Page 1
SPIS TREŚCI

WAŻNE ADRESY POGOTOWIE RATUNKOWE 999 TELEFON ALARMOWY GSM 112 AMBULATORYJNA I WYJAZDOWA, NOCNA I ŚWIĄTECZNA POMOC LEKARSKA (po godz. 18.00) Leszno, ul. Chrobrego 48 65/ 529 40 60, pielęgniarka wyjazdowa 693-948-704 BIURO RZECZNIKA PRAW PACJENTA ul. Długa 38/40, 00-238 Warszawa tel./faks: 22/635-75-78 e-mail: sekretariat@bpp.gov.pl Oficjalna strona Rzecznika Praw Pacjenta: www.bpp.gov.pl Bezpłatna infolinia: 0-800-190-590 (pn. - pt. w godz. 9.00 - 21.00) Biuro czynne: pn. - pt. w godz. 8.15 - 16.15 NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA Centrala, ul. Koszykowa 78, 00-671 Warszawa, tel. 22/ 572-61-55, e-mail: rzecznikprawpacjenta@nfz.gov.pl czynne w dni powszednie od 8 do 16 WIELKOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWóDZKI NFZ ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. centrali 61/850-60-00 e-mail: centrala@nfz-poznan.pl adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309 Poznań Delegatura NFZ w Lesznie Leszno, Plac Kościuszki 4 tel: 65/520-53-05 e-mail: leszno@nfz-poznan.pl Fundacja Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej ul. Nowogrodzka 62a lok. 315 02-002 Warszawa, Tel. 22/474-15-22 e-mail: kontakt@prawapacjenta.eu Woj. Komisja d/S Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Poznaniu, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, Wydział Polityki Społecznej, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, tel. 61/854 19 31 Naczelna Izba Lekarska ul. J. Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa. Tel. 22/559-13-00 e-mail: sekretariat@hipokrates.org

Naczelna Izba Pielegniarek i Położnych Al. Ujazdowskie 22. IIIp., 00-478 Warszawa tel. 22/628-34-93; tel. 22/628-95-56 e-mail: izba@izbapiel.org.pl Ministerstwo Zdrowia ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa tel. 22/634-96-00 centrala e-mail: kancelaria@mz.gov.pl, kancelaria-mz@mz.gov.pl Instytut „PomnikCentrum Zdrowia Dziecka” Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa, tel. 22/815-70-00 INFORMACJA (dla pacjentów poradni) tel. 22/815-77-64 REJESTRACJA (pacjenci „pierwszorazowi”) tel. 22/815-71-01 REJESTRACJA (usługi odpłatne) tel. 22/815-70-99 IZBA PRZYJĘĆ: tel. 22/815-73-37 Wielkopolskie Centrum Onkologiczne www.wco.pl im. Marii Skłodowskiej-Curie ul. Garbary 15, 61- 866 Poznań tel. 61/885-05-00 Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Łódź, ul. Rzgowska 281/289 e-mail: iczmp@iczmp.edu.pl tel. 42/271-10-00; 42/271-20-00 sekretariat dyrekcji: tel. 42/271-11-24; fax.: 42/646-66-53 Stowarzyszenie Pacjentów Primum Non Nocere tel: 601-546-347, www.sppnn.org.pl e-mail: pnn@poczta.neostrada.pl ul. Marymoncka 105 p.9 Prosimy o nie wysyłanie listów o konsultacje, ponieważ korespondencyjnie nie da się tego robić. Jest to możliwe osobiście lub telefonicznie - dyżury i porady w Warszawie poniedziałki godz. 15, 17 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Al. Jana Pawła II 13 ,00-828 Warszawa, tel. 22/505-55-00, 22/505-53-82 lub 384, wielkopolskie (bez Poznania): 22/505-54-43 lub 147, 214, 322, 518, 552 Leszczyńska Fundacja Onkologiczna 64 - 100 Leszno, ul. Wołodyjowskiego 15, tel. 601-581-808

Leszczyńskie Stowarzyszenie „Klub Abstynentów” 64-100 Leszno, ul. Przemysłowa 27 tel. 65/520-50-46 Leszczyńskie Stowarzyszenie Rehabilitacyjne „Amazonka” 64 - 100 Leszno, ul. Chrobrego 37, tel. 65/520-70-46 Polski Czerwony Krzyż 64 - 100 Leszno, ul. Mickiewicz 2 tel. 65/520-63-66 Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Koło Nr 1, 64 - 100 Leszno, ul. Grota Roweckiego, „Ćwicznia Miejska”, tel. 65/520-84-52 Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego 64-100 Leszno, ul. Grota Roweckiego, „Ćwicznia Miejska”, tel. 65/520-54-02 Polski Związek Głuchych 64-100 Leszno, ul. B.Chrobrego 37 tel. 65/520-71-81 Polski Związek Niewidomych 64-100 Leszno, ul. B.Chrobrego 37 tel. 65/520-65-35 Stowarzyszenie Chorych na Choroby Reumatyczne 64 - 100 Leszno, ul. Grota Roweckiego, Ćwicznia Miejska” tel. 65/520-79-80 Stowarzyszenie Ruch Trzeźwości 64-100 Leszno, ul. Prochownia 25 b tel. 65/520-20-08 Fundacja Chorych na zespół Dandy-Walkera „Podaj dalej” 64-100 Leszno, ul. Bułgarska 5/10 tel. 65/520-02-33 CENTRUM ORGANIZACYJNOKOORDYNACYJNE DO SPRAW TRANSPLANTACJI „POLTRANSPLANT” 02-001 Warszawa, Al. Jerozolimskie 87 tel. 22/621-22-40; 22/621-49-50 e-mail: transpl@poltransplant.org.pl KOORDYNATOR tel. 22/622-88-78, e-mail: koordynator@poltransplant.pl

Alergologia - 14, 15, 16 Aparaty słuchowe - 23 Chirurgia ogólna - 18, 19, 24, 31, 50, 52 Chirurgia stomatologiczna - 42, 43, 44, 45, 46 Chirurgia szczękowa - 52 Chirurgia onkologiczna - 18 Chirurgia plastyczna - 16 Chirurgia urologiczna - 12, 13 Choroby naczyń - 21, 31, 52 Choroby wewnętrzne - 15, 22, 27 Dermatologia - 12, 16, 21, 31, 52 Diabetologia - 22, 24, 27, 50 Dietetyka - 15, 17, 52 Edukacja medyczna - 33 Endokrynologia - 15, 22, 27 Gastroenterologia - 22, 50, 52 Genetyka, badania prenatalne - 31, 52 Geriatria - 15, 32 Ginekologia i położnictwo - 12, 13, 15, 20, 21, 27, 31, 33, 50 Hematologia - 22, 27, 50 Implantologia - 40, 43, 44, 46 Kardiologia i EKG - 11, 13, 22, 27, 50, 52 Kardiochirurgia - 27 Kosmetologia - 47 Laboratorium medyczne - 12, 13, 20, 24, 27 Laryngologia i otolaryngologia - 13, 23, 31, 50 Logopedia - 15, 24, 34, 36, 37, 50, 52 Medycyna estetyczna - 16, 17, 27 Medycyna pracy - 23 Medycyna sportowa - 6 Nefrologia - 15, 19 Neonatologia - 50 Neurologia, EEG - 12, 13, 15, 24, 31, 50, 52 Neurochirurgia - 11, 13, 50 Okulistyka - 11, 12, 13, 30, 40, 52 Onkologia, chemioterapia - 22, 23, 31, 50 Optyka - 13, 30, 31 Opieka pielęgniarska - 21, 23, 32 Ortodoncja - 41, 42, 43 Ortopedia i traumatologia - 11, 13, 15, 22, 25, 27, 50, 52 Pediatria - 15, 22, 27 Psychiatria - 11, 27, 31, 34, 35, 36, 37, 50, 52 Psychologia, seksuologia - 15, 27, 35, 36, 37, 39, 50, 52 Praktyki prywatne - wpisy - 11 Preluksacja - 25, 27, 31, 52 Protetyka stom. - 11, 41, 43 Pulmonologia - 15, 24, 27 Radiologia - 11, 24 Reumatologia - 22, 24, 27, 31, 50, 52 Rehabilitacja - 15, 24, 47, 48, 49, 50, 51, 52 Rezonans magnetyczny - 50, 52 Sklepy medyczne - 14 Stomatologia - 11, 24, 27, 31, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 52 Szpitale - 12, 21, 50, 51, 52 Tomografia komputerowa - 50, 52 Urologia - 12, 13, 19, 31, 50, 52 Usługi medyczne w ramach NFZ - od 4 do 11 USG - ECHO, EKG - 12, 13, 21, 22, 24, 27, 31, 52 Wenerologia - 16 Zakłady opiekuńczo-lecznicze - 32
WYWIAD

Najważniejsza jest edukacja i uświadomienie o zagrożeniach dla zdrowia

Rozmowa z Sidonią Jędrzejewską posłanką do Parlamentu Europejskiego

P

rzebywa Pani już kilka lat w krajach Unii Europejskiej, a ostatnio mieszka w Brukseli. Może nam Pani przybliżyć jak funkcjonuje opieka medyczna w Belgii? - Jest bardzo dobra, choć stosunkowo droga, a pacjent, także ten ubezpieczony, musi sam pokryć koszty lub część kosztów badań i wizyt. Jakie są minusy belgijskiej służby zdrowia w porównaniu do naszego kraju? - Ogólnie opieka medyczna jest sprawniejsza w Polsce niż w Belgii, z moich obserwacji minusem w porównaniu do Polski jest brak wizyt domowych, nawet dla dzieci, bardzo długie terminy czekania na okresowe konsultacje u specjalistów. Jakie rozwiązania warto by wprowadzić w Polsce? - Uważam, że najważniejsza jest edukacja i uświadomienie o zagrożeniach dla zdrowia u jak największej liczby osób, szczególnie osób młodych. Ogromną rolę na tej płaszczyźnie odgrywają organizacje i stowarzyszenia pacjentów, szczególnie te wspomagające osoby walczące z rakiem, których założycielkami i liderkami są w większości kobiety. Nie wszyscy wiedzą, że oprócz zagadnień budżetowych bliskie są również Pani sprawy medyczne. Konkretnie jakimi zagadnieniami się Pani zajmowała i jakie są efekty tych działań? - Rzeczywiście, od dłuższego czasu problemy zdrowia publicz-

nego są dla mnie bardzo ważne. Jestem członkiem parlamentarnej grupy „Maternal health”, którą można przetłumaczyć na polski jako zdrowie matki i dziecka. Zajmuję się tematami takimi jak: wcześniaki i nowotwory. Wcześniaki, czyli dzieci urodzone przed 36 tygodniem ciąży, to bardzo poważne wyzwanie nie tylko medyczne, ale i społeczne. Dzieci te często cierpią na zaburzenia oddechowe, neurologiczne, mają deficyty poznawcze i szereg zaburzeń metabolicznych. Ma to zasadniczy wpływ na ich rozwój fizyczny i umysłowy, zdolność do nauki i pracy, a także możliwości radzenia sobie w życiu, co z kolei przekłada się na ich status społeczny i ekonomiczny. Jak wiadomo, społeczeństwa europejskie starzeją się i przed nami coraz więcej wyzwań związanych z zapewnieniem zdrowej starości. Przedwczesne urodzenia wpływają na zdrowie społeczeństwa, zwiększając liczbę obywateli z chorobami przewlekłymi. Dlatego należy pamiętać, że zdrowe życie i zdrowa starość zaczyna się już od chwili narodzin. Jako posłanka do Parlamentu Europejskiego staram się promować świadomość i wiedzę o problemie wcześniactwa, uczestnicząc w pracach różnych organizacji, m.in. EFCNI i Fundacji Wcześniak. Europejska Fundacja Opieki nad Noworodkami (EFCNI) jest ogólnoeuropejską organizacją reprezentującą rodziców i ekspertów naukowych. Ma ona na celu poprawę jakości opieki długoterminowej nad wcześniakami i wsparcie dla ich rodzin. Jej polskim partnerem jest Fundacja Wcześniak. W listopadzie zeszłego roku podpisaliśmy w Parlamencie Europejskim wspólny „Apel o działanie na rzecz zdrowia wcześniaków”. Jeśli chodzi o nowotwory to zwraca się do mnie bardzo wiele osób i organizacji zajmujących się walką z rakiem. Jedną z nich jest Europejska Koalicja Pacjentów Onkologicznych, wspólnie z którą zorganizowałam w zeszłym roku konferencję w Parlamencie Europejskim „Kobiety Przeciwko Nowotworom”. Podpisałam również oświadczenie pisemne popierające zwiększoną koordynację badań

nad rakiem w UE. Jesienią brałam udział w Linie Solidarności, wydarzeniu, które miało na celu w nietypowy sposób pokazać wsparcie i solidarność z kobietami chorymi na raka. Była to wyprawa na alpejski szczyt Breithorn (4164 m npm.). Zdobywaliśmy go połączeni liną solidarności z pacjentkami, które pokonały raka piersi. Wspólna wspinaczka była niezwykłym przeżyciem. Chcieliśmy pokazać jak ważna w chorobach nowotworowych jest pomoc innych ludzi i udowodnić, że walkę z rakiem można wygrać. Jednocześnie zachęcaliśmy do przeprowadzania badań profilaktycznych. W którym kraju UE, ochrona zdrowia obywatela, Pani zdaniem, działa najlepiej? - Nie czuję się kompetentna, by odpowiedzieć na takie pytanie, nie zajmuję się komparatystyką europejskich systemów zdrowia. Z pewnością jednak mogę stwierdzić, że różnice między krajami UE w dostępie i jakości służby zdrowia są ogromne. Pomiędzy krajami starej UE i nowymi państwami członkowskimi istnieje luka pomiędzy długością życia - dla kobiet jest to 8 lat, dla mężczyzn - 14. Różnice istnieją także w ramach społeczeństw, uwarunkowane poziomem wynagrodzeń, wykształceniem, warunkami pracy, stylem życia, jakością opieki zdrowotnej. Wskaźnik śmiertelności na raka w najbiedniejszych krajach UE jest niemal pięć razy większy niż w krajach bogatszych, a Polska, m. in. obok Czech, Słowacji i Węgier, ma jedne z najgorszych statystyk w UE. Dlatego też kwestia równego dostępu do leczenia jest jednym z najważniejszych punktów unijnego programu ochrony zdrowia i była także priorytetem polskiej Prezydencji. Aby to osiągnąć, niezbędne jest m.in. stworzenie odpowiednich standardów leczenia w poszczególnych dziedzinach medycyny i ich konsekwentne i systematyczne wdrażanie. Takie standardy powstały np. w zakresie opieki nad dziećmi chorymi na raka, zapewniając małym pacjentom europejski poziom diagnostyki, leczenia i rehabilitacji. Oprócz działań na poziomie

europejskim wspieram również projekty lokalne, głównie w zakresie honorowego krwiodawstwa. Krew to dar życia, który wielu z nas może podarować potrzebującym. Chciałabym jeszcze raz podkreślić jak ważne jest zapobieganie chorobom i szeroko rozumiany zdrowy styl życia. Mimo postępu medycyny nadal za mało osób systematycznie przechodzi profilaktyczne badania lekarskie. By zadbać o zdrowie nas wszystkich, należy wzmocnić współpracę pacjentów, lekarzy, pielęgniarek, stowarzyszeń i fundacji. Czy planuje Pani jakiś problem związany ze służbą zdrowia poruszyć w najbliższym czasie? - Planuję dalej działać na wspomnianych polach. Jestem zaniepokojona ciężarem chorób nowotworowych w Europie, dlatego powinniśmy kłaść większy nacisk na edukację personelu medycznego oraz zintensyfikowanie badań naukowych tak, by walka z rakiem była prowadzona przez skutecznie działający zespół. Ważne jest przy tym zaangażowanie Parlamentu Europejskiego w tworzenie nowych, efektywniejszych regulacji w tej dziedzinie. Dziękuję za rozmowę. Andrzej Cieślik

