Page 1

currículum vitae Núria Fusté Massana


Informació personal Lloc de residència! ! Correu electrònic! ! Telèfon! ! ! ! ! Data de naixement Plana web Twitter!

!

Sant Cugat del Vallès nuriafuste@gmail.com 699 487 613 31 de juliol de 1974 http://nuriafuste.wordpress.com/ http://twitter.com/nuria_fuste


Formació bàsica Llicenciatura en biologia

Va i g e s t u d i a r l a c a r r e r a d e Biologia a la Facultat de Biologia de la UB (1992-1997) amb l’especialitat de biosanitària. Molts dels crèdits de lliure elecció que vaig fer estaven relacionats amb temes educatius: • Itineraris a la natura per l’estudi de les ciències de la Terra. • • Éssers vius i medi ambient • • Els adolescents com a alumnes: aspectes de desenvolupament i aprenentatge. • • Accidents en infants i adolescents.


Formació bàsica CAP

Vaig obtenir el certificat d’aptitud pedagògica a la UPC l’any 1997. El mateix any vaig fer 10 hores de pràctiques del CAP al centre Parc de l’Escorxador.

Certificat C de català

L‘any 1996 vaig obtenir el certificat de coneixements mitjans de llengua catalana orals i escrits lliurat per la Junta Permanent de Català de la Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura.


Formació permanent Formació permanent

Llenguatge científic per a ciències de la vida. Curs de 40 hores impartit pel Servei de Llengua Catalana de la UB. Realitzat l’octubre de 1997. Experiments de física i química amb materials senzills. Rosa Sensat. Juliol 1999. El tutor davant el fracas escolar. Universitat Ramon Llull. Juliol 1999. Criteris d’actuació per atendre la diversitat a l’ESO. Universitat Ramon Llull. Juliol 2000. Seminari d’intercanvi d’experiències d’Educació Ambiental. De desembre de 2005 a maig de 2006. IMEB. Altres formes de fer ciències. Ramon Grau. Rosa Sensat. Juliol de 2009. Programar per competències. M Núria Soler. Juliol 2010.


Experiència professonal Com a docent

Des del 1998 he exercit com a professora de ciències experimentals i matemàtiques a l’escola Laia de Barcelona. Allà he estat: • Tutora de 3r i 4t d’ESO (2007-2012) • Professora de bilogia, física i química, matemàtiques i crèdits relacionats amb aquestes matèries. • Responsable del laboratori del centre (1998-2012)

Com a cap d’estudis

Des del 2000 fins el 2007 vaig fer de cap d’estudis de secundària. Vaig deixar el càrrec voluntàriament en el moment d’agafar la primera baixa per maternitat.


Experiència professonal Com a coordinadora

Responsable del projecte d’educació ambiental Agenda 21 Escolar de l’Ajuntament de Barcelona des del curs 2002 al 2012 Responsable del projecte educatiu d’Educació per a la Salut (Prevenció de transtorns alimentaris, Prevenció de drogodependències, Educació sexual, Primers auxilis) impartit de 1r a 4t d’ESO respectivament des del curs 2005 al 2012.


Experiència professonal Altres experiències educatives

Cap d’Educació Ambiental del departament de Serveis Educatius de la Fundació Pere Tarrés (1997-1998). Entre moltes d’altres tasques coordinava i participava en la creació de les activitats i material didàctic, crèdits variables i de síntesi de més de 10 Escoles de natura i cases de colònies de la Fundació Pere Tarrés. Coordinadora de Casals d’estiu de la Fundació Pere Tarrés (1996-1998). Coordinadora de l’estand de Gas Natural organitzat per la Fundació Pere Tarrés al Saló de la Infància i la Joventut de Barcelona (Nadal 1998-1999). Directora de l’Escola del Mar Tremall (1996-1997).

Educadora ambiental a “l’Escola del mar Tremall” de la Fundació Pere Tarrés (1994-1996).


Altres formacions Primers auxilis

Curs de primers auxilis i socorrisme en activitats de muntanya impartit pel Centre Excursionista de Catalunya (gener de 2002).

Curs de monitors realitzat a l’Escola de l’Esplai (Barcelona); obtenció del títol de monitor nº 20589/1. Realització d’alguns cursos m o n o g à fi c s o r g a n i t z a t s p e r l’instutut de formació de la Fundació Pere Tarrés.


actualitzat el mes de juliol de 2012

Currículum Núria Fusté  
Currículum Núria Fusté  

El meu currículum professional

Advertisement