŒÄ‚ ĎŻÍ˜ĎłĎŹĎŹĹŻĹŻÄ‚ĆŒĆ?

DESCOMPTE FINS -400â‚Ź

INSTAL¡LACIÓ GRATIS

FINANÇEM FINS A 5 ANYS Ó 1 ANY SENSE INTERESSOS

ΚWăĹ?͘Ď°

CALEFACCIĂ“ 5 RADIADORS )LQDQoDPHQWĂ€QVDDQ\V DESDE 2999â‚Ź

XForallac El SĂ­ndic de Catalunya denĂşncia que l’ajuntament no respon a les seves reclamacions ni tampoc ĞůĚĞZƾƉĹ?ăĹ?ĞůĚĞ^Ä‚ĆľĆ?Ͳ Camallera

INSTAL¡LACIÓ I IVA INCLÒS F5XIRE[ SANT FELIU DE GU�XOLS

Tels. 972 328 185

666 45 39 64 - 609 45 02 14 www.raian-instalacions.com raian_instalacions@yahoo.es

ΚWăĹ?͘Ď°

Ozonoterà pia Ozon Oz onoter on onot ootter eràp eràp àpia pia M Mèdica èdic èd icaa Tractament del Dolor, Lumbàlgies, Ciatàlgias, Hernies Discals, Artritis i Artrosis, Fibromiàlgia, Síndrome de Fatiga Crònica, Úlceres Vasculars, Peu Diabètic, $UWHULRVFOHURVL0DODOWLHV,QÀDPDWRULHV Intestinals, Vulvovaginitis, Cistitis Crònica, Tractaments de lesions esportives

XÄ‚Ĺ?džĹľĆ‰Ĺ˝ĆŒÄšÄƒ La policia detecta altes laborals falses a la comarca fetes per empreses de Granollers

Drrr.. HÊ D Dr. HÊct H HÊctor ÊÊcto cto ct cto tor JJosÊ osÊ osÊ sÊ Orei Ore Or O Oreiro rei re eeir irroo Bl iro B Blanco lla an an ncco co Dr. M D Marcelo l F Fabian b bii M Mencarelli lli li Anestesiòlegs - Ozonoterapeutes ozonomedicogirona@gmail.com ozonomedicog ozo oz zo onoomeediccoggir iiro ir ronaaa@gm @gm @g gmaail.c il.com il. l.ccom www.ozonomedicogirona.com www w ww w ww w.oz oozono zono ono on nome med medico m ed ed diic ico cogi gir irona iro oon na..c na .co ccom co om

ΚWăĹ?͘Ďł

Mèdica Sant Feliu C/ Joan Maragall, 24 Sant Feliu de Guíxols Tlf. 972 325 670 Visites Concertades

XPals El consell comarcal contracta dues brigades per fer el manteniment Ä‚ƉŽÄ?ĹŻÄžĆ?ƉĞĆ&#x;ĆšĆ?Í—ĞůůÄ?Ä‚Ĺ?ĆŒÄžÍ• Ĺ˝ĆŒÄ•ÄƒÍ•ĆŒĆľĹ˘ĹŻĹŻÄžĆ?Í•ĹŻÄ‚WÄžĆŒÄ‚Í• DĹ˝ĹśĆšÍ˛ĆŒÄ‚Ć?Í•WÄ‚ĹŻĆ?Í•hĹŻĹŻÄƒĹ?sĂůůͲ ĹŻĹŻĹ˝Ä?ĆŒÄžĹ?Ă͘ΚWăĹ?͘ĎŻ

>Ä‚KĹľĆ‰Ĺ˝ĆŒÄšÄƒÄžĆ?ĨĂƾŜĹŻĹŻĹ˝Ä?Ä‚ĹŻÄžĆ?ĆŒĆľĆšÄžĆ?ĚĞÇ€Ĺ? X >Ä‚Ä?Ĺ˝Ć?ƚĂÄ?ĂƚĂůĂŜĂĆ?͛ĂƉƾŜƚĂÄ‚ĹŻÍ›ÄžĹśĹ˝ĆšĆľĆŒĹ?Ć?žĞ͕ƋƾĞĆ?ÄžĹ?ƾĞĹ?džĞŜÄ‚ĆľĹ?Ğ͘WÄžĆŒĹ˝Ä?ƚĞŜĹ?ĆŒƚŽƚĞĆ?ĹŻÄžĆ?Ä?ÄžĆŒĆ&#x;ÄŽÄ?Ä‚Ä?Ĺ?ŽŜĆ?ĨĂ ĨĂůƚĂ͕Ć‰ÄžĆŒĹžƾŜĂĹ˝Ä¨ÄžĆŒĆšÄ‚ÄžĆ?ƉĞÄ?Ĺ&#x;ÄŽÄ?Ä‚ĚĞĚĹ?Ä?ĂĚĂÄ‚ĹŻžſŜĚĞůÇ€Ĺ? # PĂ g. 3

XĹŻÄ?ƾůƚĹ?ĆľĚĞÄ?ĹŻÄ‚ĆšĚĞĹľĹ˝ĆŒĹ˝ĆšĆŒÄ‚ĹśĆ?Ĺ?Ä&#x;ĹśĹ?Ä?

XĆ‰ĆŒĹ˝Ç€Ä‚ĆšƾŜŜŽƾÄ‚Ä?Ä?Ä Ć?Ä‚ů͛ĂƾƚŽƉĹ?Ć?ƚĂĚĞĆ?ĚĞĹŻÄ‚

ĆŒÄžĆ‰ĆŒÄžĆ?ĞŜƚĂƾŜϳϏКĚĞůƚŽƚĂů

Ä?Ä‚ĆŒĆŒÄžĆšÄžĆŒÄ‚ĚĞĹŻÄ‚Ĺ?Ć?Ä?Ä‚ĹŻĚ͛ĹľĆ‰Ĺ˝ĆŒÄšÄƒ

A què esperes? Regals per tothom Truca al 675 97 94 92 La teva targeta Pergamí per nomÊs 5₏ l’any

treballs de jardineria

Ĺ?ĆšĹ˝ĆŒDŽůĂŜŽdÄžĹŻÍ˜ϲϴϳĎ°Ď°ĎŻĎŹϾώ ĞͲžĂĹ?ĹŻÍ—Ć?ÄžĹľĆ‰ĆŒÄžÇ€ÄžĆŒÄšÍşÎ›ĹšĹ˝ĆšĹľÄ‚Ĺ?ĹŻÍ˜Ä?Žž ϭϳώώϏ^Ed&>/h'h1yK>^

El blat de moro ĂŠs un dels conreus extensius de regadiu ĹľÄ Ć?Ĺ?ĹľĆ‰Ĺ˝ĆŒĆšÄ‚ĹśĆšĆ?Ä‚ĹŻÄžĆ?Ä?Ĺ˝ĹľÄ‚ĆŒĆ‹ĆľÄžĆ?ĚĞů͛ůƚĹ?ĞůÄ‚Ĺ?džĹľĆ‰Ĺ˝ĆŒÄšÄƒÍ˜ Ĺ?džŞ͕ŊƾŜƚĂžĞŜƚÄ‚ĹľÄ?ƋƾĞĹŻÄ‚Ć?ŽŊĂƋƾĞÄ‚ĆŒĆŒĹ?Ä?Ä‚Ä Ć?žŽĚĹ?ÄŽÄ?ĂĚĂ Ĺ?ĞŜÄ&#x;Ć&#x;Ä?ĂžĞŜƚ ĨĂ ƋƾĞ ƋƾĞ Ĺ?Ä‚Ĺ?ĆŒÄžÄ?Ä  ƚŽƚ Ğů ƉĹ?ĹśĆ?Ĺ˝ ƋƾĞ ÄžĆ? comercialitza ĂŠs transgènic ΚWăĹ?͘Ď°

^͛ŚĂÄ‚Ć‰ĆŒĹ˝Ç€Ä‚ĆšƾŜĂŜŽǀĂÇ€Ä‚ĆŒĹ?ĂŜƚƾŜĹ?ĆŒÄƒĹ˝ĆŒÄšĹ?ĹŻĆ?Ä‚ĹľÄ?ĹŻÄ‚EͲ// Ä‚DĞĚĹ?ĹśÇ‡ÄƒĹ?ÄžĆ?Ć‰ĆŒÄžÇ€ÄžĆľƾŜŜŽƾÄ‚Ä?Ä?Ä Ć?Ä‚ĹľÄ?ŜŽƾƉĞĂƚĹ?ĞĂ ĹŻÍ›WͲϳĆ‰ÄžĆŒĹŻÄ‚ƉŽÄ?ĹŻÄ‚Ä?Ĺ?ĹżƋƾĞÇ€Ĺ?ĹśĹ?ĆľĹ?ĚĞĹŻÄ‚ÇŒĹ˝ĹśÄ‚ĚĞWÄ‚ĹŻĆ?Í•ÄžĹ?ĆľĆŒÍ• WÄ‚ĹŻÄ‚Ä¨ĆŒĆľĹ?ĞůůĹ?ĹŻÄ‚Ĺ?Ć?Ä?Ä‚ĹŻĚ͛ĹľĆ‰Ĺ˝ĆŒÄšÄƒΚWăĹ?͘Ďł


2

www.elpergami.com

Segona plana On recollir

EL PERGAMĂ?

Benz. BP - Begur Mar Blau - Platja el Racó, Begur Jodofi supermercat - Begur Catalan holidays - Begur Cercle Societat Calongí Pc Calonge - Calonge Perruqueria Joan - Calonge Rest. Rio de Oro - Calonge Rest. Les Cols - Castelló Super Montserrat - Castelló Mi Spot - Castelló Nou Benzinera BP - Corçà BlueSky Cafè - Empuriabrava Supers Montserrat Benzinera - Empuriabrava Anna M Pelu - Empuriabrava Immocenter - Empuriabrava Vechia Milano - Empuriabrava Port Grec - Empuriabrava Hiper Plaça - Empuriabrava Taberna del Mar - Empuria GP Supermarket - l’Estartit Kim’s - l’Estartit Of. de Turisme - l’Estartit Valvi - Estartit Autoequip - Figueres Qualia - Figueres Different 2 - Figueres Nova Imatge - Figueres Benz Galp - el Far d’Empordà Cat cinemes - Figueres Rest Wok You - Figueres Gimnàs enforma - Figueres Self Serv Nou Centre Figueres Benz Cepsa - Forallac Engel&VÜlkers - l’Escala La Latina - La Bisbal Pollastres Ca la Roser Can Rodà - La Bisbal Rosa Jordi - La Bisbal Toc Bar - La Bisbal d’Empordà Euro Or - La Bisbal d’Empordà Rest. Can Taulina - Lloret Of. de Turisme - Lloret Bar Sarfa - Lloret de Mar Bar Carmens - Lloret de Mar Bar Canaletes - Lloret de Mar Mix Burguer - Lloret de Mar Dream CafÊ - Lloret de Mar Hostal San Carlos - Lloret Rostisseria Caprabo - Lloret B.F.I. - Lloret Fenals Rest. Xaloc - Lloret Fenals Rest. Planiol - Lloret Fenals Sa Bucadilleria - Mont-ras Benz BP - Palafrugell Biblioteca Palafrugell Sarfa - Palafrugell Rest. Pinguins - Palafrugell Móngroup - Palafrugell Mercat Municipal - Palamós Sarfa - Palamós Delicatessen - Palamós Cinema Kiton - Palamós Cinema Arinco - Palamós Oficines de Turisme - Pals Assalam - Platja d’Aro Cafè Platja d’Aro Bar - fleca Dia - Platja d’Aro Caprabo - Platja d’Aro Dental del Sol - Platja d’Aro Dr. Hohne - Platja d’Aro Gabriel Borràs - Platja d’Aro Saleem Kebab - Platja d’Aro Ocine - Platja d’Aro Oficina turisme -Platja d’Aro Benzinera Shell- Platja d’Aro Veterinària Pou - Platja d’Aro La Tisana - Platja d’Aro Benzinera Campsa - La Pera Benzinera - Regencós Glenn van den Bergh - Roses Immocenter - Roses Immo Roses House - Roses Mokey - Sta. Margarita Roses Benz Campsa- Sant Antoni Bicicletes Jesús - Sant Antoni Cafè Dalí - Sant Antoni Les Gavarres - Sant Antoni Oficina turisme - Sant Antoni Wok - Sant Antoni Benz BP - Sant Feliu de Guíxols Sarfa - Sant Feliu L’Estanc nº6 - Sant Feliu Espiga d’or - Sant Feliu Evara Electro. - Guíxols Fleca Farreras - St. Feliu Ferreteria 95 - Sant Feliu Taco Ganxó - Guíxols Llenceria Margarita - Guíxols Barcarola - S’Agaró Finques Sa Conca - S’Agaró Fleca Valvi - S’Agaró Benzinera BP - Santa Cristina Dental d’Aro - Santa Cristina Of. Turisme - Santa Cristina Federoptics - Torroella La Latina -Torroella de Montgrí Magda Prat - Torroella Supermercat Llos - Torroella Fleca Vall-llòbrega Va de Ganga - Vall-llòbrega Benz Cepsa - Verges

15 febrer - 15 març 2012

LA TEVA VEU

opinio@elpergami.com

ON ESTAN ELS INDIGNATS?

