Page 1

www.reformesgabrielborras.com LLAR RESIDÈNCIA PER GENT GRAN

Residència assistida Atenció mèdica i infermeria 24h 972 66 22 13

Reformes integrals www.residenciacalonge.com

Crta. Palamós, 104 · Sant Feliu de Guíxols · Avda. Castell d’Aro, 34 · Platja d’Aro Tels. 687 059 610 - 606 250 308 gabriel_reformes@hotmail.es

Anuncia't al Pergamí - 972 31 95 43

20.000 exemplars

gratuïts

Costa Brava

www.elpergami.com

Diari mensual d’informació

XInversions >Ă'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚŝŶǀĞƌƟƌă ƵŶϰϬйŵĞŶLJƐĂůĂ ĚĞŵĂƌĐĂĐŝſ ιWăŐ͘ϱ

ĞůϭϱĚĞũƵŶLJĂůϭϱĚĞũƵůŝŽůĚĞůϮϬϭϭ

>ΖƷŶŝĐĚĞůĂnjŽŶĂĂŵďĐŽŶƚƌŽůĚĞĚŝĨƵƐŝſ

ŶLJ 5 EƷŵ͘ 53

Entren en funcionament els ƉƌŝŵĞƌƐ ĚĞƐĮďƌŝůͼůĂĚŽƌƐ ƉƷďůŝĐƐ # Pg. 5

XEmpuriabrava i Roses

AIRE CONDICIONAT

La Generalitat denuncia que l’Estat no pot ŐĞƐƟŽŶĂƌĞůƐĂŵĂƌƌĂƚŐĞƐ

INSTAL·LACIÓ GRATIS DES DE 30€ AL MES o 1 ANY SENSE INTERESSOS

ιWăŐ͘ϲ

XTurisme >ĂŵĞŝƚĂƚĚĞůƚƵƌŝƐŵĞ de la Costa Brava va a ĂƉĂƌƚĂŵĞŶƚƐƚƵƌşƐƟĐƐ ιWăŐ͘ϳ

XWŽůşƟĐĂ

c/ Rufo, 58 bx SANT FELIU DE GUÍXOLS

>͛ĂďƐƚĞŶĐŝſĠƐŐĂŝƌĞďĠ ŶƵůͼůĂĂůƐƉŽďůĞƐƉĞƟƚƐŝ ĚĞŐĂŝƌĞďĠůĂŵĞŝƚĂƚĂůƐ pobles grans ιWăŐ͘ϭϭ

Tels. 972 328 185

666 45 39 64 - 609 45 02 14 www.raian-instalacions.com raian_instalacions@yahoo.es RIHUWHVYjOLGHV¿QVHVJRWDUH[LVWqQFLHV

XJudicial Denuncien el president de Dragados al cas Gisa ιWăŐ͘ϵ

XGuíxols ^ĞŐƌĞƐƚĞŶƵŶŚŽŵĞĂůĂ benzinera ιWăŐ͘ϲ

L’Empordà s’indigna: es fan comissions locals X A Roses, la Bisbal, Palafrugell, Palamós i Sant Feliu de Guíxols es fan assamblees # Pàg. 3

XEls gironins fumen gairebé la

XEls tractors no podran passar per

meitat de cigarrets que el 2008

la C-31 desdoblada

ƵŐŵĞŶƚĂƉĞƌžĞůĐŽŶƐƵŵĚĞƚĂďĂĐ ĚĞƉŝƉĂŝĚĞůŝĂƌ͕ƚŽƚŝĂŝdžžƐŽŵůĂ ĐŝŶƋƵĞŶĂĚĞŵĂƌĐĂĐŝſŽŶĞƐǀĞŶŵĠƐ tabac ιWăŐ͘ϰ

Hauran de passar per el centre de les poblacions i la carretera de la Costa de Sant ŶƚŽŶŝĂWůĂƚũĂĚ͛ƌŽ͕ĐŽƐĂƋƵĞŚĂŝŶĚŝŐŶĂƚĞů ĐŽůͼůĞĐƟƵιWăŐ͘ϲ

Apartment, Rooms & Hotels

GIROROOMS

Girona Costa Brava

Reservas turísticas

www.girorooms.com Tel: 680 703 992

MECÀNICA RÀPIDA DE VEHICLES REPARACIÓ I VENDA DE PNEUMÀTICS ALINEACIÓ - EQUILIBRAT - MECÀNICA C/ del suro, parcel·la 4 nau 1 17200 PALAFRUGELL

972 30 84 57 - 664 22 20 87 MONGROUP007@YAHOO.ES WWW.MONGROUP.ES

$48(670(66257(*(0 ̰˷Ύ ƥƝƦȖΎƫƧƪƨƪƝƫƙ˴ΎȲȳȷɆȯ̃ɂΎȾȽɀɂȯɀΎȯΎɂɀȯɄɡɁΎȲȳȺΎȻȳȼʰΎɄȯȺȽɀΎ̰̯̯͗Ύ̮ΎƞƪơƝƦƜƫ ̱˷Ύ ƫƧƨƙƪΎơƚNJƪơƛΎɄȯȺȽɀȯɂΎȳȼΎ̶̯͗Ύ̮ΎƤƙΎƬơƫƙƦƙ ̲˷Ύ ƥƙƪơƫƛƙƜƙΎƨƝƪΎ̱ΎƨưΎɄȯȺȽɀȯȲȯΎ̸̸˴̴̯͗Ύ̮ΎƬƙƚƝƪƦƙΎƜƝƤΎƥƙƪΎΎ ̳˷Ύ ƦƝƬƝƢƙΎƜƝƦƬƙƤΎ̰̯́͊ΎȲɂȳΎȳȼΎɂɀȯȱɂȯȻȳȼɂɁΎ̮ΎƜƝƦƬƙƤΎƜ̃ƙƪƧ ̴˷Ύ ƥƝƦȖΎȾȳɀΎ̱ΎȾɆΎΎɄȯȺȽɀȯɂΎ̲̯͗Ύ̮ΎƨƧƪƬΎƟƪƝƛ ̵˷Ύ ƚƭƞƝƬΎƨƝƪΎ̱ƨưΎɄȯȺȽɀȯɂΎȳȼΎ̳̯͗Ύ̮ΎƠƧƬƝƤΎƙƪƧƥƙƪ ̶˷Ύ ƚƝƪƝƦƙƪΎ̳ΎƨưΎɄȯȺȽɀȯɂΎȳȼΎ̱̯͗Ύ̮ΎưƭƪƪƝƪơƙΎƢƧƞƪƝ ̷˷Ύ ƦƝƬƝƢƙΎƜƝƦƬƙƤΎɄȯȺȽɀȯȲȯΎȳȼΎ̴̯͗Ύ̮ΎƜƝƦƬƙƤΎƜƝƤΎƫƧƤ ̸˷Ύ Ύ̱ΎƥƝƦȖƫΎƜƝΎƥơƟƜơƙΎɄȯȺȽɀȯɂɁΎȳȼΎ̱̯͗Ύ̮ΎƚƤƭƝΎƫƣƱ ̰̯˷ΎΎƝƫƨƝƤƥƙΎƜƝΎƬƙƭƤƙΎɄȯȺȽɀȯȲȯΎȳȼΎ̳̯͗Ύ̮ΎƤƤƭƥơƦƳƪơƝƫ ̰̰˷Ύ Ύ̱ΎƛƭƪƫƝƫΎƨƝƪΎ̱ΎȾȳɀɁȽȼȳɁΎȯȺΎȹȯɀɂȷȼȵΎɄȯȺȽɀΎ̵̲͗Ύ̮ΎƣƙƪƬơƦƟΎƨƙƤƙƥǹƫ ̰̱˷ΎΎƪƝƛƧƦƝơưƝƥƝƦƬΎƥNJƜơƛΎƛƧƥƨƤƝƬ˴ΎȲȳɁȾȯɀȯɁȷɂȯȱȷʑΎȷȼɂȳɀȼȯΎȷΎȳɆɂȳɀȼȯ˴Ύ ȳȺȳȱɂɀȽȱȯɀȲȷȽȵɀȯȻȯΎȽΎȯȼȯȺɷɂȷȱȯΎɄȯȺȽɀȯɂΎȳȼΎ̷̴͗Ύ̮ΎƙƪƧƮƝƬΎ̚Ʉȳɂȳɀȷȼȯɀȷ̛ ̰̲˷ΎΎƪƝƦƬƙƪ˴ΎƬƙƤƤƙƪ˴ΎƛƧƤƧƪΎơΎƫƝƛƙƪΎɄȯȺȽɀΎ̳̯͗Ύ̮ΎƨƝƪƪƭƩ˷ΎƥƧƦƬƫƝΎ ̰̳˷ΎΎƪƝƮơƫơǹΎƧƨƬƧƥNJƬƪơƛƙΎɄȯȺȽɀȯȲȯΎȳȼΎ̱̯͗Ύ́ΎƮȯȺΎȲȳΎȲȳɁȱȽȻȾɂȳΎ̲̯͗ΎȾȳɀΎ ɃȺȺȳɀȳɁΎȵɀȯȲɃȯȲȳɁΎȽΎȲȳΎɁȽȺΎ̚ȷȻȾȽɀɂΎȻɷȼȷȻΎ̴̛̰̯͗Ύ̮ΎƞƝƜƝƪƧƨƬơƛƫΎƝƤơƫƙƚƝƬ ̴̰˷ΎΎƪƝƨƪƧƜƭƛƬƧƪΎƜƮƜΎƫƭƦƫƬƙƫƣΎɄȯȺȽɀΎ̶̯͗Ύ̮ΎƛƤơƥƙƟƙƫΎ ̵̰˷ΎΎ̱ư̰ΎƙƤΎƨƙƪƛΎƜ̃ƙƮƝƦƬƭƪƙΎɄȯȺȽɀȯɂΎȳȼΎ̶̱͗Ύ̮ΎƨƙƪƛΎƜ̃ƙƮƝƦƬƭƪƙ ̶̰˷ΎΎ̴̳ΎƥơƦƭƬƫΎƜƝΎƥƙƫƫƙƬƟƝΎɄȯȺȽɀȯɂΎȳȼΎ̳̯͗Ύ̮ΎƥƙƫƫƙƬƟƝƫΎƜ̃ƙƪƧ ̷̰˷ΎΎƨƙƝƤƤƙΎȾȳɀΎȲȽɁΎȾȳɀɁȽȼȳɁΎɄȯȺȽɀȯȲȯΎȳȼΎ̲̯͗Ύ̮ΎƥƙƪΎƚƤƙƭ ̸̰˷ΎΎ̱ΎƥƝƦƭƫΎȾȳɀΎȲȽɁΎȾȳɀɁȽȼȳɁΎɄȯȺȽɀȯȲȯΎȳȼΎ̲̯͗Ύ̮ΎƪƝƫƬ˷ΎƜơƦƦƝƪ ̱̯˷ΎΎ̱ΎƬơƩƭƝƬƫΎƪƝƫƬƙƭƪƙƦƬΎɄȯȺȽɀȯɂΎȳȼΎ̲̯͗Ύ̮ΎƨơƫƬƙƛƠơƧ ̱̰˷ΎΎưƙƦƛƤƙΎƜ̃ƠƧƥƝΎBUNKERΎɄȯȺȽɀȯɂΎȳȼΎ̴̯͗Ύ̮ΎƫƙƚƙƬơƛΎ ̱̱˷ΎΎ̱ΎƬƙƪƟƝƬƝƫΎƪƝƟƙƤΎƜơƫƨƝƦƫƙƜƧƪΎƜƝΎƮơƦƫΎɄȯȺȽɀΎ̳̯͗Ύ̮ΎƥƙƫΎƟƭƫǹ ̱̲˷ΎΎ̱ΎƚƧƦƫΎƜƝΎ̰̯ΎƨƙƪƬơƜƝƫΎƜƝΎƚƧƤƧƫΎɄȯȺȽɀΎ̰̯̯͗Ύ̮ΎƚƧƯƤơƦƟΎƜ̃ƙƪƧ ƞƝƫ˹ƬƝΎƤƙΎƬƙƪƟƝƬƙΎƨƝƪΎƨƙƪƬơƛơƨƙƪ˻ ̴Ύ͗ΎƤ̃ƙƦƱΎƨƝƪΎƝƦƬƪƙƪΎƝƦΎƬƧƬƫΎƝƤƫΎƫƧƪƬƝƢƧƫ˻ ƬƪƭƛƙΎƙƤΎ̸̶̱Ύ̲̰Ύ̸̴Ύ̳̲


2

www.elpergami.com

Segona plana On recollir EL PERGAMĂ?

Benz. BP - Begur Cercle Societat Calongí Llibreria el Castell - Calonge Perruqueria Joan - Calonge Herbamel - Castelló d’Emp. Rest. Les Cols - Castelló Super Montserrat - Castelló Mi Spot - Castelló Nou Benzinera BP - Corçà BlueSky Cafè - Empuriabrava Supers Montserrat Engel&VÜlkers - Empuriabrava Benzinera - Empuriabrava Anna M Pelu - Empuriabrava Interhome - Empuriabrava Immocenter - Empuriabrava Goerts & Partnerts - Empuria Port Grec - Empuriabrava Rest. Dlux - Empuriabrava Hiper Plaza - Empuriabrava Taberna del Mar - Empuria GP Supermarket - l’Estartit Kim’s - L’Estartit Of. de Turisme - l’Estartit Bar Puccini - l’Estartit Book shop - l’Estartit Valvi - Estartit Benz Cepsa - Forallac Benz Bp - Forallac Fleca Camila - Forallac Engel&VÜlkers - l’Escala Benzinera Agip - La Bisbal La Latina - La Bisbal Pollastres Ca la Roser Toc Bar - La Bisbal d’Empordà Rei de la Rajola - Medinyà Sa Bucadilleria - Mont-ras Benz BP - Palafrugell Biblioteca Palafrugell Sarfa - Palafrugell Rest. Pinguins - Palafrugell Móngroup - Palafrugell Taverna Salmonete-Palamós Mercat Municipal - Palamós Sarfa - Palamós Delicatessen - Palamós Cinema Kiton - Palamós Cinema Arinco - Palamós Bar la Taverna - Pals Oficines de Turisme - Pals Assalam - Platja d’Aro Cafè Platja d’Aro Friends - Pl. Aro Bar - fleca Dia - Platja d’Aro Caprabo - Platja d’Aro Dental del Sol - Platja d’Aro Dr. Hohne - Platja d’Aro Gabriel Borràs - Platja d’Aro Saleem Kebab - Platja d’Aro Ocine - Platja d’Aro Oficina turisme -Platja d’Aro País divino - Platja d’Aro Rest. Alexandra - Pl. Aro Benzinera Shell- Platja d’Aro Veterinària Pou - Platja d’Aro Benzinera Campsa - La Pera Benzinera - Regencós Glenn van den Bergh - Roses Immocenter - Roses Immo Roses House - Roses Benz Campsa- Sant Antoni Bicicletes Jesús - Sant Antoni Cafè Dalí - Sant Antoni Les Gavarres - Sant Antoni Oficina turisme - Sant Antoni Wok - Sant Antoni Benz BP - Sant Feliu de Guíxols Sarfa - Sant Feliu L’Estanc nº6 - Sant Feliu Espiga d’or - Sant Feliu Evara Electro. - Guíxols Fleca Farreras - St. Feliu Ferreteria 95 - Sant Feliu Taco Ganxó - Guíxols Gabriel Borràs - Guíxols Llenceria Margarita - Guíxols Barcarola - S’Agaró Finques Sa Conca - S’Agaró Fleca Valvi - S’Agaró Tucan Beach - S’Agaró Benzinera BP - Santa Cristina Dental d’Aro - Santa Cristina Of. Turisme - Santa Cristina Benz Repsol - Serra de Daró Corredor Mató - Tamariu Federoptics -Torroella La Latina -Torroella de Montgrí Magda Prat - Torroella Supermercat Llos - Torroella Uankero - Torroella Montgrí Fleca Vall-llòbrega Benz Cepsa - Verges

15 juny - 15 juliol 2011

LA TEVA VEU

opinio@elpergami.com

&›½ŽÖW玌Â‘ĂŠĂƒƒÂ›Ă¸Â›ĂƒĂ–½› ÇŻÂƒÂ…ÂƒÂ?’ƒ†ƒ †‡ Žƒ­ƒƒ–ƒŽ—Â?›ƒ –¹ Â?‘Ž–ƒ …—”ƒ †‡ Žƒ Â?‡–‡Œƒ ‹ǥ •‹ ƒŽ …‘Â?•‡ŽŽ‡”—‹‰Ž‹’”‡‘…—’ƒ˜ƒŽƒ•‡˜ƒÂ•ÂƒÂŽÂ—Â„Â”Â‹Â–ÂƒÂ–ÇĄÂ?‘Â?¹•Šƒ˜‹ƒÂ†ÇŻÂ‘ˆ‡”‹” ÂŽÇŻÂƒÂŒÂ—Â†Âƒ †‡Ž• •‡”˜‡‹• †‡ Â?‡–‡ŒƒǤ ÂŽÂŽ †‹— “—‡ Â?‘ ˜ƒ ’‘†‡” ƒ˜‹•ƒ” †‡ ÂŽÇŻÂ‘Â’Â‡Â”ÂƒÂ–Â‹Â— †‡Ž †‹˜‡Â?†”‡• ’‡”“—° Â?‘ •ƒ„‹ƒ ƒÂ?„ “—‹ Â?Â‡Â‰Â‘Â…Â‹ÂƒÂ”ÇĄ ’‡”Ö –‘–Š‘Â?•ƒ’“—‡—Â?…‘Â?•‡ŽŽ‡”†ǯ Â?–‡”‹‘”–¹‡•’‹‡•†‹Â?•ÂŽÇŻÂƒÂ…ƒÂ?’ƒ†ƒ“—‡ Žǯ‹Â?ˆ‘”Â?‡Â?ÇĄ’‡”–ƒÂ?–ǥ•ƒ’“—‡…ƒ†ƒ†‹ƒŠ‹Šƒ—Â?ƒƒ••‡Â?„Ž‡ƒƒÂ?„“—‹ ‡•’‘–†‹ƒŽ‘‰ƒ”Ǥ •‹—Â?‡š°”…‹–†‡’‘Ž‹…‹‡•˜‡…—•–‘†‹ƒÂ?–ƒ—Â?•‡”˜‡‹†‡ DzÂ?Â‡Â–Â‡ÂŒÂƒÇł“—‡•ǯ‡Â?†ï’ƒÂ?Â…ÂƒÂ”Â–Â‡Â•ÇĄ–‡Â?†‡•ǥ‘”†‹Â?ÂƒÂ†Â‘Â”Â•ÇĄ‡•–”‹•†‡…—‹Â?ÂƒÇĄ ‡–…ǤǤǤÂ?‘¹•Â?‡–‡Œƒ•‹Â?Ă—†‡•ƒŽŽ‘–ŒƒÂ?‡Â?–Ǥ‹–ƒÂ?„¹Ž‹’”‡‘…—’ƒ˜ƒ—Â? Š‹’‘–°–‹……‘Â?ĆŞ‹…–‡‡Â?–”‡•‡‰—‹†‘”•†‡Žƒ”­ƒ‹ƒ…ƒÂ?Â’ÂƒÂ–Â•ÇĄÂ?‘Â?¹•…ƒŽ‹ƒ “—‡’‘•¹•—Â?…‘”†×’‘Ž‹…‹ƒŽ’‡”’”‘–‡‰‹”‡Ž•ƒ…ƒÂ?’ƒ–•ǤƒÂ?’‘…’‘– †‹”“—‡˜ƒÂ?•‡”˜‹‘Ž‡Â?–•ǥ’‡”“—°ÂŽÇŻÂƒÂ•Â•Â‡Â?„Ž‡ƒŠƒ˜‹ƒ–”‡„ƒŽŽƒ–‹†‡…‹†‹– ˆ‡””‡•‹•–°Â?…‹ƒÂ’ÂƒÂ…Ă€Ć¤…ƒ‹–‘–Š‘Â?‡•˜ƒ†‡‹šƒ”’‡‰ƒ”•‡Â?•‡”‡•’‘Â?†”‡ ’‡”“—°Â?‘‡•’‘‰—¹•Â?ƒÂ?‹’—Žƒ”Žǯ‘’‹Â?‹×Â’ĂŻÂ„ÂŽÂ‹Â…Âƒ’”‡…‹•ƒÂ?‡Â?–†‹‡Â?– ‡Ž“—‡ƤÂ?ƒŽÂ?‡Â?–Šƒ†‹–ǥ–‘–‹“—‡Ă–„˜‹ƒÂ?‡Â?–Š‹˜ƒÂŠÂƒÂ˜Â‡Â”ÇĄ’‡”•‹Â?’Ž‡ Â‡Â•Â–ÂƒÂ†Ă€Â•Â–Â‹Â…Âƒ‹Â†Â‹Â˜Â‡Â”Â•Â‹Â–ÂƒÂ–ÇĄƒŽ‰—Â?ƒ’‡”•‘Â?ƒ“—‡‹Â?†‹˜‹†—ƒŽÂ?‡Â?–˜ƒ–”‹ƒ” †‡ˆ‡Â?Â•ÂƒÂ”ÇŚÂ•Â‡ ƒ…–‹˜ƒÂ?‡Â?–Ǥ‹šÖ Â?‘Â?¹• ’‡” ‡•Â?‡Â?–ƒ” ƒŽ‰—Â?‡• †‡ Ž‡• Â?‡Â?–‹†‡• †‡ Žƒ ’‡”•‘Â?ƒ “—‡ –”‡„ƒŽŽƒ ’‡” ‰ƒ”ƒÂ?–‹” Žƒ •‡‰—”‡–ƒ– †‡ totes i tots. ÂŽ•‡Â?›‘” ‡Ž‹’—‹‰ǥ’‘ŽÀ–‹…‡š’‡”‹Â?‡Â?Â–ÂƒÂ–ÇĄ†‡Â?‘•–”ƒ“—‡Â?‘Šƒ‡Â?–°• ”‡•†‡–‘–Â’ÂŽÂ‡Â‰ÂƒÂ–ÇĄ‘’‘–•‡”Â?‹ŽŽ‘”†‹”“—‡Š‘Šƒ‡Â?–°•Â?ƒ••ƒ„¹ǤÂŽÂŽ Â?ƒ–‡‹š”‡’”‡•‡Â?–ƒ’‡”“—°‡Ž•‹Â?†‹‰Â?ƒ–•‡š‹‰‹Â?…ƒÂ?˜‹•’”‘ˆ—Â?†•ǤÂŽÂŽ ¹•—Â?‡š‡Â?’Ž‡†‡Ž•‰‘˜‡”Â?ƒÂ?–•“—‡‡Â?•Â?‡Â?–‡‹š‡Â?’‡”“—°ƒ……‡’–‡Â? …‘•‡•†‡…ƒ”ƒƒƒ…‘Â?•‡‰—‹”‘„Œ‡…–‹—•‡…‘Â?Ă–Â?‹…•‹•‘…‹ƒŽ•“—‡Â?‘‡Â?• exposen obertament. I no ĂŠs un exemple aĂŻllat, en tenim molts. En Trias deia entendre els indignats i, el dia desprĂŠs de guanyar Ž‡• ‡Ž‡……‹‘Â?• Œƒ †‡Â?ƒÂ?ƒ˜ƒ —Â? †‡•ƒŽŽ‘–ŒƒÂ?‡Â?– ‡š’”¹•Ǥ ÇŻ ‡”‡— s’autoproclamava indignat tambĂŠ, i ara no piula sobre el tema ni ŽǯŠ‡Â?˜‹•–’‡”Žƒ’Žƒ­ƒǤ En contrapartida, vaig veure, a la concentraciĂł de repulsa a les Â…Â?””‡‰—‡•Â’Â‘ÂŽÂ‹Â…Â‹ÂƒÂŽÂ•ÇĄ—Â?†‡Ž•ƒŽ…ƒŽ†ƒ„Ž‡•“—‡‡”ƒ…‘Š‡”‡Â?–ƒÂ?„‡Ž“—‡ havia proclamat en perĂ­ode preelectoral en el sentit de compartir la ’”‘–‡•–ƒ ‹Â?†‹‰Â?ƒ†ƒ ‹ †‡ •‡Â?–‹”nj•‡ ‹Â?Â–Â‡Â”Â’Â‡ÂŽČ‰ÂŽÂƒÂ– ’‡Ž Â?‘˜‹Â?‡Â?– …‘Â? ƒ ’‘ŽÀ–‹…“—‡¹•ǤƒÂ?„¹‡•–Â?„¹ƒ†‘Â?ÂƒÂ”ÇŚÂ•Â‡“—‡Â?‘–‘–•‡Ž•’‘ŽÀ–‹…••×Â? iguals. De totes maneres, per canviar la societat hem de prendre Žƒ‹Â?‹…‹ƒ–‹˜ƒ†‡•†‡Â„ÂƒÂ‹ÂšÇĄ‹•‡‰—‹”ƒ’”‡–ƒÂ?–Ǥƒ‡š’‡”‹°Â?…‹ƒÂ†ÇŻÂƒÂ“—‡•–ƒ Â?Â‘Â„Â‹ÂŽÂ‹Â–ÂœÂƒÂ…Â‹Ă—‡Â?•‡•–Â?‡Â?•‡Â?›ƒÂ?–“—‡ÂŽÇŻÂ‡Â•Â’‡”ƒÂ?­ƒ‹‡Ž–”‡„ƒŽŽ…‘Â?…”‡– •‡”ƒÂ?†‡…‹•‹—•’‡”‹Â?’—Ž•ƒ”‡Ž•…ƒÂ?˜‹•“—‡Â?‡…‡••‹–‡Â?Ǥ