OD WYDAWCY Do mieszkańców regionu leszczyńskiego trafił dziewiąty numer Leszczyńskiego Informatora Medycznego. Co roku staramy sie wprowadzić w nim istotne innowacje. Po raz pierwszy oprócz Leszna jest również dostępny na terenie powiatu gostyńskiego, rawickiego, kościańskiego, oraz górowskiego i wschowskiego. Podobnie jak w latach poprzednich wszystkie informacje zawarte w tym informatorze są dostepne w wersji elektronicznej (PDF) na regionalnym portalu medycznym www.informed.pl. Portal medyczny publikuje codziennie aktualności z regionu leszczyńskiego oraz wiele ciekawych informacji z braży medycznej. Chętnie nawiążemy współpracę w zakresie redagowania na szego portalu. Andrzej Cieślik
USŁUGI W RAMACH NFZ

www.nfz-poznan.pl

AMBUL ATORYJNA OPIEK A SPECJALIST YCZNA ŚWIADCZENIE: Badania endoskopowe przewodu pokarmowego - gastroskopia i kolonoskopia • Gostyń - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej W Gostyniu, Pl. k. Marcinkowskiego 8/9, tel. 65/572-67-00 • Kościan - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej W Kościanie, ul. Szpitalna 7, tel.65/512-08-55 • Leszno - Wojewódzki Szpital Zespolony W Lesznie, ul. Kiepury 45, 65/525-33-20 • Leszno - NZOZ LCM „Ventriculus” Spółka Z O.o. , ul. Słowiańska 41, tel. 65/520-65-80 ŚWIADCZENIE: PORADNIA ALERGOLOGICZNA DLA DOROSŁYCH I DZIECI • Gostyń - Zespół Przychodni Lekarza Rodzinnego „Gos - Med” Spółka Jawna, ul. Graniczna 4, tel. 65/572-14-13 • Leszno - Ind. Spec. Prakt. Lek. Beata Przybylska - Kozanecka, ul. 17 Stycznia 50, tel. 65/520-75-21 • Leszno - NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej „Medeor” Sp. Z O.o., Al. Konstytucji 3-go Maja 2, tel. 65/526-31-71 • Leszno - NZOZ PORADNIA ALERGOLOGICZNA “JANKOMED”, LEŚNA OSADA 47, TEL. 603-982-798 • Leszno - NZOZ „THORAX” PORADNIE SPECJALISTYCZNE, SOBIESKIEGO 1, TEL. 660-989-214, 65/520-60-70 • Rawicz - NZOZ Centrum Usług Medycznych „Center - Med” S.c., ul. 11 Listopada 1, tel. 65/545-33-22 • Rawicz - NZOZ Przychodnia Lekarska „Rawmed” Sp. Z O.o., ul. Piłsudskiego 3, tel. 65/545-21-41 • Wschowa - NZOZ Nowy Szpital we Wschowie, ul. Ks. A. Kostki 33, tel. 65/540-27-61 • Wschowa - Zakład Opieki Zdrowotnej Lekarza Rodzinnego, ul. Zielony Rynek 7, tel. 65/540-40-06 ŚWIADCZENIE: PORADNIA AUDIOLOGII I FONIARII • LESZNO - NZOZ LARYNGOLOGIA I FONIATRIA, SKARBOWA 3, TEL. 65/520-12-60 ŚWIADCZENIE: PORADNIA CHEMIOTERAPII • LESZNO - ONZOZ “ONKO-MED”, KRÓLOWEJ JADWIGI 4, TEL. 65/525-86-96 ŚWIADCZENIE: PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ • Gostyń - NZOZ Cetus Poradnie Specjalistyczne, ul. Przy Dworcu 4a, tel. 65/572-01-68 • Gostyń - Niepubl. Zakł. Podst. i Specjalist. Op. Zdrowotnej „Poradnie Lekarskie”, ul. Wrocławska 8, tel. 65/572-01-24 • Góra - NZOZ POWIATOWE CENTRUM OPIEKI ZDROWOTNEJ W GÓRZE, ul. HIRSZFELDA 8, tel. 65/543-25-55 • Kościan - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej W Kościanie, ul. Szpitalna 7, tel. 65/512-08-55 • Kościan - Gabinety Lekarskie „MEDICOR”, ul. Plac Paderewskiego 4, tel. 65/511-03-00 • Leszno - NZOZ Poradnia Specjalistyczna „MEDICAL” W Lesznie, ul. B. Chrobrego 48, tel. 65/520-21-32 • Leszno - Wojewódzki Szpital Zespolony W Lesznie, ul. Kiepury 45, tel. 65/525-33-10 • Leszno - NZOZ LCM „VENTRICULUS” SPÓŁKA Z O.O. , SŁOWIAŃSKA 41, TEL. 65/520-65-80 • Rawicz - Szpital Powiatowy W Rawiczu, ul. Gen. Grota Roweckiego 6, tel. 65/546-24-13 • Wschowa - NZOZ Nowy Szpital we Wschowie, ul. Ks. A. Kostki 33, tel. 65/540-27-61 ŚWIADCZENIE: PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ DLA DZIECI • Kościan - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej W Kościanie, ul. Szpitalna 7, tel. 65/512-08-55 • Leszno - NZOZ Poradnia Specjalistyczna „MEDICAL” W Lesznie, ul. B. Chrobrego 48, tel.65/529-20-15 ŚWIADCZENIE: PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ • Leszno - NZOZ PORADNIA SPECJALISTYCZNA „MEDICAL”, B. CHROBREGO 48, TEL. 65/520-21-32 • Leszno - WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY, KIEPURY 45, TEL. 65/525-33-10 ŚWIADCZENIE: Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej • LESZNO - NZOZ LCM „VENTRICULUS” SPÓŁKA Z O.O., UL. SŁOWIAŃSKA 41, TEL. 65/520-65-80 ŚWIADCZENIE: PORADNIA CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ DLA DOROSŁYCH • GOSTYŃ - NZOZ SPECJALISTYCZNE PORADNIE LEKARSKIE „HIPOKRATES” SP. P., UL. PRZY DWORCU 4A, TEL. 65/572-01-35 • KOŚCIAN - NZOZ PORADNIA ORTOPEDYCZNA „ORTMED” W KOŚCIANIE, UL. BOCZNA 11, TEL. 502-431-578 • KOŚCIAN - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŚCIANIE, UL. SZPITALNA 7, TEL. 65/512-08-55 • LESZNO - NZOZ PORADNIA SPECJALISTYCZNA „MEDICAL” W LESZNIE, UL. CHROBREGO 48, TEL. 65/520-21-32 • LESZNO - WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W LESZNIE, UL. KIEPURY 45, TEL. 65/525-33-15 • LESZNO - NZOZ LCM „VENTRICULUS” SPÓŁKA Z O.O., UL. SŁOWIAŃSKA 41, TEL. 65/520-65-80 • RAWICZ - NZOZ CENTRUM USŁUG MEDYCZNYCH „CENTER - MED” S.C., UL. 11 LISTOPADA 1, TEL. 65/545-33-22 • RAWICZ - SZPITAL POWIATOWY W RAWICZU, UL. GEN. GROTA ROWECKIEGO 6, TEL. 65/546-24-13 ŚWIADCZENIE: PORADNIA CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ DLA DZIECI • LESZNO - NZOZ LCM „VENTRICULUS” SPÓŁKA Z O.O., UL. SŁOWIAŃSKA 41, TEL.65/520-65-80 ŚWIADCZENIE: PORADNIA CHORÓB METABOLICZNYCH • LESZNO - NZOZ LCM „VENTRICULUS” SPÓŁKA Z O.O., UL. SŁOWIAŃSKA 41, TEL.65/520-65-80 ŚWIADCZENIE: PORADNIA CHORÓB NACZYŃ • KOŚCIAN - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŚCIANIE, UL. SZPITALNA 7, TEL. 65/512-08-55 • KOŚCIAN - GABINETY LEKARSKIE „MEDICOR”, UL. PLAC PADEREWSKIEGO 4, TEL. 65/511-03-00 • LESZNO - SPECJALISTYCZNY NZOZ „FIDES”, UL. JANA III SOBIESKIEGO 1, TEL. 65/529-99-66 • LESZNO - NZOZ LCM „VENTRICULUS” SPÓŁKA Z O.O., UL. SŁOWIAŃSKA 41, TEL. 65/520-65-80 ŚWIADCZENIE: PORADNIA DERMATOLOGICZNA • GOSTYŃ - NIEPUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „PANMED” S.C, UL. BOJANOWSKIEGO 1A, TEL. 65/572-29-75 • GOSTYŃ - NIEPUBL. ZAKŁ. PODSTAW. I SPEC. OPIEKI ZDROWOTNEJ „PORADNIE LEKARSKIE”, UL. WROCŁAWSKA 8, TEL. 65/572-01-24 • KOŚCIAN - NZOZ SPECJALISTYCZNA PORADNIA DERMATOLOGICZNA „DERMA - MED”, UL. KS. BĄCZKOWSKIEGO 3, TEL. 65/512-24-15 • KOŚCIAN - GABINETY LEKARSKIE „MEDICOR”, UL. PLAC PADEREWSKIEGO 4, TEL. 65/511-03-00 • LESZNO - NIEPUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „PANMED” S.C, UL. 17 STYCZNIA 50, TEL. 65/520-74-26 • LESZNO - SPECJALISTYCZNY NZOZ „FIDES”, UL. JANA III SOBIESKIEGO 1, TEL. 65/529-99-66 • LESZNO - NZOZ SPECJALISTYCZNE CENTRUM MEDYCZNE „VIGOR MED”, UL. KIEPURY 12, TEL. 65/529-29-29 • LESZNO - NZOZ LCM „VENTRICULUS” SPÓŁKA Z O.O., UL. SŁOWIAŃSKA 41, TEL. 65/520-65-80 • LESZNO - NZOZ CENTRUM ZDROWIA KOBIETY „MEDMAR”, UL. STAROZAMKOWA 18A, TEL. 65/529-10-83 • LESZNO - SPECJALISTYCZNY NZOZ „FIDES”, UL. JANA III SOBIESKIEGO 1, TEL. 65/529-99-66 • RAWICZ - SZPITAL POWIATOWY W RAWICZU, UL. GEN. GROTA ROWECKIEGO 6, TEL. 65/546-24-13 • RAWICZ - NZOZ PRZYCHODNIA LEKARSKA „RAWMED” SP. Z O.O., UL. PIŁSUDSKIEGO 3, TEL. 65/546-12-91


www.nfz-poznan.pl

USŁUGI W RAMACH NFZ

AMBUL ATORYJNA OPIEK A SPECJALIST YCZNA ŚWIADCZENIE: PORADNIA DIABETOLOGICZNA • KOŚCIAN - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŚCIANIE, UL. SZPITALNA 7, TEL. 65/512-08-55 • LESZNO - NZOZ PORADNIA SPECJALISTYCZNA „MEDICAL” W LESZNIE, UL. B. CHROBREGO 48, TEL. 65/520-21-32 • LESZNO - WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W LESZNIE, UL. KIEPURY 45, TEL. 65/525-31-86 • LESZNO - LEKARSKA PRAKTYKA PRYWATNA KRYSTYNA PAWLACZYK-ADAMCZAK, OS. WIENIAWA 58A, TEL. 65/529-66-86 ŚWIADCZENIE: PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA • GOSTYŃ - ZESPÓŁ PRZYCHODNI LEKARZA RODZINNEGO „GOS - MED” SPÓŁKA JAWNA, UL. GRANICZNA 4, TEL. 65/572-14-13 • LESZNO - NZOZ SPECJALISTYCZNE PORADNIE I DIAGNOSTYKA „MERIDIAN”, UL. ŚWIĘCIECHOWSKA 1, TEL. 65/526-24-24 • LESZNO - NZOZ „THORAX” PORADNIE SPECJALISTYCZNE, SOBIESKIEGO 1, TEL. 660-989-214, 65/520-60-70 • WSCHOWA - GABINET LEKARSKO STOMATOLOGICZNY WALDEMAR HERMAN, UL. WOLSZTYŃSKA 21, TEL. 65/540-94-72 ŚWIADCZENIE: PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA • GOSTYŃ - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W GOSTYNIU, PL. K. MARCINKOWSKIEGO 8/9, TEL. 65/572-67-00 • LESZNO - NZOZ LCM „VENTRICULUS” SPÓŁKA Z O.O., UL. SŁOWIAŃSKA 41, TEL. 65/520-65-80 • LESZNO - WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY, KIEPURY 45, TEL. 65/525-33-20 ŚWIADCZENIE: PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA DLA DZIECI • LESZNO - NZOZ LCM „VENTRICULUS” SPÓŁKA Z O.O., UL. SŁOWIAŃSKA 41, TEL. 65/520-65-80 ŚWIADCZENIE: PORADNIA GASTROLOGICZNA • LESZNO - NZOZ LCM „VENTRICULUS” SPÓŁKA Z O.O., UL. SŁOWIAŃSKA 41, TEL. 65/520-65-80 ŚWIADCZENIE: PORADNIA GINEKOLOGICZNA DLA DZIEWCZĄT • KOŚCIAN - GABINETY LEKARSKIE „MEDICOR”, UL. PLAC PADEREWSKIEGO 4, TEL. 65/511-03-00 ŚWIADCZENIE: PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA • BOJANOWO - NZOZ „ZDROWIE”, UL. DWORCOWA 20, TEL. 65/545-63-70 • GOSTYŃ - ZESPÓŁ PRZYCHODNI LEKARZA RODZINNEGO „GOS - MED” SPÓŁKA JAWNA, UL. GRANICZNA 4, TEL. 65/572-14-13 • GOSTYŃ - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W GOSTYNIU, PL. K. MARCINKOWSKIEGO 8/9, TEL. 65/572-67-00 • GOSTYŃ - NZOZ GINEKOLOG, UL. PRZY DWORCU 4A, TEL. 65/572-06-32 • GÓRA - NZOZ POWIATOWE CENTRUM OPIEKI ZDROWOTNEJ W GÓRZE, UL. HIRSZFELDA 8, TEL. 65/543-25-55 • KOŚCIAN - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŚCIANIE, UL. SZPITALNA 7, TEL. 65/512-08-55 • KOŚCIAN - GABINETY LEKARSKIE „MEDICOR”, UL. PLAC PADEREWSKIEGO 4, TEL. 65/511-03-00 • LESZNO - NZOZ PRZYCHODNIA MEDYCYNY RODZINNEJ „MEDEOR” SP. Z O.O., AL. KONSTYTUCJI 3-GO MAJA 2, TEL. 65/526-31-71 • LESZNO - NZOZ SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE „FEMINA”, UL. JAGIELLOŃSKA 2, TEL. 65/529-19-22 • LESZNO - SPECJALISTYCZNY NZOZ „FIDES”, UL. JANA III SOBIESKIEGO 1, TEL. 65/529-99-66 • LESZNO - NZOZ ZESPÓŁ SPECJALISTYCZNYCH PRZYCHODNI LEKARSKICH “ARTES”, KASPROWICZA 4, TEL. 65/520-71-10 • LESZNO - WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W LESZNIE, UL. KIEPURY 45, TEL. 65/525-31-77 • LESZNO - NZOZ SPECJALISTYCZNE CENTRUM MEDYCZNE „VIGOR MED”, UL. KIEPURY 12, TEL. 65/529-29-29 • LESZNO - NZOZ PRACOWNIA CYTODIAGNOSTYKI GINEKOLOGICZNEJ, NA SKARPIE 16, TEL. 605-087-207 • LESZNO - NZOZ LCM „VENTRICULUS” SPÓŁKA Z O.O., UL. SŁOWIAŃSKA 41, TEL. 65/520-65-80 • ŚMIGIEL - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŚCIANIE, UL. SKARŻYŃSKIEGO 6, TEL. 65/518-05-51 • ŚWIĘCIECHOWA - NZOZ SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE „FEMINA”, UL. STRZELECKA 6, TEL. 65/533-04-40 • WŁOSZAKOWICE - NZOZ SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE „FEMINA”, UL. ZALESIE 9B, TEL. 601-554-644 • WSCHOWA - IND. SPEC. PRAKT. LEK. MARIOLA WIELGUS SZARY, UL. ZIELONY RYNEK 7, TEL. 65/540-63-35 • WSCHOWA - NZOZ NOWY SZPITAL WE WSCHOWIE, UL. KS. A. KOSTKI 33, TEL. 65/540-27-61 ŚWIADCZENIE: PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC • GOSTYŃ - NIEPUBL. ZAKŁ. PODSTAW. I SPEC. OPIEKI ZDROWOTNEJ „PORADNIE LEKARSKIE”, UL. WROCŁAWSKA 8, TEL. 65/572-01-24 • LESZNO - NZOZ PORADNIA SPECJALISTYCZNA „MEDICAL”, B. CHROBREGO 48, TEL. 65/520-21-32 • LESZNO - NZOZ „THORAX”, SOBIESKIEGO 1, TEL. 65/520-60-70 • RAWICZ - NZOZ CENTRUM USŁUG MEDYCZNYCH „CENTER - MED” S.C., UL. 11 LISTOPADA 1, TEL. 65/54-53-322 • RAWICZ - NZOZ „ZDROWIE”, UL. DWORCOWA 2, TEL. 65/545-63-70 • WSCHOWA - ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ LEKARZA RODZINNEGO, UL. ZIELONY RYNEK 7, TEL. 65/554-00-06 ŚWIADCZENIE: PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC DLA DZIECI • LESZNO - NZOZ PORADNIA SPECJALISTYCZNA „MEDICAL”, B.CHROBREGO 48, TEL. 65/520-21-32 • LESZNO - NZOZ „THORAX”, SOBIESKIEGO 1, TEL. 65/520-60-70 ŚWIADCZENIE: PORADNIA HEMATOLOGICZNA • LESZNO - WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W LESZNIE, UL. KIEPURY 45, TEL. 65/525-31-87 ŚWIADCZENIE: PORADNIA KARDIOLOGICZNA • GOSTYŃ - NIEPUBL. ZAKŁ. PODSTAW. I SPEC. OPIEKI ZDROWOTNEJ „PORADNIE LEKARSKIE”, UL. WROCŁAWSKA 8, TEL. 65/572-01-24 • GOSTYŃ - NZOZ CENTRUM LECZENIA SPECJALISTYCZNEGO MEDICARE, UL. WROCŁAWSKA 154, TEL. 65/572-63-89 • KOŚCIAN - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŚCIANIE, UL. SZPITALNA 7, TEL. 65/512-08-55 • LESZNO - NZOZ LCM „VENTRICULUS” SPÓŁKA Z O.O., UL. SŁOWIAŃSKA 41, TEL. 65/520-65-80 • LESZNO - NZOZ SPECJALISTYCZNE PORADNIE I DIAGNOSTYKA „MERIDIAN”, UL. ŚWIĘCIECHOWSKA 1, TEL. 65/526-24-24 • LESZNO - NZOZ POLIKLINIKA KARDIOLOGICZNA “SERCE”, 17 STYCZNIA 119, TEL. 65/525-29-49 • LESZNO - WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY, KIEPURY 45, TEL. 65/525-32-83 • MIEJSKA GÓRKA - PRZYCHODNIA LEKARSKA BARBARA BOGACKA GANCARCZYK, PL. KORCZAKA 1, TEL. 65/547-44-56 • RAWICZ - SZPITAL POWIATOWY W RAWICZU, UL. GEN. GROTA ROWECKIEGO 6, TEL. 65/546-24-13 • WSCHOWA - NZOZ NOWY SZPITAL WE WSCHOWIE, UL. KS. A. KOSTKI 33, TEL. 65/540-27-61 ŚWIADCZENIE: PORADNIA KARDIOLOGICZNA DLA DZIECI • LESZNO - NZOZ LCM „VENTRICULUS” SPÓŁKA Z O.O., UL. SŁOWIAŃSKA 41, TEL. 65/520-65-80