LA MANIPULACIĂ“ MEDIĂ€TICA Circula per internet un article de l’intel¡lectual Noam Chomsky que es titula Dz‡•͙͘‡•–”ƒ–‡‰‹‡•†‡Â?ƒÂ?Â‹Â’Â—ÂŽÂƒÂ…Â‹Ă—Â?‡†‹Â?Â–Â‹Â…ÂƒÇłÇ¤ÂŽ’‘†‡—–”‘„ƒ”ˆƒ…‹ŽÂ?‡Â?– i us permetrĂ descobrir diĂ fanament com la dreta fabrica el consentiment envers les mesures antipopulars que ells volen impulsar i que nosaltres de cap manera haurĂ­em de permetre. Avui llegeixo a la portada d’un ”‘–ƒ–‹—†‡†”‡–‡•ǣDzƒŒ‘›ƒ˜‹•ƒ“—‡Žƒ’‹–Œ‘”š‹ˆ”ƒÂ†ÇŻÂƒÂ–—”‡•–Â?’‡”ÂƒÂ”Â”Â‹Â„ÂƒÂ”Çł‹ a sota un altre titular que exposa que la nova legislaciĂł laboral abaratirĂ  l’acomiadament. I ĂŠs precisament la quarta regla que apunta Chomsky, l’estratègia de diferir. Si es vol aplicar una mesura impopular o preparar ‡Ž–‡””‡Â?›’‡”ƒ—Â?ƒÂ?Â‘Â–Ă€Â…Â‹Âƒ“—‡Â?‘ƒ‰”ƒ†ƒ”Â?ÇĄÂ•ÇŻÂƒÂ˜ÂƒÂ?­ƒŽƒ•‡˜ƒ‹Â?ˆ‘”Â?ÂƒÂ…Â‹Ă— perquè la gent es vagi acostumant. No s’ho pendran tan malament perquè ‡•’‡”ƒ”ƒÂ?“—‡ƤÂ?ƒŽÂ?‡Â?–Â?‘ƒ””‹„‹ƒ•‡”–ƒÂ?–‡””‹„Ž‡…‘Â?Â•ÇŻÂƒÂ?—Â?…‹ƒǤÂ?¹• •‹‡•’‘–ÂƒĆ¤Â”Â?ƒ”“—‡ŽƒÂ?‡•—”ƒ¹•Ç˛Â†Â‘ÂŽÂ‘Â”Â‘Â•ÂƒÇĄ’‡”ÖÂ?‡…‡••Â?Â”Â‹ÂƒÇłȋ—••‘Â?ƒ d’alguna cosa?) encara millor. Potser de vegades, amb molta ingenuĂŻtat, •‹Â?’Ž‹Ƥ“—‡Â?‡Ž“—‡•‹‰Â?Â‹Ć¤Â…ÂƒŽƒÂ’Â‘ÂŽĂ€Â–Â‹Â…Âƒ‹Â?•–‹–—…‹‘Â?ƒŽǤ‡•‰”ƒ…‹ƒ†ƒÂ?‡Â?–ǥ avui dia la democrĂ cia ĂŠs la versiĂł moderna de la societat de classes de tota la vida, on les oligarquies controlen el poder, tot i que el sistema electoral les obliga a construir consensos socials a travĂŠs dels mitjans de …‘Â?—Â?Â‹Â…ÂƒÂ…Â‹Ă—Ç¤2•‡Ž“—‡Â•ÇŻÂƒÂ?‘Â?‡Â?ƒǎ‡Â?‰‹Â?›‡”‹ƒÂ•Â‘Â…Â‹ÂƒÂŽÇŻÇ¤Ž•‰”ƒÂ?•Â’ÂƒÂ”Â–Â‹Â–Â•ÇĄÇĄ ÇĄ‹ÇĄ’ƒ–”‘Â?ÂƒÂŽÂ•ÇĄ–Š‹Â?Â?–ƒÂ?Â?•ǥ‡–…ǤǤǤ‹Â?˜‡”–‡‹š‡Â?Â?‘Ž–•†‹Â?‡”•ǥ”‡…—”•‘• ‹‡•ˆ‘”­‘•ƒ•ƒ„‡”…‘Â?‡Â?•ŠƒÂ?†‡’”‡•‡Â?–ƒ”Ž‡••‡˜‡•’”‘’‘•–‡•’‡”“—° la gent del poble estiguem fotuts i alhora cofois. NomĂŠs aixĂ­ s’explica que, partits amb propostes molt antipopulars, aconsegueixin el suport popular. Però, en Ăşltima instĂ ncia, som cadascĂş de nosaltres els que ens empassem l’ham o no. Formem-nos, qĂźestionem, desenvolupem el sentit crĂ­tic, alfabetitzem-nos polĂ­ticament, debatem, creem anticossos contra Žƒ Â?ƒÂ?Â‹Â’Â—ÂŽÂƒÂ…Â‹Ă—Ç¤ “—‡•–‡• ͙͘ ‡•–”ƒ–°‰‹‡• “—‡ ƒ’—Â?–ƒ ‘ƒÂ? Š‘Â?•Â?› ’‘†‡Â?•‡”—Â?„‘Â?…‘Â?‡Â?­ƒÂ?‡Â?–ǤƒŽ…”‡ƒ”—Â?ÇĄ†‘•ǥ–”‡•ǥÂ?‘Ž–•Í™Í?•Ǥ

Jordi Oriola

^ÊÙãŽÙ—›Â˝Âƒ‘ÙŽĂ?ÂŽĂ?֛Ù½͛›Ă?Ă˜Ă§Â›Ă™Ă™Âƒ L’FMI ja fa mesos que alerta que l’estratègia de retallades ÂŽÇŻ¹•…‘Â?–”ƒ’”‘†—‡Â?–’‡”“—°ǥÂ?ƒŽ‰”ƒ–”‡†—‡‹š‹Â?‹…‹ƒŽÂ?‡Â?– ‡Ž †°Ƥ…‹–ǥ †‡’”‹Â?‡‹š Žǯ‡…‘Â?‘Â?‹ƒ ‹ ÂŽÇŻÂ‡Â•Â–ÂƒÂ?…ƒǤ  ‡Â? ƒ“—‡•–ƒ lĂ­nia, l’última legislatura de Zapatero, amb polĂ­tiques totalment de dretes, ha fet aparèixer Rajoy com gairebĂŠ un socialdemòcrata perquè, no volent ofegar l’economia, en un principi, ha apostat per no tocar l’IVA, ja que perjudicaria el consum i ha augmentat lleument l’IRPF que ĂŠs un impost progressiu. Però ja s’ha acabat la bona predisposiciĂł de Rajoy i, envalentonat per la Merkel, ha anunciat una retallada de 36.000 milions d’euros i possiblement pujarĂ l’IVA. I per aquest camĂ­, l’economia col¡lapsarĂ  provocant la bancarrota de moltes petites empreses, augmentarĂ  l’atur, i els serveis socials rebran mĂŠs demandes però tindran menys recursos. Â?…‘Â?…Ž—•‹×ǥÂŽÇŻÂ‡ÂšÂ…Â—Â•Âƒ†‡Žƒ…”‹•‹•Šƒ—”Â?’‡”Â?°•ƒŽ‡•†”‡–‡• †‡•Â?—Â?Â–ÂƒÂ”ÇĄ ƤÂ?• ƒŽ Â?Â?š‹Â? •‘…‹ƒŽÂ?‡Â?– ’‘••‹„Ž‡ǥ ÂŽÇŻÂ‡Â•Â–ÂƒÂ– †‡Ž benestar per afavorir una encara major privatitzaciĂł de

WÂ˝ÂƒĂŁÂƒÂĽĂŠĂ™ĂƒÂƒÂ‘ÂŽĂ§ĂŁÂƒÂ—ÂƒĂ„Âƒ “ENGRESCATS PEL THYSSENâ€? •–‡Â? …‘Â?˜‡Â?­—–• “—‡ ‡Ž ’”‘Œ‡…–‡ †‡Ž ‡Â?–”‡ †ǯ”– Carmen Thyssen-Bornemisza s’ha de fer realitat el mĂŠs aviat possible pel bĂŠ de la ciutat. Amb la generosa cessiĂł de la col¡lecciĂł de pintura catalana de la baronessa i la participaciĂł en els fons de la xarxa de museus Thyssen de Madrid i MĂ laga, el d’aquĂ­ ĂŠs cabdal pel futur cultural, social i econòmic de Sant Feliu de GuĂ­xols. Â? ƒ“—‡•– …—”• ’‘ŽÀ–‹…  –‘–‡• Ž‡• ˆ‘”…‡• ’”‡•‡Â?–• ƒ l’ajuntament s’han mostrat favorables a tirar aquest projecte endavant. Igualment, tant la baronessa com la Generalitat i el govern central han reiterat la seva voluntat en el mateix sentit. Aquesta Plataforma, lluny de qualsevol tendència polĂ­tica, vol treballar en aquesta direcciĂł. Creiem que ĂŠs el moment adequat per manifestar-nos, …‹—–ƒ†ƒÂ?‹ƒ ‹ ‡Â?Â–Â‹Â–ÂƒÂ–Â•ÇĄ ‡Â? ˆƒ˜‘” †‡ ˆ‡” ‡Ž Â?Â?š‹Â? ‡•ˆ‘”­ Humor

Segur que pocs ho sabeu, Desprès de les drà stiques mesures econòmiques i socials aprovades per el nou Govern- i de moment sols Ês el principi -, són molts els espanyols que sembla que estiguin amagats, i la seva indignació ha esdevingut resignació. Si el Govern anterior haguÊs pres aquestes mesures, la gent hauria fet com ara i s’haguÊs resignat?. Per cert perquè sols Ês dona crispació en aquest país quant governa la esquerra? Jordi Vidal

&›ÙĂƒÂ?Ă?ÂƒĂƒÂ?ĂƒÂ›Ă„ĂšĂ? Porto temps pensant la frase dels del PP “ fer mĂŠs amb menysâ€?, i ara crec que ja ho he entès. Â?„Â?‡Â?›•„‡Â?‡Ƥ…‹•’‡”‡Ž•‡Â?Â’Â”Â‡Â•ÂƒÂ”Â‹Â•ÇĄˆ‡”Â?¹• aturats. A mĂŠs gent amb dependència, menys serveis socials. Amb menys professors, mĂŠs hores lectives. A mĂŠs alumnat ( escoles, instituts, universitats), menys inversiĂł en educaciĂł publica. Això ĂŠs el que normalment fan les politiques de dretes, sols decideixen invertir a on ĂŠs produeixin interessos econòmics anuals. Tot allò que generi despeses no interessa. Amb una polĂ­tica de dretes, o tens una gran butxaca per pagar-te la sanitat, la educaciĂł, la jubilaciĂł, la residencia, o ĂŠs fan menys ‡•ˆ‘”­‘•ƒ‘Â?Â?‡Â?›•Š‹ŠƒǤ Jordi Vidal Bernades - Palafrugell

l’economia. Tindrem una societat mĂŠs desigual i injusta, que portarĂ milions de persones a la pobresa, augmentant la delinqßència i el racisme. Hi ha, però, una sortida d’esquerres ƒ Žƒ …”‹•‹•ǤǤǤ Â? ƒ“—‡•–• ƒÂ?›• Â†ÇŻÂ‡Â•Â’Â‡Â…Â—ÂŽÂƒÂ…Â‹Ă— ‹Â?Â?‘„‹Ž‹Â?”‹ƒ algunes persones s’han enriquit molt, per tant, seria just que part d’aquests diners permetessin sortir de la crisis. Cal apujar els impostos a les corporacions, als bancs i a les rendes altes ‹Â?‘Ž–ƒŽ–‡•‡Ž“—‡ˆƒ…‹ˆƒŽ–ƒ’‡”ƤÂ?ƒÂ?Â…Â‹ÂƒÂ”ÇŁÍ™ČŒ—Â?ƒ—‰Â?‡Â?–†‡ la despesa social, encaminada a garantir cobertura social als que caiguin en desgrĂ cia, i 2) una inversiĂł pĂşblica potent que reactivi l’economia, acompanyant-ho amb retallades en Ž—š‡•‹†‡•’‡•‡•‹Â?Â?‡…‡••Â?”‹‡•ǤÂŽ’”‘„Ž‡Â?ƒ¹•“—‡‡Ž•’ƒ”–‹–• grans que s’alternen en el poder, a banda de certs matisos, estan al servei de les classes altes i evitaran perjudicar els seus interessos. Per això, ĂŠs urgent treballar per generar un nou escenari polĂ­tic que possibiliti una societat amb justĂ­cia social, cosa que, avui dia, ĂŠs una realitat històricament factible. Jordi Oriola i Folch

per ajudar a conèixer el projecte de forma general i aprofundida i donar suport a les iniciatives institucionals i privades que ens portin en aquesta direcciĂł. ÂŽ‡Â?–”‡†ǯ”–ƒ”Â?‡Â?Š›••‡Â?ÇŚ‘”Â?‡Â?Â‹Â•ÂœÂƒÇĄ‡Ž’”‘Œ‡…–‡ fĂ­sic, el nou espai ciutadĂ , el projecte cultural sĂłn conceptes que han estat a l’abast de cercles reduĂŻts, dins el marc de les institucions, dels especialistes i de la polĂ­tica. Igualment, la importĂ ncia que pot tenir en l’eix cultural Barcelona – Girona - Figueres, amb totes les repercussions positives sobre el futur de la nostra ciutat Foto curiosa

ÂƒĂ™Âƒ—›ĂƒÂƒÂ˝ÂƒĂ?ʌٛÂŽ Ă™ÂƒĂ„Â‘ĂŠĂ„ÂŽÂƒĂ˛Â›Ă„ÂšÂƒĂŁÂŽĂ˛Âƒ La meva capacitat ni els meus coneixements, no em permeten poder discernir, sobre la creaciĂł d’Spanair, per part de la Generalitat de Catalunya i l’ajuntament de Barcelona, implicant a tots els catalans a l’hora de fer aportacions de diner pĂşblic, per poder tirar endavant el seu projecte, per moltes raons; no soc usuari d’aquest mitjĂ de transport, ni conec els avantatges que incitessin als administradors a potenciar-lo en el seu moment, amb la construcciĂł de cinc aeroports a Catalunya; crec que ĂŠs un capĂ­tol de la historia del nostre paĂ­s, per emmarcar en un quadre ben gros, i a abast de tothom, perquè ningĂş pugui al¡legar ignorĂ ncia del forat per on s’escapa el gat, anomenat “dinerâ€?. Un cop feta la introducciĂł, i desprès de que Spanair a deixat de “volarâ€?, i que la Generalitat de Catalunya ha esgotat els seus recursos econòmics que son de tots els catalans, m’indigna doblement la carnassa que s’ha proporcionat al govern central del PP i que la ministra Anna Pastor utilitza per intentar d’acabar d’esmicolar Catalunya, amb una cara de mala sogre i rancĂşnia venjativa, anunciant que es demanaran totes les responsabilitats a qui correspongui, perquè Spanair compleixi amb les seves obligacions ‹ ‡Ž• •‡—• …‘Â?’”‘Â?‹•‘•ǥ ƤÂ?• ‹ –‘– ƒÂ?‡Â?ƒ­ƒÂ?– amb sancions milionĂ ries per incompliments o irregularitats. Si aquesta fermesa de la Sra. Pastor es fa extensible a tots els governs, i a totes les institucions i tots els departaments i ministeris, tambĂŠ del seu govern, estic en condicions de canviar d’opiniĂł vers l’expressiĂł “cara de mala sogre i rancĂşnia venjativaâ€?; però com que veig que la polĂ­tica del PP no circula per aquesta via, un cop vistos alguns resultats i algunes decisions del govern de Rajoy, em fa tĂŠmer el pitjor, perquè el Sr. Mas (CIU Connivència i UsurpaciĂł), no ha escollit els millors per governar, com va dir en el discurs d’investidura, i el camĂ­ s’estĂ  fent molt mĂŠs feixuc del que s’esperava, perquè la bola s’ha fet mĂŠs grossa i el gos tambĂŠ ha crescut, i tot necessita mĂŠs espai i mĂŠs tiberi, i aquest cada dia ‡•…ƒ••‡Œƒ Â?¹•Ǥ ƒŽƒ ’‡­ƒ ƒŽ –‡Ž‡”Ǥ ˜‹–ƒ”‡Â? ‡Ž• ball de bastons? MĂ rius Viella ƒ‹•„ƒŽ†ǯÂ?’‘”†Â?

i de la zona central de la Costa Brava son qĂźestions que interessen a un cercle molt mĂŠs ample de persones. La nostra pretensiĂł ĂŠs tirar endavant amb l’ajut de tothom un seguit d’iniciatives que facin arribar aquestes informacions a tota la ciutadania, que el projecte no sigui nomĂŠs allò que cadascĂş s’imagina amb millor o pitjor encert, sinĂł que totes les persones en tinguin un coneixement basat en dades certes i explicacions acurades. Ž• “—‡ Ƥ”Â?‡Â? ƒ“—‡•–ƒ Â†Â‡Â…ÂŽÂƒÂ”ÂƒÂ…Â‹Ă— †ǯ‹Â?–‡Â?…‹‘Â?• ‡•–‡Â? engrescats pel projecte, que creiem fermament que ha de ser un pilar important en l’esdevenidor de Sant Feliu de GuĂ­xols. I estem disposats a ajudar en el que puguem per aconseguir que aquest sentiment sigui compartit per la majoria de ciutadans i ciutadanes i que això es converteixi en la millor eina perquè el Centre d‘Art ideat per Carme Cervera, veĂŻna i enamorada de Sant Feliu sigui una realitat el mĂŠs aviat possible.

curiosa@elpergami.com

Ă„ÂƒĂŁĂ§Ă™ÂƒÂ˝Â›Ă?ƒÂ‘ÂƒĂ–Ă™ÂŽĂŁĂ¸ĂŠĂ?ƒ El “Mirador de la Tortugaâ€? el podem trobar prop de Darnius a l’Alt EmpordĂ i des d’aquest punt podem gaudir d’unes grans vistes de la badia de Roses.