Ă˜Ă§Â›Ă?ĂŁĂƒĂŠĂ˛ÂŽĂƒÂ›Ă„ĂŁÂ‘ĂŠĂ„ĂŁÂŽĂ„Ă§Âƒ ÍšÍ&#x; †‡ ÂƒÂ‹Â‰ÇĄ a primera hora del matĂ­ …‘Â?‡Â?­ƒ˜‡Â? ƒ rebre missatges “—‡ Žƒ­ƒ ƒ – ƒ ÂŽ — Â? › ƒ e s t a v a encerclada de ‘••‘• †ǯ•“—ƒ†”ƒ ‹ —Â?”†‹ƒ ”„ƒÂ?ƒǤ ‘–• –”ƒ•„ƒŽ•ƒ–• ‹ ‡Â? ”‡••‘Â?ƒ„‡Â? ƒŽ …ƒ’ Ž‡• ’ƒ”ƒ—Ž‡• †‡Ž ‘Â?•‡ŽŽ‡” †‡ Žƒ ‡’”‡••‹×ǥ ‡Ž‹’ —‹‰ǥ Ç˛Â’ÂƒÂ–Â‹Âƒ ’‡” Žƒ •‡‰—”‡–ƒ– †‡Ž• acampatsâ€?. Asseguts a terra, cridant consignes, gent gran dient ’ƒ”ƒ—Ž‡• †‡ •—’‘”–ǥ ‹ –‘–• Â?ƒŽ‰”ƒ– ÂŽÇŻ ‡Ž‹…‘’–‡” †‘Â?ƒ˜ƒ ˜‘Ž–‡•’‡Ž…‡ŽǤ‘–Š‘Â?ƒ••‡‰—–Â’ÂƒÂ…Â‹Ć¤…ƒÂ?‡Â?–Ǥ‡”—Â?Žƒ–‡”ƒŽ ‡Â?–”‡Â?—Â?‰”—’•†‡͙͘Â?‘••‘•…ƒ””‡‰ƒÂ?–…‘Â?–”ƒ–‘–‡Ž•“—‡ ‡•–”‘„‡Â?’‡”†ƒ˜ƒÂ?–ǥƤÂ?•“—‡ƒ””‹„‡Â?ƒÂ?Â‘Â•ÂƒÂŽÂ–Â”Â‡Â•ÇĄƒ••‡‰—–• ƒ–‡””ƒ‹Žƒ‰‡Â?–‡•˜ƒÂ?‘˜‡Â?–ƒÂ?‡•—”ƒ“—‡‡Ž•ƒ‰”‡†‡‹š‡Â?ÇĄ arriben a mi, cop de porra al genoll, cop de porra al cap, cop de porra el llavi, resum 8 punts. —‡ —• ’‡Â?•‡— “—‡ ÂƒÂ‹ÂšĂ– Â•ÇŻÂƒÂ…ÂƒÂ˜Âƒ ƒ …‘’• †‡ Â’Â‘Â”Â”ÂƒÇĄ ‡Ž “—‡ ƒ“—‡•–•†‹‡•Â•ÇŻÂŠÂƒ…‘Â?Â•Â–Â”Â—ĂƒÂ–ÇĄŽƒ‹Â?†‹‰Â?ÂƒÂ…Â‹Ă—‹‡ŽŒƒÂ?ǯŠ‹’”‘—ǥ …‘Â?’ƒ”–‹–’‡”–‘–•‹–‘–‡•Â?‘‡•’‘–ƒ…ƒ„ƒ”ÂƒÂ“Â—Ă€Ç¤ÂŽ’‘†‡” Ž‹ˆƒ’‘”‡Ž“—‡‡•–Â?ÇĄ•‡Â?•‡‹Â?–‡”Ž‘…—–‘”•ǥ—Â?•—’‘”–’‘’—Žƒ” …‘Â?Â?ƒ‹˜‹•–Ǥ‹šÖÂ?‘Â•ÇŻÂƒÂ…ÂƒÂ˜ÂƒÂƒÂ“Â—Ă€Ç¨ÂŽ’‘†‡”¹•†‡Ž’‘„Ž‡Ǥ ‘–•‹–‘–‡•ǥ–‡Â?‹—ƤŽŽ•‹ƤŽŽ‡•ǥÂ?‡–•‹Â?‡–‡•ǥ’‡Ž•‡—ÂˆÂ—Â–Â—Â”ÇĄ’‡Ž ˜‘•–”‡ˆ—–—”‹‡Ž†‡Žƒ•‘…‹‡–ƒ–“—‡Š‡Â?…‘Â?Â•Â–Â”Â—ĂƒÂ–ƒÂ?„–ƒÂ?–• ‡•ˆ‘”­‘•Ǥ‡…‡••‹–‡Â?•‡”njŠ‹–‘–•‹–‘–‡•Ǥ‡…‡••‹–‡Â?“—‡ ƒÂ?‡—ƒŽ‡•…‘Â?…‡–”ƒ…‹‘Â?•ǥ“—‡Š‹Šƒ—”Â?ÇĄ–‘–Š‘Â?Š‹Šƒ†‡•‡”Ǥ ÂŽÂ?‘˜‹Â?‡Â?––¹ÂˆÂ‘Â”Â­ÂƒÇĄƒÂ?„–—‡Â?–‹Â?†”Â?Â?¹•Ǥ‘’ƒ–‹—–‘–• ‹–‘–‡••‘Â?Â’ÂƒÂ…Ă€Ć¤…•ǥ‡ŽŽ•Â?‘Ǥ Â?•–”‘„‡Â?ƒŽƒ…‘Â?…‡Â?Â–Â”ÂƒÂ…Â‹Ă—“—‡Š‹Šƒ—”Â?ƒ“—‡•–†‹‡•ƒ –‘–•‡Ž•’‘„Ž‡•†‡ƒ–ƒŽ—Â?›ƒǨ‹šÖÂ?‘Â?¹•¹•‡Ž’”‹Â?…‹’‹ǥÂ?‘ ens representen, no treballen per nosaltres, treballen pel ’‘†‡”‡…ÖÂ?‘Â?‹…ǨÂ?‹Â?ÇŚÂ?‘•‹“—‡Â?‘’ƒ”‹ǨǨ

Jaume Delclòs i Ayats

Jordi Oriola

&ÂŽĂ„Ă?Ă˜Ă§ÂƒĂ„Í?ÂĽÂŽĂ„Ă?Â˝ÂƒÂ—ÂƒĂ™Ă™Â›Ă™ÂƒÂŚĂŠĂŁÂƒÍŠ A la pĂ gina 3 de El PergamĂ­ del 15 d’abril al 15 de maig (http://elpergami.com/ index.php?option=com_content&view=a rticle&id=44&Itemid=29 ), Jaume Delclòs ‡• ’”‡‰—Â?–ƒ ȋ‹ ‡Â?• ’”‡‰—Â?Â–ÂƒČŒ ƤÂ?• “—ƒÂ? estem disposats a engolir les receptes del mandat neolliberal mundial. No estĂ  •‘Ž ‡Â? Žƒ •‡˜ƒ Â”Â‡Â“Â—Â‡Â•Â–ÂƒÇĄ •‘Â? …ƒ†ƒ …‘’ Â?¹•‡Ž•“—‡‡Â?•ˆ‡Â?ŽƒÂ?ƒ–‡‹šƒ’”‡‰—Â?–ƒǤ ‘ ˆƒ –‡Â?’• “—‡ Â?‡ Žƒ ÂˆÂƒÂ‹Â‰ÇĄ ƤÂ?• ƒŽ ’—Â?– d’haver escrit un llibre de mĂŠs de 400 pĂ gines sobre la globalitzaciĂł, les seves …‘Â?•‡“ò°Â?…‹‡• ‹ ƒŽ–‡”Â?ƒ–‹˜‡• ’‘••‹„Ž‡•Ǥ 2•†‡ŽŽ‹—”‡ÂƒÂ……¹•‹‡Ž–”‘„ƒ”Â?Â?ˆÂ?…‹ŽÂ?‡Â?–ƒ Internet teclejant el tĂ­tol â€?Las cosas por su Â?‘Â?„”‡dz‡Â?“—ƒŽ•‡˜‘Ž…‡”…ƒ†‘”Ǥƒ†ƒ…‘’ “—‡†ƒ Â?¹• …Žƒ” ƤÂ?• ƒ “—‹Â? ’—Â?– ŽǯŠ‘Â?‡ pot ser un llop per l’home, dit sigui això ƒÂ?„ ’‡”†× †‡Ž• ŽŽ‘’•ǥ —Â?ƒ ‡•’°…‹‡ †‡ Žƒ “—‡ ’‘†”À‡Â? ƒ’”‡Â?†”‡ Â?‘Ž–‡• …‘•‡• ’‡Ž “—‡ ˆƒ ƒ Â•Â‘ÂŽÂ‹Â†ÂƒÂ”Â‹Â–ÂƒÂ–ÇĄ ‡•’‡”‹– †‡ ˆƒÂ?Ă€ÂŽÂ‹Âƒ ‹ grup i treball en comĂş. ‡–ÂƒÂ“Â—Ă€ƒŽ‰—Â?‡•”‡•’‘•–‡•ƒŽƒ’”‡‰—Â?–ƒ de Jaume Delclòs. Per una banda, la televisiĂł i la cultura de “tonto l’últimâ€? han convertit cada individu en una illot ÂƒĂƒÂŽÂŽÂƒÂ– †‡ Žƒ ”‡•–ƒǤ ‡” ÂƒÂŽÂ–Â”ÂƒÇĄ ‡Ž “—‡ –‡Â?‹Â? al damunt ĂŠs una barreja explosiva de  Č‹Â?Â?š‹Â? „‡Â?‡Ƥ…‹ possible en el mĂ­nim temps possible),  Č‹Â‡ÂšÂ…ÂŽÂ—Â•Â‹Â˜ÂƒÂ?‡Â?– Žƒ Humor

Â‘ÂƒĂƒĂ–ÂƒÂ—Âƒ

Â?‡‹–ƒ–†‡Žƒ‹†‡‘Ž‘‰‹ƒŽŽ‹„‡”ƒŽ“—‡„‡Â?‡Ƥ…‹ƒ ƒŽÂ…ÂƒÂ’Â‹Â–ÂƒÂŽČŒÇĄ  VČ‹Â†Â‡Â•ÂƒÂ’ÂƒÂ”Â‹Â…Â‹Ă— †‡ˆ”‘Â?–‡”‡•‹†‡Ž‡•”‡‰Ž‡•†‡ŽŒ‘…’”Ö’‹‡• †‡ …ƒ†ƒ Â’ÂƒĂ€Â•ČŒÇĄ 

 ÇŚ (immediatesa en les transaccions virtuals) ‹   ȋ‹Â?’‘•‹…‹× ˆ‘”­ƒ†ƒ †‡Ž –—”„‘…ƒ’‹–ƒŽ‹•Â?‡ Â?Â‡Â‘ÂŽÂŽÂ‹Â„Â‡Â”ÂƒÂŽÇŁ …‘’• Â†ÇŻÂ‡Â•Â–ÂƒÂ– Č? Â?†‘Â?Â°Â•Â‹ÂƒÇĄ ‹Ž‡ǥ ”‰‡Â?–‹Â?ÂƒÇĄ etc.], privatitzacions massives dels bens …‘Â?—Â?• Č?Â‘ÂŽÂ‹Â˜Â‹ÂƒÇĄ ĂŻÂ•Â•Â‹ÂƒÇĄ ‘ŽÖÂ?Â‹ÂƒÇĄ —†nj Â?ÂˆÂ”Â‹Â…ÂƒÇĄƒ”ƒ ”ŽƒÂ?Â†ÂƒÇĄ ”°…‹ƒ‹Â‘Â”Â–Â—Â‰ÂƒÂŽÇĄƒ˜‹ƒ– •’ƒÂ?Â›ÂƒÇĄ ‡–…ǤČ? ‹ ˜‹‘Ž°Â?…‹ƒ Â†ÇŻÂ‡Â•Â–ÂƒÂ–ČŒÇ¤ ƒ ˆƒ –‡Â?’•“—‡‘„‡”–ƒ’ŽƒÂ?˜ƒ’”‘Â?‘•–‹…ƒ” “—‡ Žƒ ˆ—Â?…‹× ’”‹Â?‘”†‹ƒŽ †‡Ž• ‡š°”…‹–• moderns seria el manteniment de l’ordre interior! ‘Â? Œƒ ˜ƒ‹‰ ƒ••‡Â?›ƒŽƒ” ‡Â? —Â? ‡•…”‹– –‹–—Žƒ– DzԠԥ …Š‹Â?‹–‘•dzǥČ?‹Č? Žƒ ˆƒÂ?‘•ƒ “competitivitatâ€? consisteix en una carrera de rates, on el guanyador sempre ĂŠs el capital i els perdedors ens hi anem †‡‹šƒÂ?– †”‡–• ‹ …‘Â?“—‡•–‡• •‘…‹ƒŽ• ƒ†“—‹”‹†‡•ƒŽŽŽƒ”‰†‡Â?‘Ž–•ƒÂ?›•†‡ŽŽ—‹–ƒ social, de molt patiment i de molta sang. PodrĂ­em comparar la competitivitat globalitzada amb un campionat mundial ‡Â?‡Ž“—‡…ƒ†ƒÂ’ÂƒĂ€Â•ÂŒÂ—Â‰Â—ÂąÂ•ƒÂ?„Ž‡••‡˜‡• ’”Ö’‹‡• Â?‘”Â?‡•Ǥ ‡Â?’”‡ Š‹ Šƒ—”Â? ÂƒÂŽÂ‰ĂŻ ‡Â? ƒŽ‰—Â? Â”ÂƒÂ…Ă— †‡ Â?‘Â? “—‡ǥ ˆ‘”­ƒ– ’‡” Žƒ necessitat, estarĂ disposat a rebaixar els seus drets i les seves expectatives.

Pels carrers de Barcelona llegeixo publicitat electoral i ˆƒ˜‡Â?‹”Â?ƒŽ†‡’ƒÂ?šƒǤÂ?†‹—“—‡¹•DzÇŻÂƒÂŽÂ…ÂƒÂŽÂ†Â‡†‡Ž‡• personesâ€?, un missatge mĂŠs buit, impossible; i l’altre ‡š’Ž‹…ƒ “—‡ Dz Â?‹ Â?ÇŻÂƒÂ‰Â”ÂƒÂ†Âƒ ƒ”…‡Ž‘Â?ÂƒÇłÇĄ ‹ †‡Â?‘•–”ƒ •‡”—Â?‡‰‘…°Â?–”‹…“—‡…”‡—“—‡‡Â?•‹Â?–‡”‡••ƒ‡Ž“—‡Ž‹ ƒ‰”ƒ†ƒǤÂ?¹•…‘Â?’ƒÂ?›†‡’ƒ”–‹–†‡Žĥ“—‡ǥ†‡•†‡ Žƒ ‡Â?Â‡Â”ÂƒÂŽÂ‹Â–ÂƒÂ–ÇĄ”‡–ƒŽŽƒ‡Â?ˆƒ˜‘”†‡Ž•”‹…•ǥ‹ÂŽÇŻÂƒÂŽÂ–”‡¹•†‡Ž Â?ƒ–‡‹š’ƒ”–‹–“—‡‡Žƒ’ƒ–‡”‘“—‡Šƒ‹Â?’—Ž•ƒ–Â?‡•—”‡• Â†ÇŻÂƒÂŒÂ—Â•Â–ÇĄ †‡• †‡ ÂƒÂ†Â”Â‹Â†ÇĄ ’‡” •ƒŽ˜ƒ‰—ƒ”†ƒ” ‡Ž• Â?‡‰‘…‹• dels rics tambĂŠ, mentre un impacient Rajoy els voldria ƒˆƒ˜‘”‹”‡Â?…ƒ”ƒÂ?¹•Ǥ ÂŽÂŽÂƒÂ˜Â‘Â”Â•ÇĄ’ƒ••‡ŒƒÂ?–’‡Ž…‡Â?–”‡†‡ ƒ”…‡Ž‘Â?ÂƒÇĄŽŽ‡‰‡‹š‘—Â?…ƒ”–‡ŽŽ“—‡†‹—ǣDzŽƒ­ƒƒ–ƒŽ—Â?›ƒ ÇŚŽƒ­ƒƒŠ”‹”Ǥ‡•‹•–‹Â?Œ—Â?–‡•ǨdzǤ‡”ÖÂ?‘¹•…ƒ’Â’ÂƒÂ”Â–Â‹Â–ÇĄ •‹Â?Ă— “—‡ •×Â? ’‡”•‘Â?‡• ƒ…ƒÂ?’ƒ†‡• “—‡ ”‡„—–‰‡Â? —Â?•’ƒ”–‹–•“—‡Â?‘•‡”˜‡‹š‡Â?’‡”ÂˆÂ‡Â”ÇŚÂ?‘•˜‹—”‡‡Â?—Â?ƒ •‘…‹‡–ƒ– †‡Â?‘…”Â?Â–Â‹Â…ÂƒÇĄ •‹Â?Ă— “—‡ Ž‡‰‹–‹Â?‡Â? “—‡ ‡Ž• “—‡ tenen la paella pel mĂ nec exerceixin una dominaciĂł ‹Â?ÂƒÂ’Â‡ÂŽČ‰ÂŽÂƒÂ„ÂŽÂ‡•‘„”‡Ž‡•…Žƒ••‡•’‘’—Žƒ”•Ǥ‡”“—°•‹’‘†‡Â? ˜‘–ƒ” …ƒ†ƒ “—ƒ–”‡ ƒÂ?›•ǥ ’‡”Ö –‡Â?‹Â? „‹’ƒ”–‹†‹•Â?‡• “—‡•ǯ‡Â?…ƒ””‡‰—‡Â?†‡”‡†—‹”Ž‡•‹Â?•—Ƥ…‹‡Â?–•’‘ŽÀ–‹“—‡• •‘…‹ƒŽ• ‹ Â?‘ Š‹ Šƒ Â?‡…ƒÂ?‹•Â?‡• ’‡” ƒ˜ƒÂ?­ƒ” ‡Â? —Â?ƒ †‡Â?Â‘Â…Â”ÂƒÂ–Â‹Â–ÂœÂƒÂ…Â‹Ă— †‡ Žǯ‡…‘Â?‘Â?Â‹ÂƒÇĄ Š‡Â? †‡ ”‡…‘Â?°‹š‡” “—‡ Â?‘ ˜‹˜‹Â? ‡Â? †‡Â?‘…”Â?…‹ƒ ȋ‡–‹Â?Â‘ÂŽĂ–Â‰Â‹Â…ÂƒÂ?‡Â?– Dz‡Ž ’‘†‡”†‡ŽÂ’Â‘Â„ÂŽÂ‡ÇłČŒ‹’‘†‡Â?—Â?‹”njÂ?‘•ƒŽ•Â’ÂƒĂƒÂ•Â‘Â•†‡Žƒ”‹„ƒ •—† †‡Ž ‡†‹–‡””ƒÂ?‹ “—‡ ‡š‹‰‡‹š‡Â? †‡Â?‘…”Â?…‹ƒ ”‡ƒŽ ‹ s’organitzen per veure com la construeixen. ‘”†‹”‹‘Žƒ‹ ‘Ž…Š

GrĂ cies a la globalitzaciĂł, entrem aixĂ­ ‡Â?—Â?ƒ‡•’‹”ƒŽ†‡•…‡Â?†‡Â?–“—‡‡Â?•’‘”–ƒ directament a les tenebres abismals. “—‡ŽŽƒ Â?‡”ƒ˜‡ŽŽ‘•ƒ Â‰ÂŽÂ‘Â„ÂƒÂŽÂ‹Â–ÂœÂƒÂ…Â‹Ă— “—‡ Šƒ˜‹ƒ†‡•‡”Ç˛ÂŽÂƒÂ?ƒ”‡ƒ“—‡ˆ‡••—”ƒ”–‘–‡• Ž‡•Â„ÂƒÂ”Â“Â—Â‡Â•ÇłÇĄŠƒ”‡•—Ž–ƒ–•‡”‡Â?”‡ƒŽ‹–ƒ–—Â? tsunami de destrucciĂł planetĂ ria, en el “—‡Â?‘Â?¹•Â?ƒ˜‡‰—‡Â?‡Ž•‹‘–•†‡Ž—š‡Ǥ‘Â? ja s’ha demostrar amb la contaminaciĂł ‰Ž‘„ƒŽ †‡ Ž‡• Š‹’‘–‡“—‡• ‡•…‘Â?„”ƒ”‹ƒ ȋ•—„nj’”‹Â?Â‡ČŒÇĄŽƒÂ‰ÂŽÂ‘Â„ÂƒÂŽÂ‹Â–ÂœÂƒÂ…Â‹Ă—˜‹Â?†”‹ƒƒ•‡” com el sexe en grup amb desconeguts i •‡Â?•‡ Â’Â”Â‡Â•Â‡Â”Â˜ÂƒÂ–Â‹Â—ÇĄ ƒÂ?„ Žƒ †‹ˆ‡”‡Â?…‹ƒ †‡ “—‡ ‡Ž• “—‡ ‡Â? ”‡„‡Â? Ž‡• …‘Â?•‡“ò°Â?…‹‡• •‘Â?‡Ž•’ƒŽƒÂ?‰ƒÂ?‡”•ǥ“—‡Â?‹–ƒÂ?•‘Ž•Š‡Â? ’ƒ”–‹…‹’ƒ–†‡Žƒˆ‡•–ƒǨ ƒ ˆƒ –‡Â?’• “—‡ ‹Ž–‘Â? ”‹‡†Â?ƒÂ?ÇĄ ‰—”— de la economĂ­a, premi Nobel i Ă nima mater del neocapitalisme amb la seva doctrina del schock[ii] i la seva “Escola †‡ ÂŠÂ‹Â…ÂƒÂ‰Â‘ÇłÇĄ Š‘ †‹‰—¹ „‡Â? Â…ÂŽÂƒÂ”ÇŁ DzƒÂ? sols una crisi, real o percebuda, produeix ƒ—–°Â?–‹…•…ƒÂ?˜‹•ǤǤǤ”‡…“—‡ƒ“—‡•–ƒ¹•Žƒ Â?‘•–”ƒ ˆ—Â?…‹× ’”‹Â?Â‘Â”Â†Â‹ÂƒÂŽÇŁ †‡•‡Â?˜‘Ž—’ƒ” ƒŽ–‡”Â?ƒ–‹˜‡• ƒ Ž‡• ’‘ŽÀ–‹“—‡• ‡š‹•–‡Â?–• ‹ Â?ƒÂ?–‡Â?‹”njŽ‡• ˜‹˜‹‡• ‹ †‹•’‘Â?‹„Ž‡•ǥ ƤÂ?• “—‡ÂƒÂŽÂŽĂ–Â’Â‘ÂŽĂ€Â–Â‹Â…ÂƒÂ?‡Â?–‹Â?’‘••‹„Ž‡‡•–‘”Â?‹ polĂ­ticament inevitableâ€?.[iii] Escoltat això, entre el dubte raonable sobre si la “crisiâ€? actual ĂŠs sobrevinguda, o mĂŠs ƒ˜‹ƒ–’”‘˜‘…ƒ†ƒ’‡”–ƒŽ†‡‰‡Â?‡”ƒ”ƒ“—‡•– Dz‡Â?–‘”Â? ÂƒÂ†Â‡Â“Â—ÂƒÂ–Çł “—‡ ‡Â?• …‘Â?†‹…‹‘Â?ƒ ƒ

acceptar allò inacceptable. La doctrina †‡Ž •…Š‘…Â? ‡• „ƒ•ƒ ‡Â? ÂƒÂ’Â”Â‘Ć¤–ƒ” —Â? esdeveniment aclaparador (cop d’estat ƒ ‹Ž‡ǥ –•—Â?ƒÂ?‹ ƒ Â?†‘Â?Â°Â•Â‹ÂƒÇĄ …ƒ‹‰—†ƒ †‡Ž ˜ƒŽ‘”†‡Ž†‡—–‡•‘„‹”Â?ƒ ”°…‹ƒ‹Â‘Â”Â–Â—Â‰ÂƒÂŽÇĄ etc.) per implementar a ritme accelerat —Â?ƒ „ƒ–‡”‹ƒ †‡ Â?‡•—”‡• †”Â?•–‹“—‡• †‡ retallades socials i privatitzaciĂł de bens ’ï„Ž‹…•ƒ„ƒÂ?•†‡“—‡ŽƒÂ’Â‘Â„ÂŽÂƒÂ…Â‹Ă—ÇĄ‡Â?…ƒ”ƒ en estat de schock per l’esdeveniment sobrevingut o provocat, tingui temps †‡ ”‡ƒ……‹‘Â?ƒ”Ǥ“—À –¹ǥ „‡Â?˜‘Ž‰—– ƒ—Â?‡ ‡Ž…ŽÖ•ǥ—Â?ƒ†‡Ž‡•‡š’Ž‹…ƒ…‹‘Â?•ƒŽDz•‹Ž°Â?…‹ †‡Ž•ƒÂ?›‡ŽŽ•dz“—‡Ž‹…‘•–ƒ…‘Â?’”‡Â?†”‡Ǥ ‹Â?• “—ƒÂ?ÇĄ ‡• ’”‡‰—Â?–ƒ ƒ—Â?‡ ‡Ž…ŽÖ•Ǥ ”‘„ƒ„Ž‡Â?‡Â?– ƤÂ?• “—‡ …ƒ†ƒ —Â? †‡Ž• individus aĂŻllats davant del seu televisor (naturalment LED, 60 polsades, TDT, alta †‡ƤÂ?‹…‹×ǥ ‡–…Ǥǥ Â‡Â–Â…Ç¤Ç¨ČŒ ”‡„‹ •‘„”‡ •À Â?ƒ–‡‹š ‹ ‡Â? Â’Â”Ă–Â’Â‹Âƒ …ƒ”Â? Ž‡• …‘Â?•‡“ò°Â?…‹‡• †‡ l’imperi del capital sense Ă nima sobre les ’‡”•‘Â?‡•Ǥ‡”Â?Â–ÂƒÂ”Â†ÇĄ•‡”Â?Â?‘Ž–Â–ÂƒÂ”Â†ÇĄ‡ŽÂ?ƒŽ Œƒ ˆƒ”Â? –‡Â?’• “—‡ ‡•–ƒ”Â? ÂˆÂ‡Â–ÇĄ ÂŽÇŻÂŠÂ‘ÂŽÂ‘Â…ÂƒÂ—Â•Â– dels drets socials i humans haurĂ  estat consumat. ‘Â? ‡Ž •‡Â?›‘” ‡Ž…ŽÖ•ǥ Œ‘ –ƒÂ?„¹ –‹Â?Â… —Â?ƒ ’”‡‰—Â?–ƒ “—‡ ƒ†”‡­‘ ƒŽ• Dz‡š’‡”–•dz ‡Â? ‡…‘Â?‘Â?Â‹ÂƒÇŁ  

 ÇĄ ÇŤ ƒ˜‹†‡Â?’ƒ— PalamĂłs

curiosa@elpergami.com

Foto curiosa

Atenció anunciants! Sabeu quÊ es el PGD? És el control de tirada que garantitza la quantitat d’exemplars que s’imprimeixen. L’única dada fiable per conèixer les còpies reals impreses. Compte! que no l’enganyin, asseguri’s i exigeixi el segell i el control certificat de www.ojd.es/ Sense el certificat no tÊ garanties de la verdadera difussió de la seva inversió. TÊ dret a saber per quants exemplars està pagant. Pregunti, no es deixi enganyar.