USŁUGI W RAMACH NFZ

www.nfz-poznan.pl

AMBUL ATORYJNA OPIEK A SPECJALIST YCZNA ŚWIADCZENIE: PORADNIA LECZENIA BÓLU (NEUROLOGICZNA) • KOŚCIAN - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŚCIANIE, UL. SZPITALNA 7, TEL. 65/512-08-55 • LESZNO - WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY, KIEPURY 45, TEL. 65/525-31-80 • RAWICZ - SZPITAL POWIATOWY W RAWICZU, UL. GEN. GROTA ROWECKIEGO 6, TEL. 65/546-24-13 • WSCHOWA - NZOZ NOWY SZPITAL WE WSCHOWIE, UL. KS. A. KOSTKI 33, TEL. 65/540-27-61 ŚWIADCZENIE: PORADNIA LECZENIA JASKRY • LESZNO - NZOZ LCM „VENTRICULUS” SPÓŁKA Z O.O., UL. SŁOWIAŃSKA 41, TEL. 65/520-65-80 ŚWIADCZENIE: PORADNIA LOGOPEDYCZNA • JUTROSIN - NZOZ PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA I LEKARZA RODZINNEGO „MAYMED” JERZY MAY, UL. 700-LECIA 1, TEL. 65/547-14-21 • LESZNO - NZOZ PORADNIA SPECJALISTYCZNA „MEDICAL” W LESZNIE, UL. B. CHROBREGO 48, TEL. 65/520-21-32 • LESZNO - WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W LESZNIE, UL. KIEPURY 45, TEL. 65/525-31-24 • LESZNO - REGINA KOŚCIELSKA NZOZ GABINET TERAPII MOWY „SŁÓWKO”, UL. KIEPURY 8, TEL. 509-879-506 • LESZNO - NZOZ SPEC. PORADNIA NEUROPSYCHIATRYCZNA I UZALEŻNIEŃ „EGO”, UL. OKRĘŻNA 20, TEL. 601-055-376, 65/525-88-68 • LESZNO - PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DOROŚLI MŁODZIEŻ DZIECI, PL. DR METZIGA 26/2, TEL. 607-784-040, 609-455-130 • LESZNO - NZOZ LCM „VENTRICULUS” SPÓŁKA Z O.O., UL. SŁOWIAŃSKA 41, TEL. 65/520-65-80 • LESZNO - NZOZ LARYNGOLOGIA I FONIATRIA, SKARBOWA 3, TEL. 65/520-12-60 • LESZNO - PSNROZUU KOŁO W LESZNIE, STAROZAMKOWA 14A, TEL. 65/529-64-74 • MIEJSKA GÓRKA - PRZYCHODNIA LEKARSKA BARBARA BOGACKA GANCARCZYK, PL. KORCZAKA 1, TEL. 65/547-44-56 • RAWICZ - CENTRUM PIELĘGNIARSKO - OPIEKUŃCZE, UL. GROTA ROWECKIEGO 9K, TEL. 65/545-48-73 • RAWICZ - NZOZ PRZYCHODNIA LEKARSKA „RAWMED” SP. Z O.O., UL. PIŁSUDSKIEGO 3, TEL. 65/545-21-41 ŚWIADCZENIE: PORADNIA MEDYCYNY SPORTOWEJ • GOSTYŃ - NIEPUBL. ZAKŁ. PODSTAW. I SPEC. OPIEKI ZDROWOTNEJ „PORADNIE LEKARSKIE”, UL. WROCŁAWSKA 8, TEL. 65/572-01-24 • KOŚCIAN - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŚCIANIE, UL. SZPITALNA 7, TEL. 65/512-08-55 ŚWIADCZENIE: PORADNIA NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO • LESZNO - NZOZ POLIKLINIKA KARDIOLOGICZNA „SERCE”, 17 STYCZNIA 119, TEL. 65/529-29-49 ŚWIADCZENIE: PORADNIA NEFROLOGICZNA • KOŚCIAN - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŚCIANIE, UL. SZPITALNA 7, TEL. 65/512-08-55 ŚWIADCZENIE: PORADNIA NEFROLOGICZNA DLA DZIECI • LESZNO - NZOZ PRZYCHODNIA MEDYCYNY RODZINNEJ „MEDEOR” SP. Z O.O., UL. REJTANA 43A, TEL. 65/526-71-12 ŚWIADCZENIE: PORADNIA NEONATOLOGICZNA • LESZNO - WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY, KIEPURY 45, TEL. 65/525-31-26 ŚWIADCZENIE: PORADNIA NEUROCHIRURGICZNA • LESZNO - NZOZ PORADNIA SPECJALISTYCZNA „MEDICAL”, B. CHROBREGO 48, TEL. 65/520-21-32 • LESZNO - WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY, KIEPURY 45, TEL. 65/525-31-52 ŚWIADCZENIE: PORADNIA NEUROLOGICZNA • BOJANOWO - NZOZ „ZDROWIE”, UL. DWORCOWA 20, TEL. 65/545-63-70 • GOSTYŃ - ZESPÓŁ PRZYCHODNI LEKARZA RODZINNEGO „GOS - MED” SPÓŁKA JAWNA, UL. GRANICZNA 4, TEL. 65/572-14-13 • GOSTYŃ - NZOZ SPECJALISTYCZNE PORADNIE LEKARSKIE „HIPOKRATES” SP. P., UL. PRZY DWORCU 4A, TEL. 65/572-01-35 • GOSTYŃ - NIEPUBLICZNY ZAKŁAD SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ CONSULTUS, UL. WROCŁAWSKA 8, TEL. 512-052-445 • KOŚCIAN - GABINETY LEKARSKIE „MEDICOR”, UL. BĄCZKOWSKIEGO 3, TEL. 65/511-03-30 • LESZNO - NZOZ PORADNIA SPECJALISTYCZNA „MEDICAL” W LESZNIE, UL. B. CHROBREGO 48, TEL. 65/520-21-32 • LESZNO - GABINET NEUROLOGICZNY BEATA GASZA - BŁACHOWIAK, UL. KIEPURY 12, TEL. 65-529-29-29, 603-652-222 • LESZNO - PRZEDSIĘBIORSTWO LECZNICZE „BROL - MED”, UL. SKARBOWA 3, TEL. 602-332-305 • LESZNO - NZOZ LCM „VENTRICULUS” SPÓŁKA Z O.O., UL. SŁOWIAŃSKA 41, TEL. 65/520-65-80 • LESZNO - WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY, KIEPURY 45, TEL. 65/525-31-52 • RAWICZ - NZOZ CENTRUM USŁUG MEDYCZNYCH „CENTER - MED” S.C., UL. 11 LISTOPADA 1, TEL. 65/545-33-22 • RAWICZ - NZOZ PRZYCHODNIA LEKARSKA „RAWMED” SP. Z O.O. - UL. PIŁSUDSKIEGO 3, TEL. 65/546-12-91 • WSCHOWA - ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ LEKARZA RODZINNEGO, UL. ZIELONY RYNEK 7, TEL. 65/554-00-06 ŚWIADCZENIE: PORADNIA NEUROLOGICZNA DLA DZIECI • LESZNO - SPEC. GABINET LEKARSKI, LEK.MAŁGORZATA SOBIERAJEWICZ, JAGIEŁŁY 48, TEL. 65/529-77-09 • LESZNO - SPEC. GABINET NEUROLOGICZNO-PEDIATRYCZNY, LEK. DANUTA WESOŁEK, ARTYLERYJSKA 3, TEL. 65/520-47-78 ŚWIADCZENIE: PORADNIA OKULISTYCZNA • GOSTYŃ - NZOZ SPECJALISTYCZNE PORADNIE LEKARSKIE „HIPOKRATES” SP. P., UL. PRZY DWORCU 4A, TEL. 65/572-01-35 • KOŚCIAN - NZOZ PORADNIA OKULISTYCZNA „OCULUS” W KOŚCIANIE, UL. MONIUSZKI 10, TEL. 65/511-40-27 • KOŚCIAN - NZOZ „OKO - MED” W KOŚCIANIE, UL. WROCŁAWSKA 22, TEL. 65/512-40-77 • LESZNO - NZOZ SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE “VITA” SC - LESZNO, HISZPAŃSKA 11, TEL. 500-150-038 • LESZNO - ELŻBIETA PYTLARZ ZAKŁAD USŁUGOWO - HANDLOWY „FOCUS”, UL. KIEPURY 8, TEL. 65/526-85-12 • LESZNO - NZOZ SPECJALISTYCZNE CENTRUM MEDYCZNE „VIGOR MED”, UL. KIEPURY 12, TEL. 65/529-29-29 • LESZNO - NZOZ LCM „VENTRICULUS” SPÓŁKA Z O.O., UL. SŁOWIAŃSKA 41, TEL. 65/520-65-80 • LESZNO - NZOZ GABINET OKULISTYCZNY “VISION”, SOBIESKIEGO 1, TEL. 65/529-62-71 • LESZNO - NZOZ “OCUMED” PORADNIA OKULISTYCZNA, WESTERPLATTE 7, TEL. 601-352-599 • RAWICZ - NZOZ SPEC. PORADNIA OKULISTYCZNA „FOCUS” W RAWICZU, UL. WAŁY J. DĄBROWSKIEGO 3, TEL. 65/546-49-24 • WSCHOWA - NZOZ NOWY SZPITAL WE WSCHOWIE, UL. KS. A. KOSTKI 33, TEL. 65/540-27-61 • WSCHOWA - IND. SPEC. PRAKT. LEK. MAŁGORZATA LEŚNIAK, UL. RATUSZOWA 16, TEL. 65/540-64-75 ŚWIADCZENIE: PORADNIA ONKOLOGICZNA DOROŚLI I DZIECI • KOŚCIAN - GABINETY LEKARSKIE „MEDICOR”, UL. PLAC PADEREWSKIEGO 4, TEL. 65/511-03-00 • KOŚCIAN - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŚCIANIE, UL. SZPITALNA 7, TEL. 65/512-08-55 • LESZNO - WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY, KIEPURY 45, TEL. 65/525-31-88


www.nfz-poznan.pl

USŁUGI W RAMACH NFZ

AMBUL ATORYJNA OPIEK A SPECJALIST YCZNA ŚWIADCZENIE: PORADNIA ORTOPEDYCZNA • LESZNO - NZOZ PORADNIA SPECJALISTYCZNA „MEDICAL”, B. CHROBREGO 48, TEL. 65/520-21-32 • LESZNO - WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY, KIEPURY 45, TEL. 65/525-33-15 • LESZNO - NZOZ LCM „VENTRICULUS” SPÓŁKA Z O.O., UL. SŁOWIAŃSKA 41, TEL. 65/520-65-80 ŚWIADCZENIE: PORADNIA OTOLARYNGOLOGICZNA • BOJANOWO - NZOZ „ZDROWIE”, UL. DWORCOWA 20, TEL. 65/545-63-70 • GOSTYŃ - NZOZ SPECJALISTYCZNE PORADNIE LEKARSKIE „HIPOKRATES” SP. P., UL. PRZY DWORCU 4A, TEL. 65/572-01-35 • GOSTYŃ - NIEPUBL. ZAKŁ. PODSTAW. I SPEC. OPIEKI ZDROWOTNEJ „PORADNIE LEKARSKIE”, UL. WROCŁAWSKA 8, TEL. 65/572-01-24 • KOŚCIAN - NZOZ SPECJALISTYCZNA PORADNIA LARYNGOLOGICZNA „MEDICUS”, AL. KOŚCIUSZKI 32/1, TEL. 65/511-94-45 • KOŚCIAN - GABINETY LEKARSKIE „MEDICOR”, UL. BĄCZKOWSKIEGO 3, TEL. 65/511-03-30 • LESZNO - WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W LESZNIE, UL. KIEPURY 45, TEL. 65/525-31-51 • LESZNO - NZOZ SPECJALISTYCZNA PORADNIA LARYNGOLOGII I FONIATRII, UL. SKARBOWA 3, TEL. 65/520-12-60 • LESZNO - NZOZ SPECJALISTYCZNA PORADNIA LARYNGOLOGICZNA, KRYSTYNA KUCZKOWSKA, B. CHROBREGO 13, TEL. 65/520-68-27 • RAWICZ - NZOZ CENTRUM USŁUG MEDYCZNYCH „CENTER - MED” S.C., UL. 11 LISTOPADA 1, TEL. 65/545-33-22 • RAWICZ - SZPITAL POWIATOWY W RAWICZU, UL. GEN. GROTA ROWECKIEGO 6, TEL. 65/546-24-13 • RAWICZ - NZOZ PRZYCHODNIA LEKARSKA „RAWMED” SP. Z O.O., UL. PIŁSUDSKIEGO 3, TEL. 65/546-12-91 • ŚMIGIEL - NZOZ SPECJALISTYCZNA PORADNIA LARYNGOLOGICZNA „MEDICUS”, UL. SKARŻYŃSKIEGO 6, TEL. 601-579-294 • WSCHOWA - ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ LEKARZA RODZINNEGO, UL. ZIELONY RYNEK 7, TEL. 65/554-00-06 • WSCHOWA - IND. SPEC. PRAKT. LEK. ALICJA WIERZBIŃSKA - TRZMIEL, UL. ZIELONY RYNEK 7, TEL. 65/554-00-06 ŚWIADCZENIE: PORADNIA PRELUKSACYJNA • KOŚCIAN - GABINETY LEKARSKIE „MEDICOR”, UL. BĄCZKOWSKIEGO 3, TEL. 65/511-03-00 • KOŚCIAN - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŚCIANIE, UL. SZPITALNA 7, TEL. 65/512-08-55 • LESZNO - NZOZ LCM „VENTRICULUS” SPÓŁKA Z O.O., UL. SŁOWIAŃSKA 41, TEL. 65/520-65-80 • LESZNO - WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY, KIEPURY 45, TEL. 65/525-23-15 ŚWIADCZENIE: PORADNIA PULMONOLOGICZNA DLA DOROSŁYCH I DZIECI • LESZNO - NZOZ „THORAX”, SOBIESKIEGO 1, TEL. 65/520-60-70 • LESZNO - NZOZ PORADNIA SPECJALISTYCZNA „MEDICAL”, B. CHROBREGO 48, TEL. 65/520-21-32 ŚWIADCZENIE: PORADNIA PROKTOLOGICZNA • KOŚCIAN - CENTRUM MED. NZOZ PODST. OPIEKI ZDROWOTNEJ GABINETY SPECJALISTYCZNE, UL. NACŁAWSKA 15, TEL. 65/512-02-20 ŚWIADCZENIE: PORADNIA REUMATOLOGICZNA DOROŚLI I DZIECI • GOSTYŃ - NIEPUBL. ZAKŁ. PODSTAW. I SPEC. OPIEKI ZDROWOTNEJ „PORADNIE LEKARSKIE”, UL. WROCŁAWSKA 8, TEL. 65/572-01-24 • KOŚCIAN - GABINETY LEKARSKIE „MEDICOR”, UL. BĄCZKOWSKIEGO 3, TEL. 65/511-03-00 • KOŚCIAN - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŚCIANIE, UL. SZPITALNA 7, TEL. 65/512-08-55 • LESZNO - NZOZ PORADNIA SPECJALISTYCZNA „MEDICAL” W LESZNIE, UL. B. CHROBREGO 48, TEL. 65/520-21-32 • LESZNO - NZOZ LCM „VENTRICULUS” SPÓŁKA Z O.O., UL. SŁOWIAŃSKA 41, TEL. 65/520-65-80 • LESZNO - WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY, KIEPURY 45, TEL. 065/ 525 31 86 DZIECI TEL. 65/525-31-26 • ŚMIGIEL - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŚCIANIE, UL. KOŚCIUSZKI 37, TEL. 65/518-00-14 • WSCHOWA - NZOZ NOWY SZPITAL WE WSCHOWIE, UL. KS. A. KOSTKI 33, TEL. 65/540-27-61 • WSCHOWA - ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ LEKARZA RODZINNEGO, UL. ZIELONY RYNEK 7, TEL. 65/540-72-50 ŚWIADCZENIE: PORADNIA URAZOWO-ORTOPEDYCZNA • WSCHOWA - NZOZ NOWY SZPITAL WE WSCHOWIE, UL. KS. A. KOSTKI 33, TEL. 65/540-27-61 ŚWIADCZENIE: PORADNIA UROLOGICZNA • GOSTYŃ - NZOZ SPECJALISTYCZNE PORADNIE LEKARSKIE „HIPOKRATES” SP. P., UL. PRZY DWORCU 4A, TEL. 65/572-01-35 • KOŚCIAN - GABINETY LEKARSKIE „MEDICOR”, UL. PLAC PADEREWSKIEGO 4, TEL. 65/511-03-00 • LESZNO - NZOZ „UROLOG”, UL. KIEPURY 12, TEL. 603-652-222, 65/529-29-29 • LESZNO - WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY, KIEPURY 45, TEL. 65/525-31-70 • LESZNO - NZOZ VIGOR-MED - LESZNO, KIEPURY 12, TEL. 603-652-222 • LESZNO - NZOZ LCM „VENTRICULUS” SPÓŁKA Z O.O., UL. SŁOWIAŃSKA 41, TEL. 65/520-65-80 • RAWICZ - SZPITAL POWIATOWY W RAWICZU, UL. GEN. GROTA ROWECKIEGO 6, TEL. 65/546-24-13 • WSCHOWA - NZOZ NOWY SZPITAL WE WSCHOWIE, UL. KS. A. KOSTKI 33, TEL. 65/540-27-61 ŚWIADCZENIE: PORADNIA WAD SERCA • LESZNO - NZOZ POLIKLINIKA KARDIOLOGICZNA “SERCE”, 17 STYCZNIA 119, TEL. 65/525-29-49 ŚWIADCZENIE: PRACOWNIA RENTGENODIAGNOSTYKI OGÓLNEJ • LESZNO - WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY, KIEPURY 45, TEL. 65/525-32-60 • LESZNO - NZOZ LCM „VENTRICULUS” SPÓŁKA Z O.O., UL. SŁOWIAŃSKA 41, TEL. 65/520-65-80 ŚWIADCZENIE: PRACOWNIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO • LESZNO - NZOZ LCM „VENTRICULUS” SPÓŁKA Z O.O., UL. SŁOWIAŃSKA 41, TEL. 65/520-65-80 • LESZNO - ZOZ PRACOWNIA RENTGENODIAGNOSTYKI “TOMMA”, KIEPURY 45, 65/520-32-85 ŚWIADCZENIE: PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ • GOSTYŃ - SAMODZ. PUBL. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W GOSTYNIU, PL. K. MARCINKOWSKIEGO 8/9, TEL. 65/572-67-00 WEW.267 • KOŚCIAN - ZOZ PRACOWNIA RENTGENODIAGNOSTYKI „TOMMA”, UL. PADEREWSKIEGO 1A/3, TEL. 65/512-04-38 • LESZNO - WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W LESZNIE, UL. KIEPURY 45, TEL. 65/525-32-60 • LESZNO - NZOZ LCM „VENTRICULUS” SPÓŁKA Z O.O., UL. SŁOWIAŃSKA 41, TEL. 65/520-65-80 • RAWICZ - ZOZ PRACOWNIA RENTGENODIAGNOSTYKI „TOMMA”, UL. GROTA ROWECKIEGO 6, TEL. 618-940-470 ŚWIDACZENIE: PRACOWNIE - INNE - BADANIA ELEKTROKARDIOGRAFICZNE • NZOZ LCM „VENTRICULUS” SPÓŁKA Z O.O., UL. SŁOWIAŃSKA 41, TEL. 65/520-65-80 • NZOZ POLIKLINIKA KARDIOLOGICZNA “SERCE” 17 STYCZNIA 119, TEL. 65/525-29-49 • WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY, KIEPURY 45, TEL. 65/525-33-91 • LESZNO - NZOZ SPECJALISTYCZNE PORADNIE I DIAGNOSTYKA „MERIDIAN”, UL. ŚWIĘCIECHOWSKA 1, TEL. 65/526-24-24