Periòdic mensual gratuït de la Costa Brava Edita: El pergamí, S.C. Dipòsit legal: B3272-2007 Direcció general: David Muùoz à vila Direcció editorial: Nuri Serradell Puigdemont Direcció publicitat: Jaime Acevedo Donas

Atenció anunciants! Sabeu quÊ es el PGD? És el control de tirada que garantitza la quantitat d’exemplars que s’imprimeixen. L’única dada fiable per conèixer les còpies reals impreses. Compte! que no l’enganyin, asseguri’s i exigeixi el segell i el control certificat de www.ojd.es/ Sense el certificat no tÊ garanties de la verdadera difussió de la seva inversió. TÊ dret a saber per quants exemplars està pagant. Pregunti, no es deixi enganyar.

KÄŽÄ?Ĺ?ŜĂ͗ C\ Muntaner, 19 17230 PalamĂłs Publicitat: T 972 319 543 - 675 97 94 92 - 675 97 94 90 opinio@elpergami.com publicitat@elpergami.com Ĺ˝ĹśĆšĆŒĹ˝ĹŻĚĞĆ&#x;ĆŒÄ‚ÄšÄ‚

20.000 exemplars www.odj.es

Ć?Ć‰ÄžĆŒĹľÄžĆšĹŻÄ‚ĆŒÄžĆ‰ĆŒĹ˝ÄšĆľÄ?Ä?Ĺ?ĹżĚĞůĆ?Ä?ŽŜĆ&#x;ĹśĹ?ƾƚĆ?Ä?Ĺ?ƚĂŜƚĹŻÄ‚Ć?ĞǀĂ procedència. El PergamĂ­ no comparteix necessĂ riament les opinions ni es fa responsable dels anuncis. Amb la col¡laboraciĂł:


3

www.elpergami.com

15 febrer - 15 març 2012

EŽơĐŝĞƐůŽĐĂůƐ

ůǀŝĚĞůĂŽƐƚĂƌĂǀĂĞƐĨĂůůŽĐĂůĞƐƌƵƚĞƐǀŝŶşĐŽůĞƐ ƐƚăĞŶƉƌŽĐĠƐůĂŝŶĐůƵƐŝſĚĞůĂKŵƉŽƌĚăĞŶƚƌĞůĞƐƌƵƚĞƐĚĞůǀŝŵĠƐƉƌĞƐƟŐŝŽƐĞƐĚĞů͛ĞƐƚĂƚƉĞƌƉŽƚĞŶĐŝĂƌŵĠƐĂƋƵĞƐƚƟƉƵƐĚĞƚƵƌŝƐŵĞ

L

a costa catalana s’apunta a l’enoturisme, que segueix en auge. La Guia de Enoturisme l’Empordà dóna detalls sobre les 41 cellers que es poden visitar a l’Alt i Baix Empordà.

La guia dóna detalls sobre 41 cellers que es poden visitar a l’Alt i Baix Empordà, alhora que classifica 54 hotels i restaurants recomanats per la seva cura al vi local.

L’enoturisme combina l’interès per la viticultura amb els atractius històrics, culturals, arquitectònics i gastronòmics. Està de moda i funciona. A aquest carro s’acaba de pujar la La DO Empordà, que d’aquesta manera situa a la Costa Brava a les Rutes del Vi espanyoles.

Entre les visites culturals propostes destaquen els diferents museus del vi de la província, fàbriques de taps de suro, monestirs i jaciments arqueològics per conèixer la història d’aquest producte. Falta comunicació Tant l’autor del llibre com el patronat idiquen que la DO Empordà ho té tot, però l’etnoturisme continua essent una assignatura pendent. El president del consell regulador, Josep Blanch, va explicar que a Barcelona ciutat la meitat del vi que es consumeix és de fora de Catalunya i que fins fa pocs temps els vins de l’Empordà no eren presents ni a la majoria de restaurants de la demarcació.

La Denominació d’Origen Empordà ha estat inclosa en el projecte Rutes del Vi de l’Associació Espanyola de Ciutats del Vi, que comptarà ara amb la Costa Brava com un dels seus destins. Rutes del Vi és un projecte que potencia l’activitat enoturística en aquelles zones d’Espanya vinculades a la viticultura per contribuir al seu desenvolupament econòmic i social.

Els requisits per ser ruta del vi Ara la destinació haurà de ser auditada per saber si compleix els requisits per aconseguir la certificació “ruta del vi”. Alguns dels requisits que es demanen són sostenibilitat en l’activitat, comptar amb sistemes de control de qualitat, infraestructures i oferta específica dedicada al món del vi, entre d’altres.

De la mà de les Rutes del Vi d’Espanya el turista podrà descobrir territoris únics, singulars i inexplorats i gent autèntica, per la qual el vi representa una manera natural de viure i la vida s’acomoda al cicle de la natura. La DO Empordà està ja a les Rutes del Vi i de les seves qualitats parla la Guia de Enoturisme l’Empordà. Aquesta publicació, obra de Lluís Tolosa, ensenya al lector 136 llocs on gaudir del turisme del vi i més de 200 vins recomanats.

El vi i la seva promoció pot esdevenir un atractiu turístic més per la regió

Aquesta guia ha estat premiada com a “millor guia d’enoturisme d’Espanya” pels prestigiosos premis Gourmand de França, que són els més importants

ƌŝŐĂĚĂĐŽŵĂƌĐĂůƉĞƌƉŽďůĞƐ ƉĞƟƚƐĂůĂŝdžŵƉŽƌĚă

E

l Consell Comarcal del Baix Empordà ha posat en marxa dues brigades d’obres formades, respectivament, per 5 i 3 persones que es trobaven sense feina perquè facin tasques als municipis de Bellcaire, Corçà, Cruïlles, la Pera, Mont-ras, Pals, Ullà i Vall-llobrega. La brigada comarcal ofereix suport als petits municipis en les tasques d’adequació i manteniment d’espais naturals i infraestructures municipals. Es col·labora en manteniment d’espais i zones enjardinades, neteja de carrers i vies municipals, desbrossament de marges, camins i rieres, treballs de pintura i de paleta, manteniment d’edificis, etc. Gràcies a aquest servei es promou la gestió i preservació del medi natural, per incidir en la disminució del risc d’incendis i d’inundacions.

del món dedicats als llibres de vins i gastronomia, i que cada any valoren més de 5.000 llibres de més de 100 països diferents.

Un cop s’aconsegueixi aquesta distinció, el Patronat de Turisme vol impulsar un club específic que aglutini accions i una oferta turística concreta per al món del vi.

>Ă'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚĞƐƋƵŝǀĂĞůƌĞĐƵƌƐĐŽŶƚƌĂ sĂĐĂŵŽƌƚĂ ĂŶǀŝĞŶůĂƋƵĂůŝĮĐĂĐŝſĚĞůƚĞƌƌĞŶLJĂƵƌďĂŶŝƚnjĂďůĞƉĞƌƉŽĚĞƌ ůĞŐĂůŝƚnjĂƌů͛ĂďŽĐĂĚŽƌƋƵĞƚĠƵŶĂůůŝĐğŶĐŝĂĂŵďŝĞŶƚĂůŝŶǀĂůŝĚĂĚĂĚŽƐ ĐŽƉƐƉĞůdƌŝďƵŶĂů^ƵƉĞƌŝŽƌĚĞ:ƵƐơĐŝĂ

E

Treballadors d’una brigada d’espais naturals

Paral·lelament, es preserva i potencia la riquesa natural, patrimonial i cultural del Baix Empordà. Els treballadors seran contractats durant sis mesos amb càrrec al Departament d’Empresa i Ocupació, conjuntament amb el Fons Social Europeu.

l consistori va exigir al departament, el setembre passat, que repetís la nova llicència ambiental prenent en consideració l’informe municipal desfavorable i les al·legacions contràries dels veïns. També van presentar un recurs contenciós administratiu contra el pla especial, ja que les finques ocupades per l’abocador tenen la qualificació de sòl rústic general no urbanitzable. El Departament de Territori de la Generalitat ha esmenat la resolució amb què havia aprovat, l’abril de l’any passat, el pla especial per legalitzar el dipòsit controlat de residus del paratge de Vacamorta, al terme municipal de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura. Un dels articles del document establia que “el sòl inclòs en l’àmbit d’aplicació d’aquest pla especial rep la classificació urbanística de sistema general, de clau E10 –sistema de serveis tècnics–” i, segons la correcció –publicada ahir al Diari oficial de la Generalitat (DOGC)–, el sòl ara “queda qualificat com a sistema general”.

Entrada de l’abocador de Cruïlles

Segon els experts la Generalitat intenta blindar l’activitat de l’espai, iniciada el 2003 amb una autorització ambiental invalidada dos cops pel TSJC, però avalada posteriorment pel Tribunal Suprem el febrer de l’any passat, després del recurs del departament de Territori a la sentència que obligava al seu tancament.

Poda d’arbres

info@costabravacasa.com

Especialistes en eliminació de SOQUES D’ARBRE ÀQVLWRWHQ ]RQHVGHGLItFLODFFpV ^ŝŶĞĐĞƐƐŝƚĞƵƉŽĚĂƌŽƚĂůĂƌĂƌďƌĞƐ͕ ďĂƌĚŝƐƐĞƐ͕ƚĂŶƋƵĞƐŽƉĞƌƋƵĂůƐĞǀŽů ĐŽŶƐƵůƚĂƚƌƵƋƵĞƵĂů

ŽƐƚĂƌĂǀĂĂƐĂ.ĐŽŵ el portal dels professionals immobiliaris

616 400 173


4

www.elpergami.com 15 febrer - 15 març 2012

EŽơĐŝĞƐůŽĐĂůƐ ĂƐƚĞůůſ

&ŽƌĂůůĂĐ͕ZƵƉŝăŝ^ĂƵƐ

KĐƵƉĂĐŝſ

dĂŶĐĂƌĂŶůĂůůĂƌ ůƐşŶĚŝĐĚĞĂƚĂůƵŶLJĂ Ě͛ŝŶĨĂŶƚƐĂů͛ĂŐŽƐƚ ĚĞŶƷŶĐŝĂĞůƐĂũƵŶƚĂŵĞŶƚƐ ƉĞƌĞƐƚĂůǀŝĂƌ ƋƵĞŶŽůŝĨĂŶĐĂƐ La llar d’infants municipal ‘Passeig de les Oques’ de Castelló d’Empúries compta amb 101 alumnes. Apart de la seva directora, la plantilla està formada per 21 educadores més (tenint en compte que quatre d’elles treballen a temps parcial). Per assistir-hi, els infants paguen una matrícula anual de 130 euros i, cada mes, una quota que s’estén entre els 160 i els 347 euros, depenent de l’edat i de si estan o no empadronats al municipi. El ‘Passeig de les Oques’ acull infants des dels sis mesos fins als tres anys. Arran de la delicada situació que travessen les finances municipals, la regidoria d’Educació ha decidit que aquest 2012 l’equipament estarà tancat durant tot l’agost. La mesura permetrà estalviar 13.221 euros i, segons assegura la regidora, “s’ha decidit portar a terme en aquell mes perquè afecta menys famílies, ja que aleshores la demanda davalla molt”. La situació econòmica del consistori també fa que les dependències municipals de l’ajuntament no disposin d’aparells en funcionament de fred i calor ja que els que hi ha no es poden reparar i els bancs no han confiat en la solvència del consistori per oferir-los un rènting degut a que fins fa poc estaven inscrits en una llista de morosos.

972 301 416 - 662 070 144

joanaixo@hotmail.com

REBAIXES !!!