Foto: Xin-Xan Kuang No Shofan

>&/EE&dEKd&ZKEdZ^͘>^Zh4>>^dDÍ?

Aquestes dues fotos corresponen a la cruĂŻlla entre el carrer IndĂşstria i el carrer AragĂł, de PalamĂłs. ŽžƉŽĚĞƾÇ€ÄžĆľĆŒÄžÍ•Ä‚ĹŻÄ‚ĨŽƚŽĹ?ĆŒÄ‚ĹśÍ•ĹšĹ?ŚĂƾŜƉĂĆ?ĚĞÇ€Ĺ?ĂŜĂŜƚĆ?Ä‚ĹľÄ?ƾŜĂÄŽĹŻÄžĆŒÄ‚ĚĞÄ?ŽŜƚĞŜĹ?ÄšĹ˝ĆŒĆ?ĚĞĆŒÄžĆ?Ĺ?ĚƾĆ? Ä?Žů͟ůĂƉĆ?ĂŜƚĞůžĂƚĞĹ?džƉĂĆ?͘ĹŻÄ‚ĨŽƚŽƉĞĆ&#x;ƚĂǀĞĹ?ĞžĞůžĂƚĞĹ?džƉĂĆ?ĚĞÇ€Ĺ?ĂŜĂŜƚĆ?͘ƋƾĞĆ?ƚĂǀĞĹ?ĂĚĂ͕Ć‰ÄžĆŒĹžÍ•ĚĞĆ?ĚĞ l’altre costat de carrer. I aquĂ­... Aii! Els va fallar la punteria a l’hora de situar el pas de vianants. El rebaix d’accĂŠs a la vorera els queda desplaçat cap a l’esquerra...

Periòdic mensual gratuït de la Costa Brava Edita: El pergamí, S.C. Dipòsit legal: B3272-2007 Direcció general: David Muùoz à vila Direcció editorial: Nuri Serradell Puigdemont Direcció publicitat: Jaime Acevedo Donas

KÄŽÄ?Ĺ?ŜĂ͗ C\ Muntaner, 19 17230 PalamĂłs Publicitat: T 972 319 543 - 675 97 94 92 - 675 97 94 90 opinio@elpergami.com publicitat@elpergami.com Ĺ˝ĹśĆšĆŒĹ˝ĹŻĚĞĆ&#x;ĆŒÄ‚ÄšÄ‚

20.000 exemplars www.odj.es/PGD

Ć?Ć‰ÄžĆŒĹľÄžĆšĹŻÄ‚ĆŒÄžĆ‰ĆŒĹ˝ÄšĆľÄ?Ä?Ĺ?ĹżĚĞůĆ?Ä?ŽŜĆ&#x;ĹśĹ?ƾƚĆ?Ä?Ĺ?ƚĂŜƚĹŻÄ‚Ć?ĞǀĂ procedència. El PergamĂ­ no comparteix necessĂ riament les opinions ni es fa responsable dels anuncis. Amb la col¡laboraciĂł:


3

www.elpergami.com

15 juny - 15 juliol 2011

EŽơĐŝĞƐůŽĐĂůƐ

>͛ŵƉŽƌĚăƚĂŵďĠƐ͛ŝŶĚŝŐŶĂ ZŽƐĞƐ͕>ĂŝƐďĂů͕WĂůĂĨƌƵŐĞůů͕WĂůĂŵſƐŝ^ĂŶƚ&ĞůŝƵƚĞŶĞŶĐŽŵŝƐƐŝŽŶƐĚ͛ŝŶĚŝŐŶĂƚƐƉĞƌĨĞƌƉƌŽƉŽƐƚĞƐƉĞƌŵŝůůŽƌĂƌůĂĚĞŵŽĐƌăĐŝĂĂůƐƉŽďůĞƐ

L

es propostes dels indignats en línies generals, tant de les acampades i comissions de Roses, La Bisbal, Palafrugell, Palamós i Sant Feliu de Guíxols com la resta que es fan a nivell de Catalunya i també d’Espanya són: Eliminació dels privilegis de la classe política: Controlar l’absentisme parlamentari Supressió de privilegis fiscals i equiparació amb el salari mitjà Eliminació de la immunitat legal Publicació obligatòria del patrimoni Reducció dels càrrecs designats a dit Limitació de mandats a dues legislatures

Xerrada d’Arcadi Oliveres a l’assamblea de Girona participativa; a Itàlia han aconseguit amb aquest fet tirar enrerre les pretensions del seu president de no presentar-se als judicis.

Lluita contra l’atur: Repartiment de tasques per fomentar reduccions de jornada i conciliació laboral Jubilació als 65 anys Bonificacions per a empreses amb menys del 10% de treballadors temporals Garanties laborals Restabliment dels subsidi de 426 euros als aturats de llarga durada Prohibició del repart de dividents als alts executius a les empreses que haguin fet un ERO

Les assamblees a l’Empordà: Els pobles més participatius de la zona envers aquest moviment, on es realitzen assamblees, col·loquis, cacerolades... són Roses, la Bisbal, Palafrugell, Palamós i Sant Feliu de Guíxols. A Roses el moviment s’anomena (RR) Roses Reacciona, tenen bústes de suggerències i puns d’informació per la vila. La seva pàgina web és democraciarealrosesreacciona.blogspot.com

Dret a l’habitatge: Expropiació pública dels pisos que no s’han venut i traspàs al mercat de lloguer protegit Ajudes al lloguer per a joves i persones amb pocs recursos Dació com a pagament suficient per cancel·lar la hipoteca Serveis públics: Control independent de pressupostos i despeses Contractació de personal sanitari per reduir les llistes d’espera Contractació de professors per garantir una ràtio adequada d’alumne per aula Reducció de costos a les matrícules universitàries Finançament públic de la recerca per garantir-ne la independència Transport públic econòmic, ecològic i de qualitat Aplicació de la llei de dependència Control dels bancs: Prohibició de qualsevol rescat a entitats bancàries Augment dels impostos del sector en funció de la despesa social provocada per la crisi Devolució de tot el capital públic aportat Prohibició d’invertir en paradisos fiscals Regulació de sancions a la mala praxi i als moviments especulatius Fiscalitat: Reducció de la despesa militar Augment del tipus impositiu a les grans fortunes Eliminació de les SICAV Recuperació de l’impost sobre el patrimoni Control real i efectiu del frau fiscal Promoció internacional de la taxa Tobin sobre les transaccions financeres Llibertats ciutadanes: Abolició de la llei Sinde i protecció de la llibertat a internet Referèndums obligatoris per les qüestions de gran importància o que arribin de la UE Modificació de la llei electoral per garantir un sistema autènticament representatiu i proporcional Independència del poder judicial Democràcia interna als partits

A la Bisbal, s’anomena indignats de la Bisbal i pobles veïns, les assamblees es celebren els divendres a les 19h a la plaça del Castell, a més es convoquen comissions d’artesans. La seva pàgina web és http://indignatslabisbalipoblesveins. blogspot.com A Palafrugell, són Empordà revolution, les assamblees es fan a la plaça Nova els dissabtes a les 18:30h, i es convoquen cacerolades, la seva pàgina web és http://empordarevolution.wordpress.com Cartell de protesta de l’acampada de Palamós a la Plaça Catalunya, les mobilitzacions es fan aquí En què es demandes:

basen

algunes

d’aquestes

Lluita contra l’atur: Al país veí, França es va fer la llei de les 35 hores fa uns anys i varen aconeguir reduir l’atur en un percentatge molt considerable. Habitatge: Per cada rodamón que viu al carrer, hi ha 100 pisos buits. Als quals no s’està treient cap rendiement. Dret a l’habitatge: Per pagar l’expropiació dels pisos buits i les ajudes al lloguer es pot fer amb els diners recaptats per els canvis de fiscalitat proposats en les mateixes línies bàsiques, i sobretot si s’aconsegueix aplicar la taxa Tobin a nivell mundial. Igual com els serveis públics proposats.

d’euros l’any. Un control sobre aquest fet faria que la quantiat de deute que ven l’estat el col·loqués a més baix preu. La taxa Tobin per les transaccions especulatives amb un tipus impositiu de 1/1000 reduiria l’especulació sobre productes concrets, com està passant actualement amb els aliments. Les grans fortunes tributen a un 1% dels seus impostos, mentre que la resta dels mortals tributen a una mitjana d’entre un 15 i un 23%, eliminar aquest privil·legi a nivell general acabaria amb un greuge comparatiu molt important. Llibertats ciutadanes: L’abolició per part dels dos grans partits de la possibilitat de realitzar referèndums vinculants fa que la democràcia sigui cada cop menys

A Palamós és acampada Palamós, les assamblees es fan els divendres a les 21h, a la plaça Catalunya, us podeu informar de la resta d’actes, com les comissions de tractar de temes locals a http://acampadapalamos.wordpress.com/ El dia 30 de juliol, el professor de l’Universitat Autònoma de Barcelona, Arcadi Oliveres, economista i activista va a Palamós al vespre al Passeig del Mar. A Sant Feliu de Guíxols, acampada guixols estan al passeig del mar, les assamblees es fan a les 20h els dimecres i els diumenges a la mateixa hora, i a través de la xarxa us podeu informar a través de http://acampadaguixols.wordpress.com Totes les assamblees de tots els pobles són obertes a la participació de qualsevol persona interessada en donar la seva opinió per millorar la vila en concret i propostes a nivell general.

Control dels bancs: Els rescats a les entitats bancàries no són nous, el president Bush fill ja en va dur a terme, però a canvi, va nacionalitzar el banc, cosa que aquí no s’està fent. Els diners donats a les entitats bancàries no estan portant a una reobertura del crèdit a petits empresaris, autònoms i famílies. Fiscalitat: Un estudi de luniversitat Pompeu Fabra indica que el frau fiscal fa perdre a l’Estat 80.000 milions

=

Garanteix a agències i anunciants que la publicació

Costa Brava

Està auditada amb les normes OJD PGD

Herbolisteria ݈ Dietètica Cosmètica ݈ Alimentació bio Dietes professionals per esportistes C/ Sant Sebastià, 54 · PALAFRUGELL Avda. Generalitat, 34 Tel. 972 301 678 www.vitassana.com Obert dilluns

La vostra confiança i fidelitat mereixen la nostra transparència en les dades de distribució i màxima fiabilitat per a les vostres inversions publicitàries. 20.000 exemplars mensuals PUBLICACIÓ

ASSOCIADA A


4

www.elpergami.com 15 juny - 15 juliol 2011

EŽơĐŝĞƐůŽĐĂůƐ

W½Êç›ÄÛÄ㮗›Ý

^ĂůƵƚ

>͛ŚŽƐƉŝƚĂůdƌƵĞƚĂƚĂŶĐĂƌăĂƋƵĞƐƚĞƐƟƵ ƉƌŽƉĚĞϭϬϬůůŝƚƐ

A

Soy el poder de la impresión. El medio impreso logra sumergir al consumidor en el mundo de la marca, en un entorno adecuado y poco invasivo, forjando una relación que puede durar de por vida. Conoce más sobre el medio impreso en www.printpower.es

Para registrarte, descarga el lector en www.upcode.fi en tu móvil y fotografía este código.

més de les dues plantes que l’hospital Josep Trueta de Girona sol tancar durant l’estiu per la baixada de l’activitat programada, aquest estiu, i com a conseqüència de les retallades, s’hi afegirà una tercera planta, la de medicina interna, de manera que entre les tres plantes se sumarà un centenar de llits tancats. La presidenta de la junta de personal del Trueta, Maria Àngels Rodríguez, de CCOO, va explicar ahir, després de la reunió amb la gerència territorial de l’ICS a Girona, que ja hi ha dotze dels 28 llits de la planta de medicina interna que estan inoperatius i que es preveu El conseller de Salut aboga per fer servir les noves tecnologies per fer que dintre de quinze dies es diagnòstics a distància i reduir la pressió de cues als hospitals tanquin els setze restants. de les mesures que la direcció del queixes de pacients que s’han Aquesta és una de les mesures Trueta va anunciar i que afecta vist afectats per la tisorada i de la segona fase del paquet directament les butxaques dels lamenten la gravetat d’alguns de retallades, i que entren dins professionals és la supressió de casos que, recollint el testimoni del capítol de les anomenades les anomenades peonades, uns dels usuaris, acabaran als jutjats. mesures assistencials. Entre plus que els metges cobraven per aquestes també hi ha la allargar el seu horari en espera El conseller Ruiz va argumentar suspensió de les guàrdies que s’incorporés el metge de que, amb una atenció primària localitzables d’oftalmologia guàrdia. També es va anunciar més resolutiva (amb especialistes i d’otorinolaringologia, unes als sindicats que els contractes que es desplacin dels hospitals guàrdies en què els especialistes de sis mesos que es feien a als centres de salut i amb un no estan presencialment personal d’infermeria es reduirà ús més generalitzat de les al centre sinó que, en cas a dos o tres mesos, amb la qual noves tecnologies que permeti d’urgències, se’ls localitza per cosa augmentarà la temporalitat. fer diagnòstics a distància), és possible reduir la pressió als telèfon i hi acudeixen. I una altra Els sindicats han recollit 48 hospitals.

ĐŽŶŽŵŝĂ

YƵĞƌĞůůĂĐŽŶƚƌĂĂůƚƐĐăƌƌĞĐƐĚ͛ĐŽŶŽŵŝĂƉĞƌ ŚĂǀĞƌĂƌdžŝǀĂƚĞůĐĂƐĂŝdžĂ'ŝƌŽŶĂ hŶĞdžͲƚƌĞďĂůůĂĚŽƌĚĞů͛ĞŶƟƚĂƚƉƌĞƐĞŶƚĂůĂĚĞŵĂŶĚĂƉĞƌĞůĐĂƐƋƵĞĞƐǀĂĂƌdžŝǀĂƌ ƉĞƌƋƵğƐ͛ŚĂǀŝĞŶƉƌĞƐŵĞƐƵƌĞƐĐŽƌƌĞĐƚŽƌĞƐĞŶĞůĐŽŶƚƌŽůĚĞůƐĂůƚƐĐăƌƌĞĐƐ

L

a investigació de la ja desapareguda Caixa Girona per part del Departament d’Economia de la Generalitat continua portant cua. Quan el cas ja estava arxivat i per molts oblidat, un extreballador i exrepresentant sindical de Caixa Girona, Ricard Mues, ha presentat als jutjats de Barcelona una querella per un delicte continuat de prevaricació administrativa contra l’actual director general de Política Financera, Jordi Oliva, i el seu antecessor en el càrrec, Ferran Sicart. Mues troba escandalós que s’arxivés la investigació de la part financera a Caixa Girona sense sanció ni cap altra

conseqüència perquè l’entitat havia pres mesures correctores en relació amb les deficiències en operacions de crèdit i en el control sobre els alts càrrecs. En la querella es diu que el president de Caixa Girona durant el període investigat, Arcadi Calzada, i el vicepresident, Max Marcó, “haurien actuat amb total impunitat amb el patrimoni i els recursos de l’entitat, utilitzant-la, fins i tot, per fins lucratius

c/Barris i Buixó, local 2 Palafrugell

972 301 416 - 662 070 144

joanaixo@hotmail.com

propis”. Assenyala també “una gestió caòtica i sense control” per part d’òrgans interns, com la comissió de control, i externs, com el Banc d’Espanya, “en una situació de total impunitat, afavorida per la còmplice passivitat dels òrgans polítics i administratius encarregats d’evitar, investigar, descobrir, corregir i, en els seu cas, sancionar, irregularitats”. Finalment, en la querella es considera que, si un ciutadà que comet una infracció no queda exempt de la sanció pel fet de dir que no ho tornarà a fer, a una entitat financera tampoc no se li pot perdonar “perquè simplement fa un acte de contricció”.

Sr. Felip Puig, l’escriu una de les persones que va ser ferida pels Mossos d’Esquadra, 8 punts i moltes contusions. Ahir amb la seva compareixença al parlament vaig “—‡†ƒ” ‡•ˆ‡”‡Ã–Ǥ ‘•–°ǡ ˜ƒ ƒƤ”ƒ” que no s’esperaven la resposta tant violenta dels manifestants. Sr. Puig, tothom ho ha vist, per sort. Hi ha moltes imatges que ‘•–”‡Žƒ”‡•‹•–°…‹ƒ’ƒ…ÀƤ…ƒ†‡Ž• manifestants. Estàvem asseguts a terra, amb les mans enlaire, això és violència? Això es diu manifestar-se ’ƒ…ÀƤ…ƒ‡–ǡƒ‹šÖ‡•†‹—†‡ˆ‡•ƒ” —ˆ—–—”†‹‰‡’‡Ž•‘•–”‡•ƤŽŽ•‹ƤŽŽ‡•ǡ això es diu exercir els nostres drets elementals i bàsics de manifestació. Encara no he sentit res sobre el fet que tots els agents portaven la seva ‹†‡–‹Ƥ…ƒ…‹× –ƒ’ƒ†ƒǡ ‹†‡–‹Ƥ…ƒ…‹× que la llei obliga a anar a un lloc visible, i ,vostè, d’això no en diu res. Sr. Puig Dimiteixi, prous mentides i mentiders. Aquest nostre País estimat es mereix responsables que estiguin a l’alçada. Dimiteixi. El PSC i ERC quan pensen demanar la seva dimissió? Sr. Artur Mas, cessi el seu Conseller d’Interior. Vostè va dir “Govern dels millors”? De moment té el “Govern dels mentiders”. Jaume Delclòs

ůƐŐŝƌŽŶŝŶƐĨƵŵĞŶŐĂŝƌĞďĠ ůĂŵĞŝƚĂƚĚĞĐŝŐĂƌƌĞƚƐƋƵĞĞů 2008 ŶĞůƉƌŝŵĞƌƋƵĂĚƌŝŵĞƐƚƌĞĚĞůϮϬϭϭƐ͛ŚĂŶǀĞŶƵƚ ϯϰ͕ϳŵŝůŝŽŶƐĚĞƉĂƋƵĞƚƐ͕ϵŵŝůŝŽŶƐŵĞŶLJƐƋƵĞĨĂƵŶ ĂŶLJĞŶƌĞƌĞ

E

l consum de tabac continua en caiguda lliure. En el primer quadrimestre d’aquest 2011, a les comarques gironines s’han venut 9 milions de paquets de cigarrets menys que en el mateix període de l’any passat. És la confirmació d’una dinàmica de descens que es va iniciar fa tres anys i que sembla, de moment, no tenir aturador. La llei antitabac, la crisi econòmica i les diverses pujades d’impostos que afecten aquest producte són els principals motius d’aquesta situació. Del gener a l’abril, les vendes es van situar en 34,7 milions de paquets de cigarrets. El 2008, la xifra era de 59,3 milions. Malgrat això, segons dades del Ministeri d’Economia i Hisenda, Girona se situa com la cinquena demarcació de l’Estat on es venen més paquets de tabac. En concret, els 34,7 milions de paquets abans esmentats és una xifra només superada per Madrid (119), Barcelona (97), València (52) i Alacant (42). En canvi, on menys es fuma és a Sòria (1,5 milions de paquets), Terol (2,6), Segòvia (2,7), Palència (3,1) i Zamora (3,2).

A la demarcació de Girona, percentualment les vendes de paquets de tabac han baixat un 20,6%. Però la facturació no segueix una evolució paral·lela. Els estanquers gironins han ingressat en aquest període 146,7 milions d’euros –aquí s’inclouen vendes de paquets de cigarrets, cigars, picadura i tabac per a pipa–. Els primers quatre mesos de l’any passat en van ser 151,2 milions. La diferència, doncs, és només d’un 3% en aquest aspecte, perquè la facturació varia pels canvis de preu dels diferents tipus de producte i per diferents comportaments en el consum. S’hi ha guanyat més ara amb la picadura (10,8 milions d’€, 1,5 milions més que fa un any) i amb el tabac de pipa (609.724€, quasi el triple del 2010).


www.elpergami.com

EŽơĐŝĞƐůŽĐĂůƐ El patrimoni dels germans Anlló de Entren en funcionament els Sant Feliu de Guíxols està valorat ƉƌŝŵĞƌƐĚĞƐĮďƌŝůͼůĂĚŽƌƐ en 12,5 milions d'euros implantats pel Dipsalut >ĂƐƵďŚĂƐƚĂƉŽĚƌŝĂĨĞƌͲƐĞĚĞƐƉƌĠƐĚĞůΖĞƐƚŝƵ͕ƵŶĐŽƉƐΖŚĂŐŝŶ ŵŽĚŝĨŝĐĂƚĞůƐƵƐŽƐĚΖĂůŐƵŶĞƐĨŝŶƋƵĞƐĞŶĞůWKhD a la demarcació

E

l patrimoni dels germans Joan i Francesc Anlló de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà) està valorat en 12,5 milions d'euros (MEUR). Aquest és el preu de sortida més elevat que l'Ajuntament ha donat a conèixer i que contempla dos estudis fets per part de la Generalitat i la UPC. L'herència, que ha passat a mans del Govern després que els dos germans morissin l'any 2002 sense haver fet testament, inclou un total de 18 finques en aquesta població -8 hotels, 4 aparcaments i 6 apartaments-, i els diners que se n'obtinguin han d'anar destinats a entitats i associacions del municipi. Està previst que la subhasta pugui començar després de l'estiu, un cop s'hagin modificat els usos d'algunes finques en el POUM. L'alcalde en funcions, Carles Motas, ha explicat que aquests 12,5 milions d'euros com a preu de sortida de venda provenen de les dues

Ja estan instal·lats als carrers de Besalú i Sant Julià de Llor i Bonmatí

EMPRESA DE PINTURA I DECORACIÓ

Pressupostos

100% gratuïts No cobrem desplaçament Apliquem tot tipus de pintura

E

671 198 506

ls desfibril·ladors estan protegits per una columna connectada al SEM que, de manera automàtica, rep una alerta quan algú els utilitza i envia una ambulància al lloc. La columna també disposa d'una càmera per prevenir bretolades amb els dispositius i evitar que algú els robi. En una primera fase, Dipsalut instal·larà desfibril·ladors a catorze municipis gironins.

Panorama, es vendrà l'explotació de l'hotel valoracions que han fet des de la Generalitat i des de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), aquests últims per encàrrec de l'ajuntament. "Són molt aproximades", afirma Motas, que també ha apuntat que es tracta de valoracions "prudents i moderades" i per tant no descarten que es pugui obtenir un major benefici. La venda d'aquest patrimoni es fragmenta en dues parts. Per una banda, hi ha els hotels Panorama i Rex-Les Noies, valorats en uns 5,57 milions d'euros, que no se subhastaran

sinó el que es farà serà subhastar el que s'anomena 'dret de superfície', per tal que els compradors en garanteixin la seva explotació un cop feta la compra. Motas ha explicat que el que vol l'Ajuntament és que els hotels s"obrin" i que donin un servei, i ha recordat el projecte de l'Escola Hotel que voldrien fer a l'hotel Panorama, que permetria tenir clients i al mateix temps oferir formació. L'empresa interessada en la seva compra hauria d'invertir-hi almenys uns 6,5 milions d'euros per tenir-lo al dia, segons ha apuntat l'alcalde.

