Page 1

abc

Bankacılık

Kur ve faize karşı duyarlılık analizi

Yaşanan volatilite sonrası piyasalar dengeye otururken bankalar üzerindeki etkileri inceledik 2006 yılı net kar tahminimizi ortalama %17 indirdik. Hedef fiyatlarımızı da %1728 aralığında azalttık Garanti ve TEB sektörün en iyileri olarak öne çıkarken, Akbank için önerimizi ‘Endekse Paralel Getiri’ye düşürüyoruz Türk Bankaları’nın kur ve faizlerdeki oynaklığa karşı olan duyarlığı üzerine yaptığımız ilk analizden bu yana gelişen olaylar ve yaşan durulma nedeniyle çalışmamızı yineliyoruz. Ayrıca makro dengelerin yavaş yavaş yerine oturmasıyla bu kez tahminlerimizi ve hedef değerlerimizi de önemli ölçüde revize ediyoruz. Yılsonu için kullandığımız değişkenleri sırasıyla şu şekilde değiştirdik: Faiz oranı %13’den %18’e, USD/TRY oranını 1.35’den 1.60’a ve en önemlisi, risksiz getiri oranını %10’dan %14.5’e yükselttik. Bankaların duyarlılığını ölçerken, açık döviz pozisyonlarını, faiz oranı duyarlılığını, uzun dönem YTL kredilerinden gelen fonlama zararlarını ve bankalar için serbest sermaye kazançlarını ayrı ayrı inceleyen üç temel senaryo kullandık. 2006 için daha düşük marjlar öngörüyor, kredi ve mevduat artışlarında yavaşlama, menkul değer portföylerinde büyüme ve %14,5 seviyesinde risksiz getiri oranını göz önüne alarak tahmin ve beklentilerimizi revize ediyoruz.

17 Temmuz 2006 Levent Topçu Analist +90 212 366 1619

leventtopcu@hsbc.com.tr

Mark Rorison Analist +44 20 7992 3706

mark.rorison@hsbcib.com

Bu rapor son sayfada yeralan yasal uyarılar ile beraber okunmalıdır.

Sonuç olarak, takip ettiğimiz dört büyük bankanın (Akbank, Garanti, İş Bankası ve Yapı Kredi) hedef fiyatlarını %17-28 düşürüyoruz. Yine de bu durum öne çıkacağına inandığımız bankaları seçmek için bir fırsat olarak öne çıkıyor. Bunun ışığında Garanti ve TEB için ‘Endeksin Üzerinde Getiri’ tavsiyemizi koruyoruz. Akbank’ı ‘Endekse Paralel Getiri’ye düşürüyor, İş Bankası’nı ise ‘Endekse Paralel Getiri’de tutmayı sürdürüyoruz. Koçbank’la birleşme konusunda ileride oluşabilecek gelişmeleri göz önünde bulundurarak Yapı Kredi için ‘Endekse Paralel Getiri’ tavsiyemizi korumayı tercih ediyoruz. Denizbank ve Finansbank’ı ise, hisse fiyatları önümüzdeki günlerde dolar bazlı çağrı fiyatlarına endeksli olduğundan ‘Endekse Paralel Getiri’ seviyesinde tutuyoruz.


abc

Bankacılık 17 Temmuz 2006

Tahminleri değiştiriyoruz 2006 ve 2007 net kar tahminimizi ortalama %17 ve %12 azalttık Hedef değer tahminlerimiz %17-28 aralığında azaldı Garanti ve TEB öne çıkarken, Akbank için önerimizi düşürdük Tahminlerimizi ve hedef değerlerimizi revize ediyoruz AKBNK

ISCTR

7.95 Endekse Paralel Getiri

8.45 Endekse Paralel Getiri

Eski Yeni Değ. %

1,847 1,539 -17%

1,769 1,427 -19%

107 3 -97%

905 905 0%

278 207 -26%

139 105 -24%

490 398 -19%

Eski Yeni Değ. %

2,048 1,982 -3%

1,880 1,618 -14%

474 93 -80%

1,294 1,234 -5%

311 321 3%

178 174 -2%

626 574 -8%

Eski Yeni

9.5 11.4

9.4 11.7

42.2 1673.0

9.2 9.2

16.4 22.0

7.4 9.8

15.1 18.6

Eski Yeni

8.5 8.8

8.9 10.3

9.5 48.4

6.4 6.7

14.6 14.2

5.8 5.9

11.8 12.9

Eski Yeni

2.3 2.5

1.5 1.5

2.5 2.9

1.8 1.8

3.4 3.8

1.7 2.0

3.1 3.3

Eski Yeni

2.0 2.1

1.3 1.4

2.0 2.7

1.4 1.5

2.7 2.9

1.4 1.5

2.5 2.6

Eski Yeni

26% 23%

17% 14%

6% 0%

21% 21%

23% 18%

26% 21%

26% 22%

Eski Yeni

25% 26%

16% 14%

23% 6%

25% 24%

21% 23%

26% 29%

23% 23%

Eski Yeni

10.06 7.06

10.68 8.20

3.06 2.35

5.76 4.30

15.94 15.86

19.77 14.94

7.16 8.18

Eski Yeni

27% -11%

26% -3%

29% -1%

45% 9%

11% 10%

46% 11%

-8% 5%

Kapanış Fiyatı (12 Tem. 2006, YTL) Tavsiye

YKBNK

GARAN

2.37 3.96 Endekse Endeksin Paralel Üzerinde Getiri Getiri

DENIZ

TEBNK

FINBN

14.40 13.50 Endekse Endeksin Paralel Üzerinde Getiri Getiri

7.80 Endekse Paralel Getiri

2006 Net Kar (YTLm)

2007 Net Kar (YTLm)

2006 F/K 2007 F/K 2006 F/DD 2007 F/DD 2006 Özsermaye Karlılığı 2007 Özsermaye Karlılığı Hedef Fiyat (YTL) Yukarı / (aşağı) potansiyel

Kaynak: HSBC

2


abc

Bankacılık 17 Temmuz 2006

Duyarlılık analizi Duyarlılığa yeniden bakış

için %33’den %20’ye düşürdük.

9 Haziran 2006 tarihli raporumuzda kur ve faizlerdeki oynaklığa karşı ilk görüşlerimizi belirtmiş ve bunun bankalar üzerindeki muhtemel etkisine değinmiştik. Ancak o tarihten bu yana makro parametrelerde önemli değişimler gerçekleşti: Merkez Bankası faizleri %2.25 daha arttırdı ve dolar 1.70’e kadar yükseldi. Bütün bunlar faizlerin Haziran’daki %16 seviyesinden %23’lere kadar artmasına neden oldu. En büyük kaybı ise getirisi %8.5’e çıkan eurobond’lar yaşadı.

Döviz Kuru Duyarlılığı

Tüm bu değişimleri göz önüne alarak duyarlılık analizimizi yeni rakamları dikkate alarak güncelledik. İyimser senaryo (I), baz senaryo (II) ve kötümser senaryo (III) olmak üzere üç temel senaryoyu baz aldığımız çalışmamızda Senaryo II’nin sonuçlarını baz senaryo olarak belirledik ve tahminlerimizi buna göre revize ettik.

Senaryo II- Baz Senaryo Tahmin ve değerlemelerimizi revize ederken bu senaryonun varsayımlarını kullanıyoruz. Buna göre, kullandığımız risksiz getiri oranını %10’dan %14.5’e yükseltiyoruz. Ayrıca kredi büyümesi tahminimizi 2006 için %42’den %37’ye, 2007

Bankaların açık pozisyon risklerinin 2000 yılı ile kıyaslandığında oldukça düşük olduğunu düşünüyoruz. Nitekim sistemdeki net açık pozisyon 2000 yılında toplam özsermayenin %49’u iken, mevcut durumda sadece %3’ü seviyesinde. Sistemdeki net açık pozisyon (milyar dolar) Bilanço içi Bilanço dışı Net açık pozisyon Özsermayeye oranı

Aralık-00

Mayıs-06

-18 12.5 -5.5 49.10%

-6.8 5.8 -1.0 3.00%

Kaynak: HSBC, BDDK

İş Bankası en büyük açık pozisyonu taşıdığından döviz kurundaki değişimden en çok etkilenen banka olacağını düşünüyoruz. Önemli bir nokta olarak, açık pozisyonları sadece 1Ç sonu itibariyle görebilmekteyiz ve bankalar dönem içinde pozisyonlarını arttırmış ya da azaltmış olabilirler. Bu durum, bir sonraki mali tablolara kadar bir risk olarak kalacaktır. Ayrıca bankaların açık pozisyon risklerini azaltmak ya da kapatmak için kullandıkları türev

Duyarlılık analizi senaryolarının varsayımları USD/YTL oranı

Senaryo I (İyimser) Senaryo II (Baz) Senaryo III (Kötümser)

TCMB Faiz Oranları

GSYİH Büyümesi

Kredi büyüme oranı

2006t

2007t

2006t

2007t

2006t

2007t

2006t

2007t

Risksiz Getiri Oranı

1.5 1.6 1.7

1.55 1.65 1.75

16.00% 18.00% 20.00%

18.00% 20.00% 22.00%

5.50% 5.00% 4.00%

6.00% 5.50% 4.50%

42% 37% 30%

30% 25% 20%

13.50% 14.50% 15.50%

Kaynak: HSBC

3


abc

Bankacılık 17 Temmuz 2006

Açık pozisyonlardan kaynaklanması muhtemel olası zararlar 1Ç 2006– YTLm (kons. olmayan BDDK) Açık pozisyon (brüt) Bilanço dışı türev enstrümanlar Net açık poz. Özsermayeye oranı Olası zararlar (YTLm) @ USD/YTL 1.50 @ USD/YTL 1.60 @ USD/YTL 1.70 Özsermayeye oranı @ USD/YTL 1.50 @ USD/YTL 1.60 @ USD/YTL 1.70

AKBNK (*)

ISCTR

YKBNK

GARAN

DENIZ TEBNK (**)

FINBN Ortalama

473 (2) 7.40%

932 -367 564 5.30%

237 -230 8 0.40%

421 -342 79 1.90%

344 -255 89 8.50%

266 -255 11 2.20%

1,861 -1,830 31 2.10%

4,239 -3,331 1,343 5.2%

-55 -91 -126

-66 -108 -150

-1 -1 -2

-9 -15 -21

-10 -17 -24

-1 -2 -3

-4 -6 -8

-157 -257 -357

-0.90% -1.40% -2.00%

-0.60% -1.00% -1.40%

-0.10% -0.10% -0.10%

-0.20% -0.40% -0.50%

-1.00% -1.60% -2.30%

-0.30% -0.40% -0.60%

-0.30% -0.40% -0.60%

--0.51% -0.84% -1.17%

* şirket yönetiminin açıklamalarından tahmin edilmiştir ** TEB’in açık pozisyonu 18 Mayıs itibariyle Kaynak: Şirketler, HSBC tahminleri

enstrümanların kalitesi de önemlidir. Ancak, BDDK kur hareketi sonrasında bankaların açık döviz pozisyonlarına karşı alınan “hedging” risklerini incelemiş ve yapılan açıklamada bu konuda bir risk unsuru bulunmadığı belirtilmiştir. Sonuç olarak, sektörün olabilecek kur hareketliliklerinde eski dönemlere kıyasla çok daha güçlü konumlanmış olduğu görülmektedir. Bu kritere göre olası etkiler sınırlı gözükse de, açık döviz pozisyonlarına karşı Yapı Kredi ve Garanti en defansif, Akbank ve Denizbank ise en hassas konumdadırlar.