Estrasburg, 3 · Platja d’Aro al costat de Wine Palace 972 81 68 19 facebook/sabaticoutlet

www.sabaticoutlet.com

Rafel Ribó, al parlament de Catalunya

que no col·laboren amb el defensor del poble de Catalunya, tot i els 16 ajuntaments que el 2011 no van respondre als seus suggeriments o recomanacions. El Síndic va rebre l’any 2011 un 32,3% més de queixes per part dels ciutadans que el 2010, principalment pels efectes de la crisi econòmica en la prestació de serveis públics que, alhora, afecten els drets socials. El Síndic ha constatat “l’existència de males pràctiques” de l’Administració en determinades decisions que “han deixat en la indefensió milers de persones, moltes d’elles, en risc d’exclusió social”. Són nombroses les queixes per endarreriments en el pagament de deutes de les administracions que afecten petites empreses i treballadors autònoms. Les llistes d’espera en l’àmbit de la Salut constitueixen “un dels dèficits” que més reiteradament posen de manifest els ciutadans en les seves queixes.

quest 2011 es van presentar 376 expedients de regulació d’ocupació a les comarques gironines, que suposa un increment del 9% respecte al 2010. UGT ha informat de les dades i posa les petites empreses de la construcció com les més afectades, i demana a l’administració un seguiment més acurat dels expedients. La nova reforma laboral es preveu que Representants del govern explicant la reforma augmenti aquesta quantitat de ERO a poder prescindir-ne. totes les comarques, en línies generals, Els organismes i entitats del sector referent als acomiadaments: públic que no siguin viables ni es prevegi La indemnització per acomiadament que ho puguin ser en els propers anys improcedent es redueix per als podran acollir-se a causes objectives contractes indefinits de 45 a 33 dies d’acomiadament per redimensionar per any treballat, amb un màxim de 24 plantilles. mensualitats (fins ara eren 42). La reforma acaba amb l’exclusivitat L’acomiadament objectiu-que permet a que fins ara tenien els representants les empreses fer fora empleats per causes dels treballadors davant d’un procés econòmiques, organitzatives, tècniques d’acomiadament col·lectiu i que impedia o de producció amb una indemnització que els fessin fora els primers. de 20 dies per any treballat-es pot aplicar Les sentències sobre ERO no podran quan hi hagi pèrdues actuals o previsió ser recorregudes davant el Tribunal de tenir-ne- i quan la companyia tingui Suprem quan afectin a menys de 50 una disminució de ingressos durant tres treballadors. trimestres consecutius. A més els empleats que cobrin la L’absentisme laboral individual del prestació per atur podran realitzar treballador deixa d’estar vinculat al serveis d’interès general en benefici de que hagi establert per al conjunt de la comunitat, mitjançant convenis de la plantilla, per tal de justificar més col·laboració amb les administracions fàcilment l’acomiadament. Des d’ara, públiques. Aquesta prestació és n’hi haurà prou que un treballador falti coercitiva, és a dir, en cas de no dur de forma justificada més d’un 20% de a terme l’aturat podria patir una les jornades a la seva feina durant dos penalització. mesos o un 25% en quatre mesos per

ŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ

ůƚŵƉŽƌĚă

ƵŐŵĞŶƚĂĞůĐƵůƟƵĚĞƚƌĂŶƐŐğŶŝĐƐĂ ů͛ŵƉŽƌĚă

&ŽƌŵĞŶĞŶŽĮĐŝƐĂ ũŽǀĞƐƉĞƌŵŝůůŽƌĂƌ ůĂŝŶƐĞƌĐŝſůĂďŽƌĂů

L

c/Barris i Buixó, local 2 Palafrugell

A

E

l síndic de greuges, Rafael Ribó, ha fet públics els 16 ajuntaments que no hi col·laboren, entre els quals hi ha Forallac, Marçà, Rupià, Sant Miquel de Fluvià, Saus-Camallera i Llampaies, Susqueda, Tossa de Mar; a més de Bigues i Riells, Cabrils, Monistrol de Montserrat, Preixens, Sant Fost de Campsentelles, Sant Julià de Vilatorta, Sant Martí de Riucorb, Vilanova de l’Aguda i Vilanova de Bellpuig, que no han respost als seus suggeriments o recomanacions. En concret, Ribó va assenyalar que l’Ajuntament de Forallac no ha respost una reclamació per una caiguda provocada per un forat al carrer i el de Marçà ha posat problemes a l’hora de rectificar la titularitat d’un contracte d’aigua d’un habitatge. Pel que fa a Sant Miquel de Fluvià, Ribó informa que no ha respost a unes presumptes irregularitats urbanístiques i el de Saus-Camallera i Llampaies instàncies sobre unes llicències d’obres. El síndic va assenyalar que l’Ajuntament de Susqueda ha denegat informació sobre llicències d’obres concedides a persones presumptament afins al partit polític del govern i el de Tossa de Mar no ha contestat instàncies que sol·licitaven una inspecció. De totes maneres, el síndic de greuges, Rafael Ribó, va explicar que cada vegada és menor el nombre d’administracions

DĠƐĚ͛ƵŶZKĂůĚŝĂĂůĞƐ ĐŽŵĂƌƋƵĞƐŐŝƌŽŶŝŶĞƐů͛ĂŶLJ 2011

’IRTA ha donat a conèixer les superfícies de blat de moro transgènic conreades a les comarques gironines en les quals el 51,4% ha estat amb varietats transgèniques arribant a un 72,9 % i 68,2% al Baix i Alt Empordà respectivament. El blat de moro és un dels conreus extensius de regadiu més importants a les comarques gironines. Les dades extretes de l’estació experimental de Mas Badia donen a conèixer que els cultius de blat de moro transgènic resisteixen millor la presència del cuc barrinador. El 2005, per exemple, es van produir uns 18.000 kg/ha, uns 2.000 més que els camps no modificats genèticament. Des d’aquell any, la diferència entre uns i altres ha anat disminuint, fins que el 2011 pràcticament s’ha igualat. Una de les teories dels experts, però, és que l’augment del cultiu dels transgènics i la seva persistència en els anys ha ajudat a disminuir el cuc barrinador també en els camps no modificats genèticament. Segons l’IRTA per això que els agricultors gironins han apostat en els últims anys per aquest producte, estès en unes 4.500 ha de les 8.702 concreades de blat de moro a les comarques gironines l’any passat. Només està per sobre d’aquesta demarcació la de Lleida, on el 60,7% del cultiu del 2011 era transgènic. Així mateix, a nivell de tot Catalunya

l’any passat és el que ha registrat un major percentatge de blat de moro transgènic des que es va autoritzar, amb un 56%. Sobre la qualitat dels cultius transgènics, el tècnic de Mas Badia responsable de l’àrea de cultius extensius, Joan Serra, reflexiona que cal tenir “confiança” en les autoritats europees i mundials, que asseguren que a nivell sanitari no hi ha inconvenients. De fet, Serra explica que els agricultors es limiten a seguir la legislació, que a l’estat espanyol permet un tipus de modificació genètica en els cultius. D’altra banda, tot i aquesta restricció a un sol tipus de modificació genètica en els conreus, la llei és més flexible pel que fa a la comercialització. En aquest sentit, Serra reflexiona que el pinso s’elabora, entre altres productes, amb soja, i la major part de la que arriba a l’Estat és modificada genèticament, de manera que gairebé tot el pinso que es comercialitza és transgènic. Segons l’Associació de Naturalistes de Girona (ANG) les dades i recomanacions de l’IRTA es realitzen

L

Un camp de blat de moro transgènic

sense tenir en compte els impactes que comporten els conreus transgènics i les problemàtiques associades com ara contaminacions genètiques de conreus no transgènics. L’entitat recorda a l’IRTA que en els darrers anys, atenent exclusivament a dades agronòmiques, les varietats transgèniques no han estat més productives que les convencionals. L’augment de la superfície de varietats transgèniques, tan sols es justifica per un augment del markenting de les empreses de llavors transgèniques acompanyat per la falta de difusió, per part de l’administració estatal i catalana, dels efectes nocius d’aquest tipus de conreus.

a comarca de l’Alt Empordà té uns 25.000 joves i d’aquests un 54,5% dels que es troben entre els 16 i 19 anys estan a l’atur. Amb l’objectiu de combatre aquesta situació, diversos ajuntaments, el Consell Comarcal, la Fundació per a la promoció dels oficis i el Consorci del castell, han impulsat el programa “Okupa’Alt 2012”, que han qualificat d’iniciativa pionera a la demarcació i que formarà 42 joves d’aquestes edats en jardineria, maqueteria, fusteria i gestió administrativa i comercial. El projecte, basat en una prova pilot que es va fer l’any passat, durarà tres mesos i busca que es converteixin en aprenents i facilitar-los la inserció al món laboral. La idea és que puguin agafar estudiants en pràctiques, els ofereixin maquinària o bé la seva experiència. El conseller comarcal, Pere Giró (CiU), ha explicat que hi ha diverses administracions que s’han interessat en el projecte i que, si aquesta edició funciona, podria estendre’s pel territori. De fet, a la prova pilot que es va fer el juliol passat, dels quinze que no tenien intenció de continuar estudiant, un total de dotze van decidir continuar formant-se. De moment, ja se’ls han encarragat unes maquetes de la fortalesa de Figueres i una de les tasques que hauran de dur a terme serà la de “vendre” els productes que facin els companys. També, però, hauran d’intentar trobar feina. Els cursos es faran del 13 de febrer al 27 d’abril i compta amb un pressupost d’uns 18.000 euros.


6

www.elpergami.com

EŽƥÄ?Ĺ?ÄžĆ?ĹŻĹ˝Ä?Ä‚ĹŻĆ?

E

ls pescadors d’arrossegament no aniran a la feina durant un mes. A això s’hi afegeix que, des que va començar l’any, tampoc no pesquen en els principals caladors de gamba. Una situaciĂł que mantindran durant tot aquest primer trimestre de 2012. Els pescadors deixen d’ingressar perquè capturen menys peix i les empreses majoristes i detallistes tambĂŠ en surten perjudicades. Els majoristes que comercialitzen peix de PalamĂłs reconeixen que això els comporta pèrdues econòmiques, sobretot per la venda de gamba. Tot i això donen per bona la veda perquè, garantirĂ que es pugui continuar pescant. La veda de la ota d’arrossegament de PalamĂłs s’allarga des del 13 de febrer, ďŹ ns al 14 de març. En paral¡lel tambĂŠ la fan els ports de Blanes i d’Arenys de Mar. Els de la comarca de l’Alt EmpordĂ , Roses, Llançà i el Port de la Selva, ja la van començar l’última setmana del mes de gener.

>Ä‚Ä?Ĺ?ŽžĂĆ?Ć?Ä‚Ä‚ĆŒĆŒĹ?Ä?Ä‚ La reforma laboral: creaciĂł o destrucciĂł de llocs de treball? Ä‚ĹŻÄžĆ?'Ä‚Ç€Ä‚ĆŒĆŒÄžĆ?

C

orçà acollirĂ  una planta de biomassa que, a base de la fusta dels boscos de les Gavarres, generarĂ  energia suďŹ cient per a 3.700 llars. A mĂŠs, la gasiďŹ caciĂł de la fusta produeix calor i aquesta energia es conduirĂ  ďŹ ns a la “Bugaderia de l’EmpordĂ â€? que aproďŹ tarĂ  el vapor i l’aigua calenta per netejar la roba. El projecte tĂŠ l’aprovaciĂł de les administracions i els permisos. L’empresa Sudsues impulsa la planta que costarĂ  6,5 milions d’euros; els impulsors estan tancant convenis amb els propietaris forestals de la zona per tal de pagar-los un cĂ non per la fusta . La nau s’aixecarĂ  en un terrenys de 4.500 m² a la zona industrial de Corçà, i serĂ  el primer centre dels quatre que projecta l’empresa. Darrera d’aquesta planta hi ha un grup d’inversors privats -de capital catalĂ - que han garantit que, si la planta ĂŠs rendible, un any desprĂŠs quadruplicaran la inversiĂł per construir tres plantes mĂŠs encara que no han concretat on s’ubicaran els altres centres perquè s’han de tancar els convenis amb els consistoris però ha detallat que totes seran a municipis del Baix EmpordĂ  pròxims a les Gavarres. La retirada de les subvencions ha fet aturar el projecte d’una altra empresa de biomassa que s’havia d’ubicara Albons a l’espera de la reobertura de les primes.

J AVIER V Ă ZQUEZ V Ă ZQUEZ Marcamos la diferencia en calidad y servicio Tel: 659 988 284

El Consell de Ministres va aprovar el proppassat divendres dia 10 de febrer de 2012 una profunda reforma laboral que abarateix l’acomiadament.

En concret es redueix la indemnitzaciĂł per acomiadament en tres fronts: en primer lloc, la indemnitzaciĂł per acomiadament improcedent passa de 45 a 33 dies per any treballat per a tots els treballadors amb un mĂ xim de dos anys de sou; en segon lloc, es clariďŹ ca les causes per acomiadament objectiu i es generalitza quasi de manera automĂ tica la indemnitzaciĂł de 20 dies per any treballat; i en tercer lloc, els nous emprenedors podran acomiadar durant el primer any de la seva activitat sense cap tipus d’indemnitzaciĂł, en el segon any, pagant una indemnitzaciĂł de 20 dies i en el tercer any, de 33 dies. Quant als drets adquirits dels treballadors que abans de la reforma tenien un contracte indeďŹ nit, la indemnitzaciĂł per acomiadament improcedent es calcularĂ  a 45 dies per any treballat ďŹ ns el dia d’entrada en vigor de la llei i a partir d’aquesta data es calcularĂ  sobre la base dels 33 dies per any treballat.

i que molts dels estats de la UE disposen d’una major exibilitat en el sistema d’acomiadament que el que hi havia a Espanya ďŹ ns ara, no ĂŠs precisament l’abaratiment de les indemnitzacions el que porti a generar nous llocs de treball. L’equaciĂł “mĂŠs abaratiment de l’acomiadament, mĂŠs llocs de treballâ€? no ĂŠs ni de bon tros automĂ tica i la reforma, tal com pronostiquen el experts, no crearĂ  nous llocs de treball per sĂ­ mateixa, el que sĂ­ que es produirĂ  certament ĂŠs una facilitat en l’acomiadament. AixĂ­ doncs, a ďŹ d’assegurar la creaciĂł de nous llocs de treball caldria acompanyar la present reforma laboral amb incentius a la contractaciĂł i a la formaciĂł, i sobretot introduir una ďŹ scalitat mĂŠs atractiva per a l’emprenedoria si ĂŠs que volem emmirallar-nos en aquest sentit tambĂŠ en altres paĂŻsos europeus que ens envolten.

Per altra banda l’autònom i les pimes que creïn un lloc de treball obtindran una subvenció d’un mínim de 3000 Euros.

Núria Angulo Roig, advocada-MBA. Assessorament jurídic a empreses i particulars. Legal counsellor for English, Dutch, French and Italian speaking clients. Per a qßestions de carà cter jurídic es poden dirigir a nuria@legal-business.net o veure detalls de contacte a l´anunci adjunt.

La reforma permet tambĂŠ un increment en la exibilitat de les empreses per adaptar-se al cicle econòmic de manera que els canvis en les condicions de treball, horaris i lloc de treball es puguin portar a terme de manera automĂ tica sense necessitat del procĂŠs de negociaciĂł que era requisit indispensable abans de la reforma. En aquesta mateixa lĂ­nia de exibilitzaciĂł, es prima el conveni d’empresa sobre qualsevol d’altre Ă mbit i es permet una clĂ usula de “despenjamentâ€? del mateix mĂŠs Ă mplia de manera que es recullen mĂŠs supòsits en què l’empresa pot incomplir el conveni.

jvr.vazquez2@gmail.com

El Govern defensa que la reforma ajudarà a crear nous llocs de treball atès que les obligacions indemnitzatòries dels empresaris es rebaixen. El cert Ês que s’acabarà generalitzant l’acomiadament per raons econòmiques amb una indemnització de 20 dies per any treballat i que en el cas de nous emprenedors, existirà el risc de que s’incrementi la rotació de treballadors pel fet que durant el primer any podran acomiadar sense cap tipus d’indemnització.

