Page 1

Núria Castany i Viñas Escola Vedruna Tona 2011-2012 3 ESO A


RENOVABLES

NO RENOVABLES

- Eòlica

- Petroli

- Solar

- Gas Natural

- Hidràulica

- Carbó

- Biomassa

- Nuclear

- Residus - Geotèrmica


Fa referència a aquella tecnologia que aprofita l’energia cinètica del vent per convertir-la en energia elèctrica o mecànica.

+ info Índex


Aprofita l’energia calorífica dels raig solars per crear energia.

+ info índex


L’energia potencial continguda en la massa d’aigua per convertir-la en energia elèctrica, emprant turbines acoblades a alternadors.

+ info índex


L’aprofitament de l’energia de la biomassa contribueix notablement a la millora i conservació del medi.

+ info índex


Les deixalles que generem a casa nostra i que cada dia dipositem al contenidor de la cantonada són triades per poder-ne reciclar i recuperar tot allò que sigui possible.

+ info índex


És l’aprofitament de la calor interna de la Terra, que a nivell global pot considerar-se contínua i inesgotable a escala humana.

+ info índex


L’energia es deu a la descomposició de grans acumulacions de restes animals. El consum del petroli comença a créixer a partir del segle XX.

+ info índex


Són gasos que es troben de formal natural a la Terra. El principal constituent del gas és el metà (entre el 75% i el 95%).

+ info índex


El carbó està compost de: carbó, hidrogen, oxigen, nitrogen, sofre, etc. El carbó es divideix en dos grans grups: carbons durs i carbons tous.

+ info índex


És una energia molt perillosa per a la salut de les persones que viuen al costat o prop d’una central nuclear ja que desprèn radiacions.

+ info índex

ENERGIES  

Aquest és el meu PDF explicatiu sobre les energies no renovables i les renovables.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you