Page 1

DDR o, 3GB u D 2 lC o r e H z In t e G 2 , ” 0 EINES OSX 2 3 A5 c... - iM a c o li s , e t os , u t s In t r a to r ic íl r m c n , Il lu s ig s - W a c o q u a r e l· le s , a e D ,a h o p , In - G r a fi t Photos nd... : s e m a a - Progr press, Freeh , kX r h a s u la Q v e r, F a e w m à s ic) - D re a fe c ts (b A f te r E f

MAS M À C O na Y A a.com IA uriaaym o.es NÚR arcelo n . B w , 4 w 8 w 19 a@yaho 02/11/ ra freelance uriaaym n o d a tr Il·lus 4 901 e lo n a . a s i 615 51 I, B a r c D Ig n S E , eny r t it p e r s a is p D m IÓ (i n AC Grau e D e s ig n FORM lm e n t - ig it a ls a m b In a u t c A d lo t ja t ll ib r e s e r t ) seny L e is s r D u i C t r ’a xp dobe e s c o la D L ir io , A Il · lu s t r a c ió , E S so BCN - F P G a l’ E s c o la J o r a g a ll , a M a S g - Man t ís t ic , IE in t u r a p le r a t a r - B a t x il s c u r s e t s d e o s r e - D iv

MAQUETACIÓ rid 2012 ones Idampa, Mad ici Ed ima ”, es or Fl re “Ent de llibres de pròx ció de col·lecció ta ue aq m i y en ss - Di 11 publicació juny 20 011 , València 2010-2 Miguel Martínez de adaptació lliure ns cio ció i il·lustra ta ue aq Giono m y, en ss - Di árboles”, de Jean ba ta an pl e qu e br del llibre “El hom 10-12 ment de Piera, 20 t DisPiera - Ajunta rtit per l’Ajuntamen pa re ri da len ca ció ta ue - Disseny i maq r l’Associació i altres cartells pe a, er Pi de la Vi la de

IL·L UST RAC ION S i LLI BR ES PUB LIC ATS Bienvenido al Hospital, Barcelona, 2009-10 - Il·lustracions i maquetació en esp añol, català i euskera Fundació Josep Laporte, Depósito legal: B-25.722-2009 / B-8.715-2010 / B-8.716-2010 ¡Cuídate!, Estrategias de compre nsión lectora, Barcelona, 2007 - Il·lustracions de quadern d’activita ts Editorial Teide, ISBN: 978-84-307-0 921-2 Depósito legal: B-38.465-2007 Iguana Magazine, USA, 2006-09 - Il·lustracions de contes infantils, dive

rsos números

Greeting Star, USA, 2007 - Targetes de felicitació de venda online (www.greetingstar. com)

2

ió: DissenyadoADN Comunicac rcelona, 2009 ra gràfica junior. Ba ts finals de - Maquetació i ar per coporatiu i material manuals, material tracions congressos i il·lus na, 2009-10 Laporte, Barcelo ns, i en diverFundació Josep de tríptics i quader als fin ts ar i ció ta - Maque sos idiomes

IL·LUSTRACIONS EN SUPORT VIDEO O MULTIMÈDIA Fundació Josep Laporte, Barcelo na, 2008-09 - Animacions flash i il·lustracions per web: target adults: www.itinerariodelpacie nteconcancer.es target infantil: www.itinerariodelpacie nteconcancer.es/infant Rodolins.cat, Suïssa, 2008 - Il·lustracions per web Global Comm, Brasil, 2007 - Il·lustracions per spot tv de Cam panya Nadal 2007 de Lojas Pompéia (Brasil) Estrategia.tv, Barcelona, 2007 - Animació tradicional per a web

land People ALTRES Nadal pel club Ro de ció ita lic fe : ia programa Pixtivity. Roland Iber de mostra per al ció tra us il·l e: ar Tivity Softw patates fregides ing de bossa de La Brasa: packag rporatiu DisPiera: logo co personals cs rre cà Diversos en a.com

w.nuriaaym hoo.es | ww

Núria Aymà |

ya | nuriaayma@ 615 514 901

il


Il路lustracions per manual per a mtges i pacietns sobre la Diabetis Fundaci贸 Josep Laporte 2010


Book Il·lustració CATALÀ Nuria Aymà  

Book Il·lustració CATALÀ Nuria Aymà

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you