P INTURA I NDUSTRIAL Y D ECORATIVA

Estudio y diseĂąo de interiores DecoraciĂłn y restauraciĂłn Estucos y lacados decorativos RehabilitaciĂłn de fachadas AplicaciĂłn de morteros monocapa

La nostra valoraciĂł ĂŠs que si bĂŠ ĂŠs cert que el cost laboral pot ser un fre per a la contractaciĂł,

GUANYADORS ULTIM SORTEIG Ć’ LAST WINNERS Ă•ĆŚĆ?ĆŹĆ?Ć˘Ć™ÎŽĆœĆ?ĆŚĆŹĆ™Ć¤ÎŽÍ Ě°ĚŻÍŠÎŽČ˛É‚ČłÎŽÉ‚É€ČŻČąÉ‚ČŻČťČłČźÉ‚É ÎŽĚ?ÎŽ ĆœĆ?ƌƏƙƤΎƛƤĆ?ƙƌƌƥƌĆ&#x;ÎŽÍ Ě°ĚŻÍŠÎŽĆœĆĄĆŤĆ›ËˇÎŽÉ‚É€ČłČŻÉ‚ČťČłČźÉ‚ÎŽĚŽÎŽĆœĆ?ĆŚĆŹĆ™Ć¤ÎŽĆœĚƒĆ™ĆŞĆ§ÎŽĹ€ Nina Ferrer Costal, Sant feliu de GuĂ­xols Ă•ĆŚĆ?ĆŹĆ?Ć˘Ć™ÎŽĆœĆ?ƌƏƙƤΎĚ?ÎŽĆœĆ?ƌƏƙƤΎƛƤĆ?ƙƌƌƥƌĆ&#x;ÎŽÉ„ČŻČşËˇÎŽĚ´ĚŻÍ—ÎŽĚŽÎŽĆœĆ?ĆŚĆŹĆ™Ć¤ÎŽĆœĆ?ƤΎƍƧƤΎŀ Inma Rodriguez, Sant Feliu de GuĂ­xols Õ̹ΎƼĆ?ĆŚČ–ĆŤÎŽĆœĆ?ÎŽĆĽĆĄĆ&#x;ĆœĆĄĆ™ÎŽĚ?ÎŽĚąÎŽĆ¤Ć­ĆŚĆ›Ć ÎŽĆĽĆ?ƌƭΎɄȯȺˡΎ̹̯͗̎ΎƚƤƭĆ?ΎƍƣƹΎŀ Veronika Coll Deulofeu, Roses

Get your card for only 5â‚Ź a year call 675 97 94 90 Ć™ĆĽĆšÎŽĆ¤Ć™ÎŽĆ›Ć§Ć¤Ě˜Ć¤Ć™ĆšĆ§ĆŞĆ™Ć›ĆĄÇšËśÎŽĚ?ÎŽĆŹĆ ĆĄĆŤÎŽĆĽĆ§ĆŚĆŹĆ ÎŽĆŤĆ¨Ć§ĆŚĆŤĆ§ĆŞĆ?ĆœÎŽĆšĆąËś Â˝ÂŽĂ„ÂŽÂ‘ÂƒÂ—Â›Ă„ĂŁÂƒÂ˝—›½Ă?ʽ Ĺ?ŽĚĞŜĆ&#x;Ć?ĆšÄžĆŒĹ&#x;Ä‚Í• Ĺ?žƉůĂŜƚŽůŽĹ?Ĺ&#x;Ä‚ Ä?Ĺ?ĆŒĆľĹ?Ĺ&#x;Ä‚Í• Ĺ˝ĆŒĆšĹ˝ÄšĹ˝ĹśÄ?Ĺ?Ä‚ ĚŽÄ?ĆšĹ˝ĆŒÍ—Ä‚Ç€Ĺ?ÄšϹϯϹϴ ĚŽÄ?ĆšÄžĆľĆŒĆ‰Ä‚ĆšĆŒĹ?Ä?ŏĚĂǀĹ?ĚΛĹ?žĂĹ?ĹŻÍ˜Ä?Žž ĆšÄžĹŻÍ˜ĎľĎłĎŽĎ´ĎŽĎ´Ď´Ď˛Ď˛žſǀĹ?ĹŻϲϰϾϴϰϳϰϴϏ Ä?ÍŹĆŒĆľĆ?Ć?Ğů͟ůĞĆ?/ĹŻĹŻÄ‚Ď°ĎŻÄ?‡ WůĂƚŊĂĚ͛ĆŒĹ˝ /žƉůĂŜƚĞĆ?Ä‚Ć‰Ä‚ĆŒĆ&#x;ĆŒĚĞϳϹϏΌ

Menu migdia dill : div 10 â‚Ź

ĚŚĚŒĚŚĚŚĚźĚ– ̨Ě? ̨Ě?

ĚŒĚľ Ě–ĚŚĚ?̨̛̯̥ ĚŚĚŒ ĚŹĚŒ

Cada mes sortegem regals tu pots sortir a la llista del costat!

(GLÂżFL&,1&&*Â HOO *LURQD Fax (+34) 972 44 28 96 www.legal-business.net

̭̯̹̪̟̌̾ ̜ ̨̔

Aconsegueix els teu regals per nomÊs 5₏ l’any truca al 972 31 95 43

Mb 615 28 70 34 nuria@legal-business.net

* Els premiats teniu fins al 31 de març per anar a buscar el vostre regal * The winners has limited time to take their gifts until 31th March

AQUEST MES SORTEGEM Ć’ THIS MONTH DRAW ̰ˡΎ ĆŚĆ?ĆŹĆ?Ć˘Ć™ÎŽĆœĆ?ĆŚĆŹĆ™Ć¤ÎŽÍ Ě°ĚŻÍŠÎŽČ˛ČłÎŽČ˛ČłÉ ČąČ˝ČťČžÉ‚ČłÎŽČłČźÎŽÉ‚É€ČŻČąÉ‚ČŻČťČłČźÉ‚É ÎŽĚŽÎŽĆœĆ?ĆŚĆŹĆ™Ć¤ÎŽĆœĚƒĆ™ĆŞĆ§ ĆœĆ?ƌƏƙƤΎƛƤĆ?ƙƌƌƥƌĆ&#x;ÎŽÍ Ě°ĚŻÍŠÎŽĆœĆĄĆŤĆ›Ć§Ć­ĆŚĆŹÎŽČˇČźÎŽÉ‚É€ČłČŻÉ‚ČťČłČźÉ‚ÎŽĚŽÎŽĆœĆ?ĆŚĆŹĆ™Ć¤ÎŽĆœĚƒĆ™ĆŞĆ§ ̹ˡΎ ̹ΎƼĆ?ĆŚČ–ĆŤÎŽĆœĆ?ÎŽĆĽĆĄĆ&#x;ĆœĆĄĆ™ÎŽÉ„ČŻČşČ˝É€ČŻÉ‚É ÎŽČłČźÎŽĚąĚŻÍ—ÎŽĚŽÎŽĆšĆ¤Ć­Ć?ÎŽĆŤĆŁĆą ĚąÎŽĆ¤Ć­ĆŚĆ›Ć ÎŽĆĽĆ?ĆŚĆ­ÎŽÉ„ČŻČşÉƒČłÎŽĚąĚŻÍ—ĚŽÎŽĆšĆ¤Ć­Ć?ÎŽĆŤĆŁĆą ̲ˡΎ ĆŚĆ?ĆŹĆ?Ć˘Ć™ÎŽĆœĆ?ĆŚĆŹĆ™Ć¤ÎŽÉ„ČŻČşČ˝É€ČŻČ˛ČŻÎŽČłČźÎŽĚ´ĚŻÍ—ÎŽĚŽÎŽĆœĆ?ĆŚĆŹĆ™Ć¤ÎŽĆœĆ?ƤΎƍƧƤ ĆœĆ?ƌƏƙƤΎƛƤĆ?ƙƌƌƥƌĆ&#x;ÎŽÉ„ČŻČşÉƒČłÎŽĚ´ĚŻÍ—ÎŽĚŽÎŽĆœĆ?ĆŚĆŹĆ™Ć¤ÎŽĆœĆ?ƤΎƍƧƤ

NĂşria Angulo Roig Advocada | MBA

¡ ʿ̨̔

ŽžĞŜĕĂĹŻÄ‚ǀĞĚĂ ĚĞĹ?Ä‚ĹľÄ?Ä‚ĚĞ WĂůĂžſĆ?

15 febrer - 15 març 2012

Ę˝Ě?̺̖̖̹̚Ě?̨Ě?ĚŹĚŒĚ¸Ě–Ě?ĚŒĚŚĚ›Ě– Ě¨ĚŹĚŻĚ¨Ě”Ě¨ĚŚĚŻĚ›Í ĘżĚ–Ě”Ě›ĚŒĚŻĚŹĚ›Ě¸Ě–Ě­ĚĄĚ¨Ě– ̹̚Ě?̨Ě?ĚŹĚŒĚ¸Ě–Ě?ĚŒĚŚĚ›Ě– ËˆĚ›ĚŹĚąĚŹĚ?Ě›Í ͲĚĄĚ¨Ě­ĚĽĚ–ĚŻĚ›ĚĄĚŒ Ě›ĚĽĚŞĚŁĚŒĚŚĚŻĚ¨ĚŁĚ¨Ě?̛̛ ĘżĚŹĚ–Ě”Ě¨ĚľĚŹĚŒĚŚĚ–ĚŚĚ›Ě– Ë€Ě–ĚŒĚ?Ě›ĚŁĚ›ĚŻĚŒĚśĚ›Í

ËƒĚ–ĚŁ. 972 83 58 60 www.blueskycafe.es 972 450 281

Monturiol, 33 ̼̖̭̯̟̌̾ 3 (ĚšĚŒEsclat)

Santa Cristina d’Aro ¡ dentaldaro@hotmail.com


www.elpergami.com

Recordeu:

Cal netejar la xemeneia i la caldera

EŽơĐŝĞƐůŽĐĂůƐ ƉƌŽǀĂƚƵŶŶŽƵĂĐĐĠƐĂůΖĂƵƚŽƉŝƐƚĂĚĞƐ >ĂWŽůŝĐŝĂEĂĐŝŽŶĂů ĚĞƚĞĐƚĂĂůƚĞƐ ĚĞůĂŝƐďĂů >ĂŶŽǀĂǀĂƌŝĂŶƚƵŶŝƌăŽƌĚŝůƐĂŵďůĂEͲ//ĂDĞĚŝŶLJăŝĞƐƉƌĞǀĞƵƵŶ ŶŽƵĂĐĐĠƐĂŵďŶŽƵƉĞĂƚŐĞĂůΖWͲϳ

É

E

l Departament de Territori i Sostenibilitat va informar el 8 de febrer a través del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) de l'aprovació definitiva de l'estudi informatiu i de l'estudi d'impacte ambiental del desdoblament de la carretera C-66 en el tram que va de Bordils a Medinyà. Aquesta via, que vindrà des de la Bisbal, tindrà també un enllaç amb la futura autovia A-2 i amb l'AP-7, fet pel qual s'haurà de construir un nou peatge d'entrada i sortida de l'autopista. El Departament va explicar que a partir d'ara, el proper pas serà el desenvolupament del projecte constructiu, que seguirà l'alternativa 2 del projecte inicial, que data de l'any 2008. Tot i que el traçat entre les dues propostes inicials era semblant, la segona contemplava una sèrie de diferències, l'alternativa 2 connecta amb la N-II i amb l'autopista AP-7, si bé la primera només ho feia amb la carretera Nacional. A més, la segona proposta defineix un nou peatge al tronc de la C-66, a la connexió amb l'AP-7; i també defineix un nou enllaç amb rotonda inferior amb la GI-633, que entre d'altres moviments, ha de donar l'opció als vehicles a canviar de ruta abans d'arribar al peatge. A més, l'alternativa escollida també té el seu inici a l'enllaç de Celrà Est, a l'alçada de l'entrada del polígon industrial del municipi. Es tracta d'un enllaç format per una rotonda superior de 100 metres de diàmetre i dos ramals d'entrada i sortida a la C-66, sentit Girona, que fan necessari la definició de murs de contenció. El futur tram tindrà 3,8km i ha de partir des del polígon industrial per

ůĂďŽƌĂůƐĨĂůƐĞƐĂů ĂŝdžŵƉŽƌĚă

ĞůƐĞƐƉ ĞĐŝĂůŝƐƚ ĞƐ

abans de l'hivern!

Pol. industrial de Celrà on enllaçarà la nova carretera arribar directament al nus on Medinyà enllaça amb la N-II. D'aquesta manera, per exemple, es facilita una via més directa per als vehicles que vinguin de la costa o la Bisbal per arribar a la carretera nacional en direcció a Figueres. La nova via, inclosa dins l'anella de les Gavarres, tindrà a més un viaducte d'uns 790 metres de llargada que ha de creuar la plana del riu Ter. Inicialment, partint des de Bordils, se seguirà un traçat d'1,5 quilòmetres en línia recta. A continuació, la carretera farà un arc, on estarà inclòs el viaducte, que acabarà connectant amb una rotonda que enllaçarà amb la GI-633 que ve de Cervià de Ter i també amb la NII a l'alçada de Medinyà. Segons informava el Departament de Territori i Sostenibilitat, en el projecte constructiu s'hauran d'aplicar mesures correctores establertes en la Declaració d'Impacte Ambiental i es donarà continuïtat a la xarxa de camins i accessibilitat a les finques de la zona.

s el frau a l'administració pública més popular en els darrers temps, segons apunten des del Cos Nacional de Policia (CNP). Empreses fantasma que no es dediquen a cap activitat, sovint estan donades d'alta mitjançant documents falsos o una identitat robada i que contracten gent perquè aquests puguin accedir, una vegada acomiadats, al cobrament del subsidi d'atur. Els contractats entreguen a l'empresa els diners que la societat hauria de pagar per la seva cotització a la Seguretat Social, però aquests pagaments no arriben mai a l'administració sinó que es queden a les butxaques dels propietaris reals de les empreses. El CNP investiga ara nombroses altes laborals fraudulentes registrades entre la població magrebina del Baix Empordà, que s'han tramitat a través d'empreses sense activitat reconeguda domiciliades a Granollers. A més de les infraccions administratives que es deriven de no pagar les cotitzacions a la Seguretat Social dels seus treballadors, a aquest afer s'hi sumen probables delictes com els de falsificació documental i afavoriment de la immigració il·legal. L'import total defraudat a la Seguretat Social no està clar, admet Bragado, l'inspector cap de la Brigada d'Estrangeria del CNP, que alerta a més que en cas que l'administració detecti que s'han pagat subsidis d'atur tramitats de manera irregular, es podria demanar als interessats que els retornin.