USŁUGI W RAMACH NFZ

www.nfz-poznan.pl

AMBUL ATORYJNA OPIEK A SPECJALIST YCZNA ŚWIADCZENIE: PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO • GOSTYŃ - ZESPÓŁ PRZYCHODNI LEKARZA RODZINNEGO „GOS - MED” SPÓŁKA JAWNA, UL. GRANICZNA 4, TEL. 65/572-14-13 • GOSTYŃ - KAROLINA GÓRSKA NZOZ „ PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO”, UL. PRZY DWORCU 4A, TEL. 607-143-404 • JUTROSIN - NZOZ PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA I LEKARZA RODZINNEGO „MAYMED” JERZY MAY, UL. 700-LECIA 1, TEL. 65/547-14-21 • KOŚCIAN - GABINETY LEKARSKIE „MEDICOR”, UL. BĄCZKOWSKIEGO 3, TEL. 65/511-03-00 • KOŚCIAN - WOJ. SZPITAL NEUROPSYCHIATRYCZNY IM. OSKARA BIELAWSKIEGO W KOŚCIANIE, UL. BERNARDYŃSKA 4, TEL. 65/512-12-66 • KOŚCIAN - CENTR. MED. NZOZ PODST. OPIEKI ZDROWOTNEJ GABINETY SPECJALISTYCZNE, UL. NACŁAWSKA 15, TEL. 65/512-02-20 • LESZNO - NZOZ LESZCZYŃSKIE CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO „MEDULLITUS”, UL. KARASIA 20, TEL. 65/526-10-73 • LESZNO - WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W LESZNIE, UL. KIEPURY 45, TEL. 65/525-31-57 • LESZNO - NZOZ SPEC. PORADNIA NEUROPSYCHIATRYCZNA I UZALEŻNIEŃ „EGO”, UL. OKRĘŻNA 20, TEL. 601-055-376, 65/525-88-68 • LESZNO - PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DOROŚLI MŁODZIEŻ DZIECI, PL. DR METZIGA 26/2, TEL. 785-877-700 • LESZNO - NZOZ LCM „VENTRICULUS” SPÓŁKA Z O.O., UL. SŁOWIAŃSKA 41, TEL. 65/520-65-80 • LESZNO - NZOZ „CENTRUM”PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO, UL. SOBIESKIEGO 1, TEL. 508-337-052 • LESZNO - NZOZ SPECJALISTYCZNE PORADNIE I DIAGNOSTYKA „MERIDIAN”, UL. ŚWIĘCIECHOWSKA 1, TEL. 65/526-24-24 • LESZNO - ZAKŁAD TERAPII NERWIC I INNYCH ZABURZEŃ PSYCH. ”EMPATIA”, SŁOWIAŃSKA 63, TEL. 65/520-26-34, 665-636-353 • MIEJSKA GÓRKA - NZOZ PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO „TERAPIA”, UL. JANA PAWŁA II 3, TEL. 668-908-900 • RAWICZ - NZOZ CENTRUM USŁUG MEDYCZNYCH „CENTER - MED” S.C., UL. 11 LISTOPADA 1, TEL. 65/545-33-22 • RAWICZ - NZOZ PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO „TERAPIA”, UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 13B/20, TEL. 668-908-900 • RAWICZ - NZOZ PRZYCHODNIA LEKARSKA „RAWMED” SP. Z O.O., UL. PIŁSUDSKIEGO 3, TEL. 65/546-12-91

OPIEKA DŁUGOTERMINOWA • Borek Wielkopolski - Grupowa Prakt. Pielęgniarek „Alvita” S.c. V. Kulińska, A. Szymczak, Zdzieska 59, tel. 512-472-218 • Chumiętki - NZOZ ‘’juvenia’’usługi Pielęgniarskie, Chumiętki 22, tel. 695-664-708 • Chwałkowo - Grupowa Praktyka Pielęgniarska „Providi” S.c., Chwałkowo 74, tel. 503-987-783 • Dąbcze - NZOZ Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy Niezapominajka, Dąbcze 25, tel. 65/538-00-02 • Gostyń - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej W Gostyniu, ul. Wrocławska 8, tel. 65/573-15-44 • Gostyń - NZOZ „Opiekun”, ul. Wrocławska 8, tel. 65/533-82-21 • Kościan - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej W Kościanie, ul. Szpitalna 7, tel. 65/512-08-55 • Kościan - NZOZ Zespół Pielęgniarek „Salus”, Os. Jagiellońskie 2, tel. 500-298-280 • Kościan - NZOZ Opieka Pielęgniarska „Noma” W Kościanie, ul. Szpitalna 7, tel. 602-529-276 • Leszno - NZOZ Pielęgniarska Opieka Długoterminowa „Pacjent” , ul. Kiepury 35/8, tel. 65/526-61-17 • Leszno - NZOZ ‘’juvenia’’usługi Pielęgniarskie, ul. Korczaka 1, tel. 695-664-708 • Leszno - Zespół Pielęgn. Środowiskowo - Rodzinnych „Patronaż” S.c. W Lesznie, ul. Marcinkowskiego 5a, tel. 65/529-91-47 • Leszno - NZOZ „Hospicjum Domowe”, ul. Pułaskiego 4, tel. 65/529-16-22 • Leszno - NZOZ „Arka”, ul. Sobieskiego 1, tel. 655-442-183 • Leszno - NZOZ „Senior” Centrum Opieki Długoterminowej, ul. Sobieskiego 1, 609-283-907 • Leszno - ONZOZ “ONKO-MED” - LESZNO, KRÓLOWEJ JADWIGI 4, TEL. 65/525-86-96 • Miejska Górka - NZOZ San - Med Marta Wysocka, ul. Korczaka 1, tel. 504-008-360 • Osieczna - Pielęgn. Ośrodek Medycyny Środowiskowo Rodzinnej i Szkolnej „Salus” S.c., ul. Kopernika 8a, tel. 603-681-578 • Osiek - NZOZ „W Pałacu” Usługi Pielęgniarskie, Osiek 54, tel. 609-840-774 • Pakówka - NZOZ Ośrodek Pielęgniarstwa „Nurse - Med”, Pakówka 42, tel. 606-516-210 • Przybyszewo - NZOZ „Arnica” Pielęgniarska Opieka Długoterminowa, ul. Św. Jana Chrzciciela 27, tel. 609-047-348 • Rawicz - Szpital Powiatowy W Rawiczu, ul. Grota Roweckiego 6, tel. 65/546-24-13 • Rawicz - Centrum Pielęgniarsko - Opiekuńcze, ul. Grota Roweckiego 9k, tel. 65/545-48-73 • Rawicz - „Medim” Imalska Dorota,madajczak Iwona Spółka Jawna, ul. Miedzińskiego 6d, tel. 782-487-913 • Rawicz - Centrum Medyczne Maxmed S.c. Joanna Szczygieł, Wojciech Kęska, ul. Piłsudskiego 3, tel. 61/666-47-68 • Rawicz - Centrum Medyczne Sokrates S.c Iwona Sobera, Magdalena Koperska, ul. Piłsudskiego 3, tel. 61/666-47-67 • Rogowo - NZOZ „Pro - Bono” Usługi Pielęgniarskie, Rogowo 24, tel. 503-027-454 • Wijewo - Zespół Pielęgniarek Opieka, ul. Powstańców Wielkopolskich 19, tel. 609-751-404 • Wschowa - NZOZ Nowy Szpital we Wschowie, ul. Ks.A.Kostki 33, tel. 65/540-27-61 w. 356 • Wschowa - NZOZ Zespół Pielęgniarek Środowiskowo-Rodzinnych ,,VITA-MED”S.C., ul. Zielony Rynek 7, tel. 65/540-64-93 • Zimnowoda - Grupowa Prakt. Pielęgniarska Ayuda S.c. Beata Sowińska, Ewa Kaczmarek, Zimnowoda 17, tel. 512-480-720

LECZNICTWO SZPITALNE • Gostyń - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej W Gostyniu, Pl. K. Marcinkowskiego 8/9, tel. 65/572-67-00 • Góra - NZOZ POWIATOWE CENTRUM OPIEKI ZDROWOTNEJ W GÓRZE, ul. HIRSZFELDA 8, tel. 65/543-25-55 • Kościan - WOJ. SZPITAL NEUROPSYCH. IM. OSKARA BIELAWSKIEGO W KOŚCIANIE, UL. BERNARDYŃSKA 4, TEL. 65/512-12-66 • KOŚCIAN - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŚCIANIE, UL. SZPITALNA 7, TEL. 65/512-08-55 • Leszno - Wojewódzki Szpital Zespolony W Lesznie, ul. Kiepury 45, tel. 65/525-33-34 (OddziałY: anestezjologii i intensywnej terapii - tel. 65/525-33-34, chirurgiczny ogólny - tel. 65/525-33-84, chirurgii szczękowo-twarzowej - tel. 65/525-34-04, chirurgii urazowo-ortopedycznej - tel. 65/525-34-04, chorób wewnętrznych - tel. 65/525-34-12, ginekologiczno-położniczy - tel. 65/525-33-44, kardiologiczny - tel. 65/525-33-91, nefrologiczny - tel. 65/525-34-34, neonatologiczny - tel. 65/525-33-63, neurochirurgiczny - tel. 65/525-34-74, neurologiczny - tel. 65/525-34-24, okulistyczny - tel. 65/525-34-54, onkologiczny - tel. 65/525-35-34, otolaryngologiczny - tel. 65/525-34-64, pediatryczny - tel. 65/525-34-83, urologiczny - tel. 65/525-34-44, Szpitalny oddział ratunkowy - tel. 65/525-35-00) • LESZNO - NZOZ LCM „VENTRICULUS” SPÓŁKA Z O.O., UL. SŁOWIAŃSKA 41, TEL. 65/250-65-80 • LESZNO - SPECJALISTYCZNY NZOZ „FIDES” - LESZNO, UL. JANA III SOBIESKIEGO 1, TEL. 65/529-99-66 • LESZNO - NZOZ SPECJALISTYCZNE CENTRUM MEDYCZNE „VIGOR MED”, UL. KIEPURY 12, TEL. 65/529-29-29 • Rawicz - Szpital Powiatowy W Rawiczu, ul. Gen. Grota Roweckiego 6, tel. 65/546-24-13 • Wschowa - NZOZ Nowy Szpital we Wschowie, ul. Ks. A. Kostki 33, tel. 65/540-27-61


www.nfz-poznan.plUSŁUGI W RAMACH NFZ

REHABILITACJA LECZNICZA • Bojanowo - NZOZ „Zdrowie”, ul. Lipowa 2a, tel. 65/545-63-70 • Gostyń - NZOZ Rehab., Fizykoterapia, Masaż Leczniczy M. Gierczyńska, ul. Łokietka 3, tel. 65/572-43-23 • Gostyń - NZOZ Rehab., Fizykoterapia, Masaż Leczniczy M. Gierczyńska, ul. Wrocławska 8, tel. 65/572-39-70 • Gostyń - Profilaktyka i Rehabilitacja Akant NZOZ, ul. Przy Dworcu 4a, ul. Wrocławska 154, tel. 65/572-28-92 • Gostyń - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej W Gostyniu, ul. Wrocławska 8, tel. 65/572-50-60 • Góra - NZOZ POWIATOWE CENTRUM OPIEKI ZDROWOTNEJ W GÓRZE, ul. HIRSZFELDA 8, tel. 65/543-25-55 • Góra - SP ZOZ OŚRODEK REHABILITACJI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH, OS. KAZIMIERZA WIELKIEGO 25, tel. 65/543-33-63 • Górzno - Zoz Szpital Rehabilitacyjny Mswia W Górznie, Górzno 63, tel. 65/536-12-27 • Jutrosin - NZOZ Przychodnia Specjalistyczna i Lekarza Rodzinnego „Maymed” Jerzy May, ul. 700-lecia 1, tel. 65/547-14-21 • Kościan - Woj. Szpital Neuropsych. Im. O. Bielawskiego W Kościanie, Pl. Paderewskiego 1a, tel. 65/511-51-50; 65/511-51-22 • Kościan - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej W Kościanie, ul. Szpitalna 7, tel. 65/512-08-55 • Kościan - Ośrodek Rehabilitacyjny W Kościanie, ul. Bączkowskiego 11a, tel. 65/512-12-70 • Leszno - Wojewódzki Szpital Zespolony W Lesznie, ul. Kiepury 45, tel. 65/525-32-20 • Leszno - NZOZ Rehab., Fizykoterapia, Masaż Leczniczy M. Gierczyńska, ul. Prochownia 25a, tel. 65/520-43-15 • Leszno - NZOZ LCM „VENTRICULUS” SPÓŁKA Z O.O., UL. SŁOWIAŃSKA 41, tel. 65/520-65-80 • Leszno - Centrum Leczenia i Rehabilitacji „Akwawit” Lidia Kwiatkowska - Leszno, ul. Św. Józefa 5, tel. 65/526-08-20 • Leszno - Pielęgniarski Ośr. Med. Środowiskowo Rodzinnej i Szkolnej „Salus” S.c.- Leszno, ul. Żniwna 2, tel. 603-681-578 • Leszno - NZOZ OśrODEK Wczesnej Interwencji Polskiego Stow. Na Rzecz Osób Z Upośledzeniem Umysłowym „Koło” W Lesznie, ul. Starozamkowa 14a, tel. 65/529-64-74 • Leszno - NZOZ Poliklinika Kardiologiczna „Serce” Sp. Z O.o. - Leszno, ul. 17 Stycznia 119, tel. 65/525-29-49 • Miejska Górka - Przychodnia Lekarska Barbara Bogacka Gancarczyk, Pl. Korczaka 1, tel. 65/547-44-56 • Osieczna - Szpital Rehab. - Leczn. Dla Dzieci i Młodz. W Osiecznej Im. Prof. M. Walczaka, ul. Zamkowa 2, tel. 65/520-34-95 • Pakosław - NZOZ Przychodnia Lekarska Ewa Cempel - Nowak, ul. Parkowa 4a, tel. 65/547-83-33 • Piaski - Szpital Zakonu Bonifratrów Św. Benedykta Menni W Piaskach, Os. Marysin 1, tel. 65/525-09-82 • Poniec - NZOZ Centrum Fizjoterapeutyczne i Edukacyjne Maria Radojewska, ul. Kościuszki 19, tel. 606-622-366 • Rawicz - Centrum Pielęgniarsko - Opiekuńcze, ul. Grota Roweckiego 9k, tel. 65/545-48-73 • Rawicz - NZOZ Centrum Leczenia i Rehabilitacji „Zdrówko”, ul. Sarnowska 9a, tel. 65/546-43-46 • Rawicz - Spzoz Cent. Rehabilitacji Medycznej i Ośrodek Osób Niepełnosprawnych, ul. Sarnowska 9a, tel. 65/545-44-02 • Rydzyna - NZOZ Gabinet Rehabilitacji i Fizykoterapii Iwona Kędzierska, ul. Mickiewicza 2, tel. 65/538-01-92 • Rydzyna - Specjalistyczna Poradnia Rehabilitacji Słuchu i Mowy, Pl. Zamkowy 2, tel. 781-220-202 • Śmigiel - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej W Kościanie, ul. Kościuszki 37, tel. 65/518-00-14 • Wilkowice - Centrum Medyczno - Rehabilitacyjne „Dworek Wilkowice”, ul. Tylna 9, tel. 65/520-48-97

