__MAIN_TEXT__

Page 1

PROJECTE DE CREIXEMENT I FUTUR PLA DIRECTOR - ZONA ESPORTIVA DE RIPOLL 2019-2029

01 PLANTA GENERAL 01

VESTUARIS: vist el mal estat dels vestuaris actuals i l'elevat cost de rehabilitar-los s'ha

Al mateix moment es preveu ajustar a normativa la piscina. 02

actual dels vestidors de la

BAR I SERVEIS: s'ha plantejat un bar a la cantonada entre el passeig de la carretera Barcelona i el nou vial davant de Can Salgueda. Es planteja un bar que pugui estar obert encara que les estiguin tancades, per tal de facilitar el seu funcionament i la seva viabilitat. Al costat es situaran els serveis.

10

03 07

09

NOU VIAL PER VIANANTS: Per tal de facilitar la

al voltant de la zona esportiva es

creu molt necessari obrir aquest vial per vianants i per facilitar

08

de les

al

camp d'esports.

04

DE LA GESPA ARTIFICIAL: El camp d'esports de Ripoll va ser el primer camp de la comarca en tenir gespa artificial, aquesta es troba actualment molt degradada i per tant

14 09 11

05

ZONA D'ECALFAMENT: es planteja al costat dels nous vestuaris situar una zona d'escalfament.

06

PISTA

: es planteja per tal de diversificar les activitats de la zona esportiva,

una zona per l'atletisme, es situa a la part esquerra dels vestuaris, al costat del camp d'esports. 16

07

CAMP DE FUTBOL 7: aprofitant la zona de l'antic camp de sorra, es situa un camp de futbol 7 pels

15 13

petits, per tal de donar facilitat d'horaris d'entrenament i partits. Es planteja utilitzar la

gespa del camp d'esports gran.

12 17

08

01

cap pista municipal de Tennis, es planteja per tal de

diversificar els diferents esports.

05

06

PISTA DE TENNIS: actualment Ripoll no

09

PISTES DE PADEL: Aquest esport molt practicat pels ripollesos tampoc

cap pista publica, un

10

NOUS APARCAMENTS: Es important tenir bons accessos i aparcament al voltant de la zona

04

11

ACCESSOS: Es preveu crear un Aquest es proposa a la zona de l'actual bar del

03

amb la possibilitat de crear un nou

12

13

02

14

GRADES

per tota la zona esportiva. amb un

a les grades adaptat, amb la

d'un

Vist que en alguns espectacles i ha una manca d'aforament,

- ACTIVITATS DIRIGIDES: amb la

PISCINA EXTERIOR: Ripoll no

directe als nous vestuaris,

amb els nous vestuaris, l'actual

cap piscina exterior municipal, es planteja

al

costat de la piscina coberta, enjardinant el voltant d'aquesta.

15

COBERTA

degut al pas del temps, la coberta

caldria substituir-la per una de nova, ben

16

PLAQUES SOLARS: Per tal d'incentivar un millor estalvi solar a la coberta sud, just damunt de la piscina coberta.

17

i que

es voldrien

a tindre la llum natural al

plaques


PROJECTE DE CREIXEMENT I FUTUR PLA DIRECTOR - ZONA ESPORTIVA DE RIPOLL 2019-2029

PISCINA EXTERIOR

NOU BAR I SERVEIS

02 VISTA GENERAL

NOUS VESTUARIS


PROJECTE DE CREIXEMENT I FUTUR PLA DIRECTOR - ZONA ESPORTIVA DE RIPOLL 2019-2029

BAR

APARCAMENT COTXES (E) ESPORTIVA

GRADES

GRADES

ADAPTAT GRADES

PISCINA

PUNT DE CONTROL

APARCAMENT BUS

OFICINA ESPORTS

POSTERIOR

POSSIBLE

VESTIDORS 1

VESTIDORS 2

MAGATZEM CAMP

CAMP

03 CIRCULACIONS


PROJECTE DE CREIXEMENT I FUTUR PLA DIRECTOR - ZONA ESPORTIVA DE RIPOLL 2019-2029

04 NOUS VESTIDORS

ESPORTISTES

PLANTA NIVELL 1 PROJECTE NOUS VESTIDORS L'edifici compost per dues plantes s'uneix pel nivell 0 al i a la piscina, a un espai de en aquest hi trobem una zona d'espera i de de les diferents activitats.

SISTEMA CONSTRUCTIU PREFABRICAT

En el nivell 0, cota de la de l'edifici hi trobem un de vestuaris, un una sala, i un espai per a I en el nivell 1, cota del camp d'esports, hi ha dos de vestuaris, un i un magatzem de material que s'accedeix directament des de l'exterior. PISCINA

VESTIDOR

VESTIDOR

VESTIDOR

VESTIDOR

CAMP

MAGATZEM

PLANTA NIVELL 0


NOU VIAL VIANANTS

PROJECTE DE CREIXEMENT I FUTUR PLA DIRECTOR - ZONA ESPORTIVA DE RIPOLL 2019-2029

PLANTA BAR - NIVELL 1

05 BAR I SERVEIS


PROJECTE DE CREIXEMENT I FUTUR PLA DIRECTOR - ZONA ESPORTIVA DE RIPOLL 2019-2029

01 PLANTA GENERAL 01

VESTUARIS: vist el mal estat dels vestuaris actuals i l'elevat cost de rehabilitar-los s'ha

Al mateix moment es preveu ajustar a normativa la piscina. 02

actual dels vestidors de la

BAR I SERVEIS: s'ha plantejat un bar a la cantonada entre el passeig de la carretera Barcelona i el nou vial davant de Can Salgueda. Es planteja un bar que pugui estar obert encara que les estiguin tancades, per tal de facilitar el seu funcionament i la seva viabilitat. Al costat es situaran els serveis.