Supermercats des de 1967 Empuriabrava - Castelló d'Empúries www.smontserrat.com

La conexión

El futur quàntic de la sanació Daniel Muñoz Olivé Sanergista - Llicència C.I.B. nº 186 Tel. 626 662 312 - sanergista@hotmail.com web: www.sanergista.com Sanergia a Palamós, Girona, la Bisbal d'Empordà


8

www.elpergami.com 15 febrer - 15 març 2012

Salut natural + Coaching

Blat de moro: l’or de la Mediterrània Els pinyons són una font excepcional de proteïnes per mantenir el nostre cos fort i sa

D

’una planta de fins a tres metres d’alçada, amb fulles llargues, planes i punxegudes prové el blat de moro, gra groc d’una panotxa també coneguda com la planta del choclo, s’abatia, altoverde, borona, canguil, Capi, cautxú, cuatequil, entre d’altres noms. Present en oli, conserves, la margarina, la mostassa, la maionesa, el quetxup, la fructosa de molts postres, derivats del formatge, salses per amanir amanides, els congelats i gelats, és un gra que podríem trobar en molts dels nostres menjars. L’antiguitat del blat de moro data des de fa 7.000 anys. Originari de l’Amèrica tropical, pel seu poder nutritiu constituir la base alimentària de diversos pobles indígenes i fins avui s’utilitza en diferents continents per a una varietat d’aliments, ja que en deriven la farina i maizena. Hi ha més de 3.500 usos diferents per als productes que s’extreuen del blat de moro, i cada dia es descobreixen nous usos. Diversos dels cereals, pans, cafè i fins melmelada estan compostos de blat de moro, midó de blat de moro, almívar de blat de moro, farina de blat de moro i un edulcorant extret del blat de moro. Però els seus usos no es queden en el alimentari. Molts dels sabons i cosmètics inclouen derivats del blat de moro en la seva formulació. La major part de les pastes de dents contenen fins a un 50% de sorbitol líquid, i l’oli de blat de moro s’utilitza en pintures i vernissos.

P

ropietats del blat de moro

i B3). Per aquest motiu principal, el blat de moro ajuda a metabolitzar els greixos de manera molt més ràpida reduit el colesterol. També l’oli que s’extreu del germen de blat de moro és molt ric en àcids grassos insaturats, de manera que convé als que tenen excés de colesterol a la sang..

Diürètic Les barbes o “cabellera” poden resultar molt útils quan es requereixi activar la secreció urinària, com per exemple en els estats febrils, inflamacions de la bufeta, malalties cardíaques, albuminúria i gota. A més, la infusió d’aquests filaments estilares és innòcua, i pot consumir tantes vegades com es vulgui, excepte en casos d’inflamació de la pròstata, en què no es recomana.

Artritis reumatoide És un aliment utilitzat en tractaments d’artritis reumatoide, ja que evita el precipitat de toxines en les articulacions.

Pell i cabell Compta amb vitamina B7 o biotina, que fan del blat de moro un aliment per excel·lència. Cal deixar clar que la deficiència d’aquesta vitamina en l’organisme incideix negativament en l’estat de la pell i del cabell.

Diarrea Emol·lient i protector de la mucosa intestinal: el blat de moro i la seva farina, gràcies a la seva total manca de gluten, resulten de gran utilitat per als qui pateixen celiaquia, i en general, per als nens que pateixen mala absorció intestinal o diarrees cròniques.

Energia El blat de moro té un alt valor de proteïnes que el fa un aliment ideal per les persones que fan exercici o activitats que gasten energia. Encara que cal destacar que no conté tots els nutrients necessaris, cal combinar-lo amb altres aliments per tenir tota l’aportació nutricional.

Anèmia Frenador del metabolisme: el blat de moro alenteix l’activitat de la glàndula tiroide, i per tant frena el metabolisme. Es recomana als hipertiroideos i als convalescents, anèmics i desnodrits, com a reconstituent. És útil en les dietes d’engreix.

Gota També les crispetes de blat de moro al no tenir purines, és un aliment que poden prendre sense problemes aquelles persones que tinguin un nivell alt d’àcid úric. Per aquest motiu, consumir aliments baixos en purines com les crispetes, ajuda a evitar atacs en pacients de gota.

Combat el colesterol El blat de moro és l’únic cereal al que trobem betacarotè, al mateix temps que aporta fibres, hidrats de carboni, i una interessantíssima quantitat de vitamines dle grup B (en particular B1

Receptes de blat de moro Sopa de blat de moro Ingredients per 2 persones 50 grams de mantega o margarina 1 ceba, picada 2 patates, pelades i tallades a quadrets 1/2 kg de grans de blat de moro (de llauna) 900 ml de brou d’au o d’aigua 2 glaçons de consomé de pollastre sal, pebre negre, acabat de moldre Polsim de nou moscada mòlta 150ml de llet Pebrot verd picat Escalfar la mantequilla a l’olla i fegir la ceba i les patates. Afegir el blat de moro, el caldo, els cubs de consomé, la sal, el pebre i la nou moscada. Cuinar durant uns 20 minuts i seguidament passar la sopa per

la batidora amb la llet i tornar-ho a col·locar a l’olla uns minuts més. El pebre verd el col·loquem a sobre la sopa per adornar.

Ingredients 2 tasses de Farina de Blat de Moro (maizena) 2 tasses i 1/2 d’aigua tèbia amb sal 150 grams de carn picada 1 Ceba 2 Dents d’all 1 Tomata gran ratllada

Sal, pebre i orenga Sofregim la carn amb la ceba i les dents d’all, passats 5 minuts hi afegim la tomata, sal, pebre, una punteta de sucre i l’orenga. Tapem, baixem el foc i ho coem uns 15 min. Apaguem i deixem refredar. Ha de quedar sec. En un bol posem la farina de blat de moro i li tirem l’aigua tèbia amb la sal. Unim bé amb les mans i deixem reposar

Arquitecte de la seva pròpia vida. Amo i senyor del seu temps i del seu espai. Paradigma de

l’emprenedor del segle XXI. He volgut recopilar unes frases motivadores per a persones amb ganes de fer un pas endavant en la seva vida: Estic convençut de que la meitat de el que separa els emprenedors que triomfen i dels que no, és la perseverança. A vegades la vida et donarà un cop al cap com una totxana... pero no perdis la fe. Cada dia em miro al mirall i em pregunto: “Si avui fos el meu últim dia de vida: Faria el que vaig a fer avui?” Si la resposta és no durant masses dies seguits, sé que he de canviar alguna cosa. Si tu ho desitges, pots volar, només has de confiar molt en tu. La única manera de fer una gran feina és estimant el que fas. Si encara no has trobat aquesta feina. Segueix buscant, no et paris. És meravellós tenir la ment d’un principiant Tingues el coratge de fer el que et diu el cor, el que et diu la intuïció.

Mossegadetes de blat de moro i carn

Comença! Steve Jobs va morir el dia 5 d’Octubre de l’any passat. Steve Jobs va trobar la manera de posar en acció una energia que tots tenim a la nostre disposició però que pocs son els que saben utilitzar-la: La passió! Si hagués de definir en un sol concepte qui era Steve Jobs, diria que era passió. Steve Jobs va fundar Apple, i després de certs problemes amb la cúpula directiva va ser despatxat. Va ser aleshores quan va aprofitar per transformar Pixar, una empresa dedicada a l’entreteniment audiovisual, amb la pel·lícula Toy Story. Més tard en una segona etapa a Apple. Va llençar al mercat Ipod i Itunes, dominant totalment la industria musical online. Però sobretot, Steve Jobs, com deia abans era un apassionat, un home que vivia amb passió.

10 minuts. Formem pilotetes amb la massa i posem una mica de la preparació de carn al centre, aplanem i fregim en oli calent fins que estiguin dauradetes, i a gaudir de la tapeta.

Obert divendres, dissabtes, diumenges i festius als matins Avda. Prat de la Riba, 98 - 17100 LA BISBAL D’EMPORDÀ Tel. 972 64 44 08 - 626 755 110

No hem sigut els primers, però serem els millors. La innovació es el que distingeix a un líder dels demés. Steve Jobs en té moltíssimes més, aquestes només sén unes poques que espero que t’ajudin a motivar-te. No necessites saber com passaran les coses, però si necessites saber que el que vols que passi exactament. Un cop arribis a aquesta determinació la resta vindrà sol. Vindrà per art de màgia. No soc científic, no puc demostrar el que dic. Peró tinc la prova definitiva que t’acabarà convencent. La experiència!. Proba-ho, fes-ho i observa el que pasa al teuvoltant. Donald Torres Coach Personal i Corporatiu Formador, Conferenciant El meu blog: http://donaldtorres.wordpress.com/ Envia’m mail a: coaching.everywhere@gmail.com


9

www.elpergami.com

15 febrer - 15 març 2012

Entrevista

Adf Gavarres, l’associació que cuida del massís Claudia Echenique͕ĠƐƵŶĂĚĞůĞƐƉĞƌƐŽŶĞƐĞŶĐĂƌƌĞŐĂĚĞƐĚĞŐĞƐƟŽŶĂƌů͛ŐƌƵƉĂĐŝſĚĞĞĨĞŶƐĂ&ŽƌĞƐƚĂůƋƵĞ ĐĞƌĐĂǀŽůƵŶƚĂƌŝƐƉĞƌĐƵŝĚĂƌŝŐĞƐƟŽŶĂƌůĞƐ'ĂǀĂƌƌĞƐ͕ƉƌĞǀĞŶŝŶƚŝĂĐƚƵĂŶƚĞŶĐĂƐĚ͛ŝŶĐĞŶĚŝ

Esteu tenint molta feina, no ara?.

EŽƐĂůƚƌĞƐĂŶĞŵĨĞŶƚĨĞŝŶĂƐĞŵƉƌĞ͕ però després de les nevades del ϮϬϭϬ͕ůĞƐŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶƐǀĂƌĞŶĂŐĂĨĂƌ ƉŽƌŝĞƐǀĂƌĞŶŝŵƉƵůƐĂƌƉƌŽũĞĐƚĞƐ ƋƵĞĞůŵĂƐƐşƐĨĞŝĂƚĞŵƉƐƋƵĞ ŶĞĐĞƐƐŝƚĂǀĂĞƐǀĂƌĞŶĂƌƌĞŐůĂƌ ĐĂŵŝŶƐƋƵĞĞƌĞŶŝŶƚƌĂŶƐŝƚĂďůĞƐĞŶ ĐĂƐĚ͛ŝŶĐĞŶĚŝ͕ĞƐǀĂƌĞŶŽďƌŝƌĞƐƉĂŝƐ al mig de bosc per poder vigilar i Ɛ͛ŚĂŶĚĞĐŝĚŝƚĂĐĂŶǀŝĂƌĞůƐĚŝƉžƐŝƚƐ Ě͛ĂŝŐƵĂƋƵĞĮŶƐĂƌĂĞƌĂů͛ĚĨƋƵĞ ĞŶĨĞŝĂůĂĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſ͕ũĂƋƵĞůĞƐ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝŽŶƐŶŽƐ͛ĞŶĐƵŝĚĂǀĞŶ͘

Voluntaris de l’Adf durant els treballs de vigilància i manteniment dels dipòsits d’aigua

Quina és la vostra tasca en els incendis? Com va sorgir l’Adf? >ĂƉƌŝŵĞƌĂĚĨǀĂƐŽƌŐŝƌĂƌƌĂŶĚĞůĨŽĐĚĞ DŽŶƚƐĞƌƌĂƚů͛ĂŶLJϭϵϴϳŝǀĂƐĞƌƵŶƉƌŽŐƌĂŵĂ ŝŵƉƵůƐĂƚƉĞƌůĂ'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚ͕ƉĞƌƵŶŝƌůĂĨĞŝŶĂ ĚĞůƐǀŽůƵŶƚĂƌŝƐŝĞůƐƉƌŽƉŝĞƚĂƌŝƐĨŽƌĞƐƚĂůƐ͕ĞŶ ĂƋƵĞůůŵŽŵĞŶƚƋƵĞƐ͛ĂŶŽŵĞŶĂǀĂĨŽĐǀĞƌĚ ŝů͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſƉĂŐĂǀĂů͛ĂƐƐĞŐƵƌĂŶĕĂĚĞůƐ ǀŽůƵŶƚĂƌŝƐƋƵĞĂŶĂǀĞŶĂĐƵŝĚĂƌĞůďŽƐĐ͘ ƋƵşůĂƉƌŝŵĞƌĂĚĨǀĂƐŽƌŐŝƌĂƌƌĂŶĚĞůĨŽĐĚĞů ϮϬϬϱĂůĐŝŵĚ͛ƌŽŝĞƐǀĂĐƌĞĂƌů͛ĚĨ'ĂǀĂƌƌĞƐ ŵĂƌşƟŵĂ͕ƋƵĞĂĐƚƵĂĂůĂnjŽŶĂĚĞWĂůĂŵſƐ͕ ^ĂŶƚ&ĞůŝƵĚĞ'ƵşdžŽůƐ͕^ĂŶƚĂƌŝƐƟŶĂĚ͛ƌŽ͕ĞůƐ ŵĂƐƐŝƐƐŽƐĚĞů͛ƌĚĞŶLJĂŝ'ĂǀĂƌƌĞƐ͘ I amb els fenòmens meteorològics d’aquests ƷůƟŵƐĂŶLJƐĐŽŵŚĞƵĂĐƚƵĂƚ͍ ƵƌĂŶůĂŶĞǀĂĚĂĚĞůϮϬϭϬǀĂƌĞŵĚĞŝdžĂƌĞůƐ ŐƌƵƉƐĞůĞĐƚƌžŐĞŶƐĂůůŽĐƐŽŶĞƐŶĞĐĞƐƐŝƚĂǀĞŶ i varem anar a obrir camins per accedir a ƵƌďĂŶŝƚnjĂĐŝŽŶƐƋƵĞƐ͛ŚĂǀŝĞŶƋƵĞĚĂƚĂŢůůĂĚĞƐ͕ ǀĂƌĞŵŽďƌŝƌůĂĐĂƌƌĞƚĞƌĂǀĞůůĂĚĞWůĂƚũĂĚ͛ƌŽ ĂWĂůĂŵſƐ͖ƚĂŵďĠǀĂƌĞŵĂŶĂƌĂŵĂƐŝĞƐ͕ƉĞƌž ŶŽĞŶƐŶĞĐĞƐƐŝƚĂǀĞŶŐĂŝƌĞ͕ũĂŚĂǀŝĞŶŽďĞƌƚĞůƐ ĐĂŵŝŶŝƐŝĞƐƚĂǀĞŶƉĞƌĨĞĐƚĂŵĞŶƚ͘ dĂŵďĠĂĐƚƵĞŵĞŶĐĂƐŽƐĚ͛ŝŶƵŶĚĂĐŝſ͕ƉĞƌƋƵğ ƚĞŶŝŵůĞƐŵŽƚŽďŽŵďĞƐƉĞƌĂƉĂŐĂƌĨŽĐ͕ƉĞƌž ƚĂŵďĠƐĞƌǀĞŝdžĞŶƉĞƌďŽŵďĂƌĂŝŐƵĂĚĞĐĂƐĞƐ͕ ŐĂƌĂƚŐĞƐ͘͘͘