LECZNICT WO STOMATOLOGICZNE BOJANOWO • IND. PRAKT. LEK. LEK.STOM. KRYSTYNA DRWIĘGA - CEGLAREK • IND. PRAKT. LEK. LEK. STOM. IWONA BAŃKOWSKA GOSTYŃ • PORADNIA STOMATOLOGICZNA „ORTODENT” • JANKE PRZEMYSŁAW IND. SPEC. PRAKT. LEK. GAB. STOMAT. • HALINA DAJEWSKA - MNICH IND. PRAKT. LEK. GAB. STOMAT. • NZOZ PORADNIA STOMATOLOGICZNA VITA - DENT • IND. SPEC. PRAKT. LEK. J. BIEŃKOWSKI • IND. SPEC. PRAKT. LEK. J. BIEŃKOWSKI • IND. PRAKT. LEK. LEK. STOM. ALEKSANDRA PELCZAR GÓRA • GABINET STOMATOLOGICZNY DOROTA ŁĘCKA • GABINET STOMATOLOGICZNY SEBASTIAN GOLIAT • IND. PRAKT. STOM. KRYSTYNA RUSZCZYŃSKA KĄKOLEWO • NZOZ KOCH - DENT KONARY • GABINET STOMATOLOGICZNY SEBASTIAN GOLIAT • GABINET STOMATOLOGICZNY TERESA GOLIAT KOŚCIAN • IND. PRAKT. LEK. RENATA JARCZYŃSKA - KACZMAREK • IND. PRAKT. LEK. MAŁGORZATA FLORKOWSKA • GABINETY LEKARSKIE „MEDICOR” • NZOZ PORADNIA STOMATOLOGICZNA „STOMED” W KOŚCIANIE • NZOZ „J.W. SKRZYPCZAK” • GABINET STOMATOLOGICZNY KATARZYNA PRZYBYLSKA • NZOZ POR. STOM. DENT. I MED. LEK. STOM. IWONNA I RYSZARD FLIEGER KRZEMIENIEWO • PRYWATNA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA ARTUR POŁOMKA KRZYCKO WIELKIE • IND. SPEC. PRAKT. LEK. LEK. STOM. T. SZYMAŃSKI LESZNO • SPEC. GAB. STOM. STANISŁAWA PERMODA • IND. SPEC. PRAKTYKA LEK. WŁODZIMIERZ JEZIERSKI

UL. DĄBROWSKIEGO 9B UL. DWORCOWA 20

65/545-62-82 65/545-76-50

UL. KOLEJOWA 1 UL. SIKORSKIEGO 3/63 UL. WILLOWA 53 UL. WROCŁAWSKA 8 UL. GRANICZNA 6F UL. WROCŁAWSKA 8/26 UL. WROCŁAWSKA 8

65/572-02-09 65/572-07-52 65/572-03-49 65/572-29-50 65/572-10-36 65/575-19-78 65/575-19-75

UL. MARII KONOPNICKIEJ 2 UL. POZNAŃSKA 2/1 UL. ARMII POLSKIEJ 15A UL. KRZYWIŃSKA 7

604-420-876

KONARY 103A KONARY 103A

603-775-121 607-437-207

OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE 51/53 UL. MICKIEWICZA 12 PL. PADEREWSKIEGO 4 PL. WOLNOŚCI 27 UL. POZNAŃSKA 15 UL. REYMONTA 1 UL. NACŁAWSKA 11A

603-850-18 65/512-04-90 65/511-03-00 65/511-94-47 65/511-93-09 512-059-529 65/512-07-66

UL. DWORCOWA 29

601-588-299

UL. SZKOLNA 10

601-767-071

UL. ĆWIKLIŃSKIEJ 11 UL. ŻEROMSKIEGO 22

65/526-70-21 65/529-20-16


10

USŁUGI W RAMACH NFZ

www.nfz-poznan.pl

LECZNICT WO STOMATOLOGICZNE • IND. GAB. STOM. EWA JEZIERSKA • GAB. STOM. MAŁGORZATA SZABLEWSKA-ŚLIWA • NZOZ PORADNIA SPEC. „MEDICAL” • SPEC. PRAK. LEK. MARIA KALINOWSKA-NOWACZYK • LESZCZ. LECZ. STOM. “DENT” D. G. CZWOJDA • IND. PRAK. LEK. GAB. STOM. ZOFIA OLERADZKA • IND. PRAK. LEK. BARBARA DANEK-KLAMKE • GAB STOM. JOLANTA TOMASZEWSKA • J.M STOMATOLOGIA • IND. PRAK. STOM. ANNA ZIENTEK • IND. SPEC. PRAK. LEK. T. SZYMAŃSKI • GAB. STOM. MAŁGORZATA KŁOBUKOWSKA • IND. PRAK. LEK. JOANNA SZAŁKOWSKA-SOBCZYK • PRYW. GAB. STOM. MACIEJ DRZEWIŃSKI • PRYWATNA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA BOŻENA ZIELIŃSKA • NZOZ SPEC. GAB. LEK. “VITA” • GAB. STOM. W SP12 BARBARA DAWIDOWICZ • GAB. STOM. STEFANIA ŚWIERCZYŃSKA-SOBOŃ • NZOZ “SIDENT” SYLWIA KAŁAPISZCZAK • IND. SPEC. PRAKT. LEK. KRYSTYNA NADARZYŃSKA • PRYWATNY GAB. STOM. T. TRUBACZ • GAB. STOM. HANNA CIESIELSKA • PRYW. GAB. STOM. ANDRZEJ OKOŃ • PRYW. PRAK. STOM. JOANNA MACIAŁEK-POŁOMKA • IND. SPEC. PRAK. LEK. BARBARA KOTOWICZ • NZOZ “FIDENT” • IND. PRAK. STOM. A. HRAPEK-SZEFLIŃSKA • NZOZ LCM VENTRICULUS • IND. PRAK. STOM. TOMASZ TOMCZYK • CENTRUM STOMATOLOGICZNE MARKO-DENT LIPNO • IND. SPEC. PRAKT. LEK. MARIA CHUDAK - KLAK ŁĘKA WIELKA • IND. PRAKT. LEK. GABINET STOMATOLOGICZNY URSZULA REDLICH MIEJSKA GÓRKA • ALDONA HAZNER PRYWATNA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA • URSZULA ŁAPAWA PRYWATNY GABINET STOMATOLOGICZNY OSIECZNA • IND. PRAKT. STOM. LEK. DENTYSTA BARBARA KULCZAK PAKOSŁAW • GABINET STOMATOLOGICZNY IWONA MILIAN PAWŁOWICE • NZOZ KOCH - DENT PĘPOWO • NZOZ „ALDENT” • IND. PRAKT. LEK. GABINET STOMATOLOGICZNY URSZULA REDLICH PIASKI • NZOZ PORADNIA STOMATOLOGICZNA VITA - DENT • IND. PRAKT. LEK. BARBARA GRZEMPOWSKA POGORZELA • GABINET STOMATOLOGICZNY MARIA BRÓDKA PONIEC • INDYWID. SPECJAL. PRAKT. STOMATOLOG. KIEŁCZEWSKA BEATA RACOT • LEKARSKO STOMATOLOGICZNY NZOZ „CORDIS” CEZARY KOZBER RAWICZ • URSZULA BANAŚ - MUCHA PRYWATNA PRAKT. STOMATOLOGICZNA • GABINET STOMATOLOGICZNY KAPŁOŃSKA MARIA • PRYWATNY GABINET STOMATOLOGICZNY KRZYSZTOF MILIAN • GABINET STOMATOLOGICZNY „DENTAL” • NZOZ PRZYCHODNIA LEKARSKA „RAWMED” SP. Z O.O. • NZOZ PRZYCHODNIA LEKARSKA „RAWMED” SP. Z O.O. • NZOZ PRZYCHODNIA LEKARSKA „RAWMED” SP. Z O.O. • INDYWID. SPECJAL. PRAKTYKA LEKARSKA LUCYNA PUTYŁO RYDZYNA • NZOZ MARIO - DENT. • NZOZ „ALDENT”

UL. ŻEROMSKIEGO 22 UL. KMICICA 7 UL. B. CHROBREGO 48 UL. DOWBORA MUSNICKIEGO 4 UL. GRODZKA 7 UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 4 UL. KURPIŃSKIEGO 1 UL. REJTANA 1 UL. REJTANA 39 UL. NIEPODLEGŁOŚCI 21 OS. WIENIAWA 4 B UL. OFIAR KATYNIA 5 UL. OFIAR KATYNIA 2 UL. OFIAR KATYNIA 2 UL. OGRODOWA 4 UL. HISZPAŃSKA 11 UL. RUMUŃSKA 6 UL. WIĘZIENNA 10 UL. LIPOWA 55 UL. SKARBOWA 3 UL. GEN. D. MUSNICKIEGO 4 AL. JANA PAWŁA II 10 UL. GRODZKA 7 UL. LITEWSKA 19 UL. NARUTOWICZA 57 UL. SKARBOWA 2A UL. REJTANA 73A UL. SŁOWIAŃSKA 41 UL. NIEPODLEGŁOŚCI 47 UL. KRASIŃSKIEGO 32/1

65/529-20-16 65/527-12-73 65/520-21-32 65/529-91-19 65/529-97-94 65/520-52-58 601-147-337 605-296-826 661-118-626 65/529-59-82 601-767-071 65/529-95-15 65/529-53-60 65/529-53-60 65/520-79-05 500-150-332 65/520-02-30 65/529-67-56 65/529-50-82 65/520-68-65 65/529-91-19 65/520-40-05, 601-563-454 65/529-97-94 65/526-28-83 65/529-60-45 65/520-59-08 607-284-926 65/520-65-80 508-132-940 602-574-294

UL. PARK 1

65/520-76-75

UL. OŚRODEK ZDROWIA 80

65/573-34-17

PL. KORCZAKA 1 PL. KORCZAKA 1

65/547-44-56 65/547-44-56

UL. KOPERNIKA 8A

65/535-96-35

UL. PARKOWA 4A

65/547-87-06

UL. SZKOLNA 1

65/536-82-19, 502-322-014

UL. ORŁONIA 1A UL. PROMIENISTA 15

607-344-256 602-897-878

UL. GOSTYŃSKA 1 UL. LEŚNA 3

608-712-780 65/572-11-10

UL. S. ŻEROMSKIEGO 13

607-565-909

UL. ŚLIWIŃSKIEGO 12

604-514-937

OS. 2000 10

65/513-29-07

UL. ENGLERTA 5 UL. ENGLERTA 11 UL. HALLERA 6 PL. WOLNOŚCI 1/1 UL. PRZYJEMSKIEGO 35 RYNEK SARNOWSKI 1 UL. BRONIEWSKIEGO 5 UL. PIOTRA SKARGI 5

65/545-23-01 65/545-48-49 605-828-329 65/545-38-19 65/546-54-87 65/546-37-12 65/546-30-03 603-852-666

UL. MATEJKI 1 PL. ZAMKOWY 3

600-031-981 65/538-85-46


www.nfz-poznan.pl

11

USŁUGI W RAMACH NFZ I PRAKTYKI PRYWATNE

LECZNICT WO STOMATOLOGICZNE STARE BOJANOWO • INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA KATARZYNA WĄSIAK ŚMIGIEL • NZOZ PORADNIA STOMATOLOGICZNA ASMED W ŚMIGLU • NZOZ PORADNIA STOMATOLOGICZNA ASMED W ŚMIGLU • NZOZ PORADNIA STOMATOLOGICZNA ASMED W ŚMIGLU ŚWIĘCIECHOWA • INDYWIDUALNA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA EWA LISEWSKA • INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA MARIA JANKOWSKA WIDZISZEWO • NZOZ PRZYCHODNIA STOMATOLOGICZNO - LEKARSKA WIJEWO • NZOZ PRZYCHODNIA STOMATOLOGICZNA „FIDENT” S.C. WŁOSZAKOWICE • IND. SPEC. PRAKT. LEK. GAB. STOMATOLOGICZNY MARIA PATELKA WSCHOWA • INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA KALECKA WANDA • NZOZ STOMATOLOGIA RODZINNA”KA-DENT” S.C. • NZOZ PRZYCHODNIA STOMATOLOGICZNA „PRODENT”

www.informed.pl

UL. GŁÓWNA 34A

608-470-916

UL. KOŚCIUSZKI 25 UL. SKARŻYŃSKIEGO 5A UL. KONOPNICKIEJ 5

65/518-02-81 609-549-269 65/518-01-43

UL. STRZELECKA 6 UL. STRZELECKA 6

605-213-683 65/533-04-40

UL. POLNA 6

65/512-15-92, 603-681-558

UL. LIPOWA 23/5

65/549-45-00

UL. ZALESIE 9B

65/537-01-84

UL. DASZYŃSKIEGO 45A UL. LIPOWA 18 UL. POCZTOWA 16

696-886-558 65/540-16-55 65/540-21-15

PRAKT YKI PRYWATNE

www.informed.pl

KARDIOLOGIA DR MED. HENRYK LASKOWSKI, SPECJALISTA KARDIOLOG - LESZNO UL. MARCINKOWSKIEGO 5A, TEL. 691-956-840

NEUROCHIRURGIA LEK. MED. ZIEMOWIT DOBRZYCKI, SPEC. NEUROCHIRURG - LESZNO, UL. ĆWIKLIŃSKIEJ 8, TEL. 65/526-89-10, 601-583-288 LEK. MED. SZYMON PRZEZBÓR - LESZNO, UL. APTEKARSKA, TEL. 609-234-967, REJESTRACJA 669-569-777

OKULISTYKA LEK. MED. ALDONA STODOLSKA - LESZNO, UL. HISZPAŃSKA 11, TEL. 500-150-079

ORTOPEDIA LEK. MED. GRZEGORZ SUCHECKI - LESZNO, UL. KIEPURY 12, TEL. 603-652-222, UL. ŚWIĘCIECHOWSKA 1, TEL. 65/529-65-05

PROTETYKA TECH. DENT. ELWIRA BLACHNIEREK, USŁ. PROTETYCZNE, NAPRAWA PROTEZ - LESZNO, UL. SKARBOWA 3, TEL. 606-513-771 TECH. DENT. KRZYSZTOFA WASZKIEWICZ-NOWAK - RAWICZ, UL. 3 MAJA 3, TEL. 604-467-417 TECH. DENT. JADWIGA DĄBROWICZ - RAWICZ, UL. 3 MAJA 3, TEL. 508-227-864

PSYCHIATRIA LEK. MED. ALICJA RUTKOWSKA-SUCHORSKA - LESZNO, UL. SŁOWIAŃSKA 41, TEL. 65/520-65-80, 601-573-908

RADIOLOGIA GABINET RADIOLOGICZNY ZDZISŁAW FOGT - LESZNO, UL. NIEPODLEGŁOŚCI 37, TEL. 609-995-610

STOMATOLOGIA LEK. STOM. ANGELA DOBRZYCKA - LESZNO, UL. ĆWIKLIŃSKIEJ 8, TEL. 65/526-89-10 LEK. STOM. MACIEJ DRZEWIŃSKI - LESZNO, UL. OFIAR KATYNIA2/1, TEL.65/529-53-60, 601-543-502 LEK. STOM. HALINA JANOWICZ - LESZNO, UL. WIECIERZYŃSKIEGO 19B, TEL. 601-433-912 LEK. STOM. JOANNA SZAŁKOWSKA-SOBCZYK - LESZNO, UL. OFIAR KATYNIA 2/1, TEL. 65/529-53-60, 603-076-835

AMBULATORYJNA I WYJAZDOWA, NOCNA I ŚWIĄTECZNA POMOC LEKARSKA (po godz. 18.00) Leszno, ul. Chrobrego 48 tel. 65/529 40 60, pielęgniarka wyjazdowa 693-948-704 Wydawca: TURUS PHUP Andrzej Cieślik 64-100 Leszno, Grunwaldzka 85/2 tel./fax 65 529 41 15 NIP 697-110-76-66 www.turus.pl e-mail: turus@turus.pl

Redakcja LIM 2011 64-100 Leszno, Lipowa 4 www.informed.pl e-mail: turus@turus.pl Redaktor naczelny: Andrzej Cieślik Skład i łamanie: Katarzyna Primel Ogłoszenia/grafika: Monika Hojzler

Druk: Prasowe Zakłady Graficzne Sp. z o. o. ul. Połczyńska 61A, 75-811 Koszalin www.pzgraf.com.pl

Dane aktualne na dzień 20.02.2012 r. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treści informacyjne i reklamowe.