4


abc

Bankacılık 17 Temmuz 2006

Faiz Oranı Duyarlılığı Bankalara gelecek en büyük olumsuz etki muhtemelen menkul değerler portföylerinden kaynaklanacaktır. Yaptığımız çalışma sonucunda ortaya çıkan ilginç bir sonuç, teoride oynaklığa dayanıklı olması gereken değiştirilebilir faizli menkul kıymetlerin “spread” farkından oluşan zarardır. Nisan’da 0bp’ye yakın olan “spread”ler birkaç hafta içinde 100bp’ye kadar çıkmıştır. Menkul değerlerin etkisine üç farklı açıdan bakıyoruz. Menkul değerler genelde üç grupta toplanır ve her biri için muhasebe işlemi farklıdır. Alım satım amaçlı menkul değerlerden oluşan zararlar doğrudan gelir tablosuna girerken, satılmaya hazır menkul değerler sınıfındaki menkul değerlerden oluşan kar ve zararlar doğrudan özsermayeye kaydedilmektedir. Vadesine kadar tutulacak menkul kıymetlerin gelir tablosuna ve özsermayeye doğrudan bir etkisi yoktur ama iç verim oranının düşük olması nedeniyle ekonomik maliyeti vardır. Alım-satım zararları 2006 karlarını azaltacak olsa da birçok bankanın alım satım portföyleri

küçük olduğundan etkisi marjinal olacaktır. En kötü senaryoya göre, örneğin Akbank’ta, olası zarar 2006 karının %9’unu geçmeyecektir. Özsermaye etkisi, alım satım zararları ve satılmaya hazır menkul değerlerden oluşan zararları kapsar. En çok etkileneceklerin menkul değerler/ aktif oranı en yüksek bankalar olacağını düşünüyoruz. Buna göre, en duyarlılar İş Bankası, Garanti ve Akbank iken; Denizbank ve Finansbank en az etkilenecek olanlar olarak öne çıkmaktadır. Ekonomik zarar: Vadesine kadar tutulacak menkul kıymetlerin değerleri gelir tablosunu ya da özsermayeyi etkilemese de, düşük getirili bu kıymetlerin fırsat maliyetleri bulunmaktadır. Bu, marjlar üzerinde uzun dönem baskı oluşturmaktadır. Bu yüzden ekonomik zarardan bahsederken toplam gerçek zarar ve fırsat maliyetinin toplamından bahsediyoruz. Bu anlamda Garanti, İş Bankası ve YKB en duyarlılarken, Denizbank ve Finansbank en az etkilenecek olanlardır.

5


abc

Bankacılık 17 Temmuz 2006

Menkul Kıymet Portföyü üzerine etki analizi (1Ç2006, konsolide olmayan BDDK, YTLm) Alım satım amaçlı menkul değerler Satılmaya hazır menkul değerler Vadesine kadar elde tutulacak menkul değ. Toplam menkul kıymet portföyü Menkul kıymet portföyün aktiflere oranı Senaryo I – varsayımlar: TL tahvil gösterge faiz oranı FX tahvil gösterge faiz oranı Eurobondlar Olası zararlar – senaryo I Alım satım amaçlı menkul değerler (vergi dahil) Satılmaya hazır menkul değerler Vadesine kadar elde tutulacak menkul değ. (a) Alım satım zararlarının 2006t karına oranı (b) Özsermaye etkisi % (c) Ekonomik zararın aktiflere oranı Senaryo II – varsayımlar: TL tahvil gösterge faiz oranı FX tahvil gösterge faiz oranı Eurobondlar Olası zararlar – senaryo II Alım satım amaçlı menkul değerler (vergi dahil) Satılmaya hazır menkul değerler Vadesine kadar elde tutulacak menkul değ. (a) Alım satım zararlarının 2006t karına oranı (b) Özsermaye etkisi % (c) Ekonomik zararın aktiflere oranı Senaryo III – varsayımlar: TL tahvil gösterge faiz oranı FX tahvil gösterge faiz oranı Eurobondlar Olası zararlar – senaryo III Alım satım amaçlı menkul değerler (vergi dahil) Satılmaya hazır menkul değerler Vadesine kadar elde tutulacak menkul değ. (a) Alım satım zararlarının 2006t karına oranı (b) Özsermaye etkisi % (c) Ekonomik zararın aktiflere oranı Kaynak: HSBC, şirket finansalları

6

AKBNK

ISCTR

YKBNK

GARAN

DENIZ

TEBNK

FINBN Ortalama

6,315 11,512 0 17,826 34%

643 21,719 317 22,679 35%

533 429 4,705 5,667 24%

233 8,919 2,391 11,543 30%

141 846 47 1,034 11%

49 899 0 948 17%

0 2,256 0 2,256 17%

7,914 46,580 7,460 61,953 30%

-41 -259 0

-12 -930 -13

-34 -22 -319

-1 -188 -287

-9 -19 -4

0 -18 0

0 -29 0

-97 -1,465 -622

-3% -5% -5%

-1% -9% -9%

u.d. -3% -22%

0% -5% -11%

-4% -3% -3%

0% -4% -4%

0% -2% -2%

-2% -6% -8%

-90 -460 0

-20 -1,304 -19

-43 -39 -420

-3 -339 -342

-14 -33 -5

-1 -35 0

0 -73 0

-171 -2,283 -785

-6% -9% -9%

-1% -13% -13%

n.m. -5% -29%

0% -8% -16%

-7% -5% -5%

-1% -7% -7%

0% -5% -5%

-4% -10% -13%

-136 -659 0

-28 -1,661 -25

-51 -46 -514

-5 -485 -390

-17 -47 -6

-2 -51 0

0 -115 0

-239 -3,063 -934

-9% -13% -13%

-2% -16% -16%

n.m. -6% -35%

-1% -12% -21%

-8% -6% -7%

-2% -11% -11%

0% -8% -8%

-5% -13% -16%

18.00% 5.50% 7.50%

20.00% 6.00% 8.30%

22.00% 6.30% 8.70%


abc

Bankacılık 17 Temmuz 2006

Uzun vadeli YTL kredilerden kaynaklanan etki 1Ç2006, konsolide olmayan BDDK, YTLm) Uzun vadeli konut ve taşıt kredileri Uzun vadeli borçla finansman oranı Toplam krediler Toplamda oto ve konut kredilerinin payları Uzun vadeli YTL kredilerden zararlar Senaryo I Senaryo II Senaryo III Zararın özsermayeye oranı Senaryo I Senaryo II Senaryo III

AKBNK

ISCTR

YKBNK

GARAN

DENIZ

TEBNK

FINBN

3,774 10% 24,500 15%

3,386 70% 23,532 14%

996 50% 11,959 8%

3,011 60% 20,685 15%

560 80% 5,172 11%

390 80% 3,133 12%

1,597 80% 8,200 19%

-170 -238 -306

-51 -71 -91

-25 -35 -45

-60 -84 -108

-6 -8 -10

-4 -5 -7

-16 -22 -29

-2.70% -3.70% -4.80%

-0.50% -0.70% -0.90%

-1.40% -2.00% -2.60%

-1.40% -2.00% -2.60%

-0.50% -0.70% -1.00%

-0.80% -1.10% -1.40%

-1.10% -1.50% -2.00%

Kaynak: HSBC

Kredi portföyü Faizlere olan hassasiyet genellikle uzun vadeli ve sabit faizli olan araç ve konut kredilerinden kaynaklanmaktadır. Burada önemli olan bir diğer konu da, bu kredilerin ne kadarının uzun vadeli borçlanma ile fonlandığıdır. Akbank ağırlıklı olarak mevduat ve serbest sermayesi ile fonladığından en hassas banka görünümdedir. Diğer küçük bankalar ve İş Bankası ise bu açıdan daha korunaklı konumdadırlar.

Serbest sermaye kazançları Diğer taraftan, yüksek faiz oranları serbest sermayesi büyük olan bankalara kazanç sağlamaktadır. Akbank bu yönden açık ara avantajlı konumdadır.İş Bankası ve Garanti Bankası da yüksek serbest sermayeleri ile avantajlı durumdadırlar.

Serbest Sermaye üzerinden ekonomik kazançlar, YTLm

Akbank Isbank Yapi Kredi Garanti Denizbank TEB Finansbank

Senaryo I

Senaryo II

Senaryo III

261 186 -15 103 34 15 29

366 261 -21 144 48 21 40

471 335 -27 186 62 27 52

Kaynak: HSBC

Takipteki Krediler Takipteki krediler oldukça makul bir seviye olarak ortalama %4’ün altındadır ve genellikle %100 provizyon ayrılmış durumdadır. Ekonomik faaliyetlerdeki yavaşlama takipteki kredi seviyelerini ve dolayısıyla karşılık giderlerini yükseltebilir ancak biz bu durumun sistematik bir krize neden olmasını beklemiyoruz. Bununla beraber en hızlı yavaşlamayı konut, taşıt ve kredi kartı kredilerinde bekliyoruz. KOBİ kredilerinde ve kurumsal kredilerde ciddi bir gerileme öngörmüyor sadece inşaat sektöründe bir yavaşlama tahmin ediyoruz. Ancak bu sistemdeki toplam KOBİ kredilerinin %10’u civarında tahmin edilmektedir.

