Page 1

Materia: Tecnoloxía Curso: 4º C Lei de Ohm ''A intensidade é directamente proporcional á tensión e inversamente proporcional á resistencia''.

R(Ω) 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

V(V) 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

R(Ω) 1,00 2,00 3,00 3,00 4,00 4,00 5,00 5,00 6,00 6,00 7,00 7,00 8,00 8,00 9,00 9,00 10,00 10,00 11,00 11,00

Nuria Fernández Martínez

Voltaxe Resistencia

Lei de Ohm

I(A) 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

Ao aumentar a tensión, aumenta a intensidade 6,00 5,00 4,00

Intensidade

V(V) 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00

Intensidade=

3,00

I(A)

2,00 1,00 0,00 1,00 0,00

3,00 2,00

5,00 4,00

6,00

7,00 9,00 8,00 10,00

Tensión

Lei de Ohm

I(A) 2,00 1,00 0,67 0,67 0,50 0,50 0,40 0,40 0,33 0,33 0,29 0,29 0,25 0,25 0,22 0,22 0,20 0,20 0,18 0,18

Ao aumentar a resistencia, diminúe a intensidade 2,50 2,00

Intensidade

V Intensidade = R

1,50 I(A)

1,00 0,50 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Resistencia

1/1

Lei de Ohm  

A intensidade é directamente procporcional á tensión e inversamente procporcional á resistencia.

Lei de Ohm  

A intensidade é directamente procporcional á tensión e inversamente procporcional á resistencia.

Advertisement