12

DERMATOLOGIA, GINEKOLOGIA, LABORATORIUM, LEKARZ RODZINNY, NEUROLOGIA, OKULISTYKA, UROLOGIA


ginekologia, kardiologia, laryngologia, NEUROCHIRURGIA, neurologia, OKULISTYKA, ortopedia, UROLOGIA

13


14

alergologia, chirurgia, dermatologia, sklep medyczny, żywność bezglutenowa


alergologia, endokrynologia, geriatria, ginekologia, interna, laboratorium, logopedia, nefrologia, neurologia, ortopedia, psychologia, rehabilitacja

15


16

chirurgia plastyczna, dermatologia, ginekologia, medycyna estetyczna


dietetyka, medycyna estetyczna

Krew pępowinowa

K

rew pępowinowa - stanowi źródło krwiotwórczych komórek macierzystych. Ich pozyskanie nie wymaga używania metod inwazyjnych u dawcy. Pobranie krwi pępowinowej jest prostym, krótko trwającym zabiegiem nie powodującym żadnego zagrożenia ani dla noworodka ani dla matki. Do niedawna łożysko i pępowina a wraz z nimi cenne komórki macierzyste były utylizowane tuż po porodzie. Obecnie pobieranie i przechowywanie krwi pępowinowej może odbywać się przez kilkadziesiąt lat, a następnie

krew pępowinowa może być dostępna na życzenie, gdy tylko zajdzie potrzeba leczenia. Komórki macierzyste pochodzące z krwi pępowinowej, podobnie jak komórki szpiku mogą być przeszczepiane w celu odbudowania układu krwiotwórczego i odpornościowego i wykazują przy tym większą skuteczność niż komórki macierzyste pozyskane od dawców dorosłych. Mają dużą zdolność namnażania się po przeszczepieniu. Dowodzi to, że przeszczepianie krwi pępowinowej może być w przyszłości stosowane

nie tylko w chorobach nowotworowych, w których wskazane jest przeszczepianie szpiku, ale także w leczeniu wielu chorób niehematologicznych. Ograniczeniem wydaje się być tylko ilość pobieranej krwi pępowinowej, która wystarcza do przeszczepu dziecku do 30 kg i tylko przez pewien okres życia i u dorosłych jest już niewystarczająca do wykonania skutecznego przeszczepu. Pobieraniem i przechowywaniem krwi pępowinowej zajmują się w Polsce głównie prywatne banki krwi. NFZ posiada środki

17

jedynie na kilkadziesiąt pobrań rocznie. Gdyby w Polsce udało się utworzyć państwowy bank krwi pępowinowej to zdaniem fachowców, można by uratować ponad 200 dzieci chorych na białaczkę, które umierają, bo nie udaje się znaleźć dla nich dawcy szpiku. Chociaż opinie naukowców na temat zalet krwi pępowinowej są zróżnicowane, zapewne warto dać szansę swojemu dziecku. To szansa albo pewnego rodzaju polisa. Opr. CAL


18

chirurgia og贸lna


chirurgia ogólna, nefrologia, urologia

Witaminy zamknięte w letnich owocach

W

iosenno-letni czas to doskonały sposób na regeneracje organizmu po jesieni i zimie. Pora ta oferuje nam nadzwyczaj obfite bogactwo witamin zamknięte w pysznych warzywach i soczystych owocach. Arbuzy nie dość, że są bardzo smaczne to jeszcze w swoim składzie zawierają likopen, który wzmacnia serce. Zawierają również błonnik i pektyny które wspomagają perystaltykę jelit. Z kolei owoce, które można zebrać nawet w lesie typu maliny, jagody i po-

rzeczki obfitują w dobroczynne przeciwutleniacze. Borówki dodatkowo, dzięki flawonoidom wzmacniają wzrok. Marchewki nie tylko wspomagają opalanie (zawarty nich karoten przyciemnia skórę), ale i wzbogacają nasz organizm o cenny błonnik. Słodkie melony to niewyczerpane źródło prowitaminy A, C oraz kwas foliowy niezbędny dla kobiet starających się o dziecko i będących w pierwszym trymestrze ciąży. Położone na kanapkę z serem pomidory wzmacniają serce, gdyż

są źródłem likopenu. Prócz tego zawierają też witaminę C, błonnik i potas. Brokuł i kalafior, które od czasu do czasu można podać na obiad zamiast ziemniaków obfitują w prowitaminę A, witaminy B1, B2 i PP oraz wapń, fosfor, żelazo i magnez. Winogrona z kolei kryją w sobie witaminy A, PP oraz C. Prócz tego są niewyczerpanym źródłem wapnia, fosforu, żelaza, potasu i manganu. Agrest, który nierzadko gości pod naszymi podwórkowymi płotami w swoim składzie posiada nie tylko witaminy C, B1 i PP, ale również miedź, żelazo i fosfor. Jedzo-

19

ny na surowo jest nieocenioną pomocą na zaparcia i niedokrwistość. W czarnych jagodach znajdziemy potas, wapń, cynk, żelazo, witaminę A, witaminy z grupy B oraz kwas foliowy. Świeże owoce wykazują działanie przeczyszczające. Napar zaparzony z suszonych jagód działa z kolei zapierająco. Wszystkie owoce i warzywa należy przed zjedzeniem umyć pod bieżącą wodą. Warto wiedzieć, że przechowywane zbyt długo tracą swoje cenne właściwości. Pamiętaj też, że najwięcej witamin znajduje się tuż pod skórką! Opr. Mon


20

analiza nasienia, cytomorfologia, ginekologia, szkoła rodzenia


choroby naczyń, dermatologia, ginekologia, USG

21


22

choroby wewnętrzne, diabetologia, endokrynologia, gastrologia, hematologia, kardiologia, onkologia, pediatria, reumatologia


aparaty słuchowe, laryngologia, medycyna pracy, poradnia chemioterapii

23


24

chirurgia, diabetologia, logopedia, ortopedia, pulmunologia, rehabilitacja, rtg, reumatologia, stomatologia, neurologia


ortopedia, preluksacja, traumatologia

25


26

wywiad

Chemia w naszym organiźmie gólnie w rozwoju umysłowym dziecka. Na pewno powinna nas zaniepokoić niskorosłość czyli znacznie niższy niż rówieśników wzrost. Czy sposób odżywiania albo inne warunki zewnętrzne mogą mieć wpływ na powstanie chorób endokrynologicznych? Z dr Marianem Zielińskim specjalistą endokrynologiem rozmawia Andrzej Cieślik Czym się zajmuje endokrynologia? Endokrynologia jest to dziedzina medycyny zajmująca się przyczynami, rozpoznawaniem i leczeniem zaburzeń oraz czynności gruczołów wewnętrznego wydzielania, czyli nadnerczy, tarczycy, gruczołów przytarczycznych, jajników i jąder oraz przysadki mózgowej Jakie choroby endokrynologiczne są statystycznie najczęściej spotykane w regionie leszczyńskim na podstawie pańskiej praktyki? Obecnie do Poradni Endokrynologicznej najczęściej zgłaszają się pacjenci ze schorzeniami tarczycy, wśród nich najwięcej jest z niedoczynnością tarczycy. Następnie liczną grupę stanowią pacjentki z osteoporozą i osteopenią. W poszukiwaniu endokrynologicznych przyczyn swoich dolegliwości, wzrasta liczba pacjentek z zaburzeniami miesiączkowania i problemami związanymi z zapłodnieniem. Ciągle liczną grupę stanowią coraz to młodsi pacjenci z otyłością. Co powinno zaniepokoić rodziców małych dzieci? Troskliwego rodzica powinna zaniepokoić otyłość, otyłość wtórna (patologiczna), senność, duże ciemię, przedłużająca się żółtaczka, powiększony język, niechęć do picia i jedzenia, duża masa urodzeniowa, ochrypły głos, przepuklina pępkowa, wolna praca serca, spowolnienie ruchowe - to zespół objawów charakterystycznych dla postaci wrodzonej niedoczynności tarczycy. Wczesna diagnoza i terapia zapobiegają nieodwracalnym szkodom, szcze-

Warto wspomnieć o dwóch istotnych dla naszego życia substancjach, które powinny się znaleźć na naszym stole. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała choroby spowodowane niedoborem jodu za zagrożenie globalne, ponieważ aż 2 miliardy ludzi na całym świecie (to jest aż 35% populacji światowej) jest zagrożonych niedoborem jodu. Jod jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania tarczycy i produkowania przez nią hormonów – tyroksyny i trijodotyroniny, które właśnie w swojej cząsteczce zawierają ten ważny pierwiastek. Niedobór jodu jest przyczyną zmniejszonego wytwarzania tych substancji co prowadzi do wystąpienia objawów charakterystycznych dla niedoczynności tarczycy. Zmniejszona ilość jodu, choćby w diecie

najbardziej niebezpieczna jest dla kobiet w ciąży, a szczególnie dla rozwijającego się płodu. Niedobór tego pierwiastka może prowadzić nawet do upośledzenia rozwoju umysłowego dziecka. Zapotrzebowanie na jod jest inne w różnych okresach życia człowieka. Najwięcej potrzebują kobiety w ciąży oraz dzieci w okresie wzrostu i rozwoju. Noworodki i niemowlęta do 6. miesiąca życia powinny otrzymywać 40µg, a dzieci starsze około 160µg jodu w ciągu doby, natomiast kobiety w ciąży 230µg tego pierwiastka. Najczęściej objawem niedoboru jodu, poza objawami typowymi dla niedoczynności tarczycy, jest powiększenie się tarczycy nazywane wolem endemicznym.

Drugą substancją o której warto wspomnieć w tym kontekście jest witamina D (kalcyferol), będąca w rzeczywistości parahormonem - jeżeli mamy jej w organizmie optymalną ilość, to o ponad połowę zmniejsza ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe! Czyni to na kilka sposobów, m.in.: zwiększa apoptozę (samodestrukcję) zmutowanych komórek, które mogłyby przekształcić się w nowotworowe. Redukuje przerzuty i namnażanie się komórek rakowych. Zmniejsza powstawanie nowych naczyń krwionośnych z już istniejących, co ma istotne znaczenie dla powstawania guzów nowotworowych W organizmie człowieka mamy „tylko” 30.000 genów, a witamina D potrafi wpływać na ponad 3.000 z nich! To wyjaśnia dlaczego ma tak kolosalny wpływ na funkcjonowanie organizmu i ochronę przed wieloma zagrożeniami: od nowotworów, chorób serca po autyzm. Najwspanialsze jest to, że każdy z nas może mieć ją za darmo! Wystarczy 15-20 minut na Słońcu aby organizm zsyntetyzował z cholesterolu optymalną dzienną jej dawkę. Witamina D jest rozpuszczalna w tłuszczach, a więc może być magazynowana w wątrobie. Pół godziny na plaży daje tyle co 200 szklanek mleka lub 50 tabletek przeciętnej multiwitaminy. Witamina D ma także duży wpływ na przeciwdziałanie depresji i chorobie Alzheimera. To właśnie niski poziom kalcyferolu we krwi, sprzyja stanom zapalnym mózgu, co jest jedną z przyczyn powstawania choroby Alzheimera. Witamina D wpływa także na możliwości detoksykacyjne mózgu. W miesiącach jesiennozimowych dobrze jest uzupełniać dietę witaminą D, w formie cholekalcyferolu, zwanego inaczej witaminą D3. Czy choroby endokrynologiczne są dziedziczne? Każda komórka (każdy organizm) ma cechy, które dziedziczy po komórce macierzystej (organizmie macierzystym). Poniżej podam przykłady kilku dziedziczonych chorób endokrynologicznych:

Zapalenie Tarczycy Hashimoto (przewlekłe limfocytowe zapalenie gruczołu tarczowego, wole limfocytarne. Występuje predyspozycja rodzinna: u 50% członków rodziny chorego stwierdza się obecność przeciwciał przeciwtarczycowych. Występuje także u dzieci, ale większość zachorowań spotyka się u osób w wieku 45-65 lat. Niedoczynność przytarczyc - zaburzenie endokrynologiczne polegające na obniżonej czynności wewnątrz-

wydzielniczej przytarczyc. Dziedziczny rak rdzeniasty tarczycy - jest neuroendokrynnym nowotworem złośliwym. Rak rdzeniasty tarczycy należy do tych nowotworów, w których udział predyspozycji dziedzicznej jest stosunkowo wysoki i wynosi ok. 20-25% wszystkich przypadków. Osteoporoza to choroba, której często pierwszym sygnałem jest złamanie kości. Ponad wszelką wątpliwość wykazano, że skłonność do osteoporozy dziedziczymy po matce. Jeżeli nasza mama czy babcia miała osteoporozę, to jesteśmy również na nią narażeni i to bardziej od innych. Czy wszystkie choroby endokrynologiczne są uleczalne? Niestety nie wszystkie choroby endokrynologiczne są uleczalne. Wiele z nich potrafimy wyleczyć np.; zróżnicowanego raka tarczycy, nadczynność tarczycy, wole guzkowe, ginekomastię, hyperprolaktynemię. Przyjmując codziennie tabletki, spray, plastry lub wstrzykując hormony niekiedy całe życie uzupełniamy brakujące eliksiry poprawiając komfort i przedłużając życie naszych pacjentów. Taka sytuacja ma miejsce w: moczówce prostej, Zespole Addisona, cukrzycy, niedoczynności tarczycy, osteoporozie, osteomalacji, niedoczynności przytarczyc, przeroście nadnerczy, menopauzie i andropauzie. Dziękuję za rozmowę.


choroby wewnętrzne, diabetologia, endokrynologia, ginekologia, hematologia, kardiologia, medycyna estetyczna, ortopedia, pediatria, psychiatria, psychologia, pulmunologia, reumatologia, stomatologia

27


28

porady

Nie bójmy się udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej C

zasami jesteśmy świadkami dramatycznego wydarzenia wypadku, katastrofy budowlanej czy innej sytuacji, w której sa ofiary. Nie bójmy się udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej. Być może uratujecie komuś życie. Warto przejść przeszkolenie prowadzone przez fachowy personel. Jeżeli jeszcze nie przeszliście takiego szkolenia to warto przeczytać ten tekst i zapoznac się chociaż z najważniejszymi zasadami udzielania pomocy. Pierwsza Pomoc Przedmedyczna jest ogniwem życia i powinna być udzielona jak najszybciej. Najważniejszą są pierwsze minuty od zatrzymania krążenia i oddychania. Rozpoczynając udzielanie pomocy poszkodowanemu sprawdź czy miejsce zdarzenia jest bezpieczne?! Czy nie ma rozlanego paliwa, czy nie zagraża ci porażenie prądem elektrycznym, czy nie ma dymu/ognia, czy nie ma zagrożenia zawaleniem się konstrukcji budowlanej oraz czy nie ma zagrożenia ze strony czynnika ludzkiego? Następnie podejdź do poszkodowanego (od przodu - twarzą w twarz) i sprawdź czy reaguje. Delikatnie potrząśnij go za ramiona i głośno zapytaj: co się stało, jak się nazywa? Jeżeli reaguje pozostaw go w pozycji zastanej.