7


abc

Bankacılık 17 Temmuz 2006

Sermaye yeterliliği riski Son olarak duyarlılığın sermaye yeterlilik oranlarına etkisine bakmakta fayda görüyoruz. Önceki bölümlerde ele aldığımız gibi, duyarlılığın etkisi büyük oranda bankaların özsermayelerinde görülecektir. Özsermayedeki değişimler yanında, Risk Ağırlıklı Varlıklardaki olası değişimleri de değerlendirdik. Özsermayeyi, menkul değerlerin piyasa değerindeki kayıplar, kur zararları, temettü ödemeleri ve dönem içinde alınan sermaye benzeri kredileri dikkate alarak gözden geçirdik. Garanti Bankası ve Finansbank’ın bu dönem içerisinde kurucu hisse temettüsü ödediğine dikkat çekmek gerekiyor. Bizim analizimize göre, Garanti Bankası ve Denizbank’ın minimum sermaye yeterlilik rasyosu açısından diğer bankalara göre daha hassas bir durumda olduğu sonucuna ulaşıyoruz.

bankalar olarak gözükmektedir. Akbank’ın faiz oranlarına karşı duyarlı olmasına rağmen, benzerleri arasında nispeten az etkilenecek bir banka olduğu görülmektedir. Bu arada, menkul değerler/aktif oranı düşük olan küçük ölçekli bankalar volatiliteye daha rahat karşı koyabilecek durumdadırlar.

Sonuç Volatilitenin etkilerine bir bütün olarak baktığımızda, Yapı Kredi ve İş Bankası en duyarlı

Volatilitenin Sermaye Yeterlilik Rasyosu (SYR) üzerindeki etkileri (konsolide olmayan BRSA, YTLm) SYR hesaplaması için sermaye 1Ç2006

Akbank

İş Bankası

Yapı Kredi

Garanti

Denizbank

TEB Finansbank

6,063

8,450

2,304

3,517

904

435

1,357

RAV @1Ç 2006 1Ç2006 itibariyle SYR

30,484 19.90%

33,300 25.40%

19,674 11.70%

25,818 13.60%

6,921 13.10%

3,490 12.50%

10,266 13.20%

RAV üzerindeki değişiklikler 1Ç2006’dan itibaren RAV 2. çeyrekte beklenen kredi büyümesi Revize edilmiş RAV

30,484 10% 32,872

33,300 11% 35,824

19,674 5% 20,226

25,818 13% 28,565

6,921 11% 7,477

3,490 11% 3,843

10,266 6% 10,769

Özsernayeyi üzerindeki değişiklikler SYR hesaplaması için sermaye 1Ç2006

6,063

8,450

2,304

3,517

904

435

1,357

Menkul kıymet portföyünden zararlar Döviz açık pozisyonundan zararlar 2.çeyrekte ödenen nakit temettü 2.çeyrekte alınan sermaye benzeri krediler 2.çeyrekte operasyonel kar Toplam düzeltmeler Revize edilmiş özsermaye

-550 -91 0 0 339 -302 5,761

-1,324 -108 -306 0 284 -1,455 6,995

-82 -1 0 825 14 756 3,060

-342 -15 -178 0 178 -357 3,160

-48 -17 0 0 25 -39 864

-36 -2 0 171 19 152 587

-73 -6 -29 0 100 -7 1,350

32,872 5,761 17.50%

35,824 6,995 19.50%

20,226 3,060 15.10%

28,565 3,160 11.10%

7,477 864 11.60%

3,843 587 15.30%

10,769 1,350 12.50%

SYR üzerindeki etki Revize edilmiş RAV Revise edilmiş özsermaye 2Ç2006 için tahmini SYR Kaynak: HSBC tahminleri, şirket finansal tabloları

8


abc

Bankacılık 17 Temmuz 2006

Toplam Ekonomik Etki 1Ç2006 konsolide olmayan BRSA, YTLm

Akbank

Isbank

Yapi Kredi

Garanti

Denizbank

TEB Finansbank

Senaryo I Uzun vadeli YTL kredilerinden zarar Serbest sermayeden ekonomik kar Menkul kıymet potföyünden ekonomik zarar Döviz açık pozisyonundan zarar Toplam Ekonomik etki Toplam ekonomik etkinin aktiflere oranı

-170 261 -300 -55 -263 -0.50%

-51 186 -954 -66 -885 -1.35%

-25 -15 -375 -1 -416 -1.78%

-60 103 -475 -9 -442 -1.14%

-6 34 -32 -10 -13 -0.14%

-4 15 -19 -1 -9 -0.16%

-16 29 -29 -4 -20 -0.15%

Senaryo II Uzun vadeli YTL kredilerinden zarar Serbest sermayeden ekonomik kar Menkul kıymet potföyünden ekonomik zarar Döviz açık pozisyonundan zarar Toplam Ekonomik etki Toplam ekonomik etkinin aktiflere oranı

-238 366 -550 -91 -512 -0.98%

-71 261 -1343 -108 -1,262 -1.93%

-35 -21 -502 -1 -559 -2.39%

-84 144 -684 -15 -639 -1.65%

-8 48 -52 -17 -29 -0.32%

-5 21 -36 -2 -22 -0.40%

-22 40 -73 -6 -61 -0.45%

Senaryo III Uzun vadeli YTL kredilerinden zarar Serbest sermayeden ekonomik kar Menkul kıymet potföyünden ekonomik zarar Döviz açık pozisyonundan zarar Toplam Ekonomik etki Toplam ekonomik etkinin aktiflere oranı

-306 471 -795 -126 -756 -1.45%

-91 335 -1714 -150 -1,620 -2.48%

-45 -27 -611 -2 -684 -2.92%

-108 186 -879 -21 -823 -2.12%

-10 62 -69 -24 -42 -0.45%

-7 27 -52 -3 -36 -0.63%

-29 52 -115 -8 -101 -0.74%

Kaynak: HSBC tahminleri

9


abc

Bankacılık 17 Temmuz 2006

Revize tahminler En çarpıcı yavaşlamayı konut kredilerinde bekliyoruz Mevduatta rekabet artışı marjlar üzerinde baskı kurabilir 2006 ve 2007 kar tahminlerini ortalama %17 ve %12 indiriyoruz

Yeni Tahminler Volatilitenin azalması ve makro göstergelerin yavaş yavaş dengeye oturmaya başlaması ile tahminlerimizi ve hedef değerlerimizi yeni koşullara adapte ettik. Koşulların değişmesi ile 2006 yılsonu enflasyon tahminimiz %5.9’dan %9.8’a yükselmiştir. 2006 yılı için büyüme tahminimiz ise %5.8’den %5.0’e düşürülmüştür. Mevcut durumda tüketiciler için artan borçlanma maliyetleri nedeniyle, özellikle tüketici kredilerinde daha yavaş bir büyüme bekliyoruz. Kredi kararlarındaki gecikmeler nedeniyle özellikle konut kredileri Haziran ortasına kadar büyümeye devam etti. Fakat, bundan sonra ciddi oranda bir yavaşlama oldu ve Temmuz ayı rakamlarının da bunu teyit etmesini bekliyoruz. Örnek olarak, taşıt kredileri oynaklığa en hızlı tepkiyi verdi ve bu alandaki büyüme Haziran’dan bu yana durmuş durumda. Diğer taraftan bankalar da, hızlı bir reaksiyonla portföylerinin vadelerini kısaltma şansını yakaladı ve sadece bir ay içinde konut kredisi fiyatlarını ikiye katladı. Bizce bankalar 2005’te olduğu gibi konut kredisi faizlerini düşürmekte agresif olmayacaklardır. Yeni “mortgage” yasası da sonbahara ertelenmiştir. Bu yüzden “mortgage” beklentisinin ertelenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bununla beraber, konut kredileri

10

toplam kredilerin yaklaşık %10’unu oluşturuyor ve bu alandaki yavaşlamanın genel kredi büyümesi üzerindeki etkisi sınırlı olacaktır.

Mevduat rekabeti yeniden başlıyor mu? Merkez Bankası’nın piyasadan likiditeyi çekmesi ile mevduat oranlarında gözle görülür bir artış görülmektedir. Mevduat alanında 2005’in ikinci yarısında olduğu gibi yine yoğun bir rekabetin oluşması durumunda vade uyumsuzluğu nedeniyle uzun vadede marjlar bastı altında kalabilir. Ancak, aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi Temmuz ayında faiz oranları tekrar gerilemeye başlamıştır. Üstelik tahvil faizleri daha çekici olduğu için, mevduattan bonolara bir geçiş de söz konusu olabilir. Diğer bir risk faktörü de hükümetin yabancı yatırımcılara yaptığı gibi yerli yatırımcılar için de bono ve tahvil üzerindeki vergi kesintisini düşürüp/kaldırma olasılığıdır. Bu yatırım araçları üzerinde %10 stopaj ödeyen yerli yatırımcılar için de aynı durum söz konusu olursa, mevduattan menkul değerlere bir geçiş görebiliriz. Bu da marjlar üzerinde olumsuz etkide bulunacaktır.


abc

Bankacılık 17 Temmuz 2006

Maksimum Mevduat Oranları

25-Nisan-06 29-Haz-06 03-Tem-06

1 ay

3 ay

6 ay

12 ay

19.75 28.00 26.00

19.75 29.00 26.00

19.75 29.00 26.25

20.00 30.00 26.50

Kaynak: Merkez Bankası

Sonuç: Tahminlerimizi gözden geçirdik Yaşanan volatilite sonucunda tahminlerimizi ve değerlemelerimizi gözden geçirme gereği oluşmuştur. Tahminlerimizdeki başlıca değişiklikler şu şekilde özetlenebilir: kredi büyümesi 2006’da daha düşük olacaktır, menkul kıymet zararları nedeniyle alım satım karları gerileyecektir, kur farkı zararları oluşacaktır ve mevduat büyümesi de daha yavaş kalacaktır. Bununla birlikte, piyasa faiz oranlarındaki artış sayesinde marjların 2007’de daha iyi olacağını düşünüyoruz. Sonuç itibarıyla, 2006 ve 2007 yılları için net kar tahminlerimizi volatilite öncesi beklentilerimize kıyasla sırasıyla ortalama %17 ve %12 oranlarında indiriyoruz.