El president en funcions de Dipsalut, Josep Marigó, ha explicat que ara s'està fent "la instal·lació dels desfibril·ladors a catorze municipis" , que s'han escollit en una primera fases on es faran totes les comprovacions pertinents. "En definitiva, es comprovaran que tots els protocols funcionen correctament", ha afegit Marigó. Aquesta primera fase servirà per poder fer les millores que calguin abans que comenci el gruix de les instal·lacions, passat l'estiu.

La solució a les relliscades! ƚĂŵďĠĂďĂŶLJĞƌĞƐ i dutxes

Properament s'implantaran els desfibril·ladors fixos de Vilallonga de Ter, Guils de Cerdanya, Bolvir, La Vall d'en Bas, Sant Pau de Segúries, Garrigàs, Espinelves, Cornellà del Terri, Bescanó, Sant Miquel de Fluvià, Jafre i Palau-sator. Des del 6 de juny, aquest organisme de la Diputació ofereix cursos gratuïts de formació en l'ús de desfibril·ladors. Estan dirigits als treballadors municipals amb més probabilitats d'haver de fer servir aquests aparells.

Economia

>Ă'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚŝŶǀĞƌƟƌăƵŶϰϬйŵĞŶLJƐĂůĂĚĞŵĂƌĐĂĐŝſ ͻ >ĂŝŶǀĞƌƐŝſŵĠƐŐƌĂŶĠƐĨŝŶĂůŝƚnjĂƌĞůĚĞƐĚŽďůĂŵĞŶƚĚĞůĂͲϯϭƉƌĞǀŝƐƚƉĞƌ^ĂŶƚ:ŽĂŶ ͻ >ĞƐĂůƚƌĞƐŝŶǀĞƌƐŝŽŶƐŵĠƐŐƌĂŶƐƐſŶůĞƐĐĂŶĂůŝƚnjĂĐŝŽŶƐĚĞůĞƐƌŝĞƌĞƐĚĞĂůŽŶŐĞŝZŝĚĂƵƌĂ;ϰ͕ϱDĚΖΦͿ ͻ DĠƐĚΖƵŶϲϯйĚĞůĂŝŶǀĞƌƐŝſĚΖĂƋƵĞƐƚĂŶLJĐĂƵůΖăƌĞĂŵĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶĂĚĞĂƌĐĞůŽŶĂ

L

a Generalitat preveu una inversió d'uns 130 milions d'euros a la demarcació de Girona, segons es preveu en els pressupostos, xifra que representa un 40% menys respecte de l'any passat, quan es va situar en uns 210 milions. El 2010, a més, la caiguda en inversions també va ser d'aproximadament un 40%, de manera que s'encadenen dos anys amb caigudes importants. Aquest fet ha estat criticat pels sindicats, que consideren que es retrocedeix a uns nivells d'inversió del 2007.

Tota la província de Girona només rep el 7% de la inversió anual de la Generalitat

ENRIC DILME

El 2010 també va caure la inversió un 40% a la demarcació Al conjunt de Catalunya, la inversió real del sector públic és de 1.849 milions, dels quals, el 63,9% es destinaran a l'àmbit metropolità, el 12,6% a l'àmbit de Ponent, i en tercer lloc pel que fa a inversió, però a molta distància, hi ha les comarques gironines, amb un 7% del total. Entre les inversions previstes hi ha 1.667.492 euros per a la construcció del parc de bombers de Llançà, 1 milió i mig per a la segona fase del CEIP Joaquim Vallmajó de Navata, i una xifra similar per a l'obra del CEIP Sant Sebastià-ZER Requesens de Sant Climent Sescebes. Al Baix Empordà, que és la comarca on es preveu més inversió, també es

PORTES AUTOMATISMES SERRALLERIA i ALUMINI

˜ Reparació de portes ˜ Fabricació de portes standard ˜ Motors de segona mà revisats i garantits

Tel. 972 64 28 21

La C-31 a l'altura de Platja d'Aro és la inversió més gran de la Generalitat a la zona destinaran 1,3 milions per a I'IES Puig Cargol de Calonge, i de gairebé 4 milions per a l'IES Ridaura de Castell-Platja d'Aro. Altres inversions en centres escolars són al CEIP Pi Verd de Palafrugell i el CEIP Vilarromà de Palamós.

També cal destacar l'inici del centre cívic de Montras, dins del pacte del pas del desdoblament de la carretera C-31 pel mig del poble, amb un milió d'euros, i els pagaments per l'adquisició de la plana i el paratge de Castell, a Palamós.

L'Agència Catalana de l'Aigua també preveu executar obres d'endegament de la riera de Calonge per valor de 3 milions d'euros. També destaquen els 8 milions en el desdoblament de la C-31 de Castell-Platja d'Aro a Palamós.

Al Baix Empordà es preveuen 45 actuacions en 19 dels 36 pobles que integren la comarca. I si es tenen en compte les obres generals, la inversió total puja a 33,8 milions.

C/ Travessera de la Bordeta, 14 - Vulpellac

Supermercats des de 1967 Empuriabrava - Castelló d'Empúries www.smontserrat.com


6

www.elpergami.com

EŽơĐŝĞƐůŽĐĂůƐ dƌăŶƐŝƚ

ůƐƚƌĂĐƚŽƌƐŶŽƉŽĚƌĂŶƉĂƐƐĂƌƉĞƌůĂ ͲϯϭĚĞƐĚŽďůĂĚĂ ŶĞůƚƌĂŵĞŶƚƌĞWĂůĂŵſƐŝ^ĂŶƚĂƌŝƐƟŶĂ͕ĐŽƐĂƋƵĞŝŶĚŝŐŶĂĞůƐƉĂŐĞƐŽƐ

L

Els tractors no podran circular per la C-31 al tram desdoblat entre Palamós i Santa Cristina d’Aro. I els Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya ( JARC), van voler fer públic “per enèsima vegada la indignació pel poc respecte que tenen les administracions pel dia a dia de la feina del pagès”. Segons la nota, no han servit de res les queixes de JARC a l’Ajuntament de Calonge i a la conselleria d’Agricultura, “perquè no es podrà fer res per evitar la prohibició”. El tema és greu, segons els pagesos, perquè no hi ha possibilitat de vials alternatius. “Aquesta nova ampliació comportarà que els turistes arribin abans a la platja, però en canvi els pagesos trigaran molt més per arribar al seu lloc de treball: els camps”, es lamenten en el comunicat,

on, a més, afegeixen: “Durant els caps de setmana i els mesos d’estiu el recorregut podrà arribar a les dues hores, ja que l’única alternativa possible a partir d’ara serà circular per nuclis com els de Palamós.” Per tant, i segons la JARC, ara només hi ha dues opcions: ser multats per infringir la prohibició o passar amb els remolcs plens de fems pels nuclis. Des de JARC es valora la possibilitat de començar una recollida de firmes. Segons el departament de Territori i Sostenibilitat comenten que només s’impedeix l’accés de tractors quan hi ha un camí alternatiu, tal i com interpreten ells, que és la carretera de la costa, que té unes cues molt importants la temporada d’estiu, tal com argumenten els pagesos.

15 juny - 15 juliol 2011

ZĞƐƚĂƵƌĂĐŝſ

'ƵşdžŽůƐ

ŵƉůŝĂĐŝſĚĞů͛ŚŽƌĂƌŝ Ě͛ĞƐƟƵ

^ĞŐƌĞƐƚĞdžƉƌĠƐĂůĂ ďĞŶnjŝŶĞƌĂ

B

ars, bars musicals, restaurants i restaurants-bars, cafès teatre i cafès concert de 23 poblacions gironines van poder ampliar el seu horari. És la primera vegada que la Generalitat concedeix aquesta ampliació horària en 22 anys. Els bars, bars musicals, restaurants i restaurants-bars poden obrir fins a les 3 de la nit i els caps de setmana a les 3.30, i els cafès teatre i cafès concert fins a les 5. L’ampliació concedida de mitja hora, ara per ara, comprèn les nits dels dies de l’ 1 de Juny a la nit del dia 15 de Setembre i beneficia a les activitats de bar, bar musicals, restaurant, restaurant-bar (tots els dies de la setmana), i als cafès teatre i cafès concert (només els dies d’entre setmana) de les localitats de la demarcació de Girona -Begur, Girona, Blanes, Calonge (Sant Antoni), Castell-Platja d’Aro, Castelló d’Empúries (Empuriabrava), L’Escala, Lloret de Mar, Palamós, El Port de la Selva, Palafrugell, Pals, Sant Feliu de Guíxols, Llançà, Roses, Camprodon, Cadaqués, Torroella de Montgrí (L’Estartit), Tossa de Mar, Figueres, La Jonquera, Olot i Banyoles. Aquesta concessió farà que els locals beneficiats per la mesura puguin aprofitar molt més la temporada turística i l’afluència de turistes, i contrarestar la devallada creada per la nova normatica antitabac.

>ůĞŝĚĞĐŽƐƚĞƐ

>Ă'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚƉƌĞƐĞŶƚĂƵŶĐŽŶƚĞŶĐŝſƐ ĚĞŶƵŶĐŝĂŶƚƋƵĞů͛ƐƚĂƚƐ͛ŚĂĞdžƚƌĂůŝŵŝƚĂƚ ůĐŽŶƐĞůůĞƌĐŽŶƐŝĚĞƌĂƋƵĞůĂĐŽŵƉĞƚğŶĐŝĂĚĞƉŽƌƚƐĠƐĚĞůĂ'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚŝ ƋƵĞů͛ƐƚĂƚŶŽƉŽƚƉŽƌƚĂƌĞůƚĞŵĂĚĞůĞƐĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶƐĚĞůƐĂŵĂƌƌĂƚŐĞƐ El conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder, en resposta a una pregunta de Solidaritat Catalana (SI), ha admès que l’Estat s’ha extralimitat en els atermenaments d’Empuriabrava i Roses amb competències que són del govern de la Generalitat. Per aquest motiu es va interposar un contenciós. D’altra banda, Roses va rebre la resolució que exclou definitivament les propietats de la Gola de l’Estany del domini públic maritimoterrestre, tal com havia anunciat l’Estat. Tant en el cas d’Empuriabrava com el de Roses, s’ha donat a conèixer una solució que resol l’afectació de l’atermenament sobre els habitatges. Els sis metres de servitud de pas que quedaven afectats, des del canal cap als habitatges, passaran al carrer,

J AVIER V ÁZQUEZ V ÁZQUEZ Marcamos la diferencia en calidad y servicio Tel: 659 988 284

jvr.vazquez2@gmail.com

P INTURA I NDUSTRIAL Y D ECORATIVA

Estudio y diseño de interiores Decoración y restauración Estucos y lacados decorativos Rehabilitación de fachadas Aplicación de morteros monocapa

desafectant qualsevol propietat. Es manté, però, la problemàtica dels amarraments, que passaran a ser una concessió. Durant tot aquest temps hi ha hagut un enfrontament amb l’Estat per part dels propietaris, però també de la Generalitat, que va interposar un contenciós. El conseller, en resposta a Solidaritat, va manifestar que tot i que les afectacions no suposaven una expropiació sinó una limitació respecte als usos a aquestes zones, la Generalitat “entén que la seva delimitació vulnera les competències que amb caràcter exclusiu ostenta en matèria de ports esportius”. Per a Recoder, la gestió dels amarraments i l’accés als serveis portuaris ha de seguir la normativa vigent, així com les establertes en el títol concessional.

ĞŶƵŶĐŝĂƚƵŶŚŽŵĞ ƉĞƌĐŽŶĚƵŝƌƵŶ ZŽůůƐZŽLJĐĞƐĞŶƐĞ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſ ĂŶƵŶĐŝĂŶƚƵŶĂĐĂƌƌĞƌĂ ĚĞĐŽƚdžĞƐĚĞůƵdžĞ

E

ls Mossos d’Esquadra van denunciar el 27 de maig el conductor d’un Rolls Royce per no disposar de cap tipus de documentació del cotxe. Els agents van saber dies abans que per la Bisbal d’Empordà s’havia vist un cotxe de luxe escortat per dues motos i un helicòpter i, després de realitzar una recerca, van detectar la comitiva. La policia autonòmica va detectar que no constava cap documentació del vehicle. Els agents van esbrinar que els implicats estaven filmant unes imatges publicitàries per promocionar a través d’internet la carrera de vehicles de luxe Gumball 3000, que ha passat per Barcelona. El conductor denunciat té sis cotxes mé sd’alta gamma que, en aquest cas, sí que tenen papers. Després de ser alertats que s’havia detectat un Rolls Royce que circulava per la Bisbal d’Empordà acompanyat de dues motocicletes i un helicòpter, els agents van localitzar la comitiva el passat 27 de maig i la van aturar a la C-66. Els vehicles anaven connectats entre si a través d’aparells walkie-talkie. Mentre realitzaven les comprovacions, l’helicòpter que acompanyava els vehicles va estar sobrevolant el control durant uns minuts i, finalment, va acabar marxant. Els agents van demanar la documentació als conductors de les dues motocicletes i del turisme i van constatar que el Rolls Royce no tenia documentació. Per aquest motiu, van immobilitzar el vehicle. Els agents van esbrinar que tots els implicats estaven rodant unes imatges publicitàries per promocionar la cursa coneguda com Gumball 3000, en què competeixen persones d’alt poder adquisitiu, que han de recórrer 3.000 milles en vuit dies. En aquesta edició, la carrera va sortir de Londres i el recorregut escollit per l’organització passa per Barcelona i Girona.

E

ls Mossos van detenir a Sant Feliu de Guíxols Antonio García Santiago, acusat de detenció il·legal, robatori amb violència i amenaces. Darrere d’aquesta imputació tan greu, però, s’hi amaguen un fets gairebé ridículs. Els fets van passar quan un cotxe va anar a posar combustible a la gasolinera. Mentre el conductor va baixar per fer els tràmits, García Santiago es va ficar al lloc del conductor, va engegar el cotxe i va marxar amb l’acompanyant segrestat dins del vehicle. El trajecte va durar poc, fins al barri del Poble Nou, a mig quilòmetre del lloc del robatori. Allà, el segrestador va extorquir la víctima tot dient-li que passés un missatge al seu amic, l’amo del cotxe: o aquella mateixa tarda li entregava 100 euros o es vendria el cotxe. Les amenaces les va acompanyar amb un parell de plantofades a la galta de la víctima. El segrestat, però, no es va deixar intimidar i va avisar l’amo del cotxe, que es va ocupar de buscar un joc de claus de recanvi del seu vehicle, va anar al lloc on l’havien traslladat i va poder recuperar el cotxe sense necessitat de fer front al pagament del rescat de 100 euros que li havia exigit el lladre. Un cop recuperat el cotxe, les víctimes van alertar dels fets els Mossos d’Esquadra. Com que el lladre segrestador era prou conegut i hi havia prou elements per identificarlo, els Mossos van tardar poc a detenirlo i formular contra ell tot un reguitzell d’acusacions (detenció il·legal, robatori amb violència i amenaces) per una acció que no li va comportar cap benefici econòmic però sí acabar detingut a comissaria i posteriorment va passar a disposició del jutge.

ŝƐƐŽůĞŶĞůũƵƌĂƚĚĞů ĐĂƐĚĞůŶĂĚſĚĞWůĂƚũĂ Ě͛ƌŽƉĞƌƋƵğŶŽĞƐ ƉŽƐĂǀĂĚ͛ĂĐŽƌĚ

És la primera vegada que passa a Girona

L

’Audiència de Girona ha hagut de dissoldre el tribunal popular que jutjava un pare acusat d’assassinar a Platja d’Aro el seu fill de 27 dies perquè no s’ha posat d’acord i ha estat incapaç d’emetre un veredicte i dir si va ser un accident o un homicidi, de manera que el judici s’haurà de repetir més endavant. És la primera vegada que això passa a la província de Girona. Els membres dels jurats populars tenen tres intents per oferir un veredicte i si no s’arriba a cap acord, la llei preveu que es dissolgui. En el cas del nadó de Platja d’Aro, el tribunal popular va deliberar durant tres dies i després de fer les tres votacions no van arribar a cap acord. El judici s’haurà de repetir ara amb un altre jurat. Els fets es remunten al desembre de 2009 quan un nadó de 27 dies va morir a causa d’un traumatisme encefàlic que la defensa considera fruit d’un accident quan va caure dels braços del seu pare, mentre que l’acusació creu que va ser un assassinat.


7

www.elpergami.com

15 juny - 15 juliol 2011

EŽơĐŝĞƐůŽĐĂůƐ >ĂŵĞŝƚĂƚĚĞůƚƵƌŝƐŵĞĚĞůĂŽƐƚĂ ƌĂǀĂǀĂĂĂƉĂƌƚĂŵĞŶƚƐ ƐǀĂĂƵŐŵĞŶƚĂƌĞŶƉĞƌŶŽĐƚĂĐŝŽŶƐĞůϮϬϭϬƌĞƐƉĞĐƚĞůΖĂŶLJĂŶƚĞƌŝŽƌ

L

a Costa Brava va rebre 6,5 milions de visitants durant el 2009. El Patronat de Turisme Costa Brava Girona ha revelat aquest dimarts que d'aquest volum total de turistes uns tres milions s'allotgen en apartaments turístics costaners. La dada, que és una estimació del Patronat, és rellevant ja que denota la importància i la força d'aquest tipus d'allotjament per al sector. Les dades concretes no estan disponibles perquè la regulació d'aquest sector no està definida. En el marc de la presentació Els apartaments turístics, una forma cada cp més triada per els visitants del pla estratègic de turisme de Les comarques de Girona gaudeixen d’una diversitat les comarques de Girona 2011-2015, el Patronat ha paisatgística i orogràfica que permet una diversificació detallat que la despesa turística global a la província ha elevada de les activitats turístiques. estat de 2.532 milions d'euros durant el 2009. El 55% dels turistes són estrangers i disposen, segons el El turisme és un dels sectors econòmics més forts de Patronat, d'un poder adquisistiu mitjà-alt. les comarques de Girona. I especialment de les zones costaneres. Només durant el 2009, aquest àmbit L’any 2010 es van registrar 4,6 milions de viatgers i va donar feina a més de 39.000 persones de manera 20,1 milions de pernoctacions en allotjaments reglats. Unes xifres que representen un increment del 8,2% en directa. viatgers i del 0,90% en pernoctacions respecte al 2009 Les principals motivacions que porten els turistes a la i que denoten una recuperació en comparació a anys Costa Brava són les platges (14,5%), els espais naturals anteriors. (10,7%) i el clima (9%), segons una enquesta feta entre La Costa Brava és actualment la segona marca turística els turistes que han visitat les comarques de Girona. més coneguda entre els turistes estatals i estrangers Per tant, és el patrimoni natural i la diversitat potencials, per darrere de la marca Barcelona i per paisatgística un dels valors més apreciats pels turistes. davant dels Pirineus i la Costa Daurada.

>ĂhĚ'ŐĂƐƚĂƌă ƚŽƚƐĞůƐƐĞƵƐ ĞƐƚĂůǀŝƐƉĞƌƉĂŐĂƌ ƵŶĂƚĞƌĐĞƌĂƉĂƌƚ ĚĞůĂƌĞƚĂůůĂĚĂ ĞdžŝŐŝĚĂƉĞů'ŽǀĞƌŶ

L

a Universitat de Girona (UdG) fa setmanes que estudia la manera d'estalviar els 9,5 MEuros que li exigeix el Govern. La rectora, Anna Maria Geli, ha avançat que pagaran un terç de la retallada amb els estalvis que han aconseguit reunir durant anys. Per tant, el rectorat vol retallar 6,5 Meur en despesa ordinària i aportar els 3 Meur restants amb recursos propis. La rectora assegura que si no recorren als estalvis -se'ls gastaran pràcticament tots- la qualitat docent se'n ressentirà, però ja alerta que el 2012 no tindran diners per a despeses sobrevingudes. La partida per contractar professors associats es reduirà en més d'1 Meuros, i no en 5 Meuros com algunes fonts havien apuntat inicialment. Geli considera que més enllà dels 6,5 MEUR es compromet la qualitat docent i, per tant, ha dit que "no es pot retallar d'enlloc més". Per això, reconeix que l'única solució és posar-hi tots els estalvis.

Angel Cuadros Fernández

Tel. 647 446 206

Platja d'Aro

Instal·lacions, reparacions i reformes de: Electricitat, fontaneria, gas, aire condicionat, calefacció, interfons, desaigües, plaques solars. Reformes de banys i cuines, reparació i neteges de calderes, etc... Som professionals des de l'any 1983, dedicats exclusivament a la reparació i manteniment en edificis i vivendes Demani'ns pressupost sense compromís Estem a la seva disposició Servei ràpid i amb qualitat

Tints antialèrgics (Sense amoníac ni PPD) Rastes & trenes Productes afro Tractaments nutricionals 7UDFWDPHQWVHVSHFtÀFVှš¤“ŒŠ“‘§ŠထŠš¤“ŒŠ£Š“‘¢Š££Šဿ Pensionistes “˜ŽŒ¡Ž£““”œ¦£10% Dte. De 0 a 25 anys: Preus especials

c/ Barrera, 14 - CALONGE - 972 650.858


8

www.elpergami.com 15 juny - 15 juliol 2011

EŽơĐŝĞƐ Societat

Economia

Els amarratges paguen per regenerar les platges però els diners no arriben per tenir les platges apunt

Espanya és un exemple de país que distribueix malament les ajudes

Ports de la Generalitat cobra unes quotes als propietaris dels amarratges que inclouen una taxa per transvassar la sorra que es reté als ports i el ministeri de Medi Ambient diu que no pagarà més per una tasca per la que cobra la Generalitat a través de Ports

E

l Ministeri del Medi Ambient Rural i Marí (MARM) ha anunciat que aquesta temporada no regenerarà les platges catalanes danyades pels temporals, les típiques llevantades, que a la costa del Maresme ja han fet desaparèixer els 370.000 m3 aportats el juliol del 2010 en una operació que va tenir un cost de 2,3 milions, que s’han de sumar als 11,5 milions desemborsats l’any anterior. Davant l’anunci del MARM, els alcaldes han tornat a alçar la veu per reclamar una solució definitiva -espigons submergits paral·lels a la costa- per poder consolidar unes platges que cada any, segons un estudi de la UPC, retrocedeixen tres metres al litoral del Maresme.

Medi Ambient acusa els ports de ser els responsables de l’erosió costanera i d’incomplir el conveni que els obliga a transvasar la sorra retinguda als dics portuaris, que obstaculitzen el trànsit natural de sediments. Vilà detalla que

«el port de Mataró cobra una quota per amarratge en concepte de transvasament que hauria de materialitzarse amb una aportació anual de 100.000 m3 anuals de sorra a la platja de Cabrera», una acció que ha assumit durant anys el MARM amb vaixells draga. Si la regressió fins ara només s’havia detectat a les platges al sud del Maresme -entre Arenys i Montgat- els últims temporals de Setmana Santa també van deixar en evidència la fragilitat de la costa nord, la zona més turística. A Santa Susanna, l’alcalde Josep Monreal (CiU) denuncia que l’onatge ha fet desaparèixer 800 metres de sorra d’una de les seves tres platges, la de les Dunes.

Fem comerç

Nova obertura d’un gran outlet de sabates i moda a Platja d’Aro Hem quedat molt sorpresos quan hem vist SABÀTIC OUTLET, un outlet molt diferent al que estem acostumats i mes encara quan en Jordi i la Carme ens expliquen que van ser pioners en aquest tipus de negoci i que aquest any celebren el seu 20 aniversari.

convençuts que el public d’aquí coneix i reconeix la qualitat i el prestigi de les marques amb les que treballem i sabrà valorar el preu i la varietat que oferim. Estem contents de ser-hi i agraïts per la bona acollida rebuda; fins i tot ens plantegem venir a viure aquí.

Us dedicareu només al Com neix el vostre concepte calçat? d´outlet? No, ara que ja hem posat en Els outlets autèntics han anat marxa les sabates, anem per evolucionant amb els anys en la moda i els complements hi estètica però no en essència, tenim molt d’espai i oferirem Interior de la botiga Sabatic Outlet de Platja d’Aro desde sempre ens dediquem també als nostres clients firmes a vendre sobrants de de roba molt importants i producció i mostraris de grans firmes reconegudes com sempre amb un preu de moda i sabates, posteriorment han Com aconseguiu oferir un preu tant sense competència. anant apareixent tot tipus d´outlets de econòmic tractant-se de marques de molts productes diferents fins i tot les gamma alta? Tindreu talles petites com la majoria botigues de venda de temporada fan el Ens caracteritzem per que tenim botigues amb molt espai i producte, dels outlets? seu propi espai outlet amb el sobrant. En absolut, comptem amb un tallatge El nostre concepte no es més que comptem amb una varietat de models molt extens des de la talla 36 fins a la 52 l’original però amb un toc de distinció realment impressionant, treballem amb molt de producte i podem oferir als I amb models molt variats tant per diari i ordre. nostres clients uns preus increïbles. com per festes i cerimònies igual que les sabates, la gent queda molt sorpresa Celebreu el vostre aniversari i obriu quan veu la varietat de talles ja que els nova botiga a Platja d’Aro, on van ser outlets tenim fama de tot el contrari.

La botiga de la Plaça Europa

els postres inicis? Vam començar a Palafolls fa 20 anys, allà tenim un petit Village shoping amb outlets de Massimo Dutti, Bershka, Ray Bann, Anna Mora, Brunella entre d’altres. Ara hem començat aquest nou projecte a Platja d’Aro i ens fa molta il·lusió i hi tenim especial carinyo, estem

Us desitgem que us vagi molt bé. Moltes gràcies, estem convençuts i hem treballat moltíssim per que així sigui, de que aquest projecte serà positiu per nosaltres a tots els nivells.