Nieprzytomny nie zareaguje! Natomiast gdy nie reaguje wołaj o pomoc - zwróć na siebie uwagę! Kolejnym krokiem w przypadku osoby która nie reaguje jest udrożnienie dróg oddechowych! Nieprzytomny czyli ten bez reakcji na bodźce zewnętrzne może się udusić przez opadający ku tyłowi język, który zablokuje drogi oddechowe. Aby temu zapobiec delikatnie odegnij głowę do tyłu i unieś brodę do góry. Czynności te udrażniają drogi oddechowe. Teraz oceń czy poszkodowany prawidłowo oddycha. Używając wzroku, słuch i dotyku sprawdź: czy widzisz ruchy klatki piersiowej, słyszysz szmer towarzyszący oddychaniu oraz poczuj strumień wydobywającego się powietrza z ust poszkodowanego. Na tą ocenę masz tylko 10 sekund. Pojedyncze oddechy lub głośne westchnienia nie są uznawane za prawidłowe oddechy! Jeżeli poszkodowany nie reaguje i prawidłowo nie oddycha bezzwłoczne wezwij fachową pomoc dzwoniąc pod numer alarmowy 999 lub 112 a następnie podejmij czynności resuscytacyjne. Wzywając pogotowie zachowaj spokój, nie krzycz i nie poganiaj dyspozytora. To nie przyspieszy dojazdu karetki a wręcz może opóźnić jej

Podchodząc od przodu (twarzą w twarz) delikatnie potrząśnij za ramiona i głośno zapytaj: Jak się nazywasz? Co się stało?

przybycie. Pamiętaj, stosuj się do poleceń twojego rozmówcy i nigdy nie odkładaj pierwszy słuchawki. Wzywając pomoc należy podać: miejsce zdarzenia (okolica, punkty orientacyjne), dane wzywającego (nazwisko i nr telefonu), dane poszkodowanego (wiek, płeć) oraz co się z nim dzieje. Wiedząc że poszkodowany nie reaguje i prawidłowo nie oddycha, oceń czy nie ma masywnych krwotoków (jeśli są to je zatamuj) i rozpocznij resuscytację krążeniowooddechową (uciskanie klatki piersiowej oraz sztuczne oddychanie). Podczas wykonywania tych czynności, poszkodowanychory powinien leżeć na plecach na twardym i nie elastycznym podłożu. Na wybranym miejscu (centralnie na klatce piersiowej) kładziemy (prawą) dłoń, drugą (lewą) dłoń kładziemy na grzbiet dolnej ręki. Ramiona muszą znajdować się w pozycji prostopadłej do klatki piersiowej. Przy wyprostowanych łokciach, na zasadzie dźwigni, naciskamy na mostek wgłębiając go na 4 - 5 cm w kierunku kręgosłupa z częstotliwością około 100/min. Siła uciskania powinna wynikać z przeniesienia masy ciała ratującego, a nie

z pracy jego mięśni. Podczas akcji ratunkowej (resuscytacji) stosunek uciśnięć do wdechów wynosi 30:2 (trzydzieści uciśnięć mostka na dwa oddechy). Po 30 uciśnięciach klatki piersiowej wykonaj 2 oddechy ratownicze, zaczynając od odgięcia głowy i uniesienia brody. Ręka spoczywająca na czole odgina głowę do tyłu i zaciska skrzydełka nosa druga zaś unosi brodę do góry i delikatnie rozwiera usta. Teraz weź normalny wdech a następnie obejmij swoimi wargami usta poszkodowanego i wdmuchnij powietrze do jego płuc. Wdech powinien trwać 1 sekundę i wywołać widoczne unoszenie się klatki piersiowej. Po wdechu daj szansę by powietrze z płuc poszkodowanego mogło swobodnie się wydostać. Jeżeli przy pierwszych dwóch próbach wdechów ratowniczych klatka piersiowa nie unosi się sprawdź usta poszkodowanego czy nie ma w nich ciał obcych (uszkodzone protezy zębowe, resztki jedzenia). Jeśli są, to je usuń! Podczas czynności ratunkowych pamiętać należy o własnym bezpieczeństwie, używaj maseczki do sztucznego oddychania i rękawiczek lateksowych. Zapobiegnie to twojemu kontaktowi z wydzielinami oraz z krwią poszkodowanego.

Jeżeli nie reaguje, głośno wołaj o pomoc (zwróć na siebie uwagę), lecz pozostań przy poszkodowanym - chorym.


porady

ZAPAMIĘTAJ TE CZYNNOŚCI, MOGĄ URATOWAĆ KOMUŚ ŻYCIE! Delikatnie odegnij głowę do tyłu i unieś brodę do góry! Teraz przy pomocy WZROKU, SŁUCHU i DOTYKU sprawdź czy poszkodowany prawidłowo Oddycha! Masz na to 10 sek.

Jeżeli poszkodowany nie reaguje i prawidłowo nie oddycha natychmiast wezwij karetkę dzwoniąc pod numer alarmowy 999 lub 112 Wzywając pogotowie należy podać: - Miejsce zdarzenia (adres, punkty orientacyjna); - Dane wzywającego (nazwisko i nr telefonu); - Dane osoby poszkodowanej (wiek, płeć); - Co się stało? (stan poszkodowanego, czy oddycha). Wzywając pomoc stosuj się do poleceń Twojego rozmówcy i nigdy nie odkładaj pierwszy słuchawki!

Ułóż ręce centralnie na klatce piersiowej osoby poszkodowanej. Klatkę piersiową uciskaj rytmicznie 30 razy z częstością do 100/min na głębokość 4 – 5 cm. w kierunku kręgosłupa. Pamiętaj o prostych rękach.

Delikatnie odegnij głowę do tyłu i unieś brodę do góry! Nabierz powietrze a następnie obejmij swoimi wargami usta poszkodowanego i delikatnie wdmuchnij je do płuc Ratowanego. Po każdym wdechu pozwól by wtłoczone powietrze mogło opuścić płuca ratowanego.

Resuscytacja: 30 uciśnięć klatki piersiowej a następnie 2 oddechy ratunkowe. W tym tempie należy prowadzić akcje ratunkową do czasu przybycia pomocy medycznej. Jeżeli jest druga osoba to można się co kilka minut zmieniać.

29


30

okulistyka, optyka


badania prenatalne, chirurgia, choroby naczyń, dermatologia, ginekologia, Laryngologia, neurologia, onkologia, optyka, psychiatria, preluksacja, reumatologia, stomatologia, urologia

31


32

geriatria, opieka długoterminowa, opieka pielęgniarska, zakład pielęgniarsko-opiekuńczy


medyczne studium, położna

33

Karta praw pacjenta I. Prawa pacjenta wynikające z bezpośredniego stosowania przepisów Konstytucji: 1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia. 2. Każdy obywatel ma prawo do równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, II. Prawa pacjenta w zakresie opieki zdrowotnej, o których stanowi ustawa o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 1991 roku: 1. Pacjent zgłaszający się do zakładu opieki zdrowotnej ma prawo do natychmiastowego udzielenia mu świadczeń zdrowotnych za względu na zagrożenie życia lub zdrowia, niezależnie od okoliczności. 2. Pacjent w zakresie opieki zdrowotnej ma prawo do: - świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej, a w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń - do korzystania z rzetelnej, opartej na kryteriach medycznych procedury ustalającej kolejność dostępu do świadczeń, - udzielenia mu świadczeń zdrowotnych przez osoby uprawnione do ich udzielania, w pomieszczeniu i przy urządzeniach odpowiadających określonym wymaganiom fachowym i sanitarnym, - informacji o swoim stanie zdrowia, - wyrażenia zgody albo odmowy na udzielenie mu określonych świadczeń zdrowotnych, po uzyskaniu odpowiedniej informacji, - intymności i poszanowania godności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych, - udostępniania mu dokumentacji medycznej lub wskazania innej osoby, której dokumentacja ta może być udostępniona, - zapewnienia ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej dotyczącej jego osoby,

- dostępu do informacji o prawach pacjenta, a ponadto, w zakresie opieki zdrowotnej przeznaczonym dla osób wymagających całodobowy lub całodziennych świadczeń zdrowotnych na przykład w szpitalu, sanatorium, zakładzie leczniczo-opiekuńczym, pacjent przyjęty do tego zakładu ma prawo do: a) zapewnia mu: - środków farmaceutycznych i materiałów medycznych - pomieszczenia i wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia, opieki duszpasterskiej b) dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez osobę bliską lub inną osobę wskazaną przez siebie c) kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z osobami z zewnątrz d) wskazania osoby lub instytucji, którą zakład opieki zdrowotnej obowiązany jest powiadomić o pogorszeniu się stanu zdrowia pacjenta powodującego zagrożenie życia albo w razie jego śmierci, e) wyrażenia zgody albo odmowy na umieszczenie go w tym zakładzie opieki zdrowotnej, f) wypisania z zakładu opieki zdrowotnej na własne żądanie i uzyskania od lekarza informacji,o możliwych następstwach zaprzestania leczenia w tym zakresie, g) udzielania mu niezbędnej pomocy i przewiezienia go do innego szpitala, w sytuacji gdy pomimo decyzji uprawnionego lekarza o potrzebie niezwłocznego przyjęcia go do szpitala nie może być do tego szpitala przyjęty, 3. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych pogotowia ratunkowego w razie wypadku,urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia powodującego zagrożenie życia.


34

logopedia, pedagogika, psychologia


psychiatria, psychologia

35


36

logopedia, psychiatria, psychologia


logopedia, psychiatria, psychologia

37


38

Czy zawsze musi być pod górkę?

C

o może łączyć małą Amelkę z Cher, Whoopi Goldberg, Maciejem Kuroniem, Albertem Einsteinem i Hansem Ch. Andersenem? Być może wspomnienia ze szkolnej ławy... Klasy I- III Amelia idzie raźnym krokiem do szkoły. Wczoraj uczyła się z mamą czytanki i spodziewa się dobrej oceny. Podczas lekcji słyszy – „Proszę, teraz ty Amelio”. Zabiera się ochoczo do czytania, ale nagle – głos się łamie, litery skaczą, zwłaszcza te w środku wyrazów, ściśnięty żołądek podnosi się do gardła. W małej główce kotłuje się niejasna myśl – „niby jestem bystra, wszyscy mówili, że w szkole sobie poradzę, nie rozumiem dlaczego nie mogę dostać piątki z czytania, tak bardzo bym chciała, żeby mama i tata byli zadowoleni”.

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej: „Pismo dziecka mało staranne, mogłaby się bardziej przyłożyć, zwłaszcza, że to dziewczynka. Na zajęciach wychowania fizycznego też za bardzo sobie nie radzi”. Klasy IV-VII Nauczyciele: „Dziecko bardzo inteligentne, ładnie się wypowiada”. Tata Amelki: „Oceny z plastyki, zajęć technicznych i wychowania fizycznego mogłyby być lepsze.” Amelia: „Dlaczego grając w dwa ognie nie mogę trafić w przeciwnika? Przez te ćwiczenia na równoważni będę miała obniżoną oceną z wychowania fizycznego. Pomimo, że się staram, na plastyce moje prace są zawsze gorsze niż moich koleżanek. Ostatnio nawet wyśmiały gazetkę, którą przygotowałam”. Nauczyciel języka polskiego: „Amelko, sprawdzając twój zeszyt, po raz pierwszy zauważyłam, że mój wzrok się starzeje, mogłabyś nie pisać takimi maleńkimi literami. Poza tym, treść ładna, ale błędów ortograficznych jest stanowczo za dużo, a znaki interpunkcyjne w ogóle dla Ciebie nie istnieją”. Amelia: „No postaram się, ale

gdy piszę ręka mnie nie słucha. Już mam nowe ćwiczenia z ortografii, będę ćwiczyła jeszcze więcej”. Nauczyciel matematyki: „Dużo pracujesz, ale mam wątpliwości, czy na koniec roku postawić Ci piątkę – za dużo pomyłek, skreśleń, błędów rachunkowych.” Czy zawsze będzie miała pod górkę? Już wiadomo? U Amelki, jak i powyżej wspomnianych osób występują specyficzne trudności w uczeniu się, czyli dysleksja rozwojowa. Według prof. Marty Bogdanowicz zaburzenie to zawiera w sobie nieskończoną ilość paradoksów: „niby widzi, a nie widzi”, „niby słyszy a nie słyszy”, „niby inteligentny, a nie może się nauczyć prostych rzeczy”, „niby czyta dużo książek, a popełnia wiele błędów gramatycznych” itp. Przyczyną tych trudności nie jest obniżenie poziomu rozwoju intelektualnego ani wady zmysłów (tj. wzroku, słuchu). Odpowiadają za nie zaburzenia w rozwoju funkcji wzrokowo – przestrzennych, słuchowo – językowych i motorycznych. Są one uwarunkowane biologicznie, a więc zależne od zmian struktury centralnego układu nerwowego. U Amelki nie zdiagnozowano

w odpowiednim czasie dysleksji. Dzięki swojej inteligencji, uporowi i ambicji dała radę, ale do dziś nie może uporać się ze znacznie obniżonym poczuciem własnej wartości. Z czasów szkolnych ma niewiele dobrych wspomnień. Stąd ogromnie ważna jest świadomość istnienia dysleksji rozwojowej u rodziców i nauczycieli (nie tylko edukacji wczesnoszkolnego i języka polskiego). Nie wolno lekceważyć następujących objawów: nasilonych trudności w nauce czytania, dużej ilości błędów ortograficznych, kłopotów z estetycznym pisaniem, niskiej sprawności ruchowej. U wielu dzieci brak właściwej diagnozy w odpowiednim momencie może doprowadzić do olbrzymich trudności w nauce, zaburzeń emocjonalno – motywacyjnych, regresu rozwoju intelektualnego oraz znacznie obniżonej samooceny. Im wcześniej dziecko zostanie zdiagnozowane i rozpocznie terapię, tym ma większe szanse na sukces. Dysleksja nie jest wymysłem psychologów i pedagogów, a co więcej - została odkryta i opisana przez lekarzy. mgr Aleksandra Pazoła psycholog

Psychologiczne aspekty związane z kierowaniem pojazdem

O

becnie na naszych drogach dochodzi do wielu wypadków, którym można by zapobiec, dzięki działaniom prewencyjnym (odpowiedniej edukacji kierowców i ich reedukacji), a także – odpowiednim działaniom represyjnym (prawny system konsekwencji karnych). Bardzo istotną kwestią w zachowaniu bezpieczeństwa na drodze jest psychiczna sprawność kierowcy. Działanie kierowcy jest specyficzną formą zachowania nazywanego celowym lub zadaniowym. W odniesieniu do zachowania kierowcy można wyróżnić błędy w wykonywaniu manewrów oraz odchylenia od zamierzonego kierunku i czasu jazdy. Te dwa parametry są miernikiem sprawności w kierowaniu pojazdem. W pro-

cesie szkolenia kierowców jednym z najistotniejszych celów jest wytworzenie mechanizmów zachowania adekwatnych do tego, co dzieje się w chwili kierowania pojazdem na drodze. Zasada jest taka, że im bardziej wprawny i doświadczony kierowca, tym bardziej złożone i różnorodne będą formy jego zachowania na drodze adekwatne do sytuacji, jaką rozwiązuje. W zachowaniu kierowcy czynnością właściwą jest prowadzenie pojazdu po określonej drodze, do określonego punktu w przestrzeni, w planowanym czasie. Po to, żeby uzyskać zakładany rezultat, kierowca wykonuje również czynności pomocnicze, które służą też zabezpieczeniu prowadzenia i sterowania samochodem. Do czynności pomocniczych zaliczyć można: operacje orientacyjne (dostarczają one informacji o możliwości lub konieczności rozpoczęcia manewru albo jego zmiany), operacje kontroli prawidłowego przebiegu procesu prowadzenia pojazdu, operacje korekty odchyleń od zamierzonego programu jazdy, operacje zabezpieczające prawidłowy przebieg wykonywania manewrów.

Jedną z cech istotnych podczas kierowania pojazdem jest poziom sprawności i umiejętności kierowcy w prowadzeniu samochodu. Poziom ten ulega zmianom: w kierunku dodatnim (na co wpływ ma zdobywanie wprawy i doskonalenie umiejętności) oraz w kierunku ujemnym (pod wpływem obniżenia się możliwości, związanym np. z wiekiem i stanem zdrowia lub obniżenia się umiejętności, wynikającym np. z braku ćwiczenia). Kandydat na kierowcę musi potrafić zarówno rozwiązywać stale zmienijące się sytuacje drogowe, jak też – musi czynić to jak najszybciej i jak najdokładniej. U początkujących kierowców nawet najprostsze czynności związane z kierowaniem pojazdem wymagają całkowitego udziału świadomości, podczas gdy u kierowcy doświadczonego czynności te są w 25-60% zautomatyzowane. W kierowaniu pojazdem bardzo istotne, poza czynnikami zewnętrznymi, są czynniki wewnętrzne związane ze sprawnością psychofizyczną kierowcy, na którą składają się: zdolność do koncentracji uwagi, zdolność do szybkiego reagowania, również zdolność

do tzw. reakcji złożonej, prawidłowe funkcjonowanie zmysłu wzroku, ewentualnie odpowiednio skorygowane poprzez dobór okularów bądź soczewek, umiejętność oceny odległości (tzw. widzenie stereoskopowe), umiejętność oceny prędkości innych uczestników ruchu drogowego i dostosowywania prędkości kierowanego pojazdu do warunków na drodze, prawidłowe widzenie zmierzchowe i prawidłowa wrażliwość na oślepienie, odpowiedni poziom umiejętności intelektualnych, w tym szczególnie – zdolności do przewidywania i planowania, odpowiednia koordynacja wzrokowo-ruchowa, umiejętność orientacji w  przestrzeni i terenie, umiejętność racjonalnego radzenia sobie w sytuacjach stresowych, dojrzałość emocjonalno-społeczna, aktualna sytuacja życiowa uczestnika ruchu drogowego (ewentualne problemy, jakie zaburzają jego równowagę psychiczną), stosowanie środków farmakologicznych bądź psychoaktywnych, choroby somatyczne bądź psychiczne itp. mgr Paulina Kahl-Cierkosz psycholog


badania psychologiczne kierowców, psychologia

Żurawina

Ż

urawina (Oxycoccus) to niepozorna roślina, w której drzemie ogromna siła. Jej czerwone owoce mają bardzo kwaśny smak, dlatego spożywane są głównie po wcześniejszym przemrożeniu lub wysuszeniu. Dzięki licznym związkom aktywnym biologicznie (wit. C, antyoksydanty), owoce mają różnorodne zastosowanie w lecznictwie. Wzmacniają układ odpornościowy, sercowo-naczyniowy (m. in. przez obniżenie poziomu cholesterolu)

i pokarmowy. Stosowane są także w profilaktyce zakażeń dziąseł i infekcji H. pylori, która jest częstą przyczyną choroby wrzodowej. Najważniejszym działaniem żurawiny jest jednak jej wpływ na układ moczowy. Obecne w niej substancje o kwaśnym charakterze (m. in. kwas benzoesowy), obniżają pH moczu, sprawiając że środowisko dróg moczowych przestaje być przyjazne dla patogenów. W owocach żurawiny amerykańskiej Vaccinium macrocarpon

wykryto także obecność proantocyjanidyn, które tworzą niewidzialną warstwę na powierzchni nabłonka, uniemożliwiając przyleganie bakterii E. coli. Obecny w żurawinie kwas chinowy zapobiega z kolei powstawaniu kamieni nerkowych. Infekcje dróg moczowych, jak zapalenie cewki moczowej czy pęcherza moczowego są częstym problemem, zwłaszcza wśród kobiet. Dodatkowo jest to często problem nawracający. Jak się okazuje malutkie owoce żurawiny potrafią nie tylko zapobiegać takim schorzeniom, ale także wspierać antybiotykotera-