10

03 07

09

NOU VIAL PER VIANANTS: Per tal de facilitar la

al voltant de la zona esportiva es

creu molt necessari obrir aquest vial per vianants i per facilitar

08

de les

al

camp d'esports.

04

DE LA GESPA ARTIFICIAL: El camp d'esports de Ripoll va ser el primer camp de la comarca en tenir gespa artificial, aquesta es troba actualment molt degradada i per tant

14 09 11

05

ZONA D'ECALFAMENT: es planteja al costat dels nous vestuaris situar una zona d'escalfament.

06

PISTA

: es planteja per tal de diversificar les activitats de la zona esportiva,

una zona per l'atletisme, es situa a la part esquerra dels vestuaris, al costat del camp d'esports. 16

07

CAMP DE FUTBOL 7: aprofitant la zona de l'antic camp de sorra, es situa un camp de futbol 7 pels

15 13

petits, per tal de donar facilitat d'horaris d'entrenament i partits. Es planteja utilitzar la

gespa del camp d'esports gran.

12 17

08

01

cap pista municipal de Tennis, es planteja per tal de

diversificar els diferents esports.

05

06

PISTA DE TENNIS: actualment Ripoll no

09

PISTES DE PADEL: Aquest esport molt practicat pels ripollesos tampoc

cap pista publica, un

10

NOUS APARCAMENTS: Es important tenir bons accessos i aparcament al voltant de la zona

04

11

ACCESSOS: Es preveu crear un Aquest es proposa a la zona de l'actual bar del

03

amb la possibilitat de crear un nou

12

13

02

14

GRADES

per tota la zona esportiva. amb un

a les grades adaptat, amb la

d'un

Vist que en alguns espectacles i ha una manca d'aforament,

- ACTIVITATS DIRIGIDES: amb la

PISCINA EXTERIOR: Ripoll no

directe als nous vestuaris,

amb els nous vestuaris, l'actual

cap piscina exterior municipal, es planteja

al

costat de la piscina coberta, enjardinant el voltant d'aquesta.

15

COBERTA

degut al pas del temps, la coberta

caldria substituir-la per una de nova, ben

16

PLAQUES SOLARS: Per tal d'incentivar un millor estalvi solar a la coberta sud, just damunt de la piscina coberta.

17

i que

es voldrien

a tindre la llum natural al

plaques


PROJECTE DE CREIXEMENT I FUTUR PLA DIRECTOR - ZONA ESPORTIVA DE RIPOLL 2019-2029

PISCINA EXTERIOR

NOU BAR I SERVEIS

02 VISTA GENERAL

NOUS VESTUARIS


PROJECTE DE CREIXEMENT I FUTUR PLA DIRECTOR - ZONA ESPORTIVA DE RIPOLL 2019-2029

BAR

APARCAMENT COTXES (E) ESPORTIVA

GRADES

GRADES

ADAPTAT GRADES

PISCINA

PUNT DE CONTROL

APARCAMENT BUS

OFICINA ESPORTS

POSTERIOR

POSSIBLE

VESTIDORS 1

VESTIDORS 2

MAGATZEM CAMP

CAMP

03 CIRCULACIONS


PROJECTE DE CREIXEMENT I FUTUR PLA DIRECTOR - ZONA ESPORTIVA DE RIPOLL 2019-2029

04 NOUS VESTIDORS

ESPORTISTES

PLANTA NIVELL 1 PROJECTE NOUS VESTIDORS L'edifici compost per dues plantes s'uneix pel nivell 0 al i a la piscina, a un espai de en aquest hi trobem una zona d'espera i de de les diferents activitats.

SISTEMA CONSTRUCTIU PREFABRICAT

En el nivell 0, cota de la de l'edifici hi trobem un de vestuaris, un una sala, i un espai per a I en el nivell 1, cota del camp d'esports, hi ha dos de vestuaris, un i un magatzem de material que s'accedeix directament des de l'exterior. PISCINA

VESTIDOR

VESTIDOR

VESTIDOR

VESTIDOR

CAMP

MAGATZEM

PLANTA NIVELL 0


NOU VIAL VIANANTS

PROJECTE DE CREIXEMENT I FUTUR PLA DIRECTOR - ZONA ESPORTIVA DE RIPOLL 2019-2029

PLANTA BAR - NIVELL 1

05 BAR I SERVEIS

Profile for Núria Perpinyà

Zona esportiva de Ripoll  

Zona esportiva de Ripoll  

Profile for nuria13
Advertisement