Page 1

Evoluci贸 de Poblaci贸 9000 8000

num. de habitantes

7000 6000 5000

Poblacio A

4000

Poblacio B

3000 2000 1000 0 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13

Anys

Evoluci贸 de Poblaci贸 10000

num. de habitantes

1000

Poblacio A

100

Poblacio B

10

1 1

2

3

4

5

6

7 Anys

Joan Romero Torres 02/04/09 grup B1 Excel i Word.

8

9

10 11 12 13


Comentari de l’exercici

Amb aquestes dades numèriques representades gràficament de les dues poblacions ( A i B) podem observar com totes dues evolucionen de la mateixa manera. Amb el gràfic aritmètic la població A es distingeix clarament la seva evolució però en la població B al ser nombres tan baixos, no es pot apreciar la seva evolució. Per aixó, amb el gràfic semilogarítmic podem observar i percebre d’una manera clara i precisa la evolució de la població B tot i tenir unes dades molt baixes i imperceptibles.

Socials  

material educatiu

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you