11


abc

Bankacılık 17 Temmuz 2006

Tahminlerdeki değişiklikler AKBNK

ISCTR

YKBNK

GARAN

DENIZ

TEBNK

FINBN

Eski Yeni

60% 30%

35% 45%

30% 30%

45% 50%

30% 25%

40% 30%

25% 25%

Eski Yeni

40% 20%

30% 30%

35% 30%

30% 20%

20% 20%

35% 30%

33% 25%

Eski Yeni

30% 18%

27% 20%

25% 20%

25% 12%

12% 12%

30% 25%

25% 20%

Eski Yeni

30% 12%

15% 18%

25% 20%

15% 10%

12% 12%

30% 25%

30% 20%

Eski Yeni

2% 28%

-9% -9%

-5% 1%

15% 15%

10% 15%

2% 20%

44% 35%

Eski Yeni

5% 12%

-5% -5%

5% 5%

9% 9%

5% 5%

1% 1%

-20% -20%

Eski Yeni

55% 40%

25% 25%

25% 22%

25% 40%

30% 25%

35% 30%

25% 25%

Eski Yeni

45% 30%

20% 20%

35% 30%

25% 15%

30% 25%

30% 20%

30% 25%

Eski Yeni

5.00% 4.92%

4.90% 4.50%

4.75% 4.50%

5.00% 4.90%

6.00% 5.50%

5.00% 4.75%

7.50% 7.20%

Eski Yeni

4.15% 4.48%

4.50% 4.70%

4.75% 4.50%

5.00% 4.91%

5.75% 6.00%

5.00% 5.10%

7.00% 6.80%

Eski Yeni

-1.8% -2.1%

-3.3% -3.5%

-3.2% -3.2%

-2.3% -2.8%

-1.9% -2.1%

-1.0% -1.0%

-2.3% -2.6%

Eski Yeni

-1.8% -2.0%

-2.3% -3.0%

-2.2% -3.2%

-2.0% -2.5%

-1.9% -2.1%

-1.0% -1.0%

-2.3% -2.6%

Eski Yeni

1,847 1,539

1,769 1,427

107 3

905 905

278 207

139 105

490 398

Eski Yeni

2,048 1,982

1,880 1,618

474 93

1,294 1,234

311 321

178 174

626 574

Kredi büyümesi 2006t 2007t Mevduat büyümesi 2006t 2007t Menkul kıymet büyümesi 2006t 2007t Ücret & Komisyon büyümesi 2006t 2007t Net faiz marjı 2006t 2007t Provizyonlar / krediler 2006t 2007t Net kar (YTLm) 2006t 2007t

Kaynak: HSBC

12


abc

Bankacılık 17 Temmuz 2006

Yeni hedef değerler Risksiz getiri oranını %10’dan %14.5’e yükselttik ve iki yıl vadeli hedef fiyatlarımızı ortalama %17-%28 aşağı çektik Benzerlerine göre yüksek çarpanları nedeniyle Akbank’ın önerisini “Piyasaya Paralel Getiri” olarak revize ettik Garanti ve TEB’i “Endeksin Üzerinde Getiri” sağlayacak hisseler olarak değerlendiriyoruz

Kar tahminlerimizde yaptığımız aşağı yönde revizyonun dışında, değerlememizdeki temel değişiklik faizlerdeki artışa paralel olarak risksiz getiri oranını %10’dan %14.5’a yükseltmemizden kaynaklanmaktadır. Mayıs ayı başında piyasa faiz oranları %13.5 seviyesinde seyrederken, uzun dönem risksiz getiri oranı olarak %10 kullanmaktaydık. O tarihten itibaren, Merkez Bankası faizleri 400 baz puan arttırdı ve biz de tüm bu artışı risksiz getiri varsayımımıza yansıttık. Karları düşürmenin yanı sıra, risksiz getiri oranındaki bu artış bankaların ortalama yukarı potansiyelini %34’den %7’ye çekti. Önümüzdeki çeyreklerde gösterge faizlerde sürdürülebilir bir düşüş yaşanırsa, bu durum değerlemelerin yukarı doğru yeniden gözden geçirilmesi için fırsat olarak görülebilir.

halen tek haneli F/K çarpanlarından işlem görmektedirler. Aynı zamanda, üç kademeli İNA analizimize (İndirgenmiş Nakit Akımları) göre de her iki banka için artış potansiyeli görüyoruz. Değerlemelerdeki revizyon (YTL) İki yıllık hedef fiyatlar Düşük Yüksek

Hedef Getiri fiyatın Orta şimdiki Potansi yeli nokta değeri

TEB Eski Yeni

24.39 19.29

27.38 21.65

25.88 20.47

19.77 14.94

46% 11%

Eski Yeni

6.95 5.30

7.84 5.98

7.40 5.64

5.76 4.30

45% 9%

Eski Yeni

11.94 8.63

13.62 9.85

12.73 9.21

10.06 7.06

27% -11%

Eski Yeni

6.80 7.77

7.52 8.59

7.16 8.18

7.16 8.18

-8% 5%

Eski Yeni

2.62 2.02

3.50 2.69

3.06 2.35

3.06 2.35

29% -1%

Eski Yeni

13.02 10.75

14.22 11.74

13.62 11.24

10.68 8.20

26% -3%

Eski Yeni

13.90 13.83

18.00 17.90

15.94 15.86

15.94 15.86

11% 10%

Garanti Bankası Akbank Finansbank Yapı Kredi İş Bankası

Garanti ve TEB için önerimizi “Endeksin Üzerinde Getiri” olarak tutuyoruz. Duyarlılık analizindeki yüksek sıralamalarına rağmen, her iki banka hissesi de piyasadaki hareketlilik sırasında ağır satışlar yaşamış ve piyasanın sırasıyla %9 ve %8 altında getiri sağlamıştır. Dolayısıyla, kanımızca çarpanları oldukça çekici gözükmektedir. 2006 ve 2007 tahminlerine göre

Denizbank

Kaynak: HSBC

Akbank için yatırım tavsiyemizi pahalı çarpanları nedeniyle “Endekse Paralel Getiri” seviyesine indirirken İş Bankası için “Endekse Paralel

13


abc

Bankacılık 17 Temmuz 2006

Denizbank ve Finansbank için de “Endekse Paralel Getiri” tavsiyelerimizi koruyoruz. Bu hisselerin fiyatları kısa vadede sadece dolar bazında açıklanacak olan çağrı fiyatına endeksli durumdadır. YKB ise kısa bir sure içerisinde Koç Bank ile birleşecek ve tamamen farklı bir banka haline gelecektir. Bankanın yeni yönetim altında izleyeceği strateji de henüz açıklanmamıştır. Birleşme sürecindeki belirsizlikleri de dikkate alarak, YKB için şimdilik “Endekse Paralel Getiri” tavsiyemizi korumaya devam ediyoruz.

Getiri” tavsiyemizi koruyoruz. Akbank piyasadaki hareketlilik esnasında, sahip olduğu yüksek seviyedeki serbest sermaye sayesinde daha güvenli bir seçim olarak gözükse de, bunun fiyatlara yansıdığını düşünüyoruz. 2006 ve 2007 için benzer seviyede beklenen özsermaye getirisine sahip olmasına rağmen, Akbank 2.5x 2006t P/DD ve 2.1x 2007t P/DD oranlarından işlem görmektedir ki, bu oran Garanti için sırasıyla 1.8x ve 1.5x ve TEB için de 2.0x ve 1.5x seviyesindedir.

Değerlemelerdeki revizyonlar Akbank Kapanış (Temmuz 12, YTL) Değeri

Isbank Yapi Kredi(*)

Garanti Denizbank(*)

TEB

Finans (*)

7.95 8.45 2.37 3.96 14.40 13.50 7.80 Endekse Endekse Endekse Endeksin Endekse Endeksin Endekse Paralel Getiri Paralel Getiri Paralel Getiri Üzerinde Ge. Paralel Getiri Üzerinde Ge. Paralel Getiri

2006 net karı (YTLm) Eski Yeni Değ. %

1,847 1,539 -17%

1,769 1,427 -19%

107 3 -97%

905 905 0%

278 207 -26%

139 105 -24%

490 398 -19%

Eski Yeni Değ. %

2,048 1,982 -3%

1,880 1,618 -14%

474 93 -80%

1,294 1,234 -5%

311 321 3%

178 174 -2%

626 574 -8%

Eski Yeni

9.5 11.4

9.4 11.7

42.2 1673.0

9.2 9.2

16.4 22.0

7.4 9.8

15.1 18.6

Eski Yeni

8.5 8.8

8.9 10.3

9.5 48.4

6.4 6.7

14.6 14.2

5.8 5.9

11.8 12.9

Eski Yeni

2.3 2.5

1.5 1.5

2.5 2.9

1.8 1.8

3.4 3.8

1.7 2.0

3.1 3.3

Eski Yeni

2.0 2.1

1.3 1.4

2.0 2.7

1.4 1.5

2.7 2.9

1.4 1.5

2.5 2.6

Eski Yeni

26% 23%

17% 14%

6% 0%

21% 21%

23% 18%

26% 21%

26% 22%

Eski Yeni

25% 26%

16% 14%

23% 6%

25% 24%

21% 23%

26% 29%

23% 23%

Eski Yeni Değ. %

12.73 9.21 -28%

13.62 11.24 -17%

3.06 2.35 -23%

7.40 5.64 -24%

15.94 15.86 -1%

25.88 20.47 -21%

7.16 8.18 14%

Eski Yeni

60% 16%

61% 33%

29% -1%

87% 43%

11% 10%

92% 52%

-8% 5%

Eski Yeni

10.06 7.06

10.68 8.20

3.06 2.35

5.76 4.30

15.94 15.86

19.77 14.94

7.16 8.18

Eski Yeni

27% -11%

26% -3%

29% -1%

45% 9%

11% 10%

46% 11%

-8% 5%

2007 net karı (YTLm)

2006 Fiyat Kazanç 2007 Fiyat Kazanç 2006 F/DD 2007 F/DD 2006 Özser. Getirisi 2007 Özser. Getirisi 2-yıllık tahmini hedef fiyat(*)

Yukarı / (aşağı) potansiyel 2 yıllık hedefin bugünkü değeri(*) Yukarı / (aşağı) potansiyel

Kaynak: HSBC (*) Not:: Değerlemede kullandığımız metodoloji nedeniyle YKBNK, FINBN ve DENIZ için 2 yıllık hedef değerler ve bugünkü değerler aynıdır.

14


abc

Bankacılık 17 Temmuz 2006

.