Un pagès fumigant una explotació agrària

I

ntermón Oxfam considera que Espanya és el millor exemple d’un país “que perpetua l’status quo d’un sistema d’ajudes que beneficia a uns pocs, en detriment de molts”. En l’informe “Cultivar un futur millor”, presentat aquest dimarts a mig centenar de països, Intermón denuncia l’existència d’un sistema alimentari mundial que no funciona, “dirigit per una petita i poderosa elit que amassa recursos a costa de les poblacions rurals empobrides i de consumidors que paguen més pels aliments”. Un exemple de la mala gestió dels recursos, segons apunta l’informe, són Índia i Guatemala, aquesta última té el 80% de la terra productiva en mans del 8% de la població, mentre que el 70% dels nens indígenes passen fam. Pel que respecta a Espanya, el document publicat per l’organització explica que dels més de 5.000 milions d’euros que va rebre l’any 2009 a través de la Política Agrària Comú (PAC), el 25% va ser destinat a l’1,4% dels grans propietaris, mentre que la meitat dels petits productors es van repartir el 4,1% de les ajudes directes. “Això es tradueix en que els 110 principals productors espanyols reben 2.320 euros al dia de la UE”, indica Intermón, que qualifica el sistema d’injust i insostenible. A més, destaca

que espanya és un dels països més vulnerables al canvi climàtic de la UE, el risc de desertització és del 30% del territori i les platges podrien retrocedir en 2050 una mitjana de 15 metres. Parlant en termes més generals, l’informe presentat adverteix d’una nova crisi “on l’esgotament dels recursos naturals de la terra i els impactes del canvi climàtic, que creixen en nombre i en intensitat, arrossegaran a més milions de persones a la fam”, el preu dels aliments bàsics com ara el blat de moro, ja en l’actualitat en el punt més alt, augmentarà més del doble en els propers 20 anys, i la meitat d’aquest augment vindrà causat pel canvi climàtic. Els preus del blat de moro pugen a causa dels biocombustibles El blat de moro, aliment bàsic, també és emprat per a la generació de biocombustibles. Les polítiques d’aquest tipus de font d’energia als Estats Units fan que durant l’any 2010 gairebé el 40% de la producció de blat de moro del país fos a parar als motors en lloc d’esdevenir un aliment. El gra necessari per omplir el tanc de gasolina d’un tot terreny, segons diu Intermón, amb biocombustibles és suficient per alimentar una persona durant tot un any.

Empreses públiques

&'ĞƐƚƵĚŝĂƉƌŝǀĂƟƚnjĂƌĮŶƐĂůϰϵй ĚĞůĞƐƐĞǀĞƐĮůŝĂůƐ

F

errocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) està estudiant la privatització de fins a un 49% de les seves filials de mercaderies (FGC Cargo), de serveis (FGC Enginyeria) i turisme (FGC Turisme i Muntanya). En el marc d’aquesta estructura, es crearà el Grup d’empreses Ferroviari Català (HFC), del qual dependran FGC (línies del Vallès, Baix LlobregatAnoia i la Pobla de Segur Pallars Jussà), autobusos, funiculars i telefèric), FGC Cargo, FGC Enginyeria i FGC Turisme i Muntanya. Les mateixes fonts han assenyalat que l’entrada de participació privada encara està per concretar, ja que les societats

FGC Cargo i FGC Enginyeria estan en ple procés de constitució. L’operador també preveu la possibilitat de crear una cinquena societat per assumir el servei de Rodalies o Regionals, i alhora està estudiant què fer amb FGC Mobilitat, que podria reconduir-se cap a FGC Cargo i FGC Enginyeria perquè no té gran activitat. Tot i això, està descartada l’entrada de capital privat en l’explotació del servei de passatgers. FGC preveu ingressar 10 milions d’euros en tres anys a través dels projectes desenvolupats per les seves filials de mercaderies i enginyeria, amb l’objectiu que la Generalitat no hagi de subvencionar l’activitat de l’operador.


9

www.elpergami.com

15 juny - 15 juliol 2011

Actualitat Judicial

La Guàrdia civil imputa el president de Dragados en el cas del càrtel

M

arcelino Fernández Verdes, president del consell d'administració d'una de les grans constructores de l'Estat espanyol, Dragados, ha estat interrogat per la Guàrdia Civil com a imputat en l'afer del càrtel d'empreses gironines que suposadament pactaven entre elles per repartirse les adjudicacions d'obra pública d'asfaltatge i conservació de carreteres a la demarcació. L'Institut Armat també ha pres declaració en condició d'imputat en el mateix afer al representant físic de l'empresa FCC a la pre?sidència del Consell d'Administració de Servià Cantó, Jorge Piera Coll. La Guàrdia Civil va entregar el passat 6 de maig al Jutjat d'Instrucció número 5 de Barcelona les declaracions d'aquests dos nous imputats en el cas, així com la de dos nous testimonis. Uns dies abans, concretament el 26 d'abril, la jutgessa instructora havia obert el sisè tom del sumari, davant de la proliferació de noves diligències. Sota la sospita de ser autors d'un delicte d'alteració de preus en concursos i subhastes públiques, diversos membres del Grup de Delinqüència Econòmica i Tecnològica de l'Institut Armat van interrogar Fernández Verdes i Piera Coll. Pocs dies després, el 5 i el 6 de maig, van prendre declaració, en qualitat de testimonis, al cap de la unitat d'obres de l'ampliació de l'AP-7 Nord, Xavier Perucho Hontecillas i al director de Construcció d'Acesa, Josep Armengol Tomàs.

Tots els imputats neguen conèixer els fets Els agents van demanar al president de Dragados quina era la seva relació amb les persones vinculades a aquesta empresa que han aparegut al llarg de les converses intervingudes per la Guàrdia Civil bé com a interlocutors o bé referenciats per terceres persones, en especial d'aquells que reten comptes al delegat d'obra civil a Catalunya qui, al seu torn, se subordina al director de zona. Excusant-se en "el gran volum de negoci de Dragados" l'imputat al·lega desconèixer que l'empresa participés en solitari o en unió amb altres societats en 13 concursos públics d'obres licitats pel Ministeri de Foment i l'empresa pública Gisa per valor superior a 283 milions d'euros. Tot i això, es compromet a informar sobre qui van ser els subministradors d'aglomerat en els concursos del tercer carril Figueres Sud-la Jonquera i el tercer i quart carril Fornells-Vilademuls, relacionats amb l'ampliació de l'AP-7. En el transcurs de la seva declaració, nega que els directius de Dragados apareguts en les conver?ses telefòniques o cap altra persona vinculada a la constructora l'informés que l'empresa havia pactat amb altres tres mercantils la creació d'un grup d'acompanyament per permetre que Construcciones Rubau aconseguís l'adjudicació dels projectes de construcció del tercer carril entre Vilademuls i Figueres Sud i la construcció del tercer carril entre Figueres Sud-la Jonquera. Manifesta ignorar per què les ofertes a la baixa acordades entre l'apoderat de Construcciones Rubau, Xavier Esgleas Tarifa -imputat en el cas-, i un càrrec de Dragados, tenen correlació amb les baixes que aquesta darrera empresa va presentar pels esmentants concursos. Desconeix també si algun dels seus directius o empleats subordinats ha realitzat pactes col·lusoris per obtenir l'adjudicació del projecte -actualment suspès- de construcció del tercer i quart carril entre Fornells i Vilademuls, que es va assignar a Construcciones Rubau després que l'oferta a la baixa fos exactament l'anunciada per Esgleas al càrrec de Dragados i que queda recollida en una transcripció telefònica incorporada al sumari del cas. FCC-Servià Cantó L'interrogatori al representant físic de la societat FCC Construcción a la presidència del Consell d'Administració de l'empresa Servià Cantó, Jorge Piera Coll, es va estructurar de forma similar. Després que l'imputat informés la Guàrdia Civil que el responsable d'estudis de l'empresa Servià Cantó i la responsable de producció depenen del gerent Joan Manuel Cadenas -imputat juntament

amb dos treballadors més-, qui ret comptes al Consell d'Administració, i que el delegat d'obra civil civil 2 a Catalunya a l'empresa FCC Construcción no té vinculació amb Servià Cantó, va justificar desconèixer si aquesta darrera empresa hauria participat en 67 concursos licitats pel Ministeri de Foment, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat, la Diputació de Girona, l'Ajuntament de Girona i l'empresa pública Gisa per un import de gairebé 245 milions. L'alt càrrec assegura desconèixer per què apareix

l'empresa Servià Cantó en la documentació intervinguda durant l'escorcoll efectuat el 22 de febrer a la seu de Construcciones Rubau, com a presump?ta beneficiària d'acords col·lusoris per al repartiment de 32 obres públiques que sumen més de 207 mi?lions. Indica que ni el responsable d'estudis, la responsable de producció, el gerent, o qualsevol altra persona depenent o empleada a Servià Cantó estigués participant en pactes col·lusoris amb l'empresa Construcciones Rubau. Afegeix que ningú n'hauria informat el Consell d'Administració.

Durant la declaració va manifestar que també és director general adjunt de FCC Construcción a la zona de Llevant, Catalunya, nord d'Àfrica i Orient Mitjà i a preguntes dels agents va exposar que la seva relació amb Andrea Rossignani de Stefani -director general de Construcciones Rubau imputat pel cas- i Jordi Rubau -president de Construcciones Rubau- es deu al fet que es tracta d'empresaris pertanyents al sector de la construcció i la cambre de contractistes, sense que això indiqui una relació amb ells en els afers dels pactes del càrtel.


10

www.elpergami.com

*8$1<$'256' $ 48(670(6 ȳȺΎȾɀʐɆȷȻΎȾȽȲɀȷȳɁΎɁȳɀΎɂɃ˻ ɂȶȳΎȼȳɆɂΎɂȷȻȳΎȷɂΎȱȽɃȺȲΎȰȳΎɇȽɃ˻ΎΎΎ:,11(562)7+,60217+ ,ŽƚĞůĂƌĐĂƌŽůĂ ĚŽŶĂĚŽƐƐŽƉĂƌƐ ƌŽŵăŶƟĐƐĂ͗ ŐŝǀĞƐϮƌŽŵĂŶƟĐ ĚŝŶŶĞƌƚŽ͗

ŐŝǀĞƐϮŬĂƌƚƌĂĐĞƐ ĐŽƵƌƚƚŽ͗ ƌŝƐƟĂŶ ^ĂŶĐŚĞnj WĠƌĞnj

Melanie Reale

^ĂŶƟĚĞWKZd 'ZĚŽŶĂĚŽƐ ŵĞŶƵƐĂ͗ ŐŝǀĞƐϮŵĞŶƵƚŽ͗

:ŽƐĞDĂƌŝĂĚĂŶWĠƌĞnj

/ŵŵĂZŽĚƌşŐƵĞnj

:ƵĂŶZĂŵŽŶΘ ,ŝůůĞǀŝΘ:ƵĂŶĚĞ ,Kd>ZKDZ ĚŽŶĞŶƵŶďƵĨĞƚƉĞƌ ĚŽƐƉĞƌƐŽŶĞƐĂ͗ ŐŝǀĞƐďƵīĞƚϮƉĞƌƐŽŶƐƚŽ͗

Kim 'ĞŶŽǀĠƐ

ĚƵŶĞĚ ^ŵƵůĚĞƌƐ

Ed>>^K> ĚŽŶĂƵŶĂŶĞƚĞũĂ ĚĞŶƚĂůĂ͗

Perruqueria DŽŶƚƐĞĚſŶĂ ƵŶƟƋƵĞƚĚĞ rentar, tallar, ĐŽůŽƌŝƐĞĐĂƌĂ͗

ŐŝǀĞƐĚĞŶƚĂů ĐůĞĂŶŶŝŶŐƚŽ͗

DĂŶŽůŝĚĞ LLUMINÀRIES ĚŽŶĂƵŶĂĞƐƉĞůŵĂĂ͗

ŐŝǀĞƐϮůƵŶĐŚŵĞŶƵ ƚŽ͗ sĞƌŽŶŝĐĂŽůů ĞƵůŽĨĞƵ

Miquel ^Ăůǀă

Ed>͛ZK ĚŽŶĂƵŶĂŶĞƚĞũĂ ĚĞŶƚĂůĂ͗

ƌŽǀĞƚsĞƚĞƌŝŶĂƌŝƐ ĚŽŶĂƌĞĐŽŶĞŝdžĞŵĞŶƚŵğĚŝĐ ĐŽŵƉůĞƚ͕ĚĞƐƉĂƌĂƐŝƚĂĐŝſ ŝŶƚĞƌŶĂŝĞdžƚĞƌŶĂ͕ĞůĞĐƚƌŽͲ ĐĂƌĚŝŽŐƌĂŵĂŽĂŶĂůşƟĐĂĂ͗

ŐŝǀĞƐĚĞŶƚĂů ĐůĞĂŶŶŝŶŐƚŽ͗

ŐŝǀĞƐ&ƵůůŵĞĚŝĐĂůĐŚĞĐŬͲƵƉ͕ ŝŶƚĞƌŶĂůΘĞdžƚĞƌŶĂůĞǁŽƌŵŝŶŐ͕ ĞůĞĐƚƌŽĐĂƌĚŝŽŐƌĂŵŽƌĂŶĂůLJƟĐĂů ƚŽ͗

Ύ

dƌŝŶŝZŽƐĞůůſĚĞ^ĂŶƚ &ĞůŝƵĚĞ'ƵşdžŽůƐ

:Ž^ŵƵůĚĞƌƐ ĚĞWůĂƚũĂĚ͛ƌŽ

BLUESKY Restaurant ĚŽŶĂĚŽƐŵĞŶƷƐĚĞ ŵŝŐĚŝĂĂ͗

ŐŝǀĞƐĐĂŶĚůĞƚĂďůĞƚŽ͗

,ĂŝƌǁĂƐŚ͕ĐƵƚ͕ ĐŽůŽƵƌΘĚƌLJƚŽ͗ Margarita Ğďƌŝă^ĂŝƐ

>ĂdŝƐƐĂŶĂWůĂƚũĂ Ě͛ƌŽĚŽŶĞŶĚŽƐ ƐŽƉĂƌƐŝďğƌŝĐƐ͗ ŐŝǀĞƐϮŝďĞƌŝĂŶ ĚŝŶŶĞƌƚŽ͗

&ƌŝĞŶĚƐWůĂƚũĂ Ě͛ƌŽĚŽŶĞŶĚŽƐ ŵĞŶƷƐƐŽƌƉƌĞƐĂ͗ ŐŝǀĞƐϮƐƵƌƉƌŝƐĞ ŵĞŶƵƚŽ͗ 'ĂďƌŝĞůŽƌƌăƐ

>ĂdZE >DZ Ě͛ŵƉƵƌŝĂďƌĂǀĂ ĚŽŶĂĚŽƐ ŐŝǀĞƐϮƐĞĂĨŽŽĚƚŽ͗ ŵĂƌŝƐĐĂĚĞƐĂ͗

EĞƵƐdŽƌƌĞůůĞĚĞZŽƐĞƐ

:ŽĂŶΘĂǀŝĚĚĞ yhZZZ/:K&Z ĚŽŶĞŶďĞƌĞŶĂƌƉĞƌ ϰƉĞƌƐŽŶĞƐĂ͗ ŐŝǀĞƐƐŶĂĐŬĨŽƌϰ ƉĞƌƐŽŶƐƚŽ͗

<ĂƌƟŶŐWĂůĂŵſƐ ĚŽŶĂĚŽƐĐƵƌƐĞƐ ĚĞŬĂƌƚƐĂ͗

:ƵĂŶ:ŽƐĞĂďĂůůĞƌŽĚĞ ĂƐƚĞůůĚ͛ƌŽ

$48(670(66257(*(0 7+,60217+'5$: ̰˷Ύ ƥƝƦȖΎƫƧƪƨƪƝƫƙ˴ΎȲȳȷɆȯ̃ɂΎȾȽɀɂȯɀΎȯΎɂɀȯɄɡɁΎȲȳȺΎȻȳȼʰΎɄȯȺȽɀΎ̰̯̯͗Ύ̮ΎƞƪơƝƦƜƫ ̰˷Ύ ƫƭƪƨƪơƫƝΎƥƝƦȖ˴ΎɅȯȺȹȷȼȵΎɂȶɀȽɃȵȶΎɂȶȳΎȻȳȼɃΎɄȯȺɃȳΎ̰̯̯͗Ύ̮ΎƞƪơƝƦƜƫ ̱˷ΎƫƧƨƙƪΎơƚNJƪơƛΎɄȯȺȽɀȯɂΎȳȼΎ̶̯͗Ύ̮ΎƤƙΎƬơƫƙƦƙ ̱˷ΎơƚƝƪơƙƦΎƜơƦƦƝƪΎɄȯȺȽɀȯɂΎȳȼΎ̶̯͗Ύ̮ΎƤƙΎƬơƫƙƦƙ ̲˷ΎƥƙƪơƫƛƙƜƙΎƨƝƪΎ̱ΎƨưΎɄȯȺȽɀȯȲȯΎ̸̸˴̴̯͗Ύ̮ΎƬƙƚƝƪƦƙΎƜƝƤΎƥƙƪΎΎ ̲˷ΎƫƝƙƞƧƧƜΎƞƧƪΎ̱ΎƨƝƪƫ˷ΎɄȯȺɃȳΎ̸̸˴̴͗ΎΎ̮ΎƬƙƚƝƪƦƙΎƜƝƤΎƥƙƪ ̳˷ΎƜƝƦƬƙƤΎƛƤƝƙƦƦơƦƟΎ̰̯́͊ΎƜơƫƛƧƭƦƬΎȷȼΎɂɀȳȯɂȻȳȼɂΎ̮ΎƜƝƦƬƙƤΎƜ̃ƙƪƧ ̳˷ΎƦƝƬƝƢƙΎƜƝƦƬƙƤΎ̰̯́͊ΎȲɂȳΎȳȼΎɂɀȯȱɂȯȻȳȼɂɁΎ̮ΎƜƝƦƬƙƤΎƜ̃ƙƪƧ ̴˷ΎƥƝƦȖΎȾȳɀΎ̱ΎȾɆΎΎɄȯȺȽɀȯɂΎ̲̯͗Ύ̮ΎƨƧƪƬΎƟƪƝƛ ̴˷ΎƥƝƦƭΎ̱ΎƨƝƪƫ˷ΎɄȯȺɃȳΎ̲̯͗Ύ̮ΎƨƧƪƬΎƟƪƝƛ ̵˷ΎƚƭƞƝƬΎƨƝƪΎ̱ƨưΎɄȯȺȽɀȯɂΎȳȼΎ̳̯͗Ύ̮ΎƠƧƬƝƤΎƙƪƧƥƙƪ ̵˷ΎƚƭƞƞƝƬΎ̱ΎƨƝƪƫ˷ΎɄȯȺɃȳΎ̳̯͗Ύ̮ΎƠƧƬƝƤΎƙƪƧƥƙƪ ̶˷ΎƚƝƪƝƦƙƪΎ̳ΎƨưΎɄȯȺȽɀȯɂΎȳȼΎ̱̯͗Ύ̮ΎưƭƪƪƝƪơƙΎƢƧƞƪƝ ̶˷ΎƫƦƙƛƣΎƞƧƪΎ̳ΎƨƝƪƫ˷ΎɄȯȺɃȳΎ̱̯͗Ύ̮ΎưƭƪƪƝƪơƙΎƢƧƞƪƝ ̷˷ΎƦƝƬƝƢƙΎƜƝƦƬƙƤΎɄȯȺȽɀȯȲȯΎȳȼΎ̴̯͗Ύ̮ΎƜƝƦƬƙƤΎƜƝƤΎƫƧƤ ̷˷ΎΎƜƝƦƬƙƤΎƛƤƝƙƦƦơƦƟΎɄȯȺɃȳΎ̴̯͗Ύ̮ΎƜƝƦƬƙƤΎƜƝƤΎƫƧƤ ̸˷ΎΎ̱ΎƥƝƦȖƫΎƜƝΎƥơƟƜơƙΎɄȯȺȽɀȯɂɁΎȳȼΎ̱̯͗Ύ̮ΎƚƤƭƝΎƫƣƱ ̸˷ΎΎ̱ΎƤƭƦƛƠΎƥƝƦƭΎɄȯȺɃȳΎ̱̯͗Ύ̮ΎƚƤƭƝΎƫƣƱ ̰̯˷ΎΎƝƫƨƝƤƥƙΎƜƝΎƬƙƭƤƙΎɄȯȺȽɀȯȲȯΎȳȼΎ̳̯͗Ύ̮ΎƤƤƭƥơƦƳƪơƝƫ ̰̯˷ΎΎƛƙƦƜƤƝΎƬƙƚƤƝΎɄȯȺɃȳΎ̳̯͗Ύ̮ΎƤƤƭƥơƦƳƪơƝƫ ̰̰˷ΎΎ̱ΎƛƭƪƫƝƫΎƨƝƪΎ̱ΎȾȳɀɁȽȼȳɁΎȯȺΎȹȯɀɂȷȼȵΎɄȯȺȽɀΎ̵̲͗Ύ̮ΎƣƙƪƬơƦƟΎƨƙƤƙƥǹƫ ̰̰˷ΎΎ̱ΎƣƙƪƬơƦƟΎƪƙƛƝƫΎȴȽɀΎ̱ΎȾȳɀɁȽȼȳɁΎɄȯȺɃȳΎ̵̲͗Ύ̮ΎƣƙƪƬơƦƟΎƨƙƤƙƥǹƫ ̰̱˷ΎΎƪƝƛƧƦƝơưƝƥƝƦƬΎƥNJƜơƛΎƛƧƥƨƤƝƬ˴ΎƜƝƫƨƙƪƙƫơƬƙƛơǹΎơƦƬƝƪƦƙΎơΎƝưƬƝƪƦƙ˴Ύ ̰̱˷ΎΎƞƭƤƤΎƥƝƜơƛƙƤΎƛƠƝƛƣ˹ƭƨ˴ΎơƦƬƝƪƦƙƤΎ˱ΎƝưƬƝƪƦƙƤΎƜƝƯƧƪƥơƦƟ˴Ύ ƝƤƝƛƬƪƧƛƙƪƜơƧƟƪƙƥƙΎƧΎƙƦƙƤǡƬơƛƙΎɄȯȺȽɀȯɂΎȳȼΎ̷̴͗Ύ̮ΎƙƪƧƮƝƬΎ̚Ʉȳɂȳɀȷȼȯɀȷ̛ ƝƤƝƛƬƪƧƛƙƪƜơƧƟƪƙƥΎȽɀΎƙƦƙƤƱƬơƛƙƤΎɄȯȺɃȳΎ̷̴͗Ύ̮ΎƙƪƧƮƝƬΎ̚Ʉȳɂȳɀȷȼȯɀɇ̛ ̰̲˷ΎΎƪƝƦƬƙƪ˴ΎƬƙƤƤƙƪ˴ΎƛƧƤƧƪΎơΎƫƝƛƙƪΎɄȯȺȽɀȯɂΎȳȼΎ̳̯͗Ύ̮ΎƨƝƪƪƭƩ˷ΎƥƧƦƬƫƝΎ ̰̲˷ΎΎƠƙơƪΎƯƙƫƠ˴ΎƛƭƬ˴ΎƛƧƤƧƭƪΎ˱ΎƜƪƱΎɄȯȺɃȳΎ̳̯͗Ύ̮ΎƨƝƪƪƭƩ˷ΎƥƧƦƬƫƝ ̰̳˷ΎΎƪƝƮơƫơǹΎƧƨƬƧƥNJƬƪơƛƙΎɄȯȺȽɀȯȲȯΎȳȼΎ̱̯͗Ύ́ΎƮȯȺΎȲȳΎȲȳɁȱȽȻȾɂȳΎ̲̯͗ΎȾȳɀΎɃȺȺȳɀȳɁΎ ̰̳˷ΎΎƧƨƬƧƥNJƬƪơƛΎƪƝƮơƝƯΎɄȯȺɃȳΎ̱̯͗Ύ́Ύ̲̯͗ΎΎƜȷɁȱȽɃɂΎȴȽɀΎȵȺȯɁɁȳɁΎȽɀΎɁɃȼȲȵȺȯɁɁȳɁΎ ȵɀȯȲɃȯȲȳɁΎȽΎȲȳΎɁȽȺΎ̚ȷȻȾȽɀɂΎȻɷȼȷȻΎ̴̛̰̯͗Ύ̮ΎƞƝƜƝƪƧƨƬơƛƫΎƝƤơƫƙƚƝƬ ̚ƥȷȼȷȻɃȻΎ̴̛̰̯͗Ύ̮ΎƞƝƜƝƪƧƨƬơƛƫΎƝƤơƫƙƚƝƬ ̴̰˷ΎΎƪƝƨƪƧƜƭƛƬƧƪΎƜƮƜΎƫƭƦƫƬƙƫƣΎɄȯȺȽɀȯɂΎȳȼΎ̶̯͗Ύ̮ΎƛƤơƥƙƟƙƫΎƛƧƫƬƙΎƚƪƙƮƙ ̴̰˷ΎΎƜƮƜΎƨƤƙƱƝƪΎƫƭƦƫƬƙƫƣΎɄȯȺɃȳΎ̶̯͗Ύ̮ΎƛƤơƥƙƟƙƫΎƛƧƫƬƙΎƚƪƙƮƙ ̵̰˷ΎΎ̱ư̰ΎƙƤΎƨƙƪƛΎƜ̃ƙƮƝƦƬƭƪƙΎɄȯȺȽɀȯɂΎȳȼΎ̶̱͗Ύ̮ΎƝƤΎƚƧƫƛΎƜƝƤƫΎơƥƨƧƫƫơƚƤƝƫ ̵̰˷ΎΎ̱ư̰ΎƨƙƪƛΎƜ̃ƙƮƝƦƬƭƪƙΎɄȯɃȳΎ̶̱͗Ύ̮ΎƝƤΎƚƧƫƛΎƜƝƤƫΎơƥƨƧƫƫơƚƤƝƫ ̶̰˷ΎΎ̴̳ΎƥơƦƭƬƫΎƜƝΎƥƙƫƫƙƬƟƝΎɄȯȺȽɀȯɂΎȳȼΎ̳̯͗Ύ̮ΎƥƙƫƫƙƬƟƝƫΎƜ̃ƙƪƧ ̶̰˷ΎΎ̴̳ΎƥơƦƭƬƝƫΎƥƙƫƫƙƟƝΎɄȯȺɃȳΎ̳̯͗Ύ̮ΎƥƙƫƫƙƬƟƝƫΎƜ̃ƙƪƧ ̷̰˷ΎΎƨƙƝƤƤƙΎȾȳɀΎȲȽɁΎȾȳɀɁȽȼȳɁΎɄȯȺȽɀȯȲȯΎȳȼΎ̲̯͗Ύ̮ΎƥƙƪΎƚƤƙƭ ̷̰˷ΎΎƨƙƝƤƤƙΎȴȽɀΎɂɅȽΎȾȳɀɁȽȼɁΎɄȯȺɃȳΎ̲̯͗Ύ̮ΎƥƙƪΎƚƤƙƭ ̸̰˷ΎΎ̱ΎƥƝƦƭƫΎȾȳɀΎȲȽɁΎȾȳɀɁȽȼȳɁΎɄȯȺȽɀȯȲȯΎȳȼΎ̲̯͗Ύ̮ΎƪƝƫƬ˷ΎƜơƦƦƝƪ ̸̰˷ΎΎ̱ΎƥƝƦƭΎȴȽɀΎɂɅȽΎȾȳɀɁȽȼɁΎɄȯȺɃȳΎ̲̯͗Ύ̮ΎƪƝƫƬ˷ΎƜơƦƦƝƪΎ ̱̯˷Ύ ̱ΎƬơƩƭƝƬƫΎƪƝƫƬƙƭƪƙƦƬΎɄȯȺȽɀȯɂΎȳȼΎ̲̯͗Ύ̮ΎƨơƫƬƙƛƠơƧ ̱̯˷Ύ ̱ΎƪƝƫƬƙƭƪƙƦƬΎƬơƛƣƝƬƫΎɄȯȺɃȳΎ̲̯͗Ύ̮ΎƨơƫƬƙƛƠơƧ ̱̰˷ΎΎưƙƦƛƤƙΎƜ̃ƠƧƥƝΎBUNKERΎɄȯȺȽɀȯɂΎȳȼΎ̴̯͗Ύ̮ΎƫƙƚƙƬơƛΎƨƤƙƬƢƙΎƜ̃ƙƪƧ ̱̰˷ΎΎƫƙƦƜƙƤΎƞƧƪΎƥƝƦΎBUNKERΎɄȯȺɃȳΎ̴̯͗Ύ̮ΎƫƙƚƙƬơƛΎƨƤƙƬƢƙΎƜ̃ƙƪƧ ̱̱˷Ύ ̱ΎƬƙƪƟƝƬƝƫΎƪƝƟƙƤΎƜơƫƨƝƦƫƙƜƧƪΎƜƝΎƮơƦƫΎɄȯȺȽɀȯɂΎȳȼΎ̳̯͗Ύ̮ΎƥƙƫΎƟƭƫǹ ̱̱˷Ύ ̱ΎƬơƛƣƝƬƫΎƯơƦƝΎƜơƫƨƝƦƫƝƪΎɄȯȺɃȳΎ̳̯͗Ύ̮ΎƥƙƫΎƟƭƫǹ ̱̲˷Ύ ̱ΎƚƧƦƫΎƜƝΎ̰̯ΎƨƙƪƬơƜƝƫΎƜƝΎƚƧƤƧƫΎɄȯȺȽɀȯɂΎȳȼΎ̰̯̯͗Ύ̮ΎƚƧƯƤơƦƟΎƜ̃ƙƪƧ ̱̲˷Ύ ̱ΎƚƧƦƭƫΎ̰̯ΎƨƤƙƱƫΎƚƧƯƤơƦƟΎɄȯȺɃȳΎ̰̯̯͗Ύ̮ΎƚƧƯƤơƦƟΎƜ̃ƙƪƧ