EŽƐĂůƚƌĞƐĐŽůͼůĂďŽƌĞŵĂŵďĞůƐďŽŵďĞƌƐƋƵĞ ĞŶŵŽůƚƐĐĂƐŽƐǀĞŶĞŶĚĞĨŽƌĂĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝ ŝĞůƐĚŽŶĞŵƐƵƉŽƌƚĂĞůůƐŝĂůƐĨŽƌĞƐƚĂůƐ͕ĞůƐ ƵďŝƋƵĞŵ͕ŽďƌŝŵĨƌĂŶŐĞƐĚĞƐĞŐƵƌĞƚĂƚ͕ƉĞƌž ŶŽƚŽƚƐĞůƐǀŽůƵŶƚĂƌŝƐĞƐƚĞŵĞŶƉƌŝŵĞƌĂůşŶŝĂ͕ ƚĂŵďĠƵŶƐƋƵĂŶƚƐĞƐĚĞĚŝƋƵĞŶĂĂďĂƐƟƌ Ě͛ĂŝŐƵĂŝĨĞƌĞŶƚƌĞƉĂŶƐĂůĞƐƉĞƌƐŽŶĞƐƋƵĞ ĞƐƚĂŶĂůďŽƐĐ͘ Prevenció i actuació en cas de desastres ^ŝ͕ŝƚĂŵďĠĨĞŵĚŝĨƵƐŝſĂůĞƐĞƐĐŽůĞƐƐŽďƌĞ ƉƌĞǀĞŶĐŝſĚ͛ŝŶĐĞŶĚŝƐ͘ůƐĚŝƐƐĂďƚĞƐĂůĂƚĂƌĚĂ ƋƵĞĚĞŵĂůŵĂŐĂƚnjĞŵŝĨĞŵĂĐƟǀŝƚĂƚƐ͕ĂƌĂĞŶƐ ŝŶƚĞŶƚĞŵƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝƚnjĂƌŝĞƐƚĞŵĨĞŶƚĐƵƌƐŽƐ ƉĞƌƚĞŶŝƌĞůĐĂƌŶĞƚĚĞů͛ĚĨĂŵďĚŝĨĞƌĞŶƚƐ nivells. I en què consisteixen? dĞŶŝŵĞůďăƐŝĐƋƵĞƐĞƌǀĞŝdžƉĞƌĂĐĐĞĚŝƌ ĂůƐŝŶĐĞŶĚŝƐŝĐŽŶƐŝƐƚĞŝdžĞŶŵĂŶĞŝŐĚĞ ŵĂƋƵŝŶăƌŝĂ͕ĐŽŶĞŝdžĞŵĞŶƚƐĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŝ ƉƌŝŵĞƌƐĂƵdžŝůŝƐ͘ ůďăƐŝĐĚ͛ĞƐƟƵƋƵĞĠƐĚĞŵŽƚŽďŽŵďĞƐ͕ ŵăŶĞŐƵĞƐ͕ƉƵŶƚƐĚĞŐƵĂŝƚĂ͕ƌăĚŝŽ͕ŽƌŝĞŶƚĂĐŝſ͕ ŵĂƉĞƐŝĐĂƌƚŽŐƌĂĮĂ͘ dĂŵďĠƚĞŶŝŵĞůĚ͛ĞƐƉĞĐŝĂůŝƚnjĂĐŝſƋƵĞĞƐ

ƚƌĂĐƚĂĚĞƚğĐŶŝƋƵĞƐ ĚĞƚĂůĞƐĨŽƌĞƐƚĂůƐ͕ ĞdžƟŶĐŝſĚ͛ŝŶĐĞŶĚŝƐŝ ƉƌŝŵĞƌƐĂƵdžŝůŝƐ͘ >ĂĨŽƌŵĂĐŝſĚĞůĞƐ 'ĂǀĂƌƌĞƐ͕ƋƵĞĠƐ ĚĞƌĞĐŽŶĞŝdžĞŵĞŶƚ ĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝ͕ůĂ ǀĞŐĞƚĂĐŝſŝůĂĨĂƵŶĂ͕ ŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚĚĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝ͕ŵĂŶƚĞŶŝŵ ĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝ͕ ŶĞƚĞŐĞŵ^ĂŶƚ ĞďƌŝăĚĞůƐůůƐ͕ sŝůĂƌŽŵă͘͘͘ƉĞƌƚĂů ƋƵĞĞůďŽƐĐŶŽƐ͛ŚŽ ŵĞŶŐŝ͕ƚĂŵďĠŶĞƚĞŐĞŵŵĂƐŽƐĂďĂŶĚŽŶĂƚƐ͕ ĂŵďǀĞŐĞƚĂĐŝſŝŶƚĞƌŝŽƌŝƌĞĐƵƉĞƌĞŵƉƵŶƚƐ Ě͛ĂďĂƐƟŵĞŶƚĚ͛ĂŝŐƵĂ͘ Cuidant les Gavarres. 'ĂǀĂƌƌĞƐŵĂƌşƟŵĂŶŽĠƐů͛ƷŶŝĐĂĚĨƋƵĞĐƵŝĚĂ ĚĞůĞƐ'ĂǀĂƌƌĞƐ͕ŚŝŚĂŵĠƐĚĨ͕'ĂǀĂƌƌĞƐ ŶŽƌĚƉĞƌĞdžĞŵƉůĞŐĞƐƟŽŶĂůĂnjŽŶĂĚĞ WĂůĂĨƌƵŐĞůů͕ůĂŝƐďĂůĚ͛ŵƉŽƌĚă͖ƚĂŵďĠŚŝŚĂ ů͛ĚĨWƵŝŐĚ͛ƌƋƵĞƐ͕ĞŶůĂƋƵĂůŐĂŝƌĞďĠƚŽƚƐ ƐſŶƉƌŽƉŝĞƚĂƌŝƐĨŽƌĞƐƚĂůƐ͕ƚĂŵďĠŚŝŚĂůĂĚĞ 'ŝƌŽŶĂ͕ůĂĚĞ^ĂŶƚDĂƌơsĞůů͕ůĂĚĞYƵĂƌƚ͕ůĂ ĚĞ>ůĂŵďŝůůĞƐ͕ůĂĚĞĂƐƐăŝůĂĚĞ>ůĂŐŽƐƚĞƌĂ ƋƵĞƐ͛ĞŶĐĂƌƌĞŐƵĞŶĚĞůĂnjŽŶĂĚĞůĂƉŽďůĂĐŝſ

ĞŶĐŽŶĐƌĞƚ͘dŽƚŝƋƵĞ'ĂǀĂƌƌĞƐŵĂƌşƟŵĂĠƐ ůĂƋƵĞŵĠƐĂĐĐŝŽŶƐƌĞĂůŝƚnjĂũĂƋƵĞŚŝŚĂŵĠƐ ǀŽůƵŶƚĂƌŝƐ͕ƉĞƌĂŝdžžĠƐŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚĨĞƌƵŶĂ ĐƌŝĚĂĂůǀŽůƵŶƚĂƌŝĂƚ͕ƉĞƌƌĞƚŽƌŶĂƌͲůŝĂůŵĂƐƐşƐ ĞůƋƵĞĞŶƐĚŽŶĂŝĐŽŶğŝdžĞƌĞ͛ů͕ŐĂƵĚŝƌͲŶĞŝ ĞƐƟŵĂƌͲůŽŵĠƐ͘ Com es poden posar en contacte amb vosaltres? dĞŶŝŵůĂƉăŐŝŶĂǁĞďǁǁǁ͘ĂĚĨŐĂǀĂƌƌĞƐ͘ĐĂƚ ŝĨĂĐĞŬĂĐƟƵŝƵƐĚĞŝdžŽƵŶƚĞůğĨŽŶĚĞ ĐŽŶƚĂĐƚĞƋƵĞĠƐĞůĚĞů͛,ĞĐƚŽƌ͕ĞůϲϳϮϮϲϯϱ ϳϮ͕ƉĞƌƚĂůƋƵĞƐ͛ŚŝƉƵŐƵŝƉŽƐĂƌĞŶĐŽŶƚĂĐƚĞ ƚŽƚŚŽŵƋƵĞŚŝĞƐƟŐƵŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚ͘

REBAIXES a Utilitzi l'aigua de la seva finca per regar el jardí, per l'hort, per la piscina i per ús domèstic Disposem d'equips de reduïdes dimensions, ràpids i silenciosos FEM EL SEU POU EN UN DIA

iència!

d'exper 40 anys

DEMANI INFORMACIÓ: POUS I PERFORACIONS

J. SERRAINAT Mbl: 669 85 08 24 Tel.: 972 21 33 03 www.perfoserrainat.com info@perfoserrainat.com

C. PONT MAJOR, 43 BAIXOS - GIRONA

Rebaixes Calçat 1º marques compra- venda articles d'ocasió exposició Polígon Ind. Vall-llobrega Parcela1-2 972 60 14 41 659 477 120

-70% dte amb roba de la marca Estrasburg, 3 · Platja d’Aro al costat de Wine Palace 972 81 68 19 facebook/sabaticoutlet www.sabaticoutlet.com


10

www.elpergami.com 15 febrer - 15 març 2012

/ŶĨŽƌŵăƟĐĂ ^ĞůĞĐĐŝſĚĞ ƉăŐŝŶĞƐǁĞď Ě͛ŝŶƚĞƌğƐ Descarregar lletres: Els ordinadors venen amb moltes tipografies, però en pots aconseguir moltes més de gratuïtes en aquesta pàgina web. Direcció: http://www.fontcubes.com/ L’alternativa a Spotify: Una de les llibreries de música gratuïtes més completes de tota la xarxa, on els usuaris poden escoltar música i crear llistes de reproducció. Aquest pàgina web, encara que no aportant una idea completament nova, s’ha convertit en una de les més rellevants pel fet que no té tantes restriciones com Spotify. Direcció: http://grooveshark.com Saber el nom d’una cançò: Una pàgina per esbrinar la típica cançó que tenim a la ment però no recordem el títol. A través del micròfon del nostre pc, aquesta web serà capaç de reconèixer el títol de la cançó i l’artista. Per a això n’hi haurà prou en tararejar la cançó, xiular o que aquesta estigui sent reproduïda prop del pc o mòbil. Direcció: http://www.midomi.com/ Xorrada: De les coses més curioses i inútils, podeu veure un noi corrent fins a casa vostra, veureu qeu s’us obren moltes finestres, no us espanteu, té una raó. Només cal que introduiu la vostra direcció. Direcció: http://thewildernessdowntown. com/

Photoshop Nivell Bàsic

DĞŐĂƵƉůŽĂĚ͕ƵŶĂ ƐĂŐĂĚĞŐăŶŐƐƚĞƌƐ L’imaginari popular té algunes pellícules a la retina en què empunyant armes, els agents de la llei aconsegueixen doblegar un narcotraficant que viu d’expandir la seva droga, destrossant la vida de milions de persones. Són escenes cinematogràfiques belles en les que per fi la justícia acaba amb el susdit malfactor després d’investigacions que l’acaben trobant en un país remot. Segons les notícies, l’arrest a Austràlia del cap de Megaupload, Kim Dotcom, també conegut com Kim Schmitz, juntament amb altres tres capitostos de la web, va ser bastant semblant al que va passar en el Padrí, Blow o un altre film de tall gangsteria. Les fonts afirmen que aquests homes avariciosos vivien entre quantitats ingents de diners i, atenció a la dada, un Cadillac rosa. Sens dubte havien de ser detinguts... Podem estar menys o més d’acord amb l’actuació d’aquests homes, de totes maneres no es tracta d’éssers destinats a introduir cocaïna, ni heroïna perquè els joves es tornin addictes a les substàncies, són individus del món de les NNTT. Des de quan es tracta a la gent del món de les NT com a bellacos terroristes? Els governs i les organitzacions que procuren la seva reproducció, s’han cregut els amos del món de la xarxa i no dubten a fer el que els dóna la gana. Detinguin la plana major de Megaupload, és el correcte, de totes formes no tractin als treballadors de creences diferents pel que fa a la llibertat a internet, com a simples gàngsters. No amb aquesta opinió volem adduir a pensar que estem d’acord amb Kim Dotcom. El que pretenem és fer reflexionar sobre el tracte que se’ls dóna als anomenats pirates. És trist comparar però més trist és que el pes de la llei sigui més enèrgic amb els pirates que amb els violadors, maltractadors de gènere, assassins o polítics corruptes. Tecnonews · ACPG

ZĞƐƚĂƵƌĂƌĨŽƚŽŐƌĂĮĞƐĂŶƟŐƵĞƐ Els records de familiars estan normalment en fotografies tacades i arrugades que podem convertir en fotografies molt més netes gràcies a programes com el Photoshop, aquí teniu una fotografia d’unes noietes que són actualment àvies quan anaven a col·legi a la Bisbal d’Empordà. I amb aquesta fotografia us ensenyarem algun truc per millorar les fotografies antigues. (fig. 1).

com necessiti la nostra fotografia. Per les zones de la fotografia que s’hagin arrugat, una bona eina per arreglar-ho és fer servir el pinzel corrector, al panell superior un cop haguem seleccionat l’eina hem de triar la mida del pinzell segons el gruix de l’arruga i tenir seleccionat segun contenido. (Fig. 4) Per donar color a la nostra fotografia hem de fer una capa nova i ens hem d’imaginar el color que tenia cada cosa, i seleccionem el color i pintem la zona; (Fig. 5) Seguidament posem la capa nova que acabem de fer en mode color i li baixem l’opacitat per tal que ens quedi un color difuminat. (Fig. 6) Aquesta operació de fer una nova capa i pintar una zona i posar les opcions de fusió ho podem fer en totes les zones que tenien color a la vida real. Fig. 6

Un cop fet això passem a eliminar imperfeccions, amb l’eina que a la versió cs5 s’anomena relleno según contenido i a les anteriors versions és l’eina parche. Seleccionem l’espai arrugat o amb imperfeccions amb la selecció quadrada o ovalada segons ens convingui i cliquem a edición, rellenar, i en el desplegable seleccionem segun el contenido. (Fig. 3) Fig. 3

Fig. 1

El primer que podem observar un cop escanejada la fotografia és que la imatge està torta, per posar-la recta hem de agafar l’eina marco rectangular i crear-lo al voltant de la imatge, un cop fet això, fem clic sobre el marc amb el botó dret del ratolí i li donem a nueva capa via copiar. Seguidament anem a una de les cantonades del marc que ens ha aparegut i movem fins que surti una fletxa torta, quan aparegui movem pels costats fins que estigui recta, per això ens podem ajudar de les guies, (clicant sobre les regles amb el botó esquerra del ratolí i estirant cap avall apareix una guia recta, quan deixem anar s’ens queda en el punt de la pantalla on estiguem.) (Fig. 2)