Finansallar ve Değerleme

15


abc

Bankacılık 17 Temmuz 2006

Akbank - Özet Finansal Tablolar Temel Karlılık (% RAV) ve borçlanma oranları

Finansal Tablolar 12/2005

12/2006t

12/2007t

12/2008t

Gelir Tablosu (YTLm) Net faiz geliri Net ücret/komisyonl Alım satım karları Diğer gelir Toplam gelir Faaliyet gideri Karşılıklar Diğer HSBC vergi öncesi karı Olağanüstü gelir/(gider) Vergi öncesi kar Vergi karşılıkları Azınlık hakları Net kar HSBC net karı Bilanço

2,592 636 235 290 3,752 -1,326 -348 0 2,078 0 2,078 -640 0 1,438 1,438

2,725 891 22 331 3,969 -1,525 -520 0 1,924 0 1,924 -385 0 1,539 1,539

3,005 1,158 252 364 4,779 -1,689 -613 0 2,477 0 2,477 -495 0 1,982 1,982

3,262 1,506 267 384 5,418 -1,824 -738 0 2,856 0 2,856 -571 0 2,285 2,285

(YTLm)

Özsermaye HSBC özsermaye Krediler Menkul değerler Tasarruf mevduatı Getirili aktifler Toplam aktifler

6,353 6,353 22,106 20,496 28,809 40,819 52,385

6,954 6,954 28,618 26,313 33,994 55,431 65,127

8,321 8,321 34,272 29,543 38,074 67,003 76,563

9,813 9,813 45,535 26,445 43,785 77,424 86,473

25,070 0.0 24.3 23.8

33,773 0.0 19.4 20.0

42,000 0.0 18.4 20.2

49,166 0.0 18.4 21.7

7.7 15.4 3.9 40.9 -13.7 25.0 2.0

5.8 15.0 0.7 7.0 7.0 44.0 9.5

20.4 10.7 26.5 28.8 28.8 14.0 19.6

13.4 8.0 16.3 15.3 15.3 28.8 17.9

35.3 2.0 76.7 1.6 1.4 1.4 0.0 100.0 22.9

38.4 2.0 84.2 2.0 1.7 1.7 0.0 100.0 23.1

35.3 1.9 90.0 2.2 1.8 1.8 0.0 100.0 25.9

33.7 1.8 104.0 2.3 2.2 2.2 0.0 100.0 25.2

79.91 79.91 20.83 352.96 352.96

85.51 85.51 30.00 386.36 386.36

110.10 110.10 34.20 462.25 462.25

126.93 126.93 44.04 545.14 545.14

Rasyolar ve büyüme

12/2006t

12/2007t

12/2008t

10.3 2.5 0.9 15.0 1.2 -3.6 9.7 -1.4 5.7 4.0 22.9

8.1 2.6 0.1 11.8 1.0 -4.5 7.2 -1.5 4.6 5.1 23.1

7.2 2.8 0.6 11.4 0.9 -4.0 7.4 -1.5 4.7 5.5 25.9

6.6 3.1 0.5 11.0 0.8 -3.7 7.3 -1.5 4.6 5.4 25.2

19.8

19.3

18.8

6.7 6.8 6.8 6.9 7.0

6.9 7.0 7.1 7.1 7.2

7.2 7.2 7.3 7.4 7.5

İndirgenmiş gelirler: Hedef fiyat için hassasiyet tablosu Ortalama Gelir Büyümesi

Özser. Maliyeti(%)

7.0% 7.5% 8.0% 8.5% 9.0%

İndirgenmiş gelirler: 2007 sonu hedef fiyat için hassasiyet tablosu Ortalama Gelir Büyümesi

Sermaye Oranları (%) RAV (YTLm) Temel birincil özser. yet. Temel birincil özser. yet. Özsermaye yeterliliği

Net faiz geliri Net ücret/komisyon Alım satım karları Toplam gelir Diğer gelir Faaliyet gideri Karşılıklar öncesi kar Karşılıklar HSBC net karı Kaldıraç (x) Ort. Özser. Karlılığı

12/2005

Özser. Maliyeti(%)

7.0% 7.5% 8.0% 8.5% 9.0%

19.8

19.3

18.8

8.7 8.8 8.9 9.0 9.1

9.0 9.1 9.2 9.3 9.4

9.3 9.4 9.5 9.6 9.7

Yıllık % değişim Toplam Gelir Faliyet gideri Karşılıklar öncesi kar Hisse başına kar HSBS Hisse başına kar Hisse başına temettü NAD (şerefiye dahil) Rasyolar (%) Gider/Gelir rasyosu Karşılıklar ve proviz. Krediler/Mevduat Takipteki Krediler/Krediler Takipteki Krediler/RAV Provizyonlar/RAV Net karşılık gideri/RAV Karşılıklar/ Takipteki Kredi. Özser. Karlılığı Hisse oranları (Ykr) Hisse başına kar HSBC Hisse başına kar Hisse başına temettü NAD NAD (şerefiye dahil)

16

Değerleme Çarpanları

FK (HSBC) F/Provizyon öncesi kar F/NAD F/NAD (şerefiye dahil) Özsermaye nakit getirisi (%) Temettü verimi (%)

12/2005

12/2006t

12/2007t

12/2008t

9.9 5.9 2.3 1.4 4.1 2.6

9.3 5.9 2.1 1.2 5.3 3.8

7.2 4.6 1.7 0.9 8.0 4.3

6.3 4.0 1.5 0.8 10.2 5.5

Hisse Bilgisi Hisse Fiyatı (YTL) Reuters kodu Piy. Değ. (YTLm) Hisse Sayısı (m) Analist

7.95 AKBNK.IS 19,260 2,200 Mark Rorison Levent Topcu

Ülke Bloomberg Kodu Bloomberg (Debt) HAO (%) İletişim

Türkiye AKBNK TI AKBNK 27 44 20 7992 3706 90 212 366 1619


abc

Bankacılık 17 Temmuz 2006

Denizbank - Özet Finansal Tablolar Temel Karlılık (% RAV) ve borçlanma oranları

Finansal Tablolar 12/2005

12/2006t

12/2007t

12/2008t

Gelir Tablosu (YTLm) Net faiz geliri Net ücret/komisyonl Alım satım karları Diğer gelir Toplam gelir Faaliyet gideri Karşılıklar Diğer HSBC vergi öncesi karı Olağanüstü gelir/(gider) Vergi öncesi kar Vergi karşılıkları Azınlık hakları Net kar HSBC net karı Bilanço

455 105 6 138 703 -375 -67 0 261 0 261 -60 0 201 201

518 131 -22 146 774 -409 -106 0 259 0 259 -52 0 207 207

647 164 12 156 979 -448 -130 0 401 0 401 -80 0 321 321

748 197 10 166 1,121 -496 -144 0 482 0 482 -96 0 385 385

(YTLm)

Özsermaye HSBC özsermaye Krediler Menkul değerler Tasarruf mevduatı Getirili aktifler Toplam aktifler

1,048 1,048 4,559 1,577 5,090 7,520 9,358

1,214 1,214 5,699 1,813 5,701 9,416 10,631

1,556 1,556 6,839 1,902 6,385 10,786 12,171

1,963 1,963 8,206 1,995 7,151 12,473 14,072

Sermaye Oranları (%) RAV (YTLm) Temel birincil özser. yet. Temel birincil özser. yet. Özsermaye yeterliliği

Net faiz geliri Net ücret/komisyon Alım satım karları Toplam gelir Diğer gelir Faaliyet gideri Karşılıklar öncesi kar Karşılıklar HSBC net karı Kaldıraç (x) Ort. Özser. Karlılığı

7,160 0.0 14.7 14.7

8,562 0.0 15.5 15.5

10,181 0.0 16.3 16.3

22.8 27.8 17.6 63.6 16.2

10.1 8.9 11.4 3.3 3.3

26.5 9.7 45.3 54.8 54.8

14.6 10.5 18.0 20.1 20.1

22.6

15.9

28.2

26.2

53.4 1.9 89.6 2.8 2.2 2.0 0.0 90.6 21.1

52.8 2.1 100.0 2.8 2.3 2.1 0.0 90.6 18.3

45.8 2.1 107.1 2.8 2.3 2.1 0.0 90.6 23.2

44.2 1.9 114.8 2.8 2.3 2.1 0.0 90.6 21.9

Rasyolar ve büyüme

12/2006t

12/2007t

12/2008t

7.7 1.8 0.1 11.9 2.3 -3.6 5.5 -1.1 3.4 6.2 21.1

7.2 1.8 -0.3 10.8 2.0 -5.7 5.1 -1.5 2.9 6.3 18.3

7.6 1.9 0.1 11.4 1.8 -5.2 6.2 -1.5 3.7 6.2 23.2

7.4 1.9 0.1 11.0 1.6 -4.9 6.1 -1.4 3.8 5.8 21.9

21.5

21.0

20.5

8.1 8.1 8.1 8.2 8.2

8.2 8.3 8.3 8.4 8.4

8.4 8.4 8.5 8.5 8.6

İndirgenmiş gelirler: Hedef fiyat için hassasiyet tablosu Ortalama Gelir Büyümesi

Özser. Maliyeti(%)

7.0% 7.5% 8.0% 8.5% 9.0%

İndirgenmiş gelirler: 2007 sonu hedef fiyat için hassasiyet tablosu Ortalama Gelir Büyümesi

5,928 0.0 15.6 15.2

12/2005

Özser. Maliyeti(%)

7.0% 7.5% 8.0% 8.5% 9.0%

21.5

21.0

20.5

11.2 11.3 11.4 11.4 11.5

11.5 11.5 11.6 11.7 11.8

11.7 11.8 11.9 11.9 12.0

Yıllık % değişim Toplam Gelir Faliyet gideri Karşılıklar öncesi kar Hisse başına kar HSBS Hisse başına kar Hisse başına temettü NAD (şerefiye dahil) Rasyolar (%) Gider/Gelir rasyosu Karşılıklar ve proviz. Krediler/Mevduat Takipteki Krediler/Krediler Takipteki Krediler/RAV Provizyonlar/RAV Net karşılık gideri/RAV Karşılıklar/ Takipteki Kredi. Özser. Karlılığı Hisse oranları (Ykr) Hisse başına kar HSBC Hisse başına kar Hisse başına temettü NAD NAD (şerefiye dahil)

65.57 65.57 0.00 383.97 383.97

101.49 101.49 0.00 492.19 492.19

Değerleme Çarpanları

FK (HSBC) F/Provizyon öncesi kar F/NAD F/NAD (şerefiye dahil) Özsermaye nakit getirisi (%) Temettü verimi (%)