39

pię, kiedy już problem taki wystąpi. Warto więc profilaktycznie spożywać żurawinę w postaci domowych przetworów, soków, suszonych owoców lub gotowych preparatów. Suplementy dostępne w aptece są korzystniejsze np. u chorych na cukrzycę, gdyż wiele produktów z żurawiny ma niestety dużą zawartość cukru. Żurawiny muszą się także wystrzegać osoby z istniejącymi już kamieniami nerkowymi, ze względu na obecne w nich szczawiany, oraz stosujące warfarynę (lek przeciwzakrzepowy). Opr. Mon


40

okulistyka, optyka, stomatologia


ortodoncja, protetyka, stomatologia

41


42

chirurgia stomatologiczna, ortodoncja, stomatologia


chirurgia stomatologiczna, protetyka, stomatologia

43


44

stomatologia


chirurgia stomatologiczna, stomatologia

45

Higiena jamy ustnej S

ukces w leczeniu stomatologicznym zależy zarówno od pacjenta, jak i lekarza. Wyleczone zęby, usunięte złogi nazębne nie będą stanem trwałym, jeżeli pacjent będzie zaniedbywał higienę jamy ustnej. Zęby należy czyścić co najmniej dwa razy dziennie. Na rynku są dostępne trzy rodzaje szczoteczek: miękka, średnia i twarda. Te ostatnie mogą powodować recesję (obniżenie się) dziąseł i obnażenie cementu korzeniowego. Z tego powodu zaleca się szczotki miękkie lub średnie. Szczoteczki elektryczne są doskonałe dla osób niepełnosprawnych, niebędących w stanie dokładnie oczyścić swoje zęby za pomocą tradycyjnych. Najbardziej skuteczne okazały się te o ruchach drgająco-obrotowych. Ich zalety to: - warunki techniczne (3800 drgań/ min) umożliwiają optymalne oczyszczanie; sygnał dźwiękowy po 2 minutach informuje o możliwości zakończenia czynności higienicznych.

- są bezpieczne w użyciu, wodoszczelne. - prawidłowo używane, są skuteczniejsze od ręcznych w usuwaniu resztek pokarmowych i złogów płytki nazębnej (kamienia). Szczoteczki elektryczne nie są polecane dzieciom. Wraz z po-

jawieniem się pierwszych zębów (około 6 miesiąca życia), rodzice powinni oczyszczać je szczoteczką bez pasty. Tę wprowadza się wtedy, gdy dziecko nauczy się wypluwać. Dzieci w wieku przedszkolnym, a nawet wczesnoszkolnym, nie są w stanie prawidłowo umyć zębów. Z tego powodu to rodzice winni być odpowiedzialni za ich higienę jamy ustnej.

Mimo bardzo szerokiego wyboru past do zębów na rynku, trzeba zaznaczyć, że nie stwierdzono wyraźnych różnic w ich skuteczności. Dla dzieci zaleca się pasty ze zwiększoną ilością fluoru, natomiast dla dorosłych ze skłonnością do próchnicy i nadwrażliwością szyjek zębów dodatkowo wprowadza się żele z jonami tego pierwiastka. W chorobach przyzębia (tzw. parodontoza) czynnikiem predysponującym są złogi nazębne. Należy usuwać je w gabinecie stomatologicznym za pomocą skalera. Nieprawdą jest twierdzenie rozpowszechniane przez niektórych pacjentów, że „kamień trzyma zęby”. Kamień „wciska się” między dziąsła, a zęby, poprzez co powoduje recesję dziąseł, odsłonięcie korzeni zębów, niszczenie struktur, które utrzymują je w zębodołach, rozchwianie zębów, a w skrajnych przypadkach nawet ich wypadanie. Nawet najlepsza szczoteczka sama nie zapewni pełnej czystości jamy ustnej. Do oczyszczania

przestrzeni międzyzębowych służą nitki lub taśmy dentystyczne. Nitkę zawija się na palce obu rąk, napina na ząb i przesuwa w kierunku pionowym po jego bocznej powierzchni w taki sposób, aby nie uszkodzić dziąsła. Są dostępne nitki z fluorem, skuteczne w zapobieganiu próchnicy i znoszeniu nadwrażliwości zębów. W przypadku szerokich przestrzeni międzyzębowych i stałych aparatów ortodontycznych, zaleca się szczoteczki międzyzębowe, kształtem przypominające wyciory do butelek. Dodatkowy środek higieny stanowią płyny do płukania ust. Przy zakupie należy zawsze zwracać uwagę na ich skład chemiczny, unikając tych na bazie spirytusu. Jeżeli pacjent będzie systematycznie dbał o higienę jamy ustnej według powyższych wskazań, to jego wizyty u stomatologa będą z pewnością aż przyjemnością. lek. stom. Lilianna Pilch-Konieczna


46

chirurgia stomatologiczna, implantologia, stomatologia


kosmetologia, studio masaĹźu

47


48

neurologopedia, pediatria, rehabilitacja


magnetoterapia, rehabilitacja, terapia uzaleşnień

49


50

rehabilitacja, szpital g贸rzno, szpital leszno


szpital bonifratów

Szpital Zakonu Bonifratrów św. Benedykta Menni w Piaskach J

edyny taki w Wielkopolsce – konwent i Szpital Ojców Bonifratrów w Piaskach-Marysinie, położony jest w malowniczej i spokojnej, parkowej okolicy, około 70 kilometrów na południe od Poznania. Choć historia szpitala sięga z górą stu lat – jest to obecnie jedna z najnowocześniejszych placówek leczniczych w kraju. Prowadzony przez Ojców Bonifratrów Szpital zapewnia wszechstronną opiekę – leczniczo–rehabilitacyjną, wzbogaconą o posługę duchową i duszpasterską. Atutem placówki jest przede wszystkim wysoko wykwalifikowany zespół medyczny: doświadczonych lekarzy, fizjoterapeutów, psychologów, logopedów, terapeutów wspieranych przez pielęgniarki i opiekunów medycznych. Zawołanie Ojca Zakonu: „Bracia czyńcie dobro” i misja Szpitala „Służmy Jezusowi z radością” to zapowiedź, że wszyscy pacjenci znajdują tu dobra opiekę. W Szpitalu prowadzona

jest działalność lecznicza w zakresie rehabilitacji, zarówno stacjonarnej, jak i ambulatoryjnej. Głównym kierunkiem leczniczym jest wczesna rehabilitacja neurologiczna osób dorosłych. W przypadku wielu schorzeń neurologicznych re-

udarach mózgowych z niedowładami, niedowładach pooperacyjnych, stwardnieniu rozsianym, chorobie Parkinsona. W wielu przypadkach rehabilitacja neurologiczna pozwala na znaczne zmniejszenie niepełnosprawności czy szybszy powrót do co-

habilitacja jest koniecznym uzupełnieniem leczenia farmakologicznego. Jest ona także niezbędnym etapem leczenia po zabiegach operacyjnych w zakresie centralnego i obwodowego układu nerwowego. Rehabilitacja neurologiczna jest stosowana między innymi w następujących problemach zdrowotnych: stanach po

dziennego życia. Bardzo istotna jest pomoc logopedy osobom, które w wyniku na przykład udaru utraciły zdolność mowy. Proces rehabilitacji obejmuje także opiekę psychologa wspierającego chorego w jego nowej sytuacji życiowej spowodowanej chorobą. Wsparcie to jest także często potrzebne rodzinom pacjentów. W oddziale dziennym

w trybie ambulatoryjnym prowadzona jest w Szpitalu także rehabilitacja schorzeń narządu ruchu – po zabiegach ortopedycznych, urazach, czy w chorobach reumatologicznych. Bardzo ważnym kierunkiem działania Szpitala jest rehabilitacja dzieci świadczona w ramach oddziału dziennego, w trakcie której prowadzone są indywidualne ćwiczenia metodami neurofizjologicznymi (NDT Bobath, Vojty, PNF, SI) oraz świadczenia z zakresu logopedii, psychologii i pedagogiki. Obecnie, po zakończeniu dwuletniego remontu wnętrz i dziedzińca Szpital przeżywa swoją drugą młodość: przebudowano pomieszczenia recepcji, unowocześniono pomieszczenia szpitalne i rehabilitacyjne. Nowoczesne wyposażenie z jednej strony i ciepły wystrój wnętrz z drugiej zapewniają pacjentom bezpieczeństwo i pozytywnie nastawiają do współpracy z doskonałym zespołem terapeutycznym. opr. SZB

51


52

Wykaz konsultantów wojewódzkich w poszczególnych dziedzinach medycyny w województwie wielkopolskim – stan na luty 2012 r. Lp.

Dziedzina

Tytuł

1. Anestezjologia dr n. med. i intensywna terapia

Imię i nazwisko Adam Mikstacki

2. Chirurgia dziecięca

dr hab. n. med.

Przemysław Mańkowski

3. Chirurgia klatki piersiowej

prof. dr hab. n. med.

Wojciech Dyszkiewicz

4. Chirurgia ogólna

prof. dr hab. n. med.

Michał Drews

5. Chirurgia szczękowotwarzowa

dr hab. n. med.

6. Choroby wewnętrzne

Adres

Tel. / Fax

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpital Wojewódzki w Poznaniu ul. Juraszów 7/19 60-479 Poznań

Tel. 61 821 25 440 61 821 22 210 61 821 24 90 Tel./Fax 61 820 52 21 Uniwersytet Medycznyim. K. Marcinkowskiego Tel. Katedra i Klinika Chirurgii, Traumatologii 61 847 52 28 i Urologii Dziecięcej 61 849 14 95 ul. Szpitalna 27/33 61 849 15 78 60-572 Poznań Fax 61 847 52 28 Uniwersytet Medycznyim. K. Marcinkowskiego Tel. Katedra Kardio-Torakochirurgii Klinika 61 665 43 49 Torakochirurgii 61 665 43 53 ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań Uniwersytet MedycznyKatedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań

Tel. 61 869 12 75 Tel./Fax 61 869 16 84

Krzysztof Osmola

Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego Katedra i Klinika Chirurgii SzczękowoTwarzowej ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań

Tel. 61 869 13 98 Fax 61 869 16 87

prof. dr hab. n. med.

Danuta Pupek-Musialik

Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Zaburzeń Metabolicznych i Nadciśnienia Tętniczego ul. Szamarzewskiego 84, 60-569 Poznań

Tel. 61 854 93 77 Fax 61 847 85 29

7. Choroby zakaźne

prof. UM dr hab. n. med.

Iwona Mozer-Lisewska

Oddział Zakaźny Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia ul. Szwajcarska 3 61-285 Poznań

Tel. 61 873 93 76

8. Dermatologia i wenerologia

prof. dr hab. n. med.

Zygmunt Adamski

Oddział Chorób Skóry Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu ul. Juraszów 7/19 60-479 Poznań

9. Diagnostyka laboratoryjna

prof. dr hab. n. med.

Zygmunt Kopczyński

Uniwersytet Medyczny im. K. MarcinkowskiegoKatedra i Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej ul. Łąkowa 1/2, 61-878 Poznań

Tel. 61 821 22 52 61 821 23 02 Fax 61 848 01 31 Tel./Fax 61 855 34 96 61 854 90 33

10. Genetyka kliniczna

prof. dr hab. n. med.

Anna Latos-Bieleńska

11. Kardiochirurgia

prof. dr hab. n. med.

Ryszard Kalawski

Uniwersytet Medyczny im. K. MarcinkowskiegoKatedra i Zakład Genetyki Medycznej ul. Grunwaldzka 55 paw. 15, 60-352 Poznań

Tel. 61 854 73 45 Fax 61 854 73 48

Oddział KardiochirurgiiWielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań

Tel. 61 858 57 13


centrum genetyki, centrum medyczne ventriculus

53


54

krzyżówka

Sponsorem krzyżówki jest redakcja Leszczyńskiego Informatora Medycznego. Nagrodami są 3 zestawy produktów firmy EuroComfort. Aby wziąć udział w losowaniu nagrody, trzeba rozwiązać krzyżówkę panoramiczną - hasło utworzą litery oznaczone od 1 do 16, wpisane do tabelki pod krzyżówką. Rozwiązanie a także imię, nazwisko, miejsce zamieszkania oraz telefon kontaktowy prosimy przesyłać na kartkach pocztowych na adres: AR Turus 64-100 Leszno, ul. Lipowa 4 do 6 kwietnia br. Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie o wygranych i miejscu odebrania nagrody. Lista laureatów opublikowana zostanie na stronie www.informed.pl Życzymy powodzenia.


55

Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

Z

godnie ze znowelizowaną ustawą, z początkiem 2012 roku w każdym województwie rozpoczęły działalność komisje ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Zadaniem Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych jest ustalenie, czy zdarzenie, którego następstwem była szkoda majątkowa lub niemajątkowa, stanowiło zdarzenie medyczne. 1. Czym jest zdarzenie medyczne? Wg ustawy zdarzenie medyczne to następstwo działania niezgodnego z aktualną wiedzą medyczną. Takim działaniem może być: - diagnoza, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się do rozwoju choroby, - leczenie niezgodne z aktualną wiedzą medyczną, w tym wykonanie zabiegu operacyjnego, w wyniku którego powstała szkoda, - zastosowanie produktu leczniczego lub wyrobu medycznego, w wyniku czego doszło u pacjenta do zakażenia, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci.  UWAGA!!! Komisja rozpoznaje sprawy tylko i wyłącznie odnoszące się do zdarzeń medycznych

będących następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych w szpitalu na terenie województwa wielkopolskiego, po 1 stycznia 2012 roku. 2. Kto może złożyć wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego? Wniosek do Komisji może złożyć pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy, a w przypadku śmierci pacjenta także jego spadkobiercy (wówczas do wniosku dołączyć trzeba postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku oraz pełnomocnictwo do reprezentowania pozostałych spadkobierców, w przypadku złożenia wniosku przez co najmniej jednego z nich). Wnioski można składać tylko w przypadkach, gdy do zdarzenia doszło po 1 stycznia 2012 roku. Wniosek można złożyć w ciągu 1 roku od dnia, w którym pacjent dowiedział się o powstaniu szkody (zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia) bądź od dnia śmierci pacjenta. 3. Jak długo należy czekać na decyzję? Komisja wydaje orzeczenie w sprawie zdarzenia medycznego nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku. W terminie 7 dni po wydaniu orzeczenia komisja sporzą-

dza uzasadnienie. Każda ze stron, po otrzymaniu orzeczenia wraz z uzasadnieniem, może w terminie 14 dni złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. 4. Wysokość świadczeń. Osoba składająca wniosek wskazuje w nim oczekiwaną wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia. W przypadku zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia kwota obejmująca wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia nie może być wyższa niż 100 tys. zł, zaś w przypadku śmierci maksymalna kwota nie może przekraczać 300 tys. zł. Odszkodowanie lub zadośćuczynienie wypłacane jest przez ubezpieczyciela szpitala. Jeżeli pacjent nie zgadza się na zaproponowaną przez ubezpieczyciela kwotę, może dochodzić wyższej kwoty na drodze sądowej 5. Wniosek Wypełniony wniosek należy złożyć w trzech egzemplarzach. Niezbędne załączniki do wniosku : - dokumenty stanowiące dowody uprawdopodabniające okoliczności wskazane we wniosku np. pełna dokumentacja medyczna niezbędna do wydania orzeczenia, karty infor-

macyjne, zaświadczenia lekarskie, wyniki badań dodatkowych etc., - potwierdzenie uiszczenia opłaty; oraz (jeśli dotyczy): - postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po zmarłym pacjencie, - pełnomocnictwo do reprezentowania pozostałych spadkobierców, w przypadku złożenia wniosku przez co najmniej jednego z nich. 6. Opłata Do wniosku dołączyć należy dowód uiszczenia opłaty w wysokości 200 zł. 7. Gdzie złożyć dokumenty Wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego należy przesłać listem poleconym na adres: Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Poznaniu,  Wielkopolski Urząd Wojewódzki, Wydział Polityki Społecznej,  al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, tel. 61854 19 31 Załączniki do wniosku zawierające dokumentację medyczną, prosimy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem wnioskodawcy oraz dopiskiem: „Dokumentacja Medyczna – nie otwierać w obiegu wewnętrznym”.


Leszczyński Informator Medyczny 2012  

Zbiór informacji o bezpłatnych i płatnych usługach medycznych w regionie leszczyńskim

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you