Page 1

MAS M À C O na Y A IA NÚR Barcelo c 1984, 02/11/ i d is se ny g ràfi ió Il·lu strac 901 4 1 5 615

a.com uriaaym o.es www.n ho ma@ya nuriaay

EINES 0 OSX 2 A5 - iM a c u In t o s 3 m o c a . a s , a c r í- W a r c e lo n u a r e l·le B q I, a , D t b S fi E am - Gra is s e n y, ig it a ls tc ... A C IÓ e z, u en D is te s d m v a ó r e r G G FORM , o li s , e r y s c ie shop, s t li v n b a e u J lm d ’e P r F. : Photo e e r ió p a c w a is - Actua t e f d r e c - So t r a to r, ari de Nous M f te r n , Il lu s r a r t it a ig - S e m in e p s p e m and, A t (i D h ) id e In e t 5 e . r b r a 5 o F p n Ad press, s ig n (i m In D e s ig at per QuarkX b In D e c e r t if ic m r a o s ls s ... p r o fe s d ig it a E f fe c t s lo t ja r i ll ib r e ) L a t r y in e n p m e x e s is - S dobe e ’a r t i D L ir io, A c o la D s E , Ig n a s i ió trac S Il·lu s Joso - FP G l’ E s c o la a a g n - Ma la Vila de Piera l’Ajuntamiento de Ó CI TA UE MAQ rid 2010-2011 ior. BarceloEntre Flores, Mad yadora gràfica jun res” per Edicioen flo ss re Di : nt ió “E ac re ic llib l un tació de ADN Com -Disseny i maque primavera 2012 ció ica bl pu a im na, 2009 corporatiu i nes Idampa, pròx manuals, material de als fin ts ar i ció - Maqueta os, i il·lustracions -2011 10 20 cia lèn ial per a congress Va er , at ez m tín ar M re l lliu ue Mig de l’adaptació tació i il·lustracions Giona, 2009-10 - Disseny, maque árboles”, de Jean Laporte, Barcelo ba p ta se an pl Jo e ió qu ac e nd br Fu ns, i en diverdel llibre “El hom de tríptics i quader als fin ts ar i ció ta bat. - Maque no. Projecte inaca sos idiomes 10 20 a, er Pi de t men DisPiera - Ajunta stribuit per ció de calendari di ta ue aq m i y en ss - Di IL·L UST RAC ION S i PUB LIC AC ION S IL·LUSTRACIONS EN SUPOR T VIDEO O MULTIMEDIA Bienvenido al Hospital, Barcelona, 2009-10 Fundació Josep Laporte, Barcelo - Il·lustracions i maquetació en esp na, 2008-09 añol, català i euskera Anim acio nes flash i ilust raci ons per web: Fundació Josep Laporte, Depósito legal: B-25.722-2009 / públic adults: www.itinerariodelpacie B-8.715-2010 / B-8.716-2010 nteconcancer.es públic infantil: www.itinerariodelpacie nteconcancer.es/infantil ¡Cuídate!, Estrategias de compre nsión lectora, BarceloRodolins.cat, Suïssa, 2008 na, 2007 - Il·lustracions per web - Il·lustracions per quadern d’activita ts Editorial Teide, ISBN: 978-84-307-0 921-2 Global Comm, Brasil, 2007 Depósito legal: B-38.465-2007 - Il·lustracions per spot tv de Cam panya Nadal 2007 de Lojas Pompéia (Brasil) Iguana Magazine, USA, 2006-09 - Il·lustracions de contes infantils, diversos números Estrategia.tv, Barcelona, 2007 Animació tradicional per web Greeting Star, USA, 2007 - Targetes de felicitació de venda onlin e (www.greetingstar.com)

d People ALTR ES dal pel club Rolan Na de ció ita lic fe a Pixtivity Roland Iberia: ia de Barcelona ostra pel program m de ció tra gocio de rostisser us il·l ne r e: pe ar es ftw gid So fre y s Tivit patate ing de bosses de La Brasa: packag ns varies... cio tra us rporativu, il·l co o log casaments, etc) : ra ie sP Di gals d’aniversari, (re als on rs pe cs Diversos encàre Núria Aymà |

a.com

w.nuriaaym hoo.es | ww

ya | nuriaayma@ 615 514 901


Llibre “Entre Flores”

Disseny, maquetació i arts finals

“Entre Flores”, Ediciones Idampa, publicació primavera 2012


“Entre Flores”, Ediciones Idampa, publicació primavera 2012


“Entre Flores”, Ediciones Idampa, publicació primavera 2012


Síntesis gràfica, identitat corporativa

Aplicació del disseny en diferents suports: paperería, merchandising, publicitat

Merlín - Café, Música y Libros - Identitat corporativa per a projecte de cafeteria


Merlín - Café, Música y Libros - Identitat corporativa per a projecte de cafeteria


Merlín - Café, Música y Libros - Identitat corporativa per a projecte de cafeteria


Material per congrés organitzat per Novartis

Aplicació del disseny en diferents materials, maquetació i arts finals

Atril

590 x 1070 mm

Carpetina

93 x 206 mm

Certificat d’assistència 210 x 297 mm Treball realitzat a l’agència de comunicació ADN Comunicació


Enaras 570 x 1140 mm

Faldón 1140 x 250 mm

Treball realitzat a l’agència de comunicació ADN Comunicació


Díptic informatiu 100 x 210 mm

Namesplates per taula de congressos 210 x 297 mm

Identificadors per maletes Identificadors 110 x 80 mm

52 x 215 mm

Treball realitzat a l’agència de comunicació ADN Comunicació


Material corporatiu

Disseny, maquetació i arts finals

Carpeta amb troquelat 220 x 310 mm

Targetes corporatives 85 x 55 mm

Fons per presentacions de Power Point

Treball realitzat a l’agència de comunicació ADN Comunicació


Manual de formació per Novartis Maquetació i arts finals

Treball realitzat a l’agència de comunicació ADN Comunicació


Treball realitzat a l’agència de comunicació ADN Comunicació


Wallpapers per descàrrega de mini-website per campanya interna de Novartis Treball realitzat a l’agència de comunicació ADN Comunicació

Disseny, il·lustració i maquetació: tríptics, cartells, logo... Associació DisPiera


Quadern per projecte “Itinerario de navegación del paciente con cáncer” Il·lustracions, maquetació i arts finals, per Fundació Josep Laporte (UAB)

Treball realitzat per la Fundació Josep Laporte (Casa Convalescència UAB)


Treball realitzat per la Fundaci贸 Josep Laporte (Casa Convalesc猫ncia UAB)


Trític informatiu 210 x 297 mm Treball realitzat per la Fundació Josep Laporte (Casa Convalescència UAB)


Tríptic informatiu 210 x 297 mm Treball realitzat per la Fundació Josep Laporte (Casa Convalescència UAB)


Treballs de pràctiques al curs de maquetació


Treballs de pràctiques al curs de maquetació

Book disseny gràfic CATALÀ Núria Aymà  

Book disseny gràfic CATALÀ Núria Aymà

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you