Page 1


L’ESCOLA


SIT U ADA ALS HOST ALET S DE PIEROLA

ESCOLA RENAIXENÇA IM PORT ANT CREIX EM ENT DE POBLACIÓ EN ELS Ú LT IM S ANY S EDU CACIÓ INFANT IL I PRIM À RIA AM B U NA LÍ NIA IM IT JA PER NIV ELL

2 9 7 ALU M NES

CLAU ST RE DE 2 7 M EM BRES


PER QUÈ EL TREBALL COOPERATIU?


Conseqßent amb el model d’escola


Avantatges del treball cooperatiu


PROCÉS D’APLICACIÓ DEL TREBALL COOPERATIU A L’ESCOLA


Procés d’aplicació del treball cooperatiu a l’escola Any I:C anvide m irada

Any 3:C onsolidació dels canvis

Any 2:U n saltim portant


Any 1: Canvi de mirada 

Assessorament per part de l’equip GRAD de la UVic

Aplicació puntual de dinàmiques i estructures per part de mestres que assisteixen a la formació

I Simpòsium sobre aprenentatge cooperatiu de la UVic.


Any 2: Un salt important - Assessorament 

II Assessorament per part de l’equip GRAD de la UVic

UNITATS DIDÀCTIQUES


Any 2: Un salt important - Famílies L’EQUIP D’EN MANEL (Reunió inici de curs)

DE TOTS COLORS (Revista de l’escola)

EL BLOC DE L’ESCOLA http://blocs.xtec.cat/renaixenca/


Any 2: Un salt important – Formació Claustre 

Formació interna del claustre i aplicació progressiva a les aules. Planificació:

Pràctica a l’aula

Pràctica a l’aula

Pràctica a l’aula

Establim entd’acords de centre a finalde curs


Any 2: Un salt important – Formació Claustre MÓN DE COLORS

PUZZLE MOTIVACIÓ


Àmbits d’intervenció per implementar el treball cooperatiu


Pas 1: Cohesió de grup 

O bjectiu

Estratègia


Educació Infantil - Dinàmiques A (P4) T O L I P LA

MASSATGES (P5)

EL MIRALL (P5)

EL JOC DE LES ABRAÇADES (P5)


Cicle Inicial - Dinàmiques EL MÓN DE COLORS (1r)

L’ENTREVISTA ( RELIGIÓ 2n)

CONSTRUÏM (1r) LA MALETA (2n)


Cicle Mitjà - Dinàmiques LA DIANA ( ANGLÈS 4t)

PÀGINES GROGUES (3r)

LA M

JOC

NA DE L A

S

EV

AC AN ÇÓ ( A (4t)

4t)


Cicle Superior LA MALETA (6è)

LA DIANA (Religió 5è)


Projecte - Cooperativisme CASTANYADA COOPERATIVA (Gimkana)

ELS CI LIN (Cicle M DRES itjà i Su perior)


Pas 2: Utilitzar el treball cooperatiu per aprendre continguts 

D onara l’alum ne estructures (consignes)que els ajudaran a organitzar-se ia garantir:  La interacció alum nealum ne  Participació igualitària de tots


Educació Infantil - Estructures SERIACIÓ (P5) EL CEL A TRAVÉS DE MIRÓ P3

NUMERACIÓ: DECIDIM ENTRE TOTS (P5)

T O RI A R I G FOLI

(P3)

LLAPIS AL MIG (P5)


Educaci贸 Infantil - Estructures MURAL EL COS (P4)

PSICOMOTRICITAT COOPERATIVA (P5)

PSICOMOTRICITAT COOPERATIVA (P4)


Cicle Inicial - Estructures

FO

LI

AT R I G

) (2n I OR

LLAPIS AL MIG i LECTURA COMPARTIDA (1r)


Cicle Mitjà 1- 2- 4 (3r)

LECTURA COMPARTIDA I LLAPIS AL MIG (4t)

4t ) ( S E S QU O L C CA TREN

LECTURA COMPARTIDA (3r)

PARADA DE 3 MINUTS (4t)


Cicle Superior 1- 2- 4 (6è)

LLAPIS A

PARADA DE 3 MINUTS (5è)

L MIG ( 5è i 6è)

LECTURA COMPARTIDA (6è)


3r Pas: Aprendre a treballar en equip ď ˝

Ensenyara treballaren equip equivala ensenyarals alum nes a:


Cicle Mitjà (4t) i Anglès QUADERN DE L’EQUIP (4t)

DIARI D E SESSIO NS (4t)


Valorem positivament... 

Formació interna de claustre

Acompanyament

Coordinacions amb els nivells

El treball dels especialistes

Comunicació amb les famílies


Cal millorar: 

Acompanyament a Educació Infantil

Consolidar millor els àmbits (més sessions d’intercanvi)

Activitats motivació als mestres


Treball cooperatiu a l'Escola Renaixença  

Presentació evolució del treball cooperatiu a la nostra escola