Aconsegueix els teu regals per només 5€ l’any

c/ Barrera, 14 - CALONGE - 972 650.858

̵̌ ̖̦

̵̶̭̯̱̪̦̼ ̨̔

Hotel Barcarola

̨̦̦̦̼̖̌̍ ̨̐

̨̡̛̯̦̍̌ ̬̌

La Tisana

Tints antialèrgics (Sense amoníac ni PPD) Rastes & trenes Productes afro Tractaments nutricionals 7UDFWDPHQWVHVSHFtÀFVှš¤“ŒŠ“‘§ŠထŠš¤“ŒŠ£Š“‘¢Š££Šဿ Pensionistes “˜ŽŒ¡Ž£““”œ¦£ ¤Žš­“¡“˜Š¡ŒŠ¡ 18ၦှŒŠ‹Ž——Œ¦¡¥ဿ De 0 a 25 anys: Preus especials

· ʿ̨̔

ƙƥƚΎƤƙΎƛƧƤ̘ƤƙƚƧƪƙƛơǹ˶Ύ̐ΎƬƠơƫΎƥƧƦƬƠΎƫƨƧƦƫƧƪƝƜΎƚƱ˶ ʽ̸̨̛̺̖̖̱̬̖̦̖̍̍̏̌̏̌̚ ̨̨̨̛̬̯̦̯̔́ ʿ̸̡̨̛̛̖̯̬̖̭̖̔̌ ̸̨̛̱̬̖̦̖̍̏̌̏̌̚ ˈ̛̛̬̱̬̐́Ͳ̡̨̡̛̭̥̖̯̌ ̨̨̛̛̛̥̪̣̦̯̣̌̐ ʿ̵̨̛̬̖̬̦̖̦̖̔̌ ˀ̶̛̛̛̖̣̯̌̍̌́

˃̖̣. 972 83 58 60 Monturiol, 33 ̵̥̖̭̯̦̼ 3 (̌̚Esclat)

Santa Cristina d’Aro · dentaldaro@hotmail.com

½®Ä®‘ƒ—›Äヽ—›½Ýʽ International cuisine Specialty Seafood

Port Grec, 1 · Empuriabrava

Salins, 1 · Empuriabrava Tel. 0034 972 454 898 Tel. 0034 972 45 47 71 www.tabernadelmar.com

www.portgrec.es

ŝŽĚĞŶƟƐƚĞƌşĂ͕ ŝŵƉůĂŶƚŽůŽŐşĂ ĐŝƌƵŐşĂ͕ ŽƌƚŽĚŽŶĐŝĂ ĚŽĐƚŽƌ͗ĂǀŝĚϱϯϱϴ ĚŽĐƚĞƵƌƉĂƚƌŝĐŬĚĂǀŝĚΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ ƚĞů͘ϵϳϮϴϮϴϴϲϲŵſǀŝůϲϰϵϴϰϳϰϴϬ ĐͬƌƵƐƐĞůͼůĞƐ/ůůĂϰϯЇWůĂƚũĂĚ͛ƌŽ /ŵƉůĂŶƚĞƐĂƉĂƌƟƌĚĞϳϱϬΦ

Menu migdia dill : div 10 €

www.blueskycafe.es 972 450 281

Massatges d’Aro

BEL Platja d’Aro Tel. 972 817 054

Plaça Europa, 2 Platja d’Aro

tlf. 676 998 751

Mar Blau


11

www.elpergami.com

15 juny - 15 juliol 2011

Actualitat WŽůşƟĐĂ

'ĂŝƌĞďĠƐĞŶƐĞĂďƐƚĞŶĐŝſĂůƐƉŽďůĞƐƉĞƟƚƐ͕ĚĞŵŝƚũĂŶƐ ŶΖŚŝŚĂƋƵĞƌŽŶĚĞŶĞůϱϬйĚΖĂďƐƚĞŶĐŝſ >ĂƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſĞŶůĂŵĂũŽƌŝĂĚΖĂƋƵĞƐƚƐƉŽďůĞƐƐΖŚĂƐŝƚƵĂƚĞŶƚƌĞĞůϴϬйŝĞůϵϬй͕ŵŽůƚƉĞƌ ƐŽďƌĞĚĞůĂŵŝƚũĂŶĂĚĞůĂĚĞŵĂƌĐĂĐŝſ͕ƋƵĞǀĂƐĞƌĚĞůϱϴй La participació dels ciutadans censats en els municipis de fins a 2.000 habitants (més d'un centenar dels 221 que hi ha) de les comarques gironines va ser, el 22 de maig, realment alta. La majoria d'indicadors en aquestes poblacions es van situar entre el 65% i el 90%, mentre que la mitjana a tota la demarcació va ser del 58,14%, 2 punts per sota del 2007. En la majoria d'aquestes poblacions s'hi han presentat dues o més candidatures, i només en divuit municipis hi ha hagut tan sols una opció per votar.

L'alta participació coincideix amb casos en què s'ha presentat més d'una llista encaminada a fer fora el govern vigent, a causa del descontentament de part de la població per les polítiques dutes a terme pels ajuntaments. La mitjana d'abstenció a les comarques gironines ha pujat per la poca o justa participació en un nombre clau de municipis de gran dimensió, com poden ser Lloret de Mar, on el 49% de la població no va anar a votar; Blanes, on l'abstenció també va ser del 49%, o Figueres, on no va exercir el dret

a vot el 50% de l'electorat i Calonge on es varen abstenir el 49% de l'electorat. Sant Ferriol, un municipi amb llistes obertes, és una de les poques excepcions del conjunt de pobles petits i ha estat el que ha registrat l'abstenció més alta, del 56,16%. En conjunt, el percentatge de participació en els municipis de menys de 2.000 habitants ha estat més alt que en les eleccions de l'any 2007, mentre que en les poblacions de més de 20.000 habitants l'abstenció ha crescut de manera significativa respecte de fa quatre anys.

ĚƵĐĂĐŝſ

ĐŽŶŽŵŝĂ

ZğĐŽƌĚ ĚΖĞƐƚƵĚŝĂŶƚƐ ƋƵĞŵĂƌdžĞŶ ĚΖƌĂƐŵƵƐ

ůϴϳйĚĞůĞƐƉŝŵĞƐŶŽƚĞŶĞŶĂĐĐĠƐ ĂƵŶƉƌĠƐƚĞĐŝĞůϲϱйŶŽƉŽĚƌĂŶ ƌĞŶŽǀĂƌĞůƐƋƵĞƚĞŶĞŶ

M

és de 213.000 estudiants van obtenir una beca Erasmus per estudiar o formarse a l'estranger durant el curs 2009/10, fet que atorga una xifra rècord i que representa un increment del 7,4% respecte l'any anterior. Si es mantenen les tendències actuals, el curs vinent s'arribarà a l'objectiu d'haver concedit beques a tres milions d'estudiants des dels inicis del programa, l'any 1987. El programa Erasmus consisteix en l'intercanvi d'estudiants i les tres destinacions més populars són Espanya, França i el Regne Unit, de fet és l'Estat espanyol el que més estudiants va enviar a l'estranger, seguida de França i Alemanya. Si estudiem les dades per universitats, la de Granada ésla que més estudiants va enviar a formar-se a l'estranger i la Universitat Politècnica de Barcelona, la Universitat de Barcelona i l'Autònoma estan entre les 30 amb majors índexs de participació al programa. L'import mensual mitjà de la beca Erasmus que reben els estudiants va baixar un 7%, fins a situar-se en 254 €, com a conseqüència de l'augment del nombre de beneficiaris. La demanda supera àmpliament la disponibilitat de beques Erasmus a la majoria dels països que hi participen. Un estudi realitzat per al Parlament Europeu el 2010 afirmava que només un 24% dels estudiants que no havien participat a Erasmus deien no estar interessats per un programa d'estudis a l'estranger. A més, es van concedir 38.000 beques a personal universitari per ensenyar o rebre formació a l'estranger, un 4% més que l'any anterior.

E

l 87% de les petites i mitjanes e mp re s e s tenen greus dificultats quan van a sol·licitar finançament i només el 13% d'elles acaben aconseguint part dels diners que necessiten per al seu negoci. A més, el 65% de les que tenen préstecs concedits no podran ampliar o renovar les seves línies de crèdit l'any que ve. Així es recull a l'informe 'PYMES España 2011-2016' de la consultora internacional CreditServices, que ha apuntat que tot plegat es traduirà en un tancament "massiu" d'empreses i un increment de l'atur, tendència que es pot mantenir en els propers 5 anys. Ha recordat que aquest tipus de companyies generen el 89% de l'ocupació a Espanya i que calen mesures estructurals per ajudar-les a tirar endavant, especialment obrint-los l'aixeta del crèdit. Segons CreditServices, la tònica bancària a Espanya és la de continuar amb l'aixeta tancada a les empreses durant diversos anys i, per això, alerten que les pimes no podran accedir a nous préstecs o renovar les línies que tenen ara. "Aquest greu problema en espiral afectarà amb un tancament massiu d'empreses, un augment de l'atur i de la morositat bancària i empresarial",

ha alertat la consultora en un comunicat, on assegura que "de no fer reformes estructurals importants en el nostre país, l'estadística de tancaments continuarà com a mínim fins a l'any 2016". Segons la consultora, les mesures adoptades fins ara per les administracions no han estat suficients i alerta que calen més reformes, sobretot per facilitar el crèdit, perquè les pimes tirin endavant. La consultora, a més, ha apuntat que obrir el crèdit també permetria a molts aturats muntar el seu propi negoci, crear ocupació i generar riquesa. Amb els resultats d'aquest informe a la mà, el president de CreditService Espanya, Javier López, ha estat molt clar: "No volem que les nostres previsions realistes, encara que semblen negatives, siguin a més de 5 anys per no entrar en la desil·lusió però és molt possible, en funció de les mesures del govern per solucionar-ho, que puguem estar molts més anys esperant per tornar a motivar a l'esperit emprenedor espanyol, finançar les nostres pimes i generar ocupació i riquesa novament", ha afirmat.

Oferta 1 Caldera de condensación 24 kW 5 estrellas de rendimiento

1.889€ Iva incluido ó 39.22€ al mes Aire acondicionado 3500 Frg/h Gas Inverter 410

788 € IVA incluido ó 16.36 € al mes Compañia colaboradora

CLIMAGAS Costa Brava Empresa de servicios con más de 25 anys de experiencia, especializada en instalacions de gas y climatitzación con un amplio equipo professional con contrastada experiencia. Contamos con un grupo de assessores comerciales que le informaran de la mejor opción para la climatización de su hogar o negocio. Así mismo si usted lo quiere, le proporcionaran un presupuesto sin compromiso y le informaran GHOD¿QDQFLDFLyQTXHPiVOH convenga. Contamos con un equipo de servicio técnico propio con las marcas más importantes.

ƌĞĂƵŶŶĞŐŽĐŝŽŶůŝŶĞĚĞĐŽŶĮĂŶĕĂ

U

n dels majors problemes d’Internet és que 20 anys després de la seva aparició, molta gent encara no hi confia perquè el veuen una eina insegura. Aquesta por a les noves tecnologies, és un repte que han hagut de superar tots els mitjans en el moment de la seva aparició, però amb el pas del temps aquesta por anirà desapareixent igual que va passar amb la televisió, la ràdio i fins i tot el telèfon. Els empresaris que tenen un negoci online coneixen molt bé aquest entrebanc per això aprofiten totes les eines de marketing per potenciar la seva empresa online:1. Explica coses sobre tu: El públic vol saber qui hi ha darrere de la

pàgina web i del producte. Deixa que et coneguin i ofereix-los tots els detalls de la companyia, fins i tot els inicis de l’empresa. 2. Inclou detalls del producte: No esperis que el públic endevini el que vens. explica’ls què és el que ofereixes des d’un bon principi i sobretot no els confonguis. 3. Aprofita tots els mecanismes de comunicació: Renova’t i utilitza les xarxes socials per promocionar-te i comunicar-te de forma immediata amb els teus clients. 4. Inclou garanties que redueixin el risc de compra: una garantia de devolució de diners en 30 o 60 dies i la possibilitat de retornar el producte en una setmana són una bona manera de transmetre seguretat. 5. Utilitza eines tradicionals: Inclou un telèfon de contacte i una direcció postal.

Energia solar Calefacción Aire acondicionado Instalaciones de gas GRATIS (consultar condiciones)

Instalaciones de gas propano canalitzado y depósitos Instalaciones de gasoil

902 199 566

Ctra. Palamós, 94 Sant Feliu de Guíxols www.climagas.cat


12

www.elpergami.com 15 juny - 15 juliol 2011

Salut natural + psicopedagogia

>ĂƉŝŶLJĂ͕ƵŶĂĚĞůĞƐĨƌƵŝƚĞƐŵĠƐƐĂůƵĚĂďůĞƐ >͛ĂŶƟďŝžƟĐŶĂƚƵƌĂů͕ĂũƵĚĂĂŵŝůůŽƌĂƌůĞƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶƐĚĞů͛ŝŶƚĞƐơŝĂƉƌŽƚĞŐŝƌͲŶŽƐĐŽŶƚƌĂů͛ĂƉĂƌŝĐŝſĚĞŵĂůĂůƟĞƐ contagioses

L

d’acabar de ens permet digerir millor els aliments, ajuda a l’estómac a realitzar la seva funció i a sentirnos menys plens més ràpidament. Això comporta la desaparició d’una sèrie d’efectes secundaris desagradables relacionats amb la digestió pesada dels aliments: gasos intestinals, pesadesa d’estómac, acidesa d’estómac, etc. Però aquesta propietat es destrueix amb la calor, per tant només és aprofitable per l’organisme, quan ens mengem la fruita fresca.

a pinya és el fruit de la pinya una planta de la família de les Bromeliàcies que conté al voltant de 1400 espècies en tot el món. Moltes plantes d’aquesta família viuen sobre d’altres plantes en zones de clima tropical. La pinya, a diferència d’elles, neix sobre terra ferma. La planta de la pinya (Ananas comosus) és una planta perenne amb una roseta de fulles punxegudes de fins a 90 cm de longitud. Del centre de la roseta sorgeix una tija en el seu extrem es produeixen les flors que donaran lloc a la fruita coneguda com pinya, que és en realitat una fruita múltiple. Procedeix de la zona tropical de Brasil, Argentina i Paraguai. Va començar a cultivar per primera vegada a finals del segle XIX a l’illa de Hawai en la seva varietat “Smooth Cayenne”, que encara avui en dia és la varietat més habitual que es ven. En l’actualitat es conrea en la majoria de països tropicals del món, les Filipines constitueix el major exportador del món.

Purificadora Aquesta capacitat per a digerir les proteïnes es pot utilitzar al nostre favor per eliminar microorganismes i paràsits de l’interior del nostre cos. Per això la pinya exerceix una funció purificadora del tub digestiu i ajuda a eliminar els bacteris causants de putrefaccions intestinals, responsables de l’aparició de dolors en els intestins o de diarrea. Igualment es pot utilitzar, tal com es realitza a la Xina, per eliminar els cucs intestinals. El tractament consisteix a menjar només pinya durant dos o tres dies.

A més del seu magnífic sabor i la seva inconfusible aroma convé conèixer les propietats de la pinya tractant-se d’una fruita de les més saludables de totes.

Diürètica

P

La pinya és un bon diürètic. A més de asparagina, ja comentada en els espàrrecs, i bromelina, conté, entre altres, potassi que neutralitza el sodi, àcid cafèic i arginina. Tots ells ajuden a eliminar aigua del cos, de manera que eviten la formació d’edemes o retenció de líquids en l’organisme i poden resultar útils, a més de rebaixar pes, en bastants afeccions que estan relacionades amb la retenció d’aigua en el cos: gota, àcid úric, artritis, etc. Aquesta mateixa propietat és la que s’ha utilitzat per al tractament de la cel·lulitis, una malaltia produïda precisament per la incapacitat de drenatge de les cèl·lules del teixit adipós i en el tractament resulta especialment interessant la utilització de diürètics.

ropietats de pinya

Millora la circulació Pel seu contingut en bromelina, que està formada per tres enzims combinats (bromelina, extranasa i ananasa), resulta molt adequada per a la circulació ja que aquest component dissol els coàguls que puguin formar-se i fluidifica la sang. Això és una bona manera d’evitar problemes circulatoris com trombosi, atacs cardíacs, apoplexies i, alhora disminuir la pressió sanguínia elevada o hipertensió.

Ajuda a fer la digestió

Antiinflamatòria

A més de les seves propietats anticoagulants, la bromelina té el poder de “digerir” les proteïnes de manera que resultarà de molta ajuda en el procés de la digestió. Un bon tros de pinya després

Posseeix propietats antiinflamatòries pel que resulta molt útil per rebaixar el dolor. Menjar pinya és un fet habitual entre tots els esportistes per

>͛ĂƵƚŽĞƐƟŵĂ De que depèn que una persona tingui èxit a la vida o no? Entenem per èxit la capacitat de viure la vida que desitgem. Aquesta pregunta no és casual. Volem tenir èxit? Que fa qui l’aconsegueix? De que depèn? Poses per davant les preferències i necessitats d’altres enfront de tu mateix? No t’enganyis: No estàs sent generós, senzillament tens baixa autoestima. La autoestima està lligada íntimament a la autovaloració. La valoració pròpia es defineix durant els primers anys de la nostra vida. Al convertir-nos en adults desenvolupem un complex conjunt d’actituds i creences que ens diuen qui som, quin lloc ocupem al mon etc. Aleshores sorgeix la auto-avaluació. Les persones amb un nivell d’autoestima elevat o òptim obtenen majors capacitats, són mes eficients en un nombre més elevat de àrees de la vida. En canvi les persones que tenen un nivell baix d’autoestima, tenen tendència a la auto-humiliació i no presten atenció a les necessitats personals. La baixa autoestima té connexió directa amb l’acceptació d’un mateix, tal com és. Acceptar i acceptar-nos és part essencial d’una elevada autoestima. Volem ser més efectius? Acceptar és el camí. Normalment l’arrel d’una baixa autoestima ve de haver-se sentit víctimes de pares, mestres, germans, amics... etc. La negació per part de pares, mestres i demés es dona quant aquests per exemple han dipositat expectatives irreals sobre el nen, que es graben, literalment en l’inconscient, fent difícil percebre on i quan el mal esta fet. Exemples n’hi han moltíssims, us sona?

En Jordi es un desastre La Georgiana es destralera Per que no ets tan bo com el teu germà? Mira a la Rosa! Per que no ho fas tu també? Coi, Eduard! Un altre cop t’has cordat malament la camisa! Ets un gandul! No faràs res de bo a la vida! Aquest nen és tonto, i a més esta gras... Etiquetes així, humiliacions, comparacions, la crítica negativa, etc. tot i ser un intent per part de pares i adults de l’entorn d’ensenyar i donar lliçons no crearan aquest efecte. Realment estan creant programes-creença que serviran com a motllos de

pensaments... conductes... i repeticions futures. Això porta a la creença íntima segons la qual un és inferior. El comportament serà l’adequat a aquesta creença. Com afronta la vida una persona que du aquesta creença al cap? Ens podem imaginar el resultat. Les persones que tenen una baixa autoestima es caracteritzen per sentir-se una mica impostores quan parlen amb altres a qui consideren competents, o a vegades, senzillament quant parlen amb figures d’autoritat. També tenen tendència a prendre’s tot el que es diu d’elles al peu de la lletra. Ara bé, no tenim per què conformar-nos, frases tipus: Jo soc així! No hi ha res fer!, Els meus pares m’han criat d’aquesta manera! Etc. no ens fan cap favor. Podem decantar la balança al nostre favor. A tall d’exemple enumeraré 7 maneres d’augmentar la autoestima: La primera: Augmentar el nombre d’aspectes positius que ens diguem a nosaltres mateixos. Certament tots tenim parts que no són positives, el que es tracta aquí es de posar la lupa sobre els aspectes mes positius deixant enrere els que no ho són tant. Un altre aspecte: Disminuir el nombre de pensaments negatius que ens diem a nosaltres quan surten a lluir les nostres debilitats. Per aquest cas hi han preguntes que ens poden ajudar molt. Per exemple: Quina classe de situacions em fan sentir malament amb mi mateix? Quin tipus d’activitats he volgut fer però no ho he fet per por de no poder fer-les be?. El tercer acte que podríem dur a terme seria: Dir als demés les nostres qualitats positives. Veurem com el sol fet de fer això, aconseguirà no només que ens sentim millor sinó també que els altres es sentint millor al nostre costat. Hem de ser generosos amb nosaltres mateixos per tal de reconeixen’s les pròpies qualitats.

evitar la inflamació dels tendons (tendinitis) o dels sacs sinovials (bursitis). El costum d’afegir pinya a les amanides, barrejada si és possible amb la papaia que també conté bromelina, ajuda a superar els dolors articulars, no solament dels esportistes sinó de tothom. Problemes d’esquena, esquinços o luxacions podrien resultar menys dolorosos i curar-se abans amb una bona dieta rica en pinya.