12/2005

12/2006t

12/2007t

12/2008t

22.7 13.9 4.3 3.6 1.0 0.0

22.0 12.5 3.8 3.5 2.7 0.0

14.2 8.6 2.9 2.2 4.9 0.0

11.8 7.3 2.3 1.8 6.0 0.0

Note: * = Based on HSBC EPS

Hisse Bilgisi Hisse Fiyatı (YTL) Reuters kodu Piy. Değ. (YTLm) Hisse Sayısı (m) Analist

14.40 DENIZ.IS 4,552 Levent Topcu Mark Rorison

Ülke Bloomberg Kodu Bloomberg (Debt) HAO (%) İletişim

Türkiye DENIZ TI DENIZ 25 90 212 366 1619 44 20 7992 3706

121.90 121.90 0.00 620.95 620.95

17


abc

Bankacılık 17 Temmuz 2006

Finansbank - Özet Finansal Tablolar Temel Karlılık (% RAV) ve borçlanma oranları

Finansal Tablolar 12/2005

12/2006t

12/2007t

12/2008t

833 296 -47 93 1,175 -523 -150 0 502 0 502 -151 0 350 350

930 370 -83 78 1,294 -575 -221 0 498 0 498 -100 0 398 398

1,068 462 18 83 1,631 -637 -276 0 718 0 718 -144 0 574 574

1,187 601 20 88 1,895 -704 -311 0 880 0 880 -176 0 704 704

2,214 2,214 9,471 2,716 7,210 12,914 15,017

2,824 2,824 11,839 2,172 8,651 15,704 17,632

3,530 3,530 14,206 2,064 9,949 18,269 20,243

9,016 0.0 15.0 14.3

11,595 0.0 18.1 20.5

14,144 0.0 18.8 20.8

16,644 0.0 19.7 21.6

49.9 37.6 61.4 82.9 30.7

10.2 9.9 10.4 13.7 13.7

26.0 10.7 38.2 44.2 44.2

16.2 10.5 19.9 22.6 22.6

33.5

58.5

27.5

25.0

44.5 2.3 126.8 2.7 2.3 2.3 0.0 100.0 28.7

44.4 2.6 131.4 3.2 2.7 2.7 0.0 100.0 22.1

39.1 2.6 136.8 3.2 2.7 2.7 0.0 100.0 22.8

37.1 2.4 142.8 3.2 2.8 2.8 0.0 100.0 22.2

41.93 41.93 0.00 233.09 233.09

60.46 60.46 0.00 297.29 297.29

74.10 74.10 0.00 371.54 371.54

12/2005

Gelir Tablosu (YTLm) Net faiz geliri Net ücret/komisyonl Alım satım karları Diğer gelir Toplam gelir Faaliyet gideri Karşılıklar Diğer HSBC vergi öncesi karı Olağanüstü gelir/(gider) Vergi öncesi kar Vergi karşılıkları Azınlık hakları Net kar HSBC net karı Bilanço

(YTLm)

Özsermaye HSBC özsermaye Krediler Menkul değerler Tasarruf mevduatı Getirili aktifler Toplam aktifler Sermaye Oranları (%) RWA (YTLm) Temel birincil özser. yet. Temel birincil özser. yet. Özsermaye yeterliliği Rasyolar ve büyüme Yıllık % değişim Toplam Gelir Faliyet gideri Karşılıklar öncesi kar Hisse başına kar HSBS Hisse başına kar Hisse başına temettü NAD (şerefiye dahil) Rasyolar (%) Gider/Gelir rasyosu Karşılıklar ve proviz. Krediler/Mevduat Takipteki Krediler/Krediler Takipteki Krediler/RAV Provizyonlar/RAV Net karşılık gideri/RAV Karşılıklar/ Takipteki Kredi. Özser. Karlılığı Hisse oranları (Ykr) Hisse başına kar HSBC Hisse başına kar Hisse başına temettü NAD NAD (şerefiye dahil)

18

Net faiz geliri Net ücret/komisyon Alım satım karları Toplam gelir Diğer gelir Faaliyet gideri Karşılıklar öncesi kar Karşılıklar HSBC net karı Kaldıraç (x)

12/2006t

12/2007t

12/2008t

9.2

8.0

7.5

7.1

3.3 -0.5 13.0 1.0 -3.5 7.2 -1.7 3.9 7.4 28.7

3.2 -0.7 11.2 0.7 -5.0 6.2 -1.9 3.4 6.4 22.1

3.3 0.1 11.5 0.6 -4.5 7.0 -2.0 4.1 5.6 22.8

3.6 0.1 11.4 0.5 -4.2 7.2 -1.9 4.2 5.2 22.2

İndirgenmiş gelirler: Hedef fiyat için hassasiyet tablosu Ortalama Gelir Büyümesi

Özser. Maliyeti(%)

7.0% 7.5% 8.0% 8.5% 9.0%

21.2

20.7

20.2

3.2 3.3 3.3 3.3 3.3

3.3 3.3 3.4 3.4 3.4

3.4 3.4 3.5 3.5 3.5

İndirgenmiş gelirler: 2007 sonu hedef fiyat için hassasiyet tablosu Ortalama Gelir Büyümesi

Özser. Maliyeti(%)

7.0% 7.5% 8.0% 8.5% 9.0%

21.2

20.7

20.2

4.5 4.5 4.6 4.6 4.6

4.6 4.7 4.7 4.7 4.8

4.7 4.8 4.8 4.9 4.9

Değerleme Çarpanları

FK (HSBC) F/Provizyon öncesi kar F/NAD F/NAD (şerefiye dahil) Özsermaye nakit getirisi (%) Temettü verimi (%)

12/2005

12/2006t

12/2007t

12/2008t

21.1 11.4 5.3 2.3 2.1 0.0

18.6 10.3 3.3 1.9 2.9 0.0

12.9 7.5 2.6 1.5 5.3 0.0

10.5 6.2 2.1 1.2 7.1 0.0

Hisse Bilgisi Hisse Fiyatı (YTL) Reuters kodu Piy. Değ. (YTLm) Hisse Sayısı (m) Analist

7.80 FINBN.IS 7,410 Levent Topcu Mark Rorison

Ülke Bloomberg Kodu Bloomberg (Debt) HAO (%) İletişim

Türkiye FINBN TI FINBN 46 90 212 366 1619 44 20 7992 3706


abc

Bankacılık 17 Temmuz 2006

Garanti - Özet Finansal Tablolar Temel Karlılık (% RAV) ve borçlanma oranları

Finansal Tablolar 12/2005

12/2006t

12/2007t

12/2008t

1,675 738 133 188 2,733 -1,352 -447 0 934 0 934 -226 -49 659 659

1,875 1,033 152 187 3,246 -1,434 -596 0 1,217 0 1,217 -243 -68 905 905

2,260 1,188 268 196 3,912 -1,548 -704 0 1,659 0 1,659 -332 -93 1,234 1,234

2,514 1,484 175 195 4,370 -1,657 -722 0 1,992 0 1,992 -398 -112 1,482 1,482

12/2005

Gelir Tablosu (YTLm) Net faiz geliri Net ücret/komisyonl Alım satım karları Diğer gelir Toplam gelir Faaliyet gideri Karşılıklar Diğer HSBC vergi öncesi karı Olağanüstü gelir/(gider) Vergi öncesi kar Vergi karşılıkları Azınlık hakları Net kar HSBC net karı Bilanço

(YTLm)

Özsermaye HSBC özsermaye Krediler Menkul değerler Tasarruf mevduatı Getirili aktifler Toplam aktifler

4,554 4,554 25,652 12,645 25,767 38,231 45,524

5,602 5,602 30,704 13,737 28,344 46,070 51,554

6,887 6,887 41,451 12,431 32,595 54,220 61,862

20,394 0.0 24.3 23.8

27,279 0.0 18.1 16.2

32,439 0.0 15.5 15.5

40,163 0.0 15.9 15.9

7.7 15.4 3.9 40.9 -13.7 25.0 2.0

5.8 15.0 0.7 7.0 7.0 44.0 9.5

20.4 10.7 26.5 28.8 28.8 14.0 19.6

13.4 8.0 16.3 15.3 15.3 28.8 17.9

49.5 3.3 73.6 4.1 3.5 2.3 0.0 66.8 18.7

44.2 2.8 99.6 2.5 2.4 1.7 0.0 71.8 21.4

39.6 2.5 108.3 2.5 2.4 2.0 0.0 81.8 24.3

37.9 2.0 127.2 2.5 2.6 2.2 0.0 81.8 23.7

43.10 43.10 5.00 216.84 216.84

58.77 58.77 6.87 266.78 266.78

70.56 70.56 9.37 327.97 327.97

Sermaye Oranları (%) RWA (YTLm) Temel birincil özser. yet. Temel birincil özser. yet. Özsermaye yeterliliği Rasyolar ve büyüme Yıllık % değişim Toplam Gelir Faliyet gideri Karşılıklar öncesi kar Hisse başına kar HSBS Hisse başına kar Hisse başına temettü NAD (şerefiye dahil) Rasyolar (%) Gider/Gelir rasyosu Karşılıklar ve proviz. Krediler/Mevduat Takipteki Krediler/Krediler Takipteki Krediler/RAV Provizyonlar/RAV Net karşılık gideri/RAV Karşılıklar/ Takipteki Kredi. Özser. Karlılığı Hisse oranları (Ykr) Hisse başına kar HSBC Hisse başına kar Hisse başına temettü NAD NAD (şerefiye dahil)

Net faiz geliri Net ücret/komisyon Alım satım karları Toplam gelir Diğer gelir Faaliyet gideri Karşılıklar öncesi kar Karşılıklar HSBC net karı Kaldıraç (x)

12/2006t

12/2007t

12/2008t

8.2

6.9

7.0

6.3

3.6 0.7 13.4 0.9 -4.4 6.8 -2.2 3.2 5.8 18.7

3.8 0.6 11.9 0.7 -5.3 6.6 -2.2 3.3 6.5 21.4

3.7 0.8 12.1 0.6 -4.8 7.3 -2.2 3.8 6.4 24.3

3.7 0.4 10.9 0.5 -4.1 6.8 -1.8 3.7 6.4 23.7

20.4

19.9

19.4

4.1 4.1 4.2 4.2 4.2

4.2 4.3 4.3 4.3 4.4

4.4 4.4 4.4 4.5 4.5

İndirgenmiş gelirler: Hedef fiyat için hassasiyet tablosu Ortalama Gelir Büyümesi