Els que no tingueu la última versió del programa també ho podeu fer seleccionant l’eina parche, envoltant l’espai que està malmenat i arrastrem fins a una part del costat que estigui neta i deixar anar el botó del ratolí. Tantes vegades

Fig. 2

Munta Fig. 5

Fig. 4

Pantalla trencada?? TTenim la solució ràpida i econòmica Pantalles compatibles! 7276(/635(86$&78$/,7=$76 $:::,1)2 &267(&20ࢃ VENDA D’EQUIPS PC, PORTÀTILS I TABLETS ࢄ SERVEI TÈCNIC PROPI ࢅ REPARACIONS URGENTS ࢆ CANVI DE PANTALLES PORTÀTILS, PSP, NDS... ࢇ DISSENY WEB ࢈ RECUPERACIÓ DE DADES ࢉ TINTES COMPATIBLES A PREUS IMBATIBLES! ࢊ COMPONENTS, PERIFÈRICS, SOFTWARE... ࢋ Productes exclusius per gamers

(/60,//25635(86 '(/$*$/$;,$

Actualitzem i reparem la teva consola

Diagnòstics sense compromís! 91 | PALAFRUGELL | 972 30 44 60 | PALAFRUGELL@INFO-COSTE.COM MUNTANER, 19 | PALAMÓS | 972 31 85 60 | PALAMÓS@INFO-COSTE.COM

TORRES JONAMA,


11

www.elpergami.com

Passatemps A

15 febrer - 15 març 2012

C

B

4

7

5 5

9 3 1 8 6 7 7 6 2 4 8 9 1 2 5 1 7 9 4 2 9 5 2

3 4 9 6 8 3 7

Per Pau Vidal - ACPG

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13

1 2

9 5 5

2

Mots encreuats 1

6 1 9 1

2 1 9 6

2

6 5 1 4 6

7

3

2

7

7 5 3 5 4

1 8 2 7

4 2

7

9

3 2 5

6 1 2 5 1 3

1 9

SoluciĂł Sudoku nÂş. anterior: A 6 8 1 9 5 3 4 7 2

3 2 5 7 4 8 1 8 6

9 7 4 1 6 2 3 9 5

1 6 3 8 2 7 5 4 7

5 9 8 6 1 4 2 3 9

2 4 7 3 9 5 6 1 8

8 5 2 4 7 1 9 6 3

4 3 9 5 8 6 7 2 1

7 1 6 2 3 9 8 5 4

4 7 8 6 3 2 9 1 5

3 1 6 9 5 7 2 8 4

2 9 5 4 8 1 7 6 3

1 6 7 3 9 8 5 4 2

8 5 3 2 4 6 1 9 7

9 4 2 1 7 5 6 3 8

7 3 4 5 6 9 8 2 1

6 8 1 7 2 4 3 5 9

5 2 9 8 1 3 4 7 6

C

B 1 8 6 3 4 9 7 2 5

2 7 4 1 5 6 3 9 8

9 5 3 2 8 7 6 4 1

7 4 2 8 6 5 1 3 9

8 9 5 7 3 1 4 6 2

6 3 1 9 2 4 8 5 7

5 2 7 6 1 3 9 8 4

4 6 9 5 7 8 2 1 3

3 1 8 4 9 2 5 7 6

Com s’hi juga: S’han d’omplir les caselles buides dels quadrats segĂźents amb xifres de l’1 al 9. No s’ha de repetir cap nĂşmero en una mateixa ďŹ la ni columna i tampoc no repetir-ne cap en cap subquadrĂ­cula de 3x3

HORITZONTALS: 1. Un cop retornada ja no fa cap mÊs bugada. Anuncia la tia guenya / 2. Convexitat de la columna dòrica (amb èmfasi a l’entrada?). Empatx a la taula d’en FitÊ / 3. Perifèries de ciutat. Abans se’n construïen i ara els estenen. Al cor d’en Rafel / 4. La part cantada del secretariat. Caminades així com desenfadades / 5. Règim imperant sobre el comerç de cítrics. Per nou li falta un ou / 6. I per bou tambÊ. I aquest per a nou està compost. Tribu sudanesa un poc atmosfèrica / 7. Provoca uns atacs que ningú repèl. Preparo càpsules per al capgirament / 8. Mar moguda a l’armari. Taxi en forma de telèfon / 9. Condició: presentar un plat exquisit. Limiten el volum / 10. Feina per casa, i de cara a la paret! Volia ser faquir i es va quedar en bastaix, camàlic / 11. Quan decau el dia. Un grec antic a cal retolista. El rus, marejat; els purs, escapçats; i el bòvid, multiplicat / 12. Terreny fèrtil per a llimacs. Reconstruït a l’hora del pati / 13. Arrels comestibles de plantes ferroviàries. El melic de l’ou.

3 . Mig home mig r-hi els cartutxos m el quart cel sa de i -se iar nv . Inventats co 1. Quarto de ca en la concentraciĂł ble. SĂ­mptomes d’icterĂ­cia VERTICALS: r / 2. S’endinsa cia ile un as on br pr ig bre m im i i ll as cava le, i qu . Antic impost so ntor. Incalculab veiem la portada ptim. Ja de petitet no e br / 3. Anima de pi so a sa l que es po del Salari Ă’ / 4. Per culpa de cou / 5. Amics ga la matrĂ­cula a Castella encara i indoor. No pa per cantar a rb ve Ad 6. / mercaderies que ssa ls cro ica b us m am ls P ig. terva esent. es veu que ĂŠs lle lta / 7. El rovell del mĂłn. In n el rosari en pr sse co Pa es 8. r, / lta la nďŹ sco lota, s’e ng e sa qu ĂŠ però d’e sa eb po air es G . a Oculta un it mesos de l’any an Vu qu 9. l, / ca tat les sargantanes. m ul co ďŹ c 10. No faculta reconeguda di 'PUJ EFUBM Menys que res / ConstrucciĂł de  le.  tab  FT en RV lam BS a TC sm MF de veure el seu pla FSJOTJOVBSMBRĂ FTUJĂ˜ TVSUFO EF nseca en el toro / 12. Ballet 1 erĂ­stica intrĂ­ op at lit BMtMVEFJY BMTGFUT ua Q lĂł. foc. oqui un cic manera que prov avall. Com que falla el xut, cala per d’infants de cap

4 5 6 7 8 9 10 11 12

SoluciĂł nĂşmero anterior 1 2 3 4 5 6

1

2

I G N O T A

M P R R U A N U R I X I T A C I A V A R A G I L A D A A N E T E P A R

7 8 9 10 11 12 13

B O C U D A

3

4

5

6

7

8

E S S I R U R M I D A N I T N O S E S T A R I A D O T I L A M P F A O A D E S A L I E L L

9

10 11 12 13

O G E R I D M O M P A D E U C R I L P E E H

E N R E D A D A S A D E

E T U S A B R O T X E M

13

Maestro Turena Soluciono todos tus problemas gracias a mis secretos asombrosos puedo ayudar con resultados HÂżFDFHV\UiSLGRV Problemas amorosos, Enfermedades, Trabajo, Suerte en el juego, atracciĂłn de clientes, LPSRWHQFLDVH[XDO Llama para cualquier problema, UHVXOWDGRVHQGRVGtDV EspaĂąol y FrancĂŠs

7HO610 32 41 79

Cites cèlebres El qui busca un amic sense defectes Ês queda sense amics. ΚProverbi turc

Un home que no s’alimenta dels seus somnis, envelleix aviat ΚShakespeare

Les queixes són la mort de l’amor Marlene Dietrich

El dret protegeix la llibertat, les lleis la matenΚHayek

La saviesa vÊ d’escoltar; de parlar, el penediment ΚDita italiana

Ĺ˝ĹśÄ‚ĆŒů͛ĞdžĞžƉůĞŜŽÄ Ć?ĹŻÄ‚Ć‰ĆŒĹ?ĹśÄ?Ĺ?ƉĂůĹľÄ‚ĹśÄžĆŒÄ‚Ě͛Ĺ?ŜŇƾĹ?ĆŒ sobre els altres; ĂŠs l’única manera Albert Einstein

La raĂł per la qual els homes entren en la societat ĂŠs per a preservar la seva propietat John Locke

ĹŻĚĞĆ?ĆĄÄ Ć?ĞůƋƾĞÄ?Ä‚ĆŒĆŒÄžĹŠÄ‚ĹŻÄžĆ?Ä?Ä‚ĆŒĆšÄžĆ?Ĺ?ŜŽĆ?Ä‚ĹŻĆšĆŒÄžĆ?ĞůĆ?ƋƾĞĹŻÄžĆ? juguem ΚSchopenhauer No maleeixis la foscor; encĂŠn una espelma ΚLao-Tse

Classificats Publicar el teu anunci gratis: 972 64 22 10 - 972 31 95 43

classiďŹ cats.elpergami@gmail.com ExtensiĂł mĂ xima: 5 paraules + telèfon

Anunci classiďŹ cat amb mĂŠs paraules: 15â‚Ź

Treball Treballadora Familiar amb molta experiencia. Tel. 679712004 Treballa des de casa. Telf. 931000209 SeĂąora se ofrece de canguro o cuidar gente mayor, tiempo parcial, tardes. PalamĂłs & Pl. Aro. Gala. 666 609 381

Classificats

Classificats

Varis

Venc portes d’interior “novesâ€? diferents models de 63-73-83cm, amb bastiments i pany. Desde 63â‚Ź. Tel. 659 21 98 62

Venc portals de ferro de 1m, 3m, 3,5m x 1,30m ďŹ ns a 2,12m d’alt, amb tots els accessoris per l’instal¡laciĂł i el tancament. A partir de 122â‚Ź. Tel. 659 21 98 62

Venc mobles antics i mobles principis dels anys 50. Tel. 648 860 592

Disponible piano de cua d’ocasió. Tel. 649 839 960

Venc Mercedes Benz 300TD familiar any 1990, color champagne, canvi automĂ tic. Impecable. enganxall automĂ tic. 3200â‚Ź. Tel. 620 246 461

Venc campana de llar de foc de ferro amb tubo. 648 860 592

Habitatges i locals

Venc casa a Empuriabrava, 2 plantes, prop platja. 84.000. Tel. 653 142 668

Venc chalet Empuriabrava sector St.Maurici Tel 699428649

En venta 2 habitatges 600m jardi. 400.000â‚Ź Tel. 637 225 158

Montesa Impala 175cc, motor rectiďŹ cat, 100km 47anys. Bon estat. 972 76 9035

Venc local comercial a Empuriabrava Tel. 972 451707

Local i 2 pisos 238500â‚Ź. Tel. 629575840

Venc calentador de baixes pressions i cuina de butano. 648 860 592

Llogo pà rking. 3m2. Cèntric 80₏/mes Tlf. 677092293

Venc petita caldera de gasoil. 648 860 592

Venc parcel¡la Calonge Mas Pere 568m2, soleiada, urgeix vendre, bon preu 695621787

Venc Suzuki Vitara bon preu. 661520038 Bicicleta de paseo casi nueva se vende. Tel. 619 418 140

Vendo botelleres de bar, 1m de largo, 130â‚Ź/u. Tel. 687 390 921

Busco converses català -anglès. Anselm 678 729 233

Compro TVO i còmics. 630 930 616 Talla embotits per bar, es ven 687 390 921

S’ofereix per treballar en hotel o restaurant. Tel. 638 56 35 99

Vendo bancos y mesas de pino macizo, tipo troncos. Tel. 68739 09 21

Kayak Nautiraid grande 60. 687 390 921

Matrimoni s’ofereix masovers. 672 922077

Venc oliveres, centenĂ ries i de mĂŠs de 15 anys. Tel. 972 60 22 47

Grupo para bicicletadas los domingos, zona Empuriabrava, CastellĂł. 618007219

Venc bateria solar de vasos separats transparents. Tel. 648 860 592

Vendo horno industrial de convecciĂłn elĂŠctrico. Tel. 687 390 921

Busco intercanviar segells usats, qualitat. Tel. 972 60 19 09

Vendo caballo aprox. 600â‚Ź. 687 390 921

Busquem persona major de 60 anys per cuidar ďŹ nques rĂşstiques. Tel. 972 302 572

Venc parquing 15m2, ďŹ nal Av. Catalunya PalamĂłs, 8500â‚Ź. Tel: 972 223323

Llogo pà rking Palamós. Cèntric 60₏/mes Tlf.677092293

Venc Tombona bebĂŠ JanĂŠ + Roba bebĂŠ . Tel.658 388 324

Se ofrece cuidadora geriatrica diplomada, mucha experiencia. PalamĂłs 690337908

Abrigo de piel de zorro blanco talla 42-44 Tel. 687 390 921

Venc estudi a Empuriabrava 1a lĂ­nia a partir de 50.000. Tel. 653 142 668

Mejora tus opciones. Aprende inglĂŠs. Clases economicas con profesora nativa, Tel. 687 390 921

S’ofereix noia per fer de cangur o neteja. Tel. 675 922077

Classificats

Vendo dos bicicletas impecables para 8-12 aĂąos, las dos 150. T: 666296 625

Bicicleta de hombre 80â‚Ź. tel. 687 390 921 Venc 6 cadires de balca. Tel. 648 860 592

Venc moto Piaggio bon preu. 618293661

Permuta terreny urbà de 500 m2 al terme de Serrat (Queralbs) per altre terreny de característiques similars a l’Empordà. Tel. 666 06 16 60 Venc granja 1100 porcs. Garrigoles. 972490341 Venc local a Palafrugell, costat Sarfa c. Lluís Companys de 135m amb lavabo i sortida de fums per 90.000₏ negociables. Lloguer per 600₏ qualsevol negoci, 660347872 o bÊ a jordividalb@terra.es Es lloga granja de conills per 200 mares + engreix. Foixà. 972 76 90 35 Venc olivar molt productiu amb terrenys de 24.000m2 a Cantallops. 972 65 01 92 Parcel¡la res. 1540m Foixà 972 769035

Es lloga parquing c. Ample, 130 i Marçal la Trinxeria, 48 a Palafrugell. 972 113 588 Es lloga local al c. Cervantes de Palamós. Tel. 616 908 358 Terreny 4470m2 en venta a la platja. Tel. 638 588 657 Alquilo pisos en Palafrugell. Yolanda. Tel. 615 109 066 Platja d’Aro vendo o alquilo local 125m2 apte qualsevol activitat. Preu a convenir. Tel. 689 302 895

Relacions i amistats Noi alegre busca noia de 23 a 33 que agradi esport i fer excursions. Demaneu per Carles. Tel. 627 784 92 CatalĂ , viudu, 62 anys, busca parella. Tel. 606 187 535 CatalĂ , polĂ­glota busca dona de 40-50 anys. Tel. 690 337 908

Pergami Febrer 2012  
Pergami Febrer 2012  

Diari mensual gratuït de la Costa Brava