Curar ferides La pinya pot utilitzar externament per a la cura de la pell. Els nadius americans l’han vingut utilitzant des de fa molt temps per la seva capacitat per a desinfectar i cicatritzar les ferides. Un tros de pinya, aplicat sobre una ferida pot facilitar la seva curació.

Eliminar berrugues i durícies La capacitat de la bromelina de la pinya per dissoldre les proteïnes pot ser aprofitada externament per a l’eliminació de berrugues. Per això s’ha d’aplicar un tros de pela de pinya sobre la berruga de manera que la part tendra toqui a la berruga, sense que afecti a la pell sana, durant tota la nit. Al matí es retira i es renta amb aigua calenta. Aplicar diverses vegades en cas que li costi fer desaparèixer. Aquesta mateixa aplicació pot servir per a l’eliminació de galindons i durícies.

Pell ferma i hidratada La pinya conté uns components anomenats AHA, una sèrie d’àcids entre els quals es troben l’àcid cítric i el glicòlic, que exerceixen una funció rejovenidora de la pell. L’acció es deu tant a la seva capacitat per estimular el col·lagen i hidratar la pell, com la de remoure les cèl·lules mortes. D’una banda realitzen la funció que exerciria una màscara o “peeling” per altra banda proporcionarien aquelles substàncies necessàries per tenir una pell ferma i amb una bona hidratació. Una màscara realitzada amb closca i polpa de pinya triturades serà adequada per treure les arrugues i mantenir la pell més ferma. Netejar bé i esbandir al cap d’un quart d’hora o mitja hora.

r divendres, dissabtes, diumenges i festius als matins Avda. Prat de la Riba, 98 - 17100 LA BISBAL D’EMPORDÀ Tel. 972 64 44 08 - 626 755 110

El quart antídot: Desenvolupar una visió més realista del mon que ens rodeja. És donar-se compte de la realitat que ens rodeja. Convertir-nos en realistes-positius es un grandiós objectiu. El cinquè acte: Aprendre a deixar de compararnos amb els altres. Tots hem sentit dir que les comparacions són odioses. Així doncs comparar i comparar-nos donarà resultats poc agradables. Una sisena acció podria ser Reduir la indecisió. Normalment solem ser indecisos fruit d’una excessiva preocupació per el que els altres pensaran sobre allò que decidim. La por al fracàs i inclús al èxit també ens poden portar a ser indecisos constantment. Per últim la setena acció: Utilitzar de manera activa la imaginació positiva. Les persones amb poca autoestima tenen tendència a recordar fets desagradables, fracassos i experiències negatives de la seva vida, i d’altres es dediquen a recordar les coses positives i els èxits aconseguits. Nosaltres no som el que els altres en facin de nosaltres mateixos. Podem decidir. Aquí 7 accions que son del tipus que en posar-les en marxa canvien vides. Donald Torres Coach Personal i Corporatiu Més articles: creacionyconciencia.blogspot.com facebook.com/creacionyconciencia Mail de contacte: doniald@hotmail.com


13

www.elpergami.com

15 juny - 15 juliol 2011

Oci i alimentació

Gaudeix de menjar fora de casa, pren la fresca i relaxa't

Especialitats: Kebab, Plats Combinats, Pizzes, Carns, Frankfurts, Productes Frescs

Plats Combinats desde 7€ Obert cada dia d’11h a 24h English spoken, Deutsch gesprochen, gesproken Nederlander Avda. Cavall Bernat 86

Tel. 972 983 784 PLATJA D’ARO

C/ Pablo Picasso, 1-19 - S'Agaró Tel. 972 326 932

www.barcarola.com

Vine a conèixer el primer

Restaurante Mar Blau

Tex Mex de Sant Feliu

Especialitades:

Platets variats a preus molt econòmics: Nachos, tacos, fajitas...

Arroces, pescados frescos, pizza casera y carnes a la brasa

Àmplia terrassa · =RQD:LÀ davant del Monestir

Estupendas vistas a PIE DE PLAYA One of the best paellas of the Costa Brava

Menú especial per grups amb reserva

Tel. 972 63 60 79 reservas Platja el Racó PLATJA DE PALS V

Plaça Monestir, 48 Sant Feliu de Guíxols Telf: 972986157 Mòb: 633480554

/RXQJH5HVWDXUDQW

La Tisana La TisanaĐŽŶϮϱĂŹŽƐĚĞĞdžƉĞƌŝĞŶĐŝĂĞŶWůĂƚũĂĚ͛ƌŽ͘ Las mejores paellas y los famosos y únicos calamares a la romana que jamás han degustado. WĞƐĐĂĚŽĨƌĞƐĐŽLJƐĂďƌŽƐŽƐďŝƐƚĞĐƐ͘ hŶƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚĞơƉŝĐŽĞƐƉĂŹŽůĐŽŶĞůƚĞŵƉĞƌĂŵĞŶƚŽ de cocinero José con su delicioso pata negra de Salamanca.

)ULHQGV

“Tisana”̭ϮϱͲ̨̨̛̣̖̯̦̥̪̼̯̥̏ʿ̣̜̖̌̌̔ʤ̨̬͘ ʯ̡̛̛̛̦̥̖̦̯̪̣̱̦̣̦̼̖̙̬̖̦̼̖̌̌́̌̾̽́̌̽̌ ̡̣̥̬̼̌̽̌Ͳ̸̸̨̣̱̹̖̖͕̯ʦ̡̨̼̐̔̌Ͳ̨̨̨̛̛̣̪̬̣̍̍̏̌͘ ˁ̡̡̛̛̖̙̬̼̱̭̦̼̖̭̯̖̜̏̌́̍̌̏͘ ˃̸̡̨̛̛̛̛̪̦̼̜̭̪̦̭̜̬̖̭̯̬̦̭̯̖̥̪̖̬̥̖̦̯̦̼̥̌̌̌ ̴̹̖Ͳ̨̨̪̬̥̏̌ˈ̨̨̡̛̭̖̖̱̭̦̖̜̹̖̜̐̏͞ˋ̨̖̬̦̜ ʻ̨̡̨̙̜͟;WĂƚĂEĞŐƌĂͿ̛̚ˁ̡̛̣̥̦̌̌̌͘

“Soms kom je ze tegen, van die mensen waar het enthousiasme vanaf straalt, met vuur in hun ogen” Nu al weer tien jaar een begrip in Platja D’Aro. Aan de boulevard LOUNGE RESTAURANT FRIENDS. Uitzicht op zee, kinderen spelend in het zand, ouders genietend met een glaasje en een hapje op het terras. Jonge stelletjes lekker tegen elkaar aan op de lounge bank.

La TisanaĂůϮϱũĂĂƌĞĞŶďĞŐƌŝƉŝŶWůĂƚũĂĚ͛ĂƌŽ͘ ĞŽǀĞƌŚĞĞƌůŝũŬĞWĂĞůůĂ͕ƐĚĞďĞƌŽĞŵĚĞĞŶďĞƌƵĐŚƚĞ calamares zoals u ze nergens eet en de gemoedelijke sfeer. Verse vis en zeevruchten tot mooie steaks. Een typisch Spaans restaurant met de temperamentvolle kok Jose met zijn pata negra uit Salamanca.

La TisanaǁŝƚŚŽǀĞƌϮϱLJĞĂƌƐŝŶWůĂƚũĂĚ͛ƌŽ͘ The greatest paellas and the famous and notorious fried calami ring that you have never tried. &ƌĞƐŚĮƐŚĂŶĚŇĂǀŽƵƌƐƐƚĞĂŬƐ͘ ƚLJƉŝĐĂůƐƉĂŶŝƐŚƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚǁŝƚŚƚŚĞƚĞŵƉĞƌĂŵĞŶƚ cook José with his delicious pata negra from Salamanca.

WƐ͘DĂƌŝƟŵŽϳϮWůĂƚũĂĚ͚ƌŽнϯϰϵϳϮϴϭϲϵϯϭ Xurreria Jofre d'Olot Especialitat: Xurros, porres, bunyols, xuixus, creps i gofres Obert tots els caps de setmana

Estiu obert cada dia

www.xurreriajofre.com Tel. 972 324059 Carrer Major, 23

SANT FELIU DE GUÍXOLS

Heerlijke lounge muziek en twee avonden in de week life muziek en een keuken met wereldse gerechten. Je kunt hier de hele dag terecht. Ps. Maritime, 62 Platja d'Aro Tel. +34 972 818267 www.friendsplatjadaro.com

27 Juny obrim!


14

www.elpergami.com 15 juny - 15 juliol 2011

/ŶĨŽƌŵăƟĐĂ

Photoshop Nivell Bàsic

ĚĚŝĐƚĞƐĂ ůĂdžĂƌdžĂ

Selecció de pàgines web d’interès

T’agrada la papiroflèxia? Si és així i vols deixar els amics al·lucinats, des d’aquesta web et pots imprimir els retallables i les instruccions, però comença per un de fàcil, està en anglès però al costat dret trobareu un desplegable per llegir-ho en català. Podeu fer fins hi tot el castell de la Ventafocs! Direcció: http://www.paper-replika.com/ No et deixis la mascota: Per els planifiquen les vacances amb temps, aquí una ajuda per poder-vos emportar la vostra mascota de vacances a allotjaments rurals. http://www.ruralgest. net/turismo/index.php? &idioma=6&id=3133&id_of=0 Whatsapp, envia missatges gratuïts des del movil: Per els aficionats a enviar missatges i que tenen els anomentats smartphones, poden fer servir aquest messenger per mòbils, has de pagar per descarregar-te l’aplicació, però no tornaràs a pagar per enviar missatges als mòbils que tenen aquesta mateixa aplicació; funciona per els dispositius apple, android i blackberry. Direcció: http://www.whatsapp.com/ Trucar per internet amb el mòbil: La majoria de les operadores de telefonia mòbil han estat fins ara bloquejant els accessos mòbils a les aplicacions com Skype, Google Voices..., que permeten trucar amb el mòbil a través d’internet, la CE els hi ha oblgat des del 25 de maig. Direcció: http://www.skype.com

Les dades aportades per l’Institut de la dona són alarmants. Un terç dels alumnes de tercer d’ESO consideren que no poden viure sense Internet. La xifra exacta és del 28 per cent d’ells. Mentre les noies són més dependents (32 per cent) que els nois (24 per cent), aquesta tendència s’inverteix a partir dels 15 anys. Llavors són ells els que més necessiten la xarxa per gestionar les seves tasques quotidianes. Si diem que són dades alarmants no ho diem pel fet que la població accedeixi a internet ja que això és bo i fins imprescindible en la nostra societat. Ho fem per aquesta addicció que la xarxa genera sobre els seus usuaris. Són molts els casos de persones que no poden estar sense connectar-se i almenys mirar el correu electrònic. Per desgràcia si tenim en compte que aquests casos comencen des de joves, entenem que la nostra joventut no està del tot sana. De totes formes en aquesta ocasió en lloc de ser pessimistes parlarem de la resta de nois i noies que no es consideren addictes. Sense cap dubte és una proporció molt alta que més del 70 per cent dels joves encara considerin que hi ha elements més importants que les NNTT en les seves vides. La nostra societat encara no ha entès que les NNTT són una eina que facilita la nostra vida i no un mitjà per viure-la. Redacció / ACPG

WŚŽƚŽƐŚŽƉ͗ĨĞĐƚĞƐŽƌƟŶƚĚĞůĂŝŵĂƚŐĞ Haureu vist que moltes vegades per simular el 3D de les imatges per gent que no porta les ulleres, es fan servir imatges que surten d’una pantalla, i això és l’efecte que anem a veure. Primer de tot triem la fotografia que volem fer servir, la obrim amb el Photoshop i hi fem una capa nova, (Fig. 1) En aquesta nova capa hi fem dos

Fig. 3 Fig. 5

transformar. En aquesta nova capa, li fem també transformación libre fins a deixar-la a unes tres quartes parts de l’anterior, i un cop fet aixòò, sense desseleccionar, cliquem al botó dret, perspectiva i li donem la perspectiva que volem que tingui la imatge, i ho validem canviant d’eina. (Fig. 4) Fig. 1

degradats lineal de gris fosc a gris clar partint la imatge per la zona central aproximada on hi ha l’objecte que volem fer sortir de la imatge. Això ho fem primer, fent una selecció rectangular i aplicant l’eina de degradat lineal al quadrant superior i després a l’inferior, fent clic a Selección, invertir, tal com es veu a la captura (Fig. 2).

Fig. 2

Un cop fet això, dupliquem la capa de fons, on hi tenim la primer imatge, clicant en el panell de capes amb el botó dret a duplicar capa i seguidament l’arrastrem a la primera posició del panell. Un poc fet això anem a tranformar la capa amb transformación libre, i la deixem centrada, tal com apareix a la imatge. (Fig. 3) Un cop fet això dupliquem la capa que acabem de

Fig. 4

Ara fem un traç que ens enmarqui, cliquem al botó dret sobre la capa, anem a opciones de fusión, trazo, hi posem un color blanc i un traç que sigui visible. Seguidament anem al panell de capes i a la capa del marc li poem un relleno del 0%. Seleccionem la capa del fondo copia, hi hi posem una màscara de capa, per fer-ho, fem clic a la icona de mascara de capa de la part inferior del panell de capes. Ara amb la tecla Ctrl apretada, cliquem sobre la capa que té el marc, i s’ens selecciona el mar, anem a selección, invertir i en selecciona tot menys el marc. Ara treballant sobre la

capa que li hem fet la màscara, cliquem sobre la màscara, i anem a les eines, i amb el bote de pintura, ho pintem tot de color negre; (Fig. 5). Ara dupliquem la capa que li hem fet la màscara i ara hem de retallar tot el que no veiem que serà el que sortirà de la imatge, per això cliquem al botó dret sobre la capa que acabem de fer i treiem la màscara de capa, seguidament seleccionem amb l’eina de selección rectangular el quadrant on hi tenim la zona que sortirà de la imatge, fem clic a selección, invertir, i després a edición, cortar, d’aquesta manera hem de retallar menys tall. Ara amb l’eina de selección lineal o magnètica seleccionem la sona que volem conservar de la imatge. Un cop la tinguem seleccionada, anem a invertirla i a edición, cortar, per eliminar el sobrant, per tal de tenir el marc per sota, anem al panell de capes posem la capa que estem treballant a la part superior, arrastrant-la. Ja tenim la imatge que surt de la zona marcada, com si fos en 3Dimensions.

(/60,//25635(86'(/$*$/$;,$

ࢃ VENDA D’EQUIPS PC I PORTÀTILS ࢄ SERVEI TÈCNIC PROPI ࢅ REPARACIONS URGENTS ࢆ INSTAL·LACIÓ DE XARXES ࢇ DISSENY WEB I GRÀFIC ࢈ SERVEIS A EMPRESES ࢉ TINTES COMPATIBLES A PREUS IMBATIBLES! ࢊ COMPONENTS, PERIFÈRICS, SOFTWARE, TELEVISORS, JOCS ࢋREPARACIÓ DE CONSOLES: WII, PS3, XBOX

Nova obertura!

TORRES JONAMA, 91 PALAFRUGELL 972 30 44 60 PALAFRUGELL@INFO-COSTE.COM

O

E BR

EM NZE D BR E SE E TEM

SE T DE ZE

P

.com

la Salle

C/ MUNTANER

ON

P

C/ MUNTANER

R

TAL

NYA

NYA

I OSP

CAT ALU

L ITA

EL MA

H

OSP

Avd a.

ATA LU

c/H

AVD A.C

c/H

H

C/ AMPLE

Ruiz Giméne VIAL D

MUNTANER, 19 PALAMÓS 972 31 85 60 PALAMOS@INFO-COSTE.COM

Aquesta promoció no inclou reinstal·lació de S. O. ni components addicionals


15

www.elpergami.com

15 juny - 15 juliol 2011

Entrevista

“El tema perfecte és aquell que... sembla que Ɛ͛ĞƐƟŐƵŝŝŶǀĞŶƚĂŶƚŵĞŶƚƌĞƚĞů͛ĞƐƚĂŶĐĂŶƚĂŶƚ͟ Litus, després de 350 concerts del seu primer disc, i dues candidatures als Goya, presenta el segon disc.

A

ŵďϮϵĂŶLJƐ͕ů͛ĂƌƟƐƚĂĚĞdĞƌƌĂƐƐĂ͕>ŝƚƵƐ͕ presenta el seu tercer treball en solitari ͞^ŝƟĞŶĞƋƵĞůůŽǀĞƌƋƵĞŶŝĞǀĞ͟;dĞŵƉƐ ZĞĐŽƌĚ͕ϮϬϭϬͿ͘ĞƐƉƌĠƐĚĞŵĠƐĚĞϯϱϬ ĐŽŶĐĞƌƚƐĚĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſĚĞůƐĞƵƉƌŝŵĞƌĚŝƐĐ͞ů ƐƵƌĚĞůĐŝĞůŽ͟ŝĚĞĚƵĞƐĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĞƐĂůƐWƌĞŵŝƐ 'ŽLJĂϮϬϬϴͲϮϬϬϵ;ŵŝůůŽƌĐĂŶĕſŝŵŝůůŽƌŵƷƐŝĐĂ ŽƌŝŐŝŶĂůͿƉĞůƚĞŵĂůƐƵƌĚĞůĐŝĞůŽĚĞůĂƉĞůͻůşĐƵůĂ ĂƌůŝƚŽƐLJĞůĐĂŵƉŽĚĞůŽƐƐƵĞŹŽƐ;'ůŽďŽŵĞĚŝĂ͕ ϮϬϬϴͿ͕>ŝƚƵƐƌĞĂƉĂƌĞŝdžĂŵďƵŶŶŽƵĚŝƐĐŝŶŽǀĂ ďĂŶĚĂ͘ůƚĞƌĐĞƌĚŝƐĐĠƐƵŶŵŝƐƐĂƚŐĞĚĞǀĂůĞŶƟĂ ŝĐŽƌĂƚŐĞƋƵĞƉĂƌůĂĚĞůĂƉğƌĚƵĂĚĞůĞƐŶŽƐƚƌĞƐ ƉŽƌƐĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĂďĞůůĞƐĂĚĞůĞƐƉĞƟƚĞƐĐŽƐĞƐŝ ůĂĨŽƌĕĂĚĞůĂŶŽƐƚƌĂƋƵŽƟĚŝĂŶŝƚĂƚ͘

dóna un punt més gamberro, em permet fer lletres més desenfadades; el català em dóna un ƉƵŶƚŵĠƐƉŽğƟĐ͘^ſŶĚŽƐŝŵĂŐŝŶĂƌŝƐ͘WŽƚƐĞƌĞů català és la meva mare i el castellà és el meu pare. El meu pare és de Córdoba i la meva mare de Sant Vicenç de Castellet (riu). ͛ŽŶƚƌĞƵƐĞůƐƚĞŵĞƐĂů͛ŚŽƌĂĚĞĨĞƌůĞƐĐĂŶĕŽŶƐ͍ Doncs, sempre vaig amb la meva llibreteta (riu ŝůĂƚƌĞƵĚĞůĂďŽƐƐĂͿ͘ůŵĞƵƉƌŽĐĠƐĐƌĞĂƟƵ ĂǀĂŶĕĂĞŶĚŽƐƐĞŶƟƚƐ͘WĞƌƵŶĂďĂŶĚĂ͕ǀĂŝŐĨĞŶƚ melodies, m’encanta treballar a casa meva amb la guitarra, però, sobretot amb el piano perquè és com tenir una orquestra als teus dits. M’agrada deixar-me portar. De cop i volta surt una idea, la desenvolupo i la gravo en un casset. Així vaig acumulant melodies. Per altra banda, intento estar despert i escoltar. A vegades, les cançons surten del no fer res. Has de buscar aquests moments en què la ment viatja i que aparentment no fas res, però surt la idea. T’has d’esforçar en buscar aquests moments. Jo sempre vaig apuntant idees. Finalment vaig ajuntant aquestes idees musicals amb les escrites. Tinc un tema i busco de les melodies ƋƵĞƟŶĐůĂƋƵĞŵĠƐƐ͛ŚŝĞƐĐĂƵ͘ƐƵŶƉƌŽĐĠƐ apassionant de treballar cada dia.

dĂůĐŽŵƌĂũĂ >ůŽĐŝĚĂƚĂĚĞŶĂŝdžĞŵĞŶƚĚĞůŐƌƵƉ͗ Terrassa, 25 de maig de 1980 hŶŐƌƵƉĚĞŵƷƐŝĐĂƌĞĨĞƌĞŶƚ͗The Beatles hŶĂƉĞůͼůşĐƵůĂ͗El padrino hŶůůŝďƌĞ͗qualsevol d’en Paul Auster hŶĂŵĂŶŝĂ͗rentar-me la cara tres vegades abans d’un concert hŶĂƋƵĂůŝƚĂƚ͗la paciència hŶƐŽŵŶŝ͗viure de la música tota la vida ĐĂďĂůĂĨƌĂƐĞ͗ ůŵŝůůŽƌĚ͛ĂƋƵĞƐƚĂǀŝĚĂĠƐ͗viure-la! EŽĂŐƵĂŶƚŽůĂŐĞŶƚƋƵĞ͘͘͘es queixa per vici. EŽŵ͛ĂŐƌĂĚĂƌŝĂŵŽƌŝƌƐĞŶƐĞ͘͘͘fer cap disc en directe. El tema perfecte és aquell que... sembla que Ɛ͛ĞƐƟŐƵŝŝŶǀĞŶƚĂŶƚŵĞŶƚƌĞƚĞů͛ĞƐƚĂŶĐĂŶƚĂŶƚ͘

YƵğƐŝŐŶŝĮĐĂƉĞƌƚƵƐĞƌĞůŐƵŝƚĂƌƌŝƐƚĂĚĞWĂƵů ĂƌƌĂĐŬ͍

ŽŵŝƋƵĂŶǀĂƐƐĂďĞƌƋƵĞĞƚǀŽůŝĞƐĚĞĚŝĐĂƌĂůĂ ŵƷƐŝĐĂ͍ Vaig començar als 12 anys a tocar. D’alguna manera va ser animat pel meu pare que tocava la guitarra a casa. Els caps de setmana sempre feien reunions amb amics i es posaven a cantar. Jo de ƉĞƟƚĂůͼůƵĐŝŶĂǀĂĚĞǀĞƵƌĞĐŽŵƐ͛ŚŽƉĂƐƐĂǀĞŶĚĞ bé. Jo també m’ho volia passar així de bé. Als 12 vaig començar a tocar, després vaig començar a escriure cançons i se’m va obrir una porta brutal. Als 21-22 vaig decidir dedicar-me a la música per ƉƵƌŝŶƐƟŶƚ͘ƐĞůƋƵĞĞůĐŽƌĞŵĚğŝĂƋƵĞǀŽůŝĂĨĞƌŝ al que em volia dedicar tota la meva vida.

>ŝƚƵƐĞŶůĞƐŝŵĂƚŐĞƐƉƌŽŵŽĐŝŽŶĂůƐĚĞůƐĞŐŽŶĚŝƐĐĞŶƐŽůŝƚĂƌŝ ĞĂƚůĞƐ͘dĂŵďĠǀŽůŝĂĂƉƌŽĮƚĂƌůĂŵĂƌdžĂƋƵĞƚĠ el soul i el punt melòdic que podem veure, per exemple, en Carol King. Era combinar el pop i el soul. El primer disc era més tranquil, més pausat i amb més arranjaments de jazz.