Özser. Maliyeti(%)

7.0% 7.5% 8.0% 8.5% 9.0%

İndirgenmiş gelirler: 2007 sonu hedef fiyat için hassasiyet tablosu Ortalama Gelir Büyümesi

Özser. Maliyeti(%)

7.0% 7.5% 8.0% 8.5% 9.0%

20.4

19.9

19.4

5.4 5.4 5.5 5.5 5.6

5.5 5.6 5.6 5.7 5.7

5.7 5.8 5.8 5.9 5.9

Değerleme Çarpanları

FK (HSBC) F/Provizyon öncesi kar F/NAD F/NAD (şerefiye dahil) Özsermaye nakit getirisi (%) Temettü verimi (%)

12/2005

12/2006t

12/2007t

12/2008t

12.6 6.0 2.1 1.9 2.6 0.0

9.2 4.6 1.8 1.4 5.1 1.3

6.7 3.5 1.5 0.9 10.5 1.7

5.6 3.1 1.2 0.8 11.3 2.4

Hisse Bilgisi Hisse Fiyatı (Ykr) Reuters kodu Piy. Değ. (YTLm) Hisse Sayısı (m) Analist

3.96 GARAN.IS 8,316 Mark Rorison Levent Topcu

Ülke Bloomberg Kodu Bloomberg (Debt) HAO (%) İletişim

Türkiye GARAN TI GARAN 50 44 20 7992 3706 90 212 366 1619

19


abc

Bankacılık 17 Temmuz 2006

Isbank - Özet Finansal Tablolar Temel Karlılık (% RAV) ve borçlanma oranları

Finansal Tablolar 12/2005

12/2006t

12/2007t

12/2008t

Gelir Tablosu (YTLm) Net faiz geliri Net ücret/komisyonl Alım satım karları Diğer gelir Toplam gelir Faaliyet gideri Karşılıklar Diğer HSBC vergi öncesi karı Olağanüstü gelir/(gider) Vergi öncesi kar Vergi karşılıkları Azınlık hakları Net kar HSBC net karı Bilanço

2,582 894 239 698 4,412 -1,663 -1,100 0 1,649 0 1,649 -693 0 956 956

2,668 1,117 203 663 4,651 -1,978 -890 0 1,784 0 1,784 -357 0 1,427 1,427

3,198 1,341 228 543 5,310 -2,249 -1,038 0 2,023 0 2,023 -405 0 1,618 1,618

3,483 1,542 241 447 5,713 -2,441 -1,100 0 2,171 0 2,171 -434 0 1,737 1,737

10,798 10,798 30,087 21,267 41,926 59,279 70,804

11,958 11,958 39,113 20,248 49,473 68,040 80,291

13,175 13,175 48,892 19,286 55,410 77,408 88,929

26,995 0.0 25.1 28.7

32,832 0.0 22.4 22.4

39,640 0.0 20.3 20.3

45,683 0.0 19.1 19.1

15.6 9.7 19.4 50.4 24.2 51.3 26.7

5.4 18.9 -2.7 49.3 49.3 47.8 11.6

14.2 13.7 14.5 13.4 13.4 49.3 10.7

7.6 8.5 6.9 7.4 7.4 13.4 10.2

37.7 6.6 59.4 4.8 3.9 3.9 0.0 100.0 11.0

42.5 3.5 71.8 4.8 4.7 4.7 0.0 100.0 13.9

42.4 3.0 79.1 4.8 5.0 5.0 0.0 100.0 14.2

42.7 2.5 88.2 4.8 5.4 5.4 0.0 100.0 13.8

72.48 72.48 15.58 548.40 548.40

82.18 82.18 23.27 607.31 607.31

88.23 88.23 26.38 669.16 669.16

(YTLm)

Özsermaye HSBC özsermaye Krediler Menkul değerler Tasarruf mevduatı Getirili aktifler Toplam aktifler Sermaye Oranları (%) RWA (YTLm) Temel birincil özser. yet. Temel birincil özser. yet. Özsermaye yeterliliği Rasyolar ve büyüme Yıllık % değişim Toplam Gelir Faliyet gideri Karşılıklar öncesi kar Hisse başına kar HSBS Hisse başına kar Hisse başına temettü NAD (şerefiye dahil) Rasyolar (%) Gider/Gelir rasyosu Karşılıklar ve proviz. Krediler/Mevduat Takipteki Krediler/Krediler Takipteki Krediler/RAV Provizyonlar/RAV Net karşılık gideri/RAV Karşılıklar/ Takipteki Kredi. Özser. Karlılığı Hisse oranları (Ykr) Hisse başına kar HSBC Hisse başına kar Hisse başına temettü NAD NAD (şerefiye dahil)

20

Net faiz geliri Net ücret/komisyon Alım satım karları Toplam gelir Diğer gelir Faaliyet gideri Karşılıklar öncesi kar Karşılıklar HSBC net karı Kaldıraç (x)

12/2005

12/2006t

12/2007t

12/2008t

9.6

8.1

8.1

7.6

3.3

3.4

3.4

3.4

0.9 16.3 2.6 -3.1 10.2 -4.1 3.5 3.1 11.0

0.6 14.2 2.0 -6.0 8.1 -2.7 4.3 3.2 13.9

0.6 13.4 1.4 -5.7 7.7 -2.6 4.1 3.5 14.2

0.5 12.5 1.0 -5.3 7.2 -2.4 3.8 3.6 13.8

İndirgenmiş gelirler: Hedef fiyat için hassasiyet tablosu Ortalama Gelir Büyümesi

Özser. Maliyeti(%)

7.0% 7.5% 8.0% 8.5% 9.0%

20.3

19.8

19.3

8.0 8.0 8.0 8.1 8.1

8.1 8.2 8.2 8.2 8.3

8.3 8.3 8.4 8.4 8.5

İndirgenmiş gelirler: 2007 sonu hedef fiyat için hassasiyet tablosu Ortalama Gelir Büyümesi

Özser. Maliyeti(%)

7.0% 7.5% 8.0% 8.5% 9.0%

20.3

19.8

19.3

10.9 11.0 11.0 11.1 11.1

11.1 11.2 11.2 11.3 11.4

11.3 11.4 11.5 11.5 11.6

Değerleme Çarpanları

FK (HSBC) F/Provizyon öncesi kar F/NAD F/NAD (şerefiye dahil) Özsermaye nakit getirisi (%) Temettü verimi (%)

12/2005

12/2006t

12/2007t

12/2008t

17.4 6.1 1.7 2.7 2.3 1.2

11.7 6.2 1.5 1.9 6.1 1.8

10.3 5.4 1.4 1.6 6.9 2.8

9.6 5.1 1.3 1.5 7.9 3.1

Hisse Bilgisi Hisse Fiyatı (Ykr) Reuters kodu Piy. Değ. (YTLm) Hisse Sayısı (m) Analist

8.45 ISCTR.IS 16,637 Mark Rorison Levent Topcu

Ülke Bloomberg Kodu Bloomberg (Debt) HAO (%) İletişim

Türkiye ISCTR TI ISCTR 33 44 20 7992 3706 90 212 366 1619


abc

Bankacılık 17 Temmuz 2006

TEB - Özet Finansal Tablolar Temel Karlılık (% RAV) ve borçlanma oranları

Finansal Tablolar 12/2005

12/2006t

12/2007t

12/2008t

219 41 46 25 331 -198 -18 0 115 0 115 -37 0 79 79

270 53 43 26 392 -227 -34 0 131 0 131 -26 0 105 105

354 66 70 28 518 -252 -44 0 222 0 222 -44 0 178 178

370 82 76 30 558 -278 -54 0 225 0 225 -45 0 180 180

12/2005

Gelir Tablosu (YTLm) Net faiz geliri Net ücret/komisyonl Alım satım karları Diğer gelir Toplam gelir Faaliyet gideri Karşılıklar Diğer HSBC vergi öncesi karı Olağanüstü gelir/(gider) Vergi öncesi kar Vergi karşılıkları Azınlık hakları Net kar HSBC net karı Bilanço

(YTLm)

Özsermaye HSBC özsermaye Krediler Menkul değerler Tasarruf mevduatı Getirili aktifler Toplam aktifler

529 529 3,816 1,544 3,926 5,676 6,567

695 695 4,955 1,558 4,907 6,937 7,997

847 847 5,939 1,636 5,644 8,219 9,187

3,197 0.0 14.4 12.9

4,135 0.0 12.3 14.5

5,275 0.0 12.5 14.4

6,244 0.0 12.8 14.4

23.8 25.4 21.4 132.9 21.5 -32.8 18.9

18.6 14.9 24.2 33.3 33.3 99.1 12.8

32.0 10.7 61.4 69.5 69.5 33.3 31.5

7.7 10.5 5.0 1.2 1.2 69.5 21.8

59.8 0.8 93.6 1.1 1.1 0.5 0.0 50.0 18.2

57.9 1.0 97.2 1.1 1.1 0.6 0.0 60.0 21.0

48.6 1.0 101.0 1.1 1.1 0.8 0.0 70.0 29.1

49.9 1.0 105.2 1.1 1.1 0.9 0.0 80.0 23.3

181.60 181.60 32.42 914.97 914.97

307.81 307.81 43.23 1202.96 1202.96

311.44 311.44 73.28 1464.99 1464.99

Sermaye Oranları (%) RWA (YTLm) Temel birincil özser. yet. Temel birincil özser. yet. Özsermaye yeterliliği Rasyolar ve büyüme Yıllık % değişim Toplam Gelir Faliyet gideri Karşılıklar öncesi kar Hisse başına kar HSBS Hisse başına kar Hisse başına temettü NAD (şerefiye dahil) Rasyolar (%) Gider/Gelir rasyosu Karşılıklar ve proviz. Krediler/Mevduat Takipteki Krediler/Krediler Takipteki Krediler/RAV Provizyonlar/RAV Net karşılık gideri/RAV Karşılıklar/ Takipteki Kredi. Özser. Karlılığı Hisse oranları (Ykr) Hisse başına kar HSBC Hisse başına kar Hisse başına temettü NAD NAD (şerefiye dahil)

Net faiz geliri Net ücret/komisyon Alım satım karları Toplam gelir Diğer gelir Faaliyet gideri Karşılıklar öncesi kar Karşılıklar HSBC net karı Kaldıraç (x)