>ĂƚĞǀĂ͞ĞƐĐŽůĂĚĞŵƷƐŝĐĂ͟ĚĂůƚĚĞůƐĞƐĐĞŶĂƌŝƐǀĂ ƐƚăƐĞƐƚƌĞŶĂŶƚĞůǀŝĚĞŽĐůŝƉĚĞůĂĐĂŶĕſĂƌŶĂǀĂů ƐĞƌŚĂǀĞƌĨŽƌŵĂƚƉĂƌƚĚĞůŐƌƵƉDƵƟƐ͍ ĞŶϯ͘ĞƐƉƌĠƐĚĞWĂƐƚŽƌĂ͕ĞƚƐƵŶĚĞůƐƉƌŝŵĞƌƐ ĂƌƟƐƚĞƐƋƵĞŚŽĨĂĞŶĂƋƵĞƐƚĨŽƌŵĂƚ͘WĞƌƋƵğ ^ş͕ĞŶĐĞƌƚĂŵĂŶĞƌĂƐş͘ůƐDƵƟƐǀĂŶƐĞƌůĂŵĞǀĂ primera escola, el meu primer contacte una mica ŚĞƵǀŽůŐƵƚŝŶŶŽǀĂƌĞŶĂƋƵĞƐƚǀŝĚĞŽĐůŝƉ͍ seriós amb la música, els primers concerts... No va ser tant voler-ho, sinó una carambola. Sempre hi va haver, però, una altra via a part dels Un dia em va trucar la Marina, la mànager, i em DƵƟƐĚĞƚŽĐĂƌƐŽů͘:ĂĞŶĂƋƵĞůůĂğƉŽĐĂĨğŝĂŵŽůƚƐ va dir que tenia una proposta de dos directors concerts sol. catalans que volien fer un videoclip en 3D i els agradava molt la cançó de Carnaval. A nosaltres ens va anar molt bé perquè era el segon single ŵƐĞŵďůĂƌĞĐŽƌĚĂƌƋƵĞǀĂƐĨĞƌďŽůŽƐĞŶƵŶĂ que volíem treure. Vam començar a parlarƐĂůĂĚĞdŽƐƐĂ͘ ŶĞŝŚŽǀĂŵƟƌĂƌĞŶĚĂǀĂŶƚ͘sĂŵƚƌĞďĂůůĂƌ ŝŶƚĞŶƐĂŵĞŶƚĂŵďƵŶĞƋƵŝƉŵŽůƚƉĞƟƚ͕ƉĞƌžĂŵď ^ş͕ƋƵĂŶĞŶĐĂƌĂĞůƐDƵƟƐĞdžŝƐƟĞŶ͕ǀĂŝŐĂŶĂƌĂ ůĂŝůͼůƵƐŝſĚĞĨĞƌƵŶƉƌŽũĞĐƚĞŵŽůƚĞƐƉĞĐŝĂůŝũƵŐĂƌ ƚƌĞďĂůůĂƌĂƵŶĂƐĂůĂĚĞdŽƐƐĂƋƵĞĞƐĚŝƵdĂŚŝơ͘ amb aquesta tecnologia. ^ŝĞůƐDƵƟƐǀĂŶƐĞƌů͛ĞƐĐŽůĂ͕ĂůůžǀĂƐĞƌůĂ universitat. Jo ja havia començat a fer concerts sol, però allà va ser intens. Eren dos concerts Ŷů͛ĂŶƚĞƌŝŽƌůƐƵƌĚĞůĐŝĞůŽ͕ǀĂƐĞƐƚĂƌŶŽŵŝŶĂƚ cada nit durant quatre mesos seguits, sense cap ĂůƐ'ŽLJĂ͘ƋƵĞƐƚĨĞƚǀĂĚŽŶĂƌĐĞƌƚŝŵƉƵůƐĂůĂ dia de festa. Hi vaig estar tres anys i va ser molt ƚĞǀĂĐĂƌƌĞƌĂ͍ ŝŶƚĞŶƐŝƵ͘ŵǀĂŝŐĐƵƌƟƌŵŽůƚ͛͘ĂůůăǀĂƐŽƌƟƌ tot. De Tossa vaig començar a aconseguir feines Sí, va ser molt important. La nominació va arribar ĚĞ͞ŵĞƌĐĞŶĂƌŝ͟ŝĚ͛ĂůůăƚĂŵďĠǀĂƐŽƌƟƌůĂŵĞǀĂ quan estàvem gravant el segon disc i ja havíem primera oportunitat de gravar un disc en solitari. acabat la gira del primer. Va sorgir l’oportunitat ĚĞƉŽƐĂƌůĂĐĂŶĕſĂƵŶĂƉĞůͼůşĐƵůĂ͘sĂƐĞƌŵŽůƚ maco. Llavors va venir la nominació. Va ser una WĂƌůĂ͛ŶƐĚĞůƚĞƵƐĞŐŽŶĚŝƐĐ͕^ŝƟĞŶĞƋƵĞůůŽǀĞƌ manera de tancar l’etapa del primer disc. ƋƵĞŶŝĞǀĞ͘YƵğƚĠĚĞĚŝĨĞƌĞŶƚĚĞů͛ĂŶƚĞƌŝŽƌ͍ Respecte el primer disc es mantenen coses, però en aquest segon volia que fos més lluminós i més ƉŽƐŝƟƵ͘WĞƌĂŵŝŚĂĞƐƚĂƚƵŶĚŝƐĐƚĞƌĂƉğƵƟĐ͘Ɛ un disc que busca trencar amb les pors que ens posen pals a les rodes i no ens deixen caminar com ho volem fer. Musicalment havia de lligarlo amb aquesta intenció, així que vaig voler ƌĞŵĂƌĐĂƌŝĞdžĂŐĞƌĂƌĞŶĐĂƌĂŵĠƐůĂŝŶŇƵğŶĐŝĂĚĞůƐ

hŶĂůƚƌĞĚĞůƐĚĂƌƌĞƌƐƚƌĞďĂůůƐĠƐDĂůĞƚĞƐ ƉĞƌĚƵĚĞƐ͘ŽŵƐ͛ŚĂŐĞƐƚĂƚĂƋƵĞƐƚƚƌĞďĂůů͍ ŵďĂƋƵĞƐƚĚŝƐĐĞƐƟĐŵŽůƚĐŽŶƚĞŶƚ͘,ĞƚŽƌŶĂƚĂů català després d’aquests dos discos en castellà. He vist que hi ha un públic que li agraden les ŵĞǀĞƐĐĂŶĕŽŶƐŝƟŶĐŐĂŶĞƐĚĞĨĞƌƵŶĚŝƐĐĞŶ ĐĂƚĂůă͘ŵďĞůƐDƵƟƐŚĂǀşĞŵĨĞƚĚŽƐĚŝƐĐŽƐ

en català, un cop vam dissoldre el grup vaig començar a experimentar amb el castellà. Va ser una fugida endavant, un canvi d’aires. Ara he tornat al català i m’he tret alguns traumes que tenia.

Fa cinc anys que ho sóc. Com a músic, és una de ůĞƐŵŝůůŽƌƐĞdžƉĞƌŝğŶĐŝĞƐƋƵĞŚĞƟŶŐƵƚŵĂŝ͘sĂŝŐ tenir sort d’estar en el lloc i moment adequats. ƋƵĞƐƚƐĐŝŶĐĂŶLJƐŚĂŶĞƐƚĂƚĨĂŶƚăƐƟĐƐ͘ƐƵŶ privilegi tocar amb un músic del qual n’havia ƐĞŶƟƚĐĂŶĕŽŶƐƋƵĂŶĞƌĂŵĠƐƉĞƟƚ͘ůůĞƚĨĂƚƌĞƵƌĞ més del 100% de tu com a músic. Se t’enganxa el ƐĞƵƚĂůĞŶƚŝĞůƚĂůĞŶƚĚĞůĂďĂŶĚĂ͘ƐƵŶĂŵĂƐƚĞƌ class. Paul Carrack és una persona molt humil tot i ser una gran estrella. He après molts detalls musicals, però, sobretot, he après de la seva humilitat i el seu treball constant. ůŐƵŶĂĐŽůͼůĂďŽƌĂĐŝſƋƵĞŶŽŚĂƐĨĞƚŝƋƵĞ ƚ͛ĂŐƌĂĚĂƌŝĂĨĞƌ͍

dĂŶƚƚĞŶƐĐĂŶĕŽŶƐĞŶĐĂƚĂůăĐŽŵĞŶĐĂƐƚĞůůă͕ƋƵğ D͛ĞŶĐĂŶƚĂƌŝĂĐŽůͼůĂďŽƌĂƌĂŵď:ŽƌŐĞƌĞdžůĞƌƋƵĞ ƚ͛ĂƉŽƌƚĂĐĂĚĂƵŶĂĚĞůĞƐůůĞŶŐƺĞƐ͍ fa anys que segueixo. També m’agradaria que el Paul Carrack cantés alguna cosa en un dels ƐŵŽůƚĚŝǀĞƌƟƚƉĞƌƋƵğĐĂĚĂůůĞŶŐƵĂƚĠƵŶĞƐ ĂƌŵĞƐĚŝĨĞƌĞŶƚƐŝĞůŵŝůůŽƌĠƐƉŽĚĞƌͲƚĞ͛ŶĂƉƌŽĮƚĂƌ͕ meus discos. I ja posats a demanar, si en Paul McCartney vulgués fer alguna cosa (riu)... ĞŶĞůŵŝůůŽƌƐĞŶƟƚĚĞůĂƉĂƌĂƵůĂ͘ůĐĂƐƚĞůůăĞŵ


16

www.elpergami.com

Passatemps A

C

B

2 5

15 juny - 15 juliol 2011

4 8

4 1 3

2

3 7

1 2 1 5 3

1 6

4

6

3

1 8 6

3 9 1 6

8 9 8

8 4

4

1

3

4

5

6

7

8

9

1 8 3 8

9 5

9 6 5

3

9 3 6

6 8 7 9 2 2 4 5 8 9 3 1 4

SoluciĂł Sudoku nÂş. anterior: A 1 9 5 3 6 8 4 2 7

4 7 3 5 2 9 6 1 8

8 6 2 7 1 4 5 3 9

3 5 8 4 7 2 9 6 1

7 1 9 8 5 6 3 4 2

2 4 6 1 9 3 8 7 5

9 3 1 6 8 7 2 5 4

5 2 4 9 3 1 7 8 6

6 8 7 2 4 5 1 9 3

7 5 4 8 6 2 3 1 9

1 3 9 5 7 4 2 8 6

6 2 8 3 9 1 5 4 7

8 1 3 2 5 9 7 6 4

5 9 6 4 3 7 1 2 8

4 7 2 1 8 6 9 5 3

9 6 5 7 2 8 4 3 1

3 8 1 9 4 5 6 7 2

2 4 7 6 1 3 8 9 5

C

B 3 1 9 8 7 6 4 5 2

4 8 7 3 5 2 1 6 9

5 2 6 4 1 9 8 3 7

9 7 8 2 6 5 3 4 1

2 3 5 9 4 1 7 8 6

1 6 4 7 8 3 9 2 5

8 9 3 6 2 7 5 1 4

7 5 2 1 3 4 6 9 8

6 4 1 5 9 8 2 7 3

8 6 3 1 7 2 9 5 4

9 4 2 5 6 8 1 7 3

7 5 1 9 4 3 2 8 6

6 2 8 7 3 9 4 1 5

5 1 7 8 2 4 6 3 9

3 9 4 6 5 1 7 2 8

4 3 6 2 8 7 5 9 1

2 8 9 4 1 5 3 6 7

1 7 5 3 9 6 8 4 2

D

HORITZONTALS: 1. Llançament constitucional de mĂ­ssils contra els nacionalistes, que sĂłn els altres / 2. Ocell dâ&#x20AC;&#x2122;una famĂ­lia dâ&#x20AC;&#x2122;allò mĂŠs eixuta. Conjunt de tot el que pensa un dels del grup / 3. Al fons del pou. Club en forma de cĂ­rcol per caminar de quatre grapes. Al fons del pom / 4. Rebutja, que no ĂŠs re, una puça de pelussa... La part mĂŠs isolada de la plantilla / 5. EstĂ dâ&#x20AC;&#x2122;esquena. No ĂŠs expert en nosaltres però en lâ&#x20AC;&#x2122;ens sĂ­ / 6. Nus central dels salzes. Segons com escura et tornes a posar malalt. Tants com dĂ lmates / 7. ReuniĂł dels ďŹ dels per escurçar la sintaxi. Faran lliurament pel sac o per la vall? / 8. No ĂŠs per fer-hi embotits sinĂł per saltar-hi. Lletra per cloure la sinalefa / 9. Van juntes a lâ&#x20AC;&#x2122;hidroaviĂł. Menys vistosos que els maniĂ tics però força mĂŠs nocius / 10. DĂłna força i empenta als pallaresos. Per acabar amb les tertĂşlies, òxids de tuli / 11. Un terç dâ&#x20AC;&#x2122;aigua. Ă&#x2030;s a Llull com al papa el papista. Un altre terç / 12. Que sigui bla i tou no vol dir que sigui de Mollet. Sol mostrar rastres dâ&#x20AC;&#x2122;irisaciĂł / 13. Si ho pots amassar, nâ&#x20AC;&#x2122;ĂŠs. Primer fou per escriure i ara ĂŠs tota mĂşsica.

Per Pau Vidal - ACPG

2

7 5

9 7 2

4 2 3 8

Mots encreuats 1

4 5

5

7 3 2

6

10 11 12 13

1 2 3

JOT TJBDFOUSBMJBSBE "CBOTWJWJBBM" Ăł. T ci BU ec JU[ rr UJW co FD la tM re PM rd PMtMFDUJVTD p sense pe co $ un r -4 va " la ha *$ C ja . i 5 r cĂł 7&3 un ra debuta 2. Una amiga en trencs. Acaba de dâ&#x20AC;&#x2122;un erotòman / drĂ­em veure els a. Ni cavalls ni po ny no ba t es de pr s ps fo co Si dâ&#x20AC;&#x2122;en MartĂ­ a te ec Arbre iogui / 3. ns lâ&#x20AC;&#x2122;i stracions / 6. I r lu pe il¡ t / 4. Forada l es fan tot dâ&#x20AC;&#x2122; el r Pe s. du ďŹ bĂ­ escrit un llibrot ids. Alineem el dels peixos esòc dies que sâ&#x20AC;&#x2122;acabĂ ases / 5. Aquells sencera. Membressa impecable ilĂ  et cura. Ă&#x2030;s una qĂźestiĂł ta aM s? Aquesta amb aquest, la go ls / 7. AquĂ­ et tranquil¡litza i ca s i no ambaixadriu rogant, i vo re s le to e tu us di Tu t. ar per fer caur di ĂŠs al e dèiem / 8. M scendent. Que dâ&#x20AC;&#x2122;aquell expert qu Per uns eixuta, per altres tran ador. Malgrat lâ&#x20AC;&#x2122;aspecte de / 9. us al a lâ&#x20AC;&#x2122;antic escorx lletra porta cua ogressant dels pe mel xarbotada La . 10 / ! io pa or. Gangrena pr rr e dâ&#x20AC;&#x2122; . s ra xava, el ge nd ar ce M ta . ssa fe adiador / 11 dâ&#x20AC;&#x2122;en Lennon. O monjo era un gl que deu ser cosa sa po Su . 12 / tĂ­ cap. En lla

4 5 6 7 8 9 10 11 12

SoluciĂł nĂşmero anterior 1 2 3 4 5 6

8 9 10 11

13

13

Si tens imaginació i il¡lusió, tens la companyia de bons amics.ΚMaclidel

NomĂŠs sĂłm racionals a la llum dels individus de la nostra pròpia espècie Κ&Ć&#x152;Ä&#x201A;Ĺś:DÄ&#x201A;Ć&#x152;ĆĄĹś

Sense mestre has dâ&#x20AC;&#x2122;aprendre dels errors ΚMaclidel

M P R R U A N U R I X I T A C I A V A R A G I L A D A A N E T E P A R

B O C U D A

3

4

5

6

7

8

E S S I R U R M I D A N I T N O S E S T A R I A D O T I L A M P F A O A D E S A L I E L L

9

10 11 12 13

O G E R I D M O M P A D E U C R I L P E E H

E N R E D A D A S A D E

E T U S A B R O T X E M

Solucione todos los problemas amorosos, de trabajo, negocios, mal de ojo, suerte, salud, odio, dejar las drogas, el alcohol, ventas de casas... ProtecciĂłn i impotencia sexual. Resultados 100% Ĺ?Ä&#x201A;Ć&#x152;Ä&#x201A;ĹśĆ&#x;Ç&#x152;Ä&#x201A;Ä&#x161;Ĺ˝Ć?Ä&#x17E;ŜώÄ&#x161;Ĺ&#x;Ä&#x201A;Ć? Tel. 672 529 853 Consulta en Figueres

Donaâ&#x20AC;&#x2122;t a conèixer, fes-te veure, El PergamĂ­

972319543

>Ä&#x201A;ĹŠĆľĆ?ĆĄÄ?Ĺ?Ä&#x201A;Ä&#x17E;Ć&#x161;Ć&#x2030;Ć&#x152;Ĺ˝Ć&#x2030;Ĺ˝Ć&#x152;Ä?Ĺ?ŽŜÄ&#x201A;Ć&#x152;Ä&#x192;Ć&#x2030;Ä&#x201A;ĆľÍ&#x2022;Ĺ?Ć&#x161;Ä&#x201A;ĹľÄ?Ä žŽůĆ&#x161;Ä&#x201A;ĨÄ&#x17E;Ĺ?ĹśÄ&#x201A; Ramon Llull >Ä&#x201A;Ä?Ĺ?Ç&#x20AC;Ĺ?ĹŻĹ?Ć&#x161;Ç&#x152;Ä&#x201A;Ä?Ĺ?ĹżŜŽĆ?ĆľĆ&#x2030;Ć&#x152;Ĺ?ĹľÄ&#x17E;Ĺ?Ç&#x2020;ĹŻÄ&#x201A;Ä?Ä&#x201A;Ć&#x152;Ä?Ä&#x192;Ć&#x152;Ĺ?Ä&#x17E;Í&#x2022; ĹŻÄ&#x201A;Ć&#x2030;Ä&#x17E;Ć&#x152;ĨÄ&#x17E;Ä?Ä?Ĺ?ŽŜÄ&#x201A; ΚVoltaire

Fes de manera que la raó dels teus actes pugui servir com a llei universalΚKant

Sigues el que vols ser i si cal, que el mĂłn sâ&#x20AC;&#x2122;acabi per la teva decisiĂł ΚAnònim

2

I G N O T A

7

12

Cites cèlebres

1

MAESTRO GUNDO VIDENTE

El savi busca la sabiduria, el tonto lâ&#x20AC;&#x2122;ha trobat Georg Ch. Lichtenberg

Ć?Ć&#x2030;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x201A;ĹľĹ?ĹŻÄ&#x201A;ĹśÇ&#x2021;Ć?Ĺ?Ç&#x20AC;Ä&#x17E;ĆľĆ&#x152;Ä&#x192;Ć?Ä?ŽžÄ Ć?Ć&#x2030;Ć&#x152;Ä&#x17E;Ä?Ĺ?Ĺ˝Ć?Ä&#x201A;ÄŽĹśĆ?Ĺ&#x161;Ĺ?Ć&#x161;Ĺ˝Ć&#x161;ĹŻÄ&#x17E;Ć? Ä&#x17E;Ć?Ä?ŽžÄ?Ć&#x152;Ä&#x201A;Ć&#x152;Ĺ?Ä&#x17E;Ć?Ä&#x161;Í&#x203A;ƾŜÄ&#x201A;Ä?Ĺ?Ç&#x20AC;Ĺ?ĹŻĹ?Ć&#x161;Ç&#x152;Ä&#x201A;Ä?Ĺ?ĹżÄ&#x17E;Ç&#x2020;Ć&#x;ĹśĹ?Ĺ?Ä&#x161;Ä&#x201A; Isaac Asimov

ĹŻÄ&#x201A;Ć?Ć?Ĺ?ĨĹ?Ä?Ä&#x201A;Ć&#x161;Ć?ĹŻÄ&#x201A;Ć?Ć?Ĺ?ĨĹ?Ä?Ä&#x201A;Ć&#x161;Ć? ĹŻÄ&#x201A;Ć?Ć?Ĺ?ĨĹ?Ä?Ä&#x201A;Ć&#x161;Ć?ĹŻÄ&#x201A;Ć?Ć?Ĺ?ĨĹ?Ä?Ä&#x201A;Ć&#x161;Ć? Publicar el teu anunci gratis: 972 64 22 10 - 972 31 95 43

classiďŹ cats.elpergami@gmail.com ExtensiĂł mĂ xima: 5 paraules + telèfon

Anunci classiďŹ cat amb mĂŠs paraules: 15â&#x201A;Ź

Treball Es necessita senyora de neteja. Tel. 972 31 52 63 Sâ&#x20AC;&#x2122;ofereix noia amb tĂ­tol dâ&#x20AC;&#x2122;auxiliar de geriatria. Baix EmpordĂ . 627 79 45 40 Necessiteu un cop de mĂ ? Truqueu, ens entendrem. T: 661 890 956

Chica argentina se ofrece para canguro o dependienta. MaĂąanas y ďŹ nes de semana. Zona GuĂ­xols i Aro. T: 606 912 890 Guanyi diners ja, persones comunicatives. 607 268 414 Dona jove catalana, bona presència i referències sâ&#x20AC;&#x2122;ofereix per feines a la llar. T: 679 738 714 Busco trabajo de guarda. Tel. 600 802 876 Falta chica con lnformatica trabajo de diseĂąo muy atractivo.posible viajar.mandar.curriculum y foto.a christiandibari@live.com

Treballa des de casa. Telf. 931000209 NutriciĂł per una vida saludable. MĂŠs informaciĂł a http://mipagina. mibienestarherbal.com/Josep Noia catalana amble i carinyosa sâ&#x20AC;&#x2122;ofereix per cuidar persones grans, experiència i bones referències, veĂŻna de PalamĂłs. Tel. 659 011 175

Varis Venc raquetes de tennis per mainada, model Donnay Glm ultra 60/64 una seminova i lâ&#x20AC;&#x2122;altra a estrenar. 627 794 540 Venc Honda NCR80 o canvio per alguna cosa que mâ&#x20AC;&#x2122;interessi. 625 540 732 Reloj suizo caballero, aĂąos 30, funcionando. 150 972 651 362 Venc moto custom Yamaha Virago 1100, ITV 07/2012, molt bon estat i amb extres, 3500â&#x201A;Ź. 655 15 15 12 Venc campana i llar de foc amb portes de ferro colat. Tel. 648 860 592 Venc casc moto de noia. Talla M. Usat una vegada. 50 â&#x201A;Ź Tlf. 634-534-583

Venc Calentador de cera roll on â&#x20AC;&#x153;Kokenâ&#x20AC;?Professional. Ideal per casa perque es molt petit. + Aparell per les ungles. Preu: 60 euros. Tel.658 388 324 Venc maxicosi per cotxe i Babyjorn + columpio JanĂŠ. Tot 60â&#x201A;Ź. T. 618 542 576 Venc Suzuki Swift Blanc. NomĂŠs una sola conductora i un sol mecĂ nic 1500 euros. Tel.658 388 324

Venc Vespa Cosa 200, del 92, itv ďŹ ns 11/12, rodes noves, molt bon estat. 600â&#x201A;Ź. Tel. 655 15 15 12

Llogo habitacio a Torroella de Montgri. interessats 646220956 Se vende casa de 140mď&#x2122;Ł totalmente reformada zona Salvador Espriu, 4hab. dobles con armario empot. BaĂąo y aseo, patio de 30m, garaje 30m. Terraza y balcon, a/a, calefacciĂłn, ventanas de aluminio 275.000â&#x201A;Ź interesados llamar T. 972828434- 681302870 Toni Duplex seminou soleiat, calefacciĂł ascensor, tranquil, ben siuat. CassĂ de la Selva. Tels. 972 460 614 - 617 678 871 Lloger pisos varis, Carmina 637 501 787

Venc gravador DVD/VHS/TDT samsung amb factura. 200â&#x201A;Ź. 658 388 324 Venc Saca Leche Phillips Avent. Electrònic +varis bebĂŠ. Utilitzat un cop. Factura de compra. 90â&#x201A;Ź Tel.658 388 324 Venc Saca Leche Phillips Avent. Electrònic +Varis BebĂŠ. NomĂŠs utilitzat un cop Factura de compra. Preu: 90â&#x201A;Ź Tel. 658 388 324 Ven generador Honda 3500 vats, en bon estat i dues plaques solars fotovoltaiques de vasos separats de 80 vats cada una. Tel. 648 860 592

Habitatges i locals

Venc gravador DVD/VHS/TDT samsung amb factura. Preu 200 euros Tel 658 388 324

Venc estudi a Empuriabrava 1a lĂ­nia a partir de 59.000. Tel. 653 142 668

Compro equipo de musica con plato incluido. Tel. 972 65 13 62

Venc olivar molt productiu amb terrenys de 24.000 m2 a Cantallops. 972 65 01 92

Corçà venc casa ben situada 627 794 540 Venc local a Palafrugell en funcionament al costat Sarfa 140 m venta. 150000â&#x201A;Ź, ideal qualsevol tipus de negoci, 660347872 El meu e-mail Jordividalb@ terra.es Busco pis per tot lâ&#x20AC;&#x2122;any econòmic, mĂ­n. 2 hab, St. Antoni, PalamĂłs, Pl. Aro 615 846 360 Apartament lloguer Empuriabrava, moblat, equipat, cèntric, prop del mar. 380â&#x201A;Ź/mes despeses incl. Tel. 934 369 137 Parcel¡la res. 1540mď&#x2122;Ł FoixĂ  972 769035

Venc o llogo pis a St. Feliu, cèntric, 4 hab, 2 bays, terrassa, exterior i amb sol, moblat. 550/mes. T: 972 821 240 Maria Dolors Es lloga granja de conills per 200 mares + engreix. FoixĂ . 972 76 90 35 Lloguer apartament Estartit, moblat i equipat, 1 dormitori molt ampli, cèntric. 430/mes. Tel. 934 369 137 Venc casa a Empuriabrava, 2 plantes, prop platja. 84.000. Tel. 653 142 668 Roses Canyelles, apartament moblat, piscina, parquing. 500/m. 680 903 251 Sâ&#x20AC;&#x2122;AgarĂł cantonera 3hab, 2 banys, salo amb xemeneia, 3 terrasses. 658 83 71 99 Parcela residencial a FoixĂ , 1540m2. Es ven. Tel. 972 769 035 Es lloga plaça de pĂ rking de 4â&#x20AC;&#x2122;80x3,40 Zona del mercat de Palamos. 70 â&#x201A;Ź/mes Tlf. 634-534-583 Palafrugell venc local comercial, 65m2, tots els serveis. 972 610 136

Relacions i amistats

Alquilo hab, St. Antoni, 2 min playa, a partir de setiembre, derecho a cocina. Tel. 615 846 360

Noi esportista busca noia de 20-35 anys esportista que li agradi la natura, que sâ&#x20AC;&#x2122;abstinguin persones no serioses. Trucar a partir de les 20h al 627 784 924

Llogo apartametn St. Antoni Calonge, lateral al mar, mes de juliol. Tel. 619 96 24 72

Busco i voldria trobar senyor educat i polit per sortir i tenir una relaciĂł amistosa. Tel. 686 122 376

Pergamí - Juny 2011  

Diari mensual gratuït de la Costa Brava