12/2006t

12/2007t

12/2008t

6.9

6.5

6.7

5.9

1.3 1.4 10.3 0.8 -3.0 4.2 -0.6 2.5 7.4 18.2

1.3 1.1 9.5 0.6 -5.5 4.0 -0.8 2.5 8.3 21.0

1.2 1.3 9.7 0.5 -4.8 5.0 -0.8 3.3 8.6 28.5

1.3 1.2 8.8 0.5 -4.5 4.4 -0.9 2.8 8.2 22.9

20.2

19.7

19.2

14.2 14.3 14.5 14.6 14.7

14.7 14.8 14.9 15.1 15.2

15.1 15.3 15.4 15.6 15.7

İndirgenmiş gelirler: Hedef fiyat için hassasiyet tablosu Ortalama Gelir Büyümesi

Özser. Maliyeti(%)

7.0% 7.5% 8.0% 8.5% 9.0%

İndirgenmiş gelirler: 2007 sonu hedef fiyat için hassasiyet tablosu Ortalama Gelir Büyümesi

Özser. Maliyeti(%)

7.0% 7.5% 8.0% 8.5% 9.0%

20.2

19.7

19.2

19.5 19.7 19.8 20.0 20.2

20.1 20.3 20.5 20.7 20.9

20.7 20.9 21.1 21.4 21.6

Değerleme Çarpanları

FK (HSBC) F/Provizyon öncesi kar F/NAD F/NAD (şerefiye dahil) Özsermaye nakit getirisi (%) Temettü verimi (%)

12/2005

12/2006t

12/2007t

12/2008t

9.9 5.9 1.7 1.5 -2.0 1.2

7.4 4.7 1.5 1.1 3.8 2.4

4.4 2.9 1.1 0.6 9.5 3.2

4.3 2.8 0.9 0.6 10.9 5.4

Hisse Bilgisi Hisse Fiyatı (Ykr) Reuters kodu Piy. Değ. (YTLm) Hisse Sayısı (m) Analist

1350.00 TEBNK.IS 1,033 Levent Topcu Mark Rorison

Ülke Bloomberg Kodu Bloomberg (Debt) HAO (%) İletişim

Türkiye TEBNK TI TEBNK 20 90 212 366 1619 44 20 7992 3706

21


abc

Bankacılık 17 Temmuz 2006

YKB - Özet Finansal Tablolar Temel Karlılık (% RAV) ve borçlanma oranları

Finansal Tablolar 12/2005

12/2006t

12/2007t

12/2008t

1,064 507 71 203 1,846 -3,434 -1,580 0 -3,168 0 -3,168 171 0 -2,996 -2,996

1,079 618 50 212 1,960 -1,545 -412 0 3 0 3 0 0 3 3

1,307 804 47 250 2,408 -1,777 -538 0 93 0 93 0 0 93 93

1,584 1,005 40 272 2,900 -1,929 -701 0 271 0 271 0 0 271 271

12/2005

Gelir Tablosu (YTLm) Net faiz geliri Net ücret/komisyonl Alım satım karları Diğer gelir Toplam gelir Faaliyet gideri Karşılıklar Diğer HSBC vergi öncesi karı Olağanüstü gelir/(gider) Vergi öncesi kar Vergi karşılıkları Azınlık hakları Net kar HSBC net karı Bilanço

(YTLm)

Özsermaye HSBC özsermaye Krediler Menkul değerler Tasarruf mevduatı Getirili aktifler Toplam aktifler

1,561 1,561 14,825 6,487 19,858 23,978 28,302

1,653 1,653 19,304 6,811 23,829 29,047 33,953

1,924 1,924 25,190 7,152 28,595 35,191 40,620

21,133 0.0 6.7 6.7

24,672 0.0 6.1 6.1

29,111 0.0 5.9 5.9

Sermaye Oranları (%) RWA (YTLm) Temel birincil özser. yet. Temel birincil özser. yet. Özsermaye yeterliliği

18,775 0.0 8.1 7.5

Rasyolar ve büyüme Yıllık % değişim Toplam Gelir Faliyet gideri Karşılıklar öncesi kar Hisse başına kar HSBS Hisse başına kar Hisse başına temettü NAD (şerefiye dahil)

27.7 215.4 -544.6

6.2 -55.0 -126.1 -100.1

22.9 15.0 52.2 3357.3 3357.3

20.5 8.5 54.1 191.4 191.4

1655.5 -63.8

-7.0

6.0

16.4

186.0 14.8 68.3 8.5 5.5 4.4 0.0 80.2 -94.9

78.9 3.1 74.7 7.5 5.6 4.5 0.0 80.2 0.2

73.8 3.1 81.0 6.5 5.4 4.8 0.0 90.2 5.8

66.5 3.1 88.1 5.5 5.0 5.0 0.0 100.2 15.1

0.36 0.36 0.00 207.43 207.43

12.35 12.35 0.00 219.78 219.78

35.98 35.98 0.00 255.75 255.75

Rasyolar (%) Gider/Gelir rasyosu Karşılıklar ve proviz. Krediler/Mevduat Takipteki Krediler/Krediler Takipteki Krediler/RAV Provizyonlar/RAV Net karşılık gideri/RAV Karşılıklar/ Takipteki Kredi. Özser. Karlılığı Hisse oranları (Ykr) Hisse başına kar HSBC Hisse başına kar Hisse başına temettü NAD NAD (şerefiye dahil)

22

Net faiz geliri Net ücret/komisyon Alım satım karları Toplam gelir Diğer gelir Faaliyet gideri Karşılıklar öncesi kar Karşılıklar HSBC net karı Kaldıraç (x)

12/2006t

12/2007t

12/2008t

5.7

5.1

5.3

5.4

2.7 0.4 9.8 1.1 -16.0 -8.5 -8.4 -16.0 5.9 -94.9

2.9 0.2 9.3 1.0 -7.3 2.0 -1.9 0.0 13.1 0.2

3.3 0.2 9.8 1.0 -7.2 2.6 -2.2 0.4 15.4 5.8

3.5 0.1 10.0 0.9 -6.6 3.3 -2.4 0.9 16.3 15.1

YKB Değerlendirmesi (USDm) Tahmini P/DD Piy. Değeri: Birleşmiş banka için hedef değer YKB için hedef değer Hisse başına hedef değer (YTL) Yukarı/(Aşağı) potansiyel

2.10

2.30

2.50

2.70

2.90

2,923 4,993

5,468

5,943

6,419

6,894

2,431 1.97

2,662 2.16

2,894 2.35

3,125 2.53

3,357 2.72

-17%

-9%

-1%

7%

15%

Kaynak: HSBC

Değerleme Çarpanları

FK (HSBC) F/Provizyon öncesi kar F/NAD F/NAD (şerefiye dahil) Özsermaye nakit getirisi (%) Temettü verimi (%)

12/2005

12/2006t

12/2007t

12/2008t

1.1 -0.3 -65.3 0.0

663.7 4.3 1.1 263.6 -3.6 0.0

19.2 2.8 1.1 3.6 -3.4 0.0

6.6 1.8 0.9 1.1 -0.9 0.0

Hisse Bilgisi Hisse Fiyatı (Ykr) Reuters kodu Piy. Değ. (YTLm) Hisse Sayısı (m) Analist

237.00 YKBNK.IS 4,495 Mark Rorison Levent Topcu

Ülke Bloomberg Kodu Bloomberg (Debt) HAO (%) İletişim

Türkiye YKBNK TI YKBNK 42 44 20 7992 3706 90 212 366 1619


abc

Bankacılık Türkiye 1 Haziran 2006

Bu rapor HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (“HSBC”) tarafından sadece Türkiye’de yerleşik müşterilerini bilgilendirmek amacıyla düzenlenmiştir. Raporun HSBC ile ilişkili bir kuruluşun müşterisi tarafından alınması durumunda bilgilerin kullanılabilirliği, alan kişi ve bu kuruluş arasındaki akdi ilişkiye tabi olacaktır.

HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Ayazağa Mahallesi Ahi Evran Cad. Dereboyu Sok. Kat :4–15 Maslak 34398 İstanbul Telefon: 212 366 16 00 Faks: 212 336 24 72 www.hsbcyatirim.com.tr

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapordaki bilgiler HSBC’nin güvenilirliğine inandığı sağlam kaynaklardan derlenmiştir, ancak bilgilerin doğruluğu bağımsız olarak teyit edilmemiş olup, HSBC bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü konusunda garanti vermemekte ve doğabilecek hatalarda sorumluluk üstlenmemektedir. Belirtilen görüşler HSBC Araştırma Bölümü’ne ait olup, önceden belirtilmeden değişiklik yapma hakkı saklıdır. HSBC ve ilişkili kuruluşlar, ve/veya bu kuruluşlarda çalışan personel araştırma raporlarında sözü edilen (veya ilişkili) menkul kıymetlere yatırım yapabilir ve zaman içerisinde pozisyonlarını değiştirebilir. HSBC ve ilişkili kuruluşları, bu raporda sözü edilen (veya ilişkili) menkul kıymetleri satın alma taahhüdünde bulunmuş olabilir, bu menkul kıymetleri kayıtlı piyasalarda alıp satabilir ve sözü edilen şirketlere yatırım bankacılığı veya aracılık hizmetleri verebilir. Araştırma raporlarında yer alan bilgiler ve görüşler raporun hazırlandığı sırada geçerli olan vergi oranlarını temel almakla birlikte, bu oranlar zaman içinde değişkenlik gösterebilir. Geçmiş performans gelecekte sergilenecek performans hakkında belirleyici olmayabilir. Yatırımların veya getirilerin değeri artabileceği gibi azalabilir ve yatırılan ana paranın altına da düşebilir. Araştırma raporunda bahsi geçen yatırımlarda kullanılan para birimi ile raporun ulaştığı yerlerde kullanılan yerel para biriminin farklı olması durumunda, döviz kurlarındaki değişimler o yatırımın değer, fiyat ya da getirisinde olumsuz etkiler yaratabilir. Etkin bir piyasası bulunmayan yatırım araçları söz konusu olduğunda, yatırımların likidite edilmesi, değer tespiti ya da taşınan riskin boyutlarına ilişkin güvenilir bilgilere ulaşmak açısından zorluklar oluşabilir. Bu raporda yer alan bilgilerin bir kısmı ya da tamamının kopyası çıkarılamaz ya da dağıtılamaz.

23

bankacılık sektörü  
bankacılık sektörü  

bankacılık sektörü